ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA"

Átírás

1 001/2007. (I. 18.) sz. határozata A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a munkaszervezet vezető beszámolóját az eltelt időszak tevékenységéről. Határidő: január /2007. (I.18) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja a gyógytestnevelési normatíva felosztására a négyes variációt, miszerint egy egységnek számítanak a gyógytestnevelési csoportok azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM ÖTM (korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik.. Összesen 18 - az előterjesztés szerinti táblában megnevezett- csoport kap támogatást, ezek közül Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2 csoportja után. Egy csoportra jutó összeg: ,55- Ft. Határidő: február /2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa 58 igen szavazattal úgy dönt, hogy a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CVII. törvény szerint a társulásnak járó mozgókönyvtári feladatra jutó normatíva összegéből átcsoportosít Ft-ot, azaz hatszáznegyvennégyezer száztizenkettő forintot területfejlesztési feladatra azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM ÖTM (korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: január /2007. (I. 18.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja a Közoktatási Bizottság javaslatát, miszerint a 2007.évi területfejlesztési feladatra jutó összeg kerete terhére Ft támogatást biztosít Bak Község Önkormányzata számára területfejlesztési feladatainak ellátására, azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM ÖTM (korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: február /2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt közoktatási kiegészítő normatíva felosztást azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM -ÖTM(korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: február ÉV oldal 1

2 előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás novemberében leadott mutatószám felmérése alapján a megfelelt közoktatási intézményfenntartó társulások tényleges létszámadatai szerint: 1088 fő bejárós, 828 fő helyi és 135 fő tagintézményben tanuló gyermek után hívhatna le közoktatási normatívát. A mutatószám számítás 4/12-ed és 8/12-ed részének súlyozott átlaga miatt azonban a ténylegesen lehívható normatíva adatok a következőképpen alakulnak: bejáró gyermekek: 1084 fő helyi tanulók: 833 fő tagintézményben tanulók: 136 fő A mutatószám felmérő tábla alapján figyelembe vett intézményfenntartó társulások létszámadatai, valamit az elfogadott évi költségvetési törvényben meghatározott normatíva összegek szerint a következő összegek átutalása realizálódhat a BM-PM együttes rendelet megjelenését követően. Település óvoda részesedése iskola részesedése mindösszesen településenként Mindösszesen gesztoronként Alsónemesapáti Ft Ft Ft Ft Bagod Ft Ft Ft Ft Becsvölgye Ft Ft Ft Ft Egervár Ft Ft Ft Ft Gellénháza Ft Ft Ft Ft Nagykapornak Ft Ft Ft Ft Pacsa Ft Ft Ft Ft Pókaszepetk Ft Ft Ft Ft Söjtör 0 Ft Ft Ft Ft Teskánd Ft Ft Ft Ft Zalalövő Ft Ft Ft Ft Zalaszentgyörgy Ft Ft Ft 0 Ft - Ft 0 Ft 0 Ft - Ft 0 Ft Kustánszeg* 0 Ft Ft Ft Nemesapáti** Ft Ft Ft Zalaistvánd*** Ft Ft összesen Ft Ft * Becsvölgye tagintézménye ** Alsónemesapáti tagintézménye *** Pókaszepetk tagintézménye A normatíva fajlagos összegek alakulása: bejáró tanulók után járó normatíva: 80 00/fő 1084 fő után összesen: helyi tanulók után járó normatíva: 40 00/fő 833 fő után összesen: tagintézményi normatíva: 60 00/fő 136 fő után összesen: mindösszesen: ÉV oldal 2

3 006/2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag, 58 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt közoktatási szakszolgálati, nevelési tanácsadói normatíva felosztást azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM - ÖTM(korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: február 28. előterjesztés: A Nevelési Tanácsadó a kistérségben 380 főt lát el, leigényelt normatíva , évre, 12 hónapra. Feltétel: évben legalább hat alkalommal részesülnek terápiás gondozásban az ellátottak. 007/2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladat kiegészítő normatíva felosztást azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM -ÖTM(korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: február 28. előterjesztés: A szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatok ellátására a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás kiegészítő normatívát tud lehívni, a következő feladatonkénti megoszlásban: Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés i Társulás által fenntartott fő 30/fő A Szoc. Tv a alapján kötött fő 25/fő szerződés útján ellátott feladat esetén Házi segítségnyújtás i Társulás által fenntartott 281 ellátott , A Szoc. Tv a alapján 44 ellátott , kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Közösségi ellátások (szolgálat) i Társulás által fenntartott 2 szolgálat , A Szoc. Tv a alapján 6 szolgálat , kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Támogató szolgálat (szolgálat) i Társulás által fenntartott ,- - - A Szoc. Tv a alapján 3 szolgálat , kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Nappali ellátás (idősek klubja) ÉV oldal 3

4 - i társulás által fenntartott - A Szoc. Tv a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Gyermekjóléti feladat után járó támogatás 340 ellátott , , i Társulás által fenntartott fő 1 05/fő A Gyvt a alapján kötött fő 50/fő szerződés útján ellátott feladat esetén ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA A normatíva felmérés alapján, a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti intézményfenntartó tárulásokra és nem állami szervezetekre jutó normatíva megoszlás a következő: Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés i Társulás által fenntartott fő 30/fő Házi segítségnyújtás i Társulás által fenntartott 79 ellátott , Közösségi ellátások (szolgálat) i Társulás által fenntartott 2 szolgálat , Támogató szolgálat (szolgálat) - i Társulás által fenntartott ,- 0,-Ft Nappali ellátás (idősek klubja) i társulás által fenntartott 140 ellátott , Gyermekjóléti feladat után járó támogatás i Társulás által fenntartott fő 1 05/fő ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA Szociális Alapszolgáltatási Központ, Zalalövő Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés i Társulás által fenntartott fő 30/fő Házi segítségnyújtás i Társulás által fenntartott 63 ellátott , Közösségi ellátások (szolgálat) - i Társulás által fenntartott ,- Támogató szolgálat (szolgálat) - i Társulás által fenntartott ,- 0,-Ft ÉV oldal 4

5 Nappali ellátás (idősek klubja) - i társulás által fenntartott Gyermekjóléti feladat után járó támogatás 30 ellátott , i Társulás által fenntartott fő 1 05/fő ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA Szociális Szolgáltató Társulás, Pókaszepetk Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés i Társulás által fenntartott fő 30/fő Házi segítségnyújtás i Társulás által fenntartott 139 ellátott , Közösségi ellátások (szolgálat) - i Társulás által fenntartott ,- Támogató szolgálat (szolgálat) - i Társulás által fenntartott ,- 0,-Ft Nappali ellátás (idősek klubja) i társulás által fenntartott 170 ellátott , Gyermekjóléti feladat után járó támogatás i Társulás által fenntartott fő 1 05/fő ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA Közép-Zalai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Pacsa Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés i Társulás által fenntartott fő 30/fő Házi segítségnyújtás - i Társulás által fenntartott ,- Közösségi ellátások (szolgálat) - i Társulás által fenntartott ,- Támogató szolgálat (szolgálat) - i Társulás által fenntartott ,- 0,-Ft Nappali ellátás (idősek klubja) - i társulás által fenntartott ,- Gyermekjóléti feladat után járó támogatás i Társulás által fenntartott fő 1 05/fő ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA ÉV oldal 5

6 Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés A Szoc. Tv a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Házi segítségnyújtás - A Szoc. Tv a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Közösségi ellátások (szolgálat) - A Szoc. Tv a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Támogató szolgálat (szolgálat) - A Szoc. Tv a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Nappali ellátás - A Szoc. Tv a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Gyermekjóléti feladat után járó támogatás - A Gyvt a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén fő 25/fő ellátott ,- 6 szolgálat ,- 3 szolgálat , ,- ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA ,-Ft fő 50/fő Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza KHT Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés A Szoc. Tv a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Házi segítségnyújtás - A Szoc. Tv a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Közösségi ellátások (szolgálat) - A Szoc. Tv a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Támogató szolgálat (szolgálat) - A Szoc. Tv a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Nappali ellátás - A Szoc. Tv a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Gyermekjóléti feladat - A Gyvt a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén - 25/fő /ellátott , ,- ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA /ellátott fő 50/fő ÉV oldal 6

7 008/2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt mozgókönyvtári normatíva felosztást, (a maradék 50% felosztásáról a későbbiekben az év során dönt) azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM -ÖTM(korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: február 28. előterjesztés: A kistérségben 47 könyvtári szolgáltató hely vállalta a mozgókönyvtári feladatellátást a normatíva igénylés napjáig. Leigényelt normatíva , könyvtári szolgáltató helyenként A leigényelt összeg 50 %-a, azaz kerül átadásra az ellátók felé a Társulási tanács december 7-i határozata alapján Ft Ellátók Ellátási Szerződések száma Leigényelt normatíva 100 % Átadandó normatíva 50 % Dokumentum beszerzés 30 % Általános működés 20 % József Attila Városi Könyvtár Deák Ferenc Megyei Könyvtár Összesen /2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 56 igen, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztésben közölt belső ellenőrzési feladat normatíva felosztást azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM -ÖTM(korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: február 28. előterjesztés: A Többcélú Társulás 3 intézményi belső ellenőrzési társulás 164 költségvetési szerve után igényelt le Ft normatívát ( Ft/költségvetési szerv), míg a többcélú társulás önmaga és munkaszervezete után Ft normatíva leigénylésére jogosult. i belső ellenőrzési társulásokként bontásban: ÉV oldal 7

8 Normatívát igénybe vevő Költségvetési szervek száma Normatíva összege (Ft) (Db) Egervár gesztorságú belső ellenőrzési társulás Söjtör gesztorságú belső ellenőrzési társulás Zalaegerszeg gesztorságú belső ellenőrzési társulás Többcélú Társulás és Koordinációs Iroda Összesen /2007. (I. 18.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag, 58 igen szavazattal Kalamár Gábor közoktatási szakértőt választja a Közoktatási Bizottság tagjának. Határidő: január /2007. (I. 18.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangúlag, 58 igen szavazattal elfogadja a Közoktatási Bizottság javaslatát a Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatára, és felkéri a munkaszervezetet ezzel kapcsolatosan az ajánlatok bekérése, előkészítésére. Határidő: január /2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag, 58 igen szavazattal úgy dönt, hogy megbízza Kanyik Csabát, a Bentonex Bt. vezetőjét, a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció feladatainak kidolgozására, a stratégiai programrészek és operatív feladat- és ütemtervek elkészítésével. A megbízás díja bruttó , a feladat elvégzésének határideje május 31. Határidő: május /2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag, 58 igen szavazattal elfogadja a évi költségvetés módosítását a melléklet előterjesztésben foglaltak szerint. Határidő: január ÉV oldal 8

9 előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetésének módosításáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni. A február 14-i ülésen elfogadott, majd az április 11-i, jún. 20-i és szeptember 19-i és a december 7-i ülésen módosított évi költségvetést az alábbiakban szükséges módosítani: A október 15-i normatíva lemondás során a társulás Alsónemesapáti kérésére Ft közoktatási normatíváról mondott le, amely mind a bevételi, mind a kiadási oldalon csökkenést eredményez, erről a hivatalos kincstári értesítés dec. 19-én érkezett meg társulásunkhoz. A többcélú kistérségi társulás a törvényi szabályozás értelmében az éves támogatásából maradványt nem képezhet, ezért az összes évi támogatást el kellett költenie ellenkező esetben az el nem költött részt vissza kellene fizetnie. Időközben a év lezárult és a rendelkezésre bocsátott állami forrásokat sikerült elköltenie a társulásnak valamint már elszámolásra kerültek a évi pályázati pénzek is. A fentiek alapján szükséges, hogy az előirányzatokat a tényleges teljesítési adatokhoz igazítsuk. Időközben kiderült, hogy a tervezés során kisebb számítási hibákat vétettünk (pl: közmunka egészségügyi hozzájárulás előirányzat), és most ezeket is korrigáltuk. Ez a számítási hiba a költségvetési főösszeg mindössze 0,2 %-át teszi ki, amelynek nagy részére fedezetet nyújt az év közben keletkezett saját bevétel és mindössze 120 eft forrást kell biztosítani a céltartalék keret terhére. A bevételi és kiadási előirányzatok részletes változását az előterjesztéshez mellékelt határozat tervezet 1. és 2. számú melléklete a korábbi előterjesztésekkel megegyező szerkezetben tartalmazza. Összességében a költségvetés főösszegében jelentkező eft csökkenés mellett a céltartalék előirányzata összesen 734 eft-tal csökken (a múltkori ülésen 620 eft-tal növeltük). Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 013/2007. (I.18.) számú határozata a Társulás évi költségvetésének módosításáról Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló évi VIII. törvény felhatalmazása alapján a évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza: A határozat hatálya 1.) A határozat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra és annak munkaszervezetére terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.) A Társulás évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét ezer Ft-tal csökkenti és ezer Ft-ban állapítja meg. A Társulás bevételei. 3.) A 2.) pontban megállapított módosított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. A Társulás kiadásai ÉV oldal 9

10 4.) A Társulás a kiemelt kiadási előirányzatokat ( Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, egészségügyi hozzájárulás, Dologi kiadások, Pénzeszközátadások, Támogatás értékű kiadások, ) a 2. számú mellékletben foglaltak szerint módosítja. 5.) A Társulás az általános tartalék és céltartalék előirányzatát a 3.számú melléklet szerint módosítja 3..számú melléklet a 013/2007. (I.18.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásának évi általános és céltartaléka Általános tartalék: Céltartalék: 0 eft eft 014/2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal a tagi hozzájárulás összegét évre 10/fő összegben állapítja meg. Határidő: január /2007. (I. 1.8) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja a évi költségvetést a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint. Határidő: január 18. előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás évi tervezett költségvetéséről az alábbi tájékoztatást kívánom adni. A december 7-i ülésen elfogadott évi költségvetési koncepció az alábbiak szerint módosul, annak érdekében, hogy jelen napirendben az elemi költségvetést tudjuk tárgyalni. Bevételekről: a normatíva igényléshez szükséges mutatószám felmérés több változtatással november végén véglegesült, a ténylegesen lehívható összegeket csak az együttes BM-PM rendelet fogja majd tartalmazni. Az összesen 359 millió 386 ezer Ft állami támogatás a vállalt feladatok közötti megoszlás: közoktatási feladatra 139 millió 537 ezer, szociális alapszolgáltatási feladatra 81 millió 792 ezer, gyermek jóléti feladatra 17 millió 17 ezer, mozgókönyvtári feladatra 61 millió 100 ezer, belső ellenőrzési feladatra 14 millió 940 ezer és általános feladatokra 45 millió Ft használható fel jelenlegi ismereteink szerint. Pályázati bevételekről jelenleg még nem tudunk beszámolni. A kiadási oldalon a évi költségvetési koncepcióban elfogadott adatokkal számoltunk. A költségtérítések és sajátos juttatások a munkajogi szabályzatban meghatározottak szerint lettek megállapítva. Megbízási díjjal a munkaszervezet irodájának takarítása történik. A dologi kiadások tervezése a évi kiadások tapasztalati adatai alapján történt ÉV oldal 10

11 A 2007-os évben várhatóan a szociális területen is szükséges külső szakértő megbízása, amelynek várható költsége bruttó 1,6 millió forint, illetve a Társulási Tanács december 7-én elfogadott határozata szerint a Zalaegerszeg és Városkörnyéke Önkormányzati Egészségügyi Társulás esetleges átvételét alátámasztó könyvvizsgálói vizsgálat bruttó 360 ezer Ft fedezetét. Támogatásértékű kiadásként 294 millió 920 ezer Ft, Pénzeszköz átadásként 20 millió 262 ezer Ft jeleik meg. A december 7-i ülésen elfogadottak értelmében 3 millió forint kiadás szerepel a Társulás Közhasznú Kft.-jének alapításához, amely tulajdoni részesedést jelentő befektetésként kerül kimutatásra. További fejlesztési kiadásként a munkaszervezet részére irodatechnikai berendezések, felszerelések beszerzése került tervezésre. Tartalékokat a céltartalék, illetve általános tartalék képezi, amelynek a felhasználásáról dönthetnek a későbbi társulási ülések határozatai. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 015/2007. (I.18.) számú határozata a Társulás évi költségvetéséről Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló évi VIII. törvény felhatalmazása alapján a évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza: A határozat hatálya 1.) A határozat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra és annak munkaszervezetére terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.) A Társulás évi költségvetését ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el. I. A Társulás bevételei. 3.) A 2.) pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. A Társulás kiadásai. 4.) A Társulás a kiemelt kiadási előirányzatokat ( Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások, Támogatás értékű kiadások, Pénzeszközátadások, Egyéb támogatások, fejlesztési és felújítási kiadások.) a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.) A Társulás a fejlesztési előirányzatokat, célonként a 3. számú melléklet 6. oszlopa szerint állapítja meg. 6.) A Társulás az általános és céltartalékát a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá ÉV oldal 11

12 Létszámkeret meghatározása. 7.) A Társulás a társulás munkaszervezeténél alkalmazásában álló munkavállalók létszámát a 5. számú melléklet szerint állapítja meg. II. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 8.) a.) A Társulás az államháztartási törvény 65.. (6) bekezdés alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a felújítási és beruházási feladatok valamint tartalék előirányzat kivételével - a társulás elnökére ruházza át. b.) A Társulás a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a felújítási és beruházási feladatokra valamint a tartalék előirányzatra vonatkozóan a társulás elnökségére ruházza át oly módon, hogy a társulási tanács maximálisan 1,5 millió forint összeghatárig dönthet az átcsoportosításról. c.) Az a.)és b) pontban meghatározott, átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Társulás által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak. d.) Az a.) és b.) pontban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek -a Társulás Elnökének koordinálásával- negyedévente, (első ízben a második negyedévet követően) a negyedévet követő első Társulási Tanácsülésen kötelesek beszámolni. A költségvetés módosítására a Társulás Elnöke ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni. 9.) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Társulási Tanács dönt a tanács elnökének előterjesztésében, a költségvetés egyidejű módosításával. 3.számú melléklet a 015/2007. (I.18.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás évi fejlesztési kiadásai. ezer Ft Sorsz Feladat megnevezése Összes kiadás ebből évi évi év terv számitott után = Irodatechnikai berendezés ÁFA tulajdoni részesedést jelentő befektetés Fejlesztési kiadások össz.: számú melléklet a 15/2007. ( I.18.) számú határozathoz ÉV oldal 12

13 Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás évi általános és céltartaléka Általános tartalék: Céltartalék: eft eft 5.számú melléklet a 15/2007.( I.18.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás létszámkerete. Ellátandó feladat Ellátás módja Engedélyezett létszám Munkaszervezet vezető főfoglalkozás 1 fő Munkaszervezet vezető helyettes főfoglalkozás 1 fő Pénzügyi vezető főfoglalkozás 1 fő Munkatársak főfoglalkozás 7 fő 016/2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 52 igen, 2 nem szavazattal és 4 tartózkodással úgy dönt, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás nyújtsa be a 2007/1. számú, a munkaképes korú, rendszeres szociális segélyre jogosultak foglalkoztatásának évi támogatására kiírt pályázatot az alábbi feltételekkel: amennyiben az egyes önkormányzatok képviselő-testületei úgy döntenek, hogy részt vesznek, abban az esetben az önkormányzat a pályázati kiírásba foglalt feltételeket tudomásul veszi. Az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a foglalkoztatás ideje alatt a munkavállaló felmond, vagy egyéb okból munkaviszonya megszűnik, úgy azt a megszűnést követő napon ugyanazon feltételek betartása mellett (pályázati kiírás 3. pontja) pótolja. Amennyiben a vállalt létszámot a település nem tudja tartani, és a társulást, mint pályázót anyagi veszteség éri, úgy az ezzel járó visszafizetési kötelezettség az önkormányzatra hárul. Az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a közmunkában foglalkoztatott nem rendelkezik bankszámlaszámmal, úgy a társulás pénztárából kifizetett havi munkabér munkavállalónak való átadásáról gondoskodik. Az önkormányzat a pályázatban vállalja a saját erő összegét, mely a dologi kiadások ÁFA összege. Határidő: január /2007. (I.18) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 58 igen szavazattal elfogadja Kovács Szabina és Vásár Marianna vidékfejlesztési menedzserek a Területpolitikai Kormányzati Hivatal július 1 december 31-i időszakra szóló, támogatási szerződésének második felének szakmai beszámolóját. A Társulási Tanács utasítja a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét arra, hogy a beszámoló elfogadó határozatát juttassa el a Területpolitikai Kormányzati Hivatalhoz. Határidő: január ÉV oldal 13

14 018/2007. (I.18) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülése 56 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatóan nyilatkozik a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló évi CVII. Törvény 13../1/ bekezdés alapján a törvény mellékletében megjelölt zalaegerszegi kistérségi lehatárolás megváltoztatásáról, és hozzájárul a Pacsa központú önálló statisztikai kistérség kialakításának kezdeményezéséhez. A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy a Tanácsülés határozatát a Közép-Zalai Területfejlesztési Társulás részére küldje meg. Határidő: február 05. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök 019/2007. (I.18) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülése 56 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatóan nyilatkozik a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. Törvény 13../1/ bekezdés alapján a törvény mellékletében megjelölt zalaegerszegi kistérségi lehatárolás megváltoztatásáról, és hozzájárul a Zalalövő központú önálló statisztikai kistérség kialakításának kezdeményezéséhez. A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy a Tanácsülés határozatát a Salomvár- Zalaháshágy- Zalalövő és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás részére küldje meg. Határidő: január 23. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök 020/2007. (I. 18.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülése 58 igen szavazattal elfogadja a kistérség sürgősségi orvosi ügyelet átszervezésére felállítandó szakértői bizottságban résztvevő szakértők körét az alábbiak szerint: - Gombócz Ildikó (MEP) - Dr. Papp Éva (külső szakértő, Egészségügyi és Szociális Bizottság) - Dr. Kecskés Gábor (Zala Megyei Kórház) - Dr. Sirák András (háziorvos, Háziorvosi Intézet Sürgősségi Osztályának vezetője) - Mogyorósi József elnökhelyettes úr. Határidő: január 18. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök 021/2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa 58 igen szavazattal úgy dönt, hogy a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CVII. törvény szerint a társulásnak járó mozgókönyvtári feladatra jutó normatíva összegéből átcsoportosít Ft-ot, azaz hárommillió egyszázhúszezer forintot egészségügyi feladatra azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM ÖTM (korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: január 18. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök ÉV oldal 14

15 022/2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás elfogadja, hogy évi egészségügyi feladatra jutó összeg kerete terhére /hó támogatást biztosítson a sürgősségi orvosi ügyelet feladatellátására Bak Község Önkormányzata, mint a Zalaegerszeg Városkörnyéki Önkormányzatok Egészségügyi Társulása gesztor önkormányzata részére január 1-től legfeljebb 6 hónapra, azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM ÖTM (korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: június 30. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök 023/2007. ( ) sz. határozata Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás 58 igen és 5 nem szavazattal elfogadja az Adóinvest Könyvelő és Gazdasági Tanácsadó Kft által elkészített, a kistérség területén működő sürgősségi orvosi ügyeleti ellátás évi gazdálkodására vonatkozó felülvizsgálatát és összehasonlító értékelését. Határidő: április /2007. (04.04.) sz. határozata Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás egyhangúan, 63 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt évi normatíva elszámolás felosztását azzal a kitétellel, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a évi normatíva elszámolás jogosságát visszaigazolja. A Társulási Tanács a normatíva visszafizetések határidejét június 30-ban jelöli meg. Egyúttal felkéri a Társulás Elnökét, hogy képviselje a Társulás álláspontját, miszerint a zalaegerszegi székhelyű pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye (Szociális Klub) a kistérség többi településéről érkező betegek nappali ellátását is végezze, amennyiben a zalaegerszegi lakosok a helyeket nem töltik be. Határidő: június 30. előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás év októberében leadott lemondása utáni állapot szolgáltatta az alapot a év márciusában elkészült évi normatíva elszámolásnak. Az elszámolás során a 2006/2007-es nevelési évre becsült oktatási-statisztikai adatok módosítása volt a feladat a tényleges október 1-i statisztikai állapotnak megfelelően. Az igényelhető összesített többlet támogatás mutatószámai (lemondások és pótigények összesen): bejáró gyermekek: +118 fő helyi tanulók: + 92 fő tagintézményben tanulók: + 3 fő ÉV oldal 15

16 A normatíva fajlagos összegek alakulása: bejáró tanulók után járó normatíva: 65 00/fő 118 fő után összesen: helyi tanulók után járó normatíva: 32 50/fő 92 fő után összesen: tagintézményi normatíva: 60 00/fő 3 fő után összesen: mindösszesen: A ténylegesen teljesült adatok alapján az alábbi lemondások és pótigények kerültek meghatározásra gesztoronként: Település óvoda részesedése iskola részesedése Mindösszesen gesztoronként Alsónemesapáti* Bagod Becsvölgye Egervár Gellénháza Nagykapornak Pacsa Pókaszepetk Söjtör Teskánd Zalalövő Zalaszentgyörgy Zalatárnok Nagykutas Zalaszentiván Összesen: Alsónemesapáti, mint gesztor a teljes normatíva összeget Nemesapátiban működő tagintézményei miatt kapja. Pókaszepetk óvodai intézményeit érintő lemondásából a Zalaistvándon működő tagóvoda miatti rész. 025/2007. (04.04.) sz. határozata Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás egyhangúan, 63 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt évi szociális alapfeladat és gyermekjóléti feladat normatíva elszámolás felosztását azzal a kitétellel, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a évi normatíva elszámolás jogosságát visszaigazolja. A Társulási Tanács a normatíva visszafizetések határidejét június 30- ban jelöli meg. Határidő: június ÉV oldal 16

17 előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények és szervezetek által leadott beszámolók alapján, Zalaegerszeg Megyei Jogú Városnak és Baktüttös, Gyűrűs, Kemendollár, Pókaszepetk, Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Tófej, Vöckönd, Zalaistvánd Községek Szociális Alapszolgáltató Társulásának, összességében visszafizetési kötelezettsége merült fel az alábbiak szerint: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Külön Megállapodás útján látta el a saját, valamint Kispáli és Nagypáli közigazgatási területére vonatkozó gyermekjóléti, pszichiátriai betegek közösségi ellátását és pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását. A vállalt feladatok közül a évi normatíva igénylés során lejelentett 30 fő pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátással szemben 19 fő ellátott volt az év során. A 11 fő nappali ellátott után járó normatívát Zalaegerszeg Megyei Jogú Városnak vissza kell fizetnie a Többcélú Kistérségi Társulásnak, melynek összege: 11 x ,- = A Baktüttös, Gyűrűs, Kemendollár, Pókaszepetk, Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Tófej, Vöckönd, Zalaistvánd Községek Szociális Alapszolgáltató Társulása tagtelepülései közül Zalaistvándnak visszafizetési kötelezettsége, Pusztaedericsnek és Pusztaszentlászlónak pedig pótigénye merült fel, az alábbiak szerint: Zalaistvánd: a jelentett 50 fő házi-segítségnyújtott helyett, a évben 30 fő ellátott volt, ezért a visszafizetési kötelezettség 20 x = Pusztaederics: a jelentett 5 fő házi-segítségnyújtott helyett, a évben 6 fő ellátott volt, ezért a pótigény 1 x = Pusztaszentlászló: a jelentett 4 fő házi-segítségnyújtott helyett, a évben 8 fő ellátott volt, ezért a pótigény 4 x = A Zalaistvánd gesztorságú fenntartó Társulásnak összességében 15 fő házi-segítésnyújtásra vonatkozó visszafizetési kötelezettsége merül fel, azaz 15 x = A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, a évi normatíva elszámolás során összesen nak megfelelő, jogosulatlanul igénybe vett szociális alapszolgáltatási kiegészítő normatíváról mondott le. A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által, a lemondások és a pótigénylések után igényelt és felhasznált évi szociális alap- és gyermekjóléti feladat normatíva I. II. Ellát Szervezet Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza KHT. Ellátási forma Ellátási Szerződés Ellátási Szerződés évi szociális alap- és gyerekjóléti feladat normatíva összesen ,- Ft évi szociális alap- és gyerekjóléti feladat normatívát kapta Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza KHT ÉV oldal 17

18 III. Szociális Alapszolgáltatási Központ IV. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város V. Baktüttös, Gyűrűs, Kemendollár, Pókaszepetk, Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Tófej, Vöckönd, Zalaistvánd Községek Szociális Alapszolgáltató Társulása VI. Közép-Zala Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Külön Megállapodás Külön Megállapodás fenntartó Társulás fenntartó Társulás Zalalövő Város Önkormányzata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Zalaistvánd Község Önkormányzata Pacsa Község Önkormányzata 026/2007. (04.04.) sz. határozata A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangúlag, 63 igen szavazattal elfogadja a Társulás évi költségvetésének zárszámadását. 1) (1) A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: társulás) Társulási Tanácsa a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. és a 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően ezer Ft bevétellel és ezer Ft kiadással jóváhagyja. (2)A Társulási Tanács a társulás a bevételeinek forrásonként- és a kiadásainak ezen belül a kiemelt előirányzatonként teljesítését az előterjesztés 1. és a 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el. 2) A Társulási Tanács a társulás fejlesztési kiadásainak teljesítését ezer Ft főösszegben elfogadja. 3) A Társulási Tanács a társulás december 31-i állapot szerinti vagyonát az előterjesztés 3. számú mellékletében részletezett adatoknak megfelelően, 4.587,- ezer Ft összegben elfogadja. 4) A Társulási Tanács a társulás évi pénzmaradványát az előterjesztés 4. számú melléklete szerint, ezer Ft-ban állapítja meg, ezen összegből e Ft összeg kötelezettséggel terhelt (feladatellátóknak kerül átadásra közoktatási és szociális alapszolgáltatás területén) és e Ft céltartalék. 5) A Társulási Tanács utasítja a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a jóváhagyott pénzmaradvány évi költségvetésben való megfelelő átvezetéséről a 4.) pont szerint gondoskodjék. Határidő: április ÉV oldal 18

19 027/2007. (04.04.) sz. határozata A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 54 igen és 9 nem szavazattal elfogadja az Elnökség javaslatát a Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatára, és megbízza a Pedagógiai Intézetet az árajánlatában szereplő 1., 2. valamint az 5. modul megvalósításával. Feladat elvégzésének határideje: szeptember 15. Díj: bruttó Határidő: április /2007. (04.04.) sz. határozata A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 61 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadja az Elnökség javaslatát, miszerint a évre jutó, , - Ft összegű, a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács részére fizetendő hozzájárulás kerüljön kifizetésre. A támogatás megfizetésének forrása a Zala Megyei Közgyűlés 162/2005 (II.02.) KH. szerinti, évi 30 Ft/fő/ év támogatása összesen Amennyiben a megyei közgyűlési támogatás utalásra kerül, úgy azon összegből a társulás 8 napon belül kifizeti a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács támogatását. A ZMTT által javasolt pályázati tevékenységet a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás önálló munkaszervezete, valamint a Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Kht-ja útján kívánja továbbra is ellátni. A Társulási Tanács felhatalmazza a munkaszervezetet a határozat megküldésére a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács számára. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: április /2007. (04.04.) sz. határozata Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás 57 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt évi március hónapban igényelt közoktatási feladat kiegészítő normatíva felosztást azzal a kitétellel, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a pót-normatíva igénylés jogosságát visszaigazolja. A Társulás felkéri az Elnököt, hogy amennyiben szükséges, úgy az érvényben lévő támogatásértékű kiadás átadás-átvételi megállapodásokat módosítsa. Határidő: április 30. előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak a márciusban leadott normatíva felmérés alapján a megfelelt közoktatási intézményfenntartó társulások számára pótnormatíva lehívására nyílik lehetősége. A pótigénylés okai: novemberben leadott mutatószám felmérés alapjául szolgáló táblázat képleteit az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium javította, ezért a helyi gyermekek mutatószám számítására egy az intézményegységek adatait súlyozottan figyelembe vevő képlet alapján több településnél helyi gyermek után plusz normatíva lehívását tette lehetővé - az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiadott állásfoglalás alapján az intézményegységbe járó gyermekek meghatározásánál figyelembe kellett venni az integráltan oktatott gyermekeket, nem csak az átlaglétszám számításnál ÉV oldal 19

20 Az így igényelhető többlet támogatás mutatószámai: bejáró gyermekek: + 2 fő helyi tanulók: + 57 fő tagintézményben tanulók: + 10 fő Továbbá a évi költségvetési törvényben megjelent egy új normatíva fajta a kistelepülési tagintézményi normatíva, mely az intézményi társulás által fenntartott intézmény székhelyétől különböző fő és az alatti községekben tagintézményként működő iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe. A támogatás akkor is igénybe vehető, ha az intézmény nem felel meg a kiegészítő szabályokban meghatározott áltaglétszámoknak. A normatíva fajlagos összege 30 00/fő/év szeptember 1-től december 31-ig időarányosan. kistelepülési tagintézményi tanulók: +35 fő A márciusi mutatószám felmérő tábla alapján figyelembe vett intézményfenntartó társulások pótlólagos normatíva összegei: Település óvoda részesedése iskola részesedése mindösszesen településenként Mindösszesen gesztoronként Alsónemesapáti 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Bagod 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Becsvölgye 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Egervár 0 Ft Ft Ft Ft Gellénháza 0 Ft Ft Ft Ft Nagykapornak 0 Ft Ft Ft Ft Pacsa 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Pókaszepetk 0 Ft Ft Ft Ft Söjtör 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Teskánd Ft Ft Ft Ft Zalalövő 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Zalaszentgyörgy 0 Ft 0 Ft 0 Ft Nagykutas Ft 0 Ft Ft Ft Kustánszeg* Ft Ft Zalaistvánd*** Ft 0 Ft Ft Nemesapáti** Ft Ft Ft összesen Ft Ft Ft Ft * Becsvölgye tagintézménye ** Pókaszepetk tagintézménye *** Alsónemesapáti tagintézménye A normatíva fajlagos összegek alakulása: bejáró tanulók után járó normatíva: 80 00/fő 2 fő után összesen: helyi tanulók után járó normatíva: 40 00/fő 57 fő után összesen: tagintézményi normatíva: 70 00/fő 10 fő után összesen: kistelepülési tagintézményi norm.: 30 00/fő 35 fő után összesen: mindösszesen: ÉV oldal 20

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA 1/2008. (II.14.) számú határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 50 igen szavazattal elfogadja a munkaszervezet-vezető beszámolóját az eltelt időszak tevékenységéről. Határidő:

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év. Kutakból kitermelt víz mennyisége

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év. Kutakból kitermelt víz mennyisége A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év A település neve Vízbázisok kapacitása Kutakból kitermelt víz mennyisége Hálózatra bocsátott víz mennyisége Értékesített ivóvíz mennyisége Ivóvízhálózat

Részletesebben

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 01/ 2005 (VI.30.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangú szavazással a jelölőbizottság tagjának választja meg Kocsis Évát, Búcsúszentlászló község polgármesterét.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére PÁPAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKHE 8500 PÁPA, Csáky L. u. 12. 1. E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére Tárgy: Pápai Többcélú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

2. sz. napirendi pont

2. sz. napirendi pont 2. sz. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA 2011. november 3 - i ülésére Napirend címe: Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. I-III.

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 1/2006. (II.14.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a munkaszervezet vezető tájékoztatását az eltelt időszak tevékenységéről. Határidő: 2006. február

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a.../2015. ( ) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek és alcímek Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS

KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS N é v Önkormány zatok száma Kisebbségi önkormányzatok száma Kistérségi Társulások száma Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. /IX.30./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./számú rendeletének módosításáról Az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 13/2014. számú Társulási Tanácsi határozat: A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés

Részletesebben

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Önkormányzati Rendelet

Önkormányzati Rendelet Önkormányzati Rendelet Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: ALAP Módosító rendeletek száma: Rendelet címe: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

KIVONAT. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből:

KIVONAT. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. KIVONAT Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből: 24/2011. (VI. 22.) Ceglédi Többcélú

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési

rész Második biánsebesty Fábi -testület A költs gvetési Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 1/2013. ( II. 18.) rendelete az Önkorm nkormányzat nyzat 2013. évi költs gvetéséről Fábiánsebestyén

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére 1 Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 213. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 213. évi költségvetésének készítésekor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS /A Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Ikt.szám: 434/2007. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet:www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu Elnökségi ülésről Jegyzőkönyv

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról egységes 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 95/2011. (VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szekszárd Megyei

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) rendelet módosításáról Salomvár

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata 2373, Áchim u. 6. Telefon: 06-29/367-236, fax: 06-29/567-090 e-mail: segitoszolgalat@gmail.com 737-23/2012 Tisztelt Társulási Tanács! TÁJÉKOZTATÓ a 2012.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (IV. 23.) önkormányzati rendelte az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Alsómocsolád

Részletesebben