OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008"

Átírás

1 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007

2

3 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2009

4 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007 Oltalom Karitatív Egyesület

5 TARTALOMJEGYZÉK 2008 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi Gábor) 8 Közhasznúsági jelentés (Ónodi István, Borsányi Katalin) 11 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 18 Nappali Meleged, Népkonyha, Éjjeli Menedékhely (Rákos András) 18 Szociális munka a Nappali Meleged ben (Kóczi-Kasim Seherezádé) 21 F tött Utca (Farkas Barnabás) 22 Férfi Átmeneti Szálló (Kürthy Viktória) 26 N i Átmeneti Szálló (Kissné Erdélyi Erzsébet) 28 Utcai szociális gondozó szolgálat (Végh Árpád) 32 Menekültszálló (Rákos András) 36 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK 38 Kórház (Dr. Olasz József) 38 Pszichiátriai és rehabilitációs részleg (Albert Zoltán) 39 Pszichológiai munka - rehabilitáció (Lovas Csaba) 41 Fogászati ellátás (Dr. Holba Magdolna) 42 Kórházi szociális munka (Angyalos Zita, Barsi Márton) 42 CSALÁDSEGÍTÉS, GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK 46 Családok Átmeneti Otthona (Ducsayné Süth Brigitta) 46 Családok Oltalom Szolgálata (Ducsayné Süth Brigitta) 47 ID SKORÚAK GONDOZÁSA 48 MET - Id sek Otthona, Budaörs (Borsányi Katalin) 48 Oltalom Id sek Otthona, Békéscsaba (Sziklai Nóra) 52 Oltalom Id sek Központja, Hetefejércse (Medvés Erika) 55 Mária Gondozóház, Esztergom (Farkasné Sántha Piroska) 59 Id sek Otthona, Szolnok (Papp Zsolt) 60 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, REHABILITÁCIÓ, KARITATÍV MUNKA 64 Külügyi és Kommunikációs Iroda (Iványi Margit) 64 Hajléktalanok közötti lelkigondozás és istentisztelet (ifj. Iványi Gábor) 67 Ruharaktár és Varroda (Csányi-Tóth Jánosné) 69 Közmunkások foglalkoztatása (Sz cs László) 71 Oltalom Sportegyesület (Rákos András) 72 Kézm ves foglalkozások - m vészeti tevékenység (Granasztói Szilvia) 74 Csillagszálló - kulturális utcalap (Kertész Anna) 75

6 CSALÁDOK SEGÍTÉSE, TERÜLETI SZERVEZETEK 77 Békásmegyer (Sz ke Lászlóné) 77 Kisvárda és környéke (Iklódy László, Iklódy Lászlóné) 78 Nyíregyháza, Mátészalka és a szatmári körzet (Jónás Miklós) 79 Szeged és környéke (Baktiné Török Kornélia) 80 PROGRAMOK, ÉPÜLETFENNTARTÁS, VAGYONVÉDELEM, EGYÉB 81 Karácsonyi vásár - Vörösmarty tér (Iványi Éva) 81 M szaki beruházási és karbantartási munka (Melcherné Szerján Piroska) 82 Vagyonvédelem, szállítási feladatok, raktár (Iványi András) 85 Vagyonvédelmi vizsgálat (Sz ke Lászlóné, Vadászi Ilona) 86 HALOTTAINK AKIKR L TUDUNK 89 TÁMOGATÓINK 2008-BAN 90 ELÉRHET SÉGEK 97

7 BESZÁMOLÓ 2008 Wesley János Kiadó Kht. Budapest,

8 Köszöntöm az Olvasót! Az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) február 28-án lett húsz éves. Maga a gondolat, hogy teret biztosítsunk tevékeny szociális munkára és hasznos segítésre vállalkozó barátainknak, már 1988 telén megszületett. Ekkor zajlott a vita a rendszerváltás el tti utolsó parlamenti ciklusban az új egyesületi törvényr l. Korábban, évtizedeken át, az egypártrendszer mindent elkövetett azért, hogy ne jöjjenek létre civil szervezetek, melyek konkurenciát jelenthetnek a párt számára. Az úgynevezett Hazafias Népfrontot találták ki arra, hogy minden társadalmi aktivitást kontroll alatt tarthassanak. A rendszer azonban a 80-as évek végére megrendült, s bár nem tudtuk elképzelni, hogy a rendszerváltás bekövetkezhet, élni akartunk minden lehet séggel, mely korlátainkat tágíthatta. Szolgálni és segíteni akartunk. Kezdetben a nagy vagy egyszül s családokra gondoltunk, s szerettünk volna az így hátrányosabb helyzetben lév gyerekek számára születésnapjuk, a f bb ünnepek és a beiskoláztatás táján valami támogatást nyújtani. A közép-kelet-európai változások közben kialakult népmozgások azonban hamar nyitottakká tettek bennünket a menekültkérdés felé is, majd amikor a rendszerváltás körül tömegesen láthatóvá váltak a hajléktalanok, akkor ebbe az irányba fordultunk. Mivel a hajléktalan-ellátásnak (a két világháború közötti id szakát leszámítva) évtizedeken át nem volt kidolgozott koncepciója, hozzá akartunk járulni e nagyon összetett problémahalmaz kezeléséhez. Ma jól látható, hogy a kérdésnek eredményekkel inkább kecsegtet része az, amely a megel zéssel vagy a viszonylag könnyebben rehabilitálható, munkavégzéssel és lakhatással összefügg problémában érintett személyekkel foglalkozik. Mi az igazi problémát abban láttuk, hogy az érintettek körének egy jelent s(ebb) része mindent közterületeken kénytelen megoldani, s gyakorlatilag reménye sincs ebb l a körb l kitörni. Sokan közülük szenvedélyek rabjai, összeférhetetlenségi, alkalmazkodási problémáik vannak, ezért emberi kapcsolataik is kérdésesek. Társadalmi megítélésük és életben maradási esélyeik rosszabbak sorstársaikénál. Igyekeztünk tehát számukra mindent megadni, amihez csak elvben juthatnának hozzá (például megfelel egészségügyi ellátás, tanulási, kulturális és sportolási lehet ségek). Ma hozzávet leg 600 ágyat tartunk fenn (a romló gazdasági helyzetben egyre szorosabban együttm ködve a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel), és nappali 8

9 ellátásunkat is nagyjából ennyien veszik igénybe. Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy naponta mintegy embert segítünk alapvet életben maradási kilátásaik meg rzésében. Ilyen évfordulók táján szükséges egyfajta számvetés: egyrészt emlékeznünk kell azokra, akik h ségesen támogatták munkánkat akár anyagilag, akár rokonszenvükkel, másrészt köszönetet kell mondanunk azoknak, akik önkéntesként vagy alkalmazottként a munka gyakorlati részét végezték. Kegyelettel emlékezünk azokra, akik munkatársaink vagy klienseink közül az elmúlt két évtizedben átmentek a halálból az életbe 1. Visszatekintve is csodának kell látnunk azt, hogy a semmib l idáig eljuthattunk, és m ködésünk folyamatos lehet. Utunk f bb állomásai: január 24.: kihirdetik az egyesülési jogról szóló törvényt; : Kásádra érkez délszláv menekülteket segítünk; február 28.: megtörténik az Oltalom Karitatív Egyesület hivatalos bejegyzése (40. sorszámmal); december 27.: egy pincehelyiséggel megnyílik az Éjjeli Menedékhely; , május: II. Erzsébet angol királyn látogatást tesz a Dankó utcában; : megnyílik a Nappali Meleged ; , sz: megkezdi m ködését a 100 adagos Népkonyha; els negyedéve: megnyílik orvosi rendel nk, majd ugyanazon év szén az Oltalom Kórház; novembere: jótékonysági koncertet rendezünk a F város Dísztermében és beindul utcai szociális munkánk, ugyanebben az évben használtcikk-piacot nyitunk a VIII. kerületben; december: beindul szociális ment szolgálatunk; szeptember 17.: megnyílik a férfi Átmeneti Szálló; január 1.: leválunk az FSZKI-ról 2, ez évben beindul fogászati rendelésünk; január 1.: kiemelked en közhasznú szervezetté min sül az egyesület; : árvízkárosultakat segítünk, jótékonysági koncertet rendezünk, mosodánkat korszer sítjük és megnyitjuk ingyenes fodrászatunkat, valamint beindulnak kézm ves foglalkozásaink; : árvízkárosultaknak szállítunk segélyeket Ukrajnába, beindítjuk jogsegélyszolgálatunkat, részt veszünk az albán újjáépítési misszióban; : átvesszük a a f várostól a József nádor téri N i Átmeneti Szállót és a Családok Átmeneti Otthonát, megnyitjuk budapesti Menekültszállónkat; 1 I. János 3,14 2 F városi Szociális Központ és Intézményei 9

10 tavasza: elkezdi m ködését a pszichiátriai részleg; el ször jelenik meg egyesületünk a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban adománygy jtési és ismertségnövelési szándékkal; nyara: elindul a Családok Oltalom Szolgálata elnevezés nevel szül i hálózat, megnyitjuk békéscsabai otthonunkat menekült gyerekek számára és üzemelni kezd szociális varrodánk; december 13.: megnyílik a F tött Utca; , sz: megalakul a Külügyi és Kommunikációs Iroda; nyara: megalakul az Oltalom Sportegyesület, elkezd dnek terápiás foglalkozásaink és elindul lelkigondozói szolgálatunk; augusztus: nyilvántartásba veszik a Csillagszálló utcai kulturális lapot; tavasza: megalakul az Oltalom Kulturális Kör. Közhasznúsági beszámolónkból könnyen összesíthet, hogy az elmúlt húsz esztend ben több millió esetben fordultak hozzánk segítségért, több mint egymillió százezer adag ebédet osztottunk ki. Ekkora számoknál már komolyan felmérhet egy szervezet munkájának jelent sége még ha a nagy egészhez képest a problémáknak csak egy részére adott megoldást. Mondhatnám, hogy az igazi siker az volna, ha jelenthetnénk, hogy a ránk bízott munkát elvégeztük, ezért m ködésünk okafogyottá vált. Eszembe jutnak azonban Jézus szavai: a szegények mindenkor veletek lesznek 3 tehát mindig jót tehettek velük. Ezért úgy gondolom, sok er t, örömöt és bels békességet kell kívánnom azoknak, akik a következ húsz évben az Oltalom Karitatív Egyesület munkatársai lesznek. Tudom, sok és nehéz feladat vár rájuk nem felejtve, hogy jobb adni, mint kapni 4 és ezért az igazi jócselekedet nem az, amit mi tehetünk fölös energiánkból másokért, hanem ha valaki kész elfogadni a támogatást, és ezzel lehet séget ad arra, hogy Isten munkatársai legyünk. Kívánok minden munkatársnak, támogatónak és barátnak sok er t és örömöt! Cím: Oltalom Karitatív Egyesület, 1086 Budapest, Dankó utca 9. Telefon: (06-1) ; fax: (06-1) Iványi Gábor elnök 3 Máté evangéliuma 26,11 4 Apostolok Cselekedetei 20,35 10

11 Közhasznúsági jelentés I. Számviteli beszámoló II. A költségvetési támogatások felhasználásáról készített kimutatás III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. A cél szerinti juttatások kimutatása V. A kapott támogatások kimutatása VI. Az alapítvány vezet tisztségvisel inek nyújtott juttatásokról készített kimutatás VII. A közhasznú tevékenységr l szóló szöveges beszámoló I. Számviteli beszámoló 1. Közhasznú egyszer sített éves beszámoló mérlege KETT S KÖNYVVITELT VEZET TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE, ÉV Sorszám A tétel megnevezése El z év El z év(ek) helyesbítései Adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök C. Aktív id beli elhatárolások 11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját t ke ( sorok) I. Induló t ke/jegyzett t ke II. T keváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék 16. IV. Értékelési tartalék 17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységb l (közhasznú tevékenységb l) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységb l 19. E. Céltartalékok 20. F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek 11

12 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív id beli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Közhasznú egyszer sített éves beszámoló eredmény-kimutatása Sorszám KETT S KÖNYVVITELT VEZET TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNY-KIMUTATÁSA, ÉV A tétel megnevezése El z év El z év(ek) helyesbítései Adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú m ködésre kapott támogatás a) alapítótól 4. b) központi költségvetésb l c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységb l származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12. Vállalkozási tevékenység bevétele 13. C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyag jelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi m veletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 22. Anyag jelleg ráfordítások 23. Személyi jelleg ráfordítások 24. Értékcsökkenési leírás 26. Egyéb ráfordítások 27. Pénzügyi m veletek ráfordításai 28. Rendkívüli ráfordítások 29. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás el tti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség 12

13 32. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok (Adatok E Ft-ban) Megnevezés Összeg A. Személyi jelleg ráfordítások Bérköltség ebb l: - megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások II. A költségvetési támogatás felhasználásáról készített kimutatás Támogatást nyújtó Támogatás Felhasználás szervezet megnevezése Id pontja Összege célja Adatok E Ft-ban A felhasználás összege Átvitel Elszámolás El z évi Tárgyévi összege határideje Pest megyei MÁK éves m ködésre január 31. OEP éves m ködésre folyamatos Helyi önkormányzattól éves m ködésre június 30. Tárgyévi felhasználás (és átvitel) összesen: III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Megnevezés El z év Tárgyév Adatok E Ft-ban Változás Ft Változás % Megjegyzés Saját t ke ,99 Induló t ke állandó T keváltozás ,87 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény - közhasznú tevékenységb l ,29 - vállalkozási tevékenységb l 0 - IV. A cél szerinti juttatások kimutatása Adatok E Ft-ban Juttatás megnevezése El z év Tárgyév Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban 13

14 Közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások összesen ebb l: adóköteles adómentes ,01 - természetbeni juttatások összesen ebb l: adóköteles adómentes 0 0 Közhasznú m ködési költségei összesen Tovább utalt támogatás összege ebb l: pénzösszeg eszközérték Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások - nem pénzbeli juttatások Egyéb Összesen: V. Kimutatás a kapott támogatásokról Támogatás megnevezése Adatok E Ft-ban Támogatás összege Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban El z év Tárgyév Központi költségvetési szervt l ,18 Helyi önkormányzattól ,87 Magánszemélyekt l ,30 Vállalatoktól, bankoktól ,96 SZJA 1% ,95 Térítési díjak ,1 Tagdíjak Támogatás összesen VI. Az egyesület vezet tisztségvisel inek nyújtott juttatásokról készített kimutatás Az egyesület 2008-ban nem nyújtott juttatást vezet tisztségvisel inek. Ónodi István gazdasági igazgató Cím: Oltalom Karitatív Egyesület, Gazdasági Hivatal, 1086 Budapest, Dankó utca 15. Telefon: (06-1) ; fax: (06-1)

15 VII. A közhasznú tevékenységr l szóló szöveges beszámoló Az Oltalom Karitatív Egyesületet 1989-ben 40. sorszámmal 9. Pk /1989/1. szám alatt jegyezte be a F városi Bíróság. Ugyanez a hatóság az évi CLVI. tv. 22. (3) bekezdése alapján január 1-jét l kiemelked en közhasznú szervezetnek min sítette egyesületünket a 7. Pk /3. szám alatt. Célunk a rászorulók megtalálása, támogatása, valamint érdekükben a közvélemény figyelmének, szolidaritásának felkeltése. Ennek elérése érdekében végzett tevékenységeink: - felvilágosítás, ismeretterjesztés, lelkigondozás és rehabilitációs foglalkoztatási tevékenység; - szociális szolgáltatás, családsegítés, id skorúak gondozása; - karitatív, egészségmeg rzést el segít, betegségmegel z, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - nevelés és oktatás, személyiségfejlesztés, közösségformálás, képességfejlesztés; - perifériára sodródott, hátrányos helyzet emberek, rétegek képességeinek fejlesztése, foglalkoztatásuk el segítése; - magyarországi etnikai kisebbségek és a határon túli magyarság segítésével kapcsolatos tevékenység; - gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, valamint - az ezekhez kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás, felmérések készítése. A 2008-as évben végzett munkánk adatai: Hajléktalanok egészségügyi ellátása: - a járóbeteg-rendelés forgalma f ; - a fogászati ellátást 402 személy vette igénybe; - a b rgyógyászati szakrendelésen esetet regisztráltunk; - ment szolgálatunk mintegy 500 személyt szállított; - kórházi ellátásban 450 f részesült; - a pszichiátriai részlegen 61 f t kezeltünk. Hajléktalanok szociális gondozása: - az Éjjeli Menedékhelyen, a Dankó utca 9. szám alatti épületünkben alkalommal nyújtottunk szállást; - a nappali ellátásban, a Dankó utca 9. szám alatti épületünkben f t regisztráltunk; - a Népkonyhán adag ebédet szolgáltunk fel; - a hagyományos férfi átmeneti szálláson 55 f lakott; 15

16 - a szociális munkások segítségét a Dankó utca 9. szám alatti épületünkben esetben 510 f, a kórházban 240 f vette igénybe; - a N i Átmeneti Szállón 126 f t láttunk el; - az utcai szociális munkások közel 200 hajléktalan személynek nyújtottak segítséget. Gyermekvédelem: - a Családok Átmeneti Otthonában 21 anya és 35 gyermek vette igénybe a szolgáltatást; - a nevel szül i hálózatban 9 f ellátásáról gondoskodtunk. A Menekültszálló 42 külföldi személynek nyújtott ellátást. Az Oltalom Karitatív Egyesülettel szorosan együttm köd Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) a 2007-es év els felében, mint fenntartó, az egyesülett l átvette a F tött Utca elnevezés integrált intézmény (1086 Budapest, Dankó utca 15.) m ködtetését. Az egyház az id skorúak gondozásában is folyamatosan új feladatokat vállalt fel. A 2008-as évben végzett munkánk további adatai: - a F tött Utca Éjjeli Menedékhelyén alkalommal nyújtottunk szállást, a nappali ellátásban f t regisztráltunk, a szociális munkások segítségét alkalommal 501 f vette igénybe; - a békéscsabai Oltalom Id sek Otthonában további 29 fér helyen 39 id s személyt gondoztunk, ebb l 16 f súlyos demenst láttunk el; - a budaörsi MET - Id sek Otthonában 42 tartós és 6 átmeneti helyen tudjuk fogadni az ellátottakat. Az otthonban az elmúlt év során összesen 59 f t gondoztunk, ebb l 33 demens személyt; - az egyház 2007 második felében ellátási szerz dést kötött Hetefejércse önormányzatával egy addig kihasználatlanul álló épületegyüttes szociális célokra történ felhasználásáról. Az épület kisebb átalakítása, festése és teljes kör berendezése után szeptemberben tudtuk megnyitni 32 fér hellyel az id sotthont, decemberig 13 beköltöz je volt. Az alapszolgáltatásokat decemberben tudtuk beindítani, az id sek klubjában 13 helyi lakost tudtunk fogadni, a házi segítségnyújtást 7 f igényelte. A falugondnok segítségét decembert l vehette igénybe a helyi lakosság; - Szolnokon, a Napsugár utca 19. szám alatti ingatlanban folytatódtak a felújítási, átalakítási munkálatok; átadása után itt is id s ellátottakat fogadunk majd. 16

17 Vasárnap és csütörtökön tartunk áhítatot azon hajléktalanok számára, akik ezt igénylik. Minden csütörtök reggel 9 órakor fehér abrosz és gyertyafény mellett reggelivel egybekötött áhítatot tartanak munkatársaink. Családsegít i tevékenységet Budapesten, Gyöngyösön, Orosházán, Szegeden, Kisvárdán, Kabán, Nyíregyházán, Tápiószelén, Gy rben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye falvaiban végzünk. A húsvéti ünnepen 300, karácsonykor pedig 450 élelmiszercsomaggal támogattuk a rászoruló családokat. Az év folyamán krízishelyzetben lév család, illetve személy kapott természetbeni támogatásként bútort, ruhanem t és élelmiszert. A hajléktalanok között, a heti két alkalommal tartott ruhaosztáson, alkalmanként f kapott ruhanem t. 42 család részesült rendszeres pénzbeni támogatásban. 50 gyermek számára biztosítottunk üdülési lehet séget Hejcén. 320 alkalommal szállítottunk el magánszemélyekt l adományként kapott bútort és ruhanem t. Köszönünk minden támogatást, és a továbbiakban is lehet séget kívánunk adni azok számára, akik segíteni szeretnének bajba jutott embertársainak, s ezt az Oltalom Karitatív Egyesületen keresztül akarják megtenni. Borsányi Katalin egyesületi titkár Cím: Oltalom Karitatív Egyesület, 1086 Budapest, Dankó utca 9. Telefon és fax: (06-1)

18 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Nappali Meleged, Népkonyha, Éjjeli Menedékhely Az Oltalom Karitatív Egyesület szolgáltatásai között a Nappali Meleged t és a Népkonyhát évr lévre egyre többen veszik igénybe. Klienseink körében ez a két szolgáltatás a legnépszer bb. Minden feln tt számára ingyenesen igénybe vehet az év összes napján, kizárólag érvényes tüd sz r - és ÁNTSZ-igazolás bemutatása szükséges. Az ingyenes népkonyhán az év folyamán több mint adag meleg ételt osztottunk ki. A Nappali Meleged t 366 nap alatt alkalommal vették igénybe. Az ellátásban min ségi változást hozott a 2008-as fürd felújítás, melynek során vandálbiztos csapokkal és zuhanyozókkal szereltük fel a földszinti fürd t. A költségeket jelent sen csökkentette régi kolleginánk lelkiismeretes munkája, aki olyan sok csempe- és járólap-adományt szerzett, hogy más munkálatokra is b ven jutott bel le. A folyamatosan biztosított tisztálkodási lehet séghez sampont és tusfürd t is adunk klienseinknek. Az udvart háromszín viacolor téglával burkoltuk be a kórháztól egészen a Dankó 9. kapujáig. Így most már nem kell a pingpongasztalt téglákkal vízszintbe hozni Sikerült megoldani, hogy az es víz csaknem teljesen a csatornákba folyjék. A Nappali Meleged reggel 9 és 11, valamint délután 14 és 18 óra között van nyitva, ezalatt lehet fürdeni, mosni, a háziorvosi és szakorvosi szolgáltatást igénybe venni. Filmklub, zenés-kulturális kör, csocsó, pingpong, sakk, kártya és egy szerény könyvtár teszi színesebbé a meleged k számára a nálunk töltött id t nyarán kib vítettük csomagmeg rz szolgáltatásunkat: a nappali órákra, amikor vendégeink dolgoznak vagy hivatalos ügyeiket intézik (szigorú szabályok betartása mellett) 30 nagyméret csomag meg rzését vállaljuk. Egyebekben csupán értékmeg rzésre van lehet ség. A legalacsonyabb szint fapados éjszakai szállás (ingyenes ágy matraccal) és az átmeneti szálló közé ennek mintegy el szobájaként beiktattuk az emelt szint fapadost, az ún. második lépcs s éjjeli szállást is. Itt takaró, állandó ágyak és a hozzájuk tartozó 18

19 zárható szekrények várják az ellátottakat. Célja, hogy perspektívát nyújtson, és motiválja a legalacsonyabb szint ellátásból való továbblépésre azokat, akiknek nincs állandó, bejelentett munkahelyük. Elfogadhatóbb ellátást biztosít olyan hajléktalan klienseinknek, akik a munkaer piaci követelményeknek nem felelnek meg, s ezzel segít megakadályozni a teljes lecsúszást és a hospitalizációt. Az Oltalom Karitatív Egyesület által kiadott Csillagszálló kulturális utcalap terjesztésével foglalkozó hajléktalan ügyfeleink felvételkor els bbséget élveznek. Éjjeli menedékhelyünk mindkét típusa 18 órától reggel 8-ig fogadja vendégeinket. Rákos András intézményvezet Cím: Oltalom Karitatív Egyesület, 1086 Budapest, Dankó utca 9. Telefon és fax: (06-1) Esetleírás V. Z április 1-jén Budapesten született, jelenleg az Oltalom Karitatív Egyesület férfi Átmeneti Szállójának lakója. Az esetleírás id pontja egybeesett beköltözésének napjával, egyben munkába lépésének el estéje is. V. Z. (barátai Legó néven ismerik) hirtelen haragú embernek tartja magát, sokszor veszítette már el a fejét és fordult környezete vagy saját maga ellen. Többször kísérelt meg öngyilkosságot gyógyszerrel, vízbeugrással, akasztással. Hirtelen természetét maga is kritizálja, azt mondja, most már nagyon odafigyel, és az évek múlásával lassanként nyugodtabbá válik. Anyja maszek sz csként, apja asztalosként dolgozott. Szülei válása után egy hónappal apja öngyilkos lett. A 13 éves V. Z. talált rá. Apja halálát óriási veszteségként élte meg. Úgy érzi, édesanyja nem szerette, apjától viszont maximális szabadságot kapott, s ez a mai napig fontos számára. Két testvére van, Gy. (1969) és Á. (1980). Születésekor a család Budaörsön, családi házban lakott, onnan költöztek egy gellérthegyi kétszintes családi házba, s ez feltételezése szerint még mindig a család tulajdonában van. Nagyon jó körülmények között éltek. A költözéskor iskolát kellett váltania; er s közepes tanulóként, nagyobb balhék nélkül végezte el az általános iskolát. Az Illatos úti épít ipari technikumban érettségizett és több szakmát is szerzett: k m ves, asztalos, villanyszerel, fest. 18 éves korában megörökölte anyai nagymamája 8,8 millió forintot ér ingatlanát és 2,2 millió forintot ér autóját. Mindkett t eladta, a pénzt egy nyár alatt eljátékgépezte. 17 éves korától hódolt ennek a szenvedélynek; ma már nem játszik. Édesanyjával akkor találkozott utoljára. Sem vele, sem testvéreivel nem találkozott azóta, nem is hallott róluk. Ebben az id ben nagyrészt 19

20 a barátn jénél aludt, ám egy nap lement kenyérért, és hosszú ideig nem tért vissza. Egész nyáron a Balaton környékén csavargott a barátaival. Beatrix ekkor 3 hónapos terhes volt. Nyárvégi visszatérésekor a lánynak már új barátja volt. V. Z. megverte a férfit, aki tolószékbe került. V. Z. emiatt 4 évet kapott. Volt barátn jér l és gyermekér l azóta sem tud semmit. 24 évesen szabadult, december 23-án, utána egy barátjánál húzta meg magát. Nem sokkal ezután olyan sérüléseket okozott magának, hogy a baleseti sebészetre került, s ott megismerkedett egy ápolón vel, I.-vel. Az hatására egészségügyi tanfolyamot végzett, és a következ években több kórházban m t s- és boncsegédként dolgozott. 2 év után gy zött a szabadság utáni vágya, I. alkoholizáló életmódját sem tudta elviselni, és továbbállt. Egy ideig a kórházban aludt, majd a Gránátos utcai fapados szállón, amelyet az egyik kollégája ajánlott neki. Ebben az id szakban kezdett el italozni és 3 év masszív alkoholizálás következett. Ezt az id szakot öngyilkossági kísérletek, verekedések tarkították ben ment el el ször elvonókúrára Kiskovácsiba, ám pár nappal utána újra ivott, de már gyógyszerre. Ekkoriban több hajléktalanszállón is megfordult, alkalmi munkákból tartotta el magát. Jól ismeri az ellátórendszert, tudja, hol lehet ebédelni, gyógyszert kapni stb. Kétszer is próbálkozott elvonókúrával, sikertelenül. Ma már nem használ gyógyszereket, alkoholt ugyan rendszeresen fogyaszt, de állítása szerint mértékkel ben ismerkedett össze É.-vel, akivel a mai napig tartja a kapcsolatot, heteket tölt nála Fóton. É. nagyban hozzásegítette ahhoz, hogy mérsékeltebb életet éljen. Amikor együtt vannak, egyáltalán nem fogyaszt alkoholt, segít a ház körüli munkában. Sokszor hetekre, hónapokra elt nik, de a n ezt tolerálja t l fest ként dolgozik Fóton nyarán néhány barátjával sátorban lakott. Az utcai szolgálat jóvoltából ekkor került intézményünk látóterébe. Szociális munkások ajánlották neki a Dankó utcai fapados szállót, ahova V. a hideg beálltával rendszeresen bejár. Az ünnepek alatt néhány hetet Fóton töltött, majd visszajövetelekor beiratkozott egy biztonsági röket képz tanfolyamra, és munkát keresett. A Váci úti Tescóban árufeltölt ként kezdett dolgozni. Ezután került sor a férfi Átmeneti Szállóra való felvételére. Az elvárása az, hogy a kötöttebb életforma segítségével még inkább visszaszorítsa alkoholfogyasztását, mert tudja, hogy a szállón csak józan életmóddal maradhat. A szálló segíthet neki munkahelye megtartásában és abban, hogy párkapcsolata tovább stabilizálódjon. Rácz Katinka szociális munkás Cím: Oltalom Karitatív Egyesület, 1086 Budapest, Dankó utca 9. Telefon és fax: (06-1)

21 Szociális munka a Nappali Meleged ben A szolgáltatás igénybevételének feltételei: - érvényes, ÁNTSZ által kiadott fert tlenítési igazolás, - 6 hónapnál nem régebbi tüd sz r lelet. Az ellátottak köre: - hajléktalan férfiak, n k, egyedülálló anyák és apák gyermek(ek)kel, családok. Az ellátást biztosítók létszáma: - 1 f diplomás szociális munkás, - 1 f f iskolai hallgató. Sikereink és nehézségeink 8 ügyfelünk kapott lakhatási támogatást 6, illetve 12 hónapon keresztül. A legnagyobb nehézséget továbbra is a hajléktalanná vált családok elhelyezése okozta. Két esetben kértük a gyámhatóság segítségét, kevés sikerrel. A szolgáltatás tartalma 2008-ban 510 f esetben kereste fel a szociális irodát. Ügyfeleink elveszett okmányaik pótlásához és hajléktalanigazolvány kiállításához kérték segítségünket, továbbá hivatalos ügyeik intézésében, leszázalékolásuk megindításában, tartózkodási hely (cím) létesítésében, álláskeresésben els sorban a téli id szakban átmeneti szállón történ elhelyezésben, családtagokkal, barátokkal való kapcsolat felvételében. Az intézmény a húsvéti, karácsonyi id szakon kívül további 230 esetben támogatta a rászoruló ügyfeleket élelmiszercsomagokkal, krízishelyzetben anyagi segítséggel, ruhával és más adományokkal. 160 ügyfelünknek adtunk olvasószemüveget, hogy az olvasás megkönnyítésével egy kicsit színesebbé tegyük hétköznapjaikat. Munkánkat háziorvos, pszichológus, pszichiáter, lelkész és jogász is segítette. Külön köszönet illeti az ügyeletes és kórházi szociális munkás kollégákat. Sajnos 2008-ban is vesztettünk el kedves ügyfeleket, fiatalt és id st egyaránt. Hiányozni fognak. 21

22 Esetleírás D. Edit 3 éves kisfiával keresett meg minket: az anyaotthonban, ahol lakott, összeveszett a szociális munkással, ezért megszüntették a fér helyét. Többet nem is ment volna vissza, de mivel tudta, hogy februárban szinte lehetetlen anyaotthoni fér helyet találni, úgy gondolta, türelmesnek kell lennie. Edit a mi segítségünkkel került akkori szálláshelyére is. Miután feltérképeztük a budapesti anyaotthonok helyzetét, világossá vált, hogy csak vidéki otthonok kerülhetnek szóba. De Edit nem akart vidékre költözni, mert ott nehezebb munkát találni, és a gyerek is megszerette már az óvodát. Úgy döntött, hogy átmenetileg, amíg végiggondolja helyzetét, megpróbál lányánál megszállni, aki élettársával és annak szüleivel lakott. Edit néhány nap múlva újra felkereste a szociális irodát, mert lánya élettársával és annak családjával folyamatosan konfliktusba keveredett. Azt kérte, mégiscsak segítsünk neki vidéki anyaotthoni elhelyezést találni. Hosszas telefonálgatás után egy Nyíregyházától 30 km-re fekv településen találtuk meg azt az otthont, ahol szívesen fogadták kisfiával. Már másnap költözhetett volna, de mivel egyetlen ismer se sem vállalta, hogy segít neki ebben, ezért minket kért meg. Az intézményvezet autót és sof rt is szerzett, aki másnap elvitte Editet és kisfiát minden holmijával együtt új szálláshelyükre. Néhány nappal kés bb telefonált, hogy minden rendben van, és bár hiányoznak a lányai és az ismer sök, jól érzi magát. Kóczi-Kasim Seherezádé szociális munkás Cím: Oltalom Karitatív Egyesület, 1086 Budapest, Dankó utca 9. Telefon: (06-1) /201 F tött Utca (Nappali Meleged, Éjjeli Menedékhely, Lábadozó, utcai szociális munka) Az Oltalom Karitatív Egyesület december 13-án F tött Utca néven nyitotta meg kapuit azon hajléktalan emberek el tt, akik más intézményekb l és a hajléktalan- 22

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés I. Számviteli beszámoló II. A költségvetési támogatások felhasználásáról készített kimutatás III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. A cél szerinti juttatások kimutatása

Részletesebben

Tomori Pál F iskola. Közhasznúsági jelentés 2008.

Tomori Pál F iskola. Közhasznúsági jelentés 2008. Tomori Pál F iskola Közhasznúsági jelentés 2008. 1. Bevezetés A Tomori Pál F iskolát a KF-SZ Kalocsai Fels oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 2004. június 22. napján meghozott, 2/2004 sz. határozatával

Részletesebben

Ifjúsági Unió Pécs 7627 Pécs, Fels

Ifjúsági Unió Pécs 7627 Pécs, Fels Ifjúsági Unió Pécs 7627 Pécs, Fels vámház u. 73. 18308080-9133-529-02 Pk.60.093/1995 2007. évi e Pécs, 2008. április 07. Háber János elnök 1, Számviteli beszámoló Ifjúsági Unió Pécs Közhasznúsági Jelentése

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2011. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½ évi Közhasznúsági jelentése

Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½ évi Közhasznúsági jelentése Angyal fény Közhasznú Alapítvány 1153 Budapest, Eötvös u. 9. ½. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. február 10. Bús Gábor elnök Angyal fény Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági jelentése a

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Adószám: 18348567-1-03 KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 6200, Petőfi tér 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. év adatok e Ft-

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2010. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011.

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3. Adószám: 19866358-1-16 Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2011.12.31. Dr. Virányiné Csertő Ágnes elnök Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. Országúti Keselyűk Motorkerékpáros Klub Sportegyesület 5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10.

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. Országúti Keselyűk Motorkerékpáros Klub Sportegyesület 5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10. KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A hatályos 222/200...(XII.19.) Korm. Rendelet- a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési kötelezettségeinek sajátosságairól Országúti Keselyűk Motorkerékpáros

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pásztortőz Kulturális és Hagyományápoló Egyes az egyéb szervezetmegnevezése 6400 Kiskunhalas,Kossuth u.21. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.01.01-2011.12.31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Közhasznúsági jelentés 2007. LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2010. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért

Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért 7626 Pécs, Fels vámház u. 73. 18320451-1-02 Pk.60.252/2001 2009. évi Közhasznúsági jelentése A Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztend r l 1, Számviteli beszámoló A

Részletesebben

A Vércsepp a vérellátásért Alapítvány. Közhasznúsági jelentése

A Vércsepp a vérellátásért Alapítvány. Közhasznúsági jelentése A Vércsepp a vérellátásért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2006. évr l A F városi Bíróság 2006. április 20-án kelt 11. Pk. 60.295/2006/2. sz. végzésével nyilvántartásba vett Vércsepp a vérellátásért

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2003. évről

Közhasznúsági jelentés 2003. évről Közhasznúsági jelentés 2003. évről LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 29.Január 1-29. december 31.. Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentése

2009. évi közhasznúsági jelentése 21. SZÁZADÉRT ALAPÍTVÁNY ( közhasznú szervezet ) http://www.ejk-heves.hu 2009. évi közhasznúsági jelentése Székhelye: Eötvös József Középiskola, 3360 Heves, Dobó út 29. Adószáma: 1-8579521-1-10 21. Századért

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 19654683-2-42 Adószám 1106. Bp. Jászberényi út 24-36 Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 2011. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: 2012. április 17. a tásadalmi

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról K VÁGÓÖRS Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képvisel -testület! Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány 2014. május 27. Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány 2800 Tatabánya Bánhidai-ltp.408.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése 1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 8 év egyéb szervezet megnevezése 139.Budapest, Budakalász utca 1. X. 91. címe Keltezés:_Budapest,

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalom

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Vándor Sándor és Révész László Emlékére Alapítvány Székhely: 1112 Budapest, Méra utca 3/a/6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2.

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31. J Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapitvány az egyéb szervezetmegncvezése 1045 Budapest. Berlini út 47-49. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

Részletesebben

KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. Készült: 2011. május TARTALOM 1) Számviteli beszámoló 2) Az Alapítvány vagyonának változása 3) Kimutatás a kapott költségvetési támogatásokról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Megnevezés Oldalszám 1. Közhasznú jelentés 1.1 Számviteli beszámoló adatai 2 1.2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2 1.3. Kimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2013 ÉV. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013 ÉV III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Részletesebben

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete a vagyon felhasználásáról Változás Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Megjegyzés % eft Induló tőke 79 566 Tőkeváltozás 271 356-210 Lekötött

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2013. március 29. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

2009. évi Közhasznú Jelentés

2009. évi Közhasznú Jelentés Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 190594289 9499 529 04 Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 5600 Békéscsaba Mester u.45 2009. évi Közhasznú Jelentés Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2012.május 29. Fodorné Szabó Julianna elnök Fejlesztés a Gyermekre

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 211. január 1-211. december 31.időszakról

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben