Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság"

Átírás

1 Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság H-6600 Szentes, Kossuth u. 47. Tel: / Fax: / szentes. Szám:067/ /2014/SZENTES HTP Tárgy: Hiv. szám, üi.: Ügyintéző: E mail: Szentes HTP 2013 éves beszámolója Szentes Város Önkormányzat Képviselő testülete részére Kálmán Rajmund tű. alezredes Beszámoló a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évben végzett munkájáról Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő testület! A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 30. (5) bekezdésének előírása alapján: A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselő Testület elé: A Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság mint a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének irányítása alá tartozó szervezeti egység a január december 31-ig terjedő időszakban a vonatkozó törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelően hajtotta végre feladatait. A nevezett időszakban már teljes egészében megvalósult a parancsnokság katasztrófavédelem szervezeti rendszerébe történő integrációja. Ennek keretében a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, a korábban is feladatként végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenység végrehajtása és irányítása mellett ellátta a járás polgári védelmi tevékenységének koordinálását is. Az említett korábbi tevékenységekhez ettől az évtől új feladatként csatlakozott az integrált katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésekben történő intenzívebb részvétel is. Ez az új feladat részben az iparbiztonsági tevékenységben, - ezen belül is az ADR telephelyi és közúti ellenőrzésekben való közreműködésben- részben pedig a tűzvédelmi hatósági tevékenységben történő aktívabb szerepvállalásban teljesedik ki. Ezt a tevékenységet elsősorban a parancsnokhelyettes, illetve a január 1-től új beosztásként megjelenő katasztrófavédelmi megbízott

2 látja el. Ennek megfelelően sikerült megvalósítani az integrált katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását a szervezet valamennyi szintjén. Tevékenységünk hatékonysága abban is érezhető volt, - a kedvező időjárási feltételeket is figyelembe véve- hogy a vizsgált időszakban jelentősen csökkent a tűzesetekből és műszaki mentésekből adódó kárestek és az ebből adódó halálesetek, sérülések száma. 1. Vezető- irányítói szakterület A Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) vezetői, irányítói feladatait ellátó törzs állományában az előző évhez viszonyítva változás nem történt. A katasztrófavédelmi megbízotti feladatok ellátására kinevezett Sebők Jánosné közalkalmazott kolléganő 40 éves munkaviszonyát elérve áprilisában nyugállományba vonult. Ezt megelőzően november 14-től felmentési idejét töltötte. Feladatait ettől az időszaktól egy hónapon keresztül Nagy Sándor őrnagy Úr látta el. Ezt követően az újév első napjától, Fortuna Otília tű. hadnagy asszony tölti be ezt a beosztást, aki korábban a Csongrádi HTP állományában hasonló feladatokat látott el. A tűzoltó parancsnok-helyettesi munkakört ellátó Molnár Csaba tű. százados Úr korábbi feladatköre tovább bővült az integrált hatósági tevékenység ellátásával. Így jelenleg a tűzoltási és műszaki-mentési, polgári védelmi tevékenység mellett bizonyos hatósági munkát is ellát, valamint közreműködik az iparbiztonsági szakterület ADR közúti és telephelyi ellenőrzéseiben. Így leterhelése jelentősen megnőtt a korábbi időszakhoz mérten. A parancsnok feladatköre nem bővült a vizsgált időszakban, így továbbra is irányítói - vezetői, szakfelügyeleti teendőket lát el az irányítása alá tartozó HTP és a működési területen lévő két önkéntes tűzoltó egyesület (továbbiakban: ÖTE) és két létesítményi tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: LTP) vonatkozásában. Ez mellett ellátja a Szentesi Járás Helyi Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi elnök-helyettesi feladatait is. Az említett szervezetekkel és az illetékességi területen lévő önkormányzatokkal, valamint a Szentesi Járási Hivatal szervezeti egységeivel a kapcsolat jónak mondható. Az elmúlt egy éves időszakban a Szentesi HTP a hatályban lévő jogszabályokban és intézkedésekben foglaltak szerint látta el feladatait, melyhez az alapvető rendeltetéshez, működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítva voltak. A Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel közös épületben elhelyezésre került Hivatásos tűzoltóparancsnokságon az irodai feltételek ha szűkösen is, de biztosítottak. 2. Ügyviteli-gazdasági, munkavédelmi szakterület A HTP ügyviteli munkája továbbra is a Syrius Iratkezelő Rendszerben történt. A tűzoltási, műszaki - mentési szakterület, és a parancsnoki munka területén történő ügykezelést a továbbiakban a parancsnok, a polgári védelmi, illetve a hatósági szakterülethez tartozó ügyiratkezelést a parancsnok-helyettes és a katasztrófavédelmi megbízott, míg a műszaki biztonsági szakterülethez tartózó dokumentációk kezelését a műszaki biztonsági tiszt látta el. Új elemként jelentkezett az év során a SZÖSZ- program, azaz a Szolgálat Összesítő Szoftver kísérleti alkalmazása, mely a készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány szolgálatszervezését és bérjellegű kifizetésének elszámolását segítette. 2

3 A műszaki biztonsági szakterület szakmai munkáját továbbra is Urbán János közalkalmazott irányította. Segítségére Balogh Péter tű. zászlós volt, aki megbízási díj ellenében eredeti beosztása mellett, műszaki felelősi feladatokat is ellátott. A parancsnokság a működéséhez kiadott előlegekkel rendszeresen elszámolt, a beérkező számlákat a megfelelő dokumentáció csatolásával továbbította a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé. A gépjárművek, szakfelszerelések esetleges javításával, a felülvizsgálatokkal, a nagy értékű beszerzésekkel (üzemanyag, védőeszközök, ruházat) kapcsolatos koordinációt, pénzügyi tevékenységet az Igazgatóság Gazdasági Szervezete végezte. A év végi leltárt az előírásoknak megfelelően elvégeztük. Az év során épületeinkben, eszközeinkben, felszerelésünkben nagyobb kár nem keletkezett, rendszeres karbantartással nagy gondot fordítunk az állagmegóvásra. Dolgozóink segítségével a katasztrófavédelmi kirendeltség (továbbiakban: KvK) területén lévő volt tömlőmosóból kialakításra került egy a hatósági osztály által használt irodahelyiség. Ugyancsak saját erőből tisztító festésben részesültek az emeleti WC, fürdő és kantin helyiségei is. Munkavédelmi feladatok ellátását továbbra is Urbán János ka. műszaki biztonsági tiszt végezte, aki a beosztásához szükséges vizsgákat az év során megszerezte. Ezen a területen, ehhez a beosztáshoz tartozik még a két önkéntes tűzoltó egyesület és két létesítményi tűzoltó parancsnokság műszaki és munkavédelmi tevékenységének ellenőrzése is. A tűzoltóság eszközeinek szükséges és előírt munkavédelmi felülvizsgálatait elvegeztettük. A belépő dolgozóink, illetve a már beosztásban lévő dolgozók időszakos oktatását, valamint a soron kívül elrendelt munkavédelmi oktatásokat elvégeztük és dokumentáltuk évben az állományból szolgálati balesetet, illetve a működési területhez tartozó önkéntes és létesítményi tűzoltóságoknál tűzoltás és műszaki mentés során szervezett munkavégzés közben balesetet nem szenvedett senki. A fentieket figyelembe véve takarékosan, biztonságosan a legfontosabbakra megfelelő forrást megkapva és azt felhasználva tevékenykedhettünk. 3. Személyügyi szakterület Szentesi HTP személyi állománytáblája a korábbi 57 fő hivatásos beosztásról áprilisától 66 főre változott. Ebből jelenleg 50 fő hivatásos hely van betöltve. 1 fő a hivatásos státusz terhére közalkalmazotti feladatkörben dolgozik január 1-től a katasztrófavédelmi megbízotti feladatokat ellátó Sebők Jánosné helyét Fortuna Ottilia hdgy. asszony vette át. A szolgálat parancsnoki beosztást betöltők közül Molnár Robin tű. hdgy. Úr a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába kérte áthelyezését január 1-től. Helyét Kovács Ferenc tű. hdgy. Úr vette át a C szolgálati csoport élén (aki jelenleg a CSMKI műveletirányításhoz került vezénylésre). Pozsár Gábor tű. tzls. az év végén a nyelvvizsga megszerzésével teljesítette a felsőfokú végzettséghez szükséges követelményeket, Balázs Csaba tű. hdgy. pedig szeptemberétől kezdte meg tanulmányait a BM KOK tűzoltó szervező szakán. A rajparancsnoki beosztást betöltő tűzoltók közül Sárközi András tű. tzls. és Köteles Zsolt tzls. urak középfokú, míg Varga Tibor tű. hdgy. felsőfokú tűzoltói végzettséggel rendelkeznek. Az új beosztásként az állománytáblán megjelent 3 szerparancsnoki beosztásból, csak Gazsi Dániel zls-nak és Balogh Péter zls. Úrak rendelkeznek technikusi végzettséggel. Jelenlegi állománytábla 66 fős létszámából tehát 16 hivatásos státusz nem került betöltésre. 3

4 Az előző évről áthozott szabadságok, a különböző tanfolyamok, berendelések (gépjármű vezetési tanfolyam, HUNOR stb.) és az ünnepnapokra nem tervezhető szabadságok miatt a gépkocsivezetők szabadságai, illetve kompenzációs napjai felszaporodtak, melyet a Hódmezővásárhelyi és Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságoktól szolgálati csoportonként 1-2 fő gépkocsivezető átvezénylésével orvosoltunk. Így a 2014-es évre mindösszesen, szolgálati csoportonként 4-5 nap szabadság került átvitelre. Az állományból minden vonulós tűzoltó rendelkezik, a parancsnokságon rendszerbe állított kisgép kezelésére jogosító igazolvánnyal, illetve valamennyi gépkocsivezető szivattyúkezelői vizsgával. Létrakezelői képzettséggel 12 fő gépkocsivezető és 4 fő beosztott, szer- és rajparancsnok rendelkezik. Ez a létszám alapvetően elegendő a szolgálati feladatok ellátásához, de egy - két vezénylés, vagy betegség esetén már szolgálatszervezési nehézségeket okozhat a kötelező létszám biztosítása. Ezért év közepétől, majd év elejétől engedélyt kértünk és kaptunk a megyei igazgatóságtól a létraszer és az országúti gyorsbeavatkozó szer időszakos párhuzamosítására. Az év során a gépjárművezetők fokozottabb, készségszintű képzését előtérbe helyező- BM OKF által szervezett egy hónapos gépjárművezető oktatói tréningeken vett rész Sárközi András tű. tzls. Úr, aki itt sikeres vizsgát tett. Ezt követően a gépjárművezetői beosztásban lévő kollégák vettek részt a szegedi repülőtéren megtartott ügyintézői és a tököli reptéren megtartott járművezetői alapképzésen. A évben két gépkocsivezető közös megegyezéssel, míg egy beosztott lemondással távozott a szervezettől. Az országos közmunka program segítségével az év elején a megyei igazgatóság segítségével 1 fő karbantartót sikerült tovább alkalmazni, aki később nem kérte a további foglalkoztatását. Az év második felében ugyanezen program keretében egy fő ügykezelő, és egy fő takarítónő került felvételre. Az év során minden munkavállaló időben megkapta járandóságát, az állomány civil életéhez kapcsolódó ügyintézésekhez szükséges igazolások, kimutatások időben megérkeztek. A TÉR (Teljesítmény Értékelő Rendszer) rendszerben az állomány teljesítménykövetelményeit megállapítottuk, mely követelmények teljesítményértékelését június hó végén végrehajtjuk. 4. Tűzoltási és műszaki - mentési szakterület 4.1. Tervező, irányító, felügyelő tevékenység A parancsnokság a meglévő évben és korábban elkészített 20 db Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervét naprakészen tartotta, mely mellé a vonatkozó BM OKF intézkedés alapján a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezredével közösen elkészítette a Hékédi Lőszerbázis Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervét. A Legrand Zrt-nél és a Hungerit Zrt-nél tevékenykedő létesítményi tűzoltóságok szakmai irányítása, felügyelete, ellenőrzése az előírások szerint végre lett hajtva, amit az is segített, hogy az ezt megelőző időszakban is szoros napi kapcsolatot tartottunk fenn ezen szervezetekkel. A két létesítményi tűzoltóság működése az érvényben lévő határozatok alapján történik, és azok személyi és tárgyi feltételei is megfelelnek a követelményeknek. A működési területen lévő két önkéntes tűzoltó egyesülettel (Fábiánsebestyén ÖTE, Szegvár ÖTE) meglévő együttműködési megállapodásokat az előírásoknak megfelelően felülvizsgáltuk és a szükséges módosításokat megtettük. Az illetékességi területünkön lévő Nagymágocs ÖTE-vel szintén jó kapcsolatot ápolunk, akik aktív tagjai lettek többek közt a Szentesi Járási Mentőcsapatnak is. Az új szabályzók megismerésének elősegítése érdekében a Szentes HTP illetékességi területén 4

5 működő Önkéntes Tűzoltó egyesületeket folyamatosan tájékoztattuk a várható pályázati kiírásokról. A tűzvédelmi törvényből adódó ellenőrzési és felügyeleti jogkörben eljárva a év során a Hungerit Zrt és a Legrand Zrt létesítményi tűzoltóságain 2-2 alakalommal, míg a Fábiánsebestyéni és Szegvár Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó egyesületeknél 4-4 alkalommal hajtottunk végre ellenőrzést, egy esetben pedig közreműködtünk a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által a Nagymágocs ÖTE-nél végrehajtott ellenőrzésen is év során Szent Sebestyén ÖTE 6 esetben vonult tűzesethez, 3 esetben pedig műszaki mentéshez, Szegvár ÖTE 1, míg Nagymágocs ÖTE 1 esetben tevékenykedett tűzesetnél. A létesítményi tűzoltóságokat fenntartó vállalkozásoknál ebben az évben tűzoltói beavatkozást igénylő esemény nem volt Képzés, továbbképzés, gyakorlatok szervezése és megtartása A megkövetelt napi jelentéseket a készenléti szolgálat rendben, mind parancsnoksági, mind katasztrófavédelmi kirendeltség szintjén elvégezte. Az éves és havi kiképzési tervek, valamint az ehhez szükséges foglalkozási vázlatok elkészültek, jóváhagyásuk megtörtént. Az állomány az új képzési rendszer követelményeit megértette és folyamatosan végrehajtja. Az egyéb napi feladatok ellátása a Szolgálati és Napirendben leírtak szerint történik. A készenléti szolgálat szolgálatellátásának, riaszthatóságának, képzésének ellenőrzését, az előírások szerint folyamatosan végrehajtottuk, melynek tapasztalatai a kiadott ellenőrzési naplóba történtek rögzítésre. A napi ellenőrzések során feltárt kisebb hiányosságok megszüntetésére azonnali intézkedések történtek. A képzési ütemtervben rögzített gyakorlatokat elvégeztük, melynek során 6 ellenőrző gyakorlatot, 12 szituációs begyakorló gyakorlatot, és 36 helyismereti gyakorlatot hajtottunk végre. A nyári időszakban a működési területen megtartott helyismereti gyakorlatok megtartásában nagy segítséget kaptunk a Szent Sebestyén és Szegvár ÖTE-től, akik aktívan részt vettek ezen feladatok végrehajtásában. Az első féléves három ellenőrző gyakorlatból kettő a második félévben került megtartásra a dunai árvíz miatt. Elvégeztük a személyi állomány éves fizikai és első és második féléves szakmai felmérését is. Az év decemberében végrehajtottuk a készenléti jellegű szolgálatra beosztott vonulós személyi állomány szakmai számonkérését, ahol mindenki megfelelt a követelményeknek. 5

6 Hónap, nap 2013 évben végrehajtott helyismereti gyakorlatok Helyismereti foglalkozás Címe helye Január 17,18,19 Tisza Volán Zrt. Szentes, Vásárhelyi út 114. Február 5,6,7 Park Center Árúház Szentes, Csongrádi út 69. Március 12,13,14 Regionális Légimentő Bázis Szentes, hrsz:01350/7 Április 16,17,18 Polgármesteri Hivatal Szentes, Kossuth tér 6. Május 7,8,9, Dr. Bugyi István Kórház Szentes, Sima Ferenc u Június 4,5,6 Kiss Bálint Református templom Szentes, Kiss Bálint u. 2. Július 23,24,25 Szegvári Művelődési Ház Szegvár Régipósta u. 1. Augusztus 6,7,8 Szeptember 11,12,13 Derekegyházi Szociális Otthon Szent Erzsébet Általános Iskola Derekegyház, Köztársaság tér 9. Szentes, Erzsébet tér 1. Október 8,9,10, Szentes, Ligeti Sportuszoda Szentes, Csallány Gábor rakpart 4. November 5,6,7 Magyar Közút Zrt. Szentes, Téglagyári út 2. December 10,11,12 Árpád Agrár Zrt. Szentes, Szent László dűlő 47. 6

7 2013 évben végrehajtott begyakorló gyakorlatok Hónap, nap Begyakorló gyakorlat helye Címe Február 26,27,28 MÁV Gépészeti Főnökség Szentes, Korsós sor 51. Június 18,19,20 Kontaset Kft. Szentes, Csongrádi út 1. Szeptember 17,18,19 MAKA Kft. Szentes, Ipartelepi út November 19,20,21 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Szentes, Kováts Károly u évben végrehajtott ellenőrzőgyakorlatok Hónap, nap, óra, perc Ellenőrző gyakorlat helye Címe Május MÁV Vontatási Főnökség Szentes, Korsós sor 29. Július 16, MÁV Vontatási Főnökség (árvíz miatt elmaradt gyakorlat pótlása) Szentes, Korsós sor 29. Október MAKA Kft. Szentes, Ipartelepi út Október Református Nagytemplom Szentes, Kossuth tér Október MAKA Kft. Szentes, Ipartelepi út Tűzvizsgálat, tűz és műszaki mentési tevékenység Az év során illetékességi területünkön négy alkalommal volt tűzvizsgálati cselekmény lefolytatását igénylő tűzeset. Ebből három alkalommal idegenkezűség megalapozott gyanúja miatt, egy alkalommal pedig a főigazgatói utasítás alapján került sor a vizsgálat lefolytatására, melyből két alkalommal ismeretlen keletkezési ok, két alkalommal pedig megállapításra került a tűzkeletkezési ok. Az említett tűzvizsgálati eljárások közül kettő történt Szentes város közigazgatási területén belül, melyekből mindkét alkalommal bűncselekmény alapos gyanúja miatt kellett az eljárást lefolytatni. Ebben az évben már a helyszíni szemlét munkaidőben a KvK tűzoltósági felügyelője, míg munkaidőn túl a megyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat végezte, majd magát a tűzvizsgálati cselekményt a KvK hatósági osztálya folytatta le. A tűzesetből adódó haláleset az illetékességi területen lévő településeken évben nem történt. Szentesen egy sérüléssel járó tűzeset történt, és egy esetben szénmonoxid mérgezés gyanúja merült fel a tüzelő - fűtő berendezés, illetve annak füstgáz elvezetőjének nem megfelelő kialakítása miatt. 7

8 A HTP illetékességi területén történt tűzesetek és műszaki mentést igénylő beavatkozások összesítő táblázata, településenkénti megoszlása. Település Tűzeset Műszaki mentés Összesen Szentes Szegvár Fábiánsebestyén Derekegyház Nagymágocs Árpádhalom Eperjes Nagytőke Összesen Tűzesetek és műszaki mentések megoszlása az illetékességi területen lévő településeken Elsődleges működési körzet káreseményei: Tűzesethez való vonulások száma Műszaki mentéshez való vonulások száma Segítségnyújtási működési körzet: Tűzesethez való vonulások száma Műszaki mentéshez való vonulások száma

9 Tűzesetek alakulása az elmúlt öt évben a működési területen Műszaki mentések alakulása az elmúlt öt évben a működési területen 9

10 Tűzesetek és Műszaki Mentések alakulása a 2013 év során havi bontásban A elsődleges működési területünkön az összes vonulás 50,2%-a tűzesethez, 49,8%-a műszaki mentéshez történt. Szintén a saját működési területen tűzesethez történő vonulások száma az előző évhez viszonyítva 36% -kal csökkent, míg az elmúlt négyéves átlaghoz képest 1,1 %-kal növekedett. A segítségnyújtásra tűzesethez történő vonulások száma az elmúlt évhez viszonyítva 70 %- kal, csökkent, míg a négyéves átlaghoz képest pedig 69 %-kal csökkent. A saját működési területen bekövetkezett műszaki mentési tevékenység az elmúlt évhez képest 30 %-os csökkenést, míg a négyéves átlaghoz képest 62%-os csökkenést mutat. A segítségnyújtásra műszaki mentés céljából történő vonulások során a beavatkozások száma a tavalyi évhez képest 61%-os csökkenést, az elmúlt négy év átlagához képest 6,6%-os emelkedést mutat. A számokból egyértelműen kitűnik, hogy szakmai tevékenységünket egyre inkább a megváltozott klimatikus viszonyok miatt előálló szélsőséges időjárási körülmények befolyásolják elsősorban, mely a 2012-es évben az aszályos időből adódó tűzesetekhez köthető. Szentes város közigazgatási területén a 95 db műszaki- mentést igénylő esemény során 13 fő sérült és 1 fő halott kimentésében vettek részt egységeink, míg egy alkalommal a Kurca csatornából emeltek ki 1 fő vízbefulladt személyt. Ezen kívül a 85 tűzeseti jelzésből 10

11 mindösszesen 4 db vegetációs tűz volt, melyből 3 eset emberi hanyagság 1 eset pedig ismeretlen okból keletkezett. Az említett tűzesetek során egy személyi sérülés történt Hatósági tevékenység A Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén a tűzvédelmi, polgári védelmi és iparbiztonsági hatósági tevékenységet (supervisori tevékenység KET 22. (3)) a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség látja el. Azonban a Szentesi Tűzoltó-parancsnokság munkatársai is aktívan részt vesznek ezen integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenységek elősegítésében. Az említett ellenőrzések keretében Szentes város közigazgatási területén évben 168 esetben történ tűzvédelmi ellenőrzés és szemle (aratási gépszemle, zenés táncos szórakozóhelyek ellenőrzése, társasházak, vállalkozások tűzvédelmi ellenőrzése, piacfelügyeleti ellenőrzések), 37 esetben iparbiztonsági ellenőrzés (közúti ADR, RID vasúti, ADR telephely ellenőrzés) és szintén 37 esetben polgári védelmi hatósági ellenőrzés és szemle (befogadó hely ellenőrzés, belterületi csapadékvíz elvezető árkok ellenőrzése, ár és belvízvédelmi védművek, technikai eszközök téli felkészültségének ellenőrzése, főbb közlekedési utak mentén veszélyessé vált fák veszélyes útszakaszok ellenőrzése). A Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági osztálya a településen 22 db építési engedélyezési eljárást, 6 db használatbavételi eljárást, 12 db útépítéssel és forgalombehelyezéssel kapcsolatos eljárást, 7 db beépített tűzoltó és tűzjelző berendezés használatbavételével és létesítésével kapcsolatos eljárást, 1 db fennmaradási eljárást, 15 db kéményekkel kapcsolatos eljárást, 7 db működési engedéllyel kapcsolatos eljárást, 4 db telephely engedélyezési eljárást folytatott le és 8 db közérdekű bejelentést vizsgált meg. Ezekkel kapcsolatban 32 db felhívás, 15 db tájékoztató lett megküldve és összességében 16 db tűzvédelmi bírság lett kiszabva, melyekből 15 db felhívás és 9 db bírság a kéményekkel kapcsolatosan lett megállapítva. Ezeken kívül a tűzvédelmi követelményektől való eltérési engedély 5 esetben került megadásra. 11

12 5. Polgári védelmi szakterület 5. 1 Polgári védelmi szervezetek helyzete: első félévében kezdetét vette a polgári védelmi szervezetek teljes átalakítása, melynek során Szentes városban legalább 300 főt, Szegvár, Derekegyház, településeken 50 főt, Fábiánsebestyén, Nagymágocs településeken 25 főt, míg Eperjes, Árpádhalom, Nagytőke településeken 10 főt kellett a polgári védelmi szervezetekbe beosztani. A mind a köteles, mind a munkahelyi polgári védelmi szervezetek alkalmazásához szükséges okmányrendszerek (Beosztó határozatok, Megalakítási és Mozgósítási tervek) elkészültek, jóváhagyásra felterjesztésre kerültek, és a záradék alapján- előtalálhatóak. Kimutatás a Köteles polgári védelmi szervezetekről Fsz Település Előírt létszám (fő) Feltöltött létszám (fő) Százalékos arány (%) 1. Szentes Szegvár Derekegyház Nagymágocs Fábiánsebestyén Eperjes Árpádhalom Nagytőke Mindösszesen

13 Kimutatás a Munkahelyi polgári védelmi szervezetekről Fsz Település Megalakítási hely Előírt/Feltöltött létszám (fő) Százalékos arány (%) 1. Szentes LEGRAND ZRT. 2 Szentes SZENTES- FRIGO KFT. 3 Szentes Dr. Bugyi István Kórház 4 Szentes HUNGERIT Zrt. 27/ / / / Mindösszesen 79/ Jogszabály adta lehetőségünk alapján a polgári védelmi szervezetekhez való önkéntes csatlakozást a helyi médiák bevonásával propagáltuk. Az 50/2013. BM OKF Főigazgatói intézkedés alapján megalakításra került a Szentesi Járási Szentes Mentőcsoport 36 fővel, melynek felkészítése és rendszerbe állító, valamint minősítő gyakorlatát szeptember 14-én végrehajtottuk. A minősítés megfelelő lett. A Szentes Mentőcsoport teljes létszám 36 fő, melyből 3 fő a katasztrófavédelem hivatásos állományából került ki. (1. sz. ábra) 13

14 SZENTES MENTŐCSOPORT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1.számú ábra Járás Készenléti idő Egység Fokozat Óra Megnevezés Létszáma Összesen Megalakítási helye S Gyors 3 Vezetési egység 3 3 Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Z Gyors 3 6 Kutatási-mentési egység Szegvári Polgárőr Egyesület Szegvár ÖTE E N T E Gyors Gyors Műszaki kárelhárítási egység Egészségügyi egység Szent Sebestyén ÖTE Nagymágocs ÖTE Szentesi Tűzoltók Hagyományőrző Közhasznú Egyesület Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon önkéntes magánszemélyek S Gyors 3 6 Logisztikai egység Önkéntes magánszemélyek Gyors összesen

15 Szervezetek létszáma mindösszesen: 36 Köteles Pv. szervezetek felkészítésének helyzete: Település Felkészítés időpontja Képzés típusa Berendelt/megjelent (fő) Részvételi arány (%) Nagymágocs alap-és szakkiképzés 25/21 84 Árpádhalom alapképzés 10/9 90 Eperjes alapképzés 10/ Nagytőke alapképzés 10/8 80 Szegvár Fábiánsebestyén alap-és szakkiképzés alap-és szakkiképzés 50/ /23 92 Mindösszesen: 130/ A beosztási névjegyzék alapján a közbiztonsági referensek a címzetteknek határidőre eljuttatták a megjelenési kötelezettségről szóló határozatokat, melyek alapján a tagok alapképzésben, illetve alap- és szakkiképzésben részesültek. A képzés során az eskütétel is megtörtént. Munkahelyi Pv. szervezetek felkészítésének helyzete: Település Megnevezés Felkészítés időpontja Berendelt/megjelent (fő) Részvételi arány (%) Szentes HUNGERIT ZRT (mozgósítási gyak) 27/21 77 Szentes Legrand Zrt / Szentes Szentes- Frigo Kft / Szentes Dr. Bugyi István Kórház /

16 Mindösszesen 79/ Lakosságvédelmi tevékenység Az előírt határidőig lezajlott a Szentesi Járáshoz tartozó települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata, mely két településen eredményezett változást. Fábiánsebestyén településen földtani veszélyforrásként került beazonosításra a FÁB-4 számú CH kút (gőzkút), de a település maradt III. katasztrófavédelmi osztályba. A Szentes városban található HUNGERIT Zrt. még a korábbi időszakban küszöbérték alatti veszélyes üzemként került beazonosításra (a hűtésre használatos ammónia mennyisége miatt). A jogszabályi kötelezettség szerint az üzemre elkészített Súlyos Káresemény elhárítási Terv adatai alapján Külső Védelmi Terv létrehozását írták elő. A tervet a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Szentes város Polgármesteri Hivatalával közösen elkészítette. Ez okból Szentes város január 1-től I-es katasztrófavédelmi osztályba került átsorolásra. Supervisori ellenőrzés keretében II. negyedévben a székhelyváros közintézmények befogadó helyeit jártuk végig. Az elhanyagolt fák, fasorok állapotának vizsgálata során a évben supervisori ellenőrzés keretén belül meghatározott kötelezettségek teljesítésének visszaellenőrzése tárgyában a III. negyedévben a visszaellenőrzések során megállapítást nyert, hogy mind az önkormányzatok, mind a közútkezelő elvégezte a számukra meghatározott feladatokat. A helyi Földhivatal munkatársaival közösen a vegetációs területeken határszemléket tartunk, melyek érintették a tavalyi évben szabadtéren keletkezett tüzesetek helyszíneit is. A katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés keretén belül két alkalommal ellenőriztük a földi irtás megvalósulását, melyről mindkét esetben jegyzőkönyvet vettünk fel. A lakosság tájékoztatásánál a nyári kánikulai helyzetre és a téli közlekedésre való felkészülés érdekében- különös tekintettel a követendő magatartási szabályokra- a Szentesi HTP lakossági tájékoztató anyagot biztosított az önkormányzat részére, melyeket a helyben szokásos módon közzé is tettünk. A mentesítő-fertőtlenítő kapacitásokról szóló nyilvántartásunk nem változott. Szentesi járásban mindösszesen az alábbi kapacitásokkal számolhatunk: A típusú T típusú Személymentesítés: 354 fő/óra, 36 fő/óra Anyagmentesítés: 350 kg/óra, 9 kg/óra Gépjármű-mentesítés: - 27 gépjármű/óra A Helyi Védelmi Bizottság (továbbiakban: HVB) alakuló ülés időpontja január 30. volt. Október 14-én Active Quardian gyakorlat keretén belül rendkívüli, míg április 04-én és november 27-én rendes ülés került megtartásra. Az ülések kezdeményezésére fokozott figyelmet fordítottunk, s a meghívókban szerepeltetett napirendi pontoknak megfelelő előterjesztéseket határidőre minden alkalommal elkészítettük. A téli időjárásra való felkészülés keretében végrehajtott feladatok között szerepelt: 16

17 - Kezdeményeztük a téli időszaki felkészítés feladatainak napirendre tűzését a HVB ülésén, különös tekintettel az érintett szervek által adott tájékoztatásra. - A közbiztonsági referensek bevonásával gondoskodunk a téli időjárás kezelésébe bevonható települési polgári védelmi szervezetek tagjainak, valamint lebiztosított technikai eszközök adatbázisainak, határozatainak aktualizálásáról. Minden esetben felkészítettük a közbiztonsági referenseket is a várható feladatokra. - Az illetékességi területünkhöz tartozó települések polgármesteri hivatalaihoz a lakosság tájékoztatásával kapcsolatban rövid anyagot juttattunk el, azzal a kéréssel, hogy a helyi sajátosságokat figyelembe véve a település honlapján, kábeltévén, újságban tegyék közre. - A települések Digitális adattáraiban szerepel a Melegedő helyek listája, befogadási kapacitással, elérhetőségekkel egyaránt. Az adattárak pontosításra kerültek. December közepén településenként szúrópróba alapján 1-1 melegedő helyen helyszíni szemlét tartottunk, melyről minden esetben jegyzőkönyvet vettünk fel. - A várhatóan a téli időjárás során veszélyessé váló útszakaszok bejárását végre hajtottuk, melyre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Szentesi Rendőrkapitányság képviselőjét a közös bejáráson való részvétel érdekében meghívtuk. - A Városellátó Intézmény gépszemléjén a rendőrség képviselőjével együtt részt vettünk. - A Szentesi Járási Mentőcsoportból kijelölésre kerültek azok a szegmensek, melyeket egy esetleges téli védekezési helyzetben könnyebben lehet mozgósítani. Ezekkel az erőgépekkel, eszközökkel sikerült lefedni a 75/2013. BM OKF intézkedésben a megyei igazgatóságok részére előírt mentőosztag feladatait. A műszaki-kárelhárítási egység technikai eszközei közül 1 quad, 1 Blue Berd típusú 77 fős busz, valamint a Szent Sebestyén ÖTE 1 db fecskendője áll rendelkezésre. - Az önkormányzatok műszaki-mentési képességének, valamint elhelyezési, élelmezési és fűtőanyag kapacitása felmérésre került. - Az illetékességi területünkön futó fő- és mellék útvonalak forgalma miatt az érintett településeken az ideiglenes parkolási lehetőségeket felülvizsgáltuk. A közlekedési útvonalakat érintően szükség parkolóhelyek lettek kijelölve, melyeket a Digitális adattárak tartalmaznak. Az ATI-VIZIG ár-és belvízvédelmi műtárgyainak őszi felülvizsgálati megtörténtek, melyre a katasztrófavédelmem helyi szervei meghívást kaptak. A vízügyi igazgatóság 17

18 kezelésében lévő, velük közösen végrehajtott ár-és belvízvédelmi védművek, védelmi szakaszok, gát-és csatornaházak megtekintése történt. A települések belterületi csapadékvíz-elvezető rendszereinek ellenőrzését az év első felében kezdtük el. Az ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyvet vettünk fel. Az őszi időszakban visszaellenőrzésekre kiemelt figyelmet szenteltünk. Utóellenőrzés keretén belül október-november hónapban az ATI-VIZIG Szentesi Szakaszmérnökség munkatársával közösen végrehajtottuk a járás illetékességi területen lévő településeken az önkormányzatok kezelésében lévő belvízvédelmi létesítmények műszaki állapotának felülvizsgálatát. 5.3 Minősített időszaki tevékenység A Szentesi HTP Értesítési és Összesített készenlétbe helyezési tervei a híradó ügyeleten rendelkezésre állnak, pontosításuk folyamatosan történt. Szentesi HTP Értesítési Terv száma: 353-1/2012/Szentes HT Utolsó pontosítás dátuma: Szentesi HTP Összesített készenlétbe helyezési Terv száma: 353-3/2012/Szentes HT Utolsó pontosítás dátuma: A volt Polgári Védelmi Kirendeltség minősített terveit a Csm-i KVI ügydarab alapján az igazgatóságra beszállítottuk. 5.4 Gyakorlatok, gyakorlások (parancsnoki és törzsvezetési, készségfejlesztő, ellenőrző, értesítési és készenlétbe helyezési) február 22-én a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság törzsvezetési gyakorlatot tartott. - Az árvíz elleni felkészülési tevékenységsor keretében az OKF riasztási és kommunikációs gyakorlatot hajtott végre án. - Október hónapban Active Qaurdian honvédelmi és nukleáris (paksi), míg november én törzsvezetési gyakorlat került végrehajtásra. 5.5 Lakosság-felkészítési tevékenység Katasztrófavédelmi felkészítések a módosított 62/2011 (XII.29) BM rendelet, valamint a belső szabályozók alapján történtek. HVB elnökének, tagjainak, jegyzők felkészítése: A HVB Éves Munka és Ellenőrzési terve alapján a HVB elnökének, tagjainak, jegyzők, védelmi igazgatásban dolgozók felkészítése II. félévre lett tervezve, de a jogszabályi meghatározások alapján évben lesz aktuális. A HVB Katasztrófavédelmi Munkacsoport (továbbiakban: KMCS) megalakult és elfogadásra került az Ügyrend is. Molnár Csaba tű. szds. a KMCS vezetője felkészítő foglalkozást tartott a tagoknak. 18

19 A rendkívüli téli időjárási viszonyok során lehetséges feladatokról tartott a vezető értekezletet 2013.december 08-án. A HVB KMCS tagok közül a közútkezelő, a népegészségügyi szakigazgatási szerv és a rendőrség képviselőjével, a témával kapcsolatos egyeztető megbeszélés történt. Közbiztonsági referensek: A szentesi járás minden településén közbiztonsági referens lett kijelölve, akik a 30 órás alapképzést és vizsgát még évben teljesítették. A továbbképzésük szeptember 19-én megtörtént. A kirendeltség által meghatározott időpontokban, - negyedévenként - a kirendeltségi szintű értekezleteken részt vettek, a kapott feladatokat határidőre elvégezték. Szakirányításukat a HTP katasztrófavédelmi megbízottja gyakorolja. A referensek helyettesítésére járási szinten 4 főt jelöltek ki. A helyettes alapképzése és vizsgáztatása sikeresen zajlott. Köznevelésben részt vevők - Járási szinten november 19 n a tankerületi igazgatók- vettek részt a kistérségi iskolák pedagógusi felkészítését szolgáló egyeztető megbeszélésen. Csongrád Megyei KVI 238-1/2013/Ált. számú ügyirata alapján a Szentesi HTP a járási általános és középiskolák körében meghirdette a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulóját. A járási szintű versenyt a Fábiánsebestyéni ÁMK Általános Iskola és a Szent Sebestyén ÖTE Középiskolás csapata nyerte meg, akik tovább jutottak a megyei fordulóra is. Eredményes szereplésüknek köszönhetően ők képviselhették Csongrád megyét az Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyen Ifjúságfelkészítés, megelőzés céljából a tűzoltó laktanyát az I. félévfolyamán a kistérség oktatási tagintézményei előre megbeszélt időpontban látogatták meg, de társadalmi igény is van arra, hogy a katasztrófavédelem a gyermekeket is érintő városi, intézményi rendezvényeken képviseltesse magát. Ilyen formában közel 870 gyermekkel kerültünk kapcsolatba. A nyári hónapokban a járás területén több alkalommal előadás keretében ismertettük meg az általános iskolás táborozókat a veszélyhelyzet során alkalmazható magatartási szabályokkal és a segítségkérés helyes módjával január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák feltételéül szolgáló közösségi szolgálat teljesíthetővé vált a hivatásos katasztrófavédelmi szervezeteknél, -így a Szentesi HTP-n is. A 2012/2013. tanévre vonatkozóan 7 középiskolával született együttműködési megállapodás, mely során folyamatosan vesznek részt a tanulók a közösségi szolgálat teljesítésén. 19

20 /2014. (..)Kt. Tárgy: Beszámoló a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évben végzett munkájáról. Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzatának Képviselő testülete megtárgyalta a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évbe végzett munkáját és az alábbi határozatot hozza: 1.) Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának beszámolóját megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadta. A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 3./Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentes, június 10. Kálmán Rajmund tű. alezredes sk. parancsnok 20

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS A CSONGRÁDI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2013. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS A CSONGRÁDI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2013. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-6640 Csongrád, Hunyadi tér 11/a. Tel/Fax: +36-63/571-265 E-mail: csongrad.hot@katved.gov.hu

Részletesebben

Tájékoztató a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évben végzett munkájáról

Tájékoztató a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évben végzett munkájáról Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 1 H-6600 Szentes, Kossuth Lajos u. 47. : 6600 Szentes, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK Berecz György tű. ezredes igazgató 35/2012. számú intézkedés: A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Előterjesztés. évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat

Előterjesztés. évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat Előterjesztés Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és

Részletesebben

Szám: 36610/254-1/2015.ált A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Szám: 36610/254-1/2015.ált A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szám: 36610/254-1/2015.ált BESZÁMOLÓ A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2015 Tartalomjegyzék 1.1. 2014. évi célkitűzések:... 3 2. Az elvégzett feladatok, megtett

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2012. január 1-jén végbement átalakulás következtében új egységes, állami katasztrófavédelmi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák feltételéül szolgáló közösségi szolgálat teljesítése a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnél (a továbbiakban: katasztrófavédelem)

Részletesebben

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax:

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 4 * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197 Fax:

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6600. Szentes, Kossuth u. 47. : 6600. Szentes, Kossuth u. 47. Tel: 36-63/ 561-041 Fax: 36-63/561-049 e-mail: szentes.kk.@katved.gov.hu

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

Szegedi HTP esetszámai: 1031

Szegedi HTP esetszámai: 1031 1. számú melléklet Tűzoltósági szakterület 2016. évi tevékenysége műszaki mentés; 465 Szegedi HTP esetszámai: 1031 ; tűzeset; 566 1. a) diagram: Szegedi HTP esetszámai 1. b) diagram: Szegedi HTP beavatkozás

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre Katasztrófavédelmi törvény 3. 12. 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet IX. FEJEZET - A Közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályok (76.-77.

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi

Részletesebben

A belügyminiszter. látta:

A belügyminiszter. látta: A belügyminiszter 1. melléklet a BM/11178. számú előterjesztéshez /2016. ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

BALATONFŰZFŐI Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

BALATONFŰZFŐI Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2. Tel: (06-88) 590-625 Fax:

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

Sziráki Tamás tűzoltó-alezredes, Szolnoki Hivatalos Tűzoltóparancsnokság

Sziráki Tamás tűzoltó-alezredes, Szolnoki Hivatalos Tűzoltóparancsnokság Ikt.sz.: 81-21/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28. napján (csütörtök) du. 17 00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI Hivatal HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A Hivatal tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el. Feladata a Heves MKI Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 82591/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése F E L T E R J E S Z T E M! Orbán Balázs tű. szds. tűzoltóparancsnok 2014. 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások Szűcs Tamás tű. ezredes OKF Mentésszervezési Főosztály főosztályvezető A múlt: A hazai tűzvédelmi

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

Tartalom 1.1. 2015. évi célkitűzések:...2

Tartalom 1.1. 2015. évi célkitűzések:...2 Tartalom 1.1. 2015. évi célkitűzések:...2 2. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések...2 2.1. Tűzoltósági szakterület fő feladatai:...2 2.1.1. A tűzoltói beavatkozások alakulása:...3 2.1.2. Gyakorlatok,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére 2909-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével

Részletesebben

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09.

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos

Részletesebben

Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat

Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat Magyarország Belügyminisztere a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért a rendvédelmi szerv hivatásos szolgálatában töltött

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető H-2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1. *: 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-35) 500-730

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2015. MÁRCIUS 26-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére Tárgy: Szakmai beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról

Részletesebben

Beszámoló. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről

Beszámoló. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szent-Királyi László tűzoltó alezredes Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Polgármesteri összeférhetetlenség megszüntetéséhez hozzájárulás kérése

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Hírlevél 13. hét. Készül a Gerecse Mentőcsoport a rendszerbeállító gyakorlatra 2014. március 24. 13:03

Hírlevél 13. hét. Készül a Gerecse Mentőcsoport a rendszerbeállító gyakorlatra 2014. március 24. 13:03 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu Hírlevél 13. hét

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Siófok, 2015. április 08. Dr. Mógor Judit tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma - Alapelvek - Integrált katasztrófavédelmi hatóság -

Részletesebben

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 105 5. számú függelék az FKI SZMSZ-hez: AZ FKI ALAPÍTÓ OKIRATA FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Részletesebben

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT 1 A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 1) A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

Hírlevél 7. hét. Ár- és belvíz védekezés felkészítő foglalkozás az Igazgatóságon 2014. február 10. 14:00

Hírlevél 7. hét. Ár- és belvíz védekezés felkészítő foglalkozás az Igazgatóságon 2014. február 10. 14:00 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu Hírlevél 7. hét

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető H-2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1. : 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-35) 500-730

Részletesebben

Tűzvizsgálati tevékenység bemutatása. Fentor László tű. alezredes tanácsos Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség

Tűzvizsgálati tevékenység bemutatása. Fentor László tű. alezredes tanácsos Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvizsgálati tevékenység bemutatása Fentor László tű. alezredes tanácsos Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvizsgt zvizsgálat Felderítő vagy kutató tevékenység, mely a veszély elmúltával, a keletkezés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról Az

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 12. E L Ő T E R J E S Z T É S 2016. december 8-i rendes, nyílt ülésére Iktatószám:

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Szám: 35610/1219-3/2015.ált. 2014 ÉVIBESZÁMOLÓ A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

H-2030 Érd, Fehérvári út 79/a. : 2030 Érd, Fehérvári út 79/a Tel: (36-23) 524-570 Fax: (36-23)524-571 e-mail: erd.kk@katved.gov.

H-2030 Érd, Fehérvári út 79/a. : 2030 Érd, Fehérvári út 79/a Tel: (36-23) 524-570 Fax: (36-23)524-571 e-mail: erd.kk@katved.gov. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-2030 Érd, Fehérvári út 79/a. : 2030 Érd, Fehérvári út 79/a Tel: (36-23) 524-570 Fax: (36-23)524-571 e-mail: erd.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS

2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS Szám:061/65-2/2014/SZEGEDÁLT. 2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS

2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS Szám:061/65-2/2014/SZEGEDÁLT. 2013 ÉVIBESZÁMOLÓ JELENTÉS A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje i ügy fajtája/eljárás típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv területe az ügyintézéshez dokumentumok, okmányok eljárási illetékek (igazgatási

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

2014 ÉVIBESZÁMOLÓ A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG. Szám: 35610/1219-3/2015.ált.

2014 ÉVIBESZÁMOLÓ A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG. Szám: 35610/1219-3/2015.ált. Szám: 35610/1219-3/2015.ált. 2014 ÉVIBESZÁMOLÓ A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) munkaértekezlet keretében értékelte az FKI 212. első félévi tevékenységét. Az értekezleten az igazgatóság

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Képviselő-testület 2015. I. félévi

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány 5135, Jászivány, Fő u. 4. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Nyitó egyenleg: Bank Házi pénztár

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

Kutatási célok és területek a BM OKF Tudományos Tanácsa Szervezésében és a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetben, a szakképzés helyzete

Kutatási célok és területek a BM OKF Tudományos Tanácsa Szervezésében és a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetben, a szakképzés helyzete Dr. Papp Antal tű. ezredes KOK Igazgató A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács Elnöke Kutatási célok és területek a BM OKF Tudományos Tanácsa Szervezésében és a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetben, a szakképzés

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. / 459-2300 info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.

FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. / 459-2300 info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp. FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. / 459-2300 info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459-2440 Szám:

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PAKSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 2013-2014. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A PAKSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 2013-2014. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 17.3/411-2/2014/P. TÁJÉKOZTATÓ A PAKSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 2013-2014. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Paks,

Részletesebben

2015. április 30-án (csütörtökön) órára

2015. április 30-án (csütörtökön) órára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere M E G H Í V Ó Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlését a 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. -ában foglalt jogkörömben eljárva a Városháza I. emeleti Dr. Förster Kálmán

Részletesebben

Hírlevél 15. hét. Az Országos Meteorológiai Szolgálat citromsárga figyelmeztetést adott ki április 8-ára talajmenti fagy miatt.

Hírlevél 15. hét. Az Országos Meteorológiai Szolgálat citromsárga figyelmeztetést adott ki április 8-ára talajmenti fagy miatt. Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu Figyelmeztető előrejelzés

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben