RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL, RECENZIÓKKAL*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL, RECENZIÓKKAL*"

Átírás

1 RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL, RECENZIÓKKAL* Lektorált szakkönyvek, monográfiák egyedüli szerzőként 1. A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 9.) Debrecen, lap. Ismertetés: (3) 1. KOVÁCS ANDRÁS: RÁCZ ANITA: A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata: NÉ. 28. (2006): BÖLCSKEI ANDREA: Two books ont he settlement names of the old Bihar comitat. In: Onomastica Uralica 7 (2008): KISS MAGDALÉNA: Két könyv a középkori Bihar megye helyneveiről. MNy. 106 (2010): Hivatkozás: (33) 1. SZENTGYÖRGYI RUDOLF: Korai magyar helynévszótár I. Onomastica Uralica 5 (2007): SZENTGYÖRGYI RUDOLF: Korai magyar helynévszótár MNy. 103 (2007): KOVÁCS ÉVA: Az ómagyar kori Bihar vármegye vízneveinek nyelvi elemzése. In: Név és valóság. Szerk. BÖLCSKEI ANDREA N. CSÁSZI ILDIKÓ. Budapest, CSOMORTÁNI MAGDOLNA: Csíki lakott területi nevek nyelvi elemzése: MNyj. 46 (2008): RESZEGI KATALIN: Hegynevek a középkori Magyarországon. Kézirat. PhD értekezés. Debrecen, KENYHERCZ RÓBERT: Helynévkutatás és hangtörténet avagy a helynevek forrásértéke. In: Név és valóság. Szerk. BÖLCSKEI ANDREA N. CSÁSZI ILDIKÓ. Budapest, GYŐRFFY ERZSÉBET: Similarities and dissimilarities between Swedish and Hungarian hydronyms. Uppsala, 2008: 32, TÓTH VALÉRIA: Településnevek változástipológiája. Debrecen, 2008: 64, 96, 110, 117, TÓTH VALÉRIA: Adalékok személynévi eredetű településneveink nyelvi kérdéseihez: MNyj. 47 (2009): 43, GYŐRFFY ERZSÉBET: Korai ómagyar kori folyóvíznevek. Kézirat. PhD értekezés. Debrecen, PÓCZOS RITA: Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. Kézirat. PhD értekezés. Debrecen, KISS MAGDALÉNA: A Küsmöd víznév etimológiai vizsgálata. In: Helynévtörténeti tanulmányok 5 (2010): BÖLCSKEI ANDREA: A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában. Bp , BÉNYEI ÁGNES: Az -s képző szerepe helyneveinkben. In: Elméletek és módszerek II. Szerk. P. LAKATOS ILONA PETHŐ JÓZSEF. Nyíregyháza, BÉNYEI ÁGNES: Helynévképzés a magyarban. Kézirat. PhD értekezés. Debrecen, PÓCZOS RITA: Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. Debrecen, , 59, 110, 114, 115, 116, 125, 127, 128, 136, ANGYAL LÁSZLÓ: A régi Nógrád vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. Dunaszerdahely, , 66, 90, 143, 144, KENYHERCZ RÓBERT: A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. Kézirat. PhD értekezés. Debrecen, HOLLER LÁSZLÓ: Az évi tihanyi oklevélben szereplő mortis birtok loka- * A listában csak azokat a munkákat tüntettem fel, amelyekre található hivatkozás vagy ismertetés a szakirodalomban. 12

2 lizálása. In: Helynévtörténeti tanulmányok 6. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen, (84, 85) 20. RESZEGI KATALIN: Hegynevek a középkori Magyarországon. A Magyar Névarchívum Kiadványai 21. Debrecen, (14, 16, 19, 29, 123, 164, 169) 21. KOVÁCS ÉVA: Different aspects for the study of toponyms deriving from personal names. Acta Onomastica 53 (2012): , 193, HOFFMANN ISTVÁN: Funkcionális nyelvészet és helynévkutatás: MNyj. 50 (2012): TÖRÖK TAMÁS: Helységnevek az Ipoly völgyéből. In: A tudomány vonzásában. Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére. Szerk. Simon Szabolcs Török Tamás. Komárom, Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, (60., 61., 64.) 24. KISS MAGDALÉNA, A Kösmő/Küsmöd víznév etimológiai vizsgálata In: Bihari Hegyköz 1. Szerk. FORRÓ ENIKŐ KŐRÖSI ZOLTÁN SZENDREI ÁKOS VERES PÉTER. Hatvani István Szakkollégium DE TEK. Debrecen Nagyvárad, (hiv. 105, 107.) 25. KENYHERCZ RÓBERT: A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. 26. KOVÁCS ÉVA: A tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. Kézirat. PhD értekezés. 27. KOCÁN BÉLA: Ugocsa vármegye ó- és középmagyar kori településneveinek nyelvi rétegei. In: Helynévtörténeti tanulmányok 9. (2013): HOFFMANN ISTVÁN: A helynevek mint az őstörténet forrásai. In: Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés. Budapest, , 29. BÁTORI ISTVÁN: Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatának tanulságai. In: Helynévtörténeti tanulmányok 10. (2014): HOFFMANN ISTVÁN: Megjegyzések a személynevekkel azonos alakú helynevekről. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. Szerk. BÁRÁNY ATTILA DRESKA GÁBOR SZOVÁK KORNÉL. Debrecen Budapest, : (hiv oldalon) 31. KOVÁCS ÉVA: A tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. Debrecen, TÓTH VALÉRIA: Történeti helynévkutatás. In: Farkas Tamás, Slíz Mariann (szerk.): Magyar névkutatás a 21. század elején. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete - Magyar Nyelvtudományi Társaság, HOFFMANN ISTVÁN: Nagykörű és Tapolcafő: Összehasonlító helynévrendszertani vizsgálat In: A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. BÁRTH M. JÁNOS BODÓ CSANÁD KOCSIS ZSUZSANNA szerk. Megjelent az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékén, Budapest A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 12.) Debrecen, lap. 1 térképmelléklet. Ismertetés: (2) 1. BÖLCSKEI ANDREA: Two books ont he settlement names of the old Bihar comitat. In: Onomastica Uralica 7 (2008): KISS MAGDALÉNA: Két könyv a középkori Bihar megye helyneveiről: MNy. 106 (2010): Hivatkozás: (34) 1. Wikipédia, Székelyek szócikk: 2. SZENTGYÖRGYI RUDOLF: Korai magyar helynévszótár I. Onomastica Uralica 5 (2007): KOVÁCS ÉVA: Az ómagyar kori Bihar vármegye vízneveinek nyelvi elemzése. In: Név és valóság. BÖLCSKEI ANDREA N. CSÁSZI ILDIKÓ. Budapest, CSOMORTÁNI MAGDOLNA: Csíki lakott területi nevek nyelvi elemzése: MNyj. 46 (2008): RESZEGI KATALIN: Hegynevek a középkori Magyarországon. PhD disszertáció. 13

3 Debrecen, TÓTH VALÉRIA: Településnevek változástipológiája. Debrecen, , 56, 78, 81, 84, 105, 117, 133, 135, 164, 171, 175 7, KOCÁN BÉLA: Ugocsa vármegye ó- és középmagyar kori vízneveinek nyelvi rétegei. Acta Hungarica 18 (2008): 131, BENKŐ LORÁND: A Szovárd-kérdés. Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből. Bp., , 91, GYÖRFFY ERZSÉBET: Korai ómagyar kori folyóvíznevek. PhD értekezés. Debrecen, BÉNYEI ÁGNES: Még egyszer a -d helynévképzőről. In: Helynévtörténeti tanulmányok 4. (2009): 93, PÓCZOS RITA: Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása Kézirat. PhD értekezés. Debrecen, HOFFMANN ISTVÁN: A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. Debrecen, , 112, 113, 122, 197, BÉNYEI ÁGNES: Az -s képző szerepe helyneveinkben. In: Elméletek és módszerek II. Szerk. P. LAKATOS ILONA PETHŐ JÓZSEF. Nyíregyháza, SEBESTYÉN ZSOLT: Bereg megye helységneveinek etimológiai szótára. Nyíregyháza, 2010: TÓTH VALÉRIA: Egy sajátos morfológia jelenség a mai magyar helynévadásban. Az -é birtokjel helynévalkotó szerepéről. In: Helynévtörténeti tanulmányok 5 (2010): BÉNYEI ÁGNES: Helynévképzés a magyarban. Kézirat. PhD értekezés. Debrecen, PÓCZOS RITA: Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. Debrecen, KENYHERCZ RÓBERT: A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. Kézirat. PhD értekezés. Debrecen, HOLLER LÁSZLÓ: Az évi tihanyi oklevélben szereplő mortis birtok lokalizálása. In: Helynévtörténeti tanulmányok 6. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen, (85) 20. PINKE ZSOLT SZABÓ BEATRIX: Az Európai Táj Egyezmény történet- és helynévtudományt érintő vonatkozásai. In: Helynévtörténeti tanulmányok 6. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen, (216) 21. RESZEGI KATALIN: Hegynevek a középkori Magyarországon. A Magyar Névarchívum Kiadványai 21. Debrecen, (17) 22. GYÖRFFY ERZSÉBET: Korai ómagyar kori folyóvíznevek. A Magyar Névarchívum Kiadványai 20. Debrecen, BÉNYEI ÁGNES: Az -ó/-ő képző funkció és helynévképző szerepének kialakulása. In: Elméletek és módszerek III. Szerk. P. LAKATOS ILONA PETHŐ JÓZSEF. Nyíregyháza, HOFFMANN ISTVÁN: Funkcionális nyelvészet és helynévkutatás: MNyj. 50 (2012): KISS MAGDALÉNA: Nyelvi érintkezések az Érmellék területén a víznevek tükrében: NÉ. 34 (2012): (95) 26. KÖTELES-SZŐKE MELINDA: A Garamszentbenedeki apátság évi alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata: Szempontok interpolált okleveleink nyelvészeti vizsgálatához. Kézirat. PhD értekezés. 27. KENYHERCZ RÓBERT: A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. 28. KOVÁCS ÉVA: A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. Kézirat. PhD értekezés. 29. KOCÁN BÉLA: Ugocsa vármegye ó- és középmagyar kori településneveinek nyelvi rétegei. In: Helynévtörténeti tanulmányok 9 (2013): HOFFMANN ISTVÁN: A helynevek mint az őstörténet forrásai. In: Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés. Budapest, HOFFMANN ISTVÁN: Egy elfeledett földrajzi köznév nyomában. In: Helynévtörténeti tanulmányok 10 (2014):

4 32. KOVÁCS ÉVA: A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen, TÓTH VALÉRIA: Történeti helynévkutatás. In: Farkas Tamás, Slíz Mariann (szerk.): Magyar névkutatás a 21. század elején. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete - Magyar Nyelvtudományi Társaság, KATONA CSILLA: A kétnyíltszótagos tendencia a magyarban. In: Helynévtörténeti tanulmányok 12 (2016): Adatok a népnévvel alakult régi településnevek történetéhez. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 19.) Debrecen, lap. Hivatkozás: (14) 1. FARKAS TAMÁS SLÍZ MARIANN: Német népcsoportokra utaló családnevek Magyarországon. Német, Szász, Bajor, Sváb. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig. II. Családnév helynév kisebbségek. Szerk. VÖRÖS FERENC. Szombathely, HOFFMANN ISTVÁN: Funkcionális nyelvészet és helynévkutatás: MNyj. 50 (2012): FÁBIÁN ZSUZSANNA: Rivista Italiana di Onomastica. Materiali bibliografici. XVIII/2 (2012): N. FODOR JÁNOS: Megjegyzések népnévi eredetű tulajdonneveinkről: NÉ. 34 (2012): KENYHERCZ RÓBERT: A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. 6. KOVÁCS ÉVA: A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. Kézirat. PhD disszertáció. 7. HOFFMANN ISTVÁN: A helynevek mint az őstörténet forrásai. In: Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés. Budapest, KOVÁCS ÉVA: A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen, TÓTH VALÉRIA: Történeti helynévkutatás. In: Farkas Tamás, Slíz Mariann (szerk.): Magyar névkutatás a 21. század elején. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete - Magyar Nyelvtudományi Társaság, HOFFMANN ISTVÁN: A névtan és a társtudományok. In: Farkas Tamás, Slíz Mariann (szerk.): Magyar névkutatás a 21. század elején. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete - Magyar Nyelvtudományi Társaság, HOFFMANN ISTVÁN: A helynevek kormeghatározó értékéről. In: Benő Attila, T. Szabó Csilla szerk. Az ember és a nyelv térben és időben. Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján. Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvár, HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA: A nyelvi és az etnikai rekonstrukció kérdései a 11. századi Kárpát-medencében. Századok 150 (2016): BÁBA BARBARA: Földrajzi köznevek térben és időben. A Magyar Névarchívum Kiadványai 39. Debrecen, KOVÁCS ÉVA: A százdi alapítólevél nyelv- és névtörténeti forrásértékéről. NÉ. 38 (2016): Etnonimák a régi magyar településnevekben. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 37.) Debrecen, lap. Hivatkozás: (4) 1. TÓTH VALÉRIA: Személynévadás és személynévhasználat az ómagyar korban. A Magyar Névarchívum Kiadványai 38. Debrecen, BÁBA BARBARA: Földrajzi köznevek térben és időben. A Magyar Névarchívum Kiadványai 39. Debrecen, HOFFMANN ISTVÁN: Szentmárton a magyar helynevekben. Helynévtörténeti tanulmányok 12 (2016): KOVÁCS ÉVA: A százdi alapítólevél nyelv- és névtörténeti forrásértékéről. NÉ. 15

5 társszerzőkkel 38 (2016): RÁCZ ANITA (HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA): Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból 3. Heves Küküllő vármegye. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 25.) Debrecen, lap, 23 térképmelléklet. Hivatkozás: (10) 1. TÓTH VALÉRIA: A középkori források személyjelölő szerkezeteinek névszociológiai értéke: Magyar nyelvjárások: 51 (2013): SZŐKE MELINDA: A latin szöveg és a magyar helynévi szórvány kapcsolata Helynévtörténeti Tanulmányok 9: BÁBA BARBARA: A vejsze lexéma története és korai ómagyar kori előfordulásai: Helynévtörténeti Tanulmányok 9 (2013): BÍRÓ FERENC: Új helynévtörténeti monográfiák a debreceni névtani műhely sorozatából: Magyar Nyelv: 109: SZŐKE MELINDA: A garamszentbenedeki alapítólevél Huger ~ Hucueru szórványának nyelvtörténeti vizsgálata. In: Helynévtörténeti tanulmányok 10 (2014): HOFFMANN ISTVÁN: A helynevek mint az őstörténet forrásai. In: Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés. Budapest, SZŐKE MELINDA: A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 33.) Debrecen, KOVÁCS ÉVA: A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, KATONA CSILLA: A kétnyíltszótagos tendencia a magyarban. In: Helynévtörténeti tanulmányok 12 (2016): KOVÁCS ÉVA: A százdi alapítólevél helynévi szórványainak szövegbeillesztési eljárásairól. In: Helynévtörténeti tanulmányok 12 (2016): RÁCZ ANITA (HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA): Ómagyar kori helynévfeldolgozások. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 64. sz. Debrecen, lap. Hivatkozás: (7) 1. HEGEDŰS ATTILA: Mi a tulajdonnév? NÉ. 19 (1997): BÉNYEI ÁGNES PETHŐ GERGELY: Az Árpád-kori Győr vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. Debrecen, BÍRÓ FERENC: Opponensi vélemény Tóth Valéria: Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban (Abaúj és Bars vármegye helynevei) című doktori (PhD) dolgozatáról. NÉ. 22 (2000): TÓTH VALÉRIA: Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban. Debrecen, HLAVACSKA EDIT, TÓTH VALÉRIA: Selected Bibliography of the Uralian Languages: Onomastica Uralica 1b (2001): BÖLCSKEI ANDREA: A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában. Bp ANGYAL LÁSZLÓ: A régi Nógrád megye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. Dunaszerdahely, RÁCZ ANITA (HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA): Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból 1. Abaúj Csongrád vármegye. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 1.) Debrecen, lap, 33 térképmelléklet. Ismertetés: (4) 1. HEGEDŰS ATTILA: NÉ. 20 (1998): KRISTÓNÉ FÁBIÁN ILONA: Néprajz és Nyelvtudomány 39 (1998): JUHÁSZ DEZSŐ: MNy. 95 (1999): FÁBIÁN, ZSUZSANNA: Rivista Italiana di Onomastica VI/1 (2000): Hivatkozás: (72) 16

6 1. BALASSA IVÁN KOVÁTS DÁNIEL: Sárospatak határának helynevei. Sárospatak, stb. (sok helyen). 2. BÉNYEI ÁGNES PETHŐ GERGELY: Az Árpád-kori Győr vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. Debrecen, 1998: TÓTH VALÉRIA: Ómagyar helyneveink és a nyelvföldrajz. MNyj. 35 (1998): BÖLCSKEI ANDREA: Névkorrelációk az ómagyar kori nevek körében. NÉ. 21 (1999): 75, HOFFMANN ISTVÁN: Nyelvtörténet és számítógép. In: Nyelvi és kommunkikációs kultúra az iskolában. Szerk. RAISZ RÓZSA és H. VARGA GYULA. MNyTK. 212 (1999): 367, 368, KISS LAJOS: Történeti vizsgálatok a földrajzi nevek körében. Piliscsaba HOFFMANN ISTVÁN: Egy történeti helynévszótár tervéről. In: Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára. Szerk. T. MOLNAR ISTVAN KLAUDY KINGA. Debrecen, , HOFFMANN ISTVÁN: Namenforschung an der Universität Debrecen. Namenkundliche Informationen 77/78 (2000): PÓCZOS RITA: Az Árpád-kori Borsod és Bodrog vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. Debrecen, , 14, 76, 19, 26, 40, 48, 50, 58, 61, 65, 66, 71, 73, 74, 77, 78, 93, 96, 105, 106, 110, 113, HLAVACSKA EDIT, TÓTH VALÉRIA: Hungarian Bibliography: Onomastica Uralica 1b (2001): DUDÁS GYÖRGYI: A föld és a völgy labializációs változásai az ómagyar korban. MNyj. 40 (2002): Debrecen története 7. kötet. Főszerk. OROSZ ISTVÁN. Debrecen, RESZEGI KATALIN: Hegynevek az Árpád-kori Gömör vármegyéből. MNyj. 40 (2002): 48, 53, 54, 57, GYŐRFFY ERZSÉBET: Régi vízneveink funkcionális szerkezetéről. MNyj. 40 (2002): HOFFMANN ISTVÁN: The Last Thirty Years of Hungarian Toponomastics: Onomastica Uralica 2 (2002): HOFFMANN ISTVÁN: Magyar helynévkutatás Debrecen, , KRISTÓ GYULA: A magyar történeti helynévkutatásról. Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl. Bp., PESTI JÁNOS: Pécs földrajzi neveinek eredete. Pécs, , KRISTÓ GYULA: Settlement Name Giving in the Age of the Árpáds: Onomastica Uralica 3 (2005): 117, BÖLCSKEI ANDREA: The Correlational System of Hungarian Historical Settlement Names: Onomastica Uralica 3 (2005): 159, 181, BÖLCSKEI ANDREA: A spontán keletkezésű településnév-korrelációk diakrón szempontú elemzéséhez. In: Helynévtörténeti tanulmányok 2 Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen, BÁBA BARBARA: A szláv eredetű fanevek nyelvtörténeti jelentősége és vizsgálati lehetőségei. In: Szkholion 2006/2: 47, VÖRÖS FERENC: Helynévkutatás a Felvidéken. MNyTK. 225 (2006): KOCÁN BÉLA: Ugocsa megye korai ómagyar kori szláv eredetű helynevei. In: Helynévtörténeti tanulmányok 2. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen, RESZEGI KATALIN: A hegynevek és más helynévfajták kapcsolata. In: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN JUHÁSZ DEZSŐ. Debrecen Budapest, , A. MOLNÁR FERENC: A Herpály helynév eredetéhez. In: Rálátás 8. Zsáka, , SZENTGYÖRGYI RUDOLF: Korai magyar helynévszótár MNy. 103 (2007): SZENTGYÖRGYI RUDOLF: Korai magyar helynévszótár I. 17

7 Onomastica Uralica 5 (2007): HÁRI GYULA: Veszprém megye nyelvjárása és Pesty Frigyes helynévgyűjteménye. In: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN JUHÁSZ DEZSŐ. Debrecen Bp., BÉNYEI ÁGNES: A -d képző előfordulása helyneveinkben In: A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Balatonszárszó, június Szerk. BÖLCSKEI ANDREA N. CSÁSZI ILDIKÓ. Bp., 2008: BÉNYEI ÁGNES: A -gy képző előfordulása helyneveinkben. In: Név és valóság. Szerk. BÖLCSKEI ANDREA N. CSÁSZI ILDIKÓ. Bp., GYŐRFFY ERZSÉBET: Az ér, sár és víz földrajzi köznevek Árpád-kori folyóvízneveinkben. Helynévtörténeti tanulmányok 3 (2008): 129, KOVÁCS ÉVA: Az ómagyar kori Bihar vármegye vízneveinek nyelvi elemzése. In: Név és valóság. Szerk. BÖLCSKEI ANDREA N. CSÁSZI ILDIKÓ. Budapest, , HEGEDŰS ATTILA: Eseménynevek ómagyar és középmagyar kori mikrotoponimákban. In: Helynévtörténeti tanulmányok 3 (2008): 147, KOVÁTS DÁNIEL: Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája. Sátoraljaújhely, GYŐRFFY, ERZSÉBET: Similarities and dissimilarities between Swedish and Hungarian hydronyms. Uppsala, BÖLCSKEI ANDREA: Two books ont he settlement names of the old Bihar comitat. In: Onomastica Uralica 7 (2008): KISS MAGDALÉNA: Bihar megyei víz- és településnevek lexikai kapcsolata. Félúton 5 (2009): BÉNYEI ÁGNES: Még egyszer a -d helynévképzőről. In: Helynévtörténeti tanulmányok 4 (2009): 90, FARKAS TAMÁS: Régi magyar családnevek névvégmutató szótára. Budapest, HOFFMANN ISTVÁN: Tolna. In: Helynévtörténeti tanulmányok 4 Debrecen, (2009) BÖLCSKEI ANDREA: A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában. Bp PINKE ZSOLT: Adatok az Árpád-kori Hortobágy-Sárrét természetföldrajzához I. In: Helynévtörténeti tanulmányok 5 (2010): TÓTH VALÉRIA: Egy sajátos morfológia jelenség a mai magyar helynévadásban. Az -é birtokjel helynévalkotó szerepéről. In: Helynévtörténeti tanulmányok 5 (2010): PELCZÉDER KATALIN: Földrajzi köznevek vizsgálata Veszprém megyében. In: Regionalitás és nyelvjárásiasság Veszprém megyében. Veszprém, PÓCZOS RITA: Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. Debrecen, SZŐKE MELINDA: A garamszentbenedeki apátság évi alapítólevelének kronológiai rétegei. In: Helynévtörténeti tanulmányok 6. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen, RESZEGI KATALIN: Hegynevek a középkori Magyarországon. A Magyar Névarchívum Kiadványai 21. Debrecen, GYŐRFFY ERZSÉBET: Korai ómagyar kori folyóvíznevek. Magyar Névarchívum Kiadványai 20. Debrecen, BÁBA BARBARA: Puszta földrajzi köznevek helynévalkotó szerepe az ómagyar korban. In: Helynévtörténeti tanulmányok 6. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen, (122) 51. KISS MAGDALÉNA: A Körösök magyar vízneveinek funkcionális-szemantikai elemzése. In: Helynévtörténeti tanulmányok 8 (2012): PÁSZTOR ÉVA: A Magyar Digitális Helynévtár. A települések helynévrendszerének megjelenítése, elemzési útjai és lehetőségei. In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája II. Debrecen, Debrecen

8 53. NYIRKOS ISTVÁN: A névrövidülés hangszerkezeti és egyes morfológia típusai a magyar helynevekben. In: Helynévtörténeti tanulmányok 8 (2012): DÉNES GYÖRGY: Az évi szalonnai határjárás és a félreolvasott Yrmeg, helyesen Yrmes potoka: NÉ. 34 (2012): BÁBA BARBARA: Fanevek helynévformáns szerepe a korai ómagyar korban. In: Helynévtörténeti tanulmányok 7 (2012): BÉNYEI ÁGNES: Helynévképzés a magyarban. Debrecen, KISS MAGDALÉNA: Nyelvi érintkezések az Érmellék területén a víznevek tükrében. NÉ. 34 (2012): BÁBA BARBARA: A földrajzi köznevek etimológiai és kronológiai rétegződése. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. Szeged, SZŐKE MELINDA: A latin szöveg és a helynévi szórvány kapcsolata. In: Helynévtörténeti tanulmányok 9 (2013): KENYHERCZ RÓBERT: A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. A helynevek hangtörténeti forrásértéke. 61. BÁBA BARBARA: A vejsze lexéma története és korai ómagyar kori előfordulásai: Helynévtörténeti Tanulmányok 9 (2013): PESTI JÁNOS: Pécs utcanevei Pécs, BÍRÓ FERENC: Új helynévtörténeti monográfiák a debreceni névtani műhely sorozatából: Magyar Nyelv: 109: VÁRNAI JUDIT SZILVIA: A fehér barátok földjén. Diósgyőr és környéke története, mondái és helynevei. Budapest, SZŐKE MELINDA: A garamszentbenedeki alapítólevél Huger ~ Hucueru szórványának nyelvtörténeti vizsgálata. In: Helynévtörténeti tanulmányok 10 (2014): HOFFMANN ISTVÁN: A helynevek mint az őstörténet forrásai. In: Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés. Budapest, KISS MAGDALÉNA: A Körösök magyar és román vízneveinek lexikálismorfológiai elemzése. In: Helynévtörténeti tanulmányok 10 (2014): SZŐKE MELINDA: A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. (A Magyar Névarchívum Kiadványai; 33.) Debrecen, KOVÁCS ÉVA: A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. Debrecen, PELCZÉDER KATALIN: A Bakonybéli összeírás nyelvtörténeti forrásértéke. In: Helynévtörténeti tanulmányok 11 (2015): KATONA CSILLA: A kétnyíltszótagos tendencia a magyarban. In: Helynévtörténeti tanulmányok 12 (2016): KOVÁCS ÉVA: A százdi alapítólevél helynévi szórványainak szövegbeillesztési eljárásairól. In: Helynévtörténeti tanulmányok 12 (2016): RÁCZ ANITA (HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA): Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból 2. Doboka Győr vármegye. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 3.) Debrecen, lap, 16 térképmelléklet. Hivatkozás: (48) 1. HOFFMANN ISTVÁN: Egy történeti helynévszótár tervéről. In: Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára. Szerk. T. MOLNAR ISTVAN KLAUDY KINGA. Debrecen, , VINCZE LÁSZLÓ: Neuer scheinungen der Ungarischen Namenkunde Namenkundliche Informationen 79/80 (2001): HLAVACSKA EDIT, TÓTH VALÉRIA: Selected Bibliography of the Uralian Languages: Onomastica Uralica 1b (2001): DUDÁS GYÖRGYI: A föld és a völgy labializációs változásai az ómagyar korban. MNyj. 40 (2002): RESZEGI KATALIN: Hegynevek az Árpád-kori Gömör vármegyéből: MNyj. 40 (2002): 48, 53, 54, 57, GYŐRFFY ERZSÉBET: Régi vízneveink funkcionális szerkezetéről. MNyj. 40 (2002): HOFFMANN ISTVÁN: The Last Thirty Years of Hungarian Toponomastics: 19

9 Onomastica Uralica 2 (2002): HOFFMANN ISTVÁN: Magyar helynévkutatás Debrecen, , KRISTÓ GYULA: A magyar történeti helynévkutatásról. In: Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl. Bp., KRISTÓ GYULA: Settlement Name Giving in the Age of the Árpáds: Onomastica Uralica 3 (2005): 117, BÖLCSKEI ANDREA: The Correlational System of Hungarian Historical Settlement Names. Onomastica Uralica 3 (2005): 159, 181, BÖLCSKEI ANDREA: A spontán keletkezésű településnév-korrelációk diakrón szempontú elemzéséhez. In: Helynévtörténeti tanulmányok 2 (2006): VÖRÖS FERENC: Helynévkutatás a Felvidéken. MNyTK. 225 (2006): KOCÁN BÉLA: Ugocsa megye korai ómagyar kori szláv eredetű helynevei. In: Helynévtörténeti tanulmányok 2 (2006): RESZEGI KATALIN: A hegynevek és más helynévfajták kapcsolata. In: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN JUHÁSZ DEZSŐ. Debrecen Budapest, , SZENTGYÖRGYI RUDOLF: Korai magyar helynévszótár MNy. 103 (2007): SZENTGYÖRGYI RUDOLF: Korai magyar helynévszótár I. Onomastica Uralica 5 (2007): BÉNYEI ÁGNES: A -gy képző előfordulása helyneveinkben. In: Név és valóság. Szerk. BÖLCSKEI ANDREA N. CSÁSZI ILDIKÓ. Budapest, GYŐRFFY ERZSÉBET: Az ér, sár és víz földrajzi köznevek Árpádkori folyóvízneveinkben. In: Helynévtörténeti tanulmányok 3 (2008): 129, HEGEDŰS ATTILA: Eseménynevek ómagyar és középmagyar kori mikrotoponimákban. In: Helynévtörténeti tanulmányok 3 (2008): 147, GYŐRFFY ERZSÉBET: Similarities and dissimilarities between Swedish and Hungarian hydronyms. Uppsala, , BÖLCSKEI ANDREA: Two books ont he settlement names of the old Bihar comitat. In: Onomastica Uralica 7 (2008): KISS MAGDALÉNA: Bihar megyei víz- és településnevek lexikai kapcsolata. Félúton 5 (2009): BÉNYEI ÁGNES: Még egyszer a -d helynévképzőről. In: Helynévtörténeti tanulmányok 4 (2009): GYŐRFFY ERZSÉBET: A folyóvíznevek kronológiai és területi állandósága. In: Helynévtörténeti tanulmányok 5 (2010): BÖLCSKEI ANDREA: A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában. Bp PINKE ZSOLT: Adatok az Árpád-kori Hortobágy-Sárrét természetföldrajzához I. In: Helynévtörténeti tanulmányok 5 (2010): KOVÁCS ÉVA: Gamás birtok leírása a Tihanyi összeírásban. In: Helynévtörténeti tanulmányok 5 (2010): PÓCZOS RITA: Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. A Magyar Névarchívum Kiadványai 18. Debrecen, RESZEGI KATALIN: Hegynevek a középkori Magyarországon. A Magyar Névarchívum Kiadványai 21. Debrecen, GYŐRFFY ERZSÉBET: Korai ómagyar kori folyóvíznevek. Magyar Névarchívum Kiadványai 20. Debrecen, BÁBA BARBARA: Puszta földrajzi köznevek helynévalkotó szerepe az ómagyar korban. In: Helynévtörténeti tanulmányok 6. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen, (122) 33. KISS MAGDALÉNA: A Körösök magyar vízneveinek funkcionális-szemantikai elemzése. In: Helynévtörténeti tanulmányok 8 (2012): NYIRKOS ISTVÁN: A névrövidülés hangszerkezeti és egyes morfológia típusai a magyar helynevekben. In: Helynévtörténeti tanulmányok 8 (2012): BÁBA BARBARA: Fanevek helynévformáns szerepe a korai ómagyar korban. 20

10 In: Helynévtörténeti tanulmányok 7 (2012): BÉNYEI ÁGNES: Helynévképzés a magyarban. Debrecen, KISS MAGDALÉNA: Nyelvi érintkezések az Érmellék területén a víznevek tükrében: NÉ. 34 (2012): BÁBA BARBARA: A földrajzi köznevek etimológiai és kronológiai rétegződése. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. Szeged. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék SZŐKE MELINDA: A latin szöveg és a helynévi szórvány kapcsolata. In: Helynévtörténeti tanulmányok 9 (2013): BÁBA BARBARA: A vejsze lexéma története és korai ómagyar kori előfordulásai: Helynévtörténeti Tanulmányok 9: BÍRÓ FERENC: Új helynévtörténeti monográfiák a debreceni névtani műhely sorozatából: Magyar Nyelv: 109: SZŐKE MELINDA: A garamszentbenedeki alapítólevél Huger ~ Hucueru szórványának nyelvtörténeti vizsgálata. In: Helynévtörténeti tanulmányok 10 (2014): HOFFMANN ISTVÁN: A helynevek mint az őstörténet forrásai. In: Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés. Budapest, KISS MAGDALÉNA: A Körösök magyar és román vízneveinek lexikálismorfológiai elemzése. In: Helynévtörténeti tanulmányok 10 (2014): SZŐKE MELINDA: A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. (A Magyar Névarchívum Kiadványai; 33.) Debrecen, KOVÁCS ÉVA: A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. Debrecen, KATONA CSILLA: A kétnyíltszótagos tendencia a magyarban. In: Helynévtörténeti tanulmányok 12 (2016): KOVÁCS ÉVA: A százdi alapítólevél helynévi szórványainak szövegbeillesztési eljárásairól. In: Helynévtörténeti tanulmányok 12 (2016): RÁCZ ANITA (PÓCZOS RITA TÓTH VALÉRIA GYŐRFFY ERZSÉBET RESZEGI KATALIN): Korai magyar helynévszótár Abaúj Csongrád vármegye. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 10.) Szerk. HOFFMANN ISTVÁN. Debrecen, lap. Ismertetés: (3) 1. BÖLCSKEI ANDREA: Korai magyar helynévszótár Abaúj Csongrád. NÉ. 28. (2006): SZENTGYÖRGYI RUDOLF: Korai magyar helynévszótár MNy. 103 (2007): SZENTGYÖRGYI RUDOLF: Korai magyar helynévszótár I. Onomastica Uralica 5 (2007) Hivatkozás: (99) 1. TÓTH VALÉRIA: A templomcímből alakult településnevek változásáról. In: Helynévtörténeti tanulmányok 2 (2006): 39, PÓCZOS RITA: Az Árpád-kori Borsod vármegye lakosságának nyelvi-etnikai összetételéhez. In: Helynévtörténeti tanulmányok 2 (2006): 90, RESZEGI KATALIN: Két hegyvonulat Árpád-kori névállományának összevető vizsgálata. In: Helynévtörténeti tanulmányok 2 (2006): 177, RÁCZ ANITA: Törzsnévi eredetű helyneveink nyelvi kérdései. In: Helynévtörténeti tanulmányok 2 (2006): KOCÁN BÉLA: Ugocsa megye korai ómagyar kori szláv eredetű helynevei. In: Helynévtörténeti tanulmányok 2 (2006): BÉNYEI ÁGNES: A -j képző szerepe a helynevekben. In: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN JUHÁSZ DEZSŐ. Debrecen Bp., , 70 1, RESZEGI KATALIN: A hegynevek és más helynévfajták kapcsolata. In: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN JUHÁSZ DEZSŐ. Debrecen Bp., , A. MOLNÁR FERENC: A Herpály helynév eredetéhez. In: Rálátás 8. Zsáka, ,

11 9. RÁCZ ANITA: A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára. Debrecen, TÓTH VALÉRIA: A templomcímből alakult településnevek keletkezési körülményeiről. MNy. 103 (2007): 318, TÓTH VALÉRIA: Egy szó eleji hangváltozási típusról. In: Nyelvi identitás és a nyelvdimenziói. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN JUHÁSZ DEZSŐ. Debrecen Bp., , KENYHERCZ RÓBERT: Hangváltozás, adaptáció, analógia: MNyj. 45 (2007): PÓCZOS RITA: Jövevénynév, jövevényszó. In: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN JUHÁSZ DEZSŐ. Debrecen Bp., , GYŐRFFY ERZSÉBET: Vizsgálódások vízneveink körében. In: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN JUHÁSZ DEZSŐ. Debrecen Bp., , 34, TÓTH VALÉRIA: A -falva > -fa változás településneveinkben In: Helynévtörténeti tanulmányok 3 (2008): 104, BÉNYEI ÁGNES: A -gy képző előfordulása helyneveinkben. In: Név és valóság. Szerk. BÖLCSKEI ANDREA N. CSÁSZI ILDIKÓ. Budapest, BÁBA BARBARA: A fanevet tartalmazó helynevek morfológiai szempontú vizsgálata. In: Név és valóság. Szerk. BÖLCSKEI ANDREA N. CSÁSZI ILDIKÓ. Budapest, GUTTMANN MIKLÓS: A földrajzi nevek szláv rétegéről a nyugati régióban. In: Név és valóság. Szerk. BÖLCSKEI ANDREA N. CSÁSZI ILDIKÓ. Budapest, SZENTGYÖRGYI RUDOLF: A Tihanyi alapítólevél Kangrez szórványáról. Helynévtörténeti tanulmányok 3 (2008): GYŐRFFY ERZSÉBET: Az ér, sár és víz földrajzi köznevek Árpádkori folyóvízneveinkben. In: Helynévtörténeti tanulmányok 3 (2008): 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, FARKAS TAMÁS: Két háromszéki településnévről. In: Helynévtörténeti tanulmányok 3 (2008): 55, SZŐKE MELINDA: Régi helyneveink latinizálása. In: Név és valóság. Szerk. BÖLCSKEI ANDREA N. CSÁSZI ILDIKÓ. Budapest, , GYŐRFFY ERZSÉBET: River names in Hungary during the Árpád age. In: Onomastica Uralica 7 (2008): GYŐRFFY ERZSÉBET: Similarities and dissimilarities between Swedish and Hungarian hydronyms. Uppsala, , 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 32, 38, 41, TÓTH VALÉRIA: Településnevek változástipológiája. Debrecen, , 73, 78, 103, 105, 119, 163, 218, 222, 227, TÓTH VALÉRIA: Többnevűség a településnevek körében. In: Név és valóság. Szerk. BÖLCSKEI ANDREA N. CSÁSZI ILDIKÓ. Budapest, , 288, BÖLCSKEI ANDREA: Two books ont he settlement names of the old Bihar comitat. In: Onomastica Uralica 7 (2008): BÍRÓ FERENC Vízrajzi köznevek ómagyar kori településnevekben: NÉ. 30 (2008): RESZEGI KATALIN: A jelentéshasadás mint helynévalkotási mód. In: Helynévtörténeti tanulmányok 4 (2009): 42, KENYHERCZ RÓBERT: A szókezdő mássalhangzó-torlódások vizsgálatának néhány kérdéséről. MNyj. 47 (2009): 101, BENKŐ LORÁND: A Szovárd-kérdés. Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből. Bp., , SZENTGYÖRGYI RUDOLF: A Tihanyi alapítólevél ecli szórványáról: MNy. 105 (2009): KOVÁCS ÉVA: A Tihanyi összeírás nyelvészeti vizsgálatáról. In: Helynévtörténeti tanulmányok 4 (2009): KISS MAGDALÉNA: Bihar megyei víz-és településnevek lexikai kapcsolata. Félúton 5 (2009)

12 35. HOLLER LÁSZLÓ: Egy XIII. századi remetekápolna Idegsyt Beatae Elizabeth lokalizálása: MNy. 105 (2009): PELCZÉDER KATALIN: Gyümölcsfajták neveinek történeti-etimológiai szótára (részlet). MNyj. 47 (2009): 193, 201, BÉNYEI ÁGNES: Még egyszer a -d helynévképzőről. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 4 (2009): RÁCZ ANITA: Nyugati népek megnevezésének változásai a magyar nyelvben. MNyj. 47 (2009): FARKAS TAMÁS: Régi magyar családnevek névvégmutató szótára. Budapest, HOFFMANN ISTVÁN: Tolna. In: Helynévtörténeti tanulmányok 4 (2009): 189, GYŐRFFY ERZSÉBET: A folyóvíznevek kronológiai és területi állandósága. In: Helynévtörténeti tanulmányok 5 (2010): SZŐKE MELINDA: A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti forrásértékéről. In: Helynévtörténeti tanulmányok 5 (2010): KISS MAGDALÉNA: A Küsmöd víznév etimológiai vizsgálata. In: Helynévtörténeti tanulmányok 5 (2010): BÖLCSKEI ANDREA: A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában. Bp KOVÁCS ÉVA: A Tihanyi összeírás néhány szórványáról: Ozoufeu, Cuest, Eurmenes, Zeleus. MNyj. 48 (2010): PINKE ZSOLT: Adatok az Árpád-kori Hortobágy-Sárrét természetföldrajzához I. In: Helynévtörténeti tanulmányok 5 (2010): KISS KÁLMÁN: Az ar alaptag etimológiája Nagyar és Kisar települések nevében. In: Emlékkönyv Mező András tiszteletére. Nyíregyháza, BÉNYEI ÁGNES: Az -s képző szerepe helyneveinkben. In: Elméletek és módszerek II.. Szerk. P. LAKATOS ILONA PETHŐ JÓZSEF. Nyíregyháza, SEBESTYÉN ZSOLT: Bereg megye helységneveinek etimológiai szótára. Nyíregyháza, VÖRÖS FERENC: Családnevek térképlapjainak nyelvföldrajzi vallomása. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 235. sz. Bp., BÉRES JÚLIA: Felsőzsolca helynevei: MNyj. 48 (2010): KOVÁCS ÉVA: Gamás birtok leírása a Tihanyi összeírásban. In: Helynévtörténeti tanulmányok 5 (2010): RESZEGI KATALIN: Hegyrészt jelölő földrajzi köznevek: MNyj. 48 (2010): SZENTGYÖRGYI RUDOLF: Helynevek beillesztése korai latin nyelvű okleveleink szövegébe. In: Helynévtörténeti tanulmányok 5 (2010): 40, 41, KENYHERCZ RÓBERT: Névpárok, szinonimák és fonológiai variánsok: MNyj. 48 (2010): PÓCZOS RITA: Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. A Magyar Névarchívum Kiadványai 18. Debrecen, TÓTH VALÉRIA: Széljegyzetek a Szovárd-kérdéshez: MNyj. 48 (2010): ANGYAL LÁSZLÓ: A régi Nógrád megye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. Dunaszerdahely, KOVÁCS ÉVA: A Tihanyi összeírás nyelvészeti vizsgálatáról: Füredi História 28 (XI/1.): PINKE ZSOLT: Adatok és következtetések a középkori Hortobágy-Sárrét településtörténetéhez és demográfiájához. In: Kázmér Miklós (szerk.): Környezettörténet 2. Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében. Bp., HOLLER LÁSZLÓ: Az évi tihanyi oklevélben szereplő mortis birtok lokalizálása. In: Helynévtörténeti tanulmányok 6. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen, (108) 62. PELCZÉDER KATALIN: Egy sajátos szócsoport elemzése: az érő szó a gyümölcsnevekben: MNyj. 49 (2011): RESZEGI KATALIN: Hegynevek a középkori Magyarországon. A Magyar Név- 23

13 archívum Kiadványai 21. Debrecen, RESZEGI KATALIN: Hegyrészt jelölő földrajzi köznevek: NÉ. 33 (2011): VÖRÖS FERENC: Helynév a családnévben. In: Karszt, történelem, helynevek. Köszöntők és tanulmányok a 88 éves Dénes György tiszteletére. Szerk. TÓTH ÁLMOS BÁRTH M. JÁNOS. Bp., GYŐRFFY ERZSÉBET: Korai ómagyar kori folyóvíznevek. Magyar Névarchívum Kiadványai 20. Debrecen, SZŐKE MELINDA: Ság birtok leírása a garamszentbenedeki apátság alapítólevelében: MNyj. 49 (2011): KISS MAGDALÉNA: A Körösök magyar vízneveinek funkcionális-szemantikai elemzése. In: Helynévtörténeti tanulmányok 8 (2012): SZENTGYÖRGYI RUDOLF: A Tihanyi alapítólevél lupa szórványáról. In: : Helynévtörténeti tanulmányok 8 (2012): BÉNYEI ÁGNES: Az ó/-ő képző funkciójaés helynévképző szerepének kialakulása. In: Elméletek és módszerek III.. Szerk. P. LAKATOS ILONA PETHŐ JÓZSEF. Nyíregyháza, DÉNES GYÖRGY: Az évi szalonnai határjárás és a félreolvasott Yrmeg, helyesen Yrmes potoka: NÉ. 34 (2012): HOLLER LÁSZLÓ: Az agg és az ó szócsaládja összetartozásának kérdéséről. NyK. 108 (2012): BÉNYEI ÁGNES: Helynévképzés a magyarban. Debrecen, SEBESTYÉN ZSOLT: Máramaros megye helységneveinek etimológiai szótára. Nyíregyháza, KISS MAGDALÉNA: Nyelvi érintkezések az Érmellék területén a víznevek tükrében: NÉ. 34 (2012): BAUKÓ JÁNOS: Reszegi Katalin: Hegynevek a középkori Magyarországon. Ismertetés: NÉ. 34 (2012): SZŐKE MELINDA: A 11. századi interpolált oklevelek mint a magyar nyelvtörténet forrásai: MNy. 109 (2013): BÁBA BARBARA: A földrajzi köznevek etimológiai és kronológiai rétegződése. 79. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII.. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék., SZŐKE MELINDA: A garamszentbenedeki alapítólevél Susolgi szórványához: MNyj. 51 (2013): KISS MAGDALÉNA, A Kösmő/Küsmöd víznév etimológiai vizsgálata In: Bihari Hegyköz 1. Szerk. FORRÓ ENIKŐ KŐRÖSI ZOLTÁN SZENDREI ÁKOS VERES PÉTER. Hatvani István Szakkollégium DE TEK. Debrecen Nagyvárad, (hiv. 104, 105, 107.) 82. TÓTH VALÉRIA: A középkori források személyjelölő szerkezeteinek névszociológiai értéke. MNyj. 51 (2013): KENYHERCZ RÓBERT: A középkori oklevelek hangtörténeti forrásértékének kérdéséhez. MNyj. 51 (2013): SZŐKE MELINDA: A latin szöveg és a helynévi szórvány kapcsolata. In: Helynévtörténeti tanulmányok 9 (2013): KENYHERCZ RÓBERT: A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. A helynevek hangtörténeti forrásértéke. 86. BÁBA BARBARA: A vejsze lexéma története és korai ómagyar kori előfordulásai. In: Helynévtörténeti tanulmányok 9 (2013): SZŐKE MELINDA: Az apát lexéma megjelenése a garamszentbenedeki apátság birtokainak nevében: NÉ. 35 (2013): BÁBA BARBARA: A földrajzi köznevek mint lexikális helynévformánsok. MNyj. 51 (2013): KOVÁCS ÉVA: Gyóta: MNyj. 51 (2013): BÁBA BARBARA: A földrajzi köznevek használatának speciális színtere: a középkori oklevélírói gyakorlat. In: Helynévtörténeti tanulmányok 10 (2014): SZŐKE MELINDA: A garamszentbenedeki alapítólevél Huger ~ Hucueru szór- 24

14 Lektorált tanulmányok ványának nyelvtörténeti vizsgálata. In: Helynévtörténeti tanulmányok 10 (2014): KISS MAGDALÉNA: A Körösök magyar és román vízneveinek lexikálismorfológiai elemzése. In: Helynévtörténeti tanulmányok 10 (2014): RESZEGI KATALIN: A linguistic-typological study of the mountain names of two mountain ranges in medieval Hungary. Acta Onomastica 55 (2014) : SZENTGYÖRGYI RUDOLF: A Tihanyi apátság alapítólevele 1. Az alapítólevél szövege, diplomatikai és nyelvi leírása. Budapest BÉRES JÚLIA: Adalékok a Hortobágy etimológiájához. In: Helynévtörténeti tanulmányok 10 (2014): KOVÁCS HELGA: Az Örs helynevek etimológiájához. In: Helynévtörténeti tanulmányok 10 (2014): HOFFMANN ISTVÁN: Egy elfeledett földrajzi köznév nyomában. In: Helynévtörténeti tanulmányok 10 (2014): SZŐKE MELINDA: A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. Debrecen, KOVÁCS ÉVA: A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. Debreceni Egyetemi Kiadó. Debrecen, RÁCZ ANITA (HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA), Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból: MNyj. 33 (1996): Hivatkozás: (3) 1. HEGEDŰS ATTILA: Mi a tulajdonnév? NÉ. 19 (1997): BÍRÓ FERENC: Opponensi vélemény Tóth Valéria: Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban (Abaúj és Bars vármegye helynevei) című doktori (PhD) dolgozatáról. NÉ. 22 (2000): BÉNYEI ÁGNES PETHŐ GERGELY: Az Árpád-kori Győr vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. Debrecen, Névtani vizsgálódások az Árpád-kori Bihar megye területéről: MNyTK (1997): Hivatkozás: (4) 1. TÓTH VALÉRIA: Ómagyar helyneveink és a névföldrajz. MNyj. 35. (1998): HLAVACSKA EDIT, TÓTH VALÉRIA: Hungarian Bibliography: Onomastica Uralica 1b (2001): HOFFMANN ISTVÁN: The Last Thirty Years of Hungarian Toponomastics: Onomastica Uralica 2 (2002): 229, HOFFMANN ISTVÁN: Magyar helynévkutatás ( ). Debrecen, , Az ómagyar kori településnevek differenciálódásáról: MNyj. 34 (1997): Hivatkozás: (19) 1. SZABÓ G. FERENC: A Vámos- jelző középkori helységneveinkben. MNyj. 35. (1998): TÓTH VALÉRIA: Ómagyar helyneveink és a névföldrajz. MNyj. 35. (1998): TÓTH VALÉRIA: Helynevek a helynevekben. MNyj. 37. (1999): 440, PÓCZOS RITA: Az Árpád-kori Borsod és Bodrog vármegye településneveinek nyelvi elemzése. Debrecen, , 137, HLAVACSKA EDIT, TÓTH VALÉRIA: Hungarian Bibliography: Onomastica Uralica 1b (2001): TÓTH VALÉRIA: Névrendszertani vizsgálatok a korai ómagyar korban. Debrecen, , 146, 225, HOFFMANN ISTVÁN: The Last Thirty Years of Hungarian Toponomastics: Onomastica Uralica 2 (2002): HOFFMANN ISTVÁN: Magyar helynévkutatás ( ). Debrecen,

15 187, 202, 210, BÖLCSKE9 ANDREA: A spontán keletkezésű településnév-korrelációk diakrón szempontú elemzéséhez. In: Helynévtörténeti tanulmányok 2 (2006): KOCÁN BÉLA: Az ómagyar kori Ugocsa vármegye helyneveinek névrendszertani összefüggései. In: Név és valóság. (2008): 183, TÓTH VALÉRIA: Településnevek változástipológiája. Debrecen, , 32, 34, PÓCZOS RITA: Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. Kézirat. PhD értekezés. Debrecen, BÖLCSKEI ANDREA: A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában. Bp , 67, 68, 69, 133, PÓCZOS RITA: Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. Debrecen, ANGYAL LÁSZLÓ: A régi Nógrád vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. Dunaszerdahely, KÖTELES-SZŐKE MELINDA: A Garamszentbenedeki apátság évi alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. Szempontok interpolált okleveleink nyelvészeti vizsgálatához. Kézirat. PhD értekezés. 17. KENYHERCZ RÓBERT: A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. 18. SZŐKE MELINDA: Az apát lexéma megjelenése a garamszentbenedeki apátság birtokainak nevében: NÉ. 35 (2013): DITRÓI ESZTER VARGHA FRUZSINA SÁRA: Települések közti nyelvjárási és névföldrajzi hasonlósági viszonyok összevető elemzése Vas és Zala megyében. Névtani Értesítő 38 (2016): Az ómagyar kori Bihar megye patrocíniumi nevei: NÉ. 21 (1999): Hivatkozás: (7) 1. HLAVACSKA EDIT, TÓTH VALÉRIA: Hungarian Bibliography: Onomastica Uralica 1b (2001): HOFFMANN ISTVÁN: Magyar helynévkutatás ( ). Debrecen, , 204, TÓTH VALÉRIA: A templomcímből alakult településnevek változásáról. In: Helynévtörténeti tanulmányok 2 (2006): TÓTH VALÉRIA: Településnevek változástipológiája. Debrecen, TÓTH VALÉRIA: Patrociny Settlement Names in the Carpathian Basin: Onomastica Uralica 8 (2011): BÖLCSKEI ANDREA: Az egyház mint egykori birtokos a magyar helységnevekben. NÉ. 34 (2012): (71) 7. BÖLCSKEI ANDREA: Az egyházi birtoklásra utaló történeti helynevek összegyűjtése, elemzési szempontjai. In: Helynévtörténeti tanulmányok 11 (2015): Földrajzi köznévi alapelemek az ómagyar kori Bihar vármegye településneveiben: MNyj. 37 (1999): Hivatkozás: (5) 1. HLAVACSKA EDIT, TÓTH VALÉRIA: Hungarian Bibliography: Onomastica Uralica 1b (2001): HOFFMANN ISTVÁN: The Last Thirty Years of Hungarian Toponomastics: Onomastica Uralica 2 (2002): 229, HOFFMANN ISTVÁN: Magyar helynévkutatás ( ). Debrecen, , 195, 202, GACSÁLYI-BÁBA BARBARA: Vizsgálatok a földrajzi köznevek története köréből. Kézirat. PhD értekezés. 5. BÁBA BARBARA: Földrajzi köznevek térben és időben. A Magyar Névarchívum Kiadványai 39. Debrecen, A szerkezeti változás szerepe Bihar vármegye ómagyar kori településneveinek kialakulásában. MNyj. 38 (2000):

16 Hivatkozás: (7) 1. Debrecen története 7. kötet. Főszerk. OROSZ ISTVÁN. Debrecen, HOFFMANN ISTVÁN: The Last Thirty Years of Hungarian Toponomastics: Onomastica Uralica 2 (2002): 229, HOFFMANN ISTVÁN: Magyar helynévkutatás ( ). Debrecen, , VINCZE LÁSZLÓ: Stand und Perspektiven der ungarischen Namenkunde. Namenkund-liche Informationen 91/92. (2007): 238, TÓTH VALÉRIA: Településnevek változástipológiája. Debrecen, , 74, 84, 111, 117, KÖTELES-SZŐKE MELINDA: A Garamszentbenedeki apátság évi alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. Szempontok interpolált okleveleink nyelvészeti vizsgálatához. Kézirat. PhD értekezés. 7. KÖTELES-SZŐKE MELINDA: A Garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. Debrecen, Népnévi eredetű településnevek a középkori Bihar vármegyében: Folia Uralica Debreceniensia 8. (2001): Hivatkozás: (1) 1. HOFFMANN ISTVÁN: Magyar helynévkutatás ( ). Debrecen, , Mássalhangzó-torlódások ómagyar kori helyneveinkben. In: Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Szerk. GRÉCZI-ZSOLDOS ENIKŐ KOVÁCS MÁRIA. Miskolc, Hivatkozás: (5) 1. HOFFMANN ISTVÁN: Egy újabb nyelvtörténeti adatbázisról. In: Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Szerk. GRÉCZI-ZSOLDOS ENIKŐ KOVÁCS MÁRIA. Miskolc, HOFFMANN ISTVÁN: Magyar helynévkutatás ( ). Debrecen, , VINCZE LÁSZLÓ: Stand und Perspektiven der ungarischen Namenkunde. Namenkund-liche Informationen 91/92. (2007): 220, KENYHERCZ RÓBERT: A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. Kézirat. PhD disszertáció. Debrecen, KENYHERCZ RÓBERT: A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. 9. Újra az ómagyar helynevek mássalhangzó-torlódásairól: MNyj. 41 (2003): Hivatkozás: (2) 1. KENYHERCZ RÓBERT: A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. Kézirat. PhD értekezés. Debrecen, KENYHERCZ RÓBERT: A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. 10. Népességtörténet és helynévkutatás. A régi Bihar megye etnikai viszonyaihoz. In: Helynévtörténeti tanulmányok 1. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen, Ismertetés: (3) 1. GALLASSY MAGDOLNA: HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA szerk., Helynévtörténeti tanulmányok 1. MNy (2006): HEGEDŰS ATTILA: HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA szerk., Helynévtörténeti tanulmányok 1. NÉ. 28. (2006): HEGEDŰS ATTILA: Helynévtörténeti tanulmányok 1 2. Onomastica Uralica 7 (2008): 126. Hivatkozás: (9) 1. PÓCZOS RITA: Nyelvtörténeti szempontok az Árpád-kor etnikai vizsgálatához. NÉ. 27. (2005): 137, PÓCZOS RITA: Etnikai viszonyok tükröződése a helynévmodellekben. In: Helynévtörténeti tanulmányok 4 (2009): PÓCZOS RITA: Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. Kézirat. 27

ISMERTETÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK GYŐRFFY ERZSÉBET PUBLIKÁCIÓIRA

ISMERTETÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK GYŐRFFY ERZSÉBET PUBLIKÁCIÓIRA ISMERTETÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK GYŐRFFY ERZSÉBET PUBLIKÁCIÓIRA 1. Régi vízneveink funkcionális szerkezetéről. Magyar Nyelvjárások 40 (2002): 35 46. 1. HOFFMANN ISTVÁN, Magyar helynévkutatás. 1958 2002. Debrecen,

Részletesebben

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI

RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI RÁCZ ANITA PUBLIKÁCIÓI I. Lektorált szakkönyvek, monográfiák egyedüli szerzőként 1. A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 9.) Debrecen, 2005.

Részletesebben

Reszegi Katalin publikációi (hivatkozásokkal, recenziókkal)

Reszegi Katalin publikációi (hivatkozásokkal, recenziókkal) Reszegi Katalin publikációi (hivatkozásokkal, recenziókkal) Önállóan megjelent lektorált munkák: 1. Hegynevek a középkori Magyarországon. A Magyar Névarchívum Kiadványai 21. Debrecen, 2011. 216 lap. 1.

Részletesebben

Tóth Valéria publikációi

Tóth Valéria publikációi Tóth Valéria publikációi Önállóan megjelent lektorált munkák: 1. TÓTH VALÉRIA (HOFFMANN ISTVÁN RÁCZ ANITA), Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból I. Abaúj Csongrád vármegye. (A Magyar Névarchívum

Részletesebben

Hoffmann István publikációi

Hoffmann István publikációi Hoffmann István publikációi (A kandidátusi fokozat megszerzését követően megjelent publikációkat az egyes rovatokon belül vonallal különítettem el.) A) Belföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet aa) Könyvek

Részletesebben

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 54. Dr. Rácz Anita Telefon, Fax: (52)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 54. Dr. Rácz Anita Telefon, Fax: (52) DEBRECENI EGYETEM BTK MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 54 Dr. Rácz Anita Telefon, Fax: (52) 512-923 DR. RÁCZ ANITA TUDOMÁNYOS, OKTATÁSI, OKTATÁSSZERVEZÉSI,

Részletesebben

HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom orosz szakos 1977 Kossuth Lajos Tudományegyetem középiskolai tanár, finnugor

Részletesebben

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL Könyvek: 1. N. FODOR JÁNOS, Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. Magyar Névtani Értekezések 2. ISBN 978-963-284-144-1. ELTE BTK, Budapest, 2010. 160

Részletesebben

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 69 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 52) Magyarországon magyarul (id.: 52) 1. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.

Részletesebben

Szentgyörgyi Rudolf publikációs és hivatkozási listája

Szentgyörgyi Rudolf publikációs és hivatkozási listája Szentgyörgyi Rudolf publikációs és hivatkozási listája 2002 1. Szócikkek. In: CSENGERY KINGA ITTZÉS NÓRA szerk., Mutatványok az Akadémiai nagyszótárból. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2002, 127

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL

N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL N. FODOR JÁNOS PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL Könyvek: 1. N. FODOR JÁNOS, Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. Magyar Névtani Értekezések 2. ISBN 978-963-284-144-1. ELTE BTK, Budapest, 2010. 160

Részletesebben

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 86 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 68) Magyarországon magyarul (id.: 68) 1. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

Szombathely, 2011. február 1. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

Szombathely, 2011. február 1. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika Név és társadalom 2010/2011. II. félév Előadások kreditszerzés módja: kollokvium 1. Segédtudomány vs. önelvű tudomány.

Részletesebben

Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy

Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy 1. A szemináriumi program és a referátumok

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely:

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely: Szakmai önéletrajz Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168 Munkahely: 2005 a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanársegédje

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

TAKÁCS JUDIT SZAKMAI ADATLAPJA. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai

TAKÁCS JUDIT SZAKMAI ADATLAPJA. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai TAKÁCS JUDIT SZAKMAI ADATLAPJA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai Kossuth Lajos Tudományegyetem 1999 tanár BTK Finnugor nyelvész

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

2012-ben elért csúcseredmények:

2012-ben elért csúcseredmények: 2012-ben elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs (25-29) 100 m pillangó Pap Csongor (1986) Szenior Delfinek 59,03 2012.04.14. régi: Boros Gábor (1978) i SÚVC 59,23 2004.06.06. 2. kcs (30-34) 1500 m gyors

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Nyelvjárási elemek a szabolcsi 10 14 évesek nyelvhasználatában. In: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában (1984). OPI

Részletesebben

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények 21 Km abszolút eredmények Hely NemHely Rsz Név 5km 10km 15km Cél Diff. # 1 1 122 Szirmai Zoltán 19:22 40:32 1:02:21 1:24:41 n.a. 2 2 141 Csuka Balázs 21:21 44:21 1:06:52 1:29:34 04:53 3 1 136 Zólyomi Kinga

Részletesebben

Hivatkozásjegyzék. Hivatkozás: Haader Lea: eez myt mondaaz myes twgyok NÉ. 15 [1993]: A hivatkozás oldalszáma: 137.

Hivatkozásjegyzék. Hivatkozás: Haader Lea: eez myt mondaaz myes twgyok NÉ. 15 [1993]: A hivatkozás oldalszáma: 137. Hivatkozásjegyzék 1987 Hegedős Attila: Kisnémedi tájszótár. ELTE, 1992. Villám Judit: Nagykırösi tájszótár. ELTE, Budapest, 1987. A hivatkozás oldalszáma: 10. (a szótár ekkor még kéziratban volt) 1988

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Az í-zés esetei a hajdúhadházi népnyelvben. Diákköri Tudományos Közlemények. Nyíregyháza, 1980. 13-22. 2. Adalékok az í-zéshez Hajdúhadházról.

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar KISS MAGDALÉNA A KÖRÖSMENTE FOLYÓVÍZNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar KISS MAGDALÉNA A KÖRÖSMENTE FOLYÓVÍZNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI KISS MAGDALÉNA A KÖRÖSMENTE FOLYÓVÍZNEVEINEK NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATA Nyelvtudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Hajdúböszörmény helyneveinek vizsgálati lehetőségei

Hajdúböszörmény helyneveinek vizsgálati lehetőségei Hajdúböszörmény helyneveinek vizsgálati lehetőségei V. Örökségvédelmi Konferencia 2014. január 22. dr. Nemes Magdolna Debreceni Egyetem GyFK nemesm@ped.unideb.hu A kutatás előzményei Erasmus-ösztöndíj

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Ugocsa vármegye ó- és középmagyar kori településneveinek nyelvi rétegei

Ugocsa vármegye ó- és középmagyar kori településneveinek nyelvi rétegei Ugocsa vármegye ó- és középmagyar kori településneveinek nyelvi rétegei 1. Bevezetés Tanulmányomban Ugocsa megye ó- és középmagyar kori helyneveinek egyik jelentős névfajtájával, a településnevekkel foglalkozom.

Részletesebben

Kovács Éva. Tanulmányok 5. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen. 89

Kovács Éva. Tanulmányok 5. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen. 89 Kovács Éva HOFFMANN ISTVÁN (2004), Az oklevelek helynévi szórványainak nyelvi hátteréről. In: Helynévtörténeti Tanulmányok 1. Szerk. HOFFMANN ISTVÁN TÓTH VALÉRIA. Debrecen. 9 61. HOFFMANN ISTVÁN (2007),

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények

AMV 2015. megyei eredmények AMV 2015. megyei eredmények 4.osztály neve város helyezés pontszám Tanuló neve Debreceni Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Derecskei Bocskai István Általános és Alapfokú Művészeti Debrecen

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016.

DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016. DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016. ~ Belgyógyász ellátóhelyek ~ 1. B.-K. Megyei Önkormányzat Kórháza, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Okató Kórháza, Diabetes

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET PROGRAMFÜZET Debreceni Egyetem BTK NI Andragógia Tanszék 2 Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debreceni Egyetem Főépület Debrecen, Egyetem tér 1. 2016. június 16-17. A rendezvény szervezői: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Műszaki Tudomány az Észak - Kelet Magyarországi Régióban 2015. Konferencia PROGRAMFÜZET. A konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kara

Műszaki Tudomány az Észak - Kelet Magyarországi Régióban 2015. Konferencia PROGRAMFÜZET. A konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kara Műszaki Tudomány az Észak - Kelet Magyarországi Régióban 2015 Konferencia PROGRAMFÜZET A konferencia helyszíne: Debreceni Egyetem Műszaki Kara (4028 Debrecen, Ótemető u. 2 4.) 2015. június 11. csütörtök

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Versenyző Irodalom - Magyar nyelv és helyesírás 2011. március 5. Dél-Alföld Molnár Veronika 73,0 21 3 Vajda Péter Oktatási

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem. BTMAN112 M. Kabán Annamária 10.00-12.00 Bevezetés az irodalomtudományba szem. BTMAN108 Tasi Réka 11.00-12.00 Fonetika szem.

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

22. sz. Záróvizsga bizottság

22. sz. Záróvizsga bizottság 22. sz. Záróvizsga bizottság Vizsga helye: Szabadka ideje: 2015. június 26. 9:00 levelező MA mérnöktanár Portfólió bemutatása és védése levelező MA mérnöktanár mérnök informatika szakirány: 1. Bálint Krisztián

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2016. április 21 22. Helyszín: ELTE BTK Trefort-kert, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, tanácsterem A találkozó

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője EREDMÉNYEK A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője Magyarország az Én hazám 0. Gimnázium Leövey Klára Gimnázium és SZKI Budapest Bors Lászlóné Szűcs Orsolya Háló Ádám Szládovics Tamás Balassi

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI

A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI A MOL BRINGATÚRA NYEREMÉNYJÁTÉK KISORSOLT NYERTESEI Fodor Zoltán 2191 Bag Tóth Ilona 3467 Ároktő Pallósi József 7400 Kaposvár GoPro kamera nyertesek: Szigetvári Zoltán 1107 Budapest Gáspár Mátyás 8200

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

The Big Read Again! - Regisztrált iskolák Iskola neve: Tanár neve: Település: Címe:

The Big Read Again! - Regisztrált iskolák Iskola neve: Tanár neve: Település: Címe: The Big Read Again! - Regisztrált iskolák Iskola neve: Tanár neve: Település: Címe: 21.sz.Általános Iskola, Móra Ferenc Tagiskola Tóth Péterné Miskolc Móra Ferenc út 1/a Arany János Általános Iskola és

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE A 2016. augusztus 29-től 2016. szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE Hollán Ernő utca 30. 1. lh. földszint 4. szám alatti I. Horváthné Majer Gabriella piaci alapú lakbér vállalása II. Zsigmond

Részletesebben

II. Kecskeméti Úszónap Szenior korosztály úszóversenye

II. Kecskeméti Úszónap Szenior korosztály úszóversenye 1. napi eredmények: II. Kecskeméti Úszónap Szenior korosztály úszóversenye Kecskemét, Fedett uszoda 2008. július 5-6 (8 pályás, 50 méteres medence, elektromos időmérés) hely versenyszám / név egyesület

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 20 2 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 16 3 Cserpes Ágnes - Szarka Zsuzsanna ÚKDC - Pestújhelyi SC 13 4 Kovács Erika -

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény FDB 1403 Történeti földrajz II. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Elsajátítandó tananyag: A hazai történeti geográfia eredményei és feladatai. A Kárpát-medencében élő társadalmak

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

Ethicsport Gömör kupa 2013.06.02.

Ethicsport Gömör kupa 2013.06.02. Ethicsport Gömör kupa 2013.06.02. Abszolút eredmények 1. Fejes Gábor 1989 Dédestapolcsány / Dr. Bátorfi Agria KTK E/M1 10:17:00 11:00:43 0:43:43 2. Zelei Ádám 1986 Saxum-Greenzero E/M1 10:57:00 11:44:21

Részletesebben

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága Szervezők Elméleti, Történeti, és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport Pedagógiai Antropológiai Kutatócsoport Neveléstudományi

Részletesebben

13 Bánhalmi Kata 3 B'Ulibu Kereskedelmi szervezetek kontrollingja (vagy: Marketing Kontrolling)

13 Bánhalmi Kata 3 B'Ulibu Kereskedelmi szervezetek kontrollingja (vagy: Marketing Kontrolling) Név Csapat Csapatnév Választott téma 1 Hajnóczy Soma 1 Szolgáltató szervezetek kontrollinja 2 Makkai Andrea 1 Szolgáltató szervezetek kontrollinja 3 Pancsovay Zita 1 Szolgáltató szervezetek kontrollinja

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

A 2012 évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia programja a

A 2012 évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia programja a A 2012 évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia programja a Biológia Fizika, Földtudomány és Matematika Kémia és Vegyipar Műszaki szekciókban 2012. november 14. (szerda) Veszprém A konferencia helyszíne:

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, után U-17) MAGYAR BAJNOKOK Fiú egyes 1971. Túri Béla Növényolaj Kinizsi SK 1972. Englert István Kilián FSE 1973. Englert István Kilián FSE 1974. Vörös György Zrínyi SE 1975.

Részletesebben