Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV"

Átírás

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László

2 I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményei (KKK) 1. Az indítandó szakirányú továbbképzés megnevezése Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak Angolul: Private detective licensed postgraduate specialist training course 2. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése Szakokleveles magánnyomozó Angolul: Licensed private detective 3. Képzési terület Közigazgatási, rendészeti és katonai 4. Képzési ág: rendészeti 5. A felvétel feltétele a) Az alábbi alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések) valamelyikén szerzett oklevél: rendészeti igazgatási alapképzési szak, bűnügyi igazgatási alapképzési szak, nemzetbiztonsági alapképzési szak, igazgatásszervező alapképzési szak, az egykori Rendőrtiszti Főiskolán szervezett: o bűnügyi szak, o büntetés-végrehajtási szak, o gazdaságvédelmi szak, o határrendészeti szak, o igazgatásrendészeti szak, o katasztrófavédelmi szak, o közlekedésrendészeti szak, o közrendvédelmi szak, o nemzetbiztonsági szak, o pénzügynyomozói szak, o vámigazgatási szak. b) Az alábbi osztatlan képzések (korábban egyetemi szintű képzések) valamelyikén szerzett oklevél: jogász mesterképzési szak osztatlan képzés, katonai biztonsági szak, általános felderítő szak. 2

3 c) Bármely képzési területen, legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésen) szerzett oklevél és az alábbiak valamelyikének megléte: rendészeti vezető mesterképzési szakon szerzett oklevél, nemzetbiztonsági mesterképzési szakon szerzett oklevél, magánnyomozó (OKJ vagy OKJ vagy OKJ ) szakképesítés, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10/A. (2) bekezdésében - valamint ezzel összefüggésben a (4) bekezdésben - meghatározott képesítések, szakképesítések valamelyike. 6. A képzési idő 2 félév 7. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 60 kredit 8. A képzés célja: A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak elsősorban kriminalisztikai (nyomozástani) ismeretek és a magánnyomozáshoz szükséges jogi ismeretek oktatására kívánja helyezni a hangsúlyt. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a szakirányú továbbképzésen szerzett ismeretekkel és készségekkel felvértezve képesek az állampolgárok jogszerű információszükségleteit olyan módon kielégíteni, hogy közben teljes mértékben törvényesen járnak el az adatgyűjtés során. A képzés gyakorlatorientált, kiemelt hangsúlyt fektet az egyes adatgyűjtési és elhárítási technikák témaköreire, de a magánnyomozói munkához elengedhetetlen pszichológiai, kriminológiai és kommunikációs ismereteket is nyújt. A magánnyomozói tevékenység végzése során bonyolult jogértelmezési problémák is előfordulhatnak (elsősorban büntetőjogi, polgári jogi, és adatvédelmi jogi területen), ezért az indítandó képzésben jogi ismeretek alapos oktatására is szükség van. 9. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: - a képzés során elsajátítandó kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzésben megszerezhető gyakorlati készségek kifejezetten a magánnyomozói munka során jelentőséggel bíró adatgyűjtési technikákat, illetve elhárítási technikákat jelentik, de az ezzel foglalkozó tantárgyakban szerepet kap a magánnyomozói gyakorlatban mindennaposnak számító jelentésírás, illetve környezettanulmány-készítés is. A végzett hallgató rendelkezni fog azokkal a releváns jogi ismeretekkel, amely révén hatékony, eredményes és jogszerű magánnyomozói munkát tud végezni a jövőben. Többek között képes lesz magánnyomozói tevékenység végzésére, 3

4 különösen nyílt és leplezett adatgyűjtésre, felismerni a jogellenes adatkezelés eszközeit és elhárítani ezen jogellenes adatgyűjtési módszereket. A hallgató rendelkezik a szükséges nyomozástani ismeretekkel és otthonosan mozog a követeléskezelés területén is. - a képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: a megszerzett tudás (elvek, módszerek és technikák) gyakorlati alkalmazása; önálló ítéletalkotás képessége; problémamegoldó készség; magas szintű kommunikációs készség/képesség a szakterületen; együttműködési készség, kezdeményezőkészség és személyes felelősség felvállalása döntéshozatali képesség összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben; a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képességek információk megszerzése, elemzése, értékelése és feldolgozása motiváció, elkötelezettség és minőségtudat, kritikai szemlélet fogalmi gondolkodás, az absztrakció képessége korszerű kommunikációs és információs technológia alkalmazásának felhasználói szintű ismerete. - a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés keretében a hallgató elsajátítja a magánbiztonság rendszerét, elméleti alapjait, a magánnyomozás abban elfoglalt helyét. Képessé válik a magánnyomozás során felmerülő feladatok (eltűnt személyek, eltűnt, eltulajdonított tárgyak felkutatása, bizonyítékok beszerzése pótmagánvádas bűnügyekben és polgári ügyekben, káresemények vizsgálata, zaklatások, fenyegetések kezelése, célszemélyek és cégek ellenőrzése stb.) megoldásához, a verziók felállításához és ellenőrzéséhez szükséges kriminalisztikai gondolkodásmód alkalmazására, tisztában lesz a megbízások elvégzéséhez szükséges adatgyűjtési módszerekkel. A hallgató elsajátítja az adatgyűjtéshez, továbbá a nyomozás megtervezéséhez és végrehajtásához szükséges alapvető krimináltaktikai ismereteket, valamint képessé válik egyes, a magánnyomozói munka során felmerülő jogértelmezési kérdések helyes megválaszolására. 10. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték Jogi ismeretek (30 kredit) 4

5 Jogi alapismeretek A magánnyomozásra vonatkozó hatályos szabályozás Büntetőjogi és büntető eljárásjogi ismeretek Polgári jogi és polgári eljárásjogi ismeretek Adatvédelmi jogi ismeretek Társasági jogi és cégjogi ismeretek A magánnyomozói tevékenység rendészete Közigazgatási hatósági eljárás Szakmai ismeretek (16 kredit) Nyomozástani ismeretek Nyílt adatgyűjtési módszerek a magánnyomozásban Leplezett adatgyűjtési módszerek a magánnyomozásban Jogellenes információszerzési módszerek és eszközök elhárítása Követeléskezelés Kiegészítő szakmai ismeretek (9 kredit) Kommunikáció Pszichológia Kriminológia Szakdolgozat (5 kredit) 5

6 II. Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások: - A számonkérés Az ismeretek ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ) tartalmazza. Az ismeretek számonkérésének módját a tantárgyi programok rögzítik, a hallgatók erről a tanulmányaik megkezdése előtt tájékoztatást kapnak. A tananyag ismeretének értékelése a szorgalmi időszakban, illetve a vizsgaidőszakban történhet. Valamennyi vizsga lehet írásbeli, szóbeli vagy ezek kombinációja. - A záróvizsga A záróvizsgára bocsátás feltételei: A tantervben előírt vizsgák sikeres letétele; A bíráló által elfogadott szakdolgozat. A záróvizsga részei: A szakdolgozat sikeres megvédése, Szóbeli vizsga (a záróvizsga szóbeli vizsgarésze komplex a két félév során tanult ismereteket összegzi) a következő alpontban meghatározott tárgyakból. A szóbeli záróvizsgát az a hallgató kezdheti meg, aki szakdolgozatát eredményesen megvédte. A záróvizsga az alábbi tantárgyak ismeretanyagára épül: A magánnyomozás hatályos szabályozása, Büntetőjogi és büntető eljárásjogi ismeretek, Adatvédelem a magánbiztonságban, Nyomozástani ismeretek. A záróvizsga eredménye: A záróvizsga összesített eredménye a szakdolgozatra adott egy osztályzat, a záróvizsga szóbeli részére adott egy osztályzat egyszerű, egész számra kerekített átlaga. Zvö = (Szd + Zv)/2 Elégtelen a záróvizsga, amennyiben a hallgató a szakdolgozatát nem tudta megvédeni, illetve a záróvizsga tételek bármelyik altételére elégtelen választ ad. A záróvizsga eredményét a záróvizsgabizottság elnöke a vizsganap végén hirdeti ki. - A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje: A Nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 49. (6) bekezdése és az Egyetem Elismerési, kreditátviteli és validációs szabályzata szerint. 6

7 III. Tanterv és vizsgakövetelmények I. félév Óraszám Oktató Számon kérés Kredi t Jogi alapismeretek 10 Dr. Balla Zoltán Koll. 3 A magánnyomozás hatályos szabályozása 6 Dr. Mészáros Koll. 2 Bence Büntetőjogi és büntető eljárásjogi ismeretek 14 Dr. Pallagi Anikó Koll. 5 Rendészeti civiljog és eljárásjog 18 dr. Schubauerné Koll. 6 dr. Hargitai Vera Adatvédelem a magánbiztonságban 14 Dr. Christián Koll. 5 László Társasági jog és cégjog 16 Dr. Auer Ádám Koll. 5 A magánnyomozói tevékenység rendészete és a közigazgatási hatósági eljárás 12 Dr. Christián László Koll. 4 II. félév Nyomozástani ismeretek 12 Dr. Győri László Bsz. 3 Nyílt adatgyűjtési módszerek a 14 Rohánszky Koll. 4 magánnyomozásban Mihály Leplezett adatgyűjtési módszerek a 14 Jasenszky Nándor Koll. 4 magánnyomozásban Jogellenes információszerzési módszerek és 10 Jasenszky Nándor Koll. 3 eszközök elhárítása Követeléskezelés 10 Rohánszky Koll. 2 Mihály Kommunikáció a magánnyomozói munkában 10 Dr. Molnár Bsz. 3 Katalin Pszichológia 10 Dr. Farkas Koll. 3 Johanna Kriminológiai ismeretek 10 Dr. Barabás Koll. 3 Tünde Szakdolgozat 0 5 Záróvizsga Összesen: Össz.: 180 óra össz.: 60 kredit 7

8 1. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Jogi alapismeretek 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Law Studies 4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): szakokleveles magánnyomozói szakirányú továbbképzési szak 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat) 5.1. össz óraszám: Nappali munkarend: Levelező munkarend: heti óraszám nappali munkarend: 6. Kreditérték: 3 kredit 7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: I. félév 8. Az oktatás nyelve: magyar 9. Előtanulmányi kötelezettségek: előtanulmányi kötelezettség nincs 10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. habil Balla Zoltán PhD főiskolai tanár, tanszékvezető 12. A tantárgy oktatói: dr. Szilvásy György Péter r. százados, tanársegéd 13. A tantárgy szakmai tartalma: Alapismeretek nyújtása az állam- és jogtudományokról, az állam és főként a jog jellemzőiről, társadalmi rendeltetéséről. Kiemelt szerepet kapnak a jogi alaptani ismeretek, így a jogi norma sajátosságai, a jogalkotás és a jogérvényesülés. A jogtani alapismeretek oktatásán túlmenően a stúdium a jogrendszer működését és a jogállam témáját is tárgyalja. 14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) A jogi objektiváció sajátosságai: normatív oldal - struktúra - funkciók A jogi objektiváció normatív oldala: helye a társadalmi normák összefüggésében. A társadalmi normák jellemzői. A társadalmi normák funkciói, fajtái. A jog kialakulása. A jogi norma jellemzői. A jog szerkezete. A jog funkciói. 8

9 A jogalkotás A jogi normák létrejöttének módjai. A jogalkotás fogalma, jellemzői, fajtái. A jogalkotás folyamata és követelményei. A jogképződés. A jogforrási hierarchia. A joganyag-rendezés módjai. A jogi norma Jogi norma, jogtétel, jogszabály. A jogi norma szerkezete. A jogi normák fajtái. A jogszabályok (jogi normák) érvényessége és hatálya. A közjogi szervezetszabályozó eszközök. A jogérvényesülés A jog tényleges hatása. A jogkövetés. A jogsértés. A jogalkalmazás fogalma, jellemzői A jogalkalmazás fajtái. A jogalkalmazás szakaszai. A jogviszonyelmélet alapjai A jogviszony fogalma. A jogviszony alanyai, tárgya, tartalma. A jogviszony fajtái. A jogi tények és osztályozásuk. A jogrendszer A jogág. A jogrendszer. A jogcsalád. A magyar jogrendszer jogági tagozódása. 15. Kompetenciák leírása: A hallgató szerezzen alapismereteket az állam- és jogtudományokról, a jog jellemzőiről, az állammal való kapcsolatról és ezek társadalmi rendeltetéséről. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: 17. Az értékelés módszere Kollokvium, ötfokozatú értékelés 18. Vizsgakövetelmények 19. Irodalomjegyzék: Kötelező irodalom: Előadások anyaga Balla Zoltán: Jogi alapismeretek elektronikus jegyzet Magyarország Alaptörvénye Ajánlott irodalom: Szilágyi Péter: Jogi alaptan ELTE Dr. habil Balla Zoltán PhD tanszékvezető főiskolai tanár 9

10 2. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): A magánnyomozás hatályos szabályozása 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Regulation on Private Investigation in Current Hungarian Law 4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzés 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat) 5.1. össz óraszám: Nappali munkarend: Levelező munkarend: 6 óra 5.2. heti óraszám nappali munkarend: 6. Kreditérték: 2 kredit 7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: Minden őszi félévben 8. Az oktatás nyelve: magyar 9. Előtanulmányi kötelezettségek: előtanulmányi kötelezettség nincs. 10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Mészáros Bence, adjunktus 12. A tantárgy oktatói: Dr. Mészáros Bence 13. A tantárgy szakmai tartalma: A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény magánnyomozásra vonatkozó rendelkezéseinek megismertetése a hallgatókkal, valamint a magánnyomozás során relevanciával bíró más jogterületekkel való kapcsolódási pontjainak bemutatása. 14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) A magánnyomozás fogalma. A magánnyomozás szabályozási modelljei. A magánnyomozás szabályozásának története hazánkban. A magánnyomozás szabályozása a hatályos magyar jogban. A magánnyomozó jogállása. A magánnyomozó titoktartási kötelezettsége

11 A magánnyomozás tiltott célszemélyei A legenda használatának jogi vonatkozásai A magánnyomozás külföldi szabályozási mintái. A magánnyomozás polgári jogi vonatkozásai Magánnyomozás az adatvédelmi jog aspektusából A magánnyomozás büntetőjogi korlátai. 15. Kompetenciák leírása: A kurzus elvégzésével a hallgató elsajátítja a magánnyomozásra vonatkozó magyar törvényi szabályozás rendelkezéseit és képessé válik azok értelmezésére. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A féléves tanulmányi időszak elfogadásának feltétele, az előadások anyagának és a kötelező irodalomként megadott tananyagnak az elsajátítása. 17. Az értékelés módszere: Írásbeli vizsga 18. Vizsgakövetelmények: 19. Irodalomjegyzék: Kötelező irodalom: Mészáros Bence: Magánnyomozás. In: Christián László (szerk.): Személy- és vagyonvédelem. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, pp Mészáros Bence: A magánnyomozói tevékenység szabályozásának aktuális kérdései. In: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán (szerk.): Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XI. Pécs, pp Mészáros Bence: A magánnyomozói tevékenység jogi korlátai az új Btk tükrében. In: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán (szerk.): Pécsi Határőr Tudományos Közlemények 15. Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, Pécs, pp Mészáros Bence: Magánnyomozás. NKE RTK egyetemi jegyzet, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, (megjelenés alatt) Ajánlott irodalom: Margitai Domokos: Gondolatok a magánnyomozásról. Belügyi Szemle 2013/ Szövényi György: A magánnyomozás jogi pillérei 1. (Magánnyomozói módszertani füzetek), SzVMSzK Budapesti Szervezete, Budapest, Az előadások diasorai a számonkérés részét képezik. Dr. Mészáros Bence adjunktus 11

12 3. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Büntetőjogi és büntető eljárásjogi ismeretek 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Introduction to Criminal Law and Criminal Procedure Law 4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzés 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat) 5.1. össz óraszám: Nappali munkarend: Levelező munkarend: 14 óra 5.2. heti óraszám nappali munkarend: 6. Kreditérték: 5 kredit 7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: Minden őszi félévben 8. Az oktatás nyelve: magyar 9. Előtanulmányi kötelezettségek: előtanulmányi kötelezettség nincs. 10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: NKE RTK Bűnügyi Tudományok Intézete 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Pallagi Anikó egy. adjunktus 12. A tantárgy oktatói: Dr. Mészáros Bence adjunktus, Dr. Pallagi Anikó adjunktus és az NKE RTK Bűnügyi Tudományok Intézetének további oktatói. 13. A tantárgy szakmai tartalma: A magánnyomozói tevékenység végzése során releváns büntetőjogi rendelkezések és bűncselekményi tényállások ismertetése, valamint a büntetőeljárásra vonatkozó legfontosabb jogi ismeretek oktatása. 14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) Büntetőjog: A büntetőjog relevanciája a magánnyomozás területén A jogos védelem Személyi szabadság megsértése Kényszerítés Személyes adattal visszaélés

13 A Magánlaksértés bűncselekménye és szabálysértése Magántitok megsértése Levéltitok megsértése Minősített adattal visszaélés A Zsarolás és az Önbíráskodás Rongálás Üzleti titok megsértése Tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények A hivatalos személyek és a külföldi hivatalos személyek köre A legendahasználat büntetőjogi vonatkozásai Büntető eljárásjog: A büntetőeljárás fogalma, általános funkciói, szakaszai. A terhelt jogállása. A védő jogállása A sértett jogállása, a sértett képviselete A magánfél. A polgári jogi igény érvényesítése a büntetőeljárásban. Pertechnikai kérdések a büntetőeljárásban (idézés, értesítés, igazolás, az eljárási cselekmények rögzítése, másolatok készítése) A tanú jogállása. Az őrizetbe vétel és az elfogás A feljelentési jogosultság és kötelezettség. A nyomozás elrendelése, teljesítése, jelenlét a nyomozási cselekményeknél. A nyomozás befejezése, iratismertetés, a nyomozás kiegészítése. Jogorvoslat a nyomozás során Az ügyészi revízió és a vádemelés A közvetítői (mediációs) eljárás Az elsőfokú tárgyalás menete. A magánvádas eljárás A pótmagánvád érvényesítése a büntetőeljárásban 15. Kompetenciák leírása: A kurzus elvégzésével a hallgató képessé válik annak megítélésére büntetőjogi szempontból, hogy mely tevékenységek legálisak és mely tevékenységek illegálisak a magánnyomozói tevékenység végzése során. Elsajátítja a magyar büntetőeljárási rendszer alapvető szabályait, az eljárási részvevők jogállására, a nyomozásra és a bírósági tárgyalásra vonatkozó azon rendelkezéseket, amelyek egy magánnyomozó számára relevanciával bírhatnak. 13

14 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A féléves tanulmányi időszak elfogadásának feltétele, az előadások anyagának és a kötelező irodalomként megadott tananyagnak az elsajátítása. 17. Az értékelés módszere: Írásbeli vizsga 18. Vizsgakövetelmények: 19. Irodalomjegyzék: Kötelező irodalom: Blaskó Hautzinger Madai Pallagi Polt Schubauer: Büntető jog Különös Rész II., Rejtjel Kiadó Bögöly Gyula Budaházi Árpád Csányi Csaba Sléder Judit: Büntetőeljárás-jog jegyzet. Rejtjel Kiadó, Budapest, Mészáros Bence: Magánnyomozás. In: Christián László (szerk.): Személy- és vagyonvédelem. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, pp Ajánlott irodalom: - Mészáros Bence: A magánnyomozói tevékenység jogi korlátai az új Btk tükrében. In: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán (szerk.): Pécsi Határőr Tudományos Közlemények 15. Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, Pécs, pp Dr. Pallagi Anikó adjunktus 14

15 4. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Rendészeti civiljog és eljárásjog 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Law Enforcement Civil Law and Civil Procedure Law 4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): szakokleveles magánnyomozói szakirányú továbbképzési szak 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat) 5.1. össz óraszám: Nappali munkarend: Levelező munkarend: heti óraszám nappali munkarend: 6. Kreditérték: 6 kredit 7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: Minden őszi félévben. 8. Az oktatás nyelve: magyar 9. Előtanulmányi kötelezettségek: előtanulmányi kötelezettség nincs 10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: dr. Schubauerné dr. Hargitai Vera főiskolai docens 12. A tantárgy oktatói: dr. Schubauerné dr. Hargitai Vera főiskolai docens 13. A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy ismerteti a magánnyomozói tevékenységhez szükséges alapvető polgári jogi (civiljogi) jogintézményeket. A stúdium háttérismereteket ad a szakmai tárgyak elsajátításához, a magánnyomozói hivatás gyakorlásához. 14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) A magánnyomozóval kapcsolatba kerülő civiljogi jogalanyok és jellemzőik. 2 óra A birtokjog és a tulajdonjog tartalma, elhatárolása és ezen jogintézmények problémái a magánnyomozói tevékenység során. 2 óra A személyiségi és személyhez fűződő jogok civiljogi védelme, a titok és adatvédelem kérdése, az információ védelem civiljogi szabályai a magánnyomozói tevékenységben. 4 óra A kötelmi jog egyes jogintézményei a magánnyomozói tevékenységben. A releváns (megbízási, vállalkozási, biztosítási) szerződések sajátságai. 4 óra 15

16 14.5. A kártérítési jog szabályainak érvényesülése a magánnyomozói tevékenység során (kár, felelősség, felróhatóság kérdésköre, a bizonyítási teher és kimentés) 4 óra A jogérvényesítés polgári jogi eszközei (bírósági végrehajtási eljárás, a fizetési meghagyásos eljárás) és egyes nemperes eljárások. 2 óra 15. Kompetenciák leírása: A hallgató szerezzen átfogó ismereteket a civiljog területére tartozó azon rendelkezésekről, amelyek a magánnyomozói tevékenység jogszerű és magas színvonalon történő ellátásához elengedhetetlenek. Ennek érdekében a tantárgy betekintést nyújt a magánnyomozói tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb civiljogi jogintézmények alapvető norma-anyagába is, valamint a jogérvényesítés szabályaiba is. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A vizsgára bocsátás feltétele A leckekönyvi aláírás feltétele az órákon való részvétel. 17. Az értékelés módszere: Kollokvium, ötfokozatú értékelés. 18. Vizsgakövetelmények: 19. Irodalomjegyzék: Kötelező tananyag - az Alaptörvény vonatkozó rendelkezései - Hargitai Vera: Civiljog című tankönyv vonatkozó fejezetei (Rejtjel Kiadó 2014.) - A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hivatkozott rendelkezései, - az előadásokon elhangzottak Ajánlott irodalom: - Az új Ptk. magyarázata (HVGORAC Lap és Könyvkiadó Kft.) - Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény indokolása dr. Schubauerné dr. Hargitai Vera főiskolai docens 16

17 5. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adatvédelem a magánbiztonságban 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Data protection in the field of private security 4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): rendészet igazgatási szak biztonsági szakirány magánnyomozó és elektronikus információbiztonsági specializáció, illetve szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzés 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat) 5.1. össz óraszám: Nappali munkarend: Levelező munkarend: Szakirányú továbbképzésen levelező munkarendben: 14 óra 5.2. heti óraszám nappali munkarend: 6. Kreditérték: 5 kredit 7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: Minden őszi félévben 8. Az oktatás nyelve: magyar 9. Előtanulmányi kötelezettségek: előtanulmányi kötelezettség nincs. 10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Rendészettudományi Kar / Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Christián László tanszékvezető egyetemi docens 12. A tantárgy oktatói: Dr. Christián László, külsős oktatók 13. A tantárgy szakmai tartalma: Az adatvédelem a XXI. század egyik legfontosabb kihívása. Az információs társadalomban az adatoknak, információknak kézzel fogható értékük van. A személyes adatok védelme, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságának érvényesülése létkérdés minden demokráciában. Ráadásul az adatvédelemnek rendkívül érdekes magánbiztonsági vetületei vannak. A tárgy az adatvédelem alapjairól és annak magánbiztonsági vetületeiről szól. 14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 1. Az adatvédelem általános alapjai 1.1. A védelemre szoruló állami titkok körébe tartozó adatok és információk meghatározása és értelmezése 17

18 1.2. A magánszféra védelmének szerepe az alapjogvédelemben 1.3. Az adatvédelem alapfogalmai 1.4. Biztonság versus adatvédelem? 1.5. Az adatvédelem megítélése az érintettek és az adatkezelők érdekeinek tükrében 1.6. Az információszabadság funkciója 1.7. A magyar adatvédelmi hatóság szerepe, feladatai 2. A személy és vagyonvédelem adatvédelmi gyakorlata 2.1. A személy- és vagyonvédelem, valamint a magánszféra konfliktusa 2.2. Kamerás megfigyelés magánterületen 2.3. Kamerás megfigyelés a munkahelyen 2.4. Kamerás megfigyelés közterületen 2.5. Beléptetés, csomagátvizsgálás, egyéb intézkedések 15. Kompetenciák leírása: A kurzus elvégzésével a hallgató eligazodik az adatvédelem területén, megismeri a magánbiztonság és az adatvédelem összefüggéseit, gyakorlatát, amellyel későbbi munkája során találkozhat. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A féléves tanulmányi időszak elfogadásának feltétele, az órák látogatása maximum 30% távollát tolerálható-, az előadások anyagának és a kötelező irodalomként megadott tananyagnak az elsajátítása. 17. Az értékelés módszere: Írásbeli vizsga 18. Vizsgakövetelmények: Tanórákon való részvétel, az írásbeli vizsga teljesítése 19. Irodalomjegyzék: Kötelező irodalom: Információvédelem, Szerk: Dr. Christián László, NKE RTK egyetemi jegyzet (megjelenés alatt). Hatályos, az oktató által megjelölt jogszabályok Az órákon kiosztott tansegédlet, megjelölt egyéb források. Az előadások diasorai a számonkérés részét képezik Ajánlott irodalom: - Dr. Christián László tanszékvezető egyetemi docens 18

19 6. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Társasági jog és cégjog 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Company law 4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzés 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat) 5.1. össz óraszám: Nappali munkarend: Levelező munkarend: 16 óra 5.2. heti óraszám nappali munkarend: 6. Kreditérték: 5 kredit 7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: Minden őszi félévben 8. Az oktatás nyelve: magyar 9. Előtanulmányi kötelezettségek: előtanulmányi kötelezettség nincs. 10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Auer Ádám adjunktus 12. A tantárgy oktatói: Dr. Auer Ádám, Dr. Tóth Nikolett r. főhadnagy 13. A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a társaságok alapításának feltételeit, annak menetét, a társaságok működésének alapvető kereteit, a társaságok megszűnésének formáit, jogi következményeit. Összefoglalóan tárgyalja a társaság működése során felmerülő társasági jogi és cégjogi kockázatokat. 14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 1. A társasági jog helye a polgári jogi szabályok között, az alkalmazandó jogszabályok, a jogi személyek rendszere 2. A társaságok alapítása különös tekintettel a magánbiztonsági szektorban választható társasági formákra, cégjogi alapok (cényilvántartás és cégnyilvánosság) 3. A gazdasági társaságok szervezete, felépítése (legfőbb szerv, ügyvezetés, ellenőrzés) 4. A felelősségi szabályok rendszere a társasági jogban és a hitelezővédelem 5. A törvényes működés biztosítékainak rendszere 19

20 6. A társaságok jogutóddal (átalakulás) és jogutód nélküli megszűnése 8. Egyes gazdasági társaságok összehasonlítása( 7. Vállalatcsoportok joga Kompetenciák leírása: A tantárgy követelményeinek teljesítésével a hallgató elsajátítja azokat az ismereteket, melyeket egy gazdasági társaság működése során relevanciával bírhatnak. Megtanulja azt a jogi keretrendszert, amelyben a gazdasági társaság működik. Olyan szemléletet és ismeretkeretet biztosít a kurzus, hogy képes legyen a társasági és cégjogi szabályok főbb szabályai közötti eligazodásra a hétköznapokban. 15. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A féléves tanulmányi időszak elfogadásának feltétele, az előadások anyaga és a kötelező irodalomként megadott tananyag alapján írásbeli beadandó dolgozat elkészítése. 16. Az értékelés módszere: Írásbeli vizsga 17. Vizsgakövetelmények: 18. Irodalomjegyzék: Kötelező irodalom: Sárközy Tamás: Szervezetek státusjoga az új Ptk.-ban társasági, egyesületi és alapítványi jog a Ptk. Harmadik Könyve alapján hvgorac Budapest, pp. Pázmándi Kinga (szerk.): Üzleti jog az új Polgári Törvénykönyv után Typotex, Budapest, pp Ajánlott irodalom: Auer Ádám - Bakos Kitti Buzási Barnabás Farkas Csaba Nótári Tamás Papp Tekla: Társasági jog Lectum Kiadó, Szeged, Az előadások diasorai a számonkérés részét képezik. Dr. Auer Ádám adjunktus 20

21 1. A tantárgy kódja: 7. TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): A magánnyomozói tevékenység rendészete és a közigazgatási hatósági eljárás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): 4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzés 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat) Nappali munkarend: Levelező munkarend: heti óraszám nappali munkarend: 6. Kreditérték: 4 kredit 7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 8. Az oktatás nyelve: magyar 9. Előtanulmányi kötelezettségek: előtanulmányi kötelezettség nincs 10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: NKE RTK Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Christián László tv. egyetemi docens 12. A tantárgy oktatói: Dr. Christián László 13. A tantárgy szakmai tartalma: A hallgató ismerje meg, sajátítsa el mindazon ismereteket, amely révén megismeri a magánnyomozói tevékenység folytatásának jogszabályokban foglalt feltételrendszerét, megismeri a rendőrség által vezetett nyilvántartás tartalmát, a rendőrség kapcsoldó felügyeleti ellenőrzési tevékenységét. Fenti ismeretek nélkülözhetetlen előfeltételei a törvényes működésnek a magánnyomói tevékenység során. 14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) A magánnyomozói tevékenység dogmatikai és alkotmányos alapjai. Az állami rendészet és a magánbiztonság összefüggései A magánnyomozói tevékenységre vonatkozó jogszabályok, a tevékenység folytatásának feltételrendszere A rendőrség szerepe és feladatai a magánnyomozói tevékenységhez kapcsolódóan A személy és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység hatósági ellenőrzése. Szankciórendszer A fentiekhez kapcsolódó eljárási alapismeretek 21

22 15. Kompetenciák leírása: A hallgató megismeri a magánnyomozói tevékenység legális működésének feltételrendszerét, a rendőrség egyes igazgatásrendészeti feladatait, azon belül részletesen a magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatos feladatokat. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A féléves tanulmányi időszak elfogadásának feltétele a tanórákon való részvétel. A tanórákról maximum 30% igazolatlan hiányzás elfogadható. További feltétel az előadások tananyagának elsajátítása, valamint a zárthelyi dolgozat eredményes megírása A pótlás módja: A meg nem írt zárthelyi dolgozat a tanár által meghatározott időpontig pótolható. A sikertelen zárthelyi javítására megírt pót zárthelyi eredménytelensége esetén az adott témakörökből a hallgató szóbeli beszámolót tesz. 17. Az értékelés módszere: kollokvium, öt-fokozatú értékelés 18. Vizsgakövetelmények: a vizsga szóbeli, az előre kiadott vizsgakérdésekből Irodalomjegyzék: Kötelező irodalom: A magánbiztonság elméleti alapjai (egyetemi jegyzet) Szerk.: Christián László, NKE, Budapest, Órákon elhangzottak, illetve az órán kiosztott tansegédlet. Hatályos jogszabályok: Magyarország Alaptörvénye; Az egyes rendészeti feladatokat ellát személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló évi CXX. törvény; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, évi CLXXXIX. törvény; A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény; A Személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló CXXXIII. törvény; A szabálysértésekről szóló évi II. törvény; A büntető törvénykönyvről szóló évi C. törvény; A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény Ajánlott irodalom: Sochr Valér: A személy-és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység rendészete az igazgatásrendészeti szolgálati ág tevékenységei között (Rendőrtiszti Főiskola, 2007.); Christián László: magánbiztonság megközelítésének egyes aspektusai. IN: Pro Publico Bono Magyar Közigazgatás, 2014/ Dr. Christián László tanszékvezető egyetemi docens

23 8. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Nyomozástani ismeretek 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Fundamentals of Criminal Investigation 4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzés 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat) 5.1. össz óraszám: Nappali munkarend: Levelező munkarend: 12 óra 5.2. heti óraszám nappali munkarend: 6. Kreditérték: 3 kredit 7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: Minden tavaszi félévben 8. Az oktatás nyelve: magyar 9. Előtanulmányi kötelezettségek: előtanulmányi kötelezettség nincs. 10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Kriminalisztikai Tanszék 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: dr. Győri László r. őrnagy (Phd. doktorandusz) 12. A tantárgy oktatói: dr. Győri László (Phd. doktorandusz), dr. Nyitrai Endre (Phd. doktorandusz), dr. Tirts Tibor 13. A tantárgy szakmai tartalma: A hallgatók megismerik a kriminalisztika alapvető általános elméleti és gyakorlati kérdéseit, melyek birtokában rálátással fognak rendelkezni a rendőrség bűnügyi területén végzett feladatokra, képesek lesznek a bűnügyi munka magánnyomozói tevékenységben felhasználható elemeinek adaptálására. 14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) -a kriminalisztikai megismerés (kriminalisztikai alapkérdések, kriminalisztikai gondolkodás, stb.) -a nyomozás, a felderítés és a bizonyítás, -a nyomozás tervezése-szervezése, -a verziókkal végzett munka, -a helyszíni szemléhez szükséges helyszínbiztosítás, -az adatgyűjtés (puhatolás, megfigyelés, személyes megkeresés, környezettanulmány, a csapdák), -a kihallgatás, 23

24 -a kutatás, -a felismerésre bemutatás, -a magánnyomozói munkát segítő nyilvántartások, a raszter nyomozás 15. Kompetenciák leírása: A hallgatók megismerik a krimináltaktika általános elméleti és gyakorlati kérdéseit, melyek birtokában képesek lesznek a magánnyomozói tevékenységük során azok eredményes felhasználására. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A féléves tanulmányi időszak elfogadásának feltétele, az előadások anyagának és a kötelező irodalomként megadott tananyagnak az elsajátítása. 17. Az értékelés módszere: Írásbeli beszámoló, háromfokozatú értékelés Számonkérési formák értékelési módjai: írásbeli vizsga (beszámoló) esetén: 0 59 % = nem felelt meg, 60 89% = megfelelt, % = jól megfelelt 18. Vizsgakövetelmények: A számonkérés tárgya a foglalkozásokon elhangzott tananyag, a kötelező irodalom vonatkozó részei a megadott tematikának megfelelően, a foglalkozásokon és a kötelező irodalomban hivatkozott jogszabályok vonatkozó részei. 19. Irodalomjegyzék: Kötelező irodalom: Kriminalisztikai alapismeretek (Kriminalisztikai jegyzetek és tanulmányok sorozat, Rendőrtiszti Főiskola 2005., szerk.: dr. Lakatos János) vonatkozó részei. A kriminalisztika elméleti kérdései (szerk.: dr. Lakatos János, NKE 2012.) vonatkozó részei Ajánlott irodalom: - Krimináltechnikai ismeretek I-II. (dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet, RTF, 2011.) Krimináltaktika I II. (Kriminalisztikai jegyzetek és tanulmányok sorozat, Rejtjel Kiadó , szerk.: dr. Lakatos János) Az előadások diasorai a számonkérés részét képezik. dr. Győri László r. őrnagy tanár 24

25 9. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Nyílt adatgyűjtési módszerek a magánnyomozásban 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Overt Intelligence Gathering Methods in Private Investigation 4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat) 5.1. össz. óraszám: Nappali munkarend: Levelező munkarend: heti óraszám nappali munkarend: 6. Kreditérték: 4 kredit 7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: Minden tavaszi félévben 8. Az oktatás nyelve: magyar 9. Előtanulmányi kötelezettségek: előtanulmányi kötelezettség nincs. 10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Rendészettudományi Kar / Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Rohánszky Mihály magánnyomozó 12. A tantárgy oktatói: Rohánszky Mihály 13. A tantárgy szakmai tartalma: A hallgató ismerje meg a nyílt adatgyűjtés módszerét. 14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) Az adatgyűjtés tárgya. Az adatgyűjtés alanyai. Az adatgyűjtés módszerei. Az adatgyűjtés dokumentálása. Jelentésírás. 15. Kompetenciák leírása: A kurzus elvégzésével a hallgató megismeri a nyílt adatgyűjtés metodikáját. A magánnyomozó képes lesz nyílt adatgyűjtés végzésére, információk elemzésére, értékelésére és jelentés elkészítésére. 25

26 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A féléves tanulmányi időszak elfogadásának feltétele, az előadások anyagának és a kötelező irodalomként megadott tananyagnak az elsajátítása. 17. Az értékelés módszere: Írásbeli vizsga 18. Vizsgakövetelmények: 19. Irodalomjegyzék: Kötelező irodalom: Sasvári Rudolf: Az adatgyűjtés módszertana. Magánnyomozó módszertani füzetek. SzVMSzK Budapesti Szervezete, Budapest, Sasvári Rudolf: Szakmai ismeretek. In: Szabó László (szerk.): Magánnyomozók kézikönyve. SzVMSzK, Budapest, Ajánlott irodalom: Sasvári Rudolf: Klasszikus magánnyomozástan. Alfa Communikation Kft. Budapest, Az előadások diasorai a számonkérés részét képezik. Rohánszky Mihály magánynomozó tanár 26

27 10. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Leplezett adatgyűjtési módszerek a magánnyomozásban 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Covert Intelligence Gathering Methods in Private Investigation 4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat) 5.1. össz óraszám: Nappali munkarend: Levelező munkarend: heti óraszám nappali munkarend: 6. Kreditérték: 4 kredit 7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: Minden tavaszi félévben 8. Az oktatás nyelve: magyar 9. Előtanulmányi kötelezettségek: előtanulmányi kötelezettség nincs. 10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Terrorelhárítási Tanszék 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Jasenszky Nándor egyetemi szakoktató 12. A tantárgy oktatói: Jasenszky Nándor egyetemi szakoktató, Rohánszky Mihály magánnyomozó 13. A tantárgy szakmai tartalma: A hallgató ismerje meg: a nyílt, leplezett és titkos adatgyűjtések közötti különbséget; a fedés és a legenda tartalmi lényegét; a legenda kialakításának, alkalmazásának elveit és gyakorlatát; az adatgyűjtés fajtáit, a megfelelő és szükséges módszer alkalmazásának gyakorlatát. 14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) Az információszerzés, fajtái. A valós szándék leplezése. A leplezett és titkos adatgyűjtések közötti különbségek. A fedés és a legenda. A feladatnak megfelelő legenda felépítése, ellenőrizhetősége, minősége és a feladat befejezése utáni lebonthatósága. A leggyakrabban alkalmazott adatgyűjtési formák puhatolás, környezettanulmány, követés és megfigyelés célszerű kiválasztásának elvei és gyakorlata. 27

28 15. Kompetenciák leírása: A hallgató legyen tisztában a rendelkezésére álló adatgyűjtési lehetőségekkel. Tudjon helyes döntést hozni, hogy mikor, milyen módszer alkalmazásával tudja a kívánt célt elérni. Az elvégzendő feladat, a felderítendő információk, továbbá a működési közegének legmegfelelőbb legendát legyen képes felépíteni és alkalmazni. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A féléves tanulmányi időszak elfogadásának feltétele, az előadások anyagának és a kötelező irodalomként megadott tananyagnak az elsajátítása. 17. Az értékelés módszere: Írásbeli vizsga 18. Vizsgakövetelmények: 19. Irodalomjegyzék: Kötelező irodalom: Ormosy Gábor-Harmados György-Jasenszky Nándor-Forró György: Üzleti Hírszerzési és Elhárítási ismeretek (meghatározott, kivonatolt és kiegészített részeiből összeállított szakjegyzet) Rendőrtiszti Főiskola, Budapest Mészáros Bence: Fedett nyomozás a bűnüldözésben. Doktori értekezés. PTE ÁJK Doktori Iskola Pécs, Sasvári Rudolf: Az adatgyűjtés módszertana. Magánnyomozó módszertani füzetek. SzVMSzK Budapesti Szervezete, Budapest, 2011 Sasvári Rudolf: Szakmai ismeretek. In: Szabó László (szerk.): Magánnyomozók kézikönyve. SzVMSzK, Budapest, Ajánlott irodalom: Az előadások diasorai a számonkérés részét képezik. Jasenszky Nándor tanár 28

29 11. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Jogellenes információszerzési módszerek és eszközök elhárítása 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Counter Intelligence in the Field of Private Investigation 4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat) 5.1. össz óraszám: Nappali munkarend: Levelező munkarend: 10 óra 5.2. heti óraszám nappali munkarend: 6. Kreditérték: 3 kredit 7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: Minden tavaszi félévben 8. Az oktatás nyelve: magyar 9. Előtanulmányi kötelezettségek: előtanulmányi kötelezettség nincs. 10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Terrorelhárítási Tanszék 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Jasenszky Nándor egyetemi szakoktató 12. A tantárgy oktatói: Jasenszky Nándor egyetemi szakoktató, Rohánszky Mihály magánnyomozó 13. A tantárgy szakmai tartalma: A hallgató ismerje meg azokat a elemzési, értékelési módszereket amelyek felismerhetővé teszik számára a konkrét feldolgozandó ügyben az illegális információszerző tevékenység jelenlétét. Ismerje meg az illegális információszerzés alapvető technikáit és az elhárításukra alkalmazható eljárásokat. Ismerje meg az illegális információszerző technikai eszközöket és azok elhárítási lehetőségeit. 14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) Az információszerzés, fajtái. A legális és illegális információszerzés lehetséges elhatárolása. A leggyakrabban alkalmazott illegális információszerzési eljárások. A fedett akciók, megjelenési formái, fajtái. A védelem szervezés, elhárítás fő kérdései. Elemző, értékelő munka, fenyegetettség analízis. A védelem és elhárítás alapvető eszköztára és alkalmazása. 29

30 15. Kompetenciák leírása: A kurzus elvégzésével a hallgató megismeri a kiemelten védendő területeket, képessé válik felismerni az illegális információszerzési tevékenységre utaló jeleket. Alkalmazható ismeretek birtokába jut az elhárítás megszervezéséhez. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A féléves tanulmányi időszak elfogadásának feltétele, az előadások anyagának és a kötelező irodalomként megadott tananyagnak az elsajátítása. 17. Az értékelés módszere: Írásbeli vizsga 18. Vizsgakövetelmények: 19. Irodalomjegyzék: Kötelező irodalom: Ormosy Gábor-Harmados György-Jasenszky Nándor-Forró György: Üzleti Hírszerzési és Elhárítási ismeretek (meghatározott, kivonatolt és kiegészített részeiből összeállított szakjegyzet) Rendőrtiszti Főiskola, Budapest Dr. Szövényi György-Rohánszky Mihály: Üzleti hírszerzés és elhárítás. Magánnyomozói módszertani füzetek, Budapest, SZVMSZK Ajánlott irodalom: Az előadások diasorai a számonkérés részét képezik. Jasenszky Nándor tanár 30

31 12. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Követeléskezelés 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Methodology of collecting debts 4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak 5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat) 5.1. össz. óraszám: Nappali munkarend: Levelező munkarend: 10 óra 5.2. heti óraszám nappali munkarend: 6. Kreditérték: 2 kredit 7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: Minden tavaszi félévben 8. Az oktatás nyelve: magyar 9. Előtanulmányi kötelezettségek: előtanulmányi kötelezettség nincs. 10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Rendészettudományi Kar / Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Rohánszky Mihály magánnyomozó 12. A tantárgy oktatói: Rohánszky Mihály 13. A tantárgy szakmai tartalma: A hallgató ismerje meg a követeléskezelés alapvető sajátosságait, jogi vonzatait, valamint a gyakorlati eljárás módszerét. 14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) Követelések alapjai, szerződések fajtái. Követelés elévülése. Követelés alanyai. Vezető tisztségviselő felelőssége, tagi felelősség. Követeléskezelés, követelés érvényesítése. Követelés érvényesítése a felszámolási eljárásban. Végrehajtás előkészítése. 15. Kompetenciák leírása: A kurzus elvégzésével a hallgató megismeri a követelések érvényesítésével kapcsolatos jogi relevanciákat és gyakorlati eljárásokat. A magánnyomozó képes 31

32 lesz felismerni, értelmezni, illetve eldönteni a követelések jogosságát a szerződések vonatkozásában. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: A féléves tanulmányi időszak elfogadásának feltétele, az előadások anyagának és a kötelező irodalomként megadott tananyagnak az elsajátítása. 17. Az értékelés módszere: Írásbeli vizsga 18. Vizsgakövetelmények: 19. Irodalomjegyzék: Kötelező irodalom: Rohánszky Mihály: Követeléskezelés. Magánnyomozói módszertani füzetek Budapest, SZVMSZK Dr. Boóc Á. és mások: A követelések érvényesítésének jogi eszközei HVG-ORAC Budapest Ajánlott irodalom: Kisfaludi András: Társasági jog (Complex kiadó, Budapest) Csődtörvény (Novissima kiadó, Budapest) Ptk. (2013. évi V. tv a polgári törvénykönyvről) I. kötet/harmadik könyv, III. kötet/hatodik könyv Az előadások diasorai a számonkérés részét képezik. Rohánszky Mihály tanár 32

33 13. TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kommunikáció a magánnyomozói munkában 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Communication in Private Detective Practice 4. A szak(ok), szakirányok megnevezése: Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak 5. A tanórák száma 5.1. Össz. óraszám: 10 óra 6. Kreditérték: 3 kredit 7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: Minden tavaszi félévben 8. Az oktatás nyelve: magyar 9. Előtanulmányi kötelezettségek: A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Közrendészeti és Alkalmazott Vezetéstudományi Intézet, Magatartástudományi Tanszék 11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Dr. Molnár Katalin, főiskolai docens 12. A tantárgy oktatói: Dr. Molnár Katalin, Dr. Hegedűs Judit 13. A tantárgy szakmai tartalma: A magánnyomozás folyamatában rendkívüli jelentősége van a kommunikációnak, mégpedig annak mindhárom síkján: a verbális, a nem verbális és a statikus szinteken is. Az ezekkel kapcsolatos ismeretek nélkülözhetetlen alapot jelentenek a magánnyomozók számára, ezért a tárgy oktatása során rendelkezésre álló órakereteket ezek közvetítésére használjuk. 14. A tantárgy tananyagának leírása: Az emberi kommunikáció fogalma, tényezői. A kommunikációnak a magánnyomozói munkában betöltött szerepe A verbális kommunikáció műfajai a magánnyomozói munkában A nem verbális kommunikációs csatornák jelentősége a magánnyomozói munkában 33

34 14.4. A statikus kommunikáció jelentősége a magánnyomozói munkában A kommunikációs készségek fejlesztésének lehetőségei és technikái 15. Kompetenciák leírása: A félév során a hallgatók megismerkedhetnek azokkal az alapvető ismeretekkel és szempontokkal, amelyek mentén a magánnyomozói munkában előforduló kommunikációs helyzetekben, műfajokban a saját kommunikációs technikáik hatékonyságát növelni tudják. 16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: Az aláírás feltétele a tanórákon való részvétel. 17. Az értékelés módszere: Beszámoló 18. Vizsgakövetelmények: A félév szóbeli beszámolóval zárul. Vizsgakövetelmény a tanórákon elhangzottak, valamint a kötelező irodalom ismerete. 19. Irodalomjegyzék: 19.1 Kötelező irodalom: - Molnár Katalin (2001): Kommunikáció a rendvédelmi munkában. Budapest: Rejtjel Kiadó Ajánlott irodalom: Dr. Molnár Katalin főiskolai docens 34

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

KRIMINALISZTIKA (2) kurzus leírás (őszi félév)

KRIMINALISZTIKA (2) kurzus leírás (őszi félév) 2013. ŐSZI FÉLÉV KRIMINALISZTIKA (2) kurzus leírás (őszi félév) 1. A tantárgy kódja: NKRL20B Teljes idejű képzés 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Kriminalisztika (2) 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB48 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Szabályzatismeret (pny.)1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB38 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Jövedéki és adójog 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB10 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeret 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB31 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági szakismeretek (pny.) 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN. A kriminalisztika elméleti kérdései

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN. A kriminalisztika elméleti kérdései SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN A kriminalisztika elméleti kérdései félévben 14 órában kerül sor. A tantárgy kreditértéke: 3 pont 1. téma: Bevezetés a kriminalisztikába 2. téma: A kriminalisztikában alkalmazott

Részletesebben

Tájékoztató és tematika POLGÁRI JOG című tantárgyból ( 2011/2012.)

Tájékoztató és tematika POLGÁRI JOG című tantárgyból ( 2011/2012.) Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és tematika POLGÁRI JOG című tantárgyból ( 2011/2012.) A tájékoztató célja, hogy polgári jog

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány 1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RMORB03 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Fegyverrendészeti jog és fegyverismeret 3. A

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék: Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék A tantárgy oktatásának célja: Cél, hogy a hallgatók megismerjék a

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

Gazdasági jog alapjai

Gazdasági jog alapjai I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Gazdasági jog I. Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma:

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

BŰNÜGYI IGAZGATÁSI SZAK TANTERVE

BŰNÜGYI IGAZGATÁSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI IGAZGATÁSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben Budapest. 2015. A szakirányok felelő sei Bűnügyi szakirány: Dr.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak A gazdasági büntetőjogi és a kriminalisztikai szakjogász posztgraduális jogi szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben Budapest. 2013. A szakirányok felelő sei Bűnügyi szakirány:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai III. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai (Gazdaságinformatikus szak) 2016/2017. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Gazdasági jog alapjai

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RRVTM03 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vezetési- és szervezéselmélet, rendészeti tevékenység vezetése

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB35 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámjog és külkereskedelmi technika 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZAKIRÁNY DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZAKIRÁNY DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZAKIRÁNY DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány 1. A tantárgy kódja: RBVTB02 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS Tanmenet és tantárgyi követelmények a KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS tantárgyhoz 2016/2017. tanév I. (őszi) félév Közigazgatás-szervező alapképzési szak (2015) NAPPALI és LEVELEZŐ tagozat Budapest, szeptember Postai

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB13 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámjog és vámeljárás 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2014/2015. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

1987. Érettségi a monori József Attila Gimnáziumban (eredmény: jó);

1987. Érettségi a monori József Attila Gimnáziumban (eredmény: jó); SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Sztodola Tibor c. bv. alezredes szakoktató I. KÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSE 1987. Érettségi a monori József Attila Gimnáziumban (eredmény: jó); 1996-1999. Nappali tagozatos tanulmányok a Rendőrtiszti

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: 1.1. Nappali munkarend: NVEZ00B 1.2. Levelező munkarend: 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz I. évfolyam GM/PS szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog 2 tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/15 tavaszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági jog 2 Tanszék: Közgazdasági Tanszéki Osztály

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 197-06 Bevezetés a jogtudományba A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási

Részletesebben

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév Jogi alapok Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam 2011/2012. tanév I. félév 1/5 Jogi alapok Valamennyi szak/levelező és Távoktatás tagozat/i. évfolyam 2011/2012 tanév I. félév A tantárgyat

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. TÁVOKTATÁS I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2015/2016. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai II. Tantárgyat tanszék gondozó Közgazdasági

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős képzés hallgatói számára 2013/2014.

TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős képzés hallgatói számára 2013/2014. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE BÜNTETŐELJÁRÁSJOGI TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ a Büntetőeljárás-jog 1-2 oktatásáról, követelményekről a teljes idejű és a részidős

Részletesebben

Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak

Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak Versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak Együttműködő partnerünk: A képzés célja: A képzésben résztvevők alkalmassá válnak arra, hogy a versenyfelügyeleti intézményrendszerben

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM (8) 1. A tantárgy kódja: RINYB08 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Migrációs szaknyelv 3. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

TANTÁRGYI PROGRAM (8) 1. A tantárgy kódja: RINYB08 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Migrációs szaknyelv 3. 3. A tantárgy megnevezése (angolul): Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM (8) 1. A tantárgy kódja: RINYB08 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Migrációs szaknyelv 3. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB03

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB03 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány 1. A tantárgy kódja: RHRTB03 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határellenőrzés 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek 2015/2016. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vállalkozások jogi ismerete Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB40 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámtarifa 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév Tantárgy megnevezése: Tantárgy kódja: GAZDASÁGI JOG ÉS KÖZIGAZGATÁSTAN ALAPJAI GJKA1K0MEMT Kontaktórák száma: Elmélet: 3 Gyakorlat: 0 Összesen: 3 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ. Idegen nyelv c. tantárgy oktatási programja. Hallgatói tájékoztató

Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ. Idegen nyelv c. tantárgy oktatási programja. Hallgatói tájékoztató Idegennyelvi és Szaknyelvi Központ Idegen nyelv c. tantárgy oktatási programja Hallgatói tájékoztató A tantárgyért felelős oktató: Tolnainé Dr. Kabók Zsuzsanna PhD, főiskolai docens A tantárgy megnevezése,

Részletesebben

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK KAR Ikt. Szám:. sz példány NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPSZAK TANTERVE Érvényes: 2015/2016-os tanévtől felmenő rendszerben

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak

Online marketing szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola Online marketing szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: Online marketing Online Marketing Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

RENDÉSZETI VEZETŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

RENDÉSZETI VEZETŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR RENDÉSZETI VEZETŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015/2016-os tanévtől A tanterv kidolgozását vezette: Dr. habil Kovács Gábor egyetemi docens

Részletesebben

A KÉPZÉS RENDSZERE ÉS MÓDSZERE

A KÉPZÉS RENDSZERE ÉS MÓDSZERE É PZ ME SIS Ő ET RT K K YO ZA ÁN I S LM ZÉS NU P TA BBKÉ SI TÁ VÁ GA TO AZ YÚ ZIG ÁN KÖ AKIR SZ KÉ Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) jelentős mértékben átalakítja

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB08

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány. 1. A tantárgy kódja: RHRTB08 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány 1. A tantárgy kódja: RHRTB08 TANTÁRGYI PROGRAM 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határrendészeti igazgatás 2. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) őszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozási jogi ismeretek Tanszék:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2016/2017 I.

Részletesebben

KRIMINÁLTECHNIKA (1) kurzus leírás (tavaszi félév)

KRIMINÁLTECHNIKA (1) kurzus leírás (tavaszi félév) 2015. TAVASZI FÉLÉV KRIMINÁLTECHNIKA (1) kurzus leírás (tavaszi félév) 1. A tantárgy kódja: RKRIB01 2. A tanórák száma: Nappali tagozaton: Összes félévi óraszám: 60 óra (16 óra előadás + 44 óra gyakorlat)

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Nappali tagozat MESTERSZAK Pénzügyi instrumentumok számvitele Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6683 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL szak hallgatói részére 2014/2015.tanév

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzés neve: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 2.A szakirányú

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 A mintatanterv tárgyai két kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számviteli Sajátosságok. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számviteli Sajátosságok. tanulmányokhoz III. évfolyam Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számviteli Sajátosságok tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Számviteli Sajátosságok Tanszék:

Részletesebben

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015/2016-os tanévtől felmenő

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM (16)

TANTÁRGYI PROGRAM (16) Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM (16) 1. A tantárgy kódja: RINYB16 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Idegen nyelv (Kv) 2. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben