KRIMINALISZTIKA (2) kurzus leírás (őszi félév)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KRIMINALISZTIKA (2) kurzus leírás (őszi félév)"

Átírás

1 2013. ŐSZI FÉLÉV KRIMINALISZTIKA (2) kurzus leírás (őszi félév) 1. A tantárgy kódja: NKRL20B Teljes idejű képzés 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminalisztika (2) 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Criminalistics (2) 4. A szak(ok), szakirány megnevezése (ahol oktatják): bűnügyi igazgatási szak / bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó és pénzügynyomozó szakirány 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat): 56 óra (20 óra előadás, 36 óra gyakorlat) 6. Kreditérték: 3 kredit minden őszi félévben 9. Előtanulmányi követelmények: Kriminalisztika (1) kurzus elvégzése (félév aláírás és eredményes vizsgajegy megszerzése) 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár 12. A tantárgy oktatói: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár; dr. Vigh András PhD r. alezredes, főiskolai docens; Farkasné dr. Halász Henrietta r. őrnagy, tanár; dr. Győri László r. őrnagy, tanár; dr. Tirts Tibor r. őrnagy, tanár; dr. Nyitrai Endre r. őrnagy, tanár; dr. Bói László r. százados, tanár; Girhiny Kornél r. főhadnagy, tanár; Nyilasi Tibor közalkalmazott, tanár 13. A tantárgy szakmai tartalma: egyes krimináltechnikai témák A kriminalisztikai képrögzítési eljárások Nyomtan általános rész Nyomtan különös rész Emberi testrészek nyomai és daktiloszkópia Anyagmaradványok és a kriminalisztikai csapdák Személyleírás, és a személyazonosítás lehetőségei Kriminalisztikai ballisztika Kriminalisztikai kézírásvizsgálat Kriminalisztikai okmányvizsgálat 15. Kompetenciák leírása: A hallgatók megismerkednek a legfontosabb krimináltechnikai területekkel, elsajátítják a kriminalisztikai fényképezés és az eljárási cselekmények videotechnikai úton történő rögzítését, valamint a helyszíni tevékenység krimináltechnikai feladatait.

2 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A félév aláírásának feltétele a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott általános rendelkezéseken túl a tantárgy oktatásának részét képező félévközi gyakorlati és egyéb számonkérési feladatok oktató által előírtak szerinti teljesítése. 17. Az értékelés módszere: írásbeli kollokvium, ötfokozatú értékelés A tantárgy részét képezi a komplex záróvizsgának. Számonkérési formák értékelési módja írásbeli vizsga (kollokvium) esetén: 0 59 % = elégtelen, 60 69% = elégséges, 70 79% = közepes, 80 89% = jó, % = jeles 18. Vizsgakövetelmények: A számonkérés tárgya a foglalkozásokon elhangzott tananyag, a kötelező irodalom vonatkozó részei (a megadott tematikának megfelelően), valamint a foglalkozásokon és a kötelező irodalomban hivatkozott jogszabályok vonatkozó részei. Krimináltechnikai ismeretek I-II. dr. Balláné Dr. Füszter Erzsébet (Rendőrtiszti Főiskola 2011.) 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról a kötelező irodalomban és a foglalkozásokon megnevezett jogszabályok Kriminalisztika 1 2. (BM Duna Palota és Kiadó 2004., szerk.: Dr. Bócz Endre) KRIMINALISZTIKA (3) kurzus leírás (tavaszi félév) 1. A tantárgy kódja: NKRL30B Teljes idejű képzés 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminalisztika (3) 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Criminalistics (3) 4. A szak(ok), szakirány megnevezése (ahol oktatják): bűnügyi igazgatási szak / bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó és pénzügynyomozó szakirány 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat): 56 óra (26 óra előadás, 30 óra gyakorlat 6. Kreditérték: 3 kredit minden tavaszi félévben 9. Előtanulmányi követelmények: Kriminalisztika (1), Kriminalisztika (2) kurzusok elvégzése (félév aláírás és eredményes vizsgajegy megszerzése) 2

3 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár 12. A tantárgy oktatói: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár; dr. Vigh András PhD r. alezredes, főiskolai docens; Farkasné dr. Halász Henrietta r. őrnagy, tanár; dr. Győri László r. őrnagy, tanár; dr. Tirts Tibor r. őrnagy, tanár; dr. Nyitrai Endre r. őrnagy, tanár; dr. Bói László r. százados, tanár; Girhiny Kornél r. főhadnagy, tanár; Nyilasi Tibor közalkalmazott, tanár 13. A tantárgy szakmai tartalma: A krimináltaktikának a kihallgatásra, a kutatásra, a bizonyítási kísérletre, a felismerésre bemutatásra, a helyszíni kihallgatásra és a körözésre vonatkozó ismeretei valamint általános kriminálmetodikai kérdések. A kihallgatás A kutatás A felismerésre bemutatás A bizonyítási kísérlet A helyszíni kihallgatás A körözés Bevezetés a kriminálmetodikába. Nyomozás ismeretlen és ismert elkövetővel szemben A forrónyomos felderítés. Az ügyelet bűnügyi feladatai 15. Kompetenciák leírása: A hallgatók képesek lesznek a legfontosabb krimináltaktikai ajánlások alkalmazására, és megismerik a kriminálmetodika általános elméleti és gyakorlati kérdéseit. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A félév aláírásának feltétele a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott általános rendelkezéseken túl a tantárgy oktatásának részét képező félévközi gyakorlati és egyéb számonkérési feladatok oktató által előírtak szerinti teljesítése. 17. Az értékelés módszere: írásbeli kollokvium, ötfokozatú értékelés A tantárgy részét képezi a komplex záróvizsgának. Számonkérési formák értékelési módja írásbeli vizsga (kollokvium) esetén: 0 59 % = elégtelen, 60 69% = elégséges, 70 79% = közepes, 80 89% = jó, % = jeles 18. Vizsgakövetelmények: A számonkérés tárgya a foglalkozásokon elhangzott tananyag, a kötelező irodalom vonatkozó részei a megadott tematikának megfelelően, a foglalkozásokon és a kötelező irodalomban hivatkozott jogszabályok vonatkozó részei. Krimináltaktika I II. (Rejtjel Kiadó , szerk.: dr. Lakatos János) A kriminálmetodika általános elméleti kérdései (dr. Nagy József, Rendőrtiszti Főiskola 2007.) A kriminálmetodika elméleti és gyakorlati kérdései (szerk. dr. Kovács Gyula, NKE, 2013.) 3

4 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról a kötelező irodalomban és a foglalkozásokon megnevezett jogszabályok Kis nyomozástan (dr. Dobos János dr. Kovács Gyula, szerzői kiadás, Budapest, 2008.) Kriminalisztika 1 2. (BM Duna Palota és Kiadó 2004., szerk.: Dr. Bócz Endre) KRIMINALISZTIKA (4) kurzus leírás (őszi félév) 1. A tantárgy kódja: NKRL40B Teljes idejű képzés 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminalisztika (4) 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Criminalistics (4) 4. A szak(ok), szakirány megnevezése (ahol oktatják): bűnügyi igazgatási szak / bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó és pénzügynyomozó szakirány 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat): 56 óra (34 óra előadás, 22 óra gyakorlat) 6. Kreditérték: 3 kredit minden őszi félévben 9. Előtanulmányi követelmények: Kriminalisztika (1), Kriminalisztika (2), Kriminalisztika (3) kurzusok elvégzése (félév aláírás és eredményes vizsgajegy megszerzése) 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár 12. A tantárgy oktatói: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár; dr. Vigh András PhD r. alezredes, főiskolai docens; Farkasné dr. Halász Henrietta r. őrnagy, tanár; dr. Győri László r. őrnagy, tanár; dr. Tirts Tibor r. őrnagy, tanár; dr. Nyitrai Endre r. őrnagy, tanár; dr. Bói László r. százados, tanár; Girhiny Kornél r. főhadnagy, tanár; Nyilasi Tibor közalkalmazott, tanár 13. A tantárgy szakmai tartalma: Egyes kriminálmetodikai témák. A lopás és a betöréses lopás nyomozása Gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények nyomozása Rablás, kifosztás és zsarolás nyomozása A csalás, a sikkasztás, és az okirat-hamisítás nyomozása Egyes korrupciós jellegű bűncselekmények nyomozása Sorozatban elkövetett bűncselekmények nyomozása Vagyonvisszaszerzés kriminalisztikai vonatkozásai 4

5 Műkincslopások nyomozása Szerzői jogokkal való visszaélés nyomozása High tech. bűnözés kriminalisztikai kérdései 15. Kompetenciák leírása: A hallgatók megismerik a kriminálmetodika számos gyakorlati kérdését, melynek birtokában képesek lesznek a bűnügyi igazgatás területén végzendő feladatok ellátására. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának általános feltételei: A félév aláírásának feltétele a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott általános rendelkezéseken túl a tantárgy oktatásának részét képező félévközi gyakorlati és egyéb számonkérési feladatok oktató által előírtak szerinti teljesítése. A félév aláírásának speciális feltétele a Kriminalisztika 4. megnevezésű, NKRLB40B kurzuskóddal jelölt tantárgyat felvett valamennyi hallgató (egyéni tanrendes is!) számára: Az előadás és gyakorlat témáiból (Lopás, betöréses lopás nyomozása; Gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények nyomozása és Rablás, kifosztás, zsarolás nyomozása) én az 1-4. órában a Kriminalisztika 4. évfolyamszintű előadás első részében megírásra kerülő, írásbeli számonkérés sikeres teljesítése. (A nem felelt meg eredményt elérő hallgatóknak a tanszék által később meghirdetett időpontban, egy alkalommal, szintén írásbeli számonkérés formájában, javításra van lehetőség.) A előadás és gyakorlat témáiból (Csalás, sikkasztás, okirathamisítás nyomozása, Egyes korrupciós jellegű bűncselekmények nyomozása, Egyes sorozat jellegű bűncselekmények nyomozása, Vagyonvisszaszerzés kriminalisztikai vonatkozásai) án az 1-2. órában a Kriminalisztika 4. évfolyamszintű előadás első részében megírásra kerülő, írásbeli számonkérés sikeres teljesítése. (A nem felelt meg eredményt elérő hallgatóknak a tanszék által később meghirdetett időpontban, egy alkalommal, szintén írásbeli számonkérés formájában, javításra van lehetőség.) Azon hallgatóknak, akiknek egyik (vagy mindkét) írásbeli számonkérésük eredménytelennek bizonyult, lehetőségük van a án az 5-8. órában megtartásra kerülő Kriminalisztika 4. évfolyam előadás második felében az előző két számonkérés témaköreiből összeállított írásbeli javító dolgozat megírására. (További javítási lehetőség nincs!) A számonkérés tárgya: a kötelező irodalom anyaga és a foglalkozásokon elhangzott egyéb ismeretek. Az értékelés módja: 60 % alatt nem felelt meg, 60%-tól megfelelt Külön szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az a hallgató, aki nem teljesíti a félév aláírásának feltételeit, kénytelen lesz félévet ismételni. (Eredménytelen félév esetén vizsgakurzus felvételére nincs lehetőség!) 17. Az értékelés módszere: írásbeli kollokvium, ötfokozatú értékelés A tantárgy részét képezi a komplex záróvizsgának. Számonkérési formák értékelési módja írásbeli vizsga (kollokvium) esetén: 5

6 0 59 % = elégtelen, 60 69% = elégséges, 70 79% = közepes, 80 89% = jó, % = jeles 18. Vizsgakövetelmények: A számonkérés tárgya a foglalkozásokon elhangzott tananyag, a kötelező irodalom vonatkozó részei (a megadott tematikának megfelelően), valamint a foglalkozásokon és a kötelező irodalomban hivatkozott jogszabályok vonatkozó részei. A lopás nyomozása (dr. Kovács Gyula, RTF 2008.) Az önbíráskodás és a zsarolás nyomozása (dr. Lóczi Zsolt, RTF, 2008.) A rablás és a kifosztás nyomozása (dr. Lóczi Zsolt, RTF, 2010) A kriminálmetodika általános kérdései (dr. Nagy József, RTF 2007.) A kriminálmetodika elméleti és gyakorlati kérdései (szerk.: dr. Kovács Gyula, NKE 2013.) Egyes korrupciós bűncselekmények nyomozása (dr. Lóczi Zsolt, RTF, 2009.) A betöréses lopás nyomozása (dr. Lóczi Zsolt, RTF, 2011.) 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról a kötelező irodalomban és a foglalkozásokon megnevezett jogszabályok A gépjárműbűnözés kriminalisztikája (Cordi Kht , szerk.: Kollár Zsolt) Kis nyomozástan (dr. Dobos János dr. Kovács Gyula, szerzői kiadás, Budapest, 2008.) Kriminalisztika 1 2. (BM Duna Palota és Kiadó 2004., szerk.: Dr. Bócz Endre) KRIMINALISZTIKA (5) kurzus leírás (tavaszi félév) 1. A tantárgy kódja: NKRL50B Teljes idejű képzés 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminalisztika (5) 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Criminalistics (5) 4. A szak(ok), szakirány megnevezése (ahol oktatják): bűnügyi igazgatási szak / bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó és pénzügynyomozó szakirány 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat): 56 óra (32 óra előadás, 24 óra gyakorlat) 6. Kreditérték: 2 kredit minden tavaszi félévben 6

7 9. Előtanulmányi követelmények: Kriminalisztika (1), Kriminalisztika (2), Kriminalisztika (3) Kriminalisztika (4) kurzusok elvégzése (félév aláírás és eredményes vizsgajegy megszerzése) 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár 12. A tantárgy oktatói: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár; dr. Vigh András PhD r. alezredes, főiskolai docens; Farkasné dr. Halász Henrietta r. őrnagy, tanár; dr. Győri László r. őrnagy, tanár; dr. Tirts Tibor r. őrnagy, tanár; dr. Nyitrai Endre r. őrnagy, tanár; dr. Bói László r. százados, tanár; Girhiny Kornél r. főhadnagy, tanár; Nyilasi Tibor közalkalmazott, tanár 13. A tantárgy szakmai tartalma: Egyes kriminálmetodikai témák, továbbá a kriminalisztikai ballisztika, a kábítószer anyagismeret, valamint a BSZKI munkájának megismerése Egyes közrend, közbiztonság, köznyugalom elleni bűncselekmények nyomozása Kábítószer anyagismeret Visszaélés kábítószerrel bűncselekmény nyomozása Környezetkárosítás és természetkárosítás nyomozása Az élet elleni bűncselekmények nyomozása; a rendkívüli halálesetek vizsgálata. A testi sértés nyomozása Egyes házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények nyomozása A helyszíni tevékenység egészségügyi veszélyei A szerzői jogokkal visszaélés nyomozása A BSZKI működése 15. Kompetenciák leírása: A hallgatók megismerik a kriminálmetodika általános elméleti és egyes gyakorlati kérdéseit, továbbá krimináltechnikai ismereteket szereznek, melyek birtokában képesek lesznek a bűnügyi igazgatás területén végzendő feladatok ellátására. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A félév aláírásának feltétele a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott általános rendelkezéseken túl a tantárgy oktatásának részét képező félévközi gyakorlati és egyéb számonkérési feladatok oktató által előírtak szerinti teljesítése. 17. Az értékelés módszere: írásbeli beszámoló, háromfokozatú értékelés A tantárgy részét képezi a komplex záróvizsgának. Számonkérési formák értékelési módjai: írásbeli vizsga (beszámoló) esetén: 0 59 % = nem felelt meg, 60 89% = megfelelt, % = jól megfelelt 18. Vizsgakövetelmények: A számonkérés tárgya a foglalkozásokon elhangzott tananyag, a kötelező irodalom vonatkozó részei a megadott tematikának megfelelően, a foglalkozásokon és a kötelező irodalomban hivatkozott jogszabályok vonatkozó részei. 7

8 Az emberölés nyomozása (dr. Barta Endre, Rejtjel Kiadó 2003.) Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének nyomozása dr. Kovács Gyula dr. Lóczi Zsolt, RTF, 2009.) A természetkárosítás nyomozása (Farkasné Halász Henrietta, RTF, 2008.) Visszaélés kábítószerrel nyomozása (dr. Kovács Gyula - dr. Lóczi Zsolt, RTF, 2010.) A rablás és a kifosztás nyomozása (dr. Lóczi Zsolt, RTF, 2010.) A kriminálmetodika általános kérdései (dr. Nagy József, RTF, 2007.) A garázdaság (testi sértés, rongálás) nyomozása (dr. Nagy József, RTF, 2010.) Krimináltechnikai ismeretek I-II. (dr. Balláné Dr. Füszter Erzsébet, RTF, 2011.) 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról A kriminálmetodika elméleti és gyakorlati kérdései (szerk.: dr. Kovács Gyula, NKE) 1/2006. (I. 11.) ORFK utasítás a rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárásról a kötelező irodalomban és a foglalkozásokon megnevezett jogszabályok Kis nyomozástan (Dr. Dobos János dr. Kovács Gyula, szerzői kiadás, Budapest, 2008.) Kriminalisztika 1 2. (BM Duna Palota és Kiadó 2004., szerk.: Dr. Bócz Endre) KRIMINALISZTIKA ÁLTALÁNOS RÉSZ (1) kurzus leírás (tavaszi félév) 1. A tantárgy kódja: NKAL10B Teljes idejű képzés 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminalisztika általános rész (1) 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Criminalistics general part (1) 4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): rendészeti igazgatási szak / igazgatásrendészeti, határrendészeti szakirány 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat): 56 óra (36 óra előadás, 20 óra gyakorlat) 6. Kreditérték: 3 kredit minden tavaszi félévben 9. Előtanulmányi követelmények: előtanulmányi követelmény nincs 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár 8

9 12. A tantárgy oktatói: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár; dr. Vigh András PhD r. alezredes, főiskolai docens; Farkasné dr. Halász Henrietta r. őrnagy, tanár; dr. Győri László r. őrnagy, tanár; dr. Tirts Tibor r. őrnagy, tanár; dr. Nyitrai Endre r. őrnagy, tanár; dr. Bói László r. százados, tanár; Girhiny Kornél r. főhadnagy, tanár; Nyilasi Tibor közalkalmazott, tanár 13. A tantárgy szakmai tartalma: Az általános elméleti kérdések tárgyalásán túl az adatgyűjtés és az adatelemzés, a kihallgatás és a helyszíni szemle legfontosabb tudnivalói. Bevezetés a kriminalisztikába A kriminalisztika módszerei, kriminalisztikai megismerés, kriminalisztikai alapkérdések A tudomány a nyomozás szolgálatában, a kriminalisztikai azonosítás elmélete és az igazságügyi szakértői rendszer működése Adatok, adatelemzés és értékelés A nyomozás, a felderítés, és a bizonyítás kriminalisztikai kérdései A nyomozás tervezése és szervezése; a verziók szerepe a nyomozásban Az adatgyűjtés és forrásai A kihallgatás A helyszíni szemle A helyszínleírás, a helyszínvázlat és a helyszínrajz 15. Kompetenciák leírása: A hallgatók képesek lesznek a korszerű krimináltaktikai eljárásmódok, ajánlások alkalmazására és a megszerzett kriminalisztikai ismereteket fel tudják használni a gyakorlati munkában, a közigazgatási és a szabálysértési eljárásban, továbbá a rendvédelmi szakterületeken végrehajtandó egyéb feladatokban, az intézkedések során. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A félév aláírásának feltétele a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott általános rendelkezéseken túl a tantárgy oktatásának részét képező félévközi gyakorlati és egyéb számonkérési feladatok oktató által előírtak szerinti teljesítése. 17. Az értékelés módszere: írásbeli kollokvium, ötfokozatú értékelés A tantárgy részét képezi a komplex záróvizsgának Számonkérési formák értékelési módja írásbeli vizsga (kollokvium) esetén: 0 59 % = elégtelen, 60 69% = elégséges, 70 79% = közepes, 80 89% = jó, % = jeles 18. Vizsgakövetelmények: A számonkérés tárgya a foglalkozásokon elhangzott tananyag, a kötelező irodalom vonatkozó részei a megadott tematikának megfelelően, a foglalkozásokon és a kötelező irodalomban hivatkozott jogszabályok vonatkozó részei. Kriminalisztika elméleti kérdési (szerk. dr. Lakatos János, NKE 2012.) Krimináltaktika I II. (Rejtjel Kiadó , szerk.: dr. Lakatos János) Krimináltechnikai ismeretek I-II. (dr. Balláné Dr. Füszter Erzsébet, RTF, 2011.) 9

10 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról a kötelező irodalomban és a foglalkozásokon megnevezett jogszabályok Kriminalisztika 1 2. (BM Duna Palota és Kiadó 2004., szerk.: Dr. Bócz Endre) KRIMINALISZTIKA ÁLTALÁNOS RÉSZ (2) kurzus leírás (őszi félév) 1. A tantárgy kódja: NKAL20B Teljes idejű képzés 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminalisztika általános rész (2) 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Criminalistics general part (2) 4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): rendészeti igazgatási szak / igazgatásrendészeti, határrendészeti szakirány 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat): 56 óra (20 óra előadás, 36 óra gyakorlat) 6. Kreditérték: 3 kredit 8. minden őszi félévben 9. Az oktatás nyelve: magyar 10. Előtanulmányi követelmények: Kriminalisztika általános rész (1) kurzus elvégzése (félév aláírás és eredményes vizsgajegy megszerzése) 11. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Kriminalisztikai Tanszék 12. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár 13. A tantárgy oktatói: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár; dr. Vigh András PhD r. alezredes, főiskolai docens; Farkasné dr. Halász Henrietta r. őrnagy, tanár; dr. Győri László r. őrnagy, tanár; dr. Tirts Tibor r. őrnagy, tanár; dr. Nyitrai Endre r. őrnagy, tanár; dr. Bói László r. százados, tanár; Girhiny Kornél r. főhadnagy, tanár; Nyilasi Tibor közalkalmazott, tanár 14. A tantárgy szakmai tartalma: A korszerű krimináltechnikai eszközök illetve módszerek (eljárásmódok, ajánlások) megismertetése. 15. A tantárgy tananyagának leírása: A kriminalisztikai képrögzítési eljárások Nyomtan általános és különös rész Emberi testrészek nyomai, daktiloszkópia Az anyagmaradványok kriminalisztikai vizsgálata és a krimináltechnikai csapdák A személyazonosítás módszerei, a személyleírás készítése Kriminalisztikai ballisztika Kriminalisztikai kézírás vizsgálat 10

11 Kriminalisztikai okmányvizsgálat 16. Kompetenciák leírása: A hallgatók képesek lesznek a korszerű krimináltechnikai eszközök, illetve módszerek (eljárásmódok, ajánlások) alkalmazására és a megszerzett kriminalisztikai ismereteket fel tudják használni a gyakorlati munkában, a közigazgatási és a szabálysértési eljárásban, továbbá a rendvédelmi szakterületeken végrehajtandó egyéb feladatokban, az intézkedések során. 17. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A félév aláírásának feltétele a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott általános rendelkezéseken túl a tantárgy oktatásának részét képező félévközi gyakorlati és egyéb számonkérési feladatok oktató által előírtak szerinti teljesítése. 18. Az értékelés módszere: írásbeli kollokvium, ötfokozatú értékelés A tantárgy részét képezi a komplex záróvizsgának. Számonkérési formák értékelési módja írásbeli vizsga (kollokvium) esetén: 0 59 % = elégtelen, 60 69% = elégséges, 70 79% = közepes, 80 89% = jó, % = jeles 19. Vizsgakövetelmények: A számonkérés tárgya a foglalkozásokon elhangzott tananyag, a kötelező irodalom vonatkozó részei (a megadott tematikának megfelelően), valamint a foglalkozásokon és a kötelező irodalomban hivatkozott jogszabályok vonatkozó részei. 20. Irodalomjegyzék: Krimináltechnikai ismeretek I-II. (dr. Balláné Dr. Füszter Erzsébet, RTF, 2011.) 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról a kötelező irodalomban és a foglalkozásokon megnevezett jogszabályok Kriminalisztika 1 2. (BM Duna Palota és Kiadó 2004., szerk.: Dr. Bócz Endre) KRIMINALISZTIKA ÁLTALÁNOS RÉSZ (3) kurzus leírás (tavaszi félév) 1. A tantárgy kódja: NKAL30B Teljes idejű képzés 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminalisztika általános rész (3) 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Criminalistics general part (3) 4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): rendészeti igazgatási szak / igazgatásrendészeti, határrendészeti szakirány 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat): 56 óra (36 óra előadás, 16 óra gyakorlat) 11

12 6. Kreditérték: 3 kredit minden tavaszi félévben 9. Előtanulmányi követelmények: Kriminalisztika általános rész (1), Kriminalisztika általános rész (2) kurzusok elvégzése (félév aláírás és eredményes vizsgajegy megszerzése) 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár 12. A tantárgy oktatói: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár; dr. Vigh András PhD r. alezredes, főiskolai docens; Farkasné dr. Halász Henrietta r. őrnagy, tanár; dr. Győri László r. őrnagy, tanár; dr. Tirts Tibor r. őrnagy, tanár; dr. Nyitrai Endre r. őrnagy, tanár; dr. Bói László r. százados, tanár; Girhiny Kornél r. főhadnagy, tanár; Nyilasi Tibor közalkalmazott, tanár 13. A tantárgy szakmai tartalma: Krimináltaktikai és témakörök megismertetése továbbá kriminálmetodikai alapismeret. A kutatás A felismerésre bemutatás A bizonyítási kísérlet A helyszíni kihallgatás A körözés A forrónyomos felderítés. Az ügyelet bűnügyi feladatai Kriminálmetodikai alapismeretek 15. Kompetenciák leírása: A hallgatók képesek lesznek a korszerű krimináltaktikai eszközök illetve módszerek (eljárásmódok, ajánlások) alkalmazására és a megszerzett kriminalisztikai ismereteket fel tudják használni a gyakorlati munkában, a közigazgatási és a szabálysértési eljárásban, továbbá a rendvédelmi szakterületeken végrehajtandó egyéb feladatokban, az intézkedések során. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A félév aláírásának feltétele a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott általános rendelkezéseken túl a tantárgy oktatásának részét képező félévközi gyakorlati és egyéb számonkérési feladatok oktató által előírtak szerinti teljesítése. 17. Az értékelés módszere: írásbeli beszámoló, háromfokozatú értékelés A tantárgy részét képezi a komplex záróvizsgának. Számonkérési formák értékelési módja írásbeli vizsga (kollokvium) esetén: 0 59 % = elégtelen, 60 69% = elégséges, 70 79% = közepes, 80 89% = jó, % = jeles 18. Vizsgakövetelmények: 12

13 A számonkérés tárgya a foglalkozásokon elhangzott tananyag, a kötelező irodalom vonatkozó részei a megadott tematikának megfelelően, a foglalkozásokon és a kötelező irodalomban hivatkozott jogszabályok vonatkozó részei. Krimináltaktika I II. (Rejtjel Kiadó , szerk.: dr. Lakatos János) A kriminálmetodika általános kérdései (dr. Nagy József, RTF, 2007.) A kriminálmetodika elméleti és gyakorlati kérdései (szerk.: dr. Kovács Gyula, NKE, 2013.) 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról a kötelező irodalomban és a foglalkozásokon megnevezett jogszabályok Kriminalisztika 1 2. (BM Duna Palota és Kiadó 2004., szerk.: Dr. Bócz Endre) Kis nyomozástan (dr. Dobos János dr. Kovács Gyula, szerzői kiadás, Budapest, 2008.) KRIMINALISZTIKAI SZAKISMERET kurzus leírás (tavaszi félév) 1. A tantárgy kódja: NKRS00B Teljes idejű képzés 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminalisztikai szakismeret 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Criminalistics special questions 4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): bűnügyi igazgatási szak / bűnügyi nyomozó szakirány 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat): 42 óra (6 óra előadás, 36 óra gyakorlat) 6. Kreditérték: 3 kredit minden tavaszi félévben 9. Előtanulmányi követelmények: Kriminalisztika (1), Kriminalisztika (2), Kriminalisztika (3), Kriminalisztika (4) kurzusok elvégzése (félév aláírás és eredményes vizsgajegy megszerzése) 10. A tantárgyfelelős tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Kriminalisztikai Tanszék 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár 12. A tantárgy oktatói: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár; dr. Vigh András PhD r. alezredes, főiskolai docens; Farkasné dr. Halász Henrietta r. őrnagy, tanár; dr. Győri László r. őrnagy, tanár; dr. Tirts Tibor r. őrnagy, tanár; dr. Nyitrai Endre r. őrnagy, tanár; dr. Bói László r. százados, tanár; Girhiny Kornél r. főhadnagy, tanár; Nyilasi Tibor közalkalmazott, tanár 13

14 13. A tantárgy szakmai tartalma: A kriminalisztika című tantárgyban oktatott elméleti ismeretanyag kiegészítése a tantárgy tematikájába felvett kriminalisztikai tételek vonatkozásában; a bűnügyi szakterület mindennapi, aktuális gyakorlatának megismertetése, továbbá annak elősegítése, hogy a hallgató a megszerzett kriminalisztikai ismereteit készségszinten alkalmazhassa. Speciális fényképezési eljárások Boncolási bemutató A BNYT működése A Központi Ügyelet működése A poligráf alkalmazása Rendkívüli halálesetek kriminalisztikai vizsgálata Egyes nyomozási cselekmények, intézkedések végrehajtásának aktuális gyakorlati kérdései (komplex gyakorlat) 15. Kompetenciák leírása: A hallgató képessé válik a bűnügyi szakterület aktuális feladatainak elvégzésére és az újonnan felmerülő problémák megoldására. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A féléves tanulmányi időszak elfogadásának feltétele a tanórákon való aktív részvétel, és a gyakorlati foglalkozásokon kapott feladatok oktató által előírt módon történő teljesítése. 17. Az értékelés módszere: írásbeli beszámoló A tantárgy részét képezi a komplex záróvizsgának. 18. Vizsgakövetelmények: beszámoló, háromfokozatú értékelés Számonkérési formák értékelési módjai: írásbeli vizsga (beszámoló) esetén: 0 59 % = nem felelt meg, 60 89% = megfelelt, % = jól megfelelt Krimináltaktika I II. (Rejtjel Kiadó , szerk.: dr. Lakatos János) A kriminálmetodika általános kérdései (dr. Nagy József, RTF, 2007.) A kriminálmetodika elméleti és gyakorlati kérdései (dr. Kovács Gyula szerk. NKE, 2013.) Krimináltechnikai ismeretek I-II. (dr. Balláné Dr. Füszter Erzsébet, RTF, 2011.) 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról 1/2006. (I. 11.) ORFK utasítás a rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárásról a kötelező irodalomban és a foglalkozásokon megnevezett jogszabályok Kis nyomozástan (dr. Dobos János dr. Kovács Gyula, szerzői kiadás, Budapest, 2008.) KRIMINALISZTIKAI ALAPISMERETEK kurzus leírás (őszi félév) 1. A tantárgy kódja: Teljes idejű képzés: NKRZ00B 14

15 Részidős képzés: LKRZ00B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminalisztikai alapismeretek 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Criminalistics basic knowledge 4. A szak(ok), szakirány megnevezése (ahol oktatják): rendészeti igazgatási szak / büntetés-végrehajtási, katasztrófavédelmi, vám-és jövedékigazgatási szakirány 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat) teljes idejű képzésben: 28 óra (22 óra előadás, 6 óra gyakorlat) részidős képzésben: 10 óra előadás 6. Kreditérték: 2 kredit Teljes idejű képzésben: minden őszi és tavaszi félévben Részidős képzésben: minden tavaszi félévben 9. Előtanulmányi követelmények: előtanulmányi követelmény nincs 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár 12. A tantárgy oktatói: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár; dr. Vigh András PhD r. alezredes, főiskolai docens; Farkasné dr. Halász Henrietta r. őrnagy, tanár; dr. Győri László r. őrnagy, tanár; dr. Tirts Tibor r. őrnagy, tanár; dr. Nyitrai Endre r. őrnagy, tanár; dr. Bói László r. százados, tanár; Girhiny Kornél r. főhadnagy, tanár; Nyilasi Tibor közalkalmazott, tanár 13. A tantárgy szakmai tartalma: A kriminalisztika legfontosabb elméleti és gyakorlati témái. Bevezetés a kriminalisztikába A nyomozás; a felderítés és a bizonyítás Az adatok, az adatelemző-értékelő munka Az adatgyűjtés és a kihallgatás Nyomtan; anyagmaradványok Személyleírás és személyazonosítás Kriminalisztikai kézírás és okmányvizsgálat A helyszín biztosítása, a helyszíni szemle A körözés és a kutatás Elsődleges intézkedések egyes bűncselekmények, események kapcsán 15. Kompetenciák leírása: A hallgatók megismerik a kriminalisztika általános elméleti és gyakorlati kérdéseit, melyek birtokában képesek lesznek a rendészeti igazgatás területén végzendő feladatok ellátására. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A félév aláírásának feltétele a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott általános rendelkezéseken túl a tantárgy oktatásának részét képező félévközi gyakorlati és egyéb számonkérési feladatok oktató által előírtak szerinti teljesítése. 15

16 17. Az értékelés módszere: írásbeli beszámoló, háromfokozatú értékelés Számonkérési formák értékelési módjai: írásbeli vizsga (beszámoló) esetén: 0 59 % = nem felelt meg, 60 89% = megfelelt, % = jól megfelelt 18. Vizsgakövetelmények: A számonkérés tárgya a foglalkozásokon elhangzott tananyag, a kötelező irodalom vonatkozó részei (a megadott tematikának megfelelően), valamint a foglalkozásokon és a kötelező irodalomban hivatkozott jogszabályok vonatkozó részei. Kriminalisztikai alapismeretek (Kriminalisztikai jegyzetek és tanulmányok sorozat, Rendőrtiszti Főiskola 2005., szerk.: dr. Lakatos János) a kötelező irodalomban és a foglalkozásokon megnevezett jogszabályok A kriminalisztika elméleti kérdései (szerk.: dr. Lakatos János, NKE 2012.) Krimináltaktika I II. (Kriminalisztikai jegyzetek és tanulmányok sorozat, Rejtjel Kiadó , szerk.: dr. Lakatos János) Krimináltechnikai ismeretek I-II. (dr. Balláné Dr. Füszter Erzsébet, RTF, 2011.) A kriminálmetodika általános kérdései (dr. Nagy József, RTF, 2007.) KRIMINALISZTIKAI ISMERETEK (1) kurzus leírás (tavaszi félév) 1. A tantárgy kódja: Teljes idejű képzés: NKIB10B Részidős képzés: LKIB10B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminalisztikai ismeretek (1) 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Criminalistic knowledge (1) 4. A szak(ok), szakirány megnevezése (ahol oktatják): rendészeti igazgatási szak / biztonsági szakirány 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat) teljes idejű képzésben: 14 óra előadás részidős képzésben: 14 óra előadás 6. Kreditérték: 2 kredit minden tavaszi félévben 9. Előtanulmányi követelmények: előtanulmányi követelmény nincs 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár 16

17 12. A tantárgy oktatói: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár; dr. Vigh András PhD r. alezredes, főiskolai docens; Farkasné dr. Halász Henrietta r. őrnagy, tanár; dr. Győri László r. őrnagy, tanár; dr. Tirts Tibor r. őrnagy, tanár; dr. Nyitrai Endre r. őrnagy, tanár; dr. Bói László r. százados, tanár; Girhiny Kornél r. főhadnagy, tanár; Nyilasi Tibor közalkalmazott, tanár 13. A tantárgy szakmai tartalma: A kriminalisztika legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdései. Bevezetés a kriminalisztikába A kriminalisztika módszerei, az azonosítás elmélete Adatok, az adatelemző-értékelő munka Az adatgyűjtés módjai A kihallgatás A kutatás A helyszín biztosítása és a helyszíni szemle 15. Kompetenciák leírása: A hallgatók megismerik a kriminalisztika egyes általános elméleti és gyakorlati kérdéseit, melyek birtokában képesek lesznek a rendészeti igazgatás területén végzendő feladatok ellátására. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A félév aláírásának feltétele a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott általános rendelkezéseken túl a tantárgy oktatásának részét képező félévközi gyakorlati és egyéb számonkérési feladatok oktató által előírtak szerinti teljesítése. 17. Az értékelés módszere: írásbeli kollokvium, ötfokozatú értékelés Számonkérési formák értékelési módja írásbeli vizsga (kollokvium) esetén: 0 59 % = elégtelen, 60 69% = elégséges, 70 79% = közepes, 80 89% = jó, % = jeles 18. Vizsgakövetelmények: A számonkérés tárgya a foglalkozásokon elhangzott tananyag, a kötelező irodalom vonatkozó részei a megadott tematikának megfelelően, a foglalkozásokon és a kötelező irodalomban hivatkozott jogszabályok vonatkozó részei. Kriminalisztikai alapismeretek (Kriminalisztikai jegyzetek és tanulmányok sorozat, Rendőrtiszti Főiskola 2005., szerk.: dr. Lakatos János) a kötelező irodalomban és a foglalkozásokon megnevezett jogszabályok A kriminalisztika elméleti kérdései (szerk.: dr. Lakatos János, NKE 2012.) Krimináltechnikai ismeretek I-II. (dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet, RTF, 2011.) Krimináltaktika I II. (Kriminalisztikai jegyzetek és tanulmányok sorozat, Rejtjel Kiadó , szerk.: dr. Lakatos János) KRIMINALISZTIKAI ISMERETEK (2) kurzus leírás (őszi félév) 17

18 1. A tantárgy kódja: Teljes idejű képzés: NKIB20B Részidős képzés: LKIB20B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminalisztikai ismeretek (2) 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Criminalistic knowledge (2) 4. A szak(ok), szakirány megnevezése (ahol oktatják): rendészeti igazgatási szak / biztonsági szakirány 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat) Teljes idejű képzésben: 28 óra (20 óra előadás, 8 óra gyakorlat) Részidős képzésben: 14 óra előadás 6. Kreditérték: 3 kredit minden őszi félévben 9. Előtanulmányi követelmények: Kriminalisztikai ismeretek (1) kurzus elvégzése (félév aláírás és eredményes vizsgajegy megszerzése) 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár 12. A tantárgy oktatói: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár; dr. Vigh András PhD r. alezredes, főiskolai docens; Farkasné dr. Halász Henrietta r. őrnagy, tanár; dr. Győri László r. őrnagy, tanár; dr. Tirts Tibor r. őrnagy, tanár; dr. Nyitrai Endre r. őrnagy, tanár; dr. Bói László r. százados, tanár; Girhiny Kornél r. főhadnagy, tanár; Nyilasi Tibor közalkalmazott, tanár 13. A tantárgy szakmai tartalma: A kriminalisztika legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdései. A képi dokumentáció lehetséges módjai és eszközei Nyomtan általános és különös rész Emberi testrészek nyomai és daktiloszkópia Anyagmaradványok, kriminalisztikai csapdák Kábítószer anyagismeret Kriminalisztikai kézírás vizsgálat. Kriminalisztikai okmányvizsgálat Elsődleges intézkedések rendkívüli halálesetekben 15. Kompetenciák leírása: A hallgatók megismerik a kriminalisztika egyes elméleti és gyakorlati kérdéseit, melyek birtokában képesek lesznek a rendészeti igazgatás területén végzendő feladatok ellátására. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A félév aláírásának feltétele a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott általános rendelke- 18

19 zéseken túl a tantárgy oktatásának részét képező félévközi gyakorlati és egyéb számonkérési feladatok oktató által előírtak szerinti teljesítése. 17. Az értékelés módszere: írásbeli kollokvium, ötfokozatú értékelés Számonkérési formák értékelési módja írásbeli vizsga (kollokvium) esetén: 0 59 % = elégtelen, 60 69% = elégséges, 70 79% = közepes, 80 89% = jó, % = jeles 18. Vizsgakövetelmények: A számonkérés tárgya a foglalkozásokon elhangzott tananyag, a kötelező irodalom vonatkozó részei (a megadott tematikának megfelelően), valamint a foglalkozásokon és a kötelező irodalomban hivatkozott jogszabályok vonatkozó részei. Kriminalisztikai alapismeretek (Kriminalisztikai jegyzetek és tanulmányok sorozat, Rendőrtiszti Főiskola 2005., szerk.: dr. Lakatos János) a kötelező irodalomban és a foglalkozásokon megnevezett jogszabályok A kriminalisztika elméleti kérdései (szerk.: dr. Lakatos János, NKE 2012.) Krimináltechnikai ismeretek I-II. (dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet, RTF, 2011.) Krimináltaktika I II. (Kriminalisztikai jegyzetek és tanulmányok sorozat, Rejtjel Kiadó , szerk.: dr. Lakatos János) KRIMINALISZTIKA (2) kurzus leírás (tavaszi félév) 1. A tantárgy kódja: LKRL20B Részidős képzés 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminalisztika (2) 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Criminalistics (2) 4. A szak(ok), szakirány megnevezése (ahol oktatják): bűnügyi igazgatási szak / bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó és pénzügynyomozó szakirány 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat): 16 óra előadás 6. Kreditérték: 2 kredit minden tavaszi félévben 9. Előtanulmányi követelmények: Kriminalisztika (1) kurzus elvégzése (félév aláírás és eredményes vizsgajegy megszerzése) 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár 19

20 12. A tantárgy oktatói: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár; dr. Vigh András PhD r. alezredes, főiskolai docens; Farkasné dr. Halász Henrietta r. őrnagy, tanár; dr. Győri László r. őrnagy, tanár; dr. Tirts Tibor r. őrnagy, tanár; dr. Nyitrai Endre r. őrnagy, tanár; dr. Bói László r. százados, tanár; Girhiny Kornél r. főhadnagy, tanár; Nyilasi Tibor közalkalmazott, tanár 13. A tantárgy szakmai tartalma: Krimináltechnikai és krimináltaktikai témák. Nyomtan általános rész Nyomtan különös rész Emberi testrészek nyomai. Daktiloszkópia Anyagmaradványok A kihallgatás A poligráf alkalmazása A kutatás A felismerésre bemutatás 15. Kompetenciák leírása: A hallgatók megismerik a legfontosabb krimináltechnikai témákat, valamint a kihallgatás a poligráf és a kutatás kérdéseit. 16. Évközi tanulmányi követelmények. az aláírás megadásának feltételei: A félév aláírásának feltétele a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott általános rendelkezéseken túl a tantárgy oktatásának részét képező félévközi gyakorlati és egyéb számonkérési feladatok oktató által előírtak szerinti teljesítése. 17. Az értékelés módszere: írásbeli kollokvium, ötfokozatú értékelés A tantárgy részét képezi a komplex záróvizsgának. Számonkérési formák értékelési módja írásbeli vizsga (kollokvium) esetén: 0 59 % = elégtelen, 60 69% = elégséges, 70 79% = közepes, 80 89% = jó, % = jeles 18. Vizsgakövetelmények: A számonkérés tárgya a foglalkozásokon elhangzott tananyag, a kötelező irodalom vonatkozó részei (a megadott tematikának megfelelően), valamint a foglalkozásokon és a kötelező irodalomban hivatkozott jogszabályok vonatkozó részei. Krimináltaktika I II. (Rejtjel Kiadó , szerk.: dr. Lakatos János) Krimináltechnikai ismeretek I-II. (dr. Balláné Dr. Füszter Erzsébet, RTF, 2011.) 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról a kötelező irodalomban és a foglalkozásokon megnevezett jogszabályok Kriminalisztika 1 2. (BM Duna Palota és Kiadó 2004., szerk.: Dr. Bócz Endre) 20

21 KRIMINALISZTIKA (3) kurzus leírás (őszi félév) 1. A tantárgy kódja: LKRL30B Részidős képzés 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminalisztika (3) 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Criminalistics (3) 4. A szak(ok), szakirány megnevezése (ahol oktatják): bűnügyi igazgatási szak / bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó és pénzügynyomozó szakirány 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat): 8 óra előadás 6. Kreditérték: 1 kredit minden őszi félévben 9. Előtanulmányi kötelezettségek: Kriminalisztika (1), Kriminalisztika (2) kurzus elvégzése (félév aláírás és eredményes vizsgajegy megszerzése) 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár 12. A tantárgy oktatói: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár; dr. Vigh András PhD r. alezredes, főiskolai docens; Farkasné dr. Halász Henrietta r. őrnagy, tanár; dr. Győri László r. őrnagy, tanár; dr. Tirts Tibor r. őrnagy, tanár; dr. Nyitrai Endre r. őrnagy, tanár; dr. Bói László r. százados, tanár; Girhiny Kornél r. főhadnagy, tanár; Nyilasi Tibor közalkalmazott, tanár 13. A tantárgy szakmai tartalma: egyes krimináltaktikai témák A bizonyítási kísérlet A helyszíni kihallgatás A körözés 15. Kompetenciák leírása: A hallgatók képesek lesznek egyes krimináltaktikai témákban a legfontosabb krimináltaktikai ajánlások alkalmazására. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A félév aláírásának feltétele a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott általános rendelkezéseken túl a tantárgy oktatásának részét képező félévközi gyakorlati és egyéb számonkérési feladatok oktató által előírtak szerinti teljesítése. 17. Az értékelés módszere: írásbeli kollokvium, ötfokozatú értékelés A tantárgy részét képezi a komplex záróvizsgának. Számonkérési formák értékelési módja írásbeli vizsga (kollokvium) esetén: 0 59 % = elégtelen, 60 69% = elégséges, 70 79% = közepes, 80 89% = jó, % = jeles 21

22 18. Vizsgakövetelmények: A számonkérés tárgya a foglalkozásokon elhangzott tananyag, a kötelező irodalom vonatkozó részei (a megadott tematikának megfelelően), valamint a foglalkozásokon és a kötelező irodalomban hivatkozott jogszabályok vonatkozó részei. Krimináltaktika I II. (Rejtjel Kiadó , szerk.: dr. Lakatos János) a kötelező irodalomban és a foglalkozásokon megnevezett jogszabályok Kriminalisztika 1 2. (BM Duna Palota és Kiadó 2004., szerk.: Dr. Bócz Endre) KRIMINALISZTIKA (4) kurzus leírás (tavaszi félév) 1. A tantárgy kódja: LKRL40B Részidős képzés 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminalisztika (4) 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Criminalistics (4) 4. A szak(ok), szakirány megnevezése (ahol oktatják): bűnügyi igazgatási szak / bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó és pénzügynyomozó szakirány 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat): 12 óra előadás 6. Kreditérték: 3 kredit minden tavaszi félévben 9. Előtanulmányi követelmények: Kriminalisztika (1), Kriminalisztika (2), Kriminalisztika (3) kurzusok elvégzése (félév aláírás és eredményes vizsgajegy megszerzése) 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár 12. A tantárgy oktatói: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár; dr. Vigh András PhD r. alezredes, főiskolai docens; Farkasné dr. Halász Henrietta r. őrnagy, tanár; dr. Győri László r. őrnagy, tanár; dr. Tirts Tibor r. őrnagy, tanár; dr. Nyitrai Endre r. őrnagy, tanár; dr. Bói László r. százados, tanár; Girhiny Kornél r. főhadnagy, tanár; Nyilasi Tibor közalkalmazott, tanár 13. A tantárgy szakmai tartalma: egyes kriminálmetodikai témák Bevezetés a kriminálmetodikába. Nyomozás ismeretlen és ismert elkövetővel szemben A forrónyomos felderítés. Az ügyelet bűnügyi feladatai A lopás nyomozása A betöréses lopás nyomozása Gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények nyomozása 22

23 Rablás, kifosztás és zsarolás nyomozása 15. Kompetenciák leírása: A hallgatók megismerik a kriminálmetodika számos gyakorlati kérdését, melynek birtokában képesek lesznek a bűnügyi igazgatás területén végzendő feladatok ellátására. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A félév aláírásának feltétele a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott általános rendelkezéseken túl a tantárgy oktatásának részét képező félévközi gyakorlati és egyéb számonkérési feladatok oktató által előírtak szerinti teljesítése. 17. Az értékelés módszere: írásbeli kollokvium, ötfokozatú értékelés A tantárgy részét képezi a komplex záróvizsgának. Számonkérési formák értékelési módja írásbeli vizsga (kollokvium) esetén: 0 59 % = elégtelen, 60 69% = elégséges, 70 79% = közepes, 80 89% = jó, % = jeles 18. Vizsgakövetelmények: A számonkérés tárgya a foglalkozásokon elhangzott tananyag, a kötelező irodalom vonatkozó részei (a megadott tematikának megfelelően), valamint a foglalkozásokon és a kötelező irodalomban hivatkozott jogszabályok vonatkozó részei. A lopás nyomozása (dr. Kovács Gyula, RTF, 2008.) Az önbíráskodás és a zsarolás nyomozása (dr. Lóczi Zsolt, RTF, 2008.) A rablás és a kifosztás nyomozása (dr. Lóczi Zsolt, RTF, 2010) A kriminálmetodika általános kérdései (dr. Nagy József, RTF, 2007.) A kriminálmetodika elméleti és gyakorlati kérdései (dr. Kovács Gyula szerk., NKE, 2013.) A betöréses lopás nyomozása (dr. Lóczi Zsolt, RTF, 2011.) A gépjárműbűnözés kriminalisztikája (Cordi Kht , szerk.: Kollár Zsolt) a kötelező irodalomban és a foglalkozásokon megnevezett jogszabályok Kis nyomozástan (dr. Dobos János Dr. Kovács Gyula, szerzői kiadás, Budapest, 2008.) Kriminalisztika 1 2. (BM Duna Palota és Kiadó 2004., szerk.: Dr. Bócz Endre) KRIMINALISZTIKA (5) kurzus leírás (őszi félév) 1. A tantárgy kódja: LKRL50B Részidős képzés 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminalisztika (5) 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Criminalistics (5) 4. A szak(ok), szakirány megnevezése (ahol oktatják): bűnügyi igazgatási szak / bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó és pénzügynyomozó szakirány 23

24 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat): 20 óra előadás 6. Kreditérték: 3 kredit minden őszi félévben 9. Előtanulmányi követelmények: Kriminalisztika (1), Kriminalisztika (2), Kriminalisztika (3) Kriminalisztika (4) kurzusok elvégzése (félév aláírás és eredményes vizsgajegy megszerzése) 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár 12. A tantárgy oktatói: dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, egyetemi tanár; dr. Vigh András PhD r. alezredes, főiskolai docens; Farkasné dr. Halász Henrietta r. őrnagy, tanár; dr. Győri László r. őrnagy, tanár; dr. Tirts Tibor r. őrnagy, tanár; dr. Nyitrai Endre r. őrnagy, tanár; dr. Bói László r. százados, tanár; Girhiny Kornél r. főhadnagy, tanár; Nyilasi Tibor közalkalmazott, tanár 13. A tantárgy szakmai tartalma: egyes kriminálmetodikai és krimináltechnikai témák Kriminalisztikai ballisztika Kriminalisztikai kézírás vizsgálat Kriminalisztikai okmányvizsgálat Az okirat-hamisítás nyomozása A csalás és a sikkasztás nyomozása Egyes korrupciós jellegű bűncselekmények nyomozása Sorozatban elkövetett bűncselekmények nyomozása Egyes közrend, közbiztonság, köznyugalom elleni bűncselekmények nyomozása Kábítószer anyagismeret Visszaélés kábítószerrel bűncselekmény nyomozása 15. Kompetenciák leírása: A hallgatók megismernek egyes kriminálmetodikai és krimináltechnikai elméleti és gyakorlati kérdéseket, melyek birtokában képesek lesznek a bűnügyi igazgatás területén végzendő feladatok ellátására. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A félév aláírásának feltétele a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott általános rendelkezéseken túl a tantárgy oktatásának részét képező félévközi gyakorlati és egyéb számonkérési feladatok oktató által előírtak szerinti teljesítése. 17. Az értékelés módszere: írásbeli kollokvium, ötfokozatú értékelés A tantárgy részét képezi a komplex záróvizsgának. Számonkérési formák értékelési módja írásbeli vizsga (kollokvium) esetén: 0 59 % = elégtelen, 60 69% = elégséges, 70 79% = közepes, 80 89% = jó, % = jeles 24

KRIMINÁLTECHNIKA (1) kurzus leírás (tavaszi félév)

KRIMINÁLTECHNIKA (1) kurzus leírás (tavaszi félév) 2015. TAVASZI FÉLÉV KRIMINÁLTECHNIKA (1) kurzus leírás (tavaszi félév) 1. A tantárgy kódja: RKRIB01 2. A tanórák száma: Nappali tagozaton: Összes félévi óraszám: 60 óra (16 óra előadás + 44 óra gyakorlat)

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN. A kriminalisztika elméleti kérdései

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN. A kriminalisztika elméleti kérdései SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN A kriminalisztika elméleti kérdései félévben 14 órában kerül sor. A tantárgy kreditértéke: 3 pont 1. téma: Bevezetés a kriminalisztikába 2. téma: A kriminalisztikában alkalmazott

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

1987. Érettségi a monori József Attila Gimnáziumban (eredmény: jó);

1987. Érettségi a monori József Attila Gimnáziumban (eredmény: jó); SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Sztodola Tibor c. bv. alezredes szakoktató I. KÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSE 1987. Érettségi a monori József Attila Gimnáziumban (eredmény: jó); 1996-1999. Nappali tagozatos tanulmányok a Rendőrtiszti

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

KRIMINALISZTIKA ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK

KRIMINALISZTIKA ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK KRIMINALISZTIKA ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a bűnügyi igazgatási szak számára A tételsor (Krimináltechnikai témájú záróvizsgakérdések) 1. A kriminalisztikai célú fényképezés legfontosabb követelményei, a kriminalisztikában

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB31 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeretek (pny.) 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB10 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeret 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB38 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Jövedéki és adójog 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Rendészettudományi kar. Szakirány választási segédlet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Rendészettudományi kar. Szakirány választási segédlet Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi kar Szakirány választási segédlet 1 Rendőr szeretnél lenni? Igen Nem Haladj tovább! Viszontlátásra! A rendészettudományi karon számos civil szakirány is

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Bűnügyi szaktanfolyam

KÉPZÉSI PROGRAM Bűnügyi szaktanfolyam ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT OKTATÁSIGAZGATÁSI ÉS KIKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY :1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 : 443-5533 Fax: 443-5784 BM: 30-591 Titkárság: 33-355 Fax:

Részletesebben

BŰNÜGYI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

BŰNÜGYI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2017/2018-as tanévtől Budapest. 2017. 1 A s z a k i r á n y o k f e l e l ő s e i Bűnüldözési szakirány:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB48 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Szabályzatismeret (pny.)1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

A veszélyes közúti baleseteinek vizsgálata, a helyszínel kriminalisztikai aspektusai

A veszélyes közúti baleseteinek vizsgálata, a helyszínel kriminalisztikai aspektusai A veszélyes lyesárú-szállítás közúti baleseteinek vizsgálata, a helyszínel nelés s gyakorlata és kriminalisztikai aspektusai Készítette: Csatai Tamás r. százados ORFK DOK főtanár, BTE alelnök Jogszerűés

Részletesebben

BŰNÜGYI IGAZGATÁSI SZAK TANTERVE

BŰNÜGYI IGAZGATÁSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI IGAZGATÁSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben Budapest. 2015. A szakirányok felelő sei Bűnügyi szakirány: Dr.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB35 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámjog és külkereskedelmi technika 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány 1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RMORB03 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Fegyverrendészeti jog és fegyverismeret 3. A

Részletesebben

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az NKE gondozásában megjelentetendő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen töltse ki! Esetleges

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

KIADVÁNYOK SZERZŐK KIADÓ KIADÁS ÉVE

KIADVÁNYOK SZERZŐK KIADÓ KIADÁS ÉVE A Jegyzetellátó nyitva tartása: Kedd, csütörtök 9.30-12.00 12.40-15.15 Helye: V. épület I. emelet Elérhetősége: Cserkuti.Marta@uni-nke.hu 392-3500 /19-266 KIADVÁNYOK SZERZŐK KIADÓ KIADÁS ÉVE A rendészet

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB13 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámjog és vámeljárás 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben Budapest. 2013. A szakirányok felelő sei Bűnügyi szakirány:

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZAKIRÁNY DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZAKIRÁNY DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZAKIRÁNY DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány 1. A tantárgy kódja: RBVTB02 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Nappali tagozat MESTERSZAK Pénzügyi instrumentumok számvitele Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB40 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámtarifa 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz III. évfolyam pénzügy-számvitel specializáció (szakirány) BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Konszern számvitel alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Konszern

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számviteli Sajátosságok. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számviteli Sajátosságok. tanulmányokhoz III. évfolyam Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számviteli Sajátosságok tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Számviteli Sajátosságok Tanszék:

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe 2013/2014 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Bevezetés a számvitelbe Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 A mintatanterv tárgyai két kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon

Részletesebben

Számviteli esettanulmányok

Számviteli esettanulmányok SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számviteli esettanulmányok MSC Pénzügy-számvitel szak Vezetői számvitel szakirány Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy oktatásának célja: A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB03

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB03 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány 1. A tantárgy kódja: RHRTB03 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határellenőrzés 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar BŰNÜGYI SZAKJOGÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. félév 1. Kriminalisztikai alapok A tantárgy azoknak a kriminalisztikai alapoknak az elsajátítását

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2016/2017) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak

Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Kriminalisztikai szakértő szakirányú továbbképzési szak Képzési Program Szakfelelős: Dr. Angyal Miklós I. A kriminalisztikai szakértő szakirányú

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak A gazdasági büntetőjogi és a kriminalisztikai szakjogász posztgraduális jogi szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI SZAKJOGÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév II. félévére A 2014/2015. tanév rendje TAVASZI SZEMESZTER:

Részletesebben

Vállalati válságkezelés

Vállalati válságkezelés Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Tantárgyi útmutató Vállalati válságkezelés 2015/2016. I. félév Tantárgy megnevezése: Vállalati válságkezelés Tantárgy kódja: VVGK1K0MMEV Tanterv szerinti óraszám: 4+0

Részletesebben

Krimináltechnika. Módszertani segédlet a pályaorientált középiskolai rendészeti képzés oktatóinak. Készítette: Bárány Zoltán r.

Krimináltechnika. Módszertani segédlet a pályaorientált középiskolai rendészeti képzés oktatóinak. Készítette: Bárány Zoltán r. Krimináltechnika Módszertani segédlet a pályaorientált középiskolai rendészeti képzés oktatóinak Készítette: Bárány Zoltán r. alezredes Javaslatok az oktatáshoz, kooperatív tanulási módszerek alkalmazása

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ. Idegen nyelv c. tantárgy oktatási programja. Hallgatói tájékoztató

Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ. Idegen nyelv c. tantárgy oktatási programja. Hallgatói tájékoztató Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ Idegen nyelv c. tantárgy oktatási programja Hallgatói tájékoztató A tantárgyért felelős oktató: Tolnainé Dr. Kabók Zsuzsanna PhD, főiskolai docens A tantárgy megnevezése,

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz I. évfolyam Pénzügy-Számvitel Szak, Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalati gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6683 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL szak hallgatói részére 2014/2015.tanév

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz IV. évfolyam Pénzügy és számvitel szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: KONTROLLING Tanszék: SZÁMVITEL INTÉZETI

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM (8) 1. A tantárgy kódja: RINYB08 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Migrációs szaknyelv 3. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

TANTÁRGYI PROGRAM (8) 1. A tantárgy kódja: RINYB08 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Migrációs szaknyelv 3. 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM (8) 1. A tantárgy kódja: RINYB08 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Migrációs szaknyelv 3. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment alapszak Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév A KURZUS ALAPADATAI

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgakövetelmények élettanból orvostanhallgatók részére s tanév I. félév

Tanulmányi és vizsgakövetelmények élettanból orvostanhallgatók részére s tanév I. félév Tanulmányi és vizsgakövetelmények élettanból orvostanhallgatók részére 2016-2017-s tanév I. félév Az Élettan oktatása tantermi előadásokon, laboratóriumi gyakorlatokon, valamint csoportos és összevont

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 2013/2014. tanév 1. félévében

KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 2013/2014. tanév 1. félévében KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 201/2014. tanév 1. félévében Oktatott tantárgyak: kredit SMKNZ201AN Takarmánynövény termesztés 2+ óra 5 BSc Állattenyésztő Mérnöki Szak II. SMKNZ202XN Növénytermesztéstani

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai két kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2016/2017 I.

Részletesebben

Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz I. évfolyam GM/PS szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog 2 tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/15 tavaszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági jog 2 Tanszék: Közgazdasági Tanszéki Osztály

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú minősítés (szabadon választható tárgyak

Részletesebben

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz KÖZSZERSZERVEZÉSI ÉS SZAKIGAZGATÁSI INTÉZET Tanmenet és tantárgyi követelmények a TERMÉSZETVÉDELMI JOGI ÉS IGAZGATÁSI ISMERETEK tantárgyhoz 1. A tantárgy kódja: KKS7B02 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

Tantárgyi tematika (nappali tagozat)

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) 0 Tantárgyi tematika (nappali tagozat) A tantárgy adatai: A tantárgy megnevezése (tantárgyból): Revenue menedzsment Oktatás nyelve (mintaegységből): magyar A tantárgy angol megnevezése (mintaegységből):

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga

TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT. Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga TANEGYSÉGLISTA (BA) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK (BA), LEVELEZŐ TAGOZAT Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben