J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete június 29. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 15. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Dr. Bakos Gáborné, Baranyi Sándor, Gáspár Sándor, Gilicze János, Guvat László, Hajdu Gábor, Dr. Halmágyi Pál, Kiss Béláné, Kiss Mihály, Molnár László, Nagy György József, Dr. Nagy Lajos, Nagy Lajos, Oravecz Károly, Dr. Orbán Imre, Dr. Siket István és Szabó Sándor települési képviselők. Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző, Dr. Martonosi György és Gazdag János országgyűlési képviselők, Mátó Erzsébet a Városi Könyvtár igazgatója, Sarró Ferencné a Belvárosi Óvoda vezetője, Hepp Attiláné az Újvárosi Óvoda vezetője, Halász Ferencné a Kertvárosi Általános Iskola igazgatója, Bende Sándor a Kommunális és Közbeszerzési Kht. ügyvezetője, Binecz Sándor a Makó és Térsége Fejlesztési Kht. ügyvezetője Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, valamint Dr. Martonosi György és Gazdag János országgyűlési képviselő urakat, valamint valamennyi kedves vendégünket mai testületi ülésünkön. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 24 települési képviselő közül jelen van 16 fő. A megjelenési arány 66 %-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. (1) bekezdés c) pontja alapján felkérem Nagy Lajos és Dr. Halmágyi Pál települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselő-társaimat, hogy elvállalják-e? Nagy Lajos és Dr. Halmágyi Pál a feladatot vállalják. Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy Lajos és Dr. Halmágyi Pál települési képviselők. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Javaslatot teszek mai ülésünk napirendjére. Az ülés napirendjeként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani a következő kiegészítésekkel: Kérem, hogy sürgősséggel vegyük fel a tárgyalandó előterjesztések sorába a 35. számú előterjesztést, a évi lakossági önerős járdaépítés címmel, valamint a 42. sorszámú előterjesztést, a Makói Hírek kistérségi újsággá bővítése címmel tekintettel arra, hogy a képviselő-testület munkájában ülésszünet következik és mindkét esetben szükséges a mielőbbi döntés. Javaslom, hogy mindkét előterjesztést a zárt ülési előterjesztések előtt tárgyaljuk meg, melyek az ülés előtt kiosztásra kerültek. Indítványozom továbbá, hogy a 24. számú előterjesztés esetében a javítást követően a mai napon kiosztott mellékletek képezzék a tárgyalás alapját. Javaslom továbbá azt, hogy a polgármesteri tájékoztató után tárgyaljuk az 1. számú előterjesztést, amely a rendőrkapitány kinevezésével kapcsolatos, azt követően kerüljön sor a fő napirend megtárgyalására és ezután pedig a többi előterjesztésre. Megkérdezem, hogy a napirendre vonatkozóan van-e valakinek észrevétele? Nincs? Akkor az a kérésem, hogy szavazzuk meg a napirendet. A képviselő-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő

2 2 288/2005. (VI.29.) MÖKT h. Tárgy: A Képviselő-testület június 29-i ülésének napirendje. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a június 29-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 2. Makó Város Önkormányzata és intézményei, valamint közhasznú társaságai külkapcsolatainak alakulása Előadó: Gilicze János alpolgármester 3. Előterjesztések 4. Interpellációk, kérdések 5. Zárt ülési előterjesztések 6. Egyebek A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 1. sz. előterjesztés tárgyalása a polgármesteri tájékoztatót követően történjen. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt képviselő-testület! A napirendjeink tárgyalását megelőzően tisztelettel kérem képviselő-társaimat arra, hogy július 6-án, szerdán ¾ 9-kor a Korona Üzleti és Szolgáltató Központ előtti téren szíveskedjenek a testületi tagok részt venni a Virágos Városok Európai Versenyének nemzetközi zsűrije fogadásán, valamint tiszteljék meg jelenlétükkel a város bemutató prezentációt a Korona dísztermében. A nemzetközi zsűri jó néven szokta venni azt, hogyha egy város vezetőtestülete részt vesz a zsűri ezen tevékenységének szakaszán. A prezentációt követően a helyszíni bejárásra már nem szükséges, hogy eljöjjenek a testületi tagok, de minél nagyobb számban fogadjuk a nemzetközi zsűrit, mellyel kifejezzük, hogy mindenkinek fontos Makón, hogy minél szebb legyen ez a város. Nagyon szépen köszönöm és ezek után kezdjük meg a napirendek tárgyalását. 1. NAPIREND Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: A polgármesteri tájékoztatónál kiemelt témaként szeretnék beszélni egy pár mondatot a IV. Operettfesztivál rendezvényéről ami mögöttünk van, de erről most úgy szeretnék beszélni, hogy megkérek minden teremben ülőt, hogy adja tovább egyúttal a július utolsó napján és augusztus első napjaiban útjára induló Makói Muzsika rendezvénysorozatot is. Tudjuk valamennyien, hogy az új évezred első éve gyermekeink éve, második éve az az idősek éve volt, és az idősek évében indítottuk útjára ezt a bizonyos nyári operettfesztivál sorozatot, ami nagyon nagy sikerű, a háromezresre bővült nézőtér egy héten három alkalommal telik meg Makó város és a térség lakosságával. Ez akárhogy is számoljuk a

3 3 város lakosságának 10 %-át mozgatja meg. Bízom benne, hogy akik ott voltak ezen a rendezvényen érezhetik azt, hogy történt valami ez alatt az egy hét alatt az életükbe olyan, ami a kultúrához kötődik. A programunkba benne van, hogy még másik két ilyen alkalommal szeretnénk a makói életet színesebbé tenni. Akkor amikor azt mondjuk, hogy gondoskodó önkormányzat vagy arra utalunk, hogy szeretnénk megélhetővé tenni ezt a kisvárost, akkor ez a megélhetőség ez jelentheti külcsínbe azt, hogy egyre virágosabb Makó. De emellett, hogy megélhető legyen és jobban érezzük magunkat egyik ilyen kötelezettségünket 2/3-ig már teljesítettük, lehet, hogy teljesen azzal, hogy a Makó Expo mögé Makó Város Önkormányzata egy teljes kulturális rendezvény programmal lépett mögé, ez kb ,-Ft-os nagyságrendű és a makóiak az expon is érezhették ennek a jelentőségét. Mégis azt gondolom, hogy ebből a sorból mindenképp kiemelkedik a makói zenei hét eseménye. Ez tartalmaz egy Szentpéteri Csilla koncertet, tartalmaz egy Verdi, Wagner gálaestet, tartalmaz egy Princess koncertet teljes zenekari kísérettel és tartalmaz a rockszínház előadásában Jézus Krisztus Szupersztár rockoperát akként, hogy a meglévő színpadot 200 m 2 színpaddal kell kiegészíteni és kb. 100 fős nagyságrendet azoknak a közreműködőknek a száma, aki ezen az előadáson fellépnek Makón. Úgy gondolom, hogy ez alkalommal is meg fog telni bízzunk benne, hogy még négy alkalommal a háromezres nézőtér. Itt már 200,-Ft a belépőjegy, az operettfesztivál teljesen ingyenes, és az a maga módján helyes is. Ezzel a 200,-Ft-os szimbolikus belépődíjjal az a szándékunk, hogy mindenki gondolja meg és vegye komolyan a részvételi szándékot és nagyon bízunk abban, hogy a háromezres nézőtér feltöltését a 200,-Ft-os belépőjegy ezeknél az előadásoknál nem fogja befolyásolni. Nem tudom,. hogy ki hogy látja, én azt gondolom, hogy Makó Város Önkormányzata teljesítette programját ezen a területen akkor amikor ez a rendezvény megrendezésre kerül és azt a célunkat is esetleg el tudjuk érni, hogy azok a makóiak, akiknek nem sikerül egyszerűen pénzügyi okok miatt elmenni üdülni, és emellett azért szeretnének kikapcsolódni megtudják azt tenni, hogy erre a hétre szabadságot vesznek ki és részt vesznek mind a négy előadáson, vagy a négy előadásból minél többön. Napközben ellátogatnak a fürdőbe, vagy lemennek a Maros-parti strandra, amelyik szintén ingyenes és egy hét alatt egy kicsit kipihenik magukat. A megélhető kisváros, hogy jobban érezzük magunkat itthon, ezt is jelenti számunkra. Emellett ez alkalmas arra is, hogy vendégeket hívjunk. Következő témaként tisztelt testület el szeretném mondani, hogy képviselői javaslat volt itt a testületi ülésen az, hogy próbáljuk a makói vállalkozókat abba a helyzetbe hozni, hogy a szép, tisztességesen nyerő pályázataink megvalósítása során a beruházásoknál a makói vállalkozók is tudjanak minél nagyobb szerephez jutni. Sajnos Makón az építőipari kiviteli kapacitás nem fejlődött ki olyan mértékbe, hogy milliárdos, vagy milliárd fölötti beruházásnál generálkivitelezőként makói vállalkozók helyzetbe kerüljenek, de alvállalkozóként eddig is sokan dolgoztak. Ugyanakkor az is tény, hogy Makón több olyan, , esetleg például Sapard pályázatok ütemei azok ,-Ft-os ügyek voltak, amit makói vállalkozó is fel tud vállalni, fel tudhat vállalni és a közbeszerzés szabályait mindenkinek, nem csak illik, hanem kötelező betartani, nekünk is, és a vállalkozónak is. Ahhoz, hogy ez sikeres legyen és a pénzügyi finanszírozás megoldódjon tárgyaltam a képviselői indítvány figyelembevételével a helyi bankok képviselőivel. A helyi bankok fogékonyaknak mutatkoztak arra, hogy a vállalkozókat érintően egy olyan kedvezményes hitel vagy faktorálási csomagot dolgoznak ki, ami ezt a mozgásteret növeli. Akár a likvidhitel, akár a faktorálás, amivel azok a vállalkozók, akik azért sikeresen pályáztak eddig is makói beruházásra nagyobb számban tudnak ezekben a beruházásokban részt venni, vagy nagyobb összegű ilyen típusú pályázatot tudnak megcsinálni. Ennek a munkának a felénél tartunk, a pénzügyi osztályvezető a koordinátora ennek a munkának, ha a végére érünk akkor is információt adok majd a testületnek. Tisztelt hölgyeim és uraim! Június 17-én pénteken Makón volt az IDEA Munkabizottságnak egy országos konferenciája. Beszéltünk már többször arról, hogy az IDEA Munkabizottság, a többcélú társulás kistérségi együttműködés jogszabályi

4 4 hátterének tudományos kutatása, empirikus felmérése a kistérségekben és a jogalkotás előkészítése volt a feladata, a Belügyminisztérium szakértői csapataként működött közre a kistérségi jogszabályalkotásban ez a munkabizottság. Mint tudjuk a 168 kistérség közül mi benne voltunk abban a hatban, amelyik mintahely volt. Mint tudjuk a 168 kistérségből 9 kivételével a többcélú társulás minden kistérségben létrejött ennek a jogszabálynak köszönhetően és Makón az IDEA Munkabizottság döntése értelmében a hatok között is az első helyen volt Makó ebben a bizonyos térségi együttműködésben. Ennek köszönhetően Makóra hozták az első módszertani konferenciát, ahol az ország 168 kistérségéből voltak meghívva a térségközpont elnökök, a polgármesterek tanácsa elnökei és nagyon szép számban vettek részt a Korona Üzleti Szolgáltató Központ Konferenciatermében, ahol jelen volt Németh Jenő a munkabizottság elnöke, Dr. Bujdosó Sándor a BM helyettes államtitkára, valamint Dr. Nyikos Györgyi a Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal elnökhelyettese. A konferencián részint központi előadásokat hallgattunk meg, másrészt újabb mintahelyek bemutatkozását, majd a modellkísérletek nyomán a többcélú társulás működésének jogszabályi hátteréhez kötődően egy állásfoglalás tervezetet fogadtunk el. Ez többek között szól arról, hogy nem feltételen Makó székhellyel, minden évben egy alkalommal ezt a bizonyos együtt gondolkodást célszerű lesz megtartani, ilyenkor június táján, pontosan azért, mert a finanszírozás szempontjából most indul útjára a következő évi központi költségvetés megalkotása. És itt azok a szakértők voltak itt, akik az ágazati minisztériumok különböző jogszabályainak előkészítéseiben vesznek részt a költségvetés összeállításban és a különböző normatív támogatások következő évi összeállításánál egy-egy év júniusában a kistérségi tapasztalatok jók lehetnek. Tisztelt hölgyeim és uraim! Az ottani köszöntőmben is Erdei Ferencre utaltam. Erdei Ferenc nem csak az a valaki, akiről elnevezték azt a díjat, ami ma is a szociológiai társaságnak a legnívósabb díja, azt úgy hívják, hogy Erdei Ferenc díj. Erdei Ferencnek a megítélése, mint politikusé az azt gondolom, hogy történelmi távlatokra tartozik, de Erdei Ferenc m int népíró, mint szociológus, az ő zsenialitása az kétségbevonhatatlan és Erdei Ferenc a Város és vidéke című könyvében írta azt, hogy minden városnak össze kell szerveződnie a vidékkel és minden vidéknek kell, hogy legyen egy városa. Hát ennek a tartalmi feltöltésén dolgozunk mi is éppúgy, mint a magyar kormányzat jogalkotása. Tisztelt hölgyeim és uraim! Én a polgármesteri tájékoztatómhoz ennyi szóbeli kiegészítést kívántam fűzni. Vitára bocsátom azt, tessék parancsolni! Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Nincs. Lezárhatjuk? Akkor szavazzunk! A képviselő-testület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 289/2005. (VI.29.) MÖKT h. Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.

5 5 Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk! A képviselő-testület 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 290/2005. (VI.29.) MÖKT h. Tárgy: Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Siket István alpolgármester az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról szóló tájékoztatóját elfogadja. - Makó város alpolgármestere Gilicze János alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e a tájékoztatóval kapcsolatban? Gilicze János alpolgármester úré a szó! Gilicze János alpolgármester: Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-testület! Június 9-én abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy az árvíz sújtotta Bodófalván, illetve a vajdasági Kisoroszon járhattam. Mind a két helyen a lelkemre kötötték a települések vezetői, polgárai, hogy az első adandó alkalommal, Makó város képviselő-testületi ülésén köszönjem meg a képviselő-testületnek azt, hogy , illetve ,-Ft - ha szabad úgy fogalmaznom gyors segélyt szavazott meg részükre. A bodófalvi ,-Ft mellett még a városi gyűjtés eredményeként ,-Ft is összegyűlt, azon kívül 18 zsáknyi ruhanemű, amit egy kicsit bonyodalmasan, de végül még is csak sikerült kijuttatni. Én még külön megköszönöm a képviselő-társaimnak, akik pénzbeli adományokkal hozzájárultak ahhoz, hogy minél hamarabb a sebeket begyógyítsák. Még külön köszönöm Bakos Gáborné képviselő-társnőmnek azt, hogy a kórház orvosai részéről is gyűjtést folytatott és több mint ,-Ft-ot ki tudtam juttatni. A köszönet hangján a köszönetet adom át képviselő-társaimnak és Makó város lakosainak. Azt mindenféleképpen el kell mondanom, hogy Makó városnak ez a gesztusa az elsők között volt, hiszen Romániába még júniusban, a kint jártamkor se történt meg a hivatalos kárbecslés. Ami támogatást kaptak ha szabad úgy fogalmaznom az nem célszerű és nem célratörő volt. Elsők között jutott el a pénzadomány Kisoroszra is, ami azért is nagyon nagy dolog volt, mert

6 6 később a helyi vezetés erre hivatkozva tudott a saját vajdasági kormányzattól és más helyről is pénzt kicsikarni, hivatkozva arra, hogy íme Magyarországról már megérkezett a pénz. Én személy szerint megköszönöm a polgármesteri hivatal munkatársainak azt, hogy végül is a legjobb megoldást sikerült megtalálnunk. Megtalálták azt a lehetőséget, hogy hogy lehet pénzt kijuttatni külföldre, ami nagy dolog volt, hiszen ez a legcélravezetőbb és a legjobb megoldás lett végül is. Hiszen abból a pénzből amit megkaptak abból ők az építőanyagokat és egyebeket fuvarköltség nélkül sokkal kedvezőbb áron tudták beszerezni. Természetesen mind a két helyen megígérték, hogy ha nem is fillérre pontosan, de el fognak számolni az adománynak a felhasználásról és természetesen azt is megígérték, de hát ismerve a román, vagy akár a magyar postát, azok a képviselő-társaim is meg fogják kapni névre szólóan azt a köszönőlevelet amiben talán egy picit az én megnyugtatásomra is fel lesz tüntetve az az összeg, amit adományoztak. Tehát ez nyilvánvaló, hogy nem publikus, de nekem is egy elszámolás, hogy valóban azt az összeget átadtam és mondjuk nem máshova költöttem el. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen alpolgármester úr. További kérdés, észrevétel, vélemény van-e az alpolgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban? Nincs. Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk! A képviselő-testület 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 291/2005. (VI.29.) MÖKT h. Tárgy: Gilicze János alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gilicze János alpolgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja. - Makó város alpolgármestere Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt képviselő-testület! A polgármesteri tájékoztatók végére értünk, de mielőtt a napirendeket elkezdenénk, most is egy rendhagyó elköszönésre kerül sor. Az a gyakorlat, hogy ha valaki a város vezetői közül nyugdíjba megy, vagy elmegy, akkor a testület elköszön tőle a polgármesteri tájékoztató végén. Most Dr. Nagy Mihály rendőr alezredes rendőrségi főtanácsos az, akitől részben elköszönünk. A részben elköszönünk azt jelenti, hogy ő július 1-jétől a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatójaként Dr. Lukács János rendőr dandártábornok megyei főkapitány általános helyettese lesz és helyette majd a következő napirendnél beszélni fogunk arról, hogy kit tervez tábornok úr kinevezni Makóra rendőrségvezetőnek, ehhez a testületnek véleményezési joga van. Tehát Dr. Nagy

7 7 Mihály alezredes úr távozik. Röviden néhány gondolatot szeretnék az elmúlt 16 év történéseiből kiemelni. Nagyon szép gondolat az, és mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy a megyei főkapitányságnak van egy Utrecht-i rendőrséggel nemzetközi kapcsolata, annak részeként a kapitány úr mindig támogatta azt, hogy a makói rendőrségnek is legyen ilyen kapcsolata és a holland rendőrök mondták róla jóval korábban már, valamikor az Euro-atlanti csatlakozás előtt, tehát rendszerváltás után, de a csatlakozás előtt, hogy Nagy Mihály úr olyan európai polgár, amilyenné minden magyarnak válnia kellene. Ezt a holland rendőrök mondták. Én ismerek közülük néhányat, láttam akciójukat is, és egyszer voltam kint Nagy Mihállyal delegációba, tényleg európai, polgár európai rendőrök mondták ezt a véleményt a mi kapitányunkról Tisztelt hölgyeim és uraim! Patetikusnak hangzik, de ettől komolyan gondolom, sokat veszít Makó azzal, hogy Nagy Mihály úr elmegy tőlünk. Gyakorlatilag meg volt benne az a képesség, hogy a vezetőktől kezdve az utca emberéig mindenkivel szót tudott érteni és mindenkivel közvetlen, ha úgy tetszik baráti típusú kapcsolatot tartott fenn, de valahogy akként, hogy megtartotta a három lépés távolságot. 30 éve kezdte a pályáját, különböző rendőrségi beosztásokban nyomozó volt, majd fokozatosan egyre feljebb, és a Makói Rendőrkapitányság vezetőjévé 16 éve, november 1-jén nevezték ki. A rendszerváltás után ez is nagyon fontos sikeresen formálta át a politikus, polgárbarát szolgáltató rendőrség arculatát teremtette meg a makói kapitányságon. Amikor azt mondom, hogy ügyesen kezelték azokat a krízishelyzeteket, román forradalom hatásai, taxisblokád, törökinvázió, szerb háború hatásai és különböző demonstrációk, tüntetések, akkor itt se mellékes az, hogy a személyes közreműködésével irányított rendőrség gyakorlatilag példamutató higgadtsággal és profizmussal kezelte ezeket az ügyeket. A kistérségi eszmeként közreműködött olyan feladatok megvalósításában, mint a pitvarosi, apátfalvi és kiszombori rendőrőrs létrehozása, a rendőrség életközelbe kerülése a nagyobb településeken, falvakban. Ő volt az aki megkeresett engem azzal a gondolattal, hogy valamelyik középiskolában rendőrosztályt kellene indítani tól működik a Juhász Gyula Református Gimnáziumban a rendvédelmi fakultációs képzés, amelyet az ő segítségével indítottuk el és ő is tanított. Szerette az ügyeket akcióba, tehát összefogva, koncepciózusan kezelni és több olyan program volt, amit sikeresen valósított meg. Ezek közé tartozik a gyermekeink biztonságáért, biztonságos gyermekkorért, együtt éltük meg már ezzel a testülettel a biztonságosabb Honvédért, valamint a makói kistérség bűnmegelőzési programjának első lépéseit. Szakmai munkája mellett valamiért mindig fontosnak tartotta, hogy a város közéletébe is ne kötelezettségként vegyen részt, közösségi emberként, a mi rendezvényeinken is és nem kötelességtudóan, hanem aktív résztvevőként volt jelen. Ezen túl alapító tagja és első elnöke volt az Írisz Táncklubnak és emellett a Kertbarát Kör tiszteletbeli tagjává választotta. Talán jó páran tudják róla, hogy vonzódik a címerekhez, különböző emblémákhoz. Ezt sokféleképp meg lehet ítélni, ő is mosolyog, viszont mi úgy tudjuk kollegáimmal, hogy egyedül a makói rendőröknek van a BM által is elismert olyan egyéni jelvénye, amelyet ő tervezett. Tisztelt hölgyeim és uraim! Mikor Nagy Mihály 16 év után elköszön tőlünk azért, hogy munkáját főkapitány-helyettesként Szegeden végezze, akkor az a 16 év tömören ezeket tartalmazza. Kedves Kapitány Úr! Makó Város Önkormányzatán keresztül a város lakossága, közössége nevében tisztelettel megköszönjük neked azt a munkát, amit értünk végeztél, végeztetek munkatársaiddal együtt. Kívánjuk azt, hogy a mostani szándékotok, hogy Makón maradtok lakni az legyen így hosszú távon. Maradj makói, és találd meg azt a szakmai boldogságot, az eredményes munkának a gyümölcsét a következő területen is, hogyha majd egyszer ott mond valaki ilyen búcsúztató köszöntőt akkor hasonlóan gazdag információk álljanak rendelkezésére. Mindehhez pedig azt kívánom mindannyiunk nevében, hogy ehhez legyen erőd, egészséged, és a családi háttér maradjon olyan mint most.

8 8 Dr. Nagy Mihály rendőr alezredes, kapitányságvezető: Polgármester úr, jegyzőasszony, tisztelt képviselő-testület! Megvallom őszintén elfogódottan állok ezen a helyen ezek után, hiszen olyan méltatást hallottam amire nem biztos, hogy teljesen jogosult vagyok. Talán egyfajta sűrítménye valaminek, amit 16 év alatt csináltam. Még is úgy gondolom, hogy ez ami elhangzott, nem teljesen nekem szól, hanem az általam irányított szervezetnek, mert a céljaim, a célom az volt, hogy egy igazán politikamentes, polgárbarát rendőrséget hozzunk létre, amely az embereknek az érdekeit szolgálja. A méltató szavak szerintem ennek szólnak, hogy ez a rendőrség így alakult át. Ez a 15 év eleje nagyon nehézre sikerült, hiszen rendszerváltás, román háború következményei, amiket hallottunk. Krízishelyzetek volna, ugyanakkor a bűnözés robbanásszerűen megnövekedett. Ezen kellett valamilyen módon úrrá lenni, és olykor gyakran kaptunk jogos kritikákat, viszont bántani soha nem bántottak bennünket. Örömmel mondhatom azt, hogy a képviselők előtt a rendőrség mindig egy közös nevező volt és mindig a kritika ellenére támogatóan álltak hozzá és mindig támogatták a rendőrséget. Én szeretném megköszönni azt a fajta támogatást az önkormányzattól, polgármestertől, képviselő uraktól, amelyet kaptam személyesen, illetve amit elsősorban a rendőrség kapott és szeretném, hogyha utódom Dr. Márton István alezredes úr ugyanezekben részesülhetne, ugyanilyen segítséget kapna. A személyes megjegyzés a végére az, hogy én makói lettem. Lehet, hogy egy kicsit jobb makói is, mint a helyiek, mert én mindenkivel jóban vagyok, én azt keresem ami összeköt, nem azt ami szétválaszt bennünket, és ennek megfelelően továbbra is a közéletben részt fogok venni. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Úgy legyen, nagyon szépen köszönöm. Tisztelt hölgyeim és uraim! Mielőtt rátérnénk az 1. számú előterjesztés tárgyalására még a polgármesteri tájékoztató részeként a következő bejelentést kívánom tenni. A parlament a múlt hét hétfői ülésén a végszavazáson elfogadta a címzett támogatásról szóló törvényt. Ebben a törvényben a címzett támogatásunk a fürdő tanuszodával történő bővítése ,-Ft beruházási összköltséggel elfogadásra és megszavazásra került. Kollegáim készítik elő az elővásárlással lekötött ingatlanok végleges megvásárlását, készítik elő a közbeszerzést, elkezdjük a tárgyalásokat Makovecz úrral, mert ő a tervezője ennek a nagyberuházásunknak is. Indítjuk a beruházást és szeretnénk, ha az minél gyorsabban Makó és térsége gyerekei részére rendelkezésre állna. Amikor egy-egy ilyen beruházásról tájékoztatót adok, mindig meg szoktuk köszönni annak aki abban a legtöbbet segített. Mindig azok a képviselők tudnak segíteni, akik kormány közelben vannak, ezért köszöntük meg Dr. Dán János képviselő úrnak határozatban azt amikor a másfél milliárdos szennyvízprogramunk útjára indulhatott és ezért köszöntük meg Marosvári Attilának a közel egy milliárdos Korona beruházást is. Most Gazdag János országgyűlési képviselő volt az, akinek a révén találkozhattam miniszter asszonnyal és olyan vezetőkkel, akinek köze volt a címzett támogatáshoz, így javaslom, hogy a testület határozatban ismerje el ezt a lobbi munkát és köszönje meg Gazdag János országgyűlési képviselőnek, hogy ez a címzett támogatás útjára indulhat. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a javaslatommal kapcsolatban? Nincs. Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk! A képviselő-testület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő

9 292/2005. (VI.29.) MÖKT h. 9 Tárgy: Köszönet Gazdag János országgyűlési képviselőnek. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdag János országgyűlési képviselőnek megköszöni azt a segítő közreműködést, melynek eredményeként Makó város a fürdő tanuszoda bővítésére megkapta a címzett állami támogatást. - Gazdag János országgyűlési képviselő 1. sz. előterjesztés A Makói Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt testület! A napirend elfogadásának megfelelően javaslom, az 1. számú előterjesztéssel folytassuk munkánkat kezdjük. Az 1. számú előterjesztés tárgyalására érkeztek vendégeink, akiket nagy szeretettel köszöntük, elsőként Dr. Lukács János rendőr dandártábornok urat, megyei főkapitányt, köszöntöm vendégként, most még vendég jogán Dr. Márton István rendőr alezredes urat leendő városi kapitányt és ilyen szempontból helyiként Dr. Nagy Mihály urat, rendőrkapitányunkat. Megkérdezem főkapitány úrtól szóbeli felvezetése van-e témával kapcsolatban? Dr. Lukács János rendőr dandártábornok, megyei főkapitány: Köszönöm szépen a szót. Mélyen tisztelt polgármester úr, jegyzőasszony, képviselő-testület, televíziónézők, hölgyeim és uraim! Mindenek előtt szeretném megköszönni azt a gesztust, hogy a képviselő-testület soron kívül napirendre tűzte ezt a témát, illetőleg azt a soronkívüliséget, amelyet a mai ülés alkalmával, ámbár hagyományosan élvezhetünk. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója, Dr. Molnár Imre ezredes úr szolgálati idejét holnapi nappal befejezi, és nyilvánvalóan a helyettesítéséről és pótlásáról mint mindenütt másutt gondoskodni kell. Azt gondolom, hogy könnyű helyzetben vagyok amikor a miértre fogok válaszolni, hiszen az a méltatás, amelyet itt hallhattam és amely az önök summázott véleménye én azt gondolom, hogy mindenkit szakmától függetlenül amit művel büszkeséggel tölthet el. Nyilvánvalóan Dr. Nagy Mihály alezredes úr felkészültsége és az eddigi rendőri pályája megfelelő ajánlólevél arra, hogy a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatójává legyen. Ugyanakkor itt Makón is meg kell oldani a kapitányság vezetését és bízom benne, hogy önök ismerik azt az előterjesztést, amelyet a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a jelölt tekintetében tett, aki nem más, mint Dr. Márton István alezredes úr. Az általunk tett előterjesztésről hosszan nem beszélnék, szeretném kiemelni viszont, hogy vezetőtársam 30 éve áll a rendőrség szolgálatában, 12 évig a megye egyik ha nem legnehezebb helyén a Szegedi Rendőrkapitányságon helyettes vezetőként dolgozott, jelenleg a főkapitányság ugyancsak egyik fajsúlyos osztályát, a nyomozó osztályt vezeti nagy-nagy sikerrel. A 30 esztendő alatt 31 alkalommal ismerték, ismertük el a munkáját, miniszteri jutalmak, országos rendőr-főkapitányi elismerések és lehetőségeinkhez mérten itt helyben adott méltatások azok, amelyek a munkáját jellemzik. Külön szeretném megköszönni, hogy Dr. Nagy Mihály alezredes urat polgármester úr, illetőleg a képviselő-testület elbúcsúztatta, én azt gondolom, hogy ez egy figyelemre méltó gesztus és mint utaltam rá annak

10 10 a munkának az elismerése, amelyet itt Dr. Nagy Mihály alezredes úr végzett. Ugyanakkor szeretném őszinte meggyőződéssel ajánlani megtisztelő figyelmükbe Dr. Márton István alezredes urat, és biztos vagyok benne, hogy a magyar rendőrségen kevés Dr. Márton István szintű és felkészültségű rendőr szolgál. Quasi egy elköszönésről szól a mai nap. Én azt gondolom azonban hiszen már elhangzott, hogy Dr. Nagy Mihály úr továbbra is makói lakos lesz, viszont nagyon-nagyon szeretném, hogy Márton István alezredes úr is makói lakossá lehessen. Szeretném megtalálni, hiszen polgármester úrral erről már beszéltünk, részint a főkapitányság, részint pedig a város közös erőfeszítéseként, hogy Dr. Márton István itt élhessen önök között, ott ahol szolgálatát teljesíti és én bízom benne, hogy miként a C típusú ellenőrzés anyaga, úgy ez a kérdés is meg fog oldódni. Még egyszer megköszönöm a gesztust és megtisztelő figyelmükbe szeretném ajánlani Dr. Márton István alezredes urat úgy is, mint a Makói Rendőrkapitányság leendő vezetői posztjának várományosát. Köszönöm szépen a figyelmet. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen tábornok úr. Megkérem Dr. Márton István rendőr alezredes urat, hogy mondjon nekünk egy-két olyan gondolatot, amit úgy érez, hogy most el kell mondani. Dr. Márton István rendőr alezredes: Tisztelt polgármester úr, jegyzőasszony, tisztelt képviselő-testület! Az előttem szólók, akik eme témakörben hozzászóltak szinte előrevetítették a jövőt, előrevetítették a feladatokat, többek között Nagy Mihály úrnak a múltja és a szolgálati tevékenysége azt a folyamatosságot, amelyet itt képviselni kell. Polgármester úr azokat,a kistérségi elképzeléseket, amelyeket a jövőben kell tovább kibontakoztatni, főkapitány úr mindig ügyesen, finoman egy feladat meghatározást is elrejtett a hozzászólásában, tehát nyilvánvaló, hogy 1-jétől megbízással Makó városáért szeretnék dolgozni. Én azt gondolom, hogy szegediként születtem, én azt gondolom, hogy makói polgárként is jól tudom folytatni az életemet és lokálpatrióta is válhatok ebben a városban, én ezekért az emberekért szeretnék tenni. A bizottsági ülésen történő meghallgatások mind arra utaltak, hogy van mit tenni, de ezek egy folyamatos, törvényes rend fenntartása, egy megbízhatóság, becsületesség, törvényesség és kiszámíthatóság keretein belül megvalósíthatók, megoldhatók és ennek a makói rendőrségnek csak nyugodtan és biztosan kell folytatni a jövőjét, a következő napjait. Én azt gondolom, semmi mást nem kell tennem csak azt folytatni amit az elődöm elkezdett és ezt a folyamatosságot fenntartani. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt testület! Azzal kérdezem meg a testület tagjainak a véleményét erről a dologról, hogy el kívánom előre mondani, hogy én Márton úrral találkozni már korábban is találkoztam, de beszélgetni úgy, hogy annak a mostani munkaköréhez kötődő vetülete is legyen most beszélgettem először. Nekem abból a beszélgetésből az maradt meg és az a szimpatikus, hogy a jövőbeni feladatra gondolva Márton úr kereste, ennek a munkának a folytatását kereste azokat a módokat is, amit egy ilyen szegedihez, megyeihez képest kis kapitányságon, de szélesebb feladatkörbe új technika, új módszerként, egy picit a megújulás irányába elvíve a folyamatokat lehet csinálni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen váltásnak a hozadéka Makó közösségének ez lehet. Én ezek miatt a gondolatok miatt is, túl azon, hogy respektálom egy megyei főkapitány véleményét, jog szerint is ez a mi mozgásterünk, gondolom azt, hogy jó alternatíva Márton István kinevezése is, személy szerint én támogatni tudom. Tisztelt testület, mondjátok a ti véleményeteket! Nagy Lajos települési képviselő, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelt testület, tisztelt polgármester úr, tisztelt rendőri vezetők! A városüzemelési bizottság

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 3. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március hó 20. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 6. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. december hó 6. napján, a városháza 1. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 21. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: a Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 18-án (hétfőn) 17 órai kezdettel megtartott együttes üléséről Az

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. augusztus 19.-én (szerdán) 10 órakor Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fejes Edit, Sariyüce Tolga Deniz, Cardak Salih, Csörgő István kuratóriumi tagok

JEGYZŐKÖNYV. Fejes Edit, Sariyüce Tolga Deniz, Cardak Salih, Csörgő István kuratóriumi tagok JEGYZŐKÖNYV Készült: Török-Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány Kuratóriumának 2015. szeptember 5-én, szombaton 15 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: 1094 Budapest Ferenc tér 5.

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Művelődési és Oktatási Bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv 2009. december 14.

Lajosmizse Város Önkormányzat Művelődési és Oktatási Bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv 2009. december 14. Lajosmizse Város Önkormányzat Művelődési és Oktatási Bizottság I/2-44/2009. Lajosmizse Város Önkormányzat Művelődési és Oktatási Bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv 2009. december 14. Az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/6/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. április 30. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 47/2015.(IV.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. szeptember 28. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 20. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS

Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezésére Készítette: Oláh Istvánné közrend-és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 52/2011. (V. 30.) 53/2011. (V. 30.) 54/2011. (V. 30.) 55/2011. (V. 30.) 56/2011. (V.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: /2012.. sz. példány Jegyzőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. április hó 23. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 5. üléséről.

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. április hó 23. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 5. üléséről. 1 / 77 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. április hó 23. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 5. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Dr. Bakos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága 2011. május 2-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 13/2011. (V. 02.) 2010. évi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselő neve: Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselő neve: Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. szeptember 30. 16.30 órától 17.00 óráig a Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 62 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. december hó 17. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 20. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 15.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak: Kaszanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013. 17/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 27-én megtartott üléséről Iktatószám: 235-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 27-én megtartott üléséről Határozatok: 3 db Rendeletek: 3 db Kisgörbő Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben