1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma:"

Átírás

1 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: EN-III-50343/2011. Dátuma: január 10. Hatálybalépés dátuma: január 01. Díjtáblázat hatályos: február 02.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Általános rész Az üzletszabályzat általánossága, nyilvánossága és módosítása Felelősségi szabályok A felek közötti együttműködés Az ügyfelek minősítése A Befektetési vállalkozás információ szolgáltatási és tájékoztatási kötelezettsége A tájékoztatás általános szabályai Előzetes tájékoztatási kötelezettség Előzetes tájékozódási kötelezettség Az Ügyfél azonosítása Ügyfél azonosítása természetes személy esetén Jogi személy, szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság azonosítása Általános azonosítási szabályok A szerződéskötés megtagadása A Befektetési vállalkozás és az Ügyfél kölcsönös tájékoztatási kötelezettsége Az állományátruházás Ügyfél hozzájárulásához nem kötött esetei A Befektetési vállalkozás engedélyének visszavonása, korlátozása, felüggesztése esetén követendő eljárás A Befektetési vállalkozás és az Ügyfél szerződéses kapcsolata A szerződések létrejötte A megbízások elfogadásának helye, ideje és módja A megbízás teljesítéséhez szükséges adatok A megbízás visszavonása vagy módosítása A megbízás teljesítésének módja A megbízások teljesítésének visszaigazolása, reklamáció A megbízások teljesítésének visszaigazolása Ügyletek reklamációja A teljesült ügyletek és a kapcsolódó díjak rögzítésének, nyilvántartásának reklamációja A megbízás fedezete A szerződések nyilvántartása A szerződés felmondása A felek közötti elszámolás Kézbesítés Titoktartási szabályok Üzleti titok Értékpapír-titok Értékpapír-titok Befektetési vállalkozás által történő kiadása Az Ügyfél értesítése az értékpapír-titok kiadásáról Befektető-védelmi szabályok Ügyfélkövetelések védelme A Befektetők korrekt tájékoztatása Befektető-védelmi Alap Az Alapból történő kifizetés Panaszkezelés Vitás kérdések rendezése II. Az egyes üzlettípusokra vonatkozó szabályok Közvetítői tevékenység Közvetítő igénybevétele befektetési szolgáltatási tevékenységhez Közreműködő igénybevételének szabályai Egyéb közreműködő igénybevételének szabályai Megbízások kezelése Megbízás felvétele és továbbítása Azonnali adás-vétel Határidős adásvétel Opciós adás-vétel Day-Trade ügylet Megbízás végrehajtása az ügyfél javára

3 2.3 Megbízás visszavonása és módosítása Megbízás teljesítésének elszámolása Tőzsdei vétel-eladás Tőzsdén kívüli vétel-eladás Pénzügyi eszköz ügyletek adózási szabályai Az árfolyamnyereségből származó jövedelem, és az adózás szabályai Kamatból származó jövedelmek adózása és egészségügyi hozzájárulás levonása Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem adózása Tartós befektetésből származó jövedelem adózása Külföldi értékpapírok adás-vétele Sajátszámlás kereskedés A befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő sajátszámlás kereskedés Letétkezelés Értékpapírszámla vezetés Értékpapírszámla nyitása Értékpapírszámla feletti rendelkezési jog Tájékoztatás az értékpapírszámla egyenlegéről Zárolt értékpapír-alszámla Értékpapírszámla megszűnése Ügyfélszámla vezetés Ügyfélszámla feletti rendelkezési jog Rendelkezés elhunyt ügyfél ügyfélszámlája felett Ügyfélszámla vezetésével kapcsolatos pénzforgalmi szolgáltatás A befektetési vállalkozásnál használatos fizetési módok A pénzforgalmi megbízás teljesítéséhez szükséges adatok A pénzforgalmi megbízás visszautasítása Pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása Tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás Pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz ( pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül Befektetési tanácsadás Befektetési elemzés és pénzügyi elemzés Portfoliókezelés Portfoliókezelési tevékenység közös szabályai Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak és magán-nyugdíjpénztárak részére történő portfoliókezelés Az eszközök értékelésének elveire vonatkozó szabályok Tájékoztatási kötelezettség Felelősségi szabályok Díjazás A szerződés megszüntetése Nyugdíj-előtakarékossági számlák Nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla Összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla A nyugdíj-előtakarékossági számlák megnyitásának feltételei A nyugdíj-előtakarékossági számlák megszűnése Az ügyfél nyilatkozatai A nyugdíj-előtakarékossági számlákra vonatkozó megbízások közös jellemzői Adózási szabályok Tartós Befektetési Számla Tartós Befektetési Számla jellemzői A Tartós Befektetési Számla megnyitásának feltétele Tartós befektetésből származó jövedelem A lekötési hozam utáni adó Az ügyfél nyilatkozatai Megbízások A Tartós Befektetési Számlával kapcsolatos díjak és költségek A tartós befektetési számla megszűnése

4 III. Tájékoztató az EMIR szabályairól Az EMIR szabályok célja Központi elszámolás (Central Clearing) Kereskedési adattár (Trade Repository) Kockázat mérséklés (Risk Mitigation) IV. DÍJAK, KÖLTSÉGEK Bizományosi díj Prompt piaci ügyletek Származékos piaci ügyletek Reálszisztéma Befektetési jegyek adás-vétele Nyomdai úton előállított értékpapírok letéti díja Értékpapírszámla vezetési, forgalmi díjak: Pénzforgalmi díjak: A nyugdíj-előtakarékossági és tartós befektetési számlákhoz kapcsolódó díjak, költségek Számlanyitás, számlavezetés Megbízások díjazása Portfoliókezelési tevékenység díja V. Közvetítői hálózat Függő ügynökök (jogi személyek) A Befektetési vállalkozás által megbízott függő ügynökcégek és ügynöki irodái: MELLÉKLETEK sz. melléklet Üzleti órák megjelölése sz. melléklet Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt., valamint függő ügynökcégei elérhetőségei számú melléklet A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. által igénybevett közreműködők sz. melléklet Díjjegyzék sz. melléklet: Tájékoztató a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt-ről és Befektetési Szolgáltatásáról sz. melléklet Szerződésminták sz. melléklet Formanyomtatványok sz. melléklet LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA sz. melléklet ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZAT sz. melléklet Panaszkezelési Szabályzat sz. melléklet Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról sz. melléklet Tájékoztatás kiszervezésről

5 I. Általános rész Ezen üzletszabályzat a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (a továbbiakban Befektetési vállalkozás vagy Társaság) közreműködésével létrejövő pénzügyi eszköz üzletek általános üzleti feltételeit tartalmazza. Az abban foglalt rendelkezések mind a Befektetési vállalkozásra, mind az Ügyfélre külön kikötések nélkül is kötelezőek, de azoktól kölcsönös megegyezéssel, a jogszabályok keretein belül - az eltérések kiemelésével - az egyes szerződések, illetve megbízások esetében el lehet térni. A Befektetési vállalkozás megnevezése: Rövidített neve: Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság Reálszisztéma Zrt. A Befektetési vállalkozás - székhelye: 1053 Budapest, Kossuth L. u cégjegyzékszáma: Cg levelezési címe: 1053 Budapest, Kossuth L. u honlap címe: - GIIN azonosítója: JEA SL.348 Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban Felügyelet) 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. honlapcíme: A korábbi Felügyelet (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) által kiadott tevékenységet engedélyező határozat - száma: / kelte: február 20. PSZÁF által kiadott Portfoliókezelési tevékenységi engedély száma: EN-III-45/2010. Dátuma: május 31. PSZÁF által kiadott befektetési elemzés és pénzügyi elemzés tevékenységi engedély száma: EN-III-811/2011. Dátuma: július 07. PSZÁF által kiadott befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés tevékenységi engedély száma: EN-III-50343/2011. Dátuma: január 10. Az engedélyezett befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek köre a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerint: 5. (1) Befektetési szolgáltatási tevékenységnek minősül a rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan végzett - (a) megbízás felvétele és továbbítása, - (b) megbízás végrehajtása az ügyfél javára, - (c) sajátszámlás kereskedés, - (d) portfoliókezelés - (e) befektetési tanácsadás, - (g) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül, és 5

6 (2) Kiegészítő szolgáltatásnak minősülő - (a) a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése, - (b) a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, - (d) a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás, - (e) a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés, - (f) befektetési elemzés és pénzügyi elemzés, és A Társaság jogelődje a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Kft., amely részvénytársasággá átalakulása miatt december 31-én szűnt meg. A jogelőd Kft. cégjegyzékszáma: Cg A Felügyelet által kiadott, a tevékenységet engedélyező határozat - száma: / kelte: március Az üzletszabályzat általánossága, nyilvánossága és módosítása 1.1. A Befektetési vállalkozás és ügyfelei között létrejövő jogügyletekre az üzletszabályzatban nem szabályozott kérdéseket illetően a hatályos Polgári Törvénykönyvben foglaltak, az adózás témaköréhez kapcsolódó hatályos jogszabályokban leírtak, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben leírtak, valamint a hatályos BÉT és KELER szabályzatok rendelkezései az irányadóak. Az egyes pénzügyi eszköz-üzletekre elsődlegesen a megkötött szerződések feltételei érvényesek. A Befektetési vállalkozás ügyfeleivel az egyes szolgáltatásokra önálló szerződést, vagy keretszerződést köt. A keretszerződés több szolgáltatás nyújtására is létrejöhet, ebben az esetben az egyes szolgáltatások szerződéses feltételeit a keretszerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek tartalmazzák. Ahol az üzletszabályzat szerződést említ, az alatt az ilyen típusú keretszerződést is érteni kell A jelen Üzletszabályzat időbeli hatálya annak ügyvezető szerv általi jóváhagyását és cégszerű aláírását követően, az Üzletszabályzat kifüggesztésének napján kezdődik, és határozatlan ideig tart. A Társaság a Felügyeletet egyidejűleg tájékoztatja a módosításokról. Az Üzletszabályzat rendelkezései a hatálybalépéstől kezdve vonatkoznak a korábban megkötött szerződésekre is, kivéve, ha azok a hatálybalépést megelőzően már teljesültek Az üzletszabályzat nyilvános és azt a Befektetési vállalkozás irodáiban és az ügynöki irodákban bárki megtekintheti, illetve elérhető internetes oldalunkon is ( 6

7 1.4. A Befektetési vállalkozás biztosítja, hogy az üzletszabályzatot Ügyfele még az üzleti kapcsolat létrejötte előtt megismerhesse A Befektetési vállalkozás jogosult az üzletszabályzatot egyoldalúan módosítani, amennyiben új szolgáltatást vezet be, melynek feltételei eltérnek a hatályban lévő üzletszabályzattól, és/vagy meglévő szolgáltatásait üzletpolitikai vagy más okból megszűnteti, vagy jellegüket alapvetően módosítja, és/vagy az előzőekben említett jogszabályok módosulnak, illetve új, a befektetési vállalkozás tevékenységét érintő jogszabály lép hatályba, és/vagy a Társaság ezt bármely egyéb ok miatt szükségesnek találja. Az üzletszabályzat módosításai a már teljesített ügyletekre nem vonatkoznak. Az üzletszabályzat módosításai az ügyvezető szerv általi jóváhagyását és cégszerű aláírását követően a kifüggesztés napjától érvényesek. A módosított üzletszabályzatot a Felügyelet egyidejű tájékoztatása mellett a Befektetési vállalkozás valamennyi telephelyén illetve ügynöki irodájában a hatálybalépés napjától köteles mindenki számára hozzáférhető helyen elhelyezni, valamint az internetes oldalán megjelentetni ( 2. Felelősségi szabályok 2.1 A Befektetési vállalkozás az üzleti tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek - az adott körülmények között lehetséges - legteljesebb figyelembevételével és a lehető legnagyobb gondossággal jár el. 2.2 A Befektetési vállalkozás és az Ügyfél üzleti kapcsolatából fakadó kötelezettségek megszegéséből származó károkat az a fél viseli, akinek az felróható A Befektetési vállalkozás - a jogszabályban meghatározott esetek, valamint az Ügyfél súlyos és felszólítás ellenére sem rendezett szerződésszegése kivételével - a szerződések teljesítéséért felelősségét nem korlátozhatja, nem zárhatja ki A Befektetési vállalkozás nem felel olyan veszteségekért vagy károkért, amelyek erőhatalom (vis maior), belföldi vagy külföldi hatósági engedély (bejegyzés) megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következnek be. Vis maior minden olyan esemény, amely a Társaság hatalmán kívülálló, előreláthatatlan, vagy ha előrelátható, akkor elkerülhetetlen. Vis maior esetén is azonban mindkét félnek kárenyhítési kötelezettsége van Társaságunk nem felelős a szerződések alapján az Ügyfél részére megszerzett pénzügyi eszközök kibocsátóinak, ideértve a Magyar Állam hitelképességében és/vagy fizetőképességében bekövetkezett változásokért, vagy korlátozásokért Ha az Ügyfél felelősségét jogszabály vagy az üzletszabályzat korlátozza, a Befektetési vállalkozás felelőssége az Ügyfél felelősségéhez igazodik A Befektetési vállalkozás nem vállal olyan megbízást, amely jogszabályba ütközik, ezt szükség esetén külön is az Ügyfél tudomására hozza. Amennyiben ezt a Befektetési vállalkozás nem tudja egyértelműen megállapítani, a szerződés megkötése előtt kikéri a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban Felügyelet) véleményét. 7

8 2.8. A Befektetési vállalkozás lehetőség szerint vizsgálja az pénzügyi eszközök letiltását, az pénzügyi eszközök valódiságát, az aláírások hitelességét. A Befektetési vállalkozás nem felel az olyan károkért, amelyek abból erednek, hogy az pénzügyi eszközök valódisága, illetve az aláírások hitelessége gondos vizsgálattal sem volt megállapítható, amennyiben úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható Mind az Ügyfél, mind a Befektetési vállalkozás szavatol a másik félnek átadott pénzügyi eszközök hiány-, per-, és tehermentességéért A Befektetési vállalkozás teljes anyagi felelősséget vállal a nála letétbe helyezett pénzügyi eszközökért és pénzeszközökért Az ügyletkötés során a szolgáltatóknak, így Társaságunknak is az általuk elkészített ún. legjobb végrehajtási politika szerint kell ügyfeleik megbízásait teljesíteni. Ez a politika részletesen szabályozza, hogy az ügyfelek megbízásait Társaságunk hogyan hajtja végre. Tartalmazza azokat a teljesítési helyszíneket, amelyeken a főszabály szerint Társaságunk megkísérli megkötni ügyleteit. A Végrehajtási Politika az Üzletszabályzatunk mellékletét képezi. Elérhető internetes oldalunkon ( székhelyünkön (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), valamint ügynökhálózatunkban Az Ügyfél nem teljesítése esetén a Befektetési vállalkozás a nem teljesített összeg erejéig az Ügyfélnek a Befektetési vállalkozás birtokába került értékpapírjain, pénzén (HUF és deviza pénzeszközök) visszatartási, illetve beszámítási joggal rendelkezik. Abban az esetben, ha az Ügyfél a befektetési vállalkozással szembeni fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Befektetési vállalkozás 15 napos határidejű írásbeli felszólítást küld számára. Ha a felszólításban megjelölt határidő lejártáig az Ügyfél nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy a Befektetési vállalkozás jogosult az Ügyfél tulajdonában, de a Befektetési vállalkozás birtokában lévő, megkötött szerződések fedezetéül el nem különített pénzügyi eszközöket (egészben vagy részben, a tartozás nagyságától függően) értékesíteni és a befolyt összegből korábbi követeléseit közvetlenül kielégíteni. A Befektetési vállalkozás az ügylethez kapcsolódó egyéb felmerülő költségeket (bizományosi díj, adólevonás, transzferdíj, utalási díj, stb.) is az Ügyfélre terheli. A fennmaradó egyenleget a Befektetési vállalkozás az Ügyfél ügyfélszámláján helyezi el, vagy az Ügyfél külön kérésére átutalja illetve postán elküldi (melynek költségeit az Ügyfélre hárítja) Magánszemély ügyfelek esetében a Befektetési vállalkozás, mint adókifizető hely a mindenkori adójogszabályok, illetve II/2.5. pontban foglaltak szerint jár el Pénzügyi eszköz letiltása, kereskedelmének felfüggesztése esetén a Befektetési vállalkozás az adott pénzügyi eszközre megbízást a letiltás, felfüggesztés ideje alatt nem fogad el és nem is teljesít. Az ebből eredő károk az Ügyfelet terhelik Amennyiben olyan kérdés merül fel, amelyről sem az üzletszabályzat, sem az Ügyféllel kötött szerződés nem rendelkezik, és az Ügyféllel való egyeztetésre sincs lehetőség, a Befektetési vállalkozás jogosult az önálló döntésre, azonban ez az Ügyfél érdekeit nem sértheti. 3. A felek közötti együttműködés 3.1.Az ügyfelek minősítése A Bszt. rendelkezései alapján Társaságunknak kötelezettsége ügyfeleit ún. ügyfélkategóriákba sorolni. Ezen besorolástól függően kell Társaságunknak az ügyféllel szembeni kötelezettségeit 8

9 teljesíteni és ez alapján dönthető el, hogy az ügyfél milyen fokú védelemben kell, hogy részesüljön. A törvénynek megfelelően alkalmazott ügyfélkategóriák: - Szakmai professzionális ügyfél (professional client) azon ügyfelek tartoznak e kategóriába, amelyek esetében a szakmai és piaci ismeret, jártasság, tapasztalat és ebből következően a kockázatviselő képesség egyes pénzügyi eszközök, ügyletek tekintetében alappal feltételezhető. Ilyenek például a törvényben meghatározott intézmények a hitelintézetek, befektetési vállalkozások, biztosítók, befektetési alapkezelők, nyugdíjpénztárak, stb. - Szakmai elfogadható partner (eligible client) ugyanazok az ügyfelek tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek szakmai ügyfélnek minősülnek ugyanazon indokkal, amely a szakmai ügyfélnél leírásra került. - Lakossági ügyfél (retail client) azon ügyfelek tartoznak e kategóriába, akik/amelyek nem minősülnek elfogadható partnernek és szakmai ügyfélnek, tehát akik/amelyek szakmai és piaci ismerete, jártassága, tapasztalata és ebből következően a kockázatviselő képessége egyes pénzügyi eszközök, ügyletek tekintetében alappal nem feltételezhető Lehetőség nyílik arra, hogy a megállapított besorolástól eltérő besorolást kérjen az ügyfél Társaságunktól általánosan vagy ügylettípusonként, amely Társaságunk általi elfogadásával és nyilvántartásba vételével lép életbe. Ennek részletes feltételeit az ügyfélminősítési szabályzat tartalmazza A Befektetési vállalkozás információ szolgáltatási és tájékoztatási kötelezettsége A tájékoztatás általános szabályai (1) A befektetési vállalkozás a leendő szerződő fél vagy az ügyfél tájékoztatása során, ideértve a befektetési elemzést és a reklámot is világos, egyértelmű, kiegyensúlyozott és pontos tájékoztatást ad, a leendő szerződő felet, illetőleg az ügyfelet nem téveszti meg. (2) A befektetési vállalkozás a lakossági ügyfélnek vagy azon leendő szerződő félnek szóló tájékoztatásban, aki a szerződéskötést követően lakossági ügyfélnek minősül a) feltünteti a befektetési vállalkozás elnevezését, b) nem titkol el lényeges információt, nem ad szándékosan félreértelmezhető információt és lényeges körülményt, tényt vagy adatot nem állít be lényegtelenként, c) nem hangsúlyozza a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás vagy a pénzügyi eszköz előnyös tulajdonságait, illetőleg jellemzőit anélkül, hogy ezzel egyidejűleg a hátrányos tulajdonságok vagy jellemzők, illetőleg a kockázatok tárgyilagos és pontos bemutatására sor ne kerülne, d) nem használ a leendő szerződő fél vagy az ügyfél számára nyilvánvalóan érthetetlen, értelmezhetetlen kifejezést, nyelvtani szerkezetet, és a tájékoztatás terjedelmét a közölni kívánt tartalommal összhangban határozza meg, és az alábbiak szerint jár el. (3) A (2) bekezdésben foglaltakat abban az esetben is alkalmazni kell, ha a tájékoztatás - ideértve a befektetési elemzést és a reklámot is - más számára készül, de a lakossági ügyfél vagy azon leendő szerződő fél számára, amely a szerződéskötést követően lakossági ügyfélnek minősül, hozzáférhetővé válik. (4) Ha a befektetési vállalkozás által adott tájékoztatás a befektetési vállalkozások, befektetési szolgáltatási tevékenységek, kiegészítő szolgáltatások vagy pénzügyi eszközök közötti összehasonlítást tartalmaz, a) az összehasonlítást tárgyilagos, tisztességes és kiegyensúlyozott módon kell közölni, b) meg kell jelölni az összehasonlításhoz felhasznált adatok és információk forrását, és c) a tényektől elkülönített módon be kell mutatni az összehasonlítás során használt feltételezéseket. 9

10 (5) Ha a befektetési vállalkozás által adott tájékoztatás a pénzügyi eszköz, a pénzügyi eszközből képzett index vagy mutató múltbeli hozamára, változására, illetőleg a befektetési szolgáltatási tevékenység múltbeli teljesítményére vonatkozó adatot vagy információt tartalmaz, a) ez az információ nem lehet a tájékoztatás leghangsúlyosabb eleme, b) a tájékoztatásnak ki kell térnie az adott pénzügyi eszköz, pénzügyi eszközből képzett index vagy mutató legalább az elmúlt öt naptári évben mért hozamára, változására, illetőleg a befektetési szolgáltatási tevékenység legalább az elmúlt öt naptári évben mért teljesítményére, c) a befektetési vállalkozásnak pontosan meg kell jelölnie az értékelés alapjául szolgáló referencia-időszakot, valamint a felhasznált információk és adatok forrását, d) a tájékoztatásban feltűnő módon fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az adatok, illetve információk a múltra vonatkoznak, és, hogy a múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni, e) ha ez az információ olyan más adatokra, illetve információkra épül, amelyek a leendő szerződő fél vagy az ügyfél székhelye vagy állandó lakhelye szerinti állam hivatalos valutavagy devizanemétől eltérő valuta- vagy devizanemben kerültek meghatározásra, a befektetési vállalkozás világosan megjelöli az adatok és információk valuta- vagy devizanemét és felhívja a figyelmet arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az elérhető eredményt, f) ha ez az információ díjakkal, jutalékokkal és egyéb költségekkel növelt módon számított adatokra és információkra épül, a befektetési vállalkozásnak be kell mutatnia e díjak, jutalékok és egyéb költségek hatását az eredményre. (6) Ha az adott pénzügyi eszköz, pénzügyi eszközből képzett index vagy mutató esetében nem létezik öt évben mért hozamra, változásra, illetőleg a befektetési szolgáltatási tevékenység esetében öt évben mért teljesítményre vonatkozó információ, a) de legalább egy évre vonatkozó információ rendelkezésre áll, azon teljes tizenkét hónapból álló időszakokra vonatkozó hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó információt közölni kell, amelyre az rendelkezésre áll, b) és nem létezik teljes, legalább tizenkét hónapra vonatkozó információ sem, az adott pénzügyi eszköz, pénzügyi eszközből képzett index vagy mutató, illetőleg a befektetési szolgáltatási tevékenység esetében összehasonlítás nem alkalmazható. (7) Ha a befektetési vállalkozás által adott tájékoztatás a pénzügyi eszköz, a pénzügyi eszközből képzett index vagy mutató múltbeli hozamának, illetőleg változásának becslését vagy erre vonatkozó utalást tartalmaz, akkor a tájékoztatásnak az adott pénzügyi eszköz és a pénzügyi eszközökből képzett mutató vagy index alapját képező pénzügyi eszközre vagy pénzügyi eszközökből képzett mutatóra vagy indexre is utalnia kell, valamint a) a múltbeli hozam, illetőleg változás becslésének az adott pénzügyi eszköz, pénzügyi eszközökből képzett mutató vagy index alapját képező pénzügyi eszköz vagy pénzügyi eszközökből képzett mutató vagy index valós múltbeli hozamán, illetőleg változásán kell alapulnia, b) az a) pontban meghatározott, alaptermékre vonatkozó valós múltbeli hozam vagy változás bemutatása esetén a fentiekben leírtaknak is teljesülnie kell, c) a tájékoztatásban feltűnő módon fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az adatok, illetve információk becsült múltbeli hozamra vagy változásra vonatkoznak, valamint hogy a múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, illetőleg változásra, vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. (8) Ha a befektetési vállalkozás által adott tájékoztatás a pénzügyi eszköz, a pénzügyi eszközből képzett index vagy mutató jövőbeni hozamára, változására, illetőleg a befektetési szolgáltatási tevékenység jövőbeni teljesítményére vonatkozó információt tartalmaz a) ez az információ nem alapulhat és nem is utalhat a pénzügyi eszköz, a pénzügyi eszközből képzett index vagy mutató becsült múltbeli hozamára, változására, illetőleg a befektetési szolgáltatási tevékenység múltbeli teljesítményére, b) annak olyan ésszerű és tárgyilagos feltételezéseken kell alapulnia, amelyeket tényszerű adatokkal kell alátámasztani, c) ha ez az információ díjakkal, jutalékokkal és egyéb költségekkel növelt módon számított adatokra és információkra épül, a befektetési vállalkozásnak be kell mutatnia e díjak, jutalékok és egyéb költségek hatását az eredményre, d) a tájékoztatásban feltűnő módon fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az adatok, illetve információk becslésen alapulnak, valamint hogy ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós 10

11 jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. (9) Ha a befektetési vállalkozás által adott tájékoztatás adóügyi elszámolásra vagy adóügyi következményre vonatkozó információt tartalmaz, a tájékoztatásban feltűnő módon fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, valamint hogy a jövőben változhat. (10)A befektetési vállalkozás által adott tájékoztatás nem tartalmazhatja felügyeleti hatóság nevét olyan összefüggésben vagy szövegkörnyezetben, amelyből olyan következtetést lehetne levonni, hogy az adott felügyeleti hatóság kifejezetten javasolná vagy elismerné a befektetési vállalkozást, annak tevékenységét vagy az adott pénzügyi eszközt (1) A befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítő szolgáltatása keretében - a pontban foglaltakra is figyelemmel - tájékoztatja az ügyfelet vagy a leendő szerződő felet a) a befektetési vállalkozásra vonatkozó alapvető tudnivalókról, b) a befektetési vállalkozás működésének és tevékenységeinek szabályairól, valamint az összeférhetetlenségi politikáról, c) a leendő szerződő fél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairól, d) a szerződésben foglalt ügyletben érintett pénzügyi eszközzel kapcsolatos tudnivalókról, e) a szerződésben foglalt ügylettel kapcsolatos tudnivalókról, ideértve az ügyletet érintő nyilvános információkat, valamint az ügylet kockázatát, f) a végrehajtási helyszínekről, g) a szerződéskötéshez, valamint - egy korábban megkötött és hatályban lévő szerződés (a továbbiakban: keretszerződés) létrehozatala esetében - az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó költségről, díjról, amely az ügyfelet terheli. (2) Ha a Bszt. eltérően nem rendelkezik, az előzőek szerinti tájékoztatást olyan időben kell megadni, hogy az ügyfélnek - a helyzet sürgősségére és a válaszintézkedéshez szükséges időre, valamint a szerződés tárgyát képező ügylet összetettségére tekintettel - kellő ideje álljon rendelkezésre a tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott döntéshez (1) A befektetési vállalkozás a tájékoztatási kötelezettségét a) írásban, vagy b) egyéb tartós adathordozón teljesíti. (2) A befektetési vállalkozás számára a Bszt.-ben előírt tájékoztatási kötelezettség a b) pont szerinti tartós adathordozón akkor teljesíthető, ha a) a tájékoztatás ezen eszköze megfelel a befektetési vállalkozás és a leendő szerződő fél vagy az ügyfél között létrejövő vagy meglévő szerződésben foglaltaknak, és b) a leendő szerződő fél vagy az ügyfél kifejezetten ezt választja. (3) A befektetési vállalkozás az a Bszt.-ben meghatározott esetekben, a leendő szerződő fél vagy az ügyfél tájékoztatására vonatkozó követelményeknek megfelelő tájékoztatást úgy is megadhatja, hogy azt nem kifejezetten egy adott leendő szerződő félnek vagy ügyfélnek címezi, hanem egy általa meghatározott honlapon teszi elérhetővé, ha a) a tájékoztatás ezen eszköze megfelel a befektetési vállalkozás és a leendő szerződő fél vagy az ügyfél között létrejött, illetve létrejövő szerződésben foglaltaknak, b) a leendő szerződő fél vagy az ügyfél kifejezetten hozzájárulását adja a tájékoztatás ezen formájához, c) az ügyfelet elektronikus úton értesítette a honlap címéről, és megjelölte, hogy az adott információ pontosan a honlap mely részén érhető el, d) gondoskodik arról, hogy a honlapon elérhető információ minden pillanatban aktuális legyen, és e) gondoskodik arról, hogy az adott információ az adott honlapon folyamatosan hozzáférhető legyen mindaddig, amíg az ügyfél számára annak ismerete szükséges lehet. 11

12 (4) A tájékoztatás eszközét minden esetben a befektetési vállalkozás és a leendő szerződő fél vagy az ügyfél között létrejövő vagy létrejött szerződésben foglaltaknak megfelelőnek kell tekinteni, ha a leendő szerződő fél vagy az ügyfél a) nyilatkozata szerint rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezik, vagy b) a befektetési vállalkozással való kapcsolattartás módjaként az elektronikus levelezést választotta. (5) Társaságunk tájékoztatási kötelezettségének írásban a székhelyén és ügynöki irodáiban található tájékoztató anyagok kifüggesztésével, illetve a honlapunkon ( történő megjelenítésével tesz eleget. (6) A Megbízott az értékpapír- és ügyfélszámla egyenlegéről és forgalmáról évente egy alkalommal utólag, a tárgyévet követő január 31-ig postai úton megküldött számlakivonatokkal értesíti a Megbízót. A Megbízó külön díjazás ellenében bármikor személyesen vagy írásban kérhet az éves kivonatról másolatot. A Megbízó külön díjazás ellenében bármikor személyesen vagy írásban, illetve meghatalmazottja által kérhet az értékpapír- és ügyfélszámlája egyenlegéről, forgalmáról kimutatást. A forgalmi kimutatás elkészítésére és kiadására vonatkozó írásbeli kérelemnek pontosan tartalmaznia kell a kívánt számla megnevezését, a forgalmi kimutatás időszakát a kezdő és záró nap megjelölésével. A forgalmi kimutatás kizárólag tájékoztató jellegű és az nem tartalmaz a nyilvántartott pénzügyi eszközökre vonatkozó beértékelést. Az egyedi kérésre kiállított egyenleg/forgalmi kimutatásokat a Megbízott az éves számlakivonattal egyező formában és a Társaság Aláírási rendjében meghatalmazottak aláírásával ellátva köteles kiállítani. Az ettől eltérő számlaigazolásokat a Megbízott nem tekinti hitelesnek Előzetes tájékoztatási kötelezettség (1)A befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatási vagy kiegészítő szolgáltatása keretében legkésőbb az adott szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja a leendő szerződő felet, ha a szerződés megkötését követően lakossági ügyfélnek minősül, valamint a lakossági ügyfelet a) a szerződés feltételeiről, és b) a szerződésben foglaltakkal közvetlenül összefüggő, a (3)-(4) bekezdésben, valamint az (5) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott adatokról. (2)A befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítő szolgáltatása keretében legkésőbb a szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítését megelőzően tájékoztatja a) a lakossági ügyfelet a (3)-(5) és a (7)-(9) bekezdésben, és b) a szakmai ügyfeleket a (8) bekezdés d) és e) pontjában foglaltakról. (3) A befektetési vállalkozás közli a leendő szerződő féllel, amely a szerződéskötést követően lakossági ügyfélnek minősül vagy a lakossági ügyféllel a) a befektetési vállalkozás elnevezését, székhelyét és egyéb elérhetőségeit, b) az ügyfél által a befektetési vállalkozással való kapcsolattartás során használható nyelveket, c) az ügyféllel való kapcsolattartás módját, eszközét, ideértve a megbízás küldésének és fogadásának módját, eszközét, d) a befektetési szolgáltatási, valamint a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyének számát, valamint az ezen engedélyt kiadó felügyeleti hatóság nevét és levelezési címét, és e) függő ügynök igénybevétele esetén e tényt, valamint azon EGT-állam megnevezését, amelyben a függő ügynököt nyilvántartásba vették. (4) A befektetési vállalkozás a portfoliókezelési tevékenysége keretében a leendő szerződő fél számára, amely a szerződéskötést követően lakossági ügyfélnek minősül vagy a lakossági ügyfél számára a (2) bekezdésben foglaltak mellett tájékoztatást ad a) a szerződésben meghatározott, az ügyfél portfóliójában lévő pénzügyi eszköz értékelésének gyakoriságáról és az értékelés módszeréről, 12

13 b) az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek egy részéről vagy egészéről való rendelkezés tekintetében a portfoliókezelő szabad mérlegelési jogának részleteiről, c) arról a referenciaértékről, amelyhez képest az ügyfél portfóliójában lévő pénzügyi eszköz hozama meghatározásra kerül, d) az ügyfél portfóliójába kerülhető pénzügyi eszközökről és az ezekre vonatkozóan végrehajtható ügyletekről, ideértve a kapcsolódó korlátozásokat, és e) a portfólió kezelése során érvényesülő célkitűzésekről, a portfoliókezelő mérlegelése során szerepet játszó kockázati szintről, és a portfoliókezelő mérlegelési jogát érintő korlátokról. (5) A befektetési vállalkozás működésének és tevékenységének szabályairól szóló tájékoztatás során közli a leendő szerződő féllel, amely a szerződéskötést követően lakossági ügyfélnek minősül vagy a lakossági ügyféllel a) az ügyfél számára végzett, illetőleg nyújtott, a befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy a kiegészítő szolgáltatásról szóló jelentés gyakoriságát, időzítését és jellegét, b) az ügyfél pénzügyi eszközeinek vagy pénzeszközeinek kezelése esetén ezen eszközök megóvását biztosító intézkedések összefoglalását, ideértve az ügyfél rendelkezésére álló befektetővédelmi rendszerről és annak működéséről szóló tájékoztatást, c) az összeférhetetlenségi politika összefoglaló leírását, és d) az ügyféltől kapott megbízás végrehajtására vonatkozó általános szabályokról szóló végrehajtási politikájának elemeit. (6) A befektetési vállalkozás az (5) bekezdés c) pontja szerinti tájékoztatáson túl a leendő szerződő fél, amely a szerződéskötést követően lakossági ügyfélnek minősül vagy a lakossági ügyfél kérésére bármely az összeférhetetlenségi politika tartalmára vonatkozó további részletről tájékoztatást ad. (7) A befektetési vállalkozás az ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz kezelésével kapcsolatosan a) ha a lakossági ügyfél tulajdonában álló vagy őt megillető pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz a befektetési vállalkozás nevében eljáró harmadik fél kezelésébe kerülhet, tájékoztatást ad erről a lehetőségről, a befektetési vállalkozást a székhelye szerinti állam joga alapján e harmadik személy tevékenységért terhelő felelősségéről, valamint a harmadik fél esetleges fizetésképtelenségének az ügyfélre vonatkozó következményeiről, b) ha a székhelye szerinti vagy a harmadik személy székhelye szerinti állam joga alapján a lakossági ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz harmadik fél kezelésében lévő gyűjtőszámlára kerülhet, tájékoztatja az ügyfelet erről a lehetőségről és kifejezetten jól érthetően felhívja a figyelmet az ebből adódó kockázatokra, c) ha a székhelye szerinti állam vagy a nevében eljáró harmadik személy székhelye szerinti állam joga nem teszi lehetővé a lakossági ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszközök és a befektetési vállalkozás vagy a nevében eljáró harmadik személy saját eszközeinek elkülönített kezelését, tájékoztatást ad erről a tényről, valamint kifejezetten és jól érthetően felhívja a figyelmet az ebből adódó kockázatokra, d) ha az ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz olyan számlára kerül, amelyre vonatkozóan az egyébként a befektetési vállalkozás és az ügyfél között fennálló szerződésre irányadó jogtól eltérő jog érvényesül, tájékoztatja az ügyfelet az ebből adódó, az ügyfél jogaira és kötelezettségeire irányadó szabályok eltéréséről, e) tájékoztatja az ügyfelet az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközre vagy pénzeszközre vonatkozó biztosítéki kötelezettségéről vagy beszámítási jogosultságáról, illetve - ha ilyen létezik - a letétkezelőnek ugyanezen pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz vonatkozásában fennálló hasonló kötelezettségéről vagy jogosultságáról, f) egy olyan értékpapír alapú finanszírozási ügyletet megelőzően, amely a lakossági ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközre vonatkozik vagy bármely más ügyletet megelőzően, amely ugyanezen eszközt érinti és a befektetési vállalkozás saját számlájára vagy más ügyfél számlájára kerül végrehajtásra, teljes körű, világos és pontos tájékoztatást ad az ügyfél számára e pénzügyi eszköz használatával kapcsolatos kötelezettségéről és felelősségéről, ideértve az eszköz visszaszolgáltatásának szabályait, valamint a kockázatokról. 13

14 (8) A befektetési vállalkozás a pénzügyi eszközre, illetve az ügylet kockázatára vonatkozó tájékoztatás során - az ügyfél minősítésének, valamint az előzetes tájékozódás során feltártak megfelelő figyelembevételével - kitér a) a pénzügyi eszköz kockázatára, ideértve a tőkeáttétel lényegére és hatásaira vonatkozó tájékoztatást és a teljes befektetett összeg esetleges elvesztésének kockázatára vonatkozó felhívást, b) a pénzügyi eszköz piaci helyzetére, c) a pénzügyi eszköz árának volatilitására, illetve a piac elérésében tapasztalható esetleges korlátokra, d) a pénzügyi eszköz szerződéskötés időpontját megelőző időszakra vonatkozó árfolyamalakulására az 1287/2006/EK bizottsági rendelet szerint, e) arra a tényre, hogy az adott pénzügyi eszközre vonatkozó tranzakció, pénzügyi kötelezettségvállalás és a további kapcsolódó kötelezettségek - ideértve a feltételes kötelezettségvállalást is - eredményeképpen az ügyfél pótlólagos befizetési kötelezettségre számíthat a pénzügyi eszköz megszerzésének költségén felül, f) a pénzügyi eszközzel kapcsolatos letéti követelmény vagy hasonló kötelezettség érvényesülésére, g) azon szerződő fél, amely a szerződéskötést követően lakossági ügyfélnek minősül, és a lakossági ügyfél esetében, a pénzügyi eszköz forgalomba hozatala esetén a 2003/71/EK bizottsági irányelv szerinti kibocsátási tájékoztató közzétételi helyére, h) annak a kölcsönhatásnak a lényegére, amely eredményeképpen egy egynél több összetevőből álló pénzügyi eszköz kockázata esetleg meghaladhatja az egyes összetevők kockázatainak összegét, i) a h) pontban meghatározott, egynél több összetevőből álló pénzügyi eszköz egyes összetevőinek leírására, és j) a garanciát magában foglaló pénzügyi eszköz esetében a garancia természetének részletezésére oly módon, hogy abból mind a garanciavállaló, mind a garantált intézmény megismerhető legyen és a garancia lényege a lakossági ügyfél számára megítélhető legyen. (9) A befektetési vállalkozás a leendő szerződő félnek, amely a szerződéskötést követően lakossági ügyfélnek minősül vagy a lakossági ügyfélnek a pont (1) bekezdés g) pontjában foglalt, költségekkel és díjakkal kapcsolatos tájékoztatása során a) tájékoztatást ad az ügyfél által a pénzügyi eszköz megszerzésével, tartásával, a befektetési vállalkozás befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítő szolgáltatása keretében számára nyújtott szolgáltatásáról szóló szerződés létrehozatalával, fenntartásával és teljesítésével kapcsolatosan - ideértve a keretszerződés alapján adott megbízáshoz kapcsolódóan - viselendő minden költségről, ideértve bármilyen díjat, jutalékot (pénzügyi eszközönként és ügyleteként), hozzájárulást, valamint adót, amelyet a befektetési vállalkozás von le vagy számol el (a továbbiakban: teljes ár), b) tájékoztatást ad az egyes devizák vagy valuták megnevezéséről, az alkalmazott átváltási árfolyamról és az átváltás költségeiről, ha az a) pontban meghatározott teljes árat vagy annak egy részét külföldi valutában vagy devizában kell megfizetni, c) felhívja a figyelmét arra, hogy a szerződésben meghatározott pénzügyi eszközre vonatkozó ügylet kapcsán olyan költség, illetve adófizetési kötelezettség keletkezhet, amely megfizetése nem a befektetési vállalkozáson keresztül történik, d) tájékoztatást ad a fizetésre vagy a teljesítés módjára vonatkozó egyéb szabályokról. (10) Ha a (9) bekezdés a) pontjában meghatározott teljes ár összegszerűen pontosan nem határozható meg, a befektetési vállalkozás megadja a számítás módját és az alapját képező információt úgy, hogy az ügyfél számára az megítélhető legyen. (11) Az ÁÉKBV által készített, a évi CXX. Törvényben (Tpt.) meghatározottak szerinti rövidített tájékoztatót úgy kell tekinteni, mint amely megfelel a tájékoztatási kötelezettség teljesítésének. (12) A befektetési vállalkozás a (3)-(10) bekezdésben előírt tájékoztatást írásban, más tartós adathordozón vagy a befektetés vállalkozás által meghatározott honlapon adja meg. 14

15 (13) A befektetési vállalkozás a (3)-(10) bekezdés szerinti információ tartalmában bekövetkező, szerződés tárgyát képező ügylet vagy pénzügyi eszköz tekintetében lényeges változásáról - az eredeti tájékoztatással azonos módon, illetve adathordozón - értesíti az ügyfelet Előzetes tájékozódási kötelezettség Mivel a Reálszisztéma Zrt. befektetési tanácsadási, illetve portfoliókezelési tevékenységet általában egyéb befektetési szolgáltatási tevékenységgel együtt komplex szolgáltatásként nyújt az ügyfelei részére, az alkalmassági tesztet és a megfelelési tesztet egy kérdőív keretében készítette el, melyet a szerződés megkötését vagy keretszerződés esetében a megbízás végrehajtását megelőzően töltet ki az ügyféllel és értékel Társaságunk. (1) Az a befektetési vállalkozás, amely befektetési tanácsadási vagy portfóliókezelési tevékenységet végez, e tevékenysége keretében a (2) bekezdésben foglaltak szerint a szerződés megkötését vagy keretszerződés esetében a megbízás végrehajtását megelőzően a) meggyőződik arról, hogy a leendő szerződő fél, illetve az ügyfél ismeretei és a szerződés vagy megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközzel vagy ügylettel kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselő képessége megfelelő-e ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést hozzon, és b) a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében szükséges mértékben feltárja a leendő szerződő fél, illetve az ügyfél jövedelmi helyzetét és befektetési céljait, annak érdekében, hogy a körülményeihez igazodó, a befektetési elvárásai megvalósítására alkalmas ügyletet vagy pénzügyi eszközt ajánljon. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékozódás (a továbbiakban: alkalmassági teszt) keretében a befektetési vállalkozás értékeli, hogy a befektetési tanácsadási tevékenysége vagy portfóliókezelési tevékenysége keretében kínált szolgáltatás a) alkalmas-e a leendő szerződő fél vagy az ügyfél által megjelölt befektetési célok megvalósítására, b) kapcsán felmerülő, a leendő szerződő fél vagy az ügyfél befektetési céljaival egyébként összhangban lévő kockázat mértéke megfelel-e az ügyfél pénzügyi teherviselő képességének, és c) természetéhez és a kapcsolódó kockázatok megértéséhez és értékeléséhez a leendő szerződő fél vagy az ügyfél megfelelő tapasztalattal és ismerettel rendelkezik-e, ideértve a portfoliókezelési tevékenység kapcsán az e tevékenységből adódó kockázatokat is. (3) A (2) bekezdés a) pontjában foglalt befektetési célok értékelése során a befektetési vállalkozás megvizsgálja legalább a) azt az időszakot, amelyen belül a leendő szerződő fél vagy az ügyfél tartani kívánja a befektetését, b) a leendő szerződő fél vagy az ügyfél kockázatvállalási hajlandóságát és kockázatviselő képességét, és c) a befektetéssel megvalósítani kívánt célt. (4) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt pénzügyi teherviselő képesség értékelése során a befektetési vállalkozás megvizsgálja legalább a) a leendő szerződő fél vagy az ügyfél rendszeres jövedelmének összegét és forrását, b) a leendő szerződő fél vagy az ügyfél birtokában lévő eszközök nagyságát, különös tekintettel a likvid eszközök, befektetett eszközök és az ingatlanok állományára, és c) a leendő szerződő felet vagy az ügyfelet terhelő rendszeres kötelezettségek összegét és forrását. (5) A (2) bekezdés c) pontjában foglalt ismeret és tapasztalat értékelése során a befektetési vállalkozás a) feltárja a leendő szerződő fél vagy az ügyfél által ismert szolgáltatásokat, ügyleteket és pénzügyi eszközöket, b) vizsgálja a leendő szerződő fél vagy az ügyfél pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyleteinek természetét, méretét és gyakoriságát, valamint azt, hogy ezen ügyletek milyen időtávon belül valósultak meg, és 15

16 c) vizsgálja a leendő szerződő fél vagy az ügyfél iskolai végzettségét, foglalkozását vagy az értékelés szempontjából releváns korábbi foglalkozását. (6) Az (1) és (5) bekezdésben foglalt alkalmassági teszt során a befektetési vállalkozás a leendő szerződő féltől vagy az ügyféltől a) vagyoni és jövedelmi helyzetére vonatkozó írásbeli nyilatkozatát, b) az a) pontban szereplő nyilatkozat alátámasztását szolgáló okirat bemutatását, vagy c) más befektetési vállalkozással vagy árutőzsdei szolgáltatóval való megállapodásának feltárását kérheti. (7) Ha a befektetési vállalkozás az (1) bekezdés szerinti szolgáltatását szakmai ügyfélnek nyújtja, akkor a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételt teljesítettnek tekinti azzal, hogy ha a szakmai ügyféllé minősítésre a törvény 49. (1) bekezdése szerint került sor, akkor ezt az ügyfél 49. (2) bekezdése szerinti kérelmében megjelölt pénzügyi eszköz és ügylet vonatkozásában kell alkalmazni. (8) Ha a befektetési vállalkozás befektetési tanácsadási tevékenysége keretében a 48. szerinti szakmai ügyfélnek nyújt szolgáltatást, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételt teljesítettnek tekinti. (9) A (2) bekezdésben meghatározott alkalmassági teszt végrehajtása során a befektetési vállalkozás nem támaszkodhat a leendő szerződő fél vagy az ügyfél által közölt információra, ha felismeri, vagy fel kellene ismernie azt, hogy az információ nyilvánvalóan elavult, hibás vagy hiányos (1) Az a befektetési vállalkozás, amely a fentiekben nem említett befektetési szolgáltatási tevékenységet végez, a szerződés megkötését vagy keretszerződés esetén a megbízás végrehajtását megelőzően a leendő szerződő féltől, illetőleg az ügyféltől nyilatkozatot kér a) a szerződésben foglalt ügylet lényegével, b) az ügyletben érintett pénzügyi eszköz jellemzőivel, és c) különösen ezek kockázataival kapcsolatos ismereteiről és tapasztalatairól, annak megítélése érdekében, hogy a befektetési vállalkozás valóban a számára megfelelő ügyletet vagy pénzügyi eszközt ajánlja. (2) A fentiek értékelése (a továbbiakban: megfelelési teszt) során a befektetési vállalkozás a) feltárja a leendő szerződő fél vagy az ügyfél által ismert szolgáltatásokat, ügyleteket és pénzügyi eszközöket, b) vizsgálja a leendő szerződő fél vagy az ügyfél pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyleteinek természetét, méretét és gyakoriságát, valamint azt, hogy ezen ügyletek milyen időtávon belül valósultak meg, és c) vizsgálja a leendő szerződő fél vagy az ügyfél iskolai végzettségét, foglalkozását vagy az értékelés szempontjából releváns korábbi foglalkozását. (3) Nem kell a megfelelési tesztet alkalmazni, ha a befektetési vállalkozás a leendő szerződő féllel vagy az ügyféllel megbízás felvételére és továbbítására, illetve megbízás végrehajtására az ügyfél javára köt megállapodást és a) az ügylet szabályozott piacra vagy azzal azonos feltételeknek megfelelő harmadik országbeli tőzsdére bevezetett részvényre, pénzpiaci eszközre, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra vagy más értékpapírosított követelésre (ide nem értve azokat az eszközöket, amelyek származtatott elemeket tartalmaznak), valamint az ÁÉKBV által kibocsátott értékpapírra vagy más nem komplex pénzügyi eszközre vonatkozóan jön létre, b) az ügyletre vonatkozó megállapodást az ügyfél vagy leendő szerződő fél kezdeményezi, c) a befektetési vállalkozás egyidejűleg a leendő szerződő fél tudomására hozza, hogy ebben az esetben nem vizsgálja a szerződésben szereplő pénzügyi eszköz befektetési célok megvalósítására való alkalmasságát, így ennek következményei az ügyfél számára nem érvényesülnek, 16

17 d) a befektetési vállalkozás megfelel a Bszt. érdek-összeütközések feltárására, elkerülésére, összeférhetetlenség belső szabályozására vonatkozó előírásainak. (4) Nem-komplex pénzügyi eszköz az a pénzügyi eszköz, amely a) nem minősül olyan értékpapírnak, amely átruházható értékpapír megszerzésére vagy értékesítésére jogosít vagy amely átruházható értékpapír, deviza, kamatláb vagy hozammutató, áru, index vagy más hasonló, referenciaként értelmezhető intézkedés változásán alapul és készpénzben teljesítendő, b) nem minősül származtatott ügyletnek, vagy különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodásnak, c) értékesítésére, visszaváltására vagy hozamának egyéb módon történő realizálására gyakori és rendszeres lehetőség áll fenn nyilvános, piaci árnak minősülő vagy a pénzügyi eszköz kibocsátójától független ármeghatározó rendszer által közzétett árfolyamon, d) nem foglal magában a beszerzési költségét meghaladó tényleges vagy esetleges kötelezettséget az ügyfél számára, e) tekintetében, lényeges jellemzőire nézve olyan tartalmú és minőségű nyilvános információk állnak rendelkezésre, amelyek a lakossági ügyfél részére lehetővé teszik megalapozott befektetési döntés meghozatalát. (5) Nem kell az (1) bekezdésben foglaltakat alkalmazni, ha a befektetési vállalkozás az ügyféllel vagy a leendő szerződő féllel megbízás felvétele és továbbítása, megbízás végrehajtása az ügyfél javára, sajátszámlás kereskedésre köt megállapodást és az ügyfél elfogadható partnernek minősül. (6) Ha a befektetési vállalkozás tevékenysége keretében szakmai ügyfélnek nyújt szolgáltatást, a fenti feltételeket teljesítettnek tekinti azzal, hogy ha a szakmai ügyféllé a lakossági ügyfél kifejezett, írásbeli kérelmére került sor, akkor ezt az ügyfél kérelmében megjelölt pénzügyi eszköz és ügylet vonatkozásában kell alkalmazni. (7) A megfelelési teszt végrehajtása során a befektetési vállalkozás nem támaszkodhat a leendő szerződő fél vagy az ügyfél által közölt információra, ha felismeri vagy fel kellene ismernie azt, hogy az információ nyilvánvalóan elavult, hibás vagy hiányos (1) Ha a befektetési vállalkozás az információi alapján úgy ítéli meg, hogy a szerződésben foglalt pénzügyi eszköz vagy ügylet nem megfelelő a leendő szerződő fél vagy az ügyfél számára, erre felhívja a leendő szerződő fél, illetőleg az ügyfél figyelmét. (2) Ha a leendő szerződő fél vagy az ügyfél nem adja meg a szükséges információt vagy a megadott információt a befektetési vállalkozás elégtelennek tartja, felhívja a leendő szerződő fél, illetőleg az ügyfél figyelmét arra, hogy ebben az esetben nem képes a szerződésben foglalt pénzügyi eszköz vagy ügylet megfelelőségét megállapítani Határidős vagy opciós ügylet megkötésére irányuló megbízás elfogadása esetén a Befektetési vállalkozás külön kockázatfeltáró nyilatkozatot köteles tenni és annak tudomásulvételét az Ügyféllel aláíratni vagy más, hitelt érdemlő módon igazoltatni. A kockázatfeltáró nyilatkozat tartalmazza az azonnali ügyletet meghaladó mértékű, a határidős vagy opciós ügylet sajátosságaiból eredő, az ügyfélre háruló különleges kockázatot Az Ügyfél azonosítása Az Ügyfél azonosítása a pénzmosás megelőzéséről szóló hatályos jogszabályokkal (jelenleg a évi CXXXVI. Törvény, Pmt), illetve a befektetési vállalkozás hatályos belső szabályzataival összhangban történik. Az Ügyfél az azonosítás során maghatározott adataiban bekövetkezett bármilyen változást öt munkanapon belül köteles a befektetési vállalkozás tudomására hozni és a megváltozott 17

18 adatokat hitelt érdemlő módon, dokumentumokkal igazolni. Az adatváltozás közlésének elmaradásából származó esetleges károkért a befektetési vállalkozást felelősség nem terheli Ügyfél azonosítása természetes személy esetén A Pmt. alapján minden befektetési vállalkozás szervezet köteles olyan hatásos eljárásokat kidolgozni és foganatosítani, melyek lehetővé teszik, hogy az ügyfelek adatai az üzleti kapcsolat kialakulásának időpontjában megállapíthatók, rögzíthetők legyenek. Ennek megfelelően a szerződés megkötése, illetve az ügylet bonyolítása előtt a tranzakciót bonyolító alkalmazott köteles megállapítani és rögzíteni az ügyfél adatait. Az azonosítás során rögzíteni kell az ügyfél: családi és utónevét (születéskori nevét: előző név, leánykori név), házassági nevét (ha van), születési helyét, születési idejét, édesanyja leánykori (születéskori) családi és utónevét, állampolgárságát, lakcímét (ami a személyi igazolványban, vagy lakcímet igazoló hatósági igazolványban szerepel,; ha nincs, akkor a Lakcím nélküli megjelölést), és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány számát, annak típusát. Az adóazonosító jel megadása nem kötelező, de a hiányából eredő következményekért és károkért (pl.: osztalékfizetések elmaradása, stb.) a befektetési vállalkozást felelősség nem terheli. Külföldi természetes személy esetében a fentiek közül a (fényképes) azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet kell rögzíteni. Azonosítás során az alkalmazott köteles megkövetelni az alábbi okmányok valamelyikének bemutatását: Magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy esetén: személyazonosító igazolvány ÉS lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha az érvényes bejelentett lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmazza), új típusú, legkorábban 2001-ben kibocsátott kártyás vezetői engedély ÉS lakcímet igazoló hatósági igazolvány, útlevél ÉS lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 14. életévét be nem töltött természetes személy esetén személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány vagy útlevél vagy diákigazolvány Magyar állampolgársággal NEM rendelkező természetes személy esetén: - EU állampolgár minden elismert azonosító okmánya, vagy fényképes azonosító okmány (útlevél, személyi azonosító igazolvány ha az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedély) ÉS a magyarországi tartózkodási hely (ha van, dokumentum alapján) Azok az azonosítási dokumentumok, amelyeket nem hatóság állított ki, nem alkalmasak egyértelmű azonosításra, ezért ezeket csupán az előző iratok kiegészítéseként szabad elfogadni. Ilyenek például a bankkártyák, társadalombiztosítási kártyák, diákigazolványok, stb. Amennyiben az ügyfél személyének azonosítására nem hajlandó, meg kell tagadni az ügylet végrehajtását. További azonosításra, pontosításra nyújt lehetőséget a leendő ügyféllel történő személyes elbeszélgetés, valamint az, ha az ügyfelet egy már ismert ügyfél, vagy az őt ismerő alkalmazott bemutatja. Ez azonban nem helyettesíti az előző azonosítási módszert, általában a leendő ügyfél személyének, tevékenységének, hitelképességének megállapítását célozhatja. Szintén segíthet a pontosításban a személyazonosság megerősítése más pénzügyi szolgáltató szervezet által, a hamis iratok kiszűrése céljából. 18

19 A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az azonosítást végző személy köteles ellenőrizni a bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét. A befektetési vállalkozás az üzleti kapcsolat létesítése vagy az ügyleti megbízás végrehajtása előtt köteles lefolytatni az ügyfél és a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzését. A befektetési vállalkozás jogosult a számla megnyitására, feltéve, hogy biztosítja, hogy az ügyfél és a tényleges tulajdonos személyazonossága igazoló ellenőrzésének lefolytatásáig az ügyfél, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult és a képviselő nem végezhet műveletet. Amennyiben az ügyfél-átvilágítás meghatározott ügyfél-átvilágítás nem hajtható végre, akkor az érintett ügyfélre vonatkozóan meg kell tagadni az ügyfél megbízása alapján fizetési számlán keresztül művelet végzését, üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, illetve az ügyféllel fennálló üzleti kapcsolatot meg kell szüntetni. A szolgáltató az ügyfél és a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzését az üzleti kapcsolat létesítése során is lefolytathatja, ha ez a rendes üzletmenet megszakításának elkerülése érdekében szükséges és ha a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának valószínűsége csekély. Ebben az esetben a személyazonosság igazoló ellenőrzését az első ügyleti megbízás teljesítéséig be kell fejezni. Ha az ügyfél jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a nevében vagy megbízása alapján eljáró személy átvilágítását követően a jogi személy, illetőleg a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet átvilágítását is el kell végezni. Nem kell az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket ismételten elvégezni, ha a.) a szolgáltató az ügyfél, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő vonatkozásában a fent meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket egyéb ügyleti megbízás kapcsán már elvégezte, b.)jelen ügyleti megbízás kapcsán az ügyfél, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő személyazonosságát a jelen pontban meghatározott okiratok ellenőrzésével megállapította, és c.) nem történt az ügyfél, illetve a tényleges tulajdonos jelen pontban felsorolt adataiban változás Jogi személy, szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság azonosítása A jogi személy, szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság (továbbiakban: cég) azonosítása úgy történik, hogy a befektetési vállalkozás először a céget, szervezetet képviselő személyt azonosítja a pontban leírtak szerint. Ezek után a befektetési vállalkozás ellenőrzi, hogy a beazonosított személy valóban fel van-e hatalmazva a személy szerepel-e az adott cég vagy szervezet aláírásbejelentő kartonján - az általa megjelölt cég vagy szervezet képviseletére. A cég azonosítását a Befektetési vállalkozás az üzleti kapcsolat létrejöttekor (pl. a Keretszerződés megkötésekor) elvégzi, az adatokat a számítógépes nyilvántartó rendszerbe rögzíti. Az azonosítás során rögzíteni kell a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet: Nevét, rövidített nevét, Székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelepének címét, Cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát, Főtevékenységét, Azonosító okiratainak számát (ha van), Képviseletére jogosultak neveit, beosztását, Kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatait. 19

20 Amennyiben valamelyik adat az elfogadott okmányban nem szerepel, akkor az adat helyére a NINCS szót kell beírni. Ha az ügyfél jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a nevében vagy megbízása alapján eljáró személy átvilágítását követően a jogi személy, illetőleg a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet átvilágítását is el kell végezni. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén - a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) a pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően - az azt igazoló 30 napnál nem régebbi okiratot, hogy 1. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta, 2. más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta, 3. külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; 4. cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet alapító okiratát (társasági szerződését, alapszabályát). Külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet azonosításához a saját országa szerinti bejegyzés, vagy nyilvántartásba vétel 30 napnál nem régebbi igazolása szükséges, amely hitelesített magyar nyelvű fordítással együtt fogadható el. Jogi személyek esetében az azonosítás során eredeti iratok hiányában csak hitelesített másolat fogadható el. A bemutatott eredeti vagy hiteles másolat okiratokról a befektetési szolgáltató másolatot készít Általános azonosítási szabályok Az azonosítási kötelezettség teljesítésének minősül az is, ha a szolgáltató rendelkezik az ügyfél azonosításához szükséges adatokat tartalmazó saját hiteles okirat(ai) hiteles másolatával, ha azt a kiállító állam hitelesítésre feljogosított hatósága, vagy ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik a magyar külképviseleti hatóság hitelesített. Amennyiben az ügyleti megbízást az ügyfél jogi személy, vagy más szervezet, továbbá harmadik személy számára kívánja bonyolítani, úgy az ügyletben szereplő minden fél személyazonosságát, illetve azonosító adatait meg kell állapítani. Az azonosítás során a továbbiakban az ügyfél köteles a befektetési vállalkozás szervezet részére arra a személyre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot tenni, akinek a nevében, illetőleg javára vagyonkezelési, képviseleti vagy más megállapodás (megbízás) alapján, vagy anélkül eljár (tényleges tulajdonos). A befektetési vállalkozás ügyfelét írásban nyilatkoztatja arra vonatkozóan, hogy az ügyleti megbízást saját, vagy más nevében teljesíti-e. A nyilatkozat ismételten, az azonosítási adatokhoz hasonlóan a szerződésben szerepel, eleget téve annak a követelménynek, hogy az ügyfél büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkozzon. Amennyiben az ügyfél a nyilatkozatot megtagadja, vagy azonosítása nem végezhető el teljeskörűen, az ügyleti megbízást a befektetési vállalkozás nem teljesíti, az ügyféllel nem lép üzleti kapcsolatba. Amennyiben a szerződéses kapcsolat fennállása alatt kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a befektetési vállalkozás az ügyfelet ismételten nyilatkozattételre szólítja fel (ügyleti megbízás volumene, iránya eltér a megszokottól), kivéve, ha pénzmosás gyanúja miatt bejelentést tett és a felszólítás akadályozná a rendőrségi eljárást. 20

21 A szolgáltató a FATCA-törvény (2014. évi XIX. törvény) szerint elvégzi az Ügyfél FATCAtörvény ben foglalt Megállapodás I. számú Melléklete szerinti illetőségének megállapítására irányuló vizsgálatot (a továbbiakban: illtőségvizsgálat). A szolgáltató az Ügyfelet az illetőségvizsgálat elvégzésével egyidejűleg tájékoztatja a) az illetőségvizsgálat elvégzéséről, b) az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló évi XXXVII. törvény 43/B-43/C. -a alapján az adóhatóság felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségéről, c) a FATCA-törvény szerinti jelentéstételi kötelezettségéről. A b) pont szerinti adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatás tényéről a szolgáltató a számlatulajdonost az adatszolgáltatás teljesítésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja. Amennyiben az Ügyfél amerikai adóilletőséggel rendelkezik, akkor köteles további nyilatkozatot is tenni egy külön nyomtatványon (W9), amely tartalmazza az Ügyfél egyesült államokbeli azonosítóját. A szolgáltató a FATCA-törvény hatálybalépését megelőzően nyitott számlák tekintetében a fenti pontokban felsorolt tájékoztatást a honlapján történő közzététellel az Ügyfelek azonosításáéra alkalmatlan módon - legkésőbb június 30-ig teljesíti. Amennyiben az Ügyfél megtagadja a FATCA nyilatkozat aláírását, vagy annak kitöltése helytelen és a szolgáltatónak oka van feltételezni, hogy a nyilatkozat hibás vagy megbízhatatlan a szolgáltató a számlát Egyesült Államoknak jelentendő számlának tekinti és az előírt adatszolgáltatási kötelezettséget közvetetten teljesíti az amerikai adóhatóság (IRS) felé. Az Ügyfél a FATCA nyilatkozatban közölt adatok változása esetén a tudomászerzést követő 30 munkanapon belül köteles a szolgáltatót tájékoztatni az esetleges változásról A szerződéskötés megtagadása A befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatási tevékenysége és a kiegészítő szolgáltatása keretében történő szerződéskötést, valamint a hatályban lévő keretszerződés alapján kapott megbízás végrehajtását megtagadja, ha a) azzal bennfentes kereskedelmet vagy piacbefolyásolást valósítana meg, b) az jogszabályba vagy a szabályozott piac, a szabályozott piacra vonatkozó feltételeknek megfelelő harmadik országbeli tőzsde, elszámolóház, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi szerződő fél vagy központi értéktár szabályzatának rendelkezésébe ütközne, c) a leendő szerződő fél, illetőleg az ügyfél személyazonosságának igazolását vagy az azonosítást megtagadta, valamint ha a személyazonosság vagy az azonosítás más okból sikertelen volt, d) a (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint végrehajtandó alkalmassági teszthez szükséges, e bekezdésekben megjelölt információkhoz nem jutott hozzá, vagy e) a szerinti alkalmassági teszt eredménye nem teszi lehetővé az adott pénzügyi eszköz tekintetében kért szolgáltatás nyújtását, az ügyfél számára A Befektetési vállalkozás a szerződés megkötését megtagadhatja, ha a./ a megbízás fedezete nem áll rendelkezésre, vagy b./ a szerződés teljesítése a Társaság üzleti hírnevét hátrányosan érintheti A befektetési vállalkozás haladéktalanul bejelenti a Felügyeletnek, ha a szerződéskötést vagy a megbízás végrehajtását a a) pontja alapján megtagadta. 21

22 3.5. A Befektetési vállalkozás és az Ügyfél kölcsönös tájékoztatási kötelezettsége A Befektetési vállalkozás és az Ügyfél kölcsönösen együttműködnek, egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentős körülményekről, tényekről. Az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre haladéktalanul válaszolnak, valamint haladéktalanul értesítik egymást elnevezésükkel, címükkel, személyükkel, jogi státuszukkal kapcsolatos minden egyéb változásról. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felel A Befektetési vállalkozás és az Ügyfél ugyancsak kötelesek egymás figyelmét felhívni az esetleges mulasztásokra, vagy tévedésekre és kötelesek késedelem nélkül megválaszolni minden olyan kérdést, amelyet a szerződés teljesíthetősége érdekében egymáshoz intéztek. Az Ügyfél köteles a Befektetési vállalkozással közölni, ha a Társaságtól várt értesítés az eredetileg várható időpontban nem érkezik meg hozzá. Az ennek elmulasztásából származó kárért a Befektetési vállalkozás nem felel A megbízás megadása után bekövetkezett, a szerződés lényeges elemeit érintő változásokról a Befektetési vállalkozás és az Ügyfél egyaránt haladéktalanul köteles egymást értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felel A Befektetési vállalkozás a jogszabályban és jelen üzletszabályzatban előírt tájékoztatási és értesítési kötelezettségén túlmenően az Ügyfél megbízásainak teljesítéséről és számláinak egyenlegéről az Ügyfél kérésére az üzleti órák alatt bármikor felvilágosítást ad akár szóban, akár írásban. Amennyiben az Ügyfél számláinak egyenlegéről írásbeli kivonatot kér, a díjtáblázat szerinti díjat köteles fizetni Az Ügyfél köteles a személyi adataiban, meghatalmazottja személyi adatiban, az általa képviselt cég adatiban beállt változásokról a Befektetési vállalkozást - a változásról való tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül - értesíteni Társaságunk a befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében kivéve a portoliókezelési tevékenységet végrehajtott megbízást követően o haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet a megbízás végrehajtásával kapcsolatos információkról, o lakossági ügyfél esetén tájékoztatást ad haladéktalanul, de legkésőbb a megbízás végrehajtásának napját követő kereskedési napon, vagy ha a megbízást a Társaságunk harmadik személy közreműködésével hajtotta végre, e harmadik személy igazolásának kézhezvételét követő munkanapon a megbízás végrehajtásáról. A tájékoztatást nem kell megadni, ha ugyanezt az információt a lakossági ügyfél harmadik személytől is haladéktalanul megkapja. o az ügyfél kérésére tájékoztatást ad az ügyfél megbízásának aktuális állapotáról Társaságunk a tájékoztatást az alábbi tartalommal adja meg: o a befektetési vállalkozás neve, o az ügyfél neve vagy más azonosítója, o a kereskedési nap, o a megbízás végrehajtásának időpontja, o a megbízás típusa, o a kereskedési helyszín neve, illetve azonosítója, o a pénzügyi eszköz megnevezése és azonosítója, o az eladás/vétel megjelölés, o a megbízás természete, ha sem eladásnak, sem vételnek nem tekinthető, 22

23 o o o o o o a pénzügyi eszköz mennyisége, a pénzügyi eszköz kereskedési egységének ára, megjelölve a kereskedési egységet is, a teljes költség, a befektetési vállalkozás által az ügyfél felé felszámított jutalékának, díjának és egyéb költségeinek teljes összege, és a lakossági ügyfél kifejezett kérésére ennek jogcímenkénti lebontása, az ügyfél kötelezettségei az ügylet teljesítésével kapcsolatosan, ideértve a pénzügyi teljesítés, vagy a fizikai leszállítással történő teljesítés határidejét, és a teljesítéshez szükséges számlaszámok és egyéb információk, és ha az ügylet során az ügyféllel szembeni partner a befektetési vállalkozás maga, a befektetési vállalkozással azonos vállalatcsoportba tartozó személy, vagy a befektetési vállalkozás egy másik ügyfele volt, akkor ennek ténye, kivéve, ha a megbízás végrehajtására olyan kereskedési rendszeren keresztül került sor, amelyben a kereskedési szabályok ezt nem teszik lehetővé A Társaság, ha a befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében portfoliókezelési tevékenységet végez, a végrehajtott ügylettel kapcsolatos tájékoztatását az ügyfél rendelkezése szerint o ügyletenként, vagy o rendszeres félévenkénti jelentési kötelezettsége keretében adja meg A jelentést a lakossági ügyfél számára az alábbi tartalommal adja meg: o a befektetési vállalkozás neve, o az ügyfél neve vagy más azonosítója, o a jelentésben foglalt időszakra érvényes portfolió összetétele és értékelése, ideértve minden, a Társaságunk kezelésében lévő pénzügyi eszköz piaci értékét és a pénzeszközök kezdő és záró egyenlegét, és a portfoliónak a jelentésben foglalt időszakra érvényes hozamát, o o o o o o a jelentésben foglalt időszakban az ügyfél felé felszámított jutalékok, díjak és egyéb költségek teljes összege, legalább a kezeléssel és a megbízás végrehajtásával összefüggő tételek elkülönítésével, vagy az ügyfél kifejezett kérésére, az általa megadott részletezettséggel, a jelentésben foglalt időszakra vonatkozó hozam összehasonlítása a Társaságunk és az ügyfél között létrejött megállapodásban foglalt referenciaértékkel, a jelentésben foglalt időszakban az ügyfél portfoliójában lévő pénzügyi eszközön realizált osztalék, kamat, kamatnak minősülő vagy egyéb hozamjellegű kifizetés összege jogcímenként, a jelentésben foglalt időszakban történt olyan társasági események, amelyek az ügyfél portfoliójában lévő pénzügyi eszköz kapcsán valamilyen jog vagy jogosultság keletkezésével jártak, és minden egyes, a jelentésben foglalt időszakban végrehajtott ügylet kapcsán az ügyletkötést követően meghatározott információ, kivéve, ha az ügyfél az ügyletenkénti tájékoztatást választotta. Ebben az esetben a Társaság a portfoliókezelési tevékenysége keretében az ügyfél megbízása alapján végrehajtott ügyletekről szóló tájékoztatását legkésőbb az ügylet végrehajtásának napját követő első kereskedési napon, vagy ha a megbízást a befektetési vállalkozás harmadik személy közreműködésével hajtotta végre, e harmadik személy igazolásának kézhezvételét követő kereskedési napon, ügyletenként adja meg. A tájékoztatást nem kell megadni, ha ugyanezt az információt a lakossági ügyfél harmadik személytől is haladéktalanul megkapja Ha az ügyfél az ügyletenkénti tájékoztatást választotta, a Társaságunk a portfoliókezelési tevékenysége keretében az ügyfél megbízása alapján végrehajtott ügyletekről szóló rendszeres jelentését o az ügyfél kifejezett kérésére negyedévente, o egyébként évente, illetve 23

24 o ha Társaságunk portfoliókezelési tevékenysége keretében az ügyféllel olyan szerződést kötött, amely tőkeáttételes portfolió kialakítását teszi lehetővé, legalább havonta elkészíti és az ügyfél rendelkezésére bocsátja. Ha a Társaságunk a portfoliókezelési tevékenysége keretében az ügyfél számára vezetett számlán feltételes kötelezettségvállalással járó nyitott pozíciót tart nyilván, vagy ilyen pozíciót eredményező ügylet végrehajtását vállalta, az ügyfél rendelkezésétől függetlenül, legkésőbb a veszteséget eredményező ügylet végrehajtásának napját követő kereskedési napon tájékoztatja az ügyfelet, ha az ügyfél által realizált veszteség meghalad egy, a befektetési vállalkozás és az ügyfél között létrejött szerződésben meghatározott határértéket Társaságunk a befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében kezelt, az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközről és pénzeszközről, évente, az alább meghatározott tartalommal jelentést készít és azt ügyfél rendelkezésére bocsátja A jelentést az alábbi tartalommal készíti el: o az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközök és pénzeszközök állománya és részletezése a jelentésben foglalt időszak végén, o az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközök és pénzeszközök azon állománya, amely értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képezte a jelentésben foglalt időszakban, és o az értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képező ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközön és pénzeszközön realizált eredmény, és az eredmény számításának alapja. Ha az ügyfél portfoliójában olyan pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz található, amelyre vonatkozóan a teljesítés még nem történt meg, akkor meg kell jelölni, hogy a Társaság által adott fenti tartalmú tájékoztatás a kereskedési napra vagy a teljesítés napjára vonatkozik-e, és az erre vonatkozó információt ezzel egyező szemléletben adja meg. A portfoliókezelési tevékenység végzése keretében az ügyfél számára a fent meghatározott jelentési kötelezettségét a és pontban meghatározott jelentési kötelezettség keretében, azzal együttesen is teljesítheti Az állományátruházás Ügyfél hozzájárulásához nem kötött esetei A befektetési vállalkozás szerződéses kötelezettségei állományát - a Felügyelet előzetes engedélye alapján más befektetési vállalkozásra vagy árutőzsdei szolgáltatóra átruházhatja, figyelemmel a pontban foglaltakra A befektetési vállalkozás a szerződéses kötelezettségei állományát árutőzsdei szolgáltatóra nem ruházhatja át A befektetési vállalkozás más befektetési vállalkozás és árutőzsdei szolgáltató szerződéses kötelezettségeinek állományát veheti át A Felügyelet pont szerinti engedélye nem helyettesíti a Gazdasági Versenyhivatal külön jogszabály szerinti engedélyét A befektetési vállalkozás szerződéses kötelezettségei állományának átruházására a hatályos Ptk. tartozásátvállalásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 24

25 A szerződéses kötelezettségek állományának átruházása során az átruházó befektetési vállalkozás az átruházásról rendelkező szerződés hatályosulása előtt értesíti az ügyfeleket a) az átruházás szándékáról, és b) a pontokban foglaltakról, az értesítésben pedig az ügyfelek figyelmét felhívja, hogy az átvevő üzletszabályzata hol, mikortól és milyen formában tekinthető meg Ha az ügyfél a szerződéses kötelezettségek állományát átvevő befektetési vállalkozás személyét vagy üzletszabályzatát elutasítja, az átadó befektetési vállalkozásnak elküldendő írásbeli nyilatkozatában a) más befektetési vállalkozást jelöl meg, és b) feltünteti az ott vezetett értékpapírszámla, értékpapír-letéti számla és a befektetéshez kapcsolódó pénzmozgások lebonyolítására szolgáló számla számát Az ügyfél részére az átadó befektetési vállalkozás, illetőleg árutőzsdei szolgáltató legalább harminc napot biztosít a pontban meghatározott nyilatkozat megtételére Ha az ügyfél a) a pontban meghatározott határidőn belül nem, vagy b) a b) pontjában foglaltakhoz képest hiányosan küldi meg nyilatkozatát az átadó befektetési vállalkozásnak, illetőleg árutőzsdei szolgáltatónak, akkor ezt úgy kell tekinteni, hogy az ügyfél az átvevő befektetési vállalkozás személyét és üzletszabályzatát elfogadta Az átvevő befektetési vállalkozás személyének és üzletszabályzatának elfogadása esetén az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköze és pénzeszköze a pontban meghatározott értesítésben megjelölt határnaptól az átvevő befektetési vállalkozás kezelésébe kerül, és arra az átvevő befektetési vállalkozás üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak Az átadó befektetési vállalkozást az ügyféllel szemben megillető jogok tekintetében a hatályos Ptk. engedményezésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni Az állomány átruházása következtében felmerülő költség, díj az ügyfélre nem hárítható át A Befektetési vállalkozás engedélyének visszavonása, korlátozása, felüggesztése esetén követendő eljárás A Felügyelet a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyt visszavonja, ha a) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, és azok hat hónapon belül nem pótolhatók, c) a befektetési vállalkozás nem vitatott tartozását az esedékességet követő öt napon belül nem egyenlítette ki, és vagyona (eszközei) az ismert hitelezők követelésének kielégítésére nem nyújtana fedezetet, d) az engedéllyel rendelkező az engedélyezett tevékenységet tizenkét hónapon belül nem kezdi meg vagy hat hónapot meghaladó időtartam alatt nem gyakorolja, e) az engedéllyel rendelkező a tevékenység folytatásával felhagy, f) az engedéllyel rendelkező a tevékenységre vonatkozó, e törvényben és külön jogszabályban meghatározott előírásokat vagy a Befektető-védelmi Alap szabályzatában foglalt kötelezettségeket ismétlődően vagy súlyosan megszegi, h) a befektetési vállalkozás a saját tőke feltöltési kötelezettségének a Felügyelet által előírt határidőben nem tett eleget, 25

26 i) a befektetési vállalkozás a tőkemegfelelési követelményeknek a Felügyelet által előírt határidőben nem tesz eleget, j) az engedélyt a Felügyelet megtévesztésével vagy más jogszabálysértő módon szerezték meg. A Felügyelet a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyt akkor vonja vissza, ha az engedéllyel rendelkező az ügyfelével szemben fennálló elismert kötelezettségeinek eleget tett vagy szerződéseinek teljesítését más befektetési vállalkozás átvállalta. A Felügyelet meghatározhatja azokat a feltételeket és előírásokat, amelyek teljesítéséig a befektetési vállalkozás tevékenységét - az arra vonatkozó szabályok szerint - köteles folytatni. A Felügyelet a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyt határozott időre felfüggeszti, ha a tevékenység végzésnek az engedélyezéshez előírt feltételei már nem állnak fenn, de azok legfeljebb hat hónapon belül pótolhatók. Amennyiben a Befektetési vállalkozás engedélyét visszavonták, egyes tevékenységeinek végzését korlátozták vagy felfüggesztették, akkor a Befektetési vállalkozás legfőbb feladata az ügyfelek haladéktalan tájékoztatása. Amennyiben a Befektetési vállalkozás tőzsdei tevékenységét korlátozzák (tőzsde vagy felügyelet), illetve az elszámolóháznak az intézkedése érinti az ügyfél már megadott megbízását, akkor a Befektetési vállalkozás köteles az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni (telefonon, telefaxon vagy ajánlott levélben) és gondoskodni arról, hogy az ügyfél megbízása más befektetési vállalkozás igénybevételével vagy állományátruházással megvalósulhasson. Ebben az esetben a Befektetési vállalkozás a korlátozás vagy felfüggesztés időtartama alatt új megbízásokat már nem vesz fel. A Befektetési szolgáltató köteles minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a felfüggesztés miatti állományátruházásnál az ügyfelek érdekei ne sérüljenek A részvénytársasági formában működő befektetési vállalkozás végelszámolására és felszámolására a Ctv., a Cstv. és a Ptk. rendelkezéseit a Bszt. ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A befektetési vállalkozás végelszámolójának vagy felszámolójának kizárólag a Felügyelet által létrehozott nonprofit gazdasági társaság jelölhető ki. Befektetési vállalkozással szemben csődeljárás nem indítható. A befektetési vállalkozás végelszámolását kizárólag a Felügyelet határozatában lehet elrendelni. A befektetési vállalkozás felszámolásával kapcsolatos eljárás lefolytatásában a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességgel rendelkezik. 4. A Befektetési vállalkozás és az Ügyfél szerződéses kapcsolata 4.1. A szerződések létrejötte 4.1. Az üzletmenet során az adásvételi szerződések - egyéb kikötés hiányában - akkor tekinthetők megkötöttnek, amikor azt a felek aláírásukkal / cégszerű aláírásukkal ellátták, illetve erre szóban elkötelezték magukat. A fenti kitétel úgy valósul meg, hogy a Befektetési vállalkozás az Ügyféllel írásos Megbízási keretszerződést köt (vagy ennek hiányában egyedi megállapodást is köthet), melyben rögzítik, hogy az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a megbízásait és adásvételi szerződéseit, a Befektetési vállalkozás ne foglalja írásba, hanem számítógépes nyilvántartási rendszerébe rögzítse. Az elektronikusan rögzített ügyletek nem kerülnek kinyomtatásra és a felek részéről aláírásra, azonban a szerződések így is érvényesnek tekinthetőek. 26

27 Amennyiben az Ügyfél a csak elektronikusan rögzített (ki nem nyomtatott) szerződéses formához nem járul hozzá ezt a szándékát a Megbízási keretszerződés megkötésekor jelezte úgy a Befektetési vállalkozás köteles minden megbízást és adásvételt írásba foglalni A megbízások elfogadásának helye, ideje és módja A megbízások elfogadásának helye a Befektetési vállalkozás székhelye és telephelye(i). A Befektetési vállalkozás ügyfélszolgálatot a székhelyén illetve telephelyein a meghirdetett ügyfélszolgálati órák alatt tart. Ügyfélszámlához kapcsolódó terhelési megbízások befogadásának határideje: munkanapon belül: 9-15 óráig tárgynapi teljesítéssel 15-16,30 óráig következő munkanapon belüli teljesítéssel Értékpapírszámlához kapcsolódó terhelési megbízások befogadásának határideje: munkanapon belül: 9-16 óráig tárgynapi teljesítéssel 16-16,30 óráig következő munkanapon belüli teljesítéssel A Budapest, V. kerület Kossuth Lajos u. 4. szám alatti székhely, mely utcai frontról nyíló új forgalmazó irodán keresztül a Budapest, V., kerület Városház u. 1. szám felől is megközelíthető: Ügyfélszolgálati iroda Tőzsdei részleg Hétfő-Péntek: óráig Hétfő-Péntek: 9 - óráig Pénztár: Hétfő-Csütörtök: 9-16 óráig Péntek: 9-15 óráig Ügynöki irodák: Hétfő-Péntek 10 órától 16 óráig tartanak nyitva A Befektetési vállalkozás a megbízások átvételére szolgáló időpontokról és azok változásáról tájékoztatja az Ügyfelet A meghatározott időben teljesítendő megbízásokat olyan időpontban kell a Befektetési vállalkozásnak átadni, hogy a teljesítéshez szükséges idő a Befektetési vállalkozás rendelkezésére álljon A megbízások elfogadásának és rögzítésének formái A Befektetési vállalkozás a megbízásokat kizárólag jelen üzletszabályzatban rögzített módon fogadja el. A Befektetési vállalkozás a megbízásokat az alábbi formákban fogadja el: a) írásban személyesen ebben az esetben az Ügyfél a megbízást személyesen adja le a Befektetési vállalkozásnál megbízási jegyen, egyszerűsített megbízási jegyen, vagy bármilyen írásos formában, amiből a megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi információ a befektetési vállalkozás rendelkezésre áll. Amennyiben a nem megbízási jegyen vagy egyszerűsített megbízási jegyen leadott megbízáson téves adatok szerepelnek akár a megbízó személyére, akár az ügyletre vonatkozóan a befektetési vállalkozás a megbízás teljesítését a tévedések tisztázásának idejére felfüggesztheti, illetve az ebből adódó esetleges károkért felelősség nem terheli. 27

28 b) írásban levélben, vagy telefaxon ebben az esetben az Ügyfél megbízása írásos formában levélben érkezik, vagy a megbízás szintén írásos formában telefaxon érkezik. Mindkét esetben a megbízásnak tartalmaznia kell az Ügyfél azonosításához szükséges adatokat, a megbízás tárgyát képező értékpapír megnevezését, mennyiségét és árfolyamát. Fel kell tüntetni a megbízás lejáratát, a megbízás keltét és az Ügyfél aláírását. Az Ügyfél aláírását a megbízást felvevő üzletkötő összehasonlítja a keretszerződésen, vagy a meghatalmazáson szereplő aláírással. A Befektetési vállalkozás csak abban az esetben köteles teljesíteni a megbízást, amennyiben valamennyi szükséges adat rendelkezésre áll és az aláírás megegyezik a nyilvántartásban szereplő aláírással. c) ben ebben az esetben az Ügyfél megbízásának egy előre meghatározott címre kell beérkezni. Az nek tartalmaznia kell minden, a b) pontban leírt adatot (kivéve aláírás) és ezen felül egy számokból álló kódot, amelyet az írásban megkötött keretszerződés aláírásakor vagy később, de személyesen az ügyfél jelöl ki. A Befektetési vállalkozás csak abban az esetben köteles teljesíteni a megbízást, amennyiben valamennyi szükséges adat rendelkezésre áll és a kód megegyezik a nyilvántartásban szereplő kóddal. Az ben elfogadott megbízásokra vonatkozó különleges szabályokat a Befektetési vállalkozás az Ügyféllel kötött Megbízási keretszerződést kiegészítő külön szerződésben is meghatározhatja, melyet az Üzletszabályzathoz mellékletként csatol (6. számú melléklet). d) szóban telefonon a megbízás telefonon történő fogadása esetén a megbízás felvevője a megbízás lényeges elemeiről írásbeli feljegyzést is köteles készíteni és azt a részleg vezetője részére bemutatni, aki a megbízás teljesítéséről vagy - írásbeli megerősítést kérve - függőben tartásáról dönt. e) Elektronikusan interneten. A Befektetési vállalkozás a megbízások fogadására, a visszaigazolások küldésére, számlakivonatok megtekintésére, fedezetvizsgálat elvégzésére és opcionálisan adatszolgáltatásra elektronikus internetes kereskedési felületet üzemeltethet. Az ezen a felületen érkező ügyfélmegbízásokat a Befektetési vállalkozás elfogadja, amennyiben a megbízás tartalmaz minden olyan adatot, információt, ami a megbízás teljesítéséhez szükséges. f) Telefonon, -ben, illetve elektronikusan - interneten érkező megbízás esetén az esetleges félreértésből származó kár veszélyét az Ügyfél viseli. Erre a jogkövetkezményre a Befektetési vállalkozás az Ügyfél figyelmét felhívja. Az Ügyfél felel minden olyan kárért, amely a telefon, telefax vagy számítógépes kapcsolat során előforduló tévedés, félreértés, vagy hiba eredménye, hacsak a kár nem a Befektetési vállalkozás hibájából ered. A Befektetési vállalkozás alkalmazottai a telefonon érkező megbízások teljesítésénél különös gondossággal kötelesek eljárni. A Befektetési vállalkozás a telefonon érkező megbízásokról készült hangfelvételt a megbízás megadását követő naptári év 90. napjáig őrzi meg. Az őrzés ideje alatt a hangfelvételhez történő hozzáféréshez a Felügyeletnek, a Befektetési vállalkozás vezetőjének és az általa írásban meghatalmazott személynek van jogosultsága. A Társaság Ügyfelei az általuk és meghatalmazottjuk által adott megbízások hanganyagát meghallgathatják. Az Ügyfelek ilyen irányú igényüket összhangban a jelen szabályzat pontjában leírt teljesült ügyletek és a kapcsolódó díjak rögzítésének, nyilvántartásának reklamációjával az elektronikus úton rögzített megbízásokról készült nyilvántartások megtekintését követő 8 napon belül kötelesek jelezni a Befektetési Vállalkozás felé. A Befektetési Vállalkozás a hozzáférési igény bejelentését követő 5 munkanapon belül, előreegyeztetett időpontban lehetőséget biztosít az Ügyfél részére az adott hanganyag meghallgatására A megbízás teljesítéséhez szükséges adatok Minden megbízásnak és rendelkezésnek egyértelműen tartalmaznia kell a teljesítéshez szükséges adatokat. Ha korábbi rendelkezés módosításáról, megerősítéséről, vagy ismétléséről van szó, azt kifejezetten ilyenként kell megjelölni. Amennyiben az ügyfélnek felróható okokból (pl.. előző, ugyanilyen tartalmú megbízását nem vonta vissza) egy megbízás kétszer vagy többször is teljesül, úgy a befektetési vállalkozás a téves teljesítésből eredő költségeit az ügyféllel szemben érvényesítheti

29 Ha az Ügyfél a megbízásnak az általános gyakorlattól eltérő, vagy meghatározott időpontban való teljesítését igényli, erre külön fel kell hívnia a Befektetési vállalkozás figyelmét Ha az Ügyfél a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen, vagy hiányosan adja meg, az ebből eredő kárért az Ügyfél felel, melyet a Befektetési vállalkozás jogosult az Ügyféllel szemben érvényesíteni. A Befektetési vállalkozás az ok pontos megjelölésével visszaküldi a megbízást, ha felismeri, hogy azt tévesen vagy hiányosan állították ki A Befektetési vállalkozás saját tévedésen alapuló cselekményét az Ügyfél rendelkezése nélkül is jogosult helyesbíteni és a helyesbítésekről - az ok feltüntetésével - az Ügyfelet értesíteni köteles A megbízás visszavonása vagy módosítása Amennyiben az Ügyfél megbízását a munkafolyamat megkezdéséig visszavonja vagy módosítja, a Befektetési vállalkozás annak eleget tesz. A megbízás nem módosítható, illetve nem vonható vissza, ha annak teljesítése érdekében a Befektetési vállalkozás harmadik személlyel szemben már kötelezettséget vállalt A megbízás visszavonásának vagy módosításának közlése történhet telefonon is, hangrögzítés mellett, telefaxon, elektronikus internetes kereskedési felületen keresztül, illetve -ben. A nem írásbeli formában történő közlés esetén a Befektetési vállalkozás az írásbeli megerősítés megérkezéséig függőben tarthatja az érintett megbízások teljesítését. A Befektetési vállalkozás nem vállal felelősséget a telefonon vagy egyéb nem írásbeli módon tett módosításból eredő tévedésért, félreértésért, ha az Ügyfél kifejezett kívánságára a módosítást annak írásbeli megerősítése nélkül hajtja végre. Az Ügyfél adhat olyan megbízást is, amelyben a módosítás lehetőségét a módosítható paraméterek kifejezett megjelölésével a Befektetési vállalkozás hatáskörébe utalja. Ebben az esetben a Befektetési vállalkozás - az Ügyfél érdekeit szem előtt tartva - az Ügyfél megkérdezése nélkül, saját belátása szerint dönthet a módosításról, ha az ügyletet az eredeti feltételekkel nem tudja létrehozni. Ilyen esetben az Ügyfél utólagos felszólamlással nem élhet A megbízás minden egyes módosításáért vagy visszavonásáért a Befektetési vállalkozás a Díjtáblázatban meghatározott egyszeri díj felszámítására jogosult A megbízás teljesítésének módja A befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítő szolgáltatása keretében az ügyféllel kötött szerződés teljesítése, illetve az ügyfél megbízásának végrehajtása során mindenkor a jogszabályokban foglaltaknak, a szakma szabályainak megfelelően, tisztességes és hatékony módon, az ügyfél érdekeivel összhangban jár el. A befektetési vállalkozás nem kérhet és nem fogadhat el olyan anyagi vagy nem anyagi természetű juttatást, előnyt, amelyet a) nem az ügyfél vagy az ügyfél javára eljáró harmadik személy részére vagy nem ezek részéről teljesítenek, b) nem olyan személy vagy szervezet részére vagy részéről teljesítenek, amely esetében ba) az anyagi vagy nem anyagi természetű juttatás, illetve a juttatás mértékének számítása során használt módszer az ügyfél előtt a szerződéskötést vagy a megbízás végrehajtását megelőzően pontosan, következetesen és világosan feltárható, és bb) az anyagi vagy nem anyagi természetű juttatás a végzett tevékenység vagy a nyújtott szolgáltatás minőségének javítása érdekében történik és nem befolyásolja hátrányosan a befektetési vállalkozás kötelezettségének teljesítését, 29

30 c) nem a befektetési szolgáltatási tevékenység ellátásával vagy a kiegészítő szolgáltatás nyújtásával függ össze vagy hátrányosan befolyásolja a befektetési vállalkozás kötelezettségének teljesítését A befektetési vállalkozás az ügyfél megbízását az ügyfél számára legkedvezőbb módon hajtja végre azzal, hogy ha a végrehajtásra a végrehajtási politika szerint kerül sor, azt az ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtásnak kell tekinteni. A Végrehajtási politika a jelen Üzletszabályzat 8. számú mellékletét képezi A megbízások teljesítésének visszaigazolása, reklamáció A megbízások teljesítésének visszaigazolása A Befektetési vállalkozás az Ügyfelet a megbízás teljesítéséről legkésőbb a megbízás teljesülésének napját követő munkanap végéig az alábbi módozatok közül legalább egyféleképpen értesíti: faxon, ben (üzletkötői vagy elektronikusan üzenet formátumú automatikus visszaigazoló rendszer használatával készített ), sms-ben, elektronikus internetes kereskedési rendszeren keresztül vagy levélben. A Befektetési vállalkozás a faxon, ben, sms-ben, elektronikus internetes kereskedési rendszeren keresztül vagy levélben küldött értesítésekről is visszakereshető nyilvántartást vezet. Az Ügyfél kifejezett kívánsága alapján a befektetési vállalkozás az Ügyfél megbízási ajánlatának elfogadásáról és annak tartalmáról is küld visszaigazolást Ügyletek reklamációja Az Ügyfél a teljesült ügyletekről kapott visszaigazolás, illetve a kapott szerződések, elszámolások alapján az esetleges félreértések, tévedések, tévesnek vélt teljesítések tisztázását az értesítés napját követő munkanapon 10:00 óráig köteles jelezni. Amennyiben a Ügyfél nem él kifogásolási jogával, az ügyletet az Ügyfél részéről elfogadottnak kell tekinteni A teljesült ügyletek és a kapcsolódó díjak rögzítésének, nyilvántartásának reklamációja Az egyszerűsített megbízási jegyen, levélben, telefaxon, ben, telefonon, elektronikus internetes kereskedési felületen, stb. adott megbízásokat a Befektetési vállalkozás elektronikus úton (a Társaság által használt számítógépes informatikai rendszer/nyilvántartás segítségével) rögzíti. Az így rögzített megbízások az Ügyféllel kötött egyedi szerződésben (írásos), vagy az üzletszabályzat mellékletét képező írásos Keretszerződésben foglaltak szerint nem kerülnek fizikai kinyomtatásra és ennek következtében az Ügyfél illetve a Befektetési vállalkozás részéről aláírásra. Az elektronikus úton rögzített megbízásokról készült, az egyes ügyfelek nevére szóló nyilvántartásokat az Ügyfél megtekintheti díj ellenében kivonatot kérhet(a díj felszámításáról a befektetési vállalkozás egyedi elbírálás alapján elállhat), mely díjat az aktuális díjtáblázat számlakivonatok kiadása címen tartalmaz és 8 napon belül az általa tévesnek vélt adatokról kizárólag írásbeli észrevételt tehet. A 8 napos határidő eltelte a reklamáció szempontjából jogvesztő. A 8. nap eltelte után az ügyletekről és a kapcsolódó díjakról készült nyilvántartást és annak tartalmát az Ügyfél részéről elfogadottnak kell tekinteni A megbízás fedezete A Befektetési vállalkozás akkor köteles teljesíteni az Ügyfél megbízását, ha annak fedezete biztosított Az Ügyfél köteles pótolni a Befektetési vállalkozás által a megbízás teljesítése érdekében esetlegesen megelőlegezett fedezetet A Befektetési vállalkozás jogosult részben vagy egészben függőben tartani azoknak a megbízásoknak a teljesítését, amelyekhez a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre. 30

31 Az Ügyfél jogosult meghatározni a fedezethiány miatt függőben tartott megbízások teljesítésének sorrendjét. Az Ügyfél kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában a vételi megbízásokat érkezésük sorrendjében kell teljesíteni Halasztott pénzügyi teljesítés A Befektetési vállalkozás Ügyfele részére halasztott pénzügyi teljesítést nyújthat az alábbi esetekben: - amennyiben a Befektetési vállalkozás bizományosként jár el, - értékpapír forgalomba hozatalakor, ha a Befektetési vállalkozás az értékpapírt jegyző meghatalmazottjaként jár el, vagy ha az értékpapír-kibocsátás lebonyolításában résztvesz. A halasztott pénzügyi teljesítés időtartama legfeljebb az Ügyfél fizetési kötelezettségének esedékességétől (T nap) számított 15 nap lehet. A halasztott fizetés kezdőnapjától számított 2. naptól (T+2. nap) a halasztott fizetés lejártáig a Bizományos díjat számol fel. A felszámított díj mértékét a díjjegyzék (4. számú melléklet) tartalmazza. A halasztott pénzügyi teljesítés időtartama alatt a megvásárolt értékpapír teljes mennyisége a Befektetési vállalkozás javára óvadékul szolgál. Egyéb befektetési eszköz megvásárlásához, a Befektetési vállalkozás biztosítékot köt ki A szerződések nyilvántartása A Befektetési vállalkozás összes saját számlás ügyletéről, megbízási szerződéséről, illetőleg megbízásáról egységes, folyamatos időrendi nyilvántartást vezet. A Befektetési vállalkozás köteles biztosítani a saját számlás és az Ügyfél javára végzett tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartások elkülönítését. A Befektetési vállalkozás nyilvántartásait ha törvény eltérően nem rendelkezik - a szerződés teljesítésétől, illetve megszűnésétől számított öt évig megőrzi A szerződés felmondása Az Ügyfél a Befektetési vállalkozással fennálló üzleti kapcsolatát - ha külön jogszabályok eltérően nem rendelkeznek - bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. Az Ügyfél a számla felmondását írásban (személyesen, levélben, telefaxon), ben, vagy telefonon tett nyilatkozatban kérheti. A Befektetési vállalkozást a felmondás joga a határozatlan idejű üzleti kapcsolataiban 30 napos határidővel illeti meg. A Befektetési vállalkozás bármely üzleti kapcsolatát azonnali hatállyal felmondhatja, ha az Ügyfél felróható magatartása miatt a kapcsolat további fenntartása a Befektetési vállalkozástól már nem várható el A Befektetési vállalkozás az Ügyféllel kötött szerződéseit felmondhatja abban az esetben is, ha az Ügyfél ügyfélszámláján 90 napon túli tartozás van, amelyet az Ügyfél ajánlott levélben küldött felszólítás ellenére sem egyenlített ki, vagy a levél a Befektetési vállalkozáshoz visszaérkezett (elköltözött, címzett ismeretlen, stb.). Illetve a Befektetési vállalkozás az Ügyféllel kötött szerződéseit felmondhatja abban az esetben is, ha az ügyfél pénz- és értékpapírszámla egyenlege 0 és 60 naptári napja nincs értékpapírvagy pénzmozgás az adott számlán Amennyiben a Befektetési vállalkozás tevékenységét részben vagy egészében felfüggesztették, vagy a felügyeleti engedélyét visszavonták (a felügyeleti engedély visszavonására kizárólag a Felügyelet jogosult), köteles erről az Ügyfelet a határozat kézhezvételének napján postára adott 31

32 írásbeli nyilatkozatával tájékoztatni. Ebben az esetben az Ügyfél jogosult egyoldalúan elállni a megbízási szerződéstől. Amennyiben annak a tőzsdei értékpapírnak a kereskedelmét felfüggesztik, amelyre vonatkozóan az Ügyfél a Befektetési vállalkozásnak megbízást adott, erről a Befektetési vállalkozás köteles az Ügyfelet 24 órán belül értesíteni és a megbízás teljesítésétől egyoldalúan elállni A felek közötti elszámolás Az üzleti kapcsolat bármely okból történő megszűnése esetén az Ügyfél és a Befektetési vállalkozás kölcsönös követelései azonnal esedékessé válnak. Az Ügyfél köteles mentesíteni a Befektetési vállalkozást minden vele kapcsolatos vagy szerződésben vállalt kötelezettsége alól. A Befektetési vállalkozás maga is felmondhatja jótállási és egyéb kötelezettségét Az üzletszabályzat rendelkezéseit az üzleti kapcsolat befejezése után is alkalmazni kell - teljesen vagy részben - a határozott időre kötött üzleti kapcsolatok befejezéséig, a még el nem számolt kölcsönös követelések rendezésére A megbízás teljesítésének napjával a Befektetési vállalkozás az ügyletet számítógépes nyilvántartási rendszerében rögzíti, ezáltal az ügyletet elszámolja. Az Ügyfél külön kérésére nyomtatott elszámolást készít, amely tartalmazza a pénzügyi eszköz ügylethez kapcsolódó legfontosabb adatokat. (értékpapír neve, névértéke, darabszáma, árfolyama, megbízási díj, stb.). A Befektetési vállalkozás az elszámolás alapján az Ügyfelet megillető pénzösszeget az Ügyfél ügyfélszámláján jóváírja, illetve az Ügyfél külön kérelme alapján átutalja vagy kifizeti. Az értékpapírt az Ügyfél értékpapírszámláján jóváírja, illetve az Ügyfél külön kérése alapján díj ellenében - kiszolgáltatja vagy letéti őrzésre átveszi. Az értékpapír kiszolgáltatása, illetve az Ügyfélnek járó pénzösszeg kifizetése az Ügyfél, illetve az általa írásban meghatalmazott személy részére történik az írásbeli megbízás Ügyfélnek járó példánya és a személyi igazolvány egyidejű bemutatásával. 5. Kézbesítés A Társaság az Ügyfélnek szóló írásos szerződéses ajánlatokat, egyéb írásos nyilatkozatokat/értesítéseket és okmányokat (a továbbiakban: iratokat) arra a címre (értesítési címre) küldi, amelyet az Ügyfél erre a célra megadott a részére. Ilyen cím hiányában a Társaság az Ügyfél általa ismert lakcímére, illetve székhelye címére küldi az iratokat. Olyan esetben, ha az Ügyfél lakcíme, illetve székhelye mellett értesítési címet is megadott, de ez utóbbi címről a Társaság a küldeményét bármi okból kézbesítetlenül visszakapta, a Társaság a küldeményt megkísérli az Ügyfél lakcímére, illetve székhelyére elküldeni kivéve, ha az Ügyfél kizárólag az általa megadott értesítési címre kérte a Társaságtól az értesítéseket, vagy egyébként írásban kifejezetten kizárta, hogy az igazolt lakcímére, illetve székhelyére küldjön értesítéseket a Társaság. A Társaság az Ügyfélnek szóló iratokat nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. A Társaság az Ügyfél részére küldött értesítéseket csak abban az esetben postázza ajánlott levélben, illetve tértivevénnyel, ha ezt az Ügyfél kifejezetten kéri. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az irat telefax által igazolt ( OK ) példánya a Társaság birtokában van vagy pedig ha az elküldést posta által leigazolt (szignált) feladójegyzék, postakönyv vagy feladóvevény igazolja. Ez a szabály nem vonatkozik az értékpapírokra, amelyeket jellegüknek megfelelően fokozott biztonsággal kell kezelni. A Társaság által telefax útján küldött értesítéseket megtörténtnek kell tekinteni. Ha a Társaság az iratot nem postai úton, hanem egyéb kézbesítő útján kézbesíti, illetve közvetlenül átadja az Ügyfélnek, az átvétel időpontját (napját) az iraton vagy iratkísérő jegyzéken kell igazoltatni. A szokásos postai idő elteltével a Társaság jogosult úgy tekintetni, hogy írásos értesítését az Ügyfél megkapta. Szokásos postai időnek általában a levélpostára adását követő öt munkanap értendő. Tértivevényes küldemények esetén a küldemény átvétele napjának a tértivevényen 32

33 feltüntetett kézbesítési időpont, vagy amennyiben a tértivevény az Ügyfél által megadott címről (címváltozás előzetes, írásbeli bejelentése esetén a bejelentett új címről) nem kereste, elköltözött, címzett ismeretlen vagy nem vette át jelzéssel érkezik vissza, úgy a postára adástól számított 5. napon tekintendő közöltnek. A Társaság részére szóló írásos küldeményeket a Társaság székhelyére kell küldeni. Az írásos küldemények érkezésére a Társaság nyilvántartása az irányadó. A Társaság az Ügyfél kérésére igazolást ad a küldemény átvételéről. 6. Titoktartási szabályok 6.1 Üzleti titok (1) A befektetési vállalkozás a befektetési vállalkozásban a) tulajdoni részesedéssel rendelkező, b) tulajdoni részesedést szerezni kívánó, c) vezető állású, és d) alkalmazottként foglalkoztatott személy vagy bármely más személy, aki valamilyen módon birtokába jutott, az üzleti titkot - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - időbeli korlátozás nélkül köteles megőrizni. (2) Az üzleti titoktartási kötelezettség nem áll fenn a hatáskörében törvény felhatalmazása alapján eljáró a) Felügyelettel, felügyeleti hatósággal, b) Befektető-védelmi Alappal, c) MNB-vel, d) Állami Számvevőszékkel, e) állami adóhatósággal, f) Gazdasági Versenyhivatallal, g) a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervvel, h) nemzetbiztonsági szolgálattal, i) a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó, valamint terrorizmust elhárító szervvel szemben. (3) Az üzleti titoktartási kötelezettség az eljárás tárgyát képező ügyre vonatkozóan nem áll fenn a hatáskörében eljáró, a) a folyamatban lévő büntetőeljárás, a feljelentés kiegészítése keretében a nyomozó hatósággal és a feladatkörében eljáró ügyészséggel, b) büntető-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá csőd-, illetve felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal, c) az európai uniós támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF), szemben. (4) Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a Tpt.-ben bennfentes kereskedelemre, illetve piacbefolyásolásra utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetére meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése. (5) Nem lehet üzleti titokra hivatkozással visszatartani az információt a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség esetén. (6) A Befektetési vállalkozás jogutód nélküli megszűnése esetén az általuk kezelt üzleti titkot tartalmazó irat a keletkezésétől számított hatvan év múlva a levéltári kutatások céljára felhasználható. 33

34 6.2. Értékpapír-titok A Befektetési vállalkozás minden olyan adatot, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve a Befektetési vállalkozással kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkozik, értékpapír-titoknak minősít és titkosan kezel. A befektetési vállalkozás, illetőleg a befektetési vállalkozás vezető állású személye és alkalmazottja, valamint bármely más személy, aki valamilyen módon birtokába jutott, az értékpapírtitkot köteles időbeli korlátozás nélkül megőrizni Az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések szempontjából ügyfélnek kell tekinteni mindenkit, aki (amely) a Befektetési vállalkozástól szolgáltatást vesz igénybe Értékpapír-titok Befektetési vállalkozás által történő kiadása Értékpapír-titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a./ az Ügyfél vagy annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható értékpapír-titok körét pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad; b./ a Bszt. az értékpapír-titok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad; c./ a Befektetési vállalkozás érdeke ezt az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi Az értékpapír-titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a./ a hatáskörében eljáró Felügyelettel, Befektető-védelmi Alappal, Országos Betétbiztosítási Alappal, MNB-vel, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, b./ a jogszabályban meghatározott tevékenységi körében eljáró szabályozott piaccal, multilaterális kereskedési rendszer működtetőjével, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, a központi értéktárral, a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervvel, valamint az európai uniós támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF), c./ a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, valamint a hatáskörében eljáró gyámhatósággal, d./ csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzatok adósságrendezési eljárása, bírósági végrehajtási eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, végrehajtóval, illetve végelszámolóval, e./ a folyamatban lévő büntető eljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését folytató nyomozó hatósággal, valamint a hatáskörében eljáró ügyészséggel, f./ a büntető, valamint polgári ügyben, továbbá csőd-, felszámolási eljárás, illetve az önkormányzatok adósságrendezési eljárása keretében a bírósággal, g./ a külön törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, h./ a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, i./ az adó-, vám- és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtó okirat végrehajtása érdekében folytatott eljárás keretében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal, j./ a feladatkörében eljáró adatvédelmi biztossal, és k./ a feladatkörében eljáró fogyasztóvédelmi hatósággal szemben, e szerveknek a Befektetési vállalkozáshoz intézett írásbeli megkeresése esetén Az értékpapír-titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn továbbá abban az esetben sem, a/ ha az állami adóhatóság nemzetközi szerződés alapján külföldi állami adóhatóság írásbeli 34

35 megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a Befektetési vállalkozástól, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt titoktartási záradékot, b/ ha a Felügyelet külföldi felügyeleti hatósággal kötött együttműködési megállapodásban meghatározott módon kér, illetőleg továbbít adatot amennyiben az együttműködési megállapodás vagy a külföldi felügyeleti hatóság megkeresése tartalmazza az általa aláírt titoktartási záradékot, c) a magyar bűnüldöző szerv nemzetközi szerződés alapján, külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a befektetési vállalkozástól, ha a megkeresés tartalmazza a külföldi bűnüldöző szerv által aláírt titoktartási záradékot, d) a Befektető-védelmi Alap által külföldi befektetővédelmi rendszer, valamint külföldi felügyeleti hatóság részére, együttműködési megállapodásban rögzített módon kerül sor adattovábbításra, ha az adatok kezelésére, illetve felhasználására vonatkozóan a magyar szabályozással legalább egyenrangú védelem biztosított, e/ ha a befektetési vállalkozás az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 52. -ának (8) bekezdése alapján szolgáltat adatot. Az írásbeli megkeresésben meg kell jelölni azt az ügyfelet, ügyfélkört vagy számlát, akiről vagy amelyről a fentiekben megjelölt szerv vagy hatóság az értékpapírtitok kiadását kéri, valamint a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, kivéve, ha a feladatkörében eljáró MNB vagy a Felügyelet helyszíni ellenőrzést folytat. Az adatkérésre jogosult szerv vagy hatóság a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag arra a célra használhatja fel, melyet az adatkéréskor megjelölt Az értékpapír- titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha a befektetési vállalkozás, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget A minisztérium a birtokába került adatokat jogosult a) más EGT-államoknak és intézményeiknek továbbítani, b) kölcsönös ellenőrzés céljából öt évig megőrizni, és c) statisztikai adatszolgáltatás céljából - személyazonosításra alkalmatlan módon - felhasználni. A befektetési vállalkozás a és pontokban, valamint a pontban foglalt esetekben az értékpapírtitok kiadását - titoktartási kötelezettségre hivatkozással - nem tagadhatja meg. Befektetési vállalkozás jogutód nélküli megszűnése esetén az általuk kezelt értékpapírtitkot tartalmazó irat a keletkezésétől számított hatvan év múlva a levéltári kutatások céljára felhasználható A Befektetési vállalkozás a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére haladéktalanul köteles kiszolgáltatni a kért adatot az általa lebonyolított ügyletről és a nála vezetett számláról, ha adat merül fel arra, hogy az ügylet vagy a számla a./ kábítószerrel való visszaéléssel, b./ terrorcselekménnyel, c./ robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való visszaéléssel, d./ lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaéléssel, e./ pénzmosással, f./ bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel, g./ bennfentes kereskedelemmel, h./ piacbefolyásolással van összefüggésben. 35

36 6.3.7 Nem jelenti az értékpapír-titok sérelmét a./ az olyan összesített adat szolgáltatása, amelyből az egyes Ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, b./ a számla-tulajdonos nevére, számlájának számára vonatkozó adatszolgáltatás, c./ a Befektetési vállalkozás részéről a központi hitelintézeti hitelinformációs rendszernek, illetve a rendszerből a befektetési vállalkozás részére nyújtott, a jogszabályban foglaltaknak megfelelő adatszolgáltatás, d./ a Befektetési vállalkozás által megbízott könyvvizsgálónak, jogi vagy egyéb szakértőnek, valamint az intézmény részére biztosítási fedezetet nyújtó biztosítóintézetnek a biztosítási szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő adatátadása, e./ a Befektetési vállalkozás által a külföldi befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató számára történő adattovábbítás, abban az esetben, ha az Ügyfél (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, és a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve biztosítottak a külföldi félnél, valamint az annak székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal, f./ a befektetési vállalkozás igazgatóságának írásbeli hozzájárulásával a befektetési vállalkozásban befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosnak vagy az ilyen részesedést szerezni kívánó személynek vagy szervezetnek, a szerződéses kötelezettségek állományának átruházásáról szóló megállapodás szerinti átvevő társaságnak, illetve ezek tulajdonosa vagy jövőbeni tulajdonosa által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértőnek történő adatátadás, g./ a bíróság megkeresése esetén a peres fél számlája felett rendelkezésre jogosultak aláírásmintájának bemutatása h./ a Felügyelet által - az értékpapírtitokra vonatkozó szabályok betartásával - a befektetési vállalkozásokról egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása ha) statisztikai célra a Központi Statisztikai Hivatal, és hb) elemzési célból, illetve a központi költségvetés tervezése céljából a minisztérium részére, i./ a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatátadás a kiszervezett tevékenységet végző gazdasági társaság részére j./ a jogsértés elkövetőjével szemben a bennfentes kereskedelem, illetve piacbefolyásolás tárgyában meghozott felügyeleti határozat indoklási részének közzététele, k./ a Tpt.-ben bennfentes kereskedelemre, illetve piacbefolyásolásra utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetére meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése, l./ a Pmt-ben meghatározott célból a feladatkörükben eljáró szervek megkeresése alapján történő adatátadás, m./ a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, november 15-i, 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott adatoknak a rendelet hatálya alá tartozó kedvezményezett fizetési szolgáltatója és közvetítő fizetési szolgáltató számára a rendelet által meghatározott esetekben történő továbbítása. n) a Felügyelet által a Tpt. szerinti válsághelyzetben a más EGT-állam központi bankjának vagy az Európai Központi Banknak történő adattovábbítás, amennyiben az adatok törvény által előírt feladatuk teljesítéséhez szükségesek, o) a tulajdonosi megfeleltetés érdekében a központi értéktár részére nyújtott adatszolgáltatás, p) a tulajdonosi megfeleltetés érdekében a központi értéktár részéről a kibocsátó részére nyújtott adatszolgáltatás, q) az MNB által alapvető feladatai ellátása érdekében a jegybanki információs rendszerben rendelkezésére álló adatoknak egyedi azonosításra alkalmas módon való átadása a Központi Bankok Európai Rendszere és annak tagjai számára, azok kérése alapján, az Európai Unió működéséről szóló szerződésből eredő vagy központi banki feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben, r) a befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítő szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás, multilaterális kereskedési rendszer működtetési tevékenység keretében az értékpapírszámlához vagy ügyfélszámlához kapcsolódó megbízás teljesítése céljából a befektetési vállalkozás, az árutőzsdei szolgáltató és a multilaterális kereskedési rendszer működtetője által az értékpapírszámlához vagy ügyfélszámlához kapcsolódó megbízás feldolgozásában, elszámolásában és teljesítésében közreműködő befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, multilaterális kereskedési rendszer működtetője, központi értéktár, központi szerződő fél, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsde, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, továbbá 36

37 befektetési szolgáltatási tevékenységet végző vagy kiegészítő szolgáltatást nyújtó hitelintézet és befektetési alapkezelő részére történő adattovábbítás Az Ügyfél értesítése az értékpapír-titok kiadásáról Az Ügyfél az e), g) és h) pontja, valamint az pontban foglaltak szerint történő adatátadásról az érintett ügyfél nem tájékoztatható. Egyéb esetben a Befektetési vállalkozás az Ügyfelet az értékpapír-titok kiadásáról írásban tájékoztatni köteles. 7. Befektető-védelmi szabályok 7.1. Ügyfélkövetelések védelme A Befektetési vállalkozás az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközt és pénzeszközt kizárólag az Ügyfél rendelkezése szerinti célra használhatja fel. A Befektetési vállalkozás a kezelésében lévő, az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközzel és pénzeszközzel sajátjaként nem rendelkezhet és biztosítja, hogy az Ügyfél ugyanezen pénzügyi eszközről és pénzeszközről bármikor rendelkezni tudjon. A Befektetési vállalkozás az ügyfeleit megillető pénzeszközöket a saját pénzeszközeitől elkülönítve köteles kezelni A befektetési vállalkozás nyilvántartásait és a számlákat úgy vezeti, hogy a) azok pontosak legyenek és az ügyfelek pénzügyi eszközei és pénzeszközei állományáról mindenkor valós képet mutassanak, és b) azok alapján bármikor, késedelem nélkül biztosítható legyen az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz, valamint a befektetési vállalkozás saját pénzügyi eszköze és pénzeszköze elkülönített kimutatása A befektetési vállalkozás az ügyfél eszközei és pénzeszközei kezelésére akkor köthet harmadik személlyel megállapodást, ha a harmadik személy megfelel a pontban foglaltaknak. Ennek ellenőrzése érdekében rendszeresen, de legalább havonta egyezteti az általa vezetett nyilvántartásokat és számlákat a pénzügyi eszközöket és a pénzeszközöket kezelő harmadik felek nyilvántartásaival és számláival A befektetési vállalkozás olyan belső szabályokat alakít ki, amelyek megakadályozzák a jogszerűtlen használatból, a csalásból, tőkebefektetési csalásból, a nem megfelelő nyilvántartás-vezetésből vagy gondatlanságból eredő, az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek vagy az ezekkel kapcsolatos jogainak sérelmét A befektetési vállalkozás az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközt az alábbi kivétellel - nem használhatja. A befektetési vállalkozás az ügyfél pénzügyi eszközét akkor használhatja, ha a pénzügyi eszköz használatához - ideértve a használat pontos célját is - az ügyfél előzetesen írásban hozzájárult. A befektetési vállalkozás akkor jogosult az ügyfél nevében nála tartott, harmadik fél által kezelt gyűjtőszámlán lévő pénzügyi eszköz tekintetében értékpapír-finanszírozási ügyletet kötni vagy abban az esetben használhatja e pénzügyi eszközt saját számlájára vagy egy másik ügyfele számlájára, ha a fentiek teljesítésén túl a) minden olyan ügyfél, amelynek pénzügyi eszközét gyűjtőszámlán kezelik, az előzetes hozzájárulását adta, vagy 37

38 b) a befektetési vállalkozás biztosítja, hogy csak azon ügyfél pénzügyi eszközét használja, amely vonatkozásában az ügyfél az előzetes hozzájárulását megadta. A befektetési vállalkozás olyan nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a) azon ügyfelek adatait, amelyek rendelkezése alapján a pénzügyi eszköz felhasználásra került, és b) az egyes, hozzájárulásukat adó ügyfelek tulajdonában lévő, felhasznált pénzügyi eszközök számát, annak érdekében, hogy az esetleges veszteségek viselése pontosan meghatározható legyen (1) A befektetési vállalkozás az ügyfél pénzügyi eszközének letéti őrzésére - figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra - a tőle elvárható gondossággal kiválasztott harmadik személlyel megállapodást köthet. A befektetési vállalkozás a kiválasztott személyt, valamint a pénzügyi eszközök letéti őrzésére általa alkalmazott megoldásokat a tőle elvárható gondossággal rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja. (2) A befektetési vállalkozás azzal köthet megállapodást az ügyfél pénzügyi eszközének letéti őrzésére, aki a) megfelel a pontban foglaltaknak, és b) a letéti őrzési tevékenységét illetően az alábbi kivétellel - a székhelye szerinti állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának felügyelete alatt áll. Ha a letéti őrzést végző a székhelye szerinti államban e tevékenysége tekintetében nem áll hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság felügyelete alatt, a befektetési vállalkozás akkor köthet vele megállapodást, ha a) a pénzügyi eszköz vagy az azokkal összefüggő befektetési szolgáltatási tevékenység jellege miatt ez elengedhetetlen, vagy b) a befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítő szolgáltatása keretében szakmai ügyfélnek nyújt szolgáltatást és a szakmai ügyfél írásban kifejezetten úgy rendelkezik, hogy az adott féllel kéri a pénzügyi eszköze letéti őrzésére vonatkozó megállapodás megkötését A befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítő szolgáltatása keretében megkötött megállapodás alapján átvett vagy az ügyfél megbízásának teljesítését követően a befektetési vállalkozás kezelésébe kerülő, az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzeszközt az átvételt követően haladéktalanul a) központi banknál, b) hitelintézetnél, c) harmadik országban hitelintézeti tevékenység végzésére jogosító tevékenységi engedéllyel rendelkező hitelintézetnél, vagy d) minősített pénzpiaci alapnál helyezi el. Minősített pénzpiaci alap az olyan kollektív befektetési forma, amely a székhelye szerinti állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságától tevékenység végzésére jogosító engedélyt kapott és e hatóság felügyelete alatt áll, valamint a) a befektetési tevékenységének elsődleges célja, hogy a nettó eszközérték ne csökkenjen a befektetés értéke alá, b) a befektetési tevékenysége elsődleges céljának elérése érdekében kizárólag háromszázkilencvenhét napnál nem hosszabb futamidejű vagy hátralévő futamidejű magas minősítésű pénzpiaci eszközökbe fektethet be vagy az ilyen futamidőnek megfelelő, rendszeresen kiigazított hozammal és hatvan napos átlagos súlyozott futamidővel rendelkező magas minősítésű pénzpiaci eszközökbe fektethet be, c) a b) pontban foglalt elsődleges befektetési célja hitelintézeti letétekbe történő kiegészítő jellegű befektetésekkel is megvalósítható, d) a kollektív befektetési értékpapír visszaváltása esetén a pénzügyi teljesítés a visszaváltás napján vagy az azt követő napon megtörténik. 38

39 Az a pénzpiaci eszköz tekinthető magas minősítésűnek, amely esetében minden a Hpt.-ben meghatározott elismert hitelminősítő szervezet, amely az adott eszközt minősítette, a nála elérhető legmagasabb hitelminősítést adta Ha a befektetési vállalkozás az ügyfél pénzeszközét nem központi bankban helyezi el, akkor a b)-d) pontja szerinti intézményt a tőle elvárható gondossággal választja ki és rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja a pénzeszköz kezelésével megbízott intézménynél a pénzeszközök kezelésére vonatkozó előírások betartását. A befektetési vállalkozás az ügyfél pénzeszközének kezelésére azzal az intézménnyel köt megállapodást, amely a) szakértelemmel és jó üzleti hírnévvel rendelkezik, és b) megfelel a pontban foglaltaknak A befektetési vállalkozás az ügyfél pénzeszközét akkor helyezheti el minősített pénzpiaci alapban, ha ehhez az ügyfél kifejezetten, írásban hozzájárulását adta Az Ügyfelet megillető követelés a Befektetési vállalkozás hitelezőjével szembeni tartozás kiegyenlítésére nem vehető igénybe A Befektetők korrekt tájékoztatása A forgalmazóként közreműködő Befektetési vállalkozás a nyilvános forgalomba hozatal, a forgalomba hozandó értékpapír és a kibocsátó megismertetése érdekében csak olyan hirdetést, reklámot tehet közzé, amely mind tartalmában, mind megjelenési formájában a megalapozott befektetői vélekedések kialakulását segíti elő A Befektetési vállalkozás az általa közzétett hirdetésben kizárólag a ténylegesen elérhető kamatot, átlagkamatot, hozamot vagy egyéb jövedelmet közölhet. Ha a kamat, átlagkamat, hozam vagy egyéb jövedelem mértéke előre nem látható körülménytől függ, tilos azt biztosan elérhető jövedelemként feltüntetnie A Befektetési vállalkozás a Bszt. alapján végzett tevékenységére, gazdálkodására vonatkozó adatainak nyilvánosságra hozatala érdekében auditált éves beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentést a közgyűlés általi jóváhagyást követően 15 napon belül megküldi a Felügyeletnek, valamint ezzel egyidejűleg közzéteszi A reklámtevékenységre vonatkozó különös szabályok A befektetési szolgáltatási tevékenységre, kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó reklámnak egyértelmű utalást kell tartalmaznia e jellegére vonatkozóan. A reklámban szereplő tájékoztatás tartalma nem lehet ellentétes a befektetési vállalkozás által vagy nevében az ügyfél részére e törvény alapján nyújtott tájékoztatás tartalmával. Ha a reklám pénzügyi eszközre, befektetési szolgáltatási tevékenységre vagy kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó hatályos Ptk. szerinti szerződéses ajánlatot vagy ajánlattételre vonatkozó felhívást tartalmaz oly módon, hogy egyúttal közli az ajánlattétel elfogadásának, illetve az ajánlattételre vonatkozó felhívás megtételének módját, tartalmaznia kell az előzetes tájékoztatási kötelezettségben meghatározott információkat (Bszt (3)-(10)). Kivéve, ha a reklám részét képező hatályos Ptk. szerinti ajánlattétel elfogadásához, illetve a hatályos Ptk. szerinti ajánlattételre vonatkozó felhívás megtételéhez szükséges, reklámban közölt eljárás során a meghatározott információkat tartalmazó egy vagy több dokumentum 39

40 tartalmát a leendő szerződő fél, aki az ajánlat szerinti szerződés megkötését követően lakossági ügyfélnek minősül vagy a lakossági ügyfél megismeri Befektető-védelmi Alap A Befektetési vállalkozás törvényi kötelezettségének eleget téve július 22-én csatlakozott a Befektető-védelmi Alaphoz. Az Alap által nyújtott biztosítás a Befektetési vállalkozás által az alábbiakban meghatározott tevékenység keretében megkötött szerződésből eredő követelésre terjed ki: Bszt. 5. (1) Befektetési szolgáltatási tevékenységnek minősül a rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan végzett - (a) megbízás felvétele és továbbítása, - (b) megbízás végrehajtása az ügyfél javára, - (c) sajátszámlás kereskedés, (2) Kiegészítő szolgáltatásnak minősülő - (a) a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése, - (b) a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése. Kizárólag olyan követelés alapján állapítható meg kártalanítás, amely az Ügyfél és az Alap tagja Befektetési vállalkozás között július 1. napját követően létrejött, biztosított tevékenység végzésére kötött megállapodás teljesítése érdekében a Befektetési vállalkozás birtokába került és az Ügyfél nevén nyilvántartott vagyon (értékpapír, pénz) kiadására vonatkozó kötelezettségen alapul (biztosított követelés) Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki a./ az állam, b./ a költségvetési szerv, c./ a tartósan, száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, d./ a helyi önkormányzat, e./ az intézményi befektető f./ kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, Befektetővédelmi Alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, g./ az elkülönített állami pénzalap, h./ a befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, i./ a Hpt-ben meghatározott pénzügyi intézmény, j./ az MNB, és k./ a Befektetési vállalkozásnál vezető állású személy, a Társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy és ezek közeli hozzátartozója, továbbá l./ a Befektetési vállalkozásban öt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetve közvetett tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy természetes személy és ennek ellenőrzött társasága, valamint természetes személy tulajdonos esetén ennek közeli hozzátartozója követelésére, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőjének követeléseire. A k./-l./ pontokban meghatározott ok akkor zárja ki a kártalanítást, ha az a kártalanítási igény alapjául szolgáló szerződés megkötésétől a kártalanítási igény benyújtásáig terjedő időszakban 40

41 vagy annak egy része alatt fennállt az Alap azon tagjánál, amellyel kapcsolatba kártalanítási eljárásra kerül sor Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletből eredő követelésre sem, amely esetében a bíróság jogerősen megállapította, hogy a befektetés forrása bűncselekményből származott. Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletekből eredő pénzkövetelésre sem, amely nem euróban vagy az Európai Unió, illetve az OECD tagállamának törvényes fizetőeszközében áll fenn Az Alapból történő kifizetés Az Alap kártalanítási kötelezettsége abban az esetben következik be, ha a bíróság az Alap tagjának a felszámolását rendeli el. Ha az Alap tagjával szemben felszámolási eljárást kezdeményeztek, erről köteles haladéktalanul értesíteni az Alapot. Az Alap tagja a kártalanítási igény elbírálásához szükséges adatot az Alap által meghatározott formában és módon haladéktalanul előállítja, majd az Alap rendelkezésére bocsátja. Az Alap jogosult az érintett tagjánál minden olyan adathoz személyesen is hozzáférni, amely a kártalanítási kötelezettségének felméréséhez szükséges. Az Alap a felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő tizenöt napon belül a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján közleményben tájékoztatja a befektetőket a kártalanítási igényérvényesítés lehetőségéről. Az Alap közzéteszi az igényérvényesítés első napját, az igényérvényesítés módját, továbbá a kifizetést végző szervezet nevét. Az igényérvényesítés első napja nem lehet később, mint a felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő harmincadik nap Kártalanítás megállapítására a befektető erre irányuló kérelme alapján kerül sor. A kérelem formáját az Alap meghatározhatja. A kérelmet a befektető az igényérvényesítés első napjától számított egy éven belül terjesztheti elő. Ha a befektető menthető okból nem tudta igényét határidőben előterjeszteni, a kérelem az akadály elhárulását követő harminc napon belül terjeszthető elő. Az Alap a kártalanításra jogosult befektető részére követelését - személyenként és Alap tagonként összevontan legfeljebb húszezer euró összeghatárig fizeti ki kártalanításként. Az Alap által fizetett kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint feletti rész kilencven százaléka. A kártalanítás mértékének megállapítása során a befektetőnek az Alap tagjánál fennálló, valamennyi biztosított, és a tag által ki nem adott követelését össze kell számítani. Ha a biztosított követelés értékpapír kiadására vonatkozik, a kártalanítás összegét a felszámolás kezdő időpontját megelőző száznyolcvan nap átlagárfolyama alapján kell megállapítani. Árfolyamként a tőzsdei vagy a tőzsdén kívüli kereskedelemben kialakult átlagárat kell figyelembe venni. Ha az értékpapírnak ezen időszak alatt nem volt forgalma, akkor a kártalanítás alapjául szolgáló árat az Alap igazgatósága állapítja meg. Az ár megállapítása által a befektetőt olyan helyzetbe kell hozni, mintha a felszámolás kezdő időpontjában az értékpapírt értékesítette volna. Devizában fennálló követelés esetén a devizában, valutában kifizetett kártalanítás összegének, valamint a összeghatárnak a megállapítása - a kifizetés időpontjától függetlenül - a felszámolás kezdő időpontjának napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. Az MNB által nem jegyzett devizákat a belföldi székhelyű hitelintézetek által közzétett legmagasabb és legalacsonyabb, az adott pénznemre vonatkozó devizaeladási árfolyamok számtani átlaga alapján kell számba venni. Ha az Alap tagjának az ügyféllel szemben befektetési szolgáltatási tevékenységből származó lejárt vagy a kártalanítás kifizetéséig lejáró követelése van, azt a kártalanítás megállapítása során a befektető követelésébe be kell számítani. Az Alap a kártalanítást pénzben nyújtja. 41

42 Közös tulajdonban álló értékpapír esetén a kártalanítási összeghatárt a kártalanításra jogosult, az Alap tagjának nyilvántartásában szereplő minden személy esetén külön kell számításba venni. A kártalanítási összeg - eltérő szerződési kikötés hiányában - a befektetőket azonos arányban illeti meg. A közös tulajdonban álló értékpapír esetén fizetett kártalanítási összeget hozzá kell számítani a kártalanításra jogosult egyéb követelésére fizetendő kártalanítás összegéhez Ha a kártalanításra jogosult a biztosított követelés alapjául szolgáló szerződést, továbbá a jogosultság igazolásához szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja, és rendelkezésre áll az Alap tagja által vezetett nyilvántartás, akkor az Alap legkésőbb a kérelem benyújtásától számított kilencven napon belül köteles elbírálni a befektető kártalanítási kérelmét. A befektető szerződéssel alátámasztott követelésének és az Alap tagja által vezetett nyilvántartás adatainak megegyezése esetén az egyezőség erejéig az Alap kártalanítást állapít meg, és köteles gondoskodni a jogosultnak járó összeg haladéktalan, de legfeljebb az elbírálástól számított kilencven napon belül történő kifizetéséről. Különösen indokolt esetben a kifizetési határidő - a Felügyelet előzetes jóváhagyásával - egy alkalommal és legfeljebb további kilencven nappal meghosszabbítható. A kifizetés időpontjának az a nap tekintendő, amikor a befektető először hozzájuthatott a megállapított kártalanítási összeghez. Az Alap a Tpt-ben rögzített feltételek szerint akkor is fizet kártalanítást, ha a befektető részére kártalanítás a fentiek szerint nem állapítható meg, viszont követelését jogerős bírósági határozattal igazolja. Ebben az esetben a befektető a határozat jogerőre emelkedését követő kilencven napon belül terjesztheti elő igényét, amelyhez mellékelnie kell a követelést megalapozó határozatot. Amennyiben az Alap csak hitelfelvétel útján képes biztosítani a kártalanítási kötelezettség fenti határidők szerinti teljesítését, a Kormány a kártalanítási fedezet biztosítása érdekében a hitelfelvételhez - az Áht ának (3) bekezdésére tekintettel - készfizető kezességet vállal Panaszkezelés A befektetési vállalkozás a saját működésével, tevékenységével kapcsolatosan a lakossági ügyféltől származó panasz hatékony, átlátható és gyors kezelésének eljárásáról és a pont szerinti nyilvántartás vezetésének szabályairól szabályzatot (a továbbiakban: panaszkezelési szabályzat) készít A befektetési vállalkozás biztosítja, hogy az ügyfél a Társaság magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. A befektetési vállalkozás a lakossági ügyfél panaszairól és kifogásairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet A pont szerinti nyilvántartás tartalmazza a) a lakossági ügyfél által tett panasz leírását, a tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését, b) a panasz benyújtásának időpontját, c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, d) a c) pontban megjelölt intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését. e) a panasz megválaszolásának időpontját A befektetési vállalkozás a panaszkezelési szabályzatot a lakossági ügyfelek számára ingyenesen írásban és a társaság honlapján ( elérhetővé teszi. 42

43 A Reálszisztéma Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül megküldi az ügyfélnek. A panasz elutasítása esetén a Reálszisztéma Zrt. válaszában tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. 8. Vitás kérdések rendezése A Befektetési vállalkozás törekszik az Ügyfelekkel fennálló kapcsolatban a vitás kérdések békés rendezésére. Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó bármely szolgáltatással kapcsolatos, vagy ebből eredő jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. Felek rögzítik és kölcsönösen elfogadják, hogy amennyiben az előzőleg megkötött megbízási szerződésekben, vagy egyéb a befektetési vállalkozással megkötött szerződésben szereplő bírósági kikötés eltér a jelen üzletszabályzatban foglaltaktól, akkor a hatályos jelen üzletszabályzatban szereplő fenti alávetéses bírósági kikötés az elsődlegesen irányadó. 43

44 II. Az egyes üzlettípusokra vonatkozó szabályok 1. Közvetítői tevékenység 1.1. Közvetítő igénybevétele befektetési szolgáltatási tevékenységhez A befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatási tevékenysége végzéséhez, illetőleg árutőzsdei szolgáltatása nyújtásához közvetítőt vehet igénybe. A közvetítő lehet a) függő ügynök, és b) befektetési vállalkozás. A befektetési vállalkozás az általa igénybe vett közvetítő tevékenységért, az a törvényben foglaltak betartásáért teljes felelősséggel tartozik. A befektetési vállalkozás megállapodást azzal a) a Magyar Köztársaság területén székhellyel, lakhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező függő ügynökkel köthet, amely szerepel a Felügyelet nyilvántartásában, vagy b) más EGT-államban székhellyel, lakóhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező függő ügynökkel köthet, amelyet a székhelye, lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága vagy a Felügyelet nyilvántartásba vett. A befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, közvetítésére irányuló szerződése megkötését - ha a szerződést függő ügynökkel kötötte - a szerződés megkötését követő öt munkanapon belül bejelenti a Felügyeletnek. Befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítő szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységet függő ügynökként az végezhet, aki szerepel a Felügyelet nyilvántartásában és megfelel a Bszt-ben foglalt rendelkezéseknek. A Felügyelet - kérelmére - azt a függő ügynököt veszi nyilvántartásba, aki megfelel az Bszt-ben és az annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglaltaknak. A Felügyelet a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet elutasítja, ha a) a kérelmező az Bszt-ben vagy az annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglaltaknak nem felel meg, b) az a) pontban meghatározott feltételeknek való megfelelést hitelt érdemlő módon nem igazolja, vagy c) a kérelmező megtévesztő vagy valótlan adatot közölt. A Felügyelet törli a nyilvántartásból a függő ügynököt, ha a) a nyilvántartásba vételhez szükséges feltételek már nem állnak fenn, b) a tevékenységére vonatkozó szabályokat ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy c) a nyilvántartásba vétel a Felügyelet megtévesztésével történt. A függő ügynök egyidejűleg egy befektetési vállalkozással, illetőleg egy árutőzsdei szolgáltatóval állhat olyan szerződéses kapcsolatban, amely befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítő szolgáltatás, illetőleg árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányul. A korlátozás a) nem érinti a más jogszabály szerint végzett ügynöki vagy közvetítői tevékenységet, ha az adott jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik, és b) nem alkalmazandó abban az esetben, ha a függő ügynök ba) az ügyfél pénzügyi eszközét és pénzeszközét nem kezeli, bb) kizárólag kollektív befektetési forma által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírra vonatkozóan végez megbízás felvételét és továbbítását, megbízás végrehajtását az ügyfél javára, sajátszámlás kereskedést, portfóliókezelést, befektetési tanácsadást,, és bc) a megbízás felvétele és továbbítása során az ügyfél megbízását kizárólag befektetési vállalkozás, külföldi befektetési vállalkozás, hitelintézet, külföldi hitelintézet vagy olyan kollektív befektetési forma számára továbbítja, amely által kibocsátott értékpapírokat szabályozott piacra bevezették. 44

45 Több befektetési vállalkozással vagy árutőzsdei szolgáltatóval befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítő szolgáltatás, illetőleg árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére irányuló szerződés alapján ilyen tevékenységet csak befektetési vállalkozás végezhet. A függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez további közvetítőt nem vehet igénybe, illetve olyan közreműködőt vehet igénybe, amelynek tevékenysége önmagában nem minősül a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységnek. A közvetítő az őt megbízó befektetési vállalkozás nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztatja arról, hogy a) a közvetítést függő ügynökként vagy befektetési vállalkozásként végzi, és b) mely befektetési vállalkozás nevében jár el A közvetítőként eljáró Befektetési vállalkozás az ügyfélforgalom számára rendelkezésre bocsátott irodájában jól látható módon köteles kifüggeszteni a vele ügynöki szerződéses kapcsolatban álló befektetési vállalkozás nevét, valamint biztosítani, hogy az Ügyfelek annak üzletszabályzatát megtekinthessék Közreműködő igénybevételének szabályai A Társaság az Ügyfél érdekében történő eljárása során igénybe veheti harmadik személy közreműködését. A Társaság a közreműködőért akként felel, mintha saját maga járt volna el. Amennyiben a Társaság külföldi kibocsátó által kibocsátott befektetési eszközökre vonatkozó ügyletben működik közre, úgy a kapcsolódó letétkezelési feladatokat bizonyos esetekben szükségképpen külföldi letétkezelő látja el, melynek lehetőségét a Társaság biztosítja az Ügyfél részére. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél Társaság által vezetett számláin valamely jóváírást vagy terhelést kizárólag akkor teljesítsen, ha a külföldi letétkezelőtől a kapcsolódó értesítést, egyéb nyilatkozatot vagy tájékoztatást megkapta. A jogosan igénybevett közreműködők költségei az Ügyfelet terhelik (pl. átutalási- és transzferköltségek, KELER díjak, külföldi közreműködő díja). A közreműködő igénybevételével kapcsolatos határidő és/vagy költségkihatásokról ha azt kötelezően alkalmazandó szabályzat nem rögzíti a Társaság az Ügyfelet tájékoztatja. A Társaság az Ügyfél külön hozzájárulása nélkül is jogosult ügynököt közreműködőként igénybe venni. Ha Társaság az egyes ügyletek teljesítéséhez ügynököt vesz igénybe, az ügynök eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha a Társaság közreműködőként ügynököt vesz igénybe, az ügynök a forgalmazási tevékenység körében jogosult az értékpapírokra vonatkozó megbízási szerződések megkötésére. Az ügynök által megkötött megbízási szerződés teljesítéseként létrehozandó adásvételi szerződéseket a Társaság köti meg. Az ügynök közreműködőt nem vehet igénybe. Az ügynök által az ügyfeleknek az ügynöki tevékenysége körében okozott károkért a Társaság köteles helytállni. Ha a Társaság az ügylet teljesítéséhez ügynököt vagy más közreműködőt vesz igénybe, biztosítja, hogy a közreműködő, vagy az ügynök tájékoztassa az ügyfelet az ebből adódó esetleges költségtöbbletről, vagy a határidők meghosszabbodásáról. 1.3 Egyéb közreműködő igénybevételének szabályai A Társaság igénybe vehet a Bszt. hatálya alá nem tartozó egyéb közreműködőt is. Az egyéb közreműködő, mint a hatályos Polgári Törvénykönyv hatálya alá tartozó megbízott nem 45

46 járhat el a Társaság nevében, felelősségére és kockázatára a Társaság Ügyfeleivel kapcsolatban, az ilyen közreműködő a Társaság nevében semmiféle jognyilatkozatot nem tehet, semmiféle szerződést nem köthet, képviseleti jogosultsággal nem rendelkezik, a Társaság nevében vagy részére az ügyféljelölttől semmiféle nyilatkozat, pénz vagy érték átvételére nem jogosult. A közreműködő megbízása kizárólag a Társaság szolgáltatásainak ajánlására irányul, azaz a közreműködő a Társaságot, annak befektetési szolgáltatásait és kiegészítő befektetési szolgáltatásait ajánlja a Társaság potenciális Ügyfeleinek, tájékoztatva őket a Társaság elérhetőségeiről. A közreműködő nem a Társaság képviseletében és nem a Társaság felelősségére jár el, azaz a közreműködő a Társaság nevében konkrét szerződéses ajánlatot nem tehet. A közreműködő tevékenységéért a Társaságot felelősség nem terheli. 2. Megbízások kezelése 2.1. Megbízás felvétele és továbbítása A Befektetési vállalkozás az Ügyféllel kötött szerződés teljesítése során bizományosként jár el. Ennek során a Befektetési vállalkozás az Ügyfél megbízása alapján a saját nevében, de az Ügyfél javára - számlájára - a megbízásban rögzített feltételek mellett köt értékpapír adás-vételi szerződést. A szerződéskötés előtt a Befektetési vállalkozás üzletkötője köteles az Ügyfelet tájékoztatni a I pontban foglaltak szerint. A Befektetési vállalkozás bármely befektetési termékre szóló megbízást elfogad. A Befektetési vállalkozás a szerződéskötést, illetve a megbízás teljesítést az 3.4. fejezet szerint megtagadhatja. A Befektetési vállalkozás és az Ügyfél által kötött Megbízási keretszerződést mindig írásba kell foglalni. Az értékpapír-bizományosi megbízást az I pont szerint kell rögzíteni. Az értékpapír-bizományi megbízás tartalmazza az alábbiakat: - az Ügyfél azonosító adatait (név, szem.ig.szám), - a megbízás érvényességének időtartamát, - az egyes üzleti feltételeket, melyek között meg kell határozni az értékpapírok nevét, típusát, mennyiségét, névértékét, a teljesítési árfolyamot (Belföldi részvény esetén forintban, külföldi részvény esetében devizában), kötvény esetén a fennálló névérték százalékában, - részvény vételi, eladási megbízás esetén tisztázandó, hogy a megbízás az adott értékpapírra az adott évben fizetendő osztalékszelvénnyel, vagy anélkül értendő, illetve a teljesítés módjára vonatkozó rendelkezéseket. A Befektetési vállalkozás értékpapír vételi, illetve eladási megbízást akkor fogad el és teljesít, ha az Ügyfél a megbízás teljes fedezetét (értékpapír, illetve készpénz) a Befektetési vállalkozásnál letétbe helyezi, kivéve az opciós és határidős ügyletet, a day-trade ügyletet illetve azt az esetet, amikor a Befektetési vállalkozás az Ügyfél részére a Bszt. 66..szerint halasztott pénzügyi teljesítést engedélyezett. A Befektetési vállalkozás egyedi elbírálás alapján az Ügyféllel írásos megállapodást köthet, melyben engedélyezheti, hogy az Ügyfél a megbízásaiból eredő fizetési és/vagy értékpapír szállítási kötelezettségét T+2 napon belül teljesítse. Amennyiben a jelenleg hatályos T+2 napos tőzsdei elszámolási idő változik illetve a Befektetési vállalkozás üzleti érdekei úgy kívánják, akkor a Befektetési vállalkozás is jogosult a megállapodás időtartamán egyoldalúan változtatni. Ebben az esetben a változásról az Ügyfelet köteles tájékoztatni. A Befektetési vállalkozás köteles vizsgálni az Ügyfél kockázatviselő képességét. Az Ügyfél kockázatviselő képességének vizsgálata keretében a Befektetési vállalkozás az Ügyféltől vagyoni helyzetére vonatkozó írásbeli nyilatkozatot kérhet, továbbá a) írásbeli nyilatkozatának alátámasztására okiratok bemutatását, b) az üzletszabályzatban előírtakon túl további biztosíték adását és 46

47 c) más befektetési vállalkozással való üzleti kapcsolatának feltárását. kérheti. Határidős vagy opciós ügylet megkötésére irányuló megbízás elfogadása esetén a Befektetési vállalkozás külön kockázatfeltáró nyilatkozatot köteles tenni és annak tudomásulvételét az Ügyféllel aláíratni, vagy más hitelt érdemlő módon igazoltatni. A kockázatfeltáró nyilatkozatnak tartalmaznia kell az azonnali ügyletet meghaladó mértékű, a határidős vagy opciós ügylet sajátosságaiból eredő, az Ügyfélre háruló különleges kockázatot. A Befektetési vállalkozást kockázatfeltáró nyilatkozattételi kötelezettség nem terheli, ha a) az Ügyfél intézményi befektető, vagy b) a szerződés korábban megkötött szerződés alapján adott eseti megbízásra irányul, olyan befektetési eszköz tekintetében, amelyre vonatkozóan az Ügyfél a tájékoztatást már megkapta. A Befektetési vállalkozásnál vezetett ügyfélszámlán lévő pénzt és értékpapír-számlán lévő értékpapírt a Befektetési vállalkozás elkülönítetten kezeli és ezeket semmilyen módon nem terheli meg. A Befektetési vállalkozás a megbízás fedezeteként elhelyezett pénzösszegekre kamatot nem fizet. Megbízásokat a következő üzlettípusokra lehet adni: Azonnali adás-vétel Ennek során a Befektetési vállalkozás vállalja a megbízásban megadott limitárnál nem kedvezőtlenebb áron azonnali teljesítésre az ügylet megkötésének megkísérlését Határidős adásvétel Ennek során a Befektetési vállalkozás vállalja a megbízásban megadott limitárnál nem kedvezőtlenebb áron a megadott határidőre vonatkozóan az ügylet megkötésének megkísérlését. Tőzsdei határidős megbízást a Befektetési vállalkozás a tőzsdei kereskedési rendnek megfelelő határidős napokra fogad el. A határidős pozíció megnyitásának feltétele, hogy az Ügyfél az értesítések, napi elszámolások megküldésének céljából - legalább egy valós címet adjon meg Befektetési vállalkozás részére, vagy hogy a mellékletek között szereplő napi pozíció értesítésre vonatkozó nyilatkozatot kitöltse. A határidős adásvételi megbízás esetében a Befektetési vállalkozás pénzletét (egyedi döntés alapján értékpapírletét) formájában alapletétet és készpénz formájában változó letétet követel meg. Mindkét letét mértéke függ a KELER Zrt. aktuális kondíciós listájától és a Befektetési vállalkozás által igénybe vett közvetítő letéti követelményeket szabályozó rendelkezéseitől, ezért megváltoztatása a befektetési vállalkozás saját hatáskörébe tartozik. A letéti követelmények mértékéről és esetleges változásáról a Befektetési vállalkozás a megbízás megadásakor tájékoztatja Ügyfelét. Amennyiben az értéktőzsde vagy az elszámolóház szabályzatai új típusú - az eddigieken túli letétet vezetnek be, úgy a befektetési vállalkozás is jogosult az újfajta letéti nem bevezetésére és az ügyfelektől való megkövetelésére. Ebben az esetben a befektetési vállalkozás köteles az ügyfeleket haladéktalanul tájékoztatni. Ezen túlmenően egyéb letéti fajta bevezetésére befektetési vállalkozás csak a prudens és biztonságos működés érdekében jogosult, de ebben az esetben is köteles az ügyfelek haladéktalan tájékoztatására. Befektetési vállalkozás a megbízás teljesítését függőben tarthatja addig, amíg az Ügyfél az alapletétet és a változó letétet teljes egészében a Befektetési vállalkozásnál el nem helyezi. Az alapletét és a változó letét csak a nyitott pozíció lezárása után az Ügyféllel történő elszámoláskor szabadítható fel. Befektetési vállalkozás az ügyfél nyitott határidős pozícióit a hivatalosan közzétett tőzsdei elszámolóárakon naponta értékeli. Az értékelési különbözetet, a lezárt pozíciók nyereségét/veszteségét, a befektetési vállalkozást megillető bizományosi díjat illetve a letéti követelmény változását az Ügyfél ügyfélszámláján naponta elszámolja. Amennyiben az Ügyfél 47

48 ügyfélszámlájának egyenlege a napi elszámolás után az aktuális letéti követelményeket teljes egészében nem fedezi, úgy Befektetési vállalkozás az Ügyfelet a letéti követelmény teljes feltöltésére felszólítja. Amennyiben az Ügyfél a feltöltési kötelezettségének legkésőbb T+1 napon nem tesz eleget, úgy befektetési vállalkozás jogosult az Ügyfél valamennyi nyitott pozíciójának az azonnali lezárására. Befektetési vállalkozás a napi elszámolást mely tartalmazza az esetleges letéti követelmény feltöltési kötelezettséget - ben küldi el az Ügyfél részére minden egyes kereskedési napot követő kereskedési nap végéig. Befektetési vállalkozás az elküldött ekről visszakereshető nyilvántartást vezet. A napi elszámolást tartalmazó ek elolvasásáról az ügyfél köteles gondoskodni. Az el nem olvasott ek miatti reklamációnak helye nincs. Amennyiben az ügyfél a megadott határidőig nem kapott e- mailt, akkor a kereskedési napot követő 2. kereskedési nap reggel 10 óráig ezt köteles Befektetési vállalkozásnak jelezni. A Befektetési vállalkozás jogosult az Ügyfél nyitott pozíciójának napon belüli, azonnali lezárására, amennyiben a napi árfolyam elmozdulás miatt az Ügyfél változó letét fedezete teljes egészében elfogy és a pozíció nyitva maradása már az alapletétet csökkentené. A letétre a Befektetési vállalkozás letéti díjat nem számol fel. A határidős ügylet bizományosi jutaléka, illetve esetleges pénzkezelési díja az elszámolás során kerül levonásra Opciós adás-vétel Az opció gyakorlása időtartamra vagy meghatározott határnapra is kiköthető. Tőzsdei opciós megbízást a Befektetési vállalkozás a tőzsdei kereskedési rendnek megfelelő időpontokra, illetve időpontokig fogad el. Az öt évet meghaladó időtartamra vagy öt évnél távolabbi határnapra, illetve határozatlan időre kikötött opció semmis. A tőzsdei szabályzat az opció - egyes tőzsdei ügyletekben kiköthető - időtartamát és határnapját meghatározhatja. Tőzsdei ügyletben kikötött opció vagy elővásárlási jog átruházható és az örökösökre is átszáll. Opciós jog vétele Ennek során a Befektetési vállalkozás vállalja Ügyfele számára a megbízásban adott feltételeknek megfelelően a megadott határidős napon, vagy határidős napig terjedő időszak alatt érvényesíthető - pénzügyi eszköz vételére vagy eladására vonatkozó - opciós jog vételének megkísérlését. Az Ügyfélnek a megbízásban kell meghatároznia az opciós (érvényesítési) árat - azt az árat, amelyen a vételi vagy eladási jog érvényesíthető, - és az opciós jogért fizetendő prémiumot, esetleg annak maximumát. A megbízás elfogadásának feltétele, hogy az Ügyfél a prémium összegét és az erre számított bizományosi jutalékot, illetve pénzkezelési díjat a Befektetési vállalkozásnál letétbe helyezze, illetve befizesse. Az opciós jog érvényesítését a megbízásban megadott határidőt megelőző munkanapig írásban (levél, telefax) az érvényesítési árnak megfelelő összeg, illetve az értékpapír egyidejű letétbe helyezésével lehet bejelenteni. Opciós jog érvényesítése esetén a Befektetési vállalkozás az érvényesítési árra számított bizományosi jutalékot, illetve pénzkezelési díjat számol fel, melynek levonása az elszámolás során történik. Opciós jog eladása Ennek során a Befektetési vállalkozás vállalja az Ügyfele által a megbízásban megadott feltételeknek megfelelően, a megadott napon vagy napig terjedő időszak alatt érvényesíthető pénzügyi eszköz vételére vagy eladására vonatkozó opciós jog eladásának megkísérlését. Az Ügyfélnek a megbízásban kell meghatároznia az opciós (érvényesítési) árat és az opciós jog eladásáért kért prémiumot, esetleg annak minimumát. Az opciós jog eladása során a Befektetési vállalkozás értékpapír vagy pénzletétet követel meg (biztonsági letét), melynek mértéke az opciós szerződés külön pontjában kerül meghatározásra értékpapír vagy pénz formájában. A szerződés addig nem lép hatályba, amíg az Ügyfél a biztonsági letétet a Befektetési vállalkozásnál letétbe nem helyezte. A biztonsági letét csak az Ügyfél nemteljesítése esetén, a teljesítés biztosítására, illetve a veszteség finanszírozására használható fel. A fel nem használt biztonsági letét az opció lehívása, vagy az opciós jog lejárta után, az Ügyféllel történő elszámolás során szabadítható fel. A teljesítés biztosítása érdekében szükségessé váló tranzakciók költsége az Ügyfelet terheli. 48

49 Az opciós jog érvényesítése esetén a Befektetési vállalkozás az érvényesítési árra számított bizományosi jutalékot, illetve pénzkezelési díjat az elszámolás során levonja. Megvásárolt opciós jog eladása Ennek során a Befektetési vállalkozás vállalja, hogy a Befektetési vállalkozás közvetítésével korábban megvásárolt opciós jogot az opciót megvett Ügyfele által megadott áron eladja. A megbízás előfeltétele, hogy az opciós jog vételére vonatkozó megbízást és annak a Befektetési vállalkozás által történt visszaigazolását az Ügyfél a Befektetési vállalkozásnál letétbe helyezze és olyan átruházó nyilatkozatot mellékeljen, amelyen a kedvezményezett nevét üresen hagyja, továbbá felhatalmazza a Befektetési vállalkozást az opciós jog vevője (leendő kedvezményezettje) nevének beírására ezen átruházó nyilatkozatba. Az Ügyfél által letétbehelyezett pénz után a Befektetési vállalkozás kamatot nem fizet Day-Trade ügylet Ennek során a Befektetési vállalkozás vállalja, hogy az ügyfél megbízása alapján egy napon belül a BÉT jegyzett A és B kategóriájába tartozó részvényeket (az ügyfél a más kategóriába sorolt pénzügyi eszközökre csak a Bizományos hozzájárulásával adhat megbízást) megvásárolja illetve eladja az ügyfél részére, majd ezen részvényeket ellentétes irányú üzletkötéssel eladja illetve megvásárolja. A Day-trade ügyletek elszámolása során a Bizományos eltérhet az elszámolások során általánosan alkalmazott FIFO módszertől. A Day-trade ügyleteket a Bizományos egy technikai számlán napon belül egymással szembeállítva számolhatja el. Ez alapján az elkülönített elszámolás alapján történik az esetleges árfolyamnyereség vagy árfolyamveszteség megállapítása is. Befektetési vállalkozás a Day-Trade ügyletek lebonyolítására Day-Trade Kiegészítő szerződés -t köt az ügyféllel, amely a Megbízási Keretszerződés melléklete. A Day-Trade Kiegészítő szerződés megkötésére csak az ügyfél külön kérésére kerül sor. A szerződés megkötése díjtalan. Mindkét szerződést az üzletszabályzat melléklete tartalmazza. A Day-Trade Kiegészítő szerződés tartalmazza a Day-Trade ügyletek szabályait és feltételeit, az ügyletekhez szükséges fedezet (óvadék) mértékét, a halasztott fizetési megállapodás feltételeit, a szerződés hatályát és a Befektetési vállalkozás figyelemfelhívását a Day-Trade ügyleteknek a szokásosnál lényegesen nagyobb kockázatára. A Day-Trade ügyletek fedezetét az ügyfél a megkötött Day-Trade Kiegészítő szerződés szerint - az ügylet végleges lezárásáig - köteles biztosítani. Az ügyfél vállalja, hogy a megbízásai alapján megnyitott pozícióit a tőzsdezárást megelőző 15 perccel ellentétes irányú megbízás adásával lezárja Megbízás végrehajtása az ügyfél javára A Befektetési vállalkozás a munkanapokon a mindenkor hatályos BÉT szabályzatok által meghatározott tőzsdei kereskedési idő befejezése előtt 15 perccel beérkezett és rendben talált megbízást a megbízás beérkezésének napján kísérli meg teljesíteni. A fenti időpont után beérkezett megbízás esetében a Befektetési vállalkozás eldöntheti, hogy a megbízást még aznap, vagy a beérkezés napját követő első tőzsdenaptól a megbízás lejártáig, illetve esetleges visszavonásig kísérli meg teljesíteni. A nyitó szakaszra beérkezett és rendben talált megbízásokat a befektetési vállalkozás munkanapokon legkésőbb a mindenkor hatályos BÉT szabályzatok által meghatározott tőzsdei kereskedési idő kezdő időpontja előtt 15 perccel fogadja el. Ettől eltérően a Befektetési vállalkozás csak az Ügyfél külön kívánságára jár el. Ennek megfelelően ebben az esetben a kockázatot és az ebből származó károkat az Ügyfél viseli. A megbízás időbeli hatály szerint lehet: szakasz ajánlat, most ajánlat, nap ajánlat, adott dátumig / visszavonásig érvényes ajánlat. 49

50 A szakasz ajánlat az adott kereskedési szakasz végéig érvényes, ezt követően a megbízás lejár és automatikusan törlődik az ajánlatok közül. Minden olyan ajánlat, amelyben az ajánlat időbeli hatálya külön nem kerül meghatározásra, szakasz ajánlatnak minősül. A most ajánlat csak az ajánlattétel időpontjában érvényes. Most ajánlat, most ellenajánlattal nem párosítható. A nap ajánlat a teljes tőzsdei kereskedési idő (a mindig hatályos tőzsdei szabályzatok szerinti időszak) alatt érvényes. Az adott dátumig érvényes ajánlat esetében az Ügyfél maghatározhatja a megbízása lejáratának dátumát. A jelenleg hatályos BÉT szabályzatok szerint ez a dátum a megbízás megadásától számított maximum 30 nap lehet. Az Ügyfél a megbízásának érvényességét visszavonásig is meghatározhatja, de ebben az esetben is a megbízás 30 nap után lejár. A megbízás típusát tekintve lehet: - limit, - piaci áras, - stop limit, - stop piaci, - fix ajánlat A limitáras megbízás esetén vételnél a limitár alatt, vagy limitáron, eladásnál a limitár felett, vagy limitáron történik a teljesítés. Amint az árfolyam eléri (felfelé vagy lefelé) a megadott limitárat, az ügylet azonnal végrehajtandó a megbízás érvényességének időintervallumában. Piaci áras megbízás csak egy tőzsdenapra vonatkozhat, teljesítése az adott napi tőzsdei forgalomban az aktuális piaci áron történik. Bizományos piaci áras megbízást csak eladási megbízás esetén fogad el. Stop limit áras megbízás esetén az Ügyfélnek két árat kell megadnia: egy limit és egy aktiválási árat. A megbízás akkor válik érvényes limitáras ajánlattá, ha az ajánlatban megadott aktiválási áron vagy annál kedvezőbben jön létre ügylet. A stop piaci megbízás hasonlóan a stop limit megbízáshoz - egy feltételes megbízás, amely a megbízó beavatkozása nélkül akkor válik aktív piaci ajánlattá, ha az adott tőzsdenapon a megbízást közvetlenül megelőző utolsó kötésben vagy a megbízást követően, az ajánlatban megadott aktiválási áron vagy annál jobb áron ügylet jön létre. Fix ajánlat megadásakor és a megbízás elfogadásakor a BÉT mindig aktuális szabályzatainak iránymutatásai szerint kell eljárni. A szokásostól eltérő jellemzőkről a Befektetési vállalkozás tájékoztatja ügyfelét. A jelenleg hatályos szabályozás szerint a fix ajánlatokról a BÉT Kereskedési Kódexe rendelkezik. A legfontosabb szabályok kiemelve: fix ajánlat kizárólag a Hitelpapír és Részvény Szekcióban tehető, az ajánlati minimum jelenleg 25 millió forint, fix ajánlatot kizárólag írásban lehet tenni, fix ajánlat csak szabad szakaszban tehető. A fix ajánlatra vonatkozó egyéb szabályokat a fent említett Kereskedési Kódex tartalmazza, melyről a Befektetési vállalkozás az ügyfél részére a fix ajánlat megadása előtt írásbeli tájékoztatást ad. A megbízás lejáratának időpontját az Ügyfél határozza meg. A megbízás maximum 30 napos időtartamra szólhat. A megbízás teljesítésénél a Befektetési vállalkozás a következő szempontok szerint jár el: - Társaságunk az ügyfél megbízását az ügyfél számára legkedvezőbb módon hajtja végre azzal, hogy ha a végrehajtásra a Végrehajtási politika szerint kerül sor, az az ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtásnak minősül. - Bizományi szerződés esetén a Befektetési vállalkozás kizárólag az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával teljesítheti a megbízást saját számlás ügyletként, illetve más megbízásokkal összevontan, vagy azt megbontva. - A Befektetési vállalkozás a megbízásokat időrendben nyilvántartásba veszi és az azonos tartalmúakat ebben a sorrendben teljesíti. A Befektetési vállalkozás az azonos tartalmú ügyletek esetén a saját számlás ügyletekkel szemben a megbízót előnyben részesíti. 50

51 - Ha a Befektetési vállalkozás a bizományi megbízásokat összevontan, illetve megbontva teljesíti, köteles biztosítani az Ügyfelek egyenlő elbírálását, nem alkalmazhat olyan eljárást, amely bármely Ügyfél számára hátrányos. - A Befektetési vállalkozás csak az azonos tartalmú bizományi megbízások teljesítésének megkísérlése után forgalmazhat saját számlájára, illetve saját számlájáról. - A Befektetési vállalkozás jogosult a jelen üzletszabályzat alapján bizományosként vagy megbízottként a vonatkozó jogszabályok keretei között önmagával szerződni. Erre akkor kerül sor, amikor - a BÉT hatályos szabályzatai szerint - a teljesített tőzsdei üzletkötés vételi és eladási oldalán is a befektetési vállalkozás áll. - A tőzsdén teljesítendő megbízásokra a tőzsdei szabályzatok az irányadók. - A különböző feltételű megbízásoknál a teljesíthetőség, az azonos feltételű megbízásoknál a megbízások benyújtási sorrendje a teljesítés rendező elve. Különböző feltételű megbízások esetén tehát vételi megbízásnál azt a megbízást teljesíti először, amely a legmagasabb vételi limitárhoz, eladási megbízásnál azt a megbízást teljesíti először, amely a legalacsonyabb limitárhoz kötötte az ügylet megkötését. Ha a Befektetési szolgáltató a megbízást a szerződésben meghatározott árfolyamnál kedvezőbben teljesíti, az így jelentkező előny kizárólag a megbízót illeti meg. Az ezzel ellentétes szerződéses kikötés semmis. A Befektetési vállalkozás nyilvántartásait a szerződés teljesítésétől, illetve megszűnésétől számított öt évig köteles megőrizni. 2.3 Megbízás visszavonása és módosítása Az Ügyfél a megbízást bármikor - akár azonnali hatállyal is visszavonhatja, amennyiben a megbízása még nem tejlesült. Az azonnali hatályú visszavonási megbízást a Befektetési vállalkozás a lehetőségektől függően még az aznapi tőzsdei kereskedés során megkísérli teljesíteni. Amennyiben a megbízás a tőzsdezárást megelőző 15. perc után érkezik be, akkor a Befektetési vállalkozás eldöntheti, hogy a visszavonási megbízást még aznap, vagy csak a következő munkanapon teljesíti. Minden olyan módosítás, amely a letéti kötelezettséget az Ügyfél terhére növeli, új megbízást jelent, s elfogadása az új megbízások szabályai szerint történik. A megbízás visszavonása, illetve módosítása a fentiekben említett szabályok szerint lehetséges. A tőzsdei üzletkötés alatt a Befektetési szolgáltató telefonon is elfogadhat az adott napra vonatkozóan módosítást, ha ellenőrizni tudja a módosítást adó személyének azonosságát. A Befektetési vállalkozás igyekszik a módosításokat - ha aznapi üzletkötésre vonatkoznak - a lehetőségektől függően teljesíteni. 2.4 Megbízás teljesítésének elszámolása Tőzsdei vétel-eladás Az ügylet megkötéséről az Ügyfél a megbízás leadásának napján is érdeklődhet, de a Befektetési vállalkozás az Ügyfelet telefonon/telefaxon értesíti. Vételi megbízás teljesítése esetén az értékpapírok a vételtől számított 3. tőzsdenapon kerülnek az Ügyfél Befektetési vállalkozásnál vezetett értékpapírszámlájára. Amennyiben az Ügyfél ki kívánja kérni vagy transzferáltatni kívánja az értékpapírt, ezt legkorábban a vásárlás napját követő 3. tőzsdenapon teheti meg előzetes igénybejelentés alapján, és a mindenkor érvényes Díjtáblázatban jelzett díj ellenében. Az értékpapírok kiszolgáltatása átadás-átvételi elismervény kitöltésével történik. Amennyiben az Ügyfél az értékpapír fizikai kiadását vagy transzferálását nem kéri, az a Befektetési vállalkozásnál letétbe kerül. A letéti őrzés díja az Ügyfelet terheli. Eladási megbízás teljesítése esetén az értékpapírok ellenértéke az ügylet megkötését követő 3. tőzsdenapon kerül az Ügyfél Befektetési vállalkozásnál vezetett ügyfélszámlájára. A jóváírás napjától az összeg megbízási díjjal, illetve pénzkezelési összeggel csökkentett része előzetes igénybejelentés alapján felvehető a Befektetési vállalkozás ügyfélfogadási ideje alatt. Átutalás esetén az ellenérték megbízási díjjal és átutalási jutalékkal csökkentett részének pénzügyi 51

52 teljesítése - az Ügyfél írásbeli rendelkezése alapján - a kötést követő 3. napon történhet legkorábban. A fenti bekezdésekben a jelenleg hatályos T+2 napos elszámolási rend miatt történnek a teljesítések az ügyletet követő második napon. Amennyiben a T+2 napos elszámolásban változás következik be, akkor a változásban leírt elszámolási napokon történik az ügyletek jóváírása. A változásról a befektetési vállalkozás az általa leghatékonyabbnak ítélt módszer szerint köteles ügyfeleit értesíteni. Amennyiben az Ügyfél a jóváírás napját követően veszi fel az ellenértéket, a köztes időszakra a Befektetési vállalkozás kamatot nem fizet Tőzsdén kívüli vétel-eladás Az ügylet megkötéséről, az értékpapír átadásának időpontjáról, illetve a fizetési feltételekről a Befektetési vállalkozás az Ügyfelet telefon/telefax útján értesíti. Vételi megbízás esetén az értékpapírok kiszolgáltatása átadás-átvételi elismervény kitöltésével történik. Amennyiben az Ügyfél az értesítést követő 30 munkanapon belül az értékpapírt nem veszi át, a Befektetési vállalkozás úgy tekinti, hogy az Ügyfél az értékpapírt letéti őrzésre a Befektetési vállalkozásnak adta át, melynek díja az Ügyfelet terheli. Eladási megbízás esetén az értékpapírok ellenértékének megbízási díjjal és átutalási jutalékkal csökkentett összegét a Befektetési vállalkozás a szerződésben meghatározott pénzügyi teljesítést követő első munkanapon átutalja az Ügyfél rendelkezésében megjelölt számlára. Készpénzben történő felvétel esetén előzetes értesítés után a szerződésben meghatározott pénzügyi teljesítést követő első munkanapon vehető fel legkorábban a megbízási díjjal és készpénzfelvételi jutalékkal csökkentett ellenérték a Befektetési vállalkozás irodájában. Amennyiben az Ügyfél a megadott időpont után veszi fel az ellenértéket, a köztes időszakra a Befektetési vállalkozás kamatot nem fizet. A megbízás megszűnésének esetei: - teljesítéssel, - visszavonással, - egyéb okból. A Befektetési vállalkozás nem vonható felelősségre, amennyiben rajta kívülálló okból (pl.:előre nem látható események: áramszünet, elemi kár, baleset, kommunikációs vonalak hirtelen és nem javítható megszakadása, stb.) a megbízást a megadott határidőre nem tudja teljesíteni. Az Ügyfél a letétbe helyezett pénzt, illetve értékpapírt átveheti. Ebben az esetben a Befektetési vállalkozás - ha ettől eltérően nem állapodtak meg - díjat nem számíthat fel Pénzügyi eszköz ügyletek adózási szabályai A Befektetési vállalkozás az Ügyfelek által átruházott és birtokba adott értékpapírok vonatkozásában - mint kifizetőhely - a mindenkor hatályos szja törvény előírásai szerint köteles eljárni. Az üzletszabályzat készítésének időpontjában hatályos szja törvény rendelkezései szerinti adózási szabályokat ismertetik az alábbi II.2.5. pont alpontjai, mely nem teljes körű. Az adózással kapcsolatos jogszabályok esetleges változásainak előírásait a Társaság folyamatosan követi és azok szerint jár el Az árfolyamnyereségből származó jövedelem, és az adózás szabályai Az árfolyamnyereségből származó jövedelem az értékpapír átruházására (ide nem értve a kölcsönbe adást) tekintettel megszerzett bevételnek az a része, amely meghaladja az értékpapír megszerzésére fordított érték és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek együttes összegét. Nem minősül árfolyamnyereségből származó jövedelemnek az említett 52

53 különbözetből az a rész, amelyet e törvény előírásai szerint más jövedelem megállapításánál kell figyelembe venni. A Befektetési vállalkozás az árfolyamnyereség megállapítására alapértelmezésként a FIFO (a legkorábbi beszerzésű pénzügyi eszköz kerül elsőként kivezetésre) elvet alkalmazza, amennyiben az Ügyfél a megbízás megadásakor a párosítási algoritmust nem határozza meg. A megbízás teljesítésének elszámolását követően az Ügyfél ennek módosítását nem kérheti. Az árfolyamnyereségből származó jövedelem után az adó mértéke jelenleg 16 százalék. A bevételből a jövedelmet az értékpapír átruházásáról szóló szerződés keltének napjára kell megállapítani. Ha a magánszemély az átruházott értékpapír tulajdonjogát értékpapír kölcsönbe vétele útján szerezte meg, akkor a jövedelmet a) az értékpapír visszaadásának (visszaszolgáltatásának), b) ha a szerződés az értékpapír visszaadása (visszaszolgáltatása) nélkül szűnt meg (ideértve az elévülést is), a szerződés megszűnésének a napjára kell megállapítani. A fentiek szerint megállapított jövedelem után az adókötelezettség a bevétel megszerzésének napján keletkezik. Ha a bevétel megszerzése több részletben történik, azt kell feltételezni, hogy a magánszemély a jövedelmet a részletnek a teljes várható bevételhez viszonyított arányában szerzi meg. A kifizető az előzőek alapján a bevételből a jövedelmet, a jövedelem jogcíme szerinti adót, adóelőleget a kifizetés időpontjában a rendelkezésére álló vagy általa megállapítható, illetőleg a magánszemély által igazolt szerzési érték- és járulékos költség-adatok figyelembevételével állapítja meg, és az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint vallja be és fizeti meg. A magánszemély az adóbevallásában az összes adóévi árfolyamnyereségből származó jövedelme megállapításánál, vagy adóbevallása önellenőrzésével érvényesítheti az értékpapír megszerzésére fordított értéknek és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségnek azt a részét, amelyet a kifizető a jövedelem megállapításánál nem vett figyelembe. A Befektetési vállalkozás az adóévet követően az adótörvényekben előírt határidőig igazolást küld az Ügyfél részére, amelyben feltünteti az adóévben a magánszemély javára megállapított, árfolyamnyereségből származó jövedelmet és a jövedelem után megállapított adót. A Befektetési vállalkozás az évközi tájékoztató jellegű adóigazolásokon feltünteti, hogy az adóbevallás céljára nem alkalmas. A Befektetési vállalkozás az általa vagy rajta keresztül lebonyolított ügyletekről olyan részletező nyilvántartást vezet, amelyből ügyfelenként pontosan megállapítható az értékpapír-ügyletenként realizált árfolyamnyereség/veszteség, a megállapított és az esetlegesen levont (az adóhatóságnak megfizetett) összege. Az árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában: a) az értékpapír megszerzésére fordított érték: - ellenőrzött tőkepiaci ügylet révén megszerzett értékpapír esetén az ügylet szerinti, igazolt ellenérték, - ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek nem minősülő visszterhes szerződés révén megszerzett értékpapír esetében az ellenértékből az értékpapír átruházásáig a magánszemély által teljesített, igazolt rész, - kárpótlási jegy esetében az eredeti jogosult magánszemélynél vagy - ha a kárpótlási jegy a hagyaték tárgyát képezte - örökösénél a kárpótlási jegy kamattal növelt névértéke, - az illeték-kiszabáshoz figyelembe vett érték, ha a szerzési érték nem állapítható meg, vagy az értékpapír szerzése örökléssel, ajándékozással történt (további feltételek Szja tv (9) ak) pontjában) - a nem ismert jogcímen vagy módon megszerzett értékpapír esetében a megszerzés érdekében, az értékpapír átruházásáig a magánszemély által teljesített, igazolt rész; b) az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költség: 53

54 - az értékpapír megszerzésekor fizetett illeték, - az értékpapír megszerzésével, tartásával vagy átruházásával összefüggő, a magánszemélyt terhelő igazolt kiadás (ideértve különösen az értékpapír megszerzésével, tartásával vagy átruházásával összefüggésben nyújtott, a külön törvény szerinti befektetési szolgáltatási tevékenység, a befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás vagy árutőzsdei szolgáltatási tevékenység ellenértékét is), - az értékpapír megszerzésének alapjául szolgáló vételi (jegyzési) jog és az értékpapír átruházásának alapjául szolgáló eladási jog ellenértékeként a magánszemélyt terhelő, igazolt (ingyenes vagy kedvezményes jogszerzés esetében ideértve a jog megszerzésekor adóköteles bevételt is) összeg, - kölcsönbe vett értékpapír esetében a visszaadott (visszaszolgáltatott) értékpapír megszerzésére fordított érték, vagy - ha a kölcsönbe vevő az értékpapírt visszaszolgáltatni nem tudja - a fizetett kártérítésnek a tőkepiacról szóló törvény szerinti legkisebb összege. c) a nyugdíj-előtakarékossági számla nyugdíjszolgáltatás miatt történő megszűnése esetén a nyugdíj értékpapír/letéti számlán lévő pénzügyi eszköz szerzési értékeként a megszűnés napján irányadó szokásos piaci érték, illetve a megszerzésre fordított érték közül a nagyobb vehető figyelembe. A belföldi illetőségű magánszemély által megszerzett, külföldön is adóztatható árfolyamnyereségből származó jövedelem esetében az adót csökkenti az árfolyamnyereség külföldön megfizetett adója. Nemzetközi szerződés hiányában a külföldön megfizetett adó beszámítása következtében az árfolyamnyereség után fizetendő adó nem lehet kevesebb a jövedelem 5 százalékánál, és nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg, amely nemzetközi szerződés rendelkezése, viszonosság vagy külföldi jog alapján a jövedelem után fizetett adó összegéből a magánszemély részére visszajár. A bekerülési ár igazolására értékpapír-forgalmazó társaság által kiállított eredeti dokumentum szolgálhat, melyből egyértelműen megállapítható a fizikailag vagy transzferrel beérkező értékesítendő pénzügyi eszköz: - típusa, - mennyisége, - bekerülési ára, - a dokumentum hitelessége (az értékpapír-forgalmazó társaság cégszerű aláírása). Ilyen dokumentumok lehetnek: - jegyzési ív, - adásvételi szerződés, - megbízási szerződés teljesítés igazolás résszel. Bizonylatként elfogadható a transzfert vagy fizikai kikérést kísérő, bekerülési árat igazoló bizonylat is Kamatból származó jövedelmek adózása és egészségügyi hozzájárulás levonása Kamatjövedelemnek minősül a) bármely hitelintézeti betét (takarékbetét), folyószámla, bankszámla követelésegyenlege esetében a magánszemély és a hitelintézet között fennálló, nyilvánosan meghirdetett feltételekkel kötött szerződés (ideértve az üzletszabályzatot, kamatfeltételeket is) alapján jóváírt és/vagy tőkésített kamat; b) a nyilvánosan forgalombahozott, a tőkepiacról szóló törvényben ilyenként meghatározott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, befektetési jegy esetében ba) a magánszemély tulajdonosnak kamat és/vagy hozam címén fizetett a következő alpontban nem említett- bevétel, 54

55 bb) a beváltáskor, a visszaváltáskor, az átruházáskor elért bevételből az árfolyamnyereségre irányadó rendelkezések szerint megállapított rész; A kamatjövedelem jelen üzletszabályzatban fel nem sorolt eseteit az szja törvény 65. (1) bekezdése c, és d, pontja tartalmazza. A kamatadó: A kamatjövedelem után az adó mértéke az szja törvény 8. (1) bekezdése alapján 16 százalék. Az adót amennyiben a kamatjövedelem a kifizetőtől (ideértve a kifizető helyett a kamatjövedelmet kifizető/juttató hitelintézetet, befektetési vállalkozást is) származik, a megszerzés időpontjára a kifizető állapítja meg, vonja le, fizeti meg és vallja be azzal, hogy a bb) pontban említett esetben a magánszemély az adóhatósági közreműködés nélkül elkészített bevallásában vagy önellenőrzéssel érvényesítheti az értékpapír megszerzésére fordított értéknek és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségnek azt a részét, amelyet a kifizető a jövedelem megállapításánál nem vett figyelembe aa) a kifizető által kiadott olyan igazolás alapján, amelyen a kifizető a magánszemély kérelmére feltünteti, hogy azt az említett célból adta ki, ab) feltéve, hogy a magánszemély a kamatjövedelmet és a levont adót az aa) pont szerinti igazolás alapján bevallja (bevallotta). A kamatjövedelem megszerzésének időpontja az a) pontban említett kamat esetében az a nap, amikor a magánszemély és a hitelintézet között fennálló szerződés szerint vállalt feltételek teljesülése alapján a jóváírás és /vagy a tőkésítés megtörtént. Egyéb esetben az szja törvény 65. (4) bekezdése b, és c, pontja az irányadó. A magánszemély tulajdonosnak kamat és/vagy hozam címén fizetett bevételből ha az értékpapír megszerzését követően elsőként megszerzett kamat és/vagy hozam levonható az értékpapír megszerzésére fordított kiadás részeként az értékpapír vételárában az értékpapír szerzéséig megfizetett, az értékpapír feltételei szerint meghatározott, kiszámított felhalmozódott kamat és/vagy hozam, azzal, hogy a levont összeg a bb) pontban említett esetben az értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, átruházásakor az értékpapír megszerzésére fordított értékként nem vehető figyelembe. A hitelviszonyt megtestesítő pénzügyi eszköz és a befektetési jegy átruházásából, beváltásából, visszaváltásából származó kamatjövedelmet akkor terheli adókötelezettség, ha az értékpapírt augusztus 31-ét követően szerzik meg. A augusztus 31-éig kötött egyéb kontraktusok esetében az augusztus 31-e után első ízben megszerzett bevétel még nem adózik. Az egészségügyi hozzájárulás: Az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény augusztus 1-jei módosításával a belföldi magánszemély vagy - ha a jövedelem utáni adófizetésre a személyi jövedelemadó törvény szerint a kifizető köteles - a kifizető 6 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet a kamatjövedelem adóalapként meghatározott összege után, kivéve a személyi jövedelemadó törvény szerint adómentesnek minősülő kamatjövedelmet vagy kamatot. (A kamatjövedelmet a személyi jövedelemadó 65. -a szerint kell értelmezni.) A kamatjövedelmen kívül 6 százalékos egészségügyi hozzájárulási kötelezettség terheli még a személyi jövedelemadó törvény 67/B. -a szerint megállapított lekötési hozamot is, ha a tartós befektetési szerződés szerinti lekötés megszakítására a hároméves lekötési időszak utolsó napját megelőzően kerül sor. Mentes az egészségügyi hozzájárulás alól: a kamatjövedelem, amely után az Szja tv. 84/G. -a alapján - a 2006.szeptember 1-je előtt megkötött értékpapír-ügyletek esetében - az adó mértéke 0 százalék, az EGT állam által nyilvánosan kibocsátott, forintban jegyzet, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó kamatjövedelem, 55

56 az olyan kollektív befektetési értékpapír után fizetett kamat, hozam, illetve kamatjövedelem, amelynél a kollektív befektetési értékpapírt kibocsátó szervezet az uniós jogi aktusokban megállapított tőkepiaci felügyelet hatálya alatt áll, vagy a szervezet befektetéseinek legalább 80 százaléka államkötvényben van. Az egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló évi CXXIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a augusztus 1-jén és azt követően megszerzett jövedelmekre kell alkalmazni azzal, hogy azok nem alkalmazhatóak a augusztus 1-jét megelőzően megkötött tartós befektetési szerződések lekötési hozamára. Átmeneti rendelkezés alapján, ha a kamatjövedelem juttatását megalapozó időszak augusztus 1-je előtt kezdődik, de a jövedelem megszerzésének időpontja a augusztus 1- jével kezdődő időszakra esik, az egészségügyi hozzájárulást csak a augusztus 1-jétől megszolgált kamatjövedelmet terheli. A augusztus 1-jétől megszolgált kamatjövedelmet - ha a kamat juttatójának nyilvántartásából más nem állapítható meg - a kamatjövedelem juttatását megalapozó időszak július 31-ét követő részének és az időszak teljes időtartamának napokban számolt aránya alapján kell megállapítani. A szabályok nem alkalmazhatóak a augusztus 1-jét megelőzően megkötött tartós befektetési szerződések lekötési hozamára Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem adózása Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek minősül a magánszemély által kötött ellenőrzött tőkepiaci ügylet(ek) alapján - ideértve a magánszemélyt megillető választás szerint az Szja. Tv. 67/A rendelkezéseinek hatálya alá vont tőkepiaci ügyletet is - az adóévben elért pénzben elszámolt ügyleti nyereségek (ide nem értve, ha az kamatjövedelem, vagy ha az ügylet alapján tartós befektetésből származó jövedelmet kell megállapítani) együttes összegének (összes ügyleti nyereség) a magánszemélyt terhelő, az adóévben pénzben elszámolt ügyleti veszteségek és az ügyletkötésekhez kapcsolódó, a befektetési szolgáltató által felszámított díjak együttes összegét (összes ügyleti veszteség) meghaladó része. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteségnek minősül az összes ügyleti veszteségnek az összes ügyleti nyereséget meghaladó összege. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem után az adó mértéke 16 százalék. A törvény alkalmazásában ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül a befektetési szolgáltatóval a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerint meghatározott - csereügyletnek nem minősülő - pénzügyi eszközre, árura kötött ügylet, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi szolgáltatás keretében, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás keretében devizára/valutára kötött, pénzügyi elszámolással lezáródó azonnali ügylet, ha az megfelel az említett törvények ügyletre vonatkozó rendelkezéseinek, ide nem értve az olyan ügyletet, amelynek teljesítése a befektetési szolgáltatót megbízó, és /vagy az általa képviselt felek (a magánszemély, és /vagy vele akár közvetve is érdekközösségben lévő bármely személy) által meghatározott a szokásos piaci értéktől eltérő ár alkalmazásával történik, és a) amely az Magyar Nemzeti Bank által felügyelt tevékenység tárgyát képezi, b) amelyet bármely EGT-államban vagy egyébként olyan államban működő pénzpiacon tevékenységet folytató befektetési szolgáltatóval kötöttek, amely állammal a Magyar Köztársaságnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, és ba) az adott állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által felügyelt tevékenység tárgyát képezi, és bb) ha az adott állam nem EGT-állam,biztosított az említett felügyeleti hatóság és a MNB közötti információcsere,és 56

57 bc) amelyre vonatkozóan a magánszemély rendelkezik az adókötelezettség megállapításához szükséges, az adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó, a befektetési szolgáltató által a nevére kiállított igazolással. Az Szja. törvény és az adózás rendjéről szóló törvény szerint kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató az általa kiállított bizonylatok (teljesítés-igazolások) alapján az adóévet követő év február 15-éig - a magánszemély nevének, adóazonosító számának feltüntetésével - adatot szolgáltat az állami adóhatósághoz a magánszemély adóévben megvalósult ügyleteiben megszerzett bevételekről. Az ellenőrzött tőkepiaci ügylettel összefüggésben a befektetési szolgáltatót adó(adóelőleg)-levonási kötelezettség nem terheli. A jövedelmet és az adót a jövedelmet szerző magánszemély az ellenőrzött tőkepiaci ügylet(ek)ről a befektetési szolgáltató által kiállított bizonylatok (teljesítés-igazolások), illetőleg saját nyilvántartása alapján - az árfolyamnyereségre irányadó szabályokat is értelemszerűen figyelembe véve - állapítja meg, az adóévről benyújtandó bevallásában vallja be, valamint az adót a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg. Ha a magánszemély az adóévben és/vagy az adóévet megelőző évben, és/vagy az adóévet megelőző két évben ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteséget ér(t) el és azt a veszteség keletkezésének évéről szóló adóbevallásában feltünteti, adókiegyenlítésre jogosult, amelyet az adóbevallásában megfizetett adóként érvényesíthet a következők szerint. Az adókiegyenlítés az adóévben és/vagy az azt megelőző két évben bevallott, ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteségnek és a bevalláskor hatályos adókulcsnak a szorzata, csökkentve az adóévet megelőző két év bármelyikéről szóló adóbevallásban ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség miatt már érvényesített adókiegyenlítéssel, de legfeljebb az adóévben és/vagy az azt megelőző két évben bevallott, ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem adója, csökkentve az adóévet megelőző két év bármelyikéről szóló adóbevallásban ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség miatt már érvényesített adókiegyenlítéssel. Árfolyamnyereségnek minősül - az értékpapírnak ellenőrzött tőkepiaci ügyletben történő átruházása esetén - az értékpapír névértékéből, legfeljebb azonban az elért bevételből az a vagyoni érték, amely az átruházó magánszemélynél nem minősült bevételnek, csökkentve az értékpapír megszerzésére fordított érték és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek összegével Tartós befektetésből származó jövedelem adózása Az Szja. törvény külön rendelkezéseitől eltérően tartós befektetésből származó jövedelemnek minősül az alábbiakban felsorolt feltételek és adókötelezettség mellett pénzösszeg befektetési szolgáltatóval, illetőleg hitelintézettel megkötött tartós befektetési szerződéssel történő lekötése révén, a magánszemélyt a lekötés megszűnésekor, megszakításakor megillető bevételnek ide nem értve abból az árfolyamnyereségnek minősülő részt, de ideértve a befektetésben lévő pénzügyi eszköznek a lekötés megszűnésekor, megszakításakor irányadó szokásos piaci értékét is - az említett rendelkezések szerint lekötött pénzösszeget meghaladó része (lekötési hozam). A tartós befektetési szerződés arra vonatkozó külön megállapodás, hogy a felek az említett jövedelem tekintetében az Szja. Tv. 67/B szerinti adózási szabályokat alkalmazzák. Lekötött pénzösszegnek minősül a tartós befektetési szerződés alapján az adóévben egy összegben vagy részletekben történő, első alkalommal legalább 25 ezer forint (vagy annak megfelelő külföldi fizető eszköz) befizetés, amelyet a befektetések hozamaival (kamat, árfolyamnyereség, ügyleti nyereség, osztalék stb.) együtt a magánszemély a befizetés naptári évét követő legalább három naptári évben (a továbbiakban: hároméves lekötési időszak), valamint a lekötés folytatólagos meghosszabbítása esetén további két naptári évben (a továbbiakban: kétéves lekötési időszak, a három- és kétéves időszak együtt a továbbiakban: ötéves lekötési időszak), a vállalt lekötési időszak utolsó napján is még a befektetési szolgáltató, illetőleg a hitelintézet által szerződésenként vezetett lekötési nyilvántartásban tart. A lekötött pénzösszeg az elhelyezés naptári évét követően a hároméves, illetve ötéves lekötési időszakban az említett hozamok jóváírásán kívül további befizetéssel nem növelhető és az egyes tartós befektetési szerződések alapján fennálló állományok között átcsoportosítás nem 57

58 lehetséges. Egy naptári éven belül ugyanazon befektetési szolgáltatóval, hitelintézettel erre a célra egyaránt egy-egy tartós befektetési szerződés köthető. Más tekintetben a magánszemély ilyen szerződéseinek száma nem korlátozott től magánszemély a tartós befektetési szerződés megszüntetésével a befektetési szolgáltató vagy hitelintézet által vezetett lekötési nyilvántartásban rögzített pénzösszegek, pénzügyi eszközök egészét a lekötés megszakítása nélkül másik befektetési szolgáltatóhoz vagy hitelintézethez utalhatja (transzferálhatja) át. A lekötött pénzösszeg és az alábbiakban meghatározott időpontig elért befektetési hozamok állománya terhére a magánszemély az általa külön-külön megkötött tartós befektetési szerződés alapján a) ellenőrzött tőkepiaci ügyletben pénzügyi eszközre és olyan pénzügyi eszközre (pl. állampapír, befektetési jegy), amelynek a befektetési hozama egyébként kamatjövedelemnek minősülne, vagy b) kamatozó bankbetétben (ideértve a fizetési számlán történő elkülönítést is), takarékbetétben forintban történő elhelyezésre vonatkozó korlátlan számú (vételi, eladási, betétlekötési, ismételt lekötési stb.) megbízást adhat. A befektetési szolgáltató, illetőleg hitelintézet a megbízást, a teljesítést, a magánszemély tulajdonába került, vagy általa átruházott a) pont szerinti pénzügyi eszközt, pénzeszközt, illetve a b) pont szerinti befektetést rögzíti az adott szerződéshez tartozó lekötési nyilvántartásban. Lekötési hozamot a) a lekötési időszak megszűnésekor (az ötéves lekötési időszak utolsó napján, illetve - ha a magánszemély a lekötési időszakot nem hosszabbítja meg - a hároméves lekötési időszak utolsó munkanapján); b) a lekötés megszakításakor (ha a magánszemély a lekötött pénzösszeget, és/vagy a befektetési hozamo(ka)t akár részben felveszi vagy a befektetésben lévő pénzügyi eszközt (eszközök bármelyikét) a lekötési nyilvántartásból kivonja) kell megállapítani. Ha a magánszemély a hároméves lekötési időszak utolsó napján a lekötési időszakot a lekötött pénzösszegnek csak egy részére - de legalább 25 ezer forintnak megfelelő összegben - hosszabbítja meg, ezen rész tekintetében a lekötési időszak nem szakad meg. Nem kell a bevételből jövedelmet megállapítani a tartós befektetési szerződéssel rendelkező magánszemély halála esetén, ha az a lekötési időszak megszűnése előtt következett be. Az adó mértéke a) nulla százalék az ötéves lekötési időszak utolsó napjára b) 10 százalék, ha a magánszemély ba) a lekötést nem hosszabbítja meg, a hároméves lekötési időszak utolsó munkanapjára, bb) a lekötést a lekötött pénzösszegnek egy részére nem hosszabbítja meg, az e résszel arányos, a hároméves lekötési időszak utolsó munkanapjára bc) a lekötést a kétéves lekötési időszakban szakítja meg, a megszakítás napjára, c) 16 százalék, ha a magánszemély a lekötést az elhelyezést követően a hároméves lekötési időszak vége előtt szakítja meg, a megszakítás napjára megállapított lekötési hozam után. Az Szja. törvény és az adózás rendjéről szóló törvény szerint kifizetőnek minősülő hitelintézet, befektetési szolgáltató a) a tartós befektetésből származó jövedelemről, a tartós lekötés napjáról, valamint a lekötési időszak megszűnésének vagy megszakításának napjáról a jövedelem keletkezésének adóévét követő év február 15-éig igazolást ad a magánszemélynek, b) az igazolás tartalmáról - a magánszemély nevének, adóazonosító számának feltüntetésével - adatot szolgáltat az adóhatóságnak, c) a lekötési nyilvántartásban rögzített osztalékra jogosító értékpapír esetében az osztalékfizetést megelőzően értesíti a kibocsátót, hogy e jövedelemből adót nem kell levonnia. A tartós befektetésből származó jövedelmet a magánszemélynek nem kell bevallania, ha az adójának mértéke nulla százalék. Egyéb esetben az adót a magánszemély az adóbevallásában állapítja meg, és a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig fizeti meg. 58

59 A lekötési időszak megszűnését, a lekötés megszakítását követő időszakra tartós befektetésből származó jövedelem az adott szerződés alapján nem állapítható meg, a megszűnés, a megszakítás napját követően keletkező tőkejövedelemre-jogcíme szerint - a rávonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a) ha a jövedelmet szerzési érték figyelembevételével kell megállapítani, a megszűnés, megszakítás napján irányadó szokásos piaci érték, illetve a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobb vehető figyelembe, b) adókiegyenlítés ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség esetén akkor érvényesíthető, ha az a megszűnés, a megszakítás napját követően kötött ügyletekből keletkezett. Befizetésnek minősül továbbá a) ha a magánszemély tartós befektetési szerződés alapján a nyugdíj-előtakarékossági számláját megszünteti, és a nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartott pénzügyi eszköznek a befektetési szolgáltató által vezetett lekötési nyilvántartásba helyezésével a követelését lekötött pénzösszeggé alakítja át (azzal, hogy az átalakítás napjának a nyilvántartásba vétel napját kell tekinteni); b) az ötéves lekötési időszak utolsó napján lekötési nyilvántartásban lévő pénzeszköznek, pénzügyi eszköznek az ötéves lekötési időszak megszűnésének napjáig újra megkötött tartós befektetési szerződés alapján a befektetési szolgáltató által vezetett lekötési nyilvántartásban tartása, azzal, hogy ba) a pénzügyi eszköz tekintetében befizetett pénzösszegként a pénzügyi eszköznek az ötéves lekötési időszak megszűnésének utolsó napján irányadó szokásos piaci értéke, illetve a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobbat; bb) a befizetés naptári éveként az ötéves lekötési időszak utolsó évét kell figyelembe venni Külföldi értékpapírok adás-vétele A Befektetési vállalkozás elfogadhat megbízást külföldi tőzsdéken forgalmazott pénzügyi eszközökre. A Bizományos ebben az esetben az ügylet teljesítéséhez közvetítőt vehet igénybe. Az Ügyfél számára megvásárolt értékpapírok tartós befektetési számlára nem helyezhetők. Az értékpapír-számlán elhelyezett értékpapírok értékesítésekor keletkezett árfolyamnyereség adóköteles. Az adózás szabályait ezen üzletszabályzat as pontja ismerteti. Befektetési vállalkozás a megbízás teljesítéséért bizományosi díjat számol fel, melynek meghatározása az Ügyfél és a Bizományos egyedi megállapodása szerint történik. 3. Sajátszámlás kereskedés A Befektetési vállalkozás e tevékenysége keretében befektetési eszköz saját számlára történő adás-vételét, cseréjét bonyolítja a Bszt. erre vonatkozó előírásainak betartásával A befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő sajátszámlás kereskedés A tevékenység keretében a Társaság ügyfeleivel a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan saját számlás valuta- és devizaügyleteket köt EUR, USD, CAD, GBP, CHF, AUD és egyéb devizanemekben. Valuta/deviza konverzió önálló megbízásként, más ügyleti megbízástól függetlenül nem hajtható végre. A konverziót minden esetben meg kell előzze az ügyleti megbízás kiadása. A lehetséges ügyletek: hazai és nemzetközi piacon történt vásárlás miatt a tranzakció teljesítéséhez szükséges valuta- vagy deviza eladása ügyfélnek (forint ellenében), illetve hazai és nemzetközi piacon értékpapír eladásból származó valuta- vagy deviza megvásárlása ügyféltől (forint ellenében). 59

60 Az ügyletek során a számlavezető bank valuta/deviza vételi/eladási árfolyama kerül felhasználásra, ennek hiányában az MNB árfolyamot használjuk. 4. Letétkezelés A letétkezelés során a Befektetési vállalkozás az Ügyfél által letétbe helyezett, nyomdai úton előállított értékpapírt a megbízás időtartama alatt megőrzi, nyilvántartja, vállalja a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedését. A Befektetési vállalkozás a letéti őrzés alatt lévő pénzügyi eszközöket saját eszközeitől és vagyonától elkülönítetten kezeli, s azok az Ügyfél tulajdonában maradnak. Mind az Ügyfél, mind a Befektetési vállalkozás szavatol a másik félnek átadott értékpapírok per-, teher- és igénymentességéért. A Befektetési vállalkozás a letéti őrzésbe adott értékpapírok átvételekor a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Ennek értelmében lehetőség szerint vizsgálja az értékpapírok valódiságát, forgalomképességét, az átruházási nyilatkozatok hitelességét. A Befektetési vállalkozás minden egyes nyomdai úton előállított értékpapír esetében megvizsgálja, hogy a) az alakilag teljes, nem sérült, b) ha a nyomdai úton előállított értékpapír osztalék-, kamat- vagy egyéb szelvénnyel együtt került előállításra, a beszállított, nyomdai úton előállított értékpapír tartalmaz minden le nem járt, esedékes szelvényt, c) nyilvánosan forgalomba hozott, nyomdai úton előállított értékpapír, valamint állampapír sorszáma a központi értékpapír-nyilvántartás alapján érvényes-e, d) zárt körben forgalomba hozott, nyomdai úton előállított értékpapír nincs-e közjegyzői letiltás alatt. A fenti vizsgálatot az értéktáros végzi. Az értéktáros az átvételi elismervényen az átvett értékpapírok sorszáma mellett a megjegyzés rovatban feltüntetheti, ha az értékpapírral kapcsolatban bárminemű a forgalomképesség szempontjából fontos - megjegyzése van. Az értékpapírokat az értéktáros gyanú esetén azonnal beszállíttathatja a központi elszámolóházhoz, és az értékpapírra vonatkozó megbízást a Befektetési vállalkozás visszatarthatja, addig, amíg az elszámolóház az értékpapírt a Befektetési szolgáltató értéktári számláján jóvá nem írja. A Befektetési vállalkozás nem felel az olyan károkért, amelyek abból erednek, hogy az értékpapírok valódisága gondos vizsgálattal sem volt megállapítható, amennyiben úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Az értékpapírok letétbe helyezésének feltétele Megbízási keretszerződés megkötése a Befektetési vállalkozással, mellyel a Befektetési vállalkozás az Ügyfél számára névreszóló értékpapír- és ügyfélszámlát nyit. A keretszerződés tartalmazza az értékpapírletéttel kapcsolatos legfőbb szabályokat is, ezért a felek közötti külön letéti szerződés megkötése nem szükséges. A keretszerződésben nem szabályozott értékpapírletéttel kapcsolatos kérdésekben a befektetési vállalkozás üzletszabályzata és a letétkezeléshez kapcsolódó szabályzatai az irányadóak. A letétben lévő értékpapírokkal kapcsolatos bármilyen rendelkezést a Befektetési vállalkozás csak a számla tulajdonosától vagy annak jogszerű meghatalmazottjától fogad el a letéti igazolás egyidejű bemutatása mellett. A letétbe helyezett értékpapírok - a Befektetési vállalkozás letéteményesi jogkörében fennálló törvényes zálogjogát kivéve - az Ügyfél és a Befektetési vállalkozás közötti külön megállapodás alapján képezheti zálog, fedezet, illetve követelés tárgyát. A megbízás időtartama alatt a Befektetési vállalkozás az Ügyfelet a letétre vonatkozó lényeges körülményekről telefonon hangrögzítés mellett -, telefaxon, vagy ajánlott levélben értesíti. A letéti igazolás automatikusan kiállításra kerül az alábbi esetekben: - vételi megbízás teljesítése esetén a teljesítéssel egyidejűleg, - eladási megbízás esetén, az értékpapír beérkezésekor. 60

61 Az Ügyfél a megőrzésre átadott értékpapírokat (vagy egy részüket) írásbeli utasítás alapján a megbízás időtartama alatt visszakérheti, ez azonban nem jelenti szükségszerűen a megbízás visszavonását. Azok az értékpapírok, melyekre az Ügyfél a Befektetési vállalkozásnak érvényes eladási megbízást adott, csak a megbízás visszavonása vagy a nem teljesült megbízás lejárata után adható ki a letéti igazolás visszaszolgáltatása ellenében. Az értékpapírok automatikusan kikerülnek a letétből, amennyiben - a Befektetési vállalkozás sikeresen teljesítette az eladásokra vonatkozó megbízást, - az Ügyfél írásbeli vagy szóbeli nyilatkozata alapján a Befektetési vállalkozás az Ügyfélnek vagy megbízottjának átadta vagy eltranszferálta. A letétből kikerült értékpapírokra vonatkozó letéti igazolást az Ügyfél köteles a Befektetési vállalkozásnak átadni, melyeket a Befektetési vállalkozás érvénytelenít. Amennyiben az Ügyfélnél lévő letéti igazolás megsemmisül vagy elvész, a Befektetési vállalkozás az Ügyfél nyilatkozata ellenében - melyben kéri az eltűnt letéti igazolás érvénytelenítését - másolatot ad ki. A másolat kiadásával az eredeti példány érvényét veszti. Az Ügyfél a szerződést írásban bármikor felbonthatja és kiegészítheti. A Befektetési vállalkozás 15 napos írásbeli felmondással mondhatja fel a szerződést. A szerződés felmondása esetén az Ügyfél köteles a szerződés tárgyát képező értékpapírokat felvenni. A letéti őrzésre átvett értékpapírokat a Befektetési vállalkozás a szigorú számadású nyomtatványokra vonatkozó szabályok szerint köteles kezelni és nyilvántartani. A nyilvántartásnak a letéteményes nevének és egyéb azonosító adatainak feltüntetésén túlmenően az értékpapír sorozat- és sorszámát, névértékét, alapcímlet-darabszámát is tartalmaznia kell. Az értékpapírokat a Befektetési vállalkozás megfelelő biztonsági berendezéssel ellátott, tűzbiztos helyiségben, páncélszekrényben vagy trezorban a megfelelő nyilvántartás vezetése mellett köteles tárolni. A Befektetési vállalkozás a nála elhelyezett értékpapírok megőrzéséért - mint Letéteményes - a mellékelt díjtáblázat szerinti díjat számítja fel. A letéti szerződéssel kapcsolatos adatokat a Befektetési vállalkozás titkosan kezeli, azokról csak a I pontban meghatározott esetekben adhat tájékoztatást. 5. Értékpapírszámla vezetés Az értékpapír-tulajdonos részére értékpapírszámlát a Befektetési vállalkozás (számlavezető) vezet, a Befektetési vállalkozás tulajdonában álló pénzügyi eszközről értékpapírszámlát a KELER Zrt. vezet Értékpapírszámla nyitása Az értékpapírszámla a Megbízási keretszerződés megkötésével jön létre. A Megbízási keretszerződésben a számlavezető kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő fél (számlatulajdonos) tulajdonában álló pénzügyi eszközt a számlavezetőnél megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos szabályszerű rendelkezéseit teljesíti, valamint a számlán történő jóváírásról és a számla egyenlegéről a számlatulajdonost értesíti. Az értékpapírszámla tartalmazza: - a számla számát és elnevezését, - a számlatulajdonos azonosítására külön jogszabály által előírt adatokat, - az értékpapír ISIN kódját, megnevezését és mennyiségét, továbbá, - az értékpapír zárolására való utalást. 61

62 Nem alkalmazható a számlatulajdonos megnevezéseként szám (számcsoport), jelige vagy bármely más, a számlatulajdonos személyének elfedésére alkalmas utalás Szerződés csomag alkalmazása A Megbízási keretszerződés és ahhoz kapcsolódó egyedi szerződések Szerződés csomagban is megköthetőek a Reálszisztéma Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenységét elősegítő függő ügynök közreműködésével. (13. sz. melléklet) A kiegészítő szerződések megkötését a Reálszisztéma Zrt. elutasíthatja, ha az alkalmassági teszt értékelése alapján az Ügyfél kockázati profilja ezt indokolja. A Szerződés csomagban foglalt szerződések és nyilatkozatok tartalmilag és formailag is változhatnak jelen Üzletszabályzatban foglaltak szerint, azonban ez nem érinti a Szerződés csomag alapján megnyitott számlák érvényességét Értékpapírszámla feletti rendelkezési jog Az értékpapír-számla feletti rendelkezésre a számla tulajdonosa, illetve az a személy jogosult, akit erre a számla tulajdonosa meghatalmazott. A meghatalmazás csak akkor hatályos, ha a számlatulajdonos a Befektetési vállalkozás részére ezt írásban jelezte. Meghatalmazást a befektetési vállalkozás elsősorban az üzletszabályzat mellékletében szereplő formanyomtatványokon fogad el. Ennek hiányában a befektetési vállalkozás más írásos formát is elfogadhat, de azon is szerepelnie kell mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott azonosításához szükséges valamennyi személyes adatnak, mindkét fél aláírásának, illetve két tanúnak (olvasható név, aláírás, lakcím). A meghatalmazás lehet teljeskörű vagy eseti. Ezt azonban a meghatalmazás szövegében az ügyfélnek jeleznie kell. Ennek hiányában a befektetési vállalkozás a meghatalmazást teljes körűként kezeli. A meghatalmazás érvényes: - amennyiben az értékpapírszámla tulajdonosa a hiánytalanul kitöltött meghatalmazást a befektetési vállalkozás irodájába személyesen behozza és leadja személyazonosságának igazolása mellett -, - amennyiben a meghatalmazást a meghatalmazó és a meghatalmazott két tanú jelenlétében a befektetési vállalkozás irodájában az üzletkötő előtt írta alá, - amennyiben az értékpapírszámla tulajdonosának aláírását közjegyző által aláírt közokirat tanúsítja. A rendelkezésre jogosultak aláírásmintáját egyéb ügyletek esetében a számlavezető aláíró kartonon is rögzítheti. A meghatalmazás visszavonását vagy korlátozását az ügyfél írásban (levél, telefax) köteles jelezni. Sürgős esetben a befektetési vállalkozás telefonon is (hangrögzítés mellett) elfogadja a meghatalmazás visszavonását, de ebben az esetben is szükséges az írásos megerősítés; illetve a félreértésekből eredő késedelemért vagy károkért a befektetési vállalkozás nem felel. Ügyfélszámla és Értékpapírszámla tekintetében halál esetére szóló rendelkezés nem adható. Az elhunyt ügyfél számlái felett a meghatalmazott sem rendelkezhet. A rendelkezés részletes szabályait az üzletszabályzat pontja tartalmazza. Ha a számla tulajdonosa csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt áll, a számla feletti rendelkezésre kizárólag a vagyonfelügyelő, a felszámoló vagy a végelszámoló jogosult. A csődeljárás, a felszámolási eljárás és a végelszámolás hivatalos lapban való közzététele után a Befektetési vállalkozás csak ezen személyektől fogad el rendelkezést. A vagyonfelügyelő, a felszámoló, a végelszámoló nevét, kirendelését, kijelölését követő 3 napon belül a számlatulajdonos köteles a számlavezetőnek bejelenteni Tájékoztatás az értékpapírszámla egyenlegéről Az értékpapírszámlán végrehajtott műveletről a számlavezető a művelet napján visszaigazolást készít, és jelen szabályzatnak, a megbízások teljesítésének visszaigazolása pont szabályaihoz hasonlóan értesíti az Ügyfelet. A Befektetési vállalkozás az értékpapír-számla 62

63 forgalmáról és egyenlegéről évente egyszer, díjmentesen, a tárgyév december 31-i állapotnak megfelelően számlakivonatot küld. A számlavezető az értékpapírszámla forgalmáról és egyenlegéről a számlatulajdonos kérésre a díjtáblázatban rögzített díj felszámítására a Befektetési vállalkozás jogosult - kivonatot készít. A műveletenkénti számlakivonat postai úton, lakcímre történő megküldését a Befektetési vállalkozás abban az esetben vállalja, amennyiben a számlatulajdonos ezt írásban kéri és az ehhez kapcsolódó díjtételt megfizeti. A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya Zárolt értékpapír-alszámla A Befektetési vállalkozás zárolt értékpapír-alszámlára vezet át minden olyan értékpapírt, amelyet jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés vagy szerződés alapján harmadik személyt megillető jog terhel. Az alszámlán meg kell jelölni a zárolás jogcímét - így különösen óvadék, zálogjog, bírósági letét, igényper, végrehajtási eljárás - és azt a személyt akinek javára azt bejegyezték. Az alszámláról kiállított számlakivonatot a Befektetési vállalkozás megküldi a számlatulajdonosnak és annak a személynek, akinek javára a jogosultságot bejegyezte, továbbá az érintett bíróságnak, végrehajtónak, más hatóságnak. A Befektetési vállalkozás ugyanígy jár el a jogosultság bejegyzésének törlése esetén is. Az alszámláról az értékpapír csak akkor szabadítható fel, illetve terhelhető meg újra, ha a zárolásra okot adó körülmény megszűnt, és erről az arra jogosult nyilatkozik. Ez esetben az értékpapírszámla vezető az értékpapírt haladéktalanul visszavezeti az értékpapírszámlára. Ha a számlatulajdonos a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníteni, a Befektetési vállalkozás gondoskodik arról, hogy a zárolásra okot adó körülmény feltüntetésével az értékpapír jóváírásra kerüljön az új számlatulajdonos javára vezetett értékpapírszámlához kapcsolódó zárolt értékpapír alszámlán. Ha az a személy, akinek javára a zárolás történt, igazolja, hogy az értékpapír tulajdonjogát megszerezte, a Befektetési vállalkozás haladéktalanul gondoskodik az értékpapírnak az új tulajdonos által megjelölt értékpapírszámlára történő átutalásáról Értékpapírszámla megszűnése Az értékpapírszámla szerződést a számlatulajdonos illetve meghatalmazottja bármikor határidő nélkül felmondhatja, a felmondás - a számla kimerülése kivételével - azonban csak akkor érvényes, ha egyidejűleg más számlavezetőt megjelöl. A Befektetési vállalkozás a szerződést 30 napi felmondással akkor szüntetheti meg, ha tevékenységével felhagy vagy a számlatulajdonos a számlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti. A Befektetési vállalkozás a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja a számlatulajdonost, hogy a felmondási idő alatt jelölje meg az új számlavezetőt. Új számlavezető kijelölése hiányában a felelős őrzés szabályait kell alkalmazni. A felmondás írásban (formanyomtatvány, levél, telefax) és szóban (telefonon hangrögzítés mellett) is érvényes. Az értékpapírszámla kimerülése az értékpapírszámla szerződést nem szünteti meg. 6. Ügyfélszámla vezetés A Befektetési vállalkozás az Ügyféllel kötött Megbízási keretszerződés alapján az Ügyfél részére ügyfélszámlát vezet. A Befektetési vállalkozás az ügyfélszámlán tartja nyilván a számlatulajdonost megillető bevételt és a számláról teljesíti a számlatulajdonost terhelő kifizetést. Az ügyfélszámlán elkülönítetten kell nyilvántartani az azonnali, illetőleg az opciós és határidős ügyletekből eredő követeléseket és kötelezettségeket. A befektetési vállalkozás köteles ügyfélszámla-szerződést kötni azzal az ügyféllel, akinek a megbízásából portfóliókezelést, letéti őrzést, letétkezelést végez. 63

64 Az ügyfélszámla az ügyfélnek vezetett olyan számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás és a pénzügyi eszközben foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenlegének terhére adott megbízások lebonyolítására szolgál. A Befektetési vállalkozás az ügyfelek tulajdonát képező ügyfélszámla-állományt ha törvény másképpen nem rendelkezik letéti számlán köteles elhelyezni. A Befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatások és a kiegészítő befektetési szolgáltatások nyújtása során jogosult vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személy (KELER Zrt., más bankok, befektetési vállalkozások és letétkezelők) szolgáltatásait igénybe venni. A Befektetési vállalkozás jogosult továbbá, saját döntése szerint, az Ügyfél tulajdonában álló és harmadik személy letétkezelőnél elhelyezett pénzeszközöket az egyes letéti helyek között átcsoportosítani. A Befektetési vállalkozás az ügyfélszámla forgalmáról és egyenlegéről évente egyszer, a tárgyév december 31-i állapotnak megfelelően számlakivonatot küld. Az ügyfélszámla egyenlegéről a Befektetési vállalkozás a számlatulajdonos kérésére szóban az ügyfélfogadási idő alatt bármikor díjmentesen tájékoztatást ad. Amennyiben az Ügyfél az ügyfélszámla egyenlegéről esetileg vagy rendszeresen írásbeli kivonatot kér, úgy a díjtáblázat szerinti költség terheli Ügyfélszámla feletti rendelkezési jog Az Ügyfélszámla feletti rendelkezésre a számla tulajdonosa, illetve az a személy jogosult, akit erre a számla tulajdonosa meghatalmazott. A meghatalmazás csak akkor hatályos, ha a számlatulajdonos a Befektetési vállalkozás részére ezt írásban jelezte. Meghatalmazást a befektetési vállalkozás elsősorban az üzletszabályzat mellékletében szereplő formanyomtatványokon fogad el. Ennek hiányában a befektetési vállalkozás más írásos formát is elfogadhat, de azon is szerepelnie kell mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott azonosításához szükséges valamennyi személyes adatnak, mindkét fél aláírásának, illetve két tanúnak (olvasható név, aláírás, lakcím). A meghatalmazás lehet teljeskörű vagy eseti. Ezt azonban a meghatalmazás szövegében az ügyfélnek jeleznie kell. Ennek hiányában a befektetési vállalkozás a meghatalmazást teljes körűként kezeli. A meghatalmazás érvényes: - amennyiben az ügyfélszámla tulajdonosa a hiánytalanul kitöltött meghatalmazást a befektetési vállalkozás irodájába személyesen behozza és leadja személyazonosságának igazolása mellett -, - amennyiben a meghatalmazást a meghatalmazó és a meghatalmazott két tanú jelenlétében a befektetési vállalkozás irodájában az azonosítást végző személy előtt írta alá, - amennyiben az ügyfélszámla tulajdonosának aláírását közjegyző által aláírt közokirat tanúsítja. A meghatalmazás érvényességéhez a Meghatalmazásban megjelölt azonosító okiratnak a bemutatása illetve aláírásbejelentő karton is szükséges. A rendelkezésre jogosultak aláírásmintáját egyéb ügyletek esetében a számlavezető aláíró kartonon is rögzítheti. A meghatalmazás visszavonását vagy korlátozását az ügyfél írásban (levél, telefax) köteles jelezni. Sürgős esetben a befektetési vállalkozás telefonon is (hangrögzítés mellett) elfogadja a meghatalmazás visszavonását, de ebben az esetben is szükséges az írásos megerősítés; illetve a félreértésekből eredő késedelemért vagy károkért a befektetési vállalkozás nem felel. Az ügyfélszámla egyenlegéről való tájékoztatás adásának körülményei, illetve az ügyfélszámla megszűnésének esetei és módjai megegyeznek az értékpapírszámláról való tájékoztatás adása, illetve megszűnése eseteivel Rendelkezés elhunyt ügyfél ügyfélszámlája felett Ügyfélszámla és Értékpapírszámla tekintetében halál esetére szóló rendelkezés nem adható. Társaságunknak a természetes személy Ügyfél elhalálozásáról szóló hitelt érdemlő 64

65 tudomásszerzést követően az ügyfél számlái felett a meghatalmazott(ak) sem rendelkezhet(nek). Rendelkezésre kizárólag az Ügyfél örököse, e minőségének hitelt érdemlő módon történő igazolását követően és kizárólag saját örökrésze tekintetébe jogosult. Az Ügyfél halálának tényét hitelt érdemlően az alábbi okiratok igazolhatják: - halotti anyakönyvi kivonat, - holtnak nyilvánítást elrendelő jogerős bírósági határozat, - halál tényének bírósági megállapításáról szóló jogerős bírósági határozat, - hagyatéki eljárás keretében közjegyző által küldött megkeresés. Az Ügyfél halálának tényét a fenti okiratok valamelyike eredeti példányának bemutatásával, írásban kell Társaságunk tudomására hozni. A bejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatt esetlegesen felmerült károkért a Társaság felelősséget nem vállal. Az ügyfél haláláról szóló okiratok kézhezvételével a keretszerződés megszűnik. Az Ügyfél halálának igazolását követően az ügyfél- és értékpapírszámlát érintő rendelkezést Társaságunk kizárólag a jogerős hagyatékátadó végzésben, öröklési bizonyítványban vagy jogerős bírósági ítéletben örökösként megnevezett személy(ek)től fogad el. Amennyiben a jogerős hagyatékátadó végzésben, öröklési bizonyítványban vagy jogerős bírósági ítéletben foglalt, az elhunyt Ügyfél ügyfél- és értékpapírszámláját érintő rendelkezés nem hajtható végre (pl. az értékpapírszámlán lévő értékpapírok a végzésben foglaltak szerinti megosztása az örökösök között gyakorlatilag nem lehetséges), úgy Társaságunk kizárólag az érintett örökösök által együttesen adott, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt rendelkezést fogad el, vagy ennek hiányában a lehetetlen teljesítésről tájékoztatja az okiratot kiállító hatóságot, és annak intézkedéséig eljárását felfüggeszti. Társaságunk eljárásának a fentiekben leírt okokból történő felfüggesztése miatt esetlegesen felmerült károkért Társaságunk nem felel Ügyfélszámla vezetésével kapcsolatos pénzforgalmi szolgáltatás A befektetési vállalkozásnál használatos fizetési módok Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, akkor az ügyfélszámlával kapcsolatban a fizetési módok közül csak egyszerű átutalás vagy készpénzfizetés alkalmazható. a) egyszerű átutalási megbízás, aa) belsőköri egyszerű átutalási megbízás ab) külsőköri egyszerű átutalási megbízás b) készpénzfizetés ba) készpénzbefizetés bb) készpénzfelvételi utalvány útján történő készpénzkifizetés a) Az ügyfélszámláról a befektetési szolgáltatás igénybevételéből vagy pénzügyi eszköz hozamából, elidegenítéséből származó összeg bankszámlára vagy ügyfélszámlára átutalható. Az átutalási megbízás értékhatárra tekintet nélkül is benyújtható. A befektetési vállalkozással történő megállapodás alapján az átutalás értéknap feltüntetésével is benyújtható. Ebben az esetben az ügyfélszámlán történő terhelés e napon történik. Ha az ügyfélszámlán lévő pénzügyi fedezet nem teszi lehetővé valamennyi esedékes megbízás teljesítését, a számlavezető az érkezés sorrendjét veszi figyelembe a megbízások teljesítésénél, ha a számlatulajdonos eltérően nem rendelkezik. Az Ügyfél által kezdeményezett átutalási megbízások az alábbi számlák közötti pénzmozgást jelenthetnek: Ügyfél és külső hitelintézetnél vezetett Számlatulajdonos, Ügyfél és a Befektetési vállalkozás között. 65

66 - A befektetési vállalkozásnál vezettet ügyfélszámlák között (Belsőköri egyszerű átutalási megbízás). b) Az ügyfélszámlához kapcsolódó készpénzfizetés a számlavezető pénztáránál a) történő készpénzbefizetéssel, vagy b) készpénzkifizetéssel teljesíthető. Az ügyfélszámláról történő készpénzfelvételt összeghatár nélkül az ügyfél előző munkanap köteles bejelenteni. A Befektetési vállalkozás az ügyfélszámla forgalmáról és egyenlegéről évente egyszer, a tárgyév december 31-i állapotnak megfelelően számlakivonatot küld. Az ügyfélszámla egyenlegéről a Befektetési vállalkozás a számlatulajdonos kérésére szóban az ügyfélfogadási idő alatt bármikor díjmentesen tájékoztatást ad. Amennyiben az Ügyfél az ügyfélszámla egyenlegéről esetileg vagy rendszeresen írásbeli kivonatot kér, úgy a díjtáblázat szerinti költség terheli. A csőd-, felszámolási és adósságrendezési eljárás esetén a pénzforgalomról szóló előírásokat az ügyfélszámlára is alkalmazni kell. Az ügyfélszámla kimerülése a számlaszerződést nem szünteti meg. Az ügyfélszámla megszűnése esetén, ha a számlatulajdonos hitelintézetnél vezetett, nevére szóló bankszámlát nem jelöl meg, a számlán lévő pénzt a számlavezető az ügyfél részére legkésőbb a megszűnést követő munkanapon készpénzben vagy postai úton kifizeti A pénzforgalmi megbízás teljesítéséhez szükséges adatok A befektetési vállalkozás pénzforgalmi megbízást a számla tulajdonosától, illetve attól a személytől fogad el, akit erre a számla tulajdonosa meghatalmazott. A meghatalmazás csak akkor hatályos, ha a számlatulajdonos a Befektetési vállalkozás részére ezt írásban jelezte. A pénzforgalmi megbízást a befektetési vállalkozás elsősorban az üzletszabályzat mellékletében szereplő formanyomtatványokon fogad el. Ennek hiányában a befektetési vállalkozás más írásos formát is elfogadhat, de azon is szerepelnie kell a számlatulajdonos, illetve a meghatalmazott azonosításához szükséges valamennyi személyes adatnak és az aláírásnak. A Befektetési vállalkozás írásos formának fogadja el az alábbi módon benyújtott átutalási megbízásokat: ügyfélszolgálati irodában személyesen kitöltött átutalási kérelem, faxon érkező átutalási kérelem, ben érkező átutalási kérelem (ebben az esetben az átutalási kérelem írásos formáját bescannelve kell eljuttatni a Befektetési vállalkozásnak) Amennyiben nem személyesen adja le az Ügyfél a megbízást az ügyfélszolgálati irodában, úgy az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az átutalási, illetve átvezetési megbízás beérkezését követően a Befektetési vállalkozás a megbízás megerősítése céljából az Ügyféllel vagy meghatalmazottjával - a kapcsolattartásra megadott telefonszámon - felveszi a kapcsolatot, és a megbízást kizárólag a sikeres kapcsolatfelvételt, illetve megerősítést követően hajtja végre. Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Befektetési vállalkozást nem terheli felelősség az abból eredő esetleges károkért, hogy az Ügyfél a bejelentett telefonszám megváltozását a Befektetési vállalkozásnak nem jelentette be, valamint azért sem, ha az említett kapcsolatfelvétel az Ügyfél oldalán fennálló technikai ok miatt nem, vagy csak késedelemmel lehetséges, és emiatt a megbízás teljesítése nem vagy csak késedelmesen történik meg. Az ügyfél köteles telefonszámát, telefonkészülékét, személyes azonosításra alkalmas adatait kellő gondossággal kezelni és köteles viselni az illetéktelen személy ezekhez való hozzáférése miatti következményeket, esetleges károkat. A befektetési vállalkozást kizárólag a telefonos megerősítés megkísérlésének kötelezettsége terheli. 66

67 A Befektetési vállalkozás munkanapokon az üzleti órai alatt fogad el pénzátutalásra vagy belső átvezetésre szóló megbízást. A Befektetési vállalkozás a tárgynapon óráig beérkezett és elfogadott - telefonon leegyeztetett - átutalási megbízásokat a tárgynapon, az ezt követően beérkezett és elfogadott megbízásokat a következő munkanapon, illetőleg a megbízásban meghatározott későbbi munkanapon (értéknapon) teljesíti. A Befektetési vállalkozás ellenkező kikötés hiányában jogosult, de nem köteles még a tárgynapon megkísérelni a tárgynapon óra után beérkezett és elfogadott átutalási megbízást. A Befektetési vállalkozás az átutalási megbízás fedezetét ellenőrzi és a megbízást megfelelő fedezet esetén fogadja el A pénzforgalmi megbízás visszautasítása - A befektetési vállalkozás az ok pontos megjelölésével visszautasítja az olyan kézi, és törli az olyan elektronikus úton érkező pénzforgalmi megbízást, amelyet tévesen, hiányosan vagy egyéb, nem megfelelő módon állítottak ki. - A 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) - a Tpt. rendelkezéseivel összhangban - nem teszi lehetővé az ügyfélszámláról azon összegek átutalását - nem a számlatulajdonos nevére szóló - bankszámlára vagy más ügyfélszámlára, melyek nem a befektetési szolgáltatás igénybevételéből vagy pénzügyi eszköz hozamából, elidegenítéséből származnak. Ebben az esetben a pénzforgalmi szolgáltatás visszautasításra kerül. Az ilyen összegeket tehát a befektetési vállalkozásnak elkülönítetten kell kezelnie, így azok kiadására csak a Rendelet 15. (2) bekezdésében meghatározott készpénzfizetés, valamint a számlatulajdonos nevére szóló hitelintézetnél vezetett bankszámlára történő átutalás teljesítési módok alkalmazhatóak. Ha az Ügyfél a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen, vagy hiányosan adja meg, az ebből eredő kárért az Ügyfél felel, melyet a Befektetési vállalkozás jogosult az Ügyféllel szemben érvényesíteni. A Befektetési vállalkozás az ok pontos megjelölésével visszaküldi a megbízást, ha felismeri, hogy azt tévesen vagy hiányosan állították ki. A Befektetési vállalkozás saját tévedésen alapuló cselekményét az Ügyfél rendelkezése nélkül is jogosult helyesbíteni és a helyesbítésekről - az ok feltüntetésével - az Ügyfelet értesíteni köteles. 7. Pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása Ennek során a Befektetési vállalkozás a nyomdai úton előállított értékpapírt megőrzésre átveszi, a tulajdonos megbízásából nyilvántartja és kiadja. Társaságunk (letétkezelő) pénzügyi eszközt egyedi vagy gyűjtőletétként vehet át. Egyedi letét esetén a letét tárgyát alkotó értékpapírok sorszám szerint egyedileg vannak meghatározva, és a letétkezelő a letét megszűnésekor köteles ugyanazokat az értékpapírokat visszaszolgáltatni a letevőnek. Gyűjtőletét esetén a letét tárgyát képező értékpapírok sorozat és mennyiség (alapcímlet szerinti darabszám) szerint vannak meghatározva, és a letétkezelő a letét megszűnésekor a letéttel megegyező sorozatú és mennyiségű értékpapírt köteles visszaszolgáltatni a letevőnek. Átruházó nyilatkozat nélküli vagy a kedvezményezett nevét tartalmazó átruházó nyilatkozattal ellátott névre szóló pénzügyi eszköz csak egyedi letét tárgya lehet. A letétkezelő az Ügyfél kifejezett eltérő rendelkezése hiányában jogosult bemutatóra szóló értékpapírt, valamint a kedvezményezett nevét nem tartalmazó átruházó nyilatkozattal ellátott névre szóló értékpapírt gyűjtőletétbe venni. Az egyedi letétbe helyezett értékpapírokat a letétkezelő elkülönítve kezeli. A letétkezelő a gyűjtőletétbe helyezett értékpapírokat sorozat szerint, a saját vagyonától elkülönítve tartja nyilván és kezeli. 67

68 Az értékpapír letéti számlára kerülő értékpapírokat a befektetési vállalkozás az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában egynemű dologként kezelteti és ún. gyűjtőelvi tárolásban őrizteti, illetve tartja nyilván. A gyűjtőelven letétbe helyezett értékpapírokat a Befektetési vállalkozás vagy az általa igénybe vett letétkezelő a saját vagyonától elkülönítetten köteles nyilvántartani és kezelni. Az Ügyfélnek, mint az értékpapír tulajdonosának a gyűjtőelvi tárolás esetében csak az értékpapírszámlán jóváírt mennyiség tekintetében keletkezik követelése az értékpapír egyedi címletének és sorszámának megjelölése nélkül. A Befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatások és a kiegészítő befektetési szolgáltatások nyújtása során jogosult vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személy (KELER Zrt., más bankok, befektetési vállalkozások és letétkezelők) szolgáltatásait igénybe venni. A Befektetési vállalkozás jogosult továbbá, saját döntése szerint, az Ügyfél tulajdonában álló és harmadik személy letétkezelőnél elhelyezett értékpapírokat az egyes letéti helyek között átcsoportosítani. A belföldi vagy külföldi harmadik személy letétkezelő által nyújtott szolgáltatásért a Befektetési vállalkozás minden esetben felelősséget vállal és az ügyfelek tulajdonában lévő értékpapírokat mindenkor Ügyfélre lebontva ki tudja mutatni. A gyűjtőletétben lévő értékpapírokról a letétkezelő minden letevő számára külön értékpapírletéti számlát vezet, amely számla tartalmazza a számlatulajdonos azonosításra alkalmas adatait és az Ügyfél rendelkezése alatt lévő értékpapírsorozatok megjelölését, valamint mennyiségét. egyedi letétben lévő értékpapírokról nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a letevő adatait és az értékpapír egyedi megjelölését. A letétkezelő évente legalább egy alkalommal, év végén tájékoztatja az Ügyfelet a letétállománya összetételéről és mennyiségéről. A letétkezelő köteles az Ügyfél kérésére bármely időpontra vagy időszakra vonatkozóan az előző bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó számlakivonatot bocsátani az Ügyfél rendelkezésére. A letéti őrzésnél a Befektetési vállalkozás köteles az 5. pontban és a Letétkezelési szabályzatban leírtak szerint jár el. 8. Tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás A Befektetési vállalkozás az e pont szerinti tevékenységét az Ügyféllel (megbízóval) kötött egyedi megállapodás alapján végzi. A megállapodás tartalmazza a szolgáltatásért fizetendő díjat, melynek megállapítása a felek közötti alku tárgya. A Befektetési vállalkozás ennek a tevékenységnek a keretében információkat nyújt megbízójának a nyilvános vételi ajánlat megtételének jogszabályi feltételeiről, folyamatos konzultációval segíti a megbízót, hogy a nyilvános vételi ajánlat sikeres legyen. Megszervezi az ajánlat közzétételét, segít az ajánlat megszövegezésében. Segítséget nyújt a megbízónak a nyilvános vételi ajánlat felügyeleti elbírálásának szakaszában. Teljeskörűen lebonyolítja az ajánlattal kapcsolatos pénzügyi eszköz ügyleteket (az ügyfelektől befogadja az értékpapírokat, elszámol az ügyfelekkel és a megbízójával, teljesíti az ajánlat szerinti kifizetéseket). A Befektetési vállalkozás az e pont szerinti tevékenységét az Ügyféllel kötött egyedi megállapodás alapján végzi díjazás ellenében. A szerződés megkötésénél és a tevékenység végzésénél a felek kötelesek betartani a hatályos jogszabályok elsősorban Bszt. rendelkezéseit. 9. Pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz ( pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül A Befektetési vállalkozás a Tpt. 23. (1.) bekezdése alapján a kibocsátó megbízása és a vele kötött szerződés feltételei alapján látja el tevékenységét. Ennek keretében a kibocsátóval együttműködve elkészíti vagy elkészítteti a tájékoztatót, a lehetséges vásárlók részére felajánlja a pénzügyi eszközt jegyzésre, nyilvántartásba veszi a megvásárlásra vonatkozó ajánlatokat, túljegyzés esetén elvégzi az allokációt, gondoskodik a pénzügyi eszköznek a vásárlók részére történő átadásáról. 68

69 A Befektetési vállalkozás értékpapír forgalombahozatalának szervezése során a Tpt előírásai szerint köteles eljárni. A nyilvános forgalombahozatalhoz készített tájékoztató tartalmazza a kibocsátó és a befektetési vállalkozás külön aláírt felelősségvállaló nyilatkozatát, amely alapján a kibocsátó és a Befektetési vállalkozás egyetemlegesen felel az pénzügyi eszköz tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítésénél. A befektető törvény által indokolt elállása esetén a kibocsátó, illetve a Befektetési vállalkozás egyetemlegesen köteles a befektetőnek a jegyzéssel vagy a vásárlással kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni. A jegyzés bármely okból történő meghiúsulása vagy a felügyeleti engedély visszavonása esetén is a Tpt a alapján egyetemleges felelősség terheli a kibocsátót és a Befektetési vállalkozást a jegyzéskor befizetett összeg 15 napon belüli visszafizetéséért és a befektetőnek a jegyzéssel vagy a vásárlással kapcsolatos költségének és kárának megtérítéséért. A kibocsátót és Befektetési vállalkozást a nyilvános ajánlattétel megjelentetésétől, illetőleg a Tpt ban meghatározott tájékoztatási kötelezettség napjától számított öt évig terheli az egyetemleges felelősség. A Befektetési vállalkozást az e pontban meghatározott tevékenységéért megillető díjat a kibocsátóval kötött egyedi megállapodás tartalmazza. A jelen üzletszabályzatban nem szabályozott és a fenti tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben a hatályos Tpt. rendelkezései az irányadóak. 10. Befektetési tanácsadás A Bszt. szerint befektetési tanácsadás: pénzügyi eszközre vonatkozó ügylethez kapcsolódó, személyre szóló ajánlás nyújtása, ide nem értve a nyilvánosság számára közölt tény, adat, körülmény, tanulmány, riport, elemzés és hirdetés közzétételét, továbbá a befektetési vállalkozás által az ügyfél részére adott, e törvény szerinti előzetes és utólagos tájékoztatást, A befektetési vállalkozás ennek a tevékenységnek a keretében befektetési eszközre, a tőkepiac egészére vonatkozó olyan értékelést, elemzést, javaslatot készít, amit ellenszolgáltatás fejében ad át a megbízójának. A befektetési tanácsadás célja, hogy a megbízó olyan döntést hozzon, amely alapján a saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac hatásaitól teszi függővé, kockáztatja. Nem számít befektetési tanácsadásnak a nyilvánosság számára közölt tény, adat, körülmény, tanulmány, riport, elemzés, hirdetés közzététele. A Befektetési vállalkozás Ügyfeleinek elsősorban a következőkről szolgál tájékoztatással: - a kibocsátásokról, s azok adatairól, - a tájékoztatóban szereplő adatokról, - a tőkepiaci törvényről, - a tőzsdeszabályokról, - az egyes pénzügyi eszközök főbb adatairól, - a várható hozamokról és kockázatokról, - igény esetén a piac várható alakulásáról az általa készített elemzések alapján. Az Ügyfélnek nyújtott befektetési tanácsadás részleteit a felek egyedi szerződésben szabályozzák. A befektetési vállalkozás az üzletszabályzat szerinti vagy egyedileg a szerződés szerinti díj felszámítására jogosult. Befektetési tanácsadást az üzletkötők díjmentesen is nyújthatnak ügyfeleik részére. A szerződés egyes elemei a hatályos jogszabályokat - elsősorban a Bszt-t, Tpt-t -, valamint a Befektetési szolgáltató, a tőzsde, elszámolóház szabályzatait nem sérthetik. 11. Befektetési elemzés és pénzügyi elemzés Társaságunk ügyfelei, leendő ügyfelei részére és a nyilvánosság számára befektetési elemzéseket és közvetlen befektetési ajánlásokat készít. 69

70 A befektetési elemzés: pénzügyi eszközre vagy annak kibocsátójára vonatkozó befektetési ajánlás, vagyis pénzügyi eszközre, tőzsdei termékre vagy annak kibocsátójára vonatkozó olyan elemzés, javaslat vagy más információ, amelynek nyilvánosságra hozatala vagy mások számára oly módon történő hozzáférhetővé tétele, amely alapján az nyilvánosságra kerülhet, befolyásolhatja, hogy a befektető saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac hatásaitól tegye függővé, ide nem értve a befektetési tanácsadást. A közvetlen befektetési ajánlás: olyan befektetési ajánlást, amely pénzügyi eszköz vagy tőzsdei termék vételére, eladására, tartására vagy ezekkel egyenértékű befektetői döntésre tesz kifejezett javaslatot. A közvetlen befektetési ajánlás egyértelműen és feltűnő módon tartalmazza: a) a befektetési ajánlást készítő személy nevét, jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, egyéni vállalkozó székhelyét; illetőleg b) a befektetési ajánlás tartalmának kialakításában közreműködő természetes személy nevét, beosztását és munkakörét c)az érintett személy felügyeletét ellátó, illetékes felügyeleti hatóság megnevezését is. Társaságunk az ügyfelek vagy a nyilvánosság számára közzétett befektetési elemzések és pénzügyi elemzések készítésében részt vett pénzügyi elemző és más alkalmazott részére biztosítja, hogy - a Társaság tevékenységének és méretének, valamint az ügyfeleknek okozható kár súlyosságának figyelembevételével - a lehető legnagyobb függetlenséggel végezzék tevékenységüket. A Társaság biztosítja, hogy a pénzügyi elemző és a befektetési vállalkozás más alkalmazottja, aki a) a befektetési elemzés készítésében részt vett, és b) ismeri a befektetési elemzés közzétételének várható időzítését vagy tartalmát, ha az a nyilvánosság számára nem ismert vagy a nyilvánosság számára ismert információkból nem következtethető ki, ne köthessen saját, vele közös háztartásban élő személy, közeli hozzátartozója és egyéb módon érintett személy - ideértve magát a befektetési vállalkozást is - nevében vagy javára ügyletet olyan pénzügyi eszközre vonatkozóan, amely a befektetési elemzés tárgyát képezi vagy amelynek árfolyama a befektetési elemzés tárgyát képező eszköztől függ kivéve ha árjegyzőként jóhiszeműen és az árjegyzés rendes menete szerint jár el vagy az ügyfél megbízását annak kifejezett utasítása alapján hajtja végre - addig az időpontig, amíg azon személyeknek vagy szervezeteknek, amelyek számára a befektetési elemzést közzéteszik, nem volt reális esélyük annak tartalma alapján cselekedni. Az előző bekezdésben nem említett esetben, a pénzügyi elemző és a Társaság más alkalmazottja, aki a befektetési elemzés készítésében részt vett, nem köthet saját, vele közös háztartásban élő személy, közeli hozzátartozója és egyéb módon érintett személy - ideértve magát a Társaságot is - nevében vagy javára ügyletet olyan pénzügyi eszközre vonatkozóan, amely a befektetési elemzés tárgyát képezi vagy amelynek árfolyama a befektetési elemzés tárgyát képező eszköztől függ, a befektetési elemzésben szereplő ajánlással ellentétesen, kivéve, ha ahhoz a megfelelési vezető jóváhagyását megkapta. A Társaság, a pénzügyi elemző és a Társaság más alkalmazottja, aki a befektetési elemzés készítésében részt vett, nem fogadhat el anyagi természetű ösztönzést olyan személytől vagy szervezettől, amelynek a befektetési elemzés tárgyához vagy eredményéhez anyagi érdeke fűződik. Az Ügyfélnek nyújtott befektetési elemzés és pénzügyi elemzés részleteit a felek egyedi szerződésben szabályozzák. A Társaság az üzletszabályzat szerinti vagy egyedileg a szerződés szerinti díj felszámítására jogosult. A befektetési elemzés és pénzügyi elemzés a Társaság egyedi döntése alapján díjmentes is lehet. A szerződés egyes elemei a hatályos jogszabályokat - elsősorban a Bszt-t, Tpt-t -, valamint a Befektetési szolgáltató, a tőzsde, elszámolóház szabályzatait nem sérthetik. 70

71 12. Portfoliókezelés 12.1 Portfoliókezelési tevékenység közös szabályai Portfoliókezelés: az ügyféllel kötött egyedi szerződésben adott általános megbízás alapján értékpapírból, illetőleg más befektetési eszközből befektetés-állomány megvétele vagy átvétele a portfolió egyes elemeinek eladása, vásárlása, az azokhoz kapcsolódó jövedelmek beszedése, újrabefektetése, az átvett eszköz értékének megőrzése és növelése, az ügyfél javára optimálisan biztosítható hozam elérése érdekében. A Társaság a portfoliókezelési tevékenysége keretében az általa kezelt portfolióba tartozó pénzügyi eszközök esetében saját nevében, valamint a megbízó javára és terhére jár el. Portfoliókezelésre vonatkozó szerződés alapján a Társaság az ügyfél eszközeit előre meghatározott feltételek mellett, az ügyfél által adott megbízás alapján, az ügyfél javára pénzügyi eszközökbe kerülnek befektetésre és kezelésre azzal, hogy az ügyfél a megszerzett pénzügyi eszközökből eredő kockázatot és hozamot, azaz a veszteséget és a nyereséget közvetlenül viseli. Az ügyfél általános megbízást ad értékpapírból, illetőleg más pénzügyi eszközből befektetési állomány vételére, vagy eladására, és az ezekhez kapcsolódó jövedelmek beszedésére, újrabefektetésére, az átvett eszközök értékének megőrzésére és növelésére, az ügyfél számára optimálisan biztosítható hozam elérése érdekében. A Társaság a portfoliókezelési szolgáltatást csak az alkalmassági teszt elvégzését követően nyújtja, és csak olyan pénzügyi eszközt és ügyletet ajánl, amely az ügyfél számára a teszt alapján alkalmas, a Felek ennek megfelelően határozzák meg a portfoliókezelési irányelveket. Portfoliókezelési tevékenység kizárólag a portfoliókezelési alszámlán található eszközökre vonatkozik. A befektetési vállalkozás az egyes ügyfelek számára kezelt portfoliókat ügyfelenként és ha egy ügyfél számára több portfoliót is kezel portfoliónként tartja nyilván és kezeli. A befektetési vállalkozás a portfoliókezelési tevékenysége során az egyenlő elbánás elve szerint jár el mind az egyes ügyfelek, mind az egyes portfoliók esetében. A befektetési vállalkozás a szerződésben meghatározott összeget pénz- és tőkepiaci ügyletekbe fekteti. A befektetési vállalkozás a portfoliókezelési tevékenysége keretében harmadik személytől igénybevett szolgáltatás esetében az ügyfél, mint megbízója felé sajátjaként felel. A befektetési vállalkozás a portfoliókezelési tevékenysége során ha az ügyfél kifejezetten eltérően nem rendelkezik az ügyfél javára kezelt portfolió terhére nem szerezhet: - saját maga által forgalomba hozott pénzügyi eszközt, - kapcsolt vállalkozása által forgalomba hozott pénzügyi eszközt, ide nem értve a szabályozott piacra bevezetett és multilaterális kereskedési rendszerben kereskedés tárgyát képező értékpapírt, és - a Tpt. szerinti nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettséget eredményező befolyást. A befektetési vállalkozás portfoliókezelési tevékenysége keretében az ügyfél javára kezelt portfolió terhére nem köthet ügyletet szabályozott piacra be nem vezetett vagy multilaterális kereskedési rendszerben történő kereskedés tárgyát nem képező értékpapírra olyan személlyel vagy szervezettel, amelyben a befektetési vállalkozás minősített befolyással rendelkezik, vagy amely a befektetési vállalkozásban minősített befolyással rendelkezik. Ha a befektetési vállalkozás a portfoliókezelési tevékenysége keretében az ügyfél javára olyan pénzügyi eszközt szerez, amely tekintetében jogszabály bejelentési vagy közzétételi kötelezettséget ír elő, azt a befektetési szolgáltató teljesíti. A portfolió összetételéről (részvény, államkötvény, kincstárjegy, vállalati kötvény, befektetési jegy, stb.) az ügyfél saját felelősségére dönt a szerződés megkötésekor. 71

72 A Társaság az értékesítés elősegítése érdekében jogosult ügyfélcsoportonként, illetve függő ügynökönként eltérő elnevezésű portfolió alszámlákat kialakítani. A befektetési szolgáltató a szerződésben meghatározott összegből vásárolt értékpapírokat letétkezelési jogosultsággal rendelkező szolgáltatónál, illetve a KELER Zrt-nél tartja nyilván. A portfolió nyeresége a befektetések kamatából és árfolyamnyereségéből származik a portfoliót terhelő költségek és díjak levonása után. A befektetési szolgáltató a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan garanciát nem vállal. A portfolió hozama a szerződésben meghatározott lejárati idő előtt nem kerül kifizetésre. A befektetési szolgáltató az értékpapírok lejáratakor, osztalékfizetéskor, kamatfizetéskor a tőke, a kamat, illetve az osztalék beszedéséről haladéktalanul intézkedik. A megbízási, tranzakciós díjak az ügylettel egyidőben levonásra kerülnek. A portfolió végelszámolása során a befektetési szolgáltató írásban elszámolást készít, és eljuttatja az ügyfélnek Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak és magán-nyugdíjpénztárak részére történő portfoliókezelés Önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak részére történő vagyonkezelés: az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (Öpt.) alapján működő önkéntes pénztárakkal kötött szerződés feltételei szerint, önállóan rendelkezik a kezelésébe átadott pénztári portfólió és a szerződés tartama alatt a szerződés szerint átadásra kerülő pénztári eszközök felett, valamint gondoskodik a kezelésébe vett pénztárvagyon meghatározott elvek és befektetési politika szerinti hasznosításáról és újra befektetéséről. Magánnyugdíj-pénztárak részére történő vagyonkezelés: az Öpt. alapján működő pénztárakkal kötött szerződés feltételei szerint, önállóan rendelkezik a kezelésébe átadott pénztári portfólió és a szerződés tartama alatt a szerződés szerint átadásra kerülő pénztári eszközök felett, valamint gondoskodik a kezelésébe vett pénztárvagyon meghatározott elvek és befektetési politika szerinti hasznosításáról és újra befektetéséről. Jelen Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak mindazokban a kérdésekben, amelyekről az adott pénztári vagyonkezelési szerződés kifejezetten nem rendelkezik. Azon kérdések tekintetében, melyekről mind a jelen Üzletszabályzat mind pedig az adott Ügyféllel kötött vagyonkezelési szerződés rendelkezik, az adott Ügyféllel kötött vagyonkezelési szerződés rendelkezései tekintendőek irányadónak. A jogszabályi előírások keretein belül az Ügyfelekkel kötött szerződések határozzák meg a befektetési formákat, az általános vagyonkezelési előírásokat (figyelemmel az alkalmassági teszt eredményére) és az egyes portfolióosztályokra vonatkozó befektetési korlátokat. A pénztári vagyonkezelési szerződés hatálybalépésének az adott szerződésben esetlegesen meghatározottakon túl előfeltétele, hogy az Ügyfél a Társaságunkkal Portfoliókezelési keretszerződést kössön és ügyfél- valamint értékpapírszámlát nyisson. A befektetési vállalkozás a vagyonkezelés során mindenkor a befektetési korlátok és a pénztári vagyonkezelési előírások szerint, az Ügyfél érdekeinek -- az adott körülmények között lehetséges -- legteljesebb figyelembevételével, és a lehető legnagyobb gondossággal jár el. A befektetési vállalkozás köteles olyan nyilvántartásokat vezetni, amelyek az Ügyfél jelentési és beszámolási kötelezettségéhez szükséges adatokat hitelt érdemlően tartalmazzák. A befektetési vállalkozás külön megbízás és díjazás nélkül nem jogosult és nem köteles a pénztári vagyonkezelés tárgyát képező értékpapírokkal kapcsolatos tagsági, illetve tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket gyakorolni, azonban köteles az ügyfelet megfelelő időben értesíteni annak érdekében, hogy az Ügyfél tagsági jogait gyakorolhassa. 72

73 12.3 Az eszközök értékelésének elveire vonatkozó szabályok A Társaság által kezelt portfóliók kizárólag olyan befektetési eszközöket tartalmazhatnak, amelyek a portfoliókezelési szerződésben fel vannak tüntetve. A kezelt portfóliók értékét a Társaság naponta megállapítja, így lehetővé teszi a portfóliók értékének folyamatos nyomon követését. A portfóliókban szereplő azonos típusú befektetési eszközöket azonos módon kell értékelni (például: nem szabad ugyanazt a részvényt az egyik portfólióban tőzsdei átlagáron, a másik portfólióban tőzsdei záróáron értékelni). A befektetési eszközök értékelésének szabályai a következők: A számlán lévő forintösszeg értékét 100 %-on kell meghatározni. A számlán lévő devizát az értékelés napját megelőző napi MNB devizaárfolyamon kell értékelni. A Magyar Állam által belföldön kibocsátott, 92 napnál hosszabb hátralévő futamidejű állampapírok az elsődleges forgalmazói árjegyzés keretében az MTS Hungary Platformon jegyzett és legutóbb megjelentetett legjobb vételi és eladási hozam középértéke alapján adott napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre. A 92 nap vagy annál rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok az MTS Hungary Platformon jegyzett legutóbbi 3 hónapos referencia hozammal kerülnek értékelésre. A tőzsdei részvényeket az értékelés napját megelőző nap tőzsdei záró árán kell értékelni. Amennyiben az előző tőzsdenapon nem volt az értékpapírra kötés, úgy az utolsó fellelhető tőzsdei záróárat kell figyelembe venni. Ez a nap azonban nem lehet korábbi a részvények beszerzésének napjánál, ugyanis ebben az esetben a részvényeket a Megbízott által becsült áron kell értékelni. A tőzsdén kívüli részvényeket az utolsó fellelhető vételi átlagárfolyamon tartjuk nyilván. Amennyiben az utolsó fellelhető árfolyam a beszerzés napjánál korábbi időpontra esik, akkor a részvényt a Megbízott által becsült áron kell értékelni. A befektetési alapok tőzsdére bevezetett befektetési jegyeinek értékelését a tőzsdei részvények értékelésével megegyezően kell elvégezni. A tőzsdén nem szereplő befektetési jegyek értékelését az utoljára közétett nettó eszközérték alapján kell elvégezni. A határidős kontraktusok és a tőzsdei opciós ügyletek értékelésénél a tőzsdei részvények értékelésénél már megismert módot kell követni. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok az objektív, nyilvánosan elérhető és legfrissebb piaci áron kerülnek értékelésre, ha az adott eszköznek likvid a piaca. Ha hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak nincs likvid piacon jegyzett ára, úgy a kevésbé likvid vagy illikvid piacokon elérhető árat, vagy a likvidpiacokon lévő hasonló eszközök objektív, nyilvánosan elérhető és legfrissebb piaci adatok alapján meghatározott érték tekintendő valós értéknek. Amennyiben az illikvid piacon sem jegyeznek árat a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra, vagy a Megbízott véleménye szerint azok nem megfelelően tükrözik az adott eszköz elfogadhatóan közelítő értékét, akkor a Megbízott értékelése az adott eszközzel kapcsolatban nyilvánosan elérhető információkon (pl. kibocsátóról rendelkezésre álló információk, stb.) alapul. Ha a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra nem állnak rendelkezésre nyilvános információk vagy azok az adott eszköz értékelése szempontjából nem megfelelőek -, akkor a valós érték a Megbízott legjobb becslésén alapul Tájékoztatási kötelezettség A befektetési vállalkozás az Ügyfél részére, illetve az Ügyfél nyilatkozata alapján más szolgáltatók, és a Felügyelet részére, a jogszabályok szerinti formában biztosítja a jogszabályokban előírt nyilvántartási és beszámolási kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat. Az Ügyfél bármikor jogosult a befektetési vállalkozás ól tájékoztatást kérni a pénztári vagyon, ill. a portfolió értékéről a kezelés alapján kötött megbízásokról, a számlák egyenlegeiről. Az Ügyfél köteles minden olyan információról tájékoztatni a befektetési szolgáltatót, amely az Ügyfél piaci ismeretének és kockázatviselő képességének megbecsüléséhez szükséges, illetve amely befolyásolja vagy befolyásolhatja a portfoliókezelési szerződés teljesítését. 73

74 12.5 Felelősségi szabályok A befektetési vállalkozás felelősséggel tartozik azokért a károkért amelyek abból adódnak, hogy nem úgy járt el ahogy az adott helyzetben egy portfoliókezelőtől - mint szakértő szervezettől - általában elvárható. A befektetési vállalkozás nem felel azért, hogy a vagyonkezelésre átadott vagyon, illetve azon belül egyes pénzügyi eszközök meghatározott hozamot biztosítsanak Díjazás A befektetési vállalkozás a vagyon-, ill. portfoliókezelési tevékenységét díjazásért végzi, melynek mértékét a hatályos Díjtáblázat tartalmazza. A díjakból egyedi megállapodás alapján kedvezmény adható. A befektetési vállalkozás a díjtáblázatban feltüntetett díjakról számlát bocsát ki. A díjakat esedékességkor külön értesítés nélkül beszedheti a Megbízó ügyfélszámlájáról A szerződés megszüntetése Amennyiben a felek közötti szerződés másképpen nem rendelkezik a vagyonkezelési szerződést a felek bármelyike jogosult egy hónapos felmondási idő mellett rendes felmondással felmondani. Rendes felmondás esetén az Ügyfél a felmondás elküldésétől, illetve kézhezvételétől számított 10 napon belül köteles írásban meghatározni azt, hogy a kezelt vagyont a befektetési szolgáltató milyen formában köteles kiadni, ellenkező esetben a befektetési szolgáltató a kezelt vagyont a szerződés megszűnésekor meglévő eszközökben adja át. A vagyonnak, ill. portfoliónak az Ügyfél utasítása szerinti formában történő kiadása érdekében szükséges tranzakciók költségei, illetve az ilyen tranzakciókból származó károk az Ügyfelet terhelik. Valamely fél súlyos szerződésszegése esetén - amennyiben a szerződésszegő fél a másik fél felhívása ellenére megfelelő határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést - a másik fél jogosult a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani. A vagyon-, ill. portfoliókezelési szerződés azonnali hatállyal megszűnik, amennyiben bármelyik félnek a tevékenységre jogosító engedélyét az illetékes hatóság felfüggeszti, vagy visszavonja. 13. Nyugdíj-előtakarékossági számlák A befektetési vállalkozás a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló 2005.évi CLVI. törvény (továbbiakban: Nyesz. tv.) rendelkezései szerint az előtakarékoskodó (befektető / megbízó) részére, Reálszisztéma Nyugdíj Plusz fantázianéven nyugdíj-előtakarékossági számlákat nyit és vezet. A nyugdíj-előtakarékossági számlák a Nyugdíj-előtakarékossági számlaszerződésnek (továbbiakban: számlaszerződés) az ügyfél és a befektetési vállalkozás által történt aláírásával keletkeznek. A befektetési vállalkozás a fent leírt fantázianevet bármikor jogosult megváltoztatni vagy részben illetve teljesen elhagyni. Ez a változtatás a számlaszerződés egészét vagy részeit semmilyen módon nem érinti Nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla A nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlát a befektetési vállalkozás számok és betűk kombinációjából álló jellel látja el (továbbiakban: számlaszám), melynek formája a következő: NYP betűjel, kötőjel, a számlanyitás éve, kötőjel, számla sorszáma (folyamatos számozás, kezdete: 1), Pl.: NYP szeptember 1-jétől csak egyféle nyugdíj-előtakarékossági számla használható, mégpedig az, amelyiket a számla tulajdonosa a számlavezetővel NYESZ-R jelöléssel láttat el. E jelzést a számlával kapcsolatos minden bizonylaton fel kell tüntetni, és nyugdíj-előtakarékossági 74

75 nyilatkozat csak az így jelzett számlára történő befizetésekre adható. A meglévő számlák szeptember 1-jétől kerülnek a törvénynek megfelelően átalakításra, tekintettel a korábban megnyitott számlák tulajdonosainak NYESZ-R jelzést illető nyilatkozataira. A nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla kizárólag a Magyarország törvényes fizetőeszközében vezethető. A befektetési vállalkozás az ügyfél részére csak egy darab nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlát vezet. A befektetési vállalkozás kizárólag az alábbi esetekben / jogcímeken teljesít jóváírást a nyugdíjelőtakarékossági pénzszámlán: - az ügyfél által teljesített készpénz befizetés vagy az ügyfél nevén vezetett számláról érkező átutalás, - az összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartott pénzügyi eszközök hozama (kamat, osztalék, hozam, stb.), - az összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartott pénzügyi eszközök értékesítéséből származó ellenérték, - az ügyfél másik számlavezetőnél vezetett nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlájáról a számlavezető által kiadott, az ügyfél nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlája egyenlegéről kiállított igazolás alapján - érkező átutalás, - az adóhatóság által az ügyfél javára átutalt Nyesz. Tv. szerinti előtakarékossági támogatás. Az ügyfél a számlaszerződés aláírásával egyidejűleg köteles a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlájára legalább ötezer forintot befizetni. A befektetési vállalkozás a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlát az ügyfél által adott megbízás teljesítéséhez szükséges összeggel, valamint a számlavezetéshez, illetve az ügyletekhez kapcsolódó díjakkal és költségekkel - a Nyesz. tv. előírásaival összhangban terheli meg. Az előbbiekben meghatározott díjakat és költségeket az üzletszabályzat mellékletét képező díjtáblázat tartalmazza. Amennyiben az ügyfélnek a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla terhére adott megbízást a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla egyenlege teljes egészében nem fedezi, úgy a befektetési vállalkozás saját hatáskörében dönthet a megbízás részteljesítéséről és a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámláról felhasználandó fedezet mértékéről. A befektetési vállalkozás a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlán elhelyezett összeg után kamatot nem fizet. A nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközök az összevont nyugdíjelőtakarékossági értékpapírszámla javára teljesített ügyleten kívül más ügylet fedezeteként nem ajánlhatók fel, óvadék tárgyát nem képezhetik. A nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlán nyilvántartott követelés a Tpt-nek a Befektetővédelmi Alapra (továbbiakban: BEVA) vonatkozó szabályai szerint biztosítottnak tekintendő, hiszen a befektetési vállalkozás a BEVA tagja Összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla Az összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlát a befektetési vállalkozás számok és betűk kombinációjából álló jellel látja el (továbbiakban: számlaszám), melynek formája a következő: NYÉ betűjel, kötőjel, a számlanyitás éve, kötőjel, számla sorszáma (folyamatos számozás, kezdete: 1), Pl.: NYÉ szeptember 1-jétől csak egyféle nyugdíj-előtakarékossági számla használható, mégpedig az, amelyiket a számla tulajdonosa a számlavezetővel NYESZ-R jelöléssel láttat el. E jelzést a számlával kapcsolatos minden bizonylaton fel kell tüntetni, és nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat csak az így jelzett számlára történő befizetésekre adható. A meglévő számlák

76 szeptember 1-jétől kerülnek a törvénynek megfelelően átalakításra, tekintettel a korábban megnyitott számlák tulajdonosainak NYESZ-R jelzést illető nyilatkozataira. A befektetési vállalkozás az ügyfél részére csak egy darab összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlát vezet. Az összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán kizárólag a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla fedezete mellett adott megbízások teljesítéséből származó, valamint a más számlavezetőnél vezetett nyugdíj-előtakarékossági számlák megszűntetése miatt a jelen összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlára érkező transzferből származó dematerializált és nyomdai úton előállított értékpapírok írhatók jóvá / helyezhetők letétbe. A befektetési vállalkozás az összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán teljesíti az ügyfél által, a befektetési vállalkozás szabályzatai, a Tpt., a Nyesz. tv., a tőzsde és az elszámolóház vonatkozó és hatályos szabályzatai szerint végrehajtható megbízásait. Az összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartott pénzügyi eszközök fedezeteként nem ajánlhatók fel, óvadék tárgyát nem képezhetik. Az összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartott követelés a Tpt-nek a BEVA-ra vonatkozó szabályai szerint biztosítottnak tekintendő, hiszen a befektetési vállalkozás a BEVA tagja A nyugdíj-előtakarékossági számlák megnyitásának feltételei A nyugdíj-előtakarékossági számlák megnyitásának feltétele, hogy az ügyfél (előtakarékoskodó) természetes személy az alábbi azonosításra alkalmas okiratokat mutassa be: - személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha az érvényes bejelentett lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmazza), - új típusú, legkorábban 2001-ben kibocsátott kártyás vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, - útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány A nyugdíj-előtakarékossági számlák megszűnése A nyugdíj-előtakarékossági számlák megszűnnek: - az ügyfél részéről történő felmondással, - a befektetési vállalkozás részéről történő felmondással, - az ügyfél halálával. A nyugdíj-előtakarékossági számlák csak írásban mondhatóak fel. Az ügyfél a befektetési vállalkozásnál vezetett nyugdíj-előtakarékossági számlákat csak együtt mondhatja fel. Az ügyfél a nyugdíj-előtakarékossági számlák megszűntetésekor kérheti: - az összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán jóváírt, illetve letétbe helyezett pénzügyi eszközök, valamint a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközöknek az általa meghatározott másik számlavezető által vezetett nyugdíjelőtakarékossági számlákra történő transzferálását, - az összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán jóváírt, illetve letétbe helyezett pénzügyi eszközök általa meghatározott időpontban, de legkésőbb a felmondás időpontját követő 30 napon belül történő értékesítését, és ezt követően a nyugdíjelőtakarékossági pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközöknek a Magyarország törvényes fizetőeszközében történő kifizetését, vagy - a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla átalakítását a Tpt. szerinti ügyfélszámlává, illetve az összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla átalakítását a Tpt. szerinti értékpapírszámláva, vagy az egyes nyugdíj-előtakarékossági számlák egyenlegének átvezetését az ügyfélnek a befektetési vállalkozásnál vezetett értékpapír- és ügyfélszámlájára. 76

77 A NYESZ számla nyugdíjszolgáltatása akkor adómentes,, ha az ügyfél a felmondás időpontjában igazolni tudja, hogy jogosult az szja. tv. 3. -ának 23. pontjában meghatározott nyugdíjra, és a felmondásra a évet megelőző számlanyitás esetén a számlanyitás adóévét követő harmadik adóévben került sor tól a 2012-t követően nyitott NYESZ-számla nyugdíjszolgáltatása csak azzal a feltétellel adómentes, ha a magánszemély nyugdíjelőtakarékossági számláját a teljesítés évét megelőző tizedik adóévben, vagy azt megelőzően nyitotta meg, vagy jogosultsága rokkanttá nyilvánítása alapján keletkezett. Az ügyfél halála esetén az örökös kérheti: - az összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán jóváírt, illetve letétbe helyezett pénzügyi eszközök értékesítését és az ellenérték átvezetését a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlára, - az összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán jóváírt, illetve letétbe helyezett pénzügyi eszközök transzferálását, megjelölve az értékpapírszámlája illetve az ügyfélszámlája számát, - a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközök egyösszegű kifizetését vagy átutalását (bankszámlája számának megjelölése mellett) Az ügyfél nyilatkozatai Az ügyfél a nyugdíj-előtakarékossági számlák megnyitásakor a Nyesz. tv. szerint köteles nyilatkozatot tenni az alábbiakról: - Az ügyfél személyes adatai a valóságnak megfelelnek, illetőleg az adataiban bekövetkező változásokról a befektetési vállalkozást jelen üzletszabályzat szerint értesíti, - Az ügyfél a megbízásokat saját nevében teljesíti, - Az ügyfél elfogadja a BÉT, ÁKK, KELER szabályzatainak rá vonatkozó rendelkezéseit, - Az ügyfél nyilatkozata a NYESZ-R jelzésről. A fenti nyilatkozatokat a számlaszerződés részletesen tartalmazza, így az ügyfél a szerződés aláírása előtt ezekről tájékozódhat. A nyilatkozatokat a számlaszerződés aláírásával egyidejűleg érvényesnek kell tekinteni A nyugdíj-előtakarékossági számlákra vonatkozó megbízások közös jellemzői A befektetési vállalkozás a számlaszerződés alapján a nyugdíj-előtakarékossági számlák tekintetében a Nyesz. tv. 6. -a alapján csak az alábbi eszközökre fogad el megbízást: - Magyarországon, illetve az Európai Gazdasági Térség (továbbiakban: EGT) tagállamában kibocsátott kollektív befektetési pénzügyi eszköz, - magyarországi, illetve az EGT más tagállamának szabályozott piacára bevezetett pénzügyi eszköz, - a Magyar Állam, illetőleg az EGT más tagállama által kibocsátott állampapír, - pénzpiaci eszköz. Az ügyfél a nyugdíj-előtakarékossági számlákra vonatkozó megbízásait a befektetési vállalkozás jelen Üzletszabályzatának I pontja értelmében írásban, szóban (telefonon) illetve elektronikus formában adhatja meg Adózási szabályok Az ügyfél a hatályos szja. törvény 44/B szerint a nyugdíj-előtakarékossági számlájára az adóévben befizetett vagy átutalt összeg 20 %-ának, de legfeljebb 100 ezer forintnak (annál a magánszemélynél, aki január 1. előtt tölti be a jogszabályok alapján reá irányadó öregségi nyugdíj korhatárt, 130 ezer forint) az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részből történő átutalásáról rendelkezhet. 77

78 2006. szeptember 1-jétől csak egyféle nyugdíj-előtakarékossági számla használható, mégpedig az, amelyiket a számla tulajdonosa a számlavezetővel NYESZ-R jelöléssel láttat el. E jelzést a számlával kapcsolatos minden bizonylaton fel kell tüntetni, és nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat csak az így jelzett számlára történő befizetésekre adható. Az adóhatóság csak ilyen számlára utalhatja ki a jóváírást, a tőkésített hozamok csak ezen a számlán adómentesek, és csak az a nyugdíjszolgáltatás adómentes, amelyet erről a számláról fizetnek. Ha az adóévben a magánszemély nyugdíj-előtakarékossági számlája terhére nemnyugdíjszolgáltatásról rendelkezett - az erre az adóévre vonatkozó adóbevallásban nem teheti meg a nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot, valamint - a nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján már átutalt összege(ke)t köteles 20 százalékkal növelten az erre az adóévre vonatkozó adóbevallásban bevallani, valamint az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni. A NYESZ számla nyugdíjszolgáltatása akkor adómentes ha a kifizetés, juttatás, átutalás, átvezetés, amelyről a nyugdíjra jogosult számlatulajdonos a évet megelőző számlanyitás esetén s számlanyitás évét követő második év után rendelkezik, egyidejűleg felmondva, megszüntetve a nyugdíj-előtakarékossági számlát tól a 2012-t követően nyitott NYESZszámla nyugdíjszolgáltatása csak azzal a feltétellel adómentes, ha a magánszemély nyugdíjelőtakarékossági számláját a teljesítés évét megelőző tizedik adóévben, vagy azt megelőzően nyitotta meg, vagy jogosultsága rokkanttá nyilvánítása alapján keletkezett. A számlavezető az adóévet követő év január 31-éig adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak - a magánszemély NYESZ-R megkülönböztető jelzésre vonatkozó nyilatkozatáról a nyilatkozat keltének feltüntetésével, - a nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozathoz kiadott igazolás tartalmáról, - nem adómentes nyugdíj-szolgáltatás esetén annak tényéről, a magánszemély számára igazolt megállapított egyéb jövedelemről és az esetleges fizetési kötelezettségről, - a megszüntetett számláról és az ezzel kapcsolatban kiadott igazolás tartalmáról. A számlavezető a nyugdíj-előtakarékossági számláról részletes nyilvántartást vezet, melyből a törvényben meghatározott szükséges adatok rendelkezésre állnak. A befektetési vállalkozás az ügyfél által a nyugdíj-előtakarékossági számlájára az adóévben befizetett vagy átutalt összegekről igazolást állít ki, melyet az adóévet követő január 31-ig az ügyfélnek postai úton megküld. Az ügyfél ezen igazolás alapján érvényesítheti az szja. törvényben meghatározott előtakarékossági támogatást. A nyugdíj-előtakarékossági számlákra vonatkozó adózási szabályok az adótörvények módosításával változhatnak. A befektetési vállalkozás mindig a hatályos jogszabályokat alkalmazza a nyugdíj-előtakarékossági számlákkal kapcsolatban. 14. Tartós Befektetési Számla A befektetési vállalkozás az szja. törvény) 67/B -a rendelkezései szerint január 1-től - az ügyfél részére Tartós Befektetési Számlát (továbbiakban Tbsz.) nyit és vezet. A Tartós Befektetési Számlaszerződést jelen üzletszabályzat melléklete tartalmazza. A Tartós Befektetési Számla az ügyfél és a befektetési vállalkozás aláírásával keletkezik. A Tartós Befektetési Számla célja, hogy az ügyfél tartós befektetéseiből származó jövedelmei a normál adózási szabályoktól eltérően, kedvezőbb adózási szabályok hatálya alá essenek Tartós Befektetési Számla jellemzői Az ügyfél Tbsz. ügyfélszámlájára a nyitás adóévében (továbbiakban: gyűjtőév), egy vagy több részletben pénzösszeg(ek)et helyezhet el, amelyek az szja. törvény 67/B rendelkezése szerint lekötött pénzösszegnek minősülnek. Az ügyfél a számlanyitás évében a számlára korlátozás nélkül fizethet be, ezt követően további befizetésre nincs mód. A gyűjtőévet követő évben (és az azt követő években) új számla már nyitható. Az ügyfél köteles első alkalommal a Tbsz. ügyfélszámláján legalább 25 ezer forintot (vagy annak megfelelő külföldi fizető eszközt) elhelyezni. 78

79 A számlanyitás évében (gyűjtőévben) pénzkivételre a tartós befektetési számla megszűnése nélkül is van lehetőség. Az ügyfél a Tartós Befektetési Számlaszerződés aláírásával kötelezettséget vállal, hogy a gyűjtőévben befizetett pénzösszeget és annak hozamát (kamat, árfolyamnyereség, ügyleti nyereség, osztalék, stb.) a számlanyitás évét követő legalább 3 naptári évben (hároméves lekötési időszak), a lekötés meghosszabbítása esetén további 2 naptári évben (kétéves lekötési időszak) a Tbsz. számlán tartja. A lekötési időszak lejárata a hároméves és a kétéves lekötési időszak utolsó napja. A lekötési időszak a gyűjtőévet követő 3. naptári év utolsó napján 2 naptári évvel a teljes lekötött összegre automatikusan meghosszabbodik, amennyiben az ügyfél ettől eltérő módon nem rendelkezik. Az ügyfél egy naptári éven belül befektetési vállalkozásnál csak egy Tartós Befektetési Számlát nyithat. Más tekintetben az ügyfél Tbsz. szerződéseinek száma nem korlátozott, azonban a számlák közötti állomány átcsoportosítás nem lehetséges. Az ügyfél a Tbsz. ügyfélszámláján elhelyezett pénz valamint az értékpapírszámláján nyilvántartott értékpapír(ok) tekintetében korlátlan számú megbízást adhat befektetési vállalkozás részére. A befektetési vállalkozás minden megbízás pénz- és értékpapír mozgást a Tbsz. számlaszerződéshez kapcsolódó lekötési nyilvántartásban vezet, amely tartalmazza az ügyfél által adott megbízásokat, teljesítéseket, a befektetési vállalkozás tulajdonába került vagy általa átruházott pénzügyi eszközöket. Az ügyfél a Tbsz. tekintetében az szja. törvény 67/B (3) bekezdésében felsorolt befektetési eszközökre adhat megbízást Megbízott részére. Amennyiben az ügyfél által a Tbsz. ügyfélszámla terhére adott megbízást a számla egyenlege teljes egészében nem fedezi, úgy a befektetési vállalkozás saját hatáskörében dönthet a megbízás nem- vagy részteljesítéséről és a Tbsz. ügyfélszámláról felhasználandó fedezet mértékéről. A befektetési vállalkozás az ügyfélszámlán elhelyezett összeg után kamatot nem fizet. A befektetési szolgáltató a Tartós Befektetési Számlákra vonatkozó minden adatot üzleti titokként kezel. A Tbsz. ügyfél- és értékpapírszámlán nyilvántartott követelés a Tpt-nek a Befektetővédelmi Alapra (továbbiakban: BEVA) vonatkozó szabályai szerint biztosítottnak tekintendő A Tartós Befektetési Számla megnyitásának feltétele A Tbsz. megnyitásának feltétele, hogy az ügyfél természetes személy az alábbi azonosításra alkalmas okiratokat mutassa be: - személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha az érvényes bejelentett lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmazza), - új típusú, legkorábban 2001-ben kibocsátott kártyás vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, - útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány. A Tbsz. számla nyitásának feltétele a befektetési vállalkozás üzletszabályzata szerinti Megbízási Keretszerződés megkötése. Az az ügyfél, aki már rendelkezik befektetési vállalkozásnál érvényes megbízási Keretszerződéssel új megbízási Keretszerződést már nem köteles kötni a Tartós Befektetési Számla megnyitása előtt. A Tbsz. minimum ,- Ft-tal (vagy annak megfelelő külföldi fizető eszközzel) nyitható, amelyre a számlanyitás évében (gyűjtőév) korlátozás nélkül lehet befizetni, azt követően további befizetésre nincs lehetőség, de új számla nyitható Tartós befektetésből származó jövedelem Tartós befektetésből származó jövedelemnek lekötési hozam a lekötés megszűnésekor a befizetett összeget meghaladó része minősül. A lekötési hozamot a befektetési szolgáltató megállapítja: - ha a lekötési időszak megszűnik (a hároméves vagy az ötéves lekötési időszak utolsó munkanapján), - ha az ügyfél a lekötött pénzösszeget vagy a befektetési hozamo(ka)t akár csak részben is felveszi, vagy a befektetésben lévő pénzügyi eszközt a befektetési számláról kivonja. A hároméves lekötési időszak utolsó munkanapján részkivételre van lehetőség. A lekötésben 79

80 maradó pénzösszegre legalább Ft nak megfelelő összegben a lekötési időszak nem szakad meg. Az ügyfél a részkivétre vonatkozó konkrét rendelkezését a hároméves lekötési időszak utolsó napját legalább 10 nappal megelőzően a köteles a befektetési vállalkozás rendelkezésére bocsátani írásban (személyesen, telefaxon, ben) vagy szóban (a befektetési vállalkozás által rögzített telefonvonalon). Ellenkező esetben a lekötési időszak 2 évvel automatikusan meghosszabbodik. Ha a Megbízó magánszemély a lekötési időn belül meghal, a bevételből nem kell jövedelmet megállapítani A lekötési hozam utáni adó Az ötéves lekötési időszak utolsó napjáig megtartott befektetésekre az akkor megállapított lekötési hozam után 0 százalék az adó. 10 százalék az adó, ha a Megbízó - a hároméves lekötési időszakot nem hosszabbítja meg (a lekötési hozamot a hároméves lekötési időszak munkautolsó napján kell megállapítani), - a hároméves lekötést a lekötött pénzösszeg egy részére nem hosszabbítja meg (a részkivételre jutó lekötési hozamot a hároméves lekötési időszak utolsó munkanapján kell megállapítani), - a lekötést a folytatólagos kétéves lekötési időszakban szakítja meg (a lekötési hozamot a megszakítás napján kell megállapítani). 16 százalék az adó a lekötési hozam után, ha a Megbízó a lekötést a hároméves lekötési időszak vége előtt szakítja meg (a lekötési hozamot a megszakítás napján kell megállapítani). A Tbsz. számlákra vonatkozó adózási szabályok az adótörvények módosításával változhatnak. A befektetési vállalkozás mindig a hatályos jogszabályokat alkalmazza a Tbsz. számlákkal kapcsolatban, melyek kizárólag ez esetben eltérhetnek jelen üzletszabályzatban leírtaktól Az ügyfél nyilatkozatai Az ügyfél a Tbsz. számla megnyitásakor köteles nyilatkozni az alábbiakról: - Az ügyfél szerződésben szereplő személyes adatai a valóságnak mindenben megfelelnek, az adataiban bekövetkező változásokról a tudomásul jutástól számított öt munkanapon belül a befektetési szolgáltatót köteles értesíteni. Amennyiben az ügyfél az adataiban történő változások bejelentését elmulasztja, vagy hibás adatokat közöl, az ebből eredő károkért a befektetési vállalkozást semmilyen felelősség nem terheli. - Az ügyfél a jelen szerződés alapján létrejövő megbízásokat saját nevében teljesíti. - Az ügyfél a jelen szerződés alapján kínált befektetési eszközök, az ügyletekhez kapcsolódó díjak és költségek tekintetében a Bszt a szerinti tájékoztatást a szerződés aláírását megelőzően megkapta. - Az ügyfél elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt., a KELER Zrt., a KSZF Kft. valamint az ÁKK szabályzatainak, utasításainak rá vonatkozó rendelkezéseit A fenti nyilatkozatokat a Tbsz. szerződés részletesen tartalmazza, így az ügyfél a szerződés aláírása előtt ezekről tájékozódhat. A nyilatkozatokat a Tbsz. szerződés aláírásával egyidejűleg érvényesnek kell tekinteni Megbízások A befektetési vállalkozás a Tbsz. szerződés alapján a Tartós Befektetési Számla tekintetében az szja. tv. 67/B -a alapján csak az alábbi eszközökre fogad el megbízást: Ellenőrzött tőkepiaci ügyletben pénzügyi eszközre és olyan pénzügyi eszközre (pl. állampapír, befektetési jegy), amelynek a befektetési hozama egyébként kamatjövedelemnek minősülne. (Mivel 2013-tól az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek körébe nem tartozik bele a zárt körben kibocsátott értékpapírra kötött ügylet, 2013-tól a TBSZ lekötési nyilvántartásába sem vehető fel 80

81 ilyen értékpapír. Amennyiben január 1-jét megelőzően a magánszemély tartós befektetési szerződésének lekötési nyilvántartásában zárt körben kibocsátott értékpapír szerepel, az adott értékpapír ellenőrzött tőkepiaci ügylet keretében történő átruházása ellenében megszerzett bevételt a magánszemély tartós befektetési szerződésének lekötési nyilvántartásában kell feltüntetni.) Az ügyfél a Tbsz-re vonatkozó megbízásait a jelen üzletszabályzat I pontja értelmében írásban, szóban (telefonon) illetve elektronikus formában adhatja meg. Az ügyfél a Tbsz-en elhelyezett pénzeszközök tekintetében korlátlan számú megbízást adhat, melyeket a befektetési vállalkozás az adott Tbsz-hez tartozó lekötési nyilvántartásban rögzít és vezet. Az ügyfél és a befektetési vállalkozás az üzletkötéssel kapcsolatos információk (értesítések, megbízások, üzenetek, szerződési ajánlatok) közlését szóban (telefonon), illetve elektronikus formában ( vagy elektronikus kereskedési platform) és faxon is megengedik. A befektetési vállalkozás a telefonon érkező megbízásokról és azok visszaigazolásáról hangfelvételt készít, amelyet a megbízás megadását követő naptári év 90. napjáig megőriz A Tartós Befektetési Számlával kapcsolatos díjak és költségek A befektetési szolgáltató a Tartós Befektetési Számlával kapcsolatos szolgáltatásokat díjazásért végzi, melynek mértékét a hatályos Díjtáblázat tartalmazza. A díjakból egyedi megállapodás alapján kedvezmény adható. A befektetési szolgáltató a díjtáblázatban feltüntetett díjakról számlát bocsát ki. A díjakat esedékességkor külön értesítés nélkül beszedheti a Megbízó Tbsz. ügyfélszámlájáról. Amennyiben az ügyfél Tbsz. ügyfélszámlája a díjakra nem vagy csak részben nyújt fedezetet, úgy a befektetési szolgáltató az ügyfél ügyfélszámláját a díjtartozás összegével megterhelheti. Amennyiben az ügyfélszámla is negatív egyenleget mutat, úgy jelen üzletszabályzat ügyféltartozásokra vonatkozó rendelkezései az irányadók A tartós befektetési számla megszűnése Jelen számlaszerződés az aláírás napján lép hatályba. Megbízó tudomásul veszi, hogy a lekötési időszak lejártakor, továbbá a lekötés megszakításakor (a hároméves vagy a kétéves lekötési időszak alatt) a tartós befektetési szerződés megszűnik. A megszűnés, megszakítás napját követően keletkező tőkejövedelemre a jövedelem jogcíme szerinti személyi jövedelemadó rendelkezéseket kell alkalmazni. A számlanyitás évében (gyűjtőévben) pénzkivételre a tartós befektetési számla megszűnése nélkül is van lehetőség. Ha a Megbízó az ötéves lekötési időszak leteltéig a Megbízottal újabb tartós befektetési szerződést köt, s a befizetés nem pénz, hanem pénzügyi eszköz, akkor azt az ötéves lekötési időszak megszűnésének utolsó napján irányadó szokásos piaci értéke és a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobb értéken tartja nyilván a Megbízó, mint lekötött összeget. Ebben az esetben a befizetés évének az ötéves lekötési időszak utolsó éve minősül. 81

82 III. Tájékoztató az EMIR szabályairól Az Európai Parlament és Tanács a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló július 4-én hatályba lépett 648/2012/EU rendeletéről, valamint az Európai Bizottság 149/2013/EU sz. rendeletéről (a továbbiakban együttesen: EMIR European Markets Infrastructure Regulation, vagy EMIR szabályok). Az EMIR fő célja az Európai Unió OTC derivatív piacai működésének szabályozása, átláthatóbbá tétele és a kockázatok mérséklése. 1. Az EMIR szabályok célja Az EMIR rendelet hatályba lépésének célja, hogy egységes keretet nyújtson a tőzsdén kívüli származtatott termékek nagyobb átláthatóságának és biztonságának érdekében. A rendelet tartalma három különböző pillérre osztható; 1. Központi elszámolás ( Central Clearing ) 2. Kereskedési adattárház ( Trade Repository ), és 3. Kockázat-mérséklés ( Risk Mitigation ) Központi elszámolás (Central Clearing) A Központi elszámolási kötelezettség szerint a jövőben a tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket egy központi szerződő félen (elszámoló ház) keresztül kell elszámolni minden pénzügyi szerződő félnek. A nem pénzügyi szerződő félre csak akkor vonatkozik ez a kötelezettség, ha az ügyfél ESMA (European Securities and Markets Authority) által meghatározott elszámolási küszöb értékek feletti kategóriába esik. Ezek az elszámolási értékek: o o o o o Tőzsdén kívüli származtatott hitelműveletek esetében 1 milliárd EUR bruttó nominális érték Tőzsdén kívüli származtatott részvényműveletek esetében 1 milliárd EUR bruttó nominális érték Tőzsdén kívüli származtatott kamatláb műveletek esetében 3 milliárd EUR bruttó nominális érték Tőzsdén kívüli származtatott devizaműveletek esetében 3 milliárd EUR bruttó nominális érték Tőzsdén kívüli származtatott árupiaci ügyletekre, valamint a fent nem említett ügylet típusok esetében 3 milliárd EUR bruttó nominális érték Így minden intézmény/vállalat, amely ügyleteinek összege - az öt eszközosztály egyikében - meghaladja a fentebb írott nominális küszöbértékeket, annak kötelező az összes releváns tőzsdén kívüli származtatott ügylet elszámolása, minden eszközosztályban, egy központi szerződő félen keresztül. A fedezeti ügyletek (azaz a vállalat/intézmény pénzügyi kockázatainak csökkentést célzó ügyletek) nem esnek a kötelező központi elszámolás alá, így azok nem kerülnek figyelembe vételre a fenti nominális forgalom meghatározásakor, azokkal nem kell számolni 1.2. Kereskedési adattár (Trade Repository) A jelenlegi EMIR időrend szerint február 12-én kezdődik a származtatott ügyletek jelentési kötelezettsége az adattárházak felé. Az adatokat mind a tőzsdei, mind a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozóan (a csoporton belüli ügyleteket is beleértve) naponta kell továbbítani egy, az ESMA által engedélyezett Központi Adattárháznak. Az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső ügyletek: augusztus 16-án fennálló, illetve augusztus 16-án, valamint azt követően megkötött minden származtatott ügylet. Az ügyleteknek az Adattárház felé való jelentése mindkét fél (tehát a Reálszisztéma Zrt. és annak ügyfele) számára kötelező kivéve a magánszemélyeket. Az ügyfél választhat, hogy delegálja a jelentési kötelezettségét a másik fél, illetve egy harmadik fél részére, azonban minden ügyfél maga tartozik felelősséggel az adatszolgáltatásáért. A Reálszisztéma Zrt. szerint átvállalja e jelentési kötelezettséget ügyfeleitől a vele kötött ügyletek vonatkozásában, amennyibe az ügyfél erre igényt tart. 82

83 Az EMIR előírásai szerint a Valuation Update (ügyletek értékelése) és Collateral Update (ügyletek fedezete) jelentések küldése kötelező az indulást követően 180 naptól. Ennek megfelelően Társaságunk augusztus 11-től jelenti a derivatív ügyleteikhez kapcsolódó biztosítékokat és az ügyletek értékelését Kockázat mérséklés (Risk Mitigation) Az EMIR öt terültet határoz meg az OTC ügyletek kockázatainak mérséklésére, amelyet a Reálszisztéma Zrt. is alkalmaz: Időben történő visszaigazolás: március 15-től kezdődően, a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekben mindkét fél kötelezett arra, hogy írásos megerősítést adjon a másik félnek az ügyletkötést követően minél hamarabb, amennyiben lehetséges elektronikus eszközön keresztül. Az EMIR szabályok egyértelmű határidőt határoznak meg arra, hogy mikorra kell az üzletkötést megerősíteni, attól függően, hogy milyen eszközcsoportba tartozik, illetve, hogy az mely ügyfélbesorolás alá esik (pénzügyi és nem pénzügyi közül). A 16:00 után kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletek esetén a visszaigazolásra nyitva álló határidő egy munkanappal növekszik. Az alábbi ábra jelzi a megfelelő visszaigazolási határidőket. Portfólió egyeztetés: e kötelezettség 2013/09/15-től teljesítendő és eszerint a Feleknek egyeztetniük kell meghatározott időközönként a közöttük fennálló nyitott ügyleteket. Az egyeztetés gyakorisága a nyitott tőzsdén kívüli származtatott ügyletek darabszámától és az ügyfél pénzügyi-nem pénzügyi szerződő fél minősítése szerint változik. Ha pénzügyi szerződő félről van szó: 1. minden munkanapon, ha a szerződő felek között legalább 500 lezáratlan, tőzsdén kívüli származtatott ügylet áll fenn; 2. hetente egyszer, ha a szerződő felek között a hét folyamán bármikor legalább 51 és legfeljebb 499 lezáratlan, tőzsdén kívüli származtatott ügylet áll fenn; 3. negyedévente egyszer, ha a szerződő felek között a negyedév folyamán végig legfeljebb 50 lezáratlan, tőzsdén kívüli származtatott ügylet áll fenn. Ha nem pénzügyi szerződő fél a Reálszisztéma Zrt. partnere az ügyletben: 1. negyedévente egyszer, ha szerződő felek között a negyedév folyamán bármikor 100-nál több nyitott tőzsdén kívüli származtatott ügylet áll fenn; 2. évente egyszer, ha a szerződő felek között legfeljebb 100 lezáratlan, tőzsdén kívüli származtatott ügylet áll fenn. Portfolió tömörítés: E kötelezettség 2013/09/15-től teljesítendő. Amennyiben a Felek között 500-nál több nyitott tőzsdén kívüli származtatott ügylet áll fenn, kétszer egy évben meg kell vizsgálniuk annak a lehetőségét, hogy portfoliótömörítést hajtsanak végre, amikor az lehetséges, és erre vonatkozóan kidolgozott módszertannal kell rendelkezniük. Abban az esetben, ha a portfoliótömörítés nem lehetséges, a pénzügyi felügyeletet kell tájékoztatni az okokról. Napi kiértékelés: Ha a Felek között fennálló tőzsdén kívüli származtatott ügyletek mennyiségea pontban meghatározott küszöbértéket meghaladja, akkor a feleknek kötelező a nyitott ügyletek piaci értékét napi rendszerességgel meghatározni. Vitarendezési szabályok: E kötelezettség 2013/09/15-től teljesítendő. A Reálszisztéma Zrt. az ún. Vitarendezési szabályoknak megfelelően ha a felek között vita merül fel a megkötött ügyletek 83

84 tekintetében (pl. az ügyletek adatai, piaci kiértékelése vagy az ügyletek biztosítékainak cseréjére vonatkozóan) a teljesült ügyletről kapott értesítés napját követő munkanapon óráig köteles jelezni. Jelen Üzletszabályzat pontjának megfelelően amennyiben az Ügyfél nem él kifogásolási jogával, az ügyletet az Ügyfél részéről elfogadottnak kell tekinteni. Vita esetében rögzítésre kerül a vita időtartama, az ügylet értéke, az ügyfél neve. Azokra a vitás helyzetekre, amelyeket 5 üzleti nap alatt nem sikerült megoldani a panaszkezelési szabályzatban rögzített szabályokat és eljárási rendet kell alkalmazni. A pénzügyi felügyeletet (MNB) tájékoztatni kell minden vitás helyzetről, amely olyan tőzsdén kívüli származtatott ügylet(ekkel) kapcsolatban merül fel, amelynek értéke meghaladja a 15 millió EUR értéket és a vita 15 napon keresztül fennáll. Felhívjuk figyelmüket, hogy az EMIR-rel kapcsolatban részletesebb információkat a címen találnak. 84

85 IV. DÍJAK, KÖLTSÉGEK A Befektetési vállalkozást a mellékletben található díjtáblázatban foglaltak szerint a megbízás teljesítése esetén díjazás illeti meg. A díjtáblázatban szereplő díjaktól a befektetési vállalkozás lefele, egyedi megállapodás alapján eltérhet. A ügylettel kapcsolatban a díjtáblázatban szereplő bizományosi díjon, illetve a jutalékon felül a Befektetési vállalkozás jogosult az óvadék kezelésével, valamint a pénzforgalommal kapcsolatos költségeit az ügyfél felé felszámítani. A Reálszisztéma Zrt. jogosult az ügyféltartozások beszedésével kapcsolatos valamennyi költség (postai díjak, ügyvédi-, végrehajtói díjak, egyéb költségek stb ) ügyfél felé történő továbbhárítására. Az ügyletet terheli ezen túl minden, az előbb felsoroltakon kívüli olyan költség, amely a Befektetési vállalkozásnál az ügylet teljesítése érdekében eljárva, szükségszerűen és hasznosan merült fel, és amelynek a felmerülése a Befektetési vállalkozásnak nem róható fel. Ideértve azon esetet is, amikor ezen költség az ügylet teljesülését követően jelentkezik. A befektetési vállalkozás a Díjtáblázatot a jelen üzletszabályzat módosítása nélkül is bármikor módosíthatja, de ebben az esetben a módosított díjakról az ügyfeleket köteles tájékoztatni olyan módon, hogy valamennyi, az ügyfélforgalom számára fenntartott helyiségben, jól látható helyen a módosított Díjtáblázatot kifüggessze és a befektetési vállalkozás weboldalán közzétegye. A befektetési vállalkozás egyedi döntése alapján a Díjtáblázatban szereplő díjaktól és költségektől az ügyfél számára kedvezőbb díjtételeket illetve díjalap számítási módokat is alkalmazhat. Ebben az esetben nem kötelessége az ügyfelet előzetesen tájékoztatni. 1. Bizományosi díj 1.1. Prompt piaci ügyletek A pénzügyi eszköz névértéke vagy a teljesítés árfolyamértéke - amelyik a magasabb - alapján számított összeg, amely csak a megbízás sikeres teljesítése esetén jár és a megbízás teljesítésének elszámolásakor esedékes. A Befektetési vállalkozás jogosult a jutalék összegét egyedi megállapodás alapján felszámítani. Amennyiben a Befektetési vállalkozás az ügylet teljesítéséhez közreműködőt vesz igénybe, ennek díja és költsége meghaladja az Ügyfél által fizetett bizományosi díj összegét, akkor a Befektetési vállalkozás ezen díjat és költséget jogosult teljes egészében áthárítani az Ügyfélre, abban az esetben is, ha ez a az ügylet teljesülését követően merül fel. Külföldi piacokon kötött ügyletek esetén a Befektetési szolgáltató a bizományosi díjon felül jogosult az ügylet teljesülése érdekében felmerült egyéb költségeket (pénzforgalmi, elszámoló házi, egyéb) az Ügyfélre továbbhárítani Származékos piaci ügyletek A származékos piaci ügyletek bizományosi díja az index alapú és deviza alapú származékos termékek esetében a kontraktusok számától függ, míg egyedi részvény alapú származékos termékek esetében a kontraktusok számától és a megkötött ügylet árfolyam értékétől függ. A bizományosi díj csak a sikeres teljesítés esetén jár a Befektetési vállalkozásnak. A bizományosi díj mértékéről a Határidős Számlaszerződés aláírásakor a Befektetési vállalkozás egyedileg állapodik meg az Ügyféllel. A befektetési vállalkozás jogosult a bizományosi díj egyoldalú megváltoztatására az ügyfél előzetes tájékoztatása mellett. 85

86 2. Reálszisztéma Befektetési jegyek adás-vétele Társaságunk által forgalmazott, a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési jegyek értékesítése és visszavásárlása külön díjstruktúrával történik. A befektetési alapok befektetési politikájukkal összhangban a hosszú távon befektetőkre támaszkodnak. A befektetési jegy visszaváltásakor a Befektetési vállalkozás ezért azon befektetőket preferálja, akik a befektetési jegyet a vásárlástól számított egy-három évig legalább megtartják. 3. Nyomdai úton előállított értékpapírok letéti díja A Befektetési vállalkozás a nyomdai úton előállított értékpapírokat a Letevő rendelkezése szerint saját értéktárában vagy a KELER Zrt-nél helyezheti el. A Befektetési vállalkozás a nála illetőleg a KELER Zrt-nél elhelyezett pénzügyi eszközök őrzéséért - mint Letéteményes - díjat számít fel. A Letevő megbízhatja a Letéteményest azzal, hogy a letétre elhelyezett pénzügyi eszközök járulékait (osztalék, kamat, illetve a törlesztőrészletek) esedékességkor szedje be. Ezért a Letéteményest külön díj illeti meg. Abban az esetben ha a Letevő több érvényes letéti szerződéssel is rendelkezik, úgy tőle az összevont névérték után kerülnek levonásra a letétkezelői tevékenység díjai. A megfelelő opció fedezetéül elhelyezett pénzügyi eszközökre a fenti díjtételek nem vonatkoznak. 4. Értékpapírszámla vezetési, forgalmi díjak: Ebbe a körbe tartoznak a következő díjtételek: - értékpapír- és ügyfélszámla nyitás díja, - értékpapír- és ügyfélszámla újranyitás díja, - számlavezetési díj (részvény, kárpótlási jegy, egyéb tőzsdén forgalmazott termék, állampapír, Reálszisztéma Értékpapírok nyilvántartására és forgalmazására alkalmas értékpapír- és ügyfélszámla esetében érvényes) - kiszállítási díj, - KELER alszámla nyitás, zárolás, együttes zárolás díja - transzfer díj, - rendkívüli kivonatok kiadási díja, - módosítás, lejárat, visszavonás díja, - egyedi kivezetés díja, - halasztott fizetés díja, - tranzakciós díj, 5. Pénzforgalmi díjak: Ebbe a körbe tartoznak a következő díjtételek: - Utalási díj - Konverziós díj, - Pénzkezelési díj, - Halasztott fizetés díja, - Késedelmi kamat, A fenti díjfajták díjtételeit a díjtáblázat tartalmazza. 6. A nyugdíj-előtakarékossági és tartós befektetési számlákhoz kapcsolódó díjak, költségek 86

87 A befektetési vállalkozás a Nyesz. tv. és Szja. tv. rendelkezéseit figyelembe véve alakítja ki a nyugdíj-előtakarékossági és tartós befektetési számlákhoz kapcsolódó díjait. A normál értékpapírszámla díjazásától eltérő tételek a díjtáblában külön sorban szerepelnek. A befektetési vállalkozás a jelen fejezetben meghatározott díjakkal az ügyfél nyugdíjelőtakarékossági és tartós befektetési pénzszámláját megterheli. Amennyiben az ügyfél pénzszámlája a díjakra nem nyújt fedezetet és az ügyfél az írásos felszólítás után sem rendezi tartozását, úgy a befektetési vállalkozás a számla fizetési határidejének lejártától számított 30. naptól az ügyfélnek a befektetési vállalkozásnál vezetett ügyfélszámláját a díjtartozás összegével megterhelheti. Ez esetben a befektetési vállalkozás jogosult az ügyfél nyugdíjelőtakarékossági és tartós befektetési számláinak a megszűntetésére. Amennyiben az ügyfélszámla is negatív egyenleget mutat, úgy a befektetési vállalkozás jelen üzletszabályzat rendelkezései szerint jár el Számlanyitás, számlavezetés A befektetési vállalkozás nyugdíj-előtakarékossági számlák megnyitásáért díjat nem számol fel, viszont a számlák vezetésért maximálisan az ügyfél összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámláján nyilvántartott éves átlagos állomány egy százalékának megfelelő, de minimum kétezer forint számlavezetési díjra jogosult évente. A számlavezetési díj a tárgyévet követő 15 napon belül válik esedékessé. Mértéke jelenleg az összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartott éves átlagos állomány (pénz + értékpapír) 0,1 %-a, de minimum 2 000,- Ft, mely összeggel a befektetési vállalkozás az ügyfél nyugdíj-előtakarékossági pénzszámláját esedékességkor megterheli. A számlavezetési díj mértékét a befektetési vállalkozás a jogszabályi keretek között a Díjtáblázat módosításával együtt megváltoztathatja, de ebben az esetben az ügyfeleket köteles tájékoztatni. A befektetési vállalkozás az ügyfélnek a számlavezetési díjból egyedi kedvezményt adhat Megbízások díjazása Az ügyfél által adott megbízásokért a befektetési vállalkozás az ügyfélszámla vagy az értékpapírszámla terhére adott megbízások után felszámított díjakkal megegyező díjat számíthat fel. Ez alól kivételt jelent minden, a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlára történő befizetést követő első, befektetési eszköz vételére vonatkozó megbízás, amely díjmentes. A további ügyletek után felszámított díjak és költségek esetében a befektetési vállalkozás egyedi kedvezményeket adhat, melyet a díjtáblázatban is feltüntethet, illetve az ügyféllel is köthet a díjkedvezményekre vonatkozó megállapodást. 7. Portfoliókezelési tevékenység díja A befektetési szolgáltató a vagyon-, illetve portfoliókezelési tevékenységét díjazásért végzi, melynek mértékét a hatályos Díjtáblázat tartalmazza. A díjakból egyedi megállapodás alapján kedvezmény adható. A befektetési szolgáltató a díjtáblázatban feltüntetett díjakról számlát bocsát ki. A díjakat esedékességkor külön értesítés nélkül beszedheti a Megbízó ügyfélszámlájáról. A Reálszisztéma Zrt. jogosult a díjtáblázatában szereplő összes díjat és jutalékot Ft-ban vagy devizában kiszámlázni. 87

88 V. Közvetítői hálózat A Befektetési vállalkozás a Társaság működésének kiterjesztése érdekében ügynöki hálózatot alakít ki. 1. Függő ügynökök (jogi személyek) Az ügynök a Befektetési vállalkozással kötött szerződés alapján forgalmazási, forgalombahozatali tevékenység egyes elemeit végezheti a Befektetési vállalkozás helyett, a megbízás tartamának megfelelően. Az ügynöknek a Bszt. által felállított követelményeknek (Bszt ) meg kell felelnie. Az ügynök cégek ügynöki tevékenységbe bevont valamennyi hálózati egységének rendelkeznie kell a Befektetési vállalkozás számára előírt személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekkel, valamint biztosítani kell az őrzés-védelmet, valamint a pénztárolás, -kezelés védelmét. A Befektetési vállalkozás az ügynök rendelkezésére bocsátja azon szabályzatait, amelyek az Ügyfelek és a Befektetési vállalkozás jogviszonyát rendezik. Az Ügynök tudomásul veszi, hogy köteles ezeket alkalmazni, ettől el nem térhet. Az ügynök nevében eljáró alkalmazottnak büntetlen előéletűnek kell lennie. Függő ügynök egyidejűleg egy befektetési vállalkozással állhat olyan szerződéses kapcsolatban, amely befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítő szolgáltatás közvetítésére irányul. A függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez további közvetítőt nem vehet igénybe. A függő ügynök a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységéhez olyan közreműködőt vehet igénybe, amelynek tevékenysége önmagában nem minősül a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységnek. A közvetítő az őt megbízó befektetési vállalkozás nevében létrehozandó szerződést megelőzően a leendő szerződő felet tájékoztatja arról, hogy a) a közvetítést függő ügynökként vagy befektetési vállalkozásként végzi, és b) mely befektetési vállalkozás nevében jár el. Jogi személyként vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságként működő függő ügynökkel befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítő szolgáltatás közvetítésére irányuló szerződés akkor köthető, ha ellene a Felügyelet vagy más EGT-állam felügyeleti hatósága az elmúlt három évben, határozatában nem állapította meg a befektetési szolgáltatási tevékenységre vagy a kiegészítő befektetési szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokban vagy jogszabály szerinti szabályzatokban foglaltak megsértését. 88

89 A Befektetési vállalkozás által megbízott függő ügynökcégek és ügynöki irodái: 1. Reálszisztéma Autókereskedelmi Kft AUTO BUDA Toyota márkakereskedés 1112 Budapest, XI., Budaörsi út Ügynök: Kovács Mária 1.2. AUTO M0 Toyota márkakereskedés M0 körgyűrű Csepel - Halásztelek lejárónál 2314 Halásztelek, Rákóczi F. u Ügynök: Bodó Mónika 2. Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt Központi iroda 2373 Dabas, Vasút u Ügynök: Szigeti Éva Slezák Istvánné 3. QUANTUM-C HUNGARY Közvetítő és Tanácsadó Kft Budapest, Királyhágó utca 53. Képviselő: Lengyel János ügyvezető igazgató 4. MNG Investments Zrt Budapest, Királyhágó u. 81. fszt. 8. Képviselő: Nagy Gergely vezérigazgató Jelen üzletszabályzat mellékletei: - Üzleti órák megjelölése - Székhely és függő ügynökcégek elérhetőségeit tartalmazó jegyzék - Igénybevett közreműködök listája - Díjtáblázat - Tájékoztató a Társaságról és szolgáltatásáról - Szerződésminták - Formanyomtatványok - Végrehajtási politika - Allokációs szabályzat - Panaszkezelési szabályzat - Összeférhetetlenségi politika - Tájékoztatás kiszervezésről Budapest, január Reálszisztéma Értékpapírforgalmazó és Befektető Zrt. 89

90 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Üzleti órák megjelölése Központi iroda (1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4.), mely utcai frontról nyíló új forgalmazó irodán keresztül a Budapest, V., kerület Városház u. 1. szám felől is megközelíthető: Ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadás Hétfő-Péntek óráig Tőzsdei részleg ügyfélfogadás Hétfő Péntek óráig Pénztár: Hétfő-Csütörtök: Péntek: 9-16 óráig 9-15 óráig Függő ügynöki irodák Hétfő Péntek óráig 90

91 2. sz. melléklet Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt., valamint függő ügynökcégei elérhetőségei Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. Székhely: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4 Telefonszám: 06-1/ Telefax szám: 06-1/ /131 mellék, 06-1/ , 06-1/ cím: Honlapcím: Függő ügynökcégek: 1. Reálszisztéma Autókereskedelmi Kft AUTO BUDA Toyota márkakereskedés Cím: 1112 Budapest, XI., Budaörsi út Termékértékesítő: Kovács Mária Telefonszám: 06-1/ AUTO M0 Toyota márkakereskedés Cím: M0 körgyűrű Csepel - Halásztelek lejárónál 2314 Halásztelek, Rákóczi F. u. 144 Termékértékesítő: Bodó Mónika Telefonszám: 06-24/ /109 mellék 2. Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt. Cím: Központi iroda 2373 Dabas, Vasút u Termékértékesítő: Szigeti Éva Slezák Istvánné Telefonszám: 06-29/ QUANTUM-C HUNGARY Közvetítő és Tanácsadó Kft. Cím: 1182 Budapest, Királyhágó utca 53. Kapcsolattartó: Lengyel János ügyvezető igazgató Telefonszám: 06-1/ MNG Investments Zrt. Cím: 1182 Budapest, Királyhágó u. 81. fszt. 8. Kapcsolattartó: Nagy Gergely vezérigazgató Telefonszám: 06-30/

92 3. számú melléklet A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. által igénybevett közreműködők Közreműködő megnevezése Szerződéskötés időpontja ARTEON Invest Zrt AUDIT SYSTEM Kft BIG Investment Group Kft CALVA Studio Kft EUROVIZIÓ Pénzügyi Szolg. Kft IFM Group Gazdaságkutató Kft GANDHARVA System Kft GOLDCORNER Ker. Szolg. Kft Portfolio Plusz Biztosításközvetítő Kft ROMBUSZ BRÓKER Biztosítási Alkusz Kft Snow Leopard Capital Management Kft TUR-TERV Idegenforg. Szolg. És Tervező Bt

93 4. sz. melléklet Díjjegyzék Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min ,- Ft 0,3 %, min. 1000,- Ft Nyesz, TBSZ 0,5 % min. 500,- Ft 0,2 %, min. 500,- Ft BÉT-en kötött ügyletek Kedvezményes 0,5 % min ,- Ft 0,2 %, min ,- Ft Kiemelten kedvezményes kötési érték (teljesült darab szorozva 0,3 % min ,- Ft 0,15 %, min ,- Ft Nagybefektetői a teljesülési árfolyamértékkel) 0,1% min Ft /hó BÉT-en kötött ügyletek Elektronikus kereskedés Külföldi tőzsdéken kötött ügyletek USA, Kanada Bonus certificate LEI azonosító beszerzése REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. jutalékai és díjai KELER : Értéktári számla: KELER 0040/M MKB: Normál 0,5 % min. 400,- Ft 0,25 % min. 300,- Ft Kedvezményes 0,35 % min ,- Ft 0,2 % min. 750,- Ft Kiemelten kedvezményes Normál Kedvezményes Kiemelten kedvezményes Hazai és nemzetközi kollektív befektetési értékpapírok (ETF, Certificate, Befektetési jegyek, stb.) Egyedi elemzés nemzetközi piacon kereskedett részvényekről Befektetési tanácsadás - külföldi piacokra Aukciós és nem aukciós Diszkontkincstárjegy, államkötvény, MNB kötvény ügyletek Hazai és külföldi vállalati kötvények, banki kötvények, jelzáloglevelek Módosítás, visszavonás, lejárat díja Visszavonás díja elektronikus kereskedési rendszerben Egyedi kivezetés díja Szabványosított tőzsdei határidős, tőzsdén kívüli származtatott és opciós ügyletek BUX, egyéb BÉT index ügyletek tőzsdei deviza; valamint FX ügyletek - Letéti követelmény-bét határidős termékek kötési érték kötési érték kötési érték névérték vagy árf.érték közül a magasabb névérték vagy árfolyamérték közül a magasabb darabszám az ügyfél kérésére egyedi részvény ügyletek 0,15%* CFD ügyletek kötési érték 0,15% min Ft* - Letéti követelmény-cfd ügyletek Szabványosított tőzsdei határidős, opciós kifuttatása EMIR adatszolgáltatás díja ügyletek Hatályos: február 02-től kontraktusonként kontraktusonként kontraktusonként *Havi forgalomtól függően egyedi kedvezmény is adható. A bizományosi díj devizában is meghatározható. 0,25 % min ,- Ft 0,15 % min ,- Ft 0,9 %, min ,- Ft* 0,75 %, min ,- Ft* 0,5 % min ,- Ft* + 0,02 USD / részvény, (a fenti díjon felül) maximum 3 %, min ,- Ft* max. 5%, min Ft* Egyedi megállapodás szerint Ft / óra évi 0,9%, min ,- Ft évi 2,5%, min ,- Ft Díjmentes 500 Ft / db 500,-Ft 150 Ft, min. 500 Ft 0,15%* 20% KELER letét kétszerese 500,-Ft A Szolgáltató által felszámított költség kerül terhelésre. Reálszisztéma Befektetési Jegyek adás-vétele Reálszisztéma Nyíltvégű vásárlása befizetett összeg Ingatlanbefektetési Alap visszaváltása árfolyamérték maximum 2% 180 napon belüli 1,50% nap között 1% Reálszisztéma - Marco Polo Alap vásárlása visszaváltása befizetett összeg árfolyamérték maximum 5% 1 éven belül 5% 1-2 év között 3% 2-3 év között 1% 3 éven túl díjmentes Reálszisztéma - Mont Blanc Alap vásárlása befizetett összeg visszaváltása árfolyamérték 1 éven belül 1% Reálszisztéma Classic Megtakarítási Program eladási jutalék befektetni tervezett teljes tőke maximum 5% Nyomdai úton előállított értékpapírok letéti díja: 1. A forgalmazó saját értéktárában elhelyezett értékpapírok; össznévérték 0,03 % + ÁFA részvények, kötvények, stb időarányosan 2. Hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok (KELER Zrt-nél) össznévérték 0,015 % + ÁFA időarányosan maximum 5% Terhelés befizetéskor, minden befizetés maximum 50%-ig. min. 100,-Ft + ÁFA min. 100,-Ft + ÁFA A fenti letéti díjakon túlmenően a befektetési szolgáltató az értékpapírok őrzéséért az elszámolóház által kiszámlázott szokásostól eltérő díjait és költségeit jogosult a Megbízónak felszámítani. Amennyiben a KELER ZRt. illetve valamely KÖZVETITŐ egyéb díjjal, költséggel terhel valamely tranzakciót, a Reálszisztéma Zrt. jogosult ezen díjat, költséget a Megbízó felé továbbszámlázni. 1. oldal 93

94 REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. jutalékai és díjai KELER : Értéktári számla: KELER 0040/M MKB: Értékpapírszámla vezetési, letétkezelési díjak: Számlanyitási díj Számla újranyitásának díja Számlanyitási díj (Reálszisztéma Megtakarítási program) megtakarítás teljes összege Díjmentes 3.000,-Ft max. 1% Számlavezetési díj (részvény, állampapír, portfoliókezelés) Számlavezetési díj (NYESZ, TBSZ) Számlavezetési díj (Reálszisztéma értékpapírok) Értékpapír alszámla nyitása a KELER Zrt-nél Értékpapír zárolása; feloldása KELER együttes zárolás; feloldása Kiszállítási díj Részvénykönyvi bejegyzés Társasági eseményhez kötődő zárolás Tulajdonosi igazolás kiállítása Közgyűlési igazolás kiállítása Értékpapír átvezetési díj - Reálszisztéma Zrt-én belül Ügyfél saját számlái, alszámlái között Értékpapír átvezetési díj - Reálszisztéma Zrt-én belül két ügyfél között Transzfer díj (Keler Zrt-én belül) Transzfer díj (Keler Zrt-be külföldről) Transzfer díj (Keler Zrt-ből külföldre) Értékpapír-nyilvántartási díj hitelviszonyt és tul.viszonyt megtestesítő dematerializált ép-okra (KELER Zrt-nél) Rendkívüli kivonatok Megbízások Pénzforgalmi díjak: Utalási díj Konverziós díj Pénzkezelési díj Pénztári befizetések Postai úton SMS-ben ben HUF EURO, USD VIBER HUF EURO, USD forint valuta Halasztott fizetés díja (T+3.naptól) Késedelmi kamat Pénz átvezetési díj - Reálszisztéma Zrt-én belül Ügyfél saját számlái, alszámlái között Pénz átvezetési díj - Reálszisztéma Zrt-én belül két ügyfél között Portfoliókezelési tevékenység díja: Alapdíj Szerződéskötési díj Eladási jutalék Bázis portfolióra Sikerdíj Tranzakciós költségek, Megbízási djíak, egyéb költségek Hó, ill. év végi árfolyamérték, kötvénynél névérték alapján Kikerülési, ill. év végi árfolyamértéken számított éves átlagos befektetés állomány (kötvényeknél névérték, befektetési jegyeknél árfolyamérték) ügyfél kérésére össznévérték művelet értékpapíronként és alkalmanként művelet értékpapíronként és alkalmanként művelet értékpapíronként és alkalmanként művelet értékpapíronként és alkalmanként művelet értékpapíronként és alkalmanként össznévérték 0,02 % időarányosan min. 100,-Ft az ügyfél kérésére átutalás összege konvertált összeg készpénz felvétel összege készpénz befizetés összege a halasztott fizetés összege a lejárt tartozás összege művelet alkalmanként és devizánként művelet alkalmanként és devizánként 2.000,-Ft Portfolió átlagos lekötött tőkéjére vetítve Portfolió induló értéke befektetni tervezett teljes tőke 0,0015 % / hó ; min. 600,-Ft / hó/alszámla 0,1 % / év ; min ,-Ft / év 0,1 % / év ; min ,-Ft, max ,-Ft / év 1.000,- Ft / ISIN / alszámla 1.500,- Ft / ISIN Ft / ISIN 0,02 % min ,-Ft, max ,-Ft 5.000,- Ft 2.000,- Ft 1.000,- Ft 1.500,- Ft 600,-Ft 2.000,-Ft 0,5 %, min ,-Ft / ISIN Keler Zrt. díjszabályzata szerinti díj ,-Ft / ISIN Keler Zrt. díjszabályzata szerinti díj ,-Ft / ISIN 500,-Ft + ÁFA /db 500,- Ft / levél + ÁFA 25,- Ft / üzenet + ÁFA Díjmentes 0,15 %, min. 500 Ft max Ft 0,25%, min Ft, max Ft 0,5 %, min Ft, max Ft 0,2 %, min Ft/tranzakció 0,4 %, min. 500 Ft 0,5 %, min Ft 0,05 %, min. 350 Ft, max Ft 0,4%, min Ft, max Ft jegybanki alapkamat + 3% pont, min. 100,-Ft Jegybanki alapkamat kétszerese 600,-Ft maximum 3%+áfa maximum 3%+áfa maximum 5%+áfa Terhelés negyedévente, vagy a portfóliókezelési szerződés megszűnésekor Terhelés egyszer, a portfóliókezelési tevékenység megkezdésekor Terhelés befizetéskor, minden befizetés maximum 50%-ig. Benchmark fölötti hozam Naptári évet követő 90 napon belül, vagy a szerződésben meghatározott %-a+áfa portfoliókezelési szerződés megszűnésekor A szolgáltatások teljesítése során felmerülő egyéb költségek a díjtáblázat szerint+áfa 2. oldal 94

95 SMS üzenetek REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. jutalékai és díjai KELER : Értéktári számla: KELER 0040/M MKB: Elektronikus kereskedési rendszer használatához kapcsolódó díjak: Elektronikus adatszolgáltatás és kereskedés díja (BÉT Valós idejű adatok, legjobb 5 ajánlat) Számlakivonat elektronikus lekérdezésénak díja 1 hó 1 hó Darabszám A Díjtáblázatban szereplő díjakból egyedi megállapodás alapján kedvezmény adható ,- Ft+ÁFA/ megkezdett hónap 250,- Ft+ÁFA/ megkezdett hónap 20,- Ft+ÁFA/db 3. oldal 95

96 5. sz. melléklet: Tájékoztató a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt-ről és Befektetési Szolgáltatásáról Tájékoztató a Befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007.évi CXXXVIII. törvény 41. és 43.. alapján. I. BEVEZETÉS A jelen tájékoztató foglalja össze a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (továbbiakban: Reálszisztéma Zrt.), mint befektetési vállalkozásra vonatkozó alapvető tudnivalókat, működésének és tevékenységének szabályait, a Reálszisztéma Zrt. által az Ügyfele tulajdonában álló pénzügyi eszközök és pénzeszközök kezelése tekintetében alkalmazott elveket, szabályokat, a Reálszisztéma Zrt. és Ügyfele között létrejött szerződésben érintett pénzügyi eszközökkel, illetve a szerződés szerinti ügylettel kapcsolatos tudnivalókat, a szerződés szerinti megbízások végrehajtására vonatkozó legfontosabb szabályokat, illetve a Reálszisztéma Zrt. által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó egyéb alapvető szabályokat. A jelen tájékoztatóban és az itt hivatkozott dokumentumokban foglalt, valamint az itt megjelölt honlapokon elérhető információk közzétételével a Reálszisztéma Zrt. eleget tesz a Befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban Bszt.) 41. és 43.. által előírt ügylet előtti tájékoztatási kötelezettségnek. Amennyiben az Ügyfél úgy gondolja, hogy a következőkben ismertetett információk nem megfelelőek vagy elégségesek a pénzügyi eszköz, illetve az ügylet kockázatának megítéléséhez, úgy azt legkésőbb a megbízás megadásának időpontjában jeleznie kell a Reálszisztéma Zrt-nek. Ennek hiányában a Reálszisztéma Zrt. úgy tekinti, hogy az Ügyfél a Bszt. 41. és 43.. által előírt minden előzetes tájékoztatást megkapott, azaz a Reálszisztéma Zrt. minden tekintetben eleget tett a Bszt. szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének. A jelen tájékoztatót a Reálszisztéma Zrt. internetes honlapján ( valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben Ügyfelei számára elérhetővé teszi. A jelen tájékoztatóban foglalt bármely információ változásáról a Reálszisztéma Zrt. internetes honlapján történő közzététellel értesíti Ügyfeleit. 96

97 II. A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK 1. A befektetési vállalkozás neve: Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2. A befektetési vállalkozás rövid neve: Reálszisztéma Zrt. 3. A befektetési vállalkozás cégjegyzékszáma: Cg A Befektetési vállalkozás székhelye: 1053 Budapest, Kossuth L. u Elérhetőségek: Levelezési cím: 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4. Honlap címe: Telefon: 1/ , 1/ Telefax: 1/ , 1/ cím: 6. A kapcsolattartás során használható nyelvek: Magyar, illetve külön megállapodás esetén angol. 7. Az Ügyféllel való kapcsolattartás módja, eszköze, ide értve a megbízás küldésének módját, eszközét: A kapcsolattartás módjára, eszközére, illetve a megbízás küldésének módjára és eszközére vonatkozó rendelkezéseket a Reálszisztéma Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata tartalmazza. 8. A befektetési szolgáltatási, illetve kiegészítő szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedély száma, valamint az ezen engedélyt kiadó felügyeleti hatóság neve és levelezési címe: Tevékenységi engedély száma: /1998. Engedély kelte: február 20. Portfoliókezelési tevékenységi engedély száma és kelte: EN-III-45/ május 31. Befektetési elemzés és pénzügyi elemzés tevékenységi engedély száma és kelte: EN-III-811/ július 07. Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés tevékenységi engedély száma és kelte: EN-III-50343/ január 10. Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank Címe: 1013 Budapest, Krisztina körút 39. Levelezési cím: 1534 Budapest, BKKP Postafiók:

98 9. Függő ügynök igénybe vétele: A Reálszisztéma Zrt. befektetési szolgáltatási, illetve kiegészítő szolgáltatási tevékenysége során függő ügynökök, valamint további közvetítők közreműködését veszi igénybe a Bszt. 5. 1(a) pontban meghatározott megbízás felvétele és továbbítása szolgáltatás közvetítésére. A függő ügynökök felsorolását a Reálszisztéma Zrt. hatályos Üzletszabályzata tartalmazza. 10. Portfoliókezelési tevékenység A Reálszisztéma Zrt. a portfoliókezelési tevékenysége keretében az általa kezelt portfolióba tartozó pénzügyi eszközök esetében saját nevében, valamint a megbízó javára és terhére jár el. Portfoliókezelésre vonatkozó szerződés alapján a Társaság az ügyfél eszközeit előre meghatározott feltételek mellett, az ügyfél által adott megbízás alapján, az ügyfél javára pénzügyi eszközökbe kerülnek befektetésre és kezelésre azzal, hogy az ügyfél a megszerzett pénzügyi eszközökből eredő kockázatot és hozamot, azaz a veszteséget és a nyereséget közvetlenül viseli. Az ügyfél általános megbízást ad értékpapírból, illetőleg más pénzügyi eszközből befektetési állomány vételére, vagy eladására, és az ezekhez kapcsolódó jövedelmek beszedésére, újra befektetésére, az átvett eszközök értékének megőrzésére és növelésére, az ügyfél számára optimálisan biztosítható hozam elérése érdekében. A Társaság a portfoliókezelési szolgáltatást csak az alkalmassági teszt elvégzését követően nyújtja, és csak olyan pénzügyi eszközt és ügyletet ajánl, amely az ügyfél számára a teszt alapján alkalmas, a Felek ennek megfelelően határozzák meg a portfoliókezelési irányelveket. Portfoliókezelési tevékenység kizárólag a portfoliókezelt számlán található eszközökre vonatkozik. A Reálszisztéma Zrt. az egyes ügyfelek számára kezelt portfoliókat ügyfelenként és ha egy ügyfél számára több portfoliót is kezel portfoliónként tartja nyilván és kezeli. A Reálszisztéma Zrt. a portfoliókezelési tevékenysége keretében a leendő szerződő fél számára, amely a szerződéskötést követően lakossági ügyfélnek minősül vagy a lakossági ügyfél számára tájékoztatást ad a) a szerződésben meghatározott, az ügyfél portfóliójában lévő pénzügyi eszköz értékelésének gyakoriságáról és az értékelés módszeréről, b) az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek egy részéről vagy egészéről való rendelkezés tekintetében a portfoliókezelő szabad mérlegelési jogának részleteiről, c) arról a referenciaértékről, amelyhez képest az ügyfél portfóliójában lévő pénzügyi eszköz hozama meghatározásra kerül, d) az ügyfél portfóliójába kerülhető pénzügyi eszközökről és az ezekre vonatkozóan végrehajtható ügyletekről, ideértve a kapcsolódó korlátozásokat, és e) a portfólió kezelése során érvényesülő célkitűzésekről, a portfoliókezelő mérlegelése során szerepet játszó kockázati szintről, és a portfoliókezelő mérlegelési jogát érintő korlátokról. 98

99 A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK SZABÁLYAI 1. A Reálszisztéma Zrt. részére engedélyezett befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységeinek köre (a Bszt. szerint): Befektetési szolgáltatási tevékenységek: - (a) megbízás felvétele és továbbítása, - (b) megbízás végrehajtása az ügyfél javára, - (c) sajátszámlás kereskedés, - (d) portfoliókezelés - (e) befektetési tanácsadás, - (g) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül. Kiegészítő szolgáltatási tevékenységek: - (a) a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése, - (b) a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, - (d) a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás, - (e) a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés, - (f) befektetési elemzés és pénzügyi elemzés, és Egyéb jogszabály által lehetővé tett szolgáltatások: - ügyfélszámla vezetéssel kapcsolatos pénzforgalmi szolgáltatás 2. A megbízások elfogadásának helye, ideje A megbízások elfogadásának helye: Budapest, V. kerület Kossuth Lajos u. 4. szám alatti székhely, mely utcai frontról a Budapest, V., kerület Városház u. 1. szám felől is megközelíthető: Ügyfélszolgálati órák: Hétfő-Péntek: óráig; (Reálszisztéma értékpapírok: Hétfő-Péntek: óráig) Pénztári nyitva tartás: Hétfő-Csütörtök: 9-16 óráig; Péntek: 9-15 óráig Ügyfélszámlához kapcsolódó terhelési megbízások befogadásának határideje: Munkanapon belül: 9-15 óráig tárgynapi teljesítéssel óráig következő munkanapon belüli teljesítéssel Értékpapírszámlához kapcsolódó terhelési megbízások befogadásának határideje: Munkanapon belül: 9-16 óráig tárgynapi teljesítéssel óráig következő munkanapon belüli teljesítéssel 99

100 3. A megbízások elfogadásának és rögzítésének formái A Reálszisztéma Zrt. a megbízásokat az alábbi formákban fogadja el: a) Írásban személyesen ebben az esetben az Ügyfél a megbízást személyesen adja le a Reálszisztéma Zrt.nél megbízási jegyen, egyszerűsített megbízási jegyen, vagy bármilyen írásos formában, amiből a megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi információ a Reálszisztéma Zrt. rendelkezésre áll. b) Írásban levélben, vagy telefaxon ebben az esetben az Ügyfél megbízása írásos formában levélben érkezik, vagy a megbízás szintén írásos formában telafaxon érkezik. Mindkét esetben a megbízásnak tartalmaznia kell az Ügyfél azonosításához szükséges adatokat, a megbízás tárgyát képező értékpapír megnevezését, mennyiségét és árfolyamát. Fel kell tüntetni a megbízás lejáratát, a megbízás keltét és az Ügyfél aláírását. c) ben ebben az esetben az Ügyfél megbízásának egy előre meghatározott címre kell beérkezni. Az nek tartalmaznia kell minden, a b) pontban leírt adatot (kivéve aláírás) és ezen felül egy számokból álló kódot, amelyet az írásban megkötött keretszerződés aláírásakor vagy később, de személyesen az ügyfél jelöl ki. d) Szóban telefonon a megbízás telefonon történő fogadása esetén a megbízás felvevője a megbízás lényeges elemeiről írásbeli feljegyzést is köteles készíteni és azt a részleg vezetője részére bemutatni, aki a megbízás teljesítéséről vagy - írásbeli megerősítést kérve - függőben tartásáról dönt. e) Elektronikusan interneten. A Reálszisztéma Zrt. a megbízások fogadására, a visszaigazolások küldésére, számlakivonatok megtekintésére, fedezetvizsgálat elvégzésére és opcionálisan adatszolgáltatásra elektronikus internetes kereskedési felületet üzemeltethet. Az ezen a felületen érkező ügyfélmegbízásokat a Reálszisztéma Zrt. elfogadja, amennyiben a megbízás tartalmaz minden olyan adatot, információt, ami a megbízás teljesítéséhez szükséges. Telefonon, -ben, illetve elektronikusan - interneten érkező megbízás esetén az esetleges félreértésből származó kár veszélyét az Ügyfél viseli. Erre a jogkövetkezményre a Reálszisztéma Zrt. az Ügyfél figyelmét felhívja. Az Ügyfél felel minden olyan kárért, amely a telefon, telefax vagy számítógépes kapcsolat során előforduló tévedés, félreértés, vagy hiba eredménye, hacsak a kár nem a Reálszisztéma Zrt. hibájából ered. A Reálszisztéma Zrt. a telefonon érkező megbízásokról készült hangfelvételt a megbízás megadását követő naptári év 90. napjáig őrzi meg. Az őrzés ideje alatt a hangfelvételhez történő hozzáféréshez a Felügyeletnek, a Reálszisztéma Zrt. vezetőjének és az általa írásban meghatalmazott személynek van jogosultsága. A Társaság Ügyfelei az általuk és meghatalmazottjuk által adott megbízások hanganyagát meghallgathatják. Az Ügyfelek ilyen irányú igényüket az elektronikus úton rögzített megbízásokról készült nyilvántartások megtekintését követő 8 napon belül kötelesek jelezni a Reálszisztéma Zrt. felé. A Reálszisztéma Zrt. a hozzáférési igény bejelentését követő 5 munkanapon belül, előreegyeztetett időpontban lehetőséget biztosít az Ügyfél részére az adott hanganyag meghallgatására. 100

101 4. Az ügyfél számára végzett, illetőleg nyújtott, a befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy a kiegészítő szolgáltatásról szóló jelentés gyakorisága, időzítése és jellege A megbízások teljesítésének visszaigazolása A Reálszisztéma Zrt. az Ügyfelet a megbízás teljesítéséről legkésőbb a megbízás teljesülésének napját követő munkanap végéig az alábbi módozatok közül legalább egyféleképpen értesíti:faxon, ben (üzletkötői vagy elektronikusan üzenet formátumú automatikus visszaigazoló rendszer használatával készített ), smsben, elektronikus - internetes kereskedési rendszeren keresztül vagy levélben. Számlakivonatok A Reálszisztéma Zrt. az értékpapír-számla forgalmáról és egyenlegéről évente egyszer, díjmentesen, a tárgyév december 31-i állapotnak megfelelően számlakivonatot küld. A számlavezető az értékpapírszámla forgalmáról és egyenlegéről a számlatulajdonos kérésre - a díjtáblázatban rögzített díj felszámítása mellet bármikor kivonatot készít. A műveletenkénti számlakivonat postai úton, lakcímre történő megküldését a Reálszisztéma Zrt. abban az esetben vállalja, amennyiben a számlatulajdonos ezt írásban kéri és az ehhez kapcsolódó díjtételt megfizeti. On-line tranzakció követés Az Ügyfél webbroker szolgáltatás igénybevétele vagy a számlakivonatok elektronikus lekérdezésére vonatkozó szerződés esetén folyamatosan követni tudja a számláján történt mozgásokat. Részletes szabályok A Reálszisztéma Zrt. által az Ügyfelei részére küldött jelentések további részletes adatait a mindenkor hatályos Üzletszabályzata tartalmazza. 5. Eszközmegóvó intézkedések, befektető-védelmi rendszer Az ügyfél pénzügyi- és pénzeszközei megóvása érdekében tett intézkedések A Reálszisztéma Zrt. az Ügyfél tulajdonában lévő pénzügyi- és pénzeszközöket a saját eszközeitől elkülönítetten kezeli és azokat kizárólag az Ügyfél rendelkezése szerinti célra használja. A Reálszisztéma Zrt. a kezelésében lévő, az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközzel és pénzeszközzel sajátjaként nem rendelkezhet és biztosítja, hogy az Ügyfél ugyanezen pénzügyi eszközről és pénzeszközről bármikor rendelkezni tudjon. A Reálszisztéma Zrt. ügyleti megbízást kizárólag az Ügyféltől vagy az általa meghatalmazott és a hatályos Üzletszabályzatban rögzített módon bejelentett személytől fogad el. A Reálszisztéma Zrt. biztosítja a megkötött ügylet, a vállalt kockázat (pozíció) rögzítését, és folyamatos követését. A Reálszisztéma Zrt. nyilvántartásait és a számlákat úgy vezeti, hogy a) azok pontosak legyenek és az ügyfelek pénzügyi eszközei és pénzeszközei állományáról mindenkor valós képet mutassanak, és 101

102 b) azok alapján bármikor, késedelem nélkül biztosítható legyen az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz, valamint a Reálszisztéma Zrt. saját pénzügyi eszköze és pénzeszköze elkülönített kimutatása. A Reálszisztéma Zrt. nyilvántartása alkalmas az Ügyfél által átadott vagy az ügyfelet megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz állományának, illetőleg összegének minden időpontban történő megállapítására. A Reálszisztéma Zrt. által az Ügyfelek pénzügyi- és pénzeszközei megóvása érdekében tett intézkedések és eljárások részletes bemutatását a mindenkor hatályos Üzletszabályzat tartalmazza. Befektető-védelmi rendszer A Reálszisztéma Zrt. törvényi kötelezettségének eleget téve július 22-én csatlakozott a Befektető-védelmi Alaphoz (BEVA). A BEVA a Reálszisztéma Zrt. által július 1. napját követően megkötött, biztosított szerződésből eredő követelés befagyása esetén kártalanítja a Reálszisztéma Zrt. Ügyfeleit. Az Alap által nyújtott biztosítás a Reálszisztéma Zrt. által folytatott bizományosi, kereskedelmi, portfoliókezelési, értékpapír letétkezelési és letéti őrzési, értékpapír- és ügyfélszámla-vezetési tevékenység keretében megkötött szerződésből eredő azon követelésre terjed ki, amelyek megkötésére a tagsági jogviszony fennállása alatt került sor. A biztosítás nem vonatkozik olyan ügyletből eredő követelésre, mely esetében bíróság jogerősen megállapította, hogy a befektetés forrása bűncselekményből származik. Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletekből eredő pénzkövetelésre sem, amely nem euróban vagy az Európai Unió, illetve az OECD tagállamának törvényes fizetőeszközében áll fenn. A BEVA biztosítása nem terjed ki továbbá a./ az állam, b./ a költségvetési szerv, c./ a tartósan, száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, d./ a helyi önkormányzat, e./ az intézményi befektető f./ kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, Befektetővédelmi Alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, g./ az elkülönített állami pénzalap, h./ befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, i./ a Hpt-ben meghatározott pénzügyi intézmény, j./ az MNB, és k./ a BEVA tagjánál vezető állású személy, a BEVA tagjánál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy és ezek közeli hozzátartozója, továbbá l./ a BEVA tagjában öt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetve közvetett tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy természetes személy és ennek ellenőrzött társasága, valamint természetes személy tulajdonos esetén ennek közeli hozzátartozója követelésére, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőjének követeléseire. 102

103 A k./-l./ pontokban meghatározott ok akkor zárja ki a kártalanítást, ha az a kártalanítási igény alapjául szolgáló szerződés megkötésétől a kártalanítási igény benyújtásáig terjedő időszakban vagy annak egy része alatt fennállt az Alap azon tagjánál, amellyel kapcsolatba kártalanítási eljárásra kerül sor. A BEVA kártalanítási kötelezettségének fennállása esetén a Reálszisztéma Zrt. köteles a kártalanítási igény elbírálásához szükséges adatokat haladéktalanul előállítani és a BEVA rendelkezésére bocsátani. A BEVA jogosult minden olyan adathoz személyesen is hozzáférni, amely a kártalanítási kötelezettségének felméréséhez szükséges. A kártalanítás megállapítására a befektető erre irányuló kérelme alapján kerül sor. A kérelem formáját a BEVA meghatározhatja. A kérelmet a befektető az igényérvényesítés első napjától számított egy éven belül terjesztheti elő. Ha a befektető menthető okból nem tudta igényét határidőben előterjeszteni, a kérelem az akadály elhárulását követő harminc napon belül terjeszthető elő. A BEVA a kártalanításra jogosult befektető részére követelését személyenként és BEVA tagonként összevontan - legfeljebb EUR, azaz húszezer EUR összeghatárig fizeti ki kártalanításként. Az euróban meghatározott összeghatárnak forintra történő átszámítása a felszámolás kezdő időpontjának napján érvényes MNB devizaárfolyamon történik. A BEVA által fizetett kártalanítás mértéke Ft, azaz egymillió forint összeghatárig 100%, e felett Ft (egymillió forint) és az e feletti rész 90%-a. A BEVA a kártalanítást pénzben nyújtja. A BEVA által elbírált és alapos kártalanítási követelés kifizetésére az elbírálás időpontját követő legkésőbb 90 napon belül kerül sor, mely határidő egy alkalommal további 90 nappal meghosszabbítható. A BEVA szervezetére és működésére vonatkozó további részletes szabályokat, valamint a BEVA-ra vonatkozó további információkat a Tőkepiaci Törvény, illetve a BEVA hivatalos Internetes honlapja ( tartalmazza. 6. A Reálszisztéma Zrt. összeférhetetlenségi politikájának összefoglaló leírása Az összeférhetetlenségi politika célja Az összeférhetetlenségi politika célja, hogy meghatározza azokat az elveket és szervezeti kereteket, amelyek megakadályozzák azt, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban olyan összeférhetetlenségi helyzet keletkezzen, amely hátrányt okozhat az ügyfeleknek. Az összeférhetetlenségi politika a) megjelöli azokat a körülményeket, amelyek adott befektetési szolgáltatási tevékenység vagy a kiegészítő szolgáltatás esetében olyan érdekkonfliktushoz vezetnek vagy vezethetnek, amely az ügyfélre nézve hátrányos következménnyel járhat, és b) tartalmazza azon részletes eljárási szabályokat és intézkedéseket, amelyek az a) pontban meghatározott érdekkonfliktus kezelését célozzák. 103

104 Az ügyfeleink számára potenciális hátránnyal járó összeférhetetlenségi helyzetek a következő érintettek között merülhetnek fel: Ügyfeleink és Társaságunk között, Ügyfeleink és Társaságunk vezető állású személyei valamint alkalmazottai (továbbiakban: alkalmazott) között, Társaságunk egyes Ügyfelei között, Társaságunk alkalmazottai és a Társaság között. A Társaság és a Reálszisztéma Cégcsoport másik tagja között Társaság által igénybevett közvetítők/közreműködők és a Társaság között Társaság által igénybevett közvetítők/közreműködők és Ügyfeleink között A Társaság kiszervezett tevékenységét végzők és a Társaság között Szervezeti keretek: Az összeférhetetlenségi helyzetek kezelésére és azonosítására létrehoztuk a Compliance Szakterületet, amely felelős a fenti elvek betartatásának ellenőrzéséért, az összeférhetetlenségi politika rendszeres karbantartásáért, a potenciális összeférhetetlenségi helyzetek azonosításáért és az esetlegesen felmerülő konkrét összeférhetetlenségi helyzetek kezeléséért, valamint az azonosított és kezelt összeférhetetlenségi helyzetek nyilvántartásáért. 7. A Reálszisztéma Zrt. Legkedvezőbb Végrehajtási (best execution) politikájának összefoglaló leírása Hatékony legjobb teljesítés (best execution) követelménye A Társaság az ügyfélmegbízások teljesítése során minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a végrehajtás színvonalát a legkedvezőbb végrehajtási politika keretein belül maximalizálja. Az ügyfél megbízása legkedvezőbb teljesítésének minősül, ha a teljesítésre a végrehajtási politika előírásai szerint kerül sor. A legkedvezőbb végrehajtási politikában rögzített, a lehető legjobb eredmény elérését célzó eljárás követését megakadályozhatja, ha az ügyfél a megbízás teljesítésére vonatkozóan speciális intsrukciókat ad a Társaságnak. Ebben az esetben a Társaság a végrehajtási politikát csak az ügyfél által meg nem adott paraméterekre alkalmazza. A teljesítés színvonalát meghatározó tényezők és azok relatív súlya A legkedvezőbb végrehajtás megítéléséhez a következő szempontokat vizsgáljuk: a) a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát (nettó ár), b) a megbízás költségét, c) a megbízás végrehajtásának időigényét, d) a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét, és e) a megbízás nagyságrendjét. A fentebb felsorolt tényezők fontosságának meghatározásánál a Reálszisztéma Zrt. a következő szempontokat vizsgálja: a) a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz tulajdonságait, b) a megbízás természetét, c) az ügyfél a Bszt szerinti minősítését, és 104

105 d) azon szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer, rendszeres internalizáló, árjegyző vagy egyéb más, a likviditás biztosítására létrejött személy vagy szervezet, illetve ezekhez hasonló funkciót ellátó harmadik országbeli személy vagy szervezet (a továbbiakban: végrehajtási helyszín) tulajdonságait, amelyekhez a megbízás továbbítható. A Társaság a végrehajtási politikájában rögzíti az egyes pénzügyi eszközök vonatkozásában a kiválasztható teljesítési helyek azon legszűkebb körét, amelyek a best execution elv érvényesülését biztosítják. A kereskedési helyek köre dönti el, hogy szükséges-e további tényezők figyelembe vétele a hatékony legjobb teljesítéshez. Egyetlen kereskedési hely esetén a megbízás teljesítése behatárolt, így a teljesítés egyben a legjobb teljesítésnek minősül. Ha a megbízás több, a Társaság szabályzatában felsorolt végrehajtási helyszínen is teljesíthető, a best execution követelmény teljesítése vonatkozásában kiindulópontnak a nettó árat tekintjük. Az összehasonlításban figyelembe kell venni az egyes végrehajtási helyszínekhez kapcsolódó saját jutalékait és egyéb, a végrehajtással összefüggő költségeit. A Társaság az egyes végrehajtási helyszínekhez kapcsolódó saját jutalékait és költségeit nem határozhatja meg úgy, hogy azzal a megbízások teljesítésének összehasonlítása során az egyes végrehajtási helyszínek között indokolatlan és méltánytalan különbséget eredményezzen. A Legkedvezőbb Végrehajtási politikáját a Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri és évente egy alkalommal értékeli a megbízások legkedvezőbb végrehajtásának teljesülése szempontjából. Ezen túlmenően a Társaság akkor is felülvizsgálja a végrehajtási politikáját, ha olyan tényszerű változás következik be, amely befolyásolja a best execution elv érvényesülését. III. A LEENDŐ SZERZŐDŐ FÉL TULAJDONÁBAN LÉVŐ VAGY ŐT MEGILLETŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZ ÉS PÉNZESZKÖZ KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI 1. Harmadik fél kezelésében álló eszközök A Reálszisztéma Zrt. a befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások nyújtása során jogosult vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személy szolgáltatásait igénybe venni (így különösen a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt., más bankok, befektetési vállalkozások és letétkezelők szolgáltatásait). A Bszt. 59. (1), illetve a Bszt. 60. (4) bekezdése szerint a befektetési vállalkozás az ügyfél pénzügyi eszközének letéti őrzésére, illetve az ügyfél pénzeszközének elhelyezésére harmadik személlyel megállapodást köthet, a közreműködő kiválasztása során a befektetési vállalkozás a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. A Reálszisztéma Zrt. által igénybe vett harmadik fél szolgáltatók listája a IV.2. pontban található. A Reálszisztéma Zrt. jogosult továbbá, saját döntése szerint, az Ügyfél tulajdonában álló és harmadik személy letétkezelőnél elhelyezett értékpapírokat az egyes letéti helyek között átcsoportosítani. 105

106 Az értékpapír letéti számlára kerülő értékpapírokat a Reálszisztéma Zrt. az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában egynemű dologként kezelteti és ún. gyűjtőelvi tárolásban őrizteti, illetve tartatja nyilván. A gyűjtőelven letétbe helyezett értékpapírokat a Reálszisztéma Zrt. vagy az általa igénybe vett letétkezelő, a saját vagyonától elkülönítetten köteles nyilvántartani és kezelni. Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a gyűjtőelvi tárolás esetében az Ügyfélnek, mint az értékpapírok tulajdonosának csak az értékpapírszámlán jóváírt mennyiség tekintetében keletkezik követelése az értékpapír egyedi címletének és sorszámának megjelölése nélkül. A belföldi vagy külföldi harmadik személy letétkezelő által nyújtott szolgáltatásért a Reálszisztéma Zrt. minden esetben felelősséget vállal és az Ügyfelei tulajdonában lévő értékpapírokat mindenkor Ügyfélre lebontva ki tudja mutatni. A Reálszisztéma Zrt. az ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz kezelésével kapcsolatosan a) ha a lakossági ügyfél tulajdonában álló vagy őt megillető pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz a Reálszisztéma Zrt. nevében eljáró harmadik fél kezelésébe kerülhet, tájékoztatást ad erről a lehetőségről, a befektetési vállalkozást a székhelye szerinti állam joga alapján e harmadik személy tevékenységért terhelő felelősségéről, valamint a harmadik fél esetleges fizetésképtelenségének az ügyfélre vonatkozó következményeiről, b) ha a székhelye szerinti vagy a harmadik személy székhelye szerinti állam joga alapján a lakossági ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz harmadik fél kezelésében lévő gyűjtőszámlára kerülhet, tájékoztatja az ügyfelet erről a lehetőségről és kifejezetten jól érthetően felhívja a figyelmet az ebből adódó kockázatokra, c) ha a székhelye szerinti állam vagy a nevében eljáró harmadik személy székhelye szerinti állam joga nem teszi lehetővé a lakossági ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszközök és a Reálszisztéma Zrt. vagy a nevében eljáró harmadik személy saját eszközeinek elkülönített kezelését, tájékoztatást ad erről a tényről, valamint kifejezetten és jól érthetően felhívja a figyelmet az ebből adódó kockázatokra, d) ha az ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz olyan számlára kerül, amelyre vonatkozóan az egyébként a Reálszisztéma Zrt. és az ügyfél között fennálló szerződésre irányadó jogtól eltérő jog érvényesül, tájékoztatja az ügyfelet az ebből adódó, az ügyfél jogaira és kötelezettségeire irányadó szabályok eltéréséről. 106

107 2. Harmadik fél fizetésképtelensége esetére vonatkozó szabályok: A Reálszisztéma Zrt. a közreműködőért akként felel, mintha saját maga járt volna el, kivéve, ha az Ügyfél maga jelöli ki azt a harmadik személyt, akinek a közreműködésével kell a megbízást teljesíteni. Ebben az esetben a Reálszisztéma Zrt. mentesül a felelősség alól, ha a megbízási szerződés teljesítése során a harmadik személyt a megbízás teljesítésével összefüggésben megfelelő utasításokkal látta el. Ezen túlmenően az Üzletszabályzatban foglaltak az irányadók. 3. A Reálszisztéma Zrt. által igénybe vett harmadik fél szolgáltatók listája és kereskedési helyszínek Letétkezelőink, alletétkezelőink: KELER Zrt. MKB Bank Zrt. Saxo Bank A/S, Denmark Ecetra Central European E- Finance AG, Wien Raiffeisen Bank Zrt. CIB Bank Zrt. K&H Bank Zrt. Kereskedési helyszínek: Közvetlen tőzsdetagság: BÉT (Budapesti Értéktőzsde) Reálszisztéma Zrt. saját számlás kereskedés Saxo Bank A/S Brokerjet (Ecetra Central European E- Finance AG,) OTC bankok, értékpapír-kereskedő társaságok (MKB Bank, OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt, Citibank Zrt, CIB Bank Zrt, FHB Bank Zrt., Erste Befektetési Zrt.) 4. A Reálszisztéma Zrt. biztosítéki kötelezettsége és beszámítási joga A Reálszisztéma Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatások nyújtásáért az Ügyfél által fizetendő díjak és jutalékok, valamint az Ügyféllel szemben fennálló egyéb követelések mértékéig a Reálszisztéma Zrt-nek óvadéki joga van az Ügyfél pénzszámlájának pozitív egyenlege erejéig, illetve az Ügyfél értékpapír letéti számláján, illetve értékpapírszámláján lévő pénzügyi eszközein. Az óvadéki joggal a Reálszisztéma Zrt. csak külön felszólítás után és csak abban az esetben élhet, ha az Ügyfél ügyfélszámlájáról követelését nem tudja kielégíteni. A Reálszisztéma Zrt. az Ügyfél ügyfélszámlájának vezetéséért, pénz- és értékpapírforgalma lebonyolításáért a mindenkori Díjtáblázat szerinti, illetve az Ügyfélnek biztosított egyedi jutalékokat és díjakat számítja fel, melyekkel a Reálszisztéma Zrt. esedékességkor az Ügyfél külön rendelkezése nélkül az Ügyfél ügyfélszámláját megterheli. 107

108 A Reálszisztéma Zrt. biztosítéki kötelezettségére, illetve beszámítási jogosultságára vonatkozó további rendelkezéseket a Reálszisztéma Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata tartalmazza. IV. A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT ÜGYLETBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZZEL, VALAMINT AZ ÜGYLETTEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 1. A pénzügyi eszközzel, ügylettel kapcsolatos tudnivalók A kínált szolgáltatásra szóló szerződés megkötését és a megbízás végrehajtását megelőzően, annak érdekében, hogy az Ügyfél számára valóban a megfelelő pénzügyi eszköz, illetve ügylet kerüljön ajánlásra, Társaságunk meggyőződik arról, hogy a kínált szolgáltatás a leendő szerződő fél, Ügyfél számára megfelelő-e, illetve alkalmas-e a körülményeihez igazodó befektetési elvárásai, döntései megvalósítására. Ennek során Társaságunk felméri az Ügyfél veszteségviselő képességét, vagyis azonosításra kerülnek azon Ügyfelek, akik alacsony tőkeveszteséget hajlandóak és képesek elszenvedni. Mivel Társaságunk a befektetési tanácsadási, illetve portfoliókezelési tevékenységet általában egyéb befektetési szolgáltatási tevékenységgel együtt komplex szolgáltatásként nyújt az Ügyfelei részére, az alkalmassági tesztet és a megfelelési tesztet egy kérdőív keretében készítette el, melyet a szerződés megkötését vagy keretszerződés esetében a megbízás végrehajtását megelőzően töltet ki az ügyféllel és értékel Társaságunk. A Reálszisztéma Zrt. a pénzügyi eszközre, illetve az ügylet kockázatára vonatkozó tájékoztatás során - az Ügyfél minősítésének, valamint az előzetes tájékozódás során feltártak megfelelő figyelembevételével - kitér a) a pénzügyi eszköz kockázatára, ideértve a tőkeáttétel lényegére és hatásaira vonatkozó tájékoztatást és a teljes befektetett összeg esetleges elvesztésének kockázatára vonatkozó felhívást, b) a pénzügyi eszköz piaci helyzetére, c) a pénzügyi eszköz árának volatilitására, illetve a piac elérésében tapasztalható esetleges korlátokra, d) a pénzügyi eszköz szerződéskötés időpontját megelőző időszakra vonatkozó árfolyam-alakulására. Amennyiben az Ügyfél úgy ítéli meg, hogy a fentieknek megfelelően nyújtott információk nem megfelelőek vagy nem elégségesek a pénzügyi eszköz, illetve az ügylet kockázatának megítéléséhez, úgy azt a megbízás megadásának időpontjában jeleznie kell a Reálszisztéma Zrt-nek. Ennek hiányában a Reálszisztéma Zrt. úgy tekinti, hogy az Ügyfél a Bszt. által előírt minden, a pénzügyi eszközre, illetve az ügylet kockázatára vonatkozó előzetes tájékoztatást megkapott, azaz a Reálszisztéma Zrt. minden tekintetben eleget tett a Bszt. szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének. 108

109 Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy előfordulhat, hogy a Reálszisztéma Zrt. valamennyi olyan instrumentum vonatkozásában, amelyre ügyletet kívánnak kötni, nincs feltétlenül megfelelő információ birtokában. Ebben az esetben az Ügyfélnek döntését ennek figyelembe vételével kell meghoznia és elképzelhető, hogy a nem elégséges információ miatt nem ismert valamennyi releváns kockázat. Felhívjuk továbbá Ügyfeleink figyelmét, hogy minden döntés meghozatala előtt az adott instrumentum kibocsátási tájékoztatójában foglaltak is irányadók. Amennyiben a Reálszisztéma Zrt. részt vesz a forgalomba hozatalban, a tájékoztatók az Ügyfél rendelkezésére állnak a kibocsátáskor meghirdetett közzétételi helyeken. Amennyiben az Ügyfél olyan instrumentumra kíván ügyletet kötni, amely tőke- és hozamgaranciát, illetőleg tőke/hozamígéretet tartalmaz, ennek feltételeit megtalálja az egyes kibocsátási dokumentumokban. 2. Tájékoztatás a kockázatokról, piaci működésről A befektetések jövőbeli hozama nem látható előre pontosan. Elképzelhető, hogy a piaci környezet kedvezőbben, kedvezőtlenebbül alakul, mint ahogyan vártuk, egy-egy váratlan hír, esemény előre nem látható módon befolyásolhatja befektetésünket, így várakozásainkhoz képest magasabb, vagy alacsonyabb hozamot realizálhatunk, sőt akár veszteségünk is keletkezhet. Ezen bizonytalanságok jelentik befektetéseink kockázatát. A befektetések kockázatát két részre oszthatjuk: a) a piac egészének ingadozásából származó piaci kockázatra, és b) az egyes befektetések ingadozásból származó egyedi kockázatra. A piaci kockázat a minden befektetési eszközre, vállalatra egyaránt ható, az egész gazdaságra kiterjedő kockázatokból származik, melyet befolyásol különösen: a gazdaság (világgazdaság, az ország, a régió gazdaságának) növekedése az üzleti bizalom az infláció a kamatkörnyezet az államháztartás egyensúlya a jövővel kapcsolatos várakozások bizonytalansága, stb Az egyedi kockázat csak az adott befektetési eszközt, vállalatot körülvevő kockázatokból fakad, melyet befolyásol különösen az adott instrumentum: működésének hatékonysága növekedése piaci részesedése jelenlegi és jövőben várható eredménye a management kompetenciája stratégiája, stb Egy befektetési eszköz kockázatának a mértékét árfolyamának változékonysága, volatilitása mutatja meg. A volatilitás az árfolyam ingadozásának mértékét, változékonyságának a gyakoriságát mutatja. Minél nagyobb amplitúdójú az árfolyam ingadozása, illetve a változások gyakorisága, annál magasabb volatilitású, kockázatú befektetésről beszélünk. 109

110 Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét annak kockázatára, hogy befektetéseik során fennállhat annak is a lehetősége, hogy a teljes befektetett összeget elveszítik, illetőleg az ügylettípustól függően további összegek, fedezetek rendelkezésre bocsátása válhat szükségessé. A megbízások megadása, az ügyletek megkötése előtt mindenképpen mérlegelje e kockázati tényezőt is. Az egyes ügylettípusokkal kapcsolatos főbb kockázatokat - beleértve a tőzsdei és tőzsdén kívüli, valamint az azonnali és származékos ügyletekre vonatkozó kockázatokat is - a Reálszisztéma Zrt-vel kötött keretszerződéseinek kockázatfeltáró nyilatkozatai is tartalmazzák, kérjük ezek gondos átvizsgálását annak érdekében, hogy felelős befektetési döntést hozzanak. 3. A tőkeáttétel A tőkeáttétel lényegére és hatásaira vonatkozó tájékoztatás, illetve a pénzügyi eszközzel kapcsolatos letéti követelmény vagy hasonló kötelezettség érvényesülésére vonatkozó tudnivalók a Reálszisztéma Zrt. mindenkor hatályos üzletszabályzatában, valamint azok mellékleteiben találhatók. 4. Letéti követelmények Ezzel kapcsolatos rendelkezéseket az Üzletszabályzat, valamint a kapcsolódó keretszerződések tartalmazzák. Kérjük ezek gondos áttanulmányozását a döntés meghozatala előtt. V. A SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ VALAMINT AZ EGYES ÜGYLETEK MEGKÖTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ, AZ ÜGYFELET TERHELŐ KÖLTSÉGEK ÉS DÍJAK A pénzügyi eszközök Ügyfél általi megszerzésével, tartásával, a Reálszisztéma Zrt. által nyújtott szolgáltatásról szóló szerződések létrehozatalával, fenntartásával és teljesítésével kapcsolatosan - ideértve a keretszerződés alapján adott megbízáshoz kapcsolódóan - viselendő minden költség és díj jegyzékét a Reálszisztéma Zrt mindenkor hatályos Üzletszabályzata, illetve annak mellékletét képező Díjjegyzék tartalmazza. Az üzletszabályzat és annak részeként a Díjjegyzék a Reálszisztéma Zrt internetes honlapján ( illetve a Reálszisztéma Zrt ügyfélszolgálati helyiségeiben a nyilvánosság számára elérhető. Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a szerződésben meghatározott pénzügyi eszközre vonatkozó ügylet kapcsán olyan költség, illetve adófizetési kötelezettség is keletkezhet, amely megfizetése nem a Reálszisztéma Zrt-n keresztül történik. Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a fentiekben közreadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen Tájékoztatóban összefoglalt információkról bővebben a Reálszisztéma Zrt. honlapján Ügyfél tájékoztatás menüpont alatt olvashat. 110

111 6. sz. melléklet Szerződésminták Szerződés szám: Megbízási keretszerződés amely létrejött egyrészről a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott), másrészről Természetes személy esetében: Név: Előző név / Leánykori név: Születési hely és idő: Anyja neve: Állampolgársága: Lakcím / Tartózkodási hely: Azonosító okmány száma, típusa: Kiállító hatóság megnevezése, betűjele: Adóazonosító jel: mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó) között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel: 1./ A szerződés tárgya: Megbízott vállalja, hogy a Megbízó tulajdonát képező, a Megbízottnál letétbe helyezett értékpapírokat, illetve értékpapír ügyletek céljára letétként átadott, valamint az értékpapírok ellenértékeként, vagy azok jövedékeként befolyt és ezáltal letétbe került pénzt a Megbízó utasításainak megfelelően kezeli. Megbízott vállalja továbbá, hogy a Megbízó tulajdonában lévő dematerializált értékpapír(oka)t, értékpapírszámlán / alszámlán nyilvántartja és kezeli. Ennek keretében a Megbízott a./ a Megbízó részére értékpapírszámlát és ügyfélszámlát nyit, b./ végrehajtja a Megbízó által - a Megbízott üzletszabályzatának mellékleteként szereplő megbízási jegyeken, illetve telefonon vagy telefaxon vagy az üzletszabályzatban rögzített egyéb módon - adott utasításban foglaltaknak megfelelő értékpapír ügyletet, c./ nyilvántartja a Megbízó vételi és eladási megbízásait, valamint azok elszámolását, d./ a Megbízó javára beszedi a letétben lévő értékpapírokból származó követeléseket, e./ a letétben lévő értékpapírokról az Ügyfél kérésére letéti igazolást állít ki, f./ az értékpapírok ellenértékeként vagy azok jövedékeként befolyt pénzt a Megbízó ügyfélszámláján helyezi el és a Megbízó írásbeli rendelkezése alapján teljesít kifizetést vagy átutalást, g./ amennyiben a Megbízó más utasítást nem ad, a Megbízott a hozzá befolyt és Megbízót megillető összeget, valamint a nála lévő értékpapírokat letétként kezeli és azt a Megbízó további rendelkezéséig az értékpapír-, illetve ügyfélszámlán tartja, 2./ Az értékpapírszámlán a Megbízott a Megbízó tulajdonában álló értékpapírt nyilvántartja és kezeli, a Megbízó szabályszerű rendelkezését teljesíti. A Megbízott az ügyfélszámlán tartja nyilván a Megbízót megillető bevételt és a számláról teljesíti a Megbízót terhelő kifizetést. A Megbízó tudomásul veszi, hogy az ügyfélszámla kizárólag befektetési szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó megbízások lebonyolítására szolgál. Az értékpapírszámla vezetésére vonatkozó részletes szabályokat a Megbízott üzletszabályzatának a II.5. pontja, az ügyfélszámla vezetésére vonatkozó részletes szabályokat a II.6. pontja. 3./ Jelen szerződéssel kapcsolatos konkrét utasításokat a Megbízott részére a Megbízó illetve az a személy jogosult adni, akit erre a Megbízó meghatalmazott. A Megbízott felé a meghatalmazás csak akkor hatályos, ha azt vele az Üzletszabályzatban meghatározott módon és tartalommal írásban közölték. A meghatalmazás érvényességének feltétele, hogy: - az értékpapírszámla tulajdonosa a hiánytalanul kitöltött meghatalmazást a befektetési szolgáltató irodájába személyesen behozza és leadja személyazonosságának igazolása mellett -, vagy - a meghatalmazást a meghatalmazó és a meghatalmazott két tanú jelenlétében a befektetési szolgáltató irodájában az üzletkötő előtt írja alá, vagy - az értékpapírszámla tulajdonosának aláírását közjegyző által aláírt közokirat tanusítja. 111

112 A meghatalmazás érvényességéhez aláírásbejelentő karton is szükséges. Megbízott jogosult a magánokiratba foglalt meghatalmazás amelyet a Megbízott üzletszabályzatának mellékleteként szereplő meghatalmazás formanyomtatványon is le lehet adni - valódiságát megvizsgálni, valamint a meghatalmazottnak a jelen szerződés elején a Megbízó személyére vonatkozó adatokhoz hasonlóan részletezett adatait regisztrálni. Ezek hiányossága esetén a Megbízott a meghatalmazás elfogadását visszautasíthatja. A meghatalmazásban meg kell határozni, hogy a Megbízó milyen jogokkal ruházza fel meghatalmazottját. A teljeskörűséget jelölni kell. Amennyiben a meghatalmazás érvényessége nincs meghatározva, abban az esetben a meghatalmazást határozatlan idejűként kell kezelni. Természetes személyek esetén a számlanyitás feltétele az alábbi azonosításra alkalmas okiratok bemutatása: Magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy esetén: személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha az érvényes bejelentett lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmazza), vagy új típusú, legkorábban 2001-ben kibocsátott kártyás vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, illetve 14. életévét be nem töltött természetes személy esetén személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány vagy útlevél vagy diákigazolvány Magyar állampolgársággal nem rendelkező természetes személy esetén: - EU állampolgár minden elismert azonosító okmánya, vagy fényképes azonosító okmány (útlevél, személyi azonosító igazolvány ha az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedély) és a magyarországi tartózkodási hely (ha van, dokumentum alapján. A Megbízott a nyilvántartási számlán lévő állományt érintő bármely tranzakciót kizárólag a Megbízó vagy meghatalmazottja személyazonosságának ellenőrzése után köteles elvégezni. A Megbízott az számlán nyilvántartott értékpapírokat és pénzeszközöket saját eszközeitől elkülönítetten kezeli és garantálja, hogy ezek harmadik személy követelésének kielégítési alapjául felhasználásra nem kerülnek. 4./ Szerződő felek az üzletkötéssel kapcsolatos információk (értesítések, megbízások, üzenetek, szerződési ajánlatok) közlését szóban (telefonon), illetve elektronikus formában ( ) és faxon is megengedik. Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott a telefonon érkező megbízásokról és azok visszaigazolásáról hangfelvételt készít, amelyet a megbízás megadását követő naptári év 90. napjáig megőriz. 5./ A jelen megbízási keretszerződés alapján teljesített megbízásokról a Megbízott a Megbízót a teljesítést követő munkanapon az üzletszabályzatban rögzített módon értesíti. Az értékpapír- és ügyfélszámla december 31-i egyenlegére vonatkozó kivonatot Megbízott a tárgyévet követő január 31-ig megküldi a Megbízónak. A Megbízott az értékpapír- és ügyfélszámla egyenlegéről és forgalmáról évente egy alkalommal utólag, a tárgyévet követő január 31-ig postai úton megküldött számlakivonatokkal értesíti a Megbízót. A Megbízó külön díjazás ellenében bármikor személyesen vagy írásban kérhet az éves kivonatról másolatot. A Megbízó külön díjazás ellenében bármikor személyesen vagy írásban, illetve meghatalmazottja által kérhet az értékpapír- és ügyfélszámlája egyenlegéről, forgalmáról kimutatást. A forgalmi kimutatás elkészítésére és kiadására vonatkozó írásbeli kérelemnek pontosan tartalmaznia kell a kívánt számla megnevezését, a forgalmi kimutatás időszakát a kezdő és záró nap megjelölésével. A forgalmi kimutatás kizárólag tájékoztató jellegű és az nem tartalmaz a nyilvántartott pénzügyi eszközökre vonatkozó beértékelést. Az egyedi kérésre kiállított egyenleg/forgalmi kimutatásokat a Megbízott az éves számlakivonattal egyező formában és a Társaság Aláírási rendjében meghatalmazottak aláírásával ellátva köteles kiállítani. Az ettől eltérő számlaigazolásokat a Megbízott nem tekinti hitelesnek. 6./ A Megbízó elfogadja, hogy amennyiben a Megbízott - tőzsdén végez értékpapír műveleteket, úgy a Budapesti Értéktőzsde (továbbiakban BÉT) szabályzataiban foglaltak, - diszkont kincstárjegy aukció esetén az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által megállapított, a diszkont kincstárjegyek aukciós forgalmazásának üzleti feltételei, - illetve a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (továbbiakban KELER Zrt.) igénybevétele esetén a KELER Zrt. szabályzatai szerint jár el, amely szabályzatokat a Megbízott a Megbízó kívánságára megtekintésre átadja. 112

113 7./ A Megbízott jogosult a nála jelen szerződés alapján letétben lévő értékpapírokat a KELER Zrt-nél alletétbe elhelyezni. Amennyiben az értékpapírok a KELER Zrt-nél kerülnek elhelyezésre, a Megbízott a KELER Zrt. szabályzatai szerint jár el. A Megbízott a jelen szerződésben külön felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a Megbízott, valamint a KELER Zrt. az értékpapírokat úgynevezett "gyűjtőelvű tárolásban" őrzi, így az értékpapírok tulajdonosának csak az értékpapírok általa elhelyezett mennyiségére van jogosultsága, címlet és sorszám megjelölés nélkül. 8./ A Befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatások és a kiegészítő befektetési szolgáltatások nyújtása során jogosult vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személy (KELER Zrt., más bankok, befektetési vállalkozások és letétkezelők) szolgáltatásait igénybe venni. A Befektetési vállalkozás jogosult továbbá, saját döntése szerint, az Ügyfél tulajdonában álló és harmadik személy letétkezelőnél elhelyezett értékpapírokat az egyes letéti helyek között átcsoportosítani. 9./ Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott a kezelésébe adott pénzeszközöket gyűjtőszámlán helyezi el. Megbízott a Megbízó pénzeszközét csak a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja értékpapír-finanszírozási ügylethez, saját számlájára vagy más ügyfél számlájára. 10./ A Befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatások és a kiegészítő befektetési szolgáltatások nyújtása során jogosult vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személy (KELER Zrt., más bankok, befektetési vállalkozások és letétkezelők) szolgáltatásait igénybe venni. A Befektetési vállalkozás jogosult továbbá, saját döntése szerint, az Ügyfél tulajdonában álló és harmadik személy letétkezelőnél elhelyezett pénzeszközöket az egyes letéti helyek között átcsoportosítani. 11./ A Megbízott a fenti szolgáltatásokat díjazásért végzi, melynek mértékét a hatályos díjtáblázat tartalmazza. Megbízó kijelenti, hogy a Megbízott hatályos díjtáblázatát megismerte és tudomása van arról, hogy a Megbízott hatályos díjtáblázata a Társaság székhelyén (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.) és honlapján: honlapon elérhető, illetve külön kérésre a Megbízó jogosult a kinyomtatott, hatályos díjtáblázat átvételére. A Megbízott a díjtáblázatban feltüntetett díjakról számlát bocsát ki. Megbízott a díjakat esedékességkor külön értesítés nélkül beszedheti a Megbízó ügyfélszámlájáról és bármely díjtartozás fennállásáig a Megbízott a nála elhelyezett értékpapírokat óvadékként kezeli. A díjakból egyedi megállapodás alapján kedvezmény adható. 12./ A Megbízott a nála letétben lévő ügyfélszámlán elhelyezett pénzösszeg után kamatot nem fizet. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott akkor engedményezi a Vevőre a letétben lévő értékpapírok letéti, illetve tulajdonjogát, ha a Megbízott a fizetés tényéről meggyőződött. 13./ A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott a jogszabályban meghatározott esetekben a hatályos SZJA törvényben rögzített és az árfolyamnyereség után fizetendő adót megállapítja és az üzletszabályzatban rögzített feltételek esetében levonhatja. Az árfolyamnyereség megállapításához benyújtott dokumentumok valódiságáért a Megbízó felel, a Megbízott csak a formai kellékeket ellenőrzi. A Megbízott az árfolyamnyereség és veszteség meghatározásánál elsősorban a FIFO elvet alkalmazza, de az üzletszabályzatban rögzített esetekben (ügyfél külön kérelme, day-trade ügylet) ettől eltérhet. Az árfolyamnyereség és veszteség megállapításának részletes szabályait az üzletszabályzat illetve a mindenkor hatályos SZJA törvény tartalmazza. 14./ Megbízó jelen szerződés aláírásával igazolja saját személyes adatainak helyességét és hozzájárul, hogy az értékpapír- és ügyfélszámla vezetéséhez szükséges adatokat a Megbízott nyilvántartásba vegye és a kiadott igazolásokon feltüntesse. 15./ A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a megbízásait és adásvételi szerződéseit, a Megbízott ne foglalja írásba, hanem számítógépes nyilvántartási rendszerébe rögzítse. Az elektronikusan rögzített ügyletek nem kerülnek kinyomtatásra és a felek részéről aláírásra, azonban a szerződések így is érvényesnek tekinthetőek. A Megbízó egyéni nyilvántartásairól felvilágosítást kérhet, amelyet a Megbízott azonnal köteles teljesíteni. Az elszámolások, megbízási jegyek és számlakivonatok kinyomtatását a Megbízó írásos formában kérheti, amelyért a Megbízott díj felszámítására jogosult. 16./ Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. 113

114 17./ A jelen szerződést a Megbízó bármikor határidő nélkül felmondhatja, azonban a felmondás ha a Számlatulajdonos értékpapír-számláján még nyilvántartott értékpapír mutatkozik csak akkor érvényes, ha egyidejűleg más értékpapírszámla vezetőt is megjelöl. Az értékpapír-számla kimerülése az értékpapírszámla szerződést nem szünteti meg. A Megbízott a szerződést 30 napi felmondással akkor szüntetheti meg, ha tevékenységével felhagy, vagy a Megbízó a számlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti. A Megbízott a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja a Megbízót, hogy a felmondási idő alatt jelölje meg az új értékpapírszámla vezetőt. Új számlavezető kijelölése hiányában a felelős őrzés szabályait kell alkalmazni. A felmondás mindkét fél részéről csak írásban érvényes. 18./ A Megbízott az értékpapír- és ügyfélszámlára vonatkozó minden adatot üzleti titokként kezel. 19./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók, ezt követően a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény, a Tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, a hatályos Polgári Törvénykönyv, továbbá a hatályos jogszabályok az irányadók. Az esetleges vitás kérdéseket a felek egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 20./ Amennyiben a Megbízott a jelen szerződés 9./ pontjában szereplő díjtáblázat díjtételeit módosítja, akkor a módosított díjtáblázatot köteles az üzlethelyiségében kifüggeszteni, az Internetes oldalán ( megjeleníteni és ügyfelei figyelmét a változásra felhívni. A szerződés egyéb pontjait a felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják. Megbízó kijelenti, hogy a Megbízott tudomására hozott minden olyan információt, amit számára a évi CXXXVIII. törvény ai és a kapcsolódó belső szabályzatok tájékoztatási kötelezettségként előírnak. Megbízó elismeri, hogy a Társaság ügyfélbesorolásról szóló értesítőjét átvette és az ezzel kapcsolatos információkat megismerte (ügyfélbesorolása módosításának lehetőségeiről és annak következményeiről is tájékoztatásban részesült). Megbízó kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy Társaságunk részletes tájékoztató anyaga megtalálható az Internetes oldalunkon ( is, mely mindig az aktuális információkat tartalmazza. Megbízó kijelenti, hogy ez a forma megfelelő a számára. A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a Megbízott üzletszabályzatát, Végrehajtási politikáját, Allokációs szabályzatát, Összeférhetetlenségi politikáját teljes körűen megismerte, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja. Megbízó jelen keretszerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az ügyleti megbízásokat saját nevében teljesíti. Amennyiben az ügyleti megbízásokat más nevében teljesíti, erről írásban köteles nyilatkozni. Jelen okiratot a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon helybenhagyólag aláírták. Ez az okirat két példányban készült, az egyik a Megbízó, a másik a Megbízott példánya. Budapest, Megbízó Megbízott 114

115 Melléklet a megbízási keretszerződéshez NYILATKOZAT Alulírott:.. lakcím:.. mint a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt-nél vezetett számú ügyfélszámla tulajdonosa, és a számla feletti rendelkezési jog jogosultja jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Reálszisztéma Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. számú törvény 41. -ában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett. Részletes tájékoztatást kaptam a Reálszisztéma Zrt-re vonatkozó alapvető tudnivalókról, működésének és tevékenységének szabályairól, tulajdonomban lévő vagy engem megillető pénzügyi eszközök és pénzeszközök kezelésének szabályairól, a Reálszisztéma Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekben érintett eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, ezen ügyletekkel kapcsolatos tudnivalókról, ideértve az ügyleteket érintő nyilvános információkat, valamint az ügyletek kockázatait, a végrehajtási helyszínekről, a Reálszisztéma Zrt. és köztem megkötendő szerződéshez, valamint egy korábban megkötött és hatályban lévő szerződés (megbízási keretszerződés) létrehozatala esetében az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó engem, mint ügyfelet terhelő költségekről, díjakról. Kijelentem, hogy a fentiekben részletezett tájékoztatást a Reálszisztéma Zrt. olyan időben tette meg, hogy számomra a helyzet sürgősségére és a válaszintézkedéshez szükséges időre, valamint a szerződés tárgyát képező ügylet összetettségére tekintettel kellő idő állt rendelkezésre a tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott döntéshez. Nyilatkozom továbbá, hogy kifejezetten hozzájárulok, hogy a Reálszisztéma Zrt. a részemre nyújtandó általános tájékoztatásra vonatkozó követelményeknek megfelelő tájékoztatást akként teljesíti, hogy azt elérhetővé teszi a honlapon. Kelt:.... Megbízó 115

116 Szerződés szám: 1053 Budapest Kossuth Lajos utca 4. Adószám: Bankszámlaszám: KELER: MKB: Megbízási keretszerződés amely létrejött egyrészről a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott), másrészről Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: Név: Rövidített név: Adószám: Bankszámlaszám: Fő tevékenységi kör: Székhely, Fióktelep címe: Telephely: Azonosító okirat száma, kiadó ország: Képviseletre jogosultak neve, beosztása: Kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatai: mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó) között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel: 1./ A szerződés tárgya: Megbízott vállalja, hogy a Megbízó tulajdonát képező, a Megbízottnál letétbe helyezett értékpapírokat, illetve értékpapír ügyletek céljára letétként átadott, valamint az értékpapírok ellenértékeként, vagy azok jövedékeként befolyt és ezáltal letétbe került pénzt a Megbízó utasításainak megfelelően kezeli. Megbízott vállalja továbbá, hogy a Megbízó tulajdonában lévő dematerializált értékpapír(oka)t, értékpapírszámlán / alszámlán nyilvántartja és kezeli. Ennek keretében a Megbízott a./ a Megbízó részére értékpapírszámlát és ügyfélszámlát nyit, b./ végrehajtja a Megbízó által - a Megbízott üzletszabályzatának mellékleteként szereplő megbízási jegyeken, illetve telefonon vagy telefaxon vagy az üzletszabályzatban rögzített egyéb módon - adott utasításban foglaltaknak megfelelő értékpapír ügyletet, c./ nyilvántartja a Megbízó vételi és eladási megbízásait, valamint azok elszámolását, d./ a Megbízó javára beszedi a letétben lévő értékpapírokból származó követeléseket, e./ a letétben lévő értékpapírokról az Ügyfél kérésére letéti igazolást állít ki, f./ az értékpapírok ellenértékeként vagy azok jövedékeként befolyt pénzt a Megbízó ügyfélszámláján helyezi el és a Megbízó írásbeli rendelkezése alapján teljesít kifizetést vagy átutalást, g./ amennyiben a Megbízó más utasítást nem ad, a Megbízott a hozzá befolyt és Megbízót megillető összeget, valamint a nála lévő értékpapírokat letétként kezeli és azt a Megbízó további rendelkezéséig az értékpapír-, illetve ügyfélszámlán tartja, 2./ Az értékpapírszámlán a Megbízott a Megbízó tulajdonában álló értékpapírt nyilvántartja és kezeli, a Megbízó szabályszerű rendelkezését teljesíti. A Megbízott az ügyfélszámlán tartja nyilván a Megbízót megillető bevételt és a számláról teljesíti a Megbízót terhelő kifizetést. A Megbízó tudomásul veszi, hogy az ügyfélszámla kizárólag befektetési szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó megbízások lebonyolítására szolgál. Az értékpapírszámla vezetésére vonatkozó részletes szabályokat a Megbízott üzletszabályzatának a II.5. pontja, az ügyfélszámla vezetésére vonatkozó részletes szabályokat a II.6. pontja. 3./ Cégképviselő(k) és kézbesítési megbízott(ak) természetes személy(ek) esetén a számlanyitás feltétele az alábbi azonosításra alkalmas okiratok bemutatása: Magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy esetén: 116

117 személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha az érvényes bejelentett lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmazza), vagy új típusú, legkorábban 2001-ben kibocsátott kártyás vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, illetve 14. életévét be nem töltött természetes személy esetén személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány vagy útlevél vagy diákigazolvány Magyar állampolgársággal nem rendelkező természetes személy esetén: - EU állampolgár minden elismert azonosító okmánya, vagy fényképes azonosító okmány (útlevél, személyi azonosító igazolvány ha az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedély) és a magyarországi tartózkodási hely (ha van, dokumentum alapján. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén a számlanyitás feltétele a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén - a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) az előző bekezdésben megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenõen az alábbi okirat bemutatása: a szervezet alapítási dokumentuma és a cégbírósági/bírósági végzés vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonata, illetőleg MNB (korábban: PSZÁF) működési engedély, aláírási címpéldány, NAV (korábban APEH) bejelentkezési lap bemutatása, illetve aláíró karton és azonosítási adatlap(ok) kitöltése. Ha a számla tulajdonosa csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt áll, a számla feletti rendelkezésre a vagyonfelügyelő, a felszámoló, vagy a végelszámoló jogosult. A csődeljárás, a felszámolási eljárás és a végelszámolás hivatalos lapban való közzététele után a Megbízott csak ezen személyektől fogadhat el rendelkezést. A vagyonfelügyelő, a felszámoló, a végelszámoló nevét, kirendelését, kijelölését a Megbízó három napon belül köteles a Megbízottnak bejelenteni. A rendelkezésre jogosultak aláírásmintáját a Megbízottal az Üzletszabályzatban meghatározott módon közölni kell. A Megbízott a nyilvántartási számlán lévő állományt érintő bármely tranzakciót kizárólag a Megbízó vagy meghatalmazottja személyazonosságának ellenőrzése után köteles elvégezni. A Megbízott az számlán nyilvántartott értékpapírokat és pénzeszközöket saját eszközeitől elkülönítetten kezeli és garantálja, hogy ezek harmadik személy követelésének kielégítési alapjául felhasználásra nem kerülnek. 4./ Szerződő felek az üzletkötéssel kapcsolatos információk (értesítések, megbízások, üzenetek, szerződési ajánlatok) közlését szóban (telefonon), illetve elektronikus formában ( ) és faxon is megengedik. Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott a telefonon érkező megbízásokról és azok visszaigazolásáról hangfelvételt készít, amelyet a megbízás megadását követő naptári év 90. napjáig megőriz. 5./ A jelen megbízási keretszerződés alapján teljesített megbízásokról a Megbízott a Megbízót a teljesítést követő munkanapon az üzletszabályzatban rögzített módon értesíti. Az értékpapír- és ügyfélszámla december 31-i egyenlegére vonatkozó kivonatot Megbízott a tárgyévet követő január 31-ig megküldi a Megbízónak. A Megbízott az értékpapír- és ügyfélszámla egyenlegéről és forgalmáról évente egy alkalommal utólag, a tárgyévet követő január 31-ig postai úton megküldött számlakivonatokkal értesíti a Megbízót. A Megbízó külön díjazás ellenében bármikor személyesen vagy írásban kérhet az éves kivonatról másolatot. A Megbízó külön díjazás ellenében bármikor személyesen vagy írásban, illetve meghatalmazottja által kérhet az értékpapír- és ügyfélszámlája egyenlegéről, forgalmáról kimutatást. A forgalmi kimutatás elkészítésére és kiadására vonatkozó írásbeli kérelemnek pontosan tartalmaznia kell a kívánt számla megnevezését, a forgalmi kimutatás időszakát a kezdő és záró nap megjelölésével. A forgalmi kimutatás kizárólag tájékoztató jellegű és az nem tartalmaz a nyilvántartott pénzügyi eszközökre vonatkozó beértékelést. Az egyedi kérésre kiállított egyenleg/forgalmi kimutatásokat a Megbízott az éves számlakivonattal egyező formában és a Társaság Aláírási rendjében meghatalmazottak aláírásával ellátva köteles kiállítani. Az ettől eltérő számlaigazolásokat a Megbízott nem tekinti hitelesnek. 6./ A Megbízó elfogadja, hogy amennyiben a Megbízott - tőzsdén végez értékpapír műveleteket, úgy a Budapesti Értéktőzsde (továbbiakban BÉT) szabályzataiban foglaltak, - diszkont kincstárjegy aukció esetén az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által megállapított, a diszkont kincstárjegyek aukciós forgalmazásának üzleti feltételei, 117

118 - illetve a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (továbbiakban KELER Zrt.) igénybevétele esetén a KELER Zrt. szabályzatai szerint jár el, amely szabályzatokat a Megbízott a Megbízó kívánságára megtekintésre átadja. 7./ A Megbízott jogosult a nála jelen szerződés alapján letétben lévő értékpapírokat a KELER Zrt-nél alletétbe elhelyezni. Amennyiben az értékpapírok a KELER Zrt-nél kerülnek elhelyezésre, a Megbízott a KELER Zrt. szabályzatai szerint jár el. A Megbízott a jelen szerződésben külön felhívja a Megbízó figyelmét, hogy a Megbízott, valamint a KELER Zrt. az értékpapírokat úgynevezett "gyűjtőelvű tárolásban" őrzi, így az értékpapírok tulajdonosának csak az értékpapírok általa elhelyezett mennyiségére van jogosultsága, címlet és sorszám megjelölés nélkül. 8./ A Befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatások és a kiegészítő befektetési szolgáltatások nyújtása során jogosult vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személy (KELER Zrt., más bankok, befektetési vállalkozások és letétkezelők) szolgáltatásait igénybe venni. A Befektetési vállalkozás jogosult továbbá, saját döntése szerint, az Ügyfél tulajdonában álló és harmadik személy letétkezelőnél elhelyezett értékpapírokat az egyes letéti helyek között átcsoportosítani. 9./ Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott a kezelésébe adott pénzeszközöket gyűjtőszámlán helyezi el. Megbízott a Megbízó pénzeszközét csak a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja értékpapír-finanszírozási ügylethez, saját számlájára vagy más ügyfél számlájára. 10./ A Befektetési vállalkozás a befektetési szolgáltatások és a kiegészítő befektetési szolgáltatások nyújtása során jogosult vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személy (KELER Zrt., más bankok, befektetési vállalkozások és letétkezelők) szolgáltatásait igénybe venni. A Befektetési vállalkozás jogosult továbbá, saját döntése szerint, az Ügyfél tulajdonában álló és harmadik személy letétkezelőnél elhelyezett pénzeszközöket az egyes letéti helyek között átcsoportosítani. 11./ A Megbízott a fenti szolgáltatásokat díjazásért végzi, melynek mértékét a hatályos díjtáblázat tartalmazza. Megbízó kijelenti, hogy a Megbízott hatályos díjtáblázatát megismerte és tudomása van arról, hogy a Megbízott hatályos díjtáblázata a Társaság székhelyén (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.) és honlapján: honlapon elérhető, illetve külön kérésre a Megbízó jogosult a kinyomtatott, hatályos díjtáblázat átvételére. A Megbízott a díjtáblázatban feltüntetett díjakról számlát bocsát ki. Megbízott a díjakat esedékességkor külön értesítés nélkül beszedheti a Megbízó ügyfélszámlájáról és bármely díjtartozás fennállásáig a Megbízott a nála elhelyezett értékpapírokat óvadékként kezeli. A díjakból egyedi megállapodás alapján kedvezmény adható. 12./ A Megbízott a nála letétben lévő ügyfélszámlán elhelyezett pénzösszeg után kamatot nem fizet. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott akkor engedményezi a Vevőre a letétben lévő értékpapírok letéti, illetve tulajdonjogát, ha a Megbízott a fizetés tényéről meggyőződött. 13./ Az árfolyamnyereség megállapításához benyújtott dokumentumok valódiságáért a Megbízó felel, a Megbízott csak a formai kellékeket ellenőrzi. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott az árfolyamnyereség és veszteség meghatározásánál elsősorban a FIFO elvet alkalmazza, de az üzletszabályzatban rögzített esetekben (ügyfél külön kérelme, day-trade ügylet) ettől eltérhet. Az árfolyamnyereség és veszteség megállapításának részletes szabályait az üzletszabályzat illetve a mindenkor hatályos SZJA törvény tartalmazza. 14./ Megbízó jelen szerződés aláírásával igazolja Megbízó szervezet adatainak és saját személyes adatainak helyességét és hozzájárul, hogy az értékpapír- és ügyfélszámla vezetéséhez szükséges adatokat a Megbízott nyilvántartásba vegye és a kiadott igazolásokon feltüntesse. 15./ A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a megbízásait és adásvételi szerződéseit, a Megbízott ne foglalja írásba, hanem számítógépes nyilvántartási rendszerébe rögzítse. Az elektronikusan rögzített ügyletek nem kerülnek kinyomtatásra és a felek részéről aláírásra, azonban a szerződések így is érvényesnek tekinthetőek. A Megbízó egyéni nyilvántartásairól felvilágosítást kérhet, amelyet a Megbízott azonnal köteles teljesíteni. Az elszámolások, megbízási jegyek és számlakivonatok kinyomtatását a Megbízó írásos formában kérheti, amelyért a Megbízott díj felszámítására jogosult. 118

119 16./ Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. 17./ A jelen szerződést a Megbízó bármikor határidő nélkül felmondhatja, azonban a felmondás ha a Számlatulajdonos értékpapír-számláján még nyilvántartott értékpapír mutatkozik csak akkor érvényes, ha egyidejűleg más értékpapírszámla vezetőt is megjelöl. Az értékpapír-számla kimerülése az értékpapírszámla szerződést nem szünteti meg. A Megbízott a szerződést 30 napi felmondással akkor szüntetheti meg, ha tevékenységével felhagy, vagy a Megbízó a számlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti. A Megbízott a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja a Megbízót, hogy a felmondási idő alatt jelölje meg az új értékpapírszámla vezetőt. Új számlavezető kijelölése hiányában a felelős őrzés szabályait kell alkalmazni. A felmondás mindkét fél részéről csak írásban érvényes. 18./ A Megbízott az értékpapír- és ügyfélszámlára vonatkozó minden adatot üzleti titokként kezel. 19./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók, ezt követően a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény, a Tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, a hatályos Polgári Törvénykönyv, továbbá a hatályos jogszabályok az irányadók. Az esetleges vitás kérdéseket a felek egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 20./ Amennyiben a Megbízott a jelen szerződés 9./ pontjában szereplő díjtáblázat díjtételeit módosítja, akkor a módosított díjtáblázatot köteles az üzlethelyiségében kifüggeszteni, az Internetes oldalán ( megjeleníteni és ügyfelei figyelmét a változásra felhívni. A szerződés egyéb pontjait a felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják. Megbízó kijelenti, hogy a Megbízott tudomására hozott minden olyan információt, amit számára a évi CXXXVIII. törvény ai és a kapcsolódó belső szabályzatok tájékoztatási kötelezettségként előírnak. Megbízó elismeri, hogy a Társaság ügyfélbesorolásról szóló értesítőjét átvette és az ezzel kapcsolatos információkat megismerte (ügyfélbesorolása módosításának lehetőségeiről és annak következményeiről is tájékoztatásban részesült). Megbízó kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy Társaságunk részletes tájékoztató anyaga megtalálható az Internetes oldalunkon ( is, mely mindig az aktuális információkat tartalmazza. Megbízó kijelenti, hogy ez a forma megfelelő a számára. A Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a Megbízott üzletszabályzatát, Végrehajtási politikáját, Allokációs szabályzatát, Összeférhetetlenségi politikáját teljes körűen megismerte, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja. Megbízó jelen keretszerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az ügyleti megbízásokat saját nevében teljesíti. Amennyiben az ügyleti megbízásokat más nevében teljesíti, erről írásban köteles nyilatkozni. Jelen okiratot a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon helybenhagyólag aláírták. Ez az okirat két példányban készült, az egyik a Megbízó, a másik a Megbízott példánya. Budapest, Megbízó Megbízott 119

120 Melléklet a megbízási keretszerződéshez NYILATKOZAT Alulírott:.. lakcím:.. mint a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt-nél vezetett számú ügyfélszámla tulajdonosa, és a számla feletti rendelkezési jog jogosultja jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Reálszisztéma Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. számú törvény 41. -ában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett. Részletes tájékoztatást kaptam a Reálszisztéma Zrt-re vonatkozó alapvető tudnivalókról, működésének és tevékenységének szabályairól, tulajdonomban lévő vagy engem megillető pénzügyi eszközök és pénzeszközök kezelésének szabályairól, a Reálszisztéma Zrt. és köztem megkötendő szerződésekben foglalt ügyletekben érintett eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, ezen ügyletekkel kapcsolatos tudnivalókról, ideértve az ügyleteket érintő nyilvános információkat, valamint az ügyletek kockázatait, a végrehajtási helyszínekről, a Reálszisztéma Zrt. és köztem megkötendő szerződéshez, valamint egy korábban megkötött és hatályban lévő szerződés (megbízási keretszerződés) létrehozatala esetében az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó engem, mint ügyfelet terhelő költségekről, díjakról. Kijelentem, hogy a fentiekben részletezett tájékoztatást a Reálszisztéma Zrt. olyan időben tette meg, hogy számomra a helyzet sürgősségére és a válaszintézkedéshez szükséges időre, valamint a szerződés tárgyát képező ügylet összetettségére tekintettel kellő idő állt rendelkezésre a tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott döntéshez. Nyilatkozom továbbá, hogy kifejezetten hozzájárulok, hogy a Reálszisztéma Zrt. a részemre nyújtandó általános tájékoztatásra vonatkozó követelményeknek megfelelő tájékoztatást akként teljesíti, hogy azt elérhetővé teszi a honlapon. Kelt:.... Megbízó 120

121 Szerződés szám: Belépési kód: 1053 Budapest Kossuth Lajos utca 4. Adószám: Bankszámlaszám: KELER: MKB: Kiegészítő szerződés Elektronikus kereskedési rendszer igénybe vételére amely létrejött egyrészről a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott), másrészről Természetes személy esetében: Név: Előző név / Leánykori név: Születési hely és idő: Anyja neve: Állampolgársága: Lakcím / Tartózkodási hely: Azonosító okmány száma, típusa: Kiállító hatóság megnevezése, betűjele: Adóazonosító jel: mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó) együttesen: Felek - között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 1./ A szerződés tárgya: 1.1. Felek kijelentik, hogy jelen kiegészítő szerződés aláírását megelőzően Megbízási Keretszerződést kötöttek, melynek alapján Megbízott a Megbízó javára értékpapír- és ügyfélszámlát nyitott és vezet. Jelen kiegészítő szerződés tárgya, hogy a Megbízott által üzemeltetett elektronikus kereskedési rendszer igénybe vételének feltételeit szabályozza Felek jelen szerződés keretében megállapodnak, hogy Megbízó tőzsdei megbízásait a Megbízott által üzemeltetett elektronikus kereskedési rendszer igénybe vételével adja és továbbítja Megbízott részére. Megbízott az elektronikus kereskedési rendszeren adott megbízásokat megbízásként vagy adásvételi szerződésként értelmezve fogadhatja A Megbízott az elektronikus kereskedési rendszer keretein belül árfolyam adatokat kötési árak és ajánlati árak - is szolgáltat, díjazás ellenében Megbízó részére. Az adatszolgáltatás alap esetben nem képezi jelen szerződés tárgyát, Megbízónak azt külön nyomtatványon jelen szerződés melléklete - kell megrendelnie. 2./ Hozzáférés 2.1. Jelen szerződés aláírásával a Megbízó igénybe veheti a Megbízott által üzemeltetett elektronikus kereskedési rendszert a címen. Amennyiben az elektronikus kereskedési felület elérési címe megváltozik, abban az esetben a Megbízott köteles értesíteni Megbízót az új webes elérhetőség címéről A Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg köteles az elérhetőségei között egy általa választott címet és egy mobil telefonszámot megadni. A Megbízó az elérhetőségeiben bekövetkezett változásokról haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül köteles Megbízottat értesíteni. Amennyiben ezt Megbízó elmulasztja, úgy Megbízottat az esetlegesen elmaradt értesítésekből eredő károkért semmiféle felelősség nem terheli. Megbízó szerződéskötéskori címe: 121

122 Megbízó szerződéskötéskori mobil telefonszáma: 2.3. A Megbízó jelen szerződés aláírásakor egy véletlenszerűen generált belépési kódot kap Megbízottól. Az elektronikus kereskedési rendszerbe Megbízó a megadott címmel, a személyes belépési kódjával és a Megbízottól SMS-ben kapott belépési jelszóval együttesen tud belépni. Megbízó tudomásul veszi, hogy az SMS-ben kapott belépési jelszó 10 percig van hatályban. A belépési jelszó SMS üzenetben való elküldése díjmentes szolgáltatás Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízottól kapott belépési kódot csak ő és a Megbízott ismerik, harmadik személy számára nem teheti hozzáférhetővé. Megbízó köteles gondoskodni továbbá a kizárólag csak az ő számára hozzáférhető belépési jelszó biztonságáról is. Harmadik személyek számára nem teheti hozzáférhetővé. Fenti szabályok megszegésből eredő károkért Megbízott felelősséget nem vállal, az esetlegesen okozott károk teljes egészében a Megbízót terhelik. 3./ Megbízások kezelése, ügymenet 3.1. A Megbízó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi a Megbízott által üzemeltetett elektronikus kereskedési rendszer (továbbiakban: rendszer) alábbiakban felsorolt tulajdonságait: - A rendszer a megbízások elfogadásáról, visszautasításáról, teljesüléséről, törlés elfogadásáról, lejáratáról elektronikus formában a rendszeren keresztül díjmentesen üzenetet küld Megbízó részére. - A rendszer visszautasít minden olyan megbízást, amely esetében a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, amely megsérti a hazai és külföldi szabályozott piacok belső szabályzatait vagy a hatályos jogszabályokat. - A rendszer a megbízások végrehajtása előtt fedezetviszgálatot végez és csak akkor teljesíti az ügyletet, ha a szükséges fedezet maradéktalanul rendelkezésre áll Megbízó számláin. A fedezetvizsgálatnál a rendszer a rendelkezésre álló pénzeszközökön kívül a teljesített, de még el nem számolt ügyleteket, a függő (még nem teljesített) megbízásokat és függő shortokat is kalkulálja. A fedezet összegénél figyelembe vételre kerül továbbá a Megbízó értékpapírszámláján nyilvántartott szabad rendelkezésű állampapírállomány ÁKK által nyilvánosságra hozott legutolsó referenciaárfolyamon számított értékének 90%-a. Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a megbízás teljesítésénél az állampapírok állománya részben vagy egészben fedezetként beszámításra került, úgy Megbízott jogosult az állampapírok beszámított összegének megfelelő nagyságrendben azokat legkésőbb a tőzsdei elszámolás napján értékesíteni. - A rendszer Megbízó kérésére és részére kizárólag a teljesült megbízásokról a Díjtáblázatban rögzített díjért SMS üzenetet küld. - A rendszer a megbízások fogadásán és kezelésén túlmenően árfolyam információs szolgáltatást is nyújt a Díjtáblázatban rögzített díj ellenében Az ajánlattétel menete: - A Megbízó a megadott címének, belépési kódjának és SMS-ben megküldött belépési jelszavának megadásával jelentkezik be a rendszerbe interneten keresztül. - A bejelentkezést követően a rendszerben kiválaszthatja a megbízás irányát, tárgyát, mennyiségét, limitárát, típusát, lejárati határidejét, stb. (mindazt, amit a rendszer felkínál). - A nyitó szakaszra vonatkozó szakasz ajánlatot a rendszer a nyitó szakaszban 8 óra 55 percig fogad el. Ezen időpont után beérkező szakasz ajánlatok elutasításra kerülnek. A kereskedés szabad szakaszában a rendszer a mindenkor hatályos BÉT szabályzatok által meghatározott szabad szakasz vége előtt legkésőbb 15 perccel fogad megbízást aznapi teljesítésre. A pontos idő a BÉT kereskedési rendszerében érvényes idő. - A rendszer a 3.1. pontban leírtak szerint a megbízást visszaigazolja vagy visszautasítja. - A Megbízó tudomásul veszi, hogy csak a visszaigazolt megbízás tekinthető Megbízott részéről elfogadottnak. - A megbízások nem módosíthatók, de a Megbízó tetszés szerint, a díjtáblázatban meghatározott törlési díj ellenében kezdeményezheti a megbízások visszavonását, melyek csak akkor tekinthetők elfogadottnak Megbízott részéről, ha erről a rendszer a kereskedési felületen visszaigazolást küld. Piaci áras megbízás nem vonható vissza. - Megbízó a tárgynapon nyitott day trade pozícióit napon belül, legkésőbb a tőzsdezárást megelőző 15 perccel köteles zárni. Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a nyitott day trade pozícióit 122

123 fenti időpontig nem zárja, úgy Megbízott azokat automatikusan zárja az aktuális piaci árfolyamon. Megbízottat az automatikus zárás során a Megbízó által elszenvedett károkért semminemű felelősség nem terheli. - A már teljesített akár részben megbízásokért a Megbízó köteles helytállni Az elektronikus kereskedési rendszerben elérhető információk: a Megbízó rendelkezésére álló készpénz és értékpapír egyenleg, a Megbízó folyó évi pénz- és értékpapír számlája, részletes kötési listája, portfoliója, nettó pozíciói. 4./ Felelősség, panaszkezelés 4.1. Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott csak a visszaigazolt ajánlatok után vállal felelősséget, a kommunikációs zavarokból eredő károkért semminemű felelősség nem terheli Megbízottat. Kommunikációs zavarok esetén Megbízott vállalja, hogy telefonon vagy személyesen ügyfélszolgálati irodájában, ügyfélszolgálati időben fogadja a Megbízó ajánlatait Megbízó tudomásul veszi, hogy a 4.1. pontban leírt kommunikációs zavar kivételével ajánlatait kizárólag a rendszeren keresztül adhatja le Megbízott részére Amennyiben Megbízó elektronikus adatszolgáltatást vesz igénybe megrendelés alapján, akkor tudomásul veszi, hogy az adatokat nem Megbízott szolgáltatja elsődlegesen, hanem csak közvetíti azokat. Így az adatok tartalmáért és valódiságáért nem felelős. A téves adatok szolgáltatása miatt, az előbbiekben leírtak okán Megbízottat felelősség nem terheli Megbízó a rendszerben megtalálható valamennyi információra (megbízások, kötések, visszaigazolások, számlaegyenlegek, stb.) vonatkozólag az Üzletszabályzat I. fejezet, pontjának értelmében az információ keletkezésétől számított 8 napon belül élhet panasszal. A 8. nap letelte jogvesztő hatályú, utána a Megbízott valamennyi információt elfogadottnak tekint. 5./ Hatályba lépés és a szerződés megszűnése 5.1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól A jelen szerződést a Megbízó bármikor határidő nélkül felmondhatja, azonban a felmondás ha a Számlatulajdonos értékpapír-számláján még nyilvántartott értékpapír mutatkozik csak akkor érvényes, ha egyidejűleg más értékpapírszámla vezetőt is megjelöl. Az értékpapír-számla kimerülése az értékpapírszámla szerződést nem szünteti meg. A Megbízott a szerződést 30 napi felmondással akkor szüntetheti meg, ha tevékenységével felhagy, vagy a Megbízó a számlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti. A Megbízott a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja a Megbízót, hogy a felmondási idő alatt jelölje meg az új értékpapírszámla vezetőt. Új számlavezető kijelölése hiányában a felelős őrzés szabályait kell alkalmazni. A felmondás mindkét fél részéről csak írásban érvényes. 6./ Egyéb rendelkezések 6.1. A Megbízott az értékpapír- és ügyfélszámlára vonatkozó minden adatot üzleti titokként kezel A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen Megbízási keretszerződésben és a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók, ezt követően a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény, a Tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, a hatályos Polgári Törvénykönyv, továbbá a hatályos jogszabályok az irányadók. Az esetleges vitás kérdéseket a felek egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének Amennyiben Megbízott a díjtáblázat díjtételeit módosítja, akkor a módosított díjtáblázatot köteles az üzlethelyiségében kifüggeszteni, az Internetes oldalán ( megjeleníteni és ügyfelei figyelmét a változásra felhívni. A szerződés egyéb pontjait a felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják. 123

124 6.4. Megbízó kijelenti, hogy a Megbízott tudomására hozott minden olyan információt, amit számára a évi CXXXVIII. törvény ai és a kapcsolódó belső szabályzatok tájékoztatási kötelezettségként előírnak A Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a REÁLSZISZTÉMA Zrt. befektetési vállalkozás üzletszabályzatát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadta. Jelen okiratot a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon helybenhagyólag aláírták. Ez az okirat két példányban készült, az egyik a Megbízó, a másik a Megbízott példánya. Budapest, Megbízó Megbízott 124

125 1. számú melléklet Megrendelő - elektronikus adatszolgáltatáshoz - Alulírott: Név: Előző név / Leánykori név: Születési hely és idő: Anyja neve: Állampolgársága: Lakcím / Tartózkodási hely: Azonosító okmány száma, típusa: mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) a mai napon és helyen elektronikus adatszolgáltatást rendel meg a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt-től (cím: 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.) (a továbbiakban Adatszolgáltató). Az adatszolgáltatás tartalmazza a Budapesti Értéktőzsde valós idejű kötési adatait és az ajánlati könyvet legjobb öt ajánlat mélységben. Az adatokat az Adatszolgáltató a jelen Megrendelő aláírását és Adatszolgáltatóhoz történő beérkezését követő 24 órán belül szolgáltatja Megrendelő részére. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás díját az Adatszolgáltató Díjtáblázata tartalmazza, melynek összegével a számláját Adatszolgáltató automatikusan megterheli. Az adatszolgáltatást a Megrendelő határozatlan időre rendeli meg. Megrendelő kijelenti, hogy az Adatszolgáltató információszolgáltatási szerződési feltételeit valós idejű tőzsdei információk szolgáltatására megismerte és annak feltételeit teljes mértékben elfogadja. Az adatszolgáltatást a Megrendelő bármikor felmondhatja, azonban a szolgáltatás havi díja tört hónap esetén sem jár vissza időarányosan Megrendelő részére. Budapest, Megrendelő 125

126 Regisztárciós kód: Megállapodás - számlakivonatok elektronikus lekérdezésére - amely létrejött egyrészről a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott), másrészről Név: Előzőnév, leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Állampolgárság: Lakcím / tartózkodási hely: Adóazonosító jel: Azonosító okmány száma, típusa: Kiállító hatóság megnevezése: mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó) együttesen: Felek - között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 1./ A megállapodás tárgya: 1.1. Felek kijelenetik, hogy jelen Megállapodás aláírását megelőzően Megbízási Keretszerződést kötöttek, melynek alapján Megbízott a Megbízó javára értékpapír- és ügyfélszámlát nyitott és vezet. Jelen Megállapodás tárgya, hogy Megbízó a számlakivonatait elektronikusan lekérdezze Az elektronikus lekérdezés során elérhető információk: a Megbízó rendelkezésére álló készpénz és értékpapír egyenleg, a Megbízó folyó évi pénz- és értékpapír számlája, részletes kötési listája, portfoliója, nettó pozíciói. 2./ Hozzáférés 2.1. Az elektronikus lekérdezési lehetőséget a Megbízó a Megbízott által üzemeltetett címen keresztül érheti el Megbízó az elektronikus lekérdezési lehetőséggel csak akkor tud élni, ha az elérhetőségei között egy általa választott címet és egy mobil telefonszámot megad. A Megbízó az elérhetőségeiben bekövetkezett változásokról haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül köteles Megbízottat értesíteni. Amennyiben ezt Megbízó elmulasztja, úgy Megbízottat az esetlegesen elmaradt értesítésekből eredő károkért semmiféle felelősség nem terheli. Megbízó szerződéskötéskori címe: Megbízó szerződéskötéskori mobil telefonszáma: 2.3. A Megbízó jelen Megállapodás aláírását követően egy véletlenszerűen generált belépési kódot kap Megbízottól. Az elektronikus lekérdezési rendszerbe Megbízó a megadott címmel, a személyes belépési kódjával és a Megbízottól SMS-ben kapott belépési jelszóval együttesen tud belépni. Megbízó tudomásul veszi, hogy az SMS-ben kapott belépési jelszó 10 percig van hatályban Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízottól kapott belépési kódot csak ő és a Megbízott ismerik, harmadik személy számára nem teheti hozzáférhetővé. Megbízó köteles gondoskodni továbbá a kizárólag csak az ő számára hozzáférhető belépési jelszó biztonságáról is. Harmadik személyek számára nem teheti hozzáférhetővé. Fenti szabályok megszegésből eredőkárokért Megbízott felelősséget nem vállal, az esetlegesen okozott károk teljes egészében a Megbízót terhelik. Az ügyfél köteles telefonszámát, telefonkészülékét, személyes azonosításra alkalmas 126

127 adatait kellő gondosságal kezelni és köteles viselni az illetéktelen személy ezekhez való hozzáférése miatti következményeket, esetleges károkat. 3./ Felelősség, panaszkezelés 3.1. Megbízó a rendszerben megtalálható valamennyi információra (megbízások, kötések, visszaigazolások, számlaegyenlegek, stb.) vonatkozólag az Üzletszabályzat I. fejezet, pontjának értelmében az információ keletkezésétől számított 8 napon belül élhet panasszal. A 8. nap letelte jogvesztő hatályú, utána a Megbízott valamennyi információt elfogadottnak tekint. 4./ Hatályba lépés és a Megállapodás megszűnése 4.1. Jelen Megállapodás a Felek aláírásával egyidőben lép hatályba és határozatlan időre szól Jelen Megállapodást Megbízó és Megbízott is indoklás nélkül, azonnali hatállyal, bármikor felmondhatja. A Megbízott a Megállapodás felmondásáról a Megbízót ben értesíti. A Megállapodás felmondása után a Megbízott ügyfélfogadási időben személyesen vagy telefonon Megbízó részére a Megbízó számláiról, ügyleteiről, egyenlegeiről felvilágosítást ad. 5./ Díjazás 5.1. Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás keretében a Megbízott által nyújtott szolgáltatást a Díjtáblázatban rögzített díj ellenében veheti igénybe. 6./ Egyéb rendelkezések 6.1. A Megbízott az értékpapír- és ügyfélszámlára vonatkozó minden adatot üzleti titokként kezel A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen Megbízási keretszerződésben és a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók, ezt követően a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény, a Tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, a hatályos Polgári Törvénykönyv, továbbá a hatályos jogszabályok az irányadók. A szerződésből származó vitás kérdéseket a felek egyeztetés útján rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem eredményes, a vita eldöntésére a felek jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének A szerződés pontjait a felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják Megbízó kijelenti, hogy a Megbízott tudomására hozott minden olyan információt, amit számára a évi CXXXVIII. törvény ai és a kapcsolódó belső szabályzatok tájékoztatási kötelezettségként előírnak A Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a REÁLSZISZTÉMA Zrt. befektetési vállalkozás üzletszabályzatát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadta. Jelen okiratot a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon helybenhagyólag aláírták. Ez az okirat két példányban készült, az egyik a Megbízó, a másik a Megbízott példánya. Budapest, Megbízó Megbízott 127

128 DAY-TRADE KIEGÉSZÍTŐ SZERZŐDÉS a.számú Megbízási keretszerződéshez amely létrejött egyrészről a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4.), mint Megbízott, másrészről Természetes személy esetében: Név: Előző név / Leánykori név: Születési hely és idő: Anyja neve: Állampolgársága: Lakcím / Tartózkodási hely: Születési hely és idő: Azonosító okmány száma, típusa: Kiállító hatóság megnevezése, betűjele: Adóazonosító jel: Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: Név: Rövidített név: Adószám: Bankszámlaszám: Fő tevékenységi kör: Székhely, Fióktelep címe: Telephely: Azonosító okirat száma, kiadó ország: Képviseletre jogosultak neve, beosztása: Kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatai: mint Megbízó között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel: 1. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírását megelőzően Megbízási keretszerződést kötöttek, melynek alapján Megbízott a Megbízó javára értékpapír- és ügyfélszámlát nyitott és vezet. 2. Megbízott vállalja, hogy a Megbízó által írásban, telefonon, telefaxon vagy szóban (egyszerűsített megbízási jeggyel megerősítve) adott és rendben talált megbízásai alapján a BÉT jegyzett A és B kategóriájába tartozó részvényeket (a Megbízó a más kategóriába sorolt értékpapírokra csak a Bizományos hozzájárulásával adhat megbízást) megvásárolja, illetve eladja a Megbízó részére, majd ezen részvényeket egy napon belül ellentétes irányú üzletkötéssel eladja illetve megvásárolja. 3. A Megbízó az általa a Megbízottnál óvadékként elhelyezett készpénz, állampapír illetőleg a 2. pontban szereplő részvények fedezete mellett, azok beszámítási értékének maximum 500 %-a erejéig adhat megbízásokat a 2. pontban megjelölt ügyletek létrehozására. Megbízó a fenti limitet csak a Bizományos egyedi engedélyével lépheti túl. 4. A beszámítási érték meghatározásakor a 3. pontban felsorolt befektetési eszközöket az alábbiak szerint kell értékelni: Befektetési eszköz Beszámítási érték alapja Beszámítási érték Készpénz névérték 100 % Állampapír az ÁKK által az adott napon közzétett legjobb vételi ajánlat 100 % Részvények a legutolsó tőzsdei záróár 75 % A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott fedezet az esetleges veszteség-finanszírozás miatt csökkenne, és azt a Megbízó az adott tőzsdei kereskedési nap kezdetéig nem egészíti ki, akkor a befektethető összeg arányosan csökken. 5. A Megbízó a 2. pontban meghatározott ügyletek megvalósítása érdekében vállalja, hogy napközben a jelen szerződés alapján adott megbízásait legkésőbb a tőzsdezárást megelőző 15 perccel ellentétes irányú megbízás adásával zárja. A Megbízó tudomásul veszi, hogy ha a fenti időpontig a megbízása bármely okból nem teljesülne, úgy a Megbízott az adott napon a jelen szerződéssel érintett részvények tekintetében a tőzsdei kereskedésben piaci áras ajánlatot tesz a nyitott pozíció lezárásának érdekében. 128

129 6. Amennyiben a day-trade ügylet tárgyát képező részvény kereskedését az adott tőzsdenapon felfüggesztik így a pozíció zárása nem lehetséges a pozíció lezárása a következő tőzsdei kereskedési napon történik meg. Az ezzel járó esetleges árfolyamveszteséget a Megbízó viseli. 7. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a day-trade ügyletek megkötése tekintettel arra, hogy a fedezetek összértéke a befektetési limit 20 %-át teszi ki a szokásosnál jóval nagyobb mértékű kockázatvállalásnak minősül. 8. A Megbízó vállalja, hogy az értékpapír- és ügyfélszámláján folyamatosan mind pénzben, mind egyéb befektetési eszközben legalább akkora fedezetet biztosít, amely a bármilyen jogcímen esedékes terhelések végrehajtásához elegendő. Amennyiben a fent leírt számlákon lévő fedezet a terhelések végrehajtásához nem elegendő, úgy Megbízott jogosult a további megbízás(ok) végrehajtását a fedezet biztosításáig felfüggeszteni. A felfüggesztésből eredő károkért a Megbízó korlátlanul felelős. 9. Amennyiben a Megbízó fennálló kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy Megbízottnak a T+15. naptól jogában áll követelését az óvadékból (a Megbízó számláján nyilvántartott pénz- és befektetési eszköz) kielégíteni és jelen szerződést illetve a Megbízási keretszerződést felmondani. Amennyiben a követelés a fenti módon nem rendezhető, akkor a Megbízó jogosult a követelését bírósági úton behajtani. 10. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. 11. A jelen szerződést a felek csak közös megegyezéssel írásban módosíthatják. 12. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a Megbízott üzletszabályzata az irányadó, ezt követően a hatályos Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény illetve a hatályos jogszabályok az irányadóak. 13. A Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a REÁLSZISZTÉMA Zrt. befektetési vállalkozás üzletszabályzatát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadta. Megbízó kijelenti, hogy részére a Reálszisztéma Zrt. a szerződés tárgyát képező ügyletekkel kapcsolatosan a Bszt-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljes körűen megadta, Bszt. szerinti minősítéséről tájékoztatta, előzetes tájékozódási kötelezettségének amennyiben szükséges volt eleget tett. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Reálszisztéma Zrt Üzletszabályzata irányadó.. Jelen okiratot a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon helybenhagyólag aláírták. Ezen okirat két példányban készült, az egyik a Megbízó a másik a Megbízott példánya. Budapest,.. Megbízó Megbízott KIEGÉSZÍTŐ SZERZŐDÉS 129

130 a.számú Megbízási keretszerződéshez -ben adott megbízások elfogadásához és teljesítéséhez amely létrejött egyrészről a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4.), mint Megbízott, másrészről Természetes személy esetében: Név: Előző név / Leánykori név: Születési hely és idő: Anyja neve: Állampolgársága: Lakcím / Tartózkodási hely: Születési hely és idő: Azonosító okmány száma, típusa: Kiállító hatóság megnevezése, betűjele: Adóazonosító jel: Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: Név: Rövidített név: Adószám: Bankszámlaszám: Fő tevékenységi kör: Székhely, Fióktelep címe: Telephely: Azonosító okirat száma, kiadó ország: Képviseletre jogosultak neve, beosztása: Kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatai: mint Megbízó között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel: 1. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírását megelőzően Megbízási keretszerződést kötöttek, melynek alapján Megbízott a Megbízó javára értékpapír- és ügyfélszámlát nyitott és vezet. 2. Megbízott vállalja, hogy a Megbízótól ben érkező szabályos megbízást a megbízás tartalma szerint teljesíti. 3. Az -ben érkező megbízásnak tartalmaznia kell a megbízó azonosításához szükséges valamennyi személyes adatot (az egyéb módon érkező megbízásokhoz hasonló módon), a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat (értékpapír megnevezése, mennyisége, limitára, megbízás típusa, hatálya, vétel vagy eladás, stb.), illetve a jelen szerződésben rögzített azonosító kódot. 4. A Befektetési szolgáltató a megbízás teljesítését felfüggesztheti vagy megtagadhatja, ha a megítélése szerint a megbízás pontos teljesítéséhez vagy az ügyfél azonosításához szükséges adatok hiányosak. 5. A Befektetési szolgáltató az -ben adott és általa szabályosnak vélt megbízások esetében az esetlegesen felmerülő félreértésekből, technikai problémák miatti késedelmes vagy hibás teljesítésekből eredő károkért nem felel, de az adatok biztonságos kezelésekor a legteljesebb gondossággal köteles eljárni. 6. Az azonosító kód minimum négy, maximum nyolc számjegyből kell, hogy álljon, megadása a Megbízó feladata. Amennyiben már létezik a Megbízó által használni, kívánt azonosító kód, úgy a Megbízott köteles felhívni a Megbízó figyelmét egy új azonosító kód megadására. 7. Az azonosító kód mindaddig érvényes, míg azt a Megbízó - kizárólag írásban - nem változtatja meg, vagy nem vonja vissza. 8. A Megbízó azonosító kódja: 9. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. 10. A jelen szerződést a felek csak közös megegyezéssel írásban módosíthatják. 11. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a Megbízott üzletszabályzata az irányadó, ezt követően a hatályos Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény illetve a hatályos jogszabályok az irányadóak. 12. A Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a REÁLSZISZTÉMA Zrt. befektetési vállalkozás üzletszabályzatát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadta. 130

131 Megbízó kijelenti, hogy részére a Reálszisztéma Zrt. a szerződés tárgyát képező ügyletekkel kapcsolatosan a Bszt-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljeskörűen megadta, Bszt. szerinti minősítéséről tájékoztatta, előzetes tájékozódási kötelezettségének amennyiben szükséges volt eleget tett. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Reálszisztéma Zrt Üzletszabályzata irányadó. Jelen okiratot a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon helybenhagyólag aláírták. Ezen okirat két példányban készült, az egyik a Megbízó a másik a Megbízott példánya. Budapest,.. Megbízó Megbízott 131

132 Határidős számlaszerződés Sorszám: amely létrejött egyrészről a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), (továbbiakban: Bizományos), másrészről Természetes személy esetében: Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: Név: Név: Előző név / Leánykori név: Rövidített név: Születési hely és idő: Adószám: Anyja neve: Bankszámlaszám: Állampolgársága: Fő tevékenységi kör: Lakcím / Tartózkodási hely: Székhely, Fióktelep címe: Születési hely és idő: Telephely: Azonosító okmány száma, típusa: Azonosító okirat száma, kiadó ország: Kiállító hatóság megnevezése, betűjele: Képviseletre jogosultak neve, beosztása: Adóazonosító jel: Kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatai: mint Megbízó között az alábbi feltételekkel: 1. Tárgy Értéktőzsdei határidős megbízások végrehajtása és szaktanácsadás. 2. A szerződő felek jogai és kötelezettségei 2.1. A Megbízó A megbízó kijelenti, hogy részletesen ismeri a BÉT-en kötendő szabványosított határidős üzletek feltételeit. Tőzsdei ügyletei során - külön hivatkozás nélkül is - a BÉT hatályos szabályzataiban rögzített feltételeket elfogadja. A Megbízó devizabelföldi vagy devizakülföldi személy lehet. A Megbízó erről szóló nyilatkozata jelen szerződés elválaszthatatlan része ( 1. sz. melléklet) A Megbízó kockázatfeltáró nyilatkozata jelen szerződés elválaszthatatlan része (2.sz. melléklet). A Bizományos az esetleges veszteségekért nem tehető felelőssé, ebben való osztozásra nem kötelezhető. Ez nem érinti azt az esetet, ha a Bizományos ügykörében neki felróható módon okoz kárt a Megbízónak, a később részletezett kötelezettségek megszegésével. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a kártérítés mértéke az ő irányába ilyen esetben sem haladhatja meg a tőzsdei pozíción mutatkozó veszteséget A Megbízó a Bizományossal kötött bizományosi szerződés vonatkozásában köteles a pénzügyi biztosítékot (alapletét és változó letét) óvadékként megfizetni. A Bizományos az Üzletszabályzatában szabályozott esetekben külön letét bevezetésére is jogosult. A Bizományos a pénzügyi biztosítékként a Megbízótól kapott óvadékot saját vagyonától elkülönítetten kezeli, azt kizárólag a tőzsdeügylet biztosítására fordíthatja. A Megbízónak a tőzsdei elszámoló árak változását követve folyamatosan eleget kell tennie az őt a nyitott pozíciói után terhelő fedezetképzési kötelezettségének. A Megbízó által óvadékként elhelyezett alapletét felhasználására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Megbízó esedékes árkülönbözet-befizetési kötelezettségének nem tesz eleget. A Bizományos a Megbízótól árkülönbözet-finanszírozási előleget (változó letét) kér be, melynek mértéke a KELER által bekért alapletét illetve az Bizományos által esetlegesen igénybe vett közvetítő letéti követelményeitől függ. Az összes letéti követelmény alap esetben a KELER által bekért alapletét kétszeresével megegyező összegű lehet. Ennek megváltoztatásáról azonban a Bizományos saját hatáskörében dönthet. A Megbízó igényt tarthat az őt nyitott pozíciója után megillető árkülönbözetből származó - magánszemélyek esetében a mindenkor hatályos jövedelemadó-szabályoknak megfelelő mértékű adóval csökkentett - nyereségnek a Bizományos által bekért alapletétet és változóletét-szükségletet meghaladó részére. A Megbízó köteles figyelemmel kísérni nyitott pozíciójának alakulását. 132

133 Amennyiben az elszámoló árak változása miatt a Megbízónak pótlólagos árkülönbözet-befizetési kötelezettsége keletkezik a Bizományossal szemben, és e kötelezettség meghaladja a Megbízó által árkülönbözet finanszírozás céljából befizetett változó letét felét, a Bizományos visszakereshető módon, azonnal felszólítja a Megbízót befizetési kötelezettségeinek teljesítésére. Amennyiben a Megbízó a felszólítást követő munkanapon (T+1 nap) nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Bizományos a megbízó összes pozícióját likvidálhatja. E kötelezettségének elmulasztásából származó következmények a megbízót terhelik. A kényszerlikvidálás veszteségei és költségei a Megbízót terhelik. A Megbízó hozzájárul, hogy a Bizományos kényszerlikvidálásból származó veszteségei és költségei, a Megbízó nála letétben lévő egyéb értékpapírjainak értékesítése útján, közvetlenül kielégítést nyerjenek A Megbízó által a Bizományosnak fizetendő jutalék összegét az eseti megbízási szerződések tartalmazzák A Bizományos A Bizományos kizárólag olyan műveletek végrehajtására jogosult, amelyre a Megbízótól rendelkezést kapott A Bizományos a megbízás teljesítése során maximális szakmai gondossággal köteles eljárni, de a megbízás teljesítéséért kötelezettséget nem vállal A Bizományos a teljesített megbízásokról visszakereshető módon értesíti a Megbízót legkésőbb a teljesítés napját követő munkanapon. A Megbízó kérésére a Bizományos részletezett elszámolást készít. 3. A tőzsdei ügylet 3.1. A megbízás A tőzsdére bevezetett kontraktusokra és kereskedett instrumentumokra vonatkozó megbízást a Bizományos az üzletszabályzata rendelkezései szerint fogadja el, illetve utasítja vissza A megbízó a tőzsdei ügyletek létesítésére vonatkozó megbízást - a tőzsde nyitása előtt - írásban vagy telefonon, telefaxon vagy az üzletszabályzatában rögzített egyéb módon adhatja meg a Bizományos részére. A megbízásnak tartalmaznia kell a megbízás típusát, az instrumentum megnevezését, az üzlet irányát, az árat, a mennyiséget (kontraktusokban kifejezve), valamint a megbízás érvényességét A Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy telefonon adott megbízásait, a Bizományos hangfelvétel útján rögzítse A kapott megbízásokról a Bizományos köteles nyilvántartást vezetni. A tőzsdén történő üzletkötés sorrendiségét - több azonos tartalmú megbízás esetén - a beérkezés sorrendje határozza meg. A megbízásokról a Bizományos harmadik fél számára semmiféle információt nem adhat a törvényben meghatározott eseteket kivéve A megbízás teljesítése Azon szabványosított határidős tőzsdei ügyletekre szóló bizományosi szerződések, melyek pozíciók nyitására irányulnak, hatályba lépéshez az Üzletszabályzatban részletezett feltételek teljesülése szükséges. A megbízások visszautasításának és függőben tartásának eseteiről is az Üzletszabályzat rendelkezik. 4. A szerződés hatálya Jelen keretszerződés mindkét fél aláírásával lép hatályba. A keretszerződést a felek határozatlan időre kötik. Mindkét fél jogosult a keretszerződés írásban történő felmondására külön indoklás nélkül, 15 napos felmondási idővel. A megbízó jelen szerződésből eredő kötelezettségei nem teljesítése esetén a Bizományosnak jogában áll a keretszerződést felmondani 5 napos felmondási idővel. Megbízó köteles a felmondási idő alatt a nyitott pozíciók likvidálására megbízást adni. Amennyiben a felmondási idő elteltével a Megbízó nem adott megbízást a likvidálásra, a Bizományos jogosult ezen pozíciók likvidálására. A Bizományos köteles a felmondást és végelszámolást követő 8 banki napon belül a megbízót megillető pénzeszközöket visszautalni. 133

134 5. A vitás kérdések eldöntése A szerződésből származó vitás kérdéseket a felek egyeztetés útján rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem eredményes, a felek jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 6. Egyebek 6.1. A Megbízó kijelenti, hogy a Bizományos üzletszabályzatának feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el Bizományos fenntartja a jogot, hogy üzletszabályzatát és díjtáblázatát egyoldalúan módosítsa, de erről köteles a Megbízót az ügyféltérben kifüggesztett Hirdetmény útján értesíteni. A Megbízó a Bizományos mindenkori díjtáblázata szerinti díjat köteles megfizetni A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény, a évi CXX. törvényben, a BÉT, a KELER Szabályzataiban és a Bizományos Üzletszabályzatában foglaltak, valamint a hatályos Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak A Megbíó kijelenti, hogy részére a Bizományos a szerződés tárgyát képező ügyletekkel kapcsolatosan a Bszt-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljeskörűen megadta, Bszt. szerinti minősítéséről tájékoztatta, előzetes tájékozódási kötelezettségének amennyiben szükséges volt eleget tett. A Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a REÁLSZISZTÉMA Zrt. befektetési vállalkozás üzletszabályzatát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadta.a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bizományos Üzletszabályzata irányadó. Budapest, Megbízó Bizományos 134

135 1. sz. melléklet Melléklet a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt.-vel... napján kötött, határidős értékpapír-befektetési számlaszerződéshez. Nyilatkozó adatai: NYILATKOZAT Természetes személy esetében: Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: Név: Név: Előző név / Leánykori név: Rövidített név: Születési hely és idő: Adószám: Anyja neve: Bankszámlaszám: Állampolgársága: Fő tevékenységi kör: Lakcím / Tartózkodási hely: Székhely, Fióktelep címe: Születési hely és idő: Telephely: Azonosító okmány száma, típusa: Azonosító okirat száma, kiadó ország: Kiállító hatóság megnevezése, betűjele: Képviseletre jogosultak neve, beosztása: Adóazonosító jel: Kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatai: Magánszemély nyilatkozattevő esetén: Alulírott... kijelentem, hogy a hatályos devizajogszabályok szerint devizabelföldinek* devizakülföldinek* minősülök. Jogi személy nyilatkozattevő esetén: Alulírott..., mint a...(cég) képviseletére jogosult kijelentem, hogy a...(cég) a hatályos devizajogszabályok szerint a cég devizabelföldinek* devizakülföldinek* minősül. Kijelentem továbbá, hogy ismerem a Budapesti Értéktőzsde szabályzataiban meghatározott korlátozásokat, amelyek a szabványosított határidős kereskedésben való megbízás adására, teljesítésre, a pozíciós limitekre, illetve az ott megjelölt korlátozásokra vonatkoznak. Tudomásul veszem, hogy a megbízásomat a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. csak a szabályzatban foglalt korlátozások keretei között teljesítheti, és tudomással bírok arról, hogy azok megszegése esetén a megbízásom alapján kötött pozíciók részleges likvidálására kerülhet sor a tőzsde utasítására. A tőzsde és a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. nem tartozik felelősséggel a korlátozások megszegése miatt elrendelt részleges likvidálásból eredő esetleges károkért. Kijelentem, hogy a tőzsdei szabályzatban meghatározott korlátozást abban az esetben is figyelembe veszem és nem lépem túl, ha egyidejűleg több tőzsdetag részére adok megbízást. Tudomásom van arról, hogy a devizahatóság a tőzsdei nyilvántartásba betekinthet, abban a devizahatósági engedély alapján meghatározott korlátozások betartását vizsgálhatja, azok megsértése esetén eljárást kezdeményezhet. Kijelentem, hogy a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően tájékoztatott az aktuális korlátozásokról és azok mértékéről. Kijelentem továbbá, hogy a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt.-vel mint megbízottal kötött határidős értékpapír-befektetési számlaszerződés keretében megkötött tőzsdei szabványosított határidős ügyletekről küldött visszaigazolást egyben a megbízás visszaigazolásának is tekintem, amennyiben a visszaigazolás hozzánk való érkezéséről számított 24 órán belül a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. felé kifogással nem élünk. Kelt: Budapest,... *a megfelelő aláhúzandó... Megbízó (jogi személy esetén cégszerű aláírás) 135

136 2. sz. melléklet Melléklet a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt.-vel... napján kötött, határidős értékpapír-befektetési számlaszerződéshez. KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT ( határidős ügylet ) Nyilatkozó adatai: Természetes személy esetében: Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: Név: Név: Előző név / Leánykori név: Rövidített név: Születési hely és idő: Adószám: Anyja neve: Bankszámlaszám: Állampolgársága: Fő tevékenységi kör: Lakcím / Tartózkodási hely: Székhely, Fióktelep címe: Születési hely és idő: Telephely: Azonosító okmány száma, típusa: Azonosító okirat száma, kiadó ország: Kiállító hatóság megnevezése, betűjele: Képviseletre jogosultak neve, beosztása: Adóazonosító jel: Kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatai: Tudomásom van arról, hogy a határidős tőzsdei ügyletek megkötése során felmerül a veszteség kockázata. Ennek megfelelően a Bizományos részemre az alábbi tájékoztatást adta, melyet figyelembe vettem a tőzsdei ügylet megkötésére irányuló megbízásom megadásakor. A határidős ügyleteknél viszonylag alacsony alapbiztosítékkal nagy értékű nyitott pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Következésképpen a nyereség vagy veszteség többszöröse lehet, az általam a Bizományos részére átadott alapbiztosítéknak. Tudomással bírok arról, hogy elveszthetem az alapbiztosítékot és a többi óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és fenntartása érdekében a Bizományosnál elhelyeztem. Ha a piacon az ármozgás a pozícióm ellen történik, a Bizományos kérheti, hogy felhívására fizessem be a pozíció fenntartásához szükséges összeget. Amennyiben ezt nem biztosítom meghatározott időn belül, a Bizományos a pozíciómat likvidálhatja, amely részemre veszteséget okozhat. A likvidálás a kereskedelem függvényében a Bizományoson kívül álló ok miatt elhúzódhat. Tudomásul veszem, hogy a jelen Kockázatfeltáró Nyilatkozat csak figyelemfelkeltő és nem tartalmazza a tőzsdei üzletkötés során jelentkező összes veszélyforrást. Kelt: Budapest, Megbízó 136

137 NYILATKOZAT NAPI POZÍCIÓ ÉRTESÍTÉSÉRŐL Alulírott Név/cégnév: Lakcím/székhely: Ügyfélszámla szám: ezúton nyilatkozom, hogy a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt-vel kötött határidős keretszerződésben nem adtam meg olyan valós címet, melyre a határidős kereskedés napi jelentés elküldhető. Kérem ezért, hogy azokat kinyomtatva a Reálszisztéma Zrt Budapest, Kossuth Lajos u. 4. szám alatti irodájában számomra minden nap elhelyezni szíveskedjenek abból a célból, hogy az általam mindenkor (üzleti órák alatt) elérhető, megtekinthető legyen. Amennyiben ezen jelentéseket nem tekintem meg, vagy 24 órán belül nem élek a kifogás jogával, az abban foglaltakat elfogadottnak tekintem. Kelt, 20.. Ügyfél 137

138 Megbízási keretszerződés tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős deviza- és áruügyletekre valamint külföldi részvény-, áru- és tőzsdeindexből származtatott árfolyam-különbözeti ügyletekre amely létrejött egyrészről a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott), másrészről Természetes személy esetében: Név:... Előző név / Leánykori név:.. Születési hely és idő: Anyja neve:.. Állampolgársága:. Lakcím / Tartózkodási hely:. Azonosító okmány száma, típusa: Kiállító hatóság megnevezése, betűjele:... Adóazonosító jel:... mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó) között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel: 1./A szerződés tárgya A Megbízó ezen megállapodás alapján megbízza a Megbízottat, hogy az a saját nevében, a Megbízó egyedi megbízásai alapján, a Megbízó javára és kockázatára a tőzsdén, illetve a tőzsdén kívüli piacon határidős devizaügyleteket kössön, külföldi részvény-, áru- és tőzsdeindexből származtatott árfolyam-különbözeti ügyletek bonyolítására és elszámolására megállapodást kössön, továbbá tőzsdén, illetve a tőzsdén kívüli piacon határidős teljesítéskor szállítást nem igénylő áruügyleteket kössön. 2./ A felekre vonatkozó általános szabályok 2.1. A Megbízó kijelenti, hogy Megbízottól részletes tájékoztatást kapott az 1. pontban meghatározott ügyletek természetére, valamint ezek piacára és a piacon kialakult szokványokra vonatkozóan A Megbízó kijelenti, hogy a Megbízott üzletszabályzatát és Díjtáblázatát ismeri, az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja Megbízó kijelenti, hogy a Megbízott e szerződés megkötése előtt a Bszt ai szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Megbízó kijelenti, hogy a Bszt ainak rendelkezéseit Megbízott a Megbízóval a tájékoztatás megadása előtt ismertette Megbízó kijelenti, hogy tisztában van a határidős devizaügyletek, áruügyletek valamint az árfolyamkülönbözeti ügyletek tőkeáttételes jellegében rejlő fokozott kockázattal, Bizományos erről szóló tájékoztatását tudomásul vette, melyet a csatolt Kockázatfeltáró nyilatkozat (1. számú melléklet) aláírásával is elismer. Megbízó köteles viselni az ügylet megkötéséből eredő valamennyi kockázatot. Tudomásul veszi és vállalja, hogy a változások mielőbbi megismerése érdekében a Bizományossal napi kapcsolattartás szükséges. Tudomása van arról is, hogy ha a napi kapcsolattartás, elérhetetlensége miatt nem teljesülhet, annak minden következménye terheli és ezt kifejezetten vállalja A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen keretszerződésen alapuló egyedi ügyletek létesítésével és a pozíciók fenntartásával kapcsolatos fizetési kötelezettségének beleértve a 138

139 Díjtételekben meghatározott fedezeteket és azok esetleges pótlását is mindenkor haladéktalanul eleget tesz A Megbízó a jelen szerződés aláírásával feljogosítja Megbízottat arra, hogy a Megbízó nála vezetett pénz- és értékpapír számlájáról az ügyletek megkötéséhez és a pozíció fenntartásához szükséges összegeket igénybe vegye Megbízó a jelen szerződés aláírásával, a Megbízott javára óvadéki jogot enged a számlaszerződés alapján a Bizományosnál vezetett számláin lévő minden pénzeszközére. Ha ez az óvadék a pozíciók fenntartását vagy az azok lezárását követő eredmény-elszámolást nem fedezi, az óvadék jogosultja, azaz a Megbízott minden további értesítés nélkül jogosult kielégíteni a követelését, akár az ügyfélszámlák egyenlegéből, akár az azokon lévő értékpapírok piaci áron történő értékesítése útján is. Az értékesítési sorrendet a Társaság tetszés szerint határozhatja meg A Megbízott a jelen szerződés aláírásával és a megbízások elfogadásával arra vállal kötelezettséget, hogy a Megbízó általi megbízásokat a lehetőségekhez képest maradéktalanul teljesítse Megbízott alapesetben nem nyújt Megbízó részére tanácsadást. Amennyiben Megbízott Megbízó kifejezett kérésére szóban vagy írásban tanácsadást nyújt Megbízó számára arra nézve, hogy milyen haszonnal járhat, illetve mennyire felel meg Megbízó számára az a tranzakció, melyre neki megbízást adott, úgy ezen tanácsadás megfogadásából vagy elutasításából származó semminemű eredményért Megbízott felelősségre nem vonható. Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízottól az egyes üzletkötések eredményességére ígérvényt nem kap Megbízott anyagi felelősség terheli az ügykörében elkövetett és neki felróható hibákért, az általa okozott kár erejéig. Bizományos elhárít minden olyan felelősséget és kárigényt, mely a Megbízott hibáján kívül (pl. vis maior, piaci intervenció, felfüggesztés, rendkívül volatilis piac) akadályozott üzletkötésből ered A Megbízott jogosult a nála jelen szerződés alapján letétben lévő pénzügyi fedezeteket az ügyletek megkötéséhez harmadik félhez saját neve alatt alletétbe elhelyezni A megbízás teljesítése esetén a Megbízott a Díjtételekben meghatározott díjra jogosult. 3. /A megbízás adása és elfogadása, a pozíciók lezárása 3.1. Az egyes üzletkötési tranzakciók kezdeményezésére Megbízó megbízást ad. A megbízás a Megbízott Üzletszabályzatának pontjában részletezett módon írásban személyesen, írásban levélben vagy telefaxon, ben, szóban telefonon, elektronikusan interneten adható az Üzletszabályzat és pontjában meghatározott helyen és időben A Megbízó által szóban (rögzített telefonon) adott megbízás esetén Megbízó köteles minden olyan adatot megadni, amely alapján személye egyértelműen beazonosítható. Minden megbízásnak tartalmaznia kell a Megbízott Üzletszabályzata 4.3. pontjának megfelelően a teljesítéshez szükséges adatokat A jelen szerződés aláírásával Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a telefonon adott megbízást a Megbízott rögzítse, és kijelenti, hogy vita esetén a felvételeket bizonyító erejűnek fogadja el Az eseti megbízás határozott vagy határozatlan (alapesetben határozatlan) időre szólhat. A határozatlan időre szóló megbízások visszavonásig élnek Az előzőek szerinti, a Megbízó által adott megbízást a Megbízott úgy fogadja el, ha a Megbízó az e szerződésben előírt pénzügyi fedezete(ke)t a Megbízott által megszabott határidőre rendelkezésére bocsátotta vagy bocsátja Több azonos tartalmú eseti megbízás esetén a Megbízott azokat a megbízások beérkezésének sorrendje szerint teljesíti. 139

140 3.7. Megbízó a jelen szerződésre kiterjedően is kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a megbízást más megbízásokkal összevontan teljesítse A nyitott pozíciók lezárásra kerülhetnek: a) Határidős devizaügyletek esetében - a Megbízó által a lejárat előtt adott eseti megbízás szerint, ellentétes irányú ügylet megkötésével, - lejáratkor a Megbízó fenti első pont szerinti megbízásával, - a pozíció kényszerlikvidálásával. b) Árfolyam-különbözeti ügyletek valamint áruügyletek esetében - a Megbízó által adott eseti megbízás szerint, ellentétes irányú ügylet megkötésével, - a pozíció kényszerlikvidálásával, - áruügyletek esetében lejáratkor, kifutással Amennyiben Megbízó nem rendelkezik az ügylet lezárásáról, vagy hosszabbításáról azt Megbízott a lejáratkor (vagyis a lejárati dátum előtt két banki munkanappal, áruügyletek esetében az utolsó kereskedési napon) az aktuális piaci árfolyamon automatikusan lezárhatja (kifuttathatja) Megbízottnak jogában áll a megbízást megtagadni, ha annak teljesítésére a Megbízó a fedezetet és a biztosítékot nem szolgáltatja megfelelő időben és módon Megbízottnak jogában áll a megbízást a meglévő fedezetek ellenére is megtagadni, ha az kockázatkezelés szempontjából indokolt. 4./ A megbízás módosítása 4.1. A megbízást a Megbízó a Megbízott Üzletszabályzata 4.4. pontjának megfelelőenmódosíthatja. A módosításnak tartalmaznia kell mindazon paramétereket, amelyek az új megbízás teljesítéséhez szükségesek és amelyet, vagy amelyeket a Megbízó módosítani kíván A megbízás módosítása mindaddig megtörténhet, ameddig azt a Megbízott nem teljesítette. Amennyiben a módosítani kívánt megbízás már teljesült, az emiatt a Megbízót ért esetleges károkért a Megbízott nem tehető felelőssé A módosított megbízás csak akkor teljesíthető, amennyiben megfelel az e szerződésben foglalt fedezeti követelményeknek és megbízási feltételeknek A megbízás módosítását bizományos visszautasíthatja, amennyiben annak végrehajtása nem biztosított (pl. piac zárva tartása, a módosítandó ár túl közel van a piaci árhoz, stb.) 5. /A pénzügyi fedezet biztosítása 5.1. A Megbízó a fedezetet a Megbízott által meghatározott módon és határidőre köteles készpénzben a Megbízottnál letétbe helyezni. Felek a Megbízott rendelkezésére bocsátott fedezet felhasználására az óvadék szabályait (hatályos Ptk. 5:95. -a) rendelik alkalmazni. A Megbízó 1. pont szerinti ügyleteihez kapcsolódó valuta/deviza átváltási megbízásait a Megbízott a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés, mint kiegészítő szolgáltatás keretén belül hajtja végre egyedi adásvételi szerződések alapján Az e fejezetben részletezett fedezetek mértékét, és az azokhoz kapcsolódó tudnivalókat a Díjtáblázat tartalmazza. A hatályos Díjtáblázatok megtalálhatók a társaság honlapján és székhelyén. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott jogosult a Díjtáblázatban meghatározott fedezetek mértékének módosítására, ha azt a piaci változások szükségessé teszik. Tudomásul veszi továbbá Megbízó, hogy a módosítás hatálya a nyitott pozíciókra is kiterjed Az ügyletkötés feltétele, hogy a Megbízó a pozíció megnyitásához szükséges fedezetet (induló fedezet) óvadékul a Megbízott rendelkezésére bocsássa. 140

141 5.4. Az induló fedezetet Megbízó mindaddig köteles a Megbízottnál letétben hagyni, amíg élő megbízásai, vagy nyitott pozíciói vannak. A letét a pozíció zárása vagy a pozíció lejárta esetén megszüntethető, a veszteséges pozíciók pénzügyi rendezéséig azonban a veszteséggel azonos nagyságú letétnek rendelkezésre kell állnia Az induló fedezet mértékét a termékre, kötésmennyiségekre és lejáratokra vonatkozóan a Díjtáblázat tartalmazza Megbízó kötelezi magát arra, hogy pozícióit és azok fedezettségét folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén a fedezetet a pozíciók tartásához szükséges mértékben kiegészíti Megbízott a fedezet mértékét rendszeresen felülvizsgálja. A Megbízott felszólítására a Megbízó a felszólításban meghatározott mértékig köteles a fedezetet kiegészíteni Amennyiben a Megbízó a fedezet kiegészítésére vonatkozó felszólításnak nem tesz eleget, a Megbízott jogosulttá válik a Megbízó pozícióinak kényszerlikvidálására Az óvadék igénybevételének joga azt jelenti, hogy Megbízott az arra okot adó körülmény bekövetkeztétől a Megbízó külön hozzájáruló nyilatkozata nélkül jogosulttá válik arra, hogy követeléseit az óvadékból, közvetlenül kielégítse Az óvadék esetleges hasznai osztják az óvadék jogi sorsát Az óvadéki jog megszűnik a) ha a jelen szerződés és az annak keretében létrejött ügyletek úgy szűnnek meg, hogy a Megbízó az ezekből eredő kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti, vagy b) a követelések kiegyenlítésére az óvadék igénybevételével kerül sor Az óvadéki jog megszűnésekor az óvadék a Megbízónak visszajár, kivéve, ha annak igénybevételére sor került. Az óvadéki jog jelen pont szerinti megszűnéséig az óvadék tárgyát a Megbízott birtokából a Megbízó nem vonhatja ki, s azzal egyéb módon sem jogosult rendelkezni (azt nem ruházhatja át, nem terhelheti meg) Az óvadék részben is igénybe vehető. Abban az esetben, ha az óvadék értéke annak részleges igénybevétele vagy más ok folytán csökken, az óvadékot a Megbízó köteles a Megbízott felhívására kiegészíteni. 6./ Kényszerlikvidálás 6.1. Megbízott a Megbízó pozícióit az alábbi esetekben jogosult kényszer likvidálni: a) Megbízó a fedezet kiegészítésére (a pozíció fenntartásához szükséges fedezettség biztosítására) vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget; b) A Megbízó nyitott pozíciói fedezettségének mértéke a díjtáblázatban előírt szint alá csökken; c) A bíróság a Megbízóval szemben csőd-, vagy felszámolási eljárás megindítását rendeli el; d) Bármely ok (pl. a Megbízó halála) miatt nem marad a Megbízó számlája felett rendelkezni jogosult személy; e) Az online kereskedési rendszerekben megnyitott pozíciók tekintetében a kényszerlikvidálás adott kereskedési rendszerben meghatározott feltételeinek bekövetkezése esetén A 6.1. c. d. alpontokban meghatározott esetekben a Megbízott kényszerlikvidálásra vonatkozó jogosultsága az erre okot adó körülmény hitelt érdemlő igazolásával (hiteles cégkivonat, halotti anyakönyvi kivonat stb.) megnyílik, és független a pozíciók fedezettségének mértékétől, illetőleg a c. pont alatt említett esetben attól, hogy a bíróság csőd-, vagy felszámolási eljárást elrendelő végzése jogerős-e Kényszerlikvidálás esetében Megbízott zárhatja a Megbízó pozícióit az aktuális piaci áron, és követelheti Megbízótól az ebből fakadó veszteségeinek és költségeinek megtérítését. Kényszerlikvidálás esetén Megbízott az elérhető árért nem felel. 141

142 6.4. Megbízó tudomásul veszi, hogy kényszerlikvidálás esetén a veszteség mértéke meghaladhatja a Megbízottnál elhelyezett fedezetet; tudomásul veszi továbbá, hogy a fedezetet meghaladó veszteség összegét a Megbízott részére köteles megfizetni A kényszerlikvidálás a következő módokon hajtható végre: a. Azonos instrumentumban, azonos mennyiségű, ellentétes irányú pozíció kötésével; b. A szemben álló pozíciók összevezetésével és az eredmény elszámolásával; c. Bármely olyan gazdaságilag indokolt ügylet megkötésével, amely a Megbízó pozíciói piaci kitettségének csökkentésére, illetve megszüntetésére irányul. d. Stop loss megbízás elhelyezésével a veszteség limitálására 6.6. A Megbízott kockázatkezelése során jogosult felszólítani a Megbízót a. szemben álló pozíciói számának csökkentésére, illetve megszüntetésére, továbbá b. a Megbízó fedezetének devizanemétől eltérő devizában keletkezett, nem realizált veszteség elszámolására Amennyiben a Megbízó a fenti felszólításban foglaltaknak nem tesz eleget, a Megbízott jogosult a pozíciók (kényszer-)összevezetésére és elszámolására, valamint a szükséges devizakonverzió végrehajtására A likvidálásról a normál ügyletkötéshez hasonlóan a Megbízott köteles a Megbízót a 7-es pontban részletezett módon értesíteni. 7./ Értesítés, visszaigazolás 7.1. Megbízott köteles a megbízás összes részletéről értesíteni a Megbízót, ha a megbízást teljesítette (a teljesítés visszaigazolása) Az értesítést Megbízott a teljesítést követően telefonon, továbbá írásban az üzletszabályzatban meghatározott időpontig köteles megtenni A Bizományos az (írásbeli) értesítést faxon, ben vagy elektronikus kereskedési rendszeren keresztüli adatszolgáltatással, a Megbízó az értesítéssel kapcsolatos esetleges kifogását faxon, e- mailben vagy rögzített telefonon teheti meg A telefaxon vagy ben történő értesítés akkor tekinthető a Megbízó részére kézbesítettnek, ha azt a Megbízott saját faxáról, vagy központi címéről sikeresen elindította, vagy ha az ügyfél rendelkezik elektronikus kereskedési rendszerhez való hozzáféréssel, az értesítés kézbesítettnek tekintendő. A telefax szám megváltozásáról, valamint ha az elektronikus kereskedési rendszert bármilyen oknál fogva nem tudja elérni, a Megbízó a Megbízottat haladéktalanul köteles értesíteni. Ennek elmaradása a Megbízó felelősségét vonja maga után Megbízó köteles a visszaigazolás adatait ellenőrizni, és amennyiben azokkal kapcsolatban kifogása van, azt a Megbízottnak az értesítés napját követő munkanapon 10:00 óráig köteles jelezni. Amennyiben a Megbízó eddig az időpontig nem él kifogásolási jogával, az ügyletet Megbízó részéről elfogadottnak kell tekinteni. 8./ Elszámolás A Megbízóval a megbízás teljesítését követően az elszámolás az alábbiak szerint történik meg: 8.1. A határidős ár a devizapár azonnali (spot) árfolyama, valamint a devizapárt alkotó devizák kamatlábai eltérésének függvénye, melyet ún. swap pontokban lehet kifejezni. A spot árfolyam swap pontokkal határidős árrá történő képzését Bizományos a mindenkori piaci viszonyoknak megfelelően, a spot ügylet megkötését követően, de legkésőbb a spot ügylet napja kereskedési időszakának bezárásakor megteszi. Az így kialakított határidős ár képezi az ügylet nyitó vagy záró árfolyamát A határidős swap pontokkal kialakított határidős ár nem jelent semmiféle előrejelzést az árfolyamok jövőbeli alakulására nézve A spot árfolyam értéknapja mindig az a nap, amely a devizapárt alkotó mindkét devizában, valamint forintban a kötésnaptól számított második banki munkanap. 142

143 8.4. Egy lezárt pozíción megképződött nyereség vagy veszteség a pozíció nyitási és zárási értékének különbsége. Az eredmény-elszámolás alapesetben legkésőbb az egyes pozíciók lejáratának értéknapját követő banki munkanapon történik meg A Megbízott lehetővé teheti Megbízó részére az eredmények lejárat előtti, diszkont áron történő elszámolását, valamint jogosult a Megbízóval a veszteséges pozíciók lejáratát megelőzően, azokat a lezárást követően elszámolni Megbízott köteles az egyes ügyletek lezárását követően a Megbízót az eredmény-elszámolás valamennyi részletéről értesíteni. Az értesítés módja és feltételei megegyeznek a visszaigazolások megküldésének módjával és feltételeivel Amennyiben a Megbízónak bárminemű tartozása marad fenn, Megbízott jogosult a tartozás mértékében a Megbízó bármely nála vezetett számláján tartott pénzből, vagy a javára nyilvántartott értékpapírokból a követelést kiegyenlíteni Abban az esetben, ha Megbízott követelését a Megbízó nála lévő értékpapírjaiból kényszerül kielégíteni, úgy az eladási ár befolyásáig történő finanszírozási időszakra Megbízott kamatot jogosult felszámolni. 9./ Bizományosi díj 9.1. Megbízó az eseti megbízás teljesítése esetén a Megbízottnak díjat köteles fizetni, amelynek mértékét a Díjtáblázat tartalmazza Megbízó a piaci árfolyamok megváltozásának hatására a Díjtáblázat kismértékű módosítására kényszerülhet. A Díjtáblázat egyoldalú változtatásának joga csak a még meg nem kötött ügyletekre áll fenn, úgy, hogy Megbízott a Megbízót az Üzletszabályzatban foglaltak szerint tájékoztatja. Ha a Megbízó az új feltételeket nem fogadja el, úgy a módosított Díjtételek hatályba lépését követő 3 munkanapon belül a szerződés felmondásáról és az esetleges nyitott pozíciók sorsáról nyilatkoznia kell. Ennek elmaradása az új feltételek elfogadását jelenti A bizományosi díj a kötéssel, a fedezetkezeléssel, kapcsolatos költségeket tartalmazza A Megbízót terheli azonban minden, az előzőekben felsoroltakon kívüli olyan költség, amelyek a Megbízottnál a megbízás teljesítése érdekében eljárva szükségszerűen merültek fel A Megbízott a bizományosi díjjal megterheli a Megbízó számláját. 10./ A szerződés hatálya, megszűnése A jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A szerződést bármelyik fél jogosult 15 napos felmondási határidővel indokolás nélkül írásban felmondani (rendes felmondás). Amennyiben a felmondás időpontjában a felek között megkötött határidős ügyletek vannak folyamatban, úgy a jelen megállapodás ezen határidős ügyletek lejáratának értéknapjával szűnik meg. A felmondási idő alatt a szerződés valamennyi rendelkezése hatályban van, így a fedezetekkel kapcsolatos kötelezettségeit Megbízó a felmondási idő alatt is köteles teljesíteni Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott jogosult megtagadni a felmondási idő alatt adott, új pozíció nyitására irányuló megbízás felvételét Mind a Megbízó, mind a Megbízott jogosult a szerződés azonnali hatályú (rendkívüli) felmondására, ha a másik fél megsértette jelen keretszerződés és/vagy a megbízás alapján fennálló lényeges kötelezettségét. A rendkívüli felmondást írásban kell közölni, és indokolni kell Megbízott jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására akkor is, ha jogszabály, vagy az üzletszabályzat változása folytán a szerződés tartama változna, és a Megbízó a módosításhoz a Megbízott kérésére sem járul hozzá Felek a keretszerződés felmondása esetén is kölcsönösen kötelesek helytállni azokért a kötelezettségekért, melyek Megbízott és Megbízó között a felmondás előtt már létrejöttek. 143

144 11./ Egyéb rendelkezések Szerződő felek jognyilatkozataikat a jelen szerződésben megadott címre, illetve telefon- és telefaxszámra tehetik meg: Megbízott értesítési címe: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. Megbízott telefonszáma: Megbízott telefaxszáma: Az értesítési cím, telefonszám, telefaxszám, illetve cím változása esetén a felek erről egymást kötelesek tájékoztatni, ennek hiányában a jelen szerződésben vagy a legutolsó módosításban megadott értesítési címre/telefaxszámra igazoltan megküldött jognyilatkozatokat az átvétel tényétől függetlenül kézbesítettnek kell tekinteni A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Megbízó üzletszabályzatában és Megbízási keretszerződésében foglaltakat, valamint a hatályos Ptk., a Bszt., a Tpt. és az azokat kiegészítő mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Az ügyletekből eredő jogviták elbírálására Felek jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének A kockázatfeltáró nyilatkozat (1. sz. melléklet), a jelen szerződés alapján létrejött eseti megbízások és az esetleges külön megállapodások e szerződés elválaszthatatlan részét képezik Megbízó kijelenti, hogy részére a Reálszisztéma Zrt. a szerződés tárgyát képező ügyletekkel kapcsolatosan a Bszt-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljeskörűen megadta, Bszt. szerinti minősítéséről tájékoztatta, előzetes tájékozódási kötelezettségének amennyiben szükséges volt eleget tett. A Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a REÁLSZISZTÉMA Zrt. befektetési vállalkozás üzletszabályzatát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadta.a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Reálszisztéma Zrt Üzletszabályzata irányadó. Kelt: Ügyfél Reálszisztéma Zrt. 144

145 1. sz. melléklet KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT Tudomásom van arról, hogy mind a határidős devizaügyletek és áruügyletek, mind a külföldi részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam-különbözeti ügyletek, valamint az opciós származékos ügyletek (származékos ügyletek) megkötése során felmerül a veszteség kockázata. Ennek megfelelően a Megbízott (Megbízott ) részemre az alábbi tájékoztatást adta, melyet figyelembe vettem a származékos ügylet megkötésére irányuló megbízásom megadásakor. A származékos ügyleteknél viszonylag alacsony fedezettel nagy értékű nyitott pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Következésképpen a nyereség vagy a veszteség többszöröse lehet az általam a Megbízott részére átadott fedezetnek. Tudomással bírok arról, hogy elveszthetem a fedezetet és a többi óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és fenntartása érdekében a Megbízottnál elhelyeztem. Ha a piacon az ármozgás a pozícióm ellen történik, a Megbízott kérheti, hogy felhívására fizessem be a pozíció fenntartásához szükséges összeget. Amennyiben ezt nem biztosítom meghatározott időn belül, a Megbízott a pozíciómat kényszer likvidálhatja, amely kényszerlikvidálás részemre veszteséget okozhat (és ez a veszteség a pozíció fenntartására fordított összeg felett elérheti és meghaladhatja az általam óvadékként elhelyezett összeget, ezért ezen óvadék feletti összeg további befizetésére kötelezhet a Megbízott.) A kényszerlikvidálás a kereskedelem függvényében a Megbízotton kívül álló okok miatt elhúzódhat. Ezen túlmenően tudomással bírok a határidős devizaügyletek, áruügyletek, a külföldi részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam-különbözeti ügyletek, valamint az opciós származékos ügyletekhez kapcsolódó fokozott likviditásigényről, ami azt jelenti, hogy ezen ügyletek esetén a Megbízott bármikor felhívhat az óvadék kiegészítésére. Kifejezett tudomással bírok arról, hogy az óvadék kiegészítésére megszabott határidő olyan rövid is lehet, hogy az óvadék kiegészítése csak azonnali készpénzbefizetéssel, azonnali utalással (VIBER), vagy a pozíció csökkentésével lehetséges. Tudomásom van arról, hogy opció esetén a mögöttes termék árfolyamán kívül, az opció értékét nagymértékben befolyásolja a lejáratig hátralevő idő (időérték) és az implikált volatilitás, amelyek különkülön is nagymértékű árfolyam-különbözet elszámolást eredményezhetnek az opció lejáratakor. Tudomásom van arról, hogy az opció kötelezettje (kiírója, eladója) az opció lehívása esetén nagymértékű árfolyam-különbözetből származó veszteséget szenvedhet el. Tudomásom van arról, hogy opció kényszerlikvidálása esetén Megbízott megkísérli a pozíciót ellentétes irányú, de azonos lejáratú és lehívási árú opcióval zárni, amennyiben ez tőle független okok miatt nem sikerül (pl. illikvid piac, árjegyző hiánya), úgy a pozíciót ellentétes irányú, azonos lejáratú forward ügylet megkötésével kényszerülhet fedezni és majd egy későbbi időpontban a piaci feltételek rendeződésével ismét megkísérelni az opció kényszerlikvidálását. Az ebből fakadó veszteségek és költségek a Megbízót terhelik. Megbízottt nem terheli felelősség semminemű olyan veszteségért, amit a Megbízó a Megbízott alkalmazottjának megállapítása, tanácsa vagy előadása következtében szenved el, feltéve, hogy azok jóhiszeműek, nem bizonyítottan csalárd, félrevezető vagy megtévesztő szándékkal történtek. Tudomással bírok arról, hogy a határidős devizaügyletek, áruügyletek, a külföldi részvény, áru és tőzsdeindexből származtatott árfolyam-különbözeti ügyletek, valamint az opciós származékos ügyletek hozamát garantálni nem lehet, így kivéve, ha arról egyértelmű, írásos megállapodás a felek között nem született - Megbízottól vagy annak alkalmazottjától semmilyen tőke-, és/vagy hozamgaranciát, vagy arra utaló ígéretet nem kaptam. Tudomásul veszem, hogy a jelen Kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelemfelkeltő és nem tartalmazza a tőzsdén kívüli üzletkötés során jelentkező összes veszélyforrást. Kelt:... Ügyfél 145

146 Szerződés szám: 1053 Budapest Kossuth Lajos utca 4. Adószám: Bankszámlaszám: KELER: MKB: NYESZ-R Nyugdíj-előtakarékossági számlaszerződés amely létrejött egyrészről a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott), másrészről Név: Előző név / Leánykori név: Születési hely és idő: Anyja neve: Állampolgársága: Lakcím / Tartózkodási hely: Azonosító okmány száma, típusa: Kiállító hatóság megnevezése, betűjele: Adóazonosító jel: mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya Megbízott vállalja, hogy a Megbízó részére a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló évi CLVI.(továbbiakban Nyesz. Tv.), és a tőkepiacról szóló évi CXX. (továbbiakban Tpt.) törvény, a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban Bszt.) alapján nyugdíjelőtakarékossági értékpapírszámlát, nyugdíj-előtakarékossági értékpapír letéti számlát és forintban vezetett nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlát nyit és vezet. A Megbízott a nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlát és a nyugdíj-előtakarékossági értékpapír letéti számlát egyben, összevont nyugdíjelőtakarékossági értékpapírszámla néven nyitja meg és vezeti Nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla a./ A Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a fenti számú nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlájára ötezer forintot befizetni. b./ A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott a Megbízó részére csak egy darab nyugdíjelőtakarékossági pénzszámlát vezet, melynek számát az 1.1.a./ pontban rögzíti. c./ A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott kizárólag az alábbi esetekben / jogcímeken teljesít jóváírást a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlán: - a Megbízó által teljesített készpénz befizetés vagy a Megbízó nevén vezetett számláról érkező átutalás, - az összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartott értékpapírok hozama (kamat, osztalék, hozam, stb.), - az összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartott értékpapírok értékesítéséből származó ellenérték, - a Megbízó másik számlavezetőnél vezetett nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlájáról érkező átutalás, - az adóhatóság által a Megbízó javára átutalt Nyesz. Tv. Szerinti előtakarékossági támogatás. 146

147 d./ A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla terhére adott megbízást a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla egyenlege teljes egészében nem fedezi, úgy a Megbízott saját hatáskörében dönthet a megbízás részteljesítéséről és a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámláról felhasználandó fedezet mértékéről. e./ A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott befektetési szolgáltató és ezért a nyugdíjelőtakarékossági pénzszámlán elhelyezett összeg után kamatot nem fizet. f./ A nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlán nyilvántartott követelés a Bszt-nek és a Tpt-nek a Befektetővédelmi Alapra (továbbiakban: BEVA) vonatkozó szabályai szerint biztosítottnak tekintendő, hiszen a Megbízott a BEVA tagja Összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla a./ A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott a Megbízó részére csak egy darab összevont nyugdíjelőtakarékossági értékpapírszámlát vezet. b./ A Megbízott az összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán teljesíti a Megbízó által, a Megbízott szabályzatai, a Bszt., a Tpt., a Nyesz. Tv., a tőzsde és az elszámolóház vonatkozó és hatályos szabályzatai szerint végrehajtható megbízásait. c./ Az összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán kizárólag a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla fedezete mellett adott megbízások teljesítéséből származó, valamint a más számlavezetőnél vezetett nyugdíj-előtakarékossági számlák megszűntetése miatt a jelen összevont nyugdíjelőtakarékossági értékpapírszámlára érkező transzferből származó dematerializált és nyomdai úton előállított értékpapírok írhatók jóvá / helyezhetők letétbe. d./ Az összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartott követelés a Bszt-nek és a Tptnek a BEVA-ra vonatkozó szabályai szerint biztosítottnak tekintendő, hiszen a Megbízott a BEVA tagja A nyugdíj-előtakarékossági számlák megnyitásának feltétele A nyugdíj-előtakarékossági számlák megnyitásának feltétele, hogy a Megbízó természetes személy az alábbi azonosításra alkalmas okiratokat mutassa be: - személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha az érvényes bejelentett lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmazza), - új típusú, legkorábban 2001-ben kibocsátott kártyás vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, - útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány A nyugdíj-előtakarékossági számlák megszűnése a./ A nyugdíj-előtakarékossági számlák megszűnnek: - a Megbízó részéről történő felmondással - a Megbízott részéről történő felmondással, - a Megbízó halálával. A nyugdíj-előtakarékossági számlák csak írásban mondhatóak fel. A Megbízó a Megbízottnál vezetett nyugdíj-előtakarékossági számláit csak együtt mondhatja fel. A nyugdíj-előtakarékossági számlák megszűnésekor alkalmazandó szabályokat a Megbízott üzletszabályzata tartalmazza, melyet a Megbízó a jelen szerződés aláírása előtt teljes egészében megismert. 2. A Megbízó nyilatkozatai 2.1. A Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződésben szereplő adatai a valóságnak mindenben megfelelnek. A Megbízó az adataiban bekövetkező változásokról a tudomásul jutástól számított öt munkanapon belül a Megbízottat köteles értesíteni. A Megbízó tudomásul veszi, hogy az adataiban történő változások bejelentésének elmulasztásából, késedelméből, vagy hibás adatok közléséből eredő károkért a Megbízottat semmilyen felelősség nem terheli A Megbízó kijelenti, hogy ezen számláját NYESZ-R jelzéssel kívánja ellátni, illetve kijelenti, hogy a NYESZ-R jelzés használatával kapcsolatos valamennyi tájékoztatást a Megbízottól megkapta.megbízó kijelenti továbbá, hogy tisztában van azzal is mivel jár, ha egynél több azonos tartalmú NYESZ-R nyilatkozatot tesz. 147

148 2.3. A Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján létrejövő megbízásokat saját nevében teljesíti A Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján kínált befektetési eszközök, az ügyletekhez kapcsolódó díjak és költségek tekintetében a Bszt ai szerinti tájékoztatást a szerződés aláírását megelőzően megkapta A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízottat az Szja. tv. 3. -ának 23. pontjában meghatározott nyugdíjra illetve nyugdíjnak minősülő ellátásra jogosulttá válásáról, a jogosulttá válás napját követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül értesíti. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott a bejelentés vagy a nyugdíjra jogosultságról történő hiteles tudomásszerzésének napját követően amennyiben a Megbízó részéről a Megbízott erre vonatkozó felszólítása ellenére, legkésőbb a felszólítás kézhezvételét követő 15 munkanapon belül nem kerül sor a Nyugdíj-előtakarékossági számlák jelen szerződésben illetve a Nyesz. tv-ben meghatározottak szerinti megszűntetésére a Megbízott jogosult a nyugdíj-előtakarékossági számlákat felmondani és a Megbízó rendelkezéséig felelős őrzés jogcímén a mindenkori hatályos díjtáblázatban meghatározott díjat felszámítani A Megbízó elfogadja, hogy amennyiben a Megbízott: - tőzsdén végez értékpapír műveleteket, úgy a Budapesti Értéktőzsde (továbbiakban BÉT) szabályzataiban foglaltak, - diszkont kincstárjegy aukcó esetén az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által megállapított, a diszkont kincstárjegyek aukciós forgalmazásának üzleti feltételei, - illetve a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (továbbiakban KELER Zrt.) igénybevétele esetén a KELER Rt. szabályzatai szerint jár el, amely szabályzatokat a Megbízott a Megbízó kívánságára megtekintésre átadja. 3. Megbízások 3.1. A Megbízott jelen szerződés alapján a nyugdíj-előtakarékossági számlák tekintetében a Nyesz. tv. 6. -a alapján csak az alábbi eszközökre fogad el megbízást: a./ Magyarországon, illetve az Európai Gazdasági Térség (továbbiakban: EGT) tagállamában kibocsátott kollektív befektetési értékpapír, b./ magyarországi, illetve az EGT más tagállamának szabályozott piacára bevezetett értékpapír, c./ a Magyar Állam, illetőleg az EGT más tagállama által kibocsátott állampapír, d./ pénzpiaci eszköz A Megbízó a nyugdíj-előtakarékossági számlákra vonatkozó megbízásait a Megbízott Üzletszabályzatának I pontja értelmében írásban, szóban (telefonon) illetve elektronikus formában adhatja meg A Megbízó tudomásul veszi, hogy a nyugdíj-előtakarékossági számlákra vonatkozóan harmadik személynek nem jogosult rendelkezési jogot biztosítani Szerződő felek az üzletkötéssel kapcsolatos információk (értesítések, megbízások, üzenetek, szerződési ajánlatok) közlését szóban (telefonon), illetve elektronikus formában ( ) és faxon is megengedik. Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott a telefonon érkező megbízásokról és azok visszaigazolásáról hangfelvételt készít, amelyet a megbízás megadását követő naptári év 90. napjáig megőriz. A Reálszisztéma Befektetési jegy ügyletekre csak személyesen (Megbízó, ill. Meghatalmazottja útján) vagy írásban ( , fax) adható megbízás. 4. Díjak, költségek 4.1. A Megbízott a nyugdíj-előtakarékossági számlákkal kapcsolatos szolgáltatásokat díjazásért végzi, melynek mértékét a hatályos Díjtáblázat tartalmazza. A díjakból egyedi megállapodás alapján kedvezmény adható A Megbízott a díjtáblázatban feltüntetett díjakról számlát bocsát ki Megbízott a díjakat esedékességkor külön értesítés nélkül beszedheti a Megbízó nyugdíjelőtakarékossági pénzszámlájáról. Amennyiben a Megbízó nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlája a díjakra nem nyújt fedezetet, és a Megbízó az írásos felszólítás után sem rendezi tartozását, úgy a Megbízott a számla fizetési határidejének lejártától számított 30. naptól a Megbízónak a Megbízottnál vezetett ügyfélszámláját a díjtartozás összegével megterhelheti. Amennyiben az ügyfélszámla is negatív egyenleget mutat, úgy a Megbízott az üzletszabályzatának a rendelkezései szerint jár el. 148

149 5. Egyéb rendelkezések Jelen számlaszerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A Megbízott a nyugdíj-előtakarékossági számlákra vonatkozó minden adatot üzleti titokként kezel. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók, ezt követően a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény, a Tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló évi CLVI. törvény a hatályos Polgári Törvénykönyv, továbbá a hatályos jogszabályok az irányadók. Az esetleges vitás kérdéseket a felek egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. Amennyiben a Megbízott a díjtáblázat díjtételeit módosítja, akkor a módosított díjtáblázatot köteles az üzlethelyiségében jól látható helyen és méretben kifüggeszteni, az Internetes oldalán ( megjeleníteni. A szerződés egyéb pontjait a felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják. Megbízó kijelenti, hogy részére a Reálszisztéma Zrt. a szerződés tárgyát képező ügyletekkel kapcsolatosan a Bszt-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljeskörűen megadta, Bszt. szerinti minősítéséről tájékoztatta, előzetes tájékozódási kötelezettségének amennyiben szükséges volt eleget tett. A Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a REÁLSZISZTÉMA Zrt. befektetési vállalkozás üzletszabályzatát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadta. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Reálszisztéma Zrt Üzletszabályzata irányadó. Jelen okiratot a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon helybenhagyólag aláírták. Ez az okirat két példányban készült, az egyik a Megbízó, a másik a Megbízott példánya. Budapest, Megbízó Megbízott 149

150 Szerződés szám: 1053 Budapest Kossuth Lajos utca 4. Adószám: Bankszámlaszám: KELER: MKB: Tartós Befektetési Számlaszerződés amely létrejött egyrészről a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott), másrészről Név: Előző név / Leánykori név: Születési hely és idő: Anyja neve: Állampolgársága: Lakcím / Tartózkodási hely: Azonosító okmány száma, típusa: Kiállító hatóság megnevezése, betűjele: Adóazonosító jel: mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó) - együttesen Felek - között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya Felek megállapodnak, hogy a mai napon és helyen egymással Tartós Befektetési Számlaszerződést (továbbiakban Tbsz) kötnek, melynek keretében Megbízott vállalja, hogy a Megbízó részére értékpapírszámlát és ügyfélszámlát nyit és vezet. Felek jelen szerződés keretei között megállapodnak továbbá, hogy a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban szja törvény) 67/B -ban leírt tartós befektetésből származó jövedelem tekintetében az e paragrafusban szereplő mindenkor hatályos adózási szabályokat alkalmazzák. 2. A Tartós Befektetési Számla a) A Megbízó a Tbsz ügyfélszámlájára a nyitás adóévében (továbbiakban: gyűjtőév), egy vagy több részletben pénzösszeg(ek)et helyez el, amelyek az szja törvény 67/B rendelkezése szerint lekötött pénzösszegnek minősülnek. Megbízó tudomásul veszi, hogy a számlanyitás évében a számlára korlátozás nélkül lehet befizetni, ezt követően további befizetésre nincs mód, de új számla nyitható. b) A Megbízó vállalja, hogy első alkalommal a Tbsz ügyfélszámláján legalább 25 ezer forintot (vagy annak megfelelő külföldi fizető eszközt) elhelyez. c) Megbízó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a gyűjtőévben befizetett pénzösszeget és annak hozamát (kamat, árfolyamnyereség, ügyleti nyereség, osztalék, stb.) a számlanyitás évét követő legalább 3 naptári évben (hároméves lekötési időszak), a lekötés meghosszabbítása esetén további 2 naptári évben (kétéves lekötési időszak) a Tbsz számlán tartja. A lekötési időszak lejárata a hároméves és a kétéves lekötési időszak utolsó napja. d) A számlanyitás évében (gyűjtőévben) pénzkivételre a tartós befektetési számla megszűnése nélkül is van lehetőség. e) A Megbízó tudomásul veszi, hogy a gyűjtőévet követő 3. naptári év utolsó napján a lekötési időszak 2 naptári évvel a teljes lekötött összegre automatikusan meghosszabbodik, amennyiben ettől eltérő rendelkezés nem érkezik a Megbízóhoz. 150

151 f) A Megbízó tudomásul veszi, hogy egy naptári éven belül Megbízottnál csak egy Tartós Befektetési Számlát nyithat. Más tekintetben a Megbízó Tbsz szerződéseinek száma nem korlátozott, azonban a számlák közötti állomány átcsoportosítás nem lehetséges. g) A Megbízó a Tbsz ügyfélszámláján elhelyezett pénz, valamint az értékpapírszámláján nyilvántartott értékpapír(ok) tekintetében korlátlan számú megbízást adhat Megbízott részére. h) Megbízott a Tbsz tekintetében az szja törvény 67/B (3) bekezdésében felsorolt befektetési eszközökre adhat megbízást Megbízott részére. i) A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Tbsz ügyfélszámla terhére adott megbízást a számla egyenlege teljes egészében nem fedezi, úgy a Megbízott saját hatáskörében dönthet a megbízás nem- vagy részteljesítéséről és a Tbsz ügyfélszámláról felhasználandó fedezet mértékéről. j) A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott az ügyfélszámlán elhelyezett összeg után kamatot nem fizet. k) A Tbsz ügyfél- és értékpapírszámlán nyilvántartott követelés a Tpt-nek a Befektetővédelmi Alapra (továbbiakban: BEVA) vonatkozó szabályai szerint biztosítottnak tekintendő. l) Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés alapján lekötési nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Megbízó által adott megbízásokat, teljesítéseket, a Megbízó tulajdonába került vagy általa átruházott pénzügyi eszközöket. 3. A Tartós Befektetési Számla megnyitásának feltétele A Tbsz megnyitásának feltétele, hogy a Megbízó természetes személy az alábbi azonosításra alkalmas okiratokat mutassa be: személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha az érvényes bejelentett lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmazza), új típusú, legkorábban 2001-ben kibocsátott kártyás vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány. A Tbsz számla nyitásának feltétele a Megbízott üzletszabályzata szerinti Megbízási Keretszerződés megkötése. 4. Tartós befektetésből származó jövedelem Tartós befektetésből származó jövedelemnek lekötési hozam a lekötés megszűnésekor a befizetett összeget meghaladó rész minősül. A lekötési hozamot megállapítja a Megbízott: ha a lekötési időszak megszűnik (a hároméves vagy az ötéves lekötési időszak utolsó munkanapján), ha a Megbízó a lekötött pénzösszeget vagy a befektetési hozamo(ka)t akár csak részben is felveszi, vagy a befektetésben lévő pénzügyi eszközt a befektetési számláról kivonja. A hároméves lekötési időszak utolsó munkanapján részkivételre van lehetőség. A lekötésben maradó pénzösszegre legalább Ft-nak megfelelő összegben a lekötési időszak nem szakad meg. Megbízó vállalja, hogy a részkivételre vonatkozó konkrét rendelkezését a hároméves lekötési időszak utolsó napját legalább 10 nappal megelőzően a Megbízott rendelkezésére bocsátja az üzletszabályzatban meghatározott módon. Ellenkező esetben a lekötési időszak 2 évvel automatikusan meghosszabbodik. Ha a Megbízó magánszemély a lekötési időn belül meghal, a bevételből nem kell jövedelmet megállapítani. 5. A lekötési hozam utáni adó Az ötéves lekötési időszak utolsó napjáig megtartott befektetésekre az akkor megállapított lekötési hozam után 0 százalék az adó. 10 százalék az adó, ha a Megbízó 151

152 a hároméves lekötési időszakot nem hosszabbítja meg (a lekötési hozamot a hároméves lekötési időszak utolsó munkanapján kell megállapítani), a hároméves lekötést a lekötött pénzösszeg egy részére nem hosszabbítja meg (a részkivételre jutó lekötési hozamot a hároméves lekötési időszak utolsó munkanapján kell megállapítani), a lekötést a folytatólagos kétéves lekötési időszakban szakítja meg (a lekötési hozamot a megszakítás napján kell megállapítani). 16 százalék az adó a lekötési hozam után, ha a Megbízó a lekötést a hároméves lekötési időszak vége előtt szakítja meg (a lekötési hozamot a megszakítás napján kell megállapítani). 6. A Megbízó nyilatkozatai A Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződésben szereplő adatai a valóságnak mindenben megfelelnek. A Megbízó az adataiban bekövetkező változásokról a tudomásul jutástól számított öt munkanapon belül a Megbízottat köteles értesíteni. A Megbízó tudomásul veszi, hogy az adataiban történő változások bejelentésének elmulasztásából, késedelméből, vagy hibás adatok közléséből eredő károkért a Megbízottat semmilyen felelősség nem terheli. a) A Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján létrejövő megbízásokat saját nevében teljesíti. b) A Megbízó kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján kínált befektetési eszközök, az ügyletekhez kapcsolódó díjak és költségek tekintetében a Bszt 43. -a szerinti tájékoztatást, a szerződés aláírását megelőzően megkapta. c) A Megbízó elfogadja, hogy amennyiben a Megbízott: tőzsdén végez értékpapír műveleteket, úgy a Budapesti Értéktőzsde (továbbiakban BÉT) szabályzataiban foglaltak, diszkont kincstárjegy aukció esetén az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által megállapított, a diszkont kincstárjegyek aukciós forgalmazásának üzleti feltételei, illetve a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (továbbiakban KELER Zrt.) igénybevétele esetén a KELER Zrt., valamint a KELER KSZF Kft. igénybevétele esetén a KELER KSZF Kft. szabályzatai szerint jár el, amely szabályzatokat a Megbízott a Megbízó kívánságára megtekintésre átadja. 7. Megbízások a) A Megbízott jelen szerződés alapján a Tartós Befektetési Számla tekintetében az szja tv. 67/B -a alapján csak az alábbi eszközökre fogad el megbízást: Ellenőrzött tőkepiaci ügyletben pénzügyi eszközre, és olyan pénzügyi eszközre (pl. állampapír, befektetési jegy), amelynek a befektetési hozama egyébként kamatjövedelemnek minősülne. b) A Megbízó a Tbsz-re vonatkozó megbízásait a Megbízott Üzletszabályzatának I pontja értelmében írásban, szóban (telefonon) illetve elektronikus formában adhatja meg. c) A Megbízó a Tbsz-en elhelyezett pénzeszközök tekintetében korlátlan számú megbízást adhat, melyeket a Megbízott az adott Tbsz-hez tartozó lekötési nyilvántartásban rögzít és vezet. d) Szerződő felek az üzletkötéssel kapcsolatos információk (értesítések, megbízások, üzenetek, szerződési ajánlatok) közlését szóban (telefonon), illetve elektronikus formában ( ) és faxon is megengedik. Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott a telefonon érkező megbízásokról és azok visszaigazolásáról hangfelvételt készít, amelyet a megbízás megadását követő naptári év 90. napjáig őrzi meg. 8. Díjak, költségek a) A Megbízott a Tartós Befektetési Számlával kapcsolatos szolgáltatásokat díjazásért végzi, melynek mértékét a hatályos Díjtáblázat tartalmazza. A díjakból egyedi megállapodás alapján kedvezmény adható. 152

153 b) A Megbízott a díjtáblázatban feltüntetett díjakról számlát bocsát ki. c) Megbízott a díjakat esedékességkor külön értesítés nélkül beszedheti a Megbízó Tbsz ügyfélszámlájáról. Amennyiben a Megbízó Tbsz ügyfélszámlája a díjakra nem nyújt fedezetet, és a Megbízó az írásos felszólítás után sem rendezi tartozását, úgy a Megbízott a számla fizetési határidejének lejártától számított 30. naptól a Megbízónak a Megbízottnál vezetett ügyfélszámláját a díjtartozás összegével megterhelheti. Amennyiben az ügyfélszámla is negatív egyenleget mutat, úgy a Megbízott az üzletszabályzatának a rendelkezései szerint jár el. 9. A tartós befektetési számla megszűnése Jelen számlaszerződés az aláírás napján lép hatályba. Megbízó tudomásul veszi, hogy a lekötési időszak lejártakor, továbbá a lekötés megszakításakor (a hároméves vagy a kétéves lekötési időszak alatt) a tartós befektetési szerződés megszűnik. A megszűnés, megszakítás napját követően keletkező tőkejövedelemre a jövedelem jogcíme szerinti személyi jövedelemadó rendelkezéseket kell alkalmazni. A számlanyitás évében (gyűjtőévben) pénzkivételre a tartós befektetési számla megszűnése nélkül is van lehetőség. Ha a Megbízó az ötéves lekötési időszak leteltéig a Megbízottal újabb tartós befektetési szerződést köt, s a befizetés nem pénz, hanem pénzügyi eszköz, akkor azt az ötéves lekötési időszak megszűnésének utolsó napján irányadó szokásos piaci értéke és a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobb értéken tartja nyilván a Megbízó, mint lekötött összeget. Ebben az esetben a befizetés évének az ötéves lekötési időszak utolsó éve minősül. 10. Egyéb rendelkezések A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a Reálszisztéma Értékpapírforgalmazó és Befektető Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók, ezt követően a Tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. Törvény, a Személyi jövedelemadóról szóló évi CXXVII. Törvény, a hatályos Polgári Törvénykönyv, továbbá a hatályos jogszabályok az irányadók. Az esetleges vitás kérdéseket a felek egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. Amennyiben a Megbízott a díjtáblázat díjtételeit módosítja, akkor a módosított díjtáblázatot köteles az üzlethelyiségében és ügynöki irodáiban jól látható helyen és méretben kifüggeszteni. Megbízó kijelenti, hogy részére a Reálszisztéma Zrt. a szerződés tárgyát képező ügyletekkel kapcsolatosan a Bszt-ben meghatározott előzetes tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljeskörűen megadta, Bszt. szerinti minősítéséről tájékoztatta, előzetes tájékozódási kötelezettségének amennyiben szükséges volt eleget tett. A Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a REÁLSZISZTÉMA Zrt. befektetési vállalkozás üzletszabályzatát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadta. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Reálszisztéma Zrt. Üzletszabályzata irányadó. Jelen okiratot a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon helybenhagyólag aláírták. Ez az okirat két példányban készült, az egyik a Megbízó, a másik a Megbízott példánya. Budapest, Megbízó Megbízott 153

154 PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) másrészről a.) magánszemély ügyfél esetén: Név: Előző név, leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Állampolgárság: Lakcím/tartózkodási hely: Adóazonosító jele: Azonosító okmány száma, típusa: Kiállító hatóság megnevezése: b.) nem magánszemély ügyfél esetén: Cégnév: Székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó) között, együttesen a felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 1. Előzmények és mögöttes jogforrások: 1.1 A Megbízott kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének EN-III-45/2010. számú május 31-én kelt határozata értelmében portfoliókezelési tevékenység végzésére feljogosított befektetési vállalkozás. Jogi személy Megbízó esetén: A Megbízó önálló jogi személy, amely jogosult döntést hozni arról, hogy befektetési üzletmenetét vagyonkezelési/portfoliókezelési tevékenységet üzletszerűen végző szervezethez helyezi ki. A Megbízó kijelenti, hogy rá, ill. Az általa végezhető tevékenységekre, valamint gazdálkodására vonatkozó jogszabályok alapján a rendelkezésre álló és a jelen szerződés tárgyát képező portfoliót jogosult a Megbízott részére portfoliókezelés céljából átadni. A szerződést kötő felek rögzítik, hogy a Megbízó a Megbízott Üzletszabályzatát ismeri, azt magára nézve kötelezőnek fogadja el. A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Megbízó a Megbízottal Megbízási keretszerződést kötött. 1.2 A jelen szerződésre mögöttesen irányadó jogszabályok: - A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. sz. törvény (Bszt.) - A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. Üzletszabályzata és általános szerződési feltételei, valamint az abban hivatkozott jogforrások - Pénztárak esetén, adott pénztártípustól függően - az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló, évi XCVI. sz. törvény, - a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. sz. törvény 154

155 2. A szerződés tárgya A Megbízó a jelen szerződéssel megbízza a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt-t azzal, hogy a Megbízott rendelkezésére bocsátott megbízói eszközök (a továbbiakban: portfólió) a Megbízó javára pénzügyi eszközökbe kerüljenek befektetésre és kezelésre azzal, hogy a Megbízó a megszerzett pénzügyi eszközökből eredő kockázatot és hozamot, azaz a veszteséget és a nyereséget közvetlenül viseli. A Megbízott díjazás ellenében vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feltételek mellett ellátja a Megbízótól átvett vagyon hasznosítását, befektetését és újra befektetését. A portfolió nyitó állománya a jelen szerződés 2. sz. mellékletében kerül meghatározásra. A Felek rögzítik, hogy a Megbízott a jelen szerződés teljesítése során a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. A Megbízott hozamgaranciát, vagy tőkegaranciát nem vállal. 3. Portfoliókezelés A Megbízott a Megbízó részére megbízási keretszerződés megkötésével értékpapír és ügyfélszámlát nyit. A Megbízott vállalja, hogy: - meghatározza a Megbízó befektetéseinek összetételét, lejáratát és nagyságrendjét, - szervezi és bonyolítja a Megbízó befektetési ügyleteit, - vezeti a portfoliókezelésbe átadott eszközök nyilvántartását, - tanácsot ad a Megbízó számára a befektetési irányelvek meghatározásához. - megállapítja a nyilvántartott értékpapírtárca becsült piaci értékét, és azt folyamatosan figyelemmel kíséri, - elemzi az értékpapírtárca összetételét, a várható hozam-kockázat összefüggés alapján, - a Megbízó egyedi megkeresésére befektetési tanácsadást nyújt, valamint előkészíti az értékpapírok állományváltozására (adásvételi megbízásaira) vonatkozó döntéseket, - tájékoztatást nyújt a portfólió értékében döntő változást előidéző rendkívüli eseményekről (csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás megindítása, az alaptőke felemelése vagy leszállítása). A Megbízott a szerződés keretei között önállóan rendelkezik a portfolió és a szerződés időtartama alatt keletkezett szabad pénzeszközök kezelésbe átadott hányada felett és gondoskodik arról, hogy a portfolió a Megbízó által meghatározott elvek szerint kerüljön hasznosításra, illetve újra befektetésre. A Megbízott az általa kezelt portfóliók részét képező eszközök tekintetében minden esetben a saját nevében, de a Megbízó javára és terhére, más ügyfelek megbízásával összevontan vagy külön-külön jár el. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott által vállalt portfoliókezelés keretében végzett tranzakciókkal kapcsolatban a Megbízott felé utasítási joggal nem rendelkezik. A Megbízó egyedi megbízásokat kizárólag a portfoliókezelési tevékenység megszüntetéséhez azaz a portfoliókezelési megbízása visszavonása után - kapcsolódóan adhat a Megbízott részére. A Megbízó jogosult a portfoliókezelésben lévő eszközök növelésére és csökkentésére, valamint a befektetési irányelvek megváltoztatására. 4. A portfoliókezelő mérlegelése a portfoliókezelési tevékenység végzése közben A portfoliókezelő (Megbízott)a portfoliókezelési tevékenység végzése során elsősorban az alábbi kockázati tényezők alapján végzi tevékenységét: - A Megbízó által kitöltött Alkalmassági és megfelelési teszt (továbbiakban: Teszt) eredménye alapján kizárólag a megfelelt kategóriába sorolt ügyfelekkel köt portfoliókezelési szerződést. - Amennyiben Megbízó jelen szerződés 4. sz. mellékletének 1. pontjában Igen-nel nyilatkozik, Megbízott - mérlegelési jogával élve - a Teszt eredményétől függően választja meg alkalmazott befektetési politikáját. Amennyiben a Teszt kiértékelése után a Megbízó - a Megbízott belső 155

156 szabályzata szerint - napi szintű, pontos tőkepiaci információkkal rendelkezik, kizárólag abban az esetben köt Megbízott Megbízóval Határidős számlaszerződést és Megbízási keretszerződést, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős deviza- és áruügyletekre valamint külföldi részvény-, áru- és tőzsdeindexből származtatott árfolyam-különbözeti ügyletekre. Amennyiben Megbízó a Teszt kiértékelése után fentiektől eltérő kategóriába nyert besorolást, akkor a Megbízó nyilatkozatával ellentétben Megbízott Megbízó érdekében - korlátozza a portfólióba elhelyezhető befektetési eszközök körét. - A fentiekben említett korlátozás feloldható, ha a Megbízó időközben olyan Tesztet töltött ki, melynek eredménye alapján besorolása változik és a Megbízott belső szabályzata szerint Megbízó napi szintű, pontos tőkepiaci információkkal rendelkezik. 5. Eszköznyilvántartás A Megbízott a Megbízó befektetett eszközeinek összetételéről, értékéről, realizált és várható hozamáról a saját eszközeitől elkülönített módon vezet nyilvántartást. A portfolió értékelése a portfólióban lévő befektetési eszközök 1. sz. mellékletben rögzített eszközérték-számítási szabályai szerint történik. A Megbízott vállalja, hogy naptári negyedévenként, a periódus utolsó napját követő 30 napon belül negyedéves beszámoló jelentést készít a Megbízó számára. A jelentés tartalmazza a portfolió összetételét, nyitó és záró eszközértékét, a jelentésben foglalt időszakra vonatkozó hozamot és referenciahozamot, osztalék, kamat vagy egyéb hozamjellegű kifizetéseket, a terhelt díjakat és a portfoliókezelési tevékenységről, valamint a piaci trendekről készített írásos értékelést. A Megbízó olyan értékpapírokat adhat át portfoliókezelési célra, amelyeket a Megbízott előzetesen piacképesnek ítélt és befogadásukról nyilatkozott. Az így átadott értékpapírok az 1. sz. Mellékletben rögzített eszközérték számítási szabályok szerinti értéken kerülnek be a portfolióba, attól a naptól számítva, amikor a Megbízott szabadon rendelkezik felettük. A rendkívüli eseményekre vonatkozó tájékoztatást a Megbízott, a jogi ténynek a Cégközlönyben való megjelenését követően, illetve tudomására jutását követően haladéktalanul eljuttatja a Megbízóhoz. 6. A portfolió induló értéke A portfolió induló értéke.,-ft, azaz forint, melyet a Megbízó ezen szerződés 2. számú mellékletében felsorolt részletezettségben bocsát a Megbízott rendelkezésére. * A portfolió induló értéke később kerül meghatározásra.* 7. Díjak A Megbízottat a jelen portfoliókezelési szerződésben vállalt szolgáltatásai teljesítéséért megilleti a 3. sz. Mellékletben valamint Megbízott hatályos Díjtáblázatában meghatározott díjazás. Ezen díjak köre: Alapdíj, Szerződéskötési díj, Sikerdíj, Tranzakciós költségek, Megbízási díjak, Egyéb költségek Díjtáblázat szerint. * Megfelelő aláhúzandó. A portfolió induló értékét a Megbízott az Ügyfél számlájára beérkezett és portfoliókezelésbe bevonni kívánt valamennyi pénz és értékpapír jóváírását követő napon értékeli és állapítja meg. Felek ettől eltérő időpontban is megállapodhatnak a portfolió nyitó eszközértékének a meghatározására. 156

157 A Megbízott az éves alapdíj időarányos részét a naptári negyedév végét követő 30 napon belül, illetve a szerződés megszűnésekor jogosult a Megbízó számlájára ráterhelni. A sikerdíjat a Megbízott a naptári évet követő 30 napon belül, illetve a szerződés megszűnését követő elszámolás napján számítja ki és terheli meg a díjjal a Megbízó számláját. A portfoliókezeléssel kapcsolatos tranzakciós és egyéb költségek a 3. sz. mellékletben meghatározott módon és mértékben, üzletkötésenként, tranzakciónként kerülnek áthárításra a Megbízó felé. 8. Titoktartás A Felek kijelentik, hogy mindazon információkat, amelyek a Megbízóra, a Megbízottra, a portfolióra, a jelen portfoliókezelési szerződés tartalmára, valamint a portfoliókezelési tevékenység során létrejött ügyletekre és egyéb műveletekre, befektetési irányelvekre vonatkoznak, a Felek üzleti és értékpapír titokként kezelik. A Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a közöttük fennálló szerződéses kapcsolat tényét a másik fél külön hozzájárulás nélkül bármelyikük felhasználhassa, harmadik személlyel közölhesse. 9. A szerződés hatálya A jelen portfoliókezelési szerződést a Felek határozatlan időre/..-ig tartó határozott időre kötik. A Felek a jelen portfoliókezelési szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják vagy megszüntethetik. Bármelyik fél jogosult a jelen portfoliókezelési szerződést írásban egy hónapos határidővel felmondani. A portfoliókezelési szerződés megszűnése rendes felmondással: A jelen szerződés rendes felmondás útján történő megszüntetése esetén a Megbízó legkésőbb a felmondási idő leteltét megelőző 5. munkanapon köteles nyilatkozni arról, hogy a Megbízott mely szervezetnek adja át a portfolióban lévő eszközöket. A Megbízó ilyen irányú nyilatkozatának hiányában a Megbízott a portfoliót képező pénzeszközöket a Megbízó ügyfélszámláján, az értékpapírokat az ügyfél értékpapírszámláján a Megbízó további rendelkezéséig nyilvántartja és megőrzi, a mindenkor hatályos díjjegyzékben szereplő díjazás ellenében. A Megbízó rendes felmondás esetén rendelkezhet a Megbízott felé portfolióeleminek értékesítéséről. A Megbízott az értékpapírok értékesítése esetén nem felel portfolió olyan értékvesztéséért, amely abból ered, hogy a Megbízó a szerződés felmondásáról és az értékesítésről alkalmatlan időben rendelkezik. A portfoliókezelési szerződés megszűnése azonnali hatályú felmondással: A jelen szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a másik fél súlyosan szerződésszegő magatartása esetén. Jelen szerződés alkalmazásában súlyos szerződésszegésnek minősül, ha bármelyik fél a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget. A jelen szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetése esetén a Megbízó a felmondással egyidejűleg köteles rendelkezni arról, hogy a Megbízott mely szervezetnek adja át a portfolióban lévő eszközöket. A Megbízó ilyen irányú rendelkezésének hiányában a Megbízott a portfoliót képező pénzeszközöket a Megbízó ügyfélszámláján, az értékpapírokat az ügyfél értékpapírszámláján a Megbízó további rendelkezéséig nyilvántartja és megőrzi, a mindenkor hatályos díjjegyzékben szereplő díjazás ellenében. 157

158 A jelen portfoliókezelési szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a portfoliót terhelő valamennyi kötelezettség, valamint a Megbízottat megillető díjazás fedezeteként a Megbízottat a portfolióba tartozó valamennyi eszköz vonatkozásában óvadéki és visszatartási jog illeti meg. 10. Egyéb rendelkezések A felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötése törvényes akadályba nem ütközik. Jelen szerződést Felek, egyedi megállapodás alapján írásbeli kiegészítő mellékletekkel is elláthatják, mely akkor érvényes, ha mindkét fél aláírta. A Megbízott a Megbízó részére megadta a évi CXXXVIII. Törvény 43.. (8) pontja szerinti tájékoztatást, melyet a Megbízó a jelen szerződés aláírásával elismer. A Megbízó a jelen szerződést a tőkepiaci kockázatok ismeretében köti meg. A Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a REÁLSZISZTÉMA Zrt. befektetési vállalkozás üzletszabályzatát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadta. A jelen portfoliókezelési szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó Zrt. üzletszabályzatában foglaltak az irányadók, ezt követően a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény, a Tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, a hatályos Polgári Törvénykönyv, továbbá a hatályos jogszabályok az irányadók. Az esetleges vitás kérdéseket a felek egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. Jelen szerződést a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon helybenhagyólag aláírták. Jelen szerződés a portfoliókezelés induló napján lép hatályba. Ez az okirat két példányban készült, az egyik a Megbízó, a másik a Megbízott példánya. Budapest, Ügyfél Megbízott 158

159 1. sz. melléklet A portfolio értékelése a portfólióban lévő befektetési eszközök eszközérték-számítási szabályai A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (a továbbikban: Megbízott) köteles gondoskodni a portfolióban lévő eszközök folyamatos értékeléséről. A portfolió értékelésének szabályai a következők: A Megbízott a teljesítmény meghatározása során a külső pénzforgalmi mozgásokkal idősúlyozott hozamszámítást alkalmazza. A hozamszámítás devizaneme: HUF. A számlán lévő forintösszeg értékét 100 %-on kell meghatározni. A számlán lévő devizát az értékelés napját megelőző napi MNB devizaárfolyamon kell értékelni. A Magyar Állam által belföldön kibocsátott, 92 napnál hosszabb hátralévő futamidejű állampapírok az elsődleges forgalmazói árjegyzés keretében az MTS Hungary Platformon jegyzett és legutóbb megjelentetett legjobb vételi és eladási hozam középértéke alapján adott napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre. A 92 nap vagy annál rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok az MTS Hungary Platformon jegyzett legutóbbi 3 hónapos referencia hozammal kerülnek értékelésre. A tőzsdei részvényeket az értékelés napját megelőző nap tőzsdei záró árán kell értékelni. Amennyiben az előző tőzsdenapon nem volt az értékpapírra kötés, úgy az utolsó fellelhető tőzsdei záróárat kell figyelembe venni. Ez a nap azonban nem lehet korábbi a részvények beszerzésének napjánál, ugyanis ebben az esetben a részvényeket a Megbízott által becsült áron kell értékelni. A tőzsdei részvényeket az értékelés napját megelőző nap tőzsdei záró árán kell értékelni. Amennyiben az előző tőzsdenapon nem volt az értékpapírra kötés, úgy az utolsó fellelhető tőzsdei záróárat kell figyelembe venni. Ez a nap azonban nem lehet korábbi a részvények beszerzésének napjánál, ugyanis ebben az esetben a részvényeket a Megbízott által becsült áron kell értékelni. A tőzsdén kívüli részvényeket az utolsó fellelhető vételi átlagárfolyamon tartjuk nyilván. Amennyiben az utolsó fellelhető árfolyam a beszerzés napjánál korábbi időpontra esik, akkor a részvényt a Megbízott által becsült áron kell értékelni.. A befektetési alapok tőzsdére bevezetett befektetési jegyeinek értékelését a tőzsdei részvények értékelésével megegyezően kell elvégezni. A tőzsdén nem szereplő befektetési jegyek értékelését az utoljára közétett nettó eszközérték alapján kell elvégezni. A határidős kontraktusok és a tőzsdei opciós ügyletek értékelésénél a tőzsdei részvények értékelésénél már megismert módot kell követni. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok az objektív, nyilvánosan elérhető és legfrissebb piaci áron kerülnek értékelésre, ha az adott eszköznek likvid a piaca. Ha hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak nincs likvid piacon jegyzett ára, úgy a kevésbé likvid vagy illikvid piacokon elérhető árat, vagy a likvidpiacokon lévő hasonló eszközök objektív, nyilvánosan elérhető és legfrissebb piaci adatok alapján meghatározott érték tekintendő valós értéknek. Amennyiben az illikvid piacon sem jegyeznek árat a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra, vagy a Megbízott véleménye szerint azok nem megfelelően tükrözik az adott eszköz elfogadhatóan közelítő értékét, akkor a Megbízott értékelése az adott eszközzel kapcsolatban nyilvánosan elérhető információkon (pl. kibocsátóról rendelkezésre álló információk, stb.) alapul. Ha a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra nem állnak rendelkezésre nyilvános információk vagy azok az adott eszköz értékelése szempontjából nem megfelelőek -, akkor a valós érték a Megbízott legjobb becslésén alapul. A portfolió eszközértéke: EÉ = = n i 1 (Ép1 i *M i ) ± Kp ahol: Ép1: az adott értékpapír eszközértékelés napján érvényes árfolyama M: az adott értékpapír aktuális mennyisége Kp: a portfolió készpénz része A Társaság rendszeresen havonta, illetőleg megszűnéskor, a megszűnés napjára vonatkozóan végzi el az eszközértékelést. 159

160 A portfolió részidőszaki hozama: A portfolió részidőszaki hozamát a záró eszközérték és a nyitó eszközértéknek a tőke be- és kifizetésekkel korrigált különbségének az átlagos lekötött tőkéhez viszonyított hányadosa. A portfolió részidőszaki hozama: PH = {(( P z - (P ny + B - K)) / T átl } * 100 * 365 / n ahol: P z : Portfolió záró eszközértéke P ny : Portfolió nyitó eszközértéke B: Portfolióba történő befizetések K: Portfolióból történő kifizetések T átl : Átlagos lekötött tőke n: Értékelési időszak napjainak száma T átl = P ny + (( B*N 1 - K*N 2 )) / n ahol: N 1 : az értékelési időszak alatt a befizetés napjától az értékelési időszak végéig hátralévő napok száma N 2 : az értékelési időszak alatt a kifizetés napjától az értékelési időszak végéig hátralévő napok száma A portfolió időszaki hozama: A részidőszaki hozamok mértani láncszorzata. 160

161 2. sz. melléklet A portfoliókezelésre átadott eszközök összetétele és értéke Megnevezés Mennyiség Eszközérték Értékelés napja:. 161

162 3. sz. melléklet Portfoliókezelési díjak A Felek a portfoliókezelési szolgáltatással kapcsolatosan az alábbi díjak alkalmazásában állapodnak meg: Alapdíj: A Megbízottat a portfolió átlagos lekötött tőkéjére vetített évi maximum 3 % alapdíj illeti meg, mellyel negyedévente terhelik meg a Megbízó számláját. Sikerdíj: A Megbízottat a Benchmark* feletti hozam esetén sikerdíj illeti meg. Mértéke a portfoliókezelési tevékenységgel elért hozam Benchmark feletti részének 25-50%-a*. Tranzakciós költségek, megbízási díjak, egyéb költségek: A Megbízottat a mindenkor érvényes díjtáblázatban meghatározott tranzakciós költségek, megbízási díjak és egyéb költségek illetik meg. Szerződéskötési díj: A Megbízottat a Portfólió induló értékének maximum 3 %-a illeti meg szerződéskötési díj jogcímén, mellyel a portfoliókezelési tevékenység megkezdésekor terhelheti meg Megbízó számláját. A díjakkal kapcsolatos egyéb kikötések, megállapodások:.. * A Felek által meghatározott Benchmark: kombinált referenciaindex Összetevők Súly % (javasolt referenciaindex (nem kell a szerződésbe beírni): RMAX..% S&P Eurozone Government Bond Index (1-3 year) S&P/BGCantor U.S. Treasury Bond Index (1-3 year)..%.. % ** Jelen szerződés esetében a Felek % Sikerdíjban állapodnak meg. A sikerdíj kiszámítása az átlagos lekötött tőke, a referenciahozam fölött elért hozam és a sikerdíj %-os mértékének szorzataként kerül meghatározásra. 162

163 4. sz. melléklet 1., Bármelyik eszközosztály korlátozás nélkül a portfolióba helyezhető. Igen Nem Amennyiben a válasz Nem, a 3., pont kitöltése szükséges. 2., Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a évi CXXXVIII. törvény 72.. (1) bekezdésének megfelelően a Reálszisztéma Zrt. a portfoliókezelési tevékenysége során a saját maga, illetve kapcsolt vállalkozása által forgalomba hozott pénzügyi eszközt a javamra kezelt portfolióba helyezze: Hozzájárulok Nem járulok hozzá 3., A portfoliókezelés keretében köthető termékek köre Szolgáltatás Hazai OTC Állampapír Termékkör Magyar Államkötvények Diszkont kincstárjegyek Portfolióban lévő maximális arányuk Hazai OTC és egyéb értékpapír Vállalati kötvény Befektetési jegy Külföldi értékpapírok Hazai részvény BÉT-re bevezetett részvény Tőzsdén kívüli részvény Külföldi részvény Hazai tőzsdei határidős Külföldi tőzsdére bevezetett részvény Határidős index Határidős részvény Határidős deviza A Megbízó által megjelölt befektetési korlátozások, egyedi igények:

164 5. sz. melléklet KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT ( határidős ügylet ) Nyilatkozó adatai: a) magánszemély ügyfél esetén: Név: Lakcím: Anyja neve: Azonosító okmány típusa, száma: Adóazonosító jele: b) nem magánszemély ügyfél esetén: Cégnév: Székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Tudomásom van arról, hogy a határidős tőzsdei ügyletek megkötése során felmerül a veszteség kockázata. Ennek megfelelően a Megbízott részemre az alábbi tájékoztatást adta, melyet figyelembe vettem a tőzsdei ügylet megkötésére irányuló megbízásom megadásakor. A határidős ügyleteknél viszonylag alacsony alapbiztosítékkal nagy értékű nyitott pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Következésképpen a nyereség vagy veszteség többszöröse lehet, az általam a Megbízott részére átadott alapbiztosítéknak. Tudomással bírok arról, hogy elveszthetem az alapbiztosítékot és a többi óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és fenntartása érdekében a Megbízottnál elhelyeztem. Ha a piacon az ármozgás a pozícióm ellen történik, a Megbízott kérheti, hogy felhívására fizessem be a pozíció fenntartásához szükséges összeget. Amennyiben ezt nem biztosítom meghatározott időn belül, a Megbízott a pozíciómat likvidálhatja, amely részemre veszteséget okozhat. A likvidálás a kereskedelem függvényében a Megbízotton kívül álló ok miatt elhúzódhat. Tudomásul veszem, hogy a jelen Kockázatfeltáró Nyilatkozat csak figyelemfelkeltő és nem tartalmazza a tőzsdei üzletkötés során jelentkező összes veszélyforrást. Kelt: Budapest, Megbízó 164

165 Szerződésszám: Adás-vételi szerződés 1. A REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), a továbbiakban Forgalmazó eladja, a Vevő Név (cég neve): Lakcím(székhely): Azonosító okmány száma, típusa (adószám): megvásárolja a mai nappal az alábbi értékpapírokat: Értékpapír neve: ISIN kód: Értékpapír lejárata: Értékpapír alapcímlete: Darabszám: Összes névérték: Teljes vételár: Fizetés módja: Reálszisztéma Kötvény II. HU ,- Ft 2. A Vevő tudomásul veszi, hogy az általa vásárolt értékpapírok a REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt-nél értékpapír-alszámlán kerülnek elhelyezésre. A Vevő kérheti a megvásárolt értékpapírok más számlavezetőnél történő elhelyezését, azonban ez csak akkor lehetséges, ha egyidejűleg más értékpapírszámla vezetőt is megjelöl. Az értékpapír-számla feletti bárminemű rendelkezéshez az értékpapír tulajdonjogát tanúsító értékpapírszámla-kivonat és azonosító okmány szükséges. 3. Jelen szerződés érvényességének feltétele az értékpapírok teljes vételárának készpénzben a Forgalmazó pénztárába történő befizetése vagy banki átutalása a Kibocsátó Reálszisztéma Kereskedelmi és Tőkehasznosító Kft. MKBnál vezetett számú bankszámlájára. 4. A Forgalmazó szavatol az adás-vétel tárgyát képező értékpapírok valódiságáért, per-, teher- és igénymentességéért. Forgalmazó kijelenti, hogy harmadik személynek semmilyen olyan joga nem áll fenn az értékpapírokon, amely a Vevő tulajdonba lépését, jogainak gyakorlását korlátozná, vagy kizárná. 5. A Vevő kijelenti, hogy a Forgalmazó a nyilvános forgalomba hozatalhoz készített és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott tájékoztató tartalmáról teljes körű tájékoztatást nyújtott. 6. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Kibocsátási Tájékoztató, a Forgalmazó Üzletszabályzata, valamint a pénz- és értékpapírforgalmat szabályozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 7. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen ügyletet a Vevő kezdeményezte és a Forgalmazó nem végez előzetes vizsgálatot a szerződésben szereplő pénzügyi eszköz megfelelőségének megállapítására. A Forgalmazó ennek értelmében nem alkalmazza a évi CXXXVIII. törvény 45. (1) bekezdésében foglaltakat, így ennek következményei a Vevő számára nem érvényesülnek. 8. A Vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a REÁLSZISZTÉMA Zrt. befektetési vállalkozás üzletszabályzatát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadta. 9. Per esetén a felek jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. Jelen adás-vételi szerződést a felek elolvasták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. A Vevő kijelenti, hogy jelen szerződést saját/más nevében teljesíti. Dátum: Budapest,.... Vevő/ Forgalmazó Meghatalmazott Vevő Azonosító okm. száma, típusa: 165

166 1053 Budapest Kossuth Lajos utca 4. Adószám: Bankszámlaszám: KELER: MKB: Megbízás sorszáma: Megbízási szerződés befektetési jegy vételre A megbízás jellege az ügyfél szempontjából: vétel amely létrejött egyrészről Név (cég neve): Lakcim (székhely): Azonosító okmányszáma, típusa: Elérhetőségek: Mobil telefon Otthoni telefon mint Megbízó ( a továbbiakban Megbízó), másrészről a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), mint Forgalmazó (a továbbiakban Forgalmazó) között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel: 1) Megbízó a jelen szerződés aláírásával megbízást ad a Forgalmazónak az alábbiakban részletezett értékpapírok vételére: Értékpapír neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Befektetési jegy Sorozat: A sorozat vagy B sorozat vagy C sorozat ISIN kód: HU HU HU Értékpapír alapcímlete: 1 Ft 1 Ft 1 EUR Megbízás összege: Eladási jutalék: Felek rögzítik, hogy Forgalmazó a Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Befektetési Jegyek forgalmazását a kibocsátó Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. megbízásából végzi. A jelen Megbízás keretében a Forgalmazó a kibocsátó felé Megbízó javára a saját nevében jár el. 2) A Megbízó kijelenti, hogy a Forgalmazó által befektetési tanácsadás keretében ajánlott és megvásárolni kívánt befektetési termék alkalmas befektetési céljainak - ideértve a befektetés időtávját is megvalósítására. Ennek kapcsán felmerülő kockázat mértéke megfelel pénzügyi teherviselő képességének. Továbbá kijelenti, megfelelő tapasztalattal és ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy a befektetési termék természetét és a kapcsolódó kockázatokat megértse és értékelje. 3) A vásárlás elszámolásának értéknapja a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. hatályos Alapkezelési szabályzatának megfelelően jelen szerződés aláírását követő 3. forgalmazási nap, azaz éééé.hh.nn Forgalmazó a fenti forgalmazási napon (elszámolás napja) a megbízás értéknapjára megállapított egy jegyre jutó nettó eszközértéken értékesíti a befektetési jegyeket Megbízó részére. 4) Az elszámolás elkészítésének feltétele, hogy a befektetési jegyek ellenértéke a Megbízó Forgalmazónál vezetetett ügyfélszámláján az elszámolás napján legkésőbb 12 óráig maradéktalanul rendelkezésre álljon. Az eladási jutalék a pénzügyi fedezet összegéből kerül levonásra. 5) Amennyiben a fedezet nem áll rendelkezésre, a megbízás automatikusan érvényét veszti. 6) A befektetési jegyek értékpapírszámlán történő nyilvántartásba vételének napja a 3) pont szerinti forgalmazási nap. 7) A befektetési jegyek ellenértékének átutalással történő megfizetése akkor minősül teljesítettnek, ha az ellenérték legkésőbb a 3) pont szerinti forgalmazási napon (elszámolás napján) a Forgalmazó alábbi bankszámlaszámán jóváírásra kerül. Reálszisztéma Zrt

167 Készpénzfizetés esetén Megbízó vállalja, hogy a befektetési jegyek ellenértékét legkésőbb az elszámolás napján 12 óráig befizeti a Forgalmazó pénztárába. Nincs szükség pénzügyi teljesítésre, amennyiben a Megbízó ügyfélszámlájának egyenlege a vásárlásra hiánytalanul fedezetet nyújt. 8) A megbízás teljesítésér ől a Forgalmazó elszámolást küld Megbízónak. Az elszámolás tartalmazza a megbízás napját, az elszámolás napját, a befektetési jegyek vételárát, valamint a fenti értékpapír ügylettel kapcsolatos díjakat. A fenti értékpapírral illetve ügylettel kapcsolatos díjakról a Hirdetményben és a Forgalmazó hatályos díjjegyzékében adunk részletes tájékoztatást. A Hirdetmény és a Forgalmazó hatályos díjjegyzéke a forgalmazóhelyeken és a Forgalmazó honlapján érhető el. 9) Egy Megbízó csak akkor adhat újabb megbízást, ha már nincs nyitott (még nem teljesített) megbízása. A megbízás nem módosítható és nem vonható vissza. 10) A Megbízó jelen okirat aláírásával elismeri, hogy a Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatóját megismerte - különösen a Befektetési Jegyekhez fűződő kockázatokat -, az azokban foglaltakat tudomásul vette, és jelen okiratot azok alapján írta alá. Megbízó kijelenti, hogy a befektetés a kockázatviselő képességének megfelel. Megbízó kijelenti, hogy részére a Forgalmazó a megbízás tárgyát képező ügylettel és értékpapírral kapcsolatosan a Bszt-ben meghatározott előzetes tájékoztatást és a évi XVI. törvényben befektetési alapokra vonatkozó rendelkezései által előírt tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljes körűen megadta, Bszt. szerinti minősítéséről tájékoztatta, előzetes tájékoztatási kötelezettségének amennyiben szükséges volt eleget tett. A Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a REÁLSZISZTÉMA Zrt. befektetési vállalkozás üzletszabályzatát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadta. 11) A Tpt (4) bekezdésben meghatározottakra vonatkozóan a Megbízó kifejezetten, határozottan és visszavonhatatlanul elfogadja a kezelési szabályzat és a kiemelt befektetői információ átadásaként és a legutóbbi éves, féléves jelentés rendelkezésre bocsátásaként annak a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. weboldalán történő bármikori elérhetőségét kifejezetten, határozottan és visszavonhatatlanul lemond ezen dokumentumok mindegyikének nyomtatott formában történő átadásáról, bármilyen módon történő megküldéséről. A Tpt ra vonatkozóan továbbá a Megbízó kifejezetten, határozottan és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Tpt ban meghatározott egyik dokumentum rendelkezésre bocsátását sem kéri, azokat a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. ezen pontban megjelölt weboldalán kívánja elérni. 12) A jelen Megbízásban nem szabályozott kérdésekben a Bszt.(2007. évi CXXXVIII. törvény), a évi XVI. törvény hatályos rendelkezései, valamint a Megbízó és Forgalmazó által megkötött Megbízási keretszerződésben, a Forgalmazó Üzletszabályzatában, a Kibocsátási tájékoztatóban, és az Alapkezelési szabályzatban foglaltak az irányadók. 13) Jogvita esetén a felek jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 14) Jelen Megbízást a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. A megbízó kijelenti, hogy jelen megbízást saját nevében adta. Budapest, éééé.hh.nn Megbízó Forgalmazó 167

168 1053 Budapest Kossuth Lajos utca 4. Adószám: Bankszámlaszám: KELER: MKB: Szerz.szám: Elszámolás a /KEM/201. számú megbízás teljesítéséről Megbízó: Név (cég neve): Lakcim (székhely): Azonosító okmányszáma, típusa: Értékpapír vétel Értékpapír neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Befektetési jegy Sorozat: A sorozat vagy B sorozat vagy C sorozat ISIN kód: HU HU HU Értékpapír alapcímlete: 1 Ft 1 Ft 1 EUR Megbízás napja: Elszámolás napja: Darabszám: Összes névérték: Árfolyam: Teljes vételár: Fizetendő díjak: 0 Ft SZÁMLA Szállító: Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt 1053 Budapest Kossuth L. u.. 4. Adószám: Bankszámlaszám: MKB Vevő: Név:.. Cím: Fizetés módja: Fizetési határidő: Számla kelte: Teljesítés kelte: Számlaszám: Megjegyzés Megnevezés SZJ szám Érték ÁFA nélkül ÁFA mértéke ÁFA összege Érték ÁFA-val Számlaérték összesen: Budapest, ééé.hh.nn Eredeti 1. példány. Forgalmazó 168

169 1053 Budapest Kossuth Lajos utca 4. Adószám: Bankszámlaszám: KELER: MKB: Megbízás sorszáma: Megbízási szerződés befektetési jegy vételre A megbízás jellege az ügyfél szempontjából: vétel amely létrejött egyrészről Név (cég neve): Lakcim (székhely): Azonosító okmányszáma, típusa: Elérhetőségek: Mobil telefon Otthoni telefon mint Megbízó ( a továbbiakban Megbízó), másrészről a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), mint Forgalmazó (a továbbiakban Forgalmazó) között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel: 1) Megbízó a jelen szerződés aláírásával megbízást ad a Forgalmazónak az alábbiakban részletezett értékpapírok vételére: Értékpapír neve: Reálszisztéma-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Befektetési jegy Sorozat: A sorozat vagy B sorozat ISIN kód: HU HU Értékpapír alapcímlete: 1 Ft 1 EUR Megbízás összege: Eladási jutalék: Felek rögzítik, hogy Forgalmazó a Reálszisztéma-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Befektetési Jegyeinek forgalmazását a kibocsátó Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. megbízásából végzi. A jelen Megbízás keretében a Forgalmazó a kibocsátó felé Megbízó javára a saját nevében jár el. 2) A Megbízó kijelenti, hogy a Forgalmazó által befektetési tanácsadás keretében ajánlott és megvásárolni kívánt befektetési termék alkalmas befektetési céljainak - ideértve a befektetés időtávját is megvalósítására. Ennek kapcsán felmerülő kockázat mértéke megfelel pénzügyi teherviselő képességének. Továbbá kijelenti, megfelelő tapasztalattal és ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy a befektetési termék természetét és a kapcsolódó kockázatokat megértse és értékelje. 3) A vásárlás elszámolásának értéknapja a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. hatályos Alapkezelési szabályzatának megfelelően jelen szerződés aláírását követő 3. forgalmazási nap, azaz éééé.hh.nn Forgalmazó a fenti forgalmazási napon (elszámolás napja) a megbízás értéknapjára megállapított egy jegyre jutó nettó eszközértéken értékesíti a befektetési jegyeket Megbízó részére. 4) Az elszámolás elkészítésének feltétele, hogy a befektetési jegyek ellenértéke a Megbízó Forgalmazónál vezetetett ügyfélszámláján az elszámolás napján legkésőbb 12 óráig maradéktalanul rendelkezésre álljon. Az eladási jutalék a pénzügyi fedezet összegéből kerül levonásra. 5) Amennyiben a fedezet nem áll rendelkezésre, a megbízás automatikusan érvényét veszti. 6) A befektetési jegyek értékpapírszámlán történő nyilvántartásba vételének napja a 3) pont szerinti forgalmazási nap. 7) A befektetési jegyek ellenértékének átutalással történő megfizetése akkor minősül teljesítettnek, ha az ellenérték legkésőbb a 3) pont szerinti forgalmazási napon (elszámolás napján) a Forgalmazó alábbi bankszámlaszámán jóváírásra kerül. Reálszisztéma Zrt

170 Készpénzfizetés esetén Megbízó vállalja, hogy a befektetési jegyek ellenértékét legkés őbb az elszámolás napján 12 óráig befizeti a Forgalmazó pénztárába. Nincs szükség pénzügyi teljesítésre, amennyiben a Megbízó ügyfélszámlájának egyenlege a vásárlásra hiánytalanul fedezetet nyújt. 8) A megbízás teljesítésér ől a Forgalmazó elszámolást küld Megbízónak. Az elszámolás tartalmazza a megbízás napját, az elszámolás napját, a befektetési jegyek vételárát, valamint a fenti értékpapír ügylettel kapcsolatos díjakat. A fenti értékpapírral illetve ügylettel kapcsolatos díjakról a Hirdetményben és a Forgalmazó hatályos díjjegyzékében adunk részletes tájékoztatást. A Hirdetmény és a Forgalmazó hatályos díjjegyzéke a forgalmazóhelyeken és a Forgalmazó honlapján érhető el. 9) Egy Megbízó csak akkor adhat újabb megbízást, ha már nincs nyitott (még nem teljesített) megbízása. A megbízás nem módosítható és nem vonható vissza. 10) A Megbízó jelen okirat aláírásával elismeri, hogy a Reálszisztéma-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatóját megismerte - különösen a Befektetési Jegyekhez fűződő kockázatokat -, az azokban foglaltakat tudomásul vette, és jelen okiratot azok alapján írta alá. Megbízó kijelenti, hogy a befektetés a kockázatviselő képességének megfelel. Megbízó kijelenti, hogy részére a Forgalmazó a megbízás tárgyát képező ügylettel és értékpapírral kapcsolatosan a Bsztben meghatározott előzetes tájékoztatást és a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi XVI. törvényben befektetési alapokra vonatkozó rendelkezései által előírt tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljes körűen megadta, Bszt. szerinti minősítéséről tájékoztatta, előzetes tájékoztatási kötelezettségének amennyiben szükséges volt eleget tett. A Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a REÁLSZISZTÉMA Zrt. befektetési vállalkozás üzletszabályzatát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadta. 11) A Tpt (4) bekezdésben meghatározottakra vonatkozóan a Megbízó kifejezetten, határozottan és visszavonhatatlanul elfogadja a kezelési szabályzat és a kiemelt befektetői információ átadásaként és a legutóbbi éves, féléves jelentés rendelkezésre bocsátásaként annak a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. weboldalán történő bármikori elérhetőségét kifejezetten, határozottan és visszavonhatatlanul lemond ezen dokumentumok mindegyikének nyomtatott formában történő átadásáról, bármilyen módon történő megküldéséről. A Tpt ra vonatkozóan továbbá a Megbízó kifejezetten, határozottan és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Tpt ban meghatározott egyik dokumentum rendelkezésre bocsátását sem kéri, azokat a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. ezen pontban megjelölt weboldalán kívánja elérni. 12) A jelen Megbízásban nem szabályozott kérdésekben a Bszt.(2007. évi CXXXVIII. törvény), a évi XVI. törvény hatályos rendelkezései, valamint a Megbízó és Forgalmazó által megkötött Megbízási keretszerződésben, a Forgalmazó Üzletszabályzatában, a Kibocsátási tájékoztatóban, és az Alapkezelési szabályzatban foglaltak az irányadók. 13) Jogvita esetén a jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 14) Jelen Megbízást a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. A megbízó kijelenti, hogy jelen megbízást saját nevében adta. Budapest, éééé.hh.nn Megbízó Forgalmazó 170

171 1053 Budapest Kossuth Lajos utca 4. Adószám: Bankszámlaszám: KELER: MKB: Szerz.szám: Elszámolás a /KEM/201. számú megbízás teljesítéséről Megbízó: Név (cég neve): Lakcim (székhely): Azonosító okmányszáma, típusa: Értékpapír vétel Értékpapír neve: Reálszisztéma-Mont Blanc Nemzetközi KötvényBefektetési jegy Sorozat: A sorozat vagy B sorozat ISIN kód: HU HU Értékpapír alapcímlete: 1 Ft 1 EUR Megbízás napja: Elszámolás napja: Darabszám: Összes névérték: Árfolyam: Teljes vételár: Fizetendő díjak: 0 Ft SZÁMLA Szállító: Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt 1053 Budapest Kossuth L. u.. 4. Adószám: Bankszámlaszám: MKB Vevő: Név:.. Cím: Fizetés módja: Fizetési határidő: Számla kelte: Teljesítés kelte: Számlaszám: Megjegyzés Megnevezés SZJ szám Érték ÁFA nélkül ÁFA mértéke ÁFA összege Érték ÁFA-val Számlaérték összesen: Budapest, ééé.hh.nn Eredeti 1. példány. Forgalmazó 171

172 Szerződésszám: 1053 Budapest Kossuth Lajos utca 4. Adószám: Bankszámlaszám: KELER: MKB: Adás-vételi szerződés 1. A REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), a továbbiakban Forgalmazó eladja, a Vevő Név (cég neve): Lakcím(székhely): Azonosító okmány száma, típusa (adószám): megvásárolja a mai nappal az alábbi értékpapírokat: Értékpapír neve: ISIN kód: Értékpapír alapcímlete: Darabszám: Összes névérték: Árfolyam: Teljes vételár: Fizetés módja: Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési jegy HU ,- Ft 2. A Vevő tudomásul veszi, hogy az általa vásárolt értékpapírok a REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Rt-nél értékpapír-alszámlán kerülnek elhelyezésre. A Vevő kérheti a megvásárolt értékpapírok más számlavezetőnél történő elhelyezését, azonban ez csak akkor lehetséges, ha egyidejűleg más értékpapírszámla vezetőt is megjelöl. Az értékpapír-számla feletti bárminemű rendelkezéshez az értékpapír tulajdonjogát tanúsító értékpapírszámla-kivonat és azonosító okmány szükséges. 3. Jelen szerződés érvényességének feltétele az értékpapírok teljes vételárának készpénzben a Forgalmazó pénztárába történő befizetése vagy banki átutalása a Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap MKB-nál vezetett számú bankszámlájára. 4. A Forgalmazó szavatol az adás-vétel tárgyát képező értékpapírok valódiságáért, per-, teher- és igénymentességéért. Forgalmazó kijelenti, hogy harmadik személynek semmilyen olyan joga nem áll fenn az értékpapírokon, amely a Vevő tulajdonba lépését, jogainak gyakorlását korlátozná, vagy kizárná. 5. A Vevő kijelenti, hogy a Forgalmazó a nyilvános forgalombahozatalhoz készített és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott tájékoztató tartalmáról teljeskörű tájékoztatást nyújtott. Vevő jelen okirat aláírásával elismeri, hogy a Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatóját megismerte - különösen a Befektetési Jegyekhez fűződő kockázatokat -, az azokban foglaltakat tudomásul vette, és jelen okiratot azok alapján írta alá. Vevő kijelenti, hogy a befektetés a kockázatviselő képességének megfelel. Vevő kijelenti, hogy részére a Forgalmazó a megbízás tárgyát képező ügylettel és értékpapírral kapcsolatosan a Bszt-ben meghatározott előzetes tájékoztatást és a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi XVI. törvényben befektetési alapokra vonatkozó rendelkezései által előírt tájékoztatást maradéktalanul, megfelelő időben és teljes körűen megadta, Bszt. szerinti minősítéséről tájékoztatta, előzetes tájékoztatási kötelezettségének amennyiben szükséges volt eleget tett. Vevő kijelenti azt is, hogy a Forgalmazó lehetővé tette számára Üzletszabályzata és az abban hivatkozott Hirdetmények megismerését, amelyeket Vevő megismert, megértett és jelen szerződés aláírásával magára nézve is kötelezőnek ismer el. 6. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Kibocsátási Tájékoztató, a Forgalmazó Üzletszabályzata, valamint a pénz- és értékpapírforgalmat szabályozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 7. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen ügyletet a Vevő kezdeményezte és a Forgalmazó nem végez előzetes vizsgálatot a szerződésben szereplő pénzügyi eszköz megfelelőségének megállapítására. A Forgalmazó ennek értelmében nem alkalmazza a évi CXXXVIII. törvény 45. (1) bekezdésében foglaltakat, így ennek következményei a Vevő számára nem érvényesülnek. 172

173 8. A Vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a REÁLSZISZTÉMA Zrt. befektetési vállalkozás üzletszabályzatát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadta. 9. Per esetén a felek jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. Jelen adás-vételi szerződést a felek elolvasták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. Dátum: Budapest, A Vevő kijelenti, hogy jelen szerződést saját/más nevében teljesíti... Vevő/ Meghatalmazott Vevő Azonosító okm. száma, típusa:.. Forgalmazó 173

174 Szerződésszám: Adás-vételi szerződés és számla 1. A REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), a továbbiakban Forgalmazó megvásárolja, az Eladó Név (cég neve): Lakcím(székhely): Azonosító okmány száma, típusa (adószám): eladja a mai nappal az alábbi értékpapírokat: Értékpapír neve: Reálszisztéma Kötvény II. ISIN kód: HU Értékpapír lejárata: Értékpapír alapcímlete: ,- Ft Darabszám: Összes névérték: Felhalmozott kamat a kifizetés napján: Teljes vételár: Fizetés módja: Tranzakciós díj: Pénzkezelési díj: Utalási díj: Kamatadó: Kifizetendő összeg: 2. Az Eladó tudomásul veszi, hogy az eladásra kerülő értékpapírokat a Forgalmazó az adás-vétel napján a vevő nevére nyitott értékpapír-alszámlájáról / számlájáról kivezeti. 3. A Forgalmazó kötelezettséget vállal arra, hogy a fent megnevezett értékpapírok kamattal növelt ellenértékét csökkentve a kamatadóval, a tranzakciós és pénzkezelési / utalási díjjal az adás-vétel napján készpénzben megfizeti az Eladónak, vagy rendelkezik annak egy munkanapon belüli átutalásáról. Átutalás esetén az elismerendő bankszámla száma: Az Eladó szavatol az adás-vétel tárgyát képező értékpapírok valódiságáért, per-, teher- és igénymentességéért. Eladó kijelenti, hogy harmadik személynek semmilyen olyan joga nem áll fenn az értékpapírokon, amely a Vevő tulajdonba lépését, jogainak gyakorlását korlátozná, vagy kizárná. 5. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Kibocsátási Tájékoztató, a Forgalmazó Üzletszabályzata, valamint a pénz- és értékpapírforgalmat szabályozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 6. A Vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a REÁLSZISZTÉMA Zrt. befektetési vállalkozás üzletszabályzatát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadta. 7. Per esetén a felek jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. Jelen adás-vételi szerződést a felek elolvasták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. A megbízó(eladó) kijelenti, hogy jelen szerződést saját/más nevében teljesíti. Dátum: Budapest,.. Eladó/ Meghatalmazott Eladó Azonosító okm. száma, típusa:.. Forgalmazó 174

175 SZÁMLA Szállító: Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt 1053 Budapest Kossuth L. u.. 4. Adószám: Bankszámlaszám: MKB Vevő: Név:.. Cím: Fizetés módja: Fizetési határidő: Számla kelte: Teljesítés: Sorszám: Készpénz Dátum Dátum Dátum.. Megjegyzés Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység Megnevezés SZJ szám Érték ÁFA nélkül ÁFA mértéke ÁFA összege Érték ÁFA-val Tranzakciós díj SZJ Ft tárgyi adómentes 0 Ft Ft Pénzkezelési díj SZJ Ft tárgyi adómentes 0 Ft Ft Utalási díj SZJ Ft tárgyi adómentes 0 Ft Ft Számlaérték összesen:..ft azaz....forint.. Reálszisztéma Értékpapírforgalmazó és Befektető Zrt. Dátum:.. Kontírozás:. Aláírás:.... számú példány 175

176 Megbízás sorszám Budapest Kossuth Lajos utca 4. Adószám: Bankszámlaszám: KELER: MKB: amely létrejött egyrészről Név (cég neve): Lakcim (székhely): Azonosító okmányszáma, típusa: Elérhetőségek: Megbízási szerződés befektetési jegy eladására A megbízás jellege az ügyfél szempontjából: eladás mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó), másrészről a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), mint Forgalmazó (a továbbiakban: Forgalmazó) között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel: 1) Megbízó a jelen szerződés aláírásával megbízást ad a Forgalmazónak az alábbiakban részletezett értékpapírok eladására: Értékpapír neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi RészvénySzármaztatott Befektetési jegy Sorozat: A sorozat vagy B sorozat vagy C sorozat ISIN kód: HU HU HU Értékpapír alapcímlete: 1 Ft 1 Ft 1 EUR Darabszám: Összes névérték: Felek rögzítik, hogy Forgalmazó a Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Befektetési Jegyek forgalmazását a kibocsátó Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. megbízásából végzi. A jelen Megbízás keretében a Forgalmazó a kibocsátó felé Megbízó javára a saját nevében jár el. 2) A visszaváltás elszámolásának napja a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. hatályos Alapkezelési szabályzatának megfelelően jelen szerződés aláírását követő 8. forgalmazási nap, azaz éééé.hh.nn Vezető Forgalmazó a fent megjelölt forgalmazási napon a megbízás napjára megállapított és a megbízást követő 3. forgalmazási-elszámolási napon alkalmazott e egy jegyre jutó nettó eszközértéken - jóváírja a visszaváltott befektetési jegyek ellenértékét a Megbízó részére. Amennyiben az elszámolás a Forgalmazón kívül álló okok miatt fenti értéknapon nem készíthető el, úgy a visszaváltás elszámolásának értéknapja a tényleges kifizetés napja. 3) Forgalmazó a megbízás elszámolásakor a FIFO készletértékelési elvet alkalmazza, azaz mindig a legkorábban vásárolt befektetési jegyet vezeti ki a Megbízó értékpapír alszámlájáról/számlájáról. A kivezetés napja a 2) pontban megjelölt forgalmazási nap. Amennyiben a Megbízó az ellenérték külsőhelyre történő átutalásáról az elszámolás értéknapját megelőzően rendelkezett, úgy az átutalást az Alapkezelő Zrt. közvetlenül teljesíti. A befektetési jegyek ellenértékének fedezetéről a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt.. köteles gondoskodni. 4) A megbízás teljesítéséről a Forgalmazó elszámolást küld Megbízónak. Az elszámolás tartalmazza a megbízás napját, az elszámolás napját, a befektetési jegyek eladási árát, 176

177 valamint a fenti értékpapír ügylettel kapcsolatos díjakat. A fenti értékpapírral illetve ügylettel kapcsolatos díjakról a Hirdetményben és a Forgalmazó hatályos díjjegyzékében adunk részletes tájékoztatást. A Hirdetmény és a Forgalmazó hatályos díjjegyzéke a forgalmazóhelyeken és a Forgalmazó honlapján érhető el. 5) Egy Megbízó csak akkor adhat újabb megbízást, ha már nincs nyitott (még nem teljesített) megbízása. A megbízás nem módosítható és nem vonható vissza. 6) A jelen Megbízásban nem szabályozott kérdésekben a Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény), a XVI. törvény hatályos rendelkezései, valamint a Megbízó és Forgalmazó által megkötött Megbízási keretszerződésben, a Forgalmazó Üzletszabályzatában, a Kibocsátási tájékoztatóban, és az Alapkezelési szabályzatban foglaltak az irányadók. Megbízó kijelenti, hogy a Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Befektetési Alap Kibocsátási tájékoztatóban foglaltakat megismerte, jelen megbízását annak ismeretében tette. 7) A Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a REÁLSZISZTÉMA Zrt. befektetési vállalkozás üzletszabályzatát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadta. 8) Jogvita esetén a felek a jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 9) Jelen Megbízást a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. Budapest, éééé.hh.nn A megbízó kijelenti, hogy jelen megbízást saját nevében adta Megbízó Forgalmazó 177

178 1053 Budapest Kossuth Lajos utca 4. Adószám: Bankszámlaszám: KELER: MKB: Szerz.szám: Elszámolás a /KEM/201. számú megbízás teljesítéséről Megbízó: Név (cég neve): Lakcim (székhely): Azonosító okmányszáma, típusa: Értékpapír eladás Értékpapír neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Kötvény Származtatott Befektetési jegy Sorozat: A sorozat vagy B sorozat vagy C sorozat ISIN kód: HU HU HU Értékpapír alapcímlete: 1 Ft 1 Ft 1 EUR Megbízás napja: Elszámolás napja: Darabszám: Összes névérték: Árfolyam: Teljes vételár: Kamatadó: Fizetendő díjak: Költségekkel csökkentett árfolyamérték: SZÁMLA Szállító: Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt 1053 Budapest Kossuth L. u.. 4. Adószám: Bankszámlaszám: MKB Vevő: Név:.. Cím: Fizetés módja: Fizetési határidő: Számla kelte: Teljesítés kelte: Számlaszám: Megjegyzés Megnevezés SZJ szám Érték ÁFA nélkül 106/KEP/2010 ügylet díjai Visszavásárlási jutalék SZJ ÁFA mértéke ÁFA összege Érték ÁFA-val Számlaérték összesen: Budapest, ééé.hh.nn Eredeti 1. példány. Forgalmazó 178

179 Megbízás sorszám Budapest Kossuth Lajos utca 4. Adószám: Bankszámlaszám: KELER: MKB: amely létrejött egyrészről Név (cég neve): Lakcim (székhely): Azonosító okmányszáma, típusa: Elérhetőségek: Megbízási szerződés befektetési jegy eladására A megbízás jellege az ügyfél szempontjából: eladás mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó), másrészről a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), mint Forgalmazó (a továbbiakban: Forgalmazó) között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel: 1) Megbízó a jelen szerződés aláírásával megbízást ad a Forgalmazónak az alábbiakban részletezett értékpapírok eladására: Értékpapír neve: Reálszisztéma-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Befektetési jegy Sorozat: A sorozat vagy Bsorozat ISIN kód: HU HU Értékpapír alapcímlete: 1 Ft 1 EUR Darabszám: Összes névérték: Felek rögzítik, hogy Forgalmazó a Reálszisztéma-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Befektetési Jegyeinek forgalmazását a kibocsátó Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt.megbízásából végzi. A jelen Megbízás keretében a Forgalmazó a kibocsátó felé Megbízó javára a saját nevében jár el. 2) A visszaváltás elszámolásának napja a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. hatályos Alapkezelési szabályzatának megfelelően jelen szerződés aláírását követő 8. forgalmazási nap, azaz éééé.hh.nn Vezető Forgalmazó a fent megjelölt forgalmazási napon a megbízást követő 3. forgalmazási napra (elszámolási nap), az az éééé.hh.nn-ra vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközértéken jóváírja a visszaváltott befektetési jegyek ellenértékét a Megbízó részére. Amennyiben az elszámolás a Forgalmazón kívül álló okok miatt fenti értéknapon nem készíthető el, úgy a visszaváltás elszámolásának értéknapja a tényleges kifizetés napja. 3) Forgalmazó a megbízás elszámolásakor a FIFO készletértékelési elvet alkalmazza, azaz mindig a legkorábban vásárolt befektetési jegyet vezeti ki a Megbízó értékpapír alszámlájáról/számlájáról. A kivezetés napja a 2) pontban megjelölt forgalmazási nap. Amennyiben a Megbízó az ellenérték külsőhelyre történő átutalásáról az elszámolás értéknapját megelőzően rendelkezett, úgy az átutalást az Alapkezelő Zrt. közvetlenül teljesíti. A befektetési jegyek ellenértékének fedezetéről a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. köteles gondoskodni. 4) A megbízás teljesítéséről a Forgalmazó elszámolást küld Megbízónak. Az elszámolás tartalmazza a megbízás napját, az elszámolás napját, a befektetési jegyek eladási árát, valamint a fenti értékpapír ügylettel kapcsolatos díjakat. A fenti értékpapírral illetve ügylettel 179

180 kapcsolatos díjakról a Hirdetményben és a Forgalmazó hatályos díjjegyzékében adunk részletes tájékoztatást. A Hirdetmény és a Forgalmazó hatályos díjjegyzéke a forgalmazóhelyeken és a Forgalmazó honlapján érhető el. 5) Egy Megbízó csak akkor adhat újabb megbízást, ha már nincs nyitott (még nem teljesített) megbízása. A megbízás nem módosítható és nem vonható vissza. 6) A jelen Megbízásban nem szabályozott kérdésekben a Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény), a évi XVI. törvény hatályos rendelkezései, valamint a Megbízó és Forgalmazó által megkötött Megbízási keretszerződésben, a Forgalmazó Üzletszabályzatában, a Kibocsátási tájékoztatóban, és az Alapkezelési szabályzatban foglaltak az irányadók. Megbízó kijelenti, hogy a Reálszisztéma-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Kibocsátási tájékoztatóban foglaltakat megismerte, jelen megbízását annak ismeretében tette. 7) A Vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a REÁLSZISZTÉMA Zrt. befektetési vállalkozás üzletszabályzatát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadta. 8) Jogvita esetén a felek a jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 9) Jelen Megbízást a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. Budapest, éééé.hh.nn A megbízó kijelenti, hogy jelen megbízást saját nevében adta Megbízó Forgalmazó 180

181 1053 Budapest Kossuth Lajos utca 4. Adószám: Bankszámlaszám: KELER: MKB: Szerz.szám: Elszámolás a /KEM/201. számú megbízás teljesítéséről Megbízó: Név (cég neve): Lakcim (székhely): Azonosító okmányszáma, típusa: Értékpapír eladás Értékpapír neve: Reálszisztéma-Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Befektetési jegy Sorozat: A sorozat vagy B sorozat ISIN kód: HU HU Értékpapír alapcímlete: 1 Ft 1 EUR Megbízás napja: Elszámolás napja: Darabszám: Összes névérték: Árfolyam: Teljes vételár: Kamatadó: Fizetendő díjak: Költségekkel csökkentett árfolyamérték: SZÁMLA Szállító: Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt 1053 Budapest Kossuth L. u.. 4. Adószám: Bankszámlaszám: MKB Vevő: Név:.. Cím: Fizetés módja: Fizetési határidő: Számla kelte: Teljesítés kelte: Számlaszám: Megjegyzés Megnevezés SZJ szám Érték ÁFA nélkül 106/KEP/2010 ügylet díjai Visszavásárlási jutalék SZJ ÁFA mértéke ÁFA összege Érték ÁFA-val Számlaérték összesen: Budapest, ééé.hh.nn Eredeti 1. példány. Forgalmazó 181

182 1053 Budapest Kossuth L. u. 4. Fax szám: /131 mellék, vagy Megbízás sorszáma:. Megbízási szerződés befektetési jegy eladására A megbízás jellege az ügyfél szempontjából: eladás amely létrejött egyrészről Név (cég neve): Lakcim (székhely): Azonosító okmányszáma, típusa: Elérhetőségek: mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó), másrészről a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), mint Forgalmazó (a továbbiakban: Forgalmazó) között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel: 1) Megbízó a jelen szerződés aláírásával megbízást ad a Forgalmazónak az alábbiakban részletezett értékpapírok eladására: Értékpapír neve: ISIN kód: Értékpapír alapcímlete: Darabszám: Összes névérték: Felek rögzítik, hogy Forgalmazó a Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Jegyek forgalmazását a kibocsátó Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt.. megbízásából kizárólagosan végzi. A jelen Megbízás keretében a Forgalmazó a kibocsátó felé a Megbízó javára a saját nevében jár el. 2) A visszaváltás elszámolásának értéknapja a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. hatályos Alapkezelési szabályzatának megfelelően jelen szerződés aláírását követő 90. forgalmazási nap, azaz. Forgalmazó a fent megjelölt forgalmazási napra (elszámolás értéknapja) megállapított nettó eszközértéken váltja vissza a befektetési jegyeket. Amennyiben az elszámolás a Forgalmazón kívül álló okok miatt fenti értéknapon nem készíthető el, úgy a visszaváltás elszámolásának értéknapja a tényleges kifizetés napja. 3) Forgalmazó a megbízás elszámolásakor a FIFO készletértékelési elvet alkalmazza, azaz mindig a legkorábban vásárolt befektetési jegyet vezeti ki a Megbízó értékpapír alszámlájáról/számlájáról. A kivezetés napja a 2. pontban megjelölt forgalmazási nap. 4) A befektetési jegyek ellenértékének megfizetése oly módon történik, hogy a 2. pontban meghatározott időpontban a Forgalmazó intézkedik a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. felé a befektetési jegyek eladási árának a Megbízó Forgalmazónál vezetett Ügyfélszámláján történő jóváírása érdekében. A befektetési jegyek ellenértékének fedezetéről a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. köteles gondoskodni. 5) A megbízás teljesítéséről a Forgalmazó elszámolást küld Megbízónak. Az elszámolás tartalmazza az elszámolás értéknapját, a befektetési jegyek eladási árát, az eladási ár jóváírásának napját, kamatadó fizetési kötelezettség esetén a levont kamatadó összegét, valamint a fenti értékpapír ügylettel kapcsolatos díjakat (visszaváltási jutalék, tranzakciós díj, stb.). A Forgalmazó hatályos Díjjegyzéke a forgalmazó helyeken és a Forgalmazó honlapján elérhető. 182

183 6) Megbízó kijelenti, hogy a Megbízás tárgyát képező értékpapírok kizárólagos tulajdonát képezik, per-, teher-, és igénymentesek. 7) Jelen megbízás a Megbízó által a Megbízás keltétől számított 85. forgalmazási napig (. ) visszavonható, vagy az aktuális megbízási darabszám mértékén belül módosítható. Minden megbízás csak egy alkalommal módosítható. Visszavonás esetén csak újabb megbízással válthatók vissza az 1. pontban rögzített befektetési jegyek. A visszavonás és a módosítás csak írásban érvényes. 8) Egy Megbízó több megbízást is adhat, de a megbízásokban rögzített befektetési jegyek összesített névértéke egy forgalmazási napon sem haladhatja meg a Megbízó tulajdonában lévő összes befektetési jegy névértékét. 9) A jelen Megbízásban nem szabályozott kérdésekben abszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény), a évi XVI. törvényhatályos rendelkezései, valamint a Megbízó és Forgalmazó által megkötött Megbízási keretszerződésben, a Forgalmazó Üzletszabályzatában, a Kibocsátási tájékoztatóban, és az Alapkezelési szabályzatban foglaltak az irányadók. Megbízó kijelenti, hogy a Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Rendkívüli tájékoztatójában foglaltakat megismerte, jelen megbízását annak ismeretében tette. 10) A Vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a REÁLSZISZTÉMA Zrt. befektetési vállalkozás üzletszabályzatát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadta. 11) Jogvita esetén a felek jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 12) Jelen Megbízást a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyez őt aláírták. Budapest, A megbízó kijelenti, hogy jelen megbízást saját nevében adta Forgalmazó Megbízó 183

184 1053 Budapest Kossuth L. u. 4. Fax szám: /131 mellék, vagy Megbízás sorszáma:. RENDELKEZÉS Alulírott (Számlatulajdonos) Név (cég neve): Születéskori név (előző név, leánykori név): Születési helye, ideje: Anyja neve:.. Állampolgárság:.... Lakcím(székhely): Azonosító okmány száma, típusa (adószám):..... a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt.,mint forgalmazó felé a... számú megbízási szerződésem szerinti Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési jegy visszaváltásának ellenértékéről az alábbiak szertint rendelkezem: Irány Összeg NYESZ-R......nevén lévő... számú bankszámlára... közleménnyel átutalás Reálszisztéma Kereskedelmi és Tőkehasznosító Kft. MKB számú bankszámlájára Reálszisztéma Kötvény II. saját névre történő vásárlására átutalás Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap MKB számú bankszámlára Reálszisztéma -Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Befektetési jegy saját névre történő vásárlásra átutalás Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt.-nél vezetett ügyfélszámlámra (KELER Zrt.) állampapír, részvény vásárlásra/egyéb célra átutalás Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. pénztárában készpénzben.-n kívánom felvenni Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a forgalmazó jogosulta hatályos díjjegyzék szerinti díjakat és a kamatadót a visszaváltás ellenértékéből levonni, ami a fenti rendelkezésben szereplő összegeket módosíthatja. Budapest, hó... nap.... Számlatulajdonos (vagy teljeskörű meghatalmazottja) 184

185 Szerződésszám: 1053 Budapest Kossuth Lajos utca 4. Adószám: Bankszámlaszám: KELER: MKB: Nyilatkozat a REÁLSZISZTÉMA Kötvény II. lekötéséről Alulírott Kötvénytulajdonos Név (cég neve): Születéskori név (előző név, leánykori név): Születési helye, ideje: Anyja neve: Lakcím(székhely): Azonosító okmány száma, típusa (adószám): a mai napon nyilatkozom, hogy a tulajdonomban lévő, összesen Ft névértékű REÁLSZISZTÉMA Kötvény II. dematerializált értékpapírt napos időtartamra lekötöm. A lekötés kezdő és zárónapja:..- Tudomásul veszem, hogy az aláírást követően a lekötési nyilatkozat nem vonható vissza. Jelen nyilatkozatomat a nyilvános forgalomba hozatalhoz készített, az Állami Értékpapír és Tőzsdefelügyelet által jóváhagyott Kibocsátási Tájékoztató tartalmának ismeretében tettem. Dátum: Budapest,... Kötvénytulajdonos/ Meghatalmazott Azonosító okm. száma, típusa: 185

186 Szerződésszám: Kamat kifizetési bizonylat 1. A REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), a továbbiakban Forgalmazó kifizeti az alábbiakban részletezett értékpapír után járó kamatot a Név (cég neve): Lakcím(székhely): Azonosító okmány száma, típusa (adószám): Kötvénytulajdonosnak a mai nappal az alábbiak szerint: Értékpapír neve: Reálszisztéma Kötvény II. ISIN kód: HU Értékpapír lejárata: Értékpapír alapcímlete: ,- Ft Darabszám: Összes névérték: Kamatnapok száma: Felhalmozott kamat a kifizetés napján: Fizetés módja: Kamatadó: Kifizetendő összeg: 2. A Kötvénytulajdonos tudomásul veszi, hogy a kamatfelvétel esetén lekötéstől függetlenül újraindul a befektetés időtartamának számítása, így a kötvények kamatozása a jelenleg érvényes nap közötti kamatsávra meghatározott alapkamat lekötés esetén a lekötés időtartamára megállapított extra prémiumkamattal növelten szerint indul újra. 3. A Forgalmazó kötelezettséget vállal arra, hogy a fent megnevezett értékpapírok kamatát csökkentve a kamatadóval a mai napon készpénzben megfizeti a Kötvénytulajdonosnak, vagy rendelkezik annak egy munkanapon belüli átutalásáról. Átutalás esetén az elismerendő bankszámla száma: A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Kibocsátási Tájékoztató, a Forgalmazó Üzletszabályzata, valamint a pénz- és értékpapírforgalmat szabályozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 5. A Vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a REÁLSZISZTÉMA Zrt. befektetési vállalkozás üzletszabályzatát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadta. 6. Per esetén a felek jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. Jelen kamat kifizetési bizonylatban foglaltakat a felek elolvasták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. A kötvénytulajdonos kijelenti, hogy jelen szerződést saját/más nevében teljesíti. Dátum: Budapest,.. Kötvénytulajdonos/ Meghatalmazott Azonosító okm. száma, típusa:.. Forgalmazó 186

187 Szerz. szám: Hivatkozás: Adás-vételi szerződés és számla öröklés útján megszerzett értékpapírra 1. A REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), a továbbiakban Forgalmazó megvásárolja, az Örökös Név (cég neve): Lakcim (székhely): Azonosító okmányszáma, típusa: továbbiakban Eladó eladja Név (cég neve): Lakcim (székhely): Azonosító okmányszáma, típusa: hagyatékát képező alábbi értékpapírokat Értékpapír neve: ISIN kód: Értékpapír lejárata: Értékpapír alapcímlete: Darabszám: Összes névérték: Felhalmozott kamat a kifizetés napján: Teljes vételár: Öröklés időpontja: Öröklés időpontjában felhalmozott kamat: Megfizetett örökösödési illeték: Kamatadó: Bekerülési érték: Tranzakciós díj: Pénzkezelési díj: Utalási díj: Kifizetendő összeg: Fizetés módja: 2. Az Eladó tudomásul veszi, hogy az eladásra kerülő értékpapírokat a Forgalmazó az adás-vétel napján az Örökhagyó nevére nyitott értékpapír-alszámlájáról / számlájáról kivezeti. 3. A Forgalmazó kötelezettséget vállal arra, hogy a fent megnevezett értékpapírok kamattal növelt ellenértékét csökkentve a tranzakciós és pénzkezelési / utalási díjjal valamint a kamatadóval az adás-vétel napján készpénzben megfizeti az Eladónak, vagy rendelkezik a Kibocsátó felé annak egy munkanapon belüli átutalásáról. 4. Az Eladó szavatol az adás-vétel tárgyát képező értékpapírok valódiságáért, per-, teher- és igénymentességéért. Eladó kijelenti, hogy harmadik személynek semmilyen olyan joga nem áll fenn az értékpapírokon, amely a Vevőtulajdonba lépését, jogainak gyakorlását korlátozná, vagy kizárná. 5. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Kibocsátási Tájékoztató, a Forgalmazó Üzletszabályzata, valamint a pénz- és értékpapírforgalmat szabályozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 6. A Vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a REÁLSZISZTÉMA Zrt. befektetési vállalkozás üzletszabályzatát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadta. 7. Per esetén a felek jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. Jelen adás-vételi szerződést a felek elolvasták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. Budapest, éééé.hh.nn. A megbízó(eladó) kijelenti, hogy jelen szerződést saját nevében teljesíti..... Forgalmazó 187

188 Megbízás Öröklés útján megszerzett értékpapírok átvezetésére Alulírott Név:.. Anyja neve.:.. Szig.sz.:.. Adószáma:.. Lakcíme:.. - a továbbiakban Megbízó - a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. - a továbbiakban Bizományos - üzletszabályzatának ismeretében és a közöttük fennálló megbízási keretszerződés szabályainak megfelelően megbízást ad a Bizományosnak az öröklés útján tulajdonába került, az alábbiakban megjelölt értékpapír átvezetésére, a következő feltételek mellett: Átvevő (örökös): Megbízó Átadó (örökhagyó): Név:.. Anyja neve.:.. Szig.sz.:.. Adószáma:.. Lakcíme:.. Az értékpapír neve: ISIN kód: Összes névérték: Felhalmozott kamat: Átvételi érték: Reálszisztéma Kötvény II. HU ,- Ft,- Ft...,- Ft A jelen megbízás az aláírás napjával érvényes. Megbízó kijelenti, hogy jelen megbízást saját nevében / más nevében teljesíti.* Budapest,... * megfelelő rész aláhúzandó... Megbízó (Átvevő) 188

189 Igazolás Öröklés útján megszerzett értékpapírok átvezetéséről Társaságunk, a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (cím:1053 Budapest, Kossuth L. u. 4., adószám: ) igazolja, hogy az alábbi értékpapír-átvezetési megbízást teljesítette: Megbízó (örökös) adatai: Név:.. Anyja neve.:.. Szig.sz.:.. Adószáma:.. Lakcíme:.. (a továbbiakban, mint átvevő) Átadó (örökhagyó): Név:.. Anyja neve.:.. Szig.sz.:.. Adószáma:.. Lakcíme:.. Az értékpapír neve: Reálszisztéma Kötvény II. ISIN kód: HU Összes névérték:,- Ft Felhalmozott kamat:,- Ft Átvételi érték:...,- Ft Megbízás teljesítésének időpontja:.... Az évi CXVII. Törvény 15. -ának (5) bekezdése alapján felhívjuk figyelmét arra vonatkozóan, hogy az értékpapír átruházásából származó és/vagy értékpapír formájában megszerzett jövedelem után az adókötelezettséget a jövedelem szerzési jogcíme szerinti rendelkezéseknek megfelelően kell teljesítenie. Budapest, Reálszisztéma Értékpapírforgalmazó és Befektető Zrt. Az igazolás 1 eredeti példányát átvettem: Budapest, Megbízó (örökös) 189

190 Megbízás Értékpapírok átvezetésére Alulírott Név:.. Anyja neve.:.. Szig.sz.:.. Adószáma:.. Lakcíme:.. - a továbbiakban Megbízó - a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. - a továbbiakban Bizományos - üzletszabályzatának ismeretében és a közöttük fennálló megbízási keretszerződés szabályainak megfelelően megbízást ad a Bizományosnak a tulajdonát képező, az alábbiakban megjelölt értékpapír átvezetésére, a következő feltételek mellett: Átadó: Átvevő: Név: Anyja neve.: Szig.sz.: Adószáma: Lakcíme: Megbízó Az értékpapír neve: ISIN kód: Összes névérték: Felhalmozott kamat: Átvételi érték: Reálszisztéma Kötvény II. HU ,- Ft,- Ft...,- Ft Jelen megbízást a Bizományos abban az esetben teljesíti, amennyiben a Megbízó értékpapír - letéti számláján a fenti mennyiség rendelkezésre áll. A jelen megbízás az aláírás napjával érvényes. Megbízó kijelenti, hogy jelen megbízást saját nevében / más nevében teljesíti.* Budapest, Megbízó Átvevő * megfelelő rész aláhúzandó 190

191 Igazolás Értékpapírok átvezetéséről Társaságunk, a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (cím:1053 Budapest, Kossuth L. u. 4., adószám: ) igazolja, hogy az alábbi értékpapír-átvezetési megbízást teljesítette: Megbízó adatai: Név:.. Anyja neve.:.. Szig.sz.:.. Adószáma:.. Lakcíme:.. (a továbbiakban, mint átadó) Átvevő: Név: Anyja neve.: Szig.sz.: Adószáma: Lakcíme: Az értékpapír neve: Reálszisztéma Kötvény II. ISIN kód: HU Összes névérték:,- Ft Felhalmozott kamat:,- Ft Átvételi érték:...,- Ft megbízás teljesítésének időpontja:.. Az évi CXVII. Törvény 15. -ának (5) bekezdése alapján felhívjuk figyelmét arra vonatkozóan, hogy az értékpapír átruházásából származó és/vagy értékpapír formájában megszerzett jövedelem után az adókötelezettséget a jövedelem szerzési jogcíme szerinti rendelkezéseknek megfelelően kell teljesítenie. Budapest,... Az igazolás 1 eredeti példányát átvettem:... Reálszisztéma Értékpapírforgalmazó és Befektető Zrt. Budapest, Megbízó Átvevő 191

192 Megbízás Értékpapírok átvezetésére Alulírott Név:.. Anyja neve.:.. Szig.sz.:.. Adószáma:.. Lakcíme:.. - a továbbiakban Megbízó - a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. - a továbbiakban Bizományos - üzletszabályzatának ismeretében és a közöttük fennálló megbízási keretszerződés szabályainak megfelelően megbízást ad a Bizományosnak a tulajdonát képező, az alábbiakban megjelölt értékpapír átvezetésére, a következő feltételek mellett: Átadó: Átvevő: Név: Anyja neve.: Szig.sz.: Adószáma: Lakcíme: Megbízó Az értékpapír neve: ISIN kód: összes névérték / darabszám: átadás-átvételi árfolyam: átadás-átvételi érték: Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési jegy HU %.Ft Jelen megbízást a Bizományos abban az esetben teljesíti, amennyiben a Megbízó értékpapír - letéti számláján a fenti mennyiség rendelkezésre áll. A jelen megbízás az aláírás napjával érvényes. Megbízó kijelenti, hogy jelen megbízást saját nevében / más nevében teljesíti.* Budapest, Megbízó Átvevő * megfelelő rész aláhúzandó 192

193 Igazolás Értékpapírok átvezetéséről Társaságunk, a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (cím:1053 Budapest, Kossuth L. u. 4., adószám: ) igazolja, hogy az alábbi értékpapír-átvezetési megbízást teljesítette: Megbízó adatai: Név:.. Anyja neve.:.. Szig.sz.:.. Adószáma:.. Lakcíme:.. (a továbbiakban, mint átadó) Átvevő: Név: Anyja neve.: Szig.sz.: Adószáma: Lakcíme: Az értékpapír neve: ISIN kód: összes névérték / darabszám: átadás-átvételi árfolyam: átadás-átvételi érték: megbízás teljesítésének időpontja: Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési jegy HU %.Ft.. Az évi CXVII. Törvény 15. -ának (5) bekezdése alapján felhívjuk figyelmét arra vonatkozóan, hogy az értékpapír átruházásából származó és/vagy értékpapír formájában megszerzett jövedelem után az adókötelezettséget a jövedelem szerzési jogcíme szerinti rendelkezéseknek megfelelően kell teljesítenie. Budapest,... Az igazolás 1 eredeti példányát átvettem:... Reálszisztéma Értékpapírforgalmazó és Befektető Zrt. Budapest, Megbízó Átvevő 193

194 Megbízás Öröklés útján megszerzett értékpapírok átvezetésére Alulírott Név:.. Anyja neve.:.. Szig.sz.:.. Adószáma:.. Lakcíme:.. - a továbbiakban Megbízó - a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. - a továbbiakban Bizományos - üzletszabályzatának ismeretében és a közöttük fennálló megbízási keretszerződés szabályainak megfelelően megbízást ad a Bizományosnak a tulajdonát képező, az alábbiakban megjelölt értékpapír átvezetésére, a következő feltételek mellett: Átvevő (örökös): Megbízó Átadó (örökhagyó): Név:.. Anyja neve.:.. Szig.sz.:.. Adószáma:.. Lakcíme:.. Az értékpapír neve: ISIN kód: összes névérték / darabszám: átadás-átvételi árfolyam: átadás-átvételi érték: Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési jegy HU %.Ft A jelen megbízás az aláírás napjával érvényes. Megbízó kijelenti, hogy jelen megbízást saját nevében / más nevében teljesíti.* Budapest, Megbízó (Átvevő) * megfelelő rész aláhúzandó 194

195 Igazolás Öröklés útján megszerzett értékpapírok átvezetéséről Társaságunk, a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (cím:1053 Budapest, Kossuth L. u. 4., adószám: ) igazolja, hogy az alábbi értékpapír-átvezetési megbízást teljesítette: Megbízó (örökös) adatai: Név:.. Anyja neve.:.. Szig.sz.:.. Adószáma:.. Lakcíme:.. (a továbbiakban, mint átvevő) Átadó (örökhagyó): Név:.. Anyja neve.:.. Szig.sz.:.. Adószáma:.. Lakcíme:.. Az értékpapír neve: ISIN kód: összes névérték / darabszám: átadás-átvételi árfolyam: átadás-átvételi érték: megbízás teljesítésének időpontja: Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési jegy HU %.Ft.. Az évi CXVII. Törvény 15. -ának (5) bekezdése alapján felhívjuk figyelmét arra vonatkozóan, hogy az értékpapír átruházásából származó és/vagy értékpapír formájában megszerzett jövedelem után az adókötelezettséget a jövedelem szerzési jogcíme szerinti rendelkezéseknek megfelelően kell teljesítenie. Budapest,... Az igazolás 1 eredeti példányát átvettem:... Reálszisztéma Értékpapírforgalmazó és Befektető Zrt. Budapest,... Megbízó (örökös) 195

196 Szerződésszám: Adás-vételi szerződés 1. A REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), a továbbiakban Eladó eladja, a Vevő Név (cég neve): Lakcím(székhely): Azonosító okmány száma, típusa (adószám): megvásárolja a mai nappal az alábbi értékpapírokat: Értékpapír neve: ISIN kódja: Értékpapír alapcímlete: Darabszám: Összes névérték: Árfolyam: Teljes vételár: Fizetés módja: Kötés napja: Fizetés napja: Papír szállítás napja: Fizetendő vételár: 2. A Vevő tudomásul veszi, hogy az általa vásárolt értékpapírok a papírszállítás napján az Eladó által átadásra kerülnek a részére, illetőleg dematerializált értékpapír esetén az Eladónál értékpapír-számlán kerülnek elhelyezésre. Az Eladó jogosult a nála jelen szerződés alapján letétben lévő értékpapírokat a KELER Zrt-nél alletétbe elhelyezni. Amennyiben az értékpapírok a KELER Zrt-nél kerülnek elhelyezésre, a Vevő a KELER Zrt. szabályzatai szerint jár el. A Vevő kérheti a megvásárolt értékpapírok más számlavezetőnél történő elhelyezését, azonban ez csak akkor lehetséges, ha egyidejűleg más értékpapírszámla vezetőt is megjelöl. Az értékpapír-számla feletti bárminemű rendelkezéshez az azonosító okmánya szükséges. 3. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzügyi teljesítés napján a vételár az Eladó megjelölt bankszámláján jóváírásra, illetőleg pénztárába befizetésre kerül. 4. Az Eladó szavatol az adás-vétel tárgyát képező értékpapírok valódiságáért, per-, teher- és igénymentességéért. Eladó kijelenti, hogy harmadik személynek semmilyen olyan joga nem áll fenn az értékpapírokon, amely a Vevő tulajdonba lépését, jogainak gyakorlását korlátozná, vagy kizárná. 5. A Vevő kijelenti, hogy jogosult az 1/. Pontban meghatározott értékpapírok megszerzésére és vele szemben semmilyen kizáró ok nem áll fenn, amely akár az értékpapírok minősége, akár darabszáma miatt korlátozná a Vevő szerzőképességét. 6. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben, az Eladó Üzletszabályzata, valamint a pénz- és értékpapírforgalmat szabályozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 7. A Vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a REÁLSZISZTÉMA Zrt. befektetési vállalkozás üzletszabályzatát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadta. 8. Per esetén a felek jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. Jelen adás-vételi szerződést a felek elolvasták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. A Vevő kijelenti, hogy jelen szerződést saját/más nevében teljesíti. Dátum: Budapest,.... Vevő/Meghatalmazott Eladó 196

197 Szerződésszám: Adás-vételi szerződés 1. A REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), a továbbiakban Vevő megvásárolja, az Eladó Név (cég neve): Lakcím(székhely): Azonosító okmány száma, típusa (adószám): eladja a mai nappal az alábbi értékpapírokat: Értékpapír neve: ISIN kódja: Értékpapír alapcímlete: Darabszám: Összes névérték: Árfolyam: Teljes vételár: Fizetés módja: Kötés napja: Fizetés napja: Papír szállítás napja: Árfolyamnyereség: Levont forrásadó: Kifizetendő vételár: 2. Az Eladó tudomásul veszi, hogy az eladásra kerülő dematerializált értékpapírokat a Vevő az adás-vétel napján az Eladó nevére nyitott értékpapír-számlájáról kivezeti, illetve az Eladó a fizikai értékpapírokat a papír szállítás napján átadja a Vevő részére. 3. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzügyi teljesítés napján a vételár az Eladó bankszámláján jóváírásra, illetőleg pénztárába befizetésre kerül. Átutalás esetén az elismerendő bankszámla száma: Az Eladó szavatol az adás-vétel tárgyát képező értékpapírok valódiságáért, per-, teher- és igénymentességéért. Eladó kijelenti, hogy harmadik személynek semmilyen olyan joga nem áll fenn az értékpapírokon, amely a Vevő tulajdonba lépését, jogainak gyakorlását korlátozná, vagy kizárná. 5. A Vevő kijelenti, hogy jogosult az 1/. Pontban meghatározott értékpapírok megszerzésére és vele szemben semmilyen kizáró ok nem áll fenn, amely akár az értékpapírok minősége, akár darabszáma miatt korlátozná a Vevő szerzőképességét. 6. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben, az Eladó Üzletszabályzata, valamint a pénz- és értékpapírforgalmat szabályozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 7. A Vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a REÁLSZISZTÉMA Zrt. befektetési vállalkozás üzletszabályzatát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadta. 8. Per esetén a felek jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. Jelen adás-vételi szerződést a felek elolvasták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. Dátum: Budapest, Az Eladó kijelenti, hogy jelen szerződést saját/más nevében teljesíti... Eladó/Meghatalmazott.. Vevő 197

198 Szerződésszám: Adás-vételi szerződés 1. A REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), a továbbiakban Eladó eladja, a Vevő Név (cég neve): Lakcím(székhely): Azonosító okmány száma, típusa (adószám): megvásárolja a mai nappal az alábbi értékpapírokat: Értékpapír neve: ISIN kódja: Értékpapír alapcímlete: Darabszám: Összes névérték: Árfolyam: Teljes vételár: Fizetés módja: Kötés napja: Fizetés napja: Papír szállítás napja: Fizetendő vételár: 2. A Vevő tudomásul veszi, hogy az általa vásárolt értékpapírok a papír szállítás napján jóváírásra kerülnek az Eladónál vezetett összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámláján. Az Eladó jogosult a nála jelen szerződés alapján letétben lévő értékpapírokat a KELER Zrt-nél alletétbe elhelyezni. Amennyiben az értékpapírok a KELER Zrt-nél kerülnek elhelyezésre, a Vevő a KELER Zrt. szabályzatai szerint jár el. A Vevő kérheti a megvásárolt értékpapírok más számlavezetőnél történő elhelyezését, azonban ez csak akkor lehetséges, ha egyidejűleg más nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőt is megjelöl. Az összevont nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla feletti bárminemű rendelkezéshez az azonosító okmánya szükséges. 3. A Vevő tudomásul veszi, hogy a pénzügyi teljesítés napján a vételárral az Eladó a Vevő nyugdíj-előtakarékossági pénzszámláját megterheli. 4. Az Eladó szavatol az adás-vétel tárgyát képező értékpapírok valódiságáért, per-, teher- és igénymentességéért. Eladó kijelenti, hogy harmadik személynek semmilyen olyan joga nem áll fenn az értékpapírokon, amely a Vevő tulajdonba lépését, jogainak gyakorlását korlátozná, vagy kizárná. 5. A Vevő kijelenti, hogy jogosult az 1/. Pontban meghatározott értékpapírok megszerzésére és vele szemben semmilyen kizáró ok nem áll fenn, amely akár az értékpapírok minősége, akár darabszáma miatt korlátozná a Vevő szerzőképességét. 6. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben, az Eladó Üzletszabályzata, valamint a pénz- és értékpapírforgalmat szabályozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 7. A Vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a REÁLSZISZTÉMA Zrt. befektetési vállalkozás üzletszabályzatát teljes körűen megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadta. 8. Per esetén a felek jogvita eldöntésére hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. Jelen adás-vételi szerződést a felek elolvasták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. Dátum: Budapest, A Vevő kijelenti, hogy jelen szerződést saját nevében teljesíti... Vevő/Meghatalmazott.. Eladó 198

199 Szerződésszám: Adás-vételi szerződés 1. A REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. (1053 Budapest, Kossuth L. u. 4.), a továbbiakban Vevő megvásárolja, az Eladó Név (cég neve): Lakcím(székhely): Azonosító okmány száma, típusa (adószám): eladja a mai nappal az alábbi értékpapírokat: Értékpapír neve: ISIN kódja: Értékpapír alapcímlete: Darabszám: Összes névérték: Árfolyam: Teljes vételár: Fizetés módja: Kötés napja: Fizetés napja: Papír szállítás napja: Árfolyamnyereség: Levont forrásadó: Kifizetendő vételár: 2. Az Eladó tudomásul veszi, hogy az eladásra kerülő értékpap