ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HATÁROZATOK TÁRA"

Átírás

1 001/2007. (I. 18.) sz. határozata A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a munkaszervezet vezető beszámolóját az eltelt időszak tevékenységéről. Határidő: január /2007. (I.18) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja a gyógytestnevelési normatíva felosztására a négyes variációt, miszerint egy egységnek számítanak a gyógytestnevelési csoportok azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM ÖTM (korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik.. Összesen 18 - az előterjesztés szerinti táblában megnevezett- csoport kap támogatást, ezek közül Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2 csoportja után. Egy csoportra jutó összeg: ,55- Ft. Határidő: február /2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa 58 igen szavazattal úgy dönt, hogy a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CVII. törvény szerint a társulásnak járó mozgókönyvtári feladatra jutó normatíva összegéből átcsoportosít Ft-ot, azaz hatszáznegyvennégyezer száztizenkettő forintot területfejlesztési feladatra azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM ÖTM (korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök Határidő: január /2007. (I. 18.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja a Közoktatási Bizottság javaslatát, miszerint a 2007.évi területfejlesztési feladatra jutó összeg kerete terhére Ft támogatást biztosít Bak Község Önkormányzata számára területfejlesztési feladatainak ellátására, azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM ÖTM (korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: február /2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt közoktatási kiegészítő normatíva felosztást azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM -ÖTM(korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: február ÉV oldal 1

2 előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás novemberében leadott mutatószám felmérése alapján a megfelelt közoktatási intézményfenntartó társulások tényleges létszámadatai szerint: 1088 fő bejárós, 828 fő helyi és 135 fő tagintézményben tanuló gyermek után hívhatna le közoktatási normatívát. A mutatószám számítás 4/12-ed és 8/12-ed részének súlyozott átlaga miatt azonban a ténylegesen lehívható normatíva adatok a következőképpen alakulnak: bejáró gyermekek: 1084 fő helyi tanulók: 833 fő tagintézményben tanulók: 136 fő A mutatószám felmérő tábla alapján figyelembe vett intézményfenntartó társulások létszámadatai, valamit az elfogadott évi költségvetési törvényben meghatározott normatíva összegek szerint a következő összegek átutalása realizálódhat a BM-PM együttes rendelet megjelenését követően. Település óvoda részesedése iskola részesedése mindösszesen településenként Mindösszesen gesztoronként Alsónemesapáti Ft Ft Ft Ft Bagod Ft Ft Ft Ft Becsvölgye Ft Ft Ft Ft Egervár Ft Ft Ft Ft Gellénháza Ft Ft Ft Ft Nagykapornak Ft Ft Ft Ft Pacsa Ft Ft Ft Ft Pókaszepetk Ft Ft Ft Ft Söjtör 0 Ft Ft Ft Ft Teskánd Ft Ft Ft Ft Zalalövő Ft Ft Ft Ft Zalaszentgyörgy Ft Ft Ft 0 Ft - Ft 0 Ft 0 Ft - Ft 0 Ft Kustánszeg* 0 Ft Ft Ft Nemesapáti** Ft Ft Ft Zalaistvánd*** Ft Ft összesen Ft Ft * Becsvölgye tagintézménye ** Alsónemesapáti tagintézménye *** Pókaszepetk tagintézménye A normatíva fajlagos összegek alakulása: bejáró tanulók után járó normatíva: 80 00/fő 1084 fő után összesen: helyi tanulók után járó normatíva: 40 00/fő 833 fő után összesen: tagintézményi normatíva: 60 00/fő 136 fő után összesen: mindösszesen: ÉV oldal 2

3 006/2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag, 58 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt közoktatási szakszolgálati, nevelési tanácsadói normatíva felosztást azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM - ÖTM(korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: február 28. előterjesztés: A Nevelési Tanácsadó a kistérségben 380 főt lát el, leigényelt normatíva , évre, 12 hónapra. Feltétel: évben legalább hat alkalommal részesülnek terápiás gondozásban az ellátottak. 007/2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladat kiegészítő normatíva felosztást azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM -ÖTM(korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: február 28. előterjesztés: A szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatok ellátására a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás kiegészítő normatívát tud lehívni, a következő feladatonkénti megoszlásban: Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés i Társulás által fenntartott fő 30/fő A Szoc. Tv a alapján kötött fő 25/fő szerződés útján ellátott feladat esetén Házi segítségnyújtás i Társulás által fenntartott 281 ellátott , A Szoc. Tv a alapján 44 ellátott , kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Közösségi ellátások (szolgálat) i Társulás által fenntartott 2 szolgálat , A Szoc. Tv a alapján 6 szolgálat , kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Támogató szolgálat (szolgálat) i Társulás által fenntartott ,- - - A Szoc. Tv a alapján 3 szolgálat , kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Nappali ellátás (idősek klubja) ÉV oldal 3

4 - i társulás által fenntartott - A Szoc. Tv a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Gyermekjóléti feladat után járó támogatás 340 ellátott , , i Társulás által fenntartott fő 1 05/fő A Gyvt a alapján kötött fő 50/fő szerződés útján ellátott feladat esetén ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA A normatíva felmérés alapján, a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti intézményfenntartó tárulásokra és nem állami szervezetekre jutó normatíva megoszlás a következő: Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés i Társulás által fenntartott fő 30/fő Házi segítségnyújtás i Társulás által fenntartott 79 ellátott , Közösségi ellátások (szolgálat) i Társulás által fenntartott 2 szolgálat , Támogató szolgálat (szolgálat) - i Társulás által fenntartott ,- 0,-Ft Nappali ellátás (idősek klubja) i társulás által fenntartott 140 ellátott , Gyermekjóléti feladat után járó támogatás i Társulás által fenntartott fő 1 05/fő ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA Szociális Alapszolgáltatási Központ, Zalalövő Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés i Társulás által fenntartott fő 30/fő Házi segítségnyújtás i Társulás által fenntartott 63 ellátott , Közösségi ellátások (szolgálat) - i Társulás által fenntartott ,- Támogató szolgálat (szolgálat) - i Társulás által fenntartott ,- 0,-Ft ÉV oldal 4

5 Nappali ellátás (idősek klubja) - i társulás által fenntartott Gyermekjóléti feladat után járó támogatás 30 ellátott , i Társulás által fenntartott fő 1 05/fő ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA Szociális Szolgáltató Társulás, Pókaszepetk Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés i Társulás által fenntartott fő 30/fő Házi segítségnyújtás i Társulás által fenntartott 139 ellátott , Közösségi ellátások (szolgálat) - i Társulás által fenntartott ,- Támogató szolgálat (szolgálat) - i Társulás által fenntartott ,- 0,-Ft Nappali ellátás (idősek klubja) i társulás által fenntartott 170 ellátott , Gyermekjóléti feladat után járó támogatás i Társulás által fenntartott fő 1 05/fő ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA Közép-Zalai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Pacsa Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés i Társulás által fenntartott fő 30/fő Házi segítségnyújtás - i Társulás által fenntartott ,- Közösségi ellátások (szolgálat) - i Társulás által fenntartott ,- Támogató szolgálat (szolgálat) - i Társulás által fenntartott ,- 0,-Ft Nappali ellátás (idősek klubja) - i társulás által fenntartott ,- Gyermekjóléti feladat után járó támogatás i Társulás által fenntartott fő 1 05/fő ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA ÉV oldal 5

6 Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés A Szoc. Tv a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Házi segítségnyújtás - A Szoc. Tv a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Közösségi ellátások (szolgálat) - A Szoc. Tv a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Támogató szolgálat (szolgálat) - A Szoc. Tv a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Nappali ellátás - A Szoc. Tv a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Gyermekjóléti feladat után járó támogatás - A Gyvt a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén fő 25/fő ellátott ,- 6 szolgálat ,- 3 szolgálat , ,- ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA ,-Ft fő 50/fő Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza KHT Szociális alapszolgáltatás után járó támogatás Családsegítés A Szoc. Tv a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Házi segítségnyújtás - A Szoc. Tv a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Közösségi ellátások (szolgálat) - A Szoc. Tv a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Támogató szolgálat (szolgálat) - A Szoc. Tv a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Nappali ellátás - A Szoc. Tv a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén Gyermekjóléti feladat - A Gyvt a alapján kötött szerződés útján ellátott feladat esetén - 25/fő /ellátott , ,- ÖSSZES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADAT NORMATÍVA /ellátott fő 50/fő ÉV oldal 6

7 008/2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja az előterjesztésben közölt mozgókönyvtári normatíva felosztást, (a maradék 50% felosztásáról a későbbiekben az év során dönt) azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM -ÖTM(korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: február 28. előterjesztés: A kistérségben 47 könyvtári szolgáltató hely vállalta a mozgókönyvtári feladatellátást a normatíva igénylés napjáig. Leigényelt normatíva , könyvtári szolgáltató helyenként A leigényelt összeg 50 %-a, azaz kerül átadásra az ellátók felé a Társulási tanács december 7-i határozata alapján Ft Ellátók Ellátási Szerződések száma Leigényelt normatíva 100 % Átadandó normatíva 50 % Dokumentum beszerzés 30 % Általános működés 20 % József Attila Városi Könyvtár Deák Ferenc Megyei Könyvtár Összesen /2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 56 igen, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztésben közölt belső ellenőrzési feladat normatíva felosztást azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM -ÖTM(korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: február 28. előterjesztés: A Többcélú Társulás 3 intézményi belső ellenőrzési társulás 164 költségvetési szerve után igényelt le Ft normatívát ( Ft/költségvetési szerv), míg a többcélú társulás önmaga és munkaszervezete után Ft normatíva leigénylésére jogosult. i belső ellenőrzési társulásokként bontásban: ÉV oldal 7

8 Normatívát igénybe vevő Költségvetési szervek száma Normatíva összege (Ft) (Db) Egervár gesztorságú belső ellenőrzési társulás Söjtör gesztorságú belső ellenőrzési társulás Zalaegerszeg gesztorságú belső ellenőrzési társulás Többcélú Társulás és Koordinációs Iroda Összesen /2007. (I. 18.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag, 58 igen szavazattal Kalamár Gábor közoktatási szakértőt választja a Közoktatási Bizottság tagjának. Határidő: január /2007. (I. 18.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás egyhangúlag, 58 igen szavazattal elfogadja a Közoktatási Bizottság javaslatát a Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatára, és felkéri a munkaszervezetet ezzel kapcsolatosan az ajánlatok bekérése, előkészítésére. Határidő: január /2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag, 58 igen szavazattal úgy dönt, hogy megbízza Kanyik Csabát, a Bentonex Bt. vezetőjét, a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció feladatainak kidolgozására, a stratégiai programrészek és operatív feladat- és ütemtervek elkészítésével. A megbízás díja bruttó , a feladat elvégzésének határideje május 31. Határidő: május /2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúlag, 58 igen szavazattal elfogadja a évi költségvetés módosítását a melléklet előterjesztésben foglaltak szerint. Határidő: január ÉV oldal 8

9 előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetésének módosításáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni. A február 14-i ülésen elfogadott, majd az április 11-i, jún. 20-i és szeptember 19-i és a december 7-i ülésen módosított évi költségvetést az alábbiakban szükséges módosítani: A október 15-i normatíva lemondás során a társulás Alsónemesapáti kérésére Ft közoktatási normatíváról mondott le, amely mind a bevételi, mind a kiadási oldalon csökkenést eredményez, erről a hivatalos kincstári értesítés dec. 19-én érkezett meg társulásunkhoz. A többcélú kistérségi társulás a törvényi szabályozás értelmében az éves támogatásából maradványt nem képezhet, ezért az összes évi támogatást el kellett költenie ellenkező esetben az el nem költött részt vissza kellene fizetnie. Időközben a év lezárult és a rendelkezésre bocsátott állami forrásokat sikerült elköltenie a társulásnak valamint már elszámolásra kerültek a évi pályázati pénzek is. A fentiek alapján szükséges, hogy az előirányzatokat a tényleges teljesítési adatokhoz igazítsuk. Időközben kiderült, hogy a tervezés során kisebb számítási hibákat vétettünk (pl: közmunka egészségügyi hozzájárulás előirányzat), és most ezeket is korrigáltuk. Ez a számítási hiba a költségvetési főösszeg mindössze 0,2 %-át teszi ki, amelynek nagy részére fedezetet nyújt az év közben keletkezett saját bevétel és mindössze 120 eft forrást kell biztosítani a céltartalék keret terhére. A bevételi és kiadási előirányzatok részletes változását az előterjesztéshez mellékelt határozat tervezet 1. és 2. számú melléklete a korábbi előterjesztésekkel megegyező szerkezetben tartalmazza. Összességében a költségvetés főösszegében jelentkező eft csökkenés mellett a céltartalék előirányzata összesen 734 eft-tal csökken (a múltkori ülésen 620 eft-tal növeltük). Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 013/2007. (I.18.) számú határozata a Társulás évi költségvetésének módosításáról Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló évi VIII. törvény felhatalmazása alapján a évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza: A határozat hatálya 1.) A határozat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra és annak munkaszervezetére terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.) A Társulás évi költségvetésének bevételei és kiadási főösszegét ezer Ft-tal csökkenti és ezer Ft-ban állapítja meg. A Társulás bevételei. 3.) A 2.) pontban megállapított módosított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. A Társulás kiadásai ÉV oldal 9

10 4.) A Társulás a kiemelt kiadási előirányzatokat ( Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, egészségügyi hozzájárulás, Dologi kiadások, Pénzeszközátadások, Támogatás értékű kiadások, ) a 2. számú mellékletben foglaltak szerint módosítja. 5.) A Társulás az általános tartalék és céltartalék előirányzatát a 3.számú melléklet szerint módosítja 3..számú melléklet a 013/2007. (I.18.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásának évi általános és céltartaléka Általános tartalék: Céltartalék: 0 eft eft 014/2007. (I. 18.) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal a tagi hozzájárulás összegét évre 10/fő összegben állapítja meg. Határidő: január /2007. (I. 1.8) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa egyhangúan, 58 igen szavazattal elfogadja a évi költségvetést a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint. Határidő: január 18. előterjesztés: A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás évi tervezett költségvetéséről az alábbi tájékoztatást kívánom adni. A december 7-i ülésen elfogadott évi költségvetési koncepció az alábbiak szerint módosul, annak érdekében, hogy jelen napirendben az elemi költségvetést tudjuk tárgyalni. Bevételekről: a normatíva igényléshez szükséges mutatószám felmérés több változtatással november végén véglegesült, a ténylegesen lehívható összegeket csak az együttes BM-PM rendelet fogja majd tartalmazni. Az összesen 359 millió 386 ezer Ft állami támogatás a vállalt feladatok közötti megoszlás: közoktatási feladatra 139 millió 537 ezer, szociális alapszolgáltatási feladatra 81 millió 792 ezer, gyermek jóléti feladatra 17 millió 17 ezer, mozgókönyvtári feladatra 61 millió 100 ezer, belső ellenőrzési feladatra 14 millió 940 ezer és általános feladatokra 45 millió Ft használható fel jelenlegi ismereteink szerint. Pályázati bevételekről jelenleg még nem tudunk beszámolni. A kiadási oldalon a évi költségvetési koncepcióban elfogadott adatokkal számoltunk. A költségtérítések és sajátos juttatások a munkajogi szabályzatban meghatározottak szerint lettek megállapítva. Megbízási díjjal a munkaszervezet irodájának takarítása történik. A dologi kiadások tervezése a évi kiadások tapasztalati adatai alapján történt ÉV oldal 10

11 A 2007-os évben várhatóan a szociális területen is szükséges külső szakértő megbízása, amelynek várható költsége bruttó 1,6 millió forint, illetve a Társulási Tanács december 7-én elfogadott határozata szerint a Zalaegerszeg és Városkörnyéke Önkormányzati Egészségügyi Társulás esetleges átvételét alátámasztó könyvvizsgálói vizsgálat bruttó 360 ezer Ft fedezetét. Támogatásértékű kiadásként 294 millió 920 ezer Ft, Pénzeszköz átadásként 20 millió 262 ezer Ft jeleik meg. A december 7-i ülésen elfogadottak értelmében 3 millió forint kiadás szerepel a Társulás Közhasznú Kft.-jének alapításához, amely tulajdoni részesedést jelentő befektetésként kerül kimutatásra. További fejlesztési kiadásként a munkaszervezet részére irodatechnikai berendezések, felszerelések beszerzése került tervezésre. Tartalékokat a céltartalék, illetve általános tartalék képezi, amelynek a felhasználásáról dönthetnek a későbbi társulási ülések határozatai. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 015/2007. (I.18.) számú határozata a Társulás évi költségvetéséről Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló évi VIII. törvény felhatalmazása alapján a évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza: A határozat hatálya 1.) A határozat a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra és annak munkaszervezetére terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.) A Társulás évi költségvetését ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el. I. A Társulás bevételei. 3.) A 2.) pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. A Társulás kiadásai. 4.) A Társulás a kiemelt kiadási előirányzatokat ( Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások, Támogatás értékű kiadások, Pénzeszközátadások, Egyéb támogatások, fejlesztési és felújítási kiadások.) a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.) A Társulás a fejlesztési előirányzatokat, célonként a 3. számú melléklet 6. oszlopa szerint állapítja meg. 6.) A Társulás az általános és céltartalékát a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá ÉV oldal 11

12 Létszámkeret meghatározása. 7.) A Társulás a társulás munkaszervezeténél alkalmazásában álló munkavállalók létszámát a 5. számú melléklet szerint állapítja meg. II. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 8.) a.) A Társulás az államháztartási törvény 65.. (6) bekezdés alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a felújítási és beruházási feladatok valamint tartalék előirányzat kivételével - a társulás elnökére ruházza át. b.) A Társulás a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a felújítási és beruházási feladatokra valamint a tartalék előirányzatra vonatkozóan a társulás elnökségére ruházza át oly módon, hogy a társulási tanács maximálisan 1,5 millió forint összeghatárig dönthet az átcsoportosításról. c.) Az a.)és b) pontban meghatározott, átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Társulás által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak. d.) Az a.) és b.) pontban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek -a Társulás Elnökének koordinálásával- negyedévente, (első ízben a második negyedévet követően) a negyedévet követő első Társulási Tanácsülésen kötelesek beszámolni. A költségvetés módosítására a Társulás Elnöke ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni. 9.) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Társulási Tanács dönt a tanács elnökének előterjesztésében, a költségvetés egyidejű módosításával. 3.számú melléklet a 015/2007. (I.18.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás évi fejlesztési kiadásai. ezer Ft Sorsz Feladat megnevezése Összes kiadás ebből évi évi év terv számitott után = Irodatechnikai berendezés ÁFA tulajdoni részesedést jelentő befektetés Fejlesztési kiadások össz.: számú melléklet a 15/2007. ( I.18.) számú határozathoz ÉV oldal 12

13 Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás évi általános és céltartaléka Általános tartalék: Céltartalék: eft eft 5.számú melléklet a 15/2007.( I.18.) számú határozathoz Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás létszámkerete. Ellátandó feladat Ellátás módja Engedélyezett létszám Munkaszervezet vezető főfoglalkozás 1 fő Munkaszervezet vezető helyettes főfoglalkozás 1 fő Pénzügyi vezető főfoglalkozás 1 fő Munkatársak főfoglalkozás 7 fő 016/2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 52 igen, 2 nem szavazattal és 4 tartózkodással úgy dönt, hogy a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás nyújtsa be a 2007/1. számú, a munkaképes korú, rendszeres szociális segélyre jogosultak foglalkoztatásának évi támogatására kiírt pályázatot az alábbi feltételekkel: amennyiben az egyes önkormányzatok képviselő-testületei úgy döntenek, hogy részt vesznek, abban az esetben az önkormányzat a pályázati kiírásba foglalt feltételeket tudomásul veszi. Az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a foglalkoztatás ideje alatt a munkavállaló felmond, vagy egyéb okból munkaviszonya megszűnik, úgy azt a megszűnést követő napon ugyanazon feltételek betartása mellett (pályázati kiírás 3. pontja) pótolja. Amennyiben a vállalt létszámot a település nem tudja tartani, és a társulást, mint pályázót anyagi veszteség éri, úgy az ezzel járó visszafizetési kötelezettség az önkormányzatra hárul. Az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a közmunkában foglalkoztatott nem rendelkezik bankszámlaszámmal, úgy a társulás pénztárából kifizetett havi munkabér munkavállalónak való átadásáról gondoskodik. Az önkormányzat a pályázatban vállalja a saját erő összegét, mely a dologi kiadások ÁFA összege. Határidő: január /2007. (I.18) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 58 igen szavazattal elfogadja Kovács Szabina és Vásár Marianna vidékfejlesztési menedzserek a Területpolitikai Kormányzati Hivatal július 1 december 31-i időszakra szóló, támogatási szerződésének második felének szakmai beszámolóját. A Társulási Tanács utasítja a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét arra, hogy a beszámoló elfogadó határozatát juttassa el a Területpolitikai Kormányzati Hivatalhoz. Határidő: január ÉV oldal 13

14 018/2007. (I.18) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülése 56 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatóan nyilatkozik a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló évi CVII. Törvény 13../1/ bekezdés alapján a törvény mellékletében megjelölt zalaegerszegi kistérségi lehatárolás megváltoztatásáról, és hozzájárul a Pacsa központú önálló statisztikai kistérség kialakításának kezdeményezéséhez. A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy a Tanácsülés határozatát a Közép-Zalai Területfejlesztési Társulás részére küldje meg. Határidő: február 05. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök 019/2007. (I.18) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülése 56 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatóan nyilatkozik a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. Törvény 13../1/ bekezdés alapján a törvény mellékletében megjelölt zalaegerszegi kistérségi lehatárolás megváltoztatásáról, és hozzájárul a Zalalövő központú önálló statisztikai kistérség kialakításának kezdeményezéséhez. A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy a Tanácsülés határozatát a Salomvár- Zalaháshágy- Zalalövő és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás részére küldje meg. Határidő: január 23. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök 020/2007. (I. 18.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsülése 58 igen szavazattal elfogadja a kistérség sürgősségi orvosi ügyelet átszervezésére felállítandó szakértői bizottságban résztvevő szakértők körét az alábbiak szerint: - Gombócz Ildikó (MEP) - Dr. Papp Éva (külső szakértő, Egészségügyi és Szociális Bizottság) - Dr. Kecskés Gábor (Zala Megyei Kórház) - Dr. Sirák András (háziorvos, Háziorvosi Intézet Sürgősségi Osztályának vezetője) - Mogyorósi József elnökhelyettes úr. Határidő: január 18. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök 021/2007. (I.18) sz. határozat Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa 58 igen szavazattal úgy dönt, hogy a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CVII. törvény szerint a társulásnak járó mozgókönyvtári feladatra jutó normatíva összegéből átcsoportosít Ft-ot, azaz hárommillió egyszázhúszezer forintot egészségügyi feladatra azzal a kitétellel, hogy a jelen határozat a normatíva felosztásokról szóló együttes PM ÖTM (korábbi BM) rendelet kihirdetését követően lép hatályba, abban az esetben, ha a feltüntetett összeg az igényléshez képest nem változik. Határidő: január 18. Felelős: Dr. Gyimesi Endre, elnök ÉV oldal 14

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 1/2006. (II.14.) sz. határozat A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a munkaszervezet vezető tájékoztatását az eltelt időszak tevékenységéről. Határidő: 2006. február

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-8 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/197/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

Részletesebben

T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A NYUGAT-BALATON ÉS ZALA FOLYÓ MEDENCE NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŰ MEGOLDÁSÁRA Hatályba lép: A Tag önkormányzatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére PÁPAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKHE 8500 PÁPA, Csáky L. u. 12. 1. E L Ő T E R J E S Z T É S A Pápai Többcélú Kistérség Társulás Társulási Tanácsa 2012. február 3-i ülésére Tárgy: Pápai Többcélú

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Részletesebben

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati épülete

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi

Részletesebben

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna Zoltán,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 6. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25.-én 17 óra kezdettel megtartott üléséről

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25.-én 17 óra kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25.-én 17 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392 Zalavár, Dózsa u. 1.) Jelen

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január -i ülésére Tárgy: Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testületének a../2015. (..) önkormányzati rendelete a 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben