5. Műveleti erősítők alkalmazása a méréstechnikában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. Műveleti erősítők alkalmazása a méréstechnikában"

Átírás

1 5. Műveleti erősítők alkalmazása a méréstechnikában A műveleti erősítőket emelkedő tlajdonságaik miatt az elektroniks mérőműszerek alapvető alkatrészei közé tartoznak. Felhasználásk nagyon gyakori a különböző méréstechnikai alkalmazásokban. Általában egy elektroniks mérőműszer a következő részegységekből épül fel: 5. Precíziós mérőerősítők bemeneti mérőátalakító: a mért mennyiséget elektromos jellé alakítja elektroniks áramkör: a mérőátalakító által szolgáltatott elektromos jelet feldolgozza: erősíti, szűri, bizonyos összefüggések szerint átalakítja és illeszti a fokozatokat egymás között menet: a mért mennyiséget megjeleníti, továbbítja, tárolja Nagy pontosságú mérések esetén, ahol szükség van mérőhídak, hőmérséklet érzékelők, vagy más átalakítók által szolgáltatott nagyon s jelszinttel rendelkező (0V-mV) villamos jelek erősítésére - nagy közös módsú feszültségelnyomási tényező mellett - különleges erősítő áramkörök alkalmazása indokolt. A precíziós mérőerősítők olyan differenciálerősítő kapcsolások, amelyek A v erősítése nagyon pontosan beállítható, nagy bemeneti ellenállással és nagy értékű közös módsú feszültségelnyomási tényezővel rendelkeznek. Paramétereik kíválló jellemzőkkel rendelkeznek az erősítés széles tartományában: A v =-0 4, ofszet feszültségdrift 0,5V/C o, CMM=00-0 db, nonlinearítás 0,0% alatt, nagyon nagy közös módsú bemeneti ellenállás: Mohm. A 3.4 ábrán bemtatott differenciaerősítő legnagyobb hibája, hogy bemeneti ellenállása (főleg az invertáló bemeneten) nagyon csi. Ezt a hibát igyekszik csökkenteni az 5. ábrán látható kapcsolás. 5. ábra Javított bemeneti ellenállású differenciaerősítő A kapcsolásban szereplő ellenállások M nagyságrendűek, miközben és ennél két nagyságrenddel sebbek. Ebből következően az ellenállásokon folyó áramok elhanyagolhatóan csik az és az elenállásokon átfolyó áramokhoz képest. Ezért: 0 A műveleti erősítő feltételezett végtelen nagy bemeneti ellenállása miatt a bemeneteken befolyó áramok elhanyagolásával írhatjk, hogy: Losonczi Lajos - Analóg áramkörök krzs - Sapientia Tdományegyetem Marosvásárhely 5-

2 és 0 Az idealizált erősítő végtelen nagy feszültségerősítése miatt a műveleti erősítő bemenetei azonos potenciálon lesznek, tehát: 0 A kapcsolás a javított vitel ellenére sem rendelkezik azonban a precíz mérésekhez szükséges nagy bemeneti ellenállással és továbbra is érzékeny az ellenállások értékszórására. Az előző hiányosságok három műveleti erősítő alkalmazásával jelentősen csökkenthetők. Az 5. ábra három műveleti erősítővel vitelezett erősítő kapcsolási rajzát szemlélteti, amely precíziós célokra is hatékonyan felhasználható. 5. ábra Három műveleti erősítős precíziós mérőerősítő A kapcsolás bemeneti ellenállása gyakorlatilag megegyezik a felhasznált műveleti erősítők közös módsú bemeneti ellenállásával. Ebben az elrendezésben az áramkör azonos fázisú elnyomása nagyon jó, így szimmetriks és aszimmetriks vezérléssel egyaránt jól működik. A két bemeneti erősítő meneti jeleinek a különbsége vezérli a második fokozatot, ezért a driftek különbsége és a különbségi zavarójelek okoznak hibát. A felhasznált műveleti erősítők összeválogtásával ezek hatását lecsökkenthetjük. Az erősítő gyakorlatilag a 0-00 KHz frekvenciatartományban használható. Az áramkör előnyös tlajdonságainak használása érdekében a következő szempontokat kell betartani: a két bemeneti erősítőt lehetőleg azonos és állandó hőmérsékleten kell tartani a bemeneti ofszet feszültséget és ofszet áramot elhanyagolható értékűre kell beállítani Losonczi Lajos - Analóg áramkörök krzs - Sapientia Tdományegyetem Marosvásárhely 5-

3 nagyon s jelek erősítése esetén fontos a közös módsú feszültségelnyomás megfelelő beállítása, amit az,, 3 ellenálláspárok pontos összeválogatásával érünk el a hatásos közös módsú feszültségelnyomás és a jó jel-zaj viszony érdekében a szükséges erősítés nagy részét a bemeneti fokozatok kell hogy adják a jelforrást az erősítő két bemenetével összekötő kábel külön statiks árnyékolást igényel A kapcsolás meneti feszültsége a két fokozat erősítésének a szorzata. Az első műveleti erősítő menetén a feszültség értéke: k be be Hasonóan, a második műveleti erősítő menetén: k k be be k A harmadik, különbségképző műveleti erősítő menetén a feszültség: 3 k k A fenti egyenletekből következik: k k be be k k Következik: k k be be 4 be be 3 és Megálapítható, hogy közös jelekre az első fokozat erősítése egységnyi, míg a második fokozaté (ideális esetben) nlla. A véges közösjel-elnyomási tényező miatt azonban a közös komponensek nem tűnnek el teljesen. Az ebből eredő hiba csökkenthető, ha a második fokozat erősítését alacsonyabbra (példál egységnyire), az első fokozat erősítését pedig nagyra választjk. A műszererősítő alakításához használt három műveleti erősítő gyakran gyanazon technológiai lépésben egyetlen chipre integrálva készül, és egy integrált áramköri tokozásban kerül szerelésre. Az erősítés változtatása az ellenállás változtatásával érhető el, mig a kapcsolás többi jellemzője változatlan marad. Hasonlóan jó mérőparamétereket lehet elérni az 5.3 ábrán bemtatott, két műveleti erősítővel felépített, precíziós mérőerősítővel. Látható, hogy ebben az esetben is a kapcsolás bemeneti ellenállása gyakorlatilag megegyezik a felhasznált műveleti erősítők közös módsú bemeneti ellenállásával. Losonczi Lajos - Analóg áramkörök krzs - Sapientia Tdományegyetem Marosvásárhely 5-3

4 5.3 ábra Két műveleti erősítős precíziós mérőerősítő Az első műveleti erősítő menetén a feszültség értéke: A második műveleti erősítő menetén: k be k 4 4 be be 3 3 Abban az esetben, ha 3, a meneti feszültség értéke: 4 be be 5. Feszültségmérő áramkörök A feszültségek és áramok mérése különböző felépítésű műszerekkel lehetséges, amelyeket voltmérőknek és ampermérőknek nevezünk. Kis értékű villamos jelek mérése esetén, ezek a műszerek nagy mérési pontatlanságot eredményeznek, ha a feszültségmérők belső ellenállása nem megfelelően nagy, illetve az árammérők belső ellenállása nem megfelelően csi. Egy erősítőt beiktatva a mérendő mennyiség és a mérőműszer közé, a mérés érzékenysége és pontossága növelhető. Az 5.4 ábrán látható voltmérő nagy bemeneti impedanciával rendelkezik az alkalmazott műveleti erősítős feszültségkövető kapcsolásnak köszönhetően. be Abban az esetben, amikor a kapcsolás érzékenységét növelni szeretnénk, a műveleti erősítőt erősítőként használjk. Az 5.5 ábra ezt a lehetőséget mtatja be. A meneti feszültség értékét ebben az esetben a következő összefüggés adja meg: be A kapcsolás 0-0 mv közötti feszültségek mérését teszi lehetővé. Losonczi Lajos - Analóg áramkörök krzs - Sapientia Tdományegyetem Marosvásárhely 5-4

5 5.4 ábra Feszültségmérés műveleti erősítős feszültségkövetővel 5.5 ábra Feszültségmérés nem invertáló műveleti erősítővel Váltakozó feszültségek mérése egyenáramú elektromechaniks műszerekkel csak úgy lehetséges, ha előzőleg a mérendő feszültséget egyenirányítjk. Az 5.6 ábra kéttas, átlagérték egyenirányító kapcsolást mtat be. A műveleti erősítő visszacsatoló ágában Graetz kapcsolású diódanégyest helyezünk el, ennek a keresztágába kötjük az árammérő műszert. A műszeren az egyenirányított meneti áram folyik át, amelynek értéke: be I Az egyenirányító diódák feszültségigényét a műveleti erősítő fedezi. 5.6 ábra Precíziós egyenirányító kapcsolás Mivel a kapcsolásban a diódák nyitóirányú ellenállása, valamint a mérőműszer belső ellenállása a visszacsatoló ágban van, értékük nem befolyásolja az I áram értékét, tehát a skála nagyon líneáris. A műveleti erősítő sávszélessége és a meneti feszültség maximális változási sebessége korlátoza a mérendő jel maximális frekvenciáját (jellemzően 0 khz). Losonczi Lajos - Analóg áramkörök krzs - Sapientia Tdományegyetem Marosvásárhely 5-5

6 5.3 Árammérő áramkörök Az áramok mérése elektromechaniks műszerek segítségével, csak viszonylag nagy értékű áramok esetén ad elégítő eredményt. Az elektroniks erősítők alkalmazása növeli a mérések érzékenységét és megfelelő impedanciaillesztést biztosít a mérendő jelforrás és a mérőműszer között. Gyakran alkalmaznk műveleti erősítős áram-feszültség átalakítókat (5.7 ábra), vagy a mérendő árammal egyenesen arányos feszültségek erősítése elvén működő kapcsolásokat (5.8 ábra). Az első esetben: I a második esetben pedig: M I 5.7 ábra Árammérés áramerősítő kapcsolással 5.8 ábra Árammérés feszültségerősítő kapcsolással Nagyon s értékű áramok mérésére alkalmas az 5.9 ábrán látható kapcsolás, amely biztosítja a méréstartomány függetlenségét a mérőműszer belső ellenállásától. A műszeren folyó áram erőssége: I A I I x I I I x x I be I - + A B I A I X X 5.9 ábra Kis értékű áramok mérése Losonczi Lajos - Analóg áramkörök krzs - Sapientia Tdományegyetem Marosvásárhely 5-6

7 5.4 Ellenállásmérő áramkörök A mérés és szabályozástechnikában nagyon gyakran a mérőátalakítók meneti mennyisége egy villamos ellenállás: hőellenéllás, fotóellenállás, termisztor, nyúlásmérő bélyeg, potencióméter, stb. Néha ezek egyszerű kapcsolásban használhatók (5.0.a ábra), és az x ellenállás értékének változása, közvetlen módon mérhető feszültség- vagy áramváltozásra vezethető vissza. Ha a meneti feszültség értéke: 0, x x a mért mennyiség és x =f(x), akkor a meneti feszültség változása a mért mennyiség függvényében 0 x x 0, ha x, x x x x ami egy elektroniks feszültségmérővel mérhető. A kapcsolás nem előnyös a mért mennyiség s értékű változásai esetén és olyan esetekben amikor a mért ellenállás nagy távolságban található. Ilyenkor a differenciális erősítő kapcsolások alkalmazhatók eredményesen. 5.0 ábra Ellenállásváltozás átalakítása feszültségváltozássá Az 5.0.b ábrán látható megoldás alkalmazása esetén a meneti feszültség egyenesen arányos az x ellenállással: be x Ez a kapcsolás nagyobb érzékenységet biztosít szélesebb értéktartományban mint az előző megoldás. Nagy érzékenységű és pontosságú mérések esetén hídkapcsolásokat használnk. A legegyszerűbb elrendezés az 5. ábrán bemtatott Wheastone mérőhíd. 5. ábra Wheastone mérőhíd A mérőhíd akkor tenthető egyenlítettnek, ha oldalainak ellenállása egymással arányosak: Losonczi Lajos - Analóg áramkörök krzs - Sapientia Tdományegyetem Marosvásárhely 5-7

8 4 3 Ebben az esetben a meneti feszültség értéke =0, függetlenül az T tápfeszültség értékétől. A meneti feszültség nllától különböző értéke a híd egyenlítettségi fokát mtatja. Ilyenkor az ellenállásokra vonatkozó fenti összefüggés nem teljesül. A mérőhíd tlajdonságai megmaradnak váltakozó áram esetén is és ekkor a híd elemei különböző, L, C elemek lehetnek. 5. ábra Kiegyenlített Wheastone mérőhíd Amikor a névleges ellenállással rendelkező x mérőátalakító a híd egyik elemét alkotja (az 5. ábrán látható módon), az r változások a névleges érték körül egy meneti feszültséget hoznak létre. Ebben az esetben: T x T T T x x x mivel és x, következik: x T r, ha r 4 Az összefüggés linearítása csak nagyon s értékű r, illetve ennek megfelelő változások esetén marad érvényes. Ezért kell a mérőhíd egyenlítettségi feszültségét egy műveleti erősítős differenciálerősítővel erősíteni, amely a bemenetek földfüggetlen csatlakozását teszi lehetővé és megfelelően nagy érzékenységet biztosít. Az 5.3 ábrán látható nagy érzékenységű aktív mérőhídkapcsolás meneti feszültsége: T, ha Ez az áramkör az adott célra egyszerű megoldásnak tenthető, de nagy pontosságú ellenállások használata szükséges. Ha az erősítés változtatására van szükség, az ellenállások pontos beállítást igényelnek. 5.3 ábra Hídáram erősítő Losonczi Lajos - Analóg áramkörök krzs - Sapientia Tdományegyetem Marosvásárhely 5-8

9 Kapacitások, indktivitások, vagy indktív és kapacitív mérőátalakítók paramétereinek mérésére különböző váltakozó feszültségű mérőhídakat alkalmaznk (5.4 ábra). Amikor a Z és Z impedanciák kondenzátorokat képviselnek, a mérőhíd egyensúlyi feltétele: C C Abban az esetben, ha Z és Z tekercsek impedanciáját képviselik, a híd egyenlítettnek tenthető, ha: L L 5.4 ábra Váltakozó feszültségű mérőhíd Megállapítható, hogy hasonlóan az előző esetekhez, ezekben az esetekben is a mérőhíd egyenlítetlensége líneáris összefüggésben van a mérőhíd valamelyik elemének a változásával. 5.5 Precíziós egyenirányítók Az 5.5 ábra egy olyan kapcsolást mtat amely a bemeneti jel pozitív, vagy negatív félperiódsát egyenirányítja. 5.5 ábra Invertáló félhllámú egyenirányító kapcsolás Amig a műveleti erősítő meneti jele nem éri el a diódák egyikének a nyitófeszültségét D 0 0, 6V, addig az erősítő nyílthrkú feszültségerősítéssel dolgozik, ezért a menetete nagyon meredeken követi a bemeneti jel változását. Ha az erősítő menete már meghaladta a +/- D0 -t, akkor a visszacsatolásnak megfelelően D0 feszültségkülönbséggel és egységnyi meredekséggel követi a bemeneti jel invertáltját. Pozitív bemeneti jeleknél az erősítő menete negatív és az A oldal diódája zárt és az A pont feszültsége nlla. Negatív bemeneti jeleknél az A oldali dióda nyit, mert az erősítő menete pozitív. Ekkor az A pont feszültsége az erősítő meneti feszültsége alatt marad, D0 értékkel. Tehát pozitív bemeneti jelekre az A pont feszültsége nlla, negatív bemeneti jelekre pedig a bemeneti jelt invertálja, azaz pozitív lesz. A B pont feszültsége, hasonló meggondolásokból pozitív bemeneti jelekre invertálja azokat és negatív lesz, míg negatív bemeneti jelekre nllát ad (5.6 ábra). Losonczi Lajos - Analóg áramkörök krzs - Sapientia Tdományegyetem Marosvásárhely 5-9

10 5.6 ábra Félhllámú egyenirányító feszültségdiagramjai Az invertáló félhllámú egyenirányító kapcsolás csekély egészítésével nagypontosságú kéttas egyenirányítót, azaz abszolútérték-képző áramkört hozhatnk létre. Felépítését az 5.7 ábra mtatja. 5.7 ábra Precíziós abszolútérték-képző kapcsolás A kapcsolás első műveleti erősítője egy félhllámú egyenirányító kapcsolás, mely a pozitív bemeneti jelekre nem reagál, míg negatív bemeneti jel esetén a menetén előállítja annak invertáltját. A második műveleti erősítő súlyozott összegzőként viselkedik. Invertáló bemenetén az i 3 árammal ellensúlyozza i és i összegét. Az i áram értéke mindegyik félperiódsban i be Az i áram a pozitív bemeneti jelekre 0, míg a negatív fél-periódsban be be i 0 A két áram összege csak pozitív félperiódsokból áll, ezért a meneti feszültségjelet csak negatív félperiódsok alkotják, ahogy azt a 5.8 ábra szemlélteti. Losonczi Lajos - Analóg áramkörök krzs - Sapientia Tdományegyetem Marosvásárhely 5-0

11 5.6 Precíziós csúcsértékmérők 5.8 ábra Abszoltérték képző kapcsolás feszültségdiagramja Az 5.9 ábrán egy diódával egészített követő erősítőt látnk, melynek meneti jele negatív bemenet esetén nlla, pozitív bemeneti jelre pedig nagy linearitással megegyezik azzal. 5.9 ábra Diódás követő erősítő Pozitív bemeneti feszültségek esetén a kapcsolás valóban követő erősítőként viselkedik. Negatív bemeneti jelek mellett azonban a műveleti erősítő meneti feszültsége a lehető legalacsonyabb értékét veszi fel, azaz a negatív tápfeszültség felé közelít. Ekkor a dióda lezárt állapotba kerül. A kapcsolás meneti feszültsége nlla lesz. A dióda lezárt állapotában a visszacsatolás megszűnik, ezért a műveleti erősítő a nyílthrkú feszültségerősítésnek megfelelően nagyon meredeken követi a bemeneti jelet. Amikor a bemeneti jel negatívról pozitívra vált a dióda nem nyit azonnal. Csak amikor már a műveleti erősítő meneti jele elérte a dióda nyitófeszültségét, akkor kezd a kapcsolás meneti feszültsége emelkedni. Ez D0 /A o nagyságú bemeneti jelnél következik be, mely mikrovolt nagyságrendű. Ekkora lesz az így előállt kapcsolás nyitófeszültsége. A dióda r D differenciális ellenállása is kb. A 0 részére csökken. A kapcsolás egyik hátránya, hogy a nyitótartományban a meneti feszültség Losonczi Lajos - Analóg áramkörök krzs - Sapientia Tdományegyetem Marosvásárhely 5-

12 nem emelkedik meredekebben, ahogy azt ideális esetben egy kapcsolótól várnánk. Az 5.0 ábrán látható megoldással az áramkör visszacsatolt állapotában tetszőlegesen beállítható emelkedést érhetünk el. 5.0 ábra Az ideális dióda közelítése műveleti erősítővel D0 /A o -nál nagyobb bemeneti feszültségek esetén az be kapcsolatot az A v visszacsatolt erősítés határozza meg, melyet az és ellenállásokkal változtathatnk. A v Az így megvalósított kapcsolás az alacsonyfrekvenciás tartományban jól közelíti az ideális dióda karakterisztikáját. Ezek a kapcsolások további áramköri megoldások alapja lehet. Az 5. ábrán egy, a bemeneti jel csúcsértékét mérő kapcsolást láthatnk. 5. ábra Csúcsértékmérő A kapcsolás meneti kondenzátorán a bemeneti jel csúcsértéke jelenik meg. Ideális esetben ezt a feszültséget a kondenzátor meg is őrzi, mert a lezárt dióda, illetve a műveleti erősítő invertáló bemenete felé nem folyik áram. Valódi áramkörök esetén ezek nem hanyagolhatók el és nem szabad figyelmen kívül hagyni a következő fokozat bemeneti ellenállását és a kondenzátor önsülését sem. Korlátozást jelent még a műveleti erősítő véges maximális meneti árama, mely főleg rövid implzsok esetén nem képes kellő sebességgel tölteni a kondenzátort. A fenti nehézségeket egy újabb műveleti erősítő beiktatásával csökkenteni lehet. Ezt szemlélteti az 5. ábra. Losonczi Lajos - Analóg áramkörök krzs - Sapientia Tdományegyetem Marosvásárhely 5-

13 5. ábra Gyors működésű csúcsértékmérő kapcsolás Ennél a megoldásnál a C kondenzátort a következő fokozat felé egy követő kapcsolás illeszti, ezért sebb értékű lehet, ezáltal a kondenzátor töltődése és a kapcsolás működése felgyorsl. Végül, a bemeneti jel negatív csúcsfeszültségének érzékelésére alkalmas megoldást láthatnk az 5.3 ábrán. 5.3 ábra Mérőkapcsolás negatív csúcsfeszültségek érzékelésére Pozitív bemeneti jelek esetén a műveleti erősítő menete a negatív tápfeszültség közelébe kerül és a dióda lezár. Negatív bemeneti jelek mellett a műveleti erősítő menete pozitívra vált és a visszacsatolásnak megfelelően a meneten előállított jel: be, ha be 0 Ennek a csúcsértékét őrzi meg a kondenzátor, ami tehát a bemeneti jel minimális értékének szerese lesz. A kapcsolás hiányossága a műveleti erősítő nem ideális tlajdonságain túl, hogy az -es ellenálláson keresztül el nem hanyagolható áram folyhat, mely a kondenzátor feszültségét módosítja. Feltételezve egy, a kondenzátoron már alaklt C feszültséget, ennél nagyobb pozitív bemeneti jelek esetén tölti a kondenzátort, sebb pozitív és negatív jelek esetén süti azt. A kondenzátor töltődése a műveleti erősítő által csak az újabb negatív bemeneti csúcsoknál következik be. Losonczi Lajos - Analóg áramkörök krzs - Sapientia Tdományegyetem Marosvásárhely 5-3

MÉRŐERŐSÍTŐK EREDŐ FESZÜLTSÉGERŐSÍTÉSE

MÉRŐERŐSÍTŐK EREDŐ FESZÜLTSÉGERŐSÍTÉSE MÉŐEŐSÍTŐK MÉŐEŐSÍTŐK EEDŐ FESZÜLTSÉGEŐSÍTÉSE mérőerősítők nagy bemeneti impedanciájú, szimmetrikus bemenetű, változtatható erősítésű egységek, melyek szimmetrikus, kisértékű (általában egyen-) feszültségek

Részletesebben

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ 101 ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ Ma az analóg jelek feldolgozása (is) mindinkább digitális eszközökkel történik A feldolgozás előtt az analóg jeleket digitalizálni kell Rendszerint az

Részletesebben

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő Műveleti erősítők A műveleti erősítők egyenáramú erősítőfokozatokból felépített, sokoldalúan felhasználható áramkörök, amelyek jellemzőit A u ', R be ', stb. külső elemek csatlakoztatásával széles határok

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

Feszültségérzékelők a méréstechnikában

Feszültségérzékelők a méréstechnikában 5. Laboratóriumi gyakorlat Feszültségérzékelők a méréstechnikában 1. A gyakorlat célja Az elektronikus mérőműszerekben használatos különböző feszültségdetektoroknak tanulmányozása, átviteli karakterisztika

Részletesebben

Ideális műveleti erősítő

Ideális műveleti erősítő Ideális műveleti erősítő Az műveleti erősítő célja, hogy alap építőeleméül szolgáljon analóg matematikai műveleteket végrehajtó áramköröknek. Az ideális műveleti erősítő egy gyakorlatban nem létező áramköri

Részletesebben

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők táplálása, alkalmazása, alapkapcsolások

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők táplálása, alkalmazása, alapkapcsolások Elektronika 2 2. Előadás Műveleti erősítők táplálása, alkalmazása, alapkapcsolások Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch. Schenk: Analóg és digitális áramkörök,

Részletesebben

Analóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások

Analóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások nalóg áramkörök Műveleti erősítővel épített alapkapcsolások Informatika/Elektronika előadás encz Márta/ess Sándor Elektronikus Eszközök Tanszék 07-nov.-22 Témák Műveleti erősítőkkel kapcsolatos alapfogalmak

Részletesebben

Mûveleti erõsítõk I.

Mûveleti erõsítõk I. Mûveleti erõsítõk I. 0. Bevezetés - a mûveleti erõsítõk mûködése A következõ mérésben az univerzális analóg erõsítõelem, az un. "mûveleti erõsítõ" mûködésének alapvetõ ismereteit sajátíthatjuk el. A nyílthurkú

Részletesebben

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam Elektronika alapjai Témakörök 11. évfolyam Négypólusok Aktív négypólusok. Passzív négypólusok. Lineáris négypólusok. Nemlineáris négypólusok. Négypólusok paraméterei. Impedancia paraméterek. Admittancia

Részletesebben

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a

Részletesebben

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel 3. aboratóriumi gyakorlat Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel. dolgozat célja oltmérők, ampermérők használata áramköri elemek mérésénél, mérési hibák megállapítása és azok függősége a használt mérőműszerek

Részletesebben

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ Ma az analóg jelek feldolgozása (is) mindinkább digitális eszközökkel és módszerekkel történik. A feldolgozás előtt az analóg jeleket digitalizálni kell.

Részletesebben

Elektronika 1. (BMEVIHIA205)

Elektronika 1. (BMEVIHIA205) Elektronika. (BMEVHA05) 5. Előadás (06..8.) Differenciál erősítő, műveleti erősítő Dr. Gaál József BME Hálózati endszerek és SzolgáltatásokTanszék gaal@hit.bme.h Differenciál erősítő, nagyjelű analízis

Részletesebben

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők. Alapkapcsolások műveleti erősítővel.

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők. Alapkapcsolások műveleti erősítővel. Elektronika 1 8. Előadás Műveleti erősítők. Alapkapcsolások műveleti erősítővel. Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch. Schenk: Analóg és digitális áramkörök,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZENZORINTERFACE KÉSZÍTÉSE HANGKÁRTYÁHOZ

ÁLTALÁNOS SZENZORINTERFACE KÉSZÍTÉSE HANGKÁRTYÁHOZ ÁLTALÁNOS SZENZORINTERFACE KÉSZÍTÉSE HANGKÁRTYÁHOZ SIMONEK PÉTER KONZULENS: DR. OROSZ GYÖRGY MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK 2017. MÁJUS 10. CÉLKITŰZÉS Tesztpanel készítése műveleti erősítős

Részletesebben

Áramkörszámítás. Nyílhurkú erősítés hatása

Áramkörszámítás. Nyílhurkú erősítés hatása Áramkörszámítás 1. Thevenin tétel alkalmazása sorba kötött ellenállásosztókra a. két felező osztó sorbakötése, azonos ellenállásokkal b. az első osztó 10k, a következő fokozat 100k ellenállásokból áll

Részletesebben

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök

Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök Lineáris és kapcsoló üzemű feszültség növelő és csökkentő áramkörök Buck, boost konverter Készítette: Támcsu Péter, 2016.10.09, Debrecen Felhasznált dokumentum : Losonczi Lajos - Analog Áramkörök 7 Feszültség

Részletesebben

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2 Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2 1.a. I1 I2 jelforrás U1 erősítő U2 terhelés 1. ábra Az 1-es ábrán látható erősítő bemeneti jele egy U1= 1V amplitúdójú f=1khz frekvenciájú szinuszos jel. Ennek megfelelően

Részletesebben

Elektronika 1. 4. Előadás

Elektronika 1. 4. Előadás Elektronika 1 4. Előadás Bipoláris tranzisztorok felépítése és karakterisztikái, alapkapcsolások, munkapont-beállítás Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch.

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei Villamosipar és elektronika ágazat Elektrotechnika gyakorlat 10. évfolyam 10 óra Sorszám Tananyag Óraszám Forrasztási gyakorlat 1 1.. 3.. Forrasztott kötés típusai:

Részletesebben

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Elektronika I. Gyakorló feladatok Elektronika I. Gyakorló feladatok U I Feszültséggenerátor jelképe: Áramgenerátor jelképe: 1. Vezesse le a terheletlen feszültségosztóra vonatkozó összefüggést: 2. Vezesse le a terheletlen áramosztóra vonatkozó

Részletesebben

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők felépítése, ideális és valós jellemzői

Elektronika Előadás. Műveleti erősítők felépítése, ideális és valós jellemzői Elektronika 2 1. Előadás Műveleti erősítők felépítése, ideális és valós jellemzői Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch. Schenk: Analóg és digitális áramkörök,

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 4. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 4. óra Verzió: 1.3 Utolsó frissítés: 2011. május 15. 1/51 Tartalom I 1 A/D konverterek alkalmazása

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL 1. A gyakorlat célja Kis elmozulások (.1mm 1cm) mérésének bemutatása egyszerű felépítésű érzékkőkkel. Kapacitív és inuktív

Részletesebben

1. A mérés tárgya: Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék D524. Műveleti erősítők alkalmazása

1. A mérés tárgya: Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék D524. Műveleti erősítők alkalmazása Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék M7 A mérés célja: A mérés során felhasznált eszközök: A mérés során elvégzendő feladatok: 1. A mérés tárgya: Műveleti erősítők alkalmazása D524 Analóg

Részletesebben

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erõsítõ invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt nevezzük földnek. A nem invertáló bemenetre kösse egy potenciométer középsõ

Részletesebben

M ű veleti erő sítő k I.

M ű veleti erő sítő k I. dátum:... a mérést végezte:... M ű veleti erő sítő k I. mérési jegyző könyv 1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erősítő invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt

Részletesebben

1. ábra A Wheatstone-híd származtatása. és U B +R 2 U B =U A. =0, ha = R 4 =R 1. Mindezekből a hídegyensúly: R 1

1. ábra A Wheatstone-híd származtatása. és U B +R 2 U B =U A. =0, ha = R 4 =R 1. Mindezekből a hídegyensúly: R 1 A Wheatstone-híd lényegében két feszültségosztóból kialakított négypólus áramkör, mely Sir Charles Wheatstone (1802 1875) angol fizikus és feltalálóról kapta a nevét. UA UB UA UB Írjuk fel a kész feszültségosztó

Részletesebben

Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók

Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁYI EGYETEM VILLAMOSMÉRÖKI ÉS IFORMATIKAI KAR VILLAMOS EERGETIKA TASZÉK Mérési útmutató Periodikus, nem szinusz alakú jelek értékelése, félvezetős egyenirányítók vizsgálata

Részletesebben

Elektronika 11. évfolyam

Elektronika 11. évfolyam Elektronika 11. évfolyam Áramköri elemek csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris,) Áramkörök csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris, kétpólusok-négypólusok) Két-pólusok csoportosítása.

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 02 Elektronikai technikus

Részletesebben

Elektronika Oszcillátorok

Elektronika Oszcillátorok 8. Az oszcillátorok periodikus jelet előállító jelforrások, generátorok. Olyan áramkörök, amelyeknek csak kimenete van, bemenete nincs. Leggyakoribb jelalakok: - négyszög - szinusz A jelgenerálás alapja

Részletesebben

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA Jelgenerátorok osztályozása. Túlvezérelt erősítők. Feszültségkomparátorok. Visszacsatolt komparátorok. Multivibrátor. Pozitív visszacsatolás. Oszcillátorok. RC oszcillátorok.

Részletesebben

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

Zárt mágneskörű induktív átalakítók árt mágneskörű induktív átalakítók zárt mágneskörű átalakítók felépítésükből következően kis elmozdulások mérésére használhatók megfelelő érzékenységgel. zárt mágneskörű induktív átalakítók mágnesköre

Részletesebben

Attól függően, hogy a tranzisztor munkapontját melyik karakterisztika szakaszon helyezzük el, működése kétféle lehet: lineáris és nemlineáris.

Attól függően, hogy a tranzisztor munkapontját melyik karakterisztika szakaszon helyezzük el, működése kétféle lehet: lineáris és nemlineáris. Alapkapcsolások (Attól függően, hogy a tranzisztor három csatlakozási pontja közül melyiket csatlakoztatjuk állandó potenciálú pólusra, megkülönböztetünk): földelt emitteres földelt bázisú földelt kollektoros

Részletesebben

<mérésvezető neve> 8 C s z. 7 U ki TL082 4 R. 1. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai

<mérésvezető neve> 8 C s z. 7 U ki TL082 4 R. 1. Neminvertáló alapkapcsolás mérési feladatai MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés tárgya: Egyszerű áramkör megépítése és bemérése (1. mérés) A mérés időpontja: 2004. 02. 10 A mérés helyszíne: BME, labor: I.B. 413 A mérést végzik: A Belso Zoltan B Szilagyi

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint 06 ÉRETTSÉGI VIZSG 007. május 5. ELEKTRONIKI LPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMTTÓ OKTTÁSI ÉS KLTRÁLIS MINISZTÉRIM Teszt jellegű

Részletesebben

1. ábra A visszacsatolt erősítők elvi rajza. Az 1. ábrán látható elvi rajz alapján a kövezkező összefüggések adódnak:

1. ábra A visszacsatolt erősítők elvi rajza. Az 1. ábrán látható elvi rajz alapján a kövezkező összefüggések adódnak: Az erősítő alapkapcsolások, de a láncbakapcsolt erősítők nem minden esetben teljesítik azokat az elvárásokat, melyeket velük szemben támasztanánk. Ilyen elvárások lehetnek a következők: nagy bemeneti ellenállás;

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Egyenirányítás: egyenáramú komponenst nem tartalmazó jelből egyenáramú összetevő előállítása. Nemlineáris áramköri elemet tartalmazó

Részletesebben

Érzékelők és beavatkozók

Érzékelők és beavatkozók Érzékelők és beavatkozók DC motorok 3. rész egyetemi docens - 1 - DC motorvezérlés H-híd: +V r Motor mozgatás előre Motor mozgatás hátra Fékezés Szabadonfutás a vezérlés függvényében UL LL + Ø - UR LR

Részletesebben

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt 2017. május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Kezdés ideje 2017. május 9., kedd, 16:54 Állapot Befejezte Befejezés dátuma 2017.

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, :47 Elektronika - Műveleti erősítők

Gingl Zoltán, Szeged, :47 Elektronika - Műveleti erősítők Gingl Zoltán, Szeged, 06. 06.. 3. 7:47 Elektronika - Műveleti erősítők 06.. 3. 7:47 Elektronika - Műveleti erősítők Passzív elemek nem lehet erősíteni, csi jeleket kezelni erősen korlátozott műveletek

Részletesebben

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! 1 Óbudai Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 I-A. Beüzemelés.................................. 4 I-B. Változtatható ellenállások...........................

Részletesebben

1.zh Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát! pozitív visszacsatolás

1.zh Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát! pozitív visszacsatolás 1.zh Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát! gerjedés Bode hurokerősítés nem-invertáló db pozitív visszacsatolás követő egységnyi Kösse össze a két oszlop egy-egy összetartozó fogalmát!

Részletesebben

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2

Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2 Az erősítés frekvenciafüggése: határfrekvenciák meghatározása ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA A kapacitív ellenállás. Váltakozó áramú helyettesítő kép. Alsó határfrekvencia meghatározása. Felső határfrekvencia

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított), a 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016 (III.26.) NMG rendelet által módosított, a 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet

Részletesebben

Műveleti erősítők. Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez?

Műveleti erősítők. Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez? Műveleti erősítők Előzetes kérdések: Milyen tápfeszültség szükséges a műveleti erősítő működtetéséhez? Milyen kimenő jel jelenik meg a műveleti erősítő bemeneteire adott jel hatására? Nem invertáló bemenetre

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) és a 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016 (III.26.) NMG rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Műveleti erősítők alapkapcsolásai A Miller-effektus

Műveleti erősítők alapkapcsolásai A Miller-effektus Műveleti erősítők alapkapcsolásai A Miller-effektus Berta Miklós 1. Elméleti összefoglaló A műveleti erősítő (1. ábra) olyan áramkör, amelynek a kimeneti feszültsége a következőképpen függ a bemenetére

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata.

Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata. El. II. 5. mérés. SZIMMETRIKUS ERŐSÍTŐK MÉRÉSE. A mérés célja : Szimmetrikus bemenetű erősítők működésének tanulmányozása, áramköri paramétereinek vizsgálata. A mérésre való felkészülés során tanulmányozza

Részletesebben

Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.

Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata. El. II. 4. mérés. 1. Áramgenerátorok bipoláris tranzisztorral A mérés célja: Áramgenerátorok alapeseteinek valamint FET ekkel és FET bemenetű műveleti erősítőkkel felépített egyfokozatú erősítők vizsgálata.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR Szakképesítés: SZVK rendelet száma: Komplex írásbeli: Számolási, áramköri, tervezési feladatok

Részletesebben

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ ATOMATKA ÉS ELEKTONKA SMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ A MNTAFELADATOKHOZ Egyszerű, rövid feladatok Maximális pontszám: 40. Egy A=,5 mm keresztmetszetű alumínium (ρ= 0,08 Ω mm /m)

Részletesebben

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza

1. ábra A Wien-hidas mérőpanel kapcsolási rajza Ismeretellenőrző kérdések A mérések megkezdése előtt kérem, gondolja végig a következő kérdéseket, feladatokat! Szükség esetén elevenítse fel ismereteit az ide vonatkozó elméleti tananyag segítségével!

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek középszint 08 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. október 0. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMTATÓ OKTATÁSI ÉS KLTRÁLIS MINISZTÉRIM Az

Részletesebben

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján)

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján) MŰVELETI ERŐSÍTŐS KPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján) mérések célja: megismerni a leggyakoribb alap- és alkalmazott műveleti erősítős kapcsolások jellemző tulajdonságait. mérések elméleti

Részletesebben

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör? Oszcillátorok Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör? Töltsük fel az ábrán látható kondenzátor egy megadott U feszültségre, majd zárjuk az áramkört az ábrán látható módon. Mind a tekercsen, mind

Részletesebben

Jelkondicionálás. Elvezetés. a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak. extracelluláris spike: néhányszor 10 uv. EEG hajas fejbőrről: max 50 uv

Jelkondicionálás. Elvezetés. a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak. extracelluláris spike: néhányszor 10 uv. EEG hajas fejbőrről: max 50 uv Jelkondicionálás Elvezetés 2/12 a bioelektromos jelek kis amplitúdójúak extracelluláris spike: néhányszor 10 uv EEG hajas fejbőrről: max 50 uv EKG: 1 mv membránpotenciál: max. 100 mv az amplitúdó növelésére,

Részletesebben

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő

PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő GW Instek PCS-1000I Szigetelt kimenetű nagy pontosságú áram sönt mérő Új termék bejelentése A precízen elvégzett mérések nem hibáznak GW Instek kibocsátja az új PCS-1000I szigetelt kimenetű nagypontosságú

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk egyenáramú jellemzése és alkalmazásai. Elmélet Az erõsítõ fogalmát valamint az integrált mûveleti erõsítõk szerkezetét és viselkedését

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. április 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK DÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 240 perc 2006

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK Szóbeli vizsgarész értékelési táblázata A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és alapján történik:

Részletesebben

3 Ellenállás mérés az U és az I összehasonlítása alapján. 3.a mérés: Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlítása alapján.

3 Ellenállás mérés az U és az I összehasonlítása alapján. 3.a mérés: Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlítása alapján. 3 Ellenállás mérés az és az I összehasonlítása alapján 3.a mérés: Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlítása alapján. A mérés célja: A feszültségesések összehasonlításával történő ellenállás mérési

Részletesebben

ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I

ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I ANALÓG ÉS DIGITÁLIS TECHNIKA I Dr. Lovassy Rita lovassy.rita@kvk.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet 2. ELŐADÁS 2010/2011 tanév 2. félév 1 Aktív szűrőkapcsolások A

Részletesebben

A mérés. A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell

A mérés. A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell A mérés A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell törekedni, minél közelebb kerülni a mérés során a valós mennyiség megismeréséhez. Mérési

Részletesebben

3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS

3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS 3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS 1. A gyakorlat célja A Platina100 hőellenállás tanulmányozása kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan Wheatstone híd segítségével. Az érzékelő ellenállásának mérése

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

Versenyző kódja: 31 15/2008. (VIII. 13) SZMM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

Versenyző kódja: 31 15/2008. (VIII. 13) SZMM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 54 523 01 0000 00 00-2014 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 01 0000 00 00 SZVK rendelet száma: 15/2008 (VIII. 13.) SZMM

Részletesebben

I. Félvezetődiódák. Tantárgy: Villamos mérések 2. Szakközépiskola 12. évfolyam számára. Farkas Viktor

I. Félvezetődiódák. Tantárgy: Villamos mérések 2. Szakközépiskola 12. évfolyam számára. Farkas Viktor I. Félvezetődiódák Tantárgy: Villamos mérések 2. Szakközépiskola 12. évfolyam számára Farkas Viktor Bevezetés Szilícium- és Germánium diódák A fénykibocsátó dióda (LED) Zener dióda Mérési elrendezések

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ I. feladatlap Egyszerű, rövid feladatok megoldása Maximális pontszám: 40. feladat 4 pont

Részletesebben

Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika

Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika Elektromechanika 6. mérés Teljesítményelektronika 1. Rajzolja fel az ideális és a valódi dióda feszültségáram jelleggörbéjét! Valódi dióda karakterisztikája: Ideális dióda karakterisztikája (3-as jelű

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elektronikai alapismeretek emelt szint 06 ÉETTSÉGI VIZSG 007. május 5. EEKTONIKI PISMEETEK EMET SZINTŰ ÍÁSBEI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKEÉSI ÚTMTTÓ OKTTÁSI ÉS KTÁIS MINISZTÉIM Teszt jellegű kérdéssor

Részletesebben

Az ideális feszültségerősítő ELEKTRONIKA_2

Az ideális feszültségerősítő ELEKTRONIKA_2 Az ideális feszültségerősítő ELEKTRONIKA_2 Elektronika 2 (Kód:INBK812) Kredit: 2 Óraszám: 2/hét Vizsgáztatás: ZH_1(a hetedik előadás helyet) ZH_2(a 14-edik előadás helyet) szóbeli a vizsgaidőszakban Értékelés:

Részletesebben

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL 1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG LKLMZÁSÁVL nyúlásmérő bélyegek mechanikai deformációt alakítanak át ellenállás-változássá. lkalmazásukkal úgy készítenek erőmérő cellát, hogy egy rugalmas alakváltozást szenvedő

Részletesebben

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján A mérés elmélete Egy fémes vezetőn átfolyó áram I erőssége egyenesen arányos a vezető végpontjai közt mérhető U feszültséggel: ahol a G arányossági tényező az elektromos

Részletesebben

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata

Bipoláris tranzisztoros erősítő kapcsolások vizsgálata Mérési jegyzõkönyv A mérés megnevezése: Mérések Microcap Programmal Mérõcsoport: L4 Mérés helye: 14 Mérés dátuma: 2010.02.17 Mérést végezte: Varsányi Péter A Méréshez felhasznált eszközök és berendezések:

Részletesebben

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástechnika Intézet Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató A mérést végezte: Neptun kód: A mérés időpontja: A méréshez szükséges eszközök:

Részletesebben

Versenyző kódja: 7 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 7 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 523 02-2017 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 02 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Számolási,

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsolt kapacitású szűrők

Elektronika Előadás. Analóg és kapcsolt kapacitású szűrők Elektronika 2 8. Előadás Analóg és kapcsolt kapacitású szűrők Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - Ron Mancini (szerk): Op Amps for Everyone, Texas Instruments, 2002 16.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez

Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez Számítási feladatok megoldással a 6. fejezethez. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? T = 4 t = 4 = 4ms 6 f = = =,5 Hz = 5

Részletesebben

Digitális multiméterek

Digitális multiméterek PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FIZIKAI INTÉZET Fizikai mérési gyakorlatok Digitális multiméterek Segédlet környezettudományi és kémia szakos hallgatók fizika laboratóriumi mérési gyakorlataihoz)

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA Szakképesítés: SZVK rendelet száma: Komplex írásbeli: Számolási, áramköri, tervezési

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR AUTOMATIKA INTÉZET ELEKTRONIKA MINTAPÉLDÁK

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FŐISKOLAI KAR AUTOMATIKA INTÉZET ELEKTRONIKA MINTAPÉLDÁK BDAPST MŰSZAK FŐSKOLA KANDÓ KÁLMÁN VLLAMOSMÉNÖK FŐSKOLA KA ATOMATKA NTÉZT LKTONKA MNTAPÉLDÁK Összeállította: Dr. váncsyné Csepesz rzsébet Bapest,. ) gy valóságos rétegióa mnkaponti aatait méréssel határoztk

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK

EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK dátum:... a mérést végezte:... EGYENÁRAMÚ TÁPEGYSÉGEK m é r é s i j e g y z k ö n y v 1/A. Mérje meg az adott hálózati szabályozható (toroid) transzformátor szekunder tekercsének minimálisan és maximálisan

Részletesebben

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Általános leírás Az MPS-3005L-3 tápegység egy fix 5V-os, 3A-rel terhelhető és két 0V-30V-között változtatható,legfeljebb 5A-rel terhelhető kimenettel rendelkezik. A

Részletesebben

Méréselmélet és mérőrendszerek

Méréselmélet és mérőrendszerek Méréselmélet és mérőrendszerek 6. ELŐADÁS KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba eredete o

Részletesebben

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján)

MŰVELETI ERŐSÍTŐS KAPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján) MŰVELETI ERŐSÍTŐS KPCSOLÁSOK MÉRÉSE (DR. Kovács Ernő jegyzete alapján) mérések célja: megismerni a leggyakoribb alap- és alkalmazott műveleti erősítős kapcsolások jellemző tulajdonságait. mérések elméleti

Részletesebben

Rogowski-tekercses árammérő rendszer tervezése és fejlesztése

Rogowski-tekercses árammérő rendszer tervezése és fejlesztése Rogowski-tekercses árammérő rendszer tervezése és fejlesztése Fekete Ádám, Schmidt László, Szabó László, Dr. Varga László Fekete Ádám és Varga Balázs Budapest, 2013.04.24 Transzformátorok és mérőváltók

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/202 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 04 Mechatronikai technikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a

Részletesebben

10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások

10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások 10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások "Elektrós"-Zoli 2013. november 3. 1 Tartalomjegyzék 1. Erősítő fokozatok összekapcsolása

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Azonosító jel NSZI 0 6 0 6 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szakmai előkészítő érettségi tantárgyi verseny 2006. február 23. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ELŐDÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADATOK Az írásbeli időtartama: 180 perc

Részletesebben