Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium"

Átírás

1 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium OM azonosító: PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011.

2 A rész 2

3 I. Bevezető rész 1. BEVEZETÉS Az Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium alap- és középfokon képző, gyermekközpontú, a személyiség- és képességfejlesztés szolgálatában álló intézmény. A többcélú intézmény megalapításakor a legfontosabb cél az volt, hogy az általános műveltségi tudás megalapozása mellett a tanulók személyiség-és képességfejlesztése hangsúlyosan kapjon teret az intézet oktatási területein belül. Intézményünk célja olyan korszerű általános és szakmai műveltség megszerzésének biztosítása, melynek birtokában a tanulók alkalmassá válnak az érettségi és szakmai vizsga letételére. Olyan személyiségeket kívánunk képezni, akik képzettek, esztétikailag érettek, igényük van az önművelésre, a nemzeti, egyetemes kultúrában való jártasságra. Ennek érdekében nemcsak a magyar társadalom hagyományos értékeit kívánjuk közvetíteni a tanulóinknak, hanem a nemzetközileg elfogadott normákat is. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok saját életük kialakításában aktívan részt vegyenek, legyen igényük saját életük tudatos, felelős döntések meghozatalával történő alakítására, ezért nagy hangsúlyt helyezünk a kreatív gondolkodású személyiségek formálására. Elsődleges célunk, hogy minden tanulónk megtalálja intézményünk falain belül azokat a tevékenységeket, melyek során nyitottak, megértőek lesznek különböző életmódok, kultúrák, vallások iránt. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a fejlődésükben akadályozott gyerekeket, hátrányos helyzetű, vagy beilleszkedési zavarral küszködő tanulóinkat integráltan oktassuk, hiszen kiegyensúlyozott felnőtteket szeretnénk nevelni belőlük. Mindez nemcsak a fejlődésben elmaradott tanulók számára kedvező. Azáltal, hogy közvetlen környezetünkben élhetnek és tanulhatnak, pozitív hatást érhetünk el nemcsak az ő személyiségfejlődésükben, hanem a környezetében élő tanulókra is, hiszen felismerik, elfogadják és képessé válnak tolerálni a másságot. Erre lehetőségük van nemcsak a közismereti és szakmai órák, hanem az alapfokú művészetoktatás keretében is. A művészet erejét használva segítünk tanulóinknak lelki nyugalmat adni, megszüntetni a körülöttük fennálló feszültséget, kellemes környezetet biztosítani számukra, hogy ez által a hétköznapok fölé emeljük őket. A művészetek hozzájárulnak a társadalom értékeinek közvetítéséhez, nagyszerűségük eredményeképp értelmi, érzelmi és erkölcsi nevelés megvalósítását segíti elő. A sokoldalú, színes iskolai élet fejleszti a növendékek önismeretét, együttműködési és kollektív készségét, edzi akaratukat, hozzájárul életmódjuk, életvitelük alakításához. Elősegíti az önálló ismeretszerzés képességének elsajátítását, az alkotó teremtőképesség és a tehetség kibontakozását. A művészi nevelés nagyban megkönnyíti a diákok önkifejezését és előmozdítja azt a célunkat is, hogy egészséges személyiségeket neveljünk a jövő társadalmának. 3

4 1.1 Az iskola története Az Abigél Többcélú Intézmény 2000-ben jött létre közös igazgatású közoktatási intézményként. Az első időszakban oktatási tevékenységünk két területet ölelt fel: az alapfokú művészetoktatást, illetve az iskolarendszerű szakképzést. Elsősorban az alapfokú művészetoktatás területén szerzett tapasztalatok alapján bővítette intézményünk tevékenységét a középfokú művészetoktatással, hiszen azok a gyerekek, akik alapfokú művészetoktatásban vettek részt, tehetségüket középfokon kívánták továbbfejleszteni. Ezt az igényt kielégítve indítottuk el a 2002/2003-as tanévben a párhuzamos művészeti szakközépiskolai képzést. A tudományos és technikai változások, valamint a munkaerő-piaci igények gyors változása a korábbinál műveltebb, komplexebb ismeretekkel rendelkező munkaerőt igényelt. Ezért döntöttünk úgy, hogy oktatási-képzési kínálatunkat fokozatosan bővítjük. A 2006/2007-es tanévtől középfokú oktatásunk öt évfolyamos szakközépiskolai és gimnáziumi tagozattal bővült, melyek tanterve nyelvi előkészítő évfolyamra épül. Ugyanebben a tanévben szakiskolai oktatási programunkat is kidolgoztuk azokra a fiatalokra gondolva, akik nem kívántak a felsőoktatásban továbbtanulni. A megújuló képzési kínálat mellett folyamatosan fejlesztettük a már korábban működő szakképzési tevékenységet. A 2008/2009-es tanévtől intézményünk kollégiummal bővült. Mely szerves része az intézményben folyó pedagógiai munkának. Alapfunkcióján túl hozzájárul a diákok harmonikus fejlődéséhez, a sikeres életpályára való felkészítéséhez segítéséhez. Az iskola jól képzett, korszerű szakmai ismeretek birtokában lévő tanulókat kíván útjukra bocsátani, olyan személyiségeket, akik képzettek, esztétikailag érettebbek, a mindennapokban harmóniára, egészséges életmódra törekszenek. A diákok életét tanulmányi osztály segíti. A művelődést, szakmai fejlődést szolgálja a jól felszerelt könyvtár, a többnyelvű oktatást és a nyelvtanulást pedig nyelvi labor segíti. Megfelelő számú és korszerű multimédiás számítógépen tanulhatják növendékeink a számítástechnikai és szakmai ismeretek alkalmazását. Folyamatosan törekszünk iskolánk egyéni arculatának kialakítására, a tanulóink körében az Abigéles identitás elmélyítésére. Diákjaink a képző- és iparművészeti tagozat első növendékei által tervezett - formainget kapnak, és szívesen viselik az Abigéles tréningruhánkat is. Létesítményünk korszerű felszereltségével, kialakításával megfelel a kor helyi, magyarországi, európai követelményeinek. Az intézmény indulásakor meghatározott tervek, célok folyamatosan valósulnak meg. Hagyományteremtő rendezvényeink között a diákok által igen kedvelt az elsőévesek fecsketábora, illetve a fecskeavató. Hagyománnyá vált intézményünkben a minden tanév február hónapjában megrendezésre kerülő Abigél napi rendezvény, valamint a Szabó Magda vers- és prózamondó verseny is. Minden évben megrendezésre kerül a tizenharmadik évfolyam táncgálája, ahol a tanulók az elsajátított tánctudásukat, saját koreográfiájukat bemutatva csillogtatják meg a kreativitásukat. Nemzeti ünnepeinkről (október 23, március 15.) ünnepi műsorok keretében belül emlékezünk meg. Szintén hagyománynak számít iskolánk életében a tanévzáró gála ez nem azonos a tanévzáró ünnepséggel -, amikor tánc- és zenetagozatos növendékeink színvonalas műsor keretén belül prezentálják a tanév során elsajátított új technikákat és ismeretanyagot. A külső műhelygyakorlatokat, az osztálykirándulásokat saját táborainkban: a művészeti témákban gazdag Tivadaron található Tiszaparti Szabadidő Táborban és a ritka természeti értékek közelében elhelyezkedő Ligeti Szabadidő Táborban Bátorligeten - az itt található ősláp a világörökség része -, valamint a festői szép- 4

5 ségű Zempléni-hegységben fekvő Vilyvitányban, a Vilyvitányi Szabadidő Táborban valósítjuk meg. 1.2 A pedagógiai program jogszabályi alapjai Az oktatást érintő alapvető törvények: - a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény, - a nevelési-oktatási intézményék működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet és a 16/1998-as módosítás - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM-rendelet, - az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet - a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 11/1999. (III. 5.) OM-rendelettel módosított 5/1998. (II. 18.) MKMrendelet, - a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet - a közoktatásról szóló évi LXXIL. Törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet, - az évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) valamint az annak végrehajtásáról szóló intézkedésre 138/1992. (X. 8.), mindezek egybeszerkesztve a Munka Törvénykönyvével, - az 1/1998. (VII. 24.) a nevelési-oktatási intézmények eszközjegyzéke, valamint a pedagógus továbbképzéséről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. Sz. rendeletek. - A szakképzésről szóló évi XVI. És az évi LXXXIV. Törvényekkel módosított évi LXXVI. Törvény. - Az Országos képzési jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet Az Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium többcélú intézmény keretében, közös igazgatású közoktatási intézményként került megalakításra. A két tanítási nyelvű általános iskola célja, hogy a tanulók már néhány hónap elteltével képesek legyenek arra, hogy idegen nyelven is egyszerű mondatokkal kommunikáljanak. A 6-7. éves korosztály életkori sajátossága, hogy gátlás nélkül, játékos tevékenységeken keresztül sajátítja el az idegen nyelv alapjait, és szinte észrevétlenül jut meghatározott ismeretek birtokába. Az alapfokú művészetoktatási képzés a jogszabályban meghatározott kereteken belül zenei, táncművészeti, képző- és iparművészeti, valamint szín- és bábművészeti területen kívánja biztosítani a tanulók számára az alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását, készségeik, képességeik fejlesztését. A szakképző iskolában a szakképző osztályok tanulói közismereti évfolyamokat követően szakképzési évfolyamba lépnek és szakmai képesítést szereznek. 5

6 A felnőttoktatás során a mai magyar társadalmi és gazdasági elvárásokhoz igazodva szervezzük meg esti és levelező formában a munka mellet tanulók részére az érettségire felkészítő képzést. Az érettségizett fiatalokat olyan oktatási-képzési kínálathoz kívánjuk juttatni, amely korszerű, az Európához csatlakozás igényének is megfelelő magas szintű szakmai és vállalkozási ismereteket ad, így azok konvertálhatóak és továbbfejleszthetőek. A gimnáziumban az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő, a magasabb műveltség megszerzését megalapozó nevelő-oktató tevékenység folyik. Alapfeladata az érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés. A nyelvi előkészítő évfolyamon folyó idegennyelv-oktatás általános célja hogy a középiskolát elvégző fiatalok közül minél többen magas szintű, használható nyelvtudással hagyják el a közoktatást, A művészeti szakközépiskola az általános iskolát végzettek részére biztosít lehetőséget képző- és iparművészeti, tánc és zene tagozatokon az érettségi és a művészeti szakmai vizsga megszerzésére. A szakközépiskolában a szakképző osztályok tanulói közismereti évfolyamokat követően szakképzési évfolyamba lépnek és szakmai képesítést szereznek. 6

7 1.3 Helyzetértékelés Intézményünk megalakulása óta igen széles körű oktatási kínálatot dolgozott ki a tanulói igények minél magasabb szintű kielégítése érdekében. Jelenleg az alábbi oktatási formákat kínáljuk: - szakiskolai oktatás-nevelés - szakközépiskolai nevelés-oktatás és évfolyamon - művészeti szakközépiskolai oktatás párhuzamos képzésben - szakközépiskolai szakképzés - gimnáziumi nevelés-oktatás és évfolyamon - két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás - alapfokú művészetoktatás Az intézmény székhelye Nyíregyházán található, illetve Debrecenben tagintézmény működik. A székhely és a tagintézmény szoros és jó kapcsolatot ápol egymással. Új kihívást jelent majd számunkra a szakképzésben moduláris képzés bevezetése a módosított Országos Képzési jegyzék alapján. A már jóváhagyott központi tantervvel rendelkező szakmák esetén teljesen új, kompetenciaalapú és moduláris szerkezetű tantervek alapján kell oktatunk. Ez nehéz kihívást jelent majd mind oktatóink, mind tanulóink számára. Az oktatási kínálat bővülésével párhuzamosan az infrastrukturális feltételeket is folyamatosan fejleszti az intézmény. Nyíregyházán elhelyezkedő új oktatási helyszínünk befogadóképessége és felszereltsége korszerű feltételeket teremt céljaink megvalósításához. A diákok és a pedagógusok tevékenységét tanulmányi osztály segíti. Iskolánk európai szintű kollégiummal is rendelkezik. Nevelőink igyekszenek céltudatosan összehangolni a nevelési tényezőket, az iskolai munkát és a tanulók eredményeit. Iskolánkban iskolaorvos, védőnő és ápolónő biztosítja a tanulók és nevelők számára a folyamatos egészségügyi ellátást, így a legapróbb gond esetén is azonnal szakember látja el a segítségre szorulókat. Kiváló az intézmény együttműködése a partnerintézményekkel: rendszeresen kapcsolatot tartunk a gyermekjóléti intézményekkel, a családsegítő szolgálatokkal, a nevelési tanácsadókkal. Kiemelten fontosnak tartjuk az említett szervek megkeresését, hogy együtt segíthessünk a tanulóknak átvészelni egy-egy kritikus periódust, és újra a helyes útra vezessük őket. A rendőrséggel is rendszeres és jó a kapcsolatot ápolunk. Gyakran tartanak prevenciós előadásokat a diákok számára, elősegítve, hogy a nem kívánt szokásoktól és magatartásformáktól távol tartsuk iskolánk tanulóit. Intézményünknek fontos, hogy jó viszonyt létesítsen és gondozzon más művészeti iskolákkal és a tagiskolákkal. Ennek érdekében közös művészeti eseményeket szervezünk, részt veszünk az általunk szervezett programokon, valamint meghívjuk őket az iskolánkban megrendezésre kerülő művészeti programokra. Alapvető célunk: olyan korszerű általános és szakmai műveltség megszerzésének biztosítása, melynek birtokában a tanulók alkalmassá válnak az érettségi és szakmai vizsga letételére. Ezt követően lehetőségük van a középfokú szakmai végzettséggel betölthető munkakörökben való elhelyezkedésre, illetve nagy esélyük van elsősorban a szakirányú, de más felsőoktatási intézményekben is a továbbtanulásra. 7

8 2. AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA 2.1. Alapító okirat ALAPÍTÓ OKIRAT (módosítással egybeszerkesztett változat) Az Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium (Székhely: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. 10/a) elnevezésű, július 13-án alapított többcélú intézmény, a Matura Alapítvány (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 10/a) által fenntartott jogi személyiséggel rendelkező többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény. Az iskola alapítója: Tábori Zsuzsanna (5121 Jászjákóhalma, Fő u. 113.). Az iskola fenntartója: Matura Alapítvány (székhely: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. 10/a). A közoktatási intézmény elnevezése: Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium rövidített neve: Abigél Többcélú Intézmény székhelye: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. 10/a a székhely tanulóinak létszáma: fő. telephelyei: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei telephelyek: Telephely neve: Telephely címe: Tanulók létszáma: Beregsurány-Márokpapi Közös 4933 Beregsurány, Rákóczi u Általános Iskola Általános Iskola 4732 Cégénydányád, Zrínyi út Általános Iskola 4374 Encsencs, Fő u Árpád Fejedelem Általános Iskola 4232 Geszteréd Petőfi S. u Általános Iskola 4335 Kántorjánosi, Kossuth u Palásti László Általános Iskola 4556 Magy, Tompa M. u Petőfi Sándor Általános Iskola és 4962 Nagyszekeres, Toldi u Óvoda Bornemissza Géza Általános Iskola 4911 Nábrád, Iskola köz és Óvoda Tagiskola 4481 Sóstóhegy, Kemecsei u Váci Mihály Általános Iskola 4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor Tagiskola 4400 Nyíregyháza, Szarvas u Kollégium 4400 Nyíregyháza, Városmajor u Általános Iskola 4311 Nyírgyulaj, Bajcsy Zs. u

9 Jókai Mór Általános Iskola 4541 Nyírjákó, Petőfi S. u Petőfi Sándor Általános Iskola 4537 Nyírkércs, Fő út Színi Károly Általános Iskola 4531 Nyírpazony, Vasvári P. u Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti 4432 Nyírszőlős, Kollégium u Otthona Telephely neve: Telephely címe: Tanulók létszáma: Általános Iskola 4267 Penészlek, Vasvári P. u Móricz Zsigmond Körzeti Általános 4941 Penyige, Kossuth u Iskola Eötvös József Általános Iskola 4375 Piricse, Petőfi u Általános Iskola 4563 Rohod, Jókai u Általános Iskola 4824 Szamosszeg, Nagydobosi u ÁMK 4441 Szorgalmatos, Közép út Petőfi Sándor Általános Iskola 4731 Tunyogmatolcs, Árpád u A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhely és telephelyek összesített tanulói létszáma: Hajdú-Bihar megyei telephelyek: Telephely neve: Telephely címe: Tanulók létszáma: Kossuth Lajos ÁMK 4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér Árpád Vezér Általános Iskola 4032 Debrecen, Böszörményi u Tagiskola 4029 Debrecen, Víztorony u Sinay Miklós Általános Iskola, 4273 Hajdúbagos, Iskola u Óvoda és Könyvtár Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér Általános Iskola 4126 Kismarja, Bocskai u II. Rákóczi Ferenc ÁMK Általános 4133 Konyár, Rákóczi u Iskolája Arany János Általános Iskola 4281 Létavértes, Árpád tér Irinyi János Általános Iskola 4283 Létavértes, Irinyi u Irinyi János Általános Iskola 4283 Létavértes, Kassai u Thuolt István Általános Iskola, 4275 Monostorpályi, Landler tér Óvoda és Könyvtár Általános Iskola 4262 Nyíracsád, Szatmári u Ábrányi Emil Általános Iskola 4264 Nyírábrány, Iskola u ÁMK 4263 Nyírmártonfalva, Iskola tér Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskola 4125 Pocsaj, Nagy u és Óvoda Általános Iskola 4288 Újléta, Magyar u Általános Iskola 4287 Vámospércs, Iskola út A Hajdú-Bihar megyei telephelyek összesített tanulói létszáma:

10 Heves megyei telephelyek: Telephely neve: Telephely címe: Tanulók létszáma: Felsővárosi Általános Iskola 3300 Eger, Iskola út ÁMK Gönczy Pál Általános Iskola 3281 Karácsond, Szent I. u A Heves megyei telephelyek összesített tanulói létszáma: 433 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei telephelyek: Telephely neve: Telephely címe: Tanulók létszáma: Cuháré Kht Tiszaújváros, Munkácsy u. 20/a Az intézmény jogállása: szakmailag önálló jogi személy, teljes jogkörű költségvetés alapján működő intézmény. 2. A közoktatási intézmény típusa: közös igazgatású többcélú intézmény. 3. A többcélú intézmény feladata: a Kt. 26. alapján általános iskolai, a Kt. 27. (1), (2), (3), (4), (6), (8), (14), (15) bekezdései alapján szakiskolai, a Kt. 28. (1), (4), (5), (6), (7), (8) bekezdései alapján gimnáziumi, a Kt. 29. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) bekezdései alapján szakközépiskolai nevelés és oktatás, a Kt. 31. alapján alapfokú művészeti nevelés és oktatás, a Kt. 32. alapján kollégiumi nevelés és externátusi ellátás, a Kt. 9. alapján érettségi vizsga, művészeti alap- és záróvizsga, valamint szakmai vizsga megszervezése, lebonyolítása. Iskola-egészségügyi ellátás a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet alapján. TEÁOR számok: iskolai előkészítő oktatás, alapfokú oktatás, általános középfokú oktatás, szakmai középfokú oktatás, felső szintű, nem felsőfokú oktatás, sport, szabadidős képzés, kulturális képzés, mns egyéb oktatás, oktatást kiegészítő tevékenység, egyéb humán egészségügyi ellátás. a) Szakiskolai nevelés-oktatás 9. évfolyamon általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, 10. évfolyamon a kötelező tanórai foglalkozások legfeljebb 40 %-ban szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás és az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakképzési évfolyam a 7. pontban felsorolt OKJban szereplő szakmák közül 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 év alatt az alábbi képzési formákban: - nappali rendszerű iskolai és felnőttoktatás, - nappali, esti, levelező és távoktatásos rendszerű iskolai oktatás és felnőttoktatás, - iskolai rendszeren kívüli szakmai képzés, továbbképzés, - felzárkóztató oktatás. 10

11 b) Szakközépiskolai érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás és évfolyamon (feltétel: általános iskola), illetve művészeti képzés párhuzamos oktatás keretén belül, az alábbi képzési formákban: - nappali rendszerű iskolai és felnőttoktatás, - esti, levelező és távoktatásos rendszerű iskolai oktatás és felnőttoktatás, - iskolai rendszeren kívüli szakmai képzés, továbbképzés, - érettségi vizsga megszervezése, lebonyolítása. c) Szakközépiskolai szakképzés érettségi vizsgával rendelkezőknek 0,5; 1; 1,5; 2; 3 évfolyamon: - nappali rendszerű iskolai és felnőttoktatás, - esti, levelező és távoktatásos rendszerű iskolai oktatás és felnőttoktatás, - iskolai rendszeren kívüli szakmai képzés, továbbképzés. Felsőfokú szakképzés érettségi vizsgával rendelkezőknek, felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján 2 évfolyamon: - nappali rendszerű iskolai és felnőttoktatás, - esti, levelező és távoktatásos rendszerű iskolai oktatás és felnőttoktatás, - iskolai rendszeren kívüli szakmai képzés, továbbképzés. d) Gimnáziumi érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó nevelésoktatás és évfolyamon (feltétel: általános iskola), az alábbi képzési formákban: - nappali rendszerű iskolai és felnőttoktatás, - esti, levelező és távoktatásos rendszerű iskolai oktatás és felnőttoktatás, - iskolai rendszeren kívüli szakmai képzés, továbbképzés, - érettségi vizsga megszervezése, lebonyolítása. e) Két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatás keretén belül. f) Alapfokú művészeti oktatás keretén belül az alapfokú művészeti ismeretek megszerzésének elősegítése, zene-, tánc-, ipar- és képzőművészeti, báb- és színművészeti műveltség megalapozása, a tanulók felkészítése az amatőr hangszeres zenélésre, táncra, iparés képzőművészeti ismeretekre, báb- és színművészeti ismeretekre, az öntevékeny művészeti együttesekben való működésre, továbbá felkészítés a szakirányú továbbtanulásra. Évfolyamok száma maximum 12 évfolyam, melynek keretein belül az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon történik. g) Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, melynek feladata a tanuló humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklődésének megfelelően tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése, sportolási, művelődési és önképzési lehetőségének biztosítása, öntevékenységének, együttműködési készségének fejlesztése, önállóságának, felelősségtudatának fejlesztése, pályaválasztásához, az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elősegítése. h) Hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatása. i) Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása. 4. Kiegészítő tevékenység: 11

12 TEÁOR számok: nyomdai előkészítő tevékenység, egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem, hangfelvétel készítése, kiadása, médiareklám, mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, előadó-művészet, mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. 5. Az intézmény normatíva igénylésének jogcímei: közoktatási alap-hozzájárulások: alapfokú, középfokú, szakmai (szakképzés elméleti képzés, szakiskolai felzárkóztató oktatás) oktatáshoz, kollégiumi, externátusi (nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók után) neveléshez, ellátáshoz, alapfokú művészetoktatáshoz, kiegészítő hozzájárulások: iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola évfolyamán, nyelvi előkészítő esetén a évfolyamán (nappali oktatás), nem magyar nyelven folyó nevelésoktatás, roma kisebbségi oktatás, kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelésoktatás, nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon, sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása, egyes pedagógiai programok (párhuzamos képzés évfolyamon), módszerek (minősített alapfokú művészeti oktatás) támogatása, szociális juttatások, egyéb szolgáltatások: kedvezményes iskolai, kollégiumi étkeztetés (intézményben szervezett kedvezményes étkeztetés az 50 %-os kedvezményben részesülő tanulók után), tanulók ingyenes tankönyvellátása, általános hozzájárulás a tanulók tankönyv ellátásához, kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése. Felhasználható központosított előirányzatok: érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása: az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása, a szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása; esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások: esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása, alapfokú művészetoktatás támogatása, közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása, a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások. 6. Az intézményben tanított művészeti ágak, tanszakok, szakok és létszámok: a szakképzéshez kapcsolódó szakmák azonosító számát és képzési idejét az 1. sz. (Szakiskolai és szakközépiskolai szakképzések), a 2. sz. (Szakközépiskolai szakképzések párhuzamos oktatás keretén belül) és a 3.sz. (Felsőfokú szakképzések) melléklet tartalmazza. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Székhely 4405 Nyíregyháza, Tünde u. 10/a, fő összlétszámmal: - Két tanítási nyelvű általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamon: nappali munkarend szerint. - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: balett, modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, gitár, népzenei ismeretek, zongora. 12

13 - Szakiskolai nevelés-oktatás évfolyamon: nappali, esti, levelező munkarend szerint. - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint ács, állványozó, burkoló, bútorasztalos, cukrász, épületasztalos (famegmunkáló; fűrészipari gépkezelő), épület- és építménybádogos, festő, mázoló és tapétázó, fodrász, gazda, irodai asszisztens, kőműves, panziós, falusi vendéglátó, pék-cukrász, pincér, szabó (csecsemő- és gyermekruha-készítő; férfiszabó; női szabó), szakács, szociális gondozó (fogyatékossággal élők gondozója; szociális gondozó és ápoló), villanyszerelő, virágkötő, - berendező, virágkereskedő (virágbolti eladó; virágdekoratőr; virágkereskedő; virágkötő). - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint ács, állványozó (állványozó), burkoló (hidegburkoló; melegburkoló; parkettás), bútorasztalos (asztalosipari szerelő), cukrász, épületasztalos (famegmunkáló; fűrészipari gépkezelő), épület- és építménybádogos, festő, mázoló és tapétázó (mázoló, lakkozó; plakátragasztó; szobafestő; tapétázó; műemléki díszítő, festő), fodrász, gazda (aranykalászos gazda; ezüstkalászos gazda; mezőgazdasági munkás), irodai asszisztens (gépíró; gépíró, szövegszerkesztő; beszédleíró-gyorsíró; jegyzőkönyvvezető), kőműves (betonés vasbetonkészítő; építési kisgépkezelő; építményvakoló kőműves; épületfalazó kőműves; gépi vakoló; műemléki helyreállító), panziós, falusi vendéglátó (mezőgazdasági gazdaasszony; szállodai szobaasszony), pék-cukrász (mézeskalács-készítő), pincér (mixer), szabó (fehérnemű-készítő; lakástextil-készítő; munkaruha- és védőruha-készítő; textiltermék-összeállító; csecsemő- és gyermekruha-készítő; férfiszabó; női szabó), szakács (gyorséttermi- és ételeladó; konyhai kisegítő; diétás szakács), szociális gondozó (fogyatékossággal élők gondozója; szociális gondozó és ápoló), villanyszerelő (érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló; erősáramú berendezések felülvizsgálója; FAM szerelő (a feszültség megjelölésével); kábelszerelő (a feszültségszint megjelölésével); robbanásbiztos berendezés kezelője; szakszolgálati FAM szerelő; villamos gép és készülék üzemeltető; villamos hálózat és alállomás üzemeltető; villamos hálózatszerelő; villámvédelmi felülvizsgáló), virágkötő, - berendező, virágkereskedő (virágbolti eladó; virágdekoratőr; virágkereskedő; virágkötő). - Szakközépiskolai nevelés-oktatás érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó oktatás: évfolyamon: nappali, esti és levelező munkarend szerint évfolyamon, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítővel: nappali munkarend szerint. - Új OKJ szerinti szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint alkalmazott fotográfus, családpedagógiai mentor, divat- és stílustervező, dekoratőr, díszlet- és jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), gyermekgondozó-nevelő (gyermekotthoni asszisztens; kisgyermekgondozó, - nevelő), gyógypedagógiai, idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéző (emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző; IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző; távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéző; üzleti kommunikációs szakügyintéző), idegenvezető, informatikus (gazdasági informatikus; műszaki informatikus), keramikus, klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánénekes; zeneelmélet- 13

14 szolfézsszak), logisztikai ügyintéző, marketing- és reklámügyintéző, mozgóképi animációkészítő, pedagógiai asszisztens, protokoll és utazásügyintéző (protokollügyintéző; utazásügyintéző), sportszervező, -menedzser, szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), szociális segítő (rehabilitációs nevelő, segítő; szociális asszisztens; szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző), táncos (klasszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező asszisztens), ügyviteli titkár (idegen nyelvi titkár; iskolatitkár; ügyintéző titkár), vállalkozási ügyintéző, vendéglős. - Új OKJ szerinti szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint alkalmazott fotográfus, családpedagógiai mentor, divat- és stílustervező, dekoratőr (címfestő; számítógépes dekoratőr), díszletés jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), gyermekgondozó-nevelő (gyermek- és ifjúsági felügyelő; házi időszakos gyermekgondozó; gyermekotthoni asszisztens; kisgyermekgondozó, -nevelő), gyógypedagógiai asszisztens (autisták gyógypedagógiai asszisztense; beszédfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense; értelmileg sérültek gyógypedagógiai asszisztense; hallásfogyatékosak gyógypedagógiai asszisztense; látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense; pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense; súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense; testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense), idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéző (emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző; IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző; távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéző; üzleti kommunikációs szakügyintéző), idegenvezető, informatikus (gazdasági informatikus; műszaki informatikus), keramikus (kerámiakészítő), klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánénekes; zeneelmélet-szolfézsszak), logisztikai ügyintéző (anyagbeszerző; áruterítő; veszélyesáru-ügyintéző; nemzetközi szállítmányozási ügyintéző), marketingés reklámügyintéző (hirdetési ügyintéző), mozgóképi animációkészítő (animációsfilm-rajzoló), pedagógiai asszisztens, protokoll és utazásügyintéző (protokollügyintéző; utazásügyintéző; rendezvény- és konferenciaszervező; utazásszervező menedzser), sportszervező, -menedzser, szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), szociális segítő (rehabilitációs nevelő, segítő; szociális asszisztens; szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző; foglalkoztatás-szervező; mentálhigiénés asszisztens; szociokulturális animátor), táncos (klasszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező asszisztens), ügyviteli titkár (idegen nyelvi titkár; iskolatitkár; ügyintéző titkár), vállalkozási ügyintéző, vendéglős (étkezdés; vendéglátó eladó; vendéglátásszervező). - Új művészeti szakmai vizsgára való felkészítés párhuzamos oktatás keretében: nappali munkarend szerint alkalmazott fotográfus, díszlet- és jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), keramikus, klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánénekes; zeneelmélet-szolfézs szak), mozgóképi animációkészítő, szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), táncos (klasszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező asszisztens). 14

15 - Új művészeti szakmai vizsgára való felkészítés párhuzamos oktatás keretében: nappali munkarend szerint alkalmazott fotográfus, díszlet- és jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), keramikus (kerámiakészítő), klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánénekes; zeneelmélet-szolfézs szak), mozgóképi animációkészítő (animációsfilm-rajzoló), szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), táncos (klaszszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező aszszisztens). - Gimnáziumi érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó oktatás évfolyamon, 9. évfolyamon nyelvi előkészítővel: nappali munkarend szerint (emelt szintű dráma/kommunikáció, emelt szintű EU ismeretek/társadalomismeretek, emelt szintű mozgó-képkultúra és média-ismeretek). - Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 100 fő. - Felsőfokú szakképzés felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján: nappali, esti és levelező munkarend szerint kereskedelmi menedzser (nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző, reklámszervező szakmenedzser), kommunikátor (intézményi kommunikátor, sportkommunikátor), vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser (idegenforgalmi szakmenedzser, vendéglátó szakmenedzser). Beregsurány-Márokpapi Közös Általános Iskola 4933 Beregsurány, Rákóczi u. 1. telephely, 90 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: grafika. - Táncművészeti ág: modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, népzenei ismeretek, zongora. Cégénydányád Általános Iskola 4732 Cégénydányád, Zrínyi u. 1. telephely, 170 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, zongora. Encsencs Általános Iskola 4374 Encsencs, Fő u. 68. telephely, 100 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: zongora Geszteréd Árpád Fejedelem Általános Iskola 4232 Geszteréd, Petőfi S. u. 10. telephely, 110 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. 15

16 - Képző- és Iparművészeti ág: grafika. - Táncművészeti ág: modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. Kántorjánosi Általános Iskola 4335 Kántorjánosi, Kossuth u. 6. telephely, 190 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: balett, modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, gitár, népzenei ismeretek, zongora. Magy Palásti László Általános Iskola 4556 Magy, Tompa M. u. 2. telephely, 100 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: fotó-videó, grafika. - Táncművészeti ág: modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, gitár, népzenei ismeretek, zongora. Nagyszekeres Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 4962 Nagyszekeres, Toldi u. 7. telephely, 100 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: grafika. - Táncművészeti ág: balett, modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, gitár, népzenei ismeretek, zongora. Nábrád Bornemissza Géza Általános Iskola és Óvoda 4911 Nábrád, Iskola köz 4. telephely, 120 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: grafika. - Táncművészeti ág: társastánc. - Zeneművészeti ág: zongora. Nyíregyháza Váci Mihály Általános Iskola 4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17. telephely, 350 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: balett, modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: citera, fagott, furulya, fuvola, gitár, harsona, hegedű, klarinét, kürt, népzenei ismeretek, szintetizátor, trombita, ütő, zongora. Nyíregyháza, Szarvas u. 95. tagiskola, 358 fő összlétszámmal: - Két tanítási nyelvű általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamon: nappali munkarend szerint. - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. 16

17 - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, grafika. - Táncművészeti ág: balett, moderntánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: citera, furulya, fuvola, gitár, népzenei ismeretek, szintetizátor, zongora. - Szakiskolai nevelés-oktatás évfolyamon: nappali, esti, levelező munkarend szerint. Felzárkóztató oktatás kizárólag nappali munkarend szerint. - Régi OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint pincér ( ; 3 évf.). - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint cukrász, fodrász, pék-cukrász, pincér, szakács. - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint cukrász, fodrász, pék-cukrász (mézeskalács-készítő), pincér (mixer), szakács (gyorséttermi- és ételeladó; konyhai kisegítő; diétás szakács). - Szakközépiskolai nevelés-oktatás érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó oktatás: évfolyamon: nappali, esti, levelező munkarend szerint. - Új OKJ szerinti szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint alkalmazott fotográfus, díszlet- és jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), idegenvezető, keramikus, klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánének; zeneelméletszolfézs szak), mozgóképi animációkészítő, pénzügyi-számviteli ügyintéző, szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), táncos (klasszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező asszisztens), ügyviteli titkár (idegen nyelvi titkár, iskolatitkár, ügyintéző titkár). - Új OKJ szerinti szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint alkalmazott fotográfus, díszlet- és jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), idegenvezető, keramikus (kerámiakészítő), klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánének; zeneelmélet-szolfézs szak), mozgóképi animációkészítő (anámiciósfilmrajzoló), pénzügyi-számviteli ügyintéző, szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), táncos (klasszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező asszisztens), ügyviteli titkár (idegen nyelvi titkár, iskolatitkár, ügyintéző titkár). - Régi művészeti szakmai vizsgára való felkészítés párhuzamos oktatás keretében: porcelánfestő- és tervező asszisztens ( ; 2 évf.), szobrász ( ; 2 évf.), zenész ( ; 3 évf.), festő ( ; 2 évf.), játékés animációs filmkészítő ( ; 1 évf.). - Új művészeti szakmai vizsgára való felkészítés párhuzamos oktatás keretében: nappali munkarend szerint alkalmazott fotográfus, díszlet- és jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), keramikus, klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánénekes; zeneelmélet-szolfézsszak), 17

18 mozgóképi animációkészítő, szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), táncos (klasszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező asszisztens). - Új művészeti szakmai vizsgára való felkészítés párhuzamos oktatás keretében: nappali munkarend szerint alkalmazott fotográfus, díszlet- és jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), keramikus (kerámiakészítő), klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánénekes; zeneelmélet-szolfézsszak), mozgóképi animációkészítő (animációsfilm-rajzoló), szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), táncos (klaszszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező aszszisztens). Kollégium 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 2. telephely, 100 fő összlétszámmal: - Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás. Nyírgyulaj Általános Iskola 4311 Nyírgyulaj, Bajcsy-Zs. u telephely, 290 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: balett, modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: citera, furulya, fuvola, gitár, harsona, hegedű, klarinét, szintetizátor, trombita, ütő, zongora. Nyírjákó Jókai Mór Általános Iskola 4541 Nyírjákó, Petőfi S. u. 13. telephely, 80 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Képző- és Iparművészeti ág: grafika - Táncművészeti ág: modern-kortárstánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, zongora. Nyírkércs Petőfi Sándor Általános Iskola 4537 Nyírkércs, Fő u. 83. telephely, 300 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: balett, modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, gitár, magánének, zongora. - Szakiskolai nevelés-oktatás évfolyamon: nappali, esti és levelező munkarend szerint. - Régi OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: épületburkoló ( ; 3 évf.). - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarendű ács-állványozó, burkoló, bútorasztalos, épületasztalos, épületés építménybádogos, festő, mázoló és tapétázó, gazda, kőműves, panziós, 18

19 falusi vendéglátó, szabó (csecsemő- és gyermekruha-készítő; férfiszabó; női szabó), tetőfedő, virágkötő, -berendező, virágkereskedő. - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarendű ács-állványozó (állványozó), burkoló (hidegburkoló; melegburkoló; parkettás), bútorasztalos (asztalosipari szerelő), épületasztalos (famegmunkáló; fűrészipari gépkezelő), épület- és építménybádogos, festő, mázoló és tapétázó (mázoló, lakkozó; plakátragasztó; szobafestő; tapétázó; műemléki díszítő, festő), gazda (aranykalászos gazda; ezüstkalászos gazda; mezőgazdasági munkás), kőműves (beton- és vasbetonkészítő; építési kisgépkezelő; építményvakoló kőműves; építményfalazó kőműves; gépi vakoló; műemléki helyreállító), panziós, falusi vendéglátó (mezőgazdasági gazdaasszony; szállodai szobaasszony), szabó (fehérnemű-készítő; lakástextil-készítő; munkaruha- és védőruha-készítő; textiltermék-összeállító; csecsemő- és gyermekruhakészítő; férfiszabó; női szabó), tetőfedő (nádtetőfedő), virágkötő, -berendező, virágkereskedő (virágbolti eladó; virágdekoratőr; virágkereskedő; virágkötő). - Szakközépiskolai nevelés-oktatás érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó oktatás évfolyamon: nappali, esti és levelező munkarend szerint. - Új OKJ szerinti szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus (kertész és növényvédelmi technikus; növénytermesztő és növényvédelmi technikus), logisztikai ügyintéző, pénzügyi-számviteli ügyintéző. - Új OKJ szerinti szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus (növénytermesztő; növényvédő és méregraktár-kezelő; vetőmagtermesztő; kertész és növényvédelmi technikus; növénytermesztő és növényvédelmi technikus), logisztikai ügyintéző (anyagbeszerző; áruterítő; veszélyesáru-ügyintéző; nemzetközi szállítmányozási ügyintéző), pénzügyiszámviteli ügyintéző. Nyírpazony Színi Károly Általános Iskola 4531 Nyírpazony, Vasvári P. u. 32. telephely, 85 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: grafika. - Zeneművészeti ág: furulya, gitár, népzenei ismeretek, zongora. Nyírszőlős Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona 4432 Nyírszőlős, Kollégium u. 54. telephely, 80 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Zeneművészeti ág: citera, fagott, furulya, fuvola, gitár, harsona, hegedű, klarinét, magánének, népzenei ismeretek, trombita, ütő, zongora. Penészlek Általános Iskola 4267 Penészlek, Vasvári P. u. 51. telephely, 40 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. 19

20 Penyige Móricz Zsigmond Körzeti Általános Iskola 4941 Penyige, Kossuth u telephely, 120 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, grafika. - Táncművészeti ág: modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Szakiskolai nevelés-oktatás évfolyamon: nappali, esti és levelező munkarend szerint. - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: esti, levelező munkarend szerint fodrász. - Szakközépiskolai nevelés-oktatás érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó oktatás évfolyamon: esti és levelező munkarend szerint. - Új OKJ szerinti szakközépiskolai nvelés-oktatás, szakképzés: esti, levelező munkarend szerint kozmetikus. Piricse Eötvös József Általános Iskola 4375 Piricse, Petőfi u telephely, 150 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Képző- és Iparművészeti ág: fotó-videó, grafika. - Táncművészeti ág: néptánc, társastánc. Rohod Általános Iskola 4563 Rohod, Jókai u. 6. telephely, 80 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, népzenei ismeretek, zongora. Sóstóhegy, Kemecsei u. 50. tagiskola, 300 fő összlétszámmal: - Két tanítási nyelvű általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamon: nappali munkarend szerint. - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: fotó-videó, grafika. - Táncművészeti ág: balett, modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, gitár, zongora. - Szakiskolai nevelés-oktatás évfolyamon: nappali, esti, levelező munkarend szerint. - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint burkoló, cukrász, festő, mázoló és tapétázó, fodrász, kőműves, pék-cukrász, pincér, szakács, szociális gondozó (fogyatékossággal élők gondozója; szociális gondozó és ápoló). - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint burkoló (hidegburkoló; melegburkoló; parkettás), cukrász, festő, mázoló és tapétázó (mázoló, lakkozó; plakátragasztó; szobafestő; tapétázó; műemléki díszítő, festő), fodrász, kőműves (beton- és vasbetonkészítő; épí- 20

Szervezeti és Működési Szabályzata az alapfokú és középfokú oktatásban OM azonosító: 102 703 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata az alapfokú és középfokú oktatásban OM azonosító: 102 703 2013. ABIGÉL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM, MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Szervezeti és Működési Szabályzata az alapfokú és középfokú oktatásban

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 26. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bercsényi Miklós

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 13. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Reguly Antal Szakképző

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek Vizsgaszervező neve, székhelye A szakképesítés OKJ szerinti azonosító A szakképesítés megnevezése Engedély

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1, 2 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3 Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

1 / 19 2013.06.28. 12:29

1 / 19 2013.06.28. 12:29 1 / 19 2013.06.28. 12:29 Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028390... melléklet

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

IX.3.27. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma

IX.3.27. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma IX.3.7. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület : KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 030 Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása : 7. sz. melléklet A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 11 sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György Gimnázium,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2014. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 208/2007. (XII. 13.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő

Részletesebben

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő 1 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata Gyomaendrőd Város

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az intézmény alapítója: Gourmand Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az intézmény alapítója: Gourmand Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány. Iktatószám:7/2016 ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény alapítója: Gourmand Kereskedelmi, i, Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány. Székhelye: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 7. félemelet 1. Az intézmény fenntartója:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. Költségvetési szerv neve: Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Közoktatási intézmény típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Bővebb információért keresse a lakóhelye szerinti illetékes munkaügyi kirendeltséget! A képzés helyszíne

Bővebb információért keresse a lakóhelye szerinti illetékes munkaügyi kirendeltséget! A képzés helyszíne A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának t á j é k o z t a t ó j a a 2013. I. ütemben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a TÁMOP 1.1.2-11/1 projekt keretében megvalósuló ajánlott

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

65/2004.(VI. 17.) Kgy. számú határozat

65/2004.(VI. 17.) Kgy. számú határozat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 65/2004.(VI. 17.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásába átvett nevelésioktatási intézmények

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év Szakmai vizsga eredmények 2016 év Informatikai rendszergazda 9 érettségire épülő 6 2 1 0 0 4,56 Gépgyártástechnológiai technikus 16 érettségire épülő 0 6 5 4 1 Rehabilitációs nevelő, segítő 9 érettségire

Részletesebben

Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskola Csongrád megyei telephelyei:

Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskola Csongrád megyei telephelyei: Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskola Csongrád megyei telephelyei: Csongrád telephely (Batsányi János Gimnáziumban) 6640 Csongrád, Kossuth tér 1. -mail cím: csongrad@szefi.hu Megszerezhető

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT , FARKAS.. EDIT ROMAI KA TOLIKUS,,, SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,, ALAPITO OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03.

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 15. ú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2016-2017-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete OM azonosító: 033998 Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Tiszafüredi Tankerülete OM azonosító: 036014 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2013. május 23-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2013.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink 2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink Egri SZC Bornemissza Gergely Eger, 3300 Kertész utca 128. E-mail: bginfo@bgeger.hu Tel.: +36 36 312 166 Honlap: http://www.bgeger.hu/ szakgimn

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyszám: 08-8/743-9/2012. 8. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

ALAPITÓ OKIRAT (módosításokkal egybeszerkesztett)

ALAPITÓ OKIRAT (módosításokkal egybeszerkesztett) Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakgimnázium, Gimnázium és Általános Iskola ALAPITÓ OKIRAT (módosításokkal egybeszerkesztett) hatályos 2016.09.01-től 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Mű-Hely

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

7. Az intézmény alapítója: Magyar Üzletemberképző Iskolamodell Alapítvány 1149 Budapest, Angol u. 36.

7. Az intézmény alapítója: Magyar Üzletemberképző Iskolamodell Alapítvány 1149 Budapest, Angol u. 36. ALAPÍTÓ OKIRAT /A 2004. augusztus 04-én kelt és többször módosított alapító okirat a 2011. március 31-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése:

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Alapító Okiratot Módosító Okirat

Alapító Okiratot Módosító Okirat 1. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint a Keleti Városrészi Óvoda alapító szerve, a költségvetési szerv 2009. július 1. napjától hatályos alapító okiratát, a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 2009. szeptember 24-én tartandó ülésének 9. számú Az önkormányzat intézményi alapító okiratok módosítása tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette:

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

A képzés helyszíne. 32 582 02 Mátészalka 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05.21 20. 32 582 02 Nyírbátor 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05.

A képzés helyszíne. 32 582 02 Mátészalka 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05.21 20. 32 582 02 Nyírbátor 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05. OKJ indítási 1. 2301-14 Tisztítás-technológiai szakmunkás 32 853 03 Nyíregyháza 35/40 726 4,70 2014.03.23 2014.08.14 20 2. 2302-14 3. 2303-14 4. 2304-14 5. 2305-14 32 582 02 Mátészalka 30/30 151 1,90 2014.03.24

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Tel.: 85/501-000 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Fax: 85/501-055. Alapító okirat

Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Tel.: 85/501-000 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Fax: 85/501-055. Alapító okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Tel.: 85/501-000 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Fax: 85/501-055 Alapító okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

jogutód) Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az alapítás éve: 1886. Az intézmény fenntartója és irányító Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

jogutód) Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az alapítás éve: 1886. Az intézmény fenntartója és irányító Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata VI-168/3026/2012. sz. határozat melléklete 5. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2017/2018 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30.

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30. ALAPÍTÓ OKIRAT módosító Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben