É V E S J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "É V E S J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T"

Átírás

1 G I R O E L S Z Á M O L Á S F O R G A L M I R T. 2 4 É V E S J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T

2 G I R O G IER LO SEZ L ÁS ZM Á MO OL L Á S F O RRG AG LAM LI MR T I. R T. É V E S É VJ E S L J E NL ET NÉT S É S // A N N UU A L A L R E RP OE RP TO R T

3 TARTALOMJEGYZÉK TABLE OF CONTENTS TULAJDONOSI SZERKEZET (2005. ÁPRILIS 1.) SHAREHOLDERS (1 APRIL, 2005) TARTALOMJEGYZÉK TABLE OF CONTENTS Tulajdonos neve/name of Shareholders db/unit % Általános Értékforgalmi Bank Rt. 16 0,641 BNP Paribas Hungária Bank Rt. 2,801 Budapest Bank Rt ,334 CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 40 1,603 Tartalomjegyzék Table of Contents Citibank Budapest Rt. 24 0,962 Commerzbank (Budapest) Rt. 2,801 Tulajdonosi szerkezet, irányító testületek Shareholders, Management Bodies CALYON Bank Magyarország Rt. 2,801 Deutsche Bank Rt. 2,801 Bevezetô Introduction Erste Bank Hungary Rt ,334 Üzleti beszámoló Business Report Hanwha Bank Magyarország Rt. 2,801 HVB Bank Hungary Rt. 40 1,603 Szolgáltatások, fejlesztések Services, Developments IC BANK Rt. 2,801 ING Bank Rt. 2,801 A klíringszolgáltatás Clearing Services Inter-Európa Bank Rt. 2,801 Fejlesztések Developments KDB Bank (Magyarország) Rt. 2,801 KELER Rt. 2,801 Informatikai fejlesztések Information Technology Developments Kereskedelmi és Hitelbank Rt ,994 GIRinfO Adatszolgáltatás GIRinfO Data Provision Magyar Fejlesztési Bank Rt. 2,801 Magyar Külkereskedelmi Bank Rt ,196 2 Magyar Nemzeti Bank 182 7,292 Oktatás, marketing Training, Marketing Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. 2,801 3 Nemzetközi kapcsolatok International Relations Magyarországi Volksbank Rt. 2,801 Pénzügyi Jelentés Financial Report Merkantil Bank Rt. 2,801 Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt ,424 Gazdasági helyzet értékelése Financial Analysis Porsche Bank Hungária Rt. 2,801 Raiffeisen Bank Rt. 2,801 Könyvvizsgálói jelentés Audit Report WestLB Hungaria Bank Rt. 2,801 Pénzügyi kimutatások Financial Statements Összesen/Total ,0 Bevezetô Üzleti beszámoló Pénzügyi Jelentés Gazdasági helyzet értékelése Könyvvizsgálói jelentés Introduction Business Report Financial Report Financial Analysis Audit Report IRÁNYÍTÓ TESTÜLETEK (2005. ÁPRILIS 1.) MANAGEMENT BODIES (1 APRIL, 2005) AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI/MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS Barátossy, Györgyné Koltai, Zsolt Papp, Gábor Beke, Lajos Legeza, Péter elnök/chairman Prágay, István Bolla, Csilla Sepseyné dr. Orosz, Éva Rácz, Zsolt Braun, Péter elnökhelyettes/deputy chairman Pap, Gyula A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG TAGJAI/MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD dr. Balogh, Imre elnökhelyettes/deputy chairman Kiss, Gábor Ráthyné dr. Gál, Ildikó Benda, Ferenc Kovács, Judit Sebôk, Sándor elnök/chairman Gulyás, János Kovács, Mária Tolnai, Lászlóné TULAJDONOSI SZERKEZET, IRÁNYÍTÓ TESTÜLETEK SHAREHOLDERS, MANAGEMENT BODIES Pénzügyi kimutatások Financial Statements

4 BEVEZETÔ INTRODUCTION BEVEZETÔ TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM! Jubileumi évet zárt a GIRO Elszámolásforgalmi Rt decemberében. Tíz év telt el azóta, hogy november 18-án az elsô elektronikus átutalást lebonyolította Társaságunk. Azóta nap mint nap sok százezer, egyre gyakrabban egymillió darabot is meghaladó tranzakció kerül feldolgozásra a folyamatosan modernizálódó rendszerünkben. A 2004-es évben már átléptük az éves 200 millió darabos határt, és úgy gondoljuk, hogy néhány éven belül a 300 millió darab éves tranzakciószám is elérhetôvé válik. Ez természetesen azt jelenti, hogy a bankszektor és vele együtt a gazdaság élénkülése, a modernebb banki és pénzforgalmi eszközök igénybevétele egyre általánosabbá válik, és lassan háttérbe szorulhat a készpénzen alapuló gazdaság. Ez a folyamat nemzetgazdasági szinten sok milliárd forint megtakarításához vezet, Adatbázis-szolgáltatásunk, a GIRinfO területén szintén sokat léptünk elôre. Nem csak új ügyfelekkel lettünk gazdagabbak és jelentôsen növeltük a szolgáltatott információ mennyiségét, hanem egy olyan új alkalmazást dolgoztak ki szakembereink, melynek segítségével egy felületen, azaz egy képernyôn másodperceken belül elérhetôvé válik az összes bekapcsolt adatbázis. Egyszerûbbé vált újabb adatbázisok csatlakoztatása, továbbá megvalósult a központi verziókezelés, biztosítva ezzel az egységes, naprakész alkalmazások használatát valamennyi felhasználónál. Leányvállalatunknál, a BISZ Rt.-nél is sok sikerrôl tudunk beszámolni, melynek részleteirôl ezen kiadványunk második felében Ön is meggyôzôdhet. Jelentôsen nôtt az információlehívások darabszáma, és kiváló együttmûködés alakult ki a GIRO Rt. és a BISZ Rt. között, melynek hatására közös fejlesztésekkel és beszerzésekkel a szinergialehetôségeket elkezdtük kiaknázni. Az elért sikerek hatására január 1-tôl átlagosan 10%-kal csökkentettük a BISZ Rt. árait. A Társaság belsô életében az év során bevezetésre került Vállalat Irányítási Rendszer új színt hozott. Megvalósult az elektronikus dokumentumkezelés és archiválás, melynek segítségével számûztük a papír alapú munka jó részét napjainkból. Egy adattárház létrehozásával nem csak az MNB- jelentés szolgálati igényeit tudjuk magas fokon kiszolgálni, hanem olyan modellezôeszközre tettünk szert, amellyel hiszen a készpénzforgalom költsége rendkívül magas. transactions are extremely expensive. nagy pontossággal tudjuk elemezni az elszámolásforgalom tendenciáit. conduct of business. The implementation of a data warehouse has not 4 Az integrált pénzügyi-számviteli-controlling modullal pedig a gazdasági 5 területet tudtuk hatékonyabbá tenni. Az elvégzett munka alapján büszkék vagyunk, és elismerésnek tekintjük, hogy a fenti évfordulón tartott fogadásunkon megjelentek a magyar pénzforgalmat biztosító Klíringtagjaink képviselôi. Ez az esemény az, hogy versenytársak munkatársai, vezetôi egy asztalnál ültek kifejezte Társaságunk ars poeticáját: miszerint a GIRO Rt. versenysemlegesen, a mérethatékonyság elônyeit szem elôtt tartva, az egész bankszektor hasznára nyújtja szolgáltatásait. A 2004-es esztendô azonban nem csak az ünneplés jegyében telt el. Korábban felállított és megtervezett szabályozási rendszerünk minden elemét megvalósítottuk, így tovább javult mûködési biztonságunk. Munkaszervezéssel és az elszámolási rendszer elemeinek további racionalizálásával lehetôvé vált, hogy egy elszámolási napon meghaladjuk a 2,6 millió darab tranzakció feldolgozását. Az év során cégünk minden területe felkészült a 2005 februárjában esedékes ISO auditra, melynek során a minôségirányítási rendszerünket immár a GIRO Rt. összes területére kiterjesztettük a Bankközi Klíring Rendszer fejlesztési és feldolgozási elemein át a GIRinfO szolgáltatásig. Az audit idôközben lebonyolódott, és minden zökkenô nélkül megkaptuk az ISO 9001:2000 szabvány szerinti tanúsítványt. Az év során egy másik nagy kihívással is szembe kellett néznie Társaságunknak. Szeptemberben döntés született arról, hogy Magyarország csatlakozzon a határokon átnyúló, kis összegû euróátutalási rendszerhez, a STEP2-höz. Ennek megvalósítását a MNB-vel közösen a GIRO Rt. vállalta. A megvalósításra létrehozott MNB-s és GIRO-s munkacsoport példaértékû együttmûködésének gyümölcseként a rendszer határidôre elkészült, a teszteket sikeresen végrehajtottuk, és március 7-én megtörtént a csatlakozás. Ezáltal Magyarországról is elérhetô ez a szolgáltatás, mely a lakossági, a kis- és középvállalkozói szektor részére biztosít olcsó és gyors, euróban történô átutalást. INTRODUCTION LADIES AND GENTLEMEN, GIRO Ltd. ended a special jubilee year in December Ten years have passed since our Company made its first electronic credit transfer on 18 th November Since then our continuously upgraded system has processed several hundreds of thousands and increasingly often, even over one million transactions a day. In 2004 the total number of transactions exceeded 200 million and we think that in a few years time it will be within our reach to process 300 million transactions annually. This means, of course, that with the revival of the banking sector and the economy it is becoming more general to resort to modern banking and funds transfer tools so the cash-based economy may be slowly falling into the background. This process will lead to cost-savings of many billions of Hungarian forints at a national economy level as cash We are proud and consider it as the recognition of our work we had performed that the reception held on the occasion of our Company s ten years anniversary was attended by the representatives of our Clearing Members, who cater for funds transfers in Hungary. This event, when officers and executives of competing companies were sitting at one table, expressed the spirit of our Company s mission statement, according to which GIRO provides its services to the benefit of the entire banking sector with competition on equal terms and keeping in mind the advantages offered by volume efficiency. 2004, however, did not only witness jubilee celebrations. We implemented each element of the regulatory system set up and planned earlier, so our operational security continued to increase. Due to the combined impact of work organization and further rationalization of the elements of the clearing system we were able to surpass the processing limit of 2.6 million transactions per one settlement day. During the year every area of our Company became prepared for the ISO audit planned to take place in February 2005, which was designed to extend our quality management system to each area of GIRO including among others the development and processing elements of the Interbank Clearing system and the GIRinfO service. The audit was conducted since then and we were awarded an ISO 9001:2000 quality assurance certificate. In 2004 our Company faced another great challenge. A decision was made in September that Hungary should join STEP2, the cross-border, low-value euro payments system. Its implementation was undertaken jointly by MNB (Hungarian National Bank) and GIRO. As a result of the exemplary cooperation between the implementation working groups of MNB and GIRO the system was accomplished observing the deadline, we performed the tests successfully and we became connected to STEP2 on 7 th March Thus this service, which makes cheap and fast euro payment A 2004-es év során több európai klíringházzal is szorosabb kapcsolatot alakítottunk ki, mely a tapasztalatcserén túlnôve már bizonyos együttmûködés irányába mozdítja el ezen találkozókat. Az egységes európai fizetési övezetre (SEPA) való felkészülést is jól szolgálják ezek a megbeszélések. Az elmúlt év kiválóan zárult a GIRO Rt. számára. Mind az elszámolásforgalom, mind a gazdálkodás területén remek eredmények születtek. Bízom abban, hogy Éves Jelentésünket áttekintve számaink, elemzéseink alapján Ön is erre a következtetésre jut! Jó olvasást kívánok! Legeza Péter elnök-vezérigazgató Chairman and Chief Executive Officer transactions available for the general public and the small and mediumsized enterprises, can be obtained from Hungary as well. Significant progress was made also in our data base service, GIRinfO. We did not only acquire new clients and considerably increased the quantity of the information offered but our experts developed a new application as well, which helps to reach all connected databases within a matter of seconds via a single platform (a single screen). It has become easier to connect new databases and central version management has been introduced too in order to ensure the use of unified, up-to-date applications for all users. We can also give account of numerous successes at our subsidiary, BISZ Ltd. You may find the details about the company in the second part of this publication. The number of information enquiries significantly rose and excellent cooperation was established between GIRO and BISZ. As a result we started to exploit the synergies through joint developments and procurement. The successes achieved enabled us to reduce the prices of BISZ by 10% on average on 1 January The internal life of the Company has been enhanced by the Enterprise Management System introduced during the year. Electronic document handling and archiving were put in place, consequently we have been able to do away with most of our paper-based work in day-to-day only enabled us to satisfy the reporting requirements of MNB at a high standard but it also provided us with a modelling tool that offers high precision analysis of the tendencies in respect of clearing transactions. With the integrated financial, accounting and controlling module we have been able to improve the efficiency of the economic area. In 2004 we established close ties with several European clearing houses, which, in addition to facilitating mere exchanges of experience, have also taken a direction towards some form of cooperation. These meetings also enhance our preparation for the Single European Payment Area (SEPA). The last year was excellent for GIRO. Outstanding results were achieved both in the area of clearing transactions and economic management. I do trust that when you have looked through our Annual Report, on the basis of our business figures and analyses you will arrive at the same conclusion! I wish you a pleasant time reading our publication. INTRODUCTION BEVEZETÔ

5 BVQI TANÚSÍTVÁNY BVQI CERTIFICATE BVQI TANÚSÍTVÁNY BVQI CERTIFICATE Ü Z L E T I B E S Z Á M O L Ó B U S I N E S S R E P O R T 7 1 Bureau Veritas Quality International certifies that the Quality Management System of the above supplier has been assessed and found to be in accordance with requirements of the quality standards detailed below. 2 INTERBANK CLEARING SERVICE AND GIRINFO DATA PROVISION

6 BUSINESS REPORT ÜZLETI BESZÁMOLÓ SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KLÍRINGSZOLGÁLTATÁS A társaság forgalma a 2004-es évben dinamikusan bôvült, a feldolgozott tranzakciószám 7,4%-kal nôtt. A feldolgozott tranzakciókon belül továbbra is jelentôsen eltér egymástól az egyedi és a csoportos tranzakciók növekedési dinamikája. Az egyedi tranzakciók számának növekedése 4,8%-os volt, míg a csoportos tranzakciók száma dinamikusabban, 10,5%-kal növekedett. Az átlagos tranzakcióérték terén a csoportos átutalás és a csoportos beszedés között ahhoz hasonló nagyságrendi különbség tapasztalható, mint ami az egyedi és csoportos tranzakciók között tapasztalható. Míg a csoportos átutalás átlagos értéke forint, addig a csoportosbeszedés-teljesítésé csak 6200 forint. Ez azzal magyarázható, hogy míg a beszedések alapvetôen a közüzemi számlák kiegyenlítésére használatosak, addig a csoportos átutalás döntôen a munkavállalói bérkifi zetés eszközéül szolgál. A csoportos átutalás átlagos értéke mögött jelentôs a különbség a közvetett és közvetlen csoportos átutalások átlagos értéke tekintetében is (92, illetve 72 ezer forint). KÖZVETLEN RÉSZTVEVÔK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA A csoportos átutalási folyamatban tranzakcióikat közvetlenül benyújtó költségvetési intézmények száma 2004 ben megközelítôleg 750 volt. Az intézmények szokásos cserélôdésén felül említésre méltó változás, hogy a GIRO Rt. által a 2003-ban kifejlesztett új funkciókat tartalmazó alkalmazás további kincstári intézmények számára tette vonzóvá ezen elektronikus pénzügyi csatornát. Az új csatlakozók számát növelte a Közhasznú Társaságokat 2003 decemberétôl érintô szabályozás is. SORBAN ÁLLÁS A CSOPORTOS ÉS AZ EGYEDI TRANZAKCIÓK RÉSZARÁNYA their rate is smaller (up by 0,55% to 6,5%) because the average value of QUEUING 8 individual transactions is far higher (HUF 460 thousand) than that of the A napi klíringfolyamat során a sorban állás gyakorisága 2004-ben 9 A nagyobb növekedési potenciálnak megfelelôen tovább folytatódott multiple ones (HUF 51 thousand). lényegesen csökkent az elôzô évihez képest: 9 bank 25 alkalmáról 7 bank During the day-to-day clearing process the frequency of queuing a csoportos tranzakciók térnyerése. Az 1998-as indulás óta a csoportos 12 alkalmára. Gyakoriságuk egyre inkább véletlenszerû, az oka továbbra signifi cantly fell in 2004 compared to the previous year: it decreased from tranzakciók a tranzakciószám terén gyakorlatilag utolérték az egyedi tranzakciókat. is az elszámoláshoz rendelkezésre bocsátott fedezetek elégtelensége. A 25 occasions of 9 banks to 12 occasions of 7 banks. The frequency of Részarányuk a feldolgozott tranzakciókon belül az elôzô évhez Klíringtagok látványosan javuló likviditáskezelése nemcsak a fedezetlenségek queuing tends to be increasingly ad hoc. Its reason continues to be lack képest 1,3%-kal emelkedve elérte a 46,1%-ot. A tendencia folytatódása gyakoriságát csökkentette, hanem a fedezetlenség miatt el nem of the coverage that should be made available for the settlement. The alapján valószínûsíthetô, hogy az elkövetkezô egy-két évben a feldolgozott számolható tételek értékét is. Clearing Members spectacularly improving liquidity management did not tranzakciók nagyobb részét már a csoportos tranzakciók fogják kitenni. A rendkívüli küldési szakaszok száma év 6 bank 10 alkalmáról a only drive down the frequency rate of the instances of lack of coverage múlt évben 7 bank 15 alkalmára emelkedett. but also the value of the items that could not be settled due to lack of coverage. Last year the number of Extraordinary Sending Sections rose to A KLÍRINGTAGSÁG ALAKULÁSA 15 occasions of 7 banks versus the 10 occasions of 6 banks in A tranzakciószám terén megnyilvánuló eltolódás a tranzakcióérték terén is érzékelhetô, mértéke azonban természetesen kisebb (0,55%-kal 6,5%), hiszen az egyedi tranzakciók átlagos értéke nagyságrenddel nagyobb (460 ezer forint), mint a csoportosoké (51 ezer forint). A CSOPORTOS TRANZAKCIÓK MEGOSZLÁSA A csoportos tranzakciókon belül a tranzakciószám terén a csoportos beszedés növekedése elérte a csoportos átutalásét. A csoportosbeszedéskezdemé nyezés és -teljesítés nagyjából megegyezôen nôtt (10,6 illetve 10,7%), a csoportos átutalás 10,4%-os átlagos növekedésén belül pedig továbbra is nagyobb a gyakorlatilag kincstári közvetlen benyújtású tételek növe ke dési dinamikája a klíringtagi közvetett tételekéhez képest (11,8, illetve 7,4%). A tranzakcióérték terén a csoportos beszedés (teljesítés) növekedése jóval dinamikusabb volt, mint a csoportos átutalásé (22,9% a 15,3%-kal szemben). A beszedés részaránya a csoportos tranzakciókon belül ennek megfelelôen 0,28%-kal 4,72%-ra nôtt. SERVICES, DEVELOPMENTS CLEARING SERVICES The turnover of the Company dynamically grew in 2004, the number of processed transactions increased by 7,4%. Within processed transactions, the dynamism of growth of individual and multiple transactions continued to show a signifi cant difference. The number of individual transactions increased by 4,8% while the number of multiple transactions rose more dynamically, by 10,5%. THE RATIO OF MULTIPLE AND INDIVIDUAL TRANSACTIONS In line with their greater growth potential multiple transactions continued to gain ground. Since our business operation started in 1988 multiple transactions have actually caught up with individual transactions in terms of the number of transactions. Their ratio within processed transactions reached 46,1% through an increase of 1,3% compared to previous year. Taking this continuing tendency as a basis, it can be expected that in the next one or two years multiple transactions will make up the bigger part of processed transactions. This shift manifested in the number of transactions can also be perceived in the value of transactions, obviously DISTRIBUTION OF MULTIPLE TRANSACTIONS Within multiple transactions, in respect of the volume of transactions, the growth rate of multiple debits reached that of multiple credits. The volume of initiated versus fulfi lled multiple debit orders roughly grew at the same rate (10,6% vs. 10,7%). Within the 10,4% average growth rate of multiple credits the growth dynamism of the items directly submitted in practice the items of the State Treasury - continued to be higher than that of the items submitted indirectly by clearing members (11,8% vs. 7,4%). In respect of the value of transactions the growth rate of multiple debits was much more dynamic than that of multiple credits (22,9% vs. 15,3%). The ratio of debit orders within multiple transactions rose accordingly by 0,28% to 4,72%. A Bankközi Klíring Rendszer szolgáltatásait Klíringtagjai vehetik igénybe. Azok a Hitelintézetek, amelyek közvetlenül nem csatlakoznak a BKR rendszerhez, kizárólag közvetetten, valamely Klíringtagon (Levelezô bankon) keresztül forgalmazhatnak a magyar elszámolásforgalmi rendszerben ben egy új Klíringtag csatlakozott: Az OTP Jelzálogbank Rt., aki a klíringtevékenységét korábban az anyabank OTP Rt.-n keresztül folytatta. Három Klíringtag fejezte be klíringtevékenységét: A pénzintézeti fúziók és felvásárlások következtében a Postabank Rt. (mely tevékenysége beolvadt az ôt megvásároló Erste Bank Rt.-jébe), valamint a Konzumbank Rt. (melynek tevékenységét az MKB Rt. folytatja tovább); végelszámolás miatt pedig a Kárpátia Hitelszövetkezet. A fenti változások eredményeként a Bankközi Klíringrendszer tagjainak száma december 31-én 55 volt. Regarding the average value of transactions, the difference between the value of multiple credits and multiple debits is similar in magnitude to what is demonstrated between individual and multiple transactions. While the average value of multiple credits is HUF , that of multiple debits amounts only to HUF The rationale behind it is that while multiple debits are mostly used to settle public utility bills, multiple credits are predominantly used for employees wage payments. Within the average transaction value of multiple credits there is a signifi cant difference between the average value of direct and indirect multiple credits (HUF 92 thousand vs. 72 thousand). CHANGES IN THE NUMBER OF DIRECT PARTICIPANTS In 2004 the number of institutions funded from the state budget directly submitting their transactions in the multiple credit process reached nearly 750. In addition to the usual change in the number of institutions it is worth mentioning that further State Treasury institutions were attracted by this electronic fi nancial channel due to the new functions of the application developed by GIRO in The number of new participants also increased because of the new regulation coming into force in December 2003, which applies to public benefi t companies. MODIFICATIONS TO CLEARING MEMBERSHIP The services of the Interbank Clearing System (ICS) can be used by its Clearing Members. The credit institutions which do not join the ICS as direct participants can only use the Hungarian clearing system indirectly through one of the Clearing Members (Correspondent banks). In 2004 one new Clearing Member joined the ICS: OTP Jelzálogbank Rt., which earlier carried out clearing activity through its parent bank OTP Rt. Three Clearing Members terminated their clearing activity: As a consequence of mergers and buy-out of fi nancial institutions: Postabank Rt. (whose activity was merged into Erste Bank Rt., which bought it up), and Konzumbank Rt. (whose activity is carried on by MKB Rt.); Due to winding-up: Kárpátia Hitelszövetkezet. Owing to the above changes the total number of Clearing Members of the Interbank Clearing System was 55 on 31 December BUSINESS REPORT ÜZLETI BESZÁMOLÓ

7 A KLÍRINGFORGALOM ALAKULÁSA /CLEARING TURNOVER IN FEJLESZTÉSEK DEVELOPMENTS ÜZLETI BESZÁMOLÓ BUSINESS REPORT Tranzakciószám/No. of transactions ezer darab/thousand units Tranzakcióérték/Value of transactions milliárd forint/huf billion Egyedi tranzakciók/single transactions* 99, ,672 45,464 47,902 Csoportos tranzakciók/group transactions* 86,526 95,645 2,884 3,336 Ebbôl:/of that: beszedés/collection 49,761 55, átutalás/transfer 36,766 40,586 2,756 3,179 Postai kifizetés (PEK)/post office cash advance (POCA) 2,668 2, Egyéb/other** 3,990 4, Összes feldolgozott/total processed 193, ,392 48,458 51,320 * visszautasítás és visszautalás nélkül/without reject and refund ** az összes visszautalás és visszautasítás/total refund and reject Az MNB június végén határozott arról, hogy a kis összegû euróátutalási rendszerben a magyar hitelintézetek számára elérhetôvé kell tenni az EBA/STEP2 rendszeréhez történô közvetlen csatlakozást a HUNSTEP2 szolgáltatás keretében. Az EBA/STEP2 rendszerhez az MNB közvetlen résztvevôként csatlakozik, és minden magyar hitelintézet számára biztosítja azt, hogy a rendszerben jóváírásokat fogadhasson. A magyarországi informatikai rendszer megvalósítására az MNB a GIRO Rt.-t kérte fel, amely megbízást a GIRO Rt. Igazgatósága elvállalta. Ennek érdekében a GIRO Rt. elemezte a más országokban már kifejlesztett, testre szabható termékeket, és döntött a holland elszámolóház (Interpay) szoftverének megvásárlásáról és annak magyar piaci környezethez való adaptálásáról. Ezen szolgáltatás március 7-i beindításával a GIRO Rt. igen fontos mérföldkôhöz érkezett, mellyel az MNB-n keresztül a nemzetközi pénzforgalomhoz való csatlakozás elsô lépését tette meg. A GIRO Rt. aktív szerepet vállal a Fizetési Rendszer Tanács által létrehozott GIRO plays an active role in the activities of the working groups set up by munkacsoportok munkájában. A Tanács döntésének értelmében az egyik legfontosabb the European Payments Council. According to the decision of the Council KLÍRINTAGOK NÉVSORA (2004. DECEMBER 31.) feladat a csoportos beszedések elterjesztése, arányának növelése, one of the most important tasks is to make multiple direct debits wide- az ún. sárga csekkes befizetések visszaszorítása. spread and increase their proportion, while drive down the volume of LIST OF CLEARING MEMBERS (31 DECEMBER 2004) A csoportos beszedések arányának növekedését a GIRO Rt. is elsôdleges (yellow) postal cheque payments. Általános Közlekedési Hitelszövetkezet Magyar Cetelem Bank Rt. céljának tekinti, hiszen a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy ez az Increasing the proportion of multiple direct debits is considered a prime a szolgáltatás, ahol további jelentôs forgalomnövekedést lehet elérni. objective by GIRO too as international experiences also bear out that this 10 Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Magyar Export-Import Bank Rt. 11 Általános Értékforgalmi Bank Rt. Magyar Fejlesztési Bank Rt. Bank of China (Hungária) Rt. BNP PARIBAS HUNGÁRIA BANK RT. Budapest Bank Rt. CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. Citibank Rt. Commerzbank (Budapest) Rt. CREDIGEN Bank Rt. Credit Lyonnais Bank Magyarország Rt. Deutsche Bank Rt. Dresdner Bank (Hungaria) Rt. Elsô Lakáshitel Országos Takarékszövetkezet Erste Bank Hungary Rt. FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt. Fundamenta-Lakáskassza Lakás-Takarékpénztár Rt. Füzesabony és Vidéke Takarékszövetkezet Hanwha Bank Magyarország Rt. HBW Express Takarékszövetkezet Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Magyar Nemzeti Bank Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. Magyarországi Volksbank Rt. Mecsek és Vidéke Takarékszövetkezet Merkantil Bank Rt. Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. OTP Jelzálogbank Rt. OTP Lakás-Takarékpénztár Rt. Örkényi Takarékszövetkezet Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Porsche Bank Hungaria Rt. Raiffeisen Bank Rt. Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet Sopron Bank Rt. Éppen ezért elengedhetetlenül fontos a felhatalmazásközvetítô rendszer további korszerûsítése, és a Társaság komoly erôfeszítéseket tesz a csoportos fizetések pénzforgalmi rendszerben való lebonyolítására vonatkozó Mûködési Szabályzat (a piac résztvevôinek együttmûködési feladatait tartalmazó ajánlások ) módosítására, valamint a bankokkal és beszedôkkel közösen elvégzendô marketingkampány koordinálására. A GIRO Rt. az elszámolásforgalmi tevékenységének korszerûsítését tervezi, melyet olyan új elszámolási rendszer üzembe állításával kíván megvalósítani, amely hosszú távon garantálni tudja a GIRO Rt. versenyképességének megôrzését a megváltozott gazdasági körülmények (euró várható bevezetése, európai klíringházakkal való együttmûködés, naponként többszöri elszámolási ciklus biztosítása) között is. A cél olyan rugalmas, könnyen továbbfejleszthetô, átlátható, több komponensbôl álló, moduláris felépítésû rendszer kialakítása, amelyben a folyamatosan felvetett igények kielégítése gyorsan, költséghatékonyan, megfelelô minôségben és magas fokú biztonsággal, a létezô funkciók veszélyeztetése nélkül hajtható végre. At the end of June 2004 MNB took a decision that in respect of the low-value euro payments transfer system direct access should be made available for Hungarian credit institutions to the EBA/STEP2 through the HUNSTEP2 service. MNB joins the EBA/STEP2 system as a direct participant and ensures for all Hungarian credit institutions to receive credits in the system. MNB invited GIRO to implement the Hungarian IT system and the management of GIRO accepted this assignment. In order to carry out the assignment GIRO conducted a detailed analysis of the products developed in other countries, which could be fit for customizing and decided on the purchase of the software of the Dutch Clearing house (Interpay) as well as on its adaptation to the Hungarian market environment. With the launch of this service on 7 March 2005 GIRO reached an important milestone which meant the first step towards joining the international funds transfer transactions through MNB. is a service where further significant turnover growth can be achieved. That is why further upgrading of the authorization-forwarding system is indispensable and the Company is making strenuous efforts to modify the Rules of Operation (the recommendations specifying the cooperation tasks of market participants) on the implementation of multiple payments in funds transfer system as well as to coordinate the marketing campaign to be made in unison with banks and fund collectors. GIRO is planning to modernise its clearing activities, which it wishes to implement by putting into operation such a new clearing system that can safeguard GIRO s competitive edge in the long run even in the changed business environment (expected introduction of the euro, cooperation with European clearing houses, providing several settlement cycles daily). The objective is to establish a flexible, easily modifiable, transparent, multi-component, well-balanced modular system complex, in which, without putting the existing functions at risk, the on-going demands may be met in a rapid and cost-effective manner while applying appropriate quality standards and offering high level security. BUSINESS REPORT ÜZLETI BESZÁMOLÓ HVB Bank Hungary Rt. IC Bank Rt. ING Bank Rt. Inter-Európa Bank Rt. KDB Bank (Magyarország) Rt. KELER Rt. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Széchenyi István Hitelszövetkezet Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszántúli Elsô Hitelszövetkezet Turai Takarékszövetkezet WestLB Hungaria Bank Rt. Magyar Államkincstár

8 MINÔSÉGPOLITIKA QUALITY POLICY INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENTS BUSINESS REPORT ÜZLETI BESZÁMOLÓ Az informatikai terület 2004-tôl kezdve az üzleti és biztonsági stratégia alapján elkészített, és évrôl évre frissített informatikai és hálózati stratégia célkitûzései alapján végzi tevékenységét, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy felel a Társaság teljes költségvetésének kétharmadáért. Alapvetôen négy fô tevékenységi területet lehet meghatározni: üzemeltetés, szabályozás, biztonság, fejlesztés. Az elmúlt évekhez hasonlóan az üzemeltetés területén infrastrukturális leállásból adódó üzemkiesés nem volt, ami azt jelenti, hogy mind a BKR, mind az adatátvitel területén az üzletszabályzat szerinti rendelkezésre állási szintet meghaladó megbízhatóságot produkált a Társaság. Két rendkívüli eset történt 2004-ben: az elsô esetben az egyik Klíringtag küldése során az egyik adat meghaladta a szabványban meghatározott maximumot, a másik esetben elôre megtervezett módon Banküzemi Krízis helyzetet kellett elrendelni, aminek oka az egy elszámolási cikluson belül feldolgozni kívánt tranzakciószám megduplázódása a korábbi maximumhoz képest. Összességében elmondható, hogy egyik eset sem veszélyeztette a bankközi pénzforgalmat. Folytatódott az Üzletmenet Folytonossági Terv továbbfejlesztése, illetve sikeresen megtörtént a tervszerû éves teszt is, mely alapvetôen a központváltás folyamatát jelenti ban a Társaság biztonsági szabályozottsága elérte a nemzetközi changing the centre. 12 biztonsági auditálhatósági szintet. A 2004-es év a biztonsági szabályozottság In 2003 the security regulatedness of the Company reached the 13 mûködtetésérôl, a belsô audit tevékenység fokozásáról és további, a biztonsági international security audit level was a year about security követelmények által meghatározott szabályzatok elkészítésérôl szólt. regulations put in place, intensified internal audit activities and further A 2004-es év során jelentôs technológiai, funkcionális/üzleti és infrastrukturális regulations developed to meet security requirements. fejlesztések történtek. Év végére bevezetésre kész állapotba került 2004 also saw significant technological developments of the functional a GIRinfO rendszer, amely egyben jelentôs technológiai fejlesztéseket is and business areas. By the end of the year the GIRinfO system, which tartalmazott. Ennek során megvalósításra került a Társaság új, osztott rétegû included considerable technological developments, was ready to be logikai architektúrája, melyben elkülönül egymástól a kliens-, a kommunikációs- launched. It meant the implementation of the Company s new logical és alkalmazásréteg. A fejlesztések javás környezetben folynak, architecture with divided tiers, with distinctive, separate tiers for client, a belsô kommunikáció XML alapú, továbbá az új jogosultsági és azonosítási communication and application. The developments take place in Java rendszer került kifejlesztésre és beve-zetésre. Ennek köszönhetôen a GIRinfO environment, internal communication is XML-based and a new system szolgáltatás már magán hordozza az új technológia összes jegyét. of access rights and identification was developed and introduced. So the GIRinfO service already possesses all the features of the state-of-the-art technology. Másik jelentôs üzleti fejlesztés a HUNSTEP2 szolgáltatást megvalósító rendszer megtervezése, megfelelô rendszer kiválasztása, technikai beruházások elvégzése, valamint a komplett rendszer üzembe helyezése. Az új rendszer a januári technikai teszten sikerrel debütált. Tovább folyt a GIRONet szolgáltatás központi felügyeletét ellátó Fault Management Rendszer (FMS) bevezetése, illetve elôkészítésre került egy társasági szintû felügyeleti rendszer (GIRO Enterprise Management System GEM) bevezetése is. Az év során a BKR rendszernél tapasztalható erôforrás-problémák miatt elkezdôdött a BKR rendszer teljes infrastruktúrájának migrációja, ennek során mind a szerverek, mind a tárolók lecserélésre kerülnek. Ez a beruházás képes lesz elégséges erôforrást biztosítani az üzleti terület által az elkövetkezô 2-3 évre meghatározott növekedési szinthez. Since 2004 the Information Technology area has conducted its activities in line with the objectives set out in the Business and Security Strategy and in the Information and Network Strategy updated every year. In practice it means that the IT area is responsible for two thirds of the Company s budget. Basically it has the following four main distinct fields of operation: operation, regulation, security and development. Similarly to the previous years no down-time occurred in the field of operation due to infrastructural breakdown, which means that both in respect of ICS and data transmission the Company was able to provide a level higher than that of mere operational availability specified in its Business Rules. Two extraordinary events happened in 2004: in the first case the data that a Clearing Member wanted to send was over the maximum size stipulated in the Standards, in the other case a Bank Operation Emergency Situation had to be initiated in a pre-planned manner. The reason was that the number of transaction items to be processed within one settlement cycle had doubled compared to the previous maximum. It can be stated, on the whole, that neither of the events threatened the Interbank transactions. The development of the Contingency Plan continued and the planned yearly test was also implemented, which basically meant the process of The other major business development was the design of the system providing the HUNSTEP2 service, as well as the selection of the appropriate system, the technical investments and the putting into operation of the complete system. The new system had a successful debut with the technical test performed in January The introduction of the Fault Management System centrally supervising the GIRONet system continued, while preparatory work started in order to introduce a company-level management system (GIRO Enterprise Management System GEM). Due to the resource problems of ICS that were experienced last year the migration of the complete infrastructure of ICS has started, which will eventually replace both the servers and the storage units. This investment will be able to produce sufficient resources for the growth level defined by the business area for the next 2 or 3 years. BUSINESS REPORT ÜZLETI BESZÁMOLÓ

9 GIRINFO ADATSZOLGÁLTATÁS GIRINFO DATA PROVISION OKTATÁS, MARKETING TRAINING, MARKETING BUSINESS REPORT ÜZLETI BESZÁMOLÓ A GIRO Rt es évi egyik legnagyobb projektje az ügyfeleink körében elvégzett felmérésre alapozott a GIRinfO Adatszolgáltatás teljes megújítását elvégzô ORIGO projekt volt. A projekt keretében az adatszolgáltatást új platformra helyeztük, úgy, hogy az alkalmazás: ún. vékonykliens (webes) technológiára épülô, felhasználóbarát felületen legyen elérhetô, XML szabványt használjon, szabványos és rugalmas keretrendszert biztosítson újabb adatszolgáltatások integrálására és új tranzakciók bevezetésére. Ezzel megteremtettük annak lehetôségét, hogy minden integrálható adatbázist a teljes hitelintézeti kör számára on-line, real-time elérhetôvé tegyen. Oktatás: Az elszámolásforgalmi tevékenység szélesebb körben való megismertetése és ezáltal a korszerûbb pénzforgalmi megoldásokra való áttérés elterjesztése a GIRO Rt. felvállalt feladata. Ennek megfelelôen BKR alkalmazói-vezetôi és GID kezelôi tanfolyam mellett a következô tanfolyamok tematikája és tananyaga került kidolgozásra: Általános GIROtájékoztató, BKR-tájékoztató banki ügyféltéri ügyintézôk számára, valamint BKR ismertetô CSFM-alkalmazók számára során BKR alkalmazói-vezetôi és GID kezelôi tanfolyamot 28 nap 48 fô, GIRinfO tanfolyamot 31 nap 189 fô számára tartottunk. Arculat: A GIRO Rt. megjelenésében folytatta az elôzô években kialakított arculat erôsítését, így következetesen minden területen beleértve a BISZ Rt.-t is alkalmazta az egységes arculati elemeket. A cég a kialakított arculat megtartását, erôsítését tekinti e téren a feladatának. Nyomtatványok: A cég és a leányvállalat minden szolgáltatásáról nyomdai ismertetôk készültek, valamint megújította a Cégismertetô kiadványát. A BISZ Rt.-vel közösen kiírt kreatív és nyomdai tender hatására ilyen jellegû költségeit megfelezte. Az ügyfélszám dinamikus fejlôdést mutatott, a felhasználó ügyfelek száma több mint duplájára nôtt, és év végére elérte a hatvanat. Az ügyfélkör összetétele kapcsán örömmel állapíthatjuk meg, hogy minden nagybank önmaga vagy legalább egy leányvállalata révén a partnerünk, továbbá a meghatározó lízingcégek szintén ügyfeleink. Sikeresen vezettük be a csoportos csatlakozási formát, melynek során pl. egy bank a leányvállalataival vagy az egy közösségbe tartozó önállóan csatlakozni nem képes takarékszövetkezetek csatlakozhattak úgy, hogy az a mi számunkra többletmunkát nem jelentett, miáltal az egy csatla- Honlap: A GIRO Rt. folyamatosan naprakész honlapot üzemeltet, melyen kozóra esô költségek csökkentek. without causing extra work to us, thus driving down the costs per one minden, az ügyfélkör és az érdeklôdôk számára publikus és fontos reduced by half. 14 Ügyfeleink között egy mobilszolgáltatót is köszönthettünk, aki adatpontosításhoz subscriber. There was even a mobile phone service provider among our információt elhelyez. A honlap látogatottsága 2004-ben volt. 15 használta fel szolgáltatásunkat. clients, who used our service for data precision. A honlapon mûködtetett információs szolgáltatás továbbra is népszerû, közel 500 érdeklôdô kereste meg ezen a csatornán a céget. A honlapon elhelyezett információk feldúsulása miatt a honlap szerkezete átdolgozásra került, dinamikus menüstruktúrát és keresô felületet is kapott. A lekérdezési volumen nyolcvan százalékkal növekedett 2004-ben, így több százezer hiteldöntéshez nyújtott a GIRinfO Adatszolgáltatás információkat. A tranzakció-darabszám esetében figyelembe kell vennünk, hogy az új ügyfelek csatlakozására elsôsorban november és december hónapokban került sor, így az ô hatásuk 2005-ben lesz teljes mértékben érezhetô. A tranzakciók összetételét vizsgálva megállapítható, hogy 56%-a gépjármûinformációval kapcsolatos, azaz lekérdezési aktivitásban meghatározó a lízingcégek szerepe. Az ügyfél-koncentráció figyelmeztetô, hiszen a két legnagyobb ügyfél a tranzakciók több mint a felét adja. Ezért a jövôben egyrészt növelni kell az ügyfélszámot, másrészt a meglévô ügyfelek aktivitását. A GIRinfO Adatszolgáltatás által nyújtott adatbázisok: személyi okmányok, gépjármûvel kapcsolatos információk, lakcímadatok, fénykép és aláírás, ingójelzálog-nyilvántartás (MOKK) és a 2004-ben bevezetett vállalkozói nyilvántartások voltak. Az adatbázisok köre 2005 elején kibôvült a teljes céginformációs rendszerrel (OPTEN), és az év folyamán tervezzük a BAR adatbázis becsatlakoztatását. A hitelintézeti kör jelzései alapján további adatbázisokra is igény van (pl. földhivatali nyilvántartások, APEH-adatbázisok), ezek integrálásához jogszabályváltozások elérése, illetve az adatvédelmi ombudsman támogatása szükséges. Az értékesítési aktivitást új ismertetôk elkészítésével, körlevelekkel és egy nagy sikerû adatszolgáltatói konferencia megrendezésével segítettük elô. Ennek eredményeként minden szóba jöhetô hitelintézethez és mobilszolgáltatóhoz eljutottunk, és személyes bemutatót tartottunk. In 2004 one of the largest projects of GIRO based on a survey conducted among our clients was the ORIGO project that set out to implement a total renewal of the GIRinfO Data Provision Service. Within the framework of this project data provision was put on a new platform so that the application could be accessed on a user friendly platform built on the so-called thin clients (web) technology, use an XML standard, provide a standard and flexible framework system to integrate further data provision and introduce new transactions. Thus we created a possibility that all databases that can be integrated could be accessed on-line, real-time by all credit institutions. The number of clients presented a dynamic development, as the number of user clients had more than doubled and reached sixty by the end of last year. In respect of the composition of the clientele we are pleased to state that all the major banks are among our partners either themselves or through one of their subsidiaries. Furthermore, the key leasing companies are also our clients. We efficiently introduced a group subscription form in which, for example one bank with its subsidiaries or saving cooperatives forming one association but not capable of joining individually were able to join The inquiry volume grew by eighty per cent in 2004 so GIRinfO Data Provision rendered information for several hundreds of thousands of credit assessment decisions. As regards the number of transactions, it should be taken into account that the new clients joined the system primarily in November and December so their impact will be fully perceivable in Examining the composition of transactions it can be stated that 56% of them are related to information on vehicles, which means that the role of leasing companies is decisive in the inquiry activities. The concentration of clients is a warning signal because the two largest clients account for more than half of the transactions. So, on the one hand, in the future the number of clients should be raised, on the other hand, the activity of the existing clients should be intensified. The databases provided by GIRinfO included personal documents, information relating to vehicles, records of addresses, photos and signatures, registry of personal asset pawns (MOKK) and the registry of entrepreneurs which was introduced in At the beginning of 2005 the complete company information system (OPTEN) was added to the existing database and we are planning to connect the BAR database this year. Credit institutions have indicated their needs for further databases (e.g. land registry records, databases of the tax authorities). In order to integrate these databases certain legal regulations should be modified or the support of the data protection ombudsman should be secured. We promoted sales activities by producing information leaflets, circular letters and organizing a very successful conference on data provision. As a result of that we were able to reach all the credit institutions and mobile phone service providers and held personal demonstrations for them. Az ügyfél hangja: A cég fô tevékenységére alapozva elkészült egy olyan éves kérdôív, mely évente kiküldésre kerül, és mindig az elôzô teljes évi teljesítményt méri. Az elsô évi felmérés (2003-ról) igen kedvezô eredményt hozott, hiszen egy kivételével minden területen legalább jó minôsítést kaptunk, ennek következményeként a jelzett problémát a GID végpontok lecserélésével oldottuk meg. A 2004-es évre vonatkozó felmérés 2005 elején szintén elkészült, és minden területen egyértelmû javulást tapasztaltunk. Az oktatásról készült hallgatói visszajelzések átlageredménye kiváló, számszerûsítve 4,5 volt. Konferencia: A GIRO Rt októberében a megújult GIRinfO szolgáltatás bevezetése kapcsán nagy sikerû adatszolgáltatói konferenciát szervezett. A konferencián 2 minisztérium és 6 cég képviselôje tartott elôadást a meghívott 150 résztvevônek. Training: GIRO s undertaken task is to spread information about the clearing activity to a wider range of public and thus popularize the changeover to more modern solutions of payments. Accordingly, in addition to the courses for those who apply and manage ICS and those who operate the GIRO Interface Device (GID) the curriculum and training materials of the following courses were developed: General information on GIRO, Information on ICS for customer front office employees in banks as well as Information on ICS for users of multiple payment orders. During 2004 we held courses for ICS users and managers and GID operators: 28 days for 48 people, and we also held courses of GIRinfO of 31 days for 189 people. Image: GIRO continued to strengthen the image formed during the previous years so it was consistent in using the features of the unified image in all areas, including BISZ. The Company now focuses on preserving and strengthening the image developed. Printed materials: Printed booklets were produced about all the services offered by the Company and its subsidiary and the Company Information publication was updated and upgraded. Due to a tender advertised jointly with BISZ for creative and printing operation the costs of production were Website: GIRO operates a continuously updated website, which includes all the public and important information for its clients and anyone interested. In 2004 the website was visited by people. The information provision service offered on the website continues to be popular, nearly 500 inquirers contacted the Company through this channel. As a consequence of the growing quantity of information to be put on the website its structure was modified, it was equipped with a more dynamic menu structure and search platform. Voice of Customer: Based on the main activity of the Company an annual questionnaire prepared and sent out every year to measure the performance of the previous year. The survey of last year (about 2003) produced a favourable result as with the exception of one area all the areas were generally qualified as "good". As a consequence, we solved the indicated problem by replacing the GID end points. The survey about 2004 was conducted at the beginning of 2005, and a clear improvement was experienced in all areas. The average result given by the course attendants about their training was excellent, the average score being 4,5. Conference: On the occasion of the renewal of the GIRinfO Service to be introduced GIRO organized a very successful conference on data provision in October At the conference representatives from 2 ministries and 6 companies held presentations for the 150 invited participants. BUSINESS REPORT ÜZLETI BESZÁMOLÓ

10 NEMZETKÖZI K A PCSOLATOK INTER NATIONA L R ELATIONS BUSINESS REPORT 16 A GIRO Rt. a 2004-es év során is tovább erôsítette a külföldi klíringházakkal való kapcsolatait. Az EU-hoz újonnan csatlakozó közép-kelet-európai országok közül a lengyel elszámolóház mellett a GIRO Rt. vesz részt az EACHA (European Automated Clearing Houses Association) találkozóin. A félévente megrendezésre kerülô eseményen jó alkalom kínálkozik a különbözô országokban meghonosított pénzforgalmi technikák, valamint egymás tevékenységeinek megismerésére, a felvetôdött kérdések, problémák megvitatására. Ennek keretében számos lehetséges együttmûködési pontot tárt fel a Társaság különféle elszámolóházakkal. A HUNSTEP2 szolgáltatás biztosításához szóba jöhetô lehetséges alkalmazások közül a holland INTERPAY klíringház által kifejlesztettet vásárolta meg, melyet a lengyel klíringház is használ. A közös használat, a közös tapasztalatok az év folyamán több alkalommal lehetôséget adtak szakmai konzultációkra is. A GIRO Rt. klíringrendszerének újraírási projektjére készülve számos modult, rendszerelemet készen tervez megvásárolni más, modern technológiát alkalmazó elszámolóháztól, ezért több alkalommal került sor szakmai konzultációkra más klíringházak képviselôivel ben Szófiában került sor a kelet-európai elszámolóházak szakmai konferenciájára. A találkozón egymás módszertani, technikai ismereteinek kicserélésén volt a hangsúly, sok érdekes és hasznos elôadás mellett. A GIRO Rt. folyamatosan nyomon követi az európai integrációs folyamatból az ôt érintô kérdések alakulását, és fejlesztési terveibe integrálja a megvalósítandó funkciókat (PEDD, SwiftNet szolgáltatás, nemzetközi fizetési szabványok stb.). Célja, hogy a csatlakozásra és különösen a majdani közös fizetôeszköz bevezetésére idôben felkészüljön, ezzel is elôsegítve az elszámolásforgalom zökkenômentes átállítását. GIRO continued strengthening its ties with foreign clearing houses in Among the new EU member countries from Central- and Eastern- Europe, it is GIRO., in addition to the Polish clearing house, that takes part in the meetings of EACHA (European Automated Clearing House s Association). The events held semi-annually offer a good opportunity to gain knowledge about the clearing techniques used in different countries, about each other s activities and discuss the issues and problems raised by the participants. Within this framework the Company has identified several cooperation possibilities with various clearing houses. From the possible applications for the provision of the HUNSTEP2 service the one developed by the Dutch INTERPAY Clearing House was purchased, which is also used by the Polish clearing house. The use of identical systems and the experiences gathered from these have led to several professional consultations over the years. GIRO, while preparing for the reconfiguration project of its clearing system, is planning to purchase several ready-made modules and system components from other clearing houses applying state-of-the-art technology. As a result, professional consultations have been held with representatives of other clearing houses several times. In 2004 Sofia housed a professional conference of the Eastern European clearing houses. Besides the interesting and useful presentations the conference focused on the exchange of the participants methodological and technical knowledge. GIRO continuously keeps track of the issues of European integration concerning the Company and integrates the functions to be implemented into its development plans (PEDD, SwiftNet service, international payment standards etc.). The aim of GIRO is to be prepared in time for joining the euro-zone and especially for the introduction of the single currency, thus facilitating the smooth changeover of clearing transactions. P É N Z Ü G Y I J E L E N T É S F I N A N C I A L R E P O R T 17 ÜZLETI BESZÁMOLÓ

11 FINANCIAL REPORT PÉNZÜGYI JELENTÉS GIRO RT. GAZDASÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE Társaságunk évi gazdálkodási tevékenységének alapját az Igazgatóság által elfogadott Üzleti terv adta. A következetes gazdálkodási tevékenység és az üzleti lehetôségek kiaknázásának eredményeként sikeres évet zártunk. Mindezek együttes eredményeként a évi adózott eredmény E Ft, amely meghaladja a tervezett eredményt. Ez a jelentôs pozitív eredmény és a részben igénybe vett eredménytartalék lehetôvé teszi, hogy a piaci szintnek megfelelô mértékû helyett 74,00%-os ( E Ft) tôkearányos osztalékot fizessünk részvényeseinknek. A gazdasági évet E Ft sajáttôke-állománnyal zártuk, ami a rendelkezésre álló forrásállománynak 67,43%-a. A Társaság eszközállománya a december 31-i E Ft-hoz képest a beszámolási idôszak végére E Ft-ra nôtt, ami mögött az eredményes gazdálkodás vagyonnövelô hatása mellett a év után kifizetett, jelentôs mértékû osztalék vagyoncsökkentô hatása együttesen húzódik meg. Az eszközállomány 52,19%-a befektetett eszközökben, üzletrészekben, immateriális javakban és tárgyi eszközökben, 37,04%-a állampapírokban hasznosított szabad pénzeszközökben, 10,77%-ban egyéb eszközökben testesül meg. Összefoglalásként megfogalmazható, hogy a GIRO Rt. gazdálkodása a 2004-es év során is költségtakarékosan és költséghatékonyan, a bankközösség érdekeinek figyelembevételével történt, tervteljesítése kedvezôen alakult. Pénzügyi szempontból továbbra is stabil, megalapozott a Hitelintézeti All these factors have contributed to arriving at the after-tax profit of HUF thousand in 2004, which exceeds the planned figure. This significantly positive operating profit and the partly available profit reserve enabled us to pay an equity-proportionate dividend of 74.,00% (HUF thousand) to our shareholders instead of a rate corresponding to the current market level. We concluded the monetary year with shareholders equity amounting to HUF thousand, which constitutes 67,43% of the equity and liabilities. The value of the Company assets grew, compared to HUF thousand as of 31 st December 2003, to HUF thousand by the end of the reporting period. This was caused jointly by the impact of the effective economic management increasing the asset value, on the one hand, and by the asset-reducing effect of the significant amount of dividends paid after the year-end of 2003, on the other hand. The assets are composed of 52,19% of fixed assets, partnership shares, intangible and tangible assets, 37,04% of cash deposited in government securities and 10,77% of other assets. As a short summary we can state that during the year of 2004 the economic management of GIRO was performed in a cost-saving and A tervezettôl E Ft-tal magasabb adózás elôtti eredmény lényegesen meghaladta a célkitûzéseinket, valamint az elôzô éveket is jellemzô szigorú gazdálkodási szemlélet következetes megvalósításának eredményeként a társaság szintû költség- és ráfordítástömegben a tervezetthez képest 11%-os megtakarítás mutatható ki. Nem csak a tervhez, hanem az elôzô évhez képest is javítottuk eredményünket. A évi gazdálkodás eredménye ( E Ft) az elôzô évi ( E Ft) teljesítményét 15,7%-kal meghaladta. A 2004-es év eredményessége mögött a bevételek 7,2%-os növekedése (a évi E Ft-ról 2004-ben E Ft-ra történô változás) melletti mindössze 2,14%-os költség- és ráfordításnövekedés (a évi E Ft-ról E Ft-ra történô változás) húzódik meg, ami figyelembe véve az inflációt és azt, hogy Társaságunk a 2004-es évben csökkentette díjait, különösen nagy sikernek tekinthetô. A bevételnövekedés egyrészt az elszámolásforgalmi rendszer által lebonyolított forgalom árbevételének ( E Ft) 6,07%-os emelkedése, an exceptional success. Elszámolóház mûködése. cost-efficient manner, taking into consideration the interests of the 18 banking community. The plan was implemented well. The operation of the 19 Interbank Clearing House continues to be stable and well-established in terms of finances. és az egyéb tevékenységekbôl származó GIRinfO szolgáltatás, valamint a közvetlen csoportos szolgáltatás árbevételének ( E Ft) 32,74%-os, továbbá a kapott kamatok és kamatjellegû bevételek ( E Ft) 2,29%-os növekedésébôl tevôdik össze. Külön kiemelendô a nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításainak 27,63%-os csökkenése ( E Ft), ami mögött a hatékony gazdálkodás mellett a Hiteles szolgáltatás fenntartási költségeinek minimalizálása áll, valamint az általános igazgatási költségek csökkenése. Az elszámolásforgalom modernizáló beruházásai és az esetlegesen keletkezô kártérítési felelôsség fedezetét jelenti a vagyonkezelésbe adott éves szinten átlagosan E Ft értékpapír-állomány. Az e célra tartalékolt eszközöket, valamint az év folyamán átmenetileg a gazdálkodás során keletkezô szabad pénzeszközöket állampapírokba fektettük. Az érték-papír-állomány kezelését január 23-ig a Postabank Értékpapírforgalmazási és Befektetési Rt., ezt követôen az ERSTE Bank Alapkezelô Rt. végezte. A E Ft átlagos értékpapír-állomány befektetésébôl éves szinten az átlagos realizált 13,77%-os hozammal E Ft eredmény keletkezett. Az elért hozamok alakulásában nagy szerepet játszott a dollár gyengülése a forinthoz viszonyítva, illetve az év végéhez közeledve az egyre erôsödô befektetôi bizalom következtében az állampapírok iránti keresletnövekedés. A GIRO Rt. vagyonstruktúrájának stabilitását és likviditási helyzetének szilárdságát jellemzi az elôzô évekhez hasonlóan, hogy sem a mûködési költségek fedezésére, sem pedig a folyamatban lévô beruházások finanszírozására külsô forrást nem kellett igénybe vennie. GIRO LTD. FINANCIAL ANALYSIS The business activity carried out by our Company in 2004 was based on the Business Plan adopted by the Board of Directors. As a result of our consistent economic activity and the exploitation of our business possibilities we concluded a successful year. The pre-tax profit, higher than planned by HUF thousand, significantly exceeded our target figure. Due to the consistent implementation of the strict economic approach that also characterised the previous years, a saving of 11% is represented in the total expenses compared to the plan. We improved our operating profit not only in comparison with the plan but also with the previous year. The operating profit of 2004 (HUF thousand) surpassed that of the previous year (HUF thousand) by 15.7%. Alongside the 7,2% rise of the revenues (from HUF thousand in 2003 they grew to HUF thousand in 2004) the costs and expenses only grew by 2,14% (from HUF thousand in 2003 to HUF thousand in 2004), which provided the main reason for the effectiveness of the Company. Considering the inflation rate and the fact that our Company reduced its fees in 2004 these figures demonstrate The increase in the revenues comprises partly the 6,07% growth (HUF thousand) in the revenue generated by the turnover of the clearing transactions system, partly the 32,74% growth (HUF thousand) in the revenues deriving from other activities GIRinfO Service and direct group services as well as the 2,29% growth (HUF thousand) in the revenues of interests received and interest-type revenues. Special mention should be made of the 27,63% (HUF thousand) decrease in the expenses of non-financial and investment services, which, in addition to efficient business management, was achieved by keeping the maintenance costs of the Certification Service at the minimum and driving down the overhead costs of administration. The upgrading of the clearing transactions processes and the expenses of third party liability was ensured by the coverage of the total securities under property management amounting to HUF thousand on average per year. The assets provisioned for this purpose and the liquid cash assets generated during the year were invested into government securities. Our securities portfolio was managed by Postabank Értékpapírforgalmazási és Befektetési Rt until 23 rd January 2004, then by ERSTE Bank Alapkezelô Rt. The investment of the securities of HUF thousand on average per year generated a revenue of HUF thousand with a yield of 13,77% on average. The yield realised was greatly due to the weakening of the dollar relative to the Hungarian forint as well as to the fact that towards the end of the year the investors increasing confidence led to a growing demand for government securities. GIRO s stable property structure and firm liquidity status is demonstrated by the fact that similarly to previous years no external resources had to be used either for the funding of overhead costs or for investments in progress. A GIRO Elszámolásforgalmi Rt. alapításának tizenöt éves, illetve a magyarországi elektronikus elszámolásforgalom megkezdésének tízéves évfordulója alkalmából kiadott emlékérme. The commemorative medal issued on the occasion of the 15 th anniversary of the foundation of GIRO and the 10 th anniversary of the launch of electronic clearing transactions in Hungary. FINANCIAL REPORT PÉNZÜGYI JELENTÉS

12 KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS AUDIT REPORT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK/FINANCIAL STATEMENTS FINANCIAL REPORT PÉNZÜGYI JELENTÉS ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK ÉS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA / VALUE AND STOCKS OF ASSETS Adatok E Ft-ban/Data in thousand HUF A tételek megnevezése Name of items Pénzeszközök 1. Financial assets Állampapírok 2. Government securities a) forgatási célú a) for circulation b) befektetési célú b) for investment 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 3. Claims against credit institutions a) látra szóló a) on demand b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból b) other claim from financial service ba) éven belüli lejáratú ba) expiry within one year Ebbôl: kapcsolt vállalkozással szemben Including: against affiliated company egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben against other business with interest MNB-vel szemben against the Central Bank elszámolóházzal szemben against a settlement house Ügyfelekkel szembeni követelések 4. Receivables from customers a) pénzügyi szolgáltatásból a) for financial service aa) éven belüli lejáratú aa) expiry within one year Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, 5. Securities constituting a credit, beleértve a rögzített kamatozásúakat is including fixed interest papers Részvények és más változó hozamú értékpapírok 6. Shares and other volatile yield securities a) részvények, részesedések forgatási célra a) shares and stocks for circulation Ebbôl: kapcsolt vállalkozás által kibocsátott Including: issued by affiliated company Részvények és más változó hozamú értékpapírok 7. Shares and other volatile yield securities 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 8. Shares and stocks in affiliated companies a) részvények, részesedések befektetési célra a) shares and stocks for investment Immateriális javak 9. Intangible assets a) immateriális javak a) intangible assets b) immateriális javak értékhelyesbítése b) value correction of intangible assets 10. Tárgyi eszközök 10. Material assets a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú, a) tangible assets for financial tárgyi eszközök and investment purposes aa) ingatlanok aa) property ab) mûszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármûvek ab) technical equipment, machinery and vehicles ac) beruházások ac) investments ad) beruházásra adott elôlegek ad) advance payments to investments b) Nem közvetlenül pénzügyi és befektetési b) tangible assets not directly for financial szolgáltatási célú, tárgyi eszközök and investment purposes ba) ingatlanok ba) real estates bb) mûszaki berendezések, gépek, bb) technical equipment, machinery, felszerelések, jármûvek instruments and vehicles bb) beruházások bb) investments bd) beruházásra adott elôlegek bd) advance payments to investments Saját részvények 11. Own shares 12. Egyéb eszközök 12. Other assets a) készletek a) stocks b) egyéb követelések b) other receivables Ebbôl: kapcsolt vállalkozással szembeni követelés Including receivables from affiliated company egyéb részesedési viszonyban lévô receivables against other business vállalkozással szembeni követelés with interest A Társaság 2004-es üzleti évre vonatkozó auditált Éves beszámolója a Fôvárosi Bíróság Cégbíróságán teljes terjedelmében megtekinthetô. 13. Aktív idôbeli elhatárolások 13. Accrued income and expenses The full text version of the Company s audited Annual Report for the business year 2004 is available at the Court of a) bevételek aktív idôbeli elhatárolása a) active accrual of income Registration of the Budapest Municipal Court of Law. b) költségek, ráfordítások aktív idôbeli elhatárolása b) active accrual of expenses and costs ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ASSETS TOTAL PÉNZÜGYI JELENTÉS FINANCIAL REPORT

13 FORRÁSOK ÉRTÉKÉNEK ÉS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA/VALUE AND STOCKS OF LIABILITIES Adatok E Ft-ban/Data in thousand HUF EREDMÉNYKIMUTATÁSOK/PROFIT AND LOSS ACCOUNTS Adatok E Ft-ban/Data in thousand HUF FINANCIAL REPORT PÉNZÜGYI JELENTÉS Megnevezés Description A tételek megnevezése Name of items HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉG 1. LIABILITIES TOWARDS CREDIT INSTITUTIONS 1. Kapott kamatok és kamat jellegû bevételek 1. Interest received and similar income ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉG 2. LIABILITIES TOWARDS CUSTOMERS a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítô a) Interest income received (or due) értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek from securities representing fixed interest credit 4. EGYÉB KÖTELEZETTSÉG 4. OTHER LIABILITIES b) egyéb kapott kamatok a) éven belüli lejáratú a) expiry within one year b) other interest received and similar income és kamat jellegû bevételek Ebbôl: kapcsolt vállalkozással szemben Including: against affiliated company egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól - against other business with interest egyéb részesedési viszonyban against other business Fizetett kamatok és kamat jellegû ráfordítások 2. Interest paid and similar expenses lévô vállalkozással szemben with interest KAMATKÜLÖNBÖZET (1 2) INTEREST BALANCE (1-2) PASSZÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK 5. PASSIVE ACCRUALS Bevételek értékpapírokból 3. Income from securities a) bevételek passzív idôbeli elhatárolása a) passive accrual of income Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 4. Received (due) commission and fee income b) költségek, b) passive accrual of expenses and costs ráfordítások passzív idôbeli elhatárolása b) befektetési szolgáltatások bevételeibôl b) from income of investment services CÉLTARTALÉKOK 6. PROVISIONS Ebbôl: kapcsolt vállalkozástól Including: - from affiliated company JEGYZETT TÔKE 8. REGISTERED CAPITAL Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások 5. Paid (payable) commission and fee expenses 10. TÔKETARTALÉK 10. CAPITAL RESERVE Pénzügyi mûveletek nettó eredménye 6. Net profit of financial activities a) a részv. rész. névé. és kibocs. a) difference between stock nominal value a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibôl a) from income of other financial service Including: - from affiliated company értéke közötti különb. and issue value Ebbôl: kapcsolt vállalkozástól b) egyéb b) other egyéb részesedési viszonyban 12. EREDMÉNYTARTALÉK 12. PROFIT RESERVE lévô vállalkozástól - against other business with interest LEKÖTÖTT TARTALÉK 13. FIXED RESERVE b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból b) from the expenses of other financial services a) lekötött tart. tartós finanszírozásra a) fixed for long-term funding Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl 7. Other income from business activities b) lekötött tart. beruházás finanszírozásra a) fixed for investment funding a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás a) income from activities other than financial bevételei and investment services MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 15. CONSOLIDATED PROFIT Ebbôl: kapcsolt vállalkozástól Including: - from affiliated company FORRÁSOK ÖSSZESEN LIABILITIES TOTAL egyéb részesedési viszonyban lévô - against other business with interest vállalkozástól A TÁRSASÁG TÔKÉJÉNEK VÁLTOZÁSA/CHANGES IN COMPANY CAPITAL Adatok E Ft-ban/Data in thousand HUF Megnevezés Description Növekedés/ Increase Csökkenés/ Decrease Jegyzett tôke Subscribed capital Tôketartalék Capital reserves Eredménytartalék Profit reserves * Lekötött tartalék Tied-up profits a) Lekötött tartalék a) Retained earnings tied-up tartós finanszírozásra for long-term funding b) Lekötött tartalék b) Retained earnings tied-up beruházásfinanszírozásra for funding development projects Mérleg szerinti eredmény Balance sheet profit figure Saját tôke összesen Own capital * Az eredménytartalék értékét a évi auditált adatokhoz képest 1 E Ft kerekítési differenciával korrigáltuk, a évi adatok egyezôsége érdekében. We have corrected the value of the result provision with 1 thousand HUF rounding difference from the 2003 audited data to harmonize them with the 2004 data. b) egyéb bevételek b) other income Általános igazgatási költségek 8. General administrative costs a) személyi jellegû ráfordítások a) personnel expenses b) egyéb igazgatási költségek b) other administrative expenses Ebbôl: anyagjellegû költségek Including: - material costs Értékcsökkenési leírás 9. Depreciation write-off Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl 10. Other expenses related to business activities a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás a) expenses from activities other than financial ráfordításai and investment services b) egyéb ráfordítások b) other expenses Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 11. Profit from regular (business) operations Ebbôl: PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS Including: - PROFIT FROM FINANCIAL EREDMÉNYE AND INVESTMENT SERVICE NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI - PROFIT FROM SERVICES OTHER SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE THAN FINANCIAL AND INVESTMENT Rendkívüli bevételek 12. Extraordinary income Rendkívüli ráfordítások 13. Extraordinary expenses Rendkívüli eredmény (16 17) 14. Extraordinary profit (16-17) Adózás elôtti eredmény (+15+18) 15. Profit before taxes (+15+18) Adófizetési kötelezettség 16. Taxes payable Adózott eredmény (+19 20) 17. Profit after taxes (+19-20) Általános tartalékképzés, felhasználás (±) 18. Creation and utilisation of general reserve (±) 19. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 19. Use of profit reserves for dividends részesedésre and profit-sharing Jóváhagyott osztalék és részesedés 20. Approved dividends and share Ebbôl: kapcsolt vállalkozásnak Including: - for affiliated company egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásnak - for other business with interest Mérleg szerinti eredmény 21. Balance sheet profit figure PÉNZÜGYI JELENTÉS FINANCIAL REPORT

14 ADÓMÉRLEG/TAX BALANCE Adatok E Ft-ban/Data in thousand HUF CASH-FLOW KIMUTATÁS/CASH-FLOW STATEMENT Adatok E Ft-ban/Data in thousand HUF FINANCIAL REPORT PÉNZÜGYI JELENTÉS A tételek megnevezése Name / Adózás elôtti eredmény 1./ Pre-tax profit / Adóalapot csökkentô tételek 2./Items deducted from the tax base Iparûzési adó 25% Local industry taxes 25% GIRODAT Rt évi értékvesztés GIRODAT Rt. depreciation in year Értékcsökkenés (társasági adó törvény szerint) Depreciation (according to corporate tax law) / Adóalapot növelô tételek 3./ Items added to the tax base Céltartalékképzés Creating provisions Adóhatósági megállapítás Tax authority determination 603 Bírság, késedelmi pótlék Fines and surtax on overdue payments 7 Értékcsökkenés Depreciation (accounted for in accordance (számviteli törvény alapján elszámolt) with the Act on Accounting) Elengedett követelés Cancelled receivables 134 Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség Costs of non-company interest / Adóalap 4./ Tax base / Fizetendô adó (16%) 5./ Tax liability (16%) / Adózott eredmény 6./ Net profit Pénzforrások FINANCIAL LIABILITIES Korrigált adózás elôtti eredmény Corrected pre-tax profi t Céltartalékképzés, Creating provisions, értékvesztés depreciation Amortizáció Amortisation Selejtezés, Effect of elimination tárgyi eszköz ért. eredményre gyakorolt hatása and depreciation of assets on the profi t Kötelezettségek növekedése Increase in liabilities Követelések csökkenése Decrease in liabilities Készletek csökkenése Decrease of stocks Forgatási célú értékpapírok Decrease of securities és részesedések csökkenése for circulation and shares Befektetési célú értékpapírok Decrease of securities és részesedések csökkenése for investment and shares Beruházások Decrease in investments (beleértve a beruházási elôleget is) csökkenése (including investment advances) Immateriális javak, Decrease in intangible tárgyi eszközök csökkenése and tangible assets Aktív idôbeli elhatárolások csökkenése Decrease in active accruals Passzív idôbeli elhatárolás növekedése Increase in passive accruals Részvénykibocsátás Issuing shares MUTATÓSZÁMOK Jogszabály alapján Financial assets received Adatok %-ban véglegesen kapott pénzeszköz permanently as per legal regulation 24 Visszavásárolt és bevont részvény, Repurchased and deleted shares 25 vagyonjegy ellenértéke and property notes Megnevezés Mutató számítása Elengedett követelés Condoned receivable Tárgyi eszközök aránya tárgyi eszközök/összes eszköz 35,38 34,99 29,24 34,53 36,19 Készpénz- és számlapénzállomány-változás, Change in cash and account balance, 2. Forgóeszközök aránya forgóeszközök/összes eszköz 53,43 58,25 63,79 51,44 45,98 amennyiben csökkenés if decrease Tôkeellátottság saját tôke/összes forrás 91,28 90,31 64,70 76,53 67,43 Összes forrás Total resources Kötelezettségek aránya kötelezettségek/saját tôke 9,28 10,64 34,78 29,04 46,43 5. Likviditás forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek 633,60 605,83 183,40 231,45 146,85 Pénzfelhasználás Utilisation of funds Eszközarányos jövedelmezôség adózás elôtti eredmény/összes eszköz 16,63 15,97 17,56 19,78 22,46 7. Vagyonarányos jövedelmezôség adózás elôtti eredmény/saját tôke 18,22 17,68 27,14 25,84 33,31 INDICATORS Data in % Description Formula for calculation Ratio of tangible assets tangible assets/total assets 35,38 34,99 29,24 34,53 36,19 2. Ratio of circulating assets circulating assests/total assets 53,43 58,25 63,79 51,44 45,98 3. Capital supply equity capital/all liabilities 91,28 90,31 64,70 76,53 67,43 4. Ratio of liabilities liabilities/equity capital 9,28 10,64 34,78 29,04 46,43 5. Liquidity Circulating assets/short-term liabilities 633,60 605,83 183,40 231,45 146,85 6. Return on assets pre-tax profi t/total assets 16,63 15,97 17,56 19,78 22,46 7. Return on capital resources pre-tax profi t/equity capital 18,22 17,68 27,14 25,84 33,31 Tárgyévi társasági adófi zetési kötelezettség Corporate tax liability in the given year Osztalékfi zetési kötelezettség Dividends payment liabilities Céltartalék-felhasználás, értékvesztés visszaírása Utilisation of provisions, depreciation, postcorrection Céltartaléktöbblet visszavezetése Postcorrection of provisions surplus Kötelezettségek csökkenése Decrease in liabilities Követelések növekedése Increase in receivables Készletnövekedés Increase in stocks Forgatási célú értékpapírok és részesedések Increase of securities for circulation and shares növekedése Befektetési célú értékpapírok és részesedések növekedése Increase of securities for investment and shares Beruházások Increase in investments (beleértve a beruházási elôleget is) növekedése (including investment advances) Immateriális javak (bruttó érték) Increase in intangible assets (gross value) Tárgyi eszközök növekedése Increase of tangible assets Aktív idôbeli elhatárolások növekedése Increase in active accruals Passzív idôbeli elhatárolások csökkenése Decrease in passive accruals Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök Financial assets granted permanently as per legal regulation 0 Visszavásárolt és bevont részvény, Nominal value of repurchased vagyonjegy névértéke and deleted shares and property notes 0 Készpénz- és számlapénzállomány-változás, Change in cash and account balance, amennyiben növekedés if increase Összes felhasználás Utilisation total FINANCIAL REPORT PÉNZÜGYI JELENTÉS

15 B A N K K Ö Z I I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Ó R T. É V E S J E L E N T É S / A N N U A L R E P O R T 2 4

16 ÜZLETI BESZÁMOLÓ BUSINESS REPORT INTRODUCTION BEVEZETÔ BEVEZETÔ (BISZ RT.) TISZTELT OLVASÓ! A Bankközi Informatika Szolgáltató (BISZ) Rt. egy mozgalmas és sikeres évet zárt 2004-ben. A hitelreferencia-szolgáltatás, amely a kizárólagos tevékenységünk, a nemzetgazdaság számára önálló értéket teremtô ágazattá vált. A gazdaság mûködtetésében és a lakosság fi nanszírozásában egyaránt azt biztosítja, hogy a tôke és a pénz oda és ahhoz áramoljon, ahol a leghatékonyabban termel értéket és a lehetô legnagyobb valószínûséggel, a szerzôdésben vállalt kötelezettségnek megfelelôen kerül vissza a hitelt folyósító intézményhez. A BISZ Rt. több mint 400 szerzôdött partnere, akik kizárólag hazai pénzügyi intézmények, egyre mélyebben ismerik fel ennek jelentôségét. Elôször csak a hitelbírálat folyamatában, majd a kockázat keze lésben, míg az utóbbi idôben az ügyfélmonitoring és a termékmarketing HITELREFERENCIA-SZOLGÁLTATÁS A Társaság tevékenysége a BAR révén hitelreferencia-szolgáltatás nyújtása a HPT alapján hitelezési tevékenységet folytató intézményeknek. A hitelreferencia-szolgáltatás konkrét célja, hogy a hazai pénzintézeti szektor számára információ nyújtásával csökkentse a hitelezési kockázatot, védje a jó adósokat, és fokozza a készpénzkímélô eszközök használatának biztonságát. A BISZ Rt tôl több lépcsôben hozta létre, és 1995 óta folyamatosan üzemelteti a BAR-t. Az új tulajdonossal a közös szolgáltatások, a közösen használt infrastruktúra és a közös beszerzések során, a szinergiahatások kihasználásával költséghatékony módon tudjuk a piac egyre növekvô igényeit kiszolgálni. A BAR két egymástól független, de közös infrastruktúrán mûködô, a vállalkozásokra és a természetes személyekre vonatkozó rendszerbôl áll. VÁLLALKOZÓI RENDSZER A vállalkozói rendszer a pénzügyi intézmények vállalkozói jellegû ügyfeleinek a BAR hatálya alá tartozó adatait tárolja három alrendszerben, melyek a hitelszerzôdések teljes listás, a fi zetésképtelen vállalkozások negatív listás és a felmondott készpénz-helyettesítô fi zetési eszköz tevékenység során is egyre sûrûbben használják a Bankközi Adós- in the beginning to support the process of credit application assessment, then elfogadási szerzôdések szintén negatív listás nyilvántartásai. A hiteljelentésekben of insolvent enterprises and also the negative list of terminated contracts on 28 az élô és az öt évnél nem régebben lezárt adatok szerepel- the acceptance of cash-substituting means of payment. Credit reports include 29 nek. A vállalkozói rendszer mintegy 2000 vállalkozás több mint live data and data closed not longer than fi ve years before. The Enterprise 8700 látható adatrekordját tartalmazza a növekedés az elmúlt évben Information System contains more than 8700 visible data records of some mintegy 33%-os volt. A BAR havonta átlag 200 vállalkozásról készít és 2000 enterprises, the increase last year was 33%. BAR prepares and továbbít hiteljelentést. Ez a szám pedig az elôzô év során több mint forwards credit reports on 200 enterprises monthly on average. This fi gure 50%-os emelkedést mutatott. showed a more than 50% increase in the previous year. és Hitelinformációs Rendszer (BAR) által nyújtott információkat. A BAR felhasználása és az irányába tanúsított érdeklôdés az elmúlt tíz évben évrôl évre folyamatosan emelkedett, az elmúlt évben a növekedési dinamika kimagasló volt. Ezt jelzi, hogy 2004-ben változatlan díjtábla mellett az árbevétel és a nyereség is jelentôsen emelkedett. Folyamatos fejlesztéseink során, egyrészt a BAR mûködésének stabilitását és sebességét, másrészt az informatikai biztonságát növeltük. Ennek eredményeképpen a terveinket meghaladó forgalomnövekedés ellenére 99%-nál magasabb szintû folyamatos üzemi készenlétet tudtunk biztosítani. Az idônkénti csúcsterhelések alkalmával (pl.: aranyvasárnap) is folyamatosan eleget tudtunk tenni az általunk vállalt maximális, tíz másodperces válaszidônek. A több mint tíz éve mûködô BAR élete során biztonsági incidens, behatolás, adatvesztés, illetve jogtalan adatkezelés nem történt, és ezt az állapotot minden erônkkel továbbra is fent kívánjuk tartani. Éves jelentésünk részletesebb információt is tartalmaz szolgáltatásainkról, gazdálkodásunkról, és remélem, mindez számíthat a Tisztelt Olvasó érdeklôdésére. Szándékaink és tevékenységeink az elkövetkezôkben is folyamatosan a hazai pénzintézeti szektor, a nemzetgazdaság és a magyar lakosság érdekeit szolgálják. INTRODUCTION (BISZ LTD.) DEAR READER, Rácz Lajos elnök-vezérigazgató Chairman CEO Bankközi Informatika Szolgáltató 1 (BISZ) Rt. concluded an eventful and suc cessful year in Our only activity, the provision of credit reference service has become a sector, which creates value in its own right for the national economy. Regarding both the management of economy and the fi nancing of retail clients it ensures that capital and cash fl ows to a destination and party, where it most effi ciently and most probably creates value and that it is returned in accordance with the obligations undertaken in the agreement to the institution granting the loan. The more than 400 contractual partners of BISZ, all being exclusively domestic fi nancial institutions, increasingly realize the importance of this mechanism. Information provided by the Interbank Information System (BAR - Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer) was used by our partners risk management, while recently they tend to more frequently use it for client monitoring and product marketing as well. The use of and the interest shown in BAR has steadily increased year after year over the past ten years and the dynamics of growth was outstanding last year. This is indicated by the signifi cant increase - while fees remained unchanged - of both revenues and profi t in Within the framework of our ongoing developments we have, on the one hand, enhanced the reliability and speed of BAR operation, and, on the other hand, its information technology security. As a result of these efforts we were able to facilitate a more than 99% level of continuous operational availability in spite of a turnover increase exceeding our plans. At all times we could comply with the requirement of a 10-second response time undertaken by us even during occasional peak loads (e.g. on the Sunday before Christmas). During the more than ten-year history of BAR there was no security incident, hacking into the system, loss of data or illegal data management, and with all our efforts we strive to maintain these conditions in the future. Our Annual Report includes more detailed information on our services and fi nancial management and I hope it will be of interest for the Honourable Reader. Our motivation and operation will continuously serve the interest of the domestic fi nancial sector, the social economy and the Hungarian population. 1 Interbank IT Service LAKOSSÁGI RENDSZER A lakossági rendszer tartalmazza minden természetes személy adatát, aki a pénzügyi intézményekkel kötött hitel-, vagy hiteljellegû, vagy készpénzhelyettesítô fi zetési eszköz felhasználására irányuló szerzôdését a HPT-ben részletezett módon megszegte. A lakossági rendszer két negatív listás alrendszerre tagolódik, melyek a hitelmulasztásokat, illetve a bankkártyavisszaéléseket tartják nyil ván. A hiteljelentésekben az élô és az öt évnél nem régebben lezárt adatok szerepelnek. A lakossági rendszer több mint 2300 személy 3300 mulasztását tárolja, ami az elmúlt évben 37%-os növekedést mutatott. A Felhasználók havonta több mint 2000 kérdést intéztek a rendszerhez, és a rendszer ugyanennyi hiteljelentést továbbít a felhasználókhoz, ami 2003-hoz képest duplázódást jelent. CREDIT REFERENCE SERVICE The Company s scope of activity is to provide credit reference service with the support of BAR to institutions performing lending activities on the basis of the Act on Credit Institutions and Financial Enterprises (abbreviated to HPT in Hungarian). The particular goal of credit reference service is to reduce credit risks, protect good debtors and the safety of using cash-substituting means of payment by providing information to the domestic fi nancial sector. BISZ has established BAR in several phases since 1994 and has operated it continuously since During the course of providing joint services, jointly used infrastructure and joint procurement with the new owner, and by utilising the synergy effects we are able to comply with the requirements of the ever increasing market requirements in a cost effective manner. BAR consists of two systems, one of which holds the data of enterprises, the other that of natural persons and these operate in a common infrastructure but independently from each other. ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM The Enterprise Information System stores the data covered by the scope of BAR of enterprise-type clients and fi nancial institutions in three subsystems, these are the records of the complete list of credit contracts, the negative list RETAIL BANKING SYSTEM The Retail Banking System stores the data of all those natural persons, who have signed credit or credit-type contracts with fi nancial institutions or committed a breach of contract concerning the use of cash-substituting means of payment in any of the ways detailed in HPT. The Retail Banking System is divided into two negative-list subsystems, which register credit defaults and bank card abuses. Credit reports include live data and data closed not longer than fi ve years before. The Retail Banking System contains 3300 default cases of more than 2300 persons, which means a 37% increase during last year. Users made more than 2000 inquiries a month, and the same number of credit reports were transmitted by the system to the users, which shows that this fi gure doubled compared to that of BUSINESS REPORT ÜZLETI BESZÁMOLÓ

17 BUSINESS REPORT ADATHELYESSÉG A BISZ Rt. nagy gondot fordít az adatbázisok tisztítására, valamint az adatbázisok teljességének, naprakészségének és helyességének fenntartására. Kiemelt célunk a lakossági rendszerben használt, természetes azonosítók bizonytalanságából eredô lekérdezési anomáliák kiküszöbölése. Ezen a téren egyrészt a Felhasználók fegyelmezettebb adatkezelésétôl, másrészt a GIRinfO szolgáltatás adattisztítási és adathelyességi funkciókra történô felhasználásától remélünk jelentôs eredményeket. MINÔSÉGIRÁNYÍTÁS 2003-ban befejezôdött a BISZ Rt. minôségirányítási rendszerének kiépítése. A TÜV Rheinland InterCert Kft. által október 29-én végzett tanúsítást 2004-ben sikeres felügyeleti audit követte, amely igazolja, hogy a BISZ Rt. a hitelreferencia szolgáltatási tevékenységi területén az ISO 9001:2000 számú szabvány követelményeinek megfelelô minôségirányítási rendszert vezetett be és alkalmaz. DATA CORRECTNESS BISZ takes great care of cleaning the databases, as well as of maintaining the comprehensive, up-to-date and correct nature of databases. Our main goal is to eliminate inquiry anomalies arising from unreliable natural identifier used in the Retail Banking System. In this respect we hope to achieve significant results, on the one hand, from a more disciplined data management by the Users, and, on the other hand, from using GIRinfO service for data cleaning and data correctness functions. QUALITY MANAGEMENT In 2003 the development of the quality management system of BISZ was completed. The certification made by TÜV Rheinland InterCert Kft. on 29 October 2003 was followed by a successful supervisory audit in 2004, which certifies that BISZ has implemented and operates a quality management system in the area of credit reference services, which is in compliance with the requirements of ISO 9001:2000 standard. ÜZLETI BESZÁMOLÓ 30 BIZTONSÁG A biztonság meghatározó szerepet játszik a BISZ Rt. életében. A BAR üzemét és a BISZ Rt. mûködését is folyamatosan kontrolláljuk. A 2004-es évben, az elôzô évekhez hasonlóan, jogtalan behatolást, illetve a biztonsági szabályok megsértését az ellenôrzések, valamint az üzemeltetés során végzett vizsgálatok nem tártak fel. TERVEK Amint az a lekérdezések növekedésébôl is látható, a pénzintézeti szektor információigénye folyamatosan nô. A növekedést a banki szektor dinamikus bôvülése, a verseny fokozódása, a jövedelmezôség, valamint a prudencia igénye indokolja. Szolgáltatásaink bôvítési lehetôségei a fenti igények folyamatos kiszolgálására épülnek. Az elsô lehetôség a tárolt adatok körének bôvítése, melyre a teljes listás lakossági nyilvántartás létrehozása kapcsán már jelentôs igény mutatkozott. A felmerülô jogi, adatvédelmi nehézségek azonban hátráltatják a teljes listás lakossági rendszer létrehozását. Az elôzô okok miatt a BISZ Rt. jelenleg a már mûködô rendszer lehetôségeinek mélyebb kiaknázására törekszik. Így tervezi a szolgáltatások hatékonyabb elérését támogatni hivatott új hozzáférési mód kialakítását a GIRinfO rendszerben. A lakossági rendszer egy további jelentôs szolgáltatással bôvül: a korábbi keresô és teljesen azonosított lekérdezés egyfajta kombinációjával olyan lekérdezést biztosít majd a rendszer a Felhasználók számára, amelynek révén biztonságosan megtalálják a keresett ügyfél valamennyi BAR-beli elôfordulását. A BAR-ban tárolt adatok alapján minden vállalkozáshoz és minden személyhez egy BAR INDEX értéket rendelünk. Az INDEX meghatározott algoritmus alapján generálódik 0-9 értékek között. Ez a szolgáltatás jelentôsen meggyorsítja az adatok kiértékelését. A szolgáltatásbôvítésen túl jelentôs technológiai és biztonsági fejlesztéseket is végzünk. Ilyenek például egy új szerverszoba és egy új, távoli tartalék gép üzembe állítása. SECURITY Security plays a decisive role in the life of BISZ. We continuously control the operation of both BAR and BISZ. In the year similar to preceding years - illegal hacking or violation of security rules was not revealed by the controls, neither by the investigations made during operation. PLANS As it can also be seen from the increased number of inquiries, the information requirement of the financial sector is steadily increasing. This increase is justified by the dynamic expansion of the banking sector, a more intense competition, the need for profitability and prudence. Options to expand our services are built on the continuous compliance with the above needs. The first option is to extend the scope of stored data, for which a significant need has been shown in connection with the establishment of the full-list retail registration. However, the encountered legal and data protection difficulties hinder the establishment of a full-list retail registration. Due to the above mentioned reasons BISZ currently aims at better utilizing the opportunities of the already operating system. Thus it plans to implement a new access method in GIRinfO system in order to facilitate a more efficient access to services. The Retail Banking System will be expanded with an additional significant service: combination of the former browse function and the inquiry option access right enabled for identified users the system will offer an inquiry to the Users, by which they can securely find all the occurrence of the searched client in BAR. Based on the data stored in BAR we assign a BAR INDEX value to each enterprise and person. The INDEX is generated on the basis of predefined algorithm, having a value within a range of 0-9. This service will greatly accelerate the analysis of the data. Apart from extending the scope of services we also implement significant technological and security developments, for instance a new server room will be set up and a new, remote backup machine will be put into operation. P É N Z Ü G Y I J E L E N T É S F I N A N C I A L R E P O R T 31

18 KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS AUDIT REPORT GAZDASÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE FINANCIAL ANALYSIS FINANCIAL REPORT PÉNZÜGYI JELENTÉS A BISZ Rt. árbevétele 2004-ben az elôzô évhez viszonyítva 38%-kal, a tervhez képest pedig 24%-kal emelkedett. Mindezt a BAR felhasználásának minden szempontból jelentôs növekedése révén értük el. Mind a vállalkozói, mind pedig a lakossági lekérdezésekbôl befolyt bevételeink közel a duplájára nôttek, továbbá a tárolt adatok mennyiségének növekedése által a tárolási alapdíj árbevétele is jelentôsen emelkedett. Tarifáink 2004-ben nem változtak, január 1-tôl 10% általános tarifacsökkentést hajtottunk végre. Az értékesítési árbevétel 1532 M Ft volt, amelynek 47%-a a BAR tárolási alapdíj beszedésébôl keletkezett. A BAR szolgáltatási és tranzakciós díjainak árbevétele 53% arányt képvisel. Az árbevétel 38%-os növekedéséhez a ráfordítások és költségek 11%-os emelkedése tartozik. A BISZ Rt. tárgyidôszaki költségeiként 942 M Ft, ráfordításaiként 35 M Ft merült fel. Tervezett beruházásaink amelyek a korábbinál biztonságosabb és emellett nagyobb kapacitású BAR létrehozására irányultak megvalósultak, az engedélyezett 343 M Ft-os keretbôl 339 M Ft-ot használva fel. Eszközállományunk az év végére 1085 M Ft-ot ért el. Az év közben By the end of the year our total assets reached HUF 1085 million. As a VIP a gazdálkodás folyamán keletkezett szabad pénzeszközöket kiemelt client, we placed our liquid cash assets generated from business operation 32 ügyfélként kötöttük le a HVB Bank Rt.-nél. Ennek eredményeként 30 M during the year as fixed deposit at HBV Bank Rt. As a result of this we 33 Ft kamatbevételünk keletkezett. Folyószámlánkat az Inter-Európa Bank realized HUF 30 million interest income. Our current account was managed Rt. vezette. Likviditásunk egész évben stabil volt, külsô erôforrások by Inter Európa Bank Rt. Our liquidity remained stable throughout the year, igénybevételére sem folyamatos mûködésünkhöz, sem beruházásaink there was no need to take external resources either for the continuous megvalósításához nem volt szükség. operation, or for the implementation of our investments. A fentiek eredményeként 2004-es évi adózott eredményünk 495 M Ft, mely az eredménytartalékot növeli. Saját tôkeállományunk a 2004-es év lezárásakor 935 M Ft-ot ért el, amely a forrásállomány 86,24%-át teszi ki. Összetétele szerint: 167 M Ft jegyzett tôke, 75 M Ft tôketartalék, 198 M Ft eredménytartalék és 495 M Ft mérleg szerinti eredmény alkotja. A BISZ Rt. eszközállománya 2004-es évi gazdálkodásunk eredményeként 195%-kal nôtt, 1085 M Ft-ot érve el. Ezen összeget közel azonos arányban alkotják a forgó- és a befektetett eszközök. Elmúlt évi gazdálkodásunkat értékelve leszögezhetô, hogy a BISZ Rt. a költséghatékonyságot és a költségtakarékosságot szem elôtt tartva mûködött, 2004-es évre elôirányzott tervét kiválóan teljesítette. The revenue of BISZ increased in 2004 by 38% compared to the previous year, and by 24% compared to the plans. This has been achieved by a noticeable increase in the utilization of BAR from every respect. Our income both from the enterprise inquiries and from the retail inquiries almost doubled, furthermore, the basic fee for storage also increased significantly due to the increase in the quantity of the stored data. Our tariffs remained unchanged in 2004, we made a 10% general reduction in our tariffs as of 1 January The revenues were HUF 1532 million, 47% of which came from collection of BAR storage basic fee. Revenue from BAR service fees and transaction fees represents a portion of 53%. To the 38% increase in revenues an increase in expenses of 11% pertains. The current period costs of BISZ were HUF 942 million and expenses were HUF 35 million. Our planned investments aiming at the implementation of a more secure BAR system and a higher capacity at the same time have been completed by utilizing HUF 339 million out of the approved HUF 343 million budget. As a result of the above described conditions our profit after tax (PAT) in 2004 was HUF 495 million, which increases the profit reserve. When closing year 2004 our equity capital reached HUF 935 million, representing 86,24% of liabilities. Its composition is: HUF 167 million subscribed capital, HUF 75 million capital reserve, HUF 198 million profit reserve and HUF 495 million profit per balance sheet. Total assets of BISZ have increased by 195% as a result of business operation in 2004, amounting to HUF 1085 million. This amount is almost equally comprised of current assets and invested assets. When evaluating our last year s business operation we can state that BISZ in its operation adhered to cost effectiveness and cost savings, it excellently fulfilled its plans for PÉNZÜGYI JELENTÉS FINANCIAL REPORT A Társaság 2004-es üzleti évre vonatkozó auditált Éves beszámolója a Fôvárosi Bíróság Cégbíróságán teljes terjedelmében megtekinthetô. The full text version of the Company s audited Annual Report for the business year 2004 is available at the Court of Registration of the Budapest Municipal Court of Law.

19 PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK/FINANCIAL STATEMENTS ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK ÉS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA/VALUE AND STOCKS OF ASSETS Adatok E Ft-ban/Data in thousand HUF FORRÁSOK ÉRTÉKÉNEK ÉS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA/VALUE AND STOCKS OF LIABILITIES Adatok E Ft-ban/Data in thousand HUF FINANCIAL REPORT PÉNZÜGYI JELENTÉS ESZKÖZÖK ASSETS PÉNZESZKÖZÖK 1. FINANCIAL ASSETS ÁLLAMPAPÍROK 2. GOVERNMENT SECURITIES 3. HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK 3. RECEIVABLES FROM CREDIT INSTITUTIONS a. látra szóló a. on demand b. egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból b. other receivable from financial service ba. éven belüli lejáratú ba. expiry within one year baa. ebbôl kapcsolt vállalkozás baa. of which: affiliated company bb. éven túli lejáratú bb. expiry beyond one year c. befektetési szolgáltatásból c. from investment service 4. ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK 4. RECEIVABLES FROM CUSTOMERS a. pénzügyi szolgáltatásból a. from financial services aa. éven belüli lejáratú aa. expiry within one year ab. éven túli lejáratú ab. expiry beyond one year b. befektetési szolgáltatásból b. from investment services 5. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÔ ÉRTÉKPAPÍROK 5. SECURITIES REPRESENTING CREDIT RELATIONSHIP 6. RÉSZVÉNYEK ÉS MÁS VÁLTOZÓ HOZAMÚ ÉRTÉKPAPÍROK 6. SHARES AND OTHER VOLATILE YIELD SECURITIES 7. RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK BEFEKTETÉSI CÉLRA 7. SHARES AND STOCKS FOR INVESTMENT 8. RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN 8. SHARES AND STOCKS IN AFFILIATED COMPANY Megnevezés Description HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉG 1. LIABILITIES TOWARDS CREDIT INSTITUTIONS 2. ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉG 2. LIABILITIES TOWARDS CUSTOMERS 4. EGYÉB KÖTELEZETTSÉG 4. OTHER LIABILITIES a) éven belüli lejáratú a) expiry within one year Ebbôl: kapcsolt vállalkozással szemben Including: against affiliated company egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben against other business with interest 5. PASSZÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK 5. PASSIVE ACCRUALS a) bevételek passzív idôbeli elhatárolása a) passive accrual of income b) költségek, ráfordítások passzív idôbeli elhatárolása b) passive accrual of expenses and costs CÉLTARTALÉKOK 6. PROVISIONS 7. JEGYZETT TÔKE 7. REGISTERED CAPITAL TÔKETARTALÉK 8. CAPITAL RESERVE EREDMÉNYTARTALÉK 9. PROFIT RESERVE LEKÖTÖTT TARTALÉK 10. FIXED RESERVE 11. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 11. CONSOLIDATED PROFIT FORRÁSOK ÖSSZESEN LIABILITIES TOTAL IMMATERIÁLIS JAVAK 9. INTANGIBLE ASSETS a. immateriális javak a. intangible assets MUTATÓSZÁMOK/INDICATORS b. immateriális javak értékhelyesbítése b. value correction of intangible assets 10. TÁRGYI ESZKÖZÖK 10. MATERIAL ASSETS Megnevezés/ Mutatók számítása/ a. pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú, a. tangible assets for financial Description Formula for indicator calculation tárgyi eszközök and investment purposes b. nem közvetlen pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú, b. tangible assets other than (%) tárgyi eszközök for directly financial and investment purposes Tárgyi eszközök aránya Tárgyi eszköz/összes eszköz 35,70 21,64 12,83 7,14 16,78 c. tárgyi eszközök értékhelyesbítése c. value correction of tangible assets Ratio of tangible assets Tangible assets/total assets Forgóeszközök aránya Forgóeszköz/összes eszköz 11. SAJÁT RÉSZVÉNYEK 11. OWN SHARES 23,68 21,51 36,31 45,49 44,30 Ratio of current assets Current assets/total assets 12. EGYÉB ESZKÖZÖK 12. OTHER ASSETS Tôkeellátottság Saját tôke/összes forrás 73,13 72,51 25,45 79,50 86,24 a. készletek a. stocks Capital supply Equity capital/total supplies b. egyéb követelések b. other receivables Források aránya Kötelezettségek/saját tôke 36,15 37,40 290,44 25,00 15,83 Ratio of liabilities Liabilities/equity capital 13. AKTÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK 13. ACTIVE ACCRUALS Likviditás Forgóeszköz/rövid lejáratú kötelezettség a. bevételek aktív idôbeli elhatárolása a. active accrual of income ,56 79,31 49,13 228,74 402,01 Liquidity Current assets/short-term liabilities b. költségek, ráfordítások aktív idôbeli elhatárolása b. active accrual of expenses and costs Árbevételarányos jövedelmezôség Adózás elôtti eredmény/nettó árbevétel 14,66 12,51 11,59 20,68 39,25 c. halasztott ráfordítások c. deferred expenses Return on revenues Pre-tax profit/net revenues ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ASSETS TOTAL Eszközarányos jövedelmezôség Adózás elôtti eredmény/összes eszköz 30,13 25,34 24,99 41,23 54,14 Return on assets Pre-tax profit/total assets Ebbôl forgóeszközök Of which Current assets Vagyonarányos jövedelmezôség Adózás elôtti eredmény/saját tôke Befektetett eszközök Invested assets ,20 34,95 98,18 51,84 62,78 Return on capital resources Pre-tax profit/equity capital PÉNZÜGYI JELENTÉS FINANCIAL REPORT

20 EREDMÉNYKIMUTATÁS/PROFIT AND LOSS ACCOUNT Adatok E Ft-ban/Data in thousand HUF CASH FLOW KIMUTATÁS/CASH FLOW STATEMENT Adatok E Ft-ban/Data in thousand HUF FINANCIAL REPORT PÉNZÜGYI JELENTÉS A tételek megnevezése Name of items Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek 1. Interest received and similar income Korrigált adózás elôtti eredmény Corrected pre-tax profit Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások 2. Interest paid and similar expenses Céltartalékképzés, értékvesztés Creation of provisions, depreciation 0 66 KAMATKÜLÖNBÖZET (1 2) INTEREST BALANCE (1-2) Amortizáció Amortisation Bevételek értékpapírokból 3. Income from securities Selejtezés, tárgyi eszköz ért. Effect of elimination and depreciation 4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 4. Received (due) commission and fee income eredményre gyakorolt hatása of assets on the profit Kötelezettségek növekedése Increase in liabilities Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások 5. Paid (payable) commission and fee expenses Követelések csökkenése Decrease in liabilities 6. Pénzügyi mûveletek nettó eredménye 6. Net profit of financial activities Készletek csökkenése Decrease of stocks a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibôl a) from income of other financial service Ebbôl: kapcsolt vállalkozástól Including: from affiliated company Forgatási célú értékpapírok és részesedések csökkenése Decrease of securities for circulation and shares egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól from other business with interest Befektetési célú értékpapírok Decrease of securities b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból b) from the expenses of other financial services és részesedések csökkenése for investment and shares 7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl 7. Other income from business activities Beruházások Decrease in investments (beleértve a beruházási elôleget is) csökkenése (including investment advances) a) income from activities other than financial and a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei investment services Immateriális javak, tárgyi eszközök csökkenése Decrease in intangible and tangible assets Ebbôl: kapcsolt vállalkozástól Including: from affiliated company Aktív idôbeli elhatárolás csökkenése Decrease in active accruals egyéb részesedési viszonyban Passzív idôbeli elhatárolás növekedése Increase in passive accruals from other business with interest lévô vállalkozástól Részvénykibocsátás Issuing shares 150 b) egyéb bevételek b) other income Financial assets received permanently Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszköz 8. Általános igazgatási költségek 8. General administrative costs as per legal regulation a) személyi jellegû ráfordítások a) personnel expenses Visszavásárolt és bevont részvény, Repurchased and deleted shares vagyonjegy ellenértéke and property notes b) egyéb igazgatási költségek b) other administrative expenses Elengedett követelés Condoned receivable 36 Ebbôl: anyagjellegû költségek Including: material costs Készpénz- és számlapénzállomány-változás, Change in cash and account balance, 9. Értékcsökkenési leírás 9. Depreciation write-off amennyiben csökkenés if decrease 10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl 10. Other expenses related to business activities Összes forrás Total resources Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 11. Profit from regular (business) operations Ebbôl: PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS Including: PROFIT FROM FINANCIAL EREDMÉNYE AND INVESTMENT SERVICE NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS PROFIT FROM SERVICES OTHER EREDMÉNYE THAN FINANCIAL AND INVESTMENT 12. Rendkívüli bevételek 12. Extraordinary income 13. Rendkívüli ráfordítások 13. Extraordinary expenses 14. Rendkívüli eredmény 14. Extraordinary profits 15. Adózás elôtti eredmény 15. Profit before taxes Adófizetési kötelezettség 16. Taxes payable Adózott eredmény 17. Profit after taxes Általános tartalékképzés, -felhasználás 18. Creation and utilisation of general reserve 19. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 19. Use of profit reserves for dividends részesedésre and profit-sharing 20. Jóváhagyott osztalék és részesedés 20. Approved dividends and share 21. Mérleg szerinti eredmény 21. Balance sheet profit figure A TÁRSASÁG TÔKÉJÉNEK VÁLTOZÁSA/CHANGES IN COMPANY CAPITAL Adatok E Ft-ban/Data in thousand HUF Megnevezés Description Jegyzett tôke Subscribed capital Tôketartalék Capital reserves Eredménytartalék Profit reserves Lekötött eredmények Tied-up profits Mérleg szerinti eredmény Balance sheet profit figure Saját tôke Own capital Pénzforrások FINANCIAL LIABILITIES Pénzfelhasználás Utilisation of funds Tárgyévi társaságiadó-fizetési kötelezettség Corporate tax liability in the given year Osztalékfizetési kötelezettség Dividends payment liabilities Céltartalék-felhasználás, értékvesztés visszaírása Utilisation of provisions, depreciation, postcorrection Céltartaléktöbblet visszavezetése Postcorrection of provisions surplus Kötelezettségek csökkenése Decrease in liabilities Követelések növekedése Increase in receivables Készletnövekedés Increase of stocks Forgatási célú értékpapírok és részesedések növekedése Increase of securities for circulation and shares Befektetési célú értékpapírok és részesedések növekedése Increase of securities for investment and shares Beruházások Increase in investments (including investment (beleértve a beruházási elôleget is) növekedése advances) Immateriális javak, tárgyi eszközök növekedése Increase in intangible and tangible assets (bruttó érték) (gross value) Aktív idôbeli elhatárolások növekedése Increase in active accruals Passzív idôbeli elhatárolások csökkenése Decrease in passive accruals Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök Financial assets granted permanently as per legal regulation Visszavásárolt és bevont részvény, vagyonjegy névértéke Nominal value of repurchased and deleted shares and property notes Készpénz- és számlapénzállomány-változás, Change in cash and account balance, amennyiben növekedés if increase Összes felhasználás Utilisation total PÉNZÜGYI JELENTÉS FINANCIAL REPORT

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

G I R O E L S Z Á M O L Á S F O R G A L M I R T. 2 0 0 3 É V E S J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T

G I R O E L S Z Á M O L Á S F O R G A L M I R T. 2 0 0 3 É V E S J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T G I R O E L S Z Á M O L Á S F O R G A L M I R T. 2 3 É V E S J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T G I R O E L S Z Á M O L Á S F O R G A L M I R T. É V E S J E L E N T É S / A N N U A L R E P O R T 2

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

A GIRO Rt. tulajdonosi struktúrája 2002. március. Ownership Structure of Giro Ltd. March 2002

A GIRO Rt. tulajdonosi struktúrája 2002. március. Ownership Structure of Giro Ltd. March 2002 Éves jelentés Annual Report 2001 2002 A GIRO Rt. tulajdonosi struktúrája 2002. március Ownership Structure of Giro Ltd. March 2002 Bank név/name of Institution (Shareholder) db % Általános Értékforgalmi

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

G I R O Z R T. B I S Z R T.

G I R O Z R T. B I S Z R T. G I R O Z R T. B I S Z R T. 2 5 É V E S J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T g i r o Z r t. É V E S J E L E N T É s / A N N U A L r e p o r t 2 5 TARTALOMJEGYZÉK TABLE OF CONTENTS TULAJDONOSI szerkezet

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Sragner & Sragner Kft. már több mint 15 éve egyike Magyarország vezető irodabútor gyártó és forgalmazó vállalkozásainak. Nagy tapasztalattal rendelkezünk teljes beruházások és belsőépítészeti

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014) Release date: 22 January 2015 Next release: 26 January 2015. Vital events, January November 2014 Number 13 36% more maize was produced (Preliminary data of main crops, 2014) In 2014 the of all major crops

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

Adatközpontok felügyelete

Adatközpontok felügyelete Adatközpontok felügyelete A PlateSpin termékcsalád Hargitai Zsolt Sales Support Manager zsolt.hargitai@novell.hu Szolgáltatás-orientált adatközpont 2 Adatközpontok felügyelete 3 Miről lesz szó? 1 Fizikai

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása SAP konferencia 2008.szeptember 22. Tihany Copyright 2008 Open Text Inc. All rights reserved. Kárász Vilmos Sales Manager USER KFT vilmos.karasz@user.hu

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 2. Tavasz Kupa Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 1,/ A verseny célja: Az uszonyos-, és búvárúszás népszerűsítése, versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása. 2,/ A verseny rendezője: HÓD

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade. Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.hu info@madachtrade.hu bemutatkozás Bemutatkozás A Madách Trade Center

Részletesebben

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008)

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008) Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds In compliance with its legal reporting obligation (pursuant to Paragraph 24 Section 2 of the Government Decree No. 281/2001 (XII.26.)

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Márkaépítés a YouTube-on

Márkaépítés a YouTube-on Márkaépítés a YouTube-on Tv+ Adj hozzá YouTube-ot, Google Ground, 2016 Március 7. Bíró Pál, Google - YouTube 9,000,000 INTERNETTEL BÍRÓ ESZKÖZÖK VOLUMENE GLOBÁLISAN WEARABLES OKOS TV 8,000,000 7,000,000

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fogalmak Fizetési művelet: a fizetésre kötelezettés a kedvezményezettközötti tranzakció,

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

1) Végdátum mérföldkövei, elvárások az euró zónában és azon kívül. 3) A SEPA irányítás lehetséges változási irányai.

1) Végdátum mérföldkövei, elvárások az euró zónában és azon kívül. 3) A SEPA irányítás lehetséges változási irányai. A SEPA végdátum szabályozás mérföldkövei és hatása az EU tagországokra; SEPA irányítás 1) Végdátum mérföldkövei, elvárások az euró zónában és azon kívül. 2) SCT, SDD és kártya migráció státusza. 3) A SEPA

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

SOPHOS simple + secure. A dobozba rejtett biztonság UTM 9. Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS

SOPHOS simple + secure. A dobozba rejtett biztonság UTM 9. Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS SOPHOS simple + secure A dobozba rejtett biztonság UTM 9 Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS SOPHOS simple + secure Megint egy UTM? Egy újabb tűzfal extrákkal?

Részletesebben

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service]

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] The first 4 buildings [office & service] - Az első négy épület Mester út A B Building A, B Completion in 2007 A, B épület Befejezés:

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Érettségi tétel az IT vizsgán: Felhő

Érettségi tétel az IT vizsgán: Felhő Érettségi tétel az IT vizsgán: Felhő Zsemlye Tamás Október 05, 2014 HTE Infokomm 2014 DEFINÍCIÓ 3 ÚT A FELHŐ FELÉ Standardizált -> Virtualizált -> Menedzselt -> Dinamikus -> Automatizált 4 4 REFERENCIA

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

SAS Enterprise BI Server

SAS Enterprise BI Server SAS Enterprise BI Server Portik Imre vezető szoftverkonzulens SAS Institute, Magyarország A SAS helye a világban 280 iroda 51 országban 10,043 alkalmazott 4 millió felhasználó világszerte 41,765 ügyfél

Részletesebben

Analitikai megoldások IBM Power és FlashSystem alapokon. Mosolygó Ferenc - Avnet

Analitikai megoldások IBM Power és FlashSystem alapokon. Mosolygó Ferenc - Avnet Analitikai megoldások IBM Power és FlashSystem alapokon Mosolygó Ferenc - Avnet Bevezető Legfontosabb elvárásaink az adatbázisokkal szemben Teljesítmény Lekérdezések, riportok és válaszok gyors megjelenítése

Részletesebben

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony ellátást támogató finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon Dózsa Csaba, Budapesti Corvinus Egyetem Kiss Zsolt, Nagy Júlia, Kerekesné Ketzer Éva,

Részletesebben

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract Csiszár Csaba Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék 1111 Budapest Bertalan Lajos u. 2. 618.sz. csiszar@kku.bme.hu Tel.: (1) 463-19-26 Fax: (1) 463-32-69

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

ELO Digital Office ERP integráció

ELO Digital Office ERP integráció ELO Digital Office ERP integráció Lázár Péter ECM Business Unit Manager peter.lazar@itelligence.hu Enterprise Content Management www.elo.com Miért kell ERP integráció? Hozzáféréseket szabályozni és auditálni

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Összegzés és hogyan tovább

Összegzés és hogyan tovább Összegzés és hogyan tovább www.eu-egee.org egee INFSO-RI-508833 We learnt about grids Grids are: heterogenous, dynamic, distributed, wide area infrastructures primarily used for high-performance computing

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben