Március 15. Az előadással célunk volt, hogy ráirányítsuk a figyelmet arra, hogy az ilyen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Március 15. Az előadással célunk volt, hogy ráirányítsuk a figyelmet arra, hogy az ilyen"

Átírás

1 A Terplán Zénó Műszaki És Közgazdasági Szakképzõ Iskola Diákújságja május VIII. évfolyam 1. szám Március 15. Amárcius 15-dikei ünnepséget ebben a tanévben a 9. ny osztály rendezte. A próbák jó hangulatban teltek, az osztály szinte valamennyi tagja tevékeny részese volt az előadásnak. A műsor összeállításában komoly része volt a diákoknak is, ötleteikkel, javaslataikkal érdemben javították az előadás színvonalát. A műsor végén az osztály vállalkozó szellemű tagjai egy táncos koreográfiát mutattak be, ezt Moczó Annamária tanította be Szalóki Nikolett segítségével. Az előadással célunk volt, hogy ráirányítsuk a figyelmet arra, hogy az ilyen jellegű ünnepek miért vannak, mi az értelmük. Ezt a célt szolgálta a műsor elején és végén helyet kapott rész, amely az iskolánk diákjainknak véleményét tartalmazta. A 11-dikes és 12-dikes tanulók arra kérdésre adtak választ, hogy mi szükség van nemzeti ünnepekre. Azt sze- rettük volna, ha a nézőkben gondolatok ébrednek ezen vélemények hatására, ezért a legmélyebb értelmű válaszokat olvasták fel a 9. ny tanulói. De felolvasták azokat az írásokat is, amelyek megdöbbentő tévedéseket tartalmaztak. Ezt azzal a céllal tettük, hogy az iskola diákjai szembesüljenek a tájékozatlansággal. Ez csak részben sikerült. Arra a véleményre, hogy március 15-dikén a rádióba beolvasták a 12 pontot, a nézőknek arcizma sem rándult. Ezek a gondolatok keretet adtak a műsornak. A köztes részekben első sorban versekre építve igyekeztünk megjeleníteni a forradalom előtti állapotokat, külön részben a forradalmat és a szabadságharcot, majd a fegyverletételt követő hangulatot. Összességében úgy ítélem meg, hogy az előadás jót tett az osztályközösségnek és élvezhető volt a közönség számára is.

2 2. oldal Diákhitel A diákhitel, egy olyan pénzügyi segítség a Magyarországon felsőoktatási intézményben tanuló diákoknak, amely segít nekik a költségek fedezésében. Ezt az állam által nyújtott hitelt, a tanulóknak, ellentétben egy átlagos hitellel, nem szükséges rögtön felvétel után törleszteni, elég csak a felsőoktatási tanulmányok után elkezdeni, illetve kötelező a 40. életév betöltésekor. A diákhitel kedvező, mivel a hitelt felvevő mindössze 8,5%-os kamatlábbal kell, hogy fizessen, ami a bankok által nyújtott hasonló jellegű forinthitelek átlagos kamatának a felét sem éri el. Továbbá, nincs hitelbírálat, azaz nem kell sem jövedelem, sem kezes, sem egyéb fedezet, minden 40 év alatti felsőoktatási intézményben tanuló diák igénybe veheti, 10 szemeszterre. Egy szemeszterre az államilag támogatott képzésben maximum Ft vehető fel, költségtérítéses képzésben maximum Ft igényelhető. Amennyiben, a hitel felvevőnek törlesztési problémái akadnak, akkor, a törlesztési szabály úgy határoz, hogy a visszafizetés rugalmas és teljesíthető legyen. Fontos tudni még a diákhitelről, hogy a diákhitel-tartozás nem kizáró ok egyéb hitelek felvételénél. Ugyanakkor, az is fontos, hogy a diákhitelt akkor is kell törleszteni, ha az adott pillanatban a hitel felvevőnek nincsen munkajogviszonya. Jogszabályban megfogalmazták, hogy a diákhitel nem kamatozhat, amennyiben a hitel felvevő bankszámláján marad az összeg. Továbbá a diákhitel is egy hitel, és erre is kamat rakódik, onnantól, hogy az első összeget a hitel felvevője kifizeti. Emellett, a diákhitel az első 2 évében a hivatalos minimálbérhez igazodóan alakul a visszafizetés aránya, viszont 2 év után az aktuális jövedelemhez igazodik, tehát nem látható előre a törlesztési idő. Az ezt követő szakaszban, ha mondjuk meghatározzák a törlesztési összeget havi Ft-ban, és a hitel felvevő időközben munkahelyet vált, ahol a fizetése alacsonyabb lesz, ezt a diákhitel nem veszi figyelembe, a törlesztési összeg ugyanúgy Ft marad, és fellebbezésre nem adnak lehetőséget. Összességében, valóban igaz, hogy kockázatos felvenni egy diákhitelt, habár minden hitelt kockázatos felvenni, viszont rengeteg olyan eset van, amikor ez a plusz segítség nagyon meg tudja dobni a felsőoktatási éveket, továbbá lehetővé teszi azt, hogy mindenki bejusson, és bent is maradhasson ezekben az intézményekben. Kozári Erik, Frank Áron 12. ny

3 3. oldal Alapítványi gálaest a Terplánban A Szülői Munkaközösség április 2-án rendezte meg a Terplán Alapítvány gálaestjét a DMK Ifjúsági Házában. Az iskola történetének harmadik alapítványi gáláján számos vendég élvezhette az iskola diákjainak műsorát. A sort a színjátszó kör kezdte Arany János Fülemüle cí- mű művét vitték színpadra Kovács Béláné rendezésében, mely megteremtette az est kellemes hangulatát. Ezt követően egyéni produkciók következtek, melyekben a terplános diákok tehetségük sokszínűsé- géről győzték meg az est résztvevőit. Volt, aki verset szavalt, volt, aki énekelt és vol- tak, akik tánctudásukat mutatták meg a nagyérdeműnek: láthattunk modern táncot és néptáncot egyaránt. A műsort az iskola énekkara zárta Bedőné Bakki Katalin vezetésével, akik egy részletet adtak elő versenyprogramjukból, melyet a Celjében megrendezett kórusversenyre állítottak össze. A nyitótánc egy keringő volt, ame- lyet az iskola fenntartója, Molnárné Somogyi Margit, illetve az igazgató úr, Molnár József táncolt az iskola egy-egy diákjával. A vacsora után következett a tánc és a baráti csevegések, míg éjfélkor a hagyomány szerint megkezdődött a tom- bolahúzás, az első húzásra az igazgató urat kérték fel, és a tombolatárgyak sorra gaz- dára találtak. A gála hajnalig tartó tán- colással ért véget. Tehát mindazok, akik részt vettek ezen a gálaesten legyenek azok tanárok, vagy szülők, vagy egyszerűen csak olyanok, akik szerették volna jól érezni magukat egy szórakoztató, vidám estével lettek gazdagabbak és ráadásul jó célt is szolgáltak.

4 4. oldal TERPLÁN Karácsonyi műsorunk (2010. december 21) Már október közepe táján kezdte kiválogatni iskolánk új és talán legfiatalabb tanárnője, Taczman Mária a karácsonyi ünnepségünk szereplőit. Az ünnepség város legidősebb templomában, a Jézus Neve plébánián tartottunk. Ez alkalommal nagyrészt a 9. c osztály tanulói játszottak szerepet, de a 9. d és 9. ny valamint 9. b osztályok diákjai is segítettek bennünket az éneklésben és az adventi koszorú négy gyertyájának a meggyújtásában. Betlehemes játékunk szereplői ezúttal Nemes Martin, Nyeste Máté és Kővágó Martin (a há- rom pásztor), illetve Herczegh Sándor (a mókás, öreg pásztor) és Török Dániel (az angyal) voltak. Mellékszereplőként jómagam (Goda Gergő - narrátor) Jónás Mária, Kasnya József, Torma Cintia és Szászi Péter (a négy gyertyagyújtó) jelentünk meg a szentélyben; továbbá a szép, ősi karácsonyi énekeinket az énekkar pár növendéke is velünk énekelte: Erős Petra, Muhari Máté és Sebestyén Gábor, valamint verset mondott Sőti Gergő. A műsort végigkonferálta Tranguszné Jancsó Katalin.

5 TERPLÁN A próbák kellemes hangulatban teltek és sokat nevettünk, ám ahogy közeledett a kitűzött időpont, egyre feszültebben készülődtünk. Mire feleszméltünk, a próbák már nem az osztályterem falai között, hanem az ünnepség leendő színhelyén, a Barátok templomában zajlottak. A fellépés előtt egy kicsit izgultunk, főleg mikor az egész iskolát, diákokat, tanárokat megláttuk a padokban. Az előadás jól sikerült. Nyeste Máté így vélekedett az ünnepségről: Szerintem nagyon jól sikerült az előadás, bár egy kicsit izgultunk a nagy tömeg miatt. Jól felkészített minket a tanárnő, az összes próbán keményen dolgoztunk, hogy előadásunk elnyerje az iskola diákjainak és tanárainak tetszését. Ezúton is köszönjük a tanárnő fáradozását. A jászsági betlehemes játékhoz híven adtuk elő a diákoknak a műsorun- 5. oldal kat, amelyet rajtunk kívül más csoportok is eljátszottak a múltban, sőt még manapság is eljátszanak óvodákban, iskolákban és házaknál is. Sajnos e szokás manapság kihalóban van, de hála Istennek még mindig élnek a Jászság területén olyan fiatalok, akik ezt az ősi tradíciót továbbadják testvéreiknek, barátaiknak, és remélik, hogy a későbbiekben gyermekeiknek. Az ünnepély másik részében az énekkar Kati néni vezetésével, majd Szabó Attila tanár úr közvetítette a gyerekek szívébe a karácsony hangulatát. A műsor hangulatát még emelkedettebbé tette, hogy Novák István plébános úr, a templom lelkiatyája és iskolánk etika tanára egy igazán felemelő és megszívlelendő beszéddel készült. Mindezek után még nem pihentünk, hanem hagyományőrző, humoros betlehemes játékunkat a templommal szemben található idősek otthonában is előadtuk. Öröm volt látni, hogy sokan betegségeik ellenére is jóízűeket kacagtak és emellett mi is jól éreztük magunkat, hiszen az otthonban egy kis frissítő meleg tea és szaloncukor fogadott bennünket. Összefoglalva: az, hogy a templom bűvkörében ünnepelhettünk, ahol meseszépen tündöklött a sok, szépen feldíszített karácsonyfa, és az újszülött kis Jézus szeretete igazán felébresztette szívünkben a karácsony valódi lényegét, értékét és hangulatát. Goda Gergő 9. c

6 6. oldal Amint már sokan tudjátok, a tavalyi év november utolsó és december első napján nagymamámmal együtt részt vettünk a 40 milliós játszma című kvíz- műsorban. Sokak kérésére most egy kis beszámolót írok nektek, hogy ti is a ku- lisszák mögé leshessetek, és átéljétek, amit én is átéltem a 40 millió ölelése közben élő egyenes showban. A játékról tudni kell azt, hogy a főnyeremény, azaz a tét 40 millió ropogós forint kézpénzben, amit úgy lehet megnyerni, ha 8 kérdésre 100%-os választ adunk és az utolsó kérdés mindent vagy semmit alapon működik. Természetesen kisebb összeget is meg lehet nyerni, ha az ember okos (okosabb, mint én) és jól taktikázik, ugyanis a 40 millió forintot fel lehet osztani, így menekülve a pénznyelőtől. De nem is húzom tovább az időt és belevágok az élménybeszámolómba: A storyt az elejéről kezdem, ugyanis teljes és valósághű képet szeretnék nek- Élménybeszámoló TV-s kalandjaimról tek bemutatni. Az élő showig nagyon nehéz és rögös út vezet, ugyanis 3 fordulóból álló szereplőválogatáson vettünk részt, ahol felmérték szellemi tudásunk és színpadi jelenlétünk egyaránt. A játékra több, mint 4000 játékos pár jelentkezett, ebből beválasztottak kb. 40-et, szerencsénkre mind a három castingon megfelelve egy felkészítő tanfolyamon vettünk részt, ahol megismerkedtünk a stúdióval és azokkal a dolgokkal, amiket nem szabad elkövetni, ha a tv-ben celebkedik a civil. Majd teltek múltak a napok és egyre izgatottabban vártuk a nagy napot. Október 30-án volt az első nap, amikor a hatalmas pénznyelő lépcsőire léptünk, és a műsor házigazdája, Rákóczi Feri sok szeretettel várt bennünket, de ezt megelőzően a saját öltözőnkben sminkeltek és öltöztettek, majd vártuk, míg ránk kerül a sor. 19:30-kor jött az az- napi ügyelő, akinek feladata a játékosok koordinálása, és levitt a harcmezőre, ahol az utolsó simításokat is elvégezték rajtunk. Majd az izgalomtól könnyes szemünket megtöröltük nagymamámmal és megfogtuk egymás kezét, ezalatt vártuk, míg az ajtó kinyílik. Elkezdődött a visszaszámlálás, kinyílt az ajtó,és rohantunk felfele. Mindeközben fejemben az a gondolat járt, hogy nincs visszút, ez az meg fogod csinálni, Csongor hisz benne vagy a televízióban, és az egész ország szeme rajtad van, nem mellesleg a barátaid, ismerőseid és drága osztálytársaid a tv-re tapadva szurkolnak érted. Az első nap 3 kérdésre válaszoltunk, amelyből két kérdésre 40 milliós választ adtunk. ( Most gondolom mindenkiben

7 7. oldal megjelenik az a pillanat, amikor nekiszöktem a 40 milliónak és ölelve tettem vissza a helyére, igen nagyon vicces volt tudom, de egyben egy jó érzés, amit nem lehet megfogalmazni, mert hatalmas pénzösszegről van szó). A műsor végére 23 millió forintunk maradt, ami nagyon sok pénz, tehát mondhatni sikeresen zár- tuk az estét. Az adás befejeztével a másnapi adásra készülve felvettünk egy promot, azaz a reklámot. Második nap a műsor készítői közölték, hogy egy egész országnak szimpatikusak vagyunk, és nagyon szorítanak nekünk, még az Arckönyv nevű közösségi portálon is nagy népszerűségnek örvendhettünk. 19:05-kor máris az ajtó mögött álltunk, ezúttal rutinosabban, mint előző este, és most már sztárként integetve sétáltunk fel (hogy többet tapsoljanak és hogy többet legyek képernyőn) a lépcsőn. Itt ismét 2 kérdésre adtunk helyes választ, és ezzel a negyedik kérdésre maradt 14 millió forintunk, ahol nekem köszönhetően egy nehéz kérdést (már akinek) kaptunk: Melyik az abszolút nulla fok? Válaszok: 0 Celsius 0 Kelvin, avagy 0 Fahrenheit. Egy percnyi vitázgatás, gondolkozás után tudásunk kevésnek bizonyult, és sajnálatos módon üres kézzel távoztunk a showból. A vereséget büszkén viseltük, ugyanis egy zseniálisan izgalmas és jópofa játékban vehettünk rész, hihetetlen élményekkel gazdagodtunk, nem mellesleg a tv-ben, ahol sok jó és kedves embert ismertem meg; és most, hogy adódott a lehetőség, ismét köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik mindvégig mellettem voltak, szeretettet adtak, és izgatottan szurkoltak nekünk (külön történeteket lehetne meséli), tehát nagyon köszönöm nektek! Gál Csongor 11. Ny

8 8. oldal Szalagavató a búcsúztatók szemszögéből Idén is eljött az idő, mikor búcsúztatni kellett a ballagó osztályokat: Tóth Edina tanárnő, Goda Krisztina tanárnő és Szabó Attila tanár úr osztályait. Először a szalagtűzőt rendeztük meg a Déryné Művelődési Központban, melyre keményen készültünk egy három részes paródiaszíndarabbal. Többek között betekinthettünk egy közgazdasági órára, majd egy történelemóra részleteibe le. Összeállításában közreműködött Bordás Anikó és Fejes Sándor osztályfőnökök. A színdarab megírásakor figyelembe vettük a felsős diákok igen poénosnak vélt élményeit. Az előadás után sor került a végzős diákok szalagjainak a feltűzésére. Pár nappal a szalagtűzés után december 11-én sor került a szalagavató bálra. Ezt megelőzően reggel a ballagtató osztályok előkészítették a Bercsényi Sportcsarnokot a végzős diákok táncaira. A táncokat 7 órakor tekinthettük meg, idén az első tánc az angolkeringő volt. Ezután az osztálytáncok következtek. A 12. b dzsungel rock and roll-t adott elő, a 12. a cilinderes táncot lejtett, majd a 13. ny nem mindennapi összeállítását nézhettünk meg.asikerre való tekintettel minden táncot kétszer adtak elő.

9 9. oldal Az est fénypontja számunkra a reggelig tartó bulizás volt. Ezután fáradtan és álmosan mindenki nekilátott a pakolásnak és a rendrakásnak, így zárva ezt a tökéletesre sikeredett estét. Ezúttal is köszönet mindenkinek, aki részt vett a megszervezésben! Karácsonyi Alpár 12ny

10 10. oldal TERPLÁN Az iskolánk minden évben kedveskedik nyílt nappal a jövendőbeli kilencedikeseknek, bemutatjuk az iskolát, mi hol található az épületben, és persze minden évben újabb és újabb ötletekkel készülünk. Ebben az évben november 24-én került megrendezésre a nyíltnap. Előtte való nap már nagy volt a készülődés, díszítettük a termeket, pakoltunk, sürgöttforgott minden diák és tanár. Másnap már korán reggel az iskolában volt mindenki, a tanárok kiadták a feladatokat, volt, aki termekben segített, és volt, aki csoportokat vezetett és igazított el. A főépületben vártuk a nyolcadikos diákokat, kísérő tanáraikat és szüleiket. Elsőként meghallgattak iskolánkról egy rövid tájékoztatót, aztán csoportokra osztottuk őket és elindultunk az egyes helyszínek bemutatására. Elsőként az angol nyelv tanításából kaphattak ízelítőt feladatok segítségével. Interaktív játékban a nyolcadikosok megismerkedhettek azokkal az országokkal, melyekben angolul beszélnek, sőt játszhattak angolul Legyen Ön is Milliomost, ahol a nyeremény egy tiszteletbeli egymilliós bankjegy volt (természetesen nem igazi pénz). A második állomáson a külföldi kapcsolatainkkal ismerkedhettek meg vendégeink, a Svédországban járó diákjaink és tanáraink készültek egy prezentációval, megmutatták hol jártak, elmondták milyen újdonságokat láttak és tanultak. Végül, de nem utolsósorban a nyolcadikosok betértek egy igazi angol kocsmába, ahol édességgel és üdítővel várták a diákokat. Iskolánk bemutatta az informatika termet és informatikus tanáraink készültek egy kis informatikai teszttel. Sor került közgazdasági és marketing szakterület bemutatására is. Közgazdaságból egy teszttel várták a diákokat, marketingből pedig termékösszehasonlító játékkal készültek. Ezután vendégeink kimentek a szakképző központba, amit idén kezdhettünk Nyílt nap használni. Ebben az épületben bemutatták a jóval magasabb színvonalú informatika termet és az autószerelő műhelyt. A hegesztő gépek bemutatására is sor került, és a teljes tanműhelyt is meg lehetett tekinteni. A diákokat várta még a Holdfény színkőr egy helyzetgyakorlattal és előadással lezárásként. A szervező és a leendő diákok egyaránt jól érezték magukat, rengeteg jó feladatot oldottak meg, jó hangulatban telt az egész nap. Rengeteg diák jött el, akik jó benyomással hagyták el az iskolánkat. Kispál Vivien 10. a

11 TERPLÁN 11. oldal Megasztárban járt a 11. Ny Igen, sokunk álma valóra vált, ezért köszönet érte a mi Csongi barátunknak! Neki sikerült az, amit sokan csak szeretnének, eljutott a 40 milliós játszmába és így kapcsolatai révén elintézte nekünk, hogy mi is eljuthassunk a Megasztrába. November 5-én egy tizes fiú csapat volt osztályfőnökünkkel és Zsemberi Zoltán tanár úrral a hatodik döntőn. Mi lányok pedig a november 12-ei, hetedik döntőre jutottunk el, amikor filmslágereket énekeltek. Hihetetlen élmény volt ott élőben, színfalak mellett, átélni az egészet, illetve találkozni kedvenc megásainkkal. Már fél 4-kor elindultunk Tibi bánkkal karöltve és nagyon jó hangulat volt az egész úton. Mielőtt a stúdióba érkeztünk, megálltunk a McDonald's-nál, ahol a mosdóban máris egy hírességbe botlottunk a Napló riporterébe, Keleti Andreába. Aztán elindultunk a stúdió irányába és nagy örömünkre sikerült az elsők között odaérnünk. Rövid várakozás után bemehettünk a fő stúdióba, ahol Bella Levi fokozta a hangulatot majd Till Attila is csatlakozott. Felvettük a promót amely a műsornak az a része, amit a nézők nem élőben látnak -, és jött is aminek jönnie kellett. A csillagdalt kétszer vették fel és a jobbikat játszották le. (Egy kis kulisszatitok, egyedül a csillagdal nem volt élő.) Majd 20:40-kor elkezdődött, hát mit is mondjak Kállay, Kökény, Tolvai és Lakatos rajongói között mi is úgy kiabáltunk,hogy a műsor végére a hangunk is elment. Talán csak annyi volt a baj, hogy nagyon-nagyon meleg volt a stúdióban, és nem vihettünk be innivalót. De megérte, mert ez egy felejthetetlen élmény. A hetedik döntőből Szeleczki Dávid távozott. Aztán gyorsan mindenki futott az előtérbe, hogy kedvenceitől egy-egy fotóval, illetve autogrammal gazdagodhasson. Itt nagy meglepetésünkre, közvetlen mellénk keveredett Hajdú Péter (műsorvezető), Sarka Kata (Hajdú Péter felesége), Szabó Zsófi (színésznő) és Rába Timi (szépsékirálynő) a kislányával, aki nagy Kállay fan. Miután mindenki megszerezte a közös fényképeket, autogrammokat, hazaindultunk. Egész úton élményeinket osztottuk meg egymással. Óriási köszönet ezért az élményért Csonginak, Tibi bá'-nak és a sulinak a busz miatt.

12 12. oldal Pillanatképek a 29. Celjei Kórusfesztivál napjaiból Április 7., hajnali fél 4, Szabadság tér. Ilyen korán sem pakoltam még a papírjaimat a tanáriban. Te sem aludtál sem-mit?, Add ide a kispárnámat!, Te hány zacskó chipset hoztál?, Mutasd meg az útleveledben az igazolványképedet!, Ki tudja Rácz Anita számát? ilyen és ehhez hasonló szóbeli megnyilatkozások jellemezték utunk első óráját. Végülis 30 álmos, ám annál lelkesebb diák és 5 kísérő személyében indultunk útnak a szinte mindenki számára ismeretlen Szlovéniába. Mire délre megérkeztünk, ragyogó napsütés, szinte nyári hőmérséklet, hófödte hegycsúcsok, egy nagyon lelkes szervezőcsapat, egy lett önkéntes idegenvezető lány és egy hibátlan akusztikájú hangversenyterem várta iskolánk kórusát. Youth hostel. Tudom már, mit hozok fel példának, amikor angol órán a szünidei időtöltésre alkalmas szállástípusokat tanuljuk és majd éppen az ifjúsági szállót tárgyaljuk. Alternatív design, furcsa képregény-részletek a plafonon, a 9. c-sek támadásait nem bíró emeletes ágyak, babzsák-fotelok és két hatalmas húzogatós bőrönd a konyhában a fellépő ruhákkal és négy megszeppent kilencedikes lány, akiknek Simon Orsolya tanárnővel és velem kellett aludniuk. Ét- kezni egy közeli, szintén szokatlan belső terű étterembe jártunk. Rendben van a szlovén koszt, csak hát az adagokat az egészséges életmódra és a megfelelő vo- nalakra való tekintettel szűkebb marok- kal mérik. Annyit jártam a konyhába elegendő evőeszközt, kenyeret, cukrot, narancslevet, felvágottat kérni és minde- zeket az angolul gyéren értő dolgo- zóknak elmutogatni, hogy szerintem kí- vülről megtanulták a Can we have some more típusú kunyeráló szerkezetet. Celjei Városháza és Kulturális Központ: a bemutatkozó fellépések, esti hangversenyek és versenyelőadások színhelye a klasszikus, régi korok ízlését őrző sétálóutcák keresztezésében. Az egész város külső és belső megjelenése, hangulata eklektikus: modern, mondhatni kortárs és klasszikus ötvözete.amikor először meghallottuk a versenytársak műsorát, igen meglepődtünk és mindenféle kommentár nélkül azonnal világossá vált, mi is az a nemzetközi nívó. Találkoztunk több szlovén, szlovák, cseh, moldvai és két másik magyar kórussal, akik két, életkor alapján meghatározott kategóriában nevezhettek. Nagyon különböző és változatos repertoárokat hallhattunk, sok egyéni megoldással, számos szokatlan kortárs darabbal, színes fellépő ruhákkal, sőt volt olyan kórus is, amely koreográfiát is bemutatott az előadott művekhez. Általánosságban azonban az mondható el, hogy sok modern és posztmodern darab került előadásra, ott volt például egy fiatal szlovén zeneszerző és egyházzenész is, akinek elhangzott saját kórusműve. Mesébe illő jelenet volt, amikor a 8-10 éves gyerekeket szerepeltető egyik cseh kórus tagjai mindannyian piros kis egyenruhában, a ki-

13 sebbek plüssmackójukat szorongatva énekeltek mindannyiunk számára ismerős dallamokat: például a Stand By Me -t. Nekünk még nagyon tetszett a másik cseh kórus is, akik kongával kísért afrikai spirituálékat adtak elő, nagymértékben művészlélek kórusvezetőjük vezényletében. Péntek délután a celjei mozi előtti macskaköves tér. Szabadtéren is szerepelt kórusunk egy kis létszámú, ám annál lelkesebb közönséget megörvendeztetve. A legnagyobb tetszést természetesen a magyar és a szlovén népdalokkal arattuk. A hallgatóságból az egyik idős bácsi még könnyekre is fakadt, mert az egyik dal az ő szülőföldjéről szólt. Simon Orsolya tanárnő számára az égi áldást egy éppen arra szálló galamb hozta el, a kilencedikes énekes lányoknak pedig a szlovén fotós fiú címe. Utolsó éjszaka a celjei ambulancián. Sürgősségi ellátásban kellett részesíteni 13. oldal az egyik kórista lányt ismeretlen okokból előjövő allergia miatt. Miután a doktornő becsületesen ellátta feladatát, Magyarországról és a Jászságról érdeklődött. Így eshetett meg, hogy egy szombat éjszaka közepén a celjei kórház kihalt folyosóit Lukács Kriszti tiszta, szép hangja töltötte be. Egy magyar népdalt adott elő, meg is gyógyult hamar tőle. A celjei vár a hegytetőn. Utolsó délelőttünket a régi celjei várban töltöttük, ahol az összes kórus együttesen adott elő a találkozó alatt tanult művekből a zsűritagok vezénylésével. Ezen kívül mindegyik énekkar bemutatott hazája folklórjából két-két művet. Felemelő volt ennyi fiatalt egyszerre énekelni látni, és a különböző nemzeti dallamíveket hallgatva azért egy hasonló vonás szíven és fülön ütött: a közös közép-kelet-európai dallamvilág, kulturális értékek és szellemi gyökérzet, amely mindannyiunk identitását, akik ott voltunk, valamilyen

14 14. oldal formában meghatározza, melyek felmutatására, továbbadására, és életben tartására ez a fesztivál kiváló alkalmat adott. Kati néni, aki itt nagy sikert és tetszést aratott hegyre fel- és leszállításáról a fesztivál titkára és a zsűritagok külön fuvarral gondoskodtak. Bár majdnem szem elől tévesztette egymást kórus és vezetője, végül a jászberényi bor gazdára talált a fesztiváltitkár bárszekrényében, és jót is mosolyogtunk a Nap által előidézett pirospozsgás píron egymás karján, arcán, hátán. Hazafelé a buszon zötykölődve emlékfoszlányaimat rakosgattam a megfelelő helyre. A visszafelé úton kiváló útvonaltervünknek köszönhetően még Malmőbe is majdnem eljutottunk. Most már tudom, hogy Göblyös Tibor sofőr úr a kávét hidegen és cukor nélkül szereti, Kati néni kedvence az instant Nescafé, és Simon Orsolya tanárnő sem mindig edzőcipőt hord, hanem mostantól egy magassarkú szlovén alkalmi szandál a szíve csücske. Azt is tudom Farkasné Szőke Tünde zongorakísérőnk példájá- ból, hogy azért mégiscsak a család az éltető és a megtartó, és nem a karrier. Szívesen emlékszem vissza azokra az emberközeli pillanatokra, amikor az éj- szakai kórházi kaland után epret ettünk a konyhában, amikor a 9. c-s fiúk fehér ingjét egy kölcsönkért vasalóval egy tö- rölközőn próbáltam egyengetni, amikor a szállásunk előtti kiülős fotelokban vi- táztunk önértékelésről, fejlődésről, em- beri kapcsolatokról. Szemtanúja voltam barátságok és elképzelhető, hogy sze- relmek születésének is. Elvittük a har- madik legnagyobb szlovén városba an- nak a hírét, hogy létezik a Jászság kö- zepén egy szakközépiskola, ahol az Először is hadd emeljem ki azt, hogy már az is nagy szó, hogy eljutottunk az énekkarral idáig. Természetesen mindenki számára nagy öröm volt ez. Egy gyönyörű városban kellemes körülmé- éneklő diákok meglehet, nem profi éne- kesek, de a szívük a helyén van, kedvük töretlen, mosolyuk fülig ér. Van egy kó- rusvezetőjük is, aki időt és energiát nem sajnálva, a maga mögött hagyott hosszú évtizedeket meghazudtolva mindent meg-tesz azért, hogy megtudják és megéljék a bizonyosságot: a zene összeköt, megtart, és ha együtt tudunk énekelni, szárnyal a szívünk. Az utolsó napon reggel 6 órakor Muhari Máténak köszönhetően zenés ébresztésnek örvendhettem és Nagy Zsófitól ilyen korai órában kaptam egy elhízott, kék plüss vízilovat. Azt hiszem, egy kísérőtanár nem kívánhatna szebb és élménydúsabb születésnapot magának. Taczman Mária Remek lehetőség volt arra, hogy szembesüljünk a saját hiányosságainkkal. Be kell látni, hogy még van mit csiszolni az énekkaron. Ennek ellenére megpróbáltunk legjobb tudásunk szerint helytállni. Ami a legjobban tetszett, az a meleg 26 fokos időjárás volt, ami akkor még itthon csak ábránd volt. Visnyei Márton, 13. ny Énnekem azért tetszett, mert nagyon jó volt a hangulat és a társaság. Sokat le- hetettünk szabadidőnkben a városban. Megérte elmenni már csak azért is, hogy szerepeljünk. A szereplés is sikerült, de az egyik darabon azért még van mit csi- szolni. Török Dániel, 9. c

15 nyek közt szerepelhettünk. Más országokból származó énekkarokkal és természetesen más kultúrájú fiatalokkal is megismerkedhettünk, ami nagy élmény 4 nap alatt. A leg-jobb élményem az utolsó napi közös éneklés volt, amikor a várban énekelt együtt az összes kórus. Természetesen az egész jó volt, de ezt csak akkor tapasztalod, ha te is részese vagy. Gyere énekkarra, hidd el, megéri! Muhari Máté, 9. d Áprilisban utaztunk Celjébe, ebbe a festői szépségű szlovén városba. Egy ifjúsági szállóban laktunk a városközpontban, és egy étteremben étkeztünk. Az étel elég jó volt. A szlovénok nagyon barátságosak és kedvesek voltak, az idő is meleg és napos volt. Nagyon jól éreztem magam. Nagy Zsófia, 9. ny 15. oldal A szlovéniai kórusversenyen való részvétel lehetőséget adott az iskola énekeseinek, hogy betekintést kapjanak a kóruséneklés nemzetközi színvonalába. A kórusok a verseny előtti kemény munka eredményét mutathatták be a zsűri és a versenyző kórusok tagjainak. Ez a szereplés-sorozat nemcsak az emberi kapcsolatok elmélyítésére, hanem a minőségi munka megtapasztalására is kiváló alkalom volt. Hazánkat bemutathattuk kórusirodalmunk néhány művén keresztül, mely nagy sikert aratott. Maradandó élmény számomra, hogy az iskola válogatott tanulóival és karnagyukkal egy színpadon állhattam, és közösen fogadhattuk a közönség elismerő tapsait, gratulációit. Farkasné Szőke Tünde, zongorakísérő

16 16. oldal A bemutatkozó műsorok mellett 5 tagú nemzetközi zsűri előtt versenyeztek a kórusok. A versenykiírás szerint gyermekkarok 15 éves korig, vegyeskarok 20 éves korig és leánykarok 20 éves korig vehettek részt. Ezeket szigorúan ellenőrizték. Mindhárom kategóriában volt egy-egy kötelező mű, amit minden kórusnak be kellett mutatni. Azon túl egy romantikus, egy kortárs szerző művét kellett előadni és lehetett még egy szabadon választott mű. A verseny programban nem lehetett kíséretes mű. Az ifjúsági vegyeskari kategóriában a zsűri pontozása alapján arany fokozatot nem kapott senki. A szlovén és a cseh kórus ezüst, a Székesfehérvári Kodály Gimnázium kórusa bronz fokozatot kapott. A mi műsorunkat Dicsérő Oklevéllel jutalmazta a zsűri. Bo Johannson, svéd zsűritag az eredményhirdetésen a követezőt mond- ta: Tulajdonképpen itt minden kórus győztes, hiszen komoly zenei szakemberek választották ki a résztvevő kórusokat a beküldött dokumentumok alapján. Tapsoljuk meg az összes résztvevőt! És hogy a pontszámok hogyan alakultak, egy-egy zsűritagnak melyik kórus tetszett jobban, az személy szerint olyan, mintha egy gyümölcsös tálból kiveszem a banánt, más meg az almát, mert ő meg azt szereti. Mindenki nagyszerűen szerepelt. Ezt én is így érzem. A éves lá- nyaink, fiaink hangja, tapasztalata ne- hezen mérhető össze a 20 év körüli éret- Most valami keveset a versenyről: tebb énekesekkel. A szlovén népdalfeldolgozásunkat vastapssal jutalmazta a kö- zönség. A bemutatkozó műsoraink - ahol a korosztálynak megfelelő műsorszámokat választottuk - mindenütt nagy sikert arattak. Joy Hill angol zsűritag külön is gratulált: Nagyon tetszett a műsoruk. Fiatalok a gyerekek. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük az iskola vezetőinek, dolgozóinak mérhetetlen segítségét! Köszönjük továbbá a lányok ruháját Kovács István úrnak, a Xanta Ruhaipari Kft. igazgatójának; Tímár Gábornak, a zeneiskola igazgatójának, a Déryné Művelődési Központ és az Ifjúsági Ház vezetőinek, dolgozóinak a próbák lehetőségét; valamint Baráth Károly fényképész és Szikra József úr segítségét a bemutatkozó anyag elkészítésében. Külön köszönjük Farkasné Szőke Tünde művésztanárnő mérhetetlen szakmai segítségét a felkészítő próbá- kon is. Köszönöm a kedves Szülők türelmét a szombati próbák miatt, és nem utolsó sorban a két kísérő, Simon Orsolya és Taczman Mária tanárnők segítségét, és a gyerekek igyekezetét, kitartását. Nagyon boldog voltam! Sok szeretetet kaptam a szervezőktől, a zsűritagoktól és a gyerekektől is. Bedőné Bakki Katalin karnagy

17 Vad Klementina Imola 10. B Egy fa élete 17. oldal Gyönyörű, verőfényes idő volt akkor csütörtökön is, amikor Tináék környezetismeret órán kimentek az udvarra, és a tanító néni elmesélte a 3.b osztály tanulóinak, milyen fontos is az, hogy vigyázzunk környezetünkre. Hazaérve az iskolából, a kislány így szólt édesanyjához: -Anya! Ültethetek egy kis fát? - Hogy jutott ez épp most az eszedbe? - lepődött meg az anya. - Az iskolában tanultuk, hogy fontos, minél több fa legyen a világon, azért, hogy mi tovább tudjunk élni. Az anya elmosolyodott, és így szólt: - Ültethetsz! Menj át a nagyihoz, és kérdezd meg, hogy ad-e egy gallyat a diófából! - Köszönöm - válaszolta a kislány. Egy puszit nyomott édesanyja orcájára, és izgatottan szaladt át a nagymamájához. Pár óra múlva Tina hazaérkezett egy kis gallyacskával a kezében, és nekilátott az ásásnak. Édesanyja meglátta az ablakból és kiszólt neki: - Várj, kicsim! Majd segítek, együtt elültetjük! Kis idő múlva, már ott pompázott a kert végében a kicsi csemete. Ettől a naptól kezdve, Tina minden nap gondozta, vigyázott rá. A csemete csak nőtt és nőtt, mígnem a pici kis ágacskából egy megtermett fa lett. Nagyon közel kerültek egymáshoz. Tina imádta kis fáját, és bármennyire is hatalmas volt, neki mindig az a pici ágacska maradt. Egy napon viszont édesanyja bejelentette a rossz hírt: - Tina! El kell költöznünk. Édesapád egy másik városban kapott állást, ami ööö, hogy is mondjam, messze van innen. Ide sajnos, nem tudunk már visszajönni. - Mi? Tessék? Ezt ugye most nem gondolod komolyan? - hitetlenkedett Tina. - Sajnálom! - válaszolta lehajtott fejjel. Holnap indulunk. Tina nem szólt semmit. Szeme könnybe borult és felrohant a szobájába. Ledobta magát az ágyra és csak sírt és sírt. A sírástól piros szemével kitekintett ablakon a kertbe, és tanácstalanul pillantott hűséges kis barátjára. Pár percig mozdulatlanul állt, majd, mintha valaki más irányítaná kezét, elővett egy dobozt. Elkezdett pakolni. Hirtelen bármerre nézett, bármit is fogott meg, feltörtek emlékei. Egy dobozba zárt levelecske volt az első tárgy, amihez nyúlt. - Az első levelecske - gondolta magában picit elmosolyodva. Milyen izgatottan is vár- tam, hogy végre lehulljon. Egy Verne Gyulakönyv volt a következő emlék, mely a fához köti. A gyönyörű, virágos fűre egy szép kis plédet terített édesanyjával. Kis kosárkájából friss zöldségekkel teli szendvicseket tettek maguk elé virágos tányérkájukra, úgy olvasták együtt Verne csodálatos kalandjait. Most egy fénykép kerül a kezébe, melyen ő és néhány osztálytársa mosolyog a fa alatt, könyvekkel kezükben. Igen! Még volt idő, hogy ott is tanultak. Ezután sorra pakolta szép emlékeit. Minden megvan. Még egyszer körbenézett üres szobáján, melynek kopasz falai szinte sírtak. Nem csoda, hogy éjszaka egy szemhunyásnyit sem aludt. Egész éjjel csak emlékei gyötörték. Nagyon hamar megvirradt. Tina soha sem látott szomorúsággal ment le reggelizni. Édesanyja nem szólt hozzá. Tina is hallgatott. Beletúrt kanalával a müzlibe, de egy falat nem sok, annyit sem evett. Pár perc múlva felment a szobájába, és nem sokkal ezután, csomagjaival érkezett le. - Már megérkezett a teherautó - szólt egykedvűen az anya. Tina csak bólintott, és kivitte cuccait. Amikor bejött, így szólt édesanyjához: - Hátramegyek elbúcsúzni. - Menj csak! - válaszolta halkan az anya. Tina nagyon lassan lépkedett, szinte aligalig ment kis tyúklépésekkel. Mintha azt akarná, hogy ez a pillanat örökké tartson. Aztán odaért. Átölelte a fát, arcát száraz kérgéhez nyomta, és könnycseppjei patakokban kezdtek hullani. Meglátott egy kis jelet: T+V. Tina megsimította érdes kezével. - Az első szerelem - suttogta csendben, hogy csak ő és barátja hallja. Leguggolt a fa tövébe, összekulcsolta térde előtt kezeit, lehajtotta fejét és könnyes szemmel elmélkedett a múlton.

18 18. oldal Negyedórája ült ott, majd felállt, elővette kis bicskáját, és ezt kezdte vésni fácskájába: Még visszajövök! Átölelte, megfordult és elindult. Nem is nézett vissza. Beszállt az autó- ba, és szüleivel elautózott a messzi távolba. 45 év telt el. Tina régi házukhoz közel költözött, de nem érzett hozzá elég erőt, hogy újra szembekerüljön régi barátjával. - Eljött az ideje, hogy megváltoztasd az életed kis unokám! - szólt Tina néni. - Hogy érted ezt nagymama? - kérdezte Valentina. - Gyere velem! Kézen fogta kis unokáját, és elsétáltak Tina néni régi házához. Megálltak a kapuban és a nagyi ezt mondta: - Menj el a hátsó kertbe, ott van egy öreg diófa, és vágj le egy gallyat! - Te nem jössz nagyi? - kérdezte Valentina. - Nem, menj csak! Kis idő múlva visszaszaladt a kislány üres kézzel. - Nagyi, nagyi! Ott nincs semmilyen fa Rajzbéli sikereink.. Mester Ildikó 11. A Egy fa élete Csodálkozunk, de gondoljunk bele, Egy egyszerű fának is van élete. De egyhelyben van szegény örökre, Neki nincs lehetősége, egy apró örömre. Nem tud elfutni, ha gondja támad, Unalmas élete van egy fának. Ő köszönti a Napot, S kíván neki jobbnál jobb napot. Panaszolja neki, hogy seb ejtette, Mert az éjjel egy ember felsértette. Két nevet hord magán a fa, E két nevet nem felejti soha. De baj van! Úristen! Jönnek a favágók, S többé e fa nem láthat már jót. S a seb már szentírássá lett, Az öreg fa helyén egy új élet született! 2011 A Magyar Nemzeti Múzeum Széchenyi Világai kiállítása kapcsán rendezett SZÉCHENYI ÚJRATÖLT- VE országos virtuális alkotópályázaton a zsűri különdíjjal jutalmazta iskolánk tanulóját, Farkas Roxánát (12/A) Lánchíd-Szökőkút gondolat vázlat tervét, grafikai munkáját. Március 30-án a Nemzeti Múzeum Széchenyi termében ünnepélyes kere- tek között került sor a díjak átadására, mely állófogadással zárult. A diákot Tranguszné Jancsó Katalin felkészítő tanára is elkísérte. A április 2-án megrendezésre került megyei rajzversenyen csendélet kompozíciójáért különdíjban részesült Herédi Rebeka 11/Atanulónk.

19 19. oldal I Röplabda Iskolánk csapata ebben az évben ismét megpróbáltatásokon esett át. Új csapattal és új edzővel indultunk el a röplabda bajnokságon, várva - vártuk hogy bejussunk az országos versenyre. A meccsekre való felkészülést év eleje óta iskolánk tornatermében tartottuk, sajnos a terem zsúfoltsága miatt heti 1-2 alkalommal tudtunk edzeni ( mi lett volna ha... még többet tudunk készülni?! ) Első meccsünk nem hazai pályán zaj- lott. Körzeti versenyen Jászapáti csapata ellen kellett játszanunk. Az erőviszonyok ne- künk kedveztek, még a kevés edzés ellenére is. Ez a győzelem elég volt, hogy a következő alkalommal ismét megmérettethettük magunkat. Egy hét múlva a megyei elődöntőt rendezték meg Szolnokon. Itt egy győzelemmel és egy vereséggel zártuk a napot, ami lehetővé tette,hogy csapatunk bejusson a megyei döntőre. Az országos elődöntőn a csapatok egyenlő mérleggel rendelkeztek, mindössze a nyert szettek arányával előztek meg minket, így a megyei IV. helyen zártunk. Érezhető volt a csapatokon az összeszokottság, látszott hogy régóta ját- szanak együtt. Sokat tanultuk a mérkőzések- ből, láttuk hibáinkat, de lelkesedésünk nem tört meg. Továbbra is edzünk még többet, hogy az áprilisi nyuszi kupán jól sze- repeljünk. Csapat tagjai: Miklós Noémi 12.a Farkas Roxána 12.a Fric Dóra 12.b Sándor Lilla 11.ny Palócz Beatrix 11.ny Harangozó Mercédesz 10.a Csapat további tagjai, akik segítsége nélkül nem jutottunk volna idáig: Fekete Bianka 13.ny Lengyel Réka 13.ny Ludmerszki Beáta 12.ny Sóti Ivett 11.ny Malatinszky Viktória 11.ny Burka Szilvia 10.ny Sípos Barbara 10.ny Albert Georgina 9.b Szabó Tímea 9.b Köszönjük az Igazgatóságnak, Igazgató Úrnak a segítségét, hogy biztosította számunkra az utazást, és hogy erősítette szurkolóink táborát! Reméljük a következőkben is számíthatunk segítségére, és lelkesítésére. Malatinszky Viktória 11.ny

20 20. oldal Testnevelés óra Bujutsu-kay Kenshin-ryu módra Csütörtökön, február 17-én rendhagyó testnevelés óránk volt. A Bujutsukay két edzője foglalkozott velünk, akik nagyon jól feldobták az óra hangulatát. A bemelegítést követően megpróbáltak minket játékosan bevezetni a Kenshin-ryu mindennapi életébe. Tanultunk tőlük harcmozdulatokat, kardoztunk, megismerkedtünk egykét önvédelmi fogással, amelyeket a hétköznapokban is hasznosíthatunk. Testnevelés óra után fáradtan, de feldobódva, szellemileg frissen mentünk vissza az iskolába. Remélem máskor is lesz ilyen élményben részünk. Sebestyén Gábor 9.d A Terplán Zénó Műszaki És Közgazdasági Szakképzõ Iskola Diákújságja Kiadja: Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola, Jászberény, Szabadság tér 1. Tel: 57/ Felelős kiadó: Molnárné Somogyi Margit fenntartó képviselője Szerkesztők: Simon Orsolya, Notheisz János (tanárok), Karácsony Alpár (diák) Korrektor: Notheisz János, Kocsisné Deli Irén Sokszorosítás: MOLTEAM Kft. Felelős vezető: A Kft. igazgatója.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Study tour: Europa Cantat Junior Bergen 2014

Study tour: Europa Cantat Junior Bergen 2014 Study tour: Europa Cantat Junior Bergen 2014 Idén június 30.-a és augusztus 6.-a között rendezték meg az Europa Cantat Junior 2014 Kórusfesztivált a norvégiai Bergen városában. A fesztiválon 800 énekes

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Harmat Gyermekkar részére a 60. Neerpelti Nemzetközi Kórusfesztiválon való részvételhez támogatás

Részletesebben

Zene (Előzetes kérés szerint: pop, rock, ballada, afrikai zene. Tőlünk a fiúk a pop1, a lányok a ballada csoportban voltak) Számítógépes játékok

Zene (Előzetes kérés szerint: pop, rock, ballada, afrikai zene. Tőlünk a fiúk a pop1, a lányok a ballada csoportban voltak) Számítógépes játékok Kedves Barátaink! Mint Ti is tudjátok, idén nyáron is megrendezésre került a nemzetközi tábor Williams-szindrómás fiatalok számára. Ebben az évben Svédország adott otthont ennek a nagyszabású programnak

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Alapítva: 1989

Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Alapítva: 1989 Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Alapítva: 1989 Kedves Pataki Diáktársunk! Szeretnénk informálni Téged a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány körüli eseményekről és jövőbeni terveinkről,

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

PROJEKTNAPLÓ. Együtt egymásért a zene és a tánc világában. Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA:

PROJEKTNAPLÓ. Együtt egymásért a zene és a tánc világában. Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA: PROJEKTNAPLÓ Együtt egymásért a zene és a tánc világában Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA: A testvériskolának választott Premier Művészeti Szakközépiskola

Részletesebben

Szombathely 2015. április 20 hétfő

Szombathely 2015. április 20 hétfő Szombathely 2015. április 20 hétfő Tavaszi Csótó-pótló Hegyifutó A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség, a Szombathelyi Egyetemi SE és a NYME Sporttudományi Intézete közösen rendezte meg a major s papír

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

3. nap 2014. 05. 08.

3. nap 2014. 05. 08. 3. nap 2014. 05. 08. Újra korán kellett ébredni 6.00 órakor, ami Magyarországon 5 órának felel meg az időeltolódás miatt. Ma is sok érdekes hely vár ránk. Reggeli után Fehéregyházára vezetett az út. Szép

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

KÖSZÖNET. Zánkai tábor 2014

KÖSZÖNET. Zánkai tábor 2014 Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete 2120 Dunakeszi Garas utca 24 fsz 1 Telefon : 06-70-421-3473 noe.dunakeszi@gmail.com Zánkai tábor 2014 Oldal 1 Tisztelt Kísérőink, Önkéntes segítőink! A Dunakeszi

Részletesebben

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább HATÁRTALANUL! HATÁRTALANUL! pályázat keretében a 7. évfolyamosok - 18 fő 2 kísérő pedagógussal - május 15.-május 18. között Erdélyben tanulmányi kiránduláson vettek részt. 1. nap 6 órakor indultunk Kállósemjénből.

Részletesebben

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26.

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Csapattagok: Bak Dávid 7.b Boldizsár Cintia 6.b Dudás Fanni 7.b csapatkapitány Kardellás Renátó 6.a Felkészítő tanárok: Kardosné Nagy Tímea Kelemen

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése

Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Ad Libitum Kamarakórus Egyesület 2013. évi közhasznúsági jelentése Név: Ad Libitum Kamarakórus Egyesület Székhely: 6500 Baja, Szent-Györgyi Albert utca 3. Bejegyző határozat: Pk.60.135/1994/5. Nyilvántartási

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum. X.H osztálya. bemutatja: a Zöld Iskola Projektben való részvételét

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum. X.H osztálya. bemutatja: a Zöld Iskola Projektben való részvételét A Bolyai Farkas Elméleti Líceum X.H osztálya bemutatja: a Zöld Iskola Projektben való részvételét A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem gyerekeinktől kaptuk kölcsön. Egy indián törzsfőnök Seattle -

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

NÉMETORSZÁG (Freising) 2010.04.12-2010-05.15

NÉMETORSZÁG (Freising) 2010.04.12-2010-05.15 2010. április 12-én 7.10-kor indult a vonatunk a Keleti pályaudvarról. Kísérő tanáraink Bagyinszki Anett és Elekné Ludányi Zsuzsanna voltak. Az utazás igencsak hosszú volt, délután kb. 15.00-ra értünk

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Damjanich János Általános Iskola 2117 Isaszeg, Madách Imre u. 1. TÉMAHÉT "ADVENTI-HÉT" 2012. december 17. - 2012.

Részletesebben

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m Szegedi Sürgősségi Napok Rendezvényismertető prospektus w w w. m e n t o o v. c o m SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK RENDEZVÉNYISMERTETŐ PROSPEKTUS Készült A Szegedi Sürgősségi Napok Szervezői Bizottság megbízásából

Részletesebben

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6.

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA Európajogi Perbeszédverseny Szóbeli döntő Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. 2005-ben már második alkalommal hirdette meg a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6.

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Immáron hagyomány a Debreceni Székely Nap, ezzel a címmel jelent meg az egyik debreceni online sajtóorgánum képes tudósítása. Ez is volt a

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

Kaméleon MusicalSzínház és Gyermekszínpad Garabonciás Művészeti Iskola Dráma tagozat 2012. nyár

Kaméleon MusicalSzínház és Gyermekszínpad Garabonciás Művészeti Iskola Dráma tagozat 2012. nyár Kaméleon MusicalSzínház és Gyermekszínpad Garabonciás Művészeti Iskola Dráma tagozat 2012. nyár Lehet, hogy nem lesz egy Munkácsy belőled, de fess ha örömet szerez, lehet,hogy nem leszel Pablo Neruda,

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Név: Valenta Ivett. Küldő intézmény: Kaposvári Egyetem. Kurzus helyszíne: Kortrijk, Belgium

Név: Valenta Ivett. Küldő intézmény: Kaposvári Egyetem. Kurzus helyszíne: Kortrijk, Belgium Név: Valenta Ivett Küldő intézmény: Kaposvári Egyetem Kurzus helyszíne: Kortrijk, Belgium Kurzust szervező intézmény: Katholieke Hogeschool Zuid-West- Vlaanderen Kortrijk, Belgium Kurzus időtartama: 2009.08.31-2009.09.18

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során.

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Bocskor Bill Turner nov. 7 Péntek Utazás: Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Szállás: Komfortos,tiszta,kényelmes és nagyon bejövös

Részletesebben

Az Agócsy László Zeneiskola bemutatása

Az Agócsy László Zeneiskola bemutatása Az Agócsy László Zeneiskola bemutatása Iskolánk 1995-ben jött létre azzal a céllal, hogy zenetanulási lehetőséget biztosítson azok számára, akik helyhiány vagy túlkorosság miatt nem kerülhettek be az állami

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Alapítványi ösztöndíjak elbírálása 2012/2013. tanév

Alapítványi ösztöndíjak elbírálása 2012/2013. tanév Alapítványi ösztöndíjak elbírálása 2012/2013. tanév 1 Név Osztály Indoklás Fodor Edit K9A tanulmányi versenyeken való részvétel: Zrínyi Matematika verseny az iskola legeredményesebb versenyzője Megyei

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév eredményei

A 2011/2012-es tanév eredményei A legjelentősebb eredményeink A 2011/2012-es tanév eredményei Alsó tagozat Az esélyegyenlőségi napi programon iskolánk díjazottja a FIT KID iskolai csoportból Bakonyi Lili4. b. osztályos tanuló lett. Az

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

Gyerekesély Program Hírlevél

Gyerekesély Program Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2014. III. Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Délutánonként a témánkhoz kapcsolódó programokon vettünk részt.

Délutánonként a témánkhoz kapcsolódó programokon vettünk részt. A diákcsere program keretében iskolánk egy svédországi, szintén Raoul Wallenberg nevét viselő iskolával vette fel a kapcsolatot. A program célja, hogy a két iskola diákjaiként és tanáraiként ápoljuk névadónk

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Szavazzatok ránk, nyerjünk együtt. Hajrá 11. b. 11b ódája

Szavazzatok ránk, nyerjünk együtt. Hajrá 11. b. 11b ódája Pár szó rólunk. A 11.b egységesen úgy döntött, hogy az egész osztályt nevezi a diáknapon és nem állít fel igazgató jelöltet, mert több jelöltünket is elutasították. Így maga az osztály szeretné felvenni

Részletesebben

A 2014/2015-ÖS TANÉV I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE

A 2014/2015-ÖS TANÉV I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE Deák Általános Iskola és Gimnázium Tánc-Játék Alapfokú Művészeti Iskolája 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 9. OM: 200 407 A 2014/2015-ÖS TANÉV I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE 1 1. Helyzetelemzés 1.1. Tagintézmény

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET

TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390 Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412412 E-mail:

Részletesebben

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22.

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22. 013. május 25. Kôbánya június 1. június 15. június 22. június 30. augusztus 3. augusztus 17. Nyíregyháza Paks Oroszlány szeptember 7. vasárnap Békéscsaba Zánka Körmend Kecskemét szeptember 28. FÔGÁZ Budapest

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek 2014. április 24-26. Keszthely

Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek 2014. április 24-26. Keszthely Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek 2014. április 24-26. Keszthely ISMERTETŐ A Helikoni Ünnepségek a középiskolás korosztály legnagyobb dunántúli kulturális seregszemléje, ahol a diákok 18 művészeti

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

Felsős Diákönkormányzat 2008/2009

Felsős Diákönkormányzat 2008/2009 Felsős Diákönkormányzat 2008/2009 A DÖK fő céljai ebben a tanévben a következők: - Az alsós programok és a felsős DÖK munkáját lehetőség szerint összehangolni, együttműködni az önkormányzat ifjúsági irodájával.

Részletesebben

Streetball challenge. Tájékoztató anyag

Streetball challenge. Tájékoztató anyag Streetball challenge Tájékoztató anyag 2011 Adidas Streetball Challenge 2011. Néhány szó a játékról, amely rövid idő alatt meghódította a világot és Magyarországot is. A Streetball, a kosárlabdázás őshazájából,

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben