Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!"

Átírás

1 bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Bevezetômet ezúttal nagy örömmel azzal kezdhetem, hogy tovább erôsödik a Biohulladék Magazin csapata, hiszen ettôl a számtól kezdve a lapnak kitûnô szakemberekbôl álló szerkesztôbizottsága is van. Ez, elképzelésünk szerint a Magazin szakmaiságának fejlôdése mellett a nagyobb hazai és nemzetközi ismertséget és elismertséget is fog jelenteni. Nehéz helyzetben vagyunk mi, európai szakemberek, akik sok-sok éve a biohulladékok kezelésével foglalkozunk, amikor abban kell állást foglalnunk, hogy jó-e az, hogy a biohulladékok kezelésének európai szintû szabályozására éppen a Hulladék Keretirányelven belül (WFD), a hulladékstátusz megszûnésével (EoW) nyílik lehetôség. Közel 10 évvel ezelôtt, amikor az EU biohulladék rendelet 2. tervezetét elkészítettük még abban bíztunk, hogy rövid idôn belül hatályba léphet a biohulladékok szelektív gyûjtésének, kezelésének és a végtermékek elhelyezésének Európai Uniós irányelve, erre azonban azóta sem került sor. Brüsszel az egyes tagországokra bízta azt, hogy mit tesz a hulladéklerakóktól eltérített biológiailag bontható frakcióval, amivel komoly fejfájást okozott mindenekelôtt a 2004 után csatlakozott országoknak. Természetesen másik szemünk örül minden olyan kezdeményezést látva, ami egységes szabályozást irányoz elô. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a végtermékekkel (komposztokkal és fermentumokkal) kapcsolatos szabványok elfogadása nem helyettesítheti a kiindulási anyagokat és a teljes kezelési folyamatot figyelembe vevô komplex minôségbiztosítási rendszereket. A számtalan érdekes információt tartalmazó, többek között a biogáz termeléssel és a biomassza ültetvényekkel kapcsolatos cikkeinkhez ezúttal is szeretnénk Önöknek jó tanulmányozást kívánni. Tisztelettel: Dr. Aleksza László Tartalomjegyzék / Table of contents Bevezetô / Editorial... 1 Készül a komposztok és fermentumok hulladék státuszának megszûnésére vonatkozó kritériumok kidolgozása / End-of-waste criteria for compost and digestate are in progress... 2 Biogáz körkép / Biogas panorama... 6 Az anaerob erjesztés jövôje Európában nemzetközi szakmai konferencia Dublinban / The Future of Anaerobic Digestion in Europe International Professional Conference in Dublin Tudományos melléklet / Scientific section Kutatói összefogás a termôterületek megmentéséért / Alliance of Rearchers to Save Arable Land Areas MBH technológiával kapcsolatos vizsgálatok az AVE Miskolc Kft. Hejôpapi I. telepén / Experiments with MBT technology at the Hejôpapi I. Plant of AVE Miskolc Ltd Fás szárú energianövények termesztése: a növénytáplálás módszerei / Ligneous Energy Plant Cultivation: Techniques For Nutritive Supply Dear Readers, I am very happy to start my introduction with the great news that the Biowaste Magazine team has become stronger as beginning from the current issue it has an editorial board composed of prominent experts. In our opinion, apart from improving the professionalism of the Magazine, this will also enhance its reputation both in Hungary and abroad. European professionals working in the field of biowaste management are in a difficult situation when asked to take a stand on whether it is favorable that the opportunity for the regulation of biowaste management at the European level is presented within the Waste Framework Directive (WFD) in relation to End of waste criteria (EoW). Nearly 10 years ago when we prepared the 2nd draft of the EU biowaste regulation, we were hoping that in a short time the EU directive on the selective collection and treatment of biowaste as well as on the disposal of the final product was going to come into force. However, this still has not happened. Brussels gave EU member states the responsibility for regulating the fate of biodegradable waste that cannot be deposited in landfill sites. This decision created difficulties for member states joining the EU after Naturally, on the other hand, it is good to see any proposals for the uniform regulation of biowaste management. However, it should not be forgotten that establishing standards relating to final products (composts and ferments) cannot replace complex quality management Ökoindustria / Ökoindustria systems taking into consideration raw materials and the whole treatment process. We would like to wish you a pleasant time reading our articles that contain numerous pieces of interesting information, among other topics, on biogas production and biomass plantations. Sincerely: Dr. László Aleksza Biohulladék 1

2 Általános General Európai Bizottság Készül a komposztok és fermentumok hulladék státuszának megszûnésére vonatkozó kritériumok kidolgozása Az Európai Bizottság komposztok és fermentumok hulladékstátuszának megszûnésére (end-of-waste EoW) vonatkozó kritériumainak kidolgozása céljából megtartott elsô mûszaki munkacsoport találkozója március 2-án zajlott Sevillában a Közös Kutatóközpontban, a Prospektív Technológiai Tanulmányok Intézetében (JRC-IPTS). A Bizottságtól, az EU tagállamaitól és az érintett szervezetektôl 47 résztvevô érkezett a workshopra. A workshop a mûszaki munkacsoport (TWG) tevékenységei közé tartozik, célja a hulladékstátusz megszûnésére vonatkozó kritériumok mûszaki kidolgozása, valamint az erre való javaslattétel a biológiai kezelésben részesülô biológiailag lebomló hulladékok esetében. A 2010 májusában megjelent Az Európai Unión belüli biohulladék gazdálkodás jövôbeni lépéseirôl szóló Európai Bizottság által kiadott köz lemény szerzôi (link: do?uri=com:2010:0235:fin:en: PDF) megállapítják, hogy a biohulladékból származó komposztok és fermentumok nem kerülnek elég széles körben használatra. Annak ellenére, hogy kiválóan hozzájárulnak az EU erôforrás hatékonyságához és a szerves anyagokban szegény talajok feljavításához, a végfelhasználói bizalom hiányának köszönhetôen számos tagállamban alacsony irántuk a kereslet. A szerzôk továbbá azt is hangsúlyozzák, hogy a belsô piacon történô szabad áramlás biztosítása érdekében 2 Biohulladék

3 Általános General ki kell dolgozni a komposztokra és fermentumokra vonatkozó szabványokat, valamint azt is, hogy ne legyen szükség további talajellenôrzésekre azokon a területeken, ahol alkalmazásra kerülnek. A Hulladék Keretirányelven belül (WFD) a hulladékstátusz megszûnésének (EoW) folyamatával adottak a lehetôségek az ilyen jellegû szabványok kidolgozásához. Módszertani megközelítés A JRC-IPTS 2008-ban elkészült végsô jelentése alapján (link: susproc.jrc.ec.europa.eu/documents/ Endofwastecriteriafinal.pdf), amelyben kidolgozásra került a különbözô hulladékáramok (fémek, aggregátumok, komposztok) hulladékstátuszának megszû nésére (EoW) vonatkozó kritériumok kidolgozásának módszere, az Európai Bizottság megbízta a JRC-IPTS-t, hogy adjon javaslatokat a komposztok és fermentumok EoW kritériumaira. A hulladékstátusz megszûnésére vonatkozó kritériumok célja, hogy a jogi biztonság és tisztességes háttér megteremtésével valamint a felesleges adminisztratív terhek megszûntetésével még jobban elôsegítsék a hulladék újrahasznosítást az EU területén. Az egyes meghatározott hulladékok hulladékstátuszának megszûnési kritériumaira vonatkozó elôfeltételek a Hulladék Keretirányelv 6. cikkelyében vannak meghatározva (link: LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312 : 0003:0003: EN:). Általánosságban elmondható, hogy egy anyag hulladékstátusza akkor szûnik meg, amennyiben hasznosítási mûveleten esett át, és megfelel az alábbi feltételekkel összhangban kidolgozandó konkrét kritériumoknak: (a) az anyag vagy tárgy általában egy konkrét célra használható; (b) az anyagnak vagy tárgynak van piaca, vagy van rá kereslet; (c) az anyag vagy tárgy megfelel az adott konkrét cél mûszaki követelményeinek és a termékekre vonatkozó létezô jogszabályoknak és elôírásoknak; valamint (d) az anyag vagy tárgy felhasználása nem idéz elô általános káros környezeti vagy egészségügyi hatásokat. A kritériumoknak ahol erre szükség van tartalmazniuk kell a szennye zôanyagokra vonatkozó határértékeket, illetve figyelembe kell venni esetükben az összes lehetséges káros környezeti hatást. A komposzt teljesíti az alapvetô elvárásokat A JRC-IPTS elsô jelentéstervezetében, amelyet a sevillai workshopon hoztak nyilvánosságra, ellenôrzésre kerültek a komposztokra és fermentumokra vonatkozó hulladékstátusz megszûnésérôl (EoW) szóló általános követelmények. A jelentés megállapítja, hogy a komposztálás és erjesztés újrahasznosító eljárások a Hulladék Keretirányelv (WFD) 6. cikkelyének meghatározása alapján. Az így nyert termékeket speciális célokra használják fel (a): a komposzt felhasználásra kerülhet mint talaj-javítószer, szerves trágya, valamint adalékanyag termesztô közegekhez; a fermentumok elsôsorban mint szerves trágyák használatosak. A komposztoknak létezik piacuk, van rájuk kereslet (b). A fermentumok szintén rendelkeznek agronómiai értékkel tápanyagszintjüknek köszönhetôen. Szabványok és mûszaki követelmények (c) szintén vannak a komposztokra vonatkozóan. Az Európai Komposzt Hálózat (ECN) nemrégiben elindított egy önkéntes Minôségbiztosítási Programot (ECN-QAS), amely megfogalmazza a komposztokra érvényes termék- és feldolgozási követelményeket. Ezt a rendszert kellene kiterjeszteni a fermentumokra 2012-ben. Jelenleg mûködik néhány nemzeti szinten (UK, DE, BE, SE) megvalósuló Minôségbiztosítási Program fermentumokra vonatkozóan, amelyeket európai szinten lenne szükséges harmonizálni. A CEN Mûszaki Bizottsága (TC) kidolgozta a komposztok mintavételezési és tesztelési módszereit talajjavítókra és termesztô közegre vonatkozóan, valamint a CEN TC 400 harmonizálási módszereket fejlesztett ki az iszapok, talajok és kezelt biohulladékok területén. Ezek- European Commission End-of-waste criteria for compost and digestate are in progress The first technical working group (TWG) meeting on end-of-waste (EoW) criteria for compost and digestate of the European Commission took place at the Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies (JRC-IPTS) on the 2 March 2011 in Seville. 47 participants of the Commission, the EU Member States and of stakeholder organisations attended the workshop. The workshop is part of the activities of the TWG for supporting the development of technical proposals on end-ofwaste criteria for biodegradable waste subject to biological treatment. In the Communication from the European Commission on future steps in bio-waste management in the European Union (Link: do?uri=com:2010:0235:fin:en: PDF), which was published in May 2010, is stated that compost and digestate from bio-waste are under-used materials. While offering an excellent contribution to EU resource efficiency and to the improvement of carbon-depleted soils, in many Member States demand suffers from a lack of end-user confidence. Further it is highlighted that standards for compost and digestate should be established to enable their free circulation on the internal market and allow using them without further monitoring and control of the soils on which they are used. With the end-of-waste procedure under the WFD the opportunity is given to set such standards. Methodology approach Based on the JRC-IPTS Final Report 2008, (link: Endofwastecriteriafinal.pdf) in which the methodology for determining end-of-waste criteria for different waste streams (metals, aggregates, compost) was developed, the EU Commission has assigned the JRC_IPTS to work out a proposal for end-of-waste criteria for compost and digestate. The purpose of EOoW criteria is to further encourage recycling in the EU by creating legal certainty and a level playing field as well as removing unnecessary administrative burdens. Preconditions for EoW criteria for certain specified waste are laid down in Article 6 of the WFD (Link: do?uri=oj:l:2008:312 : 0003:0003: EN:), In general the material shall cease to be a waste, if it has undergone a recovery, including recycling, operation and complies with specific criteria to be developed in accordance with the following conditions: (a) the substance or object is commonly used for specific purposes; (b) a market or demand exists for such a substance or object; > Biohulladék 3

4 Általános General (c) the substance or object fulfils the technical requirements for the specific purposes and meets the existing legislation and standards applicable to products; and (d) the use of the substance or object will not lead to overall adverse environmental or human health impacts. The criteria shall include limit values for pollutants where necessary and shall take into account any possible adverse environmental effects of the substance or object. Compost fulfils the basic requirements In the first draft report of the JRC-IPTS, which was presented at the workshop in Seville, these general EoW requirements have been checked for compost and digestate. It is stated that composting and digestion are recovery (recycling) operations within the definition of Article 6 of WFD. Their products are used for specific purpose (a): compost is used as soil improver, organic fertiliser and as mixing compound in growing media; digestate is primarily used as organic feritliser. A market or demand (b) for compost exists. Also digestate has due to its nutrient level an agronomic value. Standards and technical requirements (C) exist for compost. The European Compost Network has recently established a voluntary Quality Assurance Scheme (ECN-QAS) including product and process requirements for compost, which should be extended for digestate in Currently some Quality Assurance Schemes for digestate exist on national basis (UK, DE, BE, SE) which need to be harmonised on European level. Sampling and testing methods for compost were developed in the CEN Technical Committee (TC) for soil improvers and growing media as well as in the CEN TC 400 for harmonising methods in the field of sludges, soils and treated bio-wastes. These methods have to been proved for analysing digestate. Composting and digestion have direct and indirect influences on air emissions, greenhouse gas emissions, soil quality and human health (d). Compared to other Municipal Solid Waste (MSW) management options it is stated, that composting and digestion have at the least negative impacts and the most benefits. nek a módszereknek a hatékonyságát kell bizonyítani a fermentumok elemzéséhez is. A komposztálás és erjesztés közvetlen és közvetett hatással van a légkibocsátásra, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására, a talajminôségre és az emberi egészségre (d). Más települési szilárd hulladék kezelési megoldásokkal összehasonlítva megállapítható, hogy a komposztálásnak és erjesztésnek van a legkevesebb negatív és legtöbb pozitív hatása. Javasolt komposzt minôségi kritériumok Az elsô jelentéstervezet specifikus kritériumokat tartalmaz a komposztokra nézve (ld. 1. táblázat). Ezek közé tartozik egy minimum szervesanyag-tartalom (20%), stabilitási paraméter, higiéniai szempontok és szennyezôanyagok (idegen anyagok, nehézfémek). Még jelenleg is megbeszélés tárgya, hogy összeállítsanak-e egy negatív vagy pozitív input anyaglistát, biztosítva azt, hogy kizárólag tiszta biológiailag lebomló hulladékok kerüljenek be a folyamatba, amely végén hulladéknak már nem számító komposzt és fermentum keletkezik. A legvitatottabb input anyag a szennyvíziszap és a vegyes települési hulladék. A komposzt és fermentum gyártójának igazolnia kell külsô független teszt alapján, hogy elég nagy a valószínûsége, hogy a vevô számára kiszállított bármely komposztszállítmány A belsô piacon történô szabad áramlás biztosítása érdekében ki kell dolgozni a komposztokra és fermentumokra vonatkozó szabványokat, valamint azt is, hogy ne legyen szükség további talajellenôrzésekre azokon a területeken, ahol alkalmazásra kerülnek. Parameter Minimum organic matter content Minimum stability No content of pathogens Limited content on viable weeds Limited content of impurities Zn Cu Ni Cd Pb Hg Cr Organic pollutants Value 20 % in weight to be propsed no Salmonella sp. in 50 g sample to be proposed 0,5% for dry matter weight 400 mg/kg (dry weight) 100 mg/kg (dry weight) 50 mg/kg (dry weight 1,5 mg/kg (dry weight) 120 mg/kg (dry weight) 1 mg/kg (dry weight) 100 mg/kg (dry weight) currently no proposal Table 1: Proposal for End of Waste criteria for compost 4 Biohulladék

5 Általános General megfelel legalább a minimum minôségi követelményeknek, és minôsége megegyezik a tulajdonságokban közölttel. Paraméter Minimum szervesanyag-tartalom Minimum stabilitás Patogén tartalom Csírázó képes gyommagvak Szennyezôanyag tartalom Zn Cu Ni Cd Pb Hg Cr Szerves szennyezôk Érték 20 tömeg % kidolgozás alatt 0 db Salmonella sp. 50 g mintában kidolgozás alatt 0,5% sz.a. 400 mg/kg (sz.a.) 100 mg/kg (sz.a.) 50 mg/kg (sz.a.) 1,5 mg/kg (sz.a.) 120 mg/kg (sz.a.) 1 mg/kg (sz.a.) 100 mg/kg (sz.a.) jelenleg nincs javaslat 1. táblázat: Javaslat a komposztok hulladék státuszának megszûnésére vonatkozó kritériumokra Javasolt követelmények komposztálási eljáráshoz A termék minôségi kritériumain kívül egy sor minimum követelményre is szükség van. Az elsô jelentéstervezet három lehetséges kezelési idô/hômérséklet összefüggést tartalmaz, amely segítségével biztosítani lehet, hogy a termelt komposzt és fermentum anyagok higiéniailag biztonságosak és stabilak legyenek. A javasolt kezelési idô/hômérséklet összefüggések az alábbiak: 65 C 5 napon keresztül 60 C 7 napon keresztül 55 C 14 napon keresztül Nyilatkozattételi követelmények és minôségbiztosítás szükségesek Ahhoz, hogy komposztokat és a fermentumokat piacra lehessen dobni, egyértelmû terméknyilatkozat szükséges. A nyilatkozatnak útmutatást kell tartalmaznia a biztonságos használatról, alkalmazási ajánlásokkal együtt. Ahhoz, hogy a végfelhasználó bizalmát elnyerjük, további minôségbiztosításra is szükség van. Általában a komposzt és fermentum termelôjének fel kell állítania egy minôségellenôrzési rendszert helyben, majd a kompetens szervekkel vagy a tagállamok akkreditált minôségbiztosítási szervezeteivel külsô auditokat kell végeztetni. Következô lépések A JRC-IPTS elsô jelentésének konzultációs szakasza április 25-én zárult le. Ha figyelembe vesszük a JRC-IPTS ban a hulladékstátusz megszûnésérôl írt jelentését, és az ECN jelentését Az európai komposzttermelésrôl és használatról valamint azokat a követelményeket, amelyeket az ECN Minôségbiztosítási Programjában (ECN-QAS) fektettek le a komposztokkal összefüggésben, a hulladékstátusz megszûnési (EoW) kritériumainak kidolgozása elôrehaladott fázisban van. A JRC-IPTS örömmel fogad minden információt a fermentumokról annak érdekében, hogy a 2011 szeptemberére várt második jelentésében összefoglalja a rájuk vonatkozó speciális kritériumokat. A második jelentés megbeszélésére a következô munkacsoport találkozón októberben/novemberben kerül majd sor. A munka végsô eredményeként 2012 tavaszára a JRC-ITPS - amennyiben ez lehetséges -, elkészít egy tanulmányt, amely átfogó értékelést tartalmaz majd, valamint mûszaki javaslatokat a komposztok és fermentumok hulladékstátuszának megszûnési kritériumairól. E tanulmány alapján az Európai Bizottság lépéseket javasolhat majd az ellenôrzéssel történô szabályozással összhangban (komitológia). Forrás: ECN News 01/2011, 1-3. oldalak Proposed quality criteria for compost The draft report contains specific criteria for compost (see Table 1). These include a minimum content of organic matter content (20%), a stability parameter, hygienic aspects and pollutants (impurities, heavy metals). Still under discussion is, if a positive or negative list for input materials should be set up to fulfil the requirement that only clean biodegradable wastes are allowed to be used as input materials for the production of end-of-waste compost and digestate. The most contentious input materials are sewage sludge and mixed municipal waste. At least the producer of compost and digestate have to demonstrate by external independent testing, that there is a sufficient high probability that any consignment of compost delivered to a customer complies with the minimum quality requirements and is as good as the properties declared. Proposed process requirements for composting Additionally to the product quality criteria a set of minimum requirements for the process management is necessary. The draft report includes three possible time-temperature profiles to ensure that the produced compost and digestate materials are hygienically safe and the are stabilized: Proposed time-temperature profiles 65 C over a period of 5 days 60 C over a period of 7 days 55 C over a period of 14 days Declaration requirements and quality assurance are necessary To place compost and digestate on the market a clear product declaration is necessary. This declaration should include instructions on their safe use and application recommendations. Further quality assurance is requested to achieve confidence by the enduser. In general, the producer of compost and digestate shall have a quality management system in place which should be audited externally by the competent authorities or by accredited quality assurance organisation by the Member States. Next steps The consultation phase of the first draft report of the JRC-IPTS ends on 25 April Taken the JRC- IPTS report on EoW 2008, the ECN report Compost production and use in Europe and the requirements which are laid down in the ECN Quality Assurance Scheme (ECN-QAS) for compost the work on the EoW criteria for compost is well advanced. The JRC- IPTS appreciate to receive more data on digestate for including specific criteria for digestate in the second draft report which is expected for September The second draft report will be discussed at the next TWG meeting in October/November. As a final result of the work the JRC-ITPS will produce, if feasible, a study with a comprehensive assessment and with technical proposals aimed at defining end-of waste criteria for compost and digestate until spring Based on this study the European Commission may propose measures under the regulatory procedure ( comitology ). Source: ECN News 01/2011, Pages 1-3. Biohulladék 5

6 Biogáz biogas Somosné Dr. Nagy, Adrienn Board member of the Hungarian Biogas Association > Somosné Dr. Nagy Adrienn Magyar Biogáz Egyesület elnökségi tag Biogas panorama Biogáz körkép 1. Biogas Production in Europe By encouraging the use of renewable energy sources since 1990, the European Union (as they put it themselves) has been working on the implementation of a far-reaching and successful plan. As a result of this strategy the annual turnover in Europe of renewable energy has increased to 15 billion Euros (half of global turnover). The sector employs 300,000 people and has significant export activities (1). As we are firmly committed to biogas production, the issue immediately arises: what is the situation in the biogas sector? On 12th March 2008, the European Parliament declared that biogas was a basic energy resource which contributed to sustainable agricultural development, rural development and environmental protection (2). This means that expansion of European biogas production has political support. In 2009 a total of 8346 ktoe biogas was produced in the European Union, 35.9 per cent of which was biogas collected from landfill sites (landfill gas), 12.1 per cent was biogas produced through the digestion of sewage sludge at sewage plants (sewage sludge gas) and 52 per cent came from biogas production for energy production purposes ( other biogas) (3) (Table 1). Table 1: Biogas Production in the European Union in 2009 Landfill gas Sewage sludge gas Other biogas Total Country ktoe Germany United Kingdom France Italy Holland Spain Austria Czech Republic Belgium Sweden Denmark Poland Greece Finland Ireland Hungary Portugal Slovenia Slovakia Luxembourg Latvia Lithuania Estonia Romania Cyprus EU total Source: AEBIOM (2009): A Biogas Road Map for Europe. 1. Biogáz termelés Európában A megújuló energiaforrások termelésének ösztönzésével az Európai Unió saját megfogalmazása szerint nagy ívû és sikeres terv megvalósításán dolgozik 1990 óta. Ezzel a döntéssel a megújuló energia EU-n belüli piacának éves forgalma 15 milliárd Euróra növekedett ez idôszak alatt (a világpiac forgalmának a fele), embert foglalkoztat, és jelentôs exportot bonyolít le (1). Mi, akik a biogáz termelés elkötelezett hívei vagyunk, persze azonnal feltesszük a kérdést: és mi a helyzet a biogázzal? Az Európai Parlament március 12-i állásfoglalásában deklarálta, hogy a biogáz alapvetô energiaforrás, amely hozzájárul a fenntartható mezôgazdasági fejlôdéshez, a vidékfejlesztéshez és a környezetvédelemhez (2). Ezzel a politikai szándék is az európai biogáz termelés lehetôségeinek bôvítése mögé állt ben összesen 8346 ktoe biogázt állítottak elô az Európai Unióban, aminek 35,9%-a hulladéklerakókból összegyûjtött biogáz (depóniagáz), 12,1%-a a szennyvíztelepeken a szennyvíziszap rothasztásból keletkezett biogáz (szennyvíziszap-gáz), 52%-a pedig az energiatermelés céljára létesített biogáz termelés (egyéb biogáz) (3) (1. táblázat). 1. Táblázat: Biogáz termelés az Európai Unióban 2009-ben. szennyvíziszap depóniagáz ország gáz egyéb biogáz összesen ktoe Németország 265,5 386,7 3561,2 4213,4 Egyesült Királyság 1474,4 249,5 0,0 1723,9 Franciaország 442,3 45,2 38,7 526,2 Olaszország 361,8 5,0 77,5 444,3 Hollandia 39,2 48,9 179,8 267,9 Spanyolország 140,9 10,0 32,9 183,7 Ausztria 4,9 18,9 141,2 165,1 Csehország 29,2 33,7 67,0 129,9 Belgium 44,3 2,1 78,2 124,7 Svédország 34,5 60,0 14,7 109,2 Dánia 6,2 20,0 73,4 99,6 Lengyelország 35,5 58,0 4,5 98,0 Görögország 46,3 12,2 0,2 58,7 Finnország 26,0 15,4 0,0 41,4 Írország 23,6 8,1 4,1 35,8 Magyarország 2,8 10,3 17,5 30,7 Portugália 0,0 0,0 23,8 23,8 Szlovénia 8,3 3,0 11,0 22,4 Szlovákia 0,8 14,8 0,7 16,3 Luxembourg 0,0 0,0 12,3 12,3 Lettország 6,8 2,7 0,2 9,7 Litvánia 1,3 2,1 1,2 4,7 Észtország 2,0 0,9 0,0 2,8 Románia 0,1 0,7 0,5 1,3 Ciprus 0,0 0,0 0,2 0,2 EU összes 2996,8 1008,4 4340,9 8346,0 Forrás: AEBIOM (2009): A Biogas Road Map for Europe. 6 Biohulladék

7 Biogáz biogas A biogáz termelés szemppontjából Német ország minden értelemben szuper hatalom, továbbá jelentôsnek tekint hetô (a lakossággal arányosan) az osztrák, holland és dán, valamint az utóbbi években a cseh mezôgazdasági biogáz termelés (1. táblázat zöld kiemelés). Néhány országban a biogáz termelés a depóniagázra alapul, mint például az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Spanyolország (1. táblázat narancssárga kiemelés). A biogázt alapvetôen villamos energiatermelésben hasznosítják, azonban növekszik azoknak az országoknak a száma (Svédország, Németország és Hollandia), ahol az érdeklôdés a tisztított biogáz (biometán) földgázhálózatba való közvetlen betáplálása felé fordult (3). Az Európai Unió tagországai a biogáz termelés szempontjából jelentôs kihasználatlan potenciálokkal rendelkeznek. Amennyiben 2020-ra biogáz termelésben hasznosítják a képzôdô állati trágya 35%-át, a biológiailag lebontható hulladékok 40%-át és a mezôgazdasági területek 5%-án termelt növényeket, akkor a termelt biogázból fedezhetô lesz az Európai Unió fölgázfogyasztásának 10%-a. Ez azt jelenti, hogy a 2009-ben termelt 8,3 Mtoe biogázhoz képest a termelés 2020-ra eléri 40Mtoe-t, ezzel a biogáz a bioenergiatermelés 15-25%-át fogja képviselni (4) (2. táblázat). 2. Táblázat: Biogáz potenciál a mezôgazdasági termôterületek és az állati trágya alapján Mezôgazdasági terület Biogáz potenciál Termelôdô trágya terület 5%-a Szarvasmarha 15t/ha termésmennyiség és sertés Biogáz potenciál trágya 35%-a Összes biogáz potenciál terület %-án trágya 35%- val mértékegység 1000 ha Mtoe Mt Mtoe Mtoe EU , ,9 6,04 29,43 Forrás: AEBIOM (2009): A Biogas Road Map for Europe. Kelet-Európa lehetôségei a biogáz termelésben jók (3. táblázat), ennek ellené- re kiemelkedô fejlôdés csak Csehországban és Szlovéniában tapasztalható. 3. táblázat: 2020-ra várható biogáz potenciál Európa országaiban Ország Teljes biogáz potenciál terület 5%-a és a trágya 3%-a alapján Mtoe Franciaország 5,13 Németország 3,43 Lengyelország 3,13 Spanyolország 3,27 Románia 2,05 Olaszország 1,94 Egyesült Királyság 1,89 Magyarország 1,06 Csehország 0,75 Bulgária 0,71 Dánia 0,68 Svédország 0,67 Írország 0,61 Görögország 0,59 Ország 1Mtoe=41,868PJ=11,63TJ Forrás: AEBIOM (2009): A Biogas Road Map for Europe. Teljes biogáz potenciál terület 5%-a és a trágya 3%-a alapján Mtoe Finnország 0,55 Hollandia 0,51 Litvánia 0,45 Ausztria 0,43 Belgium 0,37 Szlovákia 0,33 Portugália 0,33 Lettország 0,28 Észtország 0,14 Ciprus 0,03 Szlovénia 0,07 Luxembourg 0,02 Málta 0,00 Összesen: 29,43 As far as biogas production is concerned, Germany is definitely a leading power but there has been considerable (in proportion to population) agricultural biogas production in Austria, Holland, Denmark as well as in the Czech Republic in recent years (Table 1 - green highlight). In some countries like the United Kingdom, France, Italy and Spain, biogas production is based on landfill gas (Table 1 - orange highlight). Biogas is normally utilized for generation of electric energy; however, there are more and more countries (Sweden, Germany and Holland) where the focus is shifting towards directly incorporating the purified biogas (biomethane) into the natural gas grid (3). Member states of the European Union have significant potential for biogas production. By the year 2020 the biogas produced may cover 10 per cent of the European Union natural gas consumption needs provided that 35 per cent of animal manure, 40 per cent of biodegradable waste and 5 per cent of plants cultivated in agricultural areas are utilized in biogas production. This means that, compared to the 8.3 Mtoe biogas produced in 2009, production will reach 40 Mtoe by 2020 and will account for 15 to 25 per cent of bioenergy production (4) (Table 2). Table 2: Biogas Potential based on Cultivated Agricultural Areas and Animal Manure Agricultural area Biogas potential 1) 5 % land 2) 15t/ha quantity produced Manure Biogas produced potential Cattle and pigs 35 % manure used Total biogas potential 5% land & 35 % manure Unit of 1000 ha Mtoe Mt Mtoe Mtoe measure EU Source: AEBIOM (2009): A Biogas Road Map for Europe. Eastern Europe has good potential for biogas production (see Table 3); however, a significant increase in production has so far only been witnessed in the Czech Republic and Slovenia. Table 3: Expected Biogas Potential for 2020 in European Countries Country Total biogas potential Based on 5 per cent of the area and 3 per cent of manure Mtoe France 5.13 Germany 3.43 Poland 3.13 Spain 3.27 Romania 2.05 Italy 1.94 United Kingdom 1.89 Hungary 1.06 Czech Republic 0.75 Bulgaria 0.71 Denmark 0.68 Sweden 0.67 Ireland 0.61 Greece 0.59 Finland 0.55 Holland 0.51 Lithuania 0.45 Austria 0.43 Belgium 0.37 Slovakia 0.33 Portugal 0.33 Latvia 0.28 Estonia 0.14 Cyprus 0.03 Slovenia 0.07 Luxembourg 0.02 Malta 0.00 Total: Mtoe=41,868PJ=11,63TJ Source: AEBIOM (2009): A Biogas Road Map for Europe. > Biohulladék 7

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008 Kiadás Issue 1/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Celebrating 15 years in Hungary www.eston.hu

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA MAGYARORSZÁGON NATIONAL TYPOLOGY OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY Csoknyai Tamás PhD, Hrabovszky-Horváth Sára, Seprődi-Egeresi Márta, Szendrő Gábor date: 13.10.2014 ELŐSZÓ Épületeink

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS ENERGETIKAI MEGOLDÁSOK INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS AZ ENER G CÉGCSOPORT A nemzetközi ENER G cégcsoport fenntartható és energiahatékony technológiákat kínál ügyfelei számára világszerte. ENER G megtervez,

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, xxx COM(2005) yyy final ZÖLD KÖNYV Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység promóciója: a túlsúly, az elhízottság és a krónikus betegségek megelőzésének

Részletesebben

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei VI. évfolyam 3 4. szám (No. 16 17.) SZEGED 2014 TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

Részletesebben

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából Winter / Tél 2005 2006 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Setting the Pace from New Europe Friss lendület az Új Európából State of the art project at TVK Aranykönyvbe illô beruházás

Részletesebben

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6 Kiadás Issue 2/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once

Részletesebben

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

annual report 2006 éves jelentés

annual report 2006 éves jelentés annual report 2006 éves jelentés 2 CONTENTS Key Financial Data (2004-2006) 4 The CEO-Chairman s Letter 6 A Short Introduction of Rába Automotive Holding 8 Rába s Shares on the Budapest Stock Exchange 10

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX Okos Mérés -val KNX Smart Metering with KNX Inhalt / Content A KNX es fogyasztásmérés okos KNX Metering is Smart 4 A KNX Mérés műszaki meghatározása Az egyetlen vila KNX Metering Specification The only

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

A PICK szalámival, mint védett földrajzi árujelzésű élelmiszerrel kapcsolatos tapasztalatok Varró Györgyné dr.

A PICK szalámival, mint védett földrajzi árujelzésű élelmiszerrel kapcsolatos tapasztalatok Varró Györgyné dr. A PICK szalámival, mint védett földrajzi árujelzésű élelmiszerrel kapcsolatos tapasztalatok Varró Györgyné dr. PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. A PICK Szeged szalámigyár és Húsüzem cégtörténelme

Részletesebben

1. REPORT TEMPLATE Project Reference (From EasyWay Work plan): CS421 A.4.2.1. HU4-06 Project Name: Improvement of the national traffic information centre (TIC): Organising the individual traffic control

Részletesebben

éves jelentés RÁBA 2004 1

éves jelentés RÁBA 2004 1 1 annual report CORPORATE PROFILE The Rába Automotive Holding plc with over a hundred years of experience is one of the largest Hungarian companies in the automotive industry. The business units of the

Részletesebben

BEFEKTETÔI FELHÍVÁS CALL FOR INVESTORS A DÉLNYUGAT MAGYARORSZÁGI TASZÁR REPÜLÔTÉR FEJLESZTÉSI TERVEIHEZ

BEFEKTETÔI FELHÍVÁS CALL FOR INVESTORS A DÉLNYUGAT MAGYARORSZÁGI TASZÁR REPÜLÔTÉR FEJLESZTÉSI TERVEIHEZ BEFEKTETÔI FELHÍVÁS A DÉLNYUGAT MAGYARORSZÁGI TASZÁR REPÜLÔTÉR FEJLESZTÉSI TERVEIHEZ CALL FOR INVESTORS FOR THE DEVELOPMENT OPPORTUNITY OF TASZÁR AIRPORT, IN SOUTHWEST HUNGARY Megbízó: Somogy Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2013. évi statisztikai adatai

2013. évi statisztikai adatai A magyar villamosenergia-rendszer (VER) 213. évi statisztikai adatai Statistical data of the hungarian power system 213 IMPRESSZUM IMPRINT Tartalomjegyzék TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION. 6 RÖVIDÍTÉSEK,

Részletesebben

VEDECKý a kultúrny Časopis

VEDECKý a kultúrny Časopis Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ

Részletesebben

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d.

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. EZ ISKÉSZ w w w. ke s z. h u 2 0 0 6 / 1 A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. Radnai Tamás a KÉSZ Kft. új ügyvezetõje Budapest Építészeti Nívódíj 2005 - elismert

Részletesebben