Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság"

Átírás

1 Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság H-6600 Szentes, Kossuth u. 47. Tel: / Fax: / szentes. Szám:067/ /2014/SZENTES HTP Tárgy: Hiv. szám, üi.: Ügyintéző: E mail: Szentes HTP 2013 éves beszámolója Szentes Város Önkormányzat Képviselő testülete részére Kálmán Rajmund tű. alezredes Beszámoló a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évben végzett munkájáról Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő testület! A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 30. (5) bekezdésének előírása alapján: A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselő Testület elé: A Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság mint a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének irányítása alá tartozó szervezeti egység a január december 31-ig terjedő időszakban a vonatkozó törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelően hajtotta végre feladatait. A nevezett időszakban már teljes egészében megvalósult a parancsnokság katasztrófavédelem szervezeti rendszerébe történő integrációja. Ennek keretében a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, a korábban is feladatként végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenység végrehajtása és irányítása mellett ellátta a járás polgári védelmi tevékenységének koordinálását is. Az említett korábbi tevékenységekhez ettől az évtől új feladatként csatlakozott az integrált katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésekben történő intenzívebb részvétel is. Ez az új feladat részben az iparbiztonsági tevékenységben, - ezen belül is az ADR telephelyi és közúti ellenőrzésekben való közreműködésben- részben pedig a tűzvédelmi hatósági tevékenységben történő aktívabb szerepvállalásban teljesedik ki. Ezt a tevékenységet elsősorban a parancsnokhelyettes, illetve a január 1-től új beosztásként megjelenő katasztrófavédelmi megbízott

2 látja el. Ennek megfelelően sikerült megvalósítani az integrált katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását a szervezet valamennyi szintjén. Tevékenységünk hatékonysága abban is érezhető volt, - a kedvező időjárási feltételeket is figyelembe véve- hogy a vizsgált időszakban jelentősen csökkent a tűzesetekből és műszaki mentésekből adódó kárestek és az ebből adódó halálesetek, sérülések száma. 1. Vezető- irányítói szakterület A Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) vezetői, irányítói feladatait ellátó törzs állományában az előző évhez viszonyítva változás nem történt. A katasztrófavédelmi megbízotti feladatok ellátására kinevezett Sebők Jánosné közalkalmazott kolléganő 40 éves munkaviszonyát elérve áprilisában nyugállományba vonult. Ezt megelőzően november 14-től felmentési idejét töltötte. Feladatait ettől az időszaktól egy hónapon keresztül Nagy Sándor őrnagy Úr látta el. Ezt követően az újév első napjától, Fortuna Otília tű. hadnagy asszony tölti be ezt a beosztást, aki korábban a Csongrádi HTP állományában hasonló feladatokat látott el. A tűzoltó parancsnok-helyettesi munkakört ellátó Molnár Csaba tű. százados Úr korábbi feladatköre tovább bővült az integrált hatósági tevékenység ellátásával. Így jelenleg a tűzoltási és műszaki-mentési, polgári védelmi tevékenység mellett bizonyos hatósági munkát is ellát, valamint közreműködik az iparbiztonsági szakterület ADR közúti és telephelyi ellenőrzéseiben. Így leterhelése jelentősen megnőtt a korábbi időszakhoz mérten. A parancsnok feladatköre nem bővült a vizsgált időszakban, így továbbra is irányítói - vezetői, szakfelügyeleti teendőket lát el az irányítása alá tartozó HTP és a működési területen lévő két önkéntes tűzoltó egyesület (továbbiakban: ÖTE) és két létesítményi tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: LTP) vonatkozásában. Ez mellett ellátja a Szentesi Járás Helyi Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi elnök-helyettesi feladatait is. Az említett szervezetekkel és az illetékességi területen lévő önkormányzatokkal, valamint a Szentesi Járási Hivatal szervezeti egységeivel a kapcsolat jónak mondható. Az elmúlt egy éves időszakban a Szentesi HTP a hatályban lévő jogszabályokban és intézkedésekben foglaltak szerint látta el feladatait, melyhez az alapvető rendeltetéshez, működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítva voltak. A Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel közös épületben elhelyezésre került Hivatásos tűzoltóparancsnokságon az irodai feltételek ha szűkösen is, de biztosítottak. 2. Ügyviteli-gazdasági, munkavédelmi szakterület A HTP ügyviteli munkája továbbra is a Syrius Iratkezelő Rendszerben történt. A tűzoltási, műszaki - mentési szakterület, és a parancsnoki munka területén történő ügykezelést a továbbiakban a parancsnok, a polgári védelmi, illetve a hatósági szakterülethez tartozó ügyiratkezelést a parancsnok-helyettes és a katasztrófavédelmi megbízott, míg a műszaki biztonsági szakterülethez tartózó dokumentációk kezelését a műszaki biztonsági tiszt látta el. Új elemként jelentkezett az év során a SZÖSZ- program, azaz a Szolgálat Összesítő Szoftver kísérleti alkalmazása, mely a készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány szolgálatszervezését és bérjellegű kifizetésének elszámolását segítette. 2

3 A műszaki biztonsági szakterület szakmai munkáját továbbra is Urbán János közalkalmazott irányította. Segítségére Balogh Péter tű. zászlós volt, aki megbízási díj ellenében eredeti beosztása mellett, műszaki felelősi feladatokat is ellátott. A parancsnokság a működéséhez kiadott előlegekkel rendszeresen elszámolt, a beérkező számlákat a megfelelő dokumentáció csatolásával továbbította a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé. A gépjárművek, szakfelszerelések esetleges javításával, a felülvizsgálatokkal, a nagy értékű beszerzésekkel (üzemanyag, védőeszközök, ruházat) kapcsolatos koordinációt, pénzügyi tevékenységet az Igazgatóság Gazdasági Szervezete végezte. A év végi leltárt az előírásoknak megfelelően elvégeztük. Az év során épületeinkben, eszközeinkben, felszerelésünkben nagyobb kár nem keletkezett, rendszeres karbantartással nagy gondot fordítunk az állagmegóvásra. Dolgozóink segítségével a katasztrófavédelmi kirendeltség (továbbiakban: KvK) területén lévő volt tömlőmosóból kialakításra került egy a hatósági osztály által használt irodahelyiség. Ugyancsak saját erőből tisztító festésben részesültek az emeleti WC, fürdő és kantin helyiségei is. Munkavédelmi feladatok ellátását továbbra is Urbán János ka. műszaki biztonsági tiszt végezte, aki a beosztásához szükséges vizsgákat az év során megszerezte. Ezen a területen, ehhez a beosztáshoz tartozik még a két önkéntes tűzoltó egyesület és két létesítményi tűzoltó parancsnokság műszaki és munkavédelmi tevékenységének ellenőrzése is. A tűzoltóság eszközeinek szükséges és előírt munkavédelmi felülvizsgálatait elvegeztettük. A belépő dolgozóink, illetve a már beosztásban lévő dolgozók időszakos oktatását, valamint a soron kívül elrendelt munkavédelmi oktatásokat elvégeztük és dokumentáltuk évben az állományból szolgálati balesetet, illetve a működési területhez tartozó önkéntes és létesítményi tűzoltóságoknál tűzoltás és műszaki mentés során szervezett munkavégzés közben balesetet nem szenvedett senki. A fentieket figyelembe véve takarékosan, biztonságosan a legfontosabbakra megfelelő forrást megkapva és azt felhasználva tevékenykedhettünk. 3. Személyügyi szakterület Szentesi HTP személyi állománytáblája a korábbi 57 fő hivatásos beosztásról áprilisától 66 főre változott. Ebből jelenleg 50 fő hivatásos hely van betöltve. 1 fő a hivatásos státusz terhére közalkalmazotti feladatkörben dolgozik január 1-től a katasztrófavédelmi megbízotti feladatokat ellátó Sebők Jánosné helyét Fortuna Ottilia hdgy. asszony vette át. A szolgálat parancsnoki beosztást betöltők közül Molnár Robin tű. hdgy. Úr a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába kérte áthelyezését január 1-től. Helyét Kovács Ferenc tű. hdgy. Úr vette át a C szolgálati csoport élén (aki jelenleg a CSMKI műveletirányításhoz került vezénylésre). Pozsár Gábor tű. tzls. az év végén a nyelvvizsga megszerzésével teljesítette a felsőfokú végzettséghez szükséges követelményeket, Balázs Csaba tű. hdgy. pedig szeptemberétől kezdte meg tanulmányait a BM KOK tűzoltó szervező szakán. A rajparancsnoki beosztást betöltő tűzoltók közül Sárközi András tű. tzls. és Köteles Zsolt tzls. urak középfokú, míg Varga Tibor tű. hdgy. felsőfokú tűzoltói végzettséggel rendelkeznek. Az új beosztásként az állománytáblán megjelent 3 szerparancsnoki beosztásból, csak Gazsi Dániel zls-nak és Balogh Péter zls. Úrak rendelkeznek technikusi végzettséggel. Jelenlegi állománytábla 66 fős létszámából tehát 16 hivatásos státusz nem került betöltésre. 3

4 Az előző évről áthozott szabadságok, a különböző tanfolyamok, berendelések (gépjármű vezetési tanfolyam, HUNOR stb.) és az ünnepnapokra nem tervezhető szabadságok miatt a gépkocsivezetők szabadságai, illetve kompenzációs napjai felszaporodtak, melyet a Hódmezővásárhelyi és Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságoktól szolgálati csoportonként 1-2 fő gépkocsivezető átvezénylésével orvosoltunk. Így a 2014-es évre mindösszesen, szolgálati csoportonként 4-5 nap szabadság került átvitelre. Az állományból minden vonulós tűzoltó rendelkezik, a parancsnokságon rendszerbe állított kisgép kezelésére jogosító igazolvánnyal, illetve valamennyi gépkocsivezető szivattyúkezelői vizsgával. Létrakezelői képzettséggel 12 fő gépkocsivezető és 4 fő beosztott, szer- és rajparancsnok rendelkezik. Ez a létszám alapvetően elegendő a szolgálati feladatok ellátásához, de egy - két vezénylés, vagy betegség esetén már szolgálatszervezési nehézségeket okozhat a kötelező létszám biztosítása. Ezért év közepétől, majd év elejétől engedélyt kértünk és kaptunk a megyei igazgatóságtól a létraszer és az országúti gyorsbeavatkozó szer időszakos párhuzamosítására. Az év során a gépjárművezetők fokozottabb, készségszintű képzését előtérbe helyező- BM OKF által szervezett egy hónapos gépjárművezető oktatói tréningeken vett rész Sárközi András tű. tzls. Úr, aki itt sikeres vizsgát tett. Ezt követően a gépjárművezetői beosztásban lévő kollégák vettek részt a szegedi repülőtéren megtartott ügyintézői és a tököli reptéren megtartott járművezetői alapképzésen. A évben két gépkocsivezető közös megegyezéssel, míg egy beosztott lemondással távozott a szervezettől. Az országos közmunka program segítségével az év elején a megyei igazgatóság segítségével 1 fő karbantartót sikerült tovább alkalmazni, aki később nem kérte a további foglalkoztatását. Az év második felében ugyanezen program keretében egy fő ügykezelő, és egy fő takarítónő került felvételre. Az év során minden munkavállaló időben megkapta járandóságát, az állomány civil életéhez kapcsolódó ügyintézésekhez szükséges igazolások, kimutatások időben megérkeztek. A TÉR (Teljesítmény Értékelő Rendszer) rendszerben az állomány teljesítménykövetelményeit megállapítottuk, mely követelmények teljesítményértékelését június hó végén végrehajtjuk. 4. Tűzoltási és műszaki - mentési szakterület 4.1. Tervező, irányító, felügyelő tevékenység A parancsnokság a meglévő évben és korábban elkészített 20 db Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervét naprakészen tartotta, mely mellé a vonatkozó BM OKF intézkedés alapján a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezredével közösen elkészítette a Hékédi Lőszerbázis Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervét. A Legrand Zrt-nél és a Hungerit Zrt-nél tevékenykedő létesítményi tűzoltóságok szakmai irányítása, felügyelete, ellenőrzése az előírások szerint végre lett hajtva, amit az is segített, hogy az ezt megelőző időszakban is szoros napi kapcsolatot tartottunk fenn ezen szervezetekkel. A két létesítményi tűzoltóság működése az érvényben lévő határozatok alapján történik, és azok személyi és tárgyi feltételei is megfelelnek a követelményeknek. A működési területen lévő két önkéntes tűzoltó egyesülettel (Fábiánsebestyén ÖTE, Szegvár ÖTE) meglévő együttműködési megállapodásokat az előírásoknak megfelelően felülvizsgáltuk és a szükséges módosításokat megtettük. Az illetékességi területünkön lévő Nagymágocs ÖTE-vel szintén jó kapcsolatot ápolunk, akik aktív tagjai lettek többek közt a Szentesi Járási Mentőcsapatnak is. Az új szabályzók megismerésének elősegítése érdekében a Szentes HTP illetékességi területén 4

5 működő Önkéntes Tűzoltó egyesületeket folyamatosan tájékoztattuk a várható pályázati kiírásokról. A tűzvédelmi törvényből adódó ellenőrzési és felügyeleti jogkörben eljárva a év során a Hungerit Zrt és a Legrand Zrt létesítményi tűzoltóságain 2-2 alakalommal, míg a Fábiánsebestyéni és Szegvár Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó egyesületeknél 4-4 alkalommal hajtottunk végre ellenőrzést, egy esetben pedig közreműködtünk a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által a Nagymágocs ÖTE-nél végrehajtott ellenőrzésen is év során Szent Sebestyén ÖTE 6 esetben vonult tűzesethez, 3 esetben pedig műszaki mentéshez, Szegvár ÖTE 1, míg Nagymágocs ÖTE 1 esetben tevékenykedett tűzesetnél. A létesítményi tűzoltóságokat fenntartó vállalkozásoknál ebben az évben tűzoltói beavatkozást igénylő esemény nem volt Képzés, továbbképzés, gyakorlatok szervezése és megtartása A megkövetelt napi jelentéseket a készenléti szolgálat rendben, mind parancsnoksági, mind katasztrófavédelmi kirendeltség szintjén elvégezte. Az éves és havi kiképzési tervek, valamint az ehhez szükséges foglalkozási vázlatok elkészültek, jóváhagyásuk megtörtént. Az állomány az új képzési rendszer követelményeit megértette és folyamatosan végrehajtja. Az egyéb napi feladatok ellátása a Szolgálati és Napirendben leírtak szerint történik. A készenléti szolgálat szolgálatellátásának, riaszthatóságának, képzésének ellenőrzését, az előírások szerint folyamatosan végrehajtottuk, melynek tapasztalatai a kiadott ellenőrzési naplóba történtek rögzítésre. A napi ellenőrzések során feltárt kisebb hiányosságok megszüntetésére azonnali intézkedések történtek. A képzési ütemtervben rögzített gyakorlatokat elvégeztük, melynek során 6 ellenőrző gyakorlatot, 12 szituációs begyakorló gyakorlatot, és 36 helyismereti gyakorlatot hajtottunk végre. A nyári időszakban a működési területen megtartott helyismereti gyakorlatok megtartásában nagy segítséget kaptunk a Szent Sebestyén és Szegvár ÖTE-től, akik aktívan részt vettek ezen feladatok végrehajtásában. Az első féléves három ellenőrző gyakorlatból kettő a második félévben került megtartásra a dunai árvíz miatt. Elvégeztük a személyi állomány éves fizikai és első és második féléves szakmai felmérését is. Az év decemberében végrehajtottuk a készenléti jellegű szolgálatra beosztott vonulós személyi állomány szakmai számonkérését, ahol mindenki megfelelt a követelményeknek. 5

6 Hónap, nap 2013 évben végrehajtott helyismereti gyakorlatok Helyismereti foglalkozás Címe helye Január 17,18,19 Tisza Volán Zrt. Szentes, Vásárhelyi út 114. Február 5,6,7 Park Center Árúház Szentes, Csongrádi út 69. Március 12,13,14 Regionális Légimentő Bázis Szentes, hrsz:01350/7 Április 16,17,18 Polgármesteri Hivatal Szentes, Kossuth tér 6. Május 7,8,9, Dr. Bugyi István Kórház Szentes, Sima Ferenc u Június 4,5,6 Kiss Bálint Református templom Szentes, Kiss Bálint u. 2. Július 23,24,25 Szegvári Művelődési Ház Szegvár Régipósta u. 1. Augusztus 6,7,8 Szeptember 11,12,13 Derekegyházi Szociális Otthon Szent Erzsébet Általános Iskola Derekegyház, Köztársaság tér 9. Szentes, Erzsébet tér 1. Október 8,9,10, Szentes, Ligeti Sportuszoda Szentes, Csallány Gábor rakpart 4. November 5,6,7 Magyar Közút Zrt. Szentes, Téglagyári út 2. December 10,11,12 Árpád Agrár Zrt. Szentes, Szent László dűlő 47. 6

7 2013 évben végrehajtott begyakorló gyakorlatok Hónap, nap Begyakorló gyakorlat helye Címe Február 26,27,28 MÁV Gépészeti Főnökség Szentes, Korsós sor 51. Június 18,19,20 Kontaset Kft. Szentes, Csongrádi út 1. Szeptember 17,18,19 MAKA Kft. Szentes, Ipartelepi út November 19,20,21 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Szentes, Kováts Károly u évben végrehajtott ellenőrzőgyakorlatok Hónap, nap, óra, perc Ellenőrző gyakorlat helye Címe Május MÁV Vontatási Főnökség Szentes, Korsós sor 29. Július 16, MÁV Vontatási Főnökség (árvíz miatt elmaradt gyakorlat pótlása) Szentes, Korsós sor 29. Október MAKA Kft. Szentes, Ipartelepi út Október Református Nagytemplom Szentes, Kossuth tér Október MAKA Kft. Szentes, Ipartelepi út Tűzvizsgálat, tűz és műszaki mentési tevékenység Az év során illetékességi területünkön négy alkalommal volt tűzvizsgálati cselekmény lefolytatását igénylő tűzeset. Ebből három alkalommal idegenkezűség megalapozott gyanúja miatt, egy alkalommal pedig a főigazgatói utasítás alapján került sor a vizsgálat lefolytatására, melyből két alkalommal ismeretlen keletkezési ok, két alkalommal pedig megállapításra került a tűzkeletkezési ok. Az említett tűzvizsgálati eljárások közül kettő történt Szentes város közigazgatási területén belül, melyekből mindkét alkalommal bűncselekmény alapos gyanúja miatt kellett az eljárást lefolytatni. Ebben az évben már a helyszíni szemlét munkaidőben a KvK tűzoltósági felügyelője, míg munkaidőn túl a megyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat végezte, majd magát a tűzvizsgálati cselekményt a KvK hatósági osztálya folytatta le. A tűzesetből adódó haláleset az illetékességi területen lévő településeken évben nem történt. Szentesen egy sérüléssel járó tűzeset történt, és egy esetben szénmonoxid mérgezés gyanúja merült fel a tüzelő - fűtő berendezés, illetve annak füstgáz elvezetőjének nem megfelelő kialakítása miatt. 7

8 A HTP illetékességi területén történt tűzesetek és műszaki mentést igénylő beavatkozások összesítő táblázata, településenkénti megoszlása. Település Tűzeset Műszaki mentés Összesen Szentes Szegvár Fábiánsebestyén Derekegyház Nagymágocs Árpádhalom Eperjes Nagytőke Összesen Tűzesetek és műszaki mentések megoszlása az illetékességi területen lévő településeken Elsődleges működési körzet káreseményei: Tűzesethez való vonulások száma Műszaki mentéshez való vonulások száma Segítségnyújtási működési körzet: Tűzesethez való vonulások száma Műszaki mentéshez való vonulások száma

9 Tűzesetek alakulása az elmúlt öt évben a működési területen Műszaki mentések alakulása az elmúlt öt évben a működési területen 9

10 Tűzesetek és Műszaki Mentések alakulása a 2013 év során havi bontásban A elsődleges működési területünkön az összes vonulás 50,2%-a tűzesethez, 49,8%-a műszaki mentéshez történt. Szintén a saját működési területen tűzesethez történő vonulások száma az előző évhez viszonyítva 36% -kal csökkent, míg az elmúlt négyéves átlaghoz képest 1,1 %-kal növekedett. A segítségnyújtásra tűzesethez történő vonulások száma az elmúlt évhez viszonyítva 70 %- kal, csökkent, míg a négyéves átlaghoz képest pedig 69 %-kal csökkent. A saját működési területen bekövetkezett műszaki mentési tevékenység az elmúlt évhez képest 30 %-os csökkenést, míg a négyéves átlaghoz képest 62%-os csökkenést mutat. A segítségnyújtásra műszaki mentés céljából történő vonulások során a beavatkozások száma a tavalyi évhez képest 61%-os csökkenést, az elmúlt négy év átlagához képest 6,6%-os emelkedést mutat. A számokból egyértelműen kitűnik, hogy szakmai tevékenységünket egyre inkább a megváltozott klimatikus viszonyok miatt előálló szélsőséges időjárási körülmények befolyásolják elsősorban, mely a 2012-es évben az aszályos időből adódó tűzesetekhez köthető. Szentes város közigazgatási területén a 95 db műszaki- mentést igénylő esemény során 13 fő sérült és 1 fő halott kimentésében vettek részt egységeink, míg egy alkalommal a Kurca csatornából emeltek ki 1 fő vízbefulladt személyt. Ezen kívül a 85 tűzeseti jelzésből 10

11 mindösszesen 4 db vegetációs tűz volt, melyből 3 eset emberi hanyagság 1 eset pedig ismeretlen okból keletkezett. Az említett tűzesetek során egy személyi sérülés történt Hatósági tevékenység A Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén a tűzvédelmi, polgári védelmi és iparbiztonsági hatósági tevékenységet (supervisori tevékenység KET 22. (3)) a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség látja el. Azonban a Szentesi Tűzoltó-parancsnokság munkatársai is aktívan részt vesznek ezen integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenységek elősegítésében. Az említett ellenőrzések keretében Szentes város közigazgatási területén évben 168 esetben történ tűzvédelmi ellenőrzés és szemle (aratási gépszemle, zenés táncos szórakozóhelyek ellenőrzése, társasházak, vállalkozások tűzvédelmi ellenőrzése, piacfelügyeleti ellenőrzések), 37 esetben iparbiztonsági ellenőrzés (közúti ADR, RID vasúti, ADR telephely ellenőrzés) és szintén 37 esetben polgári védelmi hatósági ellenőrzés és szemle (befogadó hely ellenőrzés, belterületi csapadékvíz elvezető árkok ellenőrzése, ár és belvízvédelmi védművek, technikai eszközök téli felkészültségének ellenőrzése, főbb közlekedési utak mentén veszélyessé vált fák veszélyes útszakaszok ellenőrzése). A Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági osztálya a településen 22 db építési engedélyezési eljárást, 6 db használatbavételi eljárást, 12 db útépítéssel és forgalombehelyezéssel kapcsolatos eljárást, 7 db beépített tűzoltó és tűzjelző berendezés használatbavételével és létesítésével kapcsolatos eljárást, 1 db fennmaradási eljárást, 15 db kéményekkel kapcsolatos eljárást, 7 db működési engedéllyel kapcsolatos eljárást, 4 db telephely engedélyezési eljárást folytatott le és 8 db közérdekű bejelentést vizsgált meg. Ezekkel kapcsolatban 32 db felhívás, 15 db tájékoztató lett megküldve és összességében 16 db tűzvédelmi bírság lett kiszabva, melyekből 15 db felhívás és 9 db bírság a kéményekkel kapcsolatosan lett megállapítva. Ezeken kívül a tűzvédelmi követelményektől való eltérési engedély 5 esetben került megadásra. 11

12 5. Polgári védelmi szakterület 5. 1 Polgári védelmi szervezetek helyzete: első félévében kezdetét vette a polgári védelmi szervezetek teljes átalakítása, melynek során Szentes városban legalább 300 főt, Szegvár, Derekegyház, településeken 50 főt, Fábiánsebestyén, Nagymágocs településeken 25 főt, míg Eperjes, Árpádhalom, Nagytőke településeken 10 főt kellett a polgári védelmi szervezetekbe beosztani. A mind a köteles, mind a munkahelyi polgári védelmi szervezetek alkalmazásához szükséges okmányrendszerek (Beosztó határozatok, Megalakítási és Mozgósítási tervek) elkészültek, jóváhagyásra felterjesztésre kerültek, és a záradék alapján- előtalálhatóak. Kimutatás a Köteles polgári védelmi szervezetekről Fsz Település Előírt létszám (fő) Feltöltött létszám (fő) Százalékos arány (%) 1. Szentes Szegvár Derekegyház Nagymágocs Fábiánsebestyén Eperjes Árpádhalom Nagytőke Mindösszesen

13 Kimutatás a Munkahelyi polgári védelmi szervezetekről Fsz Település Megalakítási hely Előírt/Feltöltött létszám (fő) Százalékos arány (%) 1. Szentes LEGRAND ZRT. 2 Szentes SZENTES- FRIGO KFT. 3 Szentes Dr. Bugyi István Kórház 4 Szentes HUNGERIT Zrt. 27/ / / / Mindösszesen 79/ Jogszabály adta lehetőségünk alapján a polgári védelmi szervezetekhez való önkéntes csatlakozást a helyi médiák bevonásával propagáltuk. Az 50/2013. BM OKF Főigazgatói intézkedés alapján megalakításra került a Szentesi Járási Szentes Mentőcsoport 36 fővel, melynek felkészítése és rendszerbe állító, valamint minősítő gyakorlatát szeptember 14-én végrehajtottuk. A minősítés megfelelő lett. A Szentes Mentőcsoport teljes létszám 36 fő, melyből 3 fő a katasztrófavédelem hivatásos állományából került ki. (1. sz. ábra) 13

14 SZENTES MENTŐCSOPORT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1.számú ábra Járás Készenléti idő Egység Fokozat Óra Megnevezés Létszáma Összesen Megalakítási helye S Gyors 3 Vezetési egység 3 3 Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Z Gyors 3 6 Kutatási-mentési egység Szegvári Polgárőr Egyesület Szegvár ÖTE E N T E Gyors Gyors Műszaki kárelhárítási egység Egészségügyi egység Szent Sebestyén ÖTE Nagymágocs ÖTE Szentesi Tűzoltók Hagyományőrző Közhasznú Egyesület Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon önkéntes magánszemélyek S Gyors 3 6 Logisztikai egység Önkéntes magánszemélyek Gyors összesen

15 Szervezetek létszáma mindösszesen: 36 Köteles Pv. szervezetek felkészítésének helyzete: Település Felkészítés időpontja Képzés típusa Berendelt/megjelent (fő) Részvételi arány (%) Nagymágocs alap-és szakkiképzés 25/21 84 Árpádhalom alapképzés 10/9 90 Eperjes alapképzés 10/ Nagytőke alapképzés 10/8 80 Szegvár Fábiánsebestyén alap-és szakkiképzés alap-és szakkiképzés 50/ /23 92 Mindösszesen: 130/ A beosztási névjegyzék alapján a közbiztonsági referensek a címzetteknek határidőre eljuttatták a megjelenési kötelezettségről szóló határozatokat, melyek alapján a tagok alapképzésben, illetve alap- és szakkiképzésben részesültek. A képzés során az eskütétel is megtörtént. Munkahelyi Pv. szervezetek felkészítésének helyzete: Település Megnevezés Felkészítés időpontja Berendelt/megjelent (fő) Részvételi arány (%) Szentes HUNGERIT ZRT (mozgósítási gyak) 27/21 77 Szentes Legrand Zrt / Szentes Szentes- Frigo Kft / Szentes Dr. Bugyi István Kórház /

16 Mindösszesen 79/ Lakosságvédelmi tevékenység Az előírt határidőig lezajlott a Szentesi Járáshoz tartozó települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata, mely két településen eredményezett változást. Fábiánsebestyén településen földtani veszélyforrásként került beazonosításra a FÁB-4 számú CH kút (gőzkút), de a település maradt III. katasztrófavédelmi osztályba. A Szentes városban található HUNGERIT Zrt. még a korábbi időszakban küszöbérték alatti veszélyes üzemként került beazonosításra (a hűtésre használatos ammónia mennyisége miatt). A jogszabályi kötelezettség szerint az üzemre elkészített Súlyos Káresemény elhárítási Terv adatai alapján Külső Védelmi Terv létrehozását írták elő. A tervet a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Szentes város Polgármesteri Hivatalával közösen elkészítette. Ez okból Szentes város január 1-től I-es katasztrófavédelmi osztályba került átsorolásra. Supervisori ellenőrzés keretében II. negyedévben a székhelyváros közintézmények befogadó helyeit jártuk végig. Az elhanyagolt fák, fasorok állapotának vizsgálata során a évben supervisori ellenőrzés keretén belül meghatározott kötelezettségek teljesítésének visszaellenőrzése tárgyában a III. negyedévben a visszaellenőrzések során megállapítást nyert, hogy mind az önkormányzatok, mind a közútkezelő elvégezte a számukra meghatározott feladatokat. A helyi Földhivatal munkatársaival közösen a vegetációs területeken határszemléket tartunk, melyek érintették a tavalyi évben szabadtéren keletkezett tüzesetek helyszíneit is. A katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés keretén belül két alkalommal ellenőriztük a földi irtás megvalósulását, melyről mindkét esetben jegyzőkönyvet vettünk fel. A lakosság tájékoztatásánál a nyári kánikulai helyzetre és a téli közlekedésre való felkészülés érdekében- különös tekintettel a követendő magatartási szabályokra- a Szentesi HTP lakossági tájékoztató anyagot biztosított az önkormányzat részére, melyeket a helyben szokásos módon közzé is tettünk. A mentesítő-fertőtlenítő kapacitásokról szóló nyilvántartásunk nem változott. Szentesi járásban mindösszesen az alábbi kapacitásokkal számolhatunk: A típusú T típusú Személymentesítés: 354 fő/óra, 36 fő/óra Anyagmentesítés: 350 kg/óra, 9 kg/óra Gépjármű-mentesítés: - 27 gépjármű/óra A Helyi Védelmi Bizottság (továbbiakban: HVB) alakuló ülés időpontja január 30. volt. Október 14-én Active Quardian gyakorlat keretén belül rendkívüli, míg április 04-én és november 27-én rendes ülés került megtartásra. Az ülések kezdeményezésére fokozott figyelmet fordítottunk, s a meghívókban szerepeltetett napirendi pontoknak megfelelő előterjesztéseket határidőre minden alkalommal elkészítettük. A téli időjárásra való felkészülés keretében végrehajtott feladatok között szerepelt: 16

17 - Kezdeményeztük a téli időszaki felkészítés feladatainak napirendre tűzését a HVB ülésén, különös tekintettel az érintett szervek által adott tájékoztatásra. - A közbiztonsági referensek bevonásával gondoskodunk a téli időjárás kezelésébe bevonható települési polgári védelmi szervezetek tagjainak, valamint lebiztosított technikai eszközök adatbázisainak, határozatainak aktualizálásáról. Minden esetben felkészítettük a közbiztonsági referenseket is a várható feladatokra. - Az illetékességi területünkhöz tartozó települések polgármesteri hivatalaihoz a lakosság tájékoztatásával kapcsolatban rövid anyagot juttattunk el, azzal a kéréssel, hogy a helyi sajátosságokat figyelembe véve a település honlapján, kábeltévén, újságban tegyék közre. - A települések Digitális adattáraiban szerepel a Melegedő helyek listája, befogadási kapacitással, elérhetőségekkel egyaránt. Az adattárak pontosításra kerültek. December közepén településenként szúrópróba alapján 1-1 melegedő helyen helyszíni szemlét tartottunk, melyről minden esetben jegyzőkönyvet vettünk fel. - A várhatóan a téli időjárás során veszélyessé váló útszakaszok bejárását végre hajtottuk, melyre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Szentesi Rendőrkapitányság képviselőjét a közös bejáráson való részvétel érdekében meghívtuk. - A Városellátó Intézmény gépszemléjén a rendőrség képviselőjével együtt részt vettünk. - A Szentesi Járási Mentőcsoportból kijelölésre kerültek azok a szegmensek, melyeket egy esetleges téli védekezési helyzetben könnyebben lehet mozgósítani. Ezekkel az erőgépekkel, eszközökkel sikerült lefedni a 75/2013. BM OKF intézkedésben a megyei igazgatóságok részére előírt mentőosztag feladatait. A műszaki-kárelhárítási egység technikai eszközei közül 1 quad, 1 Blue Berd típusú 77 fős busz, valamint a Szent Sebestyén ÖTE 1 db fecskendője áll rendelkezésre. - Az önkormányzatok műszaki-mentési képességének, valamint elhelyezési, élelmezési és fűtőanyag kapacitása felmérésre került. - Az illetékességi területünkön futó fő- és mellék útvonalak forgalma miatt az érintett településeken az ideiglenes parkolási lehetőségeket felülvizsgáltuk. A közlekedési útvonalakat érintően szükség parkolóhelyek lettek kijelölve, melyeket a Digitális adattárak tartalmaznak. Az ATI-VIZIG ár-és belvízvédelmi műtárgyainak őszi felülvizsgálati megtörténtek, melyre a katasztrófavédelmem helyi szervei meghívást kaptak. A vízügyi igazgatóság 17

18 kezelésében lévő, velük közösen végrehajtott ár-és belvízvédelmi védművek, védelmi szakaszok, gát-és csatornaházak megtekintése történt. A települések belterületi csapadékvíz-elvezető rendszereinek ellenőrzését az év első felében kezdtük el. Az ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyvet vettünk fel. Az őszi időszakban visszaellenőrzésekre kiemelt figyelmet szenteltünk. Utóellenőrzés keretén belül október-november hónapban az ATI-VIZIG Szentesi Szakaszmérnökség munkatársával közösen végrehajtottuk a járás illetékességi területen lévő településeken az önkormányzatok kezelésében lévő belvízvédelmi létesítmények műszaki állapotának felülvizsgálatát. 5.3 Minősített időszaki tevékenység A Szentesi HTP Értesítési és Összesített készenlétbe helyezési tervei a híradó ügyeleten rendelkezésre állnak, pontosításuk folyamatosan történt. Szentesi HTP Értesítési Terv száma: 353-1/2012/Szentes HT Utolsó pontosítás dátuma: Szentesi HTP Összesített készenlétbe helyezési Terv száma: 353-3/2012/Szentes HT Utolsó pontosítás dátuma: A volt Polgári Védelmi Kirendeltség minősített terveit a Csm-i KVI ügydarab alapján az igazgatóságra beszállítottuk. 5.4 Gyakorlatok, gyakorlások (parancsnoki és törzsvezetési, készségfejlesztő, ellenőrző, értesítési és készenlétbe helyezési) február 22-én a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság törzsvezetési gyakorlatot tartott. - Az árvíz elleni felkészülési tevékenységsor keretében az OKF riasztási és kommunikációs gyakorlatot hajtott végre án. - Október hónapban Active Qaurdian honvédelmi és nukleáris (paksi), míg november én törzsvezetési gyakorlat került végrehajtásra. 5.5 Lakosság-felkészítési tevékenység Katasztrófavédelmi felkészítések a módosított 62/2011 (XII.29) BM rendelet, valamint a belső szabályozók alapján történtek. HVB elnökének, tagjainak, jegyzők felkészítése: A HVB Éves Munka és Ellenőrzési terve alapján a HVB elnökének, tagjainak, jegyzők, védelmi igazgatásban dolgozók felkészítése II. félévre lett tervezve, de a jogszabályi meghatározások alapján évben lesz aktuális. A HVB Katasztrófavédelmi Munkacsoport (továbbiakban: KMCS) megalakult és elfogadásra került az Ügyrend is. Molnár Csaba tű. szds. a KMCS vezetője felkészítő foglalkozást tartott a tagoknak. 18

19 A rendkívüli téli időjárási viszonyok során lehetséges feladatokról tartott a vezető értekezletet 2013.december 08-án. A HVB KMCS tagok közül a közútkezelő, a népegészségügyi szakigazgatási szerv és a rendőrség képviselőjével, a témával kapcsolatos egyeztető megbeszélés történt. Közbiztonsági referensek: A szentesi járás minden településén közbiztonsági referens lett kijelölve, akik a 30 órás alapképzést és vizsgát még évben teljesítették. A továbbképzésük szeptember 19-én megtörtént. A kirendeltség által meghatározott időpontokban, - negyedévenként - a kirendeltségi szintű értekezleteken részt vettek, a kapott feladatokat határidőre elvégezték. Szakirányításukat a HTP katasztrófavédelmi megbízottja gyakorolja. A referensek helyettesítésére járási szinten 4 főt jelöltek ki. A helyettes alapképzése és vizsgáztatása sikeresen zajlott. Köznevelésben részt vevők - Járási szinten november 19 n a tankerületi igazgatók- vettek részt a kistérségi iskolák pedagógusi felkészítését szolgáló egyeztető megbeszélésen. Csongrád Megyei KVI 238-1/2013/Ált. számú ügyirata alapján a Szentesi HTP a járási általános és középiskolák körében meghirdette a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulóját. A járási szintű versenyt a Fábiánsebestyéni ÁMK Általános Iskola és a Szent Sebestyén ÖTE Középiskolás csapata nyerte meg, akik tovább jutottak a megyei fordulóra is. Eredményes szereplésüknek köszönhetően ők képviselhették Csongrád megyét az Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyen Ifjúságfelkészítés, megelőzés céljából a tűzoltó laktanyát az I. félévfolyamán a kistérség oktatási tagintézményei előre megbeszélt időpontban látogatták meg, de társadalmi igény is van arra, hogy a katasztrófavédelem a gyermekeket is érintő városi, intézményi rendezvényeken képviseltesse magát. Ilyen formában közel 870 gyermekkel kerültünk kapcsolatba. A nyári hónapokban a járás területén több alkalommal előadás keretében ismertettük meg az általános iskolás táborozókat a veszélyhelyzet során alkalmazható magatartási szabályokkal és a segítségkérés helyes módjával január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák feltételéül szolgáló közösségi szolgálat teljesíthetővé vált a hivatásos katasztrófavédelmi szervezeteknél, -így a Szentesi HTP-n is. A 2012/2013. tanévre vonatkozóan 7 középiskolával született együttműködési megállapodás, mely során folyamatosan vesznek részt a tanulók a közösségi szolgálat teljesítésén. 19

20 /2014. (..)Kt. Tárgy: Beszámoló a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évben végzett munkájáról. Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzatának Képviselő testülete megtárgyalta a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évbe végzett munkáját és az alábbi határozatot hozza: 1.) Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának beszámolóját megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadta. A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 3./Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentes, június 10. Kálmán Rajmund tű. alezredes sk. parancsnok 20

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS A CSONGRÁDI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2013. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS A CSONGRÁDI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2013. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-6640 Csongrád, Hunyadi tér 11/a. Tel/Fax: +36-63/571-265 E-mail: csongrad.hot@katved.gov.hu

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák feltételéül szolgáló közösségi szolgálat teljesítése a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnél (a továbbiakban: katasztrófavédelem)

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2012. január 1-jén végbement átalakulás következtében új egységes, állami katasztrófavédelmi

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6600. Szentes, Kossuth u. 47. : 6600. Szentes, Kossuth u. 47. Tel: 36-63/ 561-041 Fax: 36-63/561-049 e-mail: szentes.kk.@katved.gov.hu

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése F E L T E R J E S Z T E M! Orbán Balázs tű. szds. tűzoltóparancsnok 2014. 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

Tűzvizsgálati tevékenység bemutatása. Fentor László tű. alezredes tanácsos Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség

Tűzvizsgálati tevékenység bemutatása. Fentor László tű. alezredes tanácsos Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvizsgálati tevékenység bemutatása Fentor László tű. alezredes tanácsos Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvizsgt zvizsgálat Felderítő vagy kutató tevékenység, mely a veszély elmúltával, a keletkezés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére 2909-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével

Részletesebben

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 105 5. számú függelék az FKI SZMSZ-hez: AZ FKI ALAPÍTÓ OKIRATA FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Szám: 35610/1219-3/2015.ált. 2014 ÉVIBESZÁMOLÓ A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról Az

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Részletesebben

H-2030 Érd, Fehérvári út 79/a. : 2030 Érd, Fehérvári út 79/a Tel: (36-23) 524-570 Fax: (36-23)524-571 e-mail: erd.kk@katved.gov.

H-2030 Érd, Fehérvári út 79/a. : 2030 Érd, Fehérvári út 79/a Tel: (36-23) 524-570 Fax: (36-23)524-571 e-mail: erd.kk@katved.gov. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-2030 Érd, Fehérvári út 79/a. : 2030 Érd, Fehérvári út 79/a Tel: (36-23) 524-570 Fax: (36-23)524-571 e-mail: erd.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Siófok, 2015. április 08. Dr. Mógor Judit tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma - Alapelvek - Integrált katasztrófavédelmi hatóság -

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PAKSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 2013-2014. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A PAKSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 2013-2014. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 17.3/411-2/2014/P. TÁJÉKOZTATÓ A PAKSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 2013-2014. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Paks,

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS

2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS Szám:061/65-2/2014/SZEGEDÁLT. 2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Költségvetési szerv alapokmánya

Költségvetési szerv alapokmánya Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-1081 Budapest, Dologház utca 1. : 1443 Budapest, Pf.: 154. Tel: (06-1) 459-2400 Fax: (06-1) 459-2429 Szám: 15-1/2012/HCGY Tárgy: FKI 2012. évi költségvetési

Részletesebben

KISKŐRÖS HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2013. évi BESZÁMOLÓ

KISKŐRÖS HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2013. évi BESZÁMOLÓ Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalas Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóság 1 H-62 Kiskőröst, Szent László utca 2. Tel:(36-78) 412-15 Fax:(36-78) 412-15

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2.

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Az erdők tűzvédelmére vonatkozó főbb jogszabályok: 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről,

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltőparancsnokság 2014, évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltőparancsnokság 2014, évi tevékenységéről I Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelnii Kirendeltség BékéscsabaiHivatásosTűzoltóparancsnokság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9 Tej: 06/66 549-471 Fax: 06/66 322-188

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

2015. június 26-i rendes ülésére

2015. június 26-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 63512015. Előadó: Viczián György tű. alezds., Belanka Zsolt Mell.: Beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása 2012.10.02. Logisztika jelentése. A logisztika az erőforrások mozgatásának és fenntartásának tervezési és végrehajtási területe.

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Polgármesteri összeférhetetlenség megszüntetéséhez hozzájárulás kérése

Részletesebben

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 T E R V E Z E T!! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról A fegyveres szervek

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok. Püspökladány, 2014. január 28.

B E S Z Á M O L Ó. Készítette: Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok. Püspökladány, 2014. január 28. B E S Z Á M O L Ó A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságának 2013. évi tevékenységéről Készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 04-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99 Szervezeti és Működési Szabályzata

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99 Szervezeti és Működési Szabályzata 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 3. oldal, összesen: 99 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 FÜGGELÉK...5 I. FEJEZET...6

Részletesebben

Tájékoztató a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi munkájáról

Tájékoztató a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi munkájáról Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Cím: 2200 Monor, Virág u. 21. Tel: (06-29) 610-010, Fax: (06-29) 610-011 e-mail: hivatasostuzoltosag.monor@katved.gov.hu

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság éves tájékoztatásának

Részletesebben

ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA Bogyiszló Község Önkormányzata- Fácánkert Község Önkormányzata Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal

ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA Bogyiszló Község Önkormányzata- Fácánkert Község Önkormányzata Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal t végző témája dátuma Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Katasztrófavédelmi Igazgatóság Református és katolikus temető és önkormányzati ravatalozó közegészségügyi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár

Magyar Tűzoltó Szövetség. 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Magyar Tűzoltó Szövetség 2014. szeptember 19-20. Balatonföldvár Tisztelt Olvasónk! A MTSZ múltja, elődeink eredményei köteleznek arra minket, hogy szervezetünk élen járjon mindazon területeken, amely a

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete 1. melléklet a 13951/BM. számú munkaanyaghoz A belügyminiszter / ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

~IL. számú előterjesztés

~IL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~IL. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő-

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi beszámolója

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi beszámolója RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

Beszámoló A Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló A Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről 1 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltóparancsnok H-8701 Marcali, Árpád u. 10. Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85)

Részletesebben

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a (1)

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

ÓZD HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓZD HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓZD HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. Ózd Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Szervezeti és Működési Szabályzata I. Á L T A L Á N O S R E N

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről

T Á J É K O Z T A T Ó A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8700 Marcali, Árpád u. 10. Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85) 515-280 e-mail: marcali.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség 1. oldal, összesen: 7 BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116

Részletesebben

A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében A tűzoltóság tevékenysége Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Központi Statisztikai Hivatal 213. február Tartalom Bevezetés... 2 Működési terület... 2 Tűzoltói tevékenység... 3 Sérülések, halálesetek... 6 A

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F- 9996-9/2015. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes, Kiss Bálint Református Általános Iskola környezetének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T ETYEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: humanpolitika@etyek.hu Ügyiratszám: 189/8/2012 Ügyintéző: Smidelik András

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS. ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA : 2401. Dunaújváros, Pf.:189. /Fax: (25) 410-819; 410-022 e-mail: tuodujv@vnet.

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS. ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA : 2401. Dunaújváros, Pf.:189. /Fax: (25) 410-819; 410-022 e-mail: tuodujv@vnet. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA : 2401. Dunaújváros, Pf.:189. /Fax: (25) 410-819; 410-022 e-mail: tuodujv@vnet.hu DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 18/2013. számú igazgatói intézkedéssel közzétett Szervezeti és Működési Szabályzata

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 18/2013. számú igazgatói intézkedéssel közzétett Szervezeti és Működési Szabályzata A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 18/2013. számú igazgatói intézkedéssel közzétett Szervezeti és Működési Szabályzata 2. oldal A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 18/2013. számú igazgatói

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben