PANNON-VÁLTÓ Rt félévi gyorsjelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés"

Átírás

1 PANNON-VÁLTÓ Rt félévi gyorsjelentés Mérleg adatok június 30. ( eft) június 30. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök ,99% 02 I. Immateriális javak ,48 % 03 Vagyoni értékű jogok 04 Üzlet, vagy cégérték 05 Szellemi termékek ,04 % 06 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 07 Alapítás-átszervezés aktivált értéke % 08 Immateriális javak értékhelyesbítése 09 II. Tárgyi eszközök ,09 % 10 Ingatlanok 11 Műszaki berendezések, felszerelések, járművek ,39 % 12 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek % 13 Beruházások 14 Beruházásokra adott előlegek 15 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 16 III. Befektetett pénzügyi eszközök ,3 % 17 Részesedések ,3 % 18 Értékpapírok 19 Adott kölcsönök 20 Hosszúlejáratú bankbetétek 21 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 22 B. Forgóeszközök ,90 % 23 I. Készletek 0 0 n.é 24 Anyagok 25 Áruk 26 Készletekre adott előlegek 27 Állatok 28 Befejezetlen termelés és félkész termékek 29 Késztermékek 30 II. Követelések ,58 % 31 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ,55 % 32 Váltókövetelések 33 Alapítókkal szembeni követelések 34 Egyéb követelések ,63 % 35 III. Értékpapírok ,34 % 36 Eladásra vásárolt kötvények ,33 % 37 Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények ,61 % 38 Egyéb értékpapírok ,2 % 39 IV. Pénzeszközök ,72 % 40 Pénztár, csekkek ,61 % 41 Bankbetétek ,85 % 42 C. Aktív időbeli elhatárolások n.é. 43 Eszközök összesen : % 1

2 1998. június 30.( eft) június 30. ( eft) Változás /előző év =100%/ 44 D. Saját tőke ,32 % 45 I. Jegyzett tőke % 50 III. Tőketartalék % 51 IV. Eredménytartalék ,29 % 52 V. Értékelési tartalék 53 VI. Mérleg szerinti eredmény ,89 % 54 E. Céltartalékok % 55 Céltartalék a várható veszteségekre % 56 Céltartalék a várható kötelezettségekre 57 Egyéb céltartalékok 58 F. Kötelezettségek ,3 % 59 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 n.é 60 Beruházási és fejlesztési hitelek 61 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 62 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 63 Tartozások kötvénykibocsátásból 64 Alapítókkal szembeni kötelezettségek 65 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 66 II. Rövid lejáratú kötelezettségek ,3 % 67 Vevőtől kapott előlegek 68 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ,5 % 69 Váltótartozások 70 Rövid lejáratú hitelek 71 Rövid lejáratú kölcsönök 72 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,7 % 73 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 n.é 74 Források összesen : ,19 % 2

3 Eredménykimutatás adatok június 30. ( eft) június 30. ( eft) Változás (előző év = 100%) 01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02 Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 n.é II. Egyéb bevételek ,58 % 03 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 04 Saját termelésű készletek állományváltozása III. Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagköltség ,12 % 06 Igénybevett anyagjellegű szolg. értéke ,03 % 07 Eladott áruk beszerzési értéke 08 Alvállalkozói teljesítmények értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ,61 % 09 Bérköltség ,23 % 10 Személyi jellegű egyéb kifizetések ,79 % 11 Társadalombiztosítási járulék ,58 % V. Személyi jellegű ráfordítások ,74 % VI. Értékcsökkenési leírás ,98 % VII. Egyéb költségek ,15 % VIII Egyéb ráfordítások ,02 % A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ,68 % 12 Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek ,43 % 13 Kapott osztalék és részesedés ,46 % 14 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,72 % IX. Pénzügyi műveletek bevételei ,16 % 15 Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések ,98 % 16 Pénzügyi befektetések leírása 17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,60 % X. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,69 % B. Pénzügyi műveletek eredménye ,92 % C. Szokásos vállalkozási eredmény ,71 % XI. Rendkívüli bevételek XII. Rendkívüli ráfordítások n.é D. Rendkívüli eredmény n.é E. Adózás előtti eredmény ,89 % F. Adózott eredmény ,89 % G. Mérleg szerinti eredmény ,89 % 3

4 A PANNON-VÁLTÓ Rt első félévi gyorsjelentése a magyar számviteli szabályok szerint készült, adatai nem tekinthetők auditált éves beszámolón alapuló adatoknak. A társaság konszolidált mérleg készítésére nem kötelezett. Az általános befektetési környezet az elmúlt év hasonló időszakához képest jelentősen romlott. Az 1998 első félévi kitűnő OTC piaci lehetőségek beszűkültek, a gyors ütemben csökkenő infláció nyomán igen jelentős kamatesés következett be, végül az orosz válság következtében a részvénypiaci szereplők is óvatosabbá váltak. Mindezek után a PANNON-VÁLTÓ Rt első félévében a tavaly félévi eredménynél szerényebb, ugyanakkor a kedvezőtlenebb tőkepiaci lehetőségek tükrében jónak minősülő, 181,349 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Mérleg sorait vizsgálva, az eszközök között a szellemi termékek értékének változása nem rendkívüli, csupán a társaság tulajdonában lévő szoftverek értékcsökkenésének időarányosan elszámolt részét fejezi ki. A tárgyi eszközök értékének csökkenése egy személygépkocsi értékesítéséből ered. A befektetett pénzügyi eszközök sor értékének 60,3 %-os csökkenését a stratégiai befektetésként kezelt Westpharma részvények időközi értékesítése okozza. A gyógyszernagykereskedelmi cég jelentős pozíciókat szerzett a hazai piacon. A több gyógyszertári megyei központból létrehozott és átszervezett társaság elérkezett arra a pontra, amikor vonzó célponttá vált tőkeerős külföldi befektetők számára. E részvények értékesítése révén a társaság 62 M Ft árfolyamnyereségre tett szert. A követelések között a bázis időszakban brókerekkel, a tárgyidőszakban pedig munkavállalóval illetve érdekeltségi körébe tartozó társasággal szembeni követelések szerepelnek. A társaság portfoliójában bekövetkezett legjelentősebb változások az Értékpapírok egyes soraiban mutatkoznak meg. Ezek az időszakon belül is jelentős mértékben módosulnak, hiszen a társaság stratégiájából ered, hogy a részvény ill. kötvény portfolió közötti átcsoportosítás ezek állományát inverz módon befolyásolja. A vállalati kötvények állománya az időszak alatt növekedést mutat (36. sor: államkötvények, vállalati kötvények), hasonlóan az állampapírokhoz (38. sor: befektetési jegyek, diszkont kincstárjegyek,) míg az osztalék tipusú, ill. tagsági jogot megtestesító értékpapíroknál (37. sor: eladásra vásárolt részvények;) csökkenés tapasztalható. Összességében az értékpapírok értéke 7,34 %-kal nőtt, amely már az áprilisi osztalék(előleg) fizetés 181,3 millió forintos pénzkiáramlását is figyelembe veszi. (Az előző években az osztalék jellegű kifizetések mindig a második félévben jelentkeztek.) Az évi még ki nem fizetett osztalék a későbbiekben már csak a kötelezettségek között szereplő 28,7 M Ft mértékével fogja ezt az eszközállományt csökkenteni. Tovább csökkentette az értékpapírok állományát, hogy a társaság januárjában értékesítette a tulajdonában lévő BÁV Rt. részvényeket, melyből 13,5 M Ft árfolyamnyereségre tett szert. A Pénzeszközök, így a Bankbetétek értéke mindig a működéshez éppen szükséges pénzkészlet mértékével egyezik meg, mely mindkét időszakban alacsony állományával nem befolyásolja a társaság piaci értékét. A Pénzeszközök értékét a továbbiakban is a működéshez szükséges minimum értéken kívánjuk tartani a társaság eszközei után kapott hozambevételek maximálása érdekében. Az Aktív időbeli elhatárolások sor az üzleti év után járó, júliusban várható osztalékbevételeket tartalmazza. A forrás oldalt vizsgálva a legszembetűnőbb változás a félévben elért eredmény jelentős csökkenése hasonló időszakában a társaság a legjobb félévét produkálta, melynek 4

5 megismétlése a megváltozott tőkepiaci feltételek mellett 1999-ben nem lehetett reális cél. A társaság így is tisztes, 181 M Ft mérleg szerinti eredményt ért el, mely a saját tőke félévi változását okozta. A bázis időszakban a társaság aktív tőkepiaci szereplésének kockázata miatt (részvények, OTC piac és határidős pozíciók), 140 M Ft mértékű céltartalékot képzett. Ezt a társaság az év során teljes egészében felhasználta első félévben végzett befektetési tevékenységhez kapcsolódóan újabb céltartalék képzése nem szükséges. A kötelezettségek sor 15,5 millió forint erejéig vissza nem igényelhető ÁFA befizetést (adókülönbözetet), adóbírságot és késedelmi pótlékot együttesen, valamint az éves rendes közgyűlések által elfogadott, még fel nem vett osztalékok kifizetési kötelezettségét tartalmazza (1997. év után mintegy 9,7 M Ft, év után 28,7 M Ft). Az Eredménykimutatásban az egyéb bevételek a tőkepiaci tranzakciókhoz kapcsolódó opciós díjakat, valamint tárgyi eszköz értékesítéséből befolyt összeget tartalmazza. Az anyagköltség, valamint az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke olyan alacsony, hogy változásai mértékétől függetlenül a tételek jelentéktelennek mondhatók. Ezek tartalmazzák a társaság székhelyének megváltozásából eredő költözés költségeit. A bérköltség nagymértékű változását jelentős részben az okozza, hogy az üzleti évre vonatkozó jutalmak az idei első félévben kerültek kifizetésre. Ez a közvetlen bérköltségen kívül az egyéb személyi jellegű költségekben is (TB, közterhek) növekedést okoz. Az értékcsökkenési leírás a tárgyi eszközök értékesítése miatt csökkent. Az egyéb költségek csökkenése elsősorban a hatékonyabb költséggazdálkodásnak és annak köszönhető, hogy kisebb tőkepiaci aktivitás mellett kevesebb brókeri díjat, jutalékot fizetett a társaság. Az egyéb ráfordítások csökkenése abból adódik, hogy az idén a társaság nem képzett céltartalékot, szemben a bázisidőszakban megképzett 140 M Ft céltartalékkal, amit a társaság az év végi mérlegkészítéskor teljességében felhasznált. Az egyéb ráfordítások sora nagyrészt a jelen félévben fizetett opciós díjakat tartalmazza. Az Üzleti tevékenység eredményét elsősorban az egyéb bevételek bázisidőszakhoz képest való csökkenése befolyásolja. A ténylegesen (céltartalék nélkül) számított üzleti tevékenység eredménye -38,8 M Ft-ról -50,6 M Ft-ra nőtt, de mint említettük ez magába foglalja az évre vonatkozó jutalmakat, valamint az opciós díjak bázisidőszakhoz képesti növekedését. A kapott kamatok emelkedését a vállalati kötvényportfolió tekintetében korábban már említett növekedés okozta. A 67 M Ft-os osztalékbevételekben a társaság tárgyidőszakban mutatott, fokozott osztalékvásárlási törekvései mutatkoznak meg. Ebből 50 M Ft a társaság érdekeltségébe tartozó befektetésekből származik, míg 17 M Ft a kifejezetten osztalékszerzés céljából vásárolt részvények utáni bevétel. A társaság első félévében az áramszolgáltató részvények értékesítése kapcsán kiemelkedő nagyságú árfolyamnyereséget realizált, mely a pénzügyi műveletek egyéb bevételeit növelte. Ezek a bevételek a tárgyidőszakban jelentős mértékben csökkentek, hiszen a jóval kedvezőtlenebb tőkepiaci feltételek mellett jóval alacsonyabb árfolyamnyereség realizálódott. A fizetett kamatok sor a bázisidőszakban 3,7 M Ft mértékben felvett hitel után fizetett kamatot, valamint 27,5 M Ft mértékben Magyar Államkötvények beszerzési árában nyilvántartott kamatot tartalmazott. Tárgyidőszakban felvett hitel nem volt, míg az államkötvények beszerzési árában nyilvántartott kamat csak 13 M Ft-ot ért el. A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai értékpapírok árfolyamveszteségét, ill. határidős pozíciók veszteségét tartalmazza 32,6 M Ft ill. 14,4 M Ft nagyságrendben. Rendkívüli ráfordításként, illetve veszteségként, az évi teljes körű adóellenőrzéshez kapcsolódó vissza nem igényelhető ÁFA befizetés (adókülönbözet), adóbírság és késedelmi pótlék szerepel, mely a Szokásos vállalkozási eredményt csökkenti. 5

6 Végezetül elmondhatjuk, hogy a mérleg szerinti eredmény eléréséhez elsősorban a 100 M Ft-ot meghaladó vállalati kötvényből származó kamatbevételek, a két stratégiai részesedés (Westpharma és BÁV Rt.) értékesítéséből származó árfolyamnyereség, valamint a megszerzett jelentős osztalékbevételek járultak hozzá. A társaság portfoliójának szerkezete a tárgyidőszak elején és végén: Értékpapír megnevezése Könyv szerinti érték (Ft) január június 30. Kötvények Eladásra vásárolt részvények tartós tulajdonként kezelt részesedések diszkont kincstárjegyek egyéb értékpapírok( kárp. jegy, bef.jegy) ÖSSZESEN Megítélésünk szerint a piaci érték és a könyv szerinti érték között egyik portfolió elem ill. csoport esetében sincs szignifikáns eltérés. A társaság szervezetében, és az alkalmazottak körében bekövetkezett változás, hogy Dorkó Attila személyében május 10-től új vezérigazgató irányítja a társaságot. Dr. Scheuer Gyula a továbbiakban elnökként tevékenykedik. A tárgyidőszakban Igazgatósági taggá választotta a társaság közgyűlése Dorkó Attilát és Völgyi Tamást. A Felügyelő Bizottság tagja lett Szabó György és Dr. Vallyon Zsolt. A tárgyi időszakban a tulajdonosi struktúrában érdemi változás nem következett be. A társaság ismeretei szerint a tulajdonosi struktúra június 30-án az alábbi: Pannon Investor Rt. 49,97 % Pannon Consulting Kft. 24,26 % Egyéb hazai befektetők % A Pannon-Váltó Rt., mint kibocsátó, saját részvénnyel a tárgyidőszak során nem rendelkezett. Közvetlen és közvetett tulajdonlás révén a Pannon-Váltó Rt-hez kapcsolódó társaságok március 3-a, azaz a legutóbbi ezen tárgyú bejelentés időpontjától eltelt időszakban darab 1000 Ft névértékű Pannon-Váltó Rt. törzsrészvényt vásároltak. Ezek a cégek piaci és gazdasági lehetőségeik függvényében a következő félévben 60-65% árfolyamsávban szándékoznak Pannon- Váltó Rt. részvényeket vásárolni. PANNON-VÁLTÓ Rt. Az előző gyorsjelentés óta megjelent rendkívüli tájékoztatások január 27. Rendkívüli közgyűlés meghívója január 27. Tulajdonvásárlások és -értékesítések 6

7 a Pannon-Váltó Rt-hez kapcsolódó társaságoknál (BÁV részvények értékesítésének bejelentése) február 2. Igazgatósági tag lemondása március 3. Rendkívüli Közgyűlés határozatai A társasághoz kapcsolódó cégek PV részvény vásárlásai március 11. Tájékoztató az osztalék-előleg fizetésről március 26. Éves rendes közgyűlés meghívója április 12. Az 1998.évi beszámoló adatai és a közgyűlési javaslatok április 30. Közgyűlési határozatok és Éves jelentés június 14. A székhelyváltozásból eredően megváltozik az osztalékfizetés helye Általános információk: Auditált (igen/nem) nem Magyar (1) vagy IAS (2) vagy egyéb (3) 1 Nyers főkönyvi kivonat (1) vagy átértékeléseket tartalmazó főkönyvi kivonat (2), vagy mérleg 3 Van-e külföldi leányvállalata ( igen (1), nem (2)) 2 7

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2005. december 31-én végzodo gazdasági évrol A társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

A költségcsökkentő intézkedések ellensúlyozták a kereslet csökkenését.

A költségcsökkentő intézkedések ellensúlyozták a kereslet csökkenését. A DANUBIUS HOTELS CSOPORT I. FÉLÉVES ÉS II. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta. I. féléves és II. negyedéves,

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves gyorsjelentése - kivonat -

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves gyorsjelentése - kivonat - A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves gyorsjelentése - kivonat - A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (FORRÁS nyrt)

Részletesebben

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK... 5 II. JELENLEGI ÉRTÉKPAPÍR STRUKTÚRA, TULAJDONOSI... 5 III.

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I.

Részletesebben

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2014. Keltezés: Balassagyarmat, 2015. március 17.

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója

A TVK-csoport 2014. negyedik negyedéves és éves beszámolója A TVK-csoport 2014. negyedik es és éves beszámolója A TVK-CSOPORT 2014. NEGYEDIK NEGYEDÉVES ÉS ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben