T ERVEZET. A Ceglédért Független Egyesület programja a közötti időszakra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T ERVEZET. A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra"

Átírás

1 T ERVEZET CEGLÉD PÁRTJÁN A Ceglédért Független Egyesület programja a közötti időszakra 1/1

2 A Ceglédért Független Egyesület több mint tíz éve van jelen a város közéletében. Eddigi tevékenységünk bizonyította, hogy a civil hozzáállásnak, a lokálpatrióta gondolkodásnak helye és értelme van. Meggyőződésünk, hogy a pártoktól való függetlenség ad igazi lehetőséget a helyi érdekek megjelenítésére, a városban élők kezdeményezésein alapuló törekvések támogatására. A város közéletének a közeljövőben az együttműködésen, az érdekeltek véleményének integrálásán, a döntések konszenzus keretében történő meghozatalán kell nyugodnia. Egy jól működő civil társadalomban aktív polgárok és szervezetek alakítják az intézményrendszert. Lehetőségük van javaslataik megfogalmazására, képviseletére és sok esetben a megvalósításra. A Ceglédért Független Egyesület jelen választási programjában fogalmazza meg véleményét a város működéséről, javaslatait a szükséges teendőkről és ajánlja fel segítségét a város erősítése, fejlesztése érdekében. A jelen program a ceglédi civil társadalom jelentős részének a véleményét, törekvéseit összefoglalja és megjeleníti. A program jobbításához természetesen köszönettel fogadunk minden véleményt, kiegészítést. 2/2

3 I. GAZDASÁG, PÉNZÜGYEK, VAGYONGAZDÁLKODÁS A kiegyensúlyozott gazdaság és pénzügyi háttér teremti meg azt a biztonságos alapot, amellyel életünk feltételei javíthatóak, környezetünk szebbé tehető, mindennapjaink biztonságosabbá válnak. Ezt a nyilvánvaló igazságot kell követni minden gazdasági döntésben. A döntéseknek pedig a tények és számadatok ésszerű elemzésén, a megvalósítható következtetések végiggondolásán kell alapulnia. El kell kerülni az érzelmi alapokon, kívánságokon nyugvó tervezést. 1. A város jelentős hitel- és kötvénytartozásának visszafizetése 2011-től jelentős többletterhet ró az Önkormányzatra. Ezért valós helyzetértékelésen alapuló, a problémákat is nyíltan felvállaló, több évre szóló költségvetés kidolgozására és elfogadására van szükség Az eladósodás további növekedése nem megengedhető, a pénzügyi helyzet rosszabbodását el kell kerülni. Ehhez reálisan számba kell venni a vagyonértékesítésből származó bevételeket. A város vagyonával történő felelős gazdálkodás a jövő alappillére Kisebb, takarékosabban, hatékonyabban működő Önkormányzatra van szükség. Csökkenteni kell az intézményrendszer fenntartásának terheit. A város tulajdonában lévő gazdasági társaságok esetében célként kell megfogalmazni a konszolidált, Önkormányzati bepótlást nem igénylő működést Évente nyilvánosan el kell számolni a városi vagyon változásával, bemutatva a létrehozott új értéket, a létrehozásra fordított forrás megtérülését. 2. Négy éves időszakra kell elkészíteni a város beruházási, fejlesztési tervét. A tervnek tartalmaznia kell a forrásigényt, a pályázati lehetőségekkel való összhang megteremtését. A beruházási, fejlesztési elképzeléseknek valós költség és megtérülési számításokon kell alapulniuk. A csak hitelből megvalósítható, a megvalósítás után gazdasági eredményt nem produkáló fejlesztéseket el kell kerülni, mert azok a 3/3

4 pénzügyi helyzet ellehetetlenülését hozhatják magukkal. Fejlesztésre csak pályázati források levonásával lesz lehetőség. 3. A város vezetésének az eddiginél erőteljesebben, nagyobb aktivitással kell a munkahelyteremtés problémájával foglalkoznia. A fejlesztésnek, a fejlődésnek ez az az útja, ami megalapozza a közös jövőnket Nem elég a hozzánk tévedő érdeklődőkkel tárgyalni. Határozott, jól menedzselt marketing munkával kell ismertté tenni a város kínálta lehetőségeket. A munkahelyeket teremtő befektetők betelepítése kulcskérdés a város gazdaságának föllendítésében Az Ipari Park sok éve változatlan, siralmas helyzetén szervezett, átgondolt tevékenység keretében kell változtatni. A befektetőkért keményen meg kell dolgozni, ha szükséges, akkor külső segítséget is igénybe kell venni. Ennek költsége a megtérülő befektetések közé tartozik A tervszerű városfejlesztéshez elképzelésre, stratégiára, jövőképre van szükség. A stratégia megalkotását széles társadalmi alapon kell elvégezni, bevonva a munkáltatókat, szervezeteket, országgyűlési képviselőket Ki kell használni az épülő kecskeméti Daimler-Benz gyár által adódó lehetőségeket. A városvezetésnek meg kell szerveznie a kistérségi képviseletet a munkaerőpiaci és a beszállítói háttér kiépítésében. 4. Ki kell dolgozni és szélesebb alapokra kell helyezni a meglévő és új vállalkozások ösztönzésének rendszerét Vonzó, kedvezményeket is nyújtó programokkal lehet megindítani a városfejlesztést: munkaerő ingyenes átképzése; közös, összefogott megjelenés; kérelmek és engedélyeztetési eljárások intézésének támogatása, egyszerűsítése; 4/4

5 városi médiumokban való szereplés támogatása; pályázati lehetőségek figyelése és koordinálása A helyi vállalkozások támogatását továbbra is fenn kell tartani, az általuk befizetett adók saját forrást jelentve szolgálhatnak a fejlesztések alapjául 4.3. A városi megrendeléseknél a törvényes lehetőségek legnagyobb mértékű kihasználásával előnyben kell részesíteni a helyi vállalkozásokat, a ceglédi munkaerőt foglalkoztatókat, a városnak adót fizetőket Erősíteni kell a város és a vállalkozások kapcsolatát. Párbeszédre és rendszeres találkozásokra, megbeszélésekre van szükség. Partnerként kell kezelni az adót fizető cégeket, bevonva őket a meghatározó döntések előkészítésébe, tájékoztatva a város terveiről A kezdő kisvállalkozások beindítását segítenie kell az Önkormányzatnak (helyi pályázható támogatás, adófizetési könnyítés) A gazdasági környezet szerves részét képezi, a vállalkozások közérzetét jelentősen alakítja az infrastruktúra fejlettsége, az úthálózat állapota, az ország közlekedési vérkeringéséhez törtnő csatlakozás gyorsasága. Ezért minden fórumot meg kell ragadni a 4-es főút fejlesztésének mielőbbi megvalósítására. 5. Cegléd jelene és jövője a termálfürdő. Működtessük azt az egész közösség javára, lehetőségeinket eredményesen használjuk ki. Indokolt az üzleti alapon megvalósuló, gazdaságos bővítés. A pályázati lehetőségek kihasználása mellett a továbbfejlesztés forrását a terület értékesítésének bevételeiből lehet fedezni. A szolgáltatások reklámozását össze kell kapcsolni a kistérségi turisztikai eseményekkel, illetve szervezett programokkal kell elérni a népszerűsítését. A már meglévő értékekre alapozva lehet városunkat az egészségturizmus, a gyógy-idegenforgalom vidéki központjává fejleszteni. 5/5

6 Az elmúlt időszak világgazdasági válsága következtében jelentősen csökkentek az önkormányzatok részére folyósított állami költségvetési juttatások. Városunkat ezek a megszorítások és a korábban hitelből, gazdaságilag nem megalapozott beruházások nehéz pénzügyi helyzetbe hozták. Természetesen nehezen vehető tudomásul, ha egy közösség életében nem elsősorban az oktatási, kulturális, sport igények minél teljesebb körű kiszolgálására lehet koncentrálni. Most mégis azt kell mondani, hogy az első feladat a város működőképességének a fenntartása. Ezzel tudjuk biztosítani, hogy az ország helyzetének javulása, illetve saját lehetőségeink kihasználása esetén megfelelő alapról tudjuk a várost fejlődési pályára állítani. 6/6

7 II. IDEGENFORGALOM, MŰVELŐDÉS, KULTÚRA 1. Idegenforgalom Az idegenforgalom fellendítésének szükségességét a város már felismerte. A művelődés és a kulturális élet fejlesztése, lehetőségeinek bővítése egyrészt a város lakóinak nyújtott szolgáltatást jelent, másrészt bővítheti Cegléd vonzerejét. A jelentős önerővel megvalósított Termálfürdő és Szabadidő Központ további bővítése döntő módon határozhatja meg az idegenforgalom lehetőségeit. Az elmúlt időszakban bővültek az új vendéglátó és szálláshelyek. A Kossuth Múzeum mellett megjelentek a kisebb közönséget vonzó gyűjtemények. Számos színvonalas rendezvény, kulturális programok színesítik a város életét. Támogatjuk az eddig megvalósult kezdeményezéseket, a város polgárainak igényeit kiszolgáló sportolási lehetőségek bővülését. Fontosnak tartjuk a civil szervezetek által létrehozott rendezvényeket: a Szent Hubertus napot, a Nótaestet, a Ceglédi Alkotók Egyesületének kézműves napját és kiállításait, a Városvédő és Szépítő Egyesület programjait. Az idegenforgalom és a kulturális élet fejlesztésére a következő terveink vannak: 1.1. Turisztikai koncepciót kell készíteni, meghatározva a konkrét célokat, felelősöket, bevonva az érdekelt szervezeteket, cégeket. Kiemelt kezelést igényel a Szabadidőközpont körüli területek felhasználási terve, a tudatos, előrelátó és gazdaságilag is megalapozott építkezés A helyi lakosoknak biztosítani kell a kedvezményes belépést a termálfürdőbe. A termálfürdő közelében szükségesnek tartjuk tájház létesítését, melyben a helyi képzőművészek és kézművesek alkotásait lehet bemutatni. Itt működtethető egy turisztikai iroda, ami bemutatja a város idegenforgalmi kínálatát Turisztikai szempontból a közlekedésfejlesztés fontos eleme Cegléd bekapcsolása a kerékpárút hálózatba. Ezen a területen jelentős elmaradásunk 7/7

8 van. A városunkba érkező turistáknak lehetőséget kell adnunk arra, hogy Ceglédet és vonzáskörzetét megismerhessék Szükség van egy városi rendezvénynaptár rendszeres megjelentetésére és terjesztésére ahhoz, hogy az információk eljussanak a címzettekhez, az érdeklődőkhöz és az igénybe vevőkhöz Jobban ki kell használni a kistérségi együttműködésben, a testvérvárosi kapcsolatban, az uniós tagállamokkal történő együttműködésben rejlő lehetőségeket. Az utazási irodák kínálatát bővíteni kell a Ceglédre történő utazással. Teret kell adni a magánbefektetéseknek, bátorítva és ösztönözve a magán-kezdeményezéseket. Segíteni kell a vendégek ellátását, szórakoztatását végző vállalkozásokat. Külön figyelmet érdemelnek a rétegigényeket kiszolgáló gasztronómiai-, pincelátogató, gyógy-, lovas-, folklórturizmust megvalósító vállalkozások Összehangolt marketingstratégiát kell kidolgozni a város és a turizmusban érintett és érdekelt vállalkozások között. A spontán fejlesztések helyett átgondolt lépések megtételére van szükség Cegléd fontos kitörési pontjának tekintjük az idegenforgalmat. Ezért szükségesnek tartjuk a további lépéseket a város vonzerejének növelésére. Szükség van azokra a munkahelyekre, amelyek az idegenforgalom kiszolgálására jönnek létre. Szükség van arra az adóbevételre, amely az idegenforgalom fellendülésével jelenik meg városunkban, elősegítve céljaink megvalósulását. 2. Kultúra, művelődés Célunk a város és a környező települések kulturális szintjének emelése, a lakosság életminőségének javítása. Ugyanakkor az idegenforgalom fejlődésében nagy szerepet játszik a kulturális környezet, a vonzó programlehetőségek, a kikapcsolódás különböző 8/8

9 formáinak elérhetősége. Kölcsönösen erősítik egymást, lehetőséget adva a városnak saját maga széles körben történő megjelenítésére A rendezett, esztétikus, igényes városkép kialakítása mellett szükségesnek tartjuk a különböző korosztályoknak szóló kulturális programok szervezését. A város kulturális fejlesztési terveit a helyi sajátosságok figyelembe vételével, a meglévő hagyományok ápolásával, örökségünk és értékeink kiemelésével és a fürdőkultúra fejlesztésének igényével, az idegenforgalom erősítésével összekapcsolva kell elkészíteni Egyesületünk folytatni kívánja hagyományos programjainak szervezését. Évről-évre megrendezzük a Családi futófesztivált, az Őszköszöntőt, részt veszünk a Szent Hubertus napi rendezvényen Cegléd változatos helyszíneket (Belváros, Gubody park, Szent Hubertus park, Budai úti fürdő, KRESZ park, Művelődési Ház, Sportcsarnok) kínál az év minden szakában a vonzó, a város határain túlmutató, látványos programok megrendezésére. A városi szintű rendezvények mellett szorgalmazzuk a különféle egyesületek speciális érdeklődésre számot tartó programkínálatának, valamint a gyermekek és gyermekes családok számára nyújtott lehetőségek bővítését Kiemelt jelentőségűnek tartjuk a közművelődésben szerepet játszó intézmények jelenlétét, tevékenységét. Szükségesnek tartjuk a Művelődési Központ rekonstrukcióját, a kor igényének megfelelő épületszárny megépítését. Támogatjuk a kulturális élet szervezésében, megjelenítésében a dolgozó intézményeket (Könyvtár, Zeneiskola, Mozi, Múzeumok, Sportcsarnok) és civil kezdeményezéseket a pályázati lehetőségek kihasználásában, működésük fejlesztésében Továbbra is támogatjuk a város és környéke lehetőségeire építő, új színfoltként jelentkező alkotótáborok, találkozók, fesztiválok megszervezését és lebonyolítását. 9/9

10 2.6. Fontosnak tartjuk, állandó szabadtéri kulturális hely létrehozását, pl. szabadtéri színpad, nézőtér kialakítása. Gazdasági szempontból is jelentős megtakarítást eredményezne, hiszen nem kellene minden rendezvényen a szükséges infrastruktúrát felvonultatni (szállítás, áram, színpad felállítás, stb.) 2.7. Nagyobb súlyt kell fektetni a város védett és természeti értékeinek bemutatására, publikálásra. A Homokhátság ökológiájának megőrzéséhez fontos a táj adottságainak megőrzése, gazdasági és társadalmi értelemben vett hasznosítása. Ezt a célt szolgálná a Törteli úti kiserdő városi parkerdővé fejlesztése, esetleges megvásárlása, mely valószínűleg fillérekbe kerülne, és hatalmas lehetőséget adhatna az itt élők és idelátogatók számára. A még használható épületek felújítása, azok akár 1 Ft-os bérbeadása, sportolási szabadidős tevékenységek, versenyek és sok ehhez kapcsolódó célkitűzés megvalósítására is alkalmas lehetne (pl: kerékpáros és ügyességi pályák). A fentiek akár társadalmi összefogással is megvalósíthatók. 10/10

11 III. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Cegléden mind kistérségi, mind országos viszonylatban magas színvonalú, jelentős humánerőforrás kapacitást igénylő egészségügyi és szociális ellátó munka folyik. Az ellátást sokféle szervezet, intézmény, magánvállalkozás nyújtja. Cegléd kistérségi központ szerepe nem kérdőjelezhető meg, a tevékenység hatása a kistérségen is túlterjed. Az Egyesület célja korszerűbb egészségügyi ellátás biztosítása, valamint a szociális szolgáltató rendszer hiányzó elemeinek a kiépítése, hatékonyságának a növelése. 1. Egészségügyi ellátás 1.1. Az Országos Mentőszolgálat, a Kórház sürgősségi ellátási egysége és a Központi Háziorvosi Ügyelet együttműködési szerződésével meg kell szervezni a közös diszpécser-szolgálatot és mentésirányítási rendszert az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásával. Ezzel elérhető a folyamatos hozzáférhetőség, a kórképek súlyossági fokozata szerinti ellátás, a szolgáltatók közötti közvetlen kapcsolat Folytatni kell a háziorvosi rendelők felújítását, részben önkormányzati forrásból a műszerezettség fejlesztését A szolgáltatók tevékenységének az összehangolásával, az országos programokhoz történő csatlakozással nagyobb hangsúlyt kell helyezni a lakossági prevenciókra, a szűrővizsgálatokra és a felvilágosításra A betegellátás szervezettségét állandó informatikai kapcsolattal kell javítani. Ennek kiépítése szükséges a háziorvosok között (betegátadás), az ügyelet és a háziorvosok, az Országos Mentőszolgálat és a háziorvosok, valamint a Kórház és a háziorvosok között. 11/11

12 1.5. Javítani kell az ellátás humán feltételein, beleértve a gyermek háziorvosi utánpótlás megoldását, a hiányzó orvosszakmákban (endokrinológus, immunológus, haematológus) szakemberek letelepítését annak érdekében, hogy a betegek helyben kaphassák meg a szükséges ellátást Az elmúlt időszakban a járó- és fekvőbeteg szakellátás egy szervezeti egységben működött. A Kórház az ellátási terület és ezen belül Cegléd város lakosságát jó szakmai színvonalon látta el. Infrastruktúrális feltételei javultak, műszerezettségében képes volt a szükséges fejlesztések megvalósítására. A járó- és fekvőbeteg szakellátás Cegléden a Toldy Ferenc Kórház Rendelőintézet keretében megoldott és biztosított. Alapvető cél, hogy a jelenlegi szervezeti keretek között, a szakmai struktúra meghozatalával továbbra is biztosítható legyen a város lakosságának színvonalas ellátása, akár magántőke bevonásával is. Ennek érdekében: a) A tulajdonos önkormányzatnak támogatnia kell a szakmai tevékenység bővítésére vonatkozó törekvéseket. b) Támogatni kell az ellátás minőségét javító intézkedéseket, célként kitűzve az előjegyzési és várakozási idők csökkentését. c) Fejleszteni kell a betegellátás infrastruktúráját, a betegelhelyezés komfortját pályázati források igénybevételével. d) Figyelemmel kell kísérni a betegigényeket, folyamatosan fejleszteni a korszerű szakmai ellátási formákat. 2. Szociális ellátás Egy település szociálpolitikáját az határozza meg, hogy teljesülnek-e a jogszabályok által előírt jogok és kötelezettségek, a meglévő szociális ellátások és azok minősége megfelel-e a lakosság szükségleteinek, a lakosság szociális ellátásra vonatkozó igényei összhangban vannak-e az önkormányzat anyagi lehetőségeivel. A szociális ellátás fejlesztése, a fenti tényezők összhangjának megteremtése érdekében az alábbiak megvalósítását tartjuk fontosnak: 12/12

13 2.1. A szociális szakellátás területén a fogyatékosok, a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményeinek a működtetése, regionális szinten történő megvalósítása A városnak önállóan vagy a Ceglédi Többségi Kistérségi Társulással közösen gondozási, nappali ellátási formákat kell működtetni anyaotthont, családok átmeneti otthona, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona A szociális ellátás feladatainak sikeres megoldása érdekében szoros együttműködésre van szükség az önkormányzat, a civil szervezetek és az esetleges befektetők között. Továbbra is támogatjuk ezen a területen a magánvállalkozások szerepvállalását. Támogatjuk a feladatok együttműködési megállapodás keretében történő működtetését (Magyar Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat, Irmák Kft) 2.4. A szociális problémák megoldásához munkahelyteremtésre, a lakhatási feltételek javítására van szükség. Újra kell gondolni és szervezni a város szociális bérlakás helyzetét, a Várvag Kft keretén belül hosszú távú koncepciót kell kidolgozni A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatása, helyzetének javítására hosszú távú program kialakítására van szükség, melynek legfontosabb elemei a képzőprogramok, a kultúra és a hagyományok közös megismerése, segítségnyújtás a tehetséges fiatalok felkutatásában, piacképes szakképzettség megszerzése. 13/13

14 IV. NEVELÉS OKTATÁS, IFJÚSÁG, SPORT Városunk permanens fejlődését, jövőjét nagymértékben meghatározza a családok biztonsága és foglalkoztatottsága mellett a nevelés és oktatás színvonala. A nevelés-oktatás a mi városunk esetében is, a kötelezően ellátandó feladatok közé tartozik, ezért kiemelten fontosnak ítéljük meg, hogy minden igényt kielégítve rendelkezésre álljon az az intézményrendszer, amelyben a színvonalas oktatás mellett kulturális-, művelődési- és sporttevékenység is folytatható. Cegléd diák város, ezért nagy hangsúlyt kell fektetnünk a jövő nemzedékének nevelésére, tanítására és megfelelő képzésére. A környezettudatos nevelést és a kompetencia alapú oktatást támogatnunk kell, ha az életre akarjuk nevelni gyermekeinket. A nevelési-oktatási intézményeinkben elindult fejlesztéseket, felújításokat továbbra is szorgalmazzuk, mert minőségi oktatást csak a kornak megfelelő intézményhálózatban, megfelelő felszereltséggel és elhivatott pedagógusokkal lehet megvalósítani. Elsődlegesen szorgalmazzuk és támogatjuk az intézmények pályázatok útján történő fejlesztését is. 1. Nevelés-oktatás A nevelés irányát minden időben a nevelési cél határozza meg. Ennek tartalma pedig attól függ, hogy az adott társadalom mit tart értéknek, követendőnek. Napjainkban talán mindennél fontosabb, e követendő értékek pontos hangsúlyozása, mind a családi, mind pedig az intézményes nevelésben. A megoldás mindkét esetben a nyugodt nevelésbe rejlik. Ehhez szükséges az intézmények anyagi, szakmai és erkölcsi támogatásának biztosítása, hogy az általuk kitűzött nevelési-oktatási célok megvalósulhassanak. o Az oktatás a tanítás eredménye: a tudás, amelynek megszerzése és hosszú távú, egész életen át tartó kibontakoztatása és alkalmazása a jövő felé vezető egyetlen biztos út. Ehhez megfelelő intézmény hálózat szükséges, a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosításával. o Támogatjuk az oktatási intézmények szakmai önállóságát és innovatív törekvéseit. o Fontosnak tartjuk az intézményvezetők bevonását és aktív részvételét, az önkormányzati munkába. 14/14

15 o Valamennyi gyermek számára lehetőséget kell biztosítani képességei kibontakoztatásához, esélyt teremtve arra, hogy az eltérő helyzetben lévő fiatalok a tanulási és a szociális hátrányokat leküzdjék, illetve eladható, piacképes tudás birtokába juthassanak. o Kezdeményezzük városunkban az intézmények munkáját segítő iskola pszichológus program beindítását. o Közös nemzeti értékeink a hagyományainkban élnek tovább. Ennek megőrzését oktatási-nevelési intézményeink felelősen gondolkodó pedagógusaink segítségével tudjuk helyi szinten megvalósítani. Városi szintű rendezvények szervezésével, illetve a tanuló ifjúság hatékonyabb bevonásával látjuk mindezt biztosítva. o Cegléd a középiskolák városa is, ezért nagy hangsúlyt kell kapnia a szakmai és szakképzéshez kapcsolódó gyakorló helyek kialakításának. Új, vonzó életpálya modellek megjelenítésére van szükség ahhoz, hogy az ifjúság céltudatosan építhesse jövőjét. A gyermekek számára a legfontosabb közösség a család, amely napjainkban számos esetben érzelmi és gazdasági válságba került. A gyermekek biztonságot adó közege egyre bizonytalanabbá válik, ezért a probléma enyhítését elsődleges feladatunknak tekintjük. A környezet rendkívüli tényezője az ember fejlődésének. Fontos, hogy gyermekeink jól érezzék magukat az óvodában és az iskolában, felnőttként pedig a társadalomban. 2. Sport A Ceglédért Független Egyesület, az előző négy évhez hasonlóan, a következő ciklusban is stratégiai kérdésként kezeli a sportot, hiszen az Cegléd legtöbb családját érdekli és érinti is valamilyen mértékben. Ahhoz, hogy városunk is jelentékeny szereplője lehessen az ország sportéletének, fontosnak tartjuk, hogy mind a Polgármesteri Hivatalban, mind az Önkormányzat adott bizottságában, sportszakemberek bevonásával történjék a döntések előkészítése. Ez garancia lehet arra, hogy kellő hangsúllyal és 15/15

16 szakmai megalapozottsággal szerepel minden sportkérdés a Képviselő Testület előtt Az országos szintű elképzelésekkel összhangban törekedni kell arra, hogy a város a költségvetésének 1 %-át fordítsa a szakosztályok működtetésére. E mellett továbbra is támogatjuk, hogy a város egyesületei ingyenesen, vagy kedvezményesen használhassák a sportlétesítményeket Elodázhatatlanná vált a városi sporttámogatás elosztási elvének megváltoztatása. Cegléd sportfejlesztési koncepciójában megjelenítettek szerint kiemelten kell kezelni azt, vagy azokat a sportágakat, melyek eredményességük, létszámuk, vonzerejük, hagyományuk alapján kiemelkedőek Sportlétesítmények tekintetében egy átfogó állapotfelmérés után kiemelt feladat a város tulajdonában lévő létesítmények felújítása és rekonstrukciója. Vonatkozik ez az általános és középiskolák tornatermeire is, hiszen nem engedhető meg, hogy gyermekeink balesetveszélyes körülmények között sportoljanak. Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy létesítményeink, a felújításra kiírt pályázatoknál megkapják a várostól a szükséges önerőt Szorosabbá kell tenni a kapcsolatot az alap- és középfokú oktatási intézmények szaktanárai és az egyesületek között. El kell érni, hogy a nevelők tudatosan irányítsák a tehetséges gyerekeket a szakosztályokhoz. Lehetővé kell tenni a szakosztályok számára a nyitott testnevelés órákat, ahol az edzők a napi munka során is ismerkedhetnek a fiatalokkal, megkönnyítve ezzel a kiválasztást Államilag támogatott rendszerű sportiskolát kell kialakítani Cegléden. Ehhez ki kell választani egy általános és egy középiskolát, melyek egymásra épülve lehetővé teszik, hogy városunk sportélete megfelelő tömegbázissal és megfelelő szakmai munkával hosszútávon is sikeresen működjön. 16/16

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Agenda 1. A múlt elemzése 2. A turizmuspolitikai irányítás megteremtése 3. Új típusú stratégiai

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. február 12. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Válság

Részletesebben

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. 2012. június 30. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának alapvető küldetése,

Részletesebben

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Az 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját, amelynek kötelező

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1. A Kormány a) elfogadja az új Országos Fogyatékosügyi Programról

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány SAJTÓANYAG 1,2 milliárd forint uniós támogatás Nagykanizsa Thúry városrészének rehabilitációjára és a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ "A" jelű gyűjtőút építésére Nagykanizsa,

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe Dr. Belyó Pál Közös ipari park II. Gazdaságfejlesztési workshop Tótszerdahely, 2012. június 12. 1 OLY KORSZAK VIRRADT RÁNK, MELYET

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag Lehetőségek kiaknázása, igényfelmérés Saját tulajdonú csarnok, megfelelő infrastruktúrával Utánpótlás

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

SZOMOLYA AJÁNLAT. Dr. Jürgen Haas. CO4 GmbH

SZOMOLYA AJÁNLAT. Dr. Jürgen Haas. CO4 GmbH SZOMOLYA AJÁNLAT Dr. Jürgen Haas CO4 GmbH Hofheim, 02.11. 2010 Előzmények és célok A CO4 GmbH vezetése és a Szomolya polgármestere Guczi István Úr az előzetes megbeszélések alapján egy hosszú távú stratégiai

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK Hajdu Sándor A SZAKKÉPZÉS GYENGESÉGEI A szakképzési rendszer elaprózottsága. A képzés munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodása,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 23130/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére A szabad vállalkozási zónák létrehozásáról és a kedvezmények igénybevételének

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Martfűi Városi Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály Utánpótlás-nevelésre vonatkozó sportfejlesztési programja Szakmai és költségterv 2013/2014. évad 1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

14. Stratégiai tervezés a szociális munkában

14. Stratégiai tervezés a szociális munkában 14. Stratégiai tervezés a szociális munkában A stratégiai tervezés fogalma Meghatározott cél érdekében megvalósítandó folyamat: jelenlegi állapot: hol tartunk most? jövőbeli állapot: hová akarunk eljutni?

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség. Vonzó térségben biztos megélhetés

Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség. Vonzó térségben biztos megélhetés Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség Vonzó térségben biztos megélhetés FOGLALKOZTATÁSI PARTNERSÉG = PAKTUM, A MUNKAERŐPIAC SZEREPLŐI KÖZÖTT a pénzügyi szektor, média képviselői, valamint a hivatalos

Részletesebben

Szolnok Önkormányzata az ifjúság egészségéért

Szolnok Önkormányzata az ifjúság egészségéért Szolnok Önkormányzata az ifjúság egészségéért ORSZÁGOS SZAKMAI-MÓDSZERTANI KONFERENCIA AZ ISKOLAI TESTNEVELÉS ÉS DIÁKSPORT MEGÚJÍTÁSÁRA Budapest, 2010. október 16. Előadó: Szalay Ferenc Szolnok Megyei

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM. A település gazdasági helyzetét érintő egyéb jellemzők:

GAZDASÁGI PROGRAM. A település gazdasági helyzetét érintő egyéb jellemzők: GAZDASÁGI PROGRAM Szálka Község Önkormányzata összhangban a költségvetési lehetőségekkel a társadalmi környezeti, és gazdasági adottságok figyelembevételével megalkotja a 2014-2019-es időszakra vonatkozó

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER M M www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER BEMUTATKOZUNK A Magyar Metál Fémipari Klaszter (MMF Klaszter) a magyarországi fémipar szereplőit kívánja közös érdekek mentén versenyelőnyökhöz juttatni,

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés Tourinform 2014. május 13. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Rekordok és problémák 2 A SZÉP Kártya a belföldi turizmus motorja

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása

Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

Turisztikai pályázati lehetőség a kistérségben

Turisztikai pályázati lehetőség a kistérségben Turisztikai pályázati lehetőség a kistérségben Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 52/2012. (VI. 8.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez

Részletesebben

Mit jelent. a városfejlesztés? Mi az, hogy integrált fejlesztés? Mit jelent a stratégia? Integrált: Integrált városfejlesztés ZUGLÓ 2009-2020

Mit jelent. a városfejlesztés? Mi az, hogy integrált fejlesztés? Mit jelent a stratégia? Integrált: Integrált városfejlesztés ZUGLÓ 2009-2020 ZUGLÓ I VS 2009-2020 Mit jelent a városfejlesztés? A városfejlesztés: Városi folyamatok irányának, sebességének tudatos, tervezett befolyásolása A működés, a működtetés hatékonyságának, eredményességének

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

Intézményirányítási modell. Kistelek Város Önkormányzata

Intézményirányítási modell. Kistelek Város Önkormányzata Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint

Részletesebben

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: XII-354/3722/2012. sz. határozat melléklete KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselője: Dr. Kriza Ákos polgármester)

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15. 148/2014. (VIII. 15.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. augusztus 15-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE, Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. SZ.: I57812010. Előadó: Opauszki Z. Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 E-mai!:

Részletesebben

Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a környezettudatos gazdálkodásra, a helyi termékekre a fenntartható turizmusra és a térségi marketingre építve

Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a környezettudatos gazdálkodásra, a helyi termékekre a fenntartható turizmusra és a térségi marketingre építve BALATON-FELVIDÉKI AKCIÓCSOPORT HELYI KÖZÖSSÉG STRATÉGIAI VÁZLATA Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a környezettudatos gazdálkodásra, a helyi termékekre a fenntartható turizmusra és a térségi marketingre

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 2011. HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Készítette:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása

Szakmai beszámoló. Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása Molnár Melinda őstermelő 2490 Pusztaszabolcs Szakmai beszámoló Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja 2010. Az Oroszlányi Kistérség kulturális stratégia rövidtávú operatív programja 1 A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja Közkincs kerekasztal

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben