Pályázat a József Attila Kör Irodalmi Egyesület elnökségére Gaborják Ádám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat a József Attila Kör Irodalmi Egyesület elnökségére Gaborják Ádám"

Átírás

1 Bevezetés: gondolatok az elmúlt három évről Az elmúlt három év valószínűleg nem a legvidámabb szakaszként fog bevonulni a JAK történetébe ben, de még 2012 elején sem igen látszott, hogy milyen erős, markáns, radikális, változások következnek be a hazai kulturális életben, s ezek milyen jelentős hatással lesznek a szervezet életére, s így az általam korábban eltervezett munkára is. Több fórumon is értékeltem már az elmúlt időszakot, ezért itt nem részletezném a teljes mélységéig a helyzetet. Természetesen nagyon fontosnak tartom az eredményeket. Leginkább azt, hogy a nyomás és a forráshiány ellenére egy pillanatig sem állt le a szervezet. Mindig megpróbáltunk a legnehezebb helyzetekből is a legkisebb veszteséggel kikerülni, és mindeközben megőrizni a tagság bizalmát és a szervezet (szimbolikus) státuszát, de még inkább a józan észt. A legfontosabb eredményeket mégis a programokban értük el. Részben megvalósult az a nyitás, amelyet már jóval korábban, az én elnökségem előtt megcélzott a JAK, s most még markánsabban ki tudott teljesedni. A társművészetek bevonásával vagy mediális kérdések tematizálásával számos meghatározó, s figyelemfelkeltő konferencia, projekt, sorozat, esemény vagy kezdeményezés indult meg az elmúlt 3 évben (a teljesség igénye nélkül pl. KULTOK, JAKPass, az Összhang, Néma Gyerek, a PopJAK, az Új magyarhangok, Add ide a drámád! stb.), amelyek létrehozták az alapokat egy későbbi folytatáshoz is. A Solitudeprogram stabilizálása mellett pedig több nemzetközi rendezvényünk és együttműködésünk is megvalósult (pl. észt-magyar Re:verse, a Bécs Budapest Tranzit), amelyek közül akadt nagyszabású fesztivál is (pl ben a Haza/Heimat/Home az A38 Hajón). Ugyanakkor nem mennék el az egyéb problémák mellett sem. El kell ismernem, hogy a szervezetben is voltak nehézségek, s nem feltétlenül volt mindig dinamikus a JAK működése. Meghatározó szerepe volt ebben a kulturális területekről történt brutális forráskivonásnak, amelynek következtében többször voltunk hónapokig pénz nélkül, vagy kénytelenek voltunk megvonásokkal működtetni az infrastruktúrát. Ennek köszönhetően pedig sokszor a hátrányokat próbáltuk meg lefaragni, s ez kétségtelenül hatással volt olykor a programokra is. Át kellett átalakítani az elnökséget annak érdekében, hogy eredményesen és dinamikusan tudjon működni a döntéshozatal során. S úgy látom, most egy generációváltás is zajlik. Vannak, akiknek szerencsésen beindult a karrierjük, és vannak, akik szimplán belefáradtak a küzdelmekbe, s a közösségi dolgok helyett inkább a saját munkájukat szeretnék végre folytatni, s vannak, akik egészen máshogy gondolkodnak. Érthető. Ez egy természetes folyamat. Újra meg kell tehát találni a JAK-ban azokat az embereket, akik lelkesek és tenni szeretnének valamit a JAK-ban a szervezetért és a kortárs irodalomért, kultúrájáért. A közösségért. Hiszen egy egyesület csak a tagjai által létezhet, ez ad neki tartalmat és formálja meg arculatát. Ez kétségtelenül nehéz, ám annál izgalmasabb szakasz is. Mindezekből viszont számomra az következik logikusan, hogy a jövőben a közösségre kell még jobban fókuszálni. Minden nehézség ellenére is úgy vélem, bizonyos kezdeményezések most érnek be igazán, és ezáltal már az eredmények is kezdenek látszani, illetve számos olyan új projektbe kezdtünk bele, amely a jövőben is folytatódni fog. Az elnökség most már stabil, megbízhatóan és kreatívan működik, s a háttérből több tag is nagyon hasznos ötletekkel, kiegészítésekkel segíti a közös munkát. Voltaképpen ez az, ami engem jelen pillanatban motivál, s egy újabb pályázat beadására ösztönöz. A JAK vezetésében eddig megszerzett tudásommal, a szervezet gazdasági ügyeire, valamint a kulturális-politikai kontextusra való rálátásommal a következő három évben eredményesen folytathatnám és fejezhetném be a 1

2 megkezdett, illetve tervezett munkákat. Az eddigi tapasztalatok alapján azonban ezúttal reális és jóval beláthatóbb célokat szeretnék kitűzni, amelyek teljesíthetőnek tűnnek, ugyanakkor hosszútávon segíthetik a szervezet működését. Alapelvek A JAK idén ünnepli önálló egyesületté válásának 25. évfordulóját. Nem túl gyakori manapság, hogy egy kulturális, s különösen egy irodalmi szervezet ilyen nagy, több évtizedre visszanyúló hagyománnyal rendelkezzen. Ebből fakad, hogy a JAK nemcsak a fiatal tehetségeket segítő egyik legfontosabb szervezet, hanem működősével mindig is mintául, követendő példával tudott szolgálni más szervezetek számára. Az eltelt idő és az azóta bekövetkezett kulturális és társadalmi változások lehetőséget adnak arra, hogy átgondoljuk a jelenlegi helyzetünket, s esetleg egy új motivációkkal és arculattal is rendelkező szervezet kiépítésében gondolkodjunk. A szervezet azonban állandó forráshiánnyal küzd, így már az alapfeladatokat is sokkal nehezebb tudja megfelelően ellátni, a jelenlegi politika pedig ideológiák szimbolikus reprezentációjára használja a kulturális intézményeket és azok forrásait, ezzel a szakmaiegzisztenciális függetlenséget korlátozza. A legnagyobb gondot tehát az jelenti, hogy a szervezet kénytelen egy bizonytalan és szabályozatlan jogi, gazdasági és politikai környezetben létezni, miközben továbbra is szinte csak állami forrásokból tartja fenn magát, így szakmai működésének függetlensége mindenkor kiszolgáltatódik ennek a környezetnek. Ezeken a problémákon csak úgy lehet javítani, ha a szervezet stabilabb belső működéssel rendelkezik, illetve a tagság az új lehetőségek felkutatásán dolgozik. A JAK-ot tehát elsősorban újra kell szervezni, hogy valóban független, adott esetben önfenntartó civil egyesületté váljon, amely az említett funkcióját mindenkor képes betöltetni. Ezt a tevékenységet alapvetően a közösségépítésre és a tudásmegosztásra alapoznánk, s nagy hangsúlyt kapna az alulról, lépésenként történő építkezés. A tagok azzal is tudnak előrelépni, ha minél inkább bevonódnak a szervezet saját életébe és az együttműködések rendszerébe, az itt szerzett tapasztalatokat pedig az egyéni alkotói pályafutásukban is sikerrel tudják majd hasznosítani. Közösség- és szervezetfejlesztés A legfontosabb cél a JAK tagságának erősebb közösséggé alakítása lenne. Ehhez mindenképpen a belső ökonómia fejlesztése szükséges. A tagság aktivitásának fokozatos növelésével és az öntevékenység segítésével a szervezet életében és a döntéshozatalban való részvételt segítenénk. A szervezet egy stabilabban működő bázis kiépítésével ugyanis az esetleges egzisztenciális nehézségekkel is jobban meg tudna küzdeni. Ennek érdekében erősíteni kívánjuk a különböző közösségépítő tevékenységeket. Ősszel elindítjuk a JAK-klubot, amely a tervek szerint kéthetente kerül majd megszervezésre. Ezek az alkalmak nemcsak a kapcsolattartásra és információcserére, hanem a tagok aktuálius munkáit, frissen megjelent könyveket, közös projekteket is be lehet majd mutatni. Remélhetőleg a tagok ezáltal aktívabban bekapcsolódnak majd az elnökség és a programszervezők mindennapi feladatiba is. Fontosnak tartom a belső tudásmegosztást, azaz hogy az egyéni tudásokat, tapasztalatokat ilyen módon a közösségbe is visszacsatornázzuk. Gyakorlottabb tagjaink havi rendszerességgel tájékoztató előadásokat tartanak majd az elsősorban külföldi pályázati lehetőségekről és ösztöndíjakról. Valamint időszakonként szakmai workshopokat és szümpozionokat szervezünk, amelyeken egy-egy irodalmi téma megvitatásán túl képzett szakemberek vezetésével jó és sikeres kulturális gyakorlatokról, projektekről és finanszírozási 2

3 módokról is hallhatnánk tájékoztató előadásokat, vitákat. Az Írók Boltjával elkezdett közös munka folytatásaként a szerkesztőségi órákat és egyéb íróműhelyeket elevenítjük fel. Ezenközben az irodalmi fórumokon és vitaesteken az aktuális szervezeti és irodalmi problémák megvitatása mellett fokozatosan bővíthetjük a témákat a közéleti és társadalmi kérdések (közoktatás, szegénység, kirekesztés, genderproblémák, nacionalizmus stb.) irányába, s azok művészi eszközökkel történő újragondolása felé is. Egy civil kulturális egyesület a létmódjából fakadóan nem záródhat önmagára, különben rövidtávon felszámolja saját magát. Ez a folyamat a JAK egyesületi jellegéből fakadó civil identitását és működést erősítheti, ami jótékonyan fejleszthetné az irodalmárok nyitottságát, problémaérzékenyégét, valamint szolidaritását mások iránt. Ezekkel a módszerekkel elérhető célnak tartom, hogy a tagság aktivitásának jelenlegi teljesítménye később duplájára emelkedjen (legalább a döntéshozatalban), azaz a ember helyett állandó főre akarjuk bővíteni. Ehhez természetesen szükség lesz a belső és külső kommunikáció fejlesztésére, hogy az információk a tagság körében minél hatékonyabban áramolhasson, s az eredményeket a szélesebb nyilvánosság felé is láthatóvá tegyük, ám ezért felületeinket (pl. honlap, közösségi oldalak) is rendszeresen újítani kell. Szeptembertől már elindítjuk a Facebook-csoportot, a honlapon pedig egy olyan blogot, amelyet a tagok által írt tartalmakkal tölthetünk fel. Irodalom- és kultúrpolitika: utak egy irodalmi törvény megalkotása felé Kiemelten fontosnak tartom egy átfogó irodalmi törvény megalkotásához szükséges szakmai anyag létrehozását, amely az irodalmi területek problématérképét úgy vázolná fel, hogy lehetséges válaszokat is kínálna rá. A hiánypótló szakmai anyag minél szélesebb területet ölelne fel a finanszírozási kérdésektől, a művészeti díjakon, a folyóirat-támogatáson, a könyvkiadáson át az oktatásig. Célja a stabilabb jogi környezet kialakításához szükséges szakmai alapok feltárása és összefoglalása. Jómagam több szakmai anyag véleményezésében, illetve összeállításában vettem részt az elmúlt években (lásd például a Humán Platform számára készített rövidebb anyagot), ennek során számos jegyzetet készítettem, s úgy vélem, ezek megfelelő kiindulópontot jelenthetnek a későbbiek során. Egy ideje az írószervezeti kollégáknál is sürgetem ezt a feladot, ugyanakkor a hirtelen jött aktuális ügyek mindig megakasztották a tényleges gyakorlati munkát. Úgy tűnik, idén ősszel már ténylegesen elindulhat egy szakmai team megszervezése, amely vállalná legkésőbb a jövő év végére. A teamben az érintett területekhez értő szakemberek vennének részt. Ennek megírása és összeállítása elsősorban a két fiatal írószervezet, a JAK és a FISZ tagjainak a feladata lenne, a többi írószervezet és más szakemberek pedig nagy segítséget nyújthatnának ebben a munkában. Az összeállításban pedig tanácsokat adhatnak az előadó-művészeti törvény megalkotásában részt vett szervezetek (pl. FESZ, Magyar Színházi Társaság) képviselői. Mindehhez természetesen fontosak a belső és külső szakmai egyeztetések folytatását az irodalmi és a kulturális szervezetek között egyaránt. Ezeken a fórumokon továbbra is határozottan szeretném a fiatal alkotókra és művészekre, valamint a tehetséggondozásra felhívni a figyelmet, hiszen bármely nemzet vagy kulturális szerveződés csak akkor működik, ha a jövőjét biztosítja, s gazdaságilag is ennek megfelelően invesztál. Különösen fontosnak tartom, hogy ezen munkák során a JAK mindvégig az alapszabályának megfelelően a szakmai és demokratikus alapelveket képviselje, s a viták ellenére se szolgáltatódjon ki a pillanatnyi anyagi vagy egyéni érdekeknek. Egy szakmai minimum betartását egy ilyen nehéz kultúrpolitikai helyzetben is kötelezőnek tartom. Programok és projektek 3

4 Alighanem ez az a terület, ami különösebb átalakításra nem szorul. Sokkal inkább a tanulságokat kellene levonnunk, s ezek alapján továbblépnünk. És persze közben reménykedem, hogy mindig lesznek kreatív tagok jó és megvalósítható ötletekkel, akik biztosíthatják az állandóságot a programszervezésben. Az elmúlt időszakból több olyan rendezvényt, sorozatot, kisebb projektet lehetne megemlíteni, amelyek eredményesen vonták be a társművészeteket, érzékenyek voltak a mediális váltásokra, s valóban progresszív irányokat jelöltek ki a kortárs irodalom számára. A debreceni KULTOK kinőtte magát, idén már harmadik alkalommal szervezhettük meg, s kétségtelenül az egyik legfontosabb szakmai konferenciánk az évben, ráadásul kapcsolódó programjaival közönséget is vonz. Előbb-utóbb a Tanulmányi Napokhoz hasonló státusszal és a hagyománnyal fog rendelkezni. Igaz, nem olyan rég indult, de hasonlóan jó eredményeket tudhat maga mögött a populáris irodalom és kultúra kritikai tárgyalását folytató PopJAK, amely a szervezetet egy teljesen más olvasóközönség számára ismertette meg, s talán ez a egyszer a tagjainkon is látszódni fog. Az online térből összművészeti estekké alakuló JAKPass alapjain remélhetőleg a jövőben írókat és képző-, fotó- és filmművészeket egybegyűjtő műhelyek jöhetnek létre, ahogy az például Székesfehérváron szervezett Új magyarhangok, vagy a legutóbbi Gramofon és tárca című program esetében történt. Bár az Add ide a drámád! színházi projektje a korábbi külső nehézségek miatt most átalakulóban van, ősszel szerencsére érkezik a következő széria új, Reaktív néven a Trafóban, s tervek szerint ebből is valódi színházi műhelymunkák és együttműködések jönnek majd létre. A hagyományos JAK-programok ugyanakkor rendkívüli nehéz helyzetbe kerültek, s csökkenő érdeklődés van irántuk. A Tanulmányi Napok, a Középiskolás fokon, a Piknik folytatása attól függ, hogy lesz-e olyan tag, aki felelősségteljesen és kellő munkamorállal dolgozna. Ez azért is meghatározó lehet, mert hagyományaik miatt ezek a legesélyesebbek az NKA pályázatain. Itt tehát vagy változtatásra, vagy újragondolásra lesz szükség. Mindezek alapján a tagokat egyébként is arra ösztönözném, hogy a lehetőségeikhez képest kezdjenek el minél inkább együttműködni, akár más művészeti ágak képviselőivel. Ha szétnézünk a különböző pályázatokban, akkor világosan látszik, hogy jóval frekventáltabbak a művészeti együttműködések mentén szerveződő, illetve társadalmi kérdésekkel foglalkozó projektek támogatása. Ráadásul így nem egy, hanem több oldalról lehet próbálkozni. Úgy vélem, ha a szervezet a körülmények miatt kevésbé támogatott, akkor az ilyen jellegű projektek létrehozásában, elindulásában tud segítséget nyújtani. (Álljon itt egy-két lehetséges és szerintem izgalmas példa: JAKPass, InstaVers, Komposzt-előadás, Litos és a Metanoia Park, Kele Fodor Ákos legújabb kötetterve, Búspoéták stb.). Ebben a reményben írtuk ki egy új könyvsorozat tervét (Medium Art) is, amely a JAK hagyományainak figyelembe vételével kifejezetten a társművészetekre nyitott, médiumérzékeny alkotók vagy alkotói csoportok munkáinak, illetve tematikus antológiáinak megjelenését támogatná. A sorozat köré szintén kiépíthető lenne egy olyan műhely, amely az adott könyvön is túlmutat. Jelentős lépések történtek azonban a tagok bemutatkozási lehetőségeit tekintve. Személy szerint külön figyeltem arra, hogy az új kötettel rendelkező szerzőket (és a kiadókat) valamilyen módon segítsük a kötetbemutatók szervezésében, lebonyolításában. Mindeközben elindult a Kötet előttiek című sorozat a saját könyvvel még nem rendelkező tagjaink számára, az ÚjJAK, az új tagok bemutatkozását szolgáló rendezvénysorozat, valamint a Frissítő az Írók Boltjában. Az eddigi visszajelzések alapján azt szűrtük le, hogy ezek folytatásra érdemesek. Ezek a programok a szervezet infrastruktúrájának kihasználásával kiegészítő lehetőségeket biztosítanak a tagoknak, ugyanakkor a tagok rotációjára. Többször felmerült már, hogy aránytalan a tagok szereplése a JAK programjain, valaki többet, valaki kevesebbet szerepel. Bár úgy vélem, ez egy komplex probléma, hiszen itt nagyrészt szervezői döntésekről és/vagy felkérésekről, illetve korlátozott anyagi lehetőségekről van szó amit valaki vagy 4

5 vállal, vagy nem, a helyzetre mindenképpen valamilyen konszenzusos megoldást keresnék. Ebben segítséget nyújtanak majd a klubestek, de elképzelhetőnek tartom egy külön program kialakítását és megszervezését, ami kifejezetten csak az alkalmi fellépésekre adna lehetőséget, s ezzel akár pályázni is el lehet kezdeni. Tapasztalatom szerint Budapesten érdemes lenne változtatni a módszereken. Gyakorlatilag egy héten zsúfolásig vannak irodalmi rendezvények, miközben kicsi a színtér és a közönség, a szervezők pedig nem kommunikálnak annak érdekében sem, hogy legalább valamennyire elkerüljék az ütközéseket. A forrásfelhasználás szempontjából tehát a kiemeltebb programokra és azok eredményes kommunikációjára kellene koncentrálni, továbbá arra, hogy a nagyobb nyilvánosságot kapó fesztiválokra juthassanak be a tagjaink. Ebből is következik, hogy a vidéki programokra nagyobb hangsúlyt kell fektetni, s minél több helyre el kell juttatni a tagjainkat. Az eddig eredmények azt mutatják, hogy egy adott helyre történő rendszeres és koncentrált figyelem ugyanakkora forrás esetén arányaiban sokkal nagyobb megtérülést jelent, s jelentős mértékben hozzájárulhat a helyi kulturális élet fellendítéséhez vagy stabilizálásához. Ez játszódott le korábban Szegeden, Debrecenben, majd Székesfehérváron, amely az egyik legkomolyabb és legkreatívabb bázis alakult ki az évek során (l. Új magyarhangok, Kocsmaszínház), Kecskeméten pedig rögtön egy nemzetközi szintű kiállításban vehettünk részt (Határlények). Az elmúlt időszakban sajnos rengeteg helyre nem jutottunk el, s igencsak rendszertelen volt a határontúli jelenlétünk. Állandó esteken csak Marosvásárhelyen szerepeltünk a Látó folyóirat vendégeként. A vajdasági és különösen a felvidéki programok rendszerét tehát mindenképpen stabilizálni kell, akár a korábbi túrák újraszervezésével. Ha már korlátozottak a források, akkor azoknak gazdaságosabb, tudatosabb és felelősebb felhasználása lenne, ha arra használnánk, hogy mozgassuk és bemutatkozáshoz juttassuk tagjainkat. Középiskolai és egyéb oktatási programok Az általános tendenciákat figyelembe véve a következő években nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az olvasók minél fiatalabb korban megismerhessék a kortárs (élő) irodalmat, s hogy az általános irodalomoktatásban is külső segítséget nyújthassunk. Ezzel nem csak közelebb kívánjuk vinni a fiatalabb generációkhoz az irodalmat, de az egész rendszer önfenntartása és túlélése szempontjából fontos, hogy lehetőséget adjunk a későbbi olvasók megszólítására. A JAK Középiskolás fokon című programsorozata minden szempontból adott erre. Számomra az elmúlt évek egyik szomorú tapasztalata, hogy nem találtunk megfelelő embert a középiskolás programok színvonalas megszervezésére, ezért csak alkalmanként tudtunk megjelenni az iskolákban. Bízom abban, hogy az idei nyári közgyűlésen megválasztandó programfelelős végre komoly hozzáállással és kellő felelősségtudattal szervezi majd a sorozatot. Különösen fontos lenne, hogy a szocálisan rászorulók és hátrányoshelyzetűek oktatását is jobban támogassuk. A szervezet részéről ezt segíteni lehet még az íróiskolák és pályázatok szervezésével, kiírásával, valamint olyan az oktatásban és egyéni szinten egyaránt hasznosítható segédanyagokkal is (pl. videók, antológiák), amelyek speciálisan egy-egy irodalmi kérdést, műfajt, korszakot vagy alkotót fogyasztható formában, de megfelelő szakmai háttérrel mutatnának be az elismert irodalomtörténész és kritikus JAK-tagok összeállításában. S ne feledjük, a JAK legnagyobb erőssége a táborokban rejlik Éppen ezért hagyományteremtő jelleggel egy új, gyermek- és ifjúsági irodalmi tábor elindítását tervezem a jövőben. A táborban elsősorban a korosztálynak megfelelő irodalmi témákról, olvasmányokról lenne szó, ahol a gyermek- és ifjúsági irodalom szerzőivel is 5

6 megismerkedhetnének a résztvevők, s ahol hangsúlyos szerepet kapna a művészeti nevelés. A tábor egyik lehetséges helyszíne például a Hegyhát Erdei Iskola lehetne. Nemzetközi kapcsolatok A következő évek egyik legfontosabb törekvése lenne a nemzetközi hálózatok erősebb kiépítése. A szervezet függetlenedése és a tagok szempontjából mindenképpen hasznos lenne, ha egy stabilabb kapcsolatrendszer segítségével eredményesebben tudnak külföldön is megjelenni és pályázni. A hazai kulturális élet egyre átpolitizálódó, a szakmai szempontokat egyre inkább feladó és széttartó közeg helyett pedig szintén logikusabb lenne inkább a saját utakat járni. A JAK ehhez egyébként eddig is jó háttérrel rendelkezett. Az egyik legfontosabb partner, az Akademie Schloss Solitude, akikkel nemcsak közös csereprogramot működtetünk, hanem nagyobb alkalmi rendezvényeket is lebonyolítunk. A Re:verse műfordítói workshopon pedig rendszeresen jelennek meg kortárs külföldi alkotók (horvát, lengyel, román, észt stb.) a kulturális intézetek hathatós közreműködésével. Ennek köszönhetően alakult ki például a Lengyel Intézettel vagy a Magyarországi Észt Intézettel szorosabb együttműködés. De megemlíthetem az Osztrák Kulturális Fórumot, akikkel közös rendezvénysorozatot szervezünk bécsi és budapesti helyszínekkel. A jövőben tehát mindenképpen tovább kell ápolni ezeket a kapcsolatokat, s újabbakat szerezhetünk. Reményeim szerint hasonló kulturális együttműködéseket alakíthatunk ki más környező országban is. Az elmúlt évben az elnökségi tagok hathatós segítségével tudatosan kapcsolatokat építettünk ki elsősorban a V4 országok kulturális szervezeteivel (pl. A2 Magazin, Csehország; New Eastern Europe Journal, Lengyelország; Visegrad Academy of Cultural Management, Lengyelország; AOSS Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Szlovákia; Literárne Informacne Centrum, Szlovákia). Így idén már sikerrel pályázhattunk az Nemzetközi Visegrádi Alap small grants kategóriájában, amelynek eredményeként megkaptuk a maximális összeget (6000 EUR). A projektünk témája a rendszerváltás, a rendszerváltás hozta társadalmi és kulturális változások, valamint a fiatalabb generációk ezekhez való viszonya. A táborban egy workshop keretében ezt a kérdést fogjuk vizsgálni cseh, lengyel és szlovák résztvevők közreműködésével, majd ősszel nagyobb városokban (Prága, Pozsony, Krakkó) közösen mutatjuk be a projektet. A későbbiekben pedig újabb közös pályázatokban gondolkodunk. Ennek érdekében 2015 márciusában a jelenlegi projekt folytatásaként már egy hosszabb és nagyobb összeggel járó standard grants kategóriában adunk be pályázatot jelenlegi partnereinkkel. Ennek témáját a táborban és a további együttműködés keretében határozzuk meg. Amennyiben ez is eredményes lesz, akkor 2016-ban és 17-ben lehet folytatni a pályázást mindkét szinten. Az Alap által biztosított lehetőségeket szeretnénk maximálisan kihasználni és ennek során bevonni más kelet-európai és balti államokat a projektbe. Ez a kapcsolatrendszer más külföldi pályázatok lehívásához szintén lehetőséget biztosítani. Magyarország egyedüli országként minden évben jelen lehet a szerbiai Kikinda Short nemzetközi rövidpróza fesztiválon, ennek köszönhetően a JAK is rendszeres meghívottja a programnak (így szerepelt már pl. Csobánka Zsuzsa, Mán-Várhegyi Réka is a fesztiválon). A városi fesztiválon rengeteg alkotó lép fel különböző országokból (Horvátország, Macedónia, Portugália stb.), így remek alkalom az JAK által delegált szerzőknek a bemutatkozásra. A fesztivál bővítéseként idén változtattak és más városokban is szervezetek már programokat, így Nagybecskerek és Temesvár mellett Szegeden szintén volt egy kapcsolódó beszélgetés. A szervezők jövőre még erősebb jelenlétet szeretnének megvalósítani, így már kétnapos rendezvényben gondolkodnak Szegeden, amelynek a JAK lenne a társszervezője. A résztvevőket később becsatornázhatnánk, illetve közvetíthetnénk más programokba, ezáltal 6

7 elősegítve a magyar szerzőkkel közös munkákat. A Kikinda Short rendkívül dinamikusan fejlődő fesztivál, a szervezés és az arculat szempontjából is sokat lehetne tanulni a közös együttműködésből. Hasonlóan fontos szerepet tölthet be a kieli Debütromanfestival Németországban, ahol fiatal elsőkötetes prózaírók és kiadók munkatársai mutatkoznak be. Az itt szereplők közül egyébként sokan a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szereplőjeként is felléptek már az elmúlt években. A JAK az egyetlen magyar szervezet, ráadásul a legkisebb kiadó, aki szerepelni szokott, ezért megtisztelő, hogy mindig meghívnak az eseményre. A meghívás fontos a német kapcsolatok további építésében és esetleg azok összekapcsolásában. Végezetül pedig szeretném az European Writing Council (EWC) szervezetével való kapcsolatot végre stabilizálni. Ez az elmúlt évek folyamatos küzdelmei miatt sajnos eléggé megakadt, a tagsághoz szükséges díjat sem tudjuk már régóta előteremteni. De mindenképpen fontos lenne megvizsgálni és újragondolni a lehetőségeket, s eldönteni a viszonyunkat a szervezettel. JAK-tábor: új utakon Az idén már 26. alkalommal megrendezendő tábor országos szinten az egyik legrégebbi hagyománnyal rendelkező írótábor, s az irodalom iránt érdeklődő közönség a szakma képviselőjének fiatalabb és idősebb generációjának kiemelten fontos találkozási színtere. Jelentőségét mi sem mutatja jobban, hogy az utóbbi években indult vagy megerősödött írótáborok számára egyértelműen követendő utat, másolható mintát mutatott. Ezért is éreztem már tavaly úgy, hogy megérett a változtatásra és a bővítésre. Bízom benne, valóban érzékelhető is lesz ez a lépés. Az idei táborral egy újabb szintre szerettünk volna lépni, hogy folyamatos fejlődésben legyünk. A cél egy olyan nemzetközi vonatkozású rendezvény megszervezése, amely programkínálatának változatosságával már inkább a kulturális fesztiválok irányába mutat. A hagyományos szakmai programokon túl a korábbi évekhez hasonlóan még intenzívebben törekednénk a társművészetek bevonására (film, színház, zene). Szeretnénk, ha a tábor mindig különleges eseményekkel is szolgálhatna, s ezáltal még fontosabb szerepet töltene be majd a fiatalabb írógenerációk, a más területeken alkotó művészek, s a szórakozni vágyó érdeklődők számára egyaránt. A JAK-tábort később nemzetközi szinten, különösen a szomszédos országok művészei számára is vonzóvá akarjuk tenni, hogy az országok közötti kulturális együttműködéseket, projekteket és fordításokat is elősegítsük. Úgy vélem, a kortárs magyar irodalom számára kifejezetten hasznos lehet a nyitottság, s ha megismerkednek a környező országokban alkotó pályatársaikkal, ez a kapcsolatépítés mellett a saját műveik fordításaiban is nagy segítséget jelenthet. Ennek érdekében már idén nagyobb hangsúlyt fektettünk a külföldi vendégek meghívására (l. V4 workshop, Bécs Budapest Tranzit, valamint szerb vendégek). Közben pedig folytatnánk a Re:Verse fordítói projekjeit új, eddig még nem szerepelt országokkal (pl. osztrák, izlandi stb.). Távlati célunk mindenképpen az, hogy a JAKtábor meghatározó, dinamikus szerepet töltsön be a térség kulturális, irodalmi életében. Továbbá ez a forráskeresésben is újabb előnyöket adhat. A szervezésben igen fontos alapokra tudunk támaszkodni. Van egy nagyon színvonalas Műfordító Táborunk, s egyéb alkalmi projekteken túl a JAK-táborban már 2006 óta szervezünk fordítói workshopokat. A stuttgarti Akademie Schloss Solitude együttműködésével magyar szervezői vagyunk a Solitude nemzetközi ösztöndíjprogramnak, ennek keretében több nemzetközi fesztivált (a Port.hu és Fidelio médiatámogatásával megvalósult Haza/Heimat/Home az A38 Hajón, 2012; a Kívül-belül, Roham Bár, 2013) is megrendeztünk már Budapesten. A Világirodalmi Sorozatnak köszönhetően pedig rendszeres 7

8 kapcsolatban vagyunk különböző országokban élő szerzőkkel, akik rendszeresen megjelennek a kiadványainkban. Számolnunk kell azonban a forráshiánnyal. A MASZRE kiesésével már csak az NKA ingadozó pályázataira támaszkodhatunk. Szerencsére itt minden évben sikeresek voltunk, de az itt megítélt összegek mindössze a költségek 40-50%-t fedezik (ez nagyjából a szállás és ellátás ára), ami elég hálátlan körülményeket teremt. Mindenképpen más források bevonására kényszerülünk. Mint látható, a külföldi pályázás az egyik lehetséges megoldás. A másik pedig, hogy a fesztiválokhoz hasonlóan támogatókat keresünk a piaci és magánszektorból. Meggyőződésem ugyanis, hogy a fentebb részletezett átalakítások a minőségi és progresszív kultúra iránt elkötelezett szereplők számára is vonzóbb lehet. Idén hatalmas segítséget jelent a MrSale Öltönyüzlet támogatása, ami a korábbi együttműködéseknek is köszönhető, de nem lehet mindig kizárólag erre támaszkodni, hanem másokat is meg kell szólítani. A támogatók hosszadalmas keresését azonban már idén ősszel-télen el kell kezdenünk, hogy a következő nyárra már biztosítva legyen az anyagi háttér. Sajnálatos módon már a JAK-táboron is érződik a kultúrpolitikai átszervezések hatása. 15 év után idén nem a szigligeti kastély ad otthont a tábornak. Az átépítés elhúzódása és a tájékoztatás bizonytalansága miatt olyan kényszerhelyzetbe kerültünk, hogy a tábor biztonságos lebonyolítása érdekében hirtelen kellett átmeneti helyszínt találni. Jelen pillanatban tehát nem világos, hogy mi lesz a szigligeti Alkotóház sorsa, a tárgyalást még folytatjuk, de elképzelhető, hogy kénytelenek leszünk egy hosszabbtávú megoldást keresni. A finanszírozás kérdései A következő évek egyik legnehezebb kérdése a finanszírozás megoldása lesz, ugyanis rettenetesen leszűkültek a lehetőségek, ezért felül kell vizsgálni minden területet. Az állandó, a működéshez és a programokhoz stabil forrást jelentő MASZREpályázatokat átszervezték (NKA) és a felére (!) csökkentették, holott az NKA-nál is fontosabb szerepe volt a színtér alakulásában. Az NKA pályázatai részben a szervezeti és személyi átalakulások következményeként, meglehetősen hullámzó eredményeket mutatnak. Ráadásul az írószervezetek kérése ellenére sem teszik lehetővé, hogy a pályázatok elszámolásakor nagyobb részt emelhessünk be a működési költségekből. Hasonló bizonytalanságot mutatnak a minisztériumi működési támogatások, ahol meglepő módon a JAK még mindig mélétánytalanul kevesebb támogatást kap a többi írószervezethez képest, holott arányaiban nem végez kevesebb munkát, s a hagyományai miatt is a második legrégebbi írószervezetnek számít. Szakmailag tehát semmi nem indokolja ezt a döntést. A minisztériumi működési támogatás esetében mindenesetre kezdeményezni szeretném a kiegyenlített vagy nagyobb mértékű támogatás biztosítását. Mindebből következik, hogy a szervezet infrastruktúrájának működtetése miatt olyan kiadásokat is görget maga előtt, amelyek egyáltalán nem vagy csak nehezen elszámolható a pályázatokban, ezáltal nehezen tervezhetővé válik a költségvetés, s mindez a szervezendő programok rovására megy, éppen emiatt kellett rendszeresen önerőből, kevés vagy semmilyen anyagi támogatás nélkül eseményeket szerveznünk. Az egész helyzetet csak nehezíti az NKA és az MMA homályban tartott jövőbeli viszonya, miszerint a kulturális támogatások átszervezésének következő lépése az NKA szerepének korlátozása (esetleg megszüntetése), továbbá MMA szerepének fokozatos növelése a kulturális területeken (ld. a Magyar Közlöny évi 79. számát). A szervezet és a JAK tagságának ehhez való hozzáállását egyértelműen tisztázni kell (akár már az idei táborban is), s mérlegelnie kell, hogy milyen kompromisszumokat képes elfogadni a bizonytalan állami források reménytelen hajkurászása érdekében. 8

9 Összességében tehát a meglehetősen ingatag állami forrásokra kismértékben, de még számítani lehet, Ezeket a pályázatokat természetesen folytatni lehet és kell, de attól tartok, hogy jelentős és látványos előrelépésre nem lehet számítani ezeken a területeken. Ha nem történik drasztikus változás, akkor a szervezetet továbbra is a rákényszerített súly- és tétnélküli állapotban tarthatjuk, a működését pedig éppenhogy biztosítani tudjuk majd. Ezeket figyelembe véve tehát erősebben kell koncentrálni az újabb források bevonására. (Értelemszerűen az előbbi nehezíti az utóbbi törekvéseket is.) A magam részéről tehát nagyobb hangsúlyt kívánok fordítani az egyéb állami, a külföldi és nem-állami támogatások felkutatására. Az egyéb állami támogatások nyomán több programvalósult meg helyi önkormányzati vagy kiegészítő támogatással (elsősorban Székesfehérváron és Debrecenben) ezeket a lehetőségeket újra és újra körbe kell járni. Ebben a helyi tagokra és programfelelősökre számíthatunk, akiknek szintén tanácsos az adott kapcsolatok kiépítésre fókuszálniuk. A nemzetközi intézmények és kapcsolatok révén a kulturális intézményektől, nagykövetségektől számíthatunk még alkalmi támogatására. Természetesen ezek is bizonytalanok, végesek és/vagy kiszolgáltatottak a mindenkori politikai körülményeknek, így csak esetenként lehet ezekre támaszkodni. Ezért is fontos inkább a nemzetközi együttműködésekre koncentrálni. Ahogy korábban említettem, mindenképpen folytatni kívánjuk a Visegrádi Alaphoz történő pályázást, hiszen az lehetőséget biztosítana egyfajta stabilitás elérésére, s elősegíti az újabb lehetőségeket is. A fenti strukturális folyamatok (pl. a közösség- és szervezetfejlesztés) következetes végigvitelével pedig értelemszerűen a JAK civil oldalát lehetne erősíteni, ennek következtében pedig a szervezet nagyobb eséllyel indulhatna a Tempus, a Norvég Civil Alap, a Svájci Alap, vagy más európai uniós pályázatokon. Ezekhez azonban a JAK-nak ki kell lépnie az eddig megszokott irodalmi gondolkodás kereteiből, hiszen ezek a források sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznek az országok közötti együttműködésekre, a kulturális szervezetek társadalmi beágyazottságának, valamint a kultúra, a művészetek társadalmi szerepvállalásának erősítésére. (Értelemszerűen mindez addig számít lehetőségnek, amíg élnek és működnek ezek a kapcsolatok, s nem számolódnak fel a politikai lépések következtében.) Az eddigi országok közötti, elsősorban fordítói együttműködések jó kiindulópontot jelentenek az induláshoz. Mivel ezek a korábbiaknál jóval nagyobb pályázatok, a jelenlegi működési rendszert figyelembe véve folyamatos kísérletezésekkel a három év alatt 1 vagy 2 pályázatra látok reális esélyt. Az egyéb támogatások megszerzésére a következő lehetőségeket látom. Az egyik, hogy a JAK befogadhatja az adó 1%-ból járó támogatásokat. Ezek szerény, ám annál fontosabb kiegészítést jelentenek, éppen ezért régóta tervezzük, hogy kampányt építhessünk rá. A másik: partnerek bevonása a piaci vagy magánszektorból. S bár mindenki a nem-állami források felkutatásáról beszél, a gyakorlatból lehet tudni, hogy ez mennyire nehéz, miközben például a gazdasági tényezők jó részét (pl. bankok) kifilézték, így jó lenne kerülni az üres közhelyeket. Az újabb források bevonásához ugyanis rengeteg kreativitásra és (újfent) korábbi irodalmi szemléletünk megváltoztatására van szükség, hiszen olyan határterületeket kell felfedezni, melyek mindkét fél érdekeit képviselheti, s ezáltal kölcsönösen segítik egymás tevékenységeit. Ráadásul ehhez a megfelelő partnert is meg kell találni. Vagy láthatónak kell lenni, vagy társadalmilag hasznos tevékenységet kell felmutatni. S mint tudjuk, elsőre nem az irodalom az, ami ennek a kitételnek megfelelne. Szemléletváltás nélkül tehát újabb forráscsere sincs. Mint említettem, kiindulópontnak a JAK-tábor tűnik ideálisnak, de a jövőben tudatosan kell ebbe az irányba építkezni, s a korábbiaknál is jóval erősebben kell a projektalapú szerveződést, működést erősíteni. Ezek biztosíthatják azt is, hogy a közösségi támogatás (crowdfunding) irányába is elmozdulhassunk. Látható, hogy ezek egyáltalán nem új ötleteket, az eredményes megvalósításuk azonban még hátra van. Nem ígérem tehát, hogy biztos megoldást tudok felmutatni, de célom lenne, hogy a forrásaink legalább 1/3-t már a külföldi 9

10 pályázatokból, illetve más együttműködésekből, s ne a szokásos állami pályázatokból teremtsük meg. Összességében azzal a korábban is említett gondolatmenettel zárnám, hogy az elmúlt években megmutattuk, a JAK csökkenő források közt is képes értékeket létrehozni, leginkább a vezetőség és a tagok belefektetett munkájának és elköteleződésének köszönhetően. A tehetség és minőségi munka elsősorban tehát nem pénz kérdése, hanem szakmai felelősség. Mindenesetre a jövőben is azon kívánok dolgozni bármilyen területen is legyek, hogy minél többen felismerjék: a fiatal tehetségek gondozása, képviselete mindig megtérülő befektetés egy kultúra számára. Egy dolgot viszont nem szabadna elfelejtenünk: bármilyen szervezet, így a JAK egyesülete is, elsősorban a tagjainak aktivitásától működőképes. A következő három évben tehát leginkább ezen az alapon dolgozhatnánk közösen tovább. 10

11 1041, Budapest, Szigeti József utca 17. V/ Személyi adatok Születési név: Születés helye: Kecskemét Születés ideje: július 13. Állampolgárság: magyar (fotó: Bach Máté) Tanulmányok PhD : SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Irodalomelméleti képzés, államilag finanszírozott ösztöndíj Egyetem : SZTE BTK finnugor szak : SZTE BTK magyar szak Középiskola : Arany János Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Nyelvismeret angol: középfokú nyelvtudás, C -típusú állami nyelvvizsga finn: középfok nyelvtudás (jelenleg passzív) német: alapfokú szövegértés, olvasási készség orosz: alapfokú szövegértés, olvasási készség IT ismeret felhasználói szint 11

12 Gépjárművezetői engedély B-kategóriás jogosítvány Pályázat a József Attila Kör Irodalmi Egyesület elnökségére Külföldi tanulmányutak, díjak, ösztöndíjak 2006 nyár Jyväskylä, Finnország, CIMO ösztöndíj, 1 hónap 2007 SZTE BTK Modern Magyar Irodalom Tanszék Grezsa Ferenc irodalomtörténeti pályázat, I. helyezés Szakmai tevékenység Egyetemi óraadó (Szegedi Tudományegyetem és Budapesti Média Intézet) 2012 A József Attila Kör Irodalmi Egyesület (JAK) elnöke 2013 A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE) elnökségi tagja 2014 Móricz Zsigmond Irodalmi Ösztöndíj kuratóriumának a tagja 2014 Gérecz Attila Díj kuratóriumának a tagja Egyéb szakmai tevékenység Az Frissítő című fiatal szerzőket az Írók Boltjában bemutató sorozat szervezője és moderátora (2014 ) A Vitamin című kortárs magyar irodalmi vitaestek főszervezője és moderátora a szegedi Grand Caféban ( ) A szegedi Assam Teaház Teaházi beszélgetések c. irodalmi programjának moderátora és szervezője A JAK Középiskolás fokon c. irodalmi programjának szegedi szervezője ( ) JAK-elnökségi tag, a JAK szegedi képviselete, programfelelőse ( ) Térhatás Konferencia Lírafordulat és kánonmozgás a kortárs fiatal lírában, október 6 7., Szeged SZTE Rektori Hivatal, szervező JAK elnökeként számos hazai és nemzetközi irodalmi rendezvény főszervezője, koordinátora Pluralica, szerkesztő (2007 ) Szerkesztés Pluralica: Kortárs észt, 2009/1-2 Lauri Sommer Tönu Önnepalu versei (Hangolás 1.), Pluralica, Budapest, Lee Gil Won: Napfénypalást versei (Hangolás 2.), Pluralica, Budapest,

13 Németh György: A József Attila Kör története FIJAK/JAK , JAK + Prae.hu, Budapest, Haza Heimat Home: a JAK Solitude Őszi Nemzetközi Irodalmi Fesztiválon elhangzott szövegek angol és magyar nyelven, Dűlő (online: Takács Tamás Vilkó: Pisztolytáska és rózsapatron A Guns N Roses és én, Pluralica, Budapest, Roger Hobbs: A Szellem (ford. Nagy Gergely), Libri Kiadó, 2014 (megjelenés alatt) Murakami Rjú: Piercing (ford. Nagy Gergely), Libri Kiadó, 2014 (megjelenés alatt) Fridericke Mayröcker: Scardanelli (Hangolás 3.), Pluralica, Budapest (megjelenés alatt) 13

14 Publikációs lista (válogatás) Könyv Megtalált helyed (Kritikák, tanulmányok két esszé között), Pluralica FISZ, Budapest, Recenzió, kritika A bőr titkai (Péterfy Gergely: A kitömött barbár), Népszabadság június 14. Utazás a koponyák körül (Centauri: Jégvágó), Műút Nehéz idők (Farkas Péter: Nehéz esők), Élet és Irodalom február 14. Single Malt (Babczky Tibor: Magas tenger), Népszabadság február 1. Aimé Billion mesél (Kun Árpád: Boldog Észak), Élet és Irodalom november 29. Emlékszel Alizra? (Hajnóczy Péter: Jelentések a süllyesztőből), Élet és Irodalom augusztus 8. Hungarikum-e vagy? (Borbély Szilárd: Hungarikum-e a líra?), Műút , Volt egyszer egy Apokrif (Marno János: Kezünk idegen formákba kezd), Műút , Hűség és boldogság (Kőrösi Zoltán: A hűséges férfi) Tiszatáj 2011/10., A fogtündér, avagy bevezetés a poszthumán költészetbe (Nemes Z. Márió: A fogtündér), Prae 2011/2., Tanulmány Posztmodern média-freakshow In Zenei szubkultúrák médiareprezentációja (szerk. Guld Ádám Havasréti József), Budapest, Gondolat, 2012, Embólia kisasszonynak - Hajnóczy és a kortárs fiatal költészet?, Tiszatáj 2011/9, Horrorra akadva Fantasztikum, poézis, és filmes reflexiók Vida Gergely Horror-klasszikus c. művében, Apertúra 2011 tél (http://apertura.hu/2011/tel/gaborjak) A roncsolás esztétikája (Nemes Z. Márió költészetéről) In Bizarr játékok. Fiatal irodalomtörténészek fiatal írókról-költőkről (szerk. Darabos Enikő Balogh Endre), JAK Prae.hu, Budapest, 2010, Vadászat és anatómia (Gondolatok a Jézus mennyasszonya testábrázolásairól) In Tudom. De: tudod-e? (szerk. Cserjés Katalin, Turi Tímea), Lectum, Szeged, 2009,

15 Oly sok arca van a halálnak Írás, halál, test, és szerelem Péterfy Gergely Halál Budán c. regényében, Kalligram 2009/11., Esszé A tetovált ember, Új Könyvpiac július-augusztus, 1. A Másik teste? Farkas Péter Kreatúra című regényéről és James Nachtwey képeiről Élet és irodalom január 21. Interjúk Hajnóczy háta? Rövid interjúk Hajnóczy Péter utóéletéről (Németh Gábor, Jánossy Lajos, Nemes Z. Márió, Bajtai András) In: Énekelt és táncolt mint egy szatír Hajnóczy tanulmányok IV. (szerk. Cserjés Katalin Nagy Tamás), Lectum, Szeged, 2012, Hogyan kell élni egy olyan országban, ahol nincs nyílt diktatúra? (Interjú Sík Domonkossal), Prae.hu Itt vannak az északiak (Interjú Papolczy Péter műfordítóval), Pluralica április 19. A terror(izmus), az esztétika és Godzilla (Interjú Fogarasi Györggyel Terror(ism) & Aesthetics c. nemzetközi konferencia főszervezőjével), Pluralica február 11. Hús-vér történetek (Tallér Edinával és Szvoren Edinával beszélget), Híd 2011/12., Kultúrcsempészek II. beszélgetés Kollár Árpáddal, Pluralica december 29. Megyek és visszatérek beszélgetés Ilma Rakusával, Pluralica december 14. Kultúrcsempészek I. interjú Orcsik Rolanddal, Pluralica szeptember 26. Konferencia-előadások Végül pedig megérezték Baba Franciska édeskeserű hónaljszagát. A női test ábrázolásai Darvasi László Szerezni egy nőt című kötetében, A nő és a test/iség (Nyelv, ideológia, média 4.), Szegedi Tudományegyetem, szeptember

16 Preparátum a lakásban (Testábrázolás és retorika Hajnóczy Jézus mennyasszonya című kisregényében), A párbeszéd helyzetébe kerülni Hajnóczy Péter (újra)olvasásának lehetőségei, Szeged, Grand Café, november A nevem Wolf Darvasi László Szerezni egy nőt c. kötetének újraírásairól. Újraírások Réécritues Rewritings Nemzetközi Konferencia, Junior szekció, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, január Édeskevés kommentek (Részletek a Spiegelmann-ügyiratból), II. Populáris kultúra Médiakultúra workshop, április 3-5., Debreceni Egyetem Soó Rezső Kutatóház, Síkfőkút Maki-verem, avagy a klinikai nyelv -e? (Nemes Z. Márió költészetéről), JAK Tanulmányi Napok, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, május

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA ELNÖKI BESZÁMOLÓ Szórád Gábor Miről is lesz szó... 1.) Beszámoló az elmúlt hat hónap munkájáról 2.) Jogi személyiségünk jelenlegi állapota 3.) Jogi személyiség elérésének végső

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet)

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet) Jegyzőkönyv a DOSz Nyelvtudományi Osztályának alakuló üléséről Ülés időpontja: 2013. 10. 21. 15:00 Ülés helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II.

Részletesebben

Böhm Gábor szakmai önéletrajza

Böhm Gábor szakmai önéletrajza Böhm Gábor szakmai önéletrajza Dr. Böhm Gábor, PhD egyetemi adjunktus Iskolák - Energetikai Szakképzési Intézet, Paks, 1990-1994 Elektronikai műszerész szak - Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1994-2000

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elnökjelölti program 2016-2019 Béres József Budapest, 2016. április 11. 2. oldal Bevezetés A MEE elnökeként 3 évet dolgoztam az Elnökség tagjaival közösen az előző Elnöki

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása NTP-EFP-14 A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetés az

Részletesebben

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 Rechnitzer János elnök 2015. évi közgyűlés Eger Részletes értékelés a 2012 2015 közötti időszak eredményeiről.

Részletesebben

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat IPARI VÁROS - IPARVÁROSOK ÉS VÁROSI IPARTERÜLETEK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó ipari városainak példáján keresztül Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

TanodaPlatformkonferencia. a tanodamozgalom fejlesztéséért

TanodaPlatformkonferencia. a tanodamozgalom fejlesztéséért TanodaPlatformkonferencia a tanodamozgalom fejlesztéséért 2014. december 12. 10.00 15.30 ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40. Mi is az a tanoda Miről szól ez a konferencia

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra

A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra erősítése érdekében» című projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.2. pályázati típus Testvérvárosok

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Vállalkozónők Képviselőinek Hálózata

Vállalkozónők Képviselőinek Hálózata Vállalkozónők Képviselőinek Hálózata A siker útj tján 2012.04.26. Vállalkoz llalkozónők k Képvisel pviselőinek inek Hálózata MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt SEED Kisvállalkozás-fejlesztési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői pályázatáról

A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői pályázatáról A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői A magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret, ének, rajz munkaközösség véleménye Kis Gábor intézményvezetői A pályázat formai

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Závogyán Magdolna főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította Részt vesz a közművelődési

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013.

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ

NTP-FTH SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ NTP-FTH-15-0036 SPECIÁLIS TEHETSÉGBANK SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tartalom 1. A pályázati program lényege... 3 2. A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenysége... 3 3. A pályázatban megfogalmazott célok

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TUDÁSKÖZVETÍTÉS ÉS AZ INNOVÁCIÓK ESÉLYEI Czibere Ibolya Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet

Részletesebben

CV - Dr. Fekete Richárd PhD

CV - Dr. Fekete Richárd PhD CV - Dr. Fekete Richárd PhD Dr. Fekete Richárd PhD egyetemi tanársegédirodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet Iroda: A épület, 1213. irodatelefon: 74/528-300/210Email: feketer@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra Az

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Beszámoló a Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről 1 A könyvtár működési körülményei sokat javultak az utóbbi években, megfelelnek a törvényi előírásoknak, ami a fenntartó önkormányzat pozitív hozzáállásának

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában

Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában : a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában Balás Gábor - A használható tudásért 1051 Budapest Október 6. utca 19. www.hetfa.hu Áttekintés

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 428. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-03-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

MI A BAJ AZ ISKOLAI NYELVOKTATÁSSAL? A Nyelvtudásért Egyesület. 2016. március 5-i konferenciájának. összefoglalója

MI A BAJ AZ ISKOLAI NYELVOKTATÁSSAL? A Nyelvtudásért Egyesület. 2016. március 5-i konferenciájának. összefoglalója MI A BAJ AZ ISKOLAI NYELVOKTATÁSSAL? A Nyelvtudásért Egyesület 2016. március 5-i konferenciájának összefoglalója Szerkesztette: Kuti Zsuzsa és Öveges Enikő 2016 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3 Te mit gondolsz

Részletesebben

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban

A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban A regionális hálózatépítés fejlesztési eredményei a Dél-dunántúli régióban Csizmazia Sándorné szakmai vezető TÁMOP 3.2.2.Dél-dunántúli RHK Garay János Általános Iskola és AMI Záró konferencia a Dél-dunántúli

Részletesebben

4. A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve 2016. február 11. ELŐTERJESZTÉS

4. A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve 2016. február 11. ELŐTERJESZTÉS 4. A MagHáz Centrum Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve 2016. február 11. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. február 11-ei ülésére 4. napirend Tárgya: Előadó: A MagHáz

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére

Részletesebben

Pályázati figyelő 2014. augusztus

Pályázati figyelő 2014. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot Budapest Főváros Közgyűlése Műemléki Keret 2014 A főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukciójára. A pályázat keretében

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

Interjú Droppa Judit textilművész, egyetemi tanárral

Interjú Droppa Judit textilművész, egyetemi tanárral A művészeti intézményeknek van egy optimális léptéke Interjú Droppa Judit textilművész, egyetemi tanárral Educatio: Hogyan épül fel a hazai művészeti felsőoktatás intézményi háttere? Droppa Judit: Vannak

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása A társadalmi kirekesztés - Kelet-Közép-Európa meghatározó problémája A kisebbségek

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

A Manna Kulturális Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről - szöveges beszámoló - A Manna Egyesület ebben az esztendőben is folytatta megkezdett segítő munkáját: támogatta az alkotókat,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Színház maszk nélkül: A Katona József Színház arculatváltása. Pálóczi Alexandra. XXXII. OTDK Társadalomtudományi Szekció március 31.

Színház maszk nélkül: A Katona József Színház arculatváltása. Pálóczi Alexandra. XXXII. OTDK Társadalomtudományi Szekció március 31. XXXII. OTDK Társadalomtudományi Szekció 2015. március 31. Színház maszk nélkül: A Katona József Színház arculatváltása Pálóczi Alexandra Témavezető: Dr. Keszeg Anna Bevezetés Arts and business fogalmak

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért. Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal december 9.

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért. Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal december 9. EPALE Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 2016. december 9. Mi az EPALE? Nemzeti Támogató Szolgálat Központi Támogató Szolgálat

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

International Visegrad Fund Mezinárodní visegrádský fond Nemzetközi Visegrádi Alap Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Medzinárodný vyšehradský fond

International Visegrad Fund Mezinárodní visegrádský fond Nemzetközi Visegrádi Alap Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Medzinárodný vyšehradský fond International Visegrad Fund Mezinárodní visegrádský fond Nemzetközi Visegrádi Alap Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Medzinárodný vyšehradský fond 1335. november, Visegrád, királytalálkozó I. Anjou Károly

Részletesebben

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai KEK tagállamok Visegrádi Négyek Előzmények Közép-európai Kezdeményezés (KEK) o 1989. 11.11. Budapest, Ausztria, Jugoszlávia, Magyarország és

Részletesebben

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám február 25. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám február 25. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám 2013. február 25. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN

MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN MAGYAR DOKTORANDUSZOK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN Papp Z. Attila Csata Zsombor Külhoni magyar doktoranduszok: nemzetközi kontextusok és Kárpát-medencei jellegzetességek 1 1. Bevezető Talán nem szükséges bizonyítani,

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

MediaGo Alapítvány MediaGo Alapítvány

MediaGo Alapítvány MediaGo Alapítvány A a MediaGo Holding független érdekszövetség tagjaként jött létre 2009-ben. Missziónk a pályája elején lévő fiatal munkaerő elhelyezkedésének segítése, ezen keresztül a strukturális munkanélküliség csökkentése,

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT. Külügyekért felelős alelnök tisztségére

PÁLYÁZAT AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT. Külügyekért felelős alelnök tisztségére PÁLYÁZAT AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Külügyekért felelős alelnök tisztségére Katona Viktória Jogász, III. évfolyam Neptun-kód: DK63LZ Bemutatkozás

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Vital Cities - Bp XIII. kerület Helyzetfeltárás. Urbact Helyi Csoport workshop November 02, 09, 16.

Vital Cities - Bp XIII. kerület Helyzetfeltárás. Urbact Helyi Csoport workshop November 02, 09, 16. Vital Cities - Bp XIII. kerület Helyzetfeltárás Urbact Helyi Csoport workshop 2016. November 02, 09, 16. URBACT III VITAL CITIES Mai program: 1. Az Urbact Program bemutatása (10 ) Böhönyey Ágnes HBHE 2.

Részletesebben

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI Vigyázz Kész - Rajt (Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI MI AZ ADOMÁNYSZERVEZÉS? Forrásteremtés Az adományszervezési (fundraising) stratégia a szervezet működéséhez, céljainak megvalósításához

Részletesebben

Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend. Ikt. sz.: SZF/../2014.

Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend. Ikt. sz.: SZF/../2014. Osztojkán Béla Szakkollégium Működési Rend Ikt. sz.: SZF/../2014. A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban Főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, továbbá a nemzeti felsőoktatási

Részletesebben