A METEOROLÓGIA RÖVID TÖRTÉNETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A METEOROLÓGIA RÖVID TÖRTÉNETE"

Átírás

1 A METEOROLÓGIA RÖVID TÖRTÉNETE Ókor Legkorábbi megfigyelések (Kína, India, sumérok) A görög örökség (a XVI. századig elsodleges forrás volt) Arisztotelész a meteorológia kifejezés használata. Könyvének címe volt, amely az ég és a Föld között lejátszódó események megfigyeléseirol szól, Ptolemaiosz Középkor, újkor - a fejlodés alapjai Nagy földrajzi felfedezések (Kolumbusz, B. Diaz, V. da Gama, Magellán) Kopernikusz Galilei kutatásai: légkör összetétele, mozgásai, fényjelenségei, termoszkóp az elso homéro gázhoméro (1592) A XVII. századtól természettudományos forradalom Gáztörvények (Dalton, Gay Lussac, stb.), Boyle-törvény, Newton klasszikus elméleti fizikája, Watt-Stephenson és mások gozgép, Gray - elektromosság, Joule energiamegmaradás törvénye, csillagászok (Laplace, Halley, stb.) Santorio Santorio: skálával látta el a homérot Jean Rey (1632) folyadékhoméro E. Torricelli kísérlete (1643), higannyal töltött barométer (Viviani) II. Ferdinánd (1644) mai értelemben vett folyadékhoméro Nagyobb területre kiterjedo méroállomás, természettudományos társaság létrehozása (II. Ferdinánd) A Medici-család kihalása (1737) után páratlan mezogazdasági fejlodés A légnyomás rendszeres mérésének kezdete (1664 Párizs) Párhuzamos mérések (Oxford és London ; Berlin 1701; Bécs 1709; Sopron 1711; Szentpétervár 1726) G. Hadley (1735) általános légkörzés modellje A XVIII. századtól egyre több helyen végeznek méréseket Európában, a különbözo muszereket, skálákat (közel 60 féle) egységesíteni kellett Lambert: világméretu hálózat, szimbólumrendszer Boeckmann, Hemmer (1780 Pflazi Met. Társaság) Megindul a nemzetközi met. megfigyelohálózat kiépítése, egységes muszerekkel Changeux-féle higanyos barográf, higanyhoméro, tollcsévés higrométer, hietométer, anemométer, atmidométer, vizuális megfigyelések Szabályozták ezek elhelyezését Szabályozták a leolvasásokat (7, 14 és 21 órakor) Egységes szimbólumrendszer (Lambert) 1

2 A hálózat 1781-tol 1792-ig muködött (8 állomás végig üzemelt, 40 vett benne részt legalább 1 évig) Elkészültek az elso szinoptikus térképek (1820 Brandes) 1853 az elso Meteorológiai Konferencia W. Ferrel (1856) (ill. H.W. Dove 1837) Hadley modelljének továbbfejlesztése) Buys Ballot (1857) bárikus széltörvény 1873 Nemzetközi Meteorológiai Szervezet (IMO) Országos idojárási szolgálatok létrehozása, egységesítése Elso magaslégköri obszervatóriumok A XX. század Ekkorra vált igazán önálló tudománnyá De Bort (1902) sztratoszféra felfedezése Elorejelzések elotérbe kerülése (korábban különbözo iskolák: Lavoisier, Lomonoszov, Franklin, stb.) a szinoptikus meteorológia fejlodésével (Bjerknes, Solberg, Kibel, Tabrovszkij, stb.) Numerikus prognosztika (matematikai, fizikai módszerek, modellek segítségével) 1941 radaros megfigyelések kezdete március 23. a WMO Konvenció elfogadása 1951 a WMO az ENSZ szervezetévé válik április 1. az elso met. muhold fellövése 1967 az Idojárási Világszolgálat (WWW) létrejötte 1979 Elso Klíma Világkonferencia 1985 Az Ózonréteg Védelmérol szóló Keretegyezmény (Bécs) 1990 Második Klíma Világkonferencia 1992 Rio de Janeiro Környezet és Fejlodés Világkonferencia 1997 Kiotói Szerzodés 2002 Johannesburg Fenntartható Fejlodés Konferencia 2

3 A METEOROLÓGIAI VILÁGSZERVEZET (WMO) Fontosabb események 1873 megalakul az IMO, a WMO elodje (az Osztrák-Magyar Monarchia is a 21 alapító ország között volt) március 23. elfogadják a WMO Konvencióját 1951 az ENSZ szervezetévé válik 1957 Globális Ózonfigyelo Állomás felállítása 1963 Idojárás Figyelo Világprogram 1964 Hidrológiai és Trópusi Ciklon Program 2000 megalakulásának 50. évfordulóját ünnepli a szervezet A Nemzetközi Meteorológiai Szervezet (IMO) Célja: a meteorológiai adatok és információk gyujtésének és cseréjének koordinálása A II. világháború végéig kutatási és szolgáltatási feladatokat is ellátott Az Északi-sark megfigyelésére létrehozott 14 állomás, illetve a más állomások (összesen 40 db) felállításában volt jelentosége Programjai révén vált lehetové: A jobb idojárás-elorejelzés Légi és tengeri közlekedés biztonságosabbá válása Az egyenlítoi térség jobb megismerése Muszerek és módszerek rohamos fejlodése Kevés hatalommal bírt, megindult a folyamat a WMO létrehozására A Meteorológiai Világszervezet Az ENSZ létrehozását követoen az elsok között alapították meg a WMO-t, mint az ENSZ szakosított nemzetközi szervezetét, az IMO jogutódját. A WMO jogállása szerint független, kormányközi szervezet, tevékenységét önállóan, önálló költségvetéssel végzi. Önálló döntéshozói joggal rendelkezik, legfobb irányító és döntéshozó szervezete a Kongresszus. Muködésének alapja a Konvenció, mely az alapítás (1950) óta változatlan. Magyarország a Konvenciót az elsok között ratifikálta. A WMO-nak jelenleg 179 ország és 6 territórium a tagja. Székhelye: Genf Feladatai 1. Segítse elo az egységes, földi méretu és teljes köru meteorológiai és kapcsolódó szakterületekre kiterjedo méro és megfigyelo rendszer kialakítását és fenntartását. 2. Muködjön közre a globális meteorológiai távközlési rendszer létrehozásában és annak muködtetésében. 3. Segítse elo a mérések és azok feldolgozásának általánosan elfogadott módszertanát (szabványosítását). 4. Támogassa az alkalmazott meteorológiai tevékenységeket. 5. Muködjön együtt az operatív hidrológia szakterületével. 6. Segítse elo a kutatást és képzést a fenti szakterületeken. A WMO feladatai végrehajtása során a jelenlegi vezetése szerint együttmuködik a nemzeti meteorológiai szolgálatokkal, az akadémiai és egyetemi intézményekkel, továbbá a 3

4 meteorológiai vállalkozásokkal. Egyes vélemények szerint el kell látnia e szervezetek tevékenységének összehangolását és érdekképviseletét is. Szervezeti felépítése A WMO vezeto testülete a Kongresszus, mely négyévente ülésezik, és választja meg a WMO vezérkarát és a Végrehajtó Bizottság tagjait. A Kongresszus delegátusai a tagországok állandó képviseloi a WMO-nál. A Kongresszus három heti tevékenysége alatt áttekinti a szakbizottságok és regionális asszociációk munkáját is, továbbá jóváhagyja a közép- és hosszú távú terveket. Informális vezeto testület (mintegy tíz fo) a Bureau. A Bureauban az elnök által felkért személyek tevékenykednek. Bár e szervezet hivatalos jogosítványokkal nem rendelkezik, befolyása mégis nagy. A WMO legfobb választott testülete a Végrehajtó Bizottság, amely ügyvezetoi funkciót tölt be a két Kongresszus közötti idoszakban. 32 tagja közül 22 személy választott, míg 10 fo ex-officio tag. A Végrehajtó Bizottság évente ülésezik, melyek során határozatokat hoz, ellenoriz. A nyolc Technikai Bizottság vezetoit a bizottságok választják. Szakmai súlyuk meghatározó, ajánlásaik a nemzetek meteorológiai együttmuködésének alapjai. Négyévente üléseznek, amikor a szakterület teljes tevékenységét áttekintik, továbbá munkacsoportokat, projekteket hoznak létre. A hat Regionális Asszociáció is négyévente ülésezik. Szintén áttekinti a tevékenységeket, de regionális alapon. A régió választott testületeinek függetlensége és súlya kisebb, mint kívánatos lenne. E két struktúra horizontálisan és vertikálisan fedi le a WMO tevékenységét. Létjogosultságuk egyértelmuen elismert és támogatott. A Titkárság a WMO egyetlen hivatásos (professzionális) szervezete. Élén a Kongresszus által választott fotitkár áll. (A fotitkár legfeljebb kétszer választható újra) A testület többi tagja lényegében az o kinevezettje. A Titkárság 264 fos engedélyezett létszámmal dolgozik Genfben. Évek óta nincs magyar munkatársa. A WMO jelentosége magyar szempontból Az általános felfogás szerint ez az egyetlen meteorológiai tárgyú nemzetközi szervezet. Jogállása lehetové teszi a nemzetközi fellépést, a feladatok globális léptéku összehangolását. Minden ország által elfogadott nemzetközi kapcsolattartási fórum, a meteorológiával kapcsolatos nemzetközi információk gyujtoje és szétosztója, szakmai együttmuködési fórum. A WMO programjai Klíma Világprogram Hidrológia és Vízkészletek Program Légköri Kutatások és Környezetvédelem Program Oktatási és Képzési Program Technikai Együttmuködési Program Éghajlati Adatok és Monitoring Világprogram Idojárási Közszolgálatok Program Agrometeorológiai Program Antarktisz Program Trópusi Ciklon Program Tengeri és Óceonográfiai Program Megfigyelési Eszközök és Módszerek Program 4

5 WMO a XXI. században A szervezet személyi és szakmai-szakmapolitikai problémákkal küzd, sokan úgy ítélik meg, hogy jelentosége csökken. Muködésének alapelveit a Genfi Nyilatkozat (1999) fogalmazza meg: A természeti katasztrófák által, az emberi életben és vagyontárgyakban okozott károk csökkentése A globális éghajlat és a környezet védelme a következo generáció számára A már meglévo eszközök, szolgáltatások, stb. fenntartásához szükséges anyagi feltételek teljesítését a nemzeti kormányzatok részérol A fo cél: minden állam számára hasznos, jobb meteorológiai és hidrológiai szolgáltatások Ennek érdekében: Globális és regionális megfigyelések integrációja, zökkenomentes adat- és információcsere Megfelelo (idojárás, árvíz, stb.) elorejelzés Katasztrófák megelozése (elorejelzo és riasztórendszerek segítségével) Minden ágazati igényt kielégíto specializált meteorológiai és hidrológiai szolgálatok létrehozása Az éghajlat megfigyelésében és kutatásában betöltött vezeto szerep megtartása Környezeti minoség Fenntartható fejlodés Kereskedelmi tevékenységek A fejlodo és fejlett országok szervezetei közötti szakadék csökkentése 5

6 Az OMSZ alapveto feladatai AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT (OMSZ) A meteorológiai és levegokörnyezeti méro- és megfigyelorendszer muködtetése; A meteorológiai és levegokörnyezeti adatok gyujtése, rendszerezése, elemzése; Idojárás-elorejelzés készítése. A meteorológiai és levegokörnyezeti méro- és megfigyelorendszer A meteorológiai és levegokörnyezeti méro- és megfigyelorendszer A földfelszín-közeli meteorológiai adatokat 29 automatizált szinoptikus foállomás óránként továbbítja az informatikai központba. Ezeken kívül mintegy 70 klímaállomás szolgáltat napi bontású adatokat, amelyek közül 52 ugyancsak automata állomás. A hagyományos csapadékméro állomások száma 590, ezek havonta egyszer napi adatokat küldenek a központnak. A magaslégkör meteorológiai viszonyainak mérése rádiószondákkal történik, amelyeket hidrogénnel töltött léggömbök emelnek mintegy 30 km-es magasságig a magasba. Budapestrol naponta kétszer, Szegedrol naponta egy alkalommal történik szonda felbocsátás. 3 radarállomás az ország teljes területét lefedoen szolgáltat adatokat a felhozetrol és a csapadéktevékenységrol, ezek közül a budapesti úgynevezett Doppler radar, amely nemcsak a csapadék elemekrol, hanem az állomás környezetére jellemzo szélviszonyokról is folyamatosan szolgáltat adatokat. A SAFIR elnevezésu villámlás lokalizációs rendszer a zivatartevékenységet követi nyomon, a félóránként rendelkezésre álló digitális muholdképek pedig biztosítják az idojárás alakulásának folyamatos nyomon követését. Természetesen nagy hangsúlyt fektetve az adatok minoségére. A több száz méromuszer folyamatos ellenorzése, kalibrálása is a Szolgálat munkatársainak feladata. Ehhez ma már korszeru kalibráló laboratórium áll rendelkezésre, mely fel van szerelve a szükséges etalon muszerekkel. A levego minoségének elemzése 4 regionális háttérállomáson történik. Itt bizonyos nyomgázok és aeroszolok koncentrációjának meghatározása folyik. Ezen kívül 6 állomáson történik a csapadék savasságának mérése. A radioaktivitás jellemzésére 19 helyen folyik gamma- dózis automatikus mérése, 11 helyen pedig béta-aktivitásmérés. A globálsugárzás folyamatos mérése 14 állomáson történik, melyek közül a Budapest- Lorincen lévo Marczell György foobszervatóriumban a napsugárzás összetevoit, direkt és diffúz komponenseit valamint a sugárzás spektrális eloszlását is mérjük. A légkör sugárzási karakterisztikáinak mérése útján történik az összózon tartalom meghatározása. Az UV-B sugárzás mérése speciális eszközökkel az országban 4 helyen folyik. Adatgyujtés, rendszerezés, elemzés A nagyszámú adat nemcsak a pillanatnyi információigényeket elégíti ki, hanem archiválásra is kerül. Így lehetové teszi a gazdaság különbözo ágazatai számára a speciális meteorológiai hatástanulmányok elkészítését, és az ország területének klimatikus feltérképezését. A térképek készítésénél a pontszeruen mért adatokból, korszeru interpolációs technikát alkalmazva járnak el, amely figyelembe veszi a meteorológiai elemek tengerszint feletti magasságtól való függését. A meteorológiai elemek statisztikai mutatóinak meghatározása az ORACLE alapú meteorológiai adatbázis felhasználásával igény szerint történhet. Az éghajlati adatok elemzése folyamatos. A nagyközönség számára az aktuális éghajlati anomáliákról, mint aszály, árvíz, belvíz, rendszeresen készülnek jelentések. 6

7 Az éghajlattal kapcsolatos kutatások terén folyamatos a szakirodalom nyomon követése a globális éghajlatváltozásról. A Meteorológiai Világszervezet évenként kiadott állásfoglalását a Föld éghajlatának állapotáról rendszeresen magyar nyelven kerül közzétételre. Hazai viszonylatban statisztikai módszerekkel megtörtént a vizsgálat a regionális éghajlatváltozás és a globális változás közötti kapcsolatra vonatkozóan. A homérséklet és bizonyos mértékben a csapadék vonatkozásában is történtek vizsgálatok a hosszú 100 éves adatsorokat illetoen. Idojárás-elorejelzések A meteorológia szerteágazó szolgáltatási körében az idojárás elorejelzése a legközismertebb. Az idojárás-elorejelzések numerikus prognosztikai modellek alapján készülnek. Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál az ügyeletes idojárás-elorejelzo szakember számára rendelkezésre áll a rövid távú (12-48 óra) elorejelzéshez az ALADIN/HU modell eredménye, kiegészíto információt szolgáltatnak az Európai Közép távú Elorejelzo Központ (ECMWF), a Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) és az Egyesült Királyság Meteorológiai Szolgálata (UKMO) által futtatott modellek eredményei. A középtávú elorejelzésben (3-10 nap) az ECMWF modell alkalmazása elsodleges, kiegészíto információt szolgáltat a DWD és az UKMO modell. Levegominoségi általános elorejelzések készülnek. Speciális igények szerint készülnek az alábbi elorejelzések: - Csapadék-elorejelzés: a hidrometeorológiai tájékoztatások és elorejelzések árvízvédelmi és általános vízgazdálkodási célból. - Repülésmeteorológiai-elorejelzés: a nemzetközi és hazai polgári repülés biztonságát szolgáló elorejelzések, tájékoztatások és veszélyjelzések. - A balatoni és velencei-tavi viharjelzések. - Esetenkénti analízisek készülnek a levegokörnyezet állapotát károsan befolyásoló idojárási helyzetekre vonatkozóan. A troposzferikus ózon elorejelzési modell fejlesztése befejezodött. - Környezeti katasztrófák és ipari balesetek esetén az érintett polgári védelmi szervek meteorológiai kiszolgálása válik szükségessé. Levegominoségi modell jelenleg az NO2, SO2 és CO vonatkozásában operatívan fut. A trajektória számítási modellek Európa bármely pontjáról indítva futtathatók. - Az idojárás-elorejelzési szolgáltatások leglátványosabb része a média ágazathoz (televízió, rádió, újságok) kapcsolódik. Az OMSZ saját televíziós stúdióval rendelkezik, amely lehetové teszi, hogy az azt igénylo TV-társaságok, és általuk a nagyközönség a legfrissebb információhoz a leginkább autentikus forrásból jussanak hozzá. - Jelentos a közlekedés és az energiaszektor felol felmerülo igények kielégítése is, de vannak megrendelok az építoipar, az ipar, a mezogazdaság, a vízgazdálkodás és a környezetvédelem területérol is. 7

8 Szervezeti felépítés Kutatási és Fejlesztési Foosztály Alapveto feladatai: Alkalmazott és alapkutatások elvégzése, a meteorológiai kutatások elsoszámú hazai központja Az OMSZ operatív tevékenységekhez szükséges fejlesztések elvégzése Részvétel a nemzetközi kutatási és fejlesztési együttmuködésekben A Szolgálatnál folyó regionális háttér-légszennyezettség monitoring tevékenység ellátása, és az ezzel kapcsolatos levegokémiai laboratórium üzemeltetése, az ország regionális levegoszennyezettségi viszonyairól rendszeres tájékoztatás adása az államigazgatásnak és a lakosságnak, valamint az e célra nemzetközi egyezmények keretében létrehozott szervezeteknek Szervezeti egységei: Levegokörnyezet-elemzo Osztály Numerikus Elorejelzo Osztály, azon belül Muholdmeteorológiai Kutató Laboratórium Levegokörnyezet-elemzo Osztály Feladatai: A hazai regionális háttér-levegoszennyezettség megfigyelése, adatszolgáltatás. regionális levegoszennyezettség-méro állomás muködtetése K-pusztán; a levegoszennyezettség-méro és csapadékkémiai állomások munkájának szakmai irányítása; laboratórium fenntartása, fejlesztése; a mérési eljárások és a mérohálózat, a mérési program folyamatos fejlesztése, adatszolgáltatás a nemzetközi szervezetek és a hazai államigazgatási szervezetek részére, stb. A légkör troposzférikus nyomanyag-tartalmának és változásainak elemzése, a légszennyezo anyagok transzportjának vizsgálata különbözo idobeli és térbeli léptékben, a szakterülethez tartozó egyéb kutatások és fejlesztések végzése: 8

9 a légköri szennyezoanyag koncentráció, a száraz és nedves ülepedés tendenciáinak elemzése, értékelése; a légköri aeroszolban lévo nyomelemek és transzportjuk vizsgálata; a légszennyezo anyagok nagytávolságú transzportjának vizsgálata, különös tekintettel a már megkötött, illetve elokészítés alatt lévo nemzetközi egyezményekre; különbözo léptéku légköri transzport-folyamatok leírására szolgáló matematikai modellek fejlesztése, operatív használatra való elokészítése, a vonatkozó szabványok karbantartása; városklimatológiai kutatások és fejlesztések.a globális éghajlatváltozással és elsosorban annak regionális hatásaival kapcsolatos kutatások és hatásvizsgálatok. A globális éghajlatváltozással és elsosorban annak regionális hatásaival kapcsolatos kutatások és hatásvizsgálatok. A kutatási eredmények nyilvánosságra hozatala, publikálása, az államigazgatási szervek szakértoi támogatása Fobb tevékenységi köre: Háttérszennyezettség-mérés*, adatértékelés, minoségbiztosítás, elemzés és adattovábbítás, Légköri szén-dioxidmérleg becslése (folyamatos mérések Hegyhátsálon), Balatoni tápanyagmérleg becslése (nedves ülepedés + száraz ülepedés). A siófoki mérési adatok alapján történik a teljes nitrogénülepedés (nitrát + ammónium) és a tápanyag-fluxus becslése. Transzmissziós szabványok továbbfejlesztése, adatbázis kialakítása és feltöltése, Ipari szennyezok légköri terjedésével kapcsolatos kutatások, Éghajlati modellek leskálázása, szcenáriók készítése. A meglévo hazai éghajlati forgatókönyvek hasznosítása újabb alkalmazásokban, és új, objektív cirkulációs tipizálás a globális változások hatékony leskálázása érdekében. Városi szmogképzodés feltételeinek vizsgálata modellszámítások alapján. *Háttérszennyezettség-mérés Négy állomásból álló hálózat üzemel, továbbra is mértékadó az EMEP (European Monitoring and Evaluation Program) ajánlásainak és minoségi eloírásainak betartása. K-pusztát üzemeltetjük teljes programmal (ld. lent), a további állomásokon (Farkasfa és Nyírjes, Hortobágy) csak az automaták üzemelnek. K-puszta: gázok : SO 2, NO 2, O 3, CO 2, NH 3, HNO 3 -goz aeroszol: szulfát, nitrát, ammónium, nátrium, kálium, kalcium csapadékvíz: ph, vezetoképesség, szulfát, nitrát, ammónium, klorid, nátrium, kálium, kalcium Numerikus Elorejelzési Osztály Az alábbiakkal kapcsolatos kutatások és fejlesztések végzése az operatív elorejelzo gyakorlatban használt megjeleníto rendszerek kidolgozása és fenntartása, ultrarövidtávú elorejelzések pontosítása, egységes rendszerbe foglalása, rövidtávú numerikus elorejelzo modellek (elsosorban az ALADIN modell) fenntartása, fejlesztése és alkalmazása, középtávú elorejelzési modell-produktumok feldolgozása és hazai optimális alkalmazása, az elorejelzések idotartamának hosszabb idoskálákra történo kiter-jesztése, a havi és évszakos elorejelzések megalapozása, az általános és speciális idojárás-elorejelzések automatizálásának lehetoségei, 9

10 az idojárás-elorejelzések tér- és idobeli felbontásának javítása, valamint regionális célokra történo interpretációjának megalapozása, muholdas információk alapján az operatív meteorológiai tevékenységet segíto produktumok real-time eloállítása és az OMSZ számitógéphálózatba továbbítása, az elozo pontban jelzett szolgáltatások folyamatos fejlesztése, valamint minden egyéb távérzékelt információ OMSZ-beli hasznosításának elosegítése. Muholdmeteorológiai Kutató Laboratórium Az EUMETSAT Meteosat muholdja és a NOAA mu-holdak által készített képek vétele, archiválása és feldolgozása, Légköri paraméterek (borultság, felhoteto homérséklet és - magasság, felho optikai vastagság, átlagos cseppméret, folyékony és fagyott víztartalom, ózontartalom, homérséklet- és nedvesség nyomásprofil és magasság szerint változó vízgoztartalom) számítása, valamint felho- és köddetektálás, felhoosztályozás és a programok fejlesztése, Felszíni paraméterek (reflektivitás, albedó, vegetációs index, szárazföldi felszínhomérséklet, párolgás, sugárzási komponensek) számítása, hódetektálás, valamint programok fejlesztése. 10

11 A FELHOK FAJTÁI A felhok alakjuk szerint különböztethetok meg; ennek alapján két csoportba sorolhatók: - réteges felhok, melyeknek vízszintes kiterjedésükhöz képest vastagságuk kicsiny, - gomolyos felhok, amelyeknek vízszintes méretükhöz viszonyítva vastagságuk is jelentos. A réteges felhok a téli hónapok jellegzetes felhofajtái, míg a nyári idoszakra a gomolyos felhok a jellemzoek. A felhok alakja azoktól a fizikai folyamatoktól függ, amelyek létrehozzák oket. Lassú lehulés rétegfelhoket képez, gyors homérsékletcsökkenés gomolyfelhoket hoz létre. A kétféle folyamatnak nemcsak a látható külso jelei, vagyis a felhok mutatnak eltérést, hanem belso tulajdonságaik is különböznek. Lassú lehulésnél csupán kevés nagyméretu felhocsepp keletkezik, gyors hocsökkenés nagyszámú apró cseppek kialakulására vezet. A felhok alakjának, anyagának, magasságának együttes figyelembevételével a Meteoro1ógiai Világszervezet elkészítette a felhok összesített rendszerezését. A Nemzetközi Felhoatlaszban szereplo felhoosztályozás 10 alaptípusból indul ki; az alaptípusokat fajoknak nevezik. A felhofajok kölcsönösen kizárják egymást, tehát egy adott felho nem tartozhat egyszerre fobb fajhoz. A felhofajok a következok: Alacsony szintu felhok: Stratus (St): rétegfelho; általában szürkés színu, egyenletes felhoalappal. Ha a Nap átsüt rajta, körvonalai fölismerhetok. Stratocumulus (Sc): gomolyos rétegfelho; szürke vagy fehéres árnyalatú, mozaikszeruen összetett párnákból, hengerekbol áll. Elemei összeolvadhatnak, vagy elkülönülhetnek, sorokba rendezodhetnek. Önárnyéka általában éros. Középmagas szintu felhok: Altostratus (As): rétegfelho; szürkés-kékes színu, csíkos, rostos vagy sima felholepel. Egészen, vagy részben boríthatja az eget. Egyes részein olyan vastagi, hogy a Napot elhomályosítja, de halojelenséget (fénygyurut a Nap v. Hold körül) nem mutat. Altocumulus (Ac): gomolyos rétegfelho; fehér, szürke vagy fehéres-szürkés árnyalatú felhopadok vagy felhotakarók, esetleg egyedülálló képzodmények, általában önárnyékkal. Elemei lehetnek lemezek, párnák, hengerek; elrendezodésük szabálytalan vagy soros, egymással összeolvadhatnak, de el is különülhetnek. Magas szintu felhok: Cirrus (Ci): pehelyfelho; széttagolt, finom rostokból vagy fonalakból álló selyemfényu finom felhok. A jövo idojárását illetoen két nagy csoportjukat különböztetjük meg: - szaporodó vagy felvonuló cirrusok, amelyek legtöbbször közeledo front és idoromlás elojelei, és - nem szaporodó cirrusok, amelyeket általában derült, száraz idojárás követ. 11

12 Cirrocumulus (Cc): gomolyos rétegfelho, vékony, fehér, önárnyék nélküli képzodmény, amely kis szemcsés fodorszeru elemekbol áll. Ezek egybeolvadhatnak, vagy elkülönülhetnek egymástól és többé-kevésbé szabályos elrendezodést vehetnek föl. Cirrosratus (Cs): rétegfelho; áttetszo, fehéres felhofátyol, szerkezete rostos, fonalas vagy sima. Részben vagy egészben eltakarhatja az eget és általában halojelenséget mutat. Függoleges felépítésu felhok: Cumulus (Cu): gomolyfelho; különálló, általában suru és éles körvonalú felhok. Tömb, kupola vagy torony alakúak, felso részük ragyogóan fehér, míg alakjuk viszonylag sötét és vízszintes. Cumulonimbus (Cb): zivatarfelho; a betörési frontok és helyi zivatarok jellegzetes felhozete. Vastag, suru, nagy vertikális kiterjedésu képzodmény, alakja oldalról toronyra, hegységre hasonlít. Felso része sima, gomolyos vagy rostos szerkezetu. Gyakran üllore vagy hatalmas tollpehelyre emlékezteto formában terül szét. A rendszerint igen sötét felhoalapból sokszor jól megfigyelheto csapadékszálak (virga) ereszkednek alá. Nimbostratus (Ns): esorétegfelho; a felsiklási front csapadékot hozó felhozete. Szürke, gyakran igen sötét, vastat felhoréteg, a folyamatosan hulló csapadék miatt erosen elmosódott alakkal. A Napot teljesen eltakarja. 12

13 FÉNYJELENSÉGEK A felhozet jelenléte igen sokszor érdekes fényjelenségeket hoz létre. Szivárvány: A leggyakoribb meteorológiai fényjelenség, amelyet esocseppeken történo fénytörés és -visszaverodés hoz létre. Szivárványt láthat az észlelo, ha látóhatárán belül hulló esocseppeket 42 -nál alacsonyabb állásból süti a Nap. Halo: A Nap vagy a Hold fényének a cirrusfelhok jégkristályain való törése, illetoleg visszaverodése révén keletkezik. E jelenség leggyakoribb megjelenési formája a napgyuru. Ezeket az égitesteket ilyenkor fehér vagy enyhe árnyalatú színes fénysáv veszi körül. Tükrözés: gyakran fellépo légköri jelenség, az Alföldön közismert neve délibáb. Sarki fény: Nálunk ritkán látható (foleg osszel és tavasszal); az 1000 km magasság fölötti van Allen-övekbol származó elektronoknak a naptevékenység hatására történo idonkénti leáramlása váltja ki. Megjelenési formája változatos. Bíborfény: alkonyatkor, illetve hajnalban figyelheto meg. Állatövi fény: az ekliptika mentén húzódó, derengo fény. 13

14 METEOROLÓGIAI MUHOLDAK Jelentoségük A földbázisú alrendszer (földi mérohálózat) kiegészítoi, nehezen megközelítheto területek, óceáni térségek légtereinek adatait mérik a Föld felszínének legalább 80%-a ide sorolható. Jelentosége egyre no. Szegmensei: - Ur-szegmens meteorológiai muholdak - Földi szegmens vevo- és feldolgozó-állomások Ur-szegmens (meteorológiai muholdak) Típusai: - Kvázipoláris pályán keringo (napszinkron) muholdak, - geoszinkron pályán keringo muholdak (egyenlítoi pályán keringo geoszinkron muholdak) Mindketto feladata: adatgyujtés, -feldolgozás és továbbítás; a két típus egymást kiegészíti. A muholdak pályája: Akkor tudnak pályán maradni, ha a keringési sebességbol származó centrifugális ero éppen egyensúlyt tart a Föld tömegvonzásával. Tehát, a keringési ido és a keringési magasság kölcsönösen meghatározzák egymást (pl. minél alacsonyabb a pálya, annál nagyobb keringési sebességre rövidebb keringési idore van szükség. (Túl alacsony a súrlódási ho miatt nem lehet a pálya.) A muhold pályasíkja és az Egyenlíto síkja által bezárt szög az inklináció. (Keleti irány felol mérjük.) Speciális esetben: 1. a muhold pályasíkja mindkét póluson áthalad (inklináció=90 ) poláris pálya 2. a muhold pályasíkja az Egyenlíto síkjában fekszik (inklináció=0 ) egyenlítoi pálya. A két típus miatt fontosak. A pályasík, amennyiben külso ero nem hat rá, állandó marad. Kvázipoláris pályán keringo (napszinkron) muholdak Mi a valódi poláris pálya? A pályasík magában foglalja a Föld forgástengelyét, így ezek a muholdak minden keringés alkalmával áthaladnak a Föld mindkét pólusa fölött. A pályasík (abszolút koordináta-rendszerhez viszonyított állása) megadható: - a földi egyenlíto síkjához, - egy távoli csillag iránya alapján. 14

15 Mivel a Föld forog, a földi koordináta-rendszerhez képest a muhold pályasíkja fokozatosan elfordul, és csillagnaponként (23h 56m) egy teljes körülfordulást végez. Ez azt jelenti, hogy az Egyenlíto közelében levo ponton megfigyelt, helyi idoben regisztrált poláris muhold áthaladásai naponta 4 perccel korábban következnek be. Oka: a Föld Nap körüli keringése miatt a Nap delelései a csillagidohöz képest naponta 4 percet késnek. Ha azt akarjuk, hogy a muholdpálya áthaladásai helyi idoben mindig ugyanakkor történjenek, akkor a muholdpálya látszólagos elfordulását 4 perccel késleltetnünk kell (pl. az inklináció szögének napi 1 -kal, a Föld forgásával ellentétes irányban történo elforgatásával -> ez már nem valódi poláris pálya lesz = kvázipoláris pálya) km-es magasságban 100 -os inklinációval érheto ez el meteorológiai szempontból a legelonyösebb; retrográd napszinkron pálya. Példa: TIROS-N muhold keringési magasság: kb. 858 km Inklináció: 99 Keringési ido: 102 perc A pályasíkok eltolódása a Föld felszínén nyugati irányú, pl. a TIROS-N esetén 25 -kal (hosszúság; 2775 km). A TIROS I-et április 1-én lotték fel elso meteorológiai célú. (Elobb kvázipoláris, késobb geoszinkron muholdak) A kvázipoláris muholdakat globális megfigyelésekre használták. Ezek a muholdak nemcsak közvetlenül maguk alatt képesek mérni, hanem szélesebb sávban pl km magasságú pályán keringo muhold horizonttól horizontig terjedo sávot tud letapogatni radiométerei segítségével. Így az egymást követo pályák sávjai a pólusok felé haladva egyre növekvo mértékben átfedik egymást. Alacsonyabb szélességeken rések is elofordulhatnak. Pl. NOAA-12, NOAA-14 üzemelnek jelenleg is, 100 perc alatt kerülik meg a Földet, naponta kétszer haladnak el (mindegyik) ugyanazon pont fölött, egy területrol 4 képet készítenek. Ezeken a NOAA-muholdakon két fo méroberendezés üzemel: - Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) nagy felbontású sugárzásméro egység, 5 hullámhossz-tartományban készít képeket: látható tartomány (0,58-0,68µm) közeli infravörös tartomány (0,725-1,1µm) közeli infravörös tartomány (3,55-3,93µm) távoli infravörös tartomány (10,3-11,3µm) távoli infravörös tartomány (11,5-12,5µm) Képfelbontás: 1,1 1,1 km a muhold alatti pontban (jobb, mint a METEOSAT-képeké, viszont ritkábban állnak rendelkezésre - TIROS-N Operational Vertical Sounder (TOVS) vertikális szondázó egység, 3 muszerbol áll: High Resolution Infrared Radiation Sounder (HRIRS): 17,4 km vízszintes felbontású, 20 csatornás, 15

16 Microwave Sounding Unit (MSU): 109,3 km felbontású, 4 csatornás Stratospheric Sounding Unit (SSU): 147,3 km felbontású, 3 csatornás Mérési programjuk: - felhoképek felvétele: a felhozetrol, illetve a földfelszínrol visszaverodo és kiinduló sugárzások különbségének érzékelésével történhet; a látható fény sávjában (napsugárzás visszaverodése albedó), ill. az infravörös sugárzások sávjában. Korábban TV-kamerát használtak, olyan felvételsuruséggel, hogy legyen átfedés. Ma letapogatásos (scanning) technika használatos: sugárzásméro teleszkóppal (távcsovel), mely a muholdpályára merolegesen forogva-ingázva széles tartományt lát. A képfelvevo egységének felbontó képessége: a két tartományban közepes (4 km) és nagy felbontású (1 km) képeket állítanak elo nagytérségi felhorendszerek áttekintésére, tengeri jég, gleccserek mozgásainak, hótakaró és belvizek kiterjedésének megfigyelésére. - Vertikális szondázás: a homérséklet vertikális profilját lehet meghatározni; a széndioxid és a vízgoz néhány infravörös elnyelési sávjában, ill. az oxigén és a vízgoz néhány mikrohullámú elnyelési sávjában dolgoznak, ún. inverziós eljárással (sugárzásmérésen alapuló módszer, ill. azon, hogy a szén-dioxid vertikális csökkenése a légsuruség változásával arányos adott elnyelési csatornákban mért intenzitások eloszlása jellemzo az adott réteg léghomérsékletére; szét kell választani a légkör különbözo rétegeinek összintenzitását spektrumokra bontva; a földi mérések alapján ismernünk kell a szondázás helyén a felszíni légnyomást, így a homérsékleti profilból vertikális légnyomási profil is megadható) - Közvetlen real-time adatszolgáltatás a földi állomások számára: folyamatos sugárzás MHz-es sávban, ill MHz-en (S-sáv). A képek továbbítása: közepes felbontású: APT (Automatic Picture Transmission) technológia nagyfelbontású: HRPT (High Resolution Picture Transmission) technológia a vertikális szondázás adatainak továbbítása: DSB (Direct Sounding Broadcast) rendszerben - Adatgyujtés: olyan méroplatformokról, melyek nem képesek saját pozíciójukat érzékelni (pl. sodródó bóják) Geoszinkron (geostacionárius) muholdak Használatuk: - geoszinkron: az idojárás idoben történo folytonos követésére, Mindig ugyanazon helyrol gyujtenek adatokat, 30 percenként szolgáltatnak adatokat. Az Egyenlíto feletti 5 muhold 70 hosszúsági fokra van egymástól, a pólusok és környékük kivételével lefedik az egész Földet. Kb km-es magasságban keringenek itt az egyensúlyi szögsebesség megegyezik a Föld forgásának szögsebességével. Az ilyen magasságú stabil pályán, az Egyenlíto síkjában keringo muhold azon sugár mentén helyezkedik el, mely a Föld középpontjából kiindulva halad át az Egyenlíto adott pontján (állandóan egy pont felett látszik lebegni). 16

17 Fontosságuk: nagy távolságuk miatt nagy területeket fednek le. Pl. METEOSAT (Guineai-öböl fölött). Ezek kb. 50 földrajzi foknak megfelelo sugarú körön belül szolgáltatnak jó minoségu képet. Elvileg 4, a gyakorlatban 5 ilyen muhold lefedi a teljes forró övezetet és a mérsékelt öv jelentos részét is. Atlanti-európai térségrol a METEOSAT készíti a képeket. Az Egyenlíto és a 0hosszúsági kör metszéspontja fölött helyezkedik el óta az EUMETSAT-nak fizetni kell az adatokért (digitális képek), Magyarország 3 óránként jut hozzájuk. Az analóg képek félóránként elérhetok, ezekbol kvázidigitális képeket készítenek. METEOSAT 3 hullámhosszban készít képeket: - látható tartományban (0,4-1,1µm) - infravörös tartomány (10,5-12,5µm) - a vízgoz elnyelési tartományában (5,7-7,1µm). A felbontás a látható fény tartományában a legjobb (2,5 2,5 km a muhold alatt, hazánk térségében 3 3,75 km; másutt 5 5 km, ill. 6 7,5km). Az infravörös tartományban derült idoben mért adatokból a talajfelszín sugárzási homérsékle származtatható (fagy-elorejelzés miatt fontos), zárt felhozetnél a felhoteto homérséklete mérheto. Mérési programjaik: - képek felvétele: spin/scan radiométerekkel vannak felszerelve a szerkezet a radiométer távcsövével együtt körben forog a Föld tengelyével párhuzamos tengely körül, a távcso szögállása az Egyenlíto síkjához képest minden körülfordulásnál lépésszeruen változik. A képek felbontása a látható fény tartományában 1-2,5 km, az infravörös sávban 5-7 km. - Adattovábbítás: nagykiépítésu, speciálisan felszerelt földi vevoállomásokra van szükség, nagyteljesítményu számítógépekkel. Az adatok elofeldolgozása fedélzeti számítógépekkel történik. APT technológiával. Szokás, hogy a nagyobb nemzetközi központokban kidolgozott analíziseket és elorejelzési térképeket a geoszinkron muholdak veszik és APT-formátumban kisugározzák a kisebb felhasználók számára. - Adatgyujtés: különbözo földfelszíni méro- és adatgyujto platformok (automata állomások, bóják, úszó ballonok, hajók, repülok) adatait veszik és továbbítják a kijelölt adatfeldolgozó központok számára. Adatszolgáltatás: - digitális számformátum - analóg kép (foleg felhomozgás) OMSZ-nál METEOSAT (geoszinkron) analóg és digitális, és NOAA (kvázipoláris) digitális adásainak vétele, 1992-tol rendszeresen veszik, feldolgozzák. Ezeken kívül számos más meteorológiai muhold kering, kvázipolárisok TEOR, DMSP, ERS), geoszinkron (GOES, GMS). Ezekkel lehetoség van a csapadék mennyiségének becslésére, a hó és jég detektálására, talajnedvesség becslésére, a tengerfelszín közelében fújó szél meghatározására, stb. 17

18 A földi szegmens: Sokféle létesítmény (felbocsátó és irányító állomások, központi adatfeldolgozó állomások, felhasználó állomások. Stb.) rendszere. - A muholdakat üzemelteto országok központi állomásai Az az ország, amely muholdat tart fenn, központi állomást is fenntart, ez ellenorzi a muhold muködését, beméri annak pályáját, veszi (lehívja) és feldolgozza a muhold összes adatát, a vertikális szondázás kiértékelése is itt történik, a tengerfelszín homérsékleti adatainak részletes kiértékelése, sugárzási egyensúly méréseinek elemzése, stb. A vertikális szondázás surusége miatt napi két alkalommal végezheto km-kénti profilmérés. A kvázipoláris muholdak szomszédos mérései nem egyidejuek, hanem egymáshoz képest a muhold mozgásának megfeleloen idoben eltolódnak. Ezek tehát nem-szinoptikus (nemegyideju) adatokat szolgáltatnak, emiatt az elorejelzések készítése elott használt adatasszimilációs technikák továbbfejlesztése vált szükségessé (négydimenziós asszimiláció: az elorejelzo modell programjával párhuzamosan táplálják be a megelozo 12 óra adatait, amikor a megfelelo idolépcsobe ér felgöngyölítés ). A geoszinkron muholdak felvételeibol széladatok vezethetok le, a különbözo magassági szinteken szélmezok határozhatók meg. - A felhasználók vevo állomásai Olyan országok is rendelkeznek ilyen berendezésekkel, melyek nem lonek fel muholdat. Típusaik: - VHF-vevoállomások MHz közötti frekvencián dolgoznak; csak kvázipoláris muholdak adatainak vételére alkalmasak (pl. APT-képek, szondázási adatok fázismodulációval) - S-sávban muködo vevoállomások: kvázipoláris muholdak HRPT-képeinek, vertikális szondázási adatok, geoszinkron muholdak által sugárzott analóg és digitális információk vételére képes speciális vevoállomások. - Muholdaknak jelento földi méroplatformok: automatikus vagy félautomatikus, in situ mérésre alkalmas eszközök, melyek adataikat muholdak útján továbbítják a megfelelo központok számára. Lehet saját méroprogram alapján, meghatározott idoközönként sugárzó, ill. lehívható méroplatform. 401 MHz körüli sávban mérnek. Ellátnak riasztó szolgálatot is 18

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára Wantuchné Dobi Ildikó OMSZ dobi.i@met.hu A klíma és energiatudatos városfejlesztés, mint a városi hősziget csökkentésének

Részletesebben

A Nemzetközi Meteorológiai Szervezet. TGBL1116 Meteorológiai műszerek. Magyarország. A Nemzetközi Meteorológiai Szervezet

A Nemzetközi Meteorológiai Szervezet. TGBL1116 Meteorológiai műszerek. Magyarország. A Nemzetközi Meteorológiai Szervezet Világ méretű együttműködés kialakítása TGBL1116 Meteorológiai műszerek Bíróné Kircsi Andrea Egyetemi tanársegéd DE Meteorológiai Tanszék Debrecen, 2007/2008 II. félév 1853 Brüsszel Első Nemzetközi Meteorológiai

Részletesebben

AZ IDŐJÁRÁSI SZÉLSŐSÉGEK TENDENCIÁI ÚJ KIHÍVÁSOK ELŐTT A NEMZETI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATOK

AZ IDŐJÁRÁSI SZÉLSŐSÉGEK TENDENCIÁI ÚJ KIHÍVÁSOK ELŐTT A NEMZETI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATOK AZ IDŐJÁRÁSI SZÉLSŐSÉGEK TENDENCIÁI ÚJ KIHÍVÁSOK ELŐTT A NEMZETI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATOK DUNKEL ZOLTÁN OMSz Országos Meteorológiai Szolgálat H-1525 Budapest POB 38, dunkel.z@met.hu Nincsenek öreg emberek,

Részletesebben

B z o ó L ász s l z M A A le l v e. v ta t g a O s r z s ágo g s o s Me M t e e t o e r o o r l o ógi g a i i a i Sz S o z l o g l ála l t a

B z o ó L ász s l z M A A le l v e. v ta t g a O s r z s ágo g s o s Me M t e e t o e r o o r l o ógi g a i i a i Sz S o z l o g l ála l t a Éghajlatv ghajlatváltoz ltozás, időjárási széls lsőségek Bozó Lászl szló MTA lev. tag Országos Meteorológiai Szolgálat lat Európai Meteorológiai Infrastruktúra (EMI) Nemzeti (Hidro )Meteorol )Meteorológiai

Részletesebben

Az időjárás előrejelzés támogatása meteorológiai műholdak adataival

Az időjárás előrejelzés támogatása meteorológiai műholdak adataival Az időjárás előrejelzés támogatása meteorológiai műholdak adataival Putsay Mária Országos Meteorológiai Szolgálat Mit tehetünk térinformatikával,távérzékeléssel egy élhetőbb környezetért? HUNAGI konferencia,

Részletesebben

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Nagy Zoltán, Tóth Zoltán, Morvai Krisztián, Szintai Balázs Országos Meteorológiai Szolgálat A globálsugárzás

Részletesebben

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK Földtudomány BSc Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék MIÉRT MÉRÜNK? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit KÖRNYEZETI NEVELÉS EGYESÜLET Budapest, 2008. március 1. GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT Bartholy Judit ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. IPCC jelentés

Részletesebben

Profik és amatőrök. A megfigyelés múltja, jelene és jövője

Profik és amatőrök. A megfigyelés múltja, jelene és jövője Profik és amatőrök A megfigyelés múltja, jelene és jövője World Weather Watch Világnap témája Az időjárás megfigyelése az élet- és vagyonvédelem szolgálatában 50 éves a WWW Marczell György Főobszervatórium

Részletesebben

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin Az általános földi légkörzés Dr. Lakotár Katalin A Nap a Földet egyenlőtlenül melegíti fel máskülönbség légkörzés szűnteti meg légnyo- lokális (helyi), regionális, egy-egy terület éghajlatában fontos szerepű

Részletesebben

A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása

A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása 1 A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása Nagy Zoltán Dr. Szász Gábor Debreceni Brúnó OMSZ Megfigyelési Főosztály Debreceni

Részletesebben

Miért van szükség szuperszámítógépre?

Miért van szükség szuperszámítógépre? ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Miért van szükség szuperszámítógépre? avagy a korlátos tartományú időjárás-előrejelző és éghajlati modellek számításigénye Szintai Balázs Informatikai és Módszertani Főosztály

Részletesebben

A Viharvadászok Egyesületének tagi szolgáltatásai

A Viharvadászok Egyesületének tagi szolgáltatásai A Viharvadászok Egyesületének tagi szolgáltatásai Érdekel a viharvadászat? Szeretnéd minél közelebbről és minél eredményesebben megfigyelni a közeledő szupercellákat? Olyan eszközöket szeretnél használni,

Részletesebben

Az ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT NAPENERGIÁS TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE. Major György 2013. Október

Az ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT NAPENERGIÁS TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE. Major György 2013. Október Az ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT NAPENERGIÁS TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE Major György 2013. Október Vázlat 1. Bevezetés 1.1 A meteorológia szerepe: napsugárzási adatsorok, napsugárzás mérések más meteorológiai

Részletesebben

A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE

A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE A Napból érkező elektromágneses sugárzás Ø Terjedéséhez nincs szükség közvetítő közegre. ØHőenergiává anyagi részecskék jelenlétében alakul pl. a légkörön keresztül haladva. Ø Időben

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA FÖLDHASZNOSÍTÁSI-, MŰSZAKI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI INTÉZET Meteorológiai mérések hasznosítása döntéstámogató rendszerekben Rácz Csaba Nagy János

Részletesebben

Nap és szélenergia kutatás és oktatás konferencia

Nap és szélenergia kutatás és oktatás konferencia Nap és szélenergia kutatás és oktatás konferencia Támogatók: Szervezők és közreműködők: MTA MTB Légköri Erőforrás Albizottság MMT Légkördinamikai Szakosztály MMT Éghajlati Szakosztály MMT Nap- és Szélenergia

Részletesebben

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés 1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés Általános tudnivalók k az INCA rendszerről és s az INCA pályp lyázatról Simon André Országos Meteorológiai Szolgálat lat Siófok, 2011. szeptember 26. INCA nowcasting

Részletesebben

A légkör mint erőforrás és kockázat

A légkör mint erőforrás és kockázat A légkör mint erőforrás és kockázat Prof. Dr. Mika János TÁMOP-4.1.2.A/1-11-1-2011-0038 Projekt ismertető 2012. november 22. Fejezetek 1. A légköri mozgásrendszerek térbeli és időbeli jellemzői 2. A mérsékelt

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

A Középtávú Időjárási Előrejelzések Európai Központjában készülő időjárási modell előrejelzések informatikai háttere

A Középtávú Időjárási Előrejelzések Európai Központjában készülő időjárási modell előrejelzések informatikai háttere A Középtávú Időjárási Előrejelzések Európai Központjában készülő időjárási modell előrejelzések informatikai háttere Ihász István Országos Meteorológiai Szolgálat Módszerfejlesztési Osztály 2015. március

Részletesebben

Új kihívások a mennyiségi csapadékelőrejelzéseknél

Új kihívások a mennyiségi csapadékelőrejelzéseknél Új kihívások a mennyiségi csapadékelőrejelzéseknél Dr. Bonta Imre bonta.i@met.hu Országos Meteorológiai Szolgálat Áttekintés Jelenleg használt modellek Az EPS technika új szemléletet hoztak az előrejelzésekben

Részletesebben

lat klímamodellez Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

lat klímamodellez Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály Az Országos Meteorológiai Szolgálat lat klímamodellez mamodellezıi i tevékenys kenysége Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati

Részletesebben

Megfigyelési módszerek

Megfigyelési módszerek Megfigyelési módszerek TGBL1116 Meteorológiai műszerek Bíróné Dr. Kircsi Andrea Egyetemi adjunktus DE Meteorológiai Tanszék 1. Műszeres megfigyelés közvetlen (adott légrétegben kell lennie a műszernek)

Részletesebben

Az Eötvös-ingától a GOCE műholdig

Az Eötvös-ingától a GOCE műholdig Az Eötvös-ingától a GOCE műholdig Földváry Lóránt BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Elhangzott előadás a Magyar Mérnök Kamara, Geodéziai és Geoinformatikai Tagozatának taggyűlésén, Budapesti Műszaki

Részletesebben

Beszámoló a szél- és napenergia-projekt tevékenységéről

Beszámoló a szél- és napenergia-projekt tevékenységéről Beszámoló a szél- és napenergia-projekt tevékenységéről Dobi Ildikó 1, Varga Bálint 1, Tar Károly 2, Tóth László 3, Gergen István 4, Csenterics Dezső 4 1 Országos Meteorológiai Szolgálat, 2 Debreceni Egyetem

Részletesebben

FDO1105, Éghajlattan II. gyak. jegy szerző dolgozatok: 2015. október 20, december 8 Javítási lehetőség: 2016. január Ajánlott irodalom:

FDO1105, Éghajlattan II. gyak. jegy szerző dolgozatok: 2015. október 20, december 8 Javítási lehetőség: 2016. január Ajánlott irodalom: Tantárgyi követelmények 2015-16 I. félév BSc: Kollokviummal záródó tárgy: Nappali tagozat: FDB1302, Éghajlattan II. jegymegajánló dolgozatok: 2015. október 20, december 8 kollokvium: 2016. január és február.

Részletesebben

NAP- ÉS SZÉLENERGIA POTENCIÁL BECSLÉS EGER TÉRSÉGÉBEN

NAP- ÉS SZÉLENERGIA POTENCIÁL BECSLÉS EGER TÉRSÉGÉBEN NAP- ÉS SZÉLENERGIA POTENCIÁL BECSLÉS EGER TÉRSÉGÉBEN Mika János 1, Csabai Edina 1, Molnár Zsófia 2, Nagy Zoltán 3, Pajtókné Tari Ilona 1, Rázsi András 1,2, Tóth-Tarjányi Zsuzsanna 3, Wantuchné Dobi Ildikó

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Elemzések a Budapesti önkormányzatok. nyzatok városrehabilitációs, rosrehabilitáci várostervezési si programjaihoz

Elemzések a Budapesti önkormányzatok. nyzatok városrehabilitációs, rosrehabilitáci várostervezési si programjaihoz 40. Meteorológiai Tudományos Napok - 2014.11.20-21. 21. MTA Elemzések a Budapesti önkormányzatok nyzatok városrehabilitációs, rosrehabilitáci várostervezési si programjaihoz Bartholy Judit, Pongrácz Rita,

Részletesebben

IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI

IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI FREKVENCIAGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI URH FM RÁDIÓADÓ Budapest 2008 március I. A frekvenciaterv követelményei és kötelező tartalma 1. Tervezési feladat A

Részletesebben

A meteorológiai előrejelzések gazdasági és társadalmi haszna dr. Bonta Imre főosztályvezető, Előrejelzési Főosztály

A meteorológiai előrejelzések gazdasági és társadalmi haszna dr. Bonta Imre főosztályvezető, Előrejelzési Főosztály A meteorológiai előrejelzések gazdasági és társadalmi haszna dr. Bonta Imre főosztályvezető, Előrejelzési Főosztály A témáról több konferencia is szólt, a legutóbbit 2011-ben Luzernben rendezték a WMO

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 10. GPS, GPRS (mobilkommunikációs) ismeretek Helymeghatározás GPS rendszer alapelve GNSS rendszerek

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2015. január - kivonat - Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízkészlet-gazdálkodási Osztálya

Részletesebben

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése

A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon 2015. február 10. A Balaton szél keltette vízmozgásainak modellezése Torma Péter Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

A műholdadatokból származtatott légköri ózon mennyiségének verifikációja

A műholdadatokból származtatott légköri ózon mennyiségének verifikációja Az OMSZ honlapján naponta közzéteszünk egy ózon térképet, amely a légkör ózontartalmának eloszlását mutatja Európa területén. A függőleges légoszlopban található ózon mennyisége (összózon) látható a térképen,

Részletesebben

Éghajlati tendenciák és idıjárási

Éghajlati tendenciák és idıjárási Éghajlati tendenciák és idıjárási szélsıségek a Kárpát-medencében Bozó László, Szalai Sándor, Bihari Zita Országos Meteorológiai Szolgálat Európai Meteorológiai Infrastruktúra (EMI) Nemzeti (Hidro-)Meteorológiai

Részletesebben

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER 1. Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. A fény terjedési sebessége: 300.000 km/s, így egy év alatt 60*60*24*365*300 000 km-t,

Részletesebben

Megfigyelési módszerek

Megfigyelési módszerek Megfigyelési módszerek TGBL1116 Meteorológiai műszerek Bíróné Kircsi Andrea Egyetemi tanársegéd DE Meteorológiai Tanszék Debrecen, 2008/2009 II. félév 1. Műszeres megfigyelés közvetlen (adott légrétegben

Részletesebben

Nowcasting rendszerek az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. Nagy Attila, Simon André, Horváth Ákos Országos Meteorológiai Szolgálat

Nowcasting rendszerek az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. Nagy Attila, Simon André, Horváth Ákos Országos Meteorológiai Szolgálat Nowcasting rendszerek az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Nagy Attila, Simon André, Horváth Ákos Országos Meteorológiai Szolgálat Előzmények Növekvő társadalmi igény a balatoni viharjelzés megindítására

Részletesebben

Confederación Hidrográfica del Ebro AUTOMATA HIDROLÓGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (A.H.I.R) AZ EBRO FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN

Confederación Hidrográfica del Ebro AUTOMATA HIDROLÓGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (A.H.I.R) AZ EBRO FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN AUTOMATA HIDROLÓGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER (A.H.I.R) AZ EBRO FOLYÓ VÍZGYÛJTÕ TERÜLETÉN AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER CÉLKITÛZÉSEI Árvízi elõrejelzés és menedzsment A vízkészletek optimalizálása és menedzselése

Részletesebben

Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek

Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek Adó Adó Vevő Jellemzően broadcast adás (széles földrajzi terület besugárzása, TV, Rádió műsor adás) Adó Vevő Vevő Adó Különböző kommunikációs formák. Kis- és nagykapacitású

Részletesebben

Korszerű, számítógépes modelleken alapuló vízkészlet-gazdálkodási döntéstámogató rendszer fejlesztése a Sió vízgyűjtőjére

Korszerű, számítógépes modelleken alapuló vízkészlet-gazdálkodási döntéstámogató rendszer fejlesztése a Sió vízgyűjtőjére MTA VEAB Biológiai Szakbizottság, Vízgazdálkodási Munkabizottsága Előadóülés, 2015. február 10., Győr Korszerű, számítógépes modelleken alapuló vízkészlet-gazdálkodási döntéstámogató rendszer fejlesztése

Részletesebben

AZ ID JÁRÁS SZÁMÍTÓGÉPES EL REJELZÉSE. rejelzése. horanyi.a@met.hu) lat. Földtudományos forgatag. 2008. április 19.

AZ ID JÁRÁS SZÁMÍTÓGÉPES EL REJELZÉSE. rejelzése. horanyi.a@met.hu) lat. Földtudományos forgatag. 2008. április 19. Az z idjárási számítógépes elrejelz rejelzése HORÁNYI ANDRÁS S (horanyi.a@met.hu( horanyi.a@met.hu) Országos Meteorológiai Szolgálat lat Numerikus Modellez és Éghajlat-dinamikai Osztály (NMO) 1 MIÉRT FONTOS?

Részletesebben

Az EUMETSAT által műholdadatokból származtatott légköri és felszíni paraméterek

Az EUMETSAT által műholdadatokból származtatott légköri és felszíni paraméterek Az EUMETSAT által műholdadatokból származtatott légköri és felszíni paraméterek ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Távérzékelési Osztály 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1. Budapest, 2009. március Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Légszennyezés terjedésének modellezése III. 15. lecke

Részletesebben

Veszélyes időjárási jelenségek

Veszélyes időjárási jelenségek Veszélyes időjárási jelenségek Amikor az időjárás jelentés életbevágóan fontos Horváth Ákos meteorológus Szélsőséges időjárási események a Kárpát medencében: Nagy csapadék hirtelen lefolyású árvizek (Mátrakeresztes)

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

A földi vevőállomás felépítése, feladatai

A földi vevőállomás felépítése, feladatai A földi vevőállomás felépítése, feladatai Rieger István rieger@mht.bme.hu 2015. 02. 20. 2015.04.24. BME-SRG 1 Műholdas kommunikáció Artur C. Clark, Wireless World 1945 2015.04.24. BME-SRG 2 Műholdas rendszerek

Részletesebben

Térinformatikai rendszer alkalmazása a madarak vonulásának nyomonkövetésében

Térinformatikai rendszer alkalmazása a madarak vonulásának nyomonkövetésében Harangozó Edit: Térinformatikai rendszer alkalmazása a madarak vonulásának nyomonkövetésében haranged@freemail.hu A Térinformatika Napja - Székesfehérvár, NyME-Geo 2009. november 18. Témaválasztás Fotó:

Részletesebben

A NATéR, mint a hazai klímapolitika eszköze Hizó Ferenc

A NATéR, mint a hazai klímapolitika eszköze Hizó Ferenc A NATéR, mint a hazai klímapolitika eszköze Hizó Ferenc zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár Tudományos háttér ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

Szélenergetikai becslések mérési adatok és modellszámítások alapján

Szélenergetikai becslések mérési adatok és modellszámítások alapján Szélenergetikai becslések mérési adatok és modellszámítások alapján Gyöngyösi A. Z., Weidinger T., Gertner O. ELTE Meteorológia Tanszék Bánfalvi Károly Netpoint Bt. Tartalom Probléma felvetés: Szélenergia

Részletesebben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) TGBL1116 Meteorológiai műszerek. Fejlődésének mérföldkövei. Az OMSZ alapvető feladatai

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) TGBL1116 Meteorológiai műszerek. Fejlődésének mérföldkövei. Az OMSZ alapvető feladatai Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) TGBL1116 Meteorológiai műszerek Bíróné Kircsi Andrea Egyetemi tanársegéd DE Meteorológiai Tanszék Debrecen, 2007/2008 II. félév Fejlődésének mérföldkövei Fejlődésének

Részletesebben

GEOFIZIKA / 13. A LÉGKÖRI FOLYAMATOK ELŐREJELZÉSE

GEOFIZIKA / 13. A LÉGKÖRI FOLYAMATOK ELŐREJELZÉSE MSc GEOFIZIKA / 13. BMEEOAFMFT3 A LÉGKÖRI FOLYAMATOK ELŐREJELZÉSE A légköri folyamatok előrejelzéséhez olyan egyenletek felírása szükséges, amelyek átfogó módon összefüggést teremtenek a légkör mozgását

Részletesebben

IDŐJÁRÁSI VESZÉLYJELZÉS, BALATONI VIHARJELZÉS. Horváth Ákos

IDŐJÁRÁSI VESZÉLYJELZÉS, BALATONI VIHARJELZÉS. Horváth Ákos IDŐJÁRÁSI VESZÉLYJELZÉS, BALATONI VIHARJELZÉS Horváth Ákos Országos Meteorológiai Szolgálat Siófoki Viharjelző Obszervatórium e-mail: horvath.a@met.hu A balatoni viharjelzés: az első időjárási veszélyjelző

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0512 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. összetevő 1. FELADAT a) 1. Chicago 2. Washington

Részletesebben

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZŐ LABORATÓRIUMA MINTAVÉTELI ADATBÁZISÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZŐ LABORATÓRIUMA MINTAVÉTELI ADATBÁZISÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE Sugárvédelmi Nívódíj pályázat A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZŐ LABORATÓRIUMA MINTAVÉTELI ADATBÁZISÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE Manga László 1, Nagy Gábor 2 1 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Paks 2 SOMOS Környezetvédelmi

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Bottyán Zsolt egyetemi docens és Palik Mátyás egyetemi docens ZMNE, BJKMK, RLI, Repülésir. E-mail: bottyan.zsolt@zmne.hu

Bottyán Zsolt egyetemi docens és Palik Mátyás egyetemi docens ZMNE, BJKMK, RLI, Repülésir. E-mail: bottyan.zsolt@zmne.hu A REPÜLÉSMETEOROL SMETEOROLÓGIA OKTATÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Bottyán Zsolt egyetemi docens és Palik Mátyás egyetemi docens ZMNE, BJKMK, RLI, Repülésir sirányító és s Repülı-haj hajózó

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

AZ ENSEMBLE KÖZÉPTÁVÚ ELŐREJELZÉSEKRE ALAPOZOTT KUTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK. Ihász István

AZ ENSEMBLE KÖZÉPTÁVÚ ELŐREJELZÉSEKRE ALAPOZOTT KUTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK. Ihász István AZ ENSEMBLE KÖZÉPTÁVÚ ELŐREJELZÉSEKRE ALAPOZOTT KUTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK Ihász István Országos Meteorológiai Szolgálat, 1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1. e-mail: ihasz.i@met.hu Bevezetés Az Országos Meteorológiai

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

2007. március 23. INFO SAVARIA 2007. GNSS alapok. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatika Kar. Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

2007. március 23. INFO SAVARIA 2007. GNSS alapok. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatika Kar. Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 2007. március 23. INFO SAVARIA 2007 GPS/GNSS GNSS alapok Kovács Béla Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatika Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

Részletesebben

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Bevezetés A Föld teljes vízkészlete,35-,40 milliárd km3-t tesz ki Felszíni vizek ennek 0,0 %-át alkotják Jelentőségük: ivóvízkészlet, energiatermelés,

Részletesebben

Háttér jegyzetek a ppt1-hez

Háttér jegyzetek a ppt1-hez Háttér jegyzetek a ppt1-hez 1. dia Éghajlatváltozás A tudományos eredmények meggyőzőek E prezentáció célja, hogy bevezesse a közönséget az éghajlatváltozás témájába, majd (rövid) áttekintést nyújtson a

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

A WRC-15 Rádiótávközlési Világértekezletre történő felkészülés jelenlegi helyzete. CPG PTD munkacsoport. Bálint Irén Spektrumgazdálkodási osztály

A WRC-15 Rádiótávközlési Világértekezletre történő felkészülés jelenlegi helyzete. CPG PTD munkacsoport. Bálint Irén Spektrumgazdálkodási osztály Bálint Irén Spektrumgazdálkodási osztály 2013. november 8. A WRC-15 Rádiótávközlési Világértekezletre történő felkészülés jelenlegi helyzete CPG PTD munkacsoport CPG PTD munkacsoport 2 Feladatok : a WRC-15

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Az INSPIRE direktíva bevezetésének jelenlegi helyzete Magyarországon

Az INSPIRE direktíva bevezetésének jelenlegi helyzete Magyarországon Az INSPIRE direktíva bevezetésének jelenlegi helyzete Magyarországon Bozó Pál - Mikus Dezső Dr. Takács András Attila kif@mail.kvvm.hu INSPIRE mért szükséges Tengerparti erózió Árvizek Tengerszint változási

Részletesebben

Adatátviteli eszközök

Adatátviteli eszközök Adatátviteli eszközök Az adatátvitel közegei 1) Vezetékes adatátviteli közegek Csavart érpár Koaxiális kábelek Üvegszálas kábelek 2) Vezeték nélküli adatátviteli közegek Infravörös, lézer átvitel Rádióhullám

Részletesebben

Az öntözés helyzete a Vajdaságban

Az öntözés helyzete a Vajdaságban Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban Az öntözés helyzete a Vajdaságban Mészáros Minucsér Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar Workshop 2014. Április 7.

Részletesebben

A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók

A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók Az éghajlati modellek értékelése és A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu) Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Az éghajlatváltozás tudományos alapjai az IPCC

Részletesebben

Bp. Laborc Bp. Laborc K-Puszta K-Puszta Szeged. µg/m³ [ 20 C ] Nyírjes Nyírjes

Bp. Laborc Bp. Laborc K-Puszta K-Puszta Szeged. µg/m³ [ 20 C ] Nyírjes Nyírjes Budapest esetében a jelentésben ráadásul több éven át - 1993. és 1996. között - a féléves jelentésekben nem is a két ÁNTSZ állomás, hanem az OKI állomás nem szabvány méréseinek eredményét adták meg (http://www.joboki.hu/levego/phare2.htm#oki)

Részletesebben

A városi vegetáció felmérése távérzékelési módszerekkel Vécsei Erzsébet

A városi vegetáció felmérése távérzékelési módszerekkel Vécsei Erzsébet A városi vegetáció felmérése távérzékelési módszerekkel Vécsei Erzsébet Előzmények A távérzékelés az elmúlt évtizedben rohamosan fejlődésnek indult. A felhasználók részéről megjelent az igény az egyre

Részletesebben

Vízkémia Víztípusok és s jellemző alkotórészei Vincze Lászlóné dr. főiskolai docens Vk_7 1. Felszíni vizek A környezeti hatásoknak leginkább kitett víztípus Oldott sótartalom kisebb a talaj és mélységi

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter../2008. (.) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter../2008. (.) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2008. (.) ÖTM rendelete az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrzési feladatairól Az atomenergiáról

Részletesebben

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Napenergia Vízenergia Szélenergia Biomassza SZÉL TERMÉSZETI ELEM Levegő vízszintes irányú mozgása, áramlása Okai: eltérő mértékű felmelegedés

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A: újhold B: első negyed

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS kivonat 2013. november Készítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási és Víziközmű Osztálya és az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Természettudomány középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 26. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. Enzimek, katalizátorok

Részletesebben

A NAPSUGÁRZÁS. Dr. Lakotár Katalin

A NAPSUGÁRZÁS. Dr. Lakotár Katalin A NAPSUGÁRZÁS Dr. Lakotár Katalin Sugárzás: energiaátadás NAP elektromágneses hullámok FÖLD elektromágneses sugárzás = fotonok árama -minden irányba terjed -terjedéshez közvetítő közeg nem kell -hőenergiává

Részletesebben

A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el.

A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el. A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el. A NAPRENDSZER ÉS BOLYGÓI A Nap: csillag (Csillag = nagyméretű, magas hőmérsékletű, saját fénnyel rendelkező izzó gázgömb.) 110 földátmérőjű összetétele

Részletesebben

Környezetgazdaságtan alapjai

Környezetgazdaságtan alapjai Környezetgazdaságtan alapjai PTE PMMIK Környezetmérnök BSc Dr. Kiss Tibor Tudományos főmunkatárs PTE PMMIK Környezetmérnöki Tanszék kiss.tibor.pmmik@collect.hu A FÖLD HÉJSZERKEZETE Földünk 4,6 milliárd

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév Iskola: Csapatnév: 1 4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév 1. A rajzon a földünk belső felépítését láthatjátok. Nevezzétek meg a részeit! 2. Mit ábrázolnak a képek? Írjátok a nevét a kép

Részletesebben

A mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei a hő- és füstelvezetésben

A mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei a hő- és füstelvezetésben A mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei a hő- és füstelvezetésben Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu, 2013. Zárt

Részletesebben

VÁGÓ JÁNOS, SERES ANNa, Hegedűs ANDRÁS, ALKaLMaZOTT TÉRINFORMaTIKa

VÁGÓ JÁNOS, SERES ANNa, Hegedűs ANDRÁS, ALKaLMaZOTT TÉRINFORMaTIKa VÁGÓ JÁNOS, SERES ANNa, Hegedűs ANDRÁS, ALKaLMaZOTT TÉRINFORMaTIKa 3 III. LEGISMERTEBB földmegfigyelő műholdak ÉS RENDSZEREK jellemzői 1. BEvEZETÉS A következőkben néhány olyan műholdat, műholdcsaládot

Részletesebben

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Fizikatörténet A fénysebesség mérésének története Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Kezdeti próbálkozások Galilei, Descartes: Egyszerű kísérletek lámpákkal adott fényjelzésekkel. Eredmény:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Éghajlati szolgáltatások

Éghajlati szolgáltatások Éghajlati szolgáltatások Dobi Ildikó Fülöp Andrea Kalmár Györgyné Kapitány Ervinné Major Ágnes Révész Beáta Országos Meteorológiai Szolgálat 1024, Budapest, Kitaibel Pál utca 1. dobi.i@met.hu 1. Bevezető

Részletesebben

58. évfolyam 2013. 1. szám

58. évfolyam 2013. 1. szám 58. évfolyam 2013. 1. szám TŐKEI LÁSZLÓRA EMLÉKEZÜNK Dunkel Zoltán Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, Pf. 38, 1525, dunkel.z@met.hu Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy megbecsült

Részletesebben

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok 1. oldal 1. 2. 100413 212 00 00 00 Légijog Kivéve, ha egy légiforgalmi irányító egységtõl erre engedélyt kapott, VFR szerint mûködõ légijármû nem léphet be egy repülõtéri irányító körzetbe, illetve nem

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben