Az Európai Unió ALA regionális programja (fejlesztési együttműködés az ázsiai és latin-amerikai országokkal)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Unió ALA regionális programja (fejlesztési együttműködés az ázsiai és latin-amerikai országokkal)"

Átírás

1 Az Európai Unió ALA regionális programja (fejlesztési együttműködés az ázsiai és latin-amerikai országokkal) 1. Az ALA program alapvető jellemzői Az EU ALA regionális programjának jogi alapja a 2258/96 számú Tanácsi Rendelet (Council Regulation (EC) No2258/96. A dokumentum a program általános céljait az alábbiakban határozza meg: - az EU és ázsiai, latin-amerikai partnerei közötti kapcsolatok erősítése; - hozzájárulás a szegénység csökkentéséhez és a fenntartható fejlődéshez; - a jólét, biztonság és stabilitás elősegítése. Országokra bontva a közösségi segélypolitika fő törekvéseit az EU az alábbiakban látja: - a partnerországok fenntartható gazdasági és szociális fejlődésének elősegítése, zökkenőmentes és fokozatos integrálásuk a világgazdaságba; - az intézményi és jogi keretek erősítése, különös tekintettel a demokratikus elvekre, a jogállamiságra, az emberi és szabadságjogok védelmére; - a gazdasági és kereskedelmi együttműködés elősegítése, a befektetések ösztönzése, a térség országainak bekapcsolása a multilaterális kereskedelmi rendszerbe és a WTO-egyezmények végrehajtásába; - a szervezett bűnözés, a pénzmosás, a terrorizmus, a kábítószer kereskedelem, az illegális migráció, az emberkereskedelem elleni harc támogatása; a bizalomépítés és konfliktus megelőzés elősegítése; - a regionális együttműködések és integrációk ösztönzése, az ázsiai és latin-amerikai országok kapcsolatainak mélyítése az EU-val; - a rehabilitáció és az újjáépítés, valamint a lakóhelyüktől megfosztott emberek támogatása. A Bizottság 2002-ben rendelet-tervezetet (COM(2002)340 final) dolgozott ki a segélymechanizmus hatékonyságának növelése érdekében, amelyet a Tanács és az Európai Parlament még nem hagyott jóvá, de eszközeit a gyakorlatban alkalmazzák. Ennek főbb elemei: - a segélyekre vonatkozó kötelezettségvállalások és kifizetések meggyorsítása; - a munka minőségének javítása pontos tervezés útján, 5-7 évre szóló programok segítségével; - a pénzügyi igazgatás javítása a döntéshozatal egyszerűsítésével; - a segélynyújtás koherenciájának erősítése a tagállamokkal és egyéb donorokkal való kooperáció szorosabbá tételével. Új módszer: a segélyek kötöttségének feloldása, azaz a segélyezett partnerországok szereplői (cégek, NGDO-k) számára a projektek végrehajtásában a donorországéval azonos bánásmód biztosítása. Az EU az ALA program keretében a közötti időszakra az ázsiai országok számára 2,52, a latin-amerikai országok számára pedig 1,27 milliárd euró támogatást irányoz elő. 1

2 2. Az EU ra szóló Ázsia-stratégiája és irányadó programja (indicative programme) A Bizottság első alkalommal dolgozott ki átfogó stratégiát Ázsiára a fejlesztési együttműködés területén. A dokumentum azért csak két évet fog át, hogy időben illeszkedjék az Unió többi stratégiájához A Bizottság általános célkitűzései - hozzájárulás a térség békéjének és biztonságának erősítéséhez; - a kölcsönös kereskedelemi és befektetési kapcsolatok további erősítése; - a kevésbé prosperáló országok fejlődésének elősegítése; a szegénység csökkentése; - hozzájárulás az emberi jogok, a demokrácia, a jó kormányzás és a jogállamiság fejlődéséhez; - globális partneri viszony az ázsiai országokkal a globalizáció, környezetvédelem és a biztonság kérdéseinek kezelése érdekében; - Európa jobb megismertetése Ázsiában (és viszont) ASEAN A szervezettel való együttműködés prioritásai: - a regionális stabilitás és a terrorizmus elleni harc támogatása; - az emberi jogok, a demokrácia és a jó kormányzás elősegítése; - a jogi és belügyi kérdések hangsúlyozása; - lendületadás a regionális kereskedelemi és befektetési kapcsolatoknak; - a kevésbé prosperáló országok fejlődésének támogatása; - egyes politikai területeken a dialógus és együttműködés erősítése SAARC ( Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Társulás) Az EU nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a Társulás keretében erősödjön az együttműködés a térség országai között elsősorban a külkereskedelem területén. Emellett a Társulás elősegítheti az indiai-pakisztáni kapcsolatok normalizálását. Az EU a Társulással kialakított kapcsolataiban a kereskedelmi kérdéseknek ad prioritást Ázsia-Európa találkozók (ASEM) Az 1996 óta rendszeresen megtartott informális találkozók célja, hogy politikai, gazdasági és kulturális kérdéseket vitassanak meg és azokban együttműködést alakítsanak ki. Bár ez az intézmény nem a fejlesztési együttműködés szerve, a Bizottság biztosítja különböző kezdeményezések pénzügyi támogatását A fejlesztési együttműködés területei 2003 decemberéig 18 regionális programot indítottak el illetve hajtottak végre összesen 380 millió euró kötelezettségvállalással. A tényleges pénzügyi ráfordítás 2001-ben 51,9, 2002-ben 60,3, 2003-ban 50,4 millió euró volt. 2

3 Az egész Ázsiára kiterjedő programok az alábbiak: - Asia Invest: célja a gazdasági együttműködés elősegítése az üzletemberek számára az üzleti kapcsolatok bemutatásával és partneri kapcsolatok létesítésével; - Asia Urbs: kapcsolatok városi önkormányzatok között városfejlesztési projektek megvalósítása céljából; - Asia Pro Eco: együttműködés a környezetvédelem érdekében fenntartható termékek, eljárások és szolgáltatások fejlesztésével; - Asia IT&C: a K+F együttműködés elősegítése e területen; - Asia-Link: a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés elősegítése. ASEAN programok A Bizottság és a szervezet közötti együttműködési egyezmény 75 millió euró keretet irányoz elő projektek támogatására a kereskedelem, az energia, a környezetvédelem, a kapacitásépítés és a felsőoktatás területén. A fontosabb projektek: - az EU-ASEAN kereskedelmi kapcsolatok elősegítése; - az ASEAN integráció előmozdítása; - harc a terrorizmus ellen; - harc a kábítószer kereskedelem ellen; - támogatás az ASEAN titkárságnak; - statisztikai együttműködés; - az EU jobb megjelenítése Délkelet Ázsiában. SAARC programok Az 1999-ben megkötött megállapodás négy prioritást határoz meg: 1. a SAARC termékek piacra-jutásának segítése az EU-piacon, 2. az EU-ba exportált SAARC termékek eredetére vonatkozó szabályok összegzése; 3. technikai segítségnyújtás a dél-ázsiai szabadkereskedelmi övezet létrehozásához; 4. támogatás a SAARC szabványok összehangolásához. ASEM programok A Bizottság jelenleg három programot segít: - ASEM tröszt pénzalap: célja az ázsiai országok segítése a pénzügyi válság utáni gazdasági és szociális problémák kezelésében; - Európa és Ázsia közötti közvetlen információs hálózat kiépítése; - Ázsia-Európa Alap: célja a kulturális, intellektuális és lakossági kapcsolatok elősegítése. Egyéb programok - Európa-Ázsia polgári légi közlekedési együttműködési program; - Reproduktív egészséghez kapcsolódó program fiatalok részére; - A gyapot-betegségek integrált kezelése. 3

4 2.3. Irányadó költségvetés A os időszakra az egész Ázsiát átfogó programokra a kereskedelem és befektetés területén 15-25, a felsőoktatás területén 25-35, a környezetvédelem területén millió eurót irányoztak elő. ASEAN programokra 10-15, SAARC programokra 2-5 millió euró támogatást terveznek, a tartalék 15 millió euró, azaz összesen millió euró. 3. Az EU kapcsolatai a latin-amerikai országokkal a fejlesztési együttműködés területén 3.1. A kapcsolatok főbb jellemzői Az EU Latin-Amerika elsőszámú donor- és befektető partnere, az USA után a második helyen áll a térség külkereskedelmi ranglistáján ben az EU importja a térségből 53,7, exportja 57,5 milliárd eurót tett ki ben az EU-térségben eszközölt magántőke befektetései összesen 200 milliárd euróra rúgtak. Az EU és a latin-amerikai országok kapcsolatai több szinten folynak: 1. Régiók szintjén (EU- Riói csoport; EU- latin-amerikai és karibi államfők csúcstalálkozói), 2. Szubrégiók szintjén (Mercosur, Andok Közösség, Közép-Amerika) és 3. állami szinten (Mexikó, Chile). A kapcsolatok pillérei: a gazdasági együttműködés, intézményes politikai párbeszéd, kereskedelem-fejlesztés. Az 1986-ban megalakult Riói csoport ma magában foglalja a térség valamennyi államát. Az EU-Riói csoport a politikai párbeszéd kulcsfontosságú fóruma, amely meghatározza kapcsolatok fejlesztésének fő irányait. Legutóbb, 2003 márciusában miniszteri szinten Athénban ült össze. Az EU - latin-amerikai és karibi államfők első csúcstalálkozóját 1999-ben Rió de Janeiróban tartották A fórum célja a két térség közötti stratégiai viszony kialakításának elősegítése, a politikai és gazdasági együttműködés prioritásainak meghatározása. A csúcs 2002-ben Madridban, 2004 májusában a mexikói Guadalajará-ban ült össze. Utóbbi témái: szociális kohézió, multilaterális rendszer, regionális integráció. Az EU a Mercosur államokkal (Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay) 1996-ban Régiók közötti Együttműködési Keretszerződést kötött és jelenleg tárgyalás alatt áll egy Politikai és Gazdasági Társulási Szerződés megkötése. Az EU 1993-ban együttműködési keretszerződést kötött a közép-amerikai államokkal és jelenleg tárgyalnak egy társulási szerződés megkötéséről Az EU az Andok Közösséggel 1983-ban kötött először együttműködési keretszerződést, amit 1993-ban megújítottak. A párbeszéd főbb témái: területi integráció, demokrácia és emberi jogok, harc a kábítószer kereskedelem ellen Az EU fejlesztési együttműködési politikája a térségben A politika fő célkitűzései: a vagyon egyenlőbb elosztásának előmozdítása, a jogállamiság és a demokrácia fejlesztése, a környezet védelme, a regionális integráció elősegítése, a latinamerikai cégek versenyképességének erősítése, technológia-transzfer. 4

5 Az EU több átfogó program keretében nyújt támogatást: - ALFA: az 1994-bren elindított, hat évre szóló program az egyetemek közötti továbbképzést szolgálja. A 2001-ben meghosszabbított programra 25 millió euró összeget irányoztak elő. Eddig 846 egyetemi hálózat jött létre. - AL-INVEST: a két térség vállalatai, elsősorban a kis- és közepes vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kialakításának elősegítését célozza. A program első szakasza re szólt 42 millió euró költséggel, a második szakasz 2001-ben indult 43 millió euró pénzügyi kerettel. A program sikeresnek bizonyul, jelenleg 350 cég vesz részt benne, és minden befektetett euró 10 eurónyi üzletet hozott létre. - URB-AL: a program célja a település-gazdálkodási tapasztalatok átadása. Jelenleg a két térségből 1200 város vesz részt a programban. Az közötti első szakaszban 14, a közötti második szakaszban 50 millió euró összeggel finanszírozták, illetve finanszírozzák a programot. - ATLAS: a 2,4 millió eurós program a térség 200 kereskedelmi kamarája közötti tapasztalatcsere előmozdítását célozza. - ALIS: a ös időszakra 63,5 millió euró összeget irányoztak elő a kormányszervek és civil szervezetek együttműködésének elősegítése érdekében az információs társadalom témában. A program szabályozási, technikai és képzési projekteket foglal magában. - ALBAN: a 2002 májusában indított program egyetemet végzett hallgatók tanulmányútjait, leendő latin-amerikai döntéshozók európai intézményekben való továbbképzését foglalja magában. - OREAL: a 2003 szeptemberében indított program a két térség olyan profitorientált intézményeinek együttműködését szolgálja, melyek a kapcsolatok új területeinek azonosítását kutatják. - EUROSOCIAL: a 2004 májusában indított, 30 millió eurós program a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését szolgálja a latin-amerikai országokban. Megjegyzés: a fenti programok részletes ismertetése és azokba való bekapcsolódás feltételei megtalálhatók a világhálón: europa.eu.int/comm/external-relations/la címszó alatt. Egyéb, az Európai Bizottság által támogatott projektek kiterjednek a nők bevonására a fejlesztési együttműködésbe, ombudsmanok képzésére, a büntetés-végrehajtás javítására, a kábítószer csempészés elleni harcra, az erdők és környezet megőrzésére, az energiaszektor fejlesztésére, a kutatás-fejlesztésre Az Európai Bizottság Latin-Amerika stratégiája ra A Bizottság 2002 áprilisában kidolgozott stratégiája a közötti időszakra 1725 millió euró összeget irányzott elő regionális fejlesztés címén. Azon belül az ún. indikatív régiós keret erre az időszakra 280 millió euró. A stratégia indikatív programja az alábbi prioritásokat határozta meg: a. A partneri kapcsolatok alakítása a civil szervezetek hálózatán belül A program célja a latin-amerikai civil szervezetek, elsősorban a cégek, valamint az oktatási és képzési intézmények kapacitás építése és kapcsolataik elmélyítése. Ezáltal a gazdasági 5

6 növekedést, szociális integrációt és a kulturális kapcsolatokat szeretnék fejleszteni fejlesztése a latin-amerikai országokban. Főbb eszközök: a gazdasági szektorok érintkezésének ösztönzése; technológiák átadása; kapacitás-építés az oktatás terén; tematikus képzési hálózatok fejlesztése a kultúra területén; szemináriumok szervezése; az érdekelt kormányzati és képviseleti szervek folyamatos tájékoztatása. Erre a programra az indikatív régiós keret %-a fordítható. b. A szociális egyenlőtlenségek csökkentése Célja a közületek kapacitás-építése a latin-amerikai országokban annak érdekében, hogy harcoljanak az etnikai és faji megkülönböztetésből eredő szociális egyenlőtlenségek ellen. Ez az EU e téren gyűjtött tapasztalataira épül. Főbb eszközök: adatbázis kialakítása a kedvezőtlen helyzetben lévőkről; a közpénzek felhasználási módszereinek kialakítása; szemináriumok szervezésre; állami alkalmazottak és NGO-káderek képzése. Az indikatív régiós keret %-a fordítható a programra. c. A természeti katasztrófák megelőzése, a rehabilitációs és újjáépítési intézkedések gyors meghozatala Ez a program a természeti katasztrófák által sújtott latin-amerikai országok rehabilitációs és újjáépítési erőfeszítéseinek hatékony segítségét célozza. Magában foglalja a katasztrófáknak leginkább kitett, főként szegény lakosság sebezhetőségének csökkentését. Főbb eszközök: az EU humanitárius segítségnyújtásának meggyorsítása; a természeti katasztrófák megelőzésének és a felkészültségnek erősítése; kézikönyvek készítése, leltár a felhasználható segélyeszközökről; képzés és információ csere. Az indikatív keret 20 %-a használható fel erre a célra. d. Az EU latin-amerikai kapcsolatok figyelemmel kísérése Célja, hogy a két régió vezető tudományos intézményeinek segítségével azonosítsák a politikákat és programokat befolyásoló regionális és szektorális problémákat, beleértve a multilaterális kérdéseket is (kereskedelem, emberi jogok, biztonság, környezet). Eszközök: a kapcsolatok aktuális kérdéseinek nyomon követése és a latin-amerikai regionális szervezetek prioritásainak tanulmányozása, a szakértők kapcsolatainak elősegítése, tanulmányok és szemináriumok szervezése, az ALA jobb kommunikálása útján. e. Közigazgatási hálózat a fenntartható energia-igazgatásért Latin-Amerikában az energiafogyasztás növekedése meghaladja a GDP növekedését, ugyanakkor a lakosság egyharmada nem jut villamos energiához. Az EU segítséget nyújt a szakértelem fejlesztéséhez, a regionális integráció elősegítéséhez, a környezet védelméhez. Az EU millió eurós forrást biztosít a programhoz

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Nemzetközi együttműködés Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban és fejlesztés Ma már tudjuk, hogy megvannak a szükséges technikai, pénzügyi és anyagi

Részletesebben

A barcelonai folyamat és az Euro-Mediterrán Partnerség

A barcelonai folyamat és az Euro-Mediterrán Partnerség NB10_02_bel.qxd 2010.03.10 6:43 du. Page 29 BIZTONSÁGPOLITIKA 29 Ligetvári-Takács Krisztina A barcelonai folyamat és az Euro-Mediterrán Partnerség A mediterrán régió és a Közel-Kelet országai geopolitikai

Részletesebben

Kereskedelempolitika. A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Kereskedelempolitika. A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója Kereskedelempolitika A piacok megnyitása élénkíti gazdaságainkat a piacok megnyitásához pedig

Részletesebben

a régiókért dolgozunk 2008. Január

a régiókért dolgozunk 2008. Január HU a régiókért dolgozunk Az Európai Unió regionális politikája 2007 2013 2008. Január Tartalomjegyzék Előszó... 1 Dióhéjban: politika Európa régiói számára... 2 Miért fontos az európai regionális politika?...

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN ENSZ-AKADÉMIA 2004/2005 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG HUNIDA Kht 2005 1 A Külügyminisztérium és az ENSZ Fejlesztési Programja

Részletesebben

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

13SZ. HU 2014. A haiti földrengést követő európai uniós helyreállítási támogatás. Ku lönjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

13SZ. HU 2014. A haiti földrengést követő európai uniós helyreállítási támogatás. Ku lönjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 13SZ. Ku lönjelentés A haiti földrengést követő európai uniós helyreállítási támogatás EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 777 végleges VOL. 1/2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKET MEGELŐZŐ EGYESÜLET HUMAN-NET ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, 2009. A PROJEKT

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája A Kormány 2004. március 31-i ülésén elfogadta a Magyar Köztársaság új nemzeti biztonsági stratégiáját (2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat), amely a Határozatok Tárában történt április 15-i közzétételt

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz Fenntarthatósági Szótár Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz 2 Magyar Telekom Fenntarthatósági Szótár A Magyar Telekom Csoport számára a fenntarthatóság, a környezet társadalom

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AFGANISZTÁNI SZEREPVÁLLALÁSA KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI KITEKINTÉS

MAGYARORSZÁG AFGANISZTÁNI SZEREPVÁLLALÁSA KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI KITEKINTÉS MAGYARORSZÁG AFGANISZTÁNI SZEREPVÁLLALÁSA KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI KITEKINTÉS BEVEZETŐ Magyarország a globális biztonsági kihívások kezelése, valamint a NATO- és EUtagságból adódó kötelezettségeinek teljesítése

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégia TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

equalset zárókonferencia Budapest

equalset zárókonferencia Budapest equalset zárókonferencia Budapest 2007. április 12-13. egyenlô esélyek esélyek az egyenlôségre Magyarország célba ér NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.6. COM(2010) 546 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben