VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VLADA REPUBLIKE SRBIJE"

Átírás

1 EVROPSKA UNIJA VLADA REPUBLIKE SRBIJE VLADA RUMUNIJE Strukturni fondovi PROGRAM Investiranje u vašu budućnost! PREKOGRANIČNE IPA program prekogranične saradnje Rumunija Republika Srbija je finansiran od strane Evropske Unije u okviru SARADNJE instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA) i sufinansiran od strane država učesnica programa. Za više informacija posetite sajt

2 Tisztelt polgárok, a Szociális Kalauz lehetővé teszi Önöknek, hogy jogaikat egyszerűbben és gyorsabban megvalósíthassák a következő területeken: A szociális védelem alapjogai Bővített szociális védelemre való jog Gyermekpótlékra való jog Kismama és csecsemővédelemre való jog Rokkantsági és hadirokkant védelmére való jog Kedvezmények TV előfizetésnél, áram, telefon, kommunális szolgáltatásnál, valamint személyszállítás díjszabásánal Szükséges iratok. A Szociális Kalauz a határon átnyúló kezdeményezéseket tartalmazza, amely a hátrányos helyzetű személyek bevonásával jött létre. A határon átnyuló IPA programok a Románia és a Szerb Köztársaság közötti együttműködéseként valósult meg, amelyet az Európai Unió, mint előcsatlakozást támogató eszközt (IPA), valamint az ebben társfinanszírozóként részt vevő államok támogattak. A Szociális Kalauz a releváns intézmények együttes munkájának eredménye, amely Ada község területén valósult meg. Közreműködésükért külön köszönetet érdemelnek: Szerbiai villanygazdaság (EPS), Telekom Szerbia, Szociális Védelmi Központ, Idősek klubja Mohol, Ada község Ügyfélfogadó és szolgáltató irodája, a szegénység csökkentésével foglalkozó Bizottság irodája, valamint Ada község Önkormányzata , Ada Kiadó: Duga - Ada Civil Szervezet Ada Kontakt : Felszabadulás tér 1. szám Ada Telefon/Fax: 024/ Szerző: Duga - Ada Civil Szervezet és munkatársai A megjelenített képek az internetről származnak. Példányszám: 200 A szociális útmutatóban megjelenő tartalom csak tájékoztató jellegű. Ez az útmutató felhasználható a törvényben álló információk helyettesítésére. Az adai Duga - Ada szervezet minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy e füzetben megjelenő információ helyes legyen, viszont annak pontossága nem garantálható, ezért nem vállal felelősséget a kalauz pontosságáért, teljességéért és az információk hitelességéért. Az ebben található információkat és anyagokat mindenféle garancia nélkül közöljük. Az adai Duga - Аda kizár minden felelősséget akár közvetlen, közvetett, véletlen egybeeső, következményi vagy bármilyen egyéb különleges kárért, amely kapcsolatos lehet a Szociális kalauzban közölt információkkal.

3 SZOCIÁLIS VÉDELEM Ada község polgárai a szociális védelemből eredő jogaikat a Szociális védelemről és az állampolgárok szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény alapján valósítják meg. A POLGÁROK ANYAGI BIZTONSÁGA Az egyén vagy család akkor jogosult anyagi ellátásra, ha nincs bevétele vagy az a létminimum alatt van, amennyiben munkaképtelen, nincs eltartója vagy az nem tudja őt támogatni, nem rendelkezik vagyonnal vagy az nem elegendő, illetve más úton nem tudja biztosítani a létminimumot a megélhetéshez. Az eljárás a törvényből eredő jogok megvalósítására ingyenes. A szociális védelem alapjogai 1. Anyagi ellátás - pénzsegély 2. Ápolási és gondozási pótlék 3. Segély a rokkantak-fogyatékosok szociális foglalkoztatására 4. Házi segélynyújtás, nappali tartózkodás, ideiglenes elhelyezés a menhelyen, elhelyezés szociális otthonban vagy más családban 5. A szociálisvédelemi szolgáltatás 6. Az intézménybe vagy más családba való elhelyezés alkalmával felszerelés biztosítása 7. Egyszeri segély 1

4 A TÖRVÉNYBŐL EREDŐ JOGOK (A munkaügyi, foglalkoztatási és szociálpolitikai Minisztérium biztosítja az eszközöket) 1. A család anyagi ellátására való joga Szociális segélyre való jogát megvalósíthatja egyedül élő személy, vagy család, amennyiben nincs, vagy kevesebb jövedelme van a törvényben megállapított létminimum szintjétől. Munkaképtelen a törvény alapján 1. A nő, aki idősebb 60 évnél férfi, aki idősebb 65 évnél 2. A gyermek 15 éves koráig, vagy a középiskolai tanulmányai befejezéséig, amennyiben rendes hallgató 3. Munkaképtelen személy, a Nyugdíj és rokkantbiztosítási törvény értelmében az a személy, akinek állapotát a Nyugdíj és rokkant biztosítási Bizottság megállapítja. A törvényből eredő jogok és kötelezettségek megvalósítására, az egyén, valamint a család következő bevételeit és jövedelmét vesszük figyelembe: 1. A kérelem benyújtása előtti 3 hónap nettó átlag keresete, havi kimutatásban, 2. A mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem, 3. Ingatlanok, illetve ingóságok bérbeadásából eredő jövedelem, 4. Más vagyoni jogból eredő jövedelem, 5. Az eltartási kötelezettségből eredő jogok, rokoni és más kapcsolatból, 6. Nem bejegyzett átlagjövedelem, melyet a kérelem benyújtása előtti 3 hónapban valósított meg a család, 7. Önálló munkával megvalósított jövedelem, melynek alapjául a nyugdíjbiztosítási járulék elszámolása szolgál a folyó év folyamán. Anyagi ellátás a szociális segélyt havi összegben állapítják meg, melyet a szociális létminimum meghatározott szintje és a család vagy egyén havi átlag jövedelme közötti különbség képezi. Az anyagi támogatást a kérelem napjától számítva hagyják jóvá. 2

5 A segélyhez szükséges iratok: 1. Igazolvány felmutatása és annak fénymásolata, 2. Anyakönyvi kivonat (minden családtagnak lehet fénymásolat is), 3. Bizonylatok: a vagyoni állapotról, bankszámláról, értékpapírról, az elidegenített ingóság - ingatlan értékéről (beszerezhetők: kataszter, bankok, adóügyi osztály), 4. Bizonylat a munkanélküliségről munkaközvetítőből, 5. Bizonylat az eltartásra kötelezhető hozzátartozók jövedelméről (kivéve a családi pótlékot, szülői pótlékot, ápolási pótlékot és ösztöndíjat), 6. Bizonylat a gyermekek iskoláztatásáról iskola, 7. A gyerekek lakcíméről és nyilvántartásáról rendőrség, 8. Bizonylat a család keresetéről - munkaadó, nyugdíjbiztosító stb., 9. Bizonylat adója kitisztázásáról - adóügyi osztály, 10. A válásról szóló ítélet- amennyiben elvált, 11. A házasságon kívül született gyermekek esetében a gyermek elhelyezéséről és a tartásdíj magasságáról szóló végzés, 12. Bizonylat a munkahely megszűnésének okáról - utolsó munkahelyről. A Központ határozza meg, mely iratok szükségesek A segélyre való kérelem benyújtására illetékes intézmény Szociális védelmi Központ Cím: Ada, Felszabadulás tér 1. szám, Telefon:024 / Ápolási pótlék Ápolási pótlékra annak a személynek van joga, akinek az állapota, sérülése vagy betegsége és annak súlyossága miatt szüksége van más személy segítségére és ápolására. Az ápolási pótlékra való jogot a Nyugdíjbiztosítási Alap orvosi bizottsága állapítja meg. A kérelmet az ápolási pótlékra, annak megvalósítására a Szociális védelmi Központban kell megindítani. Az ápolási jog kötődik a személyhez, vagyis figyelembe veszik azon tényt, hogy volt- e munkaviszonyban, vagy más biztosítása volt (földműves stb.). Az eltartási szerződés nem köti ki e jog megvalósítását. 3

6 Az ápolási pótlék megnövelt juttatását azok a személyek valósíthatják meg, akiknél megállapított a 100%-os testi fogyatékosság. Szükséges iratok 1. Kérelem, 2. Az igazolvány fénymásolata, 3. Anyakönyvi kivonat, 4. Általános orvosi indítvány, 5. Szakorvosi vélemények, kórházi véleményezések, 6. A betegkönyv fénymásolata, 7. A nyugdíjbiztosító bizonylata, hogy nem nyugdíj élvezője, 8. A kategorizációról szóló végzés fénymásolata, 9. Amennyiben a személy Szerbián kívül született - állampolgársági bizonylat. A Központ határozza meg, mely iratok szükségesek Az ápolási pótlék jóváhagyására illetékes szerv: Szociális védelmi Központ Ada Felszabadulás tér 1 szám, Telefon:024/ Segély a rokkantak-fogyatékosok szociális foglalkoztatására E segélyre jogosulhatnak a fejlődési rendellenességekkel küzdő gyerekek, akik speciális tanterv szerint tanulnak és szakosított foglakozás elsajátítására készítik fel őket, valamint felnőtt rokkant személyek, akik életkora, szellemi és testi fogyatékossága lehetővé teszi valamely foglalkozás elsajátítását, azzal, hogy e jogot nem tudják más úton megvalósítani. Szükséges iratok: 4 1. Egészségügyi iratok (rokkantságról végzés, mely előterjeszti a foglakoztatásra való képzést és annak lehetőségét), 2. A gyerekek számára a kategorizációról szóló végzés (mely meghatározza a gyermek foglalkoztatási szakirányát), 3. Anyakönyvi kivonat, 4. Személyi igazolvány fénymásolata.

7 A Központ határozza meg, mely iratok szükségesek A segély jóváhagyására illetékes szerv: Szociális védelmi Központ Ada Felszabadulás tér 1 szám, Telefon 024/ A szociális intézményben, vagy másik családban való elhelyezés Szociális intézményben vagy másik családban való elhelyezésre olyan személynek van joga, akinek családja nem képes megfelelő védelmet biztosítani számára, valamint családi gondviselés nélküli személynek, kinek más módon nem lehetséges megfelelő védelmet biztosítani. Szociális intézményben vagy másik családban való elhelyezés jogának megvalósítása: 1. Szülői gondozás nélküli gyermek, kinek akadályozott a fejlődése a családja rendezetlen állapota miatt, 2. A gyermek szellemi fejlődési rendellenességekkel (közepes, súlyos és nehéz fokozatban), valamint a halmozottan sérült gyermek, autizmusban és testi fejlődési rendellenességekkel küzdő gyermek, 3. Terhes és gyermekét egyedül nevelő anya a gyermek 1 éves koráig 4. A felnőtt személy testi és szellemi fogyatékossággal, krónikusan beteg személy és lelki beteg, 5. Nyugdíjas és más idős személy, 6. Hajléktalan személy, kinek ideiglenesen szüksége van elhelyezésre, gondozásra. Szükséges iratok: 1. Írásbeli kérelem 2 példányban (a Központ készíti el), 2. Személyi igazolvány fénymásolata 2 példányban, 3. Anyakönyvi vagy házassági kivonat 2 példányban, 4. Egészségügyi könyvecske fénymásolata (első két oldal), 5. Bizonylat az egészségügyi állapotról (a tüdő röntgen felvétele TBC kizárására, Wasserman teszt a ragályos fertőző betegségek kiszűrésére, elme és idegorvosi véleményezés, 5

8 6. Vagyonjogi bizonylat (lakás, föld stb.), 7. Eltartási vagy ajándékozási szerződés fénymásolata, amennyiben létezik, 8. Eredeti nyugdíjcsekk és két fénymásolat az utolsó hónapról, 9. Az eltartási kötelezettségnél: hitelesített kijelentés a költségek fizetéséről vagy bizonyíték a hozzátartozó jövedelméről és vagyoni állapotáról, lakcímmel ellátva, 10. Szellemileg fogyatékos személyeknél végzés a kategorizációról, 11. Kérelem az eseti gyám kinevezésére, amennyiben erre szükség van, 12. Az elhelyezésre szoruló személy írásos nyilatkozata, hogy egyezik az elhelyezéssel. A Központ határozza meg, mely iratok szükségesek Az elhelyezés jóváhagyására illetékes szerv: Szociális védelmi Központ Ada Felszabadulás tér 1. szám, Telefon 024/ Szociálisvédelmi szolgáltatások A szociálisvédelmi szolgáltatások a polgárok számára ingyenesek: 1. Segítségnyújtás a gyermekek nevelési és fejlődési rendellenességei kiküszöbölésében, 2. Segítségnyújtás a családi és házassági problémák megoldásában, 3. Segítségnyújtás a polgárok jogainak megvalósításában (felmentések: víz, áram, szemétkihordása stb.), 4. Diagnosztika - kórtörténet felállítása, 5. Segítségnyújtás a polgár szociális helyzetének rendezésében, 6. Segítségnyújtás a polgárok életkörülményeinek és életterének rendezésében, 7. Segítségnyújtás a polgárok számára az intézményekkel való kapcsolattartásban. 6 A szolgáltatásra illetékes szerv: Szociális védelmi Központ Ada Felszabadulás tér. 1. szám, Telefon 024/

9 A KÖZSÉG POLGÁRAINAK BŐVÍTETT SZOCIÁLIS VÉDELME (A POLGÁROK EZEN JOGAIT A KÖZSÉG TÁMOGATJA) 1. Egyszeri pénzsegély vagy természetbeni juttatás, 2. Az intézménybe vagy más családba való elhelyezésre váró védencek felszerelésének biztosítása, 3. A nappali tartózkodásra való jog érvényesítése, 4. A polgárok házi ápolására és segítségére, valamint egyéni szükségleteik kielégítésére irányuló segély, 5. Az anyagi juttatásban - szociális segélyben részesülő családok gyermekei számára az utaztatási költségek támogatása. 1. Egyszeri segély (pénzben és természetben) E segélyt azok a szemelyek és családok igényelhetik, akik váratlanul vagy pillanatnyilag súlyos szociális helyzetbe kerülnek. Az egyszeri segély arra szolgál, hogy kisegítse a felhasználót ha váratlanul vagy pillanatnyilag súlyos szociális helyzetbe kerülnek. Az egyszeri segély pénzsegély vagy természetbeni juttatás. a) Egyrendbeni pénzsegély Az egyrendbeni pénzsegély egyének vagy családok támogatására jött létre, amely több formában létezik : 1. egyrendbeni pénzsegély, 2. útiköltség térítménye, 3. temetkezési költségek és a sírhely rendezési térítmény, 4. természeti csapások következményének elhárítására, 5. gyermekek iskolai felszerelésének térítménye. A tervezett pénzeszközök az Adai önkormányzat költségvetése, amelyek az egyszeri pénzügyi támogatás elérésére szolgálnak és az önkormányzati költségvetésben egy külön tételként szerepelnek függetlenül az Adai Szociális védelmi Központ működésére biztosított eszközöktől. 7

10 1. Egyrendbeni pénzsegélyt azok a felhasználók kaphatnak, akik jogosultak a szociális védelemre valamint azok a személyek, akik erre nagyon rászorulnak. Az egyszeri összeg nem haladhatja meg azt az átlagkeresetet, amely a Szerb állam gazdaságában valósult meg abban a hónapban, amelyre vonatkozóan a kifizetés megtörtént. 2. Útiköltség térítménye azoknak jár, akik váratlanul vagy pillanatnyilag súlyos szociális helyzetbe kerülnek Ada község területén vagy a saját lakóhelyükön kívül, azzal a céllal, hogy visszatérjenek a lakóhelyükre vagy szociális intézmenybe. Annak a személynek, aki nem tud egyedül visszatérni a rendeltetési helyére biztosítanak egy kíserőt. A kártérítés összege tényleges utazási költségeknek felel meg, azzal hogy ez nem lehet magasabb mint az átlagbér, amely a Szerb állam gazdaságában valósult meg, abban a hónapban, amelyre vonatkozóan a kifizetés megtörtént. A Szociális védelmi Központ köteles a község nevében vezetni az eljárást, azaz a tényleges költségek megtérítését azon a területen, ahol az érintett személy lakóhelye van. 3. Temetkezési költségeket és sírhelyrendezési térítményt teljes mértékben elismerik a következő halálesetekben: ismeretlen személy ismeretlen lakóhely esetén, azok személyek esetében, akiknek a szállás költségeit a Szerb Köztársaság állja, azok személyek esetében, akiknek nincsen eltartási kötelezettségel rendelkező hozzátartozója. Az önkormányzat jogosult a temetés és a temetkezési hely rendezési térítmény tényleges költségének megtérítésére a elhunyt örökségéből. A szolgáltatásra illetékes szerv az Adai Szociális védelmi Központ Természeti csapások következményének elhárítására kapott összeg

11 nem haladhatja meg az átlagkereset, amely a Szerb állam gazdaságában valósult meg, abban a hónapban, amelyre vonatkozóan a kifizetés megtörtént, súlyosságától és az ebből adódó következmények mértékéttöl függően. A költségtérítésről szóló döntést az Adai Szociális védelmi Központ munkatársai hozzák meg. 5. Gyermekek iskolai felszerelésének térítménye: azok a felhasználók kaphatnak, akik jogosultak szociális védelemre és rendszeres a részvételük az általános iskolában. b) Egyszeri segély természetben Az Anyagi ellátás (pénzsegély) felhasználói és egyéb anyagi gondokkal küzdő személyek, különösen az egyedülálló szülők, fogyatékos és beteg személyek és a családtagok nélkül elő idős személyek számára, a minimális életszínvonal fenntartásának érdekében biztosítani lehet egyszer évente egyrendbeni pénzsegélyt természetben téli élelmiszer formájában, amelynek értéke nem haladhatja meg az átlagkeresetet, amely a Szerb állam gazdaságában valósult meg, abban a hónapban, amikor a támogatás megtörtént, és tüzelőanyag egy tonna szén értékéig. Szükséges iratok: 1. Az igazolvány fénymásolata a felnőtt személyeknek 2. Anyakönyvi kivonat a gyermekeknek 3. Igazolás a munkanélküliségről (munkaközvetítőből) 4. Az utolsó 3 hónap jövedelméről szóló bizonylat 5. Az utolsó 3 hónapról nyugdíjcsekk A Központ határozza meg mely iratok szükségesek Az eljárásra illetékes szerv: Szociális védelmi Központ Ada Felszabadulás tér 1. szám, Telefon 024/

12 2. Intézménybe vagy más családba való elhelyezésre váró védencek felszerelésének biztosítása A védencek felszerelésének biztosítása magába foglalja a személy ruházatát és az intézetbe való szállításának költségeit. E jogok élvezői azok a személyek, akik intézménybe vagy más családba való elhelyezésre váró védencek, és azok, akik a felszereléseket nem tudják maguknak biztosítani sem rokonaik, akik az előírások szerint kötelesek részt venni a személy eltartásában. A felszerelés a leginkább szükséges költségek értékének felel meg a Szociális védelmi Központ szakértői csoport által hozott döntés alapján. A tervezett pénzeszközök az Adai önkormányzat költségvetésébe tartoznak, amelyek az egyszeri pénzügyi támogatás elérésére szolgálnak, s az önkormányzati költségvetésben egy külön tételként szerepelnek függetlenül az Adai Szociális védelmi Központ működésére biztosított eszközöktől. Az ilyen jellegű segélyhez szükseges dokumentumok ugyanolyanok, mint a szociális intézményben való elhelyezés és a más családhoz történő áthelyezés jogának megvalósitásához. A jóváhagyásra illetékes szerv: Szociális védelmi Központ Ada Felszabadulás tér 1. szám, Telefon 024 / A nappali tartózkodásra való jog érvényesítése Erre azok a gyermekek jogosultak, akik valamilyen lelki vagy fizikai fejlődési rendelleneséggel küszködnek, esetleg magatartási zavarral (autisták), de azok a felnőttek is, akiknél indokolt a szociális központokba vagy más családokhoz való áthelyezés. Ez összhangban van a rendellenesség mértékével. 10

13 Ezen jog megvalósításához szükséges az érintett személyt ahhoz az intézményhez irányitani, amely ilyen jellegű szociális vagy oktatási nevelési jellegel rendelkezik. Az érintettek és rokonok hozzájárulása a napközi otthonok költségeihez a következő alapelvek szerint történik: 1. Nem fizetnek hozzájárulást azok a személyek, akiknek jövedelme a Szerbiai átlagjövedelem harmadától kevesebb, illetve anyagi ellátás pénzsegélyben részesülnek, 2. Azok a személyek, akiknek jövedelme több az átlagjövedelem harmadától, 40%-kal járulnak az összköltséghez, 3. Akiknek jövedelme a Szerbiai átlag felétől annak 2/3-áig rendelkeznek, 60%-os támogatást fizetnek, 4. Akiknek jövedelme az átlagjövedelem 2/3-át és azzal azonos összeget tesznek ki, azok hozzájárulása 80%-os, 5. Akik az átlagjövedelemmel azonos összeggel vagy attól nagyobb havi jövedelemmel rendelkeznek, teljességében kötelesek állni a költségeket. Az idősek klubjának napközben történő megvalósítására Az idős és magányos, valamint mások támogatásával nem rendelkező személyek esetében indokolt azzal a céllal, hogy segítséget kaphassanak a táplálkozás költségeiben, a napközbeni időtöltésben, s hogy számukra kultúrális és szórakozási lehetőségek valósuljanak meg. Az idősek klubja alapjában szociális védelmű, szórakoztató és kultúrális jellegű, a létfenntartási költségeket pedig a következőképpen biztosítja: - A szabadidős foglalkozások megszervezésében (társas játékok, olvasás, egészségügyi felvilágosító előadások, filmek vetítése, TVműsorok, kiállítások megtekintése, kirándulások), 11

14 - Egészségügyi szolgáltatások nyújtása (ellenőrzések, vérnyomásmérés), - Jogi tanácsadás (az igénybe vevő személy vagyoni helyzete, a lakhatási kérdések megoldása). Az idősek klubjára jogosultak Azok a személyek, akik Ada község területén élnek, akik be tudnak járni a klubba, akik megfelelnek e határozati követelmények vagy annak bármely pontjával, valamint nincsenek ellentmondásban a szociális szempontok tekintetében. A klubokba való betagosodás a beíratkozás és a nyilvántartás vételfolyamatában valósul meg, és a tagsági könyvecske megszerzésével, melyet az illetékes jogi személy ad, akit Ada község területén ezzel megbízták, akárcsak a klub szervezésével és vezetésével. A tagdíj öszegét a klub közgyűlése határozza meg. Ezzel egyidőben rendelkeznek arról is, mire fordítják a befolyt összeget. A szolgáltatás áráról a Szociális Központban döntenek a klub költségeit illetőleg az iranyító szervek döntéseivel összhangban. A szolgáltatások ára kifejezi a befektetett munka értékét és eredményeit összhangban a normatívákkal, az amortizációval, a törvényes kereteken belül. A jövedelmek és a közös költségek, a befektetési és a törvény által megszabott összegek befizetése ugyanide sorolható. Adán ennek felhasználói ezen jogukat megvalósíthatják: idős személyek kategóriájában - az Idősek klubjában és napközbeni tartózkodási helyükön Moholon Petőfi Sándor 58.; a fogyatékkal élő gyermekek részére a Čika Jova Zmaj napköziben November 29., Ada(sarok) 12 Az ilyen jellegű segélyhez szükseges dokumentumok ugyanolyanok, mint a szociális intézményben való elhelyezés és a más családhoz történő áthelyezés jogának megvalósitásához.

15 Szükséges iratok: A Központ határozza meg a szükséges iratokat, de lényegében az egyszeri segély jóváhagyására felsorolt iratokat kell csatolni a kérelemhez. A segély jóváhagyására illetékes szerv: Szociális védelmi Központ Ada Felszabadulás tér 1. szám, Telefon 024 / A polgárok házi ápolására és segítségére, valamint egyéni szükségleteik kielégítésére irányuló segély ( kerekeken gördülő étel) Az otthoni segítséghez és ápoláshoz joguk van az idős és tehetetlen, krónikus betegeknek és mindazoknak, akik képtelenek az önellátására. Az otthoni segítségnyújtás a házi munkák elvégzésében, az ápolás pedig az egészségi és higiénás szolgáltatások nyújtásában merül ki. A kerekeken gördülő meleg ételhez napi szinten biztosított idős és egyéb krónikus betegeknek, akik magatehetetlenek. Ezt a munkát erre a szakaszra vonatkozólag a polgármester megbízásával öszhangban az illetékes intézménynek vagy jogi személynek kell végeznie, amely erre hivatott. A normatívák és a tevékenység színvonala a nyitott védelemre vonatkozó döntések alapján történik, ennek árát pedig külön szabályzat foglalja össze az elvégzett szolgáltatások minőségével összhanban a Községi Közgyűlés részéről. A házon belüli segítségnyújtás a következő szolgáltatásokat foglalja magába: - Lakástakarítás, különösen a lakott helységek tisztasága, melyben az érintett felhasználó közvetlenül tartózkodik, 13

16 - Élelmiszerek és egyéb dolgok beszerzése - Egyszerűbb ételek, hideg, meleg élelmiszerek és italok elkészítése, - Felszolgálás és etetés, - Mosogatás, - Rezsi költségek befizetése, - Appróbb javítások. A szolgáltatások fajtáit, melyek az otthoni segítségnyújtásra vonatkoznak, részletesebb szabályzattal definiálták. Az otthoni ápolás keretein belül a határozat értelmében a következő szolgáltatások nyújtandók: - Személyi tisztálkodás az érintett számára (mosdatás, fürdetés, hajmosás, fésülés, borotválkozás, manikűr, ágyhuzatcsere és átöltöztetés), - A felfekvési sebek megelőzése fekvő betegek esetében, - Gyógyszerek beszerzése és pontos adagoltatása, - Az életfunkciók megfigyelése. A szolgáltatások fajtáit erre vonatkozólag külön szabályzat rögzíti. A személyes segítségnyújtás, mint szociális védelmi forma a rokkant személyek esetében érvényes, és teljesen személyreszóló a fogyaték fokozatának megfelelően. A házi segítségnyújtásra való jogosultság, az otthoni ápolás és az egytálétel vonatkozásában a felhasználó szociális és egészségi állapota a döntő, s ennek meghatározása napi és havi szinten történik illetékeseknek a szervezők vagy az ezzel megbízott jogi személyek által, akiket a Községi Közgyűlés erre felhatalmazott. A felhasználók hozzájárulása, a rokonaik és eltartóik részéről való hozzájárulás, az önkormányzati anyagiak az otthoni segítség nyújtásában, a házi ápolásban és a kerekeken gördülő étel szolgáltatásában külön szabályzat alapján történik. Ezen szolgáltatások ára és e jogok megvalósítása Ada község illetékes szervei által történik a megfelelő jogi személy ajánlására. 14

17 1. Kérelem 2 példányban 2. Az igazolvány fénymásolata 3. Anyakönyvi kivonat 4. Utolsó nyugdíjcsekk Szükséges iratok: A Központ határozza meg a szükséges iratokat! A segély jóváhagyására illetékes szerv: Szociális védelmi Központ Ada Felszabadulás tér 1. szám, Telefon 024/ Az anyagi juttatásban - szociális segélyben részesülő családok gyermekei számára az utaztatási költségek támogatása Az anyagi juttatásban - szociális segélyben részesülő családok gyermekei számára az utaztatási költségek támogatására való jogosulttság abban az esetben valósítható meg, amennyiben a szülők képtelenek az utaztatás költségeinek biztosítására. Szükséges iratok: A Központ határozza meg a szükséges iratokat, de lényegében az egyszeri segély jóváhagyására felsorolt iratokat kell csatolni a kérelemhez. A segély jóváhagyására illetékes szerv: Szociális védelmi Központ Ada Felszabadulás tér 1. szám, Telefon 024 /

18 A JOGOSUlTSÁG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FOLYAMATA A kérelmet alsó fokon a Szociális védelmi Központ rendezi. Az elsőfokú panaszt a kijelölt és az arra hivatott községi szerv bírálja el. A panasz nem halasztja a megoldás végrehajtását. A jogosultságra való eljárást az a személy indíthatja el, akinek szüksége van fokozott szociális védelemre azon a hivatalos személyen keresztül, akiknek ez hivatali kötelezettsége. A hivatali kötelezettségből indított eljárás akkor indul, ha az a társadalmi közösség vagy egyén, illetve más személyek érdekét szolgálja. A meghozott döntés értelmében a jog megvalósítása érdekében az általános közigazgatási törvényt alkalmazzák. A megoldási eljárásban a szociális és szakmai munka módszerei alkalmazandók. VEGSŐ HATÁROZATOK A Szociális Központnak kötelessége külön nyilvántartást vezetni a jogosultakról. Háromhavonta a Szociális Központnak be kell számolnia a községnek a megvalósított eredményekről és a felhasznált pénzösszegekről a községi szerveknek, melyek szociális kérdésekkel foglalkoznak. 16

19 GYERMEKPÓTLÉK A gyermekpótlékra való jog elismerésére a kérelmezőnek a következő iratokat kell mellékelnie: 1. Születési anyakönyvi kivonat minden gyermek számára (lehet hitelesített fénymásolat vagy 6 hónaptól régebbi is), 2. Állampolgársági bizonylat a kérelmező részére (nem lehet 6 hónaptól régebbi), 3. Személyazonossági igazolvány fénymásolata a közös háztartás minden tagja részére, 4. Hitelesített egészségügyi könyvecske fénymásolata, 5. Bizonylat a kérelem beterjesztése előtti 3 havi jövedelemről a háztartás minden tagja részére, 6. Bizonylat az előző évi kataszteri jövedelemről, a háztartás minden tagja részére (Adáról és a születési helyről), 7. Iskolai igazolás az általános és középiskolás gyermekek részére, 8. Bizonylat az ingatlannal, a lakóterülettel kapcsolatos tényállásról (telekkönyvi kivonat-tulajdonlap, szerződés az ingatlanvételről, adóvégzés, bizonylat a katasztertől, lakáshasználati szerződés), 9. Adóbizonylat az adóhivataltól a család minden tagjának Adáról és a születési helyről. A KÖVETKEZŐ IRATOKAT CSAK MELLÉKELNI SZÜKSÉG ESETÉN KELL 6. Igazolás az illetékes egészségügyi intézménytől a rendszertelen iskolába járás okairól, 7. Végzés a fejlődési rendellenességekkel küzdő gyermek besorolásáról (kategorizációs végzés), 8. Végzés a szülői jog meghosszabbításáról, 9. Bizonyítékok, melyek alapján látni lehet, hogy a szülő egyedül neveli gyermekét (a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, végzés a gyermek elhelyezéséről válás vagy életközösség megszűnése kapcsán, igazolás a katonaügyosztályról, igazolás a büntető-javító intézettől stb.), 10. Igazolások a munkanélküliségről, 11. Bizonylat a gyámságról, más családban való elhelyezésről, eltartásról). 17

20 A kérelmet a családi pótlékra a felvételi irodán kell benyújtani a megfelelő nyomtatványon. A családi pótlékról szóló végzés egy évre szól, a lejárta előtt egy hónappal meg lehet hosszabbítani. A pótlékot a postán lehet felvenni igazolvány felmutatásával. KISMAMA - ÉS CSECSEMŐVÉDELEM Kismama-védelem A térítés teljes összegére azok a kismamák jogosultak, akik közvetlenül a jog megvalósítása előtt megszakítás nélkül több mint hat hónapig munkaviszonyban voltak, illetve önálló tevékenységet folytattak. Akik közvetlenül a jog megvalósítása előtt megszakítás nélkül háromtól (3) hat (6) hónapig munkaviszonyban voltak, illetve önálló tevékenységet folytattak a juttatás 60%-ára jogosultak, akik pedig három (3) hónapig voltak munkaviszonyban, illetve önálló tevékenységet folytattak megszakítás nélkül, 30%-ra jogosultak. A havi térítmény alapja nem lehet alacsonyabb az arra a hónapra megállapított minimális jövedelemnél. Illetékes: Ada község Ügyfélfogadó és szolgáltató irodája Cím: Ada, Felszabadulás tér 1 Telefon: 024/ Segély a gyermekeknek (első, második, harmadik...) A Szerb Köztársaság által folyósított ,00 dináros, újszülött gyermek utáni segélyre jogosult minden dolgozó és munkanélküli személy. Vajdaság tartománya ,00 dinárt ad az elsőszülötteknek. Ikrek születése esetében pedig ,00 dinár a segély a tartomány részéről. A Szerb Köztársaság a második, harmadik, negyedik és további gyermek után két éven keresztül részletekben folyósítja a juttatást. 18 A különleges ápolásra és gondozásra szoruló gyermekeknek öt (5) éven keresztül folyósítanak segélyt minden hatodik (6) hónapban a községi Ügyfélfogadó és szolgáltató irodájához kérvényt kell benyújtani orvosi igazolással és a munkahelyről bizonylatot (a szülő részéről). Ezeket a dokumentumokat az Ügyfélfogadó és szolgáltató irodán kell átadni.

21 Illetékes: Ada község Ügyfélfogadó és szolgáltató irodája Cím: Ada, Felszabadulás tér 1 Telefon: 024/ HADIROKKANT-VÉDELMI SZOLGÁLAT Felhasználók: a II. világháború, e utáni fegyveres támadások és a JSZK elleni NATO támadás résztvevői és azok családtagjai, a háborúk polgári rokkantjai. Az eljárás fajtája: - Az alapjogok megvalósítása, - A szövetségi törvény adta jogokon kívül, a köztársasági előírások rendelkeznek a havi pénzjuttatásra való jog, ápolási pótlékra való jog, szociális-védelmi intézményekben való elhelyezés költségtérítési jog, haláleseti segélyre való jog és más jogok megvalósításáról, - A köztársasági előírások alapján történik a polgári hadirokkant státus megállapítása, - Köztársasági rendelet alapján valósítható meg a munkanélküliek havi pénzjuttatására való joga. A HADIROKKANTAK ALAPJOGAI: 1. személyi rokkantsegélyre való jog, 2. ápolási pótlékra való jog, 3. ortopédiai pótlékra való jog, 4. ortopéd- és egyéb segédeszközökre való jog, 5. munkanélküli segélyre való jog, 6. gyógyfürdő és éghajlat-változási kezelésre való jog, 7. térítésmentes és engedményes utazásra való jog, 8. utazás és más helységben való tartózkodási költségtérítési jog és 9. személygépjárműre való jog. 19

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés

JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés 1 A jog fogalma: 2 Jogrendszer: A mindenkori hatalom, (állam) akaratát kifejező, írásba foglalt, és kikényszeríthető, magatartási szabályok összessége.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben