Szerző: Boronkai Dóra Lektor: Síklaki István TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerző: Boronkai Dóra Lektor: Síklaki István TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS"

Átírás

1 Az internet pszichológiája Szerző: Boronkai Dóra Lektor: Síklaki István

2 Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban ön megismerkedhet az internethasználat alapvető színtereivel, az internetes kommunikáció hatásaival a gazdasági és a politikai életre, az internet szerepével a kultúra és a társas kapcsolatok alakításában. A tananyag tárgyalja a valós és az online személyiség működésének kérdéseit, vizsgálja, hogyan alakul és alakul át az ember identitása a virtuális környezetben. A tananyag második része bemutatja a hálózati kommunikáció jellemzőit, az internet csoportszerveződésre gyakorolt hatásait és az online közösségek (facebook, iwiw, twitter, fórum, blog, flashmob stb ) főbb jellemzőit. Tárgyalja a függőségek új típusait, különös tekintettel az internetfüggőség és a játékfüggőség kérdéseire. Számba veszi az internet addiktív tulajdonságait, felsorolja az internetfüggőség leggyakoribb pszichés tüneteit, szól a terápiás és prevenciós lehetőségekről, emellett áttekintést ad az internetfüggőséggel kapcsolatos legfontosabb nemzetközi és hazai kutatásokról is.

3 Tartalom Első rész: E-világi élet: az internethasználat alapvető színterei: az internetes kommunikáció hatásai a gazdasági és a politikai életre, az internet mint globális kultúra, az internet szerepe a társas kapcsolatok alakulásában Második rész: Az online és offline személyiség működésének kérdései: Hogyan alakul az ember identitása a virtuális környezetben? A valódi és az online személyiség kérdései. Vonal és homlokzat. A benyomáskeltés stratégiái. Szerep, személyiség, maszk. Online álarcok és jelmezek. Harmadik rész: Háló-társak : csoportdinamika a hálóvilágban: A hálózat jelenségének leírása. A hálózati kommunikáció jellemzői, hatása a csoportok szerveződésére, a csoportdinamika jegyeire. Csoportdinamika a kibertérben. Az online közösségek jellemzői (facebook, iwiw, twitter stb ). Kapcsolatok a hálón, az online viszonyok természete. Negyedik rész: A függőségek új típusai, az internetfüggőség és a játékfüggőség: Az internet addiktív tulajdonságai. Az internetfüggőség pszichológiája, a függőség tünetei: regresszió, terápiás és prevenciós lehetőségek, e-terápia. A megvonási tünetek jellemzői. Ötödik rész: Az internetfüggőséggel kapcsolatos nemzetközi és hazai kutatások

4 Első rész E-világi élet: az internethasználat alapvető színterei

5 Az internethasználat előnyei és hátrányai Az internet előnyei közé tartozik, hogy lehetővé teszi a különböző információkhoz való könnyű és gyors hozzáférést, emellett lehetőséget teremt az az elektronikus levelezésre is. Elősegíti a virtuális közösségek kialakulását, amellyel az emberi kapcsolatok egy új típusát teremti meg. Az így létrejött új közösségekben áthidalhatóvá válnak a térbeli, időbeli, kulturális és nyelvbeli különbségek is. Az internet hátrányai közé sorolható, hogy nem szabályozott, ezért minden ott található adatot kellő kritikai hozzáállással kell felhasználni. Hátrányai közé tartozik az is, hogy nehéz a hatalmas adattömegből a fontos és érvényes információkat kiszűrni. A hálózathoz való kapcsolódás lehetőségei: kapcsolatteremtés, játék, kreativitás, eszmecsere, önkifejezés és egyfajta közösséghez való tartozás élménye. Az előnyök mellett azonban már korán felismerték azt is, hogy vizsgálni kell az internet-használat egyénre és közösségekre gyakorolt negatív hatásait, veszélyeit.

6 Az internethasználók kor szerinti megoszlása

7 Az internethasználók nem szerinti megoszlása

8 Az internethasználók lakóhely szerinti megoszlása

9 Az internethasználók végzettség szerinti megoszlása

10 Az internet hálója Az internet nagyon megkönnyíti az adatok továbbítását, mert létrehoz egy olyan hálózatot az emberek között, amely teljesen megszabadítja a kommunikációt a különböző körülmények, tér- és időbeli korlátok hatásai alól. Lehetővé teszi a legkülönbözőbb tartalmak egyidejű produkcióját és fogyasztását, amelyek azonnal bárhonnan, bármikor bárhova eljutnak. Ezek az információk nagy változásokat eredményeznek a különféle színtereken: az üzleti életben a kultúrában a politikában az egymásra ható emberi kapcsolatokban.

11 Az internet hatása az üzleti életre Az internet az üzleti életben is nélkülözhetetlenné vált, ma már egy kis vállalkozás is nehezen boldogul, ha alapvető internetes infrastruktúrával (internet hozzáférés, cím) nem rendelkezik. A nagyobb vállalkozásoknál az internet nem csak az írásos kommunikáció egy kényelmes és olcsó módja, hanem egy újabb lehetőség, ahol be kell mutatkozni, és jelen kell lenni. Az internet segíthet leküzdeni a fizikai távolságokat, lehetővé téve például több telephely között a biztonságos és gyors adatcserét és együttműködést. A statisztikai adatok azt igazolják, hogy ma már dollármilliókban mérhető az internetes áruházak forgalma is. Kiegészítő anyag: Az internet jelentősége, felhasználási lehetőségei a kereskedelemben

12 Vállalkozások Internet által igénybe vett területei

13 Az online üzleti élet színterei Az internet az üzleti élet minden területére beférkőzött, és átstrukturálta a gazdasági tevékenységeket. Főbb színterei a teljesség igénye nélkül: Online étel- és italrendelés Digitális képek kidolgozása Fordítóiroda Fénymásolás, könyvkötés, névjegykártyák, nyomdai munkálatok Szálláshely keresése Utazási iroda Webáruházak Banki szolgáltatások Apróhirdetések Ingatlan és gépjármű értékesítés

14 Az online bevételek alakulása

15 Az online áruházak forgalmának alakulása között

16 Az internet mint globális kultúra Az Internet amellett, hogy egy számítógépes világhálózat, amelyben ma már több mint 40 millió számítógép kommunikálhat egymással, ugyanakkor technológia is, amely döntően meghatározza az intézményi hálózatok kialakításának módját. Ma már azt is látjuk, az Internet több mint egy új iparág. Inkább azt mondhatjuk, hogy új kultúra. (Bakonyi Péter, 1999) Ha az internet és a kultúra kapcsolatáról beszélünk, több szinten érhetjük tetten ezt a kapcsolatot. Egyrészről a kultúra szűken vett definíciója felől, amely alatt a civilizáció, a szellemi javak összessége, a művelődés és a klasszikus műveltséggel kapcsolatos értékek értendők. Itt nem csak a Gutenberggalaxis elektronikus megfelelőire kell gondolnunk, hiszen nem csak arról van szó, hogy papír helyett képernyőről olvassuk ugyanazokat a szövegeket. A kereshetőség variációs lehetőségei, az egymásra mutató és utalt szövegrészek mennyiségi tartalmai egy egészen új intertextuális minőséget hoznak létre. Kiegészítő anyag: ekultúra

17 Az internet mint globális kultúra A kultúra a társadalomtudományok kultúra-felfogásának, szubkultúrafelfogásának megfelelően jelenik meg a hálóban, amely szerint az internet nem elsősorban technikai, hanem inkább kulturális minőségében kezelendő. Az internet a technológia kiteljesedésén túl egy olyan új globális kultúra táptalaja, amelynél az idő, a tér, a határok, sőt még az ember egyediségének a fogalmát is alapjaiban át kell értelmezni. A kultúra változása nem az internet-korszakban kezdődött, abban csupán hihetetlenül felgyorsult. Az internet következtében ránk köszöntő kulturális forradalom piacközpontú és politikailag is terhelt.

18 Az internet hatása a politikai életre Az információs technológia nagy hatással van a nemzeti önállóságra, a formális és informális nemzetközi diplomáciára, a politikára is. A tengerentúlon nem csak a kampány folyamán, hanem kormányzati eszközként is felhasználják például a közösségi oldalakat. Az internetezés napjainkban még jellemzően korosztályhoz kötött, az idősebbek jóval kisebb számban fordulnak meg a világhálón. Ezáltal, bár a pártok már kísérleteznek a webes kampánnyal, még nem ez dominál itthon. Magyarországon az internet segítségével egy adott kampány során még nem lehet pontosan meghatározni a célközönséget.

19 Az internet hatása a politikai életre Magyarországon a fiatalok általában nem vesznek aktívan részt a választásokban az idősebbek pedig, akik dominálnak a politikai véleménynyilvánítás során, még nem jelennek meg rendszeresen a világhálón. Ha egy párt személyeket akar népszerűsíteni, akkor a közösségi oldalak erre a megfelelő fórumok, míg a felmérések szerint magának a pártnak a reklámját jobb videó portálokon elhelyezni. Kiegészítő anyag: Homo politicus networkiensis: az internet mint politikai színpad

20 Az internet hatása a társas kapcsolatokra Az interneten történő kommunikációs kapcsolatok fő jellemzője, hogy jellemzően a névtelenség terében mennek végbe, ahol nincs arra szükség, hogy a részvevők felfedjék kilétüket. Az online társas interakciók részvevői tökéletesen névtelenek lehetnek, de választhatnak álneveket is maguknak, amelyek azonosíthatatlanok. A mindennapi életben szokásos találkozásokkal szemben a virtuális térben történő találkozások során igen alacsony az identitás kiderülésének kockázata mivel nem állnak rendelkezésre az azonosítás kulcsai. A virtuális térben találkozó személyek meg vannak fosztva a személypercepció során szokásosan rendelkezésre álló információktól, nincs semmi olyan támpont, amelynek kapcsán következtethetnének a másik nemére, társadalmi státuszára, foglalkozására, faji hovatartozására. A fentiek miatt a web 2.0 típusú kommunikáció nem teszi lehetővé hiteles, a személyközi kommunikációhoz hasonló megnyilvánulást és kapcsolatteremtést. Kiegészítő anyag: Társkeresés az interneten

21 Internethasználat televíziózás társas kapcsolatok Az internethasználat és a tévénézés látszólag hasonló tevékenységek. Kasser és Ryan (2002) és Németh (2008) vizsgálatai szerint a társas kapcsolatok igénye összefügg a tévénézésre és az internetezésre fordított idővel. A kutatások azt mutatják, hogy a mérsékelten és sokat tévézők, illetve az internet eléréssel rendelkezők és nem rendelkezők társas támogatottságának mértékében szignifikáns különbségek figyelhetők meg. A sok tévézés és a társas támogatás mértéke között negatív, az internet-elérés és a társas támogatás mértéke között pozitív kapcsolat áll fenn. Míg a sok tévénézés elvonja a figyelmet és az időt a társas kapcsolatok ápolásától, addig az internet a kapcsolatok kialakításának és fenntartásának egyre fontosabb eszköze.

22 Hivatkozott források: Wallace, Patricia Az internet pszichológiája. Osiris Kiadó, Bp. Dányi E., Dessewffy T., Galácz A., Ságvári B Információs társadalom, internet, szociológia. Információs társadalom, Csepeli György Új szegénység. A digitális egyenlőtlenség kulturális hatásai. In. Antalóczy, T., Füstös, L., Hankiss, E. (szerk.): (Vész)jelzések a kultúráról. MTA PTI, Budapest. Csepeli Gy., Prazsák G Örök visszatérés. Társadalom az információs korban. Jószöveg, Budapest. Joinson, A. N Understanding the psychology of internet behaviour. Palgrave-MacMillan, New York.

23 Felhasznált ábrák: 6. dia: Az internethasználók kor szerinti megoszlása 7. dia: Az internethasználók nem szerinti megoszlása 8. dia: Az internethasználók lakóhely szerinti megoszlása 9. dia: Az internethasználók végzettség szerinti megoszlása 12. dia: Vállalkozások Internet által igénybe vett területei diagramok 14. dia: Az online bevételek alakulása diagramok

24 Felhasznált ábrák: 15. dia: Az online áruházak forgalmának alakulása között 17. dia: Internet és kultúra 18: dia: Internet és politika 19. dia: Internet és politika kampany

25 Második rész Az online és offline személyiség működésének kérdései

26 Az online tér hatása Az ember genotípusa a valós és a kibertérben ugyanaz, a tér, a környezet azonban más, és ez maghatározza a fenotípust, vagyis azt, ahogyan a személy megjelenik és működik. Az ember nem válik új fajjá, amikor a kibertérbe lép, de pszichológiai jellemzői az online környezet hatására másként működnek. Az eltérő környezet az adott viselkedés megjelenését szükségszerűen módosítja, tehát az ember az online viselkedésével ugyanazokat a pszichés szükségleteket elégíti ki más feltételek között. Az ember számára nem idegen ez a fajta köztes tér, gondolkodása révén gyermekkora óta minden ember folyamatosan teremt ilyen tereket. A gyermeki psziché a mese hallgatása közben éli át a mesei kettős tudatot, az átjárhatóságot a mese világa és a valós világ között. A felnőtt számtalan köztes tér között képes közlekedni, miközben önmaga realitását megőrzi. Fogalom meghatározás: genotípus Fogalom meghatározás: fenotípus

27 Identitás és online identitás Az identitás én-azonosságot, önmeghatározást jelent, amely különböző szerepeken, magatartásformákon, értékrendszeren keresztül érvényesül. Az identitástudat a személyiségfejlődés és a szocializáció eredménye, az emberi kölcsönhatások, kapcsolatok során jön létre. Az online identitás felvet több kérdést is arra vonatkozóan, hogy az interneten megjelenített személyiség hogyan és milyen kapcsolatokat képes létrehozni és fenntartani a virtuális világban. Az identitás fogalma az újabb technológiák megjelenésével is változik, s ez felveti például a magánélet, az anonimitás, a hozzáférhetőség, az identitáslopások illetve visszaélések problémáit is. Előadás: Digitális identitás

28 Az internet hatása az identitásra Pozitív hatások: a gondolkodás rugalmassága, a személyiség nyitottsága, kreativitása, a szerepekkel való kísérletezés lehetősége, személyiségünk más változatainak megismerése, találkozás álombéli önmagunkkal. A szerepekkel való játék során a tudattalan közvetlen vizsgálatára is lehetőség nyílik, ami a pszichoanalízishez hasonló terápiás funkciót is elláthat. Negatív hatások: a szerepkísérletezés az Én szétdarabolásához, megsokszorozásához, decentralizálásához vezethet. Az erre hajlamos személyeknél felerősítheti a többszörös személyiségből eredő zavarokat, a paranoiditást, a tudathasadásos viselkedést, az álarcok világát. Fennáll a veszélye annak, hogy az álarcok, maszkok viselésével eltávolodunk a valóság addig megszokott észlelésétől, ami a valóság figyelmen kívül hagyásának veszélyével is járhat.

29 Az internet hatása az identitásra A személyiséget érő változások mégsem feltétlenül torzító hatásúak: az új összetevők elviselésének képessége egy új, sokdimenziós személyiség kialakításának ígéretét is magában hordozza. A személyiség átmeneti széttöredezését a tudat és a tudattalan újfajta szintézise követheti, amelyben a fizikai és álombeli lényünk integrációjából egy új tudatosság jelenhet meg.

30 Vonal, homlokzat A verbális és a nem verbális cselekedeteknek azt a mintázatát, amely a szituációról, a résztvevőkről és a magunkról alkotott értékelésünket juttatja kifejezésre Goffman alapján vonalnak nevezzük. Annak a pozitív szociális értéknek a megjelölésére pedig, amelyet e vonal révén egy adott kontextusban magunknak megkövetelünk, a homlokzat terminust használhatjuk. Nem más ez, mint társadalmilag megerősített tulajdonságok által körvonalazott énkép, egy olyan konstruktum, melyet a pillanatnyi szituációval és a tágabb társadalmi kontextussal összefüggésben tart fent az ember,. Homlokzatunk egyrészt negatív, mely a cselekvési szabadságunkat nem korlátozó igényeinket, másrészt pozitív, mely a kívánságainkat kívánatosként feltételező igényeinket juttatja kifejezésre. Ha adekvát vonalat viszünk, és ennek megfelelő homlokzatot tartunk fönn, reakcióinkat a magabiztosság jellemzi, ellenkező esetben viszont nem könnyen integrálható eseményeket vihetünk az érintkezésbe, sőt társas homlokzatunkat akár meg is vonhatja tőlünk a társadalom.

31 Homlokzatvédés, homlokzatfenyegetés A saját és mások homlokzatának megóvása, a vonalak kölcsönös elfogadása feltétele az érintkezésnek, általában tehát érdeke az interakció résztvevőinek. A homlokzatot a verbális vagy nem verbális aktusok különféleképpen fenyegethetik. Például az utasítások, tanácsok, figyelmeztetések, ígéretek, bókok stb. a hallgató negatív homlokzatát, a helytelenítés, kritika, ellentmondások, a tiszteletlenség stb. a hallgató pozitív homlokzatát veszélyeztetik. Egyes aktusok a beszélő, mások a hallgató (negatív vagy pozitív) homlokzatát támadják. A homlokzatfenyegető aktusok kontextusában bármely racionális cselekvő vagy a szóban forgó aktusok elkerülésére törekszik, vagy a fenyegetés minimalizálására irányuló s ezzel egyidejűleg bizonyos típusú nyereségekkel járó stratégiák alkalmazásához folyamodik, mégpedig azonos feltételek között. Kiegészítő anyag: Szóbeli befolyásolás II.

32 Benyomáskeltés online Egy új ismeretség kötésénél nagyon fontos az első benyomás, mert később hajlamosak vagyunk arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk az annak ellentmondó, és keressük az azzal összhangban álló bizonyítékokat. Az első benyomás az internetes kapcsolatteremtésben még nagyobb jelentőséggel bír, mert gyakran így kezdődnek az egyes kapcsolatok, és olyan is előfordulhat, hogy sosem alakulnak át személyes kapcsolattá. Az önmagunkról keltett benyomást kezelni az interneten egészen más feladat, mint a valós világban, hiszen a benyomáskeltéshez szükséges eszköztár hiányos vagy az alkalmazott eszközök félreértésekre adhatnak okot. A fórumok és chatek esetében a közvetlen emberi kommunikációban nagy szerepet betöltő nonverbális kommunikáció megjelenítése nehézkes, csupán karaktereken és emotikonokon, hangulatjeleken keresztül közvetíthető, amelyek használata önkényes, ezért akár megtévesztőek is lehetnek. Kiegészítő anyag: Benyomáskeltési stratégiák

33 Szerepjáték Az internet számos lehetőséget nyújt a felhasználóknak arra is, hogy szerepjátékot játszanak, nemet, életkort, alkatot, tulajdonságokat választhatnak korlátok nélkül. A szerepjáték egy bizonyos mértékig és főleg gyermekilletve serdülő korban az identifikációs folyamat része is lehet, de később nagy a veszélye annak, hogy elmosódik a határvonal a valódi és az online személyiség között. Fogalom meghatározás: szerepjáték

34 Szerep A szerep a szociálpszichológia fogalma, amely elemezhetővé teszi a szociális viselkedés szabályszerűségeinek egyéni és szociális vonatkozásait. A szerepfogalom hosszú fejlődési utat tett meg, és az egyes szerzők meghatározásai között jelentős különbségek figyelhetők meg. A mai szerep-fogalom alapját G. H. Mead alkotta meg; értelmezésében a szerep egy adott szituációban való szabályszerű viselkedések együttese, amely az egyén motivációjára épül, sajátos célt követ, és kollektív értékek és normák határozzák meg. Moreno szerep-elmélete a következő négy kategóriára épül: Szociokulturális kategóriaként értelmezett szerepfogalom Előre meghatározott cselekvési mintaként értelmezett szerepfogalom A szerep mint egyénileg kialakított, lehívható cselekvési minta (szociálpszichológiai dimenzió) A szerep mint konkrét cselekvés (aktuális szituáció)

35 Szerep és személyiség Moreno szerint az én egy olyan szereprendszer, amely az adott személy élete során addig alakított szerepviselkedéseiből fejlődik ki. Heller Ágnes úgy látja, hogy az emberi viselkedés nem szükségszerűen válik szereppé, de azzá merevedhet, ha az egyén nem tudja egyéniségét megvalósítani. Szerinte a szerep és az egyéniség egymást kizáró viszonyban van: ha a szerep dominál, a személyiség háttérbe kerül, amikor viszont megvalósul, a szerep eltűnik. Fokozatai: 1. identifikáció: a szereppel való teljes azonosulás 2. játékos inkognitó : amikor az egyén elhatárolódik a szereptől, de a játékszabályokat betartja 3. ellenzéki inkognitó : eltávolodik a szereptől és a játékszabályokat is elveti 4. szerepfelborítás

36 A maszk mint a szerep megjelenítésének eszköze A maszkok használatának tradicionális, kultúrtörténeti vonatkozásait tekintve az álarc az átlényegülés a megjelenített lénnyé vagy szereplővé való átalakulás jelképe. Leggyakoribb funkciója szerint egyfajta kapcsolat kialakításában van szerepe, és valamilyen határállapot kifejezője. Kapcsolatot teremt az isteni világgal, a spirituális erőkkel, mai értelmezésben pedig a másokhoz fűződő viszonyban kap szerepet; a másokkal való kapcsolat eszközeként jelenik meg, társadalmi szerepeink megjelenítéséhez kapcsolódik. Úgy választ el, hogy egyúttal össze is köt a külvilággal és a körülöttünk lévő emberekkel.

37 A maszk mint a rejtőzködés eszköze Amikor az egyén interakcióba lép az interneten, akkor egy maszkot tart a személyisége elé. Meg kell adnia néhány specifikus információt magáról, ilyen például az életkor, a nem, az cím, a felhasználónév stb. Mindezek mellett a felhasználó témáival, szókincsével és stílusával is alakítja maszkját. Az online maszkok gyakran nem fedik fel a tényleges személyazonosságot, csak lefestenek egy képet arról, aki valójában a maszk mögött lehet. Ha valaki egy teljességgel hamis maszk mögé rejtőzik, az félelemről és az önbecsülés hiányosságáról árulkodik. Az online maszkok használata miatt az emberek gyakran vonakodva lépnek egymással kapcsolatba online. Tartanak a maszkot használóktól, ugyanakkor a saját maszkjukat használva biztonsági hálót hoznak létre, így megakadályozzák, hogy ellopják identitásukat és visszaéljenek vele. A maszk elérhetővé tételével az emberek interakcióba léphetnek bizonyos fokú bizalommal, félelem nélkül.

38 Az internetes személyiséglopás Az egyik legveszélyesebb módszer a kiberbűnözők részéről. Az adatlopás áldozata nem csak a pénzét, de hitelképességét, sőt barátait is elveszítheti. A személyiséglopás olyan internetes bűncselekmény, amely az utóbbi néhány évben terjedt el, és nagyrészt az adathalászathoz, a közösségi oldalakhoz kapcsolódik. Nagyon veszélyes, mert súlyos hatással lehet az áldozat további életére. Ellophatják áldozatuk személyiségét, minden személyi adatát, gyakran az életével kapcsolatos bizalmas információkat is, nevében pl. hitelt vehetnek fel, bűncselekményeket követhetnek el. A wifi elterjedése óta rosszabb a helyzet, hiszen bárki nyugodtan megállhat a házunk előtt, és megfelelő felszereléssel lelophatja a számítógépünk minden adatát. Ráadásul ahogy gépünkről le, úgy fel is tudnak tölteni adatokat. Kutatások szerint Magyarországon az internethasználók 70 százaléka találkozott már valamilyen formában a kiberbűnözéssel, és óránként több mint 100 áldozatot szed az internetes bűnözés.

39 Hivatkozott források: Wallace, Patrícia Az internet pszichológiája. Osiris Kiadó, Bp. Csepeli György Álarcosbál a blogteremben. Kritika, június. Pléh Csaba Számítógép és személyiség. Replika, június. Ritter Andrea: Az internethasználat néhány lehetséges hatása a serdülőkre Nagy Ágnes: Maszk szerep személyiség.

40 Felhasznált ábrák: 27. dia: Online identitás 28. dia: Digitális identitás 33. dia: Szerepjáték (Naruto) 38. dia: Kiberbűnözés

41 Harmadik rész Háló-társak : csoportdinamika a hálóvilágban

42 A hálózat Azonos értékű elemekből álló rendszer, amelyben az elemek különböző módon kapcsolatban állnak egymással. Az elemek lehetnek pontok, emberek, városok, sejtek, számítógépek, honlapok, üzletek, iskolák Jellemzőik: Skálafüggetlenek Kisvilágok Egymásba ágyazottak Gyengén kapcsoltak

43 Skálafüggetlenség Annak a valószínűsége, hogy valamely elemnek egy nagyságrenddel több szomszédja legyen, egy nagyságrenddel kisebb.

44 Kisvilág struktúra Azt jelenti, hogy nagy számú pont kapcsolódik egymáshoz úgy, hogy nem kapcsolódik mindegyik mindegyikhez, sőt a legtöbb csak néhány másikhoz, mégis bármelyik elérhető a többi kapcsolódási ponton keresztül. Ez úgy lehetséges, hogy ugyan a pontok túlnyomó többsége csak pár másikhoz kapcsolódik, van néhány olyan, ami rengeteg másikhoz (ezek a gócpontok). Egy ilyen gócponton át bármelyik pont könnyen elérhető. A kisvilág struktúra segít megőrizni a biztonságérzetünket az elidegenedett világban.

45 Egymásba ágyazottság Az egymásba ágyazottság lényegében azt jelenti, hogy a hálózatok kisebb hálózatokból épülnek föl, illetve nagyobbakhoz kapcsolódnak. Úgy is mondhatnánk, hogy moduláris szerkezetük van. Globalizált világunkban mi magunk is számsorral és elemszámmal jellemezhető kapcsolati hálózatok tagjai vagyunk: ide tartozik a családunk, a legjobb barátaink, a munkatársaink és közeli ismerőseink, azok, akikkel rendszeresen találkozunk.

46 Gyengén kapcsoltság A hálózat egyes elemeinek összeköttetései hozzák létre magát a hálózatot. Ezeket nevezhetjük erős kapcsolatoknak. Ha ezek felbomlanak, megszűnnek, akkor a hálózat is átalakul, majd szétesik. Emellett azonban vannak a hálózatokban olyan kapcsolatok is, amelyek időről időre megváltoznak, átrendeződnek. Ezek megszűnése nem veszélyezteti a hálózat létét, ezért ezeket az összeköttetéseket gyenge kapcsolatoknak nevezzük.

47 A közösségek hálózati kommunikációja Az internet gyökeres változást hozott a közösségek hálózati kommunikációjában. Lehetővé vált, hogy a közösség kilépjen lokális meghatározottságából, amelynek hatására a közösségek szerkezete is megváltozott. A helyi közösségekre jellemző erős kötelékek és a tagok között feszülő sűrűszövésű kapcsolathálót felváltottak a flexibilis, laza szövésű, gyengébb kötelékekre, illetve közös érdekekre vagy érdeklődésre épülő hálózatos kapcsolati struktúrák. Ma az egyén általában egyszerre több ilyen laza közösségnek tagja. Kiegészítő anyag: Közösségek hálózati kommunikációja

48 Az online közösségek definíciója Jones, Rafaeli (2000) Szimbolikusan leírható számítógép közvetítette terek, amelyek a csoportot alkotó egyének számára lehetőséget adnak arra, hogy kapcsolatot alakítsanak ki egymással. Ismérveik: Emberek egy csoportja, akik személyes szükségleteik kielégítése céljából érintkezésbe lépnek egymással Közös célok, amelyek összekötik az adott közösséget, azonos érdeklődés, információcsere Közösen osztott alapelvek A számítógépes rendszer, amely lehetővé teszi és közvetíti a kommunikációt.

49 Online csoportok tipológiája A csoportosítás alapja az a tény, hogy a csoportban való részvétel milyen szükségletet elégít ki. Típusok: kapcsolatorientált csoport, amelyet a tagok egymás iránti érzelmei tart össze témaorientált csoport: a közösséget ez esetben a közös érdeklődés, egy konkrét téma megvitatása tartja össze feladatorientált közösségek, amelyek egy közös cél megvalósítására törekszenek. Lehetnek köztük gazdasági közösségek, ahol a tranzakciókon van a hangsúly, design közösségek vagy akár online tanuló közösségek is. A fentieken kívül meghatározó lehet az is, hogy hol található a csoport, az adott közeg milyen pszichológiai jellegzetességekkel bír. Ez alapján lehetnek blogos, fórumos, chates stb. közösségekről beszélni.

50 Online csoportok tipológiája Fontos tényező a kommunikáció formája is: szinkron aszinkron - vegyes; szöveges vagy egyéb; egy személy beszél egy másikkal, egy többekhez, esetleg sokan sokakhoz. Léteznek indirekt kommunikációt folytató közösségek is. További szempont, hogy az adott közösség az online-offline kontinuumon hol helyezhető el. Az egyik végponton a teljes mértékben online, a másikon a teljes mértékben személyes kapcsolaton alapuló csoport áll, középen pedig olyan kevert típusok, mint például a flashmob. Kiegészítő anyag: Online csoportok kívülről és belülről

51 Chat, vagy csevegőszoba A chatszobákba nicknéven lépnek be a beszélgetők, ahol rövid szöveges üzenetek formájában egyidejű kommunikációt folytatnak. Az üzenetek formájára az írott beszélt nyelv megjelölés jellemző, vagyis a forma írott, de jellemzőiben inkább a beszélt nyelvhez közelít: gyakran központozás nélküli, nemverbális kommunikációra expliciten utaló, rövidítésekkel, szlenggel teletűzdelt szöveg. Az egyes szobák laza szerveződésű közösségeket takarnak, amelyek általában valamilyen közös érdeklődés, vagy téma szerint alakulnak, de létezésük főleg szocializációs célokat szolgál.

52 A legelső internetes kommunikációs formák egyike. Egy adott, tágan vett téma köré szerveződött, nem egyidejű, írott, hosszabb üzenetekkel kommunikáló közösség, akik általában valódi nevükkel szerepelnek. Sajátos jellemzője, hogy egyszerre több konkrét téma is futhat a levelezés során. Vannak nyitottak, amelyekhez mindenki szabadon csatlakozhat, és léteznek zártkörű, meghívásos listák is. Levelezőlista

53 Fórum Az interneten keresztül elérhető, aszinkron, adott téma megvitatása céljából kialakult közösségek, amelyekben a tagok nicknéven szerepelnek. A kommunikáció elsődleges formája az írott nyelv, de képeket, linkeket is be lehet szúrni a hozzászólásokba. A fórumok gyakran rendelkeznek moderátorral, vagyis olyan személlyel, akik monitorozzák a hozzászólásokat, és a nem megfelelőeket szerkesztik vagy törlik.

54 Blog A blogok valójában webes naplók, vagyis olyan oldalak, ahol a szerzők, ritkábban valódi nevükön, gyakrabban nicknéven, bejegyzéseket írnak, időrendben megjelenítve. Az olvasóknak általában lehetőségük van a bejegyzéshez (poszt) megjegyzéseket (komment) főzni. A blogok 2000 környékén terjedtek el, mind a világban, mind Magyarországon, manapság a netezők 56%-a olvas és 15%-a ír blogot (NRC Hungary, 2009). A blogoknak csak egy része ún. egoblog, már rengeteg tematikus, szakmai, vállalati, gasztro-, fashion stb. blog is létezik. A blogok legfőbb értéke, hogy a blogot írók (bloggerek) és olvasók hálózata szükség esetén egy jól mozgósítható hálózati erőforrásként funkcionálhat.

55 Wiki A wikik olyan oldalak, melyek szövegét bárki tudja módosítani, amely során egy állandóan változó és bővülő szövegfolyam jön létre. A wikik általában önkéntes szerkesztőgárdával rendelkeznek, akik moderálják a szerkesztés folyamatát. A legismertebb wiki a Wikipedia, a világ legnagyobb enciklopédiája, mely 276 nyelven kínál tartalmat, 17,5 millió szócikkel rendelkezik, és napi 8500 szócikkel bővül. A magyar nyelvű bejegyzések száma: , melyet nagyjából 8000 felhasználó hozott létre.

56 Közösségi oldalak Ezen oldalak eredeti célja a valódi szociális háló leképezése, vagyis meglevő kapcsolatok regisztrálása, az információ megosztásának könnyítése. Rengeteg ilyen típusú oldal van, Magyarországon főleg a magyar fejlesztésű iwiw, és a nemzetközi Facebook a legelterjedtebb, amelyet Mark Zuckerberg alapított 2004-ben. A Facebook mára 190 országban működik, és több mint 800 millió aktív felhasználóval rendelkezik. Az oldal lehetőséget kínál az énbemutatásra: ismerőseink megjelölésére, akikkel szinkron és aszinkron módon is kommunikálhatunk, illetve nyomon követhetjük tevékenységeiket, aktivitásukat.

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E ÚJ TÍPUSÚ FÜGGŐSÉGEK AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN ÉS AZOK HATÁSA AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁGRA THE INFORMATION SOCIETY HIS ADDICTIONS WITH A NEW TYPE AND THEY HIS EFFECT ONTO THE INFORMATICS SAFETY A világszerte

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN

TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN Tóth-Mózer Szilvia Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztály MAGYAR NYELVŰ TARTALMAK ÉS TANANYAGOK A NETEN

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Németh Ágnes 1, Kertész Krisztián 1, Örkényi Ágota 1, Költő András

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

HALLGATÓK A VILÁGHÁLÓN HATÁRON INNEN ÉS TÚL STUDENTS ON THE INTERNET IN BOTH SIDES OF THE BORDER

HALLGATÓK A VILÁGHÁLÓN HATÁRON INNEN ÉS TÚL STUDENTS ON THE INTERNET IN BOTH SIDES OF THE BORDER HALLGATÓK A VILÁGHÁLÓN HATÁRON INNEN ÉS TÚL STUDENTS ON THE INTERNET IN BOTH SIDES OF THE BORDER Fináncz Judit, financzjudit@yahoo.com Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar, Közművelődési Tanszék

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék VIII. Táplálkozásmarketing Konferencia Az egészség dimenziói a táplálkozásmarketingben

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31.

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31. Z GENERÁCIÓ: Magyar serdülők életmódja és jellemző trendek az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás 1997-2010 közötti adatai alapján Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft.

É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg. Kiss Katalin, Szinapszis Kft. É+L XVII. Országos Konferencia, Budapest, 2014. február 20-21. Az informált beteg Kiss Katalin, Szinapszis Kft. Tények amiket már tudunk Penetráció: idősek körében dinamikusan bővül Az egészségügyi információk

Részletesebben

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.)

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) TÁMOP-3.1.4.B-13/ 1 2013-0001 Függőség kávé Szerhez kötődő Nem szerhez

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

Az internetfüggőség kritériumairól, következményeiről, tulajdonságairól és prevenciós lehetőségeiről röviden

Az internetfüggőség kritériumairól, következményeiről, tulajdonságairól és prevenciós lehetőségeiről röviden SZTEHLO GÁBOR GIMNÁZIUM, 2014 Az internetfüggőség kritériumairól, következményeiről, tulajdonságairól és prevenciós lehetőségeiről röviden 2014. március 28. Készítette: Kővágó Pál, doktorandusz, Pécsi

Részletesebben

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet A család társas támogatása és a lelki egyensúly Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet Vonatkoznak-e az alábbi állítások a XXI. század családjaira? Biztonságos kötődést és

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Digitális írástudás, digitális műveltség

Digitális írástudás, digitális műveltség Digitális írástudás, digitális műveltség A statisztikai adatok és kutatási eredmények tükrében Eszenyiné dr. Borbély Mária Országos Könyvtárügyi Konferencia 202. november 22-23. Eurostat, 202 e-skills

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) 1. A kommunikációs elméletek hét tradíciója. Az empirikus és az értelmező elméletek különbségei. (Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe.

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Az egészségügyi intézmények speciális létesítménygazdálkodási szempontjai, a szolgáltatások kiszervezhetősége az. Dr.

Az egészségügyi intézmények speciális létesítménygazdálkodási szempontjai, a szolgáltatások kiszervezhetősége az. Dr. Az egészségügyi intézmények speciális létesítménygazdálkodási szempontjai, a szolgáltatások kiszervezhetősége az egészségügyben Dr. Szentes Tamás főigazgató-helyettes 2015.06.03. Egészségügyi intézmények

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

A magyar felnőcek 70%- a esec már a kiberbűnözők csapdájába ÖSSZEFOGLALÁS A MAGYAR KIBERBŰNÖZÉSI HELYZETRŐL

A magyar felnőcek 70%- a esec már a kiberbűnözők csapdájába ÖSSZEFOGLALÁS A MAGYAR KIBERBŰNÖZÉSI HELYZETRŐL A magyar felnőcek 70%- a esec már a kiberbűnözők csapdájába ÖSSZEFOGLALÁS A MAGYAR KIBERBŰNÖZÉSI HELYZETRŐL 1 TARTALOM Tartalom Első rész: A Norton Kiberbűnözési Tanulmány eredményei Diaszám 3 1. A kiberbűnözés

Részletesebben

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a 365 365 A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a tökéletesre való törekvésünket: Legyen a partnerünk,

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2014

Nagy Webáruház Felmérés 2014 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2014 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 586 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI Vajdaság Giczey Péter Helyi társadalom Térben n (földrajzilag) jól elkülönült egység. Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció. Személyes kapcsolatok hálózata» Információs hálózat»

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Szenvedélyek és divatok Internet-függőség és játékszenvedély. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 11.

Szenvedélyek és divatok Internet-függőség és játékszenvedély. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 11. Szenvedélyek és divatok Internet-függőség és játékszenvedély Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 11. évfolyam Programcsomag: Toleranciára nevelés A modul szerzője: Hegyiné

Részletesebben

A BÁNTALMAZÁS MEGJELENÉSI FORMÁI A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VILÁGÁBAN

A BÁNTALMAZÁS MEGJELENÉSI FORMÁI A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VILÁGÁBAN A BÁNTALMAZÁS MEGJELENÉSI FORMÁI A KÖZÖSSÉGI OLDALAK VILÁGÁBAN A KUTATÁS KERETEI A KUTATÁS MÓDSZERE Kvantitatív online kérdőíves empirikus vizsgálat 55 item Témakörök: a használat gyakorisága, időtartama,

Részletesebben

Maradj velünk királylány. A média szerepe a gyermek és fiatalkorú öngyilkosság megelőzésében

Maradj velünk királylány. A média szerepe a gyermek és fiatalkorú öngyilkosság megelőzésében Maradj velünk királylány A média szerepe a gyermek és fiatalkorú öngyilkosság megelőzésében dr. Bodonovich Jenő Média- és Hírközlési Biztos Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat VII. Nemzetközi Médiakonferencia

Részletesebben

Gyerekek a világhálón Lehetőségek és veszélyek az interneten

Gyerekek a világhálón Lehetőségek és veszélyek az interneten Gyerekek a világhálón Lehetőségek és veszélyek az interneten Dr. Tószegi Zsuzsanna PhD elnöki főtanácsadó egyetemi docens Networkshop, 2013. március 26., Sopron A Gyermek jogairól szóló Egyezmény [...]

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK Grezsa Ferenc KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK (témavázlat) Belső használatra! lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda) Emberi közösség hiánya egzisztenciális

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Humán szükségletek alakulása

Humán szükségletek alakulása Humán szükségletek alakulása Lakossági felmérés eredményei Széchenyi István Egyetem, Szociális Tanulmányok Tanszék MTA KRTK RKI NYUTO Zárókonferencia Széchenyi István Egyetem, 2014. szeptember 25-26 A

Részletesebben

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket?

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? KÉSZÍTETTE: ÜGYVÉDBRÓKER KFT. INFO@UGYVEDBROKER.HU WWW.UGYVEDBROKER.HU Tartalom Az eredmények rövid összefoglalása... 3 A felmérés

Részletesebben

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft.

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft. E-Business Symposium - 2008.04.08 Az értékek mértéke A magyarországi e-kereskedelem számokban Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. Az internet hozzáférés alakulása 2001-2007 (%) A 14 évesnél idısebb lakosság

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

SZERETNÉL KIKAPCSOLNI? Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Pécs, Universitas u. 2/A.

SZERETNÉL KIKAPCSOLNI? Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Pécs, Universitas u. 2/A. SZERETNÉL KIKAPCSOLNI? Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Pécs, Universitas u. 2/A. LÁJKGENERÁCIÓ,AVAGY A VILÁGHÁLÓBA KEVEREDETT EMBER Dr. Veszelszki Ágnes, nyelvész, ELTE BTK Mai Magyar

Részletesebben

A felhő, amely a vállalatának készült.

A felhő, amely a vállalatának készült. A felhő, amely a vállalatának készült. Ez a Microsoft Cloud. Nincs két egyforma vállalat. Legyen szó akár az egészségügyi ellátásról, akár a kiskereskedelemről, vagy akár a feldolgozóiparról vagy a pénzügyről

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

Az ONLINE TÁRSADALOM (MMOnline Society) küszöbén

Az ONLINE TÁRSADALOM (MMOnline Society) küszöbén Fromann Richárd Az ONLINE TÁRSADALOM (MMOnline Society) küszöbén ELTE TÁTK, SZOCIOLÓGIA Doktori Iskola ELTE TTK Budapest, 2011. október 3. I. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 1. Hálózat terjedése INTERNET-HASZNÁLÓK

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

Az élet, a telefonom és én. IpsosMobinauta

Az élet, a telefonom és én. IpsosMobinauta Az élet, a telefonom és én IpsosMobinauta Miről szól a kutatás? Hogy használják az okostelefont az emberek különböző napszakokban? Milyen érzelmek társulnak az okostelefonhoz? Megváltoztatta-e az okostelefon

Részletesebben

Telemedicina. Tisljár Roland, Ph. D. DE OEC NK Magatartástudományi Intézet. tisljar.roland@sph.unideb.hu

Telemedicina. Tisljár Roland, Ph. D. DE OEC NK Magatartástudományi Intézet. tisljar.roland@sph.unideb.hu Telemedicina Tisljár Roland, Ph. D. DE OEC NK Magatartástudományi Intézet tisljar.roland@sph.unideb.hu Telemedicina A modern telekommunikációs technikák segítségével történő orvosi tevékenység Klasszikus

Részletesebben

OKTATÁSTECHNOLÓGIÁK AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁSBAN

OKTATÁSTECHNOLÓGIÁK AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁSBAN OKTATÁSTECHNOLÓGIÁK AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁSBAN Jozef Polák Univerzita Konštantína Filozofa Drážovská 4, SK-949 74 Nitra jpolak@ukf.sk Absztrakt: Az időtől, a távolságtól, a korosztályoktól, valamint

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2015. AUGUSZTUS 6. INTERNETES ESZKÖZELLÁTOTTSÁG TV+ Survey 2015, TV-s 4+ személyek Van a háztartásban INTERNET 74% ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP LAPTOP OKOSTELEFON*

Részletesebben

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II.

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II. Informatika 9. évf. Internet és kommunikáció II. 2013. december 9. Készítette: Gráf Tímea Webböngésző Cookie: süti. A felhasználóról szóló információ, amit egy webszerver helyez el a felhasználó számítógépén.

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN

KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN NINCS EMBEREM......CSUPÁN EGY IGAZI ÖRÖM VAN A FÖLDÖN: MÁSOKNAK ÉLNI. LEV TOLSZTOJ BETEG VOLTAM ÉS MEGLÁTOGATTATOK... Az önkéntességről általában Fogalma, meghatározása,

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 1+1 Kreditpont: 3 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelv: magyar A tantárgy

Részletesebben

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló Tájékozódás és a magyar internetezők körében Összefoglaló Tájékozódás és online és offline Termékenként és termékkategóriánként Tájékozódás és termékenként (1./2) Online tájékozódás Online tájékozódás

Részletesebben

Mentorálás a tehetséggondozásban. tamas.marta53@gmail.com

Mentorálás a tehetséggondozásban. tamas.marta53@gmail.com Mentorálás a tehetséggondozásban tamas.marta53@gmail.com MATEHETSZ Tehetséghidak program www.tehetseghidak.hu/tehetsegkonyvtar Dávid Mária-Gefferth Éva-Nagy Tamás- Tamás Márta: Mentorálás a tehetséggondozásban

Részletesebben

15-16. szám - tartalom

15-16. szám - tartalom www.infonia.hu Minden jog fenntartva! Kutatási Jelentés archívum 15-16. szám - tartalom INFORMÁCIÓGAZDASÁG Internethasználat az általános vállalati körben, a távközlésben és a turizmusban Általános vállalati

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

Social media Facebook

Social media Facebook Social media Facebook A social media hazánkban is kezd nagyon széles ívben elterjedni. Manapság egyik legnépszerűbb közösségi portál a facebook. Magyarországon már 1,3 millió felhasználója van, akiknek

Részletesebben

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. A gyerekek internethasználatának jellegzetességei

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. A gyerekek internethasználatának jellegzetességei EU Kids Online II A magyarországi kutatás eredményei A gyerekek internethasználatának jellegzetességei Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére 2011. szeptember v1.2 I. A GYEREKEK

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat A devianciák értelmezése Társadalomtudományok 1 Tud.ág Kezdete Kutatója Tárgya Módszer Demográfia XVII. sz. közepe John Graunt népesedés statisztika Politikatudomány

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása.

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. Árgyelán Anikó-Kriston Pálma SZTE-BTK Pszichológia a.ancsa27@gmail.com 2012 Összefoglalás Serdülők és egyetemisták:

Részletesebben

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Free-Mail User Report 1 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Kutatási ismertető 01. január KutatóCentrum Online Piackutató 1036 Budapest, Lajos utca 103. I. emelet Tel.:+36

Részletesebben

és s mobil kommunikáci Learning Konferencia

és s mobil kommunikáci Learning Konferencia Dr.Molnár György: IKT, hálózati h és s mobil kommunikáci ciós megoldások az atipikus tanulási formák k tükrt krében 5. Magyar Nemzeti és s Nemzetközi zi Lifelong Learning Konferencia Sopron, 2009.április

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia. Balatonfüred 2014.szeptember 11-13.

XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia. Balatonfüred 2014.szeptember 11-13. XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred 2014.szeptember 11-13. Mától nem gyújtok rá! Mától nem gyújtok rá! Dohányzás leszokás nehézségei.

Részletesebben

Az információs társadalom és a digitális egyenlőtlenségek főbb irányai és teljesítményei

Az információs társadalom és a digitális egyenlőtlenségek főbb irányai és teljesítményei Projektzáró workshop (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005) Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Az információs társadalom és a digitális

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. máj us 18. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Módszertani útmutató a vizsgázók írásbeli teljesítményének

Részletesebben

A szociális környezet és az oktatás

A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet a társadalmi keretfeltételekből tevődik össze: ide tartoznak a gazdasági és politikai struktúrák, a gondolkodás és viselkedésformák, valamint a

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Tartalomjegyzék - Tartalomkezelő rendszerek Miért jó a CMS alapú website? CMS rendszerek - Mi szükséges ezen CMS-ekhez? - Információ építészet

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben