Approved projects. (Joint Monitoring Committee meeting 29th March 2012, Visegrád)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Approved projects. (Joint Monitoring Committee meeting 29th March 2012, Visegrád)"

Átírás

1 Approved projects (Joint Monitoring Committee meeting 29th March 2012, Visegrád) Hungary-Slovakia Cross-border cooperation Programme Call for Proposals: HUSK/1101 Approved projects under intervention HUSK/1101/1.1.1/0068 HUSK/1101/1.1.1/0361 Podnikateľské centrá s podporou inkubátorových a logistických služieb na prihraničnom území HUSK / Inkubátorházak és logisztikai szolgáltatások támogatásával létrehozott vállalkozói központok a HUSK határmenti régió területén Zriadenie podnikateľských inkubátorov v pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode - Vállalkozói Inkubátorházak létrehozása a hatérmenti régiók kis és középvállakozói részére visszatérés a természethez szellemében GREEN WAY INCUBATOR KOMÁRNO - Center for business activities,npo HUSK/1101/1.1.1/0296 HUSK/1101/1.1.1/0356 HUSK/1101/1.1.1/0241 Nemzetközi oktatási hálózat kialakítása a KKV-k megsegítésére/vytvorenie medzinárodnej vzdelávacej siete na podporu MaSP. Határon átnyúló gazdasági kapacitás racionalizálás - Racionalizácia cezhraničnej hospodárskej kapacity Magyar-Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központok Kialakítása a Versenyképes Határmentéért -InkuBusiness / Zriadenie Maďarskoslovenských obchodno-informačných centier za konkurencieschopné pohraničie - InkuBusiness VITEA FUND Gyömrő Város Önkormányzata County of Pest and County Borough of Érd Chamber of Commerce and Industry Approved projects for reserve list under intervention HUSK/1101/1.1.1/0120 Magyar-Szlovák Közös Inkubációs Központ Pócsmegyeren Pócsmegyer Local Government HUSK/1101/1.1.1/0196 HUSK/1101/1.1.1/0295 Regionálne podnikateľské inkubátory pre rozvoj podnikania a zvýšenia zamestnanosti v regióne v Medzibodroží. Határon átnyúló üzleti infrastruktúra fejlesztése Komárom és Hurbanovo településeken Cigánd Város Önkormányzata Municipality of Komárom HUSK/1101/1.1.1/0037 Ipoly Manufaktúra Projekt/Projekt Ipeľskej výroby Nonprofit Ipoly Manufactory Ltd. HUSK/1101/1.1.1/0057 CEZHRANIČNÁ PODPORA PODNIKATEĽOM GYŐR - KOMÁRNO - TVRDOŠOVCE / HATÁRON ÁTNYÚLÓ TÁMOGATÁS VÁLLALKOZÓKNAK GYŐR - KOMÁROM - TVRDOŠOVCE Municipality Tvrdošovce HUSK/1101/1.1.1/0071 HUSK/1101/1.1.1/0147 HUSK/1101/1.1.1/0119 Inkubátor a vidék vállalkozóiért - Inkubátorház és műhely kialakítása Kazáron Rekonštrukcia priemyselného parku v Trnave za účelom rozvoja cezhraničných služieb pre podnikateľov / A Nagyszombati Ipari Park korszerűsítése a határon átnyúló szolgáltatások fejlesztésének céljából a vállalkozók számára MENTOR 2 Beszállítói Program Solum Rural Development City of Trnava Foudation for Co-operation of Central European Entrepreneurs

2 Approved projects under intervention HUSK/1101/1.2.1/0141 HUSK/1101/1.2.1/0358 HUSK/1101/1.2.1/0285 Inovatívne metódy inventarizácie a monitoringu lužných lesov Dunaja s využitím 3-D technológií diaľkového prieskumu Zeme / Innovatív módszerek a Dunamenti ártéri erdők leltározására és monitorozására korszerű 3-D-s távérzékelési technológiák segítségével Kistelepülések mezőgazdasági melléktermékekből és hulladékok keverékéből, pirolízis útján történő energia nyerése /Získavanie energie pre malé obce pomocou pyrolýzy zo zmesí poľnohospodárskych vedľajších produktov a odpadov Tejipari termékek újszerű minőségi vizsgálata - modern bioanalitikai eszközök használata; Kontrola kvality regionálnych mliečnych výrobkov - využitie nových bioanalitických metód National Forest Centre Green Energy Storage Consulting, n.o. Chemical Research Center of the Hungarian Academy of Sciences HUSK/1101/1.2.1/0039 HUSK/1101/1.2.1/0209 HUSK/1101/1.2.1/0148 HUSK/1101/1.2.1/0287 HUSK/1101/1.2.1/0318 Virtual Reality Laboratory for Factory of the Future MODERNÉ EKOLOGICKY NEZÁVADNÉ POLYMÉRY/ KORSZERŰ, KÖRNYEZETRE ÁRTALMATLAN POLIMEREK/ADVANCED BIO-FRIENDLY POLYMERS Ekologicky akceptovateľné využitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd / A szennyvíziszapok a talaj remediációjánál ökológiailag elfogadható alkalmazása Adaptív szőlészeti növényvédelmi előrejelző rendszer kifejlesztése a határmenti borvidékek összefogásában a versenyképesség növelése érdekében Kémiai eljárások a szlovák-magyar határmenti régióban keletkező biomassza hasznosítására/chemické postupy zužitkovania biomasy v slovenskomaďarskom prihraničnom regióne Bay Zoltan Foundatioen for Applied Research Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences Plant production research centre Piešťany Budapest University of Technology and Economy Slovak University of Technology in Bratislava Approved projects for reserve list under intervention HUSK/1101/1.2.1/0091 HUSK/1101/1.2.1/0126 HUSK/1101/1.2.1/0341 HUSK/1101/1.2.1/0118 HUSK/1101/1.2.1/0337 HUSK/1101/1.2.1/0093 HUSK/1101/1.2.1/0171 HUSK/1101/1.2.1/0184 HUSK/1101/1.2.1/0086 HUSK/1101/1.2.1/0005 Vízminőséget mérő és értékelő vezeték nélküli szenzorhálózat kifejlesztése/vývoj bezdrôtovej senzorovej siete na meranie a hodnotenie kvality vody Regionális agrárinnovációs képzési és szaktanácsadási központok létrehozása a határmenti régiókban/vytvorenie vzdelávacieho a poradenského centra v prihraničných oblastiach Fa falazóblokk közös kifejlesztése Szlovákiábban és Magyarországon honos fafajokból/ Drevené stavebné bloky z menej obvyklých druhov drevín na Slovensku a v Maďarsku. Zefektívnenie úrovne diagnostiky infekčných chorôb s výskytom lokalizovaným v maďarsko-slovenskom pohraničí/a magyar-szlovák határvidéken előforduló fertőző betegségek diagnosztikai hatékonyságának növelése Közös borrégió kialakítása innovatív borászati termékek és szolgáltatások fejlesztésével - Vytvorenie spoločného vinárskeho regiónu vývojom moderných produktov a služieb pre vinohradníctvo Marginális és parlag mezőgazdasági területek fenntartható hasznosítása a határ menti vidéki térségekben agroenergiával - Využitie marginálnych a úhorom ležiacich pôd pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo v pohraničných oblastiach agroenergiou A szlovák és magyar határmenti régiók munkaerő migrációs folyamatainak elemzése, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása/analýza migrácie pracovných síl zo slovenských a maďarských pohraničných regiónov a prieskum potenciálnych mo Panónske centrum štúdia inváznych drevín Tervezési Segédlet és Útmutató kidolgozása Biomassza Erőművek alapanyag ellátásához az erőmű teljesítményigénye alapján Kukorica hibridek és szója fajták vizsgálata energetikai kihozatal és fehérjetartalom szempontjából / Pokusy hybridov kukurice a odrod sóje na výťažnosť energetickú a bielkovín BME-Infokom Innovátor Nonprofit Ltd. University of Debrecen University of West Hungary University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice Corvinus University Budapest Károly Róbert College Kopint Foundation for Economic Research Arboretum Mlynany, Slovak Academy of Sciences Szent Istvan University Hédervári FMG Fenntartható Mezőgazdasági Kutató és Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság

3 HUSK/1101/1.2.1/0174 HUSK/1101/1.2.1/0159 HUSK/1101/1.2.1/0266 HUSK/1101/1.2.1/0320 HUSK/1101/1.2.1/0215 HUSK/1101/1.2.1/0124 HUSK/1101/1.2.1/0213 HUSK/1101/1.2.1/0048 HUSK/1101/1.2.1/0101 HUSK/1101/1.2.1/0100 HUSK/1101/1.2.1/0195 HUSK/1101/1.2.1/0227 HUSK/1101/1.2.1/0007 A kutatás-vezérelt Amaránt Innovációs Klaszter határon átnyúló fejlesztése / Cezhraničný rozvoj Inovačného Klasteru Amarant Fytoremediácia pôd kontaminovaných priemyselnými a komunálnymi odpadmi/ipari és kommunális hulladékkal szennyezett talajok fitoremediációja Mentális térképező algoritmusok kifejlesztése / Vyvinutie algoritmov mentálneho mapovania Intelligens adatbányászati eszközök az élelmiszeriparban/inteligentné data mining technológie v potravinárskom priemysle Agro-kézműves termék- és brandfejlesztés a szlovák-magyar határmenti régióban / Rozvoj agrárnych remeselných produktov a značiek v slovenskomaďarskom pohraničí INNOSETMAN. Innováció a településmenedzsment területén. Inovácia v oblasti manažmentu obcí. New and invasive pests and pathogens in the Hungarian and Slovakian forests - ecological and economical risks, natural regulation factors, preventive control Kémia kutatás a zempléni régió természetes zeolitvagyonának mezőgazdasági és környezetvédelmi hasznosításra Chemický výskum prírodného zeolitu zo zemplinského regiónu so zameraním na poľnohospodárske a enviromentálne účely Gyengeminőségű rönk nagyobb hozzáadott értékkel történő hasznosítása új termékben és minősítése közös műszer infrastruktúrával / Využitie menej kvalitnej guľatiny pre nové pordukty väčšou pridanou hodnotou a kvalifikácia so spoločnej prístrojovej infrašt Energianövény termelési rendszer kialakítása teljes termékpálya mentén / Vytvorenie systému produkcie energetickej rastliny po celej dráhe výrobku Együttműködés mezőgazdasági biomassza biokémiai és termokémiai feldolgozására (biogáz és pirolízis)/spolupráca na biochemické a termochemické spracovanie poľnohospodárskej biomasy (bioplyn, pyrolýza) ElasticSurvey - Rugalmas kérdőív / ElasticSurvey - Flexibilný dotazník Výskum a vývoj otvoreného štandardu pre spoločnú výmenu dát v oblasti cestovného ruchu, kultúry a športu / A közös adatcsere nyitott standardjának kutatása és fejlesztése az idegenforgalom, a kultúra és a sport területén Together for the Production of Renewable Energy in Abaúj Centre for the Development Wood and paper Industry Forum Minority Research Institute Computer and Automation Research Institute Hungarian Academy of Sciences Interregio Forum Szent István University Forest Research Institute Chemical Research Center, Hungarian Academy of Sciences University of West Hungary Hungarian Quality Compost Sokoró Natúrzóna Innovációs és Fenntartható Projektfejlesztő Nonprofit Kft. Budapest Chamber of Commerce and Industry Civic Regioninvest Approved projects under intervention HUSK/1101/1.3.1/0307 HUSK/1101/1.3.1/0127 HUSK/1101/1.3.1/0188 HUSK/1101/1.3.1/0297 HUSK/1101/1.3.1/0247 HUSK/1101/1.3.1/0072 HUSK/1101/1.3.1/0117 HUSK/1101/1.3.1/0231 Obnova baziliky v Sárospataku a Dómu svätej Alžbety v Košiciach / A sárospataki bazilika és a kassai Szent Erzsébet dóm felújítása Slovenské a maďarské doliny zážitkov s historickým vláčikom / Szlovákiai és Magyarország-i élmények völgye múzeumvasúttal Az Észak- és Dél-Komáromi Erődrendszer látogatható kazamatáinak kibővítése/rozšírenie sprístupnených kazemát pevnostného systému Komárna a Komáromu Élő Hagyományok - Közös Értékek, a Hercegkúti és Kisgéresi Pincesorok turisztikai vonezerő és infrastruktúra fejlesztése / Živé tradície - Spoločné hodnoty, rozvoj infraštruktúry a turistickej atraktívnosti radu vínnych pivníc obcí Hercegkút a Malý Horeš Turisztikai fejlesztés a határ két oldalán, hagyományos manufaktúra szolgáltatásokra építve/rozvoj turizmu na obidvoch stranách hraníc založeného na tradičných manufaktúrnych službách "Négy Kapu" Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határrégióban "Štyri brány" Rozvoj v oblasti turizmu a spolupráca v maďarsko-slovenskom prihraničnom regióne. Rozvoj spolupráce partnerských miest na historickej Tokajskej vinnej ceste/partnervárosok együttműködésének fejlesztése a történelmi Tokaji Borút mentén Csillagok, Csillagok... Ökoturisztikai Iránytű a Karszton látogatók és turisztikai szolgáltatók számára/hviezdy, hviezdy... ekoturistický kompas na Krase pre návštevníkov a poskytovateľov turistických služieb Pearls of Gothic Route, n.o. Čiernohronská train, non-profit organization Town of Komárno Village Hercegkút ARTTÉKA of Art withouth Borders Károly Róbert College City of Košice Karszt Nature an Environment Assosiation

4 Approved projects for reserve list under intervention HUSK/1101/1.3.1/0193 Turistická náučná magistrála Novohradských geoparkom/nógrádi geoparkok turisztikai tájegysége Centre for development of regions HUSK/1101/1.3.1/0244 Múzeumok párbeszéde Cigánd Város Önkormányzata HUSK/1101/1.3.1/0109 HUSK/1101/1.3.1/0157 HUSK/1101/1.3.1/0217 HUSK/1101/1.3.1/0058 HUSK/1101/1.3.1/0308 HUSK/1101/1.3.1/0273 Duna-melléki kultúrinnováció a tradicionalitás szemszögéből / BEST PRACTICES / Kultúrna innovácia na pomedzí Dunaja v aspekte tradície GeoTurInf - Rozvoj turistickej infraštruktúry Novohrad - Nógrád geoparku, GeoTurInf - Novohrad - Nógrád geopark turisztikai infrastrukúra fejlesztése Tradičné remeslá regiónov Banská Bystrica, Novohrad ako produkty cestovného ruchu Nové produkty cezhraničnej spolupráce v agroturizme/hátármenti egyűtműkődés új termékei a agroturizmusban TRADITIONS FOR EVERY ONE - Hagyományok és kultúrák találkozása a múltban és jelenben / Stretnutie tradícií a kultúr v minulosti a v prítomnosti VISIT PALÓC! Municipality of Samorín Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Ltd. Municipality Mýto pod Ďumbierom municipality Poráč Municipality of Zemné VisitPalóc Tourism and Non-Profit Training Ltd Approved projects under intervention HUSK/1101/1.4.1/0019 HUSK/1101/1.4.1/0043 HUSK/1101/1.4.1/0079 A váratlan helyzetek kezelését támogató közös online ügyeletfigyelő rendszer kialakítása a magyar? szlovák határmenti térség kiválasztott területein Gyógyászati eszközök vásárlása kórházak és egészségügyi intézmények számára/ Nákup zdravotníckych prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia Diagnosztikai eszközök beszerzése és határon átnyúló hasznosítása/ Zaobstaranie diagnostických prístrojov a ich cezhraničné využitie. Europeer Alapítvány Koch Róbert Hospital and Clinic Koch Róbert Hospital and Clinic Approved projects for reserve list under intervention HUSK/1101/1.4.1/0069 Állapotfelméréssel az egészséges életért a határ minkét oldalán - Preventívnymi prehliadkami pre zdravý život na oboch starnách hranice Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation HUSK/1101/1.4.1/0056 Közös vízimentő szolgálat/ Spoločná vodná záchranná služba Complex central rescue service HUSK/1101/1.4.1/0053 Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Loconc, és Salgótarján térségében / Cezhraničný rozvoj zdravotníckych kapacít v regióne Lučenec a Salgótraján St. Lazar County Hospital HUSK/1101/1.4.1/0329 Regional harmonised disaster management emergency cooperation National Directorate General for Disaster Management

5 Approved projects under intervention HUSK/1101/1.5.1/0128 HUSK/1101/1.5.1/0104 HUSK/1101/1.5.1/0192 Partnerség a klimatikus változások hatásának a csökkentésére a fejlesztést illetően / Partnerstvo pre znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj RomaNet-közösségi alapú kapacításépítés/ RomaNet - budovanie kapacít na báze spoločenstva Hálózat a fenntarthatóságért - A fenntarthatóság érvényesítése a határmenti régiók programjaiban és projektjeiben, Sieť pre udržateľnosť? hodnotenie udržateľnosti programov a projektov v pohraničných regiónoch City borough Košice - Západ Carpathian Foundation - Hungary National Society of Conservationists HUSK/1101/1.5.1/0206 Fiatalok a régiókért / Mladí pre regióny Fórum regional development center HUSK/1101/1.5.1/0105 HUSK/1101/1.5.1/0197 HUSK/1101/1.5.1/0232 Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózatbővítés / Rozšírenie medziregionálnej siete rozvoja riadenia projektov Magyar-szlovák Közös Kapacitásfejlesztés a Jövőbe/ Maďarsko slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť Két lábon állva - Határon átnyúló kapcsolat és erőforrás fejlesztő program / Stojac pevne- Program pre rozvoj cezhraničných vzťahov a zdrojov? Kisalföld Foundation for Enterprise Promotion West Transdanubia Regional Development Agency Non-profit Limited Liability Company Consensus Budapest HUSK/1101/1.5.1/0245 Közösen közös nyelven/spolu spoločnou rečou Foundation for Information Society HUSK/1101/1.5.1/0262 HUSK/1101/1.5.1/0218 HUSK/1101/1.5.1/0176 HUSK/1101/1.5.1/0368 Silné partnerstvo = efektívny spôsob riešenia spoločných problémov Spoločné plánovanie budúcnosti pri Slanej / Közös tervezés a Sajóvölgy jövőjéről Önkormányzati kapacitás-építés a hatékony határon átnyúló együttműködésért / Budovanie kapacít miestnej samosprávy na efektívnu cezhraničnú spoluprácu Civil hálózati kapacitás fejlesztés Heves és Besztercebánya megyében./rozvoj kapacít neziskovej siete v župe Heves a Banská Bystrica. Gemer Region Forest Owners Obviam regio Hungarian National of Local Authorities Eletfa Environmental Society Approved projects for reserve list under intervention HUSK/1101/1.5.1/0087 GeoPart - Systematické partnerstvo v záujme integrovaného rozvoja Novohrad - Nógrád geoparku, GeoPart - Szisztematikus partnerség a Novohrad - Nógrád geopark integrált fejlesztése érdekében Novohrad - Nógrád Geopark HUSK/1101/1.5.1/0324 HUSK/1101/1.5.1/0220 HUSK/1101/1.5.1/0178 HUSK/1101/1.5.1/0233 Partneri hálózat kialakítása a határmenti fiatalok integrációjának segítése érdekében TIZEN5LET Youth Public Innovatív stratégiai partnerséggel szakmai együttműködési hálózatok kialakítása, projektek generálása a térség gazdasági versenyképességének Arrabona European Grouping of javítása érdekében, valamint jövőbeni közös fenntartású intézmény Territorial Cooperation with Limited létrehozására az Arrabona EGTC területén Liability Határokon átívelő női vállalkozások támogatása Magyarországon és Szlovákiában, Cezhraničná podpora ženského podnikania v Maďarsku a na International Organization for Slovensku Migration A magyar-szlovák partnerségi kapcsolatok összehangolt fejlesztése a határmenti térségben / Koordinovaný rozvoj maďarsko-slovenskej patrnerskej PRIMOM Foundation for Enterprise in spolupráce v cezhraničnom regióne Szabolcs-Szatmar-Bereg Country HUSK/1101/1.5.1/0205 Gemerská hospodárska sieť Nongovernmental Organization Fundament

6 Approved projects under intervention HUSK/1101/1.6.1/0090 Európa pre deti/ Európa a gyermekekért Town Nové Zámky HUSK/1101/1.6.1/0131 Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj - Boršodsko-Abovsko- Zemplínska župa), Regionális szociális mappa (Kassai Önkormányzati Kerület - Borsod - Abaúj - Zemplén megye) HUSK/1101/1.6.1/0211 HUSK/1101/1.6.1/0229 HUSK/1101/1.6.1/0092 HUSK/1101/1.6.1/0041 Dunaj nás spája - výchova environmentálne zodpovedných mladých ľudí pre trh práce/ A Duna összeköt bennünket - környezettudatos fiatalok képzése a munkaerő piac számára Szakképzési együttműködés a határon átnyúló minőségi turizmus fellendítéséért/spolupráca v odbornom vzdelávaní pre rozvoj kvalitného cezhraničného cestovného ruchu "Megújuló" szakképzés - energia hatékony és kis környezetterhelésű technológiákat bemutató, mobil képzési és demonstrációs központ magyar szlovák közös fejlesztésben-obnoviteľné odborné vzdelávanie MAFIS Manažment financií samospráv Institute of Social Sciences of the Slovak Academy of Sciences Bratislava Water Utility North Hungary training-organization Nonprofit outstandingly non-profit share company working exclusively INNTEK Local Government Development Center HUSK/1101/1.6.1/0331 HUSK/1101/1.6.1/0204 HUSK/1101/1.6.1/0161 HUSK/1101/1.6.1/0300 SZEGÉNYEK A SZEGÉNYEKÉRT Learn2work Vállakozozói kompetenciák fejlesztése az integrált munkaerőpiac fejlődéséért / Learn2Work? Rozvoj podnikateľských kompetencií v záujme rozvoja integrovaného pracovného trhu Establishing LEAN knowledge and laboratories Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban / Cezhraničné diaľkové štúdium ekonomických odborníkov v sieti Regional Social Welfare Resource Centre Budapest Ec-Pec Foundation Budapest University of Technology and Economics Advanced vehicles and Vehicle Control Knowledge Center University of Miskolc Approved projects for reserve list under intervention HUSK/1101/1.6.1/0089 A jó képzés támogatása a konkurencia-képesség alapfeltétele a határ nélküli munkapiacon / Podpora dobrého vzdelávania - základný predpoklad konkurencieschopnosti na pracovnom trhu bez hraníc INNOVITAS Researchdevelopment and Innovative Nonprofit Public Limited Company HUSK/1101/1.6.1/0260 Válságmegelőzés közös oktatással for common goals HUSK/1101/1.6.1/0040 HUSK/1101/1.6.1/0342 HUSK/1101/1.6.1/0032 HUSK/1101/1.6.1/0082 Határon átnyúló tudástranszfer / Cezhraničný transfer poznatkov Megújuló energetikai rendszerek oktatási tematikájának kidolgozása, szakképző intézetek és a munkaerőpiaci képzések részére Gazdaságpolitikai elemző modellek. A gazdaságpolitikák elemzése közös modellek és kölcsönös tapasztalatcserék alapján - Modely na analýzu hospodárskej politiky. Analýza hospodárskych politík založená na spoločných modeloch a vzájomnej výmene skúseností. Popularizácia technických povolaní CUB Innovation Centre Public Benefit Ltd. Hungarian Regiomanagement of Public Utility Non-profit Ltd. University of Economics in Bratislava Slovak Chamber of Commerce and Industry, Banská Bystrica Regional Chamber

7 Approved projects under intervention HUSK/1101/1.6.2/0312 HUSK/1101/1.6.2/0107 Újraiparosítás innovatív technológiákkal:a tornaljai konfekciós ruhagyár újraélesztése magyar formatervekkel/opätovná industrializácia prostredníctvom inovatívnych technológií:oživenie odevných závodov na výrobu konfekcie pomocou maďarských projektov Lépj pályára!- Civilek a fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növeléséért. / Využi šancu! Zlepšovanie pripravenosti mladých ľudí pre trh práce s podporou neziskových organizácií. Amaro Trajo "Our Life" Foundation for the Roma Culture Carpathian Foundation-Hungary HUSK/1101/1.6.2/0018 HUSK/1101/1.6.2/0096 HUSK/1101/1.6.2/0010 HUSK/1101/1.6.2/0326 HUSK/1101/1.6.2/0050 HUSK/1101/1.6.2/0138 HUSK/1101/1.6.2/0321 Dolgozz itthon, integrált munkaerőpiac és oktatásszervezési program-pracuj doma! Integrovaný trh práce a program sprostredkovania vzdelávania Közös munkaerőpiaci információs rendszer / Spoločný informačný systém trhu práce Videós állásportál a határon átnyuló munkaerőpiac integrációjáért/cezhranicny portal hladania praáce s dokrútksmi Tanulj, hogy vállalkozhass, vállalkozz, hogy fejlődhess. Képzések kezdő vállalkozóknak - Vzdelávaj sa aby si mohol podnikať, podnikaj, aby si sa rozvíjal. Školenia pre začínajúcich podnikateľov A munkaerő-piacok határon átnyúló együttműködésének támogatása munkaerő-piaci hálózatok fejlesztéséve és képzésekkel WORKMARKET - Podpora cezhraničnej spolupráce trhov práce cez rozvoj sietí trhov práce a pomocou školení Možnosti zatraktívniť poľnohospodárstvo a potravinárstvo na trhu práce / Vonzó munkaerőpiaci lehetőségek a mezőgazdaságban és elelmiszeriparban Beszéljünk közös nyelvet, nyelvi képzések a Komáromi és Nyitrai kerületben/hovorme spoločným jazykom, jazykové kurzi v Komárnianskom a Nitrianskom okrese. Heves County Chamber of Commerce and Industry Center of advanced technologies Bratislava Kontakt Foundation VIN Non-profit Kft Labour Centre of the Komárom- Esztergom County Goverment Office Slovak chamber of agriculture and food Ökogeneráció Környezetvédelmi és Nevelési Non Profit Kft HUSK/1101/1.6.2/0042 Zvýšenie šancí na trhu práce Union of physical disabled youth HUSK/1101/1.6.2/0234 Spolupráca v oblasti vzdelávania dospelých na území pôsobenia združení Podpoľanie a 36 Jó Palóc/Együttműködés a felnőttoktatásban a Podpol'anie Egyesület és 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület működési területén Podpolanie Approved projects under intervention HUSK/1101/1.7.1/0014 HUSK/1101/1.7.1/0062 Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért / Hodnoty Dunaja pre základné školy, budúce generácie Sportegyüttműködés Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kassa megyékben - Športová spolupráca v Sabolčsko-Satmársko-Berežskej župe a v Košickom regióne Municipality of XXIII. District of Budapest, Soroksár Bujtosi Recreational Centre and County sport facility HUSK/1101/1.7.1/0137 Könyvtárak közötti együttműködés/spolupráca medzi knižnicami Forum Minority Research Institute HUSK/1101/1.7.1/0097 HUSK/1101/1.7.1/0088 HUSK/1101/1.7.1/0264 HUSK/1101/1.7.1/0028 HUSK/1101/1.7.1/0173 Lesníci deťom / Erdészek a gyermekekért Civil-izáció Rendezvénysorozat HuSk - Civil-izácia HU-SK Séria podujatí Bigband határok nélkül / Bigband bez hranic Élelmiszer és Hagyomány - Fiatal Gazdák a Globalizált Világban/Potraviny a Tradície - Mladí farmári v globalizovanom svete kultúrna fotografia v regióne) plný umenia/ kultúrfotózás a térségben teli múvészettel LESY Slovenskej republiky, state enterprise Eurohungaricum Public Benefit Foundation Grossturwaller Musikanten Német Nemzetiségi Hagyományőrző Zenei Egyesület Agricultural and Rural Youth Associaton Cultural Centre of Kosice HUSK/1101/1.7.1/0259 Határtalan antikvitás / Bezhraničná antikvita Museum of Fine Arts Budapest

8 Approved projects for reserve list under intervention HUSK/1101/1.7.1/0143 HUSK/1101/1.7.1/0319 HUSK/1101/1.7.1/0074 HUSK/1101/1.7.1/0080 HUSK/1101/1.7.1/0136 HUSK/1101/1.7.1/0150 HUSK/1101/1.7.1/0240 HUSK/1101/1.7.1/0144 "Végvárak védelmében" - interkulturális kapcsolatok Tata és Érsekújvár között / Na ochranu protitureckých pevností? Interkultúrne partnerstvo medzi mestami Tata a Nové Zámky A Borsod-Kassa határmenti tengely közösségeinek összekovácsolása/spojme osi spoločenstiev prihraničných oblastí Košíc a Boršodsko-abovsko-zemplínska župy Dunazene - Kultúra határok nélkül - Dunajhudba - Kultúra bez hraníc Közös örökségünk Testvérvárosok közösen: közös rendezvények egymás megismeréséhez / Partnerské mestá spoločne: spoznať sa navzájom pri spoločných podujatiach Közösen az Alsó Ipoly-mentén/Spoločni pri Dolnom Ipli Közösségépítés a művészet és demokrácia eszközeivel a komáromi kistérségben - Budovanie komunity v komárňansko- komáromskom regióne s pomocou umenia a demokracie SZOLGÁLNI ÖRÖM! - Önkéntesség a határtérségben / SLÚŽIŤ JE POTEŠENIE! - Dobrovoľníctvo v hraničnej oblasti Tata and Surroundings Tourism Rotary Club Miskolc Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation The Directorate of the Museum's of Győr-Moson-Sopron Megyei County City of Šamorín Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Budapest Cultural Centre Diakonical Centre of the RCC in Slovakia HUSK/1101/1.7.1/0030 Közös Dunáért minél többen - egy hajóban Society of Saint James of the Sword HUSK/1101/1.7.1/0322 Biotermelők és ökofogyasztók közösségépítése a szlovák-magyar határtérségben / Vytváranie komunity ekologických farmárov a spotrebiteľov v maďarsko - slovenskom pohraničí Nagyváthy János Farmers' Training HUSK/1101/1.7.1/0207 HUSK/1101/1.7.1/0198 HUSK/1101/1.7.1/0084 HUSK/1101/1.7.1/0340 HUSK/1101/1.7.1/0274 HUSK/1101/1.7.1/0103 Zárukou spoločného myslenia je kontinuita partnerských stykov / A közös gondolkodás garanciája a partnerkapcsolatok kontinuitása Művészettel határon át / Cez hranice s umením Culture Connecting People through Cross-Border Culinary Festivities Családon és iskolán túl Dunán innen-dunán túl- kulturális partnerség a művészet eszközeivel/na oboch brehoch Dunaja - kulturálne partnerstvo pomocou predmetov umenia Harcosok a Dunán - az út, mely összeköt / Bojovníci na Dunaji - cesta, ktorá nás spája Mužla Csemadok Local Organization in Nesvady The Union of Towns and Cities of Slovakia ExCenter Research Centre Nonprofit Ltd 1000 arts creative workshop NGO Re-Gym Muaythai Klub HUSK/1101/1.7.1/0201 Határtalan Duna-mente - Miénk ez a Föld, itt éljünk zöldebb jövőt! A Jövő Háza Alapítvány HUSK/1101/1.7.1/0226 HUSK/1101/1.7.1/0251 HUSK/1101/1.7.1/0236 HUSK/1101/1.7.1/0249 HUSK/1101/1.7.1/0325 Örömmel köszöntjük Európában!/Vítajme s radosťou v Európe! Zöld Út A Természeti Értékeink Közös Felfedezésével A Társadalmi Koherencia Irányába / Zelená cesta - spoločné cesta k objavovaniu prírodných krás Szigetköz-Csallóköz, múltunk értékei napjaink Európájában, - Szigetköz - Žitný Ostrov, cennosti našej minuilosti v súčasej Európe Természetvédelmi rendezvények és gyermektábor szervezése/prírodoochranárske programy a tábory pre deti Környezettudatosság Növelése Az Iskoláskorúak Gondolkodásában / Zvyšovanie ekologického vedomia v premýšľaní školákov Petőfi Sándor Youth Hotels For Secondary Shool Boys GENEA for conservation and environment protection Local Government of Halászi Danube-Ipoly National Park Directorate VID-MA Education and Environment Foundation HUSK/1101/1.7.1/0345 BringaKULtúra / CykloKULtúra Municipality of Chotín HUSK/1101/1.7.1/0008 SCIENCE CENTER Lingua leader, n.o.

9 Approved projects under intervention HUSK/1101/2.1.1/0367 HUSK/1101/2.1.1/0283 HUSK/1101/2.1.1/0348 HUSK/1101/2.1.1/0153 HUSK/1101/2.1.1/0012 Využívanie obnoviteľných zdrojov energie s cieľom ochrany životného prostredia / Az újrahasznosítható energiaforrások felhasználása a környezetvédelem céljából Megújuló energetikai döntéstámogató rendszer és napelemes rendszer telepítése Borsodban és Kassai régióban/osadenie systémov slnečných kolektorov v regiónoch Borsod a Košice, a vytvorenie rozhodovacieho aparátu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie Slovensko-maďarský hydrologický informačný portál na toku Dunaj a jeho prítokoch/szlovák-magyar vízrajzi információs rendszer a Dunán és mellékfolyóin Az EU Víz Keretirányelv végrehajtása érdekében szükséges intézkedések összehangolása az Ipoly vízgyűjtőjén / Zjednotenie potrebných opatrení rámcových smerníc Európskej Únie v oblasti vôd na povodí rieky Ipel' Közös, integrált, valós idejű hidrológiai előrejelző rendszer kialakítása az Ipoly vízgyűjtőjére / Vytvorenie spoločného integrovaného hydrologického systému pre povodie rieky Ipeľ, poskytujúceho predpovede a informácie v reálnom čase Dry Fermentation Biogas, n.o. Together for the Production of Renewable Energy in Abaúj Slovak Water Management, state enterprise Middle-Danube-valley Environment and Water Management Directorate Middle Danube-Valley Environmental and Water Directorate HUSK/1101/2.1.1/0189 Közösen a természetért? spoločne pre prírodu Municipality of Mosonmagyaróvár Approved projects under intervention HUSK/1101/2.2.1/0352 HUSK/1101/2.2.1/0133 HUSK/1101/2.2.1/0252 HUSK/1101/2.2.1/0336 HUSK/1101/2.2.1/0354 HUSK/1101/2.2.1/0156 HUSK/1101/2.2.1/0052 HUSK/1101/2.2.1/0059 Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny/Közösen a természeti értékek megőrzéséért a Poľana és a Börzsöny területén Összehangolt határon átnyúló természetvédelmi tevékenységek a magyarszlovák Duna-szakasz mentén/koordinované cezhraničné činnosti ochrany prírody pozdĺž maďarsko-slovenskému úseku Dunaja Természetvédelmi bemutatóhelyek infrastrukturális fejlesztése Királyréten és az Ipoly-völgyben/ Infraštrukturálny rozvoj prezentačných miest ochrany prírody na Királyrét a v údolí Ipľa Madárvédelem és kutatás határok nélkül / Ochrana a výskum vtáctva bez hraníc Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine / Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon Határmenti dombvidéki tájak természetvédelmi kezelését megalapozó biotikai kutatások Biotický výskum predstavujúci základ správy prihraničných pahorkatín z hľadiska ochrany prírody Özönnövények elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken/ochrana piesočných a lužných stanovíšť voči inváznym druhom rastlín Upracme si Podunajsko!/Takarítsuk ki Dunamentét! Forests of the Slovak Republic, state enterprise Fertő-Hanság National Park Directorate Danube-Ipoly National Park Directorate Birdlife Hungary Ipoly Forest Corporation Bükk National Park Duna-Ipoly National Park Directorate of municipalities Dolný Žitný ostrov HUSK/1101/2.2.1/0063 A Sajó vizes élőhelyeinek és vízfolyásainak természetvédelmi célú felmérése Prieskum vodných biotopov a vôd povodia Slanej z hľadiska ochrany prírody Aggtelek National Park HUSK/1101/2.2.1/0230 Közös Természeti Kincsünk Az Európai Szelídgesztenye Municipality of Nagymaros HUSK/1101/2.2.1/0294 Ochrana prírodných zdrojov a chránených oblastí v blízkosti Dunaja zavedením ekologického pestovania viniča./természetvédelem a Duna menti terűleteken ökológiai szőlőművelési technológia bevezetésével IPROVIN Slovakia HUSK/1101/2.2.1/0004 A Hernád és mellékvízfolyásainak természetvédelmi célú felmérése az Erópai Közösség által megfogalmazott Természetvédelmi irányelvekben foglalt előírásoknak, valamint a VGT céljainak megfelelően Prieskum Hornádu a jeho prítokov z hľadiska ochrany prírody Aggtelek National Park HUSK/1101/2.2.1/0036 A nagytestű ragadozók (farkas, hiúz) élőhelyének felmérése és élettani vizsgálatuk alapján közös jegyzék megfogalmazása Prieskum biotopov veľkých dravcov (vlk, rys ostrovid) a zostavenie spoločného registra na základe ich fyziologického výskumu Aggtelek National Park Directorate HUSK/1101/2.2.1/0344 Komplex természetvédelmi látogató-tájékoztató rendszer kialakítása a határ menti térségben Vytvorenie komplexného systému pre informovanie návštevníkov o ochrane prírody v prihraničnej oblasti Bükk National Park

10 HUSK/1101/2.2.1/0002 HUSK/1101/2.2.1/0180 HUSK/1101/2.2.1/0065 HUSK/1101/2.2.1/0357 HUSK/1101/2.2.1/0355 Hollókő és Kalonda víztani értékeinek és vizes élőheleinek helyreállítása és bemutatása / Rekonštrukcia vodných prírodných hodnôt v obciach Kalonda a Hollóko Az Aggteleki-karszt és a Szlovák karszt világörökség barlangjainak kezelése Správa jaskýň svetového dedičstva v Aggteleckom a Slovenskom krase Ochrana biodiverzity spásaním stádom huculov a tradičným spôsobom hospodárenia Biodiverzitai oltalom a huculok legeltetel és hagyományos módozat gazdalkodásal. A Börzsöny a Cserhát és az Ipoly-mente természeti értékeinek feltárása, és ezen keresztül a környezetudatosság erősítése Szente, Ipolynyék és Diósjenő térségében Spoločne za obnovu chránených historických parkov v Palárikove a v Diósjenő/ Közösen a védett történelmi parkok felujításáért Palárikovon és Diósjenőn Local Goverment of Hollókő Aggtelek National Park Directorate Zbojska, NGO Municipality of Szente Township Forests of the Slovak Republic, state enterprise Approved projects for reserve list under intervention HUSK/1101/2.2.1/0183 ZOO spoločne a vzájomne k ochrane prírody a prírodných hodnot/ Állatkertek - közösen és kölcsönösen a természet és természeti kincsek védelméért Zoological garden of Košice HUSK/1101/2.2.1/0158 Klímapark Szigetmonostor Local Government Approved projects under intervention HUSK/1101/2.3.1/0239 HUSK/1101/2.3.1/0022 HUSK/1101/2.3.1/0023 Komárom-Komárno-Kolárovo kerékpárút és rákötése a meglévő HUSK/0801/2.3.1/0163 kerékpárútra Cyklotrasa Komárom-Komárno-Kolárovo a jej napojenie na existujúcu cezhraničnú cyklotrasu HUSK/0801/2.3.1/0163 A határ mentén fekvő települések jobb megközelíthetősége a Pösténypusza- Peťov hídhoz kapcsolódóan/ Zlepšenie dostupnosti obcí pozdĺž hranice s napojením na hraničný most Peťov-Pösténypuszta A határ mentén fekvő települések jobb megközelíthetősége a Ráróspuszta- Rároš hídhoz kapcsolódóan / Zlepšenie dostupnosti obcí pozdĺž hranice s napojením na hraničným most Rároš - Ráróspuszta Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation Banská Bystrica, Self governing region Banská Bystrica, Self governing region HUSK/1101/2.3.1/0302 Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby/kerékpárutak határok nélkül - az építés 1.fázisa Microregion Klátovské rameno Approved projects under intervention HUSK/1101/2.3.2/0335 HUSK/1101/2.3.2/0140 A mobilitás elősegítése a magyar-szlovák határ mentén a tömegközlekedés fejlesztése révén / Zlepšenie mobility propagáciou verejnej dopravy na Slovensko-Maďarskej Zriadenie pravidelnej autobusovej linky Veľký Meder - Győr a späť za účelom podpory turizmu a zamestnanosti / Nagymegyer-Győr menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása az idegenforgalom és a foglalkoztatottság támogatása céljából KTI Institute for Transport Sciences Non profit Ltd Town Veľký Meder Approved projects under intervention HUSK/1101/2.4.2/0187 HUSK/1101/2.4.2/0216 Most pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti/Gyalogos- és kerékpáros híd Doborgaz - Dunakiliti Komárom-Révkomárom (Komarno) közötti közúti határhíd előkészítése/ Príprava hraničného mosta medzi mestami Komárom - Komárno vodohospodárska výstavba, stateowned company National Infrastructure Developing Ltd.

Na návšteve v obci Horná Potôň Látogatóban Felsőpatonyban On a visit in Horná Potôň municipality

Na návšteve v obci Horná Potôň Látogatóban Felsőpatonyban On a visit in Horná Potôň municipality Na návšteve v obci Horná Potôň Látogatóban Felsőpatonyban On a visit in Horná Potôň municipality 2 Vážení občania, návštevníci a turisti, vitajte v našej obci Horná Potôň! Obec Horná Potôň sa nachádza

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

Környezeti monitoring vizsgálatok az Ipoly vízgyűjtőjén (célkitűzések és általános tájékoztatás)

Környezeti monitoring vizsgálatok az Ipoly vízgyűjtőjén (célkitűzések és általános tájékoztatás) Tájökológiai Lapok 8 (3): 535 561. (2010) 535 Környezeti monitoring vizsgálatok az Ipoly vízgyűjtőjén (célkitűzések és általános tájékoztatás) Verrasztó Zoltán Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS FEJLESZTÉSE A MAGYAR-UKRÁN HATÁRTÉRSÉGBEN EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS

HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS FEJLESZTÉSE A MAGYAR-UKRÁN HATÁRTÉRSÉGBEN EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS FEJLESZTÉSE A MAGYAR-UKRÁN HATÁRTÉRSÉGBEN EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2004-2009 HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS FEJLESZTÉSE A MAGYAR-UKRÁN HATÁRTÉRSÉGBEN EGT ÉS

Részletesebben

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 A stratégiát összeállították és szerkesztették a NORRIA munkatársai: Buday Malik Adrienn dr. Nyiry Attila Filep Réka Horváth

Részletesebben

Vínna cesta Bortúra The Wine Route Der Weinweg

Vínna cesta Bortúra The Wine Route Der Weinweg Vínna cesta 2 Vínna cesta Pozvanie na vínnu cestu 5 Meghívás a borútra 5 An Invitation to the Wine Route 5 Die Einladung zur Wein-Tour 5 Vinohradnícka oblasť Tokaj 6 Tokaji Borvidék 6 Wine District Tokaj

Részletesebben

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Länsstyrelsen Östergötland 581 86 Linköping Svédország www.waste-2-energy.eu. A projekt fő eredményei a következők: stratégiáinak kidolgozását.

Länsstyrelsen Östergötland 581 86 Linköping Svédország www.waste-2-energy.eu. A projekt fő eredményei a következők: stratégiáinak kidolgozását. WASTE to ENERGY WASTE to ENERGY A projekt célja a külön-külön megszerzett tudás, valamint a jó gyakorlatok, tapasztalatok megosztása egymás között a fenntartható hulladékkezelésre vonatkozó regionális

Részletesebben

ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ PROGRAMTERVEZET. Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a. Királyhelmeci Regionális Fejlesztési Ügynökség

ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ PROGRAMTERVEZET. Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a. Királyhelmeci Regionális Fejlesztési Ügynökség ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ PROGRAMTERVEZET Készítette: Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Királyhelmeci Regionális Fejlesztési Ügynökség Királyhelmec Sátoraljaújhely 2004. március ZEMPLÉN

Részletesebben

SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS ÉS SZOLIDÁRIS GAZDASÁG CSÍRÁI A MAGYARORSZÁGI VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN

SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS ÉS SZOLIDÁRIS GAZDASÁG CSÍRÁI A MAGYARORSZÁGI VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol.6 Issue 3 2014 ISSN 1821-2506 Professional paper SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) JAVASLATTEVŐ MUNKAANYAG Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor tanszékvezető

Részletesebben

(UK Department of Culture, Media and Sport)

(UK Department of Culture, Media and Sport) A kreatív városok olyan környezetet teremtenek, mely vonzó jövőképet kínál fiatal tehetségeiknek, megtartja őket, de ugyanakkor meg is nyitja számukra az európai kreatív közösséget. (UK Department of Culture,

Részletesebben

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 projekt Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) létrehozása és hatékony működtetése a Károly Róbert Főiskolán KONFERENCIAKIADVÁNY

Részletesebben

Rivers Connecting Cross-border Region towards Croatian Accession to the European Union

Rivers Connecting Cross-border Region towards Croatian Accession to the European Union Rivers Connecting Cross-border Region towards Croatian Accession to the European Union Brochure of Additional Projects / Annex to the Book of 140 Projects Published in June 2013 Magyarország-Horvátország

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

2015-2020 30 TOP 6.1 intézmények, ipartestületek szövetségei. Ipar Kamara, Vállalkozók Szövetsége, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési

2015-2020 30 TOP 6.1 intézmények, ipartestületek szövetségei. Ipar Kamara, Vállalkozók Szövetsége, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési I. A kreatív humán erőforrások fejlesztése I. A kreatív humán erőforrások fejlesztése Finanszírozási Sorszám területi költségigénye forrás (uniós, ütemezése (millió Ft) nemzetközi, A megyében székhellyel/telephellyel

Részletesebben

P R O J E K T J E I N K A K T U Á L I S T Á J É K O Z T A T Ó J A

P R O J E K T J E I N K A K T U Á L I S T Á J É K O Z T A T Ó J A P R O J E K T J E I N K A K T U Á L I S T Á J É K O Z T A T Ó J A DATOURWAY A Datourway (teljes neve: Transnational Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Danube Area with special

Részletesebben

Date of birth 20. 05. 1979. Desired employment / Occupational field Work experience. Dates 2011-present, 2006-2011;

Date of birth 20. 05. 1979. Desired employment / Occupational field Work experience. Dates 2011-present, 2006-2011; Europass Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Erzsébet Péter Ph.D Address(es) 18. Zrínyi street, Nagykanizsa, H-8800 Telephone(s) + 36 93 502 914 Mobile: - Fax(es) +36 93 312

Részletesebben

2004/4. Nemzetközi konferencia a regionális együttműködésről Közösen Európába, közösen Európáért. GAMEX Štúrovo

2004/4. Nemzetközi konferencia a regionális együttműködésről Közösen Európába, közösen Európáért. GAMEX Štúrovo Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/4 Húsvét után kedden a fenti címmel rendeztek nemzetközi konferenciát városunkban, Eduard Kukan szlovák és Kovács László magyar

Részletesebben

NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma NCA-NK-09-C - döntési lista

NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma NCA-NK-09-C - döntési lista kollégiumi (a 1 NCA-NK-09-C-0001 ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztő Komárom- Esztergom Komárom Jókai Unokái gyermekújság szerkesztése és kiadása a határ mentén 1 500 000 Ft 1 000 000 Ft A támogatási

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

Budapest 2012 VIiI. kerület

Budapest 2012 VIiI. kerület Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest 2012 VIiI. kerület www.varoskalauz-mo.eu Losonci utca 2. Őr utca 8. Őr utca 8. Kisfalu a belvárosban Vagyongazdálkodó társaságunk jelen formájában 2010.

Részletesebben

Szlovákiai magyar szervezetek adattára

Szlovákiai magyar szervezetek adattára Szlovákiai magyar szervezetek adattára Szlovákiai magyar szervezetek ADATTÁRA Szerkesztette Nagy Myrtil Lilium Aurum könyvkiadó Információs Központ Dunaszerdahely, 22 A kötet megjelenését támogatta: Charles

Részletesebben

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program Kulcskérdés továbbá a piacra jutás, ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a nyers és feldolgozott termékek hazai piaci védelme, a hazai értékesítési lehetőségek javítása. A Kormány prioritásként kezeli

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TÉR-T-REND Kft. 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

PROGRAMME PROGRAM 19.-21.04.2007

PROGRAMME PROGRAM 19.-21.04.2007 INTERNATIONAL TRADE FAIR AND CONGRESS FOR RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENT CONSTRUCTION AND RENOVATION NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS ÉS KONGRESSZUS MEGÚJÚLÓ ENERGIÁKRÓL ÉS ENERGIAHATÉKONY ÉPÜLETFELÚJÍTÁSRÓL

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben