KAKTUSZKEDVELO SZAKKÖR TÁJÉKOZTATÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAKTUSZKEDVELO SZAKKÖR TÁJÉKOZTATÓJA"

Átírás

1 KAKTUSZKEDVELO SZAKKÖR TÁJÉKOZTATÓJA

2

3 KJiKTUSZKf.eÍI,(ípZJÍKKÖR - K É Z I R A T K É N T - Kondér István oklevelm»ranydipiomá8 erdőmérnök, B.G.T.V. nyugdíja.s dolguzója, a Csili" Kaktuszkor elnöke. I.O.S. tag.

4 -122- Kondér Istrán Búcsúzni, búcsúztatni mindég nehéz feladat. Pár sorban összefoglalni egy munkás életet szinte a lehetetlennel határos. Hosszú idö kell ahhoz, hogy Szakkörünk elnökének mindannyiunk által szeretve tisztelt Kondér István bátyánknak eddigi munkásságát felmérjük. Hirtelen távozott el körünkből, szinte hihetetlennek tűnik, hogy kedves, mindég mosolygó arcát többé nem látjuk közöttünk. Hogy mit jelentett személye a magyar kaktuszgyüjtés történetében mindannyian éreztük. Ötven éves gyűjtői tapasztalatának gazdag tárházából bőven és szívesen osztogatott a hozzá fordulóknak. Irodalmi munkássága, előadásainak színessége, magas szintű irodalmi ismerete, nemzetközi szinten is eusmert volt. Munkásságának megbecsülése képpen több külföldi egyesület választotta tiszteletbeli tagjává. így az los /International Organization for Succulent Plánt Study" az "UNESCO" elismert segítő szerve./ is elsőként választotta a magyar gyűjtők közül tagjai sorába. Tanulmányait a Soproni Egyetem Erdőmérnöki karán 1925-ben fejezte be. Ez évben kapta meg az aranydiplomáját. Biológiai ismerete, latin tudása a szép magyar beszédért folytatott harca közismert volt. Mély érzésű ember szeretete, csendes anekdotázó kedve önkéntelenül csodálójává tett mindenkit akivel kapcsolatba került. Az egész magyar kaktuszgyűjtés Pista bácsija volt. Ennél szebb, magasabb cimet nem is lehetett volna adni számára. Szakkörűnknek 1971 óta volt elnöke. Munkássága a Szakkörünk életében döntő jelentőségű eredményekre vezetett. Kis lapunk lektorálásával, cikkeinek közérthető stílusával sok örömet szerzett tagságunknak. Leik es örömmel vett részt minden jelentősebb kaktuszos eseményen. így augusztusban a debreceni kiállításon még sokan talállcozhattak Vele. Senki sem merte volna álmodni, hogy sajnos utoljára látja a kedvenc növényei, számtalan jóbarátja között. Halála, nemcsak Szakkörünknek, de az egész magyar kaktuszgyüjtó társadalom számára pótolhatatlan veszteség. Emlékét szivünkbe zárva őrizzük, s az általa megkezdett munkát az Ö szellemében igyekszünk tovább folytatni. BARTALIS IMRE

5 Kubai kaktusz-ritkaságok MEbOCACTUS MATANZANUS. LEÜN Cikkem elözö részének bevezetőjében arról irtam, hogy élnek Kubában kaktusznemzetségek, amelyek régen /talán több millió áwel ezelőtt/ a mainál sokkal nagyobb, összefüggő területeken élhet.ek. Ma már azonban csak szigetszerű maradvány-populációik vannak, melyek minde.i;yike önálló fajnak tekintriető. Ilyen az előző részben emiitett Leptocereus-nemzetség, ás ilyen a Melocactus-nemzetség is. Kuba területéről eddig négy Melocactus-fajt irtak le, elsőként 1912-ben Britton és Rose a M. harlowii-1. Több, mint husz év telt el ezután, mig 1934-ben León páter h'rom ujabb Melocjctus-fajt irt le. Ezek a következők: M. acunai, guitarti és matanzanus. Kuba Melocactus-fajai elterjedésük alapján h rom fajcsoportba sorolhatók, L Nyugati fajcsoport M. matanzanus. 2. Középső fajcsoport M, guitarti. 3. Keleti fajcsoport M. harlowii ás M. acunai. Az egyes fajcsoportok nemcsak elterjedésileg, hanem morfológiailag is jól elkülönülnek egymástól. A Keleti fejes port azonban - saját kutatásaink alapján - nagyon fajgazdagn.ak bizonyult, Ugy tűnik, Oriente déli tengerpartja a Melocactusok géncentrumának tekinthető, egymástól elkülönülten /egyes esetekben egymáshoz nagyon közel/ morfológiailag jól meghatározható fajok élnek itt. Az eredményről most még korai lenne beszámolni, ezért csak annyit jegyzek meg, hogy sikerűit több, a tudományra uj fajt gyűjteni, s egészen bizonyos vagyok abban, ezzel még nincs felkutatva Oriente valamennyi Melocactus-faja. Ezen a helyen csak egy Melocactus-fajról szeretnék imi, ez pedig a Melocactus matanzanus León. Ez a legkisebb termetű kubai Melocactus, a Nyugati fajcs.jport jelenleg ismert egyetlen faja. Kistermetű, lapított pogácsaalaku növény; széjjel-görbülő világosszürke tüskézetével és r..élyen a cephalium-serták között ülő apró virágjával nagymértékben eltér Kuba többi Melocactus-fajától. Az, M, matanzanus a havannai.:atctus.,-gyűjtemények leggyalcraoban látott Melocactus-faj^., s a nemzetségnek ez az egyetlen f^ja, mely Havanna na^jyon cselcély s^^ámu virágüzletében i^.onként pénzért is megvásárolható. A forgalomban lévő növények biztosan ne kultur példányok, ez azt mutatja, hogy lelőhelyét ma is ismerik is a gyűjtök időnként felkeresct. Leirója, León 1934-ben igy.latárosta meg a M. matanzanus lelőhelyét: "En colonias a veces nunierosas, en el Cuabal de las Tres Cei'oe..-;, al norte de Corral Nuevo /Ma anzas/" - vagyis Matanzas te.rtomcnyban, Corral Nuevo nevű telepi-uéstöi és akra, a Cuabul de las Tres Ceibae nevű hegyen telepekben él, az egyes tele ékben gycj-:ran s ;émos növény van.

6 -124- Matanzas városa Havannától keleti irányban, mintegy loo km- re fekszik, a kát várost na gyon jó minösigü, kétszer két sávos autóút, a "Via Blanca" köti össze. Erről az útról ágazik el dali irányban az a bekötőút, mely Corral Nuevo- n is átmegy. Az már tárképről nyih/énvaló volt, hiogy a Cuabal de las 'J res Ceibiis nevű tiegyet valahol Corral Nuevo és a Via Blanca között kell keresnünk. Korábbi tapas^italataink alapján azonban nem akartunk magunk neki vágni az útnak, jróbáltunk keresni valakit, aici a helyet személyesen ismeri, mert egy kistermetű kaktuszt vaktában megtalálni egy hegyen nem sokkel könnyebb, mint tüt a szalmakazalban. Havanna és Matanzas között mintegy filuton egy fjilus-.:éli f rmon lakik keaves kc*ktuszgyujtő b^ríitunk, Carlos Estevez Montes de Oca, akinek hoss u neve barátok Icözött "Tio Carlos"- ra /Kó.roly bácsi/ rövidlil,0 valamik or régen személyesen is gyűjtötte a matanzanus-1, szívesen vállalkozott arra, hogy a veze.önk lesz. Lehe.öségeink összeegyezteíése után az utat március 2-re terveztük. Tio Carlos óvatos volt, beszervezte. egy havannai kaktuszos barátját is, aki nemrégiben gyűjtötte a növényt. Korán reggel a t-.lálkozási helyen Tio Carlost meg is találtuk, de a gyüjtőtársno.k nyomi\ veszett. Valahogy elkerülhettük egymást, mert amikor a lakásán kerestük, ott azt a választ ^captuk, hogy már elment. Nem baj - mondta Tio Carlos - ismer Havanna egyik peremvárosában egy kaktuszgyüjtőt /fiatal, onevü festőművész/, aki szintén nemrég gyűjtötte a matanr.anust, ő biztosan otthon lesz és szívesen eljön velünk. Irány tehát Cotorro. Itt sem volt szerencsénk, ő sem volt otthon. Vagy kétórás időveszteség után indultunk csak el Corral Nuevo felé, igy nem ccoda, hogy a legmelegebb déli órákban 11 óra Icörul ér'.ceztunk meg a f lub^-. Ott magunkkal vitt elemózsiánkból megreggeliztünk /vagy megebédeltünk/, majd az autót egy parasztház mellett hagyva csak minimális felszereléssel indultunk el a Cue^bai de las Tres Ceibas irányába vezető uton. A negy aljáig kb 5-6 km-t gyalogoltun!: egy rosszminaségü földúton; ha nem öreg Skodánkkal, nanem terepjáróval, mehettünk volna, ezt a gyaloglást elkerülhettük volna, A Cuabal de las Tres Ceibas nem egy hetiy, hanem inkátft) egy hegyvidék, kiterjedése ha nem is éri el pu Budai hegyekét, talán megközelíti. Anyaga nagyon érdekes, szür'cés-zöldes kőzetfajta: a sjeipentin. Ez a vulkáni eredetű anyag valaha a fenger szine alatt emelkedett ki és ere.etileg ott is szilárdult meg. Kuba legősibb talajai szerpentieen alakultak ki. A hegység növényzete száraz ritkás bokorórdő, tövises cserjék, törpe pálmák és Agavék /valószínűleg A. ekmanni, még senki nem határozt.. meg/ adják jellegzetes '.tápét. Azt tudtuk, hogy a malanzanu^t a legszáraz.íbb részeken, talán a gerinceken kell keresnünk, mert a Melocactusok árnyékban nem nőnek fel. Hogy jó uton járunk, a.i;t abból láttuk, hogy az ut mentén egy hegyi parasztház előtt /parasztházon itt pálmakunyhót kell érteni/ néhány s.;ép, konzervdobozba ül letett matanzanus-példány hivta fel magára a figyelmet. Elhal d- tunk a h'z előtt, s elég sokáig Icerestűnlí valamiféle ösvényt a hegy gerince felé. Tio Carlos.letven évét megna^udtoló f..,ri^eséggel lonolt előliünk hol fel-, hol lefelé, de nem jutottunk eredményre.

7 125- Vaktáb n nem mertünk nekivágni a tüskés sűrűségnek. Vágul is kb 1 órai keresgélés után visszamentünk az előbbi parasztházhoz megkérdezni a helyes utat. Ott egy öreg, szikkadt hegyilakó ráállt, hogy némi ellenszolgáltatás fejében elve.et minket a kivánt nelyre. A rekkenő hőségben tempónkat mérsékelve gyalogoltunk tovább, s közben az öreg elmesélte, hogy nagyon jól ismeri ezt a aktuszt /tudta a tudományos nevét is/, ő itt született a hegyen, s évtizedek óta ö vezeti a lelőhelyre az időnként /néhánv évenltént/ megjelenő idegeneket. Mintegy egyórás ut után megáll, az öreg. A keresett helyre értünk - jelentette ki - s azt tan csolta, hogy szétoszolva keressünk tovább. Alig néhány perc u'.án felharsant Tio Carlos örömteli hangja, ami a matanzanus megtalálását adta hirűl. A legsivárabb, legs:;áraz.?.bb kösivaiagos területeken, egymástól kb. 200 méternyire két helyen is találtunk elég nagy telepeket, az egyiken tucatjával nőttek az öreg pldányok, s körülöttük fiatal magoncok is lapultál; a kövek között. Örömünkben teljesen elfeledkeztünlt a fáradts gról és a szomjuságról, nekiláttunk fényképezni és gyűjteni. TkjCarlos megtöltött egy karto;.dobozt kaktuszokkal s mi is szedtünk jónéhányat, ügyelve arra, nehogy egy-egy foltot kiirtsunk. Visszafelé megpi.ientűnk al.;almi vezetőnk h zánál, ahol megszegve a.r.agyar kolónia orvosának egészségügyi elöir'sait, tikkidtan ittunk a kut vizéből, A tiáztól lefelé _zután Corral Nuevo-ig az ut sokked hosszabbnak tűnt, mint felfelé volt. Amikor megláttuk a Sko.ia kék szinét, már alig támolyogtunk. Másfél ór val icésőbb a farmján leraktuk Tio Carlost, s ujabb mr.sfál óra múlva már Havannában voltunk, azcal a jóleső tudattal, hogy ismét egy olyan kaktuszos-élménnyel lettünk gazdagabbak, amely ritkán jut osztályrészül európaiaknak. Mészáros Zoltán Telelt etési gondok Amit e rövid kis bevezetőben elmondok Önöknek bizonyára már többször hauották, mégis ugy gondolom, hogy az előadott anyag jobb Áttekintéséhez segíteni fog a régi ismeretek fel^jltása és főleg az összefüggések ismételt megvilágítása. Mint tudjuk, a magasabb rendű növényi élet alapfeltétele az elegendő fény, megfelelő hőmérséklet, megfelelő mennyiségű és minőségű víz, elegendő táplálék és megfelelő talaj. Ha az első négy közül bármelyik hiányzik a növény elpusztul. Ezdc az alapfeltételek egymásra kölcsönösen hatnak, bizonyos mennyiségi és minőségi egyensúly szükséges ahhoz, hogy a növény jól-rosszul megélliessen.

8 -126. A növényeknek, igy a kaktuszok nak is szükségük van vegetációs szünetre, pllienésre. Ez alatt az idö alatt készül fel a növény a következő nagy erőtes zltésre, a fajfenntartásra, amelynek látiiató jele a virág és a termés. Ez a vegetációs szünet azonban a kaktuszoknál nem hideg miatti pihenés, hanem száraz pihenés, hiszen hazájulcban ennek ideje a meleg évszak", mikor hónapokig nincs csapadék. A teleltetés az őszi előkészítéssel kezdődik. Általános szabály;^ sokat szellőztetni az öntözés fokozatos csökkentése mellett. + 8 C, hőmérsékletnél még bőségesen szellőztessünk, ennél hidegebb időben csak a levegőcsere ajánlatos, tehát Inkább gyakran, mint hosszasan. Az utolsó öntözést október végén, egyik szép napsütéses reggel végezzük, hogy növényeink naplementéig megszáradjanak. Ajánlatos kombinált növényvédőszert használni. Novemberben már ne öntözzünk, még szép időben sem. LehetneK ugyan langyos nappalok, de az éjszakák hidegek, a napsütés kevés és gyenge. Ilyenkor az öntözés után éjszakára is vizesen maradt növény majdnem biztosan berothad. Mi gyakorlati emberek vagyvuik-, tehát ne alkalmazkodjunk mereven a napt&rlioz, hanem a mindenkori időjáráshoz. Még a hőmérőre se bízzuk magunkat teljesen. Pld. csípős hűvös van + ^ C. de a nap ragyogóan süt. Ennek hatására az üvegházban 2 o - ra is felszökhet a hőmérséklet és ha ilyenkor nem szellőztetünk, bizony tavasszal néhány kellemetlen meglepetésben lehet részünk. Hasznos útmutatásokat kaphatunk a Televíziótól minden pénteken 18 órakor, az 5 perc meteorológia c. adásból De ha figyelünk a természettől is kaphatunk Jelzéseket. Pld. a mult évben október 2o-án reggelre lehullottak a diófa levelei. A kintlévo kényes fajokat aznap behordtam az üvegházba, a s.zabadföldben levőket pedig éjszakára letakartam. És bizony O - s éjszaka következett. Néhány nap múlva cinegék Jelentek meg a kertben. Erre pánikszerűen kiástam a s.zabadfdldben levő kaktuszokat és fedél alá hordtam őket. Ez idejében történt, mert még takarás alatt is lett volna fagykár. A végleges téu beszáuásolást elő kell készíteni, ennek módja az elhelyezési lehetőségektől függ. Vannak azonban általános szabályok, mei> ek minden teleltetési formára érvényesek. Ilyenek: az optimális téli hőmérséklet +8 és 12 C között van. Ez azonban átlag, melytől a rövid ideig tartó és nem szélsőséges eltérések semmi bajt nem okoznak. A tielyiség feltétlenül száraz legyen és jó ha világos, de a felnőtt egészséges kaktusz egy sötét dobozban is áttelel. Lehetőleg minden növényünket vegyük szemügyre. Beteg példányokkal ilyenkor már többnyire reménytelen a kísérletezés, a többiek megóvása érdekében inkább semmisítsük meg. Az állati kártevőket azonnal elpusztítani, a növényt pedig további megfigyelésre tegyük külön. Ha a növényen nyílt seb van ezt gipszel bőven "lintsük be. Az oltványalanyokról a sarjakat távolítsuk el, a sebet ugyancsak gips^l szárítsuk.

9 -127- Es most vegyük sorra az egyes tartási módok szerint alaktiló teendőket. Szobai kultúránál. A pihentetést az elss fűtéssel együtt kezdjük. A cserepeket tisztítsuk meg. Legjobb teleltető hely a fűtetlen szoba, ahol a már emlitott hőmérsékletet tartani tudjuk. Ennek hiányában megfelel kamra vagy száraz, huzatmentes pince akkor is, ha sötét. Nyirkos pince a penész és rothadás melegágya. Gondoljunk arra is, hogy a patkány, egér, svábbogár ós pincebogár /hivatalos nevén ászka/ számára a kaktusz kivánatqs csemege. Végső szükség esetén a kaktuszok föld nélkül, újságpapírba csomagolva, vagy egymás mellé dobozba ralcva, de mindig gyökérrel lefelé állítva is áttelelnek. Balkon kertészetnél. Szabad tartás esetén a balkon fekvéséről /keleti, déli/ és szélvédettségétől függően, éjszakai letakairással, amig lehet hagyjuk kint növényinket. Kedvezőbb a helyzet, ha szabályozható fűtéssel ellátott üvegszekrényeink vannak. Éjszakára azonban ezeket is tak arjuk le. Téli elhelyezés mint a szo bák ulturánál Kerti hidegágy kultúra. Ha üveggel fedett, éjjeli takarással késő őszig kinn tarthatók a növények. Elektromos fűtő berendezéssel még kedvezőbb a helyzet A fóliával fedett ágy csak addig tartja a meleget amig a nap süt. Gyorsan lehűl, csak rövid ideig és gyenge fagy ellen véd. Ezért az éjszakai fagyok beálltával ne kockáztassunk. Szabadföldi kultúra. Így többnyire az oltásalanyokat vagy nagyságuk miatt másutt el nem helyezhető példányokat tartunk. Októ ber második felében ajánlatos a lédús Opuntiákat és a szintúgy le nem takartiató Cereus féléket behordani. Az Ecliinopsisok november elejéig kinn maradhatnak, ha éjjelre fóliával letakarjuk őket és erre lo-h cm. vastagon lehullott falevelet teritűnk. A szabadföldből kiásott növényekről a földet lerázzuk, majd fagytól és esőtől védett helyen néhány napig klteritva tartjuk, hogy a maradák főid és a gyökérsérülések megszáradjanak. Az Opuntlák és Cereusok ládában, vagy dobozban egymás mellett, a gyökerűkre állítva teleltethotök. A rövid Cereus csonkok és gombkaktus.'.ok papír, vagy jutazsákban ömlesztve baj nélkül tavas.zig eltarthatok. Fóliazsák nem jó, mert a növény télen is lélegzik. Mind a ládázott, mind a zsákolt növényeket ajánlatos poralaku rovarirtóval ünoman meghinteni. És végűi az üvegház. Aki üvegház építésére munkát és pénzt áldoz, az már többnyire régi és tapasztalt gyűjtő, aki tisztában van az adódó problémákkal és ismeri a megoldásokat is. Ha e- setleg volna valami megbeszélni való, amit tudok, szívesen átadom. Nem beszéltünk még a kis magoncok átteleltetéséről Ezekkel, ha zárt edényben keltek és a kultúra egészséges, tavaszig semmi teendő sincs. Egyaránt Jól megvannak fűtött, vagy fűtetlen szobában, de mindig a legvilágosabb helyen. A tálban vagy dobozban lévő apróságok azonban csak világos és hűvös helyen tarthatók. A teljes kiszáradástól megóvandó havonta egyszer langyos vízzel szívassuk meg őket, persze módjával.

10 -128- Komoly probléma; a téli veszteségek és mit tehetünk ellen. Hát bizony nem sokat, de azért egyókét dolgot mégis. Régi igazság: legjobb gyógyszer a megelőzés. Az öntözésről, a növényvédőszerekről, az elhelyezésről, a hőmérsékletről és a szellőzésről már beszéltünk. Néhány szót a talajról A nehéz, kötött talaj kiszáradáskor megrepedezik és elszakítja a gyökereket. A szervestrágyával dúsított, zsiros humuszos főid felhizlalja és deformálja a kaktuszokat. Tapasztalati tény, hogy ezek fogékonyak a betegségekre, rosszul bírják a téli szűkös hónapokat és rövid életűek. A pusztulások oka legritkább esetben a kiszáradás /bár fiatal egyedeknél ez is előfordul/ hiszen az egészséges növény 6 hónapot sőt egy évet Is kibír teljesen szárazon. Az ok rendszerint valami betegség, esetleg évek óta lappangó kórokozó, de ugyanígy lehet a gyökéren élősködő állati kártevő is. Ha a növény tenyészcsucsán szines vagy sötét foltosodás látható, finom szitával Pundazolt, Zinebet vagy Orthocidot puderszerűen hintsünk rá. Hogy honnan vegyünk Ilyen kis fátyolfinom szitát? Egy kis orvosságos üveg és kiselejtezett női harisnya darabkája kell hozzá. Gyakran a Cereus-félék oldalán felhólyagosodás szerű duzzanat keletkezik. Ezt szeszbe, akár den. szeszbe mártott kis puha e- csettel többször is kenjük be. Ha rothadást észlelünk, ez többnyire a gyökémyak betegsége, a növényt mindaddig faragni kell, amig az edénynyaláb vágási felülete tiszta és foltmentes. Ha a csonk elég nagy, a sebfelületet mártsuk gipszbe és felállítva hűvös helyen tartsuk tavaszig. Valószínűleg sikerül meggyökereztetnt Tetű, atka kilertására télen permetezést nem alkalmazhatunk, de nagyon jó porzószerek vannak, nálam igen bevált a Mala. A magoncok sem a kiszáradástól pusztulnak el, hiszen szukkulensek, hanem főleg az algáktól és másodsorban a penészgombáktól. Az algákkal szemben télen már tehetetlenek vagyunk, ezeket ártalmatlanná tenni csak savanyu talajjal, savanyitott öntözővízzel lehet Ha penészedést észlelünk, a fertőzött nyövénykéket csipesszel emeljük ki és utónna a környéküket de akár az egész tálat Pun. Zln. vagy Ortho.-val finoman szitáljuk be. Befejezésül: a vízhiány következtében beálló zsugorodás, ráncosodás természetes állapot és ha a növény egyébként egészséges, tavasszal az életműködés megindul. Reménytelenül múmiának látszó növényeket is sikerűit már melegfürdővel és táp sóoldattal életre kelteni. Részlet a szerző 1974, októberében tartott előadásából. Kemenes Ernő

11 -129- A nagy virágú Mamilláriákrói Mammillaria fiuelzowiana. /Werdermötnn/ Backbg. /Krainzia_guelzowiana/ Növénytesü 7 cm magas i's 4-6 cm 0 gömbölyű /nagyobb is lehet/ Középtövis: 1 db 8-10 mm hosszú, finom kampós, sárgás vagy vörösesbarna Peremtövis: db több sorban, fehér, hajszeru, 1,5 cm hosszú. Virága: 5 cm hosszú és 6 cm napig nyilik, sötétbibor. Termése: piros, hosszúkás Magja: 1,5 mm nagy fekete. Lelőhelye: Mexikó / Durango / Mammillaria longiflora /Br. & R./ Backbg. Növénytest: gömbölyű, vagy hengeres, 6 cm m;\gas és 5 cm 0 Középtövis: 4 db világossárgától a vörösbarnáig 2 cm hosszú. Peremtövis: 30 db 1-1,3 cm hosszú, fehér. Virága: 4,5 cm hosszú és 4 cm 0 bibörrózsaszinű. Termése: kicsi, mélyen űlő, hosszukáskerek. Magja: fekete, kicsi, a növényen hosszú ideig m^. rad. }ielöhelye: Mexikó /Durango/ Mammillaria napina. J.A. Purpus. Növénytest: félgömbölyü, 4-6 cm széles Középtövis: a típusnál hiányzik. Peremtövis: db 8-9 mm hosszú, iveit űveg.vzerű fehér vagy sárgás, összefon- dott. Virága: harangszerű, 4 cm 0 sötétrózsa vagy világos vioiettrózso. Termése: piros, hosszúkás. Magja: fekete. Lelőhelye: Mexik ó /Puebla./

12 -130- Mainillaria nanina Mommillaria saboae. Glass. Növénytesti kicsi, egyes, vagy sarjadzik, 1^2 cm széies és magas. Középtövis; nincs Peremtövis: sok, db nagyon rövid és finom, 2 mm hosszú, fehér vagy sárgásfehér. Virága: hosszucsövü, 4 cm hosszú és ugyanilyen 0 rózsa, a töve és a széle halványabb. Termése; a növénytestben marad. Magja: fekete, nagy, gödrös. Lelőhelye: Mexikó, /Dél nyugati Chihuahua/ Mammillaria tetrancistra. /Engelmann/ Br.icR. /Phellosperma tatrancistra/ Növénytest: egyes vagy sarjadzik, 30 cm magas. Középtövis: 1-4 db kampós, tuszaru cm hosszú sötétbarna vagy fekete. Peremtövis: db finom tuszerii, fehér, barnás heggyel, 1 cm hosszúak. Virága: 4,5 cm hosszú és ugyanilyen f> hosszucsöves, biborrózsaszin

13 -131- Terméae: piros, hengeres, 3,5 cm hosszú Magja: fekete, hagy 2 mm Lelőhelye: USA /Arizona, Nevada, Kait- Kalifornia/ Mexikó /Alsókoliíornia./ Mammillaria theresae. Cutak. Növénytest: egyes vagy a tőnél sarjadzik, 2-4 cm hosszú és lomm Cf kicsi. Középtövis: Perem tövis: Virága: Termése: Magja: Lelőhelye: db nagyon finom fésí-iszerüen állók, 3 mm hos SZU, áttetszően fehéres vagy sárgásfehér. hosszucsövü, 20 mm hosszú és 30 mm 0 violett-bibor. a növény testében marad. nagy fekete, gödrös, a hilum oldalt. Mexikó /Durango, Conelo Pass/ Mammillaria wrightii. Kuntze. Növénytest egyes, gömbölyű, sötétzöld, 4-8 cm (j) Középtövis: 2 db 1,2-2 cm hossz.i, az alsó kampós, sötétbarna vagy fekete, vékony tűszerű. Peremtövis: db 9-12 mm hosszú nagyon finom, fe.iér, a hegye barnás. Virága: tölcséres, 2,5 cm hosszú ás 0 biborszinü. Termése: bíborvörös ováliskerek, 2,5 cm hossu. Magja: fekete, tojásalaku gyakran pontozott. Lelőhelye: Mexikó. /Chihuahua, a Santa Maria tónál/ USA /New-Mexikó és Texas, Anton Chico-nál és a Rio Pecosnál./ PF.I.HASZNÁLT IRODALOM. C. Backeberg: Die Cactaceae V, kötet R. T. Craia: The Mammillaria Handbook,

14 -132. Kakteen und andren Sukkulenten évfolyamtü Castaceas y Suculentas Mexcanas évfolyamai, The Journal of Mammillaria Society W. P. Maddams: Interesting Newer Mammillarias Nagysurányi Miklós HydrO'kuliura mufény alatt április 26-án volt egy éve, hogy téglatörmeiék-homok 2:1 arányú keverékébe néhány kaktuszfaj magját vetettem el. Célul azt tűztem magam elé, hogy kipróbálom I. A Zalyetajeva módszerét, azaz napfénylámpák fénye alatt nevelni hosszabb időn át kaktuszmagoncokat és hogy megfelel e ez a módszer minaen kaktusznak, másodszor pedig, hogy bebizonyítsam, a legkényesebb kaktuszfajt is fel lehet nevelni magról felnőtt koráig mütalajon és ezzel eltörölni azt a hibás elgondolást, miszerint ilyen módon csak az epiphyta kaktuszokat /Ripsalis, Zygocactus, Epiphyllum/ lehet nevelni. Régebben már vetettem néhányszor az emiitett tégladara-homok keverékbe január-február hónapban müfény megvilágítás mellett, de az áttüzdelés után a magoncokat normális kaktuszföldbe ültettem. Egy év eltelte után már lehet az eredményt számbavenni. Céltudatosan vetettem mindenféle fajú magot, ne mondhassa senlcí, hogy csak kevésbé kényeseket vetettem, mert ezek mindenhol jól fejlődnek. Az alábbi magvakat vetettem: az Észak-Amerikaiakbób Astrophytum asteriast, capricornét, myriostigmát, ornatumot, Hamatocactus setispinust, és hamatacanthust, a Dél-Amerikaiak közül Pseudolobivíát, Echinopsis hybridet, Cereus jamacarut, Eriocereus pomanensist, Satiechinopsis mirabilist, Prailea castaneát és cataphractát, valamint Gymnocalycium mihanovictiiit. Amint látható, van közöttük minden tájról való, kényes is, nem kényes is. Az Astrophytumokat és Praileákat, mint kényes gyökérzetüeket oltani ajá nljuk. BTos milyenek lettek kaktuszaim egy év múlva? A kis szobai üvegszekrényemben volt 3 napfénylámpa /LDC- 20 tipusu, W/ összesen 60 W. Pehéres égszínkék fényt árasztottak. A!;aktuszok eleinte a lámpáktól 2,5-3,0 cm-re voltak.

15 -133- Később azonban, mikor egy-egy faj, vagy nemzetség egyedei nem egyenletesen nőttek ugyanabban a tálban, a kaktuszokat kissé eltávolitotiam a lámpáktól, hogy tenyészcsucsuk ne perzselődjék meg. Igy a lámpáktól 3-6 cm-re kerültek. Most a Gymno. inihanovichii 2-3 eg/ede olyan, mint a normális talajban neveltek, és telepitettek, erőteljesek 2-2,5 cm átmérővel, bőrük szine barnás-lila, töviseik erősek. Ezek a kaktuszok a legszebbek, semmit nem dehormálódtak. Utánuk kell megemlíteni az Eriocereus pomanensiseket, jó formájúak lettek, 3-5 cm magasak, bőrük szine kissé lilás. A Cereus jamacaru 8-10 cm-re meg nőtt, kissé megnyultnak látszik ez a társaság. Az Astropnytumok közül az asterias, az asterias x capricorne, a tiszta capricorne és az ornatumok kissé megnyúltak. Ezek közül pusztultak el néhányan, noha nem kényesek, de nagyon sürüen nőttek egy-más mellett, érintkeztek és a locsolás után a testükön maradt a viz. Legalább is én igy gondolom. A myriostigmák eléggé megnyúltak, de egy- két teleltetés után megjavithatják alakjukat. Legjobban az Astroph. myriostigma v, nudumok nyúltak meg, valósággal cereus alakjuk lett, magasságuk 4-6 cm, vastagságuk 0,5-l,0 cm. Ezeknél már csak az átoltás, a "fejelés" segíthet. Eléggé megnyúltak a Pseudolobivíák és az Echinopsisok ís, de ez az utóbbiaknál nem híva, mert még könnyebben lehet reájuk oltani. Nem csodálkozom azon, hogy a fényigényesebbek megnyúltak, de azon igen, hogy miért nem nyúltak meg az asterisok és a capricornék, a Prailea castanea, és a cataphracta és miért nyúlt anynyíra a csupasz testű Astr. myriostigma v. nudum? A többiekkel együtt itt neveltem a Gymno. mihanovi^ii f. rubrát Myrtiüocactus geometrízans alanyon. Jól is fejlődött, két kis hajtást hozott. Erősen megnyúlt a Mam. saboae Epsís hybr. alanyon, de aaott 20 sarjacskát. Mikor a csúcsuk megközelítette a lámpát 1-2 cm-re, egészen szép alakúak lettek. Ilyen a Neochil. glaldrescens ís, a csúcsa egészen normális, éppen igy a Gymnocactus beguinii- és a Solisia pectínatáé is. A Neoporteria multicolor semmit nem deformálódott, az Echinomastus kakui kissé megnyúlt ugyan, de 3 hajtást hozott. Megnyúltak még a Mam. woodsii, meg a Neochilenia krausei. Néhány Paródia species azonban rendesen fejlődött. A kissé megnyúlt növényeket nem kell visszaoltaní, és gyökereztetni a csucsi részüket, mert 1-2 teleltetés után ők is visszak.apják normális alakjukat. Igy történt nálam a Reb. marsonerii^ veu Ennek az lehet a magyarázata, hogy télen a nedvességhiány miatt kaktuszaink összezsugorodnak, tavasszal viszont pedig, mikor újra vízhez jutnak, nem minc en sejt kaphatja vissza rendes formáját újra, mert a nyaki rész nem tud vastagodni. Ezért a kaktuszok télen kigömbölyödnek, lelapulnak, ezt vettem észre L A. Zalyetajevánál néhány Ariocarpuson. Az elsö évben olyanok voltak, mint egy- egy kis karácsonyfa, nagyon sajnálatra méltó alakjuk volt. Két teleltetés után mégis megkapták saját formájukat.

16 -134- Milyen tanáccsal szolgálhatnék vajon a leirt kísérletem alapján? Először is azt tanácsolhatom, hogy ilyen módon akármikor vethetünk, de legkiadósabb a vetés december^januárban, hogy tavaszig, illetve őszig erős magoncokat tudhassunk nevelni, melyek majd jól áuják ki a telet. Nyáron lehet őket szűrt napfény alatt tartani, de a kényesebbeket tegyük vissza, a napfénylámpák alá és ott tartsuk a jövő tavaszig. A virágzási idejük eltolódik, de azért sok csemetét sikerült megmenteni a "tavaszi haláljárványtól". Az ilyen módon nevelt magoncok gyökérzete igen dus, alig lahet őket szétválasztani. Ez is nagy előny az életükért való küzdelemben. Azt ajánlom, hogy lehet vetni minden nemzetséget, minden speciest, de mindet külön edénybe, mert az egyenetlen növekedés miatt nem lehet őket az optimális távolságra egyformán a lámpák alá helyezni, de ha külön-külön vannak, az elhelyezésük könnyű dolog. Es még valami : a nem fényigényes kaktuszokat jobban lehet müfény-megvilágítás alatt, jobban ís érzik magukat, hosszabb ideig is nevelni. Pontos receptet nem akarok, de nem is tudok adni, ehhez még sok kísérletet kell elvégezni. Csak fel akartam hívni magyar kaktuszos barátaim figyelmét ilyen abódszerre, hogy ilyen irányban együtt kísérletezzünk és tapasztalatainkat a "Csilí" Tájékoztatójában közöljük. Egy valami biztos, ez pedig az, hogy a korai téli magvetéshez és kényes magoncok átmentéséhez ez a mód felel meg leginkább, és aki még nem próbálta, próbálja meg - érdemes! A Csilí szakkör mult évi /l974/ kiállítására küldött fényképeimen lehet látni az én szobai üvegszekrényemet, bennük kis magoncaimmal a kazanyi kaktuszkiállitáson. Sok látogató nézegette és nem hitte, hogy ezek a Nap gyermekei olyan ái-vák, hogy még eridigi életükben nem élveztek napfényt sem, és mégis milyen jól fejlődnek. Minden érdeklődőnek szívesen adok felvilágosítást, akiknek pedig már van ilyen irányú tapasztalata, szeretnék tőle tanulni. Mert a müfény alatti kaktusznevelés problémáját csak igy együttesen lehetne teljesen felderíteni. Ezért vagyok bátor, minden kaktuszkedvelő kollégámnt megiiérni, próbáljuk ki, hogyan viselkednek majd őnáluk az egyes nemzetségek fajai, az eredményt pedig szíveskedjenek a tájékoztatóban leközölni. Zsupán Iván Joszifovits Kazány Szovjetunió

17 -135- GYÜJTEMÉNY LÁTOGATÁS HDK.-BAN ÉS CSEHSZLOVÁKIÁBAN. Még a mult év végén egy, számunkra nagyon kedves meg- Jvót kaptunk ND K- ból Mlchael Haude úrtól az "Am Stausse" Terlelö Szövetkezet kertészmérnökétől Jánkendoríba, A sokszor em- 3getett nagyüzemi kaktusztermelő Szövetkezet, valamint Haude ur lagángyüjteményének megtekintési lehetősége végül Is arra az ellatározásra késztetett, hogy élve a szíves meghívással július 7.-én 3-en utrakeltünk. Utitervünk összeállításánál figyelembe vettük a Csehszlovák aratóink egy részének meglátogatását Is. Igy bizony a meglehetően sűrített program erősen Igénybe vette a gépkocsit vezető gyüjítársalnkat. Bár minden gépkocsinál két vezető volt az ismeretlen utak az elénktáruts ujabb és ujabb látni valák komoly próba elé ót- Utották Öcet. A z indulás elsö izgdhián átesve Komáromnál léptük át a határt Irány Pozsony. A városon éppen csak áthaladtunk. Egy pillantást vetve a várra már Is tová bb robogtunk Brünn felé. Pozsonyban feltűrt a szocialista államokra jellemző nagyméretű építkezés. Brünn az első rövid pihenő állomásunk. Sajnos Zdenek Pleischer barátunk kórházban vob és Így a tervezett látogatása elmaradt S mivel az idö könyörtelenül sürgetett fájó szlwel indultunk tovább. Vissza-vissza tekintgetve erre a történelmi levegőt árosztó ősrégi városra. Hogy másfél óra muiva Prága Budapesthez hasonlóan felbontott elterelésekkel változatossá tett utcáin keressük meg a minket váró barátainkat /Prágában is most épül a MetróJ Végre, ha némi késés után is, de sikerült Mács Gyula barátunk iaiecböl kedves családjával együtt elénk Jött és virágcsokorral fogadva szeretettel köszöntötte a fáradt kis csoportot Bizony erősen alkonyodott mire a Prágától 80 km.-re levő falécbe a Gyula barátunk által számunkra lefoglalt szállásra érkeztünk. 580 km.- es ut után Jól esett ebben a középkori városban a fürdés és a vacsora. /A városi strandfürdőn kaptunk turista szállást./ Zatec a XVt században /korabeli fametszet/

18 -136- Másnap korán reggel Mács Gyula barátunk Javaslatára némi útvonal módosítást hajtottunk végre és a tervezett Drezda - - Görlitzi útvonal helyett Decin - Bad Schandau felé vettük az irányt. Megérte. A Vltava /Elba/ hegyek közé szorított csodálatosan szép völgyének filmszerű gyorsasággal változó képe örökre emlékezetes marad mindannyiunk számára. Alig nangzott el az NDK határőrök "Gute Pahren"-Je már is Postelwitz, Szász- Svájcra jellemző favázas házaiban gyönyörködünk. Bad Schandau kiemelkedő szikláin emeltedő vár visszahivóan integet a távolodó kocsijaink után. Hajmeresztő szerpentinek kedves hegyi patakok zöldelő bükk erdők után hagyjuk el Szász- Svájc festői táját Stolpen és Bis chofswerda után feltűnik a helységnév táblák, majd az üzletek két nyelvű felirata. Rövid ideig tűnődünk, vajon lengyel, vagy cseh nyelven Íródtak-e? Egyiken sem. Megérkeztünk az NDK egyik nemzetiségi területére, a Szorbok /Wendek/ sok történelmi vihart átélt földjére. Melynek hovatartozása gyakran változott az idők folyamán. Keresztül haladva Bautzenen /szorbul; Badyáir^ szemünkbe tűnik a város közepén emelkedő hegyen az 1200-as években épített Ortenburg vára, melyet töbh>szöri lerombolás után Mátyás király épitetett ujjá az 147o-es é- vekben. Emlékét ma is meglevő /s egyben leghitelesebb/ dombormű örzl Még a perceket számontartó átutazóknak is feltűnik a Postplatz egyik hatalmas épülete a "Szobrok Háza" /Haus der Sorben/ mely a kisebbség teljes egyenjogúságát, megbecsülését jelzi. Bautzent mögöttünk hagyva a Lőbauban egy pillanatra elénk vulan a szép barokk stuusu városháza. És rá térünk az utazásunk célját jelentő Niesky útra, /jánkendorf talán házból, áiló fák közé bujt kedves kis falu, Görlltzbő'l kihelyezett Meaőgazdasági Szakisk olávol Hatalmas kertészetének egy kis részét cca. looo. m~ üvegfelűletű házát foglalja le a kaktuszkertészet Az asztalok on tízezer számban oltványok. szaporítás főleg sarjakról, oltással történik. Mindenki szabadon válogathat, önkiszolgáló rends^.er van. Bár előre megegyeztünk, hogy a következő napon is felkeressük ezt a kaktuszos "eldorádót" kevesen tudtak ellen állni a k inálkozó alkalomnak. Sok szép kis növénykét vásároltak. Mlchael Haude ur szíves házigazdaként kísérgetett a kis "birodalmában" és szeretettel gondoskodott a hosszú uton elfáradt gyűjtő társakon, ugyanis előzetes levélváltásunk során kértük, hogy szíveskedjen szállást biztosítani. Ami ezután következett több - olt mint meglepetés. Igaz ugyan, hogy Haude ur közölte velünk, hogy sem szállodában, sem motelban nem tudott számunkra helyet foglalni és igy a görutzi kaktuszgyi. jtők látnak vendégül. Tok intve, hogy ezideig semmií^éle kapcsolatunk nem volt velük, kissé félve gondoltunk rá, Görlitzb j;n beérkezve a helyi Kaktuszkedvelő Klub nevében először Klaus Wagner kertészmérnök köszöntött és közölte, hogy rövidesen itt lesznek a klub tagjai is, Wagner ur a helyi Termelő Szövetkezet kertészmérnöke. Nagyon szép magángyűjteménnyel rendelkezik. A kaktuszkedvelő Klub részére Is a T. Sz, biztosit állandó klubhelyiséget Hat óra körül elkezdtek gyülekezni a klubtagok. Bár ugy terveztük, hogy néhány diaképen bemutatjuk a magyar kaktuszgyüjtést, erre csak másnap nyilt alkalom.

19 -137- Wemer Stenczel ur a klub elnöke meglepetésünkre közölte, tiogy ez este számukra "családi ünnep". Előkerült egy tetalmas faszenes rostsütő és vagy lo kiló kolbász és be mutatták a görlitzi specialitásként készülő sörrel locsolt sültkolbász készítését. A Rádeberger sör mellé hamarosan előkerültek a magyar tokaji boros üvegek is. Majd a rtbgyaros Zsivány pecsenye, valamint a nyárson sült szalonna aratott osztatlan sikert. A hangulatos, baráti este éjjel 11 órakor ért véget. A hiányos nye Ivismereteinket áthidalta a közös "kaktuszos" nyelv. A növény szeretet. Következő napon Eberhard Zitza ur kalauzolásával G-örlitzzel ismerkedtünk. A több mint kilencszáz éves város gazdag történelmi múlttal rendel kezik. Épületeinek egy részét megkímélte a második világháború mindent elsöprő vihara. A város neve mellett büszkén viseli a Park város elnevezést. /Park Stadt./ És valóban joggal, m-.den kis tenyérnyi területen park, növény van. Lehetetlenséggel határos mind azt leimi amit szeretnénk kedves emlékként hosszú ideig megőrizni. A Péter templom gótikus tornyait /Göriitz legrégebbi építészeti műemléke a XII. században kezdték építeni./ A Városházát sajátos reneszánsz stílusával, hatvan méteres tornyának barokk kupolájával, A torony szabadon álló lépcsője felett számunkra érdekes történelmi emlék. Mátyás Király hollós cimere.

20 -138- Az apróbb vásárlások után sor került néhány gyűjtemény meglátogatására, igy kedves kiséró'nk Zitza ur valamint Stenzel ur nagyszerű növényeiben gyönyörködhettünk. Üvegházaik méretben a helyi körülményekhez alkalmazkodva kb. 5x3 méteresek. Növény anyaguk jól gondokott, sok szép ritkasággaa bűszkélkediietnek. Még egyszer felkerestük Haude urat, amikor is sor került magángyűjteményének részletes bemutatására. A gyűjtemény méreteiben faj gazdagságában megközelíti Farkas János barátunk Izsáki gyűjteményét. Fájó, de hálás sziwel búcsúztunk Haude úrtól. Valamint másnap a kedves görlitzi barátainktól Érezve azt, hogy a szl.rus kedvenceink egy életre szóló barátság elindítóivá v.'ltak. Mindég szeretettel gondolunk görlitzi barátainkra és várjuk látogatásukat. Negyedik napunkon Görlitzböl elindulva e a romjaiból újjászülető Drezdán át Dippoldiswalde érintésével értük el íinovecet, a Csehszlovák határt, s megegyszer visszapillantva Zinwald palatetős házaira mögöttünk hagytuk a Keleti Érchegységet, NDK-t. Gépkocsijaink Móst füstölgő gyárkéményei felé vették az irányt. Chomutovon keresztül ismét 5atecbe értünk, ahol már vártak a helyi kaktuszgyűjtők. Rövid kis beszélgetés után néhány diakép levetitésével ismertettük a magyar kaktuszgyüjtést. Másnap ismerkedtünk a várossal, közben egy-két gyűjteményt is megtekintettünk, valamint a városi kertészet jól gondott telepén szemléltük meg a különböző virágkulturákat. Sajnos az idő sürgetett, pedig szívesen töltöttünk volna még néhány napot ebben a középkori levegőt árasztó kedves kis városban. A búcsúzás mindég elérzékenyülést jelentő pillanataiban azonban éreztük, hogy hamarosan viszontlátjuk egymást Magyarországon. Külön köszönetet kell mondanunk Mács Gyula gyűjtőtársunknak a szíves fogadtatásért, baráti segítőkészségért. Bucsut véve iatec árkádos ódon utcáitól, még sokéig utánnunk néz a városháza vén óratornyán fénylő ötágú csillag. Prága, Brünn ismét csak átsuhanó emlék. Uticélunk Pozsony. Megérkezés után pár órás séta, vásárlás, rövid pihenő után meglátogattuk a Városi Kertészetet. Magasszintü dísznövény kultúrák mellett szép számmeu láttunk kaktuszokat is. Külön üvegházban őrizve a gyűjteményes részt. Ahol közel egy méteres telepet alkotó Mamillária parki nsonii ököl nagyságú fejei, cm. átmérőjű Ferocactuszok, kb. 3o fejes Echinocactus grusonii, soha nem lí'tott méretű Astophytumok lélegzetelállító példányait tekinthettük meg. A virágzó Agavé victoriae regináé ötméteres virágszára csak ugy fért az üvegházba, hogy erre az időre féloldalra döntölték. Megköszönve a szíves kalauzolást a ritka kaktuszos élményt, Pozsonyt is mögöttünk hagytuk Következő uticélunk, Zólyom felé indultunk. Zólyomban az Internátusban várt a szállás. Alig fogleutunk el szobáinkat, már is ott termett szíves vendéglátónk Labancz György az Arborétum Borova Hora vezet.íje, hogy elvezessen az Ö külön kis világába.

19. H í r l e v é l. 2011. április. Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja. Kaktusz klub Felsőpetény

19. H í r l e v é l. 2011. április. Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja. Kaktusz klub Felsőpetény 19. H í r l e v é l 2011. április Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja Kaktusz klub Felsőpetény Már készül a 2. szám! Nincs külön tagdíj! A Debreceni Pozsgástár csak

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

18. H í r l e v é l 2011. március Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja

18. H í r l e v é l 2011. március Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja 18. H í r l e v é l 2011. március Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja Kaktusz klub Felsőpetény Már megjelent 2011. 1. száma! Nincs külön tagdíj! A Debreceni Pozsgástár

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Hollandia (2010. márc máj. 03.)

Hollandia (2010. márc máj. 03.) Hollandia (2010. márc.29-2010. máj. 03.) Az első napunk utazással telt. Hajnal ötkor találkoztunk és indultunk útnak. Este kilenc és tíz között érkeztünk és foglaltuk el a szállást. Cees, aki kinti dolgainkat

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

A sziklai illatosmoha igaz története. Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény

A sziklai illatosmoha igaz története. Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény A sziklai illatosmoha igaz története Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény A sziklai illatosmoha (Mannia triandra) egy telepes májmoha. Ellentétben közeli rokonával, a közönséges illatosmohával, amiről ez

Részletesebben

Mikulásvirág Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Mikulásvirág Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2010 december 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Az alul zöld, felül gyönyörű bíborszínű leveleket növesztő cserepes virág eredetileg

Részletesebben

26. H í r l e v é l 2011. november Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja

26. H í r l e v é l 2011. november Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja 26. H í r l e v é l 2011. november Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja (L390 és L391). A S. azurduyensishez hasonlóan a S. tarvitaensis előfordulása is elképesztő

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Tábori hírmondó 2012. Személyes hangvételű beszámoló napról-napra...

Tábori hírmondó 2012. Személyes hangvételű beszámoló napról-napra... Tábori hírmondó 2012 Személyes hangvételű beszámoló napról-napra... Hétfő: Reggeli után megalakultak a csapatok; a Sárkányok, a Sárkányölők, a Lelkesek és a JC csapat. Komoly szabályok vannak, pontokat

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább HATÁRTALANUL! HATÁRTALANUL! pályázat keretében a 7. évfolyamosok - 18 fő 2 kísérő pedagógussal - május 15.-május 18. között Erdélyben tanulmányi kiránduláson vettek részt. 1. nap 6 órakor indultunk Kállósemjénből.

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk.

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk. Első nap Reggel 6-kor indultunk a Cseresnyés Kollégium elől. A határ átlépése után az első megállónk Nagyszalonta volt. Megnéztük a város főterét ahol Erdély egyetlen Kossuth Lajos szobor található. Ellátogattunk

Részletesebben

Németországi szakmai gyakorlat a Leonardo Da Vinci pályázat keretében június 10-től július 21-ig

Németországi szakmai gyakorlat a Leonardo Da Vinci pályázat keretében június 10-től július 21-ig Németországi szakmai gyakorlat a Leonardo Da Vinci pályázat keretében 2012. június 10-től 2012. július 21-ig 2012. június 10-én reggel fél 7-kor indultunk iskolabusszal, kb 15 óra utazás után megérkeztünk

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

2011. év Pünkösd havának 28. napja (szombat)

2011. év Pünkösd havának 28. napja (szombat) 2011. év Pünkösd havának 28. napja (szombat) FÖLD ALATTI PIRAMISOKAT FEDEZETT FEL A MŰHOLD TUDOMÁNY Ismeretlen piramisokat találtak infravörös műholdfelvételek segítségével. A föld alatti épületeket is

Részletesebben

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21.

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. III. FELADATLAP CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: 1. 2. 3. 4. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. I. FELADATSOR Az öreg Gyerkó Anti bá fekszik itt, de az övé a kisebb eset, mert a tánc miatt

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

2013. október 14-18. Mit rejt a Tihanyi-félsziget kincsesládája. Erdei Iskolai program beszámolója. Első nap beszámolója

2013. október 14-18. Mit rejt a Tihanyi-félsziget kincsesládája. Erdei Iskolai program beszámolója. Első nap beszámolója 2013. október 14-18. Mit rejt a Tihanyi-félsziget kincsesládája Erdei Iskolai program beszámolója Első nap beszámolója 2013. október 14-én reggel 8 órakor külön busszal indultunk Szántódra a kikötőbe,

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Fehér és csípős paprika

Fehér és csípős paprika Fehér és csípős paprika fehér paprika Kertész kollégák! Amikor találkozunk Önökkel szakmai rendezvényeinken, bemutatóinkon mindig nagy érdeklődéssel várjuk, hogy új fajtáinkat hogyan fogadják, mennyire

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI.

A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI. A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI. Számtalanszor előfordul hírlapoknál és folyóiratoknál, hogy téves adatok (dátumok, számok stb.) kerülnek a címlapokra és impresszumokba, amelyek

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

2013. 07.18. -07.24. 19-én elhajóztunk dél felé. Szép idő, napsütés, bámulatos és - mint már írtam - rendkívül

2013. 07.18. -07.24. 19-én elhajóztunk dél felé. Szép idő, napsütés, bámulatos és - mint már írtam - rendkívül 2013. 07.18. -07.24. Quaqortoqba való megérkezésünket követően előbb engedtünk az eufóriának, majd igyekeztünk racionális tervet készíteni a következő két hétre. Így történt, hogy Dénes másnap átiratta

Részletesebben

Erasmus+ beszámoló. Nagy László András Franciaország, Angers

Erasmus+ beszámoló. Nagy László András Franciaország, Angers Erasmus+ beszámoló Nagy László András Franciaország, Angers Erasmus+ program Úgy gondolom az természetes volt, hogy mint mindenkiben, bennem is felmerült pár kérdés, amikor a GDF honlapján átnéztem az

Részletesebben

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok:

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok: Eredmények, fejlesztések, kicsik és nagyok. A jót könnyű megszokni! Ez örök igazság. Úgy gondoljuk, hogy városunkban nagyon sok olyan jó dolog készült az elmúlt években, melyeknek nagyon örültünk, hamar

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

*N * MAGYAR NYELV ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ RENDES MÉRÉS 3. szakasz május 9., csütörtök. Državni izpitni center. 3.

*N * MAGYAR NYELV ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ RENDES MÉRÉS 3. szakasz május 9., csütörtök. Državni izpitni center. 3. ržavni izpitni center *N3332* RENES MÉRÉS 3. szakasz MGYR NYELV 203. május 9., csütörtök ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ 3. szakasz végi ORSZÁGOS TUÁSFELMÉRÉS RIC 203 2 N3-3-3-2 a a tanuló a feleletválasztós feladatokban

Részletesebben

Tervezet (1944) A Margitszigeti Úttörővasút pályájának körülbelüli tervrajza

Tervezet (1944) A Margitszigeti Úttörővasút pályájának körülbelüli tervrajza Tervezet (1944) A Margitszigeti Úttörővasút pályájának körülbelüli tervrajza Állomások és megállóhelyek: 1. Úttörő stadion (fejállomás) és fűtőház 2. Úttörő placc (VÁ, és 2 db tárolóvágány) 3. Nagy rét

Részletesebben

Pesterzsébeti Vas&s Művelődési Háa Kaktuszkedvelők Szelekor

Pesterzsébeti Vas&s Művelődési Háa Kaktuszkedvelők Szelekor Pesterzsébeti Vas&s Művelődési Háa Kaktuszkedvelők Szelekor É R T S S I T Ű J E IV. évfolyaa 1967. j t stencilszám: 552 Példányszám: 26o Stencllszára; 553 Példány szán: 26o A Pereskiopsis oltásrój. tartott

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

Fűtés napkollektorral - mintarendszer leírása

Fűtés napkollektorral - mintarendszer leírása Fűtés napkollektorral - mintarendszer leírása A cikk készült: 2007. év elején Hamarosan készül a cikk folytatása a későbbi eseményekről Bevezetés A helyszín adottságai Napkollektoros hőgyűjtés Tartály

Részletesebben

A felelős állattartás néhány szabálya

A felelős állattartás néhány szabálya Tanuló neve: Dátum: A felelős állattartás néhány szabálya 1. Táplálás Egyetlen gyógyszer sem képes oly sok betegséget megelőzni, mintha olyan ételt eszünk, amilyenre szükségünk van. Gondoljunk csak arra,

Részletesebben

Projektfeladat Földrajzi ismeretszerzés rajzolás segítségével

Projektfeladat Földrajzi ismeretszerzés rajzolás segítségével Projektfeladat Földrajzi ismeretszerzés rajzolás segítségével Készítette: Kedves Júlia - Toró Norbert - Tóth Enikő 2010. február 18. Megbeszéltük az előadás előtt, hogy mi leszünk majd egy csoportban.

Részletesebben

HAZAI TÜKÖR. Hidrológus az árvízről

HAZAI TÜKÖR. Hidrológus az árvízről HAZAI TÜKÖR Hidrológus az árvízről Még hatása alatt vagyunk azoknak a tragikus eseményeknek, melyek május 12 és 25. között az ország népét megrázták: folyóvizeink hatalmas méretű, 200 300 évenként egyszer

Részletesebben

Csillagtúra egy Európáról

Csillagtúra egy Európáról Csillagtúra egy Európáról Nagyon vártuk a csapat első Csillagtúráját több okból. Egyrészt mert bár a Kékszalag a legnagyobb médiaesemény a Balatonon, de a leginkább embert próbáló verseny szerintem a Csillagtúra.

Részletesebben

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium A tábor időpontja: 2010. szeptember 22-23-24 A tábor helyszíne: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Ipolydamásd A tábor célja:

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

Fejezetek a Szabadon játékosan örömmel című kiadványunkból (7. rész)

Fejezetek a Szabadon játékosan örömmel című kiadványunkból (7. rész) Fejezetek a Szabadon játékosan örömmel című kiadványunkból (7. rész) NYÁRI lehetőségek az Óvodában 1. rész Fogjuk fel az óvoda nyári életét úgy, mintha táboroznánk! A legsivárabb lakótelepi óvodában is

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

4. modul 1. melléklet 4. évfolyam csoport. Kedves Zsuzsi!

4. modul 1. melléklet 4. évfolyam csoport. Kedves Zsuzsi! 4. modul 1. melléklet 4. évfolyam csoport Kedves Zsuzsi! Nagyon szép helyeken jártam az őszi szünetben, erről szeretnék mesélni Neked. Október 21-én Sopronba utaztunk a szüleimmel. 5 napot töltöttünk ebben

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON FEKETE-FEHÉR CMOS KAMERÁVAL MODEL VD-5541M2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek 2013. 11.19. Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek csoportosítása szögeik szerint (hegyes-,

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien 1. nap (aug. 11.) Vasárnap hajnalban, 4:15-kor gyülekeztünk az iskola előtt. Amikor az iskolához értünk már majdnem

Részletesebben

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Bevezető a kő magnószalag Földünk éghajlati rendszerében történt ősi változások kőbe vannak vésve. A por és jég felhalmozódásai, tavak és tengeri

Részletesebben

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka SZÁLLÁS Szolgáltatások: 18 db meleg vizes tusoló, 18 db WC, mosdók főzési lehetőség, mosogatók áram-csatlakozók (220 V) szabadtéri tűzrakóhely,

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA.

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA. Ha a Pázmány Péter Tudományegyetem könyvtárának utolsó másfél évtizedéről beszélünk, rögtön megmondjuk olvasóinknak: ezen a területen is a szerves fejlődést becsüljük

Részletesebben

II. forduló. Név. Lakcím: Iskola: Osztály: Email cím: Telefonszám:...

II. forduló. Név. Lakcím: Iskola: Osztály: Email cím: Telefonszám:... II. forduló.. Név Lakcím:. Iskola:. Osztály:. Email cím:. Telefonszám:..... 1. Feladat Ki rejtőzik a számok mögött? Válaszoljatok a kérdésekre! A számokkal jelölt betűkből a regény egy szereplőjének nevét

Részletesebben