Approved projects. (Joint Monitoring Committee meeting 29th March 2012, Visegrád)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Approved projects. (Joint Monitoring Committee meeting 29th March 2012, Visegrád)"

Átírás

1 Approved projects (Joint Monitoring Committee meeting 29th March 2012, Visegrád) Hungary-Slovakia Cross-border cooperation Programme Call for Proposals: HUSK/1101 Approved projects under intervention HUSK/1101/1.1.1/0068 HUSK/1101/1.1.1/0361 Podnikateľské centrá s podporou inkubátorových a logistických služieb na prihraničnom území HUSK / Inkubátorházak és logisztikai szolgáltatások támogatásával létrehozott vállalkozói központok a HUSK határmenti régió területén Zriadenie podnikateľských inkubátorov v pre MSP prihraničného regiónu v duchu návratu k prírode - Vállalkozói Inkubátorházak létrehozása a hatérmenti régiók kis és középvállakozói részére visszatérés a természethez szellemében GREEN WAY INCUBATOR KOMÁRNO - Center for business activities,npo HUSK/1101/1.1.1/0296 HUSK/1101/1.1.1/0356 HUSK/1101/1.1.1/0241 Nemzetközi oktatási hálózat kialakítása a KKV-k megsegítésére/vytvorenie medzinárodnej vzdelávacej siete na podporu MaSP. Határon átnyúló gazdasági kapacitás racionalizálás - Racionalizácia cezhraničnej hospodárskej kapacity Magyar-Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központok Kialakítása a Versenyképes Határmentéért -InkuBusiness / Zriadenie Maďarskoslovenských obchodno-informačných centier za konkurencieschopné pohraničie - InkuBusiness VITEA FUND Gyömrő Város Önkormányzata County of Pest and County Borough of Érd Chamber of Commerce and Industry Approved projects for reserve list under intervention HUSK/1101/1.1.1/0120 Magyar-Szlovák Közös Inkubációs Központ Pócsmegyeren Pócsmegyer Local Government HUSK/1101/1.1.1/0196 HUSK/1101/1.1.1/0295 Regionálne podnikateľské inkubátory pre rozvoj podnikania a zvýšenia zamestnanosti v regióne v Medzibodroží. Határon átnyúló üzleti infrastruktúra fejlesztése Komárom és Hurbanovo településeken Cigánd Város Önkormányzata Municipality of Komárom HUSK/1101/1.1.1/0037 Ipoly Manufaktúra Projekt/Projekt Ipeľskej výroby Nonprofit Ipoly Manufactory Ltd. HUSK/1101/1.1.1/0057 CEZHRANIČNÁ PODPORA PODNIKATEĽOM GYŐR - KOMÁRNO - TVRDOŠOVCE / HATÁRON ÁTNYÚLÓ TÁMOGATÁS VÁLLALKOZÓKNAK GYŐR - KOMÁROM - TVRDOŠOVCE Municipality Tvrdošovce HUSK/1101/1.1.1/0071 HUSK/1101/1.1.1/0147 HUSK/1101/1.1.1/0119 Inkubátor a vidék vállalkozóiért - Inkubátorház és műhely kialakítása Kazáron Rekonštrukcia priemyselného parku v Trnave za účelom rozvoja cezhraničných služieb pre podnikateľov / A Nagyszombati Ipari Park korszerűsítése a határon átnyúló szolgáltatások fejlesztésének céljából a vállalkozók számára MENTOR 2 Beszállítói Program Solum Rural Development City of Trnava Foudation for Co-operation of Central European Entrepreneurs

2 Approved projects under intervention HUSK/1101/1.2.1/0141 HUSK/1101/1.2.1/0358 HUSK/1101/1.2.1/0285 Inovatívne metódy inventarizácie a monitoringu lužných lesov Dunaja s využitím 3-D technológií diaľkového prieskumu Zeme / Innovatív módszerek a Dunamenti ártéri erdők leltározására és monitorozására korszerű 3-D-s távérzékelési technológiák segítségével Kistelepülések mezőgazdasági melléktermékekből és hulladékok keverékéből, pirolízis útján történő energia nyerése /Získavanie energie pre malé obce pomocou pyrolýzy zo zmesí poľnohospodárskych vedľajších produktov a odpadov Tejipari termékek újszerű minőségi vizsgálata - modern bioanalitikai eszközök használata; Kontrola kvality regionálnych mliečnych výrobkov - využitie nových bioanalitických metód National Forest Centre Green Energy Storage Consulting, n.o. Chemical Research Center of the Hungarian Academy of Sciences HUSK/1101/1.2.1/0039 HUSK/1101/1.2.1/0209 HUSK/1101/1.2.1/0148 HUSK/1101/1.2.1/0287 HUSK/1101/1.2.1/0318 Virtual Reality Laboratory for Factory of the Future MODERNÉ EKOLOGICKY NEZÁVADNÉ POLYMÉRY/ KORSZERŰ, KÖRNYEZETRE ÁRTALMATLAN POLIMEREK/ADVANCED BIO-FRIENDLY POLYMERS Ekologicky akceptovateľné využitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd / A szennyvíziszapok a talaj remediációjánál ökológiailag elfogadható alkalmazása Adaptív szőlészeti növényvédelmi előrejelző rendszer kifejlesztése a határmenti borvidékek összefogásában a versenyképesség növelése érdekében Kémiai eljárások a szlovák-magyar határmenti régióban keletkező biomassza hasznosítására/chemické postupy zužitkovania biomasy v slovenskomaďarskom prihraničnom regióne Bay Zoltan Foundatioen for Applied Research Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences Plant production research centre Piešťany Budapest University of Technology and Economy Slovak University of Technology in Bratislava Approved projects for reserve list under intervention HUSK/1101/1.2.1/0091 HUSK/1101/1.2.1/0126 HUSK/1101/1.2.1/0341 HUSK/1101/1.2.1/0118 HUSK/1101/1.2.1/0337 HUSK/1101/1.2.1/0093 HUSK/1101/1.2.1/0171 HUSK/1101/1.2.1/0184 HUSK/1101/1.2.1/0086 HUSK/1101/1.2.1/0005 Vízminőséget mérő és értékelő vezeték nélküli szenzorhálózat kifejlesztése/vývoj bezdrôtovej senzorovej siete na meranie a hodnotenie kvality vody Regionális agrárinnovációs képzési és szaktanácsadási központok létrehozása a határmenti régiókban/vytvorenie vzdelávacieho a poradenského centra v prihraničných oblastiach Fa falazóblokk közös kifejlesztése Szlovákiábban és Magyarországon honos fafajokból/ Drevené stavebné bloky z menej obvyklých druhov drevín na Slovensku a v Maďarsku. Zefektívnenie úrovne diagnostiky infekčných chorôb s výskytom lokalizovaným v maďarsko-slovenskom pohraničí/a magyar-szlovák határvidéken előforduló fertőző betegségek diagnosztikai hatékonyságának növelése Közös borrégió kialakítása innovatív borászati termékek és szolgáltatások fejlesztésével - Vytvorenie spoločného vinárskeho regiónu vývojom moderných produktov a služieb pre vinohradníctvo Marginális és parlag mezőgazdasági területek fenntartható hasznosítása a határ menti vidéki térségekben agroenergiával - Využitie marginálnych a úhorom ležiacich pôd pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo v pohraničných oblastiach agroenergiou A szlovák és magyar határmenti régiók munkaerő migrációs folyamatainak elemzése, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása/analýza migrácie pracovných síl zo slovenských a maďarských pohraničných regiónov a prieskum potenciálnych mo Panónske centrum štúdia inváznych drevín Tervezési Segédlet és Útmutató kidolgozása Biomassza Erőművek alapanyag ellátásához az erőmű teljesítményigénye alapján Kukorica hibridek és szója fajták vizsgálata energetikai kihozatal és fehérjetartalom szempontjából / Pokusy hybridov kukurice a odrod sóje na výťažnosť energetickú a bielkovín BME-Infokom Innovátor Nonprofit Ltd. University of Debrecen University of West Hungary University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice Corvinus University Budapest Károly Róbert College Kopint Foundation for Economic Research Arboretum Mlynany, Slovak Academy of Sciences Szent Istvan University Hédervári FMG Fenntartható Mezőgazdasági Kutató és Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság

3 HUSK/1101/1.2.1/0174 HUSK/1101/1.2.1/0159 HUSK/1101/1.2.1/0266 HUSK/1101/1.2.1/0320 HUSK/1101/1.2.1/0215 HUSK/1101/1.2.1/0124 HUSK/1101/1.2.1/0213 HUSK/1101/1.2.1/0048 HUSK/1101/1.2.1/0101 HUSK/1101/1.2.1/0100 HUSK/1101/1.2.1/0195 HUSK/1101/1.2.1/0227 HUSK/1101/1.2.1/0007 A kutatás-vezérelt Amaránt Innovációs Klaszter határon átnyúló fejlesztése / Cezhraničný rozvoj Inovačného Klasteru Amarant Fytoremediácia pôd kontaminovaných priemyselnými a komunálnymi odpadmi/ipari és kommunális hulladékkal szennyezett talajok fitoremediációja Mentális térképező algoritmusok kifejlesztése / Vyvinutie algoritmov mentálneho mapovania Intelligens adatbányászati eszközök az élelmiszeriparban/inteligentné data mining technológie v potravinárskom priemysle Agro-kézműves termék- és brandfejlesztés a szlovák-magyar határmenti régióban / Rozvoj agrárnych remeselných produktov a značiek v slovenskomaďarskom pohraničí INNOSETMAN. Innováció a településmenedzsment területén. Inovácia v oblasti manažmentu obcí. New and invasive pests and pathogens in the Hungarian and Slovakian forests - ecological and economical risks, natural regulation factors, preventive control Kémia kutatás a zempléni régió természetes zeolitvagyonának mezőgazdasági és környezetvédelmi hasznosításra Chemický výskum prírodného zeolitu zo zemplinského regiónu so zameraním na poľnohospodárske a enviromentálne účely Gyengeminőségű rönk nagyobb hozzáadott értékkel történő hasznosítása új termékben és minősítése közös műszer infrastruktúrával / Využitie menej kvalitnej guľatiny pre nové pordukty väčšou pridanou hodnotou a kvalifikácia so spoločnej prístrojovej infrašt Energianövény termelési rendszer kialakítása teljes termékpálya mentén / Vytvorenie systému produkcie energetickej rastliny po celej dráhe výrobku Együttműködés mezőgazdasági biomassza biokémiai és termokémiai feldolgozására (biogáz és pirolízis)/spolupráca na biochemické a termochemické spracovanie poľnohospodárskej biomasy (bioplyn, pyrolýza) ElasticSurvey - Rugalmas kérdőív / ElasticSurvey - Flexibilný dotazník Výskum a vývoj otvoreného štandardu pre spoločnú výmenu dát v oblasti cestovného ruchu, kultúry a športu / A közös adatcsere nyitott standardjának kutatása és fejlesztése az idegenforgalom, a kultúra és a sport területén Together for the Production of Renewable Energy in Abaúj Centre for the Development Wood and paper Industry Forum Minority Research Institute Computer and Automation Research Institute Hungarian Academy of Sciences Interregio Forum Szent István University Forest Research Institute Chemical Research Center, Hungarian Academy of Sciences University of West Hungary Hungarian Quality Compost Sokoró Natúrzóna Innovációs és Fenntartható Projektfejlesztő Nonprofit Kft. Budapest Chamber of Commerce and Industry Civic Regioninvest Approved projects under intervention HUSK/1101/1.3.1/0307 HUSK/1101/1.3.1/0127 HUSK/1101/1.3.1/0188 HUSK/1101/1.3.1/0297 HUSK/1101/1.3.1/0247 HUSK/1101/1.3.1/0072 HUSK/1101/1.3.1/0117 HUSK/1101/1.3.1/0231 Obnova baziliky v Sárospataku a Dómu svätej Alžbety v Košiciach / A sárospataki bazilika és a kassai Szent Erzsébet dóm felújítása Slovenské a maďarské doliny zážitkov s historickým vláčikom / Szlovákiai és Magyarország-i élmények völgye múzeumvasúttal Az Észak- és Dél-Komáromi Erődrendszer látogatható kazamatáinak kibővítése/rozšírenie sprístupnených kazemát pevnostného systému Komárna a Komáromu Élő Hagyományok - Közös Értékek, a Hercegkúti és Kisgéresi Pincesorok turisztikai vonezerő és infrastruktúra fejlesztése / Živé tradície - Spoločné hodnoty, rozvoj infraštruktúry a turistickej atraktívnosti radu vínnych pivníc obcí Hercegkút a Malý Horeš Turisztikai fejlesztés a határ két oldalán, hagyományos manufaktúra szolgáltatásokra építve/rozvoj turizmu na obidvoch stranách hraníc založeného na tradičných manufaktúrnych službách "Négy Kapu" Turisztikai fejlesztések és együttműködések a magyar-szlovák határrégióban "Štyri brány" Rozvoj v oblasti turizmu a spolupráca v maďarsko-slovenskom prihraničnom regióne. Rozvoj spolupráce partnerských miest na historickej Tokajskej vinnej ceste/partnervárosok együttműködésének fejlesztése a történelmi Tokaji Borút mentén Csillagok, Csillagok... Ökoturisztikai Iránytű a Karszton látogatók és turisztikai szolgáltatók számára/hviezdy, hviezdy... ekoturistický kompas na Krase pre návštevníkov a poskytovateľov turistických služieb Pearls of Gothic Route, n.o. Čiernohronská train, non-profit organization Town of Komárno Village Hercegkút ARTTÉKA of Art withouth Borders Károly Róbert College City of Košice Karszt Nature an Environment Assosiation

4 Approved projects for reserve list under intervention HUSK/1101/1.3.1/0193 Turistická náučná magistrála Novohradských geoparkom/nógrádi geoparkok turisztikai tájegysége Centre for development of regions HUSK/1101/1.3.1/0244 Múzeumok párbeszéde Cigánd Város Önkormányzata HUSK/1101/1.3.1/0109 HUSK/1101/1.3.1/0157 HUSK/1101/1.3.1/0217 HUSK/1101/1.3.1/0058 HUSK/1101/1.3.1/0308 HUSK/1101/1.3.1/0273 Duna-melléki kultúrinnováció a tradicionalitás szemszögéből / BEST PRACTICES / Kultúrna innovácia na pomedzí Dunaja v aspekte tradície GeoTurInf - Rozvoj turistickej infraštruktúry Novohrad - Nógrád geoparku, GeoTurInf - Novohrad - Nógrád geopark turisztikai infrastrukúra fejlesztése Tradičné remeslá regiónov Banská Bystrica, Novohrad ako produkty cestovného ruchu Nové produkty cezhraničnej spolupráce v agroturizme/hátármenti egyűtműkődés új termékei a agroturizmusban TRADITIONS FOR EVERY ONE - Hagyományok és kultúrák találkozása a múltban és jelenben / Stretnutie tradícií a kultúr v minulosti a v prítomnosti VISIT PALÓC! Municipality of Samorín Novohrad - Nógrád Geopark Nonprofit Ltd. Municipality Mýto pod Ďumbierom municipality Poráč Municipality of Zemné VisitPalóc Tourism and Non-Profit Training Ltd Approved projects under intervention HUSK/1101/1.4.1/0019 HUSK/1101/1.4.1/0043 HUSK/1101/1.4.1/0079 A váratlan helyzetek kezelését támogató közös online ügyeletfigyelő rendszer kialakítása a magyar? szlovák határmenti térség kiválasztott területein Gyógyászati eszközök vásárlása kórházak és egészségügyi intézmények számára/ Nákup zdravotníckych prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia Diagnosztikai eszközök beszerzése és határon átnyúló hasznosítása/ Zaobstaranie diagnostických prístrojov a ich cezhraničné využitie. Europeer Alapítvány Koch Róbert Hospital and Clinic Koch Róbert Hospital and Clinic Approved projects for reserve list under intervention HUSK/1101/1.4.1/0069 Állapotfelméréssel az egészséges életért a határ minkét oldalán - Preventívnymi prehliadkami pre zdravý život na oboch starnách hranice Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation HUSK/1101/1.4.1/0056 Közös vízimentő szolgálat/ Spoločná vodná záchranná služba Complex central rescue service HUSK/1101/1.4.1/0053 Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Loconc, és Salgótarján térségében / Cezhraničný rozvoj zdravotníckych kapacít v regióne Lučenec a Salgótraján St. Lazar County Hospital HUSK/1101/1.4.1/0329 Regional harmonised disaster management emergency cooperation National Directorate General for Disaster Management

5 Approved projects under intervention HUSK/1101/1.5.1/0128 HUSK/1101/1.5.1/0104 HUSK/1101/1.5.1/0192 Partnerség a klimatikus változások hatásának a csökkentésére a fejlesztést illetően / Partnerstvo pre znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj RomaNet-közösségi alapú kapacításépítés/ RomaNet - budovanie kapacít na báze spoločenstva Hálózat a fenntarthatóságért - A fenntarthatóság érvényesítése a határmenti régiók programjaiban és projektjeiben, Sieť pre udržateľnosť? hodnotenie udržateľnosti programov a projektov v pohraničných regiónoch City borough Košice - Západ Carpathian Foundation - Hungary National Society of Conservationists HUSK/1101/1.5.1/0206 Fiatalok a régiókért / Mladí pre regióny Fórum regional development center HUSK/1101/1.5.1/0105 HUSK/1101/1.5.1/0197 HUSK/1101/1.5.1/0232 Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózatbővítés / Rozšírenie medziregionálnej siete rozvoja riadenia projektov Magyar-szlovák Közös Kapacitásfejlesztés a Jövőbe/ Maďarsko slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť Két lábon állva - Határon átnyúló kapcsolat és erőforrás fejlesztő program / Stojac pevne- Program pre rozvoj cezhraničných vzťahov a zdrojov? Kisalföld Foundation for Enterprise Promotion West Transdanubia Regional Development Agency Non-profit Limited Liability Company Consensus Budapest HUSK/1101/1.5.1/0245 Közösen közös nyelven/spolu spoločnou rečou Foundation for Information Society HUSK/1101/1.5.1/0262 HUSK/1101/1.5.1/0218 HUSK/1101/1.5.1/0176 HUSK/1101/1.5.1/0368 Silné partnerstvo = efektívny spôsob riešenia spoločných problémov Spoločné plánovanie budúcnosti pri Slanej / Közös tervezés a Sajóvölgy jövőjéről Önkormányzati kapacitás-építés a hatékony határon átnyúló együttműködésért / Budovanie kapacít miestnej samosprávy na efektívnu cezhraničnú spoluprácu Civil hálózati kapacitás fejlesztés Heves és Besztercebánya megyében./rozvoj kapacít neziskovej siete v župe Heves a Banská Bystrica. Gemer Region Forest Owners Obviam regio Hungarian National of Local Authorities Eletfa Environmental Society Approved projects for reserve list under intervention HUSK/1101/1.5.1/0087 GeoPart - Systematické partnerstvo v záujme integrovaného rozvoja Novohrad - Nógrád geoparku, GeoPart - Szisztematikus partnerség a Novohrad - Nógrád geopark integrált fejlesztése érdekében Novohrad - Nógrád Geopark HUSK/1101/1.5.1/0324 HUSK/1101/1.5.1/0220 HUSK/1101/1.5.1/0178 HUSK/1101/1.5.1/0233 Partneri hálózat kialakítása a határmenti fiatalok integrációjának segítése érdekében TIZEN5LET Youth Public Innovatív stratégiai partnerséggel szakmai együttműködési hálózatok kialakítása, projektek generálása a térség gazdasági versenyképességének Arrabona European Grouping of javítása érdekében, valamint jövőbeni közös fenntartású intézmény Territorial Cooperation with Limited létrehozására az Arrabona EGTC területén Liability Határokon átívelő női vállalkozások támogatása Magyarországon és Szlovákiában, Cezhraničná podpora ženského podnikania v Maďarsku a na International Organization for Slovensku Migration A magyar-szlovák partnerségi kapcsolatok összehangolt fejlesztése a határmenti térségben / Koordinovaný rozvoj maďarsko-slovenskej patrnerskej PRIMOM Foundation for Enterprise in spolupráce v cezhraničnom regióne Szabolcs-Szatmar-Bereg Country HUSK/1101/1.5.1/0205 Gemerská hospodárska sieť Nongovernmental Organization Fundament

6 Approved projects under intervention HUSK/1101/1.6.1/0090 Európa pre deti/ Európa a gyermekekért Town Nové Zámky HUSK/1101/1.6.1/0131 Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj - Boršodsko-Abovsko- Zemplínska župa), Regionális szociális mappa (Kassai Önkormányzati Kerület - Borsod - Abaúj - Zemplén megye) HUSK/1101/1.6.1/0211 HUSK/1101/1.6.1/0229 HUSK/1101/1.6.1/0092 HUSK/1101/1.6.1/0041 Dunaj nás spája - výchova environmentálne zodpovedných mladých ľudí pre trh práce/ A Duna összeköt bennünket - környezettudatos fiatalok képzése a munkaerő piac számára Szakképzési együttműködés a határon átnyúló minőségi turizmus fellendítéséért/spolupráca v odbornom vzdelávaní pre rozvoj kvalitného cezhraničného cestovného ruchu "Megújuló" szakképzés - energia hatékony és kis környezetterhelésű technológiákat bemutató, mobil képzési és demonstrációs központ magyar szlovák közös fejlesztésben-obnoviteľné odborné vzdelávanie MAFIS Manažment financií samospráv Institute of Social Sciences of the Slovak Academy of Sciences Bratislava Water Utility North Hungary training-organization Nonprofit outstandingly non-profit share company working exclusively INNTEK Local Government Development Center HUSK/1101/1.6.1/0331 HUSK/1101/1.6.1/0204 HUSK/1101/1.6.1/0161 HUSK/1101/1.6.1/0300 SZEGÉNYEK A SZEGÉNYEKÉRT Learn2work Vállakozozói kompetenciák fejlesztése az integrált munkaerőpiac fejlődéséért / Learn2Work? Rozvoj podnikateľských kompetencií v záujme rozvoja integrovaného pracovného trhu Establishing LEAN knowledge and laboratories Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban / Cezhraničné diaľkové štúdium ekonomických odborníkov v sieti Regional Social Welfare Resource Centre Budapest Ec-Pec Foundation Budapest University of Technology and Economics Advanced vehicles and Vehicle Control Knowledge Center University of Miskolc Approved projects for reserve list under intervention HUSK/1101/1.6.1/0089 A jó képzés támogatása a konkurencia-képesség alapfeltétele a határ nélküli munkapiacon / Podpora dobrého vzdelávania - základný predpoklad konkurencieschopnosti na pracovnom trhu bez hraníc INNOVITAS Researchdevelopment and Innovative Nonprofit Public Limited Company HUSK/1101/1.6.1/0260 Válságmegelőzés közös oktatással for common goals HUSK/1101/1.6.1/0040 HUSK/1101/1.6.1/0342 HUSK/1101/1.6.1/0032 HUSK/1101/1.6.1/0082 Határon átnyúló tudástranszfer / Cezhraničný transfer poznatkov Megújuló energetikai rendszerek oktatási tematikájának kidolgozása, szakképző intézetek és a munkaerőpiaci képzések részére Gazdaságpolitikai elemző modellek. A gazdaságpolitikák elemzése közös modellek és kölcsönös tapasztalatcserék alapján - Modely na analýzu hospodárskej politiky. Analýza hospodárskych politík založená na spoločných modeloch a vzájomnej výmene skúseností. Popularizácia technických povolaní CUB Innovation Centre Public Benefit Ltd. Hungarian Regiomanagement of Public Utility Non-profit Ltd. University of Economics in Bratislava Slovak Chamber of Commerce and Industry, Banská Bystrica Regional Chamber

7 Approved projects under intervention HUSK/1101/1.6.2/0312 HUSK/1101/1.6.2/0107 Újraiparosítás innovatív technológiákkal:a tornaljai konfekciós ruhagyár újraélesztése magyar formatervekkel/opätovná industrializácia prostredníctvom inovatívnych technológií:oživenie odevných závodov na výrobu konfekcie pomocou maďarských projektov Lépj pályára!- Civilek a fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növeléséért. / Využi šancu! Zlepšovanie pripravenosti mladých ľudí pre trh práce s podporou neziskových organizácií. Amaro Trajo "Our Life" Foundation for the Roma Culture Carpathian Foundation-Hungary HUSK/1101/1.6.2/0018 HUSK/1101/1.6.2/0096 HUSK/1101/1.6.2/0010 HUSK/1101/1.6.2/0326 HUSK/1101/1.6.2/0050 HUSK/1101/1.6.2/0138 HUSK/1101/1.6.2/0321 Dolgozz itthon, integrált munkaerőpiac és oktatásszervezési program-pracuj doma! Integrovaný trh práce a program sprostredkovania vzdelávania Közös munkaerőpiaci információs rendszer / Spoločný informačný systém trhu práce Videós állásportál a határon átnyuló munkaerőpiac integrációjáért/cezhranicny portal hladania praáce s dokrútksmi Tanulj, hogy vállalkozhass, vállalkozz, hogy fejlődhess. Képzések kezdő vállalkozóknak - Vzdelávaj sa aby si mohol podnikať, podnikaj, aby si sa rozvíjal. Školenia pre začínajúcich podnikateľov A munkaerő-piacok határon átnyúló együttműködésének támogatása munkaerő-piaci hálózatok fejlesztéséve és képzésekkel WORKMARKET - Podpora cezhraničnej spolupráce trhov práce cez rozvoj sietí trhov práce a pomocou školení Možnosti zatraktívniť poľnohospodárstvo a potravinárstvo na trhu práce / Vonzó munkaerőpiaci lehetőségek a mezőgazdaságban és elelmiszeriparban Beszéljünk közös nyelvet, nyelvi képzések a Komáromi és Nyitrai kerületben/hovorme spoločným jazykom, jazykové kurzi v Komárnianskom a Nitrianskom okrese. Heves County Chamber of Commerce and Industry Center of advanced technologies Bratislava Kontakt Foundation VIN Non-profit Kft Labour Centre of the Komárom- Esztergom County Goverment Office Slovak chamber of agriculture and food Ökogeneráció Környezetvédelmi és Nevelési Non Profit Kft HUSK/1101/1.6.2/0042 Zvýšenie šancí na trhu práce Union of physical disabled youth HUSK/1101/1.6.2/0234 Spolupráca v oblasti vzdelávania dospelých na území pôsobenia združení Podpoľanie a 36 Jó Palóc/Együttműködés a felnőttoktatásban a Podpol'anie Egyesület és 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület működési területén Podpolanie Approved projects under intervention HUSK/1101/1.7.1/0014 HUSK/1101/1.7.1/0062 Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért / Hodnoty Dunaja pre základné školy, budúce generácie Sportegyüttműködés Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kassa megyékben - Športová spolupráca v Sabolčsko-Satmársko-Berežskej župe a v Košickom regióne Municipality of XXIII. District of Budapest, Soroksár Bujtosi Recreational Centre and County sport facility HUSK/1101/1.7.1/0137 Könyvtárak közötti együttműködés/spolupráca medzi knižnicami Forum Minority Research Institute HUSK/1101/1.7.1/0097 HUSK/1101/1.7.1/0088 HUSK/1101/1.7.1/0264 HUSK/1101/1.7.1/0028 HUSK/1101/1.7.1/0173 Lesníci deťom / Erdészek a gyermekekért Civil-izáció Rendezvénysorozat HuSk - Civil-izácia HU-SK Séria podujatí Bigband határok nélkül / Bigband bez hranic Élelmiszer és Hagyomány - Fiatal Gazdák a Globalizált Világban/Potraviny a Tradície - Mladí farmári v globalizovanom svete kultúrna fotografia v regióne) plný umenia/ kultúrfotózás a térségben teli múvészettel LESY Slovenskej republiky, state enterprise Eurohungaricum Public Benefit Foundation Grossturwaller Musikanten Német Nemzetiségi Hagyományőrző Zenei Egyesület Agricultural and Rural Youth Associaton Cultural Centre of Kosice HUSK/1101/1.7.1/0259 Határtalan antikvitás / Bezhraničná antikvita Museum of Fine Arts Budapest

8 Approved projects for reserve list under intervention HUSK/1101/1.7.1/0143 HUSK/1101/1.7.1/0319 HUSK/1101/1.7.1/0074 HUSK/1101/1.7.1/0080 HUSK/1101/1.7.1/0136 HUSK/1101/1.7.1/0150 HUSK/1101/1.7.1/0240 HUSK/1101/1.7.1/0144 "Végvárak védelmében" - interkulturális kapcsolatok Tata és Érsekújvár között / Na ochranu protitureckých pevností? Interkultúrne partnerstvo medzi mestami Tata a Nové Zámky A Borsod-Kassa határmenti tengely közösségeinek összekovácsolása/spojme osi spoločenstiev prihraničných oblastí Košíc a Boršodsko-abovsko-zemplínska župy Dunazene - Kultúra határok nélkül - Dunajhudba - Kultúra bez hraníc Közös örökségünk Testvérvárosok közösen: közös rendezvények egymás megismeréséhez / Partnerské mestá spoločne: spoznať sa navzájom pri spoločných podujatiach Közösen az Alsó Ipoly-mentén/Spoločni pri Dolnom Ipli Közösségépítés a művészet és demokrácia eszközeivel a komáromi kistérségben - Budovanie komunity v komárňansko- komáromskom regióne s pomocou umenia a demokracie SZOLGÁLNI ÖRÖM! - Önkéntesség a határtérségben / SLÚŽIŤ JE POTEŠENIE! - Dobrovoľníctvo v hraničnej oblasti Tata and Surroundings Tourism Rotary Club Miskolc Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation The Directorate of the Museum's of Győr-Moson-Sopron Megyei County City of Šamorín Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Budapest Cultural Centre Diakonical Centre of the RCC in Slovakia HUSK/1101/1.7.1/0030 Közös Dunáért minél többen - egy hajóban Society of Saint James of the Sword HUSK/1101/1.7.1/0322 Biotermelők és ökofogyasztók közösségépítése a szlovák-magyar határtérségben / Vytváranie komunity ekologických farmárov a spotrebiteľov v maďarsko - slovenskom pohraničí Nagyváthy János Farmers' Training HUSK/1101/1.7.1/0207 HUSK/1101/1.7.1/0198 HUSK/1101/1.7.1/0084 HUSK/1101/1.7.1/0340 HUSK/1101/1.7.1/0274 HUSK/1101/1.7.1/0103 Zárukou spoločného myslenia je kontinuita partnerských stykov / A közös gondolkodás garanciája a partnerkapcsolatok kontinuitása Művészettel határon át / Cez hranice s umením Culture Connecting People through Cross-Border Culinary Festivities Családon és iskolán túl Dunán innen-dunán túl- kulturális partnerség a művészet eszközeivel/na oboch brehoch Dunaja - kulturálne partnerstvo pomocou predmetov umenia Harcosok a Dunán - az út, mely összeköt / Bojovníci na Dunaji - cesta, ktorá nás spája Mužla Csemadok Local Organization in Nesvady The Union of Towns and Cities of Slovakia ExCenter Research Centre Nonprofit Ltd 1000 arts creative workshop NGO Re-Gym Muaythai Klub HUSK/1101/1.7.1/0201 Határtalan Duna-mente - Miénk ez a Föld, itt éljünk zöldebb jövőt! A Jövő Háza Alapítvány HUSK/1101/1.7.1/0226 HUSK/1101/1.7.1/0251 HUSK/1101/1.7.1/0236 HUSK/1101/1.7.1/0249 HUSK/1101/1.7.1/0325 Örömmel köszöntjük Európában!/Vítajme s radosťou v Európe! Zöld Út A Természeti Értékeink Közös Felfedezésével A Társadalmi Koherencia Irányába / Zelená cesta - spoločné cesta k objavovaniu prírodných krás Szigetköz-Csallóköz, múltunk értékei napjaink Európájában, - Szigetköz - Žitný Ostrov, cennosti našej minuilosti v súčasej Európe Természetvédelmi rendezvények és gyermektábor szervezése/prírodoochranárske programy a tábory pre deti Környezettudatosság Növelése Az Iskoláskorúak Gondolkodásában / Zvyšovanie ekologického vedomia v premýšľaní školákov Petőfi Sándor Youth Hotels For Secondary Shool Boys GENEA for conservation and environment protection Local Government of Halászi Danube-Ipoly National Park Directorate VID-MA Education and Environment Foundation HUSK/1101/1.7.1/0345 BringaKULtúra / CykloKULtúra Municipality of Chotín HUSK/1101/1.7.1/0008 SCIENCE CENTER Lingua leader, n.o.

9 Approved projects under intervention HUSK/1101/2.1.1/0367 HUSK/1101/2.1.1/0283 HUSK/1101/2.1.1/0348 HUSK/1101/2.1.1/0153 HUSK/1101/2.1.1/0012 Využívanie obnoviteľných zdrojov energie s cieľom ochrany životného prostredia / Az újrahasznosítható energiaforrások felhasználása a környezetvédelem céljából Megújuló energetikai döntéstámogató rendszer és napelemes rendszer telepítése Borsodban és Kassai régióban/osadenie systémov slnečných kolektorov v regiónoch Borsod a Košice, a vytvorenie rozhodovacieho aparátu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie Slovensko-maďarský hydrologický informačný portál na toku Dunaj a jeho prítokoch/szlovák-magyar vízrajzi információs rendszer a Dunán és mellékfolyóin Az EU Víz Keretirányelv végrehajtása érdekében szükséges intézkedések összehangolása az Ipoly vízgyűjtőjén / Zjednotenie potrebných opatrení rámcových smerníc Európskej Únie v oblasti vôd na povodí rieky Ipel' Közös, integrált, valós idejű hidrológiai előrejelző rendszer kialakítása az Ipoly vízgyűjtőjére / Vytvorenie spoločného integrovaného hydrologického systému pre povodie rieky Ipeľ, poskytujúceho predpovede a informácie v reálnom čase Dry Fermentation Biogas, n.o. Together for the Production of Renewable Energy in Abaúj Slovak Water Management, state enterprise Middle-Danube-valley Environment and Water Management Directorate Middle Danube-Valley Environmental and Water Directorate HUSK/1101/2.1.1/0189 Közösen a természetért? spoločne pre prírodu Municipality of Mosonmagyaróvár Approved projects under intervention HUSK/1101/2.2.1/0352 HUSK/1101/2.2.1/0133 HUSK/1101/2.2.1/0252 HUSK/1101/2.2.1/0336 HUSK/1101/2.2.1/0354 HUSK/1101/2.2.1/0156 HUSK/1101/2.2.1/0052 HUSK/1101/2.2.1/0059 Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny/Közösen a természeti értékek megőrzéséért a Poľana és a Börzsöny területén Összehangolt határon átnyúló természetvédelmi tevékenységek a magyarszlovák Duna-szakasz mentén/koordinované cezhraničné činnosti ochrany prírody pozdĺž maďarsko-slovenskému úseku Dunaja Természetvédelmi bemutatóhelyek infrastrukturális fejlesztése Királyréten és az Ipoly-völgyben/ Infraštrukturálny rozvoj prezentačných miest ochrany prírody na Királyrét a v údolí Ipľa Madárvédelem és kutatás határok nélkül / Ochrana a výskum vtáctva bez hraníc Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine / Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon Határmenti dombvidéki tájak természetvédelmi kezelését megalapozó biotikai kutatások Biotický výskum predstavujúci základ správy prihraničných pahorkatín z hľadiska ochrany prírody Özönnövények elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken/ochrana piesočných a lužných stanovíšť voči inváznym druhom rastlín Upracme si Podunajsko!/Takarítsuk ki Dunamentét! Forests of the Slovak Republic, state enterprise Fertő-Hanság National Park Directorate Danube-Ipoly National Park Directorate Birdlife Hungary Ipoly Forest Corporation Bükk National Park Duna-Ipoly National Park Directorate of municipalities Dolný Žitný ostrov HUSK/1101/2.2.1/0063 A Sajó vizes élőhelyeinek és vízfolyásainak természetvédelmi célú felmérése Prieskum vodných biotopov a vôd povodia Slanej z hľadiska ochrany prírody Aggtelek National Park HUSK/1101/2.2.1/0230 Közös Természeti Kincsünk Az Európai Szelídgesztenye Municipality of Nagymaros HUSK/1101/2.2.1/0294 Ochrana prírodných zdrojov a chránených oblastí v blízkosti Dunaja zavedením ekologického pestovania viniča./természetvédelem a Duna menti terűleteken ökológiai szőlőművelési technológia bevezetésével IPROVIN Slovakia HUSK/1101/2.2.1/0004 A Hernád és mellékvízfolyásainak természetvédelmi célú felmérése az Erópai Közösség által megfogalmazott Természetvédelmi irányelvekben foglalt előírásoknak, valamint a VGT céljainak megfelelően Prieskum Hornádu a jeho prítokov z hľadiska ochrany prírody Aggtelek National Park HUSK/1101/2.2.1/0036 A nagytestű ragadozók (farkas, hiúz) élőhelyének felmérése és élettani vizsgálatuk alapján közös jegyzék megfogalmazása Prieskum biotopov veľkých dravcov (vlk, rys ostrovid) a zostavenie spoločného registra na základe ich fyziologického výskumu Aggtelek National Park Directorate HUSK/1101/2.2.1/0344 Komplex természetvédelmi látogató-tájékoztató rendszer kialakítása a határ menti térségben Vytvorenie komplexného systému pre informovanie návštevníkov o ochrane prírody v prihraničnej oblasti Bükk National Park

10 HUSK/1101/2.2.1/0002 HUSK/1101/2.2.1/0180 HUSK/1101/2.2.1/0065 HUSK/1101/2.2.1/0357 HUSK/1101/2.2.1/0355 Hollókő és Kalonda víztani értékeinek és vizes élőheleinek helyreállítása és bemutatása / Rekonštrukcia vodných prírodných hodnôt v obciach Kalonda a Hollóko Az Aggteleki-karszt és a Szlovák karszt világörökség barlangjainak kezelése Správa jaskýň svetového dedičstva v Aggteleckom a Slovenskom krase Ochrana biodiverzity spásaním stádom huculov a tradičným spôsobom hospodárenia Biodiverzitai oltalom a huculok legeltetel és hagyományos módozat gazdalkodásal. A Börzsöny a Cserhát és az Ipoly-mente természeti értékeinek feltárása, és ezen keresztül a környezetudatosság erősítése Szente, Ipolynyék és Diósjenő térségében Spoločne za obnovu chránených historických parkov v Palárikove a v Diósjenő/ Közösen a védett történelmi parkok felujításáért Palárikovon és Diósjenőn Local Goverment of Hollókő Aggtelek National Park Directorate Zbojska, NGO Municipality of Szente Township Forests of the Slovak Republic, state enterprise Approved projects for reserve list under intervention HUSK/1101/2.2.1/0183 ZOO spoločne a vzájomne k ochrane prírody a prírodných hodnot/ Állatkertek - közösen és kölcsönösen a természet és természeti kincsek védelméért Zoological garden of Košice HUSK/1101/2.2.1/0158 Klímapark Szigetmonostor Local Government Approved projects under intervention HUSK/1101/2.3.1/0239 HUSK/1101/2.3.1/0022 HUSK/1101/2.3.1/0023 Komárom-Komárno-Kolárovo kerékpárút és rákötése a meglévő HUSK/0801/2.3.1/0163 kerékpárútra Cyklotrasa Komárom-Komárno-Kolárovo a jej napojenie na existujúcu cezhraničnú cyklotrasu HUSK/0801/2.3.1/0163 A határ mentén fekvő települések jobb megközelíthetősége a Pösténypusza- Peťov hídhoz kapcsolódóan/ Zlepšenie dostupnosti obcí pozdĺž hranice s napojením na hraničný most Peťov-Pösténypuszta A határ mentén fekvő települések jobb megközelíthetősége a Ráróspuszta- Rároš hídhoz kapcsolódóan / Zlepšenie dostupnosti obcí pozdĺž hranice s napojením na hraničným most Rároš - Ráróspuszta Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation Banská Bystrica, Self governing region Banská Bystrica, Self governing region HUSK/1101/2.3.1/0302 Cyklotrasy bez hraníc - 1. etapa výstavby/kerékpárutak határok nélkül - az építés 1.fázisa Microregion Klátovské rameno Approved projects under intervention HUSK/1101/2.3.2/0335 HUSK/1101/2.3.2/0140 A mobilitás elősegítése a magyar-szlovák határ mentén a tömegközlekedés fejlesztése révén / Zlepšenie mobility propagáciou verejnej dopravy na Slovensko-Maďarskej Zriadenie pravidelnej autobusovej linky Veľký Meder - Győr a späť za účelom podpory turizmu a zamestnanosti / Nagymegyer-Győr menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása az idegenforgalom és a foglalkoztatottság támogatása céljából KTI Institute for Transport Sciences Non profit Ltd Town Veľký Meder Approved projects under intervention HUSK/1101/2.4.2/0187 HUSK/1101/2.4.2/0216 Most pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti/Gyalogos- és kerékpáros híd Doborgaz - Dunakiliti Komárom-Révkomárom (Komarno) közötti közúti határhíd előkészítése/ Príprava hraničného mosta medzi mestami Komárom - Komárno vodohospodárska výstavba, stateowned company National Infrastructure Developing Ltd.

Projekt EnviroVid. 20.03.2015 2015. március 20.

Projekt EnviroVid. 20.03.2015 2015. március 20. Projekt EnviroVid Vedúci partner / Vezető Partner: Green Energy Storage Consulting, n.o. (Dunajské nábrežie 1195/5, 945 05 Komárno, Slovakia) Cezhraničný partner / Határonátnyúló partner: Enviro-Pyro Hungary

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

Elbírálás alatt álló pályázatok

Elbírálás alatt álló pályázatok Elbírálás alatt álló pályázatok 1 Cooperation projects to support transnational tourism based on European Visiting Our Mother cultural and industrial heritage 127-G-ENT- PPA-14-7722 2 Erasmus+ 3 Erasmus+

Részletesebben

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia CIVIL CIVIL IZÁCIÓ IZÁCIA Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia Civil-izácia pre Ochranu zdravia Konferencia Hatvan, 2013. május 9-10 Hatvan, 9-10 máj, 2013 www.husk-civil.eu 1 Project bemutatása

Részletesebben

ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ ALAPÍTÓ OKIRAT

ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ ALAPÍTÓ OKIRAT ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ ALAPÍTÓ OKIRAT A szlovák és magyar határmenti kistérségek, mikrorégiók, városok, térség-, terület-, és gazdaságfejlesztési szervezetek és együttműködő partnereik /1. sz. melléklet/ létrehozzák

Részletesebben

A 2007-2013 közötti Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, az Arrabona EGTC területén megvalósult projektek

A 2007-2013 közötti Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, az Arrabona EGTC területén megvalósult projektek A 2007-2013 közötti Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, az Arrabona EGTC területén megvalósult projektek Vállalkozói inkubáció határok nélkül Funkcionális élelmiszerek

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája TINER TIBOR MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Budapest Magyarország északi és nyugati határszakaszai Osztrák magyar államhatár

Részletesebben

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d 3d) A kkv-k kapacitásának támogatása a növekedésben és innovációs folyamatokban való részvétel

Részletesebben

NEMZETKÖZI KLASZTERPROGRAMOK TAPASZTALATAI, ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK KELLER PÉTER

NEMZETKÖZI KLASZTERPROGRAMOK TAPASZTALATAI, ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK KELLER PÉTER NEMZETKÖZI KLASZTERPROGRAMOK TAPASZTALATAI, ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK KELLER PÉTER INTÉZMÉNYRENDSZER -2011 2011-2014 2014- LEGFONTOSABB PROJEKTEK Hazai projekt Nemzetközi projektek 2011-16 Klaszterfejlesztés

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Title Enterprise Europe Network Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Jogi háttér CIP (Competitiveness and

Részletesebben

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31.

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31. InoPlaCe projekt Regionális Módszertani és Információs Nap Győr, 2012. október 31. A projekt célkitűzései Átfogó cél: A közép-európai térség versenyképességének és innovációs potenciáljának erősítése Konkrét

Részletesebben

Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására

Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására Olajos Péter Zöldgazdaság-fejlesztésért és Klímapolitikáért felelős Helyettes Államtitkár 2011. május 10. Griff Hotel 1. Állami szerepvállalás

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

Anna Pivolusková SNP 110, 962 23 Očová obecocova@stonline.sk

Anna Pivolusková SNP 110, 962 23 Očová obecocova@stonline.sk No. Partner - Applicant Contact Brief description of the project Priority Measure Type of partner required 1. 2. Szobránc Város Mesto Sobrance City of Sobrance Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség Slovenská

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése TÁMOP- 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 Az üzleti szolgáltató szektorban rejlő regionális lehetőségek Suhajda Attila 2011.06.21. Sopron,

Részletesebben

European Union European Regional Development Fund

European Union European Regional Development Fund TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓK, PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK Magyarország-Románia Határmenti Együttműködési Program 2007-2013 2007-2013 European Union European Regional Development Fund BEVEZETÉS MILYEN típusú projektek

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

Projektötlettől a megvalósításig - Geothermal Communities - FP7 Theme 6, Energy

Projektötlettől a megvalósításig - Geothermal Communities - FP7 Theme 6, Energy Projektötlettől a megvalósításig - Geothermal Communities - FP7 Theme 6, Energy Intelligens Energia Európa Nemzeti Információs Nap Pécs, 2010.04.09. Csekő Adrienn Geonardo Kft. Geonardo Kft. - www.geonardo.com

Részletesebben

meet europe. meet centrope. www.centrope.com

meet europe. meet centrope. www.centrope.com meet europe. meet centrope. www.centrope.com meet europe. meet centrope. Ausztria, Cseh Köztársaság, Magyarország és Szlovákia találkozási térségében a centrope régió új és virágzó transznacionális régióvá

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési eszközök

Gazdaságfejlesztési eszközök Gazdaságfejlesztési eszközök A 2014-20 tervezési időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Nyírbátor, 2013. 12. 11. Előadó: Szuhóczky Gábor, közgazdász TOP vállalkozói partnerségi munkacsoport vezetője

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND IVC eredmények Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen INTERREG IVC/EUROPE információs nap 2015.04.28

Részletesebben

Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Euroguidance Hungary National Employment and Social Office Dear Reader, Euroguidance Hungary started operating in Szeged in 2000 in

Részletesebben

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE A SEE-ITS projekt röviden Partnerek A SEE-ITS egy több államot érintő projekt, amelynek célja az együttműködés, a harmonizáció és az átjárhatóság serkentése az elszigetelt délkelet-európai intelligens

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program Maďarsko-Slovensko Phare CBC 2002 Program Phare CBC Hungary-Slovakia 2002 Programme

Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program Maďarsko-Slovensko Phare CBC 2002 Program Phare CBC Hungary-Slovakia 2002 Programme Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program Helyi kezdeményezéseken alapuló környezet- és természetvédelem a szlovák-magyar határ mentén Támogatási Alap Maďarsko-Slovensko Phare CBC 2002 Program Ochrana

Részletesebben

Marián Miklós projekt menedzser Budapest Tel.: +36-20-383-5347 mmiklos@t-online.hu www.forrastanacsado.hu

Marián Miklós projekt menedzser Budapest Tel.: +36-20-383-5347 mmiklos@t-online.hu www.forrastanacsado.hu Marián Miklós projekt menedzser Budapest Tel.: +36-20-383-5347 mmiklos@t-online.hu www.forrastanacsado.hu Alapadatok HERITOUR, INTERREG IIIB CADSES Program, 3.f. Cultural thematic route development in

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

A TransWaste projekt bemutatása

A TransWaste projekt bemutatása A TransWaste projekt bemutatása TransWaste A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretén belül kerül megvalósításra és az ERDF (European Regional Development Fund) által támogatott A programról részletesen:

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya PARADIGMAVÁLTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN Dr. habil. Béla Baranyi az MTA doktora tudományos

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University Curriculum Vitae First name: Zoltán Last name: Csorba Date and place of birth: 27.03.1964, Budapest Address: H-1084 Budapest, 3 Déri Miksa Street E-mail: csorbazoltaan@freemail.hu Tel: +36-30-755-3545

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Az Ipoly Erdő Zrt. integráló szerepe a vidékfejlesztésben. Tóth Gábor Területfejlesztési Konferencia 2012. november 29.

Az Ipoly Erdő Zrt. integráló szerepe a vidékfejlesztésben. Tóth Gábor Területfejlesztési Konferencia 2012. november 29. Az Ipoly Erdő Zrt. integráló szerepe a vidékfejlesztésben Tóth Gábor Területfejlesztési Konferencia 2012. november 29., Salgótarján Miért gondoljuk, hogy az Ipoly Erdő Zrt. integráló szerepet játszik a

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM MUNKAKÖZI ANYAG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A 2013. április 19-én benyújtott a Megyei Közgyűlés 291/2013. (V.17.) számú

Részletesebben

Ökoturizmus természetvédelem világörökség

Ökoturizmus természetvédelem világörökség Magyar Nemzeti Parkok Hete 2012 Értékek és élmények nyomában nemzeti parkjainkban Ökoturizmus természetvédelem világörökség Dr. Rácz András Környezet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkár

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Postai cím: Tengerszem

Részletesebben

Mi is az a vállalkozói inkubátor?

Mi is az a vállalkozói inkubátor? Mi is az a vállalkozói inkubátor? A kezdő vállalkozóknak ebben az erős versenypiaci környezetben egyáltalán nem könnyű a dolguk. A nagy cápákkal ellentétben, kik külföldi részvétel-, szilárd üzleti háttér-,

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. január

Pályázati figyelő 2011. január Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot kiíró Nemzeti Civil Alapprogram szervezet Civil szervezetek működésének támogatására (országos) / NCA-ORSZ-11 a) társadalmi

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Flottamenedzsment Konferencia

Flottamenedzsment Konferencia Flottamenedzsment Konferencia 2010. január 29. Budapest Balogh Nikoletta Projekt Menedzser Geonardo Kft. Geonardo Kft. Budapesti KKV 1999-ben alapítva Főbb területeink: Környezetvédelem Vízgazdálkodás

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2003-as Magyarország-Szlovákia Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra melyet A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság tesz közzé. 1. A pályázati felhívás

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve. Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság

Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve. Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság Tartalom Bevezető / FTP általában Stratégiai Kutatási Terv (SRA) Az SRA megvalósítása = FTP FTP szervezetei Összefoglalás

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

http://www.husk-cbc.eu/ Kiadvány Otázka

http://www.husk-cbc.eu/ Kiadvány Otázka CIVIL CIVIL IZÁCIA IZÁCIÓ Kiadvány Otázka 1 Projekt bemutatása A projekt keretében 4 területen együttműködő civil szervezeteket hívtunk meg 4 tematikus rendezvényre, melyek elosztását a két térségben a

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Inno-CropFood IPA HUHR/1001/2.1.3/0001. 2013. január 17-18. Harkány, Magyarország

Inno-CropFood IPA HUHR/1001/2.1.3/0001. 2013. január 17-18. Harkány, Magyarország A hálózat alapú együttműködések kulcstényezői a KFI tevékenység hatékonyságának javítása érdekében 1. Identified driving factors of enhancing the effectiveness of network-based cooperations Inno-CropFood

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

A LESY SR ÁLLAMI VÁLLALAT KRIVÁNY ERDÉSZETI ÜZEM BEMUTATKOZÁSA PREDSTAVENIE ODŠTEPNÉHO ZÁVODU KRIVÁŇ, LESY SR, ŠTÁTNY PODNIK

A LESY SR ÁLLAMI VÁLLALAT KRIVÁNY ERDÉSZETI ÜZEM BEMUTATKOZÁSA PREDSTAVENIE ODŠTEPNÉHO ZÁVODU KRIVÁŇ, LESY SR, ŠTÁTNY PODNIK A LESY SR ÁLLAMI VÁLLALAT KRIVÁNY ERDÉSZETI ÜZEM BEMUTATKOZÁSA PREDSTAVENIE ODŠTEPNÉHO ZÁVODU KRIVÁŇ, LESY SR, ŠTÁTNY PODNIK Üdvözöljük Önöket a Krivány Erdészeti Üzemnél, üdvözöljük Önöket a Polanán!

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link:

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/egyeb/eygseges_engedelyek_kiadasa.html s are asked, according

Részletesebben

Amit tudni kell a pályázatról:

Amit tudni kell a pályázatról: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSA Amit tudni kell a pályázatról: Az EU élethosszig tartó tanulás programjának közoktatási intézményekre vonatkozó pályázata, Az Egész életen át tartó tanulás program gyerekkortól id skoriő

Részletesebben

PANnon Autóipari Cluster

PANnon Autóipari Cluster PANnon Autóipari Cluster Klaszter szolgáltatások a versenyképesség erősítéséért Készítette: Kabács Zoltán Rendezvény: Lean WS - Budapest, 2007.október 24. 1.1 PANAC tagság PANAC statisztika (2005): Alkalmazottak

Részletesebben

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia NORth Hungary and Kosice Bilateral Regional Innovation Strategy Project Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia Konszenzus-építő tájékoztató 2007. Június 27. Tartalomjegyzék Régiók elhelyezkedése

Részletesebben

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Vámosi Gábor igazgató 1 Megalakulás Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával alakult meg 2009. március 6-án Tulajdonosok:

Részletesebben

2007. évi XCIX. Törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról

2007. évi XCIX. Törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról Mi az EGTC? Az EGTC mozaikszó, az European Grouping for Territorial Cooperation, azaz az európai területi együttműködési csoportosulás rövidítése. non-profit csoportosulások két vagy több EU (vagy nem

Részletesebben

Visszatérítendő támogatások rendszere

Visszatérítendő támogatások rendszere Visszatérítendő támogatások rendszere JESSICA program Uniós projekt finanszírozás másképp Koordinációs Irányító Hatóság Balogh András Visszatérítendő pénzügyi eszközök ERDF: Jeremie Jessica Jasmine Jaspers

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN Dr. Molnár Annamária A Nyugati Régio térképe 32.034 km 2 (13,4% a Ro-területéből) 42 város 318 közigazgatási területek 2 10 292 km állami közúthálózat

Részletesebben

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja Dr. Kovács Antal Ferenc EC JRC DRDSI Danube_NET GISOPEN 2015 Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Székesfehérvár 2015.

Részletesebben

Egyezmény. a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról

Egyezmény. a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról Egyezmény a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról Preambulum: Európa szívében fekszik az a 14 002 km 2 kiterjedés terület 1 503 899 lakossal, amely

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

NORRIS. Completion Befejezés Ukončenie:

NORRIS. Completion Befejezés Ukončenie: NORRIS newsletter hírlevél spavodaj 3rd issue 3. szám 3. číslo 2008. I. NORRIS n e w s l e t t e r h í r l e v é l s p a v o d a j Completion Befejezés Ukončenie: Summary of the Bilateral Innovation Strategy

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Klaszter konferencia 2013

Klaszter konferencia 2013 Klaszter konferencia 2013 Klasztersorsok Magyarországon szekció Az ArchEnerg Akkreditált Innovációs Klaszter élettörténete Szügyi György Innovációs és szervezetfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Leonardo da Vinci partnerség

Leonardo da Vinci partnerség Leonardo da Vinci partnerség Kelet és dél európai mobilitási hálózat különleges bánásmódot igénylő tanulók számára- Easy mobil projektszám: 2012-1- DE2 LEO 04-11 641 1 időtartam: 2012 2014 Partnerek bemutatása

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Biogázüzem Tápiószentmártonon

Biogázüzem Tápiószentmártonon Biogázüzem Tápiószentmártonon AGROmashEXPO 30. Nemzetközi mezőgazdasági és mezőgép kiállítás Biogáz technológiák 2012-ben Magyarországon (biogáz, biometán, CNG) Budapest; 2012.01.27. Nawaro Kft 2006-2009;

Részletesebben

STRUKTURÁLIS ÁTALAKÍTÁSOK A NEMZETI ÁLLAM-ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN

STRUKTURÁLIS ÁTALAKÍTÁSOK A NEMZETI ÁLLAM-ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN STRUKTURÁLIS ÁTALAKÍTÁSOK A NEMZETI ÁLLAM-ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN Dr. Gál András Levente Jó Állam Fejlesztési Koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztos 2012. február 3. Brüsszel A prezentáció

Részletesebben

A magyar-szlovák határ menti együttműködés lehetőségei KKV-k részére fókuszban a faipari és erdészeti vállalkozások

A magyar-szlovák határ menti együttműködés lehetőségei KKV-k részére fókuszban a faipari és erdészeti vállalkozások A magyar-szlovák határ menti együttműködés lehetőségei KKV-k részére fókuszban a faipari és erdészeti vállalkozások Nyerges Andrea Az MKIK Magyar-Szlovák Tagozatának titkára Szolnok, 2011. november 9.

Részletesebben

A CAPINFOOD projekt adatai

A CAPINFOOD projekt adatai ACAPINFOODprojektről Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.(BZN) Tudásmenedzsment Központ Kurucz Katalin osztályvezető 2015. június 30. A CAPINFOOD projekt adatai A dél-kelet-európai

Részletesebben

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Accounting and Management Information Systems University of Hertfordshire Számalk Rt. OKK School of Economic Studies 1115 Budapest,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG II. MUNKASZAKASZÁRÓL. Dr. Molnár István igazgató

BESZÁMOLÓ A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG II. MUNKASZAKASZÁRÓL. Dr. Molnár István igazgató BESZÁMOLÓ A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG II. MUNKASZAKASZÁRÓL Dr. Molnár István igazgató DARIÜ07 PROJEKT CÉLJAI Közvetlen célok: Közép- és hosszú távú célok: DARIÜ koordinátor és hídképző

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév Közzététel: 2008. február 22. Sorszám: 32. Következik: 2008. február 22. Kiskereskedelem A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév 2007. december 31-én a regisztrált gazdasági szervezetek

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in. Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in. Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary EUROGUIDANCE HUNGARY National Labour Office National Labour Office Euroguidance Hungary 1 Introduction Euroguidance Hungary started

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

RÖVID KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ / KRÁTKY NÁVOD NA VYPLNENIE

RÖVID KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ / KRÁTKY NÁVOD NA VYPLNENIE RÖVID KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ / KRÁTKY NÁVOD NA VYPLNENIE Ezt a leírást, kérjük, ne csatolja a nyomtatványhoz! Csak informatív jellegű. / Tento krátky návod nepripájajte k Žiadosti o finančný príspevok (FP),

Részletesebben