TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 VESZPRÉMI ÉRSEKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015.TANÉV Veszprém 2014 Szerkesztette dr. Birher Nándor Misurda-Györffy Orsolya Tördelőszerkesztő Közreműködtek Széplábi Ramóna Kiadja Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Felelős kiadó dr. Varga István rektor 1

2 TARTALOMJEGYZÉK KÖSZÖNTŐ... 3 A FŐISKOLA TÖRTÉNETE... 4 A HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA FŐBB ADATAI... 5 A VESZPRÉMI ÉRSEKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA VEZETŐI... 5 A VESZPRÉMI ÉRSEKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZAKJAI... 5 HIVATALOK... 5 A FŐISKOLA OKTATÓI... 7 A TANÉV BEOSZTÁSA, A KÉPZÉSI IDŐSZAK... 8 TEOLÓGIA SZAK... 9 A TEOLÓGIA SZAK MINTATANTERVE...15 KATEKETIKA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS (BA) SZAK KAPOSVÁRI KIHELYEZETT TAGOZAT A KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS SZAK MINTATANTERVE (NAPPALI TAGOZAT, VESZPRÉM)...22 A KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS SZAK MINTATANTERVE (LEVELEZŐ TAGOZAT, KAPOSVÁR)...24 HITTANÁR-NEVELŐ TANÁR (MA) SZAK HITTANÁR-NEVELŐ TANÁR SZAK MINTATANTERVE...27 HITTANÁR-NEVELŐTANÁR SZAK (OSZTATLAN)...29 A HITTANÁR NEVELŐTANÁR SZAK (OSZTATLAN) MINTATANTERVE...31 SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MINTATANTERVE SZOCIÁLIS MUNKA (BA) SZAK SZOCIÁLIS MUNKA (BA ) SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI TEREPGYAKORLATI KÉPZÉS LEÍRÁSA A TEREPGYAKORLAT SZEREPLŐI A TEREPGYAKORLAT FONTOSABB DOKUMENTUMAI HITÉLETI SZAKOK TANTÁRGYLEÍRÁSAI KARITÁSZ SPECIALIZÁCIÓ HALLGATÓI ÉRDEKKÉPVISELET KOLLÉGIUM VESZPRÉMI ÉRSEKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRA JEGYZETBOLT, FÉNYMÁSOLÁS RENDJE INFORMATIKA ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG

3 KÖSZÖNTŐ Kedves Hallgatóink! Örömmel adjuk hallgatóink és munkatársaink kezébe a 2014/2015. tanévi Tanulmányi Tájékoztatót. Örömünk különös oka, hogy szeptember 12-én lesz húsz éve annak, hogy Szendi József érsek úr itt a Jutasi úton a főiskola kápolnájábanbemutatott szentmisével és a főiskola dísztermében tartott ünnepi köszöntőjével megnyitotta az 1994/1995-ös tanévet. Ezzel befejeződött a három éves küzdelem a várbeli szeminárium tulajdonjogáért, mely épület helyett a kormány a volt Marxizmus-Leninizmus Továbbképző Intézetet és a hozzá csatlakozó Vendégházat, valamint az ezeket körülvevő parkerdőt adta kárpótlásként. A Veszprémi Hittudományi Főiskola már 1991 óta működött a Veszprémi Egyetem tantermeit használhattuk csekély díjazás fejében. Az örömteli visszaemlékezésbe egy kis szomorúság is vegyül. Húsz évvel ezelőtt az örömteli tanévnyitón a díszeterem zsúfolásik megtelt, a hallgatóknak csak állóhely jutott. Ma jóval kevesebben vagyunk, mint húsz évvel ezelőtt. Az épület külsején a régi szimbólumot felváltotta a kereszt, jelezvén, hogy az intézményen belül is változás történt. Erőinket, képességeinket itt a Jutasi úton új cél érdekébe állítottuk ben intézetünkben lelkész és hittanár képző szak működött, melyhez a hallgatók kapcsolhatták a Veszprémi Egyetem keretein belül valamelyik tanári szakot ben indult el főiskolánkon a szociális munlás képzés. Mindegyik szak hallgatói sajátos hivatással rendelkeznek. A szeminárium növendékei az elkötelezettség jeleként fogadják el a szeminárium sajátos rendjét. Tudatosan mélyítsék el ismereteiket a szent tudományokban. Keressék a hit mélyebb fogodzó pontjait. Vállalják fel az egyház kétezer éves történelmét. Szemük előtt lebegjen minden nap: mit vár tőlem az egyház. Hittanár szakos hallgatóinknak Márai Sándor 1942-ben leírt mondatát idézem: A népiskolák tantermeiben nem ártana az emberi együttélés legfontosabb minőségi feltételének a tapintatnak szentelni néhány órát. Megtanítani növendékeiket arra, hogy amit akartok, hogy veletek tegyék az emberek, az tegyék nekik. Hiszen a tanárok lesznek, akik szépre, jóra, emberségre nevelik a diákjaikat. Ne legyen az iskola csupán a karrierharc helye, ahol nincs megállás, ahol az inputnak hoznia kell az előírt outputot. A szociális munkás szak hallgatóinak a Páli szent Vince által alapított Irgalmas Rend nővéreinek szellemét és lelkületét kívánom. Páli szent Vince Párizs szegényeinek szociális apostola volt és az általa alapított nővérek is ebben a szellemben dolgoztak. Amikor 1950-ben Magyarországon az Irgalmas Rend nővéreit kormányrendeletre elbocsátották a kórházakból, nem egy főorvos szembeszállt a rendelettel és nem engedte, hogy a nővérek elhagyják a kórházat. Azt kívánom minden hallgatónknak, régieknek és azoknak is, akik először lépik át intézetünk küszöbét és kezükbe veszik tanulmányi tájékoztatónkat, hogy hivatásuknak megfelelő lelkülettel kezdjék meg munkájukat. Ennek a lelkületnek az kialakítását segíti intézetünk minden tanára és dolgozója. Ismerjék meg és szeressék meg az alma matert, iskolánkat és Veszprém városát. Nem véletlen, hogy a várban a püspöki palota mellett a várkút peremén a következő latin felírás: Civitas, ubi olim fontes uberrimi cilturae gentis Hungarorum eruperant. (Ez az a város, ahol hajdan a magyar nemzeti művelődés legdúsabb forrásai fakadtak.) Veszprém, szeptember 8. dr. Varga István rektor 3

4 A FŐISKOLA TÖRTÉNETE A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola jogelődjét, a Papnevelő Intézetet, Volkra János veszprémi püspök alapította október 26-án. Az alapító levélben a főpásztor a következőket írja: Szent Anna tiszteletére papnevelő intézetet létesítünk, amelyben a bölcsészeti vagy szónoklati tudományban jó kiképzést nyert mindazon húszéves, vagy idősebb ifjak vétetnek fel papnövendékül, akik az erkölcstudományok elvégzése utána megüresedett, vagy Isten segítségével újonnan alapítandó plébániákra küldessenek. Mivel a főpásztor a szeminárium elhelyezésére alkalmas épületet nem talált, ezért egyelőre a piaristák rezidenciájában helyezte el a teológusokat. Volkra püspök halála után, 1721-től negyedszázados szünet után, ben Padányi Biró Márton állította vissza a szemináriumot a Volkra alapítvány felhasználásával től 1952-ig, a világháborúk alatti kisebb megszakításokat leszámítva zavartalanul folyt a papképzés Veszprémben márciusában az akkori kormány erőszakkal megszüntette a szeminárium működését. A tanárokat az ÁVH internálta, közülük többet bebörtönöztek. Az internálás és az igazságtalan bebörtönözés letelte után a szeminárium tanárai részben a lelkipásztorkodásban, részben gyárakban, üzemekben helyezkedhettek el. Az egyházmegye számára nagy nehézséget jelentett, hogy papnövendékei az ország különböző szemináriumaiban nevelkedhettek, távol az egyházmegyétől, annak szellemiségét nem ismerhették meg. Budapest, Eger, Esztergom, Szeged és Győr adott helyet a veszprémi szeminaristáknak. Majdnem negyvenévi kényszerszünet után, Szendi József veszprémi megyéspüspök 1991ben újraalapította a Veszprémi Hittudományi Főiskolát, teológia és hittanári szakkal től 94-ig a Hittudományi Főiskolának épület hiányában a Veszprémi Egyetem adott helyet és segítette annak működését. 1994ben a Hittudományi Főiskola kárpótlásként a régi szeminárium épületéért megkapta a volt MSZMP tulajdonát képező Marxizmus-leninizmus Továbbképző Intézetet, valamint a Kormány és Párt Vendégházat, a hozzá tartozó erdős ligetes területtel együtt, amely most mintegy főiskolai campust képez. A főiskolán ekkor indult újra a papképzés. Az intézetben ig Ének-Zene-Egyházzene Szak is működött. A főiskolán 1995-től szociális munkás képzés is folyik. A főiskola szellemisége, a kulturális és szakmai rendezvények mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók jól felkészülhessenek választott hivatásukra. 4

5 A HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA FŐBB ADATAI CÍME Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2, pf Tel: 88/ Fax: 88/ Honlap: Az intézmény OKM azonosítója: FI A VESZPRÉMI ÉRSEKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA VEZETŐI Rektor: dr. Varga István Tanulmányi igazgató: dr. Birher Nándor Szociális munka szak vezetője: dr. Albert József Gazdasági vezető: Szőke Enikő Kollégiumvezető: Neumüller Márta A VESZPRÉMI ÉRSEKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZAKJAI Teológia (O) szak 12 félév nappali tagozat Hittanár-nevelő tanár (MA) szak 5 félév nappali tagozat Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanári szak 10 félév nappali tagozat Szociális munka (BA) szak 7 félév nappali és levelező tagozat Társadalmi tanulmányok (BA) szak 6 félév nappali és levelező tagozat Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 4 félév nappali és levelező tagozat Pedagógus szakvizsga (tehetséggondozó szakirány) 4 félév levelező tagozat Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 4 félév levelező tagozat HIVATALOK REKTORI HIVATAL Rektor: dr. Varga István Hivatali ügyintéző: Széplábi Ramóna Hivatalos fogadóidő: hétfőtől csütörtökig: , ig péntek ig Helye: 4-es iroda TANULMÁNYI OSZTÁLY Tanulmányi igazgató: dr. Birher Nándor Tanulmányi ügyintéző: Misurda-Györffy Orsolya Hivatalos fogadóidő: hétfőtől csütörtökig: , ig péntek ig Helye: 3-as iroda 5

6 SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Szakvezető: dr. Albert József Szaki ügyintéző: Szöllőskei Anikó Hivatalos fogadóidő: hétfő, szerda, csütörtök , ig kedd , ig péntek ig Helye: 8-as iroda A tanulmányi ügyekkel kapcsolatos adminisztrációt a Tanulmányi Osztály végzi. PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYÁZATI OSZTÁLY Osztályvezető: Trosits András Hivatalos fogadóidő: hétfőtől csütörtökig: ig péntek ig Helye: 12-es iroda GAZDASÁGI HIVATAL Gazdasági vezető: Szőke Enikő Gazdasági ügyintéző: Sáfár Mária Pénztári órák: hétfőtől csütörtökig: ig péntek ig Helye: 6-os iroda HALLGATÓI ÉRDEKKÉPVISELET (HÖK) HÖK elnök: Fiola Ágnes Fogadóóra: külön plakáton feltüntetve Helye: 11-es iroda MOBILITÁSI KOORDIÁNTOR az intézmény mobilitási, illetve fogyatékosságal élő hallgatókkal foglalkozó koordinátora: Trosits András 6

7 dr. tud.fok. A FŐISKOLA OKTATÓI vezetékneve keresztneve tud. beosztás VHF beosztás dr. Albert József PhD, CsC főiskolai tanár szociális munka szakvezető dr. Balázs Pál PhD főiskolai tanár katekéta szakvezető Bálint Bánk főiskolai docens dr. Birher Nándor PhD, habil főiskolai tanár tanulmányi igazgató, hittanár (Ma) szakvezető Brenner József főiskolai docens szemináriumi spirituális Feketéné Magyar Zsófia adjunktus - G Y E S - dr. Fodor János PhD Győri Piroska Horváth Andrea dr. Hudi József PhD adjunktus angol nyelvtanár dr. Janka Ferenc PhD főiskolai docens Kocsi György főiskolai docens szemináriumi prefektus Magvas Mária Mészáros Ágota tanársegéd német nyelvtanár Neumüller Miklós tanársegéd tagozatvezető Neumüller Márta főiskolai docens kollégiumigazgató dr. Rumszauer Miklós PhD dr. Sebestyén József PhD főiskolai docens Takáts István Trosits András adjunktus főiskolai docens dr. Varga István PhD főiskolai tanár rektor, teológia szakvezető Vargáné Kalocsai Adrienn főiskolai docens 7

8 A TANÉV BEOSZTÁSA, A KÉPZÉSI IDŐSZAK I. FÉLÉV Augusztus 31. Szeptember 2-5. Szeptember 7. Szeptember 8. Október 22. (du.) Október 23. Október 24. Október 26. (du.) Október 31. November 2. December 5. December 5. December December December 22 Január 6-ig December 25. (du.) Január 6. (du.) Január Január Január II. FÉLÉV február 8. február 9. február 2-13 február február 18. február február április május 1. május 5. május 15. május 24. május 25. május 31. május 18 június 19-ig június június 13. június 20. június ig augusztus 15. Papnövendékek bevonulása a szemináriumba Lelkigyakorlat a Szemináriumban; Kollégisták beköltözése Tanévnyitó ünnepség, I. félév szorgalmi időszak kezdete kispapok hazautazása Nemzeti ünnep, tanítási szünet pihenőnap, tanítási szünet a kispapok visszaérkezése a Szemináriumba kispapok hazautazása a kispapok visszaérkezése a Szemináriumba Szakdolgozat leadásának határideje (januárban záróvizsgázók) I. félév szorgalmi idő vége Vizsganapok VHF kollégium zárva karácsonyi szünet kispapok hazautazása Papnövendékek visszaérkezése a szemináriumba Vizsgaidőszak Ismétlővizsga időszak Záróvizsga-időszak kispapok visszaérkezése a szemináriumba 20 óráig II. félév szorgalmi időszak kezdete beiratkozás a tavaszi szemeszterre tantárgyfelvételi időszak Hamvazószerda a szemeszterre vonatkozó hallgatói kérelmek leadási határideje Diplomaosztó ünnepség Húsvéti szünet Állami ünnep, tanítási szünet Szakdolgozat leadásának határideje a hitéleti szakokon II. félév szorgalmi időszak vége Pünkösdvasárnap Pünkösdhétfő jelentkezési határidő a hitéleti szakokra vizsgaidőszak záróvizsga időszak Papszentelés a Székesegyházban (péntek) Diplomaosztó ünnepség (szombat) Ismétlővizsga időszak Nagyboldogasszony ünnepe, egyházi ünnep 8

9 TEOLÓGIA SZAK A TEOLÓGIA SZAK KÉPZÉSI CÉLJA A szak célja, hogy a katolikus egyház papi utánpótlásáról gondoskodjék. A szak az Egyházi Törvénykönyv , valamint kánonja, a Papnevelés Általános Szabályzata (Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis), a Magyarországi Papnevelés Általános Szabályzata előírásai, valamint a veszprémi érsek utasításai szerint végzi tevékenységét. Ezek értelmében a szent tudományokon kívül oktatásra kerülnek mindazok a modern tudományok is, melyek a papságra készülők számára biztosítják a hatékony lelkipásztori tevékenységet, képessé teszik őket arra, hogy a híveket a katolikus hit elvei szerint vezessék, és minden jóakaratú emberrel gyümölcsöző együttműködéssel járuljanak hozzá hazánk szellemi, lelki, kulturális fellendítéséhez. Ezért a szakon a hallgatók a sajátosan hittudományi jellegű tantárgyakon kívül speciális filozófiai, antropológiai, jogi, szociológiai, pedagógiai és pszichológiai, valamint idegen nyelvi képzést kapnak. Ezzel együtt, mivel a szeminárium állandó bentlakással is jár, sajátos lelki képzésben is részesülnek, melyet papnevelő tanárok (elöljárók) irányítása mellett kapnak. A katolikus egyház jogrendje szerint a szeminárium nemzetközi akkreditálás alá eső intézmény, melynek oktatási, fegyelmi rendjét a mindenkori veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar, valamint a Szentszék Nevelési Kongregációja felügyeli. A KÉPZÉSRŐL Tanulmányok Az első év előkészítő év, melyet leginkább a közösségbe való beilleszkedés és a lelki képzés jellemez. Az imaélet fejlesztését szolgálja a Lelki élet teológiája című tantárgy, ami elméleti képzést jelent, de minden hétfőn, szerdán, pénteken, szombaton külön punktát tartunk, melynek során a jelöltek a gyakorlatban szerezhetnek ismereteket az imádságról. A beöltözésre Krisztus király ünnepepén kerül sor, az elsősök ekkor kapják meg a reverendát, a papi ruhát. A másod-harmadévet filozófiainak szokták mondani, mert a tananyagot nagyrészt filozófiai tárgyak alkotják. De a magyar szemináriumokban a filozófia nem különül el annyira a teológiától, mint külföldön. A harmadéveseket szintén Krisztus király ünnepén lektorrá avatják. A negyed-ötödév gerincét a teológia alkotja. Negyedévben kerül sor az akolitus avatásra. Az ötödéveseket, ha alkalmasnak találják őket, püspökük az év végén diakónussá szenteli. Előtte körülbelül egy hónappal kerül sor a prezentációra. A hatodévesek (diakónusok) már kifelé tekintenek a szemináriumból; kifejezetten gyakorlati tárgyakat tanulnak, amelyek leendő papi munkájukkal függnek össze. Az év végén van a diplomadolgozat megvédése (államvizsga) és a jurisdikciós vizsga jegyében telik, ez utóbbi a papi működés egyházjogi feltétele. Ezután június közepén a püspök atyák a végzősöket pappá szentelik (mindegyik diakónust a saját püspöke). Augusztus elsejétől pedig elfoglalják első állomáshelyüket, amelyet a dispozícióban kapnak meg a püspöküktől. 9

10 SZEMINÁRIUM NAPIRENDJE Hétfőtől péntekig 6 00 Ébresztő 6 30 Kápolnai program (hétfőn, szerdán, pénteken, elmélkedés, utána 7 00 szentmise, a többi napon laudessel egybekötött szentmise) 7 30 Reggeli Előadások Ebéd Kötelező séta: a házban senki sem tartózkodhat Séta vagy közmunka Studium Szünet Studium Szentírás olvasás közösen Vacsora Kápolnai program (vasárnap, kedd, csütörtök, és péntek punkta, a többi este lelkiolvasmány, és kompletórium) Villanyoltás Szombat 6 00 Ébresztő 6 30 Kápolnai program (elmélkedés, 7 00 szentmise) 7 30 Reggeli Takarítás Csendes foglalkozás Ebéd Szabad séta Rózsafüzér a kápolnában Vacsora, Szabad este Villanyoltás Vasárnap 7 00 Ébresztő 7 30 Laudes 8 15 Reggeli Énekpróba Szentmise Ebéd Kötelező séta, a házban senki sem tartózkodhat Szabad séta Csendes foglalkozás Kápolnai program (vesperás, szentségimádás, vagy rózsafüzér) Vacsora Kápolnai program (punkta és kompletórium) Kápolnai program vége Villanyoltás 10

11 LELKI ÉLET A SZEMINÁRIUMBAN A lelki élet a kispap belső fóruma. Ezt elsősorban mindenki saját maga formálja. Természetesen vannak megszabott formák, és a spirituális atya is foglalkozik a szeminaristák lelki életével a lelki beszélgetésekben, de a cél az, hogy mire eljutnak a papszentelésig, mindenki önálló, egészséges és komoly lelki életet alakítson ki, amely valóban alapja lehet a papi életének és a további lelki fejlődésnek. A szentmise a nap középpontja, semmiképpen sem maradhat el. Hétköznap reggel, vasárnap pedig délelőtt van. A hétfői szentmise latin vagy német nyelvű. Szombaton olasz nyelven ünnepelik az Eukarisztiát. Ünnepekkor a kispapok asszisztenciát adnak a bazilikában az érseki miséken. Zsolozsmát a napirend szerint közösen végezik. Kedden, csütörtökön szentmisével egybekötve mondják el a laudest, vasárnap pedig ünnepi reggeli dicséretet tartanak. Minden hónap második vasárnapján ünnepi vesperást mondnak. A többi vasárnapon szentségimádás van, vagy rózsafüzért imádkoznak este. Szombat kivételével a kompletóriumot is közösen végezik. Vasárnap, kedden, csütörtökön és pénteken a spirituális atya ad punktát, azaz elmélkedési pontokat, amelyek alapján az elmélkedést végezik másnap reggel. Az elsőévesek számára hétfőn, szerdán, pénteken, és szombaton reggelenként külön punkta van, amelyen a spirituális atya kifejezetten az ő számukra fontos kérdésekről beszél. Az esti kápolnai programon májusban litániát, októberben rózsafüzért imádkoznak a Szűzanya tiszteletére. Nagyböjt péntekjein keresztutat végeznek, általában egy diakónus vezetésével. A bűnbánat alkalmai a szemináriumban is elsősorban a péntekek. Ilyenkor gyónási lehetőség van a spirituális atyánál és egy külsős gyóntatónál. (Természetesen más napokon is lehet gyónni, ha valakinek igénye van rá). Minden év októberének utolsó hetében lelkigyakorlat van. Ezt egy meghívott atya vezeti. Természetesen itt is érvényes, hogy a legfontosabb az egyéni buzgóság. A lelkigyakorlatot tulajdonképpen a lelkigyakorlatozó tartja, a vezető csak a pontokat adja hozzá. Év közben rekollekciók is vannak, melyet szintén vendég atyák tartanak. Olvasmányaikban fontos helyen kell lenniük a lelki tartalmú könyveknek, legelőször is a Szentírásnak, ez minden lelki olvasmány ősmintája. A szentírásolvasás napirendi pont is ezt, valamint a lelki írók könyveit minden nap közösen olvassák. Ezek gazdagítják az imakincsüket, illetve különféle imamódokat ismernek meg belőlük, segítenek elmélkedési pontokat venni, és nem utolsósorban tágítják az ismereteiket a vallásos irodalomban. LÉPCSŐFOKOK, ÁLLOMÁSOK A BEVONULÁSTÓL A PAPSZENTELÉSIG Beöltözés: Krisztus király vasárnapján az elsőévesek ünnepélyes szentmise keretei között öltik magukra a reverendát. A beöltözési szentmisét és az új reverendák megáldását az érsek atya végezi. Ettől kezdve hordhatják a reverendát és a papi civilt. Lektorátus: A beöltözések napján a harmadévesek megkapják az első szolgálatot, a lektori, azaz felolvasói tisztséget. Ez nem szentelés, mivel ettől nem lesz a papnövendék a papság (klérus) része, hanem szolgálat, amelynek az a célja, hogy egy bizonyos feladatban kipróbálják a kispapot, így engedik felvenni a további szolgálatot. (Tehát a lektorátus feltétele a papszentelésnek.) Az avatáskor az érsek atya megáldja az avatandót és átadja neki szolgálata jelképét, a Szentírást. A lektor feladata az ige szolgálata. Ő a szentmise olvasmányainak a hivatott felolvasója. Ennek megfelelően meg kell tanulnia nagyon értelmesen olvasni a Szentírást, és meg is ismerni azt. Az olvasmányokat, mint alkalmi felolvasó természetesen bármely hívő felolvashatja. A lektor feladata lehet továbbá az alkalmi felolvasók betanítása, a szentmise konferálása, az ének vezetése, a hirdetések felolvasása is. Akolitátus: Ez a második szolgálat. A negyedéveseket szintén Krisztus király ünnepén avatják akolitussá, a lektorokkal együtt. Ahogy a lektor feladata sajátosan az ambóhoz (a felolvasóállványhoz) kötődik, úgy az akolitus az oltár körül teljesít szolgálatot. Az akolüthosz szó szerint nyomon követőt jelent, a papot és a diakónust követi és segíti a liturgiában. Az avatáskor az érsek atya a paténát az ostyával és a kelyhet adja át neki. Az akolitus az Oltáriszentség rendkívüli kiszolgáltatója (a rendes kiszolgáltató a pap és a diakónus): azaz, akkor áldoztat, ha az áldozók nagy száma indokolttá teszi. Áldoztatja a betegeket is. Kiteheti az Oltáriszentséget imádásra (szentségi áldást nem adhat). A szentmisén a kelyhet és paténát előkészíti, áldozás után purifikál (megtisztítja a szent edényeket, és a maradék Oltáriszentséget magához veszi). 11

12 Prezentáció (bemutatás): A diakónusszentelés előtti ünnepélyes szertartás, amikor az ötödéves kispapok kinyilvánítják, hogy elkötelezték magukat a papi életre, az Egyház pedig bemutatja őket, mint papjelölteket. (Nem szolgálat és nem szentelés.) Ez szentmise keretében történik, a diakónusszentelés előtt. Diakonátus (Szerpapság): Azokat az ötödéves kispapokat, akik a hivatást teljes szívükkel érzik, és akiket a megyéspüspök, valamint a szeminárium elöljárói alkalmasnak találnak, az év végén diakónussá szentelik. A diakonosz görög szó szolgát jelent, eredeti feladata elsősorban a szegények szolgálata. A szentelés úgy történik, hogy a püspök a szentelendő fejére teszi a kezét és imádkozik fölötte. Ezzel a papnövendék klerikussá, azaz a papság rendjének tagjává válik. Ez visszavonhatatlan, a szentség által egész életére küldetést kap Isten népe szolgálatára. Innentől kezdve kötelező számára a cölibátus (nem nősülhet meg), mondania kell az Egyház imáját, a zsolozsmát, s engedelmességgel tartozik a megyéspüspökének. Áldozópapság (presbiterátus): A szemináriumi képzés végén a diakónusokat az érsek vagy püspök atya kézrátételével és imájával pappá szenteli. A szentelést kiegészíti a két kéz megkenése krizmával. A preszbüterosz szó idősebbet jelen. A papszentelés manapság is korhatárhoz van kötve, legalább 25 évesnek kell lennie. A pap feladatai: bemutatni Krisztus áldozatát (misézés), gyóntatás, betegek kenetének kiszolgáltatása, keresztelés, bizonyos esetekben bérmálás, esketés, prédikálás, hitoktatás, áldások, szentelmények kiszolgáltatása, Isten népének vezetése a püspök helyett és megbízásából (plébánia vezetése). Állandó szolgálatok: Lektor, akolitus és diakónus lehet valaki akkor is, ha nem akar pap lenni. Ezek a szolgálatok az ősegyházban gyakoriak voltak, mostanában újra feladják olyan laikusoknak is, akik nem akarnak papok lenni. Most különösen az állandó diakonátust emeljük ki. Fontos különbség, hogy az állandó diakónusok a családjuk körében maradva vállalnak szolgálatot az Egyházban, azaz nős állapotban is felszentelik őket (ha viszont nőtlen állapotban kapta meg a szentséget, ő sem nősülhet már meg). Az állandó diakonátus követelménye betöltött 35 év, példamutató családi és közösségi élet. Nem az egész egyházmegyére, hanem egy meghatározott plébániára szól a küldetése. BEMUTATUNK EGY TANÉVET A szemináriumba szeptember elején kell bevonulni. Érsek atya vezetésével és a tanárok, elöljárók koncelebrált ünnepi szentmisét mutatnak be, amely egyben a Veni Sancte mise is. Ezután ősi hagyomány szerint kerül sor a törvényolvasásra is, azaz a Ház szabályzatának ünnepélyes felolvasására. Szeptemberben vagy októberben (az időjárástól függően) a kispapok szokás szerint részt vesznek az érsekség szőlőjének szüretelésében. Munka közben rendszerint vidám hangulat alakul ki. Az ősz egyik hétvégi programja szombat este szalonnasütéssel egybekötött bemutatkozó est, mikor is az első évesek bemutatkoznak a közösség előtt. Az év folyamán az első jelentősebb esemény a lelkigyakorlat október végén, amelyet mindig egy tekintélyes, tapasztalt pap (más szeminárium elöljárója, szerzetes vagy lelkipásztor) tart. Mindenszentek, halottak napja, hazautazási lehetőség. Krisztus Király ünnepe a beöltözés napja. Ez az első lektor és akolitus avatás a harmad, illetve negyedévesek számára. Ezt érsek atya szokta végezni. Minden esztendőben ünnep a Mikulás, ezt a Szeminárium is megünnepeli. Ekkor a másodévesek humoros műsorral kedveskednek az elöljáróknak, tanároknak, mely est nem mentes a tanítók kifigurázásától sem. E rendezvényen természetesen jelen vannak az érsek atyák, a tanárok és a meghívott vendégek is. Karácsony előtt jelenik meg a növendékpapságunk által szerkesztett Életünk című folyóirat első száma. Ebben a kispapok saját tanulmányaikat, verseiket, fordításokat publikálhatnak. A második szám Húsvét ünnepére jelenik meg. A karácsonyt a veszprémi és az alsóbb éves, más egyházmegyés kispapok a szemináriumban ünnepelik. Szenteste az elsőévesek egy műsort adnak, amelyen ismét részt vesz az érsek atya. Ez azonban a Mikulásműsorral ellentétben komoly műsor: pásztorjáték vagy énekes, verses irodalmi összeállítás. Ezt követően az érsek atya kiosztja mindenkinek az ajándékát. Az ünnepi vacsora után az évfolyamok szűk körben ünneplik a karácsonyt, egymást szintén megajándékozva. Éjszaka közös részvétel a bazilika éjféli szentmiséjén. Másnap szintén ünnepi szentmisén szolgálunk. Mindezek után következik a hazautazás: a karácsonyi szünet. 12

13 Vizsgaidőszak az újév második napjától indul, ahol számot kell adni a félév során megszerzett tudásról. Január legvégén, egy hét plébániai lelkipásztori gyakorlat van. Az Egyház legnagyobb ünnepe a húsvét és az azt megelőző nagyhét igen fontos a kispapok életében is. Nagycsütörtökön délelőtt bazilikai program: részvétel az olajszentelési szentmisén, majd este az utolsó vacsora miséjén. Nagypénteken este Jézus megváltó halálának emlékezetét szintén a bazilikában tartjuk. Nagyszombaton részvétel a húsvéti vigílián és a húsvétvasárnapi ünnepi misén. Húsvét napján egy hetes szünetre haza mehetünk. Húsvét negyedik vasárnapja a papi hivatások vasárnapja, ilyenkor minden kispap egy plébániára megy, és tanúságot tesz a hivatásáról. Beszélünk a misén, találkozunk a hívekkel, a fiatalokkal. Különösen fontos ez azoknak, akik a papi hivatást fontolgatják. Év közben különböző kirándulási lehetőségek vannak, mind évfolyamonként, mind közösen. Május első hétvégéjén ismét szalonnasütéssel egybekötött vidám estet tartunk. Május 7én szemináriumunk névadójának, Boldog Gizellának emléknapja van. Ekkor a városban is Gizella napokat tartanak különböző rendezvényekkel, melyeken mi is részt vehetünk. Május közepétől június végéig vizsgaidőszak van. Minden esztendőben a szeminárium legjelentősebb ünnepe a papszentelés. A hatodévesek befejezve tanulmányaikat megkapják a papszentelés kegyelmét. Ez jelenti mindannyiunk célját, erre készülünk egész évben és a hatéves képzés során. HOGYAN LEHETEK KISPAP? Ezt a kérdést elsősorban azoknak szeretnénk feltenni, akik papok szeretnének lenni, vagy legalábbis megfordult már a fejükben a papi hivatás gondolata. Ezzel kapcsolatban talán az lehet a legfontosabb, hogyan tudod meg magadról, van-e papi hivatásod. Pap nem úgy lesz valaki, hogy úgy dönt, elmegy papnak. A papokat maga az Isten hívja meg az emberek közül, egyedül Ő tudja, hogy miért éppen azt, akit meghívott. Ezt a hívást kell magadban felismerni. Bizony, ennek eldöntése nem egyszerű feladat, mivel nem valószínű, hogy látomásod lesz, vagy rendkívüli jelet kapsz. De jel, ha szívesen vagy a templomban, szívesen imádkozol, és örömmel veszel részt szentmisén, ministrálsz, szívesen vagy pap közelében, és úgy érzed, hogy szívesen tennél valamit az Egyházért, a hívekért, általában az emberekért. Ha megfogan a lelkedben a gondolat, hogy esetleg te is pap lehetnél, feltétlenül szólj a lelki vezetődnek, plébánosodnak. Igen fontos, hogy a hivatás érlelődjék benned. Ezért ha még nem tartozol plébániai közösséghez, csatlakozzál egyhez, ott tevékenykedjél legalább 12 évig. Sokat segíthetnek a lelkiségi mozgalmak. Közben rendszeresen beszélgessél a hivatásodról a lelki vezetőddel. Ismerd meg, amire készülsz. Nem egy könyv szól a papi hivatásról, és a legtöbb hittankönyvben is olvashatsz róla. Könyvet keresni segíthet a lelki vezetőd, plébánosod, hitoktatód is. Ha hivatásvasárnap kispap jön a templomotokba, beszélgessél vele egy kicsit a hivatásról, szemináriumról. Lehet levelet, t írni a kispapoknak. Ha már nagyjából tudod, hogy mire vállalkozol, évek óta aktív egyházközségi életet élsz, komoly az elhatározásod, hogy jelentkezni akarsz a szemináriumba és ezt a plébánosod is támogatja, a következőket kell tenni: Legkésőbb júniusig jelentkezési lapot küldeni a megfelelő püspökségre, amelyben röviden leírod önéletrajzodat, és hogy miért akarsz kispap lenni. Csatold hozzá a plébánosod, lelki vezetőd, hitoktatód ajánlását, keresztlevelet, bérmálási igazolást. (A technikai részben segít a plébánosod.) Általában június végén van a konkurzus, azaz a felvételi. Ehhez szükséges egy orvosi vizsgálat, majd a találkozás az érsek vagy püspök atyával és a felvételi bizottsággal. Erre készüljél egy verssel és egy énekkel, amit elő kell adnod előttük. Néhány kérdést fognak feltenni, utána a bizottság értékeli a kialakult véleményeket, egybeveti a plébánosi ajánlással, és az érsek atya dönt, hogy felvesz-e. Néhány szempont, ami feltétlenül szerepet játszik a felvételi kérelem elbírálásában: Mikor kereszteltek? Ha nagyon rövid idő telt el a keresztelés és a jelentkezés között, meggondolják a felvételt. A hivatásnak komoly lelki, hitbeli érettség a feltétele. Végzel-e most éppen főiskolát, vagy egyetemet? Talán érdemesebb 13

14 előbb befejezni. Ezekről előzőleg konzultáljunk plébánosoddal, a szemináriumi elöljárókkal. Utoljára írtam, de a legfontosabb, hogy imádkozzál a hivatásodért, hogy az Úristen mutassa meg az ő akaratát. Ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied (Lk 22,42) 14

15 A TEOLÓGIA SZAK MINTATANTERVE tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök félévek tanóraszám (heti, ill. féléves), tanóratípus (ea / sz / gy / konz) tantárgy kreditszáma számonkér és (koll / gyj /egyéb alapozó ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) 1. Fundamentális teológia I. IV. dr. Janka Ferenc 2. Egyháztörténet I-IV. dr. Gárdonyi Máté 3. Ószövetségi bevezetés I-II. Kocsi György 4. Újszövetségi bevezetés I-II. Kocsi György 5. Jogi alapismeretek dr. Birher Nándor 6. Bevezetés a pszichológiába Bálint Bánk 7. Bevezetés a pedagógiába dr. Albert József 8. Fundamentális szigorlat dr. Janka Ferenc összesen 2/30 ea 2/30 ea 2/30 ea 2/30 ea 3x4=12 koll.x4 3/45 ea 3/45ea 3/45 ea 3/45 ea 6x4=24 koll.x4 4/60 ea 4/60 ea 8x2=16 koll.x2 4/60 ea 4/60 ea 8x2=16 koll.x2 6/90 ea 6/90 ea 9/135 ea 9/135 ea szig szakmai törzsanyag (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) 1. Patrológia I-II. dr. Gárdonyi Máté 2. Filozófiai antropológia és etika dr. Birher Nándor 3. Metafizika - Teodícea dr. Birher Nándor 2/30 ea 2 koll. 2/30 ea 2 koll. 2/30 ea 2 koll. 0 szig 4 szig 5/75 ea 5/75 ea 2/30 ea 78 koll.x15 szig.x2 2/30 ea 2/30 ea 2x2=4 koll.x2 3/45ea 4 koll. 3/45ea 5 koll. 15

16 tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök félévek tanóraszám (heti, ill. féléves), tanóratípus (ea / sz / gy / konz) tantárgy kreditszáma számonkér és (koll / gyj /egyéb 4. Logika- Kritika dr. Birher Nándor 5. Bölcselettörténet A I-II. dr. Birher Nándor 6. Bölcselettörténet B I-II. dr. Birher Nándor 7. Liturgika I-IV. dr. Varga István 8. Ószövetségi egzegézis I-II. Kocsi György 9. Újszövetségi egzegézis I-II. Kocsi György 10. Dogmatika I-IV. dr. Janka Ferenc 11. Dogmatika V-VIII. dr. Janka Ferenc 12. Morális I-IV. dr. Balázs Pál 13. Egyházjog I-IV. dr. Kuminetz Géza 14. Fejlődéslélektan Bálint Bánk 15. Szociálpszichológia Bálint Bánk 16. Személyiséglélektan Bálint Bánk 17. Kateketika I-II. Takáts István 18. Oktatáselmélet dr. Rosta István 3/45ea 3 koll. 4/60 ea 4/60 ea 8x2=16 koll.x2 2/30 ea 2/30 ea 2x2=4 koll.x2 2/30 ea 2/30 ea 2/30 ea 2/30 ea 4x4=16 koll.x4 4/60 ea 4/60 ea 8x2=16 koll.x2 4/60 ea 4/60 ea 8x2=16 koll.x2 4/60 ea 4/60 ea 4/60 ea 4/60 ea 6x4=24 koll.x4 2/30 ea 2/30 ea 2/30 ea 2/30 ea 2x4=8 koll.x4 3/45 ea 3/45ea 3/45 ea 3/45 ea 6x4=24 koll.x4 2/30 ea 2/30 ea 2/30 ea 2/30 ea 3x4=12 koll.x4 2/30 ea 2 koll. 2/30 ea 2 koll. 2/30 ea 2 koll. 2/30 ea 2/30 ea 2x2=4 koll.x2 2/30 ea 3 koll. 16

17 tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök félévek tanóraszám (heti, ill. féléves), tanóratípus (ea / sz / gy / konz) tantárgy kreditszáma számonkér és (koll / gyj /egyéb 19. Neveléselmélet dr. Rosta István 20. Pedagógia-Pszichológia szigorlat dr. Rosta István 21. Filozófia szigorlat dr. Birher Nándor 22. Szakdolgozati konzultáció I- II. konzulens 1. Szakdolgozat konzulens összesen 6/90 ea 3/45 ea 6/90 ea 8/120 ea; szig 2/30 ea 2 koll. 0 szig 4 szig 0 szig 4 szig 10/150 ea 12/180 ea 17/255 ea 15/225 ea; szig 13/195 ea 13/195 ea 1/15 gy 1/15 gy 0x2=0 Ax2 2/30 ea, 1/15 gy szd 30 Szd 2/30 ea, 1/15 gy 206 koll.x40, Ax2, szigx2 szd differenciált szakmai ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) Lelkipásztor szakirány felelőse: dr. Varga István Magyar egyháztörténet I-II. dr. Gárdonyi Máté Egyháztörténet szigorlat dr. Gárdonyi Máté Vallásbölcselet - Történetfilozófia- Kozmológia dr. Birher Nándor Rítus I-II. Neumüller Márta Bevezetés a Krisztus misztériumába I-II. Neumüller Márta Lelki élet teológiája I-II. Brenner József 2/30 ea 2/30ea 2x2=4 koll.x2 0 szig 4 szig 3/45ea 3 koll. 1/15 ea 1/15 ea 1x2=2 koll.x2 2/30 ea 2/30 ea 2x2=4 koll.x2 2/30 gy 2/30 gy 1x2=2 min.ax4 17

18 tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök félévek tanóraszám (heti, ill. féléves), tanóratípus (ea / sz / gy / konz) tantárgy kreditszáma számonkér és (koll / gyj /egyéb Latin I-IV. Brenner József 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 2x4=8 gyjx4 Óhéber I-II. Kocsi György 2/30 gy 2/30 gy 1+2=3 gyjx2 Ógörög I-II. dr. Csernai Balázs 2/30 gy 2/30 gy 1+2=3 gyjx2 Szociáletika I-IV. dr. Balázs Pál 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 2x4=8 min.ax4 Kazuisztika I-IV. dr. Balázs Pál 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1x4=4 min.ax4 Plébániai adminisztrációs és 1/15 ea gazdasági ismeretek 1/15 gy dr. Balázs Pál 2 gyj. Homiletika I-II. dr. Varga István 1/15 gy 1/15 gy 1x2=2 min.ax4 Pasztorálteológia I-II. dr. Fodor János 2/30 ea 2/30 ea 2x2=4 koll.x2 Lelkipásztori pszichológia Bálint Bánk 2/30 gy 2 min.a Szeminárium I-IV. választott oktató 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 2x4=8 gyj.x4 Próbaprédikáció I-XII. dr. Varga István 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 0x12=0 min.ax12 Ének I-XII. Rostetterné Nagy Rita 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 0x12=0 min.ax12 Papi ének I-IV. Rostetterné Nagy Rita 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 0x4=0 min.ax4 összesen 3/45 ea 8/120 gy 6/90 ea 8/120 gy 2/30 ea 7/105 gy 2/30 ea 7/105 gy 5/75 gy 5/75 gy szig 4/60 gy 4/60 g y 2/30 ea 7/105 gy 2/30 ea 9/135 gy 1/15 ea 7/105 gy 6/90 gy 62 koll.x9 gyj.x13 min.ax45 szig szabadon választható tantárgyak 1. Önismereti gyakorlat Bálint Bánk 2/30 gy 2 min.a 18

19 tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök félévek tanóraszám (heti, ill. féléves), tanóratípus (ea / sz / gy / konz) tantárgy kreditszáma számonkér és (koll / gyj /egyéb 2. A szociológia alapjai dr. Albert József 3. Vallásszociológia dr. Albert József 4. Pedagógiai helyzetgyakorlatok Trosits András 5. Neveléstörténet dr. Bertalan Péter 6. Szakrális művészetek dr. Varga István 7. Idegen nyelv I-XII (angol) Horváth Andrea (német) Mészáros Ágota összesen a szakon összesen 2/30 ea 3 koll 2/30 ea 3 koll. 2/30 gy 2 gyj. 2/30 ea 2 koll. 2/30 ea 2 gyj. 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 0x12=0 gyj.x12 6/90 gy 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 15/225 ea 14/210 gy 15/225 ea 12/180 gy 17/255 ea 11/165 gy 19/285 ea 11/165 gy 2 szig. 2/30 ea 4/60 gy 4/60 gy 17/255 ea 9/135 gy 17/255 ea 9/135 gy szig. 2/30 ea 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 19/285 ea 8/120 gy 15/225 ea 8/120 gy szig. 15/225 ea 11/165 gy 15/225 ea 15/225 gy 2/30 ea 8/120 gy 4/60 gy 11 7/105 ea 16/240gy 2/60 ea 11/165 gy 360 koll.x2 gyj.x14 min.a koll.x67 gyj.x27 min.ax46 Ax2, szigx4 szd Jelmagyarázat: heti/félées óraszámot jelenti a = a félév aláírással végződik; gy = a félév gyakorlati jeggyel végződik k = a félév kollokviummal (szóbeli felelettel) végződik 19

20 A TEOLÓGIA SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: teológia (Theology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: - végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) - szakképzettség: okleveles teológus (lelkész/lelkipásztor szakiránnyal) - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Theologist - választható szakirány: lelkész/lelkipásztor (Cleric) 3. Képzési terület: hittudomány 4. A képzési idő félévekben: 10 félév, lelkész/lelkipásztor szakirányon 12 félév 5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit, lelkész/lelkipásztor szakirányon 360 kredit 6. A képzés célja: A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát felsőfokú szinten művelik, és küldetésüknek megfelelően részt tudnak venni egyházuk evangelizációs tevékenységében. A lelkész/lelkipásztor szakirányon a képzés célja ezen felül olyan elkötelezett lelkészek/lelkipásztorok oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi, papi teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és az egyes közösségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé lehetnek. A mesterfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük (szakirányuk) szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat doktori képzésben folytassák. A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges, továbbá a teológiai szaknyelvi képzés teljesítése. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg. 7. A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések: Az egyes egyházak, illetve egyházi felsőoktatási intézmények a szak és a szakképzettség oklevélben történő megnevezésére - az egyház saját, belső szabályai szerint - más elnevezést, felekezeti meghatározást is használhatnak. A szak és szakképzettség e rendelettől eltérő megnevezése esetén az oklevélben fel kell tüntetni az e rendelet 5. számú melléklete szerinti azon szak és szakképzettség megnevezését is, amelynek az megfelel. 20

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR. TEOLÓGIAI KAR (Szegeden, egyes képzések Szarvason)

GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR. TEOLÓGIAI KAR (Szegeden, egyes képzések Szarvason) GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR A Gál Ferenc Főiskola Teológiai Kara (TK), Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kara (TSZK) a Szeged-Csanádi Egyházmegye szívében, a szegedi Dóm

Részletesebben

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A GÁL FERENC FŐISKOLÁN

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A GÁL FERENC FŐISKOLÁN FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A GÁL FERENC FŐISKOLÁN A Gál Ferenc Főiskolán hitéleti szakokra (2 BA és 4 MA szak) és világi szakra (etikatanár MA) lehet jelentkezni. Csökkentettük az önköltséges képzéseken fizetendő

Részletesebben

Felvételi 2011. augusztus

Felvételi 2011. augusztus Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Felvételi 2011. augusztus A Főiskola Teológiai Kara és Humán Tudományi Kara a Szeged-Csanádi Egyházmegye szívében, a i Dóm téren, valamint gyulai és kaposvári telephelyein

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS?

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS? PEDAGÓGIATANÁRI MESTERSZAK AZ SZTE BTK NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN A KÉPZÉS IDŐTARTAMA ÉS FORMÁI A pedagógiatanári mesterszak képzési ideje az korábbi tanulmányoktól függően 5, 3 vagy 2 félév. 5 féléves

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

Osztatlan tanárképzés

Osztatlan tanárképzés Osztatlan tanárképzés Az osztatlan tanárszak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott alkalmazási feltételeknek megfelelően az iskolai nevelésoktatás, valamint

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató

Tanulmányi Tájékoztató Győri Hittudományi Főiskola Tanulmányi Tájékoztató 2014-2015-ös tanév Győr, 2014 9021 Győr, Káptalandomb 7. 1 Szerkesztette: Dr. Martos Levente Balázs, főtitkár Kálócziné Czigler Hajnalka, rektori hivatal

Részletesebben

TEOLÓGIA MA SZAK AJÁNLOTT TANTERVE

TEOLÓGIA MA SZAK AJÁNLOTT TANTERVE TEOLÓGIA MA SZAK AJÁNLOTT TANTERVE Az A évvel kezdők ajánlott tanterve Ez a tanterv érvényes azokra a hallgatókra, akik 2013 szeptemberében vagy azt követően kezdték meg a szakon tanulmányaikat. Az alapszak

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább Mesterképzési szakok - alkalmazott nyelvészet adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - andragógia adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - nemzetközi tanulmányok adatlap mintatanterv:

Részletesebben

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2015 szeptemberétől is Az ELTE Bárczi Gusztáv

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye. Munkarend

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye. Munkarend Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye Munkarend 2014/2015. tanév Tényleges tanítási napok száma: 180 nap Tanítás nélküli munkanapok száma: 6 nap (nappalin) 2014.

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VITÉZ JÁNOS TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT OKTATÁSKOORDINÁCIÓS OSZTÁLY Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2014/2015. tanév

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

(Itt a kötelező tárgyakról találsz infót, a választható, extra és ÖTB tárgyakról infó a Dokumentumtárban.)

(Itt a kötelező tárgyakról találsz infót, a választható, extra és ÖTB tárgyakról infó a Dokumentumtárban.) Böngészde (Itt a kötelező tárgyakról találsz infót, a választható, extra és ÖTB tárgyakról infó a Dokumentumtárban.) Nappalis vagyok Kötelező szemeszterek: 3 Heti óraszám: 4 Az Üzleti idegen nyelv 1 felvételének

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány 2 Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN mesterszak

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN mesterszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtudományok Intézet Környezetgazdaságtan Tanszék /1117. Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q-épület, A. II.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2013. A JELENTKEZÉS MÓDJA nyomtatvány felsőoktatási jelentkezési lapon (1380 Budapest Pf. 1190 címre) e-jelentkezés e-felvételi

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal) Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese (Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

2013 Órarend II. félév 2014

2013 Órarend II. félév 2014 Órarend félév 2013 2014 Nappali tagozat HÉTFŐ KE SZERA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK I. Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés és teológia osztatlan mesterképzés I. évfolyam KLM I. TEO I. KLM I. TEO I. KLM I.

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség RMKANYSZNC

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség RMKANYSZNC Nyelvi képzés tájékoztató Kritériumtárgy teljesítése Nappali tagozat, alapképzési szakos hallgatók számára Gépészmérnök, Had-és biztonságtechnikai mérnök, Mechatronikai mérnök, Villamosmérnök, Könnyűipari

Részletesebben

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. A tanév helyi rendje 2014/2015. tanév. 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. A tanév helyi rendje 2014/2015. tanév. 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium A tanév helyi rendje 2014/2015. tanév 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján 2014. augusztus 25-28. hétfő, kedd, szerda, csütörtök Gólyatábor

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VÉGZETT HALLGATÓKNAK

TÁJÉKOZTATÓ VÉGZETT HALLGATÓKNAK TÁJÉKOZTATÓ VÉGZETT HALLGATÓKNAK BAJA 2015 Kedves Végzett Hallgatónk! A diplomaátadó ünnepségre az Eötvös József Főiskola Bajcsy-Zsilinszky utcai Campus, Nagyelőadó 2015. január 28-án (szerdán) 12 órai

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA MELLÉKLET A SAPIENTIA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁHOZ A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának,

Részletesebben

Kiegészítés a 2013. évi felsőoktatási pótfelvételi eljáráshoz. Képzési forma. Intézmény/Kar kódja. További felvételi információk

Kiegészítés a 2013. évi felsőoktatási pótfelvételi eljáráshoz. Képzési forma. Intézmény/Kar kódja. További felvételi információk Kiegészítés a 2013. évi felsőoktatási pótfelvételi eljáráshoz Intézmény/Kar kódja DE-BTK DE-GVK DE-ÉK DE-TTK EDUTUS Képzési forma További felvételi információk esterszakos jelentkezés esetén a felvételi

Részletesebben

TVSZ 4. számú melléklete

TVSZ 4. számú melléklete TVSZ 4. számú melléklete Felvételi és átiratkozási szabályzat A Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.), a felsőoktatási felvételi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző,

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2013/2014-ES TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1 MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek Egyetem v. PTSZJNK-IL101-K3

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint:

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSÕOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés (Tourism and

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben