Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/3"

Átírás

1 28/38 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága II. évfolyam 38. szám 28. március 28. Dél-dunántúli statisztikai tükör 28/3 A tartalomból 1 Az idegenforgalom alakulása Pécsen között 1 Bevezetõ 2 Szállástípusok 2 A külföldi és a belföldi ek és éjszakák száma A ek száma a hazai nagyvárosok kereskedelmi szálláshelyein* ábra 3 A külföldi és a belföldi ek alakulása szállástípusonként 4 Havi adatok 4 A mezõgazdasági termékek piaci átlagárának alakulása 5 A 27. december 1-jei állatállomány Győr Pécs Miskolc Debrecen Szeged *27 elõzetes adatok alapján Az idegenforgalom alakulása Pécsen 2 27 között Bevezetõ Pécs kereskedelmi szálláshelyeinek forgalmi adatai az utóbbi öt év során jelentõs visszaesésrõl árulkodnak. A megtorpanás eltérõ mértékben érintette az egyes szállástípusokat. Különösen jelentõs visszaesés történt az alacsonyabb árkategóriájú szállástípusoknál, miközben a magasabb színvonalú panziók és szállodák sem voltak képesek több et vonzani. A kör átstrukturálódása mögött valójában tehát nem a jobb minõségû szállodák és panziók felfutása, hanem a kevésbé nívós szolgáltatást nyújtók alámerülése áll. Nemcsak a feltételezetten alacsonyabb vásárlóerejû hazai, hanem 2 óta a külföldi ek száma is folyamatosan csökkent a megyeszékhelyen. A havi bontású adatok szerint a mérséklõdés különösen a májusi és júliusi hónapokban volt jelentõs. Pécs a hazai nagyvárosok idegenforgalmi palettáján kiemelkedõ szerepet játszik. Az elmúlt évek kereskedelmi szálláshely adatai szerint ez az abszolút számokban érzékelhetõ vezetõ pozíció azonban meginogni látszik. Az ezredforduló elsõ néhány évében összehasonlíthatatlanul több tisztelte meg jelenlétével a baranyai megyeszékhelyet. Az elmúlt fél évtized során Pécs folyamatosan veszített vonzerejébõl, míg a hozzá hasonló nagyságú városokban Miskolc kivételével több-kevesebb javulás következett be. A tavalyi év során Debrecen szálláshelyeit 142 ezren, Szegedét 138 ezren keresték fel, az ezredforduló évéhez képest mindkét városban számottevõen bûvölt a forgalom. Pécs idegenforgalma sajátos utat járt be az ezredforduló óta. A megyeszékhely kereskedelmi szálláshelyeire látogató ek száma 22-ben érte el maximumát, ekkor közel 17 ezer et regisztráltak a városban. A lendület 23-ban hirtelen megtört, és az elmúlt öt év során folyamatosan csökkent a ek száma. A tavalyi év elõzetes adatai szerint mindössze 127 ezer érkezett Pécsre, nagyjából negyedével kevesebb mint 22-ben. Ilyen alacsony szám nem fordult még elõ az ezredfordulót követõ évek rövid története során. A szám alakulásához hasonló trend jellemezte a éjszakákat is. 2. ábra A kereskedelmi szálláshelyek einek és éjszakáinak alakulása Pécsen Vendég Vendégéjszaka éjszaka

2 2 Dél-dunántúli statisztikai tükör 28/3 Statisztikai tükör 28/38 A legmagasabb érték szintén 22-ben fordult elõ, és ezt követõen ugyancsak töretlen módon csökkent a Pécsett eltöltött éjszakák száma. Ennek a párhuzamosan futó idõsornak magától értetõdõ velejárója, hogy a vizsgált évek alatt a tartózkodási idõ érdemben nem változott. A Pécsre látogató ek átlagosan 1,8 2 napot töltenek el a városban. Szállástípusok A visszaesés fõbb jellegzetességeit az egyes szállástípusok, a ek összetétele és havi bontású adatok alapján írjuk le. A 3. ábra jól szemlélteti, hogy az általunk ez esetben egyéb kategória alá sorolt kempingek és üdülõházak forgalma interpretálható a legkönnyebben, amely mindenfajta hullámzás nélkül masszív csökkenést mutat. A vizsgált idõszak elsõ évét jellemzõ, 8 ezret meghaladó szám mára már alig haladja meg az ezret. Ezen belül az üdülõházak forgalma 2 27 között 6-rõl 2 alá csökkent, vagyis szinte eltûnt a palettáról. A ek száma alapján következõ szálláshely típusok, a turistaszállások és ifjúsági szállók forgalma közel azonos trenddel írható le. 22-ben a turistaszállók einek száma hozzávetõleg 37 ezer fõ volt, közel duplája annak, amit 2-ben mértünk (19 ezer). A kiugró évet követõen folyamatosan csökkenõ forgalom jellemzi a szállástípust. A legutolsó évben a ek száma már 21 ezer fõ alatt maradt. Az ifjúsági szállók forgalma nagyjából együtt mozgott a turistaszállókéval, a 24-es és a 25-ös év kivételével azonban mindig alacsonyabb szám jelentkezett e szállástípusban. A legmagasabb értékek ban fordultak elõ. Az akkori 32 ezret meghaladó szám 27-re gyakorlatilag megfelezõdött. A minõségi szolgáltatást nyújtó, magasabb árkategóriájú szállástípusok közül a panziók 2 25 között ezer et fogadtak. Az utóbbi két év adatai kisebb visszaesésrõl árulkodnak. A tavalyi év elõzetes adatai szerint 26,5 ezer jelentkezett a megyeszékhely panzióban. A Pécs idegenforgalma szempontjából meghatározó szállodai számok a vizsgált idõszak során hullámzóan alakultak. Az elemzés elsõ három évében a ek száma meghaladta a 6 ezer fõt, majd az ezt követõ három évben alatta maradt annak. A mélypontot 23 jelentette, akkor a szállodai ek száma 52 ezer alá csökkent. E három éves viszszaesés után 26-ban jelentõs elõrelépés történt, a ek száma a vizsgált idõszak csúcspontját érte el (66,6 ezer), majd 27-ben újabb mérsékelt csökkenés következett (63 ezer ). 3. ábra A ek számának alakulása szállástípusonként Pécsen Szálloda Panzió Ifjúsági szálló Turistaszállás Egyéb Az egyes szállástípusok számának idõsoraihoz képest a éjszakák trendje lényegesen nem tér el. Hasonlóan a eknél elmondottakhoz, a megyeszékhely kereskedelmi szálláshelyein eltöltött éjszakák száma is 22-ben érte el a legmagasabb értéket (312 ezer). Bár az ezt követõ években csökkent a éjszakák száma, de 24-ig még meghaladta a 3 ezret. 25-tõl figyelhetõ meg jelentõs visszaesés, amely napjainkig meghatározó. A tavalyi évben Pécsett mindössze 234 ezer éjszaka értékesítésére került sor, amely az ezredfordulót követõ idõszak turizmusának kétségtelen mélypontja. A szállodáknál a ekhez képest a éjszakák jóval kisebb fluktuációról árulkodnak, úgy tûnik, hogy két év kivételével a éjszakák száma stabilnak tekinthetõ. 4. ábra A éjszakák számának alakulása szállástípusonként Pécsen éjszaka A külföldi és a belföldi ek és éjszakák száma A külföldi és a belföldi ek száma egyaránt csökkent, azonban a két kör alakulása valamelyest eltért. A külföldi ek száma megszakítás nélkül évrõl évre esett vissza. Az elsõ elemzett évben közel 42 ezer, 27-ben azonban már csak 26 ezer külföldi regisztrálására került sor. A külföldi és belföldi ek számának alakulása Pécs kereskedelmi szálláshelyein Szálloda Panzió Ifjúsági szálló Turistaszállás Egyéb Külföldi Belföldi Belföldi/külföldi 5. ábra arány 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5,

3 Statisztikai tükör 28/38 Dél-dunántúli statisztikai tükör 28/3 3 A belföldi ek számának idõsora két világosan elváló szakaszra bontható, az elsõ 2 22 közötti rövidebb idõszakban a ek száma 97 ezerrõl 135 ezerre nõtt. Ezt követõen egészen a legutóbbi évig egyértelmû mérséklõdés érhetõ tetten. Tavaly mindössze 11 ezer belföldi kereste fel a megyeszékhely kereskedelmi szállásait, alig több mint 2-ben. Az eltérõ mértékben romló trendek következményeként az egy külföldire jutó belföldi ek száma a 2-es 2,3-ról 22-ben 4-re, 23-ban 4,3-ra emelkedett és az elmúlt években sem csökkent jelentõsen 4 alá. A éjszakák idõsora a ekéhez hasonló. A külföldiek által eltöltött éjszakák száma 2-ben érte el maximumát (83 ezer), majd már az ezt követõ évben számottevõ csökkenés történt (7 ezer). 22 és 26 között ezer közötti éjszaka értékesítésére került sor, míg a legutóbbi évben kevesebb mint 53 ezerére. A belföldi ek nem pótolták a külföldiek elmaradását. A rövid idejû fellendülést jelenleg is tartó meredek visszaesés követte. A legutóbbi évben Pécsett eltöltött 181 ezer éjszaka több mint negyedével maradt el a 22- es értéktõl. 6. ábra A belföldi és a külföldi éjszakák számának alakulása Pécs kereskedelmi szálláshelyein éjszaka Külföldi Belföldi Belföldi/külföldi arány 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 7. ábra A külföldi ek számának alakulása szállástípusonként Pécsen A belföldi ek számának 22. óta megfigyelhetõ csökkenése fõként az egyéb kereskedelmi szállástípusok egyre inkább elenyészõ vonzerejével hozható összefüggésbe. A kiugróan kedvezõ 22-es év adatához képest (72 ezer ) napjainkra 35 ezerre csökkent a kevésbé nívós szolgáltatás iránti kereslet. Ezen belül az üdülõházakat felkeresõ ek száma nagyjából 4 ezerrõl 2 alá, az ifjúsági szállók einek száma 32 ezerrõl 16 ezerre, a turistaszállásoké 36 ezerrõl 19 ezerre mérséklõdött. A belföldi szállodai ek száma 2 25 között ezer közötti tartományban szóródott, míg az utolsó két évben 4 ezer felett állapodott meg. A panziók között ezer hazai et fogadtak, az utóbbi években azonban némi megtorpanás volt érzékelhetõ ebben a körben. 8. ábra A belföldi ek számának alakulása szállástípusonként Pécsen Szálloda Panzió Egyéb A külföldi és a belföldi ek számának alakulása szállástípusonként A külföldi ek által leginkább kedvelt szállástípus a szálloda, adatainkból jól leolvasható (7. ábra), hogy a külföldiek elmaradása elsõsorban a szállodáknál volt látványos. A szállodák által fogadott külföldiek száma meredeken zuhant 2 25 között, de az utóbbi két év adatai sem utalnak bõvülésre. A 2. évi legmagasabb szám megközelítette a 31 ezret, mára ez az érték 19 ezer alá csökkent. A panziók külföldi forgalma messze elmaradt a szállodákétól, ugyanakkor e körben is jelentõs mérséklõdés történt. A jelenlegi szám (1 ezer) alig több mint fele a 2. évinek (18 ezer). Az egyéb kategóriába sorolt szállások (turistaszállások, üdülõházak, kempingek és ifjúsági szállók) nem meghatározók a Pécsre érkezõ külföldiek körében. E tág szálláskörben 23 és 25 kivételével érdemi változás nem történt, a külföldiek száma 2 3 ezer között szóródott a vizsgált idõszak során Szálloda Panzió Egyéb

4 4 Dél-dunántúli statisztikai tükör 28/3 Statisztikai tükör 28/38 Havi adatok A havi adatok alakulását a legmagasabb számot produkáló 22-es évben és az utóbbi két év adatai segítségével mutatjuk be. Mint korábban láttuk döntõen, de nem kizárólag az alacsonyabb árkategóriájú szállástípusok jelentõs visszaesése áll a forgalmi adatok romló tendenciája mögött. A kiugróan kedvezõ 22-es évhez képest mind a legutóbbi, mind a 26-os esztendõ havi adatai alacsonyabbak. Jól látható az is, hogy a legnagyobb visszaesés a május és július közötti forgalomnál érhetõ tetten. E három hónap mérsékeltebb teljesítménye nagyjából felét magyarázza az eltéréseknek. A másik jellegzetesség az, hogy nyár közepén a város vonzereje mérséklõdik, míg a nyár utolsó hónapjában, augusztusban megfigyelhetõ kisebb emelkedés. Ez a törés korábban nem jellemezte a megyeszékhely idegenforgalmát. A ek számának alakulása Pécs kereskedelmi szálláshelyein havonta I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. hónap ábra A mezõgazdasági termékek piaci átlagárának alakulása 28. év elején folytatódott az a néhány éve tartó tendencia, miszerint az élelmiszerek ára a hozzánk begyûrûzõ folyamatok eredményeképpen országos viszonylatban idõrõl idõre jelentõsen nõ. Míg az idei év elsõ két hónapjában a fogyasztói árszínvonal az elõzõ év azonos idõszakához képest átlagosan 7,%-kal emelkedett, addig ezen belül az élelmiszerárak növekedése 12,6% volt. (27. január február idõszakában hasonló volt a helyzet: az elõzõ év bázisán a fogyasztói árak 8,3, az élelmiszer árak 12,9%-kal nõttek. 26. elsõ két hónapjában átlagosan még csak 2,6%-os fogyasztói, illetve 3,9%-os élelmiszer áremelkedést regisztráltak.). A szakértõk szerint az árnövekedés fõként a következõ hosszú távon ható globális összefüggésekkel magyarázható: A legnagyobb népességû ázsiai országok elsõsorban Kína, India dinamikus gazdasági fejlõdése, középosztályosodása és az így támasztott élelmiszerigény. Az agráreredetû nyersanyagok energetikai célú felhasználásának növekedése szerte a világon, az ún. 3 "F" (a Food-Fodder-Fuel, avagy az Élelmiszer-Takarmány-Energia) szektorainak versenye a mezõgazdasági termékért. Az általános klímaváltozás, ami kiszámíthatatlanná teszi az idõjárást és csökkenti a termelés biztonságát. A Dél-Dunántúlon a fenti tényezõkön túl a mezõgazdasági termékek áremelkedésénél figyelembe kell venni azt is, hogy az elmúlt években a lakosságon belül az országosnál ugyan kisebb mértékben, de egyre csökkent az a réteg, amely ház körüli gazdálkodásában az önellátást tartja szem elõtt, miközben a csökkenõ számú egyéni gazdaságok mind nagyobb hányada rendezkedik be árutermelésre. Az elõbbi kör vonatkozásában, míg a 23. decemberi Gazdaságszerkezeti Összeírás idején a régióban a földterület és állatállomány adott nagysága alapján az egyéni gazdaságnak számító háztartásoknak még 68,6%-a úgy nyilatkozott, hogy csupán saját fogyasztására termel, addig a 25. évi összeírás idejére részesedésük már 54,5%-ra csökkent. (Országosan a csak saját célra termelõ gazdaságok aránya a két felmérés között szintén mérséklõdött, miközben ezek súlya mindkét idõpontban alatta maradt a dél-dunántúlinak.) E tényezõk, továbbá a tavalyi aszály is közrejátszott abban, hogy az idei év elején régiónk piacain és állatvásárain tovább nõttek a termelõk által közvetlenül a lakosságnak értékesített mezõgazdasági termékek árai. Ezzel kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet, hogy itt erõsen idényáras termékekrõl van szó, amelyek árait nagyban befolyásolják a helyi termelésbeli sajátosságok és a piaci viszonyok. Mindezzel együtt régión belül a legmagasabb árakkal idén februárban is fõként Somogyban lehetett találkozni, míg a legalacsonyabbakat elsõsorban Tolnában regisztrálták. A fontosabb mezõgazdasági termékek kínálati átlagára a régió megfigyelt piacain Megnevezés 1. tábla január február január február január február Ft/kg Burgonya 119,2 125,4 128,6 128, 113,8 18,6 Bab 624, 621,1 719,5 728, 623,6 65,5 Fejes káposzta 11, 17,2 15,5 114,7 127,1 124,6 Vöröshagyma 15,4 145,4 173,6 166,4 141,6 139,3 Mák 1259,1 121,4 1254,4 1252,7 1123,1 1312,2 Alma 198,6 26,5 241,9 253,8 237,4 244,9 Dióbél 113,3 1174,9 1229, 12,9 1134,2 1194,7 Tyúktojás a) 3,6 3,5 27,4 28,3 29,8 26,9 Tehéntej b) 141,1 165,5 157,8 155,7 Méz 196,5 198,6 16,1 141, 118,1 173,2 A 28. évi árak az előző év azonos időszakának %-ában Burgonya 95,7 91,7 9,4 86,9 8,8 78, Bab 12,2 125,4 112,7 121,2 14,7 17,9 Fejes káposzta 124,1 13,4 19,6 14,9 156,9 155,2 Vöröshagyma 11,5 92,4 18,9 16,6 97, 96,2 Mák 168,6 156,3 156,2 158,2 134, Alma 161,3 162,1 151,8 16,3 177,6 183,6 Dióbél 122,6 127,6 112,4 113,7 16,6 17,7 Tyúktojás a) 13,2 128,7 113,2 116,9 127,4 121,7 Tehéntej b) 14,8 124,5 115, 112,8 Méz 11,4 15,8 13,5 1,8 18,1 115,9 a) Ft/db. b) Ft/liter. Baranya Somogy Tolna 28

5 Statisztikai tükör 28/38 Dél-dunántúli statisztikai tükör 28/ év elsõ két hónapjában a tavalyi év hasonló idõszakához képest a Dél-Dunántúlon a legnagyobb mértékû árnövekedés elsõsorban a zöldségféléknél következett be és itt a petrezselymet, a retket, a fejes káposztát, a sárgarépát, valamint a kelkáposztát kell kiemelni -, de jelentõsen drágultak olyan termékek is, mint a tojás, a tej, a mák, vagy az alma. viszonylag kisebb mértékben nõtt a jobban eltartható vöröshagyma, zöldhagyma, kelbimbó, termesztett gomba, illetve a méz és dióbél ára. csökkent a burgonya, az uborka, a paradicsom, a fokhagyma ára. a fejes saláta, a zöldpaprika, a karalábé ára viszont a keresleti-kínálati viszonyoktól függõen hektikusan változott. Országosan 28. januárjában valamennyi termék vonatkozásában a feldolgozó és továbbértékesítõ vállalatok felvásárlási árait is magukba foglaló mezõgazdasági termelõi árak színvonala az elõzõ év azonos idõszakának bázisán több mint egyharmadával nõtt, ami jóval magasabb a tavaly januárban regisztrált 14,3%-os emelkedésnél. Idén év elején 27. januárjához képest valamennyi termékcsoportban jelentõsen felfelé mentek az árak, a legnagyobb mértékben a gabonafélék (74,1%), a gyümölcsfélék (56,8%), valamint az állati termékek (32,%) árai nõttek, míg egészen kismértékû áremelkedés csupán a virágoknál és a burgonyánál következett be. Összehasonlításképpen tavaly januárban a legjelentõsebb árszínvonal-növekedést a burgonyánál (82,7%) és a gabonaféléknél (41,3%) történt, miközben egyedül az ipari növények ára csökkent, átlagosan 4,7%-kal, az élõ állatoké és virágoké pedig szinte nem változott. % ábra A mezõgazdasági termékek termelõi árainak országos indexei (Elõzõ év azonos idõszaka=1,) Gabonafélék Ipari növények Friss zöldségek Virágok Burgonya A 27. december 1-jei állatállomány A 27. évi Gazdaságszerkezeti Összeírás keretében december 1-jei eszmei idõponttal megtartott állatszámlálás adatai szerint az adott idõpontban 82 ezer darab szarvasmarhát és 718 ezer darab sertést tartottak a dél-dunántúli régióban. A szarvasmarhák száma 26 év végéhez képest alig csökkent, míg a sertéseké kismértékben nõtt. Ezzel egy idõre megtorpanni látszik az a már régebb óta tartó tendencia, miszerint az állomány nagysága szinte évrõl évre fokozatosan csökken. Gyümülcsfélék 27. január 28. január Élő állatok Állati termékek Összesen Termékek Országosan 26. december 1-jéhez képest a szarvasmarhák száma alig változott, a sertéseké pedig viszonylag számottevõ mértékben fogyott, miközben hosszú távon itt is a tartási kedv csökkenése jellemezte az adott ágazatokat. A dél-dunántúli állattenyésztés jellemzõinek az országostól való különbségeit tekintve a következõket lehetne kiemelni: Az elmúlt évtizedben a szarvasmarhák száma a régióban az országosnál erõteljesebben, míg a sertéseké annál kisebb mértékben csökkent és 27. december 1-je között a Dél-Dunántúlon a szarvasmarhaállomány mintegy harmadával, a sertéslétszám 16%-kal fogyott, miközben az országos létszám az elõbbi állatfajnál közel egytizedével, az utóbbinál pedig bõ ötödével mérséklõdött. Ezen eltolódást az állatsûrûség-adatok is tükrözik: a 1 hektár mezõgazdasági területre jutó szarvasmarhaszám 27 végén a korábbi évekhez hasonlóan a régiók között a Dél-Dunántúlon volt az egyik legalacsonyabb (1 db), míg a sertéseknél most is itt regisztrálták a legmagasabb értéket (86 db). Régiónkban az elmúlt néhány évben a szarvasmarhát és sertést tartó szervezetek, illetve egyéni gazdaságok száma általában az országosnál nagyobb mértékben csökkent. (A szervezetek állattartásban való érdekeltségét a bérelt földön való takarmánytermelés kényszere mérsékli, míg az egyéni gazdálkodók vállalkozói kedvét leginkább a piacra jutás nehézségei fogják vissza.) Az átlagosan egy tartó gazdaságra jutó állatszámok az utóbbi években térségünkben a szervezetek szarvasmarhái kivételével általában mindkét gazdálkodási formában meghaladták az országos átlagot. Az egy tartóra jutó szarvasmarha-állomány ugyanakkor országos és régiós szinten a szervezeti körben folyamatosan csökkent, míg az egyéni gazdaságokban bõvült. Sertések esetében viszont a dél-dunántúli szervezetek mutatójának értéke az országoshoz hasonlóan évrõl évre nõtt, az egyéni gazdaságoknál pedig stagnálás volt tapasztalható. A régió állattartása az átlagosnál sokkal nagyobb mértékben koncentrálódik gazdasági szervezetekben. 27. december 1-jén a térség szarvasmarháinak több mint háromnegyed részét és sertéseinek mintegy 8%-át a szervezetekben regisztrálták. (Országosan ez az arány mindkét állománynál bõ kétharmad-kétharmadot tett ki.) ábra A december 1-jei szarvasmarha- és sertésszám a Dél-Dunántúlon Ezer darab Év Szarvasmarha Sertés

6 6 Dél-dunántúli statisztikai tükör 28/3 Statisztikai tükör 28/38 Elérhetõségek: Telefon: Információszolgálat Telefon: KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 28 A kiadvány kialakítása egyedi, annak tördelési, grafikai, elrendezési és megjelenési megoldásai a KSH tulajdonát képezik. Ezek átvétele, alkalmazása esetén a KSH engedélyét kell kérni.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL PÉCSI IGAZGATÓSÁG AZ IDÉNYCIKKEK ÁRA A PIACOKON ÉS AZ ÁLLATVÁSÁROK FŐBB ADATAI A DÉL-DUNÁNTÚLON. év Száma: 4/2006 PÉCS 2006. február Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság,

Részletesebben

Állatállomány, 2013. december 1.

Állatállomány, 2013. december 1. 214/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. Állatállomány, 213. december 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...3

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

Állatállomány, december 1.

Állatállomány, december 1. 213/12 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 12. szám 213. február 22. Állatállomány, 212. december 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Száma: 5/ 2007 Pécs, 2008. január 1 Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság, 2008 ISBN 978-963-235-160-5 Igazgató:

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR július 28.

STATISZTIKAI TÜKÖR július 28. VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. 214/78 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. július 28. www.ksh.hu Állatállomány, 214. június 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 Sertésállomány...2 Baromfiállomány...2

Részletesebben

1. ábra: Az agrárgazdaság hitelállományának megoszlása, IV. negyedévben. Agrárgazdaság hitelállománya. 1124,9 milliárd Ft

1. ábra: Az agrárgazdaság hitelállományának megoszlása, IV. negyedévben. Agrárgazdaság hitelállománya. 1124,9 milliárd Ft 441,2 458,3 508,8 563,3 605,0 622,5 644,7 610,7 580,4 601,9 625,3 623,0 Az agrárfinanszírozás aktuális helyzete az AM adatgyűjtése alapján (2018. IV. negyedév) Az agrárgazdaság egyéni és társas vállalkozásainak

Részletesebben

2015/13 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/13 STATISZTIKAI TÜKÖR VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. 215/13 STATISZTIKAI TÜKÖR 215. február 2. www.ksh.hu Állatállomány, 214. december 1. Tartalom Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...2 Tyúkállomány...3

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ I. negyedévében 3,5%-kal nőtt a GDP (második becslés) június 4.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ I. negyedévében 3,5%-kal nőtt a GDP (második becslés) június 4. STATISZTIKAI TÜKÖR 1 negyedévében 3,5%-kal nőtt a GDP (második becslés) 1/5 1. június. EMBARGÓ! Közölhető: 1. június -én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR július 31.

STATISZTIKAI TÜKÖR július 31. VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. 215/56 STATISZTIKAI TÜKÖR 215. július 31. www.ksh.hu Állatállomány, 215. június 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 Sertésállomány...2 Baromfiállomány...2

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás 2012/7 A KSH adatai szerint a szarvasmarha-állomány júniusban 733 ezer egyed, 41 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. A tehénállomány 8 ezerrel haladja meg a tavaly júniusit, 335 ezer darab. E pozitív

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, május

Mezőgazdasági termelői árak, május Közzététel:. július 12. Sorszám: 108. Következik:. július 13. Fogyasztói árak,. június Mezőgazdasági termelői árak,. május Az agrár termelőiár-szintje májusában 0,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, április

Mezőgazdasági termelői árak, április Közzététel:. június 15. Sorszám: 96. Következik:. június 18. Létszám és kereset a nemzetgazdaságban Mezőgazdasági termelői árak,. április Az agrár termelőiár-szintje áprilisában 5,7%-kal csökkent az előző

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Magyar Turizmus Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1)488-87 Fax: (6-1)488-86 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu www.itthon.hu Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Az észak-európai

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Állatállomány, augusztus 1.

Állatállomány, augusztus 1. 2007/81 Összeállította: Mezõgazdasági és környezeti statisztikai fõosztály Mezõgazdasági statisztikai osztály www.ksh.hu I. évfolyam 81. szám 2007. október 12. Állatállomány, 2007. augusztus 1. A tartalomból

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ III. negyedévében 3,2%-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 2014 III. negyedév, második becslés december 3.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ III. negyedévében 3,2%-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 2014 III. negyedév, második becslés december 3. STATISZTIKAI TÜKÖR 1 I ében 3,-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 1 I, második becslés 1/18 1. december 3. EMBARGÓ! Közölhető: 1. december 3-án reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2011 évi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2011 évi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2011 évi teljesítményéről Összefoglaló - Az STR riport adatai szerint 2011-ben világviszonylatban Ausztrália & Óceánia, Délkelet- Ázsia és Dél-Amerika szállodái

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÉRDEKELTSÉGŰ VÁLLALKOZÁSOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2006

A KÜLFÖLDI ÉRDEKELTSÉGŰ VÁLLALKOZÁSOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA A KÜLFÖLDI ÉRDEKELTSÉGŰ VÁLLALKOZÁSOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2006 Miskolc 2008, szeptember Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-195-7

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2006. július KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2006 ISBN 963 215 994 2 IGAZGATÓ: Nyitrai

Részletesebben

Állatállomány, december 1.

Állatállomány, december 1. 212/11 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 11. szám 212. február 24. Állatállomány, 211. december 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 2 Szarvasmarha-állomány 1 3 Sertésállomány

Részletesebben

A BALATONI RÉGIÓBAN A SZÁLLODAPIAC FEJLŐDÉSE KÖZÖTT

A BALATONI RÉGIÓBAN A SZÁLLODAPIAC FEJLŐDÉSE KÖZÖTT A BALATONI RÉGIÓBAN A SZÁLLODAPIAC FEJLŐDÉSE 2008 2018 KÖZÖTT I. SZÁLLODAI KERESLET-KÍNÁLAT VÁLTOZÁSA A BALATONI RÉGIÓBAN 2008 2012 2013 2017 Szobaszám (db) 12 550 12 311 12 760 12 810 13 463 12 646 100,8%

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára 211/31 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 31. szám 211. május 23. Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára A tartalomból 1 Bevezetés 1 Élelmiszerek

Részletesebben

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma MAGYAR TURIZMUS ZRT. Kutatási Csoport 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1) 488-871 Fax: (6-1) 488-8711 E-mail: kutatas@itthon.hu www.itthon.hu A TISZA-TÓ RÉGIÓ KÜLDŐPIACAI ÉSZAK-EURÓPA Az

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

Állatállomány, december 1.

Állatállomány, december 1. 2009/7 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 7. szám 2009. január 23. Állatállomány, 2008. december 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Tyúkfélék

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...6

Részletesebben

2014/38 STATISZTIKAI TÜKÖR április 18.

2014/38 STATISZTIKAI TÜKÖR április 18. 14/38 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. április 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 13. IV. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág...1 J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005 2300/9/2005. GYŐR 2005. november Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN,

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési adatok a PTE KFI stratégiájának megalapozásához. Országos szintű mutatók (nemzetközi összehasonlításban)

Kutatás-fejlesztési adatok a PTE KFI stratégiájának megalapozásához. Országos szintű mutatók (nemzetközi összehasonlításban) 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 28 1 Kutatás-fejlesztési adatok a PTE KFI stratégiájának megalapozásához Készítette: Erdős Katalin Közgazdaságtudományi Kar Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 Miskolc, 2007. február Igazgató: Dr. Kapros Tiborné Tájékoztatási osztályvezető:

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. július 10.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. július 10. STATISZTIKAI TÜKÖR 215. július 1. Élelmiszermérlegek és tápanyagfogyasztás, 213 215/41 Tartalom Bevezető...1 Mérséklődött az állati eredetű termékek fogyasztása...2 Mérséklődő zsiradékfogyasztás...3 Több

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2011/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 211/2 Központi Statisztikai Hivatal 211. szeptember Tartalom Összefoglaló... 2 Ipar... 2 Építőipar... 4 Idegenforgalom... 6 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/3

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/3 212/22 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 22. szám 212. április 2. Dél-dunántúli statisztikai tükör 212/3 A bűnözés alakulása a on A hazánkban regisztrált bűncselekmények

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Élelmiszermérlegek, június 27.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Élelmiszermérlegek, június 27. STATISZTIKAI TÜKÖR 217. június 27. Élelmiszermérlegek, Tartalom Bevezető...1 Jelentősen nőtt a hús- és a tejkínálat...2 Újra emelkedett a zsiradékfelhasználás...3 A növényi termékek kínálata alig változott...3

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI SZÁLLODAIPAR FEJLŐDÉSE KÖZÖTT

A MAGYARORSZÁGI SZÁLLODAIPAR FEJLŐDÉSE KÖZÖTT A MAGYARORSZÁGI SZÁLLODAIPAR FEJLŐDÉSE 2008 2018 KÖZÖTT I. SZÁLLODAI KERESLET-KÍNÁLAT VÁLTOZÁSA ORSZÁGOSAN 2008 2010 2012 2013 2017 2018 2018/2008 2018/2012 2018/2013 2018/2017 Szobaszám (db) 50 669 54

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

1. ábra: Az agrárgazdaság hitelállományának megoszlása, III. negyedévben. Agrárgazdaság hitelállománya. 1118,6 milliárd Ft

1. ábra: Az agrárgazdaság hitelállományának megoszlása, III. negyedévben. Agrárgazdaság hitelállománya. 1118,6 milliárd Ft Az agrárfinanszírozás aktuális helyzete az AM adatgyűjtése alapján (2018. III. negyedév) Az agrárgazdaság egyéni és társas vállalkozásainak (mezőgazdasági és élelmiszeripar összesen) 2018. III. negyedévének

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÉNYEK ÉS ELŐREJELZÉSEK

TÉNYEK ÉS ELŐREJELZÉSEK A Balaton turizmusának alakulása a statisztikák tükrében Szerzők: Mester Tünde 1 Polgár Judit 2 Kiss Kornélia 3 Jelen tanulmány célja a Balaton turizmusának statisztikák alapján történő vizsgálata. Az

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. november

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. november Közzététel: 2010. január 13. Sorszám: 8. Következik: 2010. január 14. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. november Az agrár termelőiár-szintje novemberében 5,2%-kal csökkent az előző év azonos

Részletesebben

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1 2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2013 júniusában a kereskedelmi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága ÁLLATÁLLOMÁNY ALAKULÁSA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága ÁLLATÁLLOMÁNY ALAKULÁSA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL i Igazgatósága ÁLLATÁLLOMÁNY ALAKULÁSA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON 2005. október - 1 - Készült: a Központi Statisztikai Hivatal i Igazgatóság, Tatabányai képviseletén Igazgató: Szemes

Részletesebben

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma 2016. június 1. 1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÁLLODAPIAC FEJLŐDÉSE KÖZÖTT

A BUDAPESTI SZÁLLODAPIAC FEJLŐDÉSE KÖZÖTT A BUDAPESTI SZÁLLODAPIAC FEJLŐDÉSE 2008 2018 KÖZÖTT I. SZÁLLODAI KERESLET-KÍNÁLAT VÁLTOZÁSA BUDAPESTEN 2008 2012 2013 2017 Szobaszám (db) 16 122 18 005 18 816 19 101 19 594 19 823 123,0% 105,4% 103,8%

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2014/30 2014. március 21. Tartalom Bevezetés...1 A regisztrált vállalkozások...1 Új regisztrációk...3...3 Végelszámolások...4 Csődeljárások...4

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A GDP területi különbségei Magyarországon, 2007

A GDP területi különbségei Magyarországon, 2007 2009/99 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 99. szám 2009. július 06. A GDP területi különbségei Magyarországon, 2007 A tartalomból 1 Egy főre jutó GDP 2 Bruttó hozzáadott

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, november

Mezőgazdasági termelői árak, november Közzététel: 2009. január 14. Sorszám: 8. Következik: 2009. január 15. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. november Az agrár termelőiár-szintje. novemberben 22,3%-kal mérséklődött az előző év

Részletesebben

Az agrárgazdaság hitelezési folyamatai I. negyedév

Az agrárgazdaság hitelezési folyamatai I. negyedév Az agrárgazdaság hitelezési folyamatai- 218. I. negyedév Az agrárgazdaság egyéni és társas vállalkozásainak (mezőgazdasági és élelmiszeripar összesen) 218. I. negyedévének végére az előző negyedévhez képest

Részletesebben

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN

A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2005-BEN Veszprém, 2007. június 10. Központi Statisztikai Hivatal Veszprém Igazgatóság, 2007 Igazgató:

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Tovább nőtt a mezőgazdaság hitelállománya. Az agrárgazdaság hitelezési folyamatai III. negyedév

Tovább nőtt a mezőgazdaság hitelállománya. Az agrárgazdaság hitelezési folyamatai III. negyedév Tovább nőtt a mezőgazdaság hitelállománya Az agrárgazdaság hitelezési folyamatai 17. III. negyedév I) Az agrárgazdaság (mezőgazdaág és élelmiszeripar) hitelállományának alakulása Az agrárgazdaság hitelállománya

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2011/6

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2011/6 2011/44 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 44. szám 2011. július 7. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2011/6 Tartalom 1 Felsőoktatási helyzetkép a Dél-Dunántúlon 4 Piaci

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, január

Mezőgazdasági termelői árak, január Közzététel:. március 12. Sorszám: 44. Következik:. március 17. Ipar Mezőgazdasági termelői árak,. január Az agrár termelőiár-szintje januárjában 3,6%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest.

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, március

Mezőgazdasági termelői árak, március Közzététel: 2011. május 12. Sorszám: 74. Következik: 2011. május 13. Bruttó hazai termék (GDP) Mezőgazdasági termelői árak, 2011. március Az agrár termelőiár-szintje 2011 márciusában 48,2%-kal magasabb

Részletesebben

CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA Összeállította: Erős Péter Dr.

CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA Összeállította: Erős Péter Dr. CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA 1869-1949 Összeállította: Erős Péter Dr. Jankelovics János 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Abaújszántó... 4 Erdőbénye... 5 Tállya...

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. május

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. május Közzététel:. július 10. Sorszám: 110. Következik:. július 14. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. május Az agrár termelőiár-szintje májusában 21,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Tóth Ákos. Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata

Tóth Ákos. Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata Tóth Ákos Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata Az elemzésben arra vállalkozunk, hogy a rendszerváltás első éveitől kezdődően bemutassuk, hogyan alakult át Bács-Kiskun megye gazdasága.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Lakáspiaci árak, lakásárindex, III. negyedév január 29.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Lakáspiaci árak, lakásárindex, III. negyedév január 29. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. január 29. Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...1 Negyedéves tiszta árindex...2 A teljes tényezői a használtlakás-piacon...2 A használtlakás-forgalom

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

Gerlaki Bence Sisak Balázs: Megtakarításokban már a régió élmezőnyéhez tartozunk

Gerlaki Bence Sisak Balázs: Megtakarításokban már a régió élmezőnyéhez tartozunk Gerlaki Bence Sisak Balázs: Megtakarításokban már a régió élmezőnyéhez tartozunk A magyar gazdaság növekedési modellje az elmúlt években finanszírozási szempontból alapvetően megváltozott: a korábbi, külső

Részletesebben

PIACI FELHOZATAL ÉS ÁRJELENTÉS hó összeírás napja

PIACI FELHOZATAL ÉS ÁRJELENTÉS hó összeírás napja KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikól szóló. évi CLV. törvény. és. -a alapján kötelező. Nyilvántartási

Részletesebben

Augusztusban 3,3%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Augusztusban 3,3%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel:. október 13. Következik:. október 16. Építőipar,. augusztus Sorszám: 134. Augusztusban 3,3%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak,. augusztus augusztusában

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2005. II. negyedév 1 Budapest, 2005. augusztus 19. A II. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Készítette a Magyar Turizmus Rt. a A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Budapest, 2003. február hó A világ turizmusának forgalma 2002-ben Magyar Turizmus Rt. A Turisztikai Világszervezet

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TURIZMUSA 2016-BAN ÉS 2017 ELSŐ FÉLÉVÉBEN Szakmai háttéranyag

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TURIZMUSA 2016-BAN ÉS 2017 ELSŐ FÉLÉVÉBEN Szakmai háttéranyag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TURIZMUSA 2016-BAN ÉS 2017 ELSŐ FÉLÉVÉBEN Szakmai háttéranyag 1. A turizmus jelentősége Magyarországon a megye jelentősége Magyarország turizmusában 2. A szálláshelyek forgalma

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január február 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 2014 februárjában a kereskedelmi

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 1 Budapest, 2006. augusztus 21. A II. negyedévben az állampapírpiacon a legszembetűnőbb változás a hitelintézeteket magába foglaló egyéb monetáris intézmények

Részletesebben