KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR"

Átírás

1 KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI SZAKJOGÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév II. félévére

2 A 2014/2015. tanév rendje TAVASZI SZEMESZTER: Regisztrációs hét: február 9. február 14. Szorgalmi időszak: február április 25. Előrehozott vizsgák hete: március 30-április 2. Vizsgaidőszak: április 27-június 5. Szakdolgozat témaválasztó lapjának leadási határideje: május 30. Szakdolgozat leadási határideje: október 22. Munkaszüneti napok: Nemzeti ünnep: március 15. (vasárnap) Nagypéntek: április 3. (péntek) Húsvét hétfő: április 6. (hétfő) Munka ünnepe: május 1. (péntek) Áldozócsütörtök: május 14. (csütörtök) Pünkösd hétfő: május 25. (hétfő) Állami ünnep: augusztus 20. (csütörtök) Szabadnapok (Kormányrendelet szerint): augusztus 21. (péntek) helyette munkanap Korm. rendelet szerint Ssz. Bűnügyi szakjogász szakirányú továbbképzés mintatanterv 2. félév Tantárgy megnevezése Meghirdetés féléve Félévi óraszám (előadás / szeminárium) ea. szem. Félévi óraszám összesen Kredit Számonkérés módja 10. Sorozatbűncselekmények felismerése és bizonyítása 2. félév kollokvium 11. Vagyon elleni, gazdasági és korrupciós bűncselekmények bizonyítása és 2. félév kollokvium bírósági gyakorlata 12. Közlekedési bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata 2. félév beszámoló 13. Szexuális bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata 2. félév beszámoló 14. Szervezett és banda-bűnözés 2. félév kollokvium 15. Típushibák a nyomozásban 2. félév beszámoló 16. Védőügyvéd a büntetőeljárásban 2. félév beszámoló A gyermek, mint speciális alany, a 17. büntetőeljárásban és a családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyek 2. félév kollokvium bizonyítása és bírósági gyakorlata 18. Híres bűnügyek, híres kriminalisták 2. félév kollokvium 19. Klasszikus magánnyomozástan 2. félév kollokvium II. félév összesen

3 Ssz. Bűnügyi szakjogász szakirányú továbbképzés mintatanterv 3. félév Tantárgy megnevezése Meghirdetés féléve Félévi óraszám Félévi óraszám összesen Kredit Számonkérés módja 20. Szakdolgozat konzultáció 3. félév Záróvizsga konzultáció 3. félév Záróvizsgák 3. félév 0 Oklevél megszerzésének kritériuma: félév 10 Szakdolgozat III. félév összesen Összesen Bűnügyi szakjogász szakirányú továbbképzés 2014/15. tavaszi félévi órabeosztása Ssz Képzés napja február 13. (péntek) február 14. (szombat) február 20. (péntek) február 21. (szombat) február 27. (péntek) február 28. (szombat) március 6. (péntek) március 7. (szombat) március 13. (péntek) március 14. (szombat) március 20. (péntek) Képzés időpontja Tárgy neve Képzés helyszíne Oktató 14:30-16:00 Sorozatbűncselekmények felismerése és bizonyítása Mfszt. 1. Dr. Kovács Gyula 16:15-18:00 Sorozatbűncselekmények felismerése és bizonyítása Mfszt. 1. Dr. Kovács Gyula 8:00-09:30 Sorozatbűncselekmények felismerése és bizonyítása Mfszt. 1. Dr. Kovács Gyula 09:45-11:15 Sorozatbűncselekmények felismerése és bizonyítása Mfszt. 1. Dr. Kovács Lajos 11:30-13:00 Sorozatbűncselekmények felismerése és bizonyítása Mfszt. 1. Dr. Kovács Lajos 14:30-16:00 Vagyon elleni, gazdasági és korrupciós 16:15-18:00 bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata Mfszt. 1. Dr. Kovács Gyula 8:00-09:30 Vagyon elleni, gazdasági és korrupciós 09:45-11:15 bűncselekmények bizonyítása és bírósági 109 Dr. Kovács Gyula 11:30-13:00 gyakorlata 14:30-16:00 Szervezett és banda bűnözés (2 szem) 107 Dr. Ibolya Tibor 16:15-18:00 Védőügyvéd a büntetőeljárásban 107 Dr. Jován László 8:00-9:30 09:45-11:15 Védőügyvéd a büntetőeljárásban 107 Dr. Jován László 11:30-13:00 14:30-16:00 Szexuális bűncselekmények bizonyítása és 16:15-18:00 bírósági gyakorlata Mfszt. 1. Dr. Kovács Gyula 8:00-09:30 Híres bűnügyek, híres kriminalisták Dr. Ibolya Tibor :45-11:15 Híres bűnügyek, híres kriminalisták Dr. Ibolya Tibor 11:30-13:00 Híres bűnügyek, híres kriminalisták 107 Dr. Kovács Lajos 14:30-16:00 Vagyon elleni, gazdasági és korrupciós 16:15-18:00 bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata 107 Dr. Czine Ágnes A gyermek, mint speciális alany, a 8:00-09:30 büntetőeljárásban és a családon belüli Monostoriné Vass 101 erőszakkal kapcsolatos ügyek bizonyítása Anikó és bírósági gyakorlata 09:45-11: Dr. Szomor Sándor Híres bűnügyek, híres kriminalisták 11:30-13: Dr. Kovács Lajos 14: Klasszikus magánnyomozástan 101 Spitzer László A gyermek, mint speciális alany, a 16:15-18:00 büntetőeljárásban és a családon belüli Dénesné dr. Csernák 101 erőszakkal kapcsolatos ügyek bizonyítása Erzsébet és bírósági gyakorlata

4 Ssz Képzés napja március 21. (szombat) március 27. (péntek) március 28. (szombat) április 10. (péntek) április 11. (szombat) április 17. (péntek) április 18. (szombat) április 24. (péntek) április 25. (szombat) Képzés időpontja Tárgy neve Képzés helyszíne Oktató 8:00-09:30 Klasszikus magánnyomozástan 109 Spitzer László 09:45-11:15 Vagyon elleni, gazdasági és korrupciós bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata 109 Dr. Soltész Miklós 14: Híres bűnügyek, híres kriminalisták Mfszt. 1. Dr. Ibolya Tibor 16:15-18:00 Szexuális bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata Mfszt. 1. Dr. Győri György 8:00-09:30 Klasszikus magánnyomozástan 109 Spitzer László A gyermek, mint speciális alany, a 09:45-11:15 büntetőeljárásban és a családon belüli Monostoriné Vass 109 erőszakkal kapcsolatos ügyek bizonyítása Anikó és bírósági gyakorlata 11:30-13:00 Híres bűnügyek, híres kriminalisták 109 Dr. Kovács Lajos 15: Híres bűnügyek, híres kriminalisták 204 Dr. Kovács Gyula 16:45-18:15 Híres bűnügyek, híres kriminalisták 204 Dr. Kovács Lajos 8:00-09:30 09:45-11:15 Szervezett és banda bűnözés 107 Berki Antal 11:30-13:00 14: Szervezett és banda bűnözés 107 Dr. Kovács Lajos 16:15-18:00 Klasszikus magánnyomozástan 107 Dr. Kovács Lajos 8:00-09:30 09:45-11:15 Típushibák a nyomozásban 204 Dr. Kovács Lajos 11:30-13:00 15: Híres bűnügyek, híres kriminalisták 204 Dr. Ibolya Tibor A gyermek, mint speciális alany, a 16:45-18:15 büntetőeljárásban és a családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyek bizonyítása 204 Dénes Veronika és bírósági gyakorlata 8:00-09:30 09:45-11:15 11:30-13:00 Közlekedési bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata 101 Dr. Bertényi Imre - 4 -

5 TANTÁRGYAK LEÍRÁSAI Sorozat-bűncselekmények felismerése és bizonyítása Oktatás nyelve: magyar Tanszék: Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Tantárgy típusa: kötelező előadás Képzésforma: levelező Félévi óraszám: 10 tanóra (6 óra előadás, 4 óra szeminárium) Ajánlott félév: nincs Meghirdetés féléve: tavasz Kreditérték (elmélet+gyakorlat): 3 Tantárgy kódja: AJ BSZJ0201K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Kovács Lajos Oktató(k): Dr. Kovács Lajos, Dr. Kovács Gyula A tantárgy szakmai elsajátításának célja: 1. meghatározni a sorozatelkövetés és a sorozatelkövető fogalmát; 2. rávilágítani a sorozatelkövetés és a sorozatelkövető társadalomra veszélyességére; 3. alkalmassá tenni a hallgatókat 3.1. a sorozatelkövetés felismerésére és bizonyítására, 3.2. a sorozatelkövetés felismerése és bizonyítása érdekében szükséges segédletek használatára (alkalmazására). Rövid tantárgyprogram, a megszerezhető ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírása: 1 2. óra 1. A sorozat-bűncselekmények 1.1. Köznapi értelemben mit értünk sorozat alatt? 1.2. Mikor beszélünk sorozatelkövetésről? 1.3. A sorozatelkövetés fogalma 1.4. Sorozatelkövetés a bűnözői oldalról (avagy, létezik-e született sorozatelkövető?) 3 4. óra 2. A sorozatelkövetés felismerése 2.1. A kriminalisztika nyolcadik alapkérdése 2.2. A sorozathoz tartozás felismerésének az alapja 2.3. A szituációs ismérvek vizsgálata a sorozatelkövetés felismerés érdekében 2.4. A sorozatelkövetés felismerésének egyéb szempontjai 5 6. óra 3. A sorozatelkövetés bizonyítása 4. Segédletek óra 5. Szeminárium és konzultáció az 1 6. óra anyagából 5

6 Évközi tanulmányi követelmények: nincs Értékelés módja: írásbeli kollokvium Az értékelés módszere: írásbeli kollokvium, 1 5 skálán szerezhető érdemjegy Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: Kötelező irodalom 1. Barta Endre: A sorozatbetörések felderítésének, bizonyításának elmélete és gyakorlata (Rejtjel Kiadó, Budapest, 2001) 2. Dobos János Kovács Gyula: Kis nyomozástan, oldal (szerzői kiadás Budapest, 2008) 3. Kovács Gyula Nagy József: A kriminálmetodika elméleti és gyakorlati kérdései, oldal (Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt. Budapest, 2013) Segédanyagok 1. Az előadásokon elhangzottak, valamint az előadásokhoz kapcsolódó előadásvázlatok (PowerPoint bemutatók) Ajánlott irodalom: 1. Barta Endre: Az emberölés nyomozása, oldal (Rejtjel Kiadó, Budapest, 2003) 2. Cseh Katalin: Sorozatgyilkosok és a profilalkotás. Acta Iuvenum Caroliensia II. kötet, oldal (Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2012) 3. Dobos János: Modell a bűncselekmény-sorozatok felderítéséhez. Belügyi Szemle 1981/6. szám, oldal (Belügyminisztérium, Budapest, 1981) 4. Kovacsicsné Nagy Katalin: Bűncselekmény sorozatok homogenitásának mérése. Acta XXXI. kötet, oldal (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1989) 5. Nagy József: A kriminálmetodika általános kérdései, oldal (Rendőrtiszti Főiskola Budapest, 2007) 6. (Katona Géza: A bűnöző vállalkozás) 7. (Orbán József: A jog konvergenciája a természettudományok felé a Beyesi analízis apropóján) 8. (Orbán József: Bayesi módszerek a kriminalisztikai tényfeltárási folyamat hatékonyságának növelésére) 9. (Tatár László: Profilalkotás a bűnüldözésben) Ellenőrző kérdések, vizsgakérdések: Ellenőrző és felkészülést segítő kérdések: 1. Mi a különbség egy adott bűncselekményfajta sorozatos előfordulása és a sorozatbűncselekmények között? 2. Egy bizonyos területen, egy adott bűncselekményfajta sorozatos előfordulása, bűncselekmény sorozatnak minősül-e? 3. Mit nevezünk sorozatelkövetésnek, vegyes sorozatnak és mi az a tiszta, másképpen klasszikus sorozat? 4. Mit nevezünk elemző-értékelő tevékenységnek? 5. A sorozatelkövetés szempontjából, mi az összehasonlító ügyelemzés lényege? 6. Mivel kezdődik (hogyan fogunk hozzá) az egyes bűncselekmények azonos elkövetőire utaló összefüggések felismeréséhez? 6

7 7. Sorolja fel az úgynevezett utazó (bűnöző vagy mobil) sorozatelkövetők tevékenységének bűnüldözési szempontból hátrányos következményeit. 8. Mi az elemző-értékelő munka tárgya? 9. A felderítés és a bizonyítás folyamatában (tehát szűkebb értelemben) mi az elemző-értékelő tevékenység tárgya? 10. Határozza meg bűnüldözési szempontból az elemző-értékelő munka célját! 11. Ki az elemző-értékelő munka alanya? 12. Melyek az elemző értékelő munka fő szakaszai? 13. Mi a célja az információk többoldalú ellenőrzésének? 14. Melyek az elemző-értékelő tevékenység (analízis) alapműveletei? 15. A részekre bontásnak, mint az analízis egyik alapműveletének, melyek a viszonyfogalmai? 16. Ismertesse a Bayes-módszer (Bayes-analízis) lényegét! 17. Bayes-módszerek a kriminalisztikában 18. Fejtse ki a perszeverencia-elmélet lényegét! 19. Miképpen állítható párhuzamba a perszeverencia-elmélet a sorozatelkövetéssel? 20. Mit értünk köznapi értelemben sorozaton? 21. Miért fontos a sorozatelkövetés felismerése? 22. Miért nehezebb a vegyes sorozatelkövetés felismerése? 23. A napjainkban kialakult, a mozgékonyságra alapozó bűnelkövetői magatartás, szöges ellentéte a bűnözői perszeverenciának. Értelmezze az állítást (fejtse ki a témát részletesebben)! 24. Mi a kriminalisztika nyolcadik alapkérdése? 25. A nyomozás során, mely esetekben (vagy mikor) kell különös figyelmet fordítani a kriminalisztika nyolcadik alapkérdésére? 26. Mi a sorozathoz tartozás felismerésének az alapja? 27. Az elemző-értékelő tevékenységhez, illetve az összehasonlító ügyelemzéshez hogyan kell hozzáfogni? Melyek lesznek a kezdeti lépések? 28. Milyen szerepük van a szituációs ismérveknek a sorozat-felismerés vizsgálata során? 29. Az elkövetés helyszínének jelentősége a sorozat felismerés vizsgálata során 30. Az elkövetés idejének jelentősége a sorozat felismerés vizsgálata során 31. Az elkövetési magatartás és az elkövetés módszerének jelentősége a sorozat felismerés vizsgálata során 32. Az elkövetés eszközének jelentősége a sorozat felismerés vizsgálata során 33. Az elkövetés eszközéből, az elkövetés módszeréből, különösen az eszközhasználat módjából és a tettes helyszínen tanúsított magatartásából, miképpen következtethetünk az elkövető személyére? 34. Melyek a sorozatelkövetés felismerésének egyéb szempontjai, az objektív elemek körében? 35. Melyek a sorozatelkövetés felismerésének egyéb szempontjai, a szubjektív elemek körében? 36. A sorozatelkövetés bizonyítása érdekében, a nyomozási iratokon belül, különösen miket kell vizsgálni? 37. Melyek a sorozatelkövetés nyomozásának szakaszai? 38. Melyek a sorozatelkövetési bizonyítása érdekében leggyakrabban alkalmazott bizonyítási eljárások az ügytől a személyig modell esetében? 39. Melyek a sorozatelkövetési bizonyítása érdekében leggyakrabban alkalmazott bizonyítási eljárások a személytől az ügyig modell esetében? 40. Melyek a sorozatelkövetés felismerése és bizonyítása érdekében alkalmazott legtipikusabb segédletek? 7

8 Vagyon elleni, gazdasági és korrupciós bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata Oktatás nyelve: magyar Tanszék: Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Tantárgy típusa: kötelező előadás Képzésforma: levelező Félévi óraszám: 20 tanóra Ajánlott félév: nincs Meghirdetés féléve: tavasz Kreditérték (elmélet+gyakorlat): 5 Tantárgy kódja: AJ BSZJ0202K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Deres Petronella Oktató(k): Dr. Czine Ágnes, Dr. Kovács Gyula, Dr. Soltész Miklós A tantárgy szakmai elsajátításának célja: a hallgatók a) megismerkedjenek a kriminálmetodika fogalmával, tárgyával és tudományos kapcsolataival, a kriminálmetodika felépítésével, a bizonyítás tárgyával, a bizonyítandó és a bizonyító tények körével, b) képesek legyenek arra, hogy a vagyon elleni, a gazdasági és a korrupciós bűncselekmények nyomozása során felismerjék és végrehajtsák a szükséges elsődleges intézkedéseket és halasztást nem tűrő nyomozási cselekményeket, megállapítsák a hatáskört és az illetékességet, meghatározzák a bizonyítás tárgyát, a bizonyítandó és a bizonyító tényeket, megtervezzék és megszervezzék a nyomozást, valamint elvégezzék a szükséges nyomozási cselekményeket, c) tisztában legyenek az adott bűncselekmény megelőzésének speciális feladataival. Rövid tantárgyprogram, a megszerezhető ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírása: 1 2. óra 1. A kriminalisztika felépítése, belső rendszere (ismétlés) 2. A kriminálmetodika felépítése 2.1. Az egyes bűncselekmények metodikájának nyomozása 2.2. Kriminálmetodikai tételek a kezetektől napjainkig 2.3. Napjaink kriminálmetodikai tételei (fő- és alcsoportok) Általános alapvetések A bűncselekmény kriminalisztikai és kriminológiai sajátosságai A nyomozás (megindulása és lefolytatása vagy teljesítése) A nyomozás befejezése A nyomozás teljességével összefüggő feladatok 3 4. óra 3. A lopás és a betöréses lopás nyomozása (bizonyítása) a kriminálmetodikai tételek alapján 8

9 5 6. óra 4. A gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények (a gépjárműbűnözés kriminalisztikája) 7 8. óra 5 6. A rablás és a kifosztás nyomozása (bizonyítása) a kriminálmetodikai tételek alapján óra 7 8. A zsarolás és az önbíráskodás nyomozása (bizonyítása) a kriminálmetodikai tételek alapján óra 1. A vagyon elleni és gazdasági bűncselekmények bizonyítási nehézségei és speciális vádképviseleti feladatai. 2. A vagyon elleni és gazdasági bűncselekmények bizonyításának lehetőségei és korlátai gyakorlati példák bemutatásán keresztül óra 1. A korrupciós bűncselekmények bizonyításának elsődleges irányai. Speciális nyomozási taktikák. 2. Az együttműködők, a felderítés (titkos információgyűjtés, titkos adatszerzés) kiemelt szerepe a bizonyításban és az így beszerzett adatok bizonyítékként történő felhasználásának speciális kérdései. Évközi tanulmányi követelmények: írásbeli feladat teljesítése; a bizonyítás tárgyának, a bizonyítandó és a bizonyító tényeknek a meghatározása, egy-egy történeti tényállás alapján. Leadási határidő: április 25. (szombat). Értékelés módja: kollokvium Az értékelés módszere: írásbeli vizsga, 1-5. skálán terjedő érdemjegy. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: Kötelező irodalom 1. Kollár Zsolt (szerk.): A gépjárműbűnözés kriminalisztikája, 104 pages (Cordi Kht. Budapest, 2006) 2. Kovács Gyula: A lopás nyomozása. Lakatos János (szerk.): Kriminalisztikai jegyzetek és tanulmányok (2008), oldal (Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 2008) 3. Kovács Gyula Nagy József: A kriminálmetodika elméleti és gyakorlati kérdései, 188 pages. Egyetemi jegyzet (Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt. Budapest, 2013) 4. Lóczi Zsolt: A betöréses lopás nyomozása. Lakatos János (szerk.): Kriminalisztikai jegyzetek és tanulmányok (2011), 98 pages (Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 2011) 5. Lóczi Zsolt: A korrupciós jellegű bűncselekmények nyomozása. Lakatos János (szerk.): Kriminalisztikai jegyzetek és tanulmányok (2009), oldal (Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 2009) 6. Lóczi Zsolt: A rablás és a kifosztás nyomozása. Lakatos János (szerk.): Kriminalisztikai jegyzetek és tanulmányok (2010), 142 pages (Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 2010) 7. Lóczi Zsolt: Az önbíráskodás és a zsarolás nyomozása. Lakatos János (szerk.): Kriminalisztikai jegyzetek és tanulmányok (2008), oldal (Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 2008) Jogszabályok Btk. XXVII. Fejezet A korrupciós bűncselekmények ( ) Btk. XXXV. Fejezet A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények ( ) Btk. XXXVI. Fejezet 9

10 A vagyon elleni bűncselekmények Lopás (370. ) Btk. XLI. Fejezet A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények ( ) A Be. I X. fejezet ( ) Nyer. [23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet] 1 142/A. 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikusi tevékenység egységes szabályozásáról Segédanyagok Az előadásokon elhangzottak, valamint az előadásokhoz kapcsolódó előadásvázlatok (PowerPoint bemutatók) Ajánlott irodalom: 1. Barta Endre: A betöréses lopások nyomozása, 90 pages, plusz mellékletek (Rejtjel Kiadó, Budapest, 1999) 2. Barta Endre: A sorozatbetörések felderítésének és bizonyításának elmélete és gyakorlata, 104 pages (Rejtjel Kiadó, Budapest, 2001) 3. Barta Endre: Gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények nyomozása, 72 pages (Rejtjel Kiadó, Budapest, 2001) 4. Kollár Zsolt (szerk.): A finanszírozási csalások kriminalisztikája, 90 pages (Cordi Kht. Budapest, 2008) Ellenőrző kérdések, vizsgakérdések: Ellenőrző és felkészülést segítő kérdések 1. A kriminalisztika felépítése (tagozódása). 2. A kriminalisztika általános részének felépítése (tagozódása). 3. A kriminalisztika különös részének felépítése (tagozódása). 4. Definiálja a kriminálmetodikát (a kriminalisztika különös részét). 5. Ismertesse a kriminálmetodika hagyományos (klasszikus felépítését). 6. Ismertesse a kriminálmetodika újabb (a kétezres évek elején dívott) modelljét. 7. Ismertesse napjaink legújabb kriminálmetodikai tételeinek főcsoportjait. 8. Milyen kriminálmetodikai tételek tartoznak az általános alapvetések főcsoportba? 9. Milyen kriminálmetodikai tételek tartoznak a bűncselekmények kriminalisztikai és kriminológiai jellemzői, sajátosságai főcsoportba? 10. Milyen kriminálmetodikai tételek tartoznak a nyomozás (megindulása vagy teljesítése) főcsoportba? 11. Milyen kriminálmetodikai tételek tartoznak a nyomozás befejezése főcsoportba? 12. Milyen kriminálmetodikai tételek tartoznak a nyomozás teljességével összefüggő feladatok főcsoportba? 13. A nyomozás során, hogyan épülnek egymásra, miképpen egészítik ki egymást a büntetőeljárási jogszabályok, a krimináltechnikai eszközök, a krimináltaktikai, illetve a kriminálmetodikai módszerek és ajánlások? 14. A büntetőeljárási jogszabályokhoz és a kriminalisztika általános részi elemeihez képest, mennyivel másabb vagy több a kriminálmetodika? 15. Mit jelent a kriminálmetodika összetettsége (vagy komplexitása)? 16. Ismertesse a lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) büntető anyagi jogi szabályozását és a tényállás jogtechnikai felosztását. 17. Mi a lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) kriminalisztikai meghatározása? 10

11 18. Csoportosítsa a lopást (a rablást, a kifosztást, a zsarolást és az önbíráskodást) büntető anyagi jogi és kriminalisztikai szempontok szerint. 19. Mit nevezünk bizonyítandó ténynek és melyek a bizonyító tények (példákkal illusztrálva)? 20. Sorolja fel a lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) nyomozása során a bizonyítandó és a bizonyító tényeket. 21. A lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) bizonyításakor milyen járulékos kérdések merülhetnek fel? 22. Ismertesse a lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) nyomozása során az elkövetés tárgyával összefüggő kiegészítő kriminalisztikai kérdéseket. 23. A lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) nyomozásakor melyek a leggyakrabban alkalmazott bizonyítási eszközök és bizonyítási eljárások? 24. Melyek a lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) nyomozása során foganatosított legtipikusabb kényszerintézkedések? 25. A szituációs ismérveknek milyen jelentősége van (lehet) a lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) nyomozásakor? 26. Sorolja fel a lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) tudomásra jutásának legtipikusabb forrásait és módjait. 27. Sorolja fel a lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) tudomásra jutásának lehetséges forrásait és módjait. 28. A lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) tudomásra jutásának forrása és módja, mennyiben determinálja a lehetséges elsődleges intézkedéseket és/vagy halasztást nem tűrő (halaszthatatlan) nyomozási cselekményeket? 29. A lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) nyomozásakor, melyek a tipikus elsődleges intézkedések? 30. A lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) nyomozása során, melyek a reálaktusként foganatosítandó, a nyomozást elrendelés nélkül megindító tipikus halaszthatatlan nyomozási cselekmények? 31. A lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) nyomozásakor, melyek azok a halaszthatatlan nyomozási cselekmények, amelyeknek reálaktusként történő foganatosítása fogalmilag kizárt? 32. Eljárásjogi szempontból, mi a különbség az elsődleges intézkedések és a halasztást nem tűrő (halaszthatatlan) nyomozási cselekmények között (mondjon rá példákat)? 33. A lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) tudomásra jutását követően, milyen esetben indokolt a forrónyomos felderítés elrendelése? 34. Definiálja a forrónyomos felderítést, határozza meg általános és közvetlen célját, jelentőségét és alapkövetelményeit. 35. Ismertesse a forrónyomos felderítés modelljét, és az egyes szervezeti egységek feladatait. 36. A lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) nyomozásakor, mi alapozza meg a hatáskör és az illetékesség megállapítását? 37. Mi a teendő akkor, amikor a lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) tudomásra jutását követő elsődleges intézkedés(ek) eredményeképpen derül fény a hatáskör és/vagy illetékesség hiányára? 38. A lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) nyomozása során, miben merül ki a nyomozó hatóság egyéb adatszerző tevékenysége? 39. A lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) nyomozásának tervezésekor, milyen speciális szabályok érvényesülnek az ügytől a személyig és a személytől az modell esetén? 11

12 40. Ismertesse a lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) nyomozásának speciális szabályait az egyes bizonyítási eszközök (sértett és gyanúsított kihallgatása), illetve bizonyítási eljárások (helyszíni szemle és helyszíni kihallgatás) tükrében. 41. A lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) nyomozásakor, mit értünk a bizonyítékok értékelése alatt? 42. A lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) nyomozásának befejezésekor, az iratok megismerését (ismertetését) követően, vagy azzal összefüggésben, a nyomozó hatóságnak milyen feladatai adódhatnak? 43. A lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) nyomozásának befejezését követően, az ügyész (vagy a felettes ügyész) milyen intézkedéseket tehet? 44. A lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) nyomozásakor, a bizonyítás és a tényállás felderítésekor, milyen elméleti és gyakorlati problémák merülhetnek fel? 45. Melyek lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) megelőzésének speciális feladatai? 46. Ismertesse a lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) sértettje (tanúja) kihallgatásának hármas célját. 47. Ismertesse a lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) sértettjének (tanújának) kihallgatásakor, a bűncselekmény tárgyával és tárgyi oldalával kapcsolatosan felmerülő kérdéseket. 48. Ismertesse a lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) sértettjének (tanújának) kihallgatása során, a bűncselekmény alanyával és alanyi oldalával összefüggésben felmerülő kérdéseket. 49. Ismertesse a lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) sértettjének (tanújának) a kihallgatásakor felmerülő, a nyomozás teljességére vonatkozó kérdéseket. 50. Ismertesse a lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) gyanúsítottja kihallgatásának hármas célját. 51. Ismertesse a lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) gyanúsítottjának kihallgatásakor, a bűncselekmény tárgyával és tárgyi oldalával kapcsolatosan felmerülő kérdéseket. 52. Ismertesse a lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) gyanúsítottjának kihallgatása során, a bűncselekmény alanyával és alanyi oldalával összefüggésben felmerülő kérdéseket. 53. Ismertesse a lopás (a rablás, a kifosztás, a zsarolás és az önbíráskodás) gyanúsítottjának a kihallgatásakor felmerülő, a nyomozás teljességére vonatkozó kérdéseket 54. Sorolja fel a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekményeket. 55. Sorolja el a gépjárműlopáshoz kapcsolódó egyéb (járulékos) bűncselekményeket. 56. Milyen bűncselekmények kapcsolódhatnak még a gépjárművekhez? 57. Határolja el egymástól a gépjárműlopást és a jármű önkényes elvételét. 58. Milyen tények utalhatnak a gépjármű-eltulajdonítási célzatra? 59. Határolja el egymástól a jármű önkényes elvételét és a hűtlen kezelést. 60. Sorolja fel a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények elkövetési módszereinek főcsoportjait. 61. Ismertesse a műszaki ismereteket és/vagy eszközöket igénylő módszereket. 62. Sorolja fel az immobilizer hatástalanítási technikákat. 63. Ismertesse a műszaki ismereteket nem igénylő módszereket. 64. A trükkös lopás keretén belül, ismertesse a próbautas, a telephelyes és a kulcscserés módszert. 65. A beugrásos módszerek keretén belül, ismertesse a természetes helyzet kihasználásával, illetve a mesterséges helyzet létrehozásával történő elkövetést. 12

13 66. Ismertesse a trükkös, a koccanásos és az erőszakos beugrás módszerét. 67. Az eltulajdonított gépjárművek visszavásárlása módszeren belül, mit nevezünk lehúzásnak? 68. Sorolja fel a lopott gépjárművek legalizálásának módszereit. 69. Sorolja fel a lopott gépjármű egészben való értékesítését elősegítő módszereket. E módszerekhez, milyen más bűncselekmények elkövetése párosulhat? 70. Mi a lényege a lopott gépjármű hamis számlával történő forgalomba helyezésének? 71. Mi a donorozás és mi az ikresítés? 72. Ismertesse a szakértői bizonyítás jelentőségét a költségvetési csalások bizonyításában. 73. A vagyonkutatás, vagyonosodási vizsgálat jelentősége a költségvetési csalások tekintetében. 74. A bizonyítás nehézségei a hűtlen kezelés bűntette bizonyításában. 75. A felderítés lehetséges irányai a korrupciós bűncselekmények tekintetében. 76. A korrupciós cselekmények jellemző elkövetési módjai. 77. Az aktív és passzív vesztegetők eljárásjogi helyzetének lehetséges alakulása. 78. A befolyással üzérkedés bűncselekményének lehetséges minősítési kérdései a beszerzett bizonyítékok tükrében. 79. Titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés eredményének felhasználása a bizonyításban. 80. A bizonyítás speciális kérdései a korrupciós cselekmények bizonyításában Figyelem! A és számú kérdések, mutatis mutandis a betöréses lopásokra is vonatkoznak. Közlekedési bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata Oktatás nyelve: magyar Tanszék: Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Tantárgy típusa: kötelező előadás Képzésforma: levelező Félévi óraszám: 6 tanóra Ajánlott félév: nincs Meghirdetés féléve: tavasz Kreditérték (elmélet+gyakorlat): 2 Tantárgy kódja: AJ BSZJ0203K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Deres Petronella Oktató(k): Dr. Bertényi Imre A tantárgy szakmai elsajátításának célja: A tantárgy a közlekedési bűncselekmények bizonyítása körében elengedhetetlenül szükséges speciális kriminalisztikai ismeretek, közlekedési jogi szemlélet megismerésére, elsajátítására irányul. Kiemelt cél a közlekedési bűncselekmények nyomozása során rendszerint előforduló gépjármű-, orvos-, és egyéb szakértői véleményekkel szemben támasztható követelmények megismerése, a szakértői kompetencia határainak rögzítése és olyan gyakorlati ismeretanyag átadása, mely a jogalkalmazót alkalmassá teszi a közlekedési bűncselekmény nyomainak, bizonyítékainak önálló értékelésére. A tantárgy keretében sor kerül a Kúria közlekedési büntetőjogi jogalkalmazást formáló egyes eseti döntéseinek elemzésére is. 13

14 Rövid tantárgyprogram, a megszerezhető ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírása: A hat tanórán az alábbi témakörök tárgyalására kerül sor: A helyszíni szemle: közlekedési balesetek helyszíni szemléje, közlekedési bűncselekmények nyomai, mikroanyagmaradványok, a Közlekedésbiztonsági Szervezet szakmai balesetvizsgálata és a büntetőeljárás viszonya, a bizonyítási kísérlet; A szakértői bizonyítás: alapvető kinematikai összefüggések, a szakértő nem ténybíró - a kompetencia határai, a közlekedési bűncselekmények miatt indult bűnügyekben rendszerint kirendelésre kerülő szakértőknek feltehető kérdések, a gépjárműszakértői és orvosszakértői bizonyítás jellemző tárgyai, fázistervek értékelése; Büntetőeljárási kérdések: a vezetői engedély elvétele, visszaadása, a közvetítői eljárásra utalás szempontjai a közlekedési bűncselekmények miatt indult bűnügyekben; Vasúti, vízi, légi közlekedés körében elkövetett bűncselekmények nyomozásának jellegzetességei; A évi C. törvény változásai a közlekedési bűncselekmények körében, az ittasság büntetőjogi értékelése; A Kúria joggyakorlatot formáló egyes eseti döntéseinek elemzése; Évközi tanulmányi követelmények: Értékelésre a szorgalmi időszak végén, írásbeli, tesztjellegű, az előadás anyagát számonkérő beszámolóval kerül sor, évközi tanulmányi követelmény nincs. Értékelés módja: beszámoló Az értékelés módszere: 3-as skálán szerezhető érdemjegy (kiválóan megfelelt/megfelelt/nem felelt meg) Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: Az ismeretek elsajátításához kötelező irodalom nem kerül megjelölésre, azonban az előadás anyaga szükségszerűen a Btk. XXII. fejezetére, az ahhoz fűzött törvényi indokolásra valamint a KRESZ szabályaira és annak a KRESZ Útmutatójában írt értelmezésére épül. Ajánlott irodalom: Viski: Közlekedési Büntetőjog, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Viski-Ternai: Közúti közlekedési balesetek elbírálása, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Belovics-Molnár-Sinku: Büntetőjog II. Különös Rész o. (Molnár) hvgorac 2012 Új Btk. Kommentár (főszerk.: dr. Polt Péter) 4. kötet o. (Czencz) NKTK Kiadó Major: Közlekedési balesetek helyszíni szemléje, Egyetemi jegyzet, Nemz. Közszolg. Egyetem, Fülöp-Major: A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban, hvgorac, 2005 Szexuális bűncselekmények bizonyítása és bírósági gyakorlata Oktatás nyelve: magyar Tanszék: Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Tantárgy típusa: kötelező előadás Képzésforma: levelező Félévi óraszám: 6 tanóra Ajánlott félév: nincs Meghirdetés féléve: tavasz Kreditérték (elmélet+gyakorlat): 1 14

15 Tantárgy kódja: AJ BSZJ0204K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Ibolya Tibor Oktató(k): Dr. Kovács Gyula, Dr. Győri György A tantárgy szakmai elsajátításának célja: a hallgatók a) megismerkedjenek az úgynevezett szexuális bűncselekmények kriminalisztikai és kriminológiai sajátosságaival, b) képesek legyenek arra, hogy a szexuális bűncselekmények tudomásra jutását követően felismerjék a szükséges és végrehajtsák a lehetséges elsődleges intézkedéseket, illetve halasztást nem tűrő nyomozási cselekményeket, megállapítsák a hatáskört és az illetékességet, meghatározzák a bizonyítás tárgyát, a bizonyítandó és a bizonyító tényeket, megtervezzék és megszervezzék a nyomozást, valamint elvégezzék a szükséges nyomozási cselekményeket, c) tisztában legyenek az adott bűncselekmény megelőzésének speciális feladataival. Rövid tantárgyprogram, a megszerezhető ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírása: 1 2. óra 1. A szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos általános alapvetések 2. A szexuális bűncselekmények kriminalisztikai és kriminológiai sajátosságai 3 4. óra 3. A szexuális kényszerítés és a szexuális erőszak nyomozása (bizonyítása) a kriminálmetodikai tételek alapján 4. A szexuális kényszerítés és a szexuális erőszak bizonyítási nehézségei (elméleti anomáliák és gyakorlati problémák) 5 6. óra 5. A szexuális kényszerítés és a szexuális erőszak nyomozásának speciális szabályai az elsődleges intézkedések és a halaszthatatlan nyomozási cselekmények a sértett orvosi vizsgálata a helyszíni szemle a szakértői bizonyítás a sértett és a gyanúsított kihallgatása Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat eredményes megírása Értékelés módja: beszámoló Az értékelés módszere: zárthelyi dolgozat. Értékelés: 3-as skálán szerezhető érdemjegy (kiválóan megfelelt/megfelelt/nem felelt meg) Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: Kötelező irodalom 1. Ibolya Tibor: Egy erőszakos közösülés nyomozása és annak tanulságai. Rendészeti Szemle évi 3. szám, oldal (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Budapest, 2010). Elektronikus elérhetőség: 2. Kovács Gyula: A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények nyomozása. Kriminalisztikai jegyzetek és tanulmányok (2011), 210 pages (Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 2011) 15

16 3. Kovács Gyula: Az évi IV. törvény (régi Btk.) szerinti erőszakos közösülés bizonyításának a tárgya. Obsitos Detektívek Lapja évi 1 4. szám, oldal (Obsitos Detektívek Egyesülete, Budapest, 2013). Elektronikus elérhetőség: 4. Nagy Alexandra: Az erőszakos szexuális bűncselekmények szabályozása. Ma és Holnap? Elektronikus elérhetőség: erdmenyek/mgytp-b-j-2-nagy_alexandra- Az_eroszakos_szexualis_buncselekmenyek_szabalyozasa.pdf Jogszabályok 1. Btk. XIX. Fejezet (A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények), Be. I X. fejezet ( ) 3. Nyer. [23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet] 1 142/A /2012. (VII. 30.) ORFK utasítás a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikusi tevékenység egységes szabályozásáról Segédanyagok 1. Az előadásokon elhangzottak, valamint az előadásokhoz kapcsolódó előadásvázlatok (PowerPoint bemutatók) Ajánlott irodalom: 1. Barta Endre: A nemi erkölcs elleni bűncselekmények nyomozása. Kriminalisztikai jegyzetek és tanulmányok (2000), 78 pages (Rejtjel Kiadó, Budapest, 2000) 2. Cseh Eszter: Az erőszakos közösülés nyomozása Angliában és Magyarországon. Magyar Bűnüldöző évi 3 4. szám, oldal (Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete, Budapest, 2011). Elektronikus elérhetőség: 3. Kovács Gyula: A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (Btk. XIV. fejezet) csoportosítása. Magyar Bűnüldöző évi 3 4. szám, oldal (Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete, Budapest, 2011). Elektronikus elérhetőség: 4. Kovács Gyula: Az erőszakos közösülés a számadatok tükrében. Magyar Bűnüldöző évi 3 4. szám, oldal (Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete, Budapest, 2011). Elektronikus elérhetőség: 5. Kovács Gyula: Valóban nem tehetsz róla? Magyar Bűnüldöző évi 3 4. szám, 5 8. oldal (Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete, Budapest, 2014). Elektronikus elérhetőség: Ellenőrző kérdések, vizsgakérdések: Ellenőrző és felkészülést segítő kérdések 1. Sorolja fel a Btk. XIX. Fejezetében szereplő bűncselekményeket. 2. Ismertesse a szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) büntető anyagi jogi szabályozását és a tényállás jogtechnikai felosztását. 3. Mi a szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) kriminalisztikai meghatározása? 4. Csoportosítsa a szexuális kényszerítést (és a szexuális erőszakot) büntető anyagi jogi és kriminalisztikai szempontok szerint. 5. Sorolja fel a szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) nyomozása során a bizonyítandó és a bizonyító tényeket. 6. A szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) bizonyításakor milyen járulékos kérdések merülhetnek fel? 16

17 7. A szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) elkövetésével szoros összefüggésben, milyen más bűncselekmények elkövetése merülhet fel? 8. A szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) nyomozásakor melyek a leggyakrabban alkalmazott bizonyítási eszközök és bizonyítási eljárások? 9. Melyek a szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) nyomozása során foganatosított legtipikusabb kényszerintézkedések? 10. A szituációs ismérveknek milyen jelentősége van (lehet) a szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) nyomozásakor? 11. Sorolja fel a szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) tudomásra jutásának legtipikusabb forrásait és módjait. 12. Sorolja fel a szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) tudomásra jutásának lehetséges forrásait és módjait. 13. A Btk. XIX. Fejezetében felsorolt bűncselekmények közül, melyek büntethetők magánindítványra? E bűncselekményekkel összefüggésben, milyen kivételt fogalmaz meg a törvény? 14. A szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) tudomásra jutásának forrása és módja, mennyiben determinálja a lehetséges elsődleges intézkedéseket és/vagy halasztást nem tűrő (halaszthatatlan) nyomozási cselekményeket? 15. A szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) nyomozásakor, melyek a tipikus elsődleges intézkedések? 16. A szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) nyomozása során, melyek a reálaktusként foganatosítandó, a nyomozást elrendelés nélkül megindító tipikus halaszthatatlan nyomozási cselekmények? 17. A szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) tudomásra jutását követően, milyen esetben indokolt a forrónyomos felderítés elrendelése? 18. A szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) nyomozásakor, mi alapozza meg a hatáskör és az illetékesség megállapítását? 19. Mi a teendő akkor, amikor a szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) tudomásra jutását követő elsődleges intézkedés(ek) eredményeképpen derül fény a hatáskör és/vagy illetékesség hiányára? 20. A szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) nyomozása során, miben merül ki a nyomozó hatóság egyéb adatszerző tevékenysége? 21. A szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) nyomozásának tervezésekor, milyen speciális szabályok érvényesülnek az ügytől a személyig és a személytől az ügyig modell esetén? 22. Ismertesse a szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) nyomozásának speciális szabályait az egyes bizonyítási eszközök (sértett és gyanúsított kihallgatása), illetve bizonyítási eljárások (helyszíni szemle és helyszíni kihallgatás, felismerésre bemutatás, szembesítés) tükrében. 23. A szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) nyomozásakor, mit értünk a bizonyítékok értékelése alatt? 24. A szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) nyomozásának befejezésekor, az iratok megismerését (ismertetését) követően, vagy azzal összefüggésben, a nyomozó hatóságnak milyen feladatai adódhatnak? 25. A szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) nyomozásának befejezését követően, az ügyész (vagy a felettes ügyész) milyen intézkedéseket tehet? 26. A szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) nyomozásakor, a bizonyítás és a tényállás felderítésekor, milyen elméleti és gyakorlati problémák merülhetnek fel? 27. Melyek a szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) megelőzésének speciális feladatai? 17

18 28. Ismertesse a szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) sértettje (tanúja) kihallgatásának hármas célját. 29. Ismertesse a szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) sértettjének (tanújának) kihallgatásakor, a bűncselekmény tárgyával és tárgyi oldalával kapcsolatosan felmerülő kérdéseket. 30. Ismertesse a szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) sértettjének (tanújának) kihallgatása során, a bűncselekmény alanyával és alanyi oldalával összefüggésben felmerülő kérdéseket. 31. Ismertesse a szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) sértettjének (tanújának) a kihallgatásakor felmerülő, a nyomozás teljességére vonatkozó kérdéseket. 32. Ismertesse a szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) gyanúsítottja kihallgatásának hármas célját. 33. Ismertesse a szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) gyanúsítottjának kihallgatásakor, a bűncselekmény tárgyával és tárgyi oldalával kapcsolatosan felmerülő kérdéseket. 34. Ismertesse a szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) gyanúsítottjának kihallgatása során, a bűncselekmény alanyával és alanyi oldalával összefüggésben felmerülő kérdéseket. 35. Ismertesse a szexuális kényszerítés (és a szexuális erőszak) gyanúsítottjának a kihallgatásakor felmerülő, a nyomozás teljességére vonatkozó kérdéseket Vizsgakérdések Az írásbeli vizsga- vagy tesztkérdések az adott bűncselekmény büntető anyagi jogi és kriminalisztikai jellemzőire, a bizonyítás tárgyára (a bizonyítandó és a bizonyító tények körére), az elsődleges intézkedésekre és a halaszthatatlan nyomozási cselekményekre, valamint a sértett és a gyanúsított kihallgatásának, illetve a helyszíni szemle végrehajtásának speciális szabályaira fognak koncentrálódni. Szervezett és bandabűnözés Oktatás nyelve: magyar Tanszék: Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Tantárgy típusa: kötelező előadás Képzésforma: levelező Félévi óraszám: 10 tanóra (6 óra előadás, 4 óra szeminárium) Ajánlott félév: nincs Meghirdetés féléve: tavasz Kreditérték (elmélet+gyakorlat): 3 Tantárgy kódja: AJ BSZJ0205K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Kovács Lajos Oktató(k): Dr. Kovács Lajos, Dr. Ibolya Tibor, Berki Antal A tantárgy szakmai elsajátításának célja: A szervezett bűnözés kialakulásának fázisai, a bűnszervezet felépítésének ismert modelljei, főbb "tevékenységi" területei, a szervezett bűnözés és a pénzmosás kapcsolata, a hazai szervezett bűnözés kialakulása, a gyilkosságok kriminalisztikai specialitásai a szervezett bűnözés eszköztárában. 18

19 Rövid tantárgyprogram, a megszerezhető ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírása: 1. A szervezett bűnözés Európai Uniós meghatározása 2. A bűnszervezet felépítése és típusai 3. A szervezett bűnözés által megcélzott kriminogén területek felsorolása 4. A szervezett bűnözés elleni nemzetközi és nemzeti fellépés eszköztára, módszerei 5. Az emberölések kriminalisztikai specialitásai a szervezett bűnözés eszköztárában Évközi tanulmányi követelmények: Négyes vagy ötös érdemjegyre megírt házi dolgozat elkészítése esetén jegymegajánlásra kerül sor. Amennyiben a házi dolgozat értékelése nem éri el a négyes érdemjegyet, a hallgató vizsgára kötelezett a tantárgyból. Amennyiben a hallgató négyes érdemjegyet nem fogadja el, a tantárgyból vizsgát tehet. Értékelés módja: kollokvium Az értékelés módszere: házi dolgozat (min. 5 oldal, max. 10 oldal) alapján jegymegajánlás. A házi dolgozat leadási határideje április 25. Ennek hiányában megadott vizsganapokon szóbeli vizsga. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: Ptk. ide vonatkozó szabályozása Szervezett bűnözés elleni törvény előadások anyagai Ajánlott irodalom: Gödöny József:A bűnözés új jelenségei Belügyi Szemle 1988/2 Dános Valér: A szervezett bűnözés definiálásának néhány problémája Belügyi Szemle 1989/7 Dános Valér:A szervezett bűnözés elemeinek megjelenése a hazai bűnözésben Kandidátusi Értekezés Dános Valér: A szervezett bűnözés kialakulásának néhány etimológiai kérdése Belügyi Szemle 1991/11 Mokány József: Tudományos értekezés a hazai szervezett bűnözésről Belügyi Szemle 1990/4 Kertész Imre: A bűn európai útjain Belügyi Szemle 1990/9 Horváth András: A szervezett bűnözés néhány gyakorlati tapasztalata Rendészeti Szemle 1990/9 Borai Ákos: A szervezett bűnözés büntetőjogi kérdései Főiskolai Figyelő 1993/3-4 Tonhauser László: A magyarországi szervezett bűnözésről Belügyi Szemle 1995/5 Bócz Endre: A szervezett bűnözés elleni küzdelem ügyészi tapasztalatai Magyarországon Belügyi Szemle 1997/7-8 Katona Géza: A szervezett bűnözés 2000 Révai-Csatai-Székely-Berdoss-Istvanovszki: a szervezett bűnözés egészségbiztonsági aspektusai Hadmérnök 20010/6 A szervezet bűnözés Kézikönyve NKE RTK 2011 Berki Antal: A szervezett bűnözés Magyarországon 2011 Rendvédelem 2012/1 Zsigmond Csaba: Egy bűnszervezet elleni nyomozás tapasztalatai avagy egy bűnszervezet felszámolása Rendvédelem 2012/1 Istvanovszki László-Kenedli Tamás: Új értékelési módszerek alkalmazása a szervezett bűnözésre Magyar Rendészet 2007/1-2 Urszán József: A szervezett bűnözés fenyegetettség-értékelésének jelentősége az Európai Unióban 19

20 Típushibák a nyomozásban Oktatás nyelve: magyar Tanszék: Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Tantárgy típusa: kötelező előadás Képzésforma: levelező Félévi óraszám: 6 tanóra (4 óra előadás, 2 óra szeminárium) Ajánlott félév: nincs Meghirdetés féléve: tavasz Kreditérték (elmélet+gyakorlat): 2 Tantárgy kódja: AJ BSZJ0206K A tantárgy felvételének előfeltétele: nincs Tantárgyfelelős: Dr. Kovács Lajos Oktató(k): Dr. Kovács Lajos A tantárgy szakmai elsajátításának célja: A joggyakorlatban nem ritka a bűncselekmény hiányában, vagy a bizonyítottság hiányában megszüntetett büntetőeljárások aránya. Célszerű megvizsgálni, hogy hol csúszik hiba a bizonyítás rendszerébe, milyen hibák vezetnek az eredménytelenség miatt megszüntetett ügyekhez. Rövid tantárgyprogram, a megszerezhető ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírása: Különböző nemzetközi és magyar felmérések mutatták ki, hogy melyek azok a nyomozási cselekmények, illetve bizonyítási eljárások, amelyeket a nyomozóhatóságok a legtöbbször hibásan teljesítenek. A tantárgy végigmegy ezeken a nyomozási cselekményeken, részletezve azokat a végrehajtási módozatokat, amelyek a hibás teljesüléshez vezethetnek. Évközi tanulmányi követelmények: 1-3 oldalig terjedő házi dolgozat leadása, amelynek kidolgozása egyénileg és 2-3 fős csoportokban is megtörténhet. A házi dolgozatra kijelölt témák az Ellenőrző kérdések alatt találhatóak. Minden egyes témát legalább 1-3 oldalas terjedelemben kell kidolgozni. Lehetőség van egyéni és csoportos munkára is. Egyéni kidolgozás esetén az Ellenőrző kérdésekben található témák közül egy kérdés kidolgozása szükséges, míg csoportos munka esetén kérjük mindhárom kérdés szakszerű kidolgozását. Értékelés módja: beszámoló Az értékelés módszere: A házi dolgozat leadási határideje: április as skálán szerezhető érdemjegy (kiválóan megfelelt/megfelelt/nem felelt meg) Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: előadások anyaga Ajánlott irodalom: Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika tendenciái. A bűnügyi nyomozás múltja, jelene, jövője. Dialóg Campus Kiadó, Pécs, Ellenőrző kérdések, vizsgakérdések: 1. Melyek a leggyakrabban előforduló hibák a nyomozás során? 2. A koncepciózus nyomozás káros befolyása az eljárás végkimenetelére? 3. Melyek az ún. első csapás hibáinak negatív következményei? 20

Károli Gáspár Református Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar BŰNÜGYI SZAKJOGÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. félév 1. Kriminalisztikai alapok A tantárgy azoknak a kriminalisztikai alapoknak az elsajátítását

Részletesebben

KRIMINALISZTIKA (2) kurzus leírás (őszi félév)

KRIMINALISZTIKA (2) kurzus leírás (őszi félév) 2013. ŐSZI FÉLÉV KRIMINALISZTIKA (2) kurzus leírás (őszi félév) 1. A tantárgy kódja: NKRL20B Teljes idejű képzés 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminalisztika (2) 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN. A kriminalisztika elméleti kérdései

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN. A kriminalisztika elméleti kérdései SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN A kriminalisztika elméleti kérdései félévben 14 órában kerül sor. A tantárgy kreditértéke: 3 pont 1. téma: Bevezetés a kriminalisztikába 2. téma: A kriminalisztikában alkalmazott

Részletesebben

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék: Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék A tantárgy oktatásának célja: Cél, hogy a hallgatók megismerjék a

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI SZAKJOGÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév I. félévére KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM 1091 Budapest,

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán I. félév 1. Büntetőjog, büntetőeljárási jog; a büntetőeljárás tartalma és feladatai 2. A büntetőeljárási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak A gazdasági büntetőjogi és a kriminalisztikai szakjogász posztgraduális jogi szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR II. Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből: XIX. fejezet - A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények;

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős képzés hallgatói számára 2013/2014.

TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős képzés hallgatói számára 2013/2014. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE BÜNTETŐELJÁRÁSJOGI TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

Témakörök a belügyi rendészeti ismeretek szóbeli vizsgához

Témakörök a belügyi rendészeti ismeretek szóbeli vizsgához Témakörök a belügyi rendészeti ismeretek szóbeli vizsgához 1. A rendészet, rendészeti szervek. A rend, a közrend (belső rend), a határrend fogalma, kapcsolata. A biztonság, a nemzetbiztonság és a közbiztonság

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. TÁVOKTATÁS I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2015/2016. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai II. Tantárgyat tanszék gondozó Közgazdasági

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz I. évfolyam GM/PS szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog 2 tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/15 tavaszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági jog 2 Tanszék: Közgazdasági Tanszéki Osztály

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS Tanmenet és tantárgyi követelmények a KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS tantárgyhoz 2016/2017. tanév I. (őszi) félév Közigazgatás-szervező alapképzési szak (2015) NAPPALI és LEVELEZŐ tagozat Budapest, szeptember Postai

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész BÜNTETŐ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész Büntető határozatok szerkesztése I. A büntető határozatok fogalma II.

Részletesebben

KRIMINALISZTIKA ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK

KRIMINALISZTIKA ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK KRIMINALISZTIKA ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a bűnügyi igazgatási szak számára A tételsor (Krimináltechnikai témájú záróvizsgakérdések) 1. A kriminalisztikai célú fényképezés legfontosabb követelményei, a kriminalisztikában

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) őszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozási jogi ismeretek Tanszék:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek 2015/2016. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vállalkozások jogi ismerete Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB38 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Jövedéki és adójog 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog

BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog BEUGRÓ KÉRDÉSEK BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG I. TÁRGYBÓL NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog fogalmát egy-egy mondatban! 2. Határozza meg az alábbi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB10 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeret 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Bűnügyi szaktanfolyam

KÉPZÉSI PROGRAM Bűnügyi szaktanfolyam ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT OKTATÁSIGAZGATÁSI ÉS KIKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY :1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 : 443-5533 Fax: 443-5784 BM: 30-591 Titkárság: 33-355 Fax:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya végrehajtás szervezete továbbítja, a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletben foglaltak szerint. Az első két nyilvántartás közvetlen felhasználói a büntetőeljárásban közreműködő szervek, a harmadik adatbázisnak

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Megyei Rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak

Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak Együttműködő partnerünk: A képzés célja: A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy a versenyfelügyeleti intézményrendszerben

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2014/2015. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy

Részletesebben

Erőszakos bűncselekmények, nemi erőszak

Erőszakos bűncselekmények, nemi erőszak Erőszakos bűncselekmények, nemi erőszak Könyvek: Lukács Tibor, Traytler Endre: A nemi erkölcs elleni bűntettek Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1963. 371 p. Lúzman-Najkodi Barna: Ösztöndíj a pokolba :

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB48 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Szabályzatismeret (pny.)1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB31 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeretek (pny.) 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai III. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai (Gazdaságinformatikus szak) 2016/2017. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Gazdasági jog alapjai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve Az Országos Kriminológiai Intézet 2015. évi munkaterve KUTATÁSI FELADATOK A.) Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások Első főirány: Társadalom és bűnözés 1. A felnőttek és gyerekek közötti bántalmazás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve Az Országos Kriminológiai Intézet 2006. évi munkaterve A.) Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások 1. Első főirány: Tettes és áldozata 1.1. A sértett jogai, és azok érvényesülése a magyar büntetőeljárásban.

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok

Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Ellenőrzési és könyvvizsgálati esettanulmányok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék Tárgy neve: Munka- és szociális jog 3. Szak: jogász Neptun-kódja: 30703 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

KAPCSOLÓDÓ VISSZAÉLÉSEK RENDŐRSÉGI TAPASZTALATAI

KAPCSOLÓDÓ VISSZAÉLÉSEK RENDŐRSÉGI TAPASZTALATAI A FINANSZÍROZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ VISSZAÉLÉSEK RENDŐRSÉGI TAPASZTALATAI Kapcsolat a pénz- és tőkepiaccal Egyes büntetőeljárások során (pl.: tanúkihallgatások, megkeresések) Oktatások, képzések Együttműködés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz III. évfolyam pénzügy-számvitel specializáció (szakirány) BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Konszern számvitel alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Konszern

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Tájékoztató és tematika POLGÁRI JOG című tantárgyból ( 2011/2012.)

Tájékoztató és tematika POLGÁRI JOG című tantárgyból ( 2011/2012.) Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és tematika POLGÁRI JOG című tantárgyból ( 2011/2012.) A tájékoztató célja, hogy polgári jog

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 A mintatanterv tárgyai két kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00

8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00 ÁJK - jogász képzés - heti órabontás - NAPPALI - I. évfolyam 2014/15/2. II. félév időpont/nap HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK jogtörténet II. Köbel Szilvia Magyar állam- és jogtörténet II. Stipta István Filozófiatörténet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2016/2017) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számviteli Sajátosságok. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számviteli Sajátosságok. tanulmányokhoz III. évfolyam Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számviteli Sajátosságok tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Számviteli Sajátosságok Tanszék:

Részletesebben

2.2. Az ügyész jogosítványai a nyomozás feletti felügyelet körében Az ügyész egyéb jogkörei Az ügyészségi szervezetrendszer...

2.2. Az ügyész jogosítványai a nyomozás feletti felügyelet körében Az ügyész egyéb jogkörei Az ügyészségi szervezetrendszer... TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...17 I. A BÜNTETŐELJÁRÁS MEGHATÁROZÁSA. 19 1. A büntetőeljárás fogalma és célja 19 2. A büntetőeljárás szakaszai...19 2.1. A nyomozási szakasz 20 2.2. Az ügyészi szakasz... 20 2.3.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozások jogi ismerete Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

KRIMINÁLTECHNIKA (1) kurzus leírás (tavaszi félév)

KRIMINÁLTECHNIKA (1) kurzus leírás (tavaszi félév) 2015. TAVASZI FÉLÉV KRIMINÁLTECHNIKA (1) kurzus leírás (tavaszi félév) 1. A tantárgy kódja: RKRIB01 2. A tanórák száma: Nappali tagozaton: Összes félévi óraszám: 60 óra (16 óra előadás + 44 óra gyakorlat)

Részletesebben

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév Jogi alapok Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam 2011/2012. tanév I. félév 1/5 Jogi alapok Valamennyi szak/levelező és Távoktatás tagozat/i. évfolyam 2011/2012 tanév I. félév A tantárgyat

Részletesebben

12/2009. (OT 7.) ORFK utasítás. a Kriminalisztikai Archiváló Rendszer üzembeállításával és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról

12/2009. (OT 7.) ORFK utasítás. a Kriminalisztikai Archiváló Rendszer üzembeállításával és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról 12/2009. (OT 7.) ORFK utasítás a Kriminalisztikai Archiváló Rendszer üzembeállításával és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról Szám: 12/2009. TÜK A Kriminalisztikai Archiváló Rendszer üzembeállításával

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek III. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. I. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév 2. félév Tantárgy megnevezése: Konszolidált beszámoló

Részletesebben

I. Az ÁJK-nak a teljes képzési időre vonatkozó óraszáma, és az összes kredit megállapítása. tantárgyak óraszám kredit %

I. Az ÁJK-nak a teljes képzési időre vonatkozó óraszáma, és az összes kredit megállapítása. tantárgyak óraszám kredit % A Pécsi Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Kar diplomás levelező tagozatán oktatott tantárgyak (tanegységek) kreditallokációja felsőbb szemeszteresek részére I. Az ÁJK-nak a teljes képzési időre vonatkozó

Részletesebben

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint VAVRÓ ISTVÁN: A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint A büntetőjogi normákkal történő ismételt szembekerülés a bűnügyi tudományok régi, kedvelt témája. Két változata: a halmazati bűnelkövetés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

A közvetítői eljárás

A közvetítői eljárás A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló T/18090. számú törvényjavaslat közvetítői eljárást érintő rendelkezései 85. (4) A Be. 190. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki,

Részletesebben