Bazaltos kozetekben elofordul6 kvarc es foldpat xenokristalyok petrogenetikai jelentosege

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bazaltos kozetekben elofordul6 kvarc es foldpat xenokristalyok petrogenetikai jelentosege"

Átírás

1 Foldtani Kozlony 133/3, (2003) Budapest Bazaltos kozetekben elofordul6 kvarc es foldpat xenokristalyok petrogenetikai jelentosege Petrogenetic significance of quartz and feldspar xenocrysts in basaltic rocks KovAcs Istvan1 - BAil Enik61- K6THAY Klara1- SZAB6 Csaba1- NEDil Zsuzsanna2 Abstract (1 abra, 3 tabla, 4 tablazat) Targyszavak: xenokristalyok, alkali bazaltok, oldodtis, olvadtis, reakci6 korona Keywords: quartz and feldspar xenocrysts, alkali basalts, dissolution, melting, reaction rim Quartz and plagioclase xenocrysts were found in the Plio-Pleistocene alkaline basalts in the Nograd-Gomor and the Bakony-Balaton Highland Volcanic Fields (Hungary). Most of these xenocrysts show an interaction rim composed mostly of glass and clinopyroxene. Here we present the results of a detailed petrographic and geochemical study on these felsic xenocrysts and their interaction coronas. In alkaline basalts from the Nograd-Gomor feldspar xenocrysts and xenoliths composed of quartz and feldspar show size of 0.5 mm - 2 cm in diameter and are surrounded by a clinopyroxene corona with subordinate glass. Grain size of the clinopyroxenes ( n\) decreases continuously from the quartz and feldspar xenocrysts towards the basaltic groundmass. The clinopyroxenes grow gradually into the host basalt forming rounded shape border. The composition of clinopyroxenes in the corona is diopside, which is different from those in the groundmass of the host basalt. Alkaline basalts from the Bakony-Balaton Highland enclose only quartz xenocrysts, which are surrounded by mm wide glass and mm wide clinopyroxene rims. These reaction rims, where carbonate minerals (ankerite) often occur in the glass, show textural similarity to those of the Nograd-Gomor samples. Glasses in the interaction rims between quartz and the basaltic host rocks in the Bakony-Balaton Highland are enriched in silica and alkalis; the clinopyroxene is diopside. Different size and chemical composition of the reaction rims from the two distinct volcanic areas refer to either different composition and/or temperature of the mafic melts interacted with the felsic xenocrysts. The volcanic glass is subordinate in interaction rims of fedspar xenocrysts and feldsparquartz xenoliths from the Nograd-Gomor Volcanic Field, which may be the result of relatively slow cooling rate. Relatively thick glass rims around xenocrysts from the Bakony-Balaton Highland could be explained by a relatively high temperature entrapment of felsic xenocrysts in the mafic melt and/or longer residence time. The presence of carbonate-bearing volcanic glass in the rims of the quartz xenocrysts in the Bakony-Balaton Highland may refer to high CO2 content of the mafic melt. Osszefogla1as Kvarc es foldpat xenokristaiyokat es xenolitokat gytijtottiink be a Bakony-Balaton-felvidek es Nograd-Gomor plio-pleisztocen alkali bazaltjaibol. A xenokristaiyok/xenolitok tobbsege klinopiroxenbol es k6zetiivegboilio reakciokoronaval rendelkezik. A dolgozatban e xenokristaiyok es reakciokoronaik reszletes geokemiai es k6zettani vizsgaiatanak eredmenyeit mutatjuk be. A nograd-gomori alkali bazaltokban talaihato foldpat xenokristaiyok, valamint kvarcbol es foldpatbol felepill6 xenolitok 0,5 mm-2 cm mereffiek, amelyeket alarendelt mennyisegli k6zetiiveget tartalmazo klinopiroxen gyuni oyez. A klinopiroxen szemcsemerete a kvarc fel61 a befogado bazalt fele fokozatosan csokken ( II.m) es a klinopiroxen zona fokozatosan megy at a befogado 1 ELTE 1TK K6zettani es Geokemiai Tanszek, H-11l7 Budapest, pazmany Peter setany 1/c. SzTE 1TK Asvanytani, Geokemiai es K6zettani Tanszek, H-6722 Szeged, Egyetem lit 2-6.

2 398 Foldtani Kozlony 133/3. bazaltba. A reakci6koronaban taialhat6 klinopiroxen diopszidos osszetetelu es elter a befogad6 a1kali bazalt alapanyagaban megjelen6 klinopiroxen osszetetelet61. A Bakony-Balaton-felvideken taialhat6 hegyestui alkali bazaltban el6fordw6 xenokristaiyok kvarcok, amelyeket 0,2-1 mm vas tag k6zetiiveg es 0,3-{),8 mm szelessegti klinopiroxen gyuni oyez (sorrendben). A reakci6korona - amely karbonatot is tartalmaz - szovetileg nagyon hasonl6 a n6grad-gomorl mintakehoz. A kc5zetiiveg alkaliakban es sziliciumban egyarant gazdagodott, a klinopiroxen diopszidos osszetetelu. A ket lel6helyr61 szarmaz6 reakci6koronak a szoveti hasonl6sagok ellenere elter6 kemiai osszetetelt es meretet mutatnak, ami egyreszt a xenokristalyok/xenolitok eltero anyaganak, valamint a befogad6 bazalt elter6 h6mersekletenek es osszetetelenek koszonhet6. A k6zetiiveg z6nak hianya a n6grad-gomorl xenokristaiyok eseteben a bazaltba kerilles alacsonyabb h6mersekletevel hozhat6 kapcsolatba, mig a Hegyestun talalhat6 vastagabb k6zetiiveg z6nak megjelenese nagyobb h6mersekletu kolcsonhatasra utai. A hegyestui reakci6koronaban megjelen6 karbonat a befogad6 bazalt jelent6s CO2 tartaimat jelzi. Bevezetes A szakirodalomban szamos helyen talalkozhatunk alkali bazaltokban elofordul6 kvarc es foldpat xenoristaiyok es az ezekhez kapcsol6d6 reakci6- termekek ismertetesevel (DOE et al. 1969; SAro 1975; GROVE et al. 1988; BAKER et al. 1991; LUHR et al. 1995). Ezek a xenokristaiyok rendszerint sekelyebb melysegben, elsosorban a keregbol keriilnek bele a felfele mozg6 bazaltos olvadekokba. A beagyaz6das ulan a befogad6 olvadek es a xenokristaiyok kozotti homersekleti es kemiai kiilonbsegek hatasara intenziv kolcsonhatas indul meg. A kvarc es foldpat xenokristaiyok bazaltos olvadekban bekovetkezo olvadasat es az ezzel osszefiiggo diffuzi6s folyamatokat szamos kiserleti kozettani munka vizsgalta (WATSON 1982; DONALDSON 1985; SHAW 2000). A hazai bazaltos osszetetelu kozetek ilyen szemponm vizsgaiata eddig meg nem tortent meg, azonban a kiilonbozo vulkani teriiletek (N6grad-Gomor, Bakony-Balaton-felvidek) alkali bazisos kozetein foly6 intenziv kozettani es geokemiai vizsgaiataink saran figyeltiink tel az alapanyagban megjeleno kvarc es fold pat xenokristaiyokra. Ebben a dolgozatban ertelmezziik a xenokristaiyok es a befogad6 bazalt kozott lezajl6 kemiai es fizikai kolcsonhatasokat, es kovetkezteteseket vonunk Ie a befogad6 alkali bazaltok geokemiai es mechanikai (nyomas, homerseklet, emelkedesi sebesseg, viszkozitas) jellemzoire. Foldtani hatter A n6grad-gomori terseg aljzatat a Veporidak es Gomoridak kristalyos paleo zoos sorozata alkotja, amelyre fiatalabb paleogen-neogen iiledekes kozetek telepulnek (JUGOVICS 1968a). Az alkali bazaltos vulkanizmusra a Kcirpat-Pannon regi6 posztextenzi6s szakaszaban, a plio-pleisztocen saran keriilt sor (pl.: SZAB6 et al. 1992; EMBEY-IsZTIN et al. 1993). A felfele hatol6 alkali bazaltos magma szamos kopeny es kereg zarvanyt hozott a felszinre, amelyek lehetosegeteremtenek a litoszfera melyebb regi6iba torteno betekintesre. MegtalaIhatjuk a Cr-diopszidos (rezidualis kopeny litoszfera - SZAB6 & TAYLOR 1994)/ Al-augit (kumulatum,

3 KovAcs I. et al.: Bazaltos kozetekben el6fordul6 kvarc es fiildpat xenokristalyok petrogenetiktija 399 gazdagodott k6peny litoszfera/als6 kereg - KovAcs & ZAJACZ 2000; KovAcs & Szab6 2003; ZAJACZ & SZABO 2003) sorozatot kepvisel6 xenolitokat is. A kvarc es f6ldpat xenokristalyokat tartalmaz6 k6zeteket a Barna k6zeleben talalhat6 Nagyk6r61 gytijt6ttiik. Itt t6bb mm-es kvarc xenokristaiyok is megfigyelhet6k a bazaltban. A Nagyk6 (a Medves plat6t61 delnyugatra) egy kisebb meret11 hasadekkit6ltes, amit k6zel eszak-deli csapasiranyu, 2,1 milli6 eves alkali bazalt epit tel. A Bakony-Balaton-felvidek vulkani teriileten a plio-pleisztocen alkali bazaltok mezozoos karbonatokra es fiatalabb sziliciklasztos iiledekekre telepiilnek augovics 1968b). Szamos bazalt lel6helyr61 (pl. SzentbekkaIla, Bondor6-hegy, Szigliget) nagy mennyisegii ultrabazisos k6peny xenolitot, valamint granulit xenolitot irtak Ie (pl. DOWNES et al. 1992; TOROK 1995; KEMPTON et al. 1997; BAil et al. 2002; TOROK 2002). Az aitalunk vizsgait Hegyest11n k6peny-litoszfera eredet11 xenolitokat meg nem talaitak, ellentetben a kvarc xenokristaiyokkal. A latvanyos Hegyest11 egy monovulkani kup, amely egyszeri magmas esemeny eredmenye. A bazalt primitiv 6sszetetelu, kora kb. 5 milli6 ev (BALOGH et al. 1986; EMBEY-IsZTIN et al. 1993; KornAY et al. sz6beli k6zles) Petrografiai megfigyelesek Xenokristalyok es reakci6termekeiknek petrografiaja A terepen szarnos k6zetminta begytijtesere keriilt sor (> 150), amelyekbol vekonycsiszolatok kesziiltek. A dolgozat targyat kepez6 mintakat els6sorban k6- peny- es keregxenolitok es a befogad6 alkali bazalt vizsgaiata celjabol gytijt6ttiik be es a mikroszk6pos feldolgozas saran lettiink figyelmesek az alapanyagban talalhat6 kismeret11 (0,50-1,20 mm) kvarc es f6ldpat xenokristaiyokra, tovabba kvarcbol es f6ldpatbol ali6 xenolitokra. T6bb, mint tiz xenokristaiybol negy reprezentativ mintat vaiasztottunk ki reszletes tanulmanyozasra. A xenokristaiyokat ates6 fenyben vizsgaituk optikai mikroszk6p segitsegevel, tovabba pasztaz6 elektronmikroszk6pos felvetelek keszitesere es kiertekelesere is sor keriilt. A n6grad-g6m6ri vulkani teriileten, a barnai Nagyk6n talaitunk f6ldpat xenokristaiyokat tartalmaz6 alkali bazaltot (NBNl7H minta). Az ill el6fordul6 f6ldpat xenokristaiyok kis meret11ek (0,50-1,25 mm), a befogad6 bazaltt61 eles hatarral kiil6niilnek el es z6mmel klinopiroxen szemcsekbol ali6 reakci6korona jelenik meg k6riil6ttiik (1. tabla, 1. kep). A klinopiroxen rendszerint sugarasan helyezkedik el, merete a bazaltt61 a f6ldpat xenokristaiy iranyaba fokozatosan cs6kken (100 Jlm-r61 15 Jlm-re). Alakja megnyult, oszlopos; gyengen z6ld pleokroizmusa j61 megfigyelhet6. A f6ldpatot 6vez6 klinopiroxenek k6z6tt nehol kismeret11 (5-10 Ilnl) k6zetiiveg foltokat talaiunk (1. tabla, 2. kep) es ritkan t11s apatit kristaiyok is megjelennek ebben a z6naban. Esetenkent a f6ldpat xenokristaiy mar nem talalhat6 meg, csak a klinopiroxenbol es k6zetiivegb61 ali6 aggregatum (1. tabla, 3. kep). Ugyancsak a barnai Nagyk6n bukkantunk Cffi-es meret11 kvarcb61 es f6ldpatbol felepiil6 savanyu xenolitokra (NBN41 es NBN42 minta). A zarvanyokban ujjszeru, szabaiytalan alaku kvarc kepletek, vazkristaiyos plagioklasz metszetek es

4 400 Foldtani Kozlony 133/3 folyasos strukrurak lathatok (II. tabla, 3. kip). A foldpatokban es a kvarcokban egyarant jelentos mennyiseg1:i szilikatolvadek zarvany tala1hato es a foldpatok sok esetben zonasak. A szilikatolvadek zarvanyok a foldpatban negativkristaly alakuak. Az emlitett xenolitok koriil belso kozetiiveg zona nem alakult ki, hanem a klinopiroxenek kozvetleniil a zarvanyt ovezik. A klinopiroxenbol and zona altalaban Ilm szeles. A klinopiroxen kristalyok altalaban nyllitak, Ilm meremek es hipidiomorf-idiomorf megjelenesuek. Optikai tulajdonsagaik alapjan ket csoportba oszthatok. Az egyik tipust elenk zold pleokroizmus jellemzi es az optikai jellegzetessegei alapjan osszetetele egirin (I. tabla, 4. kip, II. tabla, 1., 2. kip). Ezek altalaban az olvadt kvarcok kozeleben, a szegelyeken, valamint a zarvany belsobb reszeiben tala1hatok. A masik klinopiroxen tipus szintelen, optikai tulajdonsagai leginkabb augitra vagy diopszidra illenek. Ezek foleg a foldpatok kozeleben es altalaban a befogado bazalt fete eso hatarzona belso oveben tala1hatok (II. tabla, 2. kip). Mindket klinopiroxen-tipus nyllit, kristalyai altalaban radialisan helyezkednek el. A klinopiroxen ovet kovetoen a befogado bazalt iranyaban egy narancsszlnu, kiilso kozetiivegzona tala1hato, amely a 0,50-1,00 mm-es szelesseget is elerheti. A Zanka kozeleben talalhato hegyestui bazaltban viszonylag nagy merem (0,20-1,20 cm) kvarc xenokristalyok fordulnak elo, amelyek gyakran kismerem (0,20-0,50 mm) kvarcszemcsekre estek szeto A kristalyhalmazokat altalaban egy szeles (0,20-1,00 mm) kozetiivegzona veszi koriil, amelyet kevesbe hatarozott, 0,35-Q,80 mm vastagsag1:i zona is oyez, amit tulnyomoreszt kismerem (0,15-Q,60 mm) klinopiroxen kristalyok tomege alkot (II. tabla, 4. kip; III. tabla, 1. kip). A klinopiroxen zona kozetiiveg fete eso hatara eles konrurral jellemezheto, a befogado bazalt fete azonban kevesbe kifejezett. A klinopiroxen say szelessege legtobbszor 5-10 JLm. A klinopiroxen vilagoszold pleokroizmust mutathat es az optikai jellemzoi alapjan diopszidos osszetetelunek tekintheto. Kisebb mennyisegben a xenokristalyt koriilvevo iiveges zonaban igen vekony, erosen nyllit apatit kristalyok szinten megjelenhetnek. Az egyik nagymerem zarvanyhoz kapcsolodo kozetiivegben megfigyelheto egy, kb. 1 mm atmeroju afro szemcsekbol (0,2 mm) and fold pat halmaz is, amely folyamatos atmenetet mutat az iiveg iranyaba. A szanidines osszetetelu fold pat habitusa alapjan ill a kozetiiveg devitrifikaciojabol szarmazik. A zarvanyok tobbsegeben barnasvoros, szabalytalan alaku, kerekded, JLm atmeroju karbonat (ankerit) csomok is elofordulnak a kozetiivegben (II. tabla, 2. kip). A kerekded karbonatokat igen gyakran karbonaterek kotik ossze. A legnagyobb merem (3 mm) karbonatban, egymassal parhuzamos savokban, opak vas-oxid kepletek helyezkednek el. A kiilonbozo xenokristalyok koriil kialakulo reakciokoszoru jellemzo fizikai parametereit az I. tablazatban foglaltuk ossze. Paszta.zo elektronmikroszkop segitsegevel (SEM) a fenymikroszkoppal kevesse azonosithato szerkezeti finomsagokat es kemiai heterogenitasokat vizsgaltuk. Az SEM felvetelek a Modenai Reggio Emilia Egyetem nagymuszer kozpontjanak (CIGS) pasztazo elektromikroszkopos laboratoriumaban (Modenaban) kesziiltek, egy Philips XL-3 tipusu scanning elektronmikroszkoppal. A hegyestui mintak eseteben a kvarc xenokristalyban vekony (- 5 JLm) karbonat- es kozetiiveg-ereket azonositottunk. A kozetiivegzonaban a befogado

5 KovAcs I. et al.: Bazaltos kozetekben elofordul6 kvarc es foldpat xenokristalyok petrogenetiktija 401 I. tliblazat. A xenokristaiyok reakciokoronainak jellemz6 adatai Table I Characteristic physical parameters of reaction coronas Lel6hely K6zetiiveg-z6na I Klinopiroxen zona K6zetiiveg-z6na n XenokrisWy N6grad -GOmar nincs, csak foltokban szelesseg: szelesseg: foldpat : Barna, Nagyk IUD, 0,5-1 mm, -0,5-1,25mm, fold pat xenokristaiy narancs szlnu kvarc-foldpat iranyaba novekv6 xenolit: szemcsemeret - 0,5-2 cm BaJaton -felvidek szelesseg: szelesseg: 0,35-0,8 mm szelesseg: 0,5 mm, kvarc: Hegyesm 0,2-1 mm, kvarc xenokriswy barnasvaroszlnu - 0,2-1,2 cm, karbonatartalom, iranyaba navekv6 darabokra devitrifikacio szemcsemeret fra~enwtak bazalt fele es6 oldalon megjelen6 klinopiroxenek igen gyakran kismerem (3-8.urn) kvarc beagyazasokat tartalmaznak (III. tabla, 3. kip). F6leg az SEM felvetelek segitsegevel vall lehet6ve a klinopiroxenek mellett megjelen6 apatit-h1k egyertelmu azonositasa is. A barnai Nagyk6i kvarc-foldpat aggregatumok szegelyen is SEM segitsegevel sikerult megfigyelniink a Na-szanidines foldpatok lebomlasahoz kapcsolodo jelensegeket, igy a szabalyos rajzolat6 atalakulasi nyomok, ahol rombusz alaku, kismerem (5-10.urn) kvarc kristalyok talalhatok a foldpatos matrixban (III. tabla, 4. kep). Geokemiai vizsgalatok A reakciokoronak asvanyi fazisainak kemiai osszetetelet ]EOL SUPERPROBE JXA-8600 elektronmikroszondaval elemeztiik a Firenzei Egyetem Foldtudomanyi Tanszeken Dr. Orlando VASELU segitsegevel. A kesziilek hullamhossz-diszperziv (WDS) detektorral felszerelt muszer. A mintakban a kivalasztott fazisokon rendszerint 2-3 pont merest vegeztiink, mind az asvany magjaban, mind a peremen. Az elemzest termeszetes standardok segitsegevel, elemenkent 40 masodperces szamlalasi id6vel vegeztiik, es a nyers eredmenyeket ZAF-korrekcioval szamoltuk at. A mintaaram 10 na, a gyorsitofeszultseg 15 kv volt. A mikroszondas vizsgalatok eredmenyeit mintankent, a modalis osszetev6knek megfelel6en targyaljuk. NBN17h minta (Barna, NagykO) A xenokristaly Na-szanidines osszetetelu foldpat (II. tablazat). A k6zetiiveg sziliciumban viszonylag szegeny (59,0 m/m%), aluminiumban (22,3 m/m%) gazdag es igen nagy K-tartalmu (6,9 m/m%) (III. tablazat). Zonassag nem azonosithato, hiszen a k6zetiiveg csak nagyon kis (10.urn) foltokban talalhato a klinopiroxen h1k kozott. A klinopiroxenek diopszidos osszeteteluek es zonasak. A mag kisebb TiO2-' Na20-, FeO-, Al203-' nagyobb SiO2-' MgO-, CaO-tartalmu, mint a megfelel6 szegelyt kepez6 zona (IV. tablazat). A bazalt alapanyagaban

6 402 fiildtani Kiizliiny 133/3 II. ttibltizat. A foldpat m/m%-os atlagos kemiai osszetetele Table II Average chemical composition of feldspars (mlm%) NBN42 NBN41 NBN17 xenokristaly alapanyagban xenokristaly xenokristalyszegely xenokristaly meresek szarna: SiO2 66,0 63,8 67,2 64,9 66,7 AI2O3 16,9 21,2 17,2 20,3 18,9 FeO 1,83 0,13 1,36 0,23 0,89 CaO 0,03 2,28 0,00 0,81 0,35 Na20 4,19 6,96 3,99 5,90 5,12 K2O 10,6 5,07 10,4 7,32 9,28 Total 99,63 99,49 100,37 101,00 101,37 Si 3,02 2,87 3,04 2,90 2,98 AI 0,91 1,13 0,92 1,05 0,99 Fe2+ 0,06 0,00 0,05 0,02 0,03 Ca 0,00 0,11 0,00 0,05 0,02 Na 0,37 0,61 0,35 0,52 0,44 K 0,62 0,29 0,60 0,46 0,53 Ab 37,41 60,14 36,73 51,56 44,81 An 0,13 10,88 0,01 1,02 1,66 Or 62,45 28,98 63,26 42,12 53,53 talalhat6 klinopiroxenek SiO2- es Na20-ban szegenyebbek, mig Al203- es FeOban gazdagabbak; osszeteteliik Ca-gazdag diopszid. A klinopiroxenekkel egyiitt megjelen6 apatit fluor-tartalmu. A befogad6 k6zet alkalibazaltos osszetetelu. NBN41 minta (Barna, Nagyko) A xenolit kvarcb61 es foldpatb61 felepiil6 k6zet. A foldpatok Na-szanidines osszeteteluek, ~O tartalmuk nemileg nagyobb az e16z6 mintahoz (NBNl7h) viszonyitva. A z6nas foldpatok szegelyet a magt61 nagyobb albit- es anortittartalom jellemzi, mig a befogad6 bazaltban talalhat6 foldpatok lenyegesen bazisosabbak (II. tabltizat). A klinopiroxenek diopszidos es egirines osszeteteluek. A diopszidon a mag es a szegelyek eseteben az e16z6 mintahoz hasonl6 tendenciat figyelhettiik meg: a szegelyen is els6sorban a mobilisabb elemek (Ti 2' Na20, FeO) koncentrai6dtak, ugyanakkor az Al203 eseteben nem tapasztalunk novekedest. Az egirin lenyegesen nagyobb Na20- es FeO-tartalmaval ter el a diopszidt61. A kvarc lamellak mellett talalhat6 foldpatok osszetetelet a SEM vizsgaiatok saran energiadiszperziv m6dszerrel vizsgaituk. Az ill talaihat6 foldpatok osszetetele nagyon hasonl6 az atalakulast nem mutat6 z6nas foldpatok magjahoz (II. tabltizat). NBN42 minta (Barna, NagykO) Ebben a mintaban szinten kvarc- es foldpatb61 felepiil6 xenolit kepezi a reakci6 korona magjat. A xenolitok es a bazaltos alapanyag foldpatjainak osszetetele megegyezik az e16z6, NBN41 minta asvanyainak osszetetelevel (II. tablazat). A klinopiroxenek diopszidos es egirines osszeteteluek. A diopszid osszetetele azonos az NBN41 mintaban talalhat6 diopszid magjaval, azonban az egirin~

7 -., " "- KovAcs I. et al.: Bazaltos kozetekben el6fordul6 kvarc es foldpat xenokristalyok petrogenetikdja 403 III. tablazat. A kozetiiveg citlagos m/m%-os kemiai osszetetele Table III Average chemical composition of glasses (m/m%) ~ -NaJYk6 (NBNl7) Hegyestd (HegyI) xenokristaly xenokristaly devitrifikal6dott kokill~ mellett mellett k6zetiiveg ~:eg meresek szama: i02 59,0 76,1 69,9 48,8 Ti02 n.d. 0,87 1,08 1,32 Al2O3 25,3 8,37 11,2 19,9 Cr2O3 n.d. 0,00 n.a. n.a. FeO 0,14 4,25 3,85 3,40 MnO n.d. 0,06 0,13 0,10 M.I!;O 0,11 0,69 0,71 1,77 CaO 5,34 0,52 0,39 7,68 Na2O 0,91 2,50 2,48 6,61 ~O 6,89 4,52 3,73 2,87 5rO O,os 0,01 n.a. n.a. BaO 0,26 0,03 n.a. n.a. F n.d. 0,06 n.a. n.a ,00 0,05 n.a. n.a. a 0,02 0,12 n.a. n.a. Total 98,14 98,os 93,44-92,46 n.d.=nem detektalt (not detected) n.a.=nem analizait (not analyzed) eseteben kifejezett z6nassag tapasztalhat6. A mag kisebb mennyisegu TiO2-' FeO-, Na20-t es tobb CaO-, MgO-t tartalmaz, ugyanakkor a szegely osszetetele a NBN41 minta egirin magjanak kemiai osszetetelhez all kozelebb (IV; ttibltizat). HegyI minta (Ztinka, Hegyestii) A hegyesh1i xenokristaly kvarc, amelynek kornyezeteben a k6zetiiveg SiO2- ben lenyegesen gazdagabb (76,0 m/m %), mig Al203-ban szegenyebb (8,3 m/m %), mint azt a nagyk6i fold pat xenokristalyok kornyezeteben lattuk (III. ttibltizat). A kiils6 (bazaltos alapanyag fele es6) k6zetiivegz6na lenyegesen kevesebb SiO2-t (-50%), ugyanakkor tobb Al203-t (-20%) tartalmaz. A devitrifikal6d6 k6zetiivegz6naban lev6 foldpat atmeneti osszetetelt mutat az el6z6 ket iivegtipus kozott (II. ttibltizat). A klinopiroxenek osszetetele diopszidos es igen hasonl6 a foldpat xenokristalyok koriil megjelen6 diopszidok magjahoz (NBNl7H, NBN41 es NBN42; IV: ttibltizat). A klinopiroxenben talaihat6 kvarc magokat es az alabbi fazisokat a SEM vizsgalatok saran mertiik energiadiszperziv (EDAX) rendszerrel. A k6zetiivegben talaihat6 kerekded karbonatok a vizsgalatok alapjan CaD mellett jelent6s mennyisegu FeO-t (-16 m/m %) es MgO-t (-:-18 m/m %) tartalmaznak. A xenokristalyban lev6 karbonaterek osszetetele megegyezik az iivegben el6fordu16 karbonatokeval. A xenokristalyban \ talaihat6 k6zetiivegerek osszetetele jelen-

8 404 Foldtani Kozlony 133/3 ~ Z ~~ 6,j. - C'I"'0\"'~C'l0"'1C""~""~0\~C'lO\"' 8 t-- 88 ~~-.t~ to""'".."t--0"1."""1c0.t--"'00t--~0 0..IC. -a~"" ~,.,roo"o."o~~oo~"';oooooooooo~~-.t~ ~ ~ E'" ~ 0\,.,r",0t-C'l";":;-.t0.0C'lt-0\0 0 ~ 0\'" '" C'l0\""0.~. 0\1C"""" IC-.tICt--"""'0\""~"'-.t""~ 8 """' ~ IC,..; C'l0.",..0.0\0"""""""'~ 0 8 ""C'I"'C'I..., ~ Q ~ '" ~ ~o - ~ "" ~.C'l0\""$."",0.C'lC'I~0\""""ICC'lC'lIC = ~ ~ C'I""O.'"..,,~o.000"'C'I-.tIC'" 00..,. =Q8"".,,"';oo~ot ";og;"';oooooooooo~~2:~ v -a ~ =", ~.".,:; 0 0 ~ 0 C'I C'I :: 0 ~,..; ~ P. ~ ~ 8 -.t"" 8 ~~~1::: ~~ ~ ",ooo~o""c'loo~"';oooooooooo~~~~ -"'Qi~ ;3 0\0\0"""'C'I""C'I"""~~ t00\""" 8 """" 8 ~a;~~ "'--- 0 '" - ZQ '" = 0 ~ '7 :~ ~ : 0\ ~ ~ ~ 8 ~ ~ t--. -.t. ~. ~ ~. 8 ;; ~ ~ M ~ ~ 8 ~ ;; 8 ~.!$. 8. ~. '~ ~ -.t ~."~ooo\o"'.,,oot--,.,rooooooooooc'l"""'" "" 0\.,,"""'" - Q' - - ~ ~- ~'"' ~~-!::' -= ;3- C'lC'I 0\ ~ 0.,,1C0\""~"""'1C0\ 8 """" 8!$1C0\'" - ~ ~ ~ '?/J ~,.,r"1. C'!. 0. t--. -.t. 0,..; C'I. o. C'I. ~ 0.0. "'. IC. ~. O.. o. o... t--. -.t. t--. ~, ~~~ ",ooo~o""c'i""o~""oooooooooo~~~~ 0o"::: = bo'" ='" '" - Z ~8... ;3-- 0t "'0\t t0t t-.t~ "C'I-.tC'l.,, 8 8 ~-.t-.tc'l 8 "'" E,= '" ~ 0\ """' "1.C'I' 'IC 0 "1.0\ 00 C'!.t--0\ 0 00 "'."1."1.~ S ~8 =~8 ~OOO~O~~OO~"';OOOOOOOOOOI:::~::~ ~" "0! 'v ~ - ~ t::: ~ - ~ C'I o C'I r_r."o.t--"'0""1c~0 0 '"i.o. '".~~ Z ~'.f'.j C'!.~t t--." t-.t""~c'l1ct--1ct--0\-.t 8 0\ 88 ~~-.t~- 0 ~ -.", ~I IC "".. 0\ ' 0\.- 05~ ~~Q -.t"'~0t--0""c'l000\"" ~",0\." ~ ~~ ~ ~ :8 ~..;: r",! ~~ Z ;3~ """-.tc'l~t--0t--c'l."t 0\0 t0\ 8 -.t"" 8 "'0~0\ ~ :s ~ = ~.~ C'I 0 '"." 0 ~ '",..; 0 C'I 0 IC. 0\ 0 '" IC ~ ~ t \ ~~ =o~.",..;,.,ro::o""c'i"';o~"';oooooooooo!$~~~ ~ -R,;'8'" ~ ~ = 8 ~ ~'" C'I 0 8 ""IC"'C'I"'IC-.tO\C'I-.t."", t"""""" 8 ~"'~0\ N... ;3..J ~ "'~ '" 0~0 "" 8 -.t'c'i~ "'C'I' '" '" '.". 'O\OOC'lt--O\oooo t IC.IC.O.C'I. ~ '" ~ ~ 0 0 "'0000\0 C'l t--"' t ~ ~'8 'S ~ '8 """ IC r~ 8 """" 8 0\~t--.,,\ '" ~ ;3 OJ) '" 0\ ~t--t--"""~ic~c'lc'i""o\c'i"'000-.t. -.t '" 0 '" '"i. '." 0. 0\ 0 0 C'I ~ 0\ t--. O. IC. C'I. ~ =~ ~ ~ooo~0~~oo8,..;oooooooooo~~~~ +~Q '8 bo~ ~.. '"'" ~ Q ~ ~.E\ ~ ~Q II~ '" "" ~ ~Q+ *< 8"'~S~~~~~aZ~~~<~~~aZ~~~U)~~~8* ~:

9 KovAcs I. et al.: Bazaitos kozetekben ei6fordui6 kvarc es fiiidpat xenokristalyok petrogenetiktija 405 t6sen elter a xenokristalyt kozvetlenill ovez6 k6zetiiveg z6nahoz~szonyitva: kevesebb SiO2-t (50,0 m/m %), nagyobb mennyiseg1i FeO-t (16,7 m/m %) es A1203- at (16,2 m/m %) tartalmaznak (III. ttibltizat). Diszkusszi6 A petrografiai es geokemiai vizsgalatok alapjan megallapithat6, hogy a n6grad-gomorl nagyk6i es a Balaton-felvideki hegyesh1i bazaltos olvadekban a kvarc es foldpat xenokristalyok/xenolitok elter6 jelleg1i kemiai kolcsonhatason mentek keresztw. A n6grad-gomorl mintakban ugyanis nem, vagy nagyon alarendelt mennyiseg1i k6zetiiveget talalunk. Ebben az esetben a bazalttal kolcsonhat6 xenokristaly foldpat (NBNl7), illetve kvarcb61 es foldpatb61 cill6 savanyu xenolit (NBN41, NBN42). Az egirin megjelenese kizar6lag ezekhez a savanyu xenolitokhoz kapcsol6dik. A Balaton-felvideki Hegyesh1 eseteben igen szeles k6zetiivegz6nat talalunk a kvarc xenokristalyok korill, amelyekben gyakorlak a karbonatok. Az emlitett killonbsegek miatt a ket lel6helyet killon targyaljuk. A megfigyelt petrografiai es geokemiai jellemz6k ertelmezese el6tt azonban celszeru nehany, irodalomb61 ismert peldat bemutatni, mivel a hazai bazaltos kepz6dmenyek felzikus xenokristalyait meg ilyen szempontb61 nem vizsgaltak. A diszkusszi6ban kiteriink arra, hogy a xenokristalyok milyen m6don hasznalhat6k fel a befogad6 bazalt kemiai es fizikai fejl6desenek nyomonkovetesere, valamint a bazalt mozgasi sebessegenek megbecslesere. A diffuzi6s folyamatok szerepe a xenokristtilyok bazaltban forfend old6dtisa sartin Bazaltos k6zetek kvarc es foldpat zarvanyair61 es a korolottiik kialaku16 reakci6szegelyr61 reszletesebb ismereteket kiserleti munkak alapjan WATSON (1982), SAro (1975), DONALDSON (1985) es SHAW (2000), mig k6zettani megfigyelesek alapjan 1UHR et at. (1995) munkajab61 kaphatunk. A kiserletek saran szferikus kvarc es fold pat xenokristalyokat helyeztek el bazaltos olvadekban C kozotti h6merseklet tartomanyban. A mintcikat ezek utan killonboz6 id6kozonkent gyorsan leh11tottek es az igy keletkezett reakci6termekeket vizsgaltak. A xenokristalyok olvadekba kerillesiiket kovet6en el6szor megolvadnak, majd az olvadekban intenziv diffuzi6s folyamat indul meg. A diffuzi6 a koncentraci6 killonbsegek hatasara letrejov6 reszecskearamlas, amelynek intenzitasat az un. Fick-egyenlet adja meg (I. egyenlet). (I) h = Do(oC/ "i) ahol: Do: diffuzi6s cilland6, OCi: adott elemre a koncentraci6killonbseg, "i: tavolsag, Ji: diffuzi6s fluxus Ennek alapjan a diffuzi6 sebessege a kozegt61, az adott elemt61, a fennal6 koncentraci6 kiilonbsegt61 es a h6merseklett61 fiigg. A diffuzi6, amelyet a valtoz6 kemai viszonyok (idegen anyag bekeriilese valamilyen elter6 osszetetel11

10 406 Foldtani Kozlony 133/3, olvadekba) es a megemelked6 h6merseklet indit el, m6dositja az olvadek osszetetelet. A kvarc olvadasa azert kovetkezik be, mert a h6merseklet novekedese igen gyors, igy nincsen lehet6seg a magas h6mersekleten stabilis SiO2 valtozatok kialakulasara, ezert a hiliutott szerkezet olvadassal reagal a gyors h6merseklet emelkedesre [pl. az olvadaspont kozeleben stabilis SiO2 m6dosulat - a krisztobalit - csak 1880 C-on olvadna meg a kereg nyomasviszonyai mellett (PInLPOTTs 1990)]. A megolvadt resz hatara ennekkovetkezteben a diffuzi6s front kozeleben huzhat6 meg. Az igy kialakul6 olvadek z6na mar konnyebben emeszt6dik fel a bazaltban, kolonosen hogyha ezt mechanikai tenyez6k (pl. forgas, mozgas az olvadekban) is el6segitik. WATSON (1982) es DONALDSON (1985) kiserletei alapjan a kvarc es fold pat "old6dasi" sebessege a h6merseklettel aranyosan novekszik (3,3x10-6 gs-icm-i, 1400 C-on, mig 1,5x10-6 gs-icm-i 1300 C-on a kvarc eseteben). Ennek megfelel6en nagyobb h6merseklet es hosszabb id6 eseten szelesebb z6na kepz6dik. Amennyiben a kvarc beagyaz6- dasat kovet6en kialakul a diffuzi6s folyamat es a rendszer gyorsan lehw, akkor a xenokristalyt rendszerint k6zetiivegb61 an6 z6na ovezi. Kimutathat6, hogy a xenokristalyokat koriilvev6 olvadekz6naban els6sorban az a1kaliak koncentral6dnak. Ennek az az oka, hogy a Na es a K diffuzi6s sebessege riolitos osszetetelu szilikatolvadekokban nagyobb (10-6,46 es 10-5,91 m2/s sorrendben; JAMBON 1982), mint a tobbi eleme, valamint aktivitasuk lenyegesen kisebb, mint bazaltos rendszerben (WATSON 1976; RAYERSON & HESS 1978). Ezert az alkaliak er6teljes vandorlasa indulhat meg a hatarz6na iranyaba a bazalt fe161. Az Si diffuzi6s sebessege azonban kicsi (-10-9 m2/s), ami egyreszt jelent6sen lelassitja a szilikatdus xenokristalyok bazaltban torten6 "old6dasat" es fenntartja a kozeget a tovabbi alkalia koncentral6dashoz. Termeszetesen az a1kaliak koncentral6dasa is csak addig tart, ameddig a megfelel6 koncentraci6 gradiens adott. DONALDSON (1985) vizsgalatai alapjan az "old6das" sebessegenek h6merseklet fiiggeset az Arrhenius-egyenlet segitsegevel is kifejezhetjiik (II. egyenlet), ezek alapjan az "old6dasi" entalpia (Llli) meghatarozhat6. (II.) Z = Axe(-L\H/RT) ahol Z: old6dasi sebesseg, A: egyiitthat6, R: egyetemes gazanand6 -Llli: adott asvany old6dasi entalpiaja, DONALDSON (1985) eredmenyei megmutattak, hogy a foldpatok (oligoklasz es labradorit) nagyobb "old6dasi" entalpia erteket (50 es 47,7 Kcal mol-i) mutatnak, mint a kvarc (40,3 Kcal mol-i), eszerint a kvarc konnyebben emeszt6dik fel a bazaltban. SHAW (2000) bizonyitotta, hogy a kiserletek geometriai elrendezese is befolyasolja a kapott eredmenyeket. A kiserletei saran ha a kvarc szemcseket az olvadt bazalt tetejere helyezte, akkor a hatarz6naban kepz6d6 olvadek nem tudott hatekonyan keveredni a bazalttal. Ennek sunlsege (-2,45 g/cm3) ugyanis kisebb a bazaltenal (-2.85 g/cm3, KRESS & CARMICHAEL 1991). Azokban az esetekben amikor a kvarc szemcsek a bazaltos olvadek ala keriiltek, a kialakul6 sunlseg kontraszt kovetkezteben konvekci6s aramok indultak meg, amelyek

11 KovAcs I. et al.: Bazaltos kozetekben el6fordul6 kvarc es fiildptit xenokristtilyok petrogenetiktija 407 segitsegevel a hatarfeluleten kifejlodott olvadekzona elhagyhatta a kvarc kornyezetet es "friss", meg kontaminalatlan bazalttal potl6dhatott. Ez a megfigyeles arra hivja fel a figyelmet, hogy esetenkent a diffuzi6, maskor a mechanikai keveredes jatsza a fontosabb szerepet az old6dasi sebesseg meghatarozasaban. Ha a hatarz6naban megjeleno olvadek nem rod eltavozni, akkor a koncentraci6 gradiens (oc/ox) csokkenni fog, mivel a z6na egyre vastagabb lesz (x no), ami a diffuzi6s sebesseg csokkenesehez vezet. Ebben az esetben a diffuzi6 fogja meghawozni az old6dasi sebesseget. Ha van lehetoseg az olvadekz6na eltavozasara a xenokristaly feliileterol, akkor a keveredes lesz az old6das sebessegel meghataroz6 faktor. Az olvadekz6na szeparal6dasa azonban nem olyan egyszerll, mert a szilicium gazdag olvadekok viszkozitasa altalaban lenyegesen nagyobb (25,9-171 Pas), mint a bazaltte (0,5 Pas; SHAW 1972), igy mindig sziikseges az elegseges mertekll sl1rusegkontraszt kialakulasa. Termeszetesen e ket szelso eset kozott a teljes atmenet megval6sulhat. Ezeknek a felismereseknek azert van jelentosege, mert segitsegiikkel megbecsiilheto a bazaltba keritlt xenokristalyok es a veliik kolcsonhat6 bazalt viselkedese (pl., mozgas intenzitasa). Hegyesh'i (Bakony-Balaton-felvidek) A klinopiroxen jelentosege a reakci6koronaban A mar ismertetett klserleti munkak nem sz6lnak a klinopiroxen jelentosegerol, egyediil DONALDSON (1985) utal a klserletek soran az uveg mellett megjeleno pigeonitos osszetetelll klinopiroxenre, genetikajanak ertelmezese nelkiil. Igy a dolgozatban igyekszunk magyarazatot adni a klinopiroxenek keletkezesere is. A hegyestui mintakban a reakci6koronaban megjeleno klinopiroxen diopszidos osszetetelll (IV. tablazat). Ha megnezflnk egy koncentraci6 proffit a kvarc xenokritaly es a befogad6 bazalt kozott, j61latszik, hogy a xenokristalyt ovezo uvegben az alka1iak, az AI es a Fe koncentral6dik jelentosebb mennyisegben. A klinopiroxen eseteben a Mg es Ca dusulasa a szembeotlo. Az Fe az egyetlen elem, amely folyamatos novekedest mutat a bazalt fele. Az alka1iak koncentral6dasa ertelmezheto a diffuzi6s fejezetben leirtak szerint a szilikatgazdag uvegben (1. abra). Az olvadekz6naban talaihat6 diopszid kis AI-tartalma szembeotlo, osszevetve a bazaltos alapanyag klinopiroxenjevel (IV. tablazat). Ez egyreszt a klinopiroxenekkel erintkezesben leva olvadek igen nagy Si-tartalmaval (-73 m/m%; III. tablazat), masreszt pedig a viszonylag kis kepzodesi nyomassal magyarazhato. A nagy Si-tartalom hatasara a klinopiroxenben leva tetraederes pozici6k teljesen feltoltodnek Si-mal, ahhoz azonban, hogy az AI az oktaederes koordinaci6ba keriilhessen magasabb nyomasra lenne sziikseg. MegaIIapithat6, hogy a hegyestui kvarc xenokristalyok reakci6 koronajaban talaihat6, diopszidos osszetetelll klinopiroxenek az olvadekz6na es a bazaltos olvadek hataran kristalyosodtak, ahol a kevesbe mobilis Mg es Ca is jelentosebb mennyisegben volt jelen a savanyu olvadekz6naban. Az ill kialakult kemiai osszetetelnek es homersekletnek megfelelo, eppen kristalyosod6 fazis az AI-szegeny diopszid volt, amely kvarc beagyazasokat is tartalmaz (III. tabla, 3. kep). Ezek a kvarc "magok" a xenokristaly-

CSISZOLT KŐESZKÖZÖK ÉS ÉKKÖVEK RONCSOLÁSMENTES SEM-EDX VIZSGÁLATA: LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK

CSISZOLT KŐESZKÖZÖK ÉS ÉKKÖVEK RONCSOLÁSMENTES SEM-EDX VIZSGÁLATA: LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK 51 CSISZOLT KŐESZKÖZÖK ÉS ÉKKÖVEK RONCSOLÁSMENTES SEM-EDX VIZSGÁLATA: LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK NON-DESTRUCTIVE SEM-EDX ANALYTICAL METHOD FOR POLISHED STONE TOOLS AND GEMS: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS

Részletesebben

Hidrotermás turmalin Bükkszentlászlóról

Hidrotermás turmalin Bükkszentlászlóról FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1998 99 23: 5 15 Hidrotermás turmalin Bükkszentlászlóról FEHÉR BÉLA ABSTRACT: (Hydrothermal tourmaline from Bükkszentlászló, Bükk Mts., Hungary) Near Miskolc-Bükkszentlászló

Részletesebben

DIPLOMAMUNKA. Újabb adatok a Görcsöny hátság metamorf fejlődéstörténetéhez

DIPLOMAMUNKA. Újabb adatok a Görcsöny hátság metamorf fejlődéstörténetéhez SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR ÁSVÁNYTANI, GEOKÉMIAI ÉS KŐZETTANI TANSZÉK Geográfus szak DIPLOMAMUNKA Újabb adatok a Görcsöny hátság metamorf fejlődéstörténetéhez KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

INSZOLÁCIÓS APRÓZÓDÁS A MARSON

INSZOLÁCIÓS APRÓZÓDÁS A MARSON Földrajzi Közlemények 2009. 133. 1. pp. 1 12. INSZOLÁCIÓS APRÓZÓDÁS A MARSON KUTI ADRIENN 1 KERESZTURI ÁKOS 2 INSOLATION WEATHERING ON MARS Abstract Based on theoretical approach and surface observations,

Részletesebben

A Persányi-hegység salakkútjainak morfometriai vizsgálata

A Persányi-hegység salakkútjainak morfometriai vizsgálata Adsumus IX. 121 Fodor emőke A Persányi-hegység salakkútjainak morfometriai vizsgálata A Kárpátok mentén zajló vulkanizmus záróakkordja a Persányi-hegységben két bazaltos összetételű magmabenyomulás volt

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GLAUKONITOS KŐZETEK ÜLEDÉKTANI VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁGI GLAUKONITOS KŐZETEK ÜLEDÉKTANI VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGI GLAUKONITOS KŐZETEK ÜLEDÉKTANI VIZSGÁLATA BONDOB. LÍVIA* Összefoglalás: A bakonyi kréta cenomán emeletébe tartozó glaukonitos márgában levő Foraminifera-vázak egy részét glaukonit tölti ki.

Részletesebben

A SÁROSPATAKI ÁGYÚÖNTŐ MŰHELYBEN FELTÁRT 17. SZÁZADI HABÁN KERÁMIALELETEK MÁZÁNAK MIKROSZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE

A SÁROSPATAKI ÁGYÚÖNTŐ MŰHELYBEN FELTÁRT 17. SZÁZADI HABÁN KERÁMIALELETEK MÁZÁNAK MIKROSZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE 1 A SÁROSPATAKI ÁGYÚÖNTŐ MŰHELYBEN FELTÁRT 17. SZÁZADI HABÁN KERÁMIALELETEK MÁZÁNAK MIKROSZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE MICROSTRUCTURE AND COMPOSITION OF GLAZE OF 17TH CENTURY HABAN CERAMICS EXCAVATED AT A

Részletesebben

KERÁMIÁK VIZSGÁLATA KATÓDLUMINESZCENS MIKROSZKÓPPAL, ZALAVÁRI - KORA KÖZÉPKORI - LELETEK

KERÁMIÁK VIZSGÁLATA KATÓDLUMINESZCENS MIKROSZKÓPPAL, ZALAVÁRI - KORA KÖZÉPKORI - LELETEK 31 KERÁMIÁK VIZSGÁLATA KATÓDLUMINESZCENS MIKROSZKÓPPAL, ZALAVÁRI - KORA KÖZÉPKORI - LELETEK PÉLDÁJÁN BAJNÓCZI BERNADETT 1, TÓTH MÁRIA 1, MERSDORF ZSUZSA 2 1 MTA Geokémiai Kutatóintézet, 1112 Budapest,

Részletesebben

K-Ar KORMEGHATÁROZÁSI MÓDSZER ALKALMAZÁSA HARMADIDŐSZAKI VULKÁNI TERÜLETEK GEOKRONOLÓGIAI KUTATÁSÁBAN

K-Ar KORMEGHATÁROZÁSI MÓDSZER ALKALMAZÁSA HARMADIDŐSZAKI VULKÁNI TERÜLETEK GEOKRONOLÓGIAI KUTATÁSÁBAN MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI K-Ar KORMEGHATÁROZÁSI MÓDSZER ALKALMAZÁSA HARMADIDŐSZAKI VULKÁNI TERÜLETEK GEOKRONOLÓGIAI KUTATÁSÁBAN PÉCSKAY ZOLTÁN MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZETE DEBRECEN 2012 I. Előzmények

Részletesebben

A hazai környezet-geokémiai kutatások néhány eredménye

A hazai környezet-geokémiai kutatások néhány eredménye 204 Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények A hazai környezet-geokémiai kutatások néhány eredménye GONDI Ferenc a,, HARTYÁNI Zsuzsanna b, NEMECZ Ernő b, SIPOS Péter c és SZENDREI Géza d, * a

Részletesebben

TÁVOLSÁGI IMPORT CSISZOLT KŐESZKÖZÖK NAGYNYOMÁSÚ METAMORFITOKBÓL MAGYARORSZÁGON

TÁVOLSÁGI IMPORT CSISZOLT KŐESZKÖZÖK NAGYNYOMÁSÚ METAMORFITOKBÓL MAGYARORSZÁGON 83 TÁVOLSÁGI IMPORT CSISZOLT KŐESZKÖZÖK NAGYNYOMÁSÚ METAMORFITOKBÓL MAGYARORSZÁGON LONG DISTANCE IMPORT OF POLISHED STONE ARTEFACTS: HP METAMORPHITES IN HUNGARY SZAKMÁNY GYÖRGY 1, T. BIRÓ KATALIN 2, KRISTÁLY

Részletesebben

A geoturizmus újabb célterülete: a Haláp

A geoturizmus újabb célterülete: a Haláp KÓNYA P. BODNÁR R. K. (2008): A geoturizmus újabb célterülete: a Haláp. In: Püspöki Z. (szerk.): Tanulmányok a geológia tárgyköréből Dr. Kozák Miklós tiszteletére, Debrecen, ISBN 978-963-473-178-8, pp.

Részletesebben

Pethő GÁBOR, VASS PÉTER, GEOFIZIKA ALApJAI

Pethő GÁBOR, VASS PÉTER, GEOFIZIKA ALApJAI Pethő GÁBOR, VASS PÉTER, GEOFIZIKA ALApJAI 4 IV. GEOTERMIKUS KUTATÓ MÓDSZER 1. RÖvID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Hőmérők már Galilei korában is készültek, azonban a fizikai jelenségekhez kötött, ma is használatos

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 1 ÁBRÁK, KÉPEK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE... 2 BEVEZETÉS... 4 1. A RADONRÓL...

TARTALOMJEGYZÉK... 1 ÁBRÁK, KÉPEK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE... 2 BEVEZETÉS... 4 1. A RADONRÓL... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 ÁBRÁK, KÉPEK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE... 2 BEVEZETÉS... 4 1. A RADONRÓL... 5 1.2. A RADON ÉLETTANI HATÁSAI... 7 1.3. A RADON VISELKEDÉSE TERMÉSZETES KÖRNYEZETÉBEN ANOMÁLIS

Részletesebben

Segédanyag Az I. éves geográfus és földrajz szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése

Segédanyag Az I. éves geográfus és földrajz szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése Segédanyag Az I. éves geográfus és földrajz szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához Szakmány György Józsa Sándor, 2002. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése A kőzetalkotó ásványok

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT BESZIVÁRGÓ VIZEK VIZSGÁLATA A BUDAI-HEGYSÉG NÉHÁNY BARLANGJÁBAN KISS KLAUDIA kémia BSc

Részletesebben

SZEGEDI TUDMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR FÖLDRAJZ TANSZÉK. Szakkifejezések szótára

SZEGEDI TUDMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR FÖLDRAJZ TANSZÉK. Szakkifejezések szótára SZEGEDI TUDMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR FÖLDRAJZ TANSZÉK Szakkifejezések szótára I. rész Ásvány-kőzettan, geokémia, vulkanológia II. rész Általános földtan, őslénytan, szedimentológia

Részletesebben

A Curie-hőmérsékleti fázisátalakulás geofizikai következményei 1

A Curie-hőmérsékleti fázisátalakulás geofizikai következményei 1 A Curie-hőmérsékleti fázisátalakulás geofizikai következményei 1 KISS JÁNOS 2,3, SZARKA LÁSZLÓ 3,4, PRÁCSER ERNŐ 2 A Curie-hőmérsékletnek megfelelő mélységtartományban Magyarországon ez 4 16 km-re tehető

Részletesebben

Szakdolgozat. Módosító oxidok hatása kerámia mázak tulajdonságaira. Miskolc, 2014. Jáborcsik Levente

Szakdolgozat. Módosító oxidok hatása kerámia mázak tulajdonságaira. Miskolc, 2014. Jáborcsik Levente MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Szilikáttechnológiai Szakirány Szakdolgozat Módosító oxidok hatása kerámia mázak tulajdonságaira Miskolc, 2014. Jáborcsik Levente Tartalomjegyzék 1 A finomkerámiai

Részletesebben

A lap teljes tartalma olvasható a www.szte.mtesz.hu honlapon INDEX: 2 52 50 TARTALOM

A lap teljes tartalma olvasható a www.szte.mtesz.hu honlapon INDEX: 2 52 50 TARTALOM ÉPÍTÔANYAG 2007/1 A fi nomkerámia-, üveg-, cement-, mész-, beton-, tégla- és cserép-, kő- és kavics-, tűzállóanyag-, szigetelőanyag-iparágak szakmai lapja SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Dr. Gömze A. László elnök

Részletesebben

Természetes üvegek. X. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2007. május 26 27

Természetes üvegek. X. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2007. május 26 27 X. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2007. május 26 27 Természetes üvegek Szerzők: Csog Árpád (IV. Év) Pataki Bernadeth (II. Év) Puskás Szilárd (II. Év) Szabó Norbert János (II. Év) BBTE,

Részletesebben

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar Környezetföldrajz Tanszék, Kolozsvár GEOKÉMIA Egyetemi jegyzet Környezettudomány szakos hallgatók részére Dr. Szakács Sándor,

Részletesebben

Elemek. A geokémia osztályozás:

Elemek. A geokémia osztályozás: Elemek A geokémia osztályozás: - Nukleáris tulajdonságok alapján (stabil, radioaktív), - Illékonyságuk (kondezációs képesség) alapján gáz-szilárd egyensúlyban, - Affinitásuk alapján (megjelenésük a földi

Részletesebben

AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉK ÁRTERÉNEK GEOMORFOLÓGIAI JELLEGZETESSÉGEI ÉS KORA. Bevezetés

AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉK ÁRTERÉNEK GEOMORFOLÓGIAI JELLEGZETESSÉGEI ÉS KORA. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2011. 135. 3. pp. 261 274. AZ ALSÓ-TISZA-VIDÉK ÁRTERÉNEK GEOMORFOLÓGIAI JELLEGZETESSÉGEI ÉS KORA KISS TÍMEA HERNESZ PÉTER GEOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND AGE OF THE LOWER TISZA

Részletesebben

A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés

A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés 143/1, 73 98., Budapest, 2013 A Balaton környékén előforduló pannon-tavi üledékek földtana V. A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés SZTANÓ Orsolya

Részletesebben

Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ

Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ Földrajzi Közlemények 2010. 134. 3. 249 p. ELŐSZÓ A Magyar Földrajzi Társaság 2010 júliusában Pécsen megtartott 63. Vándorgyűlésének tudományos ülésszakára kiválasztott hat előadás, melyeknek írásos verzióját

Részletesebben

Szilikátok 4. Tektoszilikátok SZAKÁLL SÁNDOR ÁSVÁNYRENDSZERTAN. A kristályrajzokat készítette: Fehér Béla

Szilikátok 4. Tektoszilikátok SZAKÁLL SÁNDOR ÁSVÁNYRENDSZERTAN. A kristályrajzokat készítette: Fehér Béla SZAKÁLL SÁNDOR ÁSVÁNYRENDSZERTAN A kristályrajzokat készítette: Fehér Béla Kilencedik rész: Szilikátok 4. (Tektoszilikátok) 1 IX. F. alosztály. Tektoszilikátok A tektoszilikátok közé sok gyakori ásvány

Részletesebben

GRAVITÁCIÓS ÉS MÁGNESES FELDOLGOZÁSOK ÉS MODELLEZÉSEK A FÖLDTANI KÖRNYEZET MEGISMERÉSE CÉLJÁBÓL

GRAVITÁCIÓS ÉS MÁGNESES FELDOLGOZÁSOK ÉS MODELLEZÉSEK A FÖLDTANI KÖRNYEZET MEGISMERÉSE CÉLJÁBÓL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GEOKÖRNYEZETTUDOMÁNYI PROGRAM GRAVITÁCIÓS ÉS MÁGNESES FELDOLGOZÁSOK ÉS MODELLEZÉSEK A FÖLDTANI KÖRNYEZET MEGISMERÉSE CÉLJÁBÓL

Részletesebben

NYOMELEMEK 1. rész. Elemek keletkezése Az első elemek megjelenése 114

NYOMELEMEK 1. rész. Elemek keletkezése Az első elemek megjelenése 114 Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 27 NYOMELEMEK. rész. Elemek keletkezése NEMECZ Ernő * Pannon Egyetem, 8002 Veszprém, Pfi ók 58 Az általunk érzékelhető anyagi világot kémiai elemek építik

Részletesebben

Magyarország új ásványairól

Magyarország új ásványairól Magyarország új ásványairól Doktori értekezés Szakáll Sándor Miskolc Bükkszentkereszt, 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Monográfiák Magyarország ásványairól 4 3. Új ásványaink új tudományos eredmények

Részletesebben