BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Lakásügyi Bizottsága szeptember 6-án tartott nyilvános üléséről Helye: Békéscsaba, Szabadság tér II. emelet Jelen vannak: Vágvölgyi Gábor a bizottság elnöke Dr. Békéssy Györgyné a bizottság képviselő tagja Herczeg Tamás a bizottság képviselő tagja Király János a bizottság képviselő tagja Kondacs Pál a bizottság képviselő tagja Fekete Jánosné a bizottság külső tagja Nagy Sándor a bizottság külső tagja Igazoltan volt távol: Bánfiné Rózsa Mária, a bizottság külső tagja. Napirendi pontjánál jelen volt: Dr. Tóth Kálmán, a Szociális Osztály vezetője Juhász Andrásné, a Szociális Osztály osztályvezető-helyettese Dr. Kiss Gyula, a Jogi és Önkormányzati Csoport vezetője Dr. Szvercsák Szilvia, a Közigazgatási Osztály vezetője Gyaraki Ferenc, a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoport munkatársa Sajben Jánosné, a Szociális Osztály lakásügyintézője Surányi Tiborné, a Szociális Osztály lakásügyintézője Dr. Kiss Éva, a Csabai Életfa Nyugdíjasház ügyvezető igazgatója Mészáros Ágnes, az Egyesített Szociális Intézmény igazgatója Dr. Kiss Éva, a Csabai Életfa Kht. Nyugdíjasház ügyvezető igazgatója Dr. Csereiné Árgyelán Anna, a Gyermekjóléti és Családsegítő Központ vezetője Czeglédiné Kovács Ágnes, a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének vezetője Komlósiné Schlett Anikó, Oltalom Idősek Otthona mb. vezetője Baliga Lászlóné, Oltalom Idősek Otthona munkatársa

2 2 Vágvölgyi Gábor: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság 8 tagjából 6 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontokra. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: NAPIRENDI PONTOK Zárt ülés 1./ Csabai Életfa Kht. Nyugdíjasház beszámolója a nyári időszakban megüresedett férőhelyek betöltéséről Előterjesztő: Dr. Kiss Éva ügyvezető igazgató 2./ Kiváló Szociális Munkáért kitüntetés odaítélése 3./ Fellebbezések, méltányossági ügyek 4./ Bérlőkijelölés a Békéscsaba, Erzsébet lakópark 16. szám alatti lakóházba, valamint a Dózsa György út 7. sz. alatti Ifjúsági Garzonház fsz. 1. sz. lakóegységébe Előterjesztő: Hrabovszki György alpolgármester 5./ Békéscsaba, Erzsébet lakópark bérlőinek bérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelmei 6./ Békéscsaba, Erzsébet lakópark bérlőinek lakáshasználati jogviszony létesítése iránti kérelmei 7./ Békéscsaba, Dózsa György u. 7. szám alatti Ifjúsági Garzonház bérlőinek bérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelmei 8./ Békéscsaba, Dózsa György u. 7. szám alatti Ifjúsági Garzonház bérlőinek lakáshasználati jogviszony létesítése iránti kérelmei 9./ Békéscsaba, Irányi u szám alatti átmeneti elhelyezés iránti és lejáró bérleti szerződések meghosszabbítása iránti kérelmek 10./ Lejárt lakásbérleti szerződések meghosszabbítása 11./ Soron kívüli elhelyezés iránti kérelmek

3 3 12./ Szobabérleti elhelyezés iránti kérelmek 13./ Lakáscsere iránti kérelmek 14./ Önkormányzati kamatmentes kölcsön részletfizetésének átütemezése iránti kérelem 15./ Első lakástulajdon megszerzéséhez nyújtható kamatmentes kölcsöntámogatás iránti kérelmek elbírálása 16./ Szociális bérlakásban lakó bérlő ideiglenes elhelyezése 17./ Jogcím nélküli lakáshasználók ügye 18./ Bejelentések Nyilvános ülés 1./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint fizetendő térítési díjakról szóló 21/2000.(V.11.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző 2./ A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 14/2006.(V.11.) önkormányzati rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző 3./ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet második fordulós tárgyalása Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző 4./ Békéscsaba, Kölcsey u. 27. sz. alatti ingatlan működtetési szerződésének jóváhagyása Előterjesztő: Hrabovszki György alpolgármester Velkey Gábor alpolgármester 5./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix 6./ Életfa Nyugdíjasház működtetésének szervezeti formája Előterjesztő: Hrabovszki György alpolgármester 7./ Ellátási szerződés az Oltalom Idősek Otthona támogatására Előterjesztő: Hrabovszki György alpolgármester 8./ Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény A Idősek Otthonában Érdekképviseleti Fórum működéséről Előterjesztő: Mészáros Ágnes igazgató

4 4 9./ Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény szenvedélybetegek nappali intézményének működéséről Előterjesztő: Mészáros Ágnes igazgató 10./ Pályázati felhívás Békéscsaba, Dózsa György út 7. szám alatti Ifjúsági Garzonház megüresedett 3 lakóegységében történő elhelyezésre Előterjesztő: Vágvölgyi Gábor, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 11./ Pályázati felhívás Békéscsaba, Erzsébet lakóparkban megüresedett 3 lakóházban történő elhelyezésre Előterjesztő: Vágvölgyi Gábor, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 12./ Szociális helyzet alapján bérbeadható lakásokkal kapcsolatos pályázati felhívás, pályázati űrlap véleményezése Előterjesztő: Vágvölgyi Gábor, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 13./ Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesület Békéscsabai Helyi Klubjának támogatási szerződés módosítása iránti kérelme Előterjesztő: Vágvölgyi Gábor, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 14./ Szociális célú segítő tevékenységek évi támogatása a./ Haán Lajos Honismereti és Helytörténeti Nyugdíjas Klub részére biztosított támogatási összeg visszavonása b./ Könyvtár-támogató Alapítvány részére biztosított támogatási összeg visszavonása Előterjesztő: Vágvölgyi Gábor, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 15./ Bejelentések Vágvölgyi Gábor: A nyilvános ülést 13 óra 10 perckor felfüggesztette, a bizottság zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint fizetendő térítési díjakról szóló 21/2000.(V.11.) önkormányzati rendelet módosítása Vágvölgyi Gábor: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő javaslatot. - Megállapította, hogy a Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta: Á L L Á S F O G L A L Á S Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Lakásügyi Bizottsága megtárgyalta A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 21/2000.(V.11.) önkormányzati rendelet egyfordulós módosítása tárgyú előterjesztést. A bizottság a rendelet módosításával egyetért, azt közgyűlési vitára alkalmasnak tartja.

5 5 A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 14/2006.(V.11.) önkormányzati rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Vágvölgyi Gábor: Az előterjesztés 9.pontjában szerepel, hogy A rendelet 6. -a kiegészül egy (4) bekezdéssel, amely azt az esetet szabályozza, hogy milyen esetekben nem kell a bérlőnek az óvadékot megfizetni. Ezt a módosítást a rendelet szövege nem tartalmazza. Dr. Kiss Gyula: Nem lesz ilyen módosítás, ezért a felvezető szövegből is törlésre kerül majd ez a rész. Király János: Az 1. sz. melléklet tartalmazza a bérbeadó kötelezettségeit, de nem tartalmazza azt, hogy a karbantartás, felújítás idejére az önkormányzat köteles a bérlő elhelyezéséről gondoskodni. A zárt ülés egyik napirendi pontjánál éppen ez a probléma vetődött fel. Ezt a mondatot is be kellene építeni az 1. sz. mellékletbe. Dr. Kiss Gyula: A bizottságnak az az álláspontja, hogy a rendeletbe kerüljön bele egy ilyen önkormányzati kötelezettség? Vágvölgyi Gábor: A Mikszáth u. 21. sz. alatt az egyik ingatlant fel kell újítani, miközben a bérlők bérleti joga még nem járt le. Ilyen esetben van-e az önkormányzatnak elhelyezési kötelezettsége a bérlő felé, vagy dönthetnek úgy is hogy a bérlő saját maga gondoskodjon elhelyezéséről a felújítás időtartamára? Dr. Kiss Gyula: Ha a bérlőnek határozott időre szóló bérleti szerződése van, és a bérlő önhibáján kívül eső ok miatt kell felújítani a lakást, akkor az önkormányzat köteles a felújítás időtartamára a bérlő elhelyezéséről gondoskodni. Fekete Jánosné: Az 51. (1) a) pontja tartalmazza, hogy: átmeneti lakás bérletére szerződés köthető az önkormányzati lakás bérlőjével, ha a lakás karbantartás, felújítás, helyreállítás, átalakítás alatt áll, ezek időtartamára.. Ez tartalmazza, hogy az önkormányzatnak gondoskodnia kell a bérlő elhelyezéséről a felújítás időtartamára. A városnak szüksége van olyan lakásokra, amelyeket a rendeletben szereplő esetekben fel tud használni. Vágvölgyi Gábor: Az önkormányzatnak a bérlő jelenlegi elhelyezéséhez hasonló szintű elhelyezést kell biztosítani a felújítás, stb. idejére. Módosító javaslata, hogy a felvezető szöveg 18. pontjában szereplő A 19. (4) bekezdésénél az évente legalább két alkalommal helyébe az évente egy alkalommal szöveg lép, figyelembe véve a Vagyonkezelő Zrt. kapacitását. szövegrész kerüljön törlésre, és a további két ellenőrzés maradjon meg. A Vagyonkezelő Rt. oldja meg a személyi állományával azt, hogy ennek a feltételnek meg tudjon felelni. Ha szükséges, hozzon létre egy olyan osztályt, amelyik a lakások ellenőrzésével, karbantartásával, tervszerű állagmegóvásával foglalkozik. Dr. Kiss Gyula: A Vagyonkezelő Rt. úgy nyilatkozott, hogy az évi egy alkalommal történő ellenőrzést is nehezen tudja kivitelezni. Dr. Békéssy Györgyné: Az is elég, ha egyszer ellenőrzi a Vagyonkezelő Rt. a lakásokat, ha ennek a kötelezettségének maximálisan eleget tesz, és ezt kell rajta számon kérni.

6 6 Fekete Jánosné: Ha a Vagyonkezelő Rt. elkészíti az éves felújítási tervet, akkor tudja, hogy mennyi tartalék lakásra van szüksége. Vágvölgyi Gábor: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben foglaltakat azzal a módosító javaslattal együtt, amelyik a kétszeri ellenőrzés megtartására vonatkozik. - Megállapította, hogy a Szociális és Lakásügyi Bizottság az állásfoglalás 1./ pontját 5 igen, egyhangú szavazattal, 2. / pontját 3 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással fogadta el, és az alábbi állásfoglalást hozta: Á L L Á S F O G L A L Á S 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Lakásügyi Bizottsága megtárgyalta A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása tárgyú előterjesztést. A bizottság a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó rendelet módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával egyetért, azt közgyűlési vitára alkalmasnak tartja. 2./ A bizottság javasolja, hogy az előterjesztés 18. pontja A 19. (4) bekezdésénél az évente legalább két alkalommal helyébe az évente egy alkalommal szöveg lép, figyelembe véve a Vagyonkezelő Zrt. kapacitását maradjon ki, és a 19. (4) bekezdése ne kerüljön módosításra. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet második fordulós tárgyalása Király János: Kérdésként vetődik fel, hogy üres lakás után miért kell kommunális adót fizetni? Az adó magánszemélyhez kapcsolódik, akkor miért kell azoknak szemétszállítási díjat fizetni, akiknek üresen áll a lakásuk? Dr. Kiss Gyula: A kommunális adó nem a lakáshoz kapcsolódik, hanem a természetes személyhez. Össze van keveredve a két fogalom: a szemétszállítási díj és a kommunális adó nem ugyanaz. A kommunális adót nem csak szemét után kell fizetni. Király János: Igazságtalannak tartja, hogy egy üres lakás után ugyanannyi szemétdíjat kell fizetni, mint ahol többen élnek a lakásban. Fekete Jánosné: A lakosság egésze körében zavaros a fogalom. (Dr. Békéssy Györgyné kiment a tárgyalóteremből. A bizottság létszáma 4 fő.) Dr. Kiss Gyula: A városnak nemcsak szemétszállítással kapcsolatban van kommunális költsége. A témában tartott közmeghallgatáson nagyon kevesen jelentek meg. A Csabai Mérlegben tett közzététel óta összesen 2 db észrevétel érkezett. Vágvölgyi Gábor: A TAPPE Kft-vel kötött szerződés értelmében mi lesz a kukákkal? Megvásárolja az üzemeltető vagy a szemétszállítást végző cég a kukákat a lakásszövetkezeti közösségektől? Két különböző dolog a szemétszállítás és más dolog a térítési díj megfizetésének a behajtása.

7 7 Dr. Kiss Gyula: A jövő hét folyamán tárgyalásokat folytatnak Baji Lajos alpolgármesterrel, a TAPPE Kft. vezetőivel és Bánfi Ádám osztályvezetővel arról, hogy a TAPPE Kft-nek mekkora összegű díjat fizet majd az önkormányzat. (Dr. Békéssy Györgyné bizottsági tag visszajött a tárgyalóterembe. A bizottság létszáma 5 fő.) Fekete Jánosné: Azért szedik be a díjakat, hogy azért szolgáltatást nyújtsanak. (A bizottság ülésére megérkezett Herczeg Tamás bizottsági tag. A bizottság létszáma: 6 fő). Dr. Tóth Kálmán: Amikor a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet legközelebbi módosításakor a szemétszállítási díj átvállalása megfogalmazást törölni kell a rendeletből. Dr. Kiss Gyula: Ezután adómentesség lesz a szemétszállítási díj átvállalása helyett. Dr. Szvercsák Szilvia: Az adó egy része a szemétszállítási díj, ami már nincs, helyette másfajta kötelezettsége lesz a magánszemélynek. Szolgáltatás is lesz, mert a szemetet ugyanúgy elviszik. Az adó más célt szolgál, mint egy szemétszállítási díj. Az adó közteherként - magába foglalja azt az egész szolgáltatást, amit a szemét elszállítása jelent. Fekete Jánosné: Ettől még nem oldódik meg az a probléma, hogy a városban nagyon rossz állapotú kukák vannak. Ezt is meg kellene oldani. Dr. Szvercsák Szilvia: Ezt a problémát csak a szolgáltatóval kötött szerződéssel lehet megoldani. Vágvölgyi Gábor: A tárgyalásoknál figyelembe kell venni, hogy a szolgáltatási szerződést ilyen irányba kell módosítani. Az előterjesztéssel kapcsolatosan különösebb aggály nem merült fel, ezért azt közgyűlési vitára alkalmasnak tartja. Szavazásra bocsátotta a javaslatot. - Megállapította, hogy a Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta: Á L L Á S F O G L A L Á S Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Lakásügyi Bizottsága megtárgyalta A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet tervezetének második fordulós tárgyalása című előterjesztést. A bizottság a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet megalkotását támogatja, a rendelet-tervezetet második fordulós közgyűlési vitára alkalmasnak tartja. Békéscsaba, Kölcsey u. 27. sz. alatti ingatlan működtetési szerződésének jóváhagyása Vágvölgyi Gábor: A közgyűlés 410/2006.(VII.6.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének szeptember 1-től határozatlan időre működtetésre átadja a békéscsabai 2141 hrsz-ú, Békéscsaba, Kölcsey u. 27. sz. alatti volt 3. Sz. Általános Iskola épületét állagmegóvási, felújítási, fenntartási és üzemeltetési kötelezettség terhe mellett. Ezzel kapcsolatosan elkészült a működtetési szerződés tervezete.

8 8 Czeglédiné Kovács Ágnes: Egy szerződésnek a két szerződő fél konszenzusán kell alapulnia. Az Egyesülettel senki nem egyeztetett a szerződéssel kapcsolatosan. A szerződésben vannak olyan részek, amelyek az Egyesület szempontjából hosszú távon hátrányt jelenthetnek, ezért ezt a szerződést nem írják alá. A Működési Szerződés 7./ pont utolsó mondata azt tartalmazza, hogy A beruházás, átalakítás folytán keletkező esetleges értéknövekedés megtérítésére az Egyesület az ingatlan térítés nélküli használatára való tekintettel nem tarthat igényt és arról a jelen megállapodás aláírásával egyidőben lemond. A kisebb átalakítások esetében az Egyesület nem kérné a bekerülési költség megtérítését. A szakember már készíti az épület átalakítására vonatkozó tervet, és egy szárnybővítést is terveznek. Ezeket majd a közgyűléssel jóvá kell hagyatnia. Több százmillió forintos beruházást terveznek. Ha később valamilyen okból kifolyólag le kell hagyniuk az épületet, akkor a befektetett összeg elvész. Ez az Egyesület számára hátrányt jelent. Minden beruházást, karbantartást, átalakítást közgyűlés elé kell terjeszteni, hogy a képviselőtestület engedélyezi-e a munkálatok elvégzését vagy sem. A tervezésnél már látható, hogy mekkora költsége lesz a tervezett átalakításnak, beruházásnak és meg lehet állapítani, hogy az mekkora értéknövekedést jelent. A közgyűlés a beruházás megkezdése előtt döntsön arról is, hogy a beruházás fejében hajlandó-e bizonyos százalékban az Egyesület számára tulajdonjogot, stb. biztosítani. Vágvölgyi Gábor: Kérte az Egyesület elnökét, hogy a közgyűlés napjáig írásban fogalmazza meg véleményét, javaslatát, és az kerüljön közgyűlés elé. A bizottság az előterjesztés elveivel egyetért azzal a feltétellel, hogy az előterjesztők a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének elnökével folytassanak egyeztetést. Király János: A bizottságnak azt kell kimondania, hogy a Szociális és Lakásügyi Bizottság a szerződés-tervezetbe foglalt tartalmi részt nem tárgyalja, mivel az nem tartozik kompetenciája körébe. Dr. Kiss Gyula: Tény, hogy a szerződés úgy került megfogalmazásra, hogy az az önkormányzat érdekeit a leginkább szem előtt tartsa. Czeglédiné Kovács Ágnes: Azt kell megfogalmazni a 7. pont utolsó mondata helyett, hogy minden egyes beruházást a munkálatok megkezdése előtt a közgyűlés elé kell terjeszteni engedélyeztetésre és akkor döntsenek arról is, hogy a beruházást figyelembe veszik-e az Egyesület számára vagy sem. Dr. Kiss Gyula: Javasolta, hogy az Egyesület elnöke vegye fel a kapcsolatot Baji Lajos és Hrabovszki György alpolgármesterekkel az egyeztetés érdekében. Ha meg tudnak egyezni, akkor az Egyesület elnöke által elmondottakat előterjesztői módosításként el lehet mondani. A bizottság megfogalmazhatja azt, hogy támogatja az Egyesület kérését, mely szerint a szerződés-tervezetből a 7. pont utolsó mondata kerüljön törlésre. Dr. Tóth Kálmán: A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének vagy megtérítési igénye vagy tulajdoni igénye keletkezhet, és tulajdoni hányadot szerezhetnének az

9 9 ingatlanban. Nincs nevesítve, hogy az Egyesület mire tartana igényt, majd a konkrét eset felmerülésekor aktualizálnák ezt a kérésüket. Czeglédiné Kovács Ágnes: A közgyűlésnek kell eldönteni, hogy a beruházás tulajdoni hányadéként figyelembe vehető-e az Egyesület számára vagy sem. Nem lenne igazságos, ha pl. adásvétel kapcsán azt a részt is meg kellene vásárolnia az Egyesületnek az önkormányzattól, amit saját maguk építettek. Herczeg Tamás: Az Egyesület elnöke által elmondottak azt is jelenthetik, hogy az Egyesület elvégez egy 200 millió forintos beruházást, - ekkora összeggel nő az ingatlan értéke -, aztán valami miatt elmegy az ingatlanból, akkor az önkormányzatnak 200 millió forintot ki kell fizetnie az Egyesület számára. Ezt is végig kell gondolni. Dr. Szvercsák Szilvia: Meg kellene határozni azt a beruházási összeget, ami felett az önkormányzat valamilyen formában elismeri az Egyesület számára az értéknövekedést. Az előterjesztés módosított formáját a közgyűlés napján helyben is ki lehet osztani. Vágvölgyi Gábor: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat azzal a módosítással, hogy a 7. ponttal kapcsolatosan az előterjesztők folytassanak tárgyalást a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének elnökével. - Megállapította, hogy a Szociális és Lakásügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi állásfoglalást hozta: Á L L Á S F O G L A L Á S Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Lakásügyi Bizottsága megtárgyalta A Békéscsaba, Kölcsey u. 27. sz. alatti ingatlan működtetési szerződésének jóváhagyása tárgyú előterjesztést, és a határozati javaslatban, valamint a működtetési szerződésben foglaltakkal egyetért azzal a kitétellel, hogy a működtetési szerződés 7. pontjával kapcsolatosan további egyeztetést kell folytatni a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének elnökével. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat Dr. Szvercsák Szilvia: Az előterjesztésben szerepel a határidő ütemezése. Ha ezeket be akarják tartani, akkor a Szociális és Lakásügyi Bizottságnak rendkívüli ülést kell tartania, mivel a pályázat benyújtási határideje november 2-a. A bizottság várhatóan november elején tartja ülését, így erre az időpontra nem tudják feldolgozni a beérkezett anyagot. Vágvölgyi Gábor: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő javaslatot. - Megállapította, hogy a Szociális és Lakásügyi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta: Á L L Á S F O G L A L Á S 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Lakásügyi Bizottsága támogatja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

10 10 csatlakozzon a évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához. Az Általános Szerződési Feltételek alapján javasolja a csatlakozási nyilatkozat aláírását. Felelős: Pap János polgármester Határidő: október 2. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Lakásügyi Bizottsága javasolja a közgyűlésnek, hogy bízza meg a Szociális és Lakásügyi Bizottságot a pályázatok elbírálásával az elfogadott szempontok alapján. Felelős: Vágvölgyi Gábor, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Határidő: november / Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi költségkeretét Ft összegben javasolja a közgyűlésnek jóváhagyásra, tekintettel arra, hogy a támogatási forma iránt jelentősen megnövekedett az érdeklődés, és a Ft összegben meghatározott keret csak nagyon alacsony támogatást tud a fiataloknak biztosítani. Felelős: Határidő: Szilvásy Ferenc, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke a évi költségvetés jóváhagyása Életfa Nyugdíjasház működtetésének szervezeti formája Vágvölgyi Gábor: Javasolta, hogy az előterjesztést később tárgyalja meg a bizottság, ha az ügyvezető igazgató megérkezik az ülésre. Ellátási szerződés az Oltalom Idősek Otthona támogatására Dr. Tóth Kálmán: Igyekezett összefoglalni az eddig ismert körülményeket, tényeket. Van egy közgyűlési döntés, amely ellátási szerződés megkötését javasolja azzal, hogy a támogatás mértékéről a közgyűlés a következő ülésen dönt. Beszélgetések kapcsán felmerült, hogy miért az alapnormatívához kötődik a támogatás? Az előterjesztő, Hrabovszki György alpolgármester szerint a 4,5 évre az alapnormatíva egy fix százalékát kellene támogatásként biztosítani. Az Egyesület az alapnormatíva % közötti támogatást tart elfogadhatónak. Jelenleg a nappali ellátást végző civil szervezetek támogatása az alábbiak szerint alakul: Béthel Alapítvány 3 millió 200 ezer forint, az Egyensúly Szabadidő Klub és a MI- ÉRTÜNK Egyesület 600 ezer forint, a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete pedig 1 millió 600 ezer forint támogatást kap évben. Ezek az intézmények nem bentlakásos ellátást nyújtanak. Békéscsabán másik két, nem önkormányzati szervezet is nyújt idősotthoni ellátást: az Evangélikus Szeretetotthon és a Fília Alapítvány. A közgyűlés által tárgyalt anyag annyiban változott, hogy akkor még az Oltalom Karitatív Egyesület nyújtotta be az igényét, most pedig a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség.

11 11 Vágvölgyi Gábor: Köszöntötte az intézmény megbízott vezetőjét. Jelenleg 20 fő lakik az intézményben, akik közül 17 fő békéscsabai lakos. A másik 3 fő ellátott gyermekei - akik a gondozásra kötelezettek -békéscsabai lakosok. Véleménye szerint az alapnormatíva 10 %-ának megfelelő összeggel kellene támogatni az Oltalom Idősek Otthona működését. További egyeztetésre van szükség a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel. A 10 %-os mérték is 170 ezer forint/hó támogatási összeget jelentene. A Szociális és Lakásügyi Bizottság érdeke is, hogy ez az intézmény jól működjön és elsősorban békéscsabai lakosok elhelyezését biztosítsa. A SZIKE Munkacsoport által meghatározott célokba (hogyan lehetne Békéscsaba szociális ellátórendszerét hatékonyabban, olcsóbban működtetni) is illeszkedik a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által működtetett idősek otthona. Király János: A jövő évi költségvetés terhére akarnak támogatást ígérni. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság biztosan nem fogja támogatni az előterjesztést. Ez nem azt jelenti, hogy személyesen ne támogatná az idősek otthona működtetését. Nagy Sándor: Bizottsági tagként az elvekkel egyetért, azonban nem támogatja, hogy a bizottság határozza meg a támogatás mértékét is. Nem szabad figyelmen kívül hagyni az Evangélikus Szeretetotthon és a Fília Alapítvány működését. Más intézmény, szervezet támogatását csak akkor tudja elképzelni, ha a támogatás összege megegyezik a hasonló intézményeknek adott mértékkel. Vannak Békéscsabán olyan szervezetek, akiket szívesebben támogatna, mint az előterjesztésben szereplő intézményt. Dr. Tóth Kálmán: Amikor az Evangélikus Szeretetotthon és a Fília Alapítvány megkezdte a működését, akkor ilyenfajta igényt nem jelentettek be, nem ajánlották fel a szabad kapacitásukat, így az ő vonatkozásukban csak a jövőre nézve lehet hasonlókban gondolkodni. Ha az önkormányzat a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel szerződést köt, akkor a jövőben a másik két szervezet is hasonló igényt nyújthat be, hasonló szolgáltatás nyújtásáért. Dr. Csereiné Árgyelán Anna: Az egyházak számára járó normatívát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség is lehívhatja? Komlósiné Schlett Anikó: Igen. Dr. Csereiné Árgyelán Anna: Ez azt jelenti, hogy a normatívát 144 %-ban vehetik igénybe, mert az alapnormatíva mellé lehívhatják a + 44 %-ot is. A 730 ezer forint/év/fő normatívával számolnak és ezt megszorozzák 1,44-el, akkor az Ft/év/fő összeget jelent. Dr. Tóth Kálmán: Az előterjesztésben is szerepel, illetve a szervezet kérelméből is kiderül, hogy az engedélyeztetés során döntöttek úgy, hogy egyházi fenntartású intézményt hoznak létre. Valószínűleg azért döntöttek így, mert ez az intézményi forma jobban finanszírozható. A közgyűlési határozat úgy szól, hogy az önkormányzat ellátási szerződést köt az intézménnyel, és a szükséges pénzügyi forrásokat a támogatási szerződés megkötésekor

12 12 biztosítja. A közgyűlés elkötelezte magát a szerződés megkötésére, a támogatás mértékére azonban nincs elkötelezettsége. A bizottságnak javaslatot kell tennie a támogatás mértékére. A döntést a közgyűlés hozza meg. Fekete Jánosné: Feladatátvállalási igérvény van. Herczeg Tamás: Arról is szó volt, hogy speciális gondozottak kerülnének elhelyezésre az intézményben. (Nagy Sándor bizottsági tag kiment a tárgyalóteremből. A bizottság létszáma 5 fő). Fekete Jánosné: Az ellátás gazdagítása és színesítése szempontjából nem lenne rossz szerződést kötni a testvérközösséggel. Az Oltalom az általuk vállalt átalakításokat elvégezte, az engedélyeket beszerezte. A működéshez akkor van szükségük támogatásra, ha azt nem tudják biztosítani a normatívából, illetve egyéb bevételekből (bentlakók által fizetett összeg, stb.). Tudni kellene, hogy az egy főre eső működési költséghez és működési színvonal biztosításához mennyi pénz hiányzik. Csak ezután tudnak dönteni a támogatás mértékéről. A 10 %-os mértékű támogatást tartja reálisnak. Király János: A bizottság olyan értelmű állásfoglalást tud hozni, hogy a szerződés megkötésével egyetértenek, de a támogatás mértékének meghatározásához további egyeztetésre van szükség. (Nagy Sándor bizottsági tag visszajött a tárgyalóterembe. A bizottság létszáma: 6 fő). Vágvölgyi Gábor: Szavazásra bocsátotta az állásfoglalási javaslatban foglaltakat azzal, hogy a 3. pontban a támogatás mértékét az alapnormatíva 10 %-ában határozzák meg. - Megállapította, hogy a bizottság 2 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi állásfoglalást hozta: Á L L Á S F O G L A L Á S Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Lakásügyi Bizottsága megfelelő szavazati arány hiányában az előterjesztésben foglaltakat nem támogatja. Hrabovszki György: Jelenleg az Egyesített Szociális Intézmény a normatíva fölött + 88 %-os támogatást kap az önkormányzattól férőhelyenként. Az Életfa Kht. más kategória, ilyen szempontból nem összemérhető. Az önkormányzatnak %-os támogatás is jó üzlet lenne, kérdés, van-e erre megfelelő forrás. Az Oltalom % közötti támogatást kért. Ha a szerződés megkötésre kerül, akkor Békéscsabán nő az ellátottak száma, és a szervezet garantálja, hogy többségében békéscsabai lakosokat helyez el az intézményben. Az Oltalom esetében a + 47 %-os állami normatíva és az önkormányzat által biztosított + 10 %-os támogatás összesen 57 %-os plusz bevételt jelent.

13 13 Az előző szavazásnál tartózkodóknak van-e kompromisszumos javaslatuk a támogatás mértékére vonatkozóan? Szerencsés lenne, ha a bizottság egy többségi javaslatot terjesztene a közgyűlés elé. (Herczeg Tamás bizottsági tag kiment a tárgyalóteremből. A bizottság létszáma: 5 fő). Nagy Sándor: Ha van forrás, akkor miért nem kell megkeresni az Evangélikus Szeretetotthont vagy a Fília Alapítványt? Vágvölgyi Gábor: 100 %-ban fel van töltve mindkét intézmény. Nagy Sándor: Eleve azzal sem értetett egyet, hogy az Oltalom Egyesület bejött a városba. Fekete Jánosné: A közgyűlésnek van egy határozata, ami az ellátási szerződés megkötésére vonatkozik. Miért kell most szavazni? Hrabovszki György: A tartalomról kell szavazni. Amikor az Oltalom megkapta az épületet gyermekmenedék központnak, akkor a lakosság ellenállása miatt az önkormányzat úgy döntött, hogy az ingatlan mindig önkormányzati intézményként fog működni, és nem zavarja a környéken lakókat. Amikor az Oltalom megkereste az önkormányzatot, hogy átalakítaná az épületet idősek otthonává, akkor született az a koncepció, hogy ha az idősek otthona többségében békéscsabaiakat lát el - kevesebb önkormányzati támogatással, mint ahogy más helyeken ezt biztosítani tudnák -, akkor szerződést kötnek. A közgyűlés a 695/2006.(XII.15.) sz. határozatában felhatalmazta arra, hogy folytasson tárgyalásokat az Oltalom Karitatív Egyesülettel, illetve egy szándéknyilatkozatot is tett az egyesület felé, miszerint, ha bizonyos átalakításokat, beruházásokat elvégez és a szükséges engedélyeket beszerzi, akkor feladatátvállalási szerződést köt az egyesülettel. Az Oltalom az átalakításokat, beruházásokat elvégezte, az engedélyeket beszerezte, ezért nem lenne tisztességes azon gondolkodni, hogy szerződést kötnek az egyesülettel vagy sem. Ebben a dologban érvényes közgyűlési döntés van. A szerződés tartalmát korrektnek tartja. A bizottságnak arról kell döntenie, hogy mekkora mértékben javasolja támogatni az Oltalom működését. (Nagy Sándor bizottsági tag kiment a tárgyalóteremből. A bizottság létszáma: 4 fő). Dr. Tóth Kálmán: Eléggé visszás helyzet lenne, ha éppen a Szociális és Lakásügyi Bizottság nem támogatná az ellátási szerződés megkötését, amikor maga a közgyűlés támogatta. Hrabovszki György: A bizottság azt mondhatja ki, hogy A bizottság véleményezte az anyagot, határozatképes állásfoglalás nem született ebben a tárgyban. Ha a közgyűlés szeptember 14-i ülésén nem hatalmazza fel Pap János polgármestert a szerződés megkötésére, az az Oltalom működésének ellehetetlenülését okozza néhány hónapra, mivel kifejezetten a közgyűlés kérésére hajtottak végre bizonyos átalakításokat, illetve végeztek beruházásokat. (Herczeg Tamás bizottsági tag visszajött a tárgyalóterembe. A bizottság létszáma: 5 fő).

14 14 Király János: A közgyűlés a bizottság állásfoglalása ellenére dönthet úgy, hogy szerződést köt az testvérközösséggel, és valamilyen mértékű támogatással hozzájárul az idősek otthona működtetéséhez. Fekete Jánosné: Inkorrekt, hogy a közgyűlés döntött valahogy, most pedig a bizottság tagjai azzal ellentétesen szavaznak. Tárgy: Hrabovszki György alpolgármester köszöntése Hrabovszki György: Úgy gondolja, hogy az elmúlt 4 évben a szociális terület egyfajta siker szektora volt Békéscsabának. Olyan felújításokat, beruházásokat tudtak megvalósítani, amit még soha nem sikerült. Meglátása szerint jó irányba tudták elindítani a segélyezési rendszert, lényegesen igazságosabbá tudták tenni a rendeleteket, meg tudták oldani, hogy objektív szempontrendszer alapján döntsenek a lakáskiutalások tekintetében. Számos olyan előrelépés történt, ami az elmúlt években csak előkészítési stádiumban lehetett jelen. Építettek az előző szociális bizottságok munkájára, a közgyűlés döntéseire, az apparátus, az intézményvezetők, intézményi dolgozók elképzeléseire. A szociális szektort együtt sikerre vitték. Megköszönte minden bizottsági tag, szakértő, apparátusi, intézményi dolgozó elmúlt 4 évi munkáját. Életfa Nyugdíjasház működtetésének szervezeti formája Vágvölgyi Gábor: A Szociális és Lakásügyi Bizottság Szociális Intézményi Korszerűsítést Előkészítő (SZIKE) Munkacsoport kialakította véleményét, és a közgyűlés elfogadta azt, hogy 2009-ig át kell alakítani az Életfa Kht. működtetésének szervezeti formáját. Ismertette az előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltakat. Dr. Kiss Éva: Az önkormányzatnak az az érdeke, hogy az a szervezet lássa el a feladatot, amelyik hatékonyabban, hatásosabban, jobb színvonalon, de olcsóbban képes ezt megtenni. Az előterjesztés ellentmond ennek az álláspontnak. A főszámok nem kerültek összehasonlításra, tehát hatékonysági, hatásossági mutatók nem szerepelnek az anyagban. Elhangzott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény a normatíván felül + 88 %-os önkormányzati támogatásban részesül, miközben több állami normatívában is részesül, mint az Életfa Kht. Az anyag nem támasztja azt alá, hogy mi miatt lenne érdemes pl. költségvetési intézménnyé átalakítani a kht-t. Az előterjesztés 4. oldalán található, hogy A ráfordítások közül különösen a személyi jellegű ráfordítások nőttek. Törvényi előírások miatt nőttek a személyi ráfordítások. A táblázatok kapcsán született egy olyan megállapítás, miszerint a megbízások költségéből bizonyos összeg megtakarítható lenne. A megbízások költségének több mint 75 %-át az élelmezés és a takarítás teszi ki. Ezt a költséget nem lehet megtakarítani, mert akkor megszűnik az élelmezés és a takarítás. Vágvölgyi Gábor: Van egy közgyűlési döntés, amely az Életfa Kht. szervezeti formájának átalakítására vonatkozik. Az előterjesztés három alternatív javaslatot tartalmaz. Összehasonlító gazdaságossági számításokra van szükség ahhoz, hogy szavazni tudjanak

15 15 arról, melyik alternatíva kerüljön részletesen kidolgozásra. Látni kellene, hogy a különböző alternatívák mellett, illetve ellen milyen érvek szólnak. Az előterjesztést közgyűlési vitára alkalmasnak tartja azzal a kiegészítéssel, hogy gazdaságossági számításokkal megalapozottan kerüljön ismét bizottság, illetve közgyűlés elé az anyag. Dr. Kiss Éva: Kérte, hogy a bizottság az anyagot minősítse közgyűlési vitára alkalmatlannak. Alapvető hiányosságai vannak az előterjesztésnek. Vágvölgyi Gábor: A három alternatíva közül lehet választani. Dr. Kiss Éva: Van egy negyedik alternatíva is: a kistérségi költségvetési intézmény. Dr. Tóth Kálmán: A határozati javaslat alternatívái Hrabovszki György alpolgármester javaslata szerint kerültek kidolgozásra. Az anyag gyengéje, hogy nem állt rendelkezésre olyan apparátus, amelyik az összehasonlító számításokat el tudta volna végezni. Az előterjesztésben csak olyan adatok szerepelnek, amelyeket vagy az intézményvezető, vagy a könyvvizsgáló vagy a Felügyelő Bizottság állapított meg. A személyi jellegű ráfordítások növekedésével kapcsolatos megállapítást a könyvvizsgáló állapította meg. Ezt ki lehet egészíteni azzal, hogy ennek okai a jogszabályi kötelezettségekre vezethetők vissza. Az élelmezés és takarítás költsége nem kerülhető ki. Az Egyesített Szociális Intézménynek kidolgozott rendszere van erre vonatkozóan. A SZIKE Munkacsoport is azt javasolta a közgyűlésnek, hogy kérjen fel külső szakértőket, akik az összehasonlítást, gazdaságossági számításokat elvégzik. A közgyűlés nem fogadta el ezt a javaslatot. Dr. Kiss Éva: Az osztály abban érdekelt, hogy az önkormányzat intézményeinek száma gyarapodjon, mert akkor az intézmény-felügyelettel kapcsolatos feladatok nőnek. Véleménye szerint nem a Szociális Osztály a legkompetensebb arra, hogy az összehasonlítást, gazdaságossági számítást elvégezze. Független szakértőnek kellene ezt a feladatot elvégeznie. Vágvölgyi Gábor: Az előterjesztés mindhárom alternatívája tartalmaz előnyöket és hátrányokat is. Csak akkor lehet prioritást meghatározni az alternatívák között, ha gazdaságossági számításokkal alá tudják támasztani a döntést. Király János: Egyetért azzal a javaslattal, mely szerint a gazdaságossági számításokat, összehasonlításokat egy külső, független szakértővel kell elvégeztetni. Az Életfa Kht. létrehozásával egy kiemelt ellátási formát akartak megvalósítani. A kht. jelenleg kevesebb költségből működik, mintha általános szociális intézmény lenne, mert még azt a támogatást sem kapják meg, amit más szociális otthon megkap. Ebből az összegből nem lehet emelt szinten gondoskodni az idős, beteg emberekről. Az Életfa Nyugdíjasházban lakó emberek magas összeget (több millió forintot) fizettek azért, hogy ebben a házban lakjanak, ezért joggal tartanak igényt az emelt szintű kiszolgálásra, amit viszont nem kapnak meg. Fekete Jánosné: Tény, hogy új szervezeti formát kell kialakítani, mert kht. formában nem működhet az Életfa a törvényi rendelkezések miatt. Az is fontos szempont, hogy az intézményt gazdaságilag olcsóbban kell működtetni. A legolcsóbb megoldásnak az tűnik, ha

16 16 az Életfa Kht-t az Egyesített Szociális Intézményhez csatlakoztatják. Az Egyesített Szociális Intézmény működésén belül is várhatók változások, ezért a kettőt össze kellene egyeztetni. Mészáros Ágnes: Az ESZI-vel kapcsolatos változásokat december 31-ig kell előkészíteni. Az intézményvezetőnek szintén december 31-ig ki kell dolgoznia javaslatot az alapellátás és a bentlakásos ellátás különválasztására. Vágvölgyi Gábor: Az állásfoglalásban szereplő átalakulási alternatívák működőképesek, azonban ahhoz, hogy dönteni lehessen, további gazdaságossági számításokra van szükség. Javasolta, hogy a bizottság ilyen értelmű állásfoglalási javaslatot fogalmazzon meg. A végleges döntést a közgyűlésnek kell meghoznia. Dr. Csereiné Árgyelán Anna: Nagy horderejű dologról van szó. Decemberig át lehetne gondolni dolgokat, ezért most nem kellene közgyűlés elé terjeszteni az ügyet. Herczeg Tamás: Egyetért azzal, hogy most ne terjesszék közgyűlés elé az ügyet, hanem egészítsék ki az előterjesztést azokkal a számításokkal, összehasonlításokkal, amelyekről az ügyvezető igazgató is beszélt. Dr. Tóth Kálmán: A közgyűlés döntése értelmében az előterjesztés elkészítésének határideje a szeptemberi ülés. Vágvölgyi Gábor: Nem ért egyet azzal, hogy ne terjesszék elő az anyagot a szeptember 14-ei ülésre. A közgyűlésnek szeptember 14-én döntenie kell ahhoz, hogy december 31-ig ki tudják dolgozni részleteiben is valamelyik alternatívát. A Szociális és Lakásügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi állásfoglalást hozta: Á L L Á S F O G L A L Á S Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Lakásügyi Bizottsága az előterjesztésben szereplő általános elvekkel egyetért, mindhárom átalakulási alternatívát támogatja. A bizottság döntést hozni csak gazdaságossági számítások elvégzése után tud. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény A Idősek Otthonában Érdekképviseleti Fórum működéséről Vágvölgyi Gábor: Szavazásra bocsátotta a beszámolóban foglaltakat. - Megállapította, hogy a Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

17 17 385/2006.(IX.6.) sz. Szociális és Lakásügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Lakásügyi Bizottsága megtárgyalta a Beszámoló az A Idősek Otthonában Érdekképviseleti Fórum működéséről tárgyú előterjesztést és az abban foglaltakat elfogadja. A bizottság határozatát a 14/2003.(IV.24.) sz. önk. rendelet (SZMSZ) 5. sz. mellékletében a Szociális és Lakásügyi Bizottságra ruházott döntési hatáskör A/4. pontja alapján hozta meg. Felelős: Vágvölgyi Gábor, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény szenvedélybetegek nappali intézményének működéséről Mészáros Ágnes: A közgyűlés 15/2006.(I.26.) számú határozatával a szenvedélybetegek nappali ellátása megszervezésének határidejét június 30-áig meghosszabbította. A Szenvedélybetegek Nappali Intézménye az A Idősek Otthona Békéscsaba, Ady E. u sz. Szenvedélybetegek Ápoló-Gondozó Otthona részlegéhez kapcsoltan működik június 12-étől. A működési engedély alapján az engedélyezett férőhelyek száma 20 fő. A jelenlegi létszám 7 fő. Azért csak ennyi fő, mert a székhely meglehetősen kiesik a városból és nehezen fogadják ezt el a szenvedélybetegek. Az ellátási forma az azt igénybe vevő 7 fő számára megfelelő, rendszeresen bejárnak az intézménybe és elfogadják az ellátást. A más területen élő szenvedélybetegeket nehéz rávenni arra, hogy jöjjenek ki az Ady E. u sz. alatti épületbe. Igyekeznek rendszeresen kapcsolatot tartani a civil szervezetekkel, egészségügyi intézményekkel, kórházzal, stb. és a létszámot is próbálják emelni. Vágvölgyi Gábor: Gondolkodni kellene a Körös Volánnal való egyeztetésen annak érdekében, hogy az Ady e. u sz. alatti intézmény busszal jól megközelíthető legyen, illetve a járatok számát is sűríteni kellene. Mészáros Ágnes: Nem biztos, hogy a szenvedélybetegek igénybe vennék a buszközlekedést. A bentlakásos otthon lakóinak hozzátartozói megkeresték az Érdekképviseleti Fórumot amiatt, mert nehezen tudják látogatni a bentlakókat, főként hétvégén, mert kevés a buszjárat. Megkeresték levélben a Körös Volán Rt. igazgatóját, és a kérésüket aláírásokkal is alátámasztották. Vágvölgyi Gábor: Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. A Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 386/2006.(IX.6.) sz. Szociális és Lakásügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Lakásügyi Bizottsága megtárgyalta a Beszámoló a szenvedélybetegek nappali intézményének működéséről tárgyú előterjesztést és az abban foglaltakat elfogadja.

18 18 A bizottság határozatát a 14/2003.(IV.24.) sz. önk. rendelet (SZMSZ) 5. sz. mellékletében a Szociális és Lakásügyi Bizottságra ruházott döntési hatáskör A/4. pontja alapján hozta meg. Felelős: Vágvölgyi Gábor, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Pályázati felhívás Békéscsaba, Dózsa György út 7. szám alatti Ifjúsági Garzonház megüresedett 3 lakóegységében történő elhelyezésre Vágvölgyi Gábor: Az utolsó lapon szerepel, hogy a Befogadó nyilatkozatot az 1. sz. melléklet tartalmazza. A befogadó nyilatkozat nincs mellékelve az anyaghoz, ezért azt pótolni kell. Surányi Tiborné: A helyi rendelet módosítása azt is tartalmazza majd, hogy a pályázati felhívás bizottság által történő elfogadása maradjon el. A nyári időszakban már üresen álltak az anyagban szereplő lakóegységek és hiába jelölt ki a közgyűlés tartalékokat, a tartalékok többsége visszalépett és nem tudták a pályázati felhívást közzétenni. A pályázati felhívást követően a pályázatok bizottság elé kerülnek majd javaslattételre. Vágvölgyi Gábor: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben foglaltakat. - Megállapította, hogy a Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 387/2006.(IX.6.) sz. Szociális és Lakásügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Lakásügyi Bizottsága elfogadja a Dózsa György út 7. szám alatti Ifjúsági Garzonházban megüresedett kettő lakóegységében történő elhelyezésre kiírt pályázati felhívást és a pályázat formanyomtatványát. A pályázati felhívást a Csabai Mérleg újság szeptember 14-ei számában kell közzétenni. Javasolja a Közgyűlésnek, hogy a korábban Fövenyes utcai Ifjúsági Garzonházban történő elhelyezésre beadott pályázat elbírálásakor kijelölt tartalékbérlők további tartalékként szerepeljenek. Felelős: Vágvölgyi Gábor, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Határidő: szeptember 14. Pályázati felhívás Békéscsaba, Erzsébet lakóparkban megüresedett 2 lakóházban történő elhelyezésre Vágvölgyi Gábor: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben foglaltakat. - Megállapította, hogy a Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

19 19 388/2006.(IX.6.) sz. Szociális és Lakásügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Lakásügyi Bizottsága elfogadja az Erzsébet lakóparkban megüresedett kettő lakóegységében történő elhelyezésre kiírt pályázati felhívást és pályázat formanyomtatványát. A pályázati felhívást a Csabai Mérleg újság szeptember 14-ei számában kell közzétenni. Felelős: Vágvölgyi Gábor, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Határidő: szeptember 14. Megüresedett önkormányzati bérlakások pályáztatása Vágvölgyi Gábor: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben foglaltakat azzal a módosítással, hogy a Gorkij u. 55. fsz. 2. sz. alatti ingatlan most nem kerül pályáztatásra, mert azt felajánlják Kárnyáczki Jánosnénak a Mikszáth u. 21. sz. alatti ingatlan felújításának időtartamára. Ha nevezett nem fogadja el az ideiglenes elhelyezést, akkor a Csabai Mérleg következő számában a Gorkij utcai ingatlan pályáztatását is közzé kell tenni. - Megállapította, hogy a Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 389/2006.(IX.6.) sz. Szociális és Lakásügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Lakásügyi Bizottsága jóváhagyja és elfogadja a pályázati felhívásban és a pályázati formanyomtatványban foglaltakat azzal a módosítással, hogy a Gorkij utca 55. fsz. 2. sz. alatti ingatlanban Kárnyáczki Jánosnét és fiát helyezi el a Mikszáth u. 21. sz. alatti ingatlan felújításának időtartamára. Amennyiben nevezettek a fenti ingatlanban történő elhelyezésüket nem fogadják el, úgy a Gorkij u. 55. fsz. 2. sz. alatti ingatlant a Csabai Mérleg c. városi lap következő számában közzé kell tenni. A pályázati felhívást a Csabai Mérleg című városi lap szeptember 14-i számában kell közzétenni. Felelős: Vágvölgyi Gábor, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke (a pályázati felhívás meghirdetéséért) Határidő: szeptember 14. Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesület Békéscsabai Helyi Klubjának támogatási szerződés módosítása iránti kérelme Vágvölgyi Gábor: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

20 20 390/2006.(IX.6.) sz. Szociális és Lakásügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 126/2006.(IV.12.) sz. határozat 8. sorszám alatt a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Békéscsabai Helyi Klubja számára megítélt ,- Ft támogatás célját múzeum látogatására, illetve étkezési térítés -re módosítja. A bizottság határozatát Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 14/2003. (IV. 24.) önkormányzati rendelete alapján hozta meg. Felelős: Vágvölgyi Gábor, a bizottság elnöke Határidő: azonnal Szociális célú segítő tevékenységek évi támogatása Tárgy: Haán Lajos Honismereti és Helytörténeti Nyugdíjas Klub részére biztosított támogatási összeg ügye Vágvölgyi Gábor: Előterjesztőként visszavonja az előterjesztést, mivel a klub képviselője időközben az aláírt támogatási szerződést leadta. Tárgy: Könyvtár-támogató Alapítvány részére biztosított támogatási összeg visszavonása Vágvölgyi Gábor: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a Szociális és Lakásügyi Bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 391/2006.(IX.6.) sz. Szociális és Lakásügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 126/2006.(IV.12.) sz. határozatával a Könyvtár-támogató Alapítvány számára megítélt ,- Ft támogatási összeget visszavonja. A bizottság határozatát Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 14/2003. (IV. 24.) önkormányzati rendelete, valamint a Támogatási Szerződés 5. pontja alapján hozta meg. Felelős: Vágvölgyi Gábor, a bizottság elnöke Határidő: azonnal Vágvölgyi Gábor: Megköszönte a részvételt, a nyilvános ülést 17 óra 30 perckor befejezettnek nyilvánította, a bizottság zárt ülésen folytatja munkáját. K.m.f. Farkas Hajnalka bizottsági titkár Vágvölgyi Gábor a bizottság elnöke

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail: vagvolgyig@bekescsaba.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín: Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-7/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 35I-2I120Il. Előadó: Kissné Horváth Krisztina Mell.: Hiv.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság szeptember 8-i üléséről. 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság szeptember 8-i üléséről. 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat Tárgy:Napirend 115/2015. (IX. 8.) Eü. és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2010. június 1-én, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-302/2009. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 10 én 9

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bizottsága 2006. november 6-án megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor Opauszki Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2013. február 20.-án, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A Mentálhigiénés Egyesület feladatellátási szerződés iránt benyújtott kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-7/2013. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben