Életciklus elemzés. Forrásmunkák Szalay Zsuzsa PhD értekezés (BME) Szalay Zs. Zöld A. What is misszing in the EPBD (Building and Environment)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életciklus elemzés. Forrásmunkák Szalay Zsuzsa PhD értekezés (BME) Szalay Zs. Zöld A. What is misszing in the EPBD (Building and Environment)"

Átírás

1 Életciklus elemzés Forrásmunkák Szalay Zsuzsa PhD értekezés (BME) Szalay Zs Zöld A What is misszing in the EPBD (Building and Environment) Az életciklus-elemzés számszerűsíti a termékhez kötődő energia és potenciális környezeti hatásokat, figyelembe véve a termék teljes élettartamát a nyersanyag kitermelésétől kezdve a gyártáson, használaton keresztül az életút végén az ártalmatlanításig, újrahasznosításig-lerakásig (azaz a bölcsőtől a sírig ) Környezeti hatások például az erőforrások használata vagy a különböző környezeti problémához való hozzájárulás (klímaváltozás, savasodás, ózonréteg vékonyodása, stb) A módszer előnye, hogy komplexitása révén kiküszöböli a problémák áthárítását az egyik életszakaszból, földrajzi helyről vagy környezeti közegből egy másikba

2 Életciklus-elemzés készíthető egy építőanyagra, épületszerkezetre vagy akár teljes épületre is Az épületek például nemcsak a működtetésükhöz szükséges energiafelhasználás révén gyakorolnak hatást a környezetre, de az alkalmazott építőanyagok kitermelése, gyártása, szállítása, beépítése, majd karbantartása, cseréje és bontása/ ártalmatlanítása is energiafelhasználással és károsanyag kibocsátással jár Az életciklus-elemzés segítségével feltérképezhető a teljes életciklus különböző szakaszaiban okozott környezetterhelés Szabványok: ISO és Kifejezetten épületek környezeti értékelésére vonatkozik az EN ,2, FprEN ,4) Az elemzés minden szakasza az ún funkcionális egységre vonatkozik A funkcionális egység a vizsgálat vonatkoztatási alapja, mely a termékrendszer által nyújtott teljesítményt, funkciót, szolgáltatást jellemzi Ha két különböző hőszigetelő anyag környezeti tulajdonságait szeretnénk összehasonlítani, félrevezető lenne csupán az egy kilogrammra vetített környezetterhelést tekinteni Megfelelő lehet azonban azonos hővezetési ellenállású szigeteléseket nézni A funkcionális egység ez esetben például 1 m2 falszerkezet hőszigetelésére alkalmas R = 3 m 2 K/W hővezetési ellenállású hőszigetelés Feltételezés: 50 éves időtartam Amennyiben a hőszigetelés várható élettartama rövidebb, mint a számítási időszak, a szükséges csere vagy felújítás anyagmennyiségét is meg kell határozni, ilyen módon az anyagok tartóssága közötti esetleges különbségek is figyelembe vehetőek

3 A termékrendszer az anyag- és energiaáramok révén összekapcsolt modulok, egységfolyamatok összessége a teljes életciklus alatt A termékrendszert a rendszerhatár választja el a környezettől, ill más termékrendszerektől A rendszerhatár megválasztása a vizsgálat céljától függ; megengedhető, hogy bizonyos, az elemzés szempontjából nem jelentős anyag- vagy energiaáramokat elhanyagoljunk Az életciklus-elemzés Cél és tárgykör meghatározás Leltárelemzés Értékelés Közvetlen alkalmazások: - termékfejlesztés - stratégiai tervezés - közzéteendő politika kialakítása - marketing - egyéb Hatásértékelés

4 A leltárelemzés a termékrendszer be- és kimeneteit számszerűsíti a funkcionális egységre vonatkoztatva A főbb be- és kimenetek a következő módon csoportosíthatóak: energia felhasználás, nyersanyag felhasználás; termékek, melléktermékek és hulladékok; károsanyag kibocsátás a levegőbe, vízbe vagy talajba (pl CO2, SO2, NOx, stb) Agyagbányászat - bánya - szállítás gyárig Téglagyártás: - alapanyag előkészítés, - formálás - szárítás - égetés - csomagolás Téglagyár infrastruktúrája - épületek - utak - zöld felületek

5 A hatásértékelés a potenciális környezeti hatások nagyságának megbecslése a leltárelemzés eredményei alapján Környezeti probléma, azaz egy hatáskategória lehet például az éghajlatváltozás, a savasodás vagy az ózonréteg vékonyodása Az éghajlatváltozás esetén bizonyos vegyületek hatására megnövekszik a légkör hővisszatartása, az üvegház hatás, azaz kevesebb hő lép ki a világűrbe Ennek következtében a földi hőmérséklet megnő Ez okozhatja az élőhelyek megváltozását, a fajok kihalását, stb, melyet a kategória végpontjának nevezünk (ez maga a károsodás)

6 Kiválasztás A hatásértékelés első lépéseként ki kell választani, hogy mely hatáskategóriákkal, kategória indikátorokkal és karakterizációs modellekkel fogunk dolgozni Osztályozás hozzárendelés? A leltárelemzés eredményei egy vagy több hatáskategóriához is tartozhatnak Ebben a lépésben az emissziókat, stb hozzárendeljük a megfelelő hatáskategóriához Az éghajlat-változás kategóriához például az üvegház hatású gázok (CO2, CFC, HCFC, CH4, stb) tartoznak Karakterizáció, jellemzés? A leltárelemzés eredményeinek közös nevezőre hozása, az azonos kategóriához tartozó eredmények összesítése a karakterizációs tényezők segítségével Az éghajlatváltozás példájánál maradva a karakterizációs tényezők az egyes üvegház hatású gázok globális felmelegedési potenciálja (GWP), melyet a CO 2 -hoz viszonyítva határoznak meg az üvegház hatás vagy hővisszatartó képesség alapján A metán az üvegház hatás szempontjából például a CO 2 -nál 21-szer erősebb hatású gáz, így 1 kg metán 21 kg CO 2 -egyenértéknek felel meg Miután minden üvegházhatású gázt felszoroztunk a karakterizációs tényezővel, ezek már az azonos mértékegység miatt összegezhetőek Így kapjuk meg a kategória indikátor eredményt kg CO 2 -egyenértékben

7 Normalizálás A normalizálás segíthet az eredmények értelmezésében, hiszen megmutatja a termékrendszer indikátor eredményeinek relatív jelentőségét A normalizálás során a hatáskategória indikátor eredményeket egy referenciaértékhez viszonyítják Ez lehet az adott évben és földrajzi régióban a tényleges összes vagy egy főre jutó környezetterhelés (pl a tényleges kibocsátások globális felmelegedési potenciálban kifejezve), vagy például környezetpolitikailag előirányzott célértékek vagy egy alternatív termék eredményei

8 Csoportosítás A hatáskategóriák csoportosítása (pl inputok-outputok, vagy globális/regionális/helyi lefedettség alapján) és/vagy a hatáskategóriák közötti hierarchia felállítása (pl magas, közepes, alacsony prioritás) Ez a lépés szubjektív mérlegeléssel jár; a különböző preferenciák alapján kialakított sorrendtől függően ugyanazon indikátor eredmények értékelése különböző lehet Súlyozás Különböző kategória eredmények összesítése felvett súlyok alapján A súlyok felvehetőek szakértők, szakértői panelek vagy más érdekelt felek véleménye szerint A súlyozás szükségszerűen szubjektív elemeket is tartalmaz, emiatt súlyozott eredmények nem közölhetőek önmagukban, mindig nyilvánossá kell tenni a súlyozás előtti eredményeket is

9 KUMULATÍV ENERGIAIGÉNY (CED) A módszer az egy termék vagy folyamat környezetre gyakorolt hatását egy paraméterrel jellemzi: az előállítás, használat és bontás primer energiában kifejezett teljes energiaigényével Ez minden közvetlen és közvetett (pl a gyár megépítése) energia felhasználást tartalmaz Az indikátor nem helyettesít egy teljes életciklus-elemzést, de általában jó tájékozódási alapot nyújt a környezetterhelés megítéléséhez Számos környezeti hatás, például a globális felmelegedés, savasodás, ózonképződés többé-kevésbé egyenesen arányos az energiaigénnyel, amennyiben a környezeti hatás döntő része fosszilis energiahordozók égetéséből származik A kumulatív energiaigény nem megújuló és megújuló energiaforrásokból származó energiafelhasználásra osztható A nem megújuló kategóriába tartozik a fosszilis tüzelőanyagok és az atomenergia felhasználása

10 Éghajlatváltozás (GWP): Az emberi tevékenységből származó különböző gázok felerősítik a természetes üvegházhatást A hőmérséklet emelkedésének lehetséges következményei a globális éghajlatváltozás, a csapadékeloszlás és a vegetációs zónák eltolódása, valamint a jégolvadás miatt a tengerszint emelkedése Az antropogén üvegházhatásért felelős ún üvegház-gázok közül legfontosabbak a szén-dioxid (CO 2 ), a metán (CH 4 ) és a fluor-klór-szénhidrogének (FCKW) A különböző gázok által okozott hatást az ún globális felmelegedési potenciállal (Global Warming Potential, GWP), avagy üvegház-potenciállal fejezzük ki Az üvegház gázok hatását a széndioxidhoz viszonyítjuk A metán az üvegházhatás szempontjából például a CO 2 -nál 21-szer erősebb hatású gáz, így 1 kg metán 21 kg CO 2 -egyenértéknek felel meg Savasodás (AP): A savas esőért elsősorban a kéndioxid (SO 2 ) és a nitrogénoxidok (NOx) okolhatók Ezek az anyagok elsősorban égési folyamatokból származnak, melyekért főként az ipar, a hőerőművek, a háztartások és a közlekedés a felelős Ezekből a gázokból oxidáció útján a légkörben kénes savak, kénsav, illetve nitrogénsav keletkeznek, amelyek a csapadék ph-értékét csökkentik A lehetséges következmények például az erdőpusztulás, a talaj savanyodása és az épületek károsodása A különböző emissziók hatását a SO 2 bázison kifejezett savasodási potenciállal (Acidification Potential, AP) jellemezzük

11 Sztratoszferikus ózonréteg károsodása (ODP): Az utóbbi években a földi élet számára veszélyes ultraibolya sugárzás nagy részét kiszűrő sztratoszferikus ózonréteg globálisan is vékonyodik Az ózon bomlásáért elsősorban a fluorklór-szénhidrogének okolhatók Ezeket az anyagokat többek között hűtőszekrényekben és klímaberendezésekben használják, hajtógázként történő alkalmazásuk (spray, habosítás) egyre inkább visszaszorulóban van Ugyanakkor más nyomgázok, például a halonok is hozzájárulnak az ózon bontásához, de használatuk jelentősen csökkent, Az ultraibolya sugárzás földfelszíni erősödése károsíthatja az emberek és állatok egészségét, a földi és vízi ökoszisztémákat, a biokémiai körforgást és az anyagokat Olyan megbetegedéseket okozhat, mint a bőrrák és a szürke hályog Az anyagok ózonkárosító potenciálját (Ozone Depletion Potential, ODP) a triklór-fluor-metánéhoz viszonyítjuk Épületek esetében: UV állóság, fadding, tetőszigetelés Eutrofizáció (EP): Az eutrofizációt a makro-tápanyag, elsősorban a nitrogén (N) és a foszfor (P) magas koncentrációja okozza A tápanyag feldúsulás a fajok összetételének nem kívánatos megváltozásához és megnövekedett biomassza termelődéshez vezethet a vízi és a szárazföldi ökoszisztémákban A magas tápanyag koncentráció emellett a víz ihatóságát is veszélyezteti A vízi ökoszisztémákban a megnövekedett biomassza képződés (alganövekedés) oxigénszint csökkenést és ezáltal halpusztulást okozhat Az anyagok eutrofizációs potenciálját (Eutrophication Potential, EP) a foszfáthoz viszonyítjuk

12 Foto-oxidánsok képződése - nyári szmog (POCP): A fotooxidánsok ultraibolya fény hatására a troposzférában képződnek, illékony szerves vegyületek (VOC) és szénmonoxid (CO) fotokémiai oxidációja során nitrogén-oxidok (NOx) jelenlétében A legfontosabb fotooxidáns az ózon és a peroxiacetilnitrát (PAN) Ezek a kémiai vegyületek károsíthatják az emberi egészséget, az ökoszisztámát, vagy akár a szántóföldi növénykultúrákat Az anyagok fotokémiai oxidációs potenciálját (Photo-oxidant formation, POCP) az etilénhez viszonyítjuk Épületek LCA elemzése (Life Cycle Analysis Bemenő Kimenő Építés EMISSZIÓK ENERGIA Karbantartás/felújítás VÍZ VÍZ Üzemeltetés HULLADÉK ANYAGOK Bontás és újrahasznosítás HULL HŐ ZAJ

13 AZ ECO-INDICATOR 99 MÓDSZER A hatásértékelés pontozásos módszere Az eco-indicator károrientált megközelítésre épül Három területet vizsgálnak: az emberi egészség károsodását, az ökoszisztéma minőségének romlását és az erőforrások kimerülését Az emberi egészséget érintő károsodások például a betegen eltöltött életévek (Disability Adjusted Life Years- DALY) számával jellemezik Az ökoszisztéma minőségének romlását a környezeti terhelés hatására adott területen eltűnő fajok aránya írja le Az erőforrások kimerülését az egy kilogramm kitermelt anyagra jutó többlet energiában mérik, amely abból származik, hogy a megmaradó erőforrást a jövőben csak egyre nagyobb energiabevitel árán lehet majd kitermelni, Az eredményeket a három területnek megfelelően könnyen értelmezhető és felhasználóbarát, de tudományosan alátámasztott ökopontokkal összegzik Az eco-indicator a vizsgált termék hatását a három területen egy-egy számmal fejezi ki

14 ÉPÍTÉSZET ÉPÜLETGÉPÉSZET HASZNÁLÓK - belső szerkezetek - határolószerk - fűtés (transzmissziós veszteség és szoláris nyereség) -fűtés (szellőzési veszteség és belső nyereségek) -HMV -elektromos berendezések -világítás ÉPÜLET

15 Német példák

16 V00 Alapeset Az alapeset egy szabadon álló kétszintes családi ház, amely éppen megfelel a jelenleg hatályos épületenergetikai követelményeknek (2015) Valamennyi ablakot kelet-nyugat tájolásúnak és részlegesen árnyékoltnak tételeztünk fel V01 Kedvezőbb tájolás Csak az ablakok tájolását változtattuk a téli szoláris nyereségek kedvezőbb hasznosítása érdekében: az ablakok 40-60%-a déli, 20-30%-a kelet-nyugati és a fennmaradó ablakok északi tájolásúak A mai szabályozásnak éppen megfelelő, K-Ny-i tájolású épülethez képest a kedvezőbb tájolású v01 épület beépített energiatartalma természetesen nem változik (az ábrán világoskék az építés, sötétkék a felújítás energiaigénye), a teljes energiaigény viszont 5%-kal csökken

17 V02 Fokozott hőszigetelés Következő lépésként a kedvező tájolás mellett az épület hőtechnikai minőségét javítottuk, úgy hogy az épülethatároló szerkezetek hőátbocsátási tényezője a 2020-ra javasolt követelményeknek megfelelő legyen A külső falak esetén ez 0,2 W/m 2 K, a felső zárófödémeknél 0,15 W/m 2 K, az alsó zárófödémeknél 0,25 W/m 2 K, az ablakoknál 1 W/m 2 K hőátbocsátási tényezőt jelent) Ezt az ablakok esetén háromrétegű, low-e bevonatos, nemesgáz töltetes ablakkal lehet kielégíteni, ezeknek az összesített sugárzásátbocsátó képessége azonban alacsonyabb (g=05 vs 065) A 2020-ra tervezett hőátbocsátási tényezőkkel épülő épület (v02) beépített energiatartalma magasabb, de a fokozott hőszigetelés révén a fűtési energiaigény jelentősen csökken, és a teljes kumulatív energiaigény a kiindulási épülethez képest 24%-kal kevesebb

18 V03 Kondenzációs gázkazán Az alacsony hőmérsékletű gázkazán helyett jobb hatásfokú kondenzációs gázkazánt alkalmaztunk A kondenzációs kazán beépítése (v03) a beépített energiatartalmat csak kis mértékben befolyásolja, de a jobb éves hatásfoknak köszönhetően további 5% összes energiamegtakarítás érhető el a v02 verzióhoz képest V04 Hővisszanyerővel ellátott mechanikus szellőzés A filtrációból/szellőztetésből származó hőveszteségek csökkentése érdekében hővisszanyerővel ellátott mechanikus szellőztetőrendszert tételeztünk fel A hővisszanyerő hatásfoka 80%, az elektromos áram fogyasztás 0,45 Wh/m 3 A légcsereszámot továbbra is n=0,5 1/h-nak vettük az eredmények összehasonlíthatósága érdekében Ez a lépés a hőveszteségek csökkenéséhez vezet, de új tételként megjelenik a légtechnika villamos energia igénye

19 V05 Még jobb hőszigetelés (passzívház szint) A további energia megtakarításra két út kínálkozik: vagy a hőszigetelési vastagságokat növeljük még tovább, vagy megújuló energiaforrásokat alkalmazunk Ebben a lépésben a hőszigetelési szintet növeltük annyira, hogy a nettó fűtési energiaigény megfeleljen a passzívház szabványban előírt 15 kwh/m 2 a értéknek Ha továbbmegyünk, és még vastagabb hőszigetelést teszünk a házra (v05) ezzel megfelelünk a passzívház szintnek a teljes életciklusra vetített energiaigény 3%-kal tovább csökken Ha azonban még tovább fokozzuk a hőszigetelést, már nem csökken tovább a teljes energiaigény: a passzívház szintű hőszigetelés optimálisnak tekinthető Extrém vastagságú hőszigeteléssel a megtakarítás már nem növelhető

20 V06 Még további hőszigetelés A következő lépésben azt vizsgáltuk, hogy érdemes-e a hőszigetelés vastagságát a passzívház szintnél is tovább fokozni

21 V07 Napenergia aktív hasznosítása A v07 változatban napkollektorokat és napelemeket is alkalmazunk Ezeknek a rendszereknek jelentős a gyártási energiaigényük, de az üzemeltetési szakaszban nagy mértékű energia megtakarítást érhetünk el velük: a napkollektorok révén csökken a használati melegvíz nem megújuló energiaigénye, a napelemek által termelt és helyben elfogyasztott vagy a hálózatba táplált energia pedig levonható az épület energiamérlegéből A teljes kumulatív energiaigény kb 20%-a a kiindulási épületének Az épületburok javítása helyett itt megújuló energiaforrásokat alkalmaztunk A hőszigetelési szint a v02-v04 verziónak felel meg A nyeregtetős épület egyik tetősíkjára (40 hajlásszög) szelektív síkkollektorokat helyeztünk, amelyeket használati melegvíz készítésre méreteztünk 60%-os szoláris részaránnyal A maradék felületre polikristályos napelemeket feltételeztünk A tetőfelület tájolását délkelet-dél-délnyugat között változtattuk, az árnyékolást enyhétől átlagosig (10-30%) Feltételezésünk szerint a tetőfelület 10-20%-a a kémények és egyéb akadályok miatt napenergia hasznosításra nem alkalmas

22 V08 Pelletkazán Ebben a verzióban a napenergia helyett egy jó hatásfokú pelletkazánt vettünk figyelembe, amely a fűtési rendszert és a használati melegvíz készítést is ellátja A pelletkazán beépítése (v08) a napenergia hasznosítással szemben a beépített energiatartalmat nem emeli jelentősen, az üzemeltetés során pedig mind a fűtés, mind a melegvíz készítés nem megújuló kumulatív energiatartalma csökken a megújuló energia felhasználás révén Az összes kumulatív energiaigény a kiindulási épület 36%-a A biomassza nem korlátlanul rendelkezésre álló megújuló, amely a telekhatáron belüli rendszerrel hasznosítható energiaforrás hanem megújítható (renewable) forrás, biztosításához energiabefektetés kell (erdőgazdálkodás, energianövény ültetvények, kitermelés, szállítás, feldplgozás, ismét szállítás Ezt a primer energiatartalom fejezi ki (itt és most 0, illetve 0,6)

Építési termékek és épületek életciklusa

Építési termékek és épületek életciklusa Építési termékek és épületek életciklusa BME MET 2014.12.11. Előadó: Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Magasépítési Tanszék EITKIC 12 projekt zárókonferencia Életciklus-elemzés Az életciklus-elemzés definíciója

Részletesebben

Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia szeptember Gyula, Cívis Hotel Park

Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia szeptember Gyula, Cívis Hotel Park ÉLETCIKLUS-ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉS JÖVİJE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN. HULLADÉKKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LCA-ELEMZÉSSEL. Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia 2012.

Részletesebben

ÉLETCIKLUS ELEMZÉS. Sántha Zsuzsanna S7E2G8

ÉLETCIKLUS ELEMZÉS. Sántha Zsuzsanna S7E2G8 ÉLETCIKLUS ELEMZÉS Sántha Zsuzsanna S7E2G8 MI IS AZ AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS??? Az életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment, LCA) más néven életciklus-becslés, életciklusértékelés, vagy életciklus-vizsgálat

Részletesebben

ÉPÜLET FALSZERKEZETEK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Simon Andrea

ÉPÜLET FALSZERKEZETEK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Simon Andrea ÉPÜLET FALSZERKEZETEK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL Simon Andrea VÁZLAT 1. Problémafelvetés 2. Elemzés módszertana 3. Életciklus-szakaszok 4. A mintaépület bemutatása 5. Eredmények kiértékelése

Részletesebben

Költségoptimum, közel nulla energetikai szint, passzívház: hol van az optimum?

Költségoptimum, közel nulla energetikai szint, passzívház: hol van az optimum? EM. BME. Költségoptimum, közel nulla energetikai szint, passzívház: hol van az optimum? BME EM 2016.10.27. Előadó:, adjunktus, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 1. dia / EM. BME. 2. dia / EM. BME.

Részletesebben

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése

Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése Polietilén, polipropilén gyártásának életciklus elemzése Bodnárné Sándor Renáta Tudományos munkatárs Bay-Logi Életciklus-elemzés Az életciklus-elemzés keretrendszere Cél és tárgy meghatározás Adatleltár,

Részletesebben

Medgyasszay Péter PhD

Medgyasszay Péter PhD 1/19 Megvalósítható-e az energetikai egy helyi védettségű épületnél? Medgyasszay Péter PhD okl. építészmérnök, MBA BME Magasépítési Tanszék Belső Udvar Építésziroda Déri-Papp Éva építész munkatárs Belső

Részletesebben

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése

Szennyvíziszapártalmatlanítási módok. életciklus elemzése Szennyvíziszapártalmatlanítási módok életciklus elemzése Bodnárné Sándor Renáta Tudományos munkatárs Bay Zoltán Nonprofit Kft. XVII. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2015. Szeptember 17-18. Bay

Részletesebben

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Szerves ipari hulladékok energetikai célú hasznosításának vizsgálata üvegházhatású gázok kibocsátása tekintetében kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István

Részletesebben

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök Az LCA Center egyesület bemutatása István Zsolt elnök 1 Mi az LCA? Az életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment, LCA) más néven életciklus-becslés, életciklus-értékelés, vagy életciklus-vizsgálat egy termék,

Részletesebben

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Üvegházhatás, globális felmelegedés, ózonpajzs szerepe Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István FÖLDFELSZÍN EGYENSÚLYI

Részletesebben

Takács Tibor épületgépész

Takács Tibor épületgépész Takács Tibor épületgépész Tartalom Nemzeti Épületenergetikai Stratégiai célok Épületenergetikát befolyásoló tényezők Lehetséges épületgépészeti megoldások Épületenergetikai összehasonlító példa Összegzés

Részletesebben

Ember- és környezetbarát megoldás a panel. épületek felújítására

Ember- és környezetbarát megoldás a panel. épületek felújítására Ember- és környezetbarát megoldás a panel épületek felújítására Panel Mi legyen vele? Magyarországon kb. kétmillió ember él panellakásban Felújítás Felújítás Biztonság Környezetvédelem Esztétika Energiatakarékosság

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András A levegő a Földet körülvevő gázok keveréke. Tiszta állapotban színtelen, szagtalan. Erősen lehűtve cseppfolyósítható. A cseppfolyós levegő világoskék folyadék,

Részletesebben

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén Alaprajz Tervezői Napok - BME, Magasépítés Tanszék - Ea: Medgyasszay Péter PhD Fenntartható ház. Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház mentén Medgyasszay Péter PhD okl. építészmérnök,

Részletesebben

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, 2014. December 1-2.

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, 2014. December 1-2. BIOMASSZA ENERGETIKAI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS-ELEMZÉSSEL Bodnár István III. éves PhD hallgató Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori

Részletesebben

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE A légkör szerkezete kémiai szempontból Homoszféra, turboszféra -kb. 100 km-ig -turbulens áramlás -azonos összetétel Turbopauza

Részletesebben

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai Matuz Géza Okl. gépészmérnök Mennyi energiát takaríthatunk meg? Kulcsfontosságú lehetőség az épületek energiafelhasználásának csökkentése EU 20-20-20

Részletesebben

Martfű általános bemutatása

Martfű általános bemutatása 2014 Martfű általános bemutatása Martfű földrajzi elhelyezkedése Megújuló lehetőségek: Kedvezőek a helyi adottságok a napenergia és a szélenergia hasznosítására. Martfűn két termálkút működik: - Gyógyfürdő

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Katalin AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS Egy termék, folyamat vagy szolgáltatás környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatára használt

Részletesebben

Napelemes rendszerek alkalmazása alacsony energiaigényű- és passzívházaknál

Napelemes rendszerek alkalmazása alacsony energiaigényű- és passzívházaknál Napelemes rendszerek alkalmazása alacsony energiaigényű- és passzívházaknál Benécs József épületgépész szakmérnök épületenergetikai szakmérnök auditor benecsjozsef@gmail.com Városi legenda: a napelemek

Részletesebben

Életciklus-elemzés a gyakorlatban. Hegyesi József

Életciklus-elemzés a gyakorlatban. Hegyesi József Hegyesi József Gödöllő, 2012 Tartalom 1. Alapfogalmak 2. Az életciklus-elemzés felépítése 3. Életciklus-elemzés a gyakorlatban Alapfogalmak Életciklus-elemzés*: Egy termék hatásrendszeréhez tartózó bement,

Részletesebben

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 2. sz. Melléklet Tervezési adatok 1 1. Éghajlati adatok

Részletesebben

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Dr. Magyar Zoltán Tanszékvezető BME Épületenergetika és Épületgépészeti Tanszék 2013.11.06. Középület állomány típusépületei Középületek elemzése Állami és önkormányzati

Részletesebben

AZ ÉPÜLETENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK VÁLTOZÁSA- MENNYIRE KÖZEL A NULLA?

AZ ÉPÜLETENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK VÁLTOZÁSA- MENNYIRE KÖZEL A NULLA? AZ ÉPÜLETENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK VÁLTOZÁSA- MENNYIRE KÖZEL A NULLA? BME MET 20150611 Előadó: Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Épületek energiahatékonysági, (épületenergetikai/

Részletesebben

Közel nulla energiafelhasználású épületek felújításának számítási módszerei (RePublic_ZEB projekt)

Közel nulla energiafelhasználású épületek felújításának számítási módszerei (RePublic_ZEB projekt) Közel nulla energiafelhasználású épületek felújításának számítási módszerei (RePublic_ZEB projekt) Pollack Expo 2016 2016. február 25. dr. Magyar Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens BUDAPESTI MŰSZAKI

Részletesebben

Mire jó a környezeti életciklus vizsgálat?

Mire jó a környezeti életciklus vizsgálat? Mire jó a környezeti életciklus vizsgálat? Előadó: Szilágyi Artúr, MSc hallgató (Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Tanszék) Helyszín: XVIII. Bolyai Konferencia Budapest,

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István II. éves PhD hallgató,, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola VIII. Életciklus-elemzési

Részletesebben

TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA. Vidóczi Árpád építészmérnök

TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA. Vidóczi Árpád építészmérnök TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA Vidóczi Árpád építészmérnök 4/15/2014 KUTATÁSI TERÜLET : CSALÁDI HÁZ 130-140 m 2 lakóterület 4 tagú család részére optimalizált alaprajz Kitűzött energiaigény

Részletesebben

ÚJ FEJLESZTÉSEK ÉS TECHNOLÓGIÁK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS JEGYÉBEN

ÚJ FEJLESZTÉSEK ÉS TECHNOLÓGIÁK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS JEGYÉBEN ÚJ FEJLESZTÉSEK ÉS TECHNOLÓGIÁK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS JEGYÉBEN KIÖNTŐHABARCSOK ÉS PÁLYALEMEZ SZIGETELÉSI RENDSZEREK LEGÚJABB GENERÁCIÓI 2014.03.25. BERECZ ANDRÁS SIKA HUNGÁRIA KFT./ ÉPÍTŐIPARI ÜZLETÁG

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 4. előadás

Környezetgazdálkodás 4. előadás Környezetgazdálkodás 4. előadás Magyarország környezeti állapota 1. Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Levegőtisztaság-védelem Megállapítások: (OECD 1998-2008 közötti időszakra) Jelentős javulás

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁGI TIPPEK KONFERENCIA Energiatudatos építészet/felújítás egy konkrét, megvalósult példán keresztül BME MET 2013. 04. 27.

ENERGIAHATÉKONYSÁGI TIPPEK KONFERENCIA Energiatudatos építészet/felújítás egy konkrét, megvalósult példán keresztül BME MET 2013. 04. 27. Energiatudatos építészet/felújítás egy konkrét, megvalósult példán keresztül BME MET 2013. 04. 27. Előadó: Medgyasszay Péter PhD egyetemi docens, BME Magasépítési Tanszék TARTALOM 1. Alapvetés 1.1 Környezeti

Részletesebben

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Rendelet írja elő a tanúsítást 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Új épületeknél már kötelező

Részletesebben

2. sz. melléklet Számítások - szociális otthon/a

2. sz. melléklet Számítások - szociális otthon/a 2. sz. melléklet Számítások - szociális otthon/a Szociális otthon díj 1 díj 2 díj 3 díj 4 2. gázmotor 1. gázmotor Hőenergia díj 12,7118644 max teljes. max teljes. Elektromos névleges 30 117,6 25 34,74

Részletesebben

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó

e 4 TÉGLAHÁZ 2020 Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó Ház a jövőből Vidóczi Árpád műszaki szaktanácsadó TARTALOM: Az e 4 koncepció Passzívház egy rétegű monolit tégla falazattal Energia hatékony téglaház modell = a jövő háza? Az egész több, mint a részek

Részletesebben

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK EU direktívák hazai rendeletek EPBD - Épületenergetikai

Részletesebben

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban A mai kor követelményei Gazdaságosság Energiahatékonyság Károsanyag-kibocsátás csökkentés Megújuló energia-források alkalmazása Helyi erőforrásokra

Részletesebben

Családi ház felújításának életciklus szempontú vizsgálata

Családi ház felújításának életciklus szempontú vizsgálata Családi ház felújításának életciklus szempontú vizsgálata BME MET 2013. december 5. Előadó: Dr. SZALAY Zsuzsa, Medgyasszay Péter PhD, V. Horn Valéria DLA, BME Magasépítési Tanszék 2013. 12.05. Az EU céljai

Részletesebben

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - LAKOSSÁGI FÓRUM

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - LAKOSSÁGI FÓRUM LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - LAKOSSÁGI FÓRUM Időpont: 2013.09.02 17:30 Helyszín: Eötvös Lóránd általános iskola, étkező Lakatos úti 2. számú Lakásszövetkezet Igazgatóság a közösség szolgálatában

Részletesebben

Passzív házak. Csoknyai Tamás BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Passzív házak. Csoknyai Tamás BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Passzív házak Csoknyai Tamás BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Mi az a passzívház? Minimális fűtési energiafelhasználás Minimális fűtési hőszükséglet Passzív-szolár szolár technikák alkalmazása

Részletesebben

Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére

Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére Talamon Attila Szent István Egyetem 2014.03.13. Bevezetés Tények: A lakossági energiafogyasztás Magyarország teljes energiafelhasználásának

Részletesebben

Napelemes rendszerek teljes életciklus elemzése

Napelemes rendszerek teljes életciklus elemzése Napelemes rendszerek teljes életciklus elemzése Manek Enikı Környezettan BSc Témavezetı: Farkas Zénó Tudományos munkatárs ELTE escience Regionális Egyetemi Tudásközpont 1 Az elıadás tartalma Bevezetés

Részletesebben

GOLYÓSTOLLAK ÉLETCIKLUS ELEMZÉSE

GOLYÓSTOLLAK ÉLETCIKLUS ELEMZÉSE GOLYÓSTOLLAK ÉLETCIKLUS ELEMZÉSE Mérőné Dr. Nótás Erika egyetemi docens, Szent István Egyetem Bányai Csilla környezetmérnök hallgató, Szent István Egyetem Célkitűzések Egy újratölthető és egy nem újratölthető

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Megéri-e közel nulla energiaigényű épületeket építeni? BME MET 2014.10.04 Előadó: Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Magasépítési Tanszék

Megéri-e közel nulla energiaigényű épületeket építeni? BME MET 2014.10.04 Előadó: Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Magasépítési Tanszék Megéri-e közel nulla energiaigényű épületeket építeni? BME MET 2014.10.04 Előadó: Szalay Zsuzsa PhD adjunktus, BME Magasépítési Tanszék Közel nulla energiaigényű épületek 2010/31/EU irányelv az épületek

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Minta Project 6500 Baja Minta u 42 HRSZ: 456/456 Gipsz Jakab 6500 Baja Minta u 42 Tanúsító: Épületgépész Szakmérnök

Részletesebben

Napenergia hasznosítás

Napenergia hasznosítás Fókusztéma - üzemeltetőknek Napenergia hasznosítás Szoláris potenciál (éves szoláris hozam) Fa Lignit Földgáz Tüzelőolaj A tájolás és a meredekség hatása az energiahozamra Tájolás (fok) Nyugat Kelet Délnyugat

Részletesebben

Az életciklus felmérés lépései

Az életciklus felmérés lépései Az életciklus felmérés lépései készítette: Sára Balázs (FEBE ECOLOGIC) a KÖRINFO rendszer számára 2010. Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. Cél meghatározása... 3 3. Tárgy meghatározása... 3 1.1 Funkció egység...

Részletesebben

Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés

Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés 1 Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés 10cm-es polisztirol homlokzati szigetelés felhelyezése a teljes homlokzatra (1320m2). Indoklás: Az épület hőveszteségének kb. 30%-a az oldal falakon keresztül

Részletesebben

Épületenergetika. Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

Épületenergetika. Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületenergetika Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK EU direktívák hazai rendeletek EPBD - Épületenergetikai direktíva 91/2002/EK

Részletesebben

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT!

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT! ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT! 24. Távhő Vándorgyűlés Épület-felújítások üzemviteli tapasztalatai dr. Zsebik Albin zsebik@energia.bme.hu BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék NYÍREGYHÁZA,

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

A magyar energiaszektor villamosenergiatermelésének

A magyar energiaszektor villamosenergiatermelésének A magyar energiaszektor villamosenergiatermelésének életciklus- és carbon footprint elemzése Életciklus analízis kutatási eredmények 2009. május 26. Green Capital Zrt. Őri István vezérigazgató www.greencapital.hu

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

görög, római: erdőirtás Húsvét szigetek Széntüzelés- légszennyezés savas ülepedés

görög, római: erdőirtás Húsvét szigetek Széntüzelés- légszennyezés savas ülepedés LCA Életciklus elemzés Az ökológiai egyensúly megbomlása Parasztgazdaság - egyensúly Korai ökológiai katasztrófák: görög, római: erdőirtás Húsvét szigetek Ipari forradalom: Széntüzelés- légszennyezés savas

Részletesebben

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA Három követelményszint: az épületek összesített energetikai jellemzője E p = összesített energetikai jellemző a geometriai viszonyok függvénye (kwh/m

Részletesebben

Az épületenergetikai követelmények

Az épületenergetikai követelmények Az épületenergetikai követelmények Dr. Szalay Zsuzsa. Baumann Mihály, Dr. Csoknyai Tamás 2015.09.27. Hová tart az épületenergetikai szabályozás? Közel nulla követelmények 2016.02.15. 34. / Közel nulla

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 3.sz Melléklet Követelményértékek 1 1. A határoló-és

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése

Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése Szennyvíziszapártalmatlanítási módok életciklus elemzése Bodnárné Sándor Renáta Tudományos munkatárs Bay Zoltán Nonprofit Kft. X. LCA Center Konferencia Budapest, 2015. december 9. Bay Zoltán Nonprofit

Részletesebben

Passzívházakról kicsit másként

Passzívházakról kicsit másként Passzívházakról kicsit másként Benécs József CePHD épületgépész szakmérnök DEFINÍCIÓK (helyett) ha egy csoporthoz szeretnénk tartozni, akkor el kell fogadjuk annak minden szabályát Amennyiben a higiéniai

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

VI. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés. Dr. Tamaska László Veszprémi Egyetem 2003. február. 17.

VI. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés. Dr. Tamaska László Veszprémi Egyetem 2003. február. 17. VI. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Dr. Tamaska László Veszprémi Egyetem 2003. február. 17. technikai eszközök (TÉ,( TT,, LCA, KTT......); menedzsment eszközök (KÁÉ( KÁÉ,, ISO 1400X, EMAS, benchmarking,,

Részletesebben

LCA alkalmazása talajremediációs technológiákra. Sára Balázs FEBE ECOLOGIC 2010

LCA alkalmazása talajremediációs technológiákra. Sára Balázs FEBE ECOLOGIC 2010 LCA alkalmazása talajremediációs technológiákra Sára Balázs FEBE ECOLOGIC 2010 Mire alkalmas az LCA? Talajremediáció csökkenti a helyi környezeti problémákat de az alkalmazott technológiáknak vannak helyi,

Részletesebben

görög, római: erdőirtás Húsvét szigetek

görög, római: erdőirtás Húsvét szigetek LCA Életciklus elemzés Az ökológiai egyensúly megbomlása Parasztgazdaság - egyensúly Korai ökológiai katasztrófák: görög, római: erdőirtás Húsvét szigetek Ipari forradalom: Széntüzelés- légszennyezés savas

Részletesebben

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum. Passzív házak Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12. 1 Passzív ház Olyan épület, amelyben a kényelmes hőmérséklet

Részletesebben

ERŐMŰVI FÜSTGÁZBÓL SZÁRMAZÓ CO₂ LEVÁLASZTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Sziráky Flóra Zita

ERŐMŰVI FÜSTGÁZBÓL SZÁRMAZÓ CO₂ LEVÁLASZTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL. Sziráky Flóra Zita ERŐMŰVI FÜSTGÁZBÓL SZÁRMAZÓ CO₂ LEVÁLASZTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA ÉLETCIKLUS ELEMZÉSSEL Sziráky Flóra Zita Előadás vázlata CO 2 kibocsátás szabályozása Technológiák áttekintése Saját kutatás

Részletesebben

A tej életciklus elemzése (+ ) Dr. Tamaska László. http://www.kmprojekt.hu

A tej életciklus elemzése (+ ) Dr. Tamaska László. http://www.kmprojekt.hu A tej életciklus elemzése (+ ) Dr. Tamaska László http://www.kmprojekt.hu egy gondolat az elıadóról vegyészmérnök Veszprém, 1990 környezeti menedzser Bologna, 1996 1991-2002 Veszprémi Egyetem 2002- KM-Projekt

Részletesebben

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Magyar Zoltán Tanszékvezető BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék magyar@egt.bme.hu zmagyar@invitel.hu A felelős üzemeltetés

Részletesebben

G L O B A L W A R M I N

G L O B A L W A R M I N G L O B A L W A R M I N Az üvegházhatás és a globális felmelegedés Az utóbbi kétszáz évben a légkör egyre többet szenved az emberi tevékenység okozta zavaró következményektől. Az utóbbi évtizedek fő változása

Részletesebben

Ökoház - Aktív ház. Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE 2011.04.26.

Ökoház - Aktív ház. Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE 2011.04.26. Ökoház - Aktív ház Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE 2011.04.26. Ökoház Laikus épület, természetes és újrahasznosított anyagokból Szakember épület, ami a legkisebb káros hatást gyakorolja környezetére 2

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Társasházi lakás Épületrész (lakás): Megrendelő: A lakás a társasház szélső lakása, közvetlenül csatlakozik a mellette

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

Környezettudatos épületek a gyakorlatban. Magyarországon

Környezettudatos épületek a gyakorlatban. Magyarországon Környezettudatos épületek a gyakorlatban Magyarországon Mitől zöld a zöld? Zöld építés = hőszivattyúvalhűtött fűtötthűtött fűtött üvegkalitka? Zöld építés = műanyagba csomagolt betonkocka? Zöld építés

Részletesebben

Szalay Zsuzsa Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Életcikluselemzés.

Szalay Zsuzsa Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Életcikluselemzés. Szalay Zsuzsa Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Életcikluselemzés az építészetben Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék, Építészmérnöki

Részletesebben

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Elromlott a gázkazánom és gyorsan ki kell cserélnem Az ügyfelek elvárásai szeretnék hőszivattyút használni, de azt hallottam, hogy nem lenne hatékony

Részletesebben

Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása

Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása Biogeokémiai ciklusok általános jellemzői: kompartmentek vagy raktárak tartózkodási idő áramok (fluxusok) a kompartmentek között

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. "Épületszerkezetek építésökológiai és -biológiai értékelő rendszerének összeállítása az építési anyagok hazai gyártási/előállítási

KUTATÁSI JELENTÉS. Épületszerkezetek építésökológiai és -biológiai értékelő rendszerének összeállítása az építési anyagok hazai gyártási/előállítási KUTATÁSI JELENTÉS "Épületszerkezetek építésökológiai és -biológiai értékelő rendszerének összeállítása az építési anyagok hazai gyártási/előállítási adatai alapján" OTKA T/F 046265 Tartalom 0) Kutatás

Részletesebben

Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Dévaványa Város Önkormányzat intézményeinél

Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Dévaványa Város Önkormányzat intézményeinél ELŐZMÉNYEK Pályázati kiírás: Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Pályázati kódszám: Pályázat készítő: KEOP-2009-5.3.0/B Global Energy Energetikai Tanácsadó és

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT. 2014. június 27.

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT. 2014. június 27. Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT 2014. június 27. A biomassza és a földhő energetikai

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: Gali András Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása: 293.5 kwh/m 2

Részletesebben

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Magyar Zoltán Tanszékvezető BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék magyar@egt.bme.hu zmagyar@invitel.hu A felelős üzemeltetés

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Többlakásos lakóház (zártsorú) Hrsz.: III. emeleti lakás Tulajdoni lapszám: III. em. Tanúsító:

Részletesebben

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő Vállalati szintű energia audit dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő Audit=összehasonlítás, értékelés (kategóriába sorolás) Vállalatok közötti (fajlagosok alapján) Technológiai paraméterek (pl.

Részletesebben

Acélszerkezetek fenntarthatósága és valorizációja AMECO3. 2014 június

Acélszerkezetek fenntarthatósága és valorizációja AMECO3. 2014 június Acélszerkezetek fenntarthatósága és valorizációja 3 2014 június Általános bemutatása : A szoftver acélszerkezetű épületek és hidak életciklus elemzésével foglalkozik A számítások az ISO 14040 & 44-nek

Részletesebben

Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15. Dátum 2010.01.10. Homlokzat 2 (dél)

Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15. Dátum 2010.01.10. Homlokzat 2 (dél) Alapadatok Azonosító adatok lakóépület Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15 Azonosító (pl. cím) vályogház-m Dátum 2010.01.10 Geometriai adatok (m 2 -ben) Belső

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!! Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége Kép!!! Decentralizált bioenergia központok energiaforrásai Nap Szél Növényzet Napelem Napkollektor Szélerőgépek Biomassza Szilárd Erjeszthető Fagáz Tüzelés

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése

Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése Energetika II. (BMEGEENAEE2) házi feladat Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése Készítette: Bevezetés A házi dolgozatom témaválasztása a asszív házakra esett, ezen belül is a szellőzési

Részletesebben

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++ Kiváló energetikai minőség okostéglával! A+++ Megoldás falazatra Miért fontos a megfelelő téglaválasztás? Amikor téglaválasztás előtt állunk, gyakran nem is tudatosul bennünk, milyen fontos döntést kell

Részletesebben

KÉNYSZER VAGY LEHETŐSÉG?

KÉNYSZER VAGY LEHETŐSÉG? KÉNYSZER VAGY LEHETŐSÉG? Energiatudatos építészet, megvalósult projektek. Kormos Gyula Építész, épületenergetikai szakértő A globális átlaghőmérséklet alakulása 1860 és 2000 között Forrás: Harnos Zs; Gaál

Részletesebben

Benzin és dízel termékek életciklus elemzése. Life-cycle assessment of gasoline and diesel products

Benzin és dízel termékek életciklus elemzése. Life-cycle assessment of gasoline and diesel products Benzin és dízel termékek életciklus elemzése Bodnárné Sándor Renáta - Siposné Molnár Tímea Bay-Logi Környezetmenedzsment és Logisztika osztály A mindennapi élet szinte minden területén felhasználásra kerülı

Részletesebben