Biztosítási ismeretek 2011/2012 I. félév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztosítási ismeretek 2011/2012 I. félév"

Átírás

1 Biztosítási ismeretek 2011/2012 I. félév I. A biztosítási piac szabályozó és ellenőrző szervei Az ágazat fő szabályozó testülete a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF), amely a Pénzügyminisztérium keretein belül működik április 1. óta. A PSZÁF fő feladata, hogy a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó intézményeket ellenőrizze és ezzel biztosítsa a fogyasztók védelmét. A biztosítók nagyon szigorú törvényi szabályozás alatt működhetnek. A biztosítási törvény (1995. évi XCVI. tv., amely január 1-jén lépett hatályba, és amelyet a május 1-én életbe lépő évi LX. tv. vált majd föl) a biztosítás közjogának és állami felügyeletének szabályait tartalmazza. A biztosítási törvény előírja, hogy a biztosító úgynevezett szavatoló tőkét képezzen, amely arra szolgál, hogy a biztosító akkor is eleget tudjon tenni kötelezettségeinek (pl. egy országos méretű katasztrófa esetén), ha azokra a beszedett díjak és a díjakból képzett tartalékok nem nyújtanának fedezetet. A szavatoló tőke meglétét a PSZÁF folyamatosan ellenőrzi. A biztosítók érdekképviseletét a Magyar Biztosítók Szövetsége, a MABISZ látja el. A MABISZ célja a biztosítók közös érdekeinek összehangolása ágazati szinten. II. Biztosítási alapismeretek II.1.1. A biztonság, veszély és kockázat Minden emberi cselekvés egyik legfőbb motívuma a biztonságra való törekvés. A fizikai értelemben vett biztonság érdekében házat építünk, megpróbáljuk elkerülni a testi épségünket fenyegető veszélyeket, tartalékolunk a váratlan kiadások vagy a keresetkiesés által okozott nehézségek áthidalására, készülünk nyugdíjas éveink anyagi helyzetének javítására. Annak ellenére, hogy az ember egyik legfőbb célja, hogy minden körülmény között és minden szempontból biztonságban legyen, a tökéletes biztonság állapota végtelenül unalmas. A biztonságra való törekvéssel legalább egyenrangú annak ellentétére, a veszélyre, a kockázat vállalására való törekvés. Az ember egyszerre törekszik a veszélyre és a biztonságra. Például kockáztatunk, amikor munkahelyet változtatunk, vagy amikor síelni megyünk. Hogy egy kicsit pontosabban megértsük a kockázat és veszély fogalmát, határozzuk meg, hogy mit is értünk alatta. A veszély valamilyen jövőbeni kedvezőtlen esemény bekövetkezésének lehetősége. A kockázatos helyzetek, cselekvések és történések azon fajtáit, ahol a szereplők csak veszíthetnek, de nem nyerhetnek, vagy ahol az esetleges nyereség aránytalanul kisebb a lehetséges veszteséggel összehasonlítva, veszélynek nevezzük. A kockázat alatt a veszély gazdasági következményét, azaz veszteség vagy kár keletkezésének lehetőségét értjük. A nyerési lehetőségeket, ezáltal a kockázatot valamilyen, egyénenként változó mértékig minden ember keresi. Ugyanakkor a nyerési eséllyel nem kecsegtető szituációkat (az, hogy egy szituáció kínál-e valakinek nyerési lehetőséget, egyénenként változik, nem előre rögzített), tehát a veszélyt mindenki próbálja elkerülni, vagy legalábbis védekezni ellene. De nemcsak az egyértelmű veszélyeket, hanem a kockázat várható negatív következményeit is szeretné az ember elkerülni, vagy legalábbis minimalizálni. Tehát mindannyian megpróbálunk ezekkel a negatív következményekkel szemben biztonságban lenni. II.1.2 A kockázat kezelésének lehetőségei Miután mindannyian biztonságra törekszünk, megpróbálunk a jövőbeni veszélyhelyzetekre felkészülni. Védekezünk az előre nem látható események ellen, például az esetleges jövedelem-kiesés következményei ellen, és tudatosan készülünk az előre látható események bekövetkezése utáni anyagi nehézségek kezelésére is (pl.

2 nyugdíjba vonulás). A kockázat kezelésére, illetve a károk következményeinek csökkentésére vonatkozóan többféle lehetőség közül választhatunk A kockázat elkerülése A kockázatok kezelésének legegyszerűbb módja az olyan helyzetek elkerülése, amelyeket kockázatosnak tartunk. Például nem síelünk, inkább otthon maradunk A kár megelőzése Ez olyan magatartás, amellyel a kockázatot a káresemény bekövetkezését megelőzően próbáljuk csökkenteni. Ez jelentheti bizonyos szabályok betartását, a veszélyes tevékenységektől való tartózkodást, sőt bizonyos konkrét intézkedések megtételét is, például betörés ellen rácsot szerelünk a nyílászárókra. A hatékony kármegelőzéssel a kockázatok minimálisra csökkenthetők, és segítségével emberi életeket, anyagi javakat menthetünk meg Tartalékképzés A kockázatkezelés igen egyszerű formája. Például ha félünk, hogy ellopják az autónkat, tartaléknak veszünk még egyet, vagy tartalékolunk annyi pénzt, hogy bármikor vehessünk egy újat. A kockázatkezelés ezen módja igen pazarló és célszerűtlen, ugyanis mindenki szeretne minél nagyobb tartalékot képezni és a mindennapi életet legmesszebbmenően élvezni. Ez viszont önmagában ellentmondást hordoz. Ennek ellenére a tartalékképzés mint az önbiztosítás módszere sokszor kiemelt jelentőségű. Például van otthon néhány megfelelő típusú tartalék ruházat, megfelelő színű cérna stb., vagy egy vállalatnál vannak bizonyos tartalék kapacitások, épületek, amelyek feleslegesek a normális termelőfolyamathoz. Egy országnak szüksége van meglévő gabona- és olajtartalékokra. Ezek példák a természetben történő tartalékolásra. Ezekben az esetekben a pénztartalék nem helyettesíti kielégítően a természetbeni tartalékokat. A nagyobb volumenű károk esetében azonban a pénztartalék tudja gyorsan áthidalni a problémákat A biztosítás mint a kockázatkezelés eszköze A kockázatkezelés eddigi módszereinek sajátossága, hogy a veszélynek kitett egyén egyedül lép fel a kockázattal szemben és egyéni stratégiákkal kezeli azt. A biztosítás a kockázatkezelés kooperatív stratégiája, a kockázat áthárításának intézményes formája. A biztosítás segítségével a tartalékképzés hiányossága küszöbölhető ki, ugyanis a biztosítás a tartalékolás esetén jelentkező általában nagyon magas anyagi kiadásokat egy tervezhető és elviselhető költséggé változtatja, például ha egy családfenntartó halála esetén egymillió forint elegendő lenne a hátramaradottak anyagi nehézségeinek áthidalására, ahelyett, hogy ekkora összeget kelljen tartalékban tartani, egy kockázati életbiztosítás évi néhány ezer forintért ugyanolyan anyagi biztonságot tud nyújtani. Ha az említett egymillió forint tartalék nem áll rendelkezésre, ekkor ez szinte az egyedüli megoldás, ha rendelkezésre áll, akkor pedig a biztosítás díja feletti összeg szabadon felhasználható, befektethető, vagy elkölthető más célokra. II.1.3. Veszélyközösség A biztosítások egyik legfontosabb fogalma a veszélyközösség. A veszélyközösség célja a tagok közös védekezése a károk gazdasági következményei ellen. A veszélyközösség szervezését a biztosítók végzik. Ahhoz, hogy emberek egy csoportja veszélyközösséget alkosson, bizonyos feltételek kellenek. Először: egy csoport csak ugyanazon veszéllyel szemben alkothat veszélyközösséget. Ha tehát a csoport tagjait különböző veszély fenyegeti például az egyiket, hogy leég a háza, a másikat, hogy összetörik az autója és összejönnek, hogy ezeket a veszélyeket megbeszéljék, akkor lehet, hogy közösséget alkotnak, de nem veszélyközösséget. Veszélyközösséget csak azok alkotnak, akik mindannyian tartanak a házuk leégésétől, vagy mindannyian tartanak attól, hogy összetörik az autójuk. Ugyanazon a személyek tartozhatnak több különböző veszélyközösségbe is, de ezeket világosan el kell különíteni egymástól. Másodszor: a veszélyközösségnek homogénnek kell lennie. Nem elegendő, hogy a potenciális kár minősége ugyanaz a veszélyközösség tagjainál, tehát, hogy mindenki tűztől tart. A potenciális kár mennyiségének (nagyságának) is nagyjából azonosnak vagy legalábbis bizonyos határokon belülinek kell lennie. Biztosítási szempontból például nem alkot veszélyközösséget egy lakástulajdonos és egy pékség tulajdonosa, holott mindkettő fél attól, hogy leég az általa birtokolt építmény. Az egyik épület lakás, míg a másik ipari termelés céljait szolgálja, ezért a felmerülő kockázatok is eltérnek.

3 Harmadszor: a veszélyközösségnek megfelelően nagynak kell lennie, hogy megvalósuljon a kockázatkiegyenlítődés, vagyis, hogy működjön a kockázatmegoszlás elve. Ez a biztosítéka, hogy a nagyszámú tag által befizetett díjak fedezzék a kevés, ténylegesen kárt szenvedetteknek nyújtandó szolgáltatásokat. Ezt lényegében a nagy számok törvénye teszi lehetővé. II.1.4. A nagy számok törvénye A szabályosság véletlen egyedi esetekben nem érhető tetten, de tömegben (nagy számú véletlen esemény során) mérhető és nagy biztonsággal számítható. A nagy számok törvényét J. Bernoulli ( ) fogalmazta meg. A kísérletek számát növelve a relatív gyakoriság (a kérdéses esemény előfordulása az összes megfigyelt eseményhez viszonyítva) az adott esemény valószínűségéhez közelít Ezt jól példázza egy pénzérme feldobása, ugyanis minél többször dobjuk fel a pénzérmét, annál inkább kiegyenlítődik a fej és írás előfordulásának aránya. A nagy számok törvénye szerint minél többen vannak egy veszélyközösségben, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a közösségre vonatkozóan a károk a várt valószínűséggel következnek be. II.1.5. A kockázatkezelés módszerei a biztosítóknál Kárfelosztás A biztosítók által alkalmazott kockázatkezelési módszerek közül a régebbi, az egyszerűbb módszer a kárfelosztás. A kárfelosztó rendszerben működő biztosítók működésének alapelvét felosztó-kirovó rendszernek nevezzük. A felosztó-kirovó rendszer utólagos jellegű, vagyis a kár fedezetére szolgáló pénzmennyiséget csak a kár bekövetkezése után gyűjtik be a veszélyközösség tagjaitól. Ez a módszer számos szubjektív bizonytalansági tényezőt visz a dologba. Ilyen bizonytalansági tényező pl. az, hogy utólag, a kár bekövetkezése után a veszélyközösség valamely tagja nem tudja, vagy nem akarja teljesíteni a rá kirótt befizetést. Egy profitorientált cég nem teheti ki magát ilyen bizonytalansági tényezőknek, ezért a magánbiztosítók által alkalmazott modernebb módszer a kockázatfelosztó rendszer. Magyarországon a felosztó-kirovó rendszer elnevezés egyedül a társadalombiztosító által szervezett nyugdíjrendszerrel kapcsolatban szokott elhangozni. A rendszer átalakítása folyamatban van. A felosztó-kirovó rendszer esetében a veszélyközösség nem halmoz fel semmit, és a befizetések összege pont arra elegendő, hogy az éppen nyugdíjban levők nyugdíját fizetni lehessen belőle. Kockázatfelosztás A magánbiztosítók a kárfelosztó rendszerrel szemben kizárólag kockázatfelosztó rendszerben működnek. A kockázatfelosztó rendszer legfontosabb sajátossága a kárfelosztó rendszerhez képest az anticipált (előleges) jelleg, szemben a felosztó-kirovó rendszer utólagos jellegével. A kockázatfelosztó rendszerben a veszélyközösség szervezője (a biztosító) előre felméri a várható kár nagyságát (kockázat), s a veszélyközösség tagjaitól (biztosítottak) előre beszedi a kockázat ellenértékét, a biztosítási díjat. Ennek alapján már definiálhatjuk a biztosítás fogalmát is. A biztosítás a kockázatfelosztás statisztikai módszerén alapuló pénzalapképzés a veszélyközösség tagjainak jövőbeni, véletlenszerű és felmérhető szükségleteinek kielégítése céljából. A definícióból következik ez is: egy kockázatot akkor tekintünk biztosíthatónak, ha azon esemény, amelynek bekövetkezése esetén megvalósul a kockázat (biztosítási esemény), azaz bekövetkezik a kár, egy véletlenül bekövetkező esemény. Mit jelent a véletlen? Kicsit leegyszerűsítve: Véletlen az esemény, amelynek bekövetkezését az érintettek nem tudják előre. Egy biztosítási eseménynek mindenképpen véletlen eseménynek kell lennie. A biztosító számára alapvető fontosságú az, hogy a véletlenszerűséget biztosítsa. Külön szakszavak is születtek ezért a véletlen különböző csorbulásaira, ezek közül a legfontosabbak: az antiszelekció, az autoszelekció és a morális kockázat. Antiszelekció alatt azt értjük, amikor a szerződő felek egyike, a biztosított, élve az információs aszimmetria adta lehetőséggel, eltitkolja kockázatának valóságos mértékét a másik szerződő fél, a biztosító előtt. Általában a biztosított az, aki jobban ismeri a konkrét körülményeket, ezért a kockázat nagyságát. Az antiszelekció a biztosító szempontjából veszélyes jelenség, s ezért lehetőség szerint ki kell szűrni az ilyen eseteket. Az autoszelekció azt jelenti, hogy a biztosított nem azért köt a biztosítóval szerződést, mert tudja, hogy az ő kockázata magasabb az átlagnál, hanem mert az átlagnál jobban fél egy bizonyos kár bekövetkezésétől. Akinek például a családfájában sokan haltak meg betegségben fiatalon, félhet attól, hogy ő is rövid életű lesz, és bár teljesen egészséges, magas összegű kockázati biztosítást köt. A morális kockázat lényege, hogy a biztosítás meglétének a ténye hat vissza a kár bekövetkezésének valószínűségére. Például akinek nincs casco biztosítása, óvatosabban vezet, mert fél attól, hogy baleset esetén

4 összetöri az autóját. Casco biztosítás megkötése után ez a félelem már nincs, hiszen a kocsi összetörése esetén a biztosító megtéríti a kárt. Tehát kevésbé óvatosan hajt, s ezzel megnöveli a kár valószínűségét. II.1.6. A biztosítások felosztása A biztosításokat többféle szempont szerint csoportosíthatjuk. Így a biztosítás tárgya szerint megkülönböztetünk személy-, vagyon- és gépjármű-biztosítást, a kár jellege szerint kár- és összegbiztosítást, tartalékképzés szempontjából élet- és nem életbiztosítást. A biztosítások felosztása a biztosítás tárgya szerint A biztosítás tárgya szerint két fő csoportba sorolhatjuk a biztosításokat: az ember életét, a testi épségét, az egészségét fenyegető károk anyagi következményei ellen a személybiztosítások nyújtanak védelmet, a dolgokban esett károk kompenzálására pedig a vagyon- és a gépjármű-biztosítások szolgálnak. A biztosítások felosztása a kár jellege szerint Az elvileg és gyakorlatilag felmérhető nagyságú károkra kárbiztosítás, az elvileg vagy csak egyszerűen gyakorlatilag felmérhetetlen nagyságú károkra pedig összegbiztosítás köthető. Ilyen például az életbiztosítás, mert az emberi élet értéke nem felmérhető, szemben például egy gépjármű értékével, amely teljes pontossággal meghatározható. A biztosítások felosztása tartalékképzés szempontjából Tartalékképzés szempontjából az életbiztosítások azok, amelyek eltérnek a többi biztosításfajtától. Tipikus életbiztosításnál ugyanis az ügyfél hosszú időn keresztül folyamatosan fizeti a díjakat, befizetéseiből a biztosító tartalékot képez, és a tartam végén számol el az ügyféllel. A biztosító tudja, hogy ezt a tartalékot évekig, évtizedekig nem kell kifizetnie. A nem-életbiztosításokhoz a vagyonbiztosítások mellett a baleset- és az egészségbiztosítás tartozik. Ezek a biztosítások formailag egy évre szólnak, és az egy év eltelte után a biztosító elszámolást végez. Amennyiben az adott évben több volt a biztosító bevétele, mint a kiadása, úgy a biztosítás nyereséges volt, ellenkező esetben veszteséges. II.1.7. Viszontbiztosítás A viszontbiztosítás a biztosító által vállalt kockázatok biztonságos kezelésének egyik módszere. A biztosító által másik biztosítóval kötött szerződés, amelyben a viszontbiztosító azt vállalja, hogy a biztosítási díj egy részének átengedése fejében a károkból is részesedni fog. Különösen a nagy összegű, vagy a tömeges károk (katasztrófakárok) kezelésére alkalmas ez a módszer. Az is előfordul, hogy két vagy több biztosító együttbiztosít, és a kockázatokat előre meghatározott arány szerint vállalják. A viszontbiztosítás jelentősége az, hogy kár esetén nem egy, hanem több biztosítónak kell helytállnia, így mindegyik biztosító csak annyit kénytelen saját maga fedezni, ami nem veszélyezteti a működőképességét. A viszontbiztosításon keresztül a biztosítók olyan kockázatokat is elfogadhatnak, amelyeket különben nem tehetnének meg, mert a pénzügyi hátterük azt nem tenné lehetővé. Viszontbiztosítás esetén a biztosított csak azzal a biztosítóval áll kapcsolatban, amellyel a szerződést megkötötte. II.1.8. A biztosítások díjkalkulációja A biztosítási díjjal kapcsolatosan három fogalommal kell megismerkednünk: kockázati díjrész (nettó kockázati díj) vállalkozói díjrész biztonsági pótlék A kockázati díjrész a kockázatok fedezetéül szolgál. Ezt a kockázat mértékét képviselő kárvalószínűségből számítják ki matematikai statisztikai módszerekkel. A vállalkozói díjrész a biztosítási díjnak az a része, amely a biztosító költségeinek a fedezetéül, valamint üzleti nyereség forrásául szolgál. A biztosítások szervezésével, lebonyolításával kapcsolatban többféle költség merül fel, például jutalék, kockázat-elbírálás, nyilvántartás, díjbeszedés költségei. Biztonsági pótlékra azért van szükség, mert előfordulhatnak bizonyos előre nem látható eltérések a kárkifizetési igényekben, például bizonyos veszélykörülmények figyelmen kívül hagyása vagy az adatok nem kellő pontossága miatt.

5 Mivel azonban az életbiztosítások talán a legjobban viselkedő" biztosítások a káralakulás szempontjából, vagyis nagyon kis eltéréssel előre meg lehet jósolni a károk nagyságát, az életbiztosítások esetében nem szoktak külön biztonsági pótlékot alkalmazni. Ennek megfelelően az életbiztosítások díja két részből tevődik össze: nettó díj (kockázati és tőkerész) vállalkozói díjrész. II.1.9. A biztosítók fajtái 9.1. A biztosítási szférán belül elfoglalt helyük szerint Aszerint, hogy a biztosítási szféra mely szintjén tevékenykedik egy biztosító, megkülönböztetünk direkt, illetve viszontbiztosítókat. A direkt biztosítók elsődleges biztosítók, ők azok, akik elvállalják a különböző események, dolgok (vagyontárgyak, élet, egészség stb.) biztosítását. A viszontbiztosítók a biztosítók biztosítói, ügyfeleik maguk a biztosítók, és a direkt biztosítók által vállalt kockázatok egy részét vállalják át azoktól megfelelő díj ellenében. A művelt biztosítási ágak szerinti felosztás A biztosító által művelt biztosítási ágak szerint a biztosítókat 2 csoportba soroljuk: szakosított biztosítók kompozit biztosítók A szakosított biztosítók csak egy biztosítási ággal (pl. életbiztosítás) foglalkoznak. A kompozit biztosítók több biztosítási ágban is tevékenykednek (pl. egyszerre élet- és nem-élet biztosítások). A tendencia a világban és Magyarországon is egyre jobban a szakosodott biztosítók irányába mutat január 1-je után hazánkban kompozit biztosító nem alapítható. A biztosítási törvény hatálybalépése előtt már kompozit engedéllyel rendelkező biztosítók azonban mindkét ágat tovább művelhetik. A biztosító tulajdonosa szerinti felosztás Tulajdonos szerint a biztosítókat feloszthatjuk kölcsönösségi és magánbiztosítókra. Kölcsönösségi biztosító esetében a biztosítotti és tulajdonosi pozíció nem válik el egymástól, vagyis a kölcsönösségi biztosító által biztosított egyén egyben a biztosító tulajdonosa is. Működésének célja nem a profit, hanem a tulajdonosok biztosítási igényeinek legcélszerűbb módon való kielégítése. A magánbiztosító általában részvénytársaság formájában üzemel, s itt a biztosítotti és a tulajdonosi státusnak nincs köze egymáshoz. Célja a profit. Mivel a magánbiztosító által biztosított egyénnek meg kell fizetnie a kár várható értékét, a biztosító működési költségeit és a profitját, első ránézésre az ügyfél jobban jár, ha a kölcsönösségi biztosítóhoz fordul, hiszen a kölcsönösségi biztosítónál a profitot nem kell megfizetni. Ez azonban általában nem igaz, ugyanis a sok tulajdonos miatt a kölcsönösségi biztosítók kevésbé hatékony ellenőrzést tudnak megvalósítani a menedzsment fölött, ezért azok sokszor alacsonyabb hatékonysággal, s így magasabb költséggel dolgoznak a magánbiztosítóknál. III. Életbiztosítási alapismeretek III.1.1 Az életbiztosítás fogalma Életbiztosítások esetén a szerződő és a biztosító olyan megállapodást köt, hogy a szerződő díjfizetése ellenében valamilyen, a biztosított életben létével kapcsolatos esemény bekövetkezte esetén a biztosító szolgáltatást nyújt. Egy életbiztosítás vonatkozásában két alapvető biztosítási esemény fordulhat elő, ezek: a biztosított halála, a biztosított életben léte adott időpontban. A szerződésekben szereplő személyek a következők: A szerződő az a személy, aki a szerződéskötésre ajánlatot tesz és a biztosítási díjat fizeti. Az ő joga, hogy a szolgáltatás(ok)ra kedvezményezett(ek)et jelöljön (aminek érvényességéhez a biztosított írásbeli hozzájárulása is szükséges).

6 A szerződő lehet természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. A biztosított az a természetes személy, akinek az életével kapcsolatos eseményre a szerződés létrejön. Kedvezményezett az a nem feltétlenül természetes személy, akinek a biztosító a szolgáltatást nyújtja. Az ő hozzájárulása nem szükséges a szerződés megkötéséhez. Az életbiztosítási szerződések felsorolt szereplői" lehetnek azonos személyek is. A biztosító szervezi a veszélyközösséget és a biztosítási díj ellenében a szolgáltatást nyújtja. III.1.2. Az életbiztosítások felosztása Az életbiztosításokat különböző sajátosságaik szerint a következőképpen csoportosíthatjuk: A szolgáltatás jellege szerint Haláleseti életbiztosítás: a szerződő díjfizetése ellenében a biztosító vállalja, hogy a biztosított halála esetén a biztosítási összeget kifizeti. A haláleseti biztosítás egy fajtája az, amikor a kockázatvállalás egy adott tartamra korlátozódik, ez a kockázati életbiztosítás. Itt a kifizetéssel a biztosítási szerződés megszűnik. Ha a tartam lejártakor él a biztosított, akkor a biztosítás kifizetés nélkül szűnik meg. Ennek a biztosításnak a lényege, hogy relatív kis díjért cserébe a legszükségesebb pillanatban a család rendelkezésére áll egy, ténylegesen soha meg nem takarított pénzösszeg. Elérési életbiztosítás: A szerződő díjfizetése ellenében a biztosító vállalja, hogy amennyiben a biztosított egy adott időszak végén életben van, úgy a biztosítási összeget kifizeti. Míg a kockázati életbiztosításoknál a biztosítási funkció az elsődleges, az elérési biztosításoknál a megtakarítás. Ezért kiválóan megfelelnek például nyugdíj-előtakarékosság céljára. Járadékbiztosítás: a biztosító azt vállalja, hogy a szerződő díjfizetése ellenében rendszeres időközönként pénzt folyósít a megjelölt kedvezményezettnek, általában a biztosítottnak. Van életjáradék és rögzített tartamú (időleges) járadék. Az életjáradék-biztosítás lényegében elérési biztosítások sorozataként értelmezhető, melynek szolgáltatása a biztosított halálával ér véget. Az életjáradék és a rögzített tartamú járadék között az a különbség, hogy az életjáradék a biztosított élete végéig, míg a rögzített tartamú járadék egyelőre rögzített időtartamig (pl. 5 év) tart. Az egyszeri díjas és a folyamatos díjas járadék közötti különbség az, hogy a biztosító mikor jut hozzá a járadék alapját képező tőkéhez. Ha azt az ügyfél egy összegben befizeti, akkor egyszeri díjas járadékbiztosításról beszélünk, ha folyamatosan, részletekben fizeti, akkor folyamatos díjasról. Beszélhetünk azonnal induló és halasztott kezdetű járadékról is. Ha a járadék folyósítása közvetlenül a szerződéskötést követően indul, akkor azonnal induló, egyébként halasztott kezdetű a járadék. A járadék lehet előleges vagy utólagos is. Az, hogy egy járadék előleges-e vagy utólagos, technikai kérdés. Arról van szó, hogy a járadékot a biztosító az esedékes időszak elején vagy végén fizeti ki (pl. hó elején vagy hó végén, év elején vagy év végén). Különbség csak az első járadék kifizetésének időpontjában van. Az előleges járadék esetén ugyanis mindjárt a díjfizetést követően megkapja a biztosított az első részletet, míg az utólagosnál csak az időszak végén (pl. 1 hónap, vagy 1 év múlva). Biztosítottak száma szerint beszélhetünk 1, illetve 2 életre szóló járadékbiztosításról. A járadékbiztosítások nagyon jól kiegészíthetik a nyugdíjat, vagy fedezhetik például az oktatási költségeket. Az eddig felsorolt biztosítási típusok kombinálásával alakultak ki a további típusok: Vegyes életbiztosítás: a vegyes életbiztosítás egy azonos tartamra szóló (de nem feltétlen azonos biztosítási összegre kötött) kockázati és elérési biztosítás kombinációja. A biztosított tartam alatti halála vagy a tartam végének életben történő elérésekor egyaránt fennáll a biztosító teljesítési kötelezettsége. A biztosító tehát minden esetben szolgáltat, hiszen a két esemény közül az egyik (tartamon belüli halál vagy a lejárat életben elérése) mindenképpen bekövetkezik. Kötött időpontban lejáró, ún. terme fix életbiztosítás: A szerződő díjfizetése ellenében a biztosító vállalja, hogy a biztosítási tartam végén, függetlenül attól, hogy a biztosított életben van-e, a biztosítási összeget kifizeti. A biztosítás díjfizetési periódusa a tartam végéig, de legfeljebb a biztosított haláláig tart, a biztosító a tartamon belül bekövetkező halál esetén a továbbiakban átvállalja a díjfizetést. A kötött időpontú életbiztosítással egy előre meghatározható időpontra az előre látható események finanszírozásához szükséges tőke felhalmozásáról gondoskodhatunk, például a gyermek taníttatási költségeinek fedezetéről (pl.a gyermek 18 éves korára).

7 A biztosítottak száma szerint Egy szerződésen belül a biztosító egy vagy több személy életére is vállalhat egyidejűleg kockázatot. Két életre szóló biztosításról beszélünk, ha a kockázat két főre terjed ki. (Ez nem azonos két, egy életre szóló életbiztosítással.) Ilyen terméket házastársak, adóstársak, üzlettársak vásárolnak, hogy egyikük halála esetén a biztosító szolgáltatása alapján a másik biztosítottnak ne legyenek anyagi nehézségei. Ha a biztosító kockázatvállalása több főre terjed ki, akkor csoportos (kollektív) életbiztosításról beszélünk. Ezt rendszerint munkáltatók kötik munkavállalóik javára. A díjfizetés gyakorisága szerint Csoportosíthatjuk az életbiztosításokat a díjfizetés gyakorisága szerint is. Az életbiztosítások díját leggyakrabban folyamatosan (évente, félévente, negyedévente vagy havonta) az egész tartam alatt szokták fizetni. Előfordul az is, hogy a szerződés megkötésekor, egy összegben fizetik meg a díjat, ekkor egyszeri díjas életbiztosításról beszélünk. Rendszeres díjfizetésű életbiztosítások kivéve kockázati életbiztosítások esetében a szerződőnek a rendszeres díjfizetésen kívül bármikor lehetősége van rendkívüli befizetésre. Ha a szerződőnek a rendszeres díjból elmaradása van, azt a rendkívüli befizetés pótolhatja. Rendkívüli befizetés díjmentesített szerződésre is teljesíthető. A rendkívüli befizetés nem növeli a díjtartalékot, az ebből származó megtakarítást elkülönítetten tartjuk nyilván. A rendkívüli befizetés minimális összegét, hozamát, illetve a terhelő költségeket a mindenkor érvényben lévő kondíciós lista tartalmazza, mely az általános feltétel D mellékletében található. Nyereségrészesedés szerint Nyereségrészesedés szerint vannak olyan életbiztosítások, amelyeknél az ügyfél részesedik a befektetési többlethozamból (megtakarítási elemet tartalmazó biztosítások), és vannak olyan életbiztosítások, melyeknek nincs jelentős díjtartalékuk és ezért az ügyfél nem részesedik a befektetési többlethozamból, ilyenek a kockázati életbiztosítások. III.1.3. Az életbiztosítási kockázatelbírálásról általában (Jelen esetben csak a személybiztosítási ajánlat életbiztosítási betétlapján felvett ajánlatokra vonatkozó szabályokat tárgyaljuk.) Ahhoz, hogy a szerződéskötési folyamat sikeresen menjen végbe, sok munkatárs összehangolt munkájára van szükség. Ennek a munkának az egyik láncszeme a kockázatelbírálás. A kockázatelbírálás egy elemzési, értékelési folyamat, amelynek során a biztosító mérlegeli, hogy nem hátrányos-e számára a szerződés megkötése. Ennek során dönt arról, hogy az ajánlatban rögzített kockázatokat milyen feltételekkel tudja vállalni. E tevékenység célja az ügyfelek esetleges szelekciós törekvésének kiszűrése, ezáltal a biztosítói veszélyközösség védelme. III.2. Az életbiztosítások díja III.2.1. A díjkalkuláció alapelvei A díj részei Ismeretes, hogy a biztosítások díjával kapcsolatban megkülönböztetünk nettó és bruttó díjat. Életbiztosításoknál a nettó díj a haláleseti szolgáltatások fedezetéül szolgáló kockázati díjrészből, továbbá az elérési szolgáltatások felhalmozásához szükséges díjrészből és esetlegesen a biztonsági pótlékból állhat. Miután az életbiztosítások esetén a várható károk nagysága nagy pontossággal megjósolható, így életbiztosításoknál nem szoktak külön biztonsági pótlékot létrehozni. A bruttó díj a nettó díjrész és a vállalkozói díjrész összege. A vállalkozói díjrész célja a biztosító költségeinek fedezése, például szerzési költségek (jutalék, orvosi vizsgálat díja), díjbeszedési költségek, bérek stb. A díjszámítás alapelve A biztosítási díj kalkulációját a biztosításmatematikusok (aktuáriusok) végzik. A díjkalkuláció alapelve az ún. ekvivalencia elv, amely így szól:

8 A bevételek jelenértékének várható értéke = a kiadások jelenértékének várható értéke. A fenti képletben a várható érték" fogalom azt jelenti, hogy nagy számú, azonos paraméterekkel rendelkező szerződésre érvényes, hogy a bevételek jelenértékének meg kell egyeznie a kiadások jelenértékével. A jelenérték" kifejezés a képletben azért fontos, mert az ajánlat felvételekor meghatározott biztosítási összeg kifizetése egy távoli, nem pontosan meghatározott időben következik majd be, az ennek megfelelő díjat pedig már az ajánlatfelvételkor ismerni kell. Halandósági tábla A díjkalkuláció egyik legfontosabb eleme a halandósági tábla. Azért van rá szükség, mert azt nem tudjuk, hogy egy konkrét ügyfél hány évig fog még élni, de ha egy nagy számú közösséget vizsgálunk, ott már megfigyelhetők bizonyos törvényszerűségek. Megállapítható például, hogy egy x éves férfi esetében mekkora a valószínűsége annak, hogy egy éven belül meghal. A halandósági tábláknak két csoportja van; az egyik az ún. néphalandósági tábla. Ez népszámlálási adatokon alapul, és a teljes lakosságra vonatkozik. A halandósági táblákat a nőkre és a férfiakra egyaránt elkészítik. A másik csoportot a szelekciós táblák képezik. Ezt a lakosság bizonyos csoportjainak adatai alapján készítik el, például foglalkozás, lakóhely, családi állapot stb. szerint. Maga a halandósági tábla egy többoszlopos táblázat, amelynek első és legfontosabb oszlopa az ún. kihalási (továbbélési) rend (jele: lx). Ez azt mutatja meg, hogy 100 ezer fiú (női táblánál lány) újszülöttből hány éri meg az 1, 2, 3, éves kort. A következő oszlop (általában dx-el jelöljük) azt mutatja meg, hányan haláloznak el x éves korukban. Könnyen megfigyelhető, hogy dx = lx-l(x+1). A harmadik oszlop az egyéves túlélési valószínűséget határozza meg egy x éves ember részére, ennek jele px. px = l(x+1)/lx A negyedik oszlop a halálozási valószínűséget tartalmazza, jele qx. Ez azt mutatja meg, hogy egy, most x éves ember milyen valószínűséggel hal meg 1 éven belül. qx=dx/lx A biztosítók általában az évi halandósági táblát használják. Meg kell jegyezni azt is, hogy bizonyos módozatok esetén a halandósági viszonyok eltérhetnek a halandósági tábla értékétől. Ez azért van, mert például akinek a családtagjai, szülei viszonylag fiatalon elhaláloztak betegségben, az maga is számíthat erre, és hajlamosabb lesz kockázati biztosítást kötni. Akinek a szülei viszont hosszú életűek, az inkább járadékbiztosítást köt. A biztosító ez ellen a már említett szelekciós táblákkal védekezik, így igyekszik a helyes díjat kikalkulálni. Az alábbi táblázat a halandósági tábla egy részét mutatja be. Az első sor az újszülöttekre, a második sor az egy évet betöltöttekre, stb. vonatkozik. x lx dx px qx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000829

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

A biztosításról általában

A biztosításról általában ALAPJAI A biztosításról általában Dr. Banyár József Biztonság - kockázat Kockázat-definíciók szimmetrikus és aszimmetrikus: I. A kockázat valamely cselekvéssel, vállalkozással járó veszély, az anyagi veszteség,

Részletesebben

a biztosított halála a szerződés hatálybalépését követően, de a járadékfolyósítás kezdetekéntm

a biztosított halála a szerződés hatálybalépését követően, de a járadékfolyósítás kezdetekéntm Borostyán járadékbiztosítás különös feltételei (GLJ15) A jelen biztosítási feltételekben (a továbbiakban: különös feltételek) nem szabályozott kérdésekre a Generali-Providencia Biztosító Zártkörűen Működő

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei Jelzőszám: SV/01/2011/1 Hatályos: 2015. február 16-tól

Részletesebben

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások kockázatai Mennyiben jelenthet megoldást befektetési/megtakarítási céljai elérésére, nyugdíjas évei, illetve gyermekei anyagi biztonságára nézve a befektetési

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Webinárium Jövőkulcs Classic

Webinárium Jövőkulcs Classic Webinárium Jövőkulcs Classic 2017.01.09. Chart 1 Néhány ijesztő adat. 2 Jövőkulcs Classic Klasszikus nyugdíjbiztosítás 2017.01.01 Chart 3 Klasszikus nyugdíjbiztosítás Jövőkulcs Classic Előre rögzített

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ 2016/07/01 BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ Partnerkód: Ellenőrizte: Kötvényesítés dátuma: Kötvény kiküldési dátuma Ajánlatszám: Kötvényszám: Beérkezés dátuma a GRAWE-hoz:

Részletesebben

Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig

Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig Szám:* C-II-00-04-34 Első kiadás dátuma*: 2017. 01.31. Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig Felelős oszt.: Életbiztosítás Verzió: 1.0 Szerző: Giber-Fekete Marianna Pozíció:

Részletesebben

Kockázatkezelés és biztosítás

Kockázatkezelés és biztosítás Kockázatkezelés és biztosítás Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens, tanszékvezető Pénzügy Intézeti Tanszék Fő témakörök 1. Biztosítás fogalma 2. A biztosítási rendszer alapintézményei és a

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok,

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Alapozza meg nyugdíjas éveit! Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS 22 Milyen

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát?

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a nyugdíjas évek alatt a pénzügyi kérdések ne okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen

Részletesebben

Az ajánlás célja és hatálya

Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2012. (IV.13.) számú ajánlása a biztosítók üzleti tervének minimális tartalmi és formai elemeiről I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013)

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-40/204-204 Honlap:

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban:

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

Egyesült Siker Alapok Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz TKM tájékoztató

Egyesült Siker Alapok Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz TKM tájékoztató Egyesült Siker Alapok Befektetési okhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz tájékoztató Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás

Részletesebben

Kockázatkezelés és biztosítás (2. konzultáció)

Kockázatkezelés és biztosítás (2. konzultáció) Kockázatkezelés és biztosítás (2. konzultáció) Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD főiskolai tanár, tanszékvezető BGE, PSZK, Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@uni-bge.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére

Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére Különös biztosítási feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény), biztosított

Részletesebben

Gyermekem támogatása. Novum Életbiztosítás

Gyermekem támogatása. Novum Életbiztosítás Gyermekem támogatása Novum Életbiztosítás Ma egy biztosítás, holnap gyermeke jövőjének záloga Minden szülő arra vágyik, hogy megadhassa gyerme - kének mindazt a támogatást, amellyel hozzásegítheti céljai

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 303 jelű Talizmán biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 303 jelű Talizmán biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 303 jelű Talizmán biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban Biztosító) jelen

Részletesebben

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Horizont (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01307/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz TKM tájékoztató. Tisztelt Leendő Ügyfelünk!

UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz TKM tájékoztató. Tisztelt Leendő Ügyfelünk! UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz tájékoztató Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás az olyan befektetési egységekhez

Részletesebben

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése Hirdetmény A SIGNAL Biztosító Zrt. az alább meghatározott biztosítási szerződés típusok adott szerződési pontjai kapcsán az alábbi kiegészítéseket, pontosításokat teszi az ügyfelek mind teljeskörűbb tájékoztatása

Részletesebben

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÉNYKFÉ/0002/2015.01.01.) Jelen Különös Szerződési Feltételek az Általános Szerződési Feltételekkel (továbbiakban

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

Szolvencia II. Biztosítástechnikai tartalékok 2005.04.27

Szolvencia II. Biztosítástechnikai tartalékok 2005.04.27 Szolvencia II. Biztosítástechnikai tartalékok 2005.04.27 Biztosítástechnikai tartalékok A. Nem-életbiztosítási tartalékok B. Életbiztosítási tartalékok C. Próbaszámolások 2005.04.27 2 A. Nem-életbiztosítási

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Hozomány (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01303/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

A 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete

A 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete NN Biztosító Zrt. A 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete Jelen Melléklet a 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Kondíciós lista a Métisz, a Carme és a Ganymedes Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Hatályos a 2012. május 1-től aláírt biztosítási

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt.

MKB Életbiztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Különös Szerzôdési Feltételek MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉNYKFÉ/0001/2014.07 Hatályos: 2014.07.01-tôl MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt nyugdíjbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked típusú) biztosítások körébe tartozik,

Részletesebben

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 007 JELÛ UNIVERZÁL BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 007 JELÛ UNIVERZÁL BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ING BIZTOSÍTÓ ZRT. AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 007 JELÛ UNIVERZÁL BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 1. A biztosítás szolgáltatása Az ING Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) ezen biztosítás

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16241 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén

Részletesebben

1. melléklet a (./.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a (./.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő 42A1A A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén (darab) RT, NAGYEGY É tárgyévet követő

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. HARMADIK NEGYEDÉV 2016. november 22. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. ELSŐ NEGYEDÉV 2016. május 24. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ESETI TREASURY BETÉTMŰVELETEKRE

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ESETI TREASURY BETÉTMŰVELETEKRE TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ESETI TREASURY BETÉTMŰVELETEKRE Termék definíció Az Eseti Treasury betéti megállapodás keretében a Bank Treasury üzletága az Ügyfél által elhelyezni kívánt bankbetét kamatát az ügyletkötés

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva . Jelenérték (PV, NPV), jövő érték (FV) Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét. Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek. 0% kamatlábat használjon minden lejáratra. Jövőértéket a.

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/20 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. A jelen Általános Szerzõdési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt élet és/vagy nyugdíjbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit linked típusú) biztosítások

Részletesebben

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő Az NN Biztosító Zrt. 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

41. szám II. kötet A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, március 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3404, Ft

41. szám II. kötet A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, március 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3404, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. március 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK 15/2005. (III. 31.) PM r. A biztosítók belsõ adatszolgáltatásának rendjérõl és tartalmáról szóló 14/2004. (III.

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/20 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. A jelen Általános Szerzõdési

Részletesebben

A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÕKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÕKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÕKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések A Generáció Tõkemegtakarítási Életbiztosítási szerzõdés (a továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. HARMADIK NEGYEDÉV 2014. november 13. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Kiegészítő

Részletesebben

I. rész. Magánnyugdíjpénztár aktuáriusi értékelése

I. rész. Magánnyugdíjpénztár aktuáriusi értékelése A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2/2009. számú irányelve a magánnyugdíjpénztárak aktuáriusi értékelése egyes részeinek formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked típusú) biztosítások körébe tartozik,

Részletesebben

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások. Hatályos 2013. január 1-től

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások. Hatályos 2013. január 1-től ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások Ny.sz.:1031V03 Kondíciós lista az ERGO Smart Way Befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Hatályos 2013. január 1-től Kondíciós lista az ERGO

Részletesebben

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Szerződési feltételek Tartalom Általános Szerződési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz...ahe-21251 1. számú

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. MÁSODIK NEGYEDÉV 2016. augusztus 23. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Feltételekben

Részletesebben

I. A JOGKÉRDÉSEK. Az első kérdés értelmezése

I. A JOGKÉRDÉSEK. Az első kérdés értelmezése A befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek esetében a szerződő félnek a befektetett díjak eszközalapok közötti átváltása körében való képviseletének jogi minősítése I. A JOGKÉRDÉSEK A Pénzügyi

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás Megtakarítási program az Ön által választott célra Regnum Életbiztosítás Akár évi 130 000 Ft értékű adókedvezménnyel! Rendszeres megtakarítással a biztos jövőért Céljaink megvalósítása jelentős kiadással

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató Jelen tájékoztató célja, hogy az NN Biztosító Zrt. az élet-, baleset-, egészség-, nyugdíjbiztosításokhoz

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 1. sz. melléklet Kondíciós lista az ERGO Thébé és ERGO Io befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Általános

Részletesebben

AEGON. Vitál Életbiztosítás

AEGON. Vitál Életbiztosítás AEGON Vitál Életbiztosítás A felelősségteljes gondoskodás családról való gondoskodás A család mindennél fontosabb A család mindennapi örömeink forrása, ezért mindannyiunk számára óriási kincs, amelyről

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Kondíciós lista a Bellis, a Platanus, az Iris és a Crocus Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Hatályos 2011. március 21-től visszavonásig

Részletesebben

2. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 2. melléklet a.../2015. (...) MNB rendelethez

2. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 2. melléklet a.../2015. (...) MNB rendelethez 2. melléklet a 48/2015. (XII. 8.) MNB rendelethez 2. melléklet a.../2015. (...) MNB rendelethez A kisbiztosító felügyeleti jelentései Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt.

MKB Életbiztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Különös Szerzôdési Feltételek MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉNYKFÉ/0003/2015.07.01. Hatályos: 2015.07.01-tôl MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Relax nyugdíjbiztosítás

A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Relax nyugdíjbiztosítás A céljaink valóra válhatnak, csak tennünk kell értük! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás Aegon Relax nyugdíjbiztosítás Az Aegon Relax nyugdíjbiztosítással megalapozhatja kiegyensúlyozott, nyugodt jövőjét!

Részletesebben

Jövőkép. klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497

Jövőkép. klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497 Jövőkép klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497 Tartalomjegyzék I. Kiemelt jellemzők.........................................................................

Részletesebben

határozatot A megtett intézkedésekről dokumentumokkal alátámasztottan 2014. január 31-ig írásban tájékoztassa a Felügyeletet.

határozatot A megtett intézkedésekről dokumentumokkal alátámasztottan 2014. január 31-ig írásban tájékoztassa a Felügyeletet. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-JÉ-II-B-267/2013. számú határozata az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-nél lefolytatott átfogó ellenőrzési eljárás lezárásáról A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

A 728 jelű egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete

A 728 jelű egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete NN Biztosító Zrt. A 728 jelű egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete Jelen Melléklet a 728 jelű egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Az Euró Alapú Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei

Az Euró Alapú Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei Az Euró Alapú Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei 1) Általános rendelkezések Az Euró Alapú Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás (továbbiakban: biztosítás) jelen Különös Feltételek,

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. április 30. Hatályba lépés: 2015. május 18. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Kamat Hozam - Árfolyam

Kamat Hozam - Árfolyam Pénzügyi számítások kamat, hozam Váltó és értékelése 7. hét 2010.10.19. 1 Kamat Hozam - Árfolyam Kamat nem egyenlő a hozammal!! Kamat-Hozam-Árfolyam összefüggés A jelenlegi gyakorlat alatt a pénz időértékének

Részletesebben

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Szerződési feltételek Tartalom Általános Szerződési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz...ahe-21251 1. számú

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DEVIZAÁRFOLYAMHOZ KÖTÖTT ÁTLAGÁRAS STRUKTURÁLT BEFEKTETÉSEKRŐL Termékleírás A devizaárfolyamhoz kötött átlagáras strukturált befektetés egy indexált befektetési forma, amely befektetés

Részletesebben

A közvetítők szabályozásának javasolt irányai

A közvetítők szabályozásának javasolt irányai A közvetítők szabályozásának y javasolt irányai Dr Banyár József Dr. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2011 November 10 2011. 10. MAGYAR LÍZINGSZÖVETSÉG SZAKMAI NAPOK 2011 Folyamatos elemzés Problémák

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Kondíciós lista a Métisz és Carme Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz (benne a választható eszközalapok listája) Hatályos 2010. április

Részletesebben

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL A Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma az illetékességi területéhez

Részletesebben

Élete során hogyan segíti Önt ez a megtakarítási program?

Élete során hogyan segíti Önt ez a megtakarítási program? Termékbemutató a Jövőkép II. klasszikus nyugdíjbiztosításhoz (UG21) Termékbemutatónkban a megkötendő szerződés legfontosabb jellemzőit kívánjuk bemutatni, mely segít megismerni a klaszszikus életbiztosítás

Részletesebben

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ 2016 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÉNYKFÉ/0005/ )

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ 2016 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÉNYKFÉ/0005/ ) MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ 2016 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÉNYKFÉ/0005/2016.07.01.) Jelen Különös Szerződési Feltételek az Általános Szerződési Feltételekkel (továbbiakban

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. július 21. Hatályba lépés: 2015. augusztus 12. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

Biztosítási díjak adózása 2014

Biztosítási díjak adózása 2014 Biztosítási díjak adózása 2014 Előadó: Vadász Iván Budapest, 2014. október 7. 1 Az előadás képei és a cikk letölthetőek: www.adokamara.hu 2 Költség a biztosítás díja [Tao törvény 3. sz. mell. B) 8. ] ha

Részletesebben