TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 VESZPRÉMI ÉRSEKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015.TANÉV Veszprém 2014 Szerkesztette dr. Birher Nándor Misurda-Györffy Orsolya Tördelőszerkesztő Közreműködtek Széplábi Ramóna Kiadja Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Felelős kiadó dr. Varga István rektor 1

2 TARTALOMJEGYZÉK KÖSZÖNTŐ... 3 A FŐISKOLA TÖRTÉNETE... 4 A HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA FŐBB ADATAI... 5 A VESZPRÉMI ÉRSEKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA VEZETŐI... 5 A VESZPRÉMI ÉRSEKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZAKJAI... 5 HIVATALOK... 5 A FŐISKOLA OKTATÓI... 7 A TANÉV BEOSZTÁSA, A KÉPZÉSI IDŐSZAK... 8 TEOLÓGIA SZAK... 9 A TEOLÓGIA SZAK MINTATANTERVE...15 KATEKETIKA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS (BA) SZAK KAPOSVÁRI KIHELYEZETT TAGOZAT A KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS SZAK MINTATANTERVE (NAPPALI TAGOZAT, VESZPRÉM)...22 A KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS SZAK MINTATANTERVE (LEVELEZŐ TAGOZAT, KAPOSVÁR)...24 HITTANÁR-NEVELŐ TANÁR (MA) SZAK HITTANÁR-NEVELŐ TANÁR SZAK MINTATANTERVE...27 HITTANÁR-NEVELŐTANÁR SZAK (OSZTATLAN)...29 A HITTANÁR NEVELŐTANÁR SZAK (OSZTATLAN) MINTATANTERVE...31 SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MINTATANTERVE SZOCIÁLIS MUNKA (BA) SZAK SZOCIÁLIS MUNKA (BA ) SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI TEREPGYAKORLATI KÉPZÉS LEÍRÁSA A TEREPGYAKORLAT SZEREPLŐI A TEREPGYAKORLAT FONTOSABB DOKUMENTUMAI HITÉLETI SZAKOK TANTÁRGYLEÍRÁSAI KARITÁSZ SPECIALIZÁCIÓ HALLGATÓI ÉRDEKKÉPVISELET KOLLÉGIUM VESZPRÉMI ÉRSEKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRA JEGYZETBOLT, FÉNYMÁSOLÁS RENDJE INFORMATIKA ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG

3 KÖSZÖNTŐ Kedves Hallgatóink! Örömmel adjuk hallgatóink és munkatársaink kezébe a 2014/2015. tanévi Tanulmányi Tájékoztatót. Örömünk különös oka, hogy szeptember 12-én lesz húsz éve annak, hogy Szendi József érsek úr itt a Jutasi úton a főiskola kápolnájábanbemutatott szentmisével és a főiskola dísztermében tartott ünnepi köszöntőjével megnyitotta az 1994/1995-ös tanévet. Ezzel befejeződött a három éves küzdelem a várbeli szeminárium tulajdonjogáért, mely épület helyett a kormány a volt Marxizmus-Leninizmus Továbbképző Intézetet és a hozzá csatlakozó Vendégházat, valamint az ezeket körülvevő parkerdőt adta kárpótlásként. A Veszprémi Hittudományi Főiskola már 1991 óta működött a Veszprémi Egyetem tantermeit használhattuk csekély díjazás fejében. Az örömteli visszaemlékezésbe egy kis szomorúság is vegyül. Húsz évvel ezelőtt az örömteli tanévnyitón a díszeterem zsúfolásik megtelt, a hallgatóknak csak állóhely jutott. Ma jóval kevesebben vagyunk, mint húsz évvel ezelőtt. Az épület külsején a régi szimbólumot felváltotta a kereszt, jelezvén, hogy az intézményen belül is változás történt. Erőinket, képességeinket itt a Jutasi úton új cél érdekébe állítottuk ben intézetünkben lelkész és hittanár képző szak működött, melyhez a hallgatók kapcsolhatták a Veszprémi Egyetem keretein belül valamelyik tanári szakot ben indult el főiskolánkon a szociális munlás képzés. Mindegyik szak hallgatói sajátos hivatással rendelkeznek. A szeminárium növendékei az elkötelezettség jeleként fogadják el a szeminárium sajátos rendjét. Tudatosan mélyítsék el ismereteiket a szent tudományokban. Keressék a hit mélyebb fogodzó pontjait. Vállalják fel az egyház kétezer éves történelmét. Szemük előtt lebegjen minden nap: mit vár tőlem az egyház. Hittanár szakos hallgatóinknak Márai Sándor 1942-ben leírt mondatát idézem: A népiskolák tantermeiben nem ártana az emberi együttélés legfontosabb minőségi feltételének a tapintatnak szentelni néhány órát. Megtanítani növendékeiket arra, hogy amit akartok, hogy veletek tegyék az emberek, az tegyék nekik. Hiszen a tanárok lesznek, akik szépre, jóra, emberségre nevelik a diákjaikat. Ne legyen az iskola csupán a karrierharc helye, ahol nincs megállás, ahol az inputnak hoznia kell az előírt outputot. A szociális munkás szak hallgatóinak a Páli szent Vince által alapított Irgalmas Rend nővéreinek szellemét és lelkületét kívánom. Páli szent Vince Párizs szegényeinek szociális apostola volt és az általa alapított nővérek is ebben a szellemben dolgoztak. Amikor 1950-ben Magyarországon az Irgalmas Rend nővéreit kormányrendeletre elbocsátották a kórházakból, nem egy főorvos szembeszállt a rendelettel és nem engedte, hogy a nővérek elhagyják a kórházat. Azt kívánom minden hallgatónknak, régieknek és azoknak is, akik először lépik át intézetünk küszöbét és kezükbe veszik tanulmányi tájékoztatónkat, hogy hivatásuknak megfelelő lelkülettel kezdjék meg munkájukat. Ennek a lelkületnek az kialakítását segíti intézetünk minden tanára és dolgozója. Ismerjék meg és szeressék meg az alma matert, iskolánkat és Veszprém városát. Nem véletlen, hogy a várban a püspöki palota mellett a várkút peremén a következő latin felírás: Civitas, ubi olim fontes uberrimi cilturae gentis Hungarorum eruperant. (Ez az a város, ahol hajdan a magyar nemzeti művelődés legdúsabb forrásai fakadtak.) Veszprém, szeptember 8. dr. Varga István rektor 3

4 A FŐISKOLA TÖRTÉNETE A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola jogelődjét, a Papnevelő Intézetet, Volkra János veszprémi püspök alapította október 26-án. Az alapító levélben a főpásztor a következőket írja: Szent Anna tiszteletére papnevelő intézetet létesítünk, amelyben a bölcsészeti vagy szónoklati tudományban jó kiképzést nyert mindazon húszéves, vagy idősebb ifjak vétetnek fel papnövendékül, akik az erkölcstudományok elvégzése utána megüresedett, vagy Isten segítségével újonnan alapítandó plébániákra küldessenek. Mivel a főpásztor a szeminárium elhelyezésére alkalmas épületet nem talált, ezért egyelőre a piaristák rezidenciájában helyezte el a teológusokat. Volkra püspök halála után, 1721-től negyedszázados szünet után, ben Padányi Biró Márton állította vissza a szemináriumot a Volkra alapítvány felhasználásával től 1952-ig, a világháborúk alatti kisebb megszakításokat leszámítva zavartalanul folyt a papképzés Veszprémben márciusában az akkori kormány erőszakkal megszüntette a szeminárium működését. A tanárokat az ÁVH internálta, közülük többet bebörtönöztek. Az internálás és az igazságtalan bebörtönözés letelte után a szeminárium tanárai részben a lelkipásztorkodásban, részben gyárakban, üzemekben helyezkedhettek el. Az egyházmegye számára nagy nehézséget jelentett, hogy papnövendékei az ország különböző szemináriumaiban nevelkedhettek, távol az egyházmegyétől, annak szellemiségét nem ismerhették meg. Budapest, Eger, Esztergom, Szeged és Győr adott helyet a veszprémi szeminaristáknak. Majdnem negyvenévi kényszerszünet után, Szendi József veszprémi megyéspüspök 1991ben újraalapította a Veszprémi Hittudományi Főiskolát, teológia és hittanári szakkal től 94-ig a Hittudományi Főiskolának épület hiányában a Veszprémi Egyetem adott helyet és segítette annak működését. 1994ben a Hittudományi Főiskola kárpótlásként a régi szeminárium épületéért megkapta a volt MSZMP tulajdonát képező Marxizmus-leninizmus Továbbképző Intézetet, valamint a Kormány és Párt Vendégházat, a hozzá tartozó erdős ligetes területtel együtt, amely most mintegy főiskolai campust képez. A főiskolán ekkor indult újra a papképzés. Az intézetben ig Ének-Zene-Egyházzene Szak is működött. A főiskolán 1995-től szociális munkás képzés is folyik. A főiskola szellemisége, a kulturális és szakmai rendezvények mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók jól felkészülhessenek választott hivatásukra. 4

5 A HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA FŐBB ADATAI CÍME Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2, pf Tel: 88/ Fax: 88/ Honlap: Az intézmény OKM azonosítója: FI A VESZPRÉMI ÉRSEKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA VEZETŐI Rektor: dr. Varga István Tanulmányi igazgató: dr. Birher Nándor Szociális munka szak vezetője: dr. Albert József Gazdasági vezető: Szőke Enikő Kollégiumvezető: Neumüller Márta A VESZPRÉMI ÉRSEKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZAKJAI Teológia (O) szak 12 félév nappali tagozat Hittanár-nevelő tanár (MA) szak 5 félév nappali tagozat Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanári szak 10 félév nappali tagozat Szociális munka (BA) szak 7 félév nappali és levelező tagozat Társadalmi tanulmányok (BA) szak 6 félév nappali és levelező tagozat Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 4 félév nappali és levelező tagozat Pedagógus szakvizsga (tehetséggondozó szakirány) 4 félév levelező tagozat Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 4 félév levelező tagozat HIVATALOK REKTORI HIVATAL Rektor: dr. Varga István Hivatali ügyintéző: Széplábi Ramóna Hivatalos fogadóidő: hétfőtől csütörtökig: , ig péntek ig Helye: 4-es iroda TANULMÁNYI OSZTÁLY Tanulmányi igazgató: dr. Birher Nándor Tanulmányi ügyintéző: Misurda-Györffy Orsolya Hivatalos fogadóidő: hétfőtől csütörtökig: , ig péntek ig Helye: 3-as iroda 5

6 SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Szakvezető: dr. Albert József Szaki ügyintéző: Szöllőskei Anikó Hivatalos fogadóidő: hétfő, szerda, csütörtök , ig kedd , ig péntek ig Helye: 8-as iroda A tanulmányi ügyekkel kapcsolatos adminisztrációt a Tanulmányi Osztály végzi. PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYÁZATI OSZTÁLY Osztályvezető: Trosits András Hivatalos fogadóidő: hétfőtől csütörtökig: ig péntek ig Helye: 12-es iroda GAZDASÁGI HIVATAL Gazdasági vezető: Szőke Enikő Gazdasági ügyintéző: Sáfár Mária Pénztári órák: hétfőtől csütörtökig: ig péntek ig Helye: 6-os iroda HALLGATÓI ÉRDEKKÉPVISELET (HÖK) HÖK elnök: Fiola Ágnes Fogadóóra: külön plakáton feltüntetve Helye: 11-es iroda MOBILITÁSI KOORDIÁNTOR az intézmény mobilitási, illetve fogyatékosságal élő hallgatókkal foglalkozó koordinátora: Trosits András 6

7 dr. tud.fok. A FŐISKOLA OKTATÓI vezetékneve keresztneve tud. beosztás VHF beosztás dr. Albert József PhD, CsC főiskolai tanár szociális munka szakvezető dr. Balázs Pál PhD főiskolai tanár katekéta szakvezető Bálint Bánk főiskolai docens dr. Birher Nándor PhD, habil főiskolai tanár tanulmányi igazgató, hittanár (Ma) szakvezető Brenner József főiskolai docens szemináriumi spirituális Feketéné Magyar Zsófia adjunktus - G Y E S - dr. Fodor János PhD Győri Piroska Horváth Andrea dr. Hudi József PhD adjunktus angol nyelvtanár dr. Janka Ferenc PhD főiskolai docens Kocsi György főiskolai docens szemináriumi prefektus Magvas Mária Mészáros Ágota tanársegéd német nyelvtanár Neumüller Miklós tanársegéd tagozatvezető Neumüller Márta főiskolai docens kollégiumigazgató dr. Rumszauer Miklós PhD dr. Sebestyén József PhD főiskolai docens Takáts István Trosits András adjunktus főiskolai docens dr. Varga István PhD főiskolai tanár rektor, teológia szakvezető Vargáné Kalocsai Adrienn főiskolai docens 7

8 A TANÉV BEOSZTÁSA, A KÉPZÉSI IDŐSZAK I. FÉLÉV Augusztus 31. Szeptember 2-5. Szeptember 7. Szeptember 8. Október 22. (du.) Október 23. Október 24. Október 26. (du.) Október 31. November 2. December 5. December 5. December December December 22 Január 6-ig December 25. (du.) Január 6. (du.) Január Január Január II. FÉLÉV február 8. február 9. február 2-13 február február 18. február február április május 1. május 5. május 15. május 24. május 25. május 31. május 18 június 19-ig június június 13. június 20. június ig augusztus 15. Papnövendékek bevonulása a szemináriumba Lelkigyakorlat a Szemináriumban; Kollégisták beköltözése Tanévnyitó ünnepség, I. félév szorgalmi időszak kezdete kispapok hazautazása Nemzeti ünnep, tanítási szünet pihenőnap, tanítási szünet a kispapok visszaérkezése a Szemináriumba kispapok hazautazása a kispapok visszaérkezése a Szemináriumba Szakdolgozat leadásának határideje (januárban záróvizsgázók) I. félév szorgalmi idő vége Vizsganapok VHF kollégium zárva karácsonyi szünet kispapok hazautazása Papnövendékek visszaérkezése a szemináriumba Vizsgaidőszak Ismétlővizsga időszak Záróvizsga-időszak kispapok visszaérkezése a szemináriumba 20 óráig II. félév szorgalmi időszak kezdete beiratkozás a tavaszi szemeszterre tantárgyfelvételi időszak Hamvazószerda a szemeszterre vonatkozó hallgatói kérelmek leadási határideje Diplomaosztó ünnepség Húsvéti szünet Állami ünnep, tanítási szünet Szakdolgozat leadásának határideje a hitéleti szakokon II. félév szorgalmi időszak vége Pünkösdvasárnap Pünkösdhétfő jelentkezési határidő a hitéleti szakokra vizsgaidőszak záróvizsga időszak Papszentelés a Székesegyházban (péntek) Diplomaosztó ünnepség (szombat) Ismétlővizsga időszak Nagyboldogasszony ünnepe, egyházi ünnep 8

9 TEOLÓGIA SZAK A TEOLÓGIA SZAK KÉPZÉSI CÉLJA A szak célja, hogy a katolikus egyház papi utánpótlásáról gondoskodjék. A szak az Egyházi Törvénykönyv , valamint kánonja, a Papnevelés Általános Szabályzata (Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis), a Magyarországi Papnevelés Általános Szabályzata előírásai, valamint a veszprémi érsek utasításai szerint végzi tevékenységét. Ezek értelmében a szent tudományokon kívül oktatásra kerülnek mindazok a modern tudományok is, melyek a papságra készülők számára biztosítják a hatékony lelkipásztori tevékenységet, képessé teszik őket arra, hogy a híveket a katolikus hit elvei szerint vezessék, és minden jóakaratú emberrel gyümölcsöző együttműködéssel járuljanak hozzá hazánk szellemi, lelki, kulturális fellendítéséhez. Ezért a szakon a hallgatók a sajátosan hittudományi jellegű tantárgyakon kívül speciális filozófiai, antropológiai, jogi, szociológiai, pedagógiai és pszichológiai, valamint idegen nyelvi képzést kapnak. Ezzel együtt, mivel a szeminárium állandó bentlakással is jár, sajátos lelki képzésben is részesülnek, melyet papnevelő tanárok (elöljárók) irányítása mellett kapnak. A katolikus egyház jogrendje szerint a szeminárium nemzetközi akkreditálás alá eső intézmény, melynek oktatási, fegyelmi rendjét a mindenkori veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar, valamint a Szentszék Nevelési Kongregációja felügyeli. A KÉPZÉSRŐL Tanulmányok Az első év előkészítő év, melyet leginkább a közösségbe való beilleszkedés és a lelki képzés jellemez. Az imaélet fejlesztését szolgálja a Lelki élet teológiája című tantárgy, ami elméleti képzést jelent, de minden hétfőn, szerdán, pénteken, szombaton külön punktát tartunk, melynek során a jelöltek a gyakorlatban szerezhetnek ismereteket az imádságról. A beöltözésre Krisztus király ünnepepén kerül sor, az elsősök ekkor kapják meg a reverendát, a papi ruhát. A másod-harmadévet filozófiainak szokták mondani, mert a tananyagot nagyrészt filozófiai tárgyak alkotják. De a magyar szemináriumokban a filozófia nem különül el annyira a teológiától, mint külföldön. A harmadéveseket szintén Krisztus király ünnepén lektorrá avatják. A negyed-ötödév gerincét a teológia alkotja. Negyedévben kerül sor az akolitus avatásra. Az ötödéveseket, ha alkalmasnak találják őket, püspökük az év végén diakónussá szenteli. Előtte körülbelül egy hónappal kerül sor a prezentációra. A hatodévesek (diakónusok) már kifelé tekintenek a szemináriumból; kifejezetten gyakorlati tárgyakat tanulnak, amelyek leendő papi munkájukkal függnek össze. Az év végén van a diplomadolgozat megvédése (államvizsga) és a jurisdikciós vizsga jegyében telik, ez utóbbi a papi működés egyházjogi feltétele. Ezután június közepén a püspök atyák a végzősöket pappá szentelik (mindegyik diakónust a saját püspöke). Augusztus elsejétől pedig elfoglalják első állomáshelyüket, amelyet a dispozícióban kapnak meg a püspöküktől. 9

10 SZEMINÁRIUM NAPIRENDJE Hétfőtől péntekig 6 00 Ébresztő 6 30 Kápolnai program (hétfőn, szerdán, pénteken, elmélkedés, utána 7 00 szentmise, a többi napon laudessel egybekötött szentmise) 7 30 Reggeli Előadások Ebéd Kötelező séta: a házban senki sem tartózkodhat Séta vagy közmunka Studium Szünet Studium Szentírás olvasás közösen Vacsora Kápolnai program (vasárnap, kedd, csütörtök, és péntek punkta, a többi este lelkiolvasmány, és kompletórium) Villanyoltás Szombat 6 00 Ébresztő 6 30 Kápolnai program (elmélkedés, 7 00 szentmise) 7 30 Reggeli Takarítás Csendes foglalkozás Ebéd Szabad séta Rózsafüzér a kápolnában Vacsora, Szabad este Villanyoltás Vasárnap 7 00 Ébresztő 7 30 Laudes 8 15 Reggeli Énekpróba Szentmise Ebéd Kötelező séta, a házban senki sem tartózkodhat Szabad séta Csendes foglalkozás Kápolnai program (vesperás, szentségimádás, vagy rózsafüzér) Vacsora Kápolnai program (punkta és kompletórium) Kápolnai program vége Villanyoltás 10

11 LELKI ÉLET A SZEMINÁRIUMBAN A lelki élet a kispap belső fóruma. Ezt elsősorban mindenki saját maga formálja. Természetesen vannak megszabott formák, és a spirituális atya is foglalkozik a szeminaristák lelki életével a lelki beszélgetésekben, de a cél az, hogy mire eljutnak a papszentelésig, mindenki önálló, egészséges és komoly lelki életet alakítson ki, amely valóban alapja lehet a papi életének és a további lelki fejlődésnek. A szentmise a nap középpontja, semmiképpen sem maradhat el. Hétköznap reggel, vasárnap pedig délelőtt van. A hétfői szentmise latin vagy német nyelvű. Szombaton olasz nyelven ünnepelik az Eukarisztiát. Ünnepekkor a kispapok asszisztenciát adnak a bazilikában az érseki miséken. Zsolozsmát a napirend szerint közösen végezik. Kedden, csütörtökön szentmisével egybekötve mondják el a laudest, vasárnap pedig ünnepi reggeli dicséretet tartanak. Minden hónap második vasárnapján ünnepi vesperást mondnak. A többi vasárnapon szentségimádás van, vagy rózsafüzért imádkoznak este. Szombat kivételével a kompletóriumot is közösen végezik. Vasárnap, kedden, csütörtökön és pénteken a spirituális atya ad punktát, azaz elmélkedési pontokat, amelyek alapján az elmélkedést végezik másnap reggel. Az elsőévesek számára hétfőn, szerdán, pénteken, és szombaton reggelenként külön punkta van, amelyen a spirituális atya kifejezetten az ő számukra fontos kérdésekről beszél. Az esti kápolnai programon májusban litániát, októberben rózsafüzért imádkoznak a Szűzanya tiszteletére. Nagyböjt péntekjein keresztutat végeznek, általában egy diakónus vezetésével. A bűnbánat alkalmai a szemináriumban is elsősorban a péntekek. Ilyenkor gyónási lehetőség van a spirituális atyánál és egy külsős gyóntatónál. (Természetesen más napokon is lehet gyónni, ha valakinek igénye van rá). Minden év októberének utolsó hetében lelkigyakorlat van. Ezt egy meghívott atya vezeti. Természetesen itt is érvényes, hogy a legfontosabb az egyéni buzgóság. A lelkigyakorlatot tulajdonképpen a lelkigyakorlatozó tartja, a vezető csak a pontokat adja hozzá. Év közben rekollekciók is vannak, melyet szintén vendég atyák tartanak. Olvasmányaikban fontos helyen kell lenniük a lelki tartalmú könyveknek, legelőször is a Szentírásnak, ez minden lelki olvasmány ősmintája. A szentírásolvasás napirendi pont is ezt, valamint a lelki írók könyveit minden nap közösen olvassák. Ezek gazdagítják az imakincsüket, illetve különféle imamódokat ismernek meg belőlük, segítenek elmélkedési pontokat venni, és nem utolsósorban tágítják az ismereteiket a vallásos irodalomban. LÉPCSŐFOKOK, ÁLLOMÁSOK A BEVONULÁSTÓL A PAPSZENTELÉSIG Beöltözés: Krisztus király vasárnapján az elsőévesek ünnepélyes szentmise keretei között öltik magukra a reverendát. A beöltözési szentmisét és az új reverendák megáldását az érsek atya végezi. Ettől kezdve hordhatják a reverendát és a papi civilt. Lektorátus: A beöltözések napján a harmadévesek megkapják az első szolgálatot, a lektori, azaz felolvasói tisztséget. Ez nem szentelés, mivel ettől nem lesz a papnövendék a papság (klérus) része, hanem szolgálat, amelynek az a célja, hogy egy bizonyos feladatban kipróbálják a kispapot, így engedik felvenni a további szolgálatot. (Tehát a lektorátus feltétele a papszentelésnek.) Az avatáskor az érsek atya megáldja az avatandót és átadja neki szolgálata jelképét, a Szentírást. A lektor feladata az ige szolgálata. Ő a szentmise olvasmányainak a hivatott felolvasója. Ennek megfelelően meg kell tanulnia nagyon értelmesen olvasni a Szentírást, és meg is ismerni azt. Az olvasmányokat, mint alkalmi felolvasó természetesen bármely hívő felolvashatja. A lektor feladata lehet továbbá az alkalmi felolvasók betanítása, a szentmise konferálása, az ének vezetése, a hirdetések felolvasása is. Akolitátus: Ez a második szolgálat. A negyedéveseket szintén Krisztus király ünnepén avatják akolitussá, a lektorokkal együtt. Ahogy a lektor feladata sajátosan az ambóhoz (a felolvasóállványhoz) kötődik, úgy az akolitus az oltár körül teljesít szolgálatot. Az akolüthosz szó szerint nyomon követőt jelent, a papot és a diakónust követi és segíti a liturgiában. Az avatáskor az érsek atya a paténát az ostyával és a kelyhet adja át neki. Az akolitus az Oltáriszentség rendkívüli kiszolgáltatója (a rendes kiszolgáltató a pap és a diakónus): azaz, akkor áldoztat, ha az áldozók nagy száma indokolttá teszi. Áldoztatja a betegeket is. Kiteheti az Oltáriszentséget imádásra (szentségi áldást nem adhat). A szentmisén a kelyhet és paténát előkészíti, áldozás után purifikál (megtisztítja a szent edényeket, és a maradék Oltáriszentséget magához veszi). 11

12 Prezentáció (bemutatás): A diakónusszentelés előtti ünnepélyes szertartás, amikor az ötödéves kispapok kinyilvánítják, hogy elkötelezték magukat a papi életre, az Egyház pedig bemutatja őket, mint papjelölteket. (Nem szolgálat és nem szentelés.) Ez szentmise keretében történik, a diakónusszentelés előtt. Diakonátus (Szerpapság): Azokat az ötödéves kispapokat, akik a hivatást teljes szívükkel érzik, és akiket a megyéspüspök, valamint a szeminárium elöljárói alkalmasnak találnak, az év végén diakónussá szentelik. A diakonosz görög szó szolgát jelent, eredeti feladata elsősorban a szegények szolgálata. A szentelés úgy történik, hogy a püspök a szentelendő fejére teszi a kezét és imádkozik fölötte. Ezzel a papnövendék klerikussá, azaz a papság rendjének tagjává válik. Ez visszavonhatatlan, a szentség által egész életére küldetést kap Isten népe szolgálatára. Innentől kezdve kötelező számára a cölibátus (nem nősülhet meg), mondania kell az Egyház imáját, a zsolozsmát, s engedelmességgel tartozik a megyéspüspökének. Áldozópapság (presbiterátus): A szemináriumi képzés végén a diakónusokat az érsek vagy püspök atya kézrátételével és imájával pappá szenteli. A szentelést kiegészíti a két kéz megkenése krizmával. A preszbüterosz szó idősebbet jelen. A papszentelés manapság is korhatárhoz van kötve, legalább 25 évesnek kell lennie. A pap feladatai: bemutatni Krisztus áldozatát (misézés), gyóntatás, betegek kenetének kiszolgáltatása, keresztelés, bizonyos esetekben bérmálás, esketés, prédikálás, hitoktatás, áldások, szentelmények kiszolgáltatása, Isten népének vezetése a püspök helyett és megbízásából (plébánia vezetése). Állandó szolgálatok: Lektor, akolitus és diakónus lehet valaki akkor is, ha nem akar pap lenni. Ezek a szolgálatok az ősegyházban gyakoriak voltak, mostanában újra feladják olyan laikusoknak is, akik nem akarnak papok lenni. Most különösen az állandó diakonátust emeljük ki. Fontos különbség, hogy az állandó diakónusok a családjuk körében maradva vállalnak szolgálatot az Egyházban, azaz nős állapotban is felszentelik őket (ha viszont nőtlen állapotban kapta meg a szentséget, ő sem nősülhet már meg). Az állandó diakonátus követelménye betöltött 35 év, példamutató családi és közösségi élet. Nem az egész egyházmegyére, hanem egy meghatározott plébániára szól a küldetése. BEMUTATUNK EGY TANÉVET A szemináriumba szeptember elején kell bevonulni. Érsek atya vezetésével és a tanárok, elöljárók koncelebrált ünnepi szentmisét mutatnak be, amely egyben a Veni Sancte mise is. Ezután ősi hagyomány szerint kerül sor a törvényolvasásra is, azaz a Ház szabályzatának ünnepélyes felolvasására. Szeptemberben vagy októberben (az időjárástól függően) a kispapok szokás szerint részt vesznek az érsekség szőlőjének szüretelésében. Munka közben rendszerint vidám hangulat alakul ki. Az ősz egyik hétvégi programja szombat este szalonnasütéssel egybekötött bemutatkozó est, mikor is az első évesek bemutatkoznak a közösség előtt. Az év folyamán az első jelentősebb esemény a lelkigyakorlat október végén, amelyet mindig egy tekintélyes, tapasztalt pap (más szeminárium elöljárója, szerzetes vagy lelkipásztor) tart. Mindenszentek, halottak napja, hazautazási lehetőség. Krisztus Király ünnepe a beöltözés napja. Ez az első lektor és akolitus avatás a harmad, illetve negyedévesek számára. Ezt érsek atya szokta végezni. Minden esztendőben ünnep a Mikulás, ezt a Szeminárium is megünnepeli. Ekkor a másodévesek humoros műsorral kedveskednek az elöljáróknak, tanároknak, mely est nem mentes a tanítók kifigurázásától sem. E rendezvényen természetesen jelen vannak az érsek atyák, a tanárok és a meghívott vendégek is. Karácsony előtt jelenik meg a növendékpapságunk által szerkesztett Életünk című folyóirat első száma. Ebben a kispapok saját tanulmányaikat, verseiket, fordításokat publikálhatnak. A második szám Húsvét ünnepére jelenik meg. A karácsonyt a veszprémi és az alsóbb éves, más egyházmegyés kispapok a szemináriumban ünnepelik. Szenteste az elsőévesek egy műsort adnak, amelyen ismét részt vesz az érsek atya. Ez azonban a Mikulásműsorral ellentétben komoly műsor: pásztorjáték vagy énekes, verses irodalmi összeállítás. Ezt követően az érsek atya kiosztja mindenkinek az ajándékát. Az ünnepi vacsora után az évfolyamok szűk körben ünneplik a karácsonyt, egymást szintén megajándékozva. Éjszaka közös részvétel a bazilika éjféli szentmiséjén. Másnap szintén ünnepi szentmisén szolgálunk. Mindezek után következik a hazautazás: a karácsonyi szünet. 12

13 Vizsgaidőszak az újév második napjától indul, ahol számot kell adni a félév során megszerzett tudásról. Január legvégén, egy hét plébániai lelkipásztori gyakorlat van. Az Egyház legnagyobb ünnepe a húsvét és az azt megelőző nagyhét igen fontos a kispapok életében is. Nagycsütörtökön délelőtt bazilikai program: részvétel az olajszentelési szentmisén, majd este az utolsó vacsora miséjén. Nagypénteken este Jézus megváltó halálának emlékezetét szintén a bazilikában tartjuk. Nagyszombaton részvétel a húsvéti vigílián és a húsvétvasárnapi ünnepi misén. Húsvét napján egy hetes szünetre haza mehetünk. Húsvét negyedik vasárnapja a papi hivatások vasárnapja, ilyenkor minden kispap egy plébániára megy, és tanúságot tesz a hivatásáról. Beszélünk a misén, találkozunk a hívekkel, a fiatalokkal. Különösen fontos ez azoknak, akik a papi hivatást fontolgatják. Év közben különböző kirándulási lehetőségek vannak, mind évfolyamonként, mind közösen. Május első hétvégéjén ismét szalonnasütéssel egybekötött vidám estet tartunk. Május 7én szemináriumunk névadójának, Boldog Gizellának emléknapja van. Ekkor a városban is Gizella napokat tartanak különböző rendezvényekkel, melyeken mi is részt vehetünk. Május közepétől június végéig vizsgaidőszak van. Minden esztendőben a szeminárium legjelentősebb ünnepe a papszentelés. A hatodévesek befejezve tanulmányaikat megkapják a papszentelés kegyelmét. Ez jelenti mindannyiunk célját, erre készülünk egész évben és a hatéves képzés során. HOGYAN LEHETEK KISPAP? Ezt a kérdést elsősorban azoknak szeretnénk feltenni, akik papok szeretnének lenni, vagy legalábbis megfordult már a fejükben a papi hivatás gondolata. Ezzel kapcsolatban talán az lehet a legfontosabb, hogyan tudod meg magadról, van-e papi hivatásod. Pap nem úgy lesz valaki, hogy úgy dönt, elmegy papnak. A papokat maga az Isten hívja meg az emberek közül, egyedül Ő tudja, hogy miért éppen azt, akit meghívott. Ezt a hívást kell magadban felismerni. Bizony, ennek eldöntése nem egyszerű feladat, mivel nem valószínű, hogy látomásod lesz, vagy rendkívüli jelet kapsz. De jel, ha szívesen vagy a templomban, szívesen imádkozol, és örömmel veszel részt szentmisén, ministrálsz, szívesen vagy pap közelében, és úgy érzed, hogy szívesen tennél valamit az Egyházért, a hívekért, általában az emberekért. Ha megfogan a lelkedben a gondolat, hogy esetleg te is pap lehetnél, feltétlenül szólj a lelki vezetődnek, plébánosodnak. Igen fontos, hogy a hivatás érlelődjék benned. Ezért ha még nem tartozol plébániai közösséghez, csatlakozzál egyhez, ott tevékenykedjél legalább 12 évig. Sokat segíthetnek a lelkiségi mozgalmak. Közben rendszeresen beszélgessél a hivatásodról a lelki vezetőddel. Ismerd meg, amire készülsz. Nem egy könyv szól a papi hivatásról, és a legtöbb hittankönyvben is olvashatsz róla. Könyvet keresni segíthet a lelki vezetőd, plébánosod, hitoktatód is. Ha hivatásvasárnap kispap jön a templomotokba, beszélgessél vele egy kicsit a hivatásról, szemináriumról. Lehet levelet, t írni a kispapoknak. Ha már nagyjából tudod, hogy mire vállalkozol, évek óta aktív egyházközségi életet élsz, komoly az elhatározásod, hogy jelentkezni akarsz a szemináriumba és ezt a plébánosod is támogatja, a következőket kell tenni: Legkésőbb júniusig jelentkezési lapot küldeni a megfelelő püspökségre, amelyben röviden leírod önéletrajzodat, és hogy miért akarsz kispap lenni. Csatold hozzá a plébánosod, lelki vezetőd, hitoktatód ajánlását, keresztlevelet, bérmálási igazolást. (A technikai részben segít a plébánosod.) Általában június végén van a konkurzus, azaz a felvételi. Ehhez szükséges egy orvosi vizsgálat, majd a találkozás az érsek vagy püspök atyával és a felvételi bizottsággal. Erre készüljél egy verssel és egy énekkel, amit elő kell adnod előttük. Néhány kérdést fognak feltenni, utána a bizottság értékeli a kialakult véleményeket, egybeveti a plébánosi ajánlással, és az érsek atya dönt, hogy felvesz-e. Néhány szempont, ami feltétlenül szerepet játszik a felvételi kérelem elbírálásában: Mikor kereszteltek? Ha nagyon rövid idő telt el a keresztelés és a jelentkezés között, meggondolják a felvételt. A hivatásnak komoly lelki, hitbeli érettség a feltétele. Végzel-e most éppen főiskolát, vagy egyetemet? Talán érdemesebb 13

14 előbb befejezni. Ezekről előzőleg konzultáljunk plébánosoddal, a szemináriumi elöljárókkal. Utoljára írtam, de a legfontosabb, hogy imádkozzál a hivatásodért, hogy az Úristen mutassa meg az ő akaratát. Ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied (Lk 22,42) 14

15 A TEOLÓGIA SZAK MINTATANTERVE tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök félévek tanóraszám (heti, ill. féléves), tanóratípus (ea / sz / gy / konz) tantárgy kreditszáma számonkér és (koll / gyj /egyéb alapozó ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) 1. Fundamentális teológia I. IV. dr. Janka Ferenc 2. Egyháztörténet I-IV. dr. Gárdonyi Máté 3. Ószövetségi bevezetés I-II. Kocsi György 4. Újszövetségi bevezetés I-II. Kocsi György 5. Jogi alapismeretek dr. Birher Nándor 6. Bevezetés a pszichológiába Bálint Bánk 7. Bevezetés a pedagógiába dr. Albert József 8. Fundamentális szigorlat dr. Janka Ferenc összesen 2/30 ea 2/30 ea 2/30 ea 2/30 ea 3x4=12 koll.x4 3/45 ea 3/45ea 3/45 ea 3/45 ea 6x4=24 koll.x4 4/60 ea 4/60 ea 8x2=16 koll.x2 4/60 ea 4/60 ea 8x2=16 koll.x2 6/90 ea 6/90 ea 9/135 ea 9/135 ea szig szakmai törzsanyag (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) 1. Patrológia I-II. dr. Gárdonyi Máté 2. Filozófiai antropológia és etika dr. Birher Nándor 3. Metafizika - Teodícea dr. Birher Nándor 2/30 ea 2 koll. 2/30 ea 2 koll. 2/30 ea 2 koll. 0 szig 4 szig 5/75 ea 5/75 ea 2/30 ea 78 koll.x15 szig.x2 2/30 ea 2/30 ea 2x2=4 koll.x2 3/45ea 4 koll. 3/45ea 5 koll. 15

16 tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök félévek tanóraszám (heti, ill. féléves), tanóratípus (ea / sz / gy / konz) tantárgy kreditszáma számonkér és (koll / gyj /egyéb 4. Logika- Kritika dr. Birher Nándor 5. Bölcselettörténet A I-II. dr. Birher Nándor 6. Bölcselettörténet B I-II. dr. Birher Nándor 7. Liturgika I-IV. dr. Varga István 8. Ószövetségi egzegézis I-II. Kocsi György 9. Újszövetségi egzegézis I-II. Kocsi György 10. Dogmatika I-IV. dr. Janka Ferenc 11. Dogmatika V-VIII. dr. Janka Ferenc 12. Morális I-IV. dr. Balázs Pál 13. Egyházjog I-IV. dr. Kuminetz Géza 14. Fejlődéslélektan Bálint Bánk 15. Szociálpszichológia Bálint Bánk 16. Személyiséglélektan Bálint Bánk 17. Kateketika I-II. Takáts István 18. Oktatáselmélet dr. Rosta István 3/45ea 3 koll. 4/60 ea 4/60 ea 8x2=16 koll.x2 2/30 ea 2/30 ea 2x2=4 koll.x2 2/30 ea 2/30 ea 2/30 ea 2/30 ea 4x4=16 koll.x4 4/60 ea 4/60 ea 8x2=16 koll.x2 4/60 ea 4/60 ea 8x2=16 koll.x2 4/60 ea 4/60 ea 4/60 ea 4/60 ea 6x4=24 koll.x4 2/30 ea 2/30 ea 2/30 ea 2/30 ea 2x4=8 koll.x4 3/45 ea 3/45ea 3/45 ea 3/45 ea 6x4=24 koll.x4 2/30 ea 2/30 ea 2/30 ea 2/30 ea 3x4=12 koll.x4 2/30 ea 2 koll. 2/30 ea 2 koll. 2/30 ea 2 koll. 2/30 ea 2/30 ea 2x2=4 koll.x2 2/30 ea 3 koll. 16

17 tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök félévek tanóraszám (heti, ill. féléves), tanóratípus (ea / sz / gy / konz) tantárgy kreditszáma számonkér és (koll / gyj /egyéb 19. Neveléselmélet dr. Rosta István 20. Pedagógia-Pszichológia szigorlat dr. Rosta István 21. Filozófia szigorlat dr. Birher Nándor 22. Szakdolgozati konzultáció I- II. konzulens 1. Szakdolgozat konzulens összesen 6/90 ea 3/45 ea 6/90 ea 8/120 ea; szig 2/30 ea 2 koll. 0 szig 4 szig 0 szig 4 szig 10/150 ea 12/180 ea 17/255 ea 15/225 ea; szig 13/195 ea 13/195 ea 1/15 gy 1/15 gy 0x2=0 Ax2 2/30 ea, 1/15 gy szd 30 Szd 2/30 ea, 1/15 gy 206 koll.x40, Ax2, szigx2 szd differenciált szakmai ismeretek (a szakra vonatkozó KKK 8. pontja alapján) Lelkipásztor szakirány felelőse: dr. Varga István Magyar egyháztörténet I-II. dr. Gárdonyi Máté Egyháztörténet szigorlat dr. Gárdonyi Máté Vallásbölcselet - Történetfilozófia- Kozmológia dr. Birher Nándor Rítus I-II. Neumüller Márta Bevezetés a Krisztus misztériumába I-II. Neumüller Márta Lelki élet teológiája I-II. Brenner József 2/30 ea 2/30ea 2x2=4 koll.x2 0 szig 4 szig 3/45ea 3 koll. 1/15 ea 1/15 ea 1x2=2 koll.x2 2/30 ea 2/30 ea 2x2=4 koll.x2 2/30 gy 2/30 gy 1x2=2 min.ax4 17

18 tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök félévek tanóraszám (heti, ill. féléves), tanóratípus (ea / sz / gy / konz) tantárgy kreditszáma számonkér és (koll / gyj /egyéb Latin I-IV. Brenner József 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 2x4=8 gyjx4 Óhéber I-II. Kocsi György 2/30 gy 2/30 gy 1+2=3 gyjx2 Ógörög I-II. dr. Csernai Balázs 2/30 gy 2/30 gy 1+2=3 gyjx2 Szociáletika I-IV. dr. Balázs Pál 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 2x4=8 min.ax4 Kazuisztika I-IV. dr. Balázs Pál 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1x4=4 min.ax4 Plébániai adminisztrációs és 1/15 ea gazdasági ismeretek 1/15 gy dr. Balázs Pál 2 gyj. Homiletika I-II. dr. Varga István 1/15 gy 1/15 gy 1x2=2 min.ax4 Pasztorálteológia I-II. dr. Fodor János 2/30 ea 2/30 ea 2x2=4 koll.x2 Lelkipásztori pszichológia Bálint Bánk 2/30 gy 2 min.a Szeminárium I-IV. választott oktató 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 2x4=8 gyj.x4 Próbaprédikáció I-XII. dr. Varga István 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 0x12=0 min.ax12 Ének I-XII. Rostetterné Nagy Rita 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 2/30 gy 0x12=0 min.ax12 Papi ének I-IV. Rostetterné Nagy Rita 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 1/15 gy 0x4=0 min.ax4 összesen 3/45 ea 8/120 gy 6/90 ea 8/120 gy 2/30 ea 7/105 gy 2/30 ea 7/105 gy 5/75 gy 5/75 gy szig 4/60 gy 4/60 g y 2/30 ea 7/105 gy 2/30 ea 9/135 gy 1/15 ea 7/105 gy 6/90 gy 62 koll.x9 gyj.x13 min.ax45 szig szabadon választható tantárgyak 1. Önismereti gyakorlat Bálint Bánk 2/30 gy 2 min.a 18

19 tantárgyak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján felelősök félévek tanóraszám (heti, ill. féléves), tanóratípus (ea / sz / gy / konz) tantárgy kreditszáma számonkér és (koll / gyj /egyéb 2. A szociológia alapjai dr. Albert József 3. Vallásszociológia dr. Albert József 4. Pedagógiai helyzetgyakorlatok Trosits András 5. Neveléstörténet dr. Bertalan Péter 6. Szakrális művészetek dr. Varga István 7. Idegen nyelv I-XII (angol) Horváth Andrea (német) Mészáros Ágota összesen a szakon összesen 2/30 ea 3 koll 2/30 ea 3 koll. 2/30 gy 2 gyj. 2/30 ea 2 koll. 2/30 ea 2 gyj. 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 0x12=0 gyj.x12 6/90 gy 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 15/225 ea 14/210 gy 15/225 ea 12/180 gy 17/255 ea 11/165 gy 19/285 ea 11/165 gy 2 szig. 2/30 ea 4/60 gy 4/60 gy 17/255 ea 9/135 gy 17/255 ea 9/135 gy szig. 2/30 ea 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 4/60 gy 19/285 ea 8/120 gy 15/225 ea 8/120 gy szig. 15/225 ea 11/165 gy 15/225 ea 15/225 gy 2/30 ea 8/120 gy 4/60 gy 11 7/105 ea 16/240gy 2/60 ea 11/165 gy 360 koll.x2 gyj.x14 min.a koll.x67 gyj.x27 min.ax46 Ax2, szigx4 szd Jelmagyarázat: heti/félées óraszámot jelenti a = a félév aláírással végződik; gy = a félév gyakorlati jeggyel végződik k = a félév kollokviummal (szóbeli felelettel) végződik 19

20 A TEOLÓGIA SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: teológia (Theology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: - végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) - szakképzettség: okleveles teológus (lelkész/lelkipásztor szakiránnyal) - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Theologist - választható szakirány: lelkész/lelkipásztor (Cleric) 3. Képzési terület: hittudomány 4. A képzési idő félévekben: 10 félév, lelkész/lelkipásztor szakirányon 12 félév 5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit, lelkész/lelkipásztor szakirányon 360 kredit 6. A képzés célja: A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát felsőfokú szinten művelik, és küldetésüknek megfelelően részt tudnak venni egyházuk evangelizációs tevékenységében. A lelkész/lelkipásztor szakirányon a képzés célja ezen felül olyan elkötelezett lelkészek/lelkipásztorok oktatása és nevelése, akik egyházuk lelkészi, papi teendőit teljes kompetenciával el tudják látni és az egyes közösségek szellemi, lelki és liturgikus vezetőivé lehetnek. A mesterfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük (szakirányuk) szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat doktori képzésben folytassák. A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges, továbbá a teológiai szaknyelvi képzés teljesítése. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg. 7. A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések: Az egyes egyházak, illetve egyházi felsőoktatási intézmények a szak és a szakképzettség oklevélben történő megnevezésére - az egyház saját, belső szabályai szerint - más elnevezést, felekezeti meghatározást is használhatnak. A szak és szakképzettség e rendelettől eltérő megnevezése esetén az oklevélben fel kell tüntetni az e rendelet 5. számú melléklete szerinti azon szak és szakképzettség megnevezését is, amelynek az megfelel. 20

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Mesterképzési szakok Nappali tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN Kálmán Teréz Kulcsfogalmak: katolikus felnőttképzés, evangelizáció, egyházi részvétel az oktatásban, tanító szolgálat Bevezetés A római

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR. TEOLÓGIAI KAR (Szegeden, egyes képzések Szarvason)

GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR. TEOLÓGIAI KAR (Szegeden, egyes képzések Szarvason) GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR A Gál Ferenc Főiskola Teológiai Kara (TK), Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kara (TSZK) a Szeged-Csanádi Egyházmegye szívében, a szegedi Dóm

Részletesebben

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

A TEREPMUNKA GYAKORLATA

A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 1 VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 2 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola képviselője: Kulcsár Gábor Az iskola címe: 1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. Tel.:(061) 3974468,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl.

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl. tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

LELKISÉG PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január

LELKISÉG PLÉBÁNIAI ÉLETÜNK KÖZÖS ÉLETÜNK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. január LELKISÉG Uram, a Te Egyházadban minden olyan öregnek látszik! Benne a régi többet ér, sokkal, sokkal többet, mint az új. A még

Részletesebben

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele IV. évfolyam 2007 szeptember BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT Honnan érkezett közénk? Az elmúlt évben szemináriumi

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest 2010 Köszöntő 1997 májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította iskolánkat,

Részletesebben

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 6. szám (37. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. június Dr. Kerekes Károly O. Cist. VAN-E MÉG SZĺVED, EURÓPA? XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

Részletesebben

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Beszámoló a júniusi Vincés Napról A Kereszt Nagyné Zólyomi Katalin novellája A Misszióstársaság bemutatása a az ember

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk Töltsük hasznosan a nyarat! Látnivalók egyházmegyénkben, amelyeket kerékpárral is megközelíthetünk 3. oldal Papi dispozíciók Plébánosi és lelkészi kinevezések, áthelyezések egyházmegyénkben 11. oldal Misztikus

Részletesebben

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XI. évfolyam 4. szám 2008. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási. hatása. Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel

A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási. hatása. Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel A Kolping család iskoláiban első az erkölcsi nevelés A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási hatása A magyar termelőiskolai

Részletesebben