Bevezetés a földtörténetbe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés a földtörténetbe"

Átírás

1 Bevezetés a földtörténetbe 3. hét A földtörténeti idı Geokronológia és kronosztratigráfia

2 Kérdezz felelek

3 Kérdezz felelek

4

5

6

7 James Hutton (1788, 1795): Theory of the Earth

8 Alapgondolat: A Föld nagyon idıs a geológia tudományának megalapozása

9 Siccar-fok (Siccar Point) (DK-Skócia)

10 szilur agyagpala, grauvakke Old Red Sandstone (devon) unkonformitás

11 Rekord (~felvétel) Földtudományi kutatás, vizsgálatok Múltbeli jelenségek, események, kölcsönhatások Narratíva ~sztori

12 Az emlékezet állandósága (Persistencia de la memoria) Salvador Dalí, 1931

13 Rekord (~felvétel) Kı Idı Narratíva ~sztori

14 Rétegtan (sztratigráfia) Rétegzett kızettestek vizsgálata geometria (architektúra) anyag (összetétel, sajátságok) eredet (keletkezési környezet) kor

15 Idı a helyi rétegsorban: Steno törvényei települési törvény (szuperpozíció: idısebb alul, fiatalabb felül) eredeti vízszintesség (leülepedéskor) oldalirányú folytonosság (laterális kontinuitás)

16 William Smith: korreláció ısmaradványok alapján sok km távolság ısmaradványok függetlenek a litológiától

17 William Strata Smith: gyakorlati használat (1799, 1815) megelızte az elvi alapokat (evolúció, Darwin 1859)

18 Cuvier magyarázata és a katasztrofizmus rétegtan kihalás A Párizsi-medencében tengeri és szárazföldi rétegek váltakoznak, az egymás utáni ısmaradványok különbözıek

19 A rétegtani rekord rendszerezése Rendszer (szisztéma): rétegtani egység, kızettani sajátosságok és ısmaradvány-tartalom alapján XIX. század elejétıl kezdve, Nyugat-Európában (Nagy-Britannia, Franciaország, Németország) Egymásra következés (szukcesszió) megállapítása Földtörténet tagolása, idıskála egységei, relatív kor alapján

20

21 Jura, mint rétegtani egység: Jura-hegység nevébıl Alexander von Humboldt 1799: Jura Kalkstein (Jura mészkı)

22 Brongniart (1829): Terrains Jurassique + ~ Jura Kalkstein (Jura mészkı) Inferior Oolite (alsó oolitos mészkı, Anglia)

23 A juránál idısebb rendszer: triász kagylós mészkı (~hármas tagolású) tarka homokkı

24 A juránál fiatalabb rendszer: kréta Omalius d Halloy: Terrain Crétacé 1822 írókréta

25 Carboniferous triász + jura + kréta = mezozoikum

26 Az élet története ahogy 1860-ban látták zoikum Letölthetı: books.google.com Phillips, J. 1860: Life on the Earth, its origin and succession 8

27 A földtörténeti skála hierarchikus és duális eon / eonotéma éra (idı) / ératéma (idıtéma) idıszak / rendszer epoch (kor) / sorozat korszak / emelet kron / zóna triász + jura + kréta = mezozoikum Carboniferous fanerozoikum mezozoikum jura kora / alsó jura hettangi Psiloceras planorbis kron / zóna

28 A földtörténeti skála duális Kı Idı kı-idı egységek (time-rock units) kronosztratigráfia idıegységek (time units) geokronológia eonotéma ératéma (idıtéma) rendszer sorozat emelet zóna eon éra (idı) idıszak epoch (kor) korszak kron alsó középsı felsı kora középsı késı

29 Földtörténeti skála / rétegtan rendszere élıvilág rendszere Természetes vagy mesterséges? Intézményesen szabályozott?

30 Idı idıskála: szabványosított, közös nyelv Idı idıskála

31 Szabványosítás: határsztratotípusok útján Idı idıskála GSSP: Global Stratotype Section and Point (Globális Sztratotípus Szelvény és Pont) Szimbolikusan: aranyszög beverése Az emeletek alsó határát rögzítjük, a többi megy magától Elsıdleges marker esemény egy konkrét szelvényben, másodlagos markerek Globális korreláció igénye és lehetısége

32 A határsztratotípus (GSSP: Globális Sztratotípus Szelvény és Pont) kiválasztásának szervezetei 4 3 International Commission on Stratigraphy (Nemzetközi Rétegtani Bizottság) 2 Minden idıszaknak külön rétegtani albizottsága van 1 Emelethatárok munkacsoportjai Marker esemény, típusszelvény Javaslattevı sztratigráfusok

33 A GSSP-k többsége biosztratigráfián alapul A jó index fosszília: gyakori jellegzetes nagy földrajzi elterjedéső független az üledékes fáciestıl rövid rétegtani elterjedéső Például: kainozoikum plankton foraminiferák mezozoikum ammoniteszek paleozoikum graptoliták

34 A Föld élıvilága evolúció útján változik Charles Darwin (1859) evolúciós események egyszerisége

35 szilur/devon határ Klonk (Suchomasty), Prágához közel Monograptus uniformis elsı megjelenése elsıként fogadták el (1972)

36 triász/jura határ Kuhjoch (Tirol, Ausztria) Psiloceras spelae elsı megjelenése legutóbb elfogadott GSSP (2010)

37 Tengeri és szárazföldi Tr-J határszelvények

38 Kuhjoch triász/jura GSSP Kössen Fm. Kendelbach Fm. a nyíl a GSSP helyét mutatja Breitenberg Tagozat

39 Hillebrandt et al. GSSP proposal

40 Távkorreláció az index ammoniteszfaj segítségével Psiloceras spelae tirolicum n. ssp. Hillebrandt and Krystyn 2010 Psiloceras spelae Nevadából Lucas et al Psiloceras cf. spelae Peruból Schaltegger et al. 2008

41 kagylók, foraminiferák Biosztratigráfia más csoportok révén

42 Szénizotóp-sztratigráfia 12 C és 13 C izotópok aránya idıben változik a Föld alrendszereiben, és ez az arány megırzıdik a kızetekben GSSP Ruhl, Kürschner, Krystyn 2009

43 δ 13 C kemosztratigráfiai korreláció a triász-jura határon Csıvár Pálfy et al Kennecott Point, Kanada Ward et al St Audrie s-öböl, Anglia Hesselbo et al. 2002

44 Jenkyns et al A jura idıszaki 87 Sr/ 86 Sr görbe: kemosztratigráfiai korrelációs lehetıség

45 Mészvázú ısmaradványok: a kemosztratigráfia vizsgálati anyagai

46 Mágnesrétegtan (magnetosztratigráfia)

47 Óceánfenéki mágneses anomáliák: pólusátfordulás

48 Mágnesrétegtani korreláció a felsı triászban normál (fekete) és reverz (fordított, fehér) mágneses zónák

49 Radiometrikus kormeghatározás: pl. U-Pb módszerrel

50 Atomic Number Az 238 U 206 Pb bomlás (T 1/2 = Ga) Th 234 U 234 Pa 234 Th 238 U 226 Ra Pb 206 Tl 210 Po 206 Hg 210 Bi 218 Po 210 Pb 214 Po 214 Bi 218 Rn 214 Pb 218 At 218 Po 222 Rn A felezési idıt leginkább befolyásoló bomlási lépés Neutron Number

51 Atomic Number Az 235 U 207 Pb bomlás (T 1/2 = Ga) Pb 207 Tl 211 Po 211 Bi 211 Pb 215 At 215 Po 215 Bi 219 Rn 219 At 223 Ra 223 Fr 227 Th 227 Ac 231 Pa 231 Th 235 U A felezési idıt leginkább befolyásoló bomlási lépés 80 Neutron Number

52 Cirkon szemcsék koptatás elıtt......és utána

53

54 A triász-jura határ számszerő kora (Kunga-sziget, Brit Kolumbia, Kanada) U-Pb: 199,6±0,4 Ma Pb/ U E A2 D1 198 B2 C1 B1 C2 D Pb/ U Carter and Hori 2005 Pálfy et al. 2000

55 Ciklussztratigráfia és asztrokronológia: összefőzhetı lebegı kronológiák, idıtartam meghatározása

56 Az integrált sztratigráfia módszerei és a földtörténeti idıskála kalibrációja kronosztratigráfia biosztratigráfia radiometrikus kormeghatározás kormeghatározás, idıtartam mérése (ka, Ma) ciklussztratigráfia, asztrokronológia korreláció magnetosztratigráfia Sr- és stabilizotópsztratigráfia

57 Kalibrált földtörténeti idıskála: szabvány és ~200 év földtani kutatásainak eredménye Idı idıskála

HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA

HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 10 A FÖLD ÉS az ÉLET fejlődése X. A FÖLDTANI idő 1. BEVEZETéS Az idő fogalmát a mindennapi gondolkodásban gyakran azonosítjuk az időtartammal. Az idő valójában egy nem-térbeli, megfordíthatatlan,

Részletesebben

Megfigyelések és mérések a földtanban

Megfigyelések és mérések a földtanban Sztanó Orsolya, Palotai Márton & Mindszenty Andrea Megfigyelések és mérések a földtanban Általános Földtani Alapismeretek ismétlése Általános és Történeti Földtani Tanszék Alkalmazott és Környezetföldtani

Részletesebben

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA

A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA A BALATON-FELVIDÉK FÖLDTANA Magyarázó a Balaton-felvidék földtani térképéhez, 1: 50 000 Írta: BUDAI TAMÁS, CSÁSZÁR GÉZA, CSILLAG GÁBOR, DUDKO ANTONYINA, KOLOSZÁR LÁSZLÓ és MAJOROS GYÖRGY Közremûködött:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Magyarország földtana Budaii Tamás Konrrád Gyulla Egyetemi jegyzet földtudományi, geográfus és környezettudományi szakos hallgatók számára Dr. Budai Tamás egyetemi tanár Dr. Konrád Gyula egyetemi docens

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA

3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA 3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA A földmágneses tér elemei nemcsak a helynek, hanem az időnek is a függvényei. A tapasztalatok szerint a mágneses tér időben minden más földfizikai erőtérnél gyorsabban

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS A K/Ar ÉS 40 Ar/ 39 Ar GEOKRONOLÓGIA FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA I. kötet Balogh Kadosa MTA Atommagkutató Intézet Debrecen 2006 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. A K/Ar módszer

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS 1. BEVEZETÉS - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1. ELİZMÉNYEK Balatonfüred város 2002-ben ajánlattételi felhívást tett Balatonfüred város környezetvédelmi programjának kidolgozására. Balatonfüred város rangja és a feladat

Részletesebben

AZ ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET K-Ar LABORATÓRIUMA ÉS TEVÉKENYSÉGE. Rezisztanyagok

AZ ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET K-Ar LABORATÓRIUMA ÉS TEVÉKENYSÉGE. Rezisztanyagok Rezisztanyagok A mikromegmunkáláshoz eddig használt rezisztanyagoknál megvizsgáltuk, hogy azok miképpen változtatják fizikai tulajdonságaikat (pl. optikai törésmutatójukat) a részecskenyalábbal történô

Részletesebben

Az idı a campusokon. Felsıfokú tanulmányokat folytató hallgatók idıszociológiai vizsgálata

Az idı a campusokon. Felsıfokú tanulmányokat folytató hallgatók idıszociológiai vizsgálata Az idı a campusokon. Felsıfokú tanulmányokat folytató hallgatók idıszociológiai vizsgálata Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a neveléstudomány tudományágban Írta: Bocsi Veronika

Részletesebben

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA Ádámné Sió Tünde, Kassai Zoltán ÉTbI Radioanalitikai Referencia Laboratórium 2015.04.23 Jogszabályi háttér Alapelv: a lakosság az ivóvizek fogyasztása során nem kaphat

Részletesebben

SZÉP KATALIN * A statisztika változó szerepe, változó minıségi igények

SZÉP KATALIN * A statisztika változó szerepe, változó minıségi igények SZÉP KATALIN * A statisztika változó szerepe, változó minıségi igények Changing Role of Statistics, New Quality Requirements The demand for statistics has increased in the last years: reliable, high quality

Részletesebben

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar Környezetföldrajz Tanszék, Kolozsvár GEOKÉMIA Egyetemi jegyzet Környezettudomány szakos hallgatók részére Dr. Szakács Sándor,

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség. elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához

KLÍMAPOLITIKA. Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség. elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához KLÍMAPOLITIKA Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség elemzések az adaptációs stratégia tudománys megalapozásához Éghajlatváltozás és biológiai sokféleség elemzések az adaptációs stratégia tudományos

Részletesebben

NYOMELEMEK 1. rész. Elemek keletkezése Az első elemek megjelenése 114

NYOMELEMEK 1. rész. Elemek keletkezése Az első elemek megjelenése 114 Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 27 NYOMELEMEK. rész. Elemek keletkezése NEMECZ Ernő * Pannon Egyetem, 8002 Veszprém, Pfi ók 58 Az általunk érzékelhető anyagi világot kémiai elemek építik

Részletesebben

Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés

Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Versenyképesség, globalizáció és regionalitás doktori program Az európai jóléti államok krízise és reformja: újraklaszterezés Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 4-2. jelő, Balaton közvetlen vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

A területhasználat változás hatása az üledék-felhalmozódásra, közép-tiszai vizsgálatok alapján

A területhasználat változás hatása az üledék-felhalmozódásra, közép-tiszai vizsgálatok alapján Sándor Andrea 1 Dr. Kiss Tímea 2 A területhasználat változás hatása az üledék-felhalmozódásra, közép-tiszai vizsgálatok alapján 1. Bevezetés A XIX. századi folyószabályozási munkák után a Tisza árvizeinek

Részletesebben

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZET Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota MINİSÉGBIZTOSÍTÁS BGK - 3047 Budapest, 2013 1 Szerkesztette:

Részletesebben

Kopp Mária Martos Tamás. A magyarországi gazdasági növekedés és a társadalmi jóllét, életminıség viszonya

Kopp Mária Martos Tamás. A magyarországi gazdasági növekedés és a társadalmi jóllét, életminıség viszonya Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság Kopp Mária Martos Tamás A magyarországi gazdasági növekedés és a társadalmi jóllét, életminıség viszonya Készült a Jövı Nemzedékek Állampolgári Biztosának

Részletesebben

A 137 CS KIMUTATHATÓSÁGA PEST MEGYEI TALAJMINTÁKBAN

A 137 CS KIMUTATHATÓSÁGA PEST MEGYEI TALAJMINTÁKBAN A 137 CS KIMUTATHATÓSÁGA PEST MEGYEI TALAJMINTÁKBAN Készítette: Szabó Katalin Zsuzsanna Környezettudományi szak Udvardi Beatrix Földtudomány BSc szak Témavezetık: Szabó Csaba, Ph.D. ELTE TTK Kızettani

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 72-80

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 72-80 Buró Botond 1 A BAKTALÓRÁNTHÁZI FELTÁRÁS RÉTEGTANI VIZSGÁLATA 2 BEVEZETÉS: Magyarországon számos kutató végzett rétegtani elemzéseket hazai mintaterületeken. Ilyen rétegtani vizsgálatok, olyan feltárásokban

Részletesebben

Földtan a társadalomért. 2015. június. További információ: www.foldtan.hu vagy www.geolsoc.org.uk/geology-for-society

Földtan a társadalomért. 2015. június. További információ: www.foldtan.hu vagy www.geolsoc.org.uk/geology-for-society Földtan a társadalomért 2015. június Miért fontos a geológia? A geológia a Föld felépítésével, szerkezetével és történetével foglalkozó tudomány. Ez a szakma tárja fel és kutatja a társadalom és az ipar

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ AZ ÖKOLÁBNYOM ÉS EGYÉB FENNTARTHATÓSÁGI INDIKÁTOROK MÉRÉSI TARTOMÁNYÁNAK ÉRTELMEZÉSE

Részletesebben

Kémia. az alapiskolák 8. és a nyolcosztályos gimnáziumok 3. évfolyama számára. Helena Vicenová

Kémia. az alapiskolák 8. és a nyolcosztályos gimnáziumok 3. évfolyama számára. Helena Vicenová Kémia az alapiskolák 8. és a nyolcosztályos gimnáziumok 3. évfolyama számára Helena Vicenová Szerző RNDr. Helena Vicenová, 2011 Lektorálták: Ing. Mária Filová, Veronika Müllerová, RNDr. Jozef Tatiersky,

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3

Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...5 ELİSZÓ...7 1. A LOGISZTIKA SZEREPE A GAZDASÁGI ÉLETBEN...9 1.1 A LOGISZTIKA FOGALMA, ÖSSZETEVİI...9 1.2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC...12 1.3. A VÁLLALATI LOGISZTIKA...15

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

Nagyobb építmények tervezéséhez szükséges szeizmológiai ismeretek és vizsgálatok

Nagyobb építmények tervezéséhez szükséges szeizmológiai ismeretek és vizsgálatok Nagyobb építmények tervezéséhez szükséges szeizmológiai ismeretek és vizsgálatok 1. A szeizmológiai vizsgálatok célja A vizsgálatok célja a létesítmény tervezéséhez meghatározni a kérdéses terület földrengés

Részletesebben

KIS- BALATONI ÉS BALATONI FÚRÁSOK ARCHEOMALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI

KIS- BALATONI ÉS BALATONI FÚRÁSOK ARCHEOMALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI 137 KIS- BALATONI ÉS BALATONI FÚRÁSOK ARCHEOMALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI THE RESULTS OF THE ARCHAEOMALACOLOGICAL INVESTIGATON OF THE CORE SEQUENCES FROM BALATON AND LITTLE BALATON BASINS SÜMEGI

Részletesebben