Lendület, 75 év tapasztalatával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lendület, 75 év tapasztalatával"

Átírás

1 Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Magyarország mozgásban Siófok, november 5. Lendület, 75 év tapasztalatával Tombor Sándor ügyvezető igazgató

2 Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Magyarország mozgásban Siófok, november 5. Semmi nincs állandóbb, mint a változás

3 A KTI küldetése, hogy a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve az EU közlekedéspolitikai irányelveit követve folyamatosan fejlődő, biztonságos és versenyképes közlekedési környezetet alakítson ki hazánkban, mindezt az élhető környezet érdekében.

4 KTI Az állami szerepvállalás különböző dimenzióinak támogatása

5 A KTI alaptevékenységből származó bevételeinek alakulása ( )

6 Záró létszám megoszlása ( )

7 Milyen KTI-re van szüksége az államnak, a piacnak? Biztos alapok és adatok - Átfogó közlekedéstudományi, módszertani háttér, adat- és tudásbázis Szakértő csapat - Versenyképes, képzett, tanulóképes és együttműködésre képes szakértői csapat Átláthatóság - Jól artikulálható (egyéni és szervezeti) kompenteciák Pártatlanság - (Relatív) iparági függetlenség Gyors reakciósebesség - Közvetlen szakmai irányíthatóság, rugalmasság Transzperancia - Prudens működés, közvetlen tulajdonosi felügyelet

8 Múlt

9 ÚJ TERÜLETEK 2007: Regionális Közlekedésszervezési Irodák (RKI) 2011: Vasúti Vizsgaközpont (VVK) Stratégiai Projekt Igazgatóság (SPI) 2012: Új SZMSZ 2013: Új SZMSZ Tanúsítási Igazgatóság, Közlekedésinformatikai és környezeti Igazgatóság, Közlekedésbiztonsági Titkárság, Közlekedési Szakképzési Iroda Üzletfejlesztési Iroda

10 Jelen

11 STRATÉGIAI PROJEKT IGAZGATÓSÁG (SPI) Feladata Üzletági ill. társasági szinten belső szolgáltatásokat nyújt koordinatív feladatok, nemzetközi kapcsolatok, pályázatkészítések, nemzetközi együttműködések, projekt koordináció, projektmenedzsment, továbbá arculati, marketingkommunikációs és internetes tartalomszolgáltatás témákban. Az SPI keretein belül működik a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram végrehajtásában is közreműködő Közlekedésbiztonsági Központ, továbbá a közösségi közlekedés központi térinformatikai adatbázisait karbantartó, üzemeltető, illetve ezen adatbázisokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó Közlekedési Módszertani Központ.

12 STRATÉGIAI PROJEKT IGAZGATÓSÁG (SPI) Szakmai egységei Projekt Koordinációs Iroda Üzletfejlesztési Iroda Közlekedési Módszertani Központ Közlekedésbiztonsági Központ

13 NEMZETI ITS STRATÉGIA Kapcsolódások EU-s és hazai közlekedési stratégiákhoz

14

15 ITS Hungary Kiválósági Díj 2012 A díjat a KTI - Közlekedési Módszertani Központ (KTI-KMK) Transmodel tanúsítás kialakítása" című pályázata nyert el 2012-ben.

16 Közlekedésbiztonsági Központ Főbb feladatok: Stratégiaalkotás, koncepcionális javaslatok kidolgozása (Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és éves Intézkedési Tervek tervezetének elkészítésében közreműködés) A közlekedésbiztonság javítására irányuló döntéselőkészítő tevékenységek A közlekedésbiztonság és forgalomtechnika szakterületén műszaki vizsgálatok és tervezési előírások, minősítési módszerek fejlesztése (forgalmi rend felülvizsgálata)

17 Közlekedésbiztonsági Központ Főbb feladatok: Forgalomtechnikai vizsgálatok, javaslati csomagok kidolgozása (pl. csomópont kiépítés, kerékpárutak, gyalogos közlekedés, stb.) Közlekedésre nevelés rendszerének fejlesztésében közreműködés, támogatás (Élet Úton program) Szakmai rendezvények szervezése, kommunikációs feladatok ellátása, támogatása (közlekedésbiztonsági weblapok, kiadványok)

18 Közlekedésbiztonsági Központ Futó nemzetközi projektek: ROSEE - Közlekedésbiztonsági Együttműködés Délkelet-Európa régióiban SENSOR PRO-SAFE

19 TUDOMÁNYOS IGAZGATÓSÁG Feladata: a Társaság tudományos szakmai irányítása K+F területei: Utak, hidak, vasutak Közlekedésszervezés, hálózatfejlesztés Közlekedésgazdaság Ismeretterjesztés Szakmai egységei: Út- és Hídügyi Központ Közlekedésszervezési és Hálózatfejlesztési Központ Közlekedéspolitikai és gazdasági Központ Közlekedéstudományi Szakkönyvtár

20 Út- és Hídügyi Központ Az infrastruktúra építés elmúlt években történő mérséklődése következtében lényegesen kevesebb feladata jutott a központnak, mind a kutatás, mind pedig a mérés-vizsgálat területén. Ezzel összefüggésben az Út- és Hídügyi Központ kutatási tevékenysége a piaci körülményekhez dinamikusan igazodva, átstrukturálódott. Előtérbe kerültek azok a kutatások, mérés-vizsgálatok, amelyek a megnövekedett útfenntartási feladatok témakörével kapcsolatos tevékenységekre, megoldásokra fókuszáltak. Fokozott hangsúly helyeződött a nemzetközi kutatási együttműködésben megvalósuló projektekben való részvételre. (DURABROAD) Előtérbe kerültek a projekt-szemléletű feladatok szervezése és kidolgozása. A Központ részéről jelentős erőfeszítések történtek, hogy kutatási és mérés-vizsgálati eredményekkel is alátámasztottan, a hosszú élettartamú és tartós betonburkolatok és körforgalmak ismételten elterjedhessenek a hazai környezetben. Az Út- és Hídügyi Központ külső telephelyről hosszú évek óta tervezett beköltözése megvalósult. A munka mind intézeti, mind iparági szinten ezáltal hatékonyabbá vált, projektekben való részvétel pedig eredményesebbé.

21 Közlekedésszervezési és Hálózatfejlesztési Központ Csökkentek a forgalomszámlálásokkal, forgalom megfigyelésekkel kapcsolatos kiterjedt feladatok től új hazai piacok feltárása mellett a nemzetközi együttműködésben megvalósuló témák erősödtek. Új piacok (árbevétel 50-60%-a): Széleskörű részvétel nemzetközi és hazai pályázatokban és kutatásokban (SETA, TRANSHUSK, CITYHUB, DITRANS stb.) Vasút szabályozási, akadálymentesítési és forgalmi szimulációs feladatok Önkormányzatok szakmai érdekképviselete Új hajózási, településfejlesztési és akadálymentesítési szakértelem Eredmény a KTI számára: Hatékonyabb, rugalmasabb szervezet; új piacok; modern tudás, új képességek és kompetenciák Eredmény a szakma számára: Új megközelítések és módszerek; páratlanul komplex tudás; korrekt versenytárs és megbízható társtervező

22 Közlekedéspolitikai és -gazdasági Központ A 2010 előtt leginkább szétaprózott tevékenység folyt a Központban, igazodva az akkori piaci, megbízói igényekhez után a Közlekedéspolitikai és gazdasági Központ a közlekedés és társadalom összefüggéseinek kutatására, döntés előkészítésre, hatásvizsgálatok előkészítésére összpontosít. A dinamizálás és a szorosabb szakmai együttműködés jegyében a Központ tevékenységeit más szakterületek közös metszéspontjához közelíti: közigazgatás, területfejlesztés, közlekedésgazdasági és -műszaki területek, szabályozás, társadalomtudományok, oktatás, képzés A részvétel jelentős fejlesztése a közlekedésgazdasági jellegű feladatokat tartalmazó nemzetközi projektekben (RailHUC, Rail4SEE, EUTrain, SOL, PP7). Projekt szemléletű feladatszervezés. Igazodva a változó igényekhez a továbbfejlesztésre került a vasúti szakterület kiszolgálása. Eltolódás történt a piaci megrendelések irányába.

23 Közlekedéstudományi Szakkönyvtár Kötetállomány: db dokumentum HunTéka könyvtári feldolgozó rendszer által a könyvtár elektronikus katalógusa az interneten elérhető Nemzetközi tudományos anyagok, cikkek elérhetősége: ScienceDirect, TransportCD adatbázisok használata 2013-ban a KTI Szakkönyvtára csatlakozott az Országos Dokumentum ellátási Rendszerhez (ODR).

24 SZEMÉLYKÖZLEKEDÉSI IGAZGATÓSÁG Feladata A helyközi közszolgáltatási személyszállítás rendszerének szakértői szinten megvalósuló ellenőrzött, hatékonyság és minőség szempontú, az utasok és a megrendelő érdekeit figyelembe vevő működtetése és fejlesztése. A Személyközlekedési Igazgatóság tevékenységét a Magyarországot lefedő öt fő közlekedésszervezési területen végzi.

25 Az iroda-hálózat kialakulása április működés kezdete, statisztikai régiókkal

26 Az iroda-hálózat fejlődése közlekedésszervezési régió alapú működés

27 Az iroda-hálózat működése Cél: a megrendelő szakértői, döntés előkészítő kompetenciáinak erősítése menetrendi harmonizáció megteremtése szolgáltatók ellenőrzése önkormányzati és járási kapcsolattartás, a helyi igények képviselete

28 Az iroda-hálózat munkájának ütemezése Feladatok: menetrendi felhívás (szeptember) vasúti szolgáltatói menetrendi javaslatok értékelése (január-február) járási egyeztetések (március-május) végleges vasúti menetrendek kidolgozása (júniusaugusztus) menetrendi összehangolás, integrált szolgáltatások (szeptember-október)

29 Az iroda-hálózat munkája Feladatok: szolgáltatói jelentések értékelése, elemzése parlamenti interpellációkra, kérdésekre szakértői válaszok előkészítése részvétel egyéb, közlekedés-fejlesztés célú projektekben utasforgalmi adatbázisok kezelése, stb.

30 KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI ÉS - KÖRNYEZETI IGAZGATÓSÁG Alkalmazkodva kor követelményeihez, közlekedés-környezetvédelem területén az Intézet új, kiemelt egységet alakított ki, az összetartozó szakterületek hatékonyabb együttműködése érdekében, kihasználva a terület közlekedés- és gépészmérnöki, környezetvédelmi, térinformatikai, építőmérnöki és villamosmérnöki összetett szakértelemét. Változtak a közlekedési trendek környezeti és gazdasági feltételek társadalmi igények

31 KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI ÉS - KÖRNYEZETI IGAZGATÓSÁG Új kihívások fogalmazódtak meg a közlekedés-környezetvédelemben nemzetközi előírásoknak való megfelelés, konfliktusok a közlekedés, a környezet és azon belül a társadalom között, egységes, átfogó információs rendszer hiánya döntéstámogatás hiányából következő műszaki korlátok

32 KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI ÉS - KÖRNYEZETI IGAZGATÓSÁG Feladata A Közlekedésinformatikai és környezeti Igazgatóság a közlekedéssel kapcsolatos környezetvédelmet szolgáló K+F és koordinációs feladatokat látja el, az 58/2012. (X.31.) NFM rendelet alapján. Szakmai egységei: Közlekedésinformatikai Központ Közlekedési Téradat Központ Zöld Autó Energetikai és Klímavédelmi Kutató Központ Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ

33 egy vasúti zajjal érintett konfliktusos terület

34 Különböző repülési műveletek környezeti zajterhelésének területi eloszlása

35 VASÚTI VIZSGAKÖZPONT Feladata A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzése és vizsgáztatása, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működtetése, képzési engedélyek kiadása, a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendeletben meghatározott feladatok ellátása, minden vasúti és azzal kapcsolatos alágazatban Szakmai egységei: Vizsga- és képzésfejlesztési Iroda Vizsgabiztosi, Ellenőrzési és Eljárási Iroda Vizsgaszervezési Iroda

36 Jogszabályi háttér A Vasúti Vizsgaközpont kijelöléséről szóló 338/2010. (XII.27.) Kormányrendelet, ami vasúti vizsgaközpontként a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-t jelöli ki, amely országos illetékességgel jár el. Ez a rendelet január 1-jén lépett hatályba, és október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikk (4) bekezdésének, valamint a 2006/920/ EK bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló rendelkezéseket a 19/2011(V.10) NFM rendelet tartalmazza.

37 Képzés és vizsgáztatás résztvevői NKH Vasúti társaságok (egyszerűsített képzési engedéllyel) Vasúti Vizsgaközpont Képzőszervezetek Vasúti társaságok (akkreditációval)

38 VASÚTI VIZSGAKÖZPONT feladatainak részletezése az alapvizsga és időszakos vizsga lebonyolítása, az alapképzés és az időszakos oktatás szakmai irányítása az alapképzésre vonatkozó szakmai program meghatározása, illetve a képzőszerv által benyújtott képzési program jóváhagyása az alapképzési program éves felülvizsgálatát követő módosítások jóváhagyása a vasútszakmai oktatók képzésének szakmai irányítása és az oktatók vizsgáztatása a vasútszakmai oktatók részére évente legalább egy alkalommal időszakos képzés szervezése az alapvizsga vizsgatételeinek, valamint az alapvizsga lebonyolítási módjának meghatározása az alapvizsga vizsgatételeinek, a vizsgakérdések és vizsgafeladatok összeállítása és aktualizálása a hatóság irányításával javaslat a vizsgabiztosok kinevezésére a vizsgán részt vevő vizsgabiztos, vagy vizsgabizottság elnökének és tagjának kijelölése a vizsgabiztosok részére évente legalább egy alkalommal továbbképzés szervezése az időszakos vizsga vizsgatételeinek meghatározása, a vizsgabiztosok kinevezése az időszakos vizsga módjának (vizsgatevékenység) előírása (szóbeli, teszt, gyakorlati, vagy ezek kombinációi) az alapvizsgáról készülő vizsgajegyzőkönyv eredeti példányának megőrzése, egy másolati példány megküldése a munkáltató vasúti társaságnak adatszolgáltatás a hatóság és a munkáltató vasúti társaság részére az alapvizsgát és időszakos vizsgát tett munkavállalókról

39 Vizsgák számának alakulása , Vizsgák száma , ,

40 Mire koncetráljunk a jövőben?

41 Kapcsolat és jelenlét Közlekedéspolitikai célok támogatása ott, ahova az NFM nem ér el Biztonság Stratégiai rendszerelemek, kormányzati adatvagyon gondozása és védelme az ágazatirányítás érdekében Közszolgálat Közfeladat-ellátás hatékonyan és szakszerűen Szolgáltatás Magas hozzáadott értékű szolgáltatás nyújtása a piaci szereplőknek Koordináció és információ Fokozottabb nemzetközi szakmai beágyazódottság révén aktuális és releváns információ biztosítása, ami megalapozottabb döntéshozatalt eredményez

42 Tanúsítási tevékenység Fejlesztési források célnak megfelelő felhasználásának támogatása a tanúsítási tevékenységen keresztül Építési termékek vonatkozásában műszaki értékelést végző szervezetként a KTI megjelenjen a hazai piacon és NoBo (brüsszeli) bejelentéssel rendelkezzen

43 Kiegyensúlyozott bevételi struktúra Állami megrendelés, hatósági tevékenység Nemzetközi együttműködés Tiszta vállalkozási/piaci tevékenység

44 A szolgáltató területeken felmerült költségek között

45 Nemzetközi együttműködések és projektek portfólió-menedzsmentje FEHRL - ECTRI - FERSI - Forum of European National Highway Research Laboratories European Conference for Transport Research Institute Forum of European Road Safety Research Institutes ERTRAC - European Road Transport Research Advisory Council IRTAD International Traffic Safety Data and Analysis Group ETSC - European Transport Safety Council

46 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági melléklete

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági melléklete KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági melléklete Budapest, 2014. május 7. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Kht. ÉVKÖNYV. Budapest

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Kht. ÉVKÖNYV. Budapest KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Kht. ÉVKÖNYV 2003 Budapest 2004 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Kht. ÉVKÖNYV 2003 Budapest 2004 2 Előkészítette és szerkesztette: Dr. FÜREDI Mihály E-mail: furedi@kti.hu Évkönyv

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

kti KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI ÉVKÖNYV Budapest 2010

kti KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI ÉVKÖNYV Budapest 2010 kti KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Nonprofit Kf t. 2009 ÉVKÖNYV Budapest 2010 tartalomjegyzék Előkészítette és szerkesztette: Dr. FÜREDI Mihály furedi.mihaly@kti.hu Lektorálta: Prof. DSc. Holló Péter hollo.peter@kti.hu

Részletesebben

Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé

Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé A Semmelweis Terv fogalmazta meg részletesen az egészségügy átalakításának szükségességét, a célok eléréséhez szükséges lépéseket

Részletesebben

Stratégia az Intelligens

Stratégia az Intelligens Stratégia az Intelligens Közlekedési Rendszerek és Szolgáltatások Hazai Fejlesztéséhez VITAANYAG Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Budapest, 2009. január A vitaanyag hátteréül szolgáló

Részletesebben

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE *

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * A tanulmány célja, hogy áttekintést adjon

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Ungvári Csaba vezérigazgató 1/81 1 Tartalomjegyzék 1. A MÁV-START Zrt. munkaszervezete...

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

NEMZETI LÉGÜGYI STRATÉGIA

NEMZETI LÉGÜGYI STRATÉGIA NEMZETI LÉGÜGYI STRATÉGIA Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 5 2 Nemzetközi Kapcsolatok... 6 2.1 Helyzetelemzés, jellemző külső és belső adottságok, problémák... 6 2.1.1 Hazánk multilaterális légügyi politikája...

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 37. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 7., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 37. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 7., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 37. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 7., csütörtök Tartalomjegyzék 54/2011. (IV. 7.) Korm. rendelet 5/2011. (IV. 7.) MNB rendelet 13/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER

59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER 59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER FELELÔS KIADÓ: Kerékgyártó Attila fôigazgató FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Koren Csaba SZERKESZTÔK: Fischer Szabolcs Dr. Gulyás András Dr. Petôcz

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2015. évi 3. szám 131 A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről,

Részletesebben

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata NISZ NEMZETI INFOKOMhIUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: visszavonásig AJ/SZ Nenteil

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5628 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 43. szám A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben