Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!"

Átírás

1 bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Bevezetômet ezúttal nagy örömmel azzal kezdhetem, hogy tovább erôsödik a Biohulladék Magazin csapata, hiszen ettôl a számtól kezdve a lapnak kitûnô szakemberekbôl álló szerkesztôbizottsága is van. Ez, elképzelésünk szerint a Magazin szakmaiságának fejlôdése mellett a nagyobb hazai és nemzetközi ismertséget és elismertséget is fog jelenteni. Nehéz helyzetben vagyunk mi, európai szakemberek, akik sok-sok éve a biohulladékok kezelésével foglalkozunk, amikor abban kell állást foglalnunk, hogy jó-e az, hogy a biohulladékok kezelésének európai szintû szabályozására éppen a Hulladék Keretirányelven belül (WFD), a hulladékstátusz megszûnésével (EoW) nyílik lehetôség. Közel 10 évvel ezelôtt, amikor az EU biohulladék rendelet 2. tervezetét elkészítettük még abban bíztunk, hogy rövid idôn belül hatályba léphet a biohulladékok szelektív gyûjtésének, kezelésének és a végtermékek elhelyezésének Európai Uniós irányelve, erre azonban azóta sem került sor. Brüsszel az egyes tagországokra bízta azt, hogy mit tesz a hulladéklerakóktól eltérített biológiailag bontható frakcióval, amivel komoly fejfájást okozott mindenekelôtt a 2004 után csatlakozott országoknak. Természetesen másik szemünk örül minden olyan kezdeményezést látva, ami egységes szabályozást irányoz elô. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a végtermékekkel (komposztokkal és fermentumokkal) kapcsolatos szabványok elfogadása nem helyettesítheti a kiindulási anyagokat és a teljes kezelési folyamatot figyelembe vevô komplex minôségbiztosítási rendszereket. A számtalan érdekes információt tartalmazó, többek között a biogáz termeléssel és a biomassza ültetvényekkel kapcsolatos cikkeinkhez ezúttal is szeretnénk Önöknek jó tanulmányozást kívánni. Tisztelettel: Dr. Aleksza László Tartalomjegyzék / Table of contents Bevezetô / Editorial... 1 Készül a komposztok és fermentumok hulladék státuszának megszûnésére vonatkozó kritériumok kidolgozása / End-of-waste criteria for compost and digestate are in progress... 2 Biogáz körkép / Biogas panorama... 6 Az anaerob erjesztés jövôje Európában nemzetközi szakmai konferencia Dublinban / The Future of Anaerobic Digestion in Europe International Professional Conference in Dublin Tudományos melléklet / Scientific section Kutatói összefogás a termôterületek megmentéséért / Alliance of Rearchers to Save Arable Land Areas MBH technológiával kapcsolatos vizsgálatok az AVE Miskolc Kft. Hejôpapi I. telepén / Experiments with MBT technology at the Hejôpapi I. Plant of AVE Miskolc Ltd Fás szárú energianövények termesztése: a növénytáplálás módszerei / Ligneous Energy Plant Cultivation: Techniques For Nutritive Supply Dear Readers, I am very happy to start my introduction with the great news that the Biowaste Magazine team has become stronger as beginning from the current issue it has an editorial board composed of prominent experts. In our opinion, apart from improving the professionalism of the Magazine, this will also enhance its reputation both in Hungary and abroad. European professionals working in the field of biowaste management are in a difficult situation when asked to take a stand on whether it is favorable that the opportunity for the regulation of biowaste management at the European level is presented within the Waste Framework Directive (WFD) in relation to End of waste criteria (EoW). Nearly 10 years ago when we prepared the 2nd draft of the EU biowaste regulation, we were hoping that in a short time the EU directive on the selective collection and treatment of biowaste as well as on the disposal of the final product was going to come into force. However, this still has not happened. Brussels gave EU member states the responsibility for regulating the fate of biodegradable waste that cannot be deposited in landfill sites. This decision created difficulties for member states joining the EU after Naturally, on the other hand, it is good to see any proposals for the uniform regulation of biowaste management. However, it should not be forgotten that establishing standards relating to final products (composts and ferments) cannot replace complex quality management Ökoindustria / Ökoindustria systems taking into consideration raw materials and the whole treatment process. We would like to wish you a pleasant time reading our articles that contain numerous pieces of interesting information, among other topics, on biogas production and biomass plantations. Sincerely: Dr. László Aleksza Biohulladék 1

2 Általános General Európai Bizottság Készül a komposztok és fermentumok hulladék státuszának megszûnésére vonatkozó kritériumok kidolgozása Az Európai Bizottság komposztok és fermentumok hulladékstátuszának megszûnésére (end-of-waste EoW) vonatkozó kritériumainak kidolgozása céljából megtartott elsô mûszaki munkacsoport találkozója március 2-án zajlott Sevillában a Közös Kutatóközpontban, a Prospektív Technológiai Tanulmányok Intézetében (JRC-IPTS). A Bizottságtól, az EU tagállamaitól és az érintett szervezetektôl 47 résztvevô érkezett a workshopra. A workshop a mûszaki munkacsoport (TWG) tevékenységei közé tartozik, célja a hulladékstátusz megszûnésére vonatkozó kritériumok mûszaki kidolgozása, valamint az erre való javaslattétel a biológiai kezelésben részesülô biológiailag lebomló hulladékok esetében. A 2010 májusában megjelent Az Európai Unión belüli biohulladék gazdálkodás jövôbeni lépéseirôl szóló Európai Bizottság által kiadott köz lemény szerzôi (link: do?uri=com:2010:0235:fin:en: PDF) megállapítják, hogy a biohulladékból származó komposztok és fermentumok nem kerülnek elég széles körben használatra. Annak ellenére, hogy kiválóan hozzájárulnak az EU erôforrás hatékonyságához és a szerves anyagokban szegény talajok feljavításához, a végfelhasználói bizalom hiányának köszönhetôen számos tagállamban alacsony irántuk a kereslet. A szerzôk továbbá azt is hangsúlyozzák, hogy a belsô piacon történô szabad áramlás biztosítása érdekében 2 Biohulladék

3 Általános General ki kell dolgozni a komposztokra és fermentumokra vonatkozó szabványokat, valamint azt is, hogy ne legyen szükség további talajellenôrzésekre azokon a területeken, ahol alkalmazásra kerülnek. A Hulladék Keretirányelven belül (WFD) a hulladékstátusz megszûnésének (EoW) folyamatával adottak a lehetôségek az ilyen jellegû szabványok kidolgozásához. Módszertani megközelítés A JRC-IPTS 2008-ban elkészült végsô jelentése alapján (link: susproc.jrc.ec.europa.eu/documents/ Endofwastecriteriafinal.pdf), amelyben kidolgozásra került a különbözô hulladékáramok (fémek, aggregátumok, komposztok) hulladékstátuszának megszû nésére (EoW) vonatkozó kritériumok kidolgozásának módszere, az Európai Bizottság megbízta a JRC-IPTS-t, hogy adjon javaslatokat a komposztok és fermentumok EoW kritériumaira. A hulladékstátusz megszûnésére vonatkozó kritériumok célja, hogy a jogi biztonság és tisztességes háttér megteremtésével valamint a felesleges adminisztratív terhek megszûntetésével még jobban elôsegítsék a hulladék újrahasznosítást az EU területén. Az egyes meghatározott hulladékok hulladékstátuszának megszûnési kritériumaira vonatkozó elôfeltételek a Hulladék Keretirányelv 6. cikkelyében vannak meghatározva (link: LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312 : 0003:0003: EN:). Általánosságban elmondható, hogy egy anyag hulladékstátusza akkor szûnik meg, amennyiben hasznosítási mûveleten esett át, és megfelel az alábbi feltételekkel összhangban kidolgozandó konkrét kritériumoknak: (a) az anyag vagy tárgy általában egy konkrét célra használható; (b) az anyagnak vagy tárgynak van piaca, vagy van rá kereslet; (c) az anyag vagy tárgy megfelel az adott konkrét cél mûszaki követelményeinek és a termékekre vonatkozó létezô jogszabályoknak és elôírásoknak; valamint (d) az anyag vagy tárgy felhasználása nem idéz elô általános káros környezeti vagy egészségügyi hatásokat. A kritériumoknak ahol erre szükség van tartalmazniuk kell a szennye zôanyagokra vonatkozó határértékeket, illetve figyelembe kell venni esetükben az összes lehetséges káros környezeti hatást. A komposzt teljesíti az alapvetô elvárásokat A JRC-IPTS elsô jelentéstervezetében, amelyet a sevillai workshopon hoztak nyilvánosságra, ellenôrzésre kerültek a komposztokra és fermentumokra vonatkozó hulladékstátusz megszûnésérôl (EoW) szóló általános követelmények. A jelentés megállapítja, hogy a komposztálás és erjesztés újrahasznosító eljárások a Hulladék Keretirányelv (WFD) 6. cikkelyének meghatározása alapján. Az így nyert termékeket speciális célokra használják fel (a): a komposzt felhasználásra kerülhet mint talaj-javítószer, szerves trágya, valamint adalékanyag termesztô közegekhez; a fermentumok elsôsorban mint szerves trágyák használatosak. A komposztoknak létezik piacuk, van rájuk kereslet (b). A fermentumok szintén rendelkeznek agronómiai értékkel tápanyagszintjüknek köszönhetôen. Szabványok és mûszaki követelmények (c) szintén vannak a komposztokra vonatkozóan. Az Európai Komposzt Hálózat (ECN) nemrégiben elindított egy önkéntes Minôségbiztosítási Programot (ECN-QAS), amely megfogalmazza a komposztokra érvényes termék- és feldolgozási követelményeket. Ezt a rendszert kellene kiterjeszteni a fermentumokra 2012-ben. Jelenleg mûködik néhány nemzeti szinten (UK, DE, BE, SE) megvalósuló Minôségbiztosítási Program fermentumokra vonatkozóan, amelyeket európai szinten lenne szükséges harmonizálni. A CEN Mûszaki Bizottsága (TC) kidolgozta a komposztok mintavételezési és tesztelési módszereit talajjavítókra és termesztô közegre vonatkozóan, valamint a CEN TC 400 harmonizálási módszereket fejlesztett ki az iszapok, talajok és kezelt biohulladékok területén. Ezek- European Commission End-of-waste criteria for compost and digestate are in progress The first technical working group (TWG) meeting on end-of-waste (EoW) criteria for compost and digestate of the European Commission took place at the Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies (JRC-IPTS) on the 2 March 2011 in Seville. 47 participants of the Commission, the EU Member States and of stakeholder organisations attended the workshop. The workshop is part of the activities of the TWG for supporting the development of technical proposals on end-ofwaste criteria for biodegradable waste subject to biological treatment. In the Communication from the European Commission on future steps in bio-waste management in the European Union (Link: do?uri=com:2010:0235:fin:en: PDF), which was published in May 2010, is stated that compost and digestate from bio-waste are under-used materials. While offering an excellent contribution to EU resource efficiency and to the improvement of carbon-depleted soils, in many Member States demand suffers from a lack of end-user confidence. Further it is highlighted that standards for compost and digestate should be established to enable their free circulation on the internal market and allow using them without further monitoring and control of the soils on which they are used. With the end-of-waste procedure under the WFD the opportunity is given to set such standards. Methodology approach Based on the JRC-IPTS Final Report 2008, (link: Endofwastecriteriafinal.pdf) in which the methodology for determining end-of-waste criteria for different waste streams (metals, aggregates, compost) was developed, the EU Commission has assigned the JRC_IPTS to work out a proposal for end-of-waste criteria for compost and digestate. The purpose of EOoW criteria is to further encourage recycling in the EU by creating legal certainty and a level playing field as well as removing unnecessary administrative burdens. Preconditions for EoW criteria for certain specified waste are laid down in Article 6 of the WFD (Link: do?uri=oj:l:2008:312 : 0003:0003: EN:), In general the material shall cease to be a waste, if it has undergone a recovery, including recycling, operation and complies with specific criteria to be developed in accordance with the following conditions: (a) the substance or object is commonly used for specific purposes; (b) a market or demand exists for such a substance or object; > Biohulladék 3

4 Általános General (c) the substance or object fulfils the technical requirements for the specific purposes and meets the existing legislation and standards applicable to products; and (d) the use of the substance or object will not lead to overall adverse environmental or human health impacts. The criteria shall include limit values for pollutants where necessary and shall take into account any possible adverse environmental effects of the substance or object. Compost fulfils the basic requirements In the first draft report of the JRC-IPTS, which was presented at the workshop in Seville, these general EoW requirements have been checked for compost and digestate. It is stated that composting and digestion are recovery (recycling) operations within the definition of Article 6 of WFD. Their products are used for specific purpose (a): compost is used as soil improver, organic fertiliser and as mixing compound in growing media; digestate is primarily used as organic feritliser. A market or demand (b) for compost exists. Also digestate has due to its nutrient level an agronomic value. Standards and technical requirements (C) exist for compost. The European Compost Network has recently established a voluntary Quality Assurance Scheme (ECN-QAS) including product and process requirements for compost, which should be extended for digestate in Currently some Quality Assurance Schemes for digestate exist on national basis (UK, DE, BE, SE) which need to be harmonised on European level. Sampling and testing methods for compost were developed in the CEN Technical Committee (TC) for soil improvers and growing media as well as in the CEN TC 400 for harmonising methods in the field of sludges, soils and treated bio-wastes. These methods have to been proved for analysing digestate. Composting and digestion have direct and indirect influences on air emissions, greenhouse gas emissions, soil quality and human health (d). Compared to other Municipal Solid Waste (MSW) management options it is stated, that composting and digestion have at the least negative impacts and the most benefits. nek a módszereknek a hatékonyságát kell bizonyítani a fermentumok elemzéséhez is. A komposztálás és erjesztés közvetlen és közvetett hatással van a légkibocsátásra, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására, a talajminôségre és az emberi egészségre (d). Más települési szilárd hulladék kezelési megoldásokkal összehasonlítva megállapítható, hogy a komposztálásnak és erjesztésnek van a legkevesebb negatív és legtöbb pozitív hatása. Javasolt komposzt minôségi kritériumok Az elsô jelentéstervezet specifikus kritériumokat tartalmaz a komposztokra nézve (ld. 1. táblázat). Ezek közé tartozik egy minimum szervesanyag-tartalom (20%), stabilitási paraméter, higiéniai szempontok és szennyezôanyagok (idegen anyagok, nehézfémek). Még jelenleg is megbeszélés tárgya, hogy összeállítsanak-e egy negatív vagy pozitív input anyaglistát, biztosítva azt, hogy kizárólag tiszta biológiailag lebomló hulladékok kerüljenek be a folyamatba, amely végén hulladéknak már nem számító komposzt és fermentum keletkezik. A legvitatottabb input anyag a szennyvíziszap és a vegyes települési hulladék. A komposzt és fermentum gyártójának igazolnia kell külsô független teszt alapján, hogy elég nagy a valószínûsége, hogy a vevô számára kiszállított bármely komposztszállítmány A belsô piacon történô szabad áramlás biztosítása érdekében ki kell dolgozni a komposztokra és fermentumokra vonatkozó szabványokat, valamint azt is, hogy ne legyen szükség további talajellenôrzésekre azokon a területeken, ahol alkalmazásra kerülnek. Parameter Minimum organic matter content Minimum stability No content of pathogens Limited content on viable weeds Limited content of impurities Zn Cu Ni Cd Pb Hg Cr Organic pollutants Value 20 % in weight to be propsed no Salmonella sp. in 50 g sample to be proposed 0,5% for dry matter weight 400 mg/kg (dry weight) 100 mg/kg (dry weight) 50 mg/kg (dry weight 1,5 mg/kg (dry weight) 120 mg/kg (dry weight) 1 mg/kg (dry weight) 100 mg/kg (dry weight) currently no proposal Table 1: Proposal for End of Waste criteria for compost 4 Biohulladék

5 Általános General megfelel legalább a minimum minôségi követelményeknek, és minôsége megegyezik a tulajdonságokban közölttel. Paraméter Minimum szervesanyag-tartalom Minimum stabilitás Patogén tartalom Csírázó képes gyommagvak Szennyezôanyag tartalom Zn Cu Ni Cd Pb Hg Cr Szerves szennyezôk Érték 20 tömeg % kidolgozás alatt 0 db Salmonella sp. 50 g mintában kidolgozás alatt 0,5% sz.a. 400 mg/kg (sz.a.) 100 mg/kg (sz.a.) 50 mg/kg (sz.a.) 1,5 mg/kg (sz.a.) 120 mg/kg (sz.a.) 1 mg/kg (sz.a.) 100 mg/kg (sz.a.) jelenleg nincs javaslat 1. táblázat: Javaslat a komposztok hulladék státuszának megszûnésére vonatkozó kritériumokra Javasolt követelmények komposztálási eljáráshoz A termék minôségi kritériumain kívül egy sor minimum követelményre is szükség van. Az elsô jelentéstervezet három lehetséges kezelési idô/hômérséklet összefüggést tartalmaz, amely segítségével biztosítani lehet, hogy a termelt komposzt és fermentum anyagok higiéniailag biztonságosak és stabilak legyenek. A javasolt kezelési idô/hômérséklet összefüggések az alábbiak: 65 C 5 napon keresztül 60 C 7 napon keresztül 55 C 14 napon keresztül Nyilatkozattételi követelmények és minôségbiztosítás szükségesek Ahhoz, hogy komposztokat és a fermentumokat piacra lehessen dobni, egyértelmû terméknyilatkozat szükséges. A nyilatkozatnak útmutatást kell tartalmaznia a biztonságos használatról, alkalmazási ajánlásokkal együtt. Ahhoz, hogy a végfelhasználó bizalmát elnyerjük, további minôségbiztosításra is szükség van. Általában a komposzt és fermentum termelôjének fel kell állítania egy minôségellenôrzési rendszert helyben, majd a kompetens szervekkel vagy a tagállamok akkreditált minôségbiztosítási szervezeteivel külsô auditokat kell végeztetni. Következô lépések A JRC-IPTS elsô jelentésének konzultációs szakasza április 25-én zárult le. Ha figyelembe vesszük a JRC-IPTS ban a hulladékstátusz megszûnésérôl írt jelentését, és az ECN jelentését Az európai komposzttermelésrôl és használatról valamint azokat a követelményeket, amelyeket az ECN Minôségbiztosítási Programjában (ECN-QAS) fektettek le a komposztokkal összefüggésben, a hulladékstátusz megszûnési (EoW) kritériumainak kidolgozása elôrehaladott fázisban van. A JRC-IPTS örömmel fogad minden információt a fermentumokról annak érdekében, hogy a 2011 szeptemberére várt második jelentésében összefoglalja a rájuk vonatkozó speciális kritériumokat. A második jelentés megbeszélésére a következô munkacsoport találkozón októberben/novemberben kerül majd sor. A munka végsô eredményeként 2012 tavaszára a JRC-ITPS - amennyiben ez lehetséges -, elkészít egy tanulmányt, amely átfogó értékelést tartalmaz majd, valamint mûszaki javaslatokat a komposztok és fermentumok hulladékstátuszának megszûnési kritériumairól. E tanulmány alapján az Európai Bizottság lépéseket javasolhat majd az ellenôrzéssel történô szabályozással összhangban (komitológia). Forrás: ECN News 01/2011, 1-3. oldalak Proposed quality criteria for compost The draft report contains specific criteria for compost (see Table 1). These include a minimum content of organic matter content (20%), a stability parameter, hygienic aspects and pollutants (impurities, heavy metals). Still under discussion is, if a positive or negative list for input materials should be set up to fulfil the requirement that only clean biodegradable wastes are allowed to be used as input materials for the production of end-of-waste compost and digestate. The most contentious input materials are sewage sludge and mixed municipal waste. At least the producer of compost and digestate have to demonstrate by external independent testing, that there is a sufficient high probability that any consignment of compost delivered to a customer complies with the minimum quality requirements and is as good as the properties declared. Proposed process requirements for composting Additionally to the product quality criteria a set of minimum requirements for the process management is necessary. The draft report includes three possible time-temperature profiles to ensure that the produced compost and digestate materials are hygienically safe and the are stabilized: Proposed time-temperature profiles 65 C over a period of 5 days 60 C over a period of 7 days 55 C over a period of 14 days Declaration requirements and quality assurance are necessary To place compost and digestate on the market a clear product declaration is necessary. This declaration should include instructions on their safe use and application recommendations. Further quality assurance is requested to achieve confidence by the enduser. In general, the producer of compost and digestate shall have a quality management system in place which should be audited externally by the competent authorities or by accredited quality assurance organisation by the Member States. Next steps The consultation phase of the first draft report of the JRC-IPTS ends on 25 April Taken the JRC- IPTS report on EoW 2008, the ECN report Compost production and use in Europe and the requirements which are laid down in the ECN Quality Assurance Scheme (ECN-QAS) for compost the work on the EoW criteria for compost is well advanced. The JRC- IPTS appreciate to receive more data on digestate for including specific criteria for digestate in the second draft report which is expected for September The second draft report will be discussed at the next TWG meeting in October/November. As a final result of the work the JRC-ITPS will produce, if feasible, a study with a comprehensive assessment and with technical proposals aimed at defining end-of waste criteria for compost and digestate until spring Based on this study the European Commission may propose measures under the regulatory procedure ( comitology ). Source: ECN News 01/2011, Pages 1-3. Biohulladék 5

6 Biogáz biogas Somosné Dr. Nagy, Adrienn Board member of the Hungarian Biogas Association > Somosné Dr. Nagy Adrienn Magyar Biogáz Egyesület elnökségi tag Biogas panorama Biogáz körkép 1. Biogas Production in Europe By encouraging the use of renewable energy sources since 1990, the European Union (as they put it themselves) has been working on the implementation of a far-reaching and successful plan. As a result of this strategy the annual turnover in Europe of renewable energy has increased to 15 billion Euros (half of global turnover). The sector employs 300,000 people and has significant export activities (1). As we are firmly committed to biogas production, the issue immediately arises: what is the situation in the biogas sector? On 12th March 2008, the European Parliament declared that biogas was a basic energy resource which contributed to sustainable agricultural development, rural development and environmental protection (2). This means that expansion of European biogas production has political support. In 2009 a total of 8346 ktoe biogas was produced in the European Union, 35.9 per cent of which was biogas collected from landfill sites (landfill gas), 12.1 per cent was biogas produced through the digestion of sewage sludge at sewage plants (sewage sludge gas) and 52 per cent came from biogas production for energy production purposes ( other biogas) (3) (Table 1). Table 1: Biogas Production in the European Union in 2009 Landfill gas Sewage sludge gas Other biogas Total Country ktoe Germany United Kingdom France Italy Holland Spain Austria Czech Republic Belgium Sweden Denmark Poland Greece Finland Ireland Hungary Portugal Slovenia Slovakia Luxembourg Latvia Lithuania Estonia Romania Cyprus EU total Source: AEBIOM (2009): A Biogas Road Map for Europe. 1. Biogáz termelés Európában A megújuló energiaforrások termelésének ösztönzésével az Európai Unió saját megfogalmazása szerint nagy ívû és sikeres terv megvalósításán dolgozik 1990 óta. Ezzel a döntéssel a megújuló energia EU-n belüli piacának éves forgalma 15 milliárd Euróra növekedett ez idôszak alatt (a világpiac forgalmának a fele), embert foglalkoztat, és jelentôs exportot bonyolít le (1). Mi, akik a biogáz termelés elkötelezett hívei vagyunk, persze azonnal feltesszük a kérdést: és mi a helyzet a biogázzal? Az Európai Parlament március 12-i állásfoglalásában deklarálta, hogy a biogáz alapvetô energiaforrás, amely hozzájárul a fenntartható mezôgazdasági fejlôdéshez, a vidékfejlesztéshez és a környezetvédelemhez (2). Ezzel a politikai szándék is az európai biogáz termelés lehetôségeinek bôvítése mögé állt ben összesen 8346 ktoe biogázt állítottak elô az Európai Unióban, aminek 35,9%-a hulladéklerakókból összegyûjtött biogáz (depóniagáz), 12,1%-a a szennyvíztelepeken a szennyvíziszap rothasztásból keletkezett biogáz (szennyvíziszap-gáz), 52%-a pedig az energiatermelés céljára létesített biogáz termelés (egyéb biogáz) (3) (1. táblázat). 1. Táblázat: Biogáz termelés az Európai Unióban 2009-ben. szennyvíziszap depóniagáz ország gáz egyéb biogáz összesen ktoe Németország 265,5 386,7 3561,2 4213,4 Egyesült Királyság 1474,4 249,5 0,0 1723,9 Franciaország 442,3 45,2 38,7 526,2 Olaszország 361,8 5,0 77,5 444,3 Hollandia 39,2 48,9 179,8 267,9 Spanyolország 140,9 10,0 32,9 183,7 Ausztria 4,9 18,9 141,2 165,1 Csehország 29,2 33,7 67,0 129,9 Belgium 44,3 2,1 78,2 124,7 Svédország 34,5 60,0 14,7 109,2 Dánia 6,2 20,0 73,4 99,6 Lengyelország 35,5 58,0 4,5 98,0 Görögország 46,3 12,2 0,2 58,7 Finnország 26,0 15,4 0,0 41,4 Írország 23,6 8,1 4,1 35,8 Magyarország 2,8 10,3 17,5 30,7 Portugália 0,0 0,0 23,8 23,8 Szlovénia 8,3 3,0 11,0 22,4 Szlovákia 0,8 14,8 0,7 16,3 Luxembourg 0,0 0,0 12,3 12,3 Lettország 6,8 2,7 0,2 9,7 Litvánia 1,3 2,1 1,2 4,7 Észtország 2,0 0,9 0,0 2,8 Románia 0,1 0,7 0,5 1,3 Ciprus 0,0 0,0 0,2 0,2 EU összes 2996,8 1008,4 4340,9 8346,0 Forrás: AEBIOM (2009): A Biogas Road Map for Europe. 6 Biohulladék

7 Biogáz biogas A biogáz termelés szemppontjából Német ország minden értelemben szuper hatalom, továbbá jelentôsnek tekint hetô (a lakossággal arányosan) az osztrák, holland és dán, valamint az utóbbi években a cseh mezôgazdasági biogáz termelés (1. táblázat zöld kiemelés). Néhány országban a biogáz termelés a depóniagázra alapul, mint például az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Spanyolország (1. táblázat narancssárga kiemelés). A biogázt alapvetôen villamos energiatermelésben hasznosítják, azonban növekszik azoknak az országoknak a száma (Svédország, Németország és Hollandia), ahol az érdeklôdés a tisztított biogáz (biometán) földgázhálózatba való közvetlen betáplálása felé fordult (3). Az Európai Unió tagországai a biogáz termelés szempontjából jelentôs kihasználatlan potenciálokkal rendelkeznek. Amennyiben 2020-ra biogáz termelésben hasznosítják a képzôdô állati trágya 35%-át, a biológiailag lebontható hulladékok 40%-át és a mezôgazdasági területek 5%-án termelt növényeket, akkor a termelt biogázból fedezhetô lesz az Európai Unió fölgázfogyasztásának 10%-a. Ez azt jelenti, hogy a 2009-ben termelt 8,3 Mtoe biogázhoz képest a termelés 2020-ra eléri 40Mtoe-t, ezzel a biogáz a bioenergiatermelés 15-25%-át fogja képviselni (4) (2. táblázat). 2. Táblázat: Biogáz potenciál a mezôgazdasági termôterületek és az állati trágya alapján Mezôgazdasági terület Biogáz potenciál Termelôdô trágya terület 5%-a Szarvasmarha 15t/ha termésmennyiség és sertés Biogáz potenciál trágya 35%-a Összes biogáz potenciál terület %-án trágya 35%- val mértékegység 1000 ha Mtoe Mt Mtoe Mtoe EU , ,9 6,04 29,43 Forrás: AEBIOM (2009): A Biogas Road Map for Europe. Kelet-Európa lehetôségei a biogáz termelésben jók (3. táblázat), ennek ellené- re kiemelkedô fejlôdés csak Csehországban és Szlovéniában tapasztalható. 3. táblázat: 2020-ra várható biogáz potenciál Európa országaiban Ország Teljes biogáz potenciál terület 5%-a és a trágya 3%-a alapján Mtoe Franciaország 5,13 Németország 3,43 Lengyelország 3,13 Spanyolország 3,27 Románia 2,05 Olaszország 1,94 Egyesült Királyság 1,89 Magyarország 1,06 Csehország 0,75 Bulgária 0,71 Dánia 0,68 Svédország 0,67 Írország 0,61 Görögország 0,59 Ország 1Mtoe=41,868PJ=11,63TJ Forrás: AEBIOM (2009): A Biogas Road Map for Europe. Teljes biogáz potenciál terület 5%-a és a trágya 3%-a alapján Mtoe Finnország 0,55 Hollandia 0,51 Litvánia 0,45 Ausztria 0,43 Belgium 0,37 Szlovákia 0,33 Portugália 0,33 Lettország 0,28 Észtország 0,14 Ciprus 0,03 Szlovénia 0,07 Luxembourg 0,02 Málta 0,00 Összesen: 29,43 As far as biogas production is concerned, Germany is definitely a leading power but there has been considerable (in proportion to population) agricultural biogas production in Austria, Holland, Denmark as well as in the Czech Republic in recent years (Table 1 - green highlight). In some countries like the United Kingdom, France, Italy and Spain, biogas production is based on landfill gas (Table 1 - orange highlight). Biogas is normally utilized for generation of electric energy; however, there are more and more countries (Sweden, Germany and Holland) where the focus is shifting towards directly incorporating the purified biogas (biomethane) into the natural gas grid (3). Member states of the European Union have significant potential for biogas production. By the year 2020 the biogas produced may cover 10 per cent of the European Union natural gas consumption needs provided that 35 per cent of animal manure, 40 per cent of biodegradable waste and 5 per cent of plants cultivated in agricultural areas are utilized in biogas production. This means that, compared to the 8.3 Mtoe biogas produced in 2009, production will reach 40 Mtoe by 2020 and will account for 15 to 25 per cent of bioenergy production (4) (Table 2). Table 2: Biogas Potential based on Cultivated Agricultural Areas and Animal Manure Agricultural area Biogas potential 1) 5 % land 2) 15t/ha quantity produced Manure Biogas produced potential Cattle and pigs 35 % manure used Total biogas potential 5% land & 35 % manure Unit of 1000 ha Mtoe Mt Mtoe Mtoe measure EU Source: AEBIOM (2009): A Biogas Road Map for Europe. Eastern Europe has good potential for biogas production (see Table 3); however, a significant increase in production has so far only been witnessed in the Czech Republic and Slovenia. Table 3: Expected Biogas Potential for 2020 in European Countries Country Total biogas potential Based on 5 per cent of the area and 3 per cent of manure Mtoe France 5.13 Germany 3.43 Poland 3.13 Spain 3.27 Romania 2.05 Italy 1.94 United Kingdom 1.89 Hungary 1.06 Czech Republic 0.75 Bulgaria 0.71 Denmark 0.68 Sweden 0.67 Ireland 0.61 Greece 0.59 Finland 0.55 Holland 0.51 Lithuania 0.45 Austria 0.43 Belgium 0.37 Slovakia 0.33 Portugal 0.33 Latvia 0.28 Estonia 0.14 Cyprus 0.03 Slovenia 0.07 Luxembourg 0.02 Malta 0.00 Total: Mtoe=41,868PJ=11,63TJ Source: AEBIOM (2009): A Biogas Road Map for Europe. > Biohulladék 7

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba Dr. Kovács Attila - Fuchsz Máté Első Magyar Biogáz Kft. 2011. 1. április 13. XIX. Dunagáz Szakmai Napok, Visegrád Mottó: Amikor kivágjátok az utolsó

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action!

Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action! Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action! Overview of Bioenergy and Biomass Targets in Hungary Zita Dibáczi Head of Unit National Environmental

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today International Workshop (Conference on Renewable Energy potentials is approaching (26-27 of March, 2015)) Dr. Habil Lajos Göőz Professor emeritus E-mail: goozl@upcmail.hu

Részletesebben

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek e és témája Intézet neve: os Tisztifőorvosi Hivatal Anglia 1 2005.05.19.-05.22. 4 40 0 194 6 240 Epidemiológiai Központ EISS Annual Meeting

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon

Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés Sugárzási energia Elözmények, mai helyzet, növekedés Napelemes berendezések Potenciál Európai helyzetkép

Részletesebben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag ? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának

Részletesebben

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban Pálfy Miklós SOLART-SYSTEM Kft. 1. Bevezetés A megújuló energiaforrások, ezen belül a fotovillamos technológiák alkalmazása

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek optimalizálásának fenntarthatósági szempontjai

A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek optimalizálásának fenntarthatósági szempontjai DENKSTATT Hungary Kft. Cseh Melinda A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek optimalizálásának fenntarthatósági szempontjai Országos Környezetvédelmi Konferencia Sopron, 2013. október 8-10. denkstatt

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek e és témája Anglia 1 2005.05.19.-05.22. 4 40 0 194 6 240 Epidemiológiai Központ EISS Annual Meeting Anglia 1 2005.06.26.-07.17. 23 180 0 110

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Áprilisban 0,1%-kal csökkentek a fogyasztói árak

Áprilisban 0,1%-kal csökkentek a fogyasztói árak Közzététel:. május 13. Következik:. május 14. Mezőgazdasági termelői árak Sorszám: 64. Áprilisban 0,1%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak,. április) Áprilisban a fogyasztói árak 0,1%-kal

Részletesebben

Decemberben 0,9%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2014. december és 2014. év)

Decemberben 0,9%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2014. december és 2014. év) Közzététel: 2015. január 14. Következik: 2015. január 15. Mezőgazdasági termelői árak Sorszám: 9. Decemberben 0,9%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak,. december és. év) Decemberben a fogyasztói

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1358 0.2.2 Species name Mustela putorius 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name házigörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább?

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Regional Centre for Energy Policy Research (REKK) Corvinus University of Budapest Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Magyar Energia Hivatal ERRA Budapest,

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac A szociális gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás növelése szociális szövetkezeteken keresztűk Ruszkai Zsolt Magyar Munka Terv Közfoglalkoztatás Szociális gazdaság Nyílt munkaerőpiac 2 Szociális gazdaság

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

A minőségügyi szakfőorvosi és a szakfelügyelő főorvosi rendszer felépítése

A minőségügyi szakfőorvosi és a szakfelügyelő főorvosi rendszer felépítése Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ https://www.facebook.com/fszoi A minőségügyi

Részletesebben

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Dr.Heidrich Balázs- Csákné Dr. Filep Judit BGF PSZK-Dékán, intézetvezető Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ, munkatárs

Részletesebben

Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger

Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger SZENNYVÍZISZAP 2013 HALADUNK, DE MERRE? Szennyvíziszap hasznosítás Ausztriában napjainkban. ING. Mag. Wolfgang Spindelberger 1 Ami összeköt a közös múltunk Ami hasonló: Területe: 83 870 km2, lakossága:

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ MIKROHULLÁM HATÁSA A MUST ERJEDÉSÉRE

ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ MIKROHULLÁM HATÁSA A MUST ERJEDÉSÉRE ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ MIKROHULLÁM HATÁSA A MUST ERJEDÉSÉRE Viktória Kapcsándia*, Miklós Neményi, Erika Lakatos University of West Hungary, Faculty of Agricultural and Food Sciences, Institute of Biosystems

Részletesebben

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary:

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary: Amennyiben részvényt vásároltál nagyobb tételben (5000 USD felett) a DubLi alapítványától, ezt a levelet kaptad emailben, melyre LEGKÉSŐBB 2012 április 30.ig kell elküldjed a választ, hogy megkapd a részvényeket.

Részletesebben

A JÖVŐ ENERGIÁJA MEGÚJULÓ ENERGIA

A JÖVŐ ENERGIÁJA MEGÚJULÓ ENERGIA PANNON PELLET Kft. A JÖVŐ ENERGIÁJA MEGÚJULÓ ENERGIA PUSZTAMAGYARÓD 2008-04-04 MEGÚJULÓ-ENERGIA POLITIKA, FEJLESZTÉSI IRÁNYOK ÉS TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Dr. Németh Imre államtitkár Miniszterelnöki Hivatal

Részletesebben

Digital Agenda Scoreboard 2014 2

Digital Agenda Scoreboard 2014 2 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ A Vállalati informatika fejlesztési támogatások 2015 című előadáshoz Vállalati e-kereskedelem European SMEs continue to miss out on the opportunities of online sales. Only 14.5% of

Részletesebben

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására?

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Dr. Pethő Árpád, a MIE ügyvezető elnöke 1/10 SZTNH Felhasználói Fórum, 2014.04.23. ESZE 64. cikk Az európai szabadalmi oltalom tartalma (1) Az európai

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

Az épületenergetika hatása az energiatakarékosságra

Az épületenergetika hatása az energiatakarékosságra Az épületenergetika hatása az energiatakarékosságra Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Épületgépészeti Tanszék zmagyar@pmmk.pte.hu Épületek energiafelhasználása Az európai országokban az összes primer

Részletesebben

tapasztalatai Experiences with the Reconstruction and to- Energy Plant

tapasztalatai Experiences with the Reconstruction and to- Energy Plant A Budapesti Hulladékéget gető Mű rekonstrukciójának nak és s korszerűsítésének tapasztalatai Experiences with the Reconstruction and Modernization of the Budapest Waste-to to- Energy Plant Bánhidy János

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Egy rövid szünet után bővített kiadással jelentkezik a Biohulladék Magazin legújabb száma, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe.

Részletesebben

Cégismertető. About us

Cégismertető. About us Cégismertető A Tűzőrség Kft. 2008.ban alakult Orosházán. Azzal az alapvető céllal jött létre, hogy partnereink európai színvonalú termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak, a kedvező lehetőségek kihasználásával,

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda 18. Projektmenedzsment Fórum Budapest, 2015. április 9. Pár szó az ERSTE gyökereiről Alapítva: 1819.

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

A gyermekek és az idősek felé áramló látható és láthatatlan transzferek

A gyermekek és az idősek felé áramló látható és láthatatlan transzferek A gyermekek és az idősek felé áramló látható és láthatatlan transzferek Vargha Lili (NKI, PTE Demográfiai Doktori Iskola) vargha@demografia.hu FÓKUSZBAN A CSALÁD KONFERENCIA, PÉCS 2015. május 14. Fogyasztás

Részletesebben

Közvetett K+F ösztönzők

Közvetett K+F ösztönzők Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Közvetett K+F

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

Örülök, hogy élek Tényleg hiányzik az innováció a kkv- kből?

Örülök, hogy élek Tényleg hiányzik az innováció a kkv- kből? Örülök, hogy élek Tényleg hiányzik az innováció a kkv- kből? Fürjes Balázs Vezérigazgató Századvég Gazdaságkutató Zrt. Vezérigazgató találkozó, Innováció és Verseny Hazai pályán Spirit Hotel, Sárvár, 2013.

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Nemzetközi kitekintés 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Leírási veszteség 2013. (EU27) EU átlag: 2.8%-tól 3.0%-ig Jelmagyarázat Magyarázat A fizetési idő a különböző szektorokban (EU27)

Részletesebben

A megújuló alapú villamosenergia-termelés Magyarországon

A megújuló alapú villamosenergia-termelés Magyarországon A megújuló alapú villamosenergia-termelés Magyarországon Dr. Tombor Antal MVM ZRt. Budapest, 2009. május 20 13:30-14:00 A magyar primerenergia-mérleg primer villany 1,2 PJ 0,4% (víz és szél) megújuló 57,0

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Reményeink szerint a Biohulladék Magazin legújabb számának összeállításával bizonyítani tudjuk kedves olvasóinknak, hogy a lap legfontosabb

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest Summary BESTUFS II national seminar in Hungary 11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest At the seminar were 42 participants from

Részletesebben

Energetika az építész kezében

Energetika az építész kezében 2013 Energetika az építész kezében Reicher Péter kereskedelmi vezető Natural resources are exploited What can architects do? 2 1 Environmental impact of buildings 40% of global raw materials is consumed

Részletesebben

Depóniagáz hasznosítás az ENER-G Natural Power Kft-vel. Mármarosi István - ENER G Natural Power Kft. Üzletág igazgató

Depóniagáz hasznosítás az ENER-G Natural Power Kft-vel. Mármarosi István - ENER G Natural Power Kft. Üzletág igazgató Depóniagáz hasznosítás az ENER-G Natural Power Kft-vel Mármarosi István - ENER G Natural Power Kft. Üzletág igazgató Szombathely 2010 ENER-G csoport bemutatása Brit, tőkeerős szakmai befektető csoport

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

ZÖLDEK Klaszter Nemzetközi Konferencia The GREEN International Cluster Conference

ZÖLDEK Klaszter Nemzetközi Konferencia The GREEN International Cluster Conference ZÖLDEK Klaszter Nemzetközi Konferencia The GREEN International Cluster Conference ZÖLDEK Klaszter a megújuló energia jövője a Közép-Dunántúli régióban The GREEN the future of renewable energy in the central-transdanubian

Részletesebben

Hulladékstatisztika, hulladékok. Gruiz Katalin

Hulladékstatisztika, hulladékok. Gruiz Katalin Hulladékstatisztika, hulladékok hasznosítása talajra Gruiz Katalin Hulladék definíciók Környezet-és Természetvédelmi Lexikon (2002) A hulladék az az anyag, amely az ember termelő-fogyasztó tevékenysége

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 01 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tematika Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2» Termelési hulladékok jelentősége» Programok, policyk a

Részletesebben

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete Összefoglalás: A Magyar Higiénikusok Társasága (MHT) 1931-ben alakult. 2001 óta közhasznú

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA Dr. Szerdahelyi György Főosztályvezető-helyettes Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Megújuló energiahordozó felhasználás növelés szükségességének

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Önök a Biohulladék Magazin várva várt ezévi utolsó, összevont, bôvített tartalmú számát tartják a kezükben, amely megítélésünk szerint nagyon

Részletesebben

Tóth László A megújuló energiaforrások időszer ű kérdései Fenntartható Jöv ő Konferencia Dunaújváros 2006. május 3. 1

Tóth László A megújuló energiaforrások időszer ű kérdései Fenntartható Jöv ő Konferencia Dunaújváros 2006. május 3. 1 Tóth LászlL szló A megújul juló energiaforrások időszer szerű kérdései Fenntartható Jövő Konferencia Dunaújv jváros 2006. május m 3. 1 Bevezetés Célok Források: alapvető művek Internet: www.lap.hu www.zoldtech.hu

Részletesebben

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana A megújuló energiaforrások közgazdaságtana Ságodi Attila Partner KPMG Tanácsadó Kft. Energetikai és közüzemi tanácsadás Energetikai körkép FAKT Konferencia 214. október 7. AGENDA I. Megújulók helyzete

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

Innováció és fenntarthatóság a Siemensnél

Innováció és fenntarthatóság a Siemensnél Dale A. Martin, elnök-vezérigazgató Miskolc, Innováció és fenntarthatóság a Siemensnél siemens.com Fenntarthatóság: az üzleti siker kulcsa Für einen kurzfristigen Gewinn verkaufe ich nicht die Zukunft

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

Biogáz-, avagy hogyan teremthetünk forrást a hulladéklerakók rekultivációjához

Biogáz-, avagy hogyan teremthetünk forrást a hulladéklerakók rekultivációjához Biogáz-, avagy hogyan teremthetünk forrást a hulladéklerakók rekultivációjához Mármarosi István - ENER G Energia Technológia Zrt Üzletfejlesztési vezető Az önellátó energiagazdálkodás Feladat vagy lehetőség?

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben