J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága július 15-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. július 15-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága július 15-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági tag Kutyej Pál bizottsági tag Miklós Attila bizottsági tag Strifler Attila bizottsági tag Horváth László külső bizottsági tag Labos Tibor külső bizottsági tag Dr. Puskás András Sistrade Kft. ügyvezető Kozma János Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató Tarné Stuber Éva osztályvezető Wittmann László osztályvezető Csiaki Tamás osztályvezető Veresné Hoffmann Anikó osztályvezető-helyettes Csernus István osztályvezető-helyettes Császár Judit osztályvezető-helyettes Dr. Sódar Anita csoportvezető Igazoltan távol: Uhljar Erik külső bizottsági tag Petróczy Zoltán külső bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 7 fő bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésnek Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Napirendi pontok: 1. Vállalkozói támogatási pályázatok értékelése A Lencsési út 18., 22., 24. szám alatti ingatlanok melletti parkoló építése 3. Önerővállalás 2. módosítása a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program című projekthez 4. Projektjavaslat benyújtása a Kerékpárút-hálózat fejlesztése című KÖZOP kódszámú felhívásra Békéscsaba Gyulai úti kerékpárút építése 5. A Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fotovoltaikus rendszerének kialakítása tárgyú beruházás támogatási igénye (Pályázat kódszáma: KEOP /N.) 6. Békéscsaba közvilágításának korszerűsítése tárgyú beruházás támogatási igénye 7. Javaslat az intézményi, kommunális beruházási és működési jellegű céltartalék igénybevételére 8. Bejelentések

2 2 1. napirendi pont Tárgy: Vállalkozói támogatási pályázatok értékelése Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Amikor indult a program, akkor még nagyobb összeggel és hullámzó igénnyel találkoztunk. Tavaly nem használtuk ki a keretet, ezért volt az a döntés az idén, hogy 14 millió forintot állítsunk be erre a célra. Úgy tűnik az előterjesztés alapján, hogy mód van még eszköztámogatásra is. A munkahelyteremtésre 24 vállalkozás adta be a pályázatát 32 munkahelyre. Az eszközfejlesztésre beérkezett 71 pályázatból 11 vállalkozást tudunk támogatni. Amennyiben módunk lesz rá, akkor ősszel, a költségvetés féléves tájékoztatója ismeretében, a jelenleg forráshiány miatt nem támogatott vállalkozásoknak is nyissunk meg egy újabb keretet, de ezt csak a pénzügyi helyzet ismeretében és közgyűlési döntéssel lehet megtenni, mert forrásátcsoportosításra lesz szükség. A Vagyonkezelő Zrt. a pályázat lebonyolítását, a pályázatok formai és szakmai értékelését elvégezte. Kozma János vezérigazgató: 16 érvényes pályázatban 21 munkahelyet javasolunk támogatni a munkahelyteremtés pályázatra. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Az eszközfejlesztésre benyújtott pályázatoknál a 11. helyig volt egy rangsorolás, de 51 forráshiányos elutasítás van. Ők is megfeleltek volna, de nincs a támogatásukra most lehetőség. Nagyon kicsi mozgásterünk van még, amennyiben érkezik javaslat. Kutyej Pál bizottsági tag: Élve a lehetőséggel javaslom a tisztelt bizottságnak a Hullám-Invest Kft. pályázatának támogatását. Tavaly is pályáztak, de akkor csekély adótartozás miatt kizárásra kerültek. Akkor elhangzott az, hogy ha lesz rá lehetőség, a következő évben majd támogatásra kerülhetnek. Csabai cég, több mint 30 főt foglalkoztat, a helyi adót ide fizetik, fejleszteni szeretnének. A technikai fejlesztésre adták be újra pályázatukat, amelyet javaslok támogatni, ha van mód és lehetőség erre. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom, hogy a Hullám-Invest Kft. eszköztámogatását vegyük be a sorba, amely plusz 600 ezer Ft-ot jelent. A korábbi évek tapasztalata az volt, hogy a nyertesek sem mindig akkor vették igénybe, számolták el, ezért ez a kérés kezelhető. Tímár Ella bizottsági tag: Győri Árpád egyéni vállalkozó pályázatának támogatását javaslom 351 ezer Ft összeggel. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Ha a bizottság ezt a javaslatot bevállalja, akkor ősszel azt kérem, hogy szavazzuk meg a forrásátcsoportosítást. Ezt a javaslatot akkor még fogadjuk be. A módosításra tett javaslatokat teszem fel szavazásra, amely szerint a Hullám-Invest Kft, valamint Győri Árpád egyéni vállalkozó pályázata is kerüljön támogatásra. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 186/2014. (VII. 15.) PGVB

3 3 H A T Á R O Z A T Városfejlesztési Bizottsága - a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva - a Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2014 címmel kiírt pályázaton a jelen határozat mellékletében felsorolt 2 db Támogatás 2014 javaslattal ellátott pályázatot a támogatott pályázatok közé befogadja. Melléklet 1 5/2014 Győri Árpád 2 65/2014 Hullám-Invest Kft. helyszínre szállítható ács, ipari gépek vásárlása Kerio Contect levelező rendszer kiépítése igen igen Támogatás 2014 Támogatás Dr. Ferenczi Attila bizottsági tag: A forrásátcsoportosításra tett javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 187/2014. (VII. 15.) PGVB H A T Á R O Z A T Városfejlesztési Bizottsága forrás átcsoportosítását javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek a vállalkozásfejlesztési előirányzatra, amelyből azon vállalkozói kör kerülne támogatásra, amelyek május 30-áig pályázatot nyújtottak be a Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2014 című pályázatra, pályázatuk elbírálásra került, azonban forráshiány miatt nem kerültek támogatásra. Felelős: Vantara Gyula polgármester Kozma János vezérigazgató Határidő: szeptember 12. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra a módosítással. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 188/2014. (VII. 15.) PGVB H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága - a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított

4 4 hatáskörében eljárva - az Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása Békéscsabán címmel kiírt pályázaton a jelen határozat mellékletében támogatásra javasolt vállalkozásokat támogatja az ott megjelölt összegű vissza nem térítendő támogatással, támogatási szerződés megkötése mellett. A pályázati kiírás szerinti kizáró okok alá eső pályázatokat elutasítja a mellékletben szereplő okok alapján. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága - a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva - a Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2014 címmel kiírt pályázaton a jelen határozat mellékletében felsorolt érvényes pályázatok közül 13 db Támogatás 2014 javaslattal ellátott pályázatot támogatja. A pályázati kiírás szerinti kizáró okok alá eső pályázatokat elutasítja a mellékletben szereplő okok alapján. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a támogatások fedezetéül a vállalkozásfejlesztési célelőirányzatot jelöli ki. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a támogatási szerződések aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Kozma János vezérigazgató Határidő: július 31.

5 5 Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása Békéscsabán 2014 Melléklet s.sz Regisztrációs szám Pályázó neve Pályázati cél Pályázott összeg Támogatás/Elut asítás Javasolt összeg munkahely Hiánypótlás Pontszám 1 87/2014 Ádám Tüzép Kft. 1 fő tehergépkocsi vezető, 1 fő logisztikai egység vezető igen Támogatás /2014 Rucz Noémi Ágnes 1 fő bolti eladó igen Támogatás /2014 AutóMobil Körös Kft. 1 fő gépjármű javító, 1 fő egyéb műszaki foglalkozású igen Támogatás /2014 Kiskukta Kft. 2 fő ételkiszállító igen Támogatás /2014 Breier Szilárd 1 fő kereskedelmi foglalkozású igen Támogatás /2014 TopLap Top Kft. 2 fő számítástechnikai műszerész igen Támogatás /2014 Csaba Tv Kft. 1 fő online szerkesztő igen Támogatás /2014 Kábel-Plusz Kft. 1 fő villamosipari technikus igen Támogatás /2014 Gyenge Consulting Kft. 1 fő könyvelő (6 órás) nem Támogatás /2014 Kovács Attila e.v. 1 fő eladó igen Támogatás /2014 MC Trans Hungária Kft. 1 fő logisztikai ügyintéző igen Támogatás /2014 Gépész Invest Kft. 1 fő vezeték és csőhálózat szerelő igen Támogatás /2014 "A-tól Z-ig" Bt. 1 fő újságíró, rádióműsor-televízióműsor igen Támogatás /2014 Construct-Plan Mérnöki Szolg. Kft /2014 Smax Hungary Kft. szerkesztő 1 fő szerkesztő, rajzoló, számítógépes feldolgozó 1 fő szakmunkás 1 fő segédmunkás igen Támogatás igen Támogatás /2014 Körös-Agrogép Kft. 1 fő gazdasági ügyintéző igen Támogatás East-West Invest Kft. 1 fő kőműves igen Elutasítás Gardaland Ker. és Szolg. Kft. 1 fő gazdasági ügyintéző igen Elutasítás "Vidám Gyerekkor" Nonprofit 1 fő családi napközi vezető (6 órás) igen Elutasítás

6 6 Kft /2014 Barta-Group Kft. 2 fő pultos igen Elutasítás /2014 Harvest Plusz Bt. 1 fő hobbiállat gondozó (6 órás) igen Elutasítás /2014 Szabad Torna Sportegyesület 1 fő fitnesz és rekreációs ogramirányító, 1 fő sport és rekreációs tevékenységet folytató egység vezető igen Elutasítás /2014 Békéscsabai Ipartestület 1 fő takarító napi 4 órában igen Elutasítás /2014 Tudatos Közlekedők Egyesülete 2 fő általános irodai adminisztrátor igen Elutasítás Összesen: 32 fő

7 7 Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása Békéscsabán 2014 pályázati konstrukcióban elutasításra kerültek sor sz. reg.sz. Pályázó Indoklás 1 82/ / /2014 East-West Invest Kft. Gardaland Ker. és Szolg. Kft. "Vidám Gyerekkor" Nonprofit Kft. 4 22/2014 Barta-Group Kft. 5 91/2014 Harvest Plusz Bt. Felszólítás után sem pótolta a hiányosságokat. Nem nyilatkozik, hogy a Knytá tv. szerint érintettség, összeférhetetlenség fennáll-e, illetve nem nyilatkozik az elmúlt három évben felvett "de minimis" támogatások összegéről. Ezek alapján a kizáró okok fennállása nem megállapítható ben új munkahely, munkahelyteremtéses pályázatban nyert és szerződést is kötött. A "de minimis" támogatásokra vonatkozó nyilatkozatában ezt nem említette meg, még felszólítás után sem. Az elmúlt három évben elnyert "de minimis" támogatásokról szóló nyilatkozatát így nem lehet érvényesnek tekintetni, azaz a kizáró okok fennállása nem megállapítható. Saját tőkéje teljes lezárt üzleti évben kevesebb volt, mint a jogszabályban előírt legkisebb alapítói vagyon. Saját tőkéje ban 196 ezer Ft. Kizáró okok egyike fennáll. Hiányos pályázatot nyújtott be, kizáró okok egyike fennáll: saját tőkéje teljes lezárt üzleti évben kevesebb volt, mint a jogszabályban előírt legkisebb alapítói vagyon. Saját tőkéje 2013-ban 130 ezer Ft. Együttes adóigazolást a tartozásmentességről hozott, de a köztartozásmentes adatbázisba nem regisztrált. Felszólítás után sem pótolta a hiányosságokat. Nem nyilatkozik, hogy a Knytá tv. szerint érintettség, összeférhetetlenség fennáll-e. Nem csatolt 2013 évi mérleg és eredmény kimutatást, így saját tőke adatai nem láthatóak. Ezek alapján a kizáró okok fennállása nem megállapítható.

8 6 33/ / /2014 Szabad Torna Sportegyesület Békéscsabai Ipartestület Tudatos Közlekedők Egyesülete 8 Szabó Tamást az egyesület vezetőjét szeretné alkalmazni, mint egység vezetőt. A két felvenni kívánt alkalmazott úgy nyilatkoznak, hogy az egyesületen kívül más munkaviszonnyal, kereső tevékenységgel nem rendelkeznek, tehát mégsem minősülnek munkanélkülinek. Nem érte el a maximálisan adható pont 50%-át Nem érte el a maximálisan adható pont 50%-át

9 9 Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2014 s.sz Regisztrációs szám Pályázó neve Pályázati cél Pályázott összeg Hiánypótlás Támogatás/Elutasítás Javasolt összeg Pontsz ám 1 6/2014 Priskinné Fekete Adrienn Éva testformáló köpölyöző,fa állvány,laptop,nyomtató, asztal igen Támogatás /2014 Falnot Bt. számítástechnikai eszközök, tervezőasztal vás igen Támogatás /2014 AutóMobil Körös Kft. diagnosztikai műszer vásárlás igen Támogatás /2014 Kovács Attila e.v. notebook és vonalkód nyomtató beszerzés igen Támogatás /2014 Bánfi Ádám Zoltán Szoftver modulok, laptop beszerzés igen Támogatás /2014 A-TEAM Reklámügynökség Kft. 2 db számítógép, szoftver, weboldal fejlesztés igen Támogatás /2014 Dohányosné Bencsik Erika pénztárgép, hűtő, mikrosütő, mosogatógép, nyomtató igen Támogatás /2014 Bíró Attila e.v. gofri és palacsintabüfé kialakítása, mobil faház+felszerelések igen Támogatás /2014 Urbancsok István Ferenc súrológép vásárlás igen Támogatás /2014 Lipták Nyári Beáta epiláló készülék, kozmetikai kezelőágy,laptop,nyomtató, fényképező igen Támogatás /2014 TopLap Top Kft. szervízeléshez szükséges eszközpark fejlesztése igen Támogatás /2014 Galéria Invest Kft. számítógép és konfiguráció, állvány és tartozékai igen Forráshiány /2014 Kiskukta Kft. 2 személyes tehergépjármű vásárlás nem Forráshiány /2014 "A-tól Z-ig" Bt. LED kabin beszerzés igen Forráshiány /2014 AQUA-AUDIT Kft. számítástechnikai eszközök, szoftver, irodabútor beszerzés igen Forráshiány /2014 Mózer és Társa Bt. A/3 fénymásoló gép, A/4 lézernyomtató igen Forráshiány /2014 Sziliplaszt Kft. KAESER SXC8 kompresszor igen Forráshiány

10 /2014 Ádám Tüzép Kft. webshop fejl., multifunk. másológép besz igen Forráshiány /2014 e-management Controlling Kft. inf.eszközök, projektor,kamera,honlap készítés igen Forráshiány /2014 Csaba-Collage Kft. laptop, nyomtató, projektor, számítógép besz igen Forráshiány /2014 PC Trade Kft. internetes áruház létrehozása igen Forráshiány /2014 Rucz Noémi 23 8/2014 Kertész-Autó Kft. laptop, op.rendszer, vitrin, újságtartó, tároló szekrény,polcrendszer kerékjavító gépek, légkulcs, fáradt olaj gyűjtő,motorkiemelő zsiráf igen Forráshiány igen Forráshiány /2014 Horostyák Zsolt kisgépek, kéziszerszámok vásárlása igen Forráshiány /2014 Sandviken Tools Kft. címkenyomtató, vonalkód-olvasó,leltározó, PDA szoftver modul igen Forráshiány /2014 Kuttor Bt. kiszolgáló szám.gép, munkaállomás,hálózati adattároló igen Forráshiány /2014 Győri Árpád helyszínre szállítható ács, ipari gépek vásárlása igen Támogatás /2014 Fotorker Kft. szerver számítógép igen Forráshiány /2014 Borbély és Társai Kft. hidraulikus emelő, mosóasztal, lifebook igen Forráshiány /2014 Oldtimer Show Kft. díszkordon igen Forráshiány /2014 Aranyi Imre és Társa Kft. számítógép vásárlás, beüzemelés igen Forráshiány /2014 Ferenczné Szarvas Anikó laptop, televízió vásárlás,weboldal létrehozás igen Forráshiány /2014 Breier Szilárd számítógép, nyomtató,szoftver,webáruház, domain név igen Forráshiány /2014 Köviép Kft. Mókus Csárda belső villanyszerelése, sátor terasz fűtésszerelése igen Forráshiány /2014 Satis Mobil Projekt Kft. ingatlan körbekerítése téglakerítéssel igen Forráshiány /2014 Optimas Kft. számítógép, nyomtató, könyvelési program vás igen Forráshiány /2014 Gécs Norbert kerék-, gumiszerelő gép, centírozó gép igen Forráshiány

11 /2014 Kábel-Plusz Kft. asztali présgépbe helyezhető Mecal miniapplikátor beszerzés igen Forráshiány /2014 Trafik Jam Kft. számítástechnikai eszközök beszerzése igen Forráshiány /2014 Business and Games Kft. Fujitsu TX 200 S7 szerver beszerzés igen Forráshiány /2014 Bészer Kft. hardver és szoftverfejlesztés igen Forráshiány /2014 Image Marketing és Ker.fejl.-i Kft. fűtés korszerűsítés igen Forráshiány /2014 ODA-ADÓ PLUSZ Kft. számítógép, notebook, klíma beszerzés igen Forráshiány /2014 Rétlaki Tetőszervíz Szolg. Kft. élhajlító gép, lemezvágó olló, kézi vulcnizó, szabász asztal, ProBook igen Forráshiány /2014 Premium Relation Kft. KRESZ-park elemek beszerzése igen Forráshiány /2014 Gép-Ber Kft. esztergagép vezérlő igen Forráshiány /2014 XperiComp Kft. asztali számítógépek, notebookok beszerzése igen Forráshiány /2014 Gyenge Consulting Kft. bejárati ajtó, beltéri ajtók, ablakok, konyhaszekrény igen Forráshiány /2014 Interax Kft. mobil kitelepülő rendszer megvásárlása igen Forráshiány /2014 Berta János e.v. barkács kisgépek beszerzése (csiszoló, gyalu, köszörű, fűrész, festékszóró) igen Forráshiány /2014 Hullám-Invest Kft. Kerio Contect levelező rendszer kiépítése igen Támogatás /2014 Harvest Plusz Kft. kisállat panzió kialakítása igen Forráshiány /2014 Csaba Tv Kft. a Tv tevékenységét bemutató szoftver készítése, webdizájn igen Forráshiány /2014 Kerámiagép Kft. járommágnes, tervezői számítógép, nyomtató igen Forráshiány /2014 Szi-Jó Vet Bt. műtő, váróhelyiség kialakítása igen Forráshiány /2014 Isafer-Fém Kft. veszélyes hulladék gyűjtésére konténer, olaj tároló beszerzés igen Forráshiány /2014 Futaki István e.v. fizikai közérzetet javító készülék (Flabelos)+infra fűtés igen Forráshiány

12 /2014 SLS Plan Mérnöki Kft. szintező műszer, monitor, nagyformátumú nyomtató, számoló program igen Forráshiány /2014 Horizont-Ajándék Bt. lézervágó berendezés forgó egységgel igen Forráshiány /2014 Tóth Tiborné 3 aknás sütő vásárlása igen Forráshiány /2014 Andó Katalin Ildikó számítástechnikai eszköz, szoftver vásárlás igen Forráshiány /2014 Iguana és a Többiek Bt. fedett szín építése takarmány tárolására igen Elutasítás /2014 Jeszenszki Gázszerelő Kft. ajtó nyitás az eladótérbe igen Elutasítás /2014 Csabai Lovassport Kft. hűtött munkaasztal, gáztűzhely, egyetemes konyhagép nem Elutasítás /2014 Szitamax Bt. szerver vásárlás igen Elutasítás /2014 Nádor Szomatika Bt. weboldalfejlesztés, légkondicionáló, laptop+ szoftverek igen Elutasítás /2014 Burker Kft. útfelújítás a Burek Pékség székhelyén igen Elutasítás /2014 Hankó János és Tsa Bt. számítógép, nyomtató, lifebook, szoftver vás igen Elutasítás /2014 Strandszezon Szolg. Kft. raktár felújítás, bemutató terem kialakítás, informatikai eszközök igen Elutasítás /2014 Barta-Group Kft. épület szerkezeti átalakítása, gépek, vendégtér kialakítás igen Elutasítás /2014 Gépész Invest Kft. műanyagcső hegesztőgép beszerzés igen Elutasítás Összes megpályázott összeg

13 13 Helyi mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2014 pályázati konstrukcióban elutasításra kerültek sor sz. reg. sz. 1 69/ / /2014 Pályázó Iguana és a Többiek Bt. Jeszenszki Gázszerelő Kft. Csabai Lovassport Kft. 4 94/2014 Szitamax Bt. Indoklás A kizáró okok között szerepel, hogy nem részesülhetnek támogatásban a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások. A pályázat szerint az alpakák tartására, tenyésztésére kell a fedett szín, illetve az alpaka-eledel tárolására. Ezeket az állatokat a bundájukért tartják, tehát mezőgazdasági tevékenységnek számít. Az ajtónyitás tervét az Építészeti-műszaki Tervtanács elé vitték, akik állást foglaltak abban, hogy a tervet ajánlják engedélyezésre, azonban a végső engedélyeztetés eredményét nem csatolták. A pályázó nyilatkozik, hogy a beruházás nem építési engedély köteles a 312/2012-es kormányrendelet szerint, mert teherhordó szerkezet átalakítását nem érinti. A kizáró okok között szerepel, hogy nem részesülhetnek támogatásban a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások. Fő tevékenysége az állattenyésztés, egyéb tevékenysége zöldségfélék, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése. Többszöri hiánypótlási felszólítás után sem nyújtotta be a tevékenységéhez, székhelyéhez kapcsolódó engedélyeket, és nem is nyilatkozik arról sem, hogy

14 nem engedélyköteles /2014 Nádor Szomatika Bt. Többszöri felszólítás után sem regisztráltak a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisába. 6 59/2014 Burker Kft. 7 13/ /2014 Hankó János és Tsa Bt. Strandszezon Szolg. Kft. Köztartozás-mentesség igazolásának csak részben tett eleget, mert többszöri felszólítás után sem regisztrált a köztartozásmentes adózói adatbázisba. A pályázat benyújtásakor együttes adóigazolást és helyi adó igazolást a tartozásmentességéről csatolt, ez azonban nem elegendő. Többszöri felszólítás után sem csatolta azokat a szükséges mellékleteket, melyek a pályázatot alátámasztják, illetve valamennyi kizáró ok meglétének megállapításához szükséges. A pályázati dokumentációja csupán a formanyomtatványt tartalmazta a szükséges mellékleteket nem. A kizáró okok között szerepel, hogy nem részesülhet támogatásban az a pályázó, akinek a legutolsó lezárt teljes üzleti évében a saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökken. A Kft. saját tőkéje 2013-ban negatív volt.

15 /2014 Barta-Group Kft /2014 Gépész Invest Kft. Többszöri hiánypótlási felszólítás után is hiányos pályázati dokumentációt nyújtott be. Olyan melegkonyhát szeretne kialakítani, melyhez az ingatlanra vonatkozó feltételek megteremtése bizonytalan. Nem tudott felmutatni sem adásvételi, sem bérleti szerződést az új ingatlanra vonatkozóan. Az új tevékenységet nem jegyeztette be. Köztartozásmentes adózói adatbázisban ig nem szerepelt. Együttes adóigazolást a tartozásmentességről nem csatolt. Nem érte el a maximálisan adható 50 pont 50%-át. 2. napirendi pont Tárgy: A Lencsési út 18., 22., 24. szám alatti ingatlanok melletti parkoló építése Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Több alkalommal érkezett lakossági észrevétel a Lencsési út 18., 22., 24. szám alatti ingatlanok melletti parkolási gondok miatt. Tyetyák Magdolnával, az Élésker Kft. vezetőjével és Csiaki Tamás osztályvezető úrral többszöri egyeztetés után abban maradtunk, hogy a tervezésre, az engedélyezésre, kivitelezésre összességében 5 millió Ft biztosítása szükséges. Ehhez az összeghez az Élésker Kft. 1,7 millió Ft-tal hozzájárul. A parkoló alapban van lehetőség arra, hogy a kiviteli terveket elkészíttessük. A kérdés az, hogy indítsuk-e el a programot és a tervezéshez 250 ezer Ft-ot biztosítsunk-e a parkoló építési alapból? Tekintettel arra, hogy ez a probléma nemcsak a 3 tízemeletes épületben lakók problémája, a vásárlók is lefedik a parkolót, tehát egy szélesebb lakossági kört érintő a probléma, javaslom, hogy fogadjuk el és indítsuk el a programot. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 189/2014. (VII. 15.) PGVB H A T Á R O Z A T Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított döntési hatáskörében eljárva a évi parkoló építési (alap) célelőirányzatból ,- Ft felhasználását a Lencsési út 18., 22., 24. szám alatti ingatlanok melletti 19 db személygépkocsi parkoló építésének tervezésére jóváhagyja.

16 16 Felelős: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Határidő: december napirendi pont Tárgy: Önerővállalás 2. módosítása a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program című projekthez Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Az önerő mértéke az állami támogatás függvényében változott. Kicsit nőtt az állami támogatás részaránya, ezért az önerőszükséglet csökkent. Az előterjesztés szerint is 100 %-ban fogják támogatni a BM EU Önerő Alapból, valójában egy pénzügyi átvezetésről van szó. Az ígéret szerint a városnak ez nem fog terhet jelenteni, a pályázat miatt viszont ütemezni kell és biztosítani, vállalni kell az önerőt a javasolt megosztásban. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 190/2014. (VII. 15.) PGVB H A T Á R O Z A T Városfejlesztési Bizottsága a 142/2014. (VI. 27.) közgy. határozatban foglaltak alapján eljárva az alábbi döntést hozza: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program című (KEOP-1.3.0/ azonosító jelű) projekthez szükséges saját forrást az alábbiak szerint biztosítja: A projekt támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a módosított támogatási szerződéssel megegyezően ,- Ft. A támogatás mértéke a projekt elszámolható nettó összköltségének a 88,96795 % a, de legfeljebb ,- Ft. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen: ,- Ft, amelynek 100 %-ára a projektben részt vevő 66 önkormányzat BM EU Önerő Alap támogatást kíván igénybe venni. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a rá jutó önrész összegét a és évi költségvetésben az alábbiak szerint elkülöníti: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatára jutó összes saját forrás (forint) év év Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: július napirendi pont

17 17 Tárgy: Projektjavaslat benyújtása a Kerékpárút-hálózat fejlesztése című KÖZOP kódszámú felhívásra Békéscsaba Gyulai úti kerékpárút építése Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Ez a kerékpárút az Urszinyi utcától tartana a CsabaParkig 1316 m hosszban és 200 millió Ft bekerülési költséggel. Wittmann László osztályvezető: A tervezési költségbecslés alapján millió Ft lenne a költség alapvetően a nagyon magas közműkiváltási igények miatt. A projekt 100 %-os támogatottságú és nem szükséges önerő biztosítása. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Miért kell kiváltani a közműveket, milyen mély a kerékpárút alapja? Csernus István osztályvezető-helyettes: A tervezőnek kötelessége egyeztetni a közmű üzemeltetőjével. Ha érintett a közmű nyomvonala a kerékpárút nyomvonalával, akkor kiváltásokat, közműáthelyezéseket kell végezni. Ilyenkor a közmű üzemeltetők nyilatkoztatása kötelező, egyébként a pályázatot be sem fogadják és amit ők előírnak azt meg kell, hogy csináljuk. Wittmann László osztályvezető: Vannak a pályázatnak különböző előírásai. A vizsgálatunk alapján két lehetőség lett volna. Az egyik a Szarvasi út, ahol - a híd előtt befejeződött a kerékpárút a felüljárón való átvezetéssel a körforgalomig lehetne építeni kerékpárutat, ami évek óta meglévő jogos igény. Ahogy megyünk ki a városból bal oldalon van tervezve a kerékpárút, ott a csapadékvíz kiváltás, a hídon való átvezetés nagyon megdrágítja a folyamatot. A másik lehetőség volt a Gyulai út melletti szakasz. Van a as időszak forrásaira elképzelés, ami a megkezdett hálózatépítés folytatását jelentené. A projektelemek ezekből a forrásokból jelen tudásunk szerint kaphatnak pénzt. Ez a mostani forrás a as időszak forrása, azért is van előírva az, hogy komoly előkészítettséggel rendelkező projektek mehetnek be, mert a pénzt meghatározott időn belül el kell költeni. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, a határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 191/2014. (VII. 15.) PGVB H A T Á R O Z A T Városfejlesztési Bizottsága a 142/2014. (VI. 27.) közgy. határozatban foglaltak alapján eljárva az alábbi döntést hozza: Városfejlesztési Bizottsága jóváhagyja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata projektjavaslatot nyújtson be a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására vonatkozó Kerékpárút-hálózat fejlesztése című

18 18 KÖZOP kódszámú felhívásra, a Békéscsaba, Gyulai úti kerékpárút építésére vonatkozóan. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a legfeljebb ,- Ft összköltségű beruházás 100 %-ára támogatást igényel. Városfejlesztési Bizottsága felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a projektjavaslat benyújtásához szükséges nyilatkozatok és szerződések aláírására. Felelős : Vantara Gyula polgármester Határidő: augusztus napirendi pont Tárgy: A Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fotovoltaikus rendszerének kialakítása tárgyú beruházás támogatási igénye (Pályázat kódszáma: KEOP /N.) Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: 195 db 250 W-os napelem beszerzésére kerülne sor. A Lencsési iskola tetején is lehetne egy környezetvédelmi szempontból fontos megújuló energiaforrás hasznosítását lehetővé tevő technológia alkalmazását biztosítani. A belvárosban van tapasztalat erre? Wittmann László osztályvezető: A pályázatban be kellett mutatni egy energetikai megtakarítást, azokat az eredményeket talán még túl is szárnyalja. Jelen tudásunk szerint az áramszolgáltatóval való elszámolás okoz még nehézséget. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, a határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 192/2014. (VII. 15.) PGVB H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 142/2014. (VI. 27.) közgy. határozatban foglaltak alapján eljárva az alábbi döntést hozza: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be KEOP /N pályázati konstrukcióra az alábbiak szerint: a. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 5600 Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2. b. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Békéscsaba, 1709/50. c. A projekt megnevezése a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: A Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése. d. A pályázati konstrukció száma: KEOP /N. e. A támogatható tevékenységek közül cél az 50 kva teljesítmény alatti, sziget üzemű napelemes rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény

19 19 részbeni vagy teljes közvetlen kielégítését tartalmazó B) konstrukcióra történő pályázat benyújtása. f. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően: ,- Ft. g. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége) a pályázattal megegyezően: ,- Ft. h. Az önkormányzati saját erő számszerű összege: 0,- Ft. Az önkormányzat saját forrása (fejlesztési hitel) a pályázattal megegyezően: -. i. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően: ,- Ft. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok és szerződések aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: július napirendi pont Tárgy: Békéscsaba közvilágításának korszerűsítése tárgyú beruházás támogatási igénye Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Több éve jeleztem már, hogy jó lenne ledvilágításra átállni. Akkor még voltak kétségek, hogy megbízható-e ez a rendszer. Jelen előterjesztés alapján 9977 db lámpatest korszerűsítéséről van szó, négy részletben valósulna meg, 4 db pályázat kerülne benyújtásra. A mintegy 2 milliárd Ft-os beruházás körülbelül 100 millió Ft-os önerőt igényelne a várostól. Ha mind a négyet elnyerjük, akkor azt mondom, hogy csodálatos az előterjesztés, ha viszont nem nyerjük el, akkor nem csodálatos számomra az előterjesztés. Az én gondolatomban az volt, hogy kijelölünk a városban négy fókuszpontot, Jamina, Lencsési, a belváros, és a Kazinczy lakótelep Békés út és környéke, és ezek köré építjük a külterületi részeket. A Lencsési lakótelepen ezer ember él, Jaminában 14 ezer ember él. Ahogy néztem a négyes felosztást elég furcsa dolgok jöttek ki a külterületek és belterületek kapcsolatában. Van belváros, van Fényes, ami a Lencsésihez tartozik egyébként funkcionálisan, Fürjesi kertek túloldalt, Gerla a másik oldalon, Kastély-szőlők szintén máshol egy picit nem jött össze ez. Kender-földek Lencsési lakótelep furcsán nézett volna ki számomra, hogy pl. a Keleti kertekben gyönyörű ledes világítás van, viszont a Lencsési fő útján, ahol több száz autó közlekedik naponta, egyelőre marad a hagyományos. Vagy az egyik utcában van, a másikban pedig nincs Ezek voltak az első gondolatok. Azután tájékoztattak róla, hogy ez valószínűleg egyben lenne megvalósítva. Kérdésem akkor, hogy ezek a részek sorrendet is jelentenek egyben, vagy csak területi felosztást? Mert ha sorrendet is jelent, akkor javaslom, hogy a 4-es legyen az első. Puskás András ügyvezető: Az ütemek egyrészt technikai és pénzügyi felosztást takarnak. Fontosabb a pénzügyi felosztás, a városrészeket olyan módon kellett összeilleszteni, hogy a pályázat szempontjából egy pénzügyi korlátnak mindenképpen megfeleljenek. Ha egyébként városképi megfontolásokat vettünk volna alapul, akkor a város egy része kimaradt volna ebből a dologból és lett volna két olyan csodálatos pályázat, amelyik nagyon nagyszerű megtérülés lett volna, de a cél az volt, hogy próbáljuk meg úgy összeilleszteni a mozaik egyes elemeit, hogy az egész város területe ebbe bekerüljön. Az ütem csak ennek a felosztását takarja, amellett pedig az mindenféleképpen segítené a pályázat nyertességét követő

20 20 kivitelezést, hogyha ezekben az általunk meghatározott ütemekben, meghatároznánk azt a preferencia sorrendet, hogy a kivitelezést milyen sorrendben szeretnénk. Elképzelésünk szerint a pályázatok együtt kerülnének be és egyszerre kapnának támogatást. A többes támogatásra már az előző pályázati rendszerben is volt példa. A kivitelezés hogy milyen sorrendben legyen az önök elképzelése szerint valósítható meg. Itt lehet olyan preferenciát felállítani, ami az önök helyi ismerete szerint a lehető legalkalmasabb arra, hogy a lakosság tetszését a legjobban elnyerje, vagy közlekedés, a biztonság szempontjait szem előtt tartva a legkedvezőbb legyen. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Átnéztem a költségszámításokat is, a megtérülést, amely azt támasztotta alá, amit én is mondtam, hogy az 1. és 4. résznek a megtérülése a legmagasabb pénzben is és időben is. Utána jön a 2. és 3. rész megtérülési rátája. Ezért mondtam, ha egyben lesz akkor teljesen mindegy, hogy hogy tervezzük. Különbontás esetén volt olyan gondolatom, hogy a Felsőnyomáson szerelik a vezetéket utána pedig a belvárosban szerelik Puskás András ügyvezető: Már az előző években néhány településen megvalósult a kivitelezés, Hévíz, Tapolca teljes egészében, Kecskeméten közel 50 %-os rekonstrukció ment le, Balatonfüreden is egy részleges rekonstrukció ment végbe. Most folyik Keszthely és Szekszárd kivitelezésének az indítása, hamarosan indul a ceglédi teljes rekonstrukció. A kivitelezésről pedig annyit, hogy a mi pályázataink körében a meghirdetett kivitelezéseknél egyrészt az összes pályázatot egy közbeszerzési konstrukcióban írnánk ki, tehát nem külön részenként. A megvalósításnál pedig a szokásos metódus az, nem hosszúra nyúlnak a kivitelezések, hanem csapat dolgozik egyszerre, emelőkosaras autó előre meghatározott rendszerben, munkaterv szerint cseréli le a lámpákat Kecskeméten a közel 6 ezer lámpát azt nem egészen négy hét alatt cserélték le. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A lámpatestek jórésze a Démász tulajdona. Mi lesz a leszerelt lámpatestekkel? Benne van a költségvetésben ennek a kezelése? Puskás András ügyvezető: Ennek a pályázatnak a keretében ezt nem lehet kezelni. Az előző pályázati körben, amely igen jelentős Démász területet érintett ez a kérdés, komoly, mélyreható tárgyalások folytak Békés, Gyula, Mezőhegyes, Cegléd, Kalocsa, Szentes, Kecskemét városok bevonásával arra vonatkozóan, hogy az ezzel kapcsolatos ügyeket rendezzük. Ezek valóságos kérdések, amelyeket az elnök úr említett. Minden egyes várossal kapcsolatosan megegyezés született arról, hogy a maradványértéket milyen pénzügyi feltételek mellett és hogyan fogják rendezni. Néhány helyen maradtak még vagyoni jellegű viták, ahol nem sikerült pontosan megállapítani, hogy hol milyen lámpa a város tulajdona, hol milyen beruházást hajtott végre a város és adta át ingyenesen a szolgáltatónak. Én részt vettem az induló tárgyalásokon még február hónapban, négy város kért fel, hogy adjak segítséget ebben. Pályázat tovább megy, a viták azonban tovább folynak, egészen a magyar bíróság pulpitusáig el fognak jutni, mert nincsenek meg azok a konkrét bizonyítékok egyrészt EDF Démász részéről, hogy ő mit hajtott végre, amit állít, hogy az x millió Ft-ba került, vagy pedig nem tud a két fél megegyezésre jutni abban, hogy a maradványértéket milyen metódus szerint, milyen pénzügyi konstrukcióban számolják el egymás között. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A lámpatesteknek milyen amortizációja van? Puskás András ügyvezető: Ez az úgynevezett közvilágítási aktív elemek közé tartozik, hogy ennek EDF szerint mennyi a nyilvántartási értéke ez nagyon nagymértékben függ attól, hogy

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 1-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 1-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 143/2014.(X.01.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 2014. október 1-ei rendkívüli ülésének napirendjét: Nyílt ülés: 1. Javaslat a Gyál Közvilágítás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága és a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. február 28-án tartott soron kívüli együttes nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. június 18-án tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Aranyi Tímea Kovács Sándor Gergely

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 18-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: KEOP-2012-5.5.0/A és KEOP-2012-5.5.0/B energetikai fejlesztési célú pályázatok beadása Előkészítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszaki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bizottsága 2006. november 6-án megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor Opauszki Zoltán

Részletesebben

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 318-2/2013. 1/2013. számú 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-2/2013. (I. 24.) sz. Kth.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának 2011. március 30-án tartott képviselőtestületi üléséről Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Horváthné Gogán

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli ülésére 2616-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 8/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. október 20-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. AUGUSZTUS 19.) Határozatok: 76/2014. 83/2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE 9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. AUGUSZTUS 19.) Határozatok: 76/2014. 83/2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 9. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. AUGUSZTUS 19.) Határozatok: 76/2014. 83/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 13. Száma: 1-9/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hodálik Pál alpolgármester: A kiegészített napirendi pontot szavazásra bocsátja.

JEGYZŐKÖNYV. Hodálik Pál alpolgármester: A kiegészített napirendi pontot szavazásra bocsátja. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 2-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Babák Mihály polgármester

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. június 12-én, a Polgármesteri Hivatal Kistermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 12-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 12-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 12-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése ..napirendi pont Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZABÁLYZATA A KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSÁRÓL Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 396-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 21-én, 13 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. FEBRUÁR 14-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. FEBRUÁR 14-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-5/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. FEBRUÁR 14-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 34, 35, 36, 37, 38/2013. (II. 14.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Döntés az Önkormányzatok és intézményeik

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 254-14/2008. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2010. MÁRCIUS 31.) Határozatok: 17-22/2010. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2010. MÁRCIUS 31.) Határozatok: 17-22/2010. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 6. számú jegyzőkönyve (2010. MÁRCIUS 31.) Határozatok: 17-22/2010. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2 Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása Községi Önkormányzat Lövő 6-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 40/2014.(VII.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 41/2014.(VII.03.) BETONÉPFOR Kft. többletmunkák kifizetésére

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE. Szám: 2130-6/2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE. Szám: 2130-6/2009. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE Szám: 2130-6/2009. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. május 28-i Közgyűlésére

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-121/2015. Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu GINOP-2015-1.2.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése - Ügyféltájékoztató - TERVEZET I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Leader 2013. évi pályázati kiírásra Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49112015. Előadó: Edit Mell.: 1 db Hiv.: - Czigléczkiné L iszkai NYILVANOS ÜLÉS napirendje Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/36/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. május 16-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 11. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 18-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2007. május 22-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 157/2011.(VI.

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály J a v a s l a t a Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és a Katona József Úti Óvoda energia megtakarítást eredményező KEOP pályázatok benyújtására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 1o-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 1o-i rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 1o-i rendkívüli üléséről Helye: Kiskunlacháza Nagyközség Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Ideje: 2oo8. szeptember 1o. 19 órai kezdettel Jelen vannak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. sz.: VIII 265-212011. Előadó: Tarné Stuber Éva Mell.: l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2007. június 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Fodor Jánosné bizottsági tag Mezei Zsolt

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikt. sz. : VJJJ. 30-/-2312013. Előadó: Tarné Siuber Éva Mell. : l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYILVANOS

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 145/2012.(VII.31.) 146/2012.(VII.26.)

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikl. sz.: IV 290/2013. Előadó: Marik Tibor, Czigléczkiné L iszkai Edil Mell.: 1 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 1J2. Telefon:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szem ISl\'lÍn ter 7. Ikl. s=.: 11/.2/1-6/2010. Elöadó: Dr. Tógye I1diko Mell.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon: (66) 523-800 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/16-5/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

Varga László 14456//2008. Gergely Gabriella. Projektterv. Kósa Lajos Kovács Lászlóné Varga László

Varga László 14456//2008. Gergely Gabriella. Projektterv. Kósa Lajos Kovács Lászlóné Varga László Előterjesztő: Tárgy: Iktatószám: Ügyintéző: Melléklet: Feladatot jelent: Véleményező bizottság: Pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása a 2008. évi Észak-alföldi Operatív Program keretében "Versenyképes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére. Energetikai pályázaton való részvétel

ELŐTERJESZTÉS. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére. Energetikai pályázaton való részvétel Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41- /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

NYIL VANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!

NYIL VANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 490/2015. Előadó: Edit Mell.: l db Hiv.: - Czigléczkiné Liszkai Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl NYIL

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület 2014. július 03-ai rendes ülésére Határozat száma:

Részletesebben