KAKTUSZKEDVELO SZAKKÖR TÁJÉKOZTATÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAKTUSZKEDVELO SZAKKÖR TÁJÉKOZTATÓJA"

Átírás

1 KAKTUSZKEDVELO SZAKKÖR TÁJÉKOZTATÓJA

2

3 KJiKTUSZKf.eÍI,(ípZJÍKKÖR - K É Z I R A T K É N T - Kondér István oklevelm»ranydipiomá8 erdőmérnök, B.G.T.V. nyugdíja.s dolguzója, a Csili" Kaktuszkor elnöke. I.O.S. tag.

4 -122- Kondér Istrán Búcsúzni, búcsúztatni mindég nehéz feladat. Pár sorban összefoglalni egy munkás életet szinte a lehetetlennel határos. Hosszú idö kell ahhoz, hogy Szakkörünk elnökének mindannyiunk által szeretve tisztelt Kondér István bátyánknak eddigi munkásságát felmérjük. Hirtelen távozott el körünkből, szinte hihetetlennek tűnik, hogy kedves, mindég mosolygó arcát többé nem látjuk közöttünk. Hogy mit jelentett személye a magyar kaktuszgyüjtés történetében mindannyian éreztük. Ötven éves gyűjtői tapasztalatának gazdag tárházából bőven és szívesen osztogatott a hozzá fordulóknak. Irodalmi munkássága, előadásainak színessége, magas szintű irodalmi ismerete, nemzetközi szinten is eusmert volt. Munkásságának megbecsülése képpen több külföldi egyesület választotta tiszteletbeli tagjává. így az los /International Organization for Succulent Plánt Study" az "UNESCO" elismert segítő szerve./ is elsőként választotta a magyar gyűjtők közül tagjai sorába. Tanulmányait a Soproni Egyetem Erdőmérnöki karán 1925-ben fejezte be. Ez évben kapta meg az aranydiplomáját. Biológiai ismerete, latin tudása a szép magyar beszédért folytatott harca közismert volt. Mély érzésű ember szeretete, csendes anekdotázó kedve önkéntelenül csodálójává tett mindenkit akivel kapcsolatba került. Az egész magyar kaktuszgyűjtés Pista bácsija volt. Ennél szebb, magasabb cimet nem is lehetett volna adni számára. Szakkörűnknek 1971 óta volt elnöke. Munkássága a Szakkörünk életében döntő jelentőségű eredményekre vezetett. Kis lapunk lektorálásával, cikkeinek közérthető stílusával sok örömet szerzett tagságunknak. Leik es örömmel vett részt minden jelentősebb kaktuszos eseményen. így augusztusban a debreceni kiállításon még sokan talállcozhattak Vele. Senki sem merte volna álmodni, hogy sajnos utoljára látja a kedvenc növényei, számtalan jóbarátja között. Halála, nemcsak Szakkörünknek, de az egész magyar kaktuszgyüjtó társadalom számára pótolhatatlan veszteség. Emlékét szivünkbe zárva őrizzük, s az általa megkezdett munkát az Ö szellemében igyekszünk tovább folytatni. BARTALIS IMRE

5 Kubai kaktusz-ritkaságok MEbOCACTUS MATANZANUS. LEÜN Cikkem elözö részének bevezetőjében arról irtam, hogy élnek Kubában kaktusznemzetségek, amelyek régen /talán több millió áwel ezelőtt/ a mainál sokkal nagyobb, összefüggő területeken élhet.ek. Ma már azonban csak szigetszerű maradvány-populációik vannak, melyek minde.i;yike önálló fajnak tekintriető. Ilyen az előző részben emiitett Leptocereus-nemzetség, ás ilyen a Melocactus-nemzetség is. Kuba területéről eddig négy Melocactus-fajt irtak le, elsőként 1912-ben Britton és Rose a M. harlowii-1. Több, mint husz év telt el ezután, mig 1934-ben León páter h'rom ujabb Melocjctus-fajt irt le. Ezek a következők: M. acunai, guitarti és matanzanus. Kuba Melocactus-fajai elterjedésük alapján h rom fajcsoportba sorolhatók, L Nyugati fajcsoport M. matanzanus. 2. Középső fajcsoport M, guitarti. 3. Keleti fajcsoport M. harlowii ás M. acunai. Az egyes fajcsoportok nemcsak elterjedésileg, hanem morfológiailag is jól elkülönülnek egymástól. A Keleti fejes port azonban - saját kutatásaink alapján - nagyon fajgazdagn.ak bizonyult, Ugy tűnik, Oriente déli tengerpartja a Melocactusok géncentrumának tekinthető, egymástól elkülönülten /egyes esetekben egymáshoz nagyon közel/ morfológiailag jól meghatározható fajok élnek itt. Az eredményről most még korai lenne beszámolni, ezért csak annyit jegyzek meg, hogy sikerűit több, a tudományra uj fajt gyűjteni, s egészen bizonyos vagyok abban, ezzel még nincs felkutatva Oriente valamennyi Melocactus-faja. Ezen a helyen csak egy Melocactus-fajról szeretnék imi, ez pedig a Melocactus matanzanus León. Ez a legkisebb termetű kubai Melocactus, a Nyugati fajcs.jport jelenleg ismert egyetlen faja. Kistermetű, lapított pogácsaalaku növény; széjjel-görbülő világosszürke tüskézetével és r..élyen a cephalium-serták között ülő apró virágjával nagymértékben eltér Kuba többi Melocactus-fajától. Az, M, matanzanus a havannai.:atctus.,-gyűjtemények leggyalcraoban látott Melocactus-faj^., s a nemzetségnek ez az egyetlen f^ja, mely Havanna na^jyon cselcély s^^ámu virágüzletében i^.onként pénzért is megvásárolható. A forgalomban lévő növények biztosan ne kultur példányok, ez azt mutatja, hogy lelőhelyét ma is ismerik is a gyűjtök időnként felkeresct. Leirója, León 1934-ben igy.latárosta meg a M. matanzanus lelőhelyét: "En colonias a veces nunierosas, en el Cuabal de las Tres Cei'oe..-;, al norte de Corral Nuevo /Ma anzas/" - vagyis Matanzas te.rtomcnyban, Corral Nuevo nevű telepi-uéstöi és akra, a Cuabul de las Tres Ceibae nevű hegyen telepekben él, az egyes tele ékben gycj-:ran s ;émos növény van.

6 -124- Matanzas városa Havannától keleti irányban, mintegy loo km- re fekszik, a kát várost na gyon jó minösigü, kétszer két sávos autóút, a "Via Blanca" köti össze. Erről az útról ágazik el dali irányban az a bekötőút, mely Corral Nuevo- n is átmegy. Az már tárképről nyih/énvaló volt, hiogy a Cuabal de las 'J res Ceibiis nevű tiegyet valahol Corral Nuevo és a Via Blanca között kell keresnünk. Korábbi tapas^italataink alapján azonban nem akartunk magunk neki vágni az útnak, jróbáltunk keresni valakit, aici a helyet személyesen ismeri, mert egy kistermetű kaktuszt vaktában megtalálni egy hegyen nem sokkel könnyebb, mint tüt a szalmakazalban. Havanna és Matanzas között mintegy filuton egy fjilus-.:éli f rmon lakik keaves kc*ktuszgyujtő b^ríitunk, Carlos Estevez Montes de Oca, akinek hoss u neve barátok Icözött "Tio Carlos"- ra /Kó.roly bácsi/ rövidlil,0 valamik or régen személyesen is gyűjtötte a matanzanus-1, szívesen vállalkozott arra, hogy a veze.önk lesz. Lehe.öségeink összeegyezteíése után az utat március 2-re terveztük. Tio Carlos óvatos volt, beszervezte. egy havannai kaktuszos barátját is, aki nemrégiben gyűjtötte a növényt. Korán reggel a t-.lálkozási helyen Tio Carlost meg is találtuk, de a gyüjtőtársno.k nyomi\ veszett. Valahogy elkerülhettük egymást, mert amikor a lakásán kerestük, ott azt a választ ^captuk, hogy már elment. Nem baj - mondta Tio Carlos - ismer Havanna egyik peremvárosában egy kaktuszgyüjtőt /fiatal, onevü festőművész/, aki szintén nemrég gyűjtötte a matanr.anust, ő biztosan otthon lesz és szívesen eljön velünk. Irány tehát Cotorro. Itt sem volt szerencsénk, ő sem volt otthon. Vagy kétórás időveszteség után indultunk csak el Corral Nuevo felé, igy nem ccoda, hogy a legmelegebb déli órákban 11 óra Icörul ér'.ceztunk meg a f lub^-. Ott magunkkal vitt elemózsiánkból megreggeliztünk /vagy megebédeltünk/, majd az autót egy parasztház mellett hagyva csak minimális felszereléssel indultunk el a Cue^bai de las Tres Ceibas irányába vezető uton. A negy aljáig kb 5-6 km-t gyalogoltun!: egy rosszminaségü földúton; ha nem öreg Skodánkkal, nanem terepjáróval, mehettünk volna, ezt a gyaloglást elkerülhettük volna, A Cuabal de las Tres Ceibas nem egy hetiy, hanem inkátft) egy hegyvidék, kiterjedése ha nem is éri el pu Budai hegyekét, talán megközelíti. Anyaga nagyon érdekes, szür'cés-zöldes kőzetfajta: a sjeipentin. Ez a vulkáni eredetű anyag valaha a fenger szine alatt emelkedett ki és ere.etileg ott is szilárdult meg. Kuba legősibb talajai szerpentieen alakultak ki. A hegység növényzete száraz ritkás bokorórdő, tövises cserjék, törpe pálmák és Agavék /valószínűleg A. ekmanni, még senki nem határozt.. meg/ adják jellegzetes '.tápét. Azt tudtuk, hogy a malanzanu^t a legszáraz.íbb részeken, talán a gerinceken kell keresnünk, mert a Melocactusok árnyékban nem nőnek fel. Hogy jó uton járunk, a.i;t abból láttuk, hogy az ut mentén egy hegyi parasztház előtt /parasztházon itt pálmakunyhót kell érteni/ néhány s.;ép, konzervdobozba ül letett matanzanus-példány hivta fel magára a figyelmet. Elhal d- tunk a h'z előtt, s elég sokáig Icerestűnlí valamiféle ösvényt a hegy gerince felé. Tio Carlos.letven évét megna^udtoló f..,ri^eséggel lonolt előliünk hol fel-, hol lefelé, de nem jutottunk eredményre.

7 125- Vaktáb n nem mertünk nekivágni a tüskés sűrűségnek. Vágul is kb 1 órai keresgélés után visszamentünk az előbbi parasztházhoz megkérdezni a helyes utat. Ott egy öreg, szikkadt hegyilakó ráállt, hogy némi ellenszolgáltatás fejében elve.et minket a kivánt nelyre. A rekkenő hőségben tempónkat mérsékelve gyalogoltunk tovább, s közben az öreg elmesélte, hogy nagyon jól ismeri ezt a aktuszt /tudta a tudományos nevét is/, ő itt született a hegyen, s évtizedek óta ö vezeti a lelőhelyre az időnként /néhánv évenltént/ megjelenő idegeneket. Mintegy egyórás ut után megáll, az öreg. A keresett helyre értünk - jelentette ki - s azt tan csolta, hogy szétoszolva keressünk tovább. Alig néhány perc u'.án felharsant Tio Carlos örömteli hangja, ami a matanzanus megtalálását adta hirűl. A legsivárabb, legs:;áraz.?.bb kösivaiagos területeken, egymástól kb. 200 méternyire két helyen is találtunk elég nagy telepeket, az egyiken tucatjával nőttek az öreg pldányok, s körülöttük fiatal magoncok is lapultál; a kövek között. Örömünkben teljesen elfeledkeztünlt a fáradts gról és a szomjuságról, nekiláttunk fényképezni és gyűjteni. TkjCarlos megtöltött egy karto;.dobozt kaktuszokkal s mi is szedtünk jónéhányat, ügyelve arra, nehogy egy-egy foltot kiirtsunk. Visszafelé megpi.ientűnk al.;almi vezetőnk h zánál, ahol megszegve a.r.agyar kolónia orvosának egészségügyi elöir'sait, tikkidtan ittunk a kut vizéből, A tiáztól lefelé _zután Corral Nuevo-ig az ut sokked hosszabbnak tűnt, mint felfelé volt. Amikor megláttuk a Sko.ia kék szinét, már alig támolyogtunk. Másfél ór val icésőbb a farmján leraktuk Tio Carlost, s ujabb mr.sfál óra múlva már Havannában voltunk, azcal a jóleső tudattal, hogy ismét egy olyan kaktuszos-élménnyel lettünk gazdagabbak, amely ritkán jut osztályrészül európaiaknak. Mészáros Zoltán Telelt etési gondok Amit e rövid kis bevezetőben elmondok Önöknek bizonyára már többször hauották, mégis ugy gondolom, hogy az előadott anyag jobb Áttekintéséhez segíteni fog a régi ismeretek fel^jltása és főleg az összefüggések ismételt megvilágítása. Mint tudjuk, a magasabb rendű növényi élet alapfeltétele az elegendő fény, megfelelő hőmérséklet, megfelelő mennyiségű és minőségű víz, elegendő táplálék és megfelelő talaj. Ha az első négy közül bármelyik hiányzik a növény elpusztul. Ezdc az alapfeltételek egymásra kölcsönösen hatnak, bizonyos mennyiségi és minőségi egyensúly szükséges ahhoz, hogy a növény jól-rosszul megélliessen.

8 -126. A növényeknek, igy a kaktuszok nak is szükségük van vegetációs szünetre, pllienésre. Ez alatt az idö alatt készül fel a növény a következő nagy erőtes zltésre, a fajfenntartásra, amelynek látiiató jele a virág és a termés. Ez a vegetációs szünet azonban a kaktuszoknál nem hideg miatti pihenés, hanem száraz pihenés, hiszen hazájulcban ennek ideje a meleg évszak", mikor hónapokig nincs csapadék. A teleltetés az őszi előkészítéssel kezdődik. Általános szabály;^ sokat szellőztetni az öntözés fokozatos csökkentése mellett. + 8 C, hőmérsékletnél még bőségesen szellőztessünk, ennél hidegebb időben csak a levegőcsere ajánlatos, tehát Inkább gyakran, mint hosszasan. Az utolsó öntözést október végén, egyik szép napsütéses reggel végezzük, hogy növényeink naplementéig megszáradjanak. Ajánlatos kombinált növényvédőszert használni. Novemberben már ne öntözzünk, még szép időben sem. LehetneK ugyan langyos nappalok, de az éjszakák hidegek, a napsütés kevés és gyenge. Ilyenkor az öntözés után éjszakára is vizesen maradt növény majdnem biztosan berothad. Mi gyakorlati emberek vagyvuik-, tehát ne alkalmazkodjunk mereven a napt&rlioz, hanem a mindenkori időjáráshoz. Még a hőmérőre se bízzuk magunkat teljesen. Pld. csípős hűvös van + ^ C. de a nap ragyogóan süt. Ennek hatására az üvegházban 2 o - ra is felszökhet a hőmérséklet és ha ilyenkor nem szellőztetünk, bizony tavasszal néhány kellemetlen meglepetésben lehet részünk. Hasznos útmutatásokat kaphatunk a Televíziótól minden pénteken 18 órakor, az 5 perc meteorológia c. adásból De ha figyelünk a természettől is kaphatunk Jelzéseket. Pld. a mult évben október 2o-án reggelre lehullottak a diófa levelei. A kintlévo kényes fajokat aznap behordtam az üvegházba, a s.zabadföldben levőket pedig éjszakára letakartam. És bizony O - s éjszaka következett. Néhány nap múlva cinegék Jelentek meg a kertben. Erre pánikszerűen kiástam a s.zabadfdldben levő kaktuszokat és fedél alá hordtam őket. Ez idejében történt, mert még takarás alatt is lett volna fagykár. A végleges téu beszáuásolást elő kell készíteni, ennek módja az elhelyezési lehetőségektől függ. Vannak azonban általános szabályok, mei> ek minden teleltetési formára érvényesek. Ilyenek: az optimális téli hőmérséklet +8 és 12 C között van. Ez azonban átlag, melytől a rövid ideig tartó és nem szélsőséges eltérések semmi bajt nem okoznak. A tielyiség feltétlenül száraz legyen és jó ha világos, de a felnőtt egészséges kaktusz egy sötét dobozban is áttelel. Lehetőleg minden növényünket vegyük szemügyre. Beteg példányokkal ilyenkor már többnyire reménytelen a kísérletezés, a többiek megóvása érdekében inkább semmisítsük meg. Az állati kártevőket azonnal elpusztítani, a növényt pedig további megfigyelésre tegyük külön. Ha a növényen nyílt seb van ezt gipszel bőven "lintsük be. Az oltványalanyokról a sarjakat távolítsuk el, a sebet ugyancsak gips^l szárítsuk.

9 -127- Es most vegyük sorra az egyes tartási módok szerint alaktiló teendőket. Szobai kultúránál. A pihentetést az elss fűtéssel együtt kezdjük. A cserepeket tisztítsuk meg. Legjobb teleltető hely a fűtetlen szoba, ahol a már emlitott hőmérsékletet tartani tudjuk. Ennek hiányában megfelel kamra vagy száraz, huzatmentes pince akkor is, ha sötét. Nyirkos pince a penész és rothadás melegágya. Gondoljunk arra is, hogy a patkány, egér, svábbogár ós pincebogár /hivatalos nevén ászka/ számára a kaktusz kivánatqs csemege. Végső szükség esetén a kaktuszok föld nélkül, újságpapírba csomagolva, vagy egymás mellé dobozba ralcva, de mindig gyökérrel lefelé állítva is áttelelnek. Balkon kertészetnél. Szabad tartás esetén a balkon fekvéséről /keleti, déli/ és szélvédettségétől függően, éjszakai letakairással, amig lehet hagyjuk kint növényinket. Kedvezőbb a helyzet, ha szabályozható fűtéssel ellátott üvegszekrényeink vannak. Éjszakára azonban ezeket is tak arjuk le. Téli elhelyezés mint a szo bák ulturánál Kerti hidegágy kultúra. Ha üveggel fedett, éjjeli takarással késő őszig kinn tarthatók a növények. Elektromos fűtő berendezéssel még kedvezőbb a helyzet A fóliával fedett ágy csak addig tartja a meleget amig a nap süt. Gyorsan lehűl, csak rövid ideig és gyenge fagy ellen véd. Ezért az éjszakai fagyok beálltával ne kockáztassunk. Szabadföldi kultúra. Így többnyire az oltásalanyokat vagy nagyságuk miatt másutt el nem helyezhető példányokat tartunk. Októ ber második felében ajánlatos a lédús Opuntiákat és a szintúgy le nem takartiató Cereus féléket behordani. Az Ecliinopsisok november elejéig kinn maradhatnak, ha éjjelre fóliával letakarjuk őket és erre lo-h cm. vastagon lehullott falevelet teritűnk. A szabadföldből kiásott növényekről a földet lerázzuk, majd fagytól és esőtől védett helyen néhány napig klteritva tartjuk, hogy a maradák főid és a gyökérsérülések megszáradjanak. Az Opuntlák és Cereusok ládában, vagy dobozban egymás mellett, a gyökerűkre állítva teleltethotök. A rövid Cereus csonkok és gombkaktus.'.ok papír, vagy jutazsákban ömlesztve baj nélkül tavas.zig eltarthatok. Fóliazsák nem jó, mert a növény télen is lélegzik. Mind a ládázott, mind a zsákolt növényeket ajánlatos poralaku rovarirtóval ünoman meghinteni. És végűi az üvegház. Aki üvegház építésére munkát és pénzt áldoz, az már többnyire régi és tapasztalt gyűjtő, aki tisztában van az adódó problémákkal és ismeri a megoldásokat is. Ha e- setleg volna valami megbeszélni való, amit tudok, szívesen átadom. Nem beszéltünk még a kis magoncok átteleltetéséről Ezekkel, ha zárt edényben keltek és a kultúra egészséges, tavaszig semmi teendő sincs. Egyaránt Jól megvannak fűtött, vagy fűtetlen szobában, de mindig a legvilágosabb helyen. A tálban vagy dobozban lévő apróságok azonban csak világos és hűvös helyen tarthatók. A teljes kiszáradástól megóvandó havonta egyszer langyos vízzel szívassuk meg őket, persze módjával.

10 -128- Komoly probléma; a téli veszteségek és mit tehetünk ellen. Hát bizony nem sokat, de azért egyókét dolgot mégis. Régi igazság: legjobb gyógyszer a megelőzés. Az öntözésről, a növényvédőszerekről, az elhelyezésről, a hőmérsékletről és a szellőzésről már beszéltünk. Néhány szót a talajról A nehéz, kötött talaj kiszáradáskor megrepedezik és elszakítja a gyökereket. A szervestrágyával dúsított, zsiros humuszos főid felhizlalja és deformálja a kaktuszokat. Tapasztalati tény, hogy ezek fogékonyak a betegségekre, rosszul bírják a téli szűkös hónapokat és rövid életűek. A pusztulások oka legritkább esetben a kiszáradás /bár fiatal egyedeknél ez is előfordul/ hiszen az egészséges növény 6 hónapot sőt egy évet Is kibír teljesen szárazon. Az ok rendszerint valami betegség, esetleg évek óta lappangó kórokozó, de ugyanígy lehet a gyökéren élősködő állati kártevő is. Ha a növény tenyészcsucsán szines vagy sötét foltosodás látható, finom szitával Pundazolt, Zinebet vagy Orthocidot puderszerűen hintsünk rá. Hogy honnan vegyünk Ilyen kis fátyolfinom szitát? Egy kis orvosságos üveg és kiselejtezett női harisnya darabkája kell hozzá. Gyakran a Cereus-félék oldalán felhólyagosodás szerű duzzanat keletkezik. Ezt szeszbe, akár den. szeszbe mártott kis puha e- csettel többször is kenjük be. Ha rothadást észlelünk, ez többnyire a gyökémyak betegsége, a növényt mindaddig faragni kell, amig az edénynyaláb vágási felülete tiszta és foltmentes. Ha a csonk elég nagy, a sebfelületet mártsuk gipszbe és felállítva hűvös helyen tartsuk tavaszig. Valószínűleg sikerül meggyökereztetnt Tetű, atka kilertására télen permetezést nem alkalmazhatunk, de nagyon jó porzószerek vannak, nálam igen bevált a Mala. A magoncok sem a kiszáradástól pusztulnak el, hiszen szukkulensek, hanem főleg az algáktól és másodsorban a penészgombáktól. Az algákkal szemben télen már tehetetlenek vagyunk, ezeket ártalmatlanná tenni csak savanyu talajjal, savanyitott öntözővízzel lehet Ha penészedést észlelünk, a fertőzött nyövénykéket csipesszel emeljük ki és utónna a környéküket de akár az egész tálat Pun. Zln. vagy Ortho.-val finoman szitáljuk be. Befejezésül: a vízhiány következtében beálló zsugorodás, ráncosodás természetes állapot és ha a növény egyébként egészséges, tavasszal az életműködés megindul. Reménytelenül múmiának látszó növényeket is sikerűit már melegfürdővel és táp sóoldattal életre kelteni. Részlet a szerző 1974, októberében tartott előadásából. Kemenes Ernő

11 -129- A nagy virágú Mamilláriákrói Mammillaria fiuelzowiana. /Werdermötnn/ Backbg. /Krainzia_guelzowiana/ Növénytesü 7 cm magas i's 4-6 cm 0 gömbölyű /nagyobb is lehet/ Középtövis: 1 db 8-10 mm hosszú, finom kampós, sárgás vagy vörösesbarna Peremtövis: db több sorban, fehér, hajszeru, 1,5 cm hosszú. Virága: 5 cm hosszú és 6 cm napig nyilik, sötétbibor. Termése: piros, hosszúkás Magja: 1,5 mm nagy fekete. Lelőhelye: Mexikó / Durango / Mammillaria longiflora /Br. & R./ Backbg. Növénytest: gömbölyű, vagy hengeres, 6 cm m;\gas és 5 cm 0 Középtövis: 4 db világossárgától a vörösbarnáig 2 cm hosszú. Peremtövis: 30 db 1-1,3 cm hosszú, fehér. Virága: 4,5 cm hosszú és 4 cm 0 bibörrózsaszinű. Termése: kicsi, mélyen űlő, hosszukáskerek. Magja: fekete, kicsi, a növényen hosszú ideig m^. rad. }ielöhelye: Mexikó /Durango/ Mammillaria napina. J.A. Purpus. Növénytest: félgömbölyü, 4-6 cm széles Középtövis: a típusnál hiányzik. Peremtövis: db 8-9 mm hosszú, iveit űveg.vzerű fehér vagy sárgás, összefon- dott. Virága: harangszerű, 4 cm 0 sötétrózsa vagy világos vioiettrózso. Termése: piros, hosszúkás. Magja: fekete. Lelőhelye: Mexik ó /Puebla./

12 -130- Mainillaria nanina Mommillaria saboae. Glass. Növénytesti kicsi, egyes, vagy sarjadzik, 1^2 cm széies és magas. Középtövis; nincs Peremtövis: sok, db nagyon rövid és finom, 2 mm hosszú, fehér vagy sárgásfehér. Virága: hosszucsövü, 4 cm hosszú és ugyanilyen 0 rózsa, a töve és a széle halványabb. Termése; a növénytestben marad. Magja: fekete, nagy, gödrös. Lelőhelye: Mexikó, /Dél nyugati Chihuahua/ Mammillaria tetrancistra. /Engelmann/ Br.icR. /Phellosperma tatrancistra/ Növénytest: egyes vagy sarjadzik, 30 cm magas. Középtövis: 1-4 db kampós, tuszaru cm hosszú sötétbarna vagy fekete. Peremtövis: db finom tuszerii, fehér, barnás heggyel, 1 cm hosszúak. Virága: 4,5 cm hosszú és ugyanilyen f> hosszucsöves, biborrózsaszin

13 -131- Terméae: piros, hengeres, 3,5 cm hosszú Magja: fekete, hagy 2 mm Lelőhelye: USA /Arizona, Nevada, Kait- Kalifornia/ Mexikó /Alsókoliíornia./ Mammillaria theresae. Cutak. Növénytest: egyes vagy a tőnél sarjadzik, 2-4 cm hosszú és lomm Cf kicsi. Középtövis: Perem tövis: Virága: Termése: Magja: Lelőhelye: db nagyon finom fésí-iszerüen állók, 3 mm hos SZU, áttetszően fehéres vagy sárgásfehér. hosszucsövü, 20 mm hosszú és 30 mm 0 violett-bibor. a növény testében marad. nagy fekete, gödrös, a hilum oldalt. Mexikó /Durango, Conelo Pass/ Mammillaria wrightii. Kuntze. Növénytest egyes, gömbölyű, sötétzöld, 4-8 cm (j) Középtövis: 2 db 1,2-2 cm hossz.i, az alsó kampós, sötétbarna vagy fekete, vékony tűszerű. Peremtövis: db 9-12 mm hosszú nagyon finom, fe.iér, a hegye barnás. Virága: tölcséres, 2,5 cm hosszú ás 0 biborszinü. Termése: bíborvörös ováliskerek, 2,5 cm hossu. Magja: fekete, tojásalaku gyakran pontozott. Lelőhelye: Mexikó. /Chihuahua, a Santa Maria tónál/ USA /New-Mexikó és Texas, Anton Chico-nál és a Rio Pecosnál./ PF.I.HASZNÁLT IRODALOM. C. Backeberg: Die Cactaceae V, kötet R. T. Craia: The Mammillaria Handbook,

14 -132. Kakteen und andren Sukkulenten évfolyamtü Castaceas y Suculentas Mexcanas évfolyamai, The Journal of Mammillaria Society W. P. Maddams: Interesting Newer Mammillarias Nagysurányi Miklós HydrO'kuliura mufény alatt április 26-án volt egy éve, hogy téglatörmeiék-homok 2:1 arányú keverékébe néhány kaktuszfaj magját vetettem el. Célul azt tűztem magam elé, hogy kipróbálom I. A Zalyetajeva módszerét, azaz napfénylámpák fénye alatt nevelni hosszabb időn át kaktuszmagoncokat és hogy megfelel e ez a módszer minaen kaktusznak, másodszor pedig, hogy bebizonyítsam, a legkényesebb kaktuszfajt is fel lehet nevelni magról felnőtt koráig mütalajon és ezzel eltörölni azt a hibás elgondolást, miszerint ilyen módon csak az epiphyta kaktuszokat /Ripsalis, Zygocactus, Epiphyllum/ lehet nevelni. Régebben már vetettem néhányszor az emiitett tégladara-homok keverékbe január-február hónapban müfény megvilágítás mellett, de az áttüzdelés után a magoncokat normális kaktuszföldbe ültettem. Egy év eltelte után már lehet az eredményt számbavenni. Céltudatosan vetettem mindenféle fajú magot, ne mondhassa senlcí, hogy csak kevésbé kényeseket vetettem, mert ezek mindenhol jól fejlődnek. Az alábbi magvakat vetettem: az Észak-Amerikaiakbób Astrophytum asteriast, capricornét, myriostigmát, ornatumot, Hamatocactus setispinust, és hamatacanthust, a Dél-Amerikaiak közül Pseudolobivíát, Echinopsis hybridet, Cereus jamacarut, Eriocereus pomanensist, Satiechinopsis mirabilist, Prailea castaneát és cataphractát, valamint Gymnocalycium mihanovictiiit. Amint látható, van közöttük minden tájról való, kényes is, nem kényes is. Az Astrophytumokat és Praileákat, mint kényes gyökérzetüeket oltani ajá nljuk. BTos milyenek lettek kaktuszaim egy év múlva? A kis szobai üvegszekrényemben volt 3 napfénylámpa /LDC- 20 tipusu, W/ összesen 60 W. Pehéres égszínkék fényt árasztottak. A!;aktuszok eleinte a lámpáktól 2,5-3,0 cm-re voltak.

15 -133- Később azonban, mikor egy-egy faj, vagy nemzetség egyedei nem egyenletesen nőttek ugyanabban a tálban, a kaktuszokat kissé eltávolitotiam a lámpáktól, hogy tenyészcsucsuk ne perzselődjék meg. Igy a lámpáktól 3-6 cm-re kerültek. Most a Gymno. inihanovichii 2-3 eg/ede olyan, mint a normális talajban neveltek, és telepitettek, erőteljesek 2-2,5 cm átmérővel, bőrük szine barnás-lila, töviseik erősek. Ezek a kaktuszok a legszebbek, semmit nem dehormálódtak. Utánuk kell megemlíteni az Eriocereus pomanensiseket, jó formájúak lettek, 3-5 cm magasak, bőrük szine kissé lilás. A Cereus jamacaru 8-10 cm-re meg nőtt, kissé megnyultnak látszik ez a társaság. Az Astropnytumok közül az asterias, az asterias x capricorne, a tiszta capricorne és az ornatumok kissé megnyúltak. Ezek közül pusztultak el néhányan, noha nem kényesek, de nagyon sürüen nőttek egy-más mellett, érintkeztek és a locsolás után a testükön maradt a viz. Legalább is én igy gondolom. A myriostigmák eléggé megnyúltak, de egy- két teleltetés után megjavithatják alakjukat. Legjobban az Astroph. myriostigma v, nudumok nyúltak meg, valósággal cereus alakjuk lett, magasságuk 4-6 cm, vastagságuk 0,5-l,0 cm. Ezeknél már csak az átoltás, a "fejelés" segíthet. Eléggé megnyúltak a Pseudolobivíák és az Echinopsisok ís, de ez az utóbbiaknál nem híva, mert még könnyebben lehet reájuk oltani. Nem csodálkozom azon, hogy a fényigényesebbek megnyúltak, de azon igen, hogy miért nem nyúltak meg az asterisok és a capricornék, a Prailea castanea, és a cataphracta és miért nyúlt anynyíra a csupasz testű Astr. myriostigma v. nudum? A többiekkel együtt itt neveltem a Gymno. mihanovi^ii f. rubrát Myrtiüocactus geometrízans alanyon. Jól is fejlődött, két kis hajtást hozott. Erősen megnyúlt a Mam. saboae Epsís hybr. alanyon, de aaott 20 sarjacskát. Mikor a csúcsuk megközelítette a lámpát 1-2 cm-re, egészen szép alakúak lettek. Ilyen a Neochil. glaldrescens ís, a csúcsa egészen normális, éppen igy a Gymnocactus beguinii- és a Solisia pectínatáé is. A Neoporteria multicolor semmit nem deformálódott, az Echinomastus kakui kissé megnyúlt ugyan, de 3 hajtást hozott. Megnyúltak még a Mam. woodsii, meg a Neochilenia krausei. Néhány Paródia species azonban rendesen fejlődött. A kissé megnyúlt növényeket nem kell visszaoltaní, és gyökereztetni a csucsi részüket, mert 1-2 teleltetés után ők is visszak.apják normális alakjukat. Igy történt nálam a Reb. marsonerii^ veu Ennek az lehet a magyarázata, hogy télen a nedvességhiány miatt kaktuszaink összezsugorodnak, tavasszal viszont pedig, mikor újra vízhez jutnak, nem minc en sejt kaphatja vissza rendes formáját újra, mert a nyaki rész nem tud vastagodni. Ezért a kaktuszok télen kigömbölyödnek, lelapulnak, ezt vettem észre L A. Zalyetajevánál néhány Ariocarpuson. Az elsö évben olyanok voltak, mint egy- egy kis karácsonyfa, nagyon sajnálatra méltó alakjuk volt. Két teleltetés után mégis megkapták saját formájukat.

16 -134- Milyen tanáccsal szolgálhatnék vajon a leirt kísérletem alapján? Először is azt tanácsolhatom, hogy ilyen módon akármikor vethetünk, de legkiadósabb a vetés december^januárban, hogy tavaszig, illetve őszig erős magoncokat tudhassunk nevelni, melyek majd jól áuják ki a telet. Nyáron lehet őket szűrt napfény alatt tartani, de a kényesebbeket tegyük vissza, a napfénylámpák alá és ott tartsuk a jövő tavaszig. A virágzási idejük eltolódik, de azért sok csemetét sikerült megmenteni a "tavaszi haláljárványtól". Az ilyen módon nevelt magoncok gyökérzete igen dus, alig lahet őket szétválasztani. Ez is nagy előny az életükért való küzdelemben. Azt ajánlom, hogy lehet vetni minden nemzetséget, minden speciest, de mindet külön edénybe, mert az egyenetlen növekedés miatt nem lehet őket az optimális távolságra egyformán a lámpák alá helyezni, de ha külön-külön vannak, az elhelyezésük könnyű dolog. Es még valami : a nem fényigényes kaktuszokat jobban lehet müfény-megvilágítás alatt, jobban ís érzik magukat, hosszabb ideig is nevelni. Pontos receptet nem akarok, de nem is tudok adni, ehhez még sok kísérletet kell elvégezni. Csak fel akartam hívni magyar kaktuszos barátaim figyelmét ilyen abódszerre, hogy ilyen irányban együtt kísérletezzünk és tapasztalatainkat a "Csilí" Tájékoztatójában közöljük. Egy valami biztos, ez pedig az, hogy a korai téli magvetéshez és kényes magoncok átmentéséhez ez a mód felel meg leginkább, és aki még nem próbálta, próbálja meg - érdemes! A Csilí szakkör mult évi /l974/ kiállítására küldött fényképeimen lehet látni az én szobai üvegszekrényemet, bennük kis magoncaimmal a kazanyi kaktuszkiállitáson. Sok látogató nézegette és nem hitte, hogy ezek a Nap gyermekei olyan ái-vák, hogy még eridigi életükben nem élveztek napfényt sem, és mégis milyen jól fejlődnek. Minden érdeklődőnek szívesen adok felvilágosítást, akiknek pedig már van ilyen irányú tapasztalata, szeretnék tőle tanulni. Mert a müfény alatti kaktusznevelés problémáját csak igy együttesen lehetne teljesen felderíteni. Ezért vagyok bátor, minden kaktuszkedvelő kollégámnt megiiérni, próbáljuk ki, hogyan viselkednek majd őnáluk az egyes nemzetségek fajai, az eredményt pedig szíveskedjenek a tájékoztatóban leközölni. Zsupán Iván Joszifovits Kazány Szovjetunió

17 -135- GYÜJTEMÉNY LÁTOGATÁS HDK.-BAN ÉS CSEHSZLOVÁKIÁBAN. Még a mult év végén egy, számunkra nagyon kedves meg- Jvót kaptunk ND K- ból Mlchael Haude úrtól az "Am Stausse" Terlelö Szövetkezet kertészmérnökétől Jánkendoríba, A sokszor em- 3getett nagyüzemi kaktusztermelő Szövetkezet, valamint Haude ur lagángyüjteményének megtekintési lehetősége végül Is arra az ellatározásra késztetett, hogy élve a szíves meghívással július 7.-én 3-en utrakeltünk. Utitervünk összeállításánál figyelembe vettük a Csehszlovák aratóink egy részének meglátogatását Is. Igy bizony a meglehetően sűrített program erősen Igénybe vette a gépkocsit vezető gyüjítársalnkat. Bár minden gépkocsinál két vezető volt az ismeretlen utak az elénktáruts ujabb és ujabb látni valák komoly próba elé ót- Utották Öcet. A z indulás elsö izgdhián átesve Komáromnál léptük át a határt Irány Pozsony. A városon éppen csak áthaladtunk. Egy pillantást vetve a várra már Is tová bb robogtunk Brünn felé. Pozsonyban feltűrt a szocialista államokra jellemző nagyméretű építkezés. Brünn az első rövid pihenő állomásunk. Sajnos Zdenek Pleischer barátunk kórházban vob és Így a tervezett látogatása elmaradt S mivel az idö könyörtelenül sürgetett fájó szlwel indultunk tovább. Vissza-vissza tekintgetve erre a történelmi levegőt árosztó ősrégi városra. Hogy másfél óra muiva Prága Budapesthez hasonlóan felbontott elterelésekkel változatossá tett utcáin keressük meg a minket váró barátainkat /Prágában is most épül a MetróJ Végre, ha némi késés után is, de sikerült Mács Gyula barátunk iaiecböl kedves családjával együtt elénk Jött és virágcsokorral fogadva szeretettel köszöntötte a fáradt kis csoportot Bizony erősen alkonyodott mire a Prágától 80 km.-re levő falécbe a Gyula barátunk által számunkra lefoglalt szállásra érkeztünk. 580 km.- es ut után Jól esett ebben a középkori városban a fürdés és a vacsora. /A városi strandfürdőn kaptunk turista szállást./ Zatec a XVt században /korabeli fametszet/

18 -136- Másnap korán reggel Mács Gyula barátunk Javaslatára némi útvonal módosítást hajtottunk végre és a tervezett Drezda - - Görlitzi útvonal helyett Decin - Bad Schandau felé vettük az irányt. Megérte. A Vltava /Elba/ hegyek közé szorított csodálatosan szép völgyének filmszerű gyorsasággal változó képe örökre emlékezetes marad mindannyiunk számára. Alig nangzott el az NDK határőrök "Gute Pahren"-Je már is Postelwitz, Szász- Svájcra jellemző favázas házaiban gyönyörködünk. Bad Schandau kiemelkedő szikláin emeltedő vár visszahivóan integet a távolodó kocsijaink után. Hajmeresztő szerpentinek kedves hegyi patakok zöldelő bükk erdők után hagyjuk el Szász- Svájc festői táját Stolpen és Bis chofswerda után feltűnik a helységnév táblák, majd az üzletek két nyelvű felirata. Rövid ideig tűnődünk, vajon lengyel, vagy cseh nyelven Íródtak-e? Egyiken sem. Megérkeztünk az NDK egyik nemzetiségi területére, a Szorbok /Wendek/ sok történelmi vihart átélt földjére. Melynek hovatartozása gyakran változott az idők folyamán. Keresztül haladva Bautzenen /szorbul; Badyáir^ szemünkbe tűnik a város közepén emelkedő hegyen az 1200-as években épített Ortenburg vára, melyet töbh>szöri lerombolás után Mátyás király épitetett ujjá az 147o-es é- vekben. Emlékét ma is meglevő /s egyben leghitelesebb/ dombormű örzl Még a perceket számontartó átutazóknak is feltűnik a Postplatz egyik hatalmas épülete a "Szobrok Háza" /Haus der Sorben/ mely a kisebbség teljes egyenjogúságát, megbecsülését jelzi. Bautzent mögöttünk hagyva a Lőbauban egy pillanatra elénk vulan a szép barokk stuusu városháza. És rá térünk az utazásunk célját jelentő Niesky útra, /jánkendorf talán házból, áiló fák közé bujt kedves kis falu, Görlltzbő'l kihelyezett Meaőgazdasági Szakisk olávol Hatalmas kertészetének egy kis részét cca. looo. m~ üvegfelűletű házát foglalja le a kaktuszkertészet Az asztalok on tízezer számban oltványok. szaporítás főleg sarjakról, oltással történik. Mindenki szabadon válogathat, önkiszolgáló rends^.er van. Bár előre megegyeztünk, hogy a következő napon is felkeressük ezt a kaktuszos "eldorádót" kevesen tudtak ellen állni a k inálkozó alkalomnak. Sok szép kis növénykét vásároltak. Mlchael Haude ur szíves házigazdaként kísérgetett a kis "birodalmában" és szeretettel gondoskodott a hosszú uton elfáradt gyűjtő társakon, ugyanis előzetes levélváltásunk során kértük, hogy szíveskedjen szállást biztosítani. Ami ezután következett több - olt mint meglepetés. Igaz ugyan, hogy Haude ur közölte velünk, hogy sem szállodában, sem motelban nem tudott számunkra helyet foglalni és igy a görutzi kaktuszgyi. jtők látnak vendégül. Tok intve, hogy ezideig semmií^éle kapcsolatunk nem volt velük, kissé félve gondoltunk rá, Görlitzb j;n beérkezve a helyi Kaktuszkedvelő Klub nevében először Klaus Wagner kertészmérnök köszöntött és közölte, hogy rövidesen itt lesznek a klub tagjai is, Wagner ur a helyi Termelő Szövetkezet kertészmérnöke. Nagyon szép magángyűjteménnyel rendelkezik. A kaktuszkedvelő Klub részére Is a T. Sz, biztosit állandó klubhelyiséget Hat óra körül elkezdtek gyülekezni a klubtagok. Bár ugy terveztük, hogy néhány diaképen bemutatjuk a magyar kaktuszgyüjtést, erre csak másnap nyilt alkalom.

19 -137- Wemer Stenczel ur a klub elnöke meglepetésünkre közölte, tiogy ez este számukra "családi ünnep". Előkerült egy tetalmas faszenes rostsütő és vagy lo kiló kolbász és be mutatták a görlitzi specialitásként készülő sörrel locsolt sültkolbász készítését. A Rádeberger sör mellé hamarosan előkerültek a magyar tokaji boros üvegek is. Majd a rtbgyaros Zsivány pecsenye, valamint a nyárson sült szalonna aratott osztatlan sikert. A hangulatos, baráti este éjjel 11 órakor ért véget. A hiányos nye Ivismereteinket áthidalta a közös "kaktuszos" nyelv. A növény szeretet. Következő napon Eberhard Zitza ur kalauzolásával G-örlitzzel ismerkedtünk. A több mint kilencszáz éves város gazdag történelmi múlttal rendel kezik. Épületeinek egy részét megkímélte a második világháború mindent elsöprő vihara. A város neve mellett büszkén viseli a Park város elnevezést. /Park Stadt./ És valóban joggal, m-.den kis tenyérnyi területen park, növény van. Lehetetlenséggel határos mind azt leimi amit szeretnénk kedves emlékként hosszú ideig megőrizni. A Péter templom gótikus tornyait /Göriitz legrégebbi építészeti műemléke a XII. században kezdték építeni./ A Városházát sajátos reneszánsz stílusával, hatvan méteres tornyának barokk kupolájával, A torony szabadon álló lépcsője felett számunkra érdekes történelmi emlék. Mátyás Király hollós cimere.

20 -138- Az apróbb vásárlások után sor került néhány gyűjtemény meglátogatására, igy kedves kiséró'nk Zitza ur valamint Stenzel ur nagyszerű növényeiben gyönyörködhettünk. Üvegházaik méretben a helyi körülményekhez alkalmazkodva kb. 5x3 méteresek. Növény anyaguk jól gondokott, sok szép ritkasággaa bűszkélkediietnek. Még egyszer felkerestük Haude urat, amikor is sor került magángyűjteményének részletes bemutatására. A gyűjtemény méreteiben faj gazdagságában megközelíti Farkas János barátunk Izsáki gyűjteményét. Fájó, de hálás sziwel búcsúztunk Haude úrtól. Valamint másnap a kedves görlitzi barátainktól Érezve azt, hogy a szl.rus kedvenceink egy életre szóló barátság elindítóivá v.'ltak. Mindég szeretettel gondolunk görlitzi barátainkra és várjuk látogatásukat. Negyedik napunkon Görlitzböl elindulva e a romjaiból újjászülető Drezdán át Dippoldiswalde érintésével értük el íinovecet, a Csehszlovák határt, s megegyszer visszapillantva Zinwald palatetős házaira mögöttünk hagytuk a Keleti Érchegységet, NDK-t. Gépkocsijaink Móst füstölgő gyárkéményei felé vették az irányt. Chomutovon keresztül ismét 5atecbe értünk, ahol már vártak a helyi kaktuszgyűjtők. Rövid kis beszélgetés után néhány diakép levetitésével ismertettük a magyar kaktuszgyüjtést. Másnap ismerkedtünk a várossal, közben egy-két gyűjteményt is megtekintettünk, valamint a városi kertészet jól gondott telepén szemléltük meg a különböző virágkulturákat. Sajnos az idő sürgetett, pedig szívesen töltöttünk volna még néhány napot ebben a középkori levegőt árasztó kedves kis városban. A búcsúzás mindég elérzékenyülést jelentő pillanataiban azonban éreztük, hogy hamarosan viszontlátjuk egymást Magyarországon. Külön köszönetet kell mondanunk Mács Gyula gyűjtőtársunknak a szíves fogadtatásért, baráti segítőkészségért. Bucsut véve iatec árkádos ódon utcáitól, még sokéig utánnunk néz a városháza vén óratornyán fénylő ötágú csillag. Prága, Brünn ismét csak átsuhanó emlék. Uticélunk Pozsony. Megérkezés után pár órás séta, vásárlás, rövid pihenő után meglátogattuk a Városi Kertészetet. Magasszintü dísznövény kultúrák mellett szép számmeu láttunk kaktuszokat is. Külön üvegházban őrizve a gyűjteményes részt. Ahol közel egy méteres telepet alkotó Mamillária parki nsonii ököl nagyságú fejei, cm. átmérőjű Ferocactuszok, kb. 3o fejes Echinocactus grusonii, soha nem lí'tott méretű Astophytumok lélegzetelállító példányait tekinthettük meg. A virágzó Agavé victoriae regináé ötméteres virágszára csak ugy fért az üvegházba, hogy erre az időre féloldalra döntölték. Megköszönve a szíves kalauzolást a ritka kaktuszos élményt, Pozsonyt is mögöttünk hagytuk Következő uticélunk, Zólyom felé indultunk. Zólyomban az Internátusban várt a szállás. Alig fogleutunk el szobáinkat, már is ott termett szíves vendéglátónk Labancz György az Arborétum Borova Hora vezet.íje, hogy elvezessen az Ö külön kis világába.

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább HATÁRTALANUL! HATÁRTALANUL! pályázat keretében a 7. évfolyamosok - 18 fő 2 kísérő pedagógussal - május 15.-május 18. között Erdélyben tanulmányi kiránduláson vettek részt. 1. nap 6 órakor indultunk Kállósemjénből.

Részletesebben

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 Indulás: 2014.július 18-án (péntek) reggel 7:00, gyülekezés, bepakolás 6:30 órától a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. 1. nap Miskolc

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

Smaragdfa, a zöld jövő. Négyéves Smaragdfa erdő

Smaragdfa, a zöld jövő. Négyéves Smaragdfa erdő Smaragdfa, a zöld jövő Négyéves Smaragdfa erdő Smaragdfa fejlődése A kiültetéskor 3 év múlva Az előző évben ültetett, a fagyok után tarra vágott Smaragdfa növekedése A 30, a 80 és a 100 napos facsemete

Részletesebben

Program: 1. nap: április 10., csütörtök. 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába

Program: 1. nap: április 10., csütörtök. 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába Program: 1. nap: április 10., csütörtök 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába 14.00 Ondrejovi Obszervatórium megtekintése Csehország legnagyobb csillagászati

Részletesebben

Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán

Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán Mindenek előtt megköszönöm Benes Sándornak és Fejes Istvánnak, a Múzeum jelenlegi dolgozóinak, valamint Nagy Andrásnak,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

1/2010. számú körlevél (2010. Január februári túraterv)

1/2010. számú körlevél (2010. Január februári túraterv) 1/2010. számú körlevél (2010. Január februári túraterv) Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http://www.gyongyvirag-te.hu/ Figyelem: A túrák előtt

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

ÚJJÁSZÜLETÉS AZ ÚJ ÉVBEN SPIRITUÁLIS ÉS MEDITÁCIÓS ÉLMÉNYEK BALIN

ÚJJÁSZÜLETÉS AZ ÚJ ÉVBEN SPIRITUÁLIS ÉS MEDITÁCIÓS ÉLMÉNYEK BALIN ÚJJÁSZÜLETÉS AZ ÚJ ÉVBEN SPIRITUÁLIS ÉS MEDITÁCIÓS ÉLMÉNYEK BALIN Bali az indonéz szigetvilág gyönyörű szigete, egyedi, színes, spirituális kultúrájáról ismert. Számos szertartása és szokása, ami több

Részletesebben

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02.

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Ebben az évben burgenlandi szálláshelyünket délről közelítettük meg. Útunk a Balaton déli partján vezetett, a Fonyód-Bélatelep strandon fogyasztottuk

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Fehér és csípős paprika

Fehér és csípős paprika Fehér és csípős paprika fehér paprika Kertész kollégák! Amikor találkozunk Önökkel szakmai rendezvényeinken, bemutatóinkon mindig nagy érdeklődéssel várjuk, hogy új fajtáinkat hogyan fogadják, mennyire

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR CSEREDIÁKPROGRAM

NÉMET-MAGYAR CSEREDIÁKPROGRAM NÉMET-MAGYAR CSEREDIÁKPROGRAM 2014 Iskolánk évek óta lehetőséget nyújt a nyelvgyakorlásra a német-magyar cserediákprogram segítségével. A Than Károly Ökoiskola a neumarkti Willibald-Gluck- Gymnasiummal

Részletesebben

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig!

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig! Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1 Készlet erejéig! 14 cm 34 cm 23,5 cm 23,5 cm 73,5 cm 70,5 cm 38,5 cm 34 cm XL Fali Dekor 1 ív: 70x100 cm HL Fali Dekor 1 ív:50x70 cm L Fali Dekor 1 ív:35x100

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Rozsnyói kirándulás- úti beszámoló

Rozsnyói kirándulás- úti beszámoló Rozsnyói kirándulás- úti beszámoló,, Magyarország az egyetlen ország, amely önmagával határos. 2015. március 27-én reggel 8 órakor indultunk a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola elől. Első megállóhelyünk

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesek Krakkóból

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Nagyvisnyó Sporttábor

Nagyvisnyó Sporttábor Nagyvisnyó Sporttábor Augusztus 17. Indulás: I. csoport 9.00 II. csoport 10.30 Tisza tavi hajókirándulás-poroszló Közös túra a Dédesi várromhoz 5 600 m (oda-vissza) kb. 2,5 óra Augusztus 18. A túra hossza:

Részletesebben

Olvass, kutass, alkoss! Szerb Antal: Utas és holdvilág

Olvass, kutass, alkoss! Szerb Antal: Utas és holdvilág Olvass, kutass, alkoss! Szerb Antal: Utas és holdvilág Témavázlat A feladatsor három részből áll. Összesen 120 pontot lehet a helyes megoldásra szerezni. A regény elolvasása után kitöltendő feladatokból

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI 0 Börzsöny Visegrádi - hegység Duna A Duna Budapest és Esztergom közötti régiójának neve Dunakanyar, Magyarország második kiemelt turisztikai központja

Részletesebben

A parlagfű Magyarországon

A parlagfű Magyarországon Előadás a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Csongrád, 2012. június 5. A parlagfű Magyarországon Szerzők: Dr. Juhászné Halász Judit Exner Tamás Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület A parlagfű bemutatása

Részletesebben

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során.

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Bocskor Bill Turner nov. 7 Péntek Utazás: Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Szállás: Komfortos,tiszta,kényelmes és nagyon bejövös

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék Múzeumandragógia Tanár: Dr. Arapovics Mária A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye Molnár

Részletesebben

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése Új gyep kialakítása 1. A talaj elıkészítése Mindenek elıtt tudnunk kell, hogy a talajokban sok millió gyommag arra vár, hogy mővelést követıen a talaj felszínére kerülve kikeljen. Ezért ne siessük el a

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

Tartozékok. 4 játéktábla (sárga, vörös, zöld, kék) ezek együtt alkotják a pontsávot (1-100)

Tartozékok. 4 játéktábla (sárga, vörös, zöld, kék) ezek együtt alkotják a pontsávot (1-100) Tartozékok 4 játéktábla (sárga, vörös, zöld, kék) ezek együtt alkotják a pontsávot (1-100) 5 nagy alattvaló (1-1 minden színben) 5 kis alattvaló (1-1 minden színben) 5 láda 5 100/200-as lapka hátlap Fontos:

Részletesebben

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt:

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt: Várandósok Várandósok Évekig azt tartották, hogy a terhes nőnek kilenc hónapot ágyban kell töltenie. Az orvosok attól féltek, hogy az aerobik, vagy a kocogás árthat a magzatnak, így még a legaktívabb sportolóknak

Részletesebben

RÉGI IDŐK TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEI. A nemzeti tűzoltókészülék gyártás története a kezdetektől 1948-ig.

RÉGI IDŐK TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEI. A nemzeti tűzoltókészülék gyártás története a kezdetektől 1948-ig. RÉGI IDŐK TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEI A nemzeti tűzoltókészülék gyártás története a kezdetektől 1948-ig. Budapest 2014 Felelős kiadó: Katasztrófavédelem Központi Múzeuma Berki Imre múzeumigazgató Írta és szerkesztette:

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Konzervált útipor. Ugyanaz ködös idõben, csak a jellegzetes hegygerincrõl és az iker-építésû magas házról lehet azonosítani.

Konzervált útipor. Ugyanaz ködös idõben, csak a jellegzetes hegygerincrõl és az iker-építésû magas házról lehet azonosítani. Etiópia A negyedik hét után a kistermetû, de magas beosztású hivatalnok a lakásosztályon megúnta látogatásaimat és lakást kaptam egy 12-emeletes ház 6. emeletén. A kisebbik szobából észak felé kitekintve

Részletesebben

A káposztafélék védelme

A káposztafélék védelme A káposztafélék védelme Talajfertôtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejû, míg mások inkább a kései káposztaféléket

Részletesebben

Eszünk és Fogyunk klub

Eszünk és Fogyunk klub Egy kis kóstoló az Eszünk és Fogyunk klub eredményeiből Mit mondanak a klubtagok képben és szóban? Lapozd végig a tapasztalatokat! Péter Juli Változás a klub ideje alatt: Testsúly: - 8,7 kg Testzsír: -

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

A felelős állattartás néhány szabálya

A felelős állattartás néhány szabálya Tanuló neve: Dátum: A felelős állattartás néhány szabálya 1. Táplálás Egyetlen gyógyszer sem képes oly sok betegséget megelőzni, mintha olyan ételt eszünk, amilyenre szükségünk van. Gondoljunk csak arra,

Részletesebben

cím: KÖZÖSSÉGI TÁRSASJÁTÉKOK Táborban, szabadban, teremben

cím: KÖZÖSSÉGI TÁRSASJÁTÉKOK Táborban, szabadban, teremben cím: KÖZÖSSÉGI TÁRSASJÁTÉKOK Táborban, szabadban, teremben Gyűjtötte, összeállította és szerkesztette: Tamáska Zoltán Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! BEVEZETŐ Minél pörgősebb, minél egyszerűbben

Részletesebben

Horvátország HOTEL LIŠANJ 2* - NOVI VINODOLSKI

Horvátország HOTEL LIŠANJ 2* - NOVI VINODOLSKI HOTEL LIŠANJ 2* - NOVI VINODOLSKI A hotel közvetlen tengerparton található, közelében postahivatal, bank és benzinkút, a városközpont kb. 10 perc. A kétágyas szobák mindegyikben zuhany/wc, SAT TV, telefon.

Részletesebben

Mozgással kapcsolatos feladatok

Mozgással kapcsolatos feladatok Mozgással kapcsolatos feladatok Olyan feladatok, amelyekben az út, id és a sebesség szerepel. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén jelölje s= a megtett utat, v= a sebességet, t= az id t. Ekkor érvényesek

Részletesebben

CSILLAGFÜRT Jelent sége már az ókori Egyiptomban termesztették Több faját ismerjük: fehérvirágú, sárgavirágú, kékvirágú, keskenylevel, ével csillagfürt felhasználása: zöldtrágya, zöldtakarmány, abraktakarmány

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Hírek a nagyvilágból

Hírek a nagyvilágból 8. szám 2014. augusztus szeptember MÓRAHALMI CSAHOLÓ Hírek a nagyvilágból Párt kapott a vörös panda A Szegedi Vadaspark hím vörös pandája párt kapott maga mellé. Összeszoktatásuk után augusztus 26 tól

Részletesebben

Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29.

Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29. Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29. NTP-IKT-MPA-12-040. A táborozás célja: Szociális, életviteli és környezeti valamint szakmai

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 21. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

EGY SAPARD SIKERTÖRTÉNET

EGY SAPARD SIKERTÖRTÉNET 1 EGY SAPARD SIKERTÖRTÉNET DABAS 2003 ESETTANULMÁNY KÉSZÍTETTE: A GAIASOLAR KFT 2 ÁLLATTARTÓ FARM DABAS - EGY SIKERTÖRTÉNET A SAPARD PROGRAMBAN 2003 OSZ ÁLLATTARTÓ FARM, DABAS Helyszín: DABAS környéke.

Részletesebben

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz Gedeon Veronika (Budapest) A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok részekre

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

5/2009. számú körlevél

5/2009. számú körlevél 5/2009. számú körlevél Tirol Hintertux(2004) GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu 2009. szeptember 5-6. ( szombat - ) vasárnap

Részletesebben

Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása

Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása Pfaff László vagyok, 65 éves nyugdíjas. 1966-67-ben voltam előfelvételis vegyi- sugárfelderítő Hódmezővásárhelyen. Szakaszparancsnokom Cserhalmi Mihály fhdgy., aki vezérőrnagyként

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA!

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Avagy : Egy késői utazás a Mezőkövesdi repülőtérre 2012 decemberében módomban állt megtekintenem a Mezőkövesdi repülőteret, amely egykor a Varsói Szerződés tartalék repülőtere volt.

Részletesebben

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva Az ökoszisztémát érintő károk Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva A fajeloszlás változása A fajeloszlás a változó klíma, vagy a környezetszennyezés következtében változik, az ellenálló fajok

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Eltűnő kultúrák nyomában

Eltűnő kultúrák nyomában Eltűnő kultúrák nyomában VI. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2009. október 5-12. Torockó-Verespatak--Gura Humorului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi

Részletesebben

3. nap 2014. 05. 08.

3. nap 2014. 05. 08. 3. nap 2014. 05. 08. Újra korán kellett ébredni 6.00 órakor, ami Magyarországon 5 órának felel meg az időeltolódás miatt. Ma is sok érdekes hely vár ránk. Reggeli után Fehéregyházára vezetett az út. Szép

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév Iskola: Csapatnév: 1 4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév 1. A rajzon a földünk belső felépítését láthatjátok. Nevezzétek meg a részeit! 2. Mit ábrázolnak a képek? Írjátok a nevét a kép

Részletesebben

PIHENÉS NÉMETORSZÁGBAN A FEKETE- ERDŐ SZÍVÉBEN TRIBERGBEN, A KAKUKKOS ÓRÁK HAZÁJÁBAN

PIHENÉS NÉMETORSZÁGBAN A FEKETE- ERDŐ SZÍVÉBEN TRIBERGBEN, A KAKUKKOS ÓRÁK HAZÁJÁBAN PIHENÉS NÉMETORSZÁGBAN A FEKETE- ERDŐ SZÍVÉBEN TRIBERGBEN, A KAKUKKOS ÓRÁK HAZÁJÁBAN Az 58 m 2 alapterületű két szintes 43. számú apartman Tribergben, a Feketeerdő szívében, egy szálloda komplexum 2. emeletén

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Első nap Körülbelül délután 1-re értünk jött egy kis busz, aminek örültem nagyon mert egyrészt milyen luxus már másrészt nem kellett cipelni a pont 15 kilogramm bőröndömet. Az út két óra volt Budapestre,

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Miért érdemes a Manó Vendégházat választani:

Miért érdemes a Manó Vendégházat választani: M a nai V e n d é g h á z P á z m á n d P á z m á n d F e j é r m e g y e ka z e p é n, a V e l e-nh ce eg iy s é g k e l e t i n yaz l v á n y a i a l a t t, a z M 7 ( a u tai p á l y a ) ka z e f e k

Részletesebben

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015. I. forduló FELADATLAP

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015. I. forduló FELADATLAP Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015 I. forduló FELADATLAP Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk benneteket az idei Túzok Tusa I. fordulójában, mely hagyománnyá vált verseny elnevezését

Részletesebben

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel Természetmadárvédelem gyerekszemmel Tiszakécske Párkereső 1 izhá csaka 2 sitéve júvar 3 héref aglyó 4 artipcsekef 5 dajármég 6 nakadrilyás b d e 7 tulipán( t betűcsere = vízimadár ) a c f g Madártotó képben

Részletesebben

a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.-nek a francia Haut-Poitou et Clain Térségfejlesztési Egyesületnél tett látogatásáról

a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.-nek a francia Haut-Poitou et Clain Térségfejlesztési Egyesületnél tett látogatásáról EMLÉKEZTETŐ a FelsőBácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.nek a francia HautPoitou et Clain Térségfejlesztési Egyesületnél tett látogatásáról 2011. október 1215 A francia HautPoitou et Clain Térségfejlesztési

Részletesebben

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!)

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!) HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP Bizonyára sokan ismerik Józsué könyvéből azt a részt, amikor Józsué szavára "megállt a nap" majdnem egy napi hosszra, hogy legyen idő befejezni a csatát. Mese? Legenda?

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

BAROKK KEMENCE A RÁTH-HÁZBAN

BAROKK KEMENCE A RÁTH-HÁZBAN BAROKK KEMENCE A RÁTH-HÁZBAN Pályázat (16.348) beszámoló Papnövelde u. 2. társasház 1053 Budapest, Papnövelde u.2. Tel.: +36/30/9-642-169 Mail: attila.jeney@gmail.com Web: http://papnovelde2.hu/ Papnövelde

Részletesebben

Praktikus kertészeti tanácsok a virágkiültetésekről

Praktikus kertészeti tanácsok a virágkiültetésekről Praktikus kertészeti tanácsok a virágkiültetésekről Így alakítsuk ki virágágyásunkat A hely megválasztása Vegyük figyelembe a hely adottságait, hol mutat legjobban, honnan a legjobban látható virágágyásunk

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik.

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik. Etiópia Eljött a január és fõnököm megszervezte asszabi utazásunkat, amelyen családom is részt vett. Jármûvünk egy hosszabbított fülkés Datsun kisteherautó volt. Az út két napot vett igénybe oda, ugyanannyit

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.11.) számú rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM ÉS EGYÉB KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL, ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel Érkezés Tel Avivba a Barátság Hét kezdete előtt szállás lehetőségek Hotelek Tel Avivban: City Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 100 $ / fő Metropolitan Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 90 $ / fő Imperial

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

Mottó Esküvő után keresztelünk

Mottó Esküvő után keresztelünk A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 2010. évi gasztronómiai versenyének programja Mottó Esküvő után keresztelünk 2010. április 15-17. BUDAPESTI Nemzetközi Ifjúsági Gasztronómiai

Részletesebben