Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!"

Átírás

1 bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Bevezetômet ezúttal nagy örömmel azzal kezdhetem, hogy tovább erôsödik a Biohulladék Magazin csapata, hiszen ettôl a számtól kezdve a lapnak kitûnô szakemberekbôl álló szerkesztôbizottsága is van. Ez, elképzelésünk szerint a Magazin szakmaiságának fejlôdése mellett a nagyobb hazai és nemzetközi ismertséget és elismertséget is fog jelenteni. Nehéz helyzetben vagyunk mi, európai szakemberek, akik sok-sok éve a biohulladékok kezelésével foglalkozunk, amikor abban kell állást foglalnunk, hogy jó-e az, hogy a biohulladékok kezelésének európai szintû szabályozására éppen a Hulladék Keretirányelven belül (WFD), a hulladékstátusz megszûnésével (EoW) nyílik lehetôség. Közel 10 évvel ezelôtt, amikor az EU biohulladék rendelet 2. tervezetét elkészítettük még abban bíztunk, hogy rövid idôn belül hatályba léphet a biohulladékok szelektív gyûjtésének, kezelésének és a végtermékek elhelyezésének Európai Uniós irányelve, erre azonban azóta sem került sor. Brüsszel az egyes tagországokra bízta azt, hogy mit tesz a hulladéklerakóktól eltérített biológiailag bontható frakcióval, amivel komoly fejfájást okozott mindenekelôtt a 2004 után csatlakozott országoknak. Természetesen másik szemünk örül minden olyan kezdeményezést látva, ami egységes szabályozást irányoz elô. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a végtermékekkel (komposztokkal és fermentumokkal) kapcsolatos szabványok elfogadása nem helyettesítheti a kiindulási anyagokat és a teljes kezelési folyamatot figyelembe vevô komplex minôségbiztosítási rendszereket. A számtalan érdekes információt tartalmazó, többek között a biogáz termeléssel és a biomassza ültetvényekkel kapcsolatos cikkeinkhez ezúttal is szeretnénk Önöknek jó tanulmányozást kívánni. Tisztelettel: Dr. Aleksza László Tartalomjegyzék / Table of contents Bevezetô / Editorial... 1 Készül a komposztok és fermentumok hulladék státuszának megszûnésére vonatkozó kritériumok kidolgozása / End-of-waste criteria for compost and digestate are in progress... 2 Biogáz körkép / Biogas panorama... 6 Az anaerob erjesztés jövôje Európában nemzetközi szakmai konferencia Dublinban / The Future of Anaerobic Digestion in Europe International Professional Conference in Dublin Tudományos melléklet / Scientific section Kutatói összefogás a termôterületek megmentéséért / Alliance of Rearchers to Save Arable Land Areas MBH technológiával kapcsolatos vizsgálatok az AVE Miskolc Kft. Hejôpapi I. telepén / Experiments with MBT technology at the Hejôpapi I. Plant of AVE Miskolc Ltd Fás szárú energianövények termesztése: a növénytáplálás módszerei / Ligneous Energy Plant Cultivation: Techniques For Nutritive Supply Dear Readers, I am very happy to start my introduction with the great news that the Biowaste Magazine team has become stronger as beginning from the current issue it has an editorial board composed of prominent experts. In our opinion, apart from improving the professionalism of the Magazine, this will also enhance its reputation both in Hungary and abroad. European professionals working in the field of biowaste management are in a difficult situation when asked to take a stand on whether it is favorable that the opportunity for the regulation of biowaste management at the European level is presented within the Waste Framework Directive (WFD) in relation to End of waste criteria (EoW). Nearly 10 years ago when we prepared the 2nd draft of the EU biowaste regulation, we were hoping that in a short time the EU directive on the selective collection and treatment of biowaste as well as on the disposal of the final product was going to come into force. However, this still has not happened. Brussels gave EU member states the responsibility for regulating the fate of biodegradable waste that cannot be deposited in landfill sites. This decision created difficulties for member states joining the EU after Naturally, on the other hand, it is good to see any proposals for the uniform regulation of biowaste management. However, it should not be forgotten that establishing standards relating to final products (composts and ferments) cannot replace complex quality management Ökoindustria / Ökoindustria systems taking into consideration raw materials and the whole treatment process. We would like to wish you a pleasant time reading our articles that contain numerous pieces of interesting information, among other topics, on biogas production and biomass plantations. Sincerely: Dr. László Aleksza Biohulladék 1

2 Általános General Európai Bizottság Készül a komposztok és fermentumok hulladék státuszának megszûnésére vonatkozó kritériumok kidolgozása Az Európai Bizottság komposztok és fermentumok hulladékstátuszának megszûnésére (end-of-waste EoW) vonatkozó kritériumainak kidolgozása céljából megtartott elsô mûszaki munkacsoport találkozója március 2-án zajlott Sevillában a Közös Kutatóközpontban, a Prospektív Technológiai Tanulmányok Intézetében (JRC-IPTS). A Bizottságtól, az EU tagállamaitól és az érintett szervezetektôl 47 résztvevô érkezett a workshopra. A workshop a mûszaki munkacsoport (TWG) tevékenységei közé tartozik, célja a hulladékstátusz megszûnésére vonatkozó kritériumok mûszaki kidolgozása, valamint az erre való javaslattétel a biológiai kezelésben részesülô biológiailag lebomló hulladékok esetében. A 2010 májusában megjelent Az Európai Unión belüli biohulladék gazdálkodás jövôbeni lépéseirôl szóló Európai Bizottság által kiadott köz lemény szerzôi (link: do?uri=com:2010:0235:fin:en: PDF) megállapítják, hogy a biohulladékból származó komposztok és fermentumok nem kerülnek elég széles körben használatra. Annak ellenére, hogy kiválóan hozzájárulnak az EU erôforrás hatékonyságához és a szerves anyagokban szegény talajok feljavításához, a végfelhasználói bizalom hiányának köszönhetôen számos tagállamban alacsony irántuk a kereslet. A szerzôk továbbá azt is hangsúlyozzák, hogy a belsô piacon történô szabad áramlás biztosítása érdekében 2 Biohulladék

3 Általános General ki kell dolgozni a komposztokra és fermentumokra vonatkozó szabványokat, valamint azt is, hogy ne legyen szükség további talajellenôrzésekre azokon a területeken, ahol alkalmazásra kerülnek. A Hulladék Keretirányelven belül (WFD) a hulladékstátusz megszûnésének (EoW) folyamatával adottak a lehetôségek az ilyen jellegû szabványok kidolgozásához. Módszertani megközelítés A JRC-IPTS 2008-ban elkészült végsô jelentése alapján (link: susproc.jrc.ec.europa.eu/documents/ Endofwastecriteriafinal.pdf), amelyben kidolgozásra került a különbözô hulladékáramok (fémek, aggregátumok, komposztok) hulladékstátuszának megszû nésére (EoW) vonatkozó kritériumok kidolgozásának módszere, az Európai Bizottság megbízta a JRC-IPTS-t, hogy adjon javaslatokat a komposztok és fermentumok EoW kritériumaira. A hulladékstátusz megszûnésére vonatkozó kritériumok célja, hogy a jogi biztonság és tisztességes háttér megteremtésével valamint a felesleges adminisztratív terhek megszûntetésével még jobban elôsegítsék a hulladék újrahasznosítást az EU területén. Az egyes meghatározott hulladékok hulladékstátuszának megszûnési kritériumaira vonatkozó elôfeltételek a Hulladék Keretirányelv 6. cikkelyében vannak meghatározva (link: LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312 : 0003:0003: EN:). Általánosságban elmondható, hogy egy anyag hulladékstátusza akkor szûnik meg, amennyiben hasznosítási mûveleten esett át, és megfelel az alábbi feltételekkel összhangban kidolgozandó konkrét kritériumoknak: (a) az anyag vagy tárgy általában egy konkrét célra használható; (b) az anyagnak vagy tárgynak van piaca, vagy van rá kereslet; (c) az anyag vagy tárgy megfelel az adott konkrét cél mûszaki követelményeinek és a termékekre vonatkozó létezô jogszabályoknak és elôírásoknak; valamint (d) az anyag vagy tárgy felhasználása nem idéz elô általános káros környezeti vagy egészségügyi hatásokat. A kritériumoknak ahol erre szükség van tartalmazniuk kell a szennye zôanyagokra vonatkozó határértékeket, illetve figyelembe kell venni esetükben az összes lehetséges káros környezeti hatást. A komposzt teljesíti az alapvetô elvárásokat A JRC-IPTS elsô jelentéstervezetében, amelyet a sevillai workshopon hoztak nyilvánosságra, ellenôrzésre kerültek a komposztokra és fermentumokra vonatkozó hulladékstátusz megszûnésérôl (EoW) szóló általános követelmények. A jelentés megállapítja, hogy a komposztálás és erjesztés újrahasznosító eljárások a Hulladék Keretirányelv (WFD) 6. cikkelyének meghatározása alapján. Az így nyert termékeket speciális célokra használják fel (a): a komposzt felhasználásra kerülhet mint talaj-javítószer, szerves trágya, valamint adalékanyag termesztô közegekhez; a fermentumok elsôsorban mint szerves trágyák használatosak. A komposztoknak létezik piacuk, van rájuk kereslet (b). A fermentumok szintén rendelkeznek agronómiai értékkel tápanyagszintjüknek köszönhetôen. Szabványok és mûszaki követelmények (c) szintén vannak a komposztokra vonatkozóan. Az Európai Komposzt Hálózat (ECN) nemrégiben elindított egy önkéntes Minôségbiztosítási Programot (ECN-QAS), amely megfogalmazza a komposztokra érvényes termék- és feldolgozási követelményeket. Ezt a rendszert kellene kiterjeszteni a fermentumokra 2012-ben. Jelenleg mûködik néhány nemzeti szinten (UK, DE, BE, SE) megvalósuló Minôségbiztosítási Program fermentumokra vonatkozóan, amelyeket európai szinten lenne szükséges harmonizálni. A CEN Mûszaki Bizottsága (TC) kidolgozta a komposztok mintavételezési és tesztelési módszereit talajjavítókra és termesztô közegre vonatkozóan, valamint a CEN TC 400 harmonizálási módszereket fejlesztett ki az iszapok, talajok és kezelt biohulladékok területén. Ezek- European Commission End-of-waste criteria for compost and digestate are in progress The first technical working group (TWG) meeting on end-of-waste (EoW) criteria for compost and digestate of the European Commission took place at the Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies (JRC-IPTS) on the 2 March 2011 in Seville. 47 participants of the Commission, the EU Member States and of stakeholder organisations attended the workshop. The workshop is part of the activities of the TWG for supporting the development of technical proposals on end-ofwaste criteria for biodegradable waste subject to biological treatment. In the Communication from the European Commission on future steps in bio-waste management in the European Union (Link: do?uri=com:2010:0235:fin:en: PDF), which was published in May 2010, is stated that compost and digestate from bio-waste are under-used materials. While offering an excellent contribution to EU resource efficiency and to the improvement of carbon-depleted soils, in many Member States demand suffers from a lack of end-user confidence. Further it is highlighted that standards for compost and digestate should be established to enable their free circulation on the internal market and allow using them without further monitoring and control of the soils on which they are used. With the end-of-waste procedure under the WFD the opportunity is given to set such standards. Methodology approach Based on the JRC-IPTS Final Report 2008, (link: Endofwastecriteriafinal.pdf) in which the methodology for determining end-of-waste criteria for different waste streams (metals, aggregates, compost) was developed, the EU Commission has assigned the JRC_IPTS to work out a proposal for end-of-waste criteria for compost and digestate. The purpose of EOoW criteria is to further encourage recycling in the EU by creating legal certainty and a level playing field as well as removing unnecessary administrative burdens. Preconditions for EoW criteria for certain specified waste are laid down in Article 6 of the WFD (Link: do?uri=oj:l:2008:312 : 0003:0003: EN:), In general the material shall cease to be a waste, if it has undergone a recovery, including recycling, operation and complies with specific criteria to be developed in accordance with the following conditions: (a) the substance or object is commonly used for specific purposes; (b) a market or demand exists for such a substance or object; > Biohulladék 3

4 Általános General (c) the substance or object fulfils the technical requirements for the specific purposes and meets the existing legislation and standards applicable to products; and (d) the use of the substance or object will not lead to overall adverse environmental or human health impacts. The criteria shall include limit values for pollutants where necessary and shall take into account any possible adverse environmental effects of the substance or object. Compost fulfils the basic requirements In the first draft report of the JRC-IPTS, which was presented at the workshop in Seville, these general EoW requirements have been checked for compost and digestate. It is stated that composting and digestion are recovery (recycling) operations within the definition of Article 6 of WFD. Their products are used for specific purpose (a): compost is used as soil improver, organic fertiliser and as mixing compound in growing media; digestate is primarily used as organic feritliser. A market or demand (b) for compost exists. Also digestate has due to its nutrient level an agronomic value. Standards and technical requirements (C) exist for compost. The European Compost Network has recently established a voluntary Quality Assurance Scheme (ECN-QAS) including product and process requirements for compost, which should be extended for digestate in Currently some Quality Assurance Schemes for digestate exist on national basis (UK, DE, BE, SE) which need to be harmonised on European level. Sampling and testing methods for compost were developed in the CEN Technical Committee (TC) for soil improvers and growing media as well as in the CEN TC 400 for harmonising methods in the field of sludges, soils and treated bio-wastes. These methods have to been proved for analysing digestate. Composting and digestion have direct and indirect influences on air emissions, greenhouse gas emissions, soil quality and human health (d). Compared to other Municipal Solid Waste (MSW) management options it is stated, that composting and digestion have at the least negative impacts and the most benefits. nek a módszereknek a hatékonyságát kell bizonyítani a fermentumok elemzéséhez is. A komposztálás és erjesztés közvetlen és közvetett hatással van a légkibocsátásra, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására, a talajminôségre és az emberi egészségre (d). Más települési szilárd hulladék kezelési megoldásokkal összehasonlítva megállapítható, hogy a komposztálásnak és erjesztésnek van a legkevesebb negatív és legtöbb pozitív hatása. Javasolt komposzt minôségi kritériumok Az elsô jelentéstervezet specifikus kritériumokat tartalmaz a komposztokra nézve (ld. 1. táblázat). Ezek közé tartozik egy minimum szervesanyag-tartalom (20%), stabilitási paraméter, higiéniai szempontok és szennyezôanyagok (idegen anyagok, nehézfémek). Még jelenleg is megbeszélés tárgya, hogy összeállítsanak-e egy negatív vagy pozitív input anyaglistát, biztosítva azt, hogy kizárólag tiszta biológiailag lebomló hulladékok kerüljenek be a folyamatba, amely végén hulladéknak már nem számító komposzt és fermentum keletkezik. A legvitatottabb input anyag a szennyvíziszap és a vegyes települési hulladék. A komposzt és fermentum gyártójának igazolnia kell külsô független teszt alapján, hogy elég nagy a valószínûsége, hogy a vevô számára kiszállított bármely komposztszállítmány A belsô piacon történô szabad áramlás biztosítása érdekében ki kell dolgozni a komposztokra és fermentumokra vonatkozó szabványokat, valamint azt is, hogy ne legyen szükség további talajellenôrzésekre azokon a területeken, ahol alkalmazásra kerülnek. Parameter Minimum organic matter content Minimum stability No content of pathogens Limited content on viable weeds Limited content of impurities Zn Cu Ni Cd Pb Hg Cr Organic pollutants Value 20 % in weight to be propsed no Salmonella sp. in 50 g sample to be proposed 0,5% for dry matter weight 400 mg/kg (dry weight) 100 mg/kg (dry weight) 50 mg/kg (dry weight 1,5 mg/kg (dry weight) 120 mg/kg (dry weight) 1 mg/kg (dry weight) 100 mg/kg (dry weight) currently no proposal Table 1: Proposal for End of Waste criteria for compost 4 Biohulladék

5 Általános General megfelel legalább a minimum minôségi követelményeknek, és minôsége megegyezik a tulajdonságokban közölttel. Paraméter Minimum szervesanyag-tartalom Minimum stabilitás Patogén tartalom Csírázó képes gyommagvak Szennyezôanyag tartalom Zn Cu Ni Cd Pb Hg Cr Szerves szennyezôk Érték 20 tömeg % kidolgozás alatt 0 db Salmonella sp. 50 g mintában kidolgozás alatt 0,5% sz.a. 400 mg/kg (sz.a.) 100 mg/kg (sz.a.) 50 mg/kg (sz.a.) 1,5 mg/kg (sz.a.) 120 mg/kg (sz.a.) 1 mg/kg (sz.a.) 100 mg/kg (sz.a.) jelenleg nincs javaslat 1. táblázat: Javaslat a komposztok hulladék státuszának megszûnésére vonatkozó kritériumokra Javasolt követelmények komposztálási eljáráshoz A termék minôségi kritériumain kívül egy sor minimum követelményre is szükség van. Az elsô jelentéstervezet három lehetséges kezelési idô/hômérséklet összefüggést tartalmaz, amely segítségével biztosítani lehet, hogy a termelt komposzt és fermentum anyagok higiéniailag biztonságosak és stabilak legyenek. A javasolt kezelési idô/hômérséklet összefüggések az alábbiak: 65 C 5 napon keresztül 60 C 7 napon keresztül 55 C 14 napon keresztül Nyilatkozattételi követelmények és minôségbiztosítás szükségesek Ahhoz, hogy komposztokat és a fermentumokat piacra lehessen dobni, egyértelmû terméknyilatkozat szükséges. A nyilatkozatnak útmutatást kell tartalmaznia a biztonságos használatról, alkalmazási ajánlásokkal együtt. Ahhoz, hogy a végfelhasználó bizalmát elnyerjük, további minôségbiztosításra is szükség van. Általában a komposzt és fermentum termelôjének fel kell állítania egy minôségellenôrzési rendszert helyben, majd a kompetens szervekkel vagy a tagállamok akkreditált minôségbiztosítási szervezeteivel külsô auditokat kell végeztetni. Következô lépések A JRC-IPTS elsô jelentésének konzultációs szakasza április 25-én zárult le. Ha figyelembe vesszük a JRC-IPTS ban a hulladékstátusz megszûnésérôl írt jelentését, és az ECN jelentését Az európai komposzttermelésrôl és használatról valamint azokat a követelményeket, amelyeket az ECN Minôségbiztosítási Programjában (ECN-QAS) fektettek le a komposztokkal összefüggésben, a hulladékstátusz megszûnési (EoW) kritériumainak kidolgozása elôrehaladott fázisban van. A JRC-IPTS örömmel fogad minden információt a fermentumokról annak érdekében, hogy a 2011 szeptemberére várt második jelentésében összefoglalja a rájuk vonatkozó speciális kritériumokat. A második jelentés megbeszélésére a következô munkacsoport találkozón októberben/novemberben kerül majd sor. A munka végsô eredményeként 2012 tavaszára a JRC-ITPS - amennyiben ez lehetséges -, elkészít egy tanulmányt, amely átfogó értékelést tartalmaz majd, valamint mûszaki javaslatokat a komposztok és fermentumok hulladékstátuszának megszûnési kritériumairól. E tanulmány alapján az Európai Bizottság lépéseket javasolhat majd az ellenôrzéssel történô szabályozással összhangban (komitológia). Forrás: ECN News 01/2011, 1-3. oldalak Proposed quality criteria for compost The draft report contains specific criteria for compost (see Table 1). These include a minimum content of organic matter content (20%), a stability parameter, hygienic aspects and pollutants (impurities, heavy metals). Still under discussion is, if a positive or negative list for input materials should be set up to fulfil the requirement that only clean biodegradable wastes are allowed to be used as input materials for the production of end-of-waste compost and digestate. The most contentious input materials are sewage sludge and mixed municipal waste. At least the producer of compost and digestate have to demonstrate by external independent testing, that there is a sufficient high probability that any consignment of compost delivered to a customer complies with the minimum quality requirements and is as good as the properties declared. Proposed process requirements for composting Additionally to the product quality criteria a set of minimum requirements for the process management is necessary. The draft report includes three possible time-temperature profiles to ensure that the produced compost and digestate materials are hygienically safe and the are stabilized: Proposed time-temperature profiles 65 C over a period of 5 days 60 C over a period of 7 days 55 C over a period of 14 days Declaration requirements and quality assurance are necessary To place compost and digestate on the market a clear product declaration is necessary. This declaration should include instructions on their safe use and application recommendations. Further quality assurance is requested to achieve confidence by the enduser. In general, the producer of compost and digestate shall have a quality management system in place which should be audited externally by the competent authorities or by accredited quality assurance organisation by the Member States. Next steps The consultation phase of the first draft report of the JRC-IPTS ends on 25 April Taken the JRC- IPTS report on EoW 2008, the ECN report Compost production and use in Europe and the requirements which are laid down in the ECN Quality Assurance Scheme (ECN-QAS) for compost the work on the EoW criteria for compost is well advanced. The JRC- IPTS appreciate to receive more data on digestate for including specific criteria for digestate in the second draft report which is expected for September The second draft report will be discussed at the next TWG meeting in October/November. As a final result of the work the JRC-ITPS will produce, if feasible, a study with a comprehensive assessment and with technical proposals aimed at defining end-of waste criteria for compost and digestate until spring Based on this study the European Commission may propose measures under the regulatory procedure ( comitology ). Source: ECN News 01/2011, Pages 1-3. Biohulladék 5

6 Biogáz biogas Somosné Dr. Nagy, Adrienn Board member of the Hungarian Biogas Association > Somosné Dr. Nagy Adrienn Magyar Biogáz Egyesület elnökségi tag Biogas panorama Biogáz körkép 1. Biogas Production in Europe By encouraging the use of renewable energy sources since 1990, the European Union (as they put it themselves) has been working on the implementation of a far-reaching and successful plan. As a result of this strategy the annual turnover in Europe of renewable energy has increased to 15 billion Euros (half of global turnover). The sector employs 300,000 people and has significant export activities (1). As we are firmly committed to biogas production, the issue immediately arises: what is the situation in the biogas sector? On 12th March 2008, the European Parliament declared that biogas was a basic energy resource which contributed to sustainable agricultural development, rural development and environmental protection (2). This means that expansion of European biogas production has political support. In 2009 a total of 8346 ktoe biogas was produced in the European Union, 35.9 per cent of which was biogas collected from landfill sites (landfill gas), 12.1 per cent was biogas produced through the digestion of sewage sludge at sewage plants (sewage sludge gas) and 52 per cent came from biogas production for energy production purposes ( other biogas) (3) (Table 1). Table 1: Biogas Production in the European Union in 2009 Landfill gas Sewage sludge gas Other biogas Total Country ktoe Germany United Kingdom France Italy Holland Spain Austria Czech Republic Belgium Sweden Denmark Poland Greece Finland Ireland Hungary Portugal Slovenia Slovakia Luxembourg Latvia Lithuania Estonia Romania Cyprus EU total Source: AEBIOM (2009): A Biogas Road Map for Europe. 1. Biogáz termelés Európában A megújuló energiaforrások termelésének ösztönzésével az Európai Unió saját megfogalmazása szerint nagy ívû és sikeres terv megvalósításán dolgozik 1990 óta. Ezzel a döntéssel a megújuló energia EU-n belüli piacának éves forgalma 15 milliárd Euróra növekedett ez idôszak alatt (a világpiac forgalmának a fele), embert foglalkoztat, és jelentôs exportot bonyolít le (1). Mi, akik a biogáz termelés elkötelezett hívei vagyunk, persze azonnal feltesszük a kérdést: és mi a helyzet a biogázzal? Az Európai Parlament március 12-i állásfoglalásában deklarálta, hogy a biogáz alapvetô energiaforrás, amely hozzájárul a fenntartható mezôgazdasági fejlôdéshez, a vidékfejlesztéshez és a környezetvédelemhez (2). Ezzel a politikai szándék is az európai biogáz termelés lehetôségeinek bôvítése mögé állt ben összesen 8346 ktoe biogázt állítottak elô az Európai Unióban, aminek 35,9%-a hulladéklerakókból összegyûjtött biogáz (depóniagáz), 12,1%-a a szennyvíztelepeken a szennyvíziszap rothasztásból keletkezett biogáz (szennyvíziszap-gáz), 52%-a pedig az energiatermelés céljára létesített biogáz termelés (egyéb biogáz) (3) (1. táblázat). 1. Táblázat: Biogáz termelés az Európai Unióban 2009-ben. szennyvíziszap depóniagáz ország gáz egyéb biogáz összesen ktoe Németország 265,5 386,7 3561,2 4213,4 Egyesült Királyság 1474,4 249,5 0,0 1723,9 Franciaország 442,3 45,2 38,7 526,2 Olaszország 361,8 5,0 77,5 444,3 Hollandia 39,2 48,9 179,8 267,9 Spanyolország 140,9 10,0 32,9 183,7 Ausztria 4,9 18,9 141,2 165,1 Csehország 29,2 33,7 67,0 129,9 Belgium 44,3 2,1 78,2 124,7 Svédország 34,5 60,0 14,7 109,2 Dánia 6,2 20,0 73,4 99,6 Lengyelország 35,5 58,0 4,5 98,0 Görögország 46,3 12,2 0,2 58,7 Finnország 26,0 15,4 0,0 41,4 Írország 23,6 8,1 4,1 35,8 Magyarország 2,8 10,3 17,5 30,7 Portugália 0,0 0,0 23,8 23,8 Szlovénia 8,3 3,0 11,0 22,4 Szlovákia 0,8 14,8 0,7 16,3 Luxembourg 0,0 0,0 12,3 12,3 Lettország 6,8 2,7 0,2 9,7 Litvánia 1,3 2,1 1,2 4,7 Észtország 2,0 0,9 0,0 2,8 Románia 0,1 0,7 0,5 1,3 Ciprus 0,0 0,0 0,2 0,2 EU összes 2996,8 1008,4 4340,9 8346,0 Forrás: AEBIOM (2009): A Biogas Road Map for Europe. 6 Biohulladék

7 Biogáz biogas A biogáz termelés szemppontjából Német ország minden értelemben szuper hatalom, továbbá jelentôsnek tekint hetô (a lakossággal arányosan) az osztrák, holland és dán, valamint az utóbbi években a cseh mezôgazdasági biogáz termelés (1. táblázat zöld kiemelés). Néhány országban a biogáz termelés a depóniagázra alapul, mint például az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Spanyolország (1. táblázat narancssárga kiemelés). A biogázt alapvetôen villamos energiatermelésben hasznosítják, azonban növekszik azoknak az országoknak a száma (Svédország, Németország és Hollandia), ahol az érdeklôdés a tisztított biogáz (biometán) földgázhálózatba való közvetlen betáplálása felé fordult (3). Az Európai Unió tagországai a biogáz termelés szempontjából jelentôs kihasználatlan potenciálokkal rendelkeznek. Amennyiben 2020-ra biogáz termelésben hasznosítják a képzôdô állati trágya 35%-át, a biológiailag lebontható hulladékok 40%-át és a mezôgazdasági területek 5%-án termelt növényeket, akkor a termelt biogázból fedezhetô lesz az Európai Unió fölgázfogyasztásának 10%-a. Ez azt jelenti, hogy a 2009-ben termelt 8,3 Mtoe biogázhoz képest a termelés 2020-ra eléri 40Mtoe-t, ezzel a biogáz a bioenergiatermelés 15-25%-át fogja képviselni (4) (2. táblázat). 2. Táblázat: Biogáz potenciál a mezôgazdasági termôterületek és az állati trágya alapján Mezôgazdasági terület Biogáz potenciál Termelôdô trágya terület 5%-a Szarvasmarha 15t/ha termésmennyiség és sertés Biogáz potenciál trágya 35%-a Összes biogáz potenciál terület %-án trágya 35%- val mértékegység 1000 ha Mtoe Mt Mtoe Mtoe EU , ,9 6,04 29,43 Forrás: AEBIOM (2009): A Biogas Road Map for Europe. Kelet-Európa lehetôségei a biogáz termelésben jók (3. táblázat), ennek ellené- re kiemelkedô fejlôdés csak Csehországban és Szlovéniában tapasztalható. 3. táblázat: 2020-ra várható biogáz potenciál Európa országaiban Ország Teljes biogáz potenciál terület 5%-a és a trágya 3%-a alapján Mtoe Franciaország 5,13 Németország 3,43 Lengyelország 3,13 Spanyolország 3,27 Románia 2,05 Olaszország 1,94 Egyesült Királyság 1,89 Magyarország 1,06 Csehország 0,75 Bulgária 0,71 Dánia 0,68 Svédország 0,67 Írország 0,61 Görögország 0,59 Ország 1Mtoe=41,868PJ=11,63TJ Forrás: AEBIOM (2009): A Biogas Road Map for Europe. Teljes biogáz potenciál terület 5%-a és a trágya 3%-a alapján Mtoe Finnország 0,55 Hollandia 0,51 Litvánia 0,45 Ausztria 0,43 Belgium 0,37 Szlovákia 0,33 Portugália 0,33 Lettország 0,28 Észtország 0,14 Ciprus 0,03 Szlovénia 0,07 Luxembourg 0,02 Málta 0,00 Összesen: 29,43 As far as biogas production is concerned, Germany is definitely a leading power but there has been considerable (in proportion to population) agricultural biogas production in Austria, Holland, Denmark as well as in the Czech Republic in recent years (Table 1 - green highlight). In some countries like the United Kingdom, France, Italy and Spain, biogas production is based on landfill gas (Table 1 - orange highlight). Biogas is normally utilized for generation of electric energy; however, there are more and more countries (Sweden, Germany and Holland) where the focus is shifting towards directly incorporating the purified biogas (biomethane) into the natural gas grid (3). Member states of the European Union have significant potential for biogas production. By the year 2020 the biogas produced may cover 10 per cent of the European Union natural gas consumption needs provided that 35 per cent of animal manure, 40 per cent of biodegradable waste and 5 per cent of plants cultivated in agricultural areas are utilized in biogas production. This means that, compared to the 8.3 Mtoe biogas produced in 2009, production will reach 40 Mtoe by 2020 and will account for 15 to 25 per cent of bioenergy production (4) (Table 2). Table 2: Biogas Potential based on Cultivated Agricultural Areas and Animal Manure Agricultural area Biogas potential 1) 5 % land 2) 15t/ha quantity produced Manure Biogas produced potential Cattle and pigs 35 % manure used Total biogas potential 5% land & 35 % manure Unit of 1000 ha Mtoe Mt Mtoe Mtoe measure EU Source: AEBIOM (2009): A Biogas Road Map for Europe. Eastern Europe has good potential for biogas production (see Table 3); however, a significant increase in production has so far only been witnessed in the Czech Republic and Slovenia. Table 3: Expected Biogas Potential for 2020 in European Countries Country Total biogas potential Based on 5 per cent of the area and 3 per cent of manure Mtoe France 5.13 Germany 3.43 Poland 3.13 Spain 3.27 Romania 2.05 Italy 1.94 United Kingdom 1.89 Hungary 1.06 Czech Republic 0.75 Bulgaria 0.71 Denmark 0.68 Sweden 0.67 Ireland 0.61 Greece 0.59 Finland 0.55 Holland 0.51 Lithuania 0.45 Austria 0.43 Belgium 0.37 Slovakia 0.33 Portugal 0.33 Latvia 0.28 Estonia 0.14 Cyprus 0.03 Slovenia 0.07 Luxembourg 0.02 Malta 0.00 Total: Mtoe=41,868PJ=11,63TJ Source: AEBIOM (2009): A Biogas Road Map for Europe. > Biohulladék 7

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés 2005-ben több mint 1460 MWp PV Éves növekedés>40% EU a legnagyobb piac Bevezetés

Részletesebben

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba Dr. Kovács Attila - Fuchsz Máté Első Magyar Biogáz Kft. 2011. 1. április 13. XIX. Dunagáz Szakmai Napok, Visegrád Mottó: Amikor kivágjátok az utolsó

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2009. augusztus

Fogyasztói árak, 2009. augusztus Közzététel: 2009. szeptember 11. Sorszám: 146. Következik: 2009. szeptember 14. Mezőgazdasági árak Fogyasztói árak, 2009. augusztus 2009. augusztusban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-csökkenés 0,3% volt.

Részletesebben

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus)

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Közzététel: 2013. szeptember 11. Következik: 2013. szeptember 12. Mezőgazdasági árak Sorszám: 137. Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Augusztusban a fogyasztói árak 1,3%-kal

Részletesebben

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter Túlélés és kivárás átmeneti állapot a villamosenergia-piacon 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Biró Péter 2 Kereslet Kínálat rendszerterhelés 3 4 Árak 5 Termelői árrés 6 Költségtényezők Végfogyasztói árak, 2012

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében Szélenergia a tények szélenergia integrációja Magyarországon, EWEA Budapest, 2009 június 12. EUROPEAN COMMISSION

Részletesebben

ENERGIAGAZDÁLKODÁS. Fenntartható hulladékgazdálkodás és környezetkímélő cementgyártás: lehet-e alternatív tüzelőanyag a települési szennyvíziszap?

ENERGIAGAZDÁLKODÁS. Fenntartható hulladékgazdálkodás és környezetkímélő cementgyártás: lehet-e alternatív tüzelőanyag a települési szennyvíziszap? ENERGIAGAZDÁLKODÁS Fenntartható hulladékgazdálkodás és környezetkímélő cementgyártás: lehet-e alternatív tüzelőanyag a települési szennyvíziszap? 1 Bolczek Veronika Pálvölgyi Tamás Magyar Cementipari Szövetség

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Folyékony halmazállapot

Folyékony halmazállapot Folyékony halmazállapot Bio-üzemanyagok Drink the best and drive the rest Etanol = CH3CH2OH vagy C 2 H 6 O A világ folyékony bioüzemanyag termelése A termelés területi megoszlása 2001-2011 között Million

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt

Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt Közzététel: 2012. március 13. Következik: 2012. március 13. Mezőgazdasági árak Sorszám: 45. Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt (Fogyasztói árak, 2012. február) Februárban

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! 2009 júliusa két szempontból is rendkívül fontos dátumként fog bevonulni a hazai (és az európai) hulladékgazdálkodás történetébe. Egyrészrôl,

Részletesebben

Áttekintés a kapcsolt erőművek európai helyzetéről

Áttekintés a kapcsolt erőművek európai helyzetéről Áttekintés a kapcsolt erőművek európai helyzetéről Dr. Kiss Csaba MKET, elnökhelyettes COGEN Europe, igazgatóság tagja Alstom Power, ügyvezető igazgató TARTALOM 2014 COGEN Europe Cogeneration Snapshot

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január)

Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január) Közzététel: 2014. február 14. Következik: 2014. február 20. Népmozgalom Sorszám: 26. Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január) Januárban változatlan maradt a

Részletesebben

Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10

Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10 Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10 Hol tart jelenleg a magyar energetika az ipari nagyfogyasztók szemszögéből Dr. Nagy Zoltán Linde Group 1 Energia-intenzív termelő vállalatok verseny

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN OPPORTUNITIES OF RENEWABLE ENERGY USE IN HAJDU-BIHAR AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES TAMÁS András PhD

Részletesebben

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange.

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange. The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange Bioenergia Fejezetek felépítése 1. Rendelkezésre álló kihasználható energiamennyiség

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2007. február

Fogyasztói árak, 2007. február Közzététel: 2007. március 13. Sorszám: 47. Következik: 2007. március 14. Ipar Fogyasztói árak, 2007. február 2007. februárban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-emelkedés 1,2% volt, 2006. februárhoz viszonyítva

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Type of activity Field or subject Target group Number of participants

Type of activity Field or subject Target group Number of participants Date/Duration/ Venue 7th of January 10-11th of January 14-18th of January 22th of January 22th of January 4-8th of February 27th of February February Type of activity Field or subject Target group Number

Részletesebben

Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action!

Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action! Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action! Overview of Bioenergy and Biomass Targets in Hungary Zita Dibáczi Head of Unit National Environmental

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Biohulladékok kezeléséből származó talajtermékenység-növelő anyagok minőségbiztosítási rendszere

Biohulladékok kezeléséből származó talajtermékenység-növelő anyagok minőségbiztosítási rendszere MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ Biohulladékok kezeléséből származó talajtermékenység-növelő anyagok minőségbiztosítási rendszere Dr. Aleksza László*, Dr. Dér Sándor**, Dr. Béres András*,

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

DEVELOPMENT OF HUNGARIAN AND AUSTRIAN ORGANIC FARMING. By: KOLTAI, JUDIT MAZÁN, MÁRIÓ CSATAI, RÓZSA

DEVELOPMENT OF HUNGARIAN AND AUSTRIAN ORGANIC FARMING. By: KOLTAI, JUDIT MAZÁN, MÁRIÓ CSATAI, RÓZSA DEVELOPMENT OF HUNGARIAN AND AUSTRIAN ORGANIC FARMING By: KOLTAI, JUDIT MAZÁN, MÁRIÓ CSATAI, RÓZSA Keywords: organic farming, development, support systems, marketing. Directive 2092/91/EEC of the European

Részletesebben

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek e és témája Intézet neve: os Tisztifőorvosi Hivatal Anglia 1 2005.05.19.-05.22. 4 40 0 194 6 240 Epidemiológiai Központ EISS Annual Meeting

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions Ültetési és öntözési javaslatok Planting and watering instructions 1 Önöntöző-rendszer Sub-irrigation 2 Kedves növénykedvelő A LECHUZA önöntöző rendszerrel növényeink természetüknél fogva gyönyörű virágokat

Részletesebben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag ? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today International Workshop (Conference on Renewable Energy potentials is approaching (26-27 of March, 2015)) Dr. Habil Lajos Göőz Professor emeritus E-mail: goozl@upcmail.hu

Részletesebben

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A globális felmelegedés kedvezőtlen hatásai a Mátraaljai

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

A BIOHULLADÉK SZABÁLYOZÁS ÁTALAKÍTÁSA Budapest, szeptember 10.

A BIOHULLADÉK SZABÁLYOZÁS ÁTALAKÍTÁSA Budapest, szeptember 10. A BIOHULLADÉK SZABÁLYOZÁS ÁTALAKÍTÁSA Budapest, 2015. szeptember 10. dr. Dér Sándor címzetes egyetemi docens MKK Környezettudományi Intézet Hulladékgazdálkodási és Környezettechnológiai Tanszék A jelenleg

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Horizont 2020 keretprogram Magyar pályázati eredmények és lehetőségek

Horizont 2020 keretprogram Magyar pályázati eredmények és lehetőségek Horizont 2020 keretprogram Magyar pályázati eredmények és lehetőségek Csuzdi Szonja főosztályvezető Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya NKFI Hivatal 2015. 12. 14. Health Információs Nap Első eredmények 2014

Részletesebben

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Mezőgazdaság Energia f 2, 0*13. Közlekedés Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Agriculture Energy Transport KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGÁRIÁN CENTRAL STATISTICAL OFFICE TARTALOM

Részletesebben

Az EU szennyezésijog-piaca

Az EU szennyezésijog-piaca Az EU szennyezésijog-piaca direktíva: 2002 dec. a kiotói átlagosan 8%-os csökkentés megvalósítására szolgál a CO 2 -kibocsájtási csökkentés kötelezettségének 46%-ára vonatkozik a legalább 1%-ot kibocsájtókra

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 E-mail: info@fulleon.co.uk Web: www.cooperfulleon.co m TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 Termék azonosító kód: ROLP/SV és ROLP/SV/WP Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely

Részletesebben

Pálhalmai Biogáz Üzem Pálhalma Biogas Plant

Pálhalmai Biogáz Üzem Pálhalma Biogas Plant Pálhalmai Biogáz Üzem Pálhalma Biogas Plant Megújuló energiák a megújuló mezőgazdaságban Renewable energy sources in a renewing agriculture Szárszó Tibor környezetgazdálkodási osztályvezető Head, Department

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Logisztika és versenyképesség Magyarországon

Logisztika és versenyképesség Magyarországon Közlekedésfejlesztés Magyarországon Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Logisztika és versenyképesség Magyarországon Chikán Attila Egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Elnök, Magyar Logisztikai,

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2002. március 22-23. GÁZEMISSZIÓS KÖRNYEZETTERHELÉS MÉRÉSE ISTÁLLÓKBAN Pazsiczki Imre, FVMMI Summary: In a research task started in 2000 we aimed at quantifying

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra OTKA T 46471 (24 jan. 27 jún.) Témavezető: Woperáné dr. Serédi Ágnes, egyetemi docens Kutatók

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc RÖVIDEN - LCA ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ EURÓPÁBAN - NEMZETKÖZI PROGRAM-LEHETŐSÉGEK - JÓ GYAKORLATOK partnerségben

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Jelentés a textilipari energiahatékonyság

Jelentés a textilipari energiahatékonyság Jelentés a textilipari energiahatékonyság jogi vonatkozásairól Áttekintés a textilipart érintő energiahatékonysági jogszabályokról Magyarországon. Témaveztők: ATOK, CENTEXBEL, IVGT, TMTE, ENEA, CITEVE,

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

A Föld ökológiai lábnyomának és biokapacitásának összehasonlítása és jelenlegi helyzete. Kivonat

A Föld ökológiai lábnyomának és biokapacitásának összehasonlítása és jelenlegi helyzete. Kivonat Nyárádi Imre-István, Balog Adalbert A Föld ökológiai lábnyomának és biokapacitásának összehasonlítása és jelenlegi helyzete Nyárádi Imre-István, Balog Adalbert Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok

Részletesebben

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban Pálfy Miklós SOLART-SYSTEM Kft. 1. Bevezetés A megújuló energiaforrások, ezen belül a fotovillamos technológiák alkalmazása

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

AES Borsodi Energetikai Kft

AES Borsodi Energetikai Kft Biomassza energetikai i célú felhasználásának tapasztalatai Szabó Zoltán AES Borsodi Energetikai Kft 2010. február 24. Tartalom Az AES Corporation és az AES Borsodi Erőmű Megújuló energiatermelésre való

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program SEE Joint Technical Secretariat Közös Szakmai Titkárság Tartalom Bevezetés Transznacionális együttmőködés

Részletesebben

Ireland. Luxembourg. Austria

Ireland. Luxembourg. Austria Üdvözöljük a Megújuló Energia Információs Nap résztvevőit 1 Köszöntő Néhány gondolat a megújuló energia hasznosítás jelentőségéről Innovatív megújuló energetikai kis- és középvállalkozások együttműködése:

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon

Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés Sugárzási energia Elözmények, mai helyzet, növekedés Napelemes berendezések Potenciál Európai helyzetkép

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 ͳ ȋͳȍ ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (1) FOGLALKOZTATÁS A ZÖLD ZÖLDSÉGHAJTATÓ MODELLGAZDASÁGOKBAN Összefoglalás

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Kerékpározás Európában. Bodor Ádám EuroVelo Director, a.bodor@ecf.com Budapest 2013.09.18.

Kerékpározás Európában. Bodor Ádám EuroVelo Director, a.bodor@ecf.com Budapest 2013.09.18. Kerékpározás Európában Bodor Ádám EuroVelo Director, a.bodor@ecf.com Budapest 2013.09.18. Európai Kerékpáros Szövetség www.ecf.com 2 Célunk: A kerékpározas aránya duplázódjon meg 2020-ra Európában! 3 Többféle

Részletesebben

Összefoglalás. Summary

Összefoglalás. Summary Parlagoltatásos, zöld- és istállótrágyázásos vetésforgók összehasonlítása a talajtömörödöttség tükrében Szőllősi István Antal Tamás Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Jármű és

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 2 (2) ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) ARCHÍV ANALÓG TÉRKÉPÁLLOMÁNY FELDOLGOZÁSA AZ INSPIRE

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok

Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok Innováció 2012-ben Lehetőségek és finanszírozási források a hazai közép- és nagyvállalatok számára Joint Venture Szövetség Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása

NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ES KIÁLLÍTÁS Szombathely Hulladéklerakó depóniagáz optimális felhasználása Kipszer Energia Technologiai Zrt. Német Bálint ajánlattételi és ügyfélszolgálati vezető

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

hasznosítás komplex, egymásra épülő

hasznosítás komplex, egymásra épülő A laskagomba termesztés és a biogáz hasznosítás komplex, egymásra épülő termelő és biohulladék hasznosító rendszerének bemutatása. Biogáz üzem működésének hatékonyságát növelő és káros anyag kibocsátásának

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben