2003. Potrus Eötvös Collegiumért Vándordíj Pro Scientia Aranyérem 2004 I. hely a Magyarhoni Földtani Társulat Ifjúsági Ankétján (poszter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2003. Potrus Eötvös Collegiumért Vándordíj 2003. Pro Scientia Aranyérem 2004 I. hely a Magyarhoni Földtani Társulat Ifjúsági Ankétján (poszter)"

Átírás

1 Kovács István Miskolc, 1980 ELTE TTK Kzettani és Geokémiai Tanszék Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium Bp. Pázmány Péter sétány 1/C. (+36) ext Tanulmányai: Szent László Gimnázium, Mezõkövesd Eötvös Loránd Tudományegyetem, geológus szak, hidrológia szakirány Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földtan/Geofizika PhD program Jelenlegi munkahely: ELTE, Kõzettani és Geokémiai Tanszék, ösztöndíjas doktorandusz Tudományos tevékenység: Xenolitok kõzettani és geokémiai vizsgálata A Pannon-medence geodinamikája Oktatási tevékenység: geokémia Magyarország geológiája fizikaikémia Díjak, kitüntetések: Kar Kiváló Hallgatója, ELTE TTK 2002 Köztársasági Ösztöndíj Kar Kiváló Hallgatója, ELTE TTK 2002 I. hely a Magyarhoni Földtani Társulat Ifjúsági Ankétján (elõadás) 2003 Köztársasági Ösztöndíj Kar Kiváló Hallgatója, ELTE TTK 2003 I. hely a Magyarhoni Földtani Társulat Ifjúsági Ankétján (elõadás) Potrus Eötvös Collegiumért Vándordíj Pro Scientia Aranyérem 2004 I. hely a Magyarhoni Földtani Társulat Ifjúsági Ankétján (poszter) Ösztöndíjak, tanulmányutak: 2001 EMU ösztöndíj, Lübeck, (Németország, 1 hét) 2002 IGCP430, UNESCO ösztöndíj, Halong Bay (Vietnam, 10 nap) 2002 EU ösztöndíj, University of Bristol, Geokémiai Laboratórium (Egyesült Királyság, 2 hét) 2003 Orosz Tudományos Akadémia, Szibériai Csoport, Kõzettani és Ásványtani Intézet, Novoszibirszk (Oroszország, 2 hét) 2003 Koreai Tudományos Akadémia, Pusan National University (Koreai Köztársaság, 10 nap) Nyomtatásban megjelent tudományos közleményeinek száma: 2 Konferencia elõadásainak száma: 13 Legjelentõsebb 5 publikációja: Kovács, I. & Szabó, Cs. (2003) Miért éppen Vietnam? Természet Világa., 134, Kovács I., Bali, E., Kóthay, K., Szabó, Cs., Nédli, Zs. (2003) Bazaltos kõzetekben elõforduló kvarc és földpát xenokristályok petrogenetikai jelentõsége. Földtani Közlöny., 133/3, Kovács, I., Zajacz, Z., Szabó, Cs. (2004) History of the Lithosphere Beneath the Nógrád-Gömör Volcanic Field (N-Hungary/S-Slovakia). Tectonophysics., in press Szabó, Cs., Falus, Gy.,. Zajacz, Z., Kovács, I., Bali, E. (2004) Composition and Evolution of Lithosphere beneath the Carpathian-Pannonian Region: a review. Tectonophysics. in press Kovács, I. & Szabó, Cs. (2004) Keresztül-kasul Dél-Koreán Természet Világa (közlésre elfogadva) Kedvenc szabadidõs tevékenységei: zenehallgatás, labdarúgás, túrázás 204

2 A nógrád-gömöri granulit xenolitok petrogenetikai és geodinamikai jelentsége Bevezetés Az irodalom az alkáli bázisos kzetekben elforduló ultrabázisos zárványokat modális összetélük és geokémiai jellegük alapján két alapvet csoportba sorolja. A Cr-diopszid (Type I) sorozat kimerült jelleg, különösen olivinben és ortopiroxénben gazdag zárványokat foglal magában, amelyek a reziduális köpenylitoszférát képviselik. Az Al-augit (Type II) sorozat bazaltos elemekben gazdagodott karakter zárványai ezzel szemben klinopiroxénbl, kisebb mennyiségben olivinbl, spinellbl állnak és mélységi magmás kzetre jellemz szövettel jellemezhetk. A Kárpát-Pannon régióban elforduló alkáli bazaltok zárványaival különösen az utóbbi évtizedben számos kutató foglalkozott [Embey-Isztin et al. (1989), Downes et al. (1992), Szabó & Taylor (1994), Vaselli et al. (1995), Szabó et al. (1995), Downes & Vaselli (1995), Vaselli et al. (1996)]. Ezen belül a nógrád-gömöri Cr-diopszidos xenolitok petrogenetikáját részletesebben Szabó & Taylor (1994) ismertette. Az itt elforduló dönten klinopiroxénbl felépül zárványok részletes petrográfiai és geokémiai vizsgálatát Kovács et al. (2004) és Zajacz & Szabó (2003) végezték el. Vizsgálataink során lettünk figyelmesek, a Kárpát- Pannon régióban egyedülálló, és eddig nem tanulmányozott szövet és ásványos összetétel xenolitokra. A mintákat a Salgótarjántól nyugatra lév Baglyaskrl gyjtöttük be (1. ábra). A zárványok speciális szövet, spinell-földpátklinopiroxén ásvány-együtteseket tartalmaznak, ahol a centrumban található spinell magokat földpát és klinopiroxén szegélyezi, bár a földpát esetenként hiányozhat. Ez a szöveti elrendezdés valamely elzetesen jelenlév fázis(ok)ra enged következtetni. Az ásvány-együttesek mellett dönten klinopiroxénbl és amfibolból épül fel a kzet (2. ábra). A részletes petrográfiai és geokémiai (f- és nyomelem) vizsgálataim során ezen speciális ásványi és szöveti összetétel együtteseket tartalmazó xenolitok genetikájára és fejldésére keresem a választ. F célom volt, hogy meghatározzam az átalakulást szenvedett ásvány összetételét és azt a p-t-t utat, amelyet a vizsgált zárványok bejárhattak. Továbbá összehasonlítottam a zárványokat a Kárpát-Pannon régió és a világ néhány hasonló elfordulásával. Kzettan, geokémia Az nógrád-gömöri Baglyaskrl elkerült klinopiroxenitek és hornblenditek kzettani és geokémiai tulajdonságaikat tekintve leginkább az alsókéreg eredet granulit xenolitokra emlékeztetnek. A kzetek vizsgálatához, azokat a kzetalkotó ásványokat válsztottam ki, amelyek feltehetleg a legkisebb mérték átalakulást szenvedték el a különböz kémiai és 205

3 fizikai hatások során, ezért esett a választásom az elsdleges spinellre, klinopiroxénre, földpátra, (sp I, cpx I, fdp I), amelyek relikt ásványok és leginkább megtarthatták az eredeti összetételt. Ezeket az összetételeket összevetettem az irodalomból ismert jellegzetes granulitokkal [Kerguelen-plató (Gregoire et al., 1998), Bakony-Balatonfelvidék (Embey-Isztin et al., 2003), San Francisco vulkáni terület (Chen & Arculus, 1995), Horoman komplexum (Moroshita & Arai, 2002), Kola félsziget (Markwick & Downes, 2000) és a Kanári szigetekrl, az óceáni lemezbl származó xenolitokkal (Schmincke et al., 1998)]. Az összehasonlítás alapján a vizsgált minták leginkább a Bakony-Balaton-felvidékrl származó óceáni lemez eredet mafikus granulitokhoz, a Kerguelen-platóról származó mafikus granulitokhoz és a San Francisco vulkáni terület mafikus granulit xenolitjaihoz mutatnak hasonlóságot f- és nyomelem összetételében. A Kanári-szigetekrl származó óceáni lemezt reprezentáló mafikus xenolit sorozat mutatja a legjelentsebb különbségeket, hiszen ezek a kzetek még nem metamorfizálódtak granulit fáciesnek megfelel körülmények között. Megállapítható tehát, hogy a vizsgált xenolitok modális összetételük, valamint f- és nyomelem eloszlásuk alapján az alsókéreg eredet granulit xenolitoknak megfelel értékeket mutatnak.! "# $% & $' ( ' # ) ' ( % $ #' )* +#' ( ) )' )$ ' ) % ( ) * % "$$ $', ( *' + $ )#' $$ )- $ )*, % " Olvadási folyamatok $)* A kzettani vizsgálatok alapján a ),).!/% granulit xenolitokban olvadás történt, majd 0* 1,$'( 1, egyes ásványok újrakristályosodtak a képzd ('(21(' olvadékból. A kzetolvadék jelenléte fleg a dolgozat tárgyát képez sp-cpx és sp-fdp-cpx 1,'21 3 halmazok esetében jelents, ahol az olvadék mennyisége lokálisan akár a 40 tf%-ot is elérheti. E reakció zónák centrumában található elsdleges spinelleket (sp I) szabálytalan lefutású, enyhén rezorbeált szegély övezi (2. ábra) jelezvén, hogy az olvadás ezt a fázist sem hagyta teljesen érintetlenül. A körölöttük megjelen szivacsos szövet, számtalan féregszer szilikátolvadék-zárványt és vas-oxidot tartalmazó másodlagos földpátok is (fdp II) megolvadásra utaló jeleket mutatnak (2. ábra). Kémiailag a szegélyek felé haladva egyre bázisosabb - anortit komponensben gazdagabb - földpátokat találunk. A 3. ábrán az An-Ab- Or háromszögben tüntettem fel az elsdleges, másodlagos és a befogadó bazalt alapanyagában elforduló földpátok összetételét. A 3. ábra alapján kizárható, hogy a befogadó bazaltnak jelentsebb hatása lehetett volna a megolvadó földpát összetételének 206

4 meghatározásában, hiszen ebben az esetben, Na- és K-ban való gazdagodást kellene tapasztalnunk, a földpátok szegélyei azonban Ca-ban gazdagodnak. A megfigyelt tendenciát a plagioklász olvadásával és bázisosabbá válásával értelmezhetjük, amely a folyamat során bekövetkez hmérséklet emelkedésére utal. Miközben a képzd olvadék SiO 2 - és alkáliákban gazdagodik a földpát átalakulásának eredményeképpen. A másodlagos klinopiroxének (cpx II) saját alakúak, rombusz átmetszetek és gyakran tartalmaznak másodlagos spinell beágyazódásokat. Szöveti bélyegek alapján a klinopiroxének (cpx II) a keletkezett olvadékból kristályosodtak. A másodlagos klinopiroxének zónásak, és a szegélyükön inkompatibilis bazaltos elemekben (Ti, Fe, Al) gazdagodnak és MgO-ban szegényednek. A másodlagos klinopiroxének irányába mutató trendek iránya eltér a befogadó bazaltban található 3. ábra A vizsgált nógrád-gömöri xenolitok földpátjainak összetételei az An-Ab-Or háromszögben. Összehasonlításképpen feltüntettem a nógrád-gömöri alkáli bazaltok alapanyagában lév földpátok összetételét is. A fekete nyíl az összetételbeli változás trendjét jelzi a megolvadó, másodlagos földpátok esetére. klinopiroxén kristályokra jellemz értékektl. A bazaltos elemek növekv koncentrációja a másodlagos klinopiroxének szegélyén arra utal, hogy a maradékolvadék fokozatosan dúsult a másodlagos klinopiroxének kristályosodása során inkompatibilisebb elemekben (Al, Ti, Fe). A fentiek alapján megállapítható, hogy elssorban a jellegzetes sp+cpx és sp+fdp+cpx csomók helyén olvadás következett be, amely elssorban a plagioklászok részleges megolvadását eredményezte, majd az olvadékból klinopiroxén és amfibol kristályosodott. A kristályosodó fázisok és a befogadó bazaltban található hasonló ásványok geokémiája arra utal, hogy a képzdött olvadékra a befogadó bazalt nem gyakorolt kimutatható hatást. Az olvadás mértéke a szöveti elemzések alapján kismérték lehetett (kb. <4%), így felteheten in situ olvadásról beszélhetünk, amelyet alátámaszthat az elsdleges klinopiroxének ritkaföldfémekben viszonylag kimerültebb karaktere is. Az olvadásra és újrakristályosodásra valószínleg nagyobb mélységben kerülhetett sor, amellyel összhangban vannak a termobarometriai vizsgálatok eredményei is (6-7 kbar nyomás Nimis (1995) módszere alapján, lásd késbb a termobarometriai fejezetben) és a jellegzetes koncentrikus szöveti elemek megrzdése is. Ásvány átalakulási reakciók A dologozat egyik f célkitzése annak megválaszolása, hogy a sp-cpx és sp-fdp-cpx jellegzetes ásványegyüttesek milyen folyamat során keletkeztek. Jellegzetes izometrikus alakjuk és az egyes ásványok meghatározott szöveti elrendezdése alapján feltételezhet, hogy a fázisok valamely, már elzetesen is jelenlév ásvány(ok) átalakulásával jöttek létre. Sachs & Hansteen (2000) az Eifel-hegység alkáli bazaltjaiban található klinopiroxenit zárványokban bukkantak a gránát után megjelen spinell-földpát-klinopiroxén együttesekre, ahol esetenként ortopiroxén is megjelent. Éltérés mindössze annyi, hogy a szimplektitek nem mutattak a nógrád-gömöri xenolitokban tapasztaltakhoz mérték olvadásra. Az eifel-hegységi szimplektitekben megjelen fázisok összetétele hasonló a dolgozatban vizsgált zónákat alkotó 207

5 fázisokéhoz. A feltételezések szerint a gránát és a klinopiroxén kölcsönhatása során képzdtek a szimplektitet felépít ásványok (I., II. egyenlet). (I) gránát ± klinopiroxén1 = klinopiroxén2 + hercinit + plagioklász (II) gránát = ortopiroxén + hercinit + plagioklász Figyelembe véve ezeket az eredményeket és Sachs & Hansteen (2000) által közölt gránát mellett megjelen ásványok összetételeit megállapítható, hogy a vizsgált nógrád-gömöri xenolitokra jellemz sp-cpx és sp-fdp-cpx-bl álló reakció zónák legvalószínbben gránát utáni átalakulási termékek lehetnek. Az eltérésekre az adhat magyarázatot, hogy az irodalomban bemutatott példákkal ellentétben, a tárgyalt zónák olvadáson is átestek. Ezzel az ortopiroxén hiánya is magyarázható, hiszen mint azt Faure et al. (2001) kimutatta az ortopiroxén Al-gazdag közegben klinopiroxénné alakulva örökldik át. Így ha még az eredeti szimplektit tartalmazott volna ortopiroxént az az olvadás folyamán eltnt volna. 4. ábra A granulitok stabilitási diagramja a litoszférában. Az ábrán a gránát és gránátmentes klinopiroxenitek stabilitási mezejét is feltüntettem, valamint a vizsgált xenolitok p-t fejldésének útját. [(1) olivin + plagioklász = ortopiroxén+klinopiroxén+spinel, (2) ortopiroxén+plagioklász+spinell = zaffirin + klinopiroxén, (3) ortopiroxén + plagioklász + spinell = zaffirin + gránát, (4) ortopiroxén + plagioklász + spinel = gránát + klinopiroxén, (5) anortit + spinell = korund + diopszid (Gregoire et al., 1998; Morishita & Arai, 2001)]. A nógrád-gömöri granulit xenolitok retrográd p-t útat reprezentálnak: (1) a gabbroidális eredet protolitok metamorfizálódása granulit fácies körülmények között, (2) a vizsgált granulit xenolitokra jellemz csúcsmetamorfózis körülményei, (3) a metamorfitok retrográd fejldési szakasza, a kéreg kivékonyodásának els szakaszában a gránát lebomlásával és új sp+cpx+plg ásvány-együttes kialakulásával, majd részleges megolvadással, (4) egyensúlyba kerülés az új kéregvastagságnak megfelelen, ami hasonló a kumulátumokra jellemz p-t viszonyokhoz (Kovács et al., 2004). A granulitok metamorf fejldése Az abszolut nyomásértékek meghatározásához a magmás kristályosodás során képzdött klinopiroxénekre kidolgozott Nimis-féle eljárást alkalmaztam (Nimis, 1995). A módszer lényege, hogy a klinopiroxén kémiai összetétele alapján és a különböz kationpozíciók betöltöttsége alapján becsülhet nyomás, amelynek hibája ± 2 kbar. A másodlagos klinopiroxének esetében 7-6 kbar közelében lév értékeket adott, amely a kéreg átlag-srségét (2,7 kg/m 3 ) figyelembe véve, kb km-es mélységnek felel meg. Ez a tartomány a geofizikai adatok alapján, (Horváth, 1993; Lenkey, 1999) hozzávetlegesen a Nógrád-Gömör vulkáni terület alatti, jelenlegi kéreg-köpeny határnak felel meg. Az egyensúlyi hmérséklet a granulitokat alkotó fázisok (spinell + klinopiroxén + pargasit + plagioklász + olvadék) alapján o C- nak felel meg. Amennyiben elfogadjuk azt, hogy a vizsgált ásvány-asszociációk gránátot tartalmaztak, akkor megállapítható, hogy a o C közötti hmérsékletet figyelembe véve, a vizsgált xenolitoknak 11 kbar-nál nagyobb 208

6 nyomáson kellett metamorfizálódnia (Gregoire et al, 1998), ugyanis bázisos kzetekben (granulit, klinopiroxenit stb.) ezen a nyomáson jelenik meg a gránát. Figyelembe véve az elsdleges gránát-tartalmú kzet által jelzett minimális nyomást (11 kbar) és a másodlagos klinopiroxének által becsülhet nyomást (~7 kbar), a két fejldési fázis között kb. egy 4 kbaros nyomás-különbség becsülhet, ami kb km-es kéreg kivékonyodásnak is felfogható. A kapott eredmény összhangban van Török (1995) által megadott, szintén gránátpiroxenites granulitokra vonatkozó nyomáscsökkenéssel a Bakony - Balaton-felvidék területen. Figyelembe véve a Pannon-medence tágulásának kezdeti szakaszában a kéregre jellemz β = 1,4 1,6-os kivékonyodási faktort (Huismans et al, 2001), a kéreg megnyúlási periódus eltti vastagsága kb. 40 kilométer lehetett, amely megfelel a jelen dolgozatban vizsgált granulitok által eredetileg képviselt minimális nyomásnak (11 kbar). Mindezek tükrében megállapítható, hogy a xenolitokban megfigyelt olvadást nemcsak a hmérséklet emelkedés, hanem a jelentékeny nyomáscsökkenés is befolyásolhatta (4. ábra). Az elzek alapján a vizsgált granulit xenolitok mafikus protolitjai a gránátklinopiroxenitekre jellemz p-t viszonyok között kerülhettek egyensúlyba, majd a Pannonmedence kivékonyodásának els szakaszában kb km emelkedtek. A nyomáscsökkenés és a hmérséklet hatására részben megolvadtak. Érdemes hangsúlyozni, hogy a nógrád-gömöri területen idsebb andezites és riolitos képzdmények is megjelennek, amelyek keletkezését Harangi et al. (2001) és Harangi (2001) a metaszomatizálódott szubkontinetális litoszféra kzetek extentió hatására történt parciális olvadásával hozza összefüggésbe. A jelen geokémiai és petrográfiai ismeretek tükrében a vizsgált granulit xenolitok legvalószínbben egy ilyen forráskzet olvadási folyamatának a nyomait viselhetik magukon. Irodalomjegyzék: Chen, W. & Arculus, R. J. (1995) Geochemical and Isotopic characteristic of lower crustal xenoliths, San Francisco Volcanic Field, Ariyona, U.S.A., Lithos, 36, Downes, H. & Vaselli, O. (1995) The lithospheric mantle beneath the Carpathian Pannonian Region: a review of trace element and isotopic evidence from ultramafic xenoliths., Acta Vulcanologica, 7, Downes, H., Embey-Isztin, A., Thirlwall, M. F. (1992) Petrology and geochemistry of spinel peridotite xenoliths from the western Pannonian Basin (Hungary): evidence for an association between enrichment and texture in the upper mantle., Contribution to Mineralogy and Petrology, 109, Embey-Isztin, A., Downes, H., Kempton, P. D., Dobosi, G., Thirwall, M. (2003) Lower crustal granulite xenoliths from the Pannonian Basin, Hungary. Part 1: mineral chemistry, thermobarometry and petrology. Contribution to Mineralogy and Petrolgy, 144, Embey-Isztin, A., Scharbert, H.G., Dietrich, H., Poultidis, H. (1989) Petrology and geochemistry of peridotite xenoliths in alkali basalts from the Transdanubian Volcanic Region, West Hungary., Journal of Petrology, 30, Faure, F., Trolliard G., Montel, J-M., Nicollet, C. (2001) Nano-petrographic investigation of a mafic xenolith (maar de Beaunit, Massif Central, France)., Eur. J. Mineral, 13, Gregoire, M., Cottin, J. Y., Giret, A., Mattielli, N., Weis, D. (1998) The meta-igneous granulite xenoliths from Kerguelen Archipelago: evidence of a continent nucleation in an oceanic setting., Contrib. Mineral. Petrol., 133, Harangi, Sz. (2001) Neogene to Quaternary volcanism of the Carpathian-Pannonian Region a review. Acta Geologica, 44, 2-3, Harangi, Sz., Downes, H., Kósa, L., Szabó, Cs., Thirlwall, M.F., Mason, P.R.D. & Mattey, D. (2001) Almandine garnet in calc-alkaline volcanic rocks of the Northern Pannonian Basin (Eastern-Central Europe): geochemistry, petrogenesis and geodynamic implications., Journal of Petrology, 42/10, Horváth, F. (1993) Towards a mechanical model for the formation of the Pannonian basin., Tectonophysics, 226, Huismans, R. S., Podladchikov, Y. Y., Cloetingh, S. (2001) Transition from passive to active rifting: relative importance of asthenospheric doming and passive axtension of the lithosphere., Journal of Geophysical Research, 106, Kovács, I., Zajacz, Z., Szabó, Cs. (2004) History of the Lithosphere beneath the Nógrád-Gömör Volcanic Field, Carpathian-Pannonian Rwegion (N-Hungary/S-Slovakia)., Tectonophysics (in press). 209

7 Lenkey, L. (1999) Geothermics of the Pannonian Basin and its bearing on the tectonics of basin evolution., Vrije Universiteit, PhD tehis pp Markwick, A. J. W. & Downes, H. (2000) Lower crustal granulite xenoliths from the Arkhangels kimberlite pipes: petrological, geochemical and geophysical results., Lithos, 51, Morishita, T. & Arai, S. (2001) Petrogenesis of corundum-bearing mafic rock in the Horoman peridotite complex, Japan., Journal of Petrology, 42, Nimis, P., A clinopyroxene geobarometer for basaltic systems based on crystal-structure modeling. Contrib. Mineral. Petrol. 121, Sachs, P. M. & Hansteen H. T. (2000) Pleistocene underplating and metasomatism of the lower continental crust: a xenolith study., Journal of Petrology. Vol. 41. No Schmincke, H. U., Klügel, A., Hansteen, T. H., Hoernle K., Bogaard, P. V. D. (1998) Samples from the Jurassic ocean crust beneath Gran Canaria, La Palma and Lanzarote (Canary Islands)., Earth and Planetary Science Letters, 163, Szabó, Cs. & Taylor, L.A. (1994) Mantle petrology and geochemistry beneath Nógrád-Gömör Volcanic Field, Carpathian-Pannonian Region., International Geological Review, 36, Szabó, Cs., Harangi, Sz., Vaselli, O., Downes, H. (1995) Temperature and oxygen fugacity in peridotite xenoliths from the Carpathian-Pannonian Region, Acta Vulcanologica, 7, Török, K. (1995) Garnet breakdown reaction and fluid inclusions in a garnet-pyroxenite xenolith from Szentbékkálla (Balaton Highland, Western Hungary)., Acta Volcanologica, 7, Vaselli, O., Downes, H., Thirlwall, M., Dobosi, G., Coradossi, N., Seghedi, I., Szakacs, A., Vannucci, R. (1995) Ultramafic xenoliths in Plio-Pleistocene alkali basalts from the eastern Transylvanian basin: depleted mantle enriched by vein metasomatism., Journal of Petrology, 36, Vaselli, O., Downes, H., Thirlwall, M.F., Vannucci, R., Coradossi, N. (1996) Spinel-peridotite xenoliths from Kapfenstein, (Graz Basin, Eastern Austria): a geochemical and petrological study., Mineralogy and Petrology, 57, Zajacz, Z. and Szabó, Cs., Origin of sulfide inclusions in cumulate xenoliths from Nógrád-Gömör Volcanic Field, Pannonian Basin (North Hungary/South Slovakia) Chem. Geol

8 211

A szilikátolvadékok jelentősége a Pannon-medencéből származó felsőköpeny zárványokban

A szilikátolvadékok jelentősége a Pannon-medencéből származó felsőköpeny zárványokban Zárójelentés A szilikátolvadékok jelentősége a Pannon-medencéből származó felsőköpeny zárványokban című, OTKA T 043686 nyilvántartási számú kutatásról (2003. február 1. 2006. december 31.) 1. A KUTATÁS

Részletesebben

1. Bevezető. 2. Földtani háttér

1. Bevezető. 2. Földtani háttér 1. Bevezető A felsőköpeny zárványok magukon hordozzák a litoszférikus köpenyben lejátszódó folyamatokat, ezért tanulmányozásuk által betekintést nyerhetünk olyan események részleteibe is, amelyeket más

Részletesebben

Petrotektonika bazaltok petrogenezise a forrástól a felszínig

Petrotektonika bazaltok petrogenezise a forrástól a felszínig Petrotektonika bazaltok petrogenezise a forrástól a felszínig Kiss Balázs Ábrák: Robin Gill Igneous rocks and processes Harangi Szabolcs oktatási segédanyagok, magmás kőzettan, geokémia, magmás petrogenezis

Részletesebben

A pannon medence geodinamikai fejlődése a balatonfelvidéki granulit xenolitok példáján

A pannon medence geodinamikai fejlődése a balatonfelvidéki granulit xenolitok példáján A pannon medence geodinamikai fejlődése a balatonfelvidéki granulit xenolitok példáján Nagyszerkezet A Pannon-medence fejlődése az alpi hegységképződés késői fázisához, az Apuliai és Európai lemezek konvergenciájához

Részletesebben

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok Jankovics M. Éva MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport Szeged, 2014.10.09. ábrák, adatok forrása: tudományos publikációk

Részletesebben

Földrajz- és Földtudományi Intézet. Kőzettan-Geokémiai Tanszék. Szakmai beszámoló

Földrajz- és Földtudományi Intézet. Kőzettan-Geokémiai Tanszék. Szakmai beszámoló EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Földrajz- és Földtudományi Intézet Kőzettan-Geokémiai Tanszék 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C; Telefon: 381-2107 Fax: 381-2108 Szakmai beszámoló

Részletesebben

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK 11. előadás MAGMÁS KŐZETEK MAGMÁS KŐZETEK A FÖLDKÉREGBEN A magmából képződnek az elő- és főkristályosodás során. A megszilárdulás helye szerint: Intruzív (mélységi) kőzetek (5-20 km mélységben) Szubvulkáni

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. dr. Falus György. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. dr. Falus György. Betölteni kívánt munkakör / foglalkozási terület Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) dr. Falus György Cím(ek) 1143Budapest, Stefáni út 14. Telefonszám(ok) +36 1 2510999/382; +36 1 9202382 Mobil: +36 20 378 8075 Fax(ok) E-mail(ek)

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ÁSVÁNYTANI, GEOKÉMIAI ÉS KŐZETTANI TANSZÉK

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ÁSVÁNYTANI, GEOKÉMIAI ÉS KŐZETTANI TANSZÉK SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ÁSVÁNYTANI, GEOKÉMIAI ÉS KŐZETTANI TANSZÉK A DITRÓI ALKÁLI MASSZÍVUM ULTRAMAFIKUS KUMULÁTUM KŐZETEINEK PETROGENETIKÁJA

Részletesebben

Melléklet BAZALT ANYAGÚ CSISZOLT KŐESZKÖZÖK KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA (BALATONŐSZÖD - TEMETŐI DŰLŐ LELŐHELY)

Melléklet BAZALT ANYAGÚ CSISZOLT KŐESZKÖZÖK KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA (BALATONŐSZÖD - TEMETŐI DŰLŐ LELŐHELY) Archeometriai Műhely 2011/1. Péterdi et al. melléklet 1 Melléklet BAZALT ANYAGÚ CSISZOLT KŐESZKÖZÖK KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA (BALATONŐSZÖD - TEMETŐI DŰLŐ LELŐHELY) Appendix PETROGRAPHICAL AND

Részletesebben

Felsőköpeny eredetű xenolitok Tihanyról: nyomonkövethető litoszféra-fejlődés a Bakony-Balaton-felvidék vulkáni területen?

Felsőköpeny eredetű xenolitok Tihanyról: nyomonkövethető litoszféra-fejlődés a Bakony-Balaton-felvidék vulkáni területen? Földtani Közlöny 134/4, 499-520. (2004) Budapest Felsőköpeny eredetű xenolitok Tihanyról: nyomonkövethető litoszféra-fejlődés a Bakony-Balaton-felvidék vulkáni területen? Upper mantle xenoliths from Tihany:

Részletesebben

Olivinorientáció-vizsgálatok a nógrád-gömöri vulkáni terület déli részéról származó felsoköpeny eredetu xenolitokban

Olivinorientáció-vizsgálatok a nógrád-gömöri vulkáni terület déli részéról származó felsoköpeny eredetu xenolitokban , \,'\3~~UJqt 1f@nd~ ~ Il1garian GeologlCal Soc\e!li@zn@~ 143/4,371-382., Budapest, 2013 Olivinorientáció-vizsgálatok a nógrád-gömöri vulkáni terület déli részéról származó felsoköpeny eredetu xenolitokban

Részletesebben

Poikilites szövetű felsőköpeny peridotit xenolitok eredete

Poikilites szövetű felsőköpeny peridotit xenolitok eredete Poikilites szövetű felsőköpeny peridotit xenolitok eredete A kutatás célkitűzései, az előzmények és vizsgálati módszerek Bár a durvaszemcsés poikilites szövetű és a rokon finomszemcsés felsőköpeny származású

Részletesebben

A PGAA geológiai alkalmazásai: ANDEZIT INTRÚZIÓK VIZSGÁLATA A KÁRPÁTI MÉSZALKÁLI VULKÁNI ÍV MENTÉN. Gméling Katalin MTA IKI NKO

A PGAA geológiai alkalmazásai: ANDEZIT INTRÚZIÓK VIZSGÁLATA A KÁRPÁTI MÉSZALKÁLI VULKÁNI ÍV MENTÉN. Gméling Katalin MTA IKI NKO A PGAA geológiai alkalmazásai: ANDEZIT INTRÚZIÓK VIZSGÁLATA A KÁRPÁTI MÉSZALKÁLI VULKÁNI ÍV MENTÉN Gméling Katalin MTA IKI NKO OTKA 68153 (2008-2012) Horzsaköves ignimbrit: Kakas bánya, Tokaji-hegység

Részletesebben

Full piblications. Papers: Extended abstracts

Full piblications. Papers: Extended abstracts Full piblications Papers: LUKÁCS, R., CZUPPON GY., HARANGI SZ., SZABÓ CS. (2002): Silicate melt inclusions in ignimbrites, Bükkalja Volcanic Field, Northern Hungary- texture and geochemistry. Acta Geologica

Részletesebben

Deformáció és metaszomatózis a Kárpát-Pannon régió (Magyarország) és Jeju-sziget (Dél-Korea) szub-kontinentális köpeny litoszférájában.

Deformáció és metaszomatózis a Kárpát-Pannon régió (Magyarország) és Jeju-sziget (Dél-Korea) szub-kontinentális köpeny litoszférájában. Deformáció és metaszomatózis a Kárpát-Pannon régió (Magyarország) és Jeju-sziget (Dél-Korea) szub-kontinentális köpeny litoszférájában Deformation and metasomatism in the sub-continental lithospheric mantle

Részletesebben

Bazaltos kozetekben elofordul6 kvarc es foldpat xenokristalyok petrogenetikai jelentosege

Bazaltos kozetekben elofordul6 kvarc es foldpat xenokristalyok petrogenetikai jelentosege Foldtani Kozlony 133/3, 397-420 (2003) Budapest Bazaltos kozetekben elofordul6 kvarc es foldpat xenokristalyok petrogenetikai jelentosege Petrogenetic significance of quartz and feldspar xenocrysts in

Részletesebben

Bazaltos kőzetekben előforduló kvarc és földpát xenokristályok petrogenetikai jelentősége

Bazaltos kőzetekben előforduló kvarc és földpát xenokristályok petrogenetikai jelentősége Földtani Közlöny 133/3, 397-420 (2003) Budapest Bazaltos kőzetekben előforduló kvarc és földpát xenokristályok petrogenetikai jelentősége Petrogenetic significance of quartz and feldspar xenocrysts in

Részletesebben

BAZALTOS ANDEZIT NYERSANYAGÚ SZARMATA SZERSZÁMKÖVEK KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA (ÜLLŐ 5. LELŐHELY)

BAZALTOS ANDEZIT NYERSANYAGÚ SZARMATA SZERSZÁMKÖVEK KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA (ÜLLŐ 5. LELŐHELY) 43 BAZALTOS ANDEZIT NYERSANYAGÚ SZARMATA SZERSZÁMKÖVEK KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA (ÜLLŐ 5. LELŐHELY) PÉTERDI BÁLINT 1 ; SZAKMÁNY GYÖRGY 2 ; JUDIK KATALIN 3 ; DOBOSI GÁBOR 3 1 Magyar Állami Földtani

Részletesebben

A VILLÁNYI-HEGYSÉG BÁZISOS TELÉREINEK PETROGRÁFIÁJA, GEOKÉMIÁJA ÉS PETROGENETIKÁJA

A VILLÁNYI-HEGYSÉG BÁZISOS TELÉREINEK PETROGRÁFIÁJA, GEOKÉMIÁJA ÉS PETROGENETIKÁJA TÉZISEK NÉDLI ZSUZSANNA A VILLÁNYI-HEGYSÉG BÁZISOS TELÉREINEK PETROGRÁFIÁJA, GEOKÉMIÁJA ÉS PETROGENETIKÁJA PhD értekezés Témavezet DR. M. TÓTH TIVADAR Szeged 2004 CÉLKIT ZÉS Jelen dolgozat szakdolgozati

Részletesebben

12. elıadás MAGMÁS KİZETEK

12. elıadás MAGMÁS KİZETEK 12. elıadás MAGMÁS KİZETEK MAGMÁS KİZETEK A FÖLDKÉREGBEN A magmából képzıdnek a fıkristályosodás során. A megszilárdulás helye szerinti csoportosításuk: Intruzív (mélységi) kızetek (5-20 km mélységben)

Részletesebben

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék Bevezetés ezetés a kőzettanba 1. Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék 0-502 szoba, e-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu geology.elte.hu

Részletesebben

Metaszomatózis folyamatának nyomon követése felsőköpeny zárványokban, Persány-hegység

Metaszomatózis folyamatának nyomon követése felsőköpeny zárványokban, Persány-hegység Metaszomatózis folyamatának nyomon követése felsőköpeny zárványokban, Persány-hegység Szabó Ábel I. Geológus M.Sc. Témavezetők: Szabó Csaba, Ph.D. (ELTE TTK Litoszféra Fluidum Kutató Labor) Tóth Attila,

Részletesebben

Petrotektonika Felzikus magmák genezise

Petrotektonika Felzikus magmák genezise Petrotektonika Felzikus magmák genezise H. Lukács Réka reka.harangi@gmail.com Magyary Z. Posztdoktori ösztöndíjhoz kapcsolódó előadás anyaga 2013. 10. 24. Szeged Hasznos irodalmak: Harangi Szabolcs: Vulkánok

Részletesebben

Zárójelentés. A kutatás célja

Zárójelentés. A kutatás célja Zárójelentés A szubkontinentális litoszféraköpeny nagy mélységeiben lejátszódó fluidmigrációs folyamatok összehasonlító vizsgálata című OTKA T 049176 nyilvántartási számú kutatásról A kutatás célja A Föld

Részletesebben

A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA

A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA Müller Melinda és Berta Márton Környezettan BSc és Környezettudomány MSc hallgatók Témavezető: Szabó

Részletesebben

A Mecsekalja Zóna kristályos komplexum posztmetamorf paleofluidum evolúciója

A Mecsekalja Zóna kristályos komplexum posztmetamorf paleofluidum evolúciója A Mecsekalja Zóna kristályos komplexum posztmetamorf paleofluidum evolúciója Post-metamorphic palaeofluid evolution of the crystalline complex of the Mecsekalja Zone Dabi Gergely PhD értekezés tézisei

Részletesebben

Az 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés programja

Az 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés programja V. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés Révfülöp 2014. szeptember 4-6. --------------------------------------------------------------------- PROGRAM Az 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés programja (a

Részletesebben

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET AZ ÉLŐ ÉS AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET MEGISMERÉSE AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET Az élőlények és az élettelen természet kapcsolata. Az élettelen természet megismerése. A Földdel foglalkozó tudományok. 1.

Részletesebben

A magma eredete, differenciálódása

A magma eredete, differenciálódása A magma eredete, differenciálódása Miért van ennyiféle magmás kızet? Magma eredete: honnan? A Föld öves felépítése fizikai tulajdonságok alapján kémiai összetétel alapján Asztenoszféra szilárd, képlékely

Részletesebben

MTA Energiatudományi Kutatóközpont

MTA Energiatudományi Kutatóközpont MTA Energiatudományi Kutatóközpont A szén-dioxid biztonságos felszín alatti tárolását befolyásoló rövid és hosszú távú ásványtani-geokémiai átalakulások vizsgálata és a felszínre kerülés monitorozása Breitner

Részletesebben

A Libánfalvi kőfejtő andezitjeinek petrológiai áttekintése

A Libánfalvi kőfejtő andezitjeinek petrológiai áttekintése A Libánfalvi kőfejtő andezitjeinek petrológiai áttekintése XII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, 2009. május 15 17. Kun Tivadar-Hunor Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Biológia-Geológia

Részletesebben

FLUIDUMOK SZEREPE A LITOSZFERIKUS KÖPENYBEN (PANNON. Berkesi Márta. A Doktori értekezés tézisei. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

FLUIDUMOK SZEREPE A LITOSZFERIKUS KÖPENYBEN (PANNON. Berkesi Márta. A Doktori értekezés tézisei. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar FLUIDUMOK SZEREPE A LITOSZFERIKUS KÖPENYBEN (PANNON MEDENCE, NY-MAGYARORSZÁG): KÖPENYXENOLITOK FLUIDUMZÁRVÁNYAINAK RÉSZLETES VIZSGÁLATA Berkesi Márta A Doktori értekezés tézisei Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Késő-kréta alkáli bazalt vulkanizmus a Villányi-hegységben

Késő-kréta alkáli bazalt vulkanizmus a Villányi-hegységben Földtani Közlöny 133/1, 49-67 (2003) Budapest Késő-kréta alkáli bazalt vulkanizmus a Villányi-hegységben Late Cretaceous alkali basalt volcanism in the Villány Mts (SW Hungary) NEDŰ Zsuzsanna 1, M. TÓTH

Részletesebben

Készítette: Király Csilla Környezettudomány M.Sc. Témavezetők: Szabó Csaba (ELTE) Falus György (MFGI)

Készítette: Király Csilla Környezettudomány M.Sc. Témavezetők: Szabó Csaba (ELTE) Falus György (MFGI) Készítette: Király Csilla Környezettudomány M.Sc. Témavezetők: Szabó Csaba (ELTE) Falus György (MFGI) ELTE TTK, Környezettudomány M.Sc. diplomamunka védés, Budapest, 2013. 06. 11. Bevezetés Mihályi-Répcelak

Részletesebben

SZERSZÁMKÖVEK ÉS CSISZOLT KŐESZKÖZÖK

SZERSZÁMKÖVEK ÉS CSISZOLT KŐESZKÖZÖK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Kőzettan-Geokémiai Tanszék DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS PÉTERDI BÁLINT SZERSZÁMKÖVEK ÉS CSISZOLT KŐESZKÖZÖK ARCHEOMETRIAI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI (BALATONŐSZÖD TEMETŐI DŰLŐ LELŐHELY,

Részletesebben

Kőzettan (ga1c1053)

Kőzettan (ga1c1053) Kőzettan (ga1c1053) Szabó Csaba Litoszféra Fluidum Kutató Labor Földrajz- és Földtudományi Intézet és Központi Kutató és Műszer Centrum ELTE Pázmány Péter sétány 1/C Budapest, 1117 email: cszabo@elte.hu

Részletesebben

NAA és PGAA módszerek összehasonlítása, jelentőségük a geológiai minták vizsgálatában, Standard referencia anyagok vizsgálata

NAA és PGAA módszerek összehasonlítása, jelentőségük a geológiai minták vizsgálatában, Standard referencia anyagok vizsgálata Korszerű Nukleáris Elemanalitikai Módszerek és Alkalmazásaik II. félév 3. előadás NAA és PGAA módszerek összehasonlítása, jelentőségük a geológiai minták vizsgálatában, Standard referencia anyagok vizsgálata

Részletesebben

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék Bevezetés ezetés a kőzettanba 3.. A Föld belső felépítése Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék 0-502 szoba, e-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu

Részletesebben

Rövid közlemény. Bevezetés

Rövid közlemény. Bevezetés Rövid közlemény Cirkon egykristály U-Pb korok a danitzpusztai pannóniai homokból: közvetett bizonyítékok az aljzatot alkotó metamorfitok kevert pre-variszkuszi protolitjaira VARGA Andrea 1,*, ÚJVÁRI Gábor

Részletesebben

Kőzettan és vulkanológia

Kőzettan és vulkanológia Geológia és Környezettudományok tagozatok. Kedd 8:00 Ortvay-terem 1. András Eduárd Kassay Zsombor Salamon Hajnalka (SZTE TTK) 2. Hidas Károly (ELTE TTK) 3. Jávor Anita (ELTE TTK) 4. Kodolányi János (ELTE

Részletesebben

Vékony és vastag csiszolatok készítése a megbízó által átadott mintákból, valamint ezek és további, kiegészítő csiszolatok petrográfiai leírása

Vékony és vastag csiszolatok készítése a megbízó által átadott mintákból, valamint ezek és további, kiegészítő csiszolatok petrográfiai leírása Vékony és vastag csiszolatok készítése a megbízó által átadott mintákból, valamint ezek és további, kiegészítő csiszolatok petrográfiai leírása Készítette: Dr. Schubert Félix Tethys Delta Bt. 2009 2 MINTAELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

GEOFIZIKAI ÜLEDÉKVIZSGÁLATOK A FERTÕ MEDENCÉJÉBEN. Szarka László és Wesztergom Viktor MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron

GEOFIZIKAI ÜLEDÉKVIZSGÁLATOK A FERTÕ MEDENCÉJÉBEN. Szarka László és Wesztergom Viktor MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron GEOFIZIKAI ÜLEDÉKVIZSGÁLATOK A FERTÕ MEDENCÉJÉBEN Szarka László és Wesztergom Viktor MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron ÁBRA NÉLKÜLI VÁLTOZAT Víz alatti talajok szerepe a tavak környezetvédelmében

Részletesebben

A POLGÁRDI SZÁR-HEGY WOLLASTONITOS SZKARNJA: A SZKARN ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE ÉS A BENNE LÉVŐ APOFILLIT ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLATA

A POLGÁRDI SZÁR-HEGY WOLLASTONITOS SZKARNJA: A SZKARN ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE ÉS A BENNE LÉVŐ APOFILLIT ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLATA 20 A POLGÁRDI SZÁR-HEGY WOLLASTONITOS SZKARNJA: A SZKARN ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE ÉS A BENNE LÉVŐ APOFILLIT ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLATA BEVEZETÉS Fehér Béla muzeológus Herman Ottó Múzeum, Ásványtár (Miskolc) A Polgárdi,

Részletesebben

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Völgyesi Péter 1 *, Jordán Győző 2 & Szabó Csaba 1 *petervolgyesi11@gmail.com, http://lrg.elte.hu 1 Litoszféra Fluidum Kutató

Részletesebben

Karbonatitolvadékok geológiai környezetekben: keletkezésük, összetételük és fejlődésük. Guzmics Tibor. A Doktori értekezés tézisei

Karbonatitolvadékok geológiai környezetekben: keletkezésük, összetételük és fejlődésük. Guzmics Tibor. A Doktori értekezés tézisei Karbonatitolvadékok geológiai környezetekben: keletkezésük, összetételük és fejlődésük Guzmics Tibor A Doktori értekezés tézisei Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományi Doktori

Részletesebben

A Bakony Balaton felvidék és a Kemenesalja monogenetikus vulkáni területeit tápláló bazaltos magmák petrogenezise

A Bakony Balaton felvidék és a Kemenesalja monogenetikus vulkáni területeit tápláló bazaltos magmák petrogenezise DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A Bakony Balaton felvidék és a Kemenesalja monogenetikus vulkáni területeit tápláló bazaltos magmák petrogenezise Jankovics Mária Éva Témavezető: Dr. Harangi Szabolcs, DSc, tanszékvezető

Részletesebben

A Kárpát-Pannon Térség vulkáni kőzeteinek kutatása geokémiai megközelítés

A Kárpát-Pannon Térség vulkáni kőzeteinek kutatása geokémiai megközelítés 1. Bevezetés Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 173 A Kárpát-Pannon Térség vulkáni kőzeteinek kutatása geokémiai megközelítés HARANGI Szabolcs * ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék, Pázmány

Részletesebben

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai geology.elte.

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai geology.elte. Bevezetés ezetés a kőzettanba 5. Metamorf kőzetek Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék 0-502 szoba, e-mail: szabolcs.harangi@geology.elte.hu

Részletesebben

Geokémia

Geokémia Geokémia 2016.12.05. A Föld szerkezete, a földkéreg felépítése földkéreg: a Föld legkülső, szilárd halmazállapotú rétege, amely kőzetekből áll. A földkéreg bolygónk sugarával összehasonlítva nagyon vékony,

Részletesebben

A Föld kémiai összetétele és differenciációja

A Föld kémiai összetétele és differenciációja 166 Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények A Föld kémiai összetétele és differenciációja EMBEY-ISZTIN Antal a,* és DOBOSI Gábor b a Magyar Természettudományi Múzeum, Ásvány- és Kőzettár, Ludovika

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok

a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok 1. Melyik összetett anion a szilikátok jellemzője? a.) SO 4 b.) SiO 4 c.) PO 4 2. Milyen ásványok a csillámok? a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok 3. Milyen ásványok az amfibolok?

Részletesebben

Oxigén és hidrogén stabil izotópjai

Oxigén és hidrogén stabil izotópjai Oxigén és hidrogén stabil izotópjai Stabil: H ( 1 H=99.985; 2 H/D/=0.015) Radioaktív: T= Oxigén és hidrogén stabil izotópjai Jól ismert, széles körben használt T becslésre és a szilárd, folyadék és gáz

Részletesebben

Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok magmás kőzettan gyakorlat anyagához ALAPFOGALMAK

Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok magmás kőzettan gyakorlat anyagához ALAPFOGALMAK Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok magmás kőzettan gyakorlat anyagához Szakmány György - Józsa Sándor 1997-2003. ALAPFOGALMAK Kőzet: A bolygók szilárd anyagát alkotó, kémiailag

Részletesebben

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo Hidrotermális képződmények genetikai célú vizsgálata Bevezetés a fluidum-kőzet kölcsönhatás, és a hidrotermális ásványképződési környezet termodinamikai modellezésébe Dr Molnár Ferenc ELTE TTK Ásványtani

Részletesebben

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig www.meetthescientist.hu 1 26 ? ÚTKERESÉS?? Merre menjek? bankár fröccsöntő?? politikus? bogarász?? jogász? tudományos kutató

Részletesebben

Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján

Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2000 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 18: 59 67 Negyedidõszaki éghajlati ciklusok a Mecsek környéki löszök puhatestû faunájának változása alapján Tóth Árpád Abstract: Qaternary Climatic

Részletesebben

Doktoranduszok konferencia részvétele 2002-2008

Doktoranduszok konferencia részvétele 2002-2008 Doktoranduszok konferencia részvétele 2002-2008 2002-2003. Ádám László: Bio-Energy Enlarged Perspectives Conference, Budapest, 2003. október 16-17. poszter bemutató Ádám László: International Geothermal

Részletesebben

Ércteleptan IV. 4/20/2012. Intermedier és savanyú intrúziók ásványi nyersanyagai. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Geológia Szak, 3.

Ércteleptan IV. 4/20/2012. Intermedier és savanyú intrúziók ásványi nyersanyagai. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Geológia Szak, 3. 4/0/01 Ércteleptan IV. Dr. MÁRTON ISTVÁN Istvan.Marton@stockwork.ro Intermedier és savanyú intrúziók ásványi nyersanyagai Fanerites szövettel rendelkező intrúziók: Pegmatitok Greizen telepek (pneumatolitok)

Részletesebben

A VILLÁNYI-HEGYSÉG BÁZISOS TELÉREINEK PETROGRÁFIÁJA, GEOKÉMIÁJA ÉS PETROGENETIKÁJA

A VILLÁNYI-HEGYSÉG BÁZISOS TELÉREINEK PETROGRÁFIÁJA, GEOKÉMIÁJA ÉS PETROGENETIKÁJA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁSVÁNYTANI, GEOKÉMIAI ÉS K ZETTANI TANSZÉK NÉDLI ZSUZSANNA A VILLÁNYI-HEGYSÉG BÁZISOS TELÉREINEK PETROGRÁFIÁJA, GEOKÉMIÁJA ÉS PETROGENETIKÁJA PhD értekezés Témavezet DR. M. TÓTH

Részletesebben

Ásványtani alapismeretek 6. előadás Kőzetalkotó ásványok Az ásványok olvadékból történő kristályosodásának sorrendje Bowen szerint Kőzetalkotó ásványok: SiO 2 ásványok Kvarc: hexagonális és trigonális

Részletesebben

BAZALT ANYAGÚ CSISZOLT KŐESZKÖZÖK KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA (BALATONÖSZÖD - TEMETŐI DŰLŐ LELŐHELY)

BAZALT ANYAGÚ CSISZOLT KŐESZKÖZÖK KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA (BALATONÖSZÖD - TEMETŐI DŰLŐ LELŐHELY) 33 BAZALT ANYAGÚ CSISZOLT KŐESZKÖZÖK KŐZETTANI ÉS GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA (BALATONÖSZÖD - TEMETŐI DŰLŐ LELŐHELY) PETROGRAPHICAL AND GEOCHEMICAL INVESTIGATION OF POLISHED STONE TOOLS MADE OF BASALT FROM THE

Részletesebben

AZ IZOTÓPGEOKÉMIA ALKALMAZÁSA AZ ARCHEOMETRIAI KERÁMIAVIZSGÁLATOKBAN

AZ IZOTÓPGEOKÉMIA ALKALMAZÁSA AZ ARCHEOMETRIAI KERÁMIAVIZSGÁLATOKBAN 52 AZ IZOTÓPGEOKÉMIA ALKALMAZÁSA AZ ARCHEOMETRIAI KERÁMIAVIZSGÁLATOKBAN PINTÉR FARKAS Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ, Természettudományi Laboratórium fpinter@amrk.hu Abstract Radiogenic

Részletesebben

TALAJMINTÁK RADIOAKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA PEST MEGYÉBEN

TALAJMINTÁK RADIOAKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA PEST MEGYÉBEN TALAJMINTÁK RADIOAKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA PEST MEGYÉBEN SZABÓ KATALIN ZSUZSANNA KÖRNYEZETTUDOMÁNY SZAKOS HALLGATÓ Témavezetők: Szabó Csaba, ELTE TTK, Kőzettani és Geokémiai Tanszék, Litoszféra Fluidum

Részletesebben

A Föld kémiája.

A Föld kémiája. A Föld kémiája Szabó Csaba Litoszféra Fluidum Kutató Labor (LRG), Földrajz- és Földtudományi Intézet és TTK Központi Kutató és Műszer Centrum ELTE Pázmány Péter sétány 1/C Budapest, 1117 email: cszabo@elte.hu

Részletesebben

SPINELLBE ZÁRT SZILIKÁTOLVADÉK-ZÁRVÁNY

SPINELLBE ZÁRT SZILIKÁTOLVADÉK-ZÁRVÁNY HAVANCSÁK IZABELLA V. ÉVES GEOLÓGUS HALLGATÓ SPINELLBE ZÁRT SZILIKÁTOLVADÉK-ZÁRVÁNY VIZSGÁLATOK A MIRDITA OFIOLITEGYSÉG NAGY MgO-TARTALMÚ BAZALTJÁBAN (ALBÁNIA) TÉMAVEZETŐ: SZABÓ CSABA, Ph.D. (ELTE TTK)

Részletesebben

Az Atommagkutató Intézet K-Ar laboratóriuma és tevékenysége. Balogh Kadosa

Az Atommagkutató Intézet K-Ar laboratóriuma és tevékenysége. Balogh Kadosa Az Atommagkutató Intézet K-Ar laboratóriuma és tevékenysége Balogh Kadosa TARTALOM A K-Ar módszer Mire használható? Laboratóriumunk tevékenysége. Helyünk a világban. Műszeres eredmények. Módszertani eredmények.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Ösztöndíj típusa: Collegium Hungaricum CH/2. Ösztöndíjas: Kiss Balázs okleveles geológus, doktorjelölt

Szakmai beszámoló. Ösztöndíj típusa: Collegium Hungaricum CH/2. Ösztöndíjas: Kiss Balázs okleveles geológus, doktorjelölt Szakmai beszámoló Ösztöndíj típusa: Collegium Hungaricum CH/2 Ösztöndíjas: Kiss Balázs okleveles geológus, doktorjelölt ELTE TTK Kőzettan-Geokémiai Tanszék, Vulkanológiai csoport Ösztöndíj időtartama:

Részletesebben

kitörési mechanizmus, kristályosodási készség, környezeti tényezők

kitörési mechanizmus, kristályosodási készség, környezeti tényezők Magmás kőzettan-i Magma: Si-gazdag kőzetolvadék, amely szilárd anyagot (ásvány, kőzet) és oldott és/vagy szételegyedett gázokat/gőzöket is tartalmazhat Láva: Összetétele: 99 tömeg%-át 8 elem (O, Si, Al,

Részletesebben

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén ELTE TTK, Környezettudományi Doktori Iskola, Doktori beszámoló 2010. június 7. Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén Szabó Katalin Zsuzsanna Környezettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

IZOTÓPHIDROKÉMIAI KOMPLEX MÓDSZER ALKALMAZÁSA TALAJVIZEK UTÁNPÓTLÓDÁSÁNAK VIZSGÁLATÁNÁL

IZOTÓPHIDROKÉMIAI KOMPLEX MÓDSZER ALKALMAZÁSA TALAJVIZEK UTÁNPÓTLÓDÁSÁNAK VIZSGÁLATÁNÁL IZOTÓPHIDROKÉMIAI KOMPLEX MÓDSZER ALKALMAZÁSA TALAJVIZEK UTÁNPÓTLÓDÁSÁNAK VIZSGÁLATÁNÁL Kompár László 1, Szűcs Péter 2, Palcsu László 3, Braun Mihály 4 tudományos segédmunkatárs 1 DSc, tanszékvezető, egyetemi

Részletesebben

Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kri

Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kri Ásványtani alapismeretek 3. előadás Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kristályrácsa Polimorf

Részletesebben

A Föld belső szerkezete és összetétele

A Föld belső szerkezete és összetétele A Föld belső szerkezete és összetétele Meteoritok (kémiai összetétel) Földrengéshullámok (fizikai állapot) Primer hullámok: longitudinális, nyomáshullámok, szilárd anyagban és folyékonyban Szekunder hullámok:

Részletesebben

Egy csepp a magmából: Szilikátolvadék-zárványok a hegyestűi alkáli bazalt olivin fenokristályaiban

Egy csepp a magmából: Szilikátolvadék-zárványok a hegyestűi alkáli bazalt olivin fenokristályaiban Földtani Közlöny 135/1, 31-55. (2005) Budapest Egy csepp a magmából: Szilikátolvadék-zárványok a hegyestűi alkáli bazalt olivin fenokristályaiban A droplet of the magma: Silicate melt inclusions in olivine

Részletesebben

Az ásványvíz fogalmának átalakulása és hidrogeológiai felülvizsgálata Magyarországon

Az ásványvíz fogalmának átalakulása és hidrogeológiai felülvizsgálata Magyarországon Az ásványvíz fogalmának átalakulása és hidrogeológiai felülvizsgálata Magyarországon 1/12 Készítette: VARGA ATTILA ELTE-TTK. KÖRNYEZETTAN BSC Témavezető: MÁDLNÉ DR. SZŐNYI JUDIT EGYETEMI DOCENS ELŐADÁS

Részletesebben

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV.

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV. TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV. TÖBBFÁZISÚ, TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK Kétkomponens szilárd-folyadék egyensúlyok Néhány fogalom: - olvadék - ötvözetek - amorf anyagok Állapotok feltüntetése:

Részletesebben

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Vezetéknév/utónév Zsubori Edina Ágnes Cím 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám 06-30-584-6250 E-mail zsubina@yahoo.com Állampolgárság magyar Szakmai tapasztalat

Részletesebben

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu MAGMÁS KŐZETTAN Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu IUGS osztályozás (Streckeisen, 1976, 1978; Le Maitre, 1989) Modális ásványos összetétel Normatív ásványos összetétel Szöveti jellegek Szín index

Részletesebben

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetője: Dr. h.c. mult. Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, a MTA rendes tagja MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA,

Részletesebben

Törmelékkızetek. Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix

Törmelékkızetek. Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix Törmelékkızetek Törmelékes kızet Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix Szemcseméret alapján agyag kızetliszt homok durvatörmelék 1 Szemcseméreti skála

Részletesebben

A T43644 sz. OTKA-pályázat (2003-2006) szakmai zárójelentése

A T43644 sz. OTKA-pályázat (2003-2006) szakmai zárójelentése A T43644 sz. OTKA-pályázat (2003-2006) szakmai zárójelentése 1. A kutatás körülményei, személyi kérdései, előrehaladása A négyéves OTKA-kutatás 2003 elején kezdődött. 2003-ban a projekt alapvető részét

Részletesebben

kvarc..vannak magasabb hőmérsékletű hidrotermális folyamatok is

kvarc..vannak magasabb hőmérsékletű hidrotermális folyamatok is Hidrotermális ásványképződés különös tekintettel a vulkáni-hidrotermális rendszerekre Molnár Ferenc Eötvös Loránd Tudományegyetem Ásványtani Tanszék Kalcit Hidroterma -Magmás eredetű víz -Metamorf eredetű

Részletesebben

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén Szabó Katalin Zsuzsanna Környezettudományi Doktori Iskola Környezeti földtudomány program II. évfolyam Témavezető: Szabó Csaba Kőzettani

Részletesebben

Osumilit-(Mg), egy új hazai ásvány egy badacsonyi buchit xenolitból

Osumilit-(Mg), egy új hazai ásvány egy badacsonyi buchit xenolitból Földtani Közlöny 137/3, 359-368. (2007) Budapest Osumilit-(Mg), egy új hazai ásvány egy badacsonyi buchit xenolitból Osumüite-(Mg) in a buchite xenolith from Badacsony a new mineral in Hungary TÖRÖK Kálmán

Részletesebben

Tűzoltók angol nyelvi képzésének tapasztalatai a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében

Tűzoltók angol nyelvi képzésének tapasztalatai a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében Tűzvédelmi Szakmai Nap 2016 Tudományos Konferencia Szentendre, 2016. március 2. Tűzoltók angol nyelvi képzésének tapasztalatai a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében Kuk Enikő Doktorandusz

Részletesebben

IZOTÓPGEOKÉMIAI VIZSGÁLATOK A CSÍKI- MEDENCE ÁSVÁNYVIZEIBEN

IZOTÓPGEOKÉMIAI VIZSGÁLATOK A CSÍKI- MEDENCE ÁSVÁNYVIZEIBEN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) IZOTÓPGEOKÉMIAI VIZSGÁLATOK A CSÍKI- MEDENCE ÁSVÁNYVIZEIBEN Dr. Fórizs István tudományos főmunkatárs MTA Geokémiai Kutatóintézet, 1112

Részletesebben

Oldott gázok a Keleti-Kárpátok és az Erdélyi-medence peremvidékének ásványvizeiben. Kivonat. Bevezető

Oldott gázok a Keleti-Kárpátok és az Erdélyi-medence peremvidékének ásványvizeiben. Kivonat. Bevezető Oldott gázok a Keleti-Kárpátok és az Erdélyi-medence peremvidékének ásványvizeiben Kis Boglárka Mercédesz ELTE-MTA Vulkanológiai Kutatócsoport, Kőzettan-Geokémiai Tanszék, Pázmány sétány 1/C, Budapest,

Részletesebben

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu MAGMÁS KŐZETTAN Dr. Pál-Molnár Elemér palm@geo.u-szeged.hu 1. Terepi- és s kézipk zipéldány-kőzettan A legprimitívebb osztályoz lyozás: mélysm lységi (abissziks( abissziks, intruzív) magmás s kőzetek k

Részletesebben

Tantárgy neve Fejezetek az általános földtan témaköreiből I.

Tantárgy neve Fejezetek az általános földtan témaköreiből I. Tantárgy neve Fejezetek az általános földtan témaköreiből I. FDB1307 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:

Részletesebben

A Mecsek hegység alsókréta vulkáni kőzetei I. Ásvány- és kőzettan 1

A Mecsek hegység alsókréta vulkáni kőzetei I. Ásvány- és kőzettan 1 Földtani Közlöny 123/2, 129 165 (1993) Budapest A Mecsek hegység alsókréta vulkáni kőzetei I. Ásvány- és kőzettan 1 Early Cretaceous volcanic rocks of the Mecsek Mountains (South Hungary) I. Mineralogy

Részletesebben

ÁRAMLÁSI RENDSZEREK PONTOSÍTÁSA IZOTÓP ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOKKAL A TOKAJI-HEGYSÉG PEREMI RÉSZEIN

ÁRAMLÁSI RENDSZEREK PONTOSÍTÁSA IZOTÓP ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOKKAL A TOKAJI-HEGYSÉG PEREMI RÉSZEIN ÁRAMLÁSI RENDSZEREK PONTOSÍTÁSA IZOTÓP ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOKKAL A TOKAJI-HEGYSÉG PEREMI RÉSZEIN REFINEMENT AND CALIBRATION OF THE FLOW SYSTEM IN TOKAJ-MOUNTAIN WITH ISOTOPES AND WATER CHEMICAL SURVEYS

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon

Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Szennyezőanyag-tartalom mélységbeli függése erőművi salakhányókon Angyal Zsuzsanna 1. Bevezetés Magyarország régi nehézipari vidékeit még ma is sok helyen csúfítják erőművekből vagy ipari üzemekből származó

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I.2. Konverziók Geokémiai vizsgálatok során gyakran kényszerülünk arra, hogy különböző kémiai koncentrációegységben megadott adatokat hasonlítsunk össze vagy alakítsuk

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. Kőeszközök általános áttekintés Pattintott kőeszközök 2. nyersanyag

Archeometria - Régészeti bevezető 1. Kőeszközök általános áttekintés Pattintott kőeszközök 2. nyersanyag Archeometria - Régészeti bevezető 1. Kőeszközök általános áttekintés Pattintott kőeszközök 2. nyersanyag régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Bronzkor Rézkor Neolitikum Paleolitikum

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs. ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Szakály Zsolt Születési év: 1964 Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Iskolák: 1978-82. Árpád Gimnázium, Tatabánya. 1983-87. JPTE TK testnevelés-biológia szak. 1988-90. TFTI atlétika

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR 2006 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÜZEMGAZDASÁGI INTÉZET Az állati termék előállítás

Részletesebben