J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete június 29. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 15. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Dr. Bakos Gáborné, Baranyi Sándor, Gáspár Sándor, Gilicze János, Guvat László, Hajdu Gábor, Dr. Halmágyi Pál, Kiss Béláné, Kiss Mihály, Molnár László, Nagy György József, Dr. Nagy Lajos, Nagy Lajos, Oravecz Károly, Dr. Orbán Imre, Dr. Siket István és Szabó Sándor települési képviselők. Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző, Dr. Martonosi György és Gazdag János országgyűlési képviselők, Mátó Erzsébet a Városi Könyvtár igazgatója, Sarró Ferencné a Belvárosi Óvoda vezetője, Hepp Attiláné az Újvárosi Óvoda vezetője, Halász Ferencné a Kertvárosi Általános Iskola igazgatója, Bende Sándor a Kommunális és Közbeszerzési Kht. ügyvezetője, Binecz Sándor a Makó és Térsége Fejlesztési Kht. ügyvezetője Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, valamint Dr. Martonosi György és Gazdag János országgyűlési képviselő urakat, valamint valamennyi kedves vendégünket mai testületi ülésünkön. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 24 települési képviselő közül jelen van 16 fő. A megjelenési arány 66 %-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. (1) bekezdés c) pontja alapján felkérem Nagy Lajos és Dr. Halmágyi Pál települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselő-társaimat, hogy elvállalják-e? Nagy Lajos és Dr. Halmágyi Pál a feladatot vállalják. Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy Lajos és Dr. Halmágyi Pál települési képviselők. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Javaslatot teszek mai ülésünk napirendjére. Az ülés napirendjeként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani a következő kiegészítésekkel: Kérem, hogy sürgősséggel vegyük fel a tárgyalandó előterjesztések sorába a 35. számú előterjesztést, a évi lakossági önerős járdaépítés címmel, valamint a 42. sorszámú előterjesztést, a Makói Hírek kistérségi újsággá bővítése címmel tekintettel arra, hogy a képviselő-testület munkájában ülésszünet következik és mindkét esetben szükséges a mielőbbi döntés. Javaslom, hogy mindkét előterjesztést a zárt ülési előterjesztések előtt tárgyaljuk meg, melyek az ülés előtt kiosztásra kerültek. Indítványozom továbbá, hogy a 24. számú előterjesztés esetében a javítást követően a mai napon kiosztott mellékletek képezzék a tárgyalás alapját. Javaslom továbbá azt, hogy a polgármesteri tájékoztató után tárgyaljuk az 1. számú előterjesztést, amely a rendőrkapitány kinevezésével kapcsolatos, azt követően kerüljön sor a fő napirend megtárgyalására és ezután pedig a többi előterjesztésre. Megkérdezem, hogy a napirendre vonatkozóan van-e valakinek észrevétele? Nincs? Akkor az a kérésem, hogy szavazzuk meg a napirendet. A képviselő-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő

2 2 288/2005. (VI.29.) MÖKT h. Tárgy: A Képviselő-testület június 29-i ülésének napirendje. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a június 29-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 2. Makó Város Önkormányzata és intézményei, valamint közhasznú társaságai külkapcsolatainak alakulása Előadó: Gilicze János alpolgármester 3. Előterjesztések 4. Interpellációk, kérdések 5. Zárt ülési előterjesztések 6. Egyebek A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 1. sz. előterjesztés tárgyalása a polgármesteri tájékoztatót követően történjen. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt képviselő-testület! A napirendjeink tárgyalását megelőzően tisztelettel kérem képviselő-társaimat arra, hogy július 6-án, szerdán ¾ 9-kor a Korona Üzleti és Szolgáltató Központ előtti téren szíveskedjenek a testületi tagok részt venni a Virágos Városok Európai Versenyének nemzetközi zsűrije fogadásán, valamint tiszteljék meg jelenlétükkel a város bemutató prezentációt a Korona dísztermében. A nemzetközi zsűri jó néven szokta venni azt, hogyha egy város vezetőtestülete részt vesz a zsűri ezen tevékenységének szakaszán. A prezentációt követően a helyszíni bejárásra már nem szükséges, hogy eljöjjenek a testületi tagok, de minél nagyobb számban fogadjuk a nemzetközi zsűrit, mellyel kifejezzük, hogy mindenkinek fontos Makón, hogy minél szebb legyen ez a város. Nagyon szépen köszönöm és ezek után kezdjük meg a napirendek tárgyalását. 1. NAPIREND Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: A polgármesteri tájékoztatónál kiemelt témaként szeretnék beszélni egy pár mondatot a IV. Operettfesztivál rendezvényéről ami mögöttünk van, de erről most úgy szeretnék beszélni, hogy megkérek minden teremben ülőt, hogy adja tovább egyúttal a július utolsó napján és augusztus első napjaiban útjára induló Makói Muzsika rendezvénysorozatot is. Tudjuk valamennyien, hogy az új évezred első éve gyermekeink éve, második éve az az idősek éve volt, és az idősek évében indítottuk útjára ezt a bizonyos nyári operettfesztivál sorozatot, ami nagyon nagy sikerű, a háromezresre bővült nézőtér egy héten három alkalommal telik meg Makó város és a térség lakosságával. Ez akárhogy is számoljuk a

3 3 város lakosságának 10 %-át mozgatja meg. Bízom benne, hogy akik ott voltak ezen a rendezvényen érezhetik azt, hogy történt valami ez alatt az egy hét alatt az életükbe olyan, ami a kultúrához kötődik. A programunkba benne van, hogy még másik két ilyen alkalommal szeretnénk a makói életet színesebbé tenni. Akkor amikor azt mondjuk, hogy gondoskodó önkormányzat vagy arra utalunk, hogy szeretnénk megélhetővé tenni ezt a kisvárost, akkor ez a megélhetőség ez jelentheti külcsínbe azt, hogy egyre virágosabb Makó. De emellett, hogy megélhető legyen és jobban érezzük magunkat egyik ilyen kötelezettségünket 2/3-ig már teljesítettük, lehet, hogy teljesen azzal, hogy a Makó Expo mögé Makó Város Önkormányzata egy teljes kulturális rendezvény programmal lépett mögé, ez kb ,-Ft-os nagyságrendű és a makóiak az expon is érezhették ennek a jelentőségét. Mégis azt gondolom, hogy ebből a sorból mindenképp kiemelkedik a makói zenei hét eseménye. Ez tartalmaz egy Szentpéteri Csilla koncertet, tartalmaz egy Verdi, Wagner gálaestet, tartalmaz egy Princess koncertet teljes zenekari kísérettel és tartalmaz a rockszínház előadásában Jézus Krisztus Szupersztár rockoperát akként, hogy a meglévő színpadot 200 m 2 színpaddal kell kiegészíteni és kb. 100 fős nagyságrendet azoknak a közreműködőknek a száma, aki ezen az előadáson fellépnek Makón. Úgy gondolom, hogy ez alkalommal is meg fog telni bízzunk benne, hogy még négy alkalommal a háromezres nézőtér. Itt már 200,-Ft a belépőjegy, az operettfesztivál teljesen ingyenes, és az a maga módján helyes is. Ezzel a 200,-Ft-os szimbolikus belépődíjjal az a szándékunk, hogy mindenki gondolja meg és vegye komolyan a részvételi szándékot és nagyon bízunk abban, hogy a háromezres nézőtér feltöltését a 200,-Ft-os belépőjegy ezeknél az előadásoknál nem fogja befolyásolni. Nem tudom,. hogy ki hogy látja, én azt gondolom, hogy Makó Város Önkormányzata teljesítette programját ezen a területen akkor amikor ez a rendezvény megrendezésre kerül és azt a célunkat is esetleg el tudjuk érni, hogy azok a makóiak, akiknek nem sikerül egyszerűen pénzügyi okok miatt elmenni üdülni, és emellett azért szeretnének kikapcsolódni megtudják azt tenni, hogy erre a hétre szabadságot vesznek ki és részt vesznek mind a négy előadáson, vagy a négy előadásból minél többön. Napközben ellátogatnak a fürdőbe, vagy lemennek a Maros-parti strandra, amelyik szintén ingyenes és egy hét alatt egy kicsit kipihenik magukat. A megélhető kisváros, hogy jobban érezzük magunkat itthon, ezt is jelenti számunkra. Emellett ez alkalmas arra is, hogy vendégeket hívjunk. Következő témaként tisztelt testület el szeretném mondani, hogy képviselői javaslat volt itt a testületi ülésen az, hogy próbáljuk a makói vállalkozókat abba a helyzetbe hozni, hogy a szép, tisztességesen nyerő pályázataink megvalósítása során a beruházásoknál a makói vállalkozók is tudjanak minél nagyobb szerephez jutni. Sajnos Makón az építőipari kiviteli kapacitás nem fejlődött ki olyan mértékbe, hogy milliárdos, vagy milliárd fölötti beruházásnál generálkivitelezőként makói vállalkozók helyzetbe kerüljenek, de alvállalkozóként eddig is sokan dolgoztak. Ugyanakkor az is tény, hogy Makón több olyan, , esetleg például Sapard pályázatok ütemei azok ,-Ft-os ügyek voltak, amit makói vállalkozó is fel tud vállalni, fel tudhat vállalni és a közbeszerzés szabályait mindenkinek, nem csak illik, hanem kötelező betartani, nekünk is, és a vállalkozónak is. Ahhoz, hogy ez sikeres legyen és a pénzügyi finanszírozás megoldódjon tárgyaltam a képviselői indítvány figyelembevételével a helyi bankok képviselőivel. A helyi bankok fogékonyaknak mutatkoztak arra, hogy a vállalkozókat érintően egy olyan kedvezményes hitel vagy faktorálási csomagot dolgoznak ki, ami ezt a mozgásteret növeli. Akár a likvidhitel, akár a faktorálás, amivel azok a vállalkozók, akik azért sikeresen pályáztak eddig is makói beruházásra nagyobb számban tudnak ezekben a beruházásokban részt venni, vagy nagyobb összegű ilyen típusú pályázatot tudnak megcsinálni. Ennek a munkának a felénél tartunk, a pénzügyi osztályvezető a koordinátora ennek a munkának, ha a végére érünk akkor is információt adok majd a testületnek. Tisztelt hölgyeim és uraim! Június 17-én pénteken Makón volt az IDEA Munkabizottságnak egy országos konferenciája. Beszéltünk már többször arról, hogy az IDEA Munkabizottság, a többcélú társulás kistérségi együttműködés jogszabályi

4 4 hátterének tudományos kutatása, empirikus felmérése a kistérségekben és a jogalkotás előkészítése volt a feladata, a Belügyminisztérium szakértői csapataként működött közre a kistérségi jogszabályalkotásban ez a munkabizottság. Mint tudjuk a 168 kistérség közül mi benne voltunk abban a hatban, amelyik mintahely volt. Mint tudjuk a 168 kistérségből 9 kivételével a többcélú társulás minden kistérségben létrejött ennek a jogszabálynak köszönhetően és Makón az IDEA Munkabizottság döntése értelmében a hatok között is az első helyen volt Makó ebben a bizonyos térségi együttműködésben. Ennek köszönhetően Makóra hozták az első módszertani konferenciát, ahol az ország 168 kistérségéből voltak meghívva a térségközpont elnökök, a polgármesterek tanácsa elnökei és nagyon szép számban vettek részt a Korona Üzleti Szolgáltató Központ Konferenciatermében, ahol jelen volt Németh Jenő a munkabizottság elnöke, Dr. Bujdosó Sándor a BM helyettes államtitkára, valamint Dr. Nyikos Györgyi a Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal elnökhelyettese. A konferencián részint központi előadásokat hallgattunk meg, másrészt újabb mintahelyek bemutatkozását, majd a modellkísérletek nyomán a többcélú társulás működésének jogszabályi hátteréhez kötődően egy állásfoglalás tervezetet fogadtunk el. Ez többek között szól arról, hogy nem feltételen Makó székhellyel, minden évben egy alkalommal ezt a bizonyos együtt gondolkodást célszerű lesz megtartani, ilyenkor június táján, pontosan azért, mert a finanszírozás szempontjából most indul útjára a következő évi központi költségvetés megalkotása. És itt azok a szakértők voltak itt, akik az ágazati minisztériumok különböző jogszabályainak előkészítéseiben vesznek részt a költségvetés összeállításban és a különböző normatív támogatások következő évi összeállításánál egy-egy év júniusában a kistérségi tapasztalatok jók lehetnek. Tisztelt hölgyeim és uraim! Az ottani köszöntőmben is Erdei Ferencre utaltam. Erdei Ferenc nem csak az a valaki, akiről elnevezték azt a díjat, ami ma is a szociológiai társaságnak a legnívósabb díja, azt úgy hívják, hogy Erdei Ferenc díj. Erdei Ferencnek a megítélése, mint politikusé az azt gondolom, hogy történelmi távlatokra tartozik, de Erdei Ferenc m int népíró, mint szociológus, az ő zsenialitása az kétségbevonhatatlan és Erdei Ferenc a Város és vidéke című könyvében írta azt, hogy minden városnak össze kell szerveződnie a vidékkel és minden vidéknek kell, hogy legyen egy városa. Hát ennek a tartalmi feltöltésén dolgozunk mi is éppúgy, mint a magyar kormányzat jogalkotása. Tisztelt hölgyeim és uraim! Én a polgármesteri tájékoztatómhoz ennyi szóbeli kiegészítést kívántam fűzni. Vitára bocsátom azt, tessék parancsolni! Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Nincs. Lezárhatjuk? Akkor szavazzunk! A képviselő-testület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 289/2005. (VI.29.) MÖKT h. Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.

5 5 Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk! A képviselő-testület 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 290/2005. (VI.29.) MÖKT h. Tárgy: Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Siket István alpolgármester az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról szóló tájékoztatóját elfogadja. - Makó város alpolgármestere Gilicze János alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e a tájékoztatóval kapcsolatban? Gilicze János alpolgármester úré a szó! Gilicze János alpolgármester: Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-testület! Június 9-én abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy az árvíz sújtotta Bodófalván, illetve a vajdasági Kisoroszon járhattam. Mind a két helyen a lelkemre kötötték a települések vezetői, polgárai, hogy az első adandó alkalommal, Makó város képviselő-testületi ülésén köszönjem meg a képviselő-testületnek azt, hogy , illetve ,-Ft - ha szabad úgy fogalmaznom gyors segélyt szavazott meg részükre. A bodófalvi ,-Ft mellett még a városi gyűjtés eredményeként ,-Ft is összegyűlt, azon kívül 18 zsáknyi ruhanemű, amit egy kicsit bonyodalmasan, de végül még is csak sikerült kijuttatni. Én még külön megköszönöm a képviselő-társaimnak, akik pénzbeli adományokkal hozzájárultak ahhoz, hogy minél hamarabb a sebeket begyógyítsák. Még külön köszönöm Bakos Gáborné képviselő-társnőmnek azt, hogy a kórház orvosai részéről is gyűjtést folytatott és több mint ,-Ft-ot ki tudtam juttatni. A köszönet hangján a köszönetet adom át képviselő-társaimnak és Makó város lakosainak. Azt mindenféleképpen el kell mondanom, hogy Makó városnak ez a gesztusa az elsők között volt, hiszen Romániába még júniusban, a kint jártamkor se történt meg a hivatalos kárbecslés. Ami támogatást kaptak ha szabad úgy fogalmaznom az nem célszerű és nem célratörő volt. Elsők között jutott el a pénzadomány Kisoroszra is, ami azért is nagyon nagy dolog volt, mert

6 6 később a helyi vezetés erre hivatkozva tudott a saját vajdasági kormányzattól és más helyről is pénzt kicsikarni, hivatkozva arra, hogy íme Magyarországról már megérkezett a pénz. Én személy szerint megköszönöm a polgármesteri hivatal munkatársainak azt, hogy végül is a legjobb megoldást sikerült megtalálnunk. Megtalálták azt a lehetőséget, hogy hogy lehet pénzt kijuttatni külföldre, ami nagy dolog volt, hiszen ez a legcélravezetőbb és a legjobb megoldás lett végül is. Hiszen abból a pénzből amit megkaptak abból ők az építőanyagokat és egyebeket fuvarköltség nélkül sokkal kedvezőbb áron tudták beszerezni. Természetesen mind a két helyen megígérték, hogy ha nem is fillérre pontosan, de el fognak számolni az adománynak a felhasználásról és természetesen azt is megígérték, de hát ismerve a román, vagy akár a magyar postát, azok a képviselő-társaim is meg fogják kapni névre szólóan azt a köszönőlevelet amiben talán egy picit az én megnyugtatásomra is fel lesz tüntetve az az összeg, amit adományoztak. Tehát ez nyilvánvaló, hogy nem publikus, de nekem is egy elszámolás, hogy valóban azt az összeget átadtam és mondjuk nem máshova költöttem el. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen alpolgármester úr. További kérdés, észrevétel, vélemény van-e az alpolgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban? Nincs. Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk! A képviselő-testület 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 291/2005. (VI.29.) MÖKT h. Tárgy: Gilicze János alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gilicze János alpolgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja. - Makó város alpolgármestere Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt képviselő-testület! A polgármesteri tájékoztatók végére értünk, de mielőtt a napirendeket elkezdenénk, most is egy rendhagyó elköszönésre kerül sor. Az a gyakorlat, hogy ha valaki a város vezetői közül nyugdíjba megy, vagy elmegy, akkor a testület elköszön tőle a polgármesteri tájékoztató végén. Most Dr. Nagy Mihály rendőr alezredes rendőrségi főtanácsos az, akitől részben elköszönünk. A részben elköszönünk azt jelenti, hogy ő július 1-jétől a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatójaként Dr. Lukács János rendőr dandártábornok megyei főkapitány általános helyettese lesz és helyette majd a következő napirendnél beszélni fogunk arról, hogy kit tervez tábornok úr kinevezni Makóra rendőrségvezetőnek, ehhez a testületnek véleményezési joga van. Tehát Dr. Nagy

7 7 Mihály alezredes úr távozik. Röviden néhány gondolatot szeretnék az elmúlt 16 év történéseiből kiemelni. Nagyon szép gondolat az, és mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy a megyei főkapitányságnak van egy Utrecht-i rendőrséggel nemzetközi kapcsolata, annak részeként a kapitány úr mindig támogatta azt, hogy a makói rendőrségnek is legyen ilyen kapcsolata és a holland rendőrök mondták róla jóval korábban már, valamikor az Euro-atlanti csatlakozás előtt, tehát rendszerváltás után, de a csatlakozás előtt, hogy Nagy Mihály úr olyan európai polgár, amilyenné minden magyarnak válnia kellene. Ezt a holland rendőrök mondták. Én ismerek közülük néhányat, láttam akciójukat is, és egyszer voltam kint Nagy Mihállyal delegációba, tényleg európai, polgár európai rendőrök mondták ezt a véleményt a mi kapitányunkról Tisztelt hölgyeim és uraim! Patetikusnak hangzik, de ettől komolyan gondolom, sokat veszít Makó azzal, hogy Nagy Mihály úr elmegy tőlünk. Gyakorlatilag meg volt benne az a képesség, hogy a vezetőktől kezdve az utca emberéig mindenkivel szót tudott érteni és mindenkivel közvetlen, ha úgy tetszik baráti típusú kapcsolatot tartott fenn, de valahogy akként, hogy megtartotta a három lépés távolságot. 30 éve kezdte a pályáját, különböző rendőrségi beosztásokban nyomozó volt, majd fokozatosan egyre feljebb, és a Makói Rendőrkapitányság vezetőjévé 16 éve, november 1-jén nevezték ki. A rendszerváltás után ez is nagyon fontos sikeresen formálta át a politikus, polgárbarát szolgáltató rendőrség arculatát teremtette meg a makói kapitányságon. Amikor azt mondom, hogy ügyesen kezelték azokat a krízishelyzeteket, román forradalom hatásai, taxisblokád, törökinvázió, szerb háború hatásai és különböző demonstrációk, tüntetések, akkor itt se mellékes az, hogy a személyes közreműködésével irányított rendőrség gyakorlatilag példamutató higgadtsággal és profizmussal kezelte ezeket az ügyeket. A kistérségi eszmeként közreműködött olyan feladatok megvalósításában, mint a pitvarosi, apátfalvi és kiszombori rendőrőrs létrehozása, a rendőrség életközelbe kerülése a nagyobb településeken, falvakban. Ő volt az aki megkeresett engem azzal a gondolattal, hogy valamelyik középiskolában rendőrosztályt kellene indítani tól működik a Juhász Gyula Református Gimnáziumban a rendvédelmi fakultációs képzés, amelyet az ő segítségével indítottuk el és ő is tanított. Szerette az ügyeket akcióba, tehát összefogva, koncepciózusan kezelni és több olyan program volt, amit sikeresen valósított meg. Ezek közé tartozik a gyermekeink biztonságáért, biztonságos gyermekkorért, együtt éltük meg már ezzel a testülettel a biztonságosabb Honvédért, valamint a makói kistérség bűnmegelőzési programjának első lépéseit. Szakmai munkája mellett valamiért mindig fontosnak tartotta, hogy a város közéletébe is ne kötelezettségként vegyen részt, közösségi emberként, a mi rendezvényeinken is és nem kötelességtudóan, hanem aktív résztvevőként volt jelen. Ezen túl alapító tagja és első elnöke volt az Írisz Táncklubnak és emellett a Kertbarát Kör tiszteletbeli tagjává választotta. Talán jó páran tudják róla, hogy vonzódik a címerekhez, különböző emblémákhoz. Ezt sokféleképp meg lehet ítélni, ő is mosolyog, viszont mi úgy tudjuk kollegáimmal, hogy egyedül a makói rendőröknek van a BM által is elismert olyan egyéni jelvénye, amelyet ő tervezett. Tisztelt hölgyeim és uraim! Mikor Nagy Mihály 16 év után elköszön tőlünk azért, hogy munkáját főkapitány-helyettesként Szegeden végezze, akkor az a 16 év tömören ezeket tartalmazza. Kedves Kapitány Úr! Makó Város Önkormányzatán keresztül a város lakossága, közössége nevében tisztelettel megköszönjük neked azt a munkát, amit értünk végeztél, végeztetek munkatársaiddal együtt. Kívánjuk azt, hogy a mostani szándékotok, hogy Makón maradtok lakni az legyen így hosszú távon. Maradj makói, és találd meg azt a szakmai boldogságot, az eredményes munkának a gyümölcsét a következő területen is, hogyha majd egyszer ott mond valaki ilyen búcsúztató köszöntőt akkor hasonlóan gazdag információk álljanak rendelkezésére. Mindehhez pedig azt kívánom mindannyiunk nevében, hogy ehhez legyen erőd, egészséged, és a családi háttér maradjon olyan mint most.

8 8 Dr. Nagy Mihály rendőr alezredes, kapitányságvezető: Polgármester úr, jegyzőasszony, tisztelt képviselő-testület! Megvallom őszintén elfogódottan állok ezen a helyen ezek után, hiszen olyan méltatást hallottam amire nem biztos, hogy teljesen jogosult vagyok. Talán egyfajta sűrítménye valaminek, amit 16 év alatt csináltam. Még is úgy gondolom, hogy ez ami elhangzott, nem teljesen nekem szól, hanem az általam irányított szervezetnek, mert a céljaim, a célom az volt, hogy egy igazán politikamentes, polgárbarát rendőrséget hozzunk létre, amely az embereknek az érdekeit szolgálja. A méltató szavak szerintem ennek szólnak, hogy ez a rendőrség így alakult át. Ez a 15 év eleje nagyon nehézre sikerült, hiszen rendszerváltás, román háború következményei, amiket hallottunk. Krízishelyzetek volna, ugyanakkor a bűnözés robbanásszerűen megnövekedett. Ezen kellett valamilyen módon úrrá lenni, és olykor gyakran kaptunk jogos kritikákat, viszont bántani soha nem bántottak bennünket. Örömmel mondhatom azt, hogy a képviselők előtt a rendőrség mindig egy közös nevező volt és mindig a kritika ellenére támogatóan álltak hozzá és mindig támogatták a rendőrséget. Én szeretném megköszönni azt a fajta támogatást az önkormányzattól, polgármestertől, képviselő uraktól, amelyet kaptam személyesen, illetve amit elsősorban a rendőrség kapott és szeretném, hogyha utódom Dr. Márton István alezredes úr ugyanezekben részesülhetne, ugyanilyen segítséget kapna. A személyes megjegyzés a végére az, hogy én makói lettem. Lehet, hogy egy kicsit jobb makói is, mint a helyiek, mert én mindenkivel jóban vagyok, én azt keresem ami összeköt, nem azt ami szétválaszt bennünket, és ennek megfelelően továbbra is a közéletben részt fogok venni. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Úgy legyen, nagyon szépen köszönöm. Tisztelt hölgyeim és uraim! Mielőtt rátérnénk az 1. számú előterjesztés tárgyalására még a polgármesteri tájékoztató részeként a következő bejelentést kívánom tenni. A parlament a múlt hét hétfői ülésén a végszavazáson elfogadta a címzett támogatásról szóló törvényt. Ebben a törvényben a címzett támogatásunk a fürdő tanuszodával történő bővítése ,-Ft beruházási összköltséggel elfogadásra és megszavazásra került. Kollegáim készítik elő az elővásárlással lekötött ingatlanok végleges megvásárlását, készítik elő a közbeszerzést, elkezdjük a tárgyalásokat Makovecz úrral, mert ő a tervezője ennek a nagyberuházásunknak is. Indítjuk a beruházást és szeretnénk, ha az minél gyorsabban Makó és térsége gyerekei részére rendelkezésre állna. Amikor egy-egy ilyen beruházásról tájékoztatót adok, mindig meg szoktuk köszönni annak aki abban a legtöbbet segített. Mindig azok a képviselők tudnak segíteni, akik kormány közelben vannak, ezért köszöntük meg Dr. Dán János képviselő úrnak határozatban azt amikor a másfél milliárdos szennyvízprogramunk útjára indulhatott és ezért köszöntük meg Marosvári Attilának a közel egy milliárdos Korona beruházást is. Most Gazdag János országgyűlési képviselő volt az, akinek a révén találkozhattam miniszter asszonnyal és olyan vezetőkkel, akinek köze volt a címzett támogatáshoz, így javaslom, hogy a testület határozatban ismerje el ezt a lobbi munkát és köszönje meg Gazdag János országgyűlési képviselőnek, hogy ez a címzett támogatás útjára indulhat. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a javaslatommal kapcsolatban? Nincs. Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk! A képviselő-testület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő

9 292/2005. (VI.29.) MÖKT h. 9 Tárgy: Köszönet Gazdag János országgyűlési képviselőnek. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdag János országgyűlési képviselőnek megköszöni azt a segítő közreműködést, melynek eredményeként Makó város a fürdő tanuszoda bővítésére megkapta a címzett állami támogatást. - Gazdag János országgyűlési képviselő 1. sz. előterjesztés A Makói Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt testület! A napirend elfogadásának megfelelően javaslom, az 1. számú előterjesztéssel folytassuk munkánkat kezdjük. Az 1. számú előterjesztés tárgyalására érkeztek vendégeink, akiket nagy szeretettel köszöntük, elsőként Dr. Lukács János rendőr dandártábornok urat, megyei főkapitányt, köszöntöm vendégként, most még vendég jogán Dr. Márton István rendőr alezredes urat leendő városi kapitányt és ilyen szempontból helyiként Dr. Nagy Mihály urat, rendőrkapitányunkat. Megkérdezem főkapitány úrtól szóbeli felvezetése van-e témával kapcsolatban? Dr. Lukács János rendőr dandártábornok, megyei főkapitány: Köszönöm szépen a szót. Mélyen tisztelt polgármester úr, jegyzőasszony, képviselő-testület, televíziónézők, hölgyeim és uraim! Mindenek előtt szeretném megköszönni azt a gesztust, hogy a képviselő-testület soron kívül napirendre tűzte ezt a témát, illetőleg azt a soronkívüliséget, amelyet a mai ülés alkalmával, ámbár hagyományosan élvezhetünk. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója, Dr. Molnár Imre ezredes úr szolgálati idejét holnapi nappal befejezi, és nyilvánvalóan a helyettesítéséről és pótlásáról mint mindenütt másutt gondoskodni kell. Azt gondolom, hogy könnyű helyzetben vagyok amikor a miértre fogok válaszolni, hiszen az a méltatás, amelyet itt hallhattam és amely az önök summázott véleménye én azt gondolom, hogy mindenkit szakmától függetlenül amit művel büszkeséggel tölthet el. Nyilvánvalóan Dr. Nagy Mihály alezredes úr felkészültsége és az eddigi rendőri pályája megfelelő ajánlólevél arra, hogy a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatójává legyen. Ugyanakkor itt Makón is meg kell oldani a kapitányság vezetését és bízom benne, hogy önök ismerik azt az előterjesztést, amelyet a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a jelölt tekintetében tett, aki nem más, mint Dr. Márton István alezredes úr. Az általunk tett előterjesztésről hosszan nem beszélnék, szeretném kiemelni viszont, hogy vezetőtársam 30 éve áll a rendőrség szolgálatában, 12 évig a megye egyik ha nem legnehezebb helyén a Szegedi Rendőrkapitányságon helyettes vezetőként dolgozott, jelenleg a főkapitányság ugyancsak egyik fajsúlyos osztályát, a nyomozó osztályt vezeti nagy-nagy sikerrel. A 30 esztendő alatt 31 alkalommal ismerték, ismertük el a munkáját, miniszteri jutalmak, országos rendőr-főkapitányi elismerések és lehetőségeinkhez mérten itt helyben adott méltatások azok, amelyek a munkáját jellemzik. Külön szeretném megköszönni, hogy Dr. Nagy Mihály alezredes urat polgármester úr, illetőleg a képviselő-testület elbúcsúztatta, én azt gondolom, hogy ez egy figyelemre méltó gesztus és mint utaltam rá annak

10 10 a munkának az elismerése, amelyet itt Dr. Nagy Mihály alezredes úr végzett. Ugyanakkor szeretném őszinte meggyőződéssel ajánlani megtisztelő figyelmükbe Dr. Márton István alezredes urat, és biztos vagyok benne, hogy a magyar rendőrségen kevés Dr. Márton István szintű és felkészültségű rendőr szolgál. Quasi egy elköszönésről szól a mai nap. Én azt gondolom azonban hiszen már elhangzott, hogy Dr. Nagy Mihály úr továbbra is makói lakos lesz, viszont nagyon-nagyon szeretném, hogy Márton István alezredes úr is makói lakossá lehessen. Szeretném megtalálni, hiszen polgármester úrral erről már beszéltünk, részint a főkapitányság, részint pedig a város közös erőfeszítéseként, hogy Dr. Márton István itt élhessen önök között, ott ahol szolgálatát teljesíti és én bízom benne, hogy miként a C típusú ellenőrzés anyaga, úgy ez a kérdés is meg fog oldódni. Még egyszer megköszönöm a gesztust és megtisztelő figyelmükbe szeretném ajánlani Dr. Márton István alezredes urat úgy is, mint a Makói Rendőrkapitányság leendő vezetői posztjának várományosát. Köszönöm szépen a figyelmet. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen tábornok úr. Megkérem Dr. Márton István rendőr alezredes urat, hogy mondjon nekünk egy-két olyan gondolatot, amit úgy érez, hogy most el kell mondani. Dr. Márton István rendőr alezredes: Tisztelt polgármester úr, jegyzőasszony, tisztelt képviselő-testület! Az előttem szólók, akik eme témakörben hozzászóltak szinte előrevetítették a jövőt, előrevetítették a feladatokat, többek között Nagy Mihály úrnak a múltja és a szolgálati tevékenysége azt a folyamatosságot, amelyet itt képviselni kell. Polgármester úr azokat,a kistérségi elképzeléseket, amelyeket a jövőben kell tovább kibontakoztatni, főkapitány úr mindig ügyesen, finoman egy feladat meghatározást is elrejtett a hozzászólásában, tehát nyilvánvaló, hogy 1-jétől megbízással Makó városáért szeretnék dolgozni. Én azt gondolom, hogy szegediként születtem, én azt gondolom, hogy makói polgárként is jól tudom folytatni az életemet és lokálpatrióta is válhatok ebben a városban, én ezekért az emberekért szeretnék tenni. A bizottsági ülésen történő meghallgatások mind arra utaltak, hogy van mit tenni, de ezek egy folyamatos, törvényes rend fenntartása, egy megbízhatóság, becsületesség, törvényesség és kiszámíthatóság keretein belül megvalósíthatók, megoldhatók és ennek a makói rendőrségnek csak nyugodtan és biztosan kell folytatni a jövőjét, a következő napjait. Én azt gondolom, semmi mást nem kell tennem csak azt folytatni amit az elődöm elkezdett és ezt a folyamatosságot fenntartani. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt testület! Azzal kérdezem meg a testület tagjainak a véleményét erről a dologról, hogy el kívánom előre mondani, hogy én Márton úrral találkozni már korábban is találkoztam, de beszélgetni úgy, hogy annak a mostani munkaköréhez kötődő vetülete is legyen most beszélgettem először. Nekem abból a beszélgetésből az maradt meg és az a szimpatikus, hogy a jövőbeni feladatra gondolva Márton úr kereste, ennek a munkának a folytatását kereste azokat a módokat is, amit egy ilyen szegedihez, megyeihez képest kis kapitányságon, de szélesebb feladatkörbe új technika, új módszerként, egy picit a megújulás irányába elvíve a folyamatokat lehet csinálni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen váltásnak a hozadéka Makó közösségének ez lehet. Én ezek miatt a gondolatok miatt is, túl azon, hogy respektálom egy megyei főkapitány véleményét, jog szerint is ez a mi mozgásterünk, gondolom azt, hogy jó alternatíva Márton István kinevezése is, személy szerint én támogatni tudom. Tisztelt testület, mondjátok a ti véleményeteket! Nagy Lajos települési képviselő, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt testület, tisztelt polgármester úr, tisztelt rendőri vezetők! A városüzemelési bizottság

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 22. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 8. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-4/2008. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Gál András, Heves

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. június 3-án, kedden, 14 órakor az Országház Esterházy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 05-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE III70.105/2005. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 08már31a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2008.márc.31 üléséről.

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12.

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM (420) 2006. MÁJUS 12. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. December Szép Karácsonyt! Közhely. Ismét elrepült egy esztendő, már volt a mikulás, jön a Jézuska! Emlékszem gyermekkoromra, amikor édesanyám készült a karácsonyra.

Részletesebben

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok XXI. évf. 46. szám 2012. december 19. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A 2013-as esztendő kihívásairól, az idei esztendő eredményeiről és a további tervekről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

Polgárőr Magazin. 2013. Június XVIII. évf. 5. szám. Önkéntesek két keréken

Polgárőr Magazin. 2013. Június XVIII. évf. 5. szám. Önkéntesek két keréken Polgárőr XVIII. Magazin 2013. Június XVIII. évf. 5. szám Önkéntesek két keréken 2 Postaláda Esztergomi polgárőrök sikerei Köszönőlevél Erdő Péter bíboros prímástól Az Esztergom Városi Polgárőr Egyesület

Részletesebben