A. Általános rész Az adatszolgáltatók köre és az adatszolgáltatás tárgya a felnőttképzésről szóló évi LXXVII.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A. Általános rész Az adatszolgáltatók köre és az adatszolgáltatás tárgya a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII."

Átírás

1 Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az számú adatlaphoz A. Általános rész Az adatszolgáltatók köre és az adatszolgáltatás tárgya a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény alapján: 1. Az adatszolgáltatásra kötelezettek a Fktv. 1. (8) bekezdésben meghatározott képzési tevékenységet alap- vagy kiegészítő tevékenységként végző intézmények Amennyiben az iskolarendszeren kívüli képzést folytató intézmény (pl. felsőfokú oktatási intézmény) több szervezeti egysége (pl. kara, intézete, osztálya) folytatja az iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységet, az adatszolgáltatás a statisztikai számmal azonosított intézmény (pl. a felsőfokú oktatási intézmény) kötelezettsége. Több iskolarendszeren kívüli képzést folytató intézmény esetében a fővállalkozó intézményt terheli az adatszolgáltatási felelősség. 2. Az adatszolgáltatási kötelezettség minden iskolarendszeren kívüli képzésre vonatkozik. Iskolarendszeren kívüli képzés: minden olyan képzés, amelynek résztvevői nem állnak a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. Az iskolarendszeren kívüli képzést folytató intézmény statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által üzemeltetett https://osap.nive.hu internet címen elérhető elektronikus formájú statisztikai adatlap kitöltésével tehet eleget. Az elektronikus adatlapot csak a képzést folytató intézmény által meghatározott és egyedi azonosítóval rendelkező munkatárs érheti el. Az adatbevitellel megbízott munkatárs számára a képző cég a "Jelszóigénylés" menüpont alatt igényelhet hozzáférést az adatlaphoz. A statisztikai adatlap helyes kitöltését követően a kitöltő elektronikus értesítést kap az adatok felnőttképzési adatbázisba kerüléséről, melynek melléklete a kitöltött adatlap. Figyelem! Az adatlapok kitöltéséről a képzést végzőnek kell gondoskodnia függetlenül attól, hogy az iskolarendszeren kívüli képzést folytató intézmény és a vizsgaszervező intézmény azonos-e. Ilyen esetben a képző intézmény - a képzésben résztvevővel kötött képzési szerződésnek megfelelően - a vizsgaszervező intézménnyel kötött együttműködési megállapodás keretében célszerű, ha gondoskodik a vizsgaeredmény hozzá történő bejelentéséről. Az adatlap letölthető az "Adatlap kitöltés" menüpont alól. Az iskolarendszeren kívüli képzési statisztikával kapcsolatosan felmerülő kérdésekben az alábbi elérhetőségeken kérhet segítséget: OSAP ügyintéző: (06-1) és B. Részletes kitöltési útmutató Technikai előírás: A különböző kérdéseknél a kódkockákba a megfelelő kódszám, dátum, fő vagy forint írandó be írásjelek alkalmazása nélkül folyamatosan. Főoldal o A képzést folytató intézmény adatai a statisztikai adatlap megnyitásakor automatikusan töltődnek fel az iskolarendszeren kívüli képzést folytató intézmények hatósági nyilvántartásából. A kitöltő az adatokat a statisztikai

2 adatlapon nem módosíthatja. Az adatok változtatását a nyilvántartást vezető Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál kell kezdeményezni, majd módosítani az adatokat az OSAP rendszerben. 1. kérdés o A képzés hivatkozási száma: a képzés indításának éve/sorszám. A képző intézménynél indított képzéseket évenként folytatólagos sorszámmal célszerű ellátni. A képző intézmény által adott hivatkozási szám segítségével azonosítható a képzés, és ellenőrizhető, hogy a képző minden képzéséről teljesítette-e az adatszolgáltatást. 2. kérdés o A képzés helyszínének irányítószámát szükséges megadni. 3. kérdés o A lenyíló fül segítségével válassza ki a képzés jellegét! Az alábbiakban minden képzési jelleg meghatározását tételesen ismertetjük: (1) Szakképesítést megalapozó szakmai alapképzés: a képzés több szakma (pl. papíripari, bőripari, fémmegmunkáló) alapjainak, főbb munkafolyamatainak megismerését és kipróbálását teszi lehetővé, mely alapján a résztvevő képessé válik a számára legmegfelelőbb szakirány, foglalkozás kiválasztására. (2) Állam által elismert /OKJ/ szakképesítést adó képzés: valamely munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ-ben) foglalt szakképesítés megszerzését lehetővé tevő (3) Munkakörhöz, foglalkozáshoz szükséges nem OKJ szakképesítést adó képzés: konkrét munkakör betöltéséhez, foglalkozás-, tevékenység gyakorlásához szükséges, a szakképzési tv. hatálya alá tartozó, de az OKJben nem szereplő szakképesítés megszerzését lehetővé tevő képzés pl. halász, horgász, vadász, stb) (4) Szakmai továbbképzés: a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához szükséges szakmai ismeretek elsajátítását lehetővé tevő A mestervizsgára felkészítő képzések is ide tartoznak. (5) Hátrányos helyzetűek felzárkóztató képzése: mindazok a képzések, melyek a fenti személyek számára a szakképesítésük gyakorlását elősegítik, javítják munkavállalási esélyeiket, segítik munkaerő-piaci tájékozódásukat. (6) Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése: mindazok a képzések, melyek a fenti személyek számára a szakképesítésük gyakorlását elősegítik, javítják munkavállalási esélyeiket, segítik munkaerő-piaci tájékozódásukat. (7) Elhelyezkedést, vállalkozást segítő képzés: mindazok a képzések, tréningek, amelyek a személyiség- és a kommunikációs készség fejlesztésével, az álláskeresési technikák-, illetve a vállalkozási alapismeretek oktatásával rendszerint egy szakképesítés megszerzésére irányuló képzés kiegészítő szolgáltatásaként javítják a résztvevők munkavállalási esélyeit, segítik munkaerő-piaci tájékozódásukat. (8) A szakképzési törvény hatálya alá nem tartozó hatósági jellegű képesítésekre felkészítő képzés: minden az évi LXXVI. szakképzésről szóló törvény hatálya alá nem tartozó vasúti, hajózási, közúti árufuvarozási, vízügyi, hírközlési, légügyi jogosítvány, kezelői

3 engedély, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium irányításába tartozó hatósági jellegű képesítés megszerzésére felkészítő (9) Okleveles könyvvizsgálói képesítés megszerzésére felkészítő képzés: az évi CLXXXVII. szakképzésről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, az okleveles könyvvizsgálói képesítés megszerzésére felkészítő (10) Nyelvi képzés: az iskolarendszeren kívül folytatott nyelvi (11) Általános felnőttképzés: a szakmai képzések körébe nem sorolható, az általános műveltséget növelő, a személyiség fejlődését, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulását elősegítő (12) Informatikai képzések: mindazon informatikai jellegű képzés, tanfolyam, tréning (pl.: ECDL), mely nem tartozik az Országos Képzési Jegyzékbe. (13) Bemeneti kompetenciára felkészítő: bemeneti kompetencia felmérésre felkészítő képzés 4. kérdés o A képzés elméleti és gyakorlati idejét kell megadni óraszámban. 5. kérdés o A lenyíló fülek segítségével adja meg a képzés kezdő és befejező időpontját. Válassza ki, hogy a képzés vizsgával záródik-e, valamint adja meg a vizsga dátumát is. Több vizsganap esetén az utolsó vizsga dátumát kell beírni. 6. kérdés o A lenyíló fül segítségével válassza ki a képzés formáját. 7. kérdés o Akkor kell kitölteni, ha az adatszolgáltató mint munkáltató saját munkavállalói részére nyújtotta a képzést függetlenül attól, hogy a képzés költségeit elszámolta-e a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére. Belső képzés: a gazdasági szervezet, mint munkáltató a saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén, nem üzletszerűen szervezett képzés, illetve a külön jogszabályok alapján végzett köztisztviselői Vegyes képzés: az a képzés, amelyet a gazdasági szervezet saját munkavállalói részére részben belső képzéssel részben saját munkaszervezetétől elkülönült, képzést folytató intézmény közreműködésével valósít meg. 8. kérdés o A képzés (tanfolyam) nyilvántartási száma a munkaügyi központnál: Akkor kell kitölteni, ha a képzésben van a Foglalkoztatási tv. alapján támogatott résztvevő. A képzést végző és az illetékes munkaügyi központ közötti megállapodás tartalmazza a képzés nyilvántartási számát. Ha egy képzésre több megye munkaügyi központjával kötött megállapodás vonatkozik, akkor a 3 legnagyobb létszámra támogatást nyújtó megyei munkaügyi központtól kapott nyilvántartási számokat kell beírni. 9. kérdés o A lenyíló fülek segítségével válassza ki a képzés azonosítóját. Amennyiben a képzés jellegéből adódóan nem választható ki azonosító szám, akkor a beviteli

4 mezőbe a képző által használt azonosító számot kell beírni, valamint a képzés megnevezését. 10. kérdés o Engedély alapján folyó képzés esetén a képzés új Fktv. 5. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartásba-vételi számát szükséges megadni. 11. kérdés o Az általános és a nyelvi képzések esetében a 9999-es technikai kódot válassza. A szakképzési törvény hatálya alá tartozó OKJ szakmai képzések esetén értelemszerűen az OKJ szakképesítéshez rendelt FEOR azonosító (minden esetben a FEOR08 rendszer alapján). Nem OKJ képzés esetében a FEOR kód listából kiválasztott és a képzési programnak leginkább megfelelő kód beírásával töltendő ki. Azoknál a képzéseknél, ahol nem határozható meg egy jellemző foglalkozás a 9999 technikai kódot kérjük használni! Az okleveles könyvvizsgáló képesítések esetében mindig 2514 az azonosító. 12. kérdés o A lenyíló fül segítségével válassza ki a képzés megkezdéséhez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettséget. 13. kérdés o Jelölje a képzés elméleti és gyakorlati képzési helyét. 14. kérdés o Válassza ki, hogy a részvételi díj, illetve a képzésre fordított költség mely költség sávba esik. A részvételi díj kitöltése kötelező, még akkor is, ha nem terhelték azt a képzésben résztvevőkre! 15. kérdés o A vizsgaszervező intézményre vonatkozó kérdést csak a vizsgával végződő képzések esetén kell kitölteni! A képzésben részt vevő statisztikai adatlapja o Az Új adatlap rögzítése gombra való kattintással megkezdhető a képzésben résztvevők egyéni adatlapjainak kitöltése. Az adatlap a következő adatokat kéri: A képzésben részt vevő születési ideje A résztvevő születési évét szükséges megadni (például: 1980) Legmagasabb iskolai végzettség A legördülő listában a megfelelő opciót szükséges kiválasztani Neme: A legördülő listában a megfelelő opciót szükséges kiválasztani Lakcím irányító száma A résztvevő magyarországi lakcímének érvényes irányítószámát szükséges megadni Munkajogi státusz A legördülő listában a megfelelő opciót szükséges kiválasztani Beiratkozás időpontja A képzésben részt vevő képzésbe való belépésnek módját szükséges megadni. Befejezte a képzést? Ha a résztvevő sikeresen befejezte a képzést, akkor az igen opciót szükséges választani. Minden egyéb esetben a nem opciót. Sikeresen vizsgázott?

5 Ha a résztvevő sikeresen teljesített a vizsgát (ha volt vizsga), akkor az igen opciót szükséges választani. Minden egyéb esetben a nem opciót. Hányadik szakképesítését szerezte A résztvevő a jelen képzéssel hányadik szakképesítését szerezte meg A képzésben részt vevő részvételi díjának költségviselői Központi költségvetés: Felnőttképzésről szóló törvény szerint normatív támogatásban részesültek, fogyatékkal élő felnőttek, állami ösztöndíjasok, illetve egyéb állami támogatások (kivéve EU támogatások). Szakképzési hozzájárulás: A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatására vonatkozóan a évi LXXXVI. törvény (szhtv.) és a 13/2004. (IV.27.) OM rendelet a mérvadó. Európai Uniós forrás: Az Európai uniós források terhére hazai társfinanszírozással megvalósult képzésekben résztvevők és befizetések tartoznak ide. Vállalkozások és költségvetési szervezetek nem a szakképzési hozzájárulás terhére, illetve non-profit szervezetek (munkáltatóként): A munkáltató által a saját munkavállalója számára nyújtott képzés-támogatási befizetések tartoznak ebbe a csoportba, illetve a költségvetési szervezet által a saját dolgozó képzési támogatására vonatkozó befizetést kell megadni. A képzésbe beiratkozott természetes személy: A képzésben résztvevő általi részvételi díj befizetése tartozik ide. Egyéb: Az előzőek egyikébe sem sorolható egyéb más forrásból támogatott képzések. Egyéb nemzetközi forrás: Egyéb nemzetközi forrásból megvalósult képzésekben résztvevők és befizetések tartoznak ide. A kitöltés végén a kitöltött adatlap adatait későbbi tárolás céljából mentheti PDF formátumban. Az "Adatlap elküldése" gombra kattintva küldi el a kitöltött adatlapot az Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal feldolgozó rendszerébe. Az elfogadott adatszolgáltatásról -ben kap értesítést, melyben csak az elfogadásról illetve az elutasításról kap információt. Az adatlapot nem küldjük ki en. Biztonsági okok miatt csak a belépett profiljából tekintheti meg adatlapjait!

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

Felhaszna ló i ke zikó nyv

Felhaszna ló i ke zikó nyv Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Felhaszna ló i ke zikó nyv A Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer használatához, A magyar kultúráért és oktatásért program pályázói részére Verziószám: v1.0 Kiadás dátuma:

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez.

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. 1. Általános tudnivalók Az adatszolgáltatást a környezeti alapnyilvántartásról

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK Regisztráció 1. Amennyiben egyetemi tanulmányaimat befejeztem és a diploma megszerzéséhez csak a nyelvvizsga letételére van szükségem, akkor a legmagasabb végzettség megadásánál

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Örömmel nyújtom át Önöknek ezt a nemében egyedülálló és a szakmai felkészülés szempontjából meghatározó kiadványt, amely a választási igazgatás elmúlt 15 évének jelentős mérföldköve.

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Hatóság) által a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008

Részletesebben

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május KIR Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató Oktatási Hivatal Készült: 2014. május Tartalom Bevezető... 3 Jogszabályi háttér... 3 Belépés a programba... 4 Tanulók

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Lakáskérdőív A lakás címe

Lakáskérdőív A lakás címe Lakáskérdőív A lakás címe A lakáskérdőívnek ez a része az adatszolgáltatói csomagban nyomdai úton kitöltött. Az előnyomtatott cím és a tényleges helyzet eltérése esetén a pontos-e az előnyomtatott cím

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben