Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. szennyvízátemelőkön elvégzendő tisztítási munkák évben tárgyú

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. szennyvízátemelőkön elvégzendő tisztítási munkák 2014. évben tárgyú"

Átírás

1 Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett szennyvízátemelőkön elvégzendő tisztítási munkák évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció november Oldal: 1 / 19

2 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő neve: Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (továbbiakban Zalavíz Zrt.) Ajánlatkérő címe: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. Ajánlatkérő telefonszáma: +36 / Ajánlatkérő faxszáma +36 / Ajánlatkérő címe: b. A pályázati felhívás tárgya, műszaki leírás, minőségi- és teljesítménykövetelmények Szennyvízátemelőkön elvégzendő tisztítási munkák évben c. A szerződés meghatározása: Vállalkozói szerződés d. Teljesítés határideje, a szerződés időtartama: e. Teljesítés helye: Ajánlatkérő ellátási területe f. Az ajánlat bírálati szempontjai: Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el. g. Hiánypótlás és tisztázó kérdések lehetősége: Az Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget a hiánypótlásra. A pályázattal kapcsolatosan kérdéseket csak írásban lehet fel tenni (lehet is), amelyekre adott válaszok minden pályázónak megküldésre kerülnek. Kérdések feltevésének határideje: a leadási határidő előtti 1 hét. A kérdéseket az alábbi elérhetőségen lehet feltenni Somlai Péternek címezve (mindkét címen együtt): és h. Ajánlattételi felhívás közzététel napja: november 26. i. Az ajánlattételi határidő: december :00 h Oldal: 2 / 19

3 j. Eredményhirdetés határideje: december 16. k. A szerződéskötés határideje: december 21. l. Ajánlat benyújtásának címe: Helye: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. m. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlattárgyalás nélkül kerül elbírálásra: Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el, azonban fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőkkel a beszerzési eljárás bármely szakaszában tárgyaljon a beszerzés mennyiségéről, értékéről, a feltételeket érdemben megváltoztassa, alternatív ajánlatokat kérjen be, vagy bármely más olyan dologban egyeztessen valamennyi ajánlattevővel, amely a Vállalkozás érdekeinek érvényesülését jobban szolgálja. E tárgyalásokra a verseny tisztaságának biztosítása érdekében minden érvényes ajánlatot tevőt meg kell hívni, és a meghívásra megjelentekkel együtt lehet tárgyalni. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt minden ajánlattevőnek meg kell küldeni, függetlenül attól, részt vett-e a tárgyaláson. n. Az eljárásban való részvétel feltétele: Az ajánlati felhívásra, határidőre történő dokumentáció/ajánlat beadása. Amennyiben a pályázó a leadási határidő előtt 5 nappal írásban [ is elég] jelzi, hogy részt kíván venni, ajánlattételt kíván tenni, abban az esetben a g. pontban feltett kérdésekre a válaszok neki is megküldésre kerülnek. o. Ajánlat elkészítése és költsége: Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Az ajánlat nyelve magyar. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását. Az ajánlattételi dokumentáció ingyenes, a honlapon mindenki számára elérhető. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. p. Ajánlat pénzneme: Az ajánlati árat magyar forintban kell megadni. q. Ajánlati kötöttség: Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig terjedő időszakra kötve van az ajánlatához, ezen idő alatt az ajánlatot még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő a feltételeket nem kielégítőként visszautasít. Oldal: 3 / 19

4 r. Ajánlat formája: Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell feltüntetni: ajánlattevő neve és címe, kapcsolattartó személy neve, telefon és telefax száma, -címe, beszerzés tárgyának megnevezése. Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt dokumentumok helyét az ajánlatban. Ezt követi az összes többi dokumentum. Az ajánlatot össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. s. Ajánlat benyújtása, lezárása és jelölése: Az ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti példányát borítékban (csomagban) kell lezárniuk. A borítékon/csomagon fel kell tűntetni: a címet: Zalavíz Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8., Somlai Péter ajánlat megnevezését (ajánlattételi felhívás tárgyát), az ajánlattevő nevét és székhelyét, Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel, Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. Amennyiben az ajánlat postai úton kerül feladásra, akkor annak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem tudja elfogadni a postai késedelemből eredő hátrányos következmények mellőzésére irányuló ajánlattevői kérést. Ugyanezen követelmény alkalmazandó a futár útján történő továbbítás esetére is. t. Ajánlat minimális tartalma: Vállalási árakat (nettó Ft/átemelő/karbantartási alkalom -), mely tartalmazza az összes felmerülő költséget. Minőségirányítási (ISO stb.) tanúsítványok másolatai (ha van). AJÁNLATI NYILATKOZAT a pályázati dokumentációban foglaltak tudomásulvételéről és maradéktalan elfogadásáról (melléklet szerint). Számlázási és fizetési feltételeket Egyéb közölni kívánt részek. Oldal: 4 / 19

5 EGYÉB FELTÉTELEK A munkák az Ajánlatkérővel egyezetve kell, hogy történjenek. Szükség esetén a területre történő bejutást az Ajánlatkérő biztosítja. Árváltoztatás a szerződéses időszak alatt nem lehetséges. Számlázás az aláírt teljesítésigazolás mellett az elvégzett munkák után, havonta minimum 15 napos fizetési határidővel lehetséges. A terület tisztaságát, rendezettségét biztosítani kell. A feladat elvégzéséhez az összes szükséges eszközt, felszerelést stb. a nyertes Ajánlattevőnek kell biztosítania. A védterületeken a gépjárművek csak a munkavégzés idején tartózkodhatnak. A területre veszélyes és egyéb (hulladék)anyag be nem vihető, illetve nem tárolható. Munkagépből/munkaeszközből történő olajkifolyást köteles azonnal jelezni, illetve a kifolyás megszüntetését köteles azonnal elhárítani. Az ebből eredő összes kárt kármentesítés költségét is beleértve köteles az Ajánlatkérőnek megtéríteni. A munkavégzések befejeztével köteles a területet lezárni, visszazárni (ahol lehetséges). A munkavégzés során a munkavédelmi, munkabiztonsági, balesetelhárítási kötelezettségek betartása, betartatása a nyertes vállalkozó kötelessége, és őt terhelik az esetlegesen ezek megszegéséből adódó jogkövetkezmények. A nyertes Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő vagyontárgyaiért anyagi felelősséget kell vállalnia. A nyertes Ajánlattevő dolgozóinak érvényes tífusz-oltással kell rendelkezniük, mely meglétéről legkésőbb a szerződés aláírásáig nyilatkozni kell. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az elmúlt 3 évben ( ) szennyvízátemelő építése kivitelezése és/vagy karbantartása tárgyban elvégzett, összesen nettó ,- Ft értékű referenciával (Igazolás módja: Nyilatkozat referenciáról, mely tartalmazza a referenciaként megadni kívánt teljesítés(ek) idejét, ellenértékét, megrendelő/megbízó nevét és címét/székhelyét) A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az ajánlat tárgyát képző tevékenységre érvényes szolgáltatás felelősségbiztosítással, legalább Ft /káresemény/év limittel (Igazolás módja: Biztosítási kötvény másolata legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig) A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes Ajánlattevő rendelkezzen kombi (csatornamosószippantó) vagy csatornamosó tehergépjárművel, a szivattyúk kiemeléséhez szükséges darus felépítményű gépjárművel vagy a feladat elvégzéséhez megfelelő, munkavédelmi szempontból felülvizsgált emelő berendezéssel (Igazolás módja: Egyszerű nyilatkozat legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig) Oldal: 5 / 19

6 Szennyvízátemelők tisztítási munkáinál elvégzendő feladatok A munkákat az Ajánlatkérő által előírt gyakorisággal el kell végezni (lásd az átemelőlistában). A dokumentálás az Ajánlatkérő által adott nyomtatványon történik. I. Átemelők tisztítása (regionális, helyi, folyamatfelügyelettel rendelkező KHBA): Az Ajánlatkérő által előírt gyakorisággal (lásd az átemelőlistában) az átemelők tisztítása során magasnyomású berendezéssel az átemelő teljes belső felületét át kell mosni. El kell távolítani az átemelőbe került, a szivattyú(k) normál üzemével el nem távolítható idegen anyagokat (zsír, homok, törmelék stb.) A tisztítás előtt és után készített fényképpel kell dokumentálni a tisztítást. Az átemelőben üzemelő szivattyú(k) kiemelése, helyszínen történő szétszerelése, tisztítása, olaj ellenőrzése, szükség szerint olaj utántöltése, a beöntő csavar tömítésének ellenőrzése. I/a. Átemelők tisztítása (folyamatfelügyelettel nem rendelkező közterületi /KHBA/): Az Ajánlatkérő által előírt gyakorisággal (lásd az átemelőlistában) az átemelők tisztítása során magasnyomású berendezéssel az átemelő teljes belső felületét át kell mosni. El kell távolítani az átemelőbe került, a szivattyú(k) normál üzemével el nem távolítható idegen anyagokat (zsír, homok, törmelék stb.) A tisztítás előtt és után készített fényképpel kell dokumentálni a tisztítást.. Az átemelőben üzemelő szivattyú(k) kiemelése, helyszínen történő szétszerelése, tisztítása, olaj ellenőrzése, szükség szerint olaj utántöltése, a beöntő csavar tömítésének ellenőrzése. Oldal: 6 / 19

7 MELLÉKLET Oldal: 7 / 19

8 ÁTEMELŐLISTA s.sz. Település Utca Kód Típus (nem jelölt = egyszer 1 Alibánfa Ady u. 26 Z-56 U I. 2 Alibánfa Arany J.u.28 Z-55 U I. 3 Alsónemesapáti Kossuth utca ANE-III Z-93 U I. 2 4 Alsónemesapáti ANE-I Z-91 U I. 2 5 Alsónemesapáti ANE-II Z-92 U I. 2 6 Babosdöbréte Zrínyi u. B-3 Z-22 U I. 7 Babosdöbréte Petőfi u. B-2 Z-23 U I. 8 Babosdöbréte Sénig Ferenc u. B-3 Z-24 U I. 9 Bagod Kertcentrum Apátfa, BAG-II Z-151 U I Bagod Malom BAG-I Z-150 U I Bagod Ady u Zh-10 U I/a. 12 Bagod Ady u Zh-11 U I/a. 13 Bagod Ady u Zh-13 U I/a. 14 Bagod Ady u Zh-14 U I/a. 15 Bagod Ady u Zh-15 U I/a. 16 Bagod Ady u. 48. Zh-16 U I/a. 17 Bagod Ady u Zh-17 U I/a. 18 Bagod Vitenyédi u. 17. Zh-92 U I/a. 19 Bagod Vitenyédi u Zh-93 U I/a. 20 Bagod Vitenyédi u. 2. Zh-91 U I/a. 21 Bagod Vitenyédi u. 30. Zh-94 U I/a. 22 Bagod Vitenyédi u Zh-95 U I/a. 23 Bagod Vitenyédi u Zh-96 U I/a. 24 Bagod Vitenyédi u Zh-97 U I/a. 25 Bagod Vitenyédi u. 70. Zh-98 U I/a. 26 Bagod Vitenyédi u. 86. Zh-99 U I/a. 27 Bagod Arany J Zh-18 U I/a. 28 Bagod Deák F. u Zh-21 U I/a. 29 Bagod Deák F. u. 4. Zh-20 U I/a. 30 Bagod Deák F. u Zh-22 U I/a. 31 Bagod Hunyadi u Zh-28 U I/a. 32 Bagod Hunyadi u Zh-27 U I/a. 33 Bagod Kisfaludy u Zh-34 U I/a. 34 Bagod Kisfaludy u Zh-38 U I/a. 35 Bagod Kisfaludy u. 32. Zh-37 U I/a. 36 Bagod Kisfaludy u Zh-33 U I/a. 37 Bagod Sport u Zh-73 U I/a. 38 Bagod Sport u Zh-74 U I/a. 39 Bagod Szenterzsébet u Zh-81 U I/a. 40 Bagod Szenterzsébet u Zh-83 U I/a. 41 Bagod Szenterzsébet u Zh-84 U I/a. Oldal: 8 / 19

9 42 Bagod Szenterzsébet u Zh-82 U I/a. 43 Bagod Táncsics u. 10. Zh-88 U I/a. 44 Bagod Táncsics u Zh-89 U I/a. 45 Bagod Táncsics u Zh-85 U I/a. 46 Bagod Táncsics u. 42/A. Zh-86 U I/a. 47 Bagod Táncsics u. 6. Zh-87 U I/a. 48 Bagod Hűtőház Zh-105 U I/a. 49 Bagod József A. u Zh-31 U I/a. 50 Bagod József A. u Zh-29 U I/a. 51 Bagod József A. u. 4. Zh-30 U I/a. 52 Bagod Kossuth u Zh-47 U I/a. 53 Bagod Kossuth u. 3. Zh-39 U I/a. 54 Bagod Sport u Zh-54 U I/a. 55 Bagod Széchényi u Zh-77 U I/a. 56 Bagod Széchényi u Zh-75 U I/a. 57 Bagod Széchényi u Zh-79 U I/a. 58 Bagod Széchényi u Zh-80 U I/a. 59 Bagod Széchényi u Zh-76 U I/a. 60 Bagod Széchényi u Zh-78 U I/a. 61 Bagod Zöldmező u Zh-104 U I/a. 62 Bagod Zöldmező u Zh-103 U I/a. 63 Bagod Kossuth u. 10. Zh-42 U I/a. 64 Bagod Kossuth u Zh-62 U I/a. 65 Bagod Kossuth u Zh-36 U I/a. 66 Bagod Kossuth u. 20. Zh-46 U I/a. 67 Bagod Kossuth u. 38. Zh-52 U I/a. 68 Bagod Kossuth u. 47. Zh-53 U I/a. 69 Bagod Kossuth u Zh-56 U I/a. 70 Bagod Kossuth u. 66. Zh-57 U I/a. 71 Bagod Kossuth u Zh-60 U I/a. 72 Bagod Kossuth u. Benzinkút Zh-66 U I/a. 73 Bagod Petőfi u Zh-69 U I/a. 74 Bagod Petőfi u Zh-70 U I/a. 75 Bagod Petőfi u. 30. Zh-71 U I/a. 76 Bagod Petőfi u Zh-72 U I/a. 77 Bagod Petőfi u Zh-67 U I/a. 78 Bagod Petőfi u Zh-68 U I/a. 79 Bagod Vasútállomás Zh-90 U I/a. 80 Bagod Zala u Zh-102 U I/a. 81 Bagod Zala u Zh-101 U I/a. 82 Bagod Faluház u Zh-23 U I/a. 83 Bagod Faluház u Zh-26 U I/a. 84 Bagod Kisfaludy u Zh-32 U I/a. 85 Bagod Kisfaludy u Zh-38 U I/a. Oldal: 9 / 19

10 86 Bagod Kossuth u. 15. Zh-44 U I/a. 87 Bagod Kossuth u Zh-45 U I/a. 88 Bagod Kossuth u Zh-40 U I/a. 89 Bagod Kossuth u. 7. Zh-41 U I/a. 90 Bak Kossuth L. út 128. Z-189 U I. Oldal: 10 / Bak Válicka út. 34. BAK-I Z-188 U I Bak Ady u. 59. Zh-106 U I/a. 93 Bak Dózsa Gy. utca 6/A Z-191 U I. 94 Bak Rákóczi F. út.98. Z-190 U I. 95 Becsvölgye Fő u. 0135/1 új I. 96 Becsvölgye Petőfi u. 021/12 új I. 97 Bárszentmihályfa Mihályfai út 128. Lőtér L-30 U I. 98 Bárszentmihályfa Mihályfai út 68. kultúrháznál. L-23 U I. 99 Bárszentmihályfa Mihályfai út 8. L-24 U I. 100 Bárszentmihályfa Kölcsey út 41. L-22 U I. 101 Belsősárd Petőfi S út 1. R-7 U I. 102 Bocfölde Ady E út. Reg. Z-194 U I Bocfölde Ady E. út. lakópark előtt Z-193 U I. 104 Bocfölde Arany J. u. 20. Zh-116 U I/a. 105 Bocfölde Petőfi u. 26. Zh-117 U I/a. 106 Boncodfölde BON-I Z-154 U I Boncodfölde BON-II Z-155 U I. 108 Boncodfölde Dózsa Gy. út eleje, Teskánd felől. BON-3.0 Zh-131 U I/a. 109 Botfa Rózsás út Z-198 U I. 110 Botfa Várberki út 1. Z-199 U I. 111 Botfa Fiúnevelő BOT-I Z-200 U I Botfa Kanizsai út, olajos átkötőút BOT-II Z-201 U I Böde Szabadság u. BD-1 Z-28 U I. 114 Böde Hunyadi u. 6. (254 hrsz.) Zh-120 U I/a. 115 Böde Rákóczi Ferenc u. Z-29 U I. 116 Bucsuszentlászló Arany J út. 418/7 hrsz. BUC-I Z-109 U I. 117 Bucsuszentlászló Csigás helyén, 426/2 hrsz. BUC-0 Z-108 U I Bucsuszentlászló Arany J út. 305hrsz. BUC-III Z-111 U I. 119 Bucsuszentlászló Dózsa Gy út. BUC-II Z-110 U I. 120 Bucsuszentlászló Vasútállomás Zh-126 U I/a. 121 Csatár Dózsa Gy. u. 38. Zh-127 U I/a. 122 Csatár Felszabadulás u. 20. Zh-128 U I/a. 123 Csatár Kossuth L út. Z-195 U I. 124 Csatár Közig. határ Z-197 U I Csatár Petőfi S út 20. Z-196 U I. 126 Csatár Szabadság u. 24. Zh-130 U I/a. 127 Csesztreg Csesztreg - Kerkaújfalu, Kerka híd mellett. L-7 U I. 128 Csesztreg Csesztreg- Kerkaújfalu, kicsi Lh-6 U I/a. 129 Csesztreg Kossuth L. út hrsz kicsi Lh-29 U I/a.

11 130 Csesztreg Rákóczi F utca trafónál L-2 U I. 131 Csesztreg Csesztreg-Zalabaksa Kisfaludy út L-1 U I. 132 Csonkahegyhát Fő u. 20-al szemben Z-50 U I Csonkahegyhát Petőfi u. vége Z-47 U I. 134 Csonkahegyhát Eperjes u. Z-222 U I. 135 Csonkahegyhát Fő u. 7 Z-48 U I. 136 Csonkahegyhát Kossuth L. u. vége Z-49 U I. 137 Csonkahegyhát Temető u. elején jobbra kell fordulni Zh-173 U I/a. 138 Csömödér Fűrészüzem Pá-9 U I. 139 Dobronhegy Falu vége Z-52 U I. 140 Dobronhegy Főútról jobbra Z-53 U I/a. 141 Dobronhegy Ady E. u. Zh-214 U I/a. 142 Egervár Vár út 12 Z-57 U I Egervár József A ut.47 Z-59 U I. 144 Egervár Rét út.22 Z-58 U I. 145 Egervár Széchényi u. 69. Zh-156 U I/a. 146 Egervár Széchényi u (Csali Csárda) Zh-158 U I/a. 147 Gellénháza Focipályánál G-4 G-4 U I. 148 Gellénháza Olajmunkás utca G-5 G-5 U I. 149 Gellénháza Rózsa utca G-3 G-3 U I. 150 Gellénháza Szennyvíztisztító előtti G-1 U I. 151 Gellénháza Új utca G-2 G-2 U I. 152 Gősfa Mező I. út. 49 Z-61 U I Gősfa Felszabadulás u. 12. Zh-161 U I/a. 154 Gősfa Felszabadulás u. 16. Zh-162 U I/a. 155 Gősfa Felszabadulás u. 22. Zh-163 U I/a. 156 Gősfa Felszabadulás u. 42. Zh-165 U I/a. 157 Gősfa Mező I. út. 2 Z-60 U I. 158 Gősfa Vasút mellett Z-62 U I. 159 Hagyárosbörönd Hagyárosbörönd I Cím alatt új I. 160 Hagyárosbörönd Hagyárosbörönd II Cím alatt új I. 161 Hottó Fő u. H-1 Z-33 U I Hottó Fő u. H-2 Z-34 U I. 163 Hottó- Zalaszentmihályfa 0 Z-35 U Iklódbördöce Fő út 9. L-3 U I. 165 Iklódbördöce Rózsa út 44. L-4 U I. I Kávás KAV-I Z-145 U I Kehidakustány Deák u. 728 új I. 168 Kehidakustány Malom u hrsz / Kustány új I. 169 Kehidakustány Kovács L. sétány Termál átemelő új I. 170 Kemendollár Kemendi út 7 Z-65 U I. 171 Kemendollár Fatelep Z-63 U I Kemendollár Kossuth L út 28 Z-67 U I. Oldal: 11 / 19

12 173 Kemendollár Petőfi út 23. sportpályánál Z-64 U I. 174 Kemendollár Szabadság tér 10. Z-66 U I. Oldal: 12 / Keménfa Hegyalja út 1. Z-140 U I Kerkabarabás Ady út 33. L-5 U I. 177 Kerkabarabás Kossuth L. út L-28 U I. 178 Kisbucsa Széchenyi tér KBU-I Z-101 U I. 179 Kisbucsa Béke út 2/a. KBU-3.0 Zh-108 U I/a. 180 Kisbucsa KBU-4.0 Zh-109 U I/a. 181 Kisbucsa Kossuth L. út sportpálya mellett KBU-II Z-102 U I. 182 Kiskutas Fő út Z-120 U I. 183 Kiskutas Kálócfapuszta Z-119 U I. 184 Kispáli József A u. 43. Z-121 U I. 185 Kispáli Dózsa Gy. u. vége Z-210 U I. 186 Kissziget Fő út 123. egy szivattyús kicsi Páh-6 U I/a. 187 Kissziget Fő út 56. temető Pá-7 U I. 188 Kissziget Fő út 9. Pá-8 U I. 189 Kökényesmindszent Gellénháza felőli faluvég K-1 Z-36 U I. 190 Külsősárd Kossuth u. 44. R-6 U I. 191 Lakhegy Arany J u. 22 Z-70 U I. 192 Lakhegy Hegyi u. 2 Z-68 U I. 193 Lakhegy Petőfi u. 196 Z-71 U I. 194 Lakhegy Petőfi u.2 Z-69 U I. 195 Lenti Akácfa u. L-8 U I. 196 Lenti Kisfaludy u. L-10 U I. 197 Lenti Lenti- Máhomfai u. 60. L-17 U I. 198 Lenti Lenti-Máhomfai út 1. Vándor fogadónál L-18 U I. 199 Lenti Petőfi utca, Édász udvar egy szivattyús kicsi L-12 U I. 200 Lenti Gyár u L-9 U I. 201 Lenti Bem u 2. L-19 U I. 202 Lenti Szennyvíztisztító telep 0 U I. 203 Lentikápolna Sport út L-14 U I. 204 Lentikápolna Temető u. L-15 U I. 205 Lentikápolna Tulipán utca, major, egy szivattyús kicsi Lh-16 U I/a. 206 Lentikápolna Petőfi tér L-13 U I. 207 Lentiszombathely Nyár út 41. L-21 U I. 208 Lentiszombathely Szombathelyi út 2. L-20 U I. 209 Misefa Kastély mellett P-5 U I. 210 Nagykapornak Almás utca D P-4 U I. 211 Nagykapornak Kossuth u. 52. Ph-1 U I/a. 212 Nagykapornak Táncsics u. 102 hrsz. Ph-2 U I/a. 213 Nagykapornak Bezeréd utca B P-2 U I. 214 Nagykapornak Misefai úti kereszteződés 1. P-1 U I. 215 Nagykapornak Rákóczi F. utca C P-3 U I. 216 Nagykutas Fő út Z-122 U I.

13 217 Nagykutas Hegyalja út. ez a 2-es. Z-123 U I. 218 Nagylengyel Kerékbetérőnél NL-1 G-8 U I. 219 Nagylengyel Vízműnél NL-O G-7 U I. 220 Nagylengyel Cser utca NL-3 G-10 U I. 221 Nagylengyel Pálinkafőzde NL-2 G-9 U I. 222 Nagypáli Mátyás király utca Z-125 U I. Oldal: 13 / Nagypáli Ady E u. faluközpont. Z-124 U I Nagypáli Gyöngyvirág u. Z-126 U I. 225 Nagypáli Lakópark Z-127 U I. 226 Nemesapáti NAP-II Z-95 U I. 227 Nemesapáti Temető út NAP-I Z-94 U I. 228 Nemesapáti Fő út vége NAP-1.2 Zh-199 U I/a. 229 Nemesapáti Jókai út NAP-1.1 Zh-198 U I/a. 230 Nemesapáti Kossuth L. út NAP-III Z-96 U I. 231 Nemesapáti NAP-2.2 Zh-203 U I/a. 232 Nemeshetés Babits M. út. HET-2.0 Zh-110 U I/a. 233 Nemeshetés Rákóczi F. út. HET-3.0 Zh-107 U I/a. 234 Nemesrádó Kossuth L. utca P-6 U I. 235 Nemesrádó Ady 69. Ph-4 U I/a. 236 Nemesrádó Ady E. utca 15. P-7 U I. 237 Nemesrádó Ady u.94hrsz. Ph-5 U I/a. 238 Nemesrádó Kossuth u Ph-6 U I/a. 239 Nemessándorháza Rákóczi F. út 013/3hrsz. NS-0 Z-112 U I. 240 Nemessándorháza Arany J. út 74hrsz. NS-1 Z-113 U I. 241 Nemesszentandrás Kossuth L. út. 087/6 hrsz NSZ-0 Z-114 U I. 242 Nemesszentandrás Arany J. út. 084hrsz. NSZ-1 Z-115 U I. 243 Nemesszentandrás Rákóczi F. út. 108 hrsz. NSZ-2 Z-116 U I. 244 Németfalu Ady Endre u. vége Z-45 U I. 245 Németfalu Petőfi Sándor u. vége felé Zh-215 U I/a. 246 Nova Néphadsereg út 36. N-1 U I. 247 Nova Néphadsereg út 73. egy szivattyús, kicsi Nh-2 U I/a. 248 Nova Szennyvíztisztító telep 0- U I. 249 Ormándlak Temető utca OL-1 G-11 U I. 250 Ormándlak Ady E. utca OL-2 G-12 U I. 251 Ormándlak Alsó utca OL-3 G-13 U I. 252 Ortaháza Fő út 1. Pá-1 U I. 253 Ortaháza Fő út 34. Pá-2 U I. 254 Ozmánbük Ozmánbük I. Cím alatt új I. 255 Ozmánbük Ozmánbük II. Cím alatt új I. 256 Pacsa Ipari park P-14 U I. 257 Pacsa Rajki utca Ph-15 U I/a. 258 Pacsa Szennyvíztisztító csurdalék víz. P-25 U I. 259 Pacsa Szennyvíztisztító MOBA P-24 U I. 260 Páka Béke út Pá-3 U I.

14 261 Páka Dömeföldi út 76. Pá-4 U I. 262 Páka Dömeföldi út 89. egy szivattyús Pá-5 U I. 263 Páka Szennyvíztisztító telep 0 U I. 264 Pethóhenye Szabadság u. Z-73 U I. 265 Pethóhenye Dózsa Gy. út Z-74 U I. Oldal: 14 / Pókaszepetk Petőfi u. Z-75 U I Pókaszepetk Vasút út Z-76 U I. 268 Pókaszepetk Zrínyi út vége Z-77 U I. 269 Pölöske Dózsa Gy. utca P-III P-18 U I. 270 Pölöske Petőfi S. utca 141/2hrsz P-II P-17 U I. 271 Pölöske Petőfi S. utca 185hrsz. P-I P-16 U I. 272 Pölöske Táncsics M. utca vége P-IV P-19 U I. 273 Pusztaederics Kossuth u. T-7 U I. 274 Pusztaederics Petőfi u. T-8 U I. 275 Pusztaederics Szompács T-6 U I. 276 Pusztaszentlászló Tankállomás utca. PUS-I Z-173 U I. 277 Pusztaszentlászló Ady E. utca PUS-1.3 Zh-178 U I/a. 278 Pusztaszentlászló Alsótelep PUS-1.1 Zh-176 U I/a. 279 Pusztaszentlászló Béke utca PUS-II Z-174 U I. 280 Pusztaszentlászló Haladás utca PUS-2.2 Zh-180 U I/a. 281 Pusztaszentlászló Kossuth tér PUS-1.2 Zh-177 U I/a. 282 Pusztaszentlászló Temető utca PUS-2.1 Zh-179 U I/a. 283 Pusztaszentlászló Válicka utca (erdő) PUS-III Z-175 U I. 284 Rám Északi faluvég R-1 Z-37 U I Rám Széchenyi u. 61. Nagylengyeli faluvég R-2 Z-38 U I. 286 Rédics Petőfi út 20. patak R-2 U I. 287 Rédics Petőfi út 52. öregotthon R-1 U I. 288 Rédics Pozsonyi u. italbolt R-3 U I. 289 Rédics Szennyvíztisztító telep 0 U I. 290 Resznek Béke tér iskola R-4 U I. 291 Resznek Kossuth út 94. tsz udvar R-5 U I. 292 Salomvár Ady út 1. Z-142 U I. 293 Salomvár Dózsa Gy. u. 17. Z-143 U I. 294 Salomvár Petőfi út 1. Z-144 U I. 295 Sárhida SAR-I Z-192 U I Söjtör Deák F. út 101. SÖJ-II Z-182 U I Söjtör Jókai M. utca SÖJ-III Z-183 U I. 298 Söjtör Arany J. utca. SÖJ-1.1 Zh-185 U I/a. 299 Söjtör Deák F. út 1. SÖJ-I Z-181 U I. 300 Söjtör Kossuth L. utca. SÖJ-IV Z-184 U I. 301 Söjtör Táncsics utca SÖJ-3.1 Zh-187 U I/a. 302 Söjtör Tófeji utca SÖJ-2.1 Zh-186 U I/a. 303 Szentpéterúr Béke utca IV. P-8 U I. 304 Szentpéterúr Hunyadi u.19. Ph-8 U I/a.

15 305 Szentpéterúr Jókai M utca "C" P-11 U I. 306 Szentpéterúr Petőfi S. utca "D" P-12 U I. 307 Szentpéterúr Petőfi u. 5 hrsz. Ph-9 U I/a. 308 Szentpéterúr Tompa M. u. 3. Ph-10 U I/a. 309 Szentpéterúr Tsz major "A" P-9 U I. 310 Szentpéterúr Zrínyi u. 3. Ph-11 U I/a. 311 Szentpéterúr Kossuth L. utca "B" P-10 U I. 312 Teskánd Petőfi u. 14. Reg. Z-44 U I. 313 Teskánd Rákóczi utca és Május 1. utca sarok. Z-43 U I. 314 Teskánd Alsómező u. 10. Zh-154 U I/a. 315 Teskánd Alsómező u. 5 Zh-152 U I/a. 316 Tófej Bartók B. u. T-4 U I. 317 Tófej Ifjúság u. T-2 U I. 318 Tófej Kossuth u. T-5 U I. 319 Tófej Kossuth u. (Zalakerámiával szemben) Th-2 U I/a. 320 Tófej Rákóczi u. T-1 U I. 321 Tófej Sportpálya T-3 U I. 322 Türje Kossuth Lajos u. 438/3 új I. 323 Türje Kossuth Lajos u új I. 324 Türje Petőfi tér 324 új I. 325 Türje Dózs György u. 81/1 új I. 326 Vasboldogasszony 0 Z-80 U I. 327 Vasboldogasszony Kossuth u.1 Zh-188 U I/a. 328 Vaspör Vaspör I. új I. 329 Vaspör Vaspör II. új I. 330 Vaspör Vaspör III. új I. 331 Vöckönd Jókai M. út 13 Z-82 U I. 332 Vöckönd Rákóczi F. út 26 Z-81 U I. 333 Vöckönd Rákóczi u.15. Zh-193 U I/a. 334 Zalabaksa Dankó út sportpálya L-27 U I. 335 Zalabaksa Rákóczi F. út Kerka hídnál. L-26 U I. 336 Zalabaksa Ady E. út L-25 U I. 337 Zalaboldogfa Jókai M. út 1. Z-152 U I. 338 Zalaboldogfa Külterület Zh-153 U I/a. 339 Zalacsány Táncsics köz 5. új I. 340 Zalacsány Kisfaludy u. 7. új I. Oldal: 15 / Zalacséb Rákóczi F. út Z-146 U I Zalaegerszeg Berzsenyi u. Z-4 U I. 343 Zalaegerszeg Ebergény Táncoslapi u. E-1 Z-31 U I. 344 Zalaegerszeg Hársas utca, EGR-XIII Z-158 U I. 345 Zalaegerszeg Nekeresd NEK-I Pózva utca Z-72 U I Zalaegerszeg Ságod almásnál SAG-I Z-128 U I. 347 Zalaegerszeg Ságod Patak u. 5. Z-135 U I. 348 Zalaegerszeg Ságod Szilvás u 15. Z-134 U I.

16 349 Zalaegerszeg Ságod Diófa u. Z-131 U I. 350 Zalaegerszeg Ságod Vasvári P u. Z-130 U I. 351 Zalaegerszeg Ságod Fácános u. 2. Z-133 U I. 352 Zalaegerszeg Ságod Rigó u. 4. Z-136 U I. 353 Zalaegerszeg Ságod Szellőháti u. Z-129 U I. 354 Zalaegerszeg Ságod Tó u. Z-138 U I. 355 Zalaegerszeg Ságod Új út Z-137 U I. 356 Zalaegerszeg Ságodi Ipari Park Z-139 U I. 357 Zalaegerszeg Kabók L. u. 22. Z-11 U I. 358 Zalaegerszeg Szélhordta u. SZ-19 Z-216 U I. 359 Zalaegerszeg Szenterzsébethegy Újhegyi út vége SZ-3 Z-41 U I. 360 Zalaegerszeg Szőlőhegyi u. SZ-21 Z-215 U I. 361 Zalaegerszeg Vágóhíd u. Z-17 U I. 362 Zalaegerszeg Folyondár u. SZ-VII hrsz. Z-211 U I. 363 Zalaegerszeg Majori u. SZ-II Z-214 U I. 364 Zalaegerszeg Vorhota Teskándi u. V-1 Z-42 U I. Oldal: 16 / Zalaegerszeg Kaszaházi u. (benzinkút mögött) Z-212 U I Zalaegerszeg Pózva Vasút út Z-78 U I. 367 Zalaegerszeg Zrínyi M. u. III. Retz Bútor Z-219 U I. 368 Zalaegerszeg Zrínyi u. I. vasúti átjáró Gumifarm Z-217 U I. 369 Zalaegerszeg Zrínyi u. II. K+K telep Z-218 U I. 370 Zalaegerszeg Balatoni u. Z-2 U I. 371 Zalaegerszeg Szenterzsébethegy Erzsébethegyi u. 68. SZ-2 Z-40 U I. 372 Zalaegerszeg Szenterzsébethegy Szőlőhegyi u. SZ-1 Z-39 U I. 373 Zalaegerszeg Neszele Babati J. u. Z-13 U I. 374 Zalaegerszeg Pózva kórház Z-79 U I. 375 Zalaegerszeg Zala u. Z-19 U I Zalaegerszeg Bazita Toposházi u BZ-3 Z-27 U I. 377 Zalaegerszeg Bazitai út Zelefa BZ-1 Z-25 U I. 378 Zalaegerszeg Bazitai út BZ-2 Z-26 U I. 379 Zalaegerszeg Csácsi hegy, 76-os út mellett. Z-117 U I. 380 Zalaegerszeg Csácsi u Z-6 U I. 381 Zalaegerszeg Damjanich u. 10. Z-7 U I. 382 Zalaegerszeg Báthory u. Zh-213 U I/a. 383 Zalaegerszeg Déli Ipari Park Z-8 U I. 384 Zalaegerszeg Egerszeghegy Izzó utca EGR-14.1 Zh-160 U I/a. 385 Zalaegerszeg Egerszeghegy Izzó utca eleje EGR-I Z-159 U I. 386 Zalaegerszeg Gálafej GAL-I Z-163 U I. 387 Zalaegerszeg Jákum u. 28. Z-10 U I. 388 Zalaegerszeg Kilátó u. 8.0 Zh-247 U I/a. 389 Zalaegerszeg Nimród u. 1. Zh-113 U I/a. 390 Zalaegerszeg Tesco Sport u. Z-16 U I. 391 Zalaegerszeg Gálafej GAL-3.0 Zh-164 U I/a. 392 Zalaegerszeg Gálafej GAL-4.0 Zh-135 U I/a.

17 393 Zalaegerszeg Gálafej GAL-9.0 Zh-140 U I/a. 394 Zalaegerszeg Gálafej erdős rész, GAL-II Z-203 U I. 395 Zalaegerszeg Gálafej GAL-2.3 Zh-175 U I/a. 396 Zalaegerszeg Gálafej GAL-5.1 Zh-157 U I/a. 397 Zalaegerszeg Jánkahegy Jánkahegyi út JAN-9.1 Zh-206 U I/a. 398 Zalaegerszeg Jánkahegy Szőlőskerti utca JAN-4.1 Zh-208 U I/a. 399 Zalaegerszeg Jánkahegy, Rövidjánka JAN-5.1 Zh-209 U I/a. 400 Zalaegerszeg 10-es előtt 2 db. átemelő Gógánhegyi u. 10. Zh-240 U I/a. 401 Zalaegerszeg Andráshida u. Z-1 U I. 402 Zalaegerszeg Besenyő út 1/A Zh-207 U I/a. 403 Zalaegerszeg Ebergény Bor u. E-2 Z-32 U I. 404 Zalaegerszeg Gát u.13 Zh-211 U I/a. 405 Zalaegerszeg Gát u.5. Zh-216 U I/a. 406 Zalaegerszeg Gát u.7. Zh-210 U I/a. 407 Zalaegerszeg Gógánhegy Gógánhegyi út GOG-5.1 Zh-145 U I. 408 Zalaegerszeg Lankás u. SZ-V Z-213 U I. 409 Zalaegerszeg Park Center Zh-241 U I/a. 410 Zalaegerszeg Egervári u.5. Zh-212 U I/a. 411 Zalaegerszeg Hatház HAT-2.1 Zh-148 U I/a. 412 Zalaegerszeg Hatház Kertcentrum mögött, mezőben HAT-I Z-157 U I. 413 Zalaegerszeg 74-es főút OPTA Kerámia mellett Z-21 U I. 414 Zalaegerszeg Vízmű központ Shell kút Z-18 U I. 415 Zalaegerszeg Vorhotai u. (Útplan telephely) Zh-190 U I/a. 416 Zalaigrice Új utca P-13 U I. 417 Zalaigrice Rádói u.140 Zh-218 U I/a. 418 Zalaigrice Temető u.6. Zh-219 U I/a. 419 Zalaistvánd Ady u. Z-97 U I. 420 Zalaistvánd József A.u.14 Zh-220 U I/a. 421 Zalaistvánd József A.u.3 Zh-221 U I/a. 422 Zalaistvánd Petőfi S út Z-83 U I. 423 Zalaszentgyörgy Ady E. u. 25. (iskola) Z-147 U I. Oldal: 17 / Zalaszentgyörgy Kossuth L. út 1. Reg. Z-149 U I Zalaszentgyörgy Kossuth L. út 25. (polg.hiv) Z-148 U I Zalaszentgyörgy Ady u. 1. Zh-195 U I/a. 427 Zalaszentiván Kossuth L. út 51. Z-86 U I. 428 Zalaszentiván Laguna mögött Z-84 U I. 429 Zalaszentiván Hunyadi J út Z-85 U I. 430 Zalaszentiván Kisfaludpuszta Z-88 U I. 431 Zalaszentiván Zalaszentlőrinci út 1. Z-87 U I. 432 Zalaszentlászló Széchenyi út (Külterület, falu eleje) új I. 433 Zalaszentlászló Ady Endre u. (Gyülevész) új I. 434 Zalaszentlászló Rákóczi u. új I. 435 Zalaszentlászló Sarló u. 28. új I. 436 Zalaszentlőrinc Jókai M. út. Z-89 U I.

18 437 Zalaszentlőrinc Jókai u. új átemelő Z-220 U I. 438 Zalaszentlőrinc Bem u. 2. Zh-204 U I/a. 439 Zalaszentlőrinc Dózsa Gy. út 80. Z-90 U I. 440 Zalaszentmihály Rákóczi F. utca 488 hrsz Z-I P-20 U I. 441 Zalaszentmihály Baross G. utca 69/23 hrsz Z-IV P-22 U I. 442 Zalaszentmihály Jókai M. utca 0152/2 hrsz Z-II P-21 U I. 443 Zalaszentmihály Kossuth L. utca 546 hrsz Z-V P-23 U I. 444 Vindornyaszőlős Petőfi u. 2. új I. 445 Vindornyaszőlős Kisszőlősi u sz. út új I. 446 Vindornyaszőlős Dózsa György út új I. Átemelő típusa Darab 2 alkalom/év Σ tisztítási alkalom Távfelügyelt, regionális I Távf. Nélkül (Khba) I/a Oldal: 18 / 19

19 AJÁNLATI NYILATKOZAT Ajánlat tárgya: szennyvízátemelőkön elvégzendő tisztítási munkák évben Alulírott (név) (cég neve, címe), mint ajánlattevő nyilatkozattételre és aláírásra jogosult képviselője a felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívásban, a szerződés megkötésére és teljesítésére vonatkozó feltételeket maradéktalanul elfogadom. Továbbá nyilatkozom, hogy az ajánlattétel tárgyához szükséges engedélyekkel rendelkezek., hó nap... ajánlattevő cégszerű aláírása Oldal: 19 / 19

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. utalványok vásárlása és szállítása évben tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. utalványok vásárlása és szállítása évben tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett utalványok vásárlása és szállítása 2014. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a.

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai év

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai év A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2013. év A település Zalaegerszeg 24 570 4 100 641 3 607 808 2 746 051 327,6 Babosdöbréte 15 181 10,1 Bocfölde 41 432 12,8 Böde 7 530 3,0 Csatár 16 385

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. utalványok vásárlása és szállítása 2015. évben tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. utalványok vásárlása és szállítása 2015. évben tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett utalványok vásárlása és szállítása 2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. november Oldal: 1 / 8 AJÁNLATI FELHÍVÁS a.

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év. Kutakból kitermelt víz mennyisége

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év. Kutakból kitermelt víz mennyisége A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év A település neve Vízbázisok kapacitása Kutakból kitermelt víz mennyisége Hálózatra bocsátott víz mennyisége Értékesített ivóvíz mennyisége Ivóvízhálózat

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai év. Kutakból kitermelt víz mennyisége

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai év. Kutakból kitermelt víz mennyisége A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2015. év A település neve Vízbázisok kapacitása Kutakból kitermelt víz mennyisége Hálózatra bocsátott víz mennyisége Értékesített ivóvíz mennyisége Ivóvízhálózat

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Helyreállítási munkák kivitelezése Zalaegerszeg város területén és annak 30 km-es ivóvíz-ellátási körzetében 2014. évben tárgyú Ajánlattételi

Részletesebben

Adatlap KMB elérhetőségéhez

Adatlap KMB elérhetőségéhez Adat Ságod, Gébárti-tó, Neszele, Kaszaháza, Nekeresd Takács Szabolcs r. törzszászlós 8900, Pózva utca 102. takácssz@zala.police.hu 06-30/650-7522 minden páros hét szerda 16.00-17.00. óráig -Pózva Jákli

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Új kombi csatornatisztító-szippantó gépjármű szállítása. tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Új kombi csatornatisztító-szippantó gépjármű szállítása. tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Új kombi csatornatisztító-szippantó gépjármű szállítása tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2016. július AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Foszfor eltávolító szerek szállítása. tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Foszfor eltávolító szerek szállítása. tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Foszfor eltávolító szerek szállítása tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2015. AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő neve: Észak-Zalai

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Műszaki Irányítási Rendszer beszerzése tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. május Oldal: 1 / 8 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Ajánlatkérő

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Földgáz beszerzése 2014/15. gázévben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. március Oldal: 1 / 9 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Ajánlatkérő

Részletesebben

Kistelepülési könyvtári szolgáltatást megrendelő települések 2014 ben

Kistelepülési könyvtári szolgáltatást megrendelő települések 2014 ben 1. Alibánfa 441 DFMVK, Zalaegerszeg 668300 2. Almásháza 71 DFMVK, Zalaegerszeg 668300 3. Alsónemesapáti 702 DFMVK, Zalaegerszeg 668300 4. Alsópáhok 1389 Városi Könyvtár, Hévíz 1060076 5. Alsórajk 356 HIVK,

Részletesebben

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.20-09.20 Zeg.Göcseji út 09.30-10.30 Zeg. Köztársaság út 10.40-11.40 Zeg. Göcseji út 13.00-14.00 Zeg. Zrínyi

Részletesebben

TRAFFIPAXINFO 2011. november (Zala megye) 2011. november 1.

TRAFFIPAXINFO 2011. november (Zala megye) 2011. november 1. TRAFFIPAXINFO 2011. november (Zala megye) 2011. november 1. 09.00-12.00 Nagylengyel belterülete 13.15-16.35 Bak belterülete 16.45-19.00 Zalatárnok belterülete 8.30-10.00 Keszthely, Georgikon út 10.10-11.30

Részletesebben

2015. január 2. 2015. január 3.

2015. január 2. 2015. január 3. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 16.25-17.00 M7 jobb pálya 190+100 kmsz. 08.40-09.50 7-es sz. főút 212/800 kmsz. 10.00-11.00 7-es sz. főút 201/500 kmsz.

Részletesebben

2015. április. 14.45-16.15 71-es főút - Rezi út ker.

2015. április. 14.45-16.15 71-es főút - Rezi út ker. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Pölöske, Petőfi út 177. 10.15-11.45 Pacsa, Rajki út 13. 13.15-14.45 Zalaszentmihály, Jókai út 3. 15.00-16.30

Részletesebben

Traffipax info 2012. szeptember (Zala megye)

Traffipax info 2012. szeptember (Zala megye) Traffipax info 2012. szeptember (Zala megye) 2012. Szeptember 1. 06,20-07,30 Nagykapornak 07,40-08,50 Pölöske, Fő út 09,00-10,30 Pacsa 10,40-11,40 Zalaszentmihály horgásztónál 13,00-14,50 Pacsa 15,05-16,50

Részletesebben

TRAFFIPAXINFO 2011. január (Zala megye)

TRAFFIPAXINFO 2011. január (Zala megye) TRAFFIPAXINFO 2011. január (Zala megye) 1. 2. 08.40-19.20 08.20-18.50 08.20-19.00 10.00-16.00 08.40-19.20 Keszthely, Georgikon út Keszthely, Zsidi út Keszthely, Lehel utca Ny-i fele Alsópáhok, 75-ös főút

Részletesebben

2015. május 1. 2015. május 2.

2015. május 1. 2015. május 2. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Söjtör, Deák út 80. 10.15-11.45 75-ös főút 29+600 kmsz 13.15-14.45 76-os főút 47+225 kmsz. 15.00-16.30 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Zalaegerszeg Vasboldogasszony 01.04-01.10 02. 01. - 10. 30. Gősfa 01.04-01.10 Kispáli 01.04-01.10 Nagypáli 01.04-01.10 Egervár 01.20-01.31 Lakhegy 01.20-01.31 Kávás 02.01-02.10 Bagod 02.01-02.10 Zalaboldogfa

Részletesebben

Traffipax info február (Zala megye)

Traffipax info február (Zala megye) Traffipax info 2012. február (Zala megye) 2012. február 1. 08,20-09,20 Zalaiván belter. 09,30-10,30 Kemendollár belter. 10,40-11,40 Pókaszepetk belter. 13,10-14,10 Egervár belter. 14,20-15,30 Egervár -Megyehatár

Részletesebben

2014. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2014. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 07.45-08.45 7-es sz. főút 212/800 kmsz. 09.00-10.00 74 sz. főút, 7/600 kmsz. 10.10-10.50 7-es sz. főút

Részletesebben

2014. november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2014. november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 06.35-08.35 71-es főút, 106 km 900 m 08.50-10.50 Alsópáhok, Dózsa György út 11.00-12.30 Felsőpáhok,

Részletesebben

21 Zalakomár térkép - Zalakomár online térképe utcakeresővel 22 Zalaistvánd térkép - Zalaistvánd online térképe utcakeresővel

21 Zalakomár térkép - Zalakomár online térképe utcakeresővel 22 Zalaistvánd térkép - Zalaistvánd online térképe utcakeresővel Zala megye összes településének térképe egy helyen! Zala megye településeinek térképei, útvonaltervezővel. Zala megyei online műholdas térképek. - Zala megye a Dunántúl délnyugati részén terül el. Székhelye

Részletesebben

2015. február 2. 2015. február 3.

2015. február 2. 2015. február 3. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.00-09.30 Keszthely, Csapás út 09.40-11.10 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 11.20-12.00 Vonyarcvashegy Fő utca 12.50-14.30

Részletesebben

ZV.-03/2011. Érvényes: 2011. április 1-től

ZV.-03/2011. Érvényes: 2011. április 1-től ZV.-03/2011. Érvényes: 2011. április 1-től ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., Tel.: 92/503-620, Fax.: 92/503-628, E-mail: menetrend@zalavolan.hu

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Zalaegerszegi csapadékvíz integrált digitális lefolyási modell készítése tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2015. április Oldal: 1

Részletesebben

2016. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2016. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 1. 08.30-10.00 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 97. 10.30-11.40 Sárhida, Kossuth u. 2. 13.15-14.45 Zalaegerszeg, Balatoni út 4. 15.05-16.45

Részletesebben

KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS

KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS N é v Önkormány zatok száma Kisebbségi önkormányzatok száma Kistérségi Társulások száma Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Feladatellátási hely megnevezése. Kódja Feladatellátási hely települése

Feladatellátási hely megnevezése. Kódja Feladatellátási hely települése I. sz. melléklet: a Zala megyei általános iskolák felvételi körzetei a 2014/2015. tanévre vonatkozóan (,, és városok Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda,, Gimnázium és Kollégium Család és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

(GK) (GK) (GK) (GK) (GK)

(GK) (GK) (GK) (GK) (GK) 2017. január hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Pacsa, Csányi út 41. (GK) 10.30-11.45 75-ös főút 16+680 kmsz (GK) 13.15-14.45 75-ös főút 29+600

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Új vízmérők szállítása a 2014. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. október Oldal: 1 / 13 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Ajánlatkérő

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Stratégiai vezetői (kontrolling) rendszer beszerzése tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. április Oldal: 1 / 9 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS közösségi szolgálatos szerződésekről. S.sz. Ikt.szám Szerződéses partner Tevékenységi kör

NYILVÁNTARTÁS közösségi szolgálatos szerződésekről. S.sz. Ikt.szám Szerződéses partner Tevékenységi kör NYILVÁNTARTÁS közösségi szolgálatos szerződésekről S.sz. Ikt.szám Szerződéses partner Tevékenységi kör 1. 2078/2013. Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg 2. 2602/2013. Gógánfai Polgárőr 3. 2622/2013. Zalai Hazatérők

Részletesebben

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Pölöske, Petőfi út 177. 10.15-11.45 Pacsa, Rajki út 13. 13.15-14.45 Misefa, Ország út 11. 15.00-16.30

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter. /2008. (XII. 29.) SZMM rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter. /2008. (XII. 29.) SZMM rendelete Tervezet A szociális és munkaügyi miniszter /2008. (XII. 29.) SZMM rendelete a regionális munkaügyi központok illetékességéről szóló 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

ZV.-04/2012. Érvényes: 2012. június 16-tól

ZV.-04/2012. Érvényes: 2012. június 16-tól ZV.-04/2012. Érvényes: 2012. június 16-tól ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., Tel.: 92/503-620, Fax.: 92/503-628, E-mail: menetrend@zalavolan.hu

Részletesebben

MLSZ ZALA MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MLSZ ZALA MEGYEI IGAZGATÓSÁG MLSZ ZALA MEGYEI IGAZGATÓSÁG Levelezési cím: Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. Számlázási cím: 1112 Budapest, Kánai út. 2.D Számlaszám: 11707024-20480909 Adószám:19020848-2-43 Tel/Fax: 92/ 510-359, Tel:

Részletesebben

23/2015. (06.30.) számú Zala Megyei Hivatalos Értesítő. Versenybizottsági határozatok

23/2015. (06.30.) számú Zala Megyei Hivatalos Értesítő. Versenybizottsági határozatok MLSZ ZALA MEGYEI IGAZGATÓSÁG Levelezési cím: Zalaegerszeg, Kossuth u. 4751. Számlázási cím: 1112 Budapest, Kánai út. 2.D Számlaszám: 1170702420480909 Adószám:19020848243 Tel/Fax: 92/ 510359, Tel: 92/348206

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XV. 12. Zala megyei terület- és településrendezési tervek XX. század második fele Raktári egység száma, neve, terjedelme: 114 doboz =

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Polielektrolit és habzásgátló vegyszerek szállítása. tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Polielektrolit és habzásgátló vegyszerek szállítása. tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Polielektrolit és habzásgátló vegyszerek szállítása tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2016. május 1 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 001/2007. (I. 18.) sz. határozata A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a munkaszervezet vezető beszámolóját az eltelt időszak tevékenységéről. Határidő: 2007. január

Részletesebben

Tájékoztató a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010.I. félévi munkájáról

Tájékoztató a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010.I. félévi munkájáról Tájékoztató a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010.I. félévi munkájáról Készítette: Szintén László, mb. munkaszervezet-vezető Előterjesztő: Dr. Gyimesi Endre, elnök A Zalaegerszeg

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszer Megoldására ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Hatályba lép: a Tag önkormányzatok elfogadó

Részletesebben

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 1/2008. (II.14.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 50 igen szavazattal elfogadja a munkaszervezet-vezető beszámolóját az eltelt időszak tevékenységéről. Határidő:

Részletesebben

ZV.-9-10/2011. Érvényes: 2011. december 11-től

ZV.-9-10/2011. Érvényes: 2011. december 11-től ZV.-9-10/2011. Érvényes: 2011. december 11-től ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., Tel.: 92/503-620, Fax.: 92/503-628, E-mail: menetrend@zalavolan.hu

Részletesebben

XXV. 17. Zalaegerszegi Népbíróság iratai. Népbírósági perek

XXV. 17. Zalaegerszegi Népbíróság iratai. Népbírósági perek ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XXV. 17. Zalaegerszegi Népbíróság iratai Népbírósági perek Mennyisége: 14 doboz = 1,54 ifm. Tárolás módja: doboz Elhelyezve: 22. raktár, 4.

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK Segédletet készítette: Csomor Erzsébet, levéltáros XXIV. 201. Zala Vármegyei ai 1945-1950 (1951) Raktári száma, neve, terjedelme: 121

Részletesebben

Zala megye adattára. EU csatlakozási népszavazás Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Szavazó Igen Nem Nem sz.

Zala megye adattára. EU csatlakozási népszavazás Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Szavazó Igen Nem Nem sz. Zala megye adattára EU csatlakozási népszavazás Település Vk. Polgármester Irsz. Utca, hsz. Választók Lakósok Szavazó Igen Nem Nem sz. Zalaegerszeg 1 Dr. Gyimesi Endre 8900 Kossuth L. u. 17-19. 49 322

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Festési, mázolási munkák Répcelak város területén

Festési, mázolási munkák Répcelak város területén AJÁNLATKÉRÉS Festési, mázolási munkák Répcelak város területén tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 2. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 2. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 2. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 18/2015. (VII.02.) 19/2015.(VII.02.) 20/2015.(VII.02.)

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József u. 2. Tel.: (62) 244-211 Fax: (62) 242-786 www.erzsebetkorhaz.hu e-mail: info@erzsebetkorhaz.hu

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

ZALAEGERSZEG HELYI AUTÓBUSZVONALAI Érvényes: július 1 től

ZALAEGERSZEG HELYI AUTÓBUSZVONALAI Érvényes: július 1 től VONALSZÁM JÁRATI ÚTVONAL 8 Kovács Károly tér Kertváros Kovács Károly tér 1 1A 1U 1Y ZALAEGERSZEG HELYI AUTÓBUSZVONALAI Érvényes: 2016. július 1 től VONALSZÁM 2, 2A, 2Y JÁRATI ÚTVONAL Vasútállomás Andráshida,

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 259 Iharosi Erdészet 8726 Iharos Kis u. 1 9220 Liszó 13,70 Gazdálkodó : 13,70 2009999 Rendezetlen gazdálkodási viszony Nincs Gazdálkodó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

ZALAEGERSZEG HELYI AUTÓBUSZVONALAI

ZALAEGERSZEG HELYI AUTÓBUSZVONALAI ZALAEGERSZEG HELYI AUTÓBUSZVONALAI VONALSZÁM JÁRATI ÚTVONAL 1 Vasútállomás Szentmártoni u. Andráshida, Sportpálya 1Y Vasútállomás Szentmártoni u. Hatház Apátfa Vasútállomás 1U Vasútállomás Körmendi u.

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

2016. január 1. 2016. január 2.

2016. január 1. 2016. január 2. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Egervár, Széchenyi út 75. 10.15-11.45 74-es főút 41+850 kmsz. 13.15-14.45 76-os főút 41+770 kmsz. 15.15-16.30

Részletesebben

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete Pályázati kiírás Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6449 Mélykút Petőfi tér 1.) a Képviselő-testület 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozata

Részletesebben

2015. június hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2015. június hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Kálócfa, Kossuth utca 27. (bolt előtt) 10.15-11.45 86-os főút 26+845 kmsz. 13.15-14.45 Bagod, Kisfaludy út 31.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

IGAZOLÁS. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) igazolja, hogy

IGAZOLÁS. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) igazolja, hogy NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Ikt. szám: 2757-4/2/2009. Műszaki előadó: Császár Lászlóné Tel.: 94/504-145

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Zala Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Zala Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Zala Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 38. 92/ 550-410, 321-440 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 186 92/ 347-703

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet. a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről

240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet. a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről - 1-240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

18/2016. (06.09.) számú Zala Megyei Hivatalos Értesítő. Versenybizottság határozatai

18/2016. (06.09.) számú Zala Megyei Hivatalos Értesítő. Versenybizottság határozatai MLSZ ZALA MEGYEI IGAZGATÓSÁG Levelezési cím: Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. Számlázási cím: 1112 Budapest, Kánai út. 2.D Számlaszám: 11707024-20480909 Adószám:19020848-2-43 Tel/Fax: 92/ 510-359, Tel:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Nyomtatvány és irodai papírárú

Nyomtatvány és irodai papírárú Hívatkozással árajánlatukra, Nyomtatvány és irodai papírárú Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 6800 Hódmezővásárhely. Dr. Imre József.u.2. Telefonszám:62/244-211,

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

VII. 2/d. Zalaegerszegi Törvényszék iratai Cégbírósági iratok (Társas cégek) Cégirattári iratok

VII. 2/d. Zalaegerszegi Törvényszék iratai Cégbírósági iratok (Társas cégek) Cégirattári iratok ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM VII. 2/d. Zalaegerszegi Törvényszék iratai Cégbírósági iratok (Társas cégek) Cégirattári iratok Elhelyezve:61.4.B. C.2. Terjedelem: 40 doboz,

Részletesebben