AMMONITESZ Tanösvény. Villányi Templom-hegy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AMMONITESZ Tanösvény. Villányi Templom-hegy"

Átírás

1 AMMONITESZ Tanösvény Villányi Templom-hegy 1

2 Tanuljunk a természetben! Kirándulásra hívjuk meg az iskolásokat, turistákat, családokat, természetbarátokat tanösvényünkre, amelyet Dél-Baranyában, a Villányi Templom-hegy Természetvédelmi Területen alakítottunk ki. A tanösvény végigjárása során a látogatók nemcsak a már megtanult ismereteikhez kapnak kézzelfogható tapasztalatokat, hanem új élményekkel is gazdagodhatnak a terepi megfigyelések útján. Hogyan járható be a tanösvény? Néhány technikai információ, segítség, hasznos tanács: A tanösvény bejárható önállóan, vagy igényelhetı szakvezetés a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságtól (információ: Turisztikai és Közkapcsolati Osztály, 72/ , Az önálló bejáráshoz szükséges az alábbiakban közölt információk (a tanösvény tulajdonképpeni füzetének) kinyomtatása és a tanösvény adott, általában fára vagy kıre festett számmal jelölt állomásánál történı elolvasása. (Tipp: a tanösvény-típusokról, köztük a füzetesrıl, Kiss Gábor: Hogyan építsünk tanösvényt? címő könyvébıl lehet érdekes dolgokat megtudni!) A tanösvény egy körbıl áll, a kör hossza körülbelül fél km, nincsenek rajta extrém nehézségő szakaszok, bármely kiránduló teljesíteni tudja. Elképzelésünk szerint az információk megismerésével együtt egy órát lehet eltölteni a bejárásával. A terepen való tájékozódást fákra, kövekre festett ammonitesz ábrák, útirányjelzı nyilak, kinyomtatható térkép és az állomások GPS koordinátái is segítik. A kiránduláshoz általában és természetesen az Ammonitesz Tanösvény bejárásához is szükséges: esıkabát, zárt túracipı és sokat segíthetnek a különféle határozó könyvek. Hazánkban bárhol számítanunk kell különbözı kullancs fajok elıfordulására. A riasztószerek és a zárt öltözet csökkenti annak a veszélyét, hogy a túrán résztvevıkbe is belekapaszkodjanak. A kullancs-csipesz segíthet szakszerő eltávolításukban. Hívjuk fel társaink figyelmét arra, hogy otthon mindenki alaposan vizsgálja át testét, és ruházatát is, és az esetlegesen megtalált kullancsot a lehetı leggyorsabban távolítsa el magából. Fel kell készülni arra, hogy kijelölt WC, szemétlerakó nincs a területen, ezért MINDENT el kell takarítanunk magunk után! A természet csendjét mi is ırizzük, ne zajongjunk, járjunk minél csendesebben és semmit ne győjtsünk, semmit ne vigyünk magunkkal! A tanösvény az 1989-ben védetté nyilvánított Villányi Templomhegy Természetvédelmi Területen lett kialakítva. A védett területrıl részletesebb információkhoz juthatnak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján: 2

3 A tanösvény megközelítése: Vasúttal: Megközelíthetı a Pécs-Villány vasúti vonalon. A vonatok naponta 2-3 óránként közlekednek. Leszállás a végállomáson. Menetrend szerinti autóbusszal: Pécs-Villány közvetlen járattal vagy siklósi, harkányi, bólyi átszállással Közúton: Pécs Siklós - Villány vagy a Pécs Kozármisleny - Palkonya - Villány útvonalon. Gyalogosan: A vasútállomástól és a jelzett parkolóktól pár perces sétával, valamint Villány központjából. Villány elhelyezkedése A tanösvény induló pontjának elhelyezkedése Villányban 3

4 A parkolásra alkalmas terület és a tájékoztató tábla helye Parkolni a vasúti átjáró közelében található fogadónál, vagy rövid, köves út megtétele után az induló tábla közelében lehet. A parkolók és az induló tábla GPS koordinátái a következık: Parkoló (fogadónál): K: É: Parkoló (tanösvénynél): K: É: Induló tábla: K: É: Az induló, tájékoztató tábla (Figyelem, a térkép tájolása megváltozott (megfordult) az elızıekhez képest!) 4

5 A tanösvény útvonala Állomások: 1. Általános ismertetı 2. Siklóbevágás 3. A világhírő ammonitesz-lelıhely 4. Az ammoniteszes-pad /A Villányium típusszelvénye 5. Karsztobjektumok 6. Botanikai, zoológiai értékek 5

6 IRÁNY A TANÖSVÉNY! 1. állomás: Általános ismertetı (K: É: ) 6

7 7

8 2. állomás: Siklóbevágás (K: É: ) 8

9 9

10 3. állomás: A világhírő ammonitesz-lelıhely (K: É: ) 10

11 11

12 4. állomás: Az ammoniteszes-pad /A Villányium típusszelvénye (K: É: ) 12

13 13

14 5. állomás: Karsztobjektumok (K: É: ) 14

15 15

16 6. állomás: Botanikai és zoológiai értékek (K: É: ) 16

17 17

18 Kislexikon Ásvány: A természetben elıforduló kristályos (van néhány nem kristályos ásvány is) anyag, mely meghatározott kémiai összetétellel és belsı szerkezettel rendelkezik. Barlang: A barlang a földkérget alkotó kızetben kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztengelye meghaladja a két métert és - jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása utáni - mérete egy ember számára lehetıvé teszi a behatolást. Földtani alapszelvény: A földtörténet különféle korszakaiban képzıdött változatos kızetféleségek típuslelıhelyei. A magyarországi alapszelvények az esetek többségében mesterségesen kerültek kialakításra, általában bányamőveléshez, útbevágásokhoz kapcsolódóan. Földtörténeti kor: A Föld történetét geológiai idıtáblázathoz kapcsolják. Ez megkönnyíti a kızetek, ásványok, valamint az ısmaradványok korának meghatározását, csoportosítását. A Föld mintegy 4,6 milliárd évvel ezelıtt keletkezett. A ma ismert legidısebb kızetek 4,2 milliárd évesek, az elsı üledékes kızetek, pedig 3,7 milliárd évvel ezelıtt képzıdtek. A legidısebb hazai kızetek kora kb. 1 milliárd év. Az elsı életmaradványok a Földön 3,5 milliárd évesek, de az élılények szilárd külsı váza csak 580 millió éve jelent meg. Formáció: A formáció a litosztratigráfia alapvetı egysége. Azt a képzıdmény együttest sorolják egy formációba, amely már a terepen megfigyelhetı kızettani tulajdonságok alapján elkülöníthetı környezetétıl, s elterjedési területe, vastagsága elegendı ahhoz, hogy térképen ábrázolásra kerülhessen. A formációk lehetıvé teszik a geológusok számára, hogy összefüggésbe hozzák és feltárják az egymástól nagy távolságra levı geológiai rétegeket. A formációkat a jellemzı elıfordulás helyérıl nevezik el. Jégkorszak (eljegesedés): A földtörténet azon idıszakai, amikor állandó sarki és kontinentális jégtakaró volt jelen a Föld egyes részein. A jégkorszakok a Föld történetének ismétlıdı, de viszonylag ritka eseményei. Az eljegesedések alatt megfigyelhetık hidegebb és melegebb korszakok, ezek a glaciálisok és az interglaciálisok. A pleisztocén folyamán a jégtakaró mélyen behatolt Európába, egészen London Köln Krakkó Kijev vonalig nyomult elıre. Az utolsó jégkorszak mintegy tízezer évvel ezelıtt fejezıdött be. Jura idıszak: A jura a mezozoikum idı középsı idıszaka, amely mintegy 200 millió évvel ezelıtt kezdıdött és 146 millió évvel ezelıtt ért véget. A Dinoszauruszok kora néven ismert idıegység a triász idıszakot követte és a kréta idıszakot elızte meg. Kezdetét a nagy triász-jura kihalási esemény jelzi. Karsztosodás: A karsztosodás alapja, hogy a mészkövet a szén-dioxid tartalmú víz oldja. Az oldó hatás annál erısebb, minél nagyobb a víz szén-dioxid tartalma. A felszínre hulló csapadék részben a levegıbıl, részben a talajt borító humusztakaróból veszi fel a széndioxidot, s gyengén szénsavassá válik. A kızetbe beszivárgó víz oldó és koptató hatásával tágítja a kızetben lévı repedéseket. A mállás és lepusztulás során sajátos képzıdmények, formák alakulnak ki. Mivel ezeket a lepusztulási formákat elsıként a szlovéniai Karszthegységben tanulmányozták, ezért ezeket a képzıdményeket karszt jelenségeknek nevezték el, a folyamat pedig, amelynek során létrejönnek, a karsztosodás nevet kapta. Kalcit: A kalcit gyakori ásvány, többnyire színtelen vagy fehér, halványsárga, de vörös és akár fekete is lehet. A víztiszta, színtelen kalcitváltozat a leghíresebb lelıhely után "izlandi pát" néven ismert. A kalcit változatos körülmények között képzıdhet: forró- és 18

19 hidegvizes oldatokból, édes- vagy sós vízbıl egyaránt kristályosodhat. Jelen van hétköznapjainkban is a meleg vizet használó berendezéseken (vízforraló, mosógép, zuhanyrózsa) kiváló vízkı fı alkotója. Kızet: A kızet ásványok összessége. Vannak olyan kızetek, amelyek nagyrészt csak egyféle ásványból állnak, de a kızetek többsége az ásványok meghatározott társulása, amelyet az ásványos összetétel, az ásványok alakja, mérete, illeszkedése jellemez. A változatos összetétel miatt az egyes kızetek fizikai és kémiai tulajdonságai is sokkal változékonyabbak. Keletkezésük szerint három nagy csoportba oszthatóak: magmás (vulkanikus), metamorf (átalakult) és üledékes. Kréta idıszak: A kréta egy földtörténeti idıszak, a mezozoikum idı harmadik, utolsó része, amely a jura után következik. Mintegy 146 millió évvel ezelıtt kezdıdött és 65,5 millió évvel ezelıtt ért véget. A kréta idıszakban az éghajlat aránylag meleg, a tengerszint pedig magas volt. Az óceánokat és a tengereket mára kihalt tengeri hüllık, ammoniteszek és népesítették be, míg a szárazföldet a dinoszauruszok uralták. Ebben az idıben jelentek meg az emlısök és a madarak új csoportjai, valamint a zárvatermık elterjedése is ekkor történt. A kréta idıszak végét az egyik legnagyobb és a dinoszauruszok kihalása miatt legismertebb tömeges pusztulás zárja le. Litosztratigráfia: A litosztratigráfia az üledékes kızettömegek ásvány-kızettani alapú osztályozása. A kızettanilag azonos megjelenéső és típusú kızeteket egy csoportba sorolja. Lösz: finomszemő, sárga színő, eolikus (szél által formált) eredető törmelékes, üledékes kızet. Mezozoikum: A mezozoikum ("földtörténeti középidı") 245 millió évvel ezelıtt kezdıdött, és 65 millió évvel ezelıtt ért véget. A mezozoikum három idıszakra osztható: triász, jura és kréta. A szárazföldet a dinoszauruszok uralták, a tengerekben az ammoniteszek éltek nagy számban. A növényvilág képe is alaposan megváltozott, a triászban uralomra jutottak a nyitvatermık, majd a kréta során megjelentek az elsı zárvatermık. Az éghajlat általában kiegyenlített és a mainál melegebb volt. Mészkı: Mészkınek nevezik azt a kızetet, aminek legalább 90%-át kalcit és/vagy aragonit alkotja. A fennmaradó rész fıleg más karbonát ásvány, kvarc vagy kova, agyag és szerves anyag. A mészkı színe nagyon változatos, elsısorban anyagi összetételétıl függ. Üledékes kızet. İsmaradvány: Az egykor élt növények és állatok megkövesedett maradványai, másképpen fosszíliák. Az ısmaradvány lehet a valamikori szervezet megmaradt része, annak lenyomata a kızetben, ill. az életmőködés jele. Paleomágneses módszer: A mágnesezhetı anyagot tartalmazó kızetek megırzik keletkezésük idejének mágneses irányát. Ennek segítségével lehet meghatározni egyes földtörténeti események korát. Pleisztocén: A pleisztocén a földtörténet a pliocént követı, a holocént megelızı kora, a kainozoikum negyedidıszakába tartozik. Mintegy két millió évvel ezelıtt kezdıdött, és nagyjából 12 ezer évvel ezelıtt ért véget. A szó jelentése: közel a jelenhez. A pleisztocén klímát az ismétlıdı nagy eljegesedések (glaciálisok) és a jég idıleges visszahúzódásával jellemzett interglaciálisok jellemezték az É-i félgömbön, amelyek általában néhány tízezer évig tartottak. Olyan emlısök kipusztulása jellemzi, mint a masztodon és a mamut. Az ember és a ma élı emlısök evolúciójának kezdete. 19

20 Sztromatolitok: A sztromatolitok alacsony szervezettségő algák, melyek legrégebbi maradványai több mint 3 milliárd évesek. Keletkezésük a kékalgák bevonatainak növekedésével és üledékmegkötı képességével magyarázható. Réteges, félgömb vagy kupola alakú, olykor több méteres mészkıtestek, melyek lemezes szerkezetét az algák által befogott és megkötött homok-agyag karbonátok adják. Üledékes kızet: Az üledékes kızetek más kızetek lepusztulása, áthalmozódása és lerakódása során jönnek létre. A törmelékanyag áthalmozását a szél, a jég, a víz és a gravitációs tömegmozgások végzik, de a szállítás történhet vízben oldott formában is. A kızettani jellegek alapján három nagy csoportba sorolhatók: mechanikai vagy törmelékes (pl. homokkövek); vegyi és biogén eredető (pl. sókızetek, karbonátos kızetek); szerves eredető üledékes kızetek (pl. szén). Tájékoztatásul megtekinthetik a védett területrıl készült leporello anyagát is: 20

21 Készítették: Nagy Gábor (DDNPI) Havasi Ildikó (DDNPI) 21

Ürge tanösvény Paks, Ürge-mezı

Ürge tanösvény Paks, Ürge-mezı Ürge tanösvény Paks, Ürge-mezı Tanuljunk a természetben! Kirándulásra hívjuk az iskolásokat, turistákat, családokat, természetbarátokat tanösvényünkre, a Dél-Mezıföld egyik utolsó homokpuszta vidékére,

Részletesebben

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter)

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) Bevezetés A barlang a Föld szilárd kérgében természetes úton keletkezett, ember számára járható méretű üreg. Haladjunk visszafelé a fogalmak meghatározásával: üreg azaz találhatunk

Részletesebben

AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI

AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI Gruber Péter AZ AGGTELEKI-KARSZT GEOLÓGIAI JELLEMZŐI I. Általános jellemzők 1. Geológiai, természetföldrajzi és barlangtani alapfogalmak II. Az Aggteleki-karszt általános jellemzése 1. Az Aggteleki-karszt

Részletesebben

1. A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei.

1. A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei. Általános természetföldrajz 1. A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei. 2. A Föld belsı szerkezete. Lemeztektonika és hegységképzıdés. 3. Kızetek és képzıdési

Részletesebben

AZ ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

AZ ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ ALBA REGIA BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Cholnoky Jenı Karszt- és Barlangkutatási pályázat KÉZIRAT Szerkesztette: Szolga Ferenc Kincsesbánya 2012.

Részletesebben

A veszélyeztetés elıidézıi:

A veszélyeztetés elıidézıi: Környezetvédelem A veszélyeztetés elıidézıi: Népesség szaporodása Urbanizáció Iparosodás Ipari és városi agglomerációk kialakulása Korszerő, nagyüzemi mezıgazdasági termelés Vegyszerek fokozódó használata

Részletesebben

Építés- és környezetföldtan

Építés- és környezetföldtan Építés- és környezetföldtan Dávid Árpád 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés... 6 1. Földtani alapismeretek I. (a litoszféra)... 7 1.1. A Föld keletkezése... 7 1.2. A Föld felépítése... 7 1.3. A Föld alakja...

Részletesebben

Termál- és gyógyturizmus

Termál- és gyógyturizmus Készítette: Boronkay Soma Termál- és gyógyturizmus Forró méhébıl küldi földanyánk Az öröklét gızölgı zuhatagát Táplálékul a gyermeki hitnek, Hogy a világon semmi sem szőnik meg. /Jékely Zoltán: Gül baba

Részletesebben

2011. Március 26. Raisz Péter

2011. Március 26. Raisz Péter Általános földtan 2011. Március 26. Raisz Péter Tartalom Ásvány, kőzet fogalma A Föld szerkezeti felépítés (övezetek, elemek) Lemeztektonika fogalma, kőzetlemezek mozgása Hegységképződés Külső felszínformálás

Részletesebben

2-15. jelő, Berettyó vízgyőjtı

2-15. jelő, Berettyó vízgyőjtı A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-15. jelő, közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009. március

Részletesebben

Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei

Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei Dr. Négyesi Lajos 5.1. Földrajzi, meteorológiai ismeretek 3 Földrajz 3 Magyarország földtörténete 3 Magyarország vizei 6 A növénytakaró

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-9. jelő, Közép-Duna vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Duna völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Környezetmérnöki Tudástár. Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre. 7. kötet. Környezettan. Szerkesztő: Dr. Kerényi Attila

Környezetmérnöki Tudástár. Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre. 7. kötet. Környezettan. Szerkesztő: Dr. Kerényi Attila Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0 azonosítójú A Felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése című pályázat keretében. Konzorciumvezető: Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő:

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS

BALATONFÜRED KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA - ÁLLAPOTFELMÉRÉS 1. BEVEZETÉS - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1. ELİZMÉNYEK Balatonfüred város 2002-ben ajánlattételi felhívást tett Balatonfüred város környezetvédelmi programjának kidolgozására. Balatonfüred város rangja és a feladat

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT TISZA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2009. augusztus TARTALOM BEVEZETİ...1 A vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

Történeti tájhasználat nyomai a Duna-kanyarban: felhagyott teraszok Nagymaros északkeleti részén

Történeti tájhasználat nyomai a Duna-kanyarban: felhagyott teraszok Nagymaros északkeleti részén Történeti tájhasználat nyomai a Duna-kanyarban: felhagyott teraszok Nagymaros északkeleti részén Kiss Andrea Czinege Anett Barta Károly Grynaeus András Felhagyott teraszok jelentısége Teraszok alkalmazása

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA

HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 10 A FÖLD ÉS az ÉLET fejlődése X. A FÖLDTANI idő 1. BEVEZETéS Az idő fogalmát a mindennapi gondolkodásban gyakran azonosítjuk az időtartammal. Az idő valójában egy nem-térbeli, megfordíthatatlan,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. április TARTALOM

Részletesebben

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423-2010 - Túrkeve Város Települési

Részletesebben

Németh Imre TUTI TIPP. a természetbe. Természetismereti túrák Budapest védett területein. Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Németh Imre TUTI TIPP. a természetbe. Természetismereti túrák Budapest védett területein. Budapesti Természetbarát Sportszövetség Németh Imre 10 TUTI TIPP a természetbe Természetismereti túrák Budapest védett területein Budapesti Természetbarát Sportszövetség Tartalomjegyzék Copyright Németh Imre, 2012 Kézirat lezárva: 2012. december

Részletesebben

Európa regionális földrajza

Európa regionális földrajza Európa regionális földrajza Természetföldrajz Gábris, Gyula Horváth, Erzsébet Horváth, Gergely Kéri, András Móga, János Nagy, Balázs Nemerkényi, Antal Pavlics, Károlyné Simon, Dénes Telbisz, Tamás Európa

Részletesebben

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése

ZALA MEGYE FÖLDRAJZA. A középkori és idősebb rétegek elterjedése ZALA MEGYE FÖLDRAJZA A középkori és idősebb rétegek elterjedése Fekvése A megye Magyarország délnyugati részén fekszik. Északon Vas megye, északkeleten Veszprém, keleten Somogy megye, délnyugaton Horvátország,

Részletesebben

A TALAJVISZONYOKRA HATÓ TERMÉSZETI ÉS EMBERI

A TALAJVISZONYOKRA HATÓ TERMÉSZETI ÉS EMBERI SZENT ISTVÁN EGYETEM A TALAJVISZONYOKRA HATÓ TERMÉSZETI ÉS EMBERI TÉNYEZİK VIZSGÁLATA A KÁRÁT-MEDENCE NÉHÁNY JELLEGZETES TÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS FEHÉR OLGA GÖDÖLLİ 2007 1 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

A sumonyi halastavak nyáron (Fotó: Szekeres Tibor) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr.

A sumonyi halastavak nyáron (Fotó: Szekeres Tibor) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány A SUMONYI MADÁRVONULÁS- KUTATÓ ÁLLOMÁS www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN A sumonyi halastavak nyáron (Fotó: Szekeres Tibor) Kiadó: Baranya Természeti

Részletesebben

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mvészeti Kar - Kolozsvár. Humánökológia. Egyetemi jegyzet

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mvészeti Kar - Kolozsvár. Humánökológia. Egyetemi jegyzet Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Mvészeti Kar - Kolozsvár Humánökológia Egyetemi jegyzet Nyomtatóbarát változat az eladások diáinak szövegével Bels használatra Urák István

Részletesebben

Az erdészeti hasznosítás határterületeire jellemzı termıhelytípusok (paraméterek) meghatározása. Dr. Führer Ernı

Az erdészeti hasznosítás határterületeire jellemzı termıhelytípusok (paraméterek) meghatározása. Dr. Führer Ernı Az erdészeti hasznosítás határterületeire jellemzı termıhelytípusok (paraméterek) meghatározása Dr. Führer Ernı 1. A fatermesztés ökológiai alapjai Ökológiai szempontból a szárazföldi ökoszisztémák legfontosabb

Részletesebben

Sváb Emese. Doktori (Ph. D) értekezés

Sváb Emese. Doktori (Ph. D) értekezés Sekélyviző tavak vízminıség-vizsgálata, állapotfelmérése mőholdas távérzékelés segítségével Sváb Emese Doktori (Ph. D) értekezés Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományi Doktori

Részletesebben

FÖLDÜNK TÖRTÉNETE ÍRTA BOGSCH LÁSZLÓ BUDAPEST 1943 KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG

FÖLDÜNK TÖRTÉNETE ÍRTA BOGSCH LÁSZLÓ BUDAPEST 1943 KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG FÖLDÜNK TÖRTÉNETE ÍRTA BOGSCH LÁSZLÓ BUDAPEST 1943 KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG TARTALOM 1. BEVEZETÉS. 2. A FÖLD KELETKEZÉSE. 3. A FÖLD TÖRTENETÉNEK KORBEOSZTÁSA. 4. A FÖLD KORA. 5. AZ ŐSKOR. 6. A HAJNALKOR.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben