KÖTELEZŐ KAMARAI REGISZTRÁCIÓ JANUÁR 1-JÉTŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖTELEZŐ KAMARAI REGISZTRÁCIÓ 2012. JANUÁR 1-JÉTŐL"

Átírás

1 Tájékoztató a Könyvelők Online Gazdasági Klubja és a Gazdasági Fórum tagjai számára Cikk a évi 1.heti számból a szakmai közösség Szerkesztő: Parti Anikó KÖTELEZŐ KAMARAI REGISZTRÁCIÓ JANUÁR 1-JÉTŐL Az adótörvényeket módosító salátatörvény (2011. évi CLVI. törvény) január 1-jével módosította a gazdasági kamarákról szóló hatályos törvényt (1999. évi CXXI. törvény), és a tagság szabályait változatlanul hagyva, bevezeti a kötelező kamarai regisztrációt. Összefoglalónk tartalma: Tájékoztató a regisztrációs kötelezettségről A regisztrációs nyomtatvány kitöltési útmutatója A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területi kamaráinak elérhetőségei Kamarai regisztrációs adatlap és pótlap nyomtatványok kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni, a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból), a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani. A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz: január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya. Lényeges továbbá, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

2 2 A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig a hatálybalépést követő 60 napon belül, legkésőbb március 1-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. A bejelentés módja: Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver elkészültéig (2012. január vége) a vállalkozások a kamarai honlapokról kinyomtatható adatlap kitöltésével és cégszerű aláírás után postai úton, a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához címezve, illetve személyesen, a székhely szerint illetékes kamarák ügyfélszolgálati irodáiban nyújthatják be regisztrációs kérelmüket. Az adatlap elektronikus, online verziója várhatóan január végén lesz elérhető, amely lehetővé teszi a gyors, számítógéppel történő kitöltést. Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel. A kötelező kamarai nyilvántartás a gazdálkodó szervezet alábbi adatait tartalmazza: név, székhely, telephely(ek), fióktelep(ek), fő tevékenység, ténylegesen végzett egyéb tevékenység(ek) mint tudjuk, ezt a cégnyilvántartás kötelezően már nem tartalmazza, csak az állami adóhatóság adatbázisa, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolás (mikro-, kis- és középvállalkozás). A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulásnak a területi kereskedelmi és iparkamara erre a célra elkülönített bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a kérelmező adószámát és a kamarai hozzájárulás szöveget. A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálatokon történő készpénz-befizetésre is. Egyes területi kamaráknál sárga postai csekken is befizethető a hozzájárulás. Erről a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara honlapján tájékozódhat. A kérelmező a nyilvántartásba vételről cím birtokában a területi kereskedelmi és iparkamarától elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.

3 3 A vállalkozások kamarai nyilvántartása legkésőbb június 1-től nyilvános, az az interneten, az MKIK és a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapjáról szabadon elérhető. A kötelező regisztrációt a kamarák is ellenőrzik, az egyéni és társas vállalkozások közhiteles nyilvántartásaiból kiindulva hivatalból is intézkedhetnek, ezekhez a nyilvántartásokhoz hozzáférési jogot biztosít a törvénymódosítás. Amennyiben a területi gazdasági kamara azt állapítja meg, hogy a gazdálkodó szervezet nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, felszólítja, hogy e kötelezettségének öt munkanapon belül tegyen eleget. Ha a felszólítás eredménytelen marad, a területileg illetékes kamara hivatalból regisztrálja a vállalkozást, és intézkedik a kamarai hozzájárulás behajtásáról. Ez a sors várhat a január 1-jén már működő vállalkozásokra, ha önként nem regisztrálnak a főtevékenységük szerint területileg illetékes gazdasági kamaránál. Nemcsak a vállalkozás létrejöttekor kell adatokat közölni a kamarákkal, hanem a gazdálkodó szervezet megszűnésekor vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adatok változásakor is öt munkanapon belül jelezni kell a változást, ami újabb adminisztrációs teher a vállalkozásoknak. Milyen szolgáltatás jár a regisztráltaknak? A törvény szerint a kamarai nyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezeteknek a kamara az alábbi alapszolgáltatásokat köteles térítésmentesen biztosítani: tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben, üzleti partnerkeresés, pályázatfigyelés. A vállalkozások által befizetett hozzájárulásból kellene biztosítani a fenti alapszolgáltatásokat, kiépíteni és működtetni azt a nyilvántartási rendszert is, amely mindenki számára elérhetővé teszi az összes vállalkozás regisztrált adatait január 5. Forrás: Adó újság, Kamarai honlap Kitöltési útmutató a Kérelem a területi gazdasági kamaránál vezetett nyilvántartásba történő bejegyzésre (1999. évi CXXI. törvény 8/A ) című, MKIK02-es nyomtatványhoz Kérjük, hogy a banki utalás közlemény rovatába írja bele a kamarai hozzájárulás szöveget, és a vállalkozás adószámát! Általános szabályok A bejelentési kötelezettséggel kapcsolatban a gazdasági kamarák által kibocsájtott Tájékoztató a területi gazdasági kamaráknál vezetett nyilvántartásba történő bejegyzésről című kiadvány tartalmazza az ezzel kapcsolatos tudnivalókat, mint például: - a bejelentésre kötelezettek körét - a területi kamarák adatait

4 4 - a nyilvántartásba vett vállalkozások ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit - a nyilvántartásba vétel módjait, folyamatát Kérjük, hogy tanulmányozzák át! Kitöltési utasítás Az adatlapot nyomtatott betűkel, olvashatóan kell kitölteni. A kitöltött nyomtatványt el kell juttatni a területileg illetékes gazdasági kamarához. Egyúttal el kell utalni a kamarai hozzájárulás címén befizetendő Ft ot a területileg illetékes gazdasági kamarának. A vállalkozás adószámát és a kamarai hozzájárulás szöveget be kell írni az átutalás Megjegyzés rovatába. 1. * A gazdálkodó szervezet alapadatai A gazdálkodó szervezet neve : - társas vállalkozás és egyéni cég esetén a vállalkozás rövid nevét; - egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó nevét kell beírni. Cégméret: A évi XXXIV. törvény 3. kimondja, hogy: (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. ( 3 ) A K K V k a t e g ó r i á n b e l ü l mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A (2) és (3) bekezdés alapján nem besorolható KKV középvállalkozásnak minősül. Az ezen kívüli vállalkozások a nagyvállalatok. Egyéb vállalkozások: a kamarai nyilvántartásban cégméret szempontjából egyéb vállalkozásnak minősülnek azok, amelyek a törvény 3. (1) bekezdése szerint KKV-nak minősülnének, de az egyéb rendelkezések miatt a törvény nem minősíti őket annak (pl. önkormányzati, költségvetési tulajdonú Kft-k).

5 5 A törvény ezen felül tartalmaz egyéb kritériumokat, kérjük, ezeket is vegye figyelembe. Cégtípus Ez a két adat a partnerkeresésben segíti Önöket, illetve statisztikai kimutatásokhoz nyújt segítséget. Kérem, hogy a megfelelő négyzetet jelöljék meg. Egyéni: egyéni vállalkozók és egyéni cégek. A többi gazdálkodó szervezet társas vállalkozás. Statisztikai létszám: itt az aktuális létszámot vegye figyelembe 2. * A gazdálkodó szervezet tevékenysége A gazdálkodó szervezet bejegyzett főtevékenysége - társas vállalkozások esetén annak a tevékenységnek a négyjegyű TEÁOR kódját és megnevezését kell ide írni, amit a társas vállalkozás ezen a címen a cégbíróságon bejelentett; - egyéni vállalkozó esetén pedig az Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának bejelentett hatjegyű szakmakódot és az ahhoz tartozó megnevezést, a január 1-jét követően megkezdett egyéni vállalkozói tevékenység estén az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerinti ÖVTJ kódot és az ahhoz tartozó megnevezést kell ebbe a rovatba beírni. A ténylegesen végzett tevékenységek szöveggel: Itt azokat a tevékenységeket kell beírni, amelyeket a vállalkozás ténylegesen végez. Nem szükséges a szabványos megnevezés. Nettó árbevétel, millió forint: az utolsó lezárt üzleti év nettó árbevétele 4. ** Külkereskedelmi érdekeltség Kérjük, hogy azok a vállalkozások töltsék ki, amelyek folytatnak ilyen tevékenységet. A megfelelő (akár mindkét) négyzetet jelöljék be ilyen esetben. 5. *** Kapcsolattartás Ezt az adatot a kamara számára kérjük. A kamara törvényi kötelezettségeinek ellátása érdekében használja ezeket fel, nem publikálja, harmadik félnek nem adja át. Ezek az információk csak ahhoz szükségesek, hogy a kamarai munkatársak probléma vagy egyéb esetekben felvehessék a kapcsolatot a vállalkozással, segítsen beazonosítani az Ft-os kamarai hozzájárulást fizető céget (bankszámlaszám), illetve az adatmódosításhoz az cím nélkülözhetetlen. 3. ** Cégméret

6 6 Telephely pótlap az MKIK02 nyomtatványhoz kitöltése Ezt a lapot azoknak a v állalkozásoknak kell kitölteniük, amelyek rendelkeznek telephellyel vagy fiókteleppel. Telephely: a Cégtörvény meghatározza a telephely fogalmát. Ennek értelmében a tevékenység gyakorlásának a cég létesítő okiratában foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található. Ez alapján minden olyan hely, ahol egy vállalkozás a székhelyén kívül a vállalkozói tevékenységét folytatja, telephelynek minősül. Fióktelep: A Cégtörvény szerint a cég fióktelepe minden olyan telephely, amely más településen van, mint a cég székhelye.

7 7 A kitöltéskor csak a magyarországi telephelyeket és fióktelepeket írja be az adatlapra. A területi kamarák elérhetőségei megtalálhatóak a Kereskedelmi és Iparkamara honlapján.

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 Gazdasági Szakemberek Fóruma Kft Debrecen, Vármegyeháza u. 18. Bankszámla: Telefonszám: Faxszám: A Gazdasági Szakemberek Fórumáról Könyvelőket, könyvvizsgálókat, adótanácsadókat, gazdasági és pénzügyi szakembereket tömörítő szakmai közösség vagyunk. Tárgyévi tagsági regisztrációs díjunk 2012-ben egyszeri bruttó forint, melynek fejében tagság a szakmai közösségi oldalon, ahol folyamatos szakmai támogatás és aktív közösségi kapcsolatok várnak, korábbi konferenciáink, konzultációink videófelvételei és írásos szakmai anyagai díjmentesen megtekinthetők, szakmai cikkeket, írásos összefoglalókat kapsz, megkapod a Gazdasági Hírfigyelő Könyvelőknek című online tájékoztatót, minden egyes rendezvényünk részvételi díjából viszszakapod kedvezményként a tárgyévi regisztrációs díjat, 2012-ben egy konferenciánk ingyenes lesz számodra! Csatlakozz hozzánk Te is! A Gazdasági Hírfigyelő Könyvelőknek című tájékoztatóról A Gazdasági Hírfigyelő cikkeit könyvelők számára válogatjuk. A Gazdasági Hírfigyelő értékét nem csak a tartalma adja, az abban fellelhető cikkek ugyanis megtalálhatóak az interneten, bárki által elérhetően. Mi abban szeretnénk ezzel az újsággal segítséget nyújtani, hogy Neked, mint könyvelőnek, ne kelljen végigböngészned mindazokat az oldalakat, amelyek átnézése szükséges ahhoz, hogy tájékozott légy a kihirdetett, gazdasági témájú jogs z a b á l y o k t e r é n (MAGYAR KÖZLÖNY és HIVATALOS ÉRTESÍTŐ rovat), jól informált légy az Alkotmánybírósági döntések terén (ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG rovat), az egész heti, legfontosabb APEH tájékoztatókat egy helyen láthasd (APEH rovat), tudd, milyen, a szakmánkat, ügyfeleinket érintő jogszabályi változások várhatóak, milyen törvényjavaslatok került e k m á r b e n y ú j t á s r a (PARLAMENT rovat). Ezen kívül a Gazdasági Hírfigyelő TOVÁBBI HÍREK, INFOR- MÁCIÓK rovatában összegyűj- tünk sok olyan, a könyvelőket, könyvvizsgálókat, adótanácsadókat, gazdasági és pénzügyi vezetőket érintő-érdeklő írást, melyeket átolvasva hírt kapsz az aktuális gazdasági folyamatokról, eseményekről, tájékozódhatsz egyes, a szakmát érintő kérdések kapcsán, hasznos és tartalmas írások útján mélyítheted, bővítheted, vagy frissítheted szakmai ismereteidet. Az újságot csak online terjesztjük és csak a Gazdasági Szakemberek Fóruma tagjai számára. Parti Anikó szakmai vezető, szerkesztő

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet

Kitöltési útmutató Fontos tudnivalók: - a regisztráció módosító lap egy példányos, - a rovatokat olvashatóan, nyomtatott bet Kitöltési útmutató (a G0002-11-01 jelű REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-11-01 jelű Betétlap a G0002-11-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel

Nyilvántartásba vétel KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1020-01 jelű, Nyilvántartásba vétel vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása irántikérelem nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

Kitöltési útmutató. G0002-12-01 számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP. Kötelező kitölteni! A nevét és MVH regisztrációs számát írja be ebbe a rovatba.

Kitöltési útmutató. G0002-12-01 számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP. Kötelező kitölteni! A nevét és MVH regisztrációs számát írja be ebbe a rovatba. Kitöltési útmutató (a G0002-12-01-es számú REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÓ LAP, és a G0004-12-01-es Betétlap a G0002-12-01-es regisztráció módosító laphoz kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik.

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1010-01 jelű, Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (G0001-11-01jelű REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003-11-01 jelű BETÉTLAP A G0001-11-01 REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ nyomtatvány kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

Kitöltési útmutató A regisztrációs adatok elektronikus módosításához a G002-es webes felületen

Kitöltési útmutató A regisztrációs adatok elektronikus módosításához a G002-es webes felületen Kitöltési útmutató A regisztrációs adatok elektronikus módosításához a G002-es webes felületen A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSA

VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSA a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 1. füzet VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSA Vállalkozás alapítása 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú kis- és

Részletesebben

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz A jelen tájékoztató és kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a sajtóterméket bejelentő ügyfelek számára a Bejelentő lap adatlap megfelelő

Részletesebben

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL ÚTMUTATÓ a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap elszámolásához, befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez Budapest, 2004.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus felülethez a LEADER 2013. keretében nyújtandó támogatások esetében, a benyújtandó pályázatok vonatkozásában Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Államháztartási szakterület 2012. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalomjegyzék I. Aktuális számviteli kérdések...

Részletesebben

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP 14T201TSZ BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi jogi személyek részére Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás jogcím keretében benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan Jogcímkód: 6-124-01-01 Általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére TÁJÉKOZTATÓ Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetővé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az éves

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106)

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106) Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106) Az eljáró bíróság és a beküldő (A lap): Jelölje meg az eljárásra illetékes bíróság nevét! Az eljárásra

Részletesebben