Festészet természetesen. Nyomtatás természetesen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Festészet természetesen. Nyomtatás természetesen"

Átírás

1 Festészet természetesen Nyomtatás természetesen

2 Festészet, természetesen Az ember eredendôen természeti lény; egyúttal azonban közösségi is, márpedig a közösség elôbb-utóbb létrehozza a társadalmat, tehát az ember olyan természeti lény, amelyik egyben társadalmi is. Viszont sokkal elôbb volt természeti lény, mint társadalmi. Mint társadalmi lény, az ENSZ egy tavalyi jelentése szerint a világon ma élô összesen mintegy 6,7 milliárdnyi ember közül napjainkban minden második városokban él (és ez az arány az elôrejelzések szerint az évszázad közepére hetven százalékra fog nôni). A modern városi ember pedig jóval távolabbra néha szinte már-már úgy tûnik, elérhetetlen messzeségbe került a természettôl, mint távoli, még valóban csak természeti lény elôdei: betonrengetegben, mesterségesen elôállított anyagok között él, napfény helyett a technika létrehozta sugarakkal barnul, lábai helyett jórészt kerekeken közlekedik, ételének-italának megtermeléséhez, tartósításához vegyi anyagok egész sorát használja, felesleges dolgainak szemét-tömege elárasztjamegmérgezi a bolygó földjét, vizeit, levegôjét. Mondják: ha egy sok tízezer évvel korábban élt elôdünket valamilyen varázslattal ide tudnánk repíteni mai világunkba, szegény alighanem egy nap alatt belepusztulna a mi naponta élvezett civilizációs áldásainkba Pedig az emberben, nyilván genetikusan kódoltan visszaemlékezve egykori ôs-létére, a természet utáni vonzódás ma is élénken él. Tegyük a kezünket a szívünkre: ha nyaralni, kikapcsolódni szeretnénk, hová húz a vágyunk; nem tengerpartra, végtelen vizek lágy homokdûnéket nyaldosó, vagy éppen zord sziklákat ostromló hullámainak sós permetébe; nem égbetörô hegyek ormára, érintetlen erdôk lombárnyékába, patakcsobogás, madárcsicsergés hangjai közé; nem egy domboldal lankás füvére, hanyatt feküdni és a fejünk alatt összefont kezekkel bámulni a felettünk lomhán vonuló felhôket? Hát dehogynem Nyilván ezért van, hogy a 6,7 milliárdnyi mai ember közül egyre többen ismerik fel: akármennyire is vagyunk ma már inkább társadalmi lények, mint természetiek, saját jövônk, valamint utódaink életminôsége, sôt, talán -lehetôsége egyre komolyabban azon múlik, hogy mi itt és most hogyan bánunk a minket körbevevô természettel. Ezért épülnek szélerômûvek a szénerômûvek helyett, ezért használunk lehetôleg minél kevesebb vegyszert a mezôgazdaságban, ezért gyûjtjük (már aki ) szelektíven a hulladékot, ezért szállítunk inkább vasúton, mint autón, ezért használunk lámpáinkban energiatakarékos izzókat, ezért zárjuk el a feleslegesen csöpögô csapokat és így tovább. Mert milyen jó lenne, ha a távoli ôseink életének annakidején még szinte minden percét alapvetôen meghatározó természet nemcsak nekünk lehetne még kikapcsolódásunk, pihenésünk helyszíne, hanem majd ugyanilyen távoli utódainknak is. De az embernek társadalmai léte mellett van még egy egyedülálló tulajdonsága, ami megkülönbözteti minden más élôlénytôl: ez pedig mûvészi teremtôképessége. Hogy üszkös faág végével bölényeket tud rajzolni a barlang falára, hogy ügyesen megfaragott köveket egymásra rakva égbenyúló katedrálisokat tud építeni, hogy mindenféle bogyókból-kôzetekbôl ôrölt, vagy ma már mesterségesen elôállított színes anyagokkal képeket tud festeni, hogy fából-kôbôl szobrokat tud faragni, bronzból-alumíniumból önteni, vasból-acélból hegeszteni, hogy papírra egymással rímelve összecsengô szavakat tud írni, hogy mindenféle eszközzel létrehozott hangokkal dallamokat tud megszólaltatni. Azaz hogy létre tud hozni egy sor olyan dolgot, amivel látszólag nincs semmi más célja, mint hogy szórakoztatni, gyönyörködtetni, elvarázsolni, elrévedni, elandalodni, na meg persze azért elgondolkodtatni is akarjon másokat, a többi embereket. A társadalmi lény ember által létrehozott mûvészet egy jelentôs része pedig természetesen mindenkor mi másra, mint az embert körülvevô természetre reflektál: azt ábrázolja, mutatja meg, teremti újjá, hol realistán-pontosan, könnyen felismerhetôen, jól azonosíthatóan, hol elvontabban, absztraktabban, áttételesebben, sejtetôbben, a formákat néha csak színfoltokra redukálva, máskor elmosva a vonalakat, az alakzatokat, szinte csak utalva a kiinduló élményre, a témára, magára a természetre. A következô tizenkét lapon Füzes Gergely képei sorakoznak; természet ihlette, a természetet megörökítô-megmutató festményei, átmenetek a pontos-realista és az elvontabb-absztraktabb megjelenítésmód között. Ezeken a képeken mindenki bízvást felismerheti, hogy mit ábrázolnak, még ha a valóságban természetesen soha így nem láthat fát, bokrot, napfényjárta erdôt, kertet, sövényt, virágzó ligetet és így tovább De hát a mûvészetnek nem is az a célja, hogy tükrözze a világot, hanem hogy teremtse : hozzon létre egy újat, addig még soha úgy nem voltat, egyedit. Ezek a Füzes Gergely által teremtett képek ilyenek, még ha szemmel láthatóan a valódi természet képei is: tájképek, de olyanok, ahogyan csak ô látja az ôt és persze minket is körülvevô világot. És azért festi ôket, hogy ezeket nézve mi is úgy lássuk azt, ahogyan ô; pontosabban: úgy is. Hogy felismerjük és megértsük a természet szépségeit és igazságát: hiába vagyunk mi ma már sokkal inkább társadalmi lények, mint természetiek, azért a természet ma is fontos (kell legyen) nekünk. És mi más lehetne jobb eszköz mindennek az elmondásához, mint a festészet, természetesen Martos Gábor

3 Folprint a zöld nyomda Hogy mitôl zöld egy nyomda? Természetesen a környezetvédelem, a környezettudatosság iránti elkötelezettségétôl. Merthogy azt mi, nyomdászok tudjuk a legjobban, hogy a nyomdai tevékenység jelentôs környezetterheléssel jár: nem kevés energiát igényel, egy sor vegyi anyagot használ, és mindenekelôtt papírra, rengeteg papírra van szüksége. Hogy mennyi az a rengeteg? Nos, a világ éves papírfelhasználása ma több mint háromszázmillió tonna; Magyarország ívespapír-felhasználása egy évben százötvenezer tonna. Márpedig egyetlen tonna papír elôállításához három tonna fára van szükség, majdnem kétszázféle vegyszerre, valamint annyi energiára, amennyit egy átlagos háztartás egy év alatt használ el! A Magyarországon felhasznált évi százötvenezer tonna íves papírból ma még csak alig ötezer-ötszáz tonna környezetbarát, elsôsorban újrahasznosított papír. Márpedig az ilyen papírok elôállításához egyrészt nem kell újabb fákat kivágni, másrészt hatvan százalékkal kevesebb energiára van szükség, mint a fából készített papírokéhoz. Hogy konkrétak legyünk: 54 kilogramm régi papír újrahasznosítása megment heti egy fa életét! A Folprint Gyorsnyomda által feldolgozott papíroknak már ma több mint ötven százaléka környezetbarát papír! De ez csak az egyik, bár alighanem a legfontosabb eleme környezettudatos mûködésünknek. Mint felelôsen gondolkodó vállalkozás, a hazai nyomdák közül elsôként kezdtünk bele egy átfogó zöld programba. Fejlesztéseink, az újrahasznosított, illetve FSC minôsített papírok tudatos választása, a környezetkímélô gyártási technológiák alkalmazása ma már mind-mind része napi mûködésünknek. És hogy mibôl áll ez a zöld koncepció? Íme, néhány példa. Bevezettük az Utypia elnevezésû elektronikus termékrendelési rendszert, amellyel egyszerûbbé, gyorsabbá és fôleg papírtakarékossá válik nemcsak a megrendelés, de a jóváhagyás folyamata is. Az Utypia minden megrendelônknek igényei szerint testre szabható, és bármilyen vállalatirányítási rendszerhez integrálható. Az árajánlatadás során alternatívaképpen javaslatot teszünk ügyfeleinknek egy környezetbarát megoldás újrahasznosított alapanyagok, környezetkímélô technológiák igénybevételére, már csak azért is, hogy lássák: a környezetbarát termék is megfizethetô. Az alapanyagok kiválasztása során elônyben részesítjük az újrahasznosított (papírhulladékból elôállított) és a környezetet nem terhelô (biológiai úton lebomló) papírokat, illetve minden olyan papírt, amelyet környezetkímélô technológiákkal (szélenergiát felhasználva, a szén-dioxid kibocsátást csökkentve, a szállítást minimalizálva) állítottak elô. Ilyenek például az úgynevezett FSC minôsített papírok, amelyek használatát különösen ajánljuk ügyfeleinknek. Az FSC (Forest Stewardship Council Felelôs Erdôgazdálkodás Tanácsa) a faanyag eredetét nyomon követô felügyeleti lánc, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy elôsegítse a világ erdôinek felelôsségteljes kezelését. Ugyanakkor az FSC egy olyan tanúsítványrendszer is, amely nemzetközileg elismert védjegyet biztosít mindazoknak a cégeknek, amelyek fontosnak tartják a felelôs erdôgazdálkodást. Az FSC nyomon követi a fa útját az erdôtôl a papírgyártáson át egészen a késztermékig, felölelve a gyártás összes lépését. Ha az Ön termékét egy így minôsített nyomda FSC papírra nyomtatja, akkor Ön is jogosult lesz használni az FSC védjegyet, ami azt mutatja partnereinek, hogy Ön is eleget tesz a legmagasabb környezetvédelmi elvárásoknak. Nyomdánk kizárólag vegyszermentes CtP nyomólemez-készítési technológiával dolgozik; mivel nincs filmkészítés, így nincs filmhívás, vagyis nincs vegyszerhasználat sem a nyomdai elôkészítés során. A nyomáshoz növényolaj alapú festékeket használunk. A termékek fóliázását lehetôség szerint környezetbarát UV-lakkozással váltjuk ki: ennek optikai megjelenése és védôhatása ugyanolyan, mint a fóliáé, de könnyebben bomlik le a természetben. Visszatérô termékeink esetében a gyártási darabszámokat optimalizálni tudjuk, ami nyomdánknak gazdaságosabb mûködést, így ügyfeleinknek költséghatékonyabb gazdálkodást tesz lehetôvé. Online készletfigyelô rendszerünk segítségével Ön távolról is látja általunk raktározott késztermékei aktuális mennyiségét, s abból lehívást, foglalást tud indítani, akár több különbözô igénylési pontból is. És végül természetesen saját mûködésünk során is figyelembe vesszük a környezetvédelem szempontjait: csökkentjük a papír alapú kommunikációt, gondoskodunk a fel nem használt nyomdai anyagok begyûjtésérôl és újrahasznosító üzemekbe történô eljuttatásáról, szelektíven gyûjtjük a munkánk során keletkezô hulladékokat. Ha Ön otthon környezettudatosan él, akkor a mûanyag palackokat összetaposva dobja be a szelektív hulladékgyûjtôbe. Ez sem kevés! De gondoljon bele, mennyivel többet tehet a környezetért, ha vállalatának nyomdai munkáit egy zöld nyomdában végezteti. Kérjük, gondolja át a fentebb felsorolt területeket, hogy hol és miben tudunk együtt további lépéseket tenni a közös cél érdekében! Mi mindeneset - re büszkén valljuk: mi zöld nyomda vagyunk! Mert hisszük és amenynyiben Ön is velünk tart, akkor Önnel együtt teszünk is érte, hogy egy kis jóakarattal lehet környezetkímélô tevékenység a mi munkánk is; a nyomdászat, természetesen Szabó Tímea ügyvezetô igazgató

4 JANUÁR FERDE FÉNYEK / olaj, vászon / 70x0 cm / 02 Január. Írni-olvasni Tudás Világnapja Január. Magyar Kultúra Napja Január 31. A Béke Napja

5 FEBRUÁR FA, FÉNY / olaj, vászon / 50x70 cm / 03 Február 1. A Tisza Élôvilágának Emléknapja Február 2. A Vizes Élôhelyek Világnapja Február. Az Anyanyelv Nemzetközi Napja

6 MÁRCIUS KERTI MUNKÁK 1 / olaj, vászon / 2x cm / 0 31 Március 6. Nemzetközi Energiahatékonysági Nap Március. A Víz Világnapja, Vízvédelmi Világnap Március. Meteorológiai Világnap Március. Színházi Világnap

7 ÁPRILIS Április 3. Csillagászati Világnap Április. Költészet Napja Április. A Föld Napja Április. A Könyv Napja LILA TAVASZ / olaj, vászon / 0x0 cm / 02

8 MÁJUS TÁJ-ÉK 2 / olaj, vászon / 70x0 cm / 0 31 Május. Madarak és Fák Napja Május. Állat- és Növényszeretet Napja Május. A Biodiverzitás Védelmének Világnapja Május. Európai Nemzeti Parkok Napja

9 JÚNIUS NAGY KANYAR / olaj, vászon / 70x0 cm / Június 5. Környezetvédelmi Világnap Június. Az Óceánok Világnapja Június. A Nap Napja Június. Nemzetközi Duna Nap

10 JÚLIUS TÁJ-ÉK 1 / olaj, vászon / 70x0 cm / 0 31 Július Július Július 1. Építészek Világnapja. Népesedési Világnap. A Hold Napja

11 AUGUSZTUS N. I. KERTJE / olaj, vászon / 0x1 cm / 0 31 Augusztus. Állatkertek Napja, Augusztus. Nemzetközi Ifjúsági Nap Augusztus. Folprint Zöldnap

12 SZEPTEMBER KÉT FRÖCCS / olaj, vászon / 0x0 cm / 06 Szeptember. A Gyermekek Világnapja Szeptember. Az Ózon Világnapja Szeptember. Európai Autómentes Nap Szeptember. Világtakarítási Nap

13 OKTÓBER KÉK TISZA / olaj, vászon / 70x0 cm / Október 1. A zene világnapja Október 4. Az Állatok Világnapja Október. Nemzetközi Gyalogló Nap Október. Földünkért Világnap

14 NOVEMBER VIDÉKI ÉLET 1 / olaj, vászon / 0x0 cm / 0 November. A Tudomány Világnapja November. A Tolerancia Világnapja November. Dohányzásmentes Nap November. Meteorológiai Világnap

15 DECEMBER JEGENYÉK / olaj, vászon / 63x7 cm / 06 December 1. AIDS Elleni Világnap December 3. Fogyatékos Emberek Napja December. Az Emberi Jogok Napja December. Nemzetközi Hegynap

16 FÜZES GERGELY Budapest, 6. március. Tanulmányai: Magyar Képzômûvészeti Fôiskola, Gerzson Pál osztálya, 2 Magyar Képzômûvészeti Fôiskola, Mesterképzô, 2 5 Szervezeti tagságai: Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete Magyar Képzô- és Iparmûvészek Szövetsége Magyar Festôk Társasága Mednyánszky Társaság Magyar Szépmíves Társaság Díjai: Barcsay Alapítvány díja: 1, 3 NKA alkotói ösztöndíj: 02 MAOE-díj: 07 -tôl a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem tanára 06-tól a Monterosa Art Kft. mûvészeti vezetôje Impresszum Kiadó: Folprint Gyorsnyomda Kft. Monterosa Art Kft. Füzes Gergely festômûvész dr. Martos Gábor mûvészeti író Készült: Munken Polar 0 g/m 2 kartonra nyomtatva

Biztonság, Védelem, Tudomány

Biztonság, Védelem, Tudomány MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY az NKE online folyóirata, 2013. július, 2. Különszám Biztonság, Védelem, Tudomány Védelmi tanulmányokat folytató hallgatók és a témában oktatók tudományos fóruma Pál Gabriella NKE

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2010. A zöldebb jövőért program

Fenntarthatósági jelentés 2010. A zöldebb jövőért program Fenntarthatósági jelentés A zöldebb jövőért program 1 Tartalom 1 Előszó 2 Cégtörténet, cégprofil 4 A zöldebb jövőért - Bevezetés FEJLESZTÉS 6 Környezetbarát sörgyártás 14 Környezetbarát kereskedelem TÁMOGATÁS

Részletesebben

Zöld Holnap. Köszöntő. 2009. április. Kedves Olvasó!

Zöld Holnap. Köszöntő. 2009. április. Kedves Olvasó! SZTÁROK A ZÖLD MAGYARORSZÁGÉRT SZELEKTÍVEN FERIHEGYEN NINCS TÖBB HIGANYOS HŐMÉRŐ KÖRNYEZETBARÁT PORSZÍVÓ A VÍZ VILÁGNAPJA, A FÖLD ÓRÁJA KÉK ZÁSZLÓ A STRANDOKNAK KLÍMAIRODA GÖDÖLLŐN BRINGÁZZ A MUNKÁBA!

Részletesebben

a vörösiszap-károsultakért

a vörösiszap-károsultakért 2010. november 24. www.goodcsr.com Good CSR vállalatok a vörösiszap-károsultakért Aranyalma ághegyen hogyan vásároljunk felelősen 8 óra munka - egészségesebben, könnyebben, szívesebben Szebb jövő, zöldebb

Részletesebben

Felelősséget vállaltunk az erdőkért, és sok mindent teszünk a fennmaradásukért.

Felelősséget vállaltunk az erdőkért, és sok mindent teszünk a fennmaradásukért. Felelősséget vállaltunk az erdőkért, és sok mindent teszünk a fennmaradásukért. Szeretjük a fát! Az ENSZ a 2011-es évet az Erdők Nemzetközi Évének nyilvánította. Ezzel a lépéssel ünnepli meg a világ erdőségeinek

Részletesebben

Szijjártó Péter. államtitkár adta át. hírmagazin. az ökocímke tanúsítványokat. Ökohírek az Európai Unióból. Nagy siker a TeSzedd! a Zrínyi Nomda Zrt.

Szijjártó Péter. államtitkár adta át. hírmagazin. az ökocímke tanúsítványokat. Ökohírek az Európai Unióból. Nagy siker a TeSzedd! a Zrínyi Nomda Zrt. 2013 hírmagazin ősz-tél EU ökocímkét nyert a Zrínyi Nomda Zrt. Interjú Borbás Gábor vezérigazgatóval Takarítási szolgáltatás környezetbarát védjeggyel Nagy siker a TeSzedd! Ökohírek az Európai Unióból

Részletesebben

Fotó: Martin harvey WWF Canon. Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag. WWF Magyarország Alapítvány

Fotó: Martin harvey WWF Canon. Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag. WWF Magyarország Alapítvány 2013 Fotó: Martin harvey WWF Canon Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag WWF Magyarország Alapítvány Tartalom Bevezető Fogyasztás óra vázlat Fogyasztás tanári segédanyag - A bioszféra

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ... 2. BEVEZETÉS... 3 Összetett problémák, reális veszélyek... 3

ÖSSZEGZÉS TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ... 2. BEVEZETÉS... 3 Összetett problémák, reális veszélyek... 3 ÖSSZEGZÉS 28 1 TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ............................................ 2 BEVEZETÉS................................................................................ 3 Összetett problémák,

Részletesebben

1 Mit tesz az ENSZ a környezet védelmében?... 2. 2 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye... 4. 3 A klímaváltozásért az ember a felelős...

1 Mit tesz az ENSZ a környezet védelmében?... 2. 2 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye... 4. 3 A klímaváltozásért az ember a felelős... Tartalom 1 Mit tesz az ENSZ a környezet védelmében?... 2 2 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye... 4 3 A klímaváltozásért az ember a felelős... 6 4 A GEMS... 10 5 A városoké lesz a főszerep... 12

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

Paks és térsége hulladékgazdálkodási

Paks és térsége hulladékgazdálkodási Lakossági tájékoztató Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Együtt a tiszta és egészséges lakókörnyezetért! Kiadó: Ecorys Magyarország Kft. Nyomda: Pannónia-Print Kft. Felhasznált források: epp.eurostat.ec.europa.eu

Részletesebben

Ökológiailag-orientált vállalkozások. (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) *

Ökológiailag-orientált vállalkozások. (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) * Ócsai András Ökológiailag-orientált vállalkozások (Körös-Maros Biofarm Kft, Hubai Kft, Ráspi Étterem és Borászat, Tiszta Forrás, Treehugger Dan s) * Műhelytanulmány * A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

LEPESEK. ereje. Közgazdasági Nobel-díjasok. A pénz boldogít? ÖkoRulez Az összefogás

LEPESEK. ereje. Közgazdasági Nobel-díjasok. A pénz boldogít? ÖkoRulez Az összefogás A FENNTARTHATÓSÁG FELÉ LEPESEK 19. évfolyam 1. szám (58) 2014. tavasz Gazdaságfilozófiától a projektekig, tudományos cikkektől a szakmai hírekig Közgazdasági Nobel-díjasok A pénz boldogít? ÖkoRulez Az

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA SZEKSZÁRD: A KLÍMABARÁT TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA Szekszárd, 2010. november Összeállította: Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány (Tel.: 74/414-217, E-mail: info@zoldtars.hu, www.zoldtars.hu)

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

ZÖLDÚTMUTATÓ Iránytû útkeresôknek

ZÖLDÚTMUTATÓ Iránytû útkeresôknek ZÖLDÚTMUTATÓ Iránytû útkeresôknek Zöldutak Ökotárs Alapítvány, Budapest, 2009. Szerzôk: Budai Krisztina, Farkas Csilla, Kiss Renáta, Pásztor Ildikó, Sepsei Gergely, Víg Tamás Szerkesztette: Kiss Renáta

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

MAGAZIN. 30 pontos munkavédelem. Alternatív tüzelőanyag. a zöld az új kék!

MAGAZIN. 30 pontos munkavédelem. Alternatív tüzelőanyag. a zöld az új kék! 2014 MAGAZIN 30 pontos munkavédelem a zöld az új kék! Alternatív tüzelőanyag 3 4 8 11 12 13 Tartalom Köszöntő 30 pontos munkavédelem Zöld Megoldások a fenntarthatóságért Cementgyár az éterben Online kommunikációban

Részletesebben

A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban

A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszék A felelősségteljes turizmus filozófiája és megnyilvánulása a gyakorlatban Konzulens: Dr. Michalkó Gábor Készítette: Szabó Ágnes (QNO4ZJ) Turizmus és Vendéglátás

Részletesebben

Novák Ágnes. Kaland a ház körül. a v a g y. Az elég jó ház

Novák Ágnes. Kaland a ház körül. a v a g y. Az elég jó ház Novák Ágnes Kaland a ház körül a v a g y Az elég jó ház Lektor: Dr. Zöld András F o t ó k : Novák Ágnes minden fotó, kivéve az alább említettek Steen, Steen és Bainbridge 45., 46. o. Farkas Zsuzsa 23.

Részletesebben

1. óra Az erdő a fák birodalma

1. óra Az erdő a fák birodalma 1. óra Az erdő a fák birodalma Az erdő legjellemzőbb élőlényei a fák, de sok más élőlénynek is védelmet, biztonságot és élelmet nyújtanak. Az erdő életközösség. Az erdő növényei táplálékul szolgálnak az

Részletesebben

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél Stratégiai megközelítés Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés A fenntartható működés

Részletesebben

www.teremtesunnepe.hu

www.teremtesunnepe.hu Teremtés hete, 2014. A tanulmányt az ökumenikus teremtésvédelmi munkacsoport tagjai készítették: Béres Tamás (evangélikus) Ifj. Gyimóthy Géza (református) Khaled László (metodista) Kodácsy Tamás (református)

Részletesebben

Győri Zsuzsanna. Ökológiailag-orientált vállalkozások. (Antro Kft, Bio-Drog-Berta Kft, Idea-Chem Kft, Magnet Magyar Közösségi Bank) *

Győri Zsuzsanna. Ökológiailag-orientált vállalkozások. (Antro Kft, Bio-Drog-Berta Kft, Idea-Chem Kft, Magnet Magyar Közösségi Bank) * Győri Zsuzsanna Ökológiailag-orientált vállalkozások (Antro Kft, Bio-Drog-Berta Kft, Idea-Chem Kft, Magnet Magyar Közösségi Bank) * Műhelytanulmány * A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

Környezetgazdálkodás

Környezetgazdálkodás Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0 azonosítójú A Felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése című pályázat keretében. Konzorciumvezető: Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő:

Részletesebben

Süvöltõ. Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület lapja nevelési programunkat XVIII. évfolyam 2009/2. szám támogatja

Süvöltõ. Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület lapja nevelési programunkat XVIII. évfolyam 2009/2. szám támogatja Süvöltõ Ára: 200 Ft - mellyel környezeti Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület lapja nevelési programunkat XVIII. évfolyam 2009/2. szám támogatja Vele boldog vagy? Mit gondolnak, szabadidejükben

Részletesebben

A nyomtatott termék a maradandóság része. Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda

A nyomtatott termék a maradandóság része. Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda XIX. évfolyam, 284. szám, 2014. január 27. A nyomtatott termék a maradandóság része Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda fotókata A GÖDÖR ALJÁN VAGYUNK

Részletesebben

A zöldebb jövőért program

A zöldebb jövőért program HEINEKEN Hungária A zöldebb jövőért program Fejlesztés Támogatás Hatás HEINEKEN Hungária 01 A jelentés háttere A HEINEKEN Hungária negyedik alkalommal teszi közzé környezetünk védelmében tett intézkedéseit.

Részletesebben

A FLAVIA projekt bemutatása Oldal 4. Bevezető - Eljöhet a vasút reneszánsza? Oldal 5. Cargo-Partner Kft./ Papírtekercsek Oldal 7

A FLAVIA projekt bemutatása Oldal 4. Bevezető - Eljöhet a vasút reneszánsza? Oldal 5. Cargo-Partner Kft./ Papírtekercsek Oldal 7 Közútról Vasútra TARTALOMJEGYZÉK Előszó Oldal 3 A FLAVIA projekt bemutatása Oldal 4 Bevezető - Eljöhet a vasút reneszánsza? Oldal 5 Cargo-Partner Kft./ Papírtekercsek Oldal 7 Pultrans Kft./ Poranyagok

Részletesebben