Reszegi Katalin publikációi (hivatkozásokkal, recenziókkal)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reszegi Katalin publikációi (hivatkozásokkal, recenziókkal)"

Átírás

1 Reszegi Katalin publikációi (hivatkozásokkal, recenziókkal) Önállóan megjelent lektorált munkák: 1. Hegynevek a középkori Magyarországon. A Magyar Névarchívum Kiadványai 21. Debrecen, lap. 1. BAUKO JÁNOS Reszegi Katalin: Hegynevek a középkori Magyarországon. Névtani Értesítő: BÍRÓ FERENC Új helynévtörténeti monográfiák a debreceni névtani műhely sorozatából. Magyar Nyelv 109: KOVÁCS ÉVA A Tihanyi összeírás néhány szórványáról: Ozoufeu, Cuest, Eurmenes, Zeleus. Magyar Nyelvjárások 48: SZŐKE MELINDA Ság birtok leírása a garamszentbenedeki apátság alapítólevelében. Magyar Nyelvjárások 49: 65, PÁSZTOR ÉVA A halmok neveinek szerkezeti felépítéséről és változási hajlandóságáról. Helynévtörténeti Tanulmányok 8: BÁBA BARBARA A földrajzi köznév fogalma. Helynévtörténeti Tanulmányok 8: Rivista Italiana di Onomastica 18 (2012): BÉNYEI ÁGNES Helynévképzés a magyarban. Debrecen. 17, 66, 96, HOFFMANN ISTVÁN Funkcionális nyelvészet és helynévkutatás. Magyar Nyelvjárások 50: BÁBA BARBARA A földrajzi köznevek etimológiai és kronológiai rétegződése. In: FORGÁCS TAMÁS NÉMETH MIKLÓS SINKOVICS BALÁZS szerk.: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei 7. Szeged, SzTE. Magyar Nyelvészeti Tanszék , BÁBA BARBARA Etymological and chronological stratification of geographical common words. In: BEATE HENN-NEMMESHEIMER Hrg.: Sprachentwicklungen und kulturelle Differenzierungen. St. Ingbert. Reihe: Mannheimer Beiträge zur Kultur-und Literaturwissenschaft. 12. GACSÁLYI-BÁBA BARBARA Vizsgálatok a földrajzi köznevek köréből. Doktori értekezés. Debrecen. 10, 11, 14, 17, 61, 78, 93, 96, 102, 109, 112, KOCÁN BÉLA Helynévtörténeti vizsgálatok a régi Ugocsa vármegyében. Doktori disszertáció. Kézirat. Debrecen KOVÁCS ÉVA A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. Doktori értekezés. Debrecen. 103, 104, 110, 112, 113, 117, 118, 131, 141, KÖTELES-SZŐKE MELINDA A garamszentbenedeki apátság évi alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. Doktori értekezés. Debreceni Egyetem. 119, 120, 122, 143, 144, SZŐKE MELINDA A latin szöveg és a helynévi szórvány kapcsolata. Különös tekintettel a garamszentbenedeki apátság alapítólevelének latinizáló helyneveire. Helynévtörténeti Tanulmányok 9: , SZŐKE MELINDA A garamszentbenedeki alapítólevél Susolgi szórványához. Magyar Nyelvjárások 51: , PÁSZTOR ÉVA Hajdúnánás határneveinek névrendszertani vizsgálata. Doktori értekezés. Debrecen. 28, 79, BÁBA BARBARA A földrajzi köznevek használatának speciális színtere: a középkori oklevélírói gyakorlat. Helynévtörténeti Tanulmányok 10: , HOFFMANN ISTVÁN A helynevek mint az őstörténet forrásai. In: SUDÁR BALÁZS SZENTPÉTERI JÓZSEF PETKES ZSOLT LEZSÁK GABRIELLA ZSIDAI ZSUZSANNA szerk., Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont SZŐKE MELINDA A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. 115, 116, 118, 138, KOVÁCS ÉVA A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. 103, 112, 117, 130, FEJES ERIK Oroszlánkő vára. Várjáró Magazin szam/ Lektorált tanulmányok: 2. Hegynevek az Árpád-kori Gömör vármegyéből. Magyar Nyelvjárások 40 (2002): HOFFMANN ISTVÁN Magyar helynévkutatás Debrecen. 181.

2 25. BAUKO JÁNOS Hegynévhasználat a fordítás és kétnyelvűség tükrében. In: BAUKO JÁNOS szerk.: Bilingvizmus és fordítás. Nyelvészeti tanulmányok Arany A. László születése 100. évfordulójának tiszteletére. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem Közép Európai Tanulmányok Kara BAUKO JÁNOS Komparácia slovenských a maďarských oroným vo Vysokých Tatrách. In: OLODŠIAK, MARTIN ed.: Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Prešov PU. ISBN GYŐRFFY ERZSÉBET társszerzővel: Árpád-kori hegy- és víznevek funkcionális-szemantikai szempontú összehasonlító vizsgálata. Magyar Nyelvjárások 41 (2003): PÓCZOS RITA Etnikai viszonyok tükröződése a névmodellekben. Helynévtörténeti tanulmányok 4: PÓCZOS RITA Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. Doktori disszertáció. Kézirat. Debrecen. 51, 82, KISS MAGDALÉNA Bihar megyei víz- és településnevek lexikai kapcsolata. In: Félúton PÓCZOS RITA Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. A Magyar Névarchívum Kiadványai 18. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. 56, 88, KISS MAGDALÉNA A Körösök magyar vízneveinek funkcionális-szemantikai elemzése. Helynévtörténeti tanulmányok 8: KISS MAGDALÉNA2015. A Körösmente folyóvízneveinek névrendszertani vizsgálata. Doktori Értekezés. Budapest, ELTE. 31, Bérc, hegy és halom a régi helyneveinkben. Helynévtörténeti Tanulmányok 1. (2004): GALLASY MAGDOLNA Helynévtörténeti tanulmányok 1. Magyar Nyelv 102: HEGEDŰS ATTILA Helynévtörténeti tanulmányok 1. Névtani Értesítő 28: HEGEDŰS ATTILA Helynévtörténeti tanulmányok 1 2. Onomastica Uralica 7: JOSEF SCHWING Helynévtörténeti tanulmányok 1. Namenkundliche Informationen : NEMES MAGDOLNA Földrajzi köznevek állományi vizsgálata. Doktori értekezés. Kézirat. Debrecen HOFFMANN ISTVÁN A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. A régi magyar helynevek vizsgálatának alapkérdései. Akadémiai doktori értekezés. Kézirat. Debrecen. 66, 150, TÓTH VALÉRIA Kováts Dániel: Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája. Magyar Nyelvjárások 46: HOFFMANN ISTVÁN A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. 68, BÁRTH JÁNOS Székelyföldi történeti helynevek nyelvi elemzése. Névföldrajzi vizsgálatok Szabó T. Attila Erdélyi Helynévtörténeti Adattárában. Doktori értekezés. Budapest. 91, KENYHERCZ RÓBERT A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. (A helynevek hangtörténeti forrásértéke). Doktori disszertáció. Debrecen BÁBA BARBARA Puszta földrajzi köznevek helynévalkotó szerepe az ómagyar korban A jelentéshasadás. Helynévtörténeti Tanulmányok 6: 127, KENYHERCZ RÓBERT A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. (A helynevek hangtörténeti forrásértéke). Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó GACSÁLYI-BÁBA BARBARA Vizsgálatok a földrajzi köznevek köréből. Doktori értekezés. Debrecen Két hegyvonulat Árpád-kori névállományának összevető vizsgálata. Helynévtörténeti Tanulmányok 2. (2006): GALLASY MAGDOLNA Helynévtörténeti tanulmányok 2. Névtani Értesítő 30: HEGEDŰS ATTILA Helynévtörténeti tanulmányok 1 2. Onomastica Uralica 7: PÓCZOS RITA Etnikai viszonyok tükröződése a névmodellekben. Helynévtörténeti tanulmányok 4: 21, PÓCZOS RITA Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. Doktori disszertáció. Kézirat. Debrecen. 134, PÓCZOS RITA Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. A Magyar Névarchívum Kiadványai 18. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. 141, 149.

3 51. KENYHERCZ RÓBERT A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. (A helynevek hangtörténeti forrásértéke). Doktori disszertáció. Debrecen SZŐKE MELINDA Ság birtok leírása a garamszentbenedeki apátság alapítólevelében. Magyar Nyelvjárások 49: KENYHERCZ RÓBERT A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. (A helynevek hangtörténeti forrásértéke). Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó KOVÁCS ÉVA A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. Doktori értekezés. Debrecen. 146, 147, KÖTELES-SZŐKE MELINDA A garamszentbenedeki apátság évi alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. Doktori értekezés. Debreceni Egyetem. 122, SZŐKE MELINDA A latin szöveg és a helynévi szórvány kapcsolata. Különös tekintettel a garamszentbenedeki apátság alapítólevelének latinizáló helyneveire. Helynévtörténeti Tanulmányok 9: SZŐKE MELINDA A garamszentbenedeki alapítólevél Susolgi szórványához. Magyar Nyelvjárások 51: SZŐKE MELINDA A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó KOVÁCS ÉVA A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. 144, A hegynevek és más helynévfajták kapcsolata. In: HOFFMANN ISTVÁN JUHÁSZ DEZSŐ szerk.: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Debrecen Budapest BÍRÓ FERENC Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Magyar Nyelvjárások 45: BÍRÓ FERENC Névtörténet magyarságtörténet. Onomastica Uralica 7: ZELLIGER ERZSÉBET Nyelv, nemzet, identitás 1 3. A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus névtani előadásai. Névtani Értesítő 30: SZABÓ T. ANNAMÁRIA A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus nyelvészeti előadásai. Magyar Nyelv 105: GYŐRFFY ERZSÉBET Folyóvíznevek a korai ómagyar korban. Doktori disszertáció. Kézirat. Debrecen GYŐRFFY ERZSÉBET Korai ómagyar kori folyóvíznevek. A Magyar Névarchívum Kiadványai 20. Debrecen KOCÁN BÉLA Helynévtörténeti vizsgálatok a régi Ugocsa vármegyében. Doktori disszertáció. Kézirat. Debrecen A hegynév terminus definiálása. In: BÖLCSKEI ANDREA N. CSÁSZI ILDIKÓ szerk.: Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Budapest ZÁNTÓ EDINA Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Magyar Nyelv 106: 219, FARKAS TAMÁS Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Magyar Nyelvőr 134: BÁBA BARBARA Földrajzi köznévi fogalmak megnevezési rendszerének tagoltsága a romániai magyar nyelvjárásokban. Helynévtörténeti tanulmányok 5: BAUKO JÁNOS Hegynévhasználat a fordítás és kétnyelvűség tükrében. In: BAUKO JÁNOS szerk.: Bilingvizmus és fordítás. Nyelvészeti tanulmányok Arany A. László születése 100. évfordulójának tiszteletére. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem Közép Európai Tanulmányok Kara BÁBA BARBARA Puszta földrajzi köznevek helynévalkotó szerepe az ómagyar korban A jelentéshasadás. Helynévtörténeti Tanulmányok 6: GACSÁLYI-BÁBA BARBARA Vizsgálatok a földrajzi köznevek köréből. Doktori értekezés. Debrecen. 54, A régi hegynevek névterjedelmének kérdéséről. Helynévtörténeti Tanulmányok 3. (2008): HÁRI GYULA Helynévtörténeti tanulmányok 3. Névtani Értesítő 31: PÓCZOS RITA Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. Doktori disszertáció. Kézirat. Debrecen. 54.

4 75. PÁSZTOR ÉVA Kováts Dániel: Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája. Névtani Értesítő 31: PÓCZOS RITA Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. A Magyar Névarchívum Kiadványai 18. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó SZŐKE MELINDA Ság birtok leírása a garamszentbenedeki apátság alapítólevelében. Magyar Nyelvjárások 49: 65, KÖTELES-SZŐKE MELINDA A garamszentbenedeki apátság évi alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. Doktori értekezés. Debreceni Egyetem SZŐKE MELINDA A latin szöveg és a helynévi szórvány kapcsolata. Különös tekintettel a garamszentbenedeki apátság alapítólevelének latinizáló helyneveire. Helynévtörténeti Tanulmányok 9: , PÁSZTOR ÉVA Hajdúnánás határneveinek névrendszertani vizsgálata. Doktori értekezés. Debrecen SZŐKE MELINDA A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó A jelentéshasadás mint helynévalkotási mód. Helynévtörténeti Tanulmányok 4. (2009): HOFFMANN ISTVÁN A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó PÓCZOS RITA Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. A Magyar Névarchívum Kiadványai 18. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó BÁBA BARBARA Földrajzi köznévi fogalmak megnevezési rendszerének tagoltsága a romániai magyar nyelvjárásokban. Helynévtörténeti Tanulmányok 5: GYŐRFFY ERZSÉBET Korai ómagyar kori folyóvíznevek. A Magyar Névarchívum Kiadványai 20. Debrecen BÁBA BARBARA Puszta földrajzi köznevek helynévalkotó szerepe az ómagyar korban A jelentéshasadás. Helynévtörténeti Tanulmányok 6: 121, 123, KOVÁCS HELGA Határvédelemre utaló helynévi lexémák a régi magyar nyelvben. In: PETE LÁSZLÓ szerk.: Juvenilia 4. Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó BÁBA BARBARA A földrajzi köznév fogalma. Helynévtörténeti Tanulmányok 8: 122, 124, 125, SLÍZ MARIANN Tulajdonnév és kategorizáció. Magyar Nyelv 108: , HOFFMANN ISTVÁN Funkcionális nyelvészet és helynévkutatás. Magyar Nyelvjárások 50: , BÁBA BARBARA A földrajzi köznevek etimológiai és kronológiai rétegződése. In: FORGÁCS TAMÁS NÉMETH MIKLÓS SINKOVICS BALÁZS szerk.: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei 7. Szeged, SzTE. Magyar Nyelvészeti Tanszék GACSÁLYI-BÁBA BARBARA Vizsgálatok a földrajzi köznevek köréből. Doktori értekezés. Debrecen. 19, 23, 24, 35, 36, 56, 62, TÓTH VALÉRIA Szempontok a középkori források személynévi adatainak értékeléséhez. Nyelvtudományi Közlemények 109: TÓTH VALÉRIA A személynévadás és személynévhasználat névelméleti kérdései. Helynévtörténeti Tanulmányok 10: KISS MAGDALÉNA: A Körösmente folyóvízneveinek névrendszertani vizsgálata. Budapest, ELTE. 132, A kognitív szemlélet lehetőségei a helynévkutatásban. A metonimikus névadás. Magyar Nyelvjárások 47. (2009): N. FODOR JÁNOS Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. A Felső-Tisza-vidék személyneveinek nyelvi elemzése ( ). Magyar Névtani Értekezések 2. Budapest. 69, 70, GYŐRFFY ERZSÉBET Korai ómagyar kori folyóvíznevek. A Magyar Névarchívum Kiadványai 20. Debrecen BENCZE M. ILDIKÓ A metonímia a kognitív pragmatikaelméletek tükrében. Magyar Nyelvjárások 48: 25: BÁBA BARBARA Puszta földrajzi köznevek helynévalkotó szerepe az ómagyar korban A jelentéshasadás. Helynévtörténeti Tanulmányok 6: BAGLADI ORSOLYA Magyar gombanevek nyelvészeti elemzése. Doktori értekezés. Pannon Egyetem HOFFMANN ISTVÁN Funkcionális nyelvészet és helynévkutatás. Magyar Nyelvjárások 50: , 16, GACSÁLYI-BÁBA BARBARA Vizsgálatok a földrajzi köznevek köréből. Doktori értekezés. Debrecen PÁSZTOR ÉVA Hajdúnánás határneveinek névrendszertani vizsgálata. Doktori értekezés. Debrecen.

5 KOVÁCS ÉVA Gyóta. Magyar Nyelvjárások 51: BÖLCSKEI ANDREA Culture Dependent Toponym Types. The Concept of Settlement in Different Cultures. In: Names in Daily Life. Proceedings of the 24th International Congress of Onomastic Sciences szeptember 5 9. Biblioteca Tècnica de Política Lingüística. Actes del XXIV Congrés Internacional de Ciències Onomàstiques (ICOS). Annex. Secció HOFFMANN ISTVÁN Megjegyzések a személynevekkel azonos alakú helynevekről. In: BÁRÁNY ATTILA DRESKA GÁBOR SZOVÁK KORNÉL szerk.: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére 2. Debrecen Budapest , A tulajdonnevek mentális reprezentációjáról. Névtani Értesítő 31. (2009): BÁBA BARBARA A magyar tulajdonnevek viselkedése nyelvi interdiszciplínák tükrében. Alkalmazott Nyelvtudomány 12/1 2: , 8, 9, 13, HOFFMANN ISTVÁN 2012 Funkcionális nyelvészet és helynévkutatás. Magyar Nyelvjárások 50: , SLÍZ MARIANN Tulajdonnév és kategorizáció. Magyar Nyelv 108: , GACSÁLYI-BÁBA BARBARA Vizsgálatok a földrajzi köznevek köréből. Doktori értekezés. Debrecen. 21, 24, 54, PÁSZTOR ÉVA Hajdúnánás határneveinek névrendszertani vizsgálata. Doktori értekezés. Debrecen HOFFMANN ISTVÁN Megjegyzések a személynevekkel azonos alakú helynevekről. In: BÁRÁNY ATTILA DRESKA GÁBOR SZOVÁK KORNÉL szerk.: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére 2. Debrecen Budapest PÁJI GRÉTA 2014: Poliszém jelentésszerkezetek Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényében. Névtani Értesítő 36: TÓTH VALÉRIA A személynévadás és személynévhasználat névelméleti kérdései. Helynévtörténeti Tanulmányok 10: TÓTH LÁSZLÓ Elméleti és módszertani lehetőségek az irodalmi onomasztikában Tulajdonnevek Szilágyi István műveiben Különös tekintettel Hollóidő című regényére. Doktori értekezés. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba A köznevesülésről. Névtani Értesítő 32. (2010): Rivista Italiana di Onomastica 17 (2011): SLÍZ MARIANN Tulajdonnév és kategorizáció. Magyar Nyelv 108: , Вопросы Ономастики 2(13) (2012): A hegyrészt jelölő földrajzi köznevek. Magyar Nyelvjárások 48. (2010): GACSÁLYI-BÁBA BARBARA Vizsgálatok a földrajzi köznevek köréből. Doktori értekezés. Debrecen BÁBA BARBARA Földrajzi köznevek mint lexikális helynévformánsok. Magyar Nyelvjárások 51: A mentális térkép és a helynevek. Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban. Pszicholingvisztikai Tanulmányok 3. (2012): HOFFMANN ISTVÁN Funkcionális nyelvészet és helynévkutatás. Magyar Nyelvjárások 50: PÁSZTOR ÉVA Hajdúnánás határneveinek névrendszertani vizsgálata. Doktori értekezés. Debrecen KOVÁCS ÉVA Gyóta. Magyar Nyelvjárások 51: BÁBA BARBARA A study of two-part toponyms from a cognitive aspect. In: Names in Daily Life. Proceedings of the 24th International Congress of Onomastic Sciences szeptember 5 9. Biblioteca Tècnica de Política Lingüística. Actes del XXIV Congrés Internacional de Ciències Onomàstiques (ICOS). Annex. Secció , FARKAS TAMÁS A névtelenség és a megnevezés alapkérdéseiről. In: BAUKO JÁNOS BENYOVSZKY KRISZTIÁN szerk.: A nevek szemiotikája. Nyitra Budapest, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép- Európai Tanulmányok Kara Magyar Szemiotikai Társaság Jelentésbővülés a helynevek körében. Helynévtörténeti tanulmányok 7. (2012): HAINDRICH HELGA ANNA Helynévtörténeti Tanulmányok 7. Névtani Értesítő 35: CSOMORTÁNI MAGDOLNA A magyar névkutatás legújabb fórumairól. Erdélyi Múzeum 76:

6 HOFFMANN ISTVÁN Funkcionális nyelvészet és helynévkutatás. Magyar Nyelvjárások 50: Cognitive Approach to Hungarian Toponymy. Onoma 48. (2012): PATRICIA CARVALHINHOS Aspectos cognitivos na Toponímia. In: Anais de resumos do II/IX Encontro Anual do Grupo de Pesquisa Linguagem e Cognição. I simpósio Internacional Sobre Linguageme Cognição (I Lincog). V Seminário do Projeto de História do Português Paulista. São Paulo, Faculdade de Filsofia, Letras e Ciências Humanas Kéziratos munkák: 15. Hegynevek a középkori Magyarországon. Doktori értekezés. Kézirat. Debrecen, BÉNYEI ÁGNES Még egyszer a -d helynévképzőről. Helynévtörténeti tanulmányok 4. Debrecen BÉNYEI ÁGNES Helynévképzés a magyarban. Doktori disszertáció. Kézirat. Debrecen. 55, 93, TÓBER MÁRTA Sárga homokdombok emelkednek, miket épít s dönt a szélvész Homoktípusok, homokformák, futóhomok a középkori homokhátság területén az egykorú írott források tükrében. VI. Magyar Földrajzi Konferencia BÉNYEI ÁGNES Az -ó/-ő képző funkció és helynévképző szerepének kialakulása. In: P. LAKATOS ILONA PETHŐ JÓZSEF szerk.: Elméletek és Módszerek 3. Tanulmányok a nyelv- és irodalomtudományok köréből. Nyíregyháza, Bessenyei Könyvkiadó KOCÁN BÉLA Helynévtörténeti vizsgálatok a régi Ugocsa vármegyében. Doktori disszertáció. Kézirat. Debrecen. 7, 96, 207, 211, 213, MÁRTA TÓBER-ANDREA KISS Landscape history of the medieval Sand Ridge areain Central Hungary: examples of sand and arboreal vegetation in medieval documentation compared to the results of natural scientific and archaeological investigations. Siedlungsforschung. Archäologie Geschichte Geographie 31: Debrecen, 2015.szeptember 24.

ISMERTETÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK GYŐRFFY ERZSÉBET PUBLIKÁCIÓIRA

ISMERTETÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK GYŐRFFY ERZSÉBET PUBLIKÁCIÓIRA ISMERTETÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK GYŐRFFY ERZSÉBET PUBLIKÁCIÓIRA 1. Régi vízneveink funkcionális szerkezetéről. Magyar Nyelvjárások 40 (2002): 35 46. 1. HOFFMANN ISTVÁN, Magyar helynévkutatás. 1958 2002. Debrecen,

Részletesebben

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL, RECENZIÓKKAL*

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL, RECENZIÓKKAL* RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL, RECENZIÓKKAL* Lektorált szakkönyvek, monográfiák egyedüli szerzőként 1. A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. (A Magyar Névarchívum Kiadványai

Részletesebben

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI I. Lektorált szakkönyvek, monográfiák egyedüli szerzőként 1. A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 9.) Debrecen, 2005.

Részletesebben

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 69 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 52) Magyarországon magyarul (id.: 52) 1. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.

Részletesebben

Tóth Valéria publikációi

Tóth Valéria publikációi Tóth Valéria publikációi Önállóan megjelent lektorált munkák: 1. TÓTH VALÉRIA (HOFFMANN ISTVÁN RÁCZ ANITA), Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból I. Abaúj Csongrád vármegye. (A Magyar Névarchívum

Részletesebben

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 54. Dr. Rácz Anita Telefon, Fax: (52)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 54. Dr. Rácz Anita Telefon, Fax: (52) DEBRECENI EGYETEM BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 54 Dr. Rácz Anita Telefon, Fax: (52) 512-923 DR. RÁCZ ANITA TUDOMÁNYOS, OKTATÁSI, OKTATÁSSZERVEZÉSI,

Részletesebben

Hoffmann István publikációi

Hoffmann István publikációi Hoffmann István publikációi (A kandidátusi fokozat megszerzését követően megjelent publikációkat az egyes rovatokon belül vonallal különítettem el.) A) Belföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet aa) Könyvek

Részletesebben

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 86 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 68) Magyarországon magyarul (id.: 68) 1. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely:

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely: Szakmai önéletrajz Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168 Munkahely: 2005 a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanársegédje

Részletesebben

HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom orosz szakos 1977 Kossuth Lajos Tudományegyetem középiskolai tanár, finnugor

Részletesebben

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL Könyvek: 1. N. FODOR JÁNOS, Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. Magyar Névtani Értekezések 2. ISBN 978-963-284-144-1. ELTE BTK, Budapest, 2010. 160

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Szentgyörgyi Rudolf publikációs és hivatkozási listája

Szentgyörgyi Rudolf publikációs és hivatkozási listája Szentgyörgyi Rudolf publikációs és hivatkozási listája 2002 1. Szócikkek. In: CSENGERY KINGA ITTZÉS NÓRA szerk., Mutatványok az Akadémiai nagyszótárból. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2002, 127

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL Könyvek: 1. N. FODOR JÁNOS, Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. Magyar Névtani Értekezések 2. ISBN 978-963-284-144-1. ELTE BTK, Budapest, 2010. 160

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Hajdúböszörmény helyneveinek vizsgálati lehetőségei

Hajdúböszörmény helyneveinek vizsgálati lehetőségei Hajdúböszörmény helyneveinek vizsgálati lehetőségei V. Örökségvédelmi Konferencia 2014. január 22. dr. Nemes Magdolna Debreceni Egyetem GyFK nemesm@ped.unideb.hu A kutatás előzményei Erasmus-ösztöndíj

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői

Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői Indulók száma: 76 fő, teljesítette: 72+1 fő Rsz. Név Sz. év Lakhely Rajtidő Célidő Menetidő 1 Takács Tibold 1967 Budapest 9:05 17:27 8:22 2 Takács Tiboldné 1967

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Nyelvjárási elemek a szabolcsi 10 14 évesek nyelvhasználatában. In: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában (1984). OPI

Részletesebben

2002 fiú 60m síkfutás. Hely. Név Egyesület Időfutam Döntő

2002 fiú 60m síkfutás. Hely. Név Egyesület Időfutam Döntő 2002 fiú 60m síkfutás Hely. Név Egyesület Időfutam Döntő 1. Szép Attila SAC 8,6 II. i.f. 8,6 2. Lukács Gergő Váci R. 8,7 I. i.f. 9 3. Tajti Balázs SAC 9,2 II. i.f. 9,1 4. Kajtár Gergő MVSI 8,9 I. i.f.

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2016. április 21 22. Helyszín: ELTE BTK Trefort-kert, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, tanácsterem A találkozó

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php Szakmai önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név DR. FEHÉR KRISZTINA Cím DE MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK, 4010 DEBRECEN, PF. 54. Telefon 06-52-512-900/23098 E-mail Honlap Születési idő és hely krfeher@gmail.com

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport KEZDŐ "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport KEZDŐ B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Pécs Széchenyi István Gimn. 37,500 35,900 36,300 109,700 2 Miskolc Herman Ottó Gimn. 37,000 35,100 36,000 108,100 3 Békéscsaba Belvárosi Ált. Isk. és Gimn. 36,200 35,300 35,300 106,800

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

BÁBA BARBARA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

BÁBA BARBARA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA BÁ RRA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos 2007 Debreceni Egyetem BTK középiskolai tanár, bölcsész II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Helyezett, díjazott, jutalmazott versenyzők: Versenyző neve: Nevező intézmény: Felkészítő tanár neve:

Helyezett, díjazott, jutalmazott versenyzők: Versenyző neve: Nevező intézmény: Felkészítő tanár neve: Helyezett, díjazott, jutalmazott versenyzők: Versenyző neve: Nevező intézmény: Felkészítő tanár neve: Harmos Szilvia (A) Burján Viktor (A) Fóris Zsófia (A) Rácz Lajos Manassé (A) Temesvári Bence Zheng

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév Dr. Vuity Valéria Igazgató közgazdaságtan Sárosi Magdolna Igazgatóhelyettes német nyelv Gottlieb Gábor Igazgatóhelyettes matematika, informatika, földrajz Agyagási Anett biológia Bartkóné Szigecsán Réka

Részletesebben

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 Doktori értekezés: Erdősi Erika: Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében. Doktori értekezés. Kézirat. Semmelweis Egyetem, Budapest,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest II. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság. Össz: 37,300 37,400 37, ,900

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest II. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság. Össz: 37,300 37,400 37, ,900 1 12 Kecskemét Vezető: Bálint Erika Arany J. Ált. Isk. Lánchíd Utcai Sport Iskolája Szelei Odett 9,300 9,000 9,000 27,300 Csillag Virág 9,200 8,900 9,100 27,200 Kovács Kinga 9,300 9,200 9,200 27,700 Lapéta

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2011/2012

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2011/2012 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 121044 124333 BERNECZEI LÁSZLÓ BRENNER KRISZTIÁN 1994.01.18. 1995.05.14. KOVÁCS ANDREA EPERJESI EDIT 113378 122460 CSERKI ZSOMBOR DOBOS

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS VIZSGÁLATOK A FÖLDRAJZI KÖZNEVEK TÖRTÉNETE KÖRÉBŐL GACSÁLYI-BÁBA BARBARA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS VIZSGÁLATOK A FÖLDRAJZI KÖZNEVEK TÖRTÉNETE KÖRÉBŐL GACSÁLYI-BÁBA BARBARA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS VIZSGÁLATOK A FÖLDRAJZI KÖZNEVEK TÖRTÉNETE KÖRÉBŐL GACSÁLYI-BÁBA BARBARA DEBRECENI EGYETEM BTK 2013 VIZSGÁLATOK A FÖLDRAJZI KÖZNEVEK TÖRTÉNETE KÖRÉBŐL Értekezés a doktori (Ph.D.)

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA 1. 100m fiú gyors 1. Mirkó László 2004 Baltazár DRÁI 1:16,0 2. Kun Márton 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:16,8 3. Györfi Kornél 2004 Baltazár DRÁI 1:25,6 4. Andirkó Csaba 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:29,5 5.

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem. BTMAN112 M. Kabán Annamária 10.00-12.00 Bevezetés az irodalomtudományba szem. BTMAN108 Tasi Réka 11.00-12.00 Fonetika szem.

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS HATÁRNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA. Pásztor Éva

HAJDÚNÁNÁS HATÁRNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA. Pásztor Éva Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei HAJDÚNÁNÁS HATÁRNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA Pásztor Éva Témavezető: Dr. Tóth Valéria DEBRECENI EGYETEM Nyelvtudományok Doktori Iskola Debrecen, 2013 1.

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

2013.05.11 9. Budapest Classic Grand Prix VÉGEREDMÉNY

2013.05.11 9. Budapest Classic Grand Prix VÉGEREDMÉNY 1 5 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Csilla Jaguar 420 Sovereign 1968 Old. 1 0 0 152 152 Szakaszeredmények: 1: 16(19.) 2: 8(16.) 3: 9(7.) 4: 9(11.) 5: 13(14.) 6: 28(16.) 7: 8(3.) 8: 21(9.) 9: 19(4.) 10:

Részletesebben

Funkcionális nyelvészet és helynévkutatás

Funkcionális nyelvészet és helynévkutatás MAGYAR NYELVJÁRÁSOK A DEBRECENI EGYETEM L, 9 26 DEBRECEN MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK 2012. LEKTORÁLT FOLYÓIRATA Funkcionális nyelvészet és helynévkutatás 1. Írásomban egy korábbi munkámnak, a Helynevek

Részletesebben

100 m fiú gyorsúszás

100 m fiú gyorsúszás 100 m fiú gyorsúszás eredmény Uzonyi Tamás Tóth Árpád Gimn. Debrecen 01:02,00 2. Kaszás Róbert 01:02,10 3. Andorkó Attila Bocskai I. Gimn. H. böszörmény 01:02,90 4. Elek Dávid Bocskai I. Szakképző H.szoboszló

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2012/2013 tanév Pécs, PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2012/2013 tanév Pécs, PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Siklós Siklósi Közoktatási Intézmény 46,100 4 47,000 1 45,800 1 138,900 2 Baracs Széchenyi Zsigmond Ált. Isk. és AMI 46,300 3 45,900 2 45,600 2 137,800 3 Szombathely NYME Bolyai János

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Szombathely, 2011. február 1. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

Szombathely, 2011. február 1. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika Név és társadalom 2010/2011. II. félév Előadások kreditszerzés módja: kollokvium 1. Segédtudomány vs. önelvű tudomány.

Részletesebben

Futófesztivál Szombathely, 10 km-es utcai OB eredmények

Futófesztivál Szombathely, 10 km-es utcai OB eredmények Futófesztivál Szombathely, 10 km-es utcai OB eredmények 2014.09.28 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Korcsoport Idő 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör OB 10 km Férfi Junior 1 80 Halmai Balázs AC Szekszárd Junior

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

MAGYAR NYELV A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA FELELŐS SZERKESZTŐ B E N KŐ LORÁND SZERKESZTŐ J U H Á S Z D E Z SŐ XCIX.

MAGYAR NYELV A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA FELELŐS SZERKESZTŐ B E N KŐ LORÁND SZERKESZTŐ J U H Á S Z D E Z SŐ XCIX. 2003 4. évi összesített tartalomjegyzék 1 MAGYAR NYELV A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA FELELŐS SZERKESZTŐ B E N KŐ LORÁND SZERKESZTŐ J U H Á S Z D E Z SŐ XCIX. KÖTET MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

alapján A tanév eredményei "Díjazottak" I. kategória II. kategória ISKOLA NEVE OSZT.

alapján A tanév eredményei Díjazottak I. kategória II. kategória ISKOLA NEVE OSZT. http://www.berzsenyi.hu/~kulcsar/ alapján A 2010-2011. tanév eredményei "Díjazottak" I. kategória A 6 vagy 8 osztályos középiskolai osztályok, a tavalyi évben 0. évfolyamos képzésben részt vett osztályok,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza Tartalomjegyzék Szerkezeti felépítés Felhasználók Használati útmutató Kiegészítő kötetek A Együtt a gyermekekért n A 1 Alapfogalmak n A 2 Nyolcévesen iskolába kerülő

Részletesebben

2012-ben elért csúcseredmények:

2012-ben elért csúcseredmények: 2012-ben elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs (25-29) 100 m pillangó Pap Csongor (1986) Szenior Delfinek 59,03 2012.04.14. régi: Boros Gábor (1978) i SÚVC 59,23 2004.06.06. 2. kcs (30-34) 1500 m gyors

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

V. korcsoport. Fiú ( ):

V. korcsoport. Fiú ( ): HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FOGYATÉKOS SPORTOLÓK SZÖVETSÉGE 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Lev. cím:4024 Debrecen, Piac u. 71. Tel.: 0670/370-4737 E-mail: hafoszov@hafoszov.ehc.hu Fogyatékos tanulók nevelését,

Részletesebben

SPORT...SPORT...SPORT

SPORT...SPORT...SPORT SPORT...SPORT...SPORT Az iskola tanulói számos sportsikert könyvelhetnek el. Az alábbi táblázatokban a különböző sportágak legjobb 15 eredményét tekinthetik meg. 800 m FUTÁS - FIÚK Kocsis Gábor 2:13,20

Részletesebben

22. sz. Záróvizsga bizottság

22. sz. Záróvizsga bizottság 22. sz. Záróvizsga bizottság Vizsga helye: Szabadka ideje: 2015. június 26. 9:00 levelező MA mérnöktanár Portfólió bemutatása és védése levelező MA mérnöktanár mérnök informatika szakirány: 1. Bálint Krisztián

Részletesebben

2008-ban elért csúcseredmények:

2008-ban elért csúcseredmények: 2008-ban elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs. (25-29) 200 m gyors Molnár Gergely (1980) Sprint Fortuna SE 2:05,91 2008.01.20. Eindhoven Régi: Molnár Gergely (1980) Sprint Fortuna SE 2:06,54 2007.08.29.

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI GECSEY SÁNDORNÉ PAPP KATALIN. én Alsórácegresből vagyok ÍRÓI NÉVADÁS LÁZÁR ERVIN MŰVEIBEN

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI GECSEY SÁNDORNÉ PAPP KATALIN. én Alsórácegresből vagyok ÍRÓI NÉVADÁS LÁZÁR ERVIN MŰVEIBEN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI GECSEY SÁNDORNÉ PAPP KATALIN én Alsórácegresből vagyok ÍRÓI NÉVADÁS LÁZÁR ERVIN MŰVEIBEN EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 2009 1. Az értekezés témája, célja

Részletesebben

2015. augusztus 19., szerda

2015. augusztus 19., szerda 2015. augusztus 19., szerda ZENEELMÉLET, FÖLDRAJZ, ORGONA - 9:00 221. terem, Orgonaterem Tanárok: Győrffy Katalin, Szabó Balázs, dr. Kiss-Csapó Gergely Rinkó Sándor 9.A zeneelmélet 9. Győrffy Katalin Gergely

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója PROGRAM

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója PROGRAM Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2016. április 21 22. Helyszín: ELTE BTK Trefort-kert, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, tanácsterem A találkozó

Részletesebben

kyokushin Danvizsgák időpontjai

kyokushin Danvizsgák időpontjai 2011-06-18 09:14:47 kyokushin Danvizsgák időpontjai kyokushin Danvizsgák időpontjai Danvizsgák időpontjai 1977 Adámy István 1978 Furkó Kálmán 1981 Somogyi Zsolt, Kivés György 1983 Borza József, Bódi István

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben