J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága július 15-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. július 15-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága július 15-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági tag Kutyej Pál bizottsági tag Miklós Attila bizottsági tag Strifler Attila bizottsági tag Horváth László külső bizottsági tag Labos Tibor külső bizottsági tag Dr. Puskás András Sistrade Kft. ügyvezető Kozma János Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató Tarné Stuber Éva osztályvezető Wittmann László osztályvezető Csiaki Tamás osztályvezető Veresné Hoffmann Anikó osztályvezető-helyettes Csernus István osztályvezető-helyettes Császár Judit osztályvezető-helyettes Dr. Sódar Anita csoportvezető Igazoltan távol: Uhljar Erik külső bizottsági tag Petróczy Zoltán külső bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 7 fő bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésnek Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Napirendi pontok: 1. Vállalkozói támogatási pályázatok értékelése A Lencsési út 18., 22., 24. szám alatti ingatlanok melletti parkoló építése 3. Önerővállalás 2. módosítása a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program című projekthez 4. Projektjavaslat benyújtása a Kerékpárút-hálózat fejlesztése című KÖZOP kódszámú felhívásra Békéscsaba Gyulai úti kerékpárút építése 5. A Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fotovoltaikus rendszerének kialakítása tárgyú beruházás támogatási igénye (Pályázat kódszáma: KEOP /N.) 6. Békéscsaba közvilágításának korszerűsítése tárgyú beruházás támogatási igénye 7. Javaslat az intézményi, kommunális beruházási és működési jellegű céltartalék igénybevételére 8. Bejelentések

2 2 1. napirendi pont Tárgy: Vállalkozói támogatási pályázatok értékelése Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Amikor indult a program, akkor még nagyobb összeggel és hullámzó igénnyel találkoztunk. Tavaly nem használtuk ki a keretet, ezért volt az a döntés az idén, hogy 14 millió forintot állítsunk be erre a célra. Úgy tűnik az előterjesztés alapján, hogy mód van még eszköztámogatásra is. A munkahelyteremtésre 24 vállalkozás adta be a pályázatát 32 munkahelyre. Az eszközfejlesztésre beérkezett 71 pályázatból 11 vállalkozást tudunk támogatni. Amennyiben módunk lesz rá, akkor ősszel, a költségvetés féléves tájékoztatója ismeretében, a jelenleg forráshiány miatt nem támogatott vállalkozásoknak is nyissunk meg egy újabb keretet, de ezt csak a pénzügyi helyzet ismeretében és közgyűlési döntéssel lehet megtenni, mert forrásátcsoportosításra lesz szükség. A Vagyonkezelő Zrt. a pályázat lebonyolítását, a pályázatok formai és szakmai értékelését elvégezte. Kozma János vezérigazgató: 16 érvényes pályázatban 21 munkahelyet javasolunk támogatni a munkahelyteremtés pályázatra. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Az eszközfejlesztésre benyújtott pályázatoknál a 11. helyig volt egy rangsorolás, de 51 forráshiányos elutasítás van. Ők is megfeleltek volna, de nincs a támogatásukra most lehetőség. Nagyon kicsi mozgásterünk van még, amennyiben érkezik javaslat. Kutyej Pál bizottsági tag: Élve a lehetőséggel javaslom a tisztelt bizottságnak a Hullám-Invest Kft. pályázatának támogatását. Tavaly is pályáztak, de akkor csekély adótartozás miatt kizárásra kerültek. Akkor elhangzott az, hogy ha lesz rá lehetőség, a következő évben majd támogatásra kerülhetnek. Csabai cég, több mint 30 főt foglalkoztat, a helyi adót ide fizetik, fejleszteni szeretnének. A technikai fejlesztésre adták be újra pályázatukat, amelyet javaslok támogatni, ha van mód és lehetőség erre. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom, hogy a Hullám-Invest Kft. eszköztámogatását vegyük be a sorba, amely plusz 600 ezer Ft-ot jelent. A korábbi évek tapasztalata az volt, hogy a nyertesek sem mindig akkor vették igénybe, számolták el, ezért ez a kérés kezelhető. Tímár Ella bizottsági tag: Győri Árpád egyéni vállalkozó pályázatának támogatását javaslom 351 ezer Ft összeggel. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Ha a bizottság ezt a javaslatot bevállalja, akkor ősszel azt kérem, hogy szavazzuk meg a forrásátcsoportosítást. Ezt a javaslatot akkor még fogadjuk be. A módosításra tett javaslatokat teszem fel szavazásra, amely szerint a Hullám-Invest Kft, valamint Győri Árpád egyéni vállalkozó pályázata is kerüljön támogatásra. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 186/2014. (VII. 15.) PGVB

3 3 H A T Á R O Z A T Városfejlesztési Bizottsága - a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva - a Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2014 címmel kiírt pályázaton a jelen határozat mellékletében felsorolt 2 db Támogatás 2014 javaslattal ellátott pályázatot a támogatott pályázatok közé befogadja. Melléklet 1 5/2014 Győri Árpád 2 65/2014 Hullám-Invest Kft. helyszínre szállítható ács, ipari gépek vásárlása Kerio Contect levelező rendszer kiépítése igen igen Támogatás 2014 Támogatás Dr. Ferenczi Attila bizottsági tag: A forrásátcsoportosításra tett javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 187/2014. (VII. 15.) PGVB H A T Á R O Z A T Városfejlesztési Bizottsága forrás átcsoportosítását javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek a vállalkozásfejlesztési előirányzatra, amelyből azon vállalkozói kör kerülne támogatásra, amelyek május 30-áig pályázatot nyújtottak be a Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2014 című pályázatra, pályázatuk elbírálásra került, azonban forráshiány miatt nem kerültek támogatásra. Felelős: Vantara Gyula polgármester Kozma János vezérigazgató Határidő: szeptember 12. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra a módosítással. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 188/2014. (VII. 15.) PGVB H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága - a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított

4 4 hatáskörében eljárva - az Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása Békéscsabán címmel kiírt pályázaton a jelen határozat mellékletében támogatásra javasolt vállalkozásokat támogatja az ott megjelölt összegű vissza nem térítendő támogatással, támogatási szerződés megkötése mellett. A pályázati kiírás szerinti kizáró okok alá eső pályázatokat elutasítja a mellékletben szereplő okok alapján. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága - a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva - a Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2014 címmel kiírt pályázaton a jelen határozat mellékletében felsorolt érvényes pályázatok közül 13 db Támogatás 2014 javaslattal ellátott pályázatot támogatja. A pályázati kiírás szerinti kizáró okok alá eső pályázatokat elutasítja a mellékletben szereplő okok alapján. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a támogatások fedezetéül a vállalkozásfejlesztési célelőirányzatot jelöli ki. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a támogatási szerződések aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Kozma János vezérigazgató Határidő: július 31.

5 5 Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása Békéscsabán 2014 Melléklet s.sz Regisztrációs szám Pályázó neve Pályázati cél Pályázott összeg Támogatás/Elut asítás Javasolt összeg munkahely Hiánypótlás Pontszám 1 87/2014 Ádám Tüzép Kft. 1 fő tehergépkocsi vezető, 1 fő logisztikai egység vezető igen Támogatás /2014 Rucz Noémi Ágnes 1 fő bolti eladó igen Támogatás /2014 AutóMobil Körös Kft. 1 fő gépjármű javító, 1 fő egyéb műszaki foglalkozású igen Támogatás /2014 Kiskukta Kft. 2 fő ételkiszállító igen Támogatás /2014 Breier Szilárd 1 fő kereskedelmi foglalkozású igen Támogatás /2014 TopLap Top Kft. 2 fő számítástechnikai műszerész igen Támogatás /2014 Csaba Tv Kft. 1 fő online szerkesztő igen Támogatás /2014 Kábel-Plusz Kft. 1 fő villamosipari technikus igen Támogatás /2014 Gyenge Consulting Kft. 1 fő könyvelő (6 órás) nem Támogatás /2014 Kovács Attila e.v. 1 fő eladó igen Támogatás /2014 MC Trans Hungária Kft. 1 fő logisztikai ügyintéző igen Támogatás /2014 Gépész Invest Kft. 1 fő vezeték és csőhálózat szerelő igen Támogatás /2014 "A-tól Z-ig" Bt. 1 fő újságíró, rádióműsor-televízióműsor igen Támogatás /2014 Construct-Plan Mérnöki Szolg. Kft /2014 Smax Hungary Kft. szerkesztő 1 fő szerkesztő, rajzoló, számítógépes feldolgozó 1 fő szakmunkás 1 fő segédmunkás igen Támogatás igen Támogatás /2014 Körös-Agrogép Kft. 1 fő gazdasági ügyintéző igen Támogatás East-West Invest Kft. 1 fő kőműves igen Elutasítás Gardaland Ker. és Szolg. Kft. 1 fő gazdasági ügyintéző igen Elutasítás "Vidám Gyerekkor" Nonprofit 1 fő családi napközi vezető (6 órás) igen Elutasítás

6 6 Kft /2014 Barta-Group Kft. 2 fő pultos igen Elutasítás /2014 Harvest Plusz Bt. 1 fő hobbiállat gondozó (6 órás) igen Elutasítás /2014 Szabad Torna Sportegyesület 1 fő fitnesz és rekreációs ogramirányító, 1 fő sport és rekreációs tevékenységet folytató egység vezető igen Elutasítás /2014 Békéscsabai Ipartestület 1 fő takarító napi 4 órában igen Elutasítás /2014 Tudatos Közlekedők Egyesülete 2 fő általános irodai adminisztrátor igen Elutasítás Összesen: 32 fő

7 7 Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása Békéscsabán 2014 pályázati konstrukcióban elutasításra kerültek sor sz. reg.sz. Pályázó Indoklás 1 82/ / /2014 East-West Invest Kft. Gardaland Ker. és Szolg. Kft. "Vidám Gyerekkor" Nonprofit Kft. 4 22/2014 Barta-Group Kft. 5 91/2014 Harvest Plusz Bt. Felszólítás után sem pótolta a hiányosságokat. Nem nyilatkozik, hogy a Knytá tv. szerint érintettség, összeférhetetlenség fennáll-e, illetve nem nyilatkozik az elmúlt három évben felvett "de minimis" támogatások összegéről. Ezek alapján a kizáró okok fennállása nem megállapítható ben új munkahely, munkahelyteremtéses pályázatban nyert és szerződést is kötött. A "de minimis" támogatásokra vonatkozó nyilatkozatában ezt nem említette meg, még felszólítás után sem. Az elmúlt három évben elnyert "de minimis" támogatásokról szóló nyilatkozatát így nem lehet érvényesnek tekintetni, azaz a kizáró okok fennállása nem megállapítható. Saját tőkéje teljes lezárt üzleti évben kevesebb volt, mint a jogszabályban előírt legkisebb alapítói vagyon. Saját tőkéje ban 196 ezer Ft. Kizáró okok egyike fennáll. Hiányos pályázatot nyújtott be, kizáró okok egyike fennáll: saját tőkéje teljes lezárt üzleti évben kevesebb volt, mint a jogszabályban előírt legkisebb alapítói vagyon. Saját tőkéje 2013-ban 130 ezer Ft. Együttes adóigazolást a tartozásmentességről hozott, de a köztartozásmentes adatbázisba nem regisztrált. Felszólítás után sem pótolta a hiányosságokat. Nem nyilatkozik, hogy a Knytá tv. szerint érintettség, összeférhetetlenség fennáll-e. Nem csatolt 2013 évi mérleg és eredmény kimutatást, így saját tőke adatai nem láthatóak. Ezek alapján a kizáró okok fennállása nem megállapítható.

8 6 33/ / /2014 Szabad Torna Sportegyesület Békéscsabai Ipartestület Tudatos Közlekedők Egyesülete 8 Szabó Tamást az egyesület vezetőjét szeretné alkalmazni, mint egység vezetőt. A két felvenni kívánt alkalmazott úgy nyilatkoznak, hogy az egyesületen kívül más munkaviszonnyal, kereső tevékenységgel nem rendelkeznek, tehát mégsem minősülnek munkanélkülinek. Nem érte el a maximálisan adható pont 50%-át Nem érte el a maximálisan adható pont 50%-át

9 9 Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2014 s.sz Regisztrációs szám Pályázó neve Pályázati cél Pályázott összeg Hiánypótlás Támogatás/Elutasítás Javasolt összeg Pontsz ám 1 6/2014 Priskinné Fekete Adrienn Éva testformáló köpölyöző,fa állvány,laptop,nyomtató, asztal igen Támogatás /2014 Falnot Bt. számítástechnikai eszközök, tervezőasztal vás igen Támogatás /2014 AutóMobil Körös Kft. diagnosztikai műszer vásárlás igen Támogatás /2014 Kovács Attila e.v. notebook és vonalkód nyomtató beszerzés igen Támogatás /2014 Bánfi Ádám Zoltán Szoftver modulok, laptop beszerzés igen Támogatás /2014 A-TEAM Reklámügynökség Kft. 2 db számítógép, szoftver, weboldal fejlesztés igen Támogatás /2014 Dohányosné Bencsik Erika pénztárgép, hűtő, mikrosütő, mosogatógép, nyomtató igen Támogatás /2014 Bíró Attila e.v. gofri és palacsintabüfé kialakítása, mobil faház+felszerelések igen Támogatás /2014 Urbancsok István Ferenc súrológép vásárlás igen Támogatás /2014 Lipták Nyári Beáta epiláló készülék, kozmetikai kezelőágy,laptop,nyomtató, fényképező igen Támogatás /2014 TopLap Top Kft. szervízeléshez szükséges eszközpark fejlesztése igen Támogatás /2014 Galéria Invest Kft. számítógép és konfiguráció, állvány és tartozékai igen Forráshiány /2014 Kiskukta Kft. 2 személyes tehergépjármű vásárlás nem Forráshiány /2014 "A-tól Z-ig" Bt. LED kabin beszerzés igen Forráshiány /2014 AQUA-AUDIT Kft. számítástechnikai eszközök, szoftver, irodabútor beszerzés igen Forráshiány /2014 Mózer és Társa Bt. A/3 fénymásoló gép, A/4 lézernyomtató igen Forráshiány /2014 Sziliplaszt Kft. KAESER SXC8 kompresszor igen Forráshiány

10 /2014 Ádám Tüzép Kft. webshop fejl., multifunk. másológép besz igen Forráshiány /2014 e-management Controlling Kft. inf.eszközök, projektor,kamera,honlap készítés igen Forráshiány /2014 Csaba-Collage Kft. laptop, nyomtató, projektor, számítógép besz igen Forráshiány /2014 PC Trade Kft. internetes áruház létrehozása igen Forráshiány /2014 Rucz Noémi 23 8/2014 Kertész-Autó Kft. laptop, op.rendszer, vitrin, újságtartó, tároló szekrény,polcrendszer kerékjavító gépek, légkulcs, fáradt olaj gyűjtő,motorkiemelő zsiráf igen Forráshiány igen Forráshiány /2014 Horostyák Zsolt kisgépek, kéziszerszámok vásárlása igen Forráshiány /2014 Sandviken Tools Kft. címkenyomtató, vonalkód-olvasó,leltározó, PDA szoftver modul igen Forráshiány /2014 Kuttor Bt. kiszolgáló szám.gép, munkaállomás,hálózati adattároló igen Forráshiány /2014 Győri Árpád helyszínre szállítható ács, ipari gépek vásárlása igen Támogatás /2014 Fotorker Kft. szerver számítógép igen Forráshiány /2014 Borbély és Társai Kft. hidraulikus emelő, mosóasztal, lifebook igen Forráshiány /2014 Oldtimer Show Kft. díszkordon igen Forráshiány /2014 Aranyi Imre és Társa Kft. számítógép vásárlás, beüzemelés igen Forráshiány /2014 Ferenczné Szarvas Anikó laptop, televízió vásárlás,weboldal létrehozás igen Forráshiány /2014 Breier Szilárd számítógép, nyomtató,szoftver,webáruház, domain név igen Forráshiány /2014 Köviép Kft. Mókus Csárda belső villanyszerelése, sátor terasz fűtésszerelése igen Forráshiány /2014 Satis Mobil Projekt Kft. ingatlan körbekerítése téglakerítéssel igen Forráshiány /2014 Optimas Kft. számítógép, nyomtató, könyvelési program vás igen Forráshiány /2014 Gécs Norbert kerék-, gumiszerelő gép, centírozó gép igen Forráshiány

11 /2014 Kábel-Plusz Kft. asztali présgépbe helyezhető Mecal miniapplikátor beszerzés igen Forráshiány /2014 Trafik Jam Kft. számítástechnikai eszközök beszerzése igen Forráshiány /2014 Business and Games Kft. Fujitsu TX 200 S7 szerver beszerzés igen Forráshiány /2014 Bészer Kft. hardver és szoftverfejlesztés igen Forráshiány /2014 Image Marketing és Ker.fejl.-i Kft. fűtés korszerűsítés igen Forráshiány /2014 ODA-ADÓ PLUSZ Kft. számítógép, notebook, klíma beszerzés igen Forráshiány /2014 Rétlaki Tetőszervíz Szolg. Kft. élhajlító gép, lemezvágó olló, kézi vulcnizó, szabász asztal, ProBook igen Forráshiány /2014 Premium Relation Kft. KRESZ-park elemek beszerzése igen Forráshiány /2014 Gép-Ber Kft. esztergagép vezérlő igen Forráshiány /2014 XperiComp Kft. asztali számítógépek, notebookok beszerzése igen Forráshiány /2014 Gyenge Consulting Kft. bejárati ajtó, beltéri ajtók, ablakok, konyhaszekrény igen Forráshiány /2014 Interax Kft. mobil kitelepülő rendszer megvásárlása igen Forráshiány /2014 Berta János e.v. barkács kisgépek beszerzése (csiszoló, gyalu, köszörű, fűrész, festékszóró) igen Forráshiány /2014 Hullám-Invest Kft. Kerio Contect levelező rendszer kiépítése igen Támogatás /2014 Harvest Plusz Kft. kisállat panzió kialakítása igen Forráshiány /2014 Csaba Tv Kft. a Tv tevékenységét bemutató szoftver készítése, webdizájn igen Forráshiány /2014 Kerámiagép Kft. járommágnes, tervezői számítógép, nyomtató igen Forráshiány /2014 Szi-Jó Vet Bt. műtő, váróhelyiség kialakítása igen Forráshiány /2014 Isafer-Fém Kft. veszélyes hulladék gyűjtésére konténer, olaj tároló beszerzés igen Forráshiány /2014 Futaki István e.v. fizikai közérzetet javító készülék (Flabelos)+infra fűtés igen Forráshiány

12 /2014 SLS Plan Mérnöki Kft. szintező műszer, monitor, nagyformátumú nyomtató, számoló program igen Forráshiány /2014 Horizont-Ajándék Bt. lézervágó berendezés forgó egységgel igen Forráshiány /2014 Tóth Tiborné 3 aknás sütő vásárlása igen Forráshiány /2014 Andó Katalin Ildikó számítástechnikai eszköz, szoftver vásárlás igen Forráshiány /2014 Iguana és a Többiek Bt. fedett szín építése takarmány tárolására igen Elutasítás /2014 Jeszenszki Gázszerelő Kft. ajtó nyitás az eladótérbe igen Elutasítás /2014 Csabai Lovassport Kft. hűtött munkaasztal, gáztűzhely, egyetemes konyhagép nem Elutasítás /2014 Szitamax Bt. szerver vásárlás igen Elutasítás /2014 Nádor Szomatika Bt. weboldalfejlesztés, légkondicionáló, laptop+ szoftverek igen Elutasítás /2014 Burker Kft. útfelújítás a Burek Pékség székhelyén igen Elutasítás /2014 Hankó János és Tsa Bt. számítógép, nyomtató, lifebook, szoftver vás igen Elutasítás /2014 Strandszezon Szolg. Kft. raktár felújítás, bemutató terem kialakítás, informatikai eszközök igen Elutasítás /2014 Barta-Group Kft. épület szerkezeti átalakítása, gépek, vendégtér kialakítás igen Elutasítás /2014 Gépész Invest Kft. műanyagcső hegesztőgép beszerzés igen Elutasítás Összes megpályázott összeg

13 13 Helyi mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2014 pályázati konstrukcióban elutasításra kerültek sor sz. reg. sz. 1 69/ / /2014 Pályázó Iguana és a Többiek Bt. Jeszenszki Gázszerelő Kft. Csabai Lovassport Kft. 4 94/2014 Szitamax Bt. Indoklás A kizáró okok között szerepel, hogy nem részesülhetnek támogatásban a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások. A pályázat szerint az alpakák tartására, tenyésztésére kell a fedett szín, illetve az alpaka-eledel tárolására. Ezeket az állatokat a bundájukért tartják, tehát mezőgazdasági tevékenységnek számít. Az ajtónyitás tervét az Építészeti-műszaki Tervtanács elé vitték, akik állást foglaltak abban, hogy a tervet ajánlják engedélyezésre, azonban a végső engedélyeztetés eredményét nem csatolták. A pályázó nyilatkozik, hogy a beruházás nem építési engedély köteles a 312/2012-es kormányrendelet szerint, mert teherhordó szerkezet átalakítását nem érinti. A kizáró okok között szerepel, hogy nem részesülhetnek támogatásban a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások. Fő tevékenysége az állattenyésztés, egyéb tevékenysége zöldségfélék, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése. Többszöri hiánypótlási felszólítás után sem nyújtotta be a tevékenységéhez, székhelyéhez kapcsolódó engedélyeket, és nem is nyilatkozik arról sem, hogy

14 nem engedélyköteles /2014 Nádor Szomatika Bt. Többszöri felszólítás után sem regisztráltak a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisába. 6 59/2014 Burker Kft. 7 13/ /2014 Hankó János és Tsa Bt. Strandszezon Szolg. Kft. Köztartozás-mentesség igazolásának csak részben tett eleget, mert többszöri felszólítás után sem regisztrált a köztartozásmentes adózói adatbázisba. A pályázat benyújtásakor együttes adóigazolást és helyi adó igazolást a tartozásmentességéről csatolt, ez azonban nem elegendő. Többszöri felszólítás után sem csatolta azokat a szükséges mellékleteket, melyek a pályázatot alátámasztják, illetve valamennyi kizáró ok meglétének megállapításához szükséges. A pályázati dokumentációja csupán a formanyomtatványt tartalmazta a szükséges mellékleteket nem. A kizáró okok között szerepel, hogy nem részesülhet támogatásban az a pályázó, akinek a legutolsó lezárt teljes üzleti évében a saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökken. A Kft. saját tőkéje 2013-ban negatív volt.

15 /2014 Barta-Group Kft /2014 Gépész Invest Kft. Többszöri hiánypótlási felszólítás után is hiányos pályázati dokumentációt nyújtott be. Olyan melegkonyhát szeretne kialakítani, melyhez az ingatlanra vonatkozó feltételek megteremtése bizonytalan. Nem tudott felmutatni sem adásvételi, sem bérleti szerződést az új ingatlanra vonatkozóan. Az új tevékenységet nem jegyeztette be. Köztartozásmentes adózói adatbázisban ig nem szerepelt. Együttes adóigazolást a tartozásmentességről nem csatolt. Nem érte el a maximálisan adható 50 pont 50%-át. 2. napirendi pont Tárgy: A Lencsési út 18., 22., 24. szám alatti ingatlanok melletti parkoló építése Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Több alkalommal érkezett lakossági észrevétel a Lencsési út 18., 22., 24. szám alatti ingatlanok melletti parkolási gondok miatt. Tyetyák Magdolnával, az Élésker Kft. vezetőjével és Csiaki Tamás osztályvezető úrral többszöri egyeztetés után abban maradtunk, hogy a tervezésre, az engedélyezésre, kivitelezésre összességében 5 millió Ft biztosítása szükséges. Ehhez az összeghez az Élésker Kft. 1,7 millió Ft-tal hozzájárul. A parkoló alapban van lehetőség arra, hogy a kiviteli terveket elkészíttessük. A kérdés az, hogy indítsuk-e el a programot és a tervezéshez 250 ezer Ft-ot biztosítsunk-e a parkoló építési alapból? Tekintettel arra, hogy ez a probléma nemcsak a 3 tízemeletes épületben lakók problémája, a vásárlók is lefedik a parkolót, tehát egy szélesebb lakossági kört érintő a probléma, javaslom, hogy fogadjuk el és indítsuk el a programot. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 189/2014. (VII. 15.) PGVB H A T Á R O Z A T Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított döntési hatáskörében eljárva a évi parkoló építési (alap) célelőirányzatból ,- Ft felhasználását a Lencsési út 18., 22., 24. szám alatti ingatlanok melletti 19 db személygépkocsi parkoló építésének tervezésére jóváhagyja.

16 16 Felelős: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Határidő: december napirendi pont Tárgy: Önerővállalás 2. módosítása a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program című projekthez Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Az önerő mértéke az állami támogatás függvényében változott. Kicsit nőtt az állami támogatás részaránya, ezért az önerőszükséglet csökkent. Az előterjesztés szerint is 100 %-ban fogják támogatni a BM EU Önerő Alapból, valójában egy pénzügyi átvezetésről van szó. Az ígéret szerint a városnak ez nem fog terhet jelenteni, a pályázat miatt viszont ütemezni kell és biztosítani, vállalni kell az önerőt a javasolt megosztásban. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 190/2014. (VII. 15.) PGVB H A T Á R O Z A T Városfejlesztési Bizottsága a 142/2014. (VI. 27.) közgy. határozatban foglaltak alapján eljárva az alábbi döntést hozza: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program című (KEOP-1.3.0/ azonosító jelű) projekthez szükséges saját forrást az alábbiak szerint biztosítja: A projekt támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a módosított támogatási szerződéssel megegyezően ,- Ft. A támogatás mértéke a projekt elszámolható nettó összköltségének a 88,96795 % a, de legfeljebb ,- Ft. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen: ,- Ft, amelynek 100 %-ára a projektben részt vevő 66 önkormányzat BM EU Önerő Alap támogatást kíván igénybe venni. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a rá jutó önrész összegét a és évi költségvetésben az alábbiak szerint elkülöníti: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatára jutó összes saját forrás (forint) év év Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: július napirendi pont

17 17 Tárgy: Projektjavaslat benyújtása a Kerékpárút-hálózat fejlesztése című KÖZOP kódszámú felhívásra Békéscsaba Gyulai úti kerékpárút építése Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Ez a kerékpárút az Urszinyi utcától tartana a CsabaParkig 1316 m hosszban és 200 millió Ft bekerülési költséggel. Wittmann László osztályvezető: A tervezési költségbecslés alapján millió Ft lenne a költség alapvetően a nagyon magas közműkiváltási igények miatt. A projekt 100 %-os támogatottságú és nem szükséges önerő biztosítása. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Miért kell kiváltani a közműveket, milyen mély a kerékpárút alapja? Csernus István osztályvezető-helyettes: A tervezőnek kötelessége egyeztetni a közmű üzemeltetőjével. Ha érintett a közmű nyomvonala a kerékpárút nyomvonalával, akkor kiváltásokat, közműáthelyezéseket kell végezni. Ilyenkor a közmű üzemeltetők nyilatkoztatása kötelező, egyébként a pályázatot be sem fogadják és amit ők előírnak azt meg kell, hogy csináljuk. Wittmann László osztályvezető: Vannak a pályázatnak különböző előírásai. A vizsgálatunk alapján két lehetőség lett volna. Az egyik a Szarvasi út, ahol - a híd előtt befejeződött a kerékpárút a felüljárón való átvezetéssel a körforgalomig lehetne építeni kerékpárutat, ami évek óta meglévő jogos igény. Ahogy megyünk ki a városból bal oldalon van tervezve a kerékpárút, ott a csapadékvíz kiváltás, a hídon való átvezetés nagyon megdrágítja a folyamatot. A másik lehetőség volt a Gyulai út melletti szakasz. Van a as időszak forrásaira elképzelés, ami a megkezdett hálózatépítés folytatását jelentené. A projektelemek ezekből a forrásokból jelen tudásunk szerint kaphatnak pénzt. Ez a mostani forrás a as időszak forrása, azért is van előírva az, hogy komoly előkészítettséggel rendelkező projektek mehetnek be, mert a pénzt meghatározott időn belül el kell költeni. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, a határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 191/2014. (VII. 15.) PGVB H A T Á R O Z A T Városfejlesztési Bizottsága a 142/2014. (VI. 27.) közgy. határozatban foglaltak alapján eljárva az alábbi döntést hozza: Városfejlesztési Bizottsága jóváhagyja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata projektjavaslatot nyújtson be a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására vonatkozó Kerékpárút-hálózat fejlesztése című

18 18 KÖZOP kódszámú felhívásra, a Békéscsaba, Gyulai úti kerékpárút építésére vonatkozóan. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a legfeljebb ,- Ft összköltségű beruházás 100 %-ára támogatást igényel. Városfejlesztési Bizottsága felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a projektjavaslat benyújtásához szükséges nyilatkozatok és szerződések aláírására. Felelős : Vantara Gyula polgármester Határidő: augusztus napirendi pont Tárgy: A Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fotovoltaikus rendszerének kialakítása tárgyú beruházás támogatási igénye (Pályázat kódszáma: KEOP /N.) Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: 195 db 250 W-os napelem beszerzésére kerülne sor. A Lencsési iskola tetején is lehetne egy környezetvédelmi szempontból fontos megújuló energiaforrás hasznosítását lehetővé tevő technológia alkalmazását biztosítani. A belvárosban van tapasztalat erre? Wittmann László osztályvezető: A pályázatban be kellett mutatni egy energetikai megtakarítást, azokat az eredményeket talán még túl is szárnyalja. Jelen tudásunk szerint az áramszolgáltatóval való elszámolás okoz még nehézséget. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, a határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 192/2014. (VII. 15.) PGVB H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 142/2014. (VI. 27.) közgy. határozatban foglaltak alapján eljárva az alábbi döntést hozza: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be KEOP /N pályázati konstrukcióra az alábbiak szerint: a. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 5600 Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2. b. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Békéscsaba, 1709/50. c. A projekt megnevezése a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: A Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése. d. A pályázati konstrukció száma: KEOP /N. e. A támogatható tevékenységek közül cél az 50 kva teljesítmény alatti, sziget üzemű napelemes rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény

19 19 részbeni vagy teljes közvetlen kielégítését tartalmazó B) konstrukcióra történő pályázat benyújtása. f. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően: ,- Ft. g. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége) a pályázattal megegyezően: ,- Ft. h. Az önkormányzati saját erő számszerű összege: 0,- Ft. Az önkormányzat saját forrása (fejlesztési hitel) a pályázattal megegyezően: -. i. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően: ,- Ft. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok és szerződések aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: július napirendi pont Tárgy: Békéscsaba közvilágításának korszerűsítése tárgyú beruházás támogatási igénye Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Több éve jeleztem már, hogy jó lenne ledvilágításra átállni. Akkor még voltak kétségek, hogy megbízható-e ez a rendszer. Jelen előterjesztés alapján 9977 db lámpatest korszerűsítéséről van szó, négy részletben valósulna meg, 4 db pályázat kerülne benyújtásra. A mintegy 2 milliárd Ft-os beruházás körülbelül 100 millió Ft-os önerőt igényelne a várostól. Ha mind a négyet elnyerjük, akkor azt mondom, hogy csodálatos az előterjesztés, ha viszont nem nyerjük el, akkor nem csodálatos számomra az előterjesztés. Az én gondolatomban az volt, hogy kijelölünk a városban négy fókuszpontot, Jamina, Lencsési, a belváros, és a Kazinczy lakótelep Békés út és környéke, és ezek köré építjük a külterületi részeket. A Lencsési lakótelepen ezer ember él, Jaminában 14 ezer ember él. Ahogy néztem a négyes felosztást elég furcsa dolgok jöttek ki a külterületek és belterületek kapcsolatában. Van belváros, van Fényes, ami a Lencsésihez tartozik egyébként funkcionálisan, Fürjesi kertek túloldalt, Gerla a másik oldalon, Kastély-szőlők szintén máshol egy picit nem jött össze ez. Kender-földek Lencsési lakótelep furcsán nézett volna ki számomra, hogy pl. a Keleti kertekben gyönyörű ledes világítás van, viszont a Lencsési fő útján, ahol több száz autó közlekedik naponta, egyelőre marad a hagyományos. Vagy az egyik utcában van, a másikban pedig nincs Ezek voltak az első gondolatok. Azután tájékoztattak róla, hogy ez valószínűleg egyben lenne megvalósítva. Kérdésem akkor, hogy ezek a részek sorrendet is jelentenek egyben, vagy csak területi felosztást? Mert ha sorrendet is jelent, akkor javaslom, hogy a 4-es legyen az első. Puskás András ügyvezető: Az ütemek egyrészt technikai és pénzügyi felosztást takarnak. Fontosabb a pénzügyi felosztás, a városrészeket olyan módon kellett összeilleszteni, hogy a pályázat szempontjából egy pénzügyi korlátnak mindenképpen megfeleljenek. Ha egyébként városképi megfontolásokat vettünk volna alapul, akkor a város egy része kimaradt volna ebből a dologból és lett volna két olyan csodálatos pályázat, amelyik nagyon nagyszerű megtérülés lett volna, de a cél az volt, hogy próbáljuk meg úgy összeilleszteni a mozaik egyes elemeit, hogy az egész város területe ebbe bekerüljön. Az ütem csak ennek a felosztását takarja, amellett pedig az mindenféleképpen segítené a pályázat nyertességét követő

20 20 kivitelezést, hogyha ezekben az általunk meghatározott ütemekben, meghatároznánk azt a preferencia sorrendet, hogy a kivitelezést milyen sorrendben szeretnénk. Elképzelésünk szerint a pályázatok együtt kerülnének be és egyszerre kapnának támogatást. A többes támogatásra már az előző pályázati rendszerben is volt példa. A kivitelezés hogy milyen sorrendben legyen az önök elképzelése szerint valósítható meg. Itt lehet olyan preferenciát felállítani, ami az önök helyi ismerete szerint a lehető legalkalmasabb arra, hogy a lakosság tetszését a legjobban elnyerje, vagy közlekedés, a biztonság szempontjait szem előtt tartva a legkedvezőbb legyen. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Átnéztem a költségszámításokat is, a megtérülést, amely azt támasztotta alá, amit én is mondtam, hogy az 1. és 4. résznek a megtérülése a legmagasabb pénzben is és időben is. Utána jön a 2. és 3. rész megtérülési rátája. Ezért mondtam, ha egyben lesz akkor teljesen mindegy, hogy hogy tervezzük. Különbontás esetén volt olyan gondolatom, hogy a Felsőnyomáson szerelik a vezetéket utána pedig a belvárosban szerelik Puskás András ügyvezető: Már az előző években néhány településen megvalósult a kivitelezés, Hévíz, Tapolca teljes egészében, Kecskeméten közel 50 %-os rekonstrukció ment le, Balatonfüreden is egy részleges rekonstrukció ment végbe. Most folyik Keszthely és Szekszárd kivitelezésének az indítása, hamarosan indul a ceglédi teljes rekonstrukció. A kivitelezésről pedig annyit, hogy a mi pályázataink körében a meghirdetett kivitelezéseknél egyrészt az összes pályázatot egy közbeszerzési konstrukcióban írnánk ki, tehát nem külön részenként. A megvalósításnál pedig a szokásos metódus az, nem hosszúra nyúlnak a kivitelezések, hanem csapat dolgozik egyszerre, emelőkosaras autó előre meghatározott rendszerben, munkaterv szerint cseréli le a lámpákat Kecskeméten a közel 6 ezer lámpát azt nem egészen négy hét alatt cserélték le. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A lámpatestek jórésze a Démász tulajdona. Mi lesz a leszerelt lámpatestekkel? Benne van a költségvetésben ennek a kezelése? Puskás András ügyvezető: Ennek a pályázatnak a keretében ezt nem lehet kezelni. Az előző pályázati körben, amely igen jelentős Démász területet érintett ez a kérdés, komoly, mélyreható tárgyalások folytak Békés, Gyula, Mezőhegyes, Cegléd, Kalocsa, Szentes, Kecskemét városok bevonásával arra vonatkozóan, hogy az ezzel kapcsolatos ügyeket rendezzük. Ezek valóságos kérdések, amelyeket az elnök úr említett. Minden egyes várossal kapcsolatosan megegyezés született arról, hogy a maradványértéket milyen pénzügyi feltételek mellett és hogyan fogják rendezni. Néhány helyen maradtak még vagyoni jellegű viták, ahol nem sikerült pontosan megállapítani, hogy hol milyen lámpa a város tulajdona, hol milyen beruházást hajtott végre a város és adta át ingyenesen a szolgáltatónak. Én részt vettem az induló tárgyalásokon még február hónapban, négy város kért fel, hogy adjak segítséget ebben. Pályázat tovább megy, a viták azonban tovább folynak, egészen a magyar bíróság pulpitusáig el fognak jutni, mert nincsenek meg azok a konkrét bizonyítékok egyrészt EDF Démász részéről, hogy ő mit hajtott végre, amit állít, hogy az x millió Ft-ba került, vagy pedig nem tud a két fél megegyezésre jutni abban, hogy a maradványértéket milyen metódus szerint, milyen pénzügyi konstrukcióban számolják el egymás között. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A lámpatesteknek milyen amortizációja van? Puskás András ügyvezető: Ez az úgynevezett közvilágítási aktív elemek közé tartozik, hogy ennek EDF szerint mennyi a nyilvántartási értéke ez nagyon nagymértékben függ attól, hogy

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE III70.105/2005. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Jelen vannak: Gyuricza László, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. május 29-én 11,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

1. Gerlai András Lesz e még több közúti csomópontban fényjelzést váltást jelző óra. Szerintem nagyon jó. Nem csabai vagyok.

1. Gerlai András Lesz e még több közúti csomópontban fényjelzést váltást jelző óra. Szerintem nagyon jó. Nem csabai vagyok. 1. Gerlai András Lesz e még több közúti csomópontban fényjelzést váltást jelző óra. Szerintem nagyon jó. Nem csabai vagyok. Ezen igényt a jövő éves költségvetés tervezésénél szerepeltetjük. A városi jelzőlámpák

Részletesebben

J E G Z Ő K Ö N Y V. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

J E G Z Ő K Ö N Y V. Az ülésről archív hangfelvétel készült. 1 J E G Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. április 28-án 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2010. január 18-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben