Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről"

Átírás

1 Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről Dr. Loncsár Krisztina Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Miniszterelnökség Július 27.

2 Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek megőrzése és fejlesztése (kertészeti ágazatok, állattenyésztés, élelmiszeripar); Mikro-, kis- és középvállalkozások kiemelt fejlesztése, differenciált segítése; Versenyképesség javítása, termelési és jövedelembiztonság; Környezetkímélő gazdálkodás = erőforrás-hatékonyság; Korszerű tudásbővítés, tudástranszfer és innováció; Területi kiegyenlítés; Vidéki települések erőforrás-hatékony működése (helyi alapanyagok, szolgáltatások, megújuló erőforrások és együttműködések) + 2 tematikus alprogram: Rövid Ellátási Lánc (REL) Fiatal Gazda (FIG) 2

3 Főbb változások a időszakhoz képest Új eljárásrend! Az egységes rendszerhez illeszkedő eljárásrend a VP végrehajtására (az ÚMVP-re ben készített, közigazgatási alapú, túlszankcionáló és bonyolított eljárásrend helyett). A VP középpontjában is a KKV-k lesznek. Munkaigényes ágazatok kiemelt fejlesztése (zöldség- és gyümölcstermesztés, állattenyésztés, élelmiszeripar) Egyszerűsítés Egyszerűsített támogatás-típusok bevezetése (egyösszegű átalány, egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás) Egyszerűsített elbírálás (adott összeghatárig a fejlesztések egyszerűsített követelményei és elbírálása) Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás, valamint a használt eszköz alkalmazásának lehetősége is megjelenik 3

4 Együttműködést ösztönző támogatások - 1 Számos ösztönző módszer építettünk be = az összeeset: - Termelők együttes beruházásai (M4, M5) - Közös beruházási ösztönzők = kedvezmények (összeg, %) - Együttes projektek (homogén vagy heterogén alanyok) Termelők csoportjai mindenütt kedvezmény / előny (M9) Kis szereplők együttműködései ÚJAK (M16) - Kis gazdaságok együttműködései (16.3) - REL piacra jutási együttműködés (16.4) - Tájgazdálkodási együttműködések (16.5) - Szolidáris mezőgazdaság (16.9) 4

5 Termelői csoportok támogatása (M9) ÚJ jogszabály alapján elismert TCS-k: cél a közös vagy lényegileg új tevékenységének előmozdítása (nem cél: 10 éve csak a közös üzletkötőt finanszírozza ) Új elismerési jogszabály lesz (2014. jan. 1. utáni elismerés) + meg kell erősíteni a működés elismerését (pl. erőfölény vagy szabotálás megakadályozása) A TCS szervezet KKV-nak minősül (a kötelező szövetkezeti forma marad) a mezőgazdaság valamennyi ágazatában működhetnek, erdőgazdálkodásban is, továbbá horizontális rendező elvek szerint is ( single purpose = elismert minőségi termékeket előállító termelői csoportok, sikeres REL csoportok stb.). 5

6 Termelői csoportok Kiválasztási kritériumok: - A megvalósított koncentráció magas szintje; - A szolgáltatások versenyképességének erőssége (tudástranszfer és a minőségpolitika is.); Az ágazati preferenciákhoz való viszony. Támogatás mértéke (teljes vagy maradék időben): Az elismerést követő A támogatás mértéke: (az éves értékesített termelés) 1. és 2. évben 10% 3. évben 9% 4. évben 8% 5. évben 7% 6

7 Egyéb együttműködést ösztönző támogatások Közös agrár-beruházások kedvezményei (M 4.1 termelés, post harvest) legalább 5 együttműködő gazdálkodó: - Állattartás - Kertészet - Terménytárolás szárítás - Víz-gazdálkodás, öntözés Minden esetben magasabb: - a közös beruházás által elérhető támogatási összeg - A közös beruházás által elérhető támogatási arány (+10%) KÖZÖS beruházás = közös cél, közös üzleti terv, közös használat =hasznosítás DE nem = egy pályázatban benyújtott privát beruházások összessége!!!! 7

8 Jogosult települések a 6. prioritásban (16.3, 16.9 jogcímekre) Jogosultak: Vidéki térségek kb. mint az előző programban (falvak + városok lakosig + tanyás külterületek) 8

9 16.3 kis gazdasági szereplők együttműködései KONZORCIUM (új forma a VP-ben) Csak vidéki térségekben - Legalább 5 partner - Csak mikro-vállalkozások - Lehetnek különböző tevékenységű, jogállású szereplők is - Kell közös üzleti terv és együttműködés (max. 3 éves) Komplex támogatás: - együttműködési (max /projekt) költségek - Beruházási költség (max /projekt) Pl. Turisztikai szolgáltató + termelők + élip. előállító + egyház Közös értékesítő FARM-bolt ITT!!!! + ha nem közös: - nem mgi tevékenység indítása 9

10 16.9 Közösség által támogatott mezőgazdaság KONZORCIUM (új forma a VP-ben) Csak vidéki térségekben Nálunk új nagy hagyományai vannak pl. Ausztriában Cél: hátrányos munkaerő-piaci vagy egyéb hátránnyal küzdő csoport befogadása szemléletformálás, oktatás, stb. céllal társadalmi befogadás, szemlélet, segítő vásárlás - Legalább 2 partner (egyik a befogadó mgi termelő, másik a kedvezményezett csoport) - Kell közös üzleti terv és együttműködés (max. 3 éves) Komplex: - Együttműködési ( /projekt) költség ÉS - Beruházási költség (max /projekt) = kisebb, vegyes beruházások 10

11 Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Cél: közös piacra jutás megszervezése, előnyeinek együttes kihasználása, pl. közétkeztetés, fizikai piac, e-kereskedelem, vendéglátás, stb. NEM kávéház Rövid lánc: max. 1 közvetítő szereplő, (cél: egy sem) Szereplők: (= REL Együttműködés tagok): KONZORCIUM - Mezőgazdasági mikro-vállalkozások (induláskor min. 5 db) - REL Szervező (referenciával rendelkező non-profit szervezet, köztük üzleti kapcsolat nem állhat fenn) - 40 km-en belül mikro-vagy kisvállalkozás TERMELŐ (= kistermelői célcsoport) Tevékenységek: - Képzés (kötelező és a tagok által választott tudások, készségek) - Szaktanácsadás (kötelező és a tagok által választott) - Közös /egyéni piacra jutási tevékenységek + ingóság beruházások 11

12 VP-REL projekt alapfogalmak REL projekt: az EMVA rendelet (35. cikk (6)) és az útmutatóban leírtaknak megfelelően tartalmazza az együttműködés közvetlen költségeit, továbbá az együttműködés által létrehozott projektterv (itt: REL Fejlesztési Terv) végrehajtását, azaz az együttműködéshez kapcsolódó, kifejezetten a piacra jutást célzó közös és egyéni, kis léptékű beruházás jellegű fejlesztéseket (pl. piaci kínálás eszközei, stand, mobil hűtőpult, promóciós eszközök, stb.). Projektterv: a tervezett projektet és annak megvalósulását befolyásoló összes tényezőt komplex módon bemutató dokumentum. Tartalmazza a projekt aktualitását, helyzetelemzését (a projekt megnevezése, célja, a megoldandó probléma vagy lehetőség bemutatása, a projekt kezdete, vége, a projekt eredménye), a projektet megvalósító csoport tagjainak és szerepüknek, valamint a közösen elérendő cél megvalósításához szükséges tevékenységeknek a bemutatását, azok időbeli ütemezésének, kockázatainak, költségeinek és olyan mérföldköveinek, eredményeinek bemutatását, melyek a projekt egy-egy szakaszának végén megjelennek. 12

13 A VP-REL központi elem (16.4) megvalósítása Támogatás menete: újonnan létrejött csoport, ill. létező csoport esetén új még nem megkezdett projekt kidolgozása 2 fordulós pályázat és összesen max. 3 év projekt-idő: 1. forduló: minimálisan előírt együttműködés megalakítása + projektterv-vázlat 2. forduló: részletes projektterv: további tagok toborzása + 3 éves üzleti terv kialakítása: a közös piacra jutást célzó tevékenységek (tudás és készségfejlesztés, piacépítés), közös beruházási + egyéni fejlesztési elemek Megvalósítás: piacra jutás megszervezése/felépítése (szervező) + a piacra jutást célzó beruházások (közös és egyedi) NEM ITT: fizikai piac építése, termelő beruházás, on-farm bolt 13

14 Vidéki térségek eszközei VI. LEADER LEADER (4 művelet): 1. helyi fejlesztési stratégiák készítése (minőségi kiválasztás: stratégiai fókusz, helyi szükségletek, valamiben újszerűség, a VP-ben felsorolt fókuszterületek megjelenése) 2. helyi stratégiák megvalósítása (helyi pályáztatás) kicsik, speciálisak, kimaradók. 3. együttműködések (nagyobb hangsúly a valódi együttműködéseken pl. város- vidék); 4. HACS szervezés és működés (feladat-finanszírozás) 14

15 LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása (19.2. intézkedés) IV. Tengely LEADER program utódja Stratégiai céljainak megfelelően HACS-ok által kialakított műveletek és támogatási konstrukciók alapján (IH-val együttműködés) Szakmai/tartalmi értékelés a HACS-ok feladata (MVH feladatok: jogosultsági, formai ellenőrzés, kifizetések, megvalósulásellenőrzés) + LEADER-együttműködések (19.3) - központi pályázat - Nem tömegprojektek számára 15

16 Együttműködési források: VP-REL együttműködés (M16.4) = euró - képzés (M1) = euró - tanácsadás (M2) = euró - beruházás (M 4.2 feldolgozó) = euró - minőségi rendszer - nemzeti (M3) = euró - TCS (M9) = euró - innováció (M16.1) = euró Kis gazdaságok (16.3) = Szolidáris mg (16.9) = LEADER - egyedi (19.2) = LEADER - együttműködés(19.3) = euró euró euró euró + Mg beruházás (4.1) = euró + Feldolgozás (4.2) = euró 16

17 Tervezett VP források megoszlása 3% 2% 2% 1% 1% Beruházások 4% AKG + ÖKO Natura + TEHÁT 5% 5% 37% Erdő Alapvető szolgáltatások és infrastruktúra Mezőgazdasági diverzifikáció 6% 6% 7% 21% LEADER Állatjólét Mg-i kockázatmegelőzés és kockázatkezelés TÉSZ Szaktanácsadás, szakképzés Együttműködés alapú fejlesztések Minőségi rendszerek 17

18 Tervezett VP források - beruházások 3% Élelmiszerfeldolgozás 10% 8% 6% 49% Állattenyésztés Vízgazdálkodás, öntözés Kertészet 10% Fiatal gazda 14% Egyéb Rövid ellátási lánc 18

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Vidékfejlesztési Program a Helyi Fejlesztési Stratégiákban

Vidékfejlesztési Program a Helyi Fejlesztési Stratégiákban Vidékfejlesztési Program a Helyi Fejlesztési Stratégiákban Dr. Loncsár Krisztina Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Miniszterelnökség 2015. Július 16. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés,

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 dr. Viski József Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkár Miniszterelnökség a Helyi Márka kialakítása a Bakonyban projekt éves térségi találkozója

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON - KONFERENCIA Szeged 2015. március

Részletesebben

Vidékfejlesztési program 2014-2020

Vidékfejlesztési program 2014-2020 Vidékfejlesztési program 2014-2020 Dr. Viski József Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Miniszterelnökség Nemzetközi Vidék Minősége Védjegy Találkozó Fertőszéplak 2014.

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program

A Vidékfejlesztési Program A Vidékfejlesztési Program Gyebnár Péter Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Békés megyei referense 2014-2020 Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés konferencia-sorozat Szarvas 2015. április 22. Az MNVH

Részletesebben

Vidékfejlesztési program 2014-2020

Vidékfejlesztési program 2014-2020 Vidékfejlesztési program 2014-2020 Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség Bács-Kiskun Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége Akasztó 2014. december

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program Dr. Viski József Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkár Miniszterelnökség 2014-2020 Tanyavilág 2020 szakmai műhelykonferencia Szentkirály 2015. március

Részletesebben

Új vidékfejlesztési irányok 2014-2020 között

Új vidékfejlesztési irányok 2014-2020 között Új vidékfejlesztési irányok 2014-2020 között Horváth Szilveszter és Nagyné Virág Szilvia Agrár-vidékfejlesztési Stratégiai Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Almásfüzitő 2015. június 30. Aktualitások

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Budapest Magyar Természetvédők Szövetsége 2014. november 20. Csépe Balázs Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkárság Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Fejlesztéspolitikai Fórum Vajdahunyadvár dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Budapest, 2014.12.10. A V4 részesedése az EU

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kis Miklós Zsolt Agrár- vidékfejlesztésért Felelős Állam8tkár Miniszterelnökség Mezőgazdasági Bizo@ság 2014. október 15. Az agrár- vidékfejlesztési támogatások új rendszere

Részletesebben

Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere

Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere (alkalmazva mind a KAP I-ben a degressziót, mind a KAP II-ből az átcsoportosítást) KAP I. pillér (2015-2020): 7 988 m közvetlen támogatások (uniós forrás)

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felels helyettes államtitkár 2014. október 29. Budapest, VHT Szakmai napok Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM. kézikönyv

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM. kézikönyv VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM kézikönyv 2015 ELŐSZÓ Hazánkra és az Európai Unióra a vidékfejlesztés területén is sok közös kihívás vár, amelyek kezeléséhez, a sikeres válaszokhoz fontos az összehangolt és

Részletesebben

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program (VP) erdészeti intézkedései

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program (VP) erdészeti intézkedései A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program (VP) erdészeti intézkedései Az alföldi erdők jelentősége és jövőbeni szerepe a vidékfejlesztésben c. rendezvény Bugac, 2015. június 2. EMVA Stratégiai Főosztály

Részletesebben

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása Szabó Mátyás Vezető tervező NAKVI Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság HISZ-ünk benne! Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe

Részletesebben

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020 Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020 Dr. Weisz Miklós AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda www.agrion.hu Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere (alkalmazva mind a KAP I-ben a degressziót,

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Erdő alapú gazdaság

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Erdő alapú gazdaság Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Erdő alapú gazdaság A KAP új célkitűzései (2014-2020) 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek és a szektor versenyképességének javítása. 2. Természeti

Részletesebben

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as időszakban Hódi Ágota osztályvezető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program tartalom, változások, finanszírozás

A Vidékfejlesztési Program tartalom, változások, finanszírozás A Vidékfejlesztési Program tartalom, változások, finanszírozás Előadó: Szuhóczky Gábor ügyvezető EuroAdvance Kft. 1 A vidékfejlesztés jelentősége 2012-ben Magyarország lakosságának 46,6%-a élt vidéki régióban.

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program (VP)

Vidékfejlesztési Program (VP) Vidékfejlesztési Program (VP) TERVEZET VP 3.0. VERZIÓ AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP (EMVA) FORRÁSAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA Összefoglaló Prioritások A prioritás az alábbi hazai problémák megoldására

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 bemutatása tervezésének jelenlegi helyzete

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 bemutatása tervezésének jelenlegi helyzete Vidékfejlesztés a fókuszban 2013. november 25. Budapest Vidékfejlesztési Program 2014-2020 bemutatása tervezésének jelenlegi helyzete Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató, NAKVI főtitkár, MNVH A Vidékfejlesztési

Részletesebben

A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013

A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 1 Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai uniós: 1698/2005/EK Tanácsi rendelet (2005. szeptember 20.) 1974/2006/EK

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Mgr. Czibula Kristian Vállalkozás definició A vállalkozás valami

Részletesebben

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020. Dr. Weisz Miklós

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020. Dr. Weisz Miklós Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020 Dr. Weisz Miklós I.pillér eredeti forrása (millió euró) Magyarország 2015-2020 közötti közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső összeghatárai Az

Részletesebben

A 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó EMVA társfinanszírozott program Vidékfejlesztési Zöld könyve

A 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó EMVA társfinanszírozott program Vidékfejlesztési Zöld könyve A 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó EMVA társfinanszírozott program Vidékfejlesztési Zöld könyve 2013. november 26. Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is:

A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: Az egyes intézkedésekről részletesebben a Vidékfejlesztési Programban olvashatnak mindenhol jelöltük az oldalszámot. A Vidékfejlesztési Program ugyan még nem elfogadottaz EU részéről, de valószínűleg már

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 2014. december 09. Terra Madre FEJLESZTÉSPOLITIKA AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS CÉLOK, FŐ IRÁNYOK: 1) EURÓPAI UNIÓS SZINT: EU 2020, KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA 2) TAGÁLLAMI/NEMZETI

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak. Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó. stratégiai környezeti vizsgálat (SKV)

A 2014-2020 közötti időszak. Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó. stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) A 2014-2020 közötti időszak Vidékfejlesztési Programjához kapcsolódó stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet által előírt környezeti értékelés egyeztetési anyaga /14. változat/

Részletesebben