VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VLADA REPUBLIKE SRBIJE"

Átírás

1 EVROPSKA UNIJA VLADA REPUBLIKE SRBIJE VLADA RUMUNIJE Strukturni fondovi PROGRAM Investiranje u vašu budućnost! PREKOGRANIČNE IPA program prekogranične saradnje Rumunija Republika Srbija je finansiran od strane Evropske Unije u okviru SARADNJE instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA) i sufinansiran od strane država učesnica programa. Za više informacija posetite sajt

2 Tisztelt polgárok, a Szociális Kalauz lehetővé teszi Önöknek, hogy jogaikat egyszerűbben és gyorsabban megvalósíthassák a következő területeken: A szociális védelem alapjogai Bővített szociális védelemre való jog Gyermekpótlékra való jog Kismama és csecsemővédelemre való jog Rokkantsági és hadirokkant védelmére való jog Kedvezmények TV előfizetésnél, áram, telefon, kommunális szolgáltatásnál, valamint személyszállítás díjszabásánal Szükséges iratok. A Szociális Kalauz a határon átnyúló kezdeményezéseket tartalmazza, amely a hátrányos helyzetű személyek bevonásával jött létre. A határon átnyuló IPA programok a Románia és a Szerb Köztársaság közötti együttműködéseként valósult meg, amelyet az Európai Unió, mint előcsatlakozást támogató eszközt (IPA), valamint az ebben társfinanszírozóként részt vevő államok támogattak. A Szociális Kalauz a releváns intézmények együttes munkájának eredménye, amely Ada község területén valósult meg. Közreműködésükért külön köszönetet érdemelnek: Szerbiai villanygazdaság (EPS), Telekom Szerbia, Szociális Védelmi Központ, Idősek klubja Mohol, Ada község Ügyfélfogadó és szolgáltató irodája, a szegénység csökkentésével foglalkozó Bizottság irodája, valamint Ada község Önkormányzata , Ada Kiadó: Duga - Ada Civil Szervezet Ada Kontakt : Felszabadulás tér 1. szám Ada Telefon/Fax: 024/ Szerző: Duga - Ada Civil Szervezet és munkatársai A megjelenített képek az internetről származnak. Példányszám: 200 A szociális útmutatóban megjelenő tartalom csak tájékoztató jellegű. Ez az útmutató felhasználható a törvényben álló információk helyettesítésére. Az adai Duga - Ada szervezet minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy e füzetben megjelenő információ helyes legyen, viszont annak pontossága nem garantálható, ezért nem vállal felelősséget a kalauz pontosságáért, teljességéért és az információk hitelességéért. Az ebben található információkat és anyagokat mindenféle garancia nélkül közöljük. Az adai Duga - Аda kizár minden felelősséget akár közvetlen, közvetett, véletlen egybeeső, következményi vagy bármilyen egyéb különleges kárért, amely kapcsolatos lehet a Szociális kalauzban közölt információkkal.

3 SZOCIÁLIS VÉDELEM Ada község polgárai a szociális védelemből eredő jogaikat a Szociális védelemről és az állampolgárok szociális biztonságának szavatolásáról szóló törvény alapján valósítják meg. A POLGÁROK ANYAGI BIZTONSÁGA Az egyén vagy család akkor jogosult anyagi ellátásra, ha nincs bevétele vagy az a létminimum alatt van, amennyiben munkaképtelen, nincs eltartója vagy az nem tudja őt támogatni, nem rendelkezik vagyonnal vagy az nem elegendő, illetve más úton nem tudja biztosítani a létminimumot a megélhetéshez. Az eljárás a törvényből eredő jogok megvalósítására ingyenes. A szociális védelem alapjogai 1. Anyagi ellátás - pénzsegély 2. Ápolási és gondozási pótlék 3. Segély a rokkantak-fogyatékosok szociális foglalkoztatására 4. Házi segélynyújtás, nappali tartózkodás, ideiglenes elhelyezés a menhelyen, elhelyezés szociális otthonban vagy más családban 5. A szociálisvédelemi szolgáltatás 6. Az intézménybe vagy más családba való elhelyezés alkalmával felszerelés biztosítása 7. Egyszeri segély 1

4 A TÖRVÉNYBŐL EREDŐ JOGOK (A munkaügyi, foglalkoztatási és szociálpolitikai Minisztérium biztosítja az eszközöket) 1. A család anyagi ellátására való joga Szociális segélyre való jogát megvalósíthatja egyedül élő személy, vagy család, amennyiben nincs, vagy kevesebb jövedelme van a törvényben megállapított létminimum szintjétől. Munkaképtelen a törvény alapján 1. A nő, aki idősebb 60 évnél férfi, aki idősebb 65 évnél 2. A gyermek 15 éves koráig, vagy a középiskolai tanulmányai befejezéséig, amennyiben rendes hallgató 3. Munkaképtelen személy, a Nyugdíj és rokkantbiztosítási törvény értelmében az a személy, akinek állapotát a Nyugdíj és rokkant biztosítási Bizottság megállapítja. A törvényből eredő jogok és kötelezettségek megvalósítására, az egyén, valamint a család következő bevételeit és jövedelmét vesszük figyelembe: 1. A kérelem benyújtása előtti 3 hónap nettó átlag keresete, havi kimutatásban, 2. A mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem, 3. Ingatlanok, illetve ingóságok bérbeadásából eredő jövedelem, 4. Más vagyoni jogból eredő jövedelem, 5. Az eltartási kötelezettségből eredő jogok, rokoni és más kapcsolatból, 6. Nem bejegyzett átlagjövedelem, melyet a kérelem benyújtása előtti 3 hónapban valósított meg a család, 7. Önálló munkával megvalósított jövedelem, melynek alapjául a nyugdíjbiztosítási járulék elszámolása szolgál a folyó év folyamán. Anyagi ellátás a szociális segélyt havi összegben állapítják meg, melyet a szociális létminimum meghatározott szintje és a család vagy egyén havi átlag jövedelme közötti különbség képezi. Az anyagi támogatást a kérelem napjától számítva hagyják jóvá. 2

5 A segélyhez szükséges iratok: 1. Igazolvány felmutatása és annak fénymásolata, 2. Anyakönyvi kivonat (minden családtagnak lehet fénymásolat is), 3. Bizonylatok: a vagyoni állapotról, bankszámláról, értékpapírról, az elidegenített ingóság - ingatlan értékéről (beszerezhetők: kataszter, bankok, adóügyi osztály), 4. Bizonylat a munkanélküliségről munkaközvetítőből, 5. Bizonylat az eltartásra kötelezhető hozzátartozók jövedelméről (kivéve a családi pótlékot, szülői pótlékot, ápolási pótlékot és ösztöndíjat), 6. Bizonylat a gyermekek iskoláztatásáról iskola, 7. A gyerekek lakcíméről és nyilvántartásáról rendőrség, 8. Bizonylat a család keresetéről - munkaadó, nyugdíjbiztosító stb., 9. Bizonylat adója kitisztázásáról - adóügyi osztály, 10. A válásról szóló ítélet- amennyiben elvált, 11. A házasságon kívül született gyermekek esetében a gyermek elhelyezéséről és a tartásdíj magasságáról szóló végzés, 12. Bizonylat a munkahely megszűnésének okáról - utolsó munkahelyről. A Központ határozza meg, mely iratok szükségesek A segélyre való kérelem benyújtására illetékes intézmény Szociális védelmi Központ Cím: Ada, Felszabadulás tér 1. szám, Telefon:024 / Ápolási pótlék Ápolási pótlékra annak a személynek van joga, akinek az állapota, sérülése vagy betegsége és annak súlyossága miatt szüksége van más személy segítségére és ápolására. Az ápolási pótlékra való jogot a Nyugdíjbiztosítási Alap orvosi bizottsága állapítja meg. A kérelmet az ápolási pótlékra, annak megvalósítására a Szociális védelmi Központban kell megindítani. Az ápolási jog kötődik a személyhez, vagyis figyelembe veszik azon tényt, hogy volt- e munkaviszonyban, vagy más biztosítása volt (földműves stb.). Az eltartási szerződés nem köti ki e jog megvalósítását. 3

6 Az ápolási pótlék megnövelt juttatását azok a személyek valósíthatják meg, akiknél megállapított a 100%-os testi fogyatékosság. Szükséges iratok 1. Kérelem, 2. Az igazolvány fénymásolata, 3. Anyakönyvi kivonat, 4. Általános orvosi indítvány, 5. Szakorvosi vélemények, kórházi véleményezések, 6. A betegkönyv fénymásolata, 7. A nyugdíjbiztosító bizonylata, hogy nem nyugdíj élvezője, 8. A kategorizációról szóló végzés fénymásolata, 9. Amennyiben a személy Szerbián kívül született - állampolgársági bizonylat. A Központ határozza meg, mely iratok szükségesek Az ápolási pótlék jóváhagyására illetékes szerv: Szociális védelmi Központ Ada Felszabadulás tér 1 szám, Telefon:024/ Segély a rokkantak-fogyatékosok szociális foglalkoztatására E segélyre jogosulhatnak a fejlődési rendellenességekkel küzdő gyerekek, akik speciális tanterv szerint tanulnak és szakosított foglakozás elsajátítására készítik fel őket, valamint felnőtt rokkant személyek, akik életkora, szellemi és testi fogyatékossága lehetővé teszi valamely foglalkozás elsajátítását, azzal, hogy e jogot nem tudják más úton megvalósítani. Szükséges iratok: 4 1. Egészségügyi iratok (rokkantságról végzés, mely előterjeszti a foglakoztatásra való képzést és annak lehetőségét), 2. A gyerekek számára a kategorizációról szóló végzés (mely meghatározza a gyermek foglalkoztatási szakirányát), 3. Anyakönyvi kivonat, 4. Személyi igazolvány fénymásolata.

7 A Központ határozza meg, mely iratok szükségesek A segély jóváhagyására illetékes szerv: Szociális védelmi Központ Ada Felszabadulás tér 1 szám, Telefon 024/ A szociális intézményben, vagy másik családban való elhelyezés Szociális intézményben vagy másik családban való elhelyezésre olyan személynek van joga, akinek családja nem képes megfelelő védelmet biztosítani számára, valamint családi gondviselés nélküli személynek, kinek más módon nem lehetséges megfelelő védelmet biztosítani. Szociális intézményben vagy másik családban való elhelyezés jogának megvalósítása: 1. Szülői gondozás nélküli gyermek, kinek akadályozott a fejlődése a családja rendezetlen állapota miatt, 2. A gyermek szellemi fejlődési rendellenességekkel (közepes, súlyos és nehéz fokozatban), valamint a halmozottan sérült gyermek, autizmusban és testi fejlődési rendellenességekkel küzdő gyermek, 3. Terhes és gyermekét egyedül nevelő anya a gyermek 1 éves koráig 4. A felnőtt személy testi és szellemi fogyatékossággal, krónikusan beteg személy és lelki beteg, 5. Nyugdíjas és más idős személy, 6. Hajléktalan személy, kinek ideiglenesen szüksége van elhelyezésre, gondozásra. Szükséges iratok: 1. Írásbeli kérelem 2 példányban (a Központ készíti el), 2. Személyi igazolvány fénymásolata 2 példányban, 3. Anyakönyvi vagy házassági kivonat 2 példányban, 4. Egészségügyi könyvecske fénymásolata (első két oldal), 5. Bizonylat az egészségügyi állapotról (a tüdő röntgen felvétele TBC kizárására, Wasserman teszt a ragályos fertőző betegségek kiszűrésére, elme és idegorvosi véleményezés, 5

8 6. Vagyonjogi bizonylat (lakás, föld stb.), 7. Eltartási vagy ajándékozási szerződés fénymásolata, amennyiben létezik, 8. Eredeti nyugdíjcsekk és két fénymásolat az utolsó hónapról, 9. Az eltartási kötelezettségnél: hitelesített kijelentés a költségek fizetéséről vagy bizonyíték a hozzátartozó jövedelméről és vagyoni állapotáról, lakcímmel ellátva, 10. Szellemileg fogyatékos személyeknél végzés a kategorizációról, 11. Kérelem az eseti gyám kinevezésére, amennyiben erre szükség van, 12. Az elhelyezésre szoruló személy írásos nyilatkozata, hogy egyezik az elhelyezéssel. A Központ határozza meg, mely iratok szükségesek Az elhelyezés jóváhagyására illetékes szerv: Szociális védelmi Központ Ada Felszabadulás tér 1. szám, Telefon 024/ Szociálisvédelmi szolgáltatások A szociálisvédelmi szolgáltatások a polgárok számára ingyenesek: 1. Segítségnyújtás a gyermekek nevelési és fejlődési rendellenességei kiküszöbölésében, 2. Segítségnyújtás a családi és házassági problémák megoldásában, 3. Segítségnyújtás a polgárok jogainak megvalósításában (felmentések: víz, áram, szemétkihordása stb.), 4. Diagnosztika - kórtörténet felállítása, 5. Segítségnyújtás a polgár szociális helyzetének rendezésében, 6. Segítségnyújtás a polgárok életkörülményeinek és életterének rendezésében, 7. Segítségnyújtás a polgárok számára az intézményekkel való kapcsolattartásban. 6 A szolgáltatásra illetékes szerv: Szociális védelmi Központ Ada Felszabadulás tér. 1. szám, Telefon 024/

9 A KÖZSÉG POLGÁRAINAK BŐVÍTETT SZOCIÁLIS VÉDELME (A POLGÁROK EZEN JOGAIT A KÖZSÉG TÁMOGATJA) 1. Egyszeri pénzsegély vagy természetbeni juttatás, 2. Az intézménybe vagy más családba való elhelyezésre váró védencek felszerelésének biztosítása, 3. A nappali tartózkodásra való jog érvényesítése, 4. A polgárok házi ápolására és segítségére, valamint egyéni szükségleteik kielégítésére irányuló segély, 5. Az anyagi juttatásban - szociális segélyben részesülő családok gyermekei számára az utaztatási költségek támogatása. 1. Egyszeri segély (pénzben és természetben) E segélyt azok a szemelyek és családok igényelhetik, akik váratlanul vagy pillanatnyilag súlyos szociális helyzetbe kerülnek. Az egyszeri segély arra szolgál, hogy kisegítse a felhasználót ha váratlanul vagy pillanatnyilag súlyos szociális helyzetbe kerülnek. Az egyszeri segély pénzsegély vagy természetbeni juttatás. a) Egyrendbeni pénzsegély Az egyrendbeni pénzsegély egyének vagy családok támogatására jött létre, amely több formában létezik : 1. egyrendbeni pénzsegély, 2. útiköltség térítménye, 3. temetkezési költségek és a sírhely rendezési térítmény, 4. természeti csapások következményének elhárítására, 5. gyermekek iskolai felszerelésének térítménye. A tervezett pénzeszközök az Adai önkormányzat költségvetése, amelyek az egyszeri pénzügyi támogatás elérésére szolgálnak és az önkormányzati költségvetésben egy külön tételként szerepelnek függetlenül az Adai Szociális védelmi Központ működésére biztosított eszközöktől. 7

10 1. Egyrendbeni pénzsegélyt azok a felhasználók kaphatnak, akik jogosultak a szociális védelemre valamint azok a személyek, akik erre nagyon rászorulnak. Az egyszeri összeg nem haladhatja meg azt az átlagkeresetet, amely a Szerb állam gazdaságában valósult meg abban a hónapban, amelyre vonatkozóan a kifizetés megtörtént. 2. Útiköltség térítménye azoknak jár, akik váratlanul vagy pillanatnyilag súlyos szociális helyzetbe kerülnek Ada község területén vagy a saját lakóhelyükön kívül, azzal a céllal, hogy visszatérjenek a lakóhelyükre vagy szociális intézmenybe. Annak a személynek, aki nem tud egyedül visszatérni a rendeltetési helyére biztosítanak egy kíserőt. A kártérítés összege tényleges utazási költségeknek felel meg, azzal hogy ez nem lehet magasabb mint az átlagbér, amely a Szerb állam gazdaságában valósult meg, abban a hónapban, amelyre vonatkozóan a kifizetés megtörtént. A Szociális védelmi Központ köteles a község nevében vezetni az eljárást, azaz a tényleges költségek megtérítését azon a területen, ahol az érintett személy lakóhelye van. 3. Temetkezési költségeket és sírhelyrendezési térítményt teljes mértékben elismerik a következő halálesetekben: ismeretlen személy ismeretlen lakóhely esetén, azok személyek esetében, akiknek a szállás költségeit a Szerb Köztársaság állja, azok személyek esetében, akiknek nincsen eltartási kötelezettségel rendelkező hozzátartozója. Az önkormányzat jogosult a temetés és a temetkezési hely rendezési térítmény tényleges költségének megtérítésére a elhunyt örökségéből. A szolgáltatásra illetékes szerv az Adai Szociális védelmi Központ Természeti csapások következményének elhárítására kapott összeg

11 nem haladhatja meg az átlagkereset, amely a Szerb állam gazdaságában valósult meg, abban a hónapban, amelyre vonatkozóan a kifizetés megtörtént, súlyosságától és az ebből adódó következmények mértékéttöl függően. A költségtérítésről szóló döntést az Adai Szociális védelmi Központ munkatársai hozzák meg. 5. Gyermekek iskolai felszerelésének térítménye: azok a felhasználók kaphatnak, akik jogosultak szociális védelemre és rendszeres a részvételük az általános iskolában. b) Egyszeri segély természetben Az Anyagi ellátás (pénzsegély) felhasználói és egyéb anyagi gondokkal küzdő személyek, különösen az egyedülálló szülők, fogyatékos és beteg személyek és a családtagok nélkül elő idős személyek számára, a minimális életszínvonal fenntartásának érdekében biztosítani lehet egyszer évente egyrendbeni pénzsegélyt természetben téli élelmiszer formájában, amelynek értéke nem haladhatja meg az átlagkeresetet, amely a Szerb állam gazdaságában valósult meg, abban a hónapban, amikor a támogatás megtörtént, és tüzelőanyag egy tonna szén értékéig. Szükséges iratok: 1. Az igazolvány fénymásolata a felnőtt személyeknek 2. Anyakönyvi kivonat a gyermekeknek 3. Igazolás a munkanélküliségről (munkaközvetítőből) 4. Az utolsó 3 hónap jövedelméről szóló bizonylat 5. Az utolsó 3 hónapról nyugdíjcsekk A Központ határozza meg mely iratok szükségesek Az eljárásra illetékes szerv: Szociális védelmi Központ Ada Felszabadulás tér 1. szám, Telefon 024/

12 2. Intézménybe vagy más családba való elhelyezésre váró védencek felszerelésének biztosítása A védencek felszerelésének biztosítása magába foglalja a személy ruházatát és az intézetbe való szállításának költségeit. E jogok élvezői azok a személyek, akik intézménybe vagy más családba való elhelyezésre váró védencek, és azok, akik a felszereléseket nem tudják maguknak biztosítani sem rokonaik, akik az előírások szerint kötelesek részt venni a személy eltartásában. A felszerelés a leginkább szükséges költségek értékének felel meg a Szociális védelmi Központ szakértői csoport által hozott döntés alapján. A tervezett pénzeszközök az Adai önkormányzat költségvetésébe tartoznak, amelyek az egyszeri pénzügyi támogatás elérésére szolgálnak, s az önkormányzati költségvetésben egy külön tételként szerepelnek függetlenül az Adai Szociális védelmi Központ működésére biztosított eszközöktől. Az ilyen jellegű segélyhez szükseges dokumentumok ugyanolyanok, mint a szociális intézményben való elhelyezés és a más családhoz történő áthelyezés jogának megvalósitásához. A jóváhagyásra illetékes szerv: Szociális védelmi Központ Ada Felszabadulás tér 1. szám, Telefon 024 / A nappali tartózkodásra való jog érvényesítése Erre azok a gyermekek jogosultak, akik valamilyen lelki vagy fizikai fejlődési rendelleneséggel küszködnek, esetleg magatartási zavarral (autisták), de azok a felnőttek is, akiknél indokolt a szociális központokba vagy más családokhoz való áthelyezés. Ez összhangban van a rendellenesség mértékével. 10

13 Ezen jog megvalósításához szükséges az érintett személyt ahhoz az intézményhez irányitani, amely ilyen jellegű szociális vagy oktatási nevelési jellegel rendelkezik. Az érintettek és rokonok hozzájárulása a napközi otthonok költségeihez a következő alapelvek szerint történik: 1. Nem fizetnek hozzájárulást azok a személyek, akiknek jövedelme a Szerbiai átlagjövedelem harmadától kevesebb, illetve anyagi ellátás pénzsegélyben részesülnek, 2. Azok a személyek, akiknek jövedelme több az átlagjövedelem harmadától, 40%-kal járulnak az összköltséghez, 3. Akiknek jövedelme a Szerbiai átlag felétől annak 2/3-áig rendelkeznek, 60%-os támogatást fizetnek, 4. Akiknek jövedelme az átlagjövedelem 2/3-át és azzal azonos összeget tesznek ki, azok hozzájárulása 80%-os, 5. Akik az átlagjövedelemmel azonos összeggel vagy attól nagyobb havi jövedelemmel rendelkeznek, teljességében kötelesek állni a költségeket. Az idősek klubjának napközben történő megvalósítására Az idős és magányos, valamint mások támogatásával nem rendelkező személyek esetében indokolt azzal a céllal, hogy segítséget kaphassanak a táplálkozás költségeiben, a napközbeni időtöltésben, s hogy számukra kultúrális és szórakozási lehetőségek valósuljanak meg. Az idősek klubja alapjában szociális védelmű, szórakoztató és kultúrális jellegű, a létfenntartási költségeket pedig a következőképpen biztosítja: - A szabadidős foglalkozások megszervezésében (társas játékok, olvasás, egészségügyi felvilágosító előadások, filmek vetítése, TVműsorok, kiállítások megtekintése, kirándulások), 11

14 - Egészségügyi szolgáltatások nyújtása (ellenőrzések, vérnyomásmérés), - Jogi tanácsadás (az igénybe vevő személy vagyoni helyzete, a lakhatási kérdések megoldása). Az idősek klubjára jogosultak Azok a személyek, akik Ada község területén élnek, akik be tudnak járni a klubba, akik megfelelnek e határozati követelmények vagy annak bármely pontjával, valamint nincsenek ellentmondásban a szociális szempontok tekintetében. A klubokba való betagosodás a beíratkozás és a nyilvántartás vételfolyamatában valósul meg, és a tagsági könyvecske megszerzésével, melyet az illetékes jogi személy ad, akit Ada község területén ezzel megbízták, akárcsak a klub szervezésével és vezetésével. A tagdíj öszegét a klub közgyűlése határozza meg. Ezzel egyidőben rendelkeznek arról is, mire fordítják a befolyt összeget. A szolgáltatás áráról a Szociális Központban döntenek a klub költségeit illetőleg az iranyító szervek döntéseivel összhangban. A szolgáltatások ára kifejezi a befektetett munka értékét és eredményeit összhangban a normatívákkal, az amortizációval, a törvényes kereteken belül. A jövedelmek és a közös költségek, a befektetési és a törvény által megszabott összegek befizetése ugyanide sorolható. Adán ennek felhasználói ezen jogukat megvalósíthatják: idős személyek kategóriájában - az Idősek klubjában és napközbeni tartózkodási helyükön Moholon Petőfi Sándor 58.; a fogyatékkal élő gyermekek részére a Čika Jova Zmaj napköziben November 29., Ada(sarok) 12 Az ilyen jellegű segélyhez szükseges dokumentumok ugyanolyanok, mint a szociális intézményben való elhelyezés és a más családhoz történő áthelyezés jogának megvalósitásához.

15 Szükséges iratok: A Központ határozza meg a szükséges iratokat, de lényegében az egyszeri segély jóváhagyására felsorolt iratokat kell csatolni a kérelemhez. A segély jóváhagyására illetékes szerv: Szociális védelmi Központ Ada Felszabadulás tér 1. szám, Telefon 024 / A polgárok házi ápolására és segítségére, valamint egyéni szükségleteik kielégítésére irányuló segély ( kerekeken gördülő étel) Az otthoni segítséghez és ápoláshoz joguk van az idős és tehetetlen, krónikus betegeknek és mindazoknak, akik képtelenek az önellátására. Az otthoni segítségnyújtás a házi munkák elvégzésében, az ápolás pedig az egészségi és higiénás szolgáltatások nyújtásában merül ki. A kerekeken gördülő meleg ételhez napi szinten biztosított idős és egyéb krónikus betegeknek, akik magatehetetlenek. Ezt a munkát erre a szakaszra vonatkozólag a polgármester megbízásával öszhangban az illetékes intézménynek vagy jogi személynek kell végeznie, amely erre hivatott. A normatívák és a tevékenység színvonala a nyitott védelemre vonatkozó döntések alapján történik, ennek árát pedig külön szabályzat foglalja össze az elvégzett szolgáltatások minőségével összhanban a Községi Közgyűlés részéről. A házon belüli segítségnyújtás a következő szolgáltatásokat foglalja magába: - Lakástakarítás, különösen a lakott helységek tisztasága, melyben az érintett felhasználó közvetlenül tartózkodik, 13

16 - Élelmiszerek és egyéb dolgok beszerzése - Egyszerűbb ételek, hideg, meleg élelmiszerek és italok elkészítése, - Felszolgálás és etetés, - Mosogatás, - Rezsi költségek befizetése, - Appróbb javítások. A szolgáltatások fajtáit, melyek az otthoni segítségnyújtásra vonatkoznak, részletesebb szabályzattal definiálták. Az otthoni ápolás keretein belül a határozat értelmében a következő szolgáltatások nyújtandók: - Személyi tisztálkodás az érintett számára (mosdatás, fürdetés, hajmosás, fésülés, borotválkozás, manikűr, ágyhuzatcsere és átöltöztetés), - A felfekvési sebek megelőzése fekvő betegek esetében, - Gyógyszerek beszerzése és pontos adagoltatása, - Az életfunkciók megfigyelése. A szolgáltatások fajtáit erre vonatkozólag külön szabályzat rögzíti. A személyes segítségnyújtás, mint szociális védelmi forma a rokkant személyek esetében érvényes, és teljesen személyreszóló a fogyaték fokozatának megfelelően. A házi segítségnyújtásra való jogosultság, az otthoni ápolás és az egytálétel vonatkozásában a felhasználó szociális és egészségi állapota a döntő, s ennek meghatározása napi és havi szinten történik illetékeseknek a szervezők vagy az ezzel megbízott jogi személyek által, akiket a Községi Közgyűlés erre felhatalmazott. A felhasználók hozzájárulása, a rokonaik és eltartóik részéről való hozzájárulás, az önkormányzati anyagiak az otthoni segítség nyújtásában, a házi ápolásban és a kerekeken gördülő étel szolgáltatásában külön szabályzat alapján történik. Ezen szolgáltatások ára és e jogok megvalósítása Ada község illetékes szervei által történik a megfelelő jogi személy ajánlására. 14

17 1. Kérelem 2 példányban 2. Az igazolvány fénymásolata 3. Anyakönyvi kivonat 4. Utolsó nyugdíjcsekk Szükséges iratok: A Központ határozza meg a szükséges iratokat! A segély jóváhagyására illetékes szerv: Szociális védelmi Központ Ada Felszabadulás tér 1. szám, Telefon 024/ Az anyagi juttatásban - szociális segélyben részesülő családok gyermekei számára az utaztatási költségek támogatása Az anyagi juttatásban - szociális segélyben részesülő családok gyermekei számára az utaztatási költségek támogatására való jogosulttság abban az esetben valósítható meg, amennyiben a szülők képtelenek az utaztatás költségeinek biztosítására. Szükséges iratok: A Központ határozza meg a szükséges iratokat, de lényegében az egyszeri segély jóváhagyására felsorolt iratokat kell csatolni a kérelemhez. A segély jóváhagyására illetékes szerv: Szociális védelmi Központ Ada Felszabadulás tér 1. szám, Telefon 024 /

18 A JOGOSUlTSÁG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FOLYAMATA A kérelmet alsó fokon a Szociális védelmi Központ rendezi. Az elsőfokú panaszt a kijelölt és az arra hivatott községi szerv bírálja el. A panasz nem halasztja a megoldás végrehajtását. A jogosultságra való eljárást az a személy indíthatja el, akinek szüksége van fokozott szociális védelemre azon a hivatalos személyen keresztül, akiknek ez hivatali kötelezettsége. A hivatali kötelezettségből indított eljárás akkor indul, ha az a társadalmi közösség vagy egyén, illetve más személyek érdekét szolgálja. A meghozott döntés értelmében a jog megvalósítása érdekében az általános közigazgatási törvényt alkalmazzák. A megoldási eljárásban a szociális és szakmai munka módszerei alkalmazandók. VEGSŐ HATÁROZATOK A Szociális Központnak kötelessége külön nyilvántartást vezetni a jogosultakról. Háromhavonta a Szociális Központnak be kell számolnia a községnek a megvalósított eredményekről és a felhasznált pénzösszegekről a községi szerveknek, melyek szociális kérdésekkel foglalkoznak. 16

19 GYERMEKPÓTLÉK A gyermekpótlékra való jog elismerésére a kérelmezőnek a következő iratokat kell mellékelnie: 1. Születési anyakönyvi kivonat minden gyermek számára (lehet hitelesített fénymásolat vagy 6 hónaptól régebbi is), 2. Állampolgársági bizonylat a kérelmező részére (nem lehet 6 hónaptól régebbi), 3. Személyazonossági igazolvány fénymásolata a közös háztartás minden tagja részére, 4. Hitelesített egészségügyi könyvecske fénymásolata, 5. Bizonylat a kérelem beterjesztése előtti 3 havi jövedelemről a háztartás minden tagja részére, 6. Bizonylat az előző évi kataszteri jövedelemről, a háztartás minden tagja részére (Adáról és a születési helyről), 7. Iskolai igazolás az általános és középiskolás gyermekek részére, 8. Bizonylat az ingatlannal, a lakóterülettel kapcsolatos tényállásról (telekkönyvi kivonat-tulajdonlap, szerződés az ingatlanvételről, adóvégzés, bizonylat a katasztertől, lakáshasználati szerződés), 9. Adóbizonylat az adóhivataltól a család minden tagjának Adáról és a születési helyről. A KÖVETKEZŐ IRATOKAT CSAK MELLÉKELNI SZÜKSÉG ESETÉN KELL 6. Igazolás az illetékes egészségügyi intézménytől a rendszertelen iskolába járás okairól, 7. Végzés a fejlődési rendellenességekkel küzdő gyermek besorolásáról (kategorizációs végzés), 8. Végzés a szülői jog meghosszabbításáról, 9. Bizonyítékok, melyek alapján látni lehet, hogy a szülő egyedül neveli gyermekét (a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, végzés a gyermek elhelyezéséről válás vagy életközösség megszűnése kapcsán, igazolás a katonaügyosztályról, igazolás a büntető-javító intézettől stb.), 10. Igazolások a munkanélküliségről, 11. Bizonylat a gyámságról, más családban való elhelyezésről, eltartásról). 17

20 A kérelmet a családi pótlékra a felvételi irodán kell benyújtani a megfelelő nyomtatványon. A családi pótlékról szóló végzés egy évre szól, a lejárta előtt egy hónappal meg lehet hosszabbítani. A pótlékot a postán lehet felvenni igazolvány felmutatásával. KISMAMA - ÉS CSECSEMŐVÉDELEM Kismama-védelem A térítés teljes összegére azok a kismamák jogosultak, akik közvetlenül a jog megvalósítása előtt megszakítás nélkül több mint hat hónapig munkaviszonyban voltak, illetve önálló tevékenységet folytattak. Akik közvetlenül a jog megvalósítása előtt megszakítás nélkül háromtól (3) hat (6) hónapig munkaviszonyban voltak, illetve önálló tevékenységet folytattak a juttatás 60%-ára jogosultak, akik pedig három (3) hónapig voltak munkaviszonyban, illetve önálló tevékenységet folytattak megszakítás nélkül, 30%-ra jogosultak. A havi térítmény alapja nem lehet alacsonyabb az arra a hónapra megállapított minimális jövedelemnél. Illetékes: Ada község Ügyfélfogadó és szolgáltató irodája Cím: Ada, Felszabadulás tér 1 Telefon: 024/ Segély a gyermekeknek (első, második, harmadik...) A Szerb Köztársaság által folyósított ,00 dináros, újszülött gyermek utáni segélyre jogosult minden dolgozó és munkanélküli személy. Vajdaság tartománya ,00 dinárt ad az elsőszülötteknek. Ikrek születése esetében pedig ,00 dinár a segély a tartomány részéről. A Szerb Köztársaság a második, harmadik, negyedik és további gyermek után két éven keresztül részletekben folyósítja a juttatást. 18 A különleges ápolásra és gondozásra szoruló gyermekeknek öt (5) éven keresztül folyósítanak segélyt minden hatodik (6) hónapban a községi Ügyfélfogadó és szolgáltató irodájához kérvényt kell benyújtani orvosi igazolással és a munkahelyről bizonylatot (a szülő részéről). Ezeket a dokumentumokat az Ügyfélfogadó és szolgáltató irodán kell átadni.

21 Illetékes: Ada község Ügyfélfogadó és szolgáltató irodája Cím: Ada, Felszabadulás tér 1 Telefon: 024/ HADIROKKANT-VÉDELMI SZOLGÁLAT Felhasználók: a II. világháború, e utáni fegyveres támadások és a JSZK elleni NATO támadás résztvevői és azok családtagjai, a háborúk polgári rokkantjai. Az eljárás fajtája: - Az alapjogok megvalósítása, - A szövetségi törvény adta jogokon kívül, a köztársasági előírások rendelkeznek a havi pénzjuttatásra való jog, ápolási pótlékra való jog, szociális-védelmi intézményekben való elhelyezés költségtérítési jog, haláleseti segélyre való jog és más jogok megvalósításáról, - A köztársasági előírások alapján történik a polgári hadirokkant státus megállapítása, - Köztársasági rendelet alapján valósítható meg a munkanélküliek havi pénzjuttatására való joga. A HADIROKKANTAK ALAPJOGAI: 1. személyi rokkantsegélyre való jog, 2. ápolási pótlékra való jog, 3. ortopédiai pótlékra való jog, 4. ortopéd- és egyéb segédeszközökre való jog, 5. munkanélküli segélyre való jog, 6. gyógyfürdő és éghajlat-változási kezelésre való jog, 7. térítésmentes és engedményes utazásra való jog, 8. utazás és más helységben való tartózkodási költségtérítési jog és 9. személygépjárműre való jog. 19

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz IGAZOLÁSOK LISTÁJA a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz A pályázat érvénytelen, ha a pályázó nem adja be (1) a pályázóval egy lakcímre bejelentett személyekről szóló önkormányzati

Részletesebben

Szociális Támogatás kitöltési útmutató

Szociális Támogatás kitöltési útmutató Szociális Támogatás kitöltési útmutató A letölthető adatlapot az http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=19320&l=1 oldalon találod Ezt kinyomtatva, kézzel kitöltve, aláírva, a csatolt igazolásokkal együtt

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Pontrendszer. 1. A családon belül az egy főre jutó nettó jövedelem. 2. Az állandó lakhely és az Egyetem közötti távolság

Pontrendszer. 1. A családon belül az egy főre jutó nettó jövedelem. 2. Az állandó lakhely és az Egyetem közötti távolság Pontrendszer A hatályos magyar törvények értelmében a szociális támogatásokat a Diákjóléti Bizottság által meghatározott pontrendszer szerint kell elbírálni. MINDENKINEK KELL ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS 1.

Részletesebben

*Bankszámla száma: - -

*Bankszámla száma: - - MB 04 02 A kérelmező neve: FORMANYOMTATVÁNY TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A kérelmező születési neve: A kérelmező születési helye, ideje: A kérelmező anyja neve: A kérelmező családi állapota: A kérelmező

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni!

Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni! A rendszeres szociális támogatás kérelméhez csatolandó igazolások és a pontrendszer (amennyiben az adott eset fennáll). Minden idegen nyelvű igazoláshoz fordítást is kérünk mellékelni! Kötelező igazolások

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kozármisleny Város Önkormányzat Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsága 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.. : 72/570-918. KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérelmező neve: Születési

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Önkormányzati segély megállapításához

Önkormányzati segély megállapításához 3. melléklet a /2014.(II.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 24 /2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához z önkormányzati segélyt az alábbi létfenntartást

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993.

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM. temetési segély megállapításához

KÉRELEM. temetési segély megállapításához KÉRELEM temetési segély megállapításához 1. Temettető neve (leánykori neve): Születési hely, idő:... Anyja neve: Állampolgársága:... Bejelentett lakóhelye:.. Bejelentett tartózkodási helye: TAJ száma (Társadalombiztosítási

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Szociális Munka Központ. Kérvényező/jogosult: családi ás utóneve I. A JOGOSULT ADATAI:

Szociális Munka Központ. Kérvényező/jogosult: családi ás utóneve I. A JOGOSULT ADATAI: MUNKA-, CSALÁDÜGYI ÉS SZOCIÁLIS MINISZTÉRIUM Az adatokat nyomtatott betűkkel írja be. Kitöltés előtt feltétlenül olvassa el a mellékelt útmutatót Szociális Munka Központ Érkezett: A SZOCIÁLIS MUNKA KÖZPONT

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI) Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:.. Születési helye:. Ideje:..év...hó.nap

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:..

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez 5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez PÁLYÁZATI ŰRLAP RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A pályázatban csak

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány

Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány a./ - tanulmányi ösztöndíjára* Pályázhat: - akinek a tanulmányi eredménye: 4,7 felett van - az egy főre eső nettó jövedelem maximum 57.000,- Ft b./ -

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM*

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* a.) temetés költségeinek viseléséhez nyújtandó önkormányzati segély b.) gyógyszertámogatás c.) szociális

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

Szociális Munka Központ. Kérvényező/jogosult: családi ás utóneve I. A JOGOSULT ADATAI:

Szociális Munka Központ. Kérvényező/jogosult: családi ás utóneve I. A JOGOSULT ADATAI: MUNKA-, CSALÁDÜGYI ÉS SZOCIÁLIS MINISZTÉRIUM Az adatokat nyomtatott betűkkel írja be. Kitöltés előtt feltétlenül olvassa el a mellékelt útmutatót Szociális Munka Központ Érkezett: A SZOCIÁLIS MUNKA KÖZPONT

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A D A T L A P. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához. 1./ Pályázó családi és utóneve... Anyja neve:... Lakóhely:...

A D A T L A P. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához. 1./ Pályázó családi és utóneve... Anyja neve:... Lakóhely:... A D A T L A P a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához A., Személyi adatok 1./ Pályázó családi és utóneve...... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tel.

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

Teljesített félévek száma:

Teljesített félévek száma: Kérjük az Önre vonatkozó adatokat x -el jelölje. A csatolandó dokumentumoknak MINDEN ESETBEN tartalmaznia kell a szükséges ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS-t ÉS A LAKCÍMKÁRTYÁK MÁSOLATÁT a pályázóval egy háztartásban

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. Név Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével) másik

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA o létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás o lakhatás támogatásához hozzájárulás o az egészségi állapot megőrzését

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM. Alulírott kérem, szíveskedjenek Települési támogatásban * Rendkívüli települési támogatásban * részesíteni.

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM. Alulírott kérem, szíveskedjenek Települési támogatásban * Rendkívüli települési támogatásban * részesíteni. 1. sz. melléklet a /2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Alulírott kérem, szíveskedjenek Települési támogatásban * Rendkívüli települési támogatásban * részesíteni.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BABAKÖTVÉNY JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2012. 01. 01. NAPJÁTÓL

NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BABAKÖTVÉNY JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2012. 01. 01. NAPJÁTÓL NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BABAKÖTVÉNY JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2012. 01. 01. NAPJÁTÓL Alulírott hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a gyermekem alábbi adatait: NÉV:... SZÜLETÉSI HELY:... SZÜLETÉSI IDŐ:...

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer

A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer MINDEN IDEGEN NYELVŰ IGAZOLÁSHOZ FORDÍTÁST KÉRÜNK MELLÉKELNI! Kötelező igazolás - minden pályázathoz csatolni kell: Önkormányzati

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve:

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve: KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /. /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Nyilatkozat személyi adatokról

Nyilatkozat személyi adatokról Nyilatkozat személyi adatokról Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! 1.Név (leánykori név is) házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével)

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez

5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez 5. sz. melléklet: Pályázati űrlap rendszeres szociális ösztöndíj és lakhatási támogatás igényléséhez PÁLYÁZATI ŰRLAP RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A pályázatban csak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KITÖLTÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS KITÖLTÉSÉHEZ Ha eltartód keresőfoglalkozásból származó jövedelemmel rendelkezik Eltartók jövedelmének APEH által történő igazolása. A 2008. évről szóló APEH

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Gyámok részére. Tájékoztatás!

Gyámok részére. Tájékoztatás! Gyámok részére Tájékoztatás! A gyám, amennyiben vagyont kezel, az előző naptári évre vonatkozó számadását minden év február 15-éig köteles a gyámhivatalhoz benyújtani (rendszeres számadás). A számadás

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf.

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf. DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT "DUNAHARASZTI DIÁKÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 2011" Beadási határidő: 2011. június 24. 10 óra Aláírás nélküli

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Részletesebben

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik.

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik. Utazási kedvezmények 1./Kedvezmények a közforgalmú vasutak vonalain Díjmentes utazásra jogosult korlátlan számban a 65. életéve betöltésétől a magyar állampolgár a 2. kocsiosztályon, személyi igazolványa

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Önkormányzati lakás bérbevételére. Igénylő neve:... (születési név)... (születési hely, idő)... (anyja neve)...

PÁLYÁZAT. Önkormányzati lakás bérbevételére. Igénylő neve:... (születési név)... (születési hely, idő)... (anyja neve)... 1. sz. melléklet PÁLYÁZAT Önkormányzati lakás bérbevételére Igénylő neve:......... (születési név).... (születési hely, idő).... (anyja neve)... Állampolgársága:.. amennyiben nem magyar állampolgár, tartózkodási

Részletesebben

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben