Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció"

Átírás

1 Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés évfolyam HELYI TANTERV 2014

2 Tartalomjegyzék Óraszámok Szakközépiskola Kereskedelem ágazat... 3 Óraszámok Érettségire épülő szakképzés kereskedő... 6 Szakközépiskolai képzés évfolyam Munkahelyi egészség és biztonság... 9 Kommunikáció Marketing Marketing alapjai Marketing marketing a gyakorlatban Az áruforgalom tervezése, irányítása elemzése elmélet Az áruforgalom tervezése, irányítása elemzése Vezetési ismeretek Az áruforgalom tervezése, irányítása elemzése gyakorlat Az áruforgalom lebonyolítása Áruforgalom Az áruforgalom lebonyolítása Áruforgalom gyakorlata Érettségire épülő szakképzés 1/13.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 5/13. és 2/14. évfolyam Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Vállalkozások működtetése Vállalkozási ismeretek elmélet Vállalkozások működtetése Vállalkozási ismeretek gyakorlat A kereskedelmi egység működtetése elmélet A kereskedelmi egység működtetése gyakorlat A főbb árucsoportok forgalmazása Áruismeret és forgalmazás Élelmiszer- és vegyiáru A főbb árucsoportok forgalmazása Áruismeret és forgalmazás Ruházat A főbb árucsoportok forgalmazása Áruismeret és forgalmazás bútor- és lakástetil A főbb árucsoportok forgalmazása Áruismeret és forgalmazás műszakicikk Számonkérés, értékelés A főbb árucsoportok forgalmazása Értékesítés idegen nyelven

3 Óraszámok Szakközépiskola Kereskedelem ágazat kereskedő, logisztikai ügyintéző tantárgy Magyar nyelv és irodalom évfolyam Idegen nyelvek Matematika Etika 1 36 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Fizika Kémia Földrajz Biológia egészségtan Művészetek* 1 36 (ének) 1 32 (rajz) Informatika Kommunikáció Testnevelés és sport Osztályfőnöki

4 Összes közismereti óra elmélet gyakor -lat elmélet gyakor -lat elmélet gyakor -lat Szakmai modulok/tantárgyak elmélet gyakor -lat Munkahelyi 0,5 egészség és biztonság 18 Kommunikáció Marketing 1 2 Marketing alapjai Marketing Marketing a gyakokrlatban Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése üzleti tevékenység tervezése, elem zése Az áruforgalom tervezése, irányítása, 1 elemzése vezetési isme- 32 retek Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Üzleti tevé kenység a gyakorlatban Az áruforgalom lebonyolítása - Áruforgalom 1, Az áruforgalom lebonyolítása Áruforgalom gyakorlata Összefüggő gyakorlat Marketing Áruforgalom tervezése Áruforgalom

5 lebonyolítása szakmai óra Összes szakmai óra Összes óra A kiemelt órák a szabad sáv terhére kerültek beállításra

6 Óraszámok Érettségire épülő szakképzés kereskedő Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I Marketing Marketing alapjai Marketing Marketing a gyakorlatban Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése vezetési ismeretek Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Üzleti tevékenység a gyakorlatban Az áruforgalom lebonyolítása Áruforgalom A vállalkozások működtetése Vállalkozási ismeretek A vállalkozások működtetése Vállalkozási ismeretek gyakorlat A kereskedelmi egység működtetése A működtetés szabályai A kereskedelmi egység működtetése - A működtetés szabályai gyakorlat A főbb árucsoportok forgalmazása áruismeret és forgalmazás elmélet 0, , /13 1/13 2/ elmélet 0, , elmélet 0, ,5 240 Szakmai modulok/tantárgyak gyakorlat gyakorlat gyakorlat

7 A főbb árucsoportok forgalmazása Értékesítés idegen nyelven osztályfőnöki óra testnevelés Bolti gyakorlat Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Üzleti tevékenység a gyakorlatban Az áruforgalom lebonyolítása Áruforgalom gyakorlata A főbb árucsoportok forgalmazása Értékesítési gyakorlat nap nap Összefüggő gyakorlat szakmai óra Összes óra A kiemelt órák a szabad sáv terhére kerültek beállításra nap

8 Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Kereskedő Szakközépiskolai képzés évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KECSKEMÉT 2014

9 Munkahelyi egészség és biztonság Kereskedelem ágazat kereskedő Szakközépiskola 9.évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KECSKEMÉT 2014

10 Óraszám a 9. évfolyamon: heti 0,5 óra évi 18 óra Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 18 óra Célok, feladatok A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák elsajátíttatása. Nincsen előtanulmányi követelmény. Témakörök Munkavédelmi alapismeretek 4 óra Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése. A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi épségére A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők. A megelőzés fontossága és lehetőségei A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. Munkavédelem, mint komple fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) Veszélyes és ártalmas termelési tényezők A munkavédelem fogalomrendszere, források A munkavédelemről szóló évi XCIII törvény fogalom meghatározásai. Munkahelyek kialakítása 4 óra

11 Munkahelyek kialakításának általános szabályai A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. Szociális létesítmények Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, megfelelősége. Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet. Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. Anyagmozgatás Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése Raktározás Áruk fajtái, raktározás típusai Munkahelyi rend és hulladékkezelés Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem célja, eszközei. Munkavégzés személyi feltételei 2 óra A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. Munkaeszközök biztonsága 2 óra Munkaeszközök halmazai Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. Munkaeszközök dokumentációi

12 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs követelményei, és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. Munkaeszközök veszélyessége, eljárások Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények. Munkakörnyezeti hatások 2 óra Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és keverékek, stressz) Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei. A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a munkahelyen. A kockázat fogalma, felmérése és kezelése A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége Munkavédelmi jogi ismeretek 4 óra A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati mi-

13 niszterek rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok. Balesetek és foglalkozási megbetegedések. Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés eszköze. Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai. A képzés javasolt helyszíne Osztályterem, informatika szaktanterem A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek A tanulói tevékenység Sorszám Alkalmazott oktatási szervezeti kerete Alkalmazandó eszkö- módszer neve csozök és felszerelések egyéni osztály port Szakkönyvek, munkavédelmi 1.1 magyarázat tárgyú jogszabá- lyok Munkabaleset, foglalkozási 1.2. megbeszélés megbetegedés elem- zése 1.3. szemléltetés Oktatófilmek (pl.

14 1.4. házi feladat 1.5. teszt NAPO) Sorszám A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák Tanulói tevékenységforma Információ feldolgozó tevékenységek Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel Ismeretalkalmazási tevékenységek, feladatok gyakorló Szöveges előadás egyéni felkészüléssel Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok) Egyéni Csoportbontás Osztálykeret Alkalmazandó eszközök és felszerelések A tanult (vagy egy választott) szakma szabályainak veszélyei, ártalmai A tantárgy értékelésének módja A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 54. (2) a) pontja szerinti értékeléssel. Az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A számonkérés elvei Az értékelés legyen objektív, érvényes és megbízható. Célja a tanulók felkészültségének, tudásának folyamatos ellenőrzése. Sokoldalú értékelési rendszer, változatos értékelési formák. Az értékelés feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak, a tantárgy jellegének. A számonkérés, értékelés eljárási szabályai

15 A tanulók munkájának ellenőrzése, értékelése folyamatosan, naponta történik. Az írásbeli munkák (füzetvezetés, feladatlapok, házi feladatok) ellenőrzésére is sor kerül a tanórák folyamán. Az írásos tanulói munkák javításának határideje témazáró dolgozatnál két hét, röpdolgozat esetében 1 hét. A dolgozatokat az adott tanév végéig kell megőrizni, addig megtekinthetőek a tanuló, illetve a szülők által is. Az érdemjegyek nem egyenértékűek. A témazáró összefoglaló jellegű dolgozatok nagyobb súllyal esnek latba, ezért ezeket az osztályozó naplóban is meg kell különböztetni a többi érdemjegytől. Beírásuk a naplóba piros színnel történik. Az osztályzatok megállapításakor az átlag kiszámításánál a témazáró jegyek súlyozottan veendők figyelembe. Összeadáskor is, és az osztószám meghatározásakor is duplán kell őket számításba venni. A félévi osztályzat az addig szerzett jegyek átlaga. Az év végi osztályzat az addig szerzett jegyek (szeptembertől júniusig) átlaga. jegyek átlaga érdemjegy 0-1,74 elégtelen (1) 1,75-2,74 elégséges (2) 2,75-3,74 közepes (3) 3,75-4,49 jó (4) 4,50-5,00 jeles (5) A számonkérés formái, és a tanulók értékelésének követelményei Az írásbeli méréseken kívül sor kerül szóbeli számonkérésekre is, amikor a tanulók önállóan fejtik ki gondolataikat egy-egy témáról. A tanár minden órán bármely tanítványát feleltetheti. A felelet értékelésének elsősorban az előző óra tananyagára kell irányulnia. Ha nem volt jelen a tanuló az előző órán, akkor a legutóbbi jelenléte szerinti óra anyagából kell felelnie. A tanulónak lehetőséget kell adni, hogy önállóan összefüggően mondhassa el, amit megtanult. Kérdések feltevésére ezt követően sor kerülhet, azoknak segítő szándékúnak kell lenniük. Érdemjegyet kaphat a tanuló szóbeli feleletre, írásbeli munkára, önálló kiselőadásra, tanórai munkára, szorgalmi feladatra, tanulmányi versenyen való részvételre. Szóbeli felelet: az elmúlt órán feldolgozott anyagból, néhány ismétlő kérdéssel, amelyek a korábbi tananyag kiemelten fontos összefüggéseire vonatkoznak. Röpdolgozat: Az egész osztály, vagy néhány tanuló beszámoltatása, előzetes bejelentés nélkül. Írásbeli felelet az elmúlt órán feldolgozott anyagból, néhány ismétlő kérdéssel, amelyek a korábbi tananyag kiemelten fontos összefüggéseire vonatkoznak. Ellenőrző dolgozat: a feldolgozott tananyag részegységének számonkérése. Témazáró dolgozat: a feldolgozott tananyag nagyobb, zárt egységének számonkérése. Megírásának időpontját legalább 1 héttel korábban közölni kell a tanulókkal. Ha a tanuló a dolgozatírás napján hiányzik, a hiányzás megszűnését követő tanítási órán pótló dolgozatot köteles írni. A tanuló a szaktanár engedélyével javító dolgozatot írhat tanítási órán, vagy azon kívül. Ennek a dolgozatnak a megírását a tanuló nem követelheti. Egy tanítási napon belül legfeljebb 3 témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni. Az osztályzatok megállapítása

16 A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból félévente legalább három jeggyel kell rendelkeznie ahhoz, hogy félévkor és tanév végén osztályozható legyen. A heti 1 órában oktatott tantárgyak esetén kívánatos legalább 2 érdemjegy. A tanulók teljesítménye csak egész jeggyel értékelhető, törtjegyet és egyéb jelöléseket a naplóban nem használunk. Az egyes érdemjegyeket azok keletkezésekor a naplóba és az ellenőrző könyvbe beírjuk. A tanuló szóbeli feleleteinek, írásbeli munkáinak értékelése nyilvános, és indokolandó. Nem kerülhet olyan érdemjegy a naplóba, amelyről a tanuló nem tud, a tanuló tartós hiányzása kivételével. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító pedagógusok. teljesítmény érdemjegy 0-39% elégtelen (1) 40-55% elégséges (2) 56-70% közepes (3) 71-85% jó (4) % jeles (5) Önmagában a felszerelés hiánya érdemjeggyel nem értékelhető, csak akkor, ha a tanítási órán történő számonkérésben rögzített feladat teljesítéséhez az szükséges. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok maghatározásának elvei Írásbeli feladatok A tanuló köteles az órai munkához kapcsolódó, arányos írásbeli házi feladatot elkészíteni, az órán azt bemutatni. A házi feladat el nem készítésének nem következménye az elégtelen osztályzat, annak anyaga azonban a diáktól felelet formájában számon kérhető. A tanulónak a megfelelő idő biztosításával (2-3 hét) írásban egyszer-egyszer feladatul adható házi dolgozat készítése is, ennek értékelése az iskolai dolgozatokhoz hasonlóan történhet. Az őszi, téli, tavaszi szünetekre nem adható az órai haladást biztosító házi feladatok többszöröse. Szóbeli feladatok A tananyag arányos része óráról órára megtanulandó feladat a diák számára. Nagyobb anyag egészének ismerete várható el dolgozatnál. A diák önként vállalkozhat kiselőadás készítésére. A tanuló önként vállalkozhat tanulmányi versenyen való részvételre. A továbbhaladás feltételei: Alapvető munkajogi ismeretek a munka- és balesetvédelem, valamint a személyi feltételek,

17 és a munkahelyi környezeti hatások ismerete. Alkalmazható tankönyvek és taneszközök: Dr. Koch Mária: A munkahelyi egészség és biztonság alapjai (NS-NS ) jogszabálygyűjtemény (elektronikus, internetes) számítógép és perifériái projektor internet hozzáférés

18 Kommunikáció Kereskedelem ágazat Szakközépiskola 10. évfolyam 2014

19 Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy a tanulók elsajátítsák és tudatosan alkalmazzák a helyes beszédtechnikát, valamint az írásbeli kommunikáció alapszabályait. Legyenek tisztában az emberi érintkezés kultúrájának fontosságával. Ismerjék meg önmagukat, és sajátítsák el a közvetlen és tágabb értelemben vett környezetünkhöz való alkalmazkodás képességét. A megszerzett kommunikációs ismeretek lehetővé teszik a konfliktusok elkerülését vagy helyes kezelését, a családi, baráti és későbbi munkakapcsolatok helyes alakítását, az empátia és az együttműködés képességének megszerzését. Célja tehát a személyiségfejlesztés, az egyéni és a szakmai sikerek elérésének kommunikációs eszközökkel történőelősegítése. Fejlesztési követelmények A tanuló ismerkedjen meg a kommunikáció fogalmával, történeti kialakulásával. A tanuló sajátítsa el a helyes beszédtechnikát, a mondat és szövegfonetikai eszközök helyes használatát. Tudja alkalmazni a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és kapcsolatlezárás kultúrált módját. Tanulja meg az írásbeli kommunikáció legelterjedtebb formáit. A tanuló tanulja meg az érintkezés kultúrájának fontosságát, sajátítsa el kommunikációs technikát, ismerje meg a kommunikációs zavarok okait. A tanuló ismerje meg az önismeret forrásait, komponenseit. Önismeret fejlesztőgyakorlatok útján tanulja meg a tárgyilagos emberismeret jelentőségét, és feltétlenül sajátítsa el a konfliktuskezelés képességét. A tanuló szerezzen ismereteket az üzleti kommunikáció eszközrendszeréről, speciális jegyeiről. Legyen képes megkülönböztetni a tárgyalási helyzetet más kommunikációs helyzettől. Tudja értelmezni az együttműködés és kommunikáció elvét. Ismerkedjen meg a tárgyalási stílus, stratégia és taktika fogalmával. Éves óraszám: 36 óra (heti 1) Témakörök Az emberi kommunikáció alapfogalmainak megismerése. A kommunikáció kódjainak gyakorlati példákon keresztül történőelsajátítása (a nemverbális jelek, a verbális jelek, a szóbeli kommunikáció, a kommunikációs kapcsolatok, az írásbeli kommunikáció). Az érintkezés kultúrájának fogalmi tisztázása, kommunikációs technikák begyakorlása (a kommunikációs zavarok, kommunikációs technikák). Ön- és társismeret képességének kifejlesztése, az önkifejezés lehetőségeinek megismerése (önelemzés, önreprezentáció, önkifejezés, érzések, érzelmek, gondolatok kifejezése, a kommunikációs stílusok használata, a hatékony, sikeres kommunikáció akadályai, konfliktuskezelés).

20 A szakma és kommunikáció kapcsolatának tisztázása, a különbözőkommunikációs csatornák bemutatása (üzleti kommunikáció, mint alkalmazott kommunikáció, üzleti tárgyalás, a sikeres tárgyalófél, tárgyalási készségek, tulajdonságok, tárgyalási stílus, stratégia, taktika). TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK TÉMAKÖRÖK TARTALMAK ÓRASZÁM A kommunikáció alapfogalmai, kódjai a kommunikáció fogalma, kialakulása, modellje nemverbális jelek, verbális jelek fajtái a közlési csatornák szerint szóbeli kommunikáció, írásbeli kommunikáció típusai 6 Az érintkezés kultúrája, kommunikációs technikák Önismeret, társismeret, önkifejezés Szakma és kommunikáció Önismereti tréning nonverbális kommunikáció a társas érintkezés kultúrájának fogalma kommunikációs zavarok, kommunikációs technikák kommunikációs technikák begyakoroltatása önelemzés, önreprezentáció, önkifejezés érzések, érzelmek, gondolatok kifejezése kommunikációs stílusok használata a hatékony, sikeres kommunikáció akadályai konfliktuskezelés A személyiséget meghatározó tényezők: temperamentumtípusok az egyén külvilághoz való viszonya testalkat alapján beállítódás szerint az üzleti kommunikáció, mint alkalmazott kommunikáció kommunikációs csatornák üzleti tárgyalás a sikeres tárgyalófél, tárgyalási készségek, tulajdonságok tárgyalási stílus, stratégia, taktika az üzleti életben fontos kommunikációs készségek (beszédkészség, nyelvtudás, helyesírás, írásmunkák külalakja, testbeszéd, gesztusok) bemutatkozás, szakmai önéletrajz, pályázat, állásinterjú

21 A továbbhaladás feltételei A tanuló az értékelésnél megadott szempontok alapján a tantárgyi követelményeknek eleget tett, hiányzásai nem érik el a tanórák 30 százalékát. A tanuló ismerje a kommunikáció fogalmát, történeti kialakulását. A tanuló kommunikációjára a helyes beszédtechnika, a mondat- és szövegfonetikai eszközök helye használata legyen jellemző. Tudja alkalmazni a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és kapcsolatlezárás kultúrált módját. Ismerje az írásbeli kommunikáció legelterjedtebb formáit. A tanuló legyen tisztában az érintkezés kultúrájának fontosságával, legyen birtokában a különbözőkommunikációs technikáknak, ismerje a kommunikációs zavarok okait. A tanuló ismerje az önismeret forrásait, komponenseit. Önismeret fejlesztőgyakorlatok útján képes legyen felmérni a tárgyilagos emberismeret jelentőségét, és elsajátítani a konfliktuskezelés képességét. A tanuló ismerje az üzleti kommunikáció eszközrendszeréről, speciális jegyeit. Legyen képes megkülönböztetni a tárgyalási helyzetet más kommunikációs helyzettől. Tudja értelmezni az együttműködés és kommunikáció elvét. Ismerje a tárgyalási stílus, stratégia és taktika fogalmát. Tudjon önállóan szakmai önéletrajzot írni. Ellenőrzés, értékelés: Mérés, értékelés A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A számonkérés elvei: A tanulók tudásának értékelése- amennyiben az egyes iskolatípusra vonatkozó helyi tanterv másként nem tartalmazza a tanórán nyújtott szóbeli és írásbeli feleletek alapján történik. A számonkérés célja a tanulók ismeretének ellenőrzése, értékelése meghatározott szempontok alapján, amely kiterjed a tanórán nyújtott szóbeli és írásbeli feletekre is. Az érdemjegyek és az osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). Alapvető értékelési alapelv az objektivitás, a tanuló számára is egyértelmű értékelés. Az értékelési rendszer sokoldalú kell, hogy legyen, mind az írásbeli, mind a szóbeli számonkérést illetően. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formája, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Szóbeli számonkérés: Szóbeli felet: az elmúlt órán feldolgozott anyagból (hiányzás esetén annak az órának az a tananyagából amelyen a tanuló jelen volt), ismétlő kérdésekkel Önálló kiselőadás: előre megbeszélt, megadott témából Tanórai munka értékelése: egyéni munka, páros munka, csoportmunka keretében Írásbeli számonkérés: A tanulók tanítási órákon a szóbeli feleletek mellett írásban is beszámoltathatók, feleltethetők. Az írásbeli feleletek formái: - témazáró dolgozat

22 - röpdolgozat - házi dolgozat Röpdolgozat: Röpdolgozatot előzetes bejelentés nélkül minden órán írathat a tanár egyes tanulókkal v. az egész osztállyal. A röpdolgozat témája az aznapi órára feladott tananyag. Témazáró dolgozat: Nagyobb tananyagot felölelő dolgozat időpontját megírása előtt legalább egy héttel korábban közölni kell a tanulókkal. Az előre bejelentett írásbeli témazáró dolgozatot minden tanulónak meg kell írnia. Ha a tanuló a dolgozatírás napján indokoltan és igazoltan hiányzik a hiányzás megszűnését követő tanítási órán pótló dolgozatot köteles írni. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelés érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító pedagógusok. A tanuló a szaktanár engedélyével javító dolgozatot írhat tanítási órán, vagy azon kívül. A javító dolgozat megírását a tanuló nem követelheti. Ha a javító dolgozat tanítási órán kerül megírásra, illetve ha a tanítási órán kívül megírt dolgozat beadásra kerül a dolgozatra adott érdemjegyet a naplóba be kell írni. Ha a diák folyamatosan hárít, akkor kijelölhető pótló dolgozat írása tanórán kívül. Az otthoni felkészüléshez (házi feladat) előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Írásbeli feladatok: A tanuló köteles az órai munkához kapcsolódó arányos írásbeli házi feladatot elkészíteni és azt a tanórán bemutatni. A házi feladat el nem készítésének nem következménye az elégtelen osztályzat, annak anyaga azonban a diáktól felelet formájában a tanórán számon kérhető. A tanulóknak megfelelő idő biztosításával (2-3 hét) írásban egyszer-egyszer feladatul adható házi dolgozat elkészítése is, ennek értékelése az iskolai dolgozatokéhoz hasonlóan történhet. Az őszi, téli, tavaszi szünetekre nem adható az órai haladást biztosító házi feladatok többszöröse. Nem adható indokolatlanul sok feladat még pedagógiai célzattal sem, csak szokásos házi feladattal arányos mértékű. Szóbeli feladatok: A tananyag arányos része óráról órára megtanulandó feladat a diák számára. A nagyobb anyag egészének ismerete várható el záró felelésnél vagy dolgozatnál. A diák önként vállalkozhat a tantervi követelményeken felül kisbeszámoló, előadás készítésére, ezt írásban is elkészítheti, de szóban önállóan kell előadnia.

23 A tanuló önként vállalkozhat tanulmányi versenyeken való részvételre, ugyancsak önkéntes az erre való felkészülése. Értékelési alapelvek: - az értékelés legyen objektív, érvényes és megbízható - sokoldalú legyen az értékelési rendszer, a pedagógusok alkalmazzanak változatos értékelési formákat - az értékelés feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak, a tantárgy jellegének A tanulók munkájának ellenőrzése, értékelése folyamatosan, naponta történik. Az írásbeli munkák (füzetvezetés, feladatlapok, házi feladatok) ellenőrzésére is alkalmat kell teremteni a tanórák folyamán. Az írásbeli méréseken kívül nagy hangsúlyt kell fektetnünk a szóbeli számonkérésekre is, arra, hogy a tanulók önállóan fejthessék ki a gondolataikat egy-egy témáról. A tanár minden tanítási óráján bármely tanítványát feleltetheti. A felelet értékelésének elsősorban az előző óra tananyagára kell irányulnia. Ha nem volt a diák az előző órán, akkor a legutóbbi jelenléte szerinti óra anyagából kérhető számon. A tanulónak lehetőséget kell adni, hogy önállóan összefüggően mondhassa el, amit megtanult. Kérdések feltevésére ezt követően kerülhet sor, amennyiben indokolt. A kérdéseknek segítő szándékúaknak kell lennie. Érdemjegyet kaphat a tanuló: - szóbeli feleletre - írásbeli munkára - önálló kiselőadásra - tanórai munkára - szorgalmi feladatra - tanulmányi versenyen való eredményes részvételre A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelés érdekében minden tantárgyból félévente legalább három jeggyel kell rendelkeznie ahhoz, hogy félévkor és tanév végén osztályozható legyen. A heti egy órában oktatott tantárgyak esetén kívánatos legalább 2 érdemjegy. A tanulók teljesítménye csak egész jeggyel értékelhető, törtjegyet és egyéb jelöléseket a naplóban nem használunk. Az egyes érdemjegyeket azokat keletkezésekor a naplóba írjuk be és közöljük a tanulóval, ill. az ellenőrző könyvön keresztül a szülőkkel is. Az egyes érdemjegyeket a tanulók írják be az ellenőrző könyvbe, és az osztályfőnök időnként ellenőrzi annak megtörténtét. Önként vállalt feladat esetén a tanuló dönthet, hogy a pedagógus által megajánlott érdemjegyet elfogadja-e. A tanuló szóbeli feleleteinek, írásbeli munkáinak értékelés nyilvános és indokolandó. A szóbeli feleletek és az írásos tanulói teljesítmények érdemjegyét kötelező a tanulóval ismertetni. Nem kerülhet olyan érdemjegy az osztálynaplóba, amelyről a tanuló nem tud, a tanuló tartós hiányzása kivételével. Szóbeli feleletek, témazáró dolgozat: Teljesítmény Érdemjegy 0-39 % Elégtelen (1) % Elégséges (2) % Közepes (3) % Jó (4) % Jeles (5) A differenciálás módjai Módszerek, tanulásszervezési módok

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium MAKÓI NÁVAY LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fa.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai program 9.-14.

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő

Részletesebben

Szakmai program OKJ szakképesítések

Szakmai program OKJ szakképesítések Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program OKJ szakképesítések Pénzügyi-számviteli ügyintéző Szoftverfejlesztő OKJ 1 Tartalomjegyzék Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés...

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Intézményi Szakmai Program

Intézményi Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Szakmai Program a kifutó képzésekre 2013. BEVEZETŐ Az iskola a szakképzésről szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet részt a szakképzés

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Tisztában van azzal, hogy a természettudományos megismerés alapja a megfigyelés, a célzott kísérlet és a

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM...

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 1. 1. Kedves Olvasó!... 4 1. 2. Rövid iskolatörténet... 4 1. 3. Intézményünk fő tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 4 1. 3. 1. Alapvető szakfeladataink:...

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Készítette: Kissné Budai Katalin közgazdász szaktanár, igazgató-helyettes Wachtler Edina

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai (kivonat az iskola SZMSZ-ből) A házi feladat a tanulók önálló, a tanítási órák között végzett tevékenységén alapuló oktatási módszer. A pedagógus szerepe

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll (modul száma: 1614-06) modul tanításához és értékeléséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2008. 1 TARTALOMJEGYZÉK A MÓDSZERTANI

Részletesebben