Hagyom kínai or. Liao Jücsün KOSSUTH KIADÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hagyom kínai or. Liao Jücsün KOSSUTH KIADÓ"

Átírás

1

2

3 Hagyom kínai or Liao Jücsün KOSSUTH KIADÓ

4 A fordítás alapja: Liao Yuqun: Traditional Chinese Medicine. Hongkong, China Intercontinental Press 2006 Fordította: BÓDOGH-SZABÓ PÁL A magyar kiadás a China Intercontinental Press hozzájárulásával jelent meg. ISBN Minden jog fenntartva China Intercontinental Press 2006 Kossuth Kiadó 2008 Hungarian translation Bódogh-Szabó Pál 2008 Felelős kiadó Kocsis András Sándor a Kossuth Kiadó zrt. elnök-vezérigazgatója A kiadó az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének a tagja A kötetet Balikó Nándor szerkesztette Műszaki vezető Badics Ilona / Nyomtatta és kötötte a Prospektus Nyomda, Veszprém Felelős vezető Szentendrei Zoltán ügyvezető igazgató

5 TARTALOM Bevezetés / 7 A hagyományos kínai orvoslás (HKO) elismertsége / 9 A HKO gondolkodásmódja / 11 A hagyomány kialakulása és módosulása / 17 A HKO megértése / 22 A HKO klasszikusai/25 Huang Ti Nej Csing [Huang Di Nei Jing] / 27 Huang Ti Pa Si Ji Nan Csing [Huang Di Ba Shi Yi Nan Jing] / 28 Sen Nung Pen Cao Csing [Shen Nong Ben Cao Jing] / 30 Sang Han Ca Ping Lun [Shang Han Za Bing Lun] / 31 Könyvösszeállítás és kánonná fejlődés / 33 A HKO alapelmélete/37 A jin-jang és a vu hszing (öt elem) elmélete / 39 A belső részek és megnyilvánulásaik / 44 Energiapályák és oldalágaik / 48 Kóroktan / 53 Diagnosztika / 58 A HKO belső és külső terápiái / 65 Akupunktúra és moxaterápia / 67 Receptura / 72 Kezelés külsőleg és belsőleg / 78 5

6 A gyógyszerészet elméletének kialakulása / 82 Fontos gyógyszerészeti könyvek / 83 Gyógyszerészeti tanulmányok / 91 A gyógyszerészet szervezete és a piac / 93 Gyógynövény-feldolgozás / 95 A ginszeng története / 99 Történetek a történelem híres orvosairól / 105 Pien Csüe [Bian Que] (más néven Csin Jüezsen [Qin Yueren]) / 106 Csang Csungcsing [Zhang Zhongjing] és Hua To [Hua Tuo] / 107 Vang Suho [Wang Shuhe] és Huangfu Mi [Huangfu Mi] / 110 Szun Szimiao [Sun Simiao] / 111 A négy nagy iskola a Csin- [Jin-] és a Jüan- [Yuan-] dinasztiák idején / 112 Csang Csingjüe [Zhang Jingyue] / 116 Je Tiensi [Ye Tianshi] / 118 Vang Csingzsen [Wang Qingren] / 119 A HKO és a helyes életvitel / 123 Helyes életvitel a négy évszakban / 125 Ételek és gyógyszerek összehangolása / 127 A sport és az egészég / 130 Érzelmek és betegségek / 133 Függelék A kínai történelem kivonatos időrendi táblázata / 136 6

7

8 A HKO által használt gyógynövények Az ókori kínai civilizációban a csillagászat, a matematika, a földművelés és az orvoslás volt a négy élenjáró tudomány. Talán nem is megfelelő kifejezés rájuk a tudomány, mindenesetre az ókori Kínában kifejlődött négy teljes tudás- és ismeretrendszert képviseltek. Közülük az orvoslás az egyedüli, amelynek sohasem lépett a helyébe a nyugati tudomány, s amely ma is fontos szerepet játszik a kínai nép egészségének megőrzésében. Felmerül azonban néhány kérdés. Hogyhogy még mindig létezik a hagyományos kínai orvoslás, egy olyan klasszikus gyógyító rendszer, amelynek semmilyen kapcsolata nincs a modern tudományokkal, dacára annak a ténynek, hogy a modern orvostudomány alapvető célkitűzése ugyancsak az egészségvédelem? Vajon tudománynak tekinthető-e a hagyományos kínai orvoslás, vagy csupán a tapasztalatok összegzésének? Vajon van-e lehetősége és tere a továbbfejlődésre saját keretein belül? Van-e lehetősége annak, hogy a modern orvostudomány lépjen a helyébe? Ezeket a kérdéseket gyakran felteszik. Gyógynövények használt edények forrázására 8

9 BEVEZETÉS A hagyományos kínai orvoslás elismertsége A kínaiak közt jóformán nem is akad olyan, aki sohasem keresett volna fel hagyományos kínai orvost, vagy ne próbált volna ki élete során valamilyen hagyományos gyógyírt. Amennyiben maguknak nincs is tapasztalatuk, rokonaiknak vagy barátaiknak mégis azt tanácsolják, hogy a hagyományos kínai orvoslást alkalmazzák egészségügyi gondjaik megoldására. Vannak olyanok is, akik azt hiszik, a hagyományos kínai orvoslás nem tudományos. Amikor azonban megbetegszenek és a modern orvostudomány nem tud rajtuk segíteni, akkor meggondolják magukat, és a hagyományos kínai orvosláshoz fordulnak. Ez a jelenség végső soron normálisnak mondható. Gondoljunk csak a Pekingiek New Yorkban vagy a Karcolás című filmekre. Ez segítségünkre lesz ezeknek a jelenségeknek a megértésében. A Pekingiek New Yorkban című filmben A-csunt volt férje azzal vádolja, hogy nem megfelelően bánik gyermekükkel, amikor ízületi fájdalmainak kezelésére ha-

10

11 BEVEZETÉS tudás szerkezetének alapjaként, és szívükben igen nagyra tartják a tudományokat"? A hétköznapi magyarázat arra, hogy a kínaiak miért becsülik a HKO-t az, hogy Kína mind területét, mind pedig népességszámát tekintve óriási. Amikor a nyugati orvoslás megjelent Kínában, mégpedig meglehetősen régen, akkor az hatalmas vidéki területekre, illetve távoli helyekre egyszerűen nem jutott el. A HKO ezért mindig is megmaradt kiegészítő gyógymódnak. Erre az általánosan elfogadott jelenségre magyarázatul szolgál az is, hogy a kínaiak konzervatívak és megszokták már a hagyományos gyakorlatot. Azonban manapság azzal a valósággal kell szembenéznünk, hogy a kínai orvoslás ára semmivel sem marad alatta a nyugati orvoslásénak. Tehát egyszerűen gazdasági okokkal nem magyarázható ez a fajta hajlandóság. Ki kell emelnünk viszont egy szempontot. Az emberek rendszerint mindenképpen a HKO-hoz fordulnak, amikor a nyugati orvoslás csődöt mond szenvedésük enyhítésében. Semmiképpen sem a maradiságban rejlik a HKO ma is tapasztalható haladásának titka. Hiszen minél több fejlett diagnosztikai eszközt használ a modern orvostudomány, annál több az olyan betegség, amelynek gyógyítására képtelen. A fizika, a kémia módszerei és a műtéti eljárások elég hatékonyak ahhoz, hogy megváltoztassák az emberi test természetes állapotát, de az általuk okozott betegségek is egyre bonyolultabbá válnak. A modern orvoslásnak ezek a hibái tovább növelték a HKO rendelkezésére álló teret, melynek révén bizonyíthatja hatásosságát az emberi test természetes állapotának és működésének helyreállításában. A HKO gondolkodásmódja A gyógyítás gyakorlata és az orvosi szakismeretekben való elméleti jártasság már a korai ókorban határozottan elkülönült egymástól. Ami azonban magával az emberrel kapcsolatos ismereteket illeti, más volt a helyzet. Annak a gondolat- 11

12 nak a hatására, amely szerint a dolgok úgy ismerhetők meg, hogy összehasonlítást teszünk köztük felépítésük szerint, ha közeliek, és alakjuk szerint, ha távoliak, az ókori bölcsek úgy hitték, hogy az ég és a föld egyetlen nagy világegyetemet alkot, míg maga az emberi test egy kis világegyetemet képez. A makro- és a mikrokozmosz pedig képes egymással érintkezni és egymással kölcsönhatásba kerülni. A taoizmusnak az az elgondolása, mely szerint minden dolognak összhangban kell lennie a természeti világgal, ugyancsak a földön és a nagy világegyetemben található összes dolog eredet, fejlődés és halál szerinti összevetésén alapult. A Huang Ti Nej Csing [Huang Di Nei Jing] (A sárga császár orvosi kánonja) című gyűjteményben a négy évszaknak megfelelő egészségvédelem gondolatára kétségtelenül hatott a taoizmus elmélete. A négy évszaknak megfelelő egészségvédelem szerint minden dolog tavasszal szökken szárba, nyáron növekszik, ősszel érik meg és télen raktározódik. A kínai történelem különböző dinasztiái idején összeállított orvosi könyvekben elég gyakran bukkan fel az efféle párhuzam, különösen ami a HKO gyógymódjainak elméleti megalapozását illeti. A HKO-ban alkalmazott analógiás gondolkodásmód szem előtt tartása a HKO megértésének kulcsa. AHan-dinasztia egyik sírjából előkerült aranytűk 12

13 BEVEZETÉS A cang hsziang [zang xiang] elméletében például a belső szervek megnyilvánulásait a császári udvar működéséhez hasonlítják: eszerint a szív uralkodóként kormányozza a szervezetet, a lép olyan, mint egy magtár, a máj úgy viselkedik, mint egy tábornok, az epehólyag pedig mintegy bíróként funkcionál. Egy recept megalkotásakor a felhasznált gyógynövényeket így négy csoportba osztják: császár, miniszter, segéd és vezető. Az energiapályák és oldalágak elméletében a vér és a esi [qi] keringését a víz tavakban és folyókban megfigyelhető természetes áramlásához hasonlítják. A kórtanban és a diagnosztikában, úgy vélik, a testen belül kell lennie egy külön területnek, ahová a megbetegítő tényezők beáramolhatnak. A testből való kiűzésük módja tehát e térség feltöltésében rejlik. Ilyesfajta elgondoláson alapult az egészséges esi erősítése és az ős-csi gondozása, valamint a megbetegítő tényezők kiűzésének módja. Az embert elárasztó betegségeket a hordalék révén eltorlaszolt folyó okozta áradáshoz hasonlították. Ily módon fejlődtek ki a pangás felszámolására és az emésztés elősegítésére szolgáló eljárások és elméletek. A kórtanban, úgy vélték, a csen hsziang [chen xiang], vagyis a sasfa gyantája (lignum aquilariae resinatum) képes úgy vezérelni a vért és a csz't, hogy az lefelé folyjon, mivel a vízbe cseppentett gyanta nem marad a felszínen. A növény tetején növő virágok azonban a vélekedés szerint képesek felfelé irányítani a vért és a csít. A HKO-ban tulajdonképpen számos más, az okra és okozatra vonatkozó gondolat is efféle analógiával magyarázható. Az ókorban az orvosok úgy alkották meg gyógymódjaikat, hogy megérzésükre és ösztöneikre hagyatkozva vontak párhuzamot különböző dolgok között. A HKO elméletének titokzatossága, a gyógyeljárások rugalmassága és az orvosok vizsgálati módszere egyaránt analógiás elvekkel magyarázható. A HKO-nak éppen az adja a báját, hogy bár felfogható, mégis kifejezhetetlen. Liang Csicsao [Liang Qichao] ( ), a modern kor egyik jelentős tudósa ezt mondta: A felfogható, de kifejezhetetlen értelem titka mindenütt fellelhető a kínai tudományosságban. Az ilyesfajta titokzatos Vidéki HKO-orvos jellemző öltözéke a Csing- [Qing-] dinasztia idején 13

14 Ezen a Csing-dinasztia korabeli festményen beteget vizsgáló orvos látható értelem nyilvánvalóan gátolja a tudás bővülését." A Liang által választott szemléltető példa épp a HKO volt. Az ókori kínai tudomány más ágaival (mint például a csillagászattal vagy a matematikával), illetve azok módszereivel összevetve a HKO kétségtelenül a hagyományos kínai kultúra sokkal több sajátos jegyét viseli magán. Manapság a felfogható, de kifejezhetetlen értelem fogalma átjárja a HKO elméletét, amit - mivel nem fér meg a modern tudománnyal - újra meg újra megkérdőjeleznek azok, akik a nyugati tudomány értékrendje és szempontjai szerint próbálják meg felmérni a hagyományos kínai tudományt, így a HKO-t is. Egy pincéből előkerült, a Tang-dinasztia idején elásott orvosságos doboz, benne pirulákkal A klasszikus kínai filozófiában a párhuzamokon alapuló (analógiás) gondolkodást gyakran úgy írták le, mint kölcsönhatást az ég és az ember eggyé válásának" menetében. Tudományos körökben általánosan elfogadott tény, hogy az ég és az ember közti kölcsönhatás elve a kínai gondolkodás egyik vezérfonalát képezi. A Lü Si Csun Csiu [Lü Shi Chun Qiu] (Lü Történeti Évkönyvei) címet viselő, a Csin- és a Handinasztia idején összeállított könyvben ez áll: Egyazon csoporthoz tartozó dolgok összeállhatnak, egyazon esi képes 14

15 Szun Szimiao [Sun Simiao], a Tang-dinasztia idején élt, a gyógyítás isteneként tisztelt neves orvos szobra BEVEZETÉS

16 egymásba merülni, ugyanannak a kategóriának a hangjai pedig egymásnak felelgetnek." Az Északi Szung- [Song-] dinasztia idején Can Nin [Zan Nin] ( ) az előtte élt emberek tanulmányait áttekintve állította össze a Vu Lej Hsziang Kan Cse [Wu Lei Xiang Gan Zhi] (Kivonat a különböző dolgok közti kölcsönhatásról) című könyvet, amely 500 különböző dolog egymással való reakcióját sorolja fel. Cseng Ji [Cheng Yi] ( ), az Északi Szung-dinasztia idején élt jelentős filozófus ezt a jelenséget alapelvvé kristályosította, mondván: Csupán egyetlen értelem és egyetlen válasz létezik a világmindenségben." Ezek az elemzések azt mutatják, hogy a HKO mint empirikus tudomány elismerése mellett a tudósok tudatában voltak a kölcsönhatás (avagy az analogikus gondolkodás) roppant fontosságának. A kölcsönhatáson és válaszreakción alapuló gondolkodásmód kettős természetű: éppúgy elvezethet a varázsláshoz, mint a tudományhoz. Vegyük például a nyúlajkat. Az az elgondolás, miszerint a nyúlajkat az okozza, hogy a várandós nő nyulat lát vagy eszik, nyilvánvalóan csak babona. A méhen belüli fejlődésről vallott ókori nézetek közt azonban manapság is jócskán találunk tudományosan igazolható gondolatokat. Li Sicsen [Li Shizhen] ( ), egy a Ming-dinasztia idején élt híres orvos ugyancsak efféle empirikus ismeretekre alapozta a gyógynövények alkalmazásáról szóló, Ben Cao Gang Mu (A gyógyszerészet kézikönyve) című könyvét. Például a tung cs/nek [tong qi] nevezett ókori tűzfegyvert az elhúzódó, nehéz szülés kezelésére vélték alkalmasnak, csak mert lőni lehetett vele. A fésűt ugyanakkor a tejhiány kezelésére lehetett felhasználni, mert hajat lehetett vele fésülni. Az előbbi gyakorlat egyértelműen értelmetlen. Az utóbbi azonban bizonyára használt, mivel több százszor körülfésülni a mellet a mell masszírozását jelentette, ami pedig igencsak hasonlít egy orvosi kezelésre. 16

17 BEVEZETÉS A hagyomány kialakulása és módosulása Kétségtelen tény, hogy a kínai nép történelme során sokáig a világ közepén elterülő, legnagyobb országnak tekintette hazáját, kultúráját pedig a legkiválóbbnak tartotta a világon. Ugyanakkor mindig is hajlott más országok kulturális értékeinek átvételére. A gyógyítás terén a kínai orvoslásra kifejtett idegen hatás meglehetősen eltérő módon jelentkezett a Ming-dinasztia ( ) idején és a Csing-dinasztia ( ) korai szakaszában. A kései Ming-dinasztia és a Csing-dinasztia korai szakasza közti időszakot megelőzően már ismertek voltak Kínában indiai, az arab világból származó, illetve Dél-Ázsia középső területeiről és Délnyugat-Ázsiából eredő orvoslási eljárások. Megjelenésük azonban nem vezetett semmilyen konfliktushoz, mivel ezek az orvoslási rendszerek természetüket tekintve hasonlatosak voltak a kínai orvosláshoz. Ez az oka annak, hogy az ezekből az orvoslási rendszerekből származó gyógyeljárások és orvosi ismeretek könnyedén beilleszkedtek a kínai orvoslásba. Jellegzetes példája ennek a szűrkehályog-eltávolítás technikája. Vagy vegyük a himlőoltás esetét: a kínai orvosok még ben, a védőoltás bevezetésekor is ragaszkodtak hagyományos gondolkodásmódjukhoz, mondván, a himlőoltás azért biztonságosabb, mint a himlőhólyag-vírussal való oltás, mert a tehenek szelídebbek, mint az emberek. Tie Kuajli [Tie Guaili], a legendás történetek nyolc halhatatlana egyikének porcelánszobra. A legendák szerint gyakran gyógyította a köznép betegségeit Később, amikor az anatómián és a kézzelfogható bizonyításon alapuló nyugati orvoslás eljutott Kínába, a kínai orvosok még mindig mereven ragaszkodtak azokhoz a gondolatokhoz, amelyek szerint a nyugati orvoslást kell beilleszteni a kínai orvoslásba, hiszen a nyugati tudományágak végső soron a kínaiakból erednek. Csak amikor néhányan a HKO eltörléséért szálltak síkra, ahogy az reformja idején Japánban is történt, a kínai orvosok akkor ismerték fel azt a válságot, amivel szembe kellett nézniük. A dolgok idővel azért változtak. Immár tudományos rendszerként tanulmányozzuk a HKO-t, és szükségtelen szólnunk 17

18 azokról az erőfeszítésekről, amelyeket a múltban neves HKOorvosok tettek a HKO fennmaradásáért folytatott küzdelem során. Fontos áttekintenünk mindazt, ami a külföldi orvoslás hatása és nyomása alatt megváltozott a HKO-ban. Először is, a HKO mint kifejezés Kínában nem is létezett a nyugati orvoslás (NYO) megjelenéséig. S egyfajta összefoglaló gondolatrendszere sem lenne a hagyományos orvoslásnak, ha a Nyugaton kifejlődött gyógyászat uralma nem terjedt volna ki az egész világra. A kínai nép csak akkor kezdett el a kínai és a nyugati orvoslás közti különbségeken elmélkedni, amikor a nyugati orvostudomány megjelent Kínában. Csak amikor a kínai orvoslás léte került veszélybe, akkor kezdtek el a kínai orvosok védekezni, kifejtve a kínai orvoslás előnyeit és értékét, felhasználva ugyanakkor a nyugati orvoslás kínálta előnyöket. Ha valaki belenéz a 20. század elején megjelent orvosi folyóiratokba és könyvekbe, akkor láthatja, hogy a HKO-orvosok miként utánozták a nyugati orvosokat, hogy ily módon a kóroktan, a kórélettan, a terapeutika és a gyógyszertan szempontjaiból megalapozzák a HKO elméleti rendszerét. Gondosan elemezve ezen folyóiratok és könyvek szerkesztésmódját, könnyedén rájöhetünk arra, hogy a HKO- Porcelán orvosságosfiolák, rajtuk a tizenkét esztendőt jelképező tizenkét állat festményével

19 BEVEZETÉS Gyógyszerkészítésre használt eszközök a Csing-dinasztia Császári Kórházából orvosok önkéntelenül is az NYO gondolkodásmódját másolták, s megpróbálták elsajátítani a racionális problémaelemzés lépéseit. Másodszor, az NYO kínai megjelenése alapvető tudományos biológiai ismeretekkel vértezte fel a HKO-t. A Huang Ti Nej Csing [Huang Di Nei Jing] (A sárga császár orvosi kánonja) szerint például még úgy képzelték, hogy az a térség, amely alatt a szív ver, a gyomor fő oldalága, mivel az emberek léte és szervezetük élettani működése az étkezéstől függ; vagy hogy a vizelet a vékonybélből ürül a húgyhólyagba. A HKO efféle elgondolásai helyébe fokozatosan modern biológiai ismeretek léptek. Hasonló módon, amikor az NYO megjelent Kínában, a HKO-val praktizálóknak be kellett látniuk, hogy az úgynevezett csing luo [jing luo] (energiapályák vagy meridiánok) nem azonos az erekkel. Mélyen el kellett hát gondolkodniuk a csing luo és a cang fu [zang fu] (belső részek) természetéről, s mind a csing luo, mind a cang hsziang [zang xiang] (belső részek és megnyilvánulásaik) elméletét új alapokra kellett helyezniük. Harmadszor, az NYO nyomása alatt a HKO-orvosok tevőlegesen is lépéseket tettek a HKO megvédésére, terjesztésére és megerősítésére: iskolákat állítottak fel, tanfolyamokat indí- 19

20 Kínában az első szemkórházat a brit Kelet-indiai Társaság állította fel 1827-ben Aszpirinhirdetés az 1930-as évekből tottak, folyóiratokat jelentettek meg, társaságokat szerveztek, japán HKO-könyveket fordítottak kínai nyelvre, és fejlesztették a hagyományos kínai gyógyszereket. Mindezek a változások azt mutatják, hogy az NYO kínai bevezetése bizonyos mértékig ösztönzőleg hatott a HKO fejlődésére. Történelmileg bármiféle kultúra bevezetése egy adott országba elkerülhetetlenül az illető ország kultúrájának gazdagodásához és finomodásához vezet. Mivel pedig a modern nyugati tudomány is egyfajta kultúrtényező, mint ilyen, semmiféle kárt nem okoz a HKO-nak. Ehelyett további esélyeket nyújt a HKO-nak a fejlődésre. A HKO és az NYO közti, egy különleges történelmi korszakban lezajlott összeütközés folyományaként 1958-ban a HKO-tankönyvek összeállítása különböző HKO-testületek és az egészségügyi miniszter felügyelete alá került, s ez korszakalkotó jelentőséggel bírt. Azóta országszerte számos, A HKO alapelemei", A HKO elméleti alapjai" és hasonló című tanfolyamot indítottak. A HKO rendszeres tanulmányozásához természetesen elengedhetetlenül szükség volt egy újfajta HKO-tankönyv összeállítására. Eleinte inkább az orvoslásról vallott hagyományos gondolatok újrafogalmazására, a lényeges elemek kiválasztá- 20

21 BEVEZETÉS sára, az igaz és hamis gondolatok precíz szétválasztása törekedtek, ezzel fektetve le a HKO alapjait. Néhány évtizeddel később a HKO-tankönyvek felépítése és tartalma jóformán változatlan maradt, jóllehet azokat több ízben átszerkesztették és javították. Ebben a helyreállított hagyományban" az energiapályák elmélete már nem tartalmazza azokat a gondolatokat, amelyek szerint az oldalágak a test felszínén láthatók, míg a fő keringési pályák mélyebben futnak, s hogy a véredények kékes színe hideget, míg azok piros színe meleget jelöl. A HKO javított elmélete a vu cangot [wu zang] (az öt amg-szervet) és a Hu fut (a hat /w-szervet) fiziológiai egységként határozza meg, amelyek nem felelnek meg az anatómiai szerveknek, s immár nincsenek összefüggésben a császári udvar hierarchiájával. Az akupunktúra és a moxaterápia elmélete immár nem a fekélyek és szemölcsök kezelését is magában foglaló külső gyógyeljárások gyűjtőelnevezése, hanem úgy kerülnek meghatározásra mint a csí és a vér áramlását összhangba hozó és a belső szervek működését fizikai beavatkozás révén szabályozó gyógyeljárások". Tudományos alapokra helyezték továbbá a HKO azon alapvető jellegzetességét, amely az NYO-tól elsősorban elválasztja, nevezetesen a tünetek megkülönböztetésén alapuló kezelést. Ez a módszer a különböző betegségek klinikai megnyilvánulásainak elkülönítésén alapul, szem előtt tartva a beteg állapotát a különböző tünetek fellépésekor (például hogy a tünetek hideg vagy meleg hatására enyhülnek vagy súlyosbodnak). Sok HKO-orvos úgy véli, hogy ezt a gyógyászati elméletet Csang Csungcsing [Zhang Zhongjing] ( ), a Keleti Han-dinasztia idején élt neves orvos alapozta meg. Azonban egy efféle elgondolás nem válhatott volna ennyire kifinomulttá, ha az NYO nem került volna bevezetésre Kínában. Annál is inkább, mivel a kínai nyelvben a szindrómát és a szimptómát jelölő karakterek ugyanazt jelentik - jóllehet, alaktani felépítésük kissé eltér -, s emiatt a múltban az orvosok tulajdonképpen sohasem gondoltak a két karakter és a két gondolat elkülöní- 21

22 tésére. A régi könyvekben a hiányt vagy a többletet, a hideget vagy a meleget ugyanúgy betegségeknek tekintették, mint a hasi fájdalmat vagy a szédülést. A HKO megértése A HKO megértéséhez a kínai kultúra, különösen pedig a filozófia alapos ismerete szükséges, ugyanis a HKO elméletét az ókorban sok egyéb szakterület együttes fejlődése alapozta meg. A HKO megértésének másik módja az antropológia tanulmányozása, mivel az antropológia a különböző kultúrák alapvető gondolkodásmódbeli különbségeire összpontosít. A HKO alapvető filozófiai gondolkodásának ismerete a HKO elméletének és gyakorlatának előfeltétele. Jellemző példa erre a szindrómaelkülönítésen alapuló kezelés. Az emberi test és a betegségek közti kapcsolat bonyolult, s ennél- Sokak szemében a HKO-orvosok gyakran tapasztaltabbnak és ügyesebbnek tűnnek

23 BEVEZETÉS A Hm-t Kínában tanulmányozó külföldi hallgatók fogva bizonyos ellentmondás feszül a modern orvoslás és a tudomány" között. A Bevezetés a kísérleti orvostudományba című munkájában Claude Bemard ( ) leírta, hogy szerinte az orvoslást nem kellene különlegesként kezelni, hiszen tudomány, jóllehet az orvosok gyakran mondták neki, hogy a gyakorlatban sok furcsaság merül fel. A HKO szerint nincs két teljesen egyforma ember, ebből adódóan egyik betegség sem lehet pontosan ugyanolyan, mint bármely másik, s ennélfogva nincs olyan kezelés, amely megváltoztathatatlan és módosítások nélkül ismételgethető lenne. A HKO-ban is vannak persze meghatározott előírások. Azonban a klinikai kezelésben az orvosoknak gyakran kell megváltoztatniuk ezeket az előírásokat azért, hogy a különböző betegek kezeléseihez alkalmazkodjanak. Egy ilyen jelenség látszólag ellentmond a tudomány" által olyannyira hangsúlyozott megismételhetőség" elvének, igaz, az efféle ellentmondások általában könnyedén feloldhatók. A HKO szerint a nem-megismételhetőség oka az, hogy a HKO-ban a kezelés a betegre, és nem pedig a betegségekre összpontosít. Minthogy senki sem pontosan ugyanolyan, mint bárki más, ezért természetesen a betegek kezelései is eltérőek. Elméletileg tehát a HKO magasabb rendű, mint az NYO. 23

24 Habár nem léteznek tökéletesen azonos kezelések, a különbség sok esetben csak a mennyiségben jelentkezik. Ez az oka annak, hogy a HKO miért fejlesztett ki bizonyos alapvető gyógyászati elveket és hatékony előírásokat. Valójában a kezelés a HKO-ban korántsem teljesen megismételhetetlen. Az, hogy egy adott eljárás megismételhető vagy sem, attól függ, hogy az orvos milyen szempontok szerint méri fel páciense állapotát. A HKO-ban a hasonlóság" nem mindig jelent azonos tüneteket, a különbség" pedig magyarázható úgy, ahogyan azt egy adott betegségnél a modern orvoslás is teszi. Ha a klinikai megnyilvánulásokat, vagy a modern orvoslás hasonlóságát" és különbségét" vesszük alapul, akkor ebben az értelemben a HKO-ban sem beszélhetünk nemmegismételhetőségről. Koreában és Japánban már a Csin- és Han-dinasztiák hatalomra kerülésekor megjelent A 20. században kétszer is fellépett járványos nyakszirtmerevedés. A nyugati orvosok a második alkalommal pontosan ugyanazokat a gyógyeljárásokat alkalmazták, mint az első esetben, de ezúttal hatástalanul. A HKO-orvosok azt javasolták nekik, hogy változtassanak az eljárásokon, s ez valóban hatékonynak bizonyult. A nyugati orvosok szemében a járványos nyakszirtmerevedés mindkét alkalommal pontosan ugyanúgy lépett fel, egyaránt mikroorganizmusok okozták. A HKO-orvosok szemében azonban volt különbség az évszakok változása, valamint a nyirkosság" és a hőség" terén. Egy másik szemléletes példa a Li Kao [Li Gao] ( ) által kifejlesztett és eredetileg gyomorbajok kezelésére alkalmazott pu csüng ji esi van [bu zhong yi qi wan] (a has gyógyítására és a esi erősítésére szolgáló pirula), amit az orvosok manapság gyakorta használnak vérszegénység, ideggyengeség és végbélelőesés kezelésére. Habár ezeknek a betegségeknek a megnyilvánulásai különbözőek, okuk és természetük ugyanaz. 24

25

26 Sen Nung [Shen Nong], a mezőgazdálkodás istene gyógyfüveket gyújt

27 A HKO KLASSZIKUSAI Huang Ti Nej Csing (A sárga császár orvosi kánonja) A Huang Ti Nej Csing (A sárga császár orvosi kánonja) a HKO legrégebbi fennmaradt könyvgyűjteménye, amely két részből áll: mind a Szu Ven [Su Wen] (Egyszerű kérdések), mind a Ling Su [Ling Shu] (Szellemi tengely) 81 fejezetet tartalmaz. A sárga császár orvosi kánonját az általános vélekedés szerint a hadakozó fejedelemségek, illetve a Csin- és Handinasztiák korában állították össze különböző iskolákhoz tartozó orvosok elméleteinek és tapasztalatainak gyűjteményeként. Liu Hsziang [Liu Xiang] (Kr. e körül) és fia, Liu Hszin [Liu Xin] (?-Kr. u. 23) az általuk összeállított Csi Lue [Qi Lue] című könyvnek rögtön az elején megemlítik a Huang Ti Nej Csinget. Arról azonban mindmáig vita folyik, vajon a Csi LMéban említett mű azonos-e a Szu Vénből (Egyszerű kérdések) és a Ling Suból (Szellemi tengely) álló, ránk maradt példánnyal. A Szu Ven (Egyszerű kérdések) és a Ling Su (Szellemi tengely) fejezetei az alábbiakat tartalmazzák: 1. A Szu Ven elméletileg a jin-jang [yin-yang] elvét tárgyalja, az egészségvédelmet különböző évszakokban, az energiapályákat, valamint a belső szervek felépítését és kórélettanát. Ugyanakkor a Ling Su főleg az akupunktúrával és a moxaterápiával foglalkozik. Mindkét kötet csak ritkán említi a gyógyszerekkel való specifikus kezelést, inkább a belső részeket, az étrendet és a vu hszing [wu xing] (öt elem) elméletén alapuló gyógyszerek közti megfelelőséget tárgyalja. 2. A két kötet legnagyobb részben Huang Ti, az ókori Kína legendás császára és olyan miniszterei közti beszélgetések formájában íródott, mint Csi Po [Qi Bo], Lej Kung [Lei Gong] és Po Kao [Bo Gao]. A különböző emberek által feltett kérdések és a rájuk adott válaszok eltérő orvosi elgondolásokat tükröznek. Ezek az elgondolások vagy az embereket öt csoportra - Fém, Fa, Víz, Tűz és Föld - osztó vu hszing (öt A Huang Di Nei Jing (A sárga császár orvosi kánonja) fényképészeti sokszorosítással készült példánya

28 elem) elméletén, vagy az embereket ugyancsak öt csoportba - jang-túlsúlyos (taj farig) [tai yang], jang-hiányos (sao jarig) [shao yang], jin-túlsúlyos (taj jin) [tai yin], jin-hiányos (sao jin) [shao yin], illetve kiegyensúlyozott - soroló jin-jang elméleten alapulnak. 3. Általában úgy tartják, hogy a Ling Su (Szellemi tengely) könnyedén olvasható, s minden bizonnyal a Szu Ven (Egyszerű kérdések) után állították össze. Azonban a Szu Vénben (Egyszerű kérdések) is találhatók a Ling SMból (Szellemi tengely) vett idézetek. Ez azt mutatja, hogy a két kötet kölcsönösen hatott egymásra. A Szu Ven (Egyszerű kérdések) és a Ling Su (Szellemi tengely) nagymértékben befolyásolta a HKO fejlődését a különböző dinasztiák idején. A Hunan-tartományban fekvő Ma Vang Tujban [Ma Wang Dui] egy Han-dinasztia korabeli sírból előkerült selyem orvosi könyv Huang Ti Pa Si Ji Nan Csing [Huang Di Ba Shi Yi Nan Jing] (A sárga császár orvoslási kánonja nyolcvanegy nehéz kérdésről) Ennek a párbeszédes formában íródott könyvnek a címét gyakran rövidítik Nan Csingnek [Nan Jing] (Nyolcvanegy nehéz kérdés kánonja). Hagyományosan úgy vélik, hogy ezt a könyvet Csin Jüezsen [Qin Yueren] (más néven Pien Csüe [Bian Que]), a hadakozó fejedelemségek korának kiemelkedő orvosa állította össze. Manapság azonban egyre elterjedtebb az a nézet, miszerint ezt a könyvet a kései Nyugati Handinasztia idején állították össze. Erre a legfőbb bizonyíték az, hogy a Csi Lweben még nem utalnak rá. Első ízben a Keleti Han-dinasztia idején élt Csang Csungcsing [Zhang Zhongjing] említi, Sang Han Ca Ping Lun [Shang Han Za Bing Lun] (Hideg betegségek és különféle panaszok kezelése) című műve előszavában. ANan Csingben feltett 81 kérdés érinti az érverést, az energiapályákat, a cangfu- [zangfu] szerveket, a betegségeket, az akupunktúrás pontokat, az akupunktúrát és a moxaterápiát. A Nan Csing (Nyolcvanegy nehéz kérdés kánonja) és a Huang Ti Nej Csing (A sárga császár orvosi kánonja) közt 28

29 A H KO KLASSZIKUSAI az a fő különbség, hogy az előbbi írás külön foglalkozik a jin-jang és a vu hszing (öt elem) tanával, az orvoslást a jüan esi [yuan qi], a jin-jang és a vu hszing vegyítésével vizsgálja, illetve a pulzusdiagnosztika, az energiapályák, a cang- /ti-szervek, a betegségek megnyilvánulásai, az akupunktúrás pontok, az akupunktúra és a moxaterápia alkalmazásával anélkül hoz létre elméletrendszert, hogy közvetlenül empirikus tudást alkalmazna. A tízféle érverésváltozás például a vu hszing (öt elem) szilárdsága és puhasága (fin és jang) változataiból ered. Ami az akupunktúrás pontokat illeti, minden energiapálya a következő öt akupunktúrás ponttal rendelkezik: Csing [Jing] - Kút, Hszing [Xing] - Forrás, Su [Shu] - Csermely, Csing [Jing] - Folyó és Ho [He] - Tenger. Ez az öt akupunktúrás pont osztozik a Fém, Fa, Víz, Tűz és Föld tulajdonságaiban. A vu hszing (öt elem) elmélete szerint ezen öt akupunktúrás pont rangsorolható. A következő táblázat a jin és jang energiapályákon elhelyezkedő azonos nevű akupunktúrás pontok közti behatárolt kapcsolatrendszert ábrázolja. A betegségek kezelésében A Nan Csing (Nyolcvanegy nehéz kérdés kánonja) angol változata 29

A HKO magyarázata és helye a komplementer medicina területén, hazai szabályozás, engedélyezés, továbbképzés joggyakorlata.

A HKO magyarázata és helye a komplementer medicina területén, hazai szabályozás, engedélyezés, továbbképzés joggyakorlata. Hagyományos Kínai Orvoslás és Kapcsolt technikái képzés 1.nap Bevezetés, tanfolyami ismertetés, beosztások. Tudományos eredmények a HKO mai állásáról, nemzetközi tanulmányok, értékelése, A HKO története,

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

63 5 84 36 Elősz ű ű ű ELSŐ FEJEZET ᔗ匷 y má ve á e e g e e ᔗ匷 e e g k e e e g k, A MERIDIÁNOK ű e e g k b 365 ÉRINTÉS ÉS BIZALOM v gyá ű A SIACU SZINTJEI ű gygyí m á, A SIACU HASZNAI MILYEN ÁLLAPOTOKON

Részletesebben

MAGYAR AKUPUNKTÚRÁS ORVOSOK TÁRSASÁGA XXIX. KONGRESSZUSA

MAGYAR AKUPUNKTÚRÁS ORVOSOK TÁRSASÁGA XXIX. KONGRESSZUSA MAGYAR AKUPUNKTÚRÁS ORVOSOK TÁRSASÁGA XXIX. KONGRESSZUSA a HAGYOMÁNYOS KÍNAI ORVOSLÁS MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE (HKOME) és a HAGYOMÁNYOS KÍNAI ORVOSLÁS KÖZÉP-EURÓPAI EGYESÜLETE (Central European Traditional

Részletesebben

Kezelés típusai. Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív. Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció. Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg

Kezelés típusai. Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív. Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció. Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg Meridián 4-8 Repetíció Kezelés típusai Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg Tüdő meridián Forráspont: 1. Tonizáló

Részletesebben

INFUSION. TIENS prémium teák

INFUSION. TIENS prémium teák INFUSION TIENS prémium teák TIENS TEÁK, HOGY JÓ NAPJA LEGYEN A tea az egyik legősibb és legnagyobb becsben tartott ital a világon. Elkészítésének módja és fogyasztása régóta fontos részét képezi a kínai

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

III. ORVOSI WELLNESS ÚJ LEHETŐSÉGEK. Hotel Benczúr - 1068 Budapest, Benczúr u. 35. É+L Kongresszus- és Kiállításszervező KFT. 2015. április 16 17.

III. ORVOSI WELLNESS ÚJ LEHETŐSÉGEK. Hotel Benczúr - 1068 Budapest, Benczúr u. 35. É+L Kongresszus- és Kiállításszervező KFT. 2015. április 16 17. Hotel Benczúr - 1068 Budapest, Benczúr u. 35. É+L Kongresszus- és Kiállításszervező KFT. III. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2015. április 16 17. ÚJ LEHETŐSÉGEK (mind a páciensek, mind pedig az orvosok számára)

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

II. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2014. április 10 11.

II. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2014. április 10 11. II. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2014. április 10 11. ÚJ LEHETŐSÉGEK (mind a páciensek, mind pedig az orvosok számára) A wellness felölel minden olyan tevékenységet, szolgáltatást, amelyek az életminőség,

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15.

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. M E G O L D Ó L A P írásbeli vizsga Akupresszőrök részére 2002. február 28. 2 T Á J É K O Z T A T Ó az értékelő tanár részére

Részletesebben

TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Csupor Dezső

TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Csupor Dezső GYÓGYNÖVÉNYEK A Csupor Dezső TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Gyógynövény Szakosztály Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet

Részletesebben

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.)

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.) Tiszta energia (Pure Energy) Tartós energia, egyensúly és mentális éberség egész nap. Egy kevés javulás Természetesen. energiákat a hologram chipekre. A CieAura energiái a test különböző akkupunktúrás

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND 02.06. 02.07. 02.08. 02.09. 02.11. -II.-III. A hermetikus asztrológia 2. Az energiák funkciójuk szerinti elhelyezkedése - légzőgyakorlatok A test csatornái - légzőgyakorlatok - a 7 világhoz tartozó 02.13.

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15.

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 1085 Budapest, Horánszky u. 15. M E G O L D Ó L A P írásbeli vizsga Akupresszőrök részére 2002. május 15. 2 T Á J É K O Z T A T Ó az értékelő tanár részére

Részletesebben

Vandart (Rex Clinic Hotel)

Vandart (Rex Clinic Hotel) Vandart (Rex Clinic Hotel) Masszázsok és Wellness Testkezelések (Uraknak) Kurland Bali Paradise Wellness Rituálé mályva virágokkal: Ez a wellness kezelés bámulatosan varázsolja át a petyhüdt, fakó bőrt,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ORVOSI KÉZIKÖNYV. Magyar ハンガリー 語

ORVOSI KÉZIKÖNYV. Magyar ハンガリー 語 ORVOSI KÉZIKÖNYV Magyar ハンガリー 語 Az orvosnak Nem értem a japán orvosi kifejezéseket, ezért ezt a kézikönyvet használva szeretném leírni a tüneteim. Személyes Adatok Mai dátum Év Hónap Nap Név Keresztnév

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY B-VITAMIN KOMPLEX-SZEL, C- ÉS E-VITAMINNAL, RHODIOLA, GINSENG ÉS GINGKO NÖVÉNYI KIVONATTAL

ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY B-VITAMIN KOMPLEX-SZEL, C- ÉS E-VITAMINNAL, RHODIOLA, GINSENG ÉS GINGKO NÖVÉNYI KIVONATTAL ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY B-VITAMIN KOMPLEX-SZEL, C- ÉS E-VITAMINNAL, RHODIOLA, GINSENG ÉS GINGKO NÖVÉNYI KIVONATTAL Az örök élet mindig is az első számú vágyálma volt az emberiségnek. Az Élet vízének

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Bioélelmiszerek Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Biotermék A valódi biotermék ellenőrzött körülmények között termelt, semmilyen műtrágyát és szintetikus, toxikus anyagot nem tartalmaz. A tápanyag-utánpótlás

Részletesebben

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet Az emésztôrendszer károsodásai Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz 17. fejezet Általános rész A fejezet az emésztôrendszer tartós károsodásainak, a károsodások

Részletesebben

A Hagyományos Kínai Orvoslás lehetséges szerepe a beteg ellátásban Dr.Hamvas Szilárd

A Hagyományos Kínai Orvoslás lehetséges szerepe a beteg ellátásban Dr.Hamvas Szilárd A Hagyományos Kínai Orvoslás lehetséges szerepe a beteg ellátásban Dr.Hamvas Szilárd A Hagyományos Kínai Orvoslás (következőkben HKO) említése a magyar kollégák körében legalább annyi negatív indulatot

Részletesebben

Az orvostudomány önkritikája

Az orvostudomány önkritikája Az orvostudomány önkritikája Az orvostudomány önkritikája James Le Fanu Fordította: Gyárfás Vera Budapest, 2008 Az eredeti mű címe: The Rise and Fall of Modern Medicine Little, Brown and Company, London,

Részletesebben

Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat. Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban

Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat. Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban Magyar Regionális Tudományos Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. november 27-27 Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0064

Részletesebben

FÜLAKUPUNKTÚRÁS ALAPISMERETEK

FÜLAKUPUNKTÚRÁS ALAPISMERETEK FÜLAKUPUNKTÚRÁS ALAPISMERETEK A TESTTÁJAK, SZERVEK KIVETÜLÉSE A FÜLKAGYLÓN Testünk egyik mikroakupunktúrás rendszere a fül, megtalálható rajta valamennyi szervünk kivetülési pontja, melynek ingerlésével

Részletesebben

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport 11. évfolyam ÁLLAPOTMEGFIGYELÉS -- ELMÉLET Bokor: Általános ápolástan és gondozástan Dr. Orbán Lászlóné: Váladékok

Részletesebben

A Sokszínű Akupunktúra 2014. március 08.- án elhangzott Exo akupunktúra diagnózis módszer előadása.

A Sokszínű Akupunktúra 2014. március 08.- án elhangzott Exo akupunktúra diagnózis módszer előadása. A Sokszínű Akupunktúra 2014. március 08.- án elhangzott Exo akupunktúra diagnózis módszer előadása. Exo akupunktúra Egy analízis rendszer, mely az orvosok diagnózisát segíti és pontosítja. Exoterikus jelentése:

Részletesebben

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület Rövid név: MABUHASZ KHE 2013. évi Közhasznúsági melléklet 1. A KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ADATAI Név: Mabuhasz Közhasznú Egyesület Székhely:

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 11. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Mi van a Lajtner Machine hátterében?

Mi van a Lajtner Machine hátterében? 1 Mi van a Lajtner Machine hátterében? Ma egyeduralkodó álláspont, hogy a gondolat nem más, mint az agy elektromos (elektromágneses) jele. Ezek az elektromágneses jelek képesek elhagyni az agyat, kilépnek

Részletesebben

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az anyagoknak, fizikális és kémiai tulajdonságaiknak köszönhetően

Részletesebben

Lovász szakképzés. Anatómia tantárgy

Lovász szakképzés. Anatómia tantárgy Lovász szakképzés Anatómia tantárgy 1. óra Bevezetés a tantárgy tanításába Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat - mondta a róka. - Az idő, amit a rózsámra vesztegettem...

Részletesebben

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk.

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. Az eseteink túlnyomó részét neuro-, immunológiai eredetű kórképek adják.

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

Bámulatos felvételek az emberi testről.

Bámulatos felvételek az emberi testről. Bámulatos felvételek az emberi testről. Elektronmikroszkóp segítségével hihetetlen részletek mutathatóak ki 1-5 nanométerig terjedő tartományban. 2014.09.15. 1 Vörös vérsejtek Itt úgy néznek ki, mintha

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja B u d a p e s t, 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 2 7. Orvostechnikai eszköz vs. Gyógyászati segédeszköz Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka Definíció, történet Nem diagnosztikai kategoria, hanem szemléletmód. Az ősi, holisztikus orvoslásban gyökerező alapelvek: India: tudatosság Kína: kiegyenlítés,

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról L'Harmattan - Sapientia SCINTILLAE SAPIENTIAE A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott Az isteni a-tom További olvasnivaló a kiadó kínálatából: HRASKÓ PÉTER: Relativitáselmélet FREI ZSOLT PATKÓS ANDRÁS: Inflációs kozmológia E. SZABÓ LÁSZLÓ: A nyitott jövő problémája TIMOTHY FERRIS: A világmindenség.

Részletesebben

1, Mi a lényege a kínai orvoslásnak és hogyan hat, miért hasznos?

1, Mi a lényege a kínai orvoslásnak és hogyan hat, miért hasznos? 1, Mi a lényege a kínai orvoslásnak és hogyan hat, miért hasznos? A kínai világszemlélet szerint, az ember az ég és a föld között van, energetikailag mindkettő keveredve megtalálható benne. Azaz része

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

x. országos patika nap Időpont: 2013. június 5. (szerda) Helyszín: az ország összes patikája MÉDia kiemelt téma: MozgásszervI Megbetegedések

x. országos patika nap Időpont: 2013. június 5. (szerda) Helyszín: az ország összes patikája MÉDia kiemelt téma: MozgásszervI Megbetegedések x. országos patika nap Időpont:. június 5. (szerda) Helyszín: az ország összes patikája ajánlat MÉDia kiemelt téma: MozgásszervI Megbetegedések X. országos patika nap Időpont. JÚnIUs 5. (szerda) Helyszín

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

www.family-friss.hu Ionizált lúgos víz Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4/a

www.family-friss.hu Ionizált lúgos víz Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4/a www.family-friss.hu Ionizált lúgos víz Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4/a Mit tehetünk az egészségünkért egy kiváló víz segítségével? Nem szükséges vagy az életben, maga az élet vagy Egy átlagos emberi

Részletesebben

Természetvédelem: Gyógynövények (50 pont/ ) Csapatnév:... I. Gyógynövények (15 pont/..)

Természetvédelem: Gyógynövények (50 pont/ ) Csapatnév:... I. Gyógynövények (15 pont/..) Természetvédelem: Gyógynövények (50 pont/ ) Csapatnév:... I. Gyógynövények (15 pont/..) A képek alapján próbáljátok felismerni az adott gyógynövényt, azonosítsátok be a hatását, és hogy a növény melyik

Részletesebben

Az Európai és a Komplementer (kiemelten a Kínai) Medicina összehasonlítása

Az Európai és a Komplementer (kiemelten a Kínai) Medicina összehasonlítása I. Interdiszciplináris Komplementer Medicina Kongresszus Az Európai és a Komplementer (kiemelten a Kínai) Medicina összehasonlítása Dr. Kalapos István Ph.D tanszékvezető, főiskolai tanár Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens SÉRÜLÉS FORMÁI A REHABILITÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSI SAJÁTOSSÁGOK:

Részletesebben

Akupunktúra a pszichoszomatikus betegségek. II. Interdiszciplináris Kongresszus, 2015. április 24-25. Dr. Hamvas Szilárd

Akupunktúra a pszichoszomatikus betegségek. II. Interdiszciplináris Kongresszus, 2015. április 24-25. Dr. Hamvas Szilárd Akupunktúra a pszichoszomatikus betegségek gyógyításának szolgálatában II. Interdiszciplináris Kongresszus, 2015. április 24-25. Dr. Hamvas Szilárd Előzmények Média figyelem Sham akupunktúra hatékonysága

Részletesebben

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok.

A flavonoidok az emberi szervezet számára elengedhetetlenül szükségesek, akárcsak a vitaminok, vagy az ásványi anyagok. Amit a FLAVIN 7 -ről és a flavonoidokról még tudni kell... A FLAVIN 7 gyümölcsök flavonoid és más növényi antioxidánsok koncentrátuma, amely speciális molekulaszeparációs eljárással hét féle gyümölcsből

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk kiállításunkban, mely a 18-19. századi Perzsiát [ma Irán] mutatja be. A kiállítási termekben lenyűgöző tárgyak sorával képviselteti magát a férfiak világa, az írástudók

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1 Életünk és a víz Kiss Miklós www.vizinform.hu Kiss Miklós 1 Víz,ha csak életünkhöz lenne szükséges rádde magad vagy az élet! Nincs arra szó, mily fenséges enyhülést ad csodás üdeséged. Hajdan volt erőnk,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2011. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről

Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről Közjogi természető keretek: belsı nemzeti jogok engedélyezési rendje nemzetközi szerzıdések szokásjog Magánjogi keretek: szerzıdések jogszabályok jogszabálynak

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban Ratkóczi Éva (Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány) Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban A közeledés okai Az irányzatok identitásának megerősödése Kutatások Súlyos személyiségzavarok kihívásai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

A komplementer gyógyászat helye a mindennapokban

A komplementer gyógyászat helye a mindennapokban A komplementer gyógyászat helye a mindennapokban Szakdolgozat Csonka Mónika 2009 ISBN : 978-1-4478-9101-7 Nyugat Magyarorszàgi Egyetem Savaria Egyetemi központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar

Részletesebben

Depresszió Soha többé!

Depresszió Soha többé! Depresszió Soha többé! Rolf Merkle Depresszió Soha többé! Önsegítõ program a negatív érzelmek leküzdésére Duna International Fordította: Barna Erika Szerkesztette: Bartha Elektra Az eredeti elsõ kiadás

Részletesebben

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása A közeli hozzátartozó halála megrázó élmény. Különösen fájdalmas, ha megölnek egy hozzánk közel álló embert. Az ily módon

Részletesebben

10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat

10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat 10.2. A szülők iskolázottsága és a fiatalok készségei közötti kapcsolat Ez a fejezet a szülők iskolai végzettségének az ALL kutatásban részt vevő fiatalok készség szintjére gyakorolt hatását vizsgálja.

Részletesebben

GHS kérdések és válaszok

GHS kérdések és válaszok Gyakori kérdések és válaszok Az alább összegyűjtött kérdések és válaszok segítenek Önnek a Castrol 2014-re és 2015- re tervezett GHS-hez kapcsolódó lépéseire vonatkozó vevői kérdések megválaszolásában.

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények. Kojanitz László

A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények. Kojanitz László A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények Kojanitz László A feladat megtervezésének kezdetekor hasznos átgondolnunk, mi is az az általánosítható érvényű tudás a történelmi okokkal

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma 2013 A probléma fontossága és hatása a hétköznapi életre A prímszámok

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 9. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az óra

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ 1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A CIRKULIN VALERIÁNA KOMLÓVAL MITE/FORTE BEVONT TABLETTA, ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

BETEGTÁJÉKOZTATÓ 1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A CIRKULIN VALERIÁNA KOMLÓVAL MITE/FORTE BEVONT TABLETTA, ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ? BETEGTÁJÉKOZTATÓ Cirkulin Valeriana komlóval 80 mg/20 mg mite bevont tabletta Cirkulin Valeriana komlóval 160 mg/40 mg forte bevont tabletta macskagyökér száraz kivonata és komlótoboz száraz kivonata Olvassa

Részletesebben

Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved?

Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved? A HALLÁSVESZTÉSRŐL Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved? Nem elképzelhetetlen, hogy Ön tudja meg utoljára. A hallásromlás fokozatosan következik be és lehet, hogy már csak akkor veszi észre,

Részletesebben

JENNIFER HARPER A TUDATOS TEST. Kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás szolgálatában

JENNIFER HARPER A TUDATOS TEST. Kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás szolgálatában JENNIFER HARPER A TUDATOS TEST Kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás szolgálatában A szerző és a kiadó nagy gondot fordított a könyvben foglaltak pontosságára, de mégsem tudjuk vállalni

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember?

TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember? TÉMAKÖR. Az ember a természet része TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember? CÉL. Tovább ismertetni a tanulókat az emberi test felépítésével, a csontvázzal, mint az emberi test támasza,

Részletesebben

Extrák az öntérképedhez

Extrák az öntérképedhez Extrák az öntérképedhez Nektár a Nagyoktól Nem érdemes figyelmen kívül hagyni a pszichológia alapjait sem, Tudományos alapokkal bíró felosztásról van itt szó, ha még nem ismernéd, feltétlen találkozz Vele,

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN)

ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN) ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN) VIKOTE előadás, 2015. június 6 Pléh Csaba Középeurópai Egyetem Kognitív tudományi Tanszéke vispleh@ceu.edu Áttekintés Klasszikus kognitív

Részletesebben

Vezető Kedvezményezetti Szeminárium IMIR 2007-2013

Vezető Kedvezményezetti Szeminárium IMIR 2007-2013 Vezető Kedvezményezetti Szeminárium IMIR 2007-2013 A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program közös monitoring és információs rendszere Pécs, 2010. július 15. Napirend 11:00-12:00

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Orvosi ké szü lé kékbén haszna lhato modérn féjlészté si téchnolo gia k léhéto sé géinék vizsga lata

Orvosi ké szü lé kékbén haszna lhato modérn féjlészté si téchnolo gia k léhéto sé géinék vizsga lata Orvosi ké szü lé kékbén haszna lhato modérn féjlészté si téchnolo gia k léhéto sé géinék vizsga lata Önellenőrző funkciók továbbfejlesztési lehetőségei Kutatói beszámoló Boros Dávid Budapesti Műszaki és

Részletesebben