A magyar kereskedelem és fejlesztéspolitika intézményrendszere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar kereskedelem és fejlesztéspolitika intézményrendszere"

Átírás

1 A magyar kereskedelem és fejlesztéspolitika intézményrendszere Hunyadi Réka, Scheiring Gábor Budapest, augusztus

2 Az igazságosság, nem pedig a jótékonyság az, amiből többre van szüksége e világnak! /Mary Wollstonecraft/ 1 1 Mary Wollstonecraft (1792): A Vindication of the Rights of Women (idézi: Sen and Sudhir 1994: 1) 1

3 Tartalom TARTALOM BEVEZETÉS KERESKEDELEM ÉS FEJLESZTÉS: A KOHERENCIA SZÜKSÉGESSÉGE5 2.1 A politika és morál nyelvén A számok nyelvén A MAGYAR KORMÁNYZATI RENDSZER EU ILLESZKEDÉSE Jogszabályi és intézményi környezet Intézményi környezet az EU-ban MAGYAR KERESKEDELEMPOLITIKA Magyar kereskedelempolitika jogszabályi környezete Magyar kereskedelempolitika intézményi környezete Magyar kereskedelempolitikai koncepció MAGYAR FEJLESZTÉSPOLITIKA Magyar fejlesztéspolitika jogszabályi környezete A magyar fejlesztéspolitika intézményi környezete Intézményi kapcsolódások az EU-szintű politikához Szakpolitikai koncepció NEFE-politikánk koncepciója A támogatásra jogosult célországok NEFE-politikánk értékszempontjai Társadalmi részvétel a NEFE politikában KÖVETKEZTETÉSEK ÉS TOVÁBBI KUTATÁSI FELADATOK FÜGGELÉK: RÖVIDÍTÉSEK IRODALOM

4 1 Bevezetés A kereskedelem, a fejlődés és a fenntarthatóság összefüggéseinek, egymásra gyakorolt hatásainak témája jelentős nemzetközi irodalommal rendelkezik, ugyanakkor Magyarországon, de talán hozzá tehetjük, a poszt-szocialista országokban gyakorlatilag ismeretlen témáról van szó. Az átmenet támasztotta feladatok lekötötték a társadalomtudósók, politikusok és civil szervezetek kapacitásait így nem maradt erő erre a fontos kérdésre. Ugyanakkor az új demokrácia kereteinek kialakulásával, a piacgazdaság intézményrendszerének megszilárdulásával nem halogatható tovább a kereskedelem fenntartható fejlődésre 2 gyakorolt hatásának felmérése. Hogy mennyire aktuális és nagy jelentőségű kérdésről van szó, azt jól mutatja, hogy az Európai Bizottság egy több éves kutatási és konzultációs folyamat részeként értékeli a Kereskedelmi Világszervezet dohai fordulóját a fenntarthatóság szempontjából (Kirkpatrick, George, and Scrieciu 2006). Ebben az értékelési folyamatban nem csak hagyományos kutatóintézetek vesznek részt, hanem többek között civil szervezetek is, melyek az elmúlt harminc-negyven évben komoly tudás-kapacitásokat építettek ki maguknak a politikai profil mellé, így megkerülhetetlen szereplőivé váltak a kereskedelempolitikának. A kereskedelem-fejlődés a globalizációról zajló nagy jelentőségű vitának is egyik fő témája, ami szintén fontosságát húzza alá. A neoliberalizmus a kilencvenes években élte világszerte virágkorát, a mögötte álló liberális koalíció az ezredforduló környékén fölbomlott, a politikai liberálisok (akiket időnkét institucionalistáknak is neveznek) elkezdtek kritikailag viszonyulni a gazdasági liberálisokhoz, amit jól jelez Amartya Sen, Joseph Stiglitz, James Wolfensohn, Dani Rodrik, vagy a közgazdaságtanon túlról Soros György, David Held vagy Ulrich Beck munkássága, akik a szabadság fő értékére támaszkodva fejtik ki a neoliberalizmus minimális bírálatát (Kalb 2000;2004b;2004a). A washingtoni konszenzus világszerte háttérbe szorult, helyébe a jó kormányzás, az intézményi környezet megteremtése, a megfelelő időzítés és fokozatosság, az alapvető jogok biztosítása és a minőségi közszolgáltatások hangsúlyozása került, mint a gazdasági fejlődés követelményei (Rodrik 2006;Stiglitz 2001). A növekedés ökológiai kritikái a vitáknak csak mellékszálát képezték, képezik, a fejlődés diskurzust továbbra is uralja a gyenge fenntarthatóság koncepciója. A viták a mai napig tartanak, változó súlypontokkal, változó politikai háttér előtt. Magyarországon ez a párbeszéd lényegében elmaradt, a poszt-washingtoni konszenzus irányába való elmozdulás, a politikai liberalizmus reneszánsza a gazdasági libertarianizmus kritikájának formájában sajátos történelmi helyzetünk, útfüggőségeink eredményeként még várat magára. Ahogy a Magyar Köztársaság elnöke, Sólyom László nyilatkozta egy interjúban, a magyar külpolitika koncepciótlan, követő jellegű és a gazdaságdiplomácia által dominált (Figyelő 2006 augusztus 3: 14). Jelen sorok szerzőinek ugyanakkor határozott véleménye, hogy a 21. század elején koherens (ökológiai, emberi jogi és gazdasági értékek mentén megfogalmazott) külpolitikai, külgazdasági és fenntarthatósági stratégia nélkül irányítani egy országot megengedhetetlen. Emellett a hazánk által alkalmazott kereskedelempolitika hatásainak, mint a globalizáció helyi folyamatának egyik legfontosabb alakítójának, integrált értékelése szintén elmaradt eddig. Természetesen egyes részszektorokra készültek igen komoly önálló tanulmányok 3, de ezek a koherencia hiánya miatt 2 A fenntartható fejlődés alatt mi az ökolgógiai fenntarthatósággal kiegészített humán fejlődést értjük, ahogy később kifejtjük, nem gazdasági növekedést. 3 Ezek közül kiemelkednek: A Magyar Tudományos Akadémia Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások című programjának néhány eredménye (Kerekes and Kiss 2004;Kulcsár 1997); a Humán Fejlődési 3

5 nem festenek egy általános helyzetképet, vagy mára némileg elavultnak számítanak. Arról nem is beszélve, hogy ezen felmérések többségének homlokterében elsősorban a gazdasági folyamatok álltak, a társadalmi, környezeti, kulturális folyamatok elhanyagolása mellett, melyek alól talán a SAPRI jelentés a legimpozánsabb kivétel (SAPRI 2001). A nemzetközi kereskedelem és a hozzá kapcsolódó nemzetközi kereskedelempolitikák a legerősebb eszközök a globális igazságosság, a globális egyenlőtlenségek alakítására, az életesélyek elosztásának alakítására. Ez igaz mind a hagyományos elosztási dimenzióból, mind az ökológiai elosztás szempontjából vizsgálva. Ezért a mai világban nem létezhet nemzeti és nemzetközi fejlesztéspolitika kereskedelempolitika nélkül. A kereskedelem és fejlesztéspolitikák közötti koherencia nem megkerülhető szempont. Nincs értelme olyan nemzetközi fejlesztéspolitikának, mely a kereskedelempolitika által okozott károk részleges orvoslására törekszik. A 21. század fejlesztéspolitikája a koherenciát és a fenntarthatóságot kell, hogy a centrumába állítsa. Ezért a tanulmányunk együtt, integráltan kezeli a kereskedelem és fejlesztéspolitikát. Ahogy a téma tudományos és közpolitikai szintű irodalma hiányos régiónkban, úgy hiányzik szinte teljes egészében a nemzetközi kereskedelem átpolitizáltsága (a szó nemes értelmében, a civil társadalom öntudatra ébredését értve alatta), hiányoznak azok a társadalmi mozgalmak és civil szervezetek, melyek a nemzetközi kereskedelem, nemzetközi fejlesztés és a környezetügy témáját tűzték volna zászlajukra. E tanulmány egy hosszú távú kutatási program része, melynek célja e hiány felismeréséből fakad: megteremteni annak az alapjait, hogy a kereskedelem fejlődés környezet témával szélesebb társadalmi körök foglalkozzanak, hogy a döntés-előkészítésben elinduljon a fenntartható humán fejlődés szempontjainak figyelembevétele. E két cél megvalósítása egyben egymást is elősegíti: a témával foglalkozó társadalmi mozgalmak politikai momentumot kölcsönözhetnek a témának, ami elősegíti az alaposabb közpolitika-előkészítést; illetve megfordítva, a téma alaposabb feldolgozása lehetővé teszi problémák percepcióját és tematizálását, ezáltal a rejtett konfliktusok felszínre kerülését. Jelen tanulmányunk a kutatási program első lépéseként a magyar kereskedelem és fejlesztéspolitikai rendszer átvilágításával foglalkozik. Részletesen bemutatjuk a két közpolitikai rendszer szervezeti felépítését, jogszabályi környezetét, és európai illeszkedését. Kísérletet teszünk a két politikát vezérlő értékek bemutatására is, bár alapvető információk és kidolgozott külpolitikai, kereskedelmi koncepció hiányában ezen erőfeszítésünk csak korlátozott eredményre vezetett. A kutatás eredményeit értékelve megfogalmazzuk az előttünk álló következő kutatási feladatokat is. Jelentés magyarországi változata (Fóti et al. 2003); illetve egy példaértékű, ugyanakkor kevésbé ismert, a Világbank strukturális átalakítási programjairól civil szervezetek nyomására és részvételével készített átfogó értékelés (SAPRI 2001). Sajnos e tanulmányok sem tárgyalják a kereskedelem és fenntartható fejlődés témakörét önállóan, bár a SAPRI jelentés a Világbank és az IMF politikáin keresztül több ponton is érinti a kérdést. 4

6 2 Kereskedelem és fejlesztés: a koherencia szükségessége 2.1 A politika és morál nyelvén A nemzetközi kereskedelem és a hozzá kapcsolódó nemzetközi kereskedelempolitikák a legerősebb eszközök a globális igazságosság, a globális egyenlőtlenségek, az életesélyek elosztásának alakítására. Ez igaz mind a hagyományos elosztási dimenzióból, mind az ökológiai elosztás szempontjából vizsgálva. A fejlett országok aránytalanul nagy terhet rónak a Föld ökoszisztémáira, aránytalanul nagy részt sajátítanak ki a rendelkezésre álló ökoszisztéma szolgáltatásokból. A harmadik világ országainak fenntartható humán fejlődése elképzelhetetlen anélkül, hogy Észak ne csökkentse ökológiai lábnyomát (Sachs 2003;Woodward and Simms 2006). Talán ez a legnagyobb feladat, amit a jól-lét globális előmozdítása érdekében az iparosodott országok megtehetnek. Nincs értelme fejlesztéspolitikának globális ökológiai és társadalmi igazságosság nélkül! A mai világban nem építhetünk olyan nemzeti és nemzetközi fejlesztéspolitikákat, melyek nincsenek összhangban kereskedelempolitikákkal, és fordítva, melyekkel nincsenek összhangban a kereskedelempolitikák. A kereskedelem és fejlesztéspolitikák közötti koherencia nem megkerülhető szempont. Nincs értelme olyan nemzetközi fejlesztéspolitikának, mely a kereskedelempolitika által okozott károk részleges orvoslására törekszik. A 21. század fejlesztéspolitikája a koherenciát és a fenntarthatóságot kell, hogy a centrumába állítsa. Így válik igazán érthetővé a 19. századi liberalizmus és a feminizmus egyik legnagyobb alakjának, Mary Wollstonecraftnak a felkiáltása, melyet tanulmányunk mottójául választottunk: Az igazságosság, nem pedig a jótékonyság az, amiből többre van szüksége e világnak. A közpolitikai koherencia, élén a kereskedelem és fejlesztéspolitikák közötti koherenciával (tágabb környezetben persze nem feledkezhetünk meg a globális pénzügyi és befektetési rezsim fejlesztéspolitikai célokra gyakorolt hatásáról sem), nem csak a morális kérdésekre fogékony mozgalmárok vesszőparipája. Sőt. Az UNCTAD 2004-es Trade and Development Reportjának fő témája a globális gazdasági rezsim elemei közötti koherencia a fejlődésért, megkérdőjelezve a rapid liberalizáció sikerességét (UNCTAD 2004). A kifejezés maga az OECD Fejlesztési Segély Bizottságának (OECD DAC) a kreálmánya még 1991-ből. A szervezet meghatározásában: A közpolitikai koherencia a fejlődésért (policy coherence for development) azt jelenti, hogy figyelembe kell venni a fejlődő országok szükségleteit és érdekeit a globális gazdaság alakításában. Egymást kölcsönösen előmozdító, minisztériumokat és kormányzati hivatalokat keresztülmetsző közpolitikai tevékenységek előmozdítását jelenti, ezáltal megteremtve a kitűzött fejlesztési célok eléréshez szükséges szinergiákat. (OECD 2003: 2) A közpolitikai koherencia szükségességét az ENSZ tagállamok megerősítették a 2000-ben elfogadott Millenniumi Nyilatkozatban (8. pont, globális partnerség a fejlődésért), majd a 2002-ben Monterreyben megtartott fejlesztési csúcson is. De hazánknak van e dokumentumokból eredőnél erősebb kötelezettsége is: Az uniós alapszerződés 3-as cikkelye kimondja: az Unió biztosítja a külpolitikai tevékenységei közötti, valamint a külpolitika és más politikák közötti konzisztenciát. A ratifikálásra váró EU alkotmány a 316-as cikkelye a 5

7 kötelezettséget tovább specifikálja a fejlesztéspolitikára vonatkozóan: Az Unió figyelembe veszi a fejlesztési együttműködés céljait a közpolitikáiban, melyek érinthetik a fejlődő országokat (Európai Bizottság 2005: 3). Természetesen a gyakorlat nem ilyen rózsás, de legalább van mit számon kérni 2.2 A számok nyelvén Lássuk a számok nyelvén, miért is olyan fontos a kereskedelempolitika a fejlesztéspolitika szempontjából. A kereskedelempolitika, a kereskedelmi rezsim a nemzetközi méltányosságra és igazságosságra épülő globális kormányzási rendszer egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb eleme. Sokkal jelentősebb, számszerűsíthető jóléti hatásokkal jár, mint a nemzetközi fejlesztéspolitikák fő eszköze, a segélyezés. A legszegényebb országok foglalkoztatottságában a mezőgazdaság a mai napig első helyen szerepel, a szegények akiknek a legnagyobb szükségük lenne jövedelmük növekedésére három negyede a mezőgazdasági szektorban dolgozik a fejlődő országokban. Az iparosodott országok kereskedelemkorlátozó intézkedései csak a mezőgazdaság terén évente 20 milliárd dollárnyi jóléti veszteséggel járnak a fejlődő országoknak konzervatív számítások szerint, ami majdnem fele az összes segélyáramnak! Az Unió és az Egyesült Államok által fenntartott protekcionista és agrárdömpinget eredményező mezőgazdasági rendszerek tehát óriási veszteséget jelentenek a déli mezőgazdasági termelőknek. A szolgáltatásliberalizációért cserébe a legtöbb fejlődő ország ezért a mezőgazdasági termékeinek piacra jutását követelné, erre azonban eddig sem az USA, sem az EU nem volt hajlandó. Pedig e mezőgazdasági rendszerek nem csak a fejlődő országok termelőit teszik tönkre a termelési költség töredékét kitevő dömpingárak révén, hanem ökológiailag fenntarthatatlan rendszert támogatnak, hisz a szubvenciók döntő hányada a termelés mennyiségéhez kapcsolódik, így a tömegtermelést, az ipari jellegű agrobizniszt támogatja a kisléptékű, fenntartható mezőgazdaság helyett. Dél számára a másik nagy jelentőségű terület, ahol a legfejlettebb államok szintén komoly protekcionista eszközrendszert vetnek be, a munkaintenzív feldolgozott termékek, mindenek ellőtt a ruházat és a textilipar terén. A ruházat és a textilipari vámok és támogatások eredményeként a fejlődő országok termelői további 30 milliárd dollárnyi bevételtől esnek el. A két területen elszenvedett éves veszteség meghaladja a harmadik világnak folyósított segélyek összegét. (Watkins and Fowler 2002: 97). *** Amit a fejlesztéspolitikát nagylelkűen adnak, azt a kereskedelempolitikák kétszeresen veszik vissza, és akkor a globális birodalmi építkezés (Afganisztántól Irakig) emberi és ökológiai költségeiről, a globális együttműködés és nemzetközi jogkövetés moráljára gyakorolt hatásáról még nem is beszéltünk. Azt tehát leszögezhetjük, hogy nem lehet a fejlesztéspolitikát egy újabb ágazatként kezelni, melynek teendőit két konferenciával, néhány publikációval és egy kevés segéllyel le lehet tudni. Bár fontos a segélyezés, és fontosak az ökológiailag és szociálisan fenntartható konkrét fejlesztési projektek, de ennél sokkal fontosabb, hogy olyan gazdasági környezetet, olyan globális rezsimet, szabályrendszert alkossunk, melyek lehetővé teszik a legszegényebb országok fenntartható humán fejlődését: Az igazságosság, nem pedig a jótékonyság az, amiből többre van szüksége e világnak. 6

8 3 A magyar kormányzati rendszer EU illeszkedése Mielőtt rátérnénk a magyar kereskedelem- és fejlesztéspolitika vizsgálatára, röviden át kell tekintenünk az intézményes magyar integráció szerkezetét, valamint annak kapcsolódási pontjait az EU intézményrendszeréhez, tekintve, hogy a kutatásunk tárgyául szolgáló mindkét területet erősen befolyásolja európai uniós tagságunk. Kereskedelempolitika tekintetében szinte minden téren a Közösség kereskedelempolitikája irányadó, míg fejlesztéspolitika esetében, bár tagállami fejlesztéspolitikánknak vannak sajátosságai, a távlati cél a tagállami és uniós fejlesztéspolitikák egymáshoz való közelítése. Át kell tehát tekintenünk, hogy a magyar kormány milyen intézményi keretek között csatornázhatja be érdekei képviseletét az Unió intézményrendszerébe, hogyan befolyásolhatja tagállamként a hazánkra is kötelező érvényű jogszabályok, rendeletek meghozatalát (3.1), valamint, hogy milyen az uniós döntéshozatal intézményi rendszere, a struktúrába illeszkedő magyar képviselet áttekintésével (3.2). Ezt követően térünk rá a kereskedelempolitika (4) és a fejlesztéspolitika (5)tanulmányozására, kitérve az általános mellett releváns jogi (4.1, 5.1) és intézményi háttér (4.2, 5.2) speciális jogszabályaira, testületeire, posztjaira, majd területenként bemutatjuk a szakpolitikai koncepciót (4.3, 5.3) és a közpolitikai folyamatban érvényesülő értékszempontokat (4.3.1, 5.3.1). A fejezet végén szót ejtünk végül a társadalmi részvétel már létező csatornáiról (4.3.5, 5.4.5). 3.1 Jogszabályi és intézményi környezet A csatlakozást megelőzően az unióhoz kapcsolódó ügyekért, az unió és hazánk politikájának koordinációjáért az 1996-tól a Külügyminisztériumban működő Integrációs Államtitkárság volt a felelős, mely 2002-től Integrációs és Külgazdasági Államtitkárság (IKÁ) néven folytatta működését az Európai Ügyek Hivatalának (EÜH) létrehozataláig. Az IKÁ az uniós felkészülés tárcaközi koordinációjával foglalkozott, az Európai Integrációs Tárcaközi Bizottság működtetésével, szakmailag és szervezetileg támogatta a Tárgyaló Delegációt, valamint előkészítette az Integrációs Kabinet üléseit. Csatlakozásunkkor rengeteg jogszabályt hatályon kívül kellett helyezni, illetve újakat kellett hozni az Unióval való jogharmonizációnk érdekében és le kellett fektetni az Unió és a Magyar Köztársaság közötti együttműködés alapjait, 4 mely különböző intézmények és posztok létrehozatalát, illetve ezek hatás- és feladatkörének megjelölését jelentette. Az az általános gyakorlat, mely az egyes részterületeket az első helyi felelős szaktárca, a kiemelkedő jelentőségű ügyeket pedig a kormány hatáskörébe vonta, már a csatlakozási tárgyalások során kialakult (EÜH 2006a). Még csatlakozásunk előtt, 2003-ban megalakult az európai integrációs ügyek tárca nélküli miniszteri posztja. Ez aztán 2004-ben az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter posztjára változott, akinek irányításával január 1-én létrejött a Külügyminisztérium bázisán, de a Miniszterelnöki Hivatal szervezetében működő Európai Ügyek Hivatala (EÜH). Az EU-koordináció központi közigazgatási egységeként funkcionáló Hivatalra 4 A Közösség döntéshozatali tevékenységében való részvételt és az ehhez kapcsolódó kormányzati koordinációt szabályozó az 1007/2004. (II. 12.) Kormányhatározat, az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködését a évi LIII. Törvény határozza meg. 7

9 vonatkozó szabályokat és feladatokat az Európai Ügyek Hivataláról szóló 356/2004. (XII. 23.) Kormányrendelet szabályozza, míg a Hivatal vezetésével megbízott európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét a 334/2004. (XII. 15.) Kormányrendelet rögzíti. A miniszter hidat alkot az unió és a magyar kormány között: javaslatot tesz az unióval kapcsolatos kormányzati politikára és a miniszterekkel, valamint az országos hatáskörű szervekkel együttműködve összehangolja, előkészíti, végrehajtja és ellenőrzi a közösségi politikákból eredő kormányzati feladatokat, valamint szétosztja a közigazgatás intézményeiben az uniós tagsággal összefüggő információkat. Szakmailag irányítja az Állandó Képviseletet (ld. alább), felelős az Állandó Képviselők Bizottságába, a tanácsülésekre és az egyéb tanácsi formációkra megküldendő magyar álláspont elkészítéséért. E tevékenységekhez kapcsolódó tárcaközi egyeztető fórum a miniszter elnökletével működő Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság, melynek összes szakértői csoportjában az EÜH is képviselteti magát. A 2006-ban aktuális európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter Dr. Baráth Etele, az EÜH elnöke Dr. Gottfried Péter. Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) szakértő csoportjai - melyek megfelelnek a közösségi politikáknak, számuk 2005 elején 49 volt (euvonal 2006b) - készítik elő a kormányzati integrációs politikát, melynek tagjai az Európai Ügyek Hivatala, a Pénzügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium és az érintett tárcák képviselői, a titkársági feladatokat pedig az EÜH EU Koordinációs Főosztálya látja el. Az EKTB tagjait és szakértői csoportjainak vezetőit a miniszterek jelölik ki, feladatuk, hogy a nemzeti és az uniós ügyek ne különüljenek el egymástól. A testület felel meg tulajdonképpen az unió tanácsi munkacsoportjainak, de kompetenciája nagyobb, mert az unióban képviselendő magyar álláspont alapos előkészítésén - beleértve ebbe a hatások elemzését, a szükséges tárcaközi és szélesebb társadalmi egyeztetések lefolytatását - túl feladata az uniós döntések implementálása a hazai kapcsolódó intézményrendszerbe. Az EKTB elnöke az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter, helyettes vezetője az EÜH elnöke, a szakértői csoportok találkozóinak vezetője pedig mindig az aktuális tárgy szerinti tárca. Az EKTB hetente ülésezik és készíti elő a COREPER és a Tanács (ld.: alább) ülésein képviselendő magyar álláspontot kivéve kiemelkedő jelentőségű kérdések 5 esetében, amikor az Európai Ügyek Kabinetje, illetve a Kormány határoz erről. Sor kerülhet arra is, hogy halaszthatatlan és fontos kérdésben vita alakul ki az EKTB szintjén, melyet nem sikerül rendezni ekkor a szükséges álláspontot, a kompetens miniszter(ek) és a miniszterelnök bevonását követően a tárca nélküli miniszter alakítja ki. Az Európai Ügyek Kabinetje (EÜH) az EKTB és a Kormány közötti szerv, mely a tagságból adódó stratégiai kérdéseket és rendkívüli jelentőségű uniós tervezeteket, valamint az ezekből fakadó hazai feladatokat vitatja meg. Vezetője a tárca nélküli miniszter, helyettes vezetője a külügyminiszter, titkársági feladatait az EÜH látja el. Az uniós tagságunkból fakadó kormányzati feladatok még hatékonyabb elvégzése és a Kormány Európa politikájának még naprakészebb meghatározása érdekében az EKTB 5 Az euvonal információi szerint ide sorolandók a politikai, gazdasági, költségvetési, vagy társadalmi jelentőségénél fogva kiemelkedő jelentőségű kérdések (euvonal 2006a) 8

10 ülésekről készült jelentések és a tagsággal összefüggő aktuálisan legfontosabb kérdések megjelennek a Kormány és a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet ülésein 6 is. Fontos kérdés, hogy az Országgyűlés mennyire tudja befolyásolni és ellenőrizni az ország unióbeli reprezentációját. A törvényben foglalt jogköreivel 7 a Parlament bizottságai útján - a Parlamentben tizenhat állandó Bizottságnak van Európai integrációs albizottsága (euvonal 2006b), illetve az ún. Európai Ügyek Bizottságán [European Affairs Committee] 8 és az Európa osztályon [EU Department] keresztül tud élni. Az Országgyűlés hagyományos eszközein (interpellációk, kérdések, határozatok) túl a törvényi előírásból adódóan hozzájut az összes uniós jogszabálytervezethez, javaslathoz és dokumentumhoz, illetve bármely uniós tervezetről és ügyről kérhet tárgyalási álláspontot, illetve alakíthatja ki saját állásfoglalását, melyet a Kormánynak, képviselendő álláspontjának kialakításakor alapul kell vennie 9 elfogadnia viszont nem kell. Amennyiben a végső állásfoglalás eltér a Tisztelt Ház által javasolttól, a Kormánynak csupán szóbeli indoklást kötelező adnia. A törvény ennek ellenére igyekszik hangsúlyozni a Kormány tájékoztatási kötelezettségét: a Házelnök kezdeményezésére a miniszterelnöknek tájékoztatnia kell a konzultációs bizottság tagjait a Tanács ülései és az unió stratégiai döntései előtt, majd a Tanács üléseit követő plenárison azokról be kell számolnia. Mindemellett a Kormány évi jelentésben (minden év márciusáig) tájékoztatót ad ki uniós tagságunk aktuális kérdéseiről és meghallgatja a Kormány által javasolt tisztviselőket. 10 Az uniós kérdések hazai intézményrendszerbe való integrálódásáért felelős itthoni testületek után térjünk most át az azzal párhuzamosan működő brüsszeli bázissal rendelkező Állandó Képviselet (ÁK) (korábbi nevén, a csatlakozásunkkal megszűnő misszió ) intézményére, mely fő feladata a Magyar Köztársaság Kormányának képviselete. E testület felel a magyar érdekek és a kormányzati álláspont érvényesítéséért az unió megfelelő szervénél, valamint hozzájárul Magyaroroszág uniós politikájának alakításához. E horizontális feladatkörrel ellátott képviseletet névlegesen a külügyminiszter irányítja, valójában viszont a testület a külügyminiszter, a tárca nélküli miniszter és a szakminiszterek összehangolt együttműködése révén működik. Munkatársai egyszerre vannak jelen Brüsszelben és itthon (állandó tagjai a tárcaközi szakértői csoportoknak), tagjai nélkül nem készülhet magyar álláspont. A kormányzati szervekkel való kapcsolatuk folyamatos, a minisztériumok delegáltjaiból álló tagok esetenként óránkénti kapcsolatban vannak anyaintézményükkel (az adott minisztériumok EU koordinációs főosztályával), illetve más érintett kormányzati szervvel és az EÜH-vel. Mindemellett az ÁK tagja az EKTB-nek is, hozzájárul az ülések előkészítéséhez, valamint részt vesz a döntéshozatalban. Tekintve, hogy képviselői jelen vannak Brüsszelben is, a brüsszeli információk ismeretében, exkluzív helyzetét kihasználva kérhet álláspont-módosításokat, illetve kezdeményezheti kivételes eljárás indítását. 6 A Kormányülést a tárca nélküli miniszter, illetve tárgykörtől függően - a külügyminiszter, a közigazgatási államtitkári értekezletet az EÜH elnöke tájékoztatja szóban az aktuális kérdésekről. 7 Ld.: évi LIII. törvény az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről, mely szól az uniós kormányzati részvétel parlamenti ellenőrzéséről, az ügyek parlamenti egyeztetéséről és azok tájékoztatásáról as európai uniós, nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartást feltérképező dokumentum szerint, az Európai Ügyek Bizottságának elnöke Eörsi Mátyás, az EU osztály feje Horváth Zoltán. A Magyar Országgyűlés Hivatalának brüsszeli Állandó Irodáján Sinka László és Bárány Péter, a brüsszeli Állandó Képviseletben Kiss Tibor és Tőszegi Barbara vannak jelen. Ld.: euvonal 2006b. 9 Minősített többséget igénylő ügy esetében a Parlament által hozott állásfoglalástól a Kormány csak indokolt esetben térhet el (euvonal 2006a) 10 Nevezetesen itt az Európai Bizottság, az Európai Bíróság, az Európai Elsőfokú Bíróság, a Számvevőszék és az Európai Beruházási Bank igazgató bizottságának magyar tagjairól van szó. 9

11 Ugyancsak az országon kívül folytatják uniós politikai tevékenységüket az Európai Parlament magyar képviselői. E közvetlen választások útján megválasztott képviselőkkel a tárca nélküli miniszter pedig félévenként (a Tanács féléves elnökségi ciklusa elején) konzultál a ciklus programjáról, prioritásairól, valamint a Kormány célkitűzéseiről és tervezett álláspontjairól. Az EP képviselők emellett a szaktárcák Európai Parlamenti Kapcsolattartójától kérhetnek szakmai tájékoztatást a kérdéses ügyekben és amennyiben nem születik álláspont, az EKTB az Állandó Képviselet és az érintett tárcák bevonásával hoz döntést. Emellett szólnunk kell még a Magyar Országgyűlés Hivatalának brüsszeli Állandó Irodájáról, mely a magyar országgyűlés kinti képviseleteként működik. Mint föntebb láthattuk, a szakmai kérdések, a döntés-előkészítések, az álláspontmegfogalmazások előkészítése a minisztériumok által delegált szakértők körében dől el. A kereskedelem- és fejlesztéspolitikák releváns minisztériumainak idetartozó szerveit majd a kereskedelem (4.2) és fejlesztéspolitika (5.2) tárgyalásakor tekintjük át. 3.2 Intézményi környezet az EU-ban Az unió döntéshozatali- és működési mechanizmusait lényegében négy intézmény végzi: a közösségi jog betartásáért felelős Bíróságon kívül, a tagállami érdekeket képviselő Tanács, a közösségi érdekeket képviselő Bizottság, és az unió állampolgárainak érdekeit képviselő Európai Parlament. Alább az utóbbi három intézményt és azok magyar képviseleteit tekintjük át röviden, különös figyelmet szentelve az intézmények munkájában közreműködő magyar tisztviselők szerepének és hatáskörének, tekintve, hogy a tanulmány tárgyát képező kereskedelempolitika egy immáron teljesen közösségi hatáskörbe utalt, ún. szupranacionális eleme az uniós politikának - tehát az országnak nincs saját, az uniótól független kereskedelempolitikája. A fejlesztéspolitikát érintő kutatásunk tárgyában pedig azért releváns e terület, mert uniós kötelezettségeink és szerepvállalásaink vannak. Mindemellett érdekünk és feladatunk, hogy a tagállami fejlesztéspolitikánkban megfogalmazódó irányelvek megjelenjenek az uniós fejlesztéspolitikában is, mert a kettőnek harmonizálnia kell egymással, illetve ki kell, hogy egészítse egymást. Az unió kormányaként is emlegetett Bizottság [European Commission], a Közösségek döntés-előkészítő, véleményező, ellenőrző és olykor végrehajtói feladatokat is ellátó szerve. A Bizottság jelölheti az intézmény vezető politikai testületét, a biztosok [Commissioner] kollégiumát, mely tagjai 11 adott szakterületekért (24) felelősek 12, illetve utalhat az intézmény egészére, a tagok felelős szakterületei alá tartozó hivatali apparátussal, főigazgatóságokkal [Directorate General DG] és egyéb hivatali egységekkel 13 kibővített Bizottságra. A szűk értelemben vett Bizottságnak egy elnöke, változó számú alelnöke és minden államból egy tagja van, akiket öt évente választanak újra. Minthogy a tagállamok egy tárca megszerzésén keresztül jelentősen befolyásolhatják a bizottság munkáját (ámbár adott szerepkörükben nem a tagállamok küldöttjeiként működnek), a részrehajlást elkerülendőn a tárcák fölosztására a Bizottság elnöke (jelenleg José Manuel Barroso) jogosult. 11 A Nizzai szerződés óta már minden állam csak egy tagot jelöl, aki általában a kormányzó párt egy vezető személyisége. 12 A kereskedelem jelenleg Peter Mandelson, a humanitárius segélyek és fejlesztési együttműködés pedig Louis Michel feladatkörébe tartozik. 13 Jelenleg 37 szervezeti egység van a Tanácson belül, a szervezeti egységek egyenlőtlenül oszlanak meg a biztosok között. Kereskedelempolitikával a Peter Mandelson vezette Kereskedelmi Főigazgatóság foglalkozik, fejlesztéspolitikával pedig a Fejlesztési Főigazgatóság foglalkozik. 10

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8 Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika helyzete és feladatai 60 fordulat 8 A huszonegyedik század hajnalán elgondolkodva a fejlesztéspolitika helyzetén, joggal merül fel a kérdés: vajon az elmúlt

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI E-jegyzet Szerkesz tet te: Szik l ai Is t vá n Szerzők: Fa r k as Zso m bor, Ju h ás z Gá b o r, Ke gy e Ad él, Lu k ác s Eri k a, Nyil as Mi h á ly, Ré z m ű v es Ju

Részletesebben

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad információhozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illeti.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU- Kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Civil Society Contact Group Ez a kiadvány a Charles Stewart MOTT Alapítvány és az Európai Bizottság (Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság,

Részletesebben

Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról

Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak Harmadik, átdolgozott kiadás Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest 2004. 1 Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról

Részletesebben

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN ENSZ-AKADÉMIA 2004/2005 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG HUNIDA Kht 2005 1 A Külügyminisztérium és az ENSZ Fejlesztési Programja

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0711 2007. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-17-042/2006-2007.

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Kereskedelempolitika. A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Kereskedelempolitika. A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója Kereskedelempolitika A piacok megnyitása élénkíti gazdaságainkat a piacok megnyitásához pedig

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégia TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A nyelvtanulástól a politikai részvételig

A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig A nyelvtanulástól a politikai részvételig Bevándorlók integrációját támogató programok az Európai Unióban A kötetet szerkesztette Bodolai Anna Borbála és Kováts

Részletesebben

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI Páll Tibor 2 0 1 4 - 2 - T A R T A L O M J E G

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKET MEGELŐZŐ EGYESÜLET HUMAN-NET ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, 2009. A PROJEKT

Részletesebben

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok 2 Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat köteteinek címei: 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon Szerkesztette Márkus Eszter Budapest, 2002 Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS A TARTALOMBÓL Elõtérben a vidékfejlesztés Beszélgetés Udovecz Gáborral az EU agrárpolitikájának jövõjérõl

Részletesebben

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések)

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK KONCZ JÁNOS Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) 2006 Tartalom Bevezetô....................................................................3

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben

Gálik Zoltán A közös európai kül- és biztonságpolitika történelmi tapasztalatai és a Lisszaboni Szerződés

Gálik Zoltán A közös európai kül- és biztonságpolitika történelmi tapasztalatai és a Lisszaboni Szerződés Gálik Zoltán A közös európai kül- és biztonságpolitika történelmi tapasztalatai és a Lisszaboni Szerződés 1. Történelmi tapasztalatok A közös európai kül- és biztonságpolitikai együttműködés Nyugat-Európában

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 -

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 - SZAKDOLGOZAT Telkes Zsófia 2005. - 1 - Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI BIZTONSÁG-

Részletesebben