Szociális Munka Központ. Kérvényező/jogosult: családi ás utóneve I. A JOGOSULT ADATAI:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális Munka Központ. Kérvényező/jogosult: családi ás utóneve I. A JOGOSULT ADATAI:"

Átírás

1 MUNKA-, CSALÁDÜGYI ÉS SZOCIÁLIS MINISZTÉRIUM Az adatokat nyomtatott betűkkel írja be. Kitöltés előtt feltétlenül olvassa el a mellékelt útmutatót Szociális Munka Központ Érkezett: A SZOCIÁLIS MUNKA KÖZPONT TÖLTI KI Aktaszám: KÉRVÉNY SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁS TÉRITÉSMENTESSÉGE IRÁNT a családnak nyújtott otthoni segítség ELSŐ RÉSZ Kérvényező/jogosult: családi ás utóneve I. A JOGOSULT ADATAI: EMŠO: Neme: N F Csak a külföldi állampolgárok töltik ki szlovéniai állandó tartózkodási engedély száma: Állampolgársága: kiállítva a BM által: Állandó lakhely: helység, utca és házszám postai irányítószám a posta neve község Ideiglenes lakhely: helység, utca és házszám postai irányítószám a posta neve község Kap-e kiegészítést segítségnyújtásért és ápolásért? IGEN, mértéke:...sit Jogosult- e tartásra más jogcímen? IGEN Kötött-e megállapodást a tartásdíjról/ bírósági ítélet: Végrehajtható jogcím /jogügyi alapján kötelezhető-e valaki az ön teljes ápolási díjának, intézményes gondozásának fizetésére IGEN, KIVEL... mértéke:...sit IGEN, KI.. IGEN, KIVEL.. Végrehajtható jogcím /jogügyi alapján. kötelezhető-e valaki az ön részbeni ápolásának / otthon történő segítségnyújtásának fizetésére: mértéke:...sit PD Formanyomtatvány (Kérvény a családnak nyújtott otthoni segítség szociális biztonsági szolgáltatás térítésmentessége iránt) 1

2 Más módon biztosítja-e valaki az ön tartását: A kötelezettek közül valaki tartás céljából magához vette-e önt : IGEN, KI.... mértéke:...sit IGEN, KI... Ingatlan tulajdonosa vagy társtulajdonosa: IGEN Az ingatlan adatai: II. A JOGOSULT HÁZASTÁRSÁNAK ILLETVE ÉLETTÁRSÁNAK ADATAI Családi és utónév EMŠO Állampolgárság A lakhely címe Részesül-e intézményes szociális gondozásban szociális gondozóintézetben: IGEN Jogosult-e családnak nyújtott otthoni segítségre? IGEN Részesül-e segítségnyújtási és ápolási pótlékban? IGEN, mértéke:...sit Jogosult-e tartásra más jogcímen? IGEN Ingatlan tulajdonosa/társtulajdonosa: IGEN Az ingatlan adatai: PD Formanyomtatvány (Kérvény a családnak nyújtott otthoni segítség szociális biztonsági szolgáltatás térítésmentessége iránt) 2

3 III. ADATOK A JOGOSULT MÁS CSALÁDTAGJAIRÓL Családi és utónév EMŠO Állampolgárság A lakhely címe Részesül-e más a családtagok közül egész napos intézményes ellátásban? Ki? Családi és utón IV. ADATOK A KÖTELEZETTEKRŐL Családi és utónév Születés ideje Állampolgárság Lakhely címe A jogosulthoz való viszonya PD Formanyomtatvány (Kérvény a családnak nyújtott otthoni segítség szociális biztonsági szolgáltatás térítésmentessége iránt) 3

4 V. ADATOK A JOGOSULT ANYAGI HELYZETÉRŐL A jogosult családi és utóneve: A rubrikákba be kell írni az összeget, amennyiben nem rendelkezik ilyen jövedelemmel, úgy a rubrikát át kell húzni. Az összes belföldön és külföldön szerzett jövedelmet nettó összegben kell beírni, kivéve a kataszteri jövedelmet és tevékenységből származó bevételt.nem kell beírni azokat a jövedelmeket és bevételeket, amelyek A szociális biztonságról szóló törvény 27. cikke alapján vagy más jogszabály alapján ki vannak véve (lásd az útmutatót). Kód 110 A. A kérvény benyújtása előtti három hónapban kapott JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK hónapot megelőző hónap: előtti hónap : hónap: Munkából eredő bér és illetmény (bér, táppénz, jutalmak és kedvezmények): Összeg: Összeg: Összeg: A ZPIZ előírásai szerint kapott jövedelmek: 121 nyugdíj 122 egyéb (rokkantnyugdíj, gondozási pótlék, végkielégítés, ápolási díj, ) A munkavállalási előírások és a munkanélküliségi biztosítás alapján kapott jövedelmek: 131 pénzbeli munkanélküli pótlék 132 pénzbeli munkanélküli segély 140 Jövedelmek a családi jövedelmekről szóló előírások alapján (szülési szabadság után járó pótlék, családi pótlék) 150 Nevelőszülői díj 160 Rokkantnyugdíj pótlék a ZDVDTPO alapján 170 A»háborús«törvények alapján járó jövedelmek (veteránpótlék, rokkantnyugdíj pótlék, rokkantnyugdíj, ápolási díj, ) 180 Tartásdíj, tartásdíj-pótlék 192 Közvetve megállapított jövedelmek és bevételek _10 Vagyoni eredetű bevételek (nyereségrészesedés, bérleti díj) _20 Jövedelmek szolgáltatási tevékenység, szerződéses ügyletek és más alapján _30 Tulajdonosi jogok alapján járó bevételek (szerzői jogi szerződések) _40 Egyetemi és ifjúsági szervezeteken keresztül kapott bevételek _50 Egyéb (más kifizetőknél kifizetett táppénz ) 311 Bevétel mezőgazdasági - KJ összeg: tevékenységből: nyereség összeg: 320 Tevékenységből származó jövedelem összeg: B. A kérvény benyújtása előtti 12 hónapban kapott IDŐSZAKOS BEVÉTEL 440 Osztalék az átvétel napja: összeg: 450 Örökség 460 Tőkenyereség 470 Egyéb, éspedig C. KIADÁSOK Kifizetett tartási kötelezettségek t megelőző hónap előtti hónap hónap PD Formanyomtatvány (Kérvény a családnak nyújtott otthoni segítség szociális biztonsági szolgáltatás térítésmentessége iránt) 4

5 VI. ADATOK A JOGOSULT HÁZASTÁRSÁNAK ILLETVE ÉLETTÁRSÁNAK ANYAGI HELYZETÉRŐL a házastárs illetve élettárs családi és utóneve: A rubrikákba be kell írni az összeget, amennyiben nem rendelkezik ilyen jövedelemmel, úgy a rubrikát át kell húzni. Az összes belföldön és külföldön szerzett jövedelmet nettó összegben kell beírni, kivéve a kataszteri jövedelmet és tevékenységből származó bevételt.nem kell beírni azokat a jövedelmeket és bevételeket, amelyek A szociális biztonságról szóló törvény 27. cikke alapján vagy más jogszabály alapján ki vannak véve (lásd az útmutatót). Kód A. A kérvény benyújtása előtti három hónapban kapott JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK 110 hónapot megelőző hónap: előtti hónap : hónap: Munkából eredő bér és illetmény (bér, táppénz, jutalmak és kedvezmények): Összeg: Összeg: Összeg: A ZPIZ előírásai szerint kapott jövedelmek: 121 nyugdíj 122 egyéb (rokkantnyugdíj, gondozási pótlék, végkielégítés, ápolási díj, ) A munkavállalási előírások és a munkanélküliségi biztosítás alapján kapott jövedelmek: 131 pénzbeli munkanélküli pótlék 132 pénzbeli munkanélküli segély 140 Jövedelmek a családi jövedelmekről szóló előírások alapján (szülési szabadság után járó pótlék, családi pótlék) 150 Nevelőszülői díj 160 Rokkantnyugdíj pótlék a ZDVDTPO alapján 170 A»háborús«törvények alapján járó jövedelmek (veteránpótlék, rokkantnyugdíj pótlék, rokkantnyugdíj, ápolási díj, ) 180 Tartásdíj, tartásdíj-pótlék 191 Eszközök külső személy által nyújtott ápolásért és segítségnyújtásért 192 Közvetve megállapított jövedelmek és bevételek _10 Vagyoni eredetű bevételek (nyereségrészesedés, bérleti díj) _20 Jövedelmek szolgáltatási tevékenység, szerződéses ügyletek és más alapján _30 Tulajdonosi jogok alapján járó bevételek (szerzői jogi szerződések) _40 Egyetemi és ifjúsági szervezeteken keresztül kapott bevételek _50 Egyéb (más kifizetőknél kifizetett táppénz ) 311 Bevétel mezőgazdasági tevékenységből: - KJ összeg: nyereség összeg: 320 Tevékenységből származó jövedelem összeg: B. A kérvény benyújtása előtti 12 hónapban kapott IDŐSZAKOS BEVÉTEL 440 Osztalék 450 Örökség 460 Tőkenyereség 470 Egyéb, éspedig C. KIADÁSOK Kifizetett tartási kötelezettségek az átvétel napja: t megelőző hónap előtti hónap összeg: hónap PD Formanyomtatvány (Kérvény a családnak nyújtott otthoni segítség szociális biztonsági szolgáltatás térítésmentessége iránt) 5

6 NYILATKOZAT Kérvényező/jogosult ill. a kérvényező/jogosult házastársa/élettársa nyilatkozom: 1. hogy az általam feltüntetett összes adat valós, pontos és teljes; 2. hogy felsorolásra került a jogosult ill. házastárs vagy azon személy, akivel hosszabb ideje tartó élettársi kapcsolatban él, összes jövedelme; 3. hogy ismerem A szociális biztonsági szolgáltatások térítésmentességét szabályozó rendelet 33. cikkét, amely kimondja, hogy a jogosultság indokainak bekövetkeztével azonnal vagy legkésőbb tizenöt napon belül köteles vagyok közölni azokat a tényeket és körülményeket, illetve az összes változást, amely kihat a mentességre való jogosultságra és annak mértékére; és hogy ismerem a fenti cikkely rendelkezéseit, amely külön a jogosultra vonatkozóan kimondja, hogy amikor az időszakos jövedelmek mértékének változása és ezennel a nyugdíj mértékének vagy a segítségnyújtási és ápolási kiegészítés mértékének változása miatt visszamenőleges elszámolást kapok, ezt egy összegben köteles vagyok megtéríteni a kötelezetteknek, illetve azoknak a befizetőknek, akik a szolgáltatást helyettem teljes egészében vagy részben kifizették, és a családnak nyújtott otthoni segítségre jogosult a megtörtént elszámolás keretében köteles megtéríteni a segítségnyújtási és ápolási kiegészítés egy százalékának mértékében a szolgáltatásvégzés minden egyes órájára vonatkozólag, de a kapott segítségnyújtási és ápolási kiegészítés teljes összegének legtöbb a felét teheti ki összességében, 4. hogy ismerem A szociális biztonsági szolgáltatások térítésmentességét szabályozó rendelet 34. cikkét, amely kimondja, hogy hamis és eltitkolt adatok esetén köteles vagyok a szolgáltatás kifizetőjének megfizetni az összes költséget, amely a mentesség elismerésével keletkezett, beleértve a késedelmi kamatokat, éspedig a jogtalanul elismert jogosultság napjától; 5. hogy ismerem A szociális biztonságról szóló törvény 100.c cikkelyének rendelkezését, amely kimondja, hogy amennyiben a családnak nyújtott otthoni segítség térítésmentességét érvényesítő felhasználó ingatlantulajdonos, a térítésmentességi határozattal megtilthatják a tulajdonában lévő ingatlan elidegenítését vagy megterhelését, azon község javára, amely a családnak nyújtott otthoni segítséget finanszírozta, de csak a község kimondott kérése esetén, és ha olyan ingatlanról van szó, amely a szolgáltatás felhasználója részéről nincs bejelentve állandó lakhelyként, valamint hogy a község a követelését az eljárást levezető szociális munka központ értesítésének kézhezvételét követő 20 napon belül nyújtja be, és nyilatkozatomért vállalom az anyagi és büntetőjogi felelősséget. Kelt:, A kérvényező aláírása: A házastárs ill. élettárs aláírása : Mellékelje a megfelelő mellékleteket: a) a szolgáltatás végzéséről szóló megállapodás (ill. más dokumentum, amelyből kitűnik a szolgáltatás értéke-ára és a szolgáltatás óraszáma) ; b) igazolás a kérvény benyújtása előtti három hónapban kapott jövedelmekről és bevételekről minden hónapra külön, illetve a jogosult, házastárs ill. élettárs egyéb időszakaira; c) igazolás a kataszteri jövedelemről; d) igazolás a jogosult adóköteles vagyonáról; e) igazolás a tartási kötelezettségről és a kérvény benyújtása előtt három hónappal kifizetett tartásdíjról mindem hónapra külön; f) igazolás (végrehajtható jogcím vagy jogügy), amely a kötelezettet az ápolási vagy a jogosult intézményesített gondozási költségek fizetésére kötelezi, illetve igazolás (végrehajtható jogcím vagy jogügy), amely alapján a kötelezett csak részben köteles a jogosult részére ápolást fizetni vagy otthon történő segítségnyújtást biztosítani, g) igazolás a 15 évnél idősebb gyermekek iskoláztatásáról; h) egyéb igazolások (pl. szerződés az életre szóló eltartásról, más eltartási formáról szóló megállapodás ). CSD megjegyzések: PD Formanyomtatvány (Kérvény a családnak nyújtott otthoni segítség szociális biztonsági szolgáltatás térítésmentessége iránt) 6

7 MÁSODIK RÉSZ A. ADATOK A KÖTELEZETTRŐL Minden kötelezettre saját lapot töltsön ki! A1.TERMÉSZETES SZEMÉLY TÖLTI KI: a kötelezett családi és utón EMŠO: Állampolgárság: Állandó lakhely: helység, utca, házszám postai irányítószám a posta neve község Ideiglenes lakhely: helység, utca és házszám postai irányítószám a posta neve község Részesül-e intézményes szociális gondozásban szociális gondozóintézetben?.. IGEN Jogosult-e családnak nyújtott otthoni segítségre? IGEN Részesül-e segítségnyújtási és ápolási pótlékban? IGEN, mértéke:.sit Jogosult-e tartásra más jogcímen? IGEN Fizet-e tartásdíjat a jogosultnak? IGEN, mértéke: SIT A jogosultnak más módon biztosít-e tartást? Végrehajtható jogcímmel/jogüggyel kötelezett-e teljes ápolási/intézményes gondozási díjat fizetni? Végrehajtható jogcímmel/jogüggyel kötelezett-e részbeni ápolási otthon történő segítségnyújtást fizetni? IGEN,HOGYAN. mértéke:......sit IGEN, KINEK A RÉSZÉRE.. IGEN, KINEK A RÉSZÉRE mértéke:. SIT A jogosultat tartásra magához vette-e? IGEN Szerzett-e tulajdonjogot a jogosult ingatlanában? IGEN Milyen módon? Milyen módon: PD Formanyomtatvány (Kérvény a családnak nyújtott otthoni segítség szociális biztonsági szolgáltatás térítésmentessége iránt) 7

8 A2. JOGI SZEMÉLY TÖLTI KI: Megnevezés Anyakönyvi sz.: Székhely Adószám: B. A KÖTELEZETT HÁZASTÁRSÁNAK ILLETVE ÉLETTÁRSÁNAK ADATAI Családi és utónév EMŠO Állampolgárság Lakhely címe Részesül-e intézményes szociális gondozásban szociális ondozóintézetben: IGEN Jogosult-e családnak nyújtott otthoni segítségre? IGEN Részesül-e segítségnyújtási és ápolási pótlékban? IGEN, mértéke:...sit Jogosult-e tartásra más jogcímen? IGEN Ingatlan tulajdonosa/társtulajdonosa? IGEN Az ingatlan adatai: C. ADATOK A KÖTELEZETT MÁS CSALÁDTAGJAIRÓL Családi és utónév EMŠO Állampolgárság Lakhely címe Részesül-e intézményes szociális gondozásban szociális gondozóintézetben? Ki? Családi és utón PD Formanyomtatvány (Kérvény a családnak nyújtott otthoni segítség szociális biztonsági szolgáltatás térítésmentessége iránt) 8

9 D. ADATOK A KÖTELEZETT ANYAGI HELYZETÉRŐL A kötelezett családi és utóneve: A rubrikákba be kell írni az összeget, amennyiben nem rendelkezik ilyen jövedelemmel, úgy a rubrikát át kell húzni. Az összes belföldön és külföldön szerzett jövedelmet nettó összegben kell beírni, kivéve a kataszteri jövedelmet és tevékenységből származó bevételt.nem kell beírni azokat a jövedelmeket és bevételeket, amelyek A szociális biztonságról szóló törvény 27. cikke alapján vagy más jogszabály alapján ki vannak véve (lásd az útmutatót). Kód A. A kérvény benyújtása előtti három hónapban kapott JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK 110 hónapot megelőző hónap: előtti hónap : hónap: Munkából eredő bér és illetmény (bér, táppénz, jutalmak és kedvezmények): Összeg: Összeg: Összeg: A ZPIZ előírásai szerint kapott jövedelmek: 121 nyugdíj 122 egyéb (rokkantnyugdíj, gondozási pótlék, végkielégítés, ápolási díj, ) A munkavállalási előírások és a munkanélküliségi biztosítás alapján kapott jövedelmek: 131 pénzbeli munkanélküli pótlék 132 pénzbeli munkanélküli segély 140 Jövedelmek a családi jövedelmekről szóló előírások alapján (szülési szabadság után járó pótlék, családi pótlék) 150 Nevelőszülői díj 160 Rokkantnyugdíj pótlék a ZDVDTPO alapján 170 A»háborús«törvények alapján járó jövedelmek (veteránpótlék, rokkantnyugdíj pótlék, rokkantnyugdíj, ápolási díj, ) 180 Tartásdíj, tartásdíj-pótlék 191 Eszközök külső személy által nyújtott ápolásért és segítségnyújtásért 192 Közvetve megállapított jövedelmek és bevételek _10 Vagyoni eredetű bevételek (nyereségrészesedés, bérleti díj) _20 Jövedelmek szolgáltatási tevékenység, szerződéses ügyletek és más alapján _30 Tulajdonosi jogok alapján járó bevételek (szerzői jogi szerződések) _40 Egyetemi és ifjúsági szervezeteken keresztül kapott bevételek _50 Egyéb (más kifizetőknél kifizetett táppénz ) 311 Bevétel mezőgazdasági tevékenységből: - KJ összeg: nyereség összeg: 320 Tevékenységből származó jövedelem összeg: B. A kérvény benyújtása előtti 12 hónapban kapott IDŐSZAKOS BEVÉTEL 440 Osztalék 450 Örökség 460 Tőkenyereség 470 Egyéb, éspedig C. KIADÁSOK Kifizetett tartási kötelezettségek az átvétel napja: t megelőző hónap előtti hónap összeg: hónap PD Formanyomtatvány (Kérvény a családnak nyújtott otthoni segítség szociális biztonsági szolgáltatás térítésmentessége iránt) 9

10 E. ADATOK A KÖTELEZETT HÁZASTÁRSÁNAK ILLETVE ÉLETTÁRSÁNAK ANYAGI HELYZETÉRŐL A házastárs illetve élettárs családi és utóneve: A rubrikákba be kell írni az összeget, amennyiben nem rendelkezik ilyen jövedelemmel, úgy a rubrikát át kell húzni. Az összes belföldön és külföldön szerzett jövedelmet nettó összegben kell beírni, kivéve a kataszteri jövedelmet és tevékenységből származó bevételt.nem kell beírni azokat a jövedelmeket és bevételeket, amelyek A szociális biztonságról szóló törvény 27. cikke alapján vagy más jogszabály alapján ki vannak véve (lásd az útmutatót). Kód 110 A. A kérvény benyújtása előtti három hónapban kapott JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK hónapot megelőző hónap: előtti hónap : hónap: Munkából eredő bér és illetmény (bér, táppénz, jutalmak és kedvezmények): Összeg: Összeg: Összeg: A ZPIZ előírásai szerint kapott jövedelmek: 121 nyugdíj 122 egyéb (rokkantnyugdíj, gondozási pótlék, végkielégítés, ápolási díj, ) A munkavállalási előírások és a munkanélküliségi biztosítás alapján kapott jövedelmek: 131 pénzbeli munkanélküli pótlék 132 pénzbeli munkanélküli segély 140 Jövedelmek a családi jövedelmekről szóló előírások alapján (szülési szabadság után járó pótlék, családi pótlék) 150 Nevelőszülői díj 160 Rokkantnyugdíj pótlék a ZDVDTPO alapján 170 A»háborús«törvények alapján járó jövedelmek (veteránpótlék, rokkantnyugdíj pótlék, rokkantnyugdíj, ápolási díj, ) 180 Tartásdíj, tartásdíj-pótlék 191 Eszközök külső személy által nyújtott ápolásért és segítségnyújtásért 192 Közvetve megállapított jövedelmek és bevételek _10 Vagyoni eredetű bevételek (nyereségrészesedés, bérleti díj) _20 Jövedelmek szolgáltatási tevékenység, szerződéses ügyletek és más alapján _30 Tulajdonosi jogok alapján járó bevételek (szerzői jogi szerződések) _40 Egyetemi és ifjúsági szervezeteken keresztül kapott bevételek _50 Egyéb (más kifizetőknél kifizetett táppénz ) 311 Bevétel mezőgazdasági tevékenységből: - KJ összeg: nyereség összeg: 320 Tevékenységből származó jövedelem összeg: B. A kérvény benyújtása előtti 12 hónapban kapott IDŐSZAKOS BEVÉTEL 440 Osztalék 450 Örökség 460 Tőkenyereség 470 Egyéb, éspedig C. KIADÁSOK Kifizetett tartási kötelezettségek az átvétel napja: t megelőző hónap előtti hónap összeg: hónap PD Formanyomtatvány (Kérvény a családnak nyújtott otthoni segítség szociális biztonsági szolgáltatás térítésmentessége iránt) 10

11 NYILATKOZAT Kötelezett ill. a kötelezett házastársa/élettársa kijelentem: 1. hogy az általam feltüntetett összes adat valós, pontos és teljes; 2. hogy felsorolásra került a kötelezett ill. házastárs vagy azon személy, akivel hosszabb ideje tartó élettársi kapcsolatban él, összes jövedelme; 3. hogy ismerem A szociális biztonsági szolgáltatások térítésmentességét szabályozó rendelet 28. cikkét, amely kimondja, hogy a kötelezett, aki a házasságról és a családi viszonyokról szóló törvény értelmében úgy gondoskodik a jogosultról, hogy tartásra magához veszi, teljes mértékben mentes a családnak nyújtott otthoni segítség szolgáltatási díjának fizetése alul, amíg a jogosultat tartásra magánál tartja, és annak számít, ha a kötelezett a jogosultat tartásra magánál tartja, ha a jogosult a kötelezett állandó lakhelyének címén van bejelentve és ténylegesen ott is él, és alacsonyabb jövedelme van mint a kötelezettnek. 4. hogy ismerem A társadalombiztosítási szolgáltatások térítésmentességét szabályozó rendelet 33. cikkét, amely kimondja hogy a jogosultság indokainak bekövetkeztével azonnal vagy legkésőbb tizenöt napon belül köteles vagyok közölni azokat a tényeket és körülményeket, illetve az összes változást, amely kihat a mentességre való jogosultságra és annak mértékére, 5. hogy ismerem A társadalombiztosítási szolgáltatások térítésmentességét szabályozó rendelet 34. cikkét, amely kimondja hamis és eltitkolt adatok esetén köteles vagyok a szolgáltatás kifizetőjének megfizetni az összes költséget, amely a mentesség elismerésével keletkezett, beleértve a késedelmi kamatokat, éspedig a jogtalanul elismert jogosultság napjától. és nyilatkozatomért vállalom az anyagi és büntetőjogi felelősséget. Kelt:, A kötelezett aláírása: A házastárs ill. lettárs aláírása : Mellékelje a megfelelő mellékleteket: a) igazolás a kérvény benyújtása előtti három hónapban kapott jövedelmekről és bevételekről minden hónapra külön, illetve a kötelezett, házastárs ill. élettárs egyéb időszakaira; b) igazolás a kataszteri jövedelemről; c) igazolás adóköteles vagyonáról; d) igazolás a tartási kötelezettségről és a kérvény benyújtása előtt három hónappal kifizetett tartásdíjról mindem hónapra külön; e) igazolás a 15 évnél idősebb gyermeke iskoláztatásáról; f) megállapodás szolgáltatás végzéséről, amennyiben valaki jogosult a szociális biztonsági szolgáltatásra; g) bizonyíték (végrehajtható jogcím vagy jogügy), amelynek alapján köteles a jogosult részére teljes mértékben fizetni az intézményes gondozást, illetve bizonyíték, (végrehajtható jogcím vagy jogügy), amely alapján csak részbeni ápolást vagy otthon történő segítségnyújtást köteles fizetni a jogosult részére h. egyéb igazolások (pl. szerződés az életre szóló eltartásról, megállapodás más módon történő tartásról...). CSD megjegyzések: PD Formanyomtatvány (Kérvény a családnak nyújtott otthoni segítség szociális biztonsági szolgáltatás térítésmentessége iránt) 11