A közötti Vidékfejlesztési Program (VP) erdészeti intézkedései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program (VP) erdészeti intézkedései"

Átírás

1 A közötti Vidékfejlesztési Program (VP) erdészeti intézkedései Az alföldi erdők jelentősége és jövőbeni szerepe a vidékfejlesztésben c. rendezvény Bugac, június 2. EMVA Stratégiai Főosztály dr. Fehér Lóránt 1

2 EU stratégiák Nemzeti stratégiák VP Egyéb operatív programok 2

3 A VP erdészeti intézkedéseinek szerepe Az erdészettel kapcsolatban az egyéb stratégiákhoz, egyéb akár közösségi politikákhoz, vagy tagállami preverenciákhoz való igazódás fokozottan igaz és szükséges. Biológiai Sokféleség Egyezmény; Éghajlat-változási Keretegyezmény; EU Biodiverzitási Stratégiája 2020-ig; Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia ; Nemzeti Erdőprogram; Nemzeti Erdőtelepítési Program 3

4 A VP nem csak stratégiák, hanem a közösségi politikák, különösen a KAP megvalósításának is színtere KAP: célok KAP: eszközök Egyéb a KAP céljait szolgáló eszközök (pl. SAPS, zöldítés) vidékfejlesztés 4

5 A KAP új célkitűzései ( ) 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek és a szektor versenyképességének javítása. 2. Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás: a mezőgazdaság által előállított közjavak ellentételezése és ösztönzése. 3. Kiegyensúlyozott területi fejlődés: a vidéki közösségek és vidéki munkahelyek fenntartása. 5

6 A VP prioritásai 2/1. Az előző programozási időszak merev tengelyeihez (4) képest rugalmasabb prioritások (6) köré épülnek az intézkedések. 1. A tudásátadás! és az innováció! előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vidéki térségekben. 2. A versenyképesség és életképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében. 3. Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előremozdítása. 6

7 A VP prioritásai 2/2. Az erdészeti intézkedések igazi területei 4. A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése, javítása. 5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, alacsony CO2 kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása. 6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdaság fejlesztése a vidéki térségekben. 7

8 Fókuszált fejlesztési célok: - Vidéki munkahelyek megőrzése, fejlesztése = munkaigényes ágazatok; - Kisebb gazdaságok differenciált segítése; A VP legfontosabb célkitűzései: - Versenyképesség, termelési és jövedelembiztonság; - Erőforrás-hatékonyság és környezetkímélő gazdálkodás; - Korszerű tudásbővítés, tudástranszfer és innováció; - Területi kiegyenlítés és fókuszálás; - Vidéki települések erőforrás-hatékony működése (helyi alapanyagok, szolgáltatások, megújuló erőforrások és együttműködések) 8

9 A VP erdészeti intézkedései 3/1. Erdősítés támogatása (mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területeken egyaránt; Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása; Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése; Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása; Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások (erdőszerkezet átalakítása); 9

10 A VP erdészeti intézkedései 3/2. Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti, turisztikai funkcióinak fejlesztése; Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások támogatása; Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek támogatása; 10

11 A VP erdészeti intézkedései 3/3. A NATURA 2000 erdőterületek utáni kompenzációs kifizetések; Erdő-környezetvédelmi kifizetések; Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése és fejlesztése; ÚJ Agrár-innovációs Operatív Csoportok együttműködő projektjei (pilote jellegű, minimum 4 termelő) ÚJ 11

12 Erdőtelepítés: A közötti időszak újdonságai 2/1. Az erdőtelepítéssel érintett mezőgazdasági terület nem esik ki a SAPS támogatással támogatható területek közül az erdősítést követően. A korábbi 101 faállomány típus helyett 5 faállomány típus képezi az erdősítés alapját. (rugalmasabb végrehajtás) Erdő-környezetvédelem: Az agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása, és az erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása művelet átkerült az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások intézkedésbe. 12

13 A közötti időszak újdonságai 2/2. Eddig hiányzó intézkedések bevezetése: Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése és javítása Egyes intézkedések célzott megújítása: például képzési és tanácsadási támogatások 13

14 Kitekintés a tudásátadás és tájékoztatási tevékenységekre A) Szakképzéshez és készségek elsajátításához kapcsolódó tevékenységek (szakmai továbbképzések erdőgazdálkodóknak). B) Demonstrációs és tájékoztatási tevékenységek (bemutató üzemi programok ). C) Erdőgazdálkodási csereprogramok, üzemlátogatások és erdészeti tanulmányutak (szakmai tanulmányutak és csereprogramok). A szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó költségeikre a szolgáltatók 100%-os támogatást igényelhetnek. A szolgáltatások igénybevétele az igénybevevők számára térítésmentes. 14

15 Kitekintés a tanácsadási szolgáltatásokra A) erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás: támogatás nyújtható a szaktanácsadó szervezetek által az erdőgazdálkodók részére nyújtott egyedi szaktanácsadási szolgáltatáshoz, területi korlátozás nélkül. B) Csoportos szaktanácsadás: A nyújtott szaktanácsnak ki kell terjednie mindenegyes résztvevő egyedi problémáira vonatkozó megoldási javaslatokra. C) Szaktanácsadók továbbképzése: Támogatás nyújtható az agrárszaktanácsadói engedéllyel rendelkező szaktanácsadók továbbképzéséhez Közvetlen kedvezményezettek a szaktanácsadó szervezetek, amelyek kijelölése miniszteri rendelet alapján, külön eljárás keretében történik. 15

16 Erdősítés támogatása, általános VP gondolatok 2/1. Az intézkedés hozzá kíván járulni, hogy Magyarország jelenlegi 20,8%-os erdősültsége hosszútávon (30-50 év) elérje a 27%-ot. Az erdősítés hozzá kíván járulni a vidéki foglalkoztatás növeléséhez. Az erdőtelepítés révén bővülhet a kitermelhető faválasztékok köre (speciális gazdasági lehetőségek) Az erdőtelepítések révén fejleszthetők a lokális megújuló energia rendszerek (külső erőforrásoktól való függés csökkentése). + 16

17 Erdősítés támogatása, általános VP gondolatok 2/2. Az erdősítés fontos szerepet tölt be szélerózió elleni védekezésében (A VP-ben külön kiemelve ennek jelentősége az alföldi régiókban), a vízbázisok védelmében is. 17

18 Erdősítés támogatása 1. Az erdőtelepítés támogatása egységköltség alapon történik. Két fajta erdőtelepítésről lehet beszélni: egyrészt a hagyományos erdőtelepítésre (erdő művelésű ingatlan lesz, az első véghasználat után önerőből kell felújítani az erdőt) másrészt a gyorsan növő fafajokból áll, kifejezetten ipari célú alapanyag termelésre szolgáló faültetvény létrehozására (nem lesz erdő művelésű ingatlan, kitermelést követően akár ismételten mg. művelésbe vonható.) (Akác és Nemesnyár célállományból) 18

19 Erdősítés támogatása 2. 5 célállomány típus csoport (tölgy-bükk, egyéb keménylomb, egyéb lágylomb, akác, nemesnyár) Legkisebb támogatható terület: 0,5 ha Nem támogatható: rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvények, karácsonyfák, valamint gyors növekedésű fajok energetikai célú faültetvények telepítése. Kedvezményezettek: Bejegyzett mezőgazdasági földhasználók és ezek társulásai 19

20 Erdősítés támogatása 3. Elszámolható költségek: Első kivitel költségei Első kivitelen belül kiegészítő költségek (pl. kerítés, villanypásztor, padka vagy bakhát kialakítása, erdőtelepítési terv, szakirányítás költségei, stb.), Speciális kiegészítő költségek: erdőszegély kialakítása, a nyári szarvasgomba természetes termőhelyein alkalmazható mikorrhizált csemeték többletköltsége 20

21 Erdősítés támogatása 4. Elszámolható költségek: Csak magánjogi gazdálkodó, önkormányzat részére: Ápolási költségek: 5-12 év Az elmaradt mezőgazdasági bevételek pótlása legfeljebb 12 évig Állami tulajdonban lévő földek esetében kizárólag az első kivitel költségei támogathatók. Gyorsan növő, ipari célú faültetvény : csak a telepítés költsége (+ SAPS). (ipari célú értékesítés vállalási kötelezettsége, legalább a fatermés 50%-a minőségi ipari alapanyag célú felhasználása 20 éven belül) 21

22 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 1. A gyepgazdálkodással (kaszálással, vagy extenzív állattartással) kombinált agrár-erdészeti rendszer kialakítása Mezővédő fásítás kialakítása, és Innovatív agrár-erdészeti rendszerek létrehozása (Az Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttműködési projektek kísérleti fejlesztései keretén belül egységköltség alapú támogatás Legfeljebb öt éven át az ápolási költség is támogatható lesz Kedvezményezettek: magánjogi mezőgazdasági földhasználók, települési önkormányzatok és társulásaik 22

23 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 2. A gyepgazdálkodással (kaszálással, vagy extenzív állattartással) kombinált agrár-erdészeti rendszer kialakítása kialakítható: fák telepítésével vagy önerdősülés gyérítésével legeltetéses gazdálkodáshoz kapcsolódó beruházási elemek: itató és szárnyék kialakítása Legalább: 0,3 ha gyeptelepítéshez legalább négy fajból álló fű magkeverékét használni, amelyben a négy fajból legalább egynek pillangós növénynek kell lennie 23

24 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 3. Mezővédő fásítás kialakítása Legalább 1,0 hektár egybefüggő, szántó vagy gyep (rét. legelő) hasznosítású területen létesíthető. A mezővédő fásítás a mezőgazdasági területen telepített, legalább 15 méter, de kevesebb mint 20 méter széles, folyamatos és egybefüggő, fákból és a fásítás mindkét szélén cserjékből kialakított legalább 1-1 méter széles sáv vagy csoportban történő telepítés esetén egy vagy több, egyenként legalább 0,1 ha kiterjedésű, fákból és a széleken legalább 1-1 méter szélességű cserjékből kialakított állomány(ok) 24

25 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 4. Innovatív agrár-erdészeti rendszerek létrehozása (Az Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttműködési projektek kísérleti fejlesztései keretén belül különösen: szántóföldi egynyári és évelő kultúrával kombinált gazdálkodás, gyümölcs és egyéb ültetvénnyel kombinált gazdálkodás. 25

26 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 1. 1.) Az erdőtüzek megelőzését szolgáló infrastrukturális létesítmények létrehozása; 2.) Erdőtüzekhez, kártevőfertőzésekhez vagy betegségekhez kapcsolódó monitoring létesítmények, rendszerek és kommunikációs berendezések létrehozása és fejlesztése; 3.) Erdészeti károsítók elleni biológiai, vagy vegyszeres védekezés támogatása (számlával igazolt költségek); 4.) Erdőtüzek, természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzése (az Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttműködési projektek kísérleti fejlesztései keretén belül) 26

27 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 2. Az erdőtüzek megelőzését szolgáló infrastrukturális létesítmények létrehozása; különböző szélességű tűzpászták, tűzivíz-tárolók kialakítása. a fenyő tisztítási anyag kihordása: a fenyő fő-fafajú állományokban a tisztítás fahasználat végrehajtása során kitermelt, nem értékesíthető faanyag eltávolítása tuskósor felszámolása: korábbi erdősítés során a talajból kiemelt és sorokba rendezett tuskók lehordása A tűz vagy egyéb természeti veszélyek elleni védelemre irányuló helyi, kisléptékű megelőző intézkedések 27

28 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 3. Erdőtüzek, természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzése (az Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttműködési projektek kísérleti fejlesztései keretén belül) különösen: az abiotikus (aszály) károk megelőzését szolgáló víz-visszatartási és vízkormányzási vagy vízpótlási megoldások, az erdőtűz megelőzését célzó erdőgazdálkodási / fahasználati gyakorlatok bevezetése, a növényi, állati vagy fertőzést okozó egyéb szervezetek (biotikus károsítók) terjedésének megakadályozása, megelőzést, észlelést, valamint adatgyűjtést és elemzést szolgáló monitoring, megfigyelő és 28 kommunikációs rendszerek módszertani továbbfejlesztése

29 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése Kedvezményezettek: Erdőgazdálkodók, valamint egyéb magánjogi és közjogi szervezetek és társulásaik. Erdőtüzekhez, kártevőfertőzésekhez vagy betegségekhez kapcsolódó monitoring létesítmények és kommunikációs berendezések létrehozása és fejlesztése (megfigyelő pontok/állomások) esetben: állami szervek is) 29

30 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása A támogatás célja az erdőtüzek vagy egyéb természeti katasztrófák által károsított erdészeti potenciál helyreállítása. Jogosultsági feltételek: Az erdő gazdasági potenciáljának minimum 50%-át elérő károsodás esetén adható támogatás, mely esetben a támogatás nyújtásának feltétele az illetékes hatóság igazolása a bekövetkezett károsodás 50 %-ot elérő mértékéről. Kedvezményezettek: Az adott terület erdőgazdálkodója vagy azok társulása Új! szigorúbb szakmai követelmény- és ellenőrzési rendszer (indokolatlan, különösen többszörös igénylések kiszűrése) Kapcsolódó szabályozás: felújítási célállomány-elvárások felülvizsgálata 30

31 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások 1. Erdőszerkezet átalakítása: első sorban ökológiai célú, erdőszerkezet-átalakítás ösztönzése, és 5 éven át a pótlási költség megtérítése is. a) a meglévő erdő természetességi állapota alapján magasabb természetességi állapotú erdő létrehozása, b) sarjeredetű állomány után egy legalább azonos természetességű, nem sarj eredetű állomány létrehozása. 31

32 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások 2. Egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beavatkozások, 5 évig a kötelező fenntartásához szükséges költségek is. Új! agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása, Új! erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása. 32

33 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások 3. Az erdei ökoszisztémák ellenálló-képességének és környezeti értékének növelését célzó olyan beavatkozási típusok, amelyek a hazai erdőgazdálkodói gyakorlatban még nem kipróbáltak és elterjedtek (Erdőgazdálkodási Inn. Op. Csop.) (klímaváltozás hatásaival szembeni ellenállás növelése: szárazságtűrő, melegtűrő fajok/fajták telepítésével, többszintes erdőállományok kialakítása alátelepítéssel; magas biodiverzitású erdőszegélyek kialakítása fák és cserjék telepítésével, alátelepítésével; élőhely-védelem: elsősorban ökológiai célokat szolgáló, környezetkímélő gazdálkodási és anyagkezelési módok bevezetése. 33

34 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások 4. egységköltség alapú támogatás Kedvezményezettek: magán- és közjogi erdőgazdálkodók (pl. állami, önkormányzati), egyéb magán- és közjogi szervezetek, valamint társulásaik 34

35 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti, turisztikai funkcióinak fejlesztése 1. Erdei pihenőhely kialakítása vagy továbbfejlesztése Erdei kirándulóhely kialakítása vagy továbbfejlesztése Településkörnyéki (parkerdő) kirándulóhely kialakítása vagy továbbfejlesztése 35

36 Előny: Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti, turisztikai funkcióinak fejlesztése 2. országos túraútvonalhoz vagy más, országos vagy regionális jelentőségű, kiemelt turisztikai célterülethez való közvetlen kapcsolódás, multifunkcionalitás (meglévő pihenőhely vagy kirándulóhely továbbfejlesztése új funkciókkal, szolgáltatásokkal történő bővítése), védelmi vagy közjóléti rendeltetésű erdő (Településkörnyéki kirándulóhely esetében) leghátrányosabb helyzetű térségben megvalósuló beruházás. 36

37 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti, turisztikai funkcióinak fejlesztése 3. Finanszírozás: átalányköltség alapon Értékelés: ár-érték arány! Kedvezményezettek: erdőgazdálkodó, vagy a közjóléti berendezés jogosult használója 37

38 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és piaci értékesítésére irányuló beruházások 1. Elsősorban a természetközeli gazdálkodási módok elterjedéséhez, valamint az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához szükséges speciális géppark kialakításának ösztönzése, valamint (új) az erdei fán kívüli egyéb erdei termékek gazdasági hasznosításához szükséges elsődleges feldolgozást szolgáló gépek és berendezések biztosítása (beleértve a lokális megújuló energia rendszer kiszolgálását, faipari felhasználás előkészítését szolgáló gépeket, technológiát is, illetve az erdei melléktermékek tárolására, feldolgozására szolgáló berendezések [pl.: erdei gomba vagy gyümölcs]). 38

39 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és piaci értékesítésére irányuló beruházások 2. Kedvezményezettek: magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók és társulásaik, valamint az adott vidéki térségben székhellyel rendelkező egyéb mikro-vállalkozás vagy kisvállalkozás, amelynek az előző 2 évben erdőgazdálkodásból (TEAOR 2) származó árbevétele legalább az összes bevétel 50%-a. Kapcsolódás: vidéki alapszolgáltatások fejlesztése = legkorszerűbb lokális közösségi megújuló energetikai megoldások (törpe fűtőmű) 39

40 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 1. Az erdők gazdasági értékének növelése olyan erdészeti beavatkozásokkal, amelyek által az erdők nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtő funkciójukat. Ide kell érteni azokat a beavatkozásokat is, amelyek hatásai nem azonnal, hanem a jövőben várható fahasználatok során lesznek tapasztalhatók. 40

41 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2. Elsősorban az erdőgazdálkodás gazdasági értékének növelését célzó termelési módok bevezetése fiatal erdők állománynevelése (befejezett ápolás, tisztítás, törzsnevelési jellegű beavatkozások) befejezett erdőállományban. 41

42 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 3. A beavatkozás által érintett minimális erdőterület 0,5 hektár Új! Az egy kérelemben érvényesíthető legkisebb terület: 5,0 ha. Egységáras támogatás a korábbi számlás rendszer helyett! Kedvezményezettek: az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók vagy társulásaik. 42

43 Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodás támogatása 1. Kompenzációs kifizetések erdőgazdálkodási Natura 2000 területeken Alapja: a Madárvédelmi Irányelv és az Élőhely-védelmi Irányelv végrehajtását tartalmazó hazai jogszabály betartásából fakadó, az erdőgazdálkodónál felmerülő többlet költség és elmaradó bevétel ellentételezése. Kedvezményezettek: magánjogi erdőgazdálkodók vagy csoportjaik 43

44 Igénylése egyszerű: Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodás támogatása 2. Csak kifizetési kérelem benyújtása szükséges A Natura 2000 hálózatba tartozó erdő az alábbi honlapról lekereshető 44

45 Erdő-környezetvédelmi intézkedések 1. Az intézkedések száma csökkent a) Szálaló erdőgazdálkodás támogatása 10 év, b) Véghasználat elhalasztása talaj- és élőhelyvédelem céljából 7 év, c) Véghasználat után facsoportok visszahagyása 7 év, d) Erdőállományok kézimunka igényes ápolásának támogatása 7 év, e) Természetkímélő anyagmozgatási módszerek, f) Holtfa visszahagyása az erdőben 7 év 45

46 Erdő-környezetvédelmi intézkedések 2. Kedvezményezettek: Magánjogi erdőgazdálkodók és társulásaik, illetve települési önkormányzat. 46

47 Erdészeti genetikai állományok megőrzésének támogatása 1. ÚJ Az erdészeti genetikai erőforrások védelméhez, hosszú távú megőrzéséhez az erkölcsi, ökológiai megfontolásokon túl jelentős gazdasági érdek is fűződik. A genetikai értelemben is fenntartható erdőgazdálkodás számára alapvető fontosságú az adott fajon belüli változatosság fenntartása, használata 47

48 Erdészeti genetikai állományok megőrzésének támogatása 2. In situ génmegőrzési módok: erdészeti génrezervátumok vagy magtermesztésre kijelölt törzsállományok létesítése és fenntartása Ex situ génmegőrzési módok: erdészeti géngyűjtemények fenntartása Központi törzsültetvények (ex situ, vagy in situ is) létesítése és fenntartása 48

49 Erdészeti genetikai állományok megőrzésének támogatása 3. Egységköltség alapú, vissza nem térítendő támogatás Kedvezményezettek: magán- és közjogi erdőgazdálkodók, egyéb közjogi szervezetek. 49

50 Az agrár-innovációs együttműködő projektek 1. (kísérleti max projekt) Új: Cél: a gazdálkodók minél nagyobb csoportját közvetlenül érintő probléma vagy lehetőség megoldási módjának közös kialakítása: gazdálkodók és a szükséges K+F kapacitás együttműködésével. Közhasznú innováció: - közhasznú: a folyamat KÖTELEZŐEN végig nyitott és megosztandó a külső érintettekkel is - Innováció: meglévő kutatás-fejlesztési előzményeket célzottan hasznosító (nem alapkutatás) olyan újszerű megoldás, módszer, technológia, ami az adott körülmények között nem egyszerű elvi lehetőség, sem adaptáció. Pl. erdőpotenciál megelőzés vízkormányzással, különböző agrár-erdészeti rendszerek, újszerű feltáró hálózat kipróbálása, stb. 50

51 Jogosultak: Az agrár-innovációs együttműködő projektek 2. (kísérleti max projekt) Új: legalább 5 gazdálkodó + K és F (+ tudás-továbbító) szereplő = Operatív Csoport + konkrét projektjük Támogatható: az együttműködés kialakítása és menedzselése, a projektben meghatározott (alkalmazott) K+F tevékenység, terepi kipróbálás. Összesen max. 5 éves projekt lehet = hasznosítható célorientáltság Nagyságrend: max MFt/ projekt (min termelő tag) 51

52 Pénzügyi keret A Vidékfejlesztési Program teljes forrása közel 1200 milliárd forint.

53 VP források 1% 1% 2% 2% 3% 4% Együttműködés alapú fejlesztések Minőségi rendszerek 37% 5% 5% 6% 6% Szaktanácsadás, szakképzés TÉSZ Mg-i kockázatmegelőzés és kockázatkezelés Állatjólét LEADER Mezőgazdaságii diverzifikáció Alapvető szolgáltatások és infrastruktúra 21% 7% Erdő Natura + TEHÁT AKG + ÖKO Beruházások

54 Indikátorok = célszámok Képzés: fő Szaktanács: fő EIP csoportos projekt: 5-10 db Erdősítés: ha fő munkahely Agrár-erdészeti rendszerek: ha Technológia + fiatal erdők: pályázat fő munkahely Szerkezet-átalakítás: 800 pályázat fő munkahely EKV + genetikai alapok: ha Natura 2000: ha Újdonságok a megvalósítás módjában: - Hatósági jellegű eljárás helyett polgári eljárásrend (rugalmasabb) - Ugyanakkor: erősebb szakmai alapok (a visszaélések kivédésére), - Központi adatszolgáltatás, több e-hozzáférés, kevesebb papír (ME). 54

55 Mikor lehet pályázni? A VP elfogadása után A pályázati kiírások folyamatosak lesznek 55

56 Hol lehet a pályázatokat majd megtalálni? A palyazat.gov.hu oldalon Tájékozódás: Kamara, MVH, Miniszterelnökség honlapjain + TV, egyéb sajtó 56

57 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 57

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás

5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás 5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás A támogatás jogalapja: Az 1698/2005/EK rendelet 36. (b) (iv), 42. és 46. cikke. Az 1974/2006/EK rendelet 30.

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Mgr. Czibula Kristian Vállalkozás definició A vállalkozás valami

Részletesebben

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján Bevezetés. A Nemzeti Erdőprogram jelentősége Az utóbbi évtizedekben az erdők

Részletesebben

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 21. szám A vidékfejlesztési miniszter 10/2014. (II. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon

Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon JUHÁSZ, Anikó Rövid Ellátási Lánc (REL) EMVA tematikus alprogram Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság

Részletesebben

Hinora Ferenc főosztályvezető

Hinora Ferenc főosztályvezető Hinora Ferenc főosztályvezető 1 A vidékfejles ztés i prog ra m teng elyei I. Mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése (szerkezetátalakítás és modernizáció, tudásátadás és innováció,

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS Szerzők: Dr. Gerencsér Kinga Dr. Jáger

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

A KAP jövője 2020-ig. Politikai megállapodás. Európai Bizottság. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

A KAP jövője 2020-ig. Politikai megállapodás. Európai Bizottság. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés A KAP jövője 2020-ig Politikai megállapodás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság Európai Bizottság Mezőgazdaság és vidékfejlesztés Vázlat 1. A KAP reformjának folyamata 2. Szakpolitikai kihívások

Részletesebben

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet Az EMVA tengelyei A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése. A természeti környezet és

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020. Dr. Weisz Miklós

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020. Dr. Weisz Miklós Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020 Dr. Weisz Miklós I.pillér eredeti forrása (millió euró) Magyarország 2015-2020 közötti közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső összeghatárai Az

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember (nem lektorált) 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember 2 TARTALOM 1. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM CÍME...

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2010) 672/5 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A KAP jövője 2020-ig:

Részletesebben

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 1 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

Fülöp Gyula. Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu. Felelős Kiadó: Halmos Gergő

Fülöp Gyula. Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu. Felelős Kiadó: Halmos Gergő Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu Felelős Kiadó: Halmos Gergő Készült a BirdLife International Vision for Rural Europe című kiadványa alapján.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

A Natura 2000 finanszírozása

A Natura 2000 finanszírozása A Natura 2000 finanszírozása Útmutató Összeállították: Clare Miller, Marianne Kettunen, IEEP Szerkesztő: Peter Torkler, WWF Stefanie Lang, Andreas Baumüller, WWF támogatásával Fordította: Dövényi Mária

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS Szerző: Magócs Krisztina Lektor: Dr. Tarján Zoltán Dr.

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben