J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága július 15-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. július 15-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága július 15-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági tag Kutyej Pál bizottsági tag Miklós Attila bizottsági tag Strifler Attila bizottsági tag Horváth László külső bizottsági tag Labos Tibor külső bizottsági tag Dr. Puskás András Sistrade Kft. ügyvezető Kozma János Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató Tarné Stuber Éva osztályvezető Wittmann László osztályvezető Csiaki Tamás osztályvezető Veresné Hoffmann Anikó osztályvezető-helyettes Csernus István osztályvezető-helyettes Császár Judit osztályvezető-helyettes Dr. Sódar Anita csoportvezető Igazoltan távol: Uhljar Erik külső bizottsági tag Petróczy Zoltán külső bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 7 fő bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésnek Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Napirendi pontok: 1. Vállalkozói támogatási pályázatok értékelése A Lencsési út 18., 22., 24. szám alatti ingatlanok melletti parkoló építése 3. Önerővállalás 2. módosítása a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program című projekthez 4. Projektjavaslat benyújtása a Kerékpárút-hálózat fejlesztése című KÖZOP kódszámú felhívásra Békéscsaba Gyulai úti kerékpárút építése 5. A Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fotovoltaikus rendszerének kialakítása tárgyú beruházás támogatási igénye (Pályázat kódszáma: KEOP /N.) 6. Békéscsaba közvilágításának korszerűsítése tárgyú beruházás támogatási igénye 7. Javaslat az intézményi, kommunális beruházási és működési jellegű céltartalék igénybevételére 8. Bejelentések

2 2 1. napirendi pont Tárgy: Vállalkozói támogatási pályázatok értékelése Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Amikor indult a program, akkor még nagyobb összeggel és hullámzó igénnyel találkoztunk. Tavaly nem használtuk ki a keretet, ezért volt az a döntés az idén, hogy 14 millió forintot állítsunk be erre a célra. Úgy tűnik az előterjesztés alapján, hogy mód van még eszköztámogatásra is. A munkahelyteremtésre 24 vállalkozás adta be a pályázatát 32 munkahelyre. Az eszközfejlesztésre beérkezett 71 pályázatból 11 vállalkozást tudunk támogatni. Amennyiben módunk lesz rá, akkor ősszel, a költségvetés féléves tájékoztatója ismeretében, a jelenleg forráshiány miatt nem támogatott vállalkozásoknak is nyissunk meg egy újabb keretet, de ezt csak a pénzügyi helyzet ismeretében és közgyűlési döntéssel lehet megtenni, mert forrásátcsoportosításra lesz szükség. A Vagyonkezelő Zrt. a pályázat lebonyolítását, a pályázatok formai és szakmai értékelését elvégezte. Kozma János vezérigazgató: 16 érvényes pályázatban 21 munkahelyet javasolunk támogatni a munkahelyteremtés pályázatra. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Az eszközfejlesztésre benyújtott pályázatoknál a 11. helyig volt egy rangsorolás, de 51 forráshiányos elutasítás van. Ők is megfeleltek volna, de nincs a támogatásukra most lehetőség. Nagyon kicsi mozgásterünk van még, amennyiben érkezik javaslat. Kutyej Pál bizottsági tag: Élve a lehetőséggel javaslom a tisztelt bizottságnak a Hullám-Invest Kft. pályázatának támogatását. Tavaly is pályáztak, de akkor csekély adótartozás miatt kizárásra kerültek. Akkor elhangzott az, hogy ha lesz rá lehetőség, a következő évben majd támogatásra kerülhetnek. Csabai cég, több mint 30 főt foglalkoztat, a helyi adót ide fizetik, fejleszteni szeretnének. A technikai fejlesztésre adták be újra pályázatukat, amelyet javaslok támogatni, ha van mód és lehetőség erre. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Javaslom, hogy a Hullám-Invest Kft. eszköztámogatását vegyük be a sorba, amely plusz 600 ezer Ft-ot jelent. A korábbi évek tapasztalata az volt, hogy a nyertesek sem mindig akkor vették igénybe, számolták el, ezért ez a kérés kezelhető. Tímár Ella bizottsági tag: Győri Árpád egyéni vállalkozó pályázatának támogatását javaslom 351 ezer Ft összeggel. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Ha a bizottság ezt a javaslatot bevállalja, akkor ősszel azt kérem, hogy szavazzuk meg a forrásátcsoportosítást. Ezt a javaslatot akkor még fogadjuk be. A módosításra tett javaslatokat teszem fel szavazásra, amely szerint a Hullám-Invest Kft, valamint Győri Árpád egyéni vállalkozó pályázata is kerüljön támogatásra. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 186/2014. (VII. 15.) PGVB

3 3 H A T Á R O Z A T Városfejlesztési Bizottsága - a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva - a Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2014 címmel kiírt pályázaton a jelen határozat mellékletében felsorolt 2 db Támogatás 2014 javaslattal ellátott pályázatot a támogatott pályázatok közé befogadja. Melléklet 1 5/2014 Győri Árpád 2 65/2014 Hullám-Invest Kft. helyszínre szállítható ács, ipari gépek vásárlása Kerio Contect levelező rendszer kiépítése igen igen Támogatás 2014 Támogatás Dr. Ferenczi Attila bizottsági tag: A forrásátcsoportosításra tett javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 187/2014. (VII. 15.) PGVB H A T Á R O Z A T Városfejlesztési Bizottsága forrás átcsoportosítását javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek a vállalkozásfejlesztési előirányzatra, amelyből azon vállalkozói kör kerülne támogatásra, amelyek május 30-áig pályázatot nyújtottak be a Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2014 című pályázatra, pályázatuk elbírálásra került, azonban forráshiány miatt nem kerültek támogatásra. Felelős: Vantara Gyula polgármester Kozma János vezérigazgató Határidő: szeptember 12. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra a módosítással. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 188/2014. (VII. 15.) PGVB H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága - a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított

4 4 hatáskörében eljárva - az Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása Békéscsabán címmel kiírt pályázaton a jelen határozat mellékletében támogatásra javasolt vállalkozásokat támogatja az ott megjelölt összegű vissza nem térítendő támogatással, támogatási szerződés megkötése mellett. A pályázati kiírás szerinti kizáró okok alá eső pályázatokat elutasítja a mellékletben szereplő okok alapján. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága - a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva - a Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2014 címmel kiírt pályázaton a jelen határozat mellékletében felsorolt érvényes pályázatok közül 13 db Támogatás 2014 javaslattal ellátott pályázatot támogatja. A pályázati kiírás szerinti kizáró okok alá eső pályázatokat elutasítja a mellékletben szereplő okok alapján. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a támogatások fedezetéül a vállalkozásfejlesztési célelőirányzatot jelöli ki. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a támogatási szerződések aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Kozma János vezérigazgató Határidő: július 31.

5 5 Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása Békéscsabán 2014 Melléklet s.sz Regisztrációs szám Pályázó neve Pályázati cél Pályázott összeg Támogatás/Elut asítás Javasolt összeg munkahely Hiánypótlás Pontszám 1 87/2014 Ádám Tüzép Kft. 1 fő tehergépkocsi vezető, 1 fő logisztikai egység vezető igen Támogatás /2014 Rucz Noémi Ágnes 1 fő bolti eladó igen Támogatás /2014 AutóMobil Körös Kft. 1 fő gépjármű javító, 1 fő egyéb műszaki foglalkozású igen Támogatás /2014 Kiskukta Kft. 2 fő ételkiszállító igen Támogatás /2014 Breier Szilárd 1 fő kereskedelmi foglalkozású igen Támogatás /2014 TopLap Top Kft. 2 fő számítástechnikai műszerész igen Támogatás /2014 Csaba Tv Kft. 1 fő online szerkesztő igen Támogatás /2014 Kábel-Plusz Kft. 1 fő villamosipari technikus igen Támogatás /2014 Gyenge Consulting Kft. 1 fő könyvelő (6 órás) nem Támogatás /2014 Kovács Attila e.v. 1 fő eladó igen Támogatás /2014 MC Trans Hungária Kft. 1 fő logisztikai ügyintéző igen Támogatás /2014 Gépész Invest Kft. 1 fő vezeték és csőhálózat szerelő igen Támogatás /2014 "A-tól Z-ig" Bt. 1 fő újságíró, rádióműsor-televízióműsor igen Támogatás /2014 Construct-Plan Mérnöki Szolg. Kft /2014 Smax Hungary Kft. szerkesztő 1 fő szerkesztő, rajzoló, számítógépes feldolgozó 1 fő szakmunkás 1 fő segédmunkás igen Támogatás igen Támogatás /2014 Körös-Agrogép Kft. 1 fő gazdasági ügyintéző igen Támogatás East-West Invest Kft. 1 fő kőműves igen Elutasítás Gardaland Ker. és Szolg. Kft. 1 fő gazdasági ügyintéző igen Elutasítás "Vidám Gyerekkor" Nonprofit 1 fő családi napközi vezető (6 órás) igen Elutasítás

6 6 Kft /2014 Barta-Group Kft. 2 fő pultos igen Elutasítás /2014 Harvest Plusz Bt. 1 fő hobbiállat gondozó (6 órás) igen Elutasítás /2014 Szabad Torna Sportegyesület 1 fő fitnesz és rekreációs ogramirányító, 1 fő sport és rekreációs tevékenységet folytató egység vezető igen Elutasítás /2014 Békéscsabai Ipartestület 1 fő takarító napi 4 órában igen Elutasítás /2014 Tudatos Közlekedők Egyesülete 2 fő általános irodai adminisztrátor igen Elutasítás Összesen: 32 fő

7 7 Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása Békéscsabán 2014 pályázati konstrukcióban elutasításra kerültek sor sz. reg.sz. Pályázó Indoklás 1 82/ / /2014 East-West Invest Kft. Gardaland Ker. és Szolg. Kft. "Vidám Gyerekkor" Nonprofit Kft. 4 22/2014 Barta-Group Kft. 5 91/2014 Harvest Plusz Bt. Felszólítás után sem pótolta a hiányosságokat. Nem nyilatkozik, hogy a Knytá tv. szerint érintettség, összeférhetetlenség fennáll-e, illetve nem nyilatkozik az elmúlt három évben felvett "de minimis" támogatások összegéről. Ezek alapján a kizáró okok fennállása nem megállapítható ben új munkahely, munkahelyteremtéses pályázatban nyert és szerződést is kötött. A "de minimis" támogatásokra vonatkozó nyilatkozatában ezt nem említette meg, még felszólítás után sem. Az elmúlt három évben elnyert "de minimis" támogatásokról szóló nyilatkozatát így nem lehet érvényesnek tekintetni, azaz a kizáró okok fennállása nem megállapítható. Saját tőkéje teljes lezárt üzleti évben kevesebb volt, mint a jogszabályban előírt legkisebb alapítói vagyon. Saját tőkéje ban 196 ezer Ft. Kizáró okok egyike fennáll. Hiányos pályázatot nyújtott be, kizáró okok egyike fennáll: saját tőkéje teljes lezárt üzleti évben kevesebb volt, mint a jogszabályban előírt legkisebb alapítói vagyon. Saját tőkéje 2013-ban 130 ezer Ft. Együttes adóigazolást a tartozásmentességről hozott, de a köztartozásmentes adatbázisba nem regisztrált. Felszólítás után sem pótolta a hiányosságokat. Nem nyilatkozik, hogy a Knytá tv. szerint érintettség, összeférhetetlenség fennáll-e. Nem csatolt 2013 évi mérleg és eredmény kimutatást, így saját tőke adatai nem láthatóak. Ezek alapján a kizáró okok fennállása nem megállapítható.

8 6 33/ / /2014 Szabad Torna Sportegyesület Békéscsabai Ipartestület Tudatos Közlekedők Egyesülete 8 Szabó Tamást az egyesület vezetőjét szeretné alkalmazni, mint egység vezetőt. A két felvenni kívánt alkalmazott úgy nyilatkoznak, hogy az egyesületen kívül más munkaviszonnyal, kereső tevékenységgel nem rendelkeznek, tehát mégsem minősülnek munkanélkülinek. Nem érte el a maximálisan adható pont 50%-át Nem érte el a maximálisan adható pont 50%-át

9 9 Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2014 s.sz Regisztrációs szám Pályázó neve Pályázati cél Pályázott összeg Hiánypótlás Támogatás/Elutasítás Javasolt összeg Pontsz ám 1 6/2014 Priskinné Fekete Adrienn Éva testformáló köpölyöző,fa állvány,laptop,nyomtató, asztal igen Támogatás /2014 Falnot Bt. számítástechnikai eszközök, tervezőasztal vás igen Támogatás /2014 AutóMobil Körös Kft. diagnosztikai műszer vásárlás igen Támogatás /2014 Kovács Attila e.v. notebook és vonalkód nyomtató beszerzés igen Támogatás /2014 Bánfi Ádám Zoltán Szoftver modulok, laptop beszerzés igen Támogatás /2014 A-TEAM Reklámügynökség Kft. 2 db számítógép, szoftver, weboldal fejlesztés igen Támogatás /2014 Dohányosné Bencsik Erika pénztárgép, hűtő, mikrosütő, mosogatógép, nyomtató igen Támogatás /2014 Bíró Attila e.v. gofri és palacsintabüfé kialakítása, mobil faház+felszerelések igen Támogatás /2014 Urbancsok István Ferenc súrológép vásárlás igen Támogatás /2014 Lipták Nyári Beáta epiláló készülék, kozmetikai kezelőágy,laptop,nyomtató, fényképező igen Támogatás /2014 TopLap Top Kft. szervízeléshez szükséges eszközpark fejlesztése igen Támogatás /2014 Galéria Invest Kft. számítógép és konfiguráció, állvány és tartozékai igen Forráshiány /2014 Kiskukta Kft. 2 személyes tehergépjármű vásárlás nem Forráshiány /2014 "A-tól Z-ig" Bt. LED kabin beszerzés igen Forráshiány /2014 AQUA-AUDIT Kft. számítástechnikai eszközök, szoftver, irodabútor beszerzés igen Forráshiány /2014 Mózer és Társa Bt. A/3 fénymásoló gép, A/4 lézernyomtató igen Forráshiány /2014 Sziliplaszt Kft. KAESER SXC8 kompresszor igen Forráshiány

10 /2014 Ádám Tüzép Kft. webshop fejl., multifunk. másológép besz igen Forráshiány /2014 e-management Controlling Kft. inf.eszközök, projektor,kamera,honlap készítés igen Forráshiány /2014 Csaba-Collage Kft. laptop, nyomtató, projektor, számítógép besz igen Forráshiány /2014 PC Trade Kft. internetes áruház létrehozása igen Forráshiány /2014 Rucz Noémi 23 8/2014 Kertész-Autó Kft. laptop, op.rendszer, vitrin, újságtartó, tároló szekrény,polcrendszer kerékjavító gépek, légkulcs, fáradt olaj gyűjtő,motorkiemelő zsiráf igen Forráshiány igen Forráshiány /2014 Horostyák Zsolt kisgépek, kéziszerszámok vásárlása igen Forráshiány /2014 Sandviken Tools Kft. címkenyomtató, vonalkód-olvasó,leltározó, PDA szoftver modul igen Forráshiány /2014 Kuttor Bt. kiszolgáló szám.gép, munkaállomás,hálózati adattároló igen Forráshiány /2014 Győri Árpád helyszínre szállítható ács, ipari gépek vásárlása igen Támogatás /2014 Fotorker Kft. szerver számítógép igen Forráshiány /2014 Borbély és Társai Kft. hidraulikus emelő, mosóasztal, lifebook igen Forráshiány /2014 Oldtimer Show Kft. díszkordon igen Forráshiány /2014 Aranyi Imre és Társa Kft. számítógép vásárlás, beüzemelés igen Forráshiány /2014 Ferenczné Szarvas Anikó laptop, televízió vásárlás,weboldal létrehozás igen Forráshiány /2014 Breier Szilárd számítógép, nyomtató,szoftver,webáruház, domain név igen Forráshiány /2014 Köviép Kft. Mókus Csárda belső villanyszerelése, sátor terasz fűtésszerelése igen Forráshiány /2014 Satis Mobil Projekt Kft. ingatlan körbekerítése téglakerítéssel igen Forráshiány /2014 Optimas Kft. számítógép, nyomtató, könyvelési program vás igen Forráshiány /2014 Gécs Norbert kerék-, gumiszerelő gép, centírozó gép igen Forráshiány

11 /2014 Kábel-Plusz Kft. asztali présgépbe helyezhető Mecal miniapplikátor beszerzés igen Forráshiány /2014 Trafik Jam Kft. számítástechnikai eszközök beszerzése igen Forráshiány /2014 Business and Games Kft. Fujitsu TX 200 S7 szerver beszerzés igen Forráshiány /2014 Bészer Kft. hardver és szoftverfejlesztés igen Forráshiány /2014 Image Marketing és Ker.fejl.-i Kft. fűtés korszerűsítés igen Forráshiány /2014 ODA-ADÓ PLUSZ Kft. számítógép, notebook, klíma beszerzés igen Forráshiány /2014 Rétlaki Tetőszervíz Szolg. Kft. élhajlító gép, lemezvágó olló, kézi vulcnizó, szabász asztal, ProBook igen Forráshiány /2014 Premium Relation Kft. KRESZ-park elemek beszerzése igen Forráshiány /2014 Gép-Ber Kft. esztergagép vezérlő igen Forráshiány /2014 XperiComp Kft. asztali számítógépek, notebookok beszerzése igen Forráshiány /2014 Gyenge Consulting Kft. bejárati ajtó, beltéri ajtók, ablakok, konyhaszekrény igen Forráshiány /2014 Interax Kft. mobil kitelepülő rendszer megvásárlása igen Forráshiány /2014 Berta János e.v. barkács kisgépek beszerzése (csiszoló, gyalu, köszörű, fűrész, festékszóró) igen Forráshiány /2014 Hullám-Invest Kft. Kerio Contect levelező rendszer kiépítése igen Támogatás /2014 Harvest Plusz Kft. kisállat panzió kialakítása igen Forráshiány /2014 Csaba Tv Kft. a Tv tevékenységét bemutató szoftver készítése, webdizájn igen Forráshiány /2014 Kerámiagép Kft. járommágnes, tervezői számítógép, nyomtató igen Forráshiány /2014 Szi-Jó Vet Bt. műtő, váróhelyiség kialakítása igen Forráshiány /2014 Isafer-Fém Kft. veszélyes hulladék gyűjtésére konténer, olaj tároló beszerzés igen Forráshiány /2014 Futaki István e.v. fizikai közérzetet javító készülék (Flabelos)+infra fűtés igen Forráshiány

12 /2014 SLS Plan Mérnöki Kft. szintező műszer, monitor, nagyformátumú nyomtató, számoló program igen Forráshiány /2014 Horizont-Ajándék Bt. lézervágó berendezés forgó egységgel igen Forráshiány /2014 Tóth Tiborné 3 aknás sütő vásárlása igen Forráshiány /2014 Andó Katalin Ildikó számítástechnikai eszköz, szoftver vásárlás igen Forráshiány /2014 Iguana és a Többiek Bt. fedett szín építése takarmány tárolására igen Elutasítás /2014 Jeszenszki Gázszerelő Kft. ajtó nyitás az eladótérbe igen Elutasítás /2014 Csabai Lovassport Kft. hűtött munkaasztal, gáztűzhely, egyetemes konyhagép nem Elutasítás /2014 Szitamax Bt. szerver vásárlás igen Elutasítás /2014 Nádor Szomatika Bt. weboldalfejlesztés, légkondicionáló, laptop+ szoftverek igen Elutasítás /2014 Burker Kft. útfelújítás a Burek Pékség székhelyén igen Elutasítás /2014 Hankó János és Tsa Bt. számítógép, nyomtató, lifebook, szoftver vás igen Elutasítás /2014 Strandszezon Szolg. Kft. raktár felújítás, bemutató terem kialakítás, informatikai eszközök igen Elutasítás /2014 Barta-Group Kft. épület szerkezeti átalakítása, gépek, vendégtér kialakítás igen Elutasítás /2014 Gépész Invest Kft. műanyagcső hegesztőgép beszerzés igen Elutasítás Összes megpályázott összeg

13 13 Helyi mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2014 pályázati konstrukcióban elutasításra kerültek sor sz. reg. sz. 1 69/ / /2014 Pályázó Iguana és a Többiek Bt. Jeszenszki Gázszerelő Kft. Csabai Lovassport Kft. 4 94/2014 Szitamax Bt. Indoklás A kizáró okok között szerepel, hogy nem részesülhetnek támogatásban a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások. A pályázat szerint az alpakák tartására, tenyésztésére kell a fedett szín, illetve az alpaka-eledel tárolására. Ezeket az állatokat a bundájukért tartják, tehát mezőgazdasági tevékenységnek számít. Az ajtónyitás tervét az Építészeti-műszaki Tervtanács elé vitték, akik állást foglaltak abban, hogy a tervet ajánlják engedélyezésre, azonban a végső engedélyeztetés eredményét nem csatolták. A pályázó nyilatkozik, hogy a beruházás nem építési engedély köteles a 312/2012-es kormányrendelet szerint, mert teherhordó szerkezet átalakítását nem érinti. A kizáró okok között szerepel, hogy nem részesülhetnek támogatásban a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások. Fő tevékenysége az állattenyésztés, egyéb tevékenysége zöldségfélék, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése. Többszöri hiánypótlási felszólítás után sem nyújtotta be a tevékenységéhez, székhelyéhez kapcsolódó engedélyeket, és nem is nyilatkozik arról sem, hogy

14 nem engedélyköteles /2014 Nádor Szomatika Bt. Többszöri felszólítás után sem regisztráltak a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisába. 6 59/2014 Burker Kft. 7 13/ /2014 Hankó János és Tsa Bt. Strandszezon Szolg. Kft. Köztartozás-mentesség igazolásának csak részben tett eleget, mert többszöri felszólítás után sem regisztrált a köztartozásmentes adózói adatbázisba. A pályázat benyújtásakor együttes adóigazolást és helyi adó igazolást a tartozásmentességéről csatolt, ez azonban nem elegendő. Többszöri felszólítás után sem csatolta azokat a szükséges mellékleteket, melyek a pályázatot alátámasztják, illetve valamennyi kizáró ok meglétének megállapításához szükséges. A pályázati dokumentációja csupán a formanyomtatványt tartalmazta a szükséges mellékleteket nem. A kizáró okok között szerepel, hogy nem részesülhet támogatásban az a pályázó, akinek a legutolsó lezárt teljes üzleti évében a saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökken. A Kft. saját tőkéje 2013-ban negatív volt.

15 /2014 Barta-Group Kft /2014 Gépész Invest Kft. Többszöri hiánypótlási felszólítás után is hiányos pályázati dokumentációt nyújtott be. Olyan melegkonyhát szeretne kialakítani, melyhez az ingatlanra vonatkozó feltételek megteremtése bizonytalan. Nem tudott felmutatni sem adásvételi, sem bérleti szerződést az új ingatlanra vonatkozóan. Az új tevékenységet nem jegyeztette be. Köztartozásmentes adózói adatbázisban ig nem szerepelt. Együttes adóigazolást a tartozásmentességről nem csatolt. Nem érte el a maximálisan adható 50 pont 50%-át. 2. napirendi pont Tárgy: A Lencsési út 18., 22., 24. szám alatti ingatlanok melletti parkoló építése Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Több alkalommal érkezett lakossági észrevétel a Lencsési út 18., 22., 24. szám alatti ingatlanok melletti parkolási gondok miatt. Tyetyák Magdolnával, az Élésker Kft. vezetőjével és Csiaki Tamás osztályvezető úrral többszöri egyeztetés után abban maradtunk, hogy a tervezésre, az engedélyezésre, kivitelezésre összességében 5 millió Ft biztosítása szükséges. Ehhez az összeghez az Élésker Kft. 1,7 millió Ft-tal hozzájárul. A parkoló alapban van lehetőség arra, hogy a kiviteli terveket elkészíttessük. A kérdés az, hogy indítsuk-e el a programot és a tervezéshez 250 ezer Ft-ot biztosítsunk-e a parkoló építési alapból? Tekintettel arra, hogy ez a probléma nemcsak a 3 tízemeletes épületben lakók problémája, a vásárlók is lefedik a parkolót, tehát egy szélesebb lakossági kört érintő a probléma, javaslom, hogy fogadjuk el és indítsuk el a programot. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 189/2014. (VII. 15.) PGVB H A T Á R O Z A T Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított döntési hatáskörében eljárva a évi parkoló építési (alap) célelőirányzatból ,- Ft felhasználását a Lencsési út 18., 22., 24. szám alatti ingatlanok melletti 19 db személygépkocsi parkoló építésének tervezésére jóváhagyja.

16 16 Felelős: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Határidő: december napirendi pont Tárgy: Önerővállalás 2. módosítása a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program című projekthez Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Az önerő mértéke az állami támogatás függvényében változott. Kicsit nőtt az állami támogatás részaránya, ezért az önerőszükséglet csökkent. Az előterjesztés szerint is 100 %-ban fogják támogatni a BM EU Önerő Alapból, valójában egy pénzügyi átvezetésről van szó. Az ígéret szerint a városnak ez nem fog terhet jelenteni, a pályázat miatt viszont ütemezni kell és biztosítani, vállalni kell az önerőt a javasolt megosztásban. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 190/2014. (VII. 15.) PGVB H A T Á R O Z A T Városfejlesztési Bizottsága a 142/2014. (VI. 27.) közgy. határozatban foglaltak alapján eljárva az alábbi döntést hozza: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program című (KEOP-1.3.0/ azonosító jelű) projekthez szükséges saját forrást az alábbiak szerint biztosítja: A projekt támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a módosított támogatási szerződéssel megegyezően ,- Ft. A támogatás mértéke a projekt elszámolható nettó összköltségének a 88,96795 % a, de legfeljebb ,- Ft. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen: ,- Ft, amelynek 100 %-ára a projektben részt vevő 66 önkormányzat BM EU Önerő Alap támogatást kíván igénybe venni. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a rá jutó önrész összegét a és évi költségvetésben az alábbiak szerint elkülöníti: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatára jutó összes saját forrás (forint) év év Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: július napirendi pont

17 17 Tárgy: Projektjavaslat benyújtása a Kerékpárút-hálózat fejlesztése című KÖZOP kódszámú felhívásra Békéscsaba Gyulai úti kerékpárút építése Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Ez a kerékpárút az Urszinyi utcától tartana a CsabaParkig 1316 m hosszban és 200 millió Ft bekerülési költséggel. Wittmann László osztályvezető: A tervezési költségbecslés alapján millió Ft lenne a költség alapvetően a nagyon magas közműkiváltási igények miatt. A projekt 100 %-os támogatottságú és nem szükséges önerő biztosítása. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Miért kell kiváltani a közműveket, milyen mély a kerékpárút alapja? Csernus István osztályvezető-helyettes: A tervezőnek kötelessége egyeztetni a közmű üzemeltetőjével. Ha érintett a közmű nyomvonala a kerékpárút nyomvonalával, akkor kiváltásokat, közműáthelyezéseket kell végezni. Ilyenkor a közmű üzemeltetők nyilatkoztatása kötelező, egyébként a pályázatot be sem fogadják és amit ők előírnak azt meg kell, hogy csináljuk. Wittmann László osztályvezető: Vannak a pályázatnak különböző előírásai. A vizsgálatunk alapján két lehetőség lett volna. Az egyik a Szarvasi út, ahol - a híd előtt befejeződött a kerékpárút a felüljárón való átvezetéssel a körforgalomig lehetne építeni kerékpárutat, ami évek óta meglévő jogos igény. Ahogy megyünk ki a városból bal oldalon van tervezve a kerékpárút, ott a csapadékvíz kiváltás, a hídon való átvezetés nagyon megdrágítja a folyamatot. A másik lehetőség volt a Gyulai út melletti szakasz. Van a as időszak forrásaira elképzelés, ami a megkezdett hálózatépítés folytatását jelentené. A projektelemek ezekből a forrásokból jelen tudásunk szerint kaphatnak pénzt. Ez a mostani forrás a as időszak forrása, azért is van előírva az, hogy komoly előkészítettséggel rendelkező projektek mehetnek be, mert a pénzt meghatározott időn belül el kell költeni. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, a határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 191/2014. (VII. 15.) PGVB H A T Á R O Z A T Városfejlesztési Bizottsága a 142/2014. (VI. 27.) közgy. határozatban foglaltak alapján eljárva az alábbi döntést hozza: Városfejlesztési Bizottsága jóváhagyja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata projektjavaslatot nyújtson be a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására vonatkozó Kerékpárút-hálózat fejlesztése című

18 18 KÖZOP kódszámú felhívásra, a Békéscsaba, Gyulai úti kerékpárút építésére vonatkozóan. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a legfeljebb ,- Ft összköltségű beruházás 100 %-ára támogatást igényel. Városfejlesztési Bizottsága felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a projektjavaslat benyújtásához szükséges nyilatkozatok és szerződések aláírására. Felelős : Vantara Gyula polgármester Határidő: augusztus napirendi pont Tárgy: A Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fotovoltaikus rendszerének kialakítása tárgyú beruházás támogatási igénye (Pályázat kódszáma: KEOP /N.) Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: 195 db 250 W-os napelem beszerzésére kerülne sor. A Lencsési iskola tetején is lehetne egy környezetvédelmi szempontból fontos megújuló energiaforrás hasznosítását lehetővé tevő technológia alkalmazását biztosítani. A belvárosban van tapasztalat erre? Wittmann László osztályvezető: A pályázatban be kellett mutatni egy energetikai megtakarítást, azokat az eredményeket talán még túl is szárnyalja. Jelen tudásunk szerint az áramszolgáltatóval való elszámolás okoz még nehézséget. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, a határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 192/2014. (VII. 15.) PGVB H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 142/2014. (VI. 27.) közgy. határozatban foglaltak alapján eljárva az alábbi döntést hozza: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be KEOP /N pályázati konstrukcióra az alábbiak szerint: a. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 5600 Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2. b. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Békéscsaba, 1709/50. c. A projekt megnevezése a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: A Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése. d. A pályázati konstrukció száma: KEOP /N. e. A támogatható tevékenységek közül cél az 50 kva teljesítmény alatti, sziget üzemű napelemes rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény

19 19 részbeni vagy teljes közvetlen kielégítését tartalmazó B) konstrukcióra történő pályázat benyújtása. f. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően: ,- Ft. g. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége) a pályázattal megegyezően: ,- Ft. h. Az önkormányzati saját erő számszerű összege: 0,- Ft. Az önkormányzat saját forrása (fejlesztési hitel) a pályázattal megegyezően: -. i. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően: ,- Ft. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok és szerződések aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: július napirendi pont Tárgy: Békéscsaba közvilágításának korszerűsítése tárgyú beruházás támogatási igénye Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Több éve jeleztem már, hogy jó lenne ledvilágításra átállni. Akkor még voltak kétségek, hogy megbízható-e ez a rendszer. Jelen előterjesztés alapján 9977 db lámpatest korszerűsítéséről van szó, négy részletben valósulna meg, 4 db pályázat kerülne benyújtásra. A mintegy 2 milliárd Ft-os beruházás körülbelül 100 millió Ft-os önerőt igényelne a várostól. Ha mind a négyet elnyerjük, akkor azt mondom, hogy csodálatos az előterjesztés, ha viszont nem nyerjük el, akkor nem csodálatos számomra az előterjesztés. Az én gondolatomban az volt, hogy kijelölünk a városban négy fókuszpontot, Jamina, Lencsési, a belváros, és a Kazinczy lakótelep Békés út és környéke, és ezek köré építjük a külterületi részeket. A Lencsési lakótelepen ezer ember él, Jaminában 14 ezer ember él. Ahogy néztem a négyes felosztást elég furcsa dolgok jöttek ki a külterületek és belterületek kapcsolatában. Van belváros, van Fényes, ami a Lencsésihez tartozik egyébként funkcionálisan, Fürjesi kertek túloldalt, Gerla a másik oldalon, Kastély-szőlők szintén máshol egy picit nem jött össze ez. Kender-földek Lencsési lakótelep furcsán nézett volna ki számomra, hogy pl. a Keleti kertekben gyönyörű ledes világítás van, viszont a Lencsési fő útján, ahol több száz autó közlekedik naponta, egyelőre marad a hagyományos. Vagy az egyik utcában van, a másikban pedig nincs Ezek voltak az első gondolatok. Azután tájékoztattak róla, hogy ez valószínűleg egyben lenne megvalósítva. Kérdésem akkor, hogy ezek a részek sorrendet is jelentenek egyben, vagy csak területi felosztást? Mert ha sorrendet is jelent, akkor javaslom, hogy a 4-es legyen az első. Puskás András ügyvezető: Az ütemek egyrészt technikai és pénzügyi felosztást takarnak. Fontosabb a pénzügyi felosztás, a városrészeket olyan módon kellett összeilleszteni, hogy a pályázat szempontjából egy pénzügyi korlátnak mindenképpen megfeleljenek. Ha egyébként városképi megfontolásokat vettünk volna alapul, akkor a város egy része kimaradt volna ebből a dologból és lett volna két olyan csodálatos pályázat, amelyik nagyon nagyszerű megtérülés lett volna, de a cél az volt, hogy próbáljuk meg úgy összeilleszteni a mozaik egyes elemeit, hogy az egész város területe ebbe bekerüljön. Az ütem csak ennek a felosztását takarja, amellett pedig az mindenféleképpen segítené a pályázat nyertességét követő

20 20 kivitelezést, hogyha ezekben az általunk meghatározott ütemekben, meghatároznánk azt a preferencia sorrendet, hogy a kivitelezést milyen sorrendben szeretnénk. Elképzelésünk szerint a pályázatok együtt kerülnének be és egyszerre kapnának támogatást. A többes támogatásra már az előző pályázati rendszerben is volt példa. A kivitelezés hogy milyen sorrendben legyen az önök elképzelése szerint valósítható meg. Itt lehet olyan preferenciát felállítani, ami az önök helyi ismerete szerint a lehető legalkalmasabb arra, hogy a lakosság tetszését a legjobban elnyerje, vagy közlekedés, a biztonság szempontjait szem előtt tartva a legkedvezőbb legyen. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Átnéztem a költségszámításokat is, a megtérülést, amely azt támasztotta alá, amit én is mondtam, hogy az 1. és 4. résznek a megtérülése a legmagasabb pénzben is és időben is. Utána jön a 2. és 3. rész megtérülési rátája. Ezért mondtam, ha egyben lesz akkor teljesen mindegy, hogy hogy tervezzük. Különbontás esetén volt olyan gondolatom, hogy a Felsőnyomáson szerelik a vezetéket utána pedig a belvárosban szerelik Puskás András ügyvezető: Már az előző években néhány településen megvalósult a kivitelezés, Hévíz, Tapolca teljes egészében, Kecskeméten közel 50 %-os rekonstrukció ment le, Balatonfüreden is egy részleges rekonstrukció ment végbe. Most folyik Keszthely és Szekszárd kivitelezésének az indítása, hamarosan indul a ceglédi teljes rekonstrukció. A kivitelezésről pedig annyit, hogy a mi pályázataink körében a meghirdetett kivitelezéseknél egyrészt az összes pályázatot egy közbeszerzési konstrukcióban írnánk ki, tehát nem külön részenként. A megvalósításnál pedig a szokásos metódus az, nem hosszúra nyúlnak a kivitelezések, hanem csapat dolgozik egyszerre, emelőkosaras autó előre meghatározott rendszerben, munkaterv szerint cseréli le a lámpákat Kecskeméten a közel 6 ezer lámpát azt nem egészen négy hét alatt cserélték le. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A lámpatestek jórésze a Démász tulajdona. Mi lesz a leszerelt lámpatestekkel? Benne van a költségvetésben ennek a kezelése? Puskás András ügyvezető: Ennek a pályázatnak a keretében ezt nem lehet kezelni. Az előző pályázati körben, amely igen jelentős Démász területet érintett ez a kérdés, komoly, mélyreható tárgyalások folytak Békés, Gyula, Mezőhegyes, Cegléd, Kalocsa, Szentes, Kecskemét városok bevonásával arra vonatkozóan, hogy az ezzel kapcsolatos ügyeket rendezzük. Ezek valóságos kérdések, amelyeket az elnök úr említett. Minden egyes várossal kapcsolatosan megegyezés született arról, hogy a maradványértéket milyen pénzügyi feltételek mellett és hogyan fogják rendezni. Néhány helyen maradtak még vagyoni jellegű viták, ahol nem sikerült pontosan megállapítani, hogy hol milyen lámpa a város tulajdona, hol milyen beruházást hajtott végre a város és adta át ingyenesen a szolgáltatónak. Én részt vettem az induló tárgyalásokon még február hónapban, négy város kért fel, hogy adjak segítséget ebben. Pályázat tovább megy, a viták azonban tovább folynak, egészen a magyar bíróság pulpitusáig el fognak jutni, mert nincsenek meg azok a konkrét bizonyítékok egyrészt EDF Démász részéről, hogy ő mit hajtott végre, amit állít, hogy az x millió Ft-ba került, vagy pedig nem tud a két fél megegyezésre jutni abban, hogy a maradványértéket milyen metódus szerint, milyen pénzügyi konstrukcióban számolják el egymás között. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A lámpatesteknek milyen amortizációja van? Puskás András ügyvezető: Ez az úgynevezett közvilágítási aktív elemek közé tartozik, hogy ennek EDF szerint mennyi a nyilvántartási értéke ez nagyon nagymértékben függ attól, hogy

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. április 15-én tartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei Zsolt bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 1-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 1-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 143/2014.(X.01.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 2014. október 1-ei rendkívüli ülésének napirendjét: Nyílt ülés: 1. Javaslat a Gyál Közvilágítás

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2015. július 20-án 16:05 óra. N A P I R

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 70 /2014.(IX.30.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Közbeszerzési bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 70 /2014.(IX.30.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Közbeszerzési bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 70 /2014.(IX.30.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 71//2014.(IX.30.) Közbeszerzési bizottság elnökének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE augusztus 28-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE augusztus 28-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. augusztus 28-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Előterjesztés napirendre történő felvétele A közgyűlés 14

Részletesebben

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser 2016. november 4. Újonnan megjelent pályázati felhívások Kis összegű eszközbeszerzés - GINOP 1.2.2-16 Nagy összegű eszközbeszerzés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-ai ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-ai ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. Fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK április 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK április 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 196-27/2016/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. április 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 6. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály J a v a s l a t a KEOP-5.5.0/B jelű, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-14/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 25-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 254-3/2008. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 18-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: KEOP-2012-5.5.0/A és KEOP-2012-5.5.0/B energetikai fejlesztési célú pályázatok beadása Előkészítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszaki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szell' István lér 7. Ikl. s:.: IV. 923-5.12009. Elóllt/ó: Leszkóné Pataki Ágnes Mell.:] db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf J12. Telefoll: (66) 523-SOl

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart 2014.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete augusztus 18-án megtartott. nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete augusztus 18-án megtartott. nyílt üléséről Határozat:178-179 Rendelet: - Jegyzőkönyv Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. augusztus 18-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 13. Száma: 1-9/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-5/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. október 09.-én megtartott soronkívüli ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli ülésére 2616-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete július 3-i ülésén hozott határozatokról

Tartalomjegyzék. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete július 3-i ülésén hozott határozatokról Tartalomjegyzék A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. július 3-i ülésén hozott határozatokról Hat. száma Tartalom Nyílt: 154/2014 Zárt ülés elrendelése 157/2014 Közfoglalkoztatási program

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 8-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 232 - '.U2010. Előadó: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága és a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. február 28-án tartott soron kívüli együttes nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. június 18-án tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Aranyi Tímea Kovács Sándor Gergely

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61596/2009. Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft 167/2014.(VII.28.) KT Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukcióra

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 132. MELLÉKLET: 1db

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 132. MELLÉKLET: 1db AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 132. MELLÉKLET: 1db TÁRGY: Javaslat a Látvány-csapatsport támogatáshoz kapcsolódóan, a Szekszárdi Garay János Általános Iskola tornatermének teljes körű felújítására vonatkozó

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 456-20/2013.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2013. október 11-én (pénteken) 10 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről H A T Á R

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 12-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 12-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 12-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 188-194. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Döntés az Önkormányzatok és intézményeik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR május 2.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR május 2. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2016. május 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 2. napján 14.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

JEGYZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi utca 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-5/2016.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2016. április 20-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

48. számú bizottsági elıterjesztés

48. számú bizottsági elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pályázati és Közbeszerzési Osztály ELŐTERJESZTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZÁMÁRA Tárgy: Adásvételi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14 MELLÉKLET: -

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14 MELLÉKLET: - ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14 MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat "Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása pályázati (KEOP-2012-5.5.0/A) önerı biztosításának jóváhagyására E L İ T

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. április 6-án 17,00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott, rendkívüli, nyílt

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 7-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 7-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: KEOP-2011-4.9.0 kódszámú pályázati igények Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság január 4-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli ülésén.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság január 4-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli ülésén. 03-3/15-1/2017. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2017. január 4-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 21-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 21-i ülésére 2. Tárgy: Hozzájárulás adása a Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázati kiírás vonatkozásában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 9-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 16. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 16. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 16. számú napirendi pontja Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat

Részletesebben

Készült: Márkó Község Önkormányzatának ülésén 2012. december 17-én (hétfő) 15 órai kezdettel a Hivatal épületében. Polányiné Lénárt Katalin

Készült: Márkó Község Önkormányzatának ülésén 2012. december 17-én (hétfő) 15 órai kezdettel a Hivatal épületében. Polányiné Lénárt Katalin MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. E-mail: onkormanyzat@marko.hu Szám: 163- /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Márkó Község Önkormányzatának ülésén

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben