Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság"

Átírás

1 Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság H-6600 Szentes, Kossuth u. 47. Tel: / Fax: / szentes. Szám:067/ /2014/SZENTES HTP Tárgy: Hiv. szám, üi.: Ügyintéző: E mail: Szentes HTP 2013 éves beszámolója Szentes Város Önkormányzat Képviselő testülete részére Kálmán Rajmund tű. alezredes Beszámoló a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évben végzett munkájáról Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő testület! A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 30. (5) bekezdésének előírása alapján: A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselő Testület elé: A Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság mint a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének irányítása alá tartozó szervezeti egység a január december 31-ig terjedő időszakban a vonatkozó törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelően hajtotta végre feladatait. A nevezett időszakban már teljes egészében megvalósult a parancsnokság katasztrófavédelem szervezeti rendszerébe történő integrációja. Ennek keretében a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, a korábban is feladatként végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenység végrehajtása és irányítása mellett ellátta a járás polgári védelmi tevékenységének koordinálását is. Az említett korábbi tevékenységekhez ettől az évtől új feladatként csatlakozott az integrált katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésekben történő intenzívebb részvétel is. Ez az új feladat részben az iparbiztonsági tevékenységben, - ezen belül is az ADR telephelyi és közúti ellenőrzésekben való közreműködésben- részben pedig a tűzvédelmi hatósági tevékenységben történő aktívabb szerepvállalásban teljesedik ki. Ezt a tevékenységet elsősorban a parancsnokhelyettes, illetve a január 1-től új beosztásként megjelenő katasztrófavédelmi megbízott

2 látja el. Ennek megfelelően sikerült megvalósítani az integrált katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását a szervezet valamennyi szintjén. Tevékenységünk hatékonysága abban is érezhető volt, - a kedvező időjárási feltételeket is figyelembe véve- hogy a vizsgált időszakban jelentősen csökkent a tűzesetekből és műszaki mentésekből adódó kárestek és az ebből adódó halálesetek, sérülések száma. 1. Vezető- irányítói szakterület A Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) vezetői, irányítói feladatait ellátó törzs állományában az előző évhez viszonyítva változás nem történt. A katasztrófavédelmi megbízotti feladatok ellátására kinevezett Sebők Jánosné közalkalmazott kolléganő 40 éves munkaviszonyát elérve áprilisában nyugállományba vonult. Ezt megelőzően november 14-től felmentési idejét töltötte. Feladatait ettől az időszaktól egy hónapon keresztül Nagy Sándor őrnagy Úr látta el. Ezt követően az újév első napjától, Fortuna Otília tű. hadnagy asszony tölti be ezt a beosztást, aki korábban a Csongrádi HTP állományában hasonló feladatokat látott el. A tűzoltó parancsnok-helyettesi munkakört ellátó Molnár Csaba tű. százados Úr korábbi feladatköre tovább bővült az integrált hatósági tevékenység ellátásával. Így jelenleg a tűzoltási és műszaki-mentési, polgári védelmi tevékenység mellett bizonyos hatósági munkát is ellát, valamint közreműködik az iparbiztonsági szakterület ADR közúti és telephelyi ellenőrzéseiben. Így leterhelése jelentősen megnőtt a korábbi időszakhoz mérten. A parancsnok feladatköre nem bővült a vizsgált időszakban, így továbbra is irányítói - vezetői, szakfelügyeleti teendőket lát el az irányítása alá tartozó HTP és a működési területen lévő két önkéntes tűzoltó egyesület (továbbiakban: ÖTE) és két létesítményi tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: LTP) vonatkozásában. Ez mellett ellátja a Szentesi Járás Helyi Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi elnök-helyettesi feladatait is. Az említett szervezetekkel és az illetékességi területen lévő önkormányzatokkal, valamint a Szentesi Járási Hivatal szervezeti egységeivel a kapcsolat jónak mondható. Az elmúlt egy éves időszakban a Szentesi HTP a hatályban lévő jogszabályokban és intézkedésekben foglaltak szerint látta el feladatait, melyhez az alapvető rendeltetéshez, működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítva voltak. A Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel közös épületben elhelyezésre került Hivatásos tűzoltóparancsnokságon az irodai feltételek ha szűkösen is, de biztosítottak. 2. Ügyviteli-gazdasági, munkavédelmi szakterület A HTP ügyviteli munkája továbbra is a Syrius Iratkezelő Rendszerben történt. A tűzoltási, műszaki - mentési szakterület, és a parancsnoki munka területén történő ügykezelést a továbbiakban a parancsnok, a polgári védelmi, illetve a hatósági szakterülethez tartozó ügyiratkezelést a parancsnok-helyettes és a katasztrófavédelmi megbízott, míg a műszaki biztonsági szakterülethez tartózó dokumentációk kezelését a műszaki biztonsági tiszt látta el. Új elemként jelentkezett az év során a SZÖSZ- program, azaz a Szolgálat Összesítő Szoftver kísérleti alkalmazása, mely a készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány szolgálatszervezését és bérjellegű kifizetésének elszámolását segítette. 2

3 A műszaki biztonsági szakterület szakmai munkáját továbbra is Urbán János közalkalmazott irányította. Segítségére Balogh Péter tű. zászlós volt, aki megbízási díj ellenében eredeti beosztása mellett, műszaki felelősi feladatokat is ellátott. A parancsnokság a működéséhez kiadott előlegekkel rendszeresen elszámolt, a beérkező számlákat a megfelelő dokumentáció csatolásával továbbította a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé. A gépjárművek, szakfelszerelések esetleges javításával, a felülvizsgálatokkal, a nagy értékű beszerzésekkel (üzemanyag, védőeszközök, ruházat) kapcsolatos koordinációt, pénzügyi tevékenységet az Igazgatóság Gazdasági Szervezete végezte. A év végi leltárt az előírásoknak megfelelően elvégeztük. Az év során épületeinkben, eszközeinkben, felszerelésünkben nagyobb kár nem keletkezett, rendszeres karbantartással nagy gondot fordítunk az állagmegóvásra. Dolgozóink segítségével a katasztrófavédelmi kirendeltség (továbbiakban: KvK) területén lévő volt tömlőmosóból kialakításra került egy a hatósági osztály által használt irodahelyiség. Ugyancsak saját erőből tisztító festésben részesültek az emeleti WC, fürdő és kantin helyiségei is. Munkavédelmi feladatok ellátását továbbra is Urbán János ka. műszaki biztonsági tiszt végezte, aki a beosztásához szükséges vizsgákat az év során megszerezte. Ezen a területen, ehhez a beosztáshoz tartozik még a két önkéntes tűzoltó egyesület és két létesítményi tűzoltó parancsnokság műszaki és munkavédelmi tevékenységének ellenőrzése is. A tűzoltóság eszközeinek szükséges és előírt munkavédelmi felülvizsgálatait elvegeztettük. A belépő dolgozóink, illetve a már beosztásban lévő dolgozók időszakos oktatását, valamint a soron kívül elrendelt munkavédelmi oktatásokat elvégeztük és dokumentáltuk évben az állományból szolgálati balesetet, illetve a működési területhez tartozó önkéntes és létesítményi tűzoltóságoknál tűzoltás és műszaki mentés során szervezett munkavégzés közben balesetet nem szenvedett senki. A fentieket figyelembe véve takarékosan, biztonságosan a legfontosabbakra megfelelő forrást megkapva és azt felhasználva tevékenykedhettünk. 3. Személyügyi szakterület Szentesi HTP személyi állománytáblája a korábbi 57 fő hivatásos beosztásról áprilisától 66 főre változott. Ebből jelenleg 50 fő hivatásos hely van betöltve. 1 fő a hivatásos státusz terhére közalkalmazotti feladatkörben dolgozik január 1-től a katasztrófavédelmi megbízotti feladatokat ellátó Sebők Jánosné helyét Fortuna Ottilia hdgy. asszony vette át. A szolgálat parancsnoki beosztást betöltők közül Molnár Robin tű. hdgy. Úr a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába kérte áthelyezését január 1-től. Helyét Kovács Ferenc tű. hdgy. Úr vette át a C szolgálati csoport élén (aki jelenleg a CSMKI műveletirányításhoz került vezénylésre). Pozsár Gábor tű. tzls. az év végén a nyelvvizsga megszerzésével teljesítette a felsőfokú végzettséghez szükséges követelményeket, Balázs Csaba tű. hdgy. pedig szeptemberétől kezdte meg tanulmányait a BM KOK tűzoltó szervező szakán. A rajparancsnoki beosztást betöltő tűzoltók közül Sárközi András tű. tzls. és Köteles Zsolt tzls. urak középfokú, míg Varga Tibor tű. hdgy. felsőfokú tűzoltói végzettséggel rendelkeznek. Az új beosztásként az állománytáblán megjelent 3 szerparancsnoki beosztásból, csak Gazsi Dániel zls-nak és Balogh Péter zls. Úrak rendelkeznek technikusi végzettséggel. Jelenlegi állománytábla 66 fős létszámából tehát 16 hivatásos státusz nem került betöltésre. 3

4 Az előző évről áthozott szabadságok, a különböző tanfolyamok, berendelések (gépjármű vezetési tanfolyam, HUNOR stb.) és az ünnepnapokra nem tervezhető szabadságok miatt a gépkocsivezetők szabadságai, illetve kompenzációs napjai felszaporodtak, melyet a Hódmezővásárhelyi és Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságoktól szolgálati csoportonként 1-2 fő gépkocsivezető átvezénylésével orvosoltunk. Így a 2014-es évre mindösszesen, szolgálati csoportonként 4-5 nap szabadság került átvitelre. Az állományból minden vonulós tűzoltó rendelkezik, a parancsnokságon rendszerbe állított kisgép kezelésére jogosító igazolvánnyal, illetve valamennyi gépkocsivezető szivattyúkezelői vizsgával. Létrakezelői képzettséggel 12 fő gépkocsivezető és 4 fő beosztott, szer- és rajparancsnok rendelkezik. Ez a létszám alapvetően elegendő a szolgálati feladatok ellátásához, de egy - két vezénylés, vagy betegség esetén már szolgálatszervezési nehézségeket okozhat a kötelező létszám biztosítása. Ezért év közepétől, majd év elejétől engedélyt kértünk és kaptunk a megyei igazgatóságtól a létraszer és az országúti gyorsbeavatkozó szer időszakos párhuzamosítására. Az év során a gépjárművezetők fokozottabb, készségszintű képzését előtérbe helyező- BM OKF által szervezett egy hónapos gépjárművezető oktatói tréningeken vett rész Sárközi András tű. tzls. Úr, aki itt sikeres vizsgát tett. Ezt követően a gépjárművezetői beosztásban lévő kollégák vettek részt a szegedi repülőtéren megtartott ügyintézői és a tököli reptéren megtartott járművezetői alapképzésen. A évben két gépkocsivezető közös megegyezéssel, míg egy beosztott lemondással távozott a szervezettől. Az országos közmunka program segítségével az év elején a megyei igazgatóság segítségével 1 fő karbantartót sikerült tovább alkalmazni, aki később nem kérte a további foglalkoztatását. Az év második felében ugyanezen program keretében egy fő ügykezelő, és egy fő takarítónő került felvételre. Az év során minden munkavállaló időben megkapta járandóságát, az állomány civil életéhez kapcsolódó ügyintézésekhez szükséges igazolások, kimutatások időben megérkeztek. A TÉR (Teljesítmény Értékelő Rendszer) rendszerben az állomány teljesítménykövetelményeit megállapítottuk, mely követelmények teljesítményértékelését június hó végén végrehajtjuk. 4. Tűzoltási és műszaki - mentési szakterület 4.1. Tervező, irányító, felügyelő tevékenység A parancsnokság a meglévő évben és korábban elkészített 20 db Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervét naprakészen tartotta, mely mellé a vonatkozó BM OKF intézkedés alapján a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezredével közösen elkészítette a Hékédi Lőszerbázis Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervét. A Legrand Zrt-nél és a Hungerit Zrt-nél tevékenykedő létesítményi tűzoltóságok szakmai irányítása, felügyelete, ellenőrzése az előírások szerint végre lett hajtva, amit az is segített, hogy az ezt megelőző időszakban is szoros napi kapcsolatot tartottunk fenn ezen szervezetekkel. A két létesítményi tűzoltóság működése az érvényben lévő határozatok alapján történik, és azok személyi és tárgyi feltételei is megfelelnek a követelményeknek. A működési területen lévő két önkéntes tűzoltó egyesülettel (Fábiánsebestyén ÖTE, Szegvár ÖTE) meglévő együttműködési megállapodásokat az előírásoknak megfelelően felülvizsgáltuk és a szükséges módosításokat megtettük. Az illetékességi területünkön lévő Nagymágocs ÖTE-vel szintén jó kapcsolatot ápolunk, akik aktív tagjai lettek többek közt a Szentesi Járási Mentőcsapatnak is. Az új szabályzók megismerésének elősegítése érdekében a Szentes HTP illetékességi területén 4

5 működő Önkéntes Tűzoltó egyesületeket folyamatosan tájékoztattuk a várható pályázati kiírásokról. A tűzvédelmi törvényből adódó ellenőrzési és felügyeleti jogkörben eljárva a év során a Hungerit Zrt és a Legrand Zrt létesítményi tűzoltóságain 2-2 alakalommal, míg a Fábiánsebestyéni és Szegvár Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó egyesületeknél 4-4 alkalommal hajtottunk végre ellenőrzést, egy esetben pedig közreműködtünk a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által a Nagymágocs ÖTE-nél végrehajtott ellenőrzésen is év során Szent Sebestyén ÖTE 6 esetben vonult tűzesethez, 3 esetben pedig műszaki mentéshez, Szegvár ÖTE 1, míg Nagymágocs ÖTE 1 esetben tevékenykedett tűzesetnél. A létesítményi tűzoltóságokat fenntartó vállalkozásoknál ebben az évben tűzoltói beavatkozást igénylő esemény nem volt Képzés, továbbképzés, gyakorlatok szervezése és megtartása A megkövetelt napi jelentéseket a készenléti szolgálat rendben, mind parancsnoksági, mind katasztrófavédelmi kirendeltség szintjén elvégezte. Az éves és havi kiképzési tervek, valamint az ehhez szükséges foglalkozási vázlatok elkészültek, jóváhagyásuk megtörtént. Az állomány az új képzési rendszer követelményeit megértette és folyamatosan végrehajtja. Az egyéb napi feladatok ellátása a Szolgálati és Napirendben leírtak szerint történik. A készenléti szolgálat szolgálatellátásának, riaszthatóságának, képzésének ellenőrzését, az előírások szerint folyamatosan végrehajtottuk, melynek tapasztalatai a kiadott ellenőrzési naplóba történtek rögzítésre. A napi ellenőrzések során feltárt kisebb hiányosságok megszüntetésére azonnali intézkedések történtek. A képzési ütemtervben rögzített gyakorlatokat elvégeztük, melynek során 6 ellenőrző gyakorlatot, 12 szituációs begyakorló gyakorlatot, és 36 helyismereti gyakorlatot hajtottunk végre. A nyári időszakban a működési területen megtartott helyismereti gyakorlatok megtartásában nagy segítséget kaptunk a Szent Sebestyén és Szegvár ÖTE-től, akik aktívan részt vettek ezen feladatok végrehajtásában. Az első féléves három ellenőrző gyakorlatból kettő a második félévben került megtartásra a dunai árvíz miatt. Elvégeztük a személyi állomány éves fizikai és első és második féléves szakmai felmérését is. Az év decemberében végrehajtottuk a készenléti jellegű szolgálatra beosztott vonulós személyi állomány szakmai számonkérését, ahol mindenki megfelelt a követelményeknek. 5

6 Hónap, nap 2013 évben végrehajtott helyismereti gyakorlatok Helyismereti foglalkozás Címe helye Január 17,18,19 Tisza Volán Zrt. Szentes, Vásárhelyi út 114. Február 5,6,7 Park Center Árúház Szentes, Csongrádi út 69. Március 12,13,14 Regionális Légimentő Bázis Szentes, hrsz:01350/7 Április 16,17,18 Polgármesteri Hivatal Szentes, Kossuth tér 6. Május 7,8,9, Dr. Bugyi István Kórház Szentes, Sima Ferenc u Június 4,5,6 Kiss Bálint Református templom Szentes, Kiss Bálint u. 2. Július 23,24,25 Szegvári Művelődési Ház Szegvár Régipósta u. 1. Augusztus 6,7,8 Szeptember 11,12,13 Derekegyházi Szociális Otthon Szent Erzsébet Általános Iskola Derekegyház, Köztársaság tér 9. Szentes, Erzsébet tér 1. Október 8,9,10, Szentes, Ligeti Sportuszoda Szentes, Csallány Gábor rakpart 4. November 5,6,7 Magyar Közút Zrt. Szentes, Téglagyári út 2. December 10,11,12 Árpád Agrár Zrt. Szentes, Szent László dűlő 47. 6

7 2013 évben végrehajtott begyakorló gyakorlatok Hónap, nap Begyakorló gyakorlat helye Címe Február 26,27,28 MÁV Gépészeti Főnökség Szentes, Korsós sor 51. Június 18,19,20 Kontaset Kft. Szentes, Csongrádi út 1. Szeptember 17,18,19 MAKA Kft. Szentes, Ipartelepi út November 19,20,21 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Szentes, Kováts Károly u évben végrehajtott ellenőrzőgyakorlatok Hónap, nap, óra, perc Ellenőrző gyakorlat helye Címe Május MÁV Vontatási Főnökség Szentes, Korsós sor 29. Július 16, MÁV Vontatási Főnökség (árvíz miatt elmaradt gyakorlat pótlása) Szentes, Korsós sor 29. Október MAKA Kft. Szentes, Ipartelepi út Október Református Nagytemplom Szentes, Kossuth tér Október MAKA Kft. Szentes, Ipartelepi út Tűzvizsgálat, tűz és műszaki mentési tevékenység Az év során illetékességi területünkön négy alkalommal volt tűzvizsgálati cselekmény lefolytatását igénylő tűzeset. Ebből három alkalommal idegenkezűség megalapozott gyanúja miatt, egy alkalommal pedig a főigazgatói utasítás alapján került sor a vizsgálat lefolytatására, melyből két alkalommal ismeretlen keletkezési ok, két alkalommal pedig megállapításra került a tűzkeletkezési ok. Az említett tűzvizsgálati eljárások közül kettő történt Szentes város közigazgatási területén belül, melyekből mindkét alkalommal bűncselekmény alapos gyanúja miatt kellett az eljárást lefolytatni. Ebben az évben már a helyszíni szemlét munkaidőben a KvK tűzoltósági felügyelője, míg munkaidőn túl a megyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat végezte, majd magát a tűzvizsgálati cselekményt a KvK hatósági osztálya folytatta le. A tűzesetből adódó haláleset az illetékességi területen lévő településeken évben nem történt. Szentesen egy sérüléssel járó tűzeset történt, és egy esetben szénmonoxid mérgezés gyanúja merült fel a tüzelő - fűtő berendezés, illetve annak füstgáz elvezetőjének nem megfelelő kialakítása miatt. 7

8 A HTP illetékességi területén történt tűzesetek és műszaki mentést igénylő beavatkozások összesítő táblázata, településenkénti megoszlása. Település Tűzeset Műszaki mentés Összesen Szentes Szegvár Fábiánsebestyén Derekegyház Nagymágocs Árpádhalom Eperjes Nagytőke Összesen Tűzesetek és műszaki mentések megoszlása az illetékességi területen lévő településeken Elsődleges működési körzet káreseményei: Tűzesethez való vonulások száma Műszaki mentéshez való vonulások száma Segítségnyújtási működési körzet: Tűzesethez való vonulások száma Műszaki mentéshez való vonulások száma

9 Tűzesetek alakulása az elmúlt öt évben a működési területen Műszaki mentések alakulása az elmúlt öt évben a működési területen 9

10 Tűzesetek és Műszaki Mentések alakulása a 2013 év során havi bontásban A elsődleges működési területünkön az összes vonulás 50,2%-a tűzesethez, 49,8%-a műszaki mentéshez történt. Szintén a saját működési területen tűzesethez történő vonulások száma az előző évhez viszonyítva 36% -kal csökkent, míg az elmúlt négyéves átlaghoz képest 1,1 %-kal növekedett. A segítségnyújtásra tűzesethez történő vonulások száma az elmúlt évhez viszonyítva 70 %- kal, csökkent, míg a négyéves átlaghoz képest pedig 69 %-kal csökkent. A saját működési területen bekövetkezett műszaki mentési tevékenység az elmúlt évhez képest 30 %-os csökkenést, míg a négyéves átlaghoz képest 62%-os csökkenést mutat. A segítségnyújtásra műszaki mentés céljából történő vonulások során a beavatkozások száma a tavalyi évhez képest 61%-os csökkenést, az elmúlt négy év átlagához képest 6,6%-os emelkedést mutat. A számokból egyértelműen kitűnik, hogy szakmai tevékenységünket egyre inkább a megváltozott klimatikus viszonyok miatt előálló szélsőséges időjárási körülmények befolyásolják elsősorban, mely a 2012-es évben az aszályos időből adódó tűzesetekhez köthető. Szentes város közigazgatási területén a 95 db műszaki- mentést igénylő esemény során 13 fő sérült és 1 fő halott kimentésében vettek részt egységeink, míg egy alkalommal a Kurca csatornából emeltek ki 1 fő vízbefulladt személyt. Ezen kívül a 85 tűzeseti jelzésből 10

11 mindösszesen 4 db vegetációs tűz volt, melyből 3 eset emberi hanyagság 1 eset pedig ismeretlen okból keletkezett. Az említett tűzesetek során egy személyi sérülés történt Hatósági tevékenység A Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén a tűzvédelmi, polgári védelmi és iparbiztonsági hatósági tevékenységet (supervisori tevékenység KET 22. (3)) a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség látja el. Azonban a Szentesi Tűzoltó-parancsnokság munkatársai is aktívan részt vesznek ezen integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenységek elősegítésében. Az említett ellenőrzések keretében Szentes város közigazgatási területén évben 168 esetben történ tűzvédelmi ellenőrzés és szemle (aratási gépszemle, zenés táncos szórakozóhelyek ellenőrzése, társasházak, vállalkozások tűzvédelmi ellenőrzése, piacfelügyeleti ellenőrzések), 37 esetben iparbiztonsági ellenőrzés (közúti ADR, RID vasúti, ADR telephely ellenőrzés) és szintén 37 esetben polgári védelmi hatósági ellenőrzés és szemle (befogadó hely ellenőrzés, belterületi csapadékvíz elvezető árkok ellenőrzése, ár és belvízvédelmi védművek, technikai eszközök téli felkészültségének ellenőrzése, főbb közlekedési utak mentén veszélyessé vált fák veszélyes útszakaszok ellenőrzése). A Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági osztálya a településen 22 db építési engedélyezési eljárást, 6 db használatbavételi eljárást, 12 db útépítéssel és forgalombehelyezéssel kapcsolatos eljárást, 7 db beépített tűzoltó és tűzjelző berendezés használatbavételével és létesítésével kapcsolatos eljárást, 1 db fennmaradási eljárást, 15 db kéményekkel kapcsolatos eljárást, 7 db működési engedéllyel kapcsolatos eljárást, 4 db telephely engedélyezési eljárást folytatott le és 8 db közérdekű bejelentést vizsgált meg. Ezekkel kapcsolatban 32 db felhívás, 15 db tájékoztató lett megküldve és összességében 16 db tűzvédelmi bírság lett kiszabva, melyekből 15 db felhívás és 9 db bírság a kéményekkel kapcsolatosan lett megállapítva. Ezeken kívül a tűzvédelmi követelményektől való eltérési engedély 5 esetben került megadásra. 11

12 5. Polgári védelmi szakterület 5. 1 Polgári védelmi szervezetek helyzete: első félévében kezdetét vette a polgári védelmi szervezetek teljes átalakítása, melynek során Szentes városban legalább 300 főt, Szegvár, Derekegyház, településeken 50 főt, Fábiánsebestyén, Nagymágocs településeken 25 főt, míg Eperjes, Árpádhalom, Nagytőke településeken 10 főt kellett a polgári védelmi szervezetekbe beosztani. A mind a köteles, mind a munkahelyi polgári védelmi szervezetek alkalmazásához szükséges okmányrendszerek (Beosztó határozatok, Megalakítási és Mozgósítási tervek) elkészültek, jóváhagyásra felterjesztésre kerültek, és a záradék alapján- előtalálhatóak. Kimutatás a Köteles polgári védelmi szervezetekről Fsz Település Előírt létszám (fő) Feltöltött létszám (fő) Százalékos arány (%) 1. Szentes Szegvár Derekegyház Nagymágocs Fábiánsebestyén Eperjes Árpádhalom Nagytőke Mindösszesen

13 Kimutatás a Munkahelyi polgári védelmi szervezetekről Fsz Település Megalakítási hely Előírt/Feltöltött létszám (fő) Százalékos arány (%) 1. Szentes LEGRAND ZRT. 2 Szentes SZENTES- FRIGO KFT. 3 Szentes Dr. Bugyi István Kórház 4 Szentes HUNGERIT Zrt. 27/ / / / Mindösszesen 79/ Jogszabály adta lehetőségünk alapján a polgári védelmi szervezetekhez való önkéntes csatlakozást a helyi médiák bevonásával propagáltuk. Az 50/2013. BM OKF Főigazgatói intézkedés alapján megalakításra került a Szentesi Járási Szentes Mentőcsoport 36 fővel, melynek felkészítése és rendszerbe állító, valamint minősítő gyakorlatát szeptember 14-én végrehajtottuk. A minősítés megfelelő lett. A Szentes Mentőcsoport teljes létszám 36 fő, melyből 3 fő a katasztrófavédelem hivatásos állományából került ki. (1. sz. ábra) 13

14 SZENTES MENTŐCSOPORT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1.számú ábra Járás Készenléti idő Egység Fokozat Óra Megnevezés Létszáma Összesen Megalakítási helye S Gyors 3 Vezetési egység 3 3 Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Z Gyors 3 6 Kutatási-mentési egység Szegvári Polgárőr Egyesület Szegvár ÖTE E N T E Gyors Gyors Műszaki kárelhárítási egység Egészségügyi egység Szent Sebestyén ÖTE Nagymágocs ÖTE Szentesi Tűzoltók Hagyományőrző Közhasznú Egyesület Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon önkéntes magánszemélyek S Gyors 3 6 Logisztikai egység Önkéntes magánszemélyek Gyors összesen

15 Szervezetek létszáma mindösszesen: 36 Köteles Pv. szervezetek felkészítésének helyzete: Település Felkészítés időpontja Képzés típusa Berendelt/megjelent (fő) Részvételi arány (%) Nagymágocs alap-és szakkiképzés 25/21 84 Árpádhalom alapképzés 10/9 90 Eperjes alapképzés 10/ Nagytőke alapképzés 10/8 80 Szegvár Fábiánsebestyén alap-és szakkiképzés alap-és szakkiképzés 50/ /23 92 Mindösszesen: 130/ A beosztási névjegyzék alapján a közbiztonsági referensek a címzetteknek határidőre eljuttatták a megjelenési kötelezettségről szóló határozatokat, melyek alapján a tagok alapképzésben, illetve alap- és szakkiképzésben részesültek. A képzés során az eskütétel is megtörtént. Munkahelyi Pv. szervezetek felkészítésének helyzete: Település Megnevezés Felkészítés időpontja Berendelt/megjelent (fő) Részvételi arány (%) Szentes HUNGERIT ZRT (mozgósítási gyak) 27/21 77 Szentes Legrand Zrt / Szentes Szentes- Frigo Kft / Szentes Dr. Bugyi István Kórház /

16 Mindösszesen 79/ Lakosságvédelmi tevékenység Az előírt határidőig lezajlott a Szentesi Járáshoz tartozó települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata, mely két településen eredményezett változást. Fábiánsebestyén településen földtani veszélyforrásként került beazonosításra a FÁB-4 számú CH kút (gőzkút), de a település maradt III. katasztrófavédelmi osztályba. A Szentes városban található HUNGERIT Zrt. még a korábbi időszakban küszöbérték alatti veszélyes üzemként került beazonosításra (a hűtésre használatos ammónia mennyisége miatt). A jogszabályi kötelezettség szerint az üzemre elkészített Súlyos Káresemény elhárítási Terv adatai alapján Külső Védelmi Terv létrehozását írták elő. A tervet a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Szentes város Polgármesteri Hivatalával közösen elkészítette. Ez okból Szentes város január 1-től I-es katasztrófavédelmi osztályba került átsorolásra. Supervisori ellenőrzés keretében II. negyedévben a székhelyváros közintézmények befogadó helyeit jártuk végig. Az elhanyagolt fák, fasorok állapotának vizsgálata során a évben supervisori ellenőrzés keretén belül meghatározott kötelezettségek teljesítésének visszaellenőrzése tárgyában a III. negyedévben a visszaellenőrzések során megállapítást nyert, hogy mind az önkormányzatok, mind a közútkezelő elvégezte a számukra meghatározott feladatokat. A helyi Földhivatal munkatársaival közösen a vegetációs területeken határszemléket tartunk, melyek érintették a tavalyi évben szabadtéren keletkezett tüzesetek helyszíneit is. A katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés keretén belül két alkalommal ellenőriztük a földi irtás megvalósulását, melyről mindkét esetben jegyzőkönyvet vettünk fel. A lakosság tájékoztatásánál a nyári kánikulai helyzetre és a téli közlekedésre való felkészülés érdekében- különös tekintettel a követendő magatartási szabályokra- a Szentesi HTP lakossági tájékoztató anyagot biztosított az önkormányzat részére, melyeket a helyben szokásos módon közzé is tettünk. A mentesítő-fertőtlenítő kapacitásokról szóló nyilvántartásunk nem változott. Szentesi járásban mindösszesen az alábbi kapacitásokkal számolhatunk: A típusú T típusú Személymentesítés: 354 fő/óra, 36 fő/óra Anyagmentesítés: 350 kg/óra, 9 kg/óra Gépjármű-mentesítés: - 27 gépjármű/óra A Helyi Védelmi Bizottság (továbbiakban: HVB) alakuló ülés időpontja január 30. volt. Október 14-én Active Quardian gyakorlat keretén belül rendkívüli, míg április 04-én és november 27-én rendes ülés került megtartásra. Az ülések kezdeményezésére fokozott figyelmet fordítottunk, s a meghívókban szerepeltetett napirendi pontoknak megfelelő előterjesztéseket határidőre minden alkalommal elkészítettük. A téli időjárásra való felkészülés keretében végrehajtott feladatok között szerepelt: 16

17 - Kezdeményeztük a téli időszaki felkészítés feladatainak napirendre tűzését a HVB ülésén, különös tekintettel az érintett szervek által adott tájékoztatásra. - A közbiztonsági referensek bevonásával gondoskodunk a téli időjárás kezelésébe bevonható települési polgári védelmi szervezetek tagjainak, valamint lebiztosított technikai eszközök adatbázisainak, határozatainak aktualizálásáról. Minden esetben felkészítettük a közbiztonsági referenseket is a várható feladatokra. - Az illetékességi területünkhöz tartozó települések polgármesteri hivatalaihoz a lakosság tájékoztatásával kapcsolatban rövid anyagot juttattunk el, azzal a kéréssel, hogy a helyi sajátosságokat figyelembe véve a település honlapján, kábeltévén, újságban tegyék közre. - A települések Digitális adattáraiban szerepel a Melegedő helyek listája, befogadási kapacitással, elérhetőségekkel egyaránt. Az adattárak pontosításra kerültek. December közepén településenként szúrópróba alapján 1-1 melegedő helyen helyszíni szemlét tartottunk, melyről minden esetben jegyzőkönyvet vettünk fel. - A várhatóan a téli időjárás során veszélyessé váló útszakaszok bejárását végre hajtottuk, melyre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Szentesi Rendőrkapitányság képviselőjét a közös bejáráson való részvétel érdekében meghívtuk. - A Városellátó Intézmény gépszemléjén a rendőrség képviselőjével együtt részt vettünk. - A Szentesi Járási Mentőcsoportból kijelölésre kerültek azok a szegmensek, melyeket egy esetleges téli védekezési helyzetben könnyebben lehet mozgósítani. Ezekkel az erőgépekkel, eszközökkel sikerült lefedni a 75/2013. BM OKF intézkedésben a megyei igazgatóságok részére előírt mentőosztag feladatait. A műszaki-kárelhárítási egység technikai eszközei közül 1 quad, 1 Blue Berd típusú 77 fős busz, valamint a Szent Sebestyén ÖTE 1 db fecskendője áll rendelkezésre. - Az önkormányzatok műszaki-mentési képességének, valamint elhelyezési, élelmezési és fűtőanyag kapacitása felmérésre került. - Az illetékességi területünkön futó fő- és mellék útvonalak forgalma miatt az érintett településeken az ideiglenes parkolási lehetőségeket felülvizsgáltuk. A közlekedési útvonalakat érintően szükség parkolóhelyek lettek kijelölve, melyeket a Digitális adattárak tartalmaznak. Az ATI-VIZIG ár-és belvízvédelmi műtárgyainak őszi felülvizsgálati megtörténtek, melyre a katasztrófavédelmem helyi szervei meghívást kaptak. A vízügyi igazgatóság 17

18 kezelésében lévő, velük közösen végrehajtott ár-és belvízvédelmi védművek, védelmi szakaszok, gát-és csatornaházak megtekintése történt. A települések belterületi csapadékvíz-elvezető rendszereinek ellenőrzését az év első felében kezdtük el. Az ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyvet vettünk fel. Az őszi időszakban visszaellenőrzésekre kiemelt figyelmet szenteltünk. Utóellenőrzés keretén belül október-november hónapban az ATI-VIZIG Szentesi Szakaszmérnökség munkatársával közösen végrehajtottuk a járás illetékességi területen lévő településeken az önkormányzatok kezelésében lévő belvízvédelmi létesítmények műszaki állapotának felülvizsgálatát. 5.3 Minősített időszaki tevékenység A Szentesi HTP Értesítési és Összesített készenlétbe helyezési tervei a híradó ügyeleten rendelkezésre állnak, pontosításuk folyamatosan történt. Szentesi HTP Értesítési Terv száma: 353-1/2012/Szentes HT Utolsó pontosítás dátuma: Szentesi HTP Összesített készenlétbe helyezési Terv száma: 353-3/2012/Szentes HT Utolsó pontosítás dátuma: A volt Polgári Védelmi Kirendeltség minősített terveit a Csm-i KVI ügydarab alapján az igazgatóságra beszállítottuk. 5.4 Gyakorlatok, gyakorlások (parancsnoki és törzsvezetési, készségfejlesztő, ellenőrző, értesítési és készenlétbe helyezési) február 22-én a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság törzsvezetési gyakorlatot tartott. - Az árvíz elleni felkészülési tevékenységsor keretében az OKF riasztási és kommunikációs gyakorlatot hajtott végre án. - Október hónapban Active Qaurdian honvédelmi és nukleáris (paksi), míg november én törzsvezetési gyakorlat került végrehajtásra. 5.5 Lakosság-felkészítési tevékenység Katasztrófavédelmi felkészítések a módosított 62/2011 (XII.29) BM rendelet, valamint a belső szabályozók alapján történtek. HVB elnökének, tagjainak, jegyzők felkészítése: A HVB Éves Munka és Ellenőrzési terve alapján a HVB elnökének, tagjainak, jegyzők, védelmi igazgatásban dolgozók felkészítése II. félévre lett tervezve, de a jogszabályi meghatározások alapján évben lesz aktuális. A HVB Katasztrófavédelmi Munkacsoport (továbbiakban: KMCS) megalakult és elfogadásra került az Ügyrend is. Molnár Csaba tű. szds. a KMCS vezetője felkészítő foglalkozást tartott a tagoknak. 18

19 A rendkívüli téli időjárási viszonyok során lehetséges feladatokról tartott a vezető értekezletet 2013.december 08-án. A HVB KMCS tagok közül a közútkezelő, a népegészségügyi szakigazgatási szerv és a rendőrség képviselőjével, a témával kapcsolatos egyeztető megbeszélés történt. Közbiztonsági referensek: A szentesi járás minden településén közbiztonsági referens lett kijelölve, akik a 30 órás alapképzést és vizsgát még évben teljesítették. A továbbképzésük szeptember 19-én megtörtént. A kirendeltség által meghatározott időpontokban, - negyedévenként - a kirendeltségi szintű értekezleteken részt vettek, a kapott feladatokat határidőre elvégezték. Szakirányításukat a HTP katasztrófavédelmi megbízottja gyakorolja. A referensek helyettesítésére járási szinten 4 főt jelöltek ki. A helyettes alapképzése és vizsgáztatása sikeresen zajlott. Köznevelésben részt vevők - Járási szinten november 19 n a tankerületi igazgatók- vettek részt a kistérségi iskolák pedagógusi felkészítését szolgáló egyeztető megbeszélésen. Csongrád Megyei KVI 238-1/2013/Ált. számú ügyirata alapján a Szentesi HTP a járási általános és középiskolák körében meghirdette a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulóját. A járási szintű versenyt a Fábiánsebestyéni ÁMK Általános Iskola és a Szent Sebestyén ÖTE Középiskolás csapata nyerte meg, akik tovább jutottak a megyei fordulóra is. Eredményes szereplésüknek köszönhetően ők képviselhették Csongrád megyét az Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyen Ifjúságfelkészítés, megelőzés céljából a tűzoltó laktanyát az I. félévfolyamán a kistérség oktatási tagintézményei előre megbeszélt időpontban látogatták meg, de társadalmi igény is van arra, hogy a katasztrófavédelem a gyermekeket is érintő városi, intézményi rendezvényeken képviseltesse magát. Ilyen formában közel 870 gyermekkel kerültünk kapcsolatba. A nyári hónapokban a járás területén több alkalommal előadás keretében ismertettük meg az általános iskolás táborozókat a veszélyhelyzet során alkalmazható magatartási szabályokkal és a segítségkérés helyes módjával január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák feltételéül szolgáló közösségi szolgálat teljesíthetővé vált a hivatásos katasztrófavédelmi szervezeteknél, -így a Szentesi HTP-n is. A 2012/2013. tanévre vonatkozóan 7 középiskolával született együttműködési megállapodás, mely során folyamatosan vesznek részt a tanulók a közösségi szolgálat teljesítésén. 19

20 /2014. (..)Kt. Tárgy: Beszámoló a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évben végzett munkájáról. Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzatának Képviselő testülete megtárgyalta a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évbe végzett munkáját és az alábbi határozatot hozza: 1.) Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentesi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának beszámolóját megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadta. A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 3./Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentes, június 10. Kálmán Rajmund tű. alezredes sk. parancsnok 20

Istennek dicsőség, Embernek segítség.

Istennek dicsőség, Embernek segítség. H NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 4400. Nyíregyháza, Erdő sor 5. : 0 6 4 2 / 4 0 4-4 4 4 F a x : 0 6 4 2 / 5 0 9-1 4 4 E-mail cím: nyirtuzolto@chello.hu A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009-ben ötödik, teljes évi tevékenységét zárta.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

Bevezető. A Debreceni Ítélőtábla elhelyezése

Bevezető. A Debreceni Ítélőtábla elhelyezése DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE DEBRECEN 2012.El. II.D.4.szám. Bevezető A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.évi CLXI. törvény (a továbbiakban Bszi.) 119. -ának k.) pontja és az Országos Igazságszolgáltatási

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Sipos Zoltán Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavédelmi Tanszék Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Tudományos Diákköri Dolgozat Budapest, 2010 Konzulens: Dr. Joó Bálint ny. tűzoltó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3.

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. Szöveges indoklás a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben