Hoffmann István publikációi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hoffmann István publikációi"

Átírás

1 Hoffmann István publikációi (A kandidátusi fokozat megszerzését követően megjelent publikációkat az egyes rovatokon belül vonallal különítettem el.) A) Belföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet aa) Könyvek 1. Helynevek nyelvi elemzése. A KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai. 61. sz. Debrecen, lap, angol nyelvű összefoglalással. Második kiadás. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. Tinta Kiadó. Bp., lap. 2. HOFFMANN ISTVÁN (RÁCZ ANITA TÓTH VALÉRIA): Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 1. Abaúj Csongrád vármegye. A Magyar Névarchívum Kiadványai 1. Debrecen, lap + 33 térképmelléklet. 3. HOFFMANN ISTVÁN (RÁCZ ANITA TÓTH VALÉRIA): Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 2. Doboka Győr vármegye. A Magyar Névarchívum Kiadványai 3. Debrecen, lap + 16 térképmelléklet. 4. Magyar helynévkutatás A Magyar Névarchívum Kiadványai 7. Debrecen, lap. 5. HOFFMANN ISTVÁN (et al.): Korai magyar helynévszótár Abaúj Csongrád vármegye. A Magyar Névarchívum Kiadványai 10. Debrecen, lap. ab) Könyvrészletek 6. HOFFMANN ISTVÁN (ÁCS ANNA et al.): Veszprém megye földrajzi nevei II. A Pápai járás. MNyTK sz. Bp., lap. 7. HOFFMANN, ISTVÁN (MATICSÁK, SÁNDOR NYIRKOS, ISTVÁN PITKÄNEN, RITVA LIISA): Onomastica Uralica. Plan of Series Sorozatterv Sarjan suunnitelma Väljaande projekt План серии. Debrecen Helsinki, lap. 5 10, 17 26, 33 42, 49 58, 64 75, ac) Tankönyvek 8. HOFFMANN ISTVÁN (HLAVACSKA EDIT): Magyarul felső fokon. (Magyar nyelvi gyakorlatok idegen ajkúaknak.) Tankönyvkiadó, Második kiadás: lap. 9. HOFFMANN ISTVÁN (HLAVACSKA EDIT LACZKÓ TIBOR MATICSÁK SÁNDOR): Hungarolingua 1. Magyar nyelvkönyv. Debrecen, lap. Második, átdolgozott kiadás: lap. 10. HOFFMANN ISTVÁN (HLAVACSKA EDIT LACZKÓ TIBOR MATICSÁK SÁNDOR): Hungarolingua 2. Magyar nyelvkönyv középhaladóknak. Debrecen, lap. 11. HOFFMANN ISTVÁN (HLAVACSKA EDIT LACZKÓ TIBOR MATICSÁK SÁNDOR): Hungarolingua 3. Magyar nyelvkönyv haladóknak. Debrecen, lap. B) Nemzetközi fórumokon megjelent tanulmányok 12. Unkarilaisen paikannimistöntutkimuksen suuntauksia: Hungarologishe Beiträge (Jyväskylä) 5 (1995): Namenforschung an der Universität Debrecen: Namenkundliche Informationen (Leipzig) 77/78 (2000): Uralilaisen nimistöntutkimuksen mahdollisuuksista: Virittäjä (Helsinki) 105 (2001): Uralilaisen nimistöntutkimuksen mahdollisuuksista: Congressus Nonus Internationalis Fenno-ugristarum Tartu. Pars IV (2001): The Last Thirty Years of Hungarian Toponomastics. In: History of the Study of Toponyms in the Uralian Languages. Szerk. NYIRKOS ISTVÁN. Onomastica Uralica 2 (2002):

2 17. Über die Möglichkeiten der uralischen Namenforschung: Namenkundliche Informationen 81/82 (2002): HOFFMANN ISTVÁN (CAFFARELLI, ENZO et al.): Passato, presente e futuro degli studi onomastici nel mondo. Onomastic studies in the world: Past, present and future. Rivista Italiana di Onomastica VIII/2 (2002): Lajos Kiss ( ): Namenkundliche Informationen 85/86 (2004): Onomastica Uralica: ономастическая программа исследований уральских языков. Előadás a 10. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson. Megjelenés alatt. 21. Возможности исследования древних топонимов, его прошлое и перспективы. Előadás a 10. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson. Megjelenés alatt. 22. HOFFMANN, ISTVÁN (MATICSÁK, SÁNDOR): Namenkundliche Fragen auf dem X. Internationalen Kongress für Finno-Ugristik: Namenkundliche Informationen. Megjelenés alatt. C) Hazai fórumokon megjelent tanulmányok 23. Tapolcafő földrajzi nevei: Stúdium (A KLTE tudományos diákköreinek kiadványai) 6 (1975): A helynevek jelentéstani vizsgálatához: MNyj. 23 (1980): Helynévkutatás Finnországban: MNyj. 25 (1983): A helynévrendszer változásai egy határrésszé vált településen: MNyj ( ): Kalapács: MNy. 81 (1985): A helynévhasználat és a nyelvi norma. In: A magyar nyelv rétegződése. Szerk.: KISS JENŐ és SZŰTS LÁSZLÓ. Bp., : Számítógépes helynévtörténeti vizsgálatok a KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékén: MNyTK sz. Bp., A metaforikus helynévadás. (Egy alfejezet a történeti helynévtipológiából): Folia Uralica Debreceniensia 2 (1991): Rendszer és szintézis helynévkutatásunkban. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Szerk.: KISS JENŐ és SZŰTS LÁSZLÓ. Bp., A jelentésbeli helynévalkotás: MNyj. 30 (1992): A helynevek szerkezeti elemzése: MNyj. 31 (1993): A helynevek szerkezeti változása: Hungarológia 3 (1994): Válasz Mező András és Juhász Dezső oppononsi véleményére: NÉ. 16 (1994): Ómagyar kori helynévfeldolgozások: MNyj. 33 (1996): HOFFMANN ISTVÁN (RÁCZ ANITA TÓTH VALÉRIA): Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból: MNyj. 33 (1996): HOFFMANN ISTVÁN (RÁCZ ANITA TÓTH VALÉRIA): Ómagyar kori helynévfeldolgozások. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 64. sz. Debrecen, lap. (Az előző két publikációs tétel együtt, külön kiadványként megjelent változata.) 39. Névtörténet nyelvtörténet társadalomtörténet: MNyTK sz. (1996): Utak, lehetőségek történeti helyneveink kutatásában: MNyTK sz. (1997): Név- és nyelvföldrajzi térképlapok az Árpád-korból. In: Szavak nevek szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. Szerk.: KISS GÁBOR és ZAICZ GÁBOR. Bp., Gondolatok a történeti helynévkutatásról: MNyj. 35 (1998): Nyelvtörténet és számítógép. In: Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. Szerk. V. RAISZ RÓZSA és H. VARGA GYULA. MNyTK sz. (1999): Névrendszertani megjegyzések a patrocíniumi helységnevek történetéhez: NÉ. 21 (1999):

3 45. A helynevek rendszerének nyelvi leírásához: MNyj. 37 (1999): Földrajzi közneveink szótáráról. In: Nép nyelv társadalom. Végh József emlékezetére. Szerk. SZABÓ GÉZA, MOLNÁR ZOLTÁN. Szombathely, Egy történeti helynévszótár tervéről. In: Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára. Szerk. T. MOLNÁR ISTVÁN KLAUDY KINGA. Debrecen, HOFFMANN ISTVÁN (NEMES MAGDOLNA): Mutatvány földrajzi közneveink szótárából: MNyj. 38 (2000): HOFFMANN ISTVÁN (MATICSÁK SÁNDOR NYIRKOS ISTVÁN): Együttműködési program az uráli nyelvek névkutatása terén. NÉ. 22 (2000): Megjegyzések a helynevek szemantikai szerkezetéhez. In: Lexikális jelentés, aktuális jelentés. Szerk. GECSŐ TAMÁS. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához IV. Tinta Könyvkiadó, Az uráli névkutatás lehetőségeiről: MNy. 97 (2001): Mire jó a névtudomány? A finnországi névkultúráról: Folia Uralica Debreceniensia 8 (2001): Újabb eredmények a helynévtörténeti kutatásokban: MNyj. 39 (2001): A helynevek szerkezetéről. In: Szöveg az egész világ. Petőfi S. János 70. születésnapjára. Szerk. ANDOR JÓZEF BENKES ZSUZSA BÓKAY ANTAL. Bp., A magyar névkutatás az ezredfordulón. In: Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN JUHÁSZ DEZSŐ PÉNTEK JÁNOS. Debrecen Jyväskylä, Egy újabb nyelvtörténeti adatbázisról. In: Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Szerk. GRÉCZI-ZSOLDOS ENIKŐ KOVÁCS MÁRIA. Miskolc, Patak. In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk. HAJDÚ MIHÁLY KESZLER BORBÁLA. Bp., Helynévgyűjtés és tudományos kutatás: NÉ. 25 (2003): Kiss Lajos ( ): MNyj. 42 (2004): Az oklevelek helynévi szórványainak nyelvi hátteréről. In: Helynévtörténeti tanulmányok 1. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen, Régi helyneveink mint (nyelv)történeti források. In: Magyar névtani kutatások itthon és határon túl. Szerk. FARKAS FERENC. Jászberény, Régi helyneveink névadóinak kérdéséhez: NÉ. 27 (2005): Címszóválasztás nyelvtörténeti szótárakban. In: 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Szerk. MÁRTONFI ATTILA PAPP KORNÉLIA SLÍZ MARIANN. Bp., Szöveg és szórvány kapcsolata a Tihanyi apátság alapítólevelében. In: A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. Szerk. GALGÓCZI LÁSZLÓ VASS LÁSZLÓ. Szeged, HOFFMANN ISTVÁN (MATICSÁK SÁNDOR): A névkutatás kérdései a X. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson: NÉ. 28 (2006): A Tihanyi alapítólevél három szórványáról: Huluoodi, Turku, Ursa. In: Helynévtörténeti tanulmányok 2. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen, A Tihanyi alapítólevél nyelvészeti jelentősége. Előadás az MTA és a tihanyi apátság által rendezett jubilemi kongresszuson. Megjelenés alatt. 68. Nyelvi rekonstrukció etnikai rekonstrukció. Előadás a VI. Nemezetközi Hungarológiai Kongresszuson. Megjelenés alatt. 69. Gisnav birtok leírása a Tihanyi alapítólevélben. Készült születésnapi köszöntő kötetbe. Megjelenés alatt. 70. Mortis birtok a Tihanyi alapítólevélben: MNyj. 44. Megjelenés alatt. 71. A Tihanyi alapítólevél szórványaihoz: Tichon, Balatin, Petra: NÉ. 29. Megjelenés alatt. D) Szövegkritikai kiadás belföldön 72. Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából Bihar vármegye I II. Közzéteszi: HOFFMANN 3

4 ISTVÁN és KIS TAMÁS. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai sz. Debrecen, 1996., lap + 1 térképmelléklet. E) Tudományos munkák bírálata 73. Baranya megye földrajzi nevei: MNy. 82 (1986): JUHÁSZ DEZSŐ, A magyar tájnévadás: MNy. 85 (1989): Könyv a finn helynevekről. (EERO KIVINIEMI, Perustietoa paikannimistä.): MNyj (1990): KISS LAJOS, Földrajzi neveink nyelvi fejlődése. NytudÉrt sz.: MNy. 93 (1997): KISS LAJOS, Történeti vizsgálatok a földrajzi nevek körében. Piliscsaba, 1999.: MNy. 99 (2003): BENKŐ LORÁND, Az ómagyar nyelv tanúságtétele. Perújítás Dél-Erdély korai Árpád-kori történetéről. Bp., 2002.: MNyj. 42 (2004): BENKŐ LORÁND, Beszélnek a múlt nevei. Tanulmányok az Árpád-kori tulajdonnevekről. Bp., 2003.: MNy. 100 (2004): MEZŐ ANDRÁS, Patrocíniumok a középkori Magyarországon. Budapest, 2003.: Szabolcs szatmár beregi Szemle 38 (2003): FEHÉRTÓI KATALIN, Árpád-kori személynévtár Bp., 2004.: NyK. 102 (2005): F) Szerkesztői tevékenység ff) Tudományos sorozatok, önálló könyvek 82. A Magyar Névarchívum Kiadványai 1. HOFFMANN ISTVÁN (RÁCZ ANITA TÓTH VALÉRIA): Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 1. Abaúj Csongrád vármegye. Debrecen, lap + 33 térképmelléklet. 83. A Magyar Névarchívum Kiadványai 2. BÉNYEI ÁGNES PETHŐ GERGELY: Az Árpád-kori Győr vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. Debrecen, lap + 6 térképmelléklet. 84. A Magyar Névarchívum Kiadványai 3. HOFFMANN ISTVÁN (RÁCZ ANITA TÓTH VALÉRIA): Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 2. Doboka Győr vármegye. Debrecen, lap + 16 térképmelléklet. 85. HOFFMANN ISTVÁN (MEZŐ ANDRÁS NYIRKOS ISTVÁN) szerk. Magyar Nyelvjárások 37. Köszöntő könyv Sebestyén Árpád 70. születésnapjára. Debrecen, lap. 86. HOFFMANN ISTVÁN (KIS TAMÁS NYIRKOS ISTVÁN) szerk. Magyar Nyelvjárások 38. Köszöntő könyv Jakab László 70. születésnapjára. Debrecen, lap. 87. HOFFMANN, ISTVÁN (MATICSÁK, SÁNDOR NYIRKOS, ISTVÁN PITKÄNEN, RITVA LIISA): Onomastica Uralica. Plan of Series Sorozatterv Sarjan suunnitelma Väljaande projekt План серии. Debrecen Helsinki, lap. 88. HOFFMANN ISTVÁN (KIS TAMÁS NYIRKOS ISTVÁN) szerk. Magyar Nyelvjárások 39. Debrecen, lap. 89. A Magyar Névarchívum Kiadványai 4. TÓTH VALÉRIA: Az Árpád-kori Abaúj és Bars vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára. Debrecen, lap. 90. A Magyar Névarchívum Kiadványai 5. PÓCZOS RITA: Az Árpád-kori Borsod és Bodrog vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. Debrecen, lap. 91. A Magyar Névarchívum Kiadványai 6. TÓTH VALÉRIA: Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban. (Abaúj és Bars vármegye). Debrecen, lap. 92. Selected Bibliography of the Uralian Languages. Onomastica Uralica 1a, b. Debrecen Helsinki, p. 93. HOFFMANN ISTVÁN (NYIRKOS ISTVÁN ÖRDÖG FERENC): Hungarian Onomastics in Onoma. 4

5 Onomastica Uralica 1c. Debrecen Helsinki, lap. 94. HOFFMANN ISTVÁN (JUHÁSZ DEZSŐ PÉNTEK JÁNOS). Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Előadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Debrecen Jyväskylä, lap. 95. HOFFMANN ISTVÁN (KIS TAMÁS NYIRKOS ISTVÁN) szerk. Magyar Nyelvjárások 40. Debrecen, lap. 96. HOFFMANN ISTVÁN (KIS TAMÁS) szerk. Magyar Nyelvjárások 41. Köszöntő könyv Nyirkos istván 70. születésnapjára. Debrecen, lap. 97. HOFFMANN ISTVÁN (KIS TAMÁS NYIRKOS ISTVÁN) szerk. Magyar Nyelvjárások 42. Debrecen, lap. 98. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA szerk. Helynévtörténeti tanulmányok 1. Debrecen, lap. 99. HOFFMANN ISTVÁN (KIS TAMÁS NYIRKOS ISTVÁN) szerk. Magyar Nyelvjárások 43. Debrecen, lap. 100.A Magyar Névarchívum Kiadványai 9. RÁCZ ANITA: A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. Debrecen, lap. 101.HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA szerk. Helynévtörténeti tanulmányok 2. Debrecen, lap. fg) Tankönyvek 102.Hungarolingua 1. Magyar nyelvoktató anyag. (Magyar nyelvkönyv, Nyelvtani munkafüzet, Szótár, Feladatlapok, Megoldások, Videófilm 1 2, Videómunkafüzet, Hangkazetta 1 2, Fonetikai füzet, Számítógépes nyelvoktató program.) Debrecen, Hungarolingua 2. Magyar nyelvoktató anyag középhaladóknak. (Magyar nyelvkönyv, Nyelvtani munkafüzet, Szótár, Feladatlapok, Megoldások, Videófilm 1 2, Videómunkafüzet, Hangkazetta 1 2, Fonetikai füzet, Számítógépes nyelvoktató program.) Debrecen, Hungarolingua Fonetika 1. BÁTHORY ÁGNES M. VARGA PÁL: Magyar nyelvi gyakorlatok finn anyanyelvűeknek. Debrecen Jyväskylä, Hungarolingua Fonetika 2: PALKÓ ÁGNES: Magyar nyelvi gyakorlatok angol anyanyelvűeknek. Debrecen, Hungarolingua Fonetika 3. BÁTHORY ÁGNES PIERETTO, GIORGIO: Magyar nyelvi gyakorlatok olasz anyanyelvűeknek. Debrecen, Hungarolingua Grammatika. KERESZTES LÁSZLÓ: Gyakorlati magyar nyelvtan. Debrecen, javított kiadás. Debrecen, Hungarolingua Grammatika. KERESZTES, LÁSZLÓ: A Practical Hungarian Grammar. Debrecen, Revised edition. Debrecen, Hungarolingua Grammatika. KERESZTES, LÁSZLÓ: Praktische ungarische Grammatik. Debrecen, , verbesserte Auflage. Debrecen, Hungarolingua Klasszikusok 1. Légy jó mindhalálig. Móricz Zsigmond regénye nyomán átdolgozta GORETITY JÓZSEF. Debrecen, Hungarolingua Klasszikusok 2. A Pál utcai fiúk. Molnár Ferenc regénye nyomán átdolgozta GORETITY JÓZSEF. Debrecen, HOFFMANN ISTVÁN (HLAVACSKA EDIT LACZKÓ TIBOR MATICSÁK SÁNDOR): Hungarolingua 3. Magyar nyelvkönyv haladóknak. Debrecen, lap. 113.Hungarolingua 3. HLAVACSKA EDIT LACZKÓ ZSUZSA: Nyelvtani munkafüzet. Debrecen, Hungarolingua 1. Alapfokú magyar nyelvoktató program. Debrecen, G) Kisebb tudományos érdekű közlemények gg)köszöntők 5

6 115.Jakab László hetvenéves: MNyj. 38 (2000): Nyirkos István hetvenéves: MNyj. 41 (2003): gh) Előszók 117.Preface. In: Selected Bibliography of the Uralian Languages. 1a, b. Edited by ISTVÁN HOFFMANN. Debrecen, Helsinki, HOFFMANN ISTVÁN (NYIRKOS ISTVÁN ÖRDÖG FERENC): Preface. In: Hungarian Onomastics in Onoma. Onomastica Uralica 1c (2002): HOFFMANN ISTVÁN (TÓTH VALÉRIA): Előszó. In: Helynévtörténeti tanulmányok 1. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen, gi) Tézisek 120.Metaforikus és metonimikus helynevek a magyarban: A VI. Nemzetközi Finnugor Kongresszus előadásainak tézisei. Sziktivkar, A magyar helynevek rendszerének nyelvi elemzése. (Egy lehetséges helynévvizsgálati modell.) Kandidátusi értekezés tézisei. Debrecen, lap. 122.О возможностях уральской ономастики: Congressus Fenno-ugristarum Tartu. Pars II, HOFFMANN, ISTVÁN (MATICSÁK, SÁNDOR NYIRKOS, ISTVÁN PITKÄNEN, RITVA LIISA): The plan of a serial in uralian onomastics: Congressus Fenno-ugristarum Tartu. Pars II, Helynévkutatásunk utóbbi négy évtizede. Habilitációs értekezés tézisei. Debrecen, lap. 125.Nyelvi rekonstrukció etnikai rekonstrukció. VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Az előadások összefoglalói. Szerk. Görömbei András Maticsák Sándor Takács Miklós. Debrecen, A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. (A régi magyar helynevek vizsgálatának alapkérdései.) Akadémiai doktori értekezés tézisei. Debrecen, lap. gj) Szöveglejegyzések 127.Nyelvjárási szövegek a Hortobágyról és Hajdúnánásról: MNyj. 24 (1982): Nyelvjárási szövegek Furtáról: MNyj ( ): gk) Beszámolók 129.Beszámoló a 2000/2001. tanévről: MNyj. 39 (2001): Beszámoló a 2001/ tanévről: MNyj. 40 (2002): Beszámoló a 2002/2003. és 2003/2004. tanévről: MNyj. 42 (2004): Beszámoló a 2004/2005. tanévről: MNyj. 43 (2005): Beszámoló a 2005/2006. tanévről: MNyj. 44 (2005). Megjelenés alatt. 134.Kiss Lajos-díj. NÉ. 28 (2006): Debrecen, február 19. (Hoffmann István) Hoffmann István publikációira történő hivatkozások A) Belföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet 6

7 aa) Könyvek 135.Helynevek nyelvi elemzése. A KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai. 61. sz. Debrecen, lap, angol nyelvű összefoglalással. Második kiadás. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. Tinta Kiadó. Bp., lap. MEZŐ ANDRÁS: NÉ. 16 (1994): JUHÁSZ DEZSŐ: NÉ. 16 (1994): GERSTNER KÁROLY: MNy. 92 (1996): KIS TAMÁS: Gugyori és Kutyakaparó (Egy alföldi csárdanévtípusról). NÉ. 15 (1993): 180 5, 16 (1994): 26. ÖRDÖG, FERENC VINCZE, LÁSZLÓ: Neue Namenkundlichen Arbeiten vom ungarischen Sprachgebiet zwischen Onoma 32 ( ): 45, 49. GERSTNER KÁROLY: Vizes nevekre utaló földrajzi nevek a Dunántúlon. NÉ. 17 (1995): 58, 59. KISS LAJOS: Földrajzi neveink nyelvi fejlődése. NytudÉrt sz. Bp., , 38, 220, 225. KÁLNÁSI ÁRPÁD: Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük. Debrecen, , 91. TÓTH VALÉRIA: Birtokos jelzős szerkezetű mikrotoponimák a korai ómagyar korban. MNyj. 33 (1996): 59, 60. BALASSA IVÁN KOVÁTS DÁNIEL: Sárospatak határának helynevei. Sárospatak, stb. (sok helyen). BÍRÓ FERENC: Dűlők és dűlőnevek a Körösök vidékén. MNyTK. 209 (1997): 451, BÍRÓ FERENC: Helynévalkotó vízrajzi köznevek a Körösök vidékén. MNyj. 34 (1997): FARKAS FERENC: Jászsági és tiszazugi földrajzi nevek néhány antropomorf és teriomorf vonása. MNyTK 209 (1997): 439. HAJDÚ MIHÁLY: A magyar helységnevek jelentésszerkezete. Szavak nevek szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. Szerk. KISS GÁBOS és ZAICZ GÁBOR. Bp., , 131. PÉNTEK JÁNOS: A növénynevek és a földrajzi nevek viszonyáról. MNyTK. 209 (1997): 427. RÁCZ ANITA: Névtani Vizsgálódások az Árpád-kori Bihar megye területéről. MNyTK. 209 (1997): 259. TÓTH VALÉRIA: Földrajzi köznevek szóföldrajzi szempontú vizsgálata a korai ómagyar korban. MNyTK. 209 (1997): 262. TÓTH VALÉRIA: Vizsgálódások a korai ómagyar kor képzett helyneveinek körében. MNyj. 34 (1997): 148, 149, 167. CZEGLÉDI KATALIN: Szinonimák a földrajzi nevekben. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 1 (1998): 56. GYÖRFFY GYÖRGY írja [a helynév műszóról]. MNy. 94 (1998): 127. SEBESTYÉN ÁRPÁD: A névutós helynevek kérdéséhez. ETFTK 24 (1998): 69, 72, 78, 80 1, 85. ZÁNTÓ EDINA: Két fejezet a növénynévi helynevek vizsgálatából. NÉ. 20 (1998): 117, BÍRÓ FERENC: Helyneveink tőváltozatai a régi magyar családnevekben. MNyj. 36 (1999): 48. BÍRÓ FERENC: Víznevek hatása Körösladány helynévrendszerére. NÉ. 21 (1999): 36. FEKETE PÉTER: Eger és Felnémet vízrajzi nevei. NÉ. 21 (1999): 24. FEKETE PÉTER: A hegynevek mint névadók Eger és Felnémet földrajzi neveiben. MNyj. 37 (1999): 179,

8 HAJDÚ MIHÁLY: Balassa Iván Kováts Dániel: Sárospatak határának helynevei. Ismertetés. MNy. 95 (1999): 351. HEGEDŰS ATTILA: Mi a tulajdonnév? (II.) NÉ. 21 (1999): 316. HORVÁTHNÉ KISPÉTER ZSUZSANNA: Földrajzi nevek Jászapáti földrajzi neveiben. MNyTK. 209 (1999): 467 8, 471. JUHÁSZ DEZSŐ: Három ómagyar helynévfeldolgozásról. MNy. 95 (1999): 96. KISS LAJOS: Történeti vizsgálatok a földrajzi nevek körében. Piliscsaba KIS TAMÁS: A kocsma- és csárdanevek keletkezési típusai. NÉ. 21 (1999): 323, 328. NEMES MAGDOLNA: A földrajzi köznevekről. MNyj. 37 (1999): 334, 335, 337. TÓTH VALÉRIA: Helynevek a helynevekben. MNyj. 37 (1999): 435. VARGA MÁRIA: Népetimológia Veszprém megye helységneveiben. NÉ. 21 (1999): 150. VÖRÖS OTTÓ: Vízrajzi köznevek szóföldrajzi és jelentéstani vizsgálata. MNyTK sz. Bp., , 16, 19, 23, 25, 30, 55. BÍRÓ FERENC: Opponensi vélemény Tóth Valéria: Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban (Abaúj és Bars vármegye helynevei) című doktori (PhD) dolgozatáról. NÉ. 22 (2000): 121. JUHÁSZ DEZSŐ: Opponensi vélemény Tóth Valéria: Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban (Abaúj és Bars vármegye helynevei) című doktori (PhD) dolgozatáról. NÉ. 22 (2000): 129, 133. ÖRDÖG FERENC:Veszprém megye földrajzi nevei IV. A Veszprémi járás című mű bemutatása. NÉ. 22 (2000): 154. RÁCZ ANITA: A szerkezeti változás szerepe Bihar megye ómagyar kori településneveinek kialakulásában. MNyj. 38 (2000): 337. TÓTH VALÉRIA: Mutatvány Abaúj vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótárából. MNyj. 38 (2000): 411. VÁRNAI JUDIT: Ómagyar kori helynevek Diósgyőr határában. MNyj. 38 (2000): 451. TÓTH VALÉRIA, Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban. A Magyar Névarchívum Kiadványai 6. Debrecen, , 124, , 134, 140, 165 7, 171 2, 177 8, 195, , 205, , 214, 215, 216. PÓCZOS RITA: Az Árpád-kori Borsod és Bodrog vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. Debrecen, , 9, 16, 121, 123 5, 129, 131, 134, , 142 4, , 153 4, GYŐRFFY ERZSÉBET: Régi vízneveink funkcionális szerkezetérő.. MNyj. 40 (2002): 36, 38, 41. FEHÉR KRISZTINA: A ragadványnevek lexikális szerkezetéről. MNyj. 40 (2002): 76, 77, 79, 82. BÉNYEI ÁGNES: Bíró Ferenc, Nyelvi-tipológiai vizsgálatok Körösladány helynévrendszerében. MNyj. 40 (2002): 162. HAVAS PÉTER: Budapesti kávéháznevek funkcionális-szemantikai vizsgálata a XIX XX. század fordulóján. NÉ. 24 (2002): 18 9, 29, 39. BÍRÓ FERENC KALCSÓ GYULA: Városaink főbb utcanév-változtatási tendenciái a XX. század végén. Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN JUHÁSZ DEZSŐ PÉNTEK JÁNOS. Debrecen Jyväskylä, BÉNYEI ÁGNES: Az -i helynévképző az ómagyar kori helyneveinkben. Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN JUHÁSZ DEZSŐ PÉNTEK JÁNOS. Debrecen Jyväskylä, , 29. BÍRÓ FERENC: Nyelvi-tipológiai vizsgálatok Körösladány helynévrendszerében. Eger, , 17 8, 20 1, 54, 58, 65, 77, 139, 146 7, 163 4, 172 4, 176, 179, , 197, 199, 201 2, 212. BÍRÓ FERENC: Többnevűség, szinonímia Körösladány helynévrendszerében. Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Szerk. GRÉCZI-ZSOLDOS ENIKŐ KOVÁCS MÁRIA. Miskolc, 2002: 20. 8

9 JUHÁSZ DEZSŐ: Állati cselekvések és történések emlékei helyneveinkben. Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Szerk. GRÉCZI-ZSOLDOS ENIKŐ KOVÁCS MÁRIA. Miskolc, 2002: 81. KIS TAMÁS: A hangalaki szóalkotás. Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Szerk. GRÉCZI-ZSOLDOS ENIKŐ KOVÁCS MÁRIA. Miskolc, 2002: 104. BÉNYEI ÁGNES: A -d képző a helynevekben. MNyj. 41 (2003): 45. BÍRÓ FERENC: Köröstarcsa történeti helynevei XIX. századi gyűjteményekben. MNyj. 41 (2003): 51. FARKAS FERENC: Állatmegnevezések -s képzős alakjai a jászsági helynevekben. MNyj. 41 (2003): 131. FEHÉR KRISZTINA: A ragadványnevek funkcionális szerkezetéről. MNyj. 41 (2003): 155 8, 160, 163, 165. GYŐRFFY ERZSÉBET RESZEGI KATALIN: Árpád-kori hegy- és víznevek funkcionálisszemantikai szempontú összehasonlító vizsgálata. MNyj. 41 (2003): 196. LOÓS ANDREA: A Csepel-sziget korai ómagyar kori helyneveinek funkcionális elemzése. MNyj. 41 (2003): PÓCZOS, RITA: Über die ungarischen Ortsnamen in des Arpadenzeit. Namenkundliche Informationen. 83/84 (2003): 137 8, 144. KOVÁTS DÁNIEL: Sátoraljaújhely nevének változatairól. NÉ. 25 (2003): 34. CS. NAGY LAJOS: Tordatúr morfematikus szerkesztésű helyneveinek vizsgálata. NÉ. 25 (2003): 71, 72, 73. BÍRÓ FERENC: Családnevek Köröstarcsa helyneveiben. NÉ. 25 (2003): 75. TÓTH VALÉRIA: A Zala vízgyűjtőjének régi folyóvíznevei. NÉ. 25 (2003): 90. T. SOMOGYI MAGDA: Névtan és alaktan. NÉ. 25 (2003): 252, 257. HAJDÚ MIHÁLY: Általános és magyar névtan. Bp., 2003: 53, 58, 62, 131, 139, 143. BÍRÓ FERENC: Poliszémia Körösladány helyneveiben. Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. szültésnapjára. Szerk. HAJDÚ MIHÁLY KESZLER BORBÁLA. Bp., , 682. KOVÁCS ERZSÉBET: A Zsámbéki-medence víznevei. Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születénapjára. Szerk. HAJDÚ MIHÁLY KESZLER BORBÁLA. Bp., , 687. PÓCZOS, RITA: A Garam és az Ipoly víznévrendszerének nyelvi rétegei. Helynévtörténeti tanulmányok 1. (2004): 106. GYŐRFFY ERZSÉBET: Az Árpád-kori folyónevek lexikális szerkezetének jellemzői a Sajó vízgyűjtő területén. Helynévtörténeti tanulmányok 1. (2004): 130. JUHÁSZ DEZSŐ: A névtan néhány terminológiai és tudomány-rendszertani kérdéséről. Magyar névtani kutatások itthon és határon túl. Szerk. FARKAS FERENC. Jászberény, CS. NAGY LAJOS: A földrajzi köznevek rendszere Tördatúr helyneveiben. Magyar névtani kutatások itthon és határon túl. Szerk. FARKAS FERENC. Jászberény, HEGEDŰS ATTILA: A tulajdonnevek szerepe egy különleges szócsoport kialakulásában. MNy. 100 (2004): 472. VINCZE LÁSZLÓ: A magyar belterületi helynevek kutatásában elért eddigi eredmények és további feladatok. Magyar névtani kutatások itthon és határon túl. Szerk. FARKAS FERENC. Jászberény, BÍRÓ FERENC: Köröstarcsa helyneveinek tára és rendszere. Eger, , 95, 97 8, 102, 106, 118, 146, 155, 171, 178, 192, 200 3, 205, 210, 214 6, 219, 221. FEHÉR KRISZTINA: Névelméleti alapvetések a magyar ragadványnévkutatás első korszakában. NÉ. 26 (2004): 77, 81, 87. PESTI JÁNOS: Pécs földrajzi neveinek eredete. Pécs., , 85 6, 91, 93. RÁCZ ANITA: Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. Debrecen, , 30, 33, 60 7, 92, 94, 97, 164, 172, , 202, 204. GYÖRFFY ERZSÉBET: A helynevek jelentéstani kategóriáiról. MNyj. 43 (2005): 99. TÓTH VALÉRIA: Változásmodellek a településnevek körében. NÉ. 27 (2005): 126, 135. BÖLCSKEI ANDREA: A szentnévi alaptagú helységnevek korrelációs rendszerének 9

10 alakulása. NÉ. 27 (2005): BÍRÓ FERENC: Víznevekből metonimikusan keletkezett magyar településnevek. NÉ. 27 (2005): 170, 178. PÁL HELÉN: A bukovinai Istensegíts Helynevei. NÉ. 27 (2005): 187. HAVAS PÉTER: Budapesti kávéháznevek az első világháborútól a tanácsköztársaság időszakának végéig. NÉ. 27 (2005): 216 7, 220. PELCZÉDER KATALIN: Veszprém megyei üzletnevek funkcionális-szemantikai vizsgálata. NÉ. 27 (2005): 221 4, 228, 230. BÖLCSKEI ANDREA: A differenciáló elem az angol településnevekben. NÉ. 28 (2006): 67, 80. KOVÁCS ANDRÁS: Som földrajzi nevei. NÉ. 28 (2006): 92, 100. HAVAS PÉTER: Kávéház- és eszpresszóevek Budapesten ( ). NÉ. 28 (2006): 132 3, 136, 147. BÖLCSKEI ANDREA: Jelzős szerkezetek háromszéki falvak mikrotoponimáinak körében. Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 100. évfordulójára. Szerk. BÁRTH M. JÁNOS. Bp., , 74. SEBESTYÉN ZSOLT: Személynevek Beregvidék helyneveiben. Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 100. évfordulójára. Szerk. BÁRTH M. JÁNOS. Bp., BÍRÓ FERENC KALCSÓ GYULA: Köröstarcsa helyneveinek tára és rendszere. Eger, , 106, 110, 118, 146, 155, 171, 178, 192 3, 200 3, 210, 214 6, 219, 221, 230. VÁRNAI JUDIT: Bárhogy nevezzük A tulajdonnév a nyelvben és a nyelvészetben. Bp., , 33, 70, 72 4, 93 BÍRÓ FERENC: Ragadványnevek Körösladány 18. századi egyházi anyakönyveiben. In: 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Szerk. MÁRTONFI ATTILA PAPP KORNÉLIA SLÍZ MARIANN. Bp., BÖLCSKEI ANDREA: Magyarországi szálláshelyek elnevezései. In: 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Szerk. MÁRTONFI ATTILA PAPP KORNÉLIA SLÍZ MARIANN. Bp., , 245. BÍRÓ FERENC: Helynevek a Heves Megyei Levéltár 13. századi okleveleiben. Helynévtörténeti tanulmányok 2. (2006): 182, 193. RESZEGI KATALIN: Két hegyvonulat Árpád-kori névállományának összevető vizsgálata. Helynévtörténeti tanulmányok 2. (2006): 160, 179. KOCÁN BÉLA: Ugocsa megye korai ómagyar kori szláv eredetű helynevei. Helynévtörténeti tanulmányok 2. (2006): 108. PÓCZOS RITA: Az Árpád-kori Borsod vármegye lakosságának nyelvi-etnikai összetételéhez. Helynévtörténeti tanulmányok 2. (2006): 92, 104. BÖLCSKEI ANDREA: A spontán keletkezésű tulajdonnév-korrelációk diakrón szempontú elemzéséhez. Helynévtörténeti tanulmányok 2. (2006): 49, 51, 54, 65. TÓTH VALÉRIA: A templomcímből alakult településnevek változásáról. Helynévtörténeti tanulmányok 2. (2006): 32, 37, 45. BÁRTH M. JÁNOS: Háromszéki helynevek nyelvészeti elemzése informatikai módszerekkel. Helynévtörténeti tanulmányok 2. (2006): 211, HOFFMANN ISTVÁN (RÁCZ ANITA TÓTH VALÉRIA): Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 1. Abaúj Csongrád vármegye. A Magyar Névarchívum Kiadványai 1. Debrecen, lap + 33 térképmelléklet. JUHÁSZ DEZSŐ: MNy. 95 (1999): HEGEDŰS ATTILA: NÉ. 20 (1998): KRISTÓNÉ FÁBIÁN ILONA: Néprajz és Nyelvtudomány 39 (1998): FÁBIÁN, ZSUZSANNA: Rivista Italiana di Onomastica VI/1 (2000): Olaszul. BALASSA IVÁN KOVÁTS DÁNIEL: Sárospatak határának helynevei. Sárospatak, stb. (sok helyen). 10

11 TÓTH VALÉRIA: Ómagyar helyneveink és a nyelvföldrajz. MNyj. 35 (1998): 124. BÖLCSKEI ANDREA: Névkorrelációk az ómagyar kori nevek körében. NÉ. 21 (1999): 75, 78. KISS LAJOS: Történeti vizsgálatok a földrajzi nevek körében. Piliscsaba Onomastica Uralica 1b (2001): 328. PÓCZOS RITA: Az Árpád-kori Borsod és Bodrog vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. Debrecen, , 76, 19, 26, 40, 48, 50, 58, 61, 65 6, 71, 73 4, 77 8, 93, 96, 105 6, 110, 113, 117. DUDÁS GYÖRGYI: A föld és a völgy labializációs változásai az ómagyar korban. MNyj. 40 (2002): 22. GYŐRFFY ERZSÉBET: Régi vízneveink funkcionális szerkezetéről. MNyj. 40 (2002): 36. RESZEGI KATALIN: Hegynevek az Árpád-kori Gömör vármegyéből. MNyj. 40 (2002): 48, 54, 57. PESTI JÁNOS: Pécs földrajzi neveinek eredete. Pécs, , 93. KOCÁN BÉLA: Ugocsa megye korai ómagyar kori szláv eredetű helynevei. Helynévtörténeti tanulmányok 2. (2006): 107, 123. BÖLCSKEI ANDREA: A spontán keletkezésű tulajdonnév-korrelációk diakrón szempontú elemzéséhez. Helynévtörténeti tanulmányok 2. (2006): 50, HOFFMANN ISTVÁN (RÁCZ ANITA TÓTH VALÉRIA): Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. 2. Doboka Győr vármegye. A Magyar Névarchívum Kiadványai 3. Debrecen, lap + 16 térképmelléklet. Onomastica Uralica 1b (2001): 328. VINCZE, LÁSZLÓ: Neuer scheinungen der Ungarischen Namenkunde Namenkundliche Informationen 79/80 (2001): 346. DUDÁS GYÖRGYI: A föld és a völgy labializációs változásai az ómagyar korban. MNyj. 40 (2002): 22. GYŐRFFY ERZSÉBET: Régi vízneveink funkcionális szerkezetéről. MNyj. 40 (2002): 36. RESZEGI KATALIN: Hegynevek az Árpád-kori Gömör vármegyéből. MNyj. 40 (2002): 48, 54, 57. KOCÁN BÉLA: Ugocsa megye korai ómagyar kori szláv eredetű helynevei. Helynévtörténeti tanulmányok 2. (2006): 107, 123. BÖLCSKEI ANDREA: A spontán keletkezésű tulajdonnév-korrelációk diakrón szempontú elemzéséhez. Helynévtörténeti tanulmányok 2. (2006): 50, Magyar helynévkutatás A Magyar Névarchívum Kiadványai 7. Debrecen, lap. BÖLCSKEI ANDREA: MNy. 100 (2004): SZABÓ JÓZSEF: Búcsú Kristó Gyulától. MNy. 100 (2004): 238. FARKAS FERENC: Helynévkutatás itthon és határainkon túl. Magyar névtani kutatások itthon és határon túl. Szerk. FARKAS FERENC. Jászberény, , 147. CSOMORTÁNI MAGDOLNA: Névgyűjtés és feldolgozás Erdélyben. Magyar névtani kutatások itthon és határon túl. Szerk. FARKAS FERENC. Jászberény, KRISTÓ GYULA: A magyar történeti helynévkutatásról. Magyar névtani kutatások itthon és határon túl. Szerk. FARKAS FERENC. Jászberény, JUHÁSZ DEZSŐ: A névtan néhány terminológiai és tudomány-rendszertani kérdéséről. Magyar névtani kutatások itthon és határon túl. Szerk. FARKAS FERENC. Jászberény, , 167. VINCZE LÁSZLÓ: A magyar belterületi helynevek kutatásában elért eddigi eredmények és további feladatok. Magyar névtani kutatások itthon és határon túl. Szerk. FARKAS FERENC. Jászberény,

12 BÍRÓ FERENC: Köröstarcsa helyneveinek tára és rendszere. Eger, FEHÉR KRISZTINA: Névelméleti alapvetések a magyar ragadványnévkutatás első korszakában. NÉ. 26 (2004): 87. JUHÁSZ DEZSŐ: Megkezdte munkáját a Magyar Nyelvtudományi Társaság Névtani tagozata. NÉ. 27 (2005): 258. HAJDÚ MIHÁLY: Szabó T. Attila, a helynévkutató. Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 100. évfordulójára. Szerk. BÁRTH M. JÁNOS. Bp., BÍRÓ FERENC KALCSÓ GYULA: Köröstarcsa helyneveinek tára és rendszere. Eger, BÍRÓ FERENC: Helynevek a Heves Megyei Levéltár 13. századi okleveleiben. Helynévtörténeti tanulmányok 2. (2006): 181, HOFFMANN ISTVÁN (et al.): Korai magyar helynévszótár Abaúj Csongrád vármegye. A Magyar Névarchívum Kiadványai 10. Debrecen, lap. BÖLCSKEI ANDREA: NÉ. 28 (2006): RESZEGI KATALIN: Két hegyvonulat Árpád-kori névállományának összevető vizsgálata. Helynévtörténeti tanulmányok 2. (2006): 177, 180. KOCÁN BÉLA: Ugocsa megye korai ómagyar kori szláv eredetű helynevei. Helynévtörténeti tanulmányok 2. (2006): 107. PÓCZOS RITA: Az Árpád-kori Borsod vármegye lakosságának nyelvi-etnikai összetételéhez. Helynévtörténeti tanulmányok 2. (2006): 90, 104. TÓTH VALÉRIA: A templomcímből alakult településnevek változásáról. Helynévtörténeti tanulmányok 2. (2006): 39, 45. RÁCZ ANITA: Törzsnévi eredetű helyneveink nyelvi kérdései. Helynévtörténeti tanulmányok 2. (2006): 16, 28. ab) Könyvrészletek 140.HOFFMANN ISTVÁN (ÁCS ANNA et al.): Veszprém megye földrajzi nevei II. A Pápai járás. MNyTK sz. Bp., lap. SZ. BOZÓKI MARGIT: Nyr. 112 (1988): ÖRDÖG FERENC: A megyékben folyó földrajzinév-gyűjtés helyzete és időszerű kérdései. MNyTK. 160 (1981): 149. ÖRDÖG FERENC: A földrajzi nevek gyűjtése, kutatása. ( ) MNyTK (1989): 32, KIS TAMÁS: Morgó. Nyr. 115 (1991): 267. Onomastica Uralica 1b (2001): 310. ÖRDÖG FERENC: Veszprém megye földrajzi nevei IV. A Veszprémi járás című mű bemutatása. NÉ. 22 (2000): HOFFMANN, ISTVÁN (MATICSÁK, SÁNDOR NYIRKOS, ISTVÁN PITKÄNEN, RITVA LIISA): Onomastica Uralica. Plan of Series Sorozatterv Sarjan suunnitelma Väljaande projekt План серии. Debrecen Helsinki, lap. 5 10, 17 26, 33 42, 49 58, 64 75, PITKÄNEN, RITVA LIISA: Onomastica Uralica : una nuova serie di studi. Rivista Italiana di Onomastica VI/2 (2000): Olaszul. LARSSON, LARS-GUNNAR: Namn och Bygd 91 (2003): ÖRDÖG FERENC: Személynévkutatásunk helyzete és feladatai. Magyar névtani kutatások itthon és határon túl. Szerk. FARKAS FERENC. Jászberény, FARKAS FERENC: Helynévkutatás itthon és határainkon túl. Magyar névtani kutatások itthon és határon túl. Szerk. FARKAS FERENC. Jászberény, CSOMORTÁNI MAGDOLNA: Névgyűjtés és feldolgozás Erdélyben. Magyar névtani 12

13 ac) Tankönyvek kutatások itthon és határon túl. Szerk. FARKAS FERENC. Jászberény, HOFFMANN ISTVÁN (HLAVACSKA EDIT): Magyarul felső fokon. (Magyar nyelvi gyakorlatok idegen ajkúaknak.) Tankönyvkiadó, Második kiadás: lap. JÓNÁS FRIGYES: A magyar mint idegen nyelv oktatásának nyelvstartégiai kérdéseihez. In: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője. Szerk. BALÁZS GÉZA. Bp., : HOFFMANN ISTVÁN (HLAVACSKA EDIT LACZKÓ TIBOR MATICSÁK SÁNDOR): Hungarolingua 1. Magyar nyelvkönyv. Debrecen, lap. Második, átdolgozott kiadás: lap. KOVÁCSI MÁRIA: Hungarológia 1 (1993): GINTER KÁROLY: Hungarológia 1 (1993): JÓNÁS FRIGYES: A magyar mint idegen nyelv oktatásának nyelvstartégiai kérdéseihez. In: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője. Szerk. BALÁZS GÉZA. Bp., : 266. SZILI KATALIN: Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához. Enciklopédia Kiadó, stb. (sok helyen). 144.HOFFMANN ISTVÁN (HLAVACSKA EDIT LACZKÓ TIBOR MATICSÁK SÁNDOR): Hungarolingua 2. Magyar nyelvkönyv középhaladóknak. Debrecen, lap. KERESZTES LÁSZLÓ: Folia Uralica Debreceniensia 3 (1994): Angolul. ZAICZ GÁBOR: Hungarologische Beiträge (Jyväskylä) 6 (1996): JÓNÁS FRIGYES: A magyar mint idegen nyelv oktatásának nyelvstartégiai kérdéseihez. In: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője. Szerk. BALÁZS GÉZA. Bp., : 266. SZILI KATALIN: Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához. Enciklopédia Kiadó, stb. (sok helyen). 145.HOFFMANN ISTVÁN (HLAVACSKA EDIT LACZKÓ TIBOR MATICSÁK SÁNDOR): Hungarolingua 3. Magyar nyelvkönyv haladóknak. Debrecen, lap. HEGEDŰS RITA: Hungarológia 2 (2000)/1 2: JÓNÁS FRIGYES: A magyar mint idegen nyelv oktatásának nyelvstartégiai kérdéseihez. In: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője. Szerk. BALÁZS GÉZA. Bp., : 266. B) Nemzetközi fórumokon megjelent tanulmányok 146.Unkarilaisen paikannimistöntutkimuksen suuntauksia: Hungarologishe Beiträge (Jyväskylä) 5 (1995): Namenforschung an der Universität Debrecen: Namenkundliche Informationen (Leipzig) 77/78 (2000): KRÜGER, ANNE DIETLIND: Rivista Italiana di Onomastica VII/1 (2001): 235. Olaszul. 148.The Last Thirty Years of Hungarian Toponomastics. In: History of the Study of Toponyms in the Uralian Languages. Szerk. NYIRKOS ISTVÁN. Onomastica Uralica 2 (2002): HAJDÚ MIHÁLY: Szabó T. Attila, a helynévkutató. Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 100. évfordulójára. Szerk. BÁRTH M. JÁNOS. Bp., Über die Möglichkeiten der uralischen Namenforschung: Namenkundliche Informationen 81/82 (2002):

14 VINCZE LÁSZLÓ: Namenkundliche Informationen NÉ. 27 (2005): 347. PÓCZOS, RITA: Über die ungarischen Ortsnamen in des Arpadenzeit. Namenkundliche Informationen. 83/84 (2003): 137 8, 144. C) Hazai fórumokon megjelent tanulmányok 150.Tapolcafő földrajzi nevei: Stúdium (A KLTE tudományos diákköreinek kiadványai) 6 (1975): Onomastica Uralica 1b (2001): A helynevek jelentéstani vizsgálatához: MNyj. 23 (1980): ÖRDÖG, FERENC: Onoma 27 ( ): 310. ÖRDÖG FERENC: A földrajzi nevek gyűjtése, kutatása. ( ) MNyTK (1989): 43. TÓTH VALÉRIA: A helynevek jelentéstani vizsgálatához. NÉ. 21 (1999): 55 6, Onomastica Uralica 1b (2001): 328. BÍRÓ FERENC: Nyeilvi-tipológiai vizsgálatok Körösladány helynévrendszerében. Eger, BÍRÓ FERENC: Többnevűség, szinonímia Körösladány helynévrendszerében. Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Szerk. GRÉCZI-ZSOLDOS ENIKŐ KOVÁCS MÁRIA. Miskolc, , 20. HAJDÚ MIHÁLY: Általános és magyar névtan. Bp., , 131. BÍRÓ FERENC: Poliszémia Körösladány helyneveiben. Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk. HAJDÚ MIHÁLY KESZLER BORBÁLA. Bp., , 682. BÍRÓ FERENC: Köröstarcsa helyneveinek tára és rendszere. Eger, GYÖRFFY ERZSÉBET: A helynevek jelentéstani kategóriáiról. MNyj. 43 (2005): 98, 100. BÍRÓ FERENC KALCSÓ GYULA: Köröstarcsa helyneveinek tára és rendszere. Eger, VÁRNAI JUDIT: Bárhogy nevezzük A tulajdonnév a nyelvben és a nyelvészetben. Bp., Helynévkutatás Finnországban: MNyj. 25 (1983): ÖRDÖG FERENC: A földrajzi nevek gyűjtése, kutatása. ( ) MNyTK (1989): 44. NYIRKOS ISTVÁN: A finn névkutatásról. MNyTK. 209 (1997): 491. NEMES MAGDOLNA: A földrajzi köznevekről. MNyj. 39 (1999): 334. Onomastica Uralica 1a (2001): A helynévrendszer változásai egy határrésszé vált településen: MNyj ( ): GERSTNER, KÁROLY ÖRDÖG, FERENC: Onoma 29 ( ): 435. KÁLNÁSI ÁRPÁD: Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük. Debrecen, KISS LAJOS: Földrajzi nevek etimológiai szótára Negyedik, bővített és javított kiadás. Bp., BÍRÓ FERENC: Víznevek hatása Körösladány helynévrendszerére. NÉ. 21 (1999): 36. FEKETE PÉTER: A hegynevek mint névadók Eger és Felnémet földrajzi neveiben. MNyj. 37 (1999): Onomastica Uralica 1b (2001): 328. BÍRÓ FERENC: Nyeilvi-tipológiai vizsgálatok Körösladány helynévrendszerében. Eger,

15 BÍRÓ FERENC: Köröstarcsa helyneveinek tára és rendszere. Eger, TÓTH VALÉRIA: Változásmodellek a településnevek körében. NÉ. 27 (2005): 129, 135. BÍRÓ FERENC KALCSÓ GYULA: Köröstarcsa helyneveinek tára és rendszere. Eger, Kalapács: MNy. 81 (1985): KISS LAJOS: Földrajzi nevek etimológiai szótára Negyedik, bővített és javított kiadás. Bp., Onomastica Uralica 1b (2001): A helynévhasználat és a nyelvi norma. In: A magyar nyelv rétegződése. Szerk.: KISS JENŐ és SZŰTS LÁSZLÓ. Bp., : Számítógépes helynévtörténeti vizsgálatok a KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékén: MNyTK sz. Bp., GERSTNER, KÁROLY ÖRDÖG, FERENC: Onoma 30 ( ): 368. BÍRÓ FERENC: A körösladányi határrésznevek egy típusáról. NÉ. 15 (1993): 66. KIS TAMÁS: A kocsma- és csárdanevek keletkezési típusai. NÉ. 21 (1999): 323. HAVAS PÉTER: Budapesti kávéháznevek funkcionális-szemantikai vizsgálata a XIX XX. század fordulóján. NÉ. 24 (2002): 19, A metaforikus helynévadás. (Egy alfejezet a történeti helynévtipológiából): Folia Uralica Debreceniensia 2 (1991): HAJDÚ MIHÁLY: Általános és magyar névtan. Bp., Rendszer és szintézis helynévkutatásunkban. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Szerk.: KISS JENŐ és SZŰTS LÁSZLÓ. Bp., TÓTH VALÉRIA, Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban. A Magyar Névarchívum Kiadványai 6. Debrecen, , 127. HAJDÚ MIHÁLY: Általános és magyar névtan. Bp., A jelentésbeli helynévalkotás: MNyj. 30 (1992): BÍRÓ FERENC: A körösladányi határrésznevek egy típusáról. NÉ. 15 (1993): 66. ZILAHI LAJOS: Kórógy. MNy. 93 (1997): 351, A helynevek szerkezeti elemzése: MNyj. 31 (1993): Válasz Mező András és Juhász Dezső oppononsi véleményére: NÉ. 16 (1994): RÁCZ ANITA: Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. Debrecen, VÁRNAI JUDIT: Bárhogy nevezzük A tulajdonnév a nyelvben és a nyelvészetben. Bp., Ómagyar kori helynévfeldolgozások: MNyj. 33 (1996): HEGEDŰS ATTILA: Mi a tulajdonnév? NÉ. 19 (1997): 6. BÍRÓ FERENC: Opponensi vélemény Tóth Valéria: Névrendszertani vizsgálatok a korai 15

16 ómagyar korban (Abaúj és Bars vármegye helynevei) című doktori (PhD) dolgozatáról. NÉ. 22 (2000): 121. TÓTH VALÉRIA, Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban. A Magyar Névarchívum Kiadványai 6. Debrecen, , 17, 30 1, HOFFMANN ISTVÁN (RÁCZ ANITA TÓTH VALÉRIA): Ómagyar kori helynévfeldolgozások. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 64. sz. Debrecen, lap. Onomastica Uralica 1b (2001): Névtörténet nyelvtörténet társadalomtörténet: MNyTK sz. (1996): TÓTH VALÉRIA: Ómagyar helyneveink és a névföldrajz. MNyj. 35 (1998): 122 4, 126. NEMES MAGDOLNA: A földrajzi köznevekről. MNyj. 37 (1999): 334 5, 337. Onomastica Uralica 1b (2001): 299. TÓTH VALÉRIA, Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban. A Magyar Névarchívum Kiadványai 6. Debrecen, , 14, TÓTH VALÉRIA: Archaizmusok és neologizmusok a magyar helynevekben. Helynévtörténeti tanulmányok 1. (2004): 183. B. GERGELY PIROSKA: A történeti személynévkutatás újabb eredményei. Magyar névtani kutatások itthon és határon túl. Szerk. FARKAS FERENC. Jászberény, , 30. VÁRNAI JUDIT: Bárhogy nevezzük A tulajdonnév a nyelvben és a nyelvészetben. Bp., Utak, lehetőségek történeti helyneveink kutatásában: MNyTK sz. (1997): HEGEDŰS ATTILA: Mi a tulajdonnév? NÉ. 19 (1997): 6. TÓTH VALÉRIA: Földrajzi köznevek szóföldrajzi szempontú vizsgálata a korai ómagyar korban. MNyTK. 209 (1997): 262. TÓTH VALÉRIA: Ómagyar helyneveink és a névföldrajz. MNyj. 35 (1998): 122 4, 126. TÓTH VALÉRIA, Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban. A Magyar Névarchívum Kiadványai 6. Debrecen, Név- és nyelvföldrajzi térképlapok az Árpád-korból. In: Szavak nevek szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. Szerk.: KISS GÁBOR és ZAICZ GÁBOR. Bp., TÓTH VALÉRIA: Ómagyar helyneveink és a nyelvföldrajz. MNyj. 35 (1998): 126. BÖLCSKEI ANDREA: Névkorrelációk az ómagyar kori nevek körében. NÉ. 21 (1999): 75, 78. KISS JENŐ szerk.: Magyar dialektológia. Bp., , 128. TÓTH VALÉRIA, Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban. A Magyar Névarchívum Kiadványai 6. Debrecen, Gondolatok a történeti helynévkutatásról: MNyj. 35 (1998): TÓTH VALÉRIA, Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban. A Magyar Névarchívum Kiadványai 6. Debrecen, , PÓCZOS RITA: Az Árpád-kori Borsod és Bodrog vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. Debrecen, BÍRÓ FERENC: Köröstarcsa helyneveinek tára és rendszere. Eger, BÍRÓ FERENC KALCSÓ GYULA: Köröstarcsa helyneveinek tára és rendszere. Eger, 16

17 TÓTH VALÉRIA: A templomcímből alakult településnevek változásáról. Helynévtörténeti tanulmányok 2. (2006): Nyelvtörténet és számítógép. In: Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. Szerk. V. RAISZ RÓZSA és H. VARGA GYULA. MNyTK sz. (1999): Onomastica Uralica 1b (2001): Névrendszertani megjegyzések a patrocíniumi helységnevek történetéhez: NÉ. 21 (1999): FÁBIÁN, ZSUZSANNA: Rivista Italiana di Onomastica VI/1 (2000): 240. Olaszul. TÓTH VALÉRIA, Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban. A Magyar Névarchívum Kiadványai 6. Debrecen, , 206. TÓTH VALÉRIA: Változásmodellek a településnevek körében. NÉ. 27 (2005): 125, 126, 135. TÓTH VALÉRIA: A templomcímből alakult településnevek változásáról. Helynévtörténeti tanulmányok 2. (2006): 31, A helynevek rendszerének nyelvi leírásához: MNyj. 37 (1999): TÓTH VALÉRIA: Helynevek a helynevekben. MNyj. 37 (1999): 436. TÓTH VALÉRIA, Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban. A Magyar Névarchívum Kiadványai 6. Debrecen, , 132, 140, GYŐRFFY ERZSÉBET: Régi vízneveink funkcionális szerkezetéről. MNyj. 40 (2002): 46. HAVAS PÉTER: Budapesti kávéháznevek funkcionális-szemantikai vizsgálata a XIX XX. század fordulóján. NÉ.24 (2002): 39. BÍRÓ FERENC KALCSÓ GYULA: Városaink főbb utcanév-változtatási tendenciái a XX. század végén. Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN JUHÁSZ DEZSŐ PÉNTEK JÁNOS. Debrecen Jyväskylä, BÍRÓ FERENC: Nyelvi-tipológiai vizsgálatok Körösladány helynévrendszerében. Eger, , 58, 82, 164, FEHÉR KRISZTINA: A ragadványnevek funkcionális szerkezetéről. MNyj. 41 (2003): 160. GYŐRFFY ERZSÉBET RESZEGI KATALIN: Árpád-kori hegy- és víznevek funkcionálisszemantikai szempontú összehasonlító vizsgálata. MNyj. 41 (2003): 197. BÍRÓ FERENC: Köröstarcsa helyneveinek tára és rendszere. Eger, , 106, 122, 192 3, 219, FEHÉR KRISZTINA: Névelméleti alapvetések a magyar ragadványnévkutatás első korszakában. NÉ. 26 (2004): 87. TÓTH VALÉRIA: Változásmodellek a településnevek körében. NÉ. 27 (2005): 125 6, 135. HAVAS PÉTER: Budapesti kávéháznevek az első világháborútól a tanácsköztársaság időszakának végéig. NÉ. 27 (2005): 220. PELCZÉDER KATALIN: Veszprém megyei üzletnevek funkcionális-szemantikai vizsgálata. NÉ. 27 (2005): 230. BÍRÓ FERENC KALCSÓ GYULA: Köröstarcsa helyneveinek tára és rendszere. Eger, , 106, 122, 193, 219, 221 2, 230. RESZEGI KATALIN: Két hegyvonulat Árpád-kori névállományának összevető vizsgálata. Helynévtörténeti tanulmányok 2. (2006): 179. BÖLCSKEI ANDREA: A spontán keletkezésű tulajdonnév-korrelációk diakrón szempontú elemzéséhez. Helynévtörténeti tanulmányok 2. (2006): 52 3, 55, HOFFMANN ISTVÁN (MATICSÁK SÁNDOR NYIRKOS ISTVÁN): Együttműködési program az uráli nyelvek névkutatása terén. NÉ. 22 (2000):

18 VINCZE, LÁSZLÓ: Namenkundliche Informationen 79/8 (2001): 359. Németül. 172.Megjegyzések a helynevek szemantikai szerkezetéhez. In: Lexikális jelentés, aktuális jelentés. Szerk. GECSŐ TAMÁS. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához IV. Tinta Könyvkiadó, NEMES MAGDOLNA: Összetétellel alakult földrajzi neveink. Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN JUHÁSZ DEZSŐ PÉNTEK JÁNOS. Debrecen Jyväskylä, NEMES MAGDOLNA: Képzéssel alakult földrajzi köznevek. Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Szerk. GRÉCZI-ZSOLDOS ENIKŐ KOVÁCS MÁRIA. Miskolc, , A helynevek szerkezetéről. In: Szöveg az egész világ. Petőfi S. János 70. születésnapjára. Szerk. ANDOR JÓZEF BENKES ZSUZSA BÓKAY ANTAL. Bp., NEMES MAGDOLNA: Összetétellel alakult földrajzi neveink. Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN JUHÁSZ DEZSŐ PÉNTEK JÁNOS. Debrecen Jyväskylä, NEMES MAGDOLNA: Képzéssel alakult földrajzi köznevek. Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Szerk. GRÉCZI-ZSOLDOS ENIKŐ KOVÁCS MÁRIA. Miskolc, , A magyar névkutatás az ezredfordulón. In: Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN JUHÁSZ DEZSŐ PÉNTEK JÁNOS. Debrecen Jyväskylä, FÁBIÁN, ZSUZSANNA: Rivista Italiana di Onomastica VIII/2 (2002): 571. Olaszul. PUSZTAI FERENC: MNy. 100 (2004): VÖRÖS FERENC: A (történeti) személynévkutatás a Felvidéken különös tekintettel a Trianon utáni fejleményekre. Magyar névtani kutatások itthon és határon túl. Szerk. FARKAS FERENC. Jászberény, Egy újabb nyelvtörténeti adatbázisról. In: Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Szerk. GRÉCZI-ZSOLDOS ENIKŐ KOVÁCS MÁRIA. Miskolc, RÁCZ ANITA: Újra az ómagyar helynevek mássalhangzó-torlódásairól. MNyj. 41 (2003): 497. TÓTH VALÉRIA: Inetimologikus magánhangzók a magyar helynevekben. MNyj. 41 (2003): 628. TÓTH VALÉRIA: Inetimologikus mássalhangzók a magyar helynevekben. MNy. 100 (2004): Patak. In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk. HAJDÚ MIHÁLY KESZLER BORBÁLA. Bp., GYŐRFFY ERZSÉBET RESZEGI KATALIN: Árpád-kori hegy- és víznevek funkcionálisszemantikai szempontú összehasonlító vizsgálata. MNyj. 41 (2003): 199. PÓCZOS RITA: A Garam és az Ipoly víznévrendszerének nyelvi rétegei. Helynévtörténeti tanulmányok 1. (2004): 112. RESZEGI KATALIN: Bérc, hegy és halom a régi helyneveinkben. Helynévtörténeti tanulmányok 1. (2004): 146, Az oklevelek helynévi szórványainak nyelvi hátteréről. In: Helynévtörténeti tanulmányok 1. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen, HEGEDŰS ATTILA: NÉ. 28 (2006): 259. FÁBIÁN, ZSUZSANNA: RIOn. 11. (2005): 153. GALLASY MAGDOLNA: MNy. 102 (2006):

19 TÓTH VALÉRIA: Változásmodellek a településnevek körében. NÉ. 27 (2005): 130, 135. RESZEGI KATALIN: Két hegyvonulat Árpád-kori névállományának összevető vizsgálata. Helynévtörténeti tanulmányok 2. (2006): 160, Régi helyneveink mint (nyelv)történeti források. In: Magyar névtani kutatások itthon és határon túl. Szerk. FARKAS FERENC. Jászberény, VÉGH FRUZSINA: Magyar névtani kutatások itthon és határon túl. Szerk. FARKAS FERENC. Jászberény, 2004.: NÉ. 27 (2005): 318. D) Szövegkritikai kiadás belföldön 179.Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából Bihar vármegye I II. Közzéteszi: HOFFMANN ISTVÁN és KIS TAMÁS. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai sz. Debrecen, 1996., lap + 1 térképmelléklet. ZILAHI LAJOS: Kórógy. MNy. 93 (1997): 351, 353. KISS LAJOS: Történeti vizsgálatok a földrajzi nevek körében. Piliscsaba RÁCZ ANITA: K. Fábián Ilona: A Váradi Regestrum helynevei. Ismertetés. MNyj. 36 (1999): 164. MIZSER LAJOS: Szabolcs megye Pesty Frigyes évi helységnévtárában. Józsa András Múzeum Évkönyve. 42 (2000): 227. Onomastica Uralica 1b (2001): 328. VINCZE, LÁSZLÓ: Neuer scheinungen der Ungarischen Namenkunde Namenkundliche Informationen 79/80 (2001): 346. MIZSER LAJOS: Vaskapu. MNy. 100 (2004): 473. RÁCZ ANITA: Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. Debrecen, HAJDÚ MIHÁLY: Pesty Frigyes helynévgyűjtésének megjelentetése. NÉ. 28 (2006): 208. MIZSER LAJOS: Helynévmagyarázatok. Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 100. évfordulójára. Szerk. BÁRTH M. JÁNOS. Bp., ZILAHI LAJOS: Rét. Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 100. évfordulójára. Szerk. BÁRTH M. JÁNOS. Bp., HAJDÚ MIHÁLY: Pesty Frigyes helynévgyűjtésének megjelentetése. NÉ. 28 (2006): 208. E) Tudományos munkák bírálata 180.Baranya megye földrajzi nevei: MNy. 82 (1986): Onomastica Uralica 1b (2001): JUHÁSZ DEZSŐ, A magyar tájnévadás: MNy. 85 (1989): GERSTNER, KÁROLY ÖRDÖG, FERENC: Onoma 30 ( ): 369. JUHÁSZ DEZSŐ: A tájnevek vitás kérdéseihez. MNy. 87 (1991): 338. KÓSA LÁSZLÓ: Észrevételek és kiegészítések Juhász Dezső A magyar tájnévadás című munkájához. MNy. 87 (1991): 330. Onomastica Uralica 1b (2001): Könyv a finn helynevekről. (EERO KIVINIEMI, Perustietoa paikannimistä.): MNyj (1990):

20 Onomastica Uralica 1b (2001): KISS LAJOS, Földrajzi neveink nyelvi fejlődése. NytudÉrt sz.: MNy. 93 (1997): Onomastica Uralica 1b (2001): 339. F) Szerkesztői tevékenység ff) Tudományos sorozatok, önálló könyvek 184.Selected Bibliography of the Uralian Languages. Onomastica Uralica 1a, b. Debrecen Helsinki, p. FÁBIÁN, ZSUZSANNA: Rivista Italiana di Onomastica VIII/1 (2002): Olaszul. KALLASMAA, MARJA: Linguistica Uralica (Tarttu) 38 (2002): 156. BÖLCSKEI ANDREA: MNy. 98 (2002): LARSSON, LARS-GUNNAR: Namn och Bygd 91 (2003): HOFFMANN ISTVÁN (NYIRKOS ISTVÁN ÖRDÖG FERENC): Hungarian Onomastics in Onoma. Onomastica Uralica 1c. Debrecen Helsinki, lap. FÁBIÁN, ZSUZSANNA: Rivista Italiana di Onomastica VIII/2 (2002): 570. Olaszul. 186.HOFFMANN ISTVÁN (JUHÁSZ DEZSŐ PÉNTEK JÁNOS). Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Előadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Debrecen Jyväskylä, lap. FÁBIÁN, ZSUZSANNA: Rivista Italiana di Onomastica VIII/2 (2002): 571. Olaszul. PUSZTAI FERENC: MNy. 100 (2004): HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA szerk. Helynévtörténeti tanulmányok 1. Debrecen, lap. HEGEDŰS ATTILA: NÉ. 28 (2006): FÁBIÁN, ZSUZSANNA: Rivista Italiana di Onomastica 11. (2005): 153. GALLASY MAGDOLNA: MNy. 102 (2006): fg) Tankönyvek 188.Hungarolingua Fonetika 1. BÁTHORY ÁGNES M. VARGA PÁL: Magyar nyelvi gyakorlatok finn anyanyelvűeknek. Debrecen Jyväskylä, Ismertetés LESKINEN, JUHA: Hungarologische Beiträge (Jyväskylä) 6 (1966): Finnül. Debrecen, február 19. (Hoffmann István) 20

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI I. Lektorált szakkönyvek, monográfiák egyedüli szerzőként 1. A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 9.) Debrecen, 2005.

Részletesebben

Tóth Valéria publikációi

Tóth Valéria publikációi Tóth Valéria publikációi Önállóan megjelent lektorált munkák: 1. TÓTH VALÉRIA (HOFFMANN ISTVÁN RÁCZ ANITA), Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból I. Abaúj Csongrád vármegye. (A Magyar Névarchívum

Részletesebben

ISMERTETÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK GYŐRFFY ERZSÉBET PUBLIKÁCIÓIRA

ISMERTETÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK GYŐRFFY ERZSÉBET PUBLIKÁCIÓIRA ISMERTETÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK GYŐRFFY ERZSÉBET PUBLIKÁCIÓIRA 1. Régi vízneveink funkcionális szerkezetéről. Magyar Nyelvjárások 40 (2002): 35 46. 1. HOFFMANN ISTVÁN, Magyar helynévkutatás. 1958 2002. Debrecen,

Részletesebben

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL, RECENZIÓKKAL*

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL, RECENZIÓKKAL* RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL, RECENZIÓKKAL* Lektorált szakkönyvek, monográfiák egyedüli szerzőként 1. A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. (A Magyar Névarchívum Kiadványai

Részletesebben

HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom orosz szakos 1977 Kossuth Lajos Tudományegyetem középiskolai tanár, finnugor

Részletesebben

Reszegi Katalin publikációi (hivatkozásokkal, recenziókkal)

Reszegi Katalin publikációi (hivatkozásokkal, recenziókkal) Reszegi Katalin publikációi (hivatkozásokkal, recenziókkal) Önállóan megjelent lektorált munkák: 1. Hegynevek a középkori Magyarországon. A Magyar Névarchívum Kiadványai 21. Debrecen, 2011. 216 lap. 1.

Részletesebben

Hivatkozásjegyzék. Hivatkozás: Haader Lea: eez myt mondaaz myes twgyok NÉ. 15 [1993]: A hivatkozás oldalszáma: 137.

Hivatkozásjegyzék. Hivatkozás: Haader Lea: eez myt mondaaz myes twgyok NÉ. 15 [1993]: A hivatkozás oldalszáma: 137. Hivatkozásjegyzék 1987 Hegedős Attila: Kisnémedi tájszótár. ELTE, 1992. Villám Judit: Nagykırösi tájszótár. ELTE, Budapest, 1987. A hivatkozás oldalszáma: 10. (a szótár ekkor még kéziratban volt) 1988

Részletesebben

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 54. Dr. Rácz Anita Telefon, Fax: (52)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 54. Dr. Rácz Anita Telefon, Fax: (52) DEBRECENI EGYETEM BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 54 Dr. Rácz Anita Telefon, Fax: (52) 512-923 DR. RÁCZ ANITA TUDOMÁNYOS, OKTATÁSI, OKTATÁSSZERVEZÉSI,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely:

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely: Szakmai önéletrajz Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168 Munkahely: 2005 a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanársegédje

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

Szombathely, 2011. február 1. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

Szombathely, 2011. február 1. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika Név és társadalom 2010/2011. II. félév Előadások kreditszerzés módja: kollokvium 1. Segédtudomány vs. önelvű tudomány.

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 69 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 52) Magyarországon magyarul (id.: 52) 1. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.

Részletesebben

Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy

Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy 1. A szemináriumi program és a referátumok

Részletesebben

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL Könyvek: 1. N. FODOR JÁNOS, Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. Magyar Névtani Értekezések 2. ISBN 978-963-284-144-1. ELTE BTK, Budapest, 2010. 160

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

AZ V. MAGYAR NÉVTUDOMÁNYI KONFERENCIA ELŐADÁSAI (Miskolc, 1995. augusztus 28-30.)

AZ V. MAGYAR NÉVTUDOMÁNYI KONFERENCIA ELŐADÁSAI (Miskolc, 1995. augusztus 28-30.) A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 209. SZÁM KIADVÁNYAI 209. SZÁM SUB Göttlngen 7 205105 971 AZ V. MAGYAR NÉVTUDOMÁNYI KONFERENCIA ELŐADÁSAI (Miskolc, 1995. augusztus 28-30.) II. kötet SZERKESZTETTE B.GERGELY

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Nyelvjárási elemek a szabolcsi 10 14 évesek nyelvhasználatában. In: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában (1984). OPI

Részletesebben

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 86 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 68) Magyarországon magyarul (id.: 68) 1. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.

Részletesebben

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL Könyvek: 1. N. FODOR JÁNOS, Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. Magyar Névtani Értekezések 2. ISBN 978-963-284-144-1. ELTE BTK, Budapest, 2010. 160

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Kis Tamás szakmai önéletrajza

Kis Tamás szakmai önéletrajza Kis Tamás szakmai önéletrajza I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos Kossuth Lajos Tudományegyetem 1988 középiskolai tanár és finnugor nyelvész BTK

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

TAKÁCS JUDIT SZAKMAI ADATLAPJA. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai

TAKÁCS JUDIT SZAKMAI ADATLAPJA. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai TAKÁCS JUDIT SZAKMAI ADATLAPJA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai Kossuth Lajos Tudományegyetem 1999 tanár BTK Finnugor nyelvész

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon Ajkai Járási Hivatal Cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Telefon: 88/550-644 Fax: 88/550-677 ajka.jaras@veszprem.gov.hu

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA sz. I. em. Telefon: 06-52-533-266, 06-52-416-398 E-mail: debreceniugyvedi.kamara@upcmail.hu Honlap: http://www.debreceniugyvedikamara.hu/ ÜGYELETI REND Debrecen 2016. július 01.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

2012-ben elért csúcseredmények:

2012-ben elért csúcseredmények: 2012-ben elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs (25-29) 100 m pillangó Pap Csongor (1986) Szenior Delfinek 59,03 2012.04.14. régi: Boros Gábor (1978) i SÚVC 59,23 2004.06.06. 2. kcs (30-34) 1500 m gyors

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

TDM szakmai regisztrációs lista. neve Dr. Lőrincz Katalin ügyvezető Szabó Renáta

TDM szakmai regisztrációs lista. neve Dr. Lőrincz Katalin ügyvezető Szabó Renáta TDM szakmai regisztrációs lista Regisztrációs szám TDM-REG-P/001/2011 TDM-REG-P/002/2011 TDM-REG-P/003/2011 TDM-REG-P/004/2011 TDM-REG-P/005/2011 TDM-REG/006/2011 TDM-REG/007/2011 TDM-REG-P/008/2011 TDM-REG/009/2011

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem. BTMAN112 M. Kabán Annamária 10.00-12.00 Bevezetés az irodalomtudományba szem. BTMAN108 Tasi Réka 11.00-12.00 Fonetika szem.

Részletesebben

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek?

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros Magyar nyelvészeti

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Férfiak, II. Kategória (31-40 év) - 21 km

Férfiak, II. Kategória (31-40 év) - 21 km EREDMÉNYLISTA I. Nem oda Boda terepfélmaraton és 10,5 km Bodaszőlő, 2011. március 27. Férfiak, Összesített - 21 km 1. Kozma Ferenc 1968 Debrecen 2111 1:29:50 2. Kocsár László 1962 DSC-SI 2125 1:31:06 3.

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/ A VIII. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDŰ-DUÓ VERSENY EREDMÉNYEI I. korcsoport : A zsűri nem adott ki helyezést. Különdíjas: Kiss Imola Villő - Choi Yae Won - Farkas Ferenc Műv. Isk. Sárospatak Felkészítő tanár:

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

Hajdúböszörmény helyneveinek vizsgálati lehetőségei

Hajdúböszörmény helyneveinek vizsgálati lehetőségei Hajdúböszörmény helyneveinek vizsgálati lehetőségei V. Örökségvédelmi Konferencia 2014. január 22. dr. Nemes Magdolna Debreceni Egyetem GyFK nemesm@ped.unideb.hu A kutatás előzményei Erasmus-ösztöndíj

Részletesebben

Juhász Dezső publikációi és tudományos előadásai

Juhász Dezső publikációi és tudományos előadásai Juhász Dezső publikációi és tudományos előadásai (utolsó mentés: 2012. 02. 19.) Tartalom Juhász Dezső publikációs jegyzéke...2 Hivatkozások Juhász Dezső műveire 22 Juhász Dezső tudományos előadásainak

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények 21 Km abszolút eredmények Hely NemHely Rsz Név 5km 10km 15km Cél Diff. # 1 1 122 Szirmai Zoltán 19:22 40:32 1:02:21 1:24:41 n.a. 2 2 141 Csuka Balázs 21:21 44:21 1:06:52 1:29:34 04:53 3 1 136 Zólyomi Kinga

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

22. sz. Záróvizsga bizottság

22. sz. Záróvizsga bizottság 22. sz. Záróvizsga bizottság Vizsga helye: Szabadka ideje: 2015. június 26. 9:00 levelező MA mérnöktanár Portfólió bemutatása és védése levelező MA mérnöktanár mérnök informatika szakirány: 1. Bálint Krisztián

Részletesebben

MAGYAR NYELV A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA FELELŐS SZERKESZTŐ B E N KŐ LORÁND SZERKESZTŐ J U H Á S Z D E Z SŐ XCIX.

MAGYAR NYELV A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA FELELŐS SZERKESZTŐ B E N KŐ LORÁND SZERKESZTŐ J U H Á S Z D E Z SŐ XCIX. 2003 4. évi összesített tartalomjegyzék 1 MAGYAR NYELV A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA FELELŐS SZERKESZTŐ B E N KŐ LORÁND SZERKESZTŐ J U H Á S Z D E Z SŐ XCIX. KÖTET MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG,

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar KISS MAGDALÉNA A KÖRÖSMENTE FOLYÓVÍZNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar KISS MAGDALÉNA A KÖRÖSMENTE FOLYÓVÍZNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI KISS MAGDALÉNA A KÖRÖSMENTE FOLYÓVÍZNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA Nyelvtudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola

Részletesebben

DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016.

DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016. DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016. ~ Belgyógyász ellátóhelyek ~ 1. B.-K. Megyei Önkormányzat Kórháza, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Okató Kórháza, Diabetes

Részletesebben

11.a angol középfokú komplex BME Fritzné Terbe Krisztina, Helfrich Nikolett Budavári Katalin Róza

11.a angol középfokú komplex BME Fritzné Terbe Krisztina, Helfrich Nikolett Budavári Katalin Róza Andorkó Balázs 11.a német középfokú komplex BME Helfrich Nikolett Antal Ákos 10.b angol középfokú komplex BME Ujhelyiné Kovács Éva Antal Péter 12.b német középfokú komplex BME Kaáli Krisztina Baczynski

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Név Ábrám Tibor Andrássy Judit Apostolné Bartha Mária Babocsánné Katona Ágnes Eszter

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA ÖRDÖG FERENC TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE. Könyvek, tanulmányok, cikkek (recenziók, bibliográfia)

BIBLIOGRÁFIA ÖRDÖG FERENC TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE. Könyvek, tanulmányok, cikkek (recenziók, bibliográfia) 277 BIBLIOGRÁFIA ÖRDÖG FERENC TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE '. Könyvek, tanulmányok, cikkek (recenziók, bibliográfia) 1962 A gyulaji keresztnevek becéző alakjai. Néprajz és Nyelvtudomány 5-6: 79-83. Gyulaj nyelvjárásából.

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Az í-zés esetei a hajdúhadházi népnyelvben. Diákköri Tudományos Közlemények. Nyíregyháza, 1980. 13-22. 2. Adalékok az í-zéshez Hajdúhadházról.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok 1. Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. 2. A 10

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Debrecen, 2004. március 26-28. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Bocskai István Ált. Isk. 48,700 47,400 47,600 143,700 2 Kecskemét Lánchíd utcai Ált. Isk. 47,850 46,300 47,250 141,400 3 Ózd Újváros téri

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények

AMV 2015. megyei eredmények AMV 2015. megyei eredmények 4.osztály neve város helyezés pontszám Tanuló neve Debreceni Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Derecskei Bocskai István Általános és Alapfokú Művészeti Debrecen

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben