T ERVEZET. A Ceglédért Független Egyesület programja a közötti időszakra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T ERVEZET. A Ceglédért Független Egyesület programja a 2010-2014 közötti időszakra"

Átírás

1 T ERVEZET CEGLÉD PÁRTJÁN A Ceglédért Független Egyesület programja a közötti időszakra 1/1

2 A Ceglédért Független Egyesület több mint tíz éve van jelen a város közéletében. Eddigi tevékenységünk bizonyította, hogy a civil hozzáállásnak, a lokálpatrióta gondolkodásnak helye és értelme van. Meggyőződésünk, hogy a pártoktól való függetlenség ad igazi lehetőséget a helyi érdekek megjelenítésére, a városban élők kezdeményezésein alapuló törekvések támogatására. A város közéletének a közeljövőben az együttműködésen, az érdekeltek véleményének integrálásán, a döntések konszenzus keretében történő meghozatalán kell nyugodnia. Egy jól működő civil társadalomban aktív polgárok és szervezetek alakítják az intézményrendszert. Lehetőségük van javaslataik megfogalmazására, képviseletére és sok esetben a megvalósításra. A Ceglédért Független Egyesület jelen választási programjában fogalmazza meg véleményét a város működéséről, javaslatait a szükséges teendőkről és ajánlja fel segítségét a város erősítése, fejlesztése érdekében. A jelen program a ceglédi civil társadalom jelentős részének a véleményét, törekvéseit összefoglalja és megjeleníti. A program jobbításához természetesen köszönettel fogadunk minden véleményt, kiegészítést. 2/2

3 I. GAZDASÁG, PÉNZÜGYEK, VAGYONGAZDÁLKODÁS A kiegyensúlyozott gazdaság és pénzügyi háttér teremti meg azt a biztonságos alapot, amellyel életünk feltételei javíthatóak, környezetünk szebbé tehető, mindennapjaink biztonságosabbá válnak. Ezt a nyilvánvaló igazságot kell követni minden gazdasági döntésben. A döntéseknek pedig a tények és számadatok ésszerű elemzésén, a megvalósítható következtetések végiggondolásán kell alapulnia. El kell kerülni az érzelmi alapokon, kívánságokon nyugvó tervezést. 1. A város jelentős hitel- és kötvénytartozásának visszafizetése 2011-től jelentős többletterhet ró az Önkormányzatra. Ezért valós helyzetértékelésen alapuló, a problémákat is nyíltan felvállaló, több évre szóló költségvetés kidolgozására és elfogadására van szükség Az eladósodás további növekedése nem megengedhető, a pénzügyi helyzet rosszabbodását el kell kerülni. Ehhez reálisan számba kell venni a vagyonértékesítésből származó bevételeket. A város vagyonával történő felelős gazdálkodás a jövő alappillére Kisebb, takarékosabban, hatékonyabban működő Önkormányzatra van szükség. Csökkenteni kell az intézményrendszer fenntartásának terheit. A város tulajdonában lévő gazdasági társaságok esetében célként kell megfogalmazni a konszolidált, Önkormányzati bepótlást nem igénylő működést Évente nyilvánosan el kell számolni a városi vagyon változásával, bemutatva a létrehozott új értéket, a létrehozásra fordított forrás megtérülését. 2. Négy éves időszakra kell elkészíteni a város beruházási, fejlesztési tervét. A tervnek tartalmaznia kell a forrásigényt, a pályázati lehetőségekkel való összhang megteremtését. A beruházási, fejlesztési elképzeléseknek valós költség és megtérülési számításokon kell alapulniuk. A csak hitelből megvalósítható, a megvalósítás után gazdasági eredményt nem produkáló fejlesztéseket el kell kerülni, mert azok a 3/3

4 pénzügyi helyzet ellehetetlenülését hozhatják magukkal. Fejlesztésre csak pályázati források levonásával lesz lehetőség. 3. A város vezetésének az eddiginél erőteljesebben, nagyobb aktivitással kell a munkahelyteremtés problémájával foglalkoznia. A fejlesztésnek, a fejlődésnek ez az az útja, ami megalapozza a közös jövőnket Nem elég a hozzánk tévedő érdeklődőkkel tárgyalni. Határozott, jól menedzselt marketing munkával kell ismertté tenni a város kínálta lehetőségeket. A munkahelyeket teremtő befektetők betelepítése kulcskérdés a város gazdaságának föllendítésében Az Ipari Park sok éve változatlan, siralmas helyzetén szervezett, átgondolt tevékenység keretében kell változtatni. A befektetőkért keményen meg kell dolgozni, ha szükséges, akkor külső segítséget is igénybe kell venni. Ennek költsége a megtérülő befektetések közé tartozik A tervszerű városfejlesztéshez elképzelésre, stratégiára, jövőképre van szükség. A stratégia megalkotását széles társadalmi alapon kell elvégezni, bevonva a munkáltatókat, szervezeteket, országgyűlési képviselőket Ki kell használni az épülő kecskeméti Daimler-Benz gyár által adódó lehetőségeket. A városvezetésnek meg kell szerveznie a kistérségi képviseletet a munkaerőpiaci és a beszállítói háttér kiépítésében. 4. Ki kell dolgozni és szélesebb alapokra kell helyezni a meglévő és új vállalkozások ösztönzésének rendszerét Vonzó, kedvezményeket is nyújtó programokkal lehet megindítani a városfejlesztést: munkaerő ingyenes átképzése; közös, összefogott megjelenés; kérelmek és engedélyeztetési eljárások intézésének támogatása, egyszerűsítése; 4/4

5 városi médiumokban való szereplés támogatása; pályázati lehetőségek figyelése és koordinálása A helyi vállalkozások támogatását továbbra is fenn kell tartani, az általuk befizetett adók saját forrást jelentve szolgálhatnak a fejlesztések alapjául 4.3. A városi megrendeléseknél a törvényes lehetőségek legnagyobb mértékű kihasználásával előnyben kell részesíteni a helyi vállalkozásokat, a ceglédi munkaerőt foglalkoztatókat, a városnak adót fizetőket Erősíteni kell a város és a vállalkozások kapcsolatát. Párbeszédre és rendszeres találkozásokra, megbeszélésekre van szükség. Partnerként kell kezelni az adót fizető cégeket, bevonva őket a meghatározó döntések előkészítésébe, tájékoztatva a város terveiről A kezdő kisvállalkozások beindítását segítenie kell az Önkormányzatnak (helyi pályázható támogatás, adófizetési könnyítés) A gazdasági környezet szerves részét képezi, a vállalkozások közérzetét jelentősen alakítja az infrastruktúra fejlettsége, az úthálózat állapota, az ország közlekedési vérkeringéséhez törtnő csatlakozás gyorsasága. Ezért minden fórumot meg kell ragadni a 4-es főút fejlesztésének mielőbbi megvalósítására. 5. Cegléd jelene és jövője a termálfürdő. Működtessük azt az egész közösség javára, lehetőségeinket eredményesen használjuk ki. Indokolt az üzleti alapon megvalósuló, gazdaságos bővítés. A pályázati lehetőségek kihasználása mellett a továbbfejlesztés forrását a terület értékesítésének bevételeiből lehet fedezni. A szolgáltatások reklámozását össze kell kapcsolni a kistérségi turisztikai eseményekkel, illetve szervezett programokkal kell elérni a népszerűsítését. A már meglévő értékekre alapozva lehet városunkat az egészségturizmus, a gyógy-idegenforgalom vidéki központjává fejleszteni. 5/5

6 Az elmúlt időszak világgazdasági válsága következtében jelentősen csökkentek az önkormányzatok részére folyósított állami költségvetési juttatások. Városunkat ezek a megszorítások és a korábban hitelből, gazdaságilag nem megalapozott beruházások nehéz pénzügyi helyzetbe hozták. Természetesen nehezen vehető tudomásul, ha egy közösség életében nem elsősorban az oktatási, kulturális, sport igények minél teljesebb körű kiszolgálására lehet koncentrálni. Most mégis azt kell mondani, hogy az első feladat a város működőképességének a fenntartása. Ezzel tudjuk biztosítani, hogy az ország helyzetének javulása, illetve saját lehetőségeink kihasználása esetén megfelelő alapról tudjuk a várost fejlődési pályára állítani. 6/6

7 II. IDEGENFORGALOM, MŰVELŐDÉS, KULTÚRA 1. Idegenforgalom Az idegenforgalom fellendítésének szükségességét a város már felismerte. A művelődés és a kulturális élet fejlesztése, lehetőségeinek bővítése egyrészt a város lakóinak nyújtott szolgáltatást jelent, másrészt bővítheti Cegléd vonzerejét. A jelentős önerővel megvalósított Termálfürdő és Szabadidő Központ további bővítése döntő módon határozhatja meg az idegenforgalom lehetőségeit. Az elmúlt időszakban bővültek az új vendéglátó és szálláshelyek. A Kossuth Múzeum mellett megjelentek a kisebb közönséget vonzó gyűjtemények. Számos színvonalas rendezvény, kulturális programok színesítik a város életét. Támogatjuk az eddig megvalósult kezdeményezéseket, a város polgárainak igényeit kiszolgáló sportolási lehetőségek bővülését. Fontosnak tartjuk a civil szervezetek által létrehozott rendezvényeket: a Szent Hubertus napot, a Nótaestet, a Ceglédi Alkotók Egyesületének kézműves napját és kiállításait, a Városvédő és Szépítő Egyesület programjait. Az idegenforgalom és a kulturális élet fejlesztésére a következő terveink vannak: 1.1. Turisztikai koncepciót kell készíteni, meghatározva a konkrét célokat, felelősöket, bevonva az érdekelt szervezeteket, cégeket. Kiemelt kezelést igényel a Szabadidőközpont körüli területek felhasználási terve, a tudatos, előrelátó és gazdaságilag is megalapozott építkezés A helyi lakosoknak biztosítani kell a kedvezményes belépést a termálfürdőbe. A termálfürdő közelében szükségesnek tartjuk tájház létesítését, melyben a helyi képzőművészek és kézművesek alkotásait lehet bemutatni. Itt működtethető egy turisztikai iroda, ami bemutatja a város idegenforgalmi kínálatát Turisztikai szempontból a közlekedésfejlesztés fontos eleme Cegléd bekapcsolása a kerékpárút hálózatba. Ezen a területen jelentős elmaradásunk 7/7

8 van. A városunkba érkező turistáknak lehetőséget kell adnunk arra, hogy Ceglédet és vonzáskörzetét megismerhessék Szükség van egy városi rendezvénynaptár rendszeres megjelentetésére és terjesztésére ahhoz, hogy az információk eljussanak a címzettekhez, az érdeklődőkhöz és az igénybe vevőkhöz Jobban ki kell használni a kistérségi együttműködésben, a testvérvárosi kapcsolatban, az uniós tagállamokkal történő együttműködésben rejlő lehetőségeket. Az utazási irodák kínálatát bővíteni kell a Ceglédre történő utazással. Teret kell adni a magánbefektetéseknek, bátorítva és ösztönözve a magán-kezdeményezéseket. Segíteni kell a vendégek ellátását, szórakoztatását végző vállalkozásokat. Külön figyelmet érdemelnek a rétegigényeket kiszolgáló gasztronómiai-, pincelátogató, gyógy-, lovas-, folklórturizmust megvalósító vállalkozások Összehangolt marketingstratégiát kell kidolgozni a város és a turizmusban érintett és érdekelt vállalkozások között. A spontán fejlesztések helyett átgondolt lépések megtételére van szükség Cegléd fontos kitörési pontjának tekintjük az idegenforgalmat. Ezért szükségesnek tartjuk a további lépéseket a város vonzerejének növelésére. Szükség van azokra a munkahelyekre, amelyek az idegenforgalom kiszolgálására jönnek létre. Szükség van arra az adóbevételre, amely az idegenforgalom fellendülésével jelenik meg városunkban, elősegítve céljaink megvalósulását. 2. Kultúra, művelődés Célunk a város és a környező települések kulturális szintjének emelése, a lakosság életminőségének javítása. Ugyanakkor az idegenforgalom fejlődésében nagy szerepet játszik a kulturális környezet, a vonzó programlehetőségek, a kikapcsolódás különböző 8/8

9 formáinak elérhetősége. Kölcsönösen erősítik egymást, lehetőséget adva a városnak saját maga széles körben történő megjelenítésére A rendezett, esztétikus, igényes városkép kialakítása mellett szükségesnek tartjuk a különböző korosztályoknak szóló kulturális programok szervezését. A város kulturális fejlesztési terveit a helyi sajátosságok figyelembe vételével, a meglévő hagyományok ápolásával, örökségünk és értékeink kiemelésével és a fürdőkultúra fejlesztésének igényével, az idegenforgalom erősítésével összekapcsolva kell elkészíteni Egyesületünk folytatni kívánja hagyományos programjainak szervezését. Évről-évre megrendezzük a Családi futófesztivált, az Őszköszöntőt, részt veszünk a Szent Hubertus napi rendezvényen Cegléd változatos helyszíneket (Belváros, Gubody park, Szent Hubertus park, Budai úti fürdő, KRESZ park, Művelődési Ház, Sportcsarnok) kínál az év minden szakában a vonzó, a város határain túlmutató, látványos programok megrendezésére. A városi szintű rendezvények mellett szorgalmazzuk a különféle egyesületek speciális érdeklődésre számot tartó programkínálatának, valamint a gyermekek és gyermekes családok számára nyújtott lehetőségek bővítését Kiemelt jelentőségűnek tartjuk a közművelődésben szerepet játszó intézmények jelenlétét, tevékenységét. Szükségesnek tartjuk a Művelődési Központ rekonstrukcióját, a kor igényének megfelelő épületszárny megépítését. Támogatjuk a kulturális élet szervezésében, megjelenítésében a dolgozó intézményeket (Könyvtár, Zeneiskola, Mozi, Múzeumok, Sportcsarnok) és civil kezdeményezéseket a pályázati lehetőségek kihasználásában, működésük fejlesztésében Továbbra is támogatjuk a város és környéke lehetőségeire építő, új színfoltként jelentkező alkotótáborok, találkozók, fesztiválok megszervezését és lebonyolítását. 9/9

10 2.6. Fontosnak tartjuk, állandó szabadtéri kulturális hely létrehozását, pl. szabadtéri színpad, nézőtér kialakítása. Gazdasági szempontból is jelentős megtakarítást eredményezne, hiszen nem kellene minden rendezvényen a szükséges infrastruktúrát felvonultatni (szállítás, áram, színpad felállítás, stb.) 2.7. Nagyobb súlyt kell fektetni a város védett és természeti értékeinek bemutatására, publikálásra. A Homokhátság ökológiájának megőrzéséhez fontos a táj adottságainak megőrzése, gazdasági és társadalmi értelemben vett hasznosítása. Ezt a célt szolgálná a Törteli úti kiserdő városi parkerdővé fejlesztése, esetleges megvásárlása, mely valószínűleg fillérekbe kerülne, és hatalmas lehetőséget adhatna az itt élők és idelátogatók számára. A még használható épületek felújítása, azok akár 1 Ft-os bérbeadása, sportolási szabadidős tevékenységek, versenyek és sok ehhez kapcsolódó célkitűzés megvalósítására is alkalmas lehetne (pl: kerékpáros és ügyességi pályák). A fentiek akár társadalmi összefogással is megvalósíthatók. 10/10

11 III. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Cegléden mind kistérségi, mind országos viszonylatban magas színvonalú, jelentős humánerőforrás kapacitást igénylő egészségügyi és szociális ellátó munka folyik. Az ellátást sokféle szervezet, intézmény, magánvállalkozás nyújtja. Cegléd kistérségi központ szerepe nem kérdőjelezhető meg, a tevékenység hatása a kistérségen is túlterjed. Az Egyesület célja korszerűbb egészségügyi ellátás biztosítása, valamint a szociális szolgáltató rendszer hiányzó elemeinek a kiépítése, hatékonyságának a növelése. 1. Egészségügyi ellátás 1.1. Az Országos Mentőszolgálat, a Kórház sürgősségi ellátási egysége és a Központi Háziorvosi Ügyelet együttműködési szerződésével meg kell szervezni a közös diszpécser-szolgálatot és mentésirányítási rendszert az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásával. Ezzel elérhető a folyamatos hozzáférhetőség, a kórképek súlyossági fokozata szerinti ellátás, a szolgáltatók közötti közvetlen kapcsolat Folytatni kell a háziorvosi rendelők felújítását, részben önkormányzati forrásból a műszerezettség fejlesztését A szolgáltatók tevékenységének az összehangolásával, az országos programokhoz történő csatlakozással nagyobb hangsúlyt kell helyezni a lakossági prevenciókra, a szűrővizsgálatokra és a felvilágosításra A betegellátás szervezettségét állandó informatikai kapcsolattal kell javítani. Ennek kiépítése szükséges a háziorvosok között (betegátadás), az ügyelet és a háziorvosok, az Országos Mentőszolgálat és a háziorvosok, valamint a Kórház és a háziorvosok között. 11/11

12 1.5. Javítani kell az ellátás humán feltételein, beleértve a gyermek háziorvosi utánpótlás megoldását, a hiányzó orvosszakmákban (endokrinológus, immunológus, haematológus) szakemberek letelepítését annak érdekében, hogy a betegek helyben kaphassák meg a szükséges ellátást Az elmúlt időszakban a járó- és fekvőbeteg szakellátás egy szervezeti egységben működött. A Kórház az ellátási terület és ezen belül Cegléd város lakosságát jó szakmai színvonalon látta el. Infrastruktúrális feltételei javultak, műszerezettségében képes volt a szükséges fejlesztések megvalósítására. A járó- és fekvőbeteg szakellátás Cegléden a Toldy Ferenc Kórház Rendelőintézet keretében megoldott és biztosított. Alapvető cél, hogy a jelenlegi szervezeti keretek között, a szakmai struktúra meghozatalával továbbra is biztosítható legyen a város lakosságának színvonalas ellátása, akár magántőke bevonásával is. Ennek érdekében: a) A tulajdonos önkormányzatnak támogatnia kell a szakmai tevékenység bővítésére vonatkozó törekvéseket. b) Támogatni kell az ellátás minőségét javító intézkedéseket, célként kitűzve az előjegyzési és várakozási idők csökkentését. c) Fejleszteni kell a betegellátás infrastruktúráját, a betegelhelyezés komfortját pályázati források igénybevételével. d) Figyelemmel kell kísérni a betegigényeket, folyamatosan fejleszteni a korszerű szakmai ellátási formákat. 2. Szociális ellátás Egy település szociálpolitikáját az határozza meg, hogy teljesülnek-e a jogszabályok által előírt jogok és kötelezettségek, a meglévő szociális ellátások és azok minősége megfelel-e a lakosság szükségleteinek, a lakosság szociális ellátásra vonatkozó igényei összhangban vannak-e az önkormányzat anyagi lehetőségeivel. A szociális ellátás fejlesztése, a fenti tényezők összhangjának megteremtése érdekében az alábbiak megvalósítását tartjuk fontosnak: 12/12

13 2.1. A szociális szakellátás területén a fogyatékosok, a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményeinek a működtetése, regionális szinten történő megvalósítása A városnak önállóan vagy a Ceglédi Többségi Kistérségi Társulással közösen gondozási, nappali ellátási formákat kell működtetni anyaotthont, családok átmeneti otthona, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona A szociális ellátás feladatainak sikeres megoldása érdekében szoros együttműködésre van szükség az önkormányzat, a civil szervezetek és az esetleges befektetők között. Továbbra is támogatjuk ezen a területen a magánvállalkozások szerepvállalását. Támogatjuk a feladatok együttműködési megállapodás keretében történő működtetését (Magyar Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat, Irmák Kft) 2.4. A szociális problémák megoldásához munkahelyteremtésre, a lakhatási feltételek javítására van szükség. Újra kell gondolni és szervezni a város szociális bérlakás helyzetét, a Várvag Kft keretén belül hosszú távú koncepciót kell kidolgozni A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatása, helyzetének javítására hosszú távú program kialakítására van szükség, melynek legfontosabb elemei a képzőprogramok, a kultúra és a hagyományok közös megismerése, segítségnyújtás a tehetséges fiatalok felkutatásában, piacképes szakképzettség megszerzése. 13/13

14 IV. NEVELÉS OKTATÁS, IFJÚSÁG, SPORT Városunk permanens fejlődését, jövőjét nagymértékben meghatározza a családok biztonsága és foglalkoztatottsága mellett a nevelés és oktatás színvonala. A nevelés-oktatás a mi városunk esetében is, a kötelezően ellátandó feladatok közé tartozik, ezért kiemelten fontosnak ítéljük meg, hogy minden igényt kielégítve rendelkezésre álljon az az intézményrendszer, amelyben a színvonalas oktatás mellett kulturális-, művelődési- és sporttevékenység is folytatható. Cegléd diák város, ezért nagy hangsúlyt kell fektetnünk a jövő nemzedékének nevelésére, tanítására és megfelelő képzésére. A környezettudatos nevelést és a kompetencia alapú oktatást támogatnunk kell, ha az életre akarjuk nevelni gyermekeinket. A nevelési-oktatási intézményeinkben elindult fejlesztéseket, felújításokat továbbra is szorgalmazzuk, mert minőségi oktatást csak a kornak megfelelő intézményhálózatban, megfelelő felszereltséggel és elhivatott pedagógusokkal lehet megvalósítani. Elsődlegesen szorgalmazzuk és támogatjuk az intézmények pályázatok útján történő fejlesztését is. 1. Nevelés-oktatás A nevelés irányát minden időben a nevelési cél határozza meg. Ennek tartalma pedig attól függ, hogy az adott társadalom mit tart értéknek, követendőnek. Napjainkban talán mindennél fontosabb, e követendő értékek pontos hangsúlyozása, mind a családi, mind pedig az intézményes nevelésben. A megoldás mindkét esetben a nyugodt nevelésbe rejlik. Ehhez szükséges az intézmények anyagi, szakmai és erkölcsi támogatásának biztosítása, hogy az általuk kitűzött nevelési-oktatási célok megvalósulhassanak. o Az oktatás a tanítás eredménye: a tudás, amelynek megszerzése és hosszú távú, egész életen át tartó kibontakoztatása és alkalmazása a jövő felé vezető egyetlen biztos út. Ehhez megfelelő intézmény hálózat szükséges, a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosításával. o Támogatjuk az oktatási intézmények szakmai önállóságát és innovatív törekvéseit. o Fontosnak tartjuk az intézményvezetők bevonását és aktív részvételét, az önkormányzati munkába. 14/14

15 o Valamennyi gyermek számára lehetőséget kell biztosítani képességei kibontakoztatásához, esélyt teremtve arra, hogy az eltérő helyzetben lévő fiatalok a tanulási és a szociális hátrányokat leküzdjék, illetve eladható, piacképes tudás birtokába juthassanak. o Kezdeményezzük városunkban az intézmények munkáját segítő iskola pszichológus program beindítását. o Közös nemzeti értékeink a hagyományainkban élnek tovább. Ennek megőrzését oktatási-nevelési intézményeink felelősen gondolkodó pedagógusaink segítségével tudjuk helyi szinten megvalósítani. Városi szintű rendezvények szervezésével, illetve a tanuló ifjúság hatékonyabb bevonásával látjuk mindezt biztosítva. o Cegléd a középiskolák városa is, ezért nagy hangsúlyt kell kapnia a szakmai és szakképzéshez kapcsolódó gyakorló helyek kialakításának. Új, vonzó életpálya modellek megjelenítésére van szükség ahhoz, hogy az ifjúság céltudatosan építhesse jövőjét. A gyermekek számára a legfontosabb közösség a család, amely napjainkban számos esetben érzelmi és gazdasági válságba került. A gyermekek biztonságot adó közege egyre bizonytalanabbá válik, ezért a probléma enyhítését elsődleges feladatunknak tekintjük. A környezet rendkívüli tényezője az ember fejlődésének. Fontos, hogy gyermekeink jól érezzék magukat az óvodában és az iskolában, felnőttként pedig a társadalomban. 2. Sport A Ceglédért Független Egyesület, az előző négy évhez hasonlóan, a következő ciklusban is stratégiai kérdésként kezeli a sportot, hiszen az Cegléd legtöbb családját érdekli és érinti is valamilyen mértékben. Ahhoz, hogy városunk is jelentékeny szereplője lehessen az ország sportéletének, fontosnak tartjuk, hogy mind a Polgármesteri Hivatalban, mind az Önkormányzat adott bizottságában, sportszakemberek bevonásával történjék a döntések előkészítése. Ez garancia lehet arra, hogy kellő hangsúllyal és 15/15

16 szakmai megalapozottsággal szerepel minden sportkérdés a Képviselő Testület előtt Az országos szintű elképzelésekkel összhangban törekedni kell arra, hogy a város a költségvetésének 1 %-át fordítsa a szakosztályok működtetésére. E mellett továbbra is támogatjuk, hogy a város egyesületei ingyenesen, vagy kedvezményesen használhassák a sportlétesítményeket Elodázhatatlanná vált a városi sporttámogatás elosztási elvének megváltoztatása. Cegléd sportfejlesztési koncepciójában megjelenítettek szerint kiemelten kell kezelni azt, vagy azokat a sportágakat, melyek eredményességük, létszámuk, vonzerejük, hagyományuk alapján kiemelkedőek Sportlétesítmények tekintetében egy átfogó állapotfelmérés után kiemelt feladat a város tulajdonában lévő létesítmények felújítása és rekonstrukciója. Vonatkozik ez az általános és középiskolák tornatermeire is, hiszen nem engedhető meg, hogy gyermekeink balesetveszélyes körülmények között sportoljanak. Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy létesítményeink, a felújításra kiírt pályázatoknál megkapják a várostól a szükséges önerőt Szorosabbá kell tenni a kapcsolatot az alap- és középfokú oktatási intézmények szaktanárai és az egyesületek között. El kell érni, hogy a nevelők tudatosan irányítsák a tehetséges gyerekeket a szakosztályokhoz. Lehetővé kell tenni a szakosztályok számára a nyitott testnevelés órákat, ahol az edzők a napi munka során is ismerkedhetnek a fiatalokkal, megkönnyítve ezzel a kiválasztást Államilag támogatott rendszerű sportiskolát kell kialakítani Cegléden. Ehhez ki kell választani egy általános és egy középiskolát, melyek egymásra épülve lehetővé teszik, hogy városunk sportélete megfelelő tömegbázissal és megfelelő szakmai munkával hosszútávon is sikeresen működjön. 16/16

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat

17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat 17/2003. (III.26.) Önkormányzati Határozat Tárgy: A köztisztviselők teljesítmény értékelésének alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása 2003 évre. Bekecs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Tárgy: Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározása 2011-2014. évekre

Tárgy: Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározása 2011-2014. évekre Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. U-15.809/2011. Tárgy: Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározása 2011-2014.

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Agenda 1. A múlt elemzése 2. A turizmuspolitikai irányítás megteremtése 3. Új típusú stratégiai

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elnökjelölti program 2016-2019 Béres József Budapest, 2016. április 11. 2. oldal Bevezetés A MEE elnökeként 3 évet dolgoztam az Elnökség tagjaival közösen az előző Elnöki

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Határidő: január 31. Felelős: Képviselő-testület

Határidő: január 31. Felelős: Képviselő-testület Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 22-én megtartott ülésének könyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 270/2011.(12.22.) Öh. számú határozata Biatorbágy

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. 2012. június 30. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának alapvető küldetése,

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE SO:15.102/2011. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011-2014. közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására Összeállította:. Lengyel Zsolt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére 42. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése SZAKMAI ANYAG LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése Támogatási határozat azonosító: 1624604603 Készítette: Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Pályázatok listája és megjelenésének tervezett ideje Együttműködő társadalom EFOP első prioritás EFOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 15-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotását elősegítő döntések meghozatala Előadó:

Részletesebben