Hagyom kínai or. Liao Jücsün KOSSUTH KIADÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hagyom kínai or. Liao Jücsün KOSSUTH KIADÓ"

Átírás

1

2

3 Hagyom kínai or Liao Jücsün KOSSUTH KIADÓ

4 A fordítás alapja: Liao Yuqun: Traditional Chinese Medicine. Hongkong, China Intercontinental Press 2006 Fordította: BÓDOGH-SZABÓ PÁL A magyar kiadás a China Intercontinental Press hozzájárulásával jelent meg. ISBN Minden jog fenntartva China Intercontinental Press 2006 Kossuth Kiadó 2008 Hungarian translation Bódogh-Szabó Pál 2008 Felelős kiadó Kocsis András Sándor a Kossuth Kiadó zrt. elnök-vezérigazgatója A kiadó az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének a tagja A kötetet Balikó Nándor szerkesztette Műszaki vezető Badics Ilona / Nyomtatta és kötötte a Prospektus Nyomda, Veszprém Felelős vezető Szentendrei Zoltán ügyvezető igazgató

5 TARTALOM Bevezetés / 7 A hagyományos kínai orvoslás (HKO) elismertsége / 9 A HKO gondolkodásmódja / 11 A hagyomány kialakulása és módosulása / 17 A HKO megértése / 22 A HKO klasszikusai/25 Huang Ti Nej Csing [Huang Di Nei Jing] / 27 Huang Ti Pa Si Ji Nan Csing [Huang Di Ba Shi Yi Nan Jing] / 28 Sen Nung Pen Cao Csing [Shen Nong Ben Cao Jing] / 30 Sang Han Ca Ping Lun [Shang Han Za Bing Lun] / 31 Könyvösszeállítás és kánonná fejlődés / 33 A HKO alapelmélete/37 A jin-jang és a vu hszing (öt elem) elmélete / 39 A belső részek és megnyilvánulásaik / 44 Energiapályák és oldalágaik / 48 Kóroktan / 53 Diagnosztika / 58 A HKO belső és külső terápiái / 65 Akupunktúra és moxaterápia / 67 Receptura / 72 Kezelés külsőleg és belsőleg / 78 5

6 A gyógyszerészet elméletének kialakulása / 82 Fontos gyógyszerészeti könyvek / 83 Gyógyszerészeti tanulmányok / 91 A gyógyszerészet szervezete és a piac / 93 Gyógynövény-feldolgozás / 95 A ginszeng története / 99 Történetek a történelem híres orvosairól / 105 Pien Csüe [Bian Que] (más néven Csin Jüezsen [Qin Yueren]) / 106 Csang Csungcsing [Zhang Zhongjing] és Hua To [Hua Tuo] / 107 Vang Suho [Wang Shuhe] és Huangfu Mi [Huangfu Mi] / 110 Szun Szimiao [Sun Simiao] / 111 A négy nagy iskola a Csin- [Jin-] és a Jüan- [Yuan-] dinasztiák idején / 112 Csang Csingjüe [Zhang Jingyue] / 116 Je Tiensi [Ye Tianshi] / 118 Vang Csingzsen [Wang Qingren] / 119 A HKO és a helyes életvitel / 123 Helyes életvitel a négy évszakban / 125 Ételek és gyógyszerek összehangolása / 127 A sport és az egészég / 130 Érzelmek és betegségek / 133 Függelék A kínai történelem kivonatos időrendi táblázata / 136 6

7

8 A HKO által használt gyógynövények Az ókori kínai civilizációban a csillagászat, a matematika, a földművelés és az orvoslás volt a négy élenjáró tudomány. Talán nem is megfelelő kifejezés rájuk a tudomány, mindenesetre az ókori Kínában kifejlődött négy teljes tudás- és ismeretrendszert képviseltek. Közülük az orvoslás az egyedüli, amelynek sohasem lépett a helyébe a nyugati tudomány, s amely ma is fontos szerepet játszik a kínai nép egészségének megőrzésében. Felmerül azonban néhány kérdés. Hogyhogy még mindig létezik a hagyományos kínai orvoslás, egy olyan klasszikus gyógyító rendszer, amelynek semmilyen kapcsolata nincs a modern tudományokkal, dacára annak a ténynek, hogy a modern orvostudomány alapvető célkitűzése ugyancsak az egészségvédelem? Vajon tudománynak tekinthető-e a hagyományos kínai orvoslás, vagy csupán a tapasztalatok összegzésének? Vajon van-e lehetősége és tere a továbbfejlődésre saját keretein belül? Van-e lehetősége annak, hogy a modern orvostudomány lépjen a helyébe? Ezeket a kérdéseket gyakran felteszik. Gyógynövények használt edények forrázására 8

9 BEVEZETÉS A hagyományos kínai orvoslás elismertsége A kínaiak közt jóformán nem is akad olyan, aki sohasem keresett volna fel hagyományos kínai orvost, vagy ne próbált volna ki élete során valamilyen hagyományos gyógyírt. Amennyiben maguknak nincs is tapasztalatuk, rokonaiknak vagy barátaiknak mégis azt tanácsolják, hogy a hagyományos kínai orvoslást alkalmazzák egészségügyi gondjaik megoldására. Vannak olyanok is, akik azt hiszik, a hagyományos kínai orvoslás nem tudományos. Amikor azonban megbetegszenek és a modern orvostudomány nem tud rajtuk segíteni, akkor meggondolják magukat, és a hagyományos kínai orvosláshoz fordulnak. Ez a jelenség végső soron normálisnak mondható. Gondoljunk csak a Pekingiek New Yorkban vagy a Karcolás című filmekre. Ez segítségünkre lesz ezeknek a jelenségeknek a megértésében. A Pekingiek New Yorkban című filmben A-csunt volt férje azzal vádolja, hogy nem megfelelően bánik gyermekükkel, amikor ízületi fájdalmainak kezelésére ha-

10

11 BEVEZETÉS tudás szerkezetének alapjaként, és szívükben igen nagyra tartják a tudományokat"? A hétköznapi magyarázat arra, hogy a kínaiak miért becsülik a HKO-t az, hogy Kína mind területét, mind pedig népességszámát tekintve óriási. Amikor a nyugati orvoslás megjelent Kínában, mégpedig meglehetősen régen, akkor az hatalmas vidéki területekre, illetve távoli helyekre egyszerűen nem jutott el. A HKO ezért mindig is megmaradt kiegészítő gyógymódnak. Erre az általánosan elfogadott jelenségre magyarázatul szolgál az is, hogy a kínaiak konzervatívak és megszokták már a hagyományos gyakorlatot. Azonban manapság azzal a valósággal kell szembenéznünk, hogy a kínai orvoslás ára semmivel sem marad alatta a nyugati orvoslásénak. Tehát egyszerűen gazdasági okokkal nem magyarázható ez a fajta hajlandóság. Ki kell emelnünk viszont egy szempontot. Az emberek rendszerint mindenképpen a HKO-hoz fordulnak, amikor a nyugati orvoslás csődöt mond szenvedésük enyhítésében. Semmiképpen sem a maradiságban rejlik a HKO ma is tapasztalható haladásának titka. Hiszen minél több fejlett diagnosztikai eszközt használ a modern orvostudomány, annál több az olyan betegség, amelynek gyógyítására képtelen. A fizika, a kémia módszerei és a műtéti eljárások elég hatékonyak ahhoz, hogy megváltoztassák az emberi test természetes állapotát, de az általuk okozott betegségek is egyre bonyolultabbá válnak. A modern orvoslásnak ezek a hibái tovább növelték a HKO rendelkezésére álló teret, melynek révén bizonyíthatja hatásosságát az emberi test természetes állapotának és működésének helyreállításában. A HKO gondolkodásmódja A gyógyítás gyakorlata és az orvosi szakismeretekben való elméleti jártasság már a korai ókorban határozottan elkülönült egymástól. Ami azonban magával az emberrel kapcsolatos ismereteket illeti, más volt a helyzet. Annak a gondolat- 11

12 nak a hatására, amely szerint a dolgok úgy ismerhetők meg, hogy összehasonlítást teszünk köztük felépítésük szerint, ha közeliek, és alakjuk szerint, ha távoliak, az ókori bölcsek úgy hitték, hogy az ég és a föld egyetlen nagy világegyetemet alkot, míg maga az emberi test egy kis világegyetemet képez. A makro- és a mikrokozmosz pedig képes egymással érintkezni és egymással kölcsönhatásba kerülni. A taoizmusnak az az elgondolása, mely szerint minden dolognak összhangban kell lennie a természeti világgal, ugyancsak a földön és a nagy világegyetemben található összes dolog eredet, fejlődés és halál szerinti összevetésén alapult. A Huang Ti Nej Csing [Huang Di Nei Jing] (A sárga császár orvosi kánonja) című gyűjteményben a négy évszaknak megfelelő egészségvédelem gondolatára kétségtelenül hatott a taoizmus elmélete. A négy évszaknak megfelelő egészségvédelem szerint minden dolog tavasszal szökken szárba, nyáron növekszik, ősszel érik meg és télen raktározódik. A kínai történelem különböző dinasztiái idején összeállított orvosi könyvekben elég gyakran bukkan fel az efféle párhuzam, különösen ami a HKO gyógymódjainak elméleti megalapozását illeti. A HKO-ban alkalmazott analógiás gondolkodásmód szem előtt tartása a HKO megértésének kulcsa. AHan-dinasztia egyik sírjából előkerült aranytűk 12

13 BEVEZETÉS A cang hsziang [zang xiang] elméletében például a belső szervek megnyilvánulásait a császári udvar működéséhez hasonlítják: eszerint a szív uralkodóként kormányozza a szervezetet, a lép olyan, mint egy magtár, a máj úgy viselkedik, mint egy tábornok, az epehólyag pedig mintegy bíróként funkcionál. Egy recept megalkotásakor a felhasznált gyógynövényeket így négy csoportba osztják: császár, miniszter, segéd és vezető. Az energiapályák és oldalágak elméletében a vér és a esi [qi] keringését a víz tavakban és folyókban megfigyelhető természetes áramlásához hasonlítják. A kórtanban és a diagnosztikában, úgy vélik, a testen belül kell lennie egy külön területnek, ahová a megbetegítő tényezők beáramolhatnak. A testből való kiűzésük módja tehát e térség feltöltésében rejlik. Ilyesfajta elgondoláson alapult az egészséges esi erősítése és az ős-csi gondozása, valamint a megbetegítő tényezők kiűzésének módja. Az embert elárasztó betegségeket a hordalék révén eltorlaszolt folyó okozta áradáshoz hasonlították. Ily módon fejlődtek ki a pangás felszámolására és az emésztés elősegítésére szolgáló eljárások és elméletek. A kórtanban, úgy vélték, a csen hsziang [chen xiang], vagyis a sasfa gyantája (lignum aquilariae resinatum) képes úgy vezérelni a vért és a csz't, hogy az lefelé folyjon, mivel a vízbe cseppentett gyanta nem marad a felszínen. A növény tetején növő virágok azonban a vélekedés szerint képesek felfelé irányítani a vért és a csít. A HKO-ban tulajdonképpen számos más, az okra és okozatra vonatkozó gondolat is efféle analógiával magyarázható. Az ókorban az orvosok úgy alkották meg gyógymódjaikat, hogy megérzésükre és ösztöneikre hagyatkozva vontak párhuzamot különböző dolgok között. A HKO elméletének titokzatossága, a gyógyeljárások rugalmassága és az orvosok vizsgálati módszere egyaránt analógiás elvekkel magyarázható. A HKO-nak éppen az adja a báját, hogy bár felfogható, mégis kifejezhetetlen. Liang Csicsao [Liang Qichao] ( ), a modern kor egyik jelentős tudósa ezt mondta: A felfogható, de kifejezhetetlen értelem titka mindenütt fellelhető a kínai tudományosságban. Az ilyesfajta titokzatos Vidéki HKO-orvos jellemző öltözéke a Csing- [Qing-] dinasztia idején 13

14 Ezen a Csing-dinasztia korabeli festményen beteget vizsgáló orvos látható értelem nyilvánvalóan gátolja a tudás bővülését." A Liang által választott szemléltető példa épp a HKO volt. Az ókori kínai tudomány más ágaival (mint például a csillagászattal vagy a matematikával), illetve azok módszereivel összevetve a HKO kétségtelenül a hagyományos kínai kultúra sokkal több sajátos jegyét viseli magán. Manapság a felfogható, de kifejezhetetlen értelem fogalma átjárja a HKO elméletét, amit - mivel nem fér meg a modern tudománnyal - újra meg újra megkérdőjeleznek azok, akik a nyugati tudomány értékrendje és szempontjai szerint próbálják meg felmérni a hagyományos kínai tudományt, így a HKO-t is. Egy pincéből előkerült, a Tang-dinasztia idején elásott orvosságos doboz, benne pirulákkal A klasszikus kínai filozófiában a párhuzamokon alapuló (analógiás) gondolkodást gyakran úgy írták le, mint kölcsönhatást az ég és az ember eggyé válásának" menetében. Tudományos körökben általánosan elfogadott tény, hogy az ég és az ember közti kölcsönhatás elve a kínai gondolkodás egyik vezérfonalát képezi. A Lü Si Csun Csiu [Lü Shi Chun Qiu] (Lü Történeti Évkönyvei) címet viselő, a Csin- és a Handinasztia idején összeállított könyvben ez áll: Egyazon csoporthoz tartozó dolgok összeállhatnak, egyazon esi képes 14

15 Szun Szimiao [Sun Simiao], a Tang-dinasztia idején élt, a gyógyítás isteneként tisztelt neves orvos szobra BEVEZETÉS

16 egymásba merülni, ugyanannak a kategóriának a hangjai pedig egymásnak felelgetnek." Az Északi Szung- [Song-] dinasztia idején Can Nin [Zan Nin] ( ) az előtte élt emberek tanulmányait áttekintve állította össze a Vu Lej Hsziang Kan Cse [Wu Lei Xiang Gan Zhi] (Kivonat a különböző dolgok közti kölcsönhatásról) című könyvet, amely 500 különböző dolog egymással való reakcióját sorolja fel. Cseng Ji [Cheng Yi] ( ), az Északi Szung-dinasztia idején élt jelentős filozófus ezt a jelenséget alapelvvé kristályosította, mondván: Csupán egyetlen értelem és egyetlen válasz létezik a világmindenségben." Ezek az elemzések azt mutatják, hogy a HKO mint empirikus tudomány elismerése mellett a tudósok tudatában voltak a kölcsönhatás (avagy az analogikus gondolkodás) roppant fontosságának. A kölcsönhatáson és válaszreakción alapuló gondolkodásmód kettős természetű: éppúgy elvezethet a varázsláshoz, mint a tudományhoz. Vegyük például a nyúlajkat. Az az elgondolás, miszerint a nyúlajkat az okozza, hogy a várandós nő nyulat lát vagy eszik, nyilvánvalóan csak babona. A méhen belüli fejlődésről vallott ókori nézetek közt azonban manapság is jócskán találunk tudományosan igazolható gondolatokat. Li Sicsen [Li Shizhen] ( ), egy a Ming-dinasztia idején élt híres orvos ugyancsak efféle empirikus ismeretekre alapozta a gyógynövények alkalmazásáról szóló, Ben Cao Gang Mu (A gyógyszerészet kézikönyve) című könyvét. Például a tung cs/nek [tong qi] nevezett ókori tűzfegyvert az elhúzódó, nehéz szülés kezelésére vélték alkalmasnak, csak mert lőni lehetett vele. A fésűt ugyanakkor a tejhiány kezelésére lehetett felhasználni, mert hajat lehetett vele fésülni. Az előbbi gyakorlat egyértelműen értelmetlen. Az utóbbi azonban bizonyára használt, mivel több százszor körülfésülni a mellet a mell masszírozását jelentette, ami pedig igencsak hasonlít egy orvosi kezelésre. 16

17 BEVEZETÉS A hagyomány kialakulása és módosulása Kétségtelen tény, hogy a kínai nép történelme során sokáig a világ közepén elterülő, legnagyobb országnak tekintette hazáját, kultúráját pedig a legkiválóbbnak tartotta a világon. Ugyanakkor mindig is hajlott más országok kulturális értékeinek átvételére. A gyógyítás terén a kínai orvoslásra kifejtett idegen hatás meglehetősen eltérő módon jelentkezett a Ming-dinasztia ( ) idején és a Csing-dinasztia ( ) korai szakaszában. A kései Ming-dinasztia és a Csing-dinasztia korai szakasza közti időszakot megelőzően már ismertek voltak Kínában indiai, az arab világból származó, illetve Dél-Ázsia középső területeiről és Délnyugat-Ázsiából eredő orvoslási eljárások. Megjelenésük azonban nem vezetett semmilyen konfliktushoz, mivel ezek az orvoslási rendszerek természetüket tekintve hasonlatosak voltak a kínai orvosláshoz. Ez az oka annak, hogy az ezekből az orvoslási rendszerekből származó gyógyeljárások és orvosi ismeretek könnyedén beilleszkedtek a kínai orvoslásba. Jellegzetes példája ennek a szűrkehályog-eltávolítás technikája. Vagy vegyük a himlőoltás esetét: a kínai orvosok még ben, a védőoltás bevezetésekor is ragaszkodtak hagyományos gondolkodásmódjukhoz, mondván, a himlőoltás azért biztonságosabb, mint a himlőhólyag-vírussal való oltás, mert a tehenek szelídebbek, mint az emberek. Tie Kuajli [Tie Guaili], a legendás történetek nyolc halhatatlana egyikének porcelánszobra. A legendák szerint gyakran gyógyította a köznép betegségeit Később, amikor az anatómián és a kézzelfogható bizonyításon alapuló nyugati orvoslás eljutott Kínába, a kínai orvosok még mindig mereven ragaszkodtak azokhoz a gondolatokhoz, amelyek szerint a nyugati orvoslást kell beilleszteni a kínai orvoslásba, hiszen a nyugati tudományágak végső soron a kínaiakból erednek. Csak amikor néhányan a HKO eltörléséért szálltak síkra, ahogy az reformja idején Japánban is történt, a kínai orvosok akkor ismerték fel azt a válságot, amivel szembe kellett nézniük. A dolgok idővel azért változtak. Immár tudományos rendszerként tanulmányozzuk a HKO-t, és szükségtelen szólnunk 17

18 azokról az erőfeszítésekről, amelyeket a múltban neves HKOorvosok tettek a HKO fennmaradásáért folytatott küzdelem során. Fontos áttekintenünk mindazt, ami a külföldi orvoslás hatása és nyomása alatt megváltozott a HKO-ban. Először is, a HKO mint kifejezés Kínában nem is létezett a nyugati orvoslás (NYO) megjelenéséig. S egyfajta összefoglaló gondolatrendszere sem lenne a hagyományos orvoslásnak, ha a Nyugaton kifejlődött gyógyászat uralma nem terjedt volna ki az egész világra. A kínai nép csak akkor kezdett el a kínai és a nyugati orvoslás közti különbségeken elmélkedni, amikor a nyugati orvostudomány megjelent Kínában. Csak amikor a kínai orvoslás léte került veszélybe, akkor kezdtek el a kínai orvosok védekezni, kifejtve a kínai orvoslás előnyeit és értékét, felhasználva ugyanakkor a nyugati orvoslás kínálta előnyöket. Ha valaki belenéz a 20. század elején megjelent orvosi folyóiratokba és könyvekbe, akkor láthatja, hogy a HKO-orvosok miként utánozták a nyugati orvosokat, hogy ily módon a kóroktan, a kórélettan, a terapeutika és a gyógyszertan szempontjaiból megalapozzák a HKO elméleti rendszerét. Gondosan elemezve ezen folyóiratok és könyvek szerkesztésmódját, könnyedén rájöhetünk arra, hogy a HKO- Porcelán orvosságosfiolák, rajtuk a tizenkét esztendőt jelképező tizenkét állat festményével

19 BEVEZETÉS Gyógyszerkészítésre használt eszközök a Csing-dinasztia Császári Kórházából orvosok önkéntelenül is az NYO gondolkodásmódját másolták, s megpróbálták elsajátítani a racionális problémaelemzés lépéseit. Másodszor, az NYO kínai megjelenése alapvető tudományos biológiai ismeretekkel vértezte fel a HKO-t. A Huang Ti Nej Csing [Huang Di Nei Jing] (A sárga császár orvosi kánonja) szerint például még úgy képzelték, hogy az a térség, amely alatt a szív ver, a gyomor fő oldalága, mivel az emberek léte és szervezetük élettani működése az étkezéstől függ; vagy hogy a vizelet a vékonybélből ürül a húgyhólyagba. A HKO efféle elgondolásai helyébe fokozatosan modern biológiai ismeretek léptek. Hasonló módon, amikor az NYO megjelent Kínában, a HKO-val praktizálóknak be kellett látniuk, hogy az úgynevezett csing luo [jing luo] (energiapályák vagy meridiánok) nem azonos az erekkel. Mélyen el kellett hát gondolkodniuk a csing luo és a cang fu [zang fu] (belső részek) természetéről, s mind a csing luo, mind a cang hsziang [zang xiang] (belső részek és megnyilvánulásaik) elméletét új alapokra kellett helyezniük. Harmadszor, az NYO nyomása alatt a HKO-orvosok tevőlegesen is lépéseket tettek a HKO megvédésére, terjesztésére és megerősítésére: iskolákat állítottak fel, tanfolyamokat indí- 19

20 Kínában az első szemkórházat a brit Kelet-indiai Társaság állította fel 1827-ben Aszpirinhirdetés az 1930-as évekből tottak, folyóiratokat jelentettek meg, társaságokat szerveztek, japán HKO-könyveket fordítottak kínai nyelvre, és fejlesztették a hagyományos kínai gyógyszereket. Mindezek a változások azt mutatják, hogy az NYO kínai bevezetése bizonyos mértékig ösztönzőleg hatott a HKO fejlődésére. Történelmileg bármiféle kultúra bevezetése egy adott országba elkerülhetetlenül az illető ország kultúrájának gazdagodásához és finomodásához vezet. Mivel pedig a modern nyugati tudomány is egyfajta kultúrtényező, mint ilyen, semmiféle kárt nem okoz a HKO-nak. Ehelyett további esélyeket nyújt a HKO-nak a fejlődésre. A HKO és az NYO közti, egy különleges történelmi korszakban lezajlott összeütközés folyományaként 1958-ban a HKO-tankönyvek összeállítása különböző HKO-testületek és az egészségügyi miniszter felügyelete alá került, s ez korszakalkotó jelentőséggel bírt. Azóta országszerte számos, A HKO alapelemei", A HKO elméleti alapjai" és hasonló című tanfolyamot indítottak. A HKO rendszeres tanulmányozásához természetesen elengedhetetlenül szükség volt egy újfajta HKO-tankönyv összeállítására. Eleinte inkább az orvoslásról vallott hagyományos gondolatok újrafogalmazására, a lényeges elemek kiválasztá- 20

21 BEVEZETÉS sára, az igaz és hamis gondolatok precíz szétválasztása törekedtek, ezzel fektetve le a HKO alapjait. Néhány évtizeddel később a HKO-tankönyvek felépítése és tartalma jóformán változatlan maradt, jóllehet azokat több ízben átszerkesztették és javították. Ebben a helyreállított hagyományban" az energiapályák elmélete már nem tartalmazza azokat a gondolatokat, amelyek szerint az oldalágak a test felszínén láthatók, míg a fő keringési pályák mélyebben futnak, s hogy a véredények kékes színe hideget, míg azok piros színe meleget jelöl. A HKO javított elmélete a vu cangot [wu zang] (az öt amg-szervet) és a Hu fut (a hat /w-szervet) fiziológiai egységként határozza meg, amelyek nem felelnek meg az anatómiai szerveknek, s immár nincsenek összefüggésben a császári udvar hierarchiájával. Az akupunktúra és a moxaterápia elmélete immár nem a fekélyek és szemölcsök kezelését is magában foglaló külső gyógyeljárások gyűjtőelnevezése, hanem úgy kerülnek meghatározásra mint a csí és a vér áramlását összhangba hozó és a belső szervek működését fizikai beavatkozás révén szabályozó gyógyeljárások". Tudományos alapokra helyezték továbbá a HKO azon alapvető jellegzetességét, amely az NYO-tól elsősorban elválasztja, nevezetesen a tünetek megkülönböztetésén alapuló kezelést. Ez a módszer a különböző betegségek klinikai megnyilvánulásainak elkülönítésén alapul, szem előtt tartva a beteg állapotát a különböző tünetek fellépésekor (például hogy a tünetek hideg vagy meleg hatására enyhülnek vagy súlyosbodnak). Sok HKO-orvos úgy véli, hogy ezt a gyógyászati elméletet Csang Csungcsing [Zhang Zhongjing] ( ), a Keleti Han-dinasztia idején élt neves orvos alapozta meg. Azonban egy efféle elgondolás nem válhatott volna ennyire kifinomulttá, ha az NYO nem került volna bevezetésre Kínában. Annál is inkább, mivel a kínai nyelvben a szindrómát és a szimptómát jelölő karakterek ugyanazt jelentik - jóllehet, alaktani felépítésük kissé eltér -, s emiatt a múltban az orvosok tulajdonképpen sohasem gondoltak a két karakter és a két gondolat elkülöní- 21

22 tésére. A régi könyvekben a hiányt vagy a többletet, a hideget vagy a meleget ugyanúgy betegségeknek tekintették, mint a hasi fájdalmat vagy a szédülést. A HKO megértése A HKO megértéséhez a kínai kultúra, különösen pedig a filozófia alapos ismerete szükséges, ugyanis a HKO elméletét az ókorban sok egyéb szakterület együttes fejlődése alapozta meg. A HKO megértésének másik módja az antropológia tanulmányozása, mivel az antropológia a különböző kultúrák alapvető gondolkodásmódbeli különbségeire összpontosít. A HKO alapvető filozófiai gondolkodásának ismerete a HKO elméletének és gyakorlatának előfeltétele. Jellemző példa erre a szindrómaelkülönítésen alapuló kezelés. Az emberi test és a betegségek közti kapcsolat bonyolult, s ennél- Sokak szemében a HKO-orvosok gyakran tapasztaltabbnak és ügyesebbnek tűnnek

23 BEVEZETÉS A Hm-t Kínában tanulmányozó külföldi hallgatók fogva bizonyos ellentmondás feszül a modern orvoslás és a tudomány" között. A Bevezetés a kísérleti orvostudományba című munkájában Claude Bemard ( ) leírta, hogy szerinte az orvoslást nem kellene különlegesként kezelni, hiszen tudomány, jóllehet az orvosok gyakran mondták neki, hogy a gyakorlatban sok furcsaság merül fel. A HKO szerint nincs két teljesen egyforma ember, ebből adódóan egyik betegség sem lehet pontosan ugyanolyan, mint bármely másik, s ennélfogva nincs olyan kezelés, amely megváltoztathatatlan és módosítások nélkül ismételgethető lenne. A HKO-ban is vannak persze meghatározott előírások. Azonban a klinikai kezelésben az orvosoknak gyakran kell megváltoztatniuk ezeket az előírásokat azért, hogy a különböző betegek kezeléseihez alkalmazkodjanak. Egy ilyen jelenség látszólag ellentmond a tudomány" által olyannyira hangsúlyozott megismételhetőség" elvének, igaz, az efféle ellentmondások általában könnyedén feloldhatók. A HKO szerint a nem-megismételhetőség oka az, hogy a HKO-ban a kezelés a betegre, és nem pedig a betegségekre összpontosít. Minthogy senki sem pontosan ugyanolyan, mint bárki más, ezért természetesen a betegek kezelései is eltérőek. Elméletileg tehát a HKO magasabb rendű, mint az NYO. 23

24 Habár nem léteznek tökéletesen azonos kezelések, a különbség sok esetben csak a mennyiségben jelentkezik. Ez az oka annak, hogy a HKO miért fejlesztett ki bizonyos alapvető gyógyászati elveket és hatékony előírásokat. Valójában a kezelés a HKO-ban korántsem teljesen megismételhetetlen. Az, hogy egy adott eljárás megismételhető vagy sem, attól függ, hogy az orvos milyen szempontok szerint méri fel páciense állapotát. A HKO-ban a hasonlóság" nem mindig jelent azonos tüneteket, a különbség" pedig magyarázható úgy, ahogyan azt egy adott betegségnél a modern orvoslás is teszi. Ha a klinikai megnyilvánulásokat, vagy a modern orvoslás hasonlóságát" és különbségét" vesszük alapul, akkor ebben az értelemben a HKO-ban sem beszélhetünk nemmegismételhetőségről. Koreában és Japánban már a Csin- és Han-dinasztiák hatalomra kerülésekor megjelent A 20. században kétszer is fellépett járványos nyakszirtmerevedés. A nyugati orvosok a második alkalommal pontosan ugyanazokat a gyógyeljárásokat alkalmazták, mint az első esetben, de ezúttal hatástalanul. A HKO-orvosok azt javasolták nekik, hogy változtassanak az eljárásokon, s ez valóban hatékonynak bizonyult. A nyugati orvosok szemében a járványos nyakszirtmerevedés mindkét alkalommal pontosan ugyanúgy lépett fel, egyaránt mikroorganizmusok okozták. A HKO-orvosok szemében azonban volt különbség az évszakok változása, valamint a nyirkosság" és a hőség" terén. Egy másik szemléletes példa a Li Kao [Li Gao] ( ) által kifejlesztett és eredetileg gyomorbajok kezelésére alkalmazott pu csüng ji esi van [bu zhong yi qi wan] (a has gyógyítására és a esi erősítésére szolgáló pirula), amit az orvosok manapság gyakorta használnak vérszegénység, ideggyengeség és végbélelőesés kezelésére. Habár ezeknek a betegségeknek a megnyilvánulásai különbözőek, okuk és természetük ugyanaz. 24

25

26 Sen Nung [Shen Nong], a mezőgazdálkodás istene gyógyfüveket gyújt

27 A HKO KLASSZIKUSAI Huang Ti Nej Csing (A sárga császár orvosi kánonja) A Huang Ti Nej Csing (A sárga császár orvosi kánonja) a HKO legrégebbi fennmaradt könyvgyűjteménye, amely két részből áll: mind a Szu Ven [Su Wen] (Egyszerű kérdések), mind a Ling Su [Ling Shu] (Szellemi tengely) 81 fejezetet tartalmaz. A sárga császár orvosi kánonját az általános vélekedés szerint a hadakozó fejedelemségek, illetve a Csin- és Handinasztiák korában állították össze különböző iskolákhoz tartozó orvosok elméleteinek és tapasztalatainak gyűjteményeként. Liu Hsziang [Liu Xiang] (Kr. e körül) és fia, Liu Hszin [Liu Xin] (?-Kr. u. 23) az általuk összeállított Csi Lue [Qi Lue] című könyvnek rögtön az elején megemlítik a Huang Ti Nej Csinget. Arról azonban mindmáig vita folyik, vajon a Csi LMéban említett mű azonos-e a Szu Vénből (Egyszerű kérdések) és a Ling Suból (Szellemi tengely) álló, ránk maradt példánnyal. A Szu Ven (Egyszerű kérdések) és a Ling Su (Szellemi tengely) fejezetei az alábbiakat tartalmazzák: 1. A Szu Ven elméletileg a jin-jang [yin-yang] elvét tárgyalja, az egészségvédelmet különböző évszakokban, az energiapályákat, valamint a belső szervek felépítését és kórélettanát. Ugyanakkor a Ling Su főleg az akupunktúrával és a moxaterápiával foglalkozik. Mindkét kötet csak ritkán említi a gyógyszerekkel való specifikus kezelést, inkább a belső részeket, az étrendet és a vu hszing [wu xing] (öt elem) elméletén alapuló gyógyszerek közti megfelelőséget tárgyalja. 2. A két kötet legnagyobb részben Huang Ti, az ókori Kína legendás császára és olyan miniszterei közti beszélgetések formájában íródott, mint Csi Po [Qi Bo], Lej Kung [Lei Gong] és Po Kao [Bo Gao]. A különböző emberek által feltett kérdések és a rájuk adott válaszok eltérő orvosi elgondolásokat tükröznek. Ezek az elgondolások vagy az embereket öt csoportra - Fém, Fa, Víz, Tűz és Föld - osztó vu hszing (öt A Huang Di Nei Jing (A sárga császár orvosi kánonja) fényképészeti sokszorosítással készült példánya

28 elem) elméletén, vagy az embereket ugyancsak öt csoportba - jang-túlsúlyos (taj farig) [tai yang], jang-hiányos (sao jarig) [shao yang], jin-túlsúlyos (taj jin) [tai yin], jin-hiányos (sao jin) [shao yin], illetve kiegyensúlyozott - soroló jin-jang elméleten alapulnak. 3. Általában úgy tartják, hogy a Ling Su (Szellemi tengely) könnyedén olvasható, s minden bizonnyal a Szu Ven (Egyszerű kérdések) után állították össze. Azonban a Szu Vénben (Egyszerű kérdések) is találhatók a Ling SMból (Szellemi tengely) vett idézetek. Ez azt mutatja, hogy a két kötet kölcsönösen hatott egymásra. A Szu Ven (Egyszerű kérdések) és a Ling Su (Szellemi tengely) nagymértékben befolyásolta a HKO fejlődését a különböző dinasztiák idején. A Hunan-tartományban fekvő Ma Vang Tujban [Ma Wang Dui] egy Han-dinasztia korabeli sírból előkerült selyem orvosi könyv Huang Ti Pa Si Ji Nan Csing [Huang Di Ba Shi Yi Nan Jing] (A sárga császár orvoslási kánonja nyolcvanegy nehéz kérdésről) Ennek a párbeszédes formában íródott könyvnek a címét gyakran rövidítik Nan Csingnek [Nan Jing] (Nyolcvanegy nehéz kérdés kánonja). Hagyományosan úgy vélik, hogy ezt a könyvet Csin Jüezsen [Qin Yueren] (más néven Pien Csüe [Bian Que]), a hadakozó fejedelemségek korának kiemelkedő orvosa állította össze. Manapság azonban egyre elterjedtebb az a nézet, miszerint ezt a könyvet a kései Nyugati Handinasztia idején állították össze. Erre a legfőbb bizonyíték az, hogy a Csi Lweben még nem utalnak rá. Első ízben a Keleti Han-dinasztia idején élt Csang Csungcsing [Zhang Zhongjing] említi, Sang Han Ca Ping Lun [Shang Han Za Bing Lun] (Hideg betegségek és különféle panaszok kezelése) című műve előszavában. ANan Csingben feltett 81 kérdés érinti az érverést, az energiapályákat, a cangfu- [zangfu] szerveket, a betegségeket, az akupunktúrás pontokat, az akupunktúrát és a moxaterápiát. A Nan Csing (Nyolcvanegy nehéz kérdés kánonja) és a Huang Ti Nej Csing (A sárga császár orvosi kánonja) közt 28

29 A H KO KLASSZIKUSAI az a fő különbség, hogy az előbbi írás külön foglalkozik a jin-jang és a vu hszing (öt elem) tanával, az orvoslást a jüan esi [yuan qi], a jin-jang és a vu hszing vegyítésével vizsgálja, illetve a pulzusdiagnosztika, az energiapályák, a cang- /ti-szervek, a betegségek megnyilvánulásai, az akupunktúrás pontok, az akupunktúra és a moxaterápia alkalmazásával anélkül hoz létre elméletrendszert, hogy közvetlenül empirikus tudást alkalmazna. A tízféle érverésváltozás például a vu hszing (öt elem) szilárdsága és puhasága (fin és jang) változataiból ered. Ami az akupunktúrás pontokat illeti, minden energiapálya a következő öt akupunktúrás ponttal rendelkezik: Csing [Jing] - Kút, Hszing [Xing] - Forrás, Su [Shu] - Csermely, Csing [Jing] - Folyó és Ho [He] - Tenger. Ez az öt akupunktúrás pont osztozik a Fém, Fa, Víz, Tűz és Föld tulajdonságaiban. A vu hszing (öt elem) elmélete szerint ezen öt akupunktúrás pont rangsorolható. A következő táblázat a jin és jang energiapályákon elhelyezkedő azonos nevű akupunktúrás pontok közti behatárolt kapcsolatrendszert ábrázolja. A betegségek kezelésében A Nan Csing (Nyolcvanegy nehéz kérdés kánonja) angol változata 29

JENNIFER HARPER A TUDATOS TEST. Kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás szolgálatában

JENNIFER HARPER A TUDATOS TEST. Kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás szolgálatában JENNIFER HARPER A TUDATOS TEST Kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás szolgálatában A szerző és a kiadó nagy gondot fordított a könyvben foglaltak pontosságára, de mégsem tudjuk vállalni

Részletesebben

Élj száz évet egészségesen a 3-1-2 meridián gyakorlatokkal Dr. prof. Zong-Xiang Zhu Dr. Zhi-Gui Qiao

Élj száz évet egészségesen a 3-1-2 meridián gyakorlatokkal Dr. prof. Zong-Xiang Zhu Dr. Zhi-Gui Qiao Élj száz évet egészségesen a 3-1-2 meridián gyakorlatokkal Dr. prof. Zong-Xiang Zhu Dr. Zhi-Gui Qiao Ma a világon tízmillió ember gyakorolja Pekingi Akupunktúrásmeridián-kutató Központ Kínai Tudományos

Részletesebben

KÍNAI KÉZDIAGNOSZTIKA

KÍNAI KÉZDIAGNOSZTIKA KÍNAI KÉZDIAGNOSZTIKA KÍNAI KÉZDIAGNOSZTIKA ÍRTA ROSTA ERZSÉBET TEREBESS KIADÓ BUDAPEST 1998 Rosta Erzsébet, 1998 A K É Z R Õ L Á L T A L Á B A N A kéz a kapcsolatteremtés egyik legfontosabb eszköze, az

Részletesebben

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW A NAGY TERV A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW AKKORD KIADÓ Budapest, 2011 Az eredeti mű címe: Stephen Hawking Leonard Mlodinow The Grand Design Bantam Books, New York, 2010 Fordította: Both

Részletesebben

I. RÉSZ. Tartalom. Bevezetés. 11

I. RÉSZ. Tartalom. Bevezetés. 11 Tartalom Bevezetés. 11 I. RÉSZ I. Bevezetés a betegségek értelmezésének filozófiájába..... 17 1.Értelmezés és értékelés... 17 2.Vakság önmagunkkal szemben és a kivetítés20 3.A tünetek átértékelése....

Részletesebben

Thorwald Dethlefsen Rüdiger Dahlke Út a teljességhez A betegség jelentése és jelentősége

Thorwald Dethlefsen Rüdiger Dahlke Út a teljességhez A betegség jelentése és jelentősége Thorwald Dethlefsen Rüdiger Dahlke Út a teljességhez A betegség jelentése és jelentősége * * * Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Thorwald Dehlefsen Rüdiger Dahlke: Út a teljességhez 2

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Társadalmi kommunikáció I.

Társadalmi kommunikáció I. KOMMUNIKÁCIÓ Társadalmi kommunikáció I. A sorozat következő kötete: Loet Leydesdorff: A kommunikáció szociológiai elmélete Karl Erik Rosengren KOMMUNIKÁCIÓ TYPOTEX Budapest, 2004 Társadalmi kommunikáció

Részletesebben

T ártalom. Előszó... 7 Bevezetés...9 Egy példa a praxisomból... 13

T ártalom. Előszó... 7 Bevezetés...9 Egy példa a praxisomból... 13 T ártalom Előszó... 7 Bevezetés...9 Egy példa a praxisomból... 13 Első rész - A fényút-terápia alapjai )in és jang, avagy a polaritás törvénye...16 - apvető tudnivalók a fénytestről...19 Finom- és durvaanyagú

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Carl Gustav Jung Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Fordította: NAGY PÉTER A fordítás alapjául szolgált: C. G. JUNG: ÜBER DIE PSYCHOLOGIE DES UNBEWUSSTEN. IN: C.G. JUNG: ZWEI SCHRIFTEN ÜBER ANALYTISCHE

Részletesebben

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek Boros János - Lendvai L. Ferenc URL: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/ Filozófiatörténet általános bölcsészeknek BEVEZETÉS A filozófia tanulmányozásában az első nehézséget az okozza, hogy nem adódik

Részletesebben

Clarence R. Munroe szakképzett fizioterapeuta

Clarence R. Munroe szakképzett fizioterapeuta Fizioterapeutaként saját egészségügyi intézményeimben, valamint számos nagyobb, többek között a Dr. John Harvey Kellogg nevével fémjelzett híres Battle Creek-i szanatóriumban végzett negyvennyolc esztendei

Részletesebben

INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK

INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK 1 INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK SZAKDOLGOZAT Integrál tanácsadói hálózat mûködési modellje Név: Bedõ Eleonóra Telefon: 06 30 2013333 E-mail: bedo.nora@sciamus.hu Konzulens: Franczia Ágnes

Részletesebben

HELMUTH VON GLASENAPP. Az öt világvallás. Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó

HELMUTH VON GLASENAPP. Az öt világvallás. Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó HELMUTH VON GLASENAPP Az öt világvallás Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó Határozó jegyzete: Egyáltalán nem foglalkoztam a könyv tartalomjegyzékével,

Részletesebben

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat)

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) Jellinek kötet bevezető tanulmánya 1/20 Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) 1.Élete 1851-1911 Georg Jellinek ősei apai ágon a szombatosok szektájához

Részletesebben

Dr. Kullmann Lajos Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Dr. Kullmann Lajos Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar A modern rehabilitációs szemléletet tükröző egyéni állapotfelmérő módszer, A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO) elméleti és gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai.

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Az antropozofia keresztyén szemmel

Az antropozofia keresztyén szemmel Az antropozofia keresztyén szemmel Okkultizmus, antropozófia, Waldorf-pedagógia Dr. Lothar Gassmann Függelék A Waldorf-pedagógiáról Vándor Péter Az antropozófia - keresztyén szemmel Okkultizmus, antropozófia,

Részletesebben

Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia

Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia Friedrich Waidacher Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2011. Friedrich Waidacher: Az általános muzeológia

Részletesebben

Ann Holdway A kineziológia alapjai

Ann Holdway A kineziológia alapjai ÉDESVÍZ KIADÓ A kineziológia alapjai 2 A sorozatban megjelent kötetek: Catherine Sutton: A shiatsu alapjai Paul Roland: A kabbala alapjai Deedre Diemer: A csakraterápia alapjai Cassandra Eason: A tarot

Részletesebben

Thomas Laqueur: A testet öltött nem. Test és nemiség a görögöktől Freudig.

Thomas Laqueur: A testet öltött nem. Test és nemiség a görögöktől Freudig. Thomas Laqueur: A testet öltött nem. Test és nemiség a görögöktől Freudig. ELSŐ FEJEZET A nyelv és a test Az első dolog, amely meglepi az óvatlan megfigyelőt, hogy a nők mások, mint a férfiak. A nők az

Részletesebben

Jacques Martel. Lelki eredetű betegségek lexikona

Jacques Martel. Lelki eredetű betegségek lexikona _bi_2010.dec. -Jacques Martel- 1 Jacques Martel Lelki eredetű betegségek lexikona A magyar fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Jacques Martel: Le grand dictionnaire des malaises et des maladies

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 1 A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 3 Tomáš Sedlácek A jó és a rossz közgazdaságtana A Gilgames-eposztól a Wall Streetig ˆ 4 A jó és a rossz gazdaságtana A fordítás alapja: Tomas Sedlacek:

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

A MODERN VILÁG VÁLSÁGA Apokalipszis Iskolája http://apoka.iscool.net Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-tár

A MODERN VILÁG VÁLSÁGA Apokalipszis Iskolája http://apoka.iscool.net Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-tár RENÉ GUÉNON A MODERN VILÁG VÁLSÁGA Apokalipszis Iskolája http://apoka.iscool.net Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-tár Előszó Néhány évvel ezelőtt, az Orient et Occident megírása idején úgy gondoltuk,

Részletesebben