Vidékfejlesztési Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vidékfejlesztési Program"

Átírás

1 Vidékfejlesztési Program Dr. Maácz Miklós Kecskemét, június 25.

2 Az EMVA tervezés sajátosságai Feszes tartalmi keretrendszer (1305/2013/EU rendelet) Prioritások Fókuszterületek Intézkedések, alintézkedések Intézkedés sablonok Intézkedés leírásokban javasolt tartalmak Tematikus alprogramok (Fiatal gazda, Rövid ellátási lánc) LEADER/CLLD (kötelező) Környezet+erőforrás-hatékonyság legalább 30% A program főösszege 3,45 milliárd euró, amely millió Ft (nemzeti társfinanszírozással együtt)

3 EMVA prioritások 1.A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vidéki térségekben 2.A versenyképesség és életképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében 3.Az élelmiszerlánc szervezésének és kockázatkezelésének a mezőgazdaság terén történő előremozdítása 4.A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése, javítása 5.Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, alacsony CO2 kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása 6.A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdaság fejlesztése a vidéki térségekben (14,95% ~178 Mrd Ft)

4 Programszintű újdonságok Kollektív beruházások lehetősége (konzorcium), előnye. Pénzügyi eszközök: kedvezményes hitelkonstrukciók (hitelalap). Kamattámogatás (10 százalékpontig). EIP keretén belül agrárinnovációs operatív csoportok támogatása (működés és kapcsolódó projektek). Tudásátadás területén ágazati szinten allokált források (képzés, tanácsadás, közhasznú innováció céljára) Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése. Nem mezőgazdasági tevékenységek induló beruházásai. Az elszámolások egyszerűsítése (egyösszegű átalány, átalány alapú egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás). A kis értékű fejlesztések egyszerűsített követelményei és elbírálása. Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás, valamint a használt eszköz alkalmazásának lehetősége.

5 Új elemek: Mezőgazdasági beruházások Jövedelemstabilizáló eszköz (30%-os jövedelemcsökkenés esetén). Kockázatmegelőző beruházások (kármegelőző beruházások). A kiválasztási kritériumoknál hangsúlyos a foglalkoztatás növelése, környezetkímélő technológiák alkalmazása, energiafelhasználás hatékonysága, innováció, mint horizontális célkitűzés. Kertészet: új, építéssel járó kertészeti technológia; erőforrás-hatékonyság javítása; önálló, építéssel nem járó eszközök, gépek beszerzése; geotermikus energia hasznosítása, post-harvest technológiák fejlesztése. Állattenyésztés: új, építéssel járó állattartási technológia; erőforrás-hatékonyság javítása; önálló, építéssel nem járó eszközök, gépek beszerzése, trágyakezelés és komposztálás; a fentiekben felsorolt célterületekhez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés. Az öntözéses gazdálkodás fejlesztése a vízfelhasználás hatékonyságát szolgálja. Nem támogathatók a szántóföldi növénytermesztés beruházásai, a fás és lágy szárú ültetvénytelepítés, valamint önálló építéssel nem járó gépbeszerzés.

6 Mezőgazdasági beruházások Technológiai fejlesztés és erőforrás-hatékonyság javítása az állattenyésztési ágazatokban - 40 Mrd Ft; Kertészeti technológia- és eszközfejlesztés 39,85 Mrd Ft; Öntözéses gazdálkodás gazdaságon belüli fejlesztése, meliorációs beavatkozások 15,79 Mrd Ft; Agrár-innovációs Operatív Csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházás támogatása 12 Mrd Ft; Öntözéses gazdálkodás hatékonyságának javítása közösségi beruházásokon keresztül 10 Mrd Ft; Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása 7 Mrd Ft; Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 5 Mrd Ft; Termelői csoportok és szervezetek létrehozása 25 Mrd Ft; Biztosítások díjához nyújtott támogatás 21 Mrd Ft; Jövedelemstabilizáló eszköz 5 Mrd Ft;

7 Új elemek: Élelmiszergazdaság EU-s és nemzeti minőségrendszerekbe való belépés támogatása (földrajzi árujelző oltalom, hagyományos-különleges termékek, ökológiai termelésből származó termékek stb.). Minőségi rendszerekhez kapcsolódó csoportosulások promóciós tevékenységének támogatása. Fókusz a technológia korszerűsítésén. Önálló IKT fejlesztések is támogathatók. Külön prioritásban allokált forrás (mintegy 50%) az erőforrás, ill. környezeti hatékonyság javítására. Az egyes szakágazatok speciális fejlesztési igényeinek és lehetőségeinek figyelembe vétele a pályázati kiírások és szakmai értékelések során. A pályázatok érdemi, szakmai/gazdasági/piaci értékelése (döntés-előkészítés). Kisebb volumenű fejlesztések egyszerűbb elbírálása.

8 Élelmiszergazdaság Magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó fejlesztések, Versenyképesebb termék- és vállalati struktúra kialakítását, piacra jutást elősegítő fejlesztések, Piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő fejlesztések, Az együttes piacra jutás elősegítése érdekében vállalatok együttműködésében megvalósuló élelmiszer-feldolgozási beruházások, Anyag-, energia-, víztakarékos, valamint környezetterhelést csökkentő feldolgozási technológiák bevezetése, Üzemi infrastruktúra energia- és víztakarékosságot, valamint emisszió-csökkentést célzó korszerűsítése. K+F tudást és vállalati innovációt összefogó, a fejlesztés eredményeit a szektor többi szereplőjével megosztó (közhasznú) innovációs projektek eredményeinek gyakorlati megvalósításához szükséges beruházások támogatása. REL termelői (egyedi) és közös (kollektív) mezőgazdasági termékértékesítéshez kapcsolódó kereskedelmi eszköz és gazdaságon belüli kereskedelmi infrastruktúra beruházások megvalósítása.

9 Új elemek: Erdőgazdálkodás Szélesebb körű támogatások az önkormányzati szektor részére. Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területek erdősítése (új és önerdősülést kiegészítő) Erdőtelepítés támogatása mellett legfeljebb 12 évre az elmaradó mezőgazdasági bevételek és fenntartási költségek fedezése (magán és önkormányzat). A károsodott erdők helyreállítását szolgáló beavatkozások lehetősége jelentősen bővül (EIP). Az erdő-alapú gazdaság kiterjesztésének új lehetőségei: az erdőgazdálkodás mellett az elsődleges fafeldolgozás gépei is támogathatóvá válnak, továbbá az erdőgazdálkodók mellett egyéb vidéki KKV-k is kedvezményezettek lehetnek, ami a vidéki vállalkozói szektort jelentősen erősíti. A tudásátadás, tanácsadás és kutatási-innovációs együttműködések ágazati szinten allokált forrásokkal.

10 Erdőgazdálkodás Tudásátadás, szaktanácsadás, innováció: 7,3 mrd Ft Erdőtelepítés (első erdősítés): 31,2 mrd. Ft (ebből 18 mrd Ft determináció!) Agrár-erdészeti rendszerek: 2,1 mrd Ft. Erdészeti potenciál károsításainak megelőzése és helyreállítása: 8,2 mrd Ft Az erdők ökológiai és közjóléti funkcióinak fejlesztése: 13,2 mrd Ft Erdő-környezetvédelmi vállalások és a genetikai erőforrások megőrzése: 12,6 mrd Ft (ebből 1,2 mrd Ft determináció) Az erdők gazdasági potenciáljának mobilizálása (gép, fiatal erdők állománynevelése): 8,8 mrd Ft Erdőgazdálkodási infrastruktúra javítása: utak és kapcsolódó műtárgyak: 9,7 mrd Ft Natura 2000 erdők támogatása: 24,6 mrd Ft (a teljes összeg determinációnak tekinthető)

11 Új elemek: Környezet Az intézkedések területi/környezeti megfontolások alapján történő hatékonyabb differenciálása, valamint az egymás mellett felvehető kifizetések jobb összehangolása (terület-használati kifizetési rendszer). Nem a jelenlegi célprogram struktúra alapján épül fel. Az egyes gazdálkodó saját területi adottságaira építve egyénre szabott célprogramokat (előírás kombinációt) állíthat össze. Víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. Nem termelő beruházások között a vízvédelmi beruházások. Gazdálkodók együttműködésében megvalósuló fenntartható gazdálkodást célzó tájgazdálkodás, terület és tájhasználat váltás ösztönzése VTT területeken (az Együttműködés intézkedésen belül). Az intézkedésekhez kötődő szaktanácsadás és szakképzés támogatása a 14. és 15. cikkeken keresztül, determinált forrással. Továbbra is az AKG a legjelentősebb jogcím, de csökkenő terület, degresszivitás és szelekció várható. Ökogazdálkodásba bevont terület kismértékű növelése.

12 Környezet Hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített kifizetések (volt KAT) Natura 2000 kifizetések (Natura 2000 gyep) Agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések (AKG) Ökológiai gazdálkodás támogatása (az AKG 3 célprogramja öleli fel) Őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésének támogatása (állati és növényi génmegőrzés külön egy-egy művelet; jelenleg: 2 állati és 1 növényi génmegőrzésre vonatkozó jogcím) Natura 2000 fenntartási tervek készítésének támogatása (Natura fenntartási terv) Egyéb, magas természeti értéket képviselő területek védelmére és kezelésére vonatkozó tervek kidolgozása Nem termelő mezőgazdasági beruházások (madárvédelmi eszközbeszerzések, élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások, új: vízvédelmi beruházások)

13 Új elemek horizontális: Vidékfejlesztés 6. prioritás A kézműves és kisipari tevékenységek és a mezőgazdasági vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenységének elindítása 15 millió Ft-ig üzleti terv alapján jelentősen egyszerűsített módon (nincs tételes elszámolás). A kisméretű (50 millió Ft alatti) települési infrastruktúra fejlesztés keretében a vidéki térségekbe történő betelepüléshez, a foglalkoztatáshoz, a helyi gazdaság fejlődéséhez, valamint a szabadidő igényes eltöltéséhez szükséges beruházások támogathatók. A tanyás térségek külterületein a villamos energia, vízellátás és szennyvízkezelés lokális, egyedi megoldásainak támogatása, valamint a földutak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése. Aprófalvakban a településképet meghatározó épületek külső felújítása és a hozzájuk kapcsolódó infrastrukturális elemek megújítása támogatható. Alapvető szolgáltatásokban a tanyabusz és közösségi tér mellett közétkeztetést végző intézmények konyháinak és közbiztonság fejlesztése. Örökségvédelemben központban a közösségi és gazdasági hasznosítás templom felújítás önmagában nem támogatott.

14 Vidékfejlesztés 6. prioritás Kis gazdasági szereplők közötti együttműködések, a gazdálkodásra épülő szociális, egészségügyi, szemléletformáló, oktatási stb. tevékenységek, valamint a közösség által támogatott mezőgazdaság együttműködéseinek támogatása. Új elemek LEADER: A kiválasztásnál nagyobb hangsúly a Helyi Fejlesztési Stratégiák minőségén (pl. stratégiai fókusz, helyi szükségletek, újszerűség, VP-ben felsorolt fókuszterületek megjelenése, stb.) A HACS feladataiban és működésre fordítható költségeiben is nagyobb hangsúlyt kap a helyi közösségek aktivizálása és segítése (térségi animáció). Megszűnik a turisztikai tevékenységek és a mikrovállalkozások fejlesztése jogcím. Ezeket a témákat a Helyi Fejlesztési Stratégiákon keresztül a helyi igényekhez igazodó módon a LEADER keretében lehet támogatni. Tematikus fókuszok: 1) a kedvezőtlen társadalmi, demográfiai térségi folyamatok hatásainak enyhítésére irányuló programok, 2) a helyi gazdaság megerősítése, 3) a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás ösztönzése, 4) innovatív aprófalu kísérleti program.

15 REL tematikus alprogram, 33,5 mrd Ft (egyedi) és közös (kollektív) piacra jutási/marketing beruházások megvalósítása. Támogatható tevékenység a REL együttműködések létrehozása, valamint az együttműködések által kialakított REL Fejlesztési Tervek végrehajtása az alábbi fejlesztési szükségletek kielégítésére: A REL termelők piacra jutásának együttműködésen alapuló szervezése. A REL iránti társadalmi igény erősítése. A REL élelmiszer-lánc biztonságának fejlesztése. A REL termelők kereskedelmi és marketing felkészültségének fejlesztése. A REL tudás, tudástranszfer és innovációs aktivitás fejlesztése. 1. szakasz: A REL együttműködés kialakítása, működtetése és promóciója: 1.1. Az együttműködést szervezőknek tartott kötelező tréning A REL fejlesztési terv kialakítása: a termelők animációja és felmérése A REL együttműködés tevékenységeink szervezése A REL együttműködésben résztvevők promóciója. 2. szakasz: A REL együttműködés végleges Fejlesztési Tervének végrehajtása : 2.1. A REL együttműködés tevékenységeinek szervezése A REL együttműködésben résztvevők promóciója A REL termelők képzése, tájékoztatása A REL termelők tanácsadási szolgáltatás igénybevételének biztosítása A REL termelői

16 Fiatal gazda alprogram (72 md Ft) Fiatal gazdák induló támogatása Beruházási támogatások Képzés, szaktanácsadás, tapasztalatcsere (farmgyakornoki program, kötelező képzés, bemutató üzem stb.)

17 Köszönöm a figyelmet!

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben

Részletesebben

Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály. A hazai tervezés bemutatása, a VP legutolsó verziója

Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály. A hazai tervezés bemutatása, a VP legutolsó verziója Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály A hazai tervezés bemutatása, a VP legutolsó verziója Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben 2. A Vidékfejlesztési

Részletesebben

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program bemutatása Szabó Mátyás Vezető tervező NAKVI Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság HISZ-ünk benne! Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe

Részletesebben

Új vidékfejlesztési irányok 2014-2020 között

Új vidékfejlesztési irányok 2014-2020 között Új vidékfejlesztési irányok 2014-2020 között Horváth Szilveszter és Nagyné Virág Szilvia Agrár-vidékfejlesztési Stratégiai Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Almásfüzitő 2015. június 30. Aktualitások

Részletesebben

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as időszakban Hódi Ágota osztályvezető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 2014. december 09. Terra Madre FEJLESZTÉSPOLITIKA AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS CÉLOK, FŐ IRÁNYOK: 1) EURÓPAI UNIÓS SZINT: EU 2020, KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA 2) TAGÁLLAMI/NEMZETI

Részletesebben

Vidékfejlesztési program 2014-2020

Vidékfejlesztési program 2014-2020 Vidékfejlesztési program 2014-2020 Dr. Viski József Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Miniszterelnökség Nemzetközi Vidék Minősége Védjegy Találkozó Fertőszéplak 2014.

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 dr. Viski József Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkár Miniszterelnökség a Helyi Márka kialakítása a Bakonyban projekt éves térségi találkozója

Részletesebben

Vidékfejlesztési program 2014-2020

Vidékfejlesztési program 2014-2020 Vidékfejlesztési program 2014-2020 Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség Bács-Kiskun Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége Akasztó 2014. december

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON - KONFERENCIA Szeged 2015. március

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség Hagyomány - Helyi termék - Hálózat Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 bemutatása tervezésének jelenlegi helyzete

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 bemutatása tervezésének jelenlegi helyzete Vidékfejlesztés a fókuszban 2013. november 25. Budapest Vidékfejlesztési Program 2014-2020 bemutatása tervezésének jelenlegi helyzete Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató, NAKVI főtitkár, MNVH A Vidékfejlesztési

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program Dr. Viski József Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkár Miniszterelnökség 2014-2020 Tanyavilág 2020 szakmai műhelykonferencia Szentkirály 2015. március

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program (VP)

Vidékfejlesztési Program (VP) Vidékfejlesztési Program (VP) TERVEZET VP 3.0. VERZIÓ AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP (EMVA) FORRÁSAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA Összefoglaló Prioritások A prioritás az alábbi hazai problémák megoldására

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél - Agrár- és vidékfejlesztési támogatásokról a lényeg -

Agrártámogatási Hírlevél - Agrár- és vidékfejlesztési támogatásokról a lényeg - Agrártámogatási Hírlevél - Agrár- és vidékfejlesztési támogatásokról a lényeg - 2015. augusztus 2015/6. szám A Vidékfejlesztési Program várható támogatásai Az Európai Bizottság 2015. augusztus 10-én jóváhagyta

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program a Helyi Fejlesztési Stratégiákban

Vidékfejlesztési Program a Helyi Fejlesztési Stratégiákban Vidékfejlesztési Program a Helyi Fejlesztési Stratégiákban Dr. Loncsár Krisztina Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Miniszterelnökség 2015. Július 16. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés,

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Erdő alapú gazdaság

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Erdő alapú gazdaság Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Erdő alapú gazdaság A KAP új célkitűzései (2014-2020) 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek és a szektor versenyképességének javítása. 2. Természeti

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Budapest Magyar Természetvédők Szövetsége 2014. november 20. Csépe Balázs Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkárság Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is:

A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: Az egyes intézkedésekről részletesebben a Vidékfejlesztési Programban olvashatnak mindenhol jelöltük az oldalszámot. A Vidékfejlesztési Program ugyan még nem elfogadottaz EU részéről, de valószínűleg már

Részletesebben

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program (VP) erdészeti intézkedései

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program (VP) erdészeti intézkedései A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program (VP) erdészeti intézkedései Az alföldi erdők jelentősége és jövőbeni szerepe a vidékfejlesztésben c. rendezvény Bugac, 2015. június 2. EMVA Stratégiai Főosztály

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Mgr. Czibula Kristian Vállalkozás definició A vállalkozás valami

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kis Miklós Zsolt Agrár- vidékfejlesztésért Felelős Állam8tkár Miniszterelnökség Mezőgazdasági Bizo@ság 2014. október 15. Az agrár- vidékfejlesztési támogatások új rendszere

Részletesebben

Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről

Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program jelenlegi állásáról, a várható ütemtervről Dr. Loncsár Krisztina Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Miniszterelnökség 2015. Július 27. Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 - A mezőgazdasági vízgazdálkodást segítő fejlesztési források

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 - A mezőgazdasági vízgazdálkodást segítő fejlesztési források Vidékfejlesztési Program 2014-2020 - A mezőgazdasági vízgazdálkodást segítő fejlesztési források Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség Országos Mezőgazdasági,

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM. kézikönyv

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM. kézikönyv VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM kézikönyv 2015 ELŐSZÓ Hazánkra és az Európai Unióra a vidékfejlesztés területén is sok közös kihívás vár, amelyek kezeléséhez, a sikeres válaszokhoz fontos az összehangolt és

Részletesebben

Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere

Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere (alkalmazva mind a KAP I-ben a degressziót, mind a KAP II-ből az átcsoportosítást) KAP I. pillér (2015-2020): 7 988 m közvetlen támogatások (uniós forrás)

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program

A Vidékfejlesztési Program A Vidékfejlesztési Program Gyebnár Péter Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Békés megyei referense 2014-2020 Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés konferencia-sorozat Szarvas 2015. április 22. Az MNVH

Részletesebben

Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon

Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon JUHÁSZ, Anikó Rövid Ellátási Lánc (REL) EMVA tematikus alprogram Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program tartalom, változások, finanszírozás

A Vidékfejlesztési Program tartalom, változások, finanszírozás A Vidékfejlesztési Program tartalom, változások, finanszírozás Előadó: Szuhóczky Gábor ügyvezető EuroAdvance Kft. 1 A vidékfejlesztés jelentősége 2012-ben Magyarország lakosságának 46,6%-a élt vidéki régióban.

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben