Vidékfejlesztési Program Erdő alapú gazdaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Erdő alapú gazdaság"

Átírás

1 Vidékfejlesztési Program Erdő alapú gazdaság

2 A KAP új célkitűzései ( ) 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek és a szektor versenyképességének javítása. 2. Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás: a mezőgazdaság által előállított közjavak ellentételezése és ösztönzése. 3. Kiegyensúlyozott területi fejlődés: a vidéki közösségek és vidéki munkahelyek fenntartása.

3 A Vidékfejlesztési Program keretei Merev tengelyek helyett rugalmas prioritások 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vidéki térségekben. 2. A versenyképesség és életképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében. 3. Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előremozdítása. 4. A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése, javítása. 5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, alacsony CO2 kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása. 6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdaság fejlesztése a vidéki térségekben.

4 A Vidékfejlesztési Program A magyar VP legfontosabb célkitűzései: Fókuszált fejlesztési célok: - Vidéki munkahelyek megőrzése, fejlesztése = munkaigényes ágazatok; - Kisebb gazdaságok differenciált segítése; - Versenyképesség, termelési és jövedelembiztonság; - Erőforrás-hatékonyság és környezetkímélő gazdálkodás; - Korszerű tudásbővítés, tudástranszfer és innováció; - Területi kiegyenlítés és fókuszálás; - Vidéki települések erőforrás-hatékony működése (helyi alapanyagok, szolgáltatások, megújuló erőforrások és együttműködések)

5 Erdősítés és fásítás (egységköltség alapú) Agrár-erdészeti rendszerek (egységköltség alapú) Erdő és gazdálkodás Erdőpotenciál károsodás - megelőzés (egységköltség alapú) Erdőpotenciál károsodás helyreállítás (egységköltség alapú) Az erdők biológiai értékének növelése /szerkezet-átalakítás (egységköltség alapú) és az erdők közjóléti értékének növelése (átalány alapú támogatás) Az erdők gazdasági potenciáljának erősítése: erdőgazdálkodási speciális célgépek + elsődleges fafeldolgozás gépei is, erdőgazdálkodóknak és egyéb vidéki kisvállalkozóknak Támogatás intenzitása: max. 50 %, további +10 % együttműködő csoportok esetén ÚJ! Erdő-környezetvédelmi programban: genetikai erőforrások erősítése (egységköltség alapú) NATURA 2000 kompenzáció Agrár-innovációs Operatív Csoportok együttműködő projektjei (pilote jellegű, minimum 4 termelő) Nagyságrend: max MFt/ projekt (min termelő tag) Megújuló, igény alapú szakmai továbbképzés és szaktanácsadás

6 Mit kínál a VP az erdőgazdálkodóknak - részletesen Megoldási lehetőségek egyes konstrukciók javítására: Az erdőtelepítés intézkedésnél megmarad a SAPS támogatás is a jövedelempótló támogatás idejéig. Egyszerűsítés: 6 faállomány típus a 101 helyett rugalmasabb végrehajtás. Bizonyos intézkedések áthelyezése: például az EKV egyes intézkedéseinek áthelyezése az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások - intézkedésbe (agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása, mikro-élőhelyek kialakítása és fenntartása, erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása). 5 (éves) kérelem helyett: 1 pályázat + 5 éves fenntartási kötelezettség Eddig hiányzó intézkedések bevezetése: Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése és javítása. Egyes intézkedések célzott megújítása: például képzési és tanácsadási támogatások, termelői csoportok támogatása.

7 Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek A/ Szakképzéshez és készségek elsajátításához kapcsolódó tevékenységek (szakmai továbbképzések erdőgazdálkodóknak). B/ Demonstrációs és tájékoztatási tevékenységek (bemutató üzemi programok ). C/ Erdőgazdálkodási csereprogramok, üzemlátogatások és erdészeti tanulmányutak (szakmai tanulmányutak és csereprogramok). A szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó költségeikre a szolgáltatók 100%-os támogatást igényelhetnek. A szolgáltatások igénybevétele az igénybevevők számára térítésmentes. ÚJ! Külön szakterületi forrás áll rendelkezésre közös feladat: értelmes tartalommal, gazdálkodói igénnyel megtölteni!

8 Tanácsadási szolgáltatások A/ erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás: támogatás nyújtható a szaktanácsadó szervezetek által az erdőgazdálkodók részére nyújtott egyedi szaktanácsadási szolgáltatáshoz, területi korlátozás nélkül. B/ Csoportos szaktanácsadás: A nyújtott szaktanácsnak ki kell terjednie mindenegyes résztvevő egyedi problémáira vonatkozó megoldási javaslatokra. C/ Szaktanácsadók továbbképzése: Támogatás nyújtható az agrárszaktanácsadói engedéllyel rendelkező szaktanácsadók továbbképzéséhez Közvetlen kedvezményezettek a szaktanácsadó szervezetek, amelyek kijelölése miniszteri rendelet alapján, külön eljárás keretében történik. ÚJ! Külön szakterületi forrás áll rendelkezésre közös feladat: értelmes tartalommal, gazdálkodói igénnyel megtölteni!

9 Erdőtelepítés, ipari faültetvény Támogatható költségek: 6 célállomány típus csoport (tölgy-bükk, egyéb keménylomb, egyéb lágylomb, akác, nemesnyár, fenyő) rugalmasabb megvalósíthatóság Első kivitel költségei Első kivitelen belül kiegészítő költségek (pl. kerítés, villanypásztor, padka vagy bakhát kialakítása, erdőtelepítési terv, szakirányítás költségei, stb), Speciális kiegészítő költségek: erdőszegély kialakítása, a nyári szarvasgomba természetes termőhelyein alkalmazható mikorrhizált csemeték többletköltsége Csak magánjogi gazdálkodó, önkormányzat részére: Ápolási költségek: 5-12 év Az elmaradt mezőgazdasági bevételek SAPS beszámításával - pótlása legfeljebb 12 évig SAPS a KAP I. pillérből Legkisebb támogatható terület: 0,5 ha

10 Erdőtelepítés, ipari faültetvény Gyorsan növő, ipari célú faültetvény : csak a telepítés költsége (+ SAPS). (ipari célú értékesítés vállalási kötelezettsége, minőségi ipari alapanyag termelés, legfeljebb 20 éves vágáskor) Nem támogatható: Gyorsan növő fafajokból álló energetikai célú faültetvény, rövid vágásfordulójú, sarjaztatott fás szárú ültetvény. Kapcsolódó: alkalmassági kritériumok felülvizsgálata, szakmaiság megerősítése.

11 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása a) Fás legelő -Gyepgazdálkodással (kaszálással, vagy extenzív állattartással) kombinált agrár-erdészeti rendszer - kialakítható: fák telepítésével vagy önerdősülés gyérítésével + legeltetéses gazdálkodáshoz kapcsolódó beruházási elemek: itató és szárnyék kialakítása Legalább: 0,3 ha b) Új! Mezővédő fásítás egységköltséges lesz Legalább: 1,0 ha, kevesebb mint 20 méter széles Új! Legfeljebb öt éven át nyújtható ápolási költség Kedvezményezettek: magánjogi mezőgazdasági földhasználók, települési önkormányzatok és társulásaik.

12 Erdőtüzek, természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzése A/ Az erdőtüzek megelőzését szolgáló infrastrukturális létesítmények létrehozása (különböző szélességű tűzpászták kialakítása, tűzivíz tárolók kialakítása, 5 éves fenntartási költségek is). B/ Fenyő tisztítási anyag kihordása: a fenyő fő-fafajú állományokban a tisztítás fahasználat végrehajtása során kitermelt, nem értékesíthető faanyag eltávolításának költsége. C/Erdőtüzekhez, kártevőfertőzésekhez vagy betegségekhez kapcsolódó monitoring létesítmények és kommunikációs berendezések létrehozása és fejlesztése (megfigyelő pontok/állomások). Kedvezményezettek: Erdőgazdálkodók, valamint egyéb magánjogi és közjogi szervezetek és társulásaik. (C/ esetben: állami szervek is)

13 Az erdőtüzek, a természeti katasztrófák és a katasztrófaesemények által okozott erdőkárok helyreállítása A támogatás célja az erdőtüzek vagy egyéb természeti katasztrófák által károsított erdészeti potenciál helyreállítása. Jogosultsági feltételek: Az erdő gazdasági potenciáljának minimum 50%-át elérő károsodás esetén adható támogatás, mely esetben a támogatás nyújtásának feltétele az illetékes hatóság igazolása a bekövetkezett károsítás 50 %-ot elérő mértékéről. Kedvezményezettek: Az adott terület erdőgazdálkodója vagy azok társulása Új! szigorúbb szakmai követelmény- és ellenőrzési rendszer (indokolatlan, különösen többszörös igénylések kiszűrése) Kapcsolódó szabályozás: felújítási célállomány-elvárások felülvizsgálata

14 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások A/ Erdőszerkezet átalakítása: első sorban ökológiai célú, erdőszerkezetátalakítás ösztönzése, és 5 éven át a pótlási költség megtérítése is. a) a meglévő erdő természetességi állapota alapján magasabb természetességi állapotú erdő létrehozása, b) sarjeredetű állomány után egy legalább azonos természetességű, nem sarj eredetű állomány létrehozása. B/ Egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beavatkozások, 5 évig a kötelező fenntartásához szükséges költségek is. a) Új! agresszíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása, b) Új! mikro-élőhelyek kialakítása és fenntartása, c) Új! erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása. Kedvezményezettek: magán- és közjogi erdőgazdálkodók (pl. állami, önkormányzati), egyéb magán- és közjogi szervezetek, valamint társulásaik

15 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti, turisztikai funkcióinak fejlesztése a erdei pihenőhely kialakítása vagy továbbfejlesztése b erdei kirándulóhely kialakítása vagy továbbfejlesztése c településkörnyéki (parkerdő) kirándulóhely kialakítása vagy továbbfejlesztése Új finanszírozás: átalányköltség alapon Értékelés: ár-érték arány! Előny: a-b-c esetén: országos túraútvonalhoz vagy más, országos vagy regionális jelentőségű, kiemelt turisztikai célterülethez való közvetlen kapcsolódás, a-b-c esetén: multifunkcionalitás (meglévő pihenőhely vagy kirándulóhely továbbfejlesztése új funkciókkal, szolgáltatásokkal történő bővítése), a-b-c esetén: védelmi vagy közjóléti rendeltetésű erdő c esetben továbbá: leghátrányosabb helyzetű térségben megvalósuló beruházás. Kedvezményezettek: erdőgazdálkodó, vagy a közjóléti berendezés jogosult használója

16 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és piaci értékesítésére irányuló beruházások Cél: elsősorban a természetközeli gazdálkodási módok elterjedéséhez, valamint az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához szükséges speciális géppark kialakításának ösztönzése, valamint (új) az erdei fán kívüli egyéb erdei termékek gazdasági hasznosításához szükséges elsődleges feldolgozást szolgáló gépek és berendezések biztosítása (beleértve a lokális megújuló energia rendszer kiszolgálását, faipari felhasználás előkészítését szolgáló gépeket, technológiát is). Kedvezményezettek: magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók és társulásaik, valamint az adott vidéki térségben székhellyel rendelkező egyéb mikro-vállalkozás vagy kisvállalkozás, amelynek az előző 2 évben erdőgazdálkodásból (TEAOR 2) származó árbevétele legalább az összes bevétel 50%-a. Kapcsolódás: vidéki alapszolgáltatások fejlesztése = legkorszerűbb lokális közösségi megújuló energetikai megoldások (törpe fűtőmű)

17 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek Elsősorban az erdőgazdálkodás gazdasági értékének növelését célzó termelési módok bevezetése fiatal erdők állománynevelése (befejezett ápolás, tisztítás, nyesés) befejezett erdőállományban. A beavatkozás által érintett minimális erdőterület 0,5 hektár Új! Az egy kérelemben érvényesíthető legkisebb terület: 5,0 ha. Egységáras támogatás a korábbi számlás rendszer helyett! Kedvezményezettek: az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók vagy társulásaik.

18 Új: Az agrár-innovációs együttműködő projektek (kísérleti max projekt) Cél: a gazdálkodók minél nagyobb csoportját közvetlenül érintő probléma vagy lehetőség megoldási módjának közös kialakítása: gazdálkodók és a szükséges K+F kapacitás együttműködésével. Közhasznú innováció: - közhasznú: a folyamat KÖTELEZŐEN végig nyitott és megosztandó a külső érintettekkel is - Innováció: meglévő kutatás-fejlesztési előzményeket célzottan hasznosító (nem alapkutatás) olyan újszerű megoldás, módszer, technológia, ami az adott körülmények között nem egyszerű elvi lehetőség, sem adaptáció. Pl. erdőpotenciál megelőzés vízkormányzással, különböző agrár-erdészeti rendszerek, újszerű feltáró hálózat kipróbálása, stb. Jogosultak: legalább 4 gazdálkodó + K és F (+ tudás-továbbító) szereplő = Operatív Csoport + konkrét projektjük Támogatható: az együttműködés kialakítása és menedzselése, a projektben meghatározott (alkalmazott) K+F tevékenység, terepi kipróbálás. Összesen max. 5 éves projekt lehet = hasznosítható cél-orientáltság

19 Natura 2000 kifizetések Kompenzációs kifizetések erdőgazdálkodási Natura 2000 területeken Alapja: a Madárvédelmi Irányelv és az Élőhely-védelmi Irányelv végrehajtását tartalmazó hazai jogszabály betartásából fakadó, az erdőgazdálkodónál felmerülő többlet költség és elmaradó bevétel ellentételezése. Kedvezményezettek: magánjogi erdőgazdálkodók vagy csoportjaik Igénylése nagyon egyszerű: Csak kifizetési kérelem benyújtása szükséges A Natura 2000 hálózatba tartozó erdő az alábbi honlapról lekereshető

20 Erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások és természetmegőrzés 15.1 Erdő-környezetvédelmi kifizetések (kevesebb intézkedés) a) Szálaló erdőgazdálkodás támogatása 10 év, b) Véghasználat elhalasztása talaj- és élőhelyvédelem céljából 7 év, c) Véghasználat után facsoportok visszahagyása 7 év, d) Erdőállományok kézimunka igényes ápolásának támogatása 7 év, e) Őshonos erdőállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása 5 év, f) Természetkímélő anyagmozgatási módszerek 15.2 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése és javítása a/in situ génmegőrzési módok: erdészeti génrezervátumok vagy magtermesztésre kijelölt törzsállományok létesítése és fenntartása, b/ Ex situ génmegőrzési módok: erdészeti géngyűjtemények fenntartása, c/ Központi törzsültetvények létesítése és fenntartása. Kedvezményezettek: 15.1 esetében - Magánjogi erdőgazdálkodók és társulásaik esetében - magán és állami erdőgazdálkodók és azok társulásai

21 Indikátorok = célszámok Képzés: fő Szaktanács: fő EIP csoportos projekt: 5-10 db Erdősítés: ha fő munkahely Agrár-erdészeti rendszerek: ha Technológia + fiatal erdők: pályázat fő munkahely Szerkezet-átalakítás: 800 pályázat fő munkahely EKV + genetikai alapok: ha Natura : ha Újdonságok a megvalósítás módjában: - Hatósági jellegű eljárás helyett polgári eljárásrend (rugalmasabb) - Ugyanakkor: erősebb szakmai alapok (a visszaélések kivédésére), - Központi adatszolgáltatás, több e-hozzáférés, kevesebb papír (ME).

22 Forráskeret 14. cikk Tudás transzfer és információs akciók - Szakképzéshez és készségek elsajátításához kapcsolódó tevékenységek EUR - Demonstrációs és tájékoztatási tevékenységek EUR - Mezőgazdasági üzemvezetési és erdőgazdálkodási csereprogramok, mezőgazdasági üzemlátogatások és erdészeti tanulmányutak EUR 15. Cikk Tanácsadási szolgáltatás,, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások - Segítség nyújtása tanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez EUR - Tanácsadók képzésének támogatása EUR

23 21. cikk-26. cikk Beruházások erdőterületek fejlesztésébe és erdő-megújításba 21. cikk Erdőtelepítés és fásítás EUR (determenációt is tartalmaz) 22.cikk Agrár-erdészeti rendszerek létesítése és fenntartása EUR 23. cikk Az erdőtüzek, a természeti katasztrófák és a katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzése EUR 24. cikk Az erdőtüzek, a természeti katasztrófák és a katasztrófaesemények által okozott erdőkárok helyreállítása EUR 25. cikk Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások - Az erdei ökoszisztémák környezeti értékének növelését célzó beruházások(szerkezetátalakítás) EUR Forráskeret - Az erdei ökoszisztémák közjóléti, ingyenes turisztikai funkcióinak erősítése EUR 26. cikk Erdőgazdálkodási technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére irányuló beruházások - Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és piaci értékesítésére irányuló beruházások (erdészeti gépbeszerzés) EUR - Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek (fiatal erdők ápolása) EUR - Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására, mobilizálására és piaci értékesítésére irányuló beruházások agrár-innovációs Operatív Csoportok együttműködésében megvalósuló projektek gazdálkodói kísérleti modelljei EUR

24 Forráskeret 30. cikk Natura 2000 és Víz keret Irányelv kifizetések - Kompenzációs kifizetések erdőgazdálkodási Natura 2000 területeken EUR 34. cikk Erdő-környezetvédelmi / éghajlat szolgáltatások / erdővédelem - Erdő-környezetvédelmi kifizetések EUR (determinációt is tartalmaz) - Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése és fejlesztése EUR 35. cikk Együttműködés - Agrár-Innovációs Operatív csoportok támogatása EUR Összesen: EUR

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Fotó: Dr. Bárány Gábor

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Mgr. Czibula Kristian Vállalkozás definició A vállalkozás valami

Részletesebben

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 21. szám A vidékfejlesztési miniszter 10/2014. (II. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet

FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés. EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet FAGOSZ, MEGOSZ, OEE összevont elnökségi ülés EMVA intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet Az EMVA tengelyei A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése. A természeti környezet és

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

Hinora Ferenc főosztályvezető

Hinora Ferenc főosztályvezető Hinora Ferenc főosztályvezető 1 A vidékfejles ztés i prog ra m teng elyei I. Mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének növelése (szerkezetátalakítás és modernizáció, tudásátadás és innováció,

Részletesebben

Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon

Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon JUHÁSZ, Anikó Rövid Ellátási Lánc (REL) EMVA tematikus alprogram Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság

Részletesebben

5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás

5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás 5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás A támogatás jogalapja: Az 1698/2005/EK rendelet 36. (b) (iv), 42. és 46. cikke. Az 1974/2006/EK rendelet 30.

Részletesebben

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján Bevezetés. A Nemzeti Erdőprogram jelentősége Az utóbbi évtizedekben az erdők

Részletesebben

A KAP jövője 2020-ig. Politikai megállapodás. Európai Bizottság. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

A KAP jövője 2020-ig. Politikai megállapodás. Európai Bizottság. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés A KAP jövője 2020-ig Politikai megállapodás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság Európai Bizottság Mezőgazdaság és vidékfejlesztés Vázlat 1. A KAP reformjának folyamata 2. Szakpolitikai kihívások

Részletesebben

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 1 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS Szerzők: Dr. Gerencsér Kinga Dr. Jáger

Részletesebben

A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020. Dr. Weisz Miklós

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020. Dr. Weisz Miklós Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020 Dr. Weisz Miklós I.pillér eredeti forrása (millió euró) Magyarország 2015-2020 közötti közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső összeghatárai Az

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2010) 672/5 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A KAP jövője 2020-ig:

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember (nem lektorált) 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember 2 TARTALOM 1. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM CÍME...

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség 6. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség Csizmár Gábor bánki lakos a tó feletti önkormányzati parkerdőben kiépíthető tanösvény és kilátóhely létesítésének gondolatával

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

A Natura 2000 finanszírozása

A Natura 2000 finanszírozása A Natura 2000 finanszírozása Útmutató Összeállították: Clare Miller, Marianne Kettunen, IEEP Szerkesztő: Peter Torkler, WWF Stefanie Lang, Andreas Baumüller, WWF támogatásával Fordította: Dövényi Mária

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben