TÁRGYMUTATÓ. 117/2009.(VI.11.) sz.önk.hat. Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló határozat módosításáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRGYMUTATÓ. 117/2009.(VI.11.) sz.önk.hat. Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló határozat módosításáról"

Átírás

1 TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete június 11-i együttes ülésének jegyzőkönyvéhez 116/2009.(VI.11.) sz.önk.hat. A Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló 94/2009.(V.7.) sz. határozat visszavonása. 117/2009.(VI.11.) sz.önk.hat. Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló határozat módosításáról 133/2009.(VI.11.) sz.önk.hat. Körjegyzőség átalakításáról

2 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete június 11-i együttes üléséről Helye: Fegyvernek Községháza házasságkötő terme Jelen vannak: Fegyverneki Képviselőtestületből: Ambrus Dénes, Dr.Bacsa László, Ficsor Dénes, Herman József, Hillender Györgyné, Huber Ferenc, Krupa István, Németh Attila, Nida Imre, Szatlóczki Edit, Tűhegyi Julianna Örményesi Képviselőtestületből: Fehér Éva, Fürj Jánosné, Kovácsné Szabó Mária, Matastik József, Posta Péter továbbá: Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző, Lapu Sándor és Kiss Anita Örményes Polgármesteri Hivatal részéről Huber Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a fegyverneki testületből 11 fő, az örményesi testületből 5 fő jelen van, a testületek határozatképesek és az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovácsné Szabó Mária örményesi és Krupa István fegyverneki képviselőt jelöli ki. Javasolja napirendre felvenni a Körjegyzőség átalakításáról szóló előterjesztést, melynek határozati javaslatát a képviselők az ülés előtt kézhez kapták. A napirendi javaslattal a képviselők egyetértenek. 1.) napirend: Körjegyzőség alapító okiratának módosítása előadó: Huber Ferenc polgármester A napirendi anyaggal kapcsolatban kérdést, észrevételt a képviselők nem tesznek, azt elfogadják és a fegyverneki képviselők 10 igen szavazattal, az örményesi képviselők 5 igen szavazattal az alábbi két határozatot hozzák: 116/2009.(VI.11.) sz. önkormányzati határozat A Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló 94/2009.(V.7.) sz. határozat visszavonása. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló 94/2009.(V.7.) sz. határozatot június 11. napjával visszavonja. Erről értesül: 1.) Huber Ferenc polgármester 2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző 3.) Polgármesteri Hivatal 4.) Magyar Államkincstár Szolnok

3 3 5.) Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség 6.) Képviselőtestület tagjai 117/2009.(VI.11.) sz. önkormányzati határozat Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló határozat módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete a 47/2007.(III.26.) sz. határozattal elfogadott és a 261/2007.(XII.11.), 34/2008.(III.27.) határozattal módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja július 1-i hatállyal: 1.) A határozat bevezető mondata hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 38., az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról szóló évi CV. Törvény 4. -a alapján Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 2.) Az pont hatályát veszti és helyébe az alábbi pont lép: 1.) Költségvetési szerv a.) neve: Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség b.) székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás u c.) telephelye: Örményes, Felszabadulás u ) Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: 47/2007.(III.26.) sz. önkormányzati határozat. 3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvényben (Ötv.) és az ágazati törvényekben, valamint az SZMSZ-ben meghatározott feladatok végrehajtása. 4.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az ágazati törvényekben meghatározott feladatok ellátása, és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (3) bek. szerint: az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 5.) Illetékességi területe: - Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe - Örményes Község közigazgatási területe 6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító, felügyeleti szerv a.) neve: Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete

4 4 székhelye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. b.) neve: Örményes Község képviselőtestülete székhelye: 5222 Örményes, Felszabadulás út ) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása a.) A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv. b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 8.) A költségvetési szerv vezetőjének, a körjegyzőnek a kinevezési rendje: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény szerint Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete nevezi ki. 9.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Köztisztviselők: a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. Törvény. Eseti, egyéb megbízásokra: A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény. 10.) A költségvetési szerv kisegítő, kiegészítő és vállaltozási tevékenységet nem végez. 11.)a.) Szakágazat száma és megnevezése, tevékenysége Alapvető szakágazati besorolás: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége További szakágazati besorolás: Pénzügyi, költségvetési igazgatás Oktatás igazgatása Egészségügy igazgatása Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása b.) Szakfeladat megnevezése: önkormányzatok igazgatási tevékenysége 12.) Törzsszáma: ) A 14. pont, 16., és 17. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi 14, 16. és 17. pont lép: 14.) ÁFA alanyisága: Alanyi adómentes 16.) A Körjegyzőség az alapító önkormányzatok képviselőtestületei megbízásából ellátja a polgármesteri hivatalok gazdálkodásának irányítását, könyvelését, továbbá a Fegyvernek Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő intézmények könyvelését, ami elkülönítetten történik a Körjegyzőség költségvetésétől. Elkészíti ezen intézmények költségvetését és beszámolóját.

5 5 17.) A 11.) pont szerinti adatok könyvelése Fegyverneken történik. 4.) A 18. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi 18. pont lép és kiegészül 19. és 20. ponttal: 18.) A december 31-ig hatályos szakfeladat rendet az alapító okirat 11/b. sz. pontja tartalmazza. 19.) A január 1-től hatályos szakfeladat rendet az alapító okirat 1. sz. melléklete tartalmazza. 20.) Az új alapító okirat módosításainak hatálybalépése a 19.) pont kivételével: július 1. Erről értesül: 1.) Huber Ferenc polgármester 2.) Török Csaba polgármester 3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 5.) Képviselőtestületek tagjai 6.) Magyar Államkincstár Záradék Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a június 11-i ülésén a 117/2009.(VI.11.) számú határozattal fogadta el. Körjegyzőség Alapító Okiratának 1.sz. melléklete Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai) Szakfeladat száma megnevezése Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenység Országos, települési és területi kisebbségi Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz választáshoz kapcsolódó tevékenységek Munkahelyi étkeztetés

6 6 FEGYVERNEK-ÖRMÉNYES KÖRJEGYZŐSÉG ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség 47/2007.(III.26.) sz. határozattal elfogadott és a 261/2007.(XII.11.), 34/2008.(III.27.).), 117/2009.(VI.11.)sz. határozattal módosított Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 38., az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról szóló évi CV. Törvény 4. -a alapján Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1.) Költségvetési szerv a.) neve: Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség b.) székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás u c.) telephelye: Örményes, Felszabadulás u ) Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: 47/2007.(III.26.) sz. önkormányzati határozat. 3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvényben (Ötv.) és az ágazati törvényekben, valamint az SZMSZ-ben meghatározott feladatok végrehajtása. 4.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az ágazati törvényekben meghatározott feladatok ellátása, és a helyi önkormányzatok szóló évi LXV. tv (3) bek. szerint: az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 5.) Illetékességi területe: - Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe - Örményes Község közigazgatási területe 6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító, felügyeleti szerv a.) neve: Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete székhelye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. b.) neve: Örményes Község képviselőtestülete székhelye: 5222 Örményes, Felszabadulás út ) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása a.) A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv. b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 8.) A költségvetési szerv vezetőjének, a körjegyzőnek a kinevezési rendje:

7 7 A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény szerint Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete nevezi ki. 9.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Köztisztviselők: a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. Törvény. Eseti, egyéb megbízásokra: A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény. 10.) A költségvetési szerv kisegítő, kiegészítő és vállaltozási tevékenységet nem végez. 11.)a.) Szakágazat száma és megnevezése, tevékenysége Alapvető szakágazati besorolás: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége További szakágazati besorolás: Pénzügyi, költségvetési igazgatás Oktatás igazgatása Egészségügy igazgatása Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása b.) Szakfeladat megnevezése: önkormányzatok igazgatási tevékenysége 12.) Törzsszáma: ) Költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszám: ) ÁFA alanyisága: Alanyi adómentes 15.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete ingyenes használati jogot biztosít: a.) a Fegyvernek, Felszabadulás u b.) az Örményes, Felszabadulás u. 16. sz. alatti épületekre. Fegyvernek Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és Örményes Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által használt tárgyi eszközöket és ingó vagyontárgyakat ingyenesen használatba adja a Körjegyzőség részére április 1-i hatállyal, leltárfelvételi ív szerint.

8 8 16.) A Körjegyzőség az alapító önkormányzatok képviselőtestületei megbízásából ellátja a polgármesteri hivatalok gazdálkodásának irányítását, könyvelését, továbbá a Fegyvernek Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő intézmények könyvelését, ami elkülönítetten történik a Körjegyzőség költségvetésétől. Elkészíti ezen intézmények költségvetését és beszámolóját. 17.) A 11.) pont szerinti adatok könyvelése Fegyverneken történik. 18.) A december 31-ig hatályos szakfeladat rendet az alapító okirat 11/b. sz. pontja tartalmazza. 19.) A január 1-től hatályos szakfeladat rendet az alapító okirat 1. sz. melléklete tartalmazza. 20.) Az új alapító okirat módosításainak hatálybalépése a 19.) pont kivételével: július 1. Erről értesül: 1.) Huber Ferenc polgármester 2.) Török Csaba polgármester 3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző 4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 5.) Képviselőtestületek tagjai 6.) Magyar Államkincstár Záradék Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a június 11-i ülésén a 117./2009.(VI.11.) számú határozattal fogadta el. Körjegyzőség Alapító Okiratának 1.sz. melléklete Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai) Szakfeladat száma megnevezése Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenység Országos, települési és területi kisebbségi Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz választáshoz kapcsolódó tevékenységek Munkahelyi étkeztetés

9 9 AZ 1. NAPIREND UTÁN FEGYVERNEK-ÖRMÉNYES-KUNCSORBA, MAJD FEGYVERNEK KÉPVISELŐTESTÜLETE ÜLÉSEZETT, A ES HATÁROZATOK KÜLÖN JEGYZŐKÖNYVBEN. 2.) napirend: Körjegyzőség átalakításáról előadó: Huber Ferenc polgármester Huber Ferenc polgármester ismerteti, hogy a költségvetési intézmények jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény a Körjegyzőséget is érinti. A kiadott határozati javaslat szerint a képviselőtestületek kezdeményeznék a Körjegyzőség átalakítását. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző előadja, hogy a Magyar Államkincstár a jelenlegi formában nem jegyzi be a Körjegyzőség alapító okiratának módosítását, ezért a javaslat szerint átalakításról kell határozni, ami lényeges változást nem jelent, a testületek működését, a könyvelési rendszert nem érinti. Hozzászólások: Posta Péter örményesi képviselő: Ebben a kérdésben most nem tud állást foglalni, ezt jobban át kell gondolni, a két testületnek külön-külön megtárgyalni. Fehér Éva örményesi képviselő: most csak az új szervezeti forma előkészítő munkáiról kell határozni, ezért a határozati javaslatot elfogadhatónak tartja, ez után lehet látni, hogy miről kell dönteni. Szerinte az önkormányzatuk létjogosultságát kérdőjelezik meg, amikor ilyen döntéseket kell hozni. (Időközben Németh Attila képviselővel a fegyverneki testület 11 főre egészült ki.) Huber Ferenc polgármester: Érthető a képviselők bizonytalansága, nem könnyű ezeket az intézkedéseket elfogadni. Fürj Jánosné a határozati javaslat 2. pontjában szeptember 30-i határidőt javasolja megjelölni. A határozati javaslattal és a szeptember 30-i határidővel a fegyverneki képviselőtestület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, az örményesi képviselőtestület 5 igen szavazattal egyetért és az alábbi határozatot hozza: 133/2009.(VI.11.) sz. önkormányzati határozat Körjegyzőség átalakításáról. 1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Önkormányzat Képviselőtestülete a Körjegyzőség létrehozásáról szóló Megállapodás I/8. pontja alapján kezdeményezi a Körjegyzőség decemberi 31-i hatállyal történő átalakítását, és január 1. napjával a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal bevonásával új szervezeti formában való működésének előkészítését. 2.) A képviselőtestületek az új szervezeti formáról legkésőbb szeptember 30-ig döntenek. Erről értesül:

10 10 1.) Török Csaba polgármester 2.) Huber Ferenc polgármester 3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző 4.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek, Örményes 5.) Képviselőtestületek tagjai Nida Imre megjegyzése: Egyértelműen látszik a központi akarat: a kistelepüléseknek így Örményesnek is - a halála. Huber Ferenc polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. kmft. Huber Ferenc polgármester Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző Krupa István jkv. hitelesítő Kovácsné Szabó Mária jkv. hitelesítő

11 TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete június 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéhez 124/2009.(VI.11.) sz.önk.hat. 125/2009(VI. 11.)sz. önk.hat. Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló 84/2009(IV.30.) sz. önk. határozat visszavonása. Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló határozat módosítása. 126/2009.(VI.11.) sz. önk.hat. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló 85/2009.(IV.30.) sz. határozat visszavonása. 127/2009.(VI.11.) sz.önk.hat. A Polgármesteri Hivatal alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló határozat módosítása. 128/2009.(VI.11.) sz.önk.hat. 129/2009.(VI.11.) sz.önk.hat. A Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának módosításáról szóló határozat visszavonása. A Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának módosításáról 130/2009.(VI.11.) sz.önk.hat. A Fegyverneki Vízmű Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló határozat módosításáról 131/2009.(VI.11.) sz.önk.hat. 132/2009.(VI.11.) sz.önk.hat. Az Orvosi Rendelő Alapító Okiratának módosításáról szóló határozat visszavonása. Az Orvosi Rendelő Alapító Okiratának módosításáról

12 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete június 11-i soron kívüli üléséről Helye: Fegyvernek Községháza házasságkötő terme Jelen vannak: Ambrus Dénes, Dr.Bacsa László, Ficsor Dénes, Herman József, Hillender Györgyné, Huber Ferenc, Krupa István, Németh Attila, Nida Imre, Szatlóczki Edit, Tűhegyi Julianna, Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző Huber Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy 11 képviselő jelen van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Krupa Istvánt jelöli ki. A meghívó szerinti napirendek tárgyalásával a képviselők egyetértenek. 1.) Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása előadó: polgármester A képviselők kérdést, észrevételt nem tesznek, az alapító okirat módosítást elfogadják és igen szavazattal a következő két határozatot hozzák: 124/2009.(VI.11.) sz. önkormányzati határozat Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló 84/2009(IV.30.) sz. önk. határozat visszavonása.. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról szóló 84/2009(IV.30.) sz. önk. határozatot június 11.napjával visszavonja. Erről értesül: 1./ Huber Ferenc polgármester 2./ Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző 3./ Képviselő-testület tagjai 4./ Magyar Államkincstár 5./ Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója 125/2009(VI. 11.)sz. önkormányzati határozat Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló határozat módosítása. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratáról szóló, a 4/1998(I.29..)sz, a 7/1998(V.28.)sz, a 35/2000(III.30.)sz., a 90/2002(V.6.) sz, a 156/2003.(XI.4). sz, 164/2005.(VIII.25.). sz, 33/2008.(III.27.)sz. és a 74./2008.(V.29.)sz önk. határozattal módosított

13 3 35/1994(IV.28.).sz.önk. határozattal elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja július 1. hatállyal. 1.) A határozat bevezető mondata hatályát veszíti és helyébe az alábbi szöveg lép: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.tv. 9. (4) bekezdése és a költségvetési szervek jogállásáról szóló évi CV. tv. 4. -a alapján a Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá. 2.) A határozat 1-9. pontja hatályát veszíti, helyébe az alábbi pont lép: 1. a, A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Könyvtár b,székhelye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u c,telephelyei: Művelődési Ház Fegyvernek, Felszabadulás út 184. (közművelődési feladatot lát el) Könyvtár Fegyvernek, Felszabadulás út 146. (közgyűjteményi feladatot lát el) Klubkönyvtár Fegyvernek, Ady Endre út 50. (közművelődési feladatot lát el) 2. Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat 35/1994(IV.28.).sz.önk. határozat 3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Közművelődési és közgyűjteményi ellátás a muzeális intézményekről, a könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. tv. és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok végrehajtása. 4. Alaptevékenysége: Közművelődési és könyvtári tevékenység. A költségvetési szerv vállalkozási és kisegítő tevékenységet nem végezhet. Szabad kapacitását kiegészítő tevékenysége körében hasznosítja. 5. Működési köre: Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe: Ettől rendezvények, testvérkapcsolatok, fellépések esetében el lehet térni. 6. a. Alapító szerv neve, székhelye: Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek, Felszabadulás út 171. b. Irányító szerv neve, székhelye: Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

14 4 c. Felügyeleti szerv neve, székhelye: Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek, Felszabadulás út Típus szerinti besorolása: a, A tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv. Közintézmény. b, Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv. A könyvtár jogi személyiséggel nem rendelkező, részjogkörű költségvetési egység. A könyvtár rendelkezési jogköre az állomány beszerzési keret feletti rendelkezés jogára terjed ki. Az állomány beszerzési keret előirányzatát az éves költségvetésben elkülönítetten kell jóváhagyni, melyről elkülönítetten kell beszámolni az éves zárszámadás keretében. A jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodásért az igazgató a felelős. A könyvtári szakmai feladatok ellátásáért a vezető könyvtáros felel az intézményvezető irányítása mellett a évi CXL tv alapján. 8. Vezetőjének kinevezési rendje: A szervezet vezetőjét a képviselő-testület nevezi ki pályázat alapján, határozott időre. 9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII.tv (továbbiakban: kjt). az irányadó. A kjt-ben 1..(4) bekezdésben leírt esetekben a jogviszonyuk munkavállaló, melyekre a munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. az irányadó. 10. Egyéb előírások: a, Törzsszáma: b, Költségvetési számlaszáma: c, ÁFA alanyiság: ÁFA körbe tartozó Adószáma: Hatályba lépés: a, Az Alapító Okirat 1-10 pontjának módosításai július 1-én lépnek hatályba. b, A december 31-ig hatályos szakfeladatrendet az alapító okirat 3 számú melléklete tartalmazza. c, A január 1-től hatályos szakfeladatrendet az Alapító okirat 4.sz melléklete tartalmazza. Erről értesül: 1./ Huber Ferenc polgármester 2./ Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző 3./ Képviselő-testület tagjai 4./ Magyar Államkincstár 5./ OSZK Könyvtári Intézet 6./ Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója

15 5 ZÁRADÉK Az Alapító Okiratot ( s így az egységes szerkezetű alapító okiratot) Fegyvernek Nagyközség Képviselő-testülete a június 11-i ülésén a 125/2009.(VI.11.) számú határozattal fogadta el. 1. sz. melléklet Alapvető szakágazat Mindenféle máshová nem sorolt szórakoztatás 2. sz. melléklet Az alap és kiegészítő tevékenység TEÁOR besorolása 7990 Egyéb foglalás 1820 Egyéb sokszorosítás 4761 Könyv-kiskereskedelem 4762 Újság, papíráru kiskereskedelem 4763 Zene-, video felvétek kiskereskedelme 4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme 5630 Italszolgáltatás 5811 Könyvkiadás 5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 5819 Egyéb kiadói tevékenység 5911 Film-video, televízió műsor gyártás 5913 Film-video, televízió program terjesztése 5914 Filmvetítés 6933 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 6312 Világháló-portál szolgáltatás 6391 Hírügynökségi tevékenység 6820 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7021 PR, kommunikáció 7311 Reklámügynöki tevékenység 7312 Médiareklám 7320 Piac-közvéleménykutatás 7420 Fényképészet 7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése 7729 Egyéb személyi használatú háztartási eszköz kölcsönzése 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 7911 Utazásközvetítés Utazásszervezés Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8299 Máshová nem sorolt egyéb üzleti kiegészítő szolgáltatás 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítási) igazgatása 8552 Kulturális képzés 8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás 9001 Előadó-művészet 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 9004 Művészeti létesítmények működtetése 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 9102 Múzeumi tevékenység--

16 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 904 Művészeti létesítmények működtetése 9319 Egyéb sporttevékenység 9329 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9499 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 9609 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás 3.sz. melléklet A Művelődési Ház és Könyvtár alap- és kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok Munkahelyi vendéglátás Utazásszervezés, idegenvezetés Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Művelődési központok, házak tevékenysége Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Közművelődési könyvtári tevékenység Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 4.sz. melléklet A Művelődési Ház és Könyvtár alap- és kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok Munkahelyi étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Mindenféle máshová nem sorolt szabadidős szolgáltatás Mindenféle máshová nem sorolt szabadidős szolgáltatás Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata egységes szerkezetben Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete a -4/1998(I.29..)sz, a 7/1998(V.28.)sz, a 35/2000(III.30.)sz., a 90/2002(V.6.) sz, a 156/2003.(XI.4) sz, 164/2005.(VIII.25.) sz, 33/2008.(III.27.)sz., 74./2008.(V.29.)sz, a 84/2009.(IV.30) önk és a 125/2009(VI.11.) határozattal módosított - 35/1994.(IV.28) sz önk. határozata egységes szerkezetben. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.tv. 9. (4) bekezdése és a költségvetési szervek jogállásáról szóló évi CV. tv a alapján a Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá. 1. a, A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Könyvtár b,székhelye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 184.

17 7 c,telephelyei: Művelődési Ház Fegyvernek, Felszabadulás út 184. (közművelődési feladatot lát el) Könyvtár Fegyvernek, Felszabadulás út 146. (közgyűjteményi feladatot lát el) Klubkönyvtár Fegyvernek, Ady Endre út 50. (közművelődési feladatot lát el) 2. Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat 35/1994(IV.28.).sz.önk. határozat 3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Közművelődési és közgyűjteményi ellátás a muzeális intézményekről, a könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. tv. és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok végrehajtása. 4. Alaptevékenysége: Közművelődési és könyvtári tevékenység. A költségvetési szerv vállalkozási és kisegítő tevékenységet nem végezhet. Szabad kapacitását kiegészítő tevékenysége körében hasznosítja. 5. Működési köre: Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe: Ettől rendezvények, testvérkapcsolatok, fellépések esetében el lehet térni. 6. a. Alapító szerv neve, székhelye: Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek, Felszabadulás út 171. b. Irányító szerv neve, székhelye: Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek, Felszabadulás út 171. c. Felügyeleti szerv neve, székhelye: Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek, Felszabadulás út Típus szerinti besorolása: a, A tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv. Közintézmény. b, Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv. A könyvtár jogi személyiséggel nem rendelkező, részjogkörű költségvetési egység. A könyvtár rendelkezési jogköre az állomány beszerzési keret feletti rendelkezés jogára terjed ki. Az állomány beszerzési keret előirányzatát az éves költségvetésben elkülönítetten kell jóváhagyni, melyről elkülönítetten kell beszámolni az éves zárszámadás keretében. A jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodásért az igazgató a felelős. A könyvtári szakmai feladatok ellátásáért a vezető könyvtáros felel az intézményvezető irányítása mellett a évi CXL tv alapján. 8. Vezetőjének kinevezési rendje: A szervezet vezetőjét a képviselő-testület nevezi ki pályázat alapján, határozott időre.

18 8 9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII.tv (továbbiakban: kjt). az irányadó. A kjt-ben 1..(4) bekezdésben leírt esetekben a jogviszonyuk munkavállaló, melyekre a munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. az irányadó. 10. Egyéb előírások: a, Törzsszáma: b, Költségvetési számlaszáma: c, ÁFA alanyiság: ÁFA körbe tartozó Adószáma: Hatályba lépés: a, Az Alapító Okirat 1-10 pontjának módosításai július 1-én lépnek hatályba. b, A december 31-ig hatályos szakfeladatrendet az alapító okirat 3 számú melléklete tartalmazza. c, A január 1-től hatályos szakfeladatrendet az Alapító okirat 4.sz melléklete tartalmazza. ZÁRADÉK Az Alapító Okiratot ( s így az egységes szerkezetű alapító okiratot) Fegyvernek Nagyközség Képviselő-testülete a június 11-i ülésén a 125/2009.(VI.11.) számú határozattal fogadta el 1. sz. melléklet Alapvető szakágazat Mindenféle máshová nem sorolt szórakoztatás 2. sz. melléklet Az alap és kiegészítő tevékenység TEÁOR besorolása 7990 Egyéb foglalás 1820 Egyéb sokszorosítás 4761 Könyv-kiskereskedelem 4762 Újság, papíráru kiskereskedelem 4763 Zene-, video felvétek kiskereskedelme 4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme 5630 Italszolgáltatás 5811 Könyvkiadás 5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 5819 Egyéb kiadói tevékenység 5911 Film-video, televízió műsor gyártás 5913 Film-video, televízió program terjesztése 5914 Filmvetítés 6933 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 6312 Világháló-portál szolgáltatás 6391 Hírügynökségi tevékenység 6820 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7021 PR, kommunikáció 7311 Reklámügynöki tevékenység 7312 Médiareklám 7320 Piac-közvéleménykutatás

19 Fényképészet 7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése 7729 Egyéb személyi használatú háztartási eszköz kölcsönzése 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 7911 Utazásközvetítés Utazásszervezés Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8299 Máshová nem sorolt egyéb üzleti kiegészítő szolgáltatás 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítási) igazgatása 8552 Kulturális képzés 8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás 9001 Előadó-művészet 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 9004 Művészeti létesítmények működtetése 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 9102 Múzeumi tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 904 Művészeti létesítmények működtetése 9319 Egyéb sporttevékenység 9329 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9499 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 9609 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás 3.sz. melléklet A Művelődési Ház és Könyvtár alap- és kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok Munkahelyi vendéglátás Utazásszervezés, idegenvezetés Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Művelődési központok, házak tevékenysége Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Közművelődési könyvtári tevékenység Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 4.sz. melléklet A Művelődési Ház és Könyvtár alap- és kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok Munkahelyi étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Mindenféle máshová nem sorolt szabadidős szolgáltatás Mindenféle máshová nem sorolt szabadidős szolgáltatás

20 10 2.) Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása előadó: polgármester A képviselők kérdést, észrevételt nem tesznek, az alapító okirat módosítást elfogadják és 10 igen és 1 nem szavazattal a következő két határozatot hozzák: 126/2009.(VI.11.) sz. önkormányzati határozat A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló 85/2009.(IV.30.) sz. határozat visszavonása. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló 85/2009.(IV.30.) sz. határozatot június 11. napjával visszavonja. Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester 2. Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző 3. Polgármesteri Hivatal 4. Magyar Államkincstár Szolnok 5. Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség 6. Képviselőtestület tagjai 127/2009.(VI.11.) sz. önkormányzati határozat A Polgármesteri Hivatal alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló határozat módosítása. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 231/2001.(XI.29.) sz. határozattal elfogadott és a 80/2002.(V.6.) és 105/2003.(VI.19.), 157/2003.(XI.4.), 9/2004.I.29.), 165/2005.(VIII.25.), 50/2007.(III.26.), 35/2008.(III.27.) sz határozattal módosított Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja július 1-i hatállyal: 1.) Az Alapító Okirat bevezető mondata hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról szóló évi CV. Törvény 4. -a alapján a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 2.) Az pont hatályát veszti és helyébe az alábbi pont lép: 1.) Költségvetési szerv a.) neve: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala b.) székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

21 11 2.) Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: (7/1990.(X.26.) és 5/2000.(I.27.) sz. önkormányzati határozat. 3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvényben és az ágazati törvényekben, valamint az SZMSZ-ben meghatározott feladatok végrehajtása. 4.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat költségvetésének és beszámolójának elkészítése; a Körjegyzőség finanszírozása. 5.) Illetékességi területe: Fegyvernek közigazgatási területe. 6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító, felügyeleti szerv a.) neve: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata b.) székhelye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út ) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása a.) A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv. b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 8.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Polgármester: a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. Törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. Törvény. Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény. Közcélú, közhasznú foglalkoztatott: a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény. Eseti, egyéb megbízásokra: A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény. 9.) A költségvetési szerv kisegítő, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem végez. 10.) Szakágazat száma és megnevezése, tevékenysége Alapvető szakágazati besorolás Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége További szakágazati besorolás Növénytermelési szolgáltatás Erdészeti szolgáltatás Húsfeldolgozás, tartósítás Egyéb bútor gyártás

22 Bútor lakberendezési tárgy javítás Lakó-,és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Festés, üvegezés Egyéb speciális szaképítés Hús-, húsárú kiskereskedelem Egyéb vendéglátás Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése Reklámügynöki tevékenység Pénzügyi, költségvetési igazgatás Oktatás igazgatása Egészségügy igazgatása Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása Szennyvíz gyűjtése, kezelése Nem veszélyes hulladék gyűjtése Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás Máshová nem sorolt egyéb közösségi társ. Tevékenység Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 2.) A határozat 14. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép: 14.) A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek: 1.) Gyermekélelmezési Konyha 2.) Orvosi Rendelő 3.) Fegyverneki Vízmű 3.) A határozat kiegészül az alábbi 15, 16, 17. ponttal: 15.A december 31-ig hatályos szakfeladat rendjét az Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza. 16. A 2010.január 1-től hatályos szakfeladat rendet e határozat 2. sz. melléklete tartalmazza. 17. Az alapító okirat módosításának hatálybalépése: a 16. pont kivételével július 1. Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester 2. Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző 3. Polgármesteri Hivatal 4. Magyar Államkincstár Szolnok 5. Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség 6. Képviselőtestület tagjai

23 13 Záradék Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a június 11-.i ülésén a 127/2009.(VI.11.) számú határozattal fogadta el. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 2.számú melléklete Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai) Száma Szakfeladat megnevezése Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Út, autópálya építése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Személygépjármű kölcsönzése Gépjármű kölcsönzés (3,5 tonna fölött) Egyéb gép tárgyi eszköz kölcsönzése Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Közvilágítás Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Közművelődési tevékenységek és támogatások Munkahelyi étkeztetés Területpolitikai támogatások és tevékenységek Mezőgazdasági támogatások

24 14 POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 231/2001.(XI.29.) sz.önk.határozattal elfogadott és a 80/2002.(V.6.) és 105/2003.(VI.19.), 157/2003.(XI.4.), 9/2004.I.29.), 165/2005.(VIII.25.), 50/2007.(III.26.), 35/2008.(III.27.), 127/2009.(VI.11.)sz. határozattal módosított Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról szóló évi CV. Törvény 4. -a alapján a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1.) Költségvetési szerv a.) neve: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala b.) székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás u ) Költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: (7/1990.(X.26.) és 5/2000.(I.27.) sz. önkormányzati határozat. 3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvényben és az ágazati törvényekben, valamint az SZMSZ-ben meghatározott feladatok végrehajtása. 4.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat költségvetésének és beszámolójának elkészítése; a Körjegyzőség finanszírozása. 5.) Illetékességi területe: Fegyvernek közigazgatási területe. 6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító, felügyeleti szerv a.) neve: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata b.) székhelye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út ) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása a.) A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv. b.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 8.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Polgármester: a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. Törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. Törvény. Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény. Közcélú, közhasznú foglalkoztatott: a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény.

25 15 Eseti, egyéb megbízásokra: A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény. 9.) A költségvetési szerv kisegítő, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem végez. 10.) Szakágazat száma és megnevezése, tevékenysége Alapvető szakágazati besorolás Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége További szakágazati besorolás Növénytermelési szolgáltatás Erdészeti szolgáltatás Húsfeldolgozás, tartósítás Egyéb bútor gyártás Bútor lakberendezési tárgy javítás Lakó-,és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Festés, üvegezés Egyéb speciális szaképítés Hús-, húsárú kiskereskedelem Egyéb vendéglátás Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése Reklámügynöki tevékenység Pénzügyi, költségvetési igazgatás Oktatás igazgatása Egészségügy igazgatása Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása Szennyvíz gyűjtése, kezelése Nem veszélyes hulladék gyűjtése Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás Máshová nem sorolt egyéb közösségi társ. Tevékenység Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 11.) Törzsszáma: ) Költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszám: ) ÁFA alanyisága: ÁFA körbe tartozó 14.) A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek: 1.) Gyermekélelmezési Konyha 2.) Orvosi Rendelő 3.) Fegyverneki Vízmű 15.) A december 31-ig hatályos szakfeladat rendjét az Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza.

26 16 16.) A 2010.január 1-től hatályos szakfeladat rendet e határozat 2. sz. melléklete tartalmazza. 17.) Az alapító okirat módosításának hatálybalépése: a 16. pont kivételével július 1. Erről értesül: 1.) Huber Ferenc polgármester 2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző 3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 4.) Képviselőtestület tagja Záradék Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a június 11-i ülésén a 127/2009.(VI.11.) számú határozattal fogadta el. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 1. sz. melléklete Alap- és kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok: Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Magasépítőipar Mélyépítőipar Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Munkahelyi vendéglátás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Vízkárelhárítás Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Köztemető-fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása Finanszírozási műveletek elszámolása Oktatási célok és egyéb feladatok Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Településtisztasági szolgáltatás Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Máshová nem sorolt sporttevékenység

27 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 2.számú melléklete Költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai) Száma Szakfeladat megnevezése Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Út, autópálya építése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Személygépjármű kölcsönzése Gépjármű kölcsönzés (3,5 tonna fölött) Egyéb gép tárgyi eszköz kölcsönzése Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Közvilágítás Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Közművelődési tevékenységek és támogatások Munkahelyi étkeztetés Területpolitikai támogatások és tevékenységek Mezőgazdasági támogatások

28 18 3.) Gyermekélelmezési Konyha alapító okiratának módosításáról előadó: polgármester A képviselők kérdést, észrevételt nem tesznek, az alapító okirat módosítást elfogadják és igen szavazattal a következő két határozatot hozzák: 128/2009.(VI.11.) sz. önkormányzati határozat A Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának módosításáról szóló határozat visszavonása. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának módosításáról szóló 86/2009.(IV.30.) sz. határozatot június 11. napjával visszavonja. Erről értesül: 1.) Huber Ferenc polgármester 2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző 3.) Magyar Államkincstár 4.) Polgármesteri Hivatal 5.) Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség 6.) Gyermekélelmezési Konyha Vezetője 7.) Képviselőtestület tagjai 129/2009.(VI.11.) sz. önkormányzati határozat A Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 68/1992.(V.21.) sz. határozattal elfogadott és a 36/1994.(IV.28.), 36/2000.(III.30.), 207/2000.(XII.14.), 92/2002.(V.6.)158/2003.(XI.4.) határozattal módosított alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja: 1.) A határozat kiegészül az alábbi felvezető mondattal: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 66. -a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. Törvény 4. -a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 2.) A határozat pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi pont lép és kiegészül ponttal: 1.) A költségvetési szerv I. a.) Neve: Gyermekélelmezési Konyha

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 121/2011.(VI.23.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 1/a) függeléke. Alapító okirat

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 1/a) függeléke. Alapító okirat Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 1/a) függeléke Alapító okirat amely egységes szerkezetben tartalmazza a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által Polgármesteri

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete szeptember 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete szeptember 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. szeptember 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 127/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozat: Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. június 11-én (csütörtök) 16 órai kezdettel soron kívüli ülést

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-2/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. június 30-án elfogadott módosítással

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:317-14/2010. 24. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. függelék (Egységes szerkezet) Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 19-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 19-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 19-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 193/2013.(XII.19.) sz. önkormányzati határozat Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kivonat. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 11. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 11. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1. függeléke Kivonat Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 11. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 40/2009. (VII.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Határozati javaslat. Normatív Határozat

Határozati javaslat. Normatív Határozat Határozati javaslat../2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 35/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete júliusi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete júliusi ülésére 1642-2/2009. Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; 63/578-512; 63/578-513; fax: 63/578-517; jegyzo@csanytelek E l ő t e r j e s z t é s a Csanytelek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 37/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, Bénye Község Önkormányzat Képviselő-testéletének és Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 114/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. (2) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról 10/2013. (III.05.) sz. képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról Tiszasas Község Önkormányzata az államháztartásról szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. május 3-án elfogadott módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-90. -aiban

Részletesebben

Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva)

Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) 1 Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban : Képviselı-testület) a többször módosított

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 28-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 85/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

12/2009.(XI.27.) sz. Rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.02.) sz. rendelet módosítása

12/2009.(XI.27.) sz. Rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.02.) sz. rendelet módosítása 1 12/2009.(XI.27.) sz. Rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.02.) sz. rendelet módosítása 1.. A rendelet 1. sz. Melléklete a jelen rendelet kihirdetésekor hatályát

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. március 27-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. március 27. Határozat:

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.

Alapító okirat. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) és (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete december 17-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete december 17-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. december 17-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2015.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Földeák-Óföldeák Községek Körjegyzségi Hivatala Rövid neve: Körjegyzségi Hivatal Törzsszáma: 357447 2.) Székhelye: 6922 Földeák,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Költségvetési szerv Fadd Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

ALAPÍTÓ OKIRAT. Költségvetési szerv Fadd Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Iktatószám: 1679-11/2009. ALAPÍTÓ OKIRAT Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény.

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben