OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008"

Átírás

1 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007

2

3 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2009

4 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007 Oltalom Karitatív Egyesület

5 TARTALOMJEGYZÉK 2008 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi Gábor) 8 Közhasznúsági jelentés (Ónodi István, Borsányi Katalin) 11 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 18 Nappali Meleged, Népkonyha, Éjjeli Menedékhely (Rákos András) 18 Szociális munka a Nappali Meleged ben (Kóczi-Kasim Seherezádé) 21 F tött Utca (Farkas Barnabás) 22 Férfi Átmeneti Szálló (Kürthy Viktória) 26 N i Átmeneti Szálló (Kissné Erdélyi Erzsébet) 28 Utcai szociális gondozó szolgálat (Végh Árpád) 32 Menekültszálló (Rákos András) 36 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK 38 Kórház (Dr. Olasz József) 38 Pszichiátriai és rehabilitációs részleg (Albert Zoltán) 39 Pszichológiai munka - rehabilitáció (Lovas Csaba) 41 Fogászati ellátás (Dr. Holba Magdolna) 42 Kórházi szociális munka (Angyalos Zita, Barsi Márton) 42 CSALÁDSEGÍTÉS, GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK 46 Családok Átmeneti Otthona (Ducsayné Süth Brigitta) 46 Családok Oltalom Szolgálata (Ducsayné Süth Brigitta) 47 ID SKORÚAK GONDOZÁSA 48 MET - Id sek Otthona, Budaörs (Borsányi Katalin) 48 Oltalom Id sek Otthona, Békéscsaba (Sziklai Nóra) 52 Oltalom Id sek Központja, Hetefejércse (Medvés Erika) 55 Mária Gondozóház, Esztergom (Farkasné Sántha Piroska) 59 Id sek Otthona, Szolnok (Papp Zsolt) 60 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, REHABILITÁCIÓ, KARITATÍV MUNKA 64 Külügyi és Kommunikációs Iroda (Iványi Margit) 64 Hajléktalanok közötti lelkigondozás és istentisztelet (ifj. Iványi Gábor) 67 Ruharaktár és Varroda (Csányi-Tóth Jánosné) 69 Közmunkások foglalkoztatása (Sz cs László) 71 Oltalom Sportegyesület (Rákos András) 72 Kézm ves foglalkozások - m vészeti tevékenység (Granasztói Szilvia) 74 Csillagszálló - kulturális utcalap (Kertész Anna) 75

6 CSALÁDOK SEGÍTÉSE, TERÜLETI SZERVEZETEK 77 Békásmegyer (Sz ke Lászlóné) 77 Kisvárda és környéke (Iklódy László, Iklódy Lászlóné) 78 Nyíregyháza, Mátészalka és a szatmári körzet (Jónás Miklós) 79 Szeged és környéke (Baktiné Török Kornélia) 80 PROGRAMOK, ÉPÜLETFENNTARTÁS, VAGYONVÉDELEM, EGYÉB 81 Karácsonyi vásár - Vörösmarty tér (Iványi Éva) 81 M szaki beruházási és karbantartási munka (Melcherné Szerján Piroska) 82 Vagyonvédelem, szállítási feladatok, raktár (Iványi András) 85 Vagyonvédelmi vizsgálat (Sz ke Lászlóné, Vadászi Ilona) 86 HALOTTAINK AKIKR L TUDUNK 89 TÁMOGATÓINK 2008-BAN 90 ELÉRHET SÉGEK 97

7 BESZÁMOLÓ 2008 Wesley János Kiadó Kht. Budapest,

8 Köszöntöm az Olvasót! Az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) február 28-án lett húsz éves. Maga a gondolat, hogy teret biztosítsunk tevékeny szociális munkára és hasznos segítésre vállalkozó barátainknak, már 1988 telén megszületett. Ekkor zajlott a vita a rendszerváltás el tti utolsó parlamenti ciklusban az új egyesületi törvényr l. Korábban, évtizedeken át, az egypártrendszer mindent elkövetett azért, hogy ne jöjjenek létre civil szervezetek, melyek konkurenciát jelenthetnek a párt számára. Az úgynevezett Hazafias Népfrontot találták ki arra, hogy minden társadalmi aktivitást kontroll alatt tarthassanak. A rendszer azonban a 80-as évek végére megrendült, s bár nem tudtuk elképzelni, hogy a rendszerváltás bekövetkezhet, élni akartunk minden lehet séggel, mely korlátainkat tágíthatta. Szolgálni és segíteni akartunk. Kezdetben a nagy vagy egyszül s családokra gondoltunk, s szerettünk volna az így hátrányosabb helyzetben lév gyerekek számára születésnapjuk, a f bb ünnepek és a beiskoláztatás táján valami támogatást nyújtani. A közép-kelet-európai változások közben kialakult népmozgások azonban hamar nyitottakká tettek bennünket a menekültkérdés felé is, majd amikor a rendszerváltás körül tömegesen láthatóvá váltak a hajléktalanok, akkor ebbe az irányba fordultunk. Mivel a hajléktalan-ellátásnak (a két világháború közötti id szakát leszámítva) évtizedeken át nem volt kidolgozott koncepciója, hozzá akartunk járulni e nagyon összetett problémahalmaz kezeléséhez. Ma jól látható, hogy a kérdésnek eredményekkel inkább kecsegtet része az, amely a megel zéssel vagy a viszonylag könnyebben rehabilitálható, munkavégzéssel és lakhatással összefügg problémában érintett személyekkel foglalkozik. Mi az igazi problémát abban láttuk, hogy az érintettek körének egy jelent s(ebb) része mindent közterületeken kénytelen megoldani, s gyakorlatilag reménye sincs ebb l a körb l kitörni. Sokan közülük szenvedélyek rabjai, összeférhetetlenségi, alkalmazkodási problémáik vannak, ezért emberi kapcsolataik is kérdésesek. Társadalmi megítélésük és életben maradási esélyeik rosszabbak sorstársaikénál. Igyekeztünk tehát számukra mindent megadni, amihez csak elvben juthatnának hozzá (például megfelel egészségügyi ellátás, tanulási, kulturális és sportolási lehet ségek). Ma hozzávet leg 600 ágyat tartunk fenn (a romló gazdasági helyzetben egyre szorosabban együttm ködve a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel), és nappali 8

9 ellátásunkat is nagyjából ennyien veszik igénybe. Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy naponta mintegy embert segítünk alapvet életben maradási kilátásaik meg rzésében. Ilyen évfordulók táján szükséges egyfajta számvetés: egyrészt emlékeznünk kell azokra, akik h ségesen támogatták munkánkat akár anyagilag, akár rokonszenvükkel, másrészt köszönetet kell mondanunk azoknak, akik önkéntesként vagy alkalmazottként a munka gyakorlati részét végezték. Kegyelettel emlékezünk azokra, akik munkatársaink vagy klienseink közül az elmúlt két évtizedben átmentek a halálból az életbe 1. Visszatekintve is csodának kell látnunk azt, hogy a semmib l idáig eljuthattunk, és m ködésünk folyamatos lehet. Utunk f bb állomásai: január 24.: kihirdetik az egyesülési jogról szóló törvényt; : Kásádra érkez délszláv menekülteket segítünk; február 28.: megtörténik az Oltalom Karitatív Egyesület hivatalos bejegyzése (40. sorszámmal); december 27.: egy pincehelyiséggel megnyílik az Éjjeli Menedékhely; , május: II. Erzsébet angol királyn látogatást tesz a Dankó utcában; : megnyílik a Nappali Meleged ; , sz: megkezdi m ködését a 100 adagos Népkonyha; els negyedéve: megnyílik orvosi rendel nk, majd ugyanazon év szén az Oltalom Kórház; novembere: jótékonysági koncertet rendezünk a F város Dísztermében és beindul utcai szociális munkánk, ugyanebben az évben használtcikk-piacot nyitunk a VIII. kerületben; december: beindul szociális ment szolgálatunk; szeptember 17.: megnyílik a férfi Átmeneti Szálló; január 1.: leválunk az FSZKI-ról 2, ez évben beindul fogászati rendelésünk; január 1.: kiemelked en közhasznú szervezetté min sül az egyesület; : árvízkárosultakat segítünk, jótékonysági koncertet rendezünk, mosodánkat korszer sítjük és megnyitjuk ingyenes fodrászatunkat, valamint beindulnak kézm ves foglalkozásaink; : árvízkárosultaknak szállítunk segélyeket Ukrajnába, beindítjuk jogsegélyszolgálatunkat, részt veszünk az albán újjáépítési misszióban; : átvesszük a a f várostól a József nádor téri N i Átmeneti Szállót és a Családok Átmeneti Otthonát, megnyitjuk budapesti Menekültszállónkat; 1 I. János 3,14 2 F városi Szociális Központ és Intézményei 9

10 tavasza: elkezdi m ködését a pszichiátriai részleg; el ször jelenik meg egyesületünk a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban adománygy jtési és ismertségnövelési szándékkal; nyara: elindul a Családok Oltalom Szolgálata elnevezés nevel szül i hálózat, megnyitjuk békéscsabai otthonunkat menekült gyerekek számára és üzemelni kezd szociális varrodánk; december 13.: megnyílik a F tött Utca; , sz: megalakul a Külügyi és Kommunikációs Iroda; nyara: megalakul az Oltalom Sportegyesület, elkezd dnek terápiás foglalkozásaink és elindul lelkigondozói szolgálatunk; augusztus: nyilvántartásba veszik a Csillagszálló utcai kulturális lapot; tavasza: megalakul az Oltalom Kulturális Kör. Közhasznúsági beszámolónkból könnyen összesíthet, hogy az elmúlt húsz esztend ben több millió esetben fordultak hozzánk segítségért, több mint egymillió százezer adag ebédet osztottunk ki. Ekkora számoknál már komolyan felmérhet egy szervezet munkájának jelent sége még ha a nagy egészhez képest a problémáknak csak egy részére adott megoldást. Mondhatnám, hogy az igazi siker az volna, ha jelenthetnénk, hogy a ránk bízott munkát elvégeztük, ezért m ködésünk okafogyottá vált. Eszembe jutnak azonban Jézus szavai: a szegények mindenkor veletek lesznek 3 tehát mindig jót tehettek velük. Ezért úgy gondolom, sok er t, örömöt és bels békességet kell kívánnom azoknak, akik a következ húsz évben az Oltalom Karitatív Egyesület munkatársai lesznek. Tudom, sok és nehéz feladat vár rájuk nem felejtve, hogy jobb adni, mint kapni 4 és ezért az igazi jócselekedet nem az, amit mi tehetünk fölös energiánkból másokért, hanem ha valaki kész elfogadni a támogatást, és ezzel lehet séget ad arra, hogy Isten munkatársai legyünk. Kívánok minden munkatársnak, támogatónak és barátnak sok er t és örömöt! Cím: Oltalom Karitatív Egyesület, 1086 Budapest, Dankó utca 9. Telefon: (06-1) ; fax: (06-1) Iványi Gábor elnök 3 Máté evangéliuma 26,11 4 Apostolok Cselekedetei 20,35 10

11 Közhasznúsági jelentés I. Számviteli beszámoló II. A költségvetési támogatások felhasználásáról készített kimutatás III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. A cél szerinti juttatások kimutatása V. A kapott támogatások kimutatása VI. Az alapítvány vezet tisztségvisel inek nyújtott juttatásokról készített kimutatás VII. A közhasznú tevékenységr l szóló szöveges beszámoló I. Számviteli beszámoló 1. Közhasznú egyszer sített éves beszámoló mérlege KETT S KÖNYVVITELT VEZET TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE, ÉV Sorszám A tétel megnevezése El z év El z év(ek) helyesbítései Adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök C. Aktív id beli elhatárolások 11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját t ke ( sorok) I. Induló t ke/jegyzett t ke II. T keváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék 16. IV. Értékelési tartalék 17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységb l (közhasznú tevékenységb l) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységb l 19. E. Céltartalékok 20. F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek 11

12 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív id beli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Közhasznú egyszer sített éves beszámoló eredmény-kimutatása Sorszám KETT S KÖNYVVITELT VEZET TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNY-KIMUTATÁSA, ÉV A tétel megnevezése El z év El z év(ek) helyesbítései Adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú m ködésre kapott támogatás a) alapítótól 4. b) központi költségvetésb l c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységb l származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12. Vállalkozási tevékenység bevétele 13. C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyag jelleg ráfordítások Személyi jelleg ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi m veletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 22. Anyag jelleg ráfordítások 23. Személyi jelleg ráfordítások 24. Értékcsökkenési leírás 26. Egyéb ráfordítások 27. Pénzügyi m veletek ráfordításai 28. Rendkívüli ráfordítások 29. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás el tti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség 12

13 32. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok (Adatok E Ft-ban) Megnevezés Összeg A. Személyi jelleg ráfordítások Bérköltség ebb l: - megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások II. A költségvetési támogatás felhasználásáról készített kimutatás Támogatást nyújtó Támogatás Felhasználás szervezet megnevezése Id pontja Összege célja Adatok E Ft-ban A felhasználás összege Átvitel Elszámolás El z évi Tárgyévi összege határideje Pest megyei MÁK éves m ködésre január 31. OEP éves m ködésre folyamatos Helyi önkormányzattól éves m ködésre június 30. Tárgyévi felhasználás (és átvitel) összesen: III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Megnevezés El z év Tárgyév Adatok E Ft-ban Változás Ft Változás % Megjegyzés Saját t ke ,99 Induló t ke állandó T keváltozás ,87 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény - közhasznú tevékenységb l ,29 - vállalkozási tevékenységb l 0 - IV. A cél szerinti juttatások kimutatása Adatok E Ft-ban Juttatás megnevezése El z év Tárgyév Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban 13

14 Közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások összesen ebb l: adóköteles adómentes ,01 - természetbeni juttatások összesen ebb l: adóköteles adómentes 0 0 Közhasznú m ködési költségei összesen Tovább utalt támogatás összege ebb l: pénzösszeg eszközérték Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások - nem pénzbeli juttatások Egyéb Összesen: V. Kimutatás a kapott támogatásokról Támogatás megnevezése Adatok E Ft-ban Támogatás összege Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban El z év Tárgyév Központi költségvetési szervt l ,18 Helyi önkormányzattól ,87 Magánszemélyekt l ,30 Vállalatoktól, bankoktól ,96 SZJA 1% ,95 Térítési díjak ,1 Tagdíjak Támogatás összesen VI. Az egyesület vezet tisztségvisel inek nyújtott juttatásokról készített kimutatás Az egyesület 2008-ban nem nyújtott juttatást vezet tisztségvisel inek. Ónodi István gazdasági igazgató Cím: Oltalom Karitatív Egyesület, Gazdasági Hivatal, 1086 Budapest, Dankó utca 15. Telefon: (06-1) ; fax: (06-1)

15 VII. A közhasznú tevékenységr l szóló szöveges beszámoló Az Oltalom Karitatív Egyesületet 1989-ben 40. sorszámmal 9. Pk /1989/1. szám alatt jegyezte be a F városi Bíróság. Ugyanez a hatóság az évi CLVI. tv. 22. (3) bekezdése alapján január 1-jét l kiemelked en közhasznú szervezetnek min sítette egyesületünket a 7. Pk /3. szám alatt. Célunk a rászorulók megtalálása, támogatása, valamint érdekükben a közvélemény figyelmének, szolidaritásának felkeltése. Ennek elérése érdekében végzett tevékenységeink: - felvilágosítás, ismeretterjesztés, lelkigondozás és rehabilitációs foglalkoztatási tevékenység; - szociális szolgáltatás, családsegítés, id skorúak gondozása; - karitatív, egészségmeg rzést el segít, betegségmegel z, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - nevelés és oktatás, személyiségfejlesztés, közösségformálás, képességfejlesztés; - perifériára sodródott, hátrányos helyzet emberek, rétegek képességeinek fejlesztése, foglalkoztatásuk el segítése; - magyarországi etnikai kisebbségek és a határon túli magyarság segítésével kapcsolatos tevékenység; - gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, valamint - az ezekhez kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás, felmérések készítése. A 2008-as évben végzett munkánk adatai: Hajléktalanok egészségügyi ellátása: - a járóbeteg-rendelés forgalma f ; - a fogászati ellátást 402 személy vette igénybe; - a b rgyógyászati szakrendelésen esetet regisztráltunk; - ment szolgálatunk mintegy 500 személyt szállított; - kórházi ellátásban 450 f részesült; - a pszichiátriai részlegen 61 f t kezeltünk. Hajléktalanok szociális gondozása: - az Éjjeli Menedékhelyen, a Dankó utca 9. szám alatti épületünkben alkalommal nyújtottunk szállást; - a nappali ellátásban, a Dankó utca 9. szám alatti épületünkben f t regisztráltunk; - a Népkonyhán adag ebédet szolgáltunk fel; - a hagyományos férfi átmeneti szálláson 55 f lakott; 15

16 - a szociális munkások segítségét a Dankó utca 9. szám alatti épületünkben esetben 510 f, a kórházban 240 f vette igénybe; - a N i Átmeneti Szállón 126 f t láttunk el; - az utcai szociális munkások közel 200 hajléktalan személynek nyújtottak segítséget. Gyermekvédelem: - a Családok Átmeneti Otthonában 21 anya és 35 gyermek vette igénybe a szolgáltatást; - a nevel szül i hálózatban 9 f ellátásáról gondoskodtunk. A Menekültszálló 42 külföldi személynek nyújtott ellátást. Az Oltalom Karitatív Egyesülettel szorosan együttm köd Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) a 2007-es év els felében, mint fenntartó, az egyesülett l átvette a F tött Utca elnevezés integrált intézmény (1086 Budapest, Dankó utca 15.) m ködtetését. Az egyház az id skorúak gondozásában is folyamatosan új feladatokat vállalt fel. A 2008-as évben végzett munkánk további adatai: - a F tött Utca Éjjeli Menedékhelyén alkalommal nyújtottunk szállást, a nappali ellátásban f t regisztráltunk, a szociális munkások segítségét alkalommal 501 f vette igénybe; - a békéscsabai Oltalom Id sek Otthonában további 29 fér helyen 39 id s személyt gondoztunk, ebb l 16 f súlyos demenst láttunk el; - a budaörsi MET - Id sek Otthonában 42 tartós és 6 átmeneti helyen tudjuk fogadni az ellátottakat. Az otthonban az elmúlt év során összesen 59 f t gondoztunk, ebb l 33 demens személyt; - az egyház 2007 második felében ellátási szerz dést kötött Hetefejércse önormányzatával egy addig kihasználatlanul álló épületegyüttes szociális célokra történ felhasználásáról. Az épület kisebb átalakítása, festése és teljes kör berendezése után szeptemberben tudtuk megnyitni 32 fér hellyel az id sotthont, decemberig 13 beköltöz je volt. Az alapszolgáltatásokat decemberben tudtuk beindítani, az id sek klubjában 13 helyi lakost tudtunk fogadni, a házi segítségnyújtást 7 f igényelte. A falugondnok segítségét decembert l vehette igénybe a helyi lakosság; - Szolnokon, a Napsugár utca 19. szám alatti ingatlanban folytatódtak a felújítási, átalakítási munkálatok; átadása után itt is id s ellátottakat fogadunk majd. 16

17 Vasárnap és csütörtökön tartunk áhítatot azon hajléktalanok számára, akik ezt igénylik. Minden csütörtök reggel 9 órakor fehér abrosz és gyertyafény mellett reggelivel egybekötött áhítatot tartanak munkatársaink. Családsegít i tevékenységet Budapesten, Gyöngyösön, Orosházán, Szegeden, Kisvárdán, Kabán, Nyíregyházán, Tápiószelén, Gy rben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye falvaiban végzünk. A húsvéti ünnepen 300, karácsonykor pedig 450 élelmiszercsomaggal támogattuk a rászoruló családokat. Az év folyamán krízishelyzetben lév család, illetve személy kapott természetbeni támogatásként bútort, ruhanem t és élelmiszert. A hajléktalanok között, a heti két alkalommal tartott ruhaosztáson, alkalmanként f kapott ruhanem t. 42 család részesült rendszeres pénzbeni támogatásban. 50 gyermek számára biztosítottunk üdülési lehet séget Hejcén. 320 alkalommal szállítottunk el magánszemélyekt l adományként kapott bútort és ruhanem t. Köszönünk minden támogatást, és a továbbiakban is lehet séget kívánunk adni azok számára, akik segíteni szeretnének bajba jutott embertársainak, s ezt az Oltalom Karitatív Egyesületen keresztül akarják megtenni. Borsányi Katalin egyesületi titkár Cím: Oltalom Karitatív Egyesület, 1086 Budapest, Dankó utca 9. Telefon és fax: (06-1)

18 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Nappali Meleged, Népkonyha, Éjjeli Menedékhely Az Oltalom Karitatív Egyesület szolgáltatásai között a Nappali Meleged t és a Népkonyhát évr lévre egyre többen veszik igénybe. Klienseink körében ez a két szolgáltatás a legnépszer bb. Minden feln tt számára ingyenesen igénybe vehet az év összes napján, kizárólag érvényes tüd sz r - és ÁNTSZ-igazolás bemutatása szükséges. Az ingyenes népkonyhán az év folyamán több mint adag meleg ételt osztottunk ki. A Nappali Meleged t 366 nap alatt alkalommal vették igénybe. Az ellátásban min ségi változást hozott a 2008-as fürd felújítás, melynek során vandálbiztos csapokkal és zuhanyozókkal szereltük fel a földszinti fürd t. A költségeket jelent sen csökkentette régi kolleginánk lelkiismeretes munkája, aki olyan sok csempe- és járólap-adományt szerzett, hogy más munkálatokra is b ven jutott bel le. A folyamatosan biztosított tisztálkodási lehet séghez sampont és tusfürd t is adunk klienseinknek. Az udvart háromszín viacolor téglával burkoltuk be a kórháztól egészen a Dankó 9. kapujáig. Így most már nem kell a pingpongasztalt téglákkal vízszintbe hozni Sikerült megoldani, hogy az es víz csaknem teljesen a csatornákba folyjék. A Nappali Meleged reggel 9 és 11, valamint délután 14 és 18 óra között van nyitva, ezalatt lehet fürdeni, mosni, a háziorvosi és szakorvosi szolgáltatást igénybe venni. Filmklub, zenés-kulturális kör, csocsó, pingpong, sakk, kártya és egy szerény könyvtár teszi színesebbé a meleged k számára a nálunk töltött id t nyarán kib vítettük csomagmeg rz szolgáltatásunkat: a nappali órákra, amikor vendégeink dolgoznak vagy hivatalos ügyeiket intézik (szigorú szabályok betartása mellett) 30 nagyméret csomag meg rzését vállaljuk. Egyebekben csupán értékmeg rzésre van lehet ség. A legalacsonyabb szint fapados éjszakai szállás (ingyenes ágy matraccal) és az átmeneti szálló közé ennek mintegy el szobájaként beiktattuk az emelt szint fapadost, az ún. második lépcs s éjjeli szállást is. Itt takaró, állandó ágyak és a hozzájuk tartozó 18

19 zárható szekrények várják az ellátottakat. Célja, hogy perspektívát nyújtson, és motiválja a legalacsonyabb szint ellátásból való továbblépésre azokat, akiknek nincs állandó, bejelentett munkahelyük. Elfogadhatóbb ellátást biztosít olyan hajléktalan klienseinknek, akik a munkaer piaci követelményeknek nem felelnek meg, s ezzel segít megakadályozni a teljes lecsúszást és a hospitalizációt. Az Oltalom Karitatív Egyesület által kiadott Csillagszálló kulturális utcalap terjesztésével foglalkozó hajléktalan ügyfeleink felvételkor els bbséget élveznek. Éjjeli menedékhelyünk mindkét típusa 18 órától reggel 8-ig fogadja vendégeinket. Rákos András intézményvezet Cím: Oltalom Karitatív Egyesület, 1086 Budapest, Dankó utca 9. Telefon és fax: (06-1) Esetleírás V. Z április 1-jén Budapesten született, jelenleg az Oltalom Karitatív Egyesület férfi Átmeneti Szállójának lakója. Az esetleírás id pontja egybeesett beköltözésének napjával, egyben munkába lépésének el estéje is. V. Z. (barátai Legó néven ismerik) hirtelen haragú embernek tartja magát, sokszor veszítette már el a fejét és fordult környezete vagy saját maga ellen. Többször kísérelt meg öngyilkosságot gyógyszerrel, vízbeugrással, akasztással. Hirtelen természetét maga is kritizálja, azt mondja, most már nagyon odafigyel, és az évek múlásával lassanként nyugodtabbá válik. Anyja maszek sz csként, apja asztalosként dolgozott. Szülei válása után egy hónappal apja öngyilkos lett. A 13 éves V. Z. talált rá. Apja halálát óriási veszteségként élte meg. Úgy érzi, édesanyja nem szerette, apjától viszont maximális szabadságot kapott, s ez a mai napig fontos számára. Két testvére van, Gy. (1969) és Á. (1980). Születésekor a család Budaörsön, családi házban lakott, onnan költöztek egy gellérthegyi kétszintes családi házba, s ez feltételezése szerint még mindig a család tulajdonában van. Nagyon jó körülmények között éltek. A költözéskor iskolát kellett váltania; er s közepes tanulóként, nagyobb balhék nélkül végezte el az általános iskolát. Az Illatos úti épít ipari technikumban érettségizett és több szakmát is szerzett: k m ves, asztalos, villanyszerel, fest. 18 éves korában megörökölte anyai nagymamája 8,8 millió forintot ér ingatlanát és 2,2 millió forintot ér autóját. Mindkett t eladta, a pénzt egy nyár alatt eljátékgépezte. 17 éves korától hódolt ennek a szenvedélynek; ma már nem játszik. Édesanyjával akkor találkozott utoljára. Sem vele, sem testvéreivel nem találkozott azóta, nem is hallott róluk. Ebben az id ben nagyrészt 19

20 a barátn jénél aludt, ám egy nap lement kenyérért, és hosszú ideig nem tért vissza. Egész nyáron a Balaton környékén csavargott a barátaival. Beatrix ekkor 3 hónapos terhes volt. Nyárvégi visszatérésekor a lánynak már új barátja volt. V. Z. megverte a férfit, aki tolószékbe került. V. Z. emiatt 4 évet kapott. Volt barátn jér l és gyermekér l azóta sem tud semmit. 24 évesen szabadult, december 23-án, utána egy barátjánál húzta meg magát. Nem sokkal ezután olyan sérüléseket okozott magának, hogy a baleseti sebészetre került, s ott megismerkedett egy ápolón vel, I.-vel. Az hatására egészségügyi tanfolyamot végzett, és a következ években több kórházban m t s- és boncsegédként dolgozott. 2 év után gy zött a szabadság utáni vágya, I. alkoholizáló életmódját sem tudta elviselni, és továbbállt. Egy ideig a kórházban aludt, majd a Gránátos utcai fapados szállón, amelyet az egyik kollégája ajánlott neki. Ebben az id szakban kezdett el italozni és 3 év masszív alkoholizálás következett. Ezt az id szakot öngyilkossági kísérletek, verekedések tarkították ben ment el el ször elvonókúrára Kiskovácsiba, ám pár nappal utána újra ivott, de már gyógyszerre. Ekkoriban több hajléktalanszállón is megfordult, alkalmi munkákból tartotta el magát. Jól ismeri az ellátórendszert, tudja, hol lehet ebédelni, gyógyszert kapni stb. Kétszer is próbálkozott elvonókúrával, sikertelenül. Ma már nem használ gyógyszereket, alkoholt ugyan rendszeresen fogyaszt, de állítása szerint mértékkel ben ismerkedett össze É.-vel, akivel a mai napig tartja a kapcsolatot, heteket tölt nála Fóton. É. nagyban hozzásegítette ahhoz, hogy mérsékeltebb életet éljen. Amikor együtt vannak, egyáltalán nem fogyaszt alkoholt, segít a ház körüli munkában. Sokszor hetekre, hónapokra elt nik, de a n ezt tolerálja t l fest ként dolgozik Fóton nyarán néhány barátjával sátorban lakott. Az utcai szolgálat jóvoltából ekkor került intézményünk látóterébe. Szociális munkások ajánlották neki a Dankó utcai fapados szállót, ahova V. a hideg beálltával rendszeresen bejár. Az ünnepek alatt néhány hetet Fóton töltött, majd visszajövetelekor beiratkozott egy biztonsági röket képz tanfolyamra, és munkát keresett. A Váci úti Tescóban árufeltölt ként kezdett dolgozni. Ezután került sor a férfi Átmeneti Szállóra való felvételére. Az elvárása az, hogy a kötöttebb életforma segítségével még inkább visszaszorítsa alkoholfogyasztását, mert tudja, hogy a szállón csak józan életmóddal maradhat. A szálló segíthet neki munkahelye megtartásában és abban, hogy párkapcsolata tovább stabilizálódjon. Rácz Katinka szociális munkás Cím: Oltalom Karitatív Egyesület, 1086 Budapest, Dankó utca 9. Telefon és fax: (06-1)

21 Szociális munka a Nappali Meleged ben A szolgáltatás igénybevételének feltételei: - érvényes, ÁNTSZ által kiadott fert tlenítési igazolás, - 6 hónapnál nem régebbi tüd sz r lelet. Az ellátottak köre: - hajléktalan férfiak, n k, egyedülálló anyák és apák gyermek(ek)kel, családok. Az ellátást biztosítók létszáma: - 1 f diplomás szociális munkás, - 1 f f iskolai hallgató. Sikereink és nehézségeink 8 ügyfelünk kapott lakhatási támogatást 6, illetve 12 hónapon keresztül. A legnagyobb nehézséget továbbra is a hajléktalanná vált családok elhelyezése okozta. Két esetben kértük a gyámhatóság segítségét, kevés sikerrel. A szolgáltatás tartalma 2008-ban 510 f esetben kereste fel a szociális irodát. Ügyfeleink elveszett okmányaik pótlásához és hajléktalanigazolvány kiállításához kérték segítségünket, továbbá hivatalos ügyeik intézésében, leszázalékolásuk megindításában, tartózkodási hely (cím) létesítésében, álláskeresésben els sorban a téli id szakban átmeneti szállón történ elhelyezésben, családtagokkal, barátokkal való kapcsolat felvételében. Az intézmény a húsvéti, karácsonyi id szakon kívül további 230 esetben támogatta a rászoruló ügyfeleket élelmiszercsomagokkal, krízishelyzetben anyagi segítséggel, ruhával és más adományokkal. 160 ügyfelünknek adtunk olvasószemüveget, hogy az olvasás megkönnyítésével egy kicsit színesebbé tegyük hétköznapjaikat. Munkánkat háziorvos, pszichológus, pszichiáter, lelkész és jogász is segítette. Külön köszönet illeti az ügyeletes és kórházi szociális munkás kollégákat. Sajnos 2008-ban is vesztettünk el kedves ügyfeleket, fiatalt és id st egyaránt. Hiányozni fognak. 21

22 Esetleírás D. Edit 3 éves kisfiával keresett meg minket: az anyaotthonban, ahol lakott, összeveszett a szociális munkással, ezért megszüntették a fér helyét. Többet nem is ment volna vissza, de mivel tudta, hogy februárban szinte lehetetlen anyaotthoni fér helyet találni, úgy gondolta, türelmesnek kell lennie. Edit a mi segítségünkkel került akkori szálláshelyére is. Miután feltérképeztük a budapesti anyaotthonok helyzetét, világossá vált, hogy csak vidéki otthonok kerülhetnek szóba. De Edit nem akart vidékre költözni, mert ott nehezebb munkát találni, és a gyerek is megszerette már az óvodát. Úgy döntött, hogy átmenetileg, amíg végiggondolja helyzetét, megpróbál lányánál megszállni, aki élettársával és annak szüleivel lakott. Edit néhány nap múlva újra felkereste a szociális irodát, mert lánya élettársával és annak családjával folyamatosan konfliktusba keveredett. Azt kérte, mégiscsak segítsünk neki vidéki anyaotthoni elhelyezést találni. Hosszas telefonálgatás után egy Nyíregyházától 30 km-re fekv településen találtuk meg azt az otthont, ahol szívesen fogadták kisfiával. Már másnap költözhetett volna, de mivel egyetlen ismer se sem vállalta, hogy segít neki ebben, ezért minket kért meg. Az intézményvezet autót és sof rt is szerzett, aki másnap elvitte Editet és kisfiát minden holmijával együtt új szálláshelyükre. Néhány nappal kés bb telefonált, hogy minden rendben van, és bár hiányoznak a lányai és az ismer sök, jól érzi magát. Kóczi-Kasim Seherezádé szociális munkás Cím: Oltalom Karitatív Egyesület, 1086 Budapest, Dankó utca 9. Telefon: (06-1) /201 F tött Utca (Nappali Meleged, Éjjeli Menedékhely, Lábadozó, utcai szociális munka) Az Oltalom Karitatív Egyesület december 13-án F tött Utca néven nyitotta meg kapuit azon hajléktalan emberek el tt, akik más intézményekb l és a hajléktalan- 22

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

Oltalom beszámoló 2003

Oltalom beszámoló 2003 Oltalom beszámoló 2003 Tartalomjegyzék Beköszöntő (Iványi Gábor) (2) Közhasznúsági jelentés (Borsányi Katalin) (5) SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK: Férfi átmeneti szálló (Iványi Zoltánné) (7) Női átmeneti szálló

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 7 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 18 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 23

TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 7 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 18 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 23 TARTALOM Beszámoló a BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 7 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 18 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 23 GONDOZÁSI KÖZPONT 29 DISZPÉCSER SZOLGÁLAT 36

Részletesebben

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig munka kör alapítvány hallássérültek foglalkoztatásáért lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig információs füzet i. 2013 lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Szociális. Szolgáltatástervezési Koncepció

Szociális. Szolgáltatástervezési Koncepció Tát Nagyközség Önkormányzata 2534 T Á T Kossuth Lajos u. 15. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2 0 0 8 Tát Nagyközség Önkormányzat Képvisel -testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program

Helyi Esélyegyenl ségi Program Helyi sélyegyenl ségi Program Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi sélyegyenl ségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Hajléktalan ellátás Lengyelországban a Szent Albert Testvér Segítő Szervezet bemutatásán keresztül

Hajléktalan ellátás Lengyelországban a Szent Albert Testvér Segítő Szervezet bemutatásán keresztül Hajléktalan ellátás Lengyelországban a Szent Albert Testvér Segítő Szervezet bemutatásán keresztül Készítette: Oláh Dóra szociális munkás BMSZKI Szociális Információs Központ A lengyelországi hajléktalanság

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL

B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék 1. Budapest Józsefváros lakosságának demográfiai

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

(D.) REHABILITÁCIÓS MUNKACSOPORT

(D.) REHABILITÁCIÓS MUNKACSOPORT Az intézményből kikerülve István újra szembesült a való élet problémáival, és hamar visszaesett a napi szintű szerhasználatra. 3 hét elteltével jelentkezett újra ambulanciánkon, mivel úgy érezte, hogy

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

BERLIN 2013 Belülről, alulról. Készítette: Horváth Gábor

BERLIN 2013 Belülről, alulról. Készítette: Horváth Gábor BERLIN 2013 Belülről, alulról Készítette: Horváth Gábor A II. világháború után Németország két államra vált szét: a demokratikus nyugatra (Német Szövetségi Köztársaság) és a kommunista keletre (Német Demokratikus

Részletesebben

A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek

A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek A Lelkisegély Telefonszolgálatok mint szervezetek I. A Lelkisegély Telefonszolgálatok munkájának bemutatása A debreceni Lelkisegély Telefonszolgálat 1970-ben alakult, Magyarországon és az akkori szocialista

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Husznay

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben