N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL"

Átírás

1 N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL Könyvek: 1. N. FODOR JÁNOS, Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. Magyar Névtani Értekezések 2. ISBN ELTE BTK, Budapest, lap ( karakter) Hivatkozás (2): SZENTGYÖRGYI RUDOLF, A Tihanyi Alapítólevél személynevei I. Középkori okleveleink teonimái. Névtani Értesítő 33: (12) 2. N. FODOR JÁNOS, A Felső-Tisza-vidék késő középkori személyneveinek szótára ( ). Magyar Névtani Értekezések 3. ISBN ELTE BTK, Budapest, lap ( karakter) Hivatkozás (3): F. LÁNCZ ÉVA, A tulajdonságra utaló családnevek kognitív nyelvészeti megközelítésben. Névtani Értesítő 33 (2011): (33, 37, 38) SZENTGYÖRGYI RUDOLF, A Tihanyi Alapítólevél személynevei I. Középkori okleveleink teonimái. Névtani Értesítő 33: (13, 16, 17) 3. N. FODOR JÁNOS, A Tiszakönyök családnevei 1560-ból. Magyar Névtani Dolgozatok 170. (Szerk. Hajdú Mihály) ISSN ELTE BTK, Budapest, lap + 1 térkép Hivatkozás (9): HAJDÚ MIHÁLY, Általános és magyar névtan. Budapest, UDVARI ISTVÁN, Tiszabezdédi személynevek. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle XL./3. szám, (2005. aug.) KOI BALÁZS, Tiszabezdéd személynevei (a református egyházi anyakönyvek alapján) ( ). MND Nyíregyháza, BÖLCSKEI ANDREA HAVAS PÉTER SLÍZ MARIANN, A háromszéki Angyalos és Kökös család- és helynevei. MND BAUKO JÁNOS, Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben. Nyitra Budapest, HAJDÚ MIHÁLY, Családnevek enciklopédiája. A leggyakoribb mai családneveink. Budapest, SZŰGYI FERENC, Foglalkozást, mesterséget rejtő családnevek Zentán a római katolikus egyház keresztelési anyakönyveiben ( )... Helyismereti Almanach. Zenta, , 40, SLÍZ MARIANN, Személynévadás az Anjou-korban. Históriaantik, Budapest, Kéziratos önálló művek: 4. N. FODOR JÁNOS, A dél-erdélyi Hunyad megye kulturális emlékei és a szórványmagyarság nyelvi viszonyai. Budapest, lap 5. N. FODOR JÁNOS, Északkelet-Magyarország személyneveinek komplex nyelvi elemzése ( ). Budapest, lap (PhD-értekezés 1. kötet, ELTE 1/8

2 BTK) Hivatkozás (13): FARKAS TAMÁS, Családnév-változtatás Magyarországon. NytudÉrt Akadémiai Kiadó, FODORNÉ LÁNCZ ÉVA ANNA, Foglalkozásnévi eredetű családneveink történeti és kulturális jelentősége. In: BALÁZS GÉZA GRÉTSY LÁSZLÓ (szerk.), Régi magyar mesterségek családneveink tükrében. Budapest, FARKAS TAMÁS, A -fi végű magyar családnevek típusai és története. Névtani Értesítő 32 (2010): 11, 12, 15. FÖLDI GÁBOR, Keresztnévvizsgálat az évi Nógrád megyei nemesi összeírásban. Névtani Értesítő 32 (2010): 54. SLÍZ MARIANN, A történeti személynévkutatás terminológiájához. Névtani Értesítő 32 (2010): 158, 160, 162, 163. KOROMPAY KLÁRA, Mit nyújthat a helyesírás-történet a szinkrón magyar családnévatlasz munkálataihoz? In: VÖRÖS FERENC szerk., A nyelvföldrajtól a névföldrajzig. Bp. Szombathely, FARKAS TAMÁS, Novák: egy idegen eredetű családnév és a magyar családnévanyag. Magyar Nyelv 106 (2010): (112). FARKAS TAMÁS SLÍZ MARIANN, Német népcsoportokra utaló családnevek Magyarországon. Német, Szász, Bajor, Sváb. In: VÖRÖS FERENC szerk., A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév helynév kisebbségek. Savaria University Press, Szombathely, SLÍZ MARIANN, Személynévadás az Anjou-korban. Históriaantik, Budapest, , 22, 23, 71, 81, 126, 146, 152, 178, 182, 228, 232. F. LÁNCZ ÉVA, A tulajdonságra utaló családnevek kognitív nyelvészeti megközelítésben. Névtani Értesítő 33 (2011): (29.) MEGYERI-PÁLFFY ZOLTÁN, Egyes rendi jogintézmények hatása a nemesi családnévviselésre. Névtani Értesítő 33 (2011): (40.) SLÍZ MARIANN, A patrocíniumok és a személynév-gyakoriság összefüggései In: HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA (szerk.): Helynévtörténeti Tanulmányok 6.. Debrecen, (167). 6. N. FODOR JÁNOS, Északkelet-Magyarország személynévszótára ( ). Budapest, lap (PhD-értekezés 2. kötet, ELTE BTK) FARKAS TAMÁS, Novák: egy idegen eredetű családnév és a magyar családnévanyag. Magyar Nyelv 106 (2010): N. FODOR JÁNOS, Adattár. Északkelet-Magyarország személyneveinek okleveles forrásai ( ). Budapest, lap + mellékletek. (PhD-értekezés 3. kötet, ELTE BTK) 8. FODOR JÁNOS, Szabolcs megye igazgatása és nemessége az Anjou-korban. Budapest, (Diplomadolgozat.) 60 lap + mellékletek 9. FODOR JÁNOS, A Tiszakönyök koraújkori jobbágyneveinek jelentéstani rendszerezése. Budapest, (Diplomadolgozat.) 92 lap Lektorált tanulmányok: 10. N. FODOR JÁNOS ( F. LÁNCZ ÉVA), A Történeti Magyar Családnévatlasz előmunkálatairól. Névtani Értesítő 33 (2011): xx xx. 2/8

3 11. N. FODOR JÁNOS, Név és etnikum összefüggésének nyelvföldrajzi vonatkozásai a Történeti Magyar Családnévatlasz példaanyagában. In: VÖRÖS FERENC szerk., A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév helynév kisebbségek. Savaria University Press, Szombathely, FARKAS TAMÁS SLÍZ MARIANN, Német népcsoportokra utaló családnevek Magyarországon. Német, Szász, Bajor, Sváb. In: VÖRÖS FERENC szerk., A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév helynév kisebbségek. Savaria University Press, Szombathely, , N. FODOR JÁNOS, Női nevek az ómagyar kor utolsó századából. In: Klárisok. Köszöntő kötet Korompay Klára 60. születésnapjára. Szerk. CSISZÁR GÁBOR DARVAS ANIKÓ. Budapest, N. FODOR JÁNOS, Északkelet-magyarországi személynevek a kései ómagyar korból. Magyar Nyelv 105 (2009): ; ; 504 9; 106 (2010): 121 5; 251 3; 381 2; N. FODOR JÁNOS, Szuhogy történetéről és nyelvjárásáról. In: MAZURKA KÁROLY, Szuhogyi palóc tájszótár. Budapest, N. FODOR JÁNOS, Egy német ajkú deák által lejegyzett szabolcsi összeírás a XVI. század első évtizedeiből. Magyar Nyelv 104 (2008): N. FODOR JÁNOS, A magyar családnevek új szempontú rendszerezési lehetőségéről. Magyar Nyelv 104 (2008): Hivatkozás (15): FARKAS, TAMÁS: The research of official family name changes in Hungary. In: Onomastica Uralica 7. Debrecen Helsinki, VINCZE, LÁSZLÓ, Zunamenforschung in Ungarn. Zunamen/Surnames 3 (2008)/2: 147. GULYÁS LÁSZLÓ, Újabb adatok a középkori jobbágyi-mezővárosi személynévadás kérdéséhez. Névtani Értesítő 31 (2009): 51. FARKAS TAMÁS F. LÁNCZ ÉVA ANNA (szerk.), Régi magyar családnevek névvégmutató szótára (XIV XVII. század). Budapest, , 9. FARKAS TAMÁS, Családnév-változtatás Magyarországon. NytudÉrt Akadémiai Kiadó, HÁRI GYULA, Név és környezet viszonya a létesítménynevekben. Gondolat Kiadó, Budapest, SLÍZ MARIANN, A történeti személynévkutatás terminológiájához. Névtani Értesítő 32 (2010): 158, 166. VARGA JÓZSEFNÉ HORVÁTH MÁRIA, A Győr vármegyei Újváros XVIII. századi személynevei. Budapest, FARKAS TAMÁS, A kő a magyar családnevekben. In: Tóth Álmos BÁRTH M. JÁNOS szerk., Karszt, történelem, helynevek. Köszöntők és tanulmányok a 88 éves Dénes György tiszteletére. Budapest, FARKAS TAMÁS SLÍZ MARIANN, Német népcsoportokra utaló családnevek Magyarországon. Német, Szász, Bajor, Sváb. In: VÖRÖS FERENC szerk., A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév helynév kisebbségek. Savaria niversity Press, Szombathely, B. FODOR KATALIN, Moldvai családnevek. In: VÖRÖS FERENC szerk., A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév helynév kisebbségek. Savaria niversity Press, Szombathely, SLÍZ MARIANN, Személynévadás az Anjou-korban. Históriaantik, Budapest, , /8

4 F. LÁNCZ ÉVA, A tulajdonságra utaló családnevek kognitív nyelvészeti megközelítésben. Névtani Értesítő 33 (2011): (29., 32.) GYŐRFFY ERZSÉBET, Korai ómagyar kori folyóvíznevek. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, p. ISBN (Hivatkozás a 18. lapon.) 17. N. FODOR JÁNOS, Szabó T. Attila, a nyelvjáráskutató. In: BÁRTH M. JÁNOS szerk., Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 100. évfordulójára. Budapest, PÉNTEK JÁNOS: Szabó T. Attila ( ). Hivatás és tudomány. EME, Kolozsvár, N. FODOR JÁNOS, A Várdai-birtok XV. századi összeírásairól. Néhány megjegyzés Mező András A Várdai-birtokok jobbágynevei a XV. század közepén című munkájához és a Régi magyar családnevek szótára egyes adataihoz. Névtani Értesítő 28 (2006): N. FODOR JÁNOS, XVI. századi iratok a Barkóczy család levéltárából. Magyar Nyelv 102 (2006): N. FODOR JÁNOS, Néhány adalék Északkelet-Magyarország ómagyar kori nyelvjárástörténetéhez a helynevek alapján. A hangsúlytalan ö-zésről. In: MÁRTONFY ATTILA PAPP KORNÉLIA SLÍZ MARIANN (szerk.), 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Argumentum Kiadó, Budapest, N. FODOR JÁNOS, XV. századi összeírások Szabolcs megyéből. Magyar Nyelv 101 (2005): Hivatkozás (3): GULYÁS LÁSZLÓ, Mezővárosi személynevek a középkori Magyarországról. Magyar Nyelvjárások 45 (2007): 153. GULYÁS LÁSZLÓ, Középkori mezővárosi foglalkozásneveink forrásértékéről. Századok 142. évf. 2. szám (2008): 442. GULYÁS LÁSZLÓ, Újabb adatok a középkori jobbágyi-mezővárosi személynévadás kérdéséhez. Névtani Értesítő 31 (2009): N. FODOR JÁNOS, Adalékok a helynévi eredetű családneveink kialakulásához. A Gutkeled nemzetség szólátmonostori ágának családnevei. Névtani Értesítő 26 (2004): Hivatkozás (5): SLÍZ MARIANN, Az oklevélírási gyakorlat hatása a családnevek kialakulására a XIV. században. Magyar Nyelv 104 (2008): (187, 188, 191.) SLÍZ MARIANN, Az egy személyre vonatkozó adatok mennyiségének szerepe a névtörténeti kutatásokban. Névtani Értesítő 30 (2008): 130. SLÍZ MARIANN, A történeti személynévkutatás terminológiájához. Névtani Értesítő 32 (2010): (119), 107. SLÍZ MARIANN, Személynévadás az Anjou-korban. Históriaantik, Budapest, , 190, 191, N. FODOR JÁNOS, Tiszamogyorós külterületi helynevei. Névtani Értesítő 25 (2003): TÓTH ORSOLYA, Budapest történeti városrésznevei. In: GECSŐ TAMÁS KISS ZOLTÁN: Ismeretlen ismerős ismerős ismeretlen. Az alkalmazott nyelvészet dimenziói. Tinta Könyvkiadó, Budapest, /8

5 24. N. FODOR JÁNOS, A XIII XIV. század társadalmi és politikai változásai Szabolcs vármegyében. In: HENZSEL ÁGOTA szerk., Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv XVI. Nyíregyháza, N. FODOR JÁNOS, Adalék a XVI. századi nyelvjárásaink kutatásához. In: Hajdú Mihály Keszler Borbála (szerk.): Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Budapest, N. FODOR JÁNOS, Szabolcs vármegye igazgatása és tisztségviselői között. In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv XV. Nyíregyháza, Hivatkozás (3): HAJDÚ MIHÁLY, Általános és magyar névtan. Budapest, SLÍZ MARIANN, Az Anjou-kori személynevek kutatásának kérdései. Névtani Értesítő 28 (2006): 176. SLÍZ MARIANN, Személynévadás az Anjou-korban. Históriaantik, Budapest, , N. FODOR JÁNOS, A Gutkeled nemzetség szólátmonostori ága az Anjou-korban: Turul 73 (2000): PÉNZES SZABOLCS, Alvinczi Eduárd tévhite, avagy a Gutkeled nemzetség eredete a családi hagyományokban. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle XLII/2. (2007): (143.) Konferencia-kiadványok: 28. N. FODOR JÁNOS, Az ómagyar kori magánhangzórendszert érintő hangeltolódás tendenciájának nyelvjárási vonatkozásai. In: É. KISS KATALIN HEGEDŰS ATTILA szerk., Nyelvelmélet és dialektológia. PPKE, Piliscsaba, (Megjelenés előtt!) 29. N. FODOR JÁNOS, A kórógyi nyelvjárás nyelvföldrajzi tanulságai. In: SZOTÁK SZILVIA szerk., In: Magyar nyelv és kultúra a Kárpát-medencében. Gramma Nyelvi Iroda UMIZ Imre Samu Nyelvi Intézet. Dunaszerdahely Alsóőr, N. FODOR JÁNOS, Magyar eredetű családnevek megváltoztatásának esetei a 19. században. In: BÖLCSKEI ANDREA N. CSÁSZI ILDIKÓ szerk., Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Balatonszárszó, június Budapest, Hivatkozás (5): FARKAS TAMÁS, Családnévrendszer, névhasználat, névváltozás. In: Névtani Értesítő 31 (2009): 31. FARKAS TAMÁS, Családnév-változtatás Magyarországon. NytudÉrt Akadémiai Kiadó, FARKAS TAMÁS, Szempontok, irányok, feladatok és lehetőségek a családnévváltoztatások vizsgálatában. In: FARKAS TAMÁS KOZMA ISTVÁN szerk., Családnévváltoztatások történetei időben, térben, társadalomban. Gondolat Kiadó, [Ismertetés.] ZÁNTHÓ EDINA, Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Balatonszárszó, június Magyar Nyelv 2010 (106): 220. [Ismertetés.] FARKAS TAMÁS, Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Balatonszárszó, június Szerk. Bölcskei A. N. Császi I. Bp., 2008, 679 lap. Magyar Nyelvőr 2010 (134): (127). 31. N. FODOR JÁNOS, A természetes családnevek lexikális-morfológiai vizsgálata. In: HOFFMANN ISTVÁN JUHÁSZ DEZSŐ szerk., Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Debrecen Bp., Hivatkozás (7): 5/8

6 [Ismertetés.] BÍRÓ FERENC: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Szerk. Hoffmann István Juhász Dezső. Debrecen Budapest, Magyar Nyelvjárások XLV. (2007): [Ismertetés.] BÍRÓ, FERENC: Névtörténet magyarságtörténet [History of names history of the Hungarians]. Onomastica Uralica 7. Debrecen Helsinki, (angol) [Ismertetés.] ZELLIGER ERZSÉBET, Nyelv, nemzet, identitás 1 3. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus névtani előadásai. Névtani Értesítő 30 (2008): 283. FARKAS, TAMÁS: The research of official family name changes in Hungary. In: Onomastica Uralica 7. Debrecen Helsinki, HOFFMANN ISTVÁN, Helynevek nyelvi elemzése. (2. kiadás). Bp., Tinta Kiadó, HOFFMANN ISTVÁN, A személynévrendszerek leírásához. Magyar Nyelvjárások XLVI. (2008): 19. GYŐRFFY ERZSÉBET, Korai ómagyar kori folyóvíznevek. Debrecen, p. ISBN (Hivatkozás a 18. lapon.) Kisebb közlemények (pl. recenziók): 32. N. FODOR JÁNOS, A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban. KOZMA ISTVÁN FARKAS TAMÁS (szerk.), Budapest, Névtani Értesítő 32 (2010): (Ismertetés.) 33. N. FODOR JÁNOS, Északkelet-Magyarország személyneveinek komplex nyelvi elemzése ( ). A doktori iskolákban megvédett névtani témájú disszertációk 2008-ban. In: Névtani Értesítő 31 (2009): N. FODOR JÁNOS írja. Magyar Nyelv 104 (2008): N. FODOR JÁNOS, A Magyar Névtani Értekezések sorozatról és első kötetéről: B. Gergely Piroska Kalotaszeg magyar kereszt- és becenevei. Névtani Értesítő 28 (2006): (Ismertetés.) 36. N. FODOR JÁNOS, Hajdú Mihály két tanulmánykötetéről. Névtani Értesítő 26 (2004): (Ismertetés.) 37. N. FODOR JÁNOS, A Magyar Nyelvtudományi Társaság népnyelvi gyűjtőpályázatáról. Honismeret 2003/5: N. FODOR JÁNOS, P. Lakatos Ilona szerk. Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat kutatásából. (Ismertetés.) Magyar Nyelv 99 (2003): (Ismertetés.) Szerkesztett művek: 39. VARGA JÓZSEFNÉ HORVÁTH MÁRIA, A Győr vármegyei Újváros XVIII. századi személynevei. Magyar Névtani Értekezések 5. Budapest, (sorozatszerkesztőként) 40. N. KIS SZILVIA, Névszemantikai vizsgálatok az állatnevek köréből. A lónevek tanulságai. Magyar Névtani Értekezések 4. Budapest Kaposvár, (sorozatszerkesztőként) 41. N. FODOR JÁNOS, Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. Magyar Névtani Értekezések 2. Budapest, (sorozatszerkesztőként) 6/8

7 42. N. FODOR JÁNOS, A Felső-Tisza-vidék késő középkori személyneveinek szótára ( ). Magyar Névtani Értekezések 3. Budapest, (sorozatszerkesztőként) 43. N. FODOR JÁNOS ( HAJDÚ MIHÁLY BÁRTH M. JÁNOS), Kolozs megye. Szabó T. Attila történeti helynévgyűjtése. 11. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, [Ismertetés.] B. GERGELY PIROSKA, Szabó T. Attila történeti helynévgyűjtése Névtani Értesítő 32 (2010): MAZURKA KÁROLY, Szuhogyi palóc tájszótár. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Tinta Könyvkiadó. Budapest, lap 45. B. GERGELY PIROSKA, Kalotaszeg magyar kereszt- és becenevei. Magyar Névtani Értekezések 1. Budapest Miskolc, lap (sorozatszerkesztőként) Előadások, konferenciák: 1. A magyar családnevek funkcionális-szemantikai elemzése. Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasóülése, Budapest, november 12. FERCSIK, ERZSÉBET, Report on the formation and activities of the Onomastic Department of the Society of Hungarian Linguistics. Onomastica Uralica (62). 2. Szabó T. Attila, a nyelvjáráskutató. Szabó T. Attila emlékülés, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, január A kései ómagyar kor személynévanyaga mint nyelvi és történeti forrás. A középkortól a kora újkorig. Doktoranduszok előadónapja az ELTE BTK-n. Budapest, június A természetes családnévanyag lexikális-morfológiai és keletkezéstörténeti vizsgálata. VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Debrecen, augusztus Hangtani változások az északkeleti nyelvjárás rendszerében (XV XX. század). 14. Élőnyelvi Konferencia, Bük, október A magyar eredetű családnevek megváltoztatásának esetei a dualizmus korában. VI. Magyar Névtudományi Konferencia, Balatonszárszó, június Változások az északkeleti nyelvjárás rendszerében. V. Dialektológiai Szimpózium, Szombathely, augusztus Öt kérdés a magyar családnevekről. Kutatók éjszakája: Megjártam a szavak útját... Nyelvi kéktúra térben és időben c. program, ELTE BTK, Budapest, szeptember A kórógyi nyelvjárás sajátosságai. Nyelvi sokszínűség és helyi sajátosságok Burgenland, Muravidék és Szlavónia beszélőközösségeinek nyelvében. Alsóőr (Ausztria), november A szlavóniai magyarság eredetéről a nyelvföldrajz szemszögéből. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, március 22. 7/8

8 11. A Fekete-Körös völgyi magyarság eredetéről a nyelvföldrajz tükrében. VII. Nemzetkzi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár, augusztus A Partium ómagyar kori családneveinek történeti tanulságai. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár, augusztus Név és etnikum összefüggésének nyelvföldrajzi vonatkozásai. A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév helynév kisebbségek. Győr, november Az ómagyar kori magánhangzórendszert érintő hangeltolódás tendenciájának nyelvjárási vonatkozásai. Nyelvelmélet és dialektológia Műhelykonferencia, PPKE, Piliscsaba, november Nyelvföldrajzi vizsgálatok a személynevek körében. Egy készülő Kárpát-medencei történeti családnévatlaszról. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, április 11. Budapest, április 14. 8/8

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL Könyvek: 1. N. FODOR JÁNOS, Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. Magyar Névtani Értekezések 2. ISBN 978-963-284-144-1. ELTE BTK, Budapest, 2010. 160

Részletesebben

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 69 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 52) Magyarországon magyarul (id.: 52) 1. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.

Részletesebben

Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy

Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy 1. A szemináriumi program és a referátumok

Részletesebben

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 86 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 68) Magyarországon magyarul (id.: 68) 1. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.

Részletesebben

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI I. Lektorált szakkönyvek, monográfiák egyedüli szerzőként 1. A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 9.) Debrecen, 2005.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely:

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely: Szakmai önéletrajz Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168 Munkahely: 2005 a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanársegédje

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Nyelvjárási elemek a szabolcsi 10 14 évesek nyelvhasználatában. In: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában (1984). OPI

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Az í-zés esetei a hajdúhadházi népnyelvben. Diákköri Tudományos Közlemények. Nyíregyháza, 1980. 13-22. 2. Adalékok az í-zéshez Hajdúhadházról.

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Az í-zés esetei a hajdúhadházi népnyelvben. Diákköri Tudományos Közlemények. Nyíregyháza, 1980. 13-22. 2. Adalékok az í-zéshez Hajdúhadházról.

Részletesebben

Szombathely, 2011. február 1. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

Szombathely, 2011. február 1. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika Név és társadalom 2010/2011. II. félév Előadások kreditszerzés módja: kollokvium 1. Segédtudomány vs. önelvű tudomány.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Tóth Valéria publikációi

Tóth Valéria publikációi Tóth Valéria publikációi Önállóan megjelent lektorált munkák: 1. TÓTH VALÉRIA (HOFFMANN ISTVÁN RÁCZ ANITA), Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból I. Abaúj Csongrád vármegye. (A Magyar Névarchívum

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

ISMERTETÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK GYŐRFFY ERZSÉBET PUBLIKÁCIÓIRA

ISMERTETÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK GYŐRFFY ERZSÉBET PUBLIKÁCIÓIRA ISMERTETÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK GYŐRFFY ERZSÉBET PUBLIKÁCIÓIRA 1. Régi vízneveink funkcionális szerkezetéről. Magyar Nyelvjárások 40 (2002): 35 46. 1. HOFFMANN ISTVÁN, Magyar helynévkutatás. 1958 2002. Debrecen,

Részletesebben

HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom orosz szakos 1977 Kossuth Lajos Tudományegyetem középiskolai tanár, finnugor

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Hivatkozásjegyzék. Hivatkozás: Haader Lea: eez myt mondaaz myes twgyok NÉ. 15 [1993]: A hivatkozás oldalszáma: 137.

Hivatkozásjegyzék. Hivatkozás: Haader Lea: eez myt mondaaz myes twgyok NÉ. 15 [1993]: A hivatkozás oldalszáma: 137. Hivatkozásjegyzék 1987 Hegedős Attila: Kisnémedi tájszótár. ELTE, 1992. Villám Judit: Nagykırösi tájszótár. ELTE, Budapest, 1987. A hivatkozás oldalszáma: 10. (a szótár ekkor még kéziratban volt) 1988

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Szentgyörgyi Rudolf publikációs és hivatkozási listája

Szentgyörgyi Rudolf publikációs és hivatkozási listája Szentgyörgyi Rudolf publikációs és hivatkozási listája 2002 1. Szócikkek. In: CSENGERY KINGA ITTZÉS NÓRA szerk., Mutatványok az Akadémiai nagyszótárból. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2002, 127

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

Reszegi Katalin publikációi (hivatkozásokkal, recenziókkal)

Reszegi Katalin publikációi (hivatkozásokkal, recenziókkal) Reszegi Katalin publikációi (hivatkozásokkal, recenziókkal) Önállóan megjelent lektorált munkák: 1. Hegynevek a középkori Magyarországon. A Magyar Névarchívum Kiadványai 21. Debrecen, 2011. 216 lap. 1.

Részletesebben

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA sz. I. em. Telefon: 06-52-533-266, 06-52-416-398 E-mail: debreceniugyvedi.kamara@upcmail.hu Honlap: http://www.debreceniugyvedikamara.hu/ ÜGYELETI REND Debrecen 2016. július 01.

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2016. április 21 22. Helyszín: ELTE BTK Trefort-kert, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, tanácsterem A találkozó

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke Pállné dr. Lakatos Ilona publikációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok 1. Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. 2. A 10

Részletesebben

A foglalkozásnévi eredetű családnevek típusa a magyar családnevek rendszerében

A foglalkozásnévi eredetű családnevek típusa a magyar családnevek rendszerében A foglalkozásnévi eredetű családnevek típusa a magyar családnevek rendszerében Egy történeti névtipológiai vizsgálat tanulságai 1. A vizsgálat célja, szempontjai és módszerei. A foglalkozásnévi eredetű

Részletesebben

Hoffmann István publikációi

Hoffmann István publikációi Hoffmann István publikációi (A kandidátusi fokozat megszerzését követően megjelent publikációkat az egyes rovatokon belül vonallal különítettem el.) A) Belföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet aa) Könyvek

Részletesebben

BÁBA BARBARA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

BÁBA BARBARA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA BÁ RRA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos 2007 Debreceni Egyetem BTK középiskolai tanár, bölcsész II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza,

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza, ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1988.07.24. E-mail: nyusti.szilvia@gmail.com Tanulmányok 2011- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Survey statisztika

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. Kiss Jenő, Megjegyzések

Részletesebben

TAKÁCS JUDIT SZAKMAI ADATLAPJA. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai

TAKÁCS JUDIT SZAKMAI ADATLAPJA. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai TAKÁCS JUDIT SZAKMAI ADATLAPJA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai Kossuth Lajos Tudományegyetem 1999 tanár BTK Finnugor nyelvész

Részletesebben

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend szeptember. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I.

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend szeptember. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I. Ügyelosztási rend 2014. szeptember 2013.El.III.A.1-I. 31.B. szerda, péntek II. 36. 9.B. hétfő I. 75. 12.B. II. 36. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium Dr. Mikó Gergely kollégiumvezető Dr. Péntek László

Részletesebben

Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői

Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői Szent László 33 teljesítménytúra teljesítői Indulók száma: 76 fő, teljesítette: 72+1 fő Rsz. Név Sz. év Lakhely Rajtidő Célidő Menetidő 1 Takács Tibold 1967 Budapest 9:05 17:27 8:22 2 Takács Tiboldné 1967

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 54. Dr. Rácz Anita Telefon, Fax: (52)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 54. Dr. Rácz Anita Telefon, Fax: (52) DEBRECENI EGYETEM BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 54 Dr. Rácz Anita Telefon, Fax: (52) 512-923 DR. RÁCZ ANITA TUDOMÁNYOS, OKTATÁSI, OKTATÁSSZERVEZÉSI,

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA MUNKATÁRSAINAK PUBLIKÁCIÓI. Balogh István 1993.

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA MUNKATÁRSAINAK PUBLIKÁCIÓI. Balogh István 1993. Czapárné Helmeczi Aliz A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA MUNKATÁRSAINAK PUBLIKÁCIÓI 1993-1995 Balogh István 1. Adalékok egy korszak történetírásához.= Debreceni Szemle, 1. sz. 119-134.

Részletesebben

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL, RECENZIÓKKAL*

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL, RECENZIÓKKAL* RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL, RECENZIÓKKAL* Lektorált szakkönyvek, monográfiák egyedüli szerzőként 1. A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. (A Magyar Névarchívum Kiadványai

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 58. NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA Szerkesztette: GECSŐ TAMÁS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 2006 TARTALOM

Részletesebben

Magyar névkutatás a határokon túl *

Magyar névkutatás a határokon túl * Farkas Tamás Slíz Mariann szerk., Magyar névkutatás a 21. század elején. Magyar Nyelvtudományi Társaság ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, 2015. 000 000. Magyar névkutatás a határokon

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

NYELVTUDOMÁNYI ÉRTEKEZÉSEK sz. CSALÁDNÉV-VÁLTOZTATÁS MAGYARORSZÁGON A NÉVVÁLTOZTATÁSOK TÉNYEZŐI ÉS TÖRTÉNETE A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN ÍRTA

NYELVTUDOMÁNYI ÉRTEKEZÉSEK sz. CSALÁDNÉV-VÁLTOZTATÁS MAGYARORSZÁGON A NÉVVÁLTOZTATÁSOK TÉNYEZŐI ÉS TÖRTÉNETE A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN ÍRTA NYELVTUDOMÁNYI ÉRTEKEZÉSEK 159. sz. CSALÁDNÉV-VÁLTOZTATÁS MAGYARORSZÁGON A NÉVVÁLTOZTATÁSOK TÉNYEZŐI ÉS TÖRTÉNETE A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN ÍRTA FARKAS TAMÁS AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Megjelent a Magyar

Részletesebben

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php Szakmai önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név DR. FEHÉR KRISZTINA Cím DE MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK, 4010 DEBRECEN, PF. 54. Telefon 06-52-512-900/23098 E-mail Honlap Születési idő és hely krfeher@gmail.com

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium

Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium Ügyelosztási rend 2013. február Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium i tanács száma Bíró neve Tárgyalt ügyek jellege 31.B. 9.B. Dr. Mikó Gergely kollégiumvezető Dr. Péntek László igazgatási feladatokkal

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

Polgármesterjelöltek. Jelölt neve Jelölő szervezet Státusz Dátum Horváth Károly Független Nyilvántartásba

Polgármesterjelöltek. Jelölt neve Jelölő szervezet Státusz Dátum Horváth Károly Független Nyilvántartásba A 2010. október 03. napjára kitűzött helyi önkormányzati és cigány kisebbségi önkormányzati választásra nyilvántartásba vett jelölő szervezetek, jelöltek és listák Polgármesterjelöltek Horváth Károly Független

Részletesebben

II. Kecskeméti Úszónap Szenior korosztály úszóversenye

II. Kecskeméti Úszónap Szenior korosztály úszóversenye 1. napi eredmények: II. Kecskeméti Úszónap Szenior korosztály úszóversenye Kecskemét, Fedett uszoda 2008. július 5-6 (8 pályás, 50 méteres medence, elektromos időmérés) hely versenyszám / név egyesület

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Kis Tamás szakmai önéletrajza

Kis Tamás szakmai önéletrajza Kis Tamás szakmai önéletrajza I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos Kossuth Lajos Tudományegyetem 1988 középiskolai tanár és finnugor nyelvész BTK

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

Hajdúböszörmény helyneveinek vizsgálati lehetőségei

Hajdúböszörmény helyneveinek vizsgálati lehetőségei Hajdúböszörmény helyneveinek vizsgálati lehetőségei V. Örökségvédelmi Konferencia 2014. január 22. dr. Nemes Magdolna Debreceni Egyetem GyFK nemesm@ped.unideb.hu A kutatás előzményei Erasmus-ösztöndíj

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. (közigazgatási egyeztetés ideje: február 4-12.)

ÖSSZEFOGLALÓ. (közigazgatási egyeztetés ideje: február 4-12.) ÖSSZEFOGLALÓ a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény alapján a vadgazdálkodási tájegységekről szóló FM miniszteri rendelettervezethez a társadalmi egyeztetés

Részletesebben

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE A 2016. augusztus 29-től 2016. szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE Hollán Ernő utca 30. 1. lh. földszint 4. szám alatti I. Horváthné Majer Gabriella piaci alapú lakbér vállalása II. Zsigmond

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek?

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros Magyar nyelvészeti

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, után U-17) MAGYAR BAJNOKOK Fiú egyes 1971. Túri Béla Növényolaj Kinizsi SK 1972. Englert István Kilián FSE 1973. Englert István Kilián FSE 1974. Vörös György Zrínyi SE 1975.

Részletesebben

Imre Rubenné dr. publikációs jegyzéke

Imre Rubenné dr. publikációs jegyzéke Imre Rubenné dr. publikációs jegyzéke Könyv: Szociolingvisztikai jelenségek Móricz Zsigmond műveiben. Nyíregyháza, 2004. Bessenyei György Könyvkiadó. 233 oldal Anyanyelvi tehetséggondozás. Nyíregyháza,

Részletesebben

alapján A tanév eredményei "Díjazottak" I. kategória II. kategória ISKOLA NEVE OSZT.

alapján A tanév eredményei Díjazottak I. kategória II. kategória ISKOLA NEVE OSZT. http://www.berzsenyi.hu/~kulcsar/ alapján A 2010-2011. tanév eredményei "Díjazottak" I. kategória A 6 vagy 8 osztályos középiskolai osztályok, a tavalyi évben 0. évfolyamos képzésben részt vett osztályok,

Részletesebben